29.09.2013 Views

Download Toorts pdf lente 2013 - Nivon

Download Toorts pdf lente 2013 - Nivon

Download Toorts pdf lente 2013 - Nivon

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nummer 2 • maart <strong>2013</strong><br />

Nieuwe koers


Persoonlijke verhalen over Eerlijk & Groen in de praktijk<br />

De moestuin<br />

Het vooroordeel over mensen die zich druk<br />

maken om duurzaamheid en het huidige<br />

economische systeem is al zeer lang dat ze<br />

geitenwollen sokken dragen en een moestuin<br />

hebben. Die sokken zie je niet zo vaak meer<br />

(maar ze zijn er wel, want ze zitten gewoon<br />

lekker), maar die moestuin lijkt wel nog steeds<br />

of misschien wel steeds vaker aanwezig.<br />

Ik moet iets bekennen: wij hebben ook een<br />

moestuin. Bij ons tuinhuisje heeft mijn<br />

vriendin een stuk grond omgespit en hier<br />

verbouwt ze aardbeien, peultjes, sla en nog<br />

veel meer. Het is heerlijk om zo van je eigen<br />

landje te kunnen eten. Ook voor de kinderen<br />

is het geweldig. Ze zien hun eten groeien en<br />

vooral het plukken van wat er opgekomen is,<br />

is een feest. Het geeft eten een extra dimensie<br />

en laat je weer beseffen dat lekkere dingen<br />

niet met een vrachtauto naar de supermarkt<br />

2 TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong><br />

vervoerd hoeven te worden. Nee, je verbouwt<br />

ze gewoon zelf!<br />

Ons tuintje levert jammer genoeg nog niet<br />

zo veel op. Vorig jaar hadden we last van een<br />

slakkenplaag. Maar we gaan stug door. Misschien<br />

kunnen we binnenkort, net als opa,<br />

bijna het hele jaar van onze eigen tuin eten.<br />

Hij heeft velden met groenten, aardappelen en<br />

uien. Opa en oma smullen elke dag van verse<br />

seizoensgroenten, aardappelen en uien die<br />

ze in de garage bewaren, of van een eerdere<br />

oogst uit de vriezer. En gelukkig mogen wij<br />

soms ook meegenieten van zijn oogst.<br />

Het voorjaar begint weer te kriebelen. De<br />

kweekbakken staan thuis alweer in de<br />

vensterbank. Nog even en dan gaan we weer<br />

naar onze tuin. Lekker genieten, schoffelen<br />

Vrijwilligersprijs<br />

Repair Café Utrecht<br />

De vrijwilligers van Repair Café<br />

Utrecht kregen op 20 december<br />

2012 de Vrijwilligersprijs van de<br />

gemeente Utrecht voor hun inzet.<br />

In Repair Café Utrecht zijn veel <strong>Nivon</strong>ners<br />

actief en <strong>Nivon</strong>leden Joke Kroon en Harry<br />

van Someren zitten in het bestuur. Van alle<br />

48 inzendingen vond de jury Repair Café<br />

Utrecht het beste aansluiten op het thema<br />

van dit jaar: “Trek je eigen plan”. De jury<br />

roemde onder meer de veelzijdigheid van<br />

het Repair Café. ‘Het spaart het milieu en<br />

je portemonnee, leert bezoekers hoe ze iets<br />

kunnen repareren én het heeft een sociale<br />

functie. Elke bezoeker voelt zich direct<br />

betrokken.’ Zoals het Repair Café het zelf<br />

omschrijft: ‘Het is een zaal vol gereedschap<br />

en materialen, deskundige hulp bij (bijna)<br />

elke reparatie, ontspanning en inspiratie.’<br />

vlnr: vrijwilliger Repair Café Utrecht, wethouder Utrecht,<br />

bestuursleden Gijs de Boer en Harry van Someren en een lid<br />

van het organisatiecomité.<br />

Repair Café Utrecht is elke laatste zaterdagmiddag<br />

van de maand open voor iedereen<br />

die liever dingen repareert dan weggooit van<br />

14-17 uur, in Buurthuis Oudwijk, Oudwijkerdwarsstraat<br />

148, Utrecht-Oost. Op 30 maart is<br />

de eerstvolgende bijeenkomst.<br />

www.facebook.com/repaircafeutrecht<br />

en klussen, maar vooral ook “verantwoord<br />

bezig zijn” met ons moestuintje en stroom van<br />

een zonnepaneel. Dat zouden meer mensen<br />

moeten doen...<br />

Hielke Ploeg<br />

Mail je persoonlijke Eerlijk & Groen ervaring<br />

naar hploeg@nivon.nl en wie weet staat het<br />

volgende keer hier.<br />

Groene Vingers<br />

Festival<br />

op Allardsoog<br />

Een nieuwe <strong>lente</strong>, een nieuw geluid… Kom die<br />

nieuwe <strong>lente</strong> beleven in en rond natuurvriendenhuis<br />

Allardsoog in Een-West op zaterdag<br />

13 april tijdens het Groene Vingers Festival.<br />

Van 10.00 tot 16.30 uur is iedereen welkom bij<br />

het karakteristieke natuurvriendenhuis op het<br />

kruispunt van drie provinciën. Verschillende<br />

groene initiatieven en organisaties uit de<br />

regio presenteren zich met kraampjes. Er is<br />

een doorlopend programma met presentaties,<br />

workshops, demonstraties en activiteiten,<br />

ook voor kinderen. De bezoekers kunnen<br />

eenvoudige huishoudelijke apparaten meebrengen<br />

om te laten repareren in een Repair<br />

Café. Natuurlijk kunnen ze ook kennis maken<br />

met de andere <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuizen<br />

in de regio, De Hondsrug, Het Hunehuis en<br />

de natuurkampeerterreinen Lettelbert en De<br />

Meenthe.<br />

De organisatoren: ‘Het is altijd leuk om<br />

mede-<strong>Nivon</strong>ners te ontmoeten, en we doen<br />

dan ook een beroep op u om vrienden, buren,<br />

familieleden en kennissen mee te nemen.<br />

Want ook voor niet-<strong>Nivon</strong>ners - en daar hopen<br />

we er velen van te ontmoeten - valt veel te<br />

ontdekken op dit festival.’<br />

Natuurvriendenhuis Allardsoog, J. v.d.<br />

Wielenwei 42, 9343 TC, Een-West. Kijk op<br />

www.nivon.nl voor het complete programma.


Inhoudsopgave<br />

JUMP bEstAAt 40 JAAR<br />

1973: <strong>Nivon</strong>-jongeren boden<br />

arme Amsterdamse kinderen<br />

een vakantie om nooit te<br />

vergeten.<br />

In dit nummer<br />

4 7 13<br />

40 jaar <strong>Nivon</strong>-jeugdkampen 4<br />

Kort Nieuws 9, 25, 27<br />

Katern Europese huizen 13 t/m 20<br />

Vakantie Advies Bureau (VAB) gestopt 23<br />

Het bestuur: de nieuwe <strong>Nivon</strong>koers 29<br />

Colofon 30<br />

Acties 32<br />

Activiteiten<br />

Buiten Bewegen 8<br />

Cultuur & Creatie 10<br />

Treffen & Trips 10<br />

Vorming & ontwikkeling 26<br />

Wandelen 26<br />

Legeenlink 22, 24<br />

Het kampeerseizoen breekt weer<br />

aan. Lekker een weekje van de<br />

natuur genieten in een tent?<br />

Een buitenfeest met (klein)kinderen.<br />

www.nivon.nl/kampeerterreinen<br />

oVER DE DREMPEl<br />

Ik kreeg het idee om in<br />

Banjaert een meerdaagse<br />

zangworkshop te organiseren.<br />

1001 nAChtEn In EURoPEEs<br />

nAtUURVRIEnDEnhUIs<br />

Internationaal netwerk van<br />

natuurvriendenhuizen.<br />

JUMP-kAMPEn En<br />

VooRJAARsREIzEn<br />

Ga mee op <strong>Nivon</strong>-kamp of reis.<br />

21<br />

soCIAlE GRoEPsVAkAntIEs<br />

De fiets slingert vervaarlijk,<br />

maar ze straalt van trots!<br />

Khadijah fietst voor het eerst<br />

van haar leven.<br />

31<br />

TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong> 3


1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 19<br />

Veertig jaar zon, avont<br />

bosspellen & genieten<br />

Tekst: Sasja de Valença Foto’s: archief <strong>Nivon</strong><br />

‘Deze zomer bestaan de <strong>Nivon</strong>-jeugdkampen<br />

40 jaar en dat wordt gevierd met een reünie<br />

voor jong en oud.’<br />

Nadine van Donk (coördinator Goud Gras<br />

theaterkamp 13-16-jarigen 2012, helemaal<br />

rechts): ‘Ons theaterkamp afgelopen zomer<br />

was te gek. We hadden een hele gezellige<br />

groep en hebben een theaterstuk in elkaar<br />

gezet met decorstuk waar we trots op waren.<br />

En de ouders waren ook trots op hun kinderen<br />

toen ze het theaterstuk zagen.’<br />

1973-1984 kommissie Jeugdwerk Amsterdam<br />

Veertig jaar geleden lazen de <strong>Nivon</strong>ners in hun<br />

<strong>Toorts</strong> van januari 1973 dat kinderen van acht<br />

tot en met veertien jaar op jeugdkamp konden<br />

in Hummelo. Een groep <strong>Nivon</strong>-jongeren uit<br />

Amsterdam wilde “arme” Amsterdamse kinderen<br />

een vakantie bieden om nooit te vergeten.<br />

Wel 55 kinderen werden met de bus vanuit<br />

Amsterdam naar Hummelo gereden waar een<br />

kampterrein met twaalf vijfpersoonstenten,<br />

een grote tent die onderdak bood bij slecht<br />

weer, een EHBO-, een kook-, een bagagetent<br />

en natuurlijk “een vlaggenmast die het geheel<br />

complementeerde” aangetroffen werd. De<br />

kampen liepen goed en de groep jongeren<br />

werd omgedoopt tot de commissie jeugdwerk<br />

Federatie Amsterdam, later de Kommissie<br />

Jeugdwerk Amsterdam (KJA). De KJA organiseerde<br />

kampen in Hummelo en op andere<br />

<strong>Nivon</strong>-locaties, en vond langzamerhand haar<br />

thuisbasis op het kampeerterrein Het Hallse<br />

Hull in Eerbeek. En niet alleen jeugdkampen<br />

in de zomer stonden op het programma. Het<br />

KJA bedacht Herfstkamp, Paaskamp, Kreatiev<br />

(theater, muziek) kamp en Internationale kampen<br />

waar de banden met jongeren van Duitse,<br />

Deense en Engelse Natuurvrienden organisaties<br />

werden aangehaald.<br />

De landelijke commissie kinderwerk was eind<br />

jaren 70, begin jaren 80 actief en organiseerde<br />

kinderkampen. Enkele <strong>Nivon</strong>ners die<br />

in deze commissie zaten: Annie Cornelisse (nu<br />

interim-voorzitter afdeling Zwolle), Mirjam<br />

Rabbelier (nu vrouwencursusweken), Leny<br />

Sieslieng (nu beheercommissie De Bosbeek).<br />

De commissie werd vanuit het landelijk bureau<br />

ondersteund door stafkracht Ted Beets.<br />

4 TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong><br />

1975. Jeugdkamp in Hummelo: corvee hoorde er vanaf het<br />

begin al bij. Ook anno 2012 helpen de deelnemers mee.<br />

1995. De schuimbaan was jaren een vast onderdeel op de<br />

kampen.<br />

1993. Het kampterrein op Het Hallse Hull in Eerbeek: de dag<br />

van vertrek.<br />

1985-1993<br />

Jeugd op kamp<br />

Na twaalf jaar succes werd de Amsterdamse<br />

commissie een landelijke <strong>Nivon</strong>-werkgroep.<br />

De naam werd veranderd in Jeugd Op Kamp<br />

(JOK) en zij breidde de doelgroep uit naar zes<br />

tot en met zestien jaar. Naast JOK organiseerde<br />

de Kaderwerkgroep kennismakings-<br />

en trainingsweekenden voor de begeleiders<br />

van (onder meer) de JOK activiteiten. JOK<br />

was een creatieve groep. Zij bedacht nieuwe<br />

kampen zoals het eerste Watersportkamp,<br />

Strandkamp en Circuskamp. De kinderen<br />

hielpen mee met koken en er werden tienerkampen<br />

georganiseerd waarin niet alleen<br />

werd gespeeld en ontspannen, maar ook werd<br />

gediscussieerd over thema’s zoals grenzen en<br />

macht. ‘De grenzen van jouw mogelijkheden,<br />

de grenzen die je anderen oplegt, maar ook<br />

de open grenzen van Europa.’<br />

1987. In de meisjestent in Eerbeek.<br />

Christine Brandsma<br />

(getrouwd met René, JOK’er):<br />

‘Mijn man draaide al vanaf 1985 JOK-<br />

kampen, ik kwam er in 1993 bij. Ik<br />

kan me nog herinneren dat René in<br />

een vrouwen- outfit trouwde op kamp<br />

en dat hij zijn onderbroek over zijn<br />

kleren heen droeg op de ‘omgekeerddag’.<br />

Bij JOK hebben we elkaar leren<br />

kennen, inmiddels zijn we getrouwd<br />

en wonen we in Tanzania.’


95 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • <strong>2013</strong><br />

uur, nieuwe vrienden,<br />

Pret voor de convo-tent.<br />

In het seizoen van 1992-1993 zijn het JOK<br />

en Kaderwerkgroep samengegaan. Aanleiding<br />

voldoende om de naam opnieuw te<br />

veranderen: in JUMP (Jeugd Uit Met Plezier)<br />

en bovendien bood dat de mogelijkheid ook<br />

andere, (eendaagse) activiteiten en weekenden<br />

te organiseren. JUMP wilde net als JOK<br />

duidelijk geen groep zijn die puur en alleen<br />

recreatie bood. Ze stelde de machtsverhoudingen<br />

tussen deelnemers en begeleiders<br />

ter discussie en ook de bestaande verschillen<br />

tussen bijvoorbeeld jongens en meisjes<br />

werden kritisch bekeken.<br />

Al veertig jaar zijn de kampen een succes.<br />

Deelnemers kwamen vaak terug voor nog een<br />

<strong>Nivon</strong>-jeugdkamp in de zomers volgend op<br />

hun eerste kampervaring. Het is dan ook niet<br />

zo gek om te zien dat deelnemers zelf vaak<br />

begeleider worden, zodat ze nog even geen<br />

afscheid hoeven te nemen van de jeugdkampen.<br />

Echte fanatiekelingen nemen vrijwillig<br />

plaats in de werkgroep die van alles regelt:<br />

1998. Eten in de kleurrijke convo in Eerbeek.<br />

1993-<strong>2013</strong> Jongeren Uit Met Plezier<br />

van materiaal en trainingsweekenden voor<br />

begeleiders tot de promotie. En dan zijn er<br />

natuurlijk nog diegenen die op oudere leeftijd<br />

hun eigen kinderen op kamp sturen. Die<br />

KJA-, JOK- en JUMP- baby’s zien wij vandaag<br />

de dag op onze kampen en hopelijk ook op de<br />

reünie.<br />

Rond 2000. Majlis Schweitzer is hét voorbeeld van het succes<br />

van de kampen: vroeger begeleidster en JUMP-werkgroeplid,<br />

nu moeder van Luuk (8) die mee was op Onwijs Eigenwijs<br />

6-9 jaar 2012 in <strong>Nivon</strong>natuurvriendenhuis De Kleine Rug in<br />

Dordrecht.<br />

(advertentie)<br />

Het enige onbetaalbare is ons uitzicht<br />

Hotel Alpina, Zwitserland www.alpina-tschiertschen.nl<br />

superrrreünie!<br />

zaterdag 31 augustus &<br />

zondag 1 september, 18+<br />

Omdat we veertig jaar bestaan, willen<br />

we dat vieren met alle oud-begeleiders<br />

(en hun kinderen) en oud-deelnemers<br />

vanaf 18 jaar. We gaan op z’n KJA’s,<br />

JOK’s en JUMP’s kamperen op <strong>Nivon</strong>kampeerterrein<br />

Het Hallse Hull in<br />

Eerbeek. We gaan terug in de tijd met<br />

spellen van toen, disco, liedjes zingen<br />

bij het kampvuur, brood bakken, bonte<br />

avond en vooral veel gezelligheid met<br />

oude bekenden. Heb je zin om een<br />

middagje langs te komen en het gevoel<br />

van toen opnieuw te beleven? Of blijf<br />

je ook gezellig een nachtje kamperen?<br />

Zet dan deze datum alvast in je agenda<br />

en bel al je oude kampcontacten, want<br />

het wordt een weekend om nooit te<br />

vergeten!<br />

Heb je nog leuke ideeën voor het<br />

programma, kun je ons helpen met<br />

het opsporen van oud-deelnemers en<br />

begeleiders of wil je een handje helpen<br />

met opbouw? E-mail dan gerust naar<br />

jump@nivon.nl We horen graag van je!<br />

Aanmelden, meer oude foto’s en informatie<br />

zie www.jumpzomerkampen.nl<br />

Locatie: <strong>Nivon</strong>kampeerterrein Het<br />

Hallse Hull, Eerbeek, € 15 (eten &<br />

standplaats).<br />

TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong> 5


wij vieren het 20 e<br />

Eigentijds Festival<br />

van 6 t/m 9 juni te Vierhouten<br />

met o.a. de thema's duurzaamheid,<br />

spiritualiteit en creativiteit in meer dan<br />

500 workshops, lezingen, theater en muziek<br />

Zie de informatie en films op:<br />

www.eigentijdsfestival.nl<br />

natuurkampeerterrein<br />

Landgoed Old Putten<br />

(advertenties)<br />

ECOlonie<br />

sinds 1989 toonaangevend in<br />

betaalbare, creatieve en duurzame<br />

vakanties in de Franse Vogezen<br />

www.ecolonie.eu<br />

Gastvrij genieten op landgoed. Ruime plaatsen,<br />

kampvuurplaats, ‘huiskamer’ met koelkast,<br />

Wi-Fi, creatieve workshops, Veluwefiets,<br />

speelgelegenheid, blokhutten met comfort,<br />

verse broodjes en groente. Heerlijk ontbijten in<br />

de ochtendzon voor je tent of hut. Gelegen langs<br />

fiets- en wandelroutes. Vlakbij Veluwemeer en<br />

op 500 m van vestingstadje Elburg.<br />

info@oldputten.nl 0525-681938 www.oldputten.nl


over de drempel van ...<br />

natuurvriendenhuis banjaert, Wijk aan zee<br />

zang-driedaagse<br />

groot succes<br />

In november organiseerde Kees<br />

Fit een zangcursus in <strong>Nivon</strong>natuurvriendenhuis<br />

Banjaert in<br />

Wijk aan Zee. De belangstelling was<br />

groot, de cursus was een succes.<br />

WAt bREnGt JE nAAR<br />

nAtUURVRIEnDEnhUIs bAnJAERt?<br />

‘Sinds november 2010 maak ik gebruik<br />

van de VUT-regeling, ik stopte na 40 jaar<br />

met mijn betaalde werk als leraar in het<br />

basisonderwijs. Ik had me voorgenomen me<br />

als vrijwilliger aan te melden bij Banjaert, het<br />

<strong>Nivon</strong>-huis in de buurt van mijn woonplaats<br />

Heemskerk. Het <strong>Nivon</strong> kende ik vooral uit<br />

ervaringen en verhalen van anderen. De<br />

indruk die ik daarvan overhield was dat<br />

<strong>Nivon</strong> een organisatie is waarbij ik me goed<br />

zou kunnen aansluiten. Na een cursus<br />

werd ik huiswacht in Banjaert, en ging ik<br />

meedoen met de werkzaamheden tijdens<br />

de werkdagen. Als gastheer zie ik naast<br />

individuele gasten ook veel mensen die deel<br />

uitmaken van een groep, vaak schoolklassen.<br />

Het gebouw is daar geschikt voor. Omdat ik<br />

zelf minstens een keer per jaar deelneem aan<br />

een zangcursus in een vergelijkbaar gebouw<br />

als Banjaert ontstond bij mij het idee hier in<br />

Wijk aan Zee een meerdaagse zangworkshop<br />

te organiseren. Die workshop zou kunnen<br />

plaatsvinden in een periode waarin Banjaert<br />

weinig gasten in huis heeft.’<br />

zelf organiseren<br />

Wil jij iets organiseren in een <strong>Nivon</strong>natuurvriendenhuis<br />

of er met je<br />

eigen club of groep overnachten?<br />

Neem dan contact op met het huis<br />

van je keuze. Op www.nivon.nl vind<br />

je informatie over de accommodaties<br />

en de omgeving. Voor advies over de<br />

mogelijkheden: Chaja Zeegers,<br />

088-0990934, czeegers@nivon.nl.<br />

Foto: Herman van Kordenoordt<br />

bevlogen zingen<br />

Ook van 19-21 november mee doen<br />

aan Bevlogen Zingen in Wijk aan Zee?<br />

Geef je op bij Erica Witte, banjaert@<br />

nivon.nl, 06-57846034 (na 19.00 uur).<br />

Deelname kost € 135 (niet-lid € 155).<br />

hoE hEb JE DE oRGAnIsAtIE VAn<br />

DE CURsUs AAnGEPAkt?<br />

‘Ik heb twee muzikale mensen benaderd met<br />

de vraag of zij deze zangworkshop zouden<br />

willen geven. Nadat zij beiden enthousiast<br />

reageerden ben ik gaan overleggen met<br />

Hanneke Leeuwerink, die voor Banjaert de<br />

activiteiten coördineert. We hebben het plan<br />

uitgewerkt, foldermateriaal samengesteld en<br />

voorbereidingen getroffen. In augustus startte<br />

de werving van deelnemers voor de cursus<br />

“bevlogen zingen”. In de herfst werd duidelijk<br />

dat er belangstelling voor was, het aantal<br />

aanmeldingen liep al tegen de dertig. We<br />

moesten een wachtlijst aanleggen, want voor<br />

de docenten moest het wel werkbaar blijven.’<br />

hoE VERlIEP DE CURsUs?<br />

‘Zowel docenten als deelnemers waren<br />

enthousiast over de drie geheel verzorgde<br />

dagen. We werkten met een schema van<br />

“lestijden”, de avonden vulden we met dans,<br />

een open podium en instrumentale muziek.<br />

De cursus was een succes! Daarom herhalen<br />

we deze activiteit in november. Dezelfde<br />

docenten zullen met ander repertoire weer<br />

“bevlogenheid” brengen in Banjaert, Wijk aan<br />

Zee. Van harte aanbevolen.’<br />

Reserveer een<br />

overnachting<br />

op een nivonnatuurvriendenhuis:<br />

www.nivon.nl<br />

TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong> 7


www.nivon.nl/activiteiten<br />

bUItEn bEWEGEn<br />

VERDWALEN IS BALEN<br />

15 t/m 17 mrt, De Bosbeek, Bennekom<br />

info, 0481-354308, bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 50 (niet-lid € 60)<br />

