IŠLEISTI LIETUVOS STANDARTAI 2012 m. vasario mėn.

lsd.lt
  • No tags were found...

IŠLEISTI LIETUVOS STANDARTAI 2012 m. vasario mėn.

IŠLEISTI LIETUVOS STANDARTAI2012 m. vasario mėn.Žymuo Antraštė Kainų grupėTK 1ElektronikaLST EN 50377-16-1:2012 en Jungčių komplektai ir jungiamieji komponentai, naudojami skaidulinės optikosryšio sistemose. Techniniai gaminio reikalavimai. 16-1 dalis. C kategorijosLF3 APC vienguboji sudėtinė movinė titano jungtis, prijungta prie B1.1 ir B1.3kategorijos vienmodės skaidulos, atitinkančios IEC 60793-2-50LST EN 50411-3-3:2012 en Skaidulų jungimo tvarklės ir dėžutės, naudojamos skaidulinėse optinėse ryšiųsistemose. Gaminių techninės charakteristikos. 3-3 dalis. Vienmodžių optiniųskaidulų lydytinių sandūrų apsaugaiLST EN 50516-1-1:2012 en Pramoninių jungčių komplektai ir sujungimo komponentai, naudojamiskaidulinės optikos valdymo ir ryšio sistemose. Techniniai gaminioreikalavimai. 1-1 dalis. I kategorijos (pramoninės aplinkos) SC-RJ PCpramoninė jungtis, prijungta prie EN 60793-2-10 reikalavimus atitinkančiosA1a ir A1b kategorijos daugiamodės skaidulos, apibrėžtos IEC 61753-1-3LST EN 50516-2-1:2012 en Pramoninių jungčių komplektai ir sujungimo komponentai, naudojamiskaidulinės optikos valdymo ir ryšio sistemose. Techniniai gaminioreikalavimai. 2-1 dalis. I kategorijos (pramoninės aplinkos) ODVA PCpramoninė jungtis, prijungta prie EN 60793-2-10 reikalavimus atitinkančiosA1a ir A1b kategorijos daugiamodės skaidulos, apibrėžtos EN 50173-1 irIEC 61753-1-3LST EN 50563:2012 enIšoriniai kintamosios–nuolatinės srovės ir kintamosios–kintamosios srovėsmaitinimo šaltiniai. Tuščiosios veikos galios ir aktyviosios veikos vidutinioefektyvumo nustatymasLST EN 60068-2-83:2012 en Aplinkos poveikio bandymai. 2-83 dalis. Bandymai. Tf bandymas. Paviršiujemontuojamų įtaisų elektroninių komponentų lituojamumo bandymai vilgymosvarstyklių metodu, naudojant litavimo pastą (IEC 60068-2-83:2011)LST EN 60534-8-2:2012 en Technologinio proceso valdymo sklendės. 8-2 dalis. Triukšmas. Triukšmo,kurį kuria hidrodinaminis tekėjimas per valdymo sklendes, laboratorinismatavimas (IEC 60534-8-2:2011)Nuo 2014-11-16 pakeičia LST EN 60534-8-2:2001LST EN 61788-15:2012 en Superlaidumas. 15 dalis. Elektroninių charakteristikų matavimai. Superlaidininkiniųplėvelių savoji paviršinė pilnutinė varža mikrobangų dažnių srityje (IEC 61788-15:2011)LST EN 62541-4:2012 en Atvirojo procesų valdymo unifikuotoji architektūra. 4 dalis. Paslaugos (IEC 62541-4:2011)LST EN 62541-5:2012 enAtvirojo procesų valdymo unifikuotoji architektūra. 5 dalis. Informacijos modelis(IEC 62541-5:2011)LST EN 62541-6:2012 enAtvirojo procesų valdymo unifikuotoji architektūra. 6 dalis. Atvaizdavimas(IEC 62541-6:2011)LST EN 62541-8:2012 enAtvirojo procesų valdymo unifikuotoji architektūra. 8 dalis. Duomenų prieiga(IEC 62541-8:2011)TK 5ElektrotechnikaLST EN 50557:2012 enReikalavimai, taikomi automatinio kartotinio įjungimo įtaisams, skirtiemsbuitinės ir panašios paskirties jungtuvams su integruota apsauga nuoviršsrovių ir be josLST EN 60674-3-1:2001/A1:2012 Elektrotechninės plastikinės plėvelės. 3 dalis. Specialiųjų medžiagų techniniaienreikalavimai. 1 lapas. Dviašės orientacijos polipropileno (PP) plėvelė,LST EN 60704-2-10:2012 enLST EN 60819-3-3:2012 enLST EN 61029-2-5:2012 ennaudojama kondensatoriams (IEC 60674-3-1:1998/A1:2011)Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai aparatai. Ore sklindančio akustiniotriukšmo nustatymo taisyklės. 2-10 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliamielektrinėms viryklėms, orkaitėms, keptuvams, mikrobangų krosnelėms ir betkuriems jų deriniams (IEC 60704-2-10:2011)Nuo 2014-11-01 pakeičia LST EN 60704-2-10:2005Elektrotechninis neceliuliozinis popierius. 3 dalis. Specialiųjų medžiagųtechniniai reikalavimai. 3 lapas. Aramidinio (aromatinio poliamido) pluošto beužpildų popierius (IEC 60819-3-3:2011)Nuo 2014-10-18 pakeičia LST EN 60819-3-3:2006Kilnojamųjų variklinių elektrinių įrankių sauga. 2-5 dalis. Ypatingiejireikalavimai, keliami juostiniams pjūklams (IEC 61029-2-5:1993, modifikuotas+ A1:2001, modifikuotas)Nuo 2014-10-10 pakeičia LST EN 61029-2-5:2003R (69 Lt)M (56 Lt)R (69 Lt)R (69 Lt)H (42 Lt)R (69 Lt)L (53 Lt)T (77 Lt)XC (124 Lt)XA (108 Lt)V (88 Lt)J (45 Lt)T (77 Lt)C (24 Lt)G (37 Lt)D (28 Lt)L (53 Lt)1 iš 8


