02.12.2012 Views

Download Toorts pdf zomer 2010 - Nivon

Download Toorts pdf zomer 2010 - Nivon

Download Toorts pdf zomer 2010 - Nivon

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nummer 3 • juni <strong>2010</strong><br />

Over de<br />

grenzen


Inhoudsopgave<br />

MartIjn van den<br />

Berg:<br />

Als IYNF Secretary General<br />

moet je met verschillende<br />

interesses en belangen<br />

overweg kunnen.<br />

vOlwasseneducatIe<br />

zuId hOlland<br />

‘Je leert door deze zaterdagse<br />

uitjes op een andere manier<br />

om je heen te kijken.’<br />

2 tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong><br />

trekvOgelpad<br />

Trekvogelpadgids is<br />

vernieuwd: Voor vogelende<br />

wandelaars en wandelende<br />

vogelaars.<br />

5 6 8<br />

wandel- en kanO<br />

2daagse BIesBOsch<br />

Intussen glijdt het afwissel-<br />

ende landschap met zijn<br />

rietruigtes, doorgeschoten<br />

grienden en weilanden aan<br />

je voorbij.<br />

11 13<br />

BuItenlandse leden<br />

Wij hebben leuke<br />

herinneringen aan Klein<br />

Morgenrood dat we huurden<br />

voor een “tribe gathering”<br />

gastheer en<br />

gastvrOuw<br />

Met elkaar scheppen we de<br />

mogelijkheid om gasten te<br />

ontvangen en gast te zijn.<br />

15


juMp<br />

Veel spellen doen, maar ook<br />

knutselen of theater maken,<br />

met ouders als publiek.<br />

In dit nummer<br />

Kort nieuws 4<br />

Van stagiair naar directeur 5<br />

Ambassadeurs van het Trekvogelpad 6<br />

Familiereünie, reizen of studeren 8<br />

Elke zaterdag iets te doen 11<br />

Kano- en wandeltweedaagse Hollandse Biesbosch 13<br />

Aangeboden: glansrol als gastenontvanger 15<br />

Vrouwencursusweken: Met textiel aan de rol 17<br />

Actieve Natuurbeleving 17<br />

Jump <strong>zomer</strong>kampen 19<br />

Fokkenist gezocht 20<br />

Kies voor cultuur 21<br />

Ruhrtal Radweg langs natuurvriendenhuizen 25<br />

Kort nieuws 27<br />

<strong>Nivon</strong> kiest voor regio’s 28<br />

activiteiten en Berichten<br />

19<br />

zOMerreIzen<br />

Ga mee met een <strong>Nivon</strong><br />

Zomerreis: Kanoën, zeilen,<br />

cultuur, natuur en sociaal.<br />

20<br />

Anders 10<br />

Buiten Bewegen 12<br />

Cultuur en Creatie 12,14<br />

Treffen en Trips 14<br />

Wandelen 18<br />

Legeenlink 22<br />

Accommodaties 24<br />

Vacatures, in memoriam 26,28<br />

Colofon 26<br />

kOrt nIeuws<br />

Het ontbijtpakket bestaat uit<br />

een royaal gevulde mand ...<br />

27<br />

nIvOn jOng<br />

Dáárom stelde ik me<br />

kandidaat. En nu zit ik dus in<br />

het presidium van het IYNF.<br />

30<br />

saMen Op wInterspOrt<br />

Met zijn allen bij elkaar aan de<br />

warme chocolademelk zitten<br />

na een dag ploeteren.<br />

32<br />

tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong> 3


kort nieuws<br />

ridder Barend van der ham<br />

Burgemeester mw. drs. D.A.M.<br />

Koreman heeft donderdag 29 april<br />

<strong>Nivon</strong>ner Barend van der Ham de<br />

versierselen opgespeld behorende<br />

bij Ridder in de Orde van Oranje-<br />

Nassau.<br />

De Viaanse burgemeester roemde Barend om<br />

zijn langdurige, vrijwillig verrichte werkzaamheden<br />

voor de beheercommissie van het<br />

natuurvriendenhuis Koos Vorrink (secretaris)<br />

en beurscoördinator van het <strong>Nivon</strong>. Verder is<br />

Barend actief binnen de Werkgroep Sleepbootdagen<br />

Vianen (secretaris), de Landelijke Unie<br />

4 tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong><br />

van Vrijwilligers (secretaris) en als secretaris<br />

van de plaatselijke afdeling van deze Unie.<br />

Daarnaast is hij ouderenconsulent/ seniorenvertegenwoordiger<br />

Regio Rivierenland van<br />

AbvaKabo.<br />

Burgemeester Koreman: ‘Beste Barend, toen<br />

jij in 1996 onze gemeentelijke organisatie<br />

verliet en met pensioen ging, werd de afspraak<br />

gemaakt dat je je nog enige tijd beschikbaar<br />

zou houden voor klussen voor de gemeenschap.<br />

Die afspraken ben je zoals te verwachten<br />

viel, goed nagekomen. Ga eens, net als ik<br />

deed, naar de relevante websites en plotseling<br />

ontdek je een plaatsgenoot die zo ontzaglijk<br />

veel doet voor het <strong>Nivon</strong>. Gewoon omdat hij het<br />

Maximaal sociaal kapitaal pieterpad is icoon<br />

Op vakantie in de <strong>zomer</strong>, het is niet voor iedereen weg gelegd.<br />

Daarom is het <strong>Nivon</strong> een nieuw project gestart onder de naam<br />