Het omgaan met GPS, kaart en kompas rondom<br />

<strong>Nivon</strong>huis De Bosbeek. Op vrijdagavond de<br />

theorie en zaterdag en zondag gaan we op pad<br />

om het geleerde in praktijk te brengen. Onderdeel<br />

van de basiscursus bergsport.<br />

SNEEUW EN IJS<br />

20 mrt, <strong>Nivon</strong>centrum Arnhem<br />

info 0481-354308, bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 15 (niet-lid € 20)<br />

Voor hen die van plan zijn de bergsport<br />

vervolgcursus in Oostenrijk te gaan volgen is<br />

deze module een must. Wat we nog niet gaan<br />

doen is het lopen op stijgijzers, dat zal pas in<br />

Oostenrijk gebeuren…<br />

WANDELTECHNIEK EN KLETTERSTEIG/<br />

KLIMTECHNIEK<br />

12 t/m 14 apr, Ibbenbüren, Duitsland<br />

info 0481-354308, bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 50 (niet-lid € 60) per module, incl.<br />

kamperen<br />

In deze twee praktijkmodules van de basiscursus<br />

bergsport laten we aan de hand van<br />

praktijksituaties zien waar je mee te maken<br />

kunt krijgen en hoe je problemen kunt voorkomen<br />

en/of oplossen.<br />

GROENE VINGERS FESTIVAL<br />

13 apr, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

Een presentatie van afdelingen en natuurvriendenhuizen<br />

in de regio en er is een<br />

wandeling georganiseerd. Wie belangstelling<br />

heeft voor de natuur en het moois dat het<br />

Noorden te bieden heeft is van harte welkom<br />

vanaf 9.30. Overnachten kan natuurlijk ook!<br />

FIETS- EN WANDELWEEK<br />

21 t/m 26 apr, Morgenrood, Oisterwijk<br />

info 040-8489576, morgenrood@nivon.nl<br />

prijs € 190 (niet-lid € 230), incl. overn.,<br />

toeristenbel. en voll. verzorg.<br />

Onze bekende fiets- en wandelweek met verschillende<br />

afstanden waarbij u kunt genieten<br />

van al het schoons dat Oisterwijk en omstreken<br />

u te bieden heeft. Graag bij aanmelding<br />

vermelden fietsweek of wandelweek.<br />

8 TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong><br />

KRUIDEN EN ARCHEOLOGIE MIDWEEK<br />

22 apr t/m 26 apr, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 205 (niet-lid € 225), incl. verzorging,<br />

excl. bed- en badlinnen<br />

Op zoek naar heerlijke kruiden en aansluitend<br />

verwerken we deze in een lunch. ‘s Avonds<br />

een lezing en woensdag een wandeling.<br />

Donderdag een historische wandeling.<br />

AVONTUREN IN HET BOS<br />

30 apr t/m 3 mei, De hondsrug, Noordlaren<br />

info 06-50230042, 06-15051088,<br />

hondsrug@nivon.nl<br />

prijs € 125 (niet-lid € 140)<br />

Voor kinderen met (groot)ouders een<br />

geheel verzorgde vierdaagse met iedere<br />

dag activiteiten. We gaan hutten bouwen<br />

en houden een avonturentocht door het<br />

Noordlaarderbos. Niets hoeft, alles mag. Wie<br />

doet mee?<br />

KANOËN IN DE WEERRIBBEN-WIEDEN<br />

11 t/m 12 mei, Giethoorn<br />

info www.springreizen.nl, spring@nivon.nl<br />

prijs € 63 (niet-lid € 66)<br />

Het is begin mei, alles is groen en de vogels<br />

zingen. Ga mee twee dagen heerlijk kanoën<br />

door nationaal park Weerribben - Wieden. We<br />

overnachten op een camping aan het water in<br />

het pittoreske dorpje Giethoorn.<br />

GRENSOVERSCHRIJDEND FIETSEN<br />

13 t/m 17 mei, 17 t/m 21 jun, 2 t/m 6 sep,<br />

Den Broam, Buurse<br />

info 053-4778625, aanmeldsecretaris@<br />

denbroam.eu<br />

prijs € 175 (niet-lid € 195)<br />

Fietsen langs de mooiste plekjes in Twente en<br />

langs weerszijden van de grens met Duitsland<br />

vanaf Natuurvriendenhuis Den Broam in<br />

Buurse, Overijssel, waar u ook overnacht.<br />

Fietstochten van 40 tot 45 km.<br />

ROND DE DRENTSCHE AA<br />

17 t/m 20 jun, De hondsrug, Noordlaren<br />

info 06-15051088, hondsrug@nivon.nl<br />

prijs € 145 (niet-lid € 165)<br />

Verken het stroomdal van de Drentsche<br />

Aa wandelend of fietsend vanuit<br />

natuurvriendenhuis de Hondsrug. Drie<br />

overnachtingen geheel verzorgd met<br />

opgemaakte bedden en koffie/thee met wat<br />

lekkers bij aankomst.<br />

BERGSPORT VERVOLGCURSUS<br />

23 t/m 29 jun, Hallstatt, Oostenrijk<br />

info 06-51349541, bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs vanaf € 680 (niet-lid vanaf € 760)<br />

We gaan naar Hallstatt in het Wieserberghaus<br />

(1884 m). Hier gaan we klettersteigen,<br />

rotsklimmen en leren lopen op een gletscher<br />

en/of andere ondergrond in de bergen. Een<br />

vervolg op de basiscursus bergsport.<br />

KANO- EN WANDELWEEKEND<br />

28 jun t/m 1 jul, De Kleine Rug, Dordrecht<br />

info 06-13645275,<br />

corrie.vandemarel@kpnplanet.nl<br />

prijs € 95 (niet-lid € 110)<br />

Volledig verzorgd kano- en wandelweekend<br />

gericht op actieve kennismaking met en<br />

natuurbeleving van het nationaal park De<br />

Biesbosch met sportieve deelnemers.<br />

FIJN OM OP ALLARDSOOG TE ZIJN<br />

1 jul t/m 1 sep, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

Bij voldoende belangstelling worden<br />

begeleide fietstochten georganiseerd. Ook<br />

een mooie gelegenheid om van hieruit een<br />

Waddeneilend te bezoeken of te Wadlopen!<br />

WANDEL- EN CULTUURREIS<br />

7 t/m 14 jul, 19 t/m 31 aug, 29 sep t/m 6 okt,<br />

Zwitserland<br />

info 0041(0)417872939, +41(0)797298449,<br />

hskaufmann@gmx.ch<br />

prijs € 690 – € 980 (niet-lid €940 – € 1230),<br />

1 week (jul en sep) – 2 weken (aug)<br />

Zentralschweiz – Berner Oberland– Wallis.<br />

Met een historisch-geografische gids langs<br />

meren en over Alpenpassen. Incl. volp.<br />

(natuurvriendenhuizen), gids, entrees, bus,<br />

trein en boot, vanaf luchthaven of centraal<br />

station Zürich.<br />

KRUIDEN ZOEKEN EN BEREIDEN<br />

Juli, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

Tijdens een midweek in juli zal een workshop<br />

worden gegeven. Wie belangstelling heeft<br />

kan zich melden! In overleg wordt de<br />

datum vastgesteld. Zelfverzorging. Kosten:<br />

overnachtingen en workshop.<br />

BERGSPORTTREFKAMP VALPELLINE<br />

13 jul t/m 18 aug, Valpelline, Italië<br />

info René Tol, renetol@zonnet.nl<br />

We gaan naar Valpelline in de Italiaanse<br />

Alpen. Aanmelden is niet verplicht<br />

maar wordt wel op prijs gesteld. De<br />

tegemoetkoming voor koffie e.d. is € 1 pppd<br />

voor volwassenen en € 0,50 voor kinderen.<br />

Zie verder http://bergsport.trefkamp.nl.<br />

FIETSWEEK<br />

11 aug t/m 18 aug, Den Broam, Buurse<br />

info 053-4778625,<br />

aanmeldsecretaris@denbroam.eu<br />

prijs € 175 (niet-lid € 196,60)<br />

Samen met Belgische Natuurvrienden fietsen<br />

door het mooie Twentse en Duitse landschap.<br />

De week is volledig verzorgd. De kosten voor<br />

consumpties worden afzonderlijk berekend<br />

(uitgezonderd koffie en thee).<br />

> Lees verder op pagina 10


kort nieuws<br />

op stap in April nivon Wandelmaand nieuw streekpad<br />

Waddenwandelen<br />

Voor het derde jaar op rij gaan we in<br />

april weer vieren dat wandelen op de<br />

kaart staat bij het <strong>Nivon</strong>. Ga mee met<br />

een groepswandeling, lekker een weekendje<br />

wandelen met overnachting in een natuurvriendenhuis<br />

of op wandelexcursie.<br />

looP JE MEE?<br />

• 29 mrt t/m 1 april<br />

Paaswandelweekend Kleve (25-40 jr)<br />

• 2 t/m 5 april<br />

Wandelmidweek natuurvriendenhuis<br />

Hunehuis<br />

• 5 t/m 7 april<br />

Vogelweekend natuurvriendenhuis Allardsoog<br />

• 8 t/m 4 april<br />

Wandelweek natuurvriendenhuis Den Broam<br />

• 12 t/m 14 april<br />

Wandeltechniek en klettersteig Ibbenburen<br />

Dld<br />

• 15 t/m 19 april<br />

Wandelmidweek natuurvriendenhuis Krikkenhaar<br />

• 13 april<br />

Open Dag&Wandeling natuurvriendenhuis<br />

Allardsoog<br />

• 14 april<br />

Stadswandeling Amsterdam Westermarkt<br />

• 20 t/m 27 april<br />

Wandelweek Banes, Frankrijk<br />

• 21 april<br />

Wandelen Holwerd terpdorpen en Waddenzee<br />

• 21 t/m 26 april<br />

Fiets- en wandelweek natuurvriendenhuis<br />

Morgenrood<br />

• 21 t/m 22 april<br />

Wandeltweedaagse met Cor en Marijke<br />

Groningen<br />

(advertentie)<br />

Foto: Ria Snoek<br />

• 22 t/m 26 april<br />

Kruiden en Archeologie-midweek<br />

natuurvriendenhuis Allardsoog<br />

• 26 t/m 28 april<br />

Aspergetijd in Limburg station Nijmegen<br />

(25-40 jr)<br />

• 30 apr t/m 3 mei<br />

Avonturen in het bos voor kinderen<br />

natuurvriendenhuis Hondsrug<br />

MEER InFoRMAtIE oP<br />

WWW.nIVonWAnDElMAAnD.nl<br />

Kies een OV-wandeltweedaagse<br />

rond jouw natuurvriendenhuis naar<br />

keuze. Na een overnachting gaat het<br />

de tweede wandeldag weer naar een<br />

(ander) station. Er zijn wandelroutes<br />

langs alle natuurvriendenhuizen. Wie<br />

deze wandeltweedaagse loopt met een<br />

ingevoegd rustdagje kan gebruik maken<br />

van de weekendkorting tijdens drie<br />

weekenden in april! Kijk op www.nivon.nl/<br />

wandeltweedaagse voor alle mogelijkheden.<br />

Wandelnet heeft<br />

op de Fiets- en<br />

Wandelbeurs<br />

in de RAI in Amsterdam<br />

haar nieuwe streekpadgids<br />

WaddenWandelen -<br />

wandelroute langs<br />

Werelderfgoed Waddenzee<br />

(SP4) gepresenteerd. In de<br />

route, waarin ook het voormalige Texelpad<br />

van het <strong>Nivon</strong> zit, zijn zes Waddeneilanden<br />

opgenomen: Texel, Vlieland, Terschelling,<br />

Ameland, Schiermonnikoog en het Duitse<br />

Borkum. In ruim 300 kilometer laat het<br />

streekpad de eilanden in al hun variatie<br />

zien. De wandelroutes op de eilanden<br />

zijn gekoppeld aan het wandelnetwerk<br />

en de doorgaande LAW (Kustpad) aan de<br />

Waddenkust. Zie www.waddenwandelen.nl<br />

voor het hele routenetwerk van 1200 km in<br />

het Waddengebied.<br />

De gids is verkrijgbaar via www.Wandelnet.nl.<br />

ISBN 978 90 71068 874, € 16,90.<br />

Foto: ANWB en landschapsbeheer Friesland<br />

Seniorenweken<br />

Op diverse <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuizen<br />

worden in <strong>2013</strong> vakantieweken<br />

voor senioren georganiseerd.<br />

• 25 mei t/m 1 juni<br />

Morgenrood, Oisterwijk - gezellig programma<br />

• 24 t/m 28 juni<br />

Allardsoog, Een-West<br />

museum- en molenbezoek<br />

• 13 t/m 20 juli<br />

Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

met zorgzame leiding<br />

• 10 t/m 17 aug<br />

Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

met zorgzame leiding<br />

• 24 t/m 30 aug<br />

Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche - voor fitte<br />

55+’ers<br />

• 31 aug t/m 7 sep<br />

Morgenrood, Oisterwijk - gezellig programma<br />

TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong> 9


www.nivon.nl/activiteiten<br />

FIETS- EN WANDELTREFKAMP ZUID-VELUWE<br />

18 aug t/m 23 aug, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 15 (toeslag voor kaarten en einddiner)<br />

De bedoeling is dat men zelf groepjes formeert<br />

afgestemd op ieders mogelijkheden. Donderdag<br />

een afsluitend diner en vrijdagmorgen na<br />

de koffie uitzwaaien. Geen begeleiding, wel<br />

kaartmateriaal beschikbaar.<br />

CUltUUR & CREAtIE<br />

WEEKEND ZANG EN MUZIEK<br />

15 t/m 17 mrt, ABK-Huis, Hall<br />

info 070-3995840, gibotma@gmail.com<br />

prijs € 85 (niet-lid € 95)<br />

Geheel verzorgd. Samen muziek maken of<br />

zingen onder leiding van ervaren dirigenten.<br />

Opgave per mail of telefonisch.<br />

STINSENPLANTEN EN OUDE KERKEN<br />

18 t/m 22 mrt, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 170 (niet-lid € 190), Geheel verzorgd,<br />

excl. bed- en badlinnen<br />

Wijnand Dijkstra gidst u langs oude kerken,<br />

borgen en states om bijzondere oude cultuur<br />

te laten zien. Ook weet hij de mooiste plekjes<br />

met stinsenplanten te vinden!<br />

FLUITENZATERDAGEN<br />

23 mrt, 27 apr, <strong>Nivon</strong>centrum Utrecht<br />

info 040-2413907, joke_van_es@kpnplanet.nl<br />

prijs € 5 (niet-lid € 7,50)<br />

Kom op zaterdag lekker meespelen in een<br />

gezellige fluitengroep onder leiding van een<br />

enthousiaste dirigente. Fluiten, blokfluiten<br />

en houtblazers zijn welkom van 10.30 tot<br />

14.30 uur in het <strong>Nivon</strong>centrum, Rotsoord 20<br />

te Utrecht.<br />

MUSEUMWEEKEND<br />

5 t/m 7 apr, De Kleine Rug, Dordrecht<br />

info 0183-562090, 06-22804914,<br />

mhbronkhorst@hetnet.nl<br />

prijs € 80 (niet-lid € 95)<br />

Verzorgd weekend op basis van gedeelde<br />

kamer. Het weekend staat in het teken van de<br />

historische stad Dordrecht en museumbezoek.<br />

Het Dordrechts museum (schilderijen)<br />

en Huis van Gijn worden bezocht.<br />

OLIEVERF MET WATER?<br />

22 t/m 27 apr, Hunehuis, Havelte<br />

info 0591-361867, 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 225 (niet-lid € 257), voll. verzorg.<br />

We schilderen binnen op papier en doek.<br />

Het huis en de fascinerende omgeving zijn<br />

je inspiratiebron: sfeer, rust en ruimte. Je<br />

gaat direct aan de slag en bepaalt zelf wat en<br />

hoeveel je maakt.<br />

10 TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong><br />

LAAT JE SPEKSTEEN SPREKEN!<br />

22 t/m 27 apr, Hunehuis, Havelte<br />

info 06-38138984, 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 262 (niet-lid € 294), voll. verzorg.<br />

Ontdek wat speksteen, dat makkelijk te bewerken<br />

is, in je los maakt. In de buitenlucht en met<br />

individuele begeleiding van Geesje van der Korf.<br />

Je zult zien dat je veel meer kunt dan je denkt.<br />

SCHILDERCURSUS AQUAREL EN ACRYL<br />

3 t/m 7 jun, Hunehuis, Havelte<br />

info 0522-769001, hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 255 (niet-lid € 285), voll. verzorg.<br />

Vier dagen schilderen o.l.v. de professionele<br />

docente Antje Sonnenschein. Zowel voor<br />

beginners als gevorderden. Zowel binnen als<br />

Buiten schilderen.<br />

TEKEN- EN AQUARELCURSUS<br />

3 t/m 7 juni, De Gele Anemoon, Wijlre<br />

beginners, o.l.v. docent Jacques Bogaert<br />

prijs: overnachtingen<br />

info: www.nivon.nl<br />

POEZIE3DAAGSE EN CHI - GONG<br />

26 t/m 28 apr, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

info 070-3976224,<br />

jeannetterienstra@casema.nl, aanm.<br />

06-57846034 na 19.00 uur, banjaert@nivon.nl<br />

prijs € 105 (niet-lid € 125), geheel verzorgd<br />

Schrijf je eigen poëzie onder de enthousiaste<br />

leiding van dichter David Muiderman. In de<br />

ochtend en zo nodig voor aanvang van een<br />

poëzieblokje ontspanning/ concentratie/ stilteoefeningen<br />

gebaseerd op de Chi-Gongleer<br />

door Johanna Houbolt.<br />

SENIOREN MIDWEEK<br />

24 t/m 28 jun, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 34 (niet-lid € 43), zelfverzorging<br />

Met 50% korting op de overnachting is dit DE<br />

KANS om onze prachtige, gevarieerde omgeving<br />

te komen bekijken. Bij voldoende belangstelling<br />

excursies naar Museum Oold Ark en de<br />

Molen van Makkinga, musea in Veenhuizen.<br />

CREATIEF SCHRIJVEN<br />

18 t/m 23 aug, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 180 (niet-lid € 212)<br />

Een zomerse week over het schrijven van<br />

o.a. korte verhalen. We gaan ook bezig met<br />

verhaaltechnieken, zoals perspectief, spanning<br />

en een plot schrijven. Ook trekken we de<br />

prachtige natuur in.<br />

SCHRIJVEN OVER JE EIGEN LEVEN<br />

18 t/m 23 aug, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 180 (niet-lid € 212)<br />

Naarmate we ouder worden, hebben we<br />

steeds vaker behoefte om herinneringen en<br />

belevenissen uit ons leven vast te leggen en<br />

op te schrijven. Voor je zelf of voor je kinderen<br />

en kleinkinderen.<br />

KUNST- EN KULTUURWEEK KRIKKENHAAR<br />

9-13 sept.,Krikkenhaar<br />

Heel nieuw programma. Zie de volgende<br />

<strong>Toorts</strong>+website.<br />

SHAKESPEARE & DRENTHE<br />

26 t/m 30 aug, Hunehuis, Havelte<br />

info 0384-550083, 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 200 (niet-lid € 245)<br />

Een kijkje achter de coulissen en ‘s avonds<br />

per bus naar de voorstelling. Inclusief diner<br />

en ‘s avonds koffie/thee.<br />

SCHILDEREN À LA HUNDERTWASSER<br />

2 t/m 6 sep, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 130 (niet-lid € 150), incl. papier<br />

en ecoline<br />

Onder leiding van Janke Voskuil aan de slag<br />

met watervaste stift (zelf meenemen) en<br />

ecoline. In deze midweek zullen ongeveer 3 à<br />

4 dagdelen met elkaar gebruikt worden voor<br />

instructie en inspiratie.<br />

tREFFEn & tRIPs<br />

KOOKWORKSHOP “DE FRANSE KEUKEN”<br />

20 t/m 22 mrt, Hunehuis, Havelte<br />

info 0592-501757, 06-11118864, 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 110 (niet-lid € 130)<br />