LST EN 61341:2012 enAtšvaitinių lempų centrinio pluošto intensyvumo ir skėsties kampo(-ų) E (30 Lt)matavimo metodas (IEC/TR 61341:2010)LST EN 61386-25:2012 en Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 25 dalis. Ypatingieji reikalavimai. J (45 Lt)Vamzdžių tvirtinimo įtaisai (IEC 61386-25:2011)LST EN 62442-1:2012 enLempų valdymo įtaisų energinės charakteristikos. 1 dalis. Liuminescencinių lempų J (45 Lt)valdymo įtaisai. Matavimo metodas valdymo įtaisų grandinių visuminei įėjimogaliai ir valdymo įtaisų naudingumo koeficientui nustatyti (IEC 62442-1:2011)LST EN 62549:2012 en Lankstinės ir lanksčiosios sistemos kabeliui nukreipti (IEC 62549:2011) S (72 Lt)TK 7DangosLST EN ISO 2431:2012 en Dažai ir lakai. Ištekėjimo trukmės nustatymas naudojant piltuvėlius J (45 Lt)(ISO 2431:2011)Pakeičia LST EN ISO 2431:2000LST EN ISO 7783:2012 en Dažai ir lakai. Garo praleidimo savybių nustatymas. Dubenėlio metodas L (53 Lt)(ISO 7783:2011)Pakeičia LST EN ISO 7783-1:2002, LST EN ISO 7783-2:2002TK 9BaldaiLST EN 15373:2007 ltBaldai. Stiprumas, ilgalaikiškumas ir sauga. Nebuitinių sėdimųjų baldų G (37 Lt)reikalavimaiTK 12Automobilių keliaiLST CEN/TS 15597-2:2012 en Žiemos kelių priežiūros įranga. Barstytuvai. 2 dalis. Paskirstymo ir jo bandymo L (53 Lt)reikalavimaiLST EN 15906:2012 enŽiemos kelių priežiūros įranga. Rotorinės sniego valymo mašinos. Techniniai J (45 Lt)reikalavimai ir sniego valymo gebaTK 13Žemės ūkio technikaLST EN 13739-1:2012 enŽemės ūkio mašinos. Išcentrinės ir juostinės kietųjų trąšų barstomosios. H (42 Lt)Aplinkos apsauga. 1 dalis. ReikalavimaiPakeičia LST EN 13739-1+AC:2004, LST EN 13739-1+AC:2004/P:2006,LST EN 13739-1+AC:2006LST EN 13739-2:2012 enŽemės ūkio mašinos. Išcentrinės ir juostinės kietųjų trąšų barstomosios. Q (65 Lt)Aplinkos apsauga. 2 dalis. Bandymo metodaiPakeičia LST EN 13739-2:2004TK 17MedienaLST EN 152:2012 enMedienos konservantai. Naudojamą medieną nuo mėlynės apsaugančio S (72 Lt)profilaktinio apdorojimo konservantais efektyvumo nustatymas. LaboratorinismetodasPakeičia LST EN 152-1:2003, LST EN 152-2+AC1:2003TK 18TelekomunikacijosLST EN 300 113-2 V1.5.1:2012 en Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Mobilioji K (49 Lt)sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, skirta duomenims (ir (arba) kalbai)perduoti, naudojant pastovią arba kintamą gaubtinę moduliaciją, ir turintiantenos jungtį. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos1999/5/EC 3.2 straipsnio esminius reikalavimusLST EN 301 489-23 V1.5.1:2012 Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Radijo ryšio L (53 Lt)enįrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas.23 dalis. Trečiosios kartos korinių tinklų IMT-2000 CDMA tiesioginės sklaidos(UTRA ir E-UTRA) bazinių stočių (BS) radijo ryšio, kartotuvų ir pagalbinėsįrangos specialiosios sąlygosLST EN 301 681 V1.4.1:2012 en Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Geostacionariųjų mobiliųjų T (77 Lt)palydovinių sistemų, skirtų mobiliosioms Žemės stotims, įskaitant rankinesantžemines stotis, kurios skirtos palydoviniams asmeninio ryšio tinklams (S-PCN),veikiantiems 1,5 GHz ir (arba) 1,6 GHz dažnių juostose ir priklausantiemsmobiliosioms palydovinėms tarnyboms, darnusis Europos standartas, apimantisDirektyvos 1999/5/EC* 3.2 straipsnio esminius reikalavimusLST EN 301 841-3 V1.1.1:2012 en Labai aukšto dažnio skaitmeninės oras-žemė ryšio linijos 2 veika. Antžeminės K (49 Lt)įrangos techninės charakteristikos ir matavimo metodai. 3 dalis. DarnusisEuropos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EC 3.2 straipsnio esminiusreikalavimusLST EN 301 893 V1.6.1:2012 en Plačiajuostės radijo ryšio prieigos tinklai. 5 GHz dažnio aukštos kokybėsvietinis radijo ryšio tinklas. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos1999/5/EC 3.2 straipsnio esminius reikalavimusW (94 Lt)2 iš 8


