12.02.2015 Views

Aprīlis - Birzgales pagasts

Aprīlis - Birzgales pagasts

Aprīlis - Birzgales pagasts

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pagasta padomes informatīvs izdevums 2007.gada 10.aprīlis Nr.146<br />

13.maijā <strong>Birzgales</strong> centrā pavasara<br />

gadatirgus.<br />

Laipni aicinām piedalīties potenciālos pircējus un pārdevējus!<br />

“Odziņu” jubilejas vakars.<br />

Kad saņēmām ielūgumu piedalīties dāmu klubiņa “Odziņas” trīs gadu jubilejas svinībās – sapratu, ir<br />

jāiet. Bija patīkams 9.marta vakars. Ieejot klubā, mūs laipni sagaidīja Antra un Inta, katram piespraužot<br />

knaģīti ar simbolu “mārīte”. Vakara gaitā iepazināmies ar sievietēm, kuras pelēko ikdienu prot<br />

padarīt skaistāku, kuras vieno arī kopīgas intereses.<br />

Neliels uztraukums valdīja dalībnieču vidū, bet tas bija saprotams, jo kavējās tie, kuri mēroja tālu ceļu,<br />

lai ar savu klātbūtni pateiktu “paldies” šīm jaukajām dāmām. Mēs, apmeklētāji, izmantojām brīvo brīdi, lai<br />

apskatītu rokdarbus, ko darinājušas kluba dāmas, kas tiešām prasīja pacietību, izdomu un pat māksliniecisku<br />

pieskārienu.<br />

Protams, visa pasākuma dvēselīte ir Mārīte Skābarniece. Paldies, Tev Mārīt, par prasmi izdomāt,<br />

organizēt, radīt un kopā saturēt. Vakaru kuplināja dažādi priekšnesumi. Iepriecināja pašmāju mākslinieki:<br />

bērnudārza Vilks – Inga, Sarkangalvīte – Ingrīda un vokālais ansamblis. Ar raitu dejas soli savu apsveikumu sniedza Baldones<br />

kultūras nama deju kolektīvs. Sirsnīgi, skaisti un atraktīvi dejoja mazie ogrēnieši.<br />

Vakars bija piepildīts ar sirsnību un likās, ka pie “Odziņu” durvīm var pieklauvēt ikviens, kas nācis meklēt atbalstu vai<br />

atnesis kādu saujiņu prieka. Par visu vairāk pasaulē mēs esam vajadzīgi viens otram ar savu mīlestību, labestību un vēlmi<br />

iepriecināt. Tas JUMS izdevās!<br />

Apmeklētāja Skaidrīte Okmane<br />

Kūlas ugunsgrēki 2007.gadā<br />

Kopumā martā Latvijā reģistrēti 1172 kūlas<br />

ugunsgrēki 2 387 ha platībā. Kūlas ugunsgrēkos nopostītas 18<br />

ēkas. Vislielākais kūlas ugunsgrēku skaits reģistrēts Rīgā -<br />

134,tajā skaitā arī visplašākais ugunsgrēks, kad 29.martā dega<br />

niedres Spilves pļavās 200 ha platībā. Daugavpilī un<br />

Daugavpils rajonā dzēsti 114 kūlas ugunsgrēki 353 ha platībā,<br />

Rēzeknē un Rēzeknes rajonā -123 ugunsgrēki 229 ha platībā,<br />

Rīgas rajonā - 112 ugunsgrēki 247 ha platībā.<br />

VUGD jau pagājušajā gadā rīkoja kopīgus reidus ar<br />

Valsts policijas un Pašvaldības policijas darbiniekiem. Tika<br />

sastādīti 364 lēmumi par administratīvo sodu piemērošanu,<br />

uzlikta soda nauda 3654 Ls vērtībā. Arī šogad tiek rīkoti kopīgi<br />

reidi. Tiklīdz VUGD saņems informāciju par kūlas<br />

ugunsgrēku, par to tiek informēta arī policija, lai viņi ierastos<br />

notikuma vietā un noskaidrotu lietas apstākļus un vainīgās<br />

personas.<br />

Tāpat kā pagājušajā gadā VUGD sadarbosies ar Lauku atbalsta<br />

dienestu, kuram nosūtīs informāciju par kūlas degšanas vietām.<br />

Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiks samazināts Eiropas<br />

Savienības (ES) mazāk labvēlīgo apvidu maksājums. Lauku<br />

atbalsta dienests VUGD informējis, ka par labas<br />

saimniekošanas prakses nosacījumu, saistībā ar kūlas<br />

dedzināšanu, pārkāpumiem 2005.gadā atbalsta apjoma<br />

samazinājums piemērots 96 saimniecībām kopumā 13 072, 93<br />

LV apmērā, bet 2006.gadā - 946 saimniecībām 202 381,78 LV<br />

apmērā.<br />

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa<br />

179.pantu par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības<br />

prasību pārkāpšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas<br />

sodu fiziskajām personām līdz simts latiem, bet juridiskajām<br />

personām - līdz tūkstoš latiem. Par kūlas dedzināšanu - uzliek<br />

naudas sodu fiziskajām personām no divsimts līdz piecsimt<br />

latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit<br />

diennaktīm.<br />

Sagatavoja:<br />

Inga Vetere, VUGD priekšnieka palīdze


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 146 2007.gada 10. aprīlis 2<br />

