02.12.2012 Views

Download Toorts pdf zomer 2009 - Nivon

Download Toorts pdf zomer 2009 - Nivon

Download Toorts pdf zomer 2009 - Nivon

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nummer 3 • juni <strong>2009</strong><br />

Weg van<br />

Nederland


Inhoudsopgave<br />

kampereN op NIvoNterreINeN<br />

‘We gingen de polder in over een plank over een sloot.<br />

Maar toen mama ging, knakte de plank’<br />

vrouWeNcursusWekeN<br />

Niets is zo bepalend als waar je wiegje heeft<br />

gestaan. Wat kunnen wij van elkaar leren.<br />

2 toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong><br />

11<br />

4<br />

vogelbeschermINg<br />

110 jaar<br />

Miljoenen vogels die gaan en<br />

komen, die enorme afstanden<br />

afleggen, ook al wegen ze<br />

soms maar een paar gram.<br />

6<br />

creatIef schrIjveN bosbeek<br />

Het gaat er vooral om de creativiteit wakker te maken<br />

met prikkelende oefeningen. De natuur is bovendien<br />

een goede inspiratiebron.<br />

13


WaNdeltWeedaagse baNjaert<br />

Langs deze weg zwoegden de schelpenvissers met hun beladen karren<br />

moeizaam naar de dorpen achter de duinen.<br />

15<br />

In dit nummer<br />

Kamperen op <strong>Nivon</strong>terreinen 4, 5<br />

Vogelbescherming 110 jaar 6, 7, 8<br />

Open dag: winnaar fotowedstrijd 9<br />

Wereldvrouwen: zijn wij dat ook 11<br />

Als de hemel groen is ... 13<br />

Wandeltweedaagse Kustpad 15<br />

Kort nieuws 17<br />

‘s Zomers zwalken 19<br />

Treq de <strong>zomer</strong> in 21<br />

Een verslavende Jump ervaring 23<br />

Trekken door het Poolse reuzengebergte 25<br />

Bestuur: na bijna 200 dagen 29<br />

<strong>Nivon</strong>Jong 30, 31<br />

Actie arrangement 32<br />

activiteiten en berichten<br />

Buiten Bewegen 10, 12<br />

Cultuur en Creatie 12, 14<br />

Treffen en Trips 14, 16<br />

Wandelen 16<br />

Wind en Water 16, 18<br />

Legeenlink 22, 24<br />

Accommodaties 26<br />

Vacatures, Colofon 28<br />

treq <strong>zomer</strong>reIzeN<br />

Twee weken lang geniet je<br />

van een landschap met een<br />

ongerepte ruigheid die je<br />

versteld doet staan.<br />

21<br />

kINd op kamp<br />

Het verandert je leven doordat<br />

het een waanzinnige ervaring<br />

is waar je altijd met weemoed<br />

aan zal terug denken.<br />

23<br />

vakaNtIehuIzeN<br />

buIteNlaNd: poleN<br />

Er zijn geen echt gevaarlijke<br />

stukken, soms is er wel een<br />

flinke klim.<br />

25<br />

toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong> 3


kamperen<br />

zonder<br />

karaoke<br />

Saar van der Linden (42) uit<br />

Loon op Zand<br />

kampeerterreIN hallse hull, hall<br />

‘Vrienden van ons vieren hun verjaardag vaak<br />

op het Hallse Hull in Eerbeek. Ze nodigen dan<br />

vrienden uit met en zonder kinderen. Ruimte<br />

genoeg hier. Bovendien wonen die vrienden<br />

verspreid door Oost- en Zuid-Nederland en<br />

dan ligt Hall aardig centraal. Het is altijd een<br />

heel ongedwongen feest zo op deze camping.<br />

Dit keer stonden we er met vijf tenten. We<br />

hebben ’s avonds gezellig samen gegeten en<br />

de volgende ochtend met z’n allen ontbeten.<br />

Voor alle kinderen hadden ze jongleerattri-<br />

buten meegenomen. Dus zij vermaakten<br />

zich ook, terwijl de volwassenen konden<br />

bijkletsen. Regent het? Geen probleem, want<br />

dan schuilen we onder de kapschuur op het<br />

kampeerterrein.’<br />

4 toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong><br />

Weg, eN toch oNlINe<br />

Wil je in je vakantie of als je een paar<br />

daagjes weg bent, toch je mail bijhouden?<br />

Geen nood. Bij steeds meer<br />

kampeerterreinen en natuurvriendenhuizen<br />

bestaat de mogelijkheid om gebruik<br />

te maken van draadloos internet.<br />

Kamperen en internetten kan samengaan<br />

op de Meenthe, de Gele Anemoon<br />

en het Hallse Hull. Maar ook in natuurvriendenhuizen<br />

is Wifi steeds vaker te<br />

gebruiken, bijvoorbeeld in het ABK-huis,<br />

Krikkenhaar, het Koos Vorrinkhuis en<br />

Eikhold. Vraag bij het reserveren naar<br />

de mogelijkheden.<br />

Lieke en Romke Lap uit Dronten en<br />

Marga van de Pod en Aart Folkers<br />

uit Bergschenhoek<br />

NatuurkampeerterreIN grutto,<br />

schIpluIdeN<br />

Bezoek aan kennissen was de aanleiding voor<br />

het kamperen op de Grutto. De familie haalde<br />

het adres van de Grutto uit het boekje van<br />

de stichting Natuurkampeerterreinen, dat<br />

Romke bij schoonouders in Dronten zag. ‘We<br />

gingen de polder achter het terrein in over<br />

een plank over een sloot. Maar toen mama<br />

ging, knakte de plank’, vertelt Harmke over<br />

het avontuur. Lieke wijst op de natte broekspijp<br />

van de spijkerbroek, die te drogen hangt.<br />

Ook was er nog een splinter, ‘maar dankzij de<br />

EHBO-doos hebben we die er netjes uit weten<br />

te halen. En morgen gaan we Delft bekijken.’<br />

‘We hebben de Grutto uit het “Groene Boekje”.<br />

Het is verrassend, zo in de polder met de<br />

steden in de omgeving. We gaan regelmatig<br />

naar de Veluwe met Pasen, maar dat doen we<br />

niet meer, dat is veel te druk. Hier is het heerlijk<br />

rustig.’ Even later verrijden Marga en Aart<br />

hun kampeerwagen iets vanaf de vuurplaats<br />

op verzoek van de kinderen Lap, die op de<br />

vuurplaats een vuurtje gaan stoken.


Jan (52) uit Almelo<br />

NatuurkampeerterreIN<br />

de meeNthe, NoordWolde<br />

‘Ideaal dat draadloos internet hier. Als de<br />

kinderen vakantie hebben, maar ik moet werken,<br />

kunnen we toch samen zijn. Zij trekken<br />

er overdag op uit en ik werk vanaf mijn laptop<br />

hier op de camping. Dat is wel een groot voordeel<br />

van e-mailverkeer en mobiele telefoons:<br />

je kunt je kantoor gewoon mee verhuizen.<br />

’s Avonds eten we samen en gaan we vaak<br />

nog iets leuks doen in de omgeving: kanoën,<br />

fietsen door het Drents Friese Wold, kijken<br />

of we nog bijzondere vogels tegenkomen.<br />

Op deze manier heb ik ook nog een beetje<br />

vakantiegevoel en hebben de kinderen nog<br />

wat langer vakantie.’<br />

Harriet Boven (55) uit Duiven<br />

kampeerterreIN morgeNrood,<br />

oIsterWIjk<br />

‘Regelmatig loop ik met m’n zus of een<br />

vriendin een stuk van een langeafstandwandelpad.<br />

Onlangs liepen we een etappe van het<br />

Brabants Vennenpad en hebben we ons tentje<br />

neergezet op kampeerterrein Morgenrood. Als<br />

we de mooiste trajecten gelopen hebben, nemen<br />

we weer een ander wandelpad. En ja, elke<br />

keer gaat ons tentje mee in de rugzak. Zwaar?<br />

Nee, helemaal niet. Iedereen die dat wil en een<br />

redelijke conditie bezit, kan rugzakwandelen:<br />

een mens kan zo eenvóúdig leven!<br />

Het mooiste van dit terrein is dat je zo weer<br />

op de route bent. En bovendien: ’s avonds kun<br />

je nog makkelijk een ommetje maken naar de<br />

prachtige vennen en heidevelden die achter<br />

de camping liggen. Eigenlijk geldt voor alle<br />

<strong>Nivon</strong>-kampeerterreinen: ze liggen in of bij<br />

fantastische natuurgebieden. Ondertussen<br />

hebben we al heel wat afgewandeld met de<br />

tent op onze rug: het Maarten van Rossumpad,<br />

Veluwezwerfpad, Twentepad …’<br />

Jeroen Sep (41) uit Amsterdam<br />

famIlIecampINg de gele<br />

aNemooN, WIjlre<br />

‘We hebben heerlijk gekampeerd op De<br />

Gele Anemoon in een gemoedelijke sfeer.<br />

Echt een mooi plekje. Je zit daar fantastisch<br />

in het Geuldal. Vanaf de camping<br />

gewandeld door het omliggende heuvellandschap<br />

met prachtige uitzichten.’<br />

De natuurkampeerterreinen van het<br />

<strong>Nivon</strong> liggen in natuurgebieden: duinen,<br />

bossen, polder, aan het water. De voorzieningen<br />

hebben de luxe van eenvoud,<br />

met warme douches, speeltoestellen en<br />

op de meeste terreinen elektriciteit. U<br />

mag er maximaal vier weken achtereen<br />

staan met de tent, caravan of camper.<br />

Het zwembad, seizoensplaatsen, de<br />

karaoke en de kampwinkel vindt u<br />

hier niet. Wel natuur, rust en ruimte.<br />

Kampeerders zijn welkom van april<br />

tot oktober.<br />

Onze familiecampings Gele Anemoon,<br />

Banjaert, Morgenrood, Hallse Hull en<br />

Hoogkamer hebben seizoensplaatsen.<br />

Morgenrood en Hallse Hull hebben<br />

daarnaast ook een natuurkampeerveld,<br />

op een rustiger deel van het terrein. Bij<br />

enkele huizen kunnen trekkerstentjes<br />

staan.<br />

kijk op www.nivon.nl/accommodaties/<br />

terreinen.asp voor meer info over de<br />

verschillende terreinen.<br />

toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong> 5


telling op trekvogelpad<br />

‘vogels beleven<br />

en zien’<br />

Trekvogels helpen beschermen. Dat is de insteek van de telling op 3 en 4 oktober die de jubilerende<br />

Vogelbescherming Nederland (110 jaar) in samenwerking met het <strong>Nivon</strong> houdt op het Trekvogelpad.<br />

Tekst: Jolanda Denekamp<br />

Tien jaar geleden sloegen Vogelbescherming<br />

Nederland (100 jaar)<br />

en het <strong>Nivon</strong> (75 jaar) de handen al<br />

ineen met als prachtig resultaat het<br />

Trekvogelpad. Het langeafstandwandelpad<br />

(LAW) voert door zes schitterende vogelgebieden.<br />

Dat de 380 kilometer lange route van<br />

Bergen aan Zee tot Enschede aanslaat bij<br />

wandelaars, blijkt ook wel uit het predikaat<br />

“mooiste wandelpad van de wereld”, dat<br />

lezers van het buitentijdschrift Op Pad in 2008<br />

aan het pad gaven.<br />

De actie op 3 en 4 oktober <strong>2009</strong> sluit aan bij<br />

de campagne ‘Born to Travel’ die Vogelbescherming<br />

Nederland is gestart om aandacht<br />

te vragen voor trekvogels en de problemen<br />

die ze onderweg tegenkomen (zie ook de<br />

kaders elders op deze pagina). Het lijkt zo<br />

vanzelfsprekend: miljoenen vogels die gaan<br />

en komen. En, ze leggen enorme afstanden<br />

af, ook al wegen ze soms maar een paar<br />

gram. Zo trekt een boerenzwaluw bijvoorbeeld<br />

twee keer per jaar tot wel tienduizend<br />

kilometer van Europa naar Zuidelijk Afrika.<br />

Over de vogeltrek is overigens veel nog niet<br />

bekend: de dieren nemen vaste routes, ook<br />

wel ‘flyways’ genoemd, maar hoe ze weten<br />

welk traject ze moeten nemen en wanneer,<br />

is tot nu toe nog altijd onduidelijk.<br />

Tellingen laten steeds duidelijker zien dat<br />

veel soorten trekvogels door toedoen van<br />

de mens rap in aantal achteruit gaan. Ook<br />

in Nederland, stelt Fred Wouters, directeur<br />

van Vogelbescherming Nederland. Op<br />

de zogenoemde internationale Rode Lijst<br />

waarop dieren worden vermeld die met<br />

6 toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong><br />

uitsterven worden bedreigd, staan 78 soorten<br />

Nederlandse broedvogels. ‘En dat zijn er 78<br />

te veel’, aldus Wouters. ‘De dieren worden<br />

vooral bedreigd door menselijk ingrijpen<br />

in de natuur’. Van die 78 zijn er 38 langeafstandtrekkers:<br />

vogels die van Europa naar<br />

Midden- en Zuidelijk Afrika trekken, zoals de<br />

boerenzwaluw.<br />

koekoek<br />

Van de 119 vogelsoorten die vanuit Europa<br />

naar Midden- en zuidelijk Afrika trekken is<br />

40 procent de afgelopen dertig jaar sterk in<br />

aantal achteruit gegaan. Daarbij gaat het om<br />

een groot aantal soorten als <strong>zomer</strong>tortel,<br />

koekoek, boerenzwaluw, draaihals, tapuit en<br />

grauwe vliegenvanger die voorheen algemeen<br />

in Europa voorkwamen. Voor roofvogels is de<br />

situatie nog erger volgens Vogelbescherming<br />

Nederland. Meer dan de helft van de soorten<br />

roofvogels die tussen Europa en Afrika trekken<br />

is wereldwijd bedreigd, zoals onder andere<br />

kleine torenvalk, roodpootvalk en bastaard-<br />

arend. Van de trekkende steltlopers en water-<br />

vogels in de regio gaat 42 procent in aantal<br />

achteruit, waaronder grutto en witoogeend.<br />

Het gaat weer goed met de ooievaar in Nederland. Foto: Martin Hierck


Directeur Vogelbescherming Nederland Fred Wouters. Foto: Vogelbescherming<br />

bedreIgINgeN<br />

Te intensieve landbouw in Europa maakt dat<br />

vogels hun leefgebied verliezen. Ook bebouwing,<br />

het droogleggen van moerassen en<br />

intensieve visserij bedreigen cruciale natuurgebieden,<br />

zoals getijdegebieden en andere<br />

wetlands. Watervogels als eenden, steltlopers<br />

en reigers zijn afhankelijk van deze gebieden:<br />

voor overwintering, voor voedsel onderweg,<br />

om te broeden. Ook door jacht in het mediterrane<br />

gebied sneuvelen jaarlijks nog steeds<br />

miljoenen trekvogels. Hoogspanningsleidingen<br />

en windmolens zijn obstakels in trekrou-<br />

mode<br />

De Vogelbescherming werd op 13 maart<br />

1899 opgericht. Directe aanleiding was de<br />

verontwaardiging over de moord op vogels<br />

voor de mode. Sterns werden gebruikt voor<br />

het opsieren van dameshoedjes. In 1912<br />

werd de vogelwet gemaakt, die in 1936 werd<br />

aangescherpt. Nederland had daarmee de<br />

beste natuurbeschermingswetgeving van<br />

Europa. Na de Tweede Wereldoorlog volgden<br />

nog meer successen. Door de inspanningen<br />

van Vogelbescherming is de ooievaar weer<br />

teruggekeerd in ons landschap en gaat het<br />

weer goed met de lepelaar en ijsvogel.<br />

De vereniging is naar eigen zeggen de oudste<br />

natuurbeschermingsorganisatie van Nederland.<br />

In haar 110-jarig bestaan heeft Vogelbescherming<br />

veel succes voor bedreigde<br />

tes van grote groepen roofvogels, ooievaars<br />

en kraanvogels. Door botsingen sterven veel<br />

vogels. Klimaatverandering vormt een extra<br />

bedreiging voor veel soorten trekvogels.<br />

Leefgebieden dreigen te verdwijnen en de<br />

beschikbaarheid van voedsel verandert.<br />

Directeur Vogelbescherming Wouters: ‘De<br />

belangrijkste bedreigingen voor trekvogels<br />

in Nederland zijn het verdwijnen van hun<br />

leefgebieden, verstoring door de mens door<br />

bijvoorbeeld de jacht en het door klimaatverandering<br />

onvoldoende voorhanden zijn<br />

vogels geboekt, in Nederland en wereldwijd.<br />

Om trekvogels te kunnen helpen is internationale<br />

bescherming, en dus samenwerking,<br />

cruciaal. Veel Nederlanders kennen de<br />

Vogelbescherming van de jaarlijkse Nationale<br />

Tuinvogeltelling en het Vogelfestival.<br />

De laatste twee decennia richt Vogelbescherming<br />

zich vooral op de bescherming en<br />

verbetering van de leefgebieden van vogels,<br />

waardoor grote groepen vogels van dat werk<br />

kunnen profiteren. Dankzij aanhoudende druk<br />

van Vogelbescherming zijn er in Nederland<br />

in de jaren negentig bijna tachtig gebieden<br />

onder de Europese vogelrichtlijn aangewezen;<br />

gebieden waar vogels beter beschermd<br />

worden. Ook de meer recent aangewezen<br />

van voedsel op het juiste moment.’ Zo komen<br />

rupsen in Nederland te vroeg uit voor de<br />

jongen van de in Afrika overwinterende bonte<br />

vliegenvanger.<br />

krooN<br />

Het ziet er niet rooskleurig uit voor de trekvogels,<br />

maar het is gelukkig niet alleen kommer<br />

en kwel. Een succesverhaal is de ooievaar.<br />

Wouters spreekt zelfs van een ‘kroon’ op het<br />

werk van de Vogelbescherming. ‘In 1969 telde<br />

Nederland nog slechts een enkele ooievaar,<br />

nu is het dier weer helemaal terug dankzij<br />

Europese Natura 2000-gebieden moeten<br />

zorgen voor extra bescherming met als<br />

belangrijk middel: lobbyen in politiek<br />

Den Haag en Brussel. Vogelbescherming<br />

Nederland vindt echter wel dat het<br />

Natura 2000-beleid beter en ambitieuzer<br />

moet worden uitgevoerd.<br />

toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong> 7


Lepelaar<br />

vogeleN op het trekvogelpad<br />

Vliegt daar een lepelaar, zwarte stern of grauwe klauwier? De Vogelbescherming en het<br />

<strong>Nivon</strong> hebben de handen ineengeslagen en houden in het weekend van 3 en 4 oktober<br />

een Trekvogeltelweekend. Onder leiding van deskundigen van Vogelbescherming<br />

