Periodiek 50 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

stichtingvredescentrumeindhoven.nl

Periodiek 50 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

Enkele definities ter toelichting, die betrekking

hebben op de thematiek van dit vredessymposium

ontlenen we aan de internet encyclopedie

Wikipedia:

Het militair-industrieel complex is een bundeling

van de belangen van het politieke leiderschap, het

militaire leiderschap en de wapenindustrie. Vaak,

maar niet altijd, heeft de term betrekking op de

Verenigde Staten.

De uitdrukking werd voor het eerst gebruikt door

de voormalige president van de Verenigde Staten

generaal Dwight D. Eisenhower. In zijn afscheidsrede

als president op 17 januari 1961 waarschuwde hij de

Amerikanen voor een vervlechting van de belangen

en de invloed van het militair-industrieel complex.

Men spreekt van een militair-industrieel complex

wanneer zich de volgende verschijnselen voordoen:

• Een sterke lobby door vertegenwoordigers

van de militaire industrie

• Talrijke persoonlijke contacten tussen

vertegenwoordigers van het leger, de politiek

en de wapenindustrie

• Politici of hoge militairen die functies in de

wapenindustrie vervullen

Paramilitair is een aanduiding voor groepen die

zich hebben bewapend en gewapende acties

uitvoeren, maar niet tot het reguliere leger horen.

VredesTertsPeriodiek Stichting Vredescentrum Eindhoven

Het belang van paramilitaire eenheden is in de loop

der jaren toegenomen ten opzichte van dat van het

leger. Hiertoe behoren onder meer doodseskaders,

vigilantes (burgerwachten) en milities. Ook een

reguliere instelling zoals de politie kan paramilitaire

taken op zich nemen.

Een kindsoldaat is een kind dat dienst doet in

een regeringsleger of in een georganiseerde

gewapende politieke groep. Het gaat hierbij niet

alleen om betrokkenheid bij gevechten, maar

ook dienst doen als kok, drager of boodschapper.

Meisjes die misbruikt worden als seksslavinnen of

gedwongen worden tot een huwelijk worden

doorgaans ook kindsoldaat genoemd.

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind schrijft

voor dat kinderen onder de 15 jaar niet ingezet

mogen worden bij gewapende conflicten.

De Verenigde Naties hebben in 2000 een optioneel

protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van

het Kind uitgebracht, waarmee een minimale

leeftijd van 18 jaar wordt ingesteld voor deelname

aan gewapende conflicten. Ook rekrutering is

volgens dit protocol pas vanaf 18 jaar mogelijk. Dit

nieuwe protocol is door België en Nederland niet

geratificeerd.

Jaargang 18, nr 50, september 2009

5

More magazines by this user
Similar magazines