.<br />

Un tā, 11 lietas, kuras, viņaprāt,<br />

Pasaules bagātākā<br />

• * Līdz tavai piedzimšanai tavi vecāki<br />

aizmirstas iemācīt skolā:<br />

nebija tik garlaicīgi un neinteresanti<br />

cilvēka atziņas. • Dzīve ir netaisnīga - samierinies ar šo cilvēki, kā tev pašlaik liekas. Viņi<br />

faktu.<br />

tādi kļuva, pelnot tavai bezrūpīgajai<br />

• * Pasaulei uzspļaut par tavu bērnībai, beržot tavas drēbes un<br />

pašsajūtu un pašcieņu. Pirms viņa<br />

sāks par to interesēties, tā sagaida no<br />

klausoties tavā bezgalīgajā sajūsmā,<br />

cik tu esi kolosāls. Tāpēc, pirms<br />

tevis vismaz kādus acīmredzamus dodies glābt Amazones mežus,<br />

sasniegumus.<br />

sākumā pacenties ieviest vismaz<br />

• * Ļoti maz ticams, ka tev sāks kārtību savā istabā.<br />

maksāt 40 tūkstošus gadā uzreiz pēc<br />

skolas beigšanas. Tu nekļūsi par<br />

• * Tava skola, iespējams, ir atcēlusi<br />

dalījumu uzvarētājos un "lūzeros",<br />

kompānijas viceprezidentu ar bet dzīve - nē. Dažās skolās vairs<br />

limuzīnu un personīgo šoferi, pirms neliek sliktas atzīmes, dodot<br />

to nebūsi nopelnījis.<br />

neskaitāmas iespējas atkārtot testus,<br />

• * Ja tu domā, ka tavs skolotājs ir ļoti<br />

stingrs un prasīgs, pagaidi, līdz<br />

eksāmenus, labot atzīmes utt. Tam<br />

absolūti nav nekādas līdzības, kā viss<br />

iepazīsies ar savu bosu. Atšķirībā no notiek dzīvē.<br />

Bilu Geitsu var dievināt vai neieredzēt, bet skolotāja, bosa karjera ir atkarīga no • * Dzīve nav sadalīta semestros, tajā<br />

nevar noliegt, ka viņš ir neordinārs un tā, kā tu tiec galā ar saviem nav vasaras brīvlaika, un ļoti maz<br />

gudrs cilvēks. Tāpēc visiem, kuriem ir uzdevumiem.<br />

darba devēju ir ieinteresēti palīdzēt<br />

bērni vai kuri paši vēl jūtas bērna prātā,<br />

• * Cept burgerus "Makdonaldā" - tas tev atrast savu "es".<br />

būtu lietderīgi uzklausīt mistera Geitsa<br />

nav pazemojoši. Tavi vecvecāki būtu • * Nejauc reālo dzīvi ar to, kuru rāda<br />

domas par to, ka politiski korektā un<br />

nosaukuši jebkuru, pat šādu, darbu televīzijā. Dzīvē cilvēkiem lielāko<br />

demokrātiskā ASV izglītības sistēma<br />

par "lielisku izdevību".<br />

daļu nākas pavadīt darbā, nevis<br />

radījusi veselu paaudzi bērnu, kuriem nav<br />

• * Nesteidzies<br />

kafejnīcās.<br />

ne mazākā priekšstata par dzīves realitāti.<br />

katrā savā<br />

• * Uzturi labas attiecības ar "briļļaini -<br />

Arī Latvijas izglītības sistēma pašlaik ir<br />

neveiksmē<br />

zubriķi". Viens no viņiem, ļoti<br />

pārpilna ar dažādām reformām un<br />

vainot savus<br />

iespējams, būs tavs priekšnieks.<br />

aizguvumiem no citām valstīm. Šīs<br />

vecākus.<br />

/no publikācijām intrnetā/<br />

atziņas Geits izklāstījis kādā tikšanās reizē<br />

Nenīdi un<br />

ar skolēniem.<br />

nežēlojies, bet mācies no tās.<br />

SUNS – GĀJĒJS – VELOSIPĒDISTS.<br />

Ir atkal pavasaris, atdzīvojas daba, cilvēki, dzīvnieki. Bet šoreiz gribu runāt<br />

par suņiem un, it īpaši par suņu īpašniekiem. Runāšu no velosipēdista viedokļa, jo<br />

suns un velosipēdists ir nesamierināmi un mūžīgi ienaidnieki (protams arī<br />

pastnieki). Vai ir normāli, ja tev ir jānobrauc ar riteni pieci kilometri un ceļā trīs –<br />

