29.09.2013 Views

Download Toorts pdf winter 2009 - Nivon

Download Toorts pdf winter 2009 - Nivon

Download Toorts pdf winter 2009 - Nivon

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

inclusief<br />

zomer-<br />

reizen!<br />

Actief


Inhoudsopgave<br />

Vrijwilligers Bedankt!<br />

Gastheren en gastvrouwen (terreinwachten en<br />

huiswachten), voorzitters, penningmeesters,<br />

secretarissen, aanmeldingssecretarissen<br />

en andere bestuurders en actieve leden<br />

van afdelingen, natuurvriendenhuizen en<br />

-kampeerterreinen, wandelcafés, berg- en<br />

watersportgroepen, reizengroepen, VAB,<br />

eenoudergroepen, Melchersstichting,<br />

ontpoppers en pinksterkampers,<br />

reisbegeleiders, wandelpad- en<br />

fietsroutemakers en -onderhouders,<br />

kinderkampbegeleiders, stagiairs, kookploegen,<br />

activiteitenorganisatoren en -begeleiders,<br />

schoonmaak- en onderhoudsmedewerkers,<br />

redacteuren, tekstschrijvers en notulisten,<br />

trainers, ontwerpers, webmasters, terrein-,<br />

gebouwen- en materiaalbeheerders,<br />

reisontwikkelaars, schippers, koffie- en<br />

theeschenkers, adviseurs, ambassadeurs en<br />

iedereen die op een andere manier een hand of<br />

handje uitsteekt, JONG EN OUD:<br />

ONTZETTEND BEDANKT!<br />

Dankzij jullie inzet bestaan we.<br />

Het Pieterpad gaat verder van het asfalt af ...<br />

zIlveren pIeterpAd<br />

2 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

‘Waarom zou je wachten tot je ouder bent,’ vinden Sander en Eveline. De<br />

ouders van Agnes (5) en Margo (2) zijn nu alweer bijna vijf jaar huiswacht.<br />

Jong en huIswAcht<br />

7<br />

4<br />

Het harde strandzand loopt makkelijk en het geluid<br />

van de branding vergezelt me naar het noorden. Spijtig<br />

keer ik een prachtige zonsondergang de rug toe.<br />

wAndeltweedAAgse<br />

zeehuIs<br />

9


Hoe kun je beter van Nederland genieten dan via de natuurvriendenhuizen<br />

die in de mooiste gebieden van Nederland zijn te vinden!<br />

FIetsen lAnGs nAtuurVrIendenhuIzen<br />

In dit nummer<br />

11<br />

Jonge huiswachten 4, 5<br />

Wandelnieuws 7<br />

Wandeltweedaagse naar het Zeehuis 9<br />

Beverburchten en watermolens 11<br />

Zomerreizen 13 - 28<br />

Idyllisch en historisch Saksen 29<br />

Als ik niet ga, krijg ik heimwee, <strong>winter</strong>sport 31<br />

Du pain, du vin du ...? 33<br />

Onweer en Adelaars 35<br />

Te voet door het Zweedse woud 37<br />

<strong>Nivon</strong>Jong met agenda 38, 39<br />

Activiteiten en Berichten<br />

Wandelen, Buiten bewegen, Treffen en trips 6,8<br />

treffen eenouder, treffen 50+/ 60+ 8,10<br />

Cultuur en Creatie, Vorming en Ontwikkeling, Reizen Sneeuw en ijs 10, 12<br />

Leg een link 34, 35<br />

Agendakort, vacatures, mededelingen 36<br />

Colofon 36<br />

GrethenhuIs<br />

Deelstaat Saksen is bij ons nog<br />

tamelijk onbekend. Hoewel het<br />

deels hersteld is, proef en ruik<br />

je overal de oude, maar ook<br />

nieuwe historie.<br />

29<br />

WInterreIzen<br />

VolWAssenen<br />

Ik vind het lekker om te scheuren<br />

op mijn ski’s. Ook met mama.<br />

Hard gaan is leuk.<br />

31<br />

nIVon JonG<br />

Het OntPopfestival is met de<br />

vonkmethode georganiseerd.<br />

En dat was een groot succes.<br />

De vlammen spatten<br />

er van af.<br />

38<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 3


Besmet met<br />

huiswachtenvirus<br />

Agnes (5) en Margo (2) veren op als het Zeehuis in zicht komt. Zij zijn beslist de jongste<br />

hulp-huiswachten die er bij het <strong>Nivon</strong> rondlopen. Hun ouders, Sander en Eveline de<br />

Munck, zijn de échte gastheer en gastvrouw. ‘Waarom zou je wachten tot je ouder bent,’<br />

vinden Sander en Eveline. <strong>Toorts</strong> ging bij het jonge gezin op bezoek.<br />

Tekst en foto’s: Lisette Eindhoven<br />

In een brief van het bestuur van het<br />

Zeehuis werd gevraagd om nieuwe<br />

huiswachten,’ vertelt Sander. ‘Leuk!’,<br />

dachten Eveline en Sander direct. ‘Maar<br />

wel pas als we ouder zijn!’ Dat ze ook zo<br />

jong al huiswacht zouden kunnen zijn, dáár<br />

hadden ze nog niet over nagedacht. Er staan<br />

immers meestal ouderen bij de receptie...<br />

Uiteindelijk besloten ze zich op te geven voor<br />

een stageweekend. ‘We waren direct verkocht<br />

en een paar weken later stonden we alleen<br />

als huiswacht in het Zeehuis. Het was een<br />

rustige week, met een kleine groep wandelaars<br />

die het hele Zeehuis had afgehuurd.<br />

Zo konden we op ons gemak ervaren hoe het<br />

ons zou bevallen.’ Inmiddels zijn Sander en<br />

Eveline alweer bijna vijf jaar huiswacht. De<br />

verdeling van de taken gaat vanzelf. Sander<br />

4 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

en Eveline schrijven om en om de gasten in<br />

en verkopen ansichtkaarten, wereldwinkelproducten<br />

of duinkaarten. Ze zijn blij met<br />

“<strong>Nivon</strong>line”. ‘Er is geen papierwerk meer. Alle<br />

reserveringen en alle betalingen gaan via de<br />

computerkassa. We vinden het erg praktisch,<br />

hoewel we sommige ouderen er wel eens<br />

mee zien worstelen.’<br />

wIerook op de kAmer<br />

Agnes is trots dat ze kan meehelpen: ‘Ik controleer<br />

met papa de kamers.’ Samen met Margo<br />

demonstreert ze hoe ze de wasmand naar<br />

de wasruimte brengt. Agnes helpt ook met<br />

het ophangen van schone handdoeken in de<br />

badkamers. Wandelaars of fietsers in de buurt<br />

weten het Zeehuis altijd te vinden. ‘Laatst vloog<br />

er iemand met de fiets over de kop en brak<br />

twee polsen. De aanwezige huiswacht heeft<br />

toen de vrouw naar het ziekenhuis gebracht.<br />

Ook een vrouw die onwel was geworden tijdens<br />

een wandeling, had een passant naar het<br />

Zeehuis toegestuurd voor assistentie. We staan<br />

voor iedereen klaar.’ Eveline heeft een training<br />

Bedrijfshulpverlening (BHV) gevolgd en er was<br />

een ontruimingsoefening in het Zeehuis.<br />

‘Eigenlijk is brand het enige waar ik als huiswacht<br />

echt bang voor ben. Gelukkig was er tot<br />

nu toe alleen vals alarm, bijvoorbeeld doordat<br />

iemand wierook brandde op de kamer.’<br />

relAxed en stressBestendIg<br />

‘Het werk als huiswacht is relaxed en altijd<br />

heel gezellig’, vinden Sander en Eveline. ‘We<br />

zelF gAstheer -vrouw worden?<br />

Lijkt het je leuk om een of meerdere weken per jaar gastheer of -vrouw<br />

te zijn op een Natuurvriendenhuis of <strong>Nivon</strong> Kampeerterrein? Neem dan<br />

eens contact op met een gastheer of gastvrouw van een <strong>Nivon</strong>huis of<br />

-terrein. Zij kunnen je in contact brengen met de balie coördinator die<br />

een kennismakingsgesprek houdt en nieuwe gastheren en -vrouwen<br />

begeleidt. De coördinator meldt je dan aan voor de cursus “<strong>Nivon</strong><br />

Gastheer en Gastvrouw” die elk voorjaar en najaar wordt georganiseerd.<br />

Van vrijdagavond tot zondagmiddag praat je er met andere nieuwe<br />

gastheren en -vrouwen over wat er allemaal komt kijken bij deze<br />

functie. Je ontmoet mensen die op verschillende huizen en terreinen met<br />

hetzelfde bezig zijn of gaan. De deelnemers vinden het een leerzaam en<br />

gezellig weekend.


hebben het idee dat we op vakantie zijn.’ Maar<br />

er moet wél hard gewerkt worden. ‘Je kunt<br />

niet voorspellen wat je over vijf minuten doet.<br />

Je wordt eigenlijk de hele dag door aangesproken.<br />

Uiteraard altijd op het moment dat<br />

je net je koffie hebt ingeschonken. Het is<br />

handig als je van koude koffie leert houden’,<br />

lacht Sander. De kinderen passen zich<br />

goed aan. Agnes kan heel goed voor zichzelf<br />

zorgen. Eveline: ‘Op de rustige tijden gaat een<br />

van ons met de kinderen naar het strand of<br />

andere leuke dingen doen, terwijl de ander<br />

bij de balie blijft. In het weekend, als het vaak<br />

erg druk is, komt er geregeld familie langs<br />

die dan met de kinderen op stap gaat.’<br />

‘Je moet als huiswacht stressbestendig en<br />

creatief zijn’, vindt Sander. ‘En je moet flexibel<br />

zijn’, vult Eveline aan. ‘Er stond onverwacht<br />

iemand aan de balie in de veronderstelling<br />

gereserveerd te hebben. Dat was helaas niet<br />

het geval en het huis was vol. We gaven de<br />

gast thee en schoten de huiswachtenkamer<br />

in om te overleggen: “Oh help, wat nu?” Uiteindelijk<br />

kwam het na wat puzzelen toch nog<br />

goed. Laatst was er een familie die de kamers<br />

moest verlaten, maar in de veronderstelling<br />

was, de dag daarna pas te vertrekken. Ook<br />

dat konden we gelukkig oplossen.’<br />

schAken met de gAsten<br />

Er zijn huiswachten die van alles organiseren,<br />

maar dat gebeurt in het Zeehuis niet zo vaak.<br />

Daar is in de omgeving al genoeg te doen. ‘We<br />

hebben met Pasen wel een eierspeurtocht<br />

georganiseerd voor de kinderen. Overal in<br />

het huis waren verpakte chocolade-eitjes<br />

verstopt. Als ze vier verschillende kleuren<br />

inleverden, kregen ze een surprise en een<br />

kleurplaat. De chocolade-eitjes hebben we<br />

daarna op de balie gezet. Erg lang stonden ze<br />

er niet!’, zeggen Eveline en Sander lachend.<br />

Sander en Eveline vinden het leuk om veel<br />

contact met de gasten te hebben. Als de<br />

gasten dat zelf willen, natuurlijk. ‘We vinden<br />

het belangrijk om te weten wie er in het huis<br />

zijn.’ Eveline is wel eens ongerust geweest<br />

over Sander. ‘Hij ging even de vuilniszakken<br />

naar buiten brengen en hij kwam maar niet<br />

terug. Van de kinderen weet ik dan meestal<br />

wel waar ze zitten, maar ik heb Sander overal<br />

lopen zoeken. Uiteindelijk vond ik hem. Hij<br />

was buiten met een gast aan het schaken!’<br />

Sander: ‘Het contact met de gasten is het<br />

leukste van het werk als huiswacht. Je krijgt<br />

veel waardering en leuke opmerkingen in het<br />

gastenboek. De schaker stuurde mij later nog<br />

een foto toe met een bedankje.’<br />

BrIeFJe op de vAAt<br />

Het is uiteraard niet altijd koek en ei, want er<br />

zijn ook gasten die ergens niet tevreden mee<br />

zijn. Die problemen moet een huiswacht zo<br />

goed mogelijk zien op te lossen. Eveline heeft<br />

een aantal jaren geleden de huiswachtentraining<br />

gedaan. ‘Daar heb ik in de praktijk nog<br />

steeds iets aan’, zegt ze. ‘We hebben rollenspellen<br />

gedaan met gasten die een probleem<br />

hadden. Een gast had als enige een kamer<br />

tussen andere gasten die bij een grote groep<br />

hoorden en hij vond dat er geluidsoverlast<br />

was. Je probeert dan een andere kamer te<br />

vinden, maar dat lukt niet altijd. Uiteindelijk<br />

adviseerden we de gast om ‘s nachts oordopjes<br />

in te doen.’ Ook vaat die blijft staan is<br />

soms een probleem. ‘Wíj zijn daar vrij soepel<br />

in’, vinden Sander en Eveline. ‘We hebben de<br />

ervaring dat je vaak de verkeerde persoon er<br />

op aanspreekt, dus dat doen we niet meer.<br />

Tegenwoordig leggen we een briefje op de<br />

vaat met het verzoek om het op te ruimen en<br />

dat werkt goed.’<br />

huIswAchtenvIrus<br />

De keuze voor het Zeehuis was voor Eveline<br />

en Sander vanzelfsprekend. ‘Het is een heel<br />

mooi huis, in een geweldig mooie omgeving.<br />

En zolang de kinderen klein zijn, is het ideaal<br />

dat we er op de fiets naartoe kunnen. Als ze<br />

ouder worden, dan gaan we waarschijnlijk<br />

ook wel ergens anders huiswachten. Sinds<br />

Agnes op school zit, hebben we er alleen<br />

tijdens de schoolvakanties tijd voor.’ Agnes<br />

vindt dat heel gezellig, zeker als ze de kinderen<br />

van een vorige vakantie kent. ‘Er zijn<br />

dan veel vriendjes en vriendinnetjes,’ zegt ze.<br />

Eveline: ‘Er zijn ook oudere gasten die juist<br />

in de vakantieperiode komen vanwege de<br />

vrolijkheid die kinderen om zich heen hebben.<br />

Er is altijd wel een gast die het heerlijk vindt<br />

om met Agnes en Margo op te trekken.’<br />

Sander en Eveline zijn razend enthousiast<br />

over hun werk als huiswacht, of zoals het officieel<br />

heet: gastheer en gastvrouw. ‘Je moet<br />

niet wachten tot je ouder bent, dat is nergens<br />

voor nodig’, zeggen zij. Ze raden andere jonge<br />

gezinnen aan om ‘het gewoon een keer te<br />

doen!’ ‘Neem contact op met een huis in de<br />

buurt en vraag of je een weekendje mee mag<br />

draaien. Geheid dat je ook met het huiswachtenvirus<br />

besmet raakt.’ •<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 5


Berichten www.nivon.nl/activiteiten<br />

& activiteiten<br />

wAndelen<br />

oudErKErK - SLoTEN<br />

10 jan <strong>2009</strong>, ca. 20 km<br />

info Annelies 072 5742681/ Tiny 06 44985527<br />

We lopen het Willibrorduspad met een<br />

afstand van totaal 225 km. Vandaag traject 5:<br />

Ouderkerk aan de Amstel naar Sloten.<br />

SLoTEN - SpAArNdAM<br />

7 feb, ca. 20 km<br />

info Annelies 072 5742681/ Tiny 06 44985527<br />

We lopen het Willibrorduspad met een<br />

afstand van totaal 225 km. Vandaag traject 6:<br />

Sloten naar Spaarndam.<br />

SpAArNdAM - KroMMENiE<br />

7 mrt <strong>2009</strong>, ca. 20 km<br />

info Annelies 072 5742681/ Tiny 06 44985527<br />

We lopen het Willibrorduspad met een<br />

afstand van totaal 225 km. Vandaag traject<br />

7: Spaarndam over het Noordzeekanaal naar<br />

Krommenie.<br />

BuIten Bewegen<br />

BASiScurSuS BErgSporT<br />

jan t/m april, Arnhem<br />

prijs € 100 (niet-lid € 125)<br />

info Henk 0481 354308/ bergsport@nivonarnhem.nl<br />

Zes theorie avonden in nivoncentrum Arnhem<br />

en drie weekenden in Nederland-Belgie en<br />

Duitsland. Hierna ben je klaar voor lichte<br />

bergtochten en de vervolgcursussen in het<br />

hooggebergte.<br />

Nordic WALKiNg KooS VorriNK<br />

9 t/m 11 februari, Lage Vuursche.<br />

prijs € 100 (niet-lid € 120)<br />

info Emmy Huitema, 030 2210000<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

In <strong>winter</strong>se sfeer drie dagen dwalen door de<br />

bossen van de Lage Vuursche. Misschien wel<br />

sneeuw, zeker rode konen en warme chocolademelk.<br />

Per dag 4 tot 5 uur lopen.<br />

Incl. introductieles. Geheel verzorgd.<br />

VuurScHE VErrASSENd<br />

16,17,18,19 feb, Koos Vorrinkhuis, Lage<br />

Vuursche<br />

prijs € 45 / 85 (niet-lid € 65 / 105)<br />

info Boudewijn, 035 6019040<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Naar keuze 2 of 3 dagen dwalen, op de fiets of<br />

te voet, alleen of met andere gasten. Wij zorgen<br />

voor een goede verzorging (volpension).<br />

WANdEL4dAAgSE KooS VorriNKHuiS<br />

9 t/m 12 mrt, Lage Vuursche<br />

info Marijke en cor 071 5411767<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

In de frisgroene lente wandelen we 12 tot 20<br />

6 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

km per dag o.l.v. Marijke en Cor den Heijer,<br />

met mooie routes door bos, hei en veen-<br />

weides. Geheel verzorgd.<br />

VErdWALEN iS BALEN<br />

17 t/m 19 april, Bosbeek<br />

prijs € 60 (niet-lid € 65)<br />

info Bert Kling 030 6924159/bosbeek@nivon.nl<br />

Kaart- en kompas voor oud en jong. Kom<br />

verdwalen in de Zuid-Veluwse bossen en op<br />

de Ginkelse heide. Als je hebt opgelet kom<br />

je met kaart en kompas zo weer thuis. Incl.<br />

warme maaltijd zaterdagavond.<br />

ScHATZoEKEN MET gpS<br />

17 t/m 19 april, Bosbeek<br />

prijs € 70 (niet-lid € 75)<br />

info Bert Kling 030 6924159/bosbeek@nivon.nl<br />

GPS voor beginners. Na wat theorie de praktijk<br />

in, op zoek naar de schatten die verstopt<br />

zijn op de Zuid-Veluwe en dan verder met de<br />

GPS. Incl. warme maaltijd op zaterdagavond.<br />

BErgWANdELEN VELuWEZooM<br />

18 t/m 19 apr, Bosbeek<br />

prijs € 135 (niet-lid € 160)<br />

info Bert Kling 030 6924159/bosbeek@nivon.nl<br />

Van Rhenen NS via de Bosbeek naar Arnhem<br />

NS. Ontdek de Gelderse Vallei en de Zuid<br />

Veluwezoom. Incl. verzorging en begeleiding.<br />

SATTELiET-WANdELEN 30+<br />

19 t/m 24 apr, Bosbeek<br />

prijs € 135 (niet-lid € 160)<br />

info Bert Kling 030 6924159/bosbeek@nivon.nl<br />

Vijf dagen lopen over de Veluwe en Grebbeberg.<br />

Op zondag maak je kennis met de GPS<br />

en dan begint het dwalen, alleen of samen.<br />

Wij doen inkopen en jij kookt met anderen.<br />

fiETS4dAAgSE KooS VorriNKHuiS<br />

11 t/m 14 mei, Lage Vuursche.<br />

prijs nog niet bekend<br />

info Emmy Huitema, 030 2210000<br />

res 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Vier dagen fietsen (30 tot 50 km.) door bossen,<br />

heide, langs plassen en soms langs de<br />

grenzen van verstedelijkte gebieden. Altijd<br />

verrassend. Tijdens de afwisselende tochten<br />

aandacht voor cultuur en natuur.<br />

WANdEL4dAAgSE KooS VorriNKHuiS<br />

11 t/m 14 mei, Lage Vuursche.<br />

prijs nog onbekend<br />

info Marijke en cor 071 5411767<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Door het frisse groen van de lente wandelen<br />

we 12 tot 20 km. per dag, o.l.v. Marijke en<br />

Cor den Heijer. Prijs all-in.<br />

fiETSEN iN TWENTE<br />

23 t/m 29 mei <strong>2009</strong><br />

prijs € 220 (niet-lid € 250)<br />

info gerda Kleinpaste 0546 870188/<br />

Hannie roebert 0546 817675.<br />

Nu al voor de 26ste keer fietsen (4 x 50km)<br />

door het mooie Twentse land. Goede sfeer en<br />

prima verzorging. Een vrije dag tussendoor.<br />

Kom fietsen in een mooie en rustige omgeving.<br />

Volledig verzorgd.<br />

KANoëN iN dE curiEuZE Kop<br />

31 aug t/m 2 sep, Hunehuis<br />

info Nico Visser 06 25393116<br />

res. 06 25393116/ hunehuis@nivon.nl<br />

Ontdek per kano het waterrijke gebied bij<br />

Giethoorn en de Weerribben. Geniet van afgelegen<br />

slootjes en stille uithoeken. Laat u verrassen<br />

door de flora en fauna die u onderweg<br />

tegenkomt. Kanohuur mogelijk.<br />

VuurScHE VErrASSENd<br />

11,12,13,14 okt, Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

prijs € 45 / 85 (niet-lid € 65 / 105)<br />

info Boudewijn 035 6019040<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Buitentreffen. Naar keuze 2 of 3 dagen<br />

dwalen, op de fiets of te voet, alleen of met<br />

andere gasten. Wij zorgen voor een goede<br />

verzorging (volpension).<br />

WANdEL4dAAgSE KooS VorriNKHuiS<br />

26 t/m 29 okt, Lage Vuursche.<br />

prijs nog niet bekend<br />

info Marijke en cor 071-5411767<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

In de gouden weken van de herfst wandelen<br />

we 12 tot 20 km per dag o.l.v Marijke en Cor<br />

den Heijer door de prachtige bossen van Lage<br />

Vuursche. Geheel verzorgd.<br />

VuurScHE HErfSTKLEurEN<br />

26,27,28,29 okt, Koos Vorrinkhuis,<br />

Lage Vuursche<br />

prijs € 45 / 85 (niet-lid € 65 / 105)<br />

info Boudewijn 035 6019040<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Naar keuze 2 of 3 dagen dwalen, op de fiets of<br />

te voet, alleen of met andere gasten. Wij zorgen<br />

voor een goede verzorging (volpension).<br />

treFFen & trIps<br />

BridgEN op dE HEi<br />

16 t/m 19 jan, Hunehuis<br />

prijs € 125 (niet-lid € 155)<br />

info gon en Kees 038 441663<br />

res. 06 25393116/ hunehuis@nivon.nl<br />

Buiten is het koud en donker, binnen in het<br />

Hunehuis is het licht en lekker warm. Overdag<br />

trek je erop uit, ’s avonds stevig bridgen<br />

(ervaring gewenst). Je zorgt zelf voor ontbijt<br />

en lunch. Vanaf het diner is de verzorging<br />

voor onze rekening.<br />

HErfSTTrEffEN HoNdSrug<br />

19 t/m 23 okt, Hondsrug<br />

prijs € 85 (niet-lid € 105), kind € 60<br />

(niet-lid € 70). info: cis Harmse 050 3125103<br />

res. hondsrug@nivon.nl<br />

Actief en gezellig samen in natuur en omgeving<br />

rond Zuidlaren.<br />

lees verder op pagina 8 >>


adv_LAW_2007:013.adv.LAW 31-10-2007 16:54 Pagina 1<br />

In Nederland is de behoefte aan natuur net zo groot<br />

als de wens om nieuwe wegen en woonwijken aan te<br />

leggen. Hoe gaan we dit oplossen? Wie een goed<br />

beeld wil krijgen van de voors en tegens bij belangrijke<br />

maatschappelijke kwesties leest de Volkskrant.<br />

Loop nu warm voor een proefabonnement.<br />

Bel 088 - 0561 561 of kijk op volkskrant.nl/service<br />

Links: Klezmermusici spelen er lustig op los. Rechts: Mevrouw Joan Stam (burgemeester gemeente De Marne, waaronder Pieterburen), commissaris van de koningin van Gelderland<br />

de heer Clemens Cornielje, Henk Aalderink (burgemeester gemeente Bronckhorst, waaronder Vorden), geflankeerd door (links) Wim van der Ende (<strong>Nivon</strong>-werkgroep Pieterpad) en<br />

Maarten Goorhuis (voorzitter van de <strong>Nivon</strong>-werkgroep Pieterpad). In hun handen de vernieuwde Pieterpadgids.<br />

zilveren pieterpad<br />

Tekst: Jolanda denekamp<br />

foto’s: Michiel Wijnbergh<br />

Het is een vrolijke middag, tijdens de<br />

feestelijke viering van het zilveren jubileum<br />

van het pieterpad in kasteel Vorden op<br />

zaterdag 25 oktober. Aan clemens cornielje,<br />

commissaris van de koningin van gelderland,<br />

de eer om het eerste exemplaar van de<br />

vernieuwde langeafstandswandelgids pieterpad<br />

deel i in ontvangst te nemen uit handen van<br />

Maarten goorhuis, voorzitter van de <strong>Nivon</strong><br />

pieterpadwerkgroep.<br />

wandelen door<br />

poëtisch drenthe<br />

Het Drenthepad is vernieuwd<br />

en voert de wandelaar over<br />

de Hondrug en Havelterberg,<br />

door het Fochteloërveen en<br />

Dwingelerveld, over brinken<br />

en essen, langs hunebedden<br />

en grafheuvels. Kortom:<br />

langs de rijke cultuurhistorie<br />

en door de prachtige natuur<br />

van Drenthe.<br />

APPELSCHA<br />

MEPPEL<br />

BEILEN<br />

Deze kaart past in een kader van 36 * 36 mm,<br />

op de buitenkant van de omslag van het boek.<br />

drenthepad, Streekpad 6,<br />

volkskrant.nl<br />

324 km, 192 pag., € 18,70,<br />

Vierde druk<br />

iSBN 978-90-70601-96-6<br />

CMYK = geschikt voor drukwerk.<br />

info@BosmaGrafiek.NL<br />

024 356 3542<br />

GRONINGEN<br />

ASSEN<br />

ZUIDLAREN<br />

EMMEN<br />

www.nivon.nl<br />

Drenthepad<br />

Wandelen door poëtisch Drenthe<br />

Drenthepad<br />

Cornielje houdt als fervent wandelaar in Vorden een pleidooi voor<br />

wandelen in Nederland. Hij onderstreept dat de provincie Gelderland<br />

zich sterk maakt voor het in stand houden van lange afstand wandelroutes.<br />

De zaal zit vol met Pieterpadvrijwilligers en -lopers die<br />

onder meer genieten van een voorstelling van theater Smoelwerk en<br />

een beeldpresentatie van Wim van der Ende. Maarten Goorhuis, de<br />

zoon van Toos Goorhuis die 25 jaar geleden een van de initiatiefnemers<br />

was voor het Pieterpad, vertelt ons wat er nieuw is in de vernieuwde<br />

druk van de Pieterpadgids deel I. ‘In de nieuwe druk gaat<br />

het Pieterpad verder van het asfalt af. Een ander nieuwigheidje is<br />

dat aan de routelijn op de topografische kaarten in de gids te zien is<br />

welke tracés onverhard zijn en welke niet.’ Er zijn achttien routewijzigingen<br />

doorgevoerd in deze nieuwe druk over de noordelijke helft<br />

van het Pieterpad. ‘Dat waren er nog niet eerder zoveel in één druk,’<br />

verklaart Goorhuis trots. •<br />

havezatenpad<br />

Waterschap schenkt brug.<br />

Het Overijssels Havezatenpad<br />

Brinken<br />

is weer mooier geworden.<br />

Waterschap Regge en Dinkel<br />

Essen<br />

heeft onlangs een brug speciaal<br />

voor wandelaars aan-<br />

Zandpaden<br />

gelegd over het Overijssels<br />

kanaal Hunebedden in buurtschap Egede<br />

bij Hellendoorn. De oude sluis<br />

(nu stuw) Boerderijen is daardoor goed te<br />

bewonderen. Bovendien is een<br />

nare Heide lus in de route hiermee<br />

overbodig geworden. De aanleg<br />

van Schaapskudden de brug is mogelijk<br />

gemaakt door de gezamen-<br />

Drenthepad cover_4.indd 1 01-12-2008 19:28:16<br />

lijke krachtsinspanning van de<br />

gemeente Hellendoorn, Staatsbosbeheer,<br />

waterschap Regge<br />

en Dinkel en het <strong>Nivon</strong>. Ook het<br />

Wandelnetwerk Twente zal gebruik<br />

maken van deze nieuwe brug.<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 7


