02.12.2012 Views

Meelopers gezocht - Nivon

Meelopers gezocht - Nivon

Meelopers gezocht - Nivon

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

April <strong>Nivon</strong><br />

Wandel-<br />

maand<br />

nummer 2 • maart 2011<br />

<strong>Meelopers</strong><br />

<strong>gezocht</strong>


Inhoudsopgave<br />

WaNdelcafé leIdeN<br />

Coördinator Aat Smits:<br />

'We brachten de prachtigste<br />

verhalen van wandelaars.'<br />

NoaberpadgIds<br />

De wandelroute staat<br />

helemaal in het teken van<br />

Nederland-Duitsland.<br />

2 toorts • nummer 2 • maart 2011<br />

cor eN MarIjke deN<br />

HeIjer<br />

‘Tijdens het wandelen houden<br />

we contact met elkaar via een<br />

walkietalkie.’<br />

4 5<br />

WaNdeltWeedaagse<br />

De 150 boerderijen van<br />

landgoed Twickel zijn<br />

herkenbaar aan de zwartwitte<br />

luiken.<br />

9 11<br />

saMeN Met de<br />

oosterbureN<br />

Markeerders zijn de<br />

ogen en oren van<br />

Noaberpadcoördinator Klaas<br />

Wiersema.<br />

7<br />

ZeeHuIs 50 jaar<br />

Een huiswacht was de hele<br />

dag bezig om die kachels<br />

brandend te houden.<br />

13


pINksterkaMp<br />

Het kamp zal weer<br />

van vrijdagavond tot<br />

maandagmiddag bruisen<br />

van de workshops en<br />

activiteiten.<br />

In dit nummer<br />

Aat Smits en Wandelcafé Leiden 4<br />

Wandelen met Cor en Marijke den Heijer 5<br />

Noaberpad – Samen met de buren 7, 9<br />

Wandeltweedaagse Krikkenhaar – Twickel 11<br />

Vijftig jaar Zeehuis 13<br />

‘Ontwaakt’ – Pinksterkamp 2011 15<br />

Kort nieuws 17, 25<br />

Ga mee met Jump 19<br />

Op reis met <strong>Nivon</strong> 21<br />

Natuurvriendenhuis Pomarinho Portugal 23<br />

Vlinderen op het Pieterpad 25<br />

Afscheid Hoogkamer 27<br />

Een groene en eerlijke deal 29<br />

<strong>Nivon</strong> Jong: trainerspool 31<br />

<strong>Nivon</strong> Actie 32<br />

activiteiten en berichten<br />

15<br />

ZoMerreIZeN<br />

Zeilend, fietsend of varend de<br />

natuur in of op avontuur met<br />

<strong>Nivon</strong> Zomerreizen.<br />

21<br />

Berichten 8<br />

Buiten Bewegen 8<br />

Cultuur en Creatie 10<br />

Treffen en Trips 12<br />

Vorming en ontwikkeling 14<br />

Wandelen 16<br />

Legeenlink 20, 22<br />

Accommodaties 24<br />

Colofon, vacatures 28<br />

paradIjselIjk<br />

portugal<br />

Heerlijk onthaasten op quinta<br />

do Pomarinho te midden<br />

van olijfbomen, kurkeiken en<br />

fruitbomen.<br />

23<br />

sHakespeare IN<br />

dreNtHe<br />

Dit jaar wordt misschien wel het<br />

allerbeste stuk van Shakespeare<br />

opgevoerd,<br />

Hamlet.<br />

25<br />

bestuur<br />

Na bijna 50 jaar valt het doek<br />

voor het natuurvriendenhuis<br />

de Hoogkamer in Vlaardingen.<br />

27<br />

toorts • nummer 2 • maart 2011 3


‘de hekken gingen<br />

voor ons open’<br />

Tekst: Chaja Zeegers<br />

Aat Smits was coördinator van<br />

het Wandelcafé Leiden. De<br />

voorbereidingsgroep stopt met het<br />

organiseren van de maandelijkse<br />

lezing op de tweede vrijdag van de<br />

maand. Een terugblik op vijftien<br />

jaar bijzondere wandelverhalen.<br />

Wandeltochten door exotische<br />

gebieden als de Kaukasus<br />

of de toendra’s in Mongolië<br />

kwamen voorbij. Of een stel<br />

dat met een ezel naar Santiago de Compostela<br />

was gelopen. ‘Dat de hoeven van hun<br />

ezel onderweg flink sleten, daar kwamen ze<br />

onderweg pas achter’, vertelt Aat. Ook het<br />

onbekende wandelpad om de hoek kwam in<br />

beeld. ‘Dat was de opzet’, licht Aat toe: ‘het<br />

wandelen in de omgeving van Leiden onder de<br />

aandacht brengen. We wilden mensen laten<br />

zien hoe je van wandelen kunt genieten en<br />

hoe het <strong>Nivon</strong> dat doet.’<br />

‘Dan was er een lezing over weidevogels en<br />

twee dagen later een wandelexcursie in een<br />

gebied waar je die vogels kon zien. Of het<br />

IVN kwam op vrijdagavond uitleg geven over<br />

strandwallen en het ontstaan van de duinen en<br />

dan namen ze ons zondags mee naar Noordwijk.<br />

Al wandelend keken we ter plekke hoe dat<br />

er uitzag. Een leuke verteller die twee keer op<br />

kwam draven. Werelds!’, noemt Aat dat.<br />

eeN boer Met eeN rIek<br />

Een andere keer kwam er iemand die een<br />

uitstekend netwerk had in de omgeving. ‘We<br />

mochten zo van Voorschoten naar Wassenaar<br />

door de weilanden. We liepen via de<br />

Horsten en bijna door de achterkamer van de<br />

kroonprins. Daar mag je normaal gesproken<br />

helemaal niet komen, dan krijg je een boer<br />

met een riek achter je aan. De hekken gingen<br />

letterlijk voor ons open. Het was zo dicht bij<br />

huis en die man had zoveel verstand van de<br />

omgeving.’<br />

In de begintijd kwamen er ook veel praktische<br />

vragen over de voorbereiding van een<br />

wandelvakantie aan de orde: wat neem je wel<br />

4 toorts • nummer 2 • maart 2011<br />

Rechts Aat Smits.<br />

en wat neem je niet mee, waar overnacht je,<br />

waar let je op, hoe pak je de voorbereiding<br />

aan? ‘Er waren ook mensen die het wandelen<br />

op een bijzondere manier toepasten in hun<br />

leven. Een vrouw die het Pieterpad liep vroeg<br />

bij elk traject iemand anders mee om haar<br />

te vergezellen. Zo liepen al haar vrienden en<br />

familieleden een stukje met haar mee.’<br />

Bij de ervaringsverhalen in het Leidse buurthuis<br />

De Pancrat werden beelden geprojecteerd:<br />

foto’s, filmpjes en kaarten. De gastsprekers<br />

gingen met een boekenbon en een fles<br />

wijn weer naar huis. Aat en de voorbereidingsgroep<br />

van het Wandelcafé stoppen met de organisatie<br />

van de maandelijkse lezingen, maar<br />

de wandelingen gaan door: elke maand een<br />

korte op woensdag en een lange op zondag. En<br />

jaarlijks een wandelweekend, meestal vanuit<br />

een natuurvriendenhuis. De eerste lezing van<br />

het Wandelcafé in 1996 ging over het Pieterpad<br />

en werd gehouden door Wim van der Ende. Hij<br />

vult ook de laatste lezing van het Wandelcafé<br />

Leiden op 11 maart. Al spreekt de vaste voor-<br />

bereidingsgroep van het Wandelcafé Leiden<br />

liever niet over een afsluiting, maar over een<br />

sabbatical…<br />

Aat Smits zette vijftien jaar geleden<br />

samen met drie anderen het Wandelcafé<br />

Leiden op. In navolging daarvan zijn<br />

ook elders in <strong>Nivon</strong>land Wandelcafés in<br />

het leven geroepen. Zo is er in Arnhem,<br />

in samenwerking met Te Voet, ook<br />

regelmatig een Wandelcafé op zondag<br />

met een presentatie en aansluitend een<br />

wandeling. Kijk voor de wandelingen van<br />

Wandelcafés van Leiden en Arnhem op:<br />

www.nivon-zuid-holland.nl en op<br />

www.nivon-arnhem.nl.<br />

Tijdens april <strong>Nivon</strong> Wandelmaand<br />

organiseert het Wandelcafé Leiden twee<br />

wandelingen: op zaterdag 10 april en<br />

woensdag 27 april. Zie ook:<br />

www.nivonwandelmaand.nl


april Wandelmaand<br />

van wandelaar tot reisbegeleider<br />

Tekst: Chaja Zeegers<br />

Ze kwamen vijftien jaar geleden<br />

naar een lezing over het Pieterpad<br />

in het Wandelcafé Leiden. Daar<br />

ontdekten Cor en Marijke den Heijer<br />

het <strong>Nivon</strong>. Inmiddels begeleiden ze<br />

wandelmidweken rond Nederlandse<br />

natuurvriendenhuizen en wandelvakanties<br />

in Polen, Duitsland en<br />

Tsjechië.<br />

De telefoon gaat. Marijke neemt op:<br />

een belangstellende voor de wandelreis<br />

naar Tsjechië die Cor en<br />

Marijke deze zomer begeleiden.<br />

‘Ik maak de route’, legt Cor uit, ‘Marijke is<br />

goed in de contacten met de mensen. Tijdens<br />

het wandelen houden we contact met elkaar<br />

via een walkietalkie.’ Soms blijft de bezemgroep<br />

achter, dan krijgt Cor een melding van<br />

Marijke: ‘We hebben een hert gezien, jullie<br />

moeten nog even op ons wachten.’<br />

gebreIde sloffeN<br />

Na hun introductie bij het <strong>Nivon</strong><br />

ontdekten Cor en Marijke al snel de<br />

natuurvriendenhuizen. Ze werden gastheer<br />

en gastvrouw in het August Reitsmahuis. Ze<br />

wilden de gasten advies kunnen geven over<br />

wat er in Hoek van Holland en omgeving te<br />

doen was. Dus gingen ze op onderzoek uit: ze<br />

Cor en Marijke den Heijer.<br />

Marijke den Heijer (rechts) geeft uitleg over het Krijtlandpad in Limburg aan enkele deelneemsters.<br />

sloegen met een plattegrond aan de wandel.<br />

Over het strand en over het Hollands Kustpad.<br />

Inmiddels had het echtpaar ontdekt dat er<br />

meer lange afstandwandelpaden waren dan<br />

alleen het Hollands Kustpad en het Pieterpad.<br />

En zo organiseerden de twee actievelingen<br />

vanuit het August Reitsmahuis in 2003 de<br />

eerste wandelmidweek met een groep.<br />

Die was zó enthousiast dat Cor en Marijke<br />

werd gevraagd of ze het jaar erop weer zo’n<br />

week wilden organiseren rond een ander<br />

natuurvriendenhuis. En dat gebeurde. Een<br />

actieve <strong>Nivon</strong>ner hoorde ervan en breide<br />

voor de hele groep sloffen. Die kregen de<br />

deelnemers bij de eerste avondmaaltijd<br />

uitgedeeld. ‘Na een dag op stap scharrelden<br />

onze wandelaars dan ‘s avonds op die sloffen<br />

door het huis’, herinnert Marijke zich met<br />

plezier.<br />

Inmiddels begeleiden Cor en Marijke meerdere<br />

wandelweken per jaar vanuit verschillende<br />

Nederlandse natuurvriendenhuizen. Ze<br />

gebruiken daarbij bestaande wandelroutes en<br />

-paden: twee wandelingen van tien kilometer<br />

voor de aankomst- en vertrekdag en twee<br />

van ongeveer zeventien kilometer voor de<br />

overige dagen. Die eerste wandelgroep<br />

waarmee ze op stap gingen, is een vaste groep<br />

gebleven. Marijke: ‘Met deze groep houden<br />

we altijd een bonte avond, en soms zitten we<br />

‘s avonds met zijn allen in voetenbadjes. Een<br />

blarenspreekuur hoort inmiddels bij het vaste<br />

ochtendritueel.’<br />

avoNtuurlIjk<br />

Tijdens de voorbereiding van een wandelweek<br />

in het Hunehuis leerden Cor en Marijke Peter<br />

van der Loos kennen. Hij was dé man van de<br />

Polenreizen bij het <strong>Nivon</strong>. Zij vroegen Peter<br />

voor een lezing in het Wandelcafé Leiden.<br />

Andersom vroeg de Polenspecialist de wandelaars<br />

voor het reizenwerk. Marijke: ‘Peter<br />

heeft ons echt opgeleid tot reisbegeleiders’.<br />

Toen een huttentocht naar de Poolse Beskiden<br />

twee keer zoveel inschrijvingen opleverde<br />

als het maximum, sprongen Cor en Marijke<br />

bij. Zo kon er een extra reis worden ingelast.<br />

‘De eerste groep liep precies één dag voor<br />

op ons schema. De hut waar zij die ochtend<br />

waren vertrokken, daar kwamen wij ‘s avonds<br />

aan. Het is echt avontuurlijk zo’n trektocht, je<br />

weet niet waar je de volgende dag slaapt.’<br />

De buitenlandse reizen hebben voor het<br />

vertrek altijd een preünie. ‘Dan lopen we met<br />

de reisdeelnemers van station Baarn naar<br />

station Hollandsche Rading, met een stop in<br />

het Koos Vorrinkhuis. Al wandelend leren de<br />

mensen elkaar dan al een beetje kennen en<br />

weten wij hoe ze lopen.’ Een beetje mensenkennis<br />

en inlevingsvermogen heb je wel nodig<br />

bij dit werk. Het is maar één keer voorgekomen<br />

dat iemand veel aandacht opeiste en<br />

tegendraads was. Cor en Marijke: ‘Meestal<br />

krijgen we als reisbegeleiders veel complimenten<br />

en eenmaal thuis nog hartstikke<br />

leuke bedankkaartjes. Het geeft voldoening<br />

om mensen een fijne tijd te bezorgen.’<br />

toorts • nummer 2 • maart 2011 5


dat was me wad !<br />

Wadlopen en/of wadvaren georganiseerd vanuit de<br />

<strong>Nivon</strong>-afdeling Hoogezand-Sappemeer-Veendam’<br />

luidde het bericht in het afdelingsblad. Boudewijn<br />

was een van de deelnemers: ‘Op zondag<br />

19 september stonden we ‘s morgensvroeg in de haven van Lauwersoog<br />

waar een voormalige rondvaartboot uit Zuid-Holland<br />

voor anker lag. Het was, helaas, een grauwe en gure ochtend,<br />

en later die dag zou het alleen maar minder worden, (flink) gaan<br />

miezeren en met een windkracht 6 er bij op de kop toe. En toch<br />

was het een dag om nooit te vergeten.<br />

Verscheidene groepen mensen kwamen aan boord, waarvan de<br />

<strong>Nivon</strong>-groep van ruim tien Groningers, een Fries, en een nieuwe<br />

Zwollenaar. Temidden van ons groepje een van de wadloopgidsen<br />

voor die dag, <strong>Nivon</strong>ner Bé Prins.<br />

Met een verkwikkende bak koffie voeren we naar bij de plaat<br />

Brakzand. Het schip bleef zo’n tien meter van de droogvallende<br />

plaat af, anders zou hij vastlopen. Oftewel, hier, nog in het<br />

water, moesten de 60 mensen die de zware variant van de<br />

twee wandeltochten die dag gingen doen, overboord. Ik stond<br />

totaal perplex. Een voor een stapten de mensen over de<br />

railing een trap af en stonden vervolgens tot boven de knieën<br />

of tot aan het middel in het water!! Tien of twintig stappen<br />

verder stonden ze alweer op de plaat. Met de rest van de<br />

mensen voeren de schipper en zijn maat naar het Lutjewad,<br />

oostelijk, terwijl de grote groep wandelaars op weg naar<br />

Schiermonnikoog langzaam maar zeker steeds verder uit het<br />

zicht verdween. Bij het Lutjewad moesten ook wij, een groep<br />

van zo’n 40 mensen waarvan veel kinderen, er aan geloven.<br />

Ergens verbazingwekkend viel het mee: het water was niet zo<br />

rillend koud als je zou verwachten, en ook de op schouders en<br />

ruggen gedragen kinderen begonnen in plaats van te brullen na<br />

2 minuten wild enthousiast de plaat te verkennen en allerhande<br />

6 toorts • nummer 2 • maart 2011<br />

schelpen te bekijken. In de verte zagen we de schimmen van<br />

groepen zeehonden die ons in de gaten hielden. Het is zaak<br />

geen laarzen aan te hebben, die blijven steken in de modder,<br />

maar hoge gympen. De ‘grond’ was afwisselend zanderig en<br />

kleiachtig, en hier en daar zakten de schoenen aardig weg. De<br />

kinderen ravotten en gooiden elkaar om, werden kletsnat, maar<br />

dat waren we eigenlijk grotendeels toch al. Wat een avontuur.<br />

Met verbazingwekkend snelle vaart stroomde water door<br />

geultjes of werden die als het ware ter plekke gecreëerd. Een<br />

rare gewaarwording dat waar jij liep zo’n zes uren later het water<br />

al weer twee meter hoog zou staan! En dat gaat zo twee maal<br />

per dag, dag in dag uit, buitengewoon indrukwekkend, zeker om<br />

in die oerwereld, zoals een gids het noemde, zelf te verkeren.<br />

Waar bekend was waar te veel slik zou zijn gingen de gidsen<br />

niet heen, daar kan men diep wegzakken, maar ook wij mochten<br />

op sommige plekken uit proberen als je dat wilde hoe het was<br />

om tot aan de knieën of zelfs middel weg te zakken. De gidsen<br />

hebben een meerjarige opleiding achter de rug en zijn uitgerust<br />

met uitgebreide kennis, pols-stokken, en apparatuur in de<br />

rugzakken. We liepen ruim een uur rond, en opnieuw het water<br />

door om de trap op de boot te betreden, alwaar je voeten met een<br />

flinke drukspuit ‘schoongespoten’ werden. Het was een geweldig<br />

avontuur, een om niet te missen en om nooit te vergeten. Terwijl<br />

de avond in viel, werden we door de schipper en zijn maat terug<br />

naar de bewoonde vaste luxe wereld gevaren.<br />

Met dank aan allen. Boudewijn.<br />

Kijk in het activiteitenoverzicht op de <strong>Nivon</strong>website<br />

(www.nivon.nl) om te zien welke <strong>Nivon</strong>afdelingen<br />

wadlooptochten organiseren de komende maanden.