Maximaal Sociaal Kapitaal.<br />

Minima (eenouder-)gezinnen worden<br />

uitgenodigd voor een gratis groepsvakantie<br />

in een natuurvriendenhuis. Het project loopt<br />

twee jaar en zal deze <strong>zomer</strong> drie en volgend<br />

jaar uit zes vakantieweken bestaan. Dit jaar<br />

zijn de groepsvakanties in Banjaert, Den<br />

Broam en Allardsoog.<br />

Met dit project slaan het <strong>Nivon</strong> en het<br />

landelijk bureau een nieuwe weg in, omdat<br />

we samen moeten werken met gemeentes<br />

en andere vrijwilligersorganisaties. Om<br />

het project te verwezenlijken is er een<br />

subsidie aangevraagd en toegekend vanuit<br />

ZonMw. De organisatie subsidieert onder<br />

andere projecten die jongeren en gezinnen<br />

stimuleren om sociaal actief te worden door<br />

bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen.<br />

In het project Maximaal Sociaal Kapitaal<br />

komen per week de gezinnen uit dezelfde<br />

buurt of wijk en worden ze in contact<br />

gebracht met allerlei vrijwilligersorganisaties<br />

die in hun eigen buurt actief zijn. Tijdens<br />

de vakantieweken zal er voor de ouders<br />

en de kinderen een mooi programma<br />

worden opgezet, waarbij de focus ligt op<br />

lotgenotencontact en teambuilding. Het<br />

doel van de weken is dat de deelnemers uit<br />

hun sociale isolement worden gehaald door<br />

andere gezinnen te ontmoeten en te laten<br />

ervaren dat vrijwilligerswerk een mooie<br />

tijdsbesteding is.<br />

Help een ander aan een Maximaal Sociaal<br />

Kapitaal. Heeft u interesse in het project<br />

en wilt u meer informatie of zelf een van de<br />

vakantieweken begeleiden dan kunt u mailen<br />

naar gvbergen@nivon.nl<br />

zelf leuk en interessant vindt en om zijn medeburgers<br />

in dit land wat ondersteuning te bieden<br />

op natuurvriendelijke manier te recreëren. Je<br />

hebt door je lokale, provinciale en landelijke<br />

activiteiten deze onderscheiding verdiend.’<br />

Het ministerie van VROM heeft samen met het<br />

NIROV (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke<br />

Ordening en Volkshuisvesting) het initiatief<br />

genomen om een canon voor de ruimtelijke<br />

ordening op te stellen. Ze maakten een lijst<br />

van iconen en hiervan is het Pieterpad van<br />

het <strong>Nivon</strong> er een. Dit bekendste pad van<br />

Nederland vertegenwoordigt het netwerk van<br />

van Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW’s) dat<br />

in de laatste dertig jaren tot stand is gebracht.<br />

Het Pieterpad staat op de eerste plaats als<br />

icoon van de ruimtelijke ordening. De 2649<br />

stemmen op het Pieterpad onderstrepen het<br />

belang van het netwerk van Lange-Afstand-<br />

Wandelpaden. Tevens geven de stemmers<br />

daarmee aan dat er in de landelijke<br />

discussies over de ruimtelijke ordening en<br />

projecten meer belang gehecht moet worden<br />

aan dit netwerk.<br />

Voor veel Nederlanders bepaalt het wandel-<br />

en fietspadennetwerk de belevingswaarde<br />

van het landschap en het beeld van de<br />

ruimtelijke ordening in Nederland. De<br />

recreatieve waarde van dit netwerk neemt<br />

toe. Duizenden wandelaars zijn jaarlijks op de<br />

LAW’s, waaronder het Pieterpad, te vinden.<br />

Of, zoals een van de enthousiaste reacties<br />

luidde: ‘Steun zowel de wandel- als de<br />

fietsroutes. Elk moment van het jaar is het<br />

mooi om je conditie op peil te houden met<br />

wandelen of fietsen. De natuur is mooi.<br />

Genieten, wandelend of op de fiets in de<br />

natuur.’