Berichten www.nivon.nl/activiteiten<br />

& activiteiten<br />

VoorJAArS TrEffEN oudEr & KiNd<br />

ma 16 t/m vr 20 feb, Koos Vorrinkhuis, Lage<br />

Vuursche<br />

prijs € 160/ 145 (niet-lid € 190/ 170)<br />

info Boudewijn Meurs 035 6019040/<br />

arrangementenkvh@casema.nl<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Vrijblijvend plannen maken, samen de<br />

omgeving verkennen en met de kinderen<br />

naar buiten. Neem het initiatief en ontdek<br />

een overweldigende hoeveelheid aan natuur<br />

en spannende mogelijkheden voor een frisse<br />

speelse voorjaarsvakantie. Geheel verzorgd.<br />

2 of 3 dAAgSE VuurScHE VErrASSENd<br />

Aankomstdag 16/ 17 feb, Koos Vorrinkhuis<br />

prijs € 45 / 85 (niet-lid € 55 / 105)<br />

info Boudewijn 035 6019040<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Per fiets of te voet je eigen route naar het<br />

Koos Vorrinkhuis kiezen of gebruik maken<br />

van de vele uitgezette routes. ’s Avonds staat<br />

er een 3-gangen diner voor je klaar. De volgende<br />

dag ga je weer op pad na een heerlijk<br />

ontbijt en je krijgt een goed gevulde knapzak<br />

mee.<br />

VogELEN MET JAcoB EN JoHAN<br />

25 t/m 29 april, Allardsoog<br />

prijs € 145 (niet-lid 170)<br />

info Berbie 0592 420484/ allardsoog@nivon.nl<br />

Uilenspecialist Johan de Jong gaat maandag<br />

uilen met ons opsporen. Jacob Bijlsma<br />

laat alle vogels aan bod komen, thuis en in<br />

het veld. Inclusief koffie en thee, exclusief<br />

maaltijden.<br />

AcTiEf MET ANNEMAriE<br />

25 t/m 29 april, Allardsoog<br />

prijs € 145 (niet-lid 170)/ Kind € 120<br />

(niet-lid € 145)<br />

info/ res. Berbie 0592 420484/<br />

allardsoog@nivon.nl<br />

Fietsen, nordic walken en zwemmen is leuk<br />

voor kinderen, ouders en grootouders. Een<br />

leuke start van de vakantie. Incl. logies, programma<br />

en fietsen.<br />

op AVoNTuur MET NATuur EN cuLTuur<br />

11 t/m 15 mei, Hunehuis<br />

res. 0625393116, hunehuis@nivon.nl<br />

In het welhaast mystieke landschap met<br />

hunebedden en grafheuvels kunt u op stap,<br />

vogels luisteren en het landschap ontdekken.<br />

Dagelijks vrijblijvend een activiteit zonder<br />

meerkosten.<br />

2 of 3 dAAgSE VuurScHE VErrASSENd<br />

Aankomstdag 11/12 mei, Koos Vorrinkhuis,<br />

lage Vuursche<br />

prijs € 45 / 80 (niet-lid € 55 / 98)<br />

info Boudewijn 035 6019040<br />

res. 0347 328253, koosvorrink@nivon.nl<br />

Per fiets of te voet je eigen route naar het Koos<br />

Vorrinkhuis kiezen of gebruik maken van de<br />

vele uitgezette routes. ’s Avonds staat er een<br />

3-gangen diner voor je klaar. De volgende dag<br />

8 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

ga je weer op pad na een heerlijk ontbijt en je<br />

krijgt een goed gevulde knapzak mee.<br />

MET HENdriNA op dE fiETS<br />

21 t/m 26 juni, Hunehuis<br />

info Hendrina Kragt 0528 278126<br />

res. 06 25393116/ hunehuis@nivon.nl .<br />

Ontdek Drenthe, het charmante en romantische<br />

deel van Nederland, o.l.v. Hendrina<br />

Kragt, De prachtige natuur is het decor, de<br />

ultieme beloning van deze, even avontuurlijke<br />

als ontspannen, fietstochten. Volledig<br />

verzorgd<br />

oudEr & KiNdWEEK<br />

11 t/m 17 juli, Allardsoog<br />

info Berbie 0592 420484/ allardsoog@nivon.nl<br />

Voor kleine kinderen is ons huis ideaal, met<br />

onze omsloten binnentuin en de heerlijke<br />

speelzaal. Met programma (in ontwikkeling)<br />

voor de kleintjes.<br />

ZoMEr TrEfWEEK Voor oudErS & KiNdErEN<br />

31 jul t/m 7 aug; Koos Vorrinkhuis, Lage<br />

Vuursche<br />

prijs € 130/ 100 (niet-lid € 165/ 130)<br />

info Boudewijn Meurs 035 6019040<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Vrijblijvend plannen maken, samen de<br />

omgeving verkennen en met de kinderen<br />

naar buiten. Neem het initiatief en ontdek<br />

een overweldigende hoeveelheid aan natuur<br />

en spannende mogelijkheden voor een frisse<br />

speelse zomervakantie. Zelfverzorging.<br />

oudEr- & KiNdMidWEEK<br />

3 t/m 8 aug, Bosbeek<br />

prijs programma € 15 per kind<br />

’t Is weer kindertijd!! En dat is ook leuk voor<br />

de ouders. Een activiteitenweek voor kids van<br />

4 t/m 11 jaar, met de klimmuur, bijen aaien,<br />

hutten bouwen e.v.a.. Excl. Verblijf.<br />

BridgEN op dE HEi<br />

29 sep t/m 2 okt, Hunehuis<br />

prijs € 125 (niet-lid € 155)<br />

info gon en Kees 038 441663<br />

res. 0625393116/ hunehuis@nivon.nl<br />

Buiten is het koud en donker, binnen in het<br />

Hunehuis is het licht en lekker warm. Overdag<br />

trek je erop uit, ’s avonds stevig bridgen<br />

(ervaring gewenst). Je zorgt zelf voor ontbijt<br />

en lunch. Vanaf het diner is de verzorging<br />

voor onze rekening.<br />

2 of 3 dAAgSE VuurScHE VErrASSENd<br />

Aankomstdag 26/ 27 okt, Koos Vorrinkhuis,<br />

lage Vuursche<br />

prijs € 45 / 85 (niet-lid € 55 / 109)<br />

info Boudewijn 035 6019040<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Per fiets of te voet je eigen route naar het<br />

Koos Vorrinkhuis kiezen of gebruik maken<br />

van de vele uitgezette routes. ’s Avonds staat<br />

er een 3-gangen diner voor je klaar. De volgende<br />

dag ga je weer op pad na een heerlijk<br />

ontbijt en je krijgt een goed gevulde knapzak<br />

mee.<br />

dAyS B4 X-MAS<br />

18 t/m 20 dec, Lage Vuursche.<br />

prijs nog niet bekend<br />

info yvonne Alexander 079 3410947<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Workshops yoga, massage, tekenenen/schilderen<br />

en nu ook verhalen vertellen. En dat in<br />

een schitterende omgeving, het Koos Vorrinkhuis,<br />

gelegen in de bossen van de Vuursche.<br />

Fraaie wandelingen, uitstekende maaltijden<br />

(incl. een wijntje), goeie sfeer en dat alles<br />

begint 4 dagen voor de Kerst.<br />

treFFen eenouder<br />

EENoudErS op dE HEi<br />

20 t/m 22 maart <strong>2009</strong><br />

prijs nog niet bekend<br />

info yvonnegeelen@telfort.nl<br />

Ontdek de rijkdom van de natuur van het<br />

Westerzand. Met kinderprogramma (6 t/m 12<br />

jr). De ouders kunnen dan samen op pad.<br />

EENoudErTrEffEN BiESBoScH<br />

19 t/m 21 jun, Kleine rug<br />

prijs € 53 (niet-lid € 59) o.v.b.<br />

info yvonnegeelden@telfort.nl<br />

Het bezoekerscentrum ligt op kano-afstand.<br />

En als het echt warm is, spring je zo in het<br />

water. Met kinderprogramma (6 t/m 12 jr). De<br />

ouders kunnen dan samen op pad.<br />

HErfST BiJ BoS EN HEi<br />

7 t/m 8 nov, Bosbeek o.v.b.<br />

prijs € 33 (niet-lid € 39).<br />

info yvonnegeelen@telfort.nl<br />

De bossen staan er weer warmgekleurd<br />

bij. Met kinderprogramma (6 t/m 12 jr). De<br />

ouders kunnen dan samen op pad.<br />

treFFen 50+/60+<br />

WiNTErTrEffEN 60+<br />

1 t/m 6 feb, Vorrinkhuis<br />

prijs € 100 (introducé niet-lid € 125)<br />

info Boudewijn 035 6019040/<br />

arrangementenkvh@casema.nl<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Voor ‘Jeugdige Hang-Ouderen’ die onvermoede<br />

mogelijkheden ontdekken en er<br />

samen een leuke week van willen maken.<br />

Zelfverzorging, maar niets staat ons in de<br />

weg om b.v. samen te gaan koken. Koos Vorrinkhuis<br />

daagt de 60 plussers onder ons uit!<br />

lees verder op pagina 10 >>


tweedaagse wandeling<br />

met overnachting<br />

via polder en<br />

duin naar zee<br />

Tekst en foto’s: chaja Zeegers<br />

Kaart: Bosma grafiek<br />

tweedAAgse wAndelIng met overnAchtIng<br />

In het zeehuIs<br />

Start- en eindpunt: NS station Alkmaar<br />

Dagafstanden: 20 km en 16 km<br />

Kosten: Overnachting Zeehuis en toegang Noord-Hollands duinreservaat<br />

(€ 1,50 p.p.p.d.)<br />

Routebeschrijving en info: www.nivon.nl/wandeltweedaagse<br />

Let op: Veel weekenden in <strong>2009</strong> zijn al gereserveerd en eind maart start<br />

het drukke (midweek)seizoen met groepen. Het Zeehuis heeft op vrijdag<br />

13 maart en ook op zaterdag 14 maart 20 bedden gereserveerd (o.b.v.<br />

zelfverzorging) voor wandelaars van deze wandeltweedaagse. Wilt u<br />

gebruik maken van dit aanbod, reserveer dan uw overnachting vóór 15<br />

februari o.v.v. wandeltweedaagse <strong>2009</strong>.<br />

Reserveren overnachting: ams.zeehuis@quicknet.nl of 072 5817197<br />

(maandag- en donderdagmiddag tussen 13.30 en 15.00 uur).<br />

Het miezert als ik de trein uitstap, zowel<br />

buiten als in mijn hoofd. Maar al snel ben<br />

ik gecharmeerd door de clarissenbuurt: via<br />

lieflijke huisjes in een klinkerstraatje en een<br />

smal voetgangersbruggetje loop ik naar de oude<br />

vestingwallen van Alkmaar. de klokken van de<br />

grote Kerk beieren alsof ze me welkom heten in<br />

hun meer dan duizend jaar oude stad.<br />

Door buitenwijken loop ik de polders in. Over dijken,<br />

langs vaarten, sloten en gemalen. De koeien kijken<br />

niet op of om als ik via een overstaphekje hun<br />

graasland passeer. Dan opeens de indrukwekkende<br />

contouren van de Sint Adelbertabdij van Egmond-Binnen. Deze<br />

wordt nog altijd door benedictijner monniken bewoond. Het<br />

dorp is een prima plek voor een kop koffie. Maar het is droog<br />

en de kust trekt, dus even later hobbel ik de Noord-Hollandse<br />

duinen weer op en af.<br />

wIndmolens<br />

De eerste straat in Egmond aan Zee brengt me rechtstreeks<br />

naar de Noordzee. Daar zie ik tien tot achttien kilometer uit de<br />

kust 36 windmolens staan van 115 meter hoog. Gezamenlijk<br />

levert dit offshore windmolenpark energie voor ruim 100.000<br />

huishoudens. Het harde strandzand loopt makkelijk en het<br />

geluid van de branding vergezelt me naar het noorden. Spijtig<br />

keer ik een prachtige zonsondergang de rug toe om naar het<br />

Zeehuis in Bergen aan Zee te gaan. Deze mooie villa werd precies<br />

honderd jaar geleden gebouwd als vakantiehuis van het<br />

Amsterdamse burgerweeshuis. De glas-in-loodramen boven<br />

de trap getuigen daar nog van. In 1959 kocht het <strong>Nivon</strong> het<br />

Zeehuis en sindsdien is het een populair natuurvriendenhuis.<br />

orgAnIsche vIllA’s<br />

Na een heerlijke nacht gaat de route verder door een bosrijk<br />

duingebied. De kleurcontrasten tussen bomen, struiken, duingrassen<br />

en -mossen zijn een lust voor het oog. Via klinkerwegen<br />

en kleine paadjes kom ik bij een duinmeertje. Nog één flink duin<br />

tot het kunstenaarsdorp Bergen. Sinds 1900 wonen hier heel wat<br />

beroemde schilders, schrijvers en andere artistiekelingen. Het is<br />

een gezellig dorp met verrassende architectuur. Het summum is<br />

Park Meerwijk: vijftien villa’s die tussen 1915 en 1918 gebouwd<br />

zijn in de stijl van de Amsterdamse school. Ze ogen speels en organisch<br />

met hun golvende rieten daken en verrassende vormen.<br />

Het is de moeite van het omlopen waard. De laatste etappe voert<br />

door het polderland terug naar Alkmaar. Met een voldaan gevoel<br />

stap ik weer op de trein naar huis. •<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 9


www.nivon.nl/activiteiten<br />

1E VAKANTiEWEEK 60+<br />

11 t/m 18 juli, Koos Vorrinkhuis,<br />

Lage Vuursche<br />

prijs € 335 (alleen leden)<br />

info yvonne Teeuwen, 023 8441291<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

In de bosrijke Lage Vuursche verwennen<br />

wij je graag met veel gezelligheid, bustocht,<br />

avondprogramma en heerlijke maaltijden. Wij<br />

verwachten dat je geen speciale verzorging<br />

nodig hebt.<br />

2E VAKANTiEWEEK 60+<br />

8 t/m 15 aug, Koos Vorrinkhuis,<br />

Lage Vuursche<br />

prijs € 335 (alleen leden)<br />

info yvonne Teeuwen, 023 8441291<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

In de bosrijke Lage Vuursche verwennen<br />

wij je graag met veel gezelligheid, bustocht,<br />

avondprogramma en heerlijke maaltijden. Wij<br />

verwachten dat je geen speciale verzorging<br />

nodig hebt.<br />

3E AcTiEVE VAKANTiEWEEK 50+<br />

22 t/m 28 aug, Koos Vorrinkhuis,<br />

Lage Vuursche<br />

prijs € 275 (alleen leden)<br />

info Emmy Huitema 030 2210000<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Vanuit de bosrijke omgeving fietstochten (45<br />

km.) en/ of wandeltochten (8 tot 17 km.), rond<br />

het thema “BEELD EN GELUID”. Laat je verrassen<br />

en verzorgen.<br />

cultuur & creAtIe<br />

fLuiTENdAgEN<br />

20 dec 2008, utrecht<br />

24 jan, 28 feb, 21 mrt, 25 apr, 26 sep, 24 okt,<br />

28 nov en 19 dec <strong>2009</strong>, utrecht<br />

info Nanny Bierhouzen 073 5475571<br />

Zang- en Muziekgilde. Fluiten, blokfluiten en<br />

houtblazers zijn van 10.00 tot 15.00 uur welkom<br />

in Rotsoord 20, Utrecht. Aanvang 10.30 uur.<br />

BrEiEN iS HoT<br />

20 t/m 23 jan, Hunehuis<br />

prijs € 156 (niet-lid € 196)<br />

info Joop 038 4539683<br />

res. 06 25393116/ hunehuis@nivon.nl<br />

Na lange tijd tikken de pennen weer: breien<br />

is weer hot! Het Hunehuis in Havelte steekt<br />

daarop in met een workshop breien van<br />

Gretha de Bruine. U zult er goed garen bij<br />

spinnen! Eigen materiaal meenemen, zoals<br />

wol/katoen en pennen 3. Prijs all-in.<br />

ZANg EN MuZiEK<br />

26 t/m 29 jan, ABK Eerbeek,<br />

prijs € 105 (niet-lid € 115)<br />

info Hein Botma 070 3995840/<br />

hein.botma@wanadoo.nl<br />

Geheel verzorgde midweek van maandagmiddag<br />

t/m donderdagmiddag. Opgeven onder<br />

10 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

nr 09-1 door te betalen op giro 1811292 t.n.v.<br />

<strong>Nivon</strong> Zang- en muziekgilde o.v.v. zangstem<br />

of instrument alsmede evt. vegetariër.<br />

digiTAAL foTogrAfErEN<br />

23 t/m 27 feb, Allardsoog<br />

prijs € 225 (niet-lid 255)<br />

info Berbie 0592 420484/ allardsoog@nivon.nl<br />

Haal alles uit je digitale toestel. Rob van de<br />

Meijden helpt.’s Morgens uitleg en oefeningen,<br />

s’ middags zelf aan de slag en ‘s avonds het<br />

resultaat delen. Incl. logies en programma.<br />

ZANg EN MuZiEK<br />

13 t/m 15 mrt, ABK Eerbeek,<br />

prijs € 95 (niet-lid € 105) tevens jaar-<br />

vergadering<br />

info Hein Botma 070 3995840/<br />

hein.botma@wanadoo.nl<br />

Geheel verzorgd weekend van vrijdagmiddag<br />

t/m zondagmiddag. Opgeven onder nr 09-2<br />

door te betalen op giro 1811292 t.n.v. <strong>Nivon</strong><br />

Zang- en muziekgilde o.v.v. zangstem of<br />

instrument alsmede evt. vegetariër.<br />

BuffETTEN MET BirgiT<br />

16 t/m 20 mrt, Allardsoog<br />

prijs € 240 (niet-lid 270)<br />

info Berbie 0592 420484/ allardsoog@nivon.nl<br />

Koud-, warm- en vegetarisch! U maakt en eet<br />

gezamelijk de maaltijden en Birgit Flüg zorgt<br />

voor de ingrediënten. Een must voor kookliefhebbers!<br />

Prijs all-in.<br />

dEKSELS, dAT SMAAKT NAAr MEEr.<br />

16 t/m 19 maart, Hunehuis<br />

info Joop van Vilsteren 038 4539683<br />

res. 06 25393116/ hunehuis@nivon.nl .<br />

Een culinaire kookcursus op niveau o.l.v.<br />

Arlette Schwartjes uit Zwolle. Beroemd om<br />

haar mooie harmonie van smaken. Zij leert u<br />

de kneepjes van het vak. Incl. lunch, diner en<br />

logies. Deelnemers zorgen zelf voor het ontbijt.<br />

TiEN JAAr SpEKSTEEN<br />

29 mrt t/m 3 apr, Bosbeek<br />

prijs € 170 (niet-lid € 204)<br />

info Bert Kling 030 6924159/bosbeek@nivon.nl<br />

Danita en Edith geven al 10 jaar de cursus,<br />

ontstaan op initiatief van deelnemers aan<br />

een schilderscursus na een bezoek aan een<br />

atelier. Deze week een feestje en vooral weer<br />

veel speksteen.<br />

crEATiEf MET ViLT<br />

30 mrt t/m 4 apr, Bosbeek<br />

prijs € 155 (niet-lid € 183)<br />

info Bert Kling 030 6924159/bosbeek@nivon.nl<br />

Wol, heet water en zeep geeft o.l.v Riet van<br />

Schie ... Vilten onderzetters, sjaals, hoeden,<br />

tassen tot objecten, mooi van vorm en kleur.<br />

O.b.v. zelfverzorging.<br />

crEATiEf AAN dE KuST<br />

eind maart, Banjaert<br />

info Atie 072 5062452/ w.harff@casema.nl<br />

Verzorgde creatieve week van van de afdeling<br />

Castricum die deze omgeving zo goed kent.<br />

Inmiddels een traditie en altijd een succes.<br />

4dd foToSAfAri dE ‘VuurScHE LENTE’<br />

ma 11 t/m do 14 mei, Koos Vorrinkhuis, Lage<br />

Vuursche<br />

prijs € 159 (niet-lid € 174)<br />

info Boudewijn Meurs 035 6019040<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Wij delen passie voor de fotografie en liefde<br />

voor de natuur. Vier dagen wandelen en fotograferen<br />

met inspiratie van natuur-fotografen<br />

Joop Kuijlenburg en Willemien Verheggen.<br />

Geheel verzorgd.<br />

HET poëZiEpAd<br />

23 t/m 28 aug, Bosbeek<br />

prijs € 149 (niet-lid €182)<br />

info Bert Kling 030 6924159/bosbeek@nivon.nl<br />

Natuurpoëzie is fotograferen met woorden.<br />

We plaatsen gedichten in het bos- en bekenlandschap,<br />

zodat er een pad ontstaat, waar de<br />

lezers “meekijken” met de schrijvers.<br />

ALS dE HEMEL groEN iS . . .<br />

23 t/m 28 aug, Bosbeek<br />

prijs € 168 (niet-lid € 210)<br />

info Bert Kling 030 6924159/bosbeek@nivon.nl<br />

Creatief schrijven en ontspannen midden in<br />

de natuur. Verrassende oefeningen brengen<br />

steeds nieuwe ideeën voort. Met aandacht<br />

voor verhalend schrijven, met een dagelijkse<br />

soap.<br />

AcquErELLErEN iN HET BoS<br />

23 t/m 28 aug, Bosbeek<br />

prijs € 173 (niet-lid € 215)<br />

info Bert Kling 030 6924159/bosbeek@nivon.nl<br />

Samen met transparante waterverf aan de<br />

slag. Je wordt geholpen met vorm, kleur,<br />

compositie, ruimte, materiaaleigenschappen.<br />

Verblijf o.b.v. zelfverzorging.<br />

fiETS4dAAgSE<br />

23 t/m 28 aug, Bosbeek<br />

prijs € 220 (niet-lid € 245)<br />

info Bert Kling 030 6924159/bosbeek@nivon.nl<br />

Fietsen en wandelen in dit routerijke gebied<br />

met bos, hei, uiterwaarden en fruitgaarden.<br />

Wandeltochten ca. 20 km, fiets ca 50 km per<br />

dag. Volpension.<br />

SHAKESpEArE iN drENTHE<br />

7 t/m 11 sep, Hunehuis<br />

prijs € 180 (niet-lid € 215)<br />

info Anita oppedijk 038 4550083<br />

res. 06 25393116/ hunehuis@nivon.nl<br />

In Diever wordt “Much ado about Nothing”<br />

ten tonele gebracht. Vooraf bezoek achter de<br />

coulissen. ‘s Avonds met bus naar de voorstelling.<br />

Gezellig in de sfeer van het thema.<br />

Prijsindicatie incl. logies, diner, voorstelling<br />

en excursie.<br />

lees verder op pagina 12 >>


op de fiets langs natuurvriendenhuizen<br />

Beverburchten<br />

en watermolens<br />

Tekst: corrine van Elk<br />

Deze zomer hebben wij drie<br />

verschillende Nederlandse<br />

natuurvriendenhuizen bezocht per<br />

fiets. We begonnen in het “Koos<br />

Vorrinkhuis” in Lage Vuursche. Hier werd een<br />

compleet verzorgde fietsweek aangeboden.<br />

Onder deskundige leiding fietsten we elke<br />

dag 40 à 50 kilometer in een lekker tempo.<br />

We reden door de bossen van de Utrechtse<br />

Heuvelrug, bezochten verschillende landgoederen<br />

– zelf vond ik een van de hoogtepunten<br />

een bezoek aan de beeldentuin met beelden<br />

van Jits Bakker – en we kwamen zelfs nog<br />

aan het IJsselmeer terecht. Als we dan laat in<br />

de middag moe maar voldaan thuis kwamen,<br />

werd - na een lekker drankje - een heerlijke<br />

maaltijd op tafel gezet, liefdevol bereid door<br />

de kookploeg van het huis. ’s Avonds een<br />

gezellig praatje, een spelletje of kijken naar<br />

een interessante reisfilm van de begeleidende<br />

dames. Ook het weer werkte mee, al met al<br />

een zeer geslaagde week.’<br />

zwemmen en lIve-muzIek<br />

‘Vervolgens zijn we in juni naar “Den Broam”<br />

in Buurse geweest, dit is een van onze favoriete<br />

huizen. Niet te groot, sfeervol en een<br />

geheel ander landschap dan wij gewend zijn<br />

aan de kust. Een heerlijke omgeving om te<br />

fietsen door de bossen, langs watermolens<br />

en pittoreske dorpjes. Het was overigens vrij<br />

warm die week, zodat we blij waren dat we in<br />

’t Rutbeek heerlijk konden zwemmen. En als<br />

we geen zin hadden om zelf te koken, fietsten<br />

we naar restaurant De Haarmuehle waar je<br />

buiten in de schaduw onder de bomen een<br />

heerlijk hapje kon eten. Vaak met een gezellig<br />

live-muziekje op de achtergrond.’<br />

BeverBurchten<br />

‘In juli hebben we een paar dagen gelogeerd<br />

in “De Kleine Rug” bij Dordrecht. Hier waren<br />

we ooit jaren geleden eens geweest en hadden<br />

hier goede herinneringen aan. Nou, dat<br />

viel niet tegen, integendeel. Ook nu werkte<br />

het weer mee en konden we volop genieten<br />

van de waterrijke omgeving. Om het huis<br />

te bereiken en te verlaten wordt je door de<br />

schipper met een bootje overgezet, wat vooral<br />

voor de aanwezige kinderen een feest is. Onze<br />

kleinkinderen zijn helaas nog te jong maar die<br />

nemen we beslist over een paar jaar een keer<br />

mee. Bij het huis kun je fijn in het gras langs<br />

het water zitten en in huis was het heerlijk<br />

rustig om te slapen. Natuurlijk hebben we in<br />

de Biesbosch gevaren met de fluisterboot.<br />

Je ziet daar beverburchten en schitterende<br />

waterlandschappen. Bij het huis zijn ook<br />

kano’s te huur. Verder fiets je in 20 minuten<br />

naar Dordrecht, met schitterende historische<br />

gebouwen met fraaie gevels en gezellige<br />

pleinen met terrassen. We beklommen de<br />

275 treden van de toren van de Grote Kerk.<br />

We werden beloond met een geweldig uitzicht<br />

over de omgeving.’<br />

‘Kortom, hoe kun je beter van Nederland<br />

genieten dan via de natuurvriendenhuizen die<br />

in de mooiste gebieden van Nederland zijn te<br />

vinden!’ •<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 11


www.nivon.nl/activiteiten<br />

MidWEEK “iN ‘T VEEN”<br />

13 t/m 18 sep, Allardsoog<br />

prijs € 145 (niet-lid € 175)<br />

info Berbie 0592 420484/ allardsoog@nivon.nl<br />

We duiken in de historie van de vervening<br />

rond ons huis, met een bezoek aan o.a. het<br />

Mandefjield, het Fochteloërveen en Veenhuizen.<br />

Incl logies, entrée, boot en 1 lunch.<br />

MoLENMidWEEK.<br />

13 t/m 18 sep, Allardsoog<br />

prijs € 145 (niet-lid € 175)<br />

info Berbie 0592 420484/ allardsoog@nivon.nl<br />

Wip-, water-, stelling-, olie-, zaag of<br />

korenmolens, het wordt allemaal duidelijk.<br />

We bezoeken molens, gaan per boot naar<br />

een watermolen en picknicken in het land<br />

onderweg, o.l.v. molenaar Hans Suijling. Prijs<br />

indicatief.<br />

doNg-gArENBoEK EN MiAo-VouWEN<br />

18 t/m 21 sep, Allardsoog<br />

prijs € 255 (niet-lid € 275)<br />

info Berbie 0592 420484/ allardsoog@nivon.nl<br />

Twee workshops bijzondere Zuid Chinese<br />

handwerktechnieken o.l.v. Ien Rappoldt.<br />

Zaterdag het garenboekje van de Dongvrouwen,<br />

zondag patchworkvouwen van de Miao.<br />

Prijs all-in.<br />

SpEKSTEEN AAN dE KuST<br />

20 t/m 25 sept, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

prijs € 245 (niet-lid € 295)<br />

info 013 5454713/ Melis6@xs4all.nl<br />

res. banjaert@nivon.nl<br />

Maak uw eigen kunstwerk onder leiding<br />

van kunstenares Hanneke Zwart. Verzorgde<br />

midweek met cursusprogramma, goede<br />

maaltijden en tussendoor uitwaaien aan zee.<br />

Prijs (incl.) overnachting, toeristenbelasting,<br />

verzorging en cursus (exl.) materialen. Ook<br />

verzorging zonder cursus mogelijk.<br />

MAAK JE EigEN ViLT<br />

19 t/m 23 okt, Allardsoog<br />

prijs € 205 (niet-lid 235)<br />

info Berbie 0592 420484/ allardsoog@nivon.nl<br />

Gerbregt Noorman helpt enthousiast met<br />

vilten, weven, breien en naaien. Resultaat<br />

verzekerd! Incl. logies, materiaal en lunch.<br />

4dd foToSAfAri dE ‘VuurScHE HErfST’<br />

26 t/m 29 okt, Koos Vorrinkhuis<br />

prijs € 159 (niet-lid € 187)<br />

info Boudewijn Meurs 035 6019040/<br />

arrangementenkvh@casema.nl<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Wij delen passie voor de fotografie en liefde<br />