samen met de oosterburen<br />

Tekst: Chaja Zeegers, foto: Jeroen Sep<br />

De vernieuwde Noaberpadgids<br />

is uit. Klaas Wiersema (77) is<br />

padcoördinator voor het zuidelijk<br />

deel van de wandelroute. De<br />

<strong>Nivon</strong>ner vertelt wat er allemaal<br />

gebeurt voordat een wandelgids het<br />

levenslicht ziet.<br />

Hij stond aan de wieg van het Noaberpad,<br />

vijfentwintig jaar geleden.<br />

‘Vanaf de eerste wandelgids wilden<br />

we meer maken dan alleen<br />

een spoorboekje voor wandelaars’, stelt<br />

Klaas. ‘Stel, je loopt hier door mijn woonplaats<br />

Winterswijk en je ziet een schoorsteen.<br />

Dan is het toch aardig om te weten dat daar<br />

een textielfabriek heeft gestaan. En als je de<br />

grens overgaat tref je in de zomer flamingo's<br />

aan. Dat is uniek in Noordwest Europa!’ Klaas<br />

heeft het stuk Noaberpad onder zijn hoede<br />

dat loopt van de Overijssels-Gelderse grens<br />

tot aan de Duitse stad Kleve.<br />

successeN<br />

Mede door zijn toedoen is de route van het<br />

Noaberpad verbeterd. Er was een stuk route<br />

langs de Duitse Rijn waar je de helft van het<br />

jaar niet kon lopen vanwege de hoge stand<br />

van het rivierwater. Klaas overlegde met de<br />

Duitsers en schreef brieven om daar iets aan<br />

te doen. Emmerich, de Duitse buurgemeente,<br />

wilde wel meewerken aan een verlegging<br />

van het pad. Maar over één kilometer hadden<br />

ze geen zeggenschap, dat viel onder de<br />

bevoegdheid van het Bundesland, de “provincie”.<br />

Het heeft zeven jaar geduurd, maar nu<br />

is het gelukt om de route te verleggen. Dat<br />

scheelt een lang en saai stuk omwandelen.<br />

Markeerders zijn de ogen en oren van de<br />

padcoördinator. ‘Het helpt enorm als je je<br />

netwerk hebt. Een golfclub wilde uitbreiden,<br />

maar zou daarmee een stuk van ons pad om<br />

zeep helpen. Als ik niet getipt was, hadden<br />

Noaberpad Grenzeloos wandelen van<br />

Dollard naar de Rijn is verkrijgbaar<br />

bij de (gespecialiseerde) boekhandel,<br />

VVV- en ANWB-kantoren, of te<br />

bestellen bij het <strong>Nivon</strong> (www.nivon.nl/<br />

webshop), LAW 10, 4e druk 2011,<br />

415 km, 192 pagina’s, € 18,70, ISBN<br />

978-94-91142-01-7. Uitgave van het<br />

<strong>Nivon</strong>, Amsterdam, februari 2011.<br />

Noaberpad-coördinator Klaas Wiersema.<br />

we daar geen bezwaar tegen kunnen maken.<br />

Nu moeten de golfers onmiddellijk hun clubs<br />

wegsteken zodra er in de verte iemand wordt<br />

gesignaleerd. Ze zijn verplicht de wandelaars<br />

veilig te laten passeren’.<br />

duItsers<br />

Met Duitsers vindt Klaas het makkelijker werken<br />

dan met Nederlanders. ‘Duitsers denken<br />

niet alleen mee, ze denken twee stappen<br />

vooruit. Of het nu gaat om toestemming voor<br />

het laten lopen van de route over een bepaald<br />

pad of het aanbrengen van markeringen,<br />

onze oosterburen zijn echt bereid om mee te<br />

werken. Maar ook krijgen we het Noaberpad<br />

in Duitsland makkelijker op de legger.' Dat is<br />

de basiskaart met alle wegen watergangen<br />

en spoorlijnen waarop weer andere kaarten<br />

worden gebaseerd.<br />

Om mensen niet te laten verdwalen op het<br />

Noaberpad controleren negen Nederlandse<br />

en twee Duitse markeerders elk hun eigen<br />

traject van de route. Twee keer per jaar gaan<br />

ze met stickers, metalen plaatjes, rode en<br />

witte verf en kwasten op stap. Net als Klaas<br />

doen ze dat vrijwillig, alleen materialen en<br />

reiskosten worden vergoed.<br />

sabotage<br />

Je moet volgens Klaas ook tegen zeperds<br />

kunnen in dit werk. Negen van de tien voorstellen<br />

komen uiteindelijk niet in de route.<br />

Soms moet je andere wegen zoeken omdat<br />

een boer zijn honden loslaat. Je kunt wandelaars<br />

niet met goed fatsoen langs die blaffers<br />

laten lopen. Er zijn ook boeren die het pad<br />

bij het graasgebied van hun vee betrekken.<br />

Dan is er opeens prikkeldraad over het pad<br />

gespannen. Sabotage door mensen die de<br />

grond voor zichzelf willen houden komt dus<br />

wel voor. ‘Niet alleen boeren hoor, ook nieuwe<br />

rijken doen er soms van alles aan om het<br />

wandelpad aan de openbaarheid te onttrekken.<br />

En de NS dreigt onbewaakte spoorwegovergangen<br />

te sluiten, omdat deze niet<br />

veilig genoeg zouden zijn’. Klaas gaat naar<br />

vergaderingen van het Recreatieschap, de<br />

VVV’s en de gemeenten om dit soort obstakels<br />

op de route aan te kaarten. Die proberen het<br />

toerisme in de regio te stimuleren. Doe eerst<br />

maar eens iets aan dit soort tegenwerking, is<br />

daar zijn boodschap. Nu de nieuwe Noaberpadgids<br />

is verschenen, hoeft Klaas zich niet<br />

te vervelen. Achter de schermen blijft er nog<br />

genoeg werk aan de winkel…<br />

toorts • nummer 2 • maart 2011 7


www.nivon.nl/activiteiten<br />

buIteN beWegeN<br />

VERDWALEN IS BALEN<br />

25-27 mrt, De Bosbeek Bennekom<br />

info 0481-354308, bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 60 (niet-lid € 65)<br />

Leren omgaan met kaart, kompas en GPS.<br />

Theorie en praktijk komen volop aan bod. Wij<br />

laten je verdwalen in de Veluwse bossen en<br />

op de Ginkelse Hei, maar als je goed hebt<br />

opgelet, kom je ook weer thuis.<br />

SCHATZOEKEN MET GPS<br />

25-27 mrt, De Bosbeek Bennekom<br />

info 0481-354308, bergsport@nivonv-arnhem.nl<br />

prijs € 70 (niet-lid € 75)<br />

Gps-cursus om te leren schatzoeken bij de<br />

Bosbeek. Geocachers leggen sinds acht jaar<br />

op de vreemdste plekken kistjes neer met een<br />

onbekende inhoud. Misschien vindt ú de schat.<br />

VOGELS KIJKEN!<br />

1-3 apr, Allardsoog Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 115 (niet-lid € 130)<br />

Kom met vogelaars naar vogels kijken! Uilen<br />

kijken met Johan de Jong, vogels spotten in<br />

het Mandefjield en struinen door het Blauwe<br />

Bos met IVN Gidsen!<br />

BIESBOSCH MET VERZORGING!<br />

8-10 apr, De Kleine Rug Dordrecht<br />

info 0183-562090, mhbronkhorst@hetnet.nl<br />

prijs € 75 (niet-lid € 90)<br />

We verkennen wandelend, fietsend en varend<br />

de omgeving. Met veelzijdig programma en<br />

voor alle leeftijdsgroepen. Onze omgeving is<br />

in alle jaargetijden verrassend en we werken<br />

steeds met nieuwe programma-onderdelen,<br />

zoals een stadswandeling door het oude<br />

centrum van Dordrecht.<br />

WEI TUO QIGONG<br />

17-21 apr, Hunehuis Havelte<br />

info margo.bouwman@hotmail.com, 050-<br />

3601686, Aanm: 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 175 (niet-lid € 200)<br />

Wei Tuo Qigong komt uit de oude Shaolintraditie.<br />

Het is een dieren-qigong in 5 delen: basisvorm,<br />

kraanvogel, adelaar, draak en tijger. Niet<br />

moeilijk, leuk en bijna onmiddellijk effect.<br />

8 toorts • nummer 2 • maart 2011<br />

WANDELVAKANTIE PORTUGAL<br />

20-30 apr, Quinta do Pomarinho, Portugal<br />

info bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 100 (niet-lid € 150), excl. verzorging;<br />

€ 400 (niet-lid € 450), volpension, excl.<br />

reiskosten<br />

Heerlijk ontspannen en onthaasten van uw<br />

normale dagelijkse beslommeringen. Tijdens<br />

de wandelingen staat het genieten van de<br />

natuur en de plaatselijke cultuur boven de<br />

wandelprestatie.<br />

FIETSTOCHT STOMPWIJK<br />

23 apr, Raadhuisstraat 47a, Voorburg<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Voormalig gemeentehuis, Raadhuisstraat<br />

47a Voorburg: Fietstocht Stompwijk, molendriegang<br />

en Vlietlanden. 11:00 uur verzamelen.<br />

FIETS4DAAGSE KOOS VORRINK<br />

2-5 mei, Koos Vorrink Lage Vuursche<br />

info 0347-328253, koosvorrink@nivon.nl<br />

prijs € 150 (niet-lid € 165)<br />

Vier dagen fietsen door bossen, heide, langs<br />

plassen en langs de grenzen van verstedelijkte<br />

gebieden. Altijd verrassend. Tijdens de<br />

afwisselende tochten aandacht voor cultuur<br />

en natuur. volledige verzorging.<br />

MEE(R) BEWEGEN<br />

16-20 mei, Hunehuis Havelte<br />

info 071-5012902, 06-54607912,<br />

dokyverhagen@gmail.com, Aanm:<br />

06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 150 (niet-lid € 175)<br />

Bewegen, gezond eten en een verantwoorde<br />

leefstijl. Laagdrempelige activiteiten voor<br />

iedereen op eigen niveau o.l.v. studenten<br />

Hogeschool Windesheim. Naast sportieve<br />

inspanning ook ontspanning.<br />

SPORTIEF, CULTUREEL ARRANGEMENT<br />

23-27 mei, August Reitsmahuis Hoek van<br />

Holland<br />

info 071-5411767, cm.denheijer@online.nl,<br />

Aanm. 06-23757583, augustreitsma@nivon.nl<br />

prijs € 195 (niet-lid € 215), incl. maaltijden<br />

en entree.<br />

Een midweek vol contrasten voor sportieve<br />

mensen met een brede interesse. Fietsen,<br />

varen, (strand)wandelen en museumbezoek.<br />

We bezoeken het land van de toekomst en<br />

oude vissersplaatsjes rond Hoek van Holland.<br />

FIETSTOCHT HAAGSCHE BEEK<br />

28 mei, Kijkduin Den Haag<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Fietstocht langs de Haagse Beek. Beginpunt:<br />

restaurant De Haagse Beek, Machiel Vrijenhoeklaan<br />

175, Kijkduin. 11:00 uur verzamelen.<br />

FIETSEN IN TWENTE<br />

5-10 jun, Krikkenhaar Bornerbroek<br />

info 0546-817675, krikkenhaar@nivon.nl<br />

prijs € 200 (niet-lid € 230)<br />

Fietsen door het mooie Twentse land met<br />

goede sfeer en prima verzorging. Er wordt 4<br />

dagen gefietst, ca. 40 km per dag.<br />

FIETSTOCHT KIJKDUIN<br />

11 jun, Kijkduin, Den Haag<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Fietstocht Kijkduin-Hoek van Holland-Maassluis-Schipluiden<br />

–Kijkduin. (ongeveer 4 uur)<br />

Start: Schip op de boulevard Kijkduin. 11:00<br />

uur verzamelen.<br />

FIETSEN NA DE PINKSTEREN<br />

13-18 jun, Hunehuis Havelte<br />

info 0528-278126, Aanm: 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 253 (niet-lid € 293), compleet verzorgd<br />

Het mooie zuidwest Drenthe verkennen<br />

samen met ‘streekeigen’ duo Hendrina Kragt<br />

en Hennie Bosman. Ca. 40-50 km. per dag,<br />

met onderweg koffie, lunch en theepauze in<br />

de openlucht.<br />

ROND DE DRENTSCHE AA<br />

20-23 jun, De Hondsrug Noordlaren<br />

info 06-44353832, hondsrug@nivon.nl<br />

prijs € 140 (niet-lid € 165)<br />

Verken het stroomdal van de Drentsche Aa<br />

wandelend en fietsend vanuit natuurvriendenhuis<br />

De Hondsrug. Drie overnachtingen,<br />

geheel verzorgd, met opgemaakte bedden en<br />

koffie/thee met wat lekkers bij aankomst.<br />

FIETSMIDWEEK<br />

20-24 jun, Allardsoog Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 160 (niet-lid € 185)<br />

Fietsen in de prachtige omgeving van<br />

Allardsoog met een gids die alle mooie<br />

plekjes kent! De tochten zullen circa 60 km<br />

per dag zijn.<br />

GRENSOVERSCHRIJDEND FIETSEN<br />

20-24 jun, Den Broam Buurse<br />

info 053-4760450, en e-mail<br />

wleutscher@home.nl<br />

prijs € 170 (niet-lid € 190)<br />

Karakteristieke-Grensoverschrijdende Fiets-<br />

tochten. Fietsen langs de mooiste plekjes in<br />

Twente en langs weerszijden van de grens<br />

met Duitsland.<br />

SPORTIEF/CULTUREEL ARRANGEMENT<br />

11-15 jul, Eikhold Heerlen<br />

info 071-5411767, cm.denheijer@online.nl,<br />

Aanm. 045-5424827 ma-wo-vr 20:00-21:30,<br />

eikhold@nivon.nl<br />

prijs € 250 (niet-lid € 270), incl.<br />

overnachtingen, maaltijden, boottocht, excl.<br />

fietshuur en lakenpakket<br />

3 x 3 = 3 sporten 3 steden 3 landen. Natuur,<br />

cultuur, avontuur, fietsen, varen, wandelen.<br />

Fietsen naar Aken met bezoek aan de dom,<br />

varen over de Maas naar Luik, wandelen over<br />

de Pietersberg bij Maastricht.<br />

lees verder op pagina 10 >>


grensoverschrijdend<br />

wandelen<br />

Ooit gehoord van kroamschudd’n?<br />

Wat houdt echt noaberschap<br />

eigenlijk in en bestaat dat nog?<br />

Het vernieuwde Noaberpad<br />

(LAW10) van het <strong>Nivon</strong> loopt van Bad<br />

Nieuweschans naar Kleve in Duitsland.<br />

De wandelroute met een lengte van 415<br />

km (50 km langer dan de vorige versie)<br />

staat helemaal in het teken van Nederland-<br />

Duitsland. In dit gebied leven de Noabers<br />

met een gezonde haat-liefdeverhouding<br />

die ook uit het landschap te lezen is; met<br />

ruzie over waterbeheer en het ontginnen<br />

van goede gronden en grensoverschrijdende<br />

economische constructies.<br />

NatuurlIjke bescHerMINg<br />

De grens heeft de natuur altijd beschermd<br />

in dit gebied en de onzichtbare lijn in het<br />

landschap komt op veel manieren tot<br />

uiting. De route loopt over smokkelpaden<br />

door het hoogveen, langs grafheuvels<br />

en vestingstadjes door het Saksische<br />

landschap aan weerszijden van de grens.<br />

Landschapsfotograaf Wim van der Ende en<br />

natuurfotograaf Han Bouwmeester hebben<br />

een belangrijke bijdrage geleverd aan deze<br />

gids, Nina van den Broek tekent voor de<br />

achtergrondteksten (o.a. over het landschap).<br />

Nieuw is de aandacht voor veelvoorkomende<br />

vogels op de route, zoals de flamingo’s in<br />

het Zwillbrocker Venn. Vogelbescherming<br />

Nederland heeft hieraan een bijdrage<br />

geleverd. De route is gefinancierd met<br />

bijdragen uit het Investeringsbudget<br />

Landelijke Gebied en de provincies<br />

Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland.<br />

De Noaberpadgids is voorzien van<br />

gedetailleerde trajectkaarten met kijkpunten,<br />

bondige routebeschrijvingen, OV-aanwijzingen<br />

en overnachtingsmogelijkheden. De route<br />

is in het veld in twee richtingen gemarkeerd<br />

(wit-rood) door de vele vrijwilligers van de<br />

werkgroep Noaberpad. Wie lekker twee dagen<br />

achter elkaar wil lopen, kan bijvoorbeeld<br />

overnachten in <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis Den<br />

Broam in Buurse, gelegen aan het Noaberpad.<br />

De vernieuwde route is makkelijker te bereiken<br />

met OV. Zie ook www.noaberpad.nl en<br />

www.nivon.nl/wandeltweedaagse.<br />

Loop twee dagen langs het Noaberpad op de grens van Twente en Duitsland en<br />

overnacht in natuurvriendenhuis Den Broam (Buurse). De routebeschrijving en het<br />

kaartje staat op www.nivon/wandeltweedaagse Wie in de midweken in April <strong>Nivon</strong><br />

Wandelmaand besluit te gaan wandelen krijgt 25 procent korting op de overnachting,<br />

in Den Broam, maar ook in de dertien andere natuurvriendenhuizen. Zie ook<br />

www.nivonwandelmaand.nl en de achterzijde van deze Toorts.<br />

onthulling wandelpanelen<br />

Bij natuurvriendenhuizen de Bosbeek (26 maart), het Zeehuis (17 april) en het<br />

Hunehuis (16 april) worden panelen onthuld waarop informatie staat over de<br />

wandelpaden die langs deze huizen gaan. Het Trekvogelpad loopt langs maar liefst vijf<br />

<strong>Nivon</strong>huizen: het Zeehuis, Koos Vorrinkhuis, de Bosbeek, ABK-huis en Den Broam.<br />

Het Hunehuis plaatst een informatiebord over het vernieuwde Drenthepad. Kom<br />

naar de feestelijke onthullingen en wandel een stukje mee. Kijk op<br />

www.nivonwandelmaand.nl voor meer info.<br />

Noaberpad Grenzeloos wandelen van Dollard naar de Rijn is verkrijgbaar bij de<br />

(gespecialiseerde) boekhandel, VVV- en ANWB-kantoren, of te bestellen bij het <strong>Nivon</strong><br />

(www.nivon.nl/webshop), LAW 10, 4e druk 2011, 415 km, 192 pagina’s, € 18,70, ISBN<br />

978-94-91142-01-7. Uitgave van het <strong>Nivon</strong>, Amsterdam, februari 2011.<br />

toorts • nummer 2 • maart 2011 9


www.nivon.nl/activiteiten<br />

HOOGTOERENWEEK<br />

17-23 jul, Venediger Gruppe, Oostenrijk<br />

info bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 550 (niet-lid € 650)<br />

Deze Hoogtoerenweek is bestemd voor mensen<br />

die een vervolg bergsportcursus of een C1<br />

cursus bij de NKBV gevolgd hebben.<br />

BERGSPORT VOOR GEVORDERDEN<br />

17-23 jul, Venediger Gruppe, Oostenrijk<br />

info bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 550 (niet-lid € 650)<br />

Voor wie die meer wil ondernemen in de<br />

bergen dan alleen de grote en breed gebaande<br />

paden is de cursus bergsport voor gevorderden<br />

een must.<br />

RECREATIEWEKEN<br />

23 jul-13 aug, ABK-huis en Hallse Hull<br />

Eerbeek<br />

info 06-4645619, hethallsehull@gmail.nl<br />

Voor logeer- en kampeergasten organiseren we<br />

ook komende zomer weer drie recreatieweken<br />

op Het Hallse Hull en in het <strong>Nivon</strong> ABK huis.<br />

INTERNATIONALE FIETS- EN WANDELWEEK<br />

28 aug-2 sep, De Bosbeek Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 245 (niet-lid € 275)<br />

Met onze buitenlandse gasten willen we het<br />

gebied doorkruisen om zo veel mogelijk van<br />

de omgeving van het natuurvriendenhuis te<br />

laten zien. Dat doen wij op de fiets.<br />

FIETSTOCHT HAAGSE PARKEN<br />

3 sep, Malieveld, Den Haag<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Fietstocht Haagse parken. Start Paviljoen<br />

Malieveld.<br />

ALLGAUER ALPEN<br />

11-18 sep, Zuid-Duitsland<br />

info bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 250, excl. vervoer<br />

Vertrekpunt is Natuurvrienden huis Freibergsee<br />

bij Oberstdorf, Zuid Duitsland. Verblijf op<br />

basis van halfpension. Individuele wandelvakantie:<br />

je bent vrij om te doen waar je zin<br />

in hebt. Je kunt vaak met anderen tochtjes<br />

maken. Met de trein te bereiken.<br />

TREKTOCHT 30+ & 50 +<br />

11-18 sep, Zuid-Duitsland<br />

info bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 235, excl. vervoer<br />

Natuurvriendenhuis Freibergsee is het startpunt<br />

van de tocht langs diverse berghutten en<br />

Heilbronner Hoheweg. Een behoorlijk zware<br />

tocht. Goede conditie vereist en basiscursus<br />

bergsport verplicht. Een klettersteig is mogelijk.<br />

Lidmaatschap NKBV vereist, bergsportverzekering<br />

verplicht.<br />

FIETSWEEK VISUEEL GEHANDICAPTEN<br />

19-23 sep, Den Broam Buurse<br />

info 06-20551589, hilarius@hetnet.nl<br />

10 toorts • nummer 2 • maart 2011<br />

prijs € 180 (niet-lid € 210)<br />

Een heerlijke midweek met een dagelijks<br />

fietstocht gecombineerd met bezoek aan<br />

bezienswaardigheden. Prijs incl. overnachtingen-ontbijt-lunch-diner,<br />

bedlinnen, handdoeken<br />

en tandemhuur. Excl. entreegelden en<br />

consumpties onderweg. Alle leeftijden.<br />

BIESBOSCH MET VERZORGING!<br />

14-16 okt, De Kleine Rug Dordrecht<br />

info 0183-562090, mhbronkhorst@hetnet.nl<br />

prijs € 75 (niet-lid € 90)<br />

We verkennen wandelend, fietsend en varend<br />

de omgeving. Een veelzijdig programma voor<br />

alle leeftijdsgroepen. Onze omgeving is in alle<br />

jaargetijden verrassend en we werken steeds<br />

met nieuwe programma-onderdelen, deze keer<br />

aandacht voor de trekvogels in de Biesbosch.<br />

cultuur & creatIe<br />

BEIEREN, LUDWIG II EN SCHLOSS<br />

SCHWANSTEIN<br />

17 mrt, <strong>Nivon</strong>centrum Hengelo<br />

info 074-2911953 of 074-2666691,<br />

roblehr@hetnet.nl<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

Inleiding door Jos Uyterwijk bij de werkgroep<br />

Geschiedenis, aanvang 14 uur. Lodewijkstraat<br />

1, hoek Berfloplein.<br />

BEELDHOUWEN MET SPEKSTEEN<br />

20-25 mrt, De Bosbeek Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 170 (niet-lid € 204)<br />