četras reizes jānokāpj no velosipēda, lai atgaiņātos no suņiem Suns ir<br />

mājdzīvnieks un, galvenokārt, mājas sargs. Bet ceļi taču pagaidām pieder mums<br />

visiem!<br />

Minēšu vienu gadījumu tepat netālu, uz Valles ceļa. Man pa priekšu brauca<br />

skolniece, arī uz velosipēda. No kādas mājas izskrēja divi suņi, uzklupa meitenei<br />

un iekoda kājā. Tā nabadzīte nokrita, un piedevām, vēl sasitās. Piebraucu klāt:<br />

meitene raud, turpat netālu rej suņi, es nezināju ko darīt. Tad no mājas iznāca<br />

saimnieks, pienāca klāt un redz radušos situāciju. Saku viņam – ko nu darīsim<br />

Šis saka – samaksāšu, pagaidiet – atnes no mājas 10 latus un dod meitenei. Viņa<br />

apjukusi, negrib ņemt. Palīdzēju pierunāt, lai ņem zālēm sāpju naudu. Tā viss arī<br />

beidzās. Nezinu, vai rīkojos pareizi, vai arī pēc principa “ne man cūka, ne mana<br />

druva”.<br />

Pagājušā vasarā suns man pašam iekoda pie Lāčplēša stacijas, tikai tur<br />

neviens neiznāca un nesamaksāja, vienkārši pats pirku zāles un veselu nedēļu ārstējos. Ir jau tāds<br />

nerakstīts likums, ka pēc katra suņa kodiena obligāti jāiet pie ārsta, jo nevar zināt vai tas nav slims ar<br />

trakumsērgu. Ir mums pagastā tādi “melnie punkti”, kuros jāuzmanās<br />

Nu ko teikt suņu turētājiem. Ja nevarat nodrošināt sava dzīvnieka atrašanos sētā, tad lieciet pie<br />

ķēdes vai maksājiet soda naudu. Varbūt atceraties publikācijas presē par notikušo Valkas rajonā, kur<br />

netālu no Smiltenes suns sakoda tūristu no Japānas. O, tas bija jau starptautisks skandāls. Tiesājās ilgi,<br />

bet beigās saimnieks dabūja samaksāt smuku naudiņu. Nu tas ir starptautiskā līmenī, bet mūs,<br />

vietējos, var kost vai uz katra stūra – neviens jau nesūdzas un arī nav kam. Normāli, kā jau viss pārējais Latvijā. Ja jau likumu un<br />

morālas apziņas nav, tad jūs, sunīšu īpašnieki, ja atradīsiet savu mājas sargu(kurš vairāk gan apsargā ceļus) nedzīvu ceļa malā, tad<br />

vainojiet tikai pats sevi. Nav jau vainīgs ne tas sunītis, ne garāmgājējs. Gadās jau ka suns noraujas un izskrien, bet šeit runa ir par tiem<br />

saimniekiem, kuru mājas sargs katru reizi metas virsū garāmgājējiem. Pacietība ir tikai līdz zināmai robežai.<br />

Laimīgu pavasari un visu gadu!<br />

Velosipēdists un dzīvnieku draugs J...s


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr.146 2007.gada 10. aprīlis 3<br />

2007.gada 22.marta padomes sēdē Nr.<br />

4 deputāti NOLĒMA:<br />

1. Piešķirt sociālos<br />

pabalstus 4<br />

personām Ls<br />

74,95 apmērā<br />

ārstēšanās<br />

izdevumu<br />

segšanai.<br />

2. Piešķirt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai 1 personai<br />

III, IV, V mēnešos – Ls 13,-/mēnesī.<br />

3. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 5 nekustamiem<br />

īpašumiem – zemes gabaliem 41,8 ha platībā par kopējo<br />

summu Ls 232000,-.<br />

4. Pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums”<br />

pārejas noteikumu 6.punktu, atļaut izstrādāt zemes<br />

ierīcības projektus nekustamiem īpašumiem „Saulrieti”,<br />

„Saulrieti-1”, „Celmiņi”, „Celmiņi-1”, „Silmači”,<br />

„Upīši”, „Krūmiņi-II”.<br />

5. Iegādāties uz līzinga pašvaldības vajadzībām 5 gadus<br />

vecu vieglo automašīnu.<br />

6. Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas 2007.gada<br />

15.marta rīkojumu Nr.13 „Par parakstu vākšanas vietu<br />

noteikšanu”, noteikt <strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijā 1<br />

(vienu) parakstu vākšanas vietu ar adresi- Lindes iela 2,<br />

<strong>Birzgales</strong> <strong>pagasts</strong>, Ogres rajons.<br />

7. Atļaut transformēt nekustama īpašuma “Lielstērpeles”<br />

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,5 ha platībā un<br />

meža zemi 1,5 ha platībā par individuālo dzīvojamo<br />

māju apbūves zemi.<br />

Padomes priekšsēdētājs P. Kotāns<br />

Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada marta mēnesī sociālajos<br />

pabalstos izmaksāts: Ls1007,75<br />

No tiem:<br />

pabalsts brīvpusdienām skolā Ls 176,80<br />

pabalsts ēdināšanas maksai pirmsskolā Ls 141,-<br />

pabalsts atbrīvojoties no ieslodzījuma Ls 30,-<br />

pabalsts apkurei vai malkai (pēc saraksta) Ls 340,-<br />

pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā Ls 100,-<br />

pabalsts bēru gadījumos Ls 160,-<br />

pabalsts ārkārtas gadījumos- ārstēšanās izdevumu<br />

segšanai Ls 59,95<br />

Pagasta padomes sēdēs piedalās pašvaldības iestāžu vadītāji.<br />

Uz pagasta padomes sēdēm šogad tiek aicināti pašvaldības iestāžu vadītāji, lai sniegtu ieskatu par paveiktajiem<br />

darbiem un kopīgi risinātu sasāpējušus jautājumus un problēmas. Februāra sēdē piedalījās pamatskolas direktors<br />