U kunt overdag uw eigen programma invullen<br />

en u zorgt zelf voor uw ontbijt en lunch.<br />

Vanaf 16.00 uur gaan we op woensdag en<br />

donderdag gezamenlijk meerdere gerechten<br />

bereiden en eten.<br />

KLAVERJASSEN - PAAS<br />

23 mrt, Jan de Louterpad 8, Amsterdam<br />

info 020-6132386,<br />

prijs € 6 (niet-lid € 7,50)<br />

Op 23 maart houden wij een klaverjaswedstrijd<br />

met leuke prijsjes.<br />

EENOUDERWEEKEND<br />

23 mrt t/m 24 mrt, Koos Vorrinkhuis,<br />

Lage Vuursche<br />

info 06-13751385, jennyshealthgarden@telfort.nl<br />

prijs € 38 (niet-lid € 44)<br />

We maken er een goed weekend van. Een<br />

drankje en een hapje en een fijn programma<br />

overdag voor de volwassenen en de kinderen.<br />

> Lees verder op pagina 12


Pinksterkamp ‘back to basics’<br />

Tekst: Marja de Jong<br />

Het is alweer bijna zover: van 17 tot<br />

en met 20 mei wordt de grootste<br />

en oudste activiteit van het <strong>Nivon</strong><br />

weer georganiseerd op kampeerterrein<br />

Het Hallse Hull: het Pinksterkamp.<br />

Dé plek om kennis te maken met de diverse<br />

<strong>Nivon</strong>-activiteiten. En uiteraard een mooie<br />

gelegenheid om nieuwe contacten te leggen<br />

met andere <strong>Nivon</strong>ners en/of oude vrienden en<br />

bekenden weer te ontmoeten.<br />

thEMA<br />

Dit jaar is het thema ‘Back to basics’. De Pikacommissie<br />

streeft ernaar dit thema zoveel<br />

mogelijk door te laten klinken in het hele programma.<br />

‘Back to basics’ is voor ons ook terug<br />

naar de basis van het <strong>Nivon</strong>. Er zal daarom, net<br />

als vorig jaar een politiek forum zijn op zaterdag.<br />

We streven weer naar een politiek kopstuk<br />

voor de opening op zaterdag.<br />

Dubravka zingt onder andere strijdliederen<br />

met een grote groep deelnemers, de Do-in is<br />

iedere ochtend en Bout Big is ook dit jaar van<br />

de partij. Wegens groot succes zijn alle deelnemers<br />

op vrijdagavond welkom in de convo voor<br />

Inschrijving Pinksterkamp <strong>2013</strong><br />

de Oudhollandse spelletjesavond, mét kaas<br />

en worst. Er zijn diverse spellen, schroom niet<br />

om zelf spelletjes mee te nemen. Op zaterdagavond<br />

staat er een spetterende band, op<br />

zondagmiddag is er een kleinkunstprogramma<br />

en ‘s avonds cabaret. Tussendoor de gezamenlijke<br />

maaltijd waarvoor opgave nu al mogelijk<br />

is. En op maandagochtend weer dat kippenvelmomentje<br />

als we na de sluiting met z’n<br />

allen de Internationale zingen. Er zullen ook<br />

de nodige (creatieve) workshops zijn, in ieder<br />

geval is er een breicafé. Voor de jeugd én de<br />

jongeren worden er dit jaar diverse activiteiten<br />

georganiseerd. Uiteraard wordt er stokbrood<br />

gebakken.<br />

nIEUWE stARt<br />

‘Vorig jaar was er een flinke tegenvaller in het<br />

aantal deelnemers, met als gevolg een gevoelig<br />

verlies. Gelukkig hadden we voldoende<br />

reserves om dit op te vangen. Dit jaar hebben<br />

we de uitgaven daarom heel kritisch tegen het<br />

licht gehouden en zijn tot de conclusie gekomen<br />

dat we hier hoognodig ‘back to basics’<br />

moeten, willen we het Pika ook bereikbaar<br />

laten blijven voor de mensen met de smallere<br />

beurs. De tent wordt daarom kleiner en ook de<br />

techniek is terug naar de basis. Uiteraard nog<br />

steeds ruim voldoende om iedereen te laten<br />

genieten van muziek en cabaret.’<br />

“Back to basics” is wat de Pika-commissie<br />

betreft ook een bomvol kampeerterrein: hoe<br />

meer zielen hoe meer vreugd. Bezoek, om dit<br />

te realiseren, onze Facebook-pagina, deze te<br />

delen en te Liken. Bel/email oude vrienden/<br />

bekenden om weer een grote groep <strong>Nivon</strong>ners<br />

enthousiast te maken voor het Pika.<br />

Vragen? www.nivonpinksterkamp.nl.<br />

Daar staat ook meer over het programma.<br />

Of ga naar onze Facebookpagina:<br />

http://www.facebook.com/<strong>Nivon</strong>Pinksterkamp<br />

oPGAVE PInkstERkAMP <strong>2013</strong><br />

www.nivonpinksterkamp.nl, of schriftelijk<br />

via het aanmeldingsformulier. Het ABK-huis<br />

is beschikbaar voor <strong>Nivon</strong>-leden die niet meer<br />

kunnen of willen kamperen. Let op: Het aantal<br />

bedden in het ABK-huis is beperkt!<br />

Opgave voor het ABK-huis kan alleen<br />

schriftelijk met onderstaande bon.<br />

Gegevens hoofdaanvrager<br />

voorletters: ............................. achternaam: ............................................................ roepnaam: ..................................................................................<br />

straat - huisnummer: ....................................................................................................postcode: ................... woonplaats: ...........................................<br />

telefoonnummer: .............................................. e-mail adres................................................................ rekeningnummer:...........................................<br />

mogen wij uw e-mailadres gebruiken voor mededelingen over het <strong>Nivon</strong> Pinksterkamp? Ja/ Nee<br />

overnachten ABK huis kamperen vervoer per auto<br />

deelnemer voor & achternaam lid lidnummer leeftijd bedrag<br />

Hoofdaanvrager zie boven J / N<br />

deelnemer 2 J / N<br />

deelnemer 3 J / N<br />

deelnemer 4 J / N<br />

deelnemer 5 J / N<br />

deelnemer 6 J / N<br />

toeslag 1 persoonskamer à 42,50<br />

wij willen ..................... parkeerkaart(en) à € 5<br />

totaal<br />

Tot 7 mei <strong>2013</strong> gelden de volgende prijzen, bij aanmelding op het kamp geldt een toeslag van € 4,00<br />

leden – kamperen niet-lid – kamperen ABK-huis (alleen leden, beperkt aantal bedden)<br />

23 jaar en ouder € 49,00 23 jaar en ouder € 62,00 17 jaar en ouder € 85,00<br />

17 t/m 22 jr € 35,00 17 t/m 22 jr € 47,00 7 t/m 16 jr € 59,00<br />

7 t/m 16 jr € 28,00 7 t/m 16 jr € 38,00 3 t/m 6 jr € 53,00<br />

3 t/m 6 jr € 23,00 3 t/m 6 jr € 32,00 Toeslag 1 pers. kamer € 42,50<br />

Overige kosten: parkeren € 5,00 per auto; elektra is beperkt beschikbaar en kan pas op het kamp zelf aangevraagd en betaald worden, kosten € 9,00.<br />

Betaling: te betalen door storting op girorekening 3263880, tnv NIVON Pinksterkamp te Leiden. Bij betaling via internetbankieren naam en adres<br />

hoofdinschrijver/ betaler vermelden<br />

Stuur deze bon ingevuld naar: Inschrijving NIVON Pinksterkamp 2011, IJsbaan 36, 2331 ER Leiden.<br />

Voor nadere informatie over de aanmelding kunt u bellen met 071-5321788.<br />

TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong> 11


www.nivon.nl/activiteiten<br />

WERKWEEK<br />

23 t/m 30 mrt, De Meenthe, Noordwolde<br />

info 038-4656781, meenthe@nivon.nl<br />

In deze week wordt het kampeerterrein klaargemaakt<br />

om per 1 april weer kampeergasten<br />

te kunnen ontvangen. Allerlei klussen moet<br />

gedaan worden. Het is mogelijk om één of<br />

meerdere dagen te komen helpen. Ook is<br />

kennismaken met het fenomeen terreinwachten<br />

mogelijk.<br />

JAARVERGADERING<br />

24 mrt, De Vuurdoorn, Ouwerdingenpad 8,<br />

Amsterdam<br />

info 020-6939039, bakkat@zonnet.nl<br />

Jaarvergadering voor Amsterdam en omstreken.<br />

Zaal open om 12.30 uur, om 13.00 uur begint<br />

de vergadering (i.t.t. eerdere berichten!!)<br />

SOOS<br />

24 mrt, 28 apr, 26 mei, 23 jun, 28 jul, 25 aug,<br />

Jan de Louterpad 8, Amsterdam<br />

info 020-6132386, 020-6137302<br />

Er wordt begonnen met een kopje koffie/thee<br />

met koek. Daarna is er gelegenheid tot het<br />

spelen van diverse spelletjes. Vervolgens is<br />

het mogelijk om tegen een kleine vergoeding<br />

een lichte lunch te gebruiken.<br />

ACTIVITEITEN NIVON ZUID-HOLLAND WEST<br />

diverse data, rondom Den Haag<br />

info jb.blomsma@gmail.com, 070-3351649<br />

prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Kijk op www.nivon-zuid-holland.nl voor al<br />

onze activiteiten. Zoals elke zaterdag vanaf 11<br />

uur: We gaan wandelen, soms door de stad<br />

langs monumenten, soms door de natuur.<br />

We pakken de fiets of organiseren een lezing.<br />

Aanmelden hoeft niet, het gaat altijd door.<br />

Ook op donderdagavonden worden regelmatig<br />

cursussen en lezingen gegeven.<br />

PAASREIS<br />

29 mrt t/m 1 apr, Amsterdam - Bennekom<br />

info 020-6140353, bakkat@zonnet.nl<br />

prijs € 225 (niet-lid € 250)<br />

De paasreis van de afdeling Slotermeer-Geuzenveld<br />

gaat dit jaar naar het Natuurvriendenhuis<br />

"de Bosbeek". Inclusief vervoer van<br />

en naar Bennekom, twee dagtochten, linnengoed,<br />

overnachting en volledige verzorging.<br />

VOGELWEEKEND<br />

5 t/m 7 apr, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 115 (niet-lid € 125), incl. verzorg.,<br />

excl. bed- en badlinnen<br />

Een lezing van de boswachter waarna we<br />

baltsende grutto’s en watersnippen hopen te<br />

zien. We gaan naar het nieuwe bezoekerscentrum<br />

en zondag een vroege wandeling in het<br />

Mandefjild en een brunch.<br />

12 TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong><br />

KINDERBOERDERIJ DAALHOF<br />

11 apr, Maastricht<br />

info 043-3478418, karel@van-oijen.com<br />

prijs € 2,50 (niet-lid € 3,50)<br />

Bezoek aan kinderboerderij Daalhof met<br />

rondleiding. Ook koffie met vlaai. Start 14.00<br />

uur. Bereikbaar met stadsbus 5 en 6 richting<br />

Daalhof.<br />

AFDELINGSWEEKEND LAGE VUURSCHE<br />

12 t/m 14 apr, Koos Vorrinkhuis, Lage<br />

Vuursche, afdeling Nijmegen<br />

info 024-6419213, ben.riek.janssen@upcmail.nl<br />

prijs € 75 (alleen leden)<br />

Actief en gezellig wordt weer dit weekend. Een<br />

weekend even er helemaal tussenuit. Een heuse<br />

mini vakantie in het buitenste binnenland.<br />

Koken wordt u gedaan, alleen met afwassen<br />

mag u mee helpen. Aanvang: 14.00 uur.<br />

KOFFIEOCHTENDEN<br />

14 Apr, 12 mei, 9 jun,Jan de Louterpad 8,<br />

Amsterdam<br />

info 020-6133014, bakkat@zonnet.nl<br />

prijs € 1 (niet-lid € 1,50)<br />

Deze maandelijks weerkerende activiteit<br />

wordt gehouden op de tweede zondag van de<br />

maand van 10.00 tot 12.00 uur. Het streven<br />

blijft om steeds interessante onderwerpen<br />

aan de orde te stellen.<br />

DIERENTUIN & STADSPARK KLEEF<br />

27 apr, Tiergartenstrasse 74, Kleef<br />

info 06-301046800, ben.riek.janssen@upcmail.nl<br />

prijs gratis (niet-lid € 3,50)<br />

Gezellig naar met z’n allen naar de dierentuin<br />

en daarna nog een leuke wandeling maken<br />

door het prachtige stadspark tegenover de<br />

dierentuin. Aanvang: 14.00 uur.<br />

OPEN DAG<br />

11 mei, De Kleine Rug, Dordrecht<br />

info 078-6213400, daniehat@planet.nl<br />

Gelegenheid om kennis te maken met het<br />

huis en de omgeving. Er is een leuk programma<br />

met voor elk wat wils, o.a. een presentatie<br />

over Nationaal Park De Biesbosch.<br />

Vanaf 11.30 ben je welkom. Loswalweg 1.<br />

ONTHAASTEN AAN RIVIER WANTIJ<br />

13 t/m 15 mei, De Kleine Rug, Dordrecht<br />

info 078-6213400, daniehat@planet.nl<br />

prijs € 105 (niet-lid € 120)<br />

Verzorgde halve midweek inclusief maaltijden,<br />

koffie/thee en twee workshops yoga onder leiding<br />

van professionele docent. Het thema is relaxen.<br />

VERZORGD NIETSDOEN<br />

21 t/m 24 mei, Hunehuis, Havelte<br />

info 06-11118864, 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 150 (niet-lid € 175)<br />

Wilt u dat ook eens meemaken, zulke<br />

heerlijke dagen in een ontspannen sfeer?<br />

Boek dan deze midweek. U kunt uw eigen<br />

programma in en rond het Hunehuis invullen.<br />

Volledige verzorging inclusief lakenset.<br />

WANDELING POSBANK MET PANNENKOEK<br />

25 mei, Bezoekerscentrum Veluwezoom,<br />

Rheden, afdeling Nijmegen<br />

info 024- 6419213, ben.riek.janssen@upcmail.nl<br />

prijs € 7,50 (niet-lid € 12,50)<br />

Geniet van het park Veluwezoom, bos, heide<br />

en zandverstuivingen en statige landgoederen.<br />

Kom samen wandelen en geniet van een<br />

heerlijke pannenkoek. Om 14.00 uur verzamelen.<br />

Heuvenseweg 5, Rheden.<br />

MORGENROOD VOOR SENIOREN -A- EN -B-<br />

25 mei t/m 1 jun (A) en 31 aug t/m 7 sep (B),<br />

Morgenrood, Oisterwijk<br />

info Jeanette Bosse, Montgomerylaan 361,<br />

5612 BH Eindhoven, jeannette.bosse@tiscali.nl<br />

prijs € 350 (alleen leden)<br />

Een week zomers genieten in een gemoedelijke<br />

Brabantse sfeer. Breng uw geheel<br />

verzorgde vakantie door nabij de bossen en<br />

vennen van Oisterwijk. Er is een gezellig<br />

programma waaronder twee bustochten.<br />

EENOUDERWEEKEND<br />

14 t/m 16 jun, De Kleine Rug, Dordrecht<br />

info 06-13751385,<br />

jennyshealthgarden@telfort.nl<br />

prijs € 63 volw, € 54 kind. (niet-lid € 72 resp.<br />

€ 63), incl. maalt.<br />

Dit weekend geeft de ouder even de tijd voor<br />

zichzelf, terwijl de kinderen vanaf 6 jaar deel<br />

kunnen nemen aan het kinderprogramma.<br />

Kook- en corveetaken worden samen<br />

uitgevoerd.<br />

MIDWEEK VOOR LEKKERBEKKEN<br />

17 t/m 21 jun, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 95 (niet-lid € 115), zelfverzorging,<br />