Nederland, kunnen trekvogels worden geteld op zestig vogeltelposten langs het langeafstandswandelpad<br />

het Trekvogelpad. Vroege vogelaars kunnen al bij zonsopkomst<br />

op pad. De unieke lint-telling wordt uitgevoerd tussen Bergen aan Zee en Enschede<br />

(380 km). Langs het Trekvogelpad staan vijf natuurvriendenhuizen: het Zeehuis, het<br />

Koos Vorrinkhuis, de Bosbeek, het ABK-huis en Den Broam. Rond welke huizen posten<br />

worden ingericht, wordt gepubliceerd in de volgende <strong>Toorts</strong> en op de website.<br />

Aanleiding voor de gezamenlijke activiteit zijn de jubilea van zowel het Trekvogelpad<br />

(10 jaar) als Vogelbescherming Nederland (110 jaar). Vogelbescherming vraagt met de<br />

actie tevens aandacht voor de campagne ‘Born to Travel’, de internationale campagne<br />

van BirdLife International ter bescherming van trekroutes van vogels van Siberië tot<br />

Afrika. Om trekvogels te kunnen beschermen, is het belangrijk om te weten hoe het<br />

met ze gaat. En dat kan door middel van tellen.<br />

Hoe kun je meedoen? Loop alleen of met je team het Trekvogelpad. Je kunt nu al<br />

beginnen. Ga de uitdaging aan, want als vogels duizenden kilometers kunnen vliegen,<br />

kun je als wandelaar wel een aantal kilometers lopen. Houd de websites www.nivon.nl<br />

en www.vogelbescherming.nl in de gaten voor meer nieuws.<br />

beschermende maatregelen en kunnen we<br />

ons richten op het in stand houden van de<br />

biotoop van de ooievaar.’ Wouters noemt<br />

daarnaast het voorbeeld van de zilverreiger<br />

die, in tegenstelling tot de ooievaar, helemaal<br />

op eigen kracht is teruggekeerd in Nederland,<br />

omdat de gebieden waar hij foerageert en<br />

leeft sterk verbeterd zijn.<br />

symbolIsch<br />

Terug naar de gezamenlijke actie op het<br />

wandelpad. ‘De telling op het Trekvogelpad<br />

in oktober is symbolisch: de wandelaar trekt<br />

van gebied naar gebied en dat doen trekvogels<br />

ook’, vergelijkt directeur Wouters. ‘Die<br />

vogeltrek beleven op het pad, is belangrijk. Ik<br />

hoop dan ook dat er veel mensen meedoen.’<br />

8 toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong><br />

Hij onderstreept het belang van wandelpaden<br />

door vogelgebieden. ‘Het is fantastisch als<br />

mensen kunnen genieten van vogels, daarom<br />

is het ook goed als wandelpaden die gebieden<br />

aandoen. Ik zeg aandoen want de vogels<br />

moeten er geen schade van ondervinden.<br />

Met paden dwars door vogelgebieden moet<br />

je uitkijken, maar een hek eromheen zetten<br />

hoeft niet. Het gaat om het beleven en zien.<br />

Het is niet noodzakelijk dat mensen door de<br />

terreinen heen struinen, zeker niet tijdens de<br />

broedtijd.’<br />

Een vogelaar is Wouters zeker. Een wandelaar<br />

ook wel, en ofschoon hij het Trekvogelpad<br />

kent, is het er tot dusver nog niet van<br />

gekomen om etappes van het beroemde pad<br />

te lopen. ‘Ik ben geen fanatieke wandelaar. In<br />

de <strong>zomer</strong>vakantie die ik doorbreng in warme,<br />

zonnige gebieden zoals de Franse Alpen of<br />

Pyreneeën, ga ik om de dag wandelen. Buiten<br />

die vakantie komt het er eigenlijk niet van om<br />

langeafstandwandelingen te maken, wegens<br />

een tekort aan vrije tijd.’<br />

Wouters favoriete vogelgebied in Nederland:<br />

‘De Waddenzee. Vanwege de dynamiek, de<br />

stuivende eilanden, het getij. Het is het enige<br />

ruige, ongerepte natuurgebied in Nederland.<br />

En dat in zo’n dichtbevolkt land!’ Zijn favoriete<br />

vogel is de kraanvogel. ‘Een gracieuze vogel<br />

met een mooi geluid, een mooie balts. Ik ben<br />

wel eens in begin oktober naar het eiland<br />

Rügen geweest. Daar verzamelen zich dan<br />

zo’n 50.000 kraanvogels om vervolgens verder<br />

te vliegen. Fascinerend, een moment om<br />

kippenvel van te krijgen.’<br />

Vogels spotten is voor natuurliefhebber<br />

Wouters bijna een automatisme, in binnen-<br />

en buitenland. Dat geldt zeker niet voor<br />

iedereen. ‘Onbekend maakt onbemind:<br />

mensen kijken wel naar vogels maar zien<br />

ze vaak niet. Als je werkelijk vogels ziet,<br />

gaat er een wereld voor je open. Je gaat je<br />

omgeving anders beleven en ontdekt veel’,<br />

klinkt het stellig.<br />

Wat komt er het eerst bij u op bij het woord:<br />

Vogelaars: ‘Bevlogenheid en passie, een<br />

aparte categorie mensen. Zonder vogelaars<br />

geen Vogelbescherming. Zij vormen een<br />

belangrijk deel van het vrijwilligersnetwerk.’<br />

Vogeltrek: ‘Indrukwekkend, een wonderlijk<br />

verschijnsel dat nog altijd onverklaard is’<br />

Bescherming: ‘Bittere noodzaak. Zonder<br />

Vogelbescherming zou het er veel beroerder<br />

hebben voorgestaan met de vogelstand in<br />

Nederland. Zonder bescherming zouden we<br />

de diversiteit aan vogels kwijt raken.’<br />

Recreatie: ‘Genieten van de natuur en er<br />

zuinig op zijn, er samen op uit trekken.’<br />

Mus: ‘Ik kan ontzettend genieten van een<br />

mus, heb drie mussennesten onder de<br />

dakpannen van mijn huis en daar ben ik<br />

trots op.’ •<br />

Een boerenzwaluw legt jaarlijks tienduizenden kilometers af.<br />

Foto: Martin Hierck


ont-moeten<br />

De gelukkige winnaar van de <strong>Nivon</strong> open dag fotowedstrijd van<br />

19 april is Tineke Jansen uit Renkum. De foto laat een mooi<br />

beeld zien van “ont-moeten”; de persoon op de foto heeft de<br />

kans om de nordic walking stokken te pakken maar besluit even<br />

heerlijk in de zon te gaan liggen, in afwachting van andere nordic<br />

kunstig en kundig<br />

De Open Dag van het <strong>Nivon</strong> op 19 april was vrolijk, actief,<br />

informatief, gezellig en leerzaam, dankzij de inzet van alle<br />

vrijwilligers. De natuurvriendenhuizen Banjaert, Morgenrood,<br />

walkers. Of is het meer “na gedane arbeid is het goed rusten”?<br />

De foto werd gemaakt bij Natuurvriendenhuis de Bosbeek in<br />

Bennekom. Tineke wint een overnachting in een van de Natuurvriendenhuizen<br />

van het <strong>Nivon</strong>.<br />

De Bosbeek en het Hunehuis ontvingen honderden mensen.<br />

Hieronder een impressie van deze prachtige dag.<br />

toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong> 9


www.nivon.nl/activiteiten<br />

buIteN beWegeN<br />

FieTSeN LANgS De LAHN 50 +<br />

14 t/m 21 jun, MF 19, Duitsland<br />

prijs € 687; (niet-lid € 712), verzorgd<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350725<br />

Stroomafwaarts (240 km, ca. 40 km p.d.) op<br />

je eigen fiets langs burchten en kastelen.<br />

Bus als bezemwagen en bagagevervoer.<br />

Incl. half pension, bus.<br />

FieTSeN MeT HeNNy eN HeNDRiNA<br />

21 t/m 26 jun, Hunehuis Havelte<br />

prijs € 236 (niet-lid € 295) verzorgd<br />

info www.hunehuis.nl/ 06-25393116<br />

Ontdek op de fiets hoe bekoorlijk en opwindend<br />

het Drentse landschap kan zijn, dat<br />

charmante en romantische deel van Nederland.<br />

Hendrina en Henny kennen de streek op<br />

hun duimpje. Info programma 0528-278126.<br />

gReNSoVeRScHRiJDeNDe FieTSTocHTeN<br />

22 t/m 26 jun, Den Broam<br />

prijs € 160 (niet-lid € 175), verzorgd<br />

info 053-4778625 /<br />

johan.damvel@kpn-officedsl.nl<br />

Fietsen (40 – 45 km p.d.) langs de allermooiste<br />

plekjes in Twente en langs weerszijden van de<br />

grens met Duitsland o.l.v. een ervaren gids.<br />

WANDeLeN eN VAReN, ZuiDeRZee<br />

11 t/m 17 juli, cW917, christina<br />

prijs € 389, volpension<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350700<br />

Wandelen (15 – 18 km p.d.) door prachtige<br />

natuurgebieden, verblijf op varend pension<br />

Christina. Langs de voormalige Zuiderzee<br />

en de Oostervaardersplassen, Spakenburg,<br />

Nijkerk en Harderwijk. Een dagje varen i.p.v.<br />

lopen kan natuurlijk ook.<br />

geZiNSTRekkiNg BeSkiDeN**<br />

13 t/m 25 jul, cZ907, Polen<br />

prijs € 1050 (niet-lid € 1075), verzorgd<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350700<br />

Stoere kids (7 t/m 13 jr) trekken de bergen<br />

in met (groot)ouders. Dagafstanden van<br />

ca. 12 km met stevig stijgen en dalen.<br />

Incl. bagagevervoer en verzorging.<br />

Info Aat Smits 071-5227079.<br />

WANDeLTRek BeRg-Zee ciLeNTo**<br />

21 jul t/m 1 aug, cZ909, Napels italië<br />

prijs € 1.125 (niet-lid € 1.150) verzorgd<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350700<br />

Met een gids door natuurpark Cilento, over de<br />

Apenijnnen en langs de kust. Incl. volpension,<br />

bagagevervoer, NL begeleiding, excl. aan-/<br />

afreis. Info Karina van der Meer 071-5125343.<br />

FieTSeN eN VAReN LANgS De MAAS<br />

25 t/m 31 jul, cW918, Amsterdam-Maastricht<br />

prijs € 415 (niet-lid € 440)<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350700<br />

Nederland Water- en Fietsland. Je overnacht<br />

10 toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong><br />

aan boord van de Christina, een voormalig<br />

vrachtschip. Picknicken onderweg met een<br />

goed gevuld lunchpakket.<br />

Info www.intersail.nl / 0515-426362.<br />

ZoMeRRecReATieWekeN<br />

25 jul t/m 15 aug, Natuurvriendenhuis ABk &<br />

familiecamping Het Hallse Hull, Hall<br />

prijs en info bij de receptie/ 06-49829797<br />

Zomerrecreatie-activiteiten voor kampeer- en<br />

logeergasten zoals kindertheater, poppenkast,<br />

sport en spel en creativiteit. Voor volwassenen<br />

“kun je nog zingen, zing dan mee!”<br />

WANDeLTRek DooR HeT VeRLoReN LAND**<br />

25 jul t/m 1 aug, Sudetenland Tsjechië<br />

prijs € 325 (niet-lid € 350), L&o<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350700<br />

U maakt kennis met het voormalige Silezië<br />

en Sudetenland en u zult op allerlei wijze<br />

herinnerd worden aan dit stukje Europees<br />

verleden. Wandelervaring gewenst.<br />

Incl. logies, ontbijt, gids, bagagevervoer.<br />

Info bertenmien@hetnet.nl.<br />

Foto: Ria Snoek<br />

FieTSeN eN VAReN LANgS De MAAS<br />

1 t/m 7 aug cW919, Maastricht-Amsterdam<br />

prijs € 415 (niet-lid € 440), vol pension<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350700<br />

De Maasroute, langs rivier en weide, prachtige<br />

natuur en uiterwaarden. Rozen en ruïnes,<br />

waar natuur afgewisseld wordt met leuke<br />

plaatsen als Heusden, Mook, Roermond en<br />

Maastricht. Info www.intersail.nl/<br />

0515-426362.<br />

WANDeLexPeDiTie kARPATeN**<br />

1 t/m 14 aug, cZ910, oekraine<br />

prijs € 1.100 (niet-lid € 1.125) halfpension<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350700<br />

Met een gids/tolk wandelen en genieten van<br />

de architectuur in Lvov, de natuur in de<br />

Karpaten met aandacht voor de lokale<br />

bevolking. Incl. reis, halfpension, entree.<br />

Info Pieter Steenbergen 073-6892964/<br />

p.steenbergen5@kpnplanet.nl<br />

MiDWeek iN ’T VeeN<br />

10 t/m 14 aug, Allardsoog<br />

prijs € 120 (niet-lid € 145) voor kinderen<br />

info allardsoog@nivon.nl<br />

We gaan het Veen in rondom ons huis en iets<br />

verder. Met een gids van ‘t Fryske Gea door<br />

het Mandefjield en vele andere activiteiten.<br />

iNDiViDueLe WANDeLVAkANTie WALeS<br />

aug/ sep, Wales<br />

prijs €80 (niet-lid € 100), zelfverzorging<br />

info 0481-354308/bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

Wandelen, klimmen, kanoën of bergtochten.<br />

Alles is mogelijk vanuit de verbouwde oude watermolen<br />

in Corwen, nabij het nationale park<br />

Snowdonia. Natuurlijk staat de hoogste berg<br />

van Wales op het programma. Prijs p.p.p.w.<br />

Min. 8 pers. en afhankelijk van periode.<br />

TANDeMVooRRiJDeRS geZocHT<br />

22 t/m 29 aug, Banjaert Wijk aan Zee<br />

prijs kosten voor eigen rekening<br />

info 072-5714080 / henk@battem.info<br />

Blindenfreizeiten is op zoek naar mensen<br />

die een groep blinden en slechtzienden een<br />

heerlijke vakantie wil bezorgen door met hen<br />

mee te fietsen op de tandem<br />

WANDeL4DAAgSe VeLuWe<br />

23 t/m 28 aug, Bosbeek Bennekom<br />

prijs € 220 (niet-lid € 245), verzorgd<br />

info bosbeek@nivon.nl/ 06-19466660 (17-19u)<br />

Pak de fiets en rijdt lang bloeiende heide. Begeleide<br />

tochten van ca. 50 km per dag. Of kom<br />

naar het Trekvogelpad en het Van Rossumpad<br />

om te wandelen. Incl. verzorging. Volpension.<br />

FieTSeN LANgS De eLBe<br />

23 t/m 30 aug, MF 20, Duitsland<br />

prijs € 682 (niet-lid € 705) verzorgd<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350725<br />

We gaan stroomaf op onze eigen fiets 260 km<br />

van Dresden tot Wittenberg. De bus blijft erbij<br />

voor bagagevervoer. Het verblijf is op tweepersoons<br />

kamers. Incl. volpension, bus.<br />

TRekTocHT BeSkiDeN eN kRAkAu**<br />

4 t/m 17 sep, cZ912, Polen (1500m)<br />

prijs € 1.000 (niet-lid € 1.025 ), volpension<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350700<br />

Met Marijke en Cor den Heijer naar Polen<br />

en daar met een gids de bergen in. Tot 15<br />

km met veel stijgen en dalen langs natuurvriendenhuizen<br />

en veel natuur en cultuur.<br />

Incl. treinreis, bagagevervoer, volpension<br />

en verblijf in Krakau. Info 071-5411767 /<br />

cm.denheijer@wanadoo.nl.<br />

kANoëN iN De cuRieuZe koP<br />

7 t/m 9 sep, Hunehuis Havelte<br />

Prijs gratis bij verblijf<br />

info www.hunehuis.nl/06-25393116<br />

Per kano van de Kop van Overijssel genieten<br />

van(af) het water en zijn vele facetten. Zo<br />

komt u via afgelegen slootjes in stille uithoeken<br />

voor de fietser en de wandelaar.<br />

NATuuR MeT De BoSWAcHTeR<br />

7 t/m 11 sep, Den Broam, Buurse<br />

prijs € 160 (niet-lid € 175), verzorgd<br />

info 053-4778625/ denbroam@nivon.nl<br />

Samen met Natuurmonumenten en Den<br />

Broam naar het Witteveen, Buurserveen en<br />

andere groene parels. Incl. entrees.<br />

lees verder op pagina 12 >>


Wereldvrouwen,<br />

zijn wij dat ook?<br />

De vrouwencursusweken bestaan al 61 jaar. Dit jaar worden ze gehouden in<br />

het Hunehuis in Havelte en hebben als thema: Wereldvrouwen.<br />

vrouWeNcursusWekeN:<br />

WereldvrouWeN<br />

In <strong>2009</strong> zijn er twee vrouwencursusweken:<br />

Week 1 van maandag 2 t/m vrijdag 6 november<br />

Week 2 van maandag 9 t/m vrijdag 13 november.<br />

Prijs: € 180, niet-lid € 215.<br />

Voor informatie en aanmelding kunt u bellen of e-mailen met Irene Hengeveld<br />

of Wanda Freriks: (020) 6945238, (023) 5633102, i.hengeveld5@upcmail.nl of<br />

wandafreriks@hetnet.nl.<br />

Voorheen waren er drie vrouwencursusweken,<br />

nu zijn het er twee.. Er komen per<br />

week meer dan 40 vrouwen op af.<br />

‘De deelnemers komen vaak elk jaar<br />

weer terug. De leeftijden lopen uiteen van 50 tot<br />

boven de 90.’<br />

leveN IN roemeNïe<br />

Het leven van vrouwen in het “veilige” westerse<br />

Nederland is zo anders dan het leven van vele<br />

vrouwen in de rest van de wereld. Niets is zo bepalend<br />

als waar je wiegje heeft gestaan. Wat zijn de<br />

verschillen, de overeenkomsten met al die andere<br />

culturen. Wat zijn de rollen van al die vrouwen en<br />

hun relaties hierin. En vooral wat kunnen wij van<br />

elkaar leren. Tijdens de vrouwenweken worden<br />

lezingen gehouden en gesprekken gevoerd over en<br />

met vrouwen uit andere landen en culturen. Wanda<br />

Freriks licht alvast een tipje van de sluier op: ‘Een<br />

van oorsprong Roemeense vrouw zal vertellen over<br />

haar leven in Roemenië. En een hoogleraar zal een<br />

inleiding geven over het leven van tweede generatie<br />

Marokkaanse vrouwen in Nederland.<br />

mexIcaaNse daNs<br />

De uitgenodigde gasten vertellen hun levensverhalen,<br />

maar de deelnemers delen ook hun eigen<br />

verhalen. Iedereen krijgt de kans om iets over haar<br />

eigen wereldervaring te vertellen of te laten zien.<br />

Wanda: ‘Misschien vertelt iemand iets over een<br />

ontmoeting met buitenlandse buurvrouw of over<br />

een bijzondere belevenis op een reis. Ook kunnen er<br />

foto’s meegebracht worden.’<br />

Maar er staat meer op het programma dan luisteren<br />

en praten. ‘Er zit ook altijd een muziekonderdeel<br />

in,’ zegt Wanda. ‘We gaan zingen, we zijn<br />

creatief en we leren Mexicaanse en Argentijnse<br />

dans.’ De busexcursie gaat dit jaar naar Zwolle.<br />

Waar we naar toe gaan is een verrassing. Wanda:<br />

‘Het worden zeker gezellige en actieve dagen!’ •<br />

toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong> 11


www.nivon.nl/activiteiten<br />

Foto: Ria Snoek<br />

iNDiViDueLe WANDeLVAkANTie ALLgAu<br />

13 t/m 20 sep, Duitsland/ oostenrijk<br />

prijs € 250 (niet-lid €290), halfpension<br />

info 0481-354308/bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

De basis is natuurvriendenhuis Freibergsee<br />

in Oberstdorf. Het individuele houdt in dat je vrij<br />

bent om te doen waar je zin in hebt. De praktijk<br />

is dat je vaak met anderen tochtjes maakt.<br />

HuTTeNTRekTocHT ALLgAueR ALPeN 30+<br />

13 t/m 20 sep, Duitsland/ oostenrijk<br />

prijs € 235 (niet-lid € 275), half pension<br />

info 06-51349541/bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

Klettersteigtocht langs diverse berghutten<br />

aan de Heilbronner Hoheweg. Deze tocht is<br />

behoorlijk zwaar en een goede konditie is<br />

vereist. Een basiscursus bergsport en bergsportverzekering<br />

(NKBV) zijn verplicht.<br />

HuTTeNTRekTocHT ALLgAueR ALPeN 50+<br />

13 t/m 20 sep, Duitsland/ oostenrijk<br />

prijs € 235 (niet-lid € 275), half pension<br />

info 0481-354308/bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

Klettersteigtocht langs diverse berghutten<br />

aan de Heilbronner Hoheweg. Deze tocht is<br />

behoorlijk zwaar en een goede konditie is<br />

vereist. Een basiscursus bergsport en bergsportverzekering<br />

(NKBV) zijn verplicht.<br />

De 50+ route verschilt van de 30+ route.<br />

WANDeLTRekTocHT ceVeNNeN 18+***<br />

18 t/m 27 sept, cZ913, Frankrijk<br />

prijs € 700 (niet-lid € 725), logies<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350700<br />