Speksteen is een zachte steen die bewerkt kan<br />

worden met bijvoorbeeld een houtrasp, mesje<br />

e.d. Met enthousiasme en inzet en onder leiding<br />

van ervaren docenten kun je tot de mooiste<br />

resultaten komen. De prijs is excl. materiaal.<br />

SPELEN EN IMPROVISEREN<br />

25-27 mrt, De Bosbeek Bennekom<br />

info info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 65 (niet-lid € 80)<br />

In een ontspannen, fijne en veilige sfeer gaan<br />

we op zoek naar onze verbeeldingskracht. We<br />

maken gebruik van korte speloefeningen. Spannend<br />

en leerzaam, maar vooral heel leuk om te<br />

doen. En natuurlijk gaan we ook de natuur in.<br />

FLUITENZATERDAGEN<br />

26 mrt, 23 apr, <strong>Nivon</strong>centrum Utrecht<br />

info 040-2413907, joke_van_es@kpnplanet.nl<br />

prijs € 4,50 (niet-lid € 6)<br />

Kom op zaterdag lekker meespelen in een<br />

gezellige fluitengroep onder leiding van een<br />

ervaren dirigente. Fluiten, blokfluiten en houtblazers<br />

zijn welkom van 10.30 tot 14.30 uur.<br />

CREATIEF MET CASTRICUM<br />

26-27 mrt, Banjaert Wijk aan Zee<br />

info 0251-650673, w.harff@casema.nl<br />

prijs € 95 (niet-lid € 115)<br />

Een al bij velen bekend staand creatief weekend<br />

dat georganiseerd wordt door actieve<br />

leden van de afdeling Castricum. Met o.a.<br />

workshops groendecoratie en schilderen.<br />

ZANG-EN MUZIEKDAG<br />

27 mrt, <strong>Nivon</strong>centrum Hengelo<br />

info 074-2911946, jaapwessels@home.nl<br />

prijs € 10<br />

Wegens groot succes herhalen we de muziekdag<br />

en breiden we hem uit met een gelegenheidskoor.<br />

De muziekdag is voor iedereen<br />

die eens lekker een dag samen wil zingen en<br />

musiceren.<br />

VERDWENEN JODEN UIT BORNE<br />

4 apr, <strong>Nivon</strong>centrum Hengelo<br />

info 074-2919191, jantenbloemendal@home.nl<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

Inleiding en presentatie door Gé Nijkamp bij<br />

“Ontmoeting en Ontspanning”, aanvang 14.30.<br />

Lodewijkstraat 1, hoek Berfloplein.<br />

OLIEVERF MET WATER?<br />

4-8 apr, Hunehuis Havelte<br />

info 0591- 361867, 071-5012902,<br />

06-54607912, Aanm: 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 226 (niet-lid € 258), volledige<br />

verzorging<br />

Je gaat direct aan de slag en bepaalt zelf wat<br />

en hoeveel je maakt. We schilderen binnen op<br />

papier en doek. Voor beginners en gevorderden<br />

o.l.v. onze vertrouwde Lammert Kootstra!<br />

LAAT JE SPEKSTEEN MAAR SPREKEN!<br />

4-8 apr, Hunehuis Havelte<br />

info 06-28556899, 071-5012902, 06-54607912,<br />

Aanm: 06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 262 (niet-lid € 295), volledige<br />

verzorging<br />

Een kleurige steensoort die (redelijk) makkelijk<br />

te bewerken is, vormt je uitdaging; de<br />

stenen zijn ter plekke te koop. Lekker buiten<br />

en met individuele begeleiding. Kom die kunstenaar<br />

in jezelf ontdekken.<br />

REIS MAROKKO<br />

18 apr, <strong>Nivon</strong>centrum Hengelo<br />

info 074-2919191, jantenbloemendal@home.nl<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

Inleiding door de heer Lankveld bij Ontmoeting<br />

en Ontspanning. Aanvang: 14.30 uur,<br />

Lodewijkstraat 1.<br />

MIDWEEK VERHALEN EN POËZIE<br />

18-21 apr, Hunehuis Havelte<br />

info 0521-341563, Aanmelden: 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

Altijd al eens zelf een verhaal willen maken?<br />

Dan is dit een kans! We willen in de intieme<br />

sfeer van een kleine groep luisteren en<br />

proeven van het maken van een eigen<br />

gedicht en/of verhaal. Zelfverzorging, overnachtingskosten.<br />

lees verder op pagina 12 >>


Wandeltweedaagse met overnachting<br />

langs het twentse twickel<br />

Tekst: Ruud Bos<br />

Kaart: Bosma Grafiek<br />

Landgoederen, kloosters, beekjes, kastelen,<br />

houtwallen, besloten coulisselandschappen, ruime<br />

vergezichten, oude stadjes, zandwegen, watermolens,<br />

havezaten. Twente heeft het allemaal. En daar kom je<br />

tijdens deze tweedaagse wandeling gewoon langs.<br />

Het halfuurs boemeltje op de spoorlijn Zutphen-Hengelo<br />

brengt ons naar het beginpunt van deze wandeltweedaagse.<br />

Vanaf station Delden lopen we eerst door het<br />

fraaie oude stadje. Het is de moeite waard om een omweggetje<br />

door het oude centrum te maken.<br />

tWIckel<br />

Daarna zijn we al snel op het terrein van kasteel Twickel, Nederlands<br />

grootste landgoed in particulier bezit. Op deze 4000 hectare kijk je je<br />

ogen uit. De 150 boerderijen van landgoed Twickel zijn herkenbaar aan<br />

de zwart-witte luiken. Ook zijn er prachtige andere bouwwerken zoals<br />

een watertoren en een watermolen te vinden.<br />

Wandelaanbod met verzorging<br />

tijdens april Wandelmaand<br />

Loop in het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 april de<br />

wandeltweedaagse met verzorging. Het arrangement omvat de<br />

avondmaaltijd op zaterdag, ontbijt en lunchpakket op zondag en<br />

een lakenpakket voor de nacht. Prijs € 40 (niet-lid € 45).<br />

Opgave vóór 2 april bij Ine Bonzet, via 06-81212298 of<br />

krikkenhaar@nivon.nl.<br />

Via de Ruwe Braak en het Hellecater Veld kom je langzamerhand in<br />

een meer agrarisch gebied, maar het blijft allemaal kleinschalig. Via<br />

een heerlijk paadje door de weilanden kom je in Bornerbroek.<br />

doorbraak<br />

De laatste kilometer van vandaag lopen we langs de Doorbraak. Dat<br />

is een nieuw gegraven beek die Oost- en West-Twente tussen Almelo<br />

en Ypelo met elkaar verbindt. Er is een natuurlijke oeverbeplanting<br />

aangelegd en er is ook een vogelobservatiepost gekomen. De beek<br />

vervoert kwalitatief goed water, is een ecologische verbinding en voorkomt<br />

overstroming. En dat allemaal om de hoek van natuurvriendenhuis<br />

Krikkenhaar. Na een goede nachtrust voert het verder door het<br />

Twentse coulisselandschap. Daarin valt de afwisseling op van beekjes,<br />

een kanaaltje, weideland, stukjes bos. De Wateregge is een agrarisch<br />

gebied met fraaie boerderijen. Je komt over schitterende landweggetjes,<br />

die omzoomd zijn door oude eiken. Tenslotte beland je in een<br />

grafelijke omgeving: De Gravenallee. Een lange statige laan die zo bij<br />

de hoofdingang van ‘Huize Almelo’ uitkomt.<br />

Na een heerlijke wandeltweedaagse in Twente stappen we in Almelo<br />

weer op de trein naar huis.<br />

tWeedaagse WaNdelroute krIkkeNHaar<br />

Startpunt: NS-station Delden<br />

Eindpunt: NS-station Almelo<br />

Overnachting: Natuurvriendenhuis Krikkenhaar<br />

Dagafstanden: 16 km (dag 1) en 20 km (dag 2)<br />

Routebeschrijving: www.nivon.nl/wandeltweedaagse<br />

Reserveren overnachting: 06-81212298 of krikkenhaar@nivon.nl.<br />

toorts • nummer 2 • maart 2011 11


www.nivon.nl/activiteiten<br />

CULTUUR EN NATUUR MIDWEEK<br />

16-20 mei, Hunehuis Havelte<br />

info 0521-341500, Aanm: 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

Ontdek in deze midweek waarin cultuur en<br />

natuur samengaan het oergevoel van deze<br />

speciale plek rond het Hunehuis en omgeving.<br />

Ga met de ter zake deskundige gids op stap<br />

en laat je verrassen. Zelfverzorging, overnachtingskosten,<br />

museumentree.<br />

MIDWEEK AQUARELLEREN<br />

23-27 mei, Hunehuis Havelte<br />

info 0529-497040, Aanm: 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 250 (niet-lid € 280)<br />

Schilderen o.l.v. de gekwalificeerde docente<br />

Antje Sonnenschein met Hunehuis als decor!<br />

De opbouw van de lessen zal iedereen de<br />

mogelijkheid bieden ideeën uit te werken tot<br />

mooie resultaten.<br />

INTERNATIONALE VOLKSDANS/ MUZIEK-<br />

WEEK<br />

15-22 jul, ABK-huis en Hallse Hull Eerbeek<br />

info 06-49829797, www.hethallsehull.nl<br />

prijs nog onbekend<br />

Voor jong en oud, alleengaand of met gezin,<br />

kamperen of logeren in het ABK huis.<br />

De verzorging wordt geregeld, ‘s morgens<br />

workshops, ‘s middags facultatief dingen<br />

doen, met of zonder elkaar, ‘s avonds weer<br />

workshops. Twee buitenlandse groepen hebben<br />

al toegezegd.<br />

“WOORDSTROMEN” OP DE VELUWE<br />

28 aug-2 sep, De Bosbeek Bennekom,<br />

50-plus<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 170 (niet-lid € 210)<br />

Tussen de Hemelsche Berg en de Paradijsbeek<br />

is het goed toeven voor een schrijver.<br />

Het wordt een afwisselende week met (voor)<br />

lezen en zelf bezig zijn, zowel in proza als<br />

in poëzie. Als het lukt, maken we rond de<br />

Bosbeek een poëziepad.<br />

SCHILDERWEEK<br />

28 aug-2 sep, De Bosbeek Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 168 (niet-lid € 210)<br />

In verschillende zelfgekozen technieken geven<br />

we expressie aan de indrukken en dat resulteert<br />

in landschapsschilderingen of andere natuurindrukken.<br />

Docente is Mirjam van Meurs.<br />

12 toorts • nummer 2 • maart 2011<br />

SHAKESPEARE & DRENTHE<br />

29 aug-2 sep, Hunehuis Havelte<br />

info 038–4550083, Aanm: 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 218 (niet-lid € 252), incl. diner en<br />

avondkoffie<br />

Het doek gaat weer op voor de Shakespeareweek,<br />

het enige podium voor een koningsdrama<br />

in Nederland. Hamlet wordt dit jaar<br />

in Diever met alle pracht en praal gespeeld.<br />

Aantrekkelijk programma.<br />

LOL MET WOL<br />

5-9 sep, Allardsoog Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 230 (niet-lid € 255)<br />

Wil je een nieuwe techniek oefenen of wil je<br />

je in een techniek verdiepen? Heel veel is<br />

mogelijk. Gerbregt weet van de hoed en de<br />

rand! Inclusief materialen, koffie, thee en<br />

maaltijden!<br />

treffeN & trIps<br />

HISTORISCH MUSEUM<br />

9 mrt, Rotterdam<br />

info 088-0990944, info@nivonrotterdam.nl<br />

prijs gratis met R-dam pas, anders € 5,00<br />

Korte Hoogstraat 31, Rotterdam. Verzamelen<br />

10.45. OV metrohalte Beurs, tramlijnen 8, 21,<br />

23 en 25 halte Beurs, buslijn 32, 46, 48 halte<br />

Keizerstraat.<br />

JAARVERGADERING<br />

17 mrt, Maastricht<br />

info karel@van-oijen.com<br />

Jaarvergadering, aanvang 14.00 uur. Ons<br />

lokaal: Potteriestraat 88 in Maastricht, wijk<br />

16. Souterrrain onder flat tegenover kerk.<br />

JAARVERGADERING<br />

18 mrt, <strong>Nivon</strong>centrum Arnhem,<br />

Molenbeekstraat 26a<br />

info 026-4434871, secretaris@nivon-arnhem.nl<br />

TAI JI QUAN EN QIGONG<br />

18-20 mrt, Hunehuis Havelte<br />

info margo.bouwman@hotmail.com,<br />

050-3601686, Aanm: 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 80 (niet-lid € 105)<br />

Tai Ji Quan en Qigong worden overal in China<br />

beoefend ter bevordering van de gezondheid.<br />

In het weekend wordt een hele Qigongserie<br />

beoefend en een deel van de Vereenvoudigde<br />

Yangstijl 24-vorm.<br />

MARITIEM MUSEUM<br />

23 mrt, Rotterdam<br />

info 088-0990944, info@nivonrotterdam.nl<br />

prijs gratis met R-dam pas, anders € 7,50<br />

Leuvehaven 1, Rotterdam. Verzamelen 10.45.<br />

OV Tram 8, 23, 25, bus 32, Metro station<br />

Beurs/Churchillplein.<br />

BEURS TWEEDEHANDS<br />

BUITENSPORTSPULLEN<br />

26-27 mrt, De Bosbeek Bennekom<br />

info 0481-354308, bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

Maak schoon schip op uw zolder of schuur<br />

en biedt uw buitensportspullen te koop aan.<br />

U biedt uw eigendom op de dag zelf aan,<br />

bepaalt de prijs, onderhandelt en verkoopt.<br />

EENOUDERWEEKEND<br />

26-27 mrt, Morgenrood Oisterwijk<br />

info mvanrooij01@hetnet.nl<br />

prijs € 39 (niet-lid € 55)<br />

Dit weekend geeft de eenouder even tijd voor<br />

zichzelf,terwijl de kinderen vanaf 6 jaar deel<br />

kunnen nemen aan het kinderprogramma.<br />

Kook- en corveetaken worden samen uitgevoerd.<br />

KOM IN DE KAS<br />

2 apr, Nader te bepalen locatie<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Kom in de kas! 11:00 uur verzamelen.<br />

MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN<br />

6 apr, Rotterdam<br />

info 088-0990944, info@nivonrotterdam.nl<br />

prijs gratis<br />

Museumpark 18-20, Rotterdam. Verzamelen<br />

10.45. 15 min. lopen van CS. OV tram 7,<br />

20, halte Witte de Withstraat/Museumpark,<br />

Metro, Callandlijn halte Eendrachtsplein.<br />

VERZORGD ‘LANG’ WEEKEND<br />

15-17 apr, Morgenrood Oisterwijk<br />

info 024-6419213, ben.riek.janssen@upcmail.nl<br />

prijs € 79 (alleen leden)<br />

WERELDMUSEUM<br />

20 apr, Rotterdam<br />

info 088-0990944, info@nivonrotterdam.nl<br />

prijs gratis bij vaste collectie<br />

Willemskade 25, Rotterdam. Verzamelen<br />

10.45. OV: tram 7 halte Willemsplein, 3 min.<br />

lopen richting de Maas<br />

ARBORETUM TROMPENBURG<br />

11 MEI, ROTTERDAM<br />

info 088-0990944, info@nivonrotterdam.nl<br />

prijs gratis met R-dam pas, anders € 5,75<br />

Honingerdijk 86 (beneden), Rotterdam.<br />

Verzamelen 10.45. OV (snel-)tram 21 ri. De<br />

Esch, halte Woudestein. Terug lopen richting<br />

voetbalstadion Excelsior. Benedendijks links<br />

is de ingang.<br />

WIJNHOEVE DE HEIKANT<br />

14 mei, Groesbeek<br />

info 024-6419213, ben.riek.janssen@upcmail.nl<br />

prijs € 7,50 incl. 2 glaasjes wijn<br />

Rondleiding. In 2008 werd begonnen met de<br />

bouw van het eerste wijnchateau in Nederland.<br />

De 4000 wijnstokken van de wijnhoeve<br />

zijn verdeeld over drie druivensoorten. Fam.<br />

Muskens teelt ook al 25 jaar asperges.<br />

lees verder op pagina 14 >>


vijftig jaar Zeehuis<br />

Tekst: Lisette Eindhoven<br />

Voordat het Zeehuis in 1959 door het <strong>Nivon</strong> werd<br />

aangekocht was het een koloniehuis. “Bleekneusjes”<br />

uit de stad werden er in de frisse zeelucht geholpen<br />

om weer gezond en sterk te worden. In 1961 werd<br />

het <strong>Nivon</strong>huis geopend voor gasten.<br />

In de jaren zestig waren er twee mannen- en twee vrouwenslaapzalen.<br />

‘Eén van de mannenzalen was alleen via<br />

de vrouwenzaal toegankelijk’, lacht Herman de Jong (77).<br />

Hij is al sinds de begintijd vrijwilliger bij het Zeehuis.<br />

Samen met Piet Bakker houdt hij zich met alle technische<br />

zaken bezig. ‘Eerst werd het huis verwarmd met kolenkachels’,<br />

herinnert Herman zich. ‘Dat waren er zeven: in de hal, in de<br />

grote zaal, in de kleine zaal, in de huiswachtenkamers en op<br />

de overloop van de twee verdiepingen. We stookten met cokes<br />

die we met de kolenkit vanuit de kelder naar boven moesten<br />

sjouwen. Een huiswacht was de hele dag bezig om die kachels<br />

brandend te houden.’<br />

In 1963 kwamen er op olie gestookte verwarmingsketels in de<br />

kelder, in 1994 kreeg het huis op gas gestookte CV-ketels. Dat<br />

was bij een grote verbouwing. Vrijwilligers klusten zoveel mogelijk<br />

zelf: verwarming, elektra, keukens plaatsen, kasten op maat<br />

maken, kamers verkleinen en plafonds verlagen. Herman roemt<br />

de vrijwillige werkers. ‘Zij werken vaak net zo professioneel als<br />

bedrijven! Je denkt na elke verbouwing dat je klaar bent,’ zegt<br />

Herman, ‘maar je blijft altijd bezig met het huis.’<br />

feestelIjke opeN dag<br />

In het derde weekend van april wordt het 50-jarig bestaan van het<br />

Zeehuis als natuurvriendenhuis gevierd. Op zondag 17 april is er<br />

een open dag (zie kader). ‘Iedereen is van harte welkom om dat<br />

feest met ons mee te vieren’, zegt coördinator activiteiten Eveline<br />

Hogenhout. ‘We laten met een beamer oude foto’s zien. We zoeken<br />

nog naar oudere foto’s, van voor de verbouwing van 1994.’<br />

‘De zaterdag ervoor is speciaal voor onze vrijwilligers. Zij<br />

worden uitgenodigd om op die dag toerist te zijn in eigen<br />

omgeving. Daar heb je als vrijwilliger immers nooit tijd voor’,<br />

zegt Eveline.<br />

17 april open dag<br />

in het Zeehuis<br />

Van 12.00 tot 16.30 uur is iedereen welkom. Laat<br />

je rondleiden of ga luisteren naar de lezing. Er zijn<br />

een begeleide wandeling en een fietstocht in de<br />

omgeving waaraan je kunt meedoen. Doe mee aan<br />

de prijsvraag. Er zijn vrolijke kinderactiviteiten door de<br />

medewerkers van de <strong>Nivon</strong>-jongerenwerkgroep Jump. Als<br />

kinderkampbegeleiders weten zij precies wat kinderen<br />

leuk vinden. Er is een informatiemarkt met onder meer<br />

stands van IVN, PWN (het Noord-Hollandse (duin)<br />

waterleidingbedrijf), Reddingsbrigade en de Fietsersbond.<br />

Langs het Zeehuis loopt het Trekvogelpad, een van de<br />

populairste lange-afstand-wandelpaden van het <strong>Nivon</strong>.<br />

De officiële onthulling van een informatiepaneel vindt op<br />

17 april plaats. Kijk op www.nivon.nl/activiteiten of<br />

www.nvhzeehuis.nl voor het volledige programma.<br />

toorts • nummer 2 • maart 2011 13


www.nivon.nl/activiteiten<br />

NATIONALE MOLENDAG<br />

14 mei, Locatie nog niet bekend<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Nationale molendag. 11:00 uur verzamelen.<br />