voor de natuur. Vier dagen wandelen en fotograferen<br />

met inspiratie van natuur-fotografen<br />

Joop Kuijlenburg en Willemien Verheggen.<br />

Geheel verzorgd.<br />

12 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

TiEN JAAr SpEKSTEEN<br />

1 t/m 6 nov, Bosbeek<br />

prijs € 170 (niet-lid € 204)<br />

info Bert Kling 030 6924159/bosbeek@nivon.nl<br />

Danita en Edith geven al 10 jaar de cursus,<br />

ontstaan op initiatief van deelnemers aan<br />

een schilderscursus na een bezoek aan een<br />

atelier. Deze week een feestje en vooral weer<br />

veel speksteen.<br />

crEATiEf MET ViLT<br />

2 t/m 6 nov, Bosbeek<br />

prijs € 155 (niet-lid € 183)<br />

info Bert Kling 030 6924159/bosbeek@nivon.nl<br />

Wol, heet water en zeep geeft o.l.v Riet van<br />

Schie ... Vilten onderzetters, sjaals, hoeden,<br />

tassen tot objecten, mooi van vorm en kleur.<br />

O.b.v. zelfverzorging.<br />

WiNTEr-crEA-TrEffEN<br />

23 t/m 27 nov, Lage Vuursche.<br />

prijs overnachting + bijdrage koffie/thee.<br />

info 030 2210000<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Vrij schilderen, tekenen, poppen maken,<br />

kerstversiering, knutselen etc. Lekker bezig<br />

met je eigen hobby in ‘n gemoedelijke sfeer.<br />

Geen les, wel vrijheid en gezelligheid. Logies<br />

o.b.v. zelfverzorging.<br />

vormIng & ontwIkkelIng<br />

oNT-MoETEN VAN gEdAcHTENKrAcHT<br />

wo 18 t/m vr 20 feb, Koos Vorrinkhuis<br />

prijs € 120 (niet-lid € 145)<br />

info 06 22458969/ www.veertjesenvlinders.nl<br />

res. 0347 328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

Word je bewust van je gedachten en kom<br />

erachter wat je belemmert in het bereiken<br />

van je doelen. Twee trainingssessies o.l.v.<br />

Sacha Romkes, personal coach. Geheel<br />

verzorgd.<br />

HiSToriE VAN dE grEBBELiNiE<br />

2 t/m 3 okt, Bosbeek<br />

prijs € 51 (niet-lid € 51)<br />

info Bert Kling 030 6924159/bosbeek@nivon.nl<br />

Deze “voorlinie” van de Hollandse Waterlinie<br />

was gebaseerd op inundatie. Antoon van Balveren<br />

brengt de historie ter plekke tot leven.<br />

Incl. halfpension.<br />

reIzen - sneeuw & skI<br />

SoNNENpLATEAu 50+<br />

23 jan t/m 1 feb, oostenrijk<br />

prijs € 515 (niet-lid € 540)<br />

info Melchers 020 4350700<br />

Wandel- en langlaufreis naar een van de<br />

beste langlaufgebieden. Geen instructie. De<br />

bus blijft bij ons, dus sneeuw kan altijd wel<br />

gevonden worden.<br />

TrEKKiNg ALLgAuEr ALpEN<br />

1 t/m 7 feb, duitsland<br />

prijs € 125 (niet-lid € 155)<br />

info Henk 0481 354308/<br />

bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

Sneeuwschoentrektocht in de Allgauer Alpen,<br />

Zuid Duitsland vanuit in natuurvriendenhuis<br />

Schönblick, Thalkirchdorf, o.b.v. Zelfverzorging.<br />

TrEffEN ALLgAuEr ALpEN<br />

1 t/m 14 feb, duitsland<br />

prijs € 150 (niet-lid € 175)<br />

info Henk 0481 354308/<br />

bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

Individuele <strong>winter</strong>vakantie in de Allgauer<br />

Alpen, Zuid Duitsland. Verblijf in natuurvriendenhuis<br />

Schönblick, Thalkirchdorf,<br />

o.b.v. Zelfverzorging. Wandelen, langlaufen,<br />

sneeuwschoenlopen en skiën.<br />

SoNNENpLATEAu L-50+<br />

6 t/m 15 feb, oostenrijk<br />

prijs € 540 (niet-lid € 565)<br />

info Melchers 020-4350700<br />

Wandel- en langlaufreis naar een van de beste<br />

langlaufgebieden. Met instructie. De bus blijft<br />

bij ons, dus sneeuw kan altijd wel gevonden<br />

worden.<br />

LAdiS oBEriNNTAL<br />

13 t/m 22 feb, oostenrijk<br />

prijs € 640 (niet-lid € 665)<br />

info www.nivonreizen.nl / 020 4350700<br />

Groot, familievriendelijk skigebied dat reikt<br />

tot grote hoogten. Verblijf in vakantiehuis,<br />

halfpension, bus.<br />

pArpAN/LENZErHEidE (ZWiTSErLANd)<br />

13 t/m 22 feb, vanaf Zaanstad<br />

prijs v.a. € 495, halfpension, bus<br />

info Ali Baas-Kuiper 075 6283915<br />

Nizon Zaanstreek. Familiereis naar gemoedelijk<br />

Parpan (1500m): 150 km pistes, 50 km loipes,<br />

80 km wandelroutes, veel natuur. Liften<br />

en lessen op 200m van het hotel. Busreis met<br />

overnachting in Duitsland, alle kamers met<br />

douche en toilet.<br />

rAMSAu AM dAcHSTEiN<br />

14 t/m 21 feb, oostenrijk<br />

prijs € 475 (niet-lid € 500)<br />

info www.nivonreizen.nl<br />

Alle sporten op alle niveau’s en een goede<br />

verzorging: 150 km loipes met kleurcode en<br />

het grootste skigebied van Oostenrijk per bus.<br />

Nederlandse pensionhouders.<br />

LANgLAuf EN SNEEuWScHoEN Nord-<br />

SETEr<br />

21 t/m 28 feb, Noorwegen<br />

prijs € 295 (niet-lid € 320)<br />

info. www.nivonreizen.nl<br />

Ongerepte natuur waar de weg ineens<br />

ophoudt en 200 km loipen beginnen. De<br />

bakermat van de langlaufsport met een sfeervol<br />

Noors houten huis.


nIvonreIzen<br />

zomerreizen<br />

<strong>2009</strong><br />

<strong>Nivon</strong> groepsreizen maak je samen: deelnemers en begeleiders. Wij<br />

verwachten ondernemende reizigers met oog voor duurzaamheid.<br />

Kijk op de website www.nivon.nl/zomerreizen voor de uitgebreide<br />

informatie over de zomerreizen en de algemene voorwaarden.<br />

Inschrijven kan via de <strong>Nivon</strong>website. Er verschijnt geen aparte<br />

reizenbrochure meer. We hebben gekozen voor digitale inschrijving<br />

omdat dit milieuvriendelijker en efficiënter is en dit kosten bespaart.<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 13


mini-vakanties in nederland www.nivon.nl/activiteiten<br />

op vakantie in een<br />

natuurvriendenhuis<br />

Jong of oud, met of zonder kids, actief of creatief, koken of mooie dingen<br />

maken, gezellig in het huis of met elkaar naar buiten. gun jezelf die<br />

belevenis! Een greep uit het aanbod.<br />

oNT-MoETEN VAN gEdAcHTENKrAcHT<br />

18 t/m 20 feb, Koos Vorrinkhuis,<br />

Lage Vuursche<br />

prijs € 110 (niet-lid € 130), incl logies en<br />

volledige verzorging<br />

info www.veertjesenvlinders.nl<br />

aanmelding: koosvorrink@nivon.nl of<br />

0347 328253<br />

Kom erachter welke gedachten/ overtuigingen<br />

je belemmeren in het bereiken van je<br />

doelen. Twee trainingssessies van 2,5 uur in<br />

twee dagen, met voldoende tijd om mensen<br />

en gedachten te ont-moeten o.l.v Sacha<br />

Romkes, personal coach uit Amsterdam.<br />

KoKEN MET EEN TopKoK<br />

16 t/m 19 mrt, Hunehuis, Havelte<br />

prijs € 150 (niet-lid € 185)<br />

info Joop van Vilsteren, 038 4539683<br />

aanmelding: greet Hogerhuis<br />

hunehuis@nivon.nl of 06 25393116<br />

Een nieuwe kookcursus uit de succesvolle<br />

serie ‘haute cuisine a la Hunehuis’. Een<br />

culinaire uitdaging o.l.v. Arlette Schwartjes:<br />

‘Kok van het Jaar 2006’, Zij leert u de kneepjes<br />

van het vak. Incl lunch, diner en logies.<br />

Zie ook: Buffetten maken met Birgit:<br />

Allardsoog: 16 t/m 20 maart.<br />

Nordic WALKiNg<br />

25 t/m 29 apr, Allardsoog, Een-West<br />

prijs € 145 (niet-lid € 170)<br />

info+aanmelding: Berbie Klaren,<br />

allardsoog@nivon.nl of 0592 420484<br />

Begin de meivakantie eens met Nordic Walking<br />

(3 keer) voor jong en oud, lekker warm zwemmen<br />

in Bosbad Norg en een mooie fietstocht<br />

maken. Nordic Walking instructeur (en sportlerares)<br />

Annemarie Bongers begeleidt ons.<br />

Ga mee naar buiten in de fraaie omgeving van<br />

Allardsoog. Ook voor kinderen. Poles beschikbaar<br />

(lengte vooraf doorgeven).<br />

Zie ook nordic walking 9 t/m 11 febr, Lage<br />

Vuursche.<br />

fiETSWEEK LANgS driE HuiZEN<br />

3 t/m 9 mei, Hoek van Holland, dordrecht,<br />

oisterwijk<br />

prijs € 245 (niet-lid € 280)<br />

info+aanmelding Ad prins,<br />

a.c.prins@kpnplanet.nl of 040 2536364<br />

We fietsen van het August Reitsmahuis naar<br />

De Kleine Rug (op 5 mei) en door naar<br />

14 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

Morgenrood (op 7 mei). Dat is 2 x 70 km.<br />

De andere dagen verkennen we de omgeving<br />

van het huis met excursies en wandelen.<br />

Volledige verzorging, zelf fiets en lakens<br />

meenemen (of huren).<br />

Zie ook: fietsen met excursies in Twente<br />

(23 t/m 29 mei) of met lokale gids in Drenthe<br />

(21 t/m 26 juni). Zelf wandelen of fietsen,<br />

maar wel mèt verzorging kan in het Koos<br />

Vorrinkhuis bij aankomst op 11 of 12 mei.<br />

NATuur LErEN foTogrAfErEN<br />

ma 11 t/m do 14 mei. Koos Vorrinkhuis,<br />

Lage Vuursche<br />

prijs € 145 (niet-lid € 170)<br />

info Boudewijn Meurs (begeleider),<br />

arrangementenkvh@casema.nl of 035 6019040<br />

aanmelding: koosvorrink@nivon.nl<br />

Al wandelend door de natuur helpt een<br />

fotograaf je betere composities te maken.<br />

Verneem tips en trucs en train je fotografenoog<br />

tijdens deze 4DDFotosafari. Incl volledige<br />

verzorging en materiaal. Eigen camera meenemen.<br />

Zie ook: Midweek digitaal fotograferen:<br />

Allardsoog, 23 t/m 27 feb.<br />

AcTiEVE VAKANTiEWEKEN 60+ EN 50+<br />

60+: 11 t/m 18 juli en 8 t/m 15 aug.,<br />

Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche.<br />

prijs € 350 p. wk (+ <strong>Nivon</strong>lidmaatschap)<br />

info yvonne Teeuwen, 023 8441291<br />

aanmelding: 0347 328253 of<br />

koosvorrink@nivon.nl<br />

Naar de bosrijke Lage Vuursche met veel<br />

gezelligheid, bustochten, avondprogramma en<br />

heerlijke maaltijden. Geschikt voor 60plussers<br />

die geen speciale verzorging nodig hebben.<br />

50+: 22 t/m 28 aug.<br />

prijs € 275 (+ <strong>Nivon</strong>lidmaatschap)<br />

info Emmy Huitema, 030 2210000<br />

aanmelding: 0347 328253 of<br />

koosvorrink@nivon.nl<br />

Deze Week voor 50plussers heeft als thema<br />

‘Beeld en Geluid’: fiets- en wandeltochten,<br />

een bezoek aan het Mediapark en meer...<br />

crEATiEf ScHriJVEN<br />

23 t/m 28 aug, de Bosbeek, Bennekom<br />

prijs € 168 (niet-lid € 210)<br />

info+aanmelding Bert Kling:<br />

bosbeek@nivon.nl of 030 6924159<br />

Als de hemel groen is ….en het gras blauw.<br />

Verrassende oefeningen brengen voort-<br />

durend nieuwe ideeën voort. Beginselen van<br />

het verhalen schrijven, zoals dialogen,<br />

spanning aanbrengen. Voor ieder die houdt<br />

van het spelen met taal. En er is tijd voor<br />

wandelen, fietsen en ontspannen.<br />

Zie ook: Poëziepad, 29 mrt t/m 3 april.<br />

De Bosbeek en Shakespeare in Drenthe,<br />

7 t/m 9 sept. Hunehuis.<br />

crEATiEf op Z’N cHiNEES<br />

18 t/m 21 sept, Allardsoog, Een-West<br />

prijs € 275, ledenprijs € 255<br />

info+aanmelding: Berbie Klaren<br />

allardsoog@nivon.nl of 0592 420484<br />

Tijdens haar studiereizen naar Zuid-China<br />

leerde Ien Rappoldt de speciale handwerktechnieken<br />

van de lokale bevolking. Leer alles over<br />

het garenboekje van de Dong vrouwen en patchwork<br />

vouwen op de wijze van de Miao vrouwen.<br />

Ien bracht ook materialen mee uit China.<br />

Zie ook: Diverse creatieve vakantie(mid)<br />

weken in andere natuurvriendenhuizen.<br />

WANdELViErdAAgSE ZEE EN STrANd<br />

21 t/m 24 sept. Banjaert, Wijk aan Zee<br />

prijs € 255 (niet-lid € 275)<br />

aanmelding: hannekepaars@hotmail.com of<br />

06 57846034<br />

Vier dagen door het duingebied en langs het<br />

strand. Op aankomst- en vertrekdag korte<br />

tochten, de andere dagen ca. 17 km. per<br />

dag. Volledige verzorging. Of ga twee dagen<br />

wandelen in de periode van 20 t/m 24 september<br />

voor € 55 of € 40 (leden). Inbegrepen<br />

overnachting, diner, ontbijt, lunchpakket en<br />

wandelroute. Begeleiding Marijke den Heijer<br />

Zie ook: Diverse meerdaagse wandeltochten<br />

vanuit natuurvriendenhuizen.<br />

AcTiEVE VAKANTiEWEKEN MET KiNdErEN<br />

Zie pagina’s 15, 16, 17, 22, 24 voor het aanbod<br />

voor ouders en kinderen in de (zomer)vakantie.<br />

Ga een week lang met andere ouders en kinderen<br />

uitstapjes maken of naar een huis waar<br />

kinderactiviteiten worden georganiseerd.<br />

Op de website www.nivon.nl kun je<br />

doorklikken naar activiteiten. Daar<br />

vind je uitgebreide informatie en meer<br />

activiteiten om er lekker een paar<br />

daagjes tussenuit te gaan...


ouder en kind: samen op stap www.nivon.nl/activiteiten<br />

met elkaar leuke dingen doen in de zomervakantie<br />

ouder(s) & kind-weken in<br />

natuurvriendenhuizen<br />

Tekst: chaja Zeegers<br />

ouders & kids die samen een weekje<br />

weg willen kunnen prima in de<br />

Nederlandse natuurvriendenhuizen<br />

terecht. gewoon met elkaar. Maar<br />

ook tijdens de speciale ouder &<br />

Kindweken. de gelderse Bosbeek en<br />

het drentse Allardsoog organiseren<br />

een (mid)week in de zomervakantie<br />

met kinderactiviteiten. in het Koos<br />

Vorrinkhuis is er een trefweek in<br />

het voorjaar en zomer. daar gaan<br />

ouders en kinderen met elkaar en de<br />

andere deelnemers samen plannen<br />

maken en op stap. En voor een<br />

herfsttrefweek ga je lekker naar de<br />

groningse Hondsrug.<br />

voor Ieder wAt wIls<br />

De kinderactiviteiten op de Bosbeek vielen<br />

vorige zomer zó in de smaak dat er komende<br />

zomervakantie weer een Ouder & Kindmidweek<br />

komt. In Allardsoog is er ook een week<br />

met kinderactiviteiten. Het is voor zowel<br />

ouders als kinderen ideaal. Want je wilt<br />

graag samen op vakantie. Maar soms willen<br />

ouders ook even enkele uurtjes rust, terwijl<br />

de kinderen juist actie willen en avonturen<br />

beleven. Hutten bouwen en spelletjes doen<br />

in het bos, op onderzoek in de omgeving,<br />

Ouder & kindweek met activiteiten voor<br />

kinderen in de basisschoolleeftijd:<br />

• Allardsoog 11 t/m 18 juli<br />

• Bosbeek 3 t/m 7 augustus<br />

Trefweek voor ouders en kinderen.<br />

Deelnemers verzinnen met elkaar<br />

activiteiten en gaan samen op stap. Hier<br />

zijn geen georganiseerde kinderactiviteiten.<br />

• Voorjaarstreffen Koos Vorrink: 16 t/m 20 febr<br />

• Zomertreffen Koos Vorrinkhuis:<br />

31 juli t/m 8 augustus<br />

• Herfsttreffen de Hondsrug:<br />

19 t/m 23 oktober<br />

Actuele en uitgebreide informatie voor<br />

elke week afzonderlijk is te vinden op<br />

www.nivon.nl/activiteiten.<br />

schilderen en beeldhouwen. En wat dacht<br />

je van levende bijen aaien en bijenhoning op<br />

een broodje smeren dat je zelf eerst boven<br />

het kampvuur hebt gebakken? In de Bosbeek<br />

hebben de grote kinderen vorige zomer zelfs<br />

een klimmuur beklommen. Ouders kunnen<br />

tijdens deze actieve en begeleide kinderuitjes<br />

lezen, slapen, wandelen of kletsen<br />

met andere vaders en moeders. Maar opa’s,<br />

oma’s, ooms, tantes of andere volwassenen<br />

zijn ook welkom.<br />

sAmen BeleeF Je meer<br />

Trefweken zijn vooral voor mensen die het<br />

leuk vinden om met andere mensen leuke<br />

dingen te doen. Daarbij organiseren de<br />

deelnemers hun eigen programma. Niet dat<br />

je samen op stap móet, maar dat het kan. En<br />

met elkaar hebben mensen vaak hele goede<br />

ideeën. Eén iemand heeft bijvoorbeeld het<br />

idee om te gaan fietsen en dan met de fietsboot<br />

terug te gaan naar het huis. De andere<br />

verzint weer een gezamenlijke picknick. Zo<br />

verleg je met elkaar je eigen grenzen in een<br />

gezellige week. Maar als je even zelf iets wilt<br />

doen dan ben je daar helemaal vrij in.<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 15


Actief en cultuur www.nivonreizen.nl<br />

TuLpEN-fiETSrouTE, HoLLANd<br />

10 t/m 15 mei, cZ901, 18+<br />

prijs € 280 (niet-lid € 305), halfpension<br />

info ria Mesker: 030-69 200 86,<br />

anmesker@hotmail.com,<br />

Mientje van rooij 0182 37 44 90<br />

mientjevanrooij@hotmail.com<br />

De tulp is onze leidraad gedurende zes dagen.<br />

We maken mooie fietstochten door de bollenstreek<br />

van Noord- en Zuid-Holland. Per dag<br />

fietsen we gemiddeld 40 km. We overnachten<br />

in <strong>Nivon</strong>- en Stayokay-huizen en brengen<br />

onder andere een bezoek aan het tulpenmuseum<br />

en de Keukenhof in Lisse. Ieder maakt<br />

de tocht op zijn eigen fiets.<br />

iNSpirErENdE MuSEuMrEiS ZEELANd<br />

10 t/m 16 juli, cZ906A/cZ906B, oostkapelle<br />

prijs cZ906A € 560 (niet-lid €585) of € 605<br />

(meerprijs 1 persoonskamer, niet-lid € 630)<br />

cZ906B, volpension, eigen vervoer<br />

info www.nivonreizen.nl/museumreis,<br />

Anita: info@wijsinwelzijn.nl of 0570 563063<br />

Vakantie vieren in Zeeland dichtbij de Noordzee.<br />

Musea bezoeken in Middelburg,<br />

Domburg en Oostkapelle. Rondgeleid worden<br />

door een museoloog en kunstdocent wat<br />

nieuwe invalshoeken oplevert en input geeft<br />

voor creatieve uitingen. Fietsen door het<br />

Zeeuwse land, picknicken op leuke locaties,<br />

logeren in Seeburgh en heerlijk verzorgde<br />

maaltijden. Prijs incl volpension, entreeprijzen,<br />

fiets. Fietsen, maximaal 30 km per dag.<br />

Musea bezoeken en gestimuleerd worden tot<br />

een creatieve verwerking daarvan op eigen<br />

niveau en vanuit eigen interesse.<br />

hoe zwAAr Is mIJn wAndelreIs<br />

ZWAArTE LoopTiJd pEr dAg<br />

EXcL. pAuZES<br />

16 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

door HET VErLorEN LANd **, TSJEcHië<br />

25 juli t/m 1 aug, cZ921, wandelreis<br />

3 t/m 10 okt, cZ914, wandelreis<br />

prijs € 325, eigen vervoer, incl overnachtingen<br />

(2/3 pers. kamers)/ontbijt, begeleiding,<br />

bagagevervoer<br />

info bertenmien@hetnet.nl; www.aktief.cz<br />

Wandel (15 km p.d.) door voormalig Sudetenland,<br />

waar in 1945/1946 3,5 miljoen mensen<br />

werden gedwongen hun land te verlaten.<br />

Het Esdoorngebergte biedt een prachtig<br />

heuvelachtig landschap. Het hoogteverschil<br />

in de wandelingen is niet meer dan 500 m.<br />

Het landschap wordt gekenmerkt door de<br />

zandsteenrotsformaties van Ardspach en<br />

Broumovske steny. In het programma is<br />

ruimte voor cultuur en natuur, zoals een<br />

bezoek aan het klooster van Broumov, de<br />

basiliek van Kreszow, rotssteden Teplice<br />

en Adrspach.<br />

TrEKTocHT cEVENNEN, Zuid-frANKriJK<br />

18 t/m 27 sept, cZ913, wandeltrektocht<br />

prijs € 700 (niet-lid € 725), zelfverzorging,<br />

trein<br />

info www.nivonreizen.nl<br />

De Zuidfranse Cevennen vormen een prachtgebied<br />

voor een kleurrijke herfstwandeling.<br />

Van zonovergoten weides en klaterende<br />

bosbeken tot steile heuvels en rotsige paadjes<br />

trekken we van gîte naar gîte, waardoor<br />

de rugzakken tamelijk licht kunnen blijven.<br />

drAAggEWicHT* HoogTEVErScHiL pEr dAg<br />

(KLiMMEN + dALEN)<br />

Terrassen, beschaduwde lunchplekjes en<br />

ijle vergezichten: dit is het najaar op haar<br />

schoonst! Incl treinreis, maaltijden tijdens<br />

wandeldagen, en overnachtingen. We wandelen<br />

dagelijks 15 tot 18 km.<br />

Ans, deelnemer museumreis Zeeland:<br />

‘Een verscheidenheid aan gidsen en<br />

rondleiders, stuk voor stuk deskundige<br />

en geïnspireerde mensen, die met<br />

hun enthousiaste verhalen ons dingen<br />

lieten zien waar we anders misschien<br />

overheen gekeken hadden’<br />

WANdEL- EN cuLTurELE rEiS***,<br />

oEKrAïNE<br />

1 t/m 14 aug, West-oekraïne, cZ910<br />

prijs € 1.100 (niet-lid € 1.125), halfpension,<br />

nachttrein met couchette, vervoer en<br />

entreegelden, reisverzekering.<br />

info www.nivonreizen.nl<br />

We wandelen onder begeleiding van een gids<br />

over de voormalige grenzen van het Habsburgse<br />

rijk, naar de hoogste bergtoppen van<br />

de Oekraïne. De Hutsels zijn zo trots op hun<br />

eigen cultuur dat er sprake is van een ware<br />

‘Hutselmania’. Na een week van inspanning<br />

gaan we cultuur snuiven in de prachtige<br />

middeleeuwse stad Lwow, die op de werelderfgoederenlijst<br />

van Unesco staat.<br />

cuLTuurrEiS KrAKAu, poLEN<br />

11 t/m 18 sept, cZ911<br />

18+<br />

prijs € 700 (niet-lid € 725), halfpension,<br />

trein incl couchette<br />

info www.nivonreizen.nl, gerard Schilder<br />

036-5318724, g.schilder51@chello.nl;<br />

Mientje van rooij 0182 374490,<br />

mientjevanrooij@hotmail.com.<br />

Speuren naar het verleden van de mooiste<br />

stad van Midden-Europa, de voormalige<br />

hoofdstad van Polen, naar Tataren,<br />

Habsburgers, Poolse koningen en de Duitse<br />

en Russische bezetters. Met o.a. bezichtiging<br />

van de bodemschatten van de zoutmijnen van<br />

Wielicka. We verblijven in een hotel.<br />

coNdiTiE / ErVAriNg<br />

** 4-6 uur 12 – max kg 250 +250 m gewenst / niet vereist<br />

*** 4-6 uur 12 – max kg 500 + 500 m vereist / gewenst<br />

**** 5-7 uur 15 – max kg 750 + 750 m vereist / vereist<br />

***** 6-8 uur 15 – max kg 1000 + 1000 m vereist / vereist<br />

* max kg: het maximale gewicht waarmee je een aantal dagen verantwoord kunt lopen. Dit is afhankelijk van je persoonlijke draagvermogen.<br />

Algemene vuistregel: ruim kwart van je eigen gewicht. Het daadwerkelijke gewicht daalt tijdens de reis en is afhankelijk van de benodigde<br />

uitrusting, het aantal dagen waarvoor we eten meenemen en de hoeveelheid drinkwater. Ga bij huttentrektochten uit van 10-12 kg.