Ilgonis Grāvītis, bet martā pirmsskolas vadītāja Anita Skosa. Nākošajās sēdēs piedalīsies citi iestāžu vadītāji un arī Jūs,<br />

cienījamie lasītāji, ar “<strong>Birzgales</strong> Avīzes” starpniecību varēsiet uzzināt jaunāko informāciju par notiekošo.<br />

Ziņo pamatskolas direktors I.Grāvītis.<br />

,,Pēc statistikas datiem bērnu skaits samazinās kā visā<br />

republikā, tā arī mūsu pamatskolā. Pēc Ogres rajona izglītības<br />

pārvaldes statistikas datiem <strong>Birzgales</strong> pagastā dzimušo bērnu<br />

skaits 1991.gadā bija - 42, 2000.g. -20, 2003. -13, 2004.g. - 9,<br />

2005.g.-17 bērni. Pedagoģiskie kadri skolā- 18-22 skolotāji, to<br />

skaitā pulciņu vadītāji. Kadri nemainās, tehniskie darbinieki -<br />

l- sezonā.<br />

Materiālā bāze - ir izdarītas lielas lietas, bet daudz kas vēl<br />

ir jādara. 2003.gada skolas vīzijā tika paredzēta - sporta zāles<br />

būvniecība un tualešu remonti, kas tika veikts, kā arī 3<br />

gaiteņu remonti, kas nav paveikts. Datorklasē ir 16<br />

darbstacijas, darbojas 24 datori. Pagājušā gadā ar Ogres rajona<br />

pašvaldības un <strong>Birzgales</strong> pagasta padomes finansējumu ir<br />

ierīkots informāciju tehnoloģiju kabinets. Uzsākta<br />

elektroinstalācijas nomaiņa, tas vēl jāveic 7 kabinetos. Ir<br />

nomainītas virtuves iekārtas. Izremontēta bibliotēka un aktu<br />

zāle. Nomainīti soli. Pagājušā gadā pamatskolas 1.stāvā ir<br />

ierīkota ugunsdrošības signalizācija. Diemžēl ugunsdzēsējus<br />

neapmierina skolas bēniņi - tie nav izkrāsoti ar ugunsdrošo<br />

krāsu. Skolas padomē tika izvirzīts priekšlikums nomainīt 2., 3.<br />

stāva logus un veikt koridoru remontu. Vēl smags jautājums ir<br />

centrālapkures ierīkošana pamatskolā - krāsnis skolā ir<br />

iemūrētas 1935.gadā."<br />

G. Zieds : ,,Kā sokas skolai ar Eiropas naudas piesaistīšanu”<br />

I.Grāvītis: “Patreiz netiek veikts nekas. Esam piedalījušies<br />

Pasaules bankas projektā, kurā bija paredzēta logu nomaiņa un<br />

centrālapkures ierīkošana, paredzētā summa - nepilni 100'000<br />

latu. Diemžēl šajā projektā mums finansējums netika piešķirts.”<br />

G.Zieds: ,,Diemžēl nedzirdās, ka skola piedalītos projektos.<br />

Jāsāk aktīvi kaut ko darīt."<br />

T.Liestiņa: ,,Vai ir iespējams apstiprināt informāciju par<br />

angļu valodas skolotājas aiziešanu no darba un pāriešanu<br />

strādāt tikai par muzeja ,,Rūķi" vadītāju “<br />

I.Grāvītis: “Patreiz man tādas informācijas nav.”<br />

P.Kotāns : ,,Tikpat nopietns jautājums ir darbmācības<br />

skolotāja un skolas saimnieka štata vienības. Pēdējais<br />

salmiņš, lai noturētu šo kadru - ir algas palielināšana. Bet vai<br />

algas pielikums būs galvenais stimuls neaiziešanai no skolas"<br />

G.Zieds:"Kam būtu jānodarbojas ar projektu piesaisti skolai -<br />

vai skolas direktoram"<br />

I.Grāvītis: ,,Citās pašvaldībās ir atsevišķs darbinieks, kas<br />

izstrādā projektus gan pagastam, gan skolai".<br />

P.Kotāns : ,,Atsevišķi darbinieki projektu rakstīšanai ir tikai<br />

lielās pilsētās, pagastos tādu nav. Situācijai būtu jābūt<br />

sekojošai - skolas direktors padzird, ka, piemēram, pēc<br />

mēneša tiks izsludināts vai arī realizēts konkrēts projekts, tajā<br />

momentā ir jārīkojas operatīvi, jāsameklē cilvēks, kas to dara,<br />

jāalgo, u.t.t. Jākontaktējas ar Ogri, Krūkles kundze noteikti zina<br />

uz kādu projektu naudu var cerēt. Uz vietas mēs neko<br />

neuzzināsim."<br />

T.Liestiņa: ,,Kur notiks nākošais skolas salidojums Varbūt<br />

vajadzētu padomāt par grīdas segumu skolas sporta zālē „<br />

G.Zieds: ,,Diemžēl arī tas nav normāli, kā un kur pašlaik tiek<br />

rīkoti skolas izlaidumi. To arī vajadzētu darīt plašās<br />

telpās - skolas sporta zālē. "<br />

E.Siliņš ,,Sporta zālē grīdas klājumam pilnīgi<br />

apmierinoši varētu pielietot vorsalīna materiālu.”<br />

T.Liestiņa : “Kad skolā tiek plānoti gaiteņu<br />

remonti, ieejot skolā skats nav tas patīkamākais.”<br />

I.Grāvītis: “Nav plānoti.”<br />

P.Kotāns: “Man ir kauns par skolas ārdurvīm. Vai tām<br />

tiešām nav garantijas Pašlaik pie - 30°C tās stāv vaļā.<br />

Z.Strazdiņš: “Šādas durvis nav paredzētas skolām, bet<br />

gan dzīvokļiem."<br />

E.Siliņš “Vai drīkstu piemetināt par skolas<br />

saimnieku - viņš kā saimnieks skolā jūtas<br />

nekomfortabli. Ieteikums direktoram – jāļauj viņam<br />

darboties un jāatbalsta. Ne jau finanses šajā gadījumā ir<br />

galvenais iemesls aiziešanai no skolas."<br />

/turpinājums “<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikumā/


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 146 2007.gada 10. aprīlis 4<br />

Saulītei ir tāda vara,<br />

Ka tā visu dzīvu dara,<br />

Kokiem, ziediem palīdz plaukt,<br />

Mazam bērnam lielam augt.<br />

SVEICAM!<br />

Agritu Kaļveru un Agri Strautnieku<br />

ar meitiņas SELĪNAS KEITAS piedzimšanu!<br />

Sveicam jubilārus !<br />

50 gados Andri Jesti<br />

Aldi Lejnieku<br />

60 gados Agafiju Kaupmani<br />

Razinu Zijatdinovu<br />

70 gados Gunāru Petrovski<br />

Š.g. pavasarī un vasarā tiks veikta <strong>Birzgales</strong><br />

pagasta nomas zemju inventarizācija.<br />

Lūdzam visus, kas nomā pašvaldības zemi,<br />

pieteikties uz zemes gabalu pārmērīšanu pa<br />

tālruni 26140859 vai pagasta padomē otrdienās<br />

no plkst.9:00-10:00.<br />

Mērīšanas darbus veiks Valdis Galnieks<br />

Pārdod:<br />

Sēklas un pārtikas kartupeļus. <strong>Birzgales</strong> centra iedzīvotājiem<br />

piegāde mājās.<br />

Tālrunis 29409134<br />

Pārdod:<br />

Elektrisko plīti ZANUSSI – četrriņķu, jauna, nelietota.<br />

Tālrunis 26412337<br />

Mainām:<br />

Gāzes balonus Jaunatnes ielā 5-1<br />

Tālrunis 26412337<br />

Aicinām skolas vecuma bērnus uz riteņbraukšanas<br />

ceļu satiksmes kursiem un pēc tam uz eksāmenu, lai varētu<br />

saņemt tiesības. Kursi un eksāmens notiks Birzgalē.<br />

Pieteikšanās pie <strong>Birzgales</strong> pamatskolas skolotājas V.Skujas<br />

