15.09.2013 Views

Download Toorts pdf winter 2013 - Nivon

Download Toorts pdf winter 2013 - Nivon

Download Toorts pdf winter 2013 - Nivon

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

Speelse sfeer


Persoonlijke verhalen over Eerlijk & Groen in de praktijk<br />

Mijn Voetafdruk<br />

Gisteren, op een ouderwetse zondagochtend<br />

informatiebijeenkomst, werd ons de vraag<br />

gesteld of wij de ecologische voetafdruk<br />

kenden. Nu ken ik deze al een paar jaar, mede<br />

dankzij een ander zondagochtend gebeuren,<br />

“Vroege Vogels”. Aan het eind van de sessie<br />

vroeg Hielke Ploeg, die deze ochtend inhoud<br />

gaf, of ik mijn verhaal wilde vertellen voor<br />

een column in de <strong>Toorts</strong>. Bij deze dus. De<br />

gemeente waar ik woon, organiseerde een<br />

aantal jaren achter elkaar een informatiebeurs<br />

over energiebesparing, en hielp bij de<br />

introductie door subsidies te verstrekken. Een<br />

groen spaarvarken symboliseerde het besparende<br />

effect: ik kreeg er één mee voor mijn<br />

kleinzoon die dat jaar geboren was. Ik maakte<br />

gebruik van een aanbieding door een set zonnepanelen<br />

aan te schaffen, die ik samen met<br />

Uitgeslapen <strong>Nivon</strong>ners<br />

brengen weekend door<br />

in natuurvriendenhuis<br />

www.nivon.nl/<br />

kortingsacties<br />

Less is More!<br />

Genoeg is hét tijdschrift voor<br />

praktische idealisten. Met elk<br />

kwartaal inspiratie en tips voor<br />

een creatiever leven, met zorg<br />

voor mens, dier en milieu.<br />

Neem nu een abonnement<br />

op Genoeg en ontvang<br />

5 nummers voor de prijs van 4<br />

20 %<br />

korting<br />

Een jaarabonnement (4 nummers) kost € 24,50.<br />

U ontvangt het jubileumnummer cadeau.<br />

Bestel op winkel.genoeg.nl/abonnementen<br />

met de actiecode TOORTS.<br />

Meer info op www.genoeg.nl<br />

2 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

NR. 93 augustus|september 2012 € 4,50<br />

mijn schoonzoon installeerde, en beloofde een<br />

kwart van de opbrengst voor mijn kleinzoon te<br />

zullen sparen.<br />

Het jaar daarop was er weer zo’n actie. Ik<br />

probeerde mijn dochter en schoonzoon over<br />

te halen ook zo’n set te nemen. De financiële<br />

ruimte die zij misten, had ik op dat moment<br />

wel; waar een ontslagvergoeding al niet goed<br />

voor kan zijn. Dat najaar installeerden wij dus<br />

twee sets. Het “opvoedkundige” argument<br />

voor mijzelf was dat de generaties na ons óók<br />

energie nodig zullen hebben, en ik niet alles<br />

wil hebben opgemaakt. Mijn vader, ook een<br />

trouwe luisteraar van Vroege Vogels, was ook<br />

wel geïnteresseerd: zijn huis zal, hoewel ideaal<br />

zuid-georiënteerd, nadat hij het verlaten<br />

zal hebben, geen lang leven meer hebben:<br />

GENOEG<br />

Zelf denken, zelf doen<br />

De natuur<br />

als supermarkt<br />

HERMAN WiJFFELS EN THEATERMAKER OVER<br />

GELD Z KiNDERBOEKEN OVER RECYCLEN<br />

Het genoeg van Denise Jannah Z Recept: gebakken boleet<br />

Van bank veranderen Z Zaden winnen in de groentetuin<br />

Genoeg 93 deel 1 1 05-07-12 22:39<br />

GENOEG GENOEG GENOEG<br />

NR. NR. 95 95 <strong>winter</strong> <strong>winter</strong> 2012 2012 € € 4,50 4,50<br />

<strong>Download</strong> <strong>Download</strong><br />

GR GR AT AT II S S<br />

nummer nummer 1: 1:<br />

Collector’s Collector’s<br />

item! item!<br />

augustus - september 2012 1<br />

Twintig Twintig jaar jaar meer meer doen doen met met minder minder<br />

Feest!<br />

GENOEG: VAN BESpAREN NAAR BEWUST LEVEN<br />

pORTRET: ‘VOORBEELDVREK’ AMY DACYCZYN<br />

Cadeautjes uit de natuur Z Minder piekeren over geld<br />

Zo werkt crowdfunding Z Portretten van Genoeg-lezers<br />

Genoeg 95 deel 1.indd 1 08-11-12 10:29<br />

<strong>winter</strong> 2012-<strong>2013</strong> 1<br />

(advertenties)<br />

en achtste ad in <strong>Toorts</strong> 2012.indd 1 14-11-12 23:39<br />

genoeg.nl<br />

En veel<br />

bespaartips!<br />

genoeg.nl<br />

uit begin zestiger jaren stammend is dat niet<br />

meer verantwoord uit oogpunt van energieverspilling.<br />

Zonnepanelen installeren had<br />

dus geen zin. De suggestie om Winddelen aan<br />

te schaffen, omarmde hij gretig. Hij is nu de<br />

trotse bezitter van een 4-duizendste windmolen.<br />

Mijn verdere bijdrage om mijn voetafdruk<br />

te verkleinen, zal zijn dat ik minder zal reizen.<br />

Mijn tijdelijke contract bij een werkgever in het<br />

midden van het land (reisafstand ca. 100 km<br />

enkele reis), zal vermoedelijk niet verlengd<br />

worden. Om met JC te spreken: “Elk nadeel<br />

heb z’n voordeel”.<br />

joep.van.putten@xs4all.nl<br />

Mail je persoonlijke Eerlijk & Groen ervaring<br />

naar hploeg@nivon.nl en wie weet staat het<br />

volgende keer hier.<br />

Goede feestdagen<br />

en een groen <strong>2013</strong>!<br />

Het bestuur bedankt de honderden vrijwilligers<br />

in het hele land die zich vol overgave inzetten<br />

binnen de diverse geledingen van het <strong>Nivon</strong>: ‘We<br />

hopen dat jullie ook in <strong>2013</strong> de schouders eronder<br />

zetten. Goede feestdagen en een groen en eerlijk<br />

<strong>2013</strong>!’


Inhoudsopgave<br />

EERSTE KENNISMAKING<br />

GESLAAGD<br />

Het was makkelijk dat het<br />

servies en dergelijke al<br />

aanwezig waren<br />

in het huis.<br />

In dit nummer<br />

Over de drempel van ... 5<br />

Maak samen sneeuwpret: <strong>winter</strong>reizen 6<br />

Kort Nieuws 9, 11, 29<br />

Zomerreizen 13 t/m 28<br />

Het bestuur 34<br />

Accommodaties 37<br />

Colofon, vacatures 38<br />

Internationale Natuurvrienden (NFI) 39<br />

Acties 40<br />

Activiteiten<br />

GOED GETRAIND OP PAD<br />

Reizen maken waarbij<br />

veiligheid en vakantieplezier<br />

centraal staan.<br />

5 9 11<br />

Buiten Bewegen 8<br />

Cultuur & Creatie 8<br />

Treffen & Trips 10<br />

Vorming & ontwikkeling 12<br />

Wandelen 32<br />

Legeenlink 30<br />

REPAIR CAFÉ<br />

Veel spullen zijn na een<br />

eenvoudige reparatie weer<br />

prima bruikbaar.<br />

NATURFREUNDEHAUS<br />

KIMMERHEIDE<br />

Oude eiken, hunebedden,<br />

grafheuvels, heide,<br />

moerasgebieden …<br />

33<br />

INTERNATIONAAL CONGRES<br />

IN ROTTERDAM<br />

De 34 gedelegeerden<br />

bediscussieerden een aantal<br />

belangrijke thema’s.<br />

39<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 3


natuurkampeerterrein<br />

Landgoed Old Putten<br />

Kamperen met een bos- of singelrand in de rug en vrij<br />

zicht naar voren. Een paradijsje voor jonge gezinnen<br />

en fietsliefhebbers. Kampvuurplaats, activiteiten, verse<br />

broodjes, trekkershutten. Vestingstadje Elburg vlakbij.<br />

info@oldputten.nl tel. 0525-68 19 38 www.oldputten.nl<br />

Kamperen met<br />

gratis nachtwaker<br />

Op de 134 Natuurkampeerterreinen kampeert u in de mooiste natuurgebieden<br />

van het land. Met de Natuurkampeerkaart in Het Groene Boekje<br />

heeft u toegang tot de terreinen in deze gids. Het Groene Boekje is te<br />

koop bij alle Natuurkampeerterreinen, ANWB, Bever en reisboekhandels,<br />

of via www.natuurkampeerterreinen.nl.<br />

Het Groene Boekje <strong>2013</strong><br />

Kamperen midden in in de natuur<br />

(advertenties)<br />

Adverteren in <strong>Toorts</strong> ?<br />

Adviesburo<br />

Cadex<br />

0111 643307 | info@cadex.nl | www.cadex.nl


Over de drempel van ...<br />

Natuurvriendenhuis Krikkenhaar, Bornerbroek<br />

Eerste kennismaking<br />

geslaagd<br />

Marga Oosterveld, Adviseur Externe<br />

Communicatie bij het Waterschap<br />

Velt & Vecht in Coevorden, huurde<br />

met twaalf collega’s van de<br />

Waterschappen Velt & Vecht en<br />

Regge & Dinkel een zaal in <strong>Nivon</strong>-<br />

natuurvriendenhuis Krikkenhaar.<br />

WAT BRENGT JE NAAR NATUUR-<br />

VRIENDENHUIS KRIKKENHAAR?<br />

‘Mijn collega en ik waren op zoek naar een<br />

locatie voor een allereerste kennismaking:<br />

onze waterschappen gaan fuseren en de<br />

afdeling communicatie wordt op termijn<br />

één afdeling. We kenden het Pieterpad en in<br />

onze Watertour (fiets- wandelroutes in Velt<br />

& Vegtgebied, red.) hadden we constructief<br />

samengewerkt met het <strong>Nivon</strong>. De bijeenkomst<br />

met de collega’s moest een informeel<br />

karakter hebben. We besloten pannenkoeken<br />

te gaan bakken: je kunt het gezamenlijk doen,<br />

iedereen kan het en het was makkelijk dat het<br />

servies en dergelijke al aanwezig waren in het<br />

huis. We hadden een beslagmaak- en tafeldekgroep,<br />

een appelschillersgroep en twee<br />

bakgroepen. De omgeving van Krikkenhaar is<br />

inspirerend: rustig, met veel natuur. Bovendien<br />

lag ook het project de Doorbraak van het<br />

waterschap Regge & Dinkel in de buurt van<br />

het huis. Ja, deze eerste informele kennismaking<br />

is geslaagd!’<br />

WIE ZOU JE GRAAG EENS UITNO-<br />

DIGEN OP EEN NATUURVRIENDEN-<br />

HUIS?<br />

‘Ik zou elke willekeurige afdeling van een<br />

organisatie of bedrijf willen uitnodigen om een<br />

teambuildingsactiviteit op een natuurvriendenhuis<br />

te houden. De huizen liggen altijd in<br />

een bijzondere omgeving. De huismeesters<br />

zijn vriendelijk en toegankelijk, wellicht omdat<br />

zij als vrijwilligers extra genieten van hun<br />

tijdelijke werkplek. En in goed overleg is er<br />

volgens mij veel mogelijk. Het is meer een<br />

kwestie van afstemmen wat wel en wat niet<br />

beschikbaar is. Het was fijn om afspraken te<br />

maken met een organisatie die behulpzaam is<br />

naar ons toe en niet zozeer vanuit een eigen<br />

belang. Het is ons uitstekend bevallen. Het<br />

Foto: René Aartsen<br />

resultaat? Alle pannenkoeken zijn opgegeten<br />

en we weten nu welke persoon er aan de<br />

andere kant van de telefoon zit.<br />

HEB JE EEN GOEDE HERINNERING<br />

AAN EEN ANDER NATUURVRIENDEN-<br />

HUIS OF ANDERE NIVONACTIVITEIT?<br />

Een collega en ik kenden het Pieterpad en<br />

andere lange-afstandswandelpaden, die zijn<br />

bekender dan het <strong>Nivon</strong> zelf. Deze activiteit<br />

was wel een topper. Dank <strong>Nivon</strong> en dank Krikkenhaar.<br />

Activiteiten<br />

Creatief of sportief aan de slag<br />

in of rond natuurvriendenhuis<br />

Krikkenhaar: kijk op www.nivon.<br />

nl/wandeltweedaagse voor de<br />

wandeltweedaagse en op www.<br />

nivon.nl/activiteiten voor alle<br />

binnen- en buitenactiviteiten bij dit<br />

natuurvriendenhuis.<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 5


Foto: Fa. Fisher<br />

Maak samen sneeuwpret<br />

Glij op je latten over de loipes, zoef<br />

de piste af, hoor de kristallen onder<br />

je sneeuwschoenen kraken, voel de<br />

zon op je gezicht en geniet van het<br />

landschap. Kon je alvast maar even<br />

de sfeer proeven…<br />

Ga in groepjes op pad, volg de<br />

instructeur of geniet met z’n<br />

tweeën. Leer nieuwe mensen<br />

kennen, hernieuw oude contacten<br />

en geniet na de inspanning van de samen<br />

bereide of voor je opgediende maaltijd in het<br />

natuurvriendenhuis of het pension. En daarna<br />

… plannen smeden voor de volgende dag, een<br />

spel spelen of gewoon lekker rozig nagenieten<br />

van de actieve dag in de buitenlucht.<br />

Ga mee met het <strong>Nivon</strong>: met vrienden, het hele<br />

gezin, met z’n tweeën of alleen. In één gebied<br />

zijn vaak meerdere bergsportvarianten mogelijk.<br />

Dus wil jij iets anders dan je vriend(in) of<br />

de rest van het gezin? Geen probleem.<br />

Op naar het <strong>winter</strong>se genieten! Kijk op<br />

www.nivonreizen.nl.<br />

6 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

50+-reizen<br />

23 t/m 27 dec<br />

Nederland, Kerst op Drakenburg, ‘t Gooi<br />

Wandelen, entertainment<br />

MK1301<br />

28 dec t/m 1 jan<br />

Nederland, <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis<br />

Krikkenhaar, Twente<br />

Wandelen, museumbezoek, workshops<br />

MK1302<br />

11 t/m 20 jan<br />

Oostenrijk, Ramsau am Dachstein (1180m)<br />

(Sneeuwschoen)wandelen, skiën, langlaufen<br />

ML1303<br />

1 t/m 10 feb<br />

Oostenrijk, Hirschegg in het Kleinwalsertal<br />

(1120m)<br />

Langlaufen, wandelen, skiën<br />

ML1305<br />

25-40 jaar<br />

15 t/m 24 feb<br />

Tsjechië - Reuzengebergte & Praag<br />

Sneeuwschoenwandelen***, huttentrektocht<br />

JV1301<br />

16 t/m 23 mrt<br />

Spanje - Alpujarras, Andalusië<br />

Kampeerwandeltrektocht ***<br />

JV1302<br />

Foto: Öberösterreich<br />

Kijk op www.nivonreizen.nl


Alle leeftijden<br />

22 feb t/m 3 mrt<br />

Zwitserland - Grindelwald (1034-2800m)<br />

Snowboarden, skiën, wandelen<br />

CX1312<br />

28 dec t/m 6 jan<br />

Zwitserland - Riederalp (1925-2800m)<br />

(Sneeuwschoen)wandelen, skiën<br />

CX1303<br />

8 t/m 17 feb (CX 1306);<br />

15 t/m 24 feb (CX 1310)<br />

Oostenrijk - Hochkönig (860-1921m)<br />

Skiën, snowboarden<br />

15 t/m 24 feb<br />

Oostenrijk – UNESCO biosfeerpark Lungau<br />

(1100-2360m)<br />

Langlaufen, wandelen, skiën, snowboarden<br />

CX1308<br />

Foto: Andre Hofman<br />

15 t/m 24 feb<br />

Oostenrijk - Zell am See (755-3200m)<br />

Alpineski, snowboarden<br />

CX1307<br />

15 t/m 24 feb<br />

Oostenrijk – Nauders (1400-2850m)<br />

Skiën, snowboarden, langlaufen,<br />

(sneeuwschoen) wandelen<br />

CX1309<br />

Wintertochten<br />

De Oostenrijkse Natuurvrienden hebben een<br />

tourenportal op hun website waarin onder<br />

meer ruim 500 <strong>winter</strong>tochten beschreven<br />

staan: www.naturfreunde.at/tourenportal<br />

Je kunt er ook (sneeuwschoen)wandelingen<br />

en de weersverwachting, en voor de zomer<br />

moutainbike- en kanotochten op vinden.<br />

Kijk op www.nivonreizen.nl<br />

UNESCO biosfeerpark<br />

Lungau<br />

Lungau is opgenomen in de UNESCO<br />

Werelderfgoedlijst samen met de<br />

Karinthische Nockberge. De vakantiestreek<br />

is nu officieel aangeduid met<br />

“Biosfeerpark Salzburger Lungau<br />

en Karinthische Nockberge”. De<br />

UNESCO biosfeerparken staan voor<br />

het samenleven van mens en natuur.<br />

Het landschap tussen Salzburg en<br />

Karinthië is kenmerkend voor de<br />

centrale Alpen met bergtoppen tot<br />

3000 meter hoogte. In het 1500 km2<br />

grote gebied wisselen natuurlijke en<br />

door de mensen gemaakte landschapselementen<br />

met een belangrijke<br />

biodiversiteit, zoals alpenweiden<br />

en venen, elkaar af. Het biosfeerpark<br />

Lungau kan voortaan in één adem<br />

worden genoemd met het Grand<br />

Canyon Nationalpark en de Galapogos<br />

eilanden.<br />

www.hapimag.com/nl/unescowereldnatuurerfgoed.htm<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 7


www.nivon.nl/activiteiten<br />

BUITEN BEWEGEN<br />

KERST OP ALLARDSOOG!<br />

24 dec t/m 27 dec, Allardsoog, Een-West<br />

info Familie Klaren 0592-420484,<br />

allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 110 (niet-lid € 125)<br />

Heerlijk doen wat je wilt, niets hoeft en veel is<br />

mogelijk! 1e Kerstdag een verzorgd kerstdiner<br />

(verder zelfverzorging). 2e Kerstdag kun<br />

je meewandelen in de kerstkuier van Bakkeveen<br />

met snert na de kuier! (De kerstkuier<br />

zit niet in de prijs.)<br />

WINTERKAMPEREN<br />

26 t/m 27 jan, Eiffel, Duitsland<br />

info henk houthuijzen 0481-354308,<br />

bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 10 (niet-lid € 15), incl. kamperen<br />

We besteden aandacht aan kamperen onder<br />

<strong>winter</strong>se omstandigheden. Voor deze module<br />

is het raadzaam ook de module Alpinegevaren<br />

te volgen.<br />

LANGLAUFEN IN DE DUINEN<br />

3 t/m 8 feb, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

info hannekepaars@hotmail.com,<br />

06-44076760<br />

prijs € 5 plus overnachtingskosten<br />

Als je belangstelling hebt om te langlaufen in<br />

de duinen, stuur dan je mailadres naar Hannekepaars@hotmail.com.<br />

Zo gauw er genoeg<br />

sneeuw ligt om te langlaufen, krijg je een berichtje.<br />

Zelfverzorging, zelf ski’s meebrengen.<br />

VOGELWEEKEND<br />

5 t/m 7 apr, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 115 (niet-lid € 125), incl. verzorging,<br />

excl. bed- en badlinnen<br />

Een lezing van de boswachter waarna we<br />

baltsende grutto’s en watersnippen hopen te<br />

zien. In het nieuwe bezoekerscentrum bekijken<br />

we informatie en zondag een vroege wandeling<br />

in het Mandefjild waarna we afsluiten met een<br />

brunch.<br />

FIETS- EN WANDELWEEK<br />

21 t/m 26 apr, Morgenrood, Oisterwijk<br />

info 040-8489576, morgenrood@nivon.nl<br />

prijs € 190 (niet-lid € 230)<br />

Onze bekende fiets- en wandelweek met verschillende<br />

afstanden waarbij u kunt genieten<br />

van al het schoons dat Oisterwijk en omstreken<br />

u te bieden heeft. Graag bij aanmelding<br />

vermelden fietsweek of wandelweek.<br />

8 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

GRENSOVERSCHRIJDEND FIETSEN<br />

13 t/m 17 mei, Den Broam, Buurse<br />

info 053-4778625, aanmeldsecretaris@<br />

denbroam.eu<br />

prijs € 175 (niet-lid € 195)<br />

Fietsen langs de mooiste plekjes in Twente en<br />

langs weerszijden van de grens met Duitsland<br />

vanaf Natuurvriendenhuis Den Broam in<br />

Buurse waar u ook overnacht. Fietstochten<br />

van 40 tot 45 km.<br />

CULTUUR & CREATIE<br />

FLUITENZATERDAGEN<br />

15 dec, 26 jan, 23 feb, <strong>Nivon</strong>centrum, Utrecht<br />

info 040-2413907, joke_van_es@kpnplanet.nl<br />

prijs € 5 (niet-lid € 7,50)<br />

Kom op zaterdag lekker meespelen in een<br />

gezellige fluitengroep onder leiding van een<br />

enthousiaste dirigente. Fluiten, blokfluiten<br />

en houtblazers zijn welkom van 10.30 tot<br />

14.30 uur in het <strong>Nivon</strong>centrum, Rotsoord 20,<br />

Utrecht.<br />

KLARINETKWINTET<br />

16 dec, Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam<br />

info www.muzikaalveelzijdig.nl, www.krph.nl<br />

Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie. De<br />

klarinettisten spelen een repertoire van klassiek<br />

tot jazz en van swing tot tango. Van 17.00<br />

tot 17.45 uur. Inloop: 16.30 uur. Toegang gratis!<br />

Een vrije gift in de hoed is altijd welkom.<br />

CAFÉ HALFWATT<br />

3e zondag van de maand, Dirk Smitsstraat 76,<br />

Rotterdam<br />

info www.nivonrotterdam.nl<br />

Maandelijks optreden in café HalfWatt, het<br />

intieme podium van het <strong>Nivon</strong>-centrum<br />

Rotterdam voor (semi) akoestische muziek.<br />

Van 17.00 tot 17.45. Inloop 16.30 uur. Toegang<br />

gratis! Een vrije gift in de hoed is altijd<br />

welkom.<br />

VIDEOPERA<br />

16 dec, 20 jan, 17 feb, 17 mrt, 21 apr, Jan de<br />

Louterpad 8, Amsterdam<br />

info 020-6133014, bakkat@zonnet.nl<br />

prijs € 2,50 (niet-lid € 3,75)<br />

Op deze zondagmiddag (van 13.30 tot 16.00,<br />

zaal open om 13.00) tonen wij een opera<br />

of operette vanaf dvd/video op een groot<br />

scherm. De prijs is incl. koffie/thee met koek<br />

en een pauze drankje plus iets te knabbelen.<br />

LANG WEEKEND MUZIEK EN ZANG<br />

17 t/m 20 jan, ABK-Huis, Hall<br />

info 070-3995840, gibotma@gmail.com<br />

prijs € 110 (niet-lid € 125)<br />

Gezellig samen muziek maken en/of zingen<br />

onder leiding van ervaren dirigenten. Geheel<br />

verzorgd.<br />

QUILT-BEE<br />

4 t/m 8 feb, Hunehuis, Havelte<br />

info 0528-372061, 06-25393116, hunehuis@<br />

nivon.nl<br />

prijs € 100 (niet-lid € 125)<br />

Kom gezellig quilten in het Hunehuis. Deze<br />

midweek is bedoeld voor zowel beginnende<br />

als gevorderde quilters. We hopen elkaar te<br />

inspireren. De deelnemers zorgen zelf voor<br />

de benodigde materialen.<br />

LEREN PATCHWORK MAKEN<br />

17 t/m 22 feb, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 145 (niet-lid € 171)<br />