excl. entrees en/of workshops<br />

Excursies (onder voorbehoud) naar Culinair<br />

Erfgoed Centrum, bessenkwekerij, geitenboerderij,<br />

tuinen van weldadigheid en biologische<br />

fruitkwekerij. Maaltijden samen verzorgen.<br />

SENIORENWEKEN<br />

13 t/m 20 jul, 10 t/m 17 aug, Koos<br />

Vorrinkhuis, Lage Vuursche<br />

info 023-8441291, aanm. 0347-328253,<br />

koosvorrink@nivon.nl<br />

prijs € 350<br />

Vakantieweken voor senioren. Beide weken<br />

zijn geheel verzorgd, incl. lakenpakket en<br />

eindschoonmaak (ook van de kamers), incl.<br />

alle maaltijden, koffie/thee/drankje en twee<br />

busreizen. Er is professionele en zorgzame<br />

leiding aanwezig.<br />

ZOMERKINDERKORTING<br />

14 t/m 21 jul, De Kleine Rug, Dordrecht<br />

info 0174-528690 of www.dekleinerug.nl<br />

Twee kinderen per betalende volwassene<br />

kunnen in deze periode gratis overnachten<br />

op een mooie locatie aan rivier Wantij. Veel<br />

speelterrein aanwezig en mogelijk kun je een<br />

bever spotten.<br />

> Lees verder op pagina 26


1001 nachten in een<br />

natuurvriendenhuis<br />

Foto: Spring<br />

= cultuur<br />

= fietsen/mountainbiken<br />

= kanoën<br />

DE NATUURVRIENDEN<br />

VOOR ACTIEVE EN DUURZAME VRIJE TIJD<br />

= (rots-)klimmen<br />

/ = langlaufen / skiën<br />

= sleeën<br />

Inhoud<br />

• Nederland en België<br />

• Frankrijk, Italië en Kroatië<br />

• Duitsland<br />

• Wales, Polen en Roemenië<br />

• Portugal en Finland<br />

• Oostenrijk en Zwitserland<br />

= sneeuwschoenwandelen<br />

= wandelen<br />

= zwemmen<br />

TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong> 13


anjaert<br />

Natuurvriendenhuis Banjaert in Wijk aan<br />

Zee ligt aan de duinen, op loopafstand van de<br />

Noordzee. Het huis heeft een goed uitgeruste<br />

keuken waar je zelf kunt koken. Je slaapt in<br />

twee- of meerpersoons(gezins)kamers. De<br />

bloemenpracht van de Keukenhof, windmolens,<br />

houten klompen en de Zaanse Schans<br />

liggen in de buurt. Een snelle draagvleugelboot<br />

brengt je in een half uur naar de<br />

hoofdstad Amsterdam waar je kunt genieten<br />

van de statige panden langs de grachten.<br />

Haarlem ligt ook binnen handbereik. Banjaert<br />

is duurzaam gebouwd, naast dit natuurvriendenhuis<br />

ligt een natuurkampeerterrein. Wijk<br />

aan Zee is ook een prima startplaats voor een<br />

fiets- of wandeltocht door de duinen. En wat<br />

te denken van het langeafstandwandelpad<br />

Hollands Kustpad dat Banjaert aandoet.<br />

Meer info:<br />

• www.natuurvriendenhuizen.nl<br />

• Burg. Rothestraat 53 a, 1949 CC<br />

Wijk aan Zee, Nederland<br />

• Tel.: 0031 (0)6-57846034<br />

De kleine Rug<br />

Een natuurvriendenhuis dat alleen per boot<br />

bereikbaar is: De Kleine Rug in Dordrecht.<br />

Dit bijzondere natuurvriendenhuis ligt op een<br />

schiereiland en de gasten worden overgezet<br />

met een motorbootje. Deze voormalige<br />

boerderij bij natuurgebied de Biesbosch is<br />

een ideaal startpunt voor boot- en kanotochten<br />

door het unieke griendgebied met eb en<br />

vloed. Bij het huis zijn kano’s te huur. Achter<br />

het huis ligt een natuurkampeerterrein en<br />

naast het huis staan twee blokhutten die ook<br />

gehuurd kunnen worden. Het huis heeft een<br />

goed uitgeruste keuken. Je slaapt in twee- of<br />

meerpersoons(gezins)kamers.<br />

Door het veenweide-landschap van de Alblasserwaard<br />

kronkelen wegen en houtkaden<br />

14 TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong><br />

langs knotwilgen en geriefbosjes. Je fietst zo<br />

binnendoor naar de molens van Kinderdijk.<br />

Dordrecht is de oudste stad van Holland met<br />

meer dan 800 monumenten en musea. Met de<br />

Fast Ferry ben je snel in Rotterdam, maar ook<br />

de Waterbus naar Kinderdijk en Gorinchem is<br />

een goede keus.<br />

Meer info:<br />

• www.natuurvriendenhuizen.nl<br />

• Loswalweg 1, 3315 LB Dordrecht,<br />

Nederland<br />

• Tel.: 0031 (0)174 528690<br />

De berk<br />

Vlakbij de Belgisch-Nederlandse grens ligt<br />

het natuurvriendenhuis De Berk. Het huis<br />

bevindt zich in de omgeving van natuurgebieden<br />

de Kalmthoutse Heide en de Wildertse<br />

Duintjes, met talrijke wandel- en fietsmogelijkheden.<br />

Kunststad Antwerpen ligt op 40<br />

minuten rijden en is zeer gemakkelijk met<br />

de trein bereikbaar. Het huis telt 11 kamers<br />

uitgerust met douche en wc. In het restaurant<br />

kun je genieten van een lekkere maaltijd. In<br />

de bar ben je welkom voor een slaapmutsje.<br />

Ook kampeerders met tent en caravan vinden<br />

hun gading bij De Berk. Trekkende fietsers<br />

en wandelaars kunnen gebruik maken van de<br />

trekkershut. Gratis WIFI internettoegang in<br />

het huis en op de camping. De Berk beschikt<br />

over een oplaadpunt voor elektrische fietsen.<br />

Je kunt ter plekke een fiets huren en er is<br />

een afgesloten fietsenstalling. Voor fietsers<br />

en wandelaars vind je voordelige meerdaagse<br />

arrangementen op basis van half en vol<br />

pension.<br />

Meer info:<br />

• deberk@natuurvriendenhuis.be<br />

• Oude baan 110, Essen 2910, België<br />

• Tel.: +32 (0)3 667 20 31<br />

• www.denatuurvrienden.be/deberk<br />

Auberge d’Arimont<br />

Natuurvriendenhuis Auberge d`Arimont ligt<br />

in de Waalse Ardennen, aan de zuidelijke<br />

grens van het natuurreservaat Hoge Venen.<br />

Van een hoogte van 694 meter biedt de toren<br />

van natuurcentrum Botrange een adembenemend<br />

zicht op dit uitgestrekte wandelgebied.<br />

Het huis ligt aan de GR5. Vanuit Auberge<br />

d`Arimont kun je gemakkelijk een bezoekje<br />

brengen aan Spa, Luik en het nabijgelegen<br />

Malmédy. Bij sneeuwval vormt het huis een<br />

mooie uitvalbasis voor winterpret: langlaufen,<br />

skiën en tochten met sneeuwschoenen<br />

kunnen in de nabije omgeving. Het huis<br />

is eenvoudig ingericht. Er zijn 45 bedden<br />

verdeeld over verschillende slaapkamers en<br />

slaapzalen. Verder kun je zelf je potje koken<br />

in de grote keuken. Er worden geen maaltijden<br />

verstrekt. Het huis is altijd geopend<br />

tijdens schoolvakanties. Daarbuiten is het<br />

beschikbaar voor groepen.<br />

Meer info :<br />

• Rue drî l’Corti 7, Malmedy 4891, België<br />

• Tel.: 0032 491 043 822<br />

• www.natuurvrienden-hove-kontich.be


le treh<br />

Dit huis ligt in het regionaal Natuurpark van<br />

Les Ballons in het Vogezen massief. Het landschap<br />

van de Vogezen wordt gevormd door<br />

een gebergte met een gemiddelde hoogte<br />

van ruim 1000m. Het natuurpark strekt zich<br />

uit over 3000km2 en is daarmee een van de<br />

grootste natuurparken van Frankrijk. De<br />

Vogezen liggen bovendien op de rand van het<br />

‘Landschap van het Jaar <strong>2013</strong>, de Boven-Rijn’<br />

waarmee de Internationale Natuurvriendenfederatie<br />

elke twee jaar een grensoverschrijdende<br />

regio in de kijker zet. Het huis ligt op<br />

de zuidwestelijke helling van de Jungfraukopf,<br />

op 2 km afstand van het bescheiden<br />

ski- en bergsportgebied ‘Le Markstein’ en<br />

biedt een prachtig uitzicht over het dal van de<br />

Thann en de omliggende bergen.<br />

Meer info:<br />

• BP 1084, 68610 Markstein, Frankrijk<br />

• Tel.: 0033 (0)3 89 53 68 62<br />

• www.amisnature-mulhouse.org<br />

• mulhouse@utan.asso.fr<br />

la Mora<br />

Vakantiedorp La Mora ligt op Corsica. Het<br />

dorp ligt dichtbij de mooie zwembaai van<br />

Calvi en biedt plaats aan zestig personen.<br />

La Mora is geschikt voor families, alleenreizenden,<br />

actievelingen, cultuur- , natuur- en<br />

zonliefhebbers. Mountainbike-verhuur bij het<br />

natuurvriendencomplex. Het huis ligt niet<br />

ver van de legendarische wandelroute GR<br />

20, Europa’s zwaarste langeafstandspad dat<br />

Corsica volledig kruist.<br />

Meer info:<br />

• Route de Pietramaggiore, 20260 Calvi,<br />

Corsica<br />

• Tel.: 0033 - 495 - 65 11 84<br />

• www.reisen.naturfreunde.at<br />

• reisebuero@naturfreunde.at<br />

baldo 359<br />

Het natuurvriendenhuis ligt in Monte Baldo<br />

tussen het Gardameer en Verona, in Noord-<br />

Italië. Ideaal gelegen voor mensen die rust<br />

zoeken. Ook geschikt voor mensen die op<br />

doorreis zijn in zuidelijke richting. Verona is<br />

vooral bekend door haar operafestival in haar<br />

oude Romeinse amfitheater . De stad is ook<br />

het decor van ‘s werelds bekendste liefdesverhaal,<br />

Romeo en Julia. De binnenstad<br />

staat sinds 2000 op de Werelderfgoedlijst van<br />

UNESCO.<br />

Meer info:<br />

• Tel.: 0039 349 7164149<br />

• baito359@libero.it<br />

• www.baldonatura359.com<br />

Ried´s Istria Resort<br />

Ried´s Istria Resort in Kroatië bestaat uit<br />

meerdere stenen huizen die door jonge<br />

kunstenaars en designers vol enthousiasme<br />

zeven jaar lang werden opgeknapt. De cluster<br />

huizen ligt ten noorden van Opatija op terrassen<br />

tussen de fruitboomgaarden. Vlak achter<br />

de huizen begint het 165 km² grote Ucka<br />

Natuurpark met verlaten dorpjes, watervallen<br />

en prachtige flora en fauna. De kuurstad<br />

Opatija ligt op zo’n 15 autominuten afstand .<br />

Meer info:<br />

• Friedemann Stief, Dobrec Orbani 55,<br />

51415 Opatija, Kroatië<br />

• Tel.: 00385 98 1671915<br />

• friedemann@istrien.at<br />

• www.meeres-steine.com<br />

TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong> 15


Mollseifen<br />

Natuurvriendenhuis Mollseifen is een fietsvriendelijke<br />

accommodatie in de heuvels<br />

van Sauerland, dichtbij de wintersportplaats<br />

Winterberg in Noordrijn-Westfalen.<br />

Het huis is gecertificeerd met ‘Bett+Bike’:<br />

het biedt onderdak voor fietsen, onderhoud<br />

en reparatieservice, een wasplaats en de<br />

huiswachten hebben contacten met een fiets-<br />

en mountainbikeverhuurbedrijf. In Winterberg<br />

vind je Duitslands grootste bikepark,<br />

een paradijs voor mountainbikers: een lift<br />

brengt je tweewieler naar boven waarna je via<br />

verschillende routes liefst 9km kunt afdalen.<br />

Dit is de ideale plek voor ervaren mountainbikers<br />

en beginners om aan hun techniek<br />

te schaven. Het gebied nog meer te bieden:<br />

Winterberg heeft een klimpark, een Nordic<br />

walking arena en een luxe zwembad. In de<br />

winter kun je prachtig langlaufen en sneeuwschoenwandelen<br />

in de bossen, direct vanuit<br />

het huis (55 km loipes). Het skigebied ligt op<br />

wandelafstand (15min). Het natuurvriendenhuis<br />

voorziet in ontbijt, half- of volpension.<br />

Meer info:<br />

• info@naturfreundehaus-mollseifen.de<br />

• In der Trift 2, 59955 Winterberg, Duitsland<br />

• Tel.:0049 (0)2981 7389<br />

• www.naturfreundehaus-mollseifen.de<br />

bodensee<br />

Natuurvriendenhuis Bodensee in Markelfingen<br />

ligt aan de oever van het Bodenmeer, het<br />

op drie na grootste meer van Midden-Europa.<br />

Van hieruit kijk je uit op het kloostereiland<br />

Reichenau dat met zijn Benedictijnerklooster<br />

en drie romaanse kerken sinds 2000 deel<br />

uitmaakt van het UNESCO werelderfgoed. De<br />

steden Radolfzell, Konstanz en Singen liggen<br />

allemaal binnen bereik. Op het bloemeneiland<br />

Mainau met zijn kasteel en palmenhuis waan<br />

je jezelf even in het warme zuiden. En met de<br />

lijnboot sta je zo in Zwitserland. In de zomer<br />

kun je hier perfect je strand – en zwemvakantie<br />

houden. Kano’s voor een tochtje op het<br />

16 TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong><br />

meer kunnen ter plekke gehuurd worden. Het<br />

huis biedt gegidste kanotochten aan.<br />

Het verblijf is onderverdeeld in een recent gerenoveerd<br />

hoofdgebouw en het naastgelegen<br />

Bootshuis. Er zijn diverse kamers (met mooi<br />

uitzicht op het meer), maar ook volledig ingerichte<br />

studio’s met eigen keuken zijn beschikbaar.<br />

De keuken van het huis is gekend voor<br />

zijn culinaire lekkernijen. Het huis voorziet in<br />

een ontbijtbuffet, half- en volpension. Het huis<br />

is goed toegankelijk voor andersvalide gasten.<br />

Meer info:<br />

• mail@nfhb.de<br />

• Radolfzeller Strasse 1,<br />

78315 Radolfzell, Duitsland<br />

• Tel.: 0049 7732 82377<br />

• www.nfhb.de<br />

Wimbachgrieshütte<br />

Het huis (1327 m) ligt aan de voet van het<br />

Watzmannmassief in het Beierse Nationaal<br />

Park Berchtesgardener Land en is alleen te<br />

voet in 3,5 uur te bereiken. Rondom de Wimbachgrieshütte<br />

wacht een waar paradijs voor<br />

ervaren en minder ervaren (berg)wandelaars<br />

en rotsklimmers. Zelfs Oostenrijk ligt binnen<br />

bereik. De huttenwaarden Lisbeth en Bernd<br />

helpen graag bij gegidste dag- en meerdaagse<br />

toeren, passend bij de behoeften van hun gasten.<br />

Dit natuurvriendenhuis is een voorloper op<br />

milieugebied. Sinds 2011 levert een gasgedreven<br />

stadsverwarmingsinstallatie stroom en<br />

warmte voor de hut. Verder leveren zonnepanelen<br />

op het dak van de hut in het seizoen<br />

ongeveer 8 kilowattuur per dag. Daarnaast<br />

wordt er water uit de beek gehaald, gezuiverd<br />

en als drinkwater gebruikt.<br />

De huttenwaarden kunnen voorzien in ontbijt,<br />

half- en volpension, lunchpakketten. In de<br />

winter (half oktober-half mei) gesloten.<br />

Meer info:<br />

• Tel.: medio mei-medio okt: 0049(0)8657/344<br />

(medio okt-medio mei (vanaf 18 uur): 0049<br />

(0)8679 / 966 6607 (geen e-mail: geen internet<br />

in de hut)<br />

• Wimbachtal, Duitsland<br />

• www.wimbachgrieshuette.de


trefin, Wales<br />

Het natuurvriendenhuis in het centrum van<br />

Trefin is gevestigd in een oude dorpsschool.<br />

Het ligt op nauwelijks enkele honderden<br />

meters van een prachtig wandelpad dat de<br />

kustlijn van het Nationaal Park aandoet: het<br />

Pembrokeshire Kustpad. Idyllische kleine<br />

strandjes en vissersdorpen zijn gemakkelijk<br />

te bereiken met de auto of via één van de<br />

verschillende kleinere wandelpaden door de<br />

regio. Er rijdt bovendien een Shuttle bus die<br />

met de kustlijn mee meandert. Voor fietsers<br />

zijn verschillende routes uitgestippeld. Onder<br />

meer het bekende Celtic Trail passeert het<br />

natuurvriendenhuis. Die route doorkruist een<br />

groot stuk van Wales en heeft een lengte van<br />

meer dan 500 kilometer. Vogelliefhebbers<br />

zullen verrukt zijn bij het zien van nestelende<br />

vogels op de kliffen en eilanden voor de kust<br />

en een oplettende wandelaar kan zelfs een<br />

zeehond spotten. Trefin heeft een goed uitgeruste<br />

keuken waar de gasten zelf kunnen<br />

koken.<br />

Meer info:<br />

• trefin@naturefriends.org.uk<br />

• The Old School Hostel, Ffordd-yr-Afon,<br />

Trefin, Haverfordwest, Pembrokeshire<br />

SA625AU, Wales<br />

• Tel.: 0044 (0)1348 831 800<br />

• www.naturefriends.org.uk<br />

Wyspianski<br />

In de Poolse stad Krakau ligt hotel Wyspianski,<br />

midden in het centrum, dichtbij het Marktplein<br />

en treinstation. Hoewel het hotel eigendom<br />

is van de Poolse natuurvrienden PTTK, is de<br />

exploitatie uitbesteed aan geprivatiseerd management.<br />

Dit natuurvriendenhuis is genoemd<br />

naar de grote Poolse schrijver en schilder uit<br />

de 19e eeuw Stanisław Wyspianski. Krakau in<br />

het zuiden van Polen wordt wel het ‘Florence<br />

van Polen’ genoemd: het stadscentrum staat<br />

op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het<br />

hart van de stad is de Rynek Główny (Grote<br />

Markt), de Mariakerk en Lakenhal. De heuvel<br />

Wavel (228 m) ligt op de oever van de Wisła. Op<br />

die heuvel bevinden zich talrijke historische<br />

gebouwen. Het belangrijkst zijn de Wawelkathedraal<br />

en het kasteel van Wawel.<br />

De Schindlerfabriek, is een van de locaties van<br />

het Muzeum Historyczne Miasta Krakowa en is<br />

een museum over Krakau gedurende de bezettingstijd<br />

door de Nazi’s tussen 1939 en 1945.<br />

Het museum is vernoemd naar Oskar Schindler.<br />

Schindler werd beroemd om zijn inzet voor<br />

de joodse bevolking van Krakau. Zijn verhaal is<br />

verfilmd als Schindler’s List.Net buiten de stad<br />

ligt de Wieliczka-zoutmijn. Deze zoutmijn die<br />

te bezoeken is, heeft veel bijgedragen aan de<br />

welvaart van de stad. Op ruim 60 kilometer van<br />

Kraków ligt het voormalige concentratiekamp<br />

van Auschwitz (in het Pools: O´swie¸cim).<br />

Meer info:<br />

• wyspianski@janpol.com.pl<br />

• Westerplatte 15 St., 31-033 Krakau, Polen<br />

• tel. 0048 12 422 95 66<br />

• www.hotel-wyspianski.pl<br />

Cabana Codrin<br />

Het Roemeense Pensiunea Codrin (1025 m) bestaat<br />

sinds 2006. Het natuurvriendenhuis, gelegen<br />

in het zuidwesten van Roemenië bestaat uit<br />

drie huisjes van verschillende grootte, gelegen<br />

in de natuur. Het Nationale Park Retezat, het<br />

oudste nationale park van het land, ligt op 25<br />

minuten afstand. Een deel van het park is sinds<br />

1989 een Unesco-biosfeerreservaat. Het gebied<br />

is bekend om zijn hooggebergteflora. De Lolaia<br />

waterval ligt op 20 minuten, Galesul Meer (<br />

1995 m) op drie uur, Peleaga top (2509 m) op<br />

zes uur, de Retezat top (2448 m) op vijf uur. In<br />

het Nationale Park bevinden zich het grootste<br />

en het diepste gletsjermeer van Roemenië,<br />

respectievelijk het Lacul Bucura (8,9 ha) en<br />

het Lacul Z˘anoaga (max. 29 m diep). De stad<br />

Hateg is te vinden op 25 km. Op 1,5 tot 2,5 uur<br />

lopen liggen de Pietrele Hut en Gentiana Hut.<br />

Meer info:<br />

• carnic_retezat@yahoo.com<br />

• Traila Family, Ghiroda 307200,<br />

Str. Brates 54, Jud.Timis, Roemenie<br />

• Tel.: Diana 0040 (0)721411309<br />

• www.codrin.ro<br />

TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong> 17


Casa Antiga<br />

Het natuurvriendenhuis, gerund door de<br />

Nederlanders Dolf en Phine ligt op het landgoed<br />

van Quinta do Pomarinho nabij het middeleeuwse<br />

vestingstadje Castelo de Vide in<br />

het oosten van Portugal. Het landschap wordt<br />

gedomineerd door olijfbomen en kurkeiken.<br />

Het voormalige boerenhuis biedt ruimte aan<br />

4 tot 10 personen. Het natuurvriendenhuis<br />

kan in zijn geheel gehuurd worden, ideaal<br />

voor gezinnen, families, groepen vrienden of<br />

verenigingen, maar je kunt er ook individueel<br />

overnachten. Op het landgoed staan fruitbomen<br />

met vijg, kweepeer, abrikoos, citrus<br />

en granaatappel. Er is een zwembadje en<br />

een kabbelend beekje dat uitmondt in een<br />

meertje waarin de gasten heerlijk verkoeling<br />

18 TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong><br />

kunnen zoeken. Het natuurpark Serra de São<br />

Mamede ligt nabij. Kamperen op het landgoed<br />

is ook mogelijk.<br />

Meer info:<br />

• info@pomarinho.nl<br />

• Quinta do Pomarinho, EN 246 km 16,5<br />

Castelo de Vide – Portalegre, 7320-421<br />

Castelo de Vide, Portugal<br />

• Tel.: 00351 965 755 341<br />

• www.pomarinho.com<br />

lätäskurkkio<br />

Het meest noordelijke natuurvriendenhuis<br />

staat in Finland: Lätäskurkkio. Dit huis in<br />

Fins Lapland telt vier bedden in een kleine<br />

kamer én - hoe kan dat ook anders in dit land<br />

- een sauna. Het huis staat 12 kilometer van<br />

het dorp Palojoensuu, midden in de wildernis<br />

en is alleen te bereiken met een motorboot.<br />

Open van 1 juni-30 sept. De beste periode<br />

voor een bezoek aan dit huis is begin juni of<br />

medio augustus/herfst. Dit met het oog op de<br />

minste last van muggen. Dit is een prachtige<br />

plaats om te ervaren hoe het is als de zon niet<br />

ondergaat! Eten moet je meenemen: er zijn<br />

geen supermarkten in de buurt... Een goede<br />

optie is een Finse natuurvriendengids benaderen<br />

om de omgeving mee te ontdekken.<br />

Meer info:<br />

• tyovaenretkeilyliitto@gmail.com<br />

• Lätäskurkkio, Lapland, Finland<br />

• Tel.: 0035 8451 369744<br />

• www.tyovaenretkeilyliitto.com


hans-berger-haus<br />

Het Hans-Berger-Haus in het westen van<br />

Oostenrijk is de uitvalbasis van de ‘bergsteigerschüle’<br />

die onder andere klimcursussen<br />

voor kinderen, jongeren en volwassenen en<br />

op familie gerichte wandelingen aanbiedt.<br />

Onder de naam ‘Wilde Kaiserin’ zijn er ook<br />

cursussen voor vrouwen. Het natuurvriendenhuis<br />

ligt aan de ‘Natura Trail van de<br />

Internationale Natuurvrienden ‘Door de dalen<br />

van het Kaisergebergte’. Overnachten in<br />

twee- en meerpersoonskamers en slaapzalen.<br />

Geen zelfverzorgingskeuken. Het huis is<br />

via treinstation Kufstein te bereiken en maakt<br />

deel uit van de zogenoemde ‘Umsteigen vorm<br />

Aufsteigen‘: met openbaar vervoer toegankelijke<br />

natuurvriendenhuizen in Oostenrijk.<br />

Meer info:<br />

• Silvia Huber, Kaisertal 24,<br />

A-6330 Kufstein, Oostenrijk<br />

• Tel.: 0043 (0) 5372 62575,<br />

open van medio mei-okt.<br />

• www.bergsteigerschule.at<br />

sporthotel Dr. karl Renner<br />

Het in 2008 heropende Sporthotel Dr. Karl<br />

Renner is een modern, nieuw, comfortabel<br />

gebouw. Het Oostenrijkse natuurvriendenhuis<br />

(1105 m) ligt in het prachtige skigebied<br />

Saalbach-Hinterglemm, direct aan de piste,<br />

de Zwölferkogelafdaling. In de zomer is het<br />

hotel een ideaal vertrekpunt voor berg- en<br />

mountainbiketoeren. In de nabije omgeving<br />

ligt voor liefst 280 km aan gemarkeerde<br />

mountainbikewegen.<br />

Meer info:<br />

• urlaub@sporthotel-hinterglemm.at<br />

• Zwölferkogelweg 148, A-5754 Hinterglemm,<br />

Oostenrijk<br />

• Tel.: 0043 (0)732 772661 21,<br />

• www.sporthotel-hinterglemm.at<br />

natuurvriendenhuis Davos Clavadel<br />

Op de zonnige Clavadeleralp op 1980 m<br />

ligt dit natuurvriendenhuis in het oosten<br />

van Zwitserland. Op het zonneterras bij<br />

het huis geniet je van de prachtige bergen.<br />

In de zomer is dit een goed vertrekpunt<br />

voor wandel- en fietstochten doorheen het<br />

Landwassertal. Er is ook een klimpark. In<br />

de winter is het een paradijs voor skiërs,<br />

langlaufers en winterwandelaars (Jakobshorn).<br />

Breng zeker ook eens een bezoek<br />

aan het bekende kuuroord Davos. In de lichte<br />

en gemoedelijke Gaststube kun je ‘s avonds<br />

een glaasje drinken. Naast het huis ligt een<br />

kinderspeelplaats. Het hele huis is bovendien<br />

kindvriendelijk ingericht, er zijn kinderbedjes<br />

en -stoelen. Ook honden zijn welkom. Er is<br />

draadloos internet.<br />

De huiswachten Andrea Knöri en Markus<br />

Duner verzorgen graag maaltijden voor hun<br />

gasten met lokale seizoensproducten.<br />

Meer info:<br />

• davos@nfh.ch<br />

• Deel van het jaar bemand (kijk op de<br />

website), Andrea Knöri und Markus Duner,<br />

Clavadeleralpstrasse 7, Zwitserland<br />

CH-7272 Davos Clavadel<br />

• Tel.: 0041 81 413 63 10<br />

• www.naturfreundehaeuser.ch/davosclavadel<br />

natuurvriendenhuis Röthen<br />

Met zicht op het Vierwoudstedenmeer ligt<br />

op de Klewenalp het Zwitserse natuurvriendenhuis<br />

Röthen (1600 m). De slaapkamers<br />

hebben door de stapelbedden of bedbakken<br />

de sfeer van een berghut. De grote vernieuwde<br />

zelfverzorgingskeuken is goed ingericht.<br />

Er zijn ook enkele restaurants in de buurt en<br />

bij buurboerderijen is melk en kaas te koop.<br />

In de winter kun je skiën op de Klewenalp (het<br />

huis ligt aan de skipiste) en sneeuwschoenwandelen.<br />

In de zomer is het al wandelen<br />

(Titlis (3026 m), mountainbiken of rotsklimmen<br />

wat de klok slaat. Uiteraard is een boottocht<br />

op het Vierwoudstedenmeer ook een<br />

aanrader, net als een bezoek aan historische<br />

plaatsen als Schwyz en Luzern.<br />

Foto Herbert Raffalt<br />

De plaats Beckenried in centraal Zwitserland<br />

is met de trein, postbus en zelfs per<br />

boot goed bereikbaar. Vanaf daar gaat er<br />

een kabelbaan en dan is het nog 15 minuten<br />

lopen naar het natuurvriendenhuis. Het is<br />

niet mogelijk om met de auto naar het huis te<br />

rijden. Er zijn geen huiswachten.<br />

Meer info:<br />

• Tel.: Apr-okt: Diana Käslin, tel 0041 (0)79<br />

612 99 44; nov-mrt: Martin Schällebaum,<br />

tel 0041 (0)79 480 33 59<br />

• Zwitserland<br />

• www.naturfreundehaeuser.ch/roethen<br />

Sporthotel Dr. Karl Renner<br />

TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong> 19


leden genieten korting in alle natuurvriendenhuizen!<br />

Natuurvriendenhuizen vind je ook buiten<br />

Europa. Er staan onder meer huizen in<br />

Senegal, Chili en Californië. Wereldwijd vind<br />

je om en bij de 1000 Natuurvriendenhuizen.<br />

In al deze huizen geniet je een korting.<br />

Voor een volledig overzicht van onze huizen<br />

kijk je best even op<br />

www.natuurvriendenhuizen.net<br />

kInDEREn oVERnAChtEn GRAtIs<br />

In de zomervakantie van <strong>2013</strong> verblijven<br />

kinderen (t/m 16 jaar) gratis in de <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuizen.<br />

