Views
8 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

Välkommen ! Vi

Välkommen ! Vi gratulerar dig till köpet av Sony CD-spelare. Den trådlösa fjärrkontrollen eller vridkontrollen ger dig tillgång till en mängd olika funktioner på CD-spelaren. Förutom CD-spelaren och radion kan du bygga ut systemet genom att ansluta en valfri CD/MD-växlare och en digital förförstärkare. S 2 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)

Innehållsförteckning Endast den här enheten Komma igång Återställa enheten ............................................... 4 Ta bort frontpanelen ........................................... 4 Förbereda vridkontrollen................................... 5 Ställa klockan ....................................................... 5 CD-spelare Lyssna på en CD ................................................ 6 Spela en CD i olika lägen ................................... 6 Skapa ett program — CD-programminne ................................... 7 Radio Lagra kanaler automatiskt — BTM-funktionen ........................................ 9 Lagra endast de önskade kanalerna ................. 9 Motta de lagrade kanalerna ............................... 9 RDS Översikt av RDS-funktionen ........................... 10 Visa kanalnamnet.............................................. 10 Ställa in samma program automatiskt — Alternativa frekvenser (AF) .................. 10 Lyssna på trafikmeddelanden ......................... 11 Förinställa RDS-kanalerna med AF och TA data ............................................ 12 Spela in trafikmeddelanden — TIR-funktionen ........................................ 12 Söka en kanal efter programtyp ..................... 13 Ställa klockan automatiskt............................... 14 Övriga funktioner Använda vridkontrollen .................................. 14 Ljudjustering...................................................... 15 Ändra ljud- och teckeninställningarna .......... 16 Stänga av teckenfönstret .................................. 16 Med tillvalet CD/MD-växlare Spela en CD eller MD ....................................... 17 Spela början av alla spår — Snabbsökning .......................................... 17 Spela upp spår flera gånger — Upprepad spelning ................................. 18 Spela spår i slumpmässig ordning — Slumpmässig uppspelning .................... 18 Skapa ett program — Programminne ........................................ 18 Namnge en CD — Skivminne/Speciallagring .................... 20 Hitta en CD efter namn — Lista namn ............................................... 21 Välja spår för uppspelning — Bank/Speciallagring .............................. 21 DSP (XDP-U50D) Välja ett surround-läge ..................................... 22 Lagra surround-effekten på CD:n — Digital signalprocessor (DSP) Speciallagring ............................................... 23 Välja avlyssningsläge ....................................... 24 Justera uttoningen (FAD) ................................. 24 Justera volymen på subwoofern ..................... 25 Justera volymen på basen och diskanten ...... 25 Lyssna på alla programkällor i registrerat surround-läge — LSM-funktionen ...................................... 26 Ändra linjeutnivån ............................................ 26 Ytterligare information Säkerhetsföreskrifter ......................................... 26 Underhåll ........................................................... 27 Ta loss bilstereon ............................................... 28 Reglagens placering .......................................... 29 Tekniska data ..................................................... 31 Felsökning .......................................................... 32 Register ..................................................... Baksida S 3 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)