In de basiscursus maken we een sampler,<br />

een soort merklap met lapjes. Voor mensen<br />

die al langer quilten is er de mogelijkheid<br />

om met vouwpatchwork aan de slag te gaan,<br />

hiermee kun je kleine en grote werkstukken<br />

maken.<br />

BREI- EN HANDWERKWEEKEND<br />

22 t/m 24 feb, August Reitsma, Hoek van<br />

Holland<br />

info 06-36261804, corrie.vdmarel@kpnmail.<br />

nl<br />

prijs € 95 (niet-lid € 105)<br />

Kom gezellig breien en handwerken en neem<br />

je eigen brei- of haaknaalden met wol mee.<br />

Geheel verzorgd weekend excl. beddengoed.<br />

Start vrijdagavond 19.30 uur, zondag om<br />

16.00 uur wordt het weekend afgesloten.<br />

MUZIEKWEEK<br />

4 t/m 8 mrt, Den Broam, Buurse<br />

info 053-4778625, aanmeldsecretaris@<br />

denbroam.eu<br />

Tijdens deze week leren de cursisten hoe zij<br />

samen muziek kunnen maken. De week is<br />

volledig verzorgd. De kosten voor deze week<br />

zijn nog niet bekend<br />

BEELDHOUWEN IN SPEKSTEEN<br />

10 t/m 15 mrt, De Bosbeek,Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 192 (niet-lid € 217)<br />

Twee keer per jaar wordt in De Bosbeek<br />

gebeeldhouwd in speksteen. Een zachte<br />

steen die geen “harde arbeid” nodig heeft en<br />

bewerkt kan worden met bijvoorbeeld een<br />

houtrasp, mesje e.d.<br />

WOLVILTEN OP DE BOSBEEK<br />

11 t/m 15 mrt, De Bosbeek,Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 144 (niet-lid € 164), excl. materiaal<br />

Wil je in een aantal dagen de kneepjes van het<br />

wolvilten leren? Kom dan naar De Bosbeek.<br />

Veel mogelijkheden van vilten komen aan<br />

bod.<br />

> Lees verder op pagina 10


Kort Nieuws<br />

Griekse natuurvrienden vechten<br />

Konstantine Foteinankis, voorzitter<br />

van de Griekse Natuurvrienden,<br />

en Anastasios Pappas, schreven<br />

een open brief over de crisis in<br />

hun land ‘om de internationale<br />

Natuurvrienden te informeren’.<br />

Griekse natuurvrienden in actie.<br />

Spring loopt<br />

Steeds meer 25-40 jarigen vinden<br />

binnen het <strong>Nivon</strong> een club waarmee<br />

ze gezellig, avontuurlijk en<br />

duurzaam de bergen in gaan: Spring<br />

Reizen. Wat is het geheim? Waarom is Spring<br />

de afgelopen vijf jaar gegroeid als kool en<br />

één van de succesverhalen van het <strong>Nivon</strong><br />

geworden?<br />

Jeroen Moelands, voorzitter van deze <strong>Nivon</strong>reizenwerkgroep:<br />

‘Voor ik in 2006 als vrijwilliger bij Spring<br />

begon, was ik deelnemer van een bergwandelreis<br />

en een sneeuwschoentocht van Spring<br />

en ik ging ook wel eens met een wandelweekend<br />

mee. Als vrijwilliger ontdekte ik wat<br />

er allemaal kwam kijken bij het organiseren<br />

van avontuurlijke wandelreizen... en wat er<br />

allemaal nog véél beter kon... Heel leerzaam<br />

en erg leuk om mijn ideeën in kwijt te kunnen<br />

en tot leven te zien komen. In 2007 werd ik<br />

voorzitter en meer vrijwilligers sloten zich<br />

aan. Zij namen hun ervaring uit de bergen én<br />

uit hun werk mee en maakten het verschil.’<br />

SUPERCOOL<br />

‘Spring bestaat intussen uit ongeveer dertig<br />

enthousiaste vrijwilligers: bestuursleden, commissieleden<br />

die het bestuur ondersteunen en<br />

natuurlijk reisbegeleiders. De vrijwilligers werken<br />

ieder vanuit hun eigen rol samen om een<br />

reis tot een succes te maken. Het is soms net<br />

een echt bedrijf, we noemen onszelf professioneel<br />

binnen vrijwilligersgrenzen. Als voorzitter<br />

ben je een vraagbaak en ben je uiteindelijk<br />

‘Griekenland gaat zijn tweede jaar van economische<br />

depressie in. En dat heeft ernstige<br />

economische en sociale gevolgen. De Grieken<br />

hebben de laatste twee jaar gemiddeld zo’n<br />

35% van hun inkomen verloren, werkloosheid<br />

treft 50% van de jongeren.<br />

Ecologie en milieu kregen even zware klappen<br />

als het inkomen van de Griek. De ecologische<br />

beweging is nu een noodzakelijk tegenwicht<br />

voor de crisis. De Griekse Natuurvrienden<br />

zullen met alle middelen (wettelijk,<br />

onderwijsvlak) vechten voor de bescherming<br />

van natuur en samenleving.<br />

Wij geloven dat de ongelukkige situatie die<br />

Griekenland, maar ook andere Europese<br />

landen, getroffen heeft het gevolg is van<br />

conservatieve regeringen en het financiële<br />

kapitaal die de EU domineren. De Europese<br />

degene die zorgt dat alles blijft draaien. Het<br />

voorzitterschap was voor mij een bijzondere<br />

periode: ik heb geleerd dat als je goede ideeën<br />

hebt én de uitvoering goed organiseert, steeds<br />

meer deelnemers en vrijwilligers zich bij je<br />

melden. Echt supercool om de eerste stappen<br />

daarvoor te hebben gezet!’<br />

Goed getraind op pad!<br />

Unieke reizen en weekenden trekken<br />

verschillende deelnemers<br />

aan, die vragen om unieke, goed<br />

opgeleide reisbegeleiders. Spring<br />

besteedt daarom veel aandacht aan een<br />

gedegen en gevarieerd opleidingsaanbod.<br />

Iedere reisbegeleider volgt twee verplichte,<br />

intensieve opleidingsweekenden in Nederland<br />

en gaat daarnaast mee op een facultatief<br />

kaart-kompas-bivakweekend in België. Aanvullend<br />

volgen de begeleiders van de vier- en<br />

vijfsterrenreizen de Berg-week (opleidingsweek<br />

in het Italiaanse Piemonte). Begeleiders<br />

van twee- en driesterrenreizen gingen dit jaar<br />

voor het eerst op Explore-week (opleidingsweek<br />

in het middelgebergte van de Saksische<br />

Schweiz). Beide opleidingsweken rusten de<br />

reisbegeleiders optimaal toe met de specifieke<br />

vaardigheden die voor de verschillende<br />

soorten reizen nodig zijn. De opleidingen<br />

worden gegeven door een team van ervaren,<br />

enthousiaste Spring-reisbegeleiders. In<br />

linkse, groene, sociaal-democratische kijk op<br />

zowel de oorzaken als de oplossingen voor<br />

de Europese crisis, is heel anders. Alleen<br />

als de Europese regeringen en de EU de<br />

richting van echte solidariteit en duurzame<br />

ontwikkeling willen inslaan, kunnen we hopen<br />

op een betere toekomst. Een toekomst in een<br />

Europese familie, niet in een familie die haar<br />

kinderen domineert, maar een progressieve,<br />

democratische en ecologische familie. Wij<br />

geloven in een Europa waarin de mensen en<br />

niet het geld en de banken belangrijk zijn!’<br />

De hele brief is te lezen op<br />

www.nivon.nl/grieken<br />

Maak óók het verschil! Spring zoekt<br />

een nieuwe voorzitter, penningmeester<br />

en een administratieve kracht<br />

(25-40 jaar). Wil je actief worden bij<br />

een gezellige en deskundige groep<br />

buitensportliefhebbers: zie<br />

www.springreizen.nl en mail naar<br />

spring@nivon.nl.<br />

Foto: Saar Langelaan<br />

<strong>2013</strong> gaat Spring bestaande reisbegeleiders<br />

bijscholen in plaats van nieuwe vrijwilligers<br />

werven. Hierdoor zijn reisbegeleiders nóg<br />

beter toegerust om reizen te maken waarbij<br />

veiligheid en vakantieplezier centraal staan.<br />

Deelnemers kunnen er vanuit gaan dat het<br />

begeleidersduo met zorg is geselecteerd en<br />

dat hun conditie, ervaring en kennis optimaal<br />

aansluit bij de reis.<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 9


www.nivon.nl/activiteiten<br />

STINSENPLANTEN EN OUDE KERKEN!<br />

18 mrt t/m 22 mrt, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 170 (niet-lid € 190)<br />

Wijnand Dijkstra gidst u langs oude kerken,<br />

borgen en states om bijzondere oude cultuur<br />

te laten zien. Ook weet hij de mooiste plekjes<br />

met stinsenplanten te vinden! Incl. entrees,<br />

overnachting, toeristenbelasting en verzorgde<br />

catering. Excl. bed- en badlinnen.<br />

MUSEUMWEEKEND<br />

5 t/m 7 apr, De Kleine Rug, Dordrecht<br />

info 0183-562090, 06-22804914,<br />

mhbronkhorst@hetnet.nl<br />

prijs € 80 (niet-lid € 95)<br />

Verzorgd weekend op basis van gedeelde<br />

kamer. Het weekend staat in het teken van de<br />

historische stad Dordrecht en museumbezoek.<br />

Het Dordrechts museum (schilderijen)<br />

en Huis van Gijn (woonhuis interieur/kunstcollectie)<br />

worden bezocht.<br />

KRUIDEN EN ARCHEOLOGIE MIDWEEK<br />

22 t/m 26 apr, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 205 (niet-lid € 225), incl. verzorging,<br />

excl. bed- en badlinnen<br />

Op zoek naar heerlijke kruiden en aansluitend<br />

verwerken we deze in een lunch. ‘s Avonds<br />

een archeologische lezing en woensdag een<br />

dito wandeling. Donderdag een wandeling op<br />

zoek naar cultuur en historie.<br />

OLIEVERF MET WATER?<br />

22 t/m 27 apr, Hunehuis, Havelte<br />

info 0591-361867, 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 225 (niet-lid € 257), volledige<br />

verzorging<br />

We schilderen binnen op papier en doek.<br />

Het huis en de fascinerende omgeving zijn<br />

je inspiratiebron: sfeer, rust en ruimte. Je<br />

gaat direct aan de slag en bepaalt zelf wat en<br />

hoeveel je maakt.<br />

LAAT JE SPEKSTEEN SPREKEN!<br />

22 t/m 27 apr, Hunehuis, Havelte<br />

info 06-38138984, 06-25393116, hunehuis@<br />

nivon.nl<br />

prijs € 262 (niet-lid € 294), volledige<br />

verzorging<br />

Ontdek wat speksteen, dat makkelijk te<br />

bewerken is, in je los maakt. Met 8-12 deelnemers,<br />

in de buitenlucht en met individuele<br />

begeleiding van Geesje van der Korf. Je zult<br />

zien dat je veel meer kunt dan je denkt.<br />

POEZIE3DAAGSE EN CHI - GONG OEFENINGEN<br />

26 t/m 28 apr, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

info 070-3976224, jeannetterienstra@<br />

casema.nl, aanm. 06-57846034 na 19.00 uur,<br />

banjaert@nivon.nl<br />

prijs € 105 (niet-lid € 125)<br />

Schrijf je eigen poëzie onder de enthousiaste<br />

leiding van dichter David Muiderman. In de<br />

ochtend en zo nodig voor aanvang van een<br />

10 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

poëzieblokje ontspanning/ concentratie/ stilteoefeningen<br />

gebaseerd op de Chi-Gongleer<br />

door Johanna Houbolt.<br />

SCHILDERCURSUS AQUAREL EN ACRYL<br />

3 t/m 7 jun, Hunehuis, Havelte<br />

info 0522-769001, hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 255 (niet-lid € 285), volledige<br />

verzorging<br />

Vier dagen schilderen o.l.v. de professionele<br />

docente Antje Sonnenschein. Zowel voor<br />

beginners als gevorderden. Zowel binnen als<br />

buiten schilderen.<br />

TREFFEN & TRIPS<br />

ACTIVITEITEN NIVON ZUID-HOLLAND WEST<br />

diverse data, rondom Den Haag<br />

info hdvrijer@planet.nl, 071-5615024<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Kijk op www.nivon-zuid-holland.nl voor al<br />

onze activiteiten. Zoals elke zaterdag vanaf 11<br />

uur: We gaan wandelen, soms door de stad<br />

langs monumenten, soms door de natuur.<br />

We pakken de fiets of organiseren een lezing.<br />

Aanmelden hoeft niet, het gaat altijd door.<br />

POLITIEK CAFÉ<br />

1e zaterdag van de maand, Dirk Smitsstraat<br />

76, Rotterdam<br />

info www.nivonrotterdam.nl<br />

Maandelijks politiek café in het <strong>Nivon</strong>gebouw<br />

in Rotterdam. Gasten worden uitgenodigd en<br />

uw mening horen we graag. 20.00 - 22.00 uur.<br />

KERSTKLAVERJASSEN<br />

15 dec, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-<br />

Osdorp<br />

info 020-6198049<br />

prijs € 3,50 (niet-lid € 4,50)<br />

Klaverjassen in Kerstsfeer. Maak kans op de<br />

wisselprijs, om die voor een halfjaar op de<br />

schoorsteen te zetten. Er is voor iedereen een<br />

prijsje. Aanvang 13.30 uur.<br />

KLAVERJASSEN – KERST EN PAAS<br />

15 dec, 23 mrt, Jan de Louterpad 8,<br />

Amsterdam<br />

info 020-6132386, bakkat@zonnet.nl<br />

prijs € 6 (niet-lid € 7,50)<br />

Klaverjaswedstrijden rond Pasen en rond de<br />

Kerst. Met leuke prijsjes.<br />

MAANDAGMIDDAGPROGRAMMA<br />

17 dec, 14 jan, 4 feb, 18 feb, 4 mrt, 18 mrt,<br />

15 apr, <strong>Nivon</strong>centrum, Lodewijkstraat 1,<br />

Hengelo<br />

info 074-2423971, angela.potman@kpnmail.<br />

nl, roblehr@hetnet.nl, 074-2911953<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

Van 14.30 - 16.30 uur. Over Tovenarij en<br />

Volksgeloof in Twente, Peru en de Andes,<br />

Mars, de meest bezochte planeet, Zuid-India,<br />

Landschappen in N.O.Overijssel, Noord-<br />

Egypte, Sahara Woestijntrek + Sirouagebergte<br />

in Marokko.<br />

ONTHAAST & ONTMOET & ONTSPAN<br />

21 t/m 23 dec, Koos Vorrinkhuis, Lage<br />

Vuursche<br />

info 079-3410947, 06-10838883, y.alexander@<br />

zonnet.nl<br />

prijs € 100 (niet-lid € 120)<br />

3-daagse rondom Kerst in Lage Vuursche.<br />

Met yoga (Marianne van Wetten), massage en<br />

een lezing door kunsthistoricus Michael van<br />

Hoogenhuyze. Onze keuken is uitstekend. Een<br />

rustmoment voor jezelf! All-inclusive.<br />

FILMHUIS<br />

22 dec, 12 jan, 26 jan, Dirk Smitsstraat 76,<br />

Rotterdam<br />

info www.nivonrotterdam.nl<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

Aanvang: 20.00 uur. Merry Christmas Mr.<br />

Lawrence, 8 Femmes en Frida.<br />

KERSTBIJEENKOMST<br />

23 dec, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-<br />

Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 15 (niet-lid € 17,50)<br />

Op deze zondag voor de kerst houden we onze<br />

Kerstbijeenkomst in ons honk. Van10.30 tot<br />

16.00 uur. Er is weer het traditionele koud<br />

buffet en natuurlijk ook een drankje. Ook is<br />

er een goed programma. Aanmelden vooraf is<br />

noodzakelijk.<br />

KERST OP DE BOSBEEK<br />

23 t/m 27 dec, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

Om de kerstsfeer te proeven en ook om het<br />

de gasten wat makkelijker en feestelijker te<br />

maken, biedt De Bosbeek tijdens de kerstdagen<br />

vier maaltijden aan. Naast de normale<br />

verblijfskosten betaalt u de maaltijden (zie<br />

www.nivon.nl).<br />

SOOS<br />

23 dec, 27 jan, 24 feb, 24 mrt, 28 apr, 26 mei,<br />

Jan de Louterpad 8, Amsterdam<br />

info 020-6132386, 020-6137302, bakkat@<br />

zonnet.nl<br />

Er wordt begonnen (10 uur) met een kopje koffie/thee<br />

met koek. Daarna is er gelegenheid tot<br />

het spelen van diverse spelletjes. Vervolgens is<br />

er gelegenheid om tegen een kleine vergoeding<br />

een lichte lunch te gebruiken.<br />

> Lees verder op pagina 12


Kort Nieuws<br />

Natuurvriendenpad<br />

in Antwerpse Zuidrand<br />

Repair Café in Assen<br />

PIKA<br />

<strong>2013</strong><br />

De Vlaamse Natuurvriend Walter<br />

Suys is de geestelijk vader van<br />

een natuurvriendenpad in de<br />

Belgische gemeente Hove, bij Antwerpen.<br />

De rondwandeling is 12,7 km en leidt<br />

langs verrassend groene plekjes, verborgen<br />

paadjes en de bekende sterrenwacht Urania.<br />

Rode pijltjes wijzen de wandelaars in de juiste<br />

richting. Walter is gemeenteambtenaar bij de<br />

groendienst. ‘Ik ken dit parkbos Weyninckhoven<br />

en alle groene plekjes in de gemeente<br />

op mijn duimpje. Dat heeft zeker geholpen bij<br />

de ontwikkeling van dit pad.’ Walter is twee<br />

jaar bezig geweest met de ontwikkeling van<br />

Pinksterkamp <strong>2013</strong> van 17 tot en met 20 mei heeft als thema: “Back to<br />

basics”. Natuurlijk is het grootste evenement van het <strong>Nivon</strong> ook volgend<br />

jaar de plaats om iedereen weer te ontmoeten! Pika-commissie: ‘Helaas<br />

zijn wij afgelopen jaar keihard met onze neus op de feiten gedrukt: de<br />

kosten zijn enorm gestegen en het aantal deelnemers is dramatisch<br />

gedaald. We zullen dus als Pika-commissie heel goed op de centjes<br />

moeten gaan passen. Natuurlijk zal er ook in <strong>2013</strong> weer een spetterend<br />

avondprogramma zijn, maar wij zullen naarstig moeten zoeken naar<br />

mogelijkheden om te bezuinigen. Back to basics dus!’<br />

het Natuurvriendenpad. De gemeente Hove<br />

besloot het pad in te plannen in een ruimer<br />

wandelnetwerk dat de Antwerpse Zuidrand in<br />

vier wandeltochten verdeelt. Wie de ruim 12<br />

km van het Natuurvriendenpad te kort vindt,<br />

kan makkelijk een extra lus aan het traject<br />

breien. Meer info: www.denatuurvrienden.be<br />

Ook in Kalmthout dicht bij de Nederlandse<br />

grens is een Natuurvriendenpad. Het is<br />

ongeveer 12 km en volgt rode pijlen. De<br />

wandeling begint en eindigt bij het Volkshuis<br />

van Kalmthout. Uitgebreide routebeschrijving:<br />

www.natuurvriendenkalmthout.be<br />

Eind oktober heeft <strong>Nivon</strong>-afdeling<br />

Groningen-Drenthe in samenwerking<br />

met Stichting Kultureelwerk De<br />

Schakel het eerste Repair Café van<br />

Assen georganiseerd. Het was een groot<br />

succes en krijgt zeer waarschijnlijk een<br />

vervolg.<br />

In een Repair Café kunnen mensen kapotte<br />

apparaten laten repareren. Het probeert<br />

daarmee een mentaliteitsverandering te<br />

creëren door burgers in te laten zien dat<br />

veel spullen na een eenvoudige reparatie<br />

weer prima bruikbaar zijn. Meerdere <strong>Nivon</strong>afdelingen<br />

in het land werken mee aan Repair<br />

Cafés. Lijkt het je iets om ook een Repair<br />

Café op te zetten, of ben je benieuwd of er<br />

een bij jou in de buurt zit, kijk dan op<br />

www.repaircafe.nl.<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 11


www.nivon.nl/activiteiten<br />

KERST AAN HET WANTIJ<br />

24 t/m 26 dec, De Kleine Rug, Dordrecht<br />

info 06-13645275, arie.van.zanten@live.nl<br />

Een onvergetelijke Kerst voor een-ouder<br />

gezinnen. Fondsen staan garant voor de<br />

kosten. De deelnemers betalen een eigen bijdrage<br />

van € 25 inschrijfgeld bij aanmelding.<br />

NIEUWJAARSRECEPTIE<br />

5 jan, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

Een gezellige bijeenkomst voor de leden om<br />

elkaar een goed jaar toe te wensen. U bent<br />

welkom van 13.00 uur tot 16.00 uur.<br />

NIEUWJAARSBIJEENKOMST<br />

6 jan, Jan de Louterpad 8, Amsterdam<br />

info 020-6133014, bakkat@zonnet.nl<br />

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door<br />

afdeling Amsterdam en omstreken. Alle leden<br />

uit Amsterdam zijn welkom om elkaar een<br />

goed en gezond Nieuwjaar te wensen. Voor<br />

een hapje, drankje en een leuk programma<br />

wordt gezorgd<br />

TATA STEEL CHESS (HOOGOVENSCHAAK-<br />

TOERNOOI)<br />

11 t/m 27 jan, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

info hannekepaars@hotmail.com, aanm.<br />

06-57846034 na 19.00 uur, banjaert@nivon.nl<br />

Leuk voor schaakliefhebbers om in Banjaert<br />

te overnachten en de wedstrijden van het<br />

Tata Steel-schaaktoernooi te volgen. Tijdens<br />

schaaktoernooi is er op verzoek ontbijtservice<br />

(€ 5 pppd).<br />

NIEUWJAARSRECEPTIE<br />

13 jan, <strong>Nivon</strong>centrum, Molenbeekstraat 26a,<br />

Arnhem<br />

info secretaris@nivon-arnhem.nl<br />

Een gezellige bijeenkomst voor de leden om<br />

elkaar een goed jaar toe te wensen. U bent<br />

welkom van 14.00 tot 16.00 uur.<br />

KOFFIEOCHTEND<br />

13 jan, 10 feb, 14 apr, 12 mei, 9 jun, Jan de<br />

Louterpad 8, Amsterdam<br />

info 020-6133014, bakkat@zonnet.nl<br />

prijs € 1 (niet-lid € 1,50)<br />

Deze maandelijks wederkerende activiteit<br />

wordt gehouden op de tweede zondag van<br />

de maand - behoudens maart - van 10.00 tot<br />

12.00 uur. Het streven blijft om steeds interessante<br />

onderwerpen aan de orde te stellen.<br />

MIDWEEK UITBLAZEN!<br />

21 t/m 25 jan, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 34 (niet-lid € 43), zelfverzorging<br />

