lietuvos standartizacijos departamentas prie lietuvos respublikos ...

lsd.lt

lietuvos standartizacijos departamentas prie lietuvos respublikos ...

2 dalis. Lietuvos standartų lietuviškųjų versijų projektai, kuriuos numatoma parengti išvertus į lietuvių kalbą tarptautinius irEuropos standartus bei kitus tarptautinių ir Europos standartizacijos institucijų leidiniusLST TK numerisStandartąparengusioCEN/CLCtechnikoskomitetasICSindeksasLietuvos standarto projekto žymuoir antraštė lietuvių kalbaLietuvosstandartokalbaEuropos ar tarptautiniostandarto, perimamo kaipLietuvos standarto, žymuo irleidimo metaiEuropos ar tarptautinio standarto,perimamo kaip Lietuvos standarto,antraštė anglų kalbaLietuvos standartoprojekto rengimo etapas irdataetapodatakodas1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 LDG ISO/TMB/WG SR03.100.01 PrLST ISO 26000:2010Nurodymai dėl socialinėsatsakomybės (tapatusISO 26000:2010)lt ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility 40 2011-2012LST LDG CEN SS S26 01.120;13.020PrLST 0-3-4Standartizacija. 3 dalis. Standartųir kitų leidinių sandara irįforminimas. 4 podalis. Aplinkosapsaugos aspektaiLST TK 1 CLC/TC 13 91.140.50 PrLST EN 50470-2:2007Kintamosios srovės elektrosmatavimo įrenginiai. 2 dalis.Ypatingieji reikalavimai. A ir Bklasės elektromechaniniaiaktyviosios energijos skaitikliaiLST TK 2 ISO/TC 34 67.100.1067.100.99LST TK 2 ISO/TC 34CEN/TC 302lt ICEN Guide 4:2008 Guide for addressing environmentalissues in product standardslt *EN 50470-2:2006 Electricity metering equipment (a.c.) -Part 2: Particular requirements -Electromechanical meters for activeenergy (class indexes A and B)PrLST ISO 6731 lt ISO 6731:2010 Milk, cream and evaporated milk -Determination of total solids content(Reference method)67.100.10 PrLST EN ISO 1211:2010 Pienas.Riebalų kiekio nustatymas.Gravimetrinis metodas (pamatinismetodas) (ISO 1211:2010)LST TK 2 ISO/TC 34 67.100.10 PrLST ISO 6734Sutirštintas saldintas pienas.Bendrojo sausosios medžiagoskiekio nustatymas (pamatinismetodasLST TK 2 ISO/TC 34 67.100.10 PrLST ISO 6091:2010 Sausasispienas. Titruojamojo rūgštingumonustatymas(pamatinis metodas)(tapatus ISO 6091:2010)LST TK 2 ISO/TC 34 67.100.01 PrLST ISO 8967:2006 Sausasispienas ir sausieji pienoproduktai.Piltinio tankionustatymas(tapatusISO 8967:2005)LST TK 5 CLC/TC 61IEC/TC 61LST TK 5CLC/TC 26BIEC/TC 2613.120;97.040.50;PrLST EN 60335-2-14:2007Buitiniai ir panašios paskirtieselektriniai prietaisai. Sauga. 2-14 dalis. Ypatingieji reikalavimai,keliami virtuvės aparatams(IEC 60335-2-14:2006,modifikuotas)25.160 PrLST EN 60974-5:2008Lankinio suvirinimo įrenginiai.5 dalis. Vielos tiektuvai(IEC 60974-5:2007)EN ISO 1211:2010 Milk - Determination of fat content -Gravimetric method (Referencemethod) (ISO 1211:2010)lt ISO 6734:2010 Sweetened condensed milk -Determination of total solids content(Reference method)lt ISO 6091:2010 Dried milk - Determination of titratableacidity (Reference method)(ISO 6091:2010, identical)lt ISO 8967:2005 Dried milk and dried milk products -Determination of bulk density (identicalISO 8967:2005)lt *EN 60335-2-14:2006+EN 60335-2-14:2006/A1:20082006/95/EClt *EN 60974-5:20082006/95/ECHousehold and similar electricalappliances - Safety - Part 2-14:Particular requirements for kitchenmachines (IEC 60335-2-14:2006,modified)Arc welding equipment - Part 5: Wirefeeders (IEC 60974-5:2007)50 2011-1250 2011-1040 2011-0850 2011-0840 2011-0840 2011-0840 2011-0850 2011-201250 2011-04Pastabos4

More magazines by this user
Similar magazines