SCHOONOORD PARK<br />

25 mei, Rotterdam<br />

info 088-0990944, info@nivonrotterdam.nl<br />

Kievitslaan, Rotterdam. Verzamelen 10.45 op<br />

de hoek bij het park. OV tram 8 ri. Spangen,<br />

halte Kievitslaan.<br />

NIETSDOEN MET VERZORGING<br />

29 mei-1 jun, Hunehuis Havelte<br />

info 0592-501757, Aanm: 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 150 (niet-lid € 175)<br />

Wilt u dat ook eens meemaken, zulke heerlijke<br />

dagen in een ontspannen sfeer waarbij<br />

u tegelijk verzorgd wordt door Anouk? Een<br />

soort Biovakantieoord op het Hunehuis.<br />

SENIORENWEKEN<br />

18-25 jun (Morgenrood A) en 27 aug-3 sep<br />

(Morgenrood B), Oisterwijk<br />

info Jeannette Bosse, Montgomerylaan 361,<br />

5612 BH Eindhoven, Jeannette.bosse@tiscali.nl<br />

prijs € 345 (alleen leden)<br />

Een week zomers genieten in een gemoedelijke<br />

Brabantse sfeer. Ook in 2011 weer twee<br />

seniorenweken op Morgenrood. Breng uw<br />

geheel verzorgde vakantie door bij de bossen<br />

en vennen van Oisterwijk. Er is een gezellig<br />

programma waaronder twee bustochten.<br />

KANO- EN WANDELWEEKEND DE KLEINE RUG<br />

1 t/m 4 juli<br />

NVH De Kleine Rug met verzorging en<br />

routekaarten, tochten van 12 en 20 km. € 80,<br />

niet-lid €95. Aanmelding: Jan Zilverentant<br />

078-6130043 of kleinerug@nivon.nl<br />

EENOUDERWEEKEND<br />

25-26 jun, De Kleine Rug Dordrecht<br />

info mvanrooij01@hetnet.nl<br />

prijs € 39 (niet-lid € 55)<br />

Dit weekend geeft de ouder even tijd voor zichzelf,<br />

terwijl de kinderen vanaf 6 jaar deel kunnen<br />

nemen aan het kinderprogramma. Kook-<br />

en corveetaken worden samen uitgevoerd.<br />

1E EN 2E SENIORENWEEK 60+<br />

9-16 jul (1e week) en 6-13 aug (2e week),<br />

Koos Vorrink Lage Vuursche<br />

info 0347-328253, 023-8441291,<br />

koosvorrink@nivon.nl<br />

prijs € 335<br />

14 toorts • nummer 2 • maart 2011<br />

In de bosrijke Lage Vuursche verwennen wij<br />

je graag met veel gezelligheid, bustochten,<br />

avondprogramma en heerlijke maaltijden. Wij<br />

verwachten dat je geen speciale verzorging<br />

nodig hebt.<br />

OUDER EN KIND-MIDWEEK<br />

25-29 jul, De Bosbeek Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 15<br />

Dagelijks worden op één dagdeel meerdere<br />

activiteiten voor kinderen georganiseerd.<br />

Succesnummers van voorgaande jaren zullen<br />

worden herhaald en uiteraard sluiten we de<br />

week weer af met het kinderdiner.<br />

OPA, OMA, KLEINKIND-MIDWEEK<br />

7-11 aug, Banjaert Wijk aan Zee<br />

info 06-57846034, banjaert@nivon.nl<br />

prijs € 100 (niet-lid € 125)<br />

Kom naar Banjaert om samen met andere<br />

opa’s en oma’s op een ontspannen manier<br />

van de kleinkinderen te genieten.<br />

OPENBAAR VERVOEREN<br />

22-26 aug, Banjaert Wijk aan Zee<br />

info 06-57846034, banjaert@nivon.nl<br />

prijs € 145 (niet-lid € 175)<br />

Al toerend op step, boot, watertaxi, pont, in de<br />

trein, stoomtram of bus bekijken we iets: een<br />

museum, een grachtenpand, het landschap.<br />

ACTIEVE VAKANTIEWEEK 50+<br />

3-9 sep, Koos Vorrink Lage Vuursche<br />

info 0347-328253, 030-2210000,<br />

koosvorrink@nivon.nl<br />

prijs € 275 (niet-lid € 295), geheel verzorgd,<br />

incl. lakenpakket<br />

Vanuit de bosrijke omgeving fietstochten (45<br />

km) en/of wandeltochten (8 tot 17 km)<br />

Het thema van deze week is: “Utrechtse Heuvelrug”.<br />

Laat je verrassen en verzorgen.<br />

OPEN MONUMENTENDAG<br />

10 sep, Heel Nederland<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Open monumentendag. Neem contact met ons<br />

op om te weten waar we naartoe gaan vandaag.<br />

vorMINg & oNtWIkkelINg<br />

GEBERGTEVORMING<br />

17 mrt, Laan van Hofrust 4, Rijswijk<br />

info 070-4442881, mbeelaerts@planet.nl<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Lezing door drs. Marijke Smit hoe deze verschijnselen<br />

en gebieden in miljoenen jaren zijn<br />

ontstaan en zullen voortduren. Deze lezing is<br />

een verdere uitwerking van de eerste lezing.<br />

MOSKOU, RUSLAND<br />

17 mrt, Ouwerdingenpad 3, Amstedam-Osdorp<br />

info 020-6198049, 020-3373883,<br />

tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

Tom Simonis neemt ons mee naar het Moskou<br />

van 2009 aan de hand van een film en foto’s.<br />

Aanvang 14.00 uur, einde ca. 16.15 uur<br />

INFORMATIEDAG SOCIAAL TOERISME<br />

19 mrt, Rotsoord, Utrecht<br />

info 088-0990936, sociaalhart@nivon.nl<br />

Groepsvakantieweken voor mensen met een<br />

kleine beurs. Voorafgaand aan de vakantieweek<br />

is er een informatiebijeenkomst om te<br />

kijken of het project iets voor je is.<br />

OPEN DAG VAN DE ZORG<br />

19 mrt, Locatie wordt nader bekend gemaakt<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Open dag van de zorg. Aanvang 11 uur.<br />

VAKANTIEREIS DOOR POLEN, DEEL 2<br />

21 mrt, <strong>Nivon</strong>centrum Hengelo<br />

info 074-2919191, jantenbloemendal@home.nl<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

Een presentatie van een reis door het noorden<br />

van Polen. Met het Merengebied, oude steden<br />

zoals Danzig (Gdansk) en Stettin (Szczecin).<br />

Ook over Malbork en natuur en cultuur op<br />

en nabij de Oostzeestranden. Aanvang 14.30,<br />

Lodewijkstraat 1, hoek Berfloplein.<br />

DIALEZING FRANSE REVOLUTIE<br />

25 mrt, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-Osdorp<br />

info 020-6198049, 020-3373883,<br />

tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

Cees Schreurs gaat met ons terug naar 1789,<br />

de Franse Revolutie. Wat er gebeurde in<br />

Parijs en enkele jaren later in Amsterdam.<br />

Aanvang 20.00 uur.<br />

GEBERGTEAFBRAAK<br />

31 mrt, Laan van Hofrust 4, Rijswijk<br />

info 070-4442881, mbeelaerts@planet.nl<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Lezing door drs. Marijke Smit. Verwering<br />

zorgt voor afbraak van hard materiaal en<br />

erosie voor het uitslijten daarvan. Vervolgens<br />

wordt door middel van sedimentatie weer<br />

nieuw landschap opgebouwd.<br />

KOFFIEOCHTEND<br />

3 apr, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

Aan de koffieochtend is meestal een programma<br />

verbonden, bijvoorbeeld een natuurfilm.<br />

lees verder op pagina 16 >>


ontwaakt ...<br />

Stokbrood bakken, zingen met Dubravka, een klimmuur<br />

voor de jeugd , themadiscussies, een fotoworkshop<br />

van Robert Zwart, het volleybaltoernooi, creatieve<br />

activiteiten, het kleinkunstprogramma, volksdansen,<br />

de rommelmarkt, de avondspelen, Bout Big, eigenlijk<br />

teveel om op te noemen. Het is er allemaal weer op<br />

het <strong>Nivon</strong> Pinksterkamp 2011. Dit jaar van 10 tot en<br />

met 13 juni, de kans op warm weer is groot dit keer.<br />

Foto: Paul Jongeling<br />

“De spiegel van het <strong>Nivon</strong>”, zo kun je het kamp<br />

het beste omschrijven. Alle activiteiten die door<br />

het jaar heen door afdelingen, werkgroepen<br />

of accommodaties worden georganiseerd zijn<br />

terug te vinden op het kamp op kampeerterrein<br />

Het Hallse Hull bij Eerbeek. Op zaterdag houdt<br />

Diederik Samsom, Tweede Kamerlid voor de<br />

PvdA, een inleiding rond het thema Ontwaakt.<br />

De oorsprong van de vereniging krijgt ruime<br />

aandacht. Ook in het jongerenprogramma<br />

zijn tal van activiteiten rond het thema, zoals<br />

interviews met oudere <strong>Nivon</strong>ners.<br />

Daarnaast omvat het programma weer een<br />

groot aantal bekende vaste elementen zoals<br />

de kinderactiviteiten, cabaret, muziekbands<br />

voor een dansje, gezellig zondagmiddagprogramma,<br />

knutselactiviteiten voor jong en oud<br />

en de kampkrant.<br />

Net als vorig jaar is er op zondagavond een<br />

gezamenlijke maaltijd en er is ook een maandagochtendontbijt.<br />

Natuurlijk gaan we op<br />

zondagavond allemaal naar Bout Big en zijn<br />

vriendjes om zijn terugblik op het kamp te<br />

horen. Het kamp zal als vanouds bruisen van<br />

de workshops en activiteiten. Natuurlijk is er<br />

ook tijd om bij te praten met elkaar.<br />

Opgeven voor het Pinksterkamp 2011, voor<br />

de maaltijd op zondag en het ontbijt op<br />

maandag kan via de website van het Pinksterkamp<br />

(www.nivonpinksterkamp.nl) of via<br />

het inschrijvingsformulier. De vroegboekprijs<br />

geldt tot 1 juni a.s. Kijk op de Pika-site voor<br />

het complete programma. Het ABK-huis in<br />

Hall is beperkt beschikbaar voor deelnemers<br />

die niet meer kunnen of willen kamperen. Let<br />

op: Aanmelden voor het ABK-huis kan alleen<br />

schriftelijk bij het aanmeldsecretariaat van<br />

het huis. Neem de lidmaatschapskaart van<br />

het <strong>Nivon</strong> mee.<br />

Inschrijving pinksterkamp 2011 (bij voorkeur via www.nivonpinksterkamp.nl)<br />

Gegevens hoofdaanvrager<br />

voorletters: ............................. achternaam: ............................................................ roepnaam: ..................................................................................<br />

straat - huisnummer: ....................................................................................................postcode: ................... woonplaats: ...........................................<br />

telefoonnummer: .............................................. e-mail adres................................................................ rekeningnummer:...........................................<br />

mogen wij uw e-mailadres gebruiken voor mededelingen over het <strong>Nivon</strong> Pinksterkamp? Ja/ Nee<br />

overnachten ABK huis kamperen vervoer per auto<br />

deelnemer voor & achternaam lid lidnummer leeftijd bedrag<br />

Hoofdaanvrager zie boven J / N<br />

deelnemer 2 J / N<br />

deelnemer 3 J / N<br />

deelnemer 4 J / N<br />

deelnemer 5 J / N<br />

deelnemer 6 J / N<br />

gezamenlijke maaltijd op zondag: wij doen mee met ..................... volwassenen (€7) en ..................... kinderen tot 12 jaar (€5)<br />

ontbijt op maandag: wij doen mee met ..................... volwassenen (€5) en ..................... kinderen tot 12 jaar (€3)<br />

wij willen ..................... parkeerkaart(en) à € 5<br />

totaal<br />

Tot 1 juni 2011 gelden de volgende prijzen, bij aanmelding op het kamp geldt een toeslag van € 4<br />

leden – kamperen niet-lid – kamperen ABK-huis (alleen leden, beperkt aantal bedden)<br />

23 jaar en ouder € 39,00 23 jaar en ouder € 52,00 17 jaar en ouder € 75,00<br />

17 t/m 22 jr € 28,00 17 t/m 22 jr € 38,50 7 t/m 16 jr € 47,00<br />

7 t/m 16 jr € 23,00 7 t/m 16 jr € 32,00 3 t/m 6 jr € 44,00<br />

3 t/m 6 jr € 19,00 3 t/m 6 jr € 26,50<br />

Overige kosten: parkeren € 5,00 per auto; elektra is beperkt beschikbaar en kan op het kamp zelf aangevraagd en betaald worden, kosten € 8,10.<br />

Betaling: te betalen door storting op girorekening 3263880, t.n.v. NIVON Pinksterkamp te Leiden. Bij betaling via internetbankieren naam en adres<br />

hoofdinschrijver/ betaler vermelden<br />

Stuur deze bon ingevuld naar: Inschrijving NIVON Pinksterkamp 2011, IJsbaan 36, 2331 ER Leiden.<br />

Voor nadere informatie over de aanmelding kunt u bellen met 071-5321788 of 071-8890058<br />

toorts • nummer 2 • maart 2011 15


www.nivon.nl/activiteiten<br />

LEZING: DE KLOOF<br />

9 apr, Riviervismarkt 5, Den Haag<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag-Centrum:<br />

De Kloof, tussen betrokken en onverschillig.<br />

CREATIEVE MIDDAG<br />

15 apr, Almelo<br />

info 0546-818883, haenszgen20@zonnet.nl<br />

OORSPRONKELIJKHEIDSDAGEN<br />

16-17 apr, Banjaert Wijk aan Zee<br />

info 06-29602948, info@silentgarden.nl<br />

prijs € 150 (niet-lid € 165)<br />

Silent Garden organiseert “Een heel weekend<br />

voor jezelf” in Banjaert. Het gaat over wie jij<br />

in oorspronkelijkheid bent. Om dat weer te<br />

voelen. Daar weer blij van te worden.<br />

GESTEENTEN<br />

21 apr, Laan van Hofrust 4, Rijswijk<br />

info 070-4442881, mbeelaerts@planet.nl<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

In deze lezing door drs. Marijke Smit worden<br />

gesteenten en hun ontstaanswijze op het<br />

scherm getoond. U krijgt een schema op<br />

papier en kan vele gesteenten in uw hand<br />

kunnen nemen.<br />

VORMING VAN NEDERLAND<br />

28 apr, Laan van Hofrust 4, Rijswijk<br />

info 070-4442881, mbeelaerts@planet.nl<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

In deze lezing door drs. Marijke Smit komt het<br />

ontstaan van het Nederlandse landschap aan<br />

de orde en de grote invloed die water en de<br />

mens daarop hebben gehad. Start: 19:00 uur.<br />

1 MEI-VIERING DE KLEINE RUG<br />

Socialisten aller landen verenigt en beluister<br />

ook het rode koor Melange Rood. € 35,<br />

niet -lid € 50. Aanmelding: Jan Zilverentant<br />

078-6130043 of kleinerug@nivon.nl<br />

OORSPRONKELIJKHEIDSDAGEN<br />

14-15 mei, De Hondsrug Noordlaren<br />

info info@silentgarden.nl<br />

prijs € 150 (niet-lid € 165)<br />

Silent Garden organiseert op 14 en 15 mei<br />

‘Oorspronkelijkheidsdagen’ in De Hondsrug,<br />

met workshops die gericht zijn op ontspanning<br />

en dichter bij jezelf komen. Meer informatie<br />

en aanmelding alleen via<br />

www.silentgarden.nl.<br />

WaNdeleN<br />

WANDELEN MET HET IVN<br />

13 mrt, De Bosbeek Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

In 2011worden vanuit De Bosbeek wandelingen<br />

met een gids georganiseerd in samenwerking<br />

met het IVN, afdeling Ede. De bedoeling<br />

is dat we (voorlopig) in elk jaargetijde een<br />

wandeling organiseren.<br />

16 toorts • nummer 2 • maart 2011<br />

BILTHOVEN-DEN DOLDER<br />

13 mrt, Bilthoven, ca. 21 km<br />

info 071-5146259<br />

Een wandeling van station naar station gebaseerd<br />

op twee Groene Wissel-wandelingen.<br />

Van Bilthoven via landgoed Eyckenstein, Lage<br />

Vuursche, kasteel Drakensteijn, landgoederen<br />

Venwoude en Splinterburg naar Den Dolder.<br />

Verzamelen CS Leiden 9.10 uur.<br />

WANDELEN ROND NOORDWOLDE<br />

20 mrt, Noordwolde Vlechtmuseum<br />

info 0561-481407, 06-44248520 ,<br />

colettedehaas@hotmail.com<br />

Start om 10.00 uur bij het Vlechtmuseum,<br />

Mandehofplein. Een rondwandeling door<br />

een prachtig deel van de Stellingwerven met<br />

na afloop eventueel bezoek aan het Vlechtmuseum<br />

(Museumjaarkaart geldig). Ca. 15<br />

kilometer, elk uur een pauze.<br />

STADSWANDELING<br />

20 mrt, Antoniessluis, Amsterdam<br />

info 020-6170200, dirkholst@live.nl<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

We maken een stadswandeling onder leiding<br />

van Minne Dijkstra naar de Lastage. Verzamelen<br />

we op de Antoniessluis om 10.00 uur,<br />

einde ca. 12.00 uur.<br />

WANDELMIDWEEK<br />

21-25 mrt, Banjaert Bergen aan Zee<br />

info 072-5643580, emhogenhout@hotmail.com<br />

prijs € 225 (niet-lid € 250)<br />

Verzorgde midweek met stevige wandelingen<br />

in de prachtige omgeving van Bergen aan Zee.<br />

Het afwisselende landschap maakt iedere dag<br />

weer anders, bos, duin en strand.<br />

OMGEVING HAARLEM<br />

23 mrt, Haarlem, ca. 15 km<br />

info 071-5221936, 06-38718099<br />

Van Haarlem, door open polderland en langs<br />

waterlopen naar Spaarnwoude en Spaarndam.<br />

Het hele gebied is water- en vogelrijk.<br />

Het kan hier en daar drassig zijn dus goed<br />

schoeisel is aan te bevelen. Verzamelen om<br />

09.00 uur op CS Leiden.<br />

VOORJAARSWANDELING<br />

26 mrt, Leidschendam<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Rozenrust, voorjaarswandeling. Beginpunt:<br />

halte bus 45 “Rozenrust” in Leidschendam.<br />

11 uur verzamelen.<br />

EXCURSIE MILLINGERWAARD<br />

26 mrt, Kerkerdom<br />

info 024-6419213, ben.riek.janssen@upcmail.nl<br />

prijs € 4<br />

Tiny en Thea v/d Weem uit Leuth gaan met ons<br />

struinen door het prachtige natuurgebied Millingerwaard<br />

in het hart van de Gelderse Poort,<br />

waar de natuur volop ruimte heeft gekregen.<br />

BERGWANDELEN OP DE VELUWEZOOM<br />

26-27 mrt, De Bosbeek Bennekom,<br />

info 0481-354308, bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 40, incl. lunch en lakenset<br />