Niets hoeft, alles kan. Heerlijk doen waar<br />

je zelf zin in hebt na de hectische maand<br />

december! Wandelen of fietsen, museumbezoek,<br />

uitslapen, boek lezen, spelletjes doen....<br />

misschien de Elfstedentocht van dichtbij<br />

meemaken?<br />

12 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

WEEKEND BRIDGEN BIJ DE HUNEBEDDEN<br />

1 t/m 4 feb, Hunehuis, Havelte<br />

info 0384-441663, 06-25393116, hunehuis@<br />

nivon.nl<br />

prijs € 122 (niet-lid € 142)<br />

In dit weekend bridgen we ’s avonds met<br />

deskundige wedstrijdleiding. Overdag kun je,<br />

ook in de <strong>winter</strong>, genieten van natuur en cultuur<br />

in de omgeving van het Hunehuis. Ontbijt<br />

en lunch verzorg je zelf. Vanaf het diner is de<br />

verzorging voor onze rekening.<br />

KEEZWEEKEINDE<br />

8 t/m 10 mrt, Den Broam, Buurse<br />

info 053-4778625, aanmeldsecretaris@<br />

denbroam.eu<br />

Tijdens dit weekend wordt een oud Hollands<br />

spel gespeeld. Dit weekend is geheel<br />

verzorgd. De kosten voor het weekeinde zijn<br />

nog niet bekend.<br />

EENOUDER WEEKEND KOOS VORRINKHUIS<br />

23 t/m 24 mrt, Koos Vorrinkhuis, Lage<br />

Vuursche<br />

info jennyshealthgarden@telfort.nl,<br />

06-13751385, 0182-351010<br />

prijs nog niet bekend<br />

Dit weekend geeft de eenouder even tijd voor<br />

zichzelf, terwijl de kinderen vanaf 6 jaar deel<br />

kunnen nemen aan het kinderprogramma.<br />

Kook- en corveetaken worden samen uitgevoerd.<br />

Aanmelden voor 18 maart.<br />

PAASREIS<br />

29 mrt t/m 1 apr, Amsterdam - Bennekom<br />

info 020-6140353, bakkat@zonnet.nl<br />

prijs € 225 (niet-lid € 250)<br />

De paasreis van de afdeling Slotermeer-Geuzenveld<br />

gaat dit jaar naar het Natuurvriendenhuis<br />

“de Bosbeek”. Inclusief vervoer van<br />

en naar Bennekom, twee dagtochten, linnengoed,<br />

overnachting en volledige verzorging.<br />

OPEN DAG & WANDELING<br />

13 apr, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

Er is een presentatie van afdelingen en<br />

natuurvriendenhuizen in de regio en vanwege<br />

de <strong>Nivon</strong> Wandelmaand is er een wandeling<br />

georganiseerd. Wie belangstelling heeft<br />

in de natuur en het vele moois wat het<br />

Noorden te bieden heeft is van harte welkom.<br />

Overnachten kan natuurlijk ook!<br />

VERZORGD NIETSDOEN<br />

21 t/m 24 mei, Hunehuis, Havelte<br />

info 06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 150 (niet-lid € 175), volledig verzorgd<br />

incl. lakenset<br />

Wilt u dat ook eens meemaken, zulke heerlijke<br />

dagen in een ontspannen sfeer? Boek<br />

dan deze midweek. U kunt uw eigen programma<br />

in en rond het huis invullen.<br />

MORGENROOD VOOR SENIOREN -A-<br />

25 mei t/m 1 jun, Morgenrood, Oisterwijk<br />

info Jeanette Bosse, Montgomerylaan 361,<br />

5612 BH Eindhoven,<br />

jeannette.bosse@tiscali.nl<br />

prijs € 350 (alleen leden)<br />

Een week zomers genieten in een gemoedelijke<br />

Brabantse sfeer. Breng uw geheel<br />

verzorgde vakantie door nabij de bossen en<br />

vennen van Oisterwijk. Er is een gezellig programma<br />

waaronder twee bustochten.<br />

VORMING & ONTWIKKELING<br />

DE AMSTEL IS VAN ALLE TIJDEN<br />

20 dec, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-<br />

Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 3 (niet-lid € 4)<br />

Ton Smit komt met een powerpointpresentatie<br />

over “De Amstel is van alle tijden”. Over<br />

de geschiedenis van de rivier, die onze stad<br />

zijn naam gaf. Over de vele buitenverblijven<br />

en landgoederen rond de Amstel. Aanvang<br />

14.00 uur.<br />

AMSTERDAM, VERLICHTING EN AFVAL<br />

3 jan, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-<br />

Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 3 (niet-lid € 4)<br />

Een powerpointpresentatie door Onno<br />

Hoogerhuis over de geschiedenis van de<br />

verlichting van Amsterdam vanaf de zestiende<br />

eeuw en wat daarvan nu nog te vinden<br />

is en een presentatie over het afval van<br />

Amsterdam. Aanvang 14.00 uur.<br />

BASISCURSUS BERGSPORT<br />

9 jan, 23 jan, 6 feb, 20 feb, 6 mrt, 20 mrt,<br />

<strong>Nivon</strong>centrum, Arnhem<br />

info 0481-354308, bergsport@nivon-arnhem.<br />

nl<br />

prijs € 15 (niet-lid € 20) per module<br />

De basiscursus bergsport bestaat uit een<br />

complete cursus met modules die ook apart<br />

te volgen zijn. Onderdelen o.a.: alpinegevaren,<br />

tochtenplanning, touwtechniek, weerkunde,<br />

materialen, sneeuw en ijs.<br />

> Lees verder op pagina 31


Zomerreizen<br />

Vroegboekkorting<br />

voor snelle<br />

beslissers!<br />

Actieve natuur- en cultuurreizen door heel Europa<br />

• Wandelen, fietsen, varen, natuur & cultuur met onze 50+reizen<br />

• Samen met medekampeerders op stap via een trefkamp<br />

• Stoer en gezellig zeilen op de Waddenzee voor jong en ouder<br />

• Te gekke kinder- en tienerkampen en zeil(zwerf) kampen<br />

• Kinderen gratis & weekendkorting in natuurvriendenhuizen<br />

• <strong>Nivon</strong>-kampeerterrein en op superplekken in het groen<br />

• Avontuurlijke reizen en trektochten voor 25-40-jarigen<br />

• Creatieve en actieve (mid)weken in en rond natuurvriendenhuizen<br />

<strong>2013</strong><br />

Foto: Wieke Ter Weijde<br />

Actief en sociaal<br />

naar de mooiste<br />

plekken en<br />

avonturen...<br />

www.nivonreizen.nl<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 13


JUMP kinder- en tienerkampen<br />

GA JE DIT JAAR OOK EEN WEEKJE MEE?<br />

JUMP Zomerkampen bestaat 40 jaar! Deze zomer kunnen kinderen tussen de 6 en 16<br />

jaar weer een week lang zonder hun ouders op kamp gaan. Dat is natuurlijk wel een<br />

beetje spannend, maar gelukkig zijn er altijd zeven vrijwillige, geselecteerde en goed<br />

getrainde begeleiders die de leukste activiteiten organiseren voor de deelnemers! Bij<br />

de kampen in Eerbeek slapen we in grote tenten die klaarstaan op kampeerterrein het<br />

Hallse Hull. In de natuurvriendenhuizen slapen we op meerpersoonskamers. Bij alle<br />

kampen is er volpension. De begeleiding kookt, soms met de hulp van de deelnemers.<br />

Klusjes doen we met elkaar: alle kinderen helpen met de afwas en het ‘pleecorvee’.<br />

Tv’s, laptops, ipad’s, mp3’s, computergames en mobiele telefoontjes laten we allemaal<br />

links liggen. Geen tijd om te zappen, maar juist alle tijd om in real life met elkaar te<br />

praten, lol te hebben en veel (bos)spellen te doen! Het succes van de JUMPkampen<br />

ligt al 40 jaar in de eenvoud, een sfeer van saamhorigheid en het enthousiasme van de<br />

vrijwillige begeleiders. We investeren in gemotiveerde begeleiders die als team aan de<br />

slag gaan en de kampen maken tot een feest voor iedereen.<br />

Voor nieuws, verhalen, foto’s en acties kijk op www.facebook.com/jumpzomerkampen<br />

of volg ons op Twitter: @JUMPZomerkampen. Voor meer informatie over de reizen:<br />

www.jumpzomerkampen.nl jump@nivon.nl / 088 0990 934.<br />

In Vuur en Vlam, Hoek van Holland<br />

• 15-17 februari, JW1306, 13-17 jr<br />

• prijs € 183, niet-leden € 209,<br />

<strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuiss August Reitsma<br />

Dit jaar introduceren we een kampweekend:<br />

Valentijnskamp speciaal voor tieners! Bij In<br />

Vuur en Vlam gaan we disco houden, vette<br />

spellen doen en natuurlijk marshmallows<br />

verbranden op het kampvuur. Het hele weekend<br />

staat in Vuur en Vlam, ben jij erbij?<br />

Foto: Sasja de Valenca<br />

14 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

Nieuw<br />

Ai, ij, ei!, Buurse<br />

• 30 maart-1 april, JW1301, 7-12 jr<br />

• prijs € 150, niet-leden € 176,<br />

<strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis Den Broam<br />

Ei, ei, ei en we zijn zo blij want de paashaas<br />

die is jarig en dat vieren wij! Iedereen kent<br />

het liedje maar wij maken onze eigen versie<br />

met Ai, ij, ei! Het is JUMP Paaskamp waar<br />

we Pasen op onze eigen manier doen! Ben je<br />

al benieuwd? Pak je eieren in en ga mee op<br />

Paaskamp!<br />

Foto: Bas Smilde<br />

Kamp BAMpioenuh was avontuur,<br />

creativiteit en gezelligheid.<br />

Er waren een ontvoering en<br />

gestolen Olympische Ringen. En<br />

wat had die Frederik Faalhaas<br />

daar precies mee te maken?<br />

Gelukkig was er een politieagent<br />

die tips gaf over de ontvoerder.<br />

Een spooktocht en bezoek aan<br />

het meer, waar schoonspringen<br />

van de steiger een van de<br />

hoogtepunten was, hoorden er<br />

ook bij. Niet alleen het programma<br />

was een feestje. Het eten werd<br />

ook leuk aangekleed, met als<br />

hoogtepunt die keer dat de keuken<br />

‘Il Bampione’ werd. Zelf je pizza<br />

samenstellen, lekker toch!?<br />

Zelf ging ik als kind en tiener mee<br />

op zomerkamp met JUMP. Steeds<br />

maakte ik nieuwe vrienden en<br />

genoot van alle toffe spellen. Dit<br />

smaakte naar meer en zodra<br />

ik oud genoeg was ben ik zelf<br />

begeleider geworden. Op kamp<br />

heb ik steeds weer het gevoel even<br />

terug te zijn in die tijd van toen.<br />

Bovendien geniet ik er met volle<br />

teugen van om de deelnemers net<br />

zo’n te gekke week te bezorgen als<br />

ik altijd heb gehad!<br />

Erika Sampiemon (25)<br />

begeleidster BAMpioenuh 2012


www.jumpzomerkampen.nl<br />

Foto: Bas Smilde<br />

“Kamp AAN!”, Eerbeek<br />

• 13-20 juli, JW1302,13-16 jr<br />

• prijs € 403, niet-leden € 429, kamperen<br />

SMS Kamp AAN naar 145867! Jij gaat op het<br />

vetste themakamp van het jaar! We hebben<br />

geen mobieltjes, laptops of andere apparaten<br />

op het kampterrein, maar wij maken onze<br />

eigen technologie. C U this summer! Het is<br />

aan!<br />

Quasiqamp, Eerbeek<br />

• 20-27 juli, JW1303, 8-12 jr<br />

• prijs € 399, niet-leden € 425, kamperen<br />

Op dit kamp is alles quasi leuk. We hebben<br />

quasi gezellige begeleiders, quasi warme<br />

kampvuren, quasi goede spellen en quasi<br />

vette watergevechten. Maar wat betekent dat<br />

eigenlijk?? Wij zeggen niks, je moet het zelf<br />

maar komen beleven!<br />

Foto: Wessel Schermij<br />

Ondersteboven, Dordrecht<br />

• 22-26 juli, JW1305, 6-9 jr<br />

• prijs € 330, niet-leden € 356,<br />

<strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis De Kleine Rug<br />

Wie zal ervoor zorgen dat dit kamp helemaal<br />

ondersteboven wordt? Jij? Met in bomen<br />

klimmen of op je handen staan? Of de begeleiders?<br />

Met superleuke spelletjes en gekke<br />

verkleedpartijen? We zullen het zien, maar<br />

sowieso wordt dit kamp ondersteboven leuk!<br />

That Kampshow, Eerbeek<br />

• 27 juli-3 aug, JW 1304,13-16 jr<br />

• prijs € 392, niet-leden € 418, kamperen<br />

That Kampshow is nieuw maar toch old<br />

school! We maken zoals elk jaar weer een<br />

prachtig nieuw theaterstuk maar we doen ook<br />

veel gave kampspellen. Dus vergeet je zwemkleren,<br />

humor, kampliedjes en lavalamp (?)<br />

niet! We maken er een groovy theaterkamp<br />

van op het Hallse Hull!<br />

Dit jaar ging ik voor de vijfde<br />

keer op kamp, deze keer naar<br />

‘Kamperfoelie’. Het is altijd een<br />

beetje spannend als je onderweg<br />

bent naar het kampterrein. Wie<br />

zullen er deze keer weer meegaan,<br />

wat gaan we allemaal doen? Als je<br />

aankomt is het al meteen gezellig<br />

en iedereen is welkom. Je gaat<br />

kennismaken en dat is meteen<br />

al veel lachen, dat is een goed<br />

begin van je week! De rest van de<br />

week gaat het lachen lekker door.<br />

Sport en spel, watergevechten,<br />

bosspellen, een spooktocht en<br />

zelfs een geit! Niets is te gek. Maar<br />

wat natuurlijk wel het leukste is,<br />

is de groep waarmee je op kamp<br />

gaat. Iedereen is superaardig<br />

en wat nog fijner is: iedereen is<br />

zichzelf. Kortom bij een JUMP<br />

zomerkamp beleef je de week<br />

van je leven en maak je te gekke<br />

vrienden. Volgend jaar ben ik er<br />

zeker weer bij!<br />

Esmee Sollart (15)<br />

deelneemster Kamperfoelie 2012<br />

JUMP 40 jaar<br />

Kom naar de superreünie op<br />

31 aug-1 sept in Eerbeek. Ooit<br />

Foto: Björn Bolman<br />

begeleider of deelnemer geweest?<br />

Duik dan even terug in de sfeer met<br />

je kampvrienden van toen. Meer<br />

op www.jumpzomerkampen.nl<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 15


Kinder- en jongerenzeilkampen www.nivonwatersport.nl<br />

ZEILKAMPEN (9-20 JAAR)<br />

Ben je dus tussen de 9 en 20 jaar oud? Dan hebben we een fantastisch zeilkamp voor jou<br />

deze zomer. Kom naar onze kampeerboerderij in Terherne: pal aan het water en de ideale<br />

locatie voor een fantastische en leerzame zeilweek met andere zeilliefhebbers. Of ga mee<br />

met onze zeilzwerfweek die je door heel Friesland brengt.<br />

Op polyvalken zeilen we elke dag naar nieuwe plekjes. Tijdens de tochten krijgen alle deel-<br />

nemers de gelegenheid om te ervaren hoe het is aan het roer te zitten, de zeilen te hijsen,<br />

overstag te gaan en nog veel meer zeilervaringen op te doen. Of je nu al ervaring hebt of<br />

niet, wij bieden je nieuwe uitdagingen in combinatie met een fantastische zeilweek. Alle kampen<br />

staan onder begeleiding van opgeleide en ervaren zeilinstructeurs. Daarnaast gaan er op<br />

elk kamp gastlieden mee die de lekkerste maaltijden en de leukste spelletjes verzorgen.<br />

Zowel aan boord als op de wal is het altijd heel gezellig met elkaar. Geniet van de wind in<br />

je haren. Ga jij mee zeilend de Friese meren verkennen?<br />

Kijk voor meer informatie op www.nivonwatersport.nl of mail naar info@nivonwatersport.nl<br />

Foto: Janek Slijkhuis<br />

Zeilzwerfkamp Friesland<br />

• 20–27 juli, CW1301, rondreis, 14-18 jr<br />

• prijs € 376, niet-leden € 402<br />

Wil jij ook op ontdekkingstocht in Friesland?<br />

Op zeilzwerfkamp hebben we de volledige<br />

vrijheid om te kiezen waar we heen willen.<br />

Lekker uitwaaien, eten bij het kampvuur en in<br />

slaap vallen onder een sterrenhemel. Weer of<br />

geen weer, dit jaar is het zwerfkamp zo geregeld<br />

dat we onder alle weersomstandigheden<br />

grote delen van Friesland kunnen verkennen.<br />

’s Nachts slapen we aan boord van onze<br />

valken en daarnaast hebben we de beschikking<br />

over tenten voor alle activiteiten. Ben jij<br />

de avonturier die met ons de mooiste plekken<br />

van Friesland gaat ontdekken?<br />

Foto: Dirk Alkemade<br />

16 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

Boerderijzeilkamp Friesland<br />

Foto: Laura Leferink<br />

• 27 juli-3 aug., Terherne, CW1302, 16-20 jr<br />

• prijs € 388, niet-leden € 414<br />

Actief maar toch relaxed is ons motto deze<br />

week! Overdag zeilend op zoek naar de<br />

leukste dorpjes en steden, ’s Avonds op pad<br />

naar alle gezellige plekken van Fryslân! Maar<br />

ook sportieve activiteiten op een verlaten<br />

eilandje en chillen op de kampeerboerderij<br />

staan op het programma. Altijd al zelfstandig<br />

in een boot willen zeilen? Onze instructeurs<br />

leren je dit in no-time!


Toen mijn bootsmaat dit najaar<br />

de bolder in de sluis bij Lemmer<br />

mistte dacht ik even terug<br />

aan de eerste dag van mijn<br />

zomerzeilkamp. Die dag ging ik<br />

aanleggen aan hogerwal, met<br />

vier verse deelnemers aan boord.<br />

Ik kwam koud van instructiekamp<br />

en dreunde het aangeleerde rijtje<br />

commando’s zelfverzekerd op.<br />

Vier paar gefronste wenkbrauwen<br />

draaiden mijn kant op. “Een<br />

kikker?! Haha!” Nadat ik had<br />

uitgelegd dat dat zwarte ding op<br />

het voordek toch echt zo heette,<br />

kroop uiteindelijk een stoere<br />

jonge zeeman het voordek op<br />

om het lijntje vast te leggen. Toen<br />

we vrijwel aan de kant lagen<br />

controleerde ik nog eenmaal of<br />

de lijn echt vastgeknoopt was.<br />

“Jazeker, kapitein!”.<br />

Hij stapte soepel aan wal en<br />

hield de boot netjes af. Een<br />

gevoelsmatige seconde later<br />

vond ik mijzelf met nog maar drie<br />

deelnemers terug, dobberend<br />

midden op het meer. De lijn nog<br />

steeds stevig vastgeknoopt aan de<br />

kikker, met een verbouwereerde<br />

jonge zeeman op de steiger.<br />

Instructeur Sjoerd van der Ham<br />

en Larry Kos<br />

Foto: Jip Eilbracht<br />

Boerderijzeilkamp Friesland<br />

• 3 t/m 10 aug., Terherne, CW1303, 9-13 jr<br />

• prijs € 352, niet-leden € 378<br />

Lekker de hele week op en rond het water<br />

met veel zeilen, fantastische spellen en overheerlijk<br />

koken! Watergevechten, zwemmen in<br />

het meer, op bezoek bij de boer en de dieren.<br />

En er zijn nog veel meer leuke activiteiten<br />

deze week. Ga jij het met ons beleven?<br />

Boerderijzeilkamp Friesland<br />

• 10 t/m 17 aug., Terherne, CW1304, 13-16 jr<br />

• prijs € 388, niet-leden € 414<br />

Hoeveel zeilervaring je ook hebt, tijdens deze<br />

week kunnen we je alle fijne kneepjes van het<br />

zeilen bijbrengen. Maar daarnaast is er ook<br />

nog genoeg tijd voor spelletjes, kampvuren,<br />

avondzeilen en veel meer gezellige activi-<br />

teiten. Heb jij ook al zin om met leeftijdge-<br />

noten een fantastische zeilweek te beleven?<br />

Ga dan met ons mee.<br />

Help! We gaan schuiiiin!<br />

Foto: Marike Kok<br />

Elk jaar is er weer iemand die voor het eerst de boot in gaat, vaak zonder enige<br />

verwachtingen. Terwijl jij met windkracht twee (en veel moeite) drie spetters over het<br />

gangboord probeert te krijgen, schreeuwt er iemand naast je heeeeeelp, ieeeeeeeee,<br />

we gaan schuiiiiim! Als instructeur ben je er om een oogje in het zeil te houden,<br />

maar je probeert je bootslieden op een zonnige dag altijd af te schepen met een<br />

plens boegwater. Tijdens de opleiding, het instructiekamp, gaat dit wel anders…. In<br />

die week moet je alle zeilen bijzetten om je aanleg zo goed mogelijk te doen, wat bij<br />

bijna niemand echt in één keer goed gaat. De instructeurs zijn dan meestal ook recht<br />

door zee, en geven je de wind van voren. Net als je denkt dat alles voor de wind gaat,<br />

hebben de beste stuurlui die aan wal staan altijd iets voor de boeg. Als je mentaal<br />

tussen wal en schip raakt (of even in de knoop zit), dan zijn ze er ook voor je om te<br />

zeggen: "Kom op, drie keer is scheepsrecht!". Dat betekent schoon schip maken en<br />

gewoon blijven proberen. Aan het einde van de week is het pompen of verzuipen,<br />

alle zeilen moeten worden bijgezet want dan is je examen. Daarna kun je gehavend<br />

met blaren voor Pampus liggen, maar wel met een voldaan gevoel. In de zomer mag<br />

je dan dus met deelnemers zeilen, en wordt je opgescheept met vier gasten aan<br />

boord. Vaak probeer je iemand op een onschuldige manier voor het lapje te houden,<br />

maar meestal hebben ze<br />

dat al ruimschoots door.<br />

Vervolgens vis jij achter het<br />

net en moet je voorkomen<br />

dat je een kop als een boei<br />

krijgt. Aan het eind van de<br />

week hopen we vooral dat<br />

iedereen in zijn sas is, want<br />

daarna is het voor iedereen<br />

weer ‘Oost West, thuis best’.<br />

Instructeur Matthis de Wit<br />

Foto: Laura Leferink<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 17


Zeilen Hijs de en zeilen fietsvaren www.nivonreizen.nl<br />

De tjalk Bruinvisch is een sfeervol en authentiek zeilschip met een Kromhoutmotor uit 1917.<br />