van stagiair<br />

naar directeur<br />

Een stage op het landelijk<br />

bureau van <strong>Nivon</strong> kan een<br />

goede ervaring zijn en zelfs<br />

bijzondere gevolgen hebben.<br />

Martijn van den Berg was<br />

stagiair en is nu Secretary<br />

General (algemeen manager)<br />

bij de International Young<br />

Naturefriends (IYNF) in Praag.<br />

wIe Is MartIjn van den Berg<br />

en hOe kOM je BIj het nIvOn?<br />

‘Ik ben 28 jaar oud en afkomstig uit<br />

Naarden. Ik ben afgestudeerd in Vrijetijdsmanagement.<br />

Ik hou van reizen,<br />

(uit) eten, fotografie en plezier maken<br />

met familie en vrienden. Ik kende het<br />

<strong>Nivon</strong> via mijn ouders, maar veel wist<br />

ik er niet van. Bij toeval kwam ik tijdens<br />

mijn studie vijf maanden als stagiair<br />

op het bureau van <strong>Nivon</strong> in Amsterdam<br />

terecht.’<br />

hOe wOrd je dIrecteur<br />

van IYnF?<br />

‘Toen ik nog geen twee weken stage liep,<br />

mocht ik naar een meeting van de IYNF in<br />

Boedapest. Dat vond ik erg interessant.<br />

Na mijn stage werd ik Ambassadeur van<br />

IYNF voor Nederland. Het internationale<br />

karakter en het leren kennen van<br />

nieuwe mensen en culturen sprak me erg<br />

aan. Direct na mijn afstuderen in 2008<br />

begon ik op het hoofdkantoor van IYNF<br />

in Praag als vrijwilliger. Daarna werd ik<br />

Netwerk Coördinator en vervolgens werd<br />

ik gevraagd voor Secretary General. Als<br />

Secretary General ben je de spil in het<br />

wiel, je bent verantwoordelijk voor de<br />

dagelijkse gang van zaken en je moet met<br />

verschillende interesses en belangen<br />

overweg kunnen. Op het IYNF-kantoor<br />

werken alleen maar jongeren tussen 20<br />

en 28 jaar.’<br />

wat dOet IYnF, wIe Is de<br />

dOelgrOep?<br />

‘IYNF is een internationale paraplu-organisatie<br />

voor Europese jonge natuurvrienden.<br />

We hebben een uitgebreid netwerk met<br />

honderden lokale groepen en 130.000 leden<br />

in 19 verschillende landen en drie partnerorganisaties.<br />

Onze missie is “Connect &<br />

Inspire”, jonge natuurvrienden samenbrengen<br />

en hen inspireren door kennis en informatie<br />

aan te reiken. IYNF is wat jongeren<br />

er van maken: wanneer ergens passie en<br />

motivatie voor is, is de kans groot dat daar<br />

een mooi project uit voortkomt. <strong>Nivon</strong>Jong<br />

is lid van IYNF en alle <strong>Nivon</strong>Jong leden zijn<br />

daarmee lid van ons! Naast deelnemer aan<br />

activiteiten kan je ook vrijwilliger worden.<br />

Zo kunnen Nederlandse jongeren letterlijk<br />

hun grenzen verleggen. Kijk voor meer<br />

info op www.iynf.org of kom langs op ons<br />

kantoor in Praag.’<br />

wat ga je hIerna dOen?<br />

‘Ik woon nu alweer ruim 18 maanden in<br />

Praag en ik heb een Tsjechische vriendin.<br />

Het is mooi hoe onvoorspelbaar het<br />

leven soms kan zijn. Ik heb een contract<br />

tot maart 2011 met mogelijke verlenging<br />

van twee jaar. Wat ik daarna ga doen<br />

weet ik nog niet. Ik ben wel van plan<br />

eens terug te gaan naar Nederland. Mijn<br />

grote droom is nog steeds om een eigen<br />

bedrijf te starten.’<br />

De uitgebreide versie van dit interview<br />

staat op www.nivonjong.nl.<br />

tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong> 5


trekvogelpadgids<br />

vernieuwd<br />

De vrijwilligers van de werkgroep Trekvogelpad hebben maandenlang hard gewerkt aan de vernieuwing<br />

van de route van dit langeafstandswandelpad. Het resultaat is een frisse gids met veel nieuwe trajecten<br />

die de wandelaar nog beter door het landschap leiden. Het langste natuurpad van Nederland heeft<br />

trekvogels als leidraad, wat vaak heeft meegespeeld bij het bepalen van deze route voor vogelende<br />

wandelaars en wandelende vogelaars. De vernieuwde langeafstandswandelgids (LAW 2, 400 km) van<br />

