23.09.2013 Views

Download Toorts pdf winter 2010 - Nivon

Download Toorts pdf winter 2010 - Nivon

Download Toorts pdf winter 2010 - Nivon

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

• beleef samen<br />

het avontuur<br />

nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

• inclusief<br />

Zomerreizen


Inhoudsopgave<br />

Vrijwilligers bedankt!<br />

Elk jaar worden er weer duizenden handen<br />

uit de mouwen gestoken door <strong>Nivon</strong>ners in<br />

het hele land. Ook afgelopen jaar was jullie<br />

hartverwarmende inzet weer enorm. Alle<br />

vrijwilligers die ervoor zorgen dat ‘de huizen<br />

en kampeerterreinen draaien, activiteiten<br />

en paden lopen, kinderen en jongeren en<br />

volwassenen op kamp/reis kunnen, besturen<br />

beslissen, trainingen vruchten afwerpen,<br />

adviezen doorkomen, iedereen die op een<br />

andere manier een hand of handje uitsteekt,<br />

jong en oud: ONTZETTEND BEDANKT!<br />

Jullie inzet als vrijwilliger voor het <strong>Nivon</strong><br />

is goud waard. Goede feestdagen en op naar<br />

het nieuwe jaar!<br />

<strong>Nivon</strong> Flits<br />

Voor vrijwilligers en mensen die meer<br />

willen weten wat er speelt in de organisatie<br />

<strong>Nivon</strong> geeft het <strong>Nivon</strong> sinds kort een digitale<br />

nieuwsbrief uit, de <strong>Nivon</strong> Flits. Kijk op www.<br />

nivon.org naar de eerste nieuwsbrief. Dit is ook<br />

de plek waar je je kunt aan- en afmelden voor<br />

deze nieuwsbrief.<br />

samen koken<br />

Vanuit de keuken van het<br />

Hunehuis zie je de schapen en<br />

hun herder voorbijtrekken.<br />

2 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

Passie voor natuurfotografie<br />

Natuurfotograaf en <strong>Nivon</strong>lid Han Bouwmeester toont<br />

de schoonheid van de natuur.<br />

WandeltWeedaagse<br />

De dauwdruppels liggen<br />

nog op de planten en de zon<br />

schijnt.<br />

4<br />

ZomerreiZen<br />

Speciaal katern met het<br />

aanbod van zomerreizen- en<br />

kampen.<br />

6 11 13


WinterreiZen<br />

Sneeuwvlokken dwarrelen<br />

langs de ramen, in de verte<br />

beieren kerkklokken.<br />

in dit nummer<br />

JumP en sPring<br />

Herfstige huttentocht.<br />

29 31<br />

Passie voor natuurfotografie 4, 5<br />

Samen koken valt in de smaak 6, 7<br />

Wandeltweedaagse Hunehuis 11<br />

Zomerreizen 13-28<br />

Winterreizen 29<br />

Jump en Spring 31<br />

Naturfreundehaus Oberhof am Rennsteig 33<br />

Kort Nieuws 35<br />

Bestuur 37<br />

<strong>Nivon</strong>Jong 38, 39<br />

Kus(T)pad aanbieding 40<br />

Activiteiten en Berichten<br />

Buiten Bewegen 9<br />

Cultuur en Creatie 10<br />

Treffen en Trips 12<br />

Wandelen 30<br />

Legeenlink 32, 34<br />

Accommodaties 36<br />

Colofon, vacatures 36<br />

VAkAntIetIp OBerhOf<br />

am rennsteig<br />

De Rennsteig is een “Duits<br />

Pieterpad” over bergkammen<br />

met prachtige vergezichten.<br />

33<br />

VAn het Bestuur<br />

Jongeren krijgen een grotere<br />

rol in de vereniging.<br />

37<br />

nivon Jong<br />

Honderden Ontpopfestivallers<br />

swingen met ‘groene’<br />

Sebastiaan Labrie.<br />

38<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 3


passie voor<br />

natuur-<br />

fotografie<br />

<strong>Nivon</strong>ner Han Bouwmeester (44) is nationaal en internationaal<br />

doorgebroken als natuurfotograaf. <strong>Toorts</strong> zocht hem op in<br />

fotogeniek Twente.<br />

Tekst: Jolanda Denekamp<br />

Een prachtige kerkuil houdt de wacht<br />

bij de deur… Dat is te zeggen: als foto<br />

op de bedrijfsauto van Han Bouwmeester.<br />

'Ik heb vier weken gestoken<br />

in het maken van foto’s van die kerkuil. Drie<br />

weken voorbereiding en een week fotograferen.<br />

Door mijn werk voor de <strong>Nivon</strong> vogelwerkgroep<br />

Goor wist ik waar deze kerkuil zat<br />

en kreeg ik de enthousiaste medewerking<br />

van de eigenaar van de boerderij. Bij de<br />

schuur heb ik een camouflagetentje, een oud<br />

wagenwiel en een lamp neergezet. De lamp<br />

liet ik drie weken elke avond vijf minuten<br />

langer branden zodat de uilen wenden aan<br />

het licht en aan mij. In het begin schrokken<br />

Han Bouwmeester in actie. Foto: Carlo ter Ellen/De Twentsche Courant Tubantia<br />

4 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

ze al van het geluid van mijn vegende hand<br />

maar stapje voor stapje accepteerden ze mijn<br />

aanwezigheid. In de vierde week heb ik de<br />

foto’s gemaakt', vertelt Han terwijl hij prachtige<br />

platen van de kerkuilen laat zien op zijn<br />

computerscherm.<br />

'dit is miJn Plaat'<br />

Langs de trap naar zijn werkkamer hangt een<br />

foto van een klauterende boomkikker. Han won<br />

er de tweede prijs mee van de Amerikaanse<br />

National Wildlife natuurfotowedstrijd 2008<br />

in de categorie professionele fotografen. Een<br />

resultaat om trots op te zijn als je bedenkt dat<br />

er 55.000 inzendingen waren. Even later laat hij<br />

De winnende Grasduinenfoto van een korhoen. Foto: Han Bouwmeester<br />

de foto zien die zijn doorbraak als natuurfotograaf<br />

in Nederland betekende: een korhoen op<br />

de Sallandse Heuvelrug. De vogelaar won er de<br />

gerenommeerde en prestigieuze Grasduinen<br />

natuurfotowedstrijd 2007 mee. 'Het beeld van<br />

dit hennetje op de Holterberg klopt helemaal.<br />

Je drukt af en je weet: dit is mijn plaat', geniet<br />

Han.<br />

In de hoek staat zijn gereedschap: een Nikoncamera<br />

met een telelens van 300-800 mm van<br />

zeker zo’n 70 cm lengte! 'Een doorbraak mag<br />

je het winnen van de Grasduinenwedstrijd wel<br />

noemen. Het was goed voor mijn zelfvertrouwen.<br />

“Ik maak dus mooie foto’s”, dacht<br />

ik. Ook publicitair was het goed. Er was veel<br />

media-aandacht en mijn website werd goed<br />

bezocht.' De tukker blijft nogal nuchter over<br />

het succes: 'Ach, sommige dingen komen<br />

gewoon op je pad…'<br />

Professioneel<br />

Han is autodidact als het om fotograferen<br />

gaat. Hij raakte in 1998 door een bedrijfsongeval<br />

zijn baan kwijt. 'Na enkele jaren<br />

revalideren besloot ik een hobby te zoeken<br />

waar ik me enigszins mee kon ontspannen.'<br />

Dat werd fotografie. Sinds maart 2007<br />

houdt Han zich deels professioneel bezig met<br />

natuurfotografie. Vooral vogels, maar ook<br />

landschappen, flora, zoogdieren en reptielen<br />

hebben zijn voorkeur. Hij levert beelden aan<br />

natuurtijdschriften als Grasduinen en Vogels<br />

(Vogelbescherming Nederland), maar ook aan<br />

foto-agentschappen en voor bedrijfsfolders.<br />

Daarnaast geeft Han presentaties, workshops,<br />

begeleidt hij reizen en verkoopt hij<br />

fotografieartikelen. Dit laatste is ontstaan<br />

uit een eigen behoefte. Zoals de rijstzakjes<br />

die worden gebruikt als stabilisator voor


‘Het doet me goed<br />

als een foto iets<br />

losmaakt’<br />

camera’s. Bestaande exemplaren voldeden<br />

niet, dus ontwikkelde Han eigen rijstzakjes<br />

en zo ging het ook met camouflagetentjes.<br />

Zijn moeder maakte achter haar naaimachine<br />

de prototypes die vervolgens elders in serie<br />

worden vervaardigd. Zijn meest recente uitvinding,<br />

een raamstatief voor de auto waarop<br />

de camera kan bewegen, is in productie genomen<br />

door een Duits bedrijf. 'Je kunt een auto<br />

heel goed gebruiken als schuilhut. Dieren zijn<br />

bang voor mensen, minder voor auto’s.'<br />

vogelWerkgroeP goor<br />

Uit alles wat hij doet, spreekt zijn passie voor<br />

de natuur. De Twentenaar kreeg de liefde<br />

voor en kennis daarover met de paplepel<br />

ingegoten. Wijlen opa Frits was ruim veertig<br />

jaar geleden de oprichter van de plaatselijke<br />

vogelwerkgroep in Goor. Vader nam het van<br />

opa over en werd op zijn beurt opgevolgd door<br />

beide zonen Han en Henri. De werkgroep<br />

bestaat nog steeds en controleert elk voorjaar<br />

900 nestkasten en heeft in De Bree een<br />

eigen baan waar vogels gevangen en geringd<br />

worden. Han heeft er echter, door zijn activiteiten<br />

als natuurfotograaf, minder tijd voor<br />

gekregen. 'Naast het doen van vogelinventarisaties<br />

en -bescherming kreeg ik steeds meer<br />

de behoefte om dat wat ik zag en wist, vast<br />

te leggen.' Zijn broer Henri is nu coördinator<br />

van de werkgroep en een andere <strong>Nivon</strong>ner is<br />

nu websitebeheerder. Han komt uit een echte<br />

De boomkikker leverde in de Amerikaanse National Wildlife natuurfotowedstrijd 2008 de<br />

tweede prijs op. Foto: Han Bouwmeester<br />

rode familie: zijn ouders runden als vrijwillige<br />

beheerders camping De Hoch van de<br />

Paasheuvelgroep en zijn actieve bezoekers<br />

van <strong>Nivon</strong>activiteiten van de afdeling Goor.<br />

eerliJke fotografie<br />

'Dat is het verst dat ik gegaan ben om dieren<br />

te fotograferen,' verwijst Han naar zijn<br />

werkwijze rondom het vastleggen van de<br />

kerkuilen. Onverantwoorde natuurfotografie<br />

is voor hem onbespreekbaar. Hij fotografeert<br />

de dieren in hun natuurlijke habitat en<br />

gewoon zoals ze zijn. 'Dat is het mooiste en<br />

geeft de meeste voldoening. Als je het gedrag<br />

van de dieren kent, zie je aan een foto wel of<br />

die klopt of niet.' De discussie hoever je mag<br />

gaan is actueel binnen de natuurfotografie.<br />

'Natuurfotografie hangt voor een klein deel<br />

af van toevalligheden en voor het grootste<br />

deel van voorbereiding,' stelt Han. Een stok<br />

neerzetten aan de rand van een beek om een<br />

ijsvogel beter tot zijn recht te laten komen op<br />

de foto, of de voorbereidingen treffen zoals<br />

voor de kerkuilen, vindt de <strong>Nivon</strong>ner oké.<br />

In natuurgebied De Bree bij Goor legde Han<br />

een vijver aan omdat hij wist dat er sperwers<br />

in het gebied zitten en deze vogels en hun<br />

jongen zich graag wassen. Het duurde twee<br />

jaar voordat hij de meest fantastische foto’s<br />

kon maken van drinkende en wassende sperwers<br />

aan de rand van de vijver. 'Je weet dat de<br />

vogels een keer zullen komen. Het is dus een<br />

kwestie van overtuigd zijn dat het gaat lukken<br />

en volhouden. Die wind van de vleugels op<br />

een meter afstand van je... De eerste keer dat<br />

de vogel zich laat zien terwijl je in je schuilhut<br />

zit … Dan durf je bijna niet af te drukken, want<br />

dat maakt geluid.' De sperwer liet zich niet<br />

verjagen. Voor Han Bouwmeester zijn respect<br />

voor de natuur en het vergaren van kennis<br />

over die natuur het startpunt van goede en<br />

eerlijke natuurfotografie.<br />

schoonheid<br />

Hij grinnikt als we het hebben over de vogelaars<br />

en fotografen die met z’n allen afduiken<br />

op bijvoorbeeld het zeldzame porseleinhoen<br />

zodra dit ergens gesignaleerd is. 'Ze komen<br />

allemaal met hetzelfde plaatje terug. Het lijkt<br />

een verzamelwoede, deels ingegeven door<br />

tijdgebrek. Maar wat is dan de uitdaging nog?<br />

Als ik zomaar op pad ga, kom ik meestal met<br />

niets thuis.'<br />

Han trekt graag door het fotogenieke Twente<br />

met een variëteit aan landschappen als heide,<br />

bos, landgoederen... Het stoort hem wel dat<br />

natuur steeds meer plaats moet maken voor<br />

bebouwing. Zo dreigt het laatste weidevogelgebied<br />

bij Goor ten onder te gaan voor een bungalowpark.<br />

'Eeuwig zonde. Daar knok ik tegen.'<br />

'Een boodschap achter mijn foto’s? De<br />

schoonheid van de natuur laten zien en het<br />

belang om die te behouden. Net als bij de<br />

vogelwerkgroep, maar nu op een andere<br />

manier. Mensen zijn zich er vaak niet van<br />

bewust wat er in eigen land te zien is. Het<br />

doet me goed als een foto iets losmaakt.' De<br />

populariteit van de natuurfotografie zorgt<br />

ervoor dat steeds meer mensen besef krijgen<br />

van de natuurwaarden die we nog hebben. •<br />

meer vogels en foto’s?<br />

www.hanbouwmeester.nl,<br />

www.nivongoor.nl/vogelwerkgroep,<br />

www.natuurinfocus.nl<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 5


samen koken<br />

valt in de smaak<br />

Tekst: Lisette Eindhoven<br />

De goed geoutilleerde keukens<br />

zijn voor veel gasten een<br />

onderdeel van de charme van<br />

een natuurvriendenhuis. Waar<br />

anders kun je nou zelf in zo'n<br />

“restaurantkeuken” koken? Potten,<br />

pannen en servies zijn aanwezig.<br />

Het is er lekker ruim. En het is<br />

gezellig als iedereen aan het koken<br />

is. 'Dat ruikt lekker. Wat ben je aan<br />

het maken?' Niet alleen individuele<br />

gasten van de <strong>Nivon</strong>huizen<br />

waarderen de keukens. Ook worden<br />

er geregeld kookworkshops in de<br />

<strong>Nivon</strong>keukens georganiseerd door<br />

leden van het <strong>Nivon</strong> zelf, maar ook<br />

door organisaties van buitenaf.<br />

Boudewijn en Ria Meurs organiseerden<br />

in 2008 in het Koos Vorrinkhuis<br />

het ambitieuze arrangement<br />

“Smaakvol Treffen”. 'Alle 20 deelnemers<br />

konden hun eigen recept meenemen<br />

voor een culinaire wereldreis,' zegt Boudewijn.<br />

Verschillende groepjes maakten de<br />

gerechten klaar, die samen het diner vormden.<br />

De smaakpapillen en de tongen kwamen<br />

dan vanzelf los. Dit was een groot succes. In<br />

navolging hierop organiseert Boudewijn in<br />

februari een nieuw arrangement de Winter-<br />

Xperience, met weer genoeg mogelijkheden<br />

om lekker samen te koken. Ontbijt en lunch<br />

verzorgt men zelf. (zie kader)<br />

koken met uitZicht<br />

Amateur topkok Arlette Swartjes (32 jaar)<br />

won in 2006 en 2009 twee kookwedstrijden<br />

op tv. Restaurant eigenaars en chefkoks Joop<br />

Braakhekke en Herman den Blijker waren de<br />

juryleden. Sinds 2006 heeft Arlette drie kookworkshops<br />

gegeven in het Drentse Hunehuis.<br />

Arlette is enthousiast over de keuken van<br />

het Hunehuis. 'Het is een praktische prettige<br />

keuken die is ingericht voor grote groepen.<br />

Dat moet wel als je met 16 of 20 mensen in<br />

6 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

de keuken staat. Dan heb je goed de ruimte.'<br />

Het is Arlette opgevallen dat mensen bij het<br />

<strong>Nivon</strong> bewuster met eten omgaan, 'Ik had<br />

voor de eerste workshop goedkope tomaten<br />

uit Zuid-Afrika meegebracht. Dat was “not<br />

done”. Doordat het budget klein is, moest ik<br />

soms wel schipperen. Dan koos ik toch ook<br />

goedkopere ingrediënten naast duurdere<br />

smakelijkere biologische ingrediënten.' Een<br />

extra voordeel vindt Arlette het geweldige uitzicht<br />

vanuit de keuken van het Hunehuis. 'Je<br />

ziet de schapen en hun herder voorbijtrekken<br />

terwijl je aan het werk bent.'<br />

sniJtechnieken<br />

'We maakten vooral meerdere kleine gerechten<br />

zodat de deelnemers met zijn drieën aan<br />

een gerecht kunnen werken. We hebben zelf<br />

vis gerookt, bouillon getrokken en mayonaise<br />

gemaakt. Ik ging uit van basisvaardigheden<br />

maar we zijn ook bezig geweest met verschillende<br />

snijtechnieken en het leren fileren van<br />

vis,' zegt Arlette. Ik vind de sfeer bij het <strong>Nivon</strong><br />

erg prettig, de mensen zijn open naar elkaar.<br />

En de keuken is goed ingericht. Alles is er.<br />

Ik geef elders wel eens demonstraties en<br />

workshops waarbij ik mijn eigen snijplanken<br />

of pannen mee moet nemen,' lacht Arlette.<br />

Doordat ze het druk heeft met haar entertainmentbedrijfje<br />

heeft ze geen tijd meer voor de<br />

workshops bij het <strong>Nivon</strong>.<br />

Gelukkig zijn er ook deskundige hobbykoks<br />

van wie de meeste kookliefhebbers nog heel<br />

wat kunnen leren. Zo gaat Geke van Dalen in<br />

maart met deelnemers vegetarisch koken.


WinterXPerience<br />

Tijdens de WinterXperience bepalen de gasten zelf wat ze gaan doen. Boudewijn Meurs:<br />

‘We hebben het aloude <strong>Nivon</strong>-concept van zelfwerkzaamheid en ontmoeten in een<br />

nieuw jasje gegoten.’ Als mensen willen wandelen, hardlopen, schilderen of bridgen<br />

zorgt Boudewijn dat de faciliteiten aanwezig zijn. En degenen die graag koken kunnen<br />

onder begeleiding van Ria de maaltijden voor de anderen bereiden. Er wordt gezorgd<br />

voor makkelijke basisrecepten en -ingrediënten. Je hoeft geen kookgek te zijn. ‘Wanneer<br />

je niet wilt koken, doe je het niet en als er teveel kookliefhebbers blijken te zijn,<br />

dan verdelen we de taken.’<br />

WinterXperience, 22 t/m 26 feb.,<br />

Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche.<br />

Aanmelden 0347-328253,<br />

koosvorrink@nivon.nl,<br />

info 035-6019040.<br />

Voor wie? Iedereen boven de 35 is welkom.<br />

Prijs: € 175 (niet-lid € 206), incl. ingrediënten, zelfverzorging.<br />

dieetkeuken<br />

Veel gasten van de <strong>Nivon</strong>huizen maken graag<br />

zelf hun eten klaar. Soms is dat een manier<br />

om de kosten te drukken. Maar er zijn ook<br />

gasten met specifieke eetwensen. Als je<br />

bijvoorbeeld allergisch bent, of misschien<br />

graag veganistisch eet, dan kun je in hotels<br />

en restaurants vaak minder goed terecht. In<br />

de keuken van de <strong>Nivon</strong>huizen kun je gewoon<br />

je eigen potje klaarmaken zonder allerlei<br />

kookgerei te hoeven meeslepen.<br />

Kees Blok organiseert in Allardsoog kookcursussen<br />

voor artsen, therapeuten, diëtisten die<br />

geschoold of geïnteresseerd zijn in klinische<br />

PNI (psycho-neuro-immunologie). Zijn vriend<br />

Leo Pruimboom is docent en deskundige op<br />

PNI-gebied en hij leidt op tot PNI-therapeut<br />

en geeft daarnaast de PNI-kooklessen in<br />

Nederland en Spanje.<br />

Dit jaar werd de cursus voor de zesde keer<br />

in Allardsoog gehouden. 'Allardsoog bevalt<br />

goed. Natuurlijk vanwege de grote en complete<br />

keuken, maar ook vanwege de les- en<br />

eetzaal, de vele slaapplaatsen, de gymzaal en<br />

de mooie omgeving die uitnodigt tot bewegen',<br />

zegt Kees.<br />

oerdieet<br />

'Een dagje cursus bestaat uit opstaan, fruit en<br />

sap, les over voeding, bewegen, eten voorbereiden<br />

en klaarmaken, siësta, theorielessen,<br />

avondmaaltijd koken.' De deelnemers leren<br />

wat patiënten met een bepaalde aandoening<br />

wel en niet mogen eten volgens de leer<br />

van het ”oerdieet”, de eetgewoonten uit het<br />

stenen tijdperk. Zo worden melk(producten),<br />

graan(producten), aardappels, suiker en<br />

andere geraffineerde producten niet gebruikt<br />

en horen groente, fruit, vlees, vis, noten, rode<br />

wijn en pure chocolade wel tot het “oerdieet”.<br />

In de cursus wordt altijd één thema behandeld,<br />

zoals depressie, hart- en vaatziekten<br />

of sport. De cursisten maken kennis met de<br />

werking van voedingsmiddelen en -stoffen en<br />

leren de bij het thema behorende gerechten<br />

te bereiden. 'Saamhorigheid, ontmoeten, er<br />

helemaal uit zijn, emoties, eten, nieuwe informatie',<br />

typeert Kees de cursussen in Allardsoog.<br />

'Én het is er leuk en gezellig. We gaan<br />

altijd met een positief gevoel naar huis.' •<br />

Kijk voor meer activiteiten op<br />

www.nivon.nl/activiteiten.<br />

nJam, nJam,<br />

vegetarisch koken<br />

Onder het motto “vleesconsumptie<br />

leidt tot mondiale problemen, doe er<br />

wat aan”, organiseert het Hunehuis<br />

een vegetarische kookworkshop.<br />

Organisator Greet Hoogerhuis: ‘Veel<br />

mensen willen minder vaak vlees<br />

eten, maar ze kennen niet voldoende<br />

leuke recepten of weten niet of de<br />

voedingswaarden van een maaltijd<br />

die ze maken zonder vlees of vis te<br />

gebruiken wel in balans zijn.’ In deze<br />

workshop komt dat allemaal aan de<br />

orde onder begeleiding van vegetarische<br />

hobbykok Geke van Dalen.<br />

Geke neemt heerlijke recepten mee,<br />

maar natuurlijk hebben de deelnemers<br />

ook voldoende ruimte om<br />

elkaar te inspireren en hun kennis te<br />

delen. ‘We maken in kleine groepjes<br />

verschillende gerechten die samen<br />

een lekkere volledig uitgebalanceerde<br />

maaltijd vormen. Groenten, granen<br />

en peulvruchten, heerlijke sauzen en<br />

soepen en zelfs zoete taarten.’<br />

Njam, njam, vegetarisch koken,<br />

9 t/m 12 maart, Hunehuis, Havelte<br />

Aanmelden 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl, info 0592-501757.<br />

Voor wie? Beginners én gevorderden<br />

zijn welkom<br />

Prijs: € 160 (niet-lid € 179), incl.<br />

ingrediënten, zelfverzorging.<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 7


Berlijn is altijd een reis waard<br />

Natuurvriendenhuis “Karl-Renner”<br />

Voor groepen en alleenstaanden.<br />

Sinds 1952 bevindt zich het Natuurvriendenhuis “Karl Renner”<br />

in het stadsdeel Steglitz, niet ver van het stadscentrum.<br />

■ Met het openbaar vervoer is het huis makkelijk te bereiken<br />

■ Het huis telt 117 bedden, verdeeld in verschillende samenstellingen<br />

■ Een klein aantal kamers beschikt over een eigen douche en w.c.<br />

■ Officieel is het huis voor kinderen- en jeugdreizen in 2009 met<br />

3 sterren gewaardeerd<br />

■ Overnachting met ontbijt behoort tot de mogelijkheden<br />

■ Voor groepen is ook volledige verzorging mogelijk<br />

Aanvragen en<br />

reserveringen aan:<br />

NFBB Projekt gGmbH<br />

c/o NFH Karl Renner<br />

Ringstrasze 76/77<br />

12205 Berlin<br />

Tel. 0049 30 83203913<br />

Fax 0049 30 83203919<br />

E-mail:<br />

steglitz@naturfreundehaus-berlin.de<br />

natuurkampeerterrein<br />

Landgoed Old Putten<br />

Oud landgoed met parkbos, beek, ruime plaatsen,<br />

kampvuurplaats, ‘huiskamer’, verse broodjes, knutselen,<br />

kindvriendelijk, ideaal voor jonge gezinnen, wandel- en<br />

fietsgebied, trekkershutten, comforthut. Midden in de<br />

natuur gelegen op 500 m van vestingstadje Elburg.<br />

* <strong>Nivon</strong>leden 10% korting op kamperen<br />

info@oldputten.nl tel. 0525-68 19 38 www.oldputten.nl<br />

FFZ Lieberhausen een huis voor natuurliefhebbers:<br />

„…blijf duurzaam gezond.“<br />

De Grensregio’s Oberberg en Sauerland nodigen jullie van harte uit<br />

Tijdens wandelingen met de fiets, te paard of gewoon met je eigen<br />

voeten kun je ruime heuvels en velden, bossen, stuwdammen, vlieten en meren beleven<br />

en in de natuur rust en ontspanning van het dagelijkse leven vinden.<br />

Slapen in een royale vakantiehuis en in kamers met bad.<br />

Genieten van Eddys bekende, lekkere en gezonde keuken. Laat je aan de hand van een<br />

volle pension of halfpension plus culinaire verassingen verwennen.<br />

Ontspannen in het zwembad, in de sauna, bij onze wellness- en gezondheidspartners<br />

en bij een ontspannende kijk over de heuvels.<br />

Spel, plezier en sport tijdens het wandelen, nordic walking, kegelen, tafeltennis, en in onze<br />