Het schip vaart al sinds 1902 op de Waddenzee. Schipper Cees Dekker zit vol verhalen over<br />

de geschiedenis van het schip en het varen. Het Waddengebied is bovendien tot Unescowerelderfgoed<br />

uitgeroepen. Je hoeft dus niet ver weg te gaan om een bijzondere vakantie<br />

mee te maken!<br />

Tijdens de reizen slaap je aan boord. Er zijn 18 slaapplaatsen. De tochten met zijn<br />

inclusief <strong>Nivon</strong>begeleiding. Coördinatie van de gezamenlijke maaltijdbereiding en extra<br />

aandacht voor de kinderen is daarbij inbegrepen. Meer weten? www.nivonreizen.nl en<br />

www.bruinvisch.com.<br />

Foto: Margriet van der Sluis<br />

Wad’n meiweekend, Wadden<br />

• 3 t/m 5 mei, CW1307,<br />

voor (groot)ouders & (klein)kinderen<br />

• prijs € 125 (t/m 12 jaar € 105), incl. begeleiding<br />

voor de kinderen, excl. maaltijden<br />

• info@bruinvisch.com, 06 20006694<br />

Zeilweekend met de Bruinvisch in de<br />

meivakantie vanuit Harlingen. Als de<br />

wind gunstig staat, zeilen we naar een<br />

Waddeneiland en weer terug. Je mag<br />

meehelpen met zeilen hijsen en aan de<br />

schoten trekken. Onderweg kun je zeehondjes<br />

tegenkomen. ’s Avonds is er tijd voor een<br />

spelletje of een mooie wandeling op het<br />

eiland.<br />

18 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

Wad’n schildertocht, Wadden<br />

• 3 t/m 7 juni, CW1308,<br />

voor teken- en schilderliefhebber,<br />

beginners en gevorderden<br />

• prijs € 235, incl. docent, excl. maaltijden<br />

info@bruinvisch.com, 06 20006694<br />

Veelzijdige zeil- en schilderreis met de<br />

Bruinvisch vanuit Harlingen. We zoeken<br />

schilderachtige plekjes van het Wad op. Je<br />

kunt prachtige vergezichten en wolkenluchten<br />

vastleggen op doek of je maakt een<br />

mooie wandeling. Docent en kunstenaar Bart<br />

Kleen geeft desgewenst tips. Neem je eigen<br />

materiaal mee.<br />

Wad’n dagtocht, Wadden<br />

• 6 juli, CW1309, voor alle leeftijden<br />

• prijs € 60, incl. eenvoudige lunch<br />

• info@bruinvisch.com, 06 20006694<br />

In een ongedwongen sfeer kennismaken<br />

met de Bruinvisch en het Wad. Met het getij<br />

mee zeilen we vanuit Harlingen richting de<br />

eilanden en weer terug. Je mag lekker actief<br />

meehelpen met zeilen en manoeuvreren of<br />

gewoon genieten van het mooie decor. Voor<br />

eten en drinken wordt gezorgd. We sluiten de<br />

dag in de haven af met een drankje.<br />

Zeehondentocht, Wadden<br />

Foto: Chaja Zeegers Foto: Chaja Zeegers<br />

• 8 t/m 12 juli, CW1310,<br />

voor (groot)ouders & (klein)kinderen<br />

• prijs € 368 (niet-lid € 401), t/m 12 jr € 258<br />

(niet-lid € 284) incl. <strong>Nivon</strong>begeleiding &<br />

maaltijden<br />

• info www.nivonreizen.nl, 088 0990934<br />

Actieve zeilmidweek met de Bruinvisch vanuit<br />

Harlingen. We zeilen veelal korte stukjes.<br />

Onderweg vallen we droog op een zandplaat<br />

of leggen aan in een haven. Je kunt zeehondjes<br />

zien spelen in het water en ook zelf in zee<br />

zwemmen. Of je gaat op zoek naar kleurige<br />

schelpen en knutselt daarvan iets moois in<br />

elkaar. Samen maken we de maaltijden klaar.<br />

Neem je favoriete spelletje mee.<br />

Rondje Waddenzee, Wadden<br />

• 13 t/m 19 juli, CW1311, voor alle leeftijden<br />

• prijs € 435, volpension<br />

• info@bruinvisch.com, 06 20006694<br />

Mooie zomerse zeilweek met de Bruinvisch<br />

vanuit Harlingen. Proef de zilte zeelucht en<br />

geniet van het Wad, zwemmen, zeilen, een<br />

goed boek en de gezelligheid. Microscoop<br />

en vogelkijker zijn aan boord. Bespeel je een<br />

muziekinstrument? Neem ‘m mee.<br />

Zeil- & zandbanktocht, Ned. & Duits Wad<br />

• 29 juli t/m 9 aug, CW1312,<br />

voor alle leeftijden<br />

• prijs € 595, volpension<br />

• info@bruinvisch.com, 06 20006694<br />

Afwisselende 12-daagse zeilreis die begint in<br />

Harlingen en eindigt in Lauwersoog.<br />

We zeilen richting oost Wad, vallen droog en<br />

doen verschillende Nederlandse en Duitse<br />

eilanden aan. Als het zo uitkomt nemen we<br />

nog een kijkje in het prachtige, maar voor<br />

velen onbekende, Dollardgebied. Er is genoeg<br />

tijd om te wandelen, te genieten en te onthaasten.<br />

Microscoop en vogelkijker zijn aan<br />

boord. Neem je gitaar mee!<br />

We hebben zoveel nieuwe<br />

dingen meegemaakt, en dat in<br />

vijf dagen. Heerlijk ontspannen<br />

reis. Arnold & Douwe


Foto: Margriet van der Sluis<br />

De tijd is voorbij gevlogen op<br />

de vleugels van de wind. Ellen<br />

Vrijbuitertocht, Wadden<br />

• 12 t/m 15 aug, CW1313,<br />

voor (groot)ouders & (klein)kinderen<br />

• prijs € 304 (niet-lid € 337) t/m 12 jr € 212<br />

(niet-lid € 238) incl. <strong>Nivon</strong>begeleiding<br />

& maaltijden<br />

• info www.nivonreizen.nl, 088 0990934<br />

Avontuurlijke 4-daagse zeilreis met de<br />

Bruinvisch vanuit Lauwersoog. We hijsen<br />

de piratenvlag, trimmen de zeilen en zetten<br />

koers naar Simonszand of Schiermonnikoog.<br />

Ook kun je lekker zwemmen in zee of vissen<br />

en krabben vangen. Neem je schepnet en je<br />

eigen verrekijker mee.<br />

Wat een fantastisch schip +<br />

mooie kromhoutmotor. Gerda<br />

Bonte pietentocht, Wadden<br />

• 16 t/m 18 aug, CW1314,<br />

voor (groot)ouders & (klein)kinderen<br />

• prijs € 238 (niet-lid € 271) t/m 12 jr € 167<br />

(niet-lid € 193) incl. <strong>Nivon</strong>begeleiding &<br />

maaltijden<br />

• info www.nivonreizen.nl, 088 0990934<br />

3-daagse ontdekkingsreis met de Bruinvisch<br />

vanuit Lauwersoog. We kiezen het ruime sop,<br />

vallen droog en genieten van de natuur. Je<br />

kunt strandlopers en bonte pieten spotten.<br />

Misschien zie je wel een zeearend, met een<br />

spanwijdte zo groot als een deur. We hebben<br />

een vogelkijker aan boord, maar neem je<br />

eigen verrekijker mee.<br />

Oost-west Waddentocht, Wadden<br />

• 21 t/m 25 aug, CW1315, voor alle leeftijden<br />

• prijs € 295, volpension<br />

• info@bruinvisch.com, 06 20006694<br />

Actieve zeilreis met de Bruinvisch van<br />

Lauwersoog naar Harlingen. Als de wind uit<br />

de goede hoek waait, kunnen we lekker veel<br />

zeilen. Er is ook tijd om te zwemmen, te lezen<br />

of te passagieren op een van de gezellige<br />

Waddeneilanden. Neem je gitaar mee!<br />

Fietsvaren www.nivonreizen.nl<br />

Fietsvaren Christina, Duinenroute<br />

• 20 juli t/m 26 juli, CW1305<br />

• prijs € 439, volpension, incl. fiets, excl. gids<br />

• info www.intersail.nl of www.nivonreizen.nl,<br />

088 0990934<br />

We fietsen en varen via de Zaanse Schans,<br />

Alkmaar en Noord-Hollandse duinen naar<br />

Texel, waar we een extra dag verblijven. Via<br />

het IJsselmeer (Medemblik/ Enkhuizen/<br />

Hoorn) keren we terug naar Amsterdam. De<br />

Christina vaart als moederschip mee. Een<br />

prettige schipper en kok(kin) zorgen voor een<br />

veilige vaart en heerlijk eten in een gezellige<br />

sfeer met overnachting in keurige hutjes. De<br />

deelnemers zijn in staat om 50 km per dag<br />

te fietsen, soms een stuk meevaren mag.<br />

Fietsen met acht versnellingen zijn aanwezig,<br />

eigen fietsen (beperkt) welkom. Max. 20 pers.<br />

Het wadlopen vond ik heel<br />

erg leuk. Freya<br />

Fietsvaren Christina, IJsselroute<br />

• 27 juli t/m 2 aug, CW1306, Christina<br />

• prijs € 459, volpension, incl. fiets en gids<br />

• info www.intersail.nl of www.nivonreizen.nl,<br />

088 0990934<br />

Op herhaald verzoek varen we weer de IJsselroute.<br />

We ontdekken de Vecht, Neder-Rijn,<br />

IJssel en randmeren per fiets en schip. De<br />

route van deze prachtige fietsvaarvakantie<br />

brengt ons via Maarssen, Wijk bij Duurstede,<br />

Arnhem, Deventer, Kampen, Harderwijk en<br />

Spakenburg terug naar Amsterdam. Schipper<br />

en kok(kin) zorgen voor een veilige vaart en<br />

heerlijk eten in een gezellige sfeer. Gasten<br />

zijn in staat om 50 km per dag te fietsen,<br />

soms een stuk meevaren mag. Fietsen met<br />

acht versnellingen aanwezig, eigen fietsen<br />

(beperkt) welkom. Max. 20 pers.<br />

Unieke Rottumeroogreis, Wadden<br />

• 5 t/m 8 sept ovb, CW1316, voor alle leeftijden<br />

• prijs € 300, volpension<br />

• info@bruinvisch.com, 06 20006694<br />

Zeer exclusieve zeilreis vanuit Lauwersoog<br />

met als hoogtepunt een excursie op<br />

Rottumeroog! Dit bijzondere eilandje is<br />

voor publiek niet zo maar toegankelijk. De<br />

Bruinvisch mag hier van Staatsbosbeheer<br />

droogvallen. Met laag water gaan we van<br />

boord voor een wandelexcursie over het eiland<br />

onder leiding van onze bioloog Peter Venema.<br />

Uitwaaiweek, Wadden<br />

• 9 t/m 15 september, CW1317,<br />

voor alle leeftijden<br />

• prijs € 435, volpension<br />

• info@bruinvisch.com, 06 20006694<br />

Een weekje uitwaaien en onthaasten met de<br />

Bruinvisch vanuit Lauwersoog. We zeilen,<br />

vallen droog, wandelen of genieten van de<br />

rust op het Wad. Dit alles tegen een decor van<br />

kwetterende wadvogels, prachtige wolkenluchten<br />

en kleurrijke zonsondergangen.<br />

Foto: Chaja Zeegers<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 19


<strong>Nivon</strong> Spring natuurvriendenhuizen reizen 25-40 jaar www.springreizen.nl<br />

en kampeerterreinen NL<br />

Spring organiseert elk jaar unieke trektochten voor 25- tot 40-jarigen naar de mooiste<br />

plekken van Europa, liefst ver van de bewoonde wereld. Onze deelnemers zijn sociale en<br />

actieve mensen en even vaak mannen als vrouwen. Bijna iedereen boekt individueel. De<br />

twee reisbegeleiders per reis zijn getrainde vrijwilligers en enthousiaste buitensporters.<br />

Afhankelijk van het gebied kamperen we in de vrije natuur, op een camping of overnachten<br />

we in berghutten. Iedere reis stelt zijn eigen eisen aan conditie, doorzettingsvermogen en<br />

uitrusting. Het aantal sterren (**) geeft een algemene indruk van de zwaarte van de tocht.<br />

Lees hier meer over op www.springreizen.nl<br />

Foto: Spring<br />

South Downs Way, Groot-Brittannië<br />

• 27 april t/m 5 mei, JV1303, trektocht ***<br />

• prijs € 791 (niet lid € 816), incl. treinreis,<br />

lokaal vervoer, hostels<br />

Vanuit hostels verkennen we het Nationaal<br />

Park South Downs. We lopen een schitterende<br />

trektocht langs de witte kliffen, bekijken stijlvolle<br />

Engelse badplaatsen en genieten van de<br />

rust in dromerige dorpjes en weilanden vol<br />

schapen. Na onze wandeling komen we aan<br />

bij onze overnachtingsplek waar we zelf kunnen<br />

koken of een gezellige pub opzoeken.<br />

Foto: Spring<br />

20 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

Kastelen van Katharen, Frankrijk<br />

• 4 t/m 12 mei, JV1304, kampeertrektocht ***<br />

• prijs € 751 (niet lid € 776), incl. treinreis,<br />

kampeerovernachtingen + gîte d’étape,<br />

maaltijden trekkingdagen, lokaal vervoer<br />

Beleef het voorjaar in het land van de<br />

Katharen! We trekken door dit Zuid-Franse<br />

gebied dat eeuwenlang het toevluchtsoord<br />

was voor de Katharen. Op steile rotspunten<br />

gelegen ruïnes herinneren nog aan<br />

de vroegere bewoners en vormen een<br />

harmonieus geheel met het afwisselende<br />

landschap van kalksteenrotsen, nauwe<br />

kloven, wijngaarden en uitgestrekte<br />

beukenbossen.<br />

Picos de Europa, Spanje<br />

• 6 t/m 17 juli, JV1305, huttentrektocht ****<br />

• prijs € 637 (niet-lid € 670), incl. overnachtingen<br />

berghutten, lokaal vervoer<br />

Wandel mee rond de pieken van de Picos in<br />

Noord-Spanje! We maken een trektocht door<br />

het hart van dit onbekende hooggebergte:<br />

door diepe kloven, langs steile bergwanden<br />

en tussen puntige pieken. De hoogteverschillen<br />

tijdens deze tocht zijn soms flink en het<br />

terrein is ruig. We slapen en eten in hooggelegen<br />

berghutten en kleine pensions, waar we<br />

genieten van de Spaanse keuken!<br />

Onverwacht Noorwegen<br />

• 6 t/m 15 juli, JV1306, kampeertrektocht ***<br />

• prijs € 776 (niet-lid € 809), incl.<br />

overnachtingen campings+berghut<br />

(verder wildkamperen), lokaal vervoer en<br />

maaltijden tijdens trekkingdagen<br />

Spectaculaire bergen, watervallen en bossen,<br />

maar ook heerlijke wafels en aardbeien. Dit is<br />

(Zuid-)Noorwegen op zijn best. We gaan naar<br />

Setesdalen, een gebied dat heel geschikt is<br />

voor een relatief lichte kampeertrektocht.<br />

Overdag maken we schitterende wandelingen<br />

door de wildernis, ’s avonds genieten we na<br />

bij het kampvuur.<br />

Värmland, Zweden<br />

• 13 t/m 28 juli, JV1307,<br />

kano/wandel-kampeertrektocht **<br />

• prijs € 979 (niet-lid € 1012), incl. nachttrein<br />

(couchette), kano’s, campings (verder wildkamperen)<br />

en maaltijden trekkingdagen.<br />

Glooiend bos, meren, rivieren, dat is Värmland<br />

in Zuid-Zweden. Maak een prachtige<br />

kano- en wandeltocht in het land van Pippi<br />

Langkous. Je wandelt of peddelt hier ongestoord<br />

door de wildernis, om ‘s avonds terug<br />

te keren op een rustige camping of een mooie<br />

wildkampeerplek op een eilandje. ´s Avonds<br />

nagenieten bij een kampvuur.<br />

Foto: Spring<br />

Giro dell’Orsiera, Italië<br />

• 20 t/m 28 juli, JV1308, huttentrektocht ****<br />

• prijs € 798 (niet-lid € 831), incl. treinreis<br />

(TGV), berghutten<br />

Maak een pittige huttentocht door alpien<br />

gebergte in Noordwest-Italië met veel hoogtemeters.<br />

We trekken door beukenbossen en<br />

over lieflijke alpenweiden het hooggebergte<br />

in. ‘s Avonds proeven we van de lokale cuisine<br />

en is het nagenieten met een heerlijk wijntje<br />

of glas Grappa in een knusse berghut.


www.nivon.nl<br />

Foto: Spring<br />

Grande Traversata delle Alpi, Italië<br />

• 20 juli t/m 4 aug, JV1309,<br />

kampeertrektocht *****<br />

• prijs € 865 (niet-lid € 898), incl. treinreis<br />

(TGV), maaltijden trekkingdagen, enkele<br />

overnachtingen in berghutten (verder wildkamperen),<br />

lokaal vervoer.<br />

Grillige bergkammen, kleine bergmeertjes<br />

en bergtoppen bedekt met eeuwige sneeuw.<br />

De GTA voert door een eenzaam en wild<br />

berglandschap in de regio Piemonte. We<br />

lopen een tocht over hoge toppen en langs<br />

oeroude gehuchten. Langs de bronnen van<br />

de Po en de imposante berg Monte Viso.<br />

Kampeer bij eenzame bergmeertjes met<br />

toppen van boven de drieduizend meter<br />

om je heen. Loop mee door het woeste<br />

hooggebergte in deze vergeten uithoek van<br />

de Alpen!<br />

Zuid-Vogezen, Frankrijk<br />

• 26 juli t/m 4 aug, JV1310, huttentrektocht ***<br />

• prijs € 699 (niet-lid € 732), incl. treinreis,<br />

gîtes d’etapes, lokaal vervoer.<br />

De wind waait om je oren op de top van de<br />

Grand Ballon (1424m). Vanaf dit hoogste<br />

punt van de Zuidelijke Vogezen kun je tot<br />

ver in Duitsland kijken. Zwerf met ons mee<br />

door mysterieuze dennenbossen, lieflijke<br />

beekdalen en schattige vakwerkdorpjes.<br />

Ontdek hoe al het goeds van Frankrijk en<br />

Duitsland samenkomt in dit gebied.<br />

Een avontuurlijke trektocht<br />

door een adembenemend<br />

landschap, ver van de<br />

bewoonde wereld.<br />

Foto: Spring<br />

Avontuur Balkan, Montenegro<br />

• 3 t/m 18 aug, JV1311, kampeertrektocht ****<br />

• prijs € 561 (niet-lid € 594), incl. camping/<br />

berghut/pension (verder wildkamperen),<br />

vervoer in Montenegro, maaltijden<br />

trekkingdagen.<br />

Ontdek het mooiste land van de Balkan! Montenegro<br />

is een paradijs voor bergwandelaars:<br />

weinig belopen paden, uitdagende toppen<br />

en heldere bergmeren. Op deze trektocht<br />

doorkruisen we het hele land, van de grens<br />

met Albanië tot aan de hoge pieken van het<br />

Durmitor gebergte. Onderweg trekken we niet<br />

alleen door prachtige landschappen, maar<br />

passeren we ook kloosters en de karakteristieke<br />

katun’s (herdershutjes): bijzondere<br />

ontmoetingen gegarandeerd!<br />

Foto: Spring<br />

Foto: Spring<br />

Foto: Spring<br />

Sächsische Schweiz, Duitsland /<br />

Tsjechië<br />

• 16 t/m 25 aug, JV1312, huttentrektocht ***<br />

• prijs € 699 (niet-lid € 732), incl. nachttrein<br />

(couchette), berghutten/hostels, lokaal<br />

vervoer<br />

Wandel vanuit Tsjechië door een vriendelijk,<br />

heuvelachtig, landschap met weiden, bossen<br />

en kabbelende riviertjes het Duitse Elbsansteingebergte<br />

in. Een verrassend gebied<br />

van bizar gevormde rotsformaties die door<br />

middel van trappetjes beklommen worden.<br />

De vanwege de hoogteverschillen pittige wandelingen<br />

door dit onwaarschijnlijk gevormde<br />

landschap laten je keer op keer versteld staan<br />

door haar grilligheid en adembenemende<br />

panorama’s.<br />

Stevenson Way, Groot-Brittannië<br />

• 17 aug t/m 1 sept, JV1313,<br />

kampeertrektocht ****<br />

• prijs € 978 (niet-lid € 1011), incl. ferry<br />

IJmuiden-Newcastle, lokaal vervoer, (4x)<br />

camping, (3x) hostel (verder wildkamperen),<br />

maaltijden trekkingdagen.<br />

Scotland’s Wilderness Walk! Een unieke tocht<br />

door de indrukwekkende Schotse Highlands<br />

en Rannoch Moor: één van de meest wilde en<br />

ongerepte gebieden van Schotland. We zullen<br />

zeker af en toe flink natregenen, maar wisselvallig<br />

is het toverwoord, na regen komt altijd<br />

weer zonneschijn. Deze route is gebaseerd op<br />

de avonturenroman ‘Kidnapped’. Hierin wordt<br />

David Balfour ontvoerd, loopt hij van West-<br />

Schotland helemaal terug naar Edinburgh en<br />

beleeft onderweg allerlei avonturen Wij lopen<br />

een gedeelte van deze route, het mooiste<br />

gedeelte natuurlijk, en beleven minstens<br />

zoveel avonturen!<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 21


<strong>Nivon</strong> Trefkampen natuurvriendenhuizen Alle leeftijden www.nivonreizen.nl<br />

en kampeerterreinen NL<br />

HOE WERKT EEN TREFKAMP?<br />

Trefkampen zijn al jaren een succesformule voor een kampeervakantie met meerwaarde.<br />

Alle deelnemers komen met eigen vervoer en hun eigen kampeerbenodigdheden naar het<br />

trefkamp. Elke avond worden daar bij de koffie en thee de nieuwe plannen gesmeed. Je haakt<br />

aan bij een uitstapje dat door anderen wordt georganiseerd en een andere dag haakt iemand<br />

aan bij jouw idee voor een uitstapje. Met elkaar ontdek je de leukste plekjes in de omgeving.<br />