Kom met je (groot)vader<br />

en (groot)moeder of één van hen voor een<br />

zomers weekje weg. Of je 1, 2, 3 of 6 nachten<br />

wilt blijven, kies je zelf. Elke week is er wel<br />

een huis dat aan deze zomeractie meedoet.<br />

Wil je naar de zee of het bos? Kies uit<br />

huizen op de mooiste plekken in het groen.<br />

20 TOORTS • nummer 1 • januari <strong>2013</strong><br />

Verblijf met je eigen gezin op kamers en<br />

deel het gebruik van keuken, eetzalen en<br />

sanitair. Je kookt zelf en ontmoet andere<br />

gezinnen in een gemoedelijke sfeer. Wie<br />

weet ga je met nieuwe vakantievrienden de<br />

omgeving verkennen.<br />

Kijk op www.nivon.nl/zomeractie om te<br />

kiezen uit de actieweken en deelnemende<br />

huizen.<br />

3+1 nAChtEn GRAtIs<br />

Wie 3 nachten boekt in het Belgische<br />

natuurvriendenhuis De Berk krijgt een<br />

vierde nacht gratis met daarenboven een<br />

gratis ontbijt. Deze actie loopt in maart<br />

en april en vanaf oktober tot en met 15<br />

december <strong>2013</strong>. Meer informatie vind je<br />

op www.natuurvrienden.be/deberk<br />

ContACt<br />

De Natuurvrienden<br />

Provinciestraat 53<br />

2018 Antwerpen<br />

Tel.:0032 3 270 02 80<br />

info@denatuurvrienden.be<br />

www.denatuurvrienden.be<br />

<strong>Nivon</strong> Natuurvrienden<br />

Hilversumstraat 332<br />

1024 MB Amsterdam<br />

Tel.:0031 088 0990900<br />

info@nivon.nl<br />

www.nivon.nl<br />

DE NATUURVRIENDEN<br />

VOOR ACTIEVE EN DUURZAME VRIJE TIJD


Jump-kampen en voorjaarsreizen<br />

kinderpaaskamp<br />

AI, EI, IJ<br />

Paaskamp<br />

30 maart t/m 1 april<br />

Den broam<br />

buurse<br />

7 - 12 jaar<br />

27 APRIL T/M 5 MEI – GROOT-BRITTANNIË<br />

(25 - 40 JR)<br />

Witte kliffen, stijlvolle badplaatsen, heuvelige<br />

weilanden met schapen, dromerige dorpjes …<br />

Ga mee op trektocht langs hostels door het<br />

Engelse Nationale Park de South Downs.<br />

Bij Ei, IJ, Y gaan we eieren<br />

beschilderen, eieren zoeken, eieren<br />

bakken, met eieren spelletjes<br />

doen, eieren leggen, eieren<br />

koken, eieren overgooien, geen ei is veilig op<br />

Paaskamp! Maar op dit kamp voor de kleinere<br />

deelnemers van JUMP gaan we natuurlijk<br />

ook spelletjes doen, knutselen en lekker<br />

buitenspelen! Onze begeleiders zijn alles al<br />

volop aan het voorbereiden om zo het beste<br />

Paaskamp ooit te maken voor de JUMP’ers<br />

van 7 – 12 jaar. Voor meer informatie of het<br />

aanmelden voor paaskamp, kijk op<br />

www.jumpzomerkampen.nl.<br />

zin in een voorjaarsreis?<br />

stap aan boord<br />

4 T/M 12 MEI – FRANKRIJK (25 - 40 JR)<br />

Kastelen van de Katharen, kampeertrektocht<br />

door Zuid-Frankrijk.Ruïnes op steile rotspunten<br />

in een landschap met kalksteenrotsen,<br />

kloven, wijngaarden en beukenbossen. Een<br />

heerlijk decor voor een kampeertrektocht.<br />

Ga je mee op super-zoMERkAMP?<br />

De begeleiders van de <strong>Nivon</strong> JUMP-<br />

Zomerkampen hebben vaak als<br />

kind zelf te gekke JUMP-kampen<br />

meegemaakt. Zij weten hoe<br />

je de beste week van het jaar kunt (mee)<br />

maken. Met de leukste spellen en de gekste<br />

uitdagingen maken ze met jou en anderen<br />

samen ook dit jaar weer een week kamp om<br />

nooit te vergeten.<br />

10% vroegboekkorting<br />

tot 4 maanden voor<br />

vertrek. kijk op<br />

www.nivonreizen.nl<br />

2 T/M 9 JUNI – KöNIGSTEIN AAN DE ELBE 50+<br />

Natuurvriendenhuis Königstein is na de treinreis<br />

onze uitvalsbasis in het “Zwitserland van Saksen”.<br />

Dat ligt aan de Elbe in het prachtige park Sächsische<br />

Schweiz. Daar zien we zeer bijzondere rotsformaties.<br />

Ook de stad Dresden gaan we bekijken.<br />

20 t/m 27 juli Zeilzwerfkamp Friesland, rondreis 14-18 jr € 376 boek voor 20 maart en betaal € 339<br />

27 juli t/m 3 aug Boerderijzeilkamp, Terherne, Friesland 16-20 jr € 388 boek voor 27 maart en betaal € 349<br />

3 t/m 10 aug Boerderijzeilkamp Friesland, Terherne 9-13 jr € 352 boek voor 3 april en betaal € 317<br />

10 t/m 17 aug Boerderijzeilkamp Friesland, Terherne 13-16 jr € 388 boek voor 10 april en betaal € 349<br />

nu nog<br />

met<br />

korting!<br />

13 t/m 20 juli ‘KAMP AAN!’ 13 - 16 jr Themakamp Het Hallse Hull, Eerbeek € 348 boek voor 13 maart en betaal € 313<br />

20 t/m 27 juli Quasiqamp 8 - 12 jr Themakamp Het Hallse Hull, Eerbeek € 329 boek voor 20 maart en betaal € 296<br />

22 t/m 26 juli Ondersteboven 6 - 9 jr Themakamp De Kleine Rug, Dordrecht € 292 boek voor 22 maart en betaal € 263<br />

27 juli t/m 3 aug That Kampshow 13 - 16 jr Theaterkamp Het Hallse Hull, Eerbeek € 326 boek voor 27 maart en betaal € 294<br />

Dus kun jij tegen buikpijn van het lachen?<br />

Ga jij voor de tofste kampvrienden? Zijn de<br />

mafste spellen jou niet te gek?<br />

Schrijf je dan nu in voor het zomerkamp van<br />

je leven via www.jumpzomerkampen.nl<br />

TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong> 21


leg een link<br />

Regeladvertenties voor natuurvrienden.<br />

E-mail naar legeenlink@nivon.nl<br />

of schrijf naar het redactieadres<br />

(zie colofon).<br />

Kosten € 0,70 per woord<br />

niet-leden € 1,40 per woord<br />

Minimaal € 12,- resp. € 14,-<br />

Royaal vakantiechalet bij hunebedden, bos<br />

en heide. Geniet van ruimte, rust en comfort.<br />

Compleet met speeltoestel t/m wandelstok.<br />

www.chaletverhuurhavelte.nl.<br />

Te huur: Ons vakantiehuisje (2-4 p) op pittoreske<br />

camping ‘de Paardenhemel’ in Groet,<br />

prachtig gelegen bij duin en zee € 200 /€ 250<br />

per week. Info: ingridfloris132@planet.nl.<br />

Amateur imker zoekt een geschikte plek met<br />

kleine bergruimte, om zijn bijenkasten veilig<br />

neer te zetten. sekuur@yahoo.com, 020-<br />

6761297.<br />

Groepsaccommodatie? Op de website www.<br />

unieke-groepsaccomodaties.nl staan meer<br />

dan 20.000 groepsaccommodaties. Voor 8 tot<br />

60 personen en in heel Europa.<br />

Logeeradres in Apeldoorn, kamer met dakterras,<br />

pppn € 25 incl. ontbijt, vlakbij paleis<br />

Het Loo. Evt. workshop speksteen snijden<br />

(meerprijs). Mail: eva.ruis@hotmail.com of<br />

tel. 055-5223918, 06-22041618.<br />

Drenthe - www.dewittebuizerd.nl minicamping<br />

en natuurterrein op een heerlijke plek<br />

voor rust- en ruimtezoekers.<br />

In prachtig natuurgebied, 150 km. westelijk<br />

van Parijs, voor vriendenprijs kamperen of in<br />

5 persoonsgîte verblijven? Camping Moulin<br />

des Sablons ligt in een schitterende omgeving<br />

met volop rust en ruimte! Nederlands<br />

gesproken. Tevens atelierruimte te huur.<br />

Vanuit NL: 0033 233251336, www.campingmoulindessablons.com.<br />

Te koop: sfeervol houten vakantiehuisje op<br />

kleinschalig, rustig particulier park omgeving<br />

Borculo. Grenzend aan natuurgebied van het<br />

Gelders Landschap. Prachtige fiets- en wandelomgeving.<br />

Vraagprijs € 17.500. Info: www.<br />

debreuker.com, contact: sebus01@hetnet.nl.<br />

Ermelo: te huur privé-vakantiehuisje, eenvoudig<br />

en van alle gemakken voorzien. Gebruik<br />

van 2 fietsen is inbegrepen. Op een rustig<br />

park zonder speciale voorzieningen. 2/3<br />

personen, € 40 per nacht of € 225 per week.<br />

Bel voor info: 06-12771905.<br />

22 TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong><br />

Vrouw (HBO/55+) zoekt reismaatje(s) voor<br />

fietsvakantie, al of niet (deels) georganiseerd.<br />

Mijn voorkeur gaat uit naar Azië, 4-6 weken,<br />

80-100km/dag maar ik sta open voor andere<br />

ideeën. fietsmaatje@telfort.nl.<br />

Italië: vakantie met stilte garantie. Comfortabele<br />

2 pers. appartementen in natuurgebied.<br />

www.mulinobianco.nl.<br />

Zweden: Voordelig, ruimbemeten appartementen<br />

te huur in voormalig schoolgebouw.<br />

Tussen de grote meren en Tiveden Nationalpark.<br />

Wandelmogelijkheden, zwemmen,<br />

kanovaren, grote tuin. Informatieaanvraag:<br />

Iris_Bijl@hotmail.com, www.skolgatan.info.<br />

Portugal: Te huur ons geheel vrij gelegen<br />

5 pers. vakantiehuis (cottage) in centraal<br />

Portugal, nabij de mooie natuurgebieden van<br />

de Serra da Estrela en de Serra da Açor. Voor<br />

info en diaklankbeeld: www.quintamoitas.tk,<br />

tel. 0493-315485.<br />

Bretagne: rust en ruimte, op 5 minuten<br />

loopafstand van zee en GR34. B&B voor 2 personen<br />

€ 39 per nacht. Tevens te huur apart<br />

2-persoons huisje € 295 per week. Info:<br />

www.twodeux.com.<br />

Gezellig logeeradres incl. ontbijt, 20 euro<br />

pppn (<strong>Nivon</strong>,Vr.op.de Fiets) 2 persoons kamer<br />

met tv, WIFI en mogelijkheid tot koffie/thee<br />

zetten. Begane grond, in Amersfoort. Tel.<br />

06-12144467.<br />

Logeerhuisje te huur voor max. 2 personen,<br />

dichtbij centrum en station Hilversum. Stenen<br />

huisje in tuin met WC/douche/bad, verwarming,<br />

tv, wandel/fietsroutes, ontbijt. Voor 25<br />

euro pp/nacht. Inlichtingen: 035-6852260 of<br />

06-18834655.<br />

Op de grens van Toscane en Umbrie: Appartementen<br />

in boerenlandhuis Landrucci<br />

of kamperen op natuurterrein Burciano.<br />

www.luciatours.nl, 070-3646012.<br />

In de zonnige Languedoc bij het wijndorp<br />

Oupia te huur Vroege <strong>lente</strong> in de zonnige Languedoc.<br />

Bij het wijndorp Oupia verhuren wij<br />

ons huis 2-4 pers. Natuur en rust in het land<br />

van de katharen, tussen Middellandse Zee<br />

en Pyreneeën, tussen Narbonne en Carcassonne.<br />

Prijzen <strong>2013</strong> verlaagd en tot 1 april<br />

-10%. www labellepoire.nl.<br />

Te huur: sfeervol en comfortabel 6-pers.<br />

chalet in het prachtige Lotschental in Wallis<br />

(CH). Wintersport, wandelen en bergsport<br />

in Unesco werelderfgoed. Vanaf € 500 p.w.,<br />

06-28271492, www.chaletfindling.com.<br />

Rust, stilte, ruimte, alle comfort. Weinig<br />

vertier voor kinderen. Voldoende ruimte voor<br />

huisdier. Vakantiehuis Dordogne Perigord-<br />

Vert. www.lapouze.nl.<br />

Prachtig vernieuwde bungalows op bospark<br />

in Drenthe. Ook onze oude pareltjes staan<br />

weer volop te pronken. Volop mogelijkheden<br />

voor sportieve, culinaire, cultuurhistorische<br />

uitstapjes in de buurt. Boek nu een comfortabel<br />

en voordelig verblijf voor <strong>2013</strong> met 5%<br />

(extra) korting op de huurprijs. Overtuig uzelf:<br />

www.denenduin.nl of bel met Gijs of Ciska<br />

0592-613164<br />

Vogezen: rustig gelegen, goed onderhouden,<br />

sfeervol en authentiek oud boerderijtje (4<br />

pers.) te huur aan de rand van de Vogezen.<br />

Ideaal wandelgebied. Zie verder<br />

www.chezbelon.nl of bel 033-4756215.<br />

Te huur: Vrijstaand, eenvoudig 4-persoons<br />

huisje in het stadje Brouwershaven (Zeeland).<br />

Nabij het Grevelingenmeer en het Noordzeestrand.<br />

Fiets- en wandelmogelijkheden.<br />

Informatie: 0575-561501, janneke.kuipers@<br />

hotmail.com.<br />

Westerwolde (GR) te huur 2 persoonschalet<br />

45 M2 bij boerderij, prijs € 175 p.w. Huisdieren<br />

in overleg ook eventueel paard. Info etc.<br />

0599-3134047.<br />

Te huur Boijl riant 4 pers. Vak. huis in het<br />

Drenths-Friesewold € 400 p.w. 06-14924749.<br />

Natuurlijk Vakantie in Umbrië – Italië. Info:<br />

http://marinaregini.wix.com/umbriaholidayrent,<br />

tel: 00 39 340 6944389.<br />

Campertje te huur vanaf € 225 pw. In prima<br />

staat Toyota ’ 92, 2 p bed 185 bij 123, stahoogte<br />

185, keuken, wc. Info: sassodella@<br />

hotmail.com.<br />

Logeren in mooi Middelburg in gunstig<br />

gelegen woonhuis. Parkeren voor de deur.<br />

Zitje in de tuin. Pppn € 25 inclusief ontbijt.<br />

Mail naar m.zorge4@kpnplanet.nl of bel naar<br />

0118-615099.<br />

Zeil-vrienden-groep 50plus gaat ook in <strong>2013</strong><br />

zeilen in Friesland. 1-5 juli een zwerfzeilmidweek<br />

over de Friese meren. 2-6 september,<br />

een zeilmidweek vanuit een vaste locatie in<br />

Friesland, waar het mogelijk is om op wat<br />

meer besloten water te zeilen. Zin om met<br />

ons mee te varen? Informatie: zeilvrienden-<br />

50plus@gmail.com, Tel: 0343-491325.<br />

Hindeloopen (IJsselmeer) te huur: 2 à 4<br />

pers. arbeidershuisje, prachtig wandel/fiets/<br />

schaats- en zwemgebied. Tel. 020-6840388 of<br />

0514-522560. www.noppesklinte.nl.<br />

Schiermonnikoog, kamers te huur bij particulier.<br />

V.a. € 17,50 p.p.p.n., minimaal 3 nachten.<br />

1 kamer met keukenblok. Tel. 0519-531987.<br />

> Lees verder op pagina 24


Gerbacher Hörnle in het Zwarte Woud, links Dinie, midden Henny en rechts de beheerder.<br />