Actief en cultuur www.nivonreizen.nl<br />

LENTE iN dE ALpuJArrAS***, SpANJE<br />

17 t/m 23 mei, cZ902, kampeertrektocht<br />

40-55 jaar<br />

prijs €430 (niet-lid €455), volpension,<br />

eigen vervoer<br />

Profiteer van je vrije dagen! In mei is het<br />

zomers warm in het Zuidspaanse Andalusia.<br />

Tussen de besneeuwde toppen ligt de vruchtbare<br />

Alpujarras-vallei met zijn pittoreske witte<br />

huisjes, frisgroene weides en door de Moren<br />

aangelegde amandel- en avocadoplantages.<br />

We verzamelen en eindigen in het eeuwenoude<br />

Malaga aan de Middellandse Zee en zetten<br />

onze tenten op in de bergen en op campings.<br />

De laatste nacht overnachten we in een<br />

Spaans hostal. Maaltijden op de wandeldagen<br />

inbegrepen. We lopen 15 tot 18 km per dag.<br />

BESKid SAdEcKi**, poLEN<br />

1 t/m 14 juni, cZ904, 18+, wandeltrektocht<br />

prijs € 1060 (niet-lid € 1085), volpension,<br />

trein incl couchette, bagagevervoer, lokaal<br />

busvervoer<br />

info ria Mesker, anmesker@hotmail.com,<br />

030 6920086<br />

We trekken door de prachtige bergen van<br />

zuidoost-Polen met dagtochten tot 12<br />

kilometer. Omdat we na elke twee dagen<br />

een dag op dezelfde plek blijven kunnen we<br />

ook de omgeving in alle rust verkennen. We<br />

overnachtingen in natuurvriendenhuizen op<br />

prachtige plekken, maken een avontuurlijke<br />

vlottocht en hebben een feestelijke afsluiting<br />

in Krakau. Daar krijgen we een rondleiding<br />

met gids door de oude stad.<br />

BiEBrZA & gdANSK, NoordooST-poLEN<br />

25 mei t/m 5 juni, cZ903, sportieve reis<br />

prijs € 900 (niet-lid € 925), volpension in<br />

Biebrza, halfpension in gdansk, trein, vervoer<br />

door het gebied<br />

Biebrza is een waar vogelparadijs: in dit<br />

gebied waar we deze week verblijven zijn wel<br />

270 soorten te zien. En er is een kans dat we<br />

elanden en bevers spotten. We bezoeken het<br />

gebied per kajak, fiets of wandelend onder<br />

leiding van een gids. Op de terugreis blijven<br />

we nog enkele dagen in de prachtige<br />

Hanzestad Gdansk, en sluiten af met een<br />

diner.<br />

gdANSK-SopoT-gdyNiA, poLEN<br />

12 t/m 21 juni, cZ905, culturele reis<br />

prijs € 610 (niet-lid € 635), halfpension,<br />

nachttrein met couchette, vervoer en<br />

entreegelden<br />

Treinreis naar de prachtig gerestaureerde<br />

Hanzestad Gdansk. Bezoek aan het Maritiem<br />

Museum en de tentoonstelling ‘Roads<br />

to Freedom’ over vakbond Solidariteit en de<br />

politieke omwentelingen in Oost-Europa.<br />

Vanuit Gdansk maken we uitstapjes naar<br />

natuurpark Słowinski, badplaats Sopot met<br />

houten Pier, havenstad Gdynia, het massieve<br />

kruisridderkasteel Malbork en een boottocht<br />

naar schiereiland Hel.<br />

BESKid SAdEcKi**, poLEN<br />

13 t/m 25 juli, cZ907, trektocht<br />

(groot)ouders en kinderen (7+), gids<br />

prijs € 1.070 (niet-lid € 1.095 ), maaltijden<br />

tijdens trektocht, trein incl couchette<br />

We trekken ruim een week door de ruige<br />

Poolse Beskiden. Gelukkig is er bagagevervoer,<br />

en met twee rustdagen in de tocht<br />

komen we heerlijk bij: bosbessen, boshutten<br />

en ruisende beekjes. Met onze nieuwe<br />

vriendjes lopen we 5-12 km per dag en tot<br />

slot maken we een vlot-tocht langs stroomversnellingen.<br />

In Krakau, aan het eind van de<br />

tocht, spuwt de draak echt vuur! Inbegrepen:<br />

treinreis incl couchette, vlot-tocht, busvervoer,<br />

alle maaltijden tijdens trektocht, pension,<br />

twee maaltijden en een korte rondrit in<br />

Krakau. We overnachten tijdens de trektocht<br />

in Poolse natuurvriendenhuizen.<br />

BErgEN-ZEETrEKTocHT**, Zuid-iTALië<br />

21 juli t/m 1 aug. cZ909<br />

prijs € 1.125 (niet-lid € 1.150), incl alle maaltijden<br />

en transfer Napels, eigen vervoer<br />

info www.wandelenitalie.nl,<br />

karina.vandermeer@hotmail.com<br />

071 5125343 of 06 10747739<br />

Wandeltrektocht door Unesco-park Cilento,<br />

150 km ten zuiden van Napels. We trekken met<br />

een gids en een Nederlandse begeleider over<br />

de Apennijnen en langs de kust: een afwisselend<br />

en uitdagend gebied! We slapen afwisselend<br />

in een tent, hut, kampeerboerderij of<br />

hotel. Het zijn flinke wandelingen (tot 1998 m<br />

en hoogteverschillen tot 700 m) tot maximaal<br />

7 uur per dag incl pauzes. Je moet een goede<br />

conditie en bergwandelervaring hebben.<br />

Wandelen, cultuur, canyoning, speleologie en<br />

zwemmen in Nationaal Park Cilento.<br />

WANdELTrEKTocHT Noord-EifEL **<br />

1 t/m 8 aug, cZ908, België/duitsland, 18+<br />

prijs € 350 (niet-lid € 375)<br />

overnachtingen, maaltijden (op de rustdag<br />

alleen ontbijt en lunch), transport en<br />

begeleiding tijdens de reis<br />

info pierre van Zantvoort 040 2123147,<br />

Lolle van der Kooij 030 2717550<br />

In deze wandelweek ontdek je het afwisselende<br />

landschap van het natuurpark Hoge Venen en<br />

Noord-Eifel. Start in Sankt-Vith en via Malmedy<br />

bereiken we het hogere gedeelte van de<br />

Ardennen, de hoge Venen. Vervolgens via het<br />

hoogste punt van België, Signal de Botrange<br />

(692 m) bereiken we aan het eind van de week<br />

het liefelijke plaatsje Monchau. Tijdens deze<br />

week loop je de helft van de GR56, ongeveer 80<br />

km verdeeld over vijf dagen. Rustdag midden<br />

van de week. Een minibusje vervoert je van en<br />

naar de verschillende vertrek- en aankomstplaatsen.<br />

Je verblijft in het Natuurvriendenhuis<br />

Auberge d’Arimont in Arimont Kampeerders<br />

kunnen op de naastgelegen camping de tent<br />

opzetten. Excl vervoer op de heen en terugreis.<br />

HErfSTprAcHT iN ciLENTo**, Zuid-iTALië<br />

17 t/m 24 okt cZ915<br />

prijs € 645 (niet-lid € 670), 12 t/m 16 jaar<br />

€ 580,50, incl alle maaltijden en transfer<br />

Napels, eigen vervoer<br />

info www.wandelenitalie.nl,<br />

karina.vandermeer@hotmail.com<br />

071 5125343 of 06 10747739<br />

Wandelingen (tot 1998 m) vanuit kampeerboerderij<br />

door het vrij onbekende maar<br />

prachtige Unesco-natuurpark Cilento ten<br />

zuiden van Napels. Hoge bergen en blauwe<br />

baaien, onderaardse rivieren, diepe grotten<br />

en kloven. Je kunt er spannende activiteiten<br />

doen als speleologie, leuk voor gezinnen!<br />

Geniet van de prachtige herfstkleuren.<br />

Met Italiaanse berggidsen en een vloeiend<br />

Italiaans sprekende Nederlandse begeleider.<br />

Gemiddeld 5 uur wandelen per dag incl pauzes,<br />

hoogteverschillen tot 500 m.<br />

BESKidEN**, poLEN (1500M)<br />

4 t/m 17 sept, cZ912, trektocht plus cultuur<br />

prijs € 1.000 (niet-lid € 1.025 ), trein incl<br />

couchette, bus, volpension (meerpersoonskamers),<br />

bagagevervoer tijdens trektocht, gids<br />

info Marijke en cor den Heijer, 071 5411767,<br />

cm.denheijer@wanadoo.nl;<br />

Een ontdekkingsreis naar sportief en cultureel<br />

Polen. Onder leiding van de Poolse<br />

berggids die ons onderweg over de geschiedenis<br />

en de natuur informeert, trekken we<br />

door de Beskiden van het ene naar het andere<br />

natuurvriendenhuis. We wandelen dagelijks<br />

12 tot 15 km over geaccidenteerd terrein. Aan<br />

het eind wacht de beklimming van de Pilsko,<br />

de op een na hoogste berg van de Poolse<br />

Beskiden (1557) op de grens van Slowakije.<br />

Tevens eventueel bezoek aan Auschwitz<br />

en Krakau. In Krakau overnachting plus<br />

afscheidsdiner.<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 17


Jump kinder- en tienerkampen www.kindopkamp.nl<br />

pAASKAMp: SiNTErpAAS, VEENENdAAL<br />

7 t/m 12 jaar<br />

11 t/m 13 april JW901<br />

prijs € 70 (niet-lid € 95),<br />

volledig verzorgd, eigen vervoer<br />

Je verwacht natuurlijk met Pasen de bruine<br />

oren van de Paashaas tegen te komen in<br />

het bos, maar misschien heeft hij deze keer<br />

wel de mijter van de Sint geleend? Of heeft<br />

Sinterklaas een paashazenpak aangetrokken?<br />

Er doen zich rare geruchten de ronde in Veenendaal.<br />

Op het Paaskamp is het altijd leuk,<br />

met eieren zoeken en spelletjes doen. Wil je<br />

ook weten hoe de paashaas er dit jaar uit ziet,<br />

kom dan naar sinterPaas.<br />

Voor KAMpuS LiggEN, EErBEEK<br />

13 t/m 16 jaar<br />

18 t/m 25 juli JW902<br />

prijs € 260 (niet-lid € 285),<br />

volledig verzorgd, eigen vervoer<br />

Houd jij van lekker chillen, hangen met je<br />

matties, klippen met de leiding en eindeloos<br />

zippen? Dan is dit kamp het helemaal voor<br />

jou! Voor Kampus Liggen is een superchill<br />

kamp met een lading activiteiten vol adrenaline!<br />

Zo nu en dan is het natuurlijk ook wel ff<br />

lauw om te battelen, te swimmen,of te walken,<br />

op alle andere momenten kun je natuurlijk<br />

eindeloos voor Kampus Liggen. Stel je<br />

eens voor, een week de coolste activiteiten<br />

beleven met je kamp matties! Aan dit kamp<br />

valt niet te klippen ;-) Durf jij het aan?!<br />

rodE LopEr, EErBEEK<br />

12 t/m 14 jaar, tienertheater<br />

25 juli t/m 1 aug JW903<br />

prijs € 275 (niet-lid € 300),<br />

volledig verzorgd, eigen vervoer<br />

Kom je aan?! De rode loper ligt klaar! Ga je<br />

eten?! De rode loper ligt klaar! Ga je slapen?!<br />

De rode loper ligt klaar! Ga je naar het<br />

toilet?! De rode loper ligt klaar! Want jij bent<br />

natuurlijk geweldig, fantastisch en een ster<br />

in spé! Word jij later een echte ster en wil je<br />

alvast wennen aan het gevoel om celeb te zijn?<br />

Kom dan naar dit kamp! Tijdens dit theaterkamp<br />

word je door middel van theaterspellen<br />

klaargestoomd voor het leven als ster. Hoe ga<br />

18 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

snel mogelijk zoveel mogelijk handtekeningen<br />

uitdelen? Leer om er supersnel supercool uit<br />

te zien! Gedurende de week werken jullie als<br />

sterren samen aan een voorstelling waarin je<br />

kunt schitteren als ster en aan je ouders kunt<br />

laten zien dat jij klaar bent voor het leven als<br />

celeb! Natuurlijk ligt de rode loper ook uit in<br />

de richting van het bos en het zwembad, waar<br />

ie uitkomt op gave bosspellen, watergevechten<br />

en het kampvuur. Want af en toe heb je even<br />

pauze nodig van jachtige leven als celeb….<br />

EEN fLuiTJE VAN EEN cENT, BuurSE<br />

6 t/m 9 jaar, muziekkamp<br />

27 t/m 31 juli JW904<br />

prijs € 175 (niet-lid € 200)<br />

volledig verzorgd, eigen vervoer<br />

Word jij altijd wakker met een wijsje in je<br />

hoofd? Loop jij de hele dag te zingen en te<br />

fluiten? Vind jij het leuk om met muziek<br />

bezig te zijn? Van alles om je heen kan je<br />

muziek maken. Ook jij kunt dit! Iedereen kan<br />

meedoen, je hoeft geen muziekinstrument<br />

te kunnen bespelen of noten lezen. Wij gaan<br />

deze week met alles muziek maken, maar<br />

daarnaast doen we natuurlijk nog een heleboel<br />

andere leuke dingen. Zoals bos-, ren- en<br />

waterspelen. Kom ook, want muziek maken<br />

is een fluitje van een cent.<br />

oNBEpErKT HoudBAAr, EErBEEK<br />

9 t/m 12 jaar, kinderkamp<br />

1 t/m 8 aug JW905<br />

prijs € 255 (niet-lid € 280),<br />

volledig verzorgd, eigen vervoer<br />

Onbeperkt plezier, onbeperkt gek doen,<br />

onbeperkt keten, onbeperkt spannend, onbeperkt<br />

lachen en tot altijd houdbaar! Nieuwe<br />

vrienden maken, en onbeperkt houdbare herinneringen<br />

hebben van een supermooi kamp!<br />

Een kamp met écht kampgevoel; ren-spellen<br />

in het bos, waterwedstrijden, kampvuur en<br />

liedjes zingen, spannende speurtochten,<br />

lieve leuke leiding en met een groep slapen<br />

in een tent. Wil jij op kamp waar alles kan en<br />

alles mag en de mogelijkheden onbeperkt<br />

zijn? Dit kamp zal nooit bederven; Onbeperkt<br />

houdbaar.<br />

KAMpAcTiEf, BuurSE<br />

12 t/m 14 jaar, tieneractiefkamp<br />

1 t/m 8 aug JW906<br />

prijs € 255 (niet-lid € 280),<br />

volledig verzorgd, eigen vervoer<br />

Een heftige week vol spanning en actie. Voor<br />

jongeren die nooit te lang op de bank hangen,<br />

die niet snel bang zijn, of juist een week wat<br />

anders willen dan hyv-en en msn-en. Survival,<br />

sport, buiten slapen, vlotten bouwen, je<br />

eigen brood bakken. We spelen natuurlijk ook<br />

super coole spellen, zoals levend stratego.<br />

Kan jij het aan om koning van het bos te worden?<br />

Ben jij de actiefste van het kamp? Hak jij<br />

de leiding omver? Kom dan naar KampActief!<br />

Boemlauw! Af en toe is het natuurlijk ook<br />

wel chill, maar de actieve sfeer overheerst<br />

natuurlijk tijdens dit kamp!<br />

je om met opdringerige fans? Hoe kun je zo Foto: Marise Copier<br />

Als je nog nooit naar een zomerkamp<br />

bent geweest, ben je vast benieuwd of<br />

het leuk is om mee te gaan. En als je<br />

al wel eens op kamp bent geweest, is<br />

het best spannend of het kamp weer<br />

net zo leuk zal worden als het vorige<br />

kamp. Ieder kamp is natuurlijk anders<br />

maar een paar dingen zijn hetzelfde:<br />

zo gaan sport en spel boven prestatie.<br />

dE VLoEr op, EErBEEK<br />

13 t/m 16 jaar, tienertheater<br />

8 t/m 15 aug JW907<br />

prijs € 255 (niet-lid € 280),<br />

volledig verzorgd, eigen vervoer<br />

“Rick en Nadine, ga maar staan voor jullie<br />

scene. Rick, jij bent een jongen die drie<br />

krantenwijken heeft om straks de nieuwste<br />

spelcomputer te kunnen kopen. Maar je bent<br />

ook verliefd op Nadine. Nadine, jij bent niet<br />

echt weg van Rick, maar je houdt wel heel erg<br />

van dure cadeaus…. Begin maar.” Zie jij deze<br />

scene meteen voor je? Weet je meteen wat je<br />

zou zeggen, of hoe het decor eruit zou zien?<br />

Misschien bereid je je tekst liever voor, of zing<br />

je in een musical. Ook helemaal goed!<br />

En als je dan ook nog eens houdt van in het<br />

donker door het bos rennen op jacht naar de<br />

dader, van nat gegooid worden in een watergevecht<br />

en van chillen in de zon of bij een<br />

kampvuur, dan kun jij de vloer op!!<br />

iN dE KiJKEr, BuurSE<br />

8 t/m 11 jaar, theaterkamp<br />

8 t/m 15 aug JW908<br />

prijs € 275 (niet-lid € 300),<br />

volledig verzorgd, eigen vervoer<br />

Houd je ervan om op het toneel te staan, vind<br />

je het leuk om samen stukjes of dansjes te<br />

bedenken, ben je creatief of houd je kampvuur<br />

en watergevechten. Dan is deze week in<br />

Buurse echt iets voor jouw. Deze week<br />

richten we de kijker op jullie als toneelgroep.<br />

Met theaterspellen en knutselmiddagen<br />

maken we een geweldig toneelstuk. Daarnaast<br />

doen we natuurlijk ook allemaal leuke<br />

bosspelletjes, spannende activiteiten en is er<br />

tijd om te doen wat je zelf wilt met je kampvriendjes<br />

en -vriendinnetjes. Vergeet niet dat<br />

je ook nog superleuke leiding hebt. Kortom,<br />

kom naar In de kijker.


spring reizen 25-40 jaar www.springreizen.nl<br />

Spring reizen organiseert al 13 jaar<br />

actieve vakanties en weekenden voor<br />

25-40 jarigen. We bieden elk jaar<br />

een volledig vernieuwd programma.<br />

Voor veel meer informatie over<br />

onze tochten, zie onze website<br />

www.springreizen.nl of bel Jeroen<br />

Moelands, 020 4002327. Wandel en<br />

kano met ons mee!<br />

Foto:Jeroen Moelands<br />

VoorJAArSHiKE MoNT VENTouX<br />

*** wandeltrektocht via gîtes d’étape<br />

25 april t/m 3 mei, JV903<br />

prijs € 665 (niet-lid € 690), heen- en terugreis,<br />

overnachtingen, lokaal vervoer<br />

Het voorjaar is in volle gang in Zuid-frankrijk!<br />

In de week van Koninginnedag reizen we per<br />

TGV naar de Provence. Rondom de beroemde<br />

Mont Ventoux (1910 m) vinden we een variëteit<br />

aan landschappen en begroeiing. Vanaf<br />

het Mediterrane terrassenlandschap met<br />

lavendelvelden aan de zuidelijke voet kijken<br />

we uit naar de kale, besneeuwde top van deze<br />

beroemde berg. We volgen wandelpaden door<br />

heerlijke bossen en hogerop langs Alpiene<br />

hellingen met spectaculaire uitzichten.<br />

We overnachten in gîtes d’étapes in kleine<br />

gehuchtjes, waardoor de rugzakken licht kunnen<br />

blijven. Natuurlijk mag een overheerlijke<br />

côtes du Ventoux ’s avonds niet ontbreken!<br />

LENTE iN THE LAKES<br />

**** kampeertrektocht<br />

21 mei t/m 1 juni, JV904<br />

prijs € 670 (niet-lid € 695), heen- en terugreis,<br />

lokaal vervoer, overnachtingen,<br />

maaltijden op trekkingdagen<br />

Hoeveel dagen moet jij vrij nemen om in het<br />

voorjaar anderhalve week van de wildernis te<br />

kunnen genieten? In de periode van Hemelvaart<br />

en Pinksteren maken we een prachtige<br />

tocht dwars door het wandelmekka van<br />

Engeland, The Lake District. Hoge bergen,<br />

diepe dalen, heide en veen, bossen, bloemenzeeën,<br />

lieflijk boerenland en natuurlijk<br />

prachtige meren. Ervaar de natuur op mijn<br />

mooist - en op zijn droogst - in een bergachtig<br />

voorjaar in Engeland! Met een comfortabele<br />

nachtboot maken we de oversteek. In Engeland<br />

reizen we per trein en touringcar. We<br />

kamperen in het wild, op campings of slapen<br />

in een jeugdherberg.<br />

ALpEN VAN MoNTENEgro<br />

**** kampeertrektocht<br />

5 t/m 19 juli, JV905<br />

prijs € 595 (niet-lid € 620), overnachtingen,<br />

maaltijden op trekkingdagen, lokaal vervoer,<br />

exclusief heen- en terugreis naar dubrovnik<br />

Spring mee naar het hart van de Balkan!<br />

Tijdens de spannende trektocht volgen we<br />

niet alleen de sporen van A. den Dolaard,<br />

maar ook de lange afstandsroute Montenegro<br />

Transversale. Deze voert ons door een grote<br />

diversiteit aan landschappen: van de lieflijke<br />

groene bergweiden met houten nederzettingen<br />

in het Biogradska Gora Nationaal Park tot het<br />

verlaten Kučka Krajina hooggebergte aan de<br />

grens met Albanië. We besluiten onze reis met<br />

bezoekjes aan Unesco werelderfgoederen aan<br />

de ruige Adriatische kust: Kotor en Dubrovnik.<br />

HuTTENTrEKTocHT doLoMiETEN<br />

*** huttentrektocht<br />

9 t/m 19 juli, JV906<br />

prijs € 755 (niet-lid € 780), heen- en terugreis,<br />

overnachtingen, lokaal vervoer<br />

In juli gaan we naar de zonnige italiaanse<br />

Dolomieten, het wildste bergmassief van<br />

Europa! De Alte Via numero 1 voert ons langs<br />

loodrechte rotswanden, lieflijke bergmeertjes<br />

en hutten tussen hemel en aarde. Via smalle<br />

paadjes en passen lopen we van noord naar<br />

zuid, door de natuurparken Fanes, Sennes en<br />

Ampezzo en langs indrukwekkende restanten<br />

van de Eerste Wereldoorlog op de Falzarego<br />

pas. Na ruim een week verlaten we de woeste<br />

hoogtes en dalen we af naar de bewoonde<br />

wereld. We overnachten in berghutten, waardoor<br />

de rugzakken licht kunnen blijven.<br />

BErgTrEKKiNg KArNiScHE ALpEN<br />

***** kampeertrektocht<br />

24 juli t/m 9 aug, JV907<br />

prijs € 755 (niet-lid € 780), heen- en terugreis,<br />

overnachtingen, maaltijden op trekkingdagen,<br />

lokaal vervoer<br />

Per trein reizen we naar de zuidelijke Alpen.<br />

In het woeste gebied waar Oostenrijk en italië<br />

grenzen liggen de Karnische Alpen: het minst<br />

bekende deel van de Alpen. In dit gebied is in<br />

de eerste wereldoorlog hard gevochten, en we<br />

zullen hier regelmatig sporen van terugvinden.<br />

We trekken door ruige bergen en zetten<br />

Foto: Jeroen Moelands<br />

onze tenten neer in de wilde natuur. Hoewel<br />

we niet ver van de beschaving zitten, zijn we<br />

voor eten en drinken vooral op onszelf aangewezen.<br />

Tijdens de twee rustdagen kunnen we<br />

genieten van de vermaarde Italiaanse keuken<br />

en gastvrijheid.<br />

KANo EN WANdEL MEcKLENBurg EN<br />

rugEN<br />

** wandel- en kanotrektocht<br />

2 t/m 11 aug, JV908<br />

prijs € 595 (niet-lid € 620), heen- en terugreis,<br />

overnachtingen, maaltijden op trekkingdagen,<br />

lokaal vervoer<br />

We reizen per nachttrein af naar het noordoosten<br />

van duitsland, een snelle reis. Hier,<br />

in het voormalige Oostblok, liggen prachtige,<br />

onbekende natuurgebieden verscholen.<br />

Rugen is een afwisselend Oostzee-eiland<br />

met krijtrotsen, lieflijke stranden en stoere<br />

baaien. Hier maken we een korte, relaxte<br />

wandeltrektocht. Na een korte transfer<br />

komen we aan in Mecklenburg. Dit gebied<br />

herbergt een glooiend, bosrijk landschap vol<br />

meertjes en meanderende riviertjes. Dit is<br />

ons decor voor een prachtige kanotocht. We<br />

slapen voornamelijk in onze tentjes en enkele<br />

keren in een bivakhut.<br />

Foto: Nynke van der Vliet<br />

BurrEN & coNNEMArA<br />

*** kampeertrektocht<br />

16 t/m 29 aug, JV909<br />

prijs € 670 (niet-lid € 695), lokaal vervoer,<br />

overnachtingen, maaltijden op trekking-<br />

dagen, exclusief heen- en terugreis naar<br />

dublin<br />

Ontdek ierland! We wandelen door twee<br />

bijzondere natuurgebieden aan de westkust<br />

van Ierland. De Burren doet surrealistisch aan<br />

door de grijze kalksteenformaties, zandstranden<br />

en indrukwekkende kliffen. Daarnaast vind<br />

je vele ruïnes van prehistorische graftombes<br />

en forten. Connemara is een ruig gebied waar<br />

bergen, valleien, meren, veengebieden en de<br />

onstuimige oceaan het landschap bepalen. Natuurlijk<br />

ontbreekt ook de Ierse cultuur niet; na<br />

het wandelen een welverdiende Ierse whiskey<br />

of Guinness in een gezellige pub met livemuziek.<br />

We eindigen de reis met een bezoek aan<br />

Dublin. Voor vervoer binnen Ierland maken we<br />

gebruik van de bus. We kamperen afwisselend<br />

in de vrije natuur en op campings. In Dublin<br />

overnachten we in een hostel.<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 19