Soms doe je iets met zijn allen, vaak ga je in kleinere groepjes op stap. Je bent vrij om te doen<br />

en laten wat je wilt, dus ook in de keuze om mee te doen. Het trefkamp biedt plezier, gezelligheid<br />

en belevenissen voor volwassenen, jongeren en kinderen.<br />

Trefkamp Stavelot, België<br />

• 3 tot 16 aug, T2,<br />

• camping ca. € 2,50-3 pppn, tent € 11,<br />

zelfverzorging<br />

We kamperen in het dal van de meanderende<br />

rivier de Amblève met zijn fantastische<br />

druipsteengrotten, oude kastelen en ruïnes.<br />

In de buurt zijn ook de watervallen van Coo,<br />

met een pretpark en gelegenheid om kano’s<br />

te huren.<br />

Nog geen drie kilometer van de camping<br />

ligt het rustige en gezellige stadje Stavelot<br />

met supermarkt, winkels, eetgelegenheden,<br />

terrassen en een openbaar zwembad. De<br />

voormalig abdij is nu een uitgebreid museum.<br />

Ook Malmedy heeft meerdere culturele<br />

bezienswaardigheden. In de heuvelachtige<br />

omgeving zijn mooie wandelingen te maken<br />

via gemarkeerde wandelroutes. Ook zijn er<br />

goede fietsmogelijkheden. Op de camping<br />

vind je een speeltuin en sportvelden.<br />

Tafeltennis, jeu de boules, boogschieten en<br />

andere activiteiten zijn er mogelijk. Er is een<br />

kantine met terras en de bakker komt elke<br />

dag langs.<br />

Vanaf Amsterdam 285 km. Trein: via Luik<br />

naar Trois-Ponts. Neem daar de bus (elk uur)<br />

of taxi (10 km).<br />

22 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

Trefkamp Pyreneeën, Frankrijk<br />

• 27 juli tot 9 aug, T3<br />

• ca. €2,50-€4 pppn, tent € 6,50,<br />

zelfverzorging<br />

Dit jaar kamperen we midden in de Pyreneeën<br />

vlakbij Andorra. De camping ligt ongeveer 750<br />

meter hoog in het park Naturel Régional des<br />

Pyrénées, in een prachtig dal aan de oever van<br />

een zijrivier van de Ariège. Het is een goede<br />

uitvalsbasis voor schitterende wandelroutes.<br />

Berghutten bieden de mogelijkheid om ook<br />

meerdaagse tochten te maken. Vlakbij in het<br />

dorp Aulus-les-Bains zijn thermale baden.<br />

Ook kun je in de omgeving kanoën en raften<br />

en is er een klimpark. In het dorp Aulus<br />

zijn een paar winkels, horecagelegenheden<br />

en bezienswaardigheden. Even verder ligt<br />

de vallei de Ariège met de middeleeuwse<br />

stadjes Tarascon en Foix, meerdere burchten,<br />

de prehistorische grotten van Niaux en<br />

ander cultureel erfgoed. De camping heeft<br />

uitstekend sanitair en biedt diverse sportieve<br />

mogelijkheden, zoals een terrein waar de<br />

jeugd onder meer kan tafeltennissen en<br />

volleyballen.<br />

Vanaf Amsterdam ca. 1310 km. Trein: via<br />

Toulouse naar St. Girons, per bus (twee keer<br />

per dag) naar Aulus, of 33 km per taxi.<br />

Foto: Chaja Zeegers<br />

Trefkamp Drôme, Frankrijk<br />

• 27 juli tot 9 aug, T4<br />

• camping: ca. € 2,50-€ 5 pppn, tent € 0,<br />

zelfverzorging<br />

Aan de oever van het Zuid-Franse Bourne,<br />

kamperen we op een ruime camping, naast<br />

een groot speelterrein en met uitzicht op de<br />

Vercors. Door de stuwdam verderop heeft<br />

zich een meer gevormd waar je kunt zeilen,<br />

kanoën en zwemmen. De camping ligt aan de<br />

rand van een rustig klein stadje ten oosten<br />

van Roman-sur-Isère, met een paar winkels<br />

voor de dagelijkse boodschappen. Het prachtige<br />

Rhônedal en de stad Valence liggen 35<br />

km ten westen van onze pleisterplaats, 20 km<br />

oostelijk kunnen we voor het pittige wandelwerk<br />

in de Vercors terecht. Via het vlakbij<br />

gelegen Pont-en-Royans bereik je de fabelachtige<br />

Gorges de la Bourne en de mooie<br />

Grands Goulets. In deze omgeving wordt veel<br />

aan speleologie gedaan en is er van alles te<br />

doen en beleven.<br />

Vanaf Amsterdam ca. 1055 km. Trein: naar<br />

Saint Nazaire en Royans, daarna met taxi<br />

naar camping (3 km).<br />

Foto: Petra Vervoort


www.nivon.nl<br />

Foto: Petra Vervoort<br />

Trefkamp Historisch Piemonte, Italië<br />

• 20 juli tot 2 aug, T7<br />

• camping: € 5,50-€ 7pppn, tent € 9,50,<br />

zelfverzorging<br />

Wegens succes in de herhaling. Opnieuw<br />

kamperen we naast het natuurreservaat van<br />

de Maritieme Alpen. Dit is een prachtig ruig<br />

berggebied met veel cultuur, natuur en (berg)<br />

wandelmogelijkheden. Ook meerdaagse<br />

tochten langs berghutten zijn mogelijk.<br />

De camping ligt op loopafstand van een<br />

schilderachtig dorp met gezellige terrasjes,<br />

restaurantjes en winkeltjes. Verder is<br />

provinciehoofdstad Cuneo en het Pinocchiodorp<br />

Vernante een bezoek waard, net als een<br />

dagje naar het strand van Ventimiglia. De<br />

typisch Italiaanse camping heeft een mooi<br />

zwembad en een goed toiletgebouw. Brood is<br />

op bestelling verkrijgbaar. Vanaf Amsterdam<br />

ca. 1330 km. Trein naar Turijn, overstappen<br />

naar Cuneo en Borgo San Dalmazzo, daar de<br />

bus (twee keer per dag) richting Entracque.<br />

Bergsporttrefkamp, Italië<br />

Foto: Petra Vervoort Foto: Chaja Zeegers<br />

• 13 juli t/m 18 aug, verblijfsduur naar keuze<br />

• camping Ca. € 5-€ 8, tent € 4,50,<br />

zelfverzorging<br />

• info: http://bergsport.trefkamp.nl<br />

De treftent staat in een zijdal van het Aosta<br />

dal, net aan de zuidkant van het Mont-Blanc<br />

massief. Het ligt op ongeveer 1000 km van<br />

Utrecht. We gaan naar Valpelline. De omgeving<br />

is geschikt voor wandelaars, bijvoorbeeld voor<br />

het maken van dag- en huttentochten direct<br />

vanaf de camping. Voor alpinisten zijn er mogelijkheden<br />

in het nabij gelegen Paradiso gebied.<br />

Een leuk klimgebied ligt op 50 minuten rijden.<br />

Op de camping van Valpelline is een zwembad.<br />

Aanmelden voor het trefkamp is niet verplicht,<br />

maar wordt wel op prijs gesteld. ’s Avonds in de<br />

treftent leg je zelf contacten voor gezamenlijke<br />

activiteiten, waarbij in koffie en thee is voorzien.<br />

In de treftent wordt ook de inschrijving<br />

geregeld. Bovenop de campingprijs geldt voor<br />

het bergsporttrefkamp een tegemoetkoming<br />

van € 1 pppd (volwassenen) of € 0,50 (kinderen).<br />

voor koffie/thee en de organisatie.<br />

Foto: Petra Vervoort<br />

INSCHRIJVING TREFKAMP<br />

Deelnemers betalen de kampeerkosten<br />

(zie afzonderlijke kampen)<br />

ter plekke aan de camping. Voor de<br />

organisatie van het trefkamp betaal<br />

je een bijdrage per nacht. Boven<br />

de13 jaar is dat € 3,50 per persoon<br />

per nacht en onder de 13 jaar betaal<br />

je € 2,20 pppn]. (Niet-leden betalen<br />

daarnaast een toeslag van € 25 per<br />

persoon en voor kinderen jonger dan<br />

13 jaar is dat € 15. Betaling gebeurt<br />

vooraf, gelijktijdig met de inschrijving.<br />

Pas na betaling is de inschrijving<br />

compleet. De onkosten van het<br />

bergsporttrefkamp staan vermeld bij<br />

de reisinformatie van dat trefkamp.<br />

De vroegboekkorting is niet van toepassing<br />

op de trefkampen. Zie voor<br />

meer informatie www.nivonreizen.nl.<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 23


50+ www.nivonreizen.nl<br />

Cultuurreis Krakau Polen<br />

• 12-18 sept, M1311, 50+<br />

• prijs € 974 (niet-lid € 1007), incl. busreis,<br />

halfpension (toeslag 1-pers. kamer).<br />

• info: mientjevanrooij@hotmail.com,<br />

0182 374490 of annekeruttenberg520@<br />

hotmail.com, 06 12961045<br />

We gaan speuren naar het verleden van de<br />

mooiste levendige stad van midden Europa,<br />

de voormalige hoofdstad van Polen. Naar<br />

Tartaren, Habsburgers, Poolse koningen en<br />

de Duitse en Russische bezetter. We gaan<br />

naar de bodemschatten van de zoutmijnen<br />

van Wielicka en we bezoeken Auschwitz-<br />

Birkenau.<br />

Wandelen Pilleerseetal, Oostenrijk<br />

• 24 mei-2 juni, M1306, 50+<br />

• prijs € 822 (niet-lid € 855), incl. nachttrein,<br />

halfpension, (toeslag 1-pers. kamer)<br />

• info www.nivonreizen.nl, 0880 990932<br />

Als de sneeuw verdwenen is en de natuur<br />

volop uitloopt, lopen wij over de prachtige<br />

wandelpaden van het Pillerseetal.<br />

Dit gebied heeft goede, uitgebreide<br />

wandelmogelijkheden.<br />

Met een bus reizen we naar uiteenlopende<br />

beginpunten. We logeren in het familiehotel<br />

Edelweiss te Hochfilzen met een prima<br />

ontbijtbuffet en ´s avonds een keuzemenu.<br />

We kunnen gebruik maken van de sauna.<br />

24 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

Königstein aan de Elbe, Duitsland<br />

• 2-9 juni, M1307, 50+<br />

• prijs € 850 (niet-lid € 883), incl. treinreis,<br />

halfpension (toeslag 1-pers. kamer)<br />

• info mientjevanrooij@hotmail.com,<br />

0182 374490<br />

We logeren in natuurvriendenhuis<br />

Königstein in het Nationale park Sächsische<br />

Schweiz. Dat ligt met een terras aan de<br />

Elbe. We bezoeken Dresden en bijzondere<br />

rotsformaties, kenmerkend voor dit gebied.<br />

Eén dag gaan we er met de fiets op uit. Dit is<br />

een afwisselende natuur-cultuurreis. Varen<br />

op de Elbe is een mogelijkheid. De maaltijden<br />

zijn in buffetvorm.<br />

Vakantieweek 70+ Drakenburg;<br />

• 28 juli t/m 4 aug, M1308, 70+<br />

• prijs € 542 (niet-lid € 575), volpension,<br />

eigen vervoer, (toeslag 1-pers. kamer)<br />

• info www.nivonreizen.nl, 088 0990932<br />

Er is weer een geheel verzorgde reis naar<br />

Drakenburg te Baarn voor de oudere leden van<br />

onze vereniging. Een mooi huis, gelegen in de<br />

bossen, gemakkelijk te bereiken met trein en<br />

bus (ingang +_ 500 meter van bushalte). We<br />

overnachten in 2-persoonskamers. Het huis<br />

beschikt over een lift en alle kamers hebben<br />

een eigen douche en toilet. Het programma<br />

wordt afgestemd op de aanwezige gasten. We<br />

organiseren binnen creatieve activiteiten, gaan<br />

wandelen, zingen en leuke spelletjes doen. We<br />

proberen er een fijne week van te maken waar<br />

u nog lang op kunt terugzien.<br />

Fietsen langs de Elbe, Duitsland<br />

• 18 t/m 25 aug, M1309, 50+<br />

• prijs € 900 (niet-lid € 933), incl. vervoer<br />

per fietsbus, halfpension (toeslag 1-pers.<br />

kamer).<br />

• info www.nivonreizen.nl, 088 0990932<br />

We fietsen met onze eigen fietsen een gedeelte<br />

van de Elbe-Radweg van Radebeul bij Dresden<br />

tot aan Magdenburg. De Elbe heeft zijn oorsprong<br />

in het Reuzengebergte bij de Poolse<br />

grens en stroomt door het Bömischewald via<br />

het zandsteen-gebergte bij Königstein en het<br />

Duitse platteland. Bij Cuxhaven mondt de rivier<br />

in de Noordzee uit. Het landschap van de Elbe<br />

is grotendeels beschermd en bekend om zijn<br />

enorme flora en fauna. We overnachten in<br />

goede ‘burgerlijke’ hotels langs de route.<br />

Foto: Heino Schanssema


Eilandhoppen, Nederland<br />

• 2 t/m 10 sept, M1310, 50+<br />

• prijs € 1029 (niet-lid € 1062), halfpension,<br />

incl. bootverbindingen (veerdienst en<br />

watertaxi’s)<br />

• info www.nivonreizen.nl, 088 0990932<br />

We starten in Den Helder. Daar ontmoeten we<br />

elkaar, met onze eigen fietsen. We nemen de<br />

veerpont naar Texel en fietsen over het eiland<br />

naar ons overnachtingadres. We fietsen (zo<br />

goed als zeker met de wind mee) en hoppen<br />

per boot (watertaxi met fietsvervoer) steeds<br />

naar het volgende Waddeneiland. Van Den<br />

Helder naar Texel en verder over Vlieland,<br />

Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.<br />

We overnachten in goede hotels op basis van<br />

halfpension. Op Texel en Vlieland blijven we<br />

één nacht. Op de andere drie eilanden blijven<br />

we twee nachten en kijken we uitgebreider<br />

rond. Van Lauwersoog gaan we via Buitenpost<br />

fit en met een frisse neus weer naar huis.<br />

Samen ontdekken we de mooiste plekken van Europa...<br />

Groepswandelen, Portugal<br />

• 14 t/m 25 maart, CZ1302, 35-80 jr<br />

• 11 t/m 22 april, CZ1303, 35-80 jr<br />

• 27 april t/m 4 mei, CZ1304, 35-80 jr<br />

• 16 t/m 27 mei, CZ1305, 35-80 jr<br />

• 6 t/m 17 juni, CZ1306, 35-80 jr<br />

• 6 t/m 13 sept, CZ1307, 35-80 jr<br />

• 19 t/m 30 sept, CZ1308, 35-80 jr<br />

• 19 t/m 26 okt, CZ1309, 35-80 jr<br />

• 1 t/m 12 nov, CZ1310, 35-80 jr<br />

• 23 dec t/m 3 jan, CZ1311, 35-80 jr<br />

• prijs va € 425, volpension en begeleiding,<br />

excl. reis.<br />

• info www.nivonreizen.nl, 088 0990934 /<br />

www.pomarinho.com, 0031 965755341<br />

Vanuit dit natuurvriendenhuis wandelen<br />

we met gelijkgestemden in het natuurpark<br />

Serra de São Mamede in de Alentejo<br />

van Portugal. De wandelingen (12-18<br />

km) voeren u over landweggetjes en<br />

eeuwenoude smokkelpaadjesjes en<br />

heuvels naar hunebedden en kolonies vale<br />

gieren. Ook komen we langs pittoreske<br />

middeleeuwse dorpjes zoals Marvão en<br />

Castelo de Vide. Overnachting naar keuze<br />

in natuurvriendenhuis, appartement,<br />

vakantiehuisje, huurcaravan of in eigen tent.<br />

Foto: Willem Wegenaar<br />

Actief en cultuur volwassenen www.nivonreizen.nl<br />

Verloren land, Tsjechië+Polen<br />

• 27/7 t/m 3/8 CZ1301, standplaats+<br />

2 dagen trektocht<br />

• prijs € 325, incl. 2 pers. kamer, ontbijt,<br />

reisbegeleiding, bagage-<br />

vervoer + lunchpakket trektocht.<br />

• info www.aktief.cz, 00420 491582138,<br />

bertenmien@hetnet.cz, www.nivonreizen.nl,<br />

088 0990934<br />

Foto: Fam Janssen<br />

In deze wandel- en cultuurreis ontdekken we<br />

het ‘Verloren Land’ van Silezië en Sudetenland.<br />

Mien en Bert vertellen erover en nemen<br />

ons mee op wandelingen van 10 tot 20 km. De<br />

route voert naar spectaculair natuurschoon en<br />

indrukwekkende monumenten. Op vele manieren<br />

zul je herinnerd worden aan onze Europese<br />

geschiedenis uit de vorige eeuw. En dat alles<br />

wordt omlijst door een betoverend landschap.<br />

Dt is een reis voor geoefende lopers. Het hoogteverschil<br />

is niet meer dan 500 meter.<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 25


www.nivon.nl/activiteiten<br />

<strong>Nivon</strong> natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen NL<br />

Weekendkortingen <strong>2013</strong><br />

Lekker een weekendje weg? Verblijf twee nachten<br />

in een natuurvriendenhuis en je overnacht met<br />

korting (vrijdag en zaterdagnacht of zaterdag<br />

en zondagnacht). <strong>Nivon</strong>leden betalen voor twee<br />

nachten € 32,35 in Zeehuis, Hunehuis en Banjaert<br />

en in de meeste andere huizen € 29,45 p.p.<br />

Je kunt voor deze actie in elk huis terecht (bij<br />

voldoende plek) in de volgende weekenden:<br />

Wandel mee in April <strong>Nivon</strong> Wandelmaand<br />

Vogelzangexcursie met IVN Regio NVH Bosbeek- Bennekom (GLD) 6 april<br />

Kabouterwandeling met IVN Regio NVH Bosbeek- Bennekom (GLD) 6 + 27 april<br />

Wandelvakantie Portugal NVH Castelo de Vide (PORT) 11-22 april<br />

Wandeltechniek& Klettersteig (ZON) Ibbenburen (DTSL) 12-14 april<br />

Wandeling (Open Dag) NVH Allardsoog (DR) 13 april<br />

Stadswandeling Westermarkt-Amsterdam 14 april<br />

Wandelweek NVH Den Broam (OV) 15-19 april<br />

Wandelweek Frankrijk (ZON) Aveyron (FR) 20-27 april<br />

Wandel2daagse Groningen-Rolde (begeleid) NVH Hondsrug (GR) 21-22 april<br />

Wandel (en fiets)week NVH Oisterwijk (N-B) 21-26 april<br />

Wandelexcursies Kruiden&Archeologie NVH Allardsoog (DR) 22-26 april<br />

Vroege vogels & wildwandeling met IVN Regio NVH Bosbeek-Bennekom (GLD) 27 april<br />

Wandelvakantie Portugal NVH Castelo de Vide (PORT) 27 april-4 mei<br />

Avonturen in het bos met kinderen NVH Hondsrug (GR) 30 april-3 mei<br />

26 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

11-14 januari<br />

18-21 januari<br />

25-28 januari<br />

1-4 februari<br />

8-11 februari<br />

8-21 maart<br />

15-18 maart<br />

22-25 maart<br />

5-8 april<br />

12-15 april<br />

19-22 april<br />

Meer informatie: www.nivon.nl/kortingsacties<br />

Foto: Ria Snoek Foto: Jolanda Denekamp<br />

24-27 mei<br />

31 mei-3 juni<br />

7-10 juni<br />

15-17 juni<br />

21-24 juni<br />

Kijk voor een wandelroute van<br />

station naar natuurvriendenhuis<br />

eens op www.nivon.nl/<br />

wandeltweedaagse<br />

www.nivonwandelmaand. nl


Bereid je voor op de zomer bij het <strong>Nivon</strong><br />

Drie <strong>Nivon</strong>-Bergsportgroepen scholen je bij<br />

om veilig de bergen in te gaan. In Arnhem,<br />

Rotterdam en Arnhem kun je in de eerste<br />

helft van <strong>2013</strong> een cursus volgen. Daarna kun<br />

je goed voorbereid en veilig de bergen in. De<br />

cursussen gaan in op vragen als: Hoe plan ik<br />

een tocht? Hoe kunnen kaart, kompas en GPS<br />

mij onderweg helpen? Hoe herken ik gevaren<br />

in de bergen? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet<br />

wordt overvallen door het weer en hoe blijf<br />

ik gezond? Welke (rots)klimtechnieken zijn<br />

er? Met praktijkweekenden in Nederland en<br />

Belgie. Laat die bergen maar komen! (Let op:<br />

elke cursus kent eigen accenten)<br />

• Amsterdam Berghut (Marnixkade) op<br />

dinsdagavond maart t/m juni<br />

www.slimmerstappen.nl,<br />

aanmeldingwrt@gmail.com / 06-52112898.<br />

• Rotterdam <strong>Nivon</strong>centrum januari t/m mei,<br />

www.nivonbergsportrotterdam.nl,<br />

nivon.bergsportgroep@kpnmail.nl<br />

078-6166682 / 06-24320799.<br />

• Arnhem <strong>Nivon</strong>centrum op woensdagavond,<br />

januari t/m mei (ook per module te volgen)<br />

http://www.nivon-arnhem.nl/<br />

bergsportcursussen.html.<br />

De 14 <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuizen bieden meer:<br />

Leren over het landschap, vogels, de natuur…<br />

Excursies naar de mooiste cultuurschatten…<br />

Zelf een beeld of sieraad maken..<br />

Wandelen fietsen of kanoën…<br />

Foto: Jolanda Denekamp<br />

Zomeractie ‘Kinderen Gratis’<br />

Zelfs in tijden van crisis kunnen kinderen in de <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuizen zorgeloos genieten<br />

van de zomervakantie. Want twee kinderen per betalende volwassene mogen daar gratis overnachten.<br />

De huizen liggen op mooie plekken in de natuur waar kinderen heerlijk kunnen spelen.<br />

De zomeractie ‘kinderen gratis’ geldt in de volgende weken en huizen :<br />

van 30 juni tot 7 juli De Hondsrug GR)<br />

van 7 juli tot 14 juli De Hunehuis (DR)<br />

van 14 juli tot 21 juli De Kleine Rug (ZH)<br />

van 21 juli tot 28 juli De Bosbeek (GLD)+ August Reitsmahuis (ZH)<br />

van 28 juli tot 4 aug Den Broam (OV) + Koos Vorrinkhuis (NH)<br />

van 4 tot 11 aug Allardsoog (DR) + Morgenrood (NB)<br />

van 11 tot 18 aug Eikhold (LB) + Krikkenhaar (OV)<br />

van 18 tot 25 aug Banjaert (NH)<br />

van 25 tot 1 sept August Reitsmahuis (ZH)<br />

Wie wel iets mee wil betalen kan met kinderen van 5 t/m 11 jaar naar de Ouder& Kindweek<br />

in de Bosbeek van 22-26 juli. Elke dat is er één dagdeel met georganiseerde activiteiten voor<br />

kinderen in de buitenlucht. Naast de verblijfskosten betaal je een kleine bijdrage in de programmakosten.<br />

Op www.nivon.nl/activiteiten staan alle meerdaagse<br />

activiteiten waar je als individu of met<br />

anderen aan mee kunt doen. Een schat aan<br />

mogelijkheden georganiseerd door enthousiastelingen<br />

die hun passie willen delen.<br />

Foto: Julia Ruijter<br />

Meer informatie: www.nivon.nl/zomeractie<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 27


Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen<br />

Wil je een week, een weekend<br />

of een nachtje weg? De natuur<br />

ligt letterlijk aan je voeten bij<br />

de <strong>Nivon</strong> Natuurvriendenhuizen<br />

en Kampeerterreinen.<br />

Kom je ook?<br />

Foto: Rob van Aggele<br />

Foto: Julia Ruijter<br />

28 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

Foto: Ria Snoek<br />

Foto: Jan Baas<br />

Foto: Julia Ruijter<br />

www.nivon.nl<br />

Foto: Julia Ruijter<br />

Foto: Chaja Zeegers


Kort nieuws<br />

Wandel2daagsen<br />

<strong>Nivon</strong> Natuurvriendenhuizen<br />

Tekst: Marijke en Cor den Heijer<br />

Op het moment van schrijven is de <strong>Nivon</strong><br />

Natuurvriendenhuizen-wandel2daagse<br />

op de helft. In 2012 deden we de eerste<br />

zeven huizen aan en voor <strong>2013</strong> staan de<br />

andere zeven huizen op het programma. In de oneven<br />

maanden en ook in April <strong>Nivon</strong> Wandelmaand gaan we<br />

twee dagen aan de wandel. Zo leer je alle huizen op<br />

een leuke manier kennen.<br />

Inmiddels deden al 106 mensen een keer mee en<br />

velen zelfs meerdere keren. Sommigen gaan voor alle<br />

huizen en willen graag de voetreis winnen… Je krijgt<br />

namelijk een stempelpas en als die vol is, staat je<br />

natuurlijk wel iets te wachten. Dat de wandel2daagsen<br />

een succes zijn, blijkt wel uit de opkomst. De laatste<br />

twee keer zijn we een week later nog een keer gaan<br />

wandelen, omdat de wachtlijst wel erg lang was. Het<br />

maximum aantal deelnemers is twintig.<br />

Hoewel je maar één nachtje weg bent, voelt het als<br />

een vakantie en verheug je je na afloop alweer op de<br />

volgende keer. De routes zijn prachtig, de sfeer goed,<br />

het eten lekker en de deelnemers leuk.’<br />

<strong>Nivon</strong> Natuurvriendenhuizen<br />

wandel2daagse <strong>2013</strong><br />

Elke laatste zondag en maandag van de oneven maand organiseren<br />

Marijke en Cor den Heijer een wandel2daagse.Op zondag om 11 uur<br />

verzamelen op het station, waar de wandeling begint. Eigen lunch<br />

en ontbijt mee, lakenzak meenemen of huren. Voor de avondmaaltijd,<br />

die we gezamenlijk bereiden, nemen Cor en Marijke de boodschappen<br />

mee die bij de start verdeeld worden om te dragen.<br />

27-28 januari, Het Hunehuis<br />

i.v.m. Pasen: 10-11 maart, De Bosbeek<br />

extra 21-22 april, De Hondsrug<br />

26-27 mei, Den Broam<br />

28-29 juli, De Kleine Rug<br />

29-30 september, Allardsoog<br />

24-25 november, Morgenrood<br />

Prijs Contant en gepast € 35 (niet-lid € 40), incl. overnachting,<br />

koffie/thee, eenvoudige maaltijd en begeleiding.<br />

Aanmelden Uiterlijk vrijdag voor vertrek bij Marijke en Cor den<br />

Heijer: 071-5411767, 06-22279240 of cm.denheijer@online.nl.<br />

Kijk ook op: www.nivon.nl/activiteiten<br />

Eerlijk & Groen Doen!<br />

Wat kunnen wij doen aan de economische crisis en het opwarmen van de aarde?<br />

Het antwoord is simpel: iets of niets. Het maken van bewuste keuzes in aankopen<br />

en energieverbruik is een stap. Op www.nivon.org vind je onder het tabblad<br />

“rood en groen!” voorbeelden van organisaties en initiatieven die iets willen<br />

bijdragen aan een andere samenleving. Ken jij andere inspirerende organisaties,<br />

stuur dan een e-mailtje aan hploeg@nivon.nl met de naam en website van de<br />

organisatie, een korte beschrijving, en evt. een kleine afbeelding (logo).<br />

De <strong>Nivon</strong>werkgroep Fair & Green Deal biedt een informatieprogramma van ± 2<br />

uur aan over Eerlijk & Groen. Een interessante lezing voor leden, maar ook als<br />

invulling van een vrijwilligersbijeenkomst. Wil je meer info of zelf meewerken<br />

aan Eerlijk & Groen, neem dan contact op met Hielke Ploeg, hploeg@nivon.nl of<br />

met Gerard de Jager, gerard@dejagerschoon.nl.<br />

Foto's: Spring<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 29


Leg een link<br />

Regeladvertenties voor natuurvrienden.<br />

E-mail naar legeenlink@nivon.nl<br />

of schrijf naar het redactieadres<br />

(zie colofon).<br />

Met ingang van nummer 2 <strong>2013</strong> (maart)<br />

zijn de kosten voor de regeladvertenties:<br />

Kosten € 0,70 per woord<br />

niet-leden € 1,40 per woord<br />

Minimaal € 12,- resp. € 14,-<br />

Amsterdam-bij-Nacht: eenvoudig overnachten<br />

op centraal gelegen, gewilde locatie te<br />

Amsterdam. Prijs: 22 euro pppn. Voor info en<br />

boekingen: 06-45630211.<br />

Bretagne: rust en ruimte, op 5 minuten<br />

loopafstand van zee en GR34. B&B voor 2 personen<br />

€ 39 per nacht. Tevens te huur apart<br />

2-persoons huisje € 295 per week. Info:<br />

www.twodeux.com.<br />

Goedkoop logeer- en ontbijtadresje (o.a. Vr.<br />

op de Fiets) bij een vrouw, voor vrouwen.<br />

2- persoons kamer, begane grond,nabij<br />

Station Schothorst en Landgoed Schothorst in<br />

Amersfoort. Tel. 06-12144467.<br />

Logeerhuisje te huur voor max. 2 personen,<br />

dichtbij centrum en station Hilversum. Stenen<br />

huisje in tuin met WC/ douche/ bad, verwarming,<br />

TV, wandel- en fietsroutes, ontbijt. Voor<br />

25 euro pp/nacht. Inlichtingen: 035-6852260<br />

of 06-18834655.<br />

Ik (vr 52j) ben op zoek naar een reismaatje(s)<br />

om 1x in het jaar een grote reis te maken<br />

van 3 a 4 weken. Interesse in Jordanië/Iran/<br />

Nepal/VS/Mongolië/ India/ … Belangrijk:<br />

meditatie, kloosters/ashram, stille aanwezigheid,<br />

mystiek/soefisme/boeddhisme, bergen,<br />

natuur, wandelen, trekking, kamelentocht.<br />

E-mail dikshadros@gmail.com/www.gategate.nl,<br />

06-38220631.<br />

Te koop: sfeervol en comfortabel dubbel<br />

Likon chalet (woonopp. 75 m2, kavel 691 m2).<br />

Gelegen op kleinschalig, rustig particulier<br />

park net buiten Westerbork. Lage parklasten.<br />

Prachtig aangelegde tuin; zeer vogelrijk! Ideaal<br />

wandel- en fietsgebied, centraal in Drenthe<br />

gelegen. Vraagprijs € 159.000 Contact:<br />

06-51086250. Zie ook: fundadesk recreatie,<br />

object TW 2270160.<br />

Prachtig vernieuwde bungalows op bospark in<br />

Drenthe. Volop mogelijkheden voor sportieve,<br />

culinaire, cultuurhistorische uitstapjes in de<br />

buurt. Boek nu een comfortabel en voordelig<br />

verblijf voor de <strong>winter</strong>maanden, ook leuk met<br />

Kerst en Oud en Nieuw. Schaatsbaan (ijs en<br />

weder dienende) om de hoek! Of boek alvast,<br />

met 10% vroegboekkorting, voor de komende<br />

zomer. Overtuig uzelf: www.denenduin.nl.<br />

30 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

Aangeboden: Meindl bergschoenen, leer met<br />

goretex, categorie B, maat 40, slechts drie<br />

dagen gedragen, t.e.a.b., adres: Grosthuizen<br />

75, 1633 EP Avenhorn, tel. 0229-541506,<br />

g.busman1@kpnplanet.nl.<br />

Op de grens van Toscane en Umbrie, appartementen<br />

in boerenlandhuis Landrucci of<br />

kamperen op natuurterrein Burciano. www.<br />

luciatours.nl, 070-3646012.<br />

Te koop: ideaal en rustig gelegen 2-kamer<br />

appartement (2005) van 60 m2 in Houten, goed<br />

onderhouden. Op loopafstand van NS-station,<br />

bussen, winkelcentra. Prachtige woonomgeving<br />

waar je heerlijk kan wandelen en fietsen<br />

langs het kanaal en de schitterende uiterwaarden<br />

van de Lek. Lichte woonkamer met<br />

openslaande deuren en Frans balkon, heerlijk<br />

vrij en groen uitzicht. Vraagprijs € 149.500 k.k.,<br />

oplevering kan per direct. Info: 06-49658092,<br />

marcvanotterlo@hotmail.com.<br />

Drenths-Friesewold B&B en vak. woning<br />

www.deholthof.nl 0561-689066.<br />

Te huur: sfeervol en comfortabel 6-pers.<br />

chalet in het prachtige Lotschental in Wallis<br />

(CH). Wintersport, wandelen en bergsport<br />

in Unesco werelderfgoed. Vanaf € 500 p.w.,<br />

06-28271492, www.chaletfindling.com.<br />

Rust, stilte, ruimte, alle comfort. Weinig<br />

vertier voor kinderen. Voldoende ruimte voor<br />

huisdier. Vakantiehuis Dordogne Perigord-<br />

Vert. www.lapouze.nl.<br />

Istanbul: prachtige wandelingen met kleine<br />

groepen door diverse wijken, met veel aandacht<br />

voor cultuur en geschiedenis! Van 10<br />

t/m 17 mei <strong>2013</strong>. Kijk op www.cultuuristanbul.<br />

nl of bel 0570-523509.<br />

16-25 mei <strong>2013</strong>: voorjaarswandelreis naar<br />

Zwitserland. Dagelijks 4-6 uur wandelen in<br />

groepsverband tussen besneeuwde bergtoppen<br />

in ’t milde voorjaarsklimaat van Graubünden.<br />

Het wandelbusje brengt ons naar de<br />

mooiste plekken. Wandelkeuze (bergpassen,<br />

bergtoppen, Rheinschlucht) wordt bepaald<br />

door weersomstandigheden en groep. We<br />

verblijven in het sfeervolle wandelhotel Clarezia<br />

(www.uit.ch) met leuke avondactiviteiten.<br />

Wie vergezelt ons, Annemieke en Lydia, op<br />

deze heerlijke vakantieplek? WAT: (W)alking<br />

(A)part (T)ogether is onze formule. Groeps- of<br />

individuele activiteiten: aan jou de keus, zodat<br />

je optimaal geniet. Prijs € 635: busvervoer<br />

vanuit Nederland, volpension (2 p.k.,<br />

’kleinehuis’), wandelbegeleiding. Informatie:<br />

lydiaklugkist@hotmail.com, tel. 071-4075430<br />

Leiden, Bed and Breakfast in rustige 30er<br />

jaren woonwijk, 2e verdieping, nabij centrum<br />

(musea) en station. 35,00 p.p.p.n. Parkeren<br />

gratis. mmejel@planet.nl, 06-27036135.<br />

Italië: vakantie met stiltegarantie. Comfortabele<br />

2 pers. appartementen in natuurgebied.<br />

www.mulinobianco.nl.<br />

Turkije. Bent u op zoek naar rust, ruimte<br />

en natuur, ver van het massa toerisme? Bij<br />

ons pension, gelegen op het schitterende<br />

schiereiland Datça, bent u van harte welkom.<br />

Genieten van de rust, met een boek in onze<br />

tuin? Genieten van Turkse maaltijden, bereid<br />

door Ramazan? Heeft u belangstelling om een<br />

workshop te geven bij ons, of deel te nemen<br />

aan een workshop? Denk b.v aan schilderen,<br />

fotografie, yoga, wolvilten. Al jaren worden er<br />

workshops gegeven door verschillende docenten<br />

uit Nederland. De links op onze website<br />

verwijzen u naar de actuele workshops van<br />

<strong>2013</strong>. Wij, Grada en Ramazan, verwelkomen<br />

u graag bij ons in het authentieke dorpje Eski<br />

Datça. Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze<br />

website www.dogapansiyon.com.<br />

Te huur Boijl riant 4 pers. Vak. huis in het<br />

Drenths-Friesewold € 400 p.w. 06-14924749.<br />

Vakantie voor natuurvrienden in de heuvels<br />

van Todi, Umbrië, Italië. Mooi gelegen houten<br />

bungalow, 4 slaapplaatsen, living met keuken,<br />

badkamer met douche, 2 slaapkamers,<br />

minimaal 1 nacht, gehele jaar open. Prijs:<br />

€ 80 p.dag voor 4 pers. Of € 500 p.week.<br />

Info: 0039758947536 of 00393406944389 of<br />

h.devrij@libero.it.<br />

Logeren in mooi Middelburg in gunstig<br />

gelegen woonhuis. Parkeren voor de deur.<br />

Zitje in de tuin. pppn € 25 inclusief ontbijt.<br />

Mail naar m.zorge4@kpnplanet.nl of bel naar<br />

0118-615099.<br />

Zeil-vrienden-groep 50plus gaat ook in <strong>2013</strong><br />

zeilen in Friesland. 1-5 juli een zwerfzeilmidweek<br />

over de Friese meren. 2-6 sept. Een<br />

zeilmidweek vanuit een vaste locatie in Friesland,<br />

waar het mogelijk is om op wat meer<br />

besloten water te zeilen. Zin om met ons mee<br />

te varen? Informatie: zeilvrienden50plus@<br />

gmail.com, tel. 0343-491325<br />

Hindeloopen (IJsselmeer) te huur: 2 à 4 pers.<br />

arbeidershuisje, prachtig wandel- fiets-<br />

schaats- en zwemgebied. Tel. 020-6840388 of<br />

0514-522560, www.noppesklinte.nl.<br />

Fantastisch vakantiehuis in Tsjechië aan oostzijde<br />

van het Reuzengebergte. Authentieke,<br />

grote (5 slaapkamers, 3 badkamers), goed ingerichte<br />

roubenka. Grote tuin met fruitbomen<br />

en beek. Max. 12 personen. Prachtig gebied<br />

voor rust, wandelen, fietsen én cultuur. Informatie:<br />

www.snabilic.com, snabilie@multiweb.<br />

nl of 072-5065395.<br />

Voor <strong>Nivon</strong>-leden 20% korting op zuiver ganzendonzen<br />

dekbedden en slaapzakken! Info:<br />

De Donshoeve-Hoorn, 0229-247161.


Te Huur: Orvelte (Dr.) 4 pers. Vakantiehuis,<br />

prachtig gelegen in natuurgebied. Tel. 0593-<br />

552272, www.vakantiehuisdevierjaargetijden.nl.<br />

Brénazet, midden Frankrijk, 3 gezellige,<br />

ruime, comfortabele gîtes in prachtige oude<br />

boerderij, rustig, kindvriendelijk, zwemvijver,<br />

dieren, veel ruimte! Aan eind van landweggetje<br />

(geen verkeer!) fraai uitzicht. Mooie nog<br />

niet ontdekte streek, 800 km vanaf Breda.<br />

PW €285/ €335/ €460. Kanotochten door<br />

natuurreservaat Allier, tables d’hôtes vegetarisch,<br />

yoga, fietsenverhuur, wandelroutes.<br />

Kleine camping in boomgaard. Ook ingerichte<br />

tenten. Mariken en Ron, www.brenazet.nl,<br />

brenazet@orange.fr, 0033470076319.<br />

Portugal Individueeel Wandelarrangement<br />

Castelo de Vide, Quinta do Pomarinho, hèt<br />

wandelcentrum van de Alentejo. Gelegen in<br />

Natuurpark Serra São Mamede. Diverse accomodaties<br />

te huur. Tevens natuurkampeeerterrein.<br />

www.pomarinho.nl, 00351965755341,<br />

info@pomarinho.nl. Ned. eigenaren.<br />

Tweedehandslundia.nl Amsterdam, Zoetermeer<br />

en Apeldoorn: klassieke, tijdloze Lundia<br />

‘Classic/Original’ Kasten Recycling: schappen,<br />

zijstukken, ladenblokken, deuren etc. Gaat<br />

langer dan je eigen leven mee..., óók bezorging<br />

en inruil: www.TweedehandsLundia.nl.<br />

Ontdek de Parel van Z.O. Groningen:<br />

Westerwolde. Heerlijk knus vakantiehuisje<br />

voor 2 pers. rust, ruimte, glooiend landschap,<br />

www.nivon.nl/activiteiten<br />

OUTDOORCURSUS ROTSKLIMMEN,<br />

BERGWANDELEN EN GPS NAVIGATIE<br />

eind jan.-eind mei, <strong>Nivon</strong>centrum Rotterdam<br />

info Ton Vrijenhoek, 078-6166682, nivon.<br />

bergsportgroep@kpnmail.nl,<br />

www.nivonbergsportrotterdam.nl<br />

De cursus is bedoeld voor zowel beginnende<br />

bergwandelaars als sportklimmers. Voor<br />

beide groepen is er een theoretisch en een<br />

praktisch gedeelte. Doelgroep: degenen die<br />

op verantwoorde wijze eenvoudige wandel- of<br />

klimtochten in de bergen willen maken. De<br />

sportklimmers kunnen het NKBV-klimvaardigheidsbewijs<br />

1 halen.<br />

stroomdallen, essen, incl. fietsen. €150 p/w.<br />

Tel 0599-331600, www.huisjewesterwolde.nl.<br />

Vakantiehuisje in Friesland: te huur voor<br />

week/weekend verbouwd arbeidershuisje in<br />

piepklein dorpje aan vaar/schaatswater. Grote<br />

tuin rondom met vrij uitzicht over weidenlandschap.<br />

www.vakantiehuisjefriesland.nl.<br />

GR5. Één of meer weken wandelen<br />

tussen Maastricht en Salonnes (F).<br />

Kampeeertrektocht in de zomer van <strong>2013</strong>.<br />

Volledige verzorging: bagagevervoer, ontbijt,<br />

lunchpakket, avondeten, reisleiding. Motto:<br />

vrijheid, blijheid: lopen in je eigen tempo,<br />

alleen of samen met anderen. Kijk op www.<br />

opstouteschoenen.nl of bel 06-55875583.<br />

Te huur: vrijstaand vakantiehuis voor 2–5<br />

personen in rustig Duits dorp (Moezel-<br />

Hondsruggebied). Genieten van prachtige<br />

natuurwandelingen in een bosrijke omgeving?<br />

Gefascineerd raken door de vorming van leistenen<br />

en fossielen? De wondere wereld van edelstenen<br />

ontdekken? De Romeinse geschiedenis<br />

herbeleven in het cultuurhistorische Trier?<br />

En bovendien de gastvrijheid en gezelligheid<br />

van de karakteristieke dorpsgemeenschap<br />

ervaren? Bel dan snel voor een ontspannen en<br />

veelzijdige vakantie, tel. 010-4348804, e-mail<br />

amschmidtchen@tiscali.nl, website erikavakantie.micazu.nl.<br />

Zeegse en Schipborg (Dr), resp.4-en 2p.huisje,<br />

mooie plek, o.a. eigen bos: 050-4029152.<br />

Berlijn: te huur 4 pers. appartement. Vanaf<br />

55 € per nacht. Rustig in centrum. Fietsen<br />

beschikbaar. Info: hermanvandebeek@zonnet.<br />

nl of 0318-616266.<br />

Heerlijke trekkershutten op superplek op<br />

landgoed. Ook natuurkampeerterrein,<br />

www.oldputten.nl.<br />

FILMMIDDAGEN<br />

17 jan, 31 jan, 14 feb, 28 feb, 28 mrt,<br />

Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 3 (niet-lid € 4)<br />

Aanvang 14.00 uur. Films over o.a. vogels die<br />

op de Grand Canyon in de V.S. neerkijken, een<br />

prachtige tocht door Canada, nostalgische<br />

beelden van Amsterdam, Italië, Sicilië en<br />

Zwitserland, mooie reisbestemmingen in de<br />

wereld, Yellowstone National Park in de V.S.<br />

Portugal Camping Quinta do Pomarinho,<br />

Castelo de Vide www.pomarinho.nl. Gelegen<br />

in natuurpark São Mamede. 00351 965 755<br />

341, Ned. eigenaren.<br />

Op www.unieke-groepsaccomodaties.nl vind<br />

je meer dan 10.000 unieke groepsaccommodaties<br />

in Nederland en heel Europa. Deze<br />

zijn geschikt voor 8 tot 70 personen en liggen<br />

veelal midden in de natuur.<br />

Op vakantie met uw hond? Op onze website<br />

vindt u meer dan 30.000 hondvriendelijke<br />

vakantiehuizen in Nederland en heel Europa!<br />

www.vakantie-met-huisdieren.nl.<br />

Portugese Taal leren op vakantie. Quinta do<br />

Pomarinho, Castelo de Vide. Zie www.pomarinho.nl<br />

bij arrangementen, stuur mail info@<br />

pomarinho.nl of bel 00351965755341, Ned.<br />

eigenaren.<br />

Portugal Groepswandelreizen. Natuurvriendenhuis<br />

Quinta do Pomarinho. Castelo de Vide.<br />

Data: 15 - 26 mrt, 11 - 22 apr, 27 apr - 4 mei<br />

(8 daagse), 16 -27 mei, 6 -17 juni, 6 -13 sep (8<br />

daagse), 19 -30 sep, 19 -26 okt (8 daagse), 1-12<br />

nov, 23 dec - 3 jan 2014 <strong>Nivon</strong>ledenkorting.<br />

Www.pomarinho.nl, info@pomarinho.nl of<br />

00351 965 755 341. Ned. eigenaren.<br />

Je Spaans opfrissen in de Spaanse Pyreneeën?<br />

Ongerept natuurgebied, juli <strong>2013</strong>. Programma<br />

(taallessen, koken, wandelen, roofvogels spotten,<br />

etc) i.s.m. gastvrije bewoners van bergdorp;<br />

vakantiemogelijkheden voor reisgenoten.<br />

Gratis nieuwsbrief op te vragen. Info: Marjanne<br />

Haitsma, 030-6379358, www.contactospaans.<br />

nl.<br />

Gevraagd: vrijwillige gastheer/vrouw slechtweeraccommodatie<br />

natuurkampeerterrein<br />

landgoed. En: docenten creatieve workshops,<br />

yoga. Gratis verblijf natuurkampeerterrein,<br />

info@oldputten.nl.<br />

CURSUS EERLIJKE ECONOMIE<br />

7, 21 feb, 7, 21 mrt, Dirk Smitsstraat 76,<br />

Rotterdam<br />

info www.nivonrotterdam.nl<br />

prijs € 40 (€ 12,50 per bijeenkomst)<br />

We belichten wat er speelt het gebied van<br />

economie, milieu en klimaat. We benoemen<br />

de oorzaken van de crises en maken kennis<br />

met mogelijke oplossingen. Kijk op www.<br />

nivon.nl voor meer lezingen of cursussen.<br />

Ook in Gouda, kijk op www.nivon-gouda.nl.<br />

> Lees verder op pagina 32<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 31


www.nivon.nl/activiteiten<br />

MUSEUM MIDWEEK<br />

25 feb t/m 1 mrt, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 195 (niet-lid € 210), incl. verzorging,<br />

excl. bed- en badlinnen<br />

Groninger Museum: Nordic Art en<br />

Bouwmaterialenkunst. Drenths Museum:<br />

de tentoonstelling “Leven in Rusland: De<br />

Sovjet Mythe” met “Schilderijen uit de tijd<br />

van Stalin” en Het Gevangenismuseum in<br />

Veenhuizen.<br />

NORMEN EN WAARDEN IN AMSTERDAM<br />

14 mrt, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-<br />

Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 3 (niet-lid € 4)<br />

Normen en waarden in Amsterdam in heden<br />

en verleden. Een powerpointpresentatie door<br />

Cees Schreurs. Aanvang 14.00 uur.<br />

VERDWALEN IS BALEN<br />

15 t/m 17 mrt, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 0481-354308, bergsport@nivon-arnhem.<br />

nl, 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 50 (niet-lid € 60)<br />