LST EN 302 208-2 V1.4.1:2012 en Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Radijodažnių atpažinimo įranga, kuri veikia nuo 865 MHz iki 868 MHz dažniųjuostoje ir kurios galia neviršija 2 W. 2 dalis. Darnusis Europos standartas,apimantis Direktyvos 1999/5/EC 3.2 straipsnio esminius reikalavimusTK 18 Telekomunikacijos 1)LST EN 301 545-2 V1.1.1:2012 en Digital Video Broadcasting (DVB); Second Generation DVB InteractiveSatellite System (DVB-RCS2); Part 2: Lower Layers for Satellite standardLST EN 300 396-1 V1.2.1:2012 en Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct ModeOperation (DMO); Part 1: General network designLST EN 300 396-2 V1.4.1:2012 en Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct ModeOperation (DMO); Part 2: Radio aspectsLST EN 300 396-3 V1.4.1:2012 en Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct ModeOperation (DMO); Part 3: Mobile Station to Mobile Station (MS-MS) AirInterface (AI) protocolLST EN 300 396-4 V1.4.1:2012 en Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct ModeOperation (DMO); Part 4: Type 1 repeater air interfaceLST EN 300 396-5 V1.3.1:2012 en Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Technical requirements for Direct ModeOperation (DMO); Part 5: Gateway air interfaceTK 19Betonas ir gelžbetonisLST EN 13224:2012 enGamykliniai betono gaminiai. Briaunotieji perdangos elementaiNuo 2013-08-31 pakeičia LST EN 13224+A1:2007LST EN 14844:2006+A2:2012 en Gamykliniai betono gaminiai. Požeminiai dėžiniai komponentaiNuo 2013-08-31 pakeičia LST EN 14844:2006+A1:2009TK 21TekstilėLST EN ISO 105-B10:2012 en Tekstilė. Spalvos atsparumo nustatymas. B10 dalis. Dirbtinio klimato poveikis.Ksenono išlydžio lempos filtruotos spinduliuotės poveikis (ISO 105-B10:2011)TK 22Priešgaisrinė saugaLST CEN/TS 1187:2012 en Išorinio ugnies poveikio stogams bandymo metodaiPakeičia LST L ENV 1187:2004, LST L ENV 1187:2004/A1:2005LST EN 15725:2010/AC:2012 en Išplėstinio taikymo pranešimai apie statybinių gaminių ir elementų atsparumougniai charakteristikasTK 24Kokybės vadyba ir kokybės užtikrinimasLST EN ISO 15378:2012 en Vaistų pirminės pakuotės medžiagos. Ypatingieji ISO 9001:2008 taikymo,atsižvelgiant į gerą gamybos praktiką (GGP), reikalavimai (ISO 15378:2011)Pakeičia LST EN ISO 15378:2007TK 26Termoizoliacinės medžiagosLST EN 14303:2009 ltPastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniaimineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimaiLST EN ISO 15927-5:2005/A1:2012 enTK 28LST EN 1458-1:2012 enLST EN 1458-2:2012 enLST EN 14382:2005+A1:2009 ltHigroterminės statinių charakteristikos. Klimatinių duomenų apskaičiavimas irpateikimas. 5 dalis. Patalpų apšildymui reikalingos šilumos apkrovosprojektavimo duomenys. 1 keitinys (ISO 15927-5:2004/Amd.1:2011)Dujų sistemosNe didesnės kaip 6 kW vardinės tiekiamosios šiluminės galios B 22D ir B 23D tipodujiniai buitiniai tiesioginio šildymo būgniniai džiovintuvai. 1 dalis. SaugaPakeičia LST EN 1458-1:2000Ne didesnės kaip 6 kW vardinės tiekiamosios šiluminės galios B 22D ir B 23D tipodujiniai buitiniai tiesioginio šildymo būgniniai džiovintuvai. 