vai pa tālruni 5034107.<br />

Kursi notiks aprīļa beigās, maija sākumā, eksāmens<br />

-maija sākumā.<br />

Projekta „Nedrošais paliek drošs” koordinatori<br />

Paziņojums!<br />

Š.g. 20. aprīlī <strong>Birzgales</strong> pamatskolā viesosies Valsts<br />

Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālisti. Pa dienu<br />

nodarbības notiks visu klašu skolēniem. Plkst.16 00 aicinām<br />

uz tikšanos vecākus un citus interesentus, arī nākamo<br />

pirmklasnieku vecākus.<br />

Projekta „Nedrošais paliek drošs” koordinatori<br />

Mums zināms ir vārdiņš: Turies!<br />

Ko saka tad, kad lieki citi vārdi,<br />

Jo visā pasaulē, bezgala plašā<br />

Ir pārāk daudz, kas sāpju rokām ņemts.<br />

Izsakām dziļu līdzjūtību Elksnīšu ģimenei vīru, tēvu,<br />

vecotēvu, Jāni Elksnīti guldot zemes klēpī.<br />

Draugi – Juris, Zigrīda<br />

† MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI<br />

Jānis Elksnītis<br />

Ilga Ķirpe<br />

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem<br />

<strong>Birzgales</strong> sporta zālē 15.aprīlī pulksten 10:00<br />

Ogres rajona pašvaldību čempionāts galda tenisā.<br />

Ogres rajona pašvaldību čempionāta posmi<br />

Sacensības novusā 22.aprīlī Madlienā,<br />

Sacensības dambretē 29.aprīlī Ķegumā.<br />

Ogres rajona <strong>Birzgales</strong> pagasta vēlēšanu<br />

komisijas<br />

DARBA LAIKI<br />

Parakstu vākšanas<br />

tautas nobalsošanas ierosināšanai<br />

par apturētajiem likumiem „Grozījumi<br />

Nacionālās drošības likumā” un „Grozījumi<br />

Valsts drošības iestāžu likumā” laikā<br />

no 2007.gada 03.aprīļa līdz 02.maijam<br />

Pirmdienās plkst.9:00 – 13:00<br />

Otrdienās plkst.9:00 – 13:00<br />

Trešdienās plkst. 13:00 – 17:00<br />

Ceturtdienās plkst.9:00 – 13:00<br />

Piektdienās plkst.9:00 – 13:00<br />

Sestdienās plkst.9:00 – 13:00<br />

Svētdienās plkst.9:00 – 13:00<br />

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - <strong>Birzgales</strong> pagasta padome – datorsalikums.<br />

Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, <strong>Birzgales</strong> pagastā LV – 5033, Ogres raj., tālr. 5034125 vai 5034212.