„Bauernstube“, tijdens onze bioscoopavonden en gedurende de sport bij onze partners<br />

(paard rijden, een boottocht maken, vliegen…).<br />

Vergaderen in het moderne vergadercentrum (maximaal 140 personen).<br />

De plenumsruimte is variabel qua maat en wordt<br />

aan de hand van 6 groepsruimtes geimplementeerd.<br />

Berg vrij! Wij verheugen ons op jullie komst!<br />

Organisator van de „Bundeswandertage Deutschland 2009!“<br />

Information und Buchung:<br />

Familien-Ferien-Zentrum Lieberhausen<br />

Käte-Strobel-Weg 30<br />

51647 Gummersbach<br />

Tel: 02763 9100<br />

www.ferienzentrum-lieberhausen.de • info@ferienzentrum-lieberhausen.de<br />

081113_FZL_93x136_<strong>Toorts</strong>.indd 2 20.11.2008 09:52:03


Berichten www.nivon.nl/activiteiten<br />

& activiteiten<br />

anders<br />

MANEGE ARRANGEMENT<br />

20 t/m 28 feb, Allardsoog<br />

prijs € 15 per uur<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

Boek een week of midweek in de voorjaarsvakantie<br />

en rijd PONY of PAARD in de Bosmanege<br />

Bakkeveen tegen gereduceerd tarief van 15<br />

euro per uur!<br />

SCHATZOEKEN MET GPS<br />

26 t/m 28 mrt, Bosbeek, Bennekom<br />

prijs € 70 (niet-lid € 75), zelfverzorging, incl.<br />

maaltijd op zaterdag<br />

info 06-19466660, bosbeek@nivon.nl<br />

Dagelijks gaan duizenden mensen op zoek<br />

naar verstopte kistjes met onbekende inhoud.<br />

Ga ook geocachen met Bergsportgroep ZON<br />

van <strong>Nivon</strong> Natuurvrienden Nederland. Misschien<br />

vindt ú de schat.<br />

VERDWALEN IS BALEN<br />

26 t/m 28 mrt, Bosbeek, Bennekom<br />

prijs € 60 (niet-lid €65), zelfverzorging, incl.<br />

maaltijd op zaterdag, materiaal<br />

info 06-19466660, bosbeek@nivon.nl<br />

Hoe zorg je ervoor dat je niet meer verdwaalt?<br />

Leer omgaan met kaart en kompas als voorbereiding<br />

op de tochten die je deze zomer wilt<br />

gaan maken. Theorie en praktijk van kaart-<br />

en kompaslezen komen volop aan bod.<br />

BUITENSPORTWEEKEND OP DE BOSBEEK<br />

27 en 28 mrt, Bosbeek, Bennekom<br />

toegang gratis<br />

info 06-19466660, bosbeek@nivon.nl<br />

Dit weekend staat in het teken van buitensport.<br />

Bezoekers kunnen de waterdichtheid<br />

van hun regenjas laten testen door Bever<br />

Zwerfsport, advies inwinnen over bergschoenen<br />

en regenkleding en diverse clinics volgen.<br />

BUITENSPORTBEURS<br />

27 en 28 mrt, 11- 16 u, Bosbeek, Bennekom<br />

info 06-19466660, bosbeek@nivon.nl<br />

Gebruikt u die pannenset, tent, te kleine<br />

bergwandelschoenen of fietstassen niet<br />

meer? Maak schoon schip en verkoop uw<br />

tweedehands buitensportspullen op onze<br />

beurs. U biedt uw eigendom zelf aan, bepaalt<br />

zelf de prijs, onderhandelt en verkoopt.<br />

foto: Karolien van Wijk<br />

VOGELS IN HUN LEEFOMGEVING<br />

12 t/m 16 apr, 7 t/m 9 mei, Allardsoog<br />

prijs € 115 (niet-lid € 125), verzorgd<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

We beginnen de eerste lezing met dia’s.<br />

Zaterdagochtend een wandeling met gids en<br />

zaterdagmiddag een lezing als voorbereiding<br />

op de wandeling van zondagmorgen.<br />

BuIten Bewegen<br />

WINTERKAMPEREN<br />

t/m mrt, Hallse Hull, Hall<br />

info 06-49829797, hethallsehull@planet.nl,<br />

0313-651377<br />

In de <strong>winter</strong>periode kunnen sportieve kampeerders<br />

op camping het Hallse Hull kamperen.<br />

Het sanitair is verwarmd. Huisdieren zijn<br />

in deze periode welkom. De receptie in het<br />

natuurvriendenhuis ABK-huis ontvangt u gastvrij.<br />

Als kampeergast mag u uiteraard gebruik<br />

maken van de zaalaccommodatie in het huis.<br />

BERGSPORT BASISCURSUS<br />

20 jan – 18 apr, Arnhem<br />

prijs € 91 (niet-lid € 135), info<br />

www.bergsport-zon.nl, aanmelden Henk<br />

Houthuijzen, 0481-354308,<br />

h.houthuijzen@kpnplanet.nl<br />

Leer hoe je veilig de bergen in kunt. De cursus<br />

is bedoeld als voorbereiding op alpinetochten<br />

en bergwandelen. Ze bestaat uit zes<br />

woensdagavonden theorie en drie praktijkweekenden<br />

(<strong>winter</strong>kamperen, leren omgaan<br />

met kaart en kompas, rotsklimmen). Je komt<br />

meer aan de weet over alpinegevaren, weer,<br />

materiaal, EHBO, tochtenplanning, voeding<br />

en wandeltechniek.<br />

GRINDELWALD (ZWITSERLAND)<br />

19 t/m 28 feb, vanaf meerdere opstapplaatsen<br />

prijs v.a. € 495, halfpension, bus<br />

info Ali Baas-Kuiper, 075-6283915 /<br />

nivonzaanstreekreizen@online.nl<br />

Familiereis naar Grindelwald met veel wandelen<br />

en skiën in de natuur. 200 km pistes,<br />

lopen in Grindelwald en naar Interlaken, 80<br />

km wandelroutes.<br />

BIESBOSCHWEEKEND<br />

9 t/m 11 apr, Kleine Rug, Dordrecht<br />

prijs € 65 (niet-lid € 80)<br />

info 078-6143645, pietbep@planet.nl<br />

<strong>Nivon</strong> afdeling Drechtsteden organiseert<br />

weer een Biesboschweekend in Natuurvriendenhuis<br />

de Kleine Rug. We gaan de omgeving<br />

verkennen met de fiets, lopend en varend.<br />

FIETSWEEK<br />

18 t/m 23 apr, Morgenrood, Oisterwijk<br />

prijs € 180 (niet-lid € 220), verzorgd<br />

info morgenrood@nivon.nl<br />

Onze bekende fietsweek met verschillende af-<br />

standen variërend van 40 tot 60 km. per dag<br />

waarbij u kunt genieten van de Brabantse natuur.<br />

FIETS4DAAGSE KOOS VORRINK<br />

19 t/m 22 apr, Lage Vuursche<br />

prijs € 150 (niet-lid € 165), verzorgd<br />

info 0347-328253, koosvorrink@nivon.nl<br />

Vier dagen fietsen door bossen, heide, langs<br />

plassen en langs de grenzen van verstedelijkte<br />

gebieden. Altijd verrassend. Tijdens de<br />

afwisselende tochten aandacht voor cultuur<br />

en natuur.<br />

VUURSCHE VERRASSEND IN DE LENTE<br />

19 t/m 22 apr, Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

prijs vanaf € 50 (niet-lid vanaf € 60) per dag<br />

info 0347-328253, koosvorrink@nivon.nl<br />

Het leuke van deze 2, 3 of 4-daagse activiteit<br />

is dat je niet met een groep, maar zelf je weg<br />

kan kiezen dwars door de bossen. Je voelt je<br />

dichter bij de natuur en je bent ongebonden.<br />

FIETSEN MET PINKSTEREN IN TWENTE<br />

22 t/m 28 mei, Krikkenhaar, Bornerbroek<br />

prijs € 230 (niet-lid € 260), verzorgd<br />

info: 0546-870188, 0546-817675<br />

Fietsen door het mooie Twentse land. Er<br />

wordt 4 dagen gefietst, ong. 50 km per dag.<br />

Een vrije dag tussendoor. Kom fietsen in een<br />

mooie en rustige omgeving.<br />

SPORTIEF/CULTUREEL ARRANGEMENT<br />

31 mei t/m 4 juni, AUGUST REITSMA HUIS<br />

prijs € 175,- o.v.b. (niet-leden: € 195,-o.v.b.)<br />

info: Marijke en Cor den Heijer: 071-5411767<br />

cm.denheijer@wanadoo.nl,<br />

Aanmelden: A. Harteveld: 06-23757583<br />

augustreitsma@nivon.nl<br />

Een midweek vol contrasten voor sportieve<br />

mensen met een brede interesse. We<br />

bezoeken het land van de toekomst en oude<br />

vissersplaatsjes rond Hoek van Holland. Dag<br />

fietsen (45 km) door het nieuwe land op de<br />

Maasvlakte (bezoek Futureland en Maeslantkering),<br />

dag varen door de grachten van<br />

Schiedam, dag wandelen (14 km) van Vlaardingen<br />

naar Maassluis, natuurlijk ontbreekt<br />

een strandwandeling (Reddingsmuseum) en<br />

een bezoek aan de pier niet. Toegangsprijzen<br />

musea en maaltijden zijn inbegrepen.<br />

FIETSEN MET HENNY EN HENDRINA<br />

6 t/m 11 jun, Hunehuis, Havelte<br />

prijs € 253 (niet-lid € 293), verzorgd<br />

info 0528-278126, hunehuis@nivon.nl<br />

Weer zo’n “Kragttoer” van het Hunehuis! Net<br />

als vorig jaar fietsen we weer dagelijks door<br />

het mooie zuid-west Drenthe, zuid-oost Friesland<br />

en noord-oost Overijssel. Die prachtige<br />

omgeving kent zo veel mooie plekjes!<br />

lees verder op pagina 10 >><br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 9


