Views
8 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Olandese

NL Het programma

NL Het programma volledig wissen 1 Druk op (SHIFT), en druk vervolgens twee seconden op (3) (P.MODE). 2 Druk herhaaldelijk op (1) (N) totdat “DEL” wordt weergegeven. EQ SUR DEL PGM edit --PGM1-- Als u Programma 2 wilt wissen, drukt u herhaaldelijk op (4) (n), totdat “PGM 2” wordt weergegeven. 3 Druk twee seconden op (5) (ENTER). EQ Alle geprogrammeerde tracks worden volledig gewist. 4 Als u klaar bent met het wissen van programma’s, drukt u twee seconden op (3) (P.MODE). Tracks aan het programma toevoegen 1 Druk op (SHIFT), en druk vervolgens twee seconden op (3) (P.MODE). Als u Programma 2 wilt selecteren, drukt u herhaaldelijk op (4) (n), totdat “P 2” wordt weergegeven. 2 Druk op (1) (N) of (4) (n) om naar de geheugenplaats te gaan waar u een track wilt invoegen. EQ SUR SUR P1 PGM edit NO Data CD PGM edit 2 P1.‚2 TRACK Opmerking Zodra alle 12 geheugenplaatsen vol zijn, wordt in het uitleesvenster “*Mem full*” weergegeven. Het is dan niet mogelijk meer tracks in te voeren. 5 Als u klaar bent met het invoeren van tracks, drukt u twee seconden op (3) (P.MODE). Tracks in het programma wissen 1 Druk op (SHIFT), en druk vervolgens twee seconden op (3) (P.MODE). Als u Programma 2 wilt selecteren, drukt u herhaaldelijk op (4) (n), totdat “P 2” wordt weergegeven. 2 Druk op (1) (N) of (4) (n) om de track die u wilt wissen te selecteren. EQ De track die op dit moment is vastgelegd op geheugenplaats 6 van Programma 1. 3 Druk twee seconden op (5) (ENTER). Wanneer u een track uit een geheugenplaats verwijdert, schuiven de daarop volgende tracks een plaats omhoog om de ruimte op te vullen. EQ SUR SUR CD PGM edit 3 P1.‚6 TRACK DEL PGM edit P1.‚6 DISC TRACK 4 Herhaal de stappen 2 en 3 om meer tracks te wissen. 5 Als u klaar bent met het wissen van tracks, drukt u twee seconden op (3) (P.MODE). Geheugenplaats track 3 Druk op een van de zijden van (SEEK/AMS) om de track te selecteren die u wilt invoegen. 8 4 Druk even op (5) (ENTER) om de track in te voeren. De huidige track op de betreffende geheugenplaats en de daarop volgende tracks schuiven naar beneden. Herhaal de stappen 2 tot en met 4 om meer tracks aan het programma toe te voegen. Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)

Radio Stations automatisch opslaan — Best Tuning Memory (BTM) De stations met de sterkste signalen worden geselecteerd en opgeslagen in het geheugen. U kunt op elke band 10 stations opslaan (FM1, FM2, MW en LW). VOORKOM ONGEVALLEN! Wilt u tijdens het rijden op een station afstemmen, gebruik dan Best Tuning Memory om ongevallen te voorkomen. 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de gewenste band (FM1, FM2, MW en LW) te selecteren. 2 Druk op (SHIFT), en druk vervolgens op (6) (BTM). De stations worden in volgorde van hun frequentie onder de voorkeuzetoetsen opgeslagen. 3 Druk op (SHIFT). Opmerkingen • Stations met zwakke frequenties zullen niet onder de voorkeuzetoetsen worden opgeslagen. Indien slechts enkele stations kunnen worden ontvangen, zullen enkele voorkeuzetoetsen niet worden geprogrammeerd. • Indien een voorkeuzestation in het uitleesvenster wordt weergegeven, zullen stations worden opgeslagen op alle voorkeuzetoetsen vanaf het huidige weergegeven voorkeuzestation. Uitsluitend bepaalde stations vastleggen U kunt op elke band 10 stations opslaan (20 voor FM1 en FM2, 10 zowel MW als LW) in de door u gewenste volgorde. 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de gewenste band te selecteren. 3 Houd de toets met het voorkeuzenummer ((1) tot (10)) ongeveer twee seconden ingedrukt, totdat in het uitleesvenster “MEM” wordt weergegeven. Het nummer van de voorkeuzetoets wordt weergegeven in het uitleesvenster. Opmerking Als u opnieuw een station opslaat onder dezelfde voorkeuzetoets, zal het eerder opgeslagen station worden gewist. Ontvangst van de opgeslagen stations 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de gewenste band te selecteren. 2 Druk even op de toets met het voorkeuzenummer ((1) tot (10)) waaronder het gewenste station is opgeslagen. Indien u niet kunt afstemmen op een voorkeuzestation Druk even op een van de zijden van (SEEK/AMS) om naar het station te zoeken (automatisch afstemmen). Het zoeken stopt zodra een station wordt ontvangen. Druk herhaaldelijk op (SEEK/AMS), tot het gewenste station wordt ontvangen. Opmerking Als tijdens automatisch zoeken te vaak wordt gestopt, drukt u op (SHIFT) en vervolgens herhaaldelijk op (3) (P.MODE), totdat “Local” (stand lokaal zoeken) wordt weergegeven. Druk vervolgens op (4) (n) om “Local on” (aan) te kiezen. Druk op (SHIFT). In deze stand zal uitsluitend worden afgestemd op stations met relatief sterke signalen. Tip Als u bekend bent met de frequentie van het station dat u wilt beluisteren, drukt u gedurende tenminste twee seconden op een van de zijden van (SEEK/AMS), tot het gewenste station wordt ontvangen (handmatig afstemmen). NL CD-speler/Radio 2 Druk op een van de zijden van (SEEK/AMS) om af te stemmen op het station dat u onder de toets met het voorkeuzenummer wilt opslaan. 9 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31(2)