Deze module van de basiscursus bergsport is<br />

voor iedereen te volgen die wil leren omgaan<br />

met kaart, kompas en gps. Op vrijdagavond<br />

de theorie en zaterdag en zondag gaan we op<br />

pad om het geleerde in praktijk te brengen.<br />

DIAVOORSTELLING OVER KENIA<br />

11 apr, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-<br />

Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 3 (niet-lid € 4)<br />

Huub de Boer Stam vertoont dia’s van Kenia,<br />

die hij maakte toen hij daar negen jaar lang<br />

woonde.<br />

WANDELTECHNIEK EN KLETTERSTEIG/<br />

KLIMTECHNIEK<br />

12 t/m 14 apr, Ibbenbüren, Duitsland<br />

info 0481-354308, bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 50 (niet-lid € 60) per module, incl.<br />

kamperen<br />

In deze twee praktijkmodules van de basiscursus<br />

bergsport laten we aan de hand van<br />

praktijksituaties zien waar je mee te maken<br />

kunt krijgen en hoe je problemen kunt voorkomen<br />

en/of oplossen..<br />

32 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

VOGELS KIJKEN MET IVN<br />

13 apr, parkeerplaats Oud Reemst<br />

info 0318-591531, 0318-611947<br />

Vogels kijken en beluisteren rondom Oud<br />

Reemst/ Planken Wambuis. Start 6.30 uur<br />

vanaf parkeerplaats bij Oud Reemst aan de<br />

weg Otterlo-Arnhem. Overnacht op natuurvriendenhuis<br />

De Bosbeek.<br />

WANDELEN<br />

LANGWEER-BOSSEN<br />

16 dec, Langweer bij de kerk, 15 km<br />

info 06-33758173, colettedehaas@hotmail.com<br />

Start om 10.00 uur. We wandelen naar de bossen<br />

van Sint Nicolaasga en als we terug zijn<br />

in Langweer, maken we de Kerstsfeer mee.<br />

Gidsen zijn Joke Venekamp en Frits Bolmeijer.<br />

OUD EN NIEUW OP DE GRENS<br />

29 dec t/m 1 jan, station Ruurlo<br />

info www.springreizen.nl, spring@nivon.nl<br />

prijs € 152 (niet-lid € 158)<br />

Vier Oud & Nieuw met andere Springers! Voor<br />

dit weekend kun je je uitsluitend inschrijven<br />

als je in 2012 met Spring mee bent geweest.<br />

Incl. overnachtingen in luxe appartement,<br />

bedlinnen, diner za t/m lunch di.<br />

UITWAAIEN AAN DE KUST<br />

26 jan t/m 27 jan, station Alkmaar<br />

info www.springreizen.nl, spring@nivon.nl<br />

prijs € 58 (niet-lid € 68)<br />

Wandel mee van Schoorl naar Alkmaar! Een<br />

van de mooiste duingebieden van Nederland,<br />

erg geschikt voor een stevige wandeltocht<br />

in de <strong>winter</strong>. Incl. overnachting in <strong>Nivon</strong>huis,<br />

diner za t/m lunch zo. Excl. heen- en terugreis,<br />

drankjes en tussendoortjes.<br />

STELLING VAN AMSTERDAM<br />

26 jan, 24 feb, 31 mrt, ca. 22 km<br />

info 078-6143645, pietbep@planet.nl<br />

Op de laatste zondag van de maand lopen we<br />

LAW streekpad Stelling van Amsterdam, 135<br />

km. <strong>Nivon</strong>leden die het hele seizoen meelopen<br />

betalen € 10, voor de kosten van het voorlopen.<br />

Incidentele wandelaars lopen gratis mee.<br />

BLESDIJKER HEIDE<br />

17 feb, station Wolvega, 15 km<br />

info 06-33758173, colettedehaas@hotmail.com<br />

Een wandeling van 15 km bij Blesdijke door de<br />

bossen en over de heide met bezoek aan kerkje<br />

van Paasloo, waar J.C. Bloem begraven ligt.<br />

Verzamelen om 10.00 uur.<br />

GROENE VINGERS FESTIVAL<br />

13 april, Allardsoog<br />

info www.nivon.nl<br />

Gezamenlijk initiatief van de <strong>Nivon</strong>regio Noord,<br />

de <strong>Nivon</strong> Natuurvriendenhuizen Allardsoog,<br />

Het Hunehuis en De Hondsrug.<br />

WANDELEN MET IVN<br />

16 mrt, 15 jun, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 0318-840409, 0318-413486<br />

Start 14.00 uur vanaf De Bosbeek, Bosbeekweg<br />

19-21 in Bennekom. Gidsen: Hans<br />

Gonggrijp en Jeltje Zeelenberg. Max. 2 uur.<br />

Aanmelden niet nodig.<br />

WANDELTWEEDAAGSE LUNTEREN<br />

16 t/m 17 mrt, station Lunteren<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 40 (niet-lid € 45)<br />

Van NS-station Lunteren naar NS-station<br />

Oosterbeek met en overnachting op<br />

<strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis De Bosbeek bij<br />

Bennekom. Dag 1 ca. 24 kilometer, dag 2 ca.<br />

13 kilometer. Routebeschrijving op www.nivon.<br />

nl/wandeltweedaagse.<br />

WANDELTWEEDAAGSE RHENEN<br />

16 t/m 17 mrt, station Rhenen<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 40 (niet-lid € 45)<br />

Van NS-station in Rhenen naar NS-station<br />

in Arnhem met een overnachting in<br />

<strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis De Bosbeek<br />

bij Bennekom. De dagafstand is 20 km.<br />

Routebeschrijving op www.nivon.nl/<br />

wandeltweedaagse.<br />

GRACHTENGORDEL AMSTERDAM<br />

24 mrt, Westermarkt, Amsterdam<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 3 (niet-lid € 4)<br />

Een stadswandeling door de Grachtengordel en<br />

de Negen straatjes o.l.v. Minne Dijkstra, die onderweg<br />

weer veel bijzonderheden zal vertellen.<br />

VOGELZANGEXCURSIE MET IVN<br />

6 apr, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 0318-418465<br />

Vogelzang-excursie in Bennekomse Bos en<br />

Bennekomse Heitje. Start: 6.30 uur vanaf de<br />

slagboom aan het eind van de Hullenberglaan<br />

(nabij het koepeltje) in Bennekom.<br />

KABOUTERWANDELING MET IVN<br />

6 apr, De Beken, Renkum<br />

info 0317-425802, imme.storm2@gmail.com<br />

prijs € 1<br />

Kabouterwandeling voor kleuters en (groot)<br />

ouders. Start 14.00 uur bij Staatsbosbeheer<br />

De Beken, Nw. Keijenbergseweg 174, Renkum.<br />

Gidsen: Ineke Jansonius en Imme Storm. Maximaal<br />

25 kinderen, opgave tot uiterlijk 5 april.<br />

Overnacht op natuurvriendenhuis De Bosbeek.<br />

JORDAAN AMSTERDAM<br />

14 apr, Westermarkt, Amsterdam<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 3 (niet-lid € 4)<br />

Stadswandeling door een stukje Jordaan o.l.v.<br />

Minne Dijkstra. We verzamelen om 10.00 uur<br />

op de Westermarkt.<br />

> Lees verder op pagina 37


Het landschap doet denken aan de<br />

grensstreek van onze provincies<br />

Overijssel en Drenthe: vlak, kleine<br />

bospercelen, heide, weide en<br />

veen. Dit stroomgebied tussen<br />

Ems en Weser wordt doorsneden<br />

door beken vanuit de omliggende<br />

moerassen. Ca. 20 km ten westen<br />

van Bremen, in het natuurgebied<br />

Wildeshauser Geest bevindt zich<br />

het eenvoudige Naturfreundehaus<br />

Kimmerheide.<br />

Internationale Natuurvriendenhuizen<br />

Oude eiken en<br />

sfeervolle steden<br />

Tekst en foto’s: Dinie Bakker, Vakantie Advies Bureau <strong>Nivon</strong><br />

Het huis ligt aan de bosrand in een<br />

heel rustige omgeving, aan de<br />

rand van een natuurreservaat,<br />

met in de nabije omgeving<br />

zeer oude eiken, hunebedden, grafheuvels,<br />

heide en moerasgebieden. Het gebied<br />

leent zich uitstekend voor wandelingen en/<br />

of fietstochten. Het zelfverzorgingshuis<br />

heeft 54 bedden in kleine kamers met<br />

wastafel. Twee keukens, drie zaaltjes, een<br />

speelkamer, tafeltennis in de kelder. Buiten<br />

zijn verschillende zitjes, een speelveld, een<br />

grillhut en een klein kampeerterrein.<br />

NAAR DE NIEUWE WERELD<br />

Het is zeer de moeite waard om enkele etappes<br />

langs de Weserradweg (van Hannoversch<br />

Münden tot Bremerhaven) te fietsen. In Bremerhaven<br />

kunt u het scheepvaartmuseum, de<br />

grote containerterminals en niet te vergeten<br />

het “Deutsche Auswandererhaus” bezoeken.<br />

Hiervandaan vertrokken vele mensen in de<br />

negentiende eeuw naar de Nieuwe Wereld.<br />

Vanuit Bremerhaven is ook een tochtje naar<br />

Helgoland mogelijk. Wildeshausen heeft<br />

stadswallen, een kerk en een raadhuis uit<br />

de 13e eeuw. Er vlakbij zijn het openluchtmuseumdorp<br />

Cloppenburg en het Thülsfelder<br />

stuwmeer. Oldenburg bezit de mooiste<br />

voetgangerszone van Duitsland en een<br />

bezienswaardig museum in het slot van de<br />

Groothertogen van Oldenburg. Delmenhorst<br />

is van oorsprong grafelijk bezit met slot en is<br />

nu een industrie- en tuinstad met verschillende<br />

musea in oude bedrijfsgebouwen.<br />

STADSMUZIKANTEN<br />

Bremen heeft een tastbare historie – het oude<br />

bewaren, het nieuwe beproeven – en een ezel,<br />

die wensen vervult! De oude Hanzestad aan<br />

de Weser met een groots maritiem verleden,<br />

is de tweede havenstad van Duitsland. Je ziet<br />

de verwantschap met de Nederlandse Hanzesteden.<br />

Bremen heeft schitterende barok- en<br />

Adres: Naturfreundehaus<br />

Kimmerheide (C4), Am Jugendhof 34,<br />

D-2777 Ganderkesee-Steinkimmen.<br />

Info: Jutta Tjarks, New Country<br />

34, D-28816 Stuhr, 0049 421<br />

1746332, nfh@kimmerheide.<br />

de, www.naturfreundehauskimmerheide.de.<br />

Andere eenvoudige<br />

natuurvriendenhuizen rond Bremen:<br />

Am Wollingstersee (C5), Brundorf<br />

(C6), Stenum (C7).<br />

Tarieven: € 10,50 voor volwassen<br />

leden, € 9 tot 15 jaar. Beddengoed<br />

eenmalig: € 3.<br />

Te bereiken: Per OV: trein tot<br />

Bremen, daarna Ganderkese, en dan<br />

naar naar Hude of Steinkimmen,<br />

dan taxi nemen of fiets huren,<br />

ca. 9 km. Per auto: via Oldenzaal,<br />

Lingen, Haselüne, Cloppenburg,<br />

Wildeshausen, ri. Oldenburg tot<br />

Kirchhatten, ri. Steinkimmen en vóór<br />

deze plaats een landweg op naar<br />

het huis, let op “N”-teken! Uit het<br />

noorden via Oldenburg tot afslag<br />

Hude, Steinkimmen.<br />

renaissance bouwwerken op de Marktplatz en<br />

via de “spijkertjesroute” kom je alle bezienswaardigheden<br />

in het betrekkelijk kleine<br />

centrum langs de Weser tegen: de Bremer<br />

Stadsmuzikanten, de Böttcherstrasse, enkele<br />

prachtige kerken en loop vooral ook het raadhuis<br />

binnen. De nieuwe boulevard langs de<br />

Weser bruist van activiteiten: rommelmarkten,<br />

terrasjes, muziek, rondvaarten.<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 33


Het bestuur<br />

Centraal Bestuur uitgebreid<br />

De <strong>Nivon</strong>raad heeft zaterdag<br />

17 november twee nieuwe<br />

bestuursleden gekozen.<br />

Als nieuwe penningmeester van het<br />

Centraal Bestuur (CB) is gekozen<br />

Erik van Esterik. Onno Hoogerhuis<br />

vervulde deze taak tijdelijk<br />

als waarnemer en wordt weer algemeen<br />

bestuurslid. Marchella Bakker is gekozen als<br />

algemeen bestuurslid. Het centraal bestuurslid<br />

Marieke Sieslieng (portefeuille Accommodaties)<br />

is herkozen door de <strong>Nivon</strong>raad.<br />

Zij gaat een tweede bestuurstermijn in. Het<br />

Centraal Bestuur bestaat nu uit elf leden.<br />

Erik van Esterik woont in De Bilt en is<br />

concern controller in Dordrecht waar hij de<br />

directie en het college van burgemeester &<br />

wethouders van deze stad adviseert. Daarvoor<br />

was hij wethouder Financiën, Leefbaarheid en<br />

Volkshuisvesting voor de PvdA in Maarssen<br />

en jaren gemeenteraadslid. Tevens was hij<br />

actief bij FNV.<br />

Nieuwe koers <strong>Nivon</strong><br />

Er is op de <strong>Nivon</strong>raad van 17 november<br />

een eerste stap gezet op weg naar<br />

een Vereniging waar de leden het<br />

niet alleen voor het zeggen hebben,<br />

maar ook het hoofd, de handen en de voeten<br />

van de vereniging zijn. Zij zullen, veel meer<br />

dan tot nu toe, moeten meehelpen bij het<br />

organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden.<br />

De uitkomsten van de discussie wordt<br />

verder besproken in een aantal werkgroepen<br />

die, samen met het Centraal Bestuur, een<br />

conferentie voorbereiden in april/mei <strong>2013</strong>.<br />

Centraal Bestuurslid Gerard de Jager: ‘Een<br />

reorganisatie van de landelijke vereniging<br />

is noodzakelijk. Het <strong>Nivon</strong> moet houdbaar<br />

en duurzaam worden. Houdbaar betekent<br />

dat er professionele betaalde ondersteuning<br />

voor een aantal kerntaken moet blijven, en<br />

dat de rest van het werk door vrijwilligers/<br />

leden opgepakt en uitgevoerd moet worden.<br />

Duurzaam betekent dat het <strong>Nivon</strong> niet<br />

moet interen maar gedurende langere tijd<br />

moet kunnen rondkomen van de contributieopbrengsten.<br />

Het <strong>Nivon</strong> is voor alles een<br />

ledenorganisatie: is vóór leden dóór leden.<br />

Voor de overgang van een vereniging met een<br />

uitgebreid landelijk bureau naar een ledenorganisatie<br />

is zowel een plan van aanpak, een<br />

infrastructuur als een aantal mogelijkheden<br />

34 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

‘Het <strong>Nivon</strong> heb ik leren kennen via het<br />

Trekvogelpad, en daarna volgden er nog<br />

vele andere wandelingen. Mijn bestuurlijke<br />

ervaring en financiële kennis wil ik graag<br />

inzetten voor het <strong>Nivon</strong>. Ik heb het CB de<br />

laatste paar maanden als een gedreven<br />

en actieve groep mensen leren kennen,<br />

waar ik me snel thuis voelde. ‘Ik ben niet<br />

zo pessimistisch als ik ledenaantallen<br />

naar beneden zie gaan. Ik heb er zin in om<br />

samen met de <strong>Nivon</strong>leden te werken aan de<br />

toekomst van de vereniging’, aldus Erik.<br />

MARCHELLA BAKKER<br />

Marchella Bakker meldde zich spontaan als<br />

kandidaat-bestuurslid. De Amsterdamse<br />

is al sinds haar geboorte lid van het <strong>Nivon</strong>,<br />

nu 27 jaar. Haar opa, oma en vader zijn<br />

al jaren actief als bestuursleden van de<br />

afdeling Amsterdam e.o., daarnaast hebben<br />

haar grootouders zich jaren actief ingezet<br />

op het Koos Vorrinkhuis en de Banjaert.<br />

Marcella’s vader is al jaren actief als<br />

penningmeester van het Koos Vorrinkhuis.<br />

‘Ons gezin was jaren huiswacht op het Koos<br />

elkaar te ontmoeten, nodig. Dit gaat het Centraal<br />

Bestuur ontwikkelen. Het is duidelijk dat<br />

de ondersteuning voor de vrijwilligers die het<br />

werk doen verbeterd moet worden. Hiervoor<br />

wordt een beroep gedaan op trainerspools.<br />

Gerard constateerde verder dat kinderen,<br />

jongeren, jong-volwassenen en gezinnen<br />

met kinderen, doelgroepen zijn waarin we nu<br />

moeten investeren. 'Daarmee verzekeren we<br />

onze toekomst en daarmee verbeteren we de<br />

leeftijdpiramide van het <strong>Nivon</strong>.’<br />

IN GESPREK<br />

In zijn toespraak merkte Gerard op dat het<br />

<strong>Nivon</strong> geen alomvattende maatschappijanalyse<br />

pretendeert te hebben. Wij hebben wel<br />

een mening over de toestand van de wereld<br />

waarin wij leven en wij hopen bij te dragen<br />

aan echte maatschappelijke vooruitgang.<br />

Een democratisch socialisme is in deze barre<br />

tijden hard nodig. Onze leden moeten weer<br />

met elkaar in gesprek gaan over de oorzaken<br />

van en de wegen uit deze crises. Niet alleen,<br />

maar gezamenlijk met leden van andere<br />

gelijkgezinde organisaties.<br />

De afdelingen en accommodaties kunnen rekenen<br />

op ondersteuning. Het Centraal Bestuur<br />

gaat een serie landelijke activiteiten rond een<br />

jaarthema ontwikkelen, dat op tournee kan<br />

De nieuwe bestuurdleden Erik van Esterik en<br />

Marchella Bakker. Foto: Oscar Bouwer<br />

Vorrinkhuis en met mijn afdeling heb ik veel<br />

natuurvriendenhuizen tijdens georganiseerde<br />

uitstapjes bezocht.’ Ze heeft recent haar<br />

rechtenstudie afgerond en werkt als jurist<br />

bij een groot internationaal trustkantoor. ‘Nu<br />

ik meer tijd heb wil ik graag actief worden<br />

binnen de vereniging en een positie binnen<br />

het landelijk Centraal Bestuur lijkt mij de<br />

plek om dit te verwezenlijken en mijn stem te<br />

laten horen en waar ik mijn jonge perspectief<br />

kan inbrengen.’<br />

Gerard de Jager. Foto: Oscar Bouwer<br />

gaan langs de afdelingen en accommodaties.<br />

Nu al kunnen afdelingen inschrijven op een<br />

aantal lezingen en op een cursus over “Eerlijke<br />

en groene economie”, die we samen met het<br />

Platform voor een Fair en green deal hebben<br />

ontwikkeld’.<br />

Naar aanleiding van het bestuursstuk waren<br />

drie moties/ingezonden stukken (afdeling<br />

Zuid-Holland West, afdeling Noord, Arnhem)<br />

binnengekomen. Daarin werden zorgen geuit<br />

en voorstellen gedaan die meegenomen<br />

werden naar de werkgroepen die ’s middags<br />

aan de hand van een aantal stellingen over de<br />

toekomst van het <strong>Nivon</strong> discussieerden.<br />

Een aantal leden meldde zich ’s middags om<br />

het komend jaar mee te gaan denken over de<br />

koers van het <strong>Nivon</strong>. Leden die een actieve rol<br />

willen spelen en willen meepraten, kunnen<br />

contact opnemen met het bestuur:<br />

bestuur@nivon.nl


‘Samen op doortocht’<br />

Samen op doortocht naar een<br />

toekomstbestendige vereniging’.<br />

Bestuurslid Marieke Sieslieng blikte<br />

op de <strong>Nivon</strong>raad terug op het afgelopen<br />

jaar en vooruit naar <strong>2013</strong>.<br />

‘In aanloop naar die toekomstbestendige<br />

vereniging zijn er al stappen gezet, noodzakelijk<br />

vanwege het wegvallen van subsidies<br />

(ontslag van betaalde krachten in Rotterdam),<br />

tekorten op activiteiten (reizen) of wenselijk<br />

omdat het past binnen onze vereniging (fair<br />

en green deal). Het <strong>Nivon</strong> zelf is groen en<br />

duurzaam: energie komt van Greenchoice,<br />

bankzaken gaan via de Triodos Bank en er is<br />

aandacht voor duurzaamheid bij verbouwen<br />

en onderhoud.’<br />

Een van de eerste besluiten van 2012 was het<br />

weer invoeren van de rode <strong>Nivon</strong>-vlag.<br />

De in 2011 op initiatief van enkele actieve<br />

wandelaars ingezette April <strong>Nivon</strong> Wandelmaand<br />

ging in 2012 op herhaling. En ook voor<br />

<strong>2013</strong> zijn de voorbereidingen al gestart; ‘een<br />

extra focus op het wandelen en mogelijkheid<br />

onze vereniging te promoten’.<br />

Het zogenoemde reizenberaad - een intensieve<br />

discussie met de diverse <strong>Nivon</strong> -reizenwerkgroepen<br />

met als doel het reizenwerk<br />

toekomstbestendig te maken moet de reizen<br />

minimaal kostendekkend te krijgen, was succesvol.<br />

Het nieuwe reserveringssysteem voor de<br />

<strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen,<br />

Tommy booking, moet het reserveren<br />

vergemakkelijken. ‘We praten regelmatig ook<br />

op informele basis met de beheercommissies<br />

van natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen<br />

over het reilen en zeilen: het bestuur<br />

on tour. Prettige en soms minder prettige<br />

gesprekken, maar wij ontmoeten steeds weer<br />

hardwerkende en enthousiaste vrijwilligers.<br />

Daar krijgen wij (weer) energie van en het<br />

stelt ons keer op keer weer in staat ook de<br />

lastige en tijdrovende dossiers op te pakken.<br />

De landelijke werkgroep sociale<br />

groepsvakanties wil op termijn in al onze<br />

Bestuurslid Marieke Sieslieng. Foto: Oscar Bouwer<br />

Leden discussiëren op de <strong>Nivon</strong>raad aan de hand van stellingen in groepjes over ‘Het Nieuwe <strong>Nivon</strong>’. De nieuwe in te zetten koers<br />

voor de toekomst krijgt een vervolg op een <strong>Nivon</strong>-conferentie in het voorjaar van <strong>2013</strong>.<br />

<strong>Nivon</strong> Natuurvriendenhuizen minimaal één<br />

week vakantie organiseren voor gezinnen<br />

die anders niet op vakantie gaan. Dat doen<br />

we met inzet van vrijwilligers en financiële<br />

ondersteuning van onder meer particuliere<br />

fondsen en gemeenten.’<br />

AGENDA<br />

Het bestuur heeft vastgesteld dat in <strong>2013</strong> een<br />

aantal items centraal staat en de (bestuurlijke)<br />

jaaragenda bepaalt. Dat zijn onder<br />

meer: het nieuwe <strong>Nivon</strong>: het vervolg op de<br />

uitkomsten van de <strong>Nivon</strong>raad; (re)organisatie<br />

van het Landelijk Bureau in samenhang met<br />

het nieuwe <strong>Nivon</strong>; financiën, balans tussen<br />

inkomsten en uitgaven; ledenwerving en PR.<br />

Het werk gaat ondertussen gewoon door. Ook<br />

binnen onze vereniging: lezingen, reizen, en<br />

ook vergaderen, grasmaaien, gasten ontvangen,<br />

schoonmaken, verwendagen, werkweken,<br />

noem maar op. Enthousiaste vrijwilligers<br />

die dat allemaal samen weten te klaren. En<br />

dat ook de komende jaren zullen doen, hier<br />

en daar misschien op een andere wijze en<br />

met een ander accent. Samen werken we aan<br />

het Nieuwe <strong>Nivon</strong>.’<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 35