Berichten www.nivon.nl/activiteiten<br />

& activiteiten<br />

WANDELEN EN FIETSEN<br />

21 t/m 24 juni, De Hondsrug<br />

Info Dirk Gebben, ass. AMS De Hondsrug,<br />

06-44353832<br />

Wandelen en fietsen in het stroomdal<br />

van de Drentse-Aa. 3 overnachtingen in<br />

Natuurvriendenhuis” de Hondsrug”. geheel<br />

verzorgd,met opgemaakte bedden+koffie/<br />

thee met wat lekkers bij aankomst. Inclusief<br />

kaartmateriaal,exclusief fietsen.<br />

GRENSOVERSCHRIJDENDE FIETSTOCHTEN<br />

21 t/m 25 jun, Den Broam, Buurse<br />

prijs € 165 (niet-lid € 185), verzorgd<br />

info 053-4778625<br />

Fietsen langs de allermooiste karakteristieke<br />

plekjes in Twente en langs weerszijden van de<br />

grens met Duitsland. Fietstochten van 40 à 45<br />

km. Routebegeleiding door ervaren gidsen.<br />

BERGSPORTCURSUS BERGWANDEREN/<br />

BERGSTEIGERN/ HOCH ALPIN<br />

18 t/m 24 juli, Oostenrijk<br />

prijs € 500, incl. volpension, excl. verzekering<br />

en heen- en terugreis<br />

info Marco Ouwehand 06-51349541,<br />

marco.ouw@online.nl.<br />

Aanmelden voor 28 feb!<br />

<strong>Nivon</strong> bergsportgroep Zuid Oost Nederland<br />

(ZON) organiseert i.s.m. gediplomeerde Oostenrijkse<br />

berggidsen cursussen in de Venediger<br />

Gruppe. De cursus Bergwandern is voor<br />

de sportieve bergwandelaar. Als Bergsteiger<br />

wordt je conditie stevig getest. De Hoch<br />

Alpin-cursus is voor de fijnproevers, je leert<br />

lopen in blokkenterrein en op sneeuwvelden,<br />

afremmen van een val in sneeuw, rotsklimtechniek,<br />

omgaan met touw, gletsjer, pickel en<br />

stijgijzers, planning van een tocht, oriëntatie<br />

en weerkunde. Een goede conditie is wel<br />

nodig! Voorwaarde basiscursus bergsport of<br />

ruime bergervaring.<br />

INTERNATIONALE WANDELWEKEN<br />

24 jul t/m 7 aug, Graubünden, Zwitserland<br />

prijs incl. volpension, begeleiding<br />

info www.int-naturfreundewanderwochen.ch<br />

De wandelweken van de Internationale<br />

Natuurvrienden zijn dit jaar in het Zwitserse<br />

Flims in Graubünden (1100 m), Unesco Werelderfgoed<br />

(Sardona). Overnachting in hotel,<br />

dagelijks begeleide wandelingen in groepen<br />

op verschillende niveaus (4-7 uur). Min. vereiste:<br />

4,5 uur wandelen, 800 hoogtemeters.<br />

10 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

cultuur en creatie<br />

FOTOWORKSHOP<br />

17 t/m 21 jan, Morgenrood, Oisterwijk<br />

prijs € 260 (niet-lid € 300), verzorgd<br />

info 040-8489576, morgenrood@nivon.nl<br />

Fotoworkshop onder leiding van Jan van<br />

Dongen. In deze workshop wordt o.a. aandacht<br />

besteed aan portretfotografie, natuur-,<br />

landschaps-, reportage- en architectuurfotografie.<br />

HOEDEN MAKEN<br />

18 t/m 21 jan, Allardsoog<br />

prijs € 195 (niet-lid € 220), verzorgd, incl.<br />

materialen<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

Marijke Griek leert je de kneepjes van het<br />

hoedenvak. Aankomst en kennismaken op<br />

maandag, dinsdag en woensdag hoeden<br />

maken, donderdag na ontbijt en opruimen<br />

met hoed(en) naar huis!<br />

LANG WEEKEND VOOR MUZIEK EN ZANG<br />

28 t/m 31 jan, ABK, Eerbeek<br />

prijs € 110 (niet-lid € 120)<br />

info Hein Botma 070-3995840,<br />

gibotma@gmail.com<br />

Een lang weekend gezellig muziek maken<br />

onder leiding van een dirigent met veel<br />

ervaring.In het ABK-Huis. Je speelt als het<br />

ware in het bos! Inschrijven van 1 t/m 21 jan.<br />

Betaling op gironummer 1811292 t.n.v. <strong>Nivon</strong><br />

Zang- en Muziekgilde te Rijswijk o.v.v. 08-3,<br />

muziek instru ment, vegetarër (evt).<br />

ZEEP & STRAND<br />

10 t/m 12 feb, Zeehuis, Bergen a. Zee<br />

prijs € 105 (niet-lid € 120), incl. diners en<br />

materialen<br />

info 072-5643580, emhogenhout@hotmail.com<br />

In 3 dagen maak je zelf een aantal verzorgingsproducten.<br />

Uiteraard hoort er een leuke<br />

verpakking bij. Tijd voor een strandwandeling<br />

is er natuurlijk ook.<br />

SPEKSTEEN BEWERKEN<br />

28 feb t/m 5 mrt, Morgenrood, Oisterwijk<br />

prijs € 260 (niet-lid € 300), verzorgd, excl.<br />

materialen<br />

info 040-8489576, morgenrood@nivon.nl<br />

Speksteen bewerken onder leiding van<br />

kunstenares Hanneke Zwart uit Veenendaal.<br />

Deze cursus is geschikt voor beginners en<br />

gevorderden.<br />

NJAM, NJAM! VEGETARISCH KOKEN<br />

9 t/m 12 mrt, Hunehuis, Havelte<br />

prijs € 160 (niet-lid € 179), excl. ontbijt en<br />

lunch<br />

info 0592-501757, hunehuis@nivon.nl<br />

We moeten met z’n allen veel minder (rund)<br />

vlees gaan eten. Vleesconsumptie leidt tot<br />

grote mondiale problemen. Nou, doe er dan<br />

wat aan! Een cursus vegetarisch koken.<br />

WEEKEND ZANG EN MUZIEK TEVENS JAAR-<br />

VERGADERING<br />

12 t/m 14 mrt, ABK, Eerbeek<br />

prijs € 85 (niet-lid € 95)<br />

info Hein Botma 070-3995840,<br />

gibotma@gmail.com<br />

Geheel verzorgd Zang en Muziek weekend<br />

in het ABK-huis van vrijdagmiddag t/m zondagmiddag.<br />

Opgeven 5 feb tot 5 mrt door te<br />

betalen op giro 1811292 t.n.v. <strong>Nivon</strong> Zang- en<br />

Muziekgilde, Rijswijk. O.v.v. 10-2, zangstem of<br />

instrument, vegetariër (evt).<br />

YOGA-SCHILDEREN<br />

14 t/m 19 mrt, Morgenrood, Oisterwijk<br />

prijs € 260 (niet-lid € 300), verzorgd, excl.<br />

materialen<br />

info 040-8489576, morgenrood@nivon.nl<br />

Yoga-schilderen onder leiding van Hetty<br />

Janssens uit Oisterwijk, vakdocente. De vier<br />

elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur staan<br />

centraal bij deze cursus.<br />

BEELDHOUWEN MET SPEKSTEEN<br />

21 t/m 26 mrt, Bosbeek, Bennekom<br />

prijs € 170 (niet-lid € 204), zelfverzorging<br />

info 06-19466660, bosbeek@nivon.nl<br />

Speksteen is een zachte steen die geen<br />

“harde arbeid” nodig heeft en bewerkt kan<br />

worden met bijvoorbeeld een houtrasp of een<br />

mesje. Met enthousiasme en inzet en o.l.v.<br />

ervaren docenten kun je tot de mooiste resultaten<br />

komen. Ervaring is niet nodig.<br />

BOEKBINDEN<br />

21 t/m 26 mrt, Bosbeek, Bennekom<br />

prijs € 158 (niet-lid € 191), zelfverzorging,<br />

incl. materialen<br />

info 06-19466660, bosbeek@nivon.nl<br />

In de workshop wordt de elementaire kennis<br />

van het boekbinden geleerd. Ook het inbinden<br />

van tijdschriften en het repareren van oude<br />

boeken worden behandeld.<br />

WOLVILTEN IN DE BOSBEEK<br />

21 t/m 26 mrt, Bosbeek, Bennekom<br />

prijs € 155 (niet-lid € 183), zelfverzorging<br />

info 06-19466660, bosbeek@nivon.nl<br />

Veel mogelijkheden van vilten komen aan<br />

bod. Naast het maken van een hoed, sloffen<br />

en sjaals gaan we experimenteren in het<br />

ruimtelijk vlak. Ook kun je bijvoorbeeld van<br />

een oude wollen trui en vilt een nieuw kledingstuk<br />

maken.<br />

WEEKEND TAI JI & QIGONG<br />

26 t/m 28 mrt, Hunehuis, Havelte<br />

prijs € 75 (niet-lid € 90)<br />

info 050-3601686, hunehuis@nivon.nl<br />

Tai Ji & Qigong is een verzamelnaam voor<br />

Chinese gezondheidsoefeningen. Dit weekend<br />

wordt de hele serie Tai Ji & Qigong doorgenomen<br />

die bestaat uit 18 oefeningen.<br />

lees verder op pagina 12 >>


tweedaagse wandeling met overnachting<br />

Bosrijk en landelijk uitwaaien<br />

Tekst en foto’s: Mirella Obdam<br />

Kaart: Bosma Grafiek<br />

Het is herfst in Nederland. Het regent en de<br />

bladeren dansen in de wind wanneer ik station<br />

Steenwijk achter me laat voor de nieuwe tweedaagse<br />

wandelroute met overnachting in het Hunehuis.<br />

Even later stop ik bij Huis ten Wolde, een horecagelegenheid<br />

met gigantische banken en een open haard. Na een warme<br />

koffie en een stukje verse appeltaart vervolg ik mijn tocht.<br />

De route op de eerste dag gaat over verharde paden langs<br />

weilanden en door bosrijke delen van Drenthe. Het Hunehuis ligt aan<br />

de Hunebeddenweg. Vlak voordat ik daar arriveer kom ik dan ook<br />

langs een paar hunebedden.<br />

gouden landschaP<br />

Vanuit de gezamenlijke ruimte van het Hunehuis heb je uitzicht over<br />

een heideveld. Als de zon zich laat zien, kleurt het landschap goud.<br />

Met het gras op de daken en de fris geverfde binnenmuren heeft<br />

de locatie iets vriendelijks. Het welkome gevoel heeft ook zeker te<br />

maken met het gastvrije ontvangst van de huiswachten Akke en Jan.<br />

Met de fiets ga ik voor het donker invalt nog even naar Havelte voor<br />

wat boodschappen. Na een verdiend maaltje val ik tevreden in slaap.<br />

LeVe de BLArenpLeIsters<br />

Dag twee begint met een relaxed ontbijt en het bepleisteren van mijn<br />

voeten. Een dubbele blaar vraagt om behandeling. Leve de blarenpleisters!<br />

Wanneer ik het Hunehuis verlaat, is het stil buiten. De<br />

dauwdruppels liggen nog op de planten en de herfstzon schijnt. Ik<br />

kom langs een kanonsgat dat verwijst naar de Tweede Wereldoorlog<br />

en een militaire oefenterrein. Dan wijk ik even af van de route om<br />

bij vlinderparadijs Papiliorama een kijkje te nemen. Hier fladderen<br />

allerlei vlinders vrolijk rond. Ik bewonder exemplaren met knalblauwe,<br />

groene en roze kleuren. De route gaat vandaag verder met<br />

meer afwisseling. Ik loop over landelijke weggetjes en bospaadjes.<br />

Ik word getrakteerd op een regenboog, zie een ijsvogel voorbijschieten<br />

en even later toont een eekhoorntje zijn kunsten hoog in de<br />

bomen. Langzamerhand komt Meppel in zicht, het eindpunt van de<br />

tocht. Moe maar voldaan stap ik de trein in na een lekkere uitwaaitocht<br />

•<br />

Tuk<br />

Tweedaagse wandeling met overnachting in het Hunehuis<br />

www.nivon.nl / wandeltweedaagse<br />

A 32<br />

STATION<br />

Zuidveen<br />

O V E R I J S S E L<br />

Giethoorn<br />

De Wieden<br />

Eesveen<br />

De Bult<br />

N 855<br />

Steenwijk<br />

Wanneperveen<br />

Onna<br />

<strong>Nivon</strong><br />

natuurvriendenhuis<br />

beschreven route<br />

(niet gemarkeerd)<br />

station bij de route<br />

horeca bij de route<br />

N 371<br />

Dag 1<br />

Kallenkote<br />

Militair Oefenterrein<br />

Havelterberg<br />

A 32<br />

Nijeveen<br />

Meppel<br />

STATION<br />

Darp<br />

N 353<br />

Veendijk<br />

A 32<br />

Drentse Hoofdvaart<br />

Oude Vaart<br />

Westerzand<br />

Havelter<br />

berg<br />

Eursinger<br />

binnenes<br />

Eursinge<br />

Wapserveen<br />

HUNEHUIS<br />

NIVON<br />

NATUURVRIENDENHUIS<br />

Dag 2<br />

Uffelterzand<br />

Havelte<br />

Ruinerwold<br />

D R E N T H E<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 11<br />

A 28<br />

N 371<br />

1 km<br />

BosmaGrafiek.NL<br />

203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214<br />

tWeedaagse Wandelroute<br />

startpunt: NS station Steenwijk<br />

eindpunt: NS station Meppel<br />

dagafstanden: 14 km en 17 km (evt. 9 km)<br />

Overnachting: Hunehuis<br />

reserveren overnachting: 06-25393116 of hunehuis@nivon.nl<br />

routebeschrijving en info: www.nivon.nl/wandeltweedaagse.<br />

20091101_up01<br />

538<br />

537<br />

536<br />

535<br />

534<br />

533<br />

532<br />

531<br />

530<br />

529<br />

528<br />

527<br />

526<br />

525<br />

524<br />

523<br />

522<br />

RD


Berichten www.nivon.nl/activiteiten<br />

& activiteiten<br />

KENNISMAKINGSCURSUS IMKEREN<br />

26 t/m 28 mrt, Bosbeek, Bennekom<br />

prijs € 62 (niet-lid € 77), zelfverzorging<br />

info 06-19466660, bosbeek@nivon.nl<br />

Deze cursus duurt 3 dagdelen met theorie en<br />

praktijk. Een kast wordt opengemaakt en er<br />

wordt getoond hoe in de praktijk wordt geïmkerd.<br />

Een ervaren imker zal de deelnemers<br />

begeleiden.<br />

CREA WEEKEND<br />

27 en 28 mrt, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

prijs € 95 (niet-lid € 115), incl. materialen,<br />

volpension<br />

info w.harff@casema.nl, 072-5062452<br />

Omdat dit de tiende keer is, zijn er tien<br />

creatieve activiteiten bedacht: speksteen,<br />

schilderen, in de tuin, porselein beschilderen,<br />

theepotten, doosjes of tassen maken, knippen,<br />

vilten en quilten. Natuurlijk is er iets gezelligs<br />

georganiseerd voor de zaterdagavond.<br />

FOTOWORKSHOP<br />

28 mrt t/m 2 apr, Morgenrood, Oisterwijk<br />

prijs € 260 (niet-lid € 300), verzorgd<br />

info 040-8489576, morgenrood@nivon.nl<br />

Fotoworkshop onder leiding van Jan van Dongen.<br />

In deze workshop wordt o.a. aandacht<br />

besteed aan portretfotografie, natuur-, landschaps-,<br />

reportage- en architectuurfotografie.<br />

OLIEVERF MET WATER?<br />

12 t/m 16 apr, Hunehuis, Havelte<br />

prijs € 238 (niet-lid € 270), verzorgd<br />

info 0591-361867, hunehuis@nivon.nl<br />

Ervaar wat waterverdunbare olieverf doet. We<br />

schilderen binnen op papier en doek. Het huis<br />

en de fascinerende omgeving zijn je inspiratiebron.<br />

LAAT JE SPEKSTEEN SPREKEN!<br />

12 t/m 16 apr, Hunehuis, Havelte<br />

prijs € 262 (niet-lid € 295), verzorgd<br />

info 06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

Ontdek de charme van speksteen, die makkelijk<br />

te bewerken is, ook voor beginners.<br />

Proef de kunstenaar in u zelf. Lekker buiten<br />

aan de slag met mes en houtrasp, individuele<br />

begeleiding!<br />

4DD FOTOSAFARI DE ‘VUURSCHE LENTE’<br />

19 t/m 22 apr, Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

prijs € 170 (niet-lid € 190), verzorgd<br />

info 070-3902721, willemienverheggen@<br />

gmail.com; aanmelding: 0347-328253,<br />

koosvorrink@nivon.nl<br />

Wij delen passie voor de fotografie en liefde<br />

voor de natuur. Vier dagen wandelen en fotograferen<br />

met inspiratie van natuurfotografen<br />

Joop Kuijlenburg en Willemien Verheggen.<br />

Geheel verzorgd.<br />

GREBBELINIE<br />

14 en 15 mei, Bosbeek, Bennekom<br />

prijs € 51 (niet-lid € 61), 2-pers. k., ontbijt,<br />

lunchpakket, fiets<br />

info 06-19466660, bosbeek@nivon.nl<br />

12 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

Historicus drs. Antoon van Balveren neemt<br />

u mee terug in de tijd. Daarna trekken we er<br />

met de fiets op uit. Een deel van de linie wordt<br />

voor één dag weer in staat van verdediging<br />

gebracht!<br />

REIS EN ANDERE VERHALEN<br />

28 t/m 30 mei, Bosbeek, Bennekom<br />

prijs € 65 (niet-lid € 80)<br />

info 06-19466660, bosbeek@nivon.nl<br />

Met een paar simpele handreikingen wordt<br />

het een plezier te schrijven. U krijgt uitleg<br />

over ordening, spanningsopbouw, sfeer, perspectief<br />

en andere elementen, die helpen een<br />

goed boeiend (reis)verhaal te maken.<br />

treffen en triPs<br />

KERST MET ADA IN DE BANJAERT<br />

20 t/m 27 dec, Wijk aan Zee<br />

prijs p.p.p.n. € 21,75 (niet-lid € 29), zelfverzorging<br />

info 06-57846034, banjaert@nivon.nl<br />

Een gezellige kerstweek voor iedereen die<br />

niet alleen wil zijn. Zelfverzorging, met mogelijkheid<br />

tot gezamenlijke activiteiten. Het is<br />

natuurlijk ook mogelijk een deel van de week<br />

te komen.<br />

VIER KERST OP DE BOSBEEK<br />

24 t/m 27 dec, Bennekom<br />

prijs € 35, excl. kosten verblijf<br />

info 06-19466660, bosbeek@nivon.nl<br />

Tijdens de kerstdagen kunt u terecht op De<br />

Bosbeek. Om de Kerstsfeer te proeven en het<br />

de gasten wat makkelijker en feestelijker te<br />

maken, biedt De Bosbeek op 3 maaltijden aan.<br />

BRIDGEN IN DRENTHE<br />

15 t/m 18 jan, Hunehuis, Havelte<br />

prijs € 124,50 (niet-lid € 165), incl. diner<br />

info 038-4441663, hunehuis@nivon.nl<br />

Buiten ligt er misschien sneeuw, binnen is<br />

het warm. Ontdek Drenthe overdag en speel<br />

‘s avonds op wedstrijdniveau bridge.<br />

SINGLES GEZELLIG ONDER ELKAAR<br />

29 t/m 31 jan, Hunehuis, Havelte<br />

prijs € 62,50 (niet-lid € 75,50), incl. maaltijden<br />

info 071-5012902, 06-25393116 of<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

Het Hunehuis organiseert eenwat langer<br />

weekend voor singles (25-45 jaar). Geen<br />

dating! Er wordt gezamenlijk gegeten en<br />

gekookt waarvoor ieder p.p.p.d. €7.50<br />

bijdraagt. Overdag de dag zelf vullen of een<br />

gezamenlijke activiteit.<br />

WINTERXPERIENCE<br />

22 t/m 26 feb, Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

prijs € 175 (niet-lid € 205), logies en alle<br />

ingrediënten (zelfverzorging)<br />

info 0347-328253, koosvorrink@nivon.nl<br />

Een beleving voor (kook)liefhebbers die samen<br />

onvermoede mogelijkheden willen ontdekken.<br />

Proef, beweeg en ervaar. Info programma 035-<br />

6019040 of arrangementenkvh@casema.nl.<br />

EENOUDERWEEKEND<br />

13 en 14 mrt, Den Broam, Buurse<br />

prijs € 46 (niet-lid € 70)<br />

info mvanrooij01@hetnet.nl<br />

Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar wordt overdag<br />

een kinderprogramma verzorgd. Tijdens het<br />

kinderprogramma kunnen de ouders met<br />

elkaar iets ondernemen (wandelen, fietsen).<br />

Dit is niet verplicht.<br />

VAKANTIE-MIDWEEK LICHAMELIJK<br />

BEPERKTEN<br />

22 t/m 25 mrt, Hunehuis, Havelte<br />

prijs € 237 (niet-lid € 270)<br />

info 0528-237369<br />

Heeft u een lichamelijke beperking en wilt u<br />

toch graag een paar dagen op vakantie in het<br />

Hunehuis? Wij doen ons best u de zorg en volledige<br />

verzorging te bieden die u nodig heeft.<br />

Min. 6, max. 10 deelnemers.<br />

VOORJAARSWEEKEND IN HET ABK HUIS<br />

23 t/m 25 apr, Eerbeek<br />

prijs € 89 (niet-lid € 109), incl. maaltijden<br />

info 013-5445835, ans.vaniersel@home.nl<br />

Een weekend boordevol activiteiten, wandelen<br />

of fietsen, spelletjes en gezellig bij elkaar<br />

zijn. De organisatie is in handen van de Eenoudergroep<br />

Amsterdam (zonder kinderen).<br />

BOEK MIDWEEK MET ANOUK<br />

25 t/m 28 mei, Hunehuis, Havelte<br />

prijs € 150 (niet-lid € 178), verzorgd<br />

info 0592-501757, hunehuis@nivon.nl<br />

De midweek ”Nietsdoen met verzorging”<br />

blijkt een geslaagd concept. De deelnemers<br />

zijn er erg over te spreken. Tja, geen wonder,<br />

nietsdoen en toch verzorging, een soort Biovakantieoord<br />

op het Hunehuis.<br />

SPORTIEF/ CULTUREEL ARRANGEMENT<br />

31 mei t/m 4 jun, Hoek van Holland<br />

prijs € 175 (niet-lid € 195)<br />

info 071-5411767, cm.denheijer@wanadoo.nl<br />

Een midweek vol contrasten voor sportieve<br />

mensen met een brede interesse. We bezoeken<br />

het land van de toekomst, het strand en<br />

de pier en oude vissersplaatsjes rond Hoek<br />

van Holland.<br />

OUDER- &KINDMIDWEEK<br />

26 t/m 30 jul, Bosbeek, Bennekom<br />

prijs € 15, excl. kosten verblijf<br />

info 06-19466660, bosbeek@nivon.nl<br />

Ook dit jaar een activiteitenweek voor kinderen<br />

van 5 t/m 11 jaar. Per dag zijn er meerdere<br />

activiteiten voor kinderen. Succesnummers<br />

van voorgaande jaren worden herhaald<br />

en uiteraard sluiten we de week weer af<br />

met het kinderdiner. Ouders zullen zich niet<br />

vervelen; er zal af en toe een beroep op hen<br />

worden gedaan om een handje te helpen.<br />

lees verder op pagina 30 >>


Zomerreizen<br />

<strong>2010</strong><br />

Foto: Wessel Schermij<br />

nivonreiZen<br />

<strong>Nivon</strong> groepsreizen en –kampen maak je samen: deelnemers en begeleiders.<br />

We verwachten ondernemende reizigers met oog voor duurzaamheid.<br />

Kijk op www.nivon.nl voor de uitgebreide informatie over de zomerreizen en –kampen,<br />

het inschrijfformulier en de algemene voorwaarden. We kiezen voor digitale inschrijving<br />

omdat dit milieuvriendelijker en efficiënter is en dit kosten bespaart.<br />

VrOegBOekkOrtIng<br />

Kies je voor kamperen, hiken langs<br />

hutten, fietsen of varen, theater<br />

in Nederland, Scandinavië, Italië,<br />

Slowakije of… Snelle beslissers<br />

hebben extra voordeel en krijgen 10%<br />

korting op de reissom.<br />

ga naar www.nivonreizen.nl<br />

en schrijf je in!<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 13


Minivakanties in nederland www.nivon.nl/activiteiten<br />

14 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

maak het<br />

samen mee<br />

activiteiten(mid)Weken in<br />

nAtuurVrIendenhuIzen:<br />

• Speuren in de natuur • Vogels kijken<br />

• Fotografie • Schrijven • Hoeden maken<br />

• Fietsweken • Samen wandelen<br />

• Excursies met Natuurmonumenten<br />

• Koken • Cultuurhistorie<br />

• Nietsdoen met verzorging<br />

• Taj Ji Quon • Zeep maken • Vilten<br />

• Boekbinden • Speksteen snijden<br />

• Schilderen • En nog veel meer…


natuurvriendenhuizen: natuur • cultuur • actief • ont-moeten<br />

VAkAntIe:<br />

• Kinderprogramma<br />

• (Groot)ouder en (klein)kind (mid)weken<br />

• Vijftigplusweken<br />

wAndeLen en fIetsen:<br />

• Met gids actief op stap<br />

• Samen langs het Trekvogelpad<br />

• Wandeltweedaagse<br />

• Winterwandelen<br />

• Nordic walking<br />

zoek je het actuele activiteitenaanbod?<br />

kijk op www.nivon.nl/activiteiten<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 15


trefkampen www.nivonreizen.nl<br />

Foto: Petra Vervoort<br />

TREFKAMP NOORD-TSJECHIË<br />

17 t/m 31 juli, Tsjechië, T1<br />

prijs ± € 2,95 p.p.p.n, kinderen ± € 2,10<br />

p.p.p.n., tent ± € 2,75 p.n, auto ± € 2,75 p.n.,<br />

zelfverzorging, eigen vervoer<br />

Ga je mee op ontdekkingstocht door één van<br />

de mooiste gebieden van Tsjechië? Laat je<br />

verrassen door de veelzijdigheid van natuur<br />

en cultuur in deze streek. Beleef het verleden<br />

opnieuw in de oude kloosters, ruïnes en<br />

kastelen. Of doe je liever iets aktiefs? Dit<br />

gebied leent zich bij uitstek voor spannende<br />

wandeltochten tussen zandsteenformaties of<br />

watervallen. De camping ligt aan een meer<br />

waarin je kunt zwemmen. Huur van kano’s,<br />

waterfietsen, roeiboten en surfplanken is<br />

mogelijk. 1000 km van Amsterdam en bereikbaar<br />

met OV. Incl. trefkamptent en trefkampbegeleiding.<br />

TREFKAMP PYRENEEËN<br />

31 juli t/m 14 aug, Frankrijk, T3<br />

prijs ± € 3,65 p.p.p.n, kinderen ± € 3,65<br />

p.p.p.n., tent ± € 4,00 p.n,.auto ± € 0,00 p.n.,<br />

zelfverzorging, eigen vervoer<br />

De rustieke camping ligt in een schitterend<br />

natuurgebied aan de voet van het bergmassief<br />

Tres Estelles (2099 m). Er zijn mooie wandelroutes<br />

naar de Pic Canigou (2785 m), de<br />

gorges de Carança, la Route du fer, en de<br />

circuits romans. In dit gebied kun je ook<br />

meerdaagse tochten maken. Bezienswaardige<br />

plaatsjes vind je binnen een straal van 20<br />

km. Je kunt zwemmen en paardrijden, maar<br />

ook grotten, thermale baden of fraaie abdijen<br />

bezoeken. In ongeveer 1½ uur rijd je naar de<br />

Middellandse Zee. De camping ligt op 850<br />

16 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

meter hoogte en de afstand vanaf Amsterdam<br />

is ca. 1450 km. Incl. trefkamptent en<br />

trefkampbegeleiding.<br />

TREFKAMP BRETAGNE<br />

31 juli t/m 14 aug, Frankrijk, T4<br />

prijs ± € 3,20 p.p.p.n, kinderen ± € 2,00<br />

p.p.p.n., tent ± € 1,50 p.n,.auto ± € 1,50 p.n.,<br />

zelfverzorging, eigen vervoer<br />

Bretagne. Het land van sprookjes, legendes<br />

en een oeroude geschiedenis. In het hart<br />

van centraal Bretagne kamperen we op een<br />

kindvriendelijke camping vlakbij het Lac<br />

de Guerledan, het grootste stuwmeer in<br />

de omgeving. De natuur bestaat uit afwisselend<br />

heuvelkammen, rivierstuwingen en<br />

bossen. Incl. trefkamptent en trefkamp-<br />

begeleiding.<br />

TREFKAMP HISTORISCH PIEMONTE<br />

17 t/m 31 juli, Italië, T6<br />

prijs ± € 6,30 p.p.p.n, kinderen ± € 6,30<br />

p.p.p.n., tent ± € 8,00 p.n,.auto ± € 0,00 p.n.,<br />

zelfverzorging, eigen vervoer<br />

In Piemonte, ten zuiden van Turijn, ontdek je<br />

een vriendelijke ontspannen Italiaanse Alpensfeer.<br />

Vanuit het oude stadje Cuneo klim je<br />

langzaam naar het dorp Entracque in de Valle<br />

Gesso. Een schilderachtig dorp met alles voor<br />

de toerist, maar gek genoeg niet toeristisch.<br />

Hier vlakbij is het trefkamp, aan de rand van<br />

de Alpi Maritimi. De camping, met zwembad,<br />

is echt Italiaans. We hebben een eigen<br />

kampeerveld. Prachtig wandelgebied met<br />

historische stadjes. OV ter plekke is beperkt.<br />

Afstand van Amsterdam ca. 1450 km. Incl.<br />

trefkamptent en trefkampbegeleiding.<br />

TREFKAMP ELZAS-VOGEZEN<br />

17 t/m 31 juli, Duitsland, T5<br />

prijs ong. €10,10 2 personen + standplaats<br />

+ auto, volw. € 3,50, kind tot 13 jaar € 2,15,<br />

hond € 1,45, elektriciteit € 3,15, toeristen-<br />

belasting € 0,40 p.p., zelfverzorging, eigen<br />

vervoer<br />

Op de camping hebben we een apart veld tot<br />

onze beschikking. Op het terrein is een klein<br />

zwembad en een restaurant. In de omgeving<br />

kun je prachtige wandel- en fietstochten<br />

maken. Wat denk je van de beklimming van<br />

de Col de Schlucht of de Ballon d ‘Alsace.<br />

Ook zwemmen in het meer van Longemer of<br />

het iets drukkere Gérardmer behoort tot de<br />

mogelijkheden. Hetschilderachtige stadje<br />

Colmar, “Klein Venetië “met zijn vakwerkhuizen<br />

en gezellige terrasjes is op korte afstand.<br />

Kortom een trefkamp met vele sportieve en<br />

culturele mogelijkheden. Prijs incl. trefkamptent<br />

en trefkampbegeleiding.<br />

TREFKAMP FRANKISCHE SCHWEIZ<br />

31 juli t/m 14 aug, Duitsland, T2<br />

prijs ± € 0,60-€2,22 p.p.p.n. (afh. v. aantal<br />

nachten), kinderen ± €0,20-€ 1,26 p.p.p.n.<br />

(afh. v.leeftijd en aantal nachten),<br />

zelfverzorging, eigen vervoer<br />

We kamperen op EKO-Camping (groepsterrein)<br />

Frankisch Schweiz, vlakbij het Beierse<br />

kerkdorp Tüchersfeld, bekend om zijn prachtige<br />

rotsformaties. De niet al te grote camping<br />

ligt direct langs een beek, tussen rotsen en<br />

bossen, en slechts 500 m van het dorp. Bezoek<br />

burchten, wandel door de bossen, ga rodelen of<br />

rotsklimmen, maak kanotochten op de Wiesent<br />

of bezichtig grotten, als de Teufelshöhle in<br />

Pottenstein (6 km), de Sophienhöhle (6 km) en<br />

de Binghöhle in Streitberg (15 km). Neem een<br />

kijkje in het Fränkische Schweiz Museum in<br />

Tüchersfeld (500 m.) of de basiliek in Gößweinstein,<br />

een bouwwerk van Balthasar Neumann<br />

(3 km). Ook steden als Bamberg, Bayreuth en<br />

Forchheim met hun prachtige gebouwen zijn<br />

zeker een bezoek waard (ca. 30 km). Culinair<br />

staat het gebied bekend om zijn heerlijke forel,<br />

ossenhaas en lamsvlees en bier. Prijs incl.<br />

trefkamptent en trefkampbegeleiding.<br />

trefkamP aParte<br />

inschriJving<br />

De kosten voor de camping (zie<br />

afzonderlijke kampen) zijn bij<br />

benadering en betaalt u ter plekke. Voor<br />

de organisatie van het trefkamp betaalt<br />

u vooraf, gelijktijdig met de inschrijving,<br />

per persoon per nacht € 4,00 /€ 2,65<br />

(t/m 12 jaar). Betaling gebeurt vooraf,<br />

gelijktijdig met de inschrijving. Pas als<br />

er betaald is, bent u ingeschreven. Er<br />

wordt alleen geld geretourneerd als<br />

het kamp niet doorgaat of als men<br />

zes weken voor aanvang schriftelijk<br />

annuleert.


Actief en cultuur www.nivonreizen.nl<br />

BESKID SADECKI**, POLEN<br />

31 mei t/m 13 juni, CZ1002, wandel- en<br />

cultuurreis<br />

incl volpension, incl trein met couchette,<br />

bagagevervoer, lokaal busvervoer, vlottocht,<br />

kuuroord<br />

info Ria Mesker, anmesker@hotmail.com,<br />

030-6920086<br />

We trekken door een prachtig berggebied in<br />

zuid-oost Polen, met dagtochten tot 12 km.<br />

We hebben de tijd om de dorpjes in de<br />

omgeving te bekijken met hun geschiedenis<br />

en religie. We bezoeken ook een kuuroord en<br />

maken een vlottocht tussen krijtrotsen over de<br />

Dunajec, tussen Slowakije en Polen. We overnachten<br />

in natuurvriendenhuizen, soms met<br />

meerpersoonskamers, vaak met douche/toilet<br />

op de kamer. Er gaat naast <strong>Nivon</strong>begeleiding<br />

ook een Engels sprekende gids mee.<br />

PAD DOOR HET VERLOREN LAND**,<br />

TSJECHIË/ POLEN<br />

17 t/m 24 juli CZ 1005, wandel- en cultuurreis<br />

16 t/m 23 okt CZ 1011, wandel- en cultuurreis<br />

2 pers. kamer incl ontbijt, reisbegeleiding,<br />

bagagevervoer en lunchpakketten tijdens<br />

trektocht, eigen vervoer<br />

info www.aktief.cz, 00420 491 582 138,<br />

bert.mien@worldonline.cz<br />

Een boeiende combinatie van een trektocht-<br />

en standplaatsreis voor geoefende lopers in<br />

het Reuzengebergte in Noord- Tsjechië en<br />

Polen. In deze acht dagen maakt u kennis<br />

met het voormalige Silezië en Sudetenland<br />

en zult u op allerlei wijze herinnerd worden<br />

aan een stukje Europees verleden uit de<br />

vorige eeuw. Dit alles wordt omlijst door<br />

een betoverend mooi landschap. Hoogte-<br />

verschil niet meer dan 500 meter.<br />

Foto: Stan Morre<br />

KÖNIGSTEIN AAN DE ELBE, DUITSLAND<br />

7 t/m 15 aug, 18+, CZ1006, cultuur- en<br />

natuurreis<br />

incl halfpension, excl heen- en terugreis<br />

info mientjevanrooij@hotmail.com<br />

Aan de stille kant van de Elbe, in het Natuurpark<br />

Sächsische Schweiz ligt Königstein.<br />

Wandelingen in het Natuurpark, varen op<br />

de Elbe, een bezoek aan Dresden en het<br />

bezichtigen van bijzondere rotsformaties zijn<br />

onderdelen van het weekprogramma.<br />

CULINAIR IN BELGIË<br />

Culinaire cultuurreis, 18+<br />

20 t/m 27 aug., CZ1012<br />

incl volpension, eigen vervoer<br />

info www.nivonreizen.nl,<br />

p.zantvoort1@chello.nl,<br />

mientjevanrooij@hotmail.com<br />

We gaan koken volgens de Franse, de Italiaanse,<br />

de Spaanse en de Belgische keuken.<br />

We halen de ingrediënten uit de prachtige<br />

omgeving, bezoeken o.a. een bierbrouwerij<br />

en een chocoladefabriek. We overnachten in<br />

een gezellig appartement, en dekken de tafel<br />

creatief. Dit alles onder bezielende begeleiding<br />

van een kok uit de horecabranche en een<br />

huiskamerrestauranthoudster.<br />

GDANSK – SOPOT – GDYNIA, POLEN<br />

17 t/m 27 juni, CZ1004, culturele reis<br />

incl halfpension, nachttrein met<br />

couchette, lokaal vervoer en entreegelden<br />

info www.nivonreizen.nl<br />

Treinreis naar de prachtig gerestaureerde<br />

Hanzestad Gdansk. Bezoek aan het Maritiem<br />

Museum en de tentoonstelling “Roads to<br />

Freedom” over vakbond Solidariteit en de<br />

politieke omwentelingen in Oost-Europa.<br />

Foto: J. Struik<br />

Vanuit Gdansk maken we uitstapjes naar<br />

natuurpark Słowinski, badplaats Sopot met<br />

houten pier, havenstad Gdynia, het massieve<br />

kruisridderkasteel Malbork, en een boottocht<br />

naar schiereiland Hel en naar Westerplatte,<br />

de plek waar op 1 september 1939 de Tweede<br />

Wereldoorlog begon.<br />

HABSBURGSE GRENZEN****, OEKRAÏNE<br />

2 t/m 13 aug, CZ1008, wandel- en cultuurreis<br />

incl halfpension, lokaal vervoer en entree-<br />

gelden, excl heen- en terugreis<br />

info www.nivonreizen.nl<br />

We wandelen onder begeleiding van een gids<br />

over de voormalige grenzen van het Habsburgse<br />

rijk, naar de hoogste bergtoppen van<br />

de Oekraïne. De Hutsels zijn zo trots op hun<br />

eigen cultuur dat er sprake is van een ware<br />

“Hutselmania”. Na een week van inspanning<br />

gaan we cultuur snuiven in de prachtige<br />

middeleeuwse stad Lwow, die op de Werelderfgoedlijst<br />

van Unesco staat.<br />

SAARLAND, DUITSLAND**<br />

4 t/m 12 september, CZ1010, wandel- en<br />

cultuurreis<br />

incl treinreis, volpension, overnachten op<br />

1-4 pers. kamers in natuurvriendenhuis<br />

Kirkel, begeleiding<br />

info Marijke en Cor den Heijer<br />

cm.denheijer@wanadoo.nl,<br />

www.nivonreizen.nl<br />

In de drielandenhoek Duitsland, Frankrijk,<br />

Luxemburg ligt de voor velen nog onbekende<br />

kleine deelstaat Saarland. Een uniek natuurgebied<br />

waar vele wandelroutes zijn uitgezet<br />

met het Duitse wandelzegel voor Premiumkwaliteit.<br />

We maken naast wandeltochten van<br />

10 tot 15 km door geaccidenteerd terrein, ook<br />

enkele uitstapjes. Er staat o.a. een tocht over<br />

de Saar naar de prachtige Saarschleife op het<br />

programma met een adembenemend uitzicht<br />

over de lus in de rivier. Verder een bezoek aan<br />

het Erlebniscentrum van Villeroy en Boch en<br />

een rondleiding op het wereldcultuurerfgoed<br />

van Unesco, de Volklingerhutte.<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 17


