Views
8 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

Aan de slag Instellingen

Aan de slag Instellingen wissen Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, of na het vervangen van de accu van de auto, dient u de instellingen van het apparaat te wissen. Druk met een puntig voorwerp, bijvoorbeeld een balpen, op de RESET-knop. Verwijderd bedieningspaneel Opmerkingen • Plaats niets op de binnenzijde van het bedieningspaneel. • Laat het paneel niet vallen als u het losmaakt van het apparaat. • Als u het bedieningspaneel verwijdert terwijl het apparaat is ingeschakeld, zal de voedingsspanning automatisch worden onderbroken om beschadiging van de luidsprekers te voorkomen. • Vervoer het losse bedieningspaneel altijd in de speciale beschermhoes. • Stel het bedieningspaneel niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen, zoals uitstroomopeningen voor hete lucht. Bewaar het paneel niet op een vochtige plaats. Laat het paneel nooit op een dashboard liggen dat is blootgesteld aan direct zonlicht, omdat de temperatuur daarbij aanzienlijk kan oplopen. Het bedieningspaneel bevestigen Plaats zoals aangegeven in de illustratie deel A van het paneel op deel B van het apparaat, en duw het paneel aan tot het vastklikt. NL RESET-knop Omlaaggeschoven bedieningspaneel RESET-knop B A Opmerkingen • Wanneer u de netvoedingskabel op het apparaat hebt aangesloten of op de Reset-knop hebt gedrukt, moet u ongeveer 10 seconden wachten voordat u een disc inbrengt. Als u binnen 10 seconden een disc plaatst, wordt het apparaat niet correct (her)ingesteld. • Als u op de RESET-knop drukt, worden de instellingen van de klok en sommige geheugenfuncties gewist. Het bedieningspaneel verwijderen Ter voorkoming van diefstal kan het bedieningspaneel van dit apparaat worden verwijderd. 1 Druk op (OFF). 2 Druk op (RELEASE) om het bedieningspaneel los te maken. Schuif het paneel een beetje naar links en trek het naar u toe om het te verwijderen. (OFF) Opmerkingen • Bevestig het bedieningspaneel in de juiste stand op het apparaat. • Druk het bedieningspaneel bij het bevestigen niet te stevig tegen het apparaat. Oefen slechts lichte druk uit. • Druk nooit hard op de uitleesvensters van het bedieningspaneel, en oefen geen druk uit op deze vensters. Waarschuwingstoon Als u het autocontact uitschakelt zonder het bedieningspaneel te verwijderen, zal enkele seconden een waarschuwingstoon klinken (alleen als de schakelaar POWER SELECT aan de onderzijde van het apparaat in de A-stand staat). TIR-indicator Wanneer u de contactsleutel verwijdert terwijl de TIR-functie is ingeschakeld, knippert de TIR-indicator een aantal malen. 4 (RELEASE) TIR-indicator Raadpleeg “Verkeersinformatie opnemen” (pagina 13) voor meer informatie over de TIRfunctie. Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)

De bedieningssatelliet klaarmaken voor gebruik Wanneer u de bedieningssatelliet bevestigt, breng dan het label aan zoals dit in de onderstaande afbeelding is aangegeven. DSPL SOUND LIST LIST SOUND DSPL De klok instellen De klok beschikt over een 24-uurs digitale aanduiding. Voorbeeld: De klok instellen op 10:08 1 Druk op (SHIFT), en druk vervolgens op (2) (SET UP). EQ SUR 1 Druk op (4) (n). EQ SUR Set up Clock Set up 1:‚‚ De urenaanduiding gaat knipperen. 2 Het uur instellen. om terug te gaan EQ 3 Druk op (4) (n). EQ SUR SUR om vooruit te gaan Set up 1‚:‚‚ Set up 1‚:‚‚ De minutenaanduiding gaat knipperen. NL Aan de slag 4 De minuten instellen. om terug te gaan om vooruit te gaan EQ SUR Set up 1‚:‚8 2 Druk op (SHIFT). EQ SUR 1‚:‚8 De klok is nu ingeschakeld. Opmerking Als de schakelaar POWER SELECT aan de onderzijde van het apparaat in de stand B staat, moet u eerst de voedingsspanning inschakelen om de klok te kunnen instellen. Druk op (SOURCE) om de voedingsspanning in te schakelen. 5 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)