2 dalis. Racionalusenergijos vartojimasPakeičia LST EN 1458-2:2000Dujų slėgio reguliavimo stočių ir įrenginių saugos įtaisai. Ne didesnio kaip100 bar įvadinio slėgio dujų uždaromieji saugos įtaisaiDujų slėgio reguliavimo stočių ir įrenginių saugos įtaisai. Ne didesnio kaip100 bar įvadinio slėgio dujų uždaromieji saugos įtaisaiVandentvarkaH (42 Lt)XD (133 Lt)T (77 Lt)U (80 Lt)XD (133 Lt)XA (108 Lt)XF (148 Lt)S (72 Lt)R (69 Lt)H (42 Lt)U (80 Lt)V (88 Lt)P (63 Lt)XZ (7 Lt)X (102 Lt)C (24 Lt)X (102 Lt)LST EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009 ltTK 29LST EN 16003:2012 en Chemikalai žmonių vartojamam vandeniui ruošti. Kalcio-magnio karbonatas G (37 Lt)LST EN 16004:2012 en Chemikalai žmonių vartojamam vandeniui ruošti. Magnio oksidas G (37 Lt)TK 32SveikataLST EN ISO 8536-5:2012 en Medicinoje naudojama infuzijos įranga. 5 dalis. Vienkartinės biuretinės E (30 Lt)savitakio tiekimo infuzijos sistemos (ISO 8536-5:2004)1)Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2004 m. rugsėjo 27 d. posėdžio protokolas Nr. TKP-14) Europostelekomunikacijų standartų instituto standartų (išskyrus darniuosius), perimamų kaip Lietuvos standartų, antraštės neverčiamos į lietuvių kalbą.3 iš 8


LST EN ISO 15001:2012 en Anestezijos ir kvėpavimo įranga. Suderinamumas su deguonimi S (72 Lt)(ISO 15001:2010)Nuo 2014-10-19 pakeičia LST EN ISO 15001:2010TK 34MetrologijaLST EN ISO 22432:2012 en Geometrinės gaminio specifikacijos (GGS). Elementai, vartojami U (80 Lt)specifikuojant ir tikrinant (ISO 22432:2011)TK 35Darbų saugaLST EN 15194:2009+A1:2012 en Pedalinės transporto priemonės. Pedalinės transporto priemonės su elektros Q (65 Lt)varikliu. Dviračiai su elektros varikliuPakeičia LST EN 15194:2009TK 36Aplinkos apsaugaLST EN 16192:2012 enAtliekų apibūdinimas. Eliuatų analizėP (63 Lt)Pakeičia LST EN 13370:2003, LST EN 12506:2003LST EN ISO 18857-2:2012 en Vandens kokybė. Atrinktų alkilfenolių nustatymas. 2 dalis. Alkilfenolių, jų L (53 Lt)etoksilatų ir bisfenolio A nustatymo nefiltruotuose mėginiuose metodas,taikant dujų chromatografiją ir masių spektrometriją ekstrahavus ir išskyruskietąją fazę (ISO 18857-2:2009)TK 38Statybinės konstrukcijosLST EN 1090-1:2009+A1:2012 en Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 1dalis. Konstrukcinių S (72 Lt)komponentų atitikties įvertinimo reikalavimaiPakeičia LST EN 1090-1:2009, LST EN 1090-1:2009/AC:2010LST EN 1991-1-3:2004/NA:2012 lt Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego C (24 Lt)apkrovosLST EN 1991-1-4:2005/NA:2012 lt Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo M (56 Lt)poveikiaiLST EN 1991-1-7:2006/NA:2012 lt Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-7 dalis. Bendrieji poveikiai. Ypatingieji F (34 Lt)poveikiaiLST EN 1996-1-2:2005/AC:2010 lt Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosiostaisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimasTK 40Nafta ir naftos produktaiLST EN 16091:2012 enSkystieji naftos produktai. Vidutinių distiliatų ir riebalų rūgščių metilesterių G (37 Lt)(RRME) degalai ir mišiniai. Atsparumo oksidacijai nustatymas nedidelėsapimties sparčiosios oksidacijos metoduTK 42PakavimasLST EN 15823:2010 lt Pakuotės. Brailio raštas ant vaistų pakuočių H (42 Lt)LST EN 15823:2010/P:2012 en Pakuotės. Brailio raštas ant vaistų pakuočiųLST EN 16063:2012 en Pakuotės. Standžiosios plastikinės talpyklės. Plastikinių graižų nomenklatūra D (28 Lt)LST EN 16064:2012 en Pakuotės. Standžiosios plastikinės talpyklės. PET 30/25 aukštas (18,5) D (28 Lt)graižasLST EN 16065:2012 en Pakuotės. Standžiosios plastikinės talpyklės. PET 30/25 žemas (16,8) graižas D (28 Lt)LST EN 16066:2012 en Pakuotės. Standžiosios plastikinės talpyklės. PET 26,7 graižas (6,35 žingsnio) D (28 Lt)LST EN 16067:2012 en Pakuotės. Standžiosios plastikinės talpyklės. PET 26,7 graižas (9,00 žingsnio) D (28 Lt)LST EN 16068:2012 en Pakuotės. Standžiosios plastikinės talpyklės. PET 38 graižas D (28 Lt)TK 43Geležinkelių transportasLST CLC/TS 50562:2012 en Geležinkelio taikmenys. Stacionarieji įrenginiai. Elektrinės traukos sistemų T (77 Lt)saugos procesas, priemonės ir demonstravimasLST EN 62290-2:2012 enGeležinkelio taikmenys. Vairuojamųjų miesto transporto priemonių kontrolės ir W (94 Lt)valdymo sistemos. 