Jump kinder- en tienerkampen www.kindopkamp.nl<br />

De kampen van JUMP zijn elk jaar weer<br />

een groot feest! Kinderen in de leeftijd<br />

van 6 tot 16 jaar kunnen een week lang<br />

zonder ouders op kamp gaan. Zonder<br />

ouders is natuurlijk wel een beetje eng,<br />

maar gelukkig zijn er altijd acht begeleiders<br />

die de kinderen bezighouden met de<br />

leukste activiteiten!<br />

Bij themakamp houdt dit in dat ze veel<br />

spellen doen (zoals levend stratego, het<br />

casinospel en levend “kolonisten van<br />

katan”!) maar de kinderen kunnen ook<br />

knutselen of aan theater doen. Op het<br />

theaterkamp draait het allemaal om de<br />

theatershow aan het einde van de week,<br />

met de ouders als publiek! De kinderen<br />

worden klaargestoomd met leuke<br />

activiteiten die helpen de show in elkaar<br />

te zetten. Maar er blijft natuurlijk ook<br />

PAASKAMP, ZWERVERSHONK, VEENENDAAL<br />

7 - 12 jaar<br />

3-5 apr, JW1001<br />

Wil je eens kijken hoe een zomerkamp werkt?<br />

Of wil je op kamp maar niet een hele week?<br />

Of wil je gewoon nu al beginnen met het<br />

kampseizoen? Kom dan naar Paaskamp! Met<br />

Pasen kan je een weekend lang spelletjes<br />

doen, knutselen en lol hebben. Wij hebben er<br />

in ieder geval zin in! Tot Pasen!<br />

SPR KMP, EERBEEK<br />

13 – 16 jaar, themakamp<br />

17 t/m 24 juli, JW 1002<br />

SPR KMP s grts, mslpnd, klssl, bvnmnslk,<br />

tzndrlk n fnmnl! Hr s nks gwn n lls SPR! SPR<br />

bgldrs, SPR splln, SPR dlnmrs n zlfs SPR crv!<br />

P dt kmp kn j lls vwchtn! P.s. W nmn lln dlnmrs<br />

m d hlml SPR zjn! SPR KMP is groots, mee-<br />

slepend, kolossaal, bovenmenselijk, uitzonderlijk<br />

en fenomenaal! Hier is niks gewoon en<br />

alles SPR! SPR begeleiders, SPR spellen, SPR<br />

deelnemers en zelfs SPR corvee! Op dit kamp<br />

kun je alles verwachten! P.s. We nemen alleen<br />

deelnemers mee die helemaal SPR zijn!<br />

KATTENKWAAD, BUURSE<br />

6 – 9 jaar, themakamp<br />

19 t/m 23 juli, JW 1004<br />

Kattenkwaad op z’n kamps! We gaan watergevechten<br />

houden, de leiding irriteren, laat<br />

opblijven, spellen saboteren en vooral alles<br />

doen wat thuis niet mag! Op dit kamp kunnen<br />

alle regels gebroken worden, zolang het maar<br />

leuk blijft. De regel: “Niet overlopen” gaat<br />

natuurlijk gelijk de prullenbak in! Natuurlijk<br />

gaan we wel overlopen! Wie gaat deze zomer<br />

het meeste kattenkwaad uithalen?<br />

ZENZATIONEEL, EERBEEK<br />

12 – 14 jaar, themakamp<br />

24 t/m 31 juli, JW 1003<br />

School, sport, hobby’s, ouders... allemaal<br />

erg vermoeiend! En dan is het eindelijk<br />

18 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

genoeg tijd over voor leuke spellen! (denk<br />

aan de populaire spooktocht). Kamp actief<br />

is vergelijkbaar met het themakamp. We<br />

besteden echter meer aandacht aan sport en<br />

spel dan aan theater of knutselen.<br />

De begeleiding kookt elke avond, soms met<br />

wat hulp van de kinderen. Op JUMP-kampen<br />

is corvee gebruikelijk: de kinderen helpen met<br />

de afwas en hebben wc-corvee (of pleecorvee).<br />

Dit is bedoeld om de kinderen zelf mee<br />

te laten doen in het succes van een kamp én<br />

omdat de afwas van ongeveer 30 kinderen<br />

voor de begeleiders niet alleen te doen is!<br />

Het succes van de JUMP-kampen ligt in de<br />

eenvoud, de sfeer en het enthousiasme van<br />

de vrijwillige begeleiders. Zij zijn degene die<br />

het hele kamp voorbereiden, begeleiden en<br />

uitvoeren. Elk jaar hebben we een team van<br />

zomervakantie en kun je komen chillen op<br />

kamp. Maar wie doet dat nou? Zenzationeel<br />

is chillen met een grote knipoog, want wie<br />

wil er nou niet met een bak water achter de<br />

begeleiding aan rennen? Of andere kinderen<br />

tikken bij levend stratego? Of dé act van de<br />

bonte avond neerzetten? Dus, kom sensationeel<br />

chillen op Kamp Zenzationeel!<br />

KAMPSONES, BUURSE<br />

9 – 12 jaar, themakamp<br />

24 t/m 31 juli, JW 1005<br />

Ben jij arrogant/ hoogmoedig of verwaand?<br />

Nou, wij ook, want wij vinden ons kamp het<br />

beste van allemaal! Met originele spellen,<br />

de leukste leiding en de coolste deelnemers<br />

zijn wij hét kamp van deze zomer! De andere<br />

kampen kunnen niet aan Kampsones tippen!<br />

Waarom niet? Kom deze zomer maar eens<br />

kijken!<br />

DOEN DURVEN&GAAN, BUURSE<br />

12 – 14 jaar, actief kamp<br />

31 juli t/m 7 aug, JW 1006<br />

Na het succes van “kamp actief” is er dit jaar<br />

“Doen Durven&Gaan”. Kom laten zien wat jij<br />

allemaal durft! Durf jij die boom in, of loop jij<br />

voorop bij de spooktocht? Het maakt niet uit<br />

wat je bij ons komt doen, zolang je aan het<br />

Foto: Wessel Schermij<br />

Foto: Wessel Schermij<br />

gemotiveerde begeleiders die de kampen<br />

voor iedereen een feest maken!<br />

Begeleider worden?<br />

Kijk op www.begeleiders.nl of mail naar<br />

begeleiders@yahoo.com<br />

einde van de week maar moe bent! Dit is een<br />

kamp voor durfals, sportievelingen, lenigen<br />

en creatievelingen. Kortom voor iedereen die<br />

iets wil doen, durft of gaat!<br />

KORTSLUITING, EERBEEK<br />

9 – 12 jaar, theaterkamp<br />

31 juli t/m 7 aug, JW 1007<br />

Iedereen die op dit kamp komt, moet een<br />

beetje kortsluiting in zijn/ haar hoofd hebben!<br />

Waarom? Omdat we een bizarre, gekke,<br />

absurde, freakachtige, ongewone, vreemde,<br />

wonderlijke, excentrieke show gaan neerzetten!<br />

Met de leiding zit het wel goed, die hebben<br />

sowieso al kortsluiting in hun hoofd! Dus,<br />

zit het bij jou niet helemaal goed daarboven?<br />

Dan ben je perfect voor dit kamp!<br />

OP DE PLANKEN, EERBEEK<br />

13 – 16 jaar, theaterkamp<br />

7 t/m 14 aug, JW 1008<br />

Na op de vloer te hebben gestaan is het tijd<br />

om op de planken te komen. Speel jij bij ons<br />

de sterren van de hemel en ben jij de held<br />

op de planken? Of speel je liever de schurk?<br />

Alles kan! Samen met 29 anderen zet jij onder<br />

begeleiding een eigen toneelstuk “op de<br />

planken”. Dus laat je fantasie de vrije loop en<br />

zet een spetterend show neer.<br />

reactie oP kamP actief (2009)<br />

‘Graag wil ik jullie vertellen hoe enorm leuk<br />

onze zoon, Ernst Meijer, het heeft gehad op het<br />

Kamp Actief in Oud- Gastel. Het was werkelijk<br />

een super georganiseerd kamp en volgens<br />

onze zoon ook met fantastische leiding. Ernst<br />

hield niet op met vertellen wat er allemaal zo<br />

leuk was. Dus grote complimenten. Onze zoon<br />

vond dat er een fijn ‘groepsgevoel’ was! Heel<br />

belangrijk voor een leuke week.’<br />

Mariken Meijer-Ubbens, moeder van Ernst


spring reizen 25-40 jaar www.springreizen.nl<br />

Spring Reizen organiseert actieve<br />

vakanties en weekenden voor<br />

25-40-jarigen. Voor meer informatie<br />

over onze tochten, zie de website<br />

www.springreizen.nl. Wandel en<br />

kano met ons mee!<br />

VOORJAARSHIKE GRANDS CAUSSES ***<br />

30 april t/m 9 mei, JV1003, huttentrektocht,<br />

trein<br />

Zuid-Frankrijk rond Koninginnedag: heerlijk<br />

wandelweer! Spring gaat naar de Grands<br />

Causses, hoogvlaktes met diepe gorges en een<br />

bijzondere natuur en historie. We overnachten<br />

in gîtes, dus de rugzakken blijven licht.<br />

LENTE IN LEDERHOSEN ***<br />

13 t/m 24 mei, JV1004, trektocht langs<br />

campings en hutten, trein<br />

In deze anderhalve week van Hemelvaart en<br />

Pinksteren maken we een prachtige trektocht<br />

door de hoge bergen aan de rand van de Alpen.<br />

In het dal lente, op de hoge toppen sneeuw!<br />

DORDOGNE: KANO & ZON **<br />

20 juni t/m 3 juli, JV1005, kanotrektocht met<br />

dagwandelingen<br />

Trein<br />

Laat de zomer vroeg komen dit jaar! Een<br />

klassieke peddeltocht over de mooiste kanorivier<br />

van Midden-Frankrijk met een paar<br />

prachtige dagwandelingen om de Dordogne<br />

van bovenaf te bekijken.<br />

DWARS DOOR SLOWAKIJE ***<br />

7 t/m 18 juli, JV1006, huttentrektocht<br />

Trein<br />

Spring verkent het Partizanenpad, een pittige<br />

hoogtewandeling dwars door Slowakije met<br />

schitterende uitzichten op de Hoge Tatra. We<br />

overnachten in knusse berghutten. Onderweg<br />

beklimmen we de Dumbier (2043m) en bezoe-<br />

ken een druipsteengrot. We eindigen in het<br />

Slowaaks Paradijs: een labyrinth van kloven,<br />

watervallen en trappe tjes.<br />

BACK TO BUSHCRAFT**** , ZWEDEN<br />

10 t/m 25 juli, JV1007, bushcraftreis met<br />

kampeertrektocht<br />

Eigen vervoer<br />

Bushcraft is leven met de natuur: leer van<br />

een professional vuur maken, een onderkomen<br />

bouwen, eetbare planten in het bos<br />

vinden en boven het vuur koken. Daarna<br />

een meerdaagse tocht in de noord-Zweedse<br />

wildernis van Jämtland!<br />

DWARS DOOR DE KARPATEN **** NAAR<br />

TRANSSYLVANIË<br />

21 juli t/m 8 aug, JV1008, kampeertrektocht<br />

Trein<br />

Ga deze zomer mee op ontdekkingsreis in<br />

Wild Roemenië, op een trektocht dwars door<br />

de zuidelijke Karpaten. Ongerepte bossen,<br />

wilde bergkammen en uitgestrekte heuvels.<br />

Leefgebied van beren, wolven, wilde paarden<br />

en een enkele schaapsherder. Stil, verlaten<br />

en machtig mooi!<br />

BIKKELREIS THABOR *****<br />

7 t/m 20 aug, JV1009, kampeertrektocht<br />

Trein<br />

Toe aan een fysieke uitdaging? Twee weken<br />

trekken we door het Massif des Cerces dat<br />

om de grillige top van Mont Thabor heen ligt<br />

in de Hautes Alpes / Savoie. Met zijn 3178 m<br />

kijkt deze zware jongen trots uit over zowel<br />

Frankrijk als Italië!<br />

DARTMOOR EN EXMOOR IN BLOEI ***<br />

14 t/m 29 aug, JV1010, kampeertrektocht<br />

Trein<br />

Aan het eind van de zomer verkennen we<br />

de twee ruigste gebieden van het verder zo<br />

aangeharkte zuid-westen van Engeland:<br />

Dartmoor en Exmoor. Uitgestrekte moors<br />

met grillige granieten rotsformaties en hier<br />

een daar een cirkel van menhirs, achtergelaten<br />

door prehistorische steenhouwers.<br />

De wandeling eindigt aan de spectaculaire<br />

kliffenkust aan de noordkant van Devon.<br />

AVONTUURLIJK KARELIË*** ,<br />

OOST-FINLAND<br />

21 aug t/m 4 sept, JV1011, wandel &<br />

kanotrektocht<br />

Eigen vervoer<br />

Ga mee op avontuur in een van de uithoeken<br />

van Europa! Per kano en te voet verkennen<br />

we Fins Karelië. Overnachten doen we in<br />

tenten of hutten. Het land van duizend meren<br />

wacht op ons...<br />

CINQUE TERRE**/*** , ITALIË<br />

3 t/m 12 sept, JV1012, culinaire wandelreis<br />

vanuit standplaats<br />

Trein<br />

Ontdek tijdens dagwandelingen de Ligurische<br />

rotskust en de beroemde vissersdorpjes in<br />

de Cinque Terre. Wandel tussen olijfbomen<br />

en zie de druivenoogst. Koop verse ingredienten<br />

en kook ’s avonds samen jullie eigen<br />

specialiteiten.<br />

HERFSTHIKE HOGE VOGEZEN*** ,<br />

FRANKRIJK<br />

9 t/m 17 okt, JV1013, huttentrektocht<br />

Trein<br />

Het zuidelijk deel van de Vogezen is een<br />

ruig wandelgebied met stille meertjes, kale<br />

hoogvlaktes en kleurende herfstbossen. In de<br />

herfst is het hier nog heel aangenaam genieten<br />

van de natuur! En ’s avonds in de hut een<br />

lekkere streekwijn bij het gezellig knappend<br />

haardvuur.<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 19


treq er op uit www.treq.nl<br />

COAST2COAST***, ENGELAND<br />

12 t/m 26 juli, JK1003, wandelreis<br />

15-18 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer,<br />

overnachtingen in tenten, reisbegeleiding<br />

voor prijs en info: zie website<br />

In Noord-Engeland worden de Ierse Zee<br />

in het westen en de Noordzee met elkaar<br />

verbonden door de populairste fietsroute<br />

in Engeland. Ook te voet zijn de landschappen<br />

van deze 224 kilometer lange fietsroute<br />

te mooi voor woorden. De “Coast to Coast”<br />

loop je door eerst je schoenen in Iers water<br />

te dompelen en aan het eind je blote voeten<br />

in de Noordzee. De route brengt je langs de<br />

mooiste meren en bergen in het Lake District,<br />

waarna je wordt omringd door het groen in de<br />

oude Yorkshire Dales.<br />

INTERRAIL SPANJE EN PORTUGAL<br />

12 t/m 26 juli, JK1002, treinreis<br />

17-25 jaar,<br />

incl interrailticket , entree musea, overnachtingen<br />

in tenten, reisbegeleiding, lokaal<br />

vervoer<br />

voor prijs en info: zie website<br />

Met de trein reizen we af naar het warme<br />

Spanje en Portugal. Deze tocht voert je langs<br />

de koninklijke paleizen, schaduwrijke parken<br />

en bijzondere musea van o.a. Barcelona,<br />

Zaragoza, Madrid, Valencia, Sevilla en de<br />

zeestad Lissabon. Al met al doorkruisen<br />

jij en je reisgenoten landen met een rijke<br />

cultuurgeschiedenis die teruggaat naar de<br />

oude Grieken en Romeinen met ook sporen<br />

van Arabische, Moorse invloeden waarvan je<br />

20 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

beslist niks mag missen! Ga mee en haal je<br />

corazón op met veel duende…<br />

PISEK-KREMS AM DONAU***, TSJECHIË –<br />

OOSTENRIJK<br />

12 juli t/m 2 aug, JK1004, wandeltrektocht<br />

19-25 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer,<br />

overnachtingen in tenten, reisbegeleiding<br />

voor prijs en info: zie website<br />

Het idyllische stadje Pisek in de regio Zuid-<br />

Bohemen in Tsjechië is het startpunt van deze<br />

trektocht. Zuid-Bohemen wordt gekenmerkt<br />

door de mooie landschappen en de afwisseling<br />

van bos, heide en akkers. Het landschap<br />

is glooiend en je hebt hier de mooiste zonsondergangen.<br />

Trek de bergen tegemoet richting<br />

Krems am Donau. Deze prachtige stad aan<br />

het water ligt niet ver van Wenen, de stad<br />

die je nog zeker bezoeken gaat in deze drie<br />

weken. Trek jij met ons mee over de grens<br />

van Tsjechië en Oostenrijk?<br />

MONT THABOR****, FRANKRIJK – ITALIË<br />

12 juli t/m 2 aug, JK1006, wandelreis<br />

17-21 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer,<br />

overnachtingen in tenten, reisbegeleiding<br />

voor prijs en info: zie website<br />

De Mont Thabor vormt met zijn 3178 meter<br />

hoge top het middelpunt van onze reis. De<br />

tocht begint in Briançon en na een week<br />

lopen, gaan we de uitdaging aan en bedwingen<br />

de prachtige Mont Thabor. Met rugzakken<br />

trekken we door de bergen waar we gemzen<br />

en marmotten zien. Ook sneeuwveldjes zijn<br />

op deze hoogte niet zeldzaam. We kamperen<br />

op plekken met fantastische uitzichten en we<br />

nemen een duik in het ijskoude meertje. Ben<br />

jij een bikkel en wil je genieten van de bergen<br />

zoals die altijd op de ansichtkaarten staan?!<br />

Ga dan mee op deze avontuurlijke tocht.<br />

Conditie vereist, ervaring gewenst.<br />

DORDOGNE***, FRANKRIJK<br />

12 juli t/m 2 aug, JK1005, wandel/ kanoreis<br />

17-21 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer,<br />

overnachtingen in tenten, reisbegeleiding,<br />

kanohuur<br />

voor prijs en info: zie website<br />

In het zuiden van Frankrijk ligt de streek<br />

Dordogne. In deze streek zijn langs een van de<br />

drie grote rivieren veel mooie kastelen te vinden.<br />

Naast deze prachtige en rustige wateren<br />

is de rest van het landschap ook zeer de moeite<br />

waard om een keer doorheen te wandelen. De<br />

treinreis eindigt in de stad Perigueux. Deze<br />

stad heeft een fraaie middeleeuws stadshart<br />

en een minstens zo mooie kathedraal.<br />

MÜLLERTHAL**, LUXEMBURG<br />

19 juli t/m 2 aug, JK1007, wandelexpeditie<br />

15-18 jaar<br />

incl heen- en terugreis , lokaal vervoer,<br />

overnachtingen in tenten, reisbegeleiding<br />

voor prijs en info: zie website<br />

Deze prachtige reis leidt je langs rotsformaties,<br />

geurende bossen met mild steile heuvels<br />

en de kabbelende Sauer-rivier. We beginnen de<br />

route in het mooie Echternach en eindigen in<br />

Beaufort. Onderweg kamperen we zoveel mo-


info@treq.nl www.treq.nl<br />

gelijk op campings. De route is heel divers: je<br />

kijkt niet alleen je ogen uit door de rustgevende<br />

natuur, maar ook door de vele burchten en<br />

kastelen met vergezichten. ’s Avonds is er uiteraard<br />

ruimte voor veel gezelligheid rond een<br />

echt kampvuur onder de heldere sterrenhemel<br />

met een ruisende rivier op de achtergrond…<br />

SJAELLANDSLEDEN***, DENEMARKEN<br />

19 juli t/m 9 aug, JK1009, wandelreis<br />

17-21 jaar<br />

incl heen- en terugreis , lokaal vervoer,<br />

overnachtingen in tenten, reisbegeleiding<br />

voor prijs en info: zie website<br />

Al treinend reizen we naar het Kopenhagen van<br />

Christian Andersson op het prachtige Sjaelland.<br />

Vanaf hier gaan we naar Korsør waar we<br />

al wandelend een oude verlaten spoorlijn langs<br />

de kust volgen met uitzicht op het vasteland en<br />

overweldigend geurende bossen. Onderweg<br />

spreken gletsjersporen uit de laatste IJstijd en<br />

prehistorische grafheuvels tot je verbeelding.<br />

Plotseling denk je dat we op de Veluwe zijn en<br />

voel je je helemaal thuis. Maar schijn bedriegt:<br />

kastelen, Middeleeuwse kerkjes, steile kliffen<br />

en ruige stranden doen je aan een adembenemend<br />

Vikingenland denken!<br />

CORSICA*****, FRANKRIJK<br />

19 juli t/m 9 aug, JK1008, wandelreis<br />

19-25 jaar<br />

incl lokaal vervoer, overnachtingen in tenten,<br />

reisbegeleiding<br />

voor prijs en info: zie website<br />

Corsica is een eigen vervoer reis: de heen- en<br />

terugreis is op eigen gelegenheid.<br />

De route voert zelden over een gewoon pad.<br />

Er zal veel met handen en voeten geploeterd<br />

worden, over eindeloze steenvlakten, tussen<br />

woest oprijzende granieten zuilen en langs<br />

ruige bergkammen. Op veel hellingen lijken<br />

kolossale versteende blokkendozen te zijn<br />

omgekiept; daar moet je als wandelaar wel<br />

de lol van inzien. Welkom in de ruige bergen<br />

van Corsica! Deze tocht gaat ook langs de<br />

befaamde GR20 die door velen tot de mooiste<br />

én zwaarste wandel tocht van Europa is<br />

bestempeld. Hoe subjectief de criteria ook<br />

zijn, ze tekenen wel de sfeer van het avontuur<br />

dat Corsica heet. Conditie en ervaring vereist.<br />

BOLOGNA, ITALIË<br />

12 t/m 26 juli, JK1012, theaterreis<br />

15-20 jaar<br />

incl heen- en terugreis , lokaal vervoer,<br />

overnachtingen in tenten, reisbegeleiding,<br />

theaterdocent<br />

voor prijs en info: zie website<br />

Op pleintjes en parkjes in het prachtige oude<br />

centrum van het Noord-Italiaanse Bologna<br />

kun jij tijdens deze reis je theaterkunsten<br />

laten zien. Er is natuurlijk ook de mogelijkheid<br />

om te genieten van de mooie gebouwen,<br />

toeristische attracties en zonnige terrasjes<br />

die deze stad rijk is! Voordat je naar Italië<br />

gaat sta je een week op een camping in<br />

Nederland, waar een theaterdocent je helpt<br />

bij het maken van theater. Na die week ben je<br />

klaar om Bologna op zijn kop te zetten…<br />

SYSSLEBÄCK**, ZWEDEN<br />

26 juli t/m 9 aug, JK1011, kanoreis<br />

15-18 jaar<br />

incl heen- en terugreis , lokaal vervoer, overnachtingen<br />

in tenten, reisbegeleiding.<br />

voor prijs en info: zie website<br />

Door Värmland loopt de Klarälven, een rustig<br />

stromende meanderende rivier. Bovenaan de<br />

Klarälven hakt men bomen, die via de rivier<br />

afdalen naar de papierfabriek aan de monding.<br />

Deze reis start vrij hoog in het Sysslebäck<br />

dal, waar we beginnen met de afdaling<br />

van de magische Klarälven. Gedurende twee<br />

weken zullen we genieten van alles wat de<br />

rivier te bieden heeft; iedere bocht onthult<br />

weer een nieuw sprookjesachtig landschap.<br />

MAZURIË**, POLEN<br />

26 juli t/m 9 aug, JK1013, kanoreis<br />

19-25 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer,<br />

overnachtingen in tenten, reisbegeleiding,<br />

kanohuur<br />

voor prijs en info: zie website<br />

In Oost-Polen, in het gebied Mazurië liggen<br />

de rivier de Wisla en honderden meren. Hier<br />

kun je naar hartenlust kanoën. Prachtige bossen<br />

en mooie velden zijn het uitzicht wanneer<br />

je rustig peddelend langs de oevers glijdt. In<br />

de bossen van het sprookjesachtige Mazurië<br />

huizen lynxen en wolven. Ook edelherten hebben<br />

er een plek. Zie jij jezelf al varen tussen<br />

de prachtige oevers?<br />

VÄRMLAND***, ZWEDEN<br />

26 juli t/m 9 aug, JK1010, bushcraftreis<br />

17-25 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer,<br />

overnachtingen in tenten, mes, reisbegeleiding,<br />

bushcraftcursus<br />

voor prijs en info: zie website<br />

Wil jij leren overleven in de wildernis?<br />

Nu kun jij ook survivallen als Ray Mears.<br />

Op deze reis leer je alles wat je moet weten<br />

over de natuur, waarna je deze kennis direct<br />

in praktijk gaat brengen. Met je mede reis-<br />

genoten bouw je een kamp, leer je jagen en<br />

eten zoeken en maak je vuur op primitieve<br />

wijze.<br />

EUSKAL HERRIA**, SPANJE<br />

2 t/m 16 aug, JK1015, culinaire wandelreis<br />

17-25 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer, overnachtingen<br />

in tenten, kookpakket, reisbegeleiding,<br />

entree 1 à 2 musea<br />

voor prijs en info: zie website<br />

In het Noorden van Spanje ligt een groene<br />

oase met vriendelijk inwoners en de beste<br />

keuken van Europa. Het gaat hier natuurlijk<br />

om Baskenland. Met deze reis ontdekken<br />

we de Baskische cultuur en natuur op alle<br />

mogelijke manieren. Een wandeltocht langs<br />

de kleine dorpjes en boerenmarkten. Culinair<br />

doen op de camping. Of juist naar een<br />

museum en ‘s avonds langs de Pinxtos-bar.<br />

In deze 2-weekse reis kom je het allemaal<br />

tegen. Gemiddelde wandelafstand per dag is<br />

10 kilometer. Conditie en ervaring wandelen<br />

met rugzak gewenst.<br />

DOVREFJELL****, NOORWEGEN<br />

26 juli t/m 16 aug, JK1014, wandelreis<br />

19-25 jaar<br />

incl heen- en terugreis, lokaal vervoer, overnachtingen<br />

in tenten, reisbegeleiding<br />

voor prijs en info: zie website<br />

Dovrefjell is het meest florarijke natuurgebied<br />

van Scandinavië. Ook is dit het enige<br />

leefgebied van de muskusos, het grootste<br />

landdier van Europa. Ruig en wild is deze<br />

trektocht over een hoogvlakte op gemiddeld<br />

1200 à 1300 meter, met eventueel een<br />

beklimming van de hoogste berg van het<br />

gebied: de Snøhetta, 2286 m. Met alles op<br />

onze rug en eten voor vele dagen kunnen we<br />

lange tochten maken zonder een sterveling<br />

tegen te komen. Een uitdaging om nooit meer<br />

te vergeten. Conditie vereist.<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 21