Bergen aan Zee naar Usselo (Enschede) verschijnt binnenkort.<br />

ambassadeur van de eilandspolder<br />

Tekst en foto: Paula Huigen<br />

De Eilandspolder vertelt de<br />

geschiedenis van de Lage Landen.<br />

Over het moeizame bestaan op<br />

drassige veenbodems. De strijd<br />

tegen het onvoorspelbare water. En over<br />

de ingenieuze waterwerken waar “Holland”<br />

beroemd mee werd. De erfenis is een<br />

waardevol cultuurlandschap van 2000 hectare<br />

met een unieke flora en fauna. Theo de Wit uit<br />

Graft kan er alles over vertellen. Gefascineerd<br />

door de natuur rond de boerderij van zijn<br />

ouders werd Theo een “selfmade” bioloog. Hij<br />

is al decennia actief voor de Noord-Hollandse<br />

veenweiden, een unieke biotoop in de wereld.<br />

Sinds 1996 zet hij zijn kennis en kunde in voor<br />

Vogelbescherming Nederland, als Wetland-<br />

Wacht voor de Eilandspolder. Het is een van<br />

de 80 waterrijke gebieden in ons land met een<br />

grote internationale betekenis voor vogels.<br />

natura 2000<br />

Theo de Wit volgt alle plannen voor de<br />

Eilandspolder en toetst ze op hun effecten<br />

voor vogels en natuur. Zo wist hij, samen<br />

met anderen, de komst van een sportvliegveld<br />

in de naburige Schermer te voorkomen.<br />

Ultralight vliegtuigjes hebben een groot<br />

verstorend effect op weidevogels en overwinteraars<br />

als ganzen en smienten. Dat zou<br />

dit Natura 2000-gebied onwaardig zijn! Theo<br />

bedenkt daarnaast praktische oplossingen<br />

om de natuur te versterken. Zo zijn hier en<br />

6 tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong>


daar verruigde bosschages verwijderd die van<br />

nature niet in dit open landschap thuishoren.<br />

Dat creëerde ruimte voor rietmoeras en<br />

ondiepe plassen. Daar profiteren rietvogels<br />

als de roerdomp van, maar ook steltlopers en<br />

eenden.<br />

Oer-hOllands<br />

In de Eilandspolder zijn landschap en natuur<br />

nauw verweven met het agrarisch bedrijf.<br />

Theo onderhoudt dan ook nauwe contacten<br />

met de plaatselijke boeren en terreinbeheerders.<br />

Ze delen de zorg voor het landschap<br />

en werken nauw samen aan een optimaal<br />

beheer voor de weidevogels. Theo is vergroeid<br />

met de Eilandspolder en is er de best<br />

denkbare ambassadeur van. Dankzij hem was<br />

deze oer-Hollandse polder in 2006 finalist in<br />

de competitie van “Mooiste plek van Nederland”.<br />

Terecht dan ook dat het Trekvogelpad<br />

de Eilandspolder aandoet. Laat mensen maar<br />