2 dalis. Funkcinių reikalavimų aprašas (IEC 62290-2:2011)LST EN 62520:2012 enGeležinkelio taikmenys. Elektrinė trauka. Tiesiaeigiai asinchroniniai varikliai P (63 Lt)(LIM) su trumpai sujungta pirmine apvija, kuriuos maitina galios keitikliai(IEC 62520:2011)SD 13:2012 ltGeležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Geležinkelio iešmai ir bėgių P (63 Lt)sankryžos 1 520 mm pločio vėžeiPakeičia SD 13:2007TK 45Elektros energetikaLST EN 50545-1:2012 enElektriniai aparatai nuodingosioms ir degiosioms dujoms aptikti ir matuoti P (63 Lt)automobilių stovėjimo aikštelėse ir tuneliuose. 1 dalis. Bendrieji eksploataciniųcharakteristikų reikalavimai ir bandymo metodai, taikomi nustatant irmatuojant anglies monoksidą ir azoto oksidusLST EN 60038:2012 enStandartinės CENELEC įtampos (IEC 60038:2009, modifikuotas)F (34 Lt)Nuo 2014-09-05 pakeičia LST 1567:1999, LST 1567:1999/A1:2002,LST 1567:1999/AC:2009LST EN 60475:2012 en Izoliacinių skysčių ėminių ėmimo metodas (IEC 60475:2011) M (56 Lt)4 iš 8


LST EN 60567:2012 enAlyvos pripildyta elektrinė įranga. Dujų ėminių ėmimas ir laisvųjų bei ištirpusių U (80 Lt)dujų analizė. Nurodymai (IEC 60567:2011)Nuo 2014-11-24 pakeičia LST EN 60567:2005LST EN 60671:2012 enBranduolinės elektrinės. Kontrolinės matavimo ir valdymo sistemos, svarbios M (56 Lt)saugai. Priežiūros bandymai (IEC 60671:2007)LST EN 60965:2012 enBranduolinės elektrinės. Valdymo salės. Papildomieji valdymo postai, skirti H (42 Lt)reaktoriui sustabdyti, nepatenkant į pagrindinę valdymo salę (IEC 60965:2009)LST EN 61394:2012 enOro linijos. Reikalavimai, keliami neizoliuotųjų aliumininių, aliuminio lydinio ir J (45 Lt)plieninių laidų apsauginiams tepalams (IEC 61394:2011)LST EN 61500:2012 enBranduolinės elektrinės. Kontrolinės matavimo ir valdymo sistemos, svarbios H (42 Lt)saugai. Duomenų perdavimas A kategorijos funkcijas atliekančiose sistemose(IEC 61500:2009)LST EN 61821:2012 enAerodromų apšvietimo ir signalinių švyturių elektriniai įrenginiai. Antžeminių N (58 Lt)oro navigacijos žiburių nuosekliųjų nuolatinės srovės grandinių techninėpriežiūra (IEC 61821:2011)Nuo 2014-11-03 pakeičia LST EN 61821:2003LST EN 61850-9-2:2012 en Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir sistemos. 9-2 dalis. Q (65 Lt)Ryšių specialiųjų paslaugų atvaizdavimas. Diskrečiosios vertės pagalISO/IEC 8802-3 (IEC 61850-9-2:2011)Nuo 2014-10-27 pakeičia LST EN 61850-9-2:2004TK 46Stogai ir statinių hidroizoliacijaLST EN 13707:2005+A2:2010 lt Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai hidroizoliaciniai stogo N (58 Lt)dangų lakštai. Apibrėžtys ir charakteristikosLST EN 13707:2005+A2:2010/P:2012 enLankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai hidroizoliaciniai stogodangų lakštai. Apibrėžtys ir charakteristikosLST EN 14695:2010 ltLankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai hidroizoliaciniai L (53 Lt)betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių eismo zonų lakštai. Apibrėžtys ircharakteristikosTK 51Maisto analizėLST CEN/TS 15634-2:2012 en Maisto produktai. Maisto alergenų aptikimas molekuliniais ir biologiniais J (45 Lt)metodais. 2 dalis. Salierai (Apium graveolens). Savitosios DNR sekoskiekybinis nustatymas virtose dešrelėse taikant tikralaikę polimerazinęgrandininę reakcijąLST ISO 3720:2012 enJuodosios arbatžolės. Apibrėžtis ir pagrindiniai reikalavimai (tapatus B (22 Lt)ISO 3720:2011)Pakeičia LST ISO 3720+AC:2004, LST ISO 3720+AC:2004/AC2:2004LST ISO 3720:2012 ltJuodosios arbatžolės. Apibrėžtis ir pagrindiniai reikalavimai (tapatus B (22 Lt)ISO 3720:2011)TK 56Naftos pramonės įrenginiaiLST EN ISO 4753:2012 en Tvirtinimo detalės. Detalių galai su išoriniu ISO metriniu sriegiu E (30 Lt)(ISO 4753:2011)Pakeičia LST EN ISO 4753:2002LST EN ISO 13503-1:2012 en Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Našaus klodo atidengimo skiediniai ir L (53 Lt)medžiagos. 