hijs de zeilen www.nivonreizen.nl<br />

Info over de tochten met de tjalk<br />

Bruinvisch: www.nivonreizen.nl en<br />

www.bruinvisch.com. Tijdens deze<br />

reizen slaap je aan boord van dit<br />

sfeervolle en authentieke zeilschip.<br />

Er zijn 18 slaapplaatsen.<br />

WADDENONTDEKKINGSTOCHT,<br />

WADDENGEBIED<br />

3 t/m 7 mei, CW1005, voor (groot)ouders &<br />

(klein)kinderen<br />

prijs € 195, t/m 12 jaar € 120, incl begeleiding<br />

voor de kinderen, excl maaltijden<br />

info www.bruinvisch.com, 06 20006694<br />

Avontuurlijke ontdekkingstocht met authentieke<br />

tjalk Bruinvisch. Het ene moment help<br />

je met zeilen en het andere moment wandel<br />

je over de drooggevallen bodem van de<br />

Waddenzee. We vangen krabben, garnalen<br />

of andere beestjes en bekijken ze in het aquarium.<br />

Er is van alles aan boord, maar neem<br />

ook je eigen schepnet, loep en favoriete spelletjes<br />

mee. Samen bereiden we ’s avonds de<br />

maaltijden. Haven van vertrek en aankomst:<br />

Harlingen.<br />

Foto: Ellen Horsman<br />

22 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

WAD ’N SCHILDERTOCHT, WADDENGEBIED<br />

7 t/m 11 juni, CW1006, voor teken- en schilderliefhebbers,<br />

beginners en gevorderden<br />

prijs € 225, incl teken- & schilderdocent,<br />

excl maaltijden<br />

info www.bruinvisch.com, 06 20006694<br />

Zeilen, tekenen en schilderen in het decor<br />

van de authentieke tjalk Bruinvisch. We laten<br />

ons in een ongedwongen sfeer inspireren<br />

door prachtige wolkenluchten of een eiland<br />

aan de horizon. Aan het eind van iedere dag<br />

staat er weer een verrassende maaltijd klaar.<br />

Neem je eigen teken- en schildermateriaal<br />

mee. Haven van vertrek en aankomst:<br />

Harlingen.<br />

WADDENDAGTOCHT, WADDENGEBIED<br />

3 juli, CW1007, voor alle leeftijden<br />

prijs € 60, incl eenvoudige lunch<br />

info www.bruinvisch.com, 06 20006694<br />

Kennismakingstocht met authentieke tjalk<br />

Bruinvisch. We hijsen de zeilen en zetten<br />

afhankelijk van de wind en het getij koers<br />

richting Kornwerderzand of de Richel. De<br />

schipper verhaalt van de rijke historie van het<br />

schip en de unieke Kromhoutmotor uit 1917.<br />

De dag wordt in de haven afgesloten met een<br />

drankje. Haven van vertrek en aankomst:<br />

Harlingen.<br />

“BEAGLE”- TOCHT, DUITS WADDENGEBIED<br />

12 t/m 24 juli, CW1008, voor alle leeftijden<br />

prijs € 585, volpension, incl wandelexcursies,<br />

begeleiding door bioloog<br />

info www.bruinvisch.com, 06 20006694<br />

Afwisselende zeil- en natuurwandeltocht met<br />

authentieke tjalk Bruinvisch. Twaalf dagen<br />

lang ervaren we in de geest van Darwin en de<br />

“Beagle” de bijzondere creaties van moeder<br />

natuur op en rond het Duitse Wad. Wie zin<br />

heeft neemt deel aan korte of langere wandelexcursies<br />

onder begeleiding van een veelzijdige<br />

bioloog. Aan het eind van iedere dag<br />

staat er weer een verrassende maaltijd klaar.<br />

Haven van vertrek en aankomst: Lauwersoog.<br />

VRIJBUITERTOCHT, WADDENGEBIED<br />

26 t/m 30 juli, CW1009, voor (groot)ouders<br />

& (klein)kinderen<br />

prijs € 195, t/m 12 jaar € 120, incl begeleiding<br />

voor de kinderen, excl maaltijden<br />

info www.bruinvisch.com, 06 20006694<br />

Avontuurlijke zeilzwerftocht met authentieke<br />

tjalk Bruinvisch. We zeilen veelal korte stukken<br />

en bepalen onze koers aan de hand van<br />

kompas, de wind en het getij. Als de bodem<br />

van de Waddenzee is drooggevallen gaan<br />

we op zoek naar de zeldzame Noordkromp.<br />

Neem je eigen verrekijker, schepnet en pira-


tenvlag mee. Samen bereiden we ’s avonds de<br />

maaltijden. Haven van vertrek en aankomst:<br />

Lauwersoog.<br />

ZEIL & ZANDBANKWEEK, WADDENGEBIED<br />

31 juli t/m 6 aug, CW1010, voor alle leeftijden<br />

prijs € 420, volpension<br />

info www.bruinvisch.com, 06 20006694<br />

Mooie zomerse zeilweek met authentieke<br />

tjalk Bruinvisch. Proef de zilte zeelucht.<br />

Geniet van de zon, het zeilen en de gezelligheid<br />

aan boord. Afhankelijk van de wind<br />

brengen we een bezoekje aan het unieke<br />

natuurgebied van de Dollard. Onze kok brengt<br />

iedere avond weer een smakelijke maaltijd<br />

op tafel. Bespeel je een muziekinstrument?<br />

Neem ‘m dan mee. Haven van vertrek en<br />

aankomst: Lauwersoog.<br />

PAALSTEEK & KNOPENTOCHT,<br />

WADDENGEBIED<br />

6 t/m 8 aug, CW1011 , voor (groot)ouders &<br />

(klein)kinderen<br />

prijs € 163 (niet-lid €188, kinderen t/m 12 jr<br />

€ 139 (niet-lid € 164), volpension, incl <strong>Nivon</strong>begeleiding<br />

voor de kinderen<br />

info www.nivonreizen.nl, 020 4350700<br />

Veelzijdig zeilweekend met authentieke tjalk<br />

Bruinvisch. We trekken zelf aan de touwen,<br />

hijsen de zeilen en zetten koers naar bijvoorbeeld<br />

Simonszand of Schiermonnikoog. Je<br />

kunt zwemmen, vissen, knutselen of leren<br />

paal-, trompetsteek of andere knopen te leggen.<br />

Uiteraard spelen we heel veel spelletjes.<br />

Neem ook je eigen favoriete spelletje mee.<br />

Haven van vertrek en aankomst: Lauwersoog.<br />

BONTE PIETENTOCHT, WADDENGEBIED<br />

9 t/m 13 aug, CW1012, voor (groot)ouders &<br />

(klein)kinderen<br />

prijs € 269 (niet-lid € 294), kinderen t/m 12 jr<br />

€229 (niet-lid € 254), volpension, incl <strong>Nivon</strong>begeleiding<br />

voor de kinderen<br />

info www.nivonreizen.nl, 020 4350700<br />

Actieve zeilzwerftocht met authentieke<br />

tjalk Bruinvisch. We zeilen veelal korte stukken.<br />

We spotten Bonte Pieten, Wulpen of<br />

Steenlopertjes en vissen met onze schepnetjes<br />

naar krabben en garnalen. Wie zin heeft<br />

tekent, knutselt of doet spelletjes. Neem<br />

je verrekijker en eigen favoriete spelletje<br />

mee. Haven van vertrek en aankomst:<br />

Lauwersoog.<br />

BOEIEN & PRIKKENTOCHT, WADDENGEBIED<br />

13 t/m 15 aug, CW1013, voor alle leeftijden<br />

prijs € 163 (niet-lid € 188), kinderen t/m 12 jr<br />

€ 139 (niet-lid € 164), volpension,<br />

incl <strong>Nivon</strong>begeleiding<br />

info www.nivonreizen.nl, 020 4350700<br />

Boeiend zeilweekend met authentieke tjalk<br />

Bruinvisch. Even helemaal weg van de dagelijkse<br />

drukte en genieten van het prachtige<br />

Waddengebied. Als het getij gunstig is vallen<br />

we droog buiten de beboeiing en prikken.<br />

Spelende zeehonden, foeragerende vogels,<br />

mosselbanken. We kunnen het allemaal<br />

Foto: Max Linsen<br />

tegenkomen. Haven van vertrek en aankomst:<br />

Lauwersoog.<br />

KOKKEL & MOSSELTOCHT, WADDENGEBIED<br />

16 t/m 20 aug, CW1014, voor alle leeftijden<br />

prijs € 269 (niet-lid € 294), kinderen t/m 12 jr<br />

€ 229 (niet-lid € 254), volpension, incl <strong>Nivon</strong>begeleiding<br />

info www.nivonreizen.nl, 020 4350700<br />

Verrassende zeilmidweek met authentieke<br />

tjalk Bruinvisch. We helpen met zeil zetten<br />

en overstag gaan. Er is ook tijd voor een<br />

wandeling over een van de gezellige Waddeneilanden<br />

of over het drooggevallen Wad.<br />

We kunnen mossels plukken of verse oesters<br />

rapen. Die komen dan ’s avonds op het<br />

menu. Bespeel je een muziekinstrument?<br />

Neem ‘m mee. Haven van vertrek en aankomst:<br />

Lauwersoog.<br />

OOST WEST WADDENTOCHT,<br />

WADDENGEBIED<br />

23 t/m 27 aug, CW1015, voor alle leeftijden<br />

prijs €295, volpension<br />

info www.bruinvisch.com, 06 20006694<br />

Actieve zeilmidweek met authentieke tjalk<br />

Bruinvisch van het oost naar het west Wad.<br />

Als de wind uit de goed hoek waait kunnen<br />

we lekker veel zeilen. Er is ook tijd om te<br />

vissen, te zwemmen of te passagieren op een<br />

van de gezellige Waddeneilanden. Onderweg<br />

genieten we van alles wat groeit en bloeit op<br />

het Wad. Haven van vertrek en aankomst:<br />

Lauwersoog - Harlingen<br />

UITWAAITOCHT, WADDENGEBIED<br />

20 t/m 26 sep, CW1016, voor alle leeftijden<br />

prijs € 420, volpension<br />

info www.bruinvisch.com, 06 20006694<br />

Relaxed een weekje uitwaaien met authentieke<br />

tjalk Bruinvisch. In september zijn de<br />

wolkenluchten uitzonderlijk mooi. Ook mogen<br />

we bepaalde natuurgebieden weer in. Er is<br />

tijd om te zeilen, te zwemmen, te wandelen<br />

of te genieten van een goed boek. Dit alles<br />

tegen een decor van spelende zeehonden en<br />

kwetterende wadvogels. Haven van vertrek en<br />

aankomst: Harlingen.<br />

HERFST ZEILWEEKEND, WADDENGEBIED<br />

15 t/m 17 okt, CW1017, voor alle leeftijden<br />

prijs € 203 (niet-lid € 228), kinderen t/m 12 jr<br />

€ 172 (niet-lid € 197), volpension,<br />

incl <strong>Nivon</strong>begeleiding<br />

info www.nivonreizen.nl, 020 4350700<br />

Sfeervol zeilweekend met authentieke tjalk<br />

Bruinvisch in de herfstvakantie. Maak kennis<br />

met de rijke historie van het schip en de unieke<br />

Kromhoutmotor uit 1917. Overdag bedienen we<br />

zelf het grootzeil, de fok en de kluiver. ’s Avonds<br />

genieten we bij kaarslicht van een glas wijn en<br />

een goed gesprek of een spelletje kaarten. De<br />

houtkachel zorgt dat het lekker warm en knus<br />

is. Haven van vertrek en aankomst: Harlingen.<br />

Foto: Jolanda Denekamp<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 23


Wind, water, avontuur www.nivonwatersport.nl<br />

Zin in Zeilen?<br />

Er is bijna geen mooiere plek te<br />

bedenken om te zeilen dan ons mooie<br />

Friesland. En wat is leuker dan een<br />

weekje zeilen op de Friese meren, en<br />

met leeftijdsgenoten er een super leuke<br />

en spannende week van te maken.<br />

Een week om veel nieuwe vrienden en<br />

vriendinnen te ontmoeten!<br />

Kijk elders op deze pagina voor het<br />

aanbod voor komende zomer: ga<br />

samen met een vriend, vriendin, neef of<br />

nicht of natuurlijk alleen, want vrienden<br />

maak je snel genoeg. Misschien kun<br />

jij je vrienden enthousiast maken voor<br />

alle leuke avonturen die er op onze<br />

zeilkampen te beleven zijn.<br />

14-18 Zwerfkamp, FRIESLAND<br />

zeilkamp<br />

24 t/m 31 juli, CW1001<br />

volpension, eigen vervoer<br />

Een week lang zeilend door Friesland.<br />

Alleen het begin- en eindpunt in Terherne<br />

staan vast, verder zijn we afhankelijk van de<br />

wind, de boot en onze zeilkunsten. Als we<br />

’s avonds een mooi plekje hebben gevonden<br />

Water www.nivonreizen.nl<br />

FIETSEN EN VAREN, IJSSELROUTE<br />

Van Amsterdam naar Sneek<br />

24 t/m 30 juli, CW 1018, Christina<br />

prijs € 435, volpension incl huurfiets<br />

info www.intersail.nl, www.nivonreizen.nl<br />

Op veler verzoek vaart de Christina de IJsselroute:<br />

Een afwisselende week. Via de rivieren<br />

24 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

slaan we daar ons kamp op om de nacht door<br />

te brengen. We slapen op de boten en ’s ochtends<br />

gaan we weer op weg naar de volgende<br />

bestemming. Wil je de mooiste plekjes van<br />

Friesland ontdekken en kan je wel even<br />

zonder luxe? Dan is dit het kamp voor jou!<br />

Dit zeilkamp is geschikt voor zowel de beginnende<br />

als gevorderde zeiler van 14-18 jaar.<br />

9-13 BOERDERIJKAMP, FRIESLAND<br />

31 juli t/m 7 aug, Terherne, CW1002<br />

volpension, eigen vervoer<br />

Houd jij wel van varen en van spetterende<br />

watergevechten? Dan is dit het perfecte kamp<br />

voor jou. We gaan deze week veel zeilen en<br />

doen ook veel spellen op het water en aan de<br />

wal. We varen naar eilandjes in de buurt en<br />

ontdekken de prachtige boerderij die volop<br />

in bedrijf is. Verzamel al je vriendjes en vaar<br />

met ons mee! Dit zeilkamp is geschikt voor<br />

zowel de beginnende als gevorderde zeiler.<br />

Dit super gezellige zeilkamp is speciaal<br />

gericht op kinderen van de basisschool.<br />

We slapen in een boerderij.<br />

16-20 BOERDERIJKAMP, FRIESLAND<br />

7 t/m 14 aug, Terherne, CW1003<br />

volpension, eigen vervoer<br />

Een actieve zeilweek met een ontspannen<br />

sfeer. Midden in het Watersport-hart van Friesland<br />

overnachten we in een gezellige boerderij<br />

aan de Terkaplester poelen. Hiervandaan gaan<br />

we elke dag zeilend op pad om de omliggende<br />

dorpen en steden te verkennen. Sneek, Akkrum<br />

en Grouw zijn onder andere prima te bevaren<br />

vanaf onze locatie. ‘s Avonds kan je bij de boerderij<br />

heerlijk ontspannen in de avondzon. Wil je<br />

na het eten lekker om het vuur zitten, nachtzeilen<br />

of nog wat theorieles? Komt voor elkaar! Dit<br />

zeilkamp is geschikt voor zowel de beginnende<br />

als gevorderde zeiler van 16-20 jaar.<br />

de Vecht en de IJssel en natuurgebied de<br />

Weerribben ontdekken we Nederland met<br />

de fiets en het schip. Max. 45-55 km fietsen<br />

per dag, maar ook meevaren met het varend<br />

pension Christina is mogelijk. Voor de echte<br />

sportieveling en, maximaal 20 deelnemers.<br />

Beperkt eigen fietsen mee!<br />

IJSSELROUTE, FIETSEN EN VAREN<br />

Van Sneek naar Amsterdam<br />

31 juli t/m 6 aug, CW 1019, Christina<br />

prijs € 455, volpension, incl. huurfiets en gids<br />

info www.intersail.nl, www.nivonreizen.nl<br />

Een schitterende week met veel afwisseling in<br />

varen en fietsen. Via de Weerribben, Kampen<br />

en het IJsselmeer ontdekken we Nederland<br />

met fiets en schip. Max. 45-55 km. fietsen per<br />

dag, maar ook meevaren met de Christina over<br />

13-16 BOERDERIJKAMP, FRIESLAND<br />

14 t/m 21 aug, Terherne, CW1004<br />

volpension, eigen vervoer<br />

Ben je ook een liefhebber van zon, wind en<br />

water? Heb je zin om een weekje heerlijk op<br />

de Friese meren te ontspannen met leeftijdsgenoten?<br />

Dan is dit het kamp voor jou!<br />

We overnachten in een mooie boerderij aan<br />

het water vlakbij het Sneekermeer. Hiervandaan<br />

verkennen we al zeilend de omgeving<br />

en komen regelmatig in de omliggende<br />

steden en dorpjes. Ben je een ervaren zeiler<br />

of wil je deze zomer je eerste stappen zetten<br />

op het water? Dit kamp biedt een passende<br />

uitdaging voor iedereen van 13-16 jaar!<br />

‘s land mooiste wateren. De fietsgids bespreekt<br />

de routes met u, fietst mee en helpt u aan en<br />

van boord. Voor degenen die soms moeite<br />

hebben met 50 km per dag fietsen. Maximaal<br />

20 deelnemers, overnachting op de Christina.<br />

Beperkt eigen fietsen mee!


Voor alle leeftijden www.nivon.nl/activiteiten<br />

Actief programma voor (klein)kinderen<br />

en (groot)ouders in nederland<br />

Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen<br />

van het <strong>Nivon</strong> zijn heerlijke plekken voor kinderen<br />

en ouders. Ontmoet er ook deze zomer<br />

(oude of nieuwe) vrienden en kom lekker buiten<br />

plezier maken, spelen en genieten. <strong>Nivon</strong>-vrijwilligers<br />

maken er in <strong>2010</strong> weer superweken<br />

van. Banjaert, Bosbeek en ABK zijn er klaar<br />

voor. Dat wordt een feest voor (groot)ouders en<br />

(klein)kinderen. We kunnen niet wachten tot de<br />

zomervakantie begint. Komen jullie ook?<br />

Zie www.nivon.nl/activiteiten voor het laatste<br />

nieuws.<br />

oPa en oma kleinkindWeek<br />

aan Zee<br />

Opa’s en oma’s, tussen 6 en 13 augustus is<br />

de Banjaert voor jullie. Samen met andere<br />

grootouders kun je dan in Wijk aan<br />

Zee genieten van de jongste generatie. Activiteiten<br />

voor de kinderen worden georganiseerd.<br />

En er is ‘bewegen voor ouderen’.<br />

Jong en oud kunnen samen een tocht maken<br />

door de duinen, met de boswachter.<br />

chinese draak oP veluWe<br />

Van vrijdag 24 juli tot en met vrijdag 14 augustus<br />

<strong>2010</strong> gaan we met de oude zeepiraat Bulle<br />

de BetOVerde BOsBeek<br />

Tekst: Lilian Bongenaar<br />

Wij, de vrijwilligers stonden in natuurvriendenhuis<br />

de Bosbeek in Bennekom<br />

in de startblokken om de gasten te<br />

ontvangen voor de kinderactiviteitenweek.<br />

Na de kennismaking met iedereen<br />

begon het programma van die middag:<br />

we gingen speksteen bewerken. Het idee<br />

was om een talisman/geluksteen/sieraad<br />

te maken. Dat ging de meesten heel goed<br />

af. Het eindresultaat was dat iedereen<br />

een hele mooie hanger had gemaakt. Een<br />

hoop trotse kinderen! En ouders!<br />

Tijdens kooktijd was er voor de kinderen<br />

gelegenheid om muziek, dans en<br />

zang te doen. Het verhaal ging over de<br />

betoverde bosbeek. We gingen er met de<br />

kinderen naar toe wandelen. Daar hoorde<br />

we de klanken van het lied, gespeeld op<br />

gitaar. We ontdekte dat het water van de<br />

bosbeek geen wilde vloed was. Eenmaal<br />

terug op het terrein konden de kinderen<br />

vertellen wat ze in die beek gezien hadden:<br />

de meest grote vissen, kikkers en<br />

slangen werden creatief getekend.<br />

Hull naar het verre oosten, met logeergasten<br />

van natuurvriendenhuis het ABKhuis en kampeergasten<br />

van het Hallse Hull, beide gelegen<br />

in Eerbeek. Drie weken lang dagelijks avontuur<br />

en belevenissen met een creatief, muzikaal<br />

en sportief programma voor en kinderen en<br />

waterballonnentrefbal<br />

Dinsdagochtend waren de kinderen in groepen<br />

verdeeld voor de sportactiviteiten. Het<br />

weer was supermooi. De klimwand was een<br />

succes, zo ook het waterballonnentrefbal<br />

en de tae-kwondo! Na zes onderdelen kreeg<br />

iedereen een medaille voor de inzet. Rond<br />

17.30 werd er weer druk geoefend aan de<br />

bosbeekdans. Flessen gevuld met water op<br />

een verschillend niveau maakten het wijsje<br />

van het lied. Toen de kinderen allemaal een<br />

instrument hadden, klonk het betoverend...!<br />

eelco egel<br />

Woensdag ging de jongste groep dieren<br />

schilderen om de kelder van de Bosbeek op<br />

te fleuren. De oudere kinderen werden onder<br />

leiding van het IVN op het spoor van Eelco<br />

Egel gezet. Bij deze egelspeurtocht gingen<br />

de kinderen zich inleven om te kijken hoe en<br />

waar Eelco zou willen wonen, welke gevaren<br />

er op de loer liggen en wat hij lekker vindt om<br />

te eten. Laatste keer oefenen van de bosbeekdans.<br />

Hierna met zijn allen aan het smulmenu<br />

van de week: patat met worst en rauwkost,<br />

smullen maar! ‘s Avonds was er voor de<br />

jongere kinderen een dierengeluidenspel.<br />

ouders. De poppenkast neemt de gasten al aan<br />

het begin van de drie weken mee naar het verre<br />

oosten. En ook staat ons een feest met de<br />

Chinese draak te wachten. Dus kom vooral<br />

langs, voor enkele dagen of enkele weken.<br />

Want er valt van alles te doen en te beleven…<br />

Ouders hadden zich verstopt in bossen<br />

op het terrein. Reuze spannend!! Het uur<br />

erna volgden de oudere kinderen met een<br />

GPS schattocht.<br />

Donderdag gingen de jongere kinderen<br />

op kabouterspeurtocht, verzorgd door<br />

het IVN. Bij iedere kabouter die in het<br />

bos verstopt was, stond een opdracht.<br />

De oudere groep bleef bij het huis om vier<br />

seizoenenschilderijen te maken. Vanwege<br />

het mooie weer kon er buiten geschilderd<br />

worden. Het eindresultaat is te bewonderen<br />

in de kelder van de Bosbeek. In de<br />

avond werd het kampvuur aangemaakt en<br />

kon er popcorn gepoft worden.<br />

De vrijdagochtend stond in het teken van<br />

workshops: vleermuiskastjes maken,<br />

vriendschapsbandjes knopen, schilderij<br />

afmaken, eigen pizzaatje maken, sappakken<br />

recyclen tot portemonnee. Met het<br />

optreden van het lied met muziek en dans<br />

van alle kinderen en leiding over het water<br />

van de bosbeek werd een fantastische<br />

kinderactiviteitenweek op de Bosbeek<br />

afgesloten! Wie weet tot 26-30 juli?!<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 25