De nieuwe tweedaagse <strong>Nivon</strong>wandeling<br />

naar Arnhem. Een vruchtbare strook van het<br />

Utrechtse Rhenen tot aan de oude landgoederen<br />

zoals Mariëndaal van de Gelderse<br />

hoofdstad Arnhem.<br />

START APRIL NIVON WANDELMAAND<br />

26-27 mrt, De Bosbeek Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

Ter gelegenheid van het uitkomen van<br />

de nieuwe Trekvogelpadgids wordt bij De<br />

Bosbeek een bord met de weergave van het<br />

Trekvogelpad onthuld. Daarmee start voor<br />

ons “April <strong>Nivon</strong> Wandelmaand”.<br />

PELGRIMSPAD<br />

27 mrt, Dordrecht<br />

info 078-6143645, pietbep@planet.nl<br />

<strong>Nivon</strong> Drechtsteden loopt dit seizoen een stuk<br />

van het Pelgrimspad van Amsterdam naar ‘s<br />

Hertogenbosch. Op 27 maart lopen we van<br />

Groot Ammers naar Hardinxveld-Giessendam,<br />

22 km.<br />

TWICKEL-DOORBRAAK WANDELING<br />

9-10 apr, Krikkenhaar Bornerbroek<br />

info 06-81212298, krikkenhaar@nivon.nl<br />

prijs € 40 (niet-lid € 45)<br />

Tweedaags wandelarrangement van station<br />

naar station. Het arrangement omvat een<br />

maaltijd op de eerste, ontbijt en lunchpakket<br />

tweede dag en voor de nacht een lakenpakket.<br />

Opgave liefst voor 2 april 2011.<br />

BANJEREN VANUIT BANJAERT<br />

11-14 apr, Banjaert Wijk aan Zee<br />

info anmesker@hotmail.com<br />

prijs € 130 (niet-lid € 145), incl. overnachting<br />

(zondag gratis), ontbijt, avondmaaltijd en<br />

lunchpakket.<br />

Geen zin om alleen te lopen en dan ook nog<br />

nadenken over ’t eten? Ga dan mee! Naar<br />

Wijk aan Zee. We doen afwisselende wandelingen<br />

(ca. 12-15 km) door duinen, bos, over ’t<br />

strand en zelfs langs Staal-kunst. Je loopt zo<br />

vanuit het huis de duinen in!<br />

DE HORSTEN<br />

16 apr, Papeweg, Wassenaar<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Hoofdingang De Horsten, Papeweg, Wassenaar.<br />

Rondwandeling door De Horsten o.l.v.<br />

bioloog Hein Krantz. 11:00 uur verzamelen.<br />

lees verder op pagina 18 >>


kort nieuws<br />

speelbos de<br />

kleine rug<br />

Natuurvriendenhuis De Kleine Rug<br />

in Dordrecht wil een Speelbos<br />

aanleggen op haar eigen terrein.<br />

Het Rabofonds van Rabobank<br />

Drechtsteden draagt financieel bij aan de<br />

aanleg van de kabelbaan in het geplande<br />

Speelbos. ‘Blijft de uitdaging staan om nog<br />

zo’n € 4.000,- bij elkaar te halen’, aldus Arie<br />

van Zanten van De Kleine Rug. ‘Daarmee<br />

starten we zo snel mogelijk. Afhankelijk van<br />

de opbrengst voeren we het plan geheel of<br />

gedeeltelijk uit.’ In april hoopt het natuurvriendenhuis<br />

het Speelbos officieel te open.<br />

Een speelbos daagt kinderen uit om te spelen<br />

met en in de natuur en die natuur verder<br />

te onderzoeken. Met de ontwikkeling van<br />

een Speelbos speelt De Kleine Rug in op de<br />

groeiende vraag naar actieve natuurbeleving<br />

die aansluit op de vraag van de gasten,<br />

in het bijzonder kinderen. Tevens hoopt het<br />

natuurvriendenhuis op deze manier bij te<br />

dragen aan het vergroten van het draagvlak<br />

voor natuur en duurzaamheid. Bezoekers van<br />

het huis en de camping kunnen het Speelbos<br />

gebruiken, evenals bijvoorbeeld (basis)scholen<br />

die een dagje komen.<br />

Er staan een verdwaalpad tussen de wilgen<br />

gepland, een tipihut van wilgentenen, een<br />

kabelbaan van 19 meter, twee apentouwbanen,<br />

een vijver van max. 25 cm diep en er<br />

zijn allerlei losse natuurlijke materialen die<br />

de kinderen de kans geven hun creativiteit<br />

te benutten, zoals boomstammetjes, zand<br />

en klei. De aanleg van het Speelbos gebeurt<br />

zoveel mogelijk in eigen beheer door vrijwilligers<br />

van De Kleine Rug in samenwerking met<br />

onder andere IVN afdeling Dordrecht.<br />

gezicht voor kano’s<br />

De kano’s van natuurvriendenhuis<br />

De Kleine Rug, gelegen aan het<br />

Wantij onder de rook van het nationaal<br />

park de Biesbosch, krijgen<br />

op zaterdag 19 maart een gezicht: die middag<br />

om 14.00 uur worden de namen van de kano’s<br />

bekendgemaakt.<br />

In nauw overleg met twee kenners van de<br />

Biesbosch, Jacques van der Neut en Wim van<br />

Wijk heeft de beheercommissie van de Kleine<br />

Rug besloten om alle kano’s te vernoemen<br />

naar mensen die vroeger of nu nadrukkelijk<br />

zijn verbonden aan het nationaal park de<br />

Biesbosch. Op deze manier levert het natuurvriendenhuis<br />

een bijdrage aan het vergroten<br />

van de naamsbekendheid. Daarnaast zorgt dit<br />

dat de boeiende geschiedenis van een uniek<br />

natuurgebied levend blijft. De jury heeft een<br />

selectie gemaakt uit 29 namen.<br />

Gasten van het natuurvriendenhuis en de<br />

camping kunnen de twintig <strong>Nivon</strong>-kano’s<br />

gebruiken om dit deel van de Biesbosch te<br />

verkennen. Tevens benut het huis deze voor<br />

het kano- en wandelweekenden.<br />

Aanmelding/ info: Arie van Zanten, e-mail:<br />

arie.van.zanten@live.nl, tel 06-13645275.<br />

‘Het sociaal<br />

kloppend hart’<br />

… Zoekt eNtHousIaste<br />

vrIjWIllIgers!<br />

De werkgroep Sociaal Toerisme organiseert<br />

groepsvakantieweken voor mensen die niet de<br />

financiële middelen hebben om op vakantie te<br />

gaan (moeders en kinderen). Deze vakanties<br />

worden opgezet en begeleid door vrijwilligers.<br />

Wij zoeken vrijwilligers die zich graag<br />

inzetten voor deze mensen. Ben je minimaal<br />

18 jaar? Heb je één week vrij in de zomervakantie?<br />

Beschik je over een behoorlijke dosis<br />

zelfstandigheid, creativiteit, inlevingsvermogen<br />

en enthousiasme? Dan ben je van harte<br />

welkom! De teams van begeleiders zullen<br />

evenwichtig worden samengesteld jong, oud,<br />

ervaren en onervaren.<br />

Wat doe je tIjdeNs Zo’N Week?<br />

Je organiseert sportieve activiteiten, maar<br />

als je graag creatief bezig bent met theater,<br />

muziek, dans of je wilt koken dan kan dat ook.<br />

Er is ook een dagje uit. Het is het aan jouw<br />

team om dat in te vullen, met aandacht voor<br />

de vaardigheden en behoeften van de groep.<br />

Wat krIjg je ervoor terug?<br />

Het is onbetaald werk. Maar het gaat je ook<br />

geen geld kósten, ook voorbereidingskosten<br />

worden vergoed. En verder... een onvergetelijke<br />

ervaring en een degelijke training!<br />

Hoe koM je eracHter of Het Iets<br />

voor je Is?<br />

Kijk op www.nivon.nl/sociaaltoerisme voor<br />

meer informatie of mail abrakeboer@nivon.nl<br />

voor vragen.<br />

toorts • nummer 2 • maart 2011 17


www.nivon.nl/activiteiten<br />

STADSWANDELING<br />

17 apr, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-Osdorp<br />

info 020-6170200, dirkholst@live.nl<br />

prijs € 2 (niet-lid € 3)<br />

Deze keer neemt Minne Dijkstra ons mee<br />

naar ‘De Tweede Uitleg’, Vlooienburg, Valkenburg,<br />

Uilenburg en Rapenburg, stadgedeelten<br />

uit ca. 1595. Verzamelen: Blauwbrug,<br />

Amsterdam om 10.00 uur. We onderbreken de<br />

wandeling voor een kop koffie.<br />

OENKERK STINZENPLANTEN<br />

17 apr, Oenkerk, Staniastate<br />

info 0561-481407, 06-44248520,<br />

colettedehaas@hotmail.com<br />

We starten om 10.00 uur in Oenkerk bij landgoed<br />

Staniastate. Vandaar een rondwandeling<br />

door Giekerk, de Trynwâlden, de Bouwepet,<br />

geologisch monument van Jan Faber en het<br />

Ottema Wiersma reservaat. Ca. 15 kilometer,<br />

elk uur een pauze.<br />

NATUUR EN CULTUUR RONDOM BANJAERT<br />

24-29 apr, Banjaert Wijk aan Zee<br />

info 06-57846034 na 19.00 uur,<br />

banjaert@nivon.nl<br />

prijs € 390 (alleen leden)<br />

In internationaal gezelschap wandelen langs<br />

de zee, een bezoek brengen aan Amsterdam<br />

met het van Goghmuseum, een rondvaart<br />

maken, de Keukenhof bewonderen, rondkuieren<br />

op de Zaanse Schans.<br />

ENSCHEDE WANDELMAAND<br />

25 apr, Enschede<br />

info 053-4338480, santiago.damen@hccnet.nl<br />

<strong>Nivon</strong> Enschede doet mee aan de april nivon<br />

wandelmaand. Struinen rond Enschede op 25<br />

april, tweede paasdag 2011.<br />

HUNEHUIS WANDEL 4 DAAGSE<br />

26-29 apr, Hunehuis Havelte<br />

info 0592–501757, 06-11118864, Aanm:<br />

06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 135 (niet-lid € 160) incl.<br />

overnachtingen, diner en avondkoffie<br />

Heide, bossen, vennen, beekdalen, hunebedden<br />

en natuurlijk de schaapskudde. Al dit<br />

moois komt u tegen. Laat u verleiden en duik<br />

terug in de tijd van de benenwagen.<br />

NEDERLANDS CULTUURLANDSCHAP<br />

1 mei, Beek-Ubbergen<br />

info 024-6419213, ben.riek.janssen@upcmail.nl<br />

prijs € 4,50 incl. koffie/thee<br />

Aanvang 10 uur, Rijksstraatweg 174, Beek-<br />

Ubbergen.<br />

RONDWANDELING HYACINTENBOS<br />

7 mei, Paviljoen Ockenburg, Den Haag<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Paviljoen Ockenburg, park Ockenburg: Rondwandeling<br />

door het hyacinthenbos. 11:00 uur<br />

verzamelen.<br />

18 toorts • nummer 2 • maart 2011<br />

KUIEREN MET KOMPAS<br />

8-12 mei, Allardsoog Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 175 (niet-lid € 200)<br />

Leer kompas lezen en geniet tijdens de<br />

opdrachten in de prachtige omgeving van<br />

Allardsoog! Wie een GPS-toestel heeft neemt<br />

het mee en we kijken of het ons lukt hiermee<br />

te wandelen.<br />

KRIJTLANDPAD<br />

8-15 mei, Eikhold, Heerlen<br />

info 071-5411767, cm.denheijer@online.nl,<br />

Aanm. 045-5424827 ma-wo-vr 20:00-21:30,<br />

eikhold@nivon.nl<br />

prijs € 340 (niet-lid € 370), incl. overnachting,<br />

maaltijden en begeleiding. Excl. Krijtlandgids<br />

en vervoerskosten<br />

Als de natuur op zijn mooist is, wandelen we<br />

het hele Krijtlandpad. Ca. 16 km per dag. Bij<br />

aankomst en vertrek een verkennings- en<br />

afscheidswandeling. Zelfstandig lopen kan<br />

ook, met de gids van het Krijtlandpad. Wie<br />

weet treffen we elkaar in het restaurantje<br />

voor het diner.<br />

DEN HAAG CENTRUM<br />

11 mei, Spui, Den Haag<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Grotendeels overdekte wandeling door de<br />

Haagse binnenstad met oog voor architectuur<br />

en poëzie. Start: Hal Openbare Bibliotheek,<br />

Spui, Den Haag. 11:00 uur verzamelen.<br />

VLIELAND<br />

20-22 mei, Vlieland<br />

info 0561-481407, 06-44248520,<br />

colettedehaas@hotmail.com<br />

We zijn een weekeinde op Vlieland. Start elke<br />

dag om 10 uur vanaf kampeerboerderij “t<br />

West Endt”, Dorpsstraat 181 te Vlieland. Ca.<br />

15 kilometer, elk uur een pauze.<br />

JAPANSE TUIN<br />

21 mei, Wassenaarseweg Den Haag<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Park Clingendael, hoofdingang aan de Wassenaarseweg:<br />

Wandeling door Japanse tuin (OV:<br />

bus 18, halte Laan van Clingendael). 11:00<br />

uur verzamelen.<br />

HET GROENE HART<br />

4 jun, Alphen a/d Rijn<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Wandeling Het Groene Hart (ongeveer 3 uur)<br />

Beginpunt: NS-station Alphen a.d. Rijn, uitgang<br />

nieuwbouwzijde. 11:00 uur verzamelen.<br />

TE WERVE<br />

18 jun, Rijswijk<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Wandeling Te Werve, Rijswijk. Start: Van Vredenburchweg,<br />

hoek Burgemeester Elsenlaan,<br />

Rijswijk. (OV tram 17 halte Van Vredenburchweg).<br />

11:00 uur verzamelen<br />

PINGJUMER GULDEN HALSBAND<br />

19 jun, Witmarsum<br />

info 0511-46201, 0561-481407, 06-44248520,<br />

colettedehaas@hotmail.com<br />

Een aardige naam voor de dijk die het plaatsje<br />

Pingjum omringt, met een stuk langs het Wad<br />

over de waddendijk. Start bij het gemeentehuis<br />

in Witmarsum, We hopen ook veel weidevogels<br />

te zien. Ca. 15 kilometer, elk uur een pauze.<br />

WESTBROEKPARK<br />

25 jun, Rosarium, Den Haag<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Westbroekpark: Rosarium. Korte wandeling.<br />

11:00 uur verzamelen.<br />

SLOTEN-LEMMER<br />

17 jul, Sloten<br />

info 0561-481407, 06-44248520,<br />

colettedehaas@hotmail.com<br />

Een wandeling door Sloten en langs de Ee<br />

naar de Sondeler Leien en het Joodse kerkhof<br />

te Tacozijl en verder langs de IJsselmeerkust.<br />

Als afsluiting een bezoek aan het Woudagemaal<br />

te Lemmer. De chauffeurs worden<br />

teruggebracht naar Sloten om de auto’s op te<br />

halen. Ca. 15 kilometer, elk uur een pauze.<br />

STADSWANDELING GOUDA<br />

10 aug, NS Station Gouda<br />

info 070-3914725, kroeboe43@gmail.com<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Stadswandeling Gouda o.l.v. deskundige gids,<br />

Start: NS-station Gouda.<br />

GOÏNGARYPSTER POELEN<br />

21 aug, Terherne<br />

info 0561-481407, 06-44248520,<br />

colettedehaas@hotmail.com<br />

Een wandeling door Terherne, Terkaple,<br />

Akmaryp en Goingaryp en langs het Sneeker<br />

Meer. Start parkeerterrein bij de brug in Terherne.<br />

Ca. 15 kilometer, elk uur een pauze.<br />

NATUURARRANGEMENT<br />

5-9 sep, Den Broam Buurse<br />

info 053-4760450, wleutscher@home.nl<br />

prijs € 170 (niet-lid € 190)<br />

Fiets Natuurweek onder leiding van ervaren<br />

gidsen in de mooiste Natuurgebieden van<br />

Zuid-Twente, met excursies door de boswachter<br />

van Natuurmonumenten.<br />

DE VEENHOOP<br />

18 sep, parkeerterrein De Veenhoop<br />

info 0561-481407, 06-44248520,<br />

colettedehaas@hotmail.com<br />

Start bij het grote parkeerterrein in De Veenhoop.<br />

Een wandeling langs de Wijde Ee en de<br />

Smalle Ee naar De Wilgen en Boornbergum<br />

en langs het Polderhoofdkanaal. Ca. 15 kilometer,<br />

elk uur een pauze.