1 dalis. Našaus klodo atidengimo skiedinių klampumo savybiųnustatymas (ISO 13503-1:2011)Pakeičia LST EN ISO 13503-1:2005, LST EN ISO 13503-1:2005/AC:2008TK 57TrąšosLST CEN/TS 16305:2012 en Kalkinimo medžiagos. Granuliuotų kalkinimo medžiagų dulkių kiekio F (34 Lt)nustatymas modeliuotomis sąlygomis prieš tvarkymą ir po joLST EN 13037:2012 enDirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. pH nustatymasD (28 Lt)Pakeičia LST EN 13037:2003LST EN 13038:2012 enDirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Savitojo elektrinio laidžio E (30 Lt)nustatymasPakeičia LST EN 13038:2003LST EN 13039:2012 enDirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Organinių medžiagų ir D (28 Lt)pelenų kiekio nustatymasPakeičia LST EN 13039:2003LST EN 13041:2012 enDirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Fizikinių savybių M (56 Lt)nustatymas. Sausasis piltinis tankis, oro tūris, vandens tūris, susitraukimovertė ir visuminis porų tūrisPakeičia LST EN 13041:2003, LST EN 13041:2003/A1:2006LST EN 15478:2009 lt Trąšos. Visuminio azoto nustatymas karbamide G (37 Lt)LST EN 15479:2009 lt Trąšos. Spektrofotometrinis biureto nustatymas karbamide E (30 Lt)LST EN 15958:2012 enTrąšos. Vandenyje tirpaus fosforo ekstrahavimasPakeičia LST CEN/TS 15958:2010C (24 Lt)5 iš 8


LST EN 15959:2012 enTrąšos. Ekstrahuotojo fosforo nustatymasPakeičia LST CEN/TS 15959:2010LST EN 15960:2012 enTrąšos. Visuminio kalcio, visuminio magnio, visuminio natrio ir visuminėssieros ekstrahavimas sulfatų pavidaluPakeičia LST CEN/TS 15960:2010LST EN 15961:2012 enTrąšos. Vandenyje tirpaus kalcio, magnio, natrio ir sieros ekstrahavimassulfatų pavidaluPakeičia LST CEN/TS 15961:2010LST EN 16032:2012 enTrąšos. Laisvosios sieros ekstrahavimas ir kiekio nustatymasPakeičia LST CEN/TS 16032:2010LST EN 16075:2012 enTrąšos. N-(2-nitrofenil)fosforo triamido (2-NPT) nustatymas karbamide irkarbamido turinčiose trąšose. Metodas, naudojant efektyviąją skysčiųchromatografiją (HPLC)LST EN 16086-1:2012 enDirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Augalų atsako nustatymas.1 dalis. Auginimo vazone bandymas, naudojant kininius kopūstusLST EN 16086-2:2012 enDirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Augalų atsakonustatymas. 2 dalis. Bandymas Petri lėkštelėje, naudojant pipirnesLST EN 16087-1:2012 enDirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Aerobinio biologinioaktyvumo nustatymas. 1 dalis. Deguonies sugerties sparta (OUR)LST EN 16087-2:2012 enDirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Aerobinio biologinioaktyvumo nustatymas. 2 dalis. Komposto savaiminio įšilimo tyrimasLST EN 16109:2012 en Trąšos. Kompleksinių mikroelementų jonų trąšose nustatymas.Lignosulfonatų atpažinimasTK 59GeotechnikaLST EN ISO 14689-1:2004 lt Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Uolienų identifikavimas irklasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas (ISO 14689-1:2003)LST EN ISO 14689-1:2004/P:2012 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Uolienų identifikavimas irenklasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas (ISO 14689-1:2003)LST EN ISO 22476-2:2005/ Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 2 dalis. DinaminisA1:2012 enzondavimas. 1 keitinys (ISO 22476-2:2005/Amd.1:2011)LST EN ISO 22476-3:2005/ Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 3 dalis. StandartinisA1:2012 enpenetracijos bandymas. 1 keitinys (ISO 22476-3:2005/Amd.1:2011)TK 60Langai ir durysLST EN 1863-1:2012 enStatybinis stiklas. Pagrūdintas natrio ir kalcio silikatinis stiklas. 1 dalis.Apibrėžtis ir aprašymasPakeičia LST EN 1863-1:2000LST EN 13024-1:2012 enStatybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugusis borosilikatinis stiklas. 