Bergsport www.nivonreizen.nl<br />

TREKKING EN RAFTEN****, OERAL<br />

15 t/m 29 mei, CZ1001, vanaf 16 jaar<br />

16 t/m 30 sept, CZ1014, vanaf 16 jaar<br />

prijs € 1400 (niet-lid € 1425), incl eten,<br />

overnachtingen (tenten en hutten), uitrusting,<br />

gidsen, lokale transfers, excl heen- en<br />

terugreis en visum<br />

info Sergey Bulatov serg_nl@hotmail.com,<br />

www.nivonreizen.nl<br />

Raften op catamarans over de rivier “Chusovaya”<br />

op de grens Europa-Azie, de trekking<br />

en als het weer het toelaat de beklimming<br />

van de “Kolpaki” . Rotsklimmen ook mogelijk.<br />

Sergey Bulatov - lid en alpine-instructeur<br />

van de <strong>Nivon</strong> Bergsportgroep ZON in Arnhem<br />

- begeleidt de reis vanuit Nederland, ter<br />

plekke voegen ervaren lokale instructeurs en<br />

gidsen zich bij de groep. De tocht voert door<br />

een uitdagend landschap en een overweldigende<br />

natuur (watervallen, gorges, grotten,<br />

geneeskrachtige bronnen, rotstekeningen).<br />

Een goede conditie is vereist. Min. 5 deelnemers.<br />

Half maart is er een bijeenkomst<br />

voor vaststelling van de def. vertrekdatum en<br />

programma. Verlenging mogelijk voor bezoek<br />

aan Moskou en Perm.<br />

TREKKING EN RAFTEN****, OERAL<br />

11 t/m 26 juni, CZ1003, vanaf 16 jaar<br />

prijs € 1450 (niet-lid € 1475), incl eten,<br />

overnachtingen (tenten en hutten), uitrusting,<br />

gidsen, lokale transfers, excl heen- en<br />

terugreis, visum<br />

info Sergey Bulatov serg_nl@hotmail.com,<br />

www.nivonreizen.nl<br />

Trekking door natuurpark “Vischersky” in<br />

de Westelijke Oeral, raften op catamarans<br />

over de rivier Vischera en als het weer het<br />

toelaat, de beklimming van de “Toelimsky<br />

kamen” (1469 m). Rotsklimmen ook mogelijk.<br />

Sergey Bulatov - lid en alpine-instructeur van<br />

de <strong>Nivon</strong> Bergsportgroep ZON in Arnhem -<br />

begeleidt de reis. Ervaren lokale instructeurs<br />

en gidsen zorgen voor een veilige tocht door<br />

een uitdagend landschap en een overweldigende<br />

natuur (watervallen, gorges, grotten,<br />

geneeskrachtige bronnen, rendieren, rotstekeningen<br />

en polaire toendra). Een goede conditie<br />

is vereist. Min. 5 deelnemers. Half maart<br />

hoe ZWaar is miJn Wandelreis?<br />

26 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

is er een bijeenkomst voor vaststelling van de<br />

def. vertrekdatum en programma. Verlenging<br />

mogelijk voor bezoek aan Moskou en Perm.<br />

BERGSPORTTREFKAMP ÖTZTAL,<br />

OOSTENRIJK<br />

5 juli t/m 15 aug<br />

prijs € 1,00 per dag, 12-16 jr. € 0,70, t/m 11 jr.<br />

gratis, (niet-lid € 7,00 eenmalig extra),<br />

zelfverzorging, eigen vervoer, tent incl 2<br />

volw, elektra, auto € 21,00 p.n. (tarief 2009)<br />

info bergsport.trefkamp.nl,<br />

www.nivonreizen.nl, 06 49943720<br />

Bij het bergsporttrefkamp bepaal je zelf<br />

wanneer je komt. Je legt zelf de contacten<br />

voor gezamenlijke activiteiten, ‘s avonds<br />

bij de treftent. Er is goede documentatie<br />

beschikbaar. Een treftentbeheerder regelt de<br />

inschrijving en ‘s avonds koffie en thee. De<br />

treftent staat op de rustige Ötztaler Naturcamping<br />

van de Familie Kuprian in Huben,<br />

aan het begin van het dal, op 1200 meter<br />

hoogte. De streek heeft 250 toppen boven de<br />

3000 meter, met als hoogste de Wildspitze<br />

(3774 meter). Het is een prachtig wandelgebied,<br />

je kunt huttentochten doen, gletsjer-<br />

zwaarte looptijd per dag excl. pauzes draaggewicht* hoogteverschil per dag<br />

(klimmen + dalen)<br />

overgangen, rotsklimmen, klettersteigen en<br />

mountainbiken.<br />

EXPEDITIE NAAR DE ELBROES, KAUKASUS<br />

16 t/m 25 aug, CZ1009, vanaf 16 jaar<br />

3 t/m 12 sept, CZ1013, vanaf 16 jaar<br />

prijs € 1350 (niet-lid € 1375), incl eten, overnachtingen,<br />

transfers rondom de Elbroes,<br />

excl heen- en terugreis<br />

info Sergey Bulatov serg_nl@hotmail.com,<br />

www.nivonreizen.nl<br />

Wil je het eens hoger op zoeken dan de<br />

Alpen? Dan is de Elbroes in de Kaukasus met<br />

zijn 5642 meter een avontuurlijke bestemming.<br />

Als het weer meezit hopen we de top<br />

te bereiken. Sergey Bulatov - lid en alpineinstructeur<br />

van de <strong>Nivon</strong> Bergsportgroep<br />

ZON in Arnhem - begeleidt de tocht naar de<br />

top op de grens van Europa en Azië samen<br />

met ervaren Russische berggidsen. Ook voor<br />

bergwandelaars die het uitdagende landschap<br />

en de overweldigende natuur willen<br />

ervaren is deelname mogelijk. Goede conditie<br />

is vereist. De beklimming is incl acclimatisatiedagen.<br />

Je overnacht in tenten. Min. 6<br />

deelnemers.<br />

conditie / ervaring<br />

** 4-6 uur 12 – max kg 250 + 250 m gewenst / niet vereist<br />

*** 4-6 uur 12 – max kg 500 + 500 m vereist / gewenst<br />

**** 5-7 uur 15 – max kg 750 + 750 m vereist / vereist<br />

***** 6-8 uur 15 – max kg 1000 + 1000 m vereist / vereist<br />

* max kg: het maximale gewicht waarmee je een aantal dagen verantwoord kunt lopen. Dit is afhankelijk van je persoonlijke draagvermogen.<br />

Algemene vuistregel: ruim kwart van je eigen gewicht. Het daadwerkelijke gewicht daalt tijdens de reis en is afhankelijk van de benodigde<br />

uitrusting, het aantal dagen waarvoor we eten meenemen en de hoeveelheid drinkwater. Ga bij huttentrektochten uit van 10-12 kg.


Vijftig plus www.nivonreizen.nl<br />

WANDELEN/FIETSEN EN VAREN DOOR DE<br />

ZUIDWESTHOEK VAN FRIESLAND<br />

3 t/m 7 mei, MW1005<br />

voor prijs zie website, volpension, eigen<br />

vervoer<br />

info Hannah of Leo Versloot, 0515-442363,<br />

info@heegermeer.net<br />

In Friesland lopen we dagelijks ong. 15 km in<br />

de Zuidwesthoek. Fietsen kan ook (zelf meenemen).<br />

Er zijn daar leuke routes mogelijk.<br />

Het accommodatieschip In Dubio kiest elke<br />

dag een andere ligplaats en is ons thuis voor<br />

de maaltijden, de avonden en de nacht. Een<br />

dagje rust kan ook. Dan vaar je lekker met de<br />

In Dubio mee. Ieder heeft zijn eigen hut.<br />

TEKENEN EN SCHILDEREN IN ZUIDWEST<br />

FRIESLAND<br />

25 t/m 30 mei, MC1006<br />

8 t/m 13 juni, MC1007<br />

voor prijs zie website, volpension, eigen<br />

vervoer<br />

info Hannah of Leo Versloot, 0515-442363,<br />

info@heegermeer.net<br />

Inspirerende én zorgzame begeleiding, verrassende<br />

vergezichten, maritieme details,<br />

heftige horizonnen en ruisende rietkragen.<br />

Deze uitspraken zijn allemaal van toepassing<br />

Foto: Inger Wensveen<br />

op deze teken- en schilderreis aan boord van<br />

het accommodatieschip In Dubio. Ieder heeft<br />

zijn eigen hut. En natuurlijk varen we weer<br />

een andere route dan vorig jaar.<br />

FIETSEN LANGS DE OOSTZEE, DUITSLAND<br />

6 t/m 13 juni, MF1008<br />

voor prijs zie website, halfpension, bus, eigen<br />

fiets<br />

info reizen@nivon.nl, 020 4350715<br />

Met onze eigen fiets reizen we per bus naar<br />

het beginpunt van een fietstocht langs de<br />

Oostzee waarbij we ook een bezoek brengen<br />

aan het eiland Rügen. De bus blijft bij ons<br />

voor bagagevervoer maar ook als bezemwagen.<br />

We fietsen ongeveer 250 km in een rustig<br />

tempo en overnachten in 3 sterren hotels op<br />

tweepersoons kamers.<br />

ZEILTREKTOCHT DOOR FRIESLAND<br />

21 t/m 27 juni, MZ1009<br />

voor prijs zie website, volpension, eigen<br />

vervoer<br />

info Hannah of Leo Versloot, 0515-442363,<br />

info@heegermeer.net<br />

Met Heeg als vertrekpunt doorkruisen we met<br />

Valken grote delen van het Friese merengebied.<br />

Op het accommodatieschip de In Dubio<br />

Foto: Cok de Heij<br />

worden de smakelijke maaltijden genoten<br />

evenals de nachtrust in twee-pers. hutten.<br />

Elke Valk heeft 4 deelnemers en 1 schipper<br />

als bemanning. Voor deze actieve vakantie is<br />

enige zeilervaring noodzakelijk.<br />

RUST EN NATUUR IN ’T GOOI, NEDERLAND<br />

31 juli t/m 8 aug, MM1010<br />

voor prijs zie website, volpension, eigen<br />

vervoer<br />

info reizen@nivon.nl, 020 4350715<br />

Samen gezellig een week op het prachtige<br />

landgoed Drakenburg genieten van de rust en<br />

het uitzicht op de mooi aangelegde tuin. Een<br />

deel van de dag ondernemen we gezamenlijk<br />

activiteiten als dansen, zingen of zijn we creatief<br />

bezig. We overnachten in tweepersoons<br />

kamers.<br />

FIETSEN LANGS DE NECKAR, DUITSLAND<br />

22 t/m 29 aug, MF1012<br />

voor prijs zie website, halfpension, bus, eigen<br />

fiets<br />

info reizen@nivon.nl, 020 4350715<br />

Deze fietstocht waarvan we met onze eigen<br />

fietsen ongeveer 250 km rijden, gaat, volgens<br />

kenners, langs de meest romantische rivier<br />

van Duitsland. Voor bagage vervoer en als<br />

bezemwagen blijft de bus bij ons. We overnachten<br />

op tweepersoons kamers in 3 sterren<br />

hotels.<br />

ZEILEN BIJ AKKRUM, FRIESLAND<br />

28 aug t/m 3 sept, MZ1011<br />

voor prijs zie website, volpension, eigen<br />

vervoer<br />

info reizen@nivon.nl, 020 4350715<br />

Dit is een lesweek waarbij je je kennis van<br />

het zeilen kunt ophalen of met het zeilen kunt<br />

beginnen. We varen in Valken en we komen in<br />

het gebied van de Prinsenhof.<br />

Voor meer vijftig plus-activiteiten: kijk<br />

ook op de pagina’s actief en cultuur,<br />

hijs de zeilen, trefkampen, bergsport<br />

en water.<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 27


Inschrijfformulier<br />

nivon Zomerreizen <strong>2010</strong><br />

reizen Melchersstichting<br />

✁<br />

Inschrijving <strong>Nivon</strong> Winterreizen (alleen voor de Melchersreizen beginnend met codeletter M)<br />

S.v.p. volledig invullen en ondertekenen<br />

Reisnummer: Naar: Van . . / . . Tot . . / . .<br />

Eventuele tweede keus:<br />

Reisnummer: Naar: Van . . / . . Tot . . / . .<br />

28 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

WWW.nivonreiZen.nl<br />

• voor uitgebreide reisomschrijvingen<br />

• algemene voorwaarden<br />

• de meest actuele informatie<br />

• en een snelle inschrijving.<br />

Voorletters en naam: Roepnaam: M/V<br />

Adres:<br />

Postcode: . . . . . . Woonplaats:<br />

Telefoon: Mobiel:<br />

E-mail:<br />

Geboortedatum: . . / . . / . . . . Bank-/Gironummer:<br />

Lidnummer (zie ledenpas): Wij willen graag lid worden.<br />

Meereizende huisgenoten, woonachtig op hetzelfde adres:<br />

Voorletters en naam roepnaam geboortedatum lidnummer M/V<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

Als zich tijdens de reis moeilijkheden voordoen, dan graag contact opnemen met ...<br />

Naam: Plaats: telefoon: mobiel:<br />

Ik heb een reisverzekering (verplicht voor buitenland) met passende dekking<br />

bij (maatschappij).<br />

Ik wil een verzekering voor deze reis afsluiten (alleen mogelijk tegelijkertijd<br />

met inschrijving voor een reis), namelijk:<br />

annuleringsverzekering<br />

reisverzekering<br />

Benelux Europa Uitgebreid Europa Garant<br />

met de volgende aanvullingen (alleen in combinatie met reisverzekering)<br />

avontuurlijke sporten geld<br />

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de ‘Algemene Bepalingen’ voor deelnemers aan <strong>Nivon</strong> Reizen en dat hij/zij lichamelijk en geestelijk in<br />

staat is om aan de activiteit deel te nemen. Voor minderjarigen moet een van de ouders of voogd mede ondertekenen.<br />

Handtekening: Datum, plaats:<br />

Zenden aan: <strong>Nivon</strong> Reizen, Hilversumstraat 332, 1024 MB Amsterdam.<br />

www.nIVOn.nL/unIgArAnt<br />

Ga naar www.nivon.nl/unigarant<br />

voor de mogelijkheden van een<br />

doorlopende reis- e/o annulerings-<br />

verzekering.


“varm sJokolade”<br />

Sneeuwvlokken dwarrelen langs de ramen, in de<br />

verte klinkt het gebeier van kerkklokken, binnen<br />

zit je achter een kop heerlijke “varm sjokolade”<br />

of “heiße Schokolade”. Je tafelgenote vertelt<br />

waar zij die dag heeft geskied, tegenover je vraagt<br />

een andere deelnemer of je morgen met zijn<br />

groepje mee gaat. Ondertussen legt Karin (16)<br />

aan leeftijdgenoot Mark uit waar je het beste kunt<br />

snowboarden. ‘Vet cool daar.’<br />

Wil je naar Noorwegen, Oostenrijk of Zwitserland? In de schoolvakantie,<br />

of juist daarbuiten? Skiën, langlaufen, (sneeuwschoen)<br />

wandelen of snowboarden? Helemaal verzorgd of vind je het juist<br />

leuker om met andere deelnemers een maaltijd te bereiden? In<br />

een accommodatie met sauna of een zwembad in de buurt? Kijk<br />

op www.nivonreizen.nl voor het complete aanbod van <strong>winter</strong>reizen.<br />

•<br />

sneeuwschoenen<br />

in de Vogezen<br />

20 t/m 28 feb, JK1001, Frankrijk, 15-25jr<br />

prijs: € 449 (niet-lid € 474)<br />

info: www.treq.nl<br />

Heb jij altijd al je grenzen willen verleggen, samen met een<br />

groep de kou willen trotseren en wil je dolgraag <strong>winter</strong>kamperen?<br />

Dan hebben wij de perfecte reis voor je uitgedacht. Een<br />

week lang kamperen in de sneeuw van de Vogezen. Meerdere<br />

dagtochten op sneeuwschoenen naar -bijvoorbeeld- de dichtbij<br />

gelegen top Hohneck (1324 m) en ook nog een tweedaagse tocht<br />

met een overnachting in een hut. Een reis voor doorzetters, met<br />

veel warme chocolademelk. Zien wij jou deze <strong>winter</strong>?<br />

Prijs incl. heen-/terugreis in bus, reisbegeleiding, overnachtingen<br />

op camping, 1 overnachting in hut, lokaal vervoer, huur<br />

sneeuwschoenen.•<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 29


Berichten www.nivon.nl/activiteiten<br />

& activiteiten<br />

Wandelen<br />

WANDELEN OP ZONDAG<br />

20 dec, Bolsward<br />

info 0561-481407,<br />

colettedehaas@hotmail.com<br />

Een stadswandeling in kerstsfeer in de fraaie<br />

stad Bolsward met monumentale gebouwen,<br />

met eerst in de ochtend een rondwandeling<br />

om de stad.<br />

NIVON WANDELCAFÉ LEIDEN<br />

8 jan, 20.00 uur, Leiden<br />

prijs € 3,50 (niet-lid € 4)<br />

info 071-5227079, asmits.2@hccnet.nl<br />

Marlies Rattink is te gast met een presentatie<br />

over wandelen in het Lake District en in<br />

de Hardangervidda (Noorwegen). In buurtcentrum<br />

De Pancrat, Middelstegracht 85 te<br />

Leiden, zaal open ± 19.45 uur.<br />

NAARDEN – BLARICUM<br />

10 jan, ca. 18 km<br />

info Wilma de Ruiter 071-5890535,<br />

06-49830096 of Greetje Noordman<br />

071-5790693<br />

Over hei en door bos van Naarden, Bussum<br />

naar Blaricum. Via de vesting naar de Eukenberg,<br />

over de Nieuwe Bussumerheide, over de<br />

Tafelbergheide naar de bushalte in Blaricum.<br />

Neem strippenkaart, eten, drinken, regenkleding,<br />

stevige schoenen en plastic zitzak mee.<br />

JAARVERGADERING EN WANDELEN<br />

17 jan, Rauwerd, Raard, ca. 10 km<br />

info 0561-481407,<br />

colettedehaas@hotmail.com<br />

We stellen deze dag het nieuwe wandelschema<br />

voor het komende jaar op. In de<br />

middag wandelen we dan nog 10 kilometer<br />

langs o.a.het Sneekermeer, richting De Potten.<br />

HOLLANDSE HOUT<br />

24 jan, Lelystad, ca. 10 km<br />

prijs € 4 (voor meerijden)<br />

info 036-5315588<br />

Wandeling van 10 km: Lelystad Hollandse<br />

Hout en Oostvaardersplassen. Vertrek: 9.30<br />

uur vanaf t’Oor Almere, of vertrek vanaf SBB<br />

infocentrum, Kitsweg, Leleystad. Horeca:<br />

SBB infocentrum Lelystad.<br />

NOORDWIJK – KATWIJK<br />

27 jan, ca. 16 km<br />

info Rien Rijk 071-5221936 of 06-38718099<br />

Start bij het Noordwijkse Bollenbad. We lopen<br />

door een heuvelachtig deel van Noordwijk en<br />

gaan dan de duinen in. Langs de rand van de<br />

duinen lopen we naar Katwijk waar we een<br />

ommetje maken om daarna via het strand en<br />

de duinen naar Noordwijk terug te wandelen.<br />

30 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

LANGEAFSTANDSWANDELEN NIVON<br />

DRECHTSTEDEN<br />

31 jan, Utrecht, ca. 22 km<br />

info 078-6143645, pietbep@planet.nl<br />

Elke laatste zondag van de maand, behalve in<br />

december. We lopen het Utrechtpad en een<br />

deel van het Maarten van Rossempad. Op 31<br />

jan van Utrecht NS Lunetten naar Werkhoven/<br />

Hardenbroek.<br />

NIVON WANDELCAFÉ LEIDEN<br />

12 feb, 20.00 uur, Leiden<br />

prijs € 3,50 (niet-lid € 4)<br />

info 071-5227079, asmits.2@hccnet.nl<br />

Wandelen dwars door de Vanoise, over<br />

de GR5 en GR55, ten zuiden van de Mont<br />

Blanc. Bij de Italiaanse grens heet het Parco<br />

Nationale de Gran Paradiso. Dik Toet vertelt<br />

over deze mooie tocht. In buurtcentrum De<br />

Pancrat, Middelstegracht 85 te Leiden, zaal<br />

open ± 19.45 uur.<br />

WERKHOVEN – CULEMBORG<br />

14 feb, ca. 19 km<br />

info Angenies Posthumus, 071-5146259<br />

Een wandeling over dijken en door polders.<br />

Langs priorij “Gods Werkhof”, kasteelterrein<br />

‘t Goy en Wickenburg.<br />

KAAPSE BOSSEN<br />

21 feb, Doorn, ca. 11 km<br />

prijs € 4 (voor meerijden)<br />

info 036-5315588<br />

Wandeling van 11 km: Doorn, Stichtse Lustwarande,<br />

Kaapse Bossen. Vertrek: 9.00 uur<br />

vanaf t’Oor, Almere.<br />

WANDELEN OP ZONDAG<br />

21 feb, Marum.<br />

info 0561-481407,<br />

colettedehaas@hotmail.com<br />

Een Witte Nonnen wandeling in de mooie<br />

omgeving van Marum, ten noordoosten van<br />

Drachten.<br />

RONDWANDELING EDE – WAGENINGEN<br />

24 feb, ca. 18 km<br />

info Angenies Posthumus, 071-5146259<br />

Een wandeling door bos en over heide<br />

(militair oefengebied). We lopen o.a. door Het<br />

Paradijs, een stukje zandverstuiving waar<br />

je een paar oeroude grove dennen tegenkomt,<br />

de Apostelen genoemd. Onderweg is<br />

geen horeca open, dus neem zelf je natje en<br />

droogje mee.<br />

LANGEAFSTANDSWANDELEN NIVON<br />

DRECHTSTEDEN<br />

28 feb, Werkhoven, ca. 18 km<br />

info 078-6143645, pietbep@planet.nl<br />

Elke laatste zondag van de maand, behalve in<br />

december. We lopen het Utrechtpad en een<br />

deel van het Maarten van Rossempad. Op 28<br />

feb van Werkhoven/ Hardenbroek naar Wijk<br />

bij Duurstede.<br />

NIVON WANDELCAFÉ LEIDEN<br />

12 mrt, 20.00 uur, Leiden<br />

prijs € 3,50 (niet-lid € 4)<br />

info 071-5227079, asmits.2@hccnet.nl<br />

Erik Ganzeboom en Ad de Koning presenteren<br />

de Soca trail in de Julische Alpen in Slovenië,<br />

een pad langs een schitterende rivier en<br />

een deel van de tocht naar de hoogste top<br />

van Slovenië, de Triglav. In buurtcentrum De<br />

Pancrat, Middelstegracht 85 te Leiden, zaal<br />

open ± 19.45 uur.<br />

DURA VERMEER STEILRANDROUTE,<br />

HAZERSWOUDE<br />

14 mrt, ca. 22 km<br />

info Greetje Noordman 071-5790693<br />

Op sommige delen van het zevende Boerenlandpad<br />

delen we de wei met de koeien. De<br />

trekpont maakt de route extra bijzonder. We<br />

gaan naar Zoetermeer en nemen een extra<br />

stukje Zoetermeersche Meerpolder om zo via<br />

Stompwijk naar Zoeterwoude te wandelen.<br />

BERGWANDELEN OP DE VELUWE<br />

27 en 28 mrt, Bosbeek, Bennekom<br />

prijs € 40, incl. avondeten, ontbijt, lunchpakket<br />

info 0481-354308,<br />

bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

Het tweedaags wandelarrangement: start<br />

Rhenen NS station. Einde Arnhem NS station.<br />

Dagafstand ± 20 km. De route staat op www.<br />

nivon.nl/bosbeek. U wandelt op eigen gelegenheid<br />

en overnacht op het natuurvriendenhuis<br />

De Bosbeek.<br />

LANGEAFSTANDSWANDELEN NIVON<br />

DRECHTSTEDEN<br />

28 mrt, Wijk bij Duurstede, ca. 20 km<br />

info 078-6143645, pietbep@planet.nl<br />

Elke laatste zondag van de maand, behalve in<br />

december. We lopen het Utrechtpad en een<br />

deel van het Maarten van Rossempad. Op 28<br />

maart van Wijk bij Duurstede naar Geldermalsen.<br />

CORNWALL WANDELEN<br />

9 t/m 23 mei, Cornwall, Engeland<br />

prijs € 30 (niet-lid € 60)<br />

info magdatnell@gmail.com<br />

We gaan kamperen in het binnenland van<br />

Cornwall. We wandelen het kustpad van<br />

Cornwall. Voor lange afstandslopers en middellange<br />

afstandslopers.<br />

STADSWANDELEN<br />

31 mei t/m 4 jun, Allardsoog<br />

prijs € 170 (niet-lid 190), verzorgd<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

Wandelen onder leiding van een stadsgids<br />

van de historische verenigingen van Assen,<br />

Groningen en Leeuwarden. Ontdek wandelend<br />

de schoonheid van deze drie Noordelijke<br />

Hoofdsteden!<br />

Kijk voor meer activiteiten op:<br />

www.nivon.nl/activiteiten


25 tot 40 jaar<br />

uitdaging in de sneeuw<br />

Tekst: Michèle en Daphne<br />

Op 16 oktober vertrok de herfstreis<br />

van Spring: een driesterren<br />

huttentocht in de Wiener<br />

Hausberge. Tenminste... dat was<br />

de bedoeling. Twee meter sneeuw<br />

op de Schneeberg en een paar<br />

gesloten hutten zorgden ervoor dat<br />

het ook voor ons reisbegeleiders al<br />

direct een uitdagende week werd.<br />

We bezochten de Gutensteiner<br />

Alpen, waar het eens in de veertig<br />

jaar sneeuwt in oktober.<br />

Niks rustig tas inpakken, thuis opruimen en<br />

ontspannen vertrekken. Ik zat keihard trappend<br />

met honderd pakjes hartkecks aan mijn<br />

stuur op de fiets. Dwars door Amsterdam.<br />

Ik had net bij de Pied a Terre een nieuwe<br />

kaart van de Gutensteiner Alpen bemachtigd.<br />

Thuis hingen Daphne en ik voortdurend aan<br />

de telefoon. We moesten laag blijven, niet de<br />

sneeuw opzoeken en nieuwe accommodatie<br />

vinden voor de eerste nacht. Dat viel nog niet<br />

mee. In en om de dorpjes was vrijwel niks te<br />

vinden. Een “Fremdenverkehrsambt“ was er<br />

ook al niet.<br />

kniehoge sneeuW<br />

Op Utrecht Centraal waren onze deelnemers<br />

heel enthousiast. En ook wij lachten vrolijk.<br />

Ja, er ligt sneeuw! Dat wij over de Duitse<br />

grens pas wisten waar we konden slapen en<br />

hoe we zouden lopen op onze eerste dag, dat<br />

hebben we weten uit te leggen. De eerste<br />

stappen vanaf het station in Pernitz miezerde<br />

het, maar na dik een uur liepen we volop in<br />

de sneeuw. We liepen over de weg, want via<br />

het wandelpad was deze hut op 1300 meter<br />

hoogte alleen door kniehoge sneeuw bereikbaar.<br />

We bereikten de hut met voor, boven en<br />

onder ons een grote witte wolk. Wat was het<br />

mooi, iedereen genoot.<br />

foto: John van Toorn<br />

foto: Dirk-Jan Braas<br />

Elke dag planden we onze tocht een stukje<br />

verder. Wat zou het weer doen? Was de<br />

volgende hut wel veilig te bereiken? We<br />

liepen vijf dagen langs een pelgrimsroute in<br />

de sneeuw. De snelle lopers fungeerden als<br />

gewaardeerde sneeuwschuivers. Vervolgens<br />

wandelden we nog twee dagen door prachtig<br />

herfstweer over groene weiden, zoals de reis<br />

CULTURAL FUSION (13-16 jaar)<br />

14-21 aug, JW1009, Hallse Hull, Hall<br />

JUMP wil uit drie verschillende<br />

landen deelnemers en begeleiders<br />

uitnodigen om een gaaf kamp mee te<br />

maken. Heb je zin in living stratego en<br />

lebend Gänzebord en een toneelstuk<br />

maken met kinderen uit andere<br />

landen? Schrijf je dan in en krijg<br />

meer informatie over dit avontuur. Dit<br />

internationale kamp wordt van 14-21<br />

augustus gehouden op het <strong>Nivon</strong>terrein<br />

Hallse Hull, we overnachten in<br />

tenten. Engels spreken en verstaan<br />

is gewenst en makkelijk maar niet<br />

verplicht. Meer info/aanmelden:<br />

www.kindopkamp.nl<br />

eigenlijk bedoeld was, terug naar Pernitz,<br />

voor we eindigden in Wenen. En de sneeuw,<br />

dat was een cadeautje! •<br />

Wil je ook met een Springreis mee naar<br />

de Poolse sneeuw of toch liever naar de<br />

Spaanse of Franse zon in het voorjaar?<br />

Kijk op www.springreizen.nl<br />

internationaal theaterZomerkamP<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 31