Een kleurrijke herfstwandeling (max 20 km<br />

per dag) met rugzakken langs zonnige weides,<br />

klaterende beken en rotsige paadjes van gîte<br />

naar gîte. Incl trein, logies, maaltijden.<br />

WANDeLTWeeDAAgSe BANJAeRT<br />

20 tot 24 sep, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

prijs € 40 (niet-lid € 55), verzorgd<br />

info 06-57846034/banjaert@nivon.nl<br />

De wandeltweedaagse van Castricum naar<br />

Santpoort-Noord (zie pag. 15 in deze <strong>Toorts</strong>)<br />

wordt tussen 20 en 24 september aangeboden<br />

met volledige verzorging. Wie op een van die<br />

dagen aankomt krijgt een overnachting, diner,<br />

ontbijt, lunchpakket en wandelroute.<br />

12 toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong><br />

DuiN- eN STRANDWANDeLVieRDAAgSe<br />

21 t/m 24 sep, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

prijs € 115 (niet-lid € 135), verzorgd<br />

info 06-57846034/ banjaert@nivon.nl<br />

Wandel 2 x lang en 2 x kort met Marijke<br />

en Cor den Heijer (071-5411767). Met goede<br />

middagstops en gezellige maaltijden. Volpension<br />

incl koffie/thee.<br />

gPS- cuRSuS ScHATZoekeN<br />

7 en 11 okt, Arnhem en kootwijkerzand<br />

prijs € 35 (niet-lid € 50), incl. huur gps, excl.<br />

reiskosten<br />

info 0481-354308/bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

Geocachers leggen sinds acht jaar op de<br />

vreemdste plekken kistjes neer met een<br />

onbekende inhoud. Dagelijks gaan duizenden<br />

mensen hiernaar op zoek. Zij doen mee aan<br />

het internationale spel van schatzoeken met<br />

GPS-ontvangers.<br />

TWee oF DRieDAAgSe ‘VuuRScHe<br />

VeRRASSeND’<br />

26 t/m 29 okt, Vorrinkhuis Lage Vuursche<br />

prijs 2d € 45 (niet-lid € 55), 3d € 80<br />

(niet-lid € 100), verzorgd<br />

info 0347-328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Naar keuze verblijf van 2 of 3 dagen, met als<br />

uiterste nacht 29 oktober. Alleen of samen<br />

met anderen op pad. Kies je eigen weg dwars<br />

door de bossen, ongebonden genieten en<br />

ontspannen. Incl. logies, verzorging, routes.<br />

Info arrangement: 035-6019040/<br />

arrangementenkvh@casema.nl.<br />

WANDeL4DAAgSe VuuRScHe<br />

26 t/m 29 okt, Vorrinkhuis LageVuursche<br />

prijs nog niet bekend, verzorgd<br />

info 0347-328253/koosvorrink@nivon.nl<br />

In de gouden weken van de Herfst wandelen<br />

met Marijke en Cor den Heijer (071-5411767).<br />

Met vanouds stevige wandelingen door de<br />

mooiste bossen en goede maaltijden.<br />

cultuur & creatIe<br />

ScHiLDeRWeek LiMBuRg<br />

7 t/m 14 jun, eikhold Heerlen<br />

prijs € 325 all in<br />

info eikhold@nivon.nl/045-5424827<br />

ma-wo-vr van 20-21.30 uur<br />

Vakwerkboerderijen, kabbelende beekjes,<br />

glooiende heuvels en natuurlijk een heerlijk<br />

zonnetje aan een strakblauwe hemel.<br />

LAST MiNuTe gDANSk-SoPoT-gDyNiA<br />

12 t/m 21 jun, cZ 905, Polen<br />

prijs € 560 (niet-lid € 585) halfpension<br />

info www.nivonreizen.nl / 070-3902301<br />

(’s avonds)<br />

Cultuurreis naar de drielingstad Gdansk, Sopot<br />

en Gdynia. Met o.a. natuurpark Slowinski, het<br />

schiereiland Hel en kasteel Malbork. Incl. NL<br />

reisbeg, reis, halfpension en entree’s.<br />

WoRDT LANDHeeR VooR eeN DAg<br />

5 juli, eerbeek<br />

prijs gratis<br />

info 06-49829797 / abk@nivon.nl<br />

Een unieke mogelijkheid om te gast te zijn<br />

op zes verschillende landhuizen. Je kunt<br />

deze zondag gratis genieten van verhalenvertellers,<br />

middeleeuwse concerten, een<br />

valkenier, bezichtiging van de oude ijskelders,<br />

troubadours etc.<br />

iNSPiReReNDe MuSeuMReiS ZeeLAND<br />

10 t/m 16 jul, Zeeland<br />

prijs € 560 (niet-lid € 585) verzorgd<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350700/<br />

info@welzijn.nl/ 0570-563063<br />

Vakantie vieren in Zeeland dichtbij de<br />

Noordzee. Musea bezoeken in Middelburg,<br />

Domburg en Oostkapelle. “De kunst van het<br />

genieten is de kunst van het waarnemen” is<br />

een prachtig motto om mee op reis te gaan en<br />

deze Zeeuwse musea te ontdekken. Geheel<br />

verzorgd, excl. aan-afreis.<br />

ALS De HeMeL gRoeN iS... eN HeT gRAS<br />

BLAuW<br />

23 t/m 28 aug, Bosbeek Bennekom<br />

prijs € 168 (niet-lid € 210), zelfverzorging<br />

info bosbeek@nivon.nl/ 06-19466660 (17-19u)<br />

Ontspannen en midden in de prachtige natuur<br />

creatief schrijven. Verrassende oefeningen<br />

brengen voortdurend nieuwe ideeën voort.<br />

Met aandacht voor verhaaltechnieken en<br />

misschien wel een gezamenlijke soap...<br />

AquAReLLeReN oP De VeLuWe<br />

23 t/m 28 aug, Bosbeek Bennekom<br />

prijs € 173 (niet-lid € 213) logies<br />

info bosbeek@nivon.nl, 06-19466660 (17-19u)<br />

Beginners en gevorderden vergroten hier hun<br />

vaardigheid in de mooie natuur. De nadruk<br />

zal liggen op aquarel, waar transparantie,<br />

specifieke effecten en hulpmiddelen aan bod<br />

komen. Zelfverzorging.<br />

kuNST iN HeT ooSTeN<br />

30 aug t/m 4 sep, krikkenhaar Twente<br />

prijs € 250 (niet-lid € 265) all in<br />

info 0546-870188/ krikkenhaar@nivon.nl<br />

Geheel verzorgde “Kunst”week: we gaan<br />

kijken naar de glas-in-lood ramen van Tubbergen,<br />

een atelier en een beeldentuin. Lezingen<br />

over Chagall en Rembrandt, een pottenbakster<br />

en nog veel meer.<br />

SHAkeSPeARe éN DReNTHe<br />

31 aug t/m 4 sep, Hunehuis Havelte<br />

prijs € 202 (niet-lid € 237), dls verzorgd<br />

info www.hunehuis.nl/ 06-25393116<br />

Week met een bezoek aan de voorstelling in<br />

Diever van “een hoop gedoe om niets”. Onvervalste<br />

Lachspeare, met een kijkje achter de<br />

coulissen. Info programma 038-4550083.<br />

lees verder op pagina 14 >>


als de hemel groen is… en het gras blauw<br />

creatief schrijven<br />

in de bosbeek<br />

Tekst: chaja Zeegers<br />

Schrijf een recept voor een goed ochtendhumeur. Laat je fantasie de vrije<br />

loop bij een grappig krantenberichtje. of zet de wereld eens op zijn kop<br />

met: “Als de hemel blauw is en het gras groen dan…” in augustus heb je<br />

de kans om je schrijftalenten te (her)ontdekken in natuurvriendenhuis de<br />

Bosbeek in het gelderse Bennekom. Het accent ligt op creatief schrijven.<br />

Veel mensen vinden schrijven leuk,<br />

maar ervaren een drempel als<br />

ze het lang niet hebben gedaan.<br />

Meestal boren ze die ader vanzelf<br />

weer aan als ze eenmaal de pen ter hand<br />

nemen. Het gaat er vooral om de creativiteit<br />

wakker te maken met prikkelende oefenin-<br />

gen. En het is leuk om dat met elkaar te doen<br />

in een mooie omgeving. De natuur is bovendien<br />

een goede inspiratiebron.<br />

INteNsIever beleveN<br />

Els van Helden heeft al vaker schrijfweken<br />

begeleid in de Bosbeek. Schrijven intensi-<br />

meer cultuur & creatIe<br />

Kijk voor meer informatie over de onderstaande meerdaagse activiteiten op<br />

www.nivon.nl/agenda<br />

• Inspirerende museumreis Zeeland 10-7-<strong>2009</strong> Oostkapelle<br />

• Aquarelleren op De Bosbeek 23-8-<strong>2009</strong> De Bosbeek - Bennekom<br />

• Als de hemel groen is... en het gras blauw 23-8-<strong>2009</strong> De Bosbeek - Bennekom<br />

• Kunst in het oosten 30-8-<strong>2009</strong> Krikkenhaar - Bornerbroek<br />

• Shakespeare en Drenthe 31-8-<strong>2009</strong> Hunehuis - Havelte<br />

• Chinees Creatief met Ien Rappoldt 18-9-<strong>2009</strong> Allardsoog - Een-West<br />

• Speksteen aan de kust 20-9-<strong>2009</strong> Banjaert - Wijk aan Zee<br />

• Mozaïek 27-9-<strong>2009</strong> Morgenrood - Oisterwijk<br />

• Verhalen rondom de Hemelsche Berg 2-10-<strong>2009</strong> De Bosbeek - Bennekom<br />

• Mandala tekenen en schilderen in de herfst 2-10-<strong>2009</strong> Varend vanuit Amsterdam<br />

• Speksteen in herfstig Havelte 4-10-<strong>2009</strong> Hunehuis - Havelte<br />

• Yoga schilderen 4-10-<strong>2009</strong> Morgenrood - Oisterwijk<br />

• Olieverf in herfstig Havelte 5-10-<strong>2009</strong> Hunehuis - Havelte<br />

• Quilten 11-10-<strong>2009</strong> Morgenrood - Oisterwijk<br />

• Maak je eigen vilt 19-10-<strong>2009</strong> Allardsoog - Een-West<br />

• 4DD fotosafari 26-10-<strong>2009</strong> Vorrinkhuis - Lage Vuursche<br />

veert volgens haar de beleving. ‘Zolang je een<br />

waarneming niet opschrijft blijft het oppervlakkig.<br />

Zoodra je de pen pakt, dan hoor, zie en<br />

ruik je meer. Je gaat je zintuigen, waarneming,<br />

herinnering en fantasie veel nadrukkelijker<br />

gebruiken.’ Behalve aandacht voor creatief<br />

schrijven gaat het deze dagen ook over het<br />

aanbrengen van spanning in een verhaal. Hoe<br />

schrijf je zó dat de lezer echt geboeid raakt,<br />

hoe houd je de aandacht van de lezer bij het<br />

verhaal? Ook met de hele groep samen iets<br />

schrijven zit in het programma.<br />

verrasseNde uItkomst<br />

In de schrijfweek is er voldoende tijd om te<br />

wandelen en te fietsen, mogelijk ook gezamenlijk.<br />

Sommige deelnemers vinden het heerlijk<br />

om tussen het schrijven door gewoon even<br />

hun eigen plan te trekken. Het schrijven is<br />

ontspannend, maar ook intensief als je dat niet<br />

zo vaak doet. Cursisten verrassen zichzelf vaak<br />

met de uitkomst van hun eigen schrijfsels. Els<br />

van Helden hoort nog weleens iemand zeggen:<br />

‘Jeetje, ik heb nooit gedacht dat ik dat kon?!’<br />

Wanneer deelnemers dat gevoel krijgen, is<br />

voor Els de week geslaagd. •<br />

Activiteit: Creatief Schrijven “Als de hemel<br />

groen is… en het gras blauw”.<br />

Datum: 23-8-<strong>2009</strong> t/m 28-8-<strong>2009</strong><br />

Prijs: € 168 (niet-lid € 210) o.b.v.<br />

zelfverzorging<br />

Opgave en/of info: Wilma Scheij,<br />

06-19466660 (17 - 19 uur),<br />

bosbeek@nivon.nl<br />

toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong> 13


www.nivon.nl/activiteiten<br />

cuLTuuRReiS kRAkAu 18+<br />

11 t/m 18 sept, cZ911, Polen<br />

prijs € 700 (niet-lid € 725), halfpension<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350700<br />

Speur in de voormalige hoofdstad van Polen,<br />

naar Tataren, Habsburgers, Poolse koningen<br />

en de Duitse en Russische bezetters. Met o.a.<br />

bezichtiging van zoutmijnen. Incl treinreis.<br />

MiDWeek iSRAeLiScH VoLkSDANSeN<br />

14 t/m 18 sep, Hunehuis Havelte<br />

prijs € 115 (niet-lid € 140) zelfverzorging<br />

info 0521-381913 / hunehuis@nivon.nl<br />

Dagelijks volksdansen onder leiding van Galit<br />

Tuvya. Naast het dansen wordt er veel aandacht<br />

besteed aan het ontstaan van de dansen<br />

vanuit de cultuur en de traditie van het Joodse<br />

volk. Ook moderne Israelische dansen komen<br />

aan bod. Info dansen 0522-251544.<br />

ZANg- eN MuZiekWeekeND<br />

18 t/m 20 sep, Hunehuis Havelte<br />

prijs € 80 (niet-lid € 90), verzorgd<br />

info 070-3995840/ hein.botma@ziggo.nl<br />

Geheel verzorgd weekend muziek maken<br />

en zingen. Geef je instrument, zangstem en<br />

dieetwens op.<br />

gLuTeNVRiJ kokeN eN BAkkeN<br />

18 t/m 20 sep, De Bosbeek Bennekom<br />

prijs € 27,50, kinderen € 25<br />

info bosbeek@nivon.nl/ 06-19466660 (17-19u)<br />

Met programma: Kijk- en luister museum,<br />

de wildkansel/ bronstocht, de dropping van<br />

parachutisten ter herdenking van Airborne.<br />

Kosten o.b.v. gedeeltelijke zelfverzorging<br />

(voor glutenvrij brood wordt gezorgd). Leden<br />

NCV krijgen € 2,50 korting.<br />

WeekeND MeT ieN RAPPoLDT<br />

18 t/ 21 sep, Allardsoog<br />

prijs € 255 (niet-leden € 275) geheel verzorgd<br />

info 0592-420484/ allardsoog@nivon.nl<br />

De twee workshops die Ien geeft behandelen<br />

Het Garenboekje vouwen van de Dong<br />

vrouwen en de Gevouwen Patchwork techniek<br />

van de Miao.<br />

SPekSTeeN AAN De kuST<br />

20 t/m 25 sep, Banjaert Wijk aan Zee<br />

prijs € 245 (niet-lid € 295), verzorgd<br />

info 06-57846034/ banjaert@nivon.nl<br />

Aan de slag met dit makkelijke materiaal<br />

o.l.v. Hanneke Zwart. Tussendoor tijd voor<br />

strandwandelingen en meer.<br />

treffeN & trIps<br />

uiTgeSLAPeN VooRDeeL<br />

7 jun t/m 12 jun en 28 jun t/m 3 jul, Hunehuis<br />

prijs vier nachten voor de prijs van drie<br />

info 06-25393116/ hunehuis@nivon.nl<br />

Een midweek in het Hunehuis: 4 overnachtingen<br />

voor de prijs van 3.<br />

14 toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong><br />

eeNouDeRTReFFeN kLeiNe Rug<br />

19 t/m 21 jun, Dordrecht<br />

prijs o.v.b. € 61, kids € 43 (niet-lid € 85 / € 59),<br />

info yvonnegeelden@telfort.nl<br />

Met kinderprogramma (6 t/m 12 jr). De ouders<br />

kunnen dan samen op pad, kanoën in de<br />

Biesbosch of lekker van Dordrecht in.<br />

ZuiD VeLuWe ZoMeRTReFFeN 50+<br />

5 t/m 11 jul, Bosbeek Bennekom<br />

prijs € 241 (niet-lid € 298), verzorgd<br />

info bosbeek@nivon.nl/ 06-19466660 (17-19u)<br />

Een geheel verzorgde week op de Veluwe.<br />

Deel zelf uw week in, deel uw ervaringen, trek<br />

er samen of alleen op uit. Bij terug wacht de<br />

rust van De Bosbeek en een goede maaltijd.<br />

BeRgSPoRT TReFkAMP<br />

5 jul t/m 15 aug, Pejo, italië<br />

prijs campingtarief (trefkamp 20% korting)<br />

info 06-49943720/ 0513-795037<br />

Bergsport Trefkamp met een grote variatie<br />

aan flora en fauna en kleine en grotere<br />

Alpine tochten en huttentochten. Ook voor<br />

de klimmers is er dus veel te beleven.<br />

1e VuuRScHe VAkANTieWeek 60+<br />

11 t/m 18 jul, Vorrinkhuis Lage Vuursche.<br />

prijs: € 350 (alleen leden), all in<br />

info: 0347-328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

In de bosrijke Lage Vuursche verwennen wij<br />

je graag met veel gezelligheid, bustochten,<br />

avondprogramma en heerlijke maaltijden. Wij<br />

verwachten dat je geen speciale verzorging<br />

nodig hebt. Info programma: 023-8441291.<br />

ZoMeRTReFFeN ouDeRS & kiDS<br />

11 t/m 18 jul, Allardsoog<br />

info 0592-420484 / allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 200, kinderen € 160 (niet-lid € 245/ 200)<br />

