buk praktiskas - Da Vinci sistema

davincisistema.lt

buk praktiskas - Da Vinci sistema

“Žinau, kad būtų lengviau, jei pašnekovas keistųsi, bet

patikėkite, investuosite mažiau energijos ir džiaugsitės

geresniais rezultatais tobulėdami patys, nei siekdami

pakeisti kitus.”

Galima bendravo įgūdžių tobulinimą pradėti pasirinktinai, nuo verbalinės

komunikacijos arba nuo neverbalinės. Aš labiau tikiu pirmojo atvejo

sėkme. Kai sugebame girdėti save, kiekvieną akimirką sąmoningai suvokti

ką, iš kokių paskatų, kokiu tikslu ir kaip ketiname pasakyti, kad tai

būtų vertinga ir mums patiems, ir pašnekovui, mūsų kūnas žinos instinktyviai,

kaip jam prisiderinti prie autentiškos kalbos turinio.

Bet jei nesikeičia mūsų sąmoningumas, mūsų vidinė kalba (mintys, vidiniai

monologai, dialogai), įsitikinimai, jei nesivadovaujame teisingomis

vertybėmis, neverbalinis bendravimas bus tik vaidyba ir reikės be galo

daug dėmesio ir energijos tam, kad kiekvienu momentu judėtumėte pagal

taisykles. Šiame straipsnyje aš kviečiu panagrinėti du verbalinės kalbos

aspektus – klausymąsi bei kalbėjimą ir abu iš jūsų perspektyvos, t.y. kaip

klausytis ir kaip kalbėti jums. Žinau, kad būtų lengviau, jei pašnekovas

keistųsi, bet patikėkite, investuosite mažiau energijos ir džiaugsitės geresniais

rezultatais tobulėdami patys, nei siekdami pakeisti kitus.

Kartą Indijoje gyvenantį ūkininką, kuris turėjo avių fermą, ištiko didelė

bėda. Kaimynų šunys nuolatos atbėgdavo į jo ganyklas ir sudraskydavo

storiausias avis. Tokie ginčai paprastai būdavo sprendžiami arba

bylinėjantis, arba pastatant vielinę tvorą, arba pasinaudojant ginklu…

Šis ūkininkas pasirinko geresnį kelią. Kaimynų vaikams padovanojo po

avelę, kad jie galėtų su jomis žaisti. Po kurio laiko kaimynai ėmė pririšinėti

savo šunis norėdami apsaugoti vaikų aveles. Šitaip išsisprendė ūkininko

problema.

Tikiu, kad išmokus kokybiškai klausytis bei girdėti ir sakyti geranorišką,

vertingą tiesą, anksčiau ar vėliau pasikeis ir pašnekovų požiūris bei elgesys.

Nuo ko pradėti?

Nuostatos ir vertybės nulemia elgesį. Kol neperžiūrime ir nepakeičiame

savo nuostatų, negalima tikėtis pastovaus pokyčio savo elgsenoje. Mano

mėgstamas psichologas, rašytojas Peteris Poperis sakė, jog retsykiais ir

savo nuostatas reikėtų pakeisti, ne tik apatinius drabužius. Nėra gerų ir

blogų nuostatų. Svarbiausias klausimas, ar ta (tos) nuostata (-os)

dora(-os) bei naudinga (-os) ir trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje?

Nuostatos yra tie filtrai, langai, pro kuriuos žvelgiame į pasaulį, į santykius

bei sąveiką su kitais. Transakcinėje analizėje pateikiamas keturių langų

modelis, kuriuo pasinaudojus galima lengviau suprasti, ko reikia geriems

santykiams ir geram bendravimui, ir kaip mes patys prisidedame savo

nuostatomis bei elgesiu prie nesėkmingos komunikacijos.

TURINYS

Similar magazines