‘ Wat is voor ons een leuk<br />

natuurvriendenhuis?’<br />

Tekst: Lisette Eindhoven<br />

Jarenlang stonden de vrijwilligers van het<br />

Vakantie Advies Bureau (VAB) van het <strong>Nivon</strong> klaar<br />

om vragen te beantwoorden over buitenlandse<br />

natuurvriendenhuizen. Eind 2012 is het VAB<br />

opgeheven: de informatie is immers tegenwoordig<br />

gemakkelijk op internet te vinden. Dinie Bakker<br />

vertelt over haar ervaringen bij het VAB, waarbij<br />

ze al sinds 1976 betrokken is.<br />

Dinie Bakker schrijft sinds 1989 artikeltjes in <strong>Toorts</strong><br />

over buitenlandse huizen. Het begon allemaal in<br />

1976 toen ze als nieuw bestuurslid van de afdeling<br />

Meppel een schoenendoos met wat oud materiaal in<br />

haar bezit kreeg. ‘Daar zat ook informatie bij over buitenlandse<br />

natuurvriendenhuizen. Ik wist niet eens dat er zoveel huizen<br />

bestonden.’ In die jaren waren er zo’n 100 VAB’s actief binnen<br />

het <strong>Nivon</strong>. Er werden spreekuren gehouden en VAB-vrijwilligers<br />

hielden voorlichtingsavonden. In de jaren tachtig werd er een<br />

landelijk VAB opgericht. ‘Ik nodigde jaarlijks iemand uit om te<br />

vertellen over buitenlandse huizen,’ zegt Dinie. ‘Maar toen dacht<br />

ik: “Dat kan ik zelf ook, leuk”!’<br />

DIEnstREIzEn<br />

Samen met haar man, Otto, werd zij in de jaren zeventig huiswacht<br />

bij het natuurvriendenhuis het Hunehuis en later gingen<br />

ze met het hele gezin op vakantie naar natuurvriendenhuizen.<br />

Voor het VAB ging Dinie met vriendin Henny Katerberg op dienstreis.<br />

‘We kregen een vergoeding voor de reis, maar overnachtingen<br />

en maaltijden betaalden we zelf. Henny reed en nam foto’s<br />

en ik deed het schrijfwerk. We bezochten soms wel 25 huizen in<br />

vijf dagen!’ In al die jaren heeft Dinie duizenden dia’s gemaakt<br />

die ze liet zien op allerlei bijeenkomsten. Tegenwoordig zijn het<br />

Oberhof in het Thüringer Woud<br />

powerpointpresentaties, met laptop en beamer. Ook verzamelt<br />

ze alle beschikbare informatie over een huis en de omgeving. ‘Ik<br />

heb een kamer vol met gidsen, topografische atlassen, folders.<br />

Het is natuurlijk ook een hobby,’ lacht ze. Dinie probeert nog<br />

steeds huizen te bezoeken. Ze kan in april helaas niet naar de<br />

opening van het “Landschap van het Jaar” in Basel. ‘Maar,’ zegt<br />

ze, ‘als we straks op vakantie zijn aan de Bodensee, dan ga ik<br />

beslist die omgeving en de huizen verkennen!’<br />

PREsEntAtIEs<br />

De vraag die in al die jaren steeds weer aan Dinie gesteld wordt,<br />

is: “Wat is een leuk huis?” Dinie moet er wel om lachen. ‘Dan<br />

vraag ik: zijn er kinderen, heb je een auto, hou je van rust, water,<br />

vissen, klimmen, fietsen of wandelen en wil je zelf koken?’ Ook<br />

als er een verhaal in <strong>Toorts</strong> verschijnt, wordt Dinie gebeld: mag<br />

mijn hondje mee, is er een taxiservice, zijn er dekbedden? ‘Al<br />

mijn informatie is goed bijgehouden, maar ik heb zelf geen tijd<br />

en de kennis om de Nederlandstalige informatie op internet te<br />

zetten.’ Dinie blijft voor <strong>Toorts</strong> schrijven en presentaties geven,<br />

op afdelingsavonden, beurzen of in de huizen. ‘Over elke streek<br />

in Duitsland en Oostenrijk en over vele andere landen kan ik een<br />

serie foto’s met een verhaal presenteren. Desnoods de hele dag<br />

lang, elk half uur een ander thema.’<br />

Kijk op www.nivon.nl voor het natuurvriendenhuis in het buitenland<br />

van dit kwartaal.<br />

Informatie over buitenlandse huizen is te vinden in de<br />

uitneembare brochure in deze <strong>Toorts</strong> en op:<br />

www.naturfreunde-haeuser.net.<br />

Bellen of mailen met de buitenlandspecialisten van het<br />

<strong>Nivon</strong>, onder wie Dinie, voor advies:<br />

www.nivon.nl/accommodaties/specialistenbuitenland.asp<br />

TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong> 23


leg een link<br />

Fantastisch vakantiehuis in Tsjechië aan oostzijde<br />

van het Reuzengebergte. Authentieke,<br />

grote (5 slaapkamers, 3 badkamers), goed<br />

ingerichte roubenka. Grote tuin met fruitbomen<br />

en beek. Max. 12 personen. Prachtig<br />

gebied voor rust, wandelen, fietsen én cultuur.<br />

Informatie: www.snabilic.com, snabilie@<br />

multiweb.nl of 072-5065395.<br />

Voor <strong>Nivon</strong>-leden 20% korting op zuiver ganzendonzen<br />

dekbedden en slaapzakken! Info:<br />

De Donshoeve-Hoorn, 0229-247161.<br />

Te huur: Orvelte Dr. 4 pers. vakantiehuisuniek<br />

plekje. m.i.d. natuur-wandelgebied.<br />

www.vakantiehuisdevierjaargetijden.nl, 0593-<br />

552272.<br />

Bij Crans-Montana(CH) te huur: knus, zonnig<br />

chalet, 3 slaapk., 2 badk., tuin. Rustige<br />

ligging, pr. uitzicht. Skiën, wandelen, alle<br />

niveaus. 06-53767786, info@mrookhuizen.nl.<br />

Brénazet, midden Frankrijk, mooie oude<br />

boerderij met gîtes (vakantiehuizen), blokhut,<br />

Safaritenten, Yurte, De Waardtenten. Kleine<br />

camping in boomgaard. Fraai uitzicht, rustig,<br />

kindvriendelijk, zwemvijver, dieren, veel<br />

ruimte! Aan eind van landweggetje (geen<br />

verkeer) 800 km vanaf Breda. Gîtes PW: €<br />

285, € 350, € 500. Wij bieden ook: gegidste<br />

kanotochten, vegetarische tables d’hôtes,<br />

yoga, fietsenverhuur, wandelroutes. Mariken<br />

en Ron, http://www.brenazet.nl, brenazet@<br />

orange.fr, 0033470076319.<br />

Portugal Individueeel Wandelarrangement<br />

Castelo de Vide Quinta do Pomarinho, hèt<br />

wandelcentrum van de A<strong>lente</strong>jo. Gelegen in<br />

Natuurpark Serra São Mamede. Diverse accomodaties<br />

te huur. Tevens natuurkampeeerterrein.<br />

www.pomarinho.nl, 00351965755341,<br />

info@pomarinho.nl, Ned. eigenaren.<br />

T.h. 4-pers. Bungalow te Wateren(Dr) aan<br />

rand Drents-Friese Wold. Eenvoudig, maar<br />

goed, op ruim 1700m2 eigen bosterrein.<br />

2 fietsen. € 260 p.w. tel. 075-6289148 of<br />

06-23031761(na 18.00).<br />

Tweedehandslundia.nl Amsterdam, Zoetermeer<br />

en Apeldoorn: klassieke, tijdloze Lundia<br />

‘Classic/Original’ Kasten Recycling: schappen,<br />

zijstukken, ladenblokken, deuren etc.<br />

Gaat langer dan je eigen leven mee..., óók<br />

bezorging en inruil: www.TweedehandsLundia.nl.<br />

Ontdek de Parel van Z.O. Groningen: Westerwolde.<br />

Heerlijk knus vakantiehuisje voor<br />

2 pers. rust, ruimte, glooiend landschap,<br />

stroomdallen, essen, incl. fietsen. € 150 p/w.<br />

Tel 0599-331600 site: http:/www.huisjewesterwolde.nl.<br />

24 TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong><br />

Te huur voor week/weekend, verbouwd<br />

arbeidershuisje in piepklein Fries dorp aan<br />

vaar/ schaatswater. Grote tuin rondom met<br />

vrij uitzicht over weidenlandschap. www.<br />

vakantiehuisjefriesland.nl.<br />

Eenvoudig boerenhuis in Toscane, max. 6<br />

pers. Rust, eco en perfect wandelen.<br />

www.agnanocasa.nl.<br />

Sneekermeer: vrijstaand ‘Ot en Sien’ huisje<br />

op toplocatie aan vaarwater, 5 pers., eenvoudig<br />

en romantisch, www.huisjesneekermeer.<br />

nl, tel. 0413-478583.<br />

GR5. Één of meer weken wandelen tussen<br />

Maastricht en Salonnes (F) Kampeeertrektocht<br />

in de zomer van <strong>2013</strong>. Volledige<br />

verzorging: bagagevervoer, ontbijt, lunchpakket,<br />

avondeten, reisleiding. Motto: vrijheid,<br />

blijheid: lopen in je eigen tempo, alleen of<br />

samen met anderen.<br />

Kijk op www.opstouteschoenen.nl of bel<br />

06-55875583.<br />

Te huur: gezellig huisje aan Natuurpark<br />

Dwingelderveld (Drenthe), rustig gelegen.<br />

Uitzicht op weide en bosrand. Heide vlakbij.<br />

max. 4 personen. Contact: 020-6185476 of<br />

patricia.kuiper@planet.nl. Zie ook website<br />

www.patriciakuiper.nl.<br />

Markelo, kom genieten van het Twentse<br />

platteland in woonboerderij. Te huur voor 2-4<br />

personen vanaf € 40 p.n. Tel: 0547-362323,<br />

www.boerderijkamers.nl/deooievaar.<br />

“God in Frankrijk”: Zomaar te realiseren als<br />

u onze woonboerderij in Basse-Normandië<br />

koopt.<br />

Er is 18.000 m2 grond en een gratis fantastisch<br />

panorama. 600km van Nederland, en<br />

voor een schappelijke prijs. Voor info en/of<br />

bezichtiging tel. 0033-233257291.<br />

Te huur<br />

Geheel vrijstaande authentieke Spaanse<br />

vakantiewoning in kerkdorp La Pedrera bij<br />

vissersdorp Denia aan de Costa Blanca.<br />

Aan de voet van natuurpark Montgo. Drie<br />

twee persoonsslaapkamers, grote woonkamer,<br />

gelijkvloerse douche, hoog toilet, goed<br />

geoutilleerde keuken, verwarming. Buiten<br />

drie terrassen (dus altijd zon), mooie tuin met<br />

palmen. 2,5 km van zee, veel wandelmogelijkheden,<br />

treinstationnetje op loopafstand,<br />

supermarkt op 1 km. Huur vanaf 265 euro<br />

p/w, aanzienlijke korting bij langere huur.<br />

Voor meer informatie: www.bakkershuisdenia.nl<br />

of lakehaveman@hotmail.com, tel:<br />

0497-574383.<br />

Berlijn: te huur 4 pers. appartement. Vanaf<br />

€ 55 per nacht. Rustig in centrum. Fietsen<br />

beschikbaar. Info: hermanvandebeek@zonnet.<br />

nl of 0318-616266.<br />

Portugal Camping Quinta do Pomarinho,<br />

Castelo de Vide www.pomarinho.nl. Gelegen<br />

in natuurpark São Mamede. 00351 965 755<br />

341, Ned. eigenaren.<br />

Duurzame reisverzekering?<br />

Via de website www.groene-reisverzekering.<br />

nl kunt u een duurzame, doorlopende reisverzekering<br />

afsluiten. 10 % goedkoper, 100 %<br />

groener.<br />

Frankrijk midden Chateaumeillant, te huur:<br />

Gastenverblijf van vakantieboerderij, met<br />

zwembad, 6 persoons. Juni, Juli, Augustus, €<br />

400 per week incl. Tel. Ned. 024-8442442, Fr.<br />

033-248614974, E-mail ad@kamping.org.<br />

Op vakantie met uw hond? Op onze website<br />

vindt u meer dan 30.000 hondvriendelijke<br />

vakantiehuizen in Nederland en heel Europa!<br />

www.vakantie-met-huisdieren.nl.<br />

Portugese Taal leren op vakantie Quinta do<br />

Pomarinho, Castelo de Vide. Zie www.pomarinho.nl<br />

bij arrangementen. Stuur mail info@<br />

pomarinho.nl of bel<br />

00351 965 755 341, Ned. eigenaren.<br />

Portugal Groepswandelreizen. Natuurvriendenhuis<br />

Quinta do Pomarinho. Castelo<br />

de Vide. Data: 11 - 22 apr, 27 apr - 4 mei (8<br />

daagse), 16 -27 mei, 6 -17 juni,<br />

6 -13 sep (8 daagse), 19 -30 sep, 19 -26 okt (8<br />

daagse), 1-12 nov, 23 dec - 3 jan 2014.<br />

<strong>Nivon</strong>ledenkorting. Www.pomarinho.nl, info@<br />

pomarinho.nl of 00351 965 755 341<br />

Ned. eigenaren.<br />

Beierse Woud, veelzijdige vakantie op 3 landenpunt<br />

Tsjechië, Oostenrijk, Zd. Duitsland,<br />

www.vakantieinhetbayerischeRwald.nl,<br />

appartement event. te koop € 30.000. In Zwitserland,<br />

kanton Schwyz, stacaravan 6 pers.<br />

te huur, leuke tuin, nabij Aegeri See, event. te<br />

koop Sfr.7000, tel. 06-12906312.<br />

Trektocht Franse Pyreneeën 31 mei - 15<br />

juni, Nepalreis 17 September - 17 oktober.<br />

Avontuurlijke trektocht in de Pyreneeën waar<br />

je blij van wordt. Kamperen op de mooiste<br />

plekjes midden in de natuur, baden in een<br />

hete bron. De vriendschap en saamhorigheid<br />

die ontstaat is onvergetelijk. Bagage wordt<br />

vervoerd. € 875 aanmelding voor april € 50<br />

korting!<br />

Nepal: informatiemiddag 12 mei. Onvergetelijke<br />

veelzijdige reis. Trekking Upper Mustang<br />

in de Himalaya, festivals, verblijf Boeddhistisch<br />

klooster. Mustang maakt deel uit van<br />

de Tibetaanse hoogvlakte, is authentiek qua<br />

cultuur en indrukwekkende natuur. Leny<br />

Rusticus en Will Pleizier begeleiden al 15 jaar<br />

deze reizen. Uitgebreid programma:<br />

www.ruimerreizen.nl, 06-49888200.


kort nieuws<br />

Green toolbox<br />

In 2012 besteedde de IYNF (International<br />

Yong Naturefriends) veel aandacht<br />

aan duurzaamheid met als resultaat de<br />

publicatie van de Green Toolbox over<br />

duurzaamheid in jongerenorganisaties. In<br />

de gids staat van alles over het milieu, over<br />

sociale en economische duurzaamheid en<br />

hoe dit in de dagelijkse werkpraktijk in te<br />

passen. ‘Er worden handvatten, praktijkvoorbeelden,<br />

gegeven, variërend van vragen over<br />

milieuvriendelijke merchandising en gadgets<br />

tot de meest verantwoordelijke manier om<br />

te bankieren voor een organisatie, welke<br />

kantoor- en project management praktijken<br />

het beste zijn en het minst belastend zijn voor<br />

mens, dier en het milieu’, aldus Ilze Jece,<br />

secretaris-generaal van de IYNF. ‘Duurzaamheid<br />

moet op ieders agenda staan. Vooral op<br />

de agenda van non-gouvernementele organisaties<br />

die als rolmodel fungeren en anderen<br />

kunnen inspireren.’<br />

De digitale versie is te vinden op www.iynf.<br />

org. De geprinte versie is verkrijgbaar via het<br />

IYNF-kantoor in Praag.<br />

bruisende midweek<br />

voor ouder & kind<br />

Foto: Jelle Jan de Schipper<br />

Komt graaf Floris terug op de<br />

Bosbeek-burcht? Indianen, tovenaars<br />

en zelfs een graaf hebben we<br />

al op bezoek gehad. Deze week van<br />

22 t/m 26 juli voor kinderen van 5 t/m 11 jaar<br />

zit vol met activiteiten. Wat gaan we nu weer<br />

voor moois maken, welke avonturen beleven<br />

we in het bos? En vinden we de vuurplaats?<br />

Wat de kinderen het leukste vonden in de<br />

vorige jaren komt zeker dit jaar terug. En het<br />

wordt weer smullen bij het kinderdiner.<br />

Wie zich inschrijft voor de Ouder & Kindweek<br />

én wie langer wil blijven, kan gebruik maken<br />

van de zomeractie “kinderen gratis”. Twee<br />

kinderen per betalende volwassene mogen<br />

dan kosteloos overnachten. Dus blijf nog een<br />

paar dagen of een week rennen, bouwen,<br />

klimmen, spelen en lachen rond het huis, in<br />

het veld, het bos en de beek.<br />

Opgeven/ informatie: 06-53155501 of bosbeek@nivon.nl,<br />

prijs overnachting + € 15.<br />

EEn PRAktIJkVooRbEElD: YEE<br />

Youth and Environment Europe<br />

(YEE) heeft een klein kantoortje in<br />

Praag waar elke dag één van de<br />

vijf medewerkers kookt voor het<br />

hele team. Het is hun manier om<br />

duurzaamheid in de praktijk te<br />

brengen. Het bespaart geld, het is<br />

gezond en creatief, en het zorgt voor<br />

een goede teamgeest. ‘Elke dag staat<br />

er een ander in de keuken,’ vertellen<br />

de medewerkers op hun blog (http://<br />

officecuisine.wordpress.com). ‘We<br />

proberen er iets lekkers en gezonds<br />

van te maken en het blijkt een<br />

heerlijk ontspannende onderbreking<br />

van het werk te zijn.’ De koker van<br />

de dag is ongeveer een uur bezig om<br />

de lunch te bereiden. Daarna eten ze<br />

gezamenlijk, lekker ontspannen en<br />

genietend van het eten.<br />

nieuwe natuurvriendenhuizengids<br />

van Duitsland<br />

De nieuwe natuurvriendenhuizengids<br />

van Duitsland is uit: 324<br />

pagina’s met 400 natuurvriendenhuizen,<br />

topografische kaarten,<br />

aanbiedingen en een overzichtelijk register.<br />

Er wordt aangegeven welke natuurvriendenhuizen<br />

het meest geschikt zijn voor<br />

bijvoorbeeld winterse activiteiten, gezinnen,<br />

sportieve activiteiten, groepen, als zelfverzorgingshuizen<br />

of om er een natuurvrienden-<br />

Natura Trail te lopen. We hopen maar dat de<br />

Duitse natuurvrienden nu ook naar Nederland<br />

komen naar aanleiding van de advertentie<br />

over de <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuizen in deze<br />

nieuwe gids.<br />

Bestellen: kijk op www.hvz.naturfreundehaus.de,<br />

of maak € 5 over op 5931190 t.n.v.<br />

<strong>Nivon</strong> Dienstverlening Amsterdam, o.v.v.<br />

Duitse nvhgids.<br />

TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong> 25


www.nivon.nl/activiteiten<br />

OUDER- EN KINDWEEK<br />

22 t/m 26 jul, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 15<br />

Dagelijks worden op één dagdeel meerdere<br />

activiteiten voor kinderen georganiseerd.<br />

Succesnummers van voorgaande jaren zullen<br />

worden herhaald en uiteraard sluiten we de<br />

week af met het kinderdiner. (Let op: géén<br />

zomeractie van 21-28 juli zoals in <strong>Toorts</strong><br />

1-<strong>2013</strong> stond)<br />

ZOMERKINDERKORTING<br />

28 jul t/m 4 aug, Den Broam, Buurse<br />

info 053-4778625,<br />

aanmeldsecretaris@denbroam.eu<br />

In het kader van de landelijke <strong>Nivon</strong> actie<br />

(kinderen gratis) kunnen twee kinderen die<br />

samen met hun ouders komen die periode<br />

gratis overnachten. Het is een zelfverzorgende<br />

week waarin wat activiteiten gedaan<br />

worden. Excl. lakenpakket en evt. fietshuur.<br />

OPA, OMA, KLEINKIND MIDWEEK<br />

4 t/m 8 aug, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

info 010-2136870, aanm. 06-57846034<br />

na 19.00 uur, Banjaert@nivon.nl<br />

prijs € 145 (niet-lid € 180)<br />

Op een ontspannen manier van de kleinkinderen<br />

genieten. Er worden activiteiten georganiseerd<br />

voor de kinderen waar de grootouders<br />

bij zullen zijn. Avondmaaltijden worden verzorgd.<br />

Ontbijt en lunch zijn niet inbegrepen.<br />

ZOMERKINDERKORTING<br />

18 aug t/m 25 aug, Banjaert, Wijk aan Zee<br />

info 06-57846034 na 19.00 uur,<br />

Banjaert@nivon.nl<br />

In de week van 18 tot 25 augustus mogen kinderen<br />

t/m 16 jaar die met hun (groot)ouder(s)<br />

komen gratis overnachten. Twee kinderen per<br />

betalende volwassene.<br />

OUDEREN ZONDER KINDEREN<br />

23 t/m 30 aug, Het Zeehuis, Bergen aan zee<br />

info 072-5817197, zeehuis-ams@quicknet.nl<br />

Evenals vorig jaar heeft de beheercommissie<br />

van Het Zeehuis de periode 23 tot 31 augustus<br />

<strong>2013</strong> vrijgehouden voor ouderen zonder kinderen.<br />

Wilt u bij reservering vermelden<br />

50+ week.<br />

ACTIEVE SENIORENWEEK<br />

24 t/m 30 aug, Koos Vorrinkhuis,<br />

Lage Vuursche<br />

info over prijs en inhoud: Emmy Huitema,<br />

030-2210000, aanm. 0347-328253,<br />

koosvorrink@nivon.nl<br />

Voor fitte 55+’ers die van wandelen en fietsen<br />

houden.<br />

nivon-huis zoekt natuurbelevers<br />

voor twee weekendnachten.<br />

www.nivon.nl/kortingsacties<br />

26 TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong><br />

VoRMInG & ontWIkkElInG<br />

NORMEN EN WAARDEN IN AMSTERDAM<br />

14 mrt, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-<br />

Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 3 (niet-lid € 4)<br />

Normen en waarden in Amsterdam in heden<br />

en verleden. Een powerpointpresentatie door<br />

Cees Schreurs. Aanvang 14.00 uur.<br />

VIDEOPERA<br />

17 mrt, 21 apr, Jan de Louterpad 8, Amsterdam<br />

info 020-6133014, bakkat@zonnet.nl<br />

prijs € 2,50 (niet-lid € 3,75)<br />

Op deze zondagmiddagen (van 13.30 tot 16.00,<br />

zaal open om 13.00) tonen wij een opera<br />

of operette vanaf dvd/video op een groot<br />

scherm. De prijs is incl. koffie/thee met koek<br />

en een pauze drankje plus iets te knabbelen.<br />

FILM YELLOWSTONE NATIONAL PARK<br />

28 mrt, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-<br />

Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 3 (niet-lid € 4)<br />

Filmmiddag over het Yellowstone National<br />

Parc in de V.S. van Amerika. Dit park is een<br />

van de mooiste en grootste nationale parken<br />

ter wereld.<br />

NATUURCURSUS<br />

8, 15 en 20 apr, <strong>Nivon</strong>centrum,<br />

Lodewijkstraat 1, Hengelo<br />

info 074-2773273, marjomulder@home.nl<br />

prijs € 12 (niet-lid € 16)<br />

Een cursus waarin je leert je tuin zo in<br />

te richten en te beplanten dat typische<br />

stadsvogels als roodborst, mus, merel en<br />

koolmees en vlinders, hommels en bijen er<br />

graag komen. Theorie-avonden op 8 en 15<br />

april, van 19.30 tot 21.30 uur. Excursie op 20<br />

april, om 09.30 uur.<br />

DIAVOORSTELLING KENIA<br />

11 apr, Ouwerdingenpad 3, Amsterdam-<br />

Osdorp<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 3 (niet-lid € 4)<br />