Door onze omsloten binnentuin en de heerlijke<br />

(voormalige) gymzaal ideaal om te kunnen<br />

spelen. Met elke dag een dagdeel-activiteit<br />

(ca. 3 uur) voor de kinderen. Toneelstuk<br />

maken, theatersport, jeu de boules, poppenkast<br />

met muziek en kampvuur! Fantastisch!<br />

TReFkAMP BReTAgNe<br />

18 jul t/m 1 aug, T4, Frankrijk<br />

prijs camping + programma zie site<br />

info www.nivonreizen.nl/ 078-6399085/<br />

trefkamp4@nivon.nl<br />

Bretagne. Het land van sprookjes, legendes en<br />

een oeroude geschiedenis. We kamperen we<br />

op een kindvriendelijke camping vlakbij een<br />

stuwmeer, centraal in deze streek.<br />

TReFkAMP HiSToRiScH PieMoNTe<br />

18 jul t/m 1 aug, T6, italië<br />

prijs camping + treffen zie site<br />

info www.nivonreizen.nl/ 0252-673537/<br />

trefkamp6@nivon.nl<br />

Ten zuiden van Turijn ontdek je een vriendelijke<br />

ontspannen sfeer van de Alpi Maritimi.<br />

Vanuit het oude stadje Cuneo klim je langzaam<br />

naar de camping, met zwembad.<br />

Foto: Ria Snoek<br />

HuiS- eN cAMPiNgTReFFeN MoRgeNRooD<br />

25 jul t/m 1 aug, oisterwijk<br />

prijs leden 25% korting op logies/ camping<br />

info 040-8489576/ morgenrood@nivon.nl<br />

Het programma voor deze week maak je zelf.<br />

Dat is de zin van deelname aan dit trefkamp<br />

voor alle leeftijden. Incl. begeleider met kennis<br />

van de omgeving.<br />

ZoMeRTReFFeN ouDeRS & kiDS<br />

31 jull t/m 07 aug, Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

prijs € 130, kinderen €100 (niet-lid € 165/<br />

€ 130), logies<br />

info 0347-328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Natuurlijk en avontuurlijk. Eigen initiatieven<br />

ontplooien, ontdekkingen doen, plannen<br />

maken en die ook uitvoeren, alleen, met z’n<br />

tweeën of met een groep. Info: 035-6019040.<br />

Incl. logies, tax en koffie/thee.<br />

RuST eN NATuuR iN ‘T gooi 50+<br />

1 t/m 8 aug, MM 51, Drakenburg<br />

prijs € 420 (niet-lid € 446), all in<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350725<br />

Samen gezellig een week op het prachtige<br />

landgoed Drakenburg genieten van de rust<br />

en het uitzicht op de mooie tuin. Met programma.<br />

Volpension, eigen vervoer.<br />

TReFkAMP HAuTeS ALPeS - ecRiNS<br />

1 t/m 18 aug, Frankrijk<br />

prijs camping + treffen zie site<br />

info www.nivonreizen.nl/ 077-4746447/<br />

trefkamp5@nivon.nl<br />

De natuurcamping, met uitzicht op de gletsjers<br />

van Jocelme, ligt op 1100 m aan een beek in<br />

een ideaal bergwandelgebied, de Ecrins.<br />

TReFkAMP PyReNeeëN -oRieNTALeS<br />

1 t/m 15 aug, T3, Frankrijk<br />

prijs camping + treffen zie site<br />

info www.nivonreizen.nl/ 06-46192955 (na<br />

18u)/ trefkamp3@nivon.nl<br />

De rustieke camping ligt in een schitterend<br />

natuurgebied bij de Tres Estelles (2099m).<br />

Er zijn mooie wandelroutes naar de Pic<br />

Canigou (2785m), de Gorges de Carança en<br />

circuits romans.<br />

lees verder op pagina 16 >>


tweedaagse wandeling met overnachting<br />

kustpad door de duinen<br />

Tekst: Hanneke Leeuwerink<br />

Foto: cees Snijder<br />

kaart: Bosma grafiek<br />

We volgen deze twee dagen het Hollands Kustpad en<br />

starten met een aanlooproute vanaf station Castricum.<br />

Eerst komen de geestgronden, dan volgt een gebied met<br />

lage bosjes, duinweiden en open middenduinvalleien.<br />

Het waterleidingbedrijf PWN (Puur Water en Natuur) infiltreert hier het<br />

voorgezuiverde water uit het IJsselmeer en het Rijn-Lekkanaal in de<br />

voormalige landbouwbodem tot drinkwater. Het duinzand werkt als een<br />

biologisch zuiverend filter. Onderweg kun je het uitzichtduin beklimmen.<br />

Vandaag hebben we geluk. Het is mooi en stabiel weer met veel<br />

thermiek, dus zien we zweefvliegtuigen opstijgen.<br />

schelpeNvIsserIj<br />

Na zes kilometer passeren we de Kruisberg, tegenwoordig een knus<br />

boerderijachtig restaurant waar je een kopje koffie kunt drinken. In het<br />

duingebied lopen we over de Oude Schulpweg, een historische weg.<br />

De naam verwijst naar de schelpenvisserij. Vooral in de 17e en 18e<br />

eeuw werden langs het Noordzeestrand lege schalen van weekdieren<br />

“gevist”. Langs deze weg zwoegden de schelpenvissers met hun beladen<br />

karren moeizaam naar de dorpen achter de duinen. Bij Castricum<br />

laadden ze de schelpen op schepen, om naar kalkovens vervoerd te<br />

worden waar ze tot kalk werden verwerkt.<br />

We wandelen door een afwisselend duinlandschap. Soms zien of ruiken<br />

we de zee even. Dan komen we aan bij natuurvriendenhuis Banjaert,<br />

dat verscholen ligt in het duingebied aan de rand van het dorp Wijk aan<br />

Zee. Na deze wandeling hebben we geen moeite om in slaap te komen.<br />

zeekasteleN<br />

De tweede dag gaan we uitgerust verder. langs de grote dorpsweide.<br />

Inspanning om deze weide onbebouwd te houden is succesvol<br />

geweest. Na een korte wandeling door Wijk aan Zee zien we de pijpen<br />

en fabrieksgebouwen van de Hoogovens, tegenwoordig Corus. We<br />

nemen de enige weg naar het oosten, door een gedeelte van Beverwijk<br />

en Velsen–Noord. Dan met het pontje over het Noordzeekanaal naar<br />

IJmuiden. Een attractie vormen hier de sluizen en de grote schepen,<br />

soms zijn dat ware zeekastelen.<br />

We passeren landgoed Beeckestijn, een unicum omdat dit landgoed<br />

Frans symmetrisch van stijl is. Dat is relatief strak voor deze bouwperiode<br />

aan het begin van de negentiende eeuw, toen landgoederen<br />

juist vaak Engels-romantisch waren. Dan lopen we een stuk langs de<br />

binnenrand van de duinen. Vanaf station Santpoort reizen we met de<br />

halfuursdienst van de trein weer af naar huis. •<br />

WaNdelaaNbod met verzorgINg<br />

Deze wandeltweedaagse van Castricum naar Santpoort-Noord<br />

wordt tussen 20 en 24 september aangeboden met volledige<br />

verzorging.<br />

Wie op een van die dagen aankomt krijgt 1 overnachting, diner,<br />

ontbijt, lunchpakket en wandelroute.<br />

Prijs € 40, niet-lid € 55.<br />

Opgave en/of info: banjaert@nivon.nl of 06-57846034<br />

tWeedaagse WaNdelroute baNjaert<br />

Startpunt: NS-station Castricum<br />

Overnachting: NVH Banjaert, Wijk aan Zee<br />

Eindpunt: NS-station Santpoort- Noord<br />

Dagafstanden: 12 km (dag 1) en 15 km (dag 2)<br />

Routebeschrijving: www.nivon.nl/wandeltweedaagse<br />

Aanmelden overnachting: banjaert@nivon.nl of 06-57846034<br />

Toegangskaarten voor het Noord-Hollands Duinreservaat zijn<br />

verplicht. Te koop bij station Castricum of bij de automaat bij de<br />

ingang van de Geversweg.<br />

toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong> 15


www.nivon.nl/activiteiten<br />

WINterreIzeN<br />

Langlaufen, (sneeuwschoen)wandelen<br />

of liever skiën in Oostenrijk, Noorwegen<br />

of Zwitserland? Houd dan de volgende<br />

<strong>Toorts</strong> in de gaten! In dat nummer is<br />

een speciaal katern opgenomen met<br />

de <strong>Nivon</strong>-winterreizen. Deze <strong>Toorts</strong> valt<br />

rond 12 september op de deurmat. Begin<br />

september staan deze wintersportreizen<br />

op de website: www.nivonreizen.nl. Hier<br />

vindt u uitgebreide informatie over de<br />

verschillende winterse bestemmingen.<br />

Inschrijven kan via de website, en … de<br />

snelle beslissers hebben extra voordeel:<br />

een vroegboekkorting van 10% op de<br />

reissom als u boekt voor 1 oktober<br />

voor de wintersportreizen (CX en JV) in<br />

het seizoen <strong>2009</strong>/2010! Houd dus de<br />

website en volgende <strong>Toorts</strong> in de gaten.<br />

TWeNTSe BoSWeek<br />

2 t/m 7 aug, krikkenhaar Bornerbroek<br />

prijs € 25 p.p. (€ 100 per gezin), zelfverzorging<br />

info 0546-816429/ brendastern@home.nl<br />

De vele klussen zijn samen snel geklaard<br />

want in het bos, op de hei en rond de poel<br />

is nog veel te doen. ‘s Morgens werken en<br />

‘s middags Twente verkennen.<br />

ouDeR & kiNDMiDWeek<br />

3 t/m 7 aug, Bosbeek, Bennekom<br />

prijs programma € 15 per kind<br />

info bosbeek@nivon.nl/ 06-19466660 (17-19u)<br />

‘t Is weer kindertijd. En dat is ook leuk voor<br />

de ouders. Een activiteitenweek voor kids<br />

van 4 t/m 11 jaar, met klimmuur, bijen aaien,<br />

hutten bouwen e.v.m. Excl. verblijf.<br />

TReFkAMP NooRD-TSJecHië<br />

3 t/m 17 aug, oost Bohemen<br />

prijs camping + treffen zie site<br />

info www.nivonreizen.nl/ 0182-374490 /<br />

trefkamp1@nivon.nl<br />

Veelzijdig met natuur en cultuur, oude kloosters,<br />

ruïnes en kastelen. Maak spannende<br />

wandeltochten tussen zandsteenrotsen en<br />

watervallen. Camping met zwemwater.<br />

16 toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong><br />

2e VuuRScHe VAkANTieWeek 60+<br />

8 t/m 15 aug, Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

prijs € 350 (alleen leden), all in<br />

info 0347-328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

In de bosrijke Lage Vuursche verwennen wij<br />

je graag met veel gezelligheid, bustochten,<br />

avondprogramma en heerlijke maaltijden. Wij<br />

verwachten dat je geen speciale verzorging<br />

nodig hebt. Info programma: 023-8441291.<br />

3e AcTieVe VuuRScHe VAkANTieWeek 50+<br />

22 t/m 28 aug, Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

prijs: € 275 (alleen leden), all in<br />

info: 0347-328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Actieve week rond het thema Beeld en Geluid<br />

met fietstochten (ca. 45 km) en wandeltochten<br />

(8-17 km) en heerlijke maaltijden. Info<br />

programma: 030-2210000.<br />

SeNioReN 60+-VeRWeNWeek B<br />

29 aug t/m 5 sep, Morgenrood, oisterwijk<br />

prijs € 335 (alleen leden), all in<br />

info Jeanette.bosse@tiscali.nl<br />

Zomers genieten in een gemoedelijke<br />

Brabantse sfeer. Breng uw geheel verzorgde<br />

vakantie door nabij de bossen en vennen<br />

van Oisterwijk. Wij hebben een gezellig<br />

programma waaronder twee bustochten.<br />

MoLeNMiDWeek<br />

13 t/m 18 sep, Allardsoog<br />

prijs € 145 ; (niet-leden) € 175<br />

info 0592-420484/ allardsoog@nivon.nl<br />

Is het een wip-, water-, zaag- of korenmolen?<br />

We zoeken de antwoorden en picknicken in het<br />

land onderweg. We bezoeken een museummolen<br />

en krijgen een broodbak workshop. O.l.v.<br />

molenaar Hans Suijling. Incl. entrees, boottocht<br />

met picknick, verder zelfverzorging.<br />

WaNdeleN<br />

kNARPAD LeLySTAD<br />

7 juni, 9 of 3,5 km, prijs gratis<br />

info 036-5362729<br />

Een kuierlatten route, gevarieerde natuur van<br />

weilanden, bos en dijk. De wandeling voert<br />

door het Knarbos West en Oost op onverharde<br />

paden. Vanaf bushalte ‘t Oor in Almere.<br />

LANgWeeRDeR WieLeN<br />

21 juni,15 km, prijs gratis<br />

info 0561-481407/colettedehaas@hotmail.com<br />

Wandeling rond de Langweerder Wielen en<br />

door Langweer. We starten op de oude provinciale<br />

weg tussen Joure en Uitwellingerga.<br />

STADSWANDeLiNg ouD ZuiD<br />

8 juli, 6 km, Amsterdam, prijs gratis excl. trein<br />

info 036-5362729<br />

Maak kennis met de Amsterdam School en<br />

het Nieuwe Bouwen. Een architectuurwandeling<br />

met o.a. Ol. Stadion, De Dageraad en De<br />

Wolkenkrabber. Vertrek vanaf Almere CS.<br />

WANDeLeN oP ZoNDAg,<br />

WoRkuM-HiNDeLooPeN<br />

19 jul, Workum, 15 km<br />

prijs gratis excl. treinkaartje<br />

info 0561-481407/ colettedehaas@nivon.nl<br />

We gaan vanaf station Workum lopen naar het<br />

station van Hindeloopen, via het Heidenskip.<br />

In Hindeloopen stappen we dan weer op de<br />

trein terug naar Workum.<br />

WANDeLeN oP ZoNDAg, SLoTeN-BALk<br />

16 aug, Sloten, 15 km<br />

prijs gratis<br />

info 0561-481407/ colettedehaas@hotmail.com<br />

Rondwandeling van Sloten (het kleinste<br />

stadje van Friesland), naar Balk en Wijckel,<br />

o.a. langs het Slotermeer en door het Van<br />

Coehoornbos.<br />

WANDeLeN oP ZoNDAg BiJ oLDeBeRkooP<br />

20 sep, oosterwolddseweg Deddingabuurt,<br />

15 km<br />

prijs gratis<br />

info 0561-481407/colettedehaas@hotmail.com<br />

Dellebuurster Heide en Diaconieveen. Een<br />

prachtig natuurgebied ten oosten van Oldeberkoop.<br />

We wandelen door een ruig gebied waar<br />

de ontginningen aan voorbij zijn gegaan en waar<br />

het oorspronkelijke landschap behouden is.<br />

DooR De keNNeMeRDuiNeN NAAR Zee<br />

20 sep, 11 km, overveen – Zandvoort<br />

prijs gratis<br />

info 036-5315588/annemieksteffens@hetnet.nl<br />

Door de duinen, langs het Vogelmeer naar<br />

het strand. We kunnen de 27 m hoge Hazenberg<br />

nog beklimmen en komen langs de<br />

erebegraafplaats.<br />

WINd & Water<br />

ZeiLTRekTocHT MeT VAReND PeNSioN 50+<br />

29 jun t/m 5 jul, MZ 50, Friesland<br />

prijs € 450 ( niet-lid € 475 ) verzorgd<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350725<br />

Met de “In Dubio” en wat valken trekken we<br />

over de Friese Meren. Wat ervaring heb je wel<br />

nodig. Verblijf op 2-persoonshut, volpension,<br />

eigen vervoer.<br />

BRuiNViScH - WADDeNDAg<br />

(ALLe LeeFTiJDeN)<br />

12 juli, cW907, Harlingen<br />

prijs €60 incl. lunch en drankjes<br />

info www.nivonreizen.nl/ 06-20006694<br />

Sfeervol zeilen met tjalk De Bruinvisch. Maak<br />

kennis met de rijke historie van het schip en<br />

de Wadden. We helpen actief mee met zeil<br />

zetten en overstag gaan.<br />

lees verder op pagina 18 >>


Drents gedeputeerde R.W. Munniksma slaat de laatste paal nabij het Hunehuis.<br />