Leg een Link<br />

Regeladvertenties voor<br />

natuurvrienden. Mail naar<br />

legeenlink@nivon.nl<br />

of schrijf naar het redactieadres<br />

(zie colofon p.28).<br />

Kosten € 0,50 per woord<br />

niet-leden € 1,- per woord<br />

Minimaal € 10,- resp. € 12,-<br />

Hindeloopen (IJsselmeer) te huur: 2 à 4 pers.<br />

arbeidershuisje, prachtig wandel-, fiets-,<br />

schaats- en zwemgebied. Tel. 020-6840388 of<br />

0514-522560.<br />

Zeegse, leuk 4-persoonshuisje, eigen<br />

bos,nabij Drentse Aa, 050-4029152.<br />

Schiermonnikoog, kamers te huur bij particulier.<br />

V.a. € 16,00 p.p.p.n., minimaal 2 nachten.<br />

1 kamer met keukenblok. Tel. 0519-531987.<br />

Fantastisch vakantiehuis in Tsjechië aan oostzijde<br />

van het Reuzengebergte. Authentieke,<br />

grote (5 slaapkamers, 3 badkamers), goed ingerichte<br />

roubenka. Grote tuin met fruitbomen<br />

en beek. Max. 12 personen. Prachtig gebied<br />

voor rust, wandelen, fietsen én cultuur.<br />

Informatie: www.snabilic.com;<br />

snabilie@multiweb.nl of 072-5065395.<br />

Voor <strong>Nivon</strong>-leden 20% korting op zuiver ganzendonzen<br />

dekbedden en slaapzakken! Info:<br />

De Donshoeve – Hoorn, 0229-247106.<br />

Bij Crans-Montana (CH) te huur: knus, zonnig<br />

chalet, 3 slaapk., 2 badk., tuin. Rustige ligging,<br />

pr. uitzicht. Skiën, wandelen, alle niveaus.<br />

06-53767786, info@mrookhuizen.nl.<br />

Brénazet, midden Frankrijk, 3 gezellige, ruime,<br />

comfortabele gîtes in prachtige oude boerderij,<br />

rustig, kindvriendelijk, zwemvijver, dieren,<br />

veel ruimte! Aan eind van landweggetje (geen<br />

verkeer!) fraai uitzicht. Mooie nog niet ontdekte<br />

streek, 800 km vanaf Breda. P.W. €285/ €385.<br />

Kanotochten door natuurreservaat Allier,<br />

tables d'hôtes vegetarisch, yoga, fietsenverhuur,<br />

wandelroutes. Kleine camping in boomgaard.<br />

Ook ingerichte tenten, Mariken en Ron,<br />

http://www.brenazet.nl, brenazet@orange.fr,<br />

0033470076319.<br />

Ameland: te huur stacaravan in Buren,<br />

geschikt voor alle seizoenen en voorzien van<br />

twee ruime slaapkamers, toilet en douche,<br />

op rustige camping met alle noodzakelijke<br />

voorzieningen. 7 min. lopen naar zee. Inl.<br />

058-2881402* of 06-11310407 (* na 18.00 uur).<br />

E-mail: jannyenjosefvanloo@hotmail.com<br />

TE HUUR mooie Chalet op zeer ruime kavel,<br />

nabij Noordzeestrand ideaal voor kinderen.<br />

Tel 0111-644439. <strong>Nivon</strong>leden 10% korting.<br />

32 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

Portugal Individueel Wandelen. Quinta do<br />

Pomarinho, Castelo de Vide. Het wandelcen-<br />

trum van de Alentejo. Gelegen in natuurpark<br />

Sao Mamede. Diverse accomodaties te huur.<br />

Tevens natuurkampeerterrein.<br />

www.pomarinho.nl/ 00351 965 755 341/<br />

info@pomarinho.nl Ned. Eigenaren.<br />

Ruime trekkershutten + comforthut op landgoed:<br />

weids uitzicht, eigen veldje, ideaal voor<br />

gezinnen en familiereünie, volop ruimte, heerlijk<br />

ontbijten in de ochtendzon. www.oldputten.<br />

nl, info@oldputten.nl, 0525-681938.<br />

LUNDIA RECYCLING tot 75% korting, in-/verkoop:<br />

schappen - zijstukken - deuren - ladenblokken<br />

- etc. Rotterdam, open op afspraak:<br />

lundia@2voorl.nl 06-45544805,<br />

www.TweedehandsLundia.nl<br />

BULGARIJE is het land van de Thraciërs,<br />

eeuwenoude kloosters, uitstekende wijnen en<br />

ongerepte berggebieden. (WANDEL)REIZEN in<br />

kleine groep of individueel -voor rust, ruimte<br />

en oog voor cultuur en natuur. U bepaalt zelf<br />

wanneer en met wie u reist. Alle diensten in<br />

Bulgarije worden door uzelf afgerekend tegen<br />

lokale prijzen zodat u een bijdrage kunt leveren<br />

aan een betere levensstandaard van de locale<br />

bevolking. Info: 0522-442904,<br />

www.popov-nl.com/reizen.<br />

«Werkweek»: wie wil 3 uur p/d (ma t/m vr,<br />

weekend vrij) werken in onze landgoedmoestuin<br />

(minimaal 1 week)?. Gratis kamperen<br />

en genieten op ons natuurkampeerterrein.<br />

Vestingstadje Elburg op 500 m.<br />

oldputten@planet.nl.<br />

Gezellig natuurkampeerterrein op romantisch<br />

landgoed: ruime plaatsen, ook 2 trekkershutten<br />

+ comforthut, autoluw, zeer kindvriendelijk,<br />

zandbak, speelgelegenheid, peuterbad,<br />

knutselen, zitkamer, kampvuurplaats, verse<br />

broodjes, vestingstadje Elburg op 500 m. Boerderijwinkel<br />

+ verse groenteverkoop vlakbij. <strong>Nivon</strong>leden<br />

10% korting op kam-peertarief. www.<br />

oldputten.nl, info@oldputten.nl, 0525-681938.<br />

Logeren aan de Grachtengordel in Oud Amsterdam,<br />

vlakbij de Dam, maar met modern<br />

comfort & internet. V.a. € 27,50 p.p.p.n incl. opgemaakte<br />

bedden & handdoeken. <strong>Nivon</strong>leden<br />

10% korting. Evt. uitgebreid biologisch ontbijt,<br />

lunch & diner tegen meerprijs. Mail naar<br />

mariondons@hotmail.com of bel 06-57597516.<br />

Dordrecht Centrum: eenvoudig overnachten<br />

bij «vriendenopdefiets» 18.50 pp/pn tel: 06-<br />

22688733 of christinadons@hotmail.com.<br />

Tijdschriften ARTIS, 50 jaargangen, 6 per jaar,<br />

(1957-2007), in 25 banden. €25,- totaal. Afhalen<br />

regio Den Haag, 070-3862635.<br />

De Vereniging Wederzijds organiseert elk<br />

jaar ontmoetingsreizen naar Brazilië, India,<br />

Indonesië en Tanzania. Bij deze reizen staat<br />

de ontmoeting met de plaatselijke bevolking<br />

centraal. Op een informatiebijeenkomst vertellen<br />

reisleiders over hun ervaringen bij deze<br />

reizen en over de reizen in <strong>2010</strong>. De bijeenkomst<br />

wordt gehouden op zaterdag 16 januari<br />

<strong>2010</strong> om 13.15 uur in het Zalencentrum «De<br />

Kargadoor», Oudegracht 36, Utrecht. Graag<br />

even aanmelden bij Karel van de Putte. Tel<br />

0346-567713; email: k.putte@planet.nl. Zie ook<br />

www.wederzijds.com.<br />

Voor rust-herstel, ontstressen of gewoon voor<br />

de ontspanning. Op de grens van Duitsland,<br />

naast een natuurrreservaat het Zwillbrock<br />

waar zomers roze flamingo's in het wild zijn!<br />

www.deintentie.nl.<br />

Bij Waddenkust en Lauwersmeer. Prachtig gelegen<br />

gezellig en ruim vrijstaand dijkhuis aan<br />

vaarwater 250/ week incl. fietsen en kano's.<br />

020-6331457.<br />

Gunjur in Gambia (Afrika). Speciaal voor<br />

natuurliefhebbers en avonturiers 2-persoons<br />

boomhut en/of tenten te huur op het strand.<br />

Info: 0347-372265 of 06-177 37 798,<br />

email: wammes46@zonnet.nl.<br />

Te Koop: Dames-langlaufpak roze/paars/<br />

donkerblauw maat 40/42 (jack met praktische<br />

snufjes) met veel bijbehorende accessoires<br />

zoals leren handschoenen, 2 pullys, enz. € 25,-<br />

. Tel: 038-4538993.<br />

Ooit overwogen, als je 50+ bent te gaan wonen<br />

in een Woongroep? In woongroep ’t Roer Om in<br />

Hengelo Overijssel is zo’n mogelijkheid. Activiteiten<br />

ondernemen, behoud van privacy en elkaar<br />

scherp houden. 26 Huurwoningen, € 475<br />

p.m. [incl. serv.k.] omsluiten een grote mooie<br />

binnentuin. Meer weten? Maak een afspraak.<br />

Tel. 074-2778546/ e-mail beha@tele2.nl.<br />

Te huur, rustig gelegen verbouwd boerderijtje<br />

in La Danguer Normandië (bij Lisieux). Geniet<br />

van stilte, uitzicht, 1,5 ha. eigen grond. Vier<br />

personen € 200 per week. Bel: 036-7852844 of<br />

mail qyunus@tiscali.nl.<br />

Nieuw <strong>Nivon</strong> lid, man, mentaal arbeidsgehandicapt-uitkering,<br />

leergierig, gitaar, natuur,<br />

willen reizen. Begint law's. Zoekt metgezellen<br />

of wegwijs maken. gaasterlan@live.nl.<br />

Wandelen in het UNESCO natuurreservaat<br />

Vessertal? Landferienhaus Linde – Thuis in het<br />

Thüringer Wald – heeft het hele jaar bijzondere<br />

arrangementen. Groepsreizen en individuele<br />

vakanties, vanuit een vaste standplaats<br />

en wandelreizen met bagagevervoer. www.<br />

landferienhaus-linde.net, 0049(0)3687438584.<br />

Caravanclub De Rode Haan Een actieve 55+<br />

club met veel <strong>Nivon</strong> leden maakt vele mooie<br />

binnen en buitenlandse reizen. Voor inl. 0297-<br />

325311.


Internationale natuurvriendenhuizen<br />

Winter- en zomer-<br />

plezier in Oberhof<br />

Tekst en foto’s: Dinie Bakker, docu-<br />

mentatiedienst Vakantie Advies Bureau<br />

Schone lucht, rust en het prachtige<br />

landschap van het Thüringerwald<br />

trokken al in de 19e eeuw vakantiegangers.<br />

Middenin het Thüringerwald<br />

ligt het Ferienzentrum Oberhof am<br />

Rennsteig. Dit natuurvriendenhuis was al in<br />

de DDR-tijd in gebruik als vakantiehuis en is<br />

eigendom van natuurvrienden Duitsland en<br />

van Arbeiter Wohlfahrt. Het luxe huis is goed<br />

onderhouden en het vriendelijke personeel<br />

doet er alles aan om u een fijne vakantie te<br />

bezorgen. Geen “leuke animatie”, maar iets<br />

om van te leren. Zo zijn er wandelweken voor<br />

kleine groepen met plaatselijke natuurgidsen.<br />

Dit huis, met het karakter en de verzorging<br />

van een hotel, heeft een moderne, gemoedelijke<br />

uitstraling en vele attracties.<br />

“duitse PieterPad”<br />

Oberhof is een gezellig stadje met 1600 inwoners<br />

en veel toeristen, waarvoor veel wordt<br />

georganiseerd. Het ligt op een hoogte van<br />

800 m en is sneeuwzeker van november tot<br />

eind maart. Er zijn 250 km uitgezette (<strong>winter</strong>)<br />

wandelroutes. De Rennsteig is een 168 km<br />

lang wandel- en mountainbikepad van Blankenburg<br />

tot Eisenach dat langs het huis loopt.<br />

Een “Duits Pieterpad” over bergkammen met<br />

prachtige vergezichten.<br />

Het Thüringerwald is een hooggelegen<br />

gebied, begroeid met sparren-, berken- en<br />

eikenbossen. De middeleeuwse stadjes,<br />

abdijen en kastelen trekken veel liefhebbers<br />

van geschiedenis en kunst. U zult zich in het<br />

“Oberhof” zeker niet vervelen in en om het<br />

huis en in de omgeving is van alles te zien en<br />

te beleven. Zo kunt u een bezoek brengen aan<br />

de Rennsteiggarten met een bijzonder hooggebergteklimaat,<br />

aan industrieel erfgoed de<br />

Tobiashammer, een wapenmuseum, universiteitsstad<br />

Ilmenau met de Goethe-Wanderweg,<br />

het fort van Eisenach, waar Luther in 1522<br />

het Nieuwe Testament in het Duits vertaalde<br />

of aan Weimar, de stad met een interessante<br />

geschiedenis en veel beroemde inwoners,<br />

zoals Goethe, Schiller, Liszt, Strauss. •<br />

ferIenzentruM OBerhOf AM rennsteIg<br />

Adres:<br />

Zellaerstrasse 48, D 98559 Oberhof,<br />

Info 0049 36842 281–0, e-mail: info@ferienzentrum-oberhof.de,<br />

website: www.ferienzentrum-oberhof.de<br />

Prijzen <strong>2010</strong>:<br />

Tijdens zomer en <strong>winter</strong>sport: LO € 34, halfpension € 40, volpension € 47. In het tussenseizoen<br />

en voor kinderen liggen de prijzen iets lager.<br />

Te bereiken:<br />

Per OV: Arnhem – Dortmund – Kassel, Erfurt – Schweinfurt tot Oberhof, verder per bus<br />

tot halte Rondell. Op aanvraag wordt u van het station gehaald.<br />

Per auto: Arnhem – Oberhausen – Dortmund – Kassel, A7 tot Bad Hersfeld, A4 tot de<br />

afslag Ohrdruf, B247 tot Oberhof, daar richting Zella-Mehlis en borden “Naturfreundehaus”<br />

volgen.<br />

Actie:<br />

Nederlandse natuurvrienden, die tussen 1 mei en 31 oktober met min. 5 personen aan<br />

de wandelweken meedoen, krijgen op vertoon van dit artikel ’s avonds een drankje bij<br />

het eten.<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 33


Leg een link<br />

Te huur: gezellig huisje aan Natuurpark<br />

Dwingelderveld (Drenthe), rustig gelegen.<br />

Uitzicht op weide en bosrand. Heide vlakbij.<br />

max. 4 personen. Contact: 020-6185476 of<br />

patricia.kuiper@planet.nl; Zie ook website<br />

www.patriciakuiper.nl.<br />

Te koop op 400 m2 eigen grond, mooie chalet,<br />

met blokhut, ruim terras, veel privacy, nabij<br />

Noordzeestrand. Tel: 0111- 644452.<br />

Berlijn: te huur 4 pers. appartement. Vanaf<br />

50 € per nacht. Rustig in centrum. Fietsen<br />

beschikbaar. Info: hermanvandebeek@zonnet.<br />

nl of 0318-616266.<br />

Te huur: vrijstaand vakantiehuis voor 2 -5<br />

personen in rustig Duits dorp (Moezel-<br />

Hondsruggebied). Genieten ven prachtige<br />

natuurwandelingen in een bosrijke omgeving?<br />

Gefascineerd raken door de vorming van leistenen<br />

en fossielen? De wondere wereld van edelstenen<br />

ontdekken? De Romeinse geschiedenis<br />

herbeleven in het cultuurhistorische Trier?<br />

En bovendien de gastvrijheid en gezelligheid<br />

van de karakteristieke dorpsgemeenschap<br />

ervaren? Bel dan snel voor een ontspannen en<br />

veelzijdige vakantie, tel. 010-4348804, e-mail:<br />

amschmidtchen@tiscali.nl.<br />

Te huur: Gezellige vrijstaande ruime<br />

vakantiewoning, 2,5 km van zee, bij<br />

natuurreservaat Montgo te Denia (Spanje):<br />

www.bakkershuisdenia.nl.<br />

Aan het Vel. meer te Harderwijk, aan fietsroute<br />

rond IJsselmeer: log. met (biol.) ontbijt. 2X1/<br />

1x2 pers. km €18,50 v. Niv. Lid, n.l. €21,-.<br />

Station, grote sauna, fietsen. Tel. 0341-424545.<br />

Welkom!<br />

Te huur: 4 pers recreatiebungalow m.i.d. natuur<br />

veel privacy voor wandel- en natuurliefhebbers tussen<br />

Orvelte/Westerbork (1,5 km). 0593-552272,<br />

ww.vakantiehuisdevierjaargetijden.nl.<br />

Unieke<br />

Vakantiehuizen<br />

Meer dan 80.000 aanbiedingen!<br />

Zie:<br />

www.lastminutevakantiehuizen.com<br />

www.rookvrijevakantiehuizen.nl<br />

www.nederlandlastminutes.nl<br />

34 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

Gezocht oppas voor 3 katten en bovenhuis,<br />

diverse tijden, kort/langer. Den Bosch. 06-<br />

10507053 of heijdendlm@telfort.nl (evt al op<br />

korte termijn!).<br />

Te huur: Gelderland/ Achterhoek/ Winterswijk-<br />

Kotten: zeer landelijk gelegen, aan doodlopende<br />

onverharde weg, vlakbij Duitse grens: 2<br />

vakantiehuizen (2-3 pers en 4-8 pers), 2 zeer<br />

grote houten woonwagens (2-4 pers) en een<br />

kleinschalige boerencamping. Beide huizen<br />

in maanden jan, febr en maart voor zeer lage<br />

<strong>winter</strong>tarieven. Woonwagens en camping weer<br />

open vanaf 1/2 maart. Schitterende, stille en<br />

Frans aandoende plek met veel begroeiing en<br />

kleine paadjes. Meteen vanuit boerderij talloze<br />

wandel- en fietsmogelijkheden, veel bossen en<br />

aan de overzijde een uniek natuurgebied met<br />

vennetjes. We verlichten spaarzaam, wat zitten<br />

bij de vuurkorven extra bijzonder maakt. Goed<br />

verzorgd en schoon, royaal van opzet, veel<br />

speelgoed voor binnen en buiten, bibliotheek,<br />

veel info over uitjes, wandelen en fietsen. Website:<br />

www.diekshoes.nl of bel: 0543563766.<br />

Unieke vakantieadressen in Nederland. De<br />

website www.nederland-vakantie.nu heeft een<br />

enorm aanbod particuliere vakantiehuizen en<br />

bed and breakfast in Nederland.<br />

www.nederland-vakantie.nu.<br />

Frankrijk midden, Chateaumeillant. Te huur:<br />

mooie vakantieboerderij, met zwembad, 6<br />

personen, gebruik van keuken ed. Juni, Juli,<br />

Augustus € 400,00 per week incl. Tel. Ned.<br />

024-8442442, Fr. 033-248614974,<br />

E-mail ad@kamping.org.<br />

Ardennen, prachtig gelegen studio voor<br />

2-4 pers., subliem uitzicht en zonneterras,<br />

Vallée du Bocq, Hamois. Info: http://<br />

picasaweb.google.be/ardennenvallee/<br />

ArdennenValleeVakantieStudioInDeArdennen.<br />

210 euro per week, of 20 euro p.p.p.n. Tel.<br />

003283615112, ardennenvallee@gmail.com.<br />

in Nederland<br />

en Europa<br />

(advertenties)<br />

A-vakanties adv <strong>Toorts</strong> 93 x 66 fc.indd 1 20-08-2009 11:57:39<br />

Portugees leren op Quinta do Pomarinho in<br />

natuurpark Sao Mamede. Overnachten in<br />

Huis voor Natuurvrienden, appartement Casa<br />

Redonda of op de camping. www.pomarinho.<br />

nl, 00351965755341, info@pomarinho.com.<br />

Ned. Eigenaren.<br />

Portugal wandel 10daagsen <strong>2010</strong>. Quinta<br />

do Pomarinho, Castelo de Vide. Huis voor<br />

Natuurvrienden. <strong>Nivon</strong>leden korting.<br />

Data: 17-28 april, 09-20 mei, 05-16 juni,<br />

18-29 sept, 16-27 okt. www.pomarinho.nl,<br />

00351965755341, info@pomarinho.nl. Ned.<br />

eigenaren<br />

Zoekt U een vakantiewoning waar rust en<br />

ruimte de kernwoorden zijn, dan is dit uw<br />

kans. Zomerwoning op 3000 m2 grond in de<br />

buurt van Winterswijk. Tel. 0528-278755 of<br />

06-12368491 of jmoeijes@gmail.com.<br />

Uitwaaien op het strand van Texel, wie wil dat<br />

niet? Onze vakantiewoning ligt aan hei en bos,<br />

op loopafstand van de zee. Een hond, mits<br />

opgevoed, is welkom. Voor informatie kunt<br />

u mailen met jmoeijes@gmail.com of bellen<br />

met 0528-278755 of 06 12368491.<br />

Groepsreizen jong&oud <strong>2010</strong> Bregenzerwald<br />

Oostenrijk; 10d VERWENNERIJ: 30-4 t/m 9-5<br />

v.a. € 390.- culinair&relax; 2x ZOMERWEEK:<br />

23-7 t/m 6-8 v.a. € 295.-/wk relax&actief;<br />

incl: 4d gratis programma, reisbegeleiding,<br />

logies/zelfverzorging, alle levensmiddelen.<br />

Het fantastische huis en de veelzijdige regio<br />

zijn een uitstekende plek voor genieters,<br />

ontdekkers, cultuurliefhebbers, wandelaars<br />

en fietsers, sporters en avonturiers. Wij<br />

trekken er met een gezellige groep op<br />

uit. www.everyoneweb.com/natuuractief;<br />

erikazomeractief@hotmail.com<br />

Toscane - Umbrië<br />

Wandelen in een kleine groep<br />

Korting <strong>Nivon</strong>leden wandelprogramma € 25,<br />

Bel: 070 – 36 46 012<br />

Voor een vakantie in boerenlandhuis Landrucci<br />

of op de rustieke natuurcamping Burciano;<br />

www.luciatours.nl


Berichten kort nieuws & activiteiten<br />

nivon in veilige handen<br />

Herman van Kordenoordt tekent in Utrecht<br />

namens het Centraal Bestuur van het <strong>Nivon</strong><br />

een intentieverklaring om een maximale<br />

inspanning te leveren om seksueel misbruik<br />

binnen de eigen organisatie te voorkomen. Hij<br />

deed dit in het bijzijn van minister Hirsch Ballin<br />

samen met vertegenwoordigers van ruim<br />

dertig vrijwilligersorganisaties die werken<br />

met minderjarigen. In de verklaring laten de<br />

ondertekenende organisaties zien een proactieve<br />

houding te bezitten en op tijd risico’s<br />

te kunnen analyseren en aanpakken.<br />

Vrijwilligersorganisaties, -centrales,<br />

-steunpunten en sportbonden zaten op 26<br />

september tijdens de werkconferentie «In<br />

veilige handen» rond de tafel. Voor de sector<br />

vrijwilligerswerk is een pakket aan maatregelen<br />

ontwikkeld waarmee organisaties<br />

minderjarigen kunnen beschermen tegen<br />

plegers van seksueel misbruik. Dit project<br />

wordt ondersteund door de ministeries van<br />

Justitie, VWS en Jeugd en Gezin.<br />

gedragscode<br />

Het <strong>Nivon</strong> gaat met de maatregelen aan de<br />

slag. De gedragscode voor vrijwilligers gaat<br />

ondertekend worden door iedere vrijwilliger<br />

die met kinderen werkt, zodat er een basis is<br />

om een tuchtreglement uit te voeren. Verder<br />

wordt er bij elke werkgroep die met kinderen<br />

en jongeren te maken heeft geïnventariseerd<br />

hoe ze met de huidige instrumenten werken.<br />

Kortom, het komt opnieuw op de agenda.<br />

Of er ook verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag<br />

aangevraagd moet worden door vrijwillige<br />

medewerkers staat nog ter discussie. •<br />

kalender met groene vitaminen<br />

‘Zoals de ouden zongen, rappen de jongen’.<br />

Dit is slechts een van de leuke uitspraken en<br />

citaten in “De groenste scheurkalender”, de<br />

nieuwe natuur- en milieuscheurkalender van<br />

<strong>2010</strong>. Een kalender vol met humor, inspirerende<br />

uitspraken, illustraties en informatie<br />

van natuur- en milieuorganisaties zoals “De<br />

Vlinderstichting”. Wil je weten hoe groen de<br />

BN’ers rapper Ali B of saxofoniste Candy Dulfer<br />

zijn? Je moet misschien even wat dagen of<br />

maanden wachten op het antwoord, maar al<br />

scheurend komt het dichterbij. De citaten van<br />

o.a. Herman Finkers en Midas Dekkers zetten<br />

aan tot nadenken. Erik Berends tekent voor<br />

de teksten, kunstenares Ariane Berends-<br />

Brouwer voor de illustraties die soms feeëriek<br />

aandoen. De groenste scheurkalender is<br />

klimaatneutraal en steunt bij Trees for Travel<br />

een bosherstelproject in Maleisië. Groene<br />

vitaminen voor elke dag: een aanrader. •<br />

De groenste scheurkalender is te bestellen<br />

bij info@bloomingmedia.nl en kost €14,95<br />

zonder verzendkosten.<br />

www.degroenstescheurkalender.nl.<br />

WandeltWeedaagse via natuurvriendenhuiZen<br />

Zin om twee dagen te wandelen met<br />

overnachting? Dag 1: van een NSstation<br />

naar een <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis.<br />

Daar overnacht u. Dag 2:<br />

van het natuurvriendenhuis naar een<br />

NS-station.<br />

Kies de route via www.nivon.nl/wandeltweedaagse<br />

en print deze uit. Heeft u<br />

de smaak te pakken? Er zijn inmiddels<br />

twaalf tweedaagsen en nieuwe zijn in de<br />

maak. Kijk ook elders in deze <strong>Toorts</strong>.<br />

Herman van Kordenoordt tekent verklaring.<br />

Foto: José de Jong.<br />

Contactpersoon op het landelijk bureau van<br />

het <strong>Nivon</strong> voor meldingen over seksueel<br />

misbruik is José de Jong.<br />

Zie ook www.inveiligehanden.nl.<br />

fotowedstrijd nfI<br />

Het thema van de NFI-fotowedstrijd <strong>2010</strong><br />

is «Countdown <strong>2010</strong>». Biodiversiteit - Het<br />

wonder van de biologische verscheidenheid<br />

van onze aarde documenteren. De foto-actie<br />

draagt bij aan het internationale initiatief<br />

«Countdown <strong>2010</strong>»: de VN-biodiversiteitsconventie<br />

die de afname van de biologische<br />

verscheidenheid een halt wil toeroepen. <strong>2010</strong><br />

is het internationale jaar van de biodiversiteit.<br />

Insturen voor deze wedstrijd van de Internationale<br />

Natuurvrienden kan tot 1 oktober<br />

<strong>2010</strong>. Voor deelname en voorwaarden:<br />

www.nf-int.org.<br />

Ook onze zuiderburen hebben een Natuurvriendenfotowedstrijd,<br />

rond het thema<br />

«duurzaam reizen». De beste 25 inzendingen<br />

krijgen een prijs.<br />

Kijk op www.natuurvrienden.be voor meer<br />

info en deelname (tot 1 maart <strong>2010</strong>) aan deze<br />

wedstrijd van de Belgische Natuurvrienden. •<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 35