<strong>Nivon</strong>-reizen en kampen<br />

pracht en paas<br />

Kijk op pagina 31 voor de antwoorden van de rebus en de puzzel.<br />

23-25 apr, JW1101, 7-12 jr<br />

prijs € 81 (niet-lid € 106)<br />

Het paaskamp is altijd weer een feest!<br />

Maar dit jaar wordt helemaal prachtig!<br />

Met een frisse leiding en hopelijk goed<br />

weer gaan we een ‘prachttastisch’ kamp<br />

houden op Zwervershonk Veenendaal.!<br />

Neem je mooiste kleren mee en praal<br />

ermee! De leiding gaat een prachtig programma<br />

helemaal Paas voor je maken!<br />

We zien je op Pracht en Paas!<br />

Zuid-polen: de nationale<br />

parken Zywiec en babia<br />

gora*<br />

21 juni t/m 3 juli, CZ 1109, wandeltocht<br />

langs berghutten, 18+<br />

prijs € 1071 (niet-lid € 1096), incl. volpension<br />

en bagagevervoer op wandeldagen,<br />

treinretour met couchettes<br />

info stanmorre@yahoo.com,<br />

070-3902301 (’s avonds)<br />

De nationale parken Zywiec en Babia<br />

Gora zijn ideaal voor wandelaars die van<br />

een stevige berghuttentocht houden in<br />

een prachtige omgeving. Voor eten en<br />

bagagevervoer wordt gezorgd. De reis<br />

eindigt in de sfeervolle stad Krakow.<br />

Zuid-polen: nationale parken<br />

gorce en de beskiden*<br />

12 t/m 25 sept, CZ 1108, wandeltocht<br />

langs berghutten, 18+<br />

prijs € 1149 (niet-lid € 1174), incl. volpension<br />

en bagagevervoer op wandeldagen,<br />

treinretour met couchettes<br />

info stanmorre@yahoo.com,<br />

070-3902301 (’s avonds)<br />

Gorce en de Beskiden zijn ideaal voor<br />

wandelaars die van een stevige berghuttentocht<br />

houden afgewisseld met<br />

bezoeken aan musea en historische<br />

monumenten. Voor eten en bagagevervoer<br />

wordt gezorgd. De reis begint en<br />

eindigt in de sfeervolle stad Krakow.<br />

toorts • nummer 2 • maart 2011 19


leg een link<br />

Regeladvertenties voor<br />

natuurvrienden. E-mail naar<br />

legeenlink@nivon.nl<br />

of schrijf naar het redactieadres<br />

(zie colofon).<br />

Kosten € 0,50 per woord<br />

niet-leden € 1,- per woord<br />

Minimaal € 10,- resp. € 12,-<br />

Den Haag: in centrum te huur per week,<br />

midweek,weekend, 2-persoons huis voor<br />

€ 50 p.n. (incl. handdoeken en beddengoed).<br />

zeereep.p@gmail.com, 06-48350391.<br />

In Bulgarije te huur: 6-persoons vakantiehuis<br />

in klein dorp Konstantinovo bij havenstad<br />

Varna (Zwarte Zee). Prachtig gebied: wandelen,<br />

rust, vogels maar ook stad- en strandleven.<br />

Voor <strong>Nivon</strong>leden 10% korting in midden<br />

en hoogseizoen. www.huisbulgarije.nl,<br />

020-6939696.<br />

Te koop. Avontuur. Een-persoonsvouwkano<br />

met roer -pouch- plus kanowagen, vraagprijs<br />

250 euro. Tjitske 020-6990384,<br />

tjitsplant@zonnet.nl.<br />

Wandelen op grens Toscane en Lazio, Etruskische<br />

stadjes, Bolsenameer. Wandelkaart<br />

aanwezig. Fattoria Franciola bij Aquapendente,<br />

30 Euro p.p.p.n. Info:<br />

mvanreijen@online.nl.<br />

Gezellig op oude boerderij. Vak. won. v. max.<br />

4 pers. te huur bij DK/NL-familie op oude<br />

boerderij. Dicht bij Kolding, Legoland, bos<br />

en fjord. Goed fietsgebied. Gezellige kamers,<br />

niet duur. Kijk www.agtrupgaard.dk of bel<br />

0045 2720 1457.<br />

Te huur: rustig gelegen en gezellig ingerichte<br />

boerderij aan de rand van de Vogezen voor<br />

max. 4 personen. Ideaal wandelgebied. Contact:<br />

033-4756215 of bjademooij@hetnet.nl.<br />

Zie ook website www.chezbelon.nl.<br />

Trek je stoute schoenen aan en verleg je<br />

wandelgrenzen. Voor het derde jaar organiseren<br />

wij in augustus en september vier<br />

kampeerwandelweken over het Pieterpad van<br />

Pieterburen naar Maastricht. Je kunt kiezen<br />

hoeveel weken en welk deel van de route je wilt<br />

lopen. Je overnacht op natuur- en boerderijcampings<br />

aan de route. Wij zorgen voor ontbijt,<br />

lunchpakket, avondeten en vervoer van bagage<br />

en tent. Deelnamekosten € 280,- per persoon.<br />

Maximaal 20 deelnemers per week. Meer<br />

informatie: www.opstouteschoenen.nl of bel<br />

06-55875583.<br />

Te koop: Rapido vouwcaravan in redelijke<br />

staat. Tel. 0522-482556 na 6 uur.<br />

20 toorts • nummer 2 • maart 2011<br />

Te huur: Vrijstaand, eenvoudig 4-persoons<br />

huisje in het stadje Brouwershaven (Zeeland).<br />

Nabij het Grevelingenmeer en het Noordzeestrand.<br />

Fiets- en wandelmogelijkheden.<br />

Informatie: 0575-561501,<br />

janneke.kuipers@hotmail.com.<br />

Gedichten en vergezichten. Wandelen en<br />

poëzie in Tsjechië. 14-20 aug € 664 incl. overnachtingen<br />

en maaltijden. Meer info<br />

www.arrangement-in-tsjechie.com of<br />

0299-672699.<br />

Welke sportieve vrouw wil in okt./nov. met<br />

mij, vrouw van 67, in Nepal een trekking van<br />

ca. 14 dagen door deel Himalaya maken?<br />

e.craanen@telfort.nl.<br />

Tsjechië: gerieflijke vakantiewoning voor<br />

5 personen. Hoogseizoen: € 375 p. week.<br />

Rust & ruimte in ’t glooiende landschap van<br />

N. Oost Bohemen. Gelegen in natuurreservaat<br />

Broumovsko met Vogels: o.a. Zwarte<br />

ooievaar, Wespendief, Draaihals, Grauwe<br />

klauwier, Withalsvliegenvanger. Vlinders: o.a.<br />

Koninginnepage, Rouwmantel, Keizersmantel,<br />

Zilveren maan, Boserebia, Grote beer. Info<br />

woning: www.broumov.nl, info@broumov.nl.<br />

Hindeloopen (IJsselmeer) te huur: 2 à 4 pers.<br />

arbeidershuisje, prachtig wandel-, fiets-,<br />

schaats- en zwemgebied. Tel. 020-6840388 of<br />

0514522560, www.vakantiehuishindeloopen.<br />

wordpress.com.<br />

Waar vindt u nog het grootste goed van<br />

Nederland: stilte en duisternis?? Bij ons in<br />

Kotten – Winterswijk – Achterhoek!! Ons<br />

idyllische plekje ligt aan een doodlopende<br />

onverharde weg, vlakbij de Duitse grens. Wij<br />

verhuren: 2 grote idyllische houten woonwagens;<br />

2 apart en bijzonder ingerichte<br />

vakantiehuizen voor 6-8 en 2-3 personen. Alle<br />

accommodaties hebben een privé stuk grond<br />

met vuurkorf. Zeer redelijke prijzen. Groot erf<br />

met speeltuin. Folder: 0543563766. website:<br />

www.diekshoes.nl.<br />

Schiermonnikoog, kamers te huur bij particulier.<br />

V.a. € 16,00 p.p.p.n., minimaal 2 nachten.<br />

1 kamer met keukenblok. Tel. 0519-531987.<br />

Voor <strong>Nivon</strong>-leden 20% korting op zuiver ganzendonzen<br />

dekbedden en slaapzakken! Info:<br />

De Donshoeve-Hoorn, 0229-247161.<br />

Bij Crans-Montana (CH) te huur: knus, zonnig<br />

chalet, 3 slaapk., 2 badk., tuin. Rustige<br />

ligging, pr. uitzicht. Skiën, wandelen, alle<br />

niveaus. 06-53767786, info@mrookhuizen.nl.<br />

Brénazet, midden Frankrijk, 3 gezellige,<br />

ruime, comfortabele gîtes in prachtige oude<br />

boerderij, rustig, kindvriendelijk, zwemvijver,<br />

dieren, veel ruimte! Aan eind van landweggetje<br />

(geen verkeer!) fraai uitzicht. Mooie nog<br />

niet ontdekte streek, 800 km vanaf Breda.<br />

PW €285 – €335– €435. Kanotochten door<br />

natuurreservaat Allier, tables d’hôtes vegetarisch,<br />

yoga, fietsenverhuur, wandelroutes.<br />

Kleine camping in boomgaard. Ook ingerichte<br />

tenten, Mariken en Ron, http://www.brenazet.nl,<br />

brenazet@orange.fr 0033470076319.<br />

Ameland: Te huur comfortabel ingericht chalet<br />

voor 4 tot 5 personen in mooi vakantiepark<br />

nabij het Noordzeestrand. Informatie:<br />

www.caravan.conamper.info. Tel: 0651328120<br />

of 0611310407.<br />

Nieuw B & B adresje, bij centrum Den Bosch.<br />

Thema ontbijt: energie /feest / Turks.<br />

Aangename kamer, gastvrouw Dorien vd<br />

Heijden 06-10507053 heijdendlm@telfort.nl.<br />

Portugal Individueel Wandelen. Quinta do<br />

Pomarinho, Castelo de Vide. Het wandelcentrum<br />

van de Alentejo. Gelegen in natuurpark<br />

Sao Mamede. Diverse accomodaties te huur.<br />

Tevens natuurkampeerterrein.<br />

www.pomarinho.nl / 00351 965 755 341<br />

info@pomarinho.nl Ned. eigenaren.<br />

TweedehandsLundia.nl Amsterdam, Zoetermeer<br />

en Apeldoorn: Lundia Classic Kasten<br />

Recycling: schappen, zijstukken, ladenblokken,<br />

deuren en accessoires. Gaat langer dan<br />

je eigen leven mee..., óók inruil:<br />

www.TweedehandsLundia.nl (op vertoon van<br />

lidmaatschapskaart NIVON-leden 10% extra<br />

korting).<br />

Te huur van juni t/m september zuivere<br />

boslucht, ruimte, rust, privacy en ons knusse<br />

4-pers huisje, gelegen in eigen bos te Norg<br />

(Drenthe). T: 058-2883198 M: 0653809869<br />

E: jskrol@hetnet.nl.<br />

Ontdek de Parel van Z.O. Groningen:<br />

Westerwolde. Heerlijk knus vakantiehuisje<br />

voor 2 pers. rust, ruimte, glooiend landschap,<br />

stroomdallen, essen, incl. fietsen. € 150 p/w.<br />

Tel 0599-331600 site:<br />

http:/www.huisjewesterwolde.nl.<br />

Vakantiehuisje in Friesland; te huur voor<br />

week/weekend verbouwd arbeidershuisje in<br />

piepklein dorpje aan vaar/schaatswater. Grote<br />

tuin rondom met vrij uitzicht over weidenlandschap.<br />

www.vakantiehuisjefriesland.nl.<br />

Sneekermeer: vrijstaand huisje uit 1863 op<br />

toplocatie aan vaarwater, 5 pers., eenvoudig,<br />

romantisch en niet duur (incl. gebruik Canadese<br />

kano). Tel. 0413-478583.<br />

Logeren aan de Grachtengordel in Oud<br />

Amsterdam, vlakbij de Dam, maar met<br />

modern comfort & internet. V.a. € 27,50<br />

p.p.p.n incl. opgemaakte bedden & handdoeken.<br />

<strong>Nivon</strong>leden 10% korting. Evt. uitgebreid<br />

biologisch ontbijt, lunch & diner tegen meerprijs.<br />

Mail naar mariondons@hotmail.com of<br />

bel 06-57597516.<br />

lees verder op pagina 22 >>


www.nivonreizen.nl<br />

foto: Willem Wegenaar<br />

Hijs de zeilen<br />

De wind in je haren, het buiswater spat om je heen. Klaar om te<br />

wenden?! Jongerenzeilweken op valken en Waddenzeilen met tjalk<br />

de Bruinvisch. Familietochten hebben speciale kinderactiviteiten.<br />

16 t/m 23 juli Zeilzwerfweek Friesland 14-18 jaar<br />

23 t/m 30 juli Boerderijkamp Terherne 16-20 jaar<br />

30 juli t/m 6 aug Boerderijkamp Terherne 13-16 jaar<br />

6 t/m 13 aug Boerderijkamp Terherne 9-13 jaar<br />

2 t/m 6 mei Wadden-ontdekken (familietocht)<br />

6 t/m 10 juni Wad’n Schildertocht<br />

10 t/m 22 juli Natuur Nederland-Duitsland<br />

31 juli t/m 7 aug Zeilen en Droogvallen<br />

8 t/m 12 aug Zeedruiven (familietocht)<br />

12 t/m 14 aug Kompaskwallen (familietocht)<br />

22 t/m 26 aug Oost-west Waddentocht<br />

19 t/m 25 sep Uitwaaiweek<br />

14 t/m 16 okt Bijkletsvriendenweekend<br />

foto: Sander de Snoo<br />

Water-fietsen<br />

Fietsen langs het water is vaak relaxed licht afdalen. Vier reizen<br />

met dagetappes van ca. 50km, met en zonder varende accommodatie.<br />

(1)Met een eigen bus en uw eigen fiets van Sarrebourg naar<br />

Trier, over een mooie vlakke route waar Frankrijk en Duitsland<br />

elkaar raken. (2)Verzorgde week vanuit het ABK-huis bij Eerbeek.<br />

Met excursies op uw eigen fiets naar de oude Hanzestadjes aan<br />

de IJssel en de Veluwe. (3)A’dam-Vecht-Gorinchem-Biesbosch-<br />

Gouda-A’dam, met varend pension, huurfietsen, volpension. Dagje<br />

varen i.p.v. fietsen mag ook.<br />

22 t/m 29 mei Fietsen langs de Saar 50+ (1)<br />

26 juni t/m 1 juli Fietsen langs de IJssel 50+ (2)<br />

23 t/m 29 juli Rivieren-Zuid (3)<br />

Natuur en avontuur<br />

Terug van weggeweest: wandelen in ruig Portugal i.s.m. natuurvriendenhuis<br />

Quinta de Pomorinho (zie ook pag. 23). Bezoek<br />

Castelo de Vide, kijk naar vale gieren net over de grens en trek<br />

over eeuwenoude paden door de ruige natuur bij Galegos. Verder<br />

biedt het <strong>Nivon</strong> vooral reizen aan in minder toeristische delen van<br />

Europa met een rijke cultuur of juist meer avontuur.<br />

15 t/m 26 apr Pomarinho (Port) voorjaar A – natuurwandelen *<br />

30 apr t/m 8 mei Huttentocht Morvan (Fr, 25-40jr) ***<br />

6 t/m 17 mei Pomarinho (Port) voorjaar B – natuurwandelen*<br />

3 t/m 12 juni Corsica (Fr) zware kampeertrekking (25-40jr) ****<br />

3 t/m 14 juni Pomarinho (Port) zomer – natuurwandelen *<br />

16 t/m 23 juni Silezië/Sudetenland (Tsjech)– cultuurwandelen *<br />

21 juni t/m 3 juli Poolse nationale parken – cultuurwandelen *<br />

18 t/m 30 juli Odessa en Krim (Oekr) – cultuurwandelen ***<br />

9 t/m 20 juli Peak District (GB, 25-40jr) huttentocht ***<br />

9 t/m 23 juli Rila en Pirin (Bulg) hutten en wildkamp ****<br />

16 t/m 31 juli Pieken Pyreneeën voor bergbikkels (25-40jr) *****<br />

22 t/m 31 juli Dolle Dolomieten voor klimgeiten (25/40jr) ****<br />

6 t/m 14 aug Königstein (D/Tsj) – cultuurnatuurfietswandel *<br />

7 t/m 20 aug Zomers Zweden – Kanowandel 25-40jr **<br />

13 t/m 28 aug Bretagne Côtes-d’Amor 25-40jr ***<br />

juli en aug Typische trefkampen in Europa - natuurcultuur<br />

12 t/m 25 sep Poolse berghuttentrektocht *<br />

16 t/m 27 sep Pomarinho (Port) nazomer – natuurwandelen *<br />

14 t/m 25 okt Pomarinho (Port) nazomer – natuurwandelen *<br />

15 t/m 22 okt Silezië/Sudetenland (Tsjech) – cultuurwandelen *<br />

15 t/m 23 okt Saarland – cultuurwandelen*<br />

www.nivonreizen.nl<br />

toorts • nummer 2 • maart 2011 21


leg een link<br />

Zomervakantieweken in Bergen & Natuur.<br />

Gewoon wandelen voor iedereen! Spelen en<br />

relaxen voor jong & oud! Bergavontuur met<br />

jongelui & ouwelui! www.actiefin.nl<br />

Te huur: gezellig huisje aan Natuurpark<br />

Dwingelderveld (Drenthe), rustig gelegen.<br />

Uitzicht op weide en bosrand. Heide vlakbij.<br />

Max. 4 personen. Contact: 020-6185476 of<br />

patricia.kuiper@planet.nl, zie ook website<br />

www.patriciakuiper.nl.<br />

Te huur: Vrijstaand vakantiehuis voor 2–5 personen<br />

in rustig Duits dorp (Moezel-Hondsruggebied).<br />

Genieten ven prachtige natuurwandelingen<br />

in een bosrijke omgeving?<br />

Gefascineerd raken door de vorming van<br />

leistenen en fossielen? De wondere wereld<br />

van edelstenen ontdekken? De Romeinse<br />

geschiedenis herbeleven in het cultuurhistorische<br />

Trier? En bovendien de gastvrijheid en<br />

gezelligheid van de karakteristieke dorpsgemeenschap<br />

ervaren? Bel dan snel voor<br />

een ontspannen en veelzijdige vakantie, tel.<br />

010-4348804, e-mail amschmidtchen@tiscali.nl,<br />

website http://erikavakantie.micazu.nl.<br />

Te huur: Geheel vrijstaande authentieke<br />

Spaanse vakantiewoning in kerkdorp La<br />

Pedrera bij vissersdorp Denia aan de Costa<br />

Blanca. Aan de voet van natuurpark Montgo.<br />

Drie tweepersoons slaapkamers, grote<br />

woonkamer, gelijkvloerse douche, hoog<br />

toilet, goed geoutilleerde keuken, verwarming.<br />

Buiten drie terrassen (dus altijd zon),<br />

mooie tuin met palmen. 2,5 km van zee, veel<br />

wandelmogelijkheden, treinstationnetje op<br />

loopafstand, supermarkt op 1 km. Huur vanaf<br />

www.nivonreizen.nl<br />

TREFKAMP SLOVENIË BERGWANDELEN,<br />

NATUUR EN CULTUUR (T7)<br />

30 juli tot 13 aug, Slovenië, T7,<br />

zelfverzorging, eigen vervoer.<br />

In tegenstelling tot de vermelding in het<br />

reizenkatern van de Kerst-editie van Toorts<br />

en op de <strong>Nivon</strong>-website, is op 19 februari<br />

besloten om dit trefkamp in Slovenië ook<br />

open te stellen voor kinderen. Dat betekent<br />

dat volwassenen én kinderen welkom zijn.<br />

Gebleken is dat er veel belangstelling is voor<br />

dit trefkamp van (eenouder)gezinnen.<br />

Het <strong>Nivon</strong> biedt ook trefkampen aan in<br />

Litouwen, Beieren, de Vogezen/Elzas en het<br />

Italiaanse Piemonte. Daarnaast is er ook een<br />

speciaal op bergwandelen en andere bergactiviteiten<br />

gericht bergsporttrefkamp.<br />

Kijk voor meer info over de trefkampen op:<br />

www.nivonreizen.nl<br />

22 toorts • nummer 2 • maart 2011<br />

265 euro p/w, aanzienlijke korting bij langere<br />

huur. Voor meer informatie:<br />

www.bakkershuisdenia.nl of<br />

lakehaveman@hotmail.com, tel: 0497-574383.<br />

Te huur in alle seizoenen van <strong>Nivon</strong>ners<br />

4p. vakantiehuisje met 5 kamp. plekjes bij<br />

schilderachtig vissersdorp a/d Midd. zee in Fr.<br />

Pyreneeën. Info 06-20391021 en<br />

www.mastramontana.eu.<br />

Berlijn: te huur 4 pers. appartement. Vanaf<br />

€ 55 per nacht. Rustig in centrum. Fietsen<br />

beschikbaar. Info: hermanvandebeek@zonnet.nl<br />

of 0318616266.<br />

Portugal Camping Quinta do Pomarinho,<br />

Castelo de Vide www.pomarinho.nl. Gelegen<br />

in natuurpark São Mamede<br />

00351 965 755 341, Ned. eigenaren.<br />

Frankrijk midden, Chateaumeillant, te huur,<br />

mooie vakantieboerderij, met zwembad, 6<br />

personen, gebruik van keuken ed. Juni, juli,<br />

augustus € 400,00 per week incl. Tel. Ned.<br />

024-8442442, Fr. 033-248614974,<br />

E-mail ad@kamping.org.<br />

Op vakantie met uw hond? Op onze website<br />

vindt u meer dan 30.000 hondvriendelijke<br />

vakantiehuizen in Nederland en heel Europa!<br />

www.vakantie-met-huisdieren.nl.<br />

Portugese Taal leren op vakantie Quinta do<br />

Pomarinho, Castelo de Vide zie<br />

www.pomarinho.nl bij arrangementen, stuur<br />

mail info@pomarinho.nl of bel<br />

00351 965 755 341, Ned. eigenaren.<br />

Portugal Wandel10daagse 2011 Quinta<br />

do Pomarinho, Castelo de Vide. Huis voor<br />

Natuurvrienden. Data: 15-26 april; 6-17 mei;<br />

3-14 juni; 16-27 sept; 14-25 okt. <strong>Nivon</strong>leden<br />

korting www.pomarinho.nl, info@pomarinho.nl<br />

of 00351 965 755 341, Ned. eigenaren.<br />

Boeiende Nepalreis 3 oktober – 2 november,<br />

informatiemiddag 4 april. Onvergetelijke<br />

veelzijdige, spirituele reis waarin je Nepal<br />

heel divers kunt beleven. Trekking in de<br />

Himalaya, festivals, verblijf Boeddhistisch<br />

klooster. Begeleiding: Leny Rusticus en Will<br />

Pleizier, 14 jaar ervaring. Uitgebreid programma:<br />

www.centrumipw.nl, 0383557463,<br />

0649888200.<br />

Een trefkamp (Pyreneeën of Litouwen) of<br />

een huisje dichterbij? Praten over opvoeding,<br />

moraal, politiek (debat en strategie), wonen,<br />

consumeren, boeddhisme/religie, werkloosheid/arbeidsmarkt,<br />

psycho- en antropologie,<br />

clichés, vooroordelen en onderbuik, vogels,<br />

insecten, planten, wild kamperen en lekker<br />

swingen. robvaniren@hetnet.nl.<br />

Drenthe, Papenvoort. Te huur zeer comfortabel<br />

ingericht vakantiechalet voor maximaal 4<br />

personen in rustig park op een ruime kavel.<br />

Alle informatie op:<br />

www.onsvakantiehuisjeinpapenvoort.nl.<br />

Lauwersmeergebied. Prachtig gelegen gezellig<br />

dijkhuis aan vaarwater 250 euro per week,<br />

020-6331457 incl. fietsen en kano’s.<br />

www.vakantiedijkhuis.nl.