Wandelen in drenthe heeft<br />

economisch belang<br />

Met het slaan van de laatste paal met markeringssticker<br />

opende drs. R.W. Munniksma,<br />

gedeputeerde van de provincie Drenthe<br />

voor recreatie en toerisme, op donderdag 2<br />

april het vernieuwde Drenthepad in Darp bij<br />

Havelte. Deze laatste paal van dit streekwandelpad<br />

van 324 km staat bij het bij het <strong>Nivon</strong><br />

natuurvriendenhuis het Hunehuis.<br />

vlinderwandelweekend<br />

Net als in 2008 is er ook deze <strong>zomer</strong><br />

een vlinderwandelweekend en wel op<br />

22 en 23 augustus. Doet u mee? Op<br />

www.vlinderwandelweekend.nl kunt u zich<br />

inschrijven voor een etappe vlinders tellen<br />

op het Pieterpad. Op deze website vindt u<br />

tevens de trajecten die u onder leiding van<br />

een vlinderdeskundige kunt lopen.<br />

Vlinderen langs het Pieterpad (van Pieter-<br />

buren naar de Sint-Pietersberg) is een<br />

gezamenlijke activiteit van De Vlinderstichting<br />

en het <strong>Nivon</strong>. Als de vlinders in een weekend<br />

langs de hele route geteld worden, ontstaat<br />

een mooi beeld van de vlinders die dat weekend<br />

vliegen door heel Nederland. Deze gegevens<br />

worden vergeleken met die van 2008 en<br />

bovendien kunnen ze gebruikt worden voor<br />

bescherming van de dieren.<br />

‘De toeristische kracht van Drenthe komt<br />

voort uit onze natuur en ons landschap’, stelde<br />

Munniksma. ‘De economische potentie van<br />

dit soort wandelpaden is van belang.’ Hans<br />

Hartog, directeur van het Recreatieschap<br />

Drenthe, onderstreepte deze opmerkingen met<br />

de woorden: ‘De helft van de banen in Drenthe<br />

is gerelateerd aan toerisme.’<br />

Klein koolwitje. Foto: Henk Bosma<br />

‘Het <strong>Nivon</strong> wil mensen voor een betaalbare<br />

prijs laten genieten van natuur en cultuur’, zei<br />

<strong>Nivon</strong>-bestuurslid Naomi Westenenk. ‘En dat is<br />

wat we nu vieren. Het pad is tot stand gekomen<br />

omdat heel veel vrijwilligers zich hier voor<br />

hebben ingespannen.’<br />

toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong> 17


www.nivon.nl/activiteiten<br />

Foto: Philip Bosma<br />

BRuiNViScH - NATuuRZWeRF<br />

18 t/m 26 jul, cW908, Wadden<br />

prijs €495 volpension, excursies<br />

info www.nivonreizen.nl/ 06-20006694<br />

Negen dagen scharrelen we met tjalk<br />

De Bruinvisch over het Wad op zoek naar<br />

mooie plekjes, bijzondere vogels, bloemen<br />

en planten. Incl. begeleidend bioloog, vol-<br />

pension, programma.<br />

BRuiNViScH - WAD’NoNTDekkiNg<br />

27 t/m 31 juli, cW909, Wadden<br />

prijs €195, t/m 12 jaar €115, logies<br />

info www.nivonreizen.nl/ 06-20006694<br />

(Groot)ouders & (klein)kinderen op avontuur,<br />

op zoek naar gekleurde nonnetjes, gestippelde<br />

dieseltrein wormen en heremietkreef-<br />

Hannie en Leendert Tellekamp<br />

Bosstraat 115 • 6071 PX Swalmen<br />

0475-502557 • 06-51903969 • cafedebos@hetnet.nl<br />

www.cafedebos.nl<br />

18 toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong><br />

ten. Neem vooral ook je eigen schepnet, je<br />

favoriete spelletje en eventueel je vlieger<br />

mee. Je slaapt aan boord.<br />

BRuiNViScH - BoNTe PieTeN TocHT<br />

7 t/m 9 aug, cW910, Wadden<br />

prijs € 180 (niet-lid € 205), volpension<br />

info www.nivonreizen.nl/ 06-20006694<br />

Tijdens deze Waddentocht voor (groot)ouders<br />

& (klein)kinderen speuren we naar Bonte<br />

Pieten, Wulpen of Steenlopertjes en vissen<br />

we met onze schepnetjes naar krabben.<br />

BRuiNViScH - ZeiLWeekeND<br />

14 t/m 16 aug, cW912, Wadden<br />

prijs € 180 (niet-lid € 205), volpension<br />

info www.nivonreizen.nl/ 06-20006694<br />

Wat een weekend op het Wad. Lekker langs<br />

de zandplaten, meehelpen en gaan waar de<br />

wind ons brengt, misschien wel naar Schier.<br />

BRuiNViScH - ZeiLMiDWeek<br />

17 t/m 21 aug, cW913, Wadden<br />

prijs € 295 (niet-lid € 320), volpension<br />

info www.nivonreizen.nl/ 06-20006694<br />

Op de zeiltjalk hijsen we zelf de zeilen en<br />

bepalen de wind en het tij onze tocht.<br />

Onderweg vallen we droog op zandplaten<br />

of leggen aan op Greetsiel of Schier.<br />

(advertenties)<br />

ZeiLeN BiJ AkkRuM, 50 +<br />

22 t/m 28 aug, MZ 51, Friesland<br />

prijs € 465 (niet-lid € 490) verzorgd<br />

info www.nivonreizen.nl/ 020-4350725<br />

Een lesweek waarbij je je kennis van het<br />

zeilen kunt ophalen of met het zeilen kunt<br />

beginnen. We varen in Valken en we komen<br />

in het gebied van de Prinsenhof. Vol pension,<br />

eigen vervoer.<br />

BRuiNViScH - ooST WeST WAD BeST<br />

24 t/m 28 aug, cW914, Wadden<br />

prijs €295 verzorgd<br />

info www.nivonreizen.nl/ 06-20006694<br />

Sfeervol zeilen met tjalk De Bruinvisch.<br />

Maak kennis met de rijke historie van het<br />

schip en de Wadden. We helpen actief mee<br />

met zeilen. Onderweg is er ook tijd voor een<br />

wandeling over het Wad of over een van de<br />

Waddeneilanden.<br />

BRuiNViScH - uiTWAAiTocHT<br />

21 t/m 27 sep, cW915, Wadden<br />

prijs € 420 verzorgd<br />

info www.nivonreizen.nl/ 06-20006694<br />

Lekker zeilen en uitwaaien op de Wadden<br />

met de authentieke tjalk Bruinvisch. De<br />

Wadden en wolkenluchten zijn in september<br />

uitzonderlijk mooi.


’s <strong>zomer</strong>s zwalken<br />

Nog twijfels over wat je deze <strong>zomer</strong> gaat doen tijdens je vakantie?<br />

Zwalken in een zeilboot over Neerlands wateren? Hiken van hut<br />

naar hut, liever trekken met de tent? Hieronder een greep uit het<br />

<strong>Nivon</strong>aanbod: reizen die je mee-maakt en tochten die voeren over<br />

niet-platgetreden paden.<br />

WaterratteN<br />

Niet zo verknocht aan vaste grond onder je<br />

voeten en ben je een jonge waterrat tussen<br />

de 9 en 20 jaar? Wil je leren zeilen, heb<br />

je al enige zeilervaring of wil je de ‘zeilkneepjes’<br />

beter onder de knie krijgen? Kijk<br />

dan op www.nivonjong.nl/watersport voor<br />

het aanbod aan jongerenkampen bij en op<br />

de Friese wateren. Volwassen waterratten<br />

kunnen kijken op www.nivonreizen.nl en<br />

www.springreizen.nl voor het aanbod aan<br />

weekenden, midweken en weken op het<br />

water (ook kanotochten).<br />

meer NIvoNaaNbod<br />

Wandelen langs de Zuiderzee of fietsen<br />

langs de Maas en slapen in een kooi aan<br />

boord van een schip, cultuur snuiven in<br />

Zeeland, wandelen in de Franse Cevennen,<br />

Karnische Alpen, Poolse Beskiden,<br />

Tsjechisch ‘Sudetenland’, Italiaans Nationaal<br />

Park, Duitse Eifel. De dagelijkse<br />

inspanning varieert per reis van een<br />

enkel tot zo’n zes uur per dag, met en<br />

zonder bagagevervoer.<br />

WWW.NIvoNreIzeN.Nl<br />

mysterIeus IerlaNd<br />

Ga deze <strong>zomer</strong> mee met Spring op een tweeweekse kampeertrektocht<br />

door het mysterieuze en veelzijdige Ierland! We<br />

wisselen de kalkplateaus in de Burren af met steile kliffen langs<br />

de kust en de ongerepte groene bergen van Connemara. Op z’n<br />

tijd bezoeken we een gezellige pub, mét, als we geluk hebben,<br />

live folkmuziek. De reis start en eindigt in Dublin. We wandelen<br />

maximaal zes uur per dag.<br />

Spring organiseert vakanties en weekenden voor 25-40-jarigen.<br />

Voor meer info over tochten, reisverslagen en foto’s:<br />

www.springreizen.nl.<br />

toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong> 19


(advertentie)<br />

Sparen met Zeekracht<br />

en 4%* rente?<br />

Kies dan voor het ideale spaarklimaat bij de ASN Bank.<br />

De kracht van wind en water. Wat is er mooier dan deze natuurkrachten te gebruiken voor het<br />

opwekken van schone energie? De ASN Bank werkt daarom samen met de Stichting Natuur & Milieu<br />

en Eneco aan het project Zeekracht. Waarbij windmolens in de Noordzee ons klimaat sparen. Bij de<br />

ASN Bank kunt ú bovendien profi teren van 4%* rente als u kiest voor ASN Ideaalsparen. Een vrij<br />

opneembare spaarrekening waarop u maandelijks een vast bedrag tussen de € 50,- en € 500,- spaart.<br />

En u kunt nu eenmalig tot € 10.000,- per rekeninghouder extra inleggen. De ASN Bank investeert<br />

spaargeld al bijna 50 jaar bewust met oog voor mens, dier en milieu. Als extra bieden wij u tot<br />

1 januari 2011 een gratis lidmaatschap aan van Club Zeekracht**. Daarmee geeft u nog meer kracht<br />

aan de bouw van windmolenparken op zee. Kies daarom vandaag nog voor de grootste duurzame<br />

bank van Nederland die goed zorgt voor uw geld en voor de wereld van morgen. Meer weten? Kijk op<br />

www.asnbank.nl of bel gratis 0800-0380. *Rente per 30 mei <strong>2009</strong>, wijzigingen voorbehouden. ** Actie tot 1 september <strong>2009</strong>, zie voorwaarden.<br />

De ASN Bank is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. Op tegoeden van klanten bij de ASN Bank is het wettelijke depositogarantiestelsel van toepassing.


treq de <strong>zomer</strong> in!<br />

De vogeltjes fluiten en buiten is alles weer fris groen en vol met bloemen:<br />

de <strong>zomer</strong> staat voor de deur. Hier hebben wij van Treq het hele jaar naartoe<br />