colofon<br />

<strong>Toorts</strong>, ledenblad van het <strong>Nivon</strong><br />

81e jaargang, nr. 1, januari <strong>2010</strong><br />

Foto voorpagina<br />

Carlo ter Ellen/De Twentsche Courant/Tubantia<br />

Aan dit nummer werkten mee:<br />

Angela Huizinga, Anne Marie Zwanink, Antoon<br />

van Balveren, Arlette Swartjes, Bart Brinkman,<br />

Bosma Grafiek, Boudewijn en Ria Meurs, Carlo ter<br />

Ellen, Chaja Zeegers, Dinie Bakker (VAB), Dirk-Jan<br />

Baas, Eric Seugling, Femke Vijn, Greet Hoogerhuis,<br />

Han Bouwmeester, Herman van Kordenoordt,<br />

John van Toorn, Jolanda Denekamp, Joséde Jong,<br />

Karolien van Wijk, Kees Blok, Lillian Bongenaar,<br />

Lisette Eindhoven, Menno Smit, Mirella Obdam,<br />

Nanoushka Wamelink, Rob van Aggele, Rob Hertog,<br />

Tineke van den Barg, Wessel Schermij, Wouter<br />

de Bioer, Yolanda Bergman en vrijwilligers van<br />

reiswerkgroepen.<br />

Hoofdredactie<br />

Bart Brinkman<br />

Kopij<br />

<strong>Nivon</strong> - <strong>Toorts</strong>redactie<br />

Hilversumstraat 332<br />

1024 MB Amsterdam<br />

020 4350700<br />

Contact<br />

<strong>Nivon</strong>: info@nivon.nl<br />

kopij: toorts@nivon.nl<br />

agenda/ berichten: www.nivon.nl/berichten<br />

regeladvertenties: legeenlink@nivon.nl<br />

overige advertenties: info@cadex.nl<br />

Verschijningsdatum voorjaarsnummer 13 maart<br />

Sluiting kopij 5 februari<br />

Verschijningsdatum zomernummer 5 juni<br />

Sluiting kopij 29 april<br />

Advertentiewerving<br />

Cadex - Oosterland<br />

0111 643307<br />

info@cadex.nl<br />

Vormgeving<br />

Suggestie & Illusie - Utrecht<br />

Productie<br />

Mediapoint Heerhugowaard<br />

Kleine lettertjes<br />

Artikelen en berichten van leden en niet-leden zijn<br />

altijd welkom. De redactie behoudt zich het recht<br />

bijdragen in te korten of te weigeren. Let op de<br />

sluitingsdatum!<br />

Door en voor <strong>Nivon</strong>groepen mag alles uit de <strong>Toorts</strong><br />

worden overgenomen, behoudens foto’s waarop<br />

copyright berust. Voorwaarde voor elk gebruik<br />

is bron- en naamsvermelding van schrijver e/o<br />

fotograaf.<br />

Lidmaatschap <strong>Nivon</strong><br />

Alg. voorwaarden. Art. 1: Lidmaatschap wordt<br />

verkregen door aanmelding bij het bureau. Art. 5:<br />

lidmaatschap eindigt door de dood van het lid, door<br />

schriftelijke opzegging door het lid bij het bureau,<br />

door opzegging namens de vereniging of door ontzetting.<br />

Art. 6: lidmaatschap wordt aangegaan per<br />

kalenderjaar. Schriftelijk opzeggen kan tot 8 weken<br />

voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.<br />

36 36 toorts TOORTS • • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

vacatures<br />

MARKEERDERS UTRECHTPAD<br />

info padcoördinator Lolle van der Kooij<br />

030-2717550, lolle@hetnet.nl<br />

De werkgroep Utrechtpad zoekt voor het<br />

deel Amerongen-Rhenen een vrijwilliger<br />

(markeerder). Belangstellenden die graag<br />

wandelaars op het goede pad willen houden,<br />

laat van je horen.<br />

MARKEERDERS MAARTEN VAN<br />

ROSSUMPAD<br />

info padcoördinator Jolanda Verwoert<br />

0488-483731,<br />

maarten.van.rossumpad@hetnet.nl<br />

De werkgroep Gelderland zoekt voor het<br />

deel Arnhem, de route door de stadsparken<br />

(13 km, kaart 25-29) en voor het traject<br />

in de Betuwe van Maurik-Rhenen (20,5 km,<br />

kaart 15–20) vrijwilligers (markeerders).<br />

Lijkt het je leuk om wandelaars de weg te<br />

wijzen, laat van je horen.<br />

BEGELEID EEN MELCHERS REIS<br />

info Inger Wensveen 0570-655049,<br />

iwensveen@hetnet.nl<br />

Ben je graag actief bezig, een mensenmens?<br />

Ben je iemand die van alles<br />

organiseert? Wil je eens een Melchersreis<br />

(50+) begeleiden? Maak dan een reis mee!<br />

De reisbegeleider in spe krijgt financiële<br />

en administratieve ondersteuning, een<br />

reisbegeleiderscursus, 100% korting op de<br />

reisprijs en de kans een reis te zien ontstaan.<br />

Vind je het leuk om samen met een<br />

ander een tocht te begeleiden, ben je een<br />

ervaren fietser, zeiler, langlaufer en sta<br />

je sociaal je mannetje (of vrouwtje), stuur<br />

dan een motivatiebrief met je CV inclusief<br />

reiservaring.<br />

TOLKEN FRANS, ITALIAANS & SPAANS<br />

info Chaja Zeegers 020-4350726,<br />

czeegers@nivon.nl<br />

De <strong>Nivon</strong>huizen worden vanaf <strong>2010</strong> in het<br />

buitenland sterker onder de aandacht gebracht.<br />

Om een vriendelijke ontvangst van<br />

internationale natuurvrienden mogelijk<br />

te maken zoekt het <strong>Nivon</strong> enkele tolkende<br />

vrijwilligers om (groepen) Duitse, Franse,<br />

Italiaanse en Spaanse vrijwilligers te<br />

woord te staan. Vooralsnog gaat het om<br />

telefonische informatiebemiddeling op ad–<br />

hoc basis tussen (wensen van) internationale<br />

gasten en (mogelijkheden van verblijf<br />

in) Nederlandse natuurvriendenhuizen.<br />

Bij ontvangst van een groep kan (vanaf<br />

2011) een begeleidende tolk wenselijk zijn.<br />

Belangstelling? Laat het weten!<br />

VRIJWILLIGERS<br />

Kijk op de website www.nivon.nl/vacatures<br />

voor meer vacatures. Diverse natuurvriendenhuizen<br />

kunnen mensen gebruiken die<br />

de handen uit de mouwen steken en graag<br />

willen samenwerken in een team.<br />

accommodaties<br />

De volgende contactpersonen kun je bellen<br />

als je wilt reserveren voor een verblijf in een<br />

<strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis (H) of -kampeerterrein<br />

(K).<br />

ABK-huis - Hall (H) 06 49829797<br />

Allardsoog - Een West (H) 0592 420484<br />

August Reitsma - Hoek v. Hol. (H)<br />

06 23757583<br />

Banjaert - Wijk a. Zee (H) 06 57846034<br />

Banjaert - Wijk a. Zee (K)<br />

06 46374673<br />

Bosbeek - Bennekom (H)<br />

06 19466660 (17 – 19u)<br />

Den Broam - Buurse (H, K) 053 4778625<br />

Eikhold - Heerlen (H)<br />

045 5424827 (ma – wo, vr 20 – 21.30 u)<br />

Gele Anemoon - Wijlre (K)<br />

apr t/m okt: 043 4591607<br />

ov: 0318 668647 (ma, do 19 - 21 u)<br />

Grutto - Delft (K)<br />

079 3418325 (18 – 20 u.)<br />

Hallse Hull - Hall (K) 06 46456519<br />

Hondenhoek - Lettelbert (K)<br />

06 22054714<br />

Hondsrug - Noordlaren (H, K)<br />

06 44353832<br />

Hoogkamer - Vlaardingen (H, K)<br />

0174 528690<br />

Hunehuis - Darp (H, K) 06 25393116<br />

Kleine Rug - Dordrecht (H, K)<br />

078 6130043<br />

Koos Vorrink - Lage Vuursche (H)<br />

0347 328253 (ma t/m do)<br />

Krikkenhaar - Bornerbroek (H, K)<br />

06 81212298<br />

De Meenthe - Noordwolde (K) 038 4656781<br />

Morgenrood - Oisterwijk (H, K)<br />

0412 475258<br />

Zeehuis - Bergen a. Zee (H)<br />

072 5813090 (ma, do 14 - 15 u)<br />

E-mail via www.natuurvriendenhuizen.nl


drie verjaardagen<br />

Tekst: Eric Seugling, Centraal Bestuur<br />

Dit jaar viert de vereniging drie<br />

verjaardagen: het is 85 jaar geleden<br />

dat het IvAO (Instituut voor<br />

ArbeidersOntwikkeling, de voorganger<br />

van het <strong>Nivon</strong>) werd opgericht, 80 jaar<br />

geleden fuseerde het IvAO met de NARV-De<br />

Natuurvrienden) en 50 jaar geleden werd het<br />

huidige <strong>Nivon</strong> opgericht. Deze drie verjaardagen<br />

zijn op de <strong>Nivon</strong>raad van 18 november j.l.<br />

ingetogen gevierd. Een grote groep jeugdige<br />

volksdansers van de afdeling Hengelo zorgden<br />

voor een ware <strong>Nivon</strong>sfeer.<br />

samenWerking<br />

Dat samenwerken steeds belangrijker wordt,<br />

maakten Klaas Pit, directeur van de Paasheuvelgroep,<br />

en Lieven Heuten, directeur van<br />

Tekst: Eric Seugling, Centraal Bestuur<br />

Ze zijn met z’n viertjes, Martine,<br />

Astrid, Marieke en Naomi. De vier<br />

vrouwen in het Centraal Bestuur.<br />

Ze zijn nu ongeveer een jaar aan de<br />

slag als bestuurslid, een mooi moment om te<br />

kijken hoe het gaat. Naomi Woestenenk werd<br />

gekozen tijdens de rumoerige <strong>Nivon</strong>raad in<br />

november 2008, waarin het Centraal Bestuur<br />

plotseling aftrad en de zaal in verwarring<br />

achterliet. Een lastige start was het. Naomi:<br />

'We moesten aan de slag met een volledig<br />

nieuwe ploeg, die voor een groot deel werd<br />

gevormd door de zes mannen die zich het<br />

Pact van Hall noemden. Al snel voelde ik me<br />

daar prima bij thuis. Zij wilden aan de slag<br />

met de vereniging en hadden daar duidelijke<br />

ideeën bij.' Nog geen drie maanden later<br />

sloten Marieke Timmermans-Sieslieng en<br />

Martine van der Veen zich aan. Zij waren geen<br />

onbekenden van het <strong>Nivon</strong>. Marieke kwam<br />

als kind veel op het ABK-huis en Het Hallse<br />

Hull en werd later actief in de Pinksterkampcommissie<br />

en bij JUMP. Martine kende de<br />

kinderkampen van JUMP. In mei kwam als<br />

laatste Astrid Molenveld het Centraal Bestuur<br />

versterken. Ook zij wil de vereniging weer een<br />

zet geven. 'Ik vond dat de vereniging heel erg<br />

versnipperd was geraakt na de discussie over<br />

het VT-plus scenario. Afdelingen, huizen, het<br />

landelijk bureau, het Centraal Bestuur, het<br />

leek wel of iedereen langs elkaar heen werkte.<br />

Er was geen enkele samenhang meer. Als een<br />

van onze belangrijkste taken zie ik het leggen<br />

van verbindingen tussen alles', aldus Marieke.<br />

'De jongeren moeten ook weer een deel van de<br />

vereniging worden,' vullen Astrid en Martine<br />

aan. 'We hebben achtduizend leden onder de<br />

Foto’s: Freerk de Jong<br />

onze Vlaamse zustervereniging ATB De<br />

Natuurvrienden ons duidelijk. Deze uitdaging<br />

zal zeker in de komende maanden worden<br />

aangegaan. Er zijn veel punten om in samen<br />

te werken zowel met de Paasheuvelgroep als<br />

met onze Belgische vrienden. Als derde sprak<br />

Frans Berkers over volksontwikkeling, hij<br />

hield ons voor dat we als <strong>Nivon</strong> een kans hebben<br />

om daar iets in te betekenen. Samen met<br />

een actieve groep in de Federatie Rotterdam<br />

zal dit verder worden bekeken.<br />

”het moet, het kan”<br />

De <strong>Nivon</strong>raad heeft met grote meerderheid<br />

ingestemd met het pamflet “Het moet,<br />

het kan”. In het pamflet wordt de richting<br />

voor de komende jaren uitgestippeld: meer<br />

eén jaar aan de slag<br />

25 jaar. Dit zijn veelal jongeren die met reizen<br />

meegaan, die willen we verder de vereniging<br />

in brengen.'<br />

energie<br />

De korte tijd dat ze actief zijn in het bestuur,<br />

was een roerige tijd . 'Alle elf bestuursleden<br />

zijn veel op pad geweest, veel bij afdelingen<br />

en accommodaties wezen praten. Dat helpt<br />

enorm om de samenhang in de vereniging<br />

weer terug te krijgen. Mensen zijn blij als we<br />

langs komen en dat geeft veel energie om het<br />

bestuurswerk te doen,' zegt Astrid.<br />

Naomi: 'Ik heb nu drie maal het Samenwerkingsverband,<br />

het overleg tussen alle beheercommissies<br />

van de huizen en de terreinen,<br />

voor gezeten en je ziet dat we elkaar weer<br />

opzoeken. We gaan de dialoog aan en luisteren<br />

weer naar elkaar. Samen zoeken we naar<br />

oplossingen en dat is het mooie nu. Iedereen<br />

begrijpt dat we uit een lastige periode komen<br />

en dat we er tegenaan moeten om het <strong>Nivon</strong><br />

weer een toekomst te geven. Het kost veel<br />

tijd, maar dat is het meer dan waard'. Marieke<br />

beaamt dit: 'Ik en een groot deel van de collega<br />

bestuursleden hebben veel aan het <strong>Nivon</strong> te<br />

danken. Het <strong>Nivon</strong> heeft ons gevormd en nu is<br />

het onze tijd om de schouders er onder te zetten.<br />

En dat doen we met heel veel plezier.'<br />

AMBItIeus<br />

De hamvraag is natuurlijk wat de vier willen<br />

bereiken tijdens hun bestuursperiode.<br />

Marieke is daar helder over: 'Het <strong>Nivon</strong> moet<br />

weer op de kaart komen, we zijn onzichtbaar<br />

geworden. We hebben een prachtige club, waar<br />

we heel wat mooie dingen mee kunnen doen'.<br />

internationaal georiënteerd, samenwerking<br />

tussen afdelingen en huizen, jongeren sterker<br />

betrekken bij de vereniging, een <strong>Nivon</strong> <strong>winter</strong>tour<br />

met vele activiteiten voor afdelingen<br />

en huizen. In de komende maanden gaan<br />

veel actieve en betrokken <strong>Nivon</strong>ners aan de<br />

slag om de speerpunten handen en voeten te<br />

geven. Geïnteresseerden kunnen het pamflet<br />

vinden op www.nivon.org, de website voor het<br />

kader. Volgende <strong>Nivon</strong>raad: 17 april •<br />

Van links naar rechts: Martine van der Veen, Astrid Molenveld,<br />

Naomi Westenenk en Marieke Timmermans-Sieslieng.<br />

Naomi vindt het weer gezond krijgen van de<br />

verhoudingen in de vereniging het zwaarste<br />

wegen: 'We mogen nooit vergeten dat we een<br />

vrijwilligersorganisatie zijn en dat de vrijwilligers<br />

ons kapitaal zijn. Ze moeten goed ondersteund<br />

worden door de mensen van de beide<br />

bureaus en natuurlijk moeten we ook een<br />

gezonde financiële situatie bereiken.' Astrid<br />

sluit daarop aan: 'Voor mij is de samenwerking<br />

tussen huizen en afdelingen belangrijk, het<br />

moet een vanzelfspre kende twee-eenheid<br />

worden op regionaal niveau, zo kunnen we<br />

elkaar versterken. Martine vindt het versterken<br />

van <strong>Nivon</strong>Jong het belangrijkste: 'Ik hoop dat<br />

het lukt om de jongeren meer bij de vereniging<br />

te betrekken en de vele jongerenreizen die<br />

Treq, Jump, Spring of Watersport organiseren<br />

meer <strong>Nivon</strong>gevoel mee te geven. Dat jongeren<br />

bewust voor onze organisatie kiezen als ze<br />

op reis gaan.' Astrid en Martine hebben nog<br />

een wens: 'We moeten ons gaan richten op de<br />

andere Natuurvrienden in Europa, daar ligt<br />

een enorme uitdaging die zeker voor jongeren<br />

erg leuk is.’ De vrouwen zijn het er over eens<br />

dat het ambitieus is maar dat moet ook. Je<br />

moet kunnen dromen over mooie dingen in de<br />

vereniging, anders lukt het nooit. Ze hebben<br />

er duidelijk zin in en dat stralen ze ook uit. •<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 37


Ontpopfestival 2009: green Your Mind<br />

Tekst: Femke Vijn<br />

Foto's: Niels Bouwmeester<br />

BN-er Sebastiaan Labrie was host op de derde editie van het<br />

<strong>Nivon</strong>Jong-Ontpopfestival op zaterdag 28 november op het<br />

Westergasterrein in Amsterdam. In de Flexbar was het goed toeven<br />

voor <strong>Nivon</strong>ners, workshopbegeleiders, <strong>Nivon</strong>Jong VIPs, artiesten,<br />

nieuwsgierige jongeren en niet te vergeten onze gasten, de<br />

natuurvrienden uit België. Creatievelingen maakten van simpele witte<br />

t-shirts hot fashion, Wii games en kleine robotjes werden aangedreven<br />

door de energie van enthousiaste jongeren, er werden temporary<br />

tattoos gezet, werd gespeeddated en de bands en DJ’s deden de<br />

Flexbar schudden op zijn grondvesten. Een beeldverslag van een<br />

relaxed dagje groener worden in tien foto’s!<br />

Crewleden met presentator Sebas Labri. Iedereen draagt een steentje bij.<br />

Wij gaan voor A Greener Planet! Kom maar op met die muziek!<br />

Hit it!<br />

38 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

We’re being watched...!<br />

De DJ’s zorgen voor vette beats.


vonk<br />

Heb jij zin om met vier anderen je<br />

eigen festival of ander spetterende<br />

activiteit op te zetten? Meld je dan<br />

nu aan voor Vonk! Je helpt jezelf en<br />

elkaar op weg en het organiseren<br />

kun je leren. Met Vonk wordt dat<br />

leuk en goed te doen. Misschien<br />

weet je het nog niet, maar samen<br />

iets moois neerzetten is echt te gek!<br />

Dus kom met je ideeën en maak het<br />

mee.<br />

Kijk voor informatie op<br />

www.nivonjong.nl of mail naar<br />

vonk@nivon.nl<br />

De zangeres van Electric Alley Cat geeft alles.<br />

Wii-fanatiekelingen binden de strijd aan.<br />

Fashiondesigners in de dop.<br />

agenda<br />

Kijk voor het meest actuele overzicht op www.nivonjong.nl<br />

OUD & NIEUW ZUID LIMBURG<br />

30 dec t/m 1 jan, werkgroep Spring<br />

NIEUWJAARSBORREL<br />

8 jan, werkgroep Treq<br />

BIVAKKEREN UTRECHTSE HEUVELRUG<br />

16 t/m 17 jan, werkgroep Treq<br />

IJZIGE VENNEN EN IJSLANDSE PAARDEN:<br />

HET BRABANTSE VENNENPAD<br />

30 t/m 31 jan, werkgroep Spring<br />

SNEEUWWANDELTREKTOCHT<br />

20 t/m 27 feb, werkgroep Spring<br />

CULTUREEL WANDELWEEKEND GRONINGEN<br />

20 t/m 21 feb, werkgroep Spring<br />

ZON ZOEKEN IN ZUID-SPANJE<br />

27 feb t/m 6 mrt, werkgroep Spring<br />

RBG-1<br />

5 t/m 7 mrt, werkgroep Treq<br />

STRUINEND DOOR SALLAND DE LENTE IN!<br />

13 t/m 14 mrt, werkgroep Spring<br />

CULINAIR ZEELAND<br />

3 t/m 5 apr, werkgroep Treq<br />

RBG-2<br />

16 t/m 18 apr, werkgroep Treq<br />

VOORJAARSTOCHT ARDENNEN<br />

29 apr t/m 5 mei, werkgroep Treq<br />

RUIGTE EN ROQUEFORT: VOORJAARHIKE GRANDS CAUSSES<br />

30 apr t/m 7 mei, werkgroep Spring<br />

RBG-3<br />

7 t/m 9 mei, werkgroep Treq<br />

LENTE IN LEDERHOSEN<br />

13 t/m 24 mei, werkgroep Spring<br />

WANDELTOCHT GROENEHART<br />

28 t/m 30 mei, werkgroep Treq<br />

NOORSE VELUWE TOCHT<br />

25 t/m 27 jun, werkgroep Treq<br />

toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong> 39


Met je lief op kus(t)pad<br />

VALentIJnsAAnBOd<br />

• Op 14 februari <strong>2010</strong> is er een liefdevolle ontvangst met thee en koek (14.00-17.00 uur)<br />

in de drie <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuizen langs de kust.<br />

• Eten en overnachten voor € 30 p.p. in Banjaert of Zeehuis op 14 februari (bij komst<br />

met twee personen, excl. beddengoed).<br />

• De wandelgids van het Hollands Kustpad is op 13 en 14 februari voor iedereen tegen<br />

<strong>Nivon</strong>-ledentarief te koop in de drie kusthuizen.<br />

• Op 14, 15 en 16 februari overnachting voor iedereen tegen <strong>Nivon</strong>-ledentarief in het<br />

Zeehuis en de Banjaert (vooraf reserveren). Tip je vrienden en buren… of neem ze mee.<br />

Zie voor meer informatie: www.kuspad.nl<br />

40 toorts • nummer 1 • januari <strong>2010</strong><br />

Het Hollands Kustpad wordt voor één dag Hollands Kus(T)pad: op<br />

Valentijnsdag <strong>2010</strong>, zondag 14 februari. De ontbrekende T(hee) staat<br />

‘s middags klaar, geserveerd met (kaneel)kussentjes, zoenen en<br />

hartjes. Wandelaars en fietsers heten wij vanaf 14.00 uur liefdevol<br />

welkom in de natuurvriendenhuizen Zeehuis (Bergen aan Zee), Banjaert (Wijk aan<br />

Zee) en het Reitsmahuis (Hoek van Holland).<br />

Vertel ons je hartverwarmende ervaring bij het <strong>Nivon</strong> en maak kans op het Grote<br />

Liefdesspel (voor stellen en vrijgezellen) en publicatie in <strong>Toorts</strong>. Liefde op het<br />

Pieterpad, een ontroerende ontmoeting tijdens het kamperen, levenslessen of<br />

lachwekkende situaties tijdens het vrijwilligerswerk…. Mail en deel je ervaring<br />

voor 17 februari naar <strong>Toorts</strong>@nivon.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!