Huub de Boer Stam vertoont dia’s van Kenia,<br />

die hij maakte toen hij daar negen jaar lang<br />

woonde.<br />

VOGELS KIJKEN MET IVN<br />

13 apr, parkeerplaats Oud Reemst<br />

info 0318-591531, 0318-611947<br />

Vogels kijken en beluisteren rondom Oud<br />

Reemst/ Planken Wambuis. Start 6.30<br />

uur vanaf parkeerplaats bij Oud Reemst<br />

aan de weg Otterlo-Arnhem. Gidsen: Dick<br />

van Houwelingen en Wiebe Verbaan. Voor<br />

overnachting reserveren bij de De Bosbeek.<br />

DIAPRESENTATIE GHANA<br />

13 apr, Heiloo<br />

info 072-5333127, r.oudgenoeg@zonnet.nl<br />

prijs € 3,5 (niet-lid € 5)<br />

Ghana is een mooi land. Middels dia’s, foto’s<br />

e.d. maakt Mirjam Floor u deelgenoot van<br />

haar ervaringen als handweefster in een<br />

ander (niet toeristisch) Ghana. Het Trefpunt,<br />

Abraham du Boishof 2, aanvang 20.00 uur.<br />

DINSDAGAVONDPROGRAMMA<br />

16 apr, <strong>Nivon</strong>centrum, Lodewijkstraat 1,<br />

Hengelo<br />

info roblehr@hetnet.nl, 074-2911953<br />

prijs € 4 (niet-lid € 5)<br />

Aanvang 20 uur. Rinus van Warven uit<br />

Kampen zal, nu het 100 jaar geleden is<br />

dat Albert Schweitzer naar Lambarene<br />

vertrok, uitgebreid vertellen over Albert<br />

Schweitzer als arts, als musicus en als<br />

Nobelprijswinnaar.<br />

VROEGE VOGELS EN WILD MET IVN<br />

27 apr, parkeerplaats Deelen<br />

info 0318-591531, 0318-611947<br />

Vroege vogels en wild kijken in het<br />

Deelerwoud. Start 6.30 uur vanaf<br />

parkeerplaats Natuurmonumenten, ingang<br />

t.o. Museum Vliegbasis Deelen. Gidsen: Dick<br />

van Houwelingen en Wiebe Verbaan. Voor<br />

overnachting reserveren bij de De Bosbeek.<br />

TAI CHI EN QI GONG<br />

30 aug t/m 1 sep, Allardsoog, Een-West<br />

info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 140 (niet-lid € 155)<br />

Margo Bouwman verzorgt dit weekend. In<br />

12 uren wordt de vereenvoudigde Yangstijl<br />

24-vorm in zijn geheel doorlopen. Dit<br />

bevordert de gezondheid en concentratie en is<br />

leuk om te doen.<br />

WAnDElEn<br />

WANDELEN MET IVN<br />

16 mrt, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 0318-840409, 0318-413486<br />

Start: 14.00 uur vanaf De Bosbeek,<br />

Bosbeekweg 19-21 in Bennekom. Gidsen:<br />

Hans Gonggrijp en Jeltje Zeelenberg. Max. 2<br />

uur. Aanmelden niet nodig. Voor overnachting<br />

reserveren bij de De Bosbeek.<br />

> Lees verder op pagina 28


Makkelijker reserveren<br />

bij natuurvriendenhuizen<br />

Het reserveren van een overnachting<br />

in een <strong>Nivon</strong>-accommodatie<br />

is nu reuze eenvoudig via de<br />

website te regelen. Gasten kunnen<br />

sinds dit jaar bij praktisch alle natuurvriendenhuizen<br />

rechtstreeks een aanvraag<br />

doen via www.nivon.nl. Dat kan via een<br />

reserveringsverzoek op de websitepagina<br />

van het huis naar keuze. Bij het invullen ziet<br />

de aanvrager ook meteen wat de kosten<br />

zijn. Veel gasten zien dit als een verbetering,<br />

omdat ze meteen kunnen zien of er plek is op<br />

de gewenste datum. Ook de heldere factuur<br />

wordt als een pluspunt gezien.<br />

Voordat de reservering van het verblijf definitief<br />

is checkt de aanmeldsecretaris (AMS)<br />

de aanvraag nog even. De AMS kijkt vooral of<br />

Elk jaar in januari is er in Wijk aan Zee<br />

het Tata Steel Chess, ook wel bekend<br />

als het hoogovenschaaktoernooi.<br />

Je kunt hier de topschakers van de<br />

wereld bezig zien, onder wie bijvoorbeeld<br />

Magnus Carlsen. Al vier jaar is er geen<br />

kamer meer vrij in <strong>Nivon</strong> natuurvriendenhuis<br />

Banjaert tijdens de tienkamp van dit toernooi.<br />

Veel van die schakers boeken gelijk na afloop<br />

van het toernooi hun overnachting in Banjert<br />

voor het volgende jaar. Aan het begin van het<br />

schaaktoernooi zijn er ook altijd een paar<br />

jonge schakers die in de C-groep spelen,<br />

ofwel “op het pluche”. Zij vinden het prettig<br />

om in Banjaert te verblijven. Ze kunnen hier<br />

zelf koken en overal in huis is gratis wifi.<br />

verschillende gasten of gastgroepen tegelijkertijd<br />

op de accommodaties te combineren<br />

zijn. Want binnen het unieke concept van<br />

verblijf hoort ook een goede afweging van de<br />

wensen van de verschillende bezoekers. Zo<br />

is de aanwezigheid van een yogagroep en een<br />

schoolklas op hetzelfde moment mogelijk<br />

niet voor iedereen ideaal.<br />

GoED GEtRAInD<br />

Beheercommissieleden, huis- en terreinwachten<br />

zijn getraind om de gasten met<br />

dit nieuwe reserveringssysteem zo goed<br />

mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dankzij<br />

de gemeenschappelijke inspanning van een<br />

flink aantal actieve vrijwilligers bij de accommodaties,<br />

een aantal leden van het Landelijk<br />

banjaert-trofee schaaktoernooi<br />

De kampioen.<br />

Adverteren in <strong>Toorts</strong> ?<br />

Adviesburo<br />

Cadex<br />

0111 643307 | info@cadex.nl | www.cadex.nl<br />

Daarmee kunnen ze hun partijen<br />

voorbereiden of analyseren.Tijdens dit<br />

schaakevenement is er ook een toernooi waar<br />

(advertenties)<br />

Foto: Dik Beker<br />

Natuurvriendenhuis<br />

Nienburg<br />

Fietsen langs de<br />

mittelweser<br />

Bureau en van het Centraal Bestuur van het<br />

<strong>Nivon</strong>, is de klus zo goed als geklaard. Op<br />

dit moment worden de laatste huizen en terreinen<br />

overgezet op dit systeem en worden de<br />

laatste hobbels genomen.<br />

Alle lezers nodigen we uit een bezoekje te<br />

brengen aan www.nivon.nl, daar een accommodatie<br />

naar keuze aan te klikken en het<br />

reserveringsverzoek-formulier in te vullen.<br />

Dan wordt duidelijk hoe het werkt en zijn de<br />

mensen op de accommodatie van je keuze<br />

straks blij om je als gast te verwelkomen.<br />

amateurs aan meedoen. Vier Duitse en vier<br />

Nederlandse mannen die hier aan meedoen<br />

treffen elkaar ieder jaar weer in Banjaert.<br />

Zij kiezen ervoor om hun ontbijt door de<br />

vrijwilligers van het natuurvriendenhuis te<br />

laten verzorgen.<br />

Op die manier zijn ze in vorige jaren steeds<br />

met elkaar in contact gekomen. Dit jaar had<br />

Holger Schwarzwald een speciale bokaal<br />

laten maken. Die was voor één van de acht<br />

mannen, namelijk degene die als beste op het<br />

toernooi zou presteren. Het opschrift luidt:<br />

Banjaert Chess Trophy <strong>2013</strong>.<br />

» Eén- en tweepersoonskamers<br />

en kamers tot 40 personen<br />

» Bergruimte voor fietsen<br />

» Verhuur van fietsen<br />

» Rustig gelegen, 10 minuten<br />

lopen naar centrum<br />

» Zie ook toorts (3) Juni 2011<br />

Luise-Wyneken-Straße 4,<br />

31582 Nienburg,<br />

Telefoon 0049 5021 2812<br />

nfh@naturfreunde-nienburg.de<br />

www.naturfreunde-nienburg.de<br />

TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong> 27


www.nivon.nl/activiteiten<br />

WANDELEXCURSIE HATERTSE VENNEN<br />

16 mrt, Overasselt<br />

info 024-6419213, ben.riek.janssen@upcmail.nl<br />

prijs € 2,50 (niet-lid € 3,50)<br />

Vanmiddag komen we het een en ander te<br />

weten over de verdroging van de Hatertse<br />

Vennen. Verzamelen om 14.00 uur op het<br />

parkeerterrein van restaurant St. Walrick,<br />

St. Walrickweg 5. Na afloop een kopje koffie.<br />

WANDELTWEEDAAGSE<br />

16 t/m 17 mrt, Station Rhenen, 20 en 20 km<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 40 (niet-lid € 45) incl avondeten op<br />

aankomstdag, ontbijt, lunchpakket op 2e dag,<br />

lakenpakket<br />

Van NS-station Rhenen naar NS-station<br />

Arnhem met een overnachting in <strong>Nivon</strong>natuurvriendenhuis<br />

De Bosbeek in Bennekom.<br />

Route op www.nivon.nl/wandeltweedaagse.<br />

WANDELTWEEDAAGSE<br />

16 t/m 17 mrt, Station Lunteren, 24 en 13 km<br />

info 06-53155501, bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 40 (niet-lid € 45) incl avondeten op<br />

aankomstdag, ontbijt, lunchpakket op 2e dag,<br />

lakenpakket<br />

Van NS-station Lunteren naar NS-station<br />

Oosterbeek met een overnachting in <strong>Nivon</strong>natuurvriendenhuis<br />

De Bosbeek bij Bennekom.<br />

Route op www.nivon.nl/wandeltweedaagse.<br />

WANDELING IJLST - OUDEGA<br />

17 mrt, station IJlst, 15 km<br />

info 06-33758173, colettedehaas@hotmail.com,<br />

0561-481407<br />

Vanaf het station in IJlst lopen we richting<br />

Oudega over een mooi pad langs het spoor en<br />

door de weilanden met water en mooie rietpartijen<br />

o.l.v. Tineke Visser en Ytsje de Groot.<br />

Start 10.00 uur.<br />

WANDELMIDWEEK<br />

18 t/m 22 mrt, Het Zeehuis, Bergen aan Zee<br />

info 072-5817197, zeehuis-ams@quicknet.nl<br />

prijs € 170 (niet-lid € 200)<br />

Een geheel verzorgde wandelmidweek door<br />

de prachtige natuur rond ons huis. Verblijf<br />

o.b.v. 2 personen per kamer.<br />

STADSWANDELING<br />

24 mrt, Westermarkt, Amsterdam<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 3 (niet-lid € 4)<br />

Een stadswandeling door de Grachtengordel en<br />

de Negen straatjes o.l.v. Minne Dijkstra die onderweg<br />

weer veel bijzonderheden zal vertellen.<br />

LUXE PAASWANDELWEEKEND<br />

29 mrt t/m 1 apr, Kleve, Duitsland<br />

info www.springreizen.nl, spring@nivon.nl<br />

prijs € 140 (niet-lid € 146)<br />

Net over de grens bij Nijmegen ligt Kleve.<br />

Rondom dit typisch Duitse stadje liggen prachtige<br />

bossen. Wij maken hier dagwandelingen<br />

vanuit een comfortabele jeugdherberg. Dankzij<br />

paasmaandag een lekker lang weekend.<br />

28 TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong><br />

WANDELMIDWEEK<br />

2 t/m 5 apr, Hunehuis, Havelte, 2 x 9 km,<br />

2 x 16 km<br />

info 071-5411767, 06-22279240, opgave:<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 130 (niet-lid € 155)<br />

Verzorgde midweek met stevige wandelingen<br />

en heerlijke maaltijden. Volpension inclusief<br />

koffie/ thee/ drankje, toeristenbelasting. Excl.<br />

lakenset. Bij aankomst één dag eerder geldt<br />

een speciaal tarief. Met Cor en Marijke.<br />

VOGELZANGEXCURSIE MET IVN<br />

6 apr, Bennekom<br />

info 0318-418465<br />

Vogelzangexcursie in Bennekomse Bos en het<br />

Bennekomse Heitje. Start: 6.30 uur vanaf de<br />

slagboom aan het eind van de Hullenberglaan<br />

(nabij het koepeltje) in Bennekom. Voor overnachting<br />

reserveren bij De Bosbeek.<br />

KABOUTERWANDELING MET IVN<br />

6 apr, De Beken, Renkum<br />

info 0317-425802, imme.storm2@gmail.com<br />

prijs € 1<br />

Kabouterwandeling voor kleuters en (groot)<br />

ouders. Start 14.00 uur bij Staatsbosbeheer<br />

De Beken, Nw. Keijenbergseweg 174,<br />

Renkum. Gidsen: Ineke Jansonius en Imme<br />

Storm. Opgave tot uiterlijk 5 april. Voor overnachting<br />

reserveren bij De Bosbeek.<br />

WANDELWEEK<br />

8 t/m 12 apr, Den Broam, Buurse<br />

info 053-4778625,<br />

aanmeldsecretaris@denbroam.eu<br />

prijs € 150 (niet-lid € 167,40)<br />

In het kader van de <strong>Nivon</strong> Wandelmaand kan<br />

men gedurende deze week de omgeving van<br />

Buurse wandelend verkennen. De week is<br />

volledig verzorgd. Prijs excl. lakenpakket en<br />

excl. consumpties.<br />

STADSWANDELING<br />

14 apr, Westermarkt, Amsterdam<br />

info 020-3373883, tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 3 (niet-lid € 4)<br />

Stadswandeling door een stukje Jordaan o.l.v.<br />

Minne Dijkstra. We verzamelen om 10.00 uur<br />

op de Westermarkt.<br />

EIKELTJES 4 DAAGSE<br />

15 t/m 18 apr, Eikhold, Heerlen, 10 en 18 km<br />

info 045-5424827, eikhold@nivon.nl<br />

prijs € 150 (niet-lid € 165)<br />

Een wandel 4-daagse vanuit villa Eikhold.<br />

Twee korte van 10 km. en twee lange wandelingen<br />

van 18 km. We wandelen in deze<br />

prachtige omgeving op een rustig tempo en<br />

houden regelmatig een rustpauze zodat we<br />

de hele dag onderweg zijn.<br />

WANDELMIDWEEK<br />

15 t/m 19 apr, Krikkenhaar, Bornerbroek<br />

info krikkenhaar@nivon.nl<br />

prijs € 195 (niet-lid € 220)<br />

Verzorgde midweek met stevige wandelingen<br />

in Twente.<br />

WANDELWEEKEND<br />

16 t/m 17 apr, Almelo<br />

info 0546 852534, info@nivonalmelo.nl<br />

Verzorgde midweek met stevige wandelingen<br />

(18-20km), goede middagstops en Bourgondische<br />

maaltijden. Bij voldoende interesse ook<br />

Nordic cursus. Volpension incl. koffie/thee,<br />

excl. toeristenbelasting, cursus, lakens.<br />

WANDELEN IN FRANKRIJK<br />

20 t/m 27 apr, Banes, Frankrijk<br />

info 0481-354308, bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 275 (niet-lid € 325)<br />

In de Aveyron schijnt in april volop de voorjaarszon<br />

en bloeien de bloemen. We wandelen<br />

door dit Franse <strong>lente</strong>landschap. Overnachten<br />

in mobilhome, kosten halfpension.<br />

TERPDORPEN EN WADDENZEE<br />

21 apr, Holwerd, 15 km<br />

info 06-33758173,<br />

colettedehaas@hotmail.com, 0561-481407<br />

Een wandeling door en naar bijzondere<br />

terpdorpen met veel historie, vlak bij de<br />

Waddenzee. Start om 10.00 uur bij de kerk<br />

in Holwerd.<br />

WANDEL2DAAGSE<br />

21 t/m 22 apr, Groningen<br />

info 071-5411767, cm.denheijer@online.nl,<br />

06-22279240<br />

prijs € 35 (niet-lid € 40)<br />

Tweedaagse deels verzorgde wandeling van<br />

Groningen naar Rolde via boerenland, bossen,<br />

heide, heuvels, hunebedden, het Drentsche<br />

Aa-gebied en de Hondsrug. We verblijven in<br />

het <strong>Nivon</strong>huis de Hondsrug te Noordlaren.<br />

Met Cor en Marijke.<br />

ASPERGETIJD IN LIMBURG<br />

26 t/m 28 apr, station Nijmegen<br />

info www.springreizen.nl, spring@nivon.nl<br />

prijs € 60 (niet-lid € 65)<br />

Lekker wandelen én lekker eten in Noord<br />

Limburg. We nemen een kijkje bij een<br />

aspergeboerderij en trekken door Nationaal<br />

Park de Maasduinen. Na een prachtige<br />

wandeling zullen de asperges zeker smaken.<br />

> Lees verder op pagina 30


op naar het “nieuwe” nivon<br />

Tekst: Eric Seugling, lid Centraal Bestuur<br />

Een duidelijk profiel van het <strong>Nivon</strong>, extra ondersteuning voor jongeren,<br />

een ledenwerfactie, een experiment bij de <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuizen<br />