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

Pagasta padomes sēdēs piedalās<br />

pašvaldības iestāžu vadītāji.<br />

/turpinājums no 3.lappuses/<br />

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes<br />

„Birztaliņa” vadītājas Skosas Anitas ziņojums par<br />

aktualitātēm pirmsskolā:<br />

Pirmais trūkums bērnudārzā ir ugunsdrošība, mums nav<br />

ugunsdrošības signalizācijas. Jānomaina šļūtenes, jāsakārto<br />

viss nepieciešamais inventārs – spaiņi, cirvji, zīmes. Aktus<br />

par nepilnībām ugunsdrošībā jau raksta sen, bet sodus<br />

pašlaik neliek. Pēc visām ugunsnelaimēm, kas notiek<br />

Latvijā, šī joma tiks pārbaudīta stingrāk. Arī visiem<br />

pārējiem, kas darbojas bērnudārza telpās – jaunsargi,<br />

treniņzāle, būtu par to jāpadomā.<br />

G.Zieds : „Vai personāls ir apmācīts rīkoties ārkārtas<br />

situācijā”<br />

A.Skosa: ”Personāls ir apmācīts tīri teorētiski. Mēs esam<br />

plānojuši uzaicināt ugunsdrošības speciālistu, kas apmācību<br />

noorganizēs dabā un izspēlēs ārkārtas situāciju.”<br />

G.Zieds : „Kāds ir grupiņu nologojums”<br />

A.Skosa: „Pašlaik darbojas 4 grupiņas un ir 55 bērni.<br />

Nākošajā mācību gadā šis skaits būs arī apmēram tāds pats.<br />

Grupiņā vidējais bērnu skaits-16, vislielākā grupiņa ir 5-6<br />

gadīgo – 18 bērni.”<br />

P.Kotāns : „Kāda situācija būs pēc 5 gadiem”<br />

A.Skosa : „Mazāk bērnu nebūs. Ja būs vairāk, varam salikt<br />

grupiņās vairāk bērnu. Tad mainīsim bērnudārza nolikumu,<br />

kurā paredzēsim, ka neuzņemam 1,5 gadus vecus bērnus,<br />

sāksies zināma atlase. Pašlaik uz nākošo mācību gadu ir jau<br />

pieteikti bērni, kuri 1.septembrī būs sasnieguši 1,5 gadu<br />

vecumu”.<br />

Z.Strazdiņš : „Vai jums ir zināmas jaunās ugunsdrošības<br />

prasības”<br />

A.Skosa: „Jā ir zināmas. Atbildīgais par ugunsdrošību<br />

pašvaldības iestādēs K.Žoids ir izgājis kursus un arī mūs ir<br />

iepazīstinājis ar prasībām.”<br />

P.Kotāns : „Viena lieta ir prasības, kuras mēs neapiesim, bet<br />

ja paskatās uz visām pašvaldības iestādēm, tad 1.vietā mums<br />

ir tautas nams, pēc tām – pamatskola, kurā ir 150 gadus<br />

vecas apkures krāsnis. Bērnudārzā vienīgā kļūme varētu būt<br />

neuzmanīga apiešanās ar elektroierīcēm. Jādomā par<br />

elektrisko sildītāju lietošanu.<br />

A.Skosa : „Mēs nelietojam nekvalitatīvus sildītājus.”<br />

K.Okmanis: „Šādā iestādē neviens atlaides nedos un sods<br />

nav jāgaida, ir jādara viss iespējamais jau tagad, lai sods<br />

nebūtu jāmaksā. Šeit ir bērni, par kuriem atbildiet Jūs.”<br />

T.Liestiņa: „Vai līdzekļi ugunsdrošības pasākumu veikšanai<br />

ir iekļauti šā gada budžetā”<br />

A.Skosa : „Šiem mērķiem budžetā nav paredzēti līdzekļi.”<br />

K.Okmanis : „Neviens jau neliedza šādus izdevumus<br />

plānot.”<br />

T.Liestiņa : „Kāda situācija ir pirmsskolā ar tikumisko<br />

2007.gada aprīlis<br />

audzināšanu, saskarsmes kultūru un darbaudzināšanu, vai<br />

šajās jomās problēmas ir jau pirmsskolā”<br />