Internationale Natuurvriendenhuizen<br />

paradijselijk portugal<br />

Tekst: Dinie Bakker, Documentatiedienst VAB, www.nivon.nl/vab<br />

Quinta do Pomarinho in<br />

Castelo de Vide ligt op een<br />

paradijselijk plekje in het<br />

oosten van Portugal (Alentejo)<br />

vlakbij de Spaanse grens. Een oase van<br />

rust in een weidse omgeving. Phine en Dolf<br />

Jansen kwamen hier zeven jaar geleden<br />

wonen. De gasten kunnen op verschillende<br />

manieren overnachten. Bijvoorbeeld in een<br />

groepsonderkomen dat sinds vorig jaar een<br />

natuurvriendenhuis is. Phine en Dolf bieden<br />

jaarlijks vijf wandelvakanties aan (niet in het<br />

hoogseizoen), op basis van volpension. Dolf is<br />

de wandelgids, Phine kookt en assisteert bij<br />

de wandelreizen.<br />

gIereN eN kraaNvogels<br />

Pomarinho ligt 450 meter boven de<br />

zeespiegel, aan de voet van de heuvels<br />

van het natuurpark Serra de Sao Mamede.<br />

Hop, ijsvogel, nachtegaal, ooievaar, vos,<br />

waterschildpad, marter en das zijn er<br />

gesignaleerd. Het park staat in verbinding<br />

met het Spaanse natuurpark Serra de San<br />

Pedro. In beide parken leven adelaars, zwarte<br />

gieren en kraanvogels. Castelo de Vide<br />

wordt wel het best bewaarde middeleeuwse<br />

vestingstadje van Portugal genoemd.<br />

olIjfboMeN eN kurkeIkeN<br />

Het huis wordt in zijn geheel verhuurd<br />

als vakantiehuis voor familie- of (wandel)<br />

groepen, maar appartementen en kamers<br />

zijn ook voor individuen te huur. Vanuit Quinta<br />

do Pomarinho kunt u de streek Alto Alentejo<br />

en het natuurpark al wandelend of fietsend<br />

verkennen of culturele activiteiten bezoeken.<br />

Op de quinta kunt u heerlijk onthaasten<br />

te midden van olijfbomen, kurkeiken en<br />

vele fruitbomen. Er is een zwembadje en<br />

er stroomt een beekje dat uitmondt in een<br />

meertje, waarin u kunt zwemmen. Het<br />

landgoed is 25 hectare groot.<br />

De quinta is het hele jaar open. Het mediterrane<br />

klimaat is geschikt voor overwinteraars en<br />

langkampeerders. In het voorjaar treft u hier<br />

een ware bloemenzee aan. Als het wat kouder<br />

is, worden de kachels er op hout gestookt.<br />

Kijk voor de <strong>Nivon</strong>wandelreizen op<br />

Pomarinho op www.nivonreizen.nl<br />

<strong>Nivon</strong>-wandelreizen op Pomarinho:<br />

15 t/m 26 april, 3 t/m 14 juni, 16<br />

t/m 27 sept., 14 t/m 25 okt. <strong>Nivon</strong>bergsportafdeling<br />

ZON organiseert<br />

van 20-30 april een wandelweek op<br />

Pomarinho, zie Berichten.<br />

Quinta do pomarinho<br />

Adres: 7320-421 Castelo de Vide, EN 246 km 16,5<br />

00351 965 755 341, info@pomarinho.nl<br />

Het huis heeft drie 2-persoonskamers en één 2 tot 4-persoonskamer en er zijn twee<br />

woonkamers, een ruime keuken en uitstekend sanitair.<br />

Casa Redonda is een romantisch afgelegen 2-persoons huisje met eigen<br />

kookgelegenheid dat zich op het landgoed bevindt. Het sanitair is op geringe<br />

loopafstand.<br />

Twee appartementen zijn op de plaats van de vroegere stallen.<br />

Tarieven: Afhankelijk van het seizoen, aantal nachten, verzorging<br />

en aantal personen. Kijk op www.pomarinho.nl.<br />

De camping bestaat uit een natuurkampeerterrein en een olijfgaard. € 4 p.p., € 4 tent,<br />

€ 6 caravan, € 2,50 elektriciteit. Caravanhuur: € 200 per week.<br />

Te bereiken: Vliegen naar Lissabon of Faro en daar een auto huren. Vanaf de luchthaven<br />

met trein of snelbus naar Castelo de Vide (ophalen gratis). Of met de trein vanuit<br />

Nederland tot Portalegre (ophalen € 10 p.p.)<br />

toorts • nummer 2 • maart 2011 23


www.nivon.nl/activiteiten<br />

accoMModatIes<br />

Bel de volgende contactpersonen als je wilt<br />

reserveren voor een verblijf in een <strong>Nivon</strong>-<br />

natuurvriendenhuis (H) of -kampeerterrein (K).<br />

ABK-huis - Hall (H)<br />

06 49829797<br />

Allardsoog - Een West (H)<br />

0592 420484<br />

August Reitsma - Hoek v. Hol. (H)<br />

06 23757583<br />

Banjaert - Wijk a. Zee (H)<br />

06 57846034 na 19.00 uur<br />

Banjaert - Wijk a. Zee (K)<br />

06 46374673<br />

Bosbeek - Bennekom (H)<br />

06 53155501, ma, di 08.30 - 10 u,<br />

wo, do 18.30 - 20 u<br />

Den Broam - Buurse (H, K)<br />

053 4778625<br />

Eikhold - Heerlen (H)<br />

045 5424827 (ma - wo, vr 20 - 21.30 u)<br />

Gele Anemoon - Wijlre (K)<br />

seizoen: 043 4591607<br />

overig: 046 4421656<br />

24 toorts • nummer 2 • maart 2011<br />

Grutto - Delft (K)<br />

015 2611892 (18 - 19 u),<br />

seizoen: 06 51010162<br />

Hallse Hull - Hall (K)<br />

06 46456519<br />

Hondenhoek - Lettelbert (K)<br />

06 22054714<br />

Hondsrug - Noordlaren (H, K)<br />

06 44353832<br />

Hunehuis - Darp (H, K)<br />

06 25393116<br />

Kleine Rug - Dordrecht (H, K)<br />

078 6130043<br />

Koos Vorrink - Lage Vuursche (H)<br />

0347 328253 (ma t/m do 18.30 – 20.00 u)<br />

Krikkenhaar - Bornerbroek (H, K)<br />

06 81212298<br />

De Meenthe - Noordwolde (K)<br />

038 4656781<br />

Morgenrood - Oisterwijk (H, K)<br />

040 8489576<br />

Zeehuis - Bergen a. Zee (H)<br />

072 5817197 ma, di, wo, vr 10 - 12 u,<br />

vr 14 - 16 u en 19 - 21 u www.natuurvriendenhuizen.nl<br />

(advertentie)


kort nieuws<br />

shakespeare in drenthe<br />

Tekst: Bert Steen<br />

Foto: Shakespearetheater Diever<br />

Al een vijftal jaren organiseert Het<br />

Hunehuis bij Havelte in augustus/<br />

september een midweek rondom<br />

een toneelstuk van Shakespeare.<br />

Een drietal dames organiseert deze dagen:<br />

Anita, Wil en Tilly. De laatste twee zorgen<br />

ervoor, dat tegen een geringe meerprijs elke<br />

avond een warme maaltijd, zeg maar diner,<br />

gereed staat. Anita neemt de culturele kant<br />

voor haar rekening. Bij voldoende belangstelling<br />

worden – met een knipoog naar Shakespeare<br />

– oude Engelse dansen uitgevoerd.<br />

Dit gebeurt op dinsdagavond, de dag van<br />

aankomst. Ook wordt dan iets over leven en<br />

werk van Shakespeare verteld.<br />

WarM aaNkledeN<br />

Woensdag is dé dag! ’s Morgens bezoeken we<br />

het openluchttheater van Diever. Onder het<br />

genot van een kopje koffie met koek krijgen<br />

we een en ander te horen over de geschiedenis<br />

van de opvoeringen en we mogen kleding<br />

en allerlei attributen zien van zowel vroegere<br />

als actuele voorstellingen. De (oud) spelers<br />

zelf leggen ons van alles uit. We mogen met<br />

hen mee achter de coulissen om te kijken hoe<br />

alles in zijn werk gaat.<br />

´s Avonds gaan we om met de bus naar de<br />

voorstelling. Met onze kleding houden we<br />

rekening met de weersomstandigheden. Op<br />

donderdag is er gelegenheid om te gaan wan-<br />

delen of fietsen of een museum of galerie te<br />

bezoeken. Na het diner maken we ons eigen<br />

programma. Dat kan muziek, zang, dans,<br />

voordracht, spel, kortom ... van alles zijn.<br />

Vrijdagmorgen ruimen we onze kamers op en<br />

daarna maken we onder de koffie de balans<br />

op van deze midweek en gaan we weer naar<br />

huis.<br />

geef MIj Maar HaMlet<br />

Het afgelopen jaar werd ‘Twee heren in<br />

Verona’ opgevoerd. Het jaar daarvoor was<br />

dat Macbeth. Een blijspel en een tragisch<br />

spel wisselen elkaar af. Dit jaar is misschien<br />

het allerbeste stuk dat Shakespeare ooit<br />

geschreven heeft, Hamlet, op de rol gezet.<br />

Hiermee vergeleken is de ‘Twee heren’ eigenlijk<br />

een niemendalletje. Het werd wel goed<br />

uitgevoerd en er werd leuk geacteerd, maar…<br />

geef mij maar zoiets als Hamlet. De boog kan<br />

echter niet altijd gespannen zijn.<br />

Er wordt veel van de spelers uit Diever en<br />

omgeving gevergd om elk jaar maar weer met<br />

een opvoering van één van Shakespeares spelen<br />

voor het voetlicht te komen! In 2011 dus<br />

Hamlet, een spel waarin een mens beproefd<br />

wordt, heen en weer geslingerd tussen twijfel<br />

en overtuiging, hoop en wanhoop en die zich<br />

als een gestoorde moet gedragen opdat hij<br />

niet ontdekt wordt als degene die een moord<br />

wil wreken. Ik hoop dat velen met mij ook dit<br />

jaar weer de weg naar Het Hunehuis weten te<br />

vinden. Wat er geboden wordt aan gezelligheid<br />

en cultuur is de moeite waard!<br />

vlinderen<br />

op het<br />

pieterpad<br />

Ook deze zomer is er weer een<br />

vlinderwandelweekend op het<br />

Pieterpad: dit keer op 20 en 21<br />

augustus. In één weekend wordt<br />

het hele Pieterpad gelopen en worden tegelijk<br />

alle vlinders geteld die de deelnemers tegenkomen.<br />

Vanaf april kunt u zich weer opgeven<br />

voor deze estafette via www.vlinderwandelweekend.nl.<br />

Deze vierde editie van het Vlinderwandelweekend<br />

is opnieuw een gezamenlijk initiatief<br />

van het <strong>Nivon</strong> en de Vlinderstichting. Aanleiding<br />

was in 2008 het 25-jarig jubileum van<br />

zowel de Vlinderstichting als van het Pieterpad.<br />

Elk jaar doen er meer wandelaars mee.<br />

De meest gespotte vlinder was in voorgaande<br />

jaren het klein koolwitje, maar ook meer<br />

bijzondere soorten als de koninginnepage<br />

werden waargenomen.<br />

Meer daN 90 etappes<br />

Voor dit speciale evenement is het meest<br />

bekende lange-afstandswandelpad van<br />

Nederland van het <strong>Nivon</strong> opgeknipt in meer<br />

dan 90 etappes van 5 tot 10 km lengte. U kunt<br />

zich inschrijven voor één of meer etappes<br />

en u maakt de wandeling op een tijdstip in<br />

het weekend van 20 en 21 augustus dat u het<br />

beste uitkomt.<br />

De Vlinderstichting maakt zich sterk voor de<br />

bescherming van vlinders en libellen. Door de<br />

vlinders langs het Pieterpad te tellen, krijgt<br />

de Vlinderstichting een goed beeld van de<br />

aantallen en soorten vlinders die in dat weekend<br />

vliegen. Doet u ook (weer) mee? Vanaf<br />

april kunt u zich aanmelden voor een of meer<br />

etappes via www.vlinderwandelweekend.nl.<br />

U krijgt dan een routekaartje en gegevens<br />

over begin- en eindpunt van een etappe,<br />

OV-mogelijkheden en een overzicht van de<br />

vlinders die kunnen voorkomen.<br />

toorts • nummer 2 • maart 2011 25


vertenties)<br />

DE NIEUWE KEUKEN …<br />

52<br />

Adverteren in Toorts ?<br />

Adviesburo<br />

Natuurlijke materialen, energiezuinige apparatuur,<br />

Cadex<br />

oerdegelijk vakmanschap. Ontworpen en<br />

uitgevoerd volgens uw eigen wensen.<br />

Bernhagen Natuurkeukens, Traay 196-198,<br />

Driebergen-Rijsenburg, tel. (0343) 755 006.<br />

info@natuurkeukens.nl<br />

0111 643307 | info@cadex.nl | www.cadex.nl<br />

www.natuurkeukens.nl<br />

… NATUURLIJK MOOI<br />

(advertenties)<br />

natuurkampeerterrein<br />

Landgoed Old Putten<br />

Oud landgoed met parkbos, beek, ruime plaatsen,<br />

kampvuurplaats, ‘huiskamer’, verse broodjes, knutselen,<br />

kindvriendelijk, ideaal voor jonge gezinnen, wandel- en<br />

fietsgebied, trekkershutten, comforthut. Midden in de<br />

natuur gelegen op 500 m van vestingstadje Elburg.<br />

* <strong>Nivon</strong>leden 10% korting op kamperen<br />

info@oldputten.nl tel. 0525-68 19 38 www.oldputten.nl<br />

Adverteren in Toorts ?<br />

Adviesburo<br />

Cadex<br />

0111 643307 | info@cadex.nl | www.cadex.nl<br />

Het enige onbetaalbare is ons uitzicht<br />

Hotel Alpina, Zwitserland www.alpina-tschiertschen.nl<br />

samen met het limburgs landschap werkt<br />

het <strong>Nivon</strong> hard aan een nieuwe wandelgids<br />

in het Maasvalleiengebied in Noord-limburg.<br />

Het Maasswalnettepad is hierin opgenomen.<br />

verwachte verschijning: juni 2011.


