LT - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

LT - Standartizacijos departamentas prie AM

LIETUVOS STANDARTASLST 1590-4/PPATAISA2012 m. rugsėjisICS 35.040Informacinės technologijos. Ženklų kodavimas 8 bitais.4 dalis. Lietuviškų kirčiuotų raidžių ir transkripcijos ženklųrinkinys Windows aplinkaiInformation technology – 8-bit single-byte character coding –Part 4: Lithuanian accented letter and phonetic character set for Windows environmentTerminų (lt): – Puslapių: 3 Kainų grupė: –LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAST.Kosciuškos g. 30, LT-01100 VilniusTel. 270 93 60, faks. 212 62 52, el. paštas lstboard@lsd.lt,interneto tinklalapis http://www.lsd.ltNuorodinis žymuoLST 1590-4:2000/P:2012 lt – Lietuvos standartizacijos departamentas, 2012Be raštiško Lietuvos standartizacijos departamento leidimo draudžiama atgaminti, platinti ar viešai skelbti visą šį leidinį arba jo dalis.


LST 1590-4:2000/P:2012PratarmėŠią Lietuvos standarto pataisą LST 1590-4:2000/P:2012 parengė Lietuvos standartizacijosdepartamentas (LST TK 4 Informacijos technologija).II


LST 1590-4:2000/P:2012Pakeisti Lietuvos standarto LST 1590-4:2000 lietuviškąją antraštę „Informacijos technologija. Ženklųkodavimas 8 bitais. 4 dalis. Lietuviškų kirčiuotų raidžių ir transkripcijos ženklų rinkinys Windows terpei“ irišdėstyti ją taip: „Informacinės technologijos. Ženklų kodavimas 8 bitais. 4 dalis. Lietuviškų kirčiuotų raidžių irtranskripcijos ženklų rinkinys Windows aplinkai“.Toliau visame tekste vietoj žodžio „terpė“ rašyti žodį „aplinka“.2 skyriaus antraštę „Normatyvinės nuorodos“ pakeisti į „Norminės nuorodos“ bei šį skyrių išdėstyti taip:„2 Norminės nuorodosŠiame standarte kitų standartų nuostatos pateiktos nedatuotomis nuorodomis. Jos išplečia šio standartonuostatas. Nuorodos rašomos atitinkamose teksto vietose, o standartų sąrašas pateikiamas šiame skyriuje.Pakeitus ar peržiūrėjus datuotose nuorodose nurodytus standartus, bus keičiamas šis standartas arbaišleidžiamas naujas jo leidimas. Kai nuorodos nedatuotos, taikomi naujausi nurodytų dokumentų (įskaitantvisus keitinius) leidimai.LST 1564:2000 Informacinės technologijos. Ženklų kodavimas 8 bitais. Lietuviškų kirčiuotų raidžių rinkinysLST 1590-3:2000 Informacinės technologijos. Ženklų kodavimas 8 bitais. 3 dalis. Grafinių ženklų rinkinysWindows aplinkaiLST ISO/IEC 8859-13 Informacijos technologija. 8 bitais koduotų ženklų rinkiniai. 13 dalis. Lotynų 7-ojiabėcėlė (tapatus ISO/IEC 8859-13:1998)LST ISO/IEC 10646 Informacinės technologijos. Universalusis koduotų ženklų rinkinys (tapatusISO/IEC 10646:2011).“Atitinkamai 2 skyriaus antraštę pakeisti skyriuje Turinys.Toliau visame tekste vietoj nuorodos „LST ISO/IEC 10646-1“ rašyti nuorodą „LST ISO/IEC 10646“.3 skyriaus antraštę „Terminai ir apibrėžimai“ pakeisti į „Terminai ir apibrėžtys“. Atitinkamai 3 skyriausantraštę pakeisti skyriuje Turinys.Visoje 1 lentelėje žodį „kirčiu“ pakeisti žodžių junginiu „kirčio ženklu“; taip pat patikslinti ženklų kodų nuo A1iki A8, nuo AA iki AC, AE, AF, nuo B1 iki B3, B5, B7, B8, nuo BA iki BF, C7, CF, D1, E7, nuo ED iki EF, F1 irFF pavadinimus ir išdėstyti taip:„1 lentelė. Ženklų aibėŽenklokodasPavadinimasKodas pagalLST ISO/IEC 10646Pavadinimas pagalLST ISO/IEC 10646A1 Didžioji raidė Ą su riestiniu kirčio ženklu 0104 0303 LATIN CAPITAL LETTER A WITHOGONEK AND TILDEA2Didžioji raidė Ę su dešininiu kirčioženklu0118 0301 LATIN CAPITAL LETTER E WITHOGONEK AND ACUTEA3 Didžioji raidė Ę su riestiniu kirčio ženklu 0118 0303 LATIN CAPITAL LETTER E WITHOGONEK AND TILDEA4Mažoji raidė i su tašku ir riestiniu kirčioženklu0069 0307 0303 LATIN SMALL LETTER I WITH DOTABOVE AND TILDEA5 Didžioji raidė L su riestiniu kirčio ženklu 004C 0303 LATIN CAPITAL LETTER L WITHTILDE1


LST 1590-4:2000/P:20121 lentelė (pabaiga)ŽenklokodasEEEFF1PavadinimasMažoji raidė i su tašku ir dešininiu kirčioženkluMažoji raidė į su tašku ir dešininiu kirčioženkluMažoji raidė į su tašku ir riestiniu kirčioženkluKodas pagalLST ISO/IEC 10646Pavadinimas pagalLST ISO/IEC 106460069 0307 0301 LATIN SMALL LETTER I WITH DOTABOVE AND ACUTE012F 0307 0301012F 0307 0303LATIN SMALL LETTER I WITHOGONEK AND DOT ABOVE ANDACUTELATIN SMALL LETTER I WITHOGONEK AND DOT ABOVE ANDTILDEFF Mažoji raidė ų su riestiniu kirčio ženklu 0173 0303 LATIN SMALL LETTER U WITHOGONEK AND TILDE„3


LST 1590-4:2000/P:2012


LST 1590-4:2000/P:2012


LST 1590-4:2000/P:2012

More magazines by this user
Similar magazines