geleefd, want na veel zwoegen is het tijd voor VAkANTie.<br />

Heb je nog geen vakantieplannen gemaakt? kijk dan snel eens op<br />

www.treq.nl. Hier vind je actieve wandel-, kano- en bushcraftreizen, maar<br />

ook een theaterreis naar Avignon en een italiaanse interrail. De laatste<br />

reis hebben we zelfs gedubbeld dankzij de vele inschrijvingen!<br />

bIesbosch-uItje<br />

Het laatste Treq-uitje gaat naar de Brabantse<br />

Biesbosch. Van 12 t/m 14 juni trekken we dit<br />

nationaal park in. Het is een zoetwatergetijdengebied<br />

met kreken, wilgenvloedbossen en<br />

beverburchten. We lopen circa 20km per dag<br />

en kamperen bij de Griendhut. Op zoek naar<br />

bevers steken we over met het trekpontje en<br />

trekken steeds verder de wildernis in.<br />

IN the pIcture<br />

Bikkelen in de Julische Alpen (Slovenië)<br />

Wandeltrektocht***** 19 - 25 jaar<br />

We beginnen ons avontuur aan het sprookjesachtige<br />

meer van Bled. Aan het meer torent<br />

een kasteeltje boven het groen uit, waarin<br />

menig prinsesje wel zou willen wonen. Lang-<br />

zaam volgen wij één van de vele waterstromen<br />

naar het wonderschone natuurgebied Triglav.<br />

Hier vinden we de hoogste top van het gebied,<br />

2864 m! Dan wandelen we door het hoog- en<br />

middengebergte naar de Italiaanse en de Oostenrijkse<br />

grens. Wat voor moois zouden deze<br />

bergen voor ons in petto hebben?<br />

kanoreis Saimaa (Finland)<br />

kanotrektocht** 19 - 25 jaar<br />

Deze fantastische, sfeervolle kanoreis brengt<br />

je naar het uiterste noord-oosten van het<br />

westerse Europa. Twee weken lang geniet<br />

je van een landschap met een ongerepte<br />

ruigheid die je versteld doet staan. De vele<br />

heldere meren, het kanoën en de kampvuren<br />

maken dit een schitterende reis. En wellicht<br />

kom je ook nog een zoetwater zeehond<br />

tegen. De reis begint in Helsinki, waar je je<br />

medereisgenoten treft. Dit maakt de reis nog<br />

avontuurlijker en spannender! En je hebt de<br />

mogelijkheid om nog een weekendje te blijven<br />

om Helsinki te verkennen.<br />

expeditie Bretagne (Frankrijk)<br />

Wandeltrektocht** 15 - 18 jaar<br />

De zachte warme zeelucht streelt je gezicht.<br />

Na een comfortabele reis met de HSL wandelen<br />

we langs de Bretonse kust. Uitkijkend<br />

over het Kanaal denk je aan Engeland dat<br />

ergens ver in de verte ligt. Ooit kwamen hier<br />

de Kelten en Noormannen aan land. Knabbelend<br />

aan een stokbroodje met echte Franse<br />

brie genieten we van de heldere blauwe lucht.<br />

’s Avonds zwijmelen we weg bij het uitzicht<br />

van de ondergaande zon en de rode gloed op<br />

de grillige kustrotsen.<br />

Theaterreis Avignon (Frankrijk)<br />

Straattheaterreis 15 - 18 jaar<br />

Je moet de groep vandaag goed in het oog<br />

houden, het is zo’n drukte op het plein. Toch<br />

gek dat drie paarse overalls niet opvallen in<br />

de mensenmassa. Het zelfgemaakte stuk<br />

met veel dans en zang was in Nederland al<br />

een succes, de buren op de camping vonden<br />

het te gek! Echter nu is het menens: Op het<br />

festival Le Off in Avignon. Daar gaan jullie<br />

voor honderden toeschouwers uit de gehele<br />

wereld jullie stuk opvoeren! Met als resultaat<br />

vast een daverend applaus.<br />

kijk op www.treq.nl voor meer info<br />

over de reizen.<br />

toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong> 21


leg een link<br />

Regeladvertenties voor<br />

natuurvrienden. Mail naar<br />

legeenlink@nivon.nl<br />

of schrijf naar het redactieadres<br />

(zie colofon p.28).<br />

Kosten € 0,50 per woord<br />

niet-leden € 1,- per woord<br />

Minimaal € 10,- resp. € 12,-<br />

Hindeloopen (IJsselmeer) te huur: 2 à 4<br />

pers. arbeidershuisje, prachtig wandel/ fiets/<br />

schaats- en zwemgebied. Tel. 020-6840388 of<br />

0514-522560.<br />

Zeegse, leuk 4-persoonshuisje, eigen bos,<br />

nabij Drentse Aa, 050-4029152.<br />

Schiermonnikoog, kamers te huur bij particulier.<br />

V.a. € 16,00 p.p.p.n., minimaal 2 nachten.<br />

1 kamer met keukenblok. Tel. 0519-531987.<br />

Fantastisch vakantiehuis in Tsjechië aan oostzijde<br />

van het Reuzengebergte. Authentieke,<br />

goed ingerichte roubenka. Vijf slaapkamers,<br />

max. 12 personen. Informatie:<br />

www.snabilic.com of tel. 072-5065395.<br />

Voor <strong>Nivon</strong>-leden 20% korting op zuiver<br />

ganzendonzen dekbedden en slaapzakken!<br />

Info: De Donshoeve-Hoorn, 0229-247106.<br />

Bij Crans-Montana (CH) te huur: knus, zonnig<br />

chalet, 3 slaapk., 2 badk., tuin. Rustige<br />

ligging, pr. uitzicht. Skiën, wandelen, alle<br />

niveaus. 06-53767786, info@mrookhuizen.nl.<br />

Brénazet, te Vernusse, in de Allier comf.<br />

4 - 6 pers. app. t.h. in voormalige boerderij,<br />

gelegen in een gevarieerd heuvelachtig landschap.<br />

Rust, ruimte, natuur, wandelen en fietsen<br />

maar ook cultuur in een mooie landelijke<br />

omgeving. Wandelkaarten liggen voor u klaar.<br />

€ 300 p.wk. Ook kunt u bij ons kamperen<br />

in de boomgaard. Inl: 00-33-4-70076319 of<br />

00-33-607330743/ brenazet@orange.fr/<br />

www.brenazet.nl.<br />

Ameland: te huur stacaravan in Buren,<br />

geschikt voor alle seizoenen en voorzien van<br />

twee ruime slaapkamers, toilet en douche,<br />

op rustige camping met alle noodzakelijke<br />

voorzieningen. 7 min. lopen naar zee. Inl.<br />

058-2881402* of 06 11310407 (* na 18.00 uur).<br />

E-mail: jannyenjosefvanloo@hotmail.com.<br />

TE HUUR mooie Chalet op zeer ruime kavel,<br />

nabij Noordzeestrand ideaal voor kinderen,<br />

Tel. 0111-644439. <strong>Nivon</strong>leden 10% korting.<br />

Portugal Individueel Wandelen. Quinta do<br />

Pomarinho, Castelo de Vide. Het wandelcentrum<br />

van de Alentejo. Gelegen in natuurpark<br />

22 toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong><br />

São Mamede. Diverse accommodaties te<br />

huur. Tevens natuurkampeerterrein en camping.<br />

www.pomarinho.nl/ 00351 965 755 341/<br />

info@pomarinho.nl Ned. Eigenaren<br />

Lundia recycling tot 75% korting, in-/verkoop:<br />

schappen - zijstukken - deuren - ladenblokken<br />

- etc. Rotterdam, open op afspraak:<br />

lundia@2voorl.nl/ 06 45544805/<br />

www.TweedehandsLundia.nl.<br />

La Gomera, Valle Gran Rey. Apartement aan<br />

zee. www.lagomera.weebly.com<br />

email: valley1@onetel.com,<br />

tel: (0044) 208677 6212.<br />

Ontdek de Parel van Westerwolde in Z.O.<br />

Groningen. Te huur, heerlijk vakantiehuisje,<br />

uitermate geschikt voor 2 personen. Rust,<br />

ruimte, glooiend landschap, stroomdallen,<br />

essen, fietsroutes. € 130 p/w.<br />

http://www.huisjewesterwolde.nl/<br />

Tel. 0599-331600.<br />

Friesland; te huur voor week/ weekend<br />

verbouwd arbeidershuisje in piepklein dorpje<br />

aan vaar- schaatswater. Grote tuin rondom<br />

met vrij uitzicht over weidelandschap.<br />

www.vakantiehuisjefriesland.nl<br />

Drenthe; Te huur, luxe 4-pers stacaravan, 2<br />

slaapkamers, omgeving Borger. Gelegen tussen<br />

3 staatsbossen op mooie groene camping<br />

aan het Pieterpad, met div. voorzieningen.<br />

Drie zwemplassen in de omgeving. Zeer<br />

geschikt voor gezinnen met jonge kinderen of<br />

ouderen. Nog vrij in juli. Nu lastminuteprijs.<br />

Info: 020- 6944088/ 06-22434154.<br />

Te huur bij lief vissersdorp in Franse<br />

Pyreneeën vakantiehuisje met mooi<br />

terras, max 4 pers. Info: 071-3613749 en<br />

www.mastramontana.eu.<br />

Te huur: gezellig huisje aan Natuurpark<br />

Dwingelderveld (Drenthe), rustig gelegen.<br />

Uitzicht op weide en bosrand. Heide vlakbij.<br />

Max. 4 personen. Contact: 020-6185476 of<br />

patricia.kuiper@planet.nl. Zie ook website<br />

www.patriciakuiper.nl.<br />

Te koop op eigen grond, mooie chalet, met<br />

schuur, ruim terras, grote speelweide<br />

veel privicy, nabij Noordzeestrand.<br />

Tel: 0111- 644452.<br />

Portugal Wandel10daagse <strong>2009</strong>. Quinta<br />

do Pomarinho, Castelo de Vide. Huis voor<br />

Natuurvrienden. Datum: 18-29 sept.<br />

<strong>Nivon</strong>leden korting. www.pomarinho.nl/<br />

info@pomarinho.nl/ 00351 965 755 341.<br />

Ned. Eigenaren.<br />

Te huur: vrijstaand vakantiehuis voor 2 -5<br />

personen in rustig Duits dorp (Moezel-Hondsruggebied)<br />

Genieten ven prachtige natuurwandelingen<br />

in een bosrijke omgeving? Gefasci-<br />

neerd raken door de vorming van leistenen en<br />

fossielen? De wondere wereld van edelstenen<br />

ontdekken? De Romeinse geschiedenis<br />

herbeleven in het cultuurhistorische Trier?<br />

En bovendien de gastvrijheid en gezelligheid<br />

van de karakteristieke dorpsgemeenschap<br />

ervaren? Bel dan snel voor een ontspannen en<br />

veelzijdige vakantie, tel. 010-4348804,<br />

e-mail.amschmidtchen@tiscali.nl.<br />

Ontspannen wandelen en genieten van pure<br />

natuur, bronnen, cultuur, muziekfestival<br />

Pablo Casals vanuit een lief gerestaureerd<br />

Pyreneeënhuis aan de Têt met omheinde tuin<br />

naast kapelletje. Goed bereikbaar met OV.<br />

Max 5 pers.(niet rokers). Nabij Villefranche<br />

en Prades en Perpignan. Vanaf € 250,00 per<br />

week. www.echange-france.com info<br />

tel. 072-5897383.<br />

Te huur: Gezellige vrijstaande ruime vakantiewoning,<br />

2,5 km van zee, bij natuurreservaat<br />

Montgo te Denia (Spanje):<br />

www.bakkershuisdenia.nl.<br />

Te huur: 4 pers recreatiebungalow m.i.d.<br />

natuur veel privacy voor wandel- en natuurliefhebbers<br />

tussen Orvelte/Westerbork<br />

(1,5 km).0593- 552272/<br />

www.home.kpn.nl/E.de.Vries76/<br />

vakantiewoning.html<br />

Leuk vakantiehuis huren in de Franse Morvan?<br />

Heldere sterrenhemel, wandelen, mossen,<br />

orchideeën, vroedmeesterpad, grauwe<br />

klauwier, mountainbiken. Nieuwsgierig?....<br />

www.vacances-morvan.com.<br />

Tussen Egmond aan Zee en Alkmaar t.h. luxe<br />

4 persoons stenen vakantiehuis met heerlijke<br />

tuin en parkeergelegenheid. Hoogseizoen<br />

alleen p.w. Tel.06-21962061.<br />

Drenthe, Havelte. Gezellig familiehuis in verbouwde<br />

boerderij. 7 slaapkamers, 2 keukens,<br />

2 douches, piano, bos, hei, mountainbiken,<br />

paardrijden, zwembad, meren, en rust, voorzover<br />

dat lukt met max. 15 personen.<br />

0521- 342323/ www.valkenest.nl.<br />

Gezocht: vakantie-oppas voor poezen en<br />

etage, in de leuke stad Den Bosch met mooi<br />

wandel-groen in de omgeving:<br />

heijdendlm@telfort.nl/ 06-10507053. Dorien.<br />

Caravanclub De Rode Haan. Een actieve 55+<br />

club met veel <strong>Nivon</strong> leden maakt vele mooie<br />

binnen en buitenlandse reizen. Voor inl.<br />

0297-325311.<br />

Wilt u rust, ruimte, gezellige 4 pers. bungalow<br />

op een bosachtig terrein, dan moet u ons<br />

bellen. Voor 220 euro p.w. zit u in een uniek<br />

natuurgebied nabij de Drents-Friese grens,<br />

waar fiets-en wandelmogelijkheden onbeperkt<br />

zijn. tel. 075-6289148 of 06-23031761.<br />

lees verder op pagina 24 >>


een verslavende ervaring<br />

van een deelnemer<br />

Je vroeg me naar mijn kampervaring.<br />

Die was ronduit geweldig. Een<br />

week lang weg zonder ouders maar<br />

toch veilig en gezellig. Je doet leuke<br />

dingen en je leert heel veel mensen kennen<br />

(zeker goed voor minimaal 30 extra hyvescontacten<br />

...). Mij op kamp sturen is één van<br />

die geweldige dingen die mijn ouders (tegen<br />

wil en dank) voor mij gedaan hebben. Ik wilde<br />

niet, maar éénmaal geweest was ik verslaafd.<br />

Volledig uitgeput maar intens gelukkig nam<br />

ik na een week met grote tranen afscheid.<br />

Ik raad je dan ook zeker aan je kinderen bij<br />

Jump op kamp te doen. Ik zal hieronder wat<br />

meer informatie geven zodat je weet waar je<br />

je kind heen brengt.<br />

actIvIteIteN<br />

Wat je doet hangt deels af van het thema en<br />

team van vrijwilligers. Maar het is altijd een<br />

mix van sportieve spelletjes (zeskamp en zo),<br />

vossenjachten, bosspelen en gezelligheidsspelen.<br />

Dat wordt aangevuld met activiteiten<br />

die samenhangen met het thema. Natuurlijk<br />

zijn er dan nog het corvee en het kampvuur<br />

met liedjes.<br />

praktIsch<br />

In Eerbeek slaap je in tenten voor maximaal<br />

8 personen. Er zijn 3 grote tenten voor<br />

algemene zaken zoals koken, materiaal en<br />

activiteiten als het regent. In Oud Gastel slaap<br />

je in een huis met een slaapzaal en er is een<br />

binnenruimte voor als het regent.<br />

begeleIders<br />

De begeleiders zijn allemaal vrijwillig. Ze zijn<br />

met zorg geselecteerd en getraind. Er kunnen<br />

maximaal 36 kinderen mee op kamp en er<br />

gaan dan acht begeleiders mee. Minimaal<br />

twee begeleiders hebben meer ervaring zodat<br />

zij extra verantwoordelijkheid kunnen nemen.<br />

Daarnaast heeft iedere begeleider een extra<br />

taak waar hij of zij in getraind wordt zoals<br />

EHBO, koken voor grote groepen, materiaal<br />

en financiën. Met z’n allen dragen ze zorg<br />

voor het programma en de kinderen. Er is<br />

ook een contactpersoon. Om de zeepbel zo<br />

min mogelijk te verstoren, is deze persoon<br />

niet op het kamp, maar heeft wel contact<br />

zodat ouders op de hoogte kunnen worden<br />

gebracht.<br />

aaNdacht voor de deelNemers<br />

Er is veel aandacht voor de groep maar ook<br />

voor de individuele deelnemers. Er wordt<br />

regelmatig gecheckt hoe het gaat. Zo wordt<br />

gekeken of iedereen vriendjes heeft, of ze<br />

goed eten en wel eens douchen. Bij noodgevallen<br />

wordt er altijd eerst contact opgenomen<br />

met de contactpersoon. Deze neemt dan<br />

contact op met de ouders. De contactpersoon<br />

kan namelijk beter relativeren en handelen<br />

zonder de zorg voor de rest van het kamp.<br />

Corvee voor Maartje, Marijn, Raf, Lotte en Nanda.<br />

Voor veel standaardsituaties zijn er overigens<br />

protocollen en zijn de begeleiders getraind.<br />

Dit geldt bijvoorbeeld bij heimwee of drank-<br />

of drugsgebruik of agressief gedrag.<br />

INschrIjveN<br />

Inschrijven kan ik je niet, dat kan wel via de<br />

website www.kindopkamp.nl. Veel succes<br />

met het overtuigen van de kids, het is echt de<br />

moeite waard. Het verandert je leven doordat<br />

het een waanzinnige ervaring is waar je altijd<br />

met weemoed aan zal terug denken.<br />

Liefs,<br />

Een oud-deelnemer & begeleider<br />

kijk voor een overzicht van de Jump-kampen<br />

deze <strong>zomer</strong> op: www.kindopkamp.nl<br />

toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong> 23


leg een link<br />

Te huur prachtige vakantiebungalow in<br />

Overijssel met 1200m2 tuin met priëlen en<br />

terrassen aan rand bos. Rustig gelegen, veel<br />

privacy! 3 slaapkamers, 2 badkamers<br />

Prachtige wandel en fiets omgeving. Max 5<br />

personen. NIVON leden krijgen 10 % korting!<br />

www.uniekevakantiebungalow.nl.<br />

Frankrijk: wandelweek in Noord-Ardèche.<br />

Verblijf in huis met heerlijke eigen tuin en<br />

groot zwembad. Prachtig uitzicht. Afwisselende<br />

wandelingen, relaxen, genieten van rust<br />

en het goede Franse leven. 12-19 september.<br />

www.wandelrelaxed.com.<br />

Een verrijkende vakantie! Kom in juli of<br />

september naar zuidwest Frankrijk. Chris<br />

Kersten van het Centrum voor Zijnsoriëntatie<br />

verzorgt de partnerworkshop ‘De liefdesgift’<br />

van 5 tot 11 juli en de workshop ‘Werk dat je<br />

echt wilt’ van 20 tot 26 september. Combineer<br />

het vakantiegevoel met aandacht voor jezelf,<br />

je partner en je omgeving. Kijk op www.zijn.<br />

nu of www.loopbaanbegeleiding.org of bel:<br />

030-2621487. Informatie over de prachtige<br />

locatie in zuidwest Frankrijk waar u het hele<br />

jaar door voor uw vakantie terecht kunt:<br />

www.vakantiehuis-duras.com of bel met<br />

Marianne en Steven: 0033 553 207 235.<br />

Lastminutes vakantie aanbiedingen in Neder-<br />

land. Bent u op zoek naar een last minute<br />

hotel, appartement, pension of vakantiewoning<br />

in Nederland? In www.nederlandlastminutes.<br />

nl vindt u dagelijks nieuwe aanbiedingen!<br />

Ardennen, prachtig gelegen studio voor 2-4<br />

pers., subliem uitzicht en zonneterras, Vallée<br />

du Bocq, Hamois. Info: http://picasaweb.<br />

google.be/ardennenvallee/ArdennenVallee-<br />

VakantieStudioInDeArdennen. 210 euro per<br />

week, of 20 euro p.p.p.n. Tel. 003283615112;<br />

ardennenvallee@gmail.com.<br />

Portugese Taal leren op vakantie. Quinta do<br />

Pomarinho, Castelo de Vide. Zie www.pomarinho.nl<br />

bij arrangementen. Stuur mail<br />

info@pomarinho.nl of bel 00351 965 755 341.<br />

Ned. Eigenaren.<br />

Portugal Camping Quinta do Pomarinho,<br />

Castelo de Vide. www.pomarinho.nl<br />

Gelegen in natuurpark São Mamede. 00351<br />

965 755 341. Ned. Eigenaren<br />

Rust en ruimte in ZW-Ierland. Huisje voor 2<br />

personen. In the middle of nowhere.<br />

Zie www.derryvegal.com.<br />

Oppashuis. Zij, vrij, blij, zoekt hij, ongebonden,<br />

om samen in oppashuizen in het buitenland vakantie<br />

te houden bv komende winter Curaçao.<br />

Daarna in overleg. riadewaard@hotmail.com.<br />

Werken in de natuur en gratis kamperen.<br />

www.vriendenhogeveluwe.nl.<br />

Castricum aan Zee, te huur voor 2 à 3 niet<br />

rokende personen. Huis, waarvan slaapkamer<br />

en douche beneden zijn. Ideaal voor minder<br />

validen. 375 € p.week. Tel: 06-13656427.<br />

Uniek gelegen, karakteristiek vakantiehuisje<br />

‘het Hoenderbed’ in de Achterhoek. Rust en<br />

ruimte midden in de natuur. 2-4 personen.<br />

www.aliciahoeve.nl.<br />

Genieten op één van de mooiste plekjes<br />

van Griekenland! Kreta zuid-west, weinig<br />

toerisme, schitterend gelegen pittoresk huis<br />

4 pers, groot terras zon/ schaduw druiventakken,<br />

fantastisch uitzicht vallei, riviertje, stukje<br />

zee, vlakbij Paleochora, dagtochten o.a.<br />

Samaria kloof, Sougia, ideaal voor wandelen<br />

& uitstapjes, € 325,-- p.w.<br />

Info: el.nido.cuervo@gmail.com.<br />

Boerenlandhuis Landrucci ligt op de grens<br />

van Toscane - Umbrie, rustig gelegen<br />

en goed bereikbaar met openbaar vervoer.<br />

Kamperen kun je op Burciano, een ruime<br />

natuurcamping; je ziet en hoort de buren niet.<br />

www.luciatours.nl/ tel: 070-3646012.<br />

Te koop t.e.a.b. Erdman Schmidt tent. Type:<br />

Sprinkhaan in zeer goede staat. Fam.<br />

Mensink: 070- 3475733.<br />

Huis te huur in de Gelderse Poort met grote<br />

tuin. Fietsen aanwezig. 20/6 tot 11/7. € 250,-/<br />

week. Info: riapaul@xs4all.nl.<br />

Ierland: Kerry en Beara. Wandelvakantie in<br />

mysterieus en muzikaal Zuid-West Ierland.<br />

Genieten in kleine groep van natuur, keltische<br />

cultuur, verhalen en de zee. Verblijf in B&B’s,<br />

10-21 augustus, www.wandelrelaxed.com.<br />

Tsjechië: Persoonlijke groei en wandelen: Leef<br />

met aandacht, beleef je essentie. Op mooie<br />

locatie in Tsjechië achterhalen wat je nu écht<br />

wilt in je leven en hoe je dit kan vormgeven.<br />

Op speelse en creatieve manier ontdekken en<br />

heerlijk wandelen in mooie, rustige omgeving,<br />

5-11 juli, www.c2training.nl.<br />

Vrouw 53 jr. natuurlijk, langzaam bioritme,<br />

sportfiguur, HBOplus zoekt consistente,<br />

‘saaie’ kameraad. Samen langlauf/ trektocht<br />

Noorwegen? Belangrijk: rust, lachen,<br />

gezonde levensstijl, buitenlucht, klassieke<br />

muziek, niet roken/ matig alcohol. Mail naar:<br />

rustruimtestilte@live.nl.<br />

Aangeboden aan <strong>Nivon</strong> leden 40+ overnachting<br />

op bovenwoning in Amsterdam. Maandag<br />

tot vrijdag, in de periode mei t/m oktober.<br />

€ 150,-. Maximaal 2 personen.<br />

Tel: 020 – 6185416.<br />

VIERDIMENSIONAAL EIGENTIJDS NETWERK<br />

met inspirerende ontmoetingsplaatsen<br />

24 toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong><br />

(advertentie)<br />

www.eigentijdsnetwerk.nl


�<br />

Internationale Natuurvriendenhuizen<br />

trekken over<br />

ruige kammen<br />

Tekst en foto’s: Peter van der Loos,<br />

Werkgroep Vakantie Advies Bureau<br />

Wil je genieten van prachtige<br />

vergezichten en overnachten<br />

in eenvoudige Poolse<br />

natuurvriendenhuizen, kom<br />

dan naar het gebergte in het zuidwesten van<br />

Polen dat niet zo ver van Nederland ligt. Karkonosze<br />

heten deze bergen, genoemd naar<br />

de eeuwenoude reus Rübezahl (Rapenteller)<br />

die slechts af en toe uit zijn onderaardse<br />

hol komt. Angstig zijn de wandelaars die in<br />

gierende sneeuwstormen van west naar oost<br />

trekken. Maar van juni tot en met september<br />

kan het hier ook mooi weer zijn en loop je<br />

over goed gemarkeerde wandelpaden over de<br />

ruige kammen van oost naar west of omgekeerd.<br />

Er zijn geen echt gevaarlijke stukken,<br />

soms is er wel een flinke klim, zeker als je<br />

de Sniezka, de hoogste berg met zijn 1602 m<br />

beklimt. Daal je af naar lagere gebieden, dan<br />

waan je je in het Toscane van het verleden:<br />

oude dorpjes, slingerende beekjes, kleine<br />

boeren weggetjes, vervallen hoeven en dat<br />

alles in een lieflijk landschap. Daar kun je ook<br />

goed fietsen.<br />

lekker Warm eteN!<br />

Het nationale park Reuzengebergte en<br />

de heuvels van de uitlopers telt zo’n tien<br />

natuurvriendenhuizen van de Poolse PTTK.<br />

Veel liggen in een rij op of nabij de hoge langgerekte<br />

kam. Trek je daar van huis naar huis,<br />

wat een schitterende tocht is, dan kom je niet<br />

in de dorpjes. Maar geen nood, want vrijwel<br />

alle Poolse natuurvriendenhuizen hebben een<br />

keuken en een buffet waar je meestal tussen<br />

8 uur ‘s morgens en 8 uur ‘s avonds warme<br />

maaltijden en ontbijt kunt kopen tegen vrij<br />

lage prijzen. Een zelfverzorgingskeuken is er<br />

daarentegen niet. Je bent dus aangewezen op<br />

wat het huis te bieden heeft en je kunt zo ook<br />

eens kennismaken met de Poolse keuken. •<br />

NatuurvrIeNdeNhuIzeN IN het poolse reuzeNgebergte<br />

De meeste natuurvriendenhuizen in het Reuzengebergte zijn te vinden op onze <strong>Nivon</strong>-VAB<br />

website: http://www.nivon.nl/accommodaties/buitenland.htm.<br />

Klik in de kaart van Europa op Polen en kies in de provincie Dolnoslaskie de volgende huizen:<br />

Karpacz, Na Stogu Izerskim, Piechowice, Przelec Okraj, Samotnia, Strzecha Akademicka,<br />

Perla Zachodu, Srebrny Potok en Szwajcarka. We zijn er geweest, wie volgt?<br />

Drie andere PTTK-huizen in dit gebied: http://www.hala-szrenicka.com,<br />

http://www.labskiszczyt.pl en http://www.karkomega.pl/schronisko_odrodzenie.html.<br />