treq er op uit www.treq.nl<br />

Kijk voor de prijzen op www.treq.nl<br />

BuSHcrAfTrEiS JäMTLANd, ZWEdEN<br />

3 t/m 17 aug, 17-21 jaar, JK916, bushcraft<br />

13 t/m 27 juli 21-25 jaar, JK902, bushcraft<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer, materiaal,<br />

cursus en reisbegeleiding<br />

Vier dagen cursus van een bevlogen cursusleider<br />

en daarna ga je het zelf doen: overleven<br />

in de natuur. Bessen en paddenstoelen<br />

zoeken voor het eten en koken op houtvuur.<br />

Je bouwt je eigen onderkomen van bos en<br />

takken. Vuur maken met een vuurboog of<br />

firesteel? Jij draait je hand er niet meer voor<br />

om na deze reis. Na de cursus trekken we er<br />

zelf op uit.<br />

STrAATTHEATEr prAAg, TSJEcHië<br />

13 t/m 27 juli, JK903, straattheaterreis<br />

17-21 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer,<br />

materiaal, theaterdocent, overnachtingen op<br />

campings en reisbegeleiding<br />

Onder begeleiding van een theaterdocent<br />

zetten we in Nederland een theaterstuk<br />

in elkaar. Vervolgens reizen we per bus<br />

naar de prachtige stad Praag. Midden in de<br />

Tsjechische hoofdstad op een stadsplein<br />

voeren we een week lang ons eigen theaterstuk<br />

op. Naast het toneelspelen kunnen<br />

we de culturele stad Praag ontdekken, door<br />

bijzondere gebouwen te bezoeken en straten<br />

te verkennen. En natuurlijk is er nog tijd om<br />

een terrasje te pikken. Voor een iedereen<br />

die interesse heeft in theater. Ervaring met<br />

toneelspel is niet nodig.<br />

Foto: Roos Appel<br />

THEATErfESTiVAL AVigNoN, frANKriJK<br />

13 t/m 27 juli, JK904, straattheater<br />

15-18 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer,<br />

overnachting op campings, theaterdocent en<br />

reisbegeleiding<br />

Op het wereldberoemde theaterfestival van<br />

Avignon kijk je wat bedeesd om je heen. Zo<br />

dadelijk sta jij hier met jullie zelfgemaakte stuk<br />

op het toneel. Dat is toch wel anders dan tijdens<br />

het oefenen op de camping in Nederland.<br />

Maar de gezelligheid van Avignon en de bezoekers<br />

die komen voor het volkstoneel maken de<br />

plankenkoorts goed. Een week lang speel je<br />

jullie stuk tussen internationale toneelliefhebbers.<br />

Ervaring met toneelspelen is niet nodig.<br />

20 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

WANdELTrEKTocHT<br />

HArdANgErViddA****, NoorWEgEN<br />

13 juli t/m 3 aug, JK905, wandeltrektocht<br />

19-25 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer<br />

utrecht-finse, overnachtingen in tenten en<br />

reisbegeleiding<br />

Aan het begin van de zomervakantie reis je af<br />

naar Noorwegen voor een prachtige trektocht<br />

door het nationaal park Hardangervidda, de<br />

grootste hoogvlakte van Europa. Met onze<br />

rugzakken op lopen we langs sneeuwresten<br />

van de <strong>winter</strong>maanden en zien we grote<br />

groepen rendieren op de vlaktes. Al snel<br />

laten we de bewoonde wereld achter ons en<br />

maken we een klim richting één van de hoge<br />

besneeuwde toppen. In het gebied hebben<br />

we weinig mogelijkheden om voedsel in te<br />

slaan, dus reken op volgepakte tassen en een<br />

avontuurlijke instelling.<br />

WANdELTrEKTocHT THrAcië ****,<br />

BuLgAriJE/griEKENLANd<br />

13 juli t/m 3 aug, JK906, wandeltrektocht<br />

17-21 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer, overnachtingen<br />

in tenten en reisbegeleiding<br />

In de eerste weken van de zomer reizen we<br />

af naar het Bulgaarse stadje Smolyan, waar<br />

onze gevarieerde wandelkampeertocht door<br />

het Rhodopegebergte begint. Het Rhodopegebergte<br />

ligt op de grens van Bulgarije en<br />

Griekenland en is onderdeel van de historische<br />

regio Thracië. De hoogste berg in dit<br />

gebied is de Goljam Perelik (grote perelik) van<br />

2191 m. Het gebied kent mooie rotskloven en<br />

schitterende stuwmeren.<br />

Het Rhodopegebergte wordt opgedeeld in drie<br />

stukken: het oostelijk, westelijk en zuidelijk<br />

gebergte. Onze wandeltocht voert door het<br />

westelijk en zuidelijk gebied. Het klimaat in<br />

dit gebergte is Mediterraan.<br />

KANorEiS KoLoVESi, fiNLANd<br />

20 juli t/m 3 aug, JK907, kanoreis<br />

19-25 jaar<br />

incl lokaal vervoer, reisbegeleiding en kanohuur,<br />

excl heen- en terugreis<br />

Deze fantastische en sfeervolle kanoreis<br />

brengt je helemaal naar de rand van West-<br />

Europa: de Finse Saimaa meren. Door het<br />

Nationaal Park Kolovesi, langs oeroude<br />

bossen en adembenemende vergezichten.<br />

Het oostelijk merengebied is een fantastisch<br />

kanogebied voor beginners. Hier zul je twee<br />

weken lang genieten van een landschap met<br />

een ongerepte ruigheid die je versteld doet<br />

staan. Tel hier nog de spiegelende meren,<br />

kampvuren en een mogelijke zoetwater<br />

zeehond bij op en je hebt een schitterende<br />

ervaring.<br />

WANdELTrEKTocHT BrETAgNE**,<br />

frANKriJK<br />

20 jul t/m 3 aug, JK908, wandeltrektocht<br />

15-18 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer, overnachtingen<br />

in tenten en reisbegeleiding<br />

Vanaf Morlaix doorkruizen we te voet een<br />

deel van het mooie Bretagne, een Frans<br />

schiereiland met een rijke geschiedenis.<br />

We wandelen voornamelijk langs de kust waar<br />

de prachtige granieten rotsen de omgeving<br />

sieren. Onderweg komen we een 5000 jaar oud


info@treq.nl<br />

monument tegen. Op de mooiste plekken zetten<br />

we onze tenten neer om te overnachten. Na<br />

twee fantastische weken eindigen we weer in<br />

Morlaix om naar huis te gaan.<br />

Foto: Rosa Limburg<br />

WANdEL/KANo-TrEKTocHT<br />

pAdJELANTA***, ZWEdEN<br />

20 juli t/m 10 aug, JK909, wandel/kanoreis<br />

17-21 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer,<br />

kanoverhuur, overnachtingen in tenten en<br />

reisbegeleiding<br />

In het grensgebied van Noorwegen en Zweden<br />

bevindt zich het beroemde fjeldgebied<br />

Padjelanta. Ingeklemd tussen een aantal<br />

grote bergketens weet dit natuurpark haar<br />

oorspronkelijke schoonheid te behouden.<br />

Wandelend en kanoënd verkennen wij dit<br />

park dat het leefgebied van vele rendieren<br />

is en waar je ook elanden aan kunt treffen.<br />

De ongerepte natuur, de ontmoeting met de<br />

Samen - waarvan je een vis kunt kopen - en<br />

de verscheidenheid aan vegetaties, maken<br />

deze tocht meer dan de moeite waard.<br />

WANdELTrEKTocHT JuLiScHE ALpEN*****,<br />

SLoVENië<br />

27 juli t/m 17 aug, JK912, wandeltrektocht<br />

19-25 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer, overnachtingen<br />

in tenten en reisbegeleiding<br />

De Julische Alpen zijn het massief waaraan<br />

Julius Caesar zijn naam gaf. Waarin de<br />

hoogste top maar liefst 2864 meter telt en<br />

het wandelen beter bikkelen genoemd kan<br />

worden. In het Nationaal Park Triglav vind<br />

je naast hoge toppen ook prachtige dalen en<br />

uiteraard meren. Wie kan deze wandelreis in<br />

de Julische Alpen nog weerstaan? We beginnen<br />

ons avontuur aan het sprookjesachtige<br />

meer van Bled. Waar een kasteeltje boven<br />

het groen uit toornt waarin menig prinsesje<br />

wel zou willen wonen. Langzaam volgen wij<br />

een van de vele waterstromen naar het even<br />

wonderschone natuurgebied Triglav. Dit<br />

natuurgebied heeft een oppervlakte van meer<br />

dan 838 km2 en beslaat ruim vier procent<br />

van het oppervlak van Slovenië. Na dit park<br />

wandelen we door de gebergtes richting de<br />

Italiaanse en de Oostenrijkse grens. En wie<br />

weet, wat voor moois deze bergen voor ons in<br />

petto hebben.<br />

KANorEiS AuKšTAiTiJA**, LiTouWEN<br />

27 juli t/m 10 aug, JK911, kanoreis<br />

15-18 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer, overnachtingen<br />

in tenten, kanohuur en reisbegeleiding<br />

Deze reis voert ons met een kano door het<br />

natuurpark Aukštaitija. Dit waterrijke gebied<br />

wordt afgewisseld door gemende bossen.<br />

Pas op voor de elanden, wolven, lynxen en<br />

wilde zwijnen die door de magische bossen<br />

struinen. Gelukkig zit je in je kano en kun je<br />

vanaf veilige afstand deze dieren bewonderen.<br />

De oerbosgedeelten van dit nationaal park<br />

zijn extra beschermd. Ontdek met je kano<br />

de Žeimenarivier en de prachtige meren van<br />

Litouwen. En maak af en toe een stop in een<br />

van de authentieke dorpjes.<br />

WANdELTrEKTocHT grEAT gLENNWAy ***,<br />

ScHoTLANd<br />

27 juli t/m 10 aug, JK910, wandeltrektocht<br />

15-18 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer, overnachtingen<br />

in tenten, reisbegeleiding<br />

Deze zomer trek je met een groep jongeren<br />

door het ruige Schotland. Vanuit Glasgow trek<br />

je de hooglanden in richting Fort William en<br />

vanaf daar verder naar Inverness. Onderweg<br />

zie je het eerste Schotse nationaal park, kom<br />

je langs de hoogste berg van Schotland (900<br />

m) en ga je op zoek naar het monster van<br />

Lochness. Je voelt je even net William Wallis<br />

als je op de vestingmuren staat, bekend uit de<br />

roerige Schotse geschiedenis. ‘s Avonds zetten<br />

jullie het tentenkamp op en tijdens de eigen<br />

gemaakte maaltijd kijken jullie voldaan terug<br />

op een actieve wandeldag.<br />

WANdELTrEKTocHT WicKLoW WAy***,<br />

iErLANd<br />

3 t/m 17 aug, JK913, wandeltrektocht<br />

19-25 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer, overnachtingen<br />

in tenten en reisbegeleiding<br />

We starten in Dublin vanwaar de tocht ons<br />

Foto: Lisa Koman<br />

Foto: Lisa Koman<br />

voert over het oudste lange afstandwandelpad<br />

van Europa, de Wicklow Way. De Romeinen<br />

hebben dit pad aangelegd. We doorkruisen de<br />

Wicklow Mountains, een prachtig heuvellandschap<br />

met toppen tot 900 meter hoogte.<br />

Tijdens het lopen passeer je vele riviertjes en<br />

watervalletjes, dit is de charme van de<br />

Wicklow Way. We wandelen vijf à zes uur<br />

per dag door de typische lappendeken van<br />

Ierland.<br />

iNTErrAiL iTALië **<br />

3 t/m 17 aug, JK914, treinrondreis<br />

17-25 jaar<br />

incl heen- en terugreis, interrailpas italië,<br />

overnachting op campings en reisbegeleiding<br />

In de trein, op weg om alle grote cultuur-<br />

steden van Italië te bewonderen. Je reist in<br />

luxe treinen, maar ook in kleine boemeltjes<br />

terwijl het prachtige Italiaanse landschap aan<br />

je voorbij schiet. Als groep bepalen jullie zelf<br />

welke steden jullie gaan bezoeken. Denk aan<br />

de rijke historie van Florence, het oude Rome<br />

en het romantische Venetië.<br />

WANdELTrEKTocHT céVENNES***,<br />

frANKriJK<br />

3 t/m 17 aug, JK915, kampeertrektocht<br />

17-21 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer,<br />

overnachtingen in tenten en reisbegeleiding<br />

In de eerste weken van de zomer reizen we<br />

af naar Zuid-Frankrijk voor een gevarieerde<br />

kampeertocht door het middelgebergte van<br />

het regionaal park Cevennen. Sinds de Schotse<br />

schrijver Stevenson in 1878 met een ezel door<br />

deze bergen trok, hebben velen dit wandelgebied<br />

bij uitstek ontdekt. Toch kun je er nog<br />

eenzaam dwalen. Het is een wandelgebied bij<br />

uitstek, met kleine Franse dorpjes en mooie<br />

uitgestrekte heuvellandschappen. Eerst stijgen<br />

we een stuk om dan plotseling tussen de bomen<br />

vandaan te komen en aan de top te staan<br />

van dit middelgebergte (900m).<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 21


hijs de zeilen www.nivonreizen.nl<br />

Info over de tochten op de tjalk de Bruinvisch:<br />

www.nivonreizen.nl en www.bruinvisch.com.<br />

Tijdens deze reizen slapen we aan boord<br />

van dit authentieke zeilschip.<br />

ZEiLZWErfTocHT, WAddENgEBiEd<br />

27 april t/m 1 mei, cW905<br />

voor (groot)ouders & (klein)kinderen<br />

prijs €195, kind t/m 12 jaar €115, incl begeleiding<br />

voor de kinderen, excl maaltijden,<br />

info cees dekker 06 20006694<br />

Actieve zeilzwerftocht over de Wadden met de<br />

authentieke tjalk Bruinvisch. We zeilen veelal<br />

korte stukken, vallen droog op de bodem<br />

van de Waddenzee en verkennen het Wad,<br />

de vogels en beestjes die erop te vinden zijn.<br />

Er is van alles aan boord, maar neem ook je<br />

eigen favoriete spelletjes mee. Haven van<br />

vertrek en aankomst: Harlingen<br />

WAd’N ZEiL- & ScHiLdErTocHT,<br />

WAddENgEBiEd<br />

8 t/m 12 juni, cW906<br />

prijs €225 incl teken- & schilderdocent, excl<br />

maaltijden<br />

info cees dekker 06 20006694<br />

Mooie zeiltocht over de Wadden met de authentieke<br />

tjalk Bruinvisch. Er is volop gelegenheid<br />

om het prachtige Waddenlandschap, de<br />

eilanden en de wolkenluchten te tekenen en<br />

schilderen. Voor teken- en schilderliefhebbers,<br />

beginners en gevorderden. Neem je eigen<br />

teken- en schildermateriaal mee. Haven van<br />

vertrek en aankomst: Harlingen<br />

9-dAAgSE NATuurZWErfTocHT,<br />

WAddENgEBiEd<br />

18 t/m 26 juli, cW908, voor alle leeftijden<br />

prijs €495 volpension, wandelexcursies,<br />

begeleiding door bioloog<br />

info cees dekker 06 20006694<br />

Afwisselende zeil- en natuurwandeltocht<br />

met de authentieke tjalk Bruinvisch. Op het<br />

ritme van de wind en het getij, scharrelen we<br />

zeilend over de Wadden op zoek naar mooie<br />

plekjes, bijzondere vogels, bloemen en planten.<br />

Wie zin heeft kan deelnemen aan korte of<br />

langere wandelexcursies onder begeleiding<br />

van een veelzijdige bioloog. Haven van vertrek<br />

Harlingen, haven van aankomst: Lauwersoog.<br />

WAddENoNTdEKKiNgSTocHT<br />

27 t/m 31 juli, cW909<br />

voor (groot)ouders & (klein)kinderen<br />

prijs €195, kind t/m 12 jaar €115, incl begeleiding<br />

voor de kinderen, excl maaltijden<br />

info cees dekker 06 20006694<br />

Avontuurlijke ontdekkingsreis over de oostelijke<br />

Wadden met de authentieke tjalk Bruinvisch.<br />

We zeilen veelal korte stukken en gaan<br />

op zoek naar gekleurde nonnetjes, gestippelde<br />

dieseltrein wormen en heremietkreeften.<br />

Neem vooral ook je eigen schepnet, je favoriete<br />

spelletje en eventueel je vlieger mee. Haven<br />

van vertrek en aankomst: Lauwersoog.<br />

22 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

BoNTE piETEN TocHT, WAddENgEBiEd<br />

7 t/m 9 aug, cW910<br />

voor (groot)ouders & (klein)kinderen<br />

prijs € 180 (niet-lid € 205), kinderen t/m 12<br />

jaar € 40 korting, incl <strong>Nivon</strong>begeleiding voor<br />

de kinderen, volpension<br />

Veelzijdig zeilweekend op het oostelijke Wad<br />

met de authentieke tjalk Bruinvisch. We helpen<br />

actief mee met zeilen. We spotten Bonte Pieten,<br />

Wulpen of Steenlopertjes en vissen met onze<br />

schepnetjes naar krabben. Wie zin heeft vermaakt<br />

zich met allerlei spelletjes. Prijs incl….<br />

Haven van vertrek en aankomst: Lauwersoog.<br />

KrAB- EN ZEEdruiVENTocHT,<br />

WAddENgEBiEd<br />

10 t/m 14 aug, cW911<br />

voor (groot)ouders & (klein)kinderen<br />

prijs € 295 (niet-lid € 320), kinderen t/m<br />

12 jaar € 40 korting, incl <strong>Nivon</strong>begeleiding,<br />

volpension<br />

Veelzijdige zeilzwerftocht over het oostelijke<br />

Wad met de tjalk Bruinvisch. We zeilen veelal<br />

korte stukken. We vangen strandkrabben en<br />

zeedruifjes in onze schepnetten of knutselen<br />

poppetjes van schelpen. Uiteraard spelen we<br />

heel veel spelletjes. Haven van vertrek en<br />

aankomst: Lauwersoog.<br />

ZEiLWEEKENd, WAddENgEBiEd<br />

14 t/m 16 aug, cW912, voor alle leeftijden<br />

prijs € 180 (niet-lid € 205), kinderen t/m<br />

12 jaar € 40 korting, incl <strong>Nivon</strong>begeleiding,<br />

volpension<br />

Verrassend zeilweekend met de authentieke<br />

tjalk Bruinvisch. We maken kennis met de<br />

rijke historie van het schip, de unieke Kromhout<br />

motor uit 1917 en de Wadden. We helpen<br />

actief mee met zeil zetten en overstag gaan. Bij<br />

gunstige wind en getijde vallen we droog op een<br />

zandplaat of bezoeken het gezellige Schiermonnikoog.<br />

Haven van vertrek en aankomst:<br />

Lauwersoog.<br />

ZEiLMidWEEK, WAddENgEBiEd<br />

17 t/m 21 aug, cW913, voor alle leeftijden<br />

prijs € 295 (niet-lid € 320), kinderen t/m<br />

12 jaar € 80 korting, incl <strong>Nivon</strong>begeleiding,<br />

volpension<br />

Actieve zeiltocht met de authentieke zeiltjalk<br />

Bruinvisch. We hijsen zelf de zeilen en bepalen<br />

onze koers aan de hand van de wind en het<br />

Foto: Cees Dekker<br />

getijde. Onderweg vallen we droog op zand-<br />

platen of leggen aan in de haven van Greetsiel<br />

of Schiermonnikoog. We zeilen, je kunt<br />

wandelen, zwemmen of vissen. Bespeel je een<br />

muziekinstrument? Neem dat dan mee ter<br />

begeleiding van de avonduren bij kaarslicht.<br />

Haven van vertrek en aankomst: Lauwersoog.<br />

ooST-WEST WAddENTocHT<br />

24 t/m 28 aug, cW914, voor alle leeftijden<br />

prijs €295 incl volpension<br />

info cees dekker 06 20006694<br />

Sfeervolle zeiltocht met de authentieke tjalk<br />

Bruinvisch vanaf de oostelijke Wadden naar<br />

Harlingen. We bedienen zelf het grootzeil,<br />

de fok en de kluiver en maken kennis met<br />

de rijke historie van het schip en de unieke<br />

Kromhout motor uit 1917. Onderweg is er ook<br />

tijd voor een wandeling over het veelzijdige<br />

Wad of over een van de gezellige Waddeneilanden.<br />

Haven van vertrek Lauwersoog, haven<br />

van aankomst: Harlingen<br />

uiTWAAiTocHT, WAddENgEBiEd<br />

14 t/m 20 sept cW915, voor alle leeftijden<br />

prijs €420 incl volpension<br />

info cees dekker 06 20006694<br />

Lekker zeilen en uitwaaien op de Wadden met<br />

de authentieke tjalk Bruinvisch. De Wadden en<br />

wolkenluchten zijn in september uitzonderlijk<br />

mooi. Tijdens deze tocht nemen we de tijd om<br />

zowel actief te zeilen en te wandelen, als lekker<br />

relaxed te lezen en gewoon te genieten van de<br />

spelende zeehonden en kwetterende Wad- en<br />

strandvogels. Prijs incl volpension. Haven van<br />

vertrek en aankomst: Harlingen.<br />

HErfST ZEiLWEEKENd, WAddENgEBiEd/<br />

iJSSELMEEr<br />

16 t/m 18 okt cW916, voor alle leeftijden<br />

prijs € 180 (niet-lid € 205), kinderen t/m<br />

12 jaar € 40 korting, incl <strong>Nivon</strong>begeleiding,<br />

volpension<br />

Sfeervolle herfst zeiltocht over het Wad en het<br />

IJsselmeer met de authentieke tjalk Bruinvisch.<br />

We maken kennis met de rijke historie<br />

van het schip en de unieke Kromhout motor uit<br />

1917. Overdag helpen we met zeilen. ’s avonds<br />

is het goed toeven bij de houtkachel met een<br />

drankje en een goed gesprek. Haven van vertrek<br />

Harlingen, haven van aankomst: Workum.


wind, water, avontuur www.nivonjong.nl/watersport<br />

14-18 ZWErfKAMp, friESLANd<br />

25 juli t/m 1 aug,, Terherne), cW901<br />

prijs € 310 (niet-lid € 335), volpension,<br />

eigen vervoer<br />

Een week lang zeilend door Friesland. Alleen<br />

het begin- en eindpunt staan vast verder zijn<br />

we afhankelijk van de wind, de boot en onze<br />

zeilkunsten. Als we ’s avonds een mooi plekje<br />

hebben gevonden slaan we daar ons kamp op<br />

om de nacht door te brengen. We slapen op<br />

de boten en ’s ochtends gaan we weer op weg<br />

naar de volgende bestemming. Wil je de mooiste<br />

plekjes van Friesland ontdekken en kan je<br />

wel even zonder luxe? Dan is dit het kamp voor<br />

jou! Dit zeilkamp is geschikt voor zowel de beginnende<br />

als gevorderde zeiler van 14-18 jaar.<br />

9-13 BoErdEriJKAMp, friESLANd<br />

1 t/m 8 aug, Terherne), cW902<br />

prijs € 310 (niet-lid € 335), volpension,<br />

eigen vervoer<br />

Houd jij wel van varen en van spetterende<br />

watergevechten? Dan is dit het perfecte kamp<br />

voor jou. We gaan deze week veel zeilen en<br />

doen ook veel spellen op het water en aan de<br />

wal. We varen naar eilandjes in de buurt en<br />

ontdekken de prachtige boerderij die volop<br />

nieuwe instructeurs<br />

Afgelopen mei-vakantie zijn er opnieuw drie<br />

nieuwe instructeurs opgeleid; Job, Saar en<br />

Matthis. Een enthousiaste aanvulling op het<br />

toch al leuke team van instructeurs dat deze<br />

zomer de zeilkampen zal begeleiden. Het was<br />

een week van blaren, harde wind en hoge<br />

golven, maar ook met veel zon, humor en lekker<br />

eten, die werd afgesloten met een BBQ en<br />

heerlijk grand dessert!<br />

Ieder jaar worden in de meivakantie door <strong>Nivon</strong><br />

Watersport nieuwe zeil-instructeurs opgeleid<br />

in het zogenaamde instructiekamp. Het is een<br />

zware week, want we zijn van ‘s ochtends 8 uur<br />

tot ‘s avonds 6 uur op het water om hard te trainen.<br />

Topkok Froukje verzorgt het krachtvoer,<br />

dat de aspirant-instructeurs op de been moest<br />

houden. Na het avondmaal is er dagelijks nog<br />

2 tot 3 uur theorie-les, waarin de vaarregels,<br />

EHBO, didactiek en zeiltechniek en worden<br />

behandeld. Natuurlijk was er eind van de week<br />

een theorie-examen, een praktijk-examen<br />

en een heuse bonte avond, waarin de nieuwe<br />

instructeurs moesten laten zien dat ze op het<br />

vereiste niveau zitten.<br />

Saar, Job en Matthis hebben het felbegeerde<br />

diploma behaald en gaan je komende zomer<br />

leren zeilen.<br />

Nienke (19): “Ik wist niet dat het begeleiden<br />

van een zeilkamp zo veel werk was,<br />

maar ik had ook niet verwacht dat het<br />

zo leuk was!”<br />

in bedrijf is. Verzamel al je vriendjes en vaar<br />

met ons mee! Dit zeilkamp is geschikt voor<br />

zowel de beginnende als gevorderde zeiler.<br />

Dit super gezellige zeilkamp is speciaal<br />

gericht op kinderen van de basisschool. We<br />

slapen in een boerderij.<br />

16-20 BoErdEriJKAMp, friESLANd<br />

8 t/m 15 aug, Terherne, cW903<br />

prijs € 325 (niet-lid € 350), volpension,<br />

eigen vervoer<br />

Een actieve zeilweek met een ontspannen<br />

sfeer. Midden in het Watersport-hart van<br />

Friesland overnachten we in een gezellige<br />

boerderij aan de Terkaplester poelen.<br />

Wouter (20): “Sinds ik het instructiekamp<br />

heb gedaan bij het <strong>Nivon</strong>, kan ik eindelijk<br />

ècht zeilen!”<br />

stuur- en gAstlIeden<br />

De kampen van <strong>Nivon</strong> Watersport worden<br />

begeleid door zeilinstructeurs (stuurlieden)<br />

en koks (gastlieden). Zij zorgen voor een<br />

afwisselend programma, waarin er natuurlijk<br />

vooral veel gezeild wordt. Alle stuurlieden<br />

hebben een intensieve training doorlopen<br />

om zeilles te geven. De gastlieden verzorgen<br />

het eten en tekenen doorgaans voor de<br />

programma-onderdelen die niet direct met<br />

zeilen te maken hebben.<br />

Het trainingsprogramma voor mensen die<br />

graag stuurlid willen worden duurt minimaal<br />

één en maximaal twee weken en wordt jaarlijks<br />

gehouden in de eerste week van mei. Om<br />

stuurlid te kunnen worden moet je minimaal<br />

18 zijn (of voor de zomer 18 worden) en je dient<br />

minimaal enkele jaren ervaring te hebben in<br />

het zelfstandig varen in een valk (of vergelijkbare<br />

kielboot). Gastlieden leren de fijne<br />

kneepjes tijdens het voorjaarsweekend, waarin<br />

alle gastlieden en stuurlieden het zeilseizoen<br />

openen. Vanzelfsprekend is het wel zo praktisch<br />

als je geen twee linkerhanden hebt in de<br />

keuken en creatief genoeg bent om een groep<br />

kinderen of jongeren bezig te houden.<br />

Elk jaar in het voor- en najaar komen alle<br />

stuur- en gastlieden bij elkaar om het seizoen<br />

te openen/sluiten. Het voorjaarsweekend<br />

Hiervandaan gaan we elke dag zeilend op pad<br />

om de omliggende dorpen en steden te verkennen.<br />

Sneek, Akkrum en Grouw zijn onder<br />

andere prima te bevaren vanaf onze locatie.<br />

‘s avonds kan je bij de boerderij heerlijk<br />

ontspannen in de avondzon. Wil je na het eten<br />

lekker om het vuur zitten, nachtzeilen of nog<br />

wat theorieles? Komt voor elkaar! Dit zeilkamp<br />

is geschikt voor zowel de beginnende<br />

als gevorderde zeiler van 16-20 jaar.<br />

13-16 BoErdEriJKAMp, friESLANd<br />

15 t/m 22 aug, Terherne, cW904<br />

prijs € 325 (niet-lid € 350), volpension,<br />

eigen vervoer<br />

Ben je ook een liefhebber van zon, wind en<br />

water? Heb je zin om een weekje heerlijk op<br />

de Friese meren te ontspannen met leeftijdsgenoten?<br />

Dan is dit het kamp voor jou! We<br />

overnachten in een mooie boerderij aan het<br />

water vlakbij het Sneekermeer. Hiervandaan<br />

verkennen we al zeilend de omgeving en<br />

komen regelmatig in de omliggende steden<br />

en dorpjes. Ben je een ervaren zeiler of wil je<br />

deze zomer je eerste stappen zetten op het<br />

water? Dit kamp biedt een passende uitdaging<br />

voor iedereen van 13-16 jaar!<br />

(altijd met Hemelvaart) is op onze boerderij<br />

in Friesland en dient behalve voor de gezelligheid<br />

ook voor de kadertraining. Tijdens het<br />

najaarsweekend wordt het afgelopen seizoen<br />

geëvalueerd en starten de voorbereidingen<br />

voor het nieuwe jaar.<br />

zIn In zeIlen?<br />

Er is bijna geen mooiere plek te<br />

bedenken om te zeilen dan ons mooie<br />

Friesland. En wat is leuker dan een<br />

weekje zeilen op de Friese meren, met<br />

leeftijdsgenoten er een super leuke<br />

en spannende week van te maken.<br />

Een week om veel nieuwe vrienden en<br />

vriendinnen te ontmoeten!<br />

Kijk elders op deze pagina voor het<br />

aanbod voor komende zomer: ga<br />

samen met een vriend, vriendin, neef of<br />

nicht of natuurlijk alleen want vrienden<br />

maak je snel genoeg. Misschien kan<br />

jij je vrienden enthousiast maken voor<br />

alle leuke avonturen die er op onze<br />

zeilkampen te beleven zijn.<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 23