en -kampeerterreinen, reorganisatie van het landelijk bureau, dit zijn de<br />

meest in het oog springende voornemens van het Centraal Bestuur.<br />

Na de <strong>Nivon</strong>raad van november<br />

heeft het Centraal Bestuur<br />

zich intensief gebogen over<br />

de opdracht die het mee heeft<br />

gekregen met als doel de vereniging<br />

duurzaam en toekomstbestendig te maken.<br />

Immers, in 2014 bestaat het <strong>Nivon</strong> 90 jaar en<br />

het is daarmee een van de oudste culturele<br />

verenigingen van ons land. Acht onderwerpen<br />

zijn benoemd om die uitdaging aan<br />

te gaan. De programma’s zijn: profilering,<br />

ledenaantal, accommodaties, ondersteuning<br />

afdelingen, regio’s en vrijwilligers, actieve<br />

recreatie, financiën en het landelijk bureau.<br />

Deze onderwerpen worden in de komende<br />

maanden verder uitgewerkt door de leden van<br />

het bestuur en aan de <strong>Nivon</strong>raad gepresenteerd<br />

voor een verdere aanpak om omgezet<br />

te worden in acties. Acties waar we samen<br />

(bestuur, leden en bureau) invulling aan<br />

willen geven. In het Centraal Bestuur is een<br />

aantal bestuursleden verantwoordelijk voor<br />

de verdere uitwerking.<br />

WERVInGsCAMPAGnE<br />

Het ledenaantal van de vereniging loopt al<br />

jaren terug, rond 1980 hadden we nog circa<br />

45.000 leden, daarna is het ledenaantal<br />

continue teruggelopen tot plusminus 23.000<br />

nu. Om dit een halt toe te roepen en de trend<br />

weer de andere kant op te buigen zal onder<br />

andere een wervingscampagne worden<br />

gestart in het kader van het 90-jarig bestaan.<br />

Er wordt gekeken naar samenwerking met<br />

aanverwante verenigingen en er zal specifieke<br />

aandacht zijn voor jongeren. We gaan<br />

voor een bloeiende vereniging, die in deze tijd<br />

van waarde is (verantwoordelijke bestuursleden:<br />

Erik Bouman en Eric Seugling).<br />

ExPERIMEnt<br />

De bezettingsgraad van onze accommodaties<br />

kan beter. Een aantal jaren geleden is al<br />

begonnen om het tij te keren: een implementatietraject<br />

gericht op een kostendekkende exploitatie<br />

binnen de doelstelling van het <strong>Nivon</strong>.<br />

Het bestuur heeft besloten een experiment aan<br />

te gaan met drie natuurvriendenhuizen en een<br />

kampeerterrein om de exploitatie gezonder te<br />

krijgen. Daarvoor worden plannen ontwikkeld<br />

die samen met de beheercommissies van de<br />

natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen<br />

tot uitvoering zullen worden gebracht. We gaan<br />

voor een kostendekkende exploitatie en een<br />

solidaire exploitatie van de <strong>Nivon</strong>-accommo-<br />

daties als totaal. De bedrijfsplannen worden<br />

bijgesteld naar huidige inzichten en vier accommodaties<br />

krijgen het komende jaar extra<br />

ondersteuning om dit te realiseren (verantwoordelijke<br />

bestuursleden: Marieke Sieslieng,<br />

Erik Bouman en Eric Seugling).<br />

lAnDElIJk bUREAU<br />

Het landelijk bureau zal de komende jaren<br />

ingrijpende veranderingen ondergaan. De<br />

huidige omvang en werkwijze sluiten niet<br />

aan bij de financiële situatie en de wensen<br />

en eisen van het <strong>Nivon</strong> en zijn leden. De<br />

gedachte is dat “het nieuwe <strong>Nivon</strong>” waaraan<br />

gewerkt wordt, gefaciliteerd dient te worden<br />

door een bijpassende organisatie. In de<br />

komende maanden wordt een plan opgezet<br />

om daar uitvoering aan te geven. Een sterk<br />

landelijk bureau is van groot belang om de<br />

voornemens van het bestuur voor de organisatie<br />

te kunnen realiseren (verantwoordelijke<br />

bestuursleden: Friso Teerink, Freerk de Jong,<br />

Erik van Esterik en Onno Hoogerhuis).<br />

tWEE PIJlERs<br />

Het <strong>Nivon</strong> heeft twee belangrijke pijlers: de<br />

leden, verenigd in afdelingen en regio’s én de<br />

accommodaties. Het aantal afdelingen loopt<br />

langzaamaan terug, gelukkig vinden actieve<br />

leden elkaar nog steeds in andere verbanden.<br />

Het bestuur gaat kijken hoe actieve afdelingen<br />

kunnen worden ondersteund en noodlijdende<br />

afdelingen weer op de been kunnen worden<br />

geholpen. Bijvoorbeeld met een centraal<br />

aanbod van activiteiten waardoor het voor een<br />

afdeling makkelijker wordt om activiteiten te<br />

organiseren (verantwoordelijke bestuursleden<br />

zijn: Herman van Kordenoordt en Gerard de<br />

Jager).<br />

ACtIEVE RECREAtIE<br />

Reizen, wandelen en bergsport zijn drie<br />

vormen van actieve recreatie die het gezicht<br />

van het <strong>Nivon</strong> mede vorm geven. De helft van<br />

de wandelpaden met de bekende rood-witte<br />

paaltjes wordt door de vrijwilligers van het<br />

<strong>Nivon</strong> onderhouden. De provinciale subsidies<br />

voor de paden zullen in 2014 wegvallen, tijd<br />

om na te denken hoe we nu verder gaan met<br />

onze wandelpaden. Jump en Watersport<br />

organiseren elk jaar een aantal kampen voor<br />

jongeren. Deze twee werkgroepen leiden zelf<br />

hun kader op, het bestuur wil hen daarbij<br />

ondersteunen om zo nieuwe actieve leden<br />

in de vereniging te krijgen. De aanwas van<br />

jeugdigen is belangrijk voor het voortbestaan<br />

van de vereniging. Hoe binden we jongeren<br />

aan onze vereniging blijft wel de (ham)vraag<br />

(verantwoordelijke bestuursleden: Marchella<br />

Bakker, Friso Teerink, Ben Lindeman en<br />

Herman van Kordenoordt).<br />

PRoFIlERInG<br />

Het teruglopend aantal leden en de magere opbrengsten<br />

uit onze andere activiteiten zorgen<br />

voor een krappe kas. Bij het nieuwe <strong>Nivon</strong><br />

hoort ook een stabiele financiële situatie. De<br />

nieuwe penningmeester doet een voorzet hoe<br />

de uitgaven en inkomsten weer in balans te<br />

krijgen (verantwoordelijk bestuurslid: Erik<br />

van Esterik). Ook het gezicht van het <strong>Nivon</strong><br />

naar buiten speelt een belangrijke rol. Uit<br />

een eerste analyse blijkt dat we zo’n gezicht<br />

onvoldoende hebben. Voor de toekomst is dat<br />

wel nodig en het bestuur gaat een duidelijker<br />

profilering voor de vereniging opzetten. Dat<br />

wordt de basis voor een uitgebreide campagne<br />

om leden te werven en onze activiteiten en accommodaties<br />

meer bekendheid te geven.<br />

Het is een ambitieus programma dat wij ons<br />

als Centraal Bestuur voorgenomen hebben.<br />

Wij geloven erin dit samen met onze leden<br />

voor elkaar te krijgen en onze vereniging ook<br />

na haar 90ste verjaardag nog (spring)levend<br />

te houden.<br />

In de <strong>Nivon</strong>-themaraad op 4 mei leggen we<br />

onze plannen voor aan de leden. Daarna is het<br />

aan ons allen de schouders er onder te zetten<br />

en er een succes van te maken.<br />

Zin om mee te denken over het “nieuwe”<br />

<strong>Nivon</strong>? Meld je aan via bestuur@nivon.nl.<br />

PoRtEFEUIllEhoUDERs Cb<br />

In het Centraal Bestuur zijn de<br />

portefeuilles opnieuw verdeeld:<br />

Friso Teerink: voorzitter, NFI,<br />

wandelen, landelijke bureau;<br />

Freerk de Jong: secretaris,<br />

automatisering, landelijk bureau;<br />

Erik van Esterik: penningmeester,<br />

landelijk bureau;<br />

Marchella Bakker: IYNF, reizen<br />

accent jongeren;<br />

Herman van Kordenoordt: reizen,<br />

afdelingen, commissie seksueel<br />

grensoverschrijdend gedrag;<br />

Onno Hoogerhuis: landelijk bureau;<br />

Erik Bouman: accommodaties,<br />

promotie;<br />

Marieke Sieslieng: accommodaties;<br />

Ben Lindeman: wandelen;<br />

Gerard de Jager: afdelingen,<br />

Rood & Groen;<br />

Eric Seugling: reizen, promotie.<br />

TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong> 29


COLOFON<br />

<strong>Toorts</strong>, ledenblad van het <strong>Nivon</strong><br />

84e jaargang, nr. 2, maart <strong>2013</strong><br />

Foto voorpagina<br />

Passievoortekstenfoto.nl<br />

Aan dit nummer werkten mee:<br />

Angela Huizinga, Bart Brinkman, Bep Ruting, Chaja<br />

Zeegers, Dik Beker, Dinie Bakker, Eef en Maarten<br />

Huiskamp, Eric Seugling, Herman van Kordenoordt,<br />

Hielke Ploeg, Jelle Jan de Schipper, Jolanda<br />

Denekamp, Kees Fit, Lisette Eindhoven, Marja de<br />

Jong, Ria Snoek, Sasja de Valença, Spring, Vlaamse<br />

Natuurvrienden.<br />

Hoofdredactie<br />

Bart Brinkman<br />

Kopij<br />

<strong>Nivon</strong> - <strong>Toorts</strong>redactie<br />

Hilversumstraat 332<br />

1024 MB Amsterdam<br />

088-0990900<br />

Contact<br />

<strong>Nivon</strong>: info@nivon.nl<br />

kopij: toorts@nivon.nl<br />

agenda/ berichten: www.nivon.nl/berichten<br />

regeladvertenties: legeenlink@nivon.nl<br />

overige advertenties: info@cadex.nl<br />

Verschijningsdatum zomernummer 1 juni <strong>2013</strong><br />

Sluiting kopij 26 april <strong>2013</strong><br />

Verschijningsdatum herfstnummer 31 augustus<br />

<strong>2013</strong><br />

Sluiting kopij 26 juli 201<br />

Advertentiewerving<br />

Cadex - Oosterland<br />

0111-643307<br />

info@cadex.nl<br />

Vormgeving<br />

Suggestie & Illusie - Utrecht<br />

Productie<br />

Mediapoint Heerhugowaard<br />

Kleine lettertjes<br />

Artikelen en berichten van leden en niet-leden zijn<br />

altijd welkom. De redactie behoudt zich het recht<br />

bijdragen in te korten of te weigeren.<br />

Let op de sluitingsdatum!<br />

Door en voor <strong>Nivon</strong>groepen mag alles uit de <strong>Toorts</strong><br />

worden overgenomen, behoudens foto’s waarop<br />

copyright berust. Voorwaarde voor elk gebruik<br />

is bron- en naamsvermelding van schrijver e/o<br />

fotograaf.<br />

Lidmaatschap <strong>Nivon</strong><br />

Lid worden van het <strong>Nivon</strong>? Meld je aan via<br />

www.nivon.nl of bel 088-0990900. Het lidmaatschap<br />

wordt aangegaan per kalenderjaar en wordt jaarlijks<br />

stilzwijgend verlengd. Schriftelijk opzeggen kan tot<br />

8 weken voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.<br />

Adres: <strong>Nivon</strong>-ledenadministratie, Hilversumstraat<br />

332, 1024 MB Amsterdam. Email: leden@nivon.nl.<br />

Voordelen <strong>Nivon</strong>leden<br />

• kunnen aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen<br />

• korting op overnachtingen in natuurvriendenhuizen<br />

en op kampeerterreinen<br />

• korting op <strong>Nivon</strong>-reizen en -kampen<br />

• korting op aanschaf <strong>Nivon</strong>-wandelgidsen<br />

• korting op Globetrotter Buitensportvoeding:<br />

kijk op www.nivon.nl<br />

• ontvangen het kwartaaltijdschrift “<strong>Toorts</strong>”<br />

• 10% korting in Carl Denig-buitensportwinkels<br />

en webshop<br />

Kijk voor de overnachtingstarieven en kortingsacties<br />

van de <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen<br />

op www.nivon.nl of bel 088-0990900.<br />

facebook.com/nivon.nl<br />

30 TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong><br />

STROOMGEBIED VAN DE DRENTSCHE AA<br />

27 apr, parkeerterrein Nationaal Park<br />

Drentsche Aa, 18 km<br />

info japke@home.nl<br />

LAW wandelgroep van de afdeling<br />

Groningen-Assen wandelt in het kader<br />

van April <strong>Nivon</strong> Wandelmaand. Start<br />

10.00 uur, twee keer horeca onderweg.<br />

Deelname na opgave.<br />

KABOUTERWANDELING MET IVN<br />

27 apr, Bornweg bij de oprit naar De<br />

Born, Bennekom<br />

info 0317-425802,<br />

imme.storm2@gmail.com<br />

prijs € 1<br />

Kabouterwandeling voor kleuters en<br />

(groot)ouders. Start 14.00 uur aan de<br />

Bornweg bij de oprit naar De Born,<br />

Bennekom. Gidsen: Ineke Jansonius en<br />

Imme Storm. Opgave uiterlijk 26 april.<br />

STADSWANDELING<br />

16 mei, Entrepotdok, Amsterdam<br />

info 020-3373883,<br />

tomsim1955@hotmail.com<br />

prijs € 3 (niet-lid € 4)<br />

Een wandeling naar o.a. het poortgebouw<br />

van het Entrepotdok in Amsterdam. We<br />

zien dit gebouw uit 1830 dat als pakhuis<br />

werd gebouwd nu woongebouw is.<br />

Verzamelen op het Kadijksplein bij beeld<br />

Zeeman, vertrek om 14.00 uur.<br />

VERBORGEN PADEN MANTGUM<br />

19 mei, Mantgum, 15 km<br />

info 06-33758173,<br />

colettedehaas@hotmail.com<br />

We lopen over verborgen paden, dwars<br />

door de landerijen van Mantgum naar<br />

andere kleine plaatsjes in de omgeving.<br />

Start om 10.00 uur bij de kerk van<br />

Mantgum.<br />

WANDELTWEEDAAGSE<br />

26 t/m 27 mei, Groningen<br />

info 0615051088, hondsrug@nivon.nl<br />

prijs € 45 (niet-lid € 50), geheel verzorgd<br />

Geheel verzorgde tweedaagse wandeling<br />

van Paterswolde via natuurvriendenhuis<br />

de Hondsrug naar Anloo. We lopen door<br />

landgoederen, door bossen en door de<br />

prachtige gebieden van de Hondsrug en<br />

de Drentsche Aa.<br />

WANDEL2DAAGSE<br />

26 t/m 27 mei, Hengelo<br />

info 071-5411767,<br />

cm.denheijer@online.nl, 06-22279240<br />

prijs € 35 (niet-lid € 40) incl. over-<br />

nachting, avondmaaltijd, koffie, thee en<br />

wandelbegeleiding.<br />

We verzamelen op zondag 26 mei om 11<br />

uur op het station in Hengelo en wandelen<br />

dan 15 km. naar natuurvriendenhuis Den<br />

Broam in Buurse. Op maandag wandelen<br />

we 18 km. naar Haaksbergen. Met Cor en<br />

Marijke.<br />

kijk voor een wandelroute van<br />

station naar natuurvriendenhuis<br />

eens op www.nivon.nl/<br />

wandeltweedaagse<br />

WANDEL4DAGEN<br />

27 t/m 30 mei, Hunehuis, Havelte, max. 20 km<br />

info 0592-501757, 06-11118864, 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 130 (niet-lid € 155)<br />

We maken elke dag een wandeling (max<br />

20 km) in de prachtige omgeving van het<br />

Hunehuis. Het diner en avondkoffie is bij de<br />

prijs inbegrepen. Minimaal 8, maximaal 12<br />

personen.<br />

DWALEN DOOR HET DRENTS-FRIESE WOLD<br />

8 t/m 9 jun, Diever<br />

info www.springreizen.nl, spring@nivon.nl<br />

prijs € 44 (niet-lid € 47)<br />

Wandel mee door een prachtig bos- en heidegebied.<br />

We overnachten in comfortabele trekkershutten<br />

op een boscamping. Dit weekend<br />

is zeer geschikt als inloopweekend voor een<br />

huttentocht in de zomer.<br />

WANDELEN MET IVN<br />

15 jun, De Bosbeek, Bennekom<br />

info 0318- 840409, 0318-413486<br />

Start: 14.00 uur vanaf het <strong>Nivon</strong>-Natuurvriendenhuis<br />

De Bosbeek met gidsen Hans<br />

Gonggrijp en Jeltje Zeelenberg. Maximaal 2<br />

uur. Aanmelden niet nodig. Voor overnachting<br />

reserveren bij De Bosbeek.<br />

WANDEL2DAAGSE<br />

28 t/m 29 juli, Rotterdam<br />

info 071-5411767, cm.denheijer@online.nl,<br />

06-22279240<br />

prijs € 35 (niet-lid € 40)<br />

We verzamelen op zondag om 11 uur op station<br />

Rotterdam CS, en wandelen dan 21 km.<br />

naar de Kleine Rug in Dordrecht. Op maandag<br />

wandelen we 14 km. naar station Dordrecht<br />

Stadspolders. Met Cor en Marijke.<br />

VACAtUREs<br />

Kijk voor informatie over de vacatures op:<br />

www.nivon.nl/vacatures<br />

Uitgeslapen nivonners<br />

brengen weekend door in<br />

natuurvriendenhuis<br />

www.nivon.nl/kortingsacties


slingerend op de fiets,<br />

een Wereldervaring!<br />

Tekst: Bep Ruting<br />

Daar komt ze aan, in een wilde wolk<br />

van waaiende rokken en sjaals.<br />

Roze en paarse bloemen op rode<br />

ruiten. De fiets slingert vervaarlijk,<br />

maar ze straalt van trots! Khadijah fietst voor<br />

het eerst van haar leven, ongehinderd door<br />

de lagen textiel om haar heen. De andere<br />

vrouwen juichen en klappen, een bont tafereel<br />

van spijkerbroeken, blonde en donkere<br />

krullen, veelkleurige sjaals en lange rokken.<br />

Een week vol gelach en getrommel op de<br />

djembé, gevulde paprika’s eten en met de<br />

bolderkar het bos in, je handen met henna<br />

beschilderen en leren breien, maskers maken,<br />

elkaar liedjes leren, uit Iran, Sri Lanka,<br />

Somalië, Groningen… Dat moet een “Sociale<br />

Groepsvakantieweek” zijn!<br />

Tussen 1 juli en 23 augustus <strong>2013</strong> staan<br />

er zeven vakantieweken gepland in <strong>Nivon</strong>natuurvriendenhuizen<br />

voor mensen met<br />

een smalle beurs, die anders niet op<br />

vakantie kunnen. Er zijn weken in het ABKhuis,<br />

Koos Vorrinkhuis, Allardsoog, Het<br />

Hunehuis, Krikkenhaar en De Kleine Rug,<br />

dankzij de inzet van de beheercommissies.<br />

We kunnen ook deze zomer weer nieuwe<br />

vrijwilligers gebruiken voor het begeleiden<br />

van een programma voor moeders en<br />

activiteiten voor kinderen. Ook koks zijn<br />

welkom. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich<br />

aanmelden door een mail te sturen naar<br />

werkgroepsocialegroepsvakanties@<br />

gmail.com.<br />

Het trainingsweekend is op 19 en 20 april.<br />

Film<br />

Judith van Beusekom heeft een<br />

film van 20 minuten gemaakt over<br />

de vakantieweek in Allardsoog voor<br />

asielzoekersgezinnen. Als je hem wilt<br />

laten zien om je beheercommissie<br />

enthousiast te maken voor zo’n<br />

vakantieweek of vrijwilligers<br />

te werven, e-mail dan naar<br />

werkgroepsocialegroepsvakanties<br />

@gmail.com.<br />

Beleef een week om nooit te vergeten!<br />

Doe mee aan een Sociale Groepsvakantieweek.<br />

E-mail naar werkgroepsocialegroepsvakanties@gmail.com.<br />

In Krikkenhaar organiseerden Eef en Maarten Huiskamp een vakantieweek voor<br />

sociale minima. Eef vertelt daarover:<br />

‘Toen ik hoorde van de sociale vakantieweken<br />

van het <strong>Nivon</strong> voor mensen met<br />

een minimum inkomen, dacht ik meteen:<br />

Ja, dat hoort bij het <strong>Nivon</strong>! Dat wil ik ook<br />

op natuurvriendenhuis Krikkenhaar. In<br />

onze volgende beheercommissie-vergadering,<br />

zei ik dat. ‘Ga je gang. Prima,’ was<br />

het antwoord. Ik heb de uitdaging opgepakt.<br />

Mijn man stond er helemaal achter.<br />

We zouden huiswacht zijn en de leiding<br />

over de week nemen van 4 tot 11 augustus.<br />

Via sociale diensten en de voedselbank<br />

maakte ik de week bekend: 25 euro<br />

per persoon voor een week verblijfkosten<br />

en 15 euro voor het eten. Er deden 32<br />

deelnemers mee, waarvan de helft kinderen.<br />

Ik kon natuurlijk niet met 15 euro<br />

per week rondkomen met het eten. Daar<br />

ik veel goede contacten heb met kerken,<br />

schreef ik drie diaconieën aan. Binnen<br />

de kortste keren had ik 400 euro subsidie<br />

en de diaconieën van Borne en Almelo<br />

brachten drie gezinnen aan, waarvoor<br />

ze ook betaalden. De voedselbank van<br />

Almelo bracht voor de hele week brood,<br />

de hele diepvries vol.’ Maarten vertelt hoe<br />

hij met een groepje kinderen op avontuur<br />

was gegaan langs de Doorbraak. De<br />

stadskinderen hadden fantastische avonturen<br />

beleefd: ‘Net uit het ei gekropen<br />

waterhoentjes en … het allerspannendste:<br />

een optater van het schrikdraad!’<br />

Eef en Maarten organiseren in <strong>2013</strong> weer<br />

een sociale groepsvakantieweek.<br />

Ook in jouw <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis<br />

een sociale groepsvakantie in de zomer<br />

van 2014? werkgroepsocialegroeps-<br />

vakanties@gmail.com<br />

oVERzICht soCIAlE GRoEPsVAkAntIEWEkEn zoMER <strong>2013</strong> (oVb):<br />

1 t/m 8 juli ABK-huis Asielzoekersgezinnen<br />

19 t/m 26 juli ABK-huis Asielzoekers/ sociale minima<br />

26 juli t/m 2 augustus Koos Vorrinkhuis Asielzoekers<br />

26 juli t/m 2 augustus Allardsoog Asielzoekers<br />

10 t/m 17 augustus Krikkenhaar Sociale minima<br />

12 t/m 18 augustus Het Hunehuis Asielzoekers<br />

16 t/m 23 augustus De Kleine Rug Sociale minima<br />

De asielzoekersgezinnen komen via Vluchtelingenwerk. De sociale minima-deelnemers via de<br />

voedselbank, diaconie, welzijnswerk of andere contacten.<br />

TOORTS • nummer 2 • maart <strong>2013</strong> 31


Foto: Ria Snoek Foto: Julia Ruijter<br />

Foto: Julia Ruijter<br />

Jeugd overnacht<br />

gratis in de<br />

zomervakantie<br />

Het <strong>Nivon</strong> let op de kleintjes. In<br />

verschillende natuurvriendenhuizen<br />

verblijven kinderen en jongeren<br />

(t/m 16 jaar) deze zomer voor nop.<br />

Eén volwassene mag twee kinderen<br />

gratis meenemen. Komen jullie ook<br />

een (mid)weekje?<br />

www.nivon.nl/zomeractie<br />

Ga mee aan de<br />

Wandel(maand)<br />

Loop je mee in April <strong>Nivon</strong><br />

Wandelmaand? Trek je stappers<br />

aan voor een wandelweek of<br />

-tweedaagse in en rond een van de<br />

natuurvriendenhuizen. Kinderen<br />

kunnen op avonturentocht in het<br />

Nooordlaarderbos bij de Hondsrug,<br />

neem deel aan een stadswandeling<br />

of wandelexcursie en richt de ogen<br />

op vogels of archeologie.<br />

www.nivonwandelmaand.nl.<br />

Foto: Annelies Barendrecht<br />

Vind je route op www.nivon.nl/wandeltweedaagse.<br />

Je kunt vandaag nog weg.<br />

facebook.com/nivon.nl<br />

Weekendkorting<br />

natuurvriendenhuizen<br />

Voor rond de 30 euro een weekendje<br />

weg? Maak dan tussen januari en<br />

juni gebruik van de weekend-<br />

kortingsacties in de natuurvriendenhuizen.<br />

Neem je vriend(in), partner<br />

of gezin mee… Even je batterij<br />

opladen tussen de gewone bedrijven<br />

door doet wonderen.<br />

www.nivon.nl/kortingsacties

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!