Overnachten kun je voor omgerekend € 6,50 tot € 15.00, afhankelijk van het aantal bedden<br />

op de kamer. Er zijn soms tweepersoonskamers, maar vaak ook 4- of meerpersoonskamers,<br />

zoals vaker in eenvoudige berghutten. Reserveren kan eenvoudig via het Engelstalig formulier<br />

op de website van de Poolse natuurvrienden:<br />

http://wierchy.pttk.pl/?s/_formularz_rezerwacja.lan/_en<br />

toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong> 25


www.nivon.nl/activiteiten<br />

accommodatIes<br />

De volgende contactpersonen kun je bellen<br />

als je wilt reserveren voor een verblijf in een<br />

<strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis (H) of -kampeerterrein<br />

(K).<br />

ABk-huis - Hall (H)<br />

06 49829797<br />

Allardsoog - een West (H)<br />

0592 420484<br />

August Reitsma - Hoek v. Hol. (H)<br />

06 23757583<br />

Banjaert - Wijk a. Zee (H)<br />

06 57846034<br />

Banjaert - Wijk a. Zee (k)<br />

06 46374673<br />

Bosbeek - Bennekom (H)<br />

06 19466660 (17-19u)<br />

Den Broam - Buurse (H, k)<br />

053 4778625<br />

eikhold - Heerlen (H)<br />

045 5424827 (ma, wo, vr 20-21.30u.)<br />

gele Anemoon - Wijlre (k)<br />

apr t/m okt: 043 4591607<br />

ov: 0318 668647 (ma, do 19-21 u.)<br />

AWO SANO Ferienzentrum Oberhof/Rennsteig<br />

grutto - Delft (k)<br />

06 51010162 (18-19u)<br />

Hallse Hull - Hall (k)<br />

06 46456519<br />

Hondenhoek - Lettelbert (k)<br />

06 22054714<br />

Hondsrug - Noordlaren (H, k)<br />

06 44353832<br />

Hoogkamer - Vlaardingen (H, k)<br />

0174 528690<br />

Hunehuis - Darp (H, k)<br />

06 25393116<br />

kleine Rug - Dordrecht (H, k)<br />

078 6130043<br />

koos Vorrink - Lage Vuursche (H)<br />

0347 328253; ma t/m do<br />

krikkenhaar - Bornerbroek (H, k)<br />

06 81212298<br />

De Meenthe - Noordwolde (k)<br />

038 4656781<br />

Morgenrood - oisterwijk (H, k)<br />

0412 475258<br />

Zeehuis - Bergen a. Zee (H)<br />

072 5817197 (ma./do. 14-15u)<br />

Sommerfrische im Thüringer Wald<br />

Preise:<br />

Erwachsene: 249,- €* / 299,- €<br />

Kind 9-15 J.: 132,- €* / 162,- €<br />

für Familien im Luftkurort Oberhof<br />

- 7 Tage Übernachtung/Halbpension<br />

- Obstkorb und 1 Fl. Mineralwasser<br />

- 1 Schulter-Nackenmassage pro Erw.<br />

- 1 Kutschfahrt pro Familie<br />

- 1 Besuch des Exotariums in Oberhof<br />

Kind bis 8 J.: frei<br />

(alle Preise zzgl. Kurtaxe)<br />

* begünstigte Preise<br />

- 7 Tage Übernachtung/Halbpension<br />

- Obstkorb und 1 Fl. Mineralwasser<br />

- 1 Schulter-Nackenmassage pro Erw.<br />

- 1 Kutschfahrt pro Familie<br />

- 1 Besuch des Exotariums in Oberhof<br />

E-mail via www.natuurvriendenhuizen.nl<br />

Buchbar vom<br />

01.07. - 31.08.09<br />

f +49(0)3 68 42 / 2 81-0<br />

SANO<br />

Thüringen gGmbH<br />

www.ferienzentrum-oberhof.de<br />

26 toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong><br />

(advertenties)<br />

„Käte-Strobel-Haus“ een huis voor natuurliefhebbers<br />

“Nieuw! Sneewgaratie weken”<br />

NFH„Käte-Strobel Haus“<br />

Familieferienzentrum Lieberhausen<br />

Käte-Strobel-Weg 30<br />

51647 Gummersbach-Oberrengse<br />

„…blijf duurzaam gezond.“<br />

De grensregio Oberberg en Sauerland nodigen van harte uit<br />

Om te wandelen en “diep inademen” in het mooie, Bergische Land.<br />

Ons gasthuis biedt:<br />

• Overnachtingen in royale appartementen of kamers, tot 140 personen<br />

• ‘Bergische’, gezonde keuken, vol- en halfpension<br />

• Ontspannen en trainen in eigen zwembad, kegelbaan,<br />

tafeltennisruimte en speel- en sportplaats<br />

• Onze wellness- en gezondheidspartners bieden aantrekkelijke<br />

aanbiedingen voor een gezonde leefwijze<br />

• Vergaderen in het moderne vergadercentrum tot maximaal 180 personen<br />

Aanbieding <strong>2009</strong>/2010<br />

• Familievakantie met raamprogramma van 3.7.–13.8.09<br />

• Oudjaarsdag voor de hele familie met programma en groot feest 27.12.– 03.01.2010<br />

• Karnaval “zelf gemaakt” 12.–15. februari<br />

• Pasen in het Bergische Land met familieraamprogramma 26.3.– 05.04.2010<br />

Sneewgarantie weken, januari – februari, telkens van maandag – vrijdag,<br />

4 overnachtingen met volpension in een tweepersoonskamer 188,00 € –<br />

indien er geen sneeuw ligt, betalen wij per dag 5,00 € terug...☺<br />

Berg vrij! Wij verheugen ons op jullie komst!<br />

www.ferienzentrum-lieberhausen.de • info@ferienzentrum-lieberhausen.de


activiteiten rond<br />

75 jaar hondsrug<br />

De 75 e verjaardag van natuurvriendenhuis<br />

Hondsrug wordt gevierd in het<br />

weekend van 9, 10 en 11 oktober. Met een<br />

knipoog naar het verleden en een lach<br />

naar de toekomst vieren we een feest met<br />

als thema Tijdgeest en Perspectief. Met<br />

ontwikkeling en studie, literatuur, natuurbeleving,<br />

muziek en dans, lichaam en<br />

sociaal<br />

toerisme<br />

Naar aanleiding van de oproep in een vorige<br />

<strong>Toorts</strong> is er een werkgroep Sociaal Toerisme<br />

ontstaan. De werkgroep is voortvarend van<br />

start gegaan. Er zijn vrijwilligers geworven,<br />

er was een scholingsweekend en zoals het er<br />

nu naar uit ziet zijn er voldoende getrainde<br />

vrijwilligers om drie vakantieweken voor<br />

vluchtelingen te organiseren. Het betreft<br />

eenoudergezinnen die via de Stichting<br />

Vluchtelingenwerk op ons pad worden gezet.<br />

De weken zullen in de <strong>zomer</strong> plaatsvinden<br />

in Morgenrood, op het ABK huis en het Koos<br />

Vorrinkhuis. Daarnaast zijn er contacten over<br />

het organiseren van vakantieweken voor uitkeringsgerechtigden.<br />

Petje af voor de nieuwe<br />

werkgroep.<br />

Contactpersoon: Bep Ruting, 06-51840012.<br />

geest. Het programma staat in het teken<br />

van de verbinding van ‘de beweging die<br />

in 1934 de Hondsrug realiseerde’ en ‘de<br />

uitdagingen waar het <strong>Nivon</strong> in de 21ste<br />

eeuw voor staat’.<br />

Wil je geïnformeerd worden over het programma<br />

en eventuele deelname, e-mail<br />

dan naar hondsrug@nivon.nl.<br />

groene<br />

stroom en<br />

groen gas<br />

<strong>Nivon</strong> heeft voor de levering van energie en gas<br />

aan de Natuurvriendenhuizen een overeenkomst<br />

gesloten met Greenchoice. Greenchoice<br />

is het enige energiebedrijf in Nederland dat<br />

alleen 100% duurzame energie verkoopt. De<br />

opwekkingsbronnen voor deze duurzame energie<br />

zijn zon, waterkracht en wind.<br />

Duurzaam gas bestaat ook: niet qua opwekking,<br />

want al het Nederlandse gas komt<br />

in Groningen uit de grond, maar door de<br />

CO 2 -uitstoot daarvan te compenseren in<br />

door de overheid gecontroleerde projecten.<br />

Greenchoice besteedt de volledige marge op<br />

gas aan compensatie. Dit gebeurt door het<br />

beschermen van bedreigde natuurgebieden<br />

en vooral door het aanplanten van nieuwe<br />

bomen (deze nemen erg veel CO 2 op) in<br />

samenwerking met lokale milieupartijen.<br />

toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong> 27


colofoN<br />

<strong>Toorts</strong>, ledenblad van het <strong>Nivon</strong><br />

80e jaargang, nr. 3, <strong>zomer</strong> <strong>2009</strong><br />

Foto voorpagina<br />

Eegje Pestel<br />

Aan dit nummer werkten mee:<br />

Angela Huizinga, Bart Brinkman, Chaja Zeegers,<br />

Chanoeck den Adel, Cees Snijder, Eric Seugling,<br />

Fred Wouters, Greetje Noordman, Hanneke<br />

Leeuwerink, Jolanda Denekamp, Lisette Eindhoven,<br />

Majlis Schweitzer, Martin Hierck, Nanouschka<br />

Wamelink, Peter van der Loos, Rosalinde Muller,<br />

Saar Langelaan, Wanda Freriks<br />

Hoofdredactie<br />

Bart Brinkman<br />

eindredactie<br />

Jolanda Denekamp<br />

kopij<br />

<strong>Nivon</strong> - <strong>Toorts</strong>redactie<br />

Hilversumstraat 332<br />

1024 MB Amsterdam<br />

020 4350700<br />

contact<br />

<strong>Nivon</strong>: info@nivon.nl<br />

kopij: toorts@nivon.nl<br />

agenda/ berichten: www.nivon.nl/berichten<br />

regeladvertenties: legeenlink@nivon.nl<br />

overige advertenties: info@cadex.nl<br />

Verschijningsdatum herfstnummer 12 september<br />

Sluiting kopij 31 juli<br />

Verschijningsdatum winternummer 19 december<br />

Sluiting kopij 13 november<br />

Advertentiewerving<br />

Cadex - Oosterland<br />

0111 643307<br />

info@cadex.nl<br />

Vormgeving<br />

Suggestie & Illusie - Utrecht<br />

Productie<br />

Mediapoint Heerhugowaard<br />

kleine lettertjes<br />

Artikelen en berichten van leden en niet-leden zijn<br />

altijd welkom. De redactie behoudt zich het recht<br />

bijdragen in te korten of te weigeren. Let op de<br />

sluitingsdatum! Door en voor <strong>Nivon</strong>groepen mag<br />

alles uit de <strong>Toorts</strong> worden overgenomen, behoudens<br />

foto’s waarop copyright berust. Voorwaarde voor elk<br />

gebruik is bron- en naamsvermelding van schrijver<br />

e/o fotograaf.<br />

overledeN<br />

Rob Makkink is op 14 maart overleden.<br />

Hij was erg actief binnen het<br />

<strong>Nivon</strong>, op ondermeer de natuurvriendenhuizen<br />

Morgenrood, de Bosbeek<br />

en kampeerterrein de Meenthe.<br />

Wij wensen de familie veel sterkte.<br />

Jo van Hulst (91), nestor van de<br />

Haarlemse <strong>Nivon</strong>-Esperantogroep, is<br />

op 28 april overleden.<br />

28 toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong><br />

vacatures<br />

VooRZiTTeR eN SecReTARiS HuNeHuiS<br />

info Tilly Spuessens, 0521-381913,<br />

T.Spuessens@kpnplanet.nl<br />

Wil je samen met een hecht team sturing<br />

geven aan de organisatie van een natuurvriendenhuis,<br />

denk dan eens aan het Hunehuis<br />

in het Drentse Havelte. Het Hunehuis<br />

zoekt een voorzitter en een secretaris. Henny<br />

van Vilsteren en Tilly Spuessens, nu resp.<br />

voorzitter en secretaris willen over enige<br />

tijd het stokje doorgeven aan andere, even<br />

betrokken vrijwilligers.<br />

MuSeuMWAcHT “TuTe NATuRA”,<br />

De BoSBeek<br />

info Janny Pastoors, 0318-611759<br />

Het natuurhistorisch museum (wisselende<br />

exposities) is op zoek naar vrijwilligers voor<br />

de museumwacht op zondagen van 11.00 tot<br />

15.00 uur. Groepen komen op aanvraag ook<br />

op andere tijden. Daarnaast zijn er vrijwilligers<br />

nodig voor het helpen opbouwen van<br />

een nieuwe expositie (maquettes maken en<br />

vitrines inrichten). Het museum bevindt zich<br />

in de kelder van NVH de Bosbeek, Bosbeekweg,<br />

Bennekom.<br />

MeDe-oRgANiSAToR/ FoNDSeNWeRVeR<br />

info Willem van Hest, 06-14827432,<br />

willemvanhest@tiscali.nl,<br />

www.deontmoeting.eu<br />

Het internationale uitwisselingsproject<br />

‘East meets West’ laat kunstenaars uit<br />

West- en Oost-Europa samen werken in<br />

een Nederlands natuurvriendenhuis. De<br />

gemaakte kunstwerken worden na een<br />

werkweek tentoongesteld. De organisatie<br />

is op zoek naar een mede-organisator en<br />

een fondsenwerver.<br />

gASTHeeR oF -VRouW De geLe ANeMooN<br />

info Marina Hartwich, 046-4421656,<br />

marina.hartwich@gmail.com<br />

Camping de Gele Anemoon in Zuid-Limburg<br />

zoekt een gastvrouw/heer voor een week of<br />

langer. Taken: o.a. gasten ontvangen en naar<br />

de kampeerplek brengen (caravans met tractor),<br />

reserveringen maken, info geven.<br />

P.R. FuNcTioNARiS eN Vice-VooRZiTTeR<br />

De BoSBeek<br />

info ed Verschuur (secr. BHc), 026 4721322,<br />

edverschuur@planet.nl<br />

Hij/ zij moet bereid zijn te werken met het<br />

<strong>Nivon</strong> vrijwilligersbeleid en is lid van de<br />

beheercommissie; zet zich in om de Bosbeek<br />

en de activiteiten die er plaats vinden te<br />

promoten; is tevens in staat de voorzitter<br />

van de beheercommissie te vervangen.<br />

gASTHeeR oF -VRouW De BoSBeek<br />

info Anne-Marie Zwanink: bosbeekhw@live.nl<br />

Natuurvriendenhuis de Bosbeek is op korte<br />

termijn op zoek naar een gastvrouw/heer<br />

met een groen hart. Lijkt het je wat om de<br />

receptie te bemensen in dit dynamische<br />

<strong>Nivon</strong>-huis waar regelmatig groepen, maar<br />

ook veel individuele gasten komen?<br />

PeNNiNgMeeSTeR De geLe ANeMooN<br />

info ankvermeer@wanadoo.nl, 0416-362225.<br />

De Gele Anemoon zoekt iemand die de financiën<br />

bijhoudt, begrotingen maakt, bekend<br />

is met boekhouden (o.a. Grootboek) en het<br />

liefst op niet al te grote reisafstand van de<br />

camping in Wijlre woont.<br />

coöRDiNAToR HuiSHouDeLiJke ZAkeN<br />

ABk-HuiS eN HALLSe HuLL<br />

info Wim gerrits (vz BHc) 0481-461761/<br />

06-51686362, w.r.gerrits@chello.nl<br />

Belangrijkste kwaliteiten: goed kunnen<br />

organiseren, flexibel en sociaal vaardig,<br />

kostenbewust zijn. De coördinator beheert<br />

een eigen jaarbudget en is lid van de<br />

Beheercommissie van het ABK-huis en<br />

Hallse Hull.<br />

MuZiekDiRigeNT ZANg- eN MuZiekgiLDe<br />

info Nel van Leur, 030-6704190,<br />

leu@hetnet.nl en Leni van Hattem<br />

078-6731945, se079813-t@telfort.nl<br />

Taak: dirigeren van een muziekgroep op de<br />

“Fluitenzaterdagen” in Utrecht (8 x per jaar)<br />

en van muziekgroepen op 2 weekenden en 2<br />

midweken per jaar.<br />

coöRDiNAToR TeRReiN- eN gRoeN-<br />

BeHeeR ABk-HuiS eN HeT HALLSe HuLL<br />

info Wim gerrits (vz BHc) 0481 461761/<br />

06 51686362, w.r.gerrits@chello.nl<br />

Grootte terrein: ong. 7 ha. Kwaliteiten: visie<br />

op milieubewust groenbeheer (kampeer-<br />

terrein en bos); kostenbewust omgaan met<br />

jaarlijks budget; kunnen plannen en dele-<br />

geren; sociaal vaardig. Taken: werkweken<br />

voor vrijwilligers/sters organiseren samen<br />

met coördinatoren technisch onderhoud en<br />

huishoudelijke zaken.<br />

coöRDiNAToR VRiJWiLLigeRS/STeRS<br />

ABk-HuiS eN HeT HALLSe HuLL<br />

info Wim gerrits (vz BHc) 0481 461761/06<br />

51686362, w.r.gerrits@chello.nl<br />

Belangrijkste kwaliteiten: flexibiliteit, sociale<br />

vaardigheid en organisatievermogen. Taken:<br />

werving, introductie, scholing en het voeren<br />

van gesprekken met vrijwilligers/sters over<br />

hun functioneren; contactpersoon voor een<br />

groep van ongeveer 140 vrijwilligers; roosters<br />

maken en instructies voor gastheren/<br />

vrouwen; organiseren vrijwilligersweekend.