trefkampen www.nivonreizen.nl<br />

TrEfKAMp Noord-TSJEcHië<br />

1 t/m 15 augustus, T1<br />

prijs ± € 2,95 p.p.p.n, kinderen ± € 2,10<br />

p.p.p.n., tent ± € 2,75 p.n,.auto ± € 2,75 p.n.,<br />

zelfverzorging, eigen vervoer<br />

Ga je mee op ontdekkingstocht door één van<br />

de mooiste gebieden van Tsjechië? Laat je<br />

verrassen door de veelzijdigheid van natuur<br />

en cultuur in deze streek. Beleef het verleden<br />

opnieuw in de oude kloosters, ruïnes en<br />

kastelen. Of doe je liever iets aktiefs? Dit<br />

gebied leent zich bij uitstek voor spannende<br />

wandeltochten tussen zandsteenformaties<br />

of watervallen. De camping ligt aan een<br />

meer waarin je kunt zwemmen. Huur van<br />

kano’s, waterfietsen, roeiboten en surfplanken<br />

is mogelijk. 1000 km van Amsterdam en<br />

bereikbaar met OV. Prijs incl trefkamptent en<br />

trefkampbegeleiding.<br />

TrEfKAMp Zuid-TSJEcHië<br />

18 juli t/m 1 augustus, T2<br />

prijs ± € 2,50 p.p.p.n., kinderen ± € 1,90<br />

p.p.p.n., tent ± € 3,35 p.n., auto ± € 1,50 p.n.,<br />

zelfverzorging, eigen vervoer<br />

Onze camping ligt in een heuvelachtig bos-<br />

en merengebied. Per fiets, mountainbike of<br />

wandelend kun je het gebied uitstekend verkennen.<br />

Het Nationaal Park Sumava is<br />

een bezoek waard evenals de middeleeuwse<br />

stad Cesky Krumlov. Vanaf hier kun je met<br />

een kano of ‘raft’ de Moldau afzakken.<br />

De camping ligt aan een meer met strandje<br />

en het sanitair is goed. Er is een restaurant<br />

met eenvoudige maaltijden. De camping ligt<br />

ca. 1000 km van Amsterdam en is bereikbaar<br />

met OV. Incl trefkamptent en trefkamp-<br />

begeleiding.<br />

treFkAmp ApArte<br />

InschrIJvIng<br />

De kosten voor de camping<br />

(zie afzonderlijke kampen) zijn bij<br />

benadering en betaalt u ter plekke.<br />

Voor de organisatie van het trefkamp<br />

betaalt u vooraf, bij inschrijving, per<br />

persoon per nacht € 3,60 /€ 2,40<br />

(t/m 12 jaar).<br />

Het voorgaande jaren gehanteerde<br />

inschrijfgeld - € 11 per persoon met een<br />

maximum van € 30 per leefeenheid -<br />

zijn vanaf heden vervallen.<br />

Betaling gebeurt vooraf, gelijktijdig met<br />

de inschrijving. Pas als er betaald is<br />

ben je ingeschreven.<br />

Er wordt alleen geld geretourneerd<br />

als het kamp niet doorgaat of als men<br />

zes weken voor aanvang schriftelijk<br />

annuleert.<br />

24 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

TrEfKAMp pyrENEEëN<br />

1 t/m 15 augustus, frankrijk, T3<br />

prijs ± € 3,65 p.p.p.n, kinderen ± € 3,65<br />

p.p.p.n., tent ± € 4,00 p.n., auto ± € 0,00 p.n.,<br />

zelfverzorging, eigen vervoer<br />

De rustieke camping ligt in een schitterend<br />

natuurgebied aan de voet van het bergmassief<br />

Tres Estelles (2099m.). Er zijn mooie<br />

wandelroutes naar de Pic Canigou (2785m.),<br />

de gorges de Carança, la Route du fer, en<br />

de circuits romans. In dit gebied kun je ook<br />

meerdaagse tochten maken. Bezienswaardige<br />

plaatsjes vind je binnen een straal van 20<br />

kilometer. Je kunt zwemmen en paardrijden,<br />

maar ook grotten, thermale baden of fraaie<br />

abdijen bezoeken. In ongeveer 1½ uur rijd<br />

je naar de Middellandse Zee. De camping<br />

ligt op 850 meter hoogte en de afstand vanaf<br />

Amsterdam is ca. 1450 km. Incl trefkamptent<br />

en trefkampbegeleiding.<br />

TrEfKAMp BrETAgNE<br />

18 juli t/m 1 augustus, frankrijk, T4<br />

prijs ± € 3,20 p.p.p.n., kinderen ± € 2,00<br />

p.p.p.n., tent ± € 1,50 p.n., auto ± € 1,50 p.n.,<br />

zelfverzorging, eigen vervoer<br />

Bretagne het land van sprookjes, legendes en<br />

een oeroude geschiedenis. In het hart<br />

van centraal Bretagne kamperen we op een<br />

kindvriendelijke camping vlakbij het Lac<br />

de Guerledan, het grootste stuwmeer in de<br />

omgeving. De natuur bestaat uit afwisselend<br />

heuvelkammen, rivierstuwingen en bossen.<br />

Incl trefkamptent en trefkampbegeleiding.<br />

TrEfKAMp HAuTES ALpES<br />

1 t/m 15 augustus, frankrijk, T5<br />

prijs ± € 3,50 p.p.p.n., kinderen ± € 3,50<br />

p.p.p.n., tent ± € 3,50 p.n., auto ± € 2,00 p.n.,<br />

zelfverzorging, eigen vervoer<br />

De natuurlijke camping ligt langs een snel<br />

stromende beek in een prachtig gebied vlakbij<br />

het Parc National des Ecrins. Vanuit de camping,<br />

die op 900 m ligt, wandel je zo de<br />

bergen met zijn ruige rotspieken in. Je kunt<br />

huttentochten maken naar verschillende<br />

bergtoppen. Incl trefkamptent en trefkampbegeleiding.<br />

TrEfKAMp HiSToriScH piEMoNTE<br />

18 juli t/m 1 augustus, italië, T6<br />

prijs ± € 6,30 p.p.p.n., kinderen ± € 6,30<br />

p.p.p.n., tent ± € 8,00 p.n., auto ± € 0,00 p.n.,<br />

zelfverzorging, eigen vervoer<br />

In Piemonte, ten zuiden van Turijn, ontdek<br />

je een vriendelijke ontspannen Italiaanse<br />

Alpensfeer. Vanuit het oude stadje Cuneo<br />

klim je langzaam naar het dorp Entracque in<br />

de Valle Gesso. Een schilderachtig dorp met<br />

alles voor de toerist, maar gek genoeg niet<br />

toeristisch. Hier vlakbij is het trefkamp, aan<br />

de rand van de Alpi Maritimi. De camping,<br />

met zwembad, is echt Italiaans. We hebben<br />

een eigen kampeerveld. Prachtig wandelgebied<br />

met historische stadjes. Ov ter plekke is<br />

beperkt. Afstand tot Amsterdam ca. 1450 km.<br />

Incl trefkamptent en trefkampbegeleiding.<br />

TrEfKAMp HALLSE HuLL<br />

25 juli t/m 8 augustus, Nederland, T7<br />

prijs ± € 4,00 p.p.p.n., kinderen ± € 3,00<br />

p.p.p.n., tent ± € 2,30 p.n., auto € 0,00 p.n.,<br />

zelfverzorging, eigen vervoer<br />

Tussen de Veluwe en IJsselvallei ligt deze<br />

gezellige camping bij het ABK-huis. De omgeving<br />

leent zich bij uitstek om er te voet of per<br />

fiets op uit te trekken. Er zijn leuke dorpen en<br />

voor wie dat wil zijn de Hanzesteden Zutphen<br />

en Doesburg dichtbij, evenals de stoomtrein<br />

Dieren-Apeldoorn. In kinderwerkplaats de<br />

Spelerij-Uitvinderij is creatief en vindingrijk<br />

zijn vanzelfsprekend. Incl trefkamptent en<br />

trefkampbegeleiding.


Actief in natuur www.nivon.nl/activiteiten<br />

met vogelkenners op stap in<br />

veelzijdige natuur van het noorden<br />

Tekst: chaja Zeegers<br />

Van roofvogels en uilen tot zangvogels en weidevogels. Ze komen allemaal<br />

voor in de omgeving van het drents-friese natuurvriendenhuis Allardsoog.<br />

Het huis ligt namelijk midden in verschillende leefgebieden van vogels:<br />

heide, bos en weiland. Boswachter Jacob Bijlsma en uilenkenner Johan de<br />

Jong nemen de liefhebber in april mee op stap en geven uitleg.<br />

sAmen vogels spotten<br />

Met een vogelboekje en een verrekijker op<br />

stap, wie kent het niet? Al wandelend door de<br />

natuur proberen het uiterlijk, de vliegbewegingen<br />

en de roep van een vogel te herkennen.<br />

Maar ook eierschalen, uitwerpselen of<br />

braakballen thuisbrengen kan een aardig<br />

puzzelstuk zijn.<br />

Jacob Bijlsma weet alles van vogels spotten.<br />

Hij is in het dagelijks leven boswachter<br />

bij Staatsbosbeheer in Friesland. Hij neemt<br />

vaker mensen mee op zoektocht naar vogels<br />

en hun kenmerken. Tijdens de vogelmidweek<br />

in april gaat hij deelnemers over verschillende<br />

vogels vertellen. De deelnemers krijgen<br />

informatie waarmee ze zelf vogels in de<br />

natuur leren herkennen. Ook mensen die<br />

al vaker vogelen, kunnen hun vogelherkenning<br />

komen bijspijkeren. Jacob Bijlsma geeft<br />

de ene dag een powerpointpresentatie met<br />

daarin geluiden van weidevogels, zoals kievit<br />

Zes jonge kerkuilen. Foto: Allan Liosi<br />

en grutto. De andere dag gaat het juist over<br />

zangvogels (tuinfluiter, zanglijster of tjiftjaf)<br />

of roofvogels (buizerd, havik, sperwer,<br />

torenvalk). Presentaties en vragen daar blijft<br />

het niet bij. De groep gaat ook drie keer met<br />

de boswachter zelf de natuur in om de vogels<br />

in hun natuurlijke habitat op te zoeken. Zoals<br />

de houtduif, spotvogel of de vink op de Bakkeveense<br />

heide. Maar ook gaat de groep naar<br />

het aangrenzende bos en de weilanden aan<br />

de andere kant van Allardsoog. Of de groep<br />

richting weide of heide vertrekt hangt af<br />

welke vogelsoorten er die dag speciaal onder<br />

de loep zijn genomen.<br />

Fotolens vAn prIns BernhArd<br />

Johan de Jong is voormalig biologieleraar. Hij<br />

is een echte uilenkenner en gespecialiseerd<br />

in de kerkuil. Hij schreef er ook een boek over:<br />

De Kerkuil en andere in Nederland voorkomende<br />

uilen. Goede apparatuur hielp Johan bij zijn<br />

deelnemen AAn deze<br />

vogelmIdweek?<br />

Van 6 april t/m 10 april <strong>2009</strong> in<br />

Natuurvriendenhuis Allardsoog, Een-West.<br />

Prijs: € 170, ledenprijs € 145,<br />

inclusief overnachtingen,<br />

programmakosten, koffie en thee.<br />

Info en aanmelding Berbie Klaren:<br />

0592 420484 of allardsoog@nivon.nl<br />

jarenlange onderzoek. Zo kwam er in de jaren<br />

zeventig van de vorige eeuw een hele dure,<br />

lichtgevoelige lens op de markt waarmee je uilen<br />

‘s nachts ongestoord kan filmen. Deze lens<br />

was veel te prijzig om aan te schaffen. Toen<br />

Johan hoorde dat Prins Bernhard zo’n speciale<br />

lens had gekregen van de fabrikant schreef hij<br />

hem een brief. Met als gevolg dat de uilenkenner<br />

de lens van Bernhard mocht lenen. Hij is<br />

hem persoonlijk in zijn rode eend op paleis<br />

Soestdijk gaan ophalen.<br />

Johan de Jong komt maandagavond over<br />

uilen vertellen. Daarna neemt hij de groep<br />

mee om buiten dit nachtdier op te sporen. De<br />

uilenspecialist heeft een apparaatje waarmee<br />

hij de roep van de uil kan nabootsen. En dan<br />

maar afwachten of er een wakkere uil is die<br />

gaat antwoorden...<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 25


Bergsport en water www.nivonreizen.nl<br />

BErgSporTTrEfKAMp pEJo, iTALië<br />

5 juli t/m 15 aug<br />

Aanmelding: vanaf 1 januari <strong>2009</strong> via de<br />

website www.bergsport.trefkamp.nl of<br />

rechtstreeks bij Jan van de Kamp,<br />

de Bakkert 3, 8401 Hg gorredijk.<br />

Zomer <strong>2009</strong> vindt het Bergsporttrefkamp<br />

plaats in het Italiaanse nationale park Stelvio.<br />

Camping: Val di Sole, aan de zuidkant van de<br />

Alpen met de Dolomieten in de buurt. Het<br />

plaatsje aan de voet van de Ortler Cevedale<br />

Groep met de Mont Vioz heeft een uiterst mild<br />

klimaat, biedt een grote variatie aan flora en<br />

fauna en is uiteraard een uitstekend gebied<br />

voor kleine en grotere Alpiene tochten,<br />

alsmede voor huttentochten met of zonder<br />

klettersteig in de Brenta. Ook voor de<br />

klimmers is er dus veel te beleven.<br />

De opzet van het Bergsporttrefkamp: geen<br />

tochtenleiders, maar wel een uiterst<br />

gezellige treftent met koffie, thee en limonade.<br />

Informatie over de regio, de camping,<br />

de kosten en de bereikbaarheid is vanaf begin<br />

januari te vinden op de internetsite van het<br />

trefkamp: http://bergsport.trefkamp.nl.<br />

Daar zal ook een besloten forum gestart<br />

worden waar men in contact kan komen<br />

met anderen die naar Pejo willen.<br />

‘zoek de zon op’<br />

Kijk voor activiteiten en reizen van<br />

de <strong>Nivon</strong> bergsportgroep Zon op:<br />

www.bergsport-zon.nl<br />

WANdELEN EN VArEN, ZuidErZEE<br />

11 t/m 17 juli cW917 christina<br />

prijs € 389, volpension<br />

info www.nivonreizen.nl, www.intersail.nl<br />

Wandelen door prachtige natuurgebieden;<br />

varen, eten en verblijven op het inmiddels<br />

bekende schip Christina. Per dag wandelen<br />

26 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

we ongeveer 15 a 18 km langs de Vecht, Veluwezoom,<br />

voormalige Zuiderzee en de Oostervaardersplassen.<br />

Plaatsen als Lelystad,<br />

Spakenburg, Nijkerk en Harderwijk worden<br />

aangedaan. Er kunnen maximaal 20 personen<br />

mee. Een dagje geen zin om te lopen? Dan<br />

kun je natuurlijk gewoon meevaren. Opstap:<br />

Amsterdam<br />

fiETSEN EN VArEN, MAAS<br />

25 t/m 31 juli, cW918 Amsterdam-Maastricht<br />

1 t/m 7 aug cW919 Maastricht-Amsterdam<br />

12+<br />

prijs € 415, vol pension op de christina<br />

info www.nivonreizen.nl, www.intersail.nl<br />

Na het succes van vorig jaar ook in <strong>2009</strong> De<br />

Maasroute. Langs rivier en weide, prachtige<br />

natuur en uiterwaarden. Rozen en ruïnes,<br />

waar natuur afgewisseld wordt met leuke<br />

plaatsen als Heusden, Mook, Roermond en<br />

Maastricht, maar ook Broekhuizen en Arcen,<br />

worden aangedaan. Een prachtige week om<br />

niet gauw te vergeten. Na de fietstocht is het<br />

goed toeven aan boord van het varend pension<br />

Christina. Deelnemers worden geacht 50<br />

km per dag te kunnen fietsen. Delen van de<br />

tocht meevaren is mogelijk.<br />

MANdALA TEKENEN EN ScHiLdErEN<br />

2 t/m 4 okt, cW920, christina<br />

prijs € 259, volpension<br />

info www.nivonreizen.nl, www.intersail.nl<br />

18+<br />

Creatief bezig zijn en varen; tekenen en schilderen<br />

voor beginner en gevorderde. Je uiten<br />

in een leuke en ontspannen sfeer onder begeleiding<br />

van de ervaren Ymkje en Afke en kijken<br />

wat er uit komt.....Bijkomende materiaalkosten<br />

€15 tot €20. Opstap Amsterdam.<br />

ScHiErMoNNiKoog, NEdErLANd<br />

21 t/m 24 mei<br />

prijs € 95 (niet-lid € 110), zelfverzorging,<br />

eigen vervoer<br />

info Hanneli Albers: 0346 821179,<br />

aanmelden: Jan Wasserman: 0344 604298,<br />

janwasserman@hetnet.nl<br />

Lekker uitwaaien op Schiermonnikoog. Je<br />

wandelt, fietst of zwerft lekker langs het<br />

strand of door de duinen, trekt het zilte wad<br />

op, bekijkt de zeekraal en hoort de tureluurs.<br />

Ervaringen kun je delen met de groep. Voor<br />

kinderen is er geen apart programma, maar<br />

er is altijd wel wat te beleven. We verblijven<br />

in een simpele, schone kampeerboerderij<br />

met dagverblijf, (gemengde) slaapruimtes,<br />

toilet en douche en een keuken voor het<br />

gezamenlijk klaarmaken van maaltijden.<br />

Incl overnachtingen, maaltijden, fietshuur<br />

en excursies, excl laken/dekbedpakket.


vijftig plus www.nivonreizen.nl<br />

WANdELEN EN VArEN door gAASTErLANd<br />

25 t/m 29 mei MW 01<br />

prijs € 295 (niet-lid € 320 ), vol pension,<br />

eigen vervoer<br />

info diny of dik, tel: 020 4350725 di.middag of<br />

do.ochtend, dvdberg@nivon.nl<br />

In Friesland wandelen we dagelijks 10 tot<br />

20 km in de Zuid-westhoek, Gaasterland.<br />

Het luxe hotelschip de In Dubio brengt, ligt<br />

of haalt ons op bij begin of eindpunt. Het<br />

schip gaat dus met ons mee, elke dag een<br />

andere ligplaats. Is een rustdag nodig dan<br />

vaar je mee en blijf je aan boord. Ieder heeft<br />

zijn eigen hut.<br />

TEKENEN EN ScHiLdErEN iN friESLANd<br />

dinsdag 2 t/m 7 juni Mc 25<br />

dinsdag 16 t/m 21 juni Mc 26<br />

prijs € 355 ( niet-lid € 370 ), vol pension,<br />

eigen vervoer<br />

info diny of dik, tel: 020 4350725 di.middag of<br />

do.ochtend, dvdberg@nivon.nl<br />

Het luxe hotelschip de In Dubio brengt ons<br />

elke dag naar een ander plekje in zuidwest<br />

Friesland waar we kunnen tekenen of<br />

schilderen wat ons daar boeit om vast te<br />

leggen. Ieder heeft zijn eigen hut. Wij varen<br />

een andere route t.o.v. vorig jaar.<br />

fiETSEN LANgS dE LAHN, duiTSLANd<br />

14 t/m 21 juni Mf 19<br />

prijs € 687 (niet-lid € 712), half pension, bus,<br />

eigen fiets<br />

info diny en dik, tel: 020 4350725 di.middag<br />

of do.ochtend, dvdberg@nivon.nl.<br />

Wij reizen met onze eigen fietsen per bus<br />

naar het beginpunt van onze fietstocht in<br />

Duitsland. De bus blijft de hele week bij ons<br />

voor bagagevervoer en bezemwagen. We<br />

fietsen deze week ongeveer 240 km, langs<br />

burchten en kastelen. We overnachten in<br />

3-,4- sterren hotels.<br />

ZEiLTrEKTocHT door friESLANd<br />

29 juni t/m 5 juli MZ 50<br />

prijs € 450 (niet-lid € 475 ), vol pension,<br />

eigen vervoer<br />

info diny en dik, tel: 020 4350725 di.ochtend<br />

of do.ochtend, dvdberg@nivon.nl .<br />

Vanuit Heeg zeilen we door Friesland telkens<br />

naar een andere locatie en de In Dubio, ons<br />

hotelschip volgt ons op de route. We zeilen<br />

in Valken; enige zeilervaring is noodzakelijk.<br />

Overnachten doen we in tweepersoons<br />

hutten.<br />

Voor meer vijftig plus-activiteiten: kijk<br />

ook op de pagina’s ‘minivakanties,<br />

actief en cultuur, hijs de zeilen,<br />

trefkampen, bergsport en water’.<br />

ruST EN NATuur iN ’T gooi, NEdErLANd<br />

1 t/m 8 augustus MM 51<br />

prijs € 420 (niet-lid € 446), vol pension, eigen<br />

vervoer<br />

info diny of dik, tel: 020 4350725 di.middag of<br />

do.ochtend, dvdberg@nivon.nl<br />

Samen gezellig een week op het prachtige<br />

landgoed Drakenburg genieten van de rust en<br />

het uitzicht op de mooi aangelegde tuin. Een<br />

deel van de dag ondernemen we gezamenlijk<br />

activiteiten als dansen, zingen of zijn we creatief<br />

bezig. We overnachten in tweepersoons<br />

kamers.<br />

ZEiLEN BiJ AKKruM, friESLANd<br />

22 t/m 28 augustus MZ 51<br />

prijs € 465 (niet-lid € 490), vol pension, eigen<br />

vervoer<br />

info diny en dik, tel: 020 4350725 di.middag<br />

of do.ochtend, dvdberg@nivon.nl<br />

Dit is een lesweek waarbij je je kennis van<br />

het zeilen kunt ophalen of met het zeilen kunt<br />

beginnen. We varen in Valken en we komen in<br />

het gebied van de Prinsenhof.<br />

fiETSEN LANgS dE ELBE, duiTSLANd<br />

23 t/m 30 augustus Mf 20<br />

prijs € 682 (niet-lid € 705), vol pension, bus<br />

info diny en dik, tel: 020 4350725 di.middag<br />

of do.ochtend, dvdberg@nivon.nl<br />

Deze week fietsen we van Dresden tot<br />

Wittenberg langs de Elbe. De bus blijft<br />

erbij voor bagagevervoer. Het verblijf is<br />

3- of 4-sterren hotels op tweepersoons<br />

kamers. We fietsen in totaal 260 km.<br />

Deelnemers brengen hun eigen fiets mee.<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 27


Inschrijfformulier<br />

nivon zomerreizen <strong>2009</strong> reizen<br />

melchersstichting<br />

✁<br />

inschrijving <strong>Nivon</strong> Zomerreizen (alleen voor de Melchersreizen beginnend met codeletter M)<br />

S.v.p. volledig invullen en ondertekenen<br />

Reisnummer: Naar: Van . . / . . Tot . . / . .<br />

Eventuele tweede keus:<br />

Reisnummer: Naar: Van . . / . . Tot . . / . .<br />

28 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

www.nIvonreIzen.nl<br />

• voor uitgebreide reisbeschrijvingen<br />

• algemene voorwaarden<br />

• de meest actuele informatie<br />

• en een snelle inschrijving.<br />

Voorletters en naam: Roepnaam: M/V<br />

Adres:<br />

Postcode: . . . . . . Woonplaats:<br />

Telefoon: Mobiel:<br />

E-mail:<br />

Geboortedatum: . . / . . / . . . . Bank-/Gironummer:<br />

Lidnummer (zie ledenpas): Wij willen graag lid worden.<br />

Meereizende huisgenoten, woonachtig op hetzelfde adres:<br />

Voorletters en naam roepnaam geboortedatum lidnummer M/V<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

Als zich tijdens de reis moeilijkheden voordoen, dan graag contact opnemen met ...<br />

Naam: Plaats: telefoon: mobiel:<br />

Ik heb een reisverzekering (verplicht voor buitenland) met passende dekking<br />

bij (maatschappij).<br />

Ik wil een verzekering voor deze reis afsluiten (alleen mogelijk tegelijkertijd<br />

met inschrijving voor een reis), namelijk:<br />

annuleringsverzekering<br />

reisverzekering<br />

Benelux Europa Uitgebreid Europa Garant<br />

met de volgende aanvullingen (alleen in combinatie met reisverzekering)<br />

avontuurlijke sporten geld<br />

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de ‘Algemene Bepalingen’ voor deelnemers aan <strong>Nivon</strong> Reizen en dat hij/zij lichamelijk en geestelijk in<br />

staat is om aan de activiteit deel te nemen. Voor minderjarigen moet een van de ouders of voogd mede ondertekenen.<br />

Handtekening: Datum, plaats:<br />

Zenden aan: <strong>Nivon</strong> Reizen, Hilversumstraat 332, 1024 MB Amsterdam. Verwerking start 6 januari <strong>2009</strong>.<br />

www.nIvon.nl/unIgArAnt<br />

Ga naar www.nivon.nl/unigarant<br />

voor de mogelijkheden van een<br />

doorlopende reis- e/o annulerings-<br />

verzekering.