estuur<br />

afscheid van de Hoogkamer<br />

Na bijna 50 jaar valt het doek<br />

voor het natuurvriendenhuis in<br />

Vlaardingen, de Hoogkamer. Na een<br />

ingrijpende renovatie vanwege een<br />

verzakking van de monumentale<br />

boerderij uit 1574 zag de gemeente<br />

zich genoodzaakt de huur<br />

aanzienlijk te verhogen. Ook na<br />

overleg bleek het voor de gemeente<br />

Vlaardingen niet mogelijk met zo’n<br />

aanbod te komen dat het <strong>Nivon</strong><br />

de accommodatie kan behouden.<br />

Begin mei zal het <strong>Nivon</strong> het terrein<br />

leeg moeten opleveren.<br />

Terug naar de jaren zestig: <strong>Nivon</strong>leden<br />

uit Vlaardingen wilden een<br />

kampeerterrein beginnen. Keer<br />

op keer kwam de gemeente met<br />

bezwaren tegen de voorgestelde locaties. In<br />

1962 kwam er onverwacht een voorstel van<br />

de wethouder: het <strong>Nivon</strong> kon een boerderij<br />

aan de rand van de stad gebruiken, waar de<br />

gemeente een natuurreservaat wilde inrichten.<br />

Kamperen paste daar in. De gemeente<br />

bood een contract aan voor 35 gulden huur<br />

per week, waarbij het gehele onderhoud van<br />

de boerderij voor rekening van het <strong>Nivon</strong> zou<br />

komen. Een paar dagen later namen Cok en<br />

Ina Sparreboom in de barre kou van januari<br />

1963 zonder gas, water en licht als beheerders<br />

hun intrek in de Hoogkamer. Alleen<br />

zo konden de vernielingen aan het gebouw<br />

gestopt worden. Na een paar maanden<br />

klussen verwelkomden zij de eerste gasten<br />

op het terrein, nog wat later konden ze ook<br />

gasten in het huis ontvangen. Dat laatste<br />

was oorspronkelijk niet de bedoeling van de<br />

gemeente.<br />

De gemeente ging akkoord met het gebruik<br />

als natuurvriendenhuis en het pand werd<br />

verder aangepakt. De stal werd grote zaal,<br />

er kwam een ruime keuken en op de eerste<br />

verdieping werden slaapkamers gemaakt.<br />

En het begon te lopen. Het huis bleek vooral<br />

populair voor scholen en andere jongerengroepen,<br />

maar ook de individuele gasten<br />

bleven komen. Het veenweidegebied achter<br />

de camping werd recreatiegebied, wat voor<br />

deze groepen natuurlijk erg gunstig was.<br />

kaMpeerders IN de acHtertuIN<br />

Ook de camping liep steeds beter. Een vaste<br />

groep gebruikers plaatste jaar na jaar hun<br />

caravans in de “achtertuin” van het natuurvriendenhuis,<br />

om zo dicht bij de stad toch<br />

Vooral schoolgroepen maakten gebruik van de Hoogkamer.<br />

buiten te kunnen zijn. Een hechte groep<br />

vond elkaar hier en zette zich ook in voor het<br />

naastgelegen natuurvriendenhuis.<br />

Het trekkersveld werd opgenomen in het netwerk<br />

van natuurkampeerterreinen en op een<br />

goed moment werd het terrein met een extra<br />

veld uitgebreid om toeristische kampeerders<br />

goed van dienst te kunnen zijn. Het liep niet<br />

storm op dit kampeerterrein, ook doordat de<br />

seizoensplaatsen niet helemaal aansloten<br />

bij de sfeer van een natuurkampeerterrein.<br />

En zo bleef het jaren goed gaan met het huis<br />

en de camping. Er was een vaste groep van<br />

gebruikers en er kon kostendekkend worden<br />

geëxploiteerd. Het was niet een van de populairste<br />

huizen, maar wel een karakteristiek<br />

huis in het <strong>Nivon</strong>-netwerk.<br />

Na 1987 ging het mis. Door veel regen en<br />

ingeklonken veen werd het terrein te nat.<br />

Met provisorische maatregelen hielden de<br />

kampeerders hun voeten redelijk droog. Het<br />

gebouw kreeg het zwaar te verduren en het<br />

casco begon te scheuren. Bouwtechnisch<br />

onderzoek gaf aan dat er snel iets aan het<br />

fundament gedaan moest worden. In 2008<br />

dreigde de situatie zelfs gevaarlijk te worden<br />

voor de gasten. Er werd hulp gevraagd aan de<br />

gemeente, maar die wees naar het huurcontract:<br />

het gehele onderhoud is voor rekening<br />

van het <strong>Nivon</strong>, niets uitgezonderd.<br />

scHIp IN Het veeN<br />

De monumentale boerderij stamt voor zover<br />

is na te gaan uit 1547, toen er nog nauwelijks<br />

heipalen geslagen werden. Het werd gebouwd<br />

op “huiden”, vergelijkbaar met een scheepshuid,<br />

van balken, die in het veen drijven. De<br />

gemeente werd benaderd voor een actieplan,<br />

want dit casco-onderhoud hoorde volgens het<br />

<strong>Nivon</strong> bij de eigenaar, dus bij de gemeente.<br />

Na vijf jaar discussie ging de gemeente<br />

akkoord, op voorwaarde dat de huurovereenkomst<br />

gemoderniseerd zou worden. Tijdens<br />

het versterken van de fundering liepen de<br />

kosten op en werd de wereld getroffen door<br />

een economische crisis. Zowel de gemeente<br />

als het <strong>Nivon</strong> moesten bezuinigen. Zo kwam<br />

de gemeente met een huur die veel hoger<br />

was dan het <strong>Nivon</strong> kan opbrengen. Veelvuldig<br />

en intensief overleg bracht de partijen<br />

niet genoeg bij elkaar. Het <strong>Nivon</strong> dreigde<br />

structureel een groot verlies te gaan lijden<br />

op de Hoogkamer en dat zou ten koste gaan<br />

van ons overige aanbod. Het bestuur nam het<br />

moeilijke besluit om de activiteiten te staken.<br />

Ondanks de inzet van alle betrokken vrijwilligers<br />

zal het huis, dat al meer dan een jaar<br />

dicht was voor verbouwing, vrijwel zeker niet<br />

meer open gaan.<br />

Op aandringen van enkele kampeerders,<br />

dwongen in februari de raadsfracties van<br />

PvdA, SP en D’66 de wethouder om weer met<br />

het <strong>Nivon</strong> te gaan praten. Tot nu toe geeft<br />

de gemeente aan geen budget beschikbaar<br />

te kunnen stellen om het natuurvriendenhuis<br />

en het bijbehorende kampeerterrein te<br />

behouden. Het <strong>Nivon</strong> gaat daarom door met<br />

de voorbereidingen voor het vertrek van de<br />

Hoogkamer.<br />

toorts • nummer 2 • maart 2011 27


colofoN<br />

Toorts, ledenblad van het <strong>Nivon</strong><br />

82e jaargang, nr. 2, maart 2011<br />

Foto voorpagina<br />

Jolanda Denekamp<br />

Aan dit nummer werkten mee:<br />

Aat Smits, Angela Huizinga, Bart Brinkman,<br />

Bert Steen, Bosma Grafiek, Chaja Zeegers, Cor<br />

den Heijer, Dinie Bakker, Eric Seugling, Eveline<br />

Hogenhout, Herman de Jong, Jeroen Sep, Jolanda<br />

Denekamp, Klaas Wiersema, Lisette Eindhoven,<br />

Majlis Schweitzer, Marijke den Heijer, Michiel Rutteman,<br />

Rob van Aggele, Ruud Bos, Sander de Snoo,<br />

Shakespeare-theater,Theo Sap, Truus Fleuren,<br />

Wieke Terwij, Willem Wegenaar<br />

Hoofdredactie<br />

Bart Brinkman<br />

Kopij<br />

<strong>Nivon</strong> - Toortsredactie<br />

Hilversumstraat 332<br />

1024 MB Amsterdam<br />

088 0990900<br />

Contact<br />

<strong>Nivon</strong>: info@nivon.nl<br />

kopij: toorts@nivon.nl<br />

agenda/ berichten: www.nivon.nl/berichten<br />

regeladvertenties: legeenlink@nivon.nl<br />

overige advertenties: info@cadex.nl<br />

Verschijningsdatum zomernummer 4 juni<br />

Sluiting kopij 28 april<br />

Verschijningsdatum najaarsnummer 3 september<br />

Sluiting kopij 28 juli<br />

Advertentiewerving<br />

Cadex - Oosterland<br />

0111 643307<br />

info@cadex.nl<br />

Vormgeving<br />

Suggestie & Illusie - Utrecht<br />

Productie<br />

Mediapoint Heerhugowaard<br />

Kleine lettertjes<br />

Artikelen en berichten van leden en niet-leden zijn<br />

altijd welkom. De redactie behoudt zich het recht<br />

bijdragen in te korten of te weigeren. Let op de<br />

sluitingsdatum!<br />

Door en voor <strong>Nivon</strong>groepen mag alles uit de Toorts<br />

worden overgenomen, behoudens foto’s waarop<br />

copyright berust. Voorwaarde voor elk gebruik<br />

is bron- en naamsvermelding van schrijver e/o<br />

fotograaf.<br />

Lidmaatschap <strong>Nivon</strong><br />

Lid worden van het <strong>Nivon</strong>? Meld je aan via<br />

www.nivon.nl of bel 088 0990900. Lidmaatschap<br />

wordt aangegaan per kalenderjaar. Schriftelijk<br />

opzeggen kan tot 8 weken voor aanvang van het<br />

nieuwe kalenderjaar.<br />

Voordelen <strong>Nivon</strong>leden<br />

• kunnen aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen<br />

• korting op overnachtingen in natuurvrienden-<br />

huizen en op kampeerterreinen<br />

• korting op <strong>Nivon</strong>-reizen en -kampen<br />

• korting op aanschaf <strong>Nivon</strong>-wandelgidsen<br />

• korting op Globetrotter Buitensportvoeding: kijk<br />

op www.nivon.nl<br />

• ontvangen het kwartaaltijdschrift “Toorts”<br />

28 toorts • nummer 2 • maart 2011<br />

vacatures<br />

2E ZANGDIRIGENT(E) ZANG- EN<br />

MUZIEKGILDE<br />

Info Leni van Hattem, 078-6731945,<br />

leni.van.hattem@12move.nl<br />

De tweede zangdirigent(e) vervangt de<br />

vaste dirigent bij diens afwezigheid en<br />

leidt dan de zanggroep tijdens een van de<br />

weekenden in een <strong>Nivon</strong>-huis.<br />

SECRETARIS BEHEERCOMMISSIE<br />

BOSBEEK<br />

info Leo van Manen, 0481-372153,<br />

leovanmanen@hetnet.nl en<br />

www.nivon.nl/bosbeek<br />

De secretaris is het aanspreekpunt voor<br />

beheer en exploitatie. Hij/zij beheert<br />

inkomende post en beantwoordt vragen.<br />

Hij/zij stelt in overleg met de voorzitter de<br />

agenda op voor de vergadering en maakt<br />

de notulen. De tijdsbesteding is ca. één<br />

tot twee dagdelen per week. Het samenwerken<br />

met elkaar maakt dat het leuk is<br />

om te doen!<br />

GASTVROUW OF GASTHEER<br />

info Ad van der Heijden, 0318-634984,<br />

bosbeek.vc@upcmail.nl<br />

Vind je het leuk om gasten te ontvangen<br />

en de weg te wijzen in het huis en de<br />

omgeving dan is gastheer of gastvrouw<br />

zijn in De Bosbeek iets voor jou. Je werkt<br />

ook met de gastenadministratie op de PC<br />

en er zijn wat huishoudelijke taken. Kom<br />

eens praten.<br />

BEGELEIDER (V) SOCIAAL TOERISME<br />

info Annemieke Brakeboer,<br />

088-0990936, abrakeboer@nivon.nl<br />

De werkgroep ‘Het sociaal kloppend hart<br />

van het <strong>Nivon</strong>’ organiseert groepsvakantieweken<br />

voor asielzoekers en eenoudergezinnen.<br />

Voor de programmaploeg<br />

vragen wij mensen die een hele vakantieweek<br />

aanwezig kunnen zijn, boven de<br />

18 zijn, affiniteit hebben met doelgroep,<br />

kunnen samenwerken en flexibel zijn. Op<br />

19 maart is er een informatiebijeenkomst<br />

en op 9 en 10 april een trainingsweekend.<br />

KOK(KIN) SOCIAAL TOERISME<br />

info Annemieke Brakeboer,<br />

088-0990936, abrakeboer@nivon.nl<br />

De werkgroep ‘Het sociaal kloppend hart<br />

van het <strong>Nivon</strong>’ organiseert groepsvakantieweken<br />

voor asielzoekers en eenoudergezinnen.<br />

Voor de kookploeg vragen<br />

wij mensen die een hele vakantieweek<br />

aanwezig kunnen zijn, boven de 18 zijn,<br />

graag koken, kunnen samenwerken en<br />

flexibel zijn. Op 19 maart is er een informatiebijeenkomst<br />

en op 9 en 10 april een<br />

trainingsweekend.<br />

GASTENONTVANGER<br />

Alphons Devilee, vrede-45@hetnet.nl,<br />

06-12292996 of Annemieke Brakeboer,<br />

06-49652906, annemieke@wkp.net<br />

Maak mensen wegwijs en help ze bij een<br />

plezierig verblijf. We zoeken nieuwelingen<br />

als kampeerterreinbeheerder of gastvrouw<br />

of gastheer in een natuurvriendenhuis. Je<br />

krijgt een scholings- en instructieweekend<br />

en ervaren vrijwilligers maken je wegwijs en<br />

werken je in.<br />

LEDEN WERKGROEP NIVON 50 +<br />

info Inger Wensveen, iwensveen@hetnet.nl,<br />

Kees Springeling, k.springeling@hotmail.com<br />

Reizen organiseren én blije gezichten aan het<br />

einde van een reis. Dat geeft een zeer voldaan<br />

gevoel! Zou jij ook dat gevoel willen krijgen?<br />

Dan ben je van harte welkom in deze enthousiaste<br />

werkgroep! Het kost je gemiddeld een<br />

paar uur per week. De werkgroep vergadert<br />

overdag, ongeveer eens per acht weken en<br />

veel overleg vindt via de e-mail plaats.<br />

REISBEGELEIDER WINTERSPORTREIZEN<br />

info Lisette Thijssen, lthijssen@chello.nl<br />

Wij zijn op zoek naar jonge enthousiaste<br />

reisbegeleiders. Je bent tussen 23 en 50 jaar,<br />

bent minimaal twee keer mee geweest met<br />

een <strong>Nivon</strong> wintersportreis, je spreekt je talen,<br />

beschikt over enige boekhoudkundige kennis,<br />

sociale vaardigheden, goede communicatieve<br />

vaardigheden, en je kunt bemiddelen, neemt<br />

initiatieven en kunt goed samenwerken.<br />

WERKGROEPSLID WINTERSPORT<br />

info Lisette Thijssen, lthijssen@chello.nl<br />

De wintersportreizen, georganiseerd voor<br />

actieve <strong>Nivon</strong>ners, kinderen en (jong)volwassen<br />

en ouder, staan al sinds jaar en dag<br />

garant voor een goede sfeer, uitstekende<br />

verzorging en groot vakantieplezier. Om deze<br />

reizen in goede banen te leiden zoeken wij<br />

iemand met organisatietalent en reisplezier,<br />

als aanvulling van ons team.<br />

COÖRDINATOR NIEUWE ACTIVITEITEN<br />

info Monique Kerkhoffs, 053-4321998,<br />

mkerkhoffs@home.nl<br />

<strong>Nivon</strong> Enschede <strong>Nivon</strong> Enschede zoekt mensen<br />

(al dan niet <strong>Nivon</strong>-leden) die zelfstandig<br />

in staat zijn nieuwe activiteiten te ontplooien<br />

en uit te voeren. Wij bieden alle gelegenheid<br />

aan mensen die kans zien om groepen te<br />

activeren.<br />

SECRETARIS EN LEDEN<br />

info Gerrit Hofstra, 053-4761496,<br />

gerrithofstra@home.nl of Bert van Eekelen,<br />

053-4333162 (na 19.00 uur)<br />

De beheercommissie van het <strong>Nivon</strong>centrum<br />

in Enschede is op zoek naar nieuwe leden en<br />

een secretaris.


estuur<br />

succesvolle fair & green deal<br />

De vierde conferentie over<br />

duurzame en solidaire economie<br />

vond op 3 februari 2011 in Tilburg<br />

plaats. Natuurlijk was het <strong>Nivon</strong> ook<br />

van de partij.<br />

De realiteit is dat de ecologische en<br />

sociale problematiek de laatste<br />

decennia enorm is verergerd en<br />

verdiept. De Fair and Green Deal<br />

stelt dat we ons primair zouden moeten laten<br />

leiden door andere en meer wezenlijke waarden,<br />

menswaarden en natuurwaarden, een<br />

economie gebaseerd op principes als mondialiteit,<br />

duurzaamheid en solidariteit. Dan gaat<br />

het natuurlijk ook over wat er moet veranderen<br />

in ons economische denken en ons beleid.<br />

Nog meer gaat het om de voorstellen zoals<br />

die in de Fair & Green Deal zijn opgenomen,<br />

gerealiseerd te krijgen. “Nu kan het nog!” is<br />

het devies. Daarbij moeten de achterbannen<br />

verbreed en geactiveerd worden. En onze kennis<br />

en inzichten verdiept.<br />

verbINdINgeN MakeN<br />

Het <strong>Nivon</strong> heeft zich in 2010 aangesloten bij<br />

de Fair & Green Deal. Niet alleen omdat we<br />

achter de uitgangspunten staan van de Fair &<br />

Green Deal, maar ook om er actief aan mee te<br />

werken. De andere aangesloten organisaties<br />

zien het <strong>Nivon</strong> als een belangrijk partner die<br />

verbindingen kan maken. Een hele uitdaging.<br />

Inmiddels heeft het <strong>Nivon</strong> een volksuitgave<br />

van het manifest verzorgd. Op verzoek wordt<br />

deze toegezonden: info@nivonrotterdam.nl,<br />

088-0990999 (normaal tarief). U kunt ook de<br />

brochure downloaden van onze website:<br />

www.nivon.nl<br />

21 mei naar<br />

rotterdam<br />

Iedereen die een activiteit organiseert of<br />

meehelpt organiseren binnen het <strong>Nivon</strong><br />

wordt uitgenodigd om op 21 mei naar<br />

<strong>Nivon</strong>centrum Rotterdam te komen.<br />

Op deze activiteitenmarkt onder het mom<br />

voor en door, van 10-16 uur, wordt de Fair<br />

& Green Deal, het handboek en dergelijke<br />

gepresenteerd, uitgedeeld en toegelicht. Verschillende<br />

bestuursleden geven workshops,<br />

er zijn muziekpresentaties, worden wandelingen<br />

georganiseerd.<br />

Het Centraal Bestuur wil verbindingen herstellen<br />

en leggen, daarom wordt de <strong>Nivon</strong>raad<br />

in het voorjaar van 2011 (21 mei dus) iets<br />

heel bijzonders: een plek waar we elkaar<br />

ontmoeten en waar we de band met elkaar<br />

weer herstellen en vinden door uitwisseling<br />

en elkaar actief te zien. Kortom: actievelingen<br />

kunnen zich in Rotterdam laten verwennen,<br />

laten inspireren en andere actieve <strong>Nivon</strong>leden<br />

ontmoeten.<br />

Houd www.nivon.org (dus niet nivon.nl) in de<br />

gaten voor meer info. Opgave mogelijk vanaf<br />

medio maart.<br />

toorts • nummer 2 • maart 2011 29


30 toorts • nummer 1 • januari 2011<br />

(advertentie)<br />

Geld verwoest<br />

Geld beschermt<br />

Spaar de wereld bij de ASN Bank.<br />

Met 2,3% rente en dvd-box Life cadeau*.<br />

Bij de ASN Bank is sparen goed voor mens, dier en milieu.<br />

Toch is de rente niet mis. ASN Ideaalsparen geeft u 2,3%* rente, zonder<br />

beperkende voorwaarden. En als u nú zo’n rekening opent, krijgt u<br />

gratis de prachtige dvd-box Life!* Een cadeau voor het leven!<br />

Meer weten? Kijk op asnbank.nl of bel gratis 0800-0380 (ma/vr).<br />

Gratis!<br />

De complete serie<br />

‘Life’ op 5 dvd’s!<br />

*) Rente per 2 februari 2011. Wijzigingen voorbehouden. Per adres ontvangt u maximaal één dvd-box. Deze aanbieding is geldig t/m 15 april 2011 en geldt niet in combinatie met andere acties.<br />

De ASN Bank is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. Op tegoeden van klanten bij de ASN Bank is het wettelijke depositogarantiestelsel van toepassing.


traINers klaar voor 2011<br />

Lekker, het is weer lente. De eerste voorbereidingen<br />

voor de zomerreizen van <strong>Nivon</strong> worden<br />

getroffen. De <strong>Nivon</strong> trainerspool stoomt ook dit<br />

jaar de reisbegeleiders klaar voor hun zomerse<br />

avontuur. De trainerspool bestaat uit vijftien vrijwillige<br />

trainers die, na al jaren trainingen voor <strong>Nivon</strong>Jong<br />

georganiseerd te hebben, nu binnen het hele <strong>Nivon</strong> de<br />

deskundigheid van de vrijwilligers bevorderen. Met hun<br />

verschillende achtergronden bieden de trainers een<br />

breed scala aan sociale en communicatieve trainingen.<br />

een dagje training<br />

We kijken mee bij de training van de begeleiders<br />

van de volwassenreizen, trefkampen en Melchersreizen.<br />

We beginnen met het kwaliteitenspel, dat<br />

helpt om je goede eigenschappen te ontdekken.<br />

Ben ik creatief of juist doortastend? Met kennis van<br />

je kwaliteiten ontdek je waar je valkuilen liggen en<br />

waarom je je aan anderen ergert.<br />

Daarna gaan we luisteren. Waarom doen mensen<br />

soms net iets anders dan je als begeleider hoopt?<br />

We bespreken manieren waarop je met zulke<br />

situaties om kunt gaan en we oefenen heel wat af.<br />

We schakelen Hielke in voor het rollenspel, waarin<br />

hij speelt dat hij geen koffie wil zetten. Verschillende<br />

reisbegeleiders proberen er achter te komen<br />

waarom hij geen koffie zou willen zetten. Soms lukt<br />

dat en overwint Hielke zijn weerstand maar soms<br />

wordt hij alleen maar koppiger. Uiteindelijk komt er<br />

toch koffie en praten we na over deze training vol<br />

denkwerk en oefening.<br />

Oplossingen pagina 19<br />

MarIjke deN HeIjer – reIsbegeleIder<br />

'Ik vond het een leuke training, vooral het in groepjes<br />

bespreken van problemen. De trainerspool was erg<br />

enthousiast. Ik heb levenservaring, maar geen scholing,<br />

daarom vind ik de trainingen nuttig.'<br />

truus fleureN – reIsbegeleIder<br />

'Hoewel ik de inhoud van de training al kende vanuit mijn<br />

opleiding, vond ik het fijn om het nog eens voorbij te zien<br />

komen. Dan wordt het weer levend.'<br />

traININgeN op Maat<br />

Alle groepen binnen het <strong>Nivon</strong> kunnen de trainerspool<br />

inschakelen tegen een onkostenvergoeding. Na overleg<br />

worden trainingen op maat gemaakt. Ook andere nonprofit<br />

groepen kunnen de trainerspool inschakelen.<br />

Zin in een training voor jouw afdeling of werkgroep? Of<br />

wil je zelf trainer worden? Kijk op<br />

www.nivon.nl/trainingen of e-mail Elleke Zandstra en<br />

Rima van Harn op trainerspool@nivon.nl.<br />

Michiel rutteman<br />

trainer<br />

'De trainerspool is voor<br />

mij de ideale mix tussen<br />

halen en brengen. We<br />

geven elkaar feedback,<br />

leren van elkaar en scherpen onze ideeën aan. Ik<br />

breng zowel mijn ervaring als <strong>Nivon</strong>ner in, als die<br />

van consultant bij Capgemini. De commerciëlere<br />

insteek van bedrijven geeft soms een verfrissende<br />

kijk vrijwilligerszaken.<br />

Het is de taak van de trainerspool om te halen en te<br />

brengen. We halen bij alle werkgroepen inzichten<br />

en werkwijzen op. Die gooien we met onze eigen<br />

ervaringen, visie, nieuwe, oude, interne en externe<br />

ideeën in de blender en het mengsel brengen we<br />

in de vorm van trainingen en workshops weer naar<br />

de werkgroepen. Kruisbestuiving waar iedereen bij<br />

gebaat is dus. Zo brengen we door het delen van<br />

kennis het <strong>Nivon</strong> en de wereld elke dag een stapje<br />

dichter bij een betere toekomst.'<br />

toorts • nummer 2 • maart 2011 31


april <strong>Nivon</strong><br />

Wandelmaand<br />

Speciale aandacht voor wandelen bij het <strong>Nivon</strong> in de hele maand april!<br />

Ga vier dagen wandeltochten maken rondom een natuurvriendenhuis, alle maaltijden<br />

inbegrepen. Probeer een Wandeltweedaagse van station naar station met overnachting.<br />

Ga met de nieuwe Noaberpadgids de oostgrens langs, of ga mee met een van de georganiseerde<br />

wandelingen van een <strong>Nivon</strong> groep…<br />

aaNbod tIjdeNs aprIl NIvoN WaNdelMaaNd.<br />

• 25 procent korting voor wandelaars op overnachtingen in natuurvriendenhuizen in de<br />

midweken (van 3 t/m 28 april 2011).<br />

• Wandelmidweek-arrangementen rond Banjaert, Hunehuis, Koos Vorrinkhuis en meer<br />

• OV-Wandeltweedaagse van station Delden-<strong>Nivon</strong>-huis Krikkenhaar-station Almelo.<br />

• Dagwandelingen van Zuid-Holland tot Overijssel.<br />

• Onthulling wandelpanelen bij Bosbeek, Hunehuis en Zeehuis. Loop een rondje mee.<br />

• Wandeltips en -suggesties bij verblijf in een natuurvriendenhuis.<br />

• Met de kersverse Noaberpadgids grensverleggend aan de wandel…<br />

• Schrijf ons je bijzondere wandelervaring en win een <strong>Nivon</strong>-wandelgids naar keuze.<br />

Kijk op de website voor de April Wandelmaand-actieprijs, voor het wandel aanbod en de<br />

schrijfwedstrijd:<br />

www.nivonwandelmaand.nl<br />

foto: Wim van der Ende<br />

Overnachtings<br />

korting voor<br />

wandelaars in<br />

natuurvriendenhuizen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!