Tijdens de <strong>Nivon</strong>raad zijn de leden van het Centraal Bestuur benoemd. Op de foto het Centraal Bestuur (vlnr): Herman van Kordenoordt , Eric Seugling, Piet van der Hoeven, Erik Bouman,<br />

Freerk de Jong, Astrid Molenveld, Naomi Woestenenk, Dannie Brus, Ewoud Teerink. Niet op de foto: Martine van der Veen, Marieke Timmermans-Siesling. Dannie Brus is als voorzitter benoemd,<br />

Ewoud Teerink als penningmeester en Freerk de Jong als secretaris.<br />

Na bijna tweehonderd dagen<br />

Tekst: eric Seugling, namens het centraal Bestuur<br />

Het nieuwe Centraal Bestuur is<br />

bijna tweehonderd dagen in functie,<br />

het is een inspannende tijd<br />

geweest. We hebben ons gericht<br />

op drie dingen: de financiële situatie van de<br />

vereniging en de begroting <strong>2009</strong>, de communicatie<br />

met de vereniging en de relatie van<br />

het bestuur met de afdelingen en huizen. We<br />

hebben twee <strong>Nivon</strong>raden georganiseerd. De<br />

eerste was gericht op de toekomst van de vereniging,<br />

in de tweede raad was de begroting<br />

<strong>2009</strong> het hoofdonderwerp. De toekomst van<br />

het <strong>Nivon</strong> was op de <strong>Nivon</strong>raad van 7 maart<br />

het belangrijkste onderwerp. In de voorbereiding<br />

daarvan zijn vier regiobijeenkomsten<br />

gehouden waar het oor goed te luisteren is<br />

gelegd. Samen met de ideeën van het bestuur<br />

heeft dat geleid tot de notitie “Het moet, het<br />

kan: naar een duurzaam <strong>Nivon</strong>.” De notitie is<br />

te vinden op www.nivon.org.<br />

fINaNcIeN<br />

Samen met de bestuurscommissie Control<br />

is er hard gewerkt om de financiën helder te<br />

krijgen. Langzamerhand begint een beeld te<br />

ontstaan hoe we er financieel voorstaan. Dat<br />

is een belangrijke pijler voor de toekomst.<br />

We zijn onder andere druk in overleg met<br />

Wandelplatform over de vergoeding die wij<br />

krijgen voor de realisatie van de paden. Ook<br />

naar andere inkomstenbronnen wordt thans<br />

gespeurd, maar ook de uitgavenkant van de<br />

begroting heeft de aandacht.<br />

bestuur op opeN dageN<br />

De afstand tussen bestuur en afdelingen en<br />

huizen was te groot geworden naar de mening<br />

van velen. Daar is fors in geïnvesteerd: leden<br />

van het Centraal Bestuur waren op de vier<br />

Open Dagen op de natuurvriendenhuizen. We<br />

hebben vele afdelingen en beheercommissies<br />

gesproken en we zijn overal enthousiaste<br />

leden tegengekomen. Wat ons opviel was<br />

dat er vele talenten zijn in onze vereniging.<br />

Talenten die we moeten aanspreken om de<br />

vereniging weer te laten bloeien in al haar<br />

verscheidenheid. In de komende maanden<br />

zetten we een talentenbank op. Talenten die<br />

nu al willen bijspringen kunnen zich melden<br />

via bestuur@nivon.nl.<br />

Portefeuilleverdeling bestuursleden<br />

Portefeuille Bestuursleden<br />

Afdelingen Dannie/ Herman<br />

Accommodaties Piet/ Erik/ Marieke<br />

Financiën Ewoud/ Erik<br />

Communicatie Eric/ Freerk<br />

Personeel Naomi/ Piet<br />

Jongeren Astrid/ Martine<br />

Wandelen Ewoud/ Naomi<br />

Reizen/VABs Herman/Martine<br />

Internationaal Ewoud/ Astrid<br />

Automatisering Naomi/ Freerk<br />

Volgende <strong>Nivon</strong>raad: 21 november<br />

Beleidontwikkeldag: 19 september<br />

Kijk op www.nivon.org •<br />

toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong> 29


ontpop your eNergy<br />

Susanne: Wat?!?<br />

eli-Jah: Je weet wel: Ontpop?<br />

S: Nee, wat is dat?<br />

Dominiek: Nog niet van gehoord, dan<br />

moet je echt even op gaan letten. Het<br />

is het festival van <strong>Nivon</strong>Jong.<br />

S: Waar gaat dat over dan?<br />

Roëll: Het gaat over genieten en<br />

tegelijk goed bezig zijn.<br />

S: Dat klinkt een beetje vaag, hoe<br />

bedoel je dat?<br />

R: Nou zoals ik het zeg. Tijdens het<br />

festival kan je heel lekker eten. Maar<br />

dat is dan wel gezond, van de lokale<br />

boer, onbespoten. Dat soort shit.<br />

S: Okay en verder?<br />

Herman: Nou je kan er op zoek naar<br />

wat jij belangrijk vindt, waar jij energie<br />

van krijgt.<br />

S: Wat moet ik me daarbij voorstellen?<br />

e: Nou, je kan uitzoeken welk goed<br />

doel bij je past. Op welke manier jij<br />

iets bij kan dragen aan de maatschappij<br />

zonder dat het moeite kost, hoe jij<br />

heel makkelijk energie kan besparen.<br />

Maar ook hoe je meer aandacht voor<br />

heey!<br />

SMOEL promoot <strong>Nivon</strong>Jong en haar<br />

activiteiten bij jongeren. We doen dit<br />

door onze hyves bij te houden (dus<br />

wordt snel lid) via twitter (checken<br />

dus!) en via de bestaande website.<br />

Wat we nu ook gaan doen zijn ludieke<br />

promoactiviteiten organiseren op<br />

plekken waar jongeren komen zoals<br />

festivals. De eerste activiteit doen<br />

we op het Pinksterkamp. Daarover<br />

jezelf kan hebben. Kortom hoe je gelukkig kan<br />

zijn, zonder dat je daarmee anderen belast.<br />

Genieten en goed bezig zijn dus. Hoe creëer je<br />

energie, in jezelf, in je omgeving. En hoe kan<br />

je daar het best mee omgaan. Ontpop your<br />

energy dus.<br />

S: Klinkt eigenlijk best okay. En weet je al<br />

meer?<br />

D: Nee, nou ja, er komt een djembé workshop,<br />

er komen bandjes en dj’s en er komen nog veel<br />

meer leuke dingen om te doen. En ze zijn bezig<br />

met een bekende Nederlander. Maar dat is nog<br />

niet zeker.<br />

S: Nou dat is al heel wat. En wanneer is het?<br />

H: 28 november!!!<br />

S: Nou, je hoeft niet zo te schreeuwen!<br />

H: Nee, zonde van de energie, maar ik wil<br />

graag dat iedereen het alvast in z’n agenda<br />

zet! Dus zet dat alvast maar in je agenda. Ook<br />

alle vrijwilligers van <strong>Nivon</strong>Jong moeten dat<br />

trouwens in hun agenda zetten, zij krijgen dan<br />

namelijk een vip-behandeling als dank voor<br />

hun inzet.<br />

S: Tof, en waar is het?<br />

R: In Amsterdam.<br />

S: Goed. En waar kan ik nog meer info vinden?<br />

Zoals je misschien al wel gehoord hebt heeft <strong>Nivon</strong>Jong<br />

tegenwoordig een heus promotieteam! genaamd SMoeL!<br />

30 toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong><br />

kun je straks natuurlijk weer alles vinden op<br />

de website, hyves en twitter. Verder willen<br />

we ook actief berichten gaan plaatsen op<br />

verschillende fora en persberichten versturen<br />

over de ludieke acties.<br />

Dat gaan wij doen. En wat ga jij doen? Wij<br />

hebben nog hulp nodig.<br />

Zo zoeken we iemand die aan de website kan<br />

knutselen en dat leuk vindt om te doen.<br />

Ook zoeken we coördinatoren voor onze<br />

festivalactiviteiten. Jij zorgt dan dat er een<br />

team komt om de activiteit te organiseren en<br />

mensen die het verhaal van <strong>Nivon</strong>Jong vertellen.<br />

Je bent gemiddeld 4 uur bezig met de<br />

voorbereidingen en natuurlijk de tijd die je op<br />

het festival door brengt.<br />

Als dat te veel van het goede is dan kun je je<br />

aanmelden als activiteitenorganisator. Je gaat<br />

dan samen met een team de promoactiviteit<br />

organiseren. Je bent gemiddeld 1 uur bezig<br />

met de voorbereidingen, en natuurlijk ook de<br />

tijd dat je op het festival bent.<br />

e: Binnenkort op de website, www.ontpop.nl,<br />

of je kan mailen naar ontpop@nivon.nl<br />

EN DE BENZINEPRIJS<br />

GAAT DIT JAAR<br />

WEER NÈT NIET<br />

NAAR HET MILIEU<br />

Wil je liever vanuit huis 1 uurtje per week<br />

helpen? Dat kan ook. Door regelmatig op<br />

websites die interessant zijn voor <strong>Nivon</strong>Jong<br />

goede berichtjes te plaatsen.<br />

Wat je moet kunnen? Je krijgt van ons een<br />

training en we gaan samen zorgen voor materiaal.<br />

Dus je moet vooral enthousiast zijn, het<br />

verhaal van <strong>Nivon</strong>Jong willen vertellen en zin<br />

hebben in gratis festivals deze <strong>zomer</strong>.<br />

Ben je tussen de 16 en de 25 jaar en spreekt<br />

dit je aan. Neem dan contact met ons op! Voor<br />

vragen of meer informatie kan je ons bellen<br />

of mailen! 020 – 4350711 of jong@nivon.nl.<br />

Groetjes,<br />

Het SMoeL – Team


van vonk naar vuur<br />

‘In maart zijn wij begonnen met onze<br />

stage bij <strong>Nivon</strong>Jong. Wij zijn aan de<br />

slag gegaan met het verbeteren van<br />

de ‘Vonkmethode’. Jongeren kunnen<br />

met behulp van deze spelmethode een<br />

activiteit van begin tot eind organiseren.<br />

Stap voor stap doorlopen wij de<br />

methode door zelf een pilotgroep te<br />

begeleiden bij het Vonkspel. Inmiddels<br />

zijn we erachter gekomen dat er nog<br />

ageNda<br />

Kijk voor het meest actuele overzicht<br />

van activiteiten op www.nivonjong.nl.<br />

kANoWANDeL WATeRLAND<br />

13 - 14 jun, Spring<br />

BieSBoScHe BRABANT<br />

20 - 21 jun, Treq<br />

Treq-uitje<br />

ALPeN VAN MoNTeNegRo<br />

5 t/m 19 jul, Spring<br />

Wandeltrektocht in de Balkan.<br />

HuTTeNTRekTocHT DoLoMieTeN<br />

9 t/m 19 jul, Spring<br />

oPBouWWeekeND<br />

11 en 12 jul, Jump<br />

iNTeRRAiL iTALië<br />

13 jul t/m 27 jul, Treq<br />

THeATeRFeSTiVAL AVigNoN<br />

13 t/m 27 jul, Treq<br />

In de laatste 2 weken van juli reizen<br />

wij naar af Avignon voor het beroemde<br />

Theaterfestival van Avignon.<br />

kAMPeeRTRekTocHT THRAcië<br />

13 jul t/m 3 aug, Treq<br />

VooR kAMPuS LiggeN<br />

18 t/m 25 jul, Jump<br />

Tienerthemakamp. Stel je eens voor,<br />

een week de coolste activiteiten<br />

beleven met je kamp matties! Aan dit<br />

kamp valt niet te klippen.<br />

kANoReiS SAiMAA (FiNLAND)<br />

20 jul t/m 3aug, Treq<br />

WANDeLReiS FiNiSTèRe,<br />

20 jul t/m 3 aug, Treq<br />

Expeditie Bretagne.<br />

veel kinderziektes in de spelmethode<br />

zitten. Het begeleiden van de pilotgroepen<br />

is daarom niet helemaal zo gelopen<br />

als wij voor ogen hadden. Er zijn een<br />

aantal jongeren afgehaakt, maar<br />

gelukkig is er nog een enthousiaste<br />

groep over! Met deze groep gaan we het<br />

spel spelen en uiteindelijk een activiteit<br />

organiseren. Door het spel uit te testen<br />

in de praktijk kunnen wij het spel waar<br />

nodig aanpassen. We zijn ervan overtuigd<br />

dat als het spel eenmaal werkt<br />

PADJeLANTA<br />

20 jul t/m 10 aug, Treq<br />

Wie ooit ‘Nooit meer slapen’ van<br />

Hermans heeft gelezen, begint niet<br />

zonder enige huiver aan een tocht<br />

door het Hoge Noorden.<br />

BeRgTRekTocHT kARNiScHe<br />

ALPeN<br />

24 jul t/m 19 aug, Spring<br />

RoDe LoPeR<br />

25 jul t/m 1 aug, Jump<br />

Tienertheaterkamp. Wordt jij later<br />

een echte ster en wil je alvast wennen<br />

aan het gevoel om celeb te zijn?<br />

Kom dan naar dit kamp!<br />

ZeiLZWeRFkAMP<br />

25 jul t/m 1 aug, Watersport<br />

Een week lang zeilend door Friesland.<br />

Alleen het begin- en eindpunt staan<br />

vast, verder zijn we afhankelijk van de<br />

wind, de boot en onze zeilkunsten.<br />

eeN FLuiTJe VAN eeN ceNT<br />

27 t/m 31 jul, Jump<br />

Kindermuziekkamp.<br />

WeSTHigHLANDWAy & gReAT<br />

gLeNWAy<br />

27 jul t/m 10 aug, Treq<br />

Kampeertrektocht door Schotland.<br />

JuLiScHe ALPeN<br />

27 jul t/m 17 aug, Treq<br />

De bikkelreis van <strong>2009</strong>.<br />

BoeRDeRiJ ZeiLkAMP<br />

1 t/m 8 aug, Watersport<br />

9 tot 13 jaar<br />

oNBePeRkT HouDBAAR<br />

1 t/m 8 aug, Jump<br />

Themakamp. Wil jij op kamp waar<br />

alles kan en alles mag en de mogelijkheden<br />

onbeperkt zijn? Dit kamp zal<br />

nooit bederven: Onbeperkt houdbaar.<br />

het een verrassend<br />

leuke<br />

en uitdagende<br />

methode is<br />

om activiteiten<br />

mee te kunnen organiseren. Wil<br />

je de volgende pilotgroep zijn? In<br />

september willen we starten met een<br />

nieuwe groep die gaat bewijzen dat de<br />

methode nu eindelijk echt werkt. Mail<br />

ons, Amber, Stephany en Tessa, als je<br />

interesse hebt: vonk@nivon.nl.’<br />

kAMP AcTieF<br />

1 t/m 8 aug, Jump<br />

Tieneractiefkamp. Een heftige week<br />

vol spanning en actie!<br />

kANo eN WANDeL MeckLeNBuRg<br />

eN RugeN<br />

2 - 11 aug, Spring<br />

BuSHcRAFT ZWeDeN<br />

3 t/m 17 aug, Treq<br />

NATioNAAL PARk De ceVeNNeN<br />

3 t/m 17 aug, Treq<br />

iNTeRRAiL iTALië<br />

3 t/m 17 aug, Treq<br />

In de trein, op weg om alle grote<br />

cultuursteden van Italië te bewonderen.<br />

WickLoW WAy<br />

3 t/m 17 aug, Treq<br />

Kampeertrektocht.<br />

BoeRDeRiJ ZeiLkAMP<br />

8 t/m 15 aug, Watersport<br />

16 - 20 jaar<br />

iN De kiJkeR<br />

8 t/m 15 aug, Jump<br />

Kindertheaterkamp.<br />

De VLoeR oP<br />

8 t/m 15 aug, Jump<br />

Tienertheaterkamp.<br />

AFBRAAkWeekeND<br />

15 en 16 aug, Jump<br />

Alle hulp welkom!<br />

BoeRDeRiJ ZeiLkAMP<br />

15 t/m 22 aug, Watersport<br />

13 - 16 jaar<br />

BuRReN eN coNNeMARA<br />

16 t/m 29 aug, Spring<br />

Kampeertrektocht.<br />

toorts • nummer 3 • juni <strong>2009</strong> 31


Noaberpad<br />

Het Noaberpad is totaal 363 kilometer<br />

en loopt van Nieuweschans<br />

(Groningen) naar Emmerich aan de<br />

Rijn, net over de grens bij Arnhem.<br />

Deze schitterende langeafstandwandelroute<br />

gaat afwisselend door het<br />

Duitse en Nederlandse grensgebied,<br />

door bos- en veengebieden, langs<br />

schilderachtige vestingstadjes en<br />

prachtige kastelen en waterburchten,<br />

zoals Schloss Anholt en Huis Bergh.<br />

lezersaanbieding: 3-daags<br />

wandelarrangement Noaberpad<br />

Speciaal voor de lezers van de <strong>Toorts</strong> biedt het <strong>Nivon</strong> in samenwerking met<br />

easywalk een uniek en zorgeloos driedaags wandelarrangement op het<br />

traject Nieuweschans – Bourtange (57 km totaal).<br />

Vanaf het beginpunt van het Noaberpad voert dit speciale<br />

arrangement je in drie dagen over de fraaie zand- en<br />

kleigronden van Oost Groningen, een onverwacht prachtig<br />

gebied! Door historische vestingstadjes en Natuurmonument<br />

Stroomdal Ruiten Aa.<br />

Op de eerste dag wandel je van Nieuweschans naar de<br />

vesting Oudeschans. Over het schapendijkje langs het<br />

“Vereenigd- of BL Tijdenskanaal”, door “Bovenlanden” en<br />

“Binnenlanden” (11 km). Aansluitend kun je in Oudeschans<br />

een wandeling maken over de schitterend gerestaureerde<br />

wallen van de vesting (4 km).<br />

Dag 2 brengt je naar Wedderveer, langs de Westerwoldsche<br />

Aa, via de natuurgebieden Vriescheloër Vennen en Weddermarke<br />

(20 km).<br />

De 3e dag kom je langs Huis te Wedde en door het museumdorpje<br />

Smeerling (Theehuis Natuurmonumenten). Over<br />

glooiende en boomrijke zandgronden langs de Ruiten Aa kom<br />

je aan in de schilderachtige vesting Bourtange (22 km). Daar<br />

is de aansluitende rondwandeling beslist de moeite waard!<br />

Je overnacht in een luxe kleinschalig hotel in een monumentaal<br />

historisch gebouw (anno 1780).<br />

De speciale prijs van dit arrangement is € 189,00 per persoon<br />

bij deelname van 2 personen (normaal € 209,00).<br />

De eenpersoonstoeslag is € 99,50.<br />

Dit is inclusief:<br />

• Drie wandeldagen en twee overnachtingen<br />

• Luxe kamers met bad/ douche en toilet en terras<br />

• Tweemaal ontbijt<br />

• Tweemaal 3-gangen keuze diner<br />

• Broodjes voor onderweg op dag 2 en 3<br />

• (Taxi) Vervoer van/ naar Nieuweschans/ Wedderveer<br />

• (Taxi) Vervoer op dag 3 terug naar Oudeschans<br />

• De gids van het Noaberpad, LAW 10 (1 gids per 2/ 3 pers.)<br />

• Brochure historische wandeling Oudeschans<br />

• Boekingskosten, BTW e.a. (gemeentelijke) belastingen<br />

• Informatie over aansluitend vervoer van en naar<br />

Oudeschans, parkeren aldaar<br />

Verlenging met extra nacht en diner bedraagt € 52,50<br />

p.p.p.n. (Voor één persoon € 82,50 .p.p.p.n.)<br />

Informatie en boekingen bij Pieterse & Pieterse Easywalk,<br />

023-8905615 of op www.easywalk.nl, met vermelding van<br />

“<strong>Toorts</strong> – aanbieding”.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!