Internationale natuurvriendenhuizen<br />

Idyllisch en historisch<br />

saksen<br />

Tekst en foto: dinie Bakker, werkgroep Vakantie Advies Bureau<br />

Het Leipziger natuurvriendenhuis grethen ligt ongeveer 20 kilometer ten<br />

zuidoosten van Leipzig, in een rustig landelijke, licht glooiende omgeving<br />

tussen de dorpjes Beiersdorf en grethen. in het nieuwe huis is het goed<br />

toeven, de kokkin maakt traditionele Saksische streekgerechten en het<br />

oude gebouw en de hutjes zijn nog typisch oost-duits.<br />

op Bezoek In coldItz<br />

Deelstaat Saksen is bij ons nog tamelijk<br />

onbekend. Hoewel het deels hersteld is, proef<br />

en ruik je overal de oude, maar ook nieuwe<br />

historie. Grote steden als Dresden, Meissen<br />

en de Sächsische Schweiz aan de Elbe zijn<br />

met de auto of de trein goed te bereiken.<br />

Grimma ligt op enkele kilometers afstand van<br />

het huis. Het wordt de Parel van het Muldental<br />

genoemd. Grimma heeft een mooie<br />

Altstadt met veel musea en kloosters. Je kunt<br />

heerlijk fietsen in het idyllische Muldental. Te<br />

midden van de fraaie heuvels liggen enkele<br />

schitterende oude kastelen. Talrijke burchten<br />

zijn te bezichtigen, waaronder Colditz, bekend<br />

van de gelijknamige TV-serie. Dit gotische<br />

kasteel, in 1591 gebouwd op de plek van een<br />

11de-eeuws kasteel, was tijdens de Tweede<br />

Wereldoorlog een beroemd krijgsgevangenkamp<br />

voor officieren. Nu is er ondermeer een<br />

jeugdherberg in gevestigd.<br />

muzIek en JAArBeurzen<br />

Leipzig is traditioneel een jaarbeursstad en<br />

tegelijkertijd één van de grootste muziekmetropolen,<br />

nauw verbonden met namen<br />

als Bach, Mendelssohn en Wagner. Op een<br />

betrekkelijk klein oppervlak is veel cultuur te<br />

beleven. In het Oude Raadhuis, nu stadshistorisch<br />

museum heeft Bach zijn aanstellingsakte<br />

getekend. Zijn graf bevindt zich in de nabijgelegen<br />

Thomaskirche. De Nicolaikirche werd<br />

in 1989 wereldberoemd vanwege de “vreedzame<br />

revolutie” die de weg vrijmaakte voor de<br />

hereniging van Oost- en West-Duitsland. Ook<br />

het indrukwekkende Volkerenslagmonument,<br />

het Gewandhaus, het Mendelssohn-Haus, het<br />

Schumann-Haus, het museum voor beeldende<br />

kunst en het Zeitgeschichtliches Forum zijn<br />

zeer de moeite waard. Het Hauptbahnhof met<br />

25 perrons en 140 winkels en horecabedrijven<br />

is het grootste kopstation van Europa. Voor<br />

natuur in de stad ga je naar de dierentuin met<br />

botanische tuin en vlindertuin. •<br />

leIpzIger nAtuurvrIendenhuIs<br />

grethen<br />

Info:<br />

Herbergsweg 5, D – 04668 Grethen.<br />

Tel. 0049 3437 763449<br />

E-mail: grethen@nfh-leipzig.de<br />

Internet: www.nfh-leipzig.de<br />

Faciliteiten:<br />

Het nieuwe hoofdhuis: 48 bedden in<br />

moderne kleine kamers, met douche en<br />

wc per 2 kamers. In een oud bijgebouw:<br />

46 bedden in eenvoudige slaapkamers<br />

met gemeenschappelijk sanitair. In<br />

trekkershutten: 15 bedden met sanitair in<br />

het hoofdgebouw.<br />

Er zijn drie verblijfsruimtes en een<br />

beheerder, een kokkin en huishoudelijk<br />

personeel zorgen voor logies met ontbijt,<br />

half- en volpension. Kampeergelegenheid<br />

voor 20 tenten en 10 caravans, met<br />

sanitair in het hoofdhuis. Veel groene<br />

speelruimte om het huis en een grill- en<br />

kampvuurplaats.<br />

prijzen 2008:<br />

Logies en ontbijt: vanaf € 22.<br />

Kinderkorting, tot 2 jaar gratis.<br />

Half pension: vanaf € 27. Kijk voor<br />

aanbiedingen op de website.<br />

te bereiken:<br />

OV: Trein naar Leipzig, dan de lijn Leipzig -<br />

Nossen tot station Grosssteinberg. Hierna<br />

nog 2 km lopen. Bagagevervoer is na<br />

overleg mogelijk.<br />

Eigen vervoer: via Osnabrück, Hannover<br />

tot Magdeburg. Dan via de A14 naar<br />

Leipzig tot afslag 30, verder via Klinga en<br />

Beiersdorf naar Grethen. 100 m. vóór de<br />

spoorwegovergang naar rechts.<br />

meer info: www.natuurvriendenhuizen.eu<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 29


www.nivon.nl/activiteiten<br />

AccommodAtIes<br />

De volgende contactpersonen kun je bellen<br />

als je wilt reserveren voor een verblijf in een<br />

<strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis (H) of -kampeerterrein<br />

(K).<br />

ABK-huis - Hall (H)<br />

06 49829797<br />

Allardsoog - Een West (H)<br />

0592 420484<br />

August reitsma - Hoek v. Hol. (H)<br />

06 23757583<br />

Banjaert - Wijk a. Zee (H)<br />

06 57846034<br />

Banjaert - Wijk a. Zee (K)<br />

06 46374673<br />

Bosbeek - Bennekom (H)<br />

0318 414723<br />

den Broam - Buurse (H, K)<br />

053 4778625<br />

Eikhold - Heerlen (H)<br />

045 5424827 (ma- wo, vr 20-21.30u.)<br />

gele Anemoon - Wijlre (K)<br />

apr t/m okt: 043 4591607<br />

ov: 0318 668647 (ma, do 19-21 u.)<br />

Kamperen<br />

met gratis<br />

koffieconcert.<br />

30 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

grutto - delft (K)<br />

079 3418325 (18-20u.)<br />

Hallse Hull - Hall (K)<br />

06 46456519<br />

Hondenhoek - Lettelbert (K)<br />

06 22054714<br />

Hondsrug - Noordlaren (H,K)<br />

06 44353832<br />

Hoogkamer - Vlaardingen (H, K)<br />

0174 528690<br />

Hunehuis - darp (H,K)<br />

06 25393116<br />

Kleine rug - dordrecht (H,K)<br />

078 6130043<br />

Koos Vorrink - Lage Vuursche (H)<br />

0347 328253; ma t/m do<br />

Krikkenhaar - Bornerbroek (H, K)<br />

06 81212298<br />

de Meenthe - Noordwolde (K)<br />

038 4656781<br />

Morgenrood - oisterwijk (H,K)<br />

0412 475258<br />

Zeehuis - Bergen a. Zee (H)<br />

zeehuis@nivon.nl of<br />

072 5817197 (ma./do. 14-15u)<br />

E-mail via www.natuurvriendenhuizen.nl<br />

Actief kamperen en bijna ongestoord<br />

genieten van een puur natuurlijke rust<br />

op de mooiste plekjes? Welkom op<br />

de ruim 140 erkende Natuurkampeerterreinen<br />

in Nederland. Haal nu<br />

voor maar € 14.95 de natuurlijkste<br />

kampeergids, Het Groene Boekje <strong>2009</strong>,<br />

in huis. Inclusief de officiële Natuurkampeerkaart.<br />

De meer dan 120<br />

pagina’s tellende gids is verkrijgbaar<br />

bij alle Natuurkampeerterreinen,<br />

ANWB winkels, diverse reisboekhandels<br />

en via natuurkampeertereinen.nl<br />

Nú met minimaal € 15,- voordeel<br />

op Greenchoice groene energie.<br />

Te gast bij moeder natuur<br />

Natuurkampeerterreinen.nl<br />

Te gast bij moeder natuur


www.nivonreizen.nl<br />

‘Als ik niet ga, krijg ik<br />

heimwee’<br />

Tekst: Jolanda denekamp<br />

Wintersport lijkt een individuele aangelegenheid, maar er is<br />

niets gezelliger dan met z’n allen, groot en klein te genieten<br />

van de sneeuw. Vooral kinderen zijn vaak helemaal gek van<br />

dat witte goedje. Wil je naar Oostenrijk, Zwitserland, Polen of<br />

Noorwegen? In de schoolvakantie of juist daarbuiten? Skiën,<br />

langlaufen, (sneeuwschoen)wandelen? In een accommodatie<br />

met een sauna of een zwembad in de buurt? Gezellig samen<br />

maaltijden in elkaar knutselen voor de hele groep of toch<br />

liever “kant en klaar halfpension”? Kijk op www.nivonreizen.nl<br />

voor het complete aanbod van <strong>winter</strong>reizen.<br />

Marleen (12): ‘Bij skiën kun je alle kanten op. Je bent minder<br />

gebonden aan regels, zoals bij andere sporten. Er zijn<br />

natuurlijk wel regels, maar je kunt zelf bepalen welke kant<br />

je op wilt en wat je wilt doen. Je gaat heel hard en dat vind<br />

ik ook leuk. Bovendien is het gezellig om met met z’n allen<br />

te doen: papa, mama en mijn broer. Ik ga deze <strong>winter</strong><br />

stoppen met les en ga de volgende vakantie misschien wel<br />

snowboarden. Dat is echt heel anders dan skiën.’<br />

Emiel (6): ‘Skiën is helemaal niet moeilijk om te leren. Ik vind<br />

het hartstikke fijn om het samen met papa en mama te<br />

doen. En natuurlijk is het leuk om in de sneeuw te spelen<br />

en dan geeft het niet wat voor weer het is.’<br />

Jolien (41): ‘Lekker buiten zijn, het heerlijke gevoel van de<br />

berg af te suizen. Het is een individuele activiteit die ik het<br />

liefst met meer mensen doe. Verslavend, dat is skiën: als<br />

ik een jaar niet ga, krijg ik heimwee. Heimwee naar de<br />

bergen, de hellingen, Zwitserland. Zodra het in Nederland<br />

gaat vriezen, wil ik in de auto springen om in Zwitserland te<br />

gaan skiën.’<br />

Peter (9): ‘Ik vind het lekker om te scheuren op mijn ski’s.<br />

Ook met mama. Hard gaan is leuk, het is leuk om in de<br />

gondel te zitten en fijn om te eten in de restaurantjes.‘<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 31


Wandelen<br />

Individueel of met eigen gezelschap<br />

Begeleide groepsreizen<br />

Actief, uitdagend en avontuurlijk<br />

FFZ Lieberhausen een huis voor natuurliefhebbers:<br />

„…blijf duurzaam gezond.“<br />

De Grensregio’s Oberberg en Sauerland nodigen jullie van harte uit<br />

Tijdens wandelingen met de fiets, te paard of gewoon met je eigen<br />

voeten kun je ruime heuvels en velden, bossen, stuwdammen, vlieten en meren beleven<br />

en in de natuur rust en ontspanning van het dagelijkse leven vinden.<br />

Slapen in een royale vakantiehuis en in kamers met bad.<br />

Genieten van Eddys bekende, lekkere en gezonde keuken. Laat je aan de hand van een<br />

volle pension of halfpension plus culinaire verassingen verwennen.<br />

Ontspannen in het zwembad, in de sauna, bij onze wellness- en gezondheidspartners<br />

en bij een ontspannende kijk over de heuvels.<br />

Spel, plezier en sport tijdens het wandelen, nordic walking, kegelen, tafeltennis, en in onze<br />

„Bauernstube“, tijdens onze bioscoopavonden en gedurende de sport bij onze partners<br />

(paard rijden, een boottocht maken, vliegen…).<br />

Vergaderen in het moderne vergadercentrum (maximaal 140 personen).<br />

De plenumsruimte is variabel qua maat en wordt<br />

aan de hand van 6 groepsruimtes geimplementeerd.<br />

Berg vrij! Wij verheugen ons op jullie komst!<br />

Organisator van de „Bundeswandertage Deutschland <strong>2009</strong>!“<br />

Information und Buchung:<br />

Familien-Ferien-Zentrum Lieberhausen<br />

Käte-Strobel-Weg 30<br />

51647 Gummersbach<br />

Tel: 02763 9100<br />

WWW.INTERTREK.NL<br />

INFO@INTERTREK.NL<br />

TEL. 070 3636416<br />

www.ferienzentrum-lieberhausen.de • info@ferienzentrum-lieberhausen.de<br />

081113_FZL_93x136_<strong>Toorts</strong>.indd 2 20.11.2008 09:52:03<br />

Ga i n <strong>2009</strong> mee met één va n de klei nscha l ige reizen va n<br />

Kuvona Cu ltu ra l Tou rs en gen iet va n de rij kdom aa n cu ltu ren en<br />

de i nd ru kwekkende natuur i n het noorden va n Zu id−Afri ka .<br />

Zeer gesch i kt voor een fa m i l ie/vrienden reis (5-7 personen) .<br />

We com bi neren da n wensen en mogel ij kheden tot een u n ieke<br />

reis va n <br />

Meer weten over deze en a ndere reizen va n Kuvona? <br />

Kij k op www. kuvona . n l of bel naa r 0570 524445<br />

Kuvona Cu ltu ra l Tou rs is een i n itiatief va n<br />

i nwoners va n El i m Hospita l i n Li m popo , Zu id−Afri ka . <br />

I n 2006 op de va ka ntiebeu rs i n Berl ij n ontvi ngen zij de<br />

ToDo-prijs voor hun "sociaa l vera ntwoord toerisme"


du pain, du vin, du…<br />

Sneeuw beléven doe je op<br />

sneeuwschoenen: stap door de<br />

versgevallen sneeuw en voel de<br />

<strong>winter</strong> onder je voeten. ga met<br />

Treq of Spring mee op reis naar<br />

frankrijk of Noorwegen.<br />

foto’s: Jeroen Moelands<br />

Bijna boven. De wolken breken<br />

open, je knijpt je ogen half dicht<br />

tegen het felle licht en snel schuif<br />

je je zonnebril naar beneden.<br />

Zover het oog reikt zie je sneeuw en ijs.<br />

Wit besneeuwde bossen, verstilde dorpjes,<br />

diepe kloven, bergtoppen, kale plateaus met<br />

poedersneeuw en verre uitzichten… Als je<br />

je weer in beweging zet, kraakt het onder je<br />

sneeuwschoenen – het vriest hier flink. Je<br />

kruist een vossenspoor en verderop herken<br />

je de sporen van konijnen. Als we geluk<br />

hebben vangen we onderweg in de Vercors,<br />

een groot wild en ongerept natuurgebied in<br />

Frankrijk, een glimp van een wolf of een lynx<br />

op. Je adem condenseert in een glinsterende<br />

wolk tegen het zonlicht en dan ben je op de<br />

top, waar de anderen zich verzameld hebben.<br />

Ze wijzen – en ja! Je ziet het dak van de hut<br />

onder je, in de ondiepe vallei. Je kijkt uit<br />

naar het aankomen: het is altijd mooi om je<br />

welkom te voelen, een thuis weg van huis,<br />

het kiezen van een slaapplek, het aansteken<br />

van de kachel, de kaarsen, de eerste kop<br />

stomende thee. •<br />

Spring en Treq hebben deze <strong>winter</strong> een sneeuwschoenwandeltocht in het Parc Natural<br />

Regional du Vercors en Spring tevens een reis over de Noorse Hadangervidda.<br />

treq (15-25 JAAr)<br />

sneeuwschoenwAndeltrektocht vercors, FrAnkrIJk<br />

21 feb t/m 1 mrt, Jk901****,<br />

prijs vanaf € 400 (niet-lid € 425)<br />

info: www.treq.nl<br />

Prachtige tocht door de <strong>winter</strong>se Vercors, Frans regionaal park. Op sneeuwschoenen komen<br />

we ondermeer langs het dorpje Villard-de-Lans en bedwingen we de Col de Rousset. We<br />

overnachten in onbemande berghutten en lopen vijf dagen over het massief ‘hauts plateaux’<br />

met als enige spoor ons eigen spoor in de verse sneeuw. Het sneeuwschoenwandelen is<br />

iets zwaarder dan gewoon wandelen en ervaring met wandelen is dan ook vereist. Prijs incl.<br />

overnachting, huur materiaal, begeleiding en heen- en terugreis.<br />

sprIng (25-40 JAAr)<br />

sneeuwschoenwAndeltrektocht vercors, FrAnkrIJk<br />

14 t/m 22 feb, Jv901***<br />

prijs € 690 (niet-lid € 715)<br />

info: www.springreizen.nl<br />

Frans Botma, 010 4668204, fransjacob@zonnet.nl<br />

In de derde week van februari reizen we per TGV naar de Vercors voor een stoere<br />

sneeuwschoenwandeltocht in het ruige Parc Naturel Regional du Vercors. Een gevarieerd<br />

gebied aan de rand van de Alpen met besneeuwde bossen, verstilde dorpjes, diepe kloven<br />

en kale plateaus met poedersneeuw. We overnachten in gîtes d’étapes in kleine gehuchtjes,<br />

waardoor de rugzakken redelijk licht kunnen blijven. Prijs incl. heen- en terugreis, Spring<br />

reisbegeleiding, huur sneeuwwandeluitrusting, overnachtingen in gîtes, lokaal vervoer.<br />

sprIng (25-40 JAAr)<br />

huttentrektocht op sneeuwschoenen, hArdAngervIddA, noorwegen<br />

14 t/m 22 mrt (in de vorige toorts stond een onjuiste datum vermeld), Jv902****<br />

prijs € 675 (niet-lid € 699)<br />

info: www.springreizen.nl, marijn koole: 06 18737276/ m_koole@hotmail.com<br />

Als de dagen lengen in Noorwegen trekt Spring op sneeuwschoenen door de Hardangervidda,<br />

de grootste hoogvlakte van Europa. We genieten met volle, frisse teugen van meters sneeuw,<br />

weidse uitzichten, de vrijheid van het terrein en elkaars goede gezelschap. We slapen in knusse,<br />

onbemande berghutten. Het grote Noorse buiten, in alle rust en woeste schoonheid, is een<br />

paradijs voor sneeuwliefhebbers. Dit terrein is gemaakt voor sneeuwschoenen: we kunnen<br />

gaan waar we willen. Voor iedereen die de <strong>winter</strong> op zijn mooist wil meemaken! Prijs incl.<br />

Spring reisbegeleiding, huur sneeuwwandeluitrusting, lidmaatschap DNT, overnachtingen in<br />

bemande en onbemande berghutten, aanvullend vervoer in Noorwegen.<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 33