1 dalis.Apibrėžtis ir aprašymasPakeičia LST EN 13024-1:2003LST EN 13126-1:2012 enStatybiniai apkaustai. Langų ir prancūziškųjų langų apkaustai. Reikalavimai irbandymo metodai. 1 dalis. Visų tipų apkaustų bendrieji reikalavimaiPakeičia LST EN 13126-1:2006LST EN 13126-3:2012 enStatybiniai apkaustai. Langų ir prancūziškųjų langų apkaustai. Reikalavimai irbandymo metodai. 3 dalis. Atlenkiamųjų ir sukamųjų, tik atlenkiamų ir tiksukamų langų apkaustų rankenėlėsPakeičia LST CEN/TS 13126-3:2006LST EN 13126-5:2012 enStatybiniai apkaustai. Langų ir prancūziškųjų langų apkaustai. Reikalavimai irbandymo metodai. 5 dalis. Langų ir prancūziškųjų langų atidarymo ribotuvaiPakeičia LST CEN/TS 13126-5:2006TK 64ErgonomikaLST EN ISO 9241-303:2012 en Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 303 dalis. Reikalavimai, keliamielektroniniams vaizduokliams (ISO 9241-303:2011)Pakeičia LST EN ISO 9241-303:2009TK 65Turizmo paslaugosLST EN 15565:2008 ltTurizmo paslaugos. Gidų profesinio rengimo ir atestavimo programųreikalavimaiLST EN 15565:2008/P:2012 en Turizmo paslaugos. Gidų profesinio rengimo ir atestavimo programųreikalavimaiTK 68PlastikaiLST EN ISO 1043-1:2012 en Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jųspecialiosios charakteristikos (ISO 1043-1:2011)Pakeičia LST EN ISO 1043-1:2004, LST EN ISO 1043-1:2004/P:2006,LST EN ISO 1043-1:2006F (34 Lt)C (24 Lt)C (24 Lt)D (28 Lt)E (30 Lt)M (56 Lt)H (42 Lt)F (34 Lt)D (28 Lt)J (45 Lt)K (49 Lt)D (28 Lt)C (24 Lt)P (63 Lt)Q (65 Lt)N (58 Lt)L (53 Lt)L (53 Lt)T (77 Lt)H (42 Lt)J (45 Lt)6 iš 8


LST EN ISO 1043-2:2012 enLST EN ISO 28017:2012 enTK 69LST ISO 2859-1+AC1:2003/A1:2012 enPlastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 2 dalis. Užpildai ir armuojančiosiosmedžiagos (ISO 1043-2:2011)Pakeičia LST EN ISO 1043-2:2002Viela arba tekstile armuotos guminės žarnos ir jų sąrankos, skirtos dugnuigilinti. Techniniai reikalavimai (ISO 28017:2011)Statistinių metodų taikymasĖminių ėmimo procedūros kontrolei pagal požymius atlikti. 1 dalis. Nuosekliajaipartijų kontrolei taikomos ėminių ėmimo schemos, indeksuotos pagal priimtinąjįkokybės lygį. 1 keitinys (tapatus ISO 2859-1:1999/Amd. 1:2011)Plaušiena, popierius, kartonasTK 70LST EN ISO 534:2012 en Popierius ir kartonas. Storio, tankio ir savitojo tūrio nustatymas (ISO 534:2011)Pakeičia LST EN ISO 534:2005LST EN ISO 3035:2012 en Gofruotasis kartonas. Atsparumo plokštuminiam traiškymui nustatymas(ISO 3035:2011)Pakeičia LST EN 23035:2001D (28 Lt)K (49 Lt)XZ (7 Lt)H (42 Lt)F (34 Lt)TK 71Energetikos tikslams tvariai pagaminta biomasė, kietasis biokuras irkietasis atgautasis kurasLST EN 15150:2012 enKietasis biokuras. Dalelių tankio nustatymasG (37 Lt)Pakeičia LST CEN/TS 15150:2005LST EN 15359:2012 enKietasis atgautasis kuras. Techniniai reikalavimai ir klasėsM (56 Lt)Pakeičia LST CEN/TS 15359:2007, LST CEN/TS 15359:2007/P:2008TK 81Kultūros vertybių išsaugojimasLST EN 15759-1:2012 enKultūros vertybių išsaugojimas. Vidaus klimatas. 1 dalis. Bažnyčių, koplyčių ir L (53 Lt)kitų kulto vietų šildymo gairėsTK 83Cheminių ir biologinių veiksnių darbo vietoje vertinimasLST EN 1540:2012 de, en, fr Darbo vietos oro poveikis. TerminijaU (80 Lt)Pakeičia LST EN 1540:2004Lietuvos standartizacijos departamentasLST 0-3-3:2012 ltStandartizacija. 3 dalis. Standartų ir kitų leidinių sandara ir įforminimas. B (22 Lt)3 podalis. Atitikties įvertinimo aspektaiPakeičia LST 0-3-3:1999, LST 0-3-3:1999/P:2008LST CWA 16393:2012 en Laboratorijos biologinės rizikos valdymas. CWA 15793:2008 diegimo gairės W (94 Lt)LST EN 12952-5:2012 enVandens vamzdžių katilai ir pagalbiniai įrenginiai. 