A.Skosa: „Mēs ar to saskaramies. Vecāki tagad it kā nav tādi<br />

kā agrāk, viņi ieklausās, ko mēs sakām, bet kā viņiem iet ar<br />

audzināšanu mājās, tā ir viņu kompetence. Nodarbojamies<br />

arī ar darbaudzināšanu – Litas audzinātāja ar bērniem<br />

pavasarī bērnudārza dārziņā sēj un stāda, pēc tam rudenī<br />

novāc ražu. Apkārtnē lasām arī papīrus, grābjam lapas. Arī<br />

grupiņās bērniem ir savi pienākumi, dežuranti palīdz<br />

auklītēm novākt galdus.”<br />

P.Kotāns : „Kāds stāvoklis ir āra nojumēm”<br />

A.Skosa : „Pirmsskolā mums ir 4 grupiņas, katrai grupiņai ir<br />

paredzēta 1 nojume. Nojumes ir kritiskā stāvoklī. Tajās<br />

nedrīkst būt naglas, nedrīkst kustēties ne sienas, ne grīdas.<br />

Jau vairākus gadus nevaram nomainīt grīdas, šogad sāka<br />

tecēt jumts. Man ir doma 2 nojumes nojaukt, atstāt 5. Tur ir<br />

labi ķieģeļi, dēļi, šīferis, kurus varētu izmantot pārējo<br />

nojumju remontiem. Manā skatījumā nojumēs nevajadzētu<br />

būt tik lielām.<br />

Nākamā mācību gadā pirmsskolas pieņemšana būs<br />

augusta sākumā –tas ir agrāk nekā citus gadus. Un sakarā ar<br />

to, ka jūnijā mēs strādāsim, bērnudārzā būs bērni, laika<br />

remontdarbu veikšanai ir maz. Tāpēc jau tagad lūdzu<br />

rezervēt remontstrādniekus uzreiz pēc apkures sezonas<br />

beigām”.<br />

T.Liestiņa : „Kā tiek atstrādātas piešķirtās brīvpusdienas”<br />

A.Skosa: „Atstrādāšanu es atrakstu „punktīgi”, visu uzskaitu<br />

pa stundām. Galvenie darbi ir – logu mazgāšana, apkārtnē –<br />

celiņu ravēšana, remontu laikā – visi „melnie” darbi,<br />

krāsošanas darbi. Ja netiek atstrādāts vasarā, rudenī veic<br />

logu nopakošanu”.<br />

G.Zieds: „Pagājušajā gadā, sociālo, izglītības, kultūras<br />

jautājumu komitejas sēdēs, piešķirot brīvpusdienas, mēs<br />

redzējām šo darbu uzskaites tabulu, kurā bija atzīmēts ļoti<br />

daudz stundu ravēšanas darbos.”<br />

A.Skosa : „Katram ir savi darba tempi, ja līst lietus, pēc 2<br />

dienām atkal dobes ir jāpārravē.”<br />

P.Kotāns: „Godīgi sakot – Jūs esat ieinteresēti, lai vecāki<br />

būtu vairāk stundu atstrādājuši, jo tad bērnudārzā būs<br />

maksimāls bērnu skaits”.<br />

A.Skosa: „Jūs domājat, ka vecāki ļoti vēlas strādāt 2 dienas<br />

pastrādā un viss, tad izdomā, ka labāk maksās par bērnu<br />

ēdināšanu. Ja gribat, lai atstrādāšana notiek savādāk, lūdzu –<br />

Jūsu priekšlikumi, Jūsu lēmumi par to, kādā veidā to darīt,<br />

vai rēķināt padarīto gabaldarbos, vai arī pa stundām.<br />

Mums pirmsskolā ir problēmas ar silto ūdeni. Ir<br />

ielikts apsildāmais katls 200 l tilpumā, vēl papildus siltais<br />

ūdens nāk no katlu mājas. Bet neskatoties uz to siltais ūdens<br />

pietrūkst, it sevišķi pusdienlaikā, kad bērni mazgājas. Ja<br />

vienā grupā tiek atgriezts ūdens, tad virtuvē tā vairs nav. Un<br />

ja tieši pusdienlaikā atbrauc SES, tas konstatē, ka siltā ūdens<br />

nav. Tātad šis būtu vēl viens jautājums, kas pirmsskolā būtu<br />

jāsakārto.”