leg een link<br />

Regeladvertenties voor<br />

natuurvrienden. Mail naar<br />

legeenlink@nivon.nl<br />

of schrijf naar het redactieadres<br />

(zie colofon).<br />

Kosten € 0,50 per woord<br />

niet-leden € 1,- per woord<br />

Minimaal € 10,- resp. € 12,-<br />

Hindeloopen (IJsselmeer) te huur: 2 à 4<br />

pers. arbeidershuisje, prachtig wandel/ fiets/<br />

schaats- en zwemgebied. Tel. 020 6840388 of<br />

0514 522560.<br />

Schiermonnikoog, kamers te huur bij particulier.<br />

V.a. € 16,00 p.p.p.n., minimaal 2 nachten.<br />

1 kamer met keukenblok. Tel. 0519 531987.<br />

Rust, ruimte en volop genieten van het Zwitserse<br />

land. Op de 1e verdieping van een boerderij<br />

op 1000 meter hoogte in Graubünden<br />

verhuren wij ons appartement. 030 2<strong>2009</strong>38/<br />

06 51611267. www.vakantieinmazuel.nl<br />

Voor <strong>Nivon</strong>-leden 20% korting op zuiver ganzendonzen<br />

dekbedden en slaapzakken! Info:<br />

De Donshoeve-Hoorn, 0229 247106.<br />

Brénazet, te Vernusse, in de Allier comf.<br />

4 - 6 pers. app. t.h. in voormalige boerderij,<br />

gelegen in een gevarieerd heuvelachtig<br />

landschap. Rust, ruimte, natuur, wandelen<br />

en fietsen maar ook cultuur in een mooie<br />

landelijke omgeving. Wandelkaarten liggen<br />

voor u klaar. € 300 p.wk. Inl: 0033 4 70076319<br />

of 0033 607330743. www.brenazet.nl/<br />

brenazet@orange.fr Ook kunt u bij ons<br />

kamperen in de boomgaard.<br />

Ameland: te huur stacaravan in Buren,<br />

geschikt voor alle seizoenen en voorzien van<br />

twee ruime slaapkamers, toilet en douche,<br />

op rustige camping met alle noodzakelijke<br />

voorzieningen. 7 min. lopen naar zee. Inl.<br />

Beleef de <strong>winter</strong> in Zwitserland...<br />

* nederlandse leiding<br />

* georganiseerde <strong>winter</strong>wandelingen<br />

* begeleide sneeuwschoenwandelingen<br />

* in de <strong>winter</strong> gratis wandeltransport!<br />

* op verzoek vegetarisch eten<br />

* eigen busverbinding met Nederland<br />

kijk voor meer info op onze website <br />

34 toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong><br />

058 2881402* of 06 11310407 (* na 18.00 uur).<br />

E-mail: jannyenjosefvanvanloo@hotmail.com<br />

Lundia Recycling tot 75% korting, in-/verkoop:<br />

schappen - zijstukken - deuren - ladenblokken<br />

- etc. Rotterdam, open op afspraak:<br />

lundia@2voorl.nl, 06 45544805,<br />

www.tweedehandsLundia.nl<br />

Te huur bij lief vissersdorp aan Midd.Zee in<br />

Franse Pyreneeën vakantiehuisje, max. 4<br />

pers. met mooi terras. Hoogseizoen € 400,00<br />

p.w. Info: 071 3613749 of<br />

www.mastramontana.eu<br />

Te huur: gezellig huisje aan Natuurpark<br />

Dwingelderveld (Drenthe), rustig gelegen.<br />

Uitzicht op weide en bosrand. Heide vlakbij.<br />

Max. 4 personen. Contact: 020 6185476 of<br />

patricia.kuiper@planet.nl. Zie ook website<br />

www.patriciakuiper.nl<br />

De Vereniging Wederzijds organiseert elk jaar<br />

reizen naar Brazilië, India, Indonesië en Tanzania.<br />

Bij deze unieke reizen staat de ontmoeting<br />

met de plaatselijke bevolking centraal. Er<br />

worden interessante projecten bezocht. Ook<br />

is er aandacht voor de natuur en cultuur van<br />

het land. Informatie bij Karel van de Putte,<br />

tel. 0346 567713, voorzitter@wederzijds.com.<br />

Zie ook: www.wederzijds.com<br />

B&B in Spaubeek (Z.Lb), voor rustzoekers.<br />

Woonboerderij, gelegen in stilte- en natuurgebied.<br />

Apart gedeelte + binnenplaats, 3<br />

zit-slaapkamers. Voor niet-rokende wandelaars<br />

en fietsers. Tel. 046 4373606/ tm.vis@<br />

kpnplanet.nl<br />

Berlijn: te huur 4 pers. appartement. Vanaf<br />

50 € per nacht. Rustig in centrum. Fietsen<br />

beschikbaar. Info: hermanvandebeek@zonnet.<br />

nl of 0318 616266.<br />

Ruim, vrijstaand vakantiehuis, 2–5 personen<br />

in rustig Duits dorpje (omgeving Mosel-Hunsrück).<br />

Genieten ven prachtige natuurwandelingen<br />

in een bosrijke omgeving? Gefascineerd<br />

raken door de vorming van leistenen en<br />

fossielen? De wondere wereld van edelstenen<br />

ontdekken? De Romeinse geschiedenis<br />

herbeleven in het cultuurhistorische Trier? En<br />

bovendien de gastvrijheid en gezelligheid van<br />

de karakteristieke dorpsgemeenschap ervaren?<br />

Bel dan snel voor een ontspannen en<br />

veelzijdige vakantie, tel. 010 4348804, e-mail:<br />

amschmidtchen@tiscali.nl<br />

Gerestaureerd Pyreneeënhuis aan de Têt<br />

met omheinde tuin in klein hameau op 550m<br />

hoogte temidden van mooie wandelroutes.<br />

Max 5 pers. (niet rokers). Nabij Villefranche<br />

en Prades en Perpignan. Vanaf € 250,00 per<br />

week. www.echange-france.com<br />

info tel. 072 5897383.<br />

Te huur: Gezellige vrijstaande ruime vakantiewoning,<br />

2,5 km van zee, bij natuurreservaat<br />

Montgo te Denia (Spanje):<br />

www.bakkershuisdenia.nl<br />

Wandelaars/ fietsers/ strandliefhebbers:<br />

overnachting in Noordwijk voor 2 pers. in<br />

verwarmd knus zomerhuisje. Max 3 nachten.<br />

<strong>Nivon</strong>leden € 19,00 p.p.p.n. Incl. ontbijt.<br />

Niet-lid € 21,00. Tel. 071 3613749.<br />

Engeland, Yorkshire, vlakbij Fountains Abbey,<br />

Ripon: Te huur op melkveeboerderij, ook voor<br />

één nacht, 2-persoons chalet met prachtig<br />

uitzicht op bos en weiden. Informatie en<br />

boeking: Dianne Terry T: 0044 1765 620325,<br />

E: dianne.terry@tiscali.co.uk<br />

Te huur in Noord Brabant, in bossen op grens<br />

Strabrechtse Heide en Peel royale caravan<br />

(4 tot 6 personen) met veel comfort. € 400<br />

per week € 250 weekend of midweek.<br />

Tel. 06 51519191.<br />

Aan het Veluwemeer/ Harderwijk en aan de<br />

fiets/ wandelroute rond ‘t Ijsselmeer: 2x1<br />

pers.kmr/ 1x 2persoonsk. met (biol.) ontbijt.<br />

€ 18,00 v Niv.l./ € 20,00 v. and. Ook fietsen<br />

aanw. En grote sauna dichtbij.<br />

Tel: 0341 424545. Welkom!<br />

Portugal Wandel 10- daagse <strong>2009</strong>. Quinta do<br />

Familiehotel Clarezia<br />

7158 Waltensburg<br />

Zwitserland<br />

0041 81 941 1960<br />

casa@clarezia.ch<br />

www.uit.ch


Pomarinho Castelo de Vide. Casa Antiga Huis<br />

voor Natuurvrienden. Data: 18-29 april/ 8-19<br />

mei/ 5-16 juni/ 18-29 sept. Www.pomarinho.<br />

com tel: 00351 965 755 341<br />

info@pomarinho.com Ned. Eigenaren.<br />

Portugal Individueel wandelen. Quinta do<br />

Pomarinho Castelo de Vide. Het wandelcentrum<br />

van de N-Alentejo. Gelegen in natuurpark<br />

São Mamede. Diverse accomodaties te huur,<br />

kamperen ook mogelijk. www.pomarinho.com<br />

00351 965 755 341 info@pomarinho.com<br />

Portugal over<strong>winter</strong>en in de Alentejo. Aantrekkelijke<br />

laagseizoentarieven voor alle accomodaties<br />

van basic tot privé-appartement. Ook<br />

kamperen mogelijk. www.pomarinho.com<br />

00351 965 755 341 info@pomarinho.com<br />

Ned. Eigenaren.<br />

Fijn vak. huis in Denia, Spanje. Groot terras<br />

(z) met mooi uitzicht op Montgo. 700 m v zee,<br />

2-slaapkmrs., airco, wasmach., gem.sch.<br />

zwembad. Ook over<strong>winter</strong>en vanaf € 140 per<br />

wk. 072 5332518/ 06 10179908.<br />

Hou je ook van fietsen, lopen of een museumbezoek,<br />

maar liever niet alleen. Vrouw,<br />

gep. Zoekt maatje. Graag je reactie naar 06<br />

29014005, liefst na 20.00.<br />

Olea, natuurgeneeskunde, massage en workshops.<br />

In het midden van het land. <strong>Nivon</strong>leden<br />

krijgen 10% korting. Vergoeding via zorgverzekeraar.<br />

Meer info: www.olea-tiel.nl of mail<br />

info@olea-tiel.nl<br />

Drenthe, Havelte. Gezellig familiehuis in verbouwde<br />

boerderij. 7 slaapkamers, 2 keukens,<br />

2 douches, piano, bos, hei, mountainbiken,<br />

paardrijden, zwembad, meren, en rust,<br />

voorzover dat lukt met max. 15 personen.<br />

0521 342323 www.valkenest.nl<br />

Wandelen in Istanbul? Ontdek de fascinerende<br />

cultuur van het oude en nieuwe Turkije.<br />

Via ontspannen wandelingen door de wijken<br />

van Istanbul maakt u kennis met de historie,<br />

met de highlights en met de gastvrijheid<br />

van de bevolking. Genieten van prachtige<br />

architectuur, van uitzichten, parken, de zee,<br />

theehuizen en bazaars. Kleine groepen.<br />

Van 8-15 mei <strong>2009</strong>. Informatieavond vooraf<br />

op 3 april in Utrecht. Meer informatie vindt<br />

u op www.istanbul-cultuur.nl of bij<br />

0570 523509.<br />

Bridge arrangement in Tirol. Datum 20-27 juni<br />

en 29 aug-5 sept. Iedereen welkom. Prijs €<br />

465,00. In een prachtige omgeving ’s avonds<br />

onweer en adelaars<br />

hikingtocht pyreneeën<br />

Tekst en foto: Lisa Koman<br />

Samen met mede-treqreisbegeleider Tjaard en deelnemers Eelke,<br />

Sandra, David, Roos en Rozemarijn gaan we de Pyreneeën bedwingen.<br />

Het is een vijf-sterren reis en dat betekent veel hoogtemeters, een<br />

zware rugtas en lange dagen. Een reis voor bikkels dus.<br />

In Cauterets kunnen we eindelijk onze eerste stappen zetten. We gaan<br />

1100 meter omhoog naar een meer waar we wildkamperen. Bij aankomst<br />

duikt iedereen het blauwe meer in. De heren vinden het al snel<br />

te koud, de vrouwen zwemmen nog wat rond.<br />

Na een nacht met hagelstenen, wind, regen en onweer lopen we over<br />

een oude Romeinse weg. Dat geeft een raar gevoel: 2000 jaar geleden<br />

liepen hier ook al mensen met bepakking. Na een aantal dagen met<br />

hoge passen slaan we op 2650 meter ons kamp op. We staan onder de<br />

Posets van 3369 meter die we willen beklimmen. Het weer is goed en<br />

de volgende morgen eten we om half zes in het donker onze warme<br />

pap. De eerst 20 minuten lopen we met hoofdlampjes. De lucht kleurt<br />

roze. Bij elke meter omhoog wordt het kouder en kouder. Ik trek de<br />

sokken die ik anderhalve week aan heb gehad over mijn handen (niet<br />

bij nadenken, gewoon doen). Ruim twee uur later staan we op de top.<br />

Het uitzicht is adembenemend, iedereen is er stil van.<br />

bridgen, met Ned.begeleiding. Overdag genieten<br />

tijdens diverse excursies o.a. Kufstein/<br />

Achensee. U kunt ook een wandeltocht maken<br />

op de bergen. Gondel vlakbij pension. Incl.<br />

vervoer Royal Class bus, verblijf in gemoedelijk<br />

pension (lift aanwezig) met volpension. Optie:<br />

wandeltocht met begeleiding, wijnproefavond –<br />

1 pers.kamer. Info: Ria Mesker tel. 030 6920086<br />

(na 18.00 uur), email: anmesker@hotmail.com<br />

Wandelgroepsreis Tirol. Datum 20-27 juni<br />

en 29 aug-5 sept. Iedereen met een goede<br />

conditie welkom. Prijs € 485,00. 8 Daagse<br />

reis. Wandelen in een prachtige omgeving.<br />

Afwisselende tochten onder deskundige<br />

Ned.begeleiding. Incl. vervoer Royal Class<br />

bus, verblijf in gemoedelijk pension (lift aanwezig)<br />

met volpension, stadsexcursie, gondelpas.<br />

Optie: parapente, wijnproefavond – 1<br />

pers.kamer. Info: Ria Mesker tel. 030 6920086<br />

(na 18.00 uur), email: anmesker@hotmail.com<br />

Caravanclub De Rode Haan. Een actieve 55+<br />

club met veel <strong>Nivon</strong> leden maakt vele mooie<br />

binnen en buitenlandse reizen.<br />

Voor inl. 0297 325311.<br />

Vakantiehuis Oostenrijk op 1100m. 18 personen<br />

met 100 attracties gratis.<br />

www.gatternighof.com<br />

Terug beneden pakken we de tentjes op en lopen nog een stuk. Het<br />

regent en we kunnen het pad niet goed volgen, maar uiteindelijk<br />

komen we aan bij een mooi meertje. We zien gemzen, marmotten,<br />

gieren en adelaars. We voelen ons echte bikkels.<br />

Kijk voor onze reizen op www.treq.nl<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 35


coloFon<br />

<strong>Toorts</strong>, ledenblad van het <strong>Nivon</strong><br />

79e jaargang, nr.1, <strong>winter</strong> <strong>2009</strong><br />

foto voorpagina<br />

Sander de Munck<br />

Aan dit nummer werkten mee:<br />

Dinie Bakker, Philip Bosma, Jolanda Denekamp,<br />

Lisette Eindhoven, Corrine van Elk, Lisa Koman,<br />

Marijn Koole, Majlis Schweitzer, Janna Stuyling,<br />

Carinann Tjong-a-hung, Nanouschka Wamelink,<br />

Michiel Wijnbergh, Chaja Zeegers, vrijwilligers van<br />

de reizenwerkgroepen.<br />

Hoofdredactie<br />

Bart Brinkman<br />

Kopij<br />

<strong>Nivon</strong> - <strong>Toorts</strong>redactie<br />

Hilversumstraat 332<br />

1024 MB Amsterdam<br />

020 4350700<br />

contact<br />

<strong>Nivon</strong>: info@nivon.nl<br />

kopij: toorts@nivon.nl<br />

agenda/ berichten: www.nivon.nl/berichten<br />

regeladvertenties: legeenlink@nivon.nl<br />

overige advertenties: info@cadex.nl<br />

Verschijningsdatum lentenummer 15 maart<br />

Sluiting kopij 7 februari<br />

Verschijningsdatum zomernummer 20 juni<br />

Sluiting kopij 7 mei<br />

Advertentiewerving<br />

Cadex - Oosterland<br />

0111 643307<br />

info@cadex.nl<br />

Vormgeving<br />

Suggestie & Illusie - Utrecht<br />

productie<br />

Mediapoint Heerhugowaard<br />

Kleine lettertjes<br />

Artikelen en berichten van leden en niet-leden zijn<br />

altijd welkom. De redactie behoudt zich het recht<br />

bijdragen in te korten of te weigeren. Let op de<br />

sluitingsdatum! Door en voor <strong>Nivon</strong>groepen mag<br />

alles uit de <strong>Toorts</strong> worden overgenomen, behoudens<br />

foto’s waarop copyright berust. Voorwaarde voor elk<br />

gebruik is bron- en naamsvermelding van schrijver<br />

e/o fotograaf.<br />

Lidmaatschap <strong>Nivon</strong><br />

Alg. voorwaarden. Art. 1: Lidmaatschap wordt<br />

verkregen door aanmelding bij het bureau. Art. 5:<br />

lidmaatschap eindigt door de dood van het lid, door<br />

schriftelijke opzegging door het lid bij het bureau,<br />

door opzegging namens de vereniging of door ontzetting.<br />

Art. 6: lidmaatschap wordt aangegaan per<br />

kalenderjaar. Schriftelijk opzeggen kan tot 8 weken<br />

voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.<br />

36 36 TOORTS toorts • nummer • nummer 1 • 1 januari • januari <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />

mededelIngen<br />

doE MEE MET KErST<br />

De G.W Melchersstichting organiseert voor<br />

de <strong>Nivon</strong> leden van 55 jaar en ouder twee<br />

kerstactiviteiten. De ene activiteit duurt vijf,<br />

de andere duurt negen dagen. Om deze dagen<br />

goed te kunnen laten verlopen hebben we<br />

een aantal vrijwilligers nodig. De vrijwilligers<br />

zijn behulpzaam bij de uitvoering of bij de<br />

voorbereiding van het programma. Voor de<br />

verzorging van de inwendige mens hebben<br />

we tevens koks, kooksters en hulpen in de<br />

keuken nodig. Voor beide dagen zoeken wij<br />

ondersteuning en uitbreiding van menskracht.<br />

Heeft U interesse? Neem dan contact<br />

op met Diny Scheepstra of Dik van den Berg<br />

tel. 020 4350725 of met het centraal bureau<br />

van het <strong>Nivon</strong>. Uw reis- en verblijfkosten zijn<br />

voor onze rekening.<br />

AgendA<br />

19 dec - 5 jan: bureau gesloten<br />

28 febr-1 mrt: Fiets- en Wandelbeurs, RAI in<br />

Amsterdam, <strong>Nivon</strong>stand<br />

7 maart: <strong>Nivon</strong>raad, vertegenwoordigers van<br />

alle <strong>Nivon</strong>groepen bepalen de koers.<br />

21-22 mrt: Fietsreisbeurs, De Linde in Retie<br />

(B), <strong>Nivon</strong>stand<br />

19 apr: Doe-, speur en ontdekdag in en om<br />

de natuurvriendenhuizen Bosbeek, Banjaert,<br />

Hunehuis, Morgenrood<br />

30 mei-1 jun: Pinksterkamp<br />

22-23 aug: Vlinderwandelweekend op het<br />

Pieterpad. Het Vlinderwandelweekend krijgt<br />

een vervolg in <strong>2009</strong>. Op 22 en 23 augustus<br />

kunnen belangstellenden vlinders tellen op het<br />

Pieterpad. De samenwerking tussen het <strong>Nivon</strong><br />

en De Vlinderstichting wordt daarmee voortgezet.<br />

Houd www.vlinderwandelweekend.nl in de<br />

gaten. Via deze site kun je in <strong>2009</strong> inschrijven:<br />

een Pieterpad-etappe wandelen en tegelijkertijd<br />

vlinders tellen.<br />

vAcAtures<br />

MArKEErdErS oVEriJSSELS<br />

HAVEZATENpAd<br />

interesse? Mail padcoördinator philip Bosma,<br />

phebosma@planet.nl of bel: 0481 351415<br />

De werkgroep Overijssels Havezatenpad zoekt<br />

voor het deel Nijverdal - Hankate (kaart 30<br />

en 31, 14 km) een vrijwilliger (markeerder).<br />

Belangstellenden die graag wandelaars op het<br />

goede pad willen houden, laat van je horen.<br />

coAches /<br />

InterIm-mAnAgers<br />

beheercommissies<br />

Accomodaties<br />

door het hele land<br />

interesse? Bel greetje Noordman,<br />

stafmedewerker Accommodaties, 020<br />

4350704/ gnoordman@nivon.nl of kijk op<br />

www.nivon.nl/actieve_leden/index.htm<br />

bij vacatures.<br />

Dit jaar is ten aanzien van de accommodaties<br />

gestart met de implementatie van<br />

nieuw beleid. Voor beheercommissies<br />

betekent dit omschakelen van denken<br />

in uniforme structuren naar denken in<br />

kansen. Elke accommodatie maakt een<br />

bedrijfsplan, met jaardoelstellingen en<br />

een jaarbegroting. Deze omschakelingen<br />

vragen op onderdelen om ondersteuning.<br />

Daarvoor zijn wij op zoek naar coaches<br />

of interim managers, oftewel bekwame<br />

vrijwilligers die een beheercommissie<br />

willen bijstaan bij het realiseren van deze<br />

professionalisering. De gezochte coach<br />

heeft kennis van bedrijfsprocessen, kan<br />

processen begeleiden en motiveren, kent<br />

het spanningsveld ideologie – zakelijkheid,<br />

kan planmatig (projectmatig)<br />

werken en kan de vertaalslag maken<br />

tussen het bestuurs- en directieniveau<br />

en de uitvoering.


te voet door<br />

het zweedse<br />

woud<br />

Tekst: christo Motz<br />

foto’s: Treq<br />

In de nabijheid van het natuurreservaat<br />

Herrestadsfjället, ten noorden van<br />

Uddevalla, Zweden, organiseerde ik<br />

vanuit FYLGJUR afgelopen zomer voor<br />

het <strong>Nivon</strong> een Bushcraft course, overleven in<br />

de wildernis.<br />

Hoewel er ‘allemansrecht’ bestaat in Zweden,<br />

kun je (met een groep) niet zomaar overal<br />

wild kamperen. Het bivak lag op een door<br />

berken en naaldbomen omgeven rots aan de<br />

voet van een meer. Ver weg van de drukte van<br />

alledag. Onderhevig aan wind, kou en neerslag,<br />

komt het ongemak en wellicht de vrees<br />

voor het onbekende tevoorschijn. Wanneer<br />

je de basisprincipes van overleving beheerst,<br />

kun je op basis van de elementen: lucht, vuur,<br />

water en aarde de juiste prioriteiten stellen<br />

en er voor zorgen dat het behaaglijk wordt.<br />

Allereerst het oriënteren, waar bevind ik me<br />

eigenlijk? Ben je verdwaald, blijf dan waar<br />

je bent. Zweedse kinderen wordt geleerd<br />

om een boom te omhelzen. Zoek een goede<br />

plaats om te overnachten, verwijderd van een<br />

waterloop of drassige grond. Nadat je met<br />

eenvoudige middelen een onderkomen hebt<br />

gebouwd, bijvoorbeeld onder de laaghangende<br />

takken van een spar, maak je een vuur,<br />

zodat je warmte hebt, water kunt koken en<br />

eten kunt bereiden. Wellicht heb je een kookblik<br />

en wat voedsel bij je. Anders kun je uit<br />

een stuk berkenbast eenvoudig een kommetje<br />

maken of er een uit hout snijden en uitbranden<br />

met een gloeiend kooltje.<br />

Wat heb je in zo’n situatie idealiter bij je? Een<br />

slaapzak, want goed slapen is onontbeerlijk.<br />

Tevens een scherp mes en een magnesium<br />

fire-steel, waarmee je onder alle omstandigheden<br />

vuur kunt maken, bijvoorbeeld opgevangen<br />

in het pluis van de lisdodde/rietsigaar<br />

(Typha Latifolia), op een reep berkenbast.<br />

cAnthArel<br />

In de zomer staat het bos vol met eetbare<br />

planten, zoals: wilde gagel (Myrica gale),<br />

brandnetel (Urtica urens), paardebloem<br />

(Taraxacum officinale), bosbessen, cantharel<br />

(Cantharellus cibarius) en eekhoorntjesbrood<br />

(Boletus edulis), hoewel deze paddenstoelen<br />

een geringe voedingswaarde hebben. Om<br />

vergiftiging te voorkomen dien je vooral te<br />

weten welke niet eetbaar zijn. Verder kun je<br />

je handen gerust op een mierennest leggen<br />

en je vingers met krioelende mieren aflikken,<br />

een beetje zure smaak geeft dat wel.<br />

Water vind je ondermeer in een berk (Betula<br />

pendula). Door een aantal inkepingen in de<br />

stam te maken, kun je het zoete, zuivere<br />

berkensap opvangen in een beker.<br />

Basale kennis van je eigen systeem en de<br />

natuur om je heen is wezenlijk. Hoe bouw<br />

ik een goed bivak: een aparte kookplaats,<br />

slaapplaats en latrine. De laatste minimaal<br />

25 meter verwijderd van een waterloop en de<br />

’keuken’.<br />

Eigen veiligheid, hygiëne en preventieve<br />

gezondheidszorg betreffen: sanitatie, vochtinname,<br />

warmte, voet- en gebitsverzorging.<br />

Wanneer je een enkel verstuikt: gelijk koelen<br />

met rivierklei, zacht stromend lauw water<br />

en een drukverband aanleggen. Bij kiespijn,<br />

een kruidnagel of wilde gagel tussen de kies<br />

plaatsen. Een open wond goed reinigen met<br />

water, witmos (Sphagnum) op de wond leggen<br />

en regelmatig controleren. Acute ziektebeelden<br />

dienen net als trauma beoordeeld en<br />

behandeld te worden vanuit de protocollaire<br />

eerste hulp verlening.<br />

Wil je meer leren over ‘overleven’ in de<br />

natuur: ga dan mee met een van de twee<br />

Treq-bushcraftreizen in Zweden komende<br />

zomer. christo Motz van fyLgJur geeft de<br />

cursus.<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 37


ontpop laat het knallen<br />

lekker ontpoppen, een verslag<br />

Tekst: Majlis Schweitzer<br />

Lust&bewust,<br />

bekwaam&duurzaam, groen,<br />

&genoeg te doen! dat was<br />

ontpop 2008. Zaterdag 22<br />

november vierde <strong>Nivon</strong>Jong<br />

met ruim 300 bezoekers de<br />

tweede editie van het ontpop<br />

festival. Het Machinegebouw<br />

op het Westergasterrein in<br />

Amsterdam was omgetoverd<br />

in een vrolijke werkplaats<br />

waar veel te beleven viel.<br />

ontpoppen = ontdekken,<br />

ontmoeten, ontspannen &<br />

ondernemen.<br />

Terwijl DJ Ray met Pop, Latin House<br />

en R&B de sfeer neerzette en onze<br />

Host “Kimo” de dag introduceerde<br />

kon de bezoeker op onderzoek uit.<br />

Wat deden die tandems daar? Na me<br />

in het zweet te hebben gefietst, bleek<br />

dat daarmee alle techniek van het<br />

festival van stroom werd voorzien.<br />

Strak. Net als die biologische kroket<br />

die tenminste lekker is. Natuurlijk.<br />

Maar nog lekkerder was het eten dat<br />

je zelf kon klaar maken bij de “Culi-<br />

Foto: Majlis Sweitzer<br />

38 38 toorts toorts • nummer • nummer 4 • 1 september • januari 2008 <strong>2009</strong><br />

Foto: Janna Stuyling<br />

naire Werkplaats”. En informatief ook. Nooit<br />

meer aardbeien in de <strong>winter</strong>. De hoogste tijd<br />

voor het Debat. Met dank aan organisaties<br />

als FairFood, Trees for Travel, Greenpeace en<br />

Wise werd dat interessant. Één van de discussievragen:<br />

Een hummer rijdende vegetariër<br />

of een vleeseter op de fiets? (check onze site<br />

voor het antwoord). Tijd om even te chillen<br />

kon in de lounge terwijl we genoten van een<br />

Afrikaans dansoptreden & djembé. Mijn neus<br />

werd ondertussen verwend door de geur van<br />

de biologische bonbonworkshop.<br />

’het Is leuk, kom ook’<br />

De klapper van Ontpop waren “de kids uit<br />

Amsterdam Oost”. Zij zorgden met hun<br />

perfecte dansact en heuse rapbattle dat de<br />

zaal volledig uit zijn dak ging. Met hun witte<br />

maskers werden zij bovendien het symbool<br />

voor het multiculturele tintje van dit OntPop.<br />

De bezoekers begonnen er steeds mooier<br />

uit te zien dankzij de “workshop sieraden<br />

maken”, het “mobiele naaiatelier” en de<br />

meiden van de verantwoorde (nee, echt niet<br />

op dieren geteste) make-up. Om het compleet<br />

te maken kon je ook nog een echte “air brush<br />

tattoo” laten zetten. Buiten zagen we mensen<br />

enthousiast vrienden bellen. ‘Het is leuk hier,<br />

kom ook.’ Dit jaar hebben we dan ook twee<br />

keer zoveel bezoekers bereikt als vorig jaar.<br />

Dus volgend jaar weer want dit smaakt naar<br />

meer. Wil je de ontwikkelingen bijhouden,<br />

meedenken of wil je foto’s bekijken? Check<br />

dan de website: www.ontpop.nl


de vonk er In<br />

Ja, ja, daar zijn we weer. Weet u het nog? Dé methode<br />

waarmee het <strong>Nivon</strong> jongeren begeleidt bij het zelfstandig<br />

organiseren van verantwoorde en duurzame vrijetijdsactiviteiten.<br />

In de vorige <strong>Toorts</strong> hebben we de methode uitgebreid<br />

beschreven. Er moest toch nog een aantal aanpassingen<br />

worden gedaan. Maar nu kan de vonk er in. De methode is echt<br />

klaar om mee aan de slag te gaan. Zo is het OntPopfestival<br />

door middel van de methode georganiseerd. En dat was een<br />

groot succes. Tijd dus om anderen in dat succes te laten delen.<br />

Daarom organiseren we 29 januari<br />

de lancering in Amsterdam. Hier<br />

kom je alles te weten over de<br />

vonkmethode. Dit is voor iedereen<br />

die interesse heeft, maar vooral<br />

gericht op organisaties die graag<br />

jongeren de kans wil geven iets te<br />

organiseren. Wil je je aanmelden?<br />

Mail dan naar nwamelink@nivon.nl.<br />

de vips van nivonJong<br />

<strong>Nivon</strong> zou het <strong>Nivon</strong> niet zijn zonder de vrijwilligers. Bij <strong>Nivon</strong>Jong<br />

wordt er door jongeren keihard gewerkt om elk jaar weer briljante activiteiten<br />

te organiseren. Andere vrijwilligers worden getraind, er wordt<br />

voor materiaal gezorgd, er worden onweerstaanbare programma’s in<br />

elkaar gedraaid. Hierdoor wordt elk jaar weer een feest. En daarom<br />

verdienen de vrijwilligers van <strong>Nivon</strong>Jong het om ook eens een beetje<br />

verwend te worden. Dus dat deden we met een VIP-arrangement<br />

tijdens het ontpopfestival. Na een glaasje prosecco en een lekkere<br />

maaltijd met een mozzarellasalade, vegetarische soep en biologische<br />

broodjes konden de vrijwilligers met elkaar kennismaken.<br />

Na een meet & greet met Piet werden de vrijwilligers vereeuwigd<br />

op een polaroidfoto waarmee de fairtrade fotolijstjes gevuld konden<br />

worden. Tijd voor het feest.<br />

Tot grote hilariteit van de<br />

vrijwilligers. Ze waren namelijk<br />

zelf verantwoordelijk<br />

voor de stroomtoevoer voor<br />

de muziek en het geluid.<br />

Voldaan en tevreden ging<br />

iedereen naar huis. Had je<br />

er bij willen zijn? Word dan<br />

ook actief. Dan kun je volgend<br />

jaar mee genieten.<br />

AgendA<br />

Kijk voor het meest actuele overzicht van<br />

activiteiten op www.nivonjong.nl.<br />

30 december - 1 januari<br />

Werkgroep: Spring<br />

Wat: Oud & Nieuw wandelfeest met overnachtingen<br />

in de Bosbeek<br />

31 januari - 1 februari<br />

Werkgroep: Spring<br />

Wat: wandelweekend met overnachting in<br />

het Koos Vorrinkhuis<br />

9 januari<br />

Werkgroep: Jump & Treq<br />

Wat: The green edition 2: greener<br />

Om het nieuwe jaar maar meteen knallend<br />

in te gaan, organiseren Jump en Treq<br />

samen hét feest om naar toe te gaan volgend<br />

jaar. Ook deze keer is het feest weer<br />

op de Histos boot in Utrecht. Zorg dat je op<br />

9 januari daar bent, neem ook zoveel mogelijk<br />

vrienden/ vriendinnen/ kennissen mee.<br />

14 t/m 22 februari<br />

Werkgroep: Spring<br />

Wat: Du pain, du vin, du Vercors: sneeuwschoentrektocht<br />

via gites<br />

22 - 23 februari<br />

Werkgroep: Spring<br />

Wat: Wandelweekend Hanzesteden langs de<br />

IJssel met overnachting in het ABK huis<br />

6 t/m 8 maart<br />

Werkgroep: Treq<br />

Wat: Reisbegeleidersweekend 1<br />

14 t/m 22 maart<br />

Werkgroep: Spring<br />

Wat: Sneeuwexpeditie Hardangervidda;<br />

Huttentrektocht op sneeuwschoenen<br />

3 t/m 5 april<br />

Werkgroep: Treq<br />

Wat: Reisbegeleidersweekend 2<br />

14 t/m 19 april<br />

Werkgroep: Go Europe<br />

Wat: European Children Summit<br />

1 t/m 3 mei<br />

Werkgroep: Treq<br />

Wat: Reisbegeleidersweekend 3<br />

31 mei t/m 3 juni<br />

Werkgroep: <strong>Nivon</strong><br />

Wat: <strong>Nivon</strong> Pinksterkamp<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2009</strong> 39


maak het mee in een natuurvriendenhuis<br />

‘natuurlijk dichtbij’<br />

Banjaert<br />

Bosbeek<br />

zondag 19 april open dag in vier natuurvriendenhuizen<br />

• Verhalenontdekkingstocht in het huis<br />

• Met een kok de keuken in<br />

• Actief en leerzaam op stap in de omgeving<br />

• infomarkt<br />

• Win een overnachting in een natuurvriendenhuis<br />

• Kinderactiviteiten<br />

• Maak kennis met een natuurvriendenhuis<br />

• Neem je vrienden, opa’s, oma’s, tantes, ooms, neven, nichten,<br />

kinderen en ouders mee<br />

• Kom je speuren, ontmoeten en beleven?<br />

www.nivon.nl/opendag<br />

Morgenrood<br />

Het Hunehuis

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!