5 dalis. Slėginių katilo dalių X (102 Lt)gamyba ir montavimasPakeičia LST EN 12952-5:2002, LST EN 12952-5:2005LST EN 15978:2012 enStatinių tvermė. Pastatų aplinkos apsaugos charakteristikų įvertinimas. U (80 Lt)Skaičiavimo metodasLietuvos standartizacijos departamentas 2)LST EN 2240-100:2012 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 100: Lamp, code 2078 - C (24 Lt)Product standardLST EN 2240-101:2012 en Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 101: Lamp, code 404-02 - C (24 Lt)Product standardLST EN 2824:2012 enAerospace series - Burning behaviour of non-metallic materials under the J (45 Lt)influence of radiating heat and flames - Determination of smoke density andgas components in the smoke of materials - Test equipment apparatus andmediaLST EN 3155-076:2012 en Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection – F (34 Lt)Part 076: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class R - Product standardLST EN 3155-077:2012 en Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection – H (42 Lt)Part 077: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class R - ProductstandardLST EN 3310:2012 en Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Not heat treated - D (28 Lt)Forging stock, for annealed forgings - De ≤ 360 mmLST EN 3844-1:2012 enAerospace series - Flammability of non metallic materials - Part 1: Small H (42 Lt)burner test, vertical - Determination of the vertical flame propagationLST EN 3844-2:2012 enAerospace series - Flammability of non metallic materials - Part 2: Small H (42 Lt)burner test, horizontal - Determination of the horizontal flame propagationLST EN 3844-3:2012 enAerospace series - Flammability of non metallic materials - Part 3: Smallburner test, 45° - Determination of the resistance of material to flame andglow propagation and to flame penetrationG (37 Lt)2)Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2006 m. vasario 24 d. posėdžio protokolas Nr. TKP-6) Europosstandartizacijos komiteto technikos komiteto AECMA standartų (išskyrus darniuosius), perimamų kaip Lietuvos standartų, antraštėsneverčiamos į lietuvių kalbą.7 iš 8


LST EN 4159:2012 enLST EN 4165-025:2012 enLST EN 4171:2012 enLST EN 4195:2012 enLST EN 4540:2012 enLST EN 4644-003:2012 enLST EN 4644-131:2012 enLST EN 4644-133:2012 enLST EN 4644-141:2012 enLST EN 6059-100:2012 enLST EN 6059-503:2012 enAerospace series - Paints and varnishes - Determination of resistance tomicrobial growthAerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operatingtemperature 175 °C continuous - Part 025: Module receptacle - ProductStandardAerospace series - Paints and varnishes - Test method for determination ofphosphoric acid indexAerospace series - Paints and varnishes - Test method for determination ofchromate leachingAerospace series - Bearings, spherical plain, in corrosion resisting steel withself-lubricating liner elevated load under low oscillations - TechnicalspecificationAerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular,rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous -Part 003: Rectangular inserts - Product standardPakeičia LST EN 4644-003:2009Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular,rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous -Part 131: Size 3 plug for rack and panel applications - Product standardAerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular,rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous -Part 133: Size 3 receptacle for rack and panel application - Product standardAerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular,rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous -Part 141: Size 4 plug for rack and panel applications - Product standardAerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Testmethods - Part 100: GeneralAerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Testmethods - Part 503: Temperature rise due to rated current injected on thesleeveE (30 Lt)M (56 Lt)C (24 Lt)E (30 Lt)R (69 Lt)D (28 Lt)D (28 Lt)E (30 Lt)C (24 Lt)C (24 Lt)C (24 Lt)Parengė: Dalia ReginienėTel.: (8~5) 270 93 64El. paštas: dalia.reginiene@lsd.lt8 iš 8

More magazines by this user
Similar magazines