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2007.gada aprīlis<br />

SPORTA ZIŅAS<br />

<strong>Birzgales</strong> čempionāta novusā uzvarētāji:<br />

1.vieta – Edgars Siliņš / centrā/<br />

2.vieta – Vladislavs Torbejevs /pa kreisi/<br />

3.vieta – Raimonds Rastjogins / pa labi/<br />

<strong>Birzgales</strong> atklātajā čempionātā zolītē uzvarētāju<br />

trijniekā neizdevās iekļūt nevienam no viesiem.<br />

1.vieta – Uldis Ķibilds /centrā/<br />

2.vieta – Gatis Rastjogins / pa kreisi/<br />

3.vieta – Kārlis Okmanis /pa labi/<br />

RE, aprīļa pilieni!<br />

Tēvs dēlam:<br />

– Nu, kādi panākumi skolā<br />

– Viss Ok! Līgums ar 5. klasi<br />

pagarināts vēl uz gadu…<br />

Vēstures stunda.<br />

- Jaunais cilvēk, tur pie durvīm! Kad<br />

dzimis Gēte<br />

- Nezinu...<br />

- Nu, labi, kad dzimis Mocarts<br />

- Nezinu...<br />

- Tad ko jūs vispār šeit darāt!<br />

- Nu, atnācu lampiņu nomainīt, esmu<br />

elektriķis...<br />

Matemātikas skolotājs saslimis, tāpēc<br />

stundā iesūta fizkultūras skolotāju, kurš<br />

izmisīgi pūlas izdomāt kādu<br />

uzdevumu.<br />

«Bērni, ja vilciens no Rīgas uz<br />

Daugavpili brauc ar ātrumu 80 km/h un<br />

gaisa temperatūra ir +18 grādu, cik<br />

maksā 1 kilograms gaļas Rīgas<br />

centrāltirgū»<br />

Roku paceļ Lienīte: «Skolotāj, jums ir<br />

26 gadi!»<br />

«Pareizi! Kā tu izrēķināji»<br />

«Man ir 13, un mamma mani sauc par<br />

pusdullu!»<br />

Informātikas skolotājs ienāk klasē<br />

piecas minūtes pirms stundas sākuma.<br />

Skatās – visi skolēni jau sēž pie<br />

datoriem, ievada programmas.<br />

Skolotājs pieiet pie kopējā slēdža un<br />

izslēdz strāvu visai klasei. Klasē<br />

noskan neapmierinātības vilnis:<br />

«Mēs taču nesaglabājām!»<br />

Skolotājs atmaidzis ieslēdz slēdzi:<br />

«Nu labi, saglabājiet!»<br />

Skolotājs saka skolēniem: «Ja jūs tur<br />

aizmugurē būtu tik klusi kā tie, kas<br />

vidū lasa komiksus, tad tie, kas sēž<br />

priekšā varētu mierīgi gulēt tālāk.»<br />

Eksāmens.<br />

Pasniedzējs saka: «Tie, kuri zina, kā<br />

saucas grāmata, pēc kuras jums bija<br />

jāmācās, un kas to ir sarakstījis, dabūs<br />

«teicami». Tie, kuri zina, kādā krāsā ir<br />

šīs grāmatas vāki, dabūs «labi». Tie,<br />

kuri zina, kas šis ir par priekšmetu,<br />

dabūs «apmierinoši».»<br />

Viens students pieceļas kājās un drūmā<br />

balsī saka: «Veči, ejam prom, šajā<br />

priekšmetā ar haļavu cauri netiksi!»<br />

Eksāmena laikā pasniedzējs ievēro, ka<br />

viena skolniece galīgi neko nezina, un<br />

pieiet viņai klāt: «Vai jums šī nakts ir<br />

brīva»<br />

Skolniece samulst, bet saņemas un<br />

atbild: «Jā...»<br />

«Nu, tad izmantojiet to, lai kārtīgi<br />

samācītos nākamajam eksāmenam!»<br />

Sludinājums: Palīdzēšu notievēt.<br />

Apēdīšu jūsu brokastis, pusdienas un<br />

vakariņas.<br />

Pārmaiņas.<br />

Senāk – Brokastis apēd pats, pusdienas<br />

dali ar draugu, vakariņas atdod<br />

ienaidniekam.<br />

Pavisam nesen – Brokastis apēd pats,<br />

pusdienas dali ar draugu, vakariņas<br />

atstāj brokastīm.<br />

Tagad – brokastis apēd pats, pusdienas<br />

ēst ej pie drauga, vakariņas atņem<br />

ienaidniekam un atstāj brokastīm.<br />

Mīlestība ir kā pusdienas – sieviete<br />

vispirms pasniedz auksto, pēc tam<br />

karsto. Bet vīrietis ir kā bērns – uzreiz<br />

grib sākt ar saldo. Bet, ja sieviete to<br />

atļaus, ātri pazudīs apetīte.<br />

Satiekas divi ķieģeļi.<br />

- Nu, kā iet Joprojām vēl celtniecībā<br />

strādā<br />

- Nē, nomainīju profesiju. Tagad es<br />

strādāju naktīs. Policijas protokolos<br />

mani sauc par nezināmas izcelsmes<br />

priekšmetu.<br />

Studentu kāzas.<br />

- Kāpēc līgava nedzer<br />

- Viņa nepiedalījās naudas samešanā!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!