‘Ik kies voor<br />

groene energie.’<br />

Goed bezig!<br />

Nu nog een bank die bij je past.<br />

Weet u wat uw bank doet met uw geld? Bij de ASN Bank weet u dat wel. De ASN Bank investeert<br />

uw geld duurzaam. In groene energie en in eerlijke handel, bijvoorbeeld. En juist niet in kolencentrales,<br />

kinderarbeid en wapenindustrie. Wie voor de ASN Bank kiest, weet<br />

wat er met zijn geld gebeurt. En u kunt er prima sparen, beleggen en betalen.<br />

Daarnaast staan we bekend om onze goede service. Kies daarom voor een bank<br />

die bij u past. Meer weten? Kijk op: asnbank.nl of bel gratis 0800-0380 (ma/vr).<br />

Elke week kans<br />

op € 400,-*<br />

aan duurzame<br />

cadeaus!<br />

Kijk op asnbank.nl<br />

* Kijk op asnbank.nl voor de actievoorwaarden. De ASN Bank is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V.<br />

Op tegoeden van klanten bij de ASN Bank is het wettelijke depositogarantiestelsel van toepassing.


www.natuurvriendenhuizen.nl<br />

ACCOMMODATIES<br />

Bel de volgende contactpersonen of maak een<br />

reservering via de website voor een verblijf in<br />

een <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis (H) of -kampeerterrein<br />

(K). .<br />

ABK-huis - Hall (H)<br />

www.nivon.nl/abkhuis, 06 49829797<br />

Allardsoog - Een-West (H)<br />

www.nivon.nl/allardsoog, 0592 420484<br />

August Reitsma - Hoek v. Hol. (H)<br />

www.nivon.nl/augustreitsma, 06 23757583<br />

Banjaert - Wijk a. Zee (H)<br />

www.nivon.nl/banjaert, 06 57846034 na 19.00 uur<br />

Banjaert - Wijk a. Zee (K)<br />

www.nivon.nl/banjaertkampeerterrein,<br />

06 46374673<br />

De Bosbeek - Bennekom (H)<br />

www.nivon.nl/bosbeek, 06 53155501<br />

Den Broam - Buurse (H, K)<br />

www.nivon.nl/denbroam, 053 4778625<br />

Eikhold - Heerlen (H)<br />

www.nivon.nl/eikhold, 045 5424827<br />

(ma - wo, vr 20 - 21.30 u<br />

De Gele Anemoon - Wijlre (K)<br />

www.nivon.nl/geleanemoon,<br />

seizoen: 043 4591607 overig: 046 4421656<br />

www.nivon.nl/activiteiten<br />

WANDELMIDWEEK<br />

15 t/m 19 apr, Krikkenhaar, Bornerbroek<br />

info krikkenhaar@nivon.nl<br />

prijs € 195 (niet-lid € 220)<br />

Verzorgde midweek met stevige wandelingen<br />

in Twente.<br />

WANDELWEEK<br />

15 t/m 19 apr, Den Broam, Buurse<br />

info 053-4778625, aanmeldsecretaris@<br />

denbroam.eu<br />

In het kader van de <strong>Nivon</strong> wandelmaand, kan<br />

men gedurende deze week de omgeving van<br />

Buurse wandelend verkennen. De week is<br />

volledig verzorgd. De kosten voor deze week<br />

zijn nog niet bekend.<br />

WANDEL2DAAGSE HONDSRUG<br />

21 t/m 22 apr, station Groningen<br />

info 071-5411767, 06-22279240,<br />

cm.denheijer@online.nl<br />

prijs € 35 (niet-lid € 40)<br />

Tweedaagse deels verzorgde wandeling van<br />

Groningen naar Rolde via boerenland, bossen,<br />

heide, heuvels, hunebedden, het Drentsche<br />

Aa-gebied en de Hondsrug. We verblijven in<br />

het <strong>Nivon</strong>huis de Hondsrug te Noordlaren.<br />

Met Cor en Marijke.<br />

De Grutto - Delft (K)<br />

www.nivon.nl/grutto, 015 2611892 (18 - 19 u),<br />

seizoen: 06 20678541<br />

Het Hallse Hull - Hall (K)<br />

www.nivon.nl/hallsehull, 06 46456519<br />

Lettelbert - Lettelbert (K)<br />

www.nivon.nl/lettelbert, 06 22054714<br />

De Hondsrug - Noordlaren (H, K)<br />

www.nivon.nl/hondsrug, 06 15051088<br />

Het Hunehuis - Darp (H, K)<br />

www.nivon.nl/hunehuis, 06 25393116<br />

De Kleine Rug - Dordrecht (H, K)<br />

www.nivon.nl/kleinerug,<br />

www.nivon.nl/kleinerugkampeerterrein,<br />

0174 528690<br />

Koos Vorrink - Lage Vuursche (H)<br />

www.nivon.nl/koosvorrink,<br />

0347 328253<br />

(ma t/m do 18.30 – 20.00 u)<br />

Krikkenhaar - Bornerbroek (H, K)<br />

www.nivon.nl/krikkenhaar, 06 81212298<br />

De Meenthe - Noordwolde (K)<br />

www.nivon.nl/meenthe, 038 4656781<br />

Morgenrood - Oisterwijk (H, K)<br />

www.nivon.nl/morgenrood<br />

www.nivon.nl/morgenroodkampeerterrein,<br />

040 8489576<br />

Het Zeehuis - Bergen a. Zee (H)<br />

www.nivon.nl/zeehuis, 072 5817197 ma, di,<br />

wo, vr 10 - 12 u, vr 14 - 16 u en 19 - 21 u<br />

WANDELEN IN FRANKRIJK<br />

20 t/m 27 apr, Banes, Frankrijk<br />

info 0481-354308,<br />

bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 275 (niet-lid € 325), halfpension<br />

In de Aveyron schijnt in april volop de voorjaarszon<br />

en bloeien de bloemen. We wandelen<br />

door dit Franse lentelandschap. Overnachten<br />

in mobilhome.<br />

KABOUTERWANDELING MET IVN<br />

27 apr, Bornweg bij oprit naar De Born,<br />

Bennekom<br />

info 0317-425802, imme.storm2@gmail.com<br />

prijs € 1<br />

Kabouterwandeling voor kleuters en (groot)<br />

ouders. Start 14.00 uur aan de Bornweg bij<br />

de oprit naar De Born, Bennekom. Gidsen:<br />

Ineke Jansonius en Imme Storm. Maximaal<br />

25 kinderen, opgave uiterlijk 26 april. Kom<br />

overnachten op De Bosbeek.<br />

AVONTUREN IN HET BOS<br />

30 apr t/m 3 mei, De hondsrug, Noordlaren<br />

info 06-50230042, 06-15051088, hondsrug@<br />

nivon.nl<br />

prijs € 125 (niet-lid € 140)<br />

Voor kinderen met (groot)ouders een geheel<br />

<strong>Nivon</strong>-huis zoekt natuurbelevers<br />

voor twee weekendnachten<br />

Vind je route op www.nivon.nl/<br />

wandeltweedaagse.<br />

Je kunt vandaag nog weg.<br />

verzorgde vierdaagse met iedere dag activiteiten.<br />

We gaan hutten bouwen en houden een<br />

avonturentocht door het Noordlaarderbos.<br />

Niets hoeft, alles mag. Wie doet mee?<br />

ENTREPOTDOK AMSTERDAM<br />

16 mei, Kadijksplein bij beeld Zeeman,<br />

Amsterdam<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 3 (niet-lid € 4)<br />

Een wandeling naar o.a. het poortgebouw<br />

van het Entrepotdok in Amsterdam. We<br />

zien dit gebouw uit 1830 dat als pakhuis<br />

werd gebouwd en nu woongebouw is. We<br />

verzamelen op het Kadijksplein, vertrek om<br />

14.00 uur.<br />

WANDELTWEEDAAGSE GRONINGEN<br />

26 t/m 27 mei, Groningen<br />

info 06-15051088, hondsrug@nivon.nl<br />

prijs € 45 (niet-lid € 50)<br />

Geheel verzorgde tweedaagse wandeling<br />

van Paterswolde via natuurvriendenhuis<br />

de Hondsrug naar Anloo. We lopen door<br />

landgoederen, door bossen en door de<br />

prachtige gebieden van de Hondsrug en de<br />

Drentsche Aa.<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 37


COLOFON<br />

<strong>Toorts</strong>, ledenblad van het <strong>Nivon</strong><br />

84e jaargang, nr. 1, januari <strong>2013</strong><br />

Foto voorpagina<br />

Passievoortekstenfoto.nl<br />

Aan dit nummer werkten mee:<br />

André Hofman, Angela Huizinga, Bart Brinkman,<br />

Chaja Zeegers, Cor en Marijke den Heijer, Dinie<br />

Bakker, Fa. Fisher, Fietsplatform, Gerard de Jager,<br />

Hielke Ploeg, Jeroen Moelands, Joep van Putten,<br />

Jolanda Denekamp, José de Jong, Julia Ruijter,<br />

Lisette Eindhoven, Marga Oosterveld, Oscar Bouwer,<br />

René Aartsen, Saar Langelaan, Uwe Hiksch<br />

Hoofdredactie<br />

Bart Brinkman<br />

Kopij<br />

<strong>Nivon</strong> - <strong>Toorts</strong>redactie<br />

Hilversumstraat 332<br />

1024 MB Amsterdam<br />

088 0990900<br />

Contact<br />

<strong>Nivon</strong>: info@nivon.nl<br />

kopij: toorts@nivon.nl<br />

agenda/ berichten: www.nivon.nl/berichten<br />

regeladvertenties: legeenlink@nivon.nl<br />

overige advertenties: info@cadex.nl<br />

Verschijningsdatum lentenummer 9 maart <strong>2013</strong><br />

Sluiting kopij 1 februari <strong>2013</strong><br />

Verschijningsdatum zomernummer 1 juni <strong>2013</strong><br />

Sluiting kopij 26 april <strong>2013</strong><br />

Advertentiewerving<br />

Cadex - Oosterland<br />

0111 643307<br />

info@cadex.nl<br />

Vormgeving<br />

Suggestie & illusie - Utrecht<br />

Productie<br />

Mediapoint Heerhugowaard<br />

Kleine lettertjes<br />

Artikelen en berichten van leden en niet-leden zijn<br />

altijd welkom. De redactie behoudt zich het recht<br />

bijdragen in te korten of te weigeren.<br />

Let op de sluitingsdatum!<br />

Door en voor <strong>Nivon</strong>groepen mag alles uit de <strong>Toorts</strong><br />

worden overgenomen, behoudens foto’s waarop<br />

copyright berust. Voorwaarde voor elk gebruik<br />

is bron- en naamsvermelding van schrijver e/o<br />

fotograaf.<br />

Lidmaatschap <strong>Nivon</strong><br />

Lid worden van het <strong>Nivon</strong>? Meld je aan via<br />

www.nivon.nl of bel 088-0990900. Het lidmaatschap<br />

wordt aangegaan per kalenderjaar en wordt jaarlijks<br />

stilzwijgend verlengd. Schriftelijk opzeggen kan tot<br />

8 weken voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.<br />

Adres: <strong>Nivon</strong>-ledenadministratie, Hilversumstraat<br />

332, 1024 MB Amsterdam. Email: leden@nivon.nl<br />

Voordelen <strong>Nivon</strong>leden<br />

• kunnen aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen<br />

• korting op overnachtingen in natuurvrienden-<br />

huizen en op kampeerterreinen<br />

• korting op <strong>Nivon</strong>-reizen en -kampen<br />

• korting op aanschaf <strong>Nivon</strong>-wandelgidsen<br />

• korting op Globetrotter Buitensportvoeding:<br />

kijk op www.nivon.nl<br />

• ontvangen het kwartaaltijdschrift “<strong>Toorts</strong>”<br />

• 10% korting in Carl Denig-buitensportwinkels en<br />

webshop<br />

Kijk voor de overnachtingstarieven en kortingsacties<br />

van de <strong>Nivon</strong> Natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen<br />

op www.nivon.nl of bel 088-0990900.<br />

38 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

VACATURES<br />

Kijk voor uitgebreidere informatie over de<br />

vacatures op: www.nivon.nl/vacatures<br />

AUGUST REITSMAHUIS, HOEK VAN<br />

HOLLAND: TUINMAN OF -VROUW,<br />

KLUSJESMAN OF -VROUW, HOOFD<br />

FACILITAIRE DIENST<br />

info corrie.vdmarel@kpnmail.nl,<br />

0174-528690, marja.torenstra@gmail.<br />

com, 06-14342422, technische dienst<br />

klusservicemaxterhorst@hetnet.nl,<br />

06-53723169<br />

HET HUNEHUIS, HAVELTE:<br />

ONDERHOUDSMAN/VROUW, VOORZITTER<br />

ACCOMMODATIEBEHEERCOMMISSIE,<br />

AMBASSADEUR, CÖORDINATOR PUBLIC<br />

RELATION, AANMELDSECRETARIS<br />

info 0592-501757, 06-14654166,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

AMSTERDAM SLOTERMEER GEUZEN-<br />

VELD: VOORZITTER, COÖRDINATOR<br />

HUISHOUDELIJKE DIENST,<br />

info 020-6133014 of bakkat@zonnet.nl<br />

ALLARDSOOG, EEN-WEST: LID<br />

ACTIVITEITENWERKGROEP,<br />

AANMELDSECRETARIS, HOOFD<br />

HUISHOUDELIJKE DIENST, HOOFD<br />

TECHNISCHE DIENST, VOORZITTER<br />

BEHEERCOMMISSIE<br />

info 0592-420484, 412876, allardsoog@<br />

nivon.nl<br />

WINTERSPORT: WERKGROEPSLEDEN<br />

EN REISBEGELEIDERS<br />

info lthijssen@chello.nl, sollicitaties:<br />

nivon<strong>winter</strong>sport@hotmail.com<br />

GLANSROL ALS GASTVROUW/<br />

GASTHEER ACCOMMODATIES<br />

info abrakeboer@nivon.nl, 06-49652906<br />

MORGENROOD, OISTERWIJK: SECRETARIS,<br />

COORDINATOR TECHNISCHE ZAKEN,<br />

COORDINATOR FACILITAIRE ZAKEN EN<br />

COORDINATOR VRIJWILLIGERS<br />

info benjpjanssen@gmail.com, 06-52351717,<br />

gerthoekstra1@gmail.com, 06-55304532<br />

REISBEGELEIDERS (O.A. RESERVE) 70+<br />

REIZEN - 50+<br />

info iwensveen@hetnet.nl of<br />

willemwegenaar@planet.nl<br />

KRIKKENHAAR, BORNERBROEK: GASTHE-<br />

REN EN GASTVROUWEN, COÖRDINATOR<br />

HUISHOUDELIJKE ZAKEN<br />

info 074-2913257, eefhuiskamp@home.nl<br />

DEN BROAM, BUURSE: PENNINGMEESTER<br />

info voorzitter@denbroam.eu,<br />

www.denbroam.eu<br />

SPRING REIZEN (25-40 JR): VOORZITTER<br />

EN PENNINGMEESTER<br />

info spring@nivon.nl, www.springreizen.nl<br />

DE BOSBEEK, BENNEKOM:<br />

AANMELDSECRETARIS, GASTVROUW<br />

OF GASTHEER (HUISWACHT),<br />

PENNINGMEESTER,<br />

info 0481-841326, gerazun@msn.com of<br />

072-5208719, Jory38@gmail.com<br />

BANJAERT, WIJK AAN ZEE: ASSISTENT<br />

GROENVOORZIENING<br />

info banjaert@nivon.nl<br />

AFDELING ARNHEM E.O.: VRIJWILLIGER<br />

CURSUSADMINISTRATIE, BUITENSPORTHULP<br />

info Dinie Rengers 026-3610355,<br />

bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

MORGENROOD, OISTERWIJK: SECRETARIS,<br />

COORDINATOR TECHNISCHE ZAKEN,<br />

COORDINATOR FACILITAIRE ZAKEN EN<br />

COORDINATOR VRIJWILLIGERS<br />

info benjpjanssen@gmail.com, 06-52351717,<br />

gerthoekstra1@gmail.com, 06-55304532<br />

(advertentie)


Internationaal Natuurvriendencongres<br />

in Rotterdam<br />

Tekst: Gerard de Jager<br />

Afgelopen oktober kwamen<br />

de voorzitters van de<br />

Natuurvriendenorganisaties bijeen<br />

in het Rotterdamse <strong>Nivon</strong>-centrum<br />

voor hun jaarlijkse vergadering.<br />

Ook bediscussieerden de 34<br />

gedelegeerden uit verschillende<br />

Europese en Afrikaanse landen een<br />

aantal belangrijke thema’s.<br />

EURATOM<br />

Een van de thema’s was Euratom: een<br />

verdrag tussen de lidstaten van de Europese<br />

Unie gericht op onderzoek naar en verbreiding<br />

van het vreedzame gebruik van atoomenergie<br />

binnen de EU. De Natuurvriendenorganisaties<br />

gaan er bij hun parlementen op<br />

aandringen dit verdrag op te zeggen en zich<br />

toe te leggen op onderzoek naar echt duurzame<br />

en veilige energie. Verder werd Ober-<br />

Foto: Uwe Hiksch, Berlijn<br />

rhein in het grensgebied van Baden-Württemberg<br />

en de Elzas voor de komende twee<br />

jaar tot “Landschap van het jaar” gekozen.<br />

De ondervertegenwoordiging van jongeren en<br />

jonge gezinnen binnen de Natuurvriendenorganisaties<br />

was ook een thema. De Internationale<br />

Natuurvriendenjongeren en het <strong>Nivon</strong><br />

100 jaar natuurvrienden Frankrijk<br />

Duizend Natuurvrienden uit Frankrijk en Duitsland vierden in Straatsburg gezamenlijk<br />

het 100-jarig bestaan van de Franse Natuurvrienden. Ook het bestuur van de NFI,<br />

Naturfreunde Internationale, waaronder president Manfred Pils, was aanwezig. Op 19<br />

oktober 1912 werd in Straatsburg de eerste groep Natuurvrienden opgericht. Vertegenwoordigers<br />

van de stad Straatsburg en het departement Bas-Rhin (regio Elzas)<br />

roemden de verdiensten van de Franse Natuurvrienden op het gebied van natuur- en<br />

milieubescherming en hun sociale betrokkenheid en solidariteit.<br />

hebben vervolgontmoetingen afgesproken.<br />

Tot slot presenteerde John Huige in de<br />

workshop “Fair en Green Deal” ofwel “Eerlijk<br />

en Groen” de uitgangspunten van het plan<br />

voor een eerlijke en duurzame economie.<br />

<strong>Nivon</strong>-medewerker Hielke Ploeg vertelde hoe<br />

de eigen ecologische voetafdruk kon worden<br />

gemeten en bestuursleden Gerard de Jager<br />

en Regina Schmidt zetten uiteen hoe Nederlandse<br />

en Duitse natuurvrienden concreet<br />

werken aan lezingen, activiteiten en cursussen<br />

rondom dit thema.<br />

SCHALIEOLIE<br />

De jaarlijkse vergadering van de voorzitters<br />

werd geopend door de Rotterdamse locoburgemeester<br />

Alexandra van Huffelen. Er<br />

werden een aantal opmerkelijke besluiten<br />

genomen. Zo gaan de Natuurvriendenorganisaties<br />

zich actief verzetten tegen de winning<br />

van schaliegas en schalieolie, waarbij het<br />

laatste restje olie en gas uit de natuur wordt<br />

gewonnen door grond af te graven en uit<br />

te spoelen en te verhitten. Ook wordt extra<br />

aandacht besteed aan toerisme als middel<br />

om armoede in reislanden te verminderen.<br />

Er werd gesproken over natuur in de steden,<br />

met initiatieven als stedelijk tuinieren en het<br />

belang van groen en water om bij extreem<br />

warme dagen het leven in de stad draaglijk<br />

te houden. Tenslotte werden een nieuwe<br />

Spaanse organisatie en drie nieuwe organisaties<br />

uit Burkina Faso, Kameroen en Niger als<br />

aspirant-lid opgenomen.<br />

De aanwezigen waren vol lof over de gastvrije<br />

ontvangst in het Rotterdamse <strong>Nivon</strong>gebouw,<br />

mogelijk gemaakt door de inzet van<br />

Rotterdamse <strong>Nivon</strong>-vrijwilligers.<br />

Kijk voor een uitgebreider verslag op www.<br />

nivon.nl onder het kopje vereniging – nieuws.<br />

TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong> 39


Foto: Jolanda Denekamp<br />

Jeugd overnacht<br />

gratis in de<br />

zomervakantie<br />

Het <strong>Nivon</strong> let op de kleintjes. In<br />

twaalf verschillende natuurvriendenhuizen<br />

kunnen kinderen en jongeren<br />

(t/m 16 jaar) deze zomer voor nop<br />

verblijven. Eén volwassene mag<br />

gratis twee kinderen meenemen in<br />

bepaalde weken in bepaalde huizen<br />

(zie ook pagina 26/27). Voor (groot)<br />

ouders en (klein)kinderen, ooms<br />

en tantes, vrienden en vriendinnen,<br />

broers en zussen, neven en<br />

nichten die lekker en betaalbaar<br />

(met elkaar) naar buiten willen deze<br />

zomer. Komen jullie ook een (mid)<br />

weekje?<br />

Zie ook www.nivon.nl/zomeractie.<br />

Foto: Julia Ruijter<br />

Ga mee aan de<br />

Wandel(maand)<br />

Loop je mee met één van de<br />

activiteiten in April <strong>Nivon</strong><br />

Wandelmaand? Trek je stappers<br />

aan voor een wandelweek of<br />

-tweedaagse in en rond een van de<br />

natuurvriendenhuizen. Kinderen<br />

kunnen op avonturentocht in het<br />

Noordlaarderbos bij de Hondsrug. Of<br />

neem deel aan een stadswandeling<br />

of wandelexcursie en richt de ogen<br />

op vogels of kruiden, archeologie of<br />

de Amsterdamse Jordaan. Wandel<br />

je mee?<br />

Kijk voor een overzicht van de<br />

activiteiten op<br />

www.nivonwandelmaand.nl.<br />

Foto: Annelies Barendrecht<br />

Foto: Annelies Barendrecht<br />

Weekendkorting<br />

natuurvriendenhuizen<br />

Voor rond de 30 euro een weekendje<br />

weg? Maak dan tussen januari en<br />

juni gebruik van de weekendkortingsacties<br />

in de natuurvriendenhuizen.<br />

Neem je vriend(in), partner of<br />

gezin mee… Even je batterij opladen<br />

tussen de gewone bedrijven door<br />

doet wonderen.<br />

Info: www.nivon.nl/kortingsacties

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!