intens genieten van dit landschap met al z’n<br />

bijzondere vogels. Als het aan Theo ligt tot in<br />

lengte van jaren.<br />

webshop<br />

De wandelgidsen zijn direct te bestellen<br />

via de webwinkel op internet:<br />

www.nivon.nl/webshop De betaling<br />

gaat met IDeal.<br />

Wandelgidsen kopen of betalen met<br />

een <strong>Nivon</strong>cadeaubon is nog steeds<br />

mogelijk via het <strong>Nivon</strong> Landelijk<br />

Bureau (020-4350700 of info@nivon.nl).<br />

wandelpadmarkeerder<br />

“pur sang” Tekst en foto: Jolanda Denekamp<br />

zijn verwend: zelfs hier in een van de dichtstbevolkte<br />

gebieden van Nederland willen<br />

wandelaars niet over asfalt lopen.’ Vervolgens<br />

beschrijft Wim de routelijn. ‘Dat is een<br />

hele kunst! Ik vergelijk het met het schrijven<br />

van een goede gebruiksaanwijzing voor een<br />

apparaat. Wat is een bocht, is een weg een<br />

T-splitsing of een driesprong, schat je de<br />

afstand tot een volgend punt goed in. Je wilt<br />

wandelaars voorbereiden op wat komen gaat.’<br />

Op weg naar de Eilandspolder,<br />

“zijn” terrein, speurt Amsterdammer<br />

Wim van Tuyl naar witrode<br />

strepen op straatmeubilair<br />

of paaltjes. Hij houdt voor het Trekvogelpad<br />

de markeringen in het veld actueel. Wim is<br />

ook nauw betrokken bij de totstandkoming<br />

van een nieuw traject van het langeafstandswandelpad<br />

door de Eilandspolder in Noord-<br />

Holland, in de buurt van Graft. Doordat het<br />

pontje bij het naburige fort Spijkerboor niet<br />

frequent genoeg vaart werd besloten om<br />

de route te verleggen. Het nieuwe traject is<br />

een verbetering. Hetzelfde geldt voor het<br />

wandelingetje door Broek op Waterland: ‘Een<br />

historische aanwinst’, vindt Wim.<br />

geBruIksaanwIjzIng<br />

Wim is wandelaar pur sang en hij geniet van<br />

het lopen door heel Nederland. Hij nam zich<br />

enkele jaren geleden voor dat áls hij ooit iets<br />

zou kunnen betekenen voor de wandelaars<br />

op het gebied van routes, beschrijvingen en<br />

markeringen, hij zijn diensten zou aanbieden.<br />

En aldus geschiedde… Het uitzetten van een<br />

nieuw traject is geen sinecure. ‘Je moet de<br />

ingetekende suggestielijn op de kaart zien<br />

terug te vinden in het veld. Dat betekent<br />

weggetjes inlopen en dan tot de ontdekking<br />

komen dat deze doodlopen en nieuwe – liefst<br />

onverharde – paden zien te vinden. Mensen<br />

stIckeren en verven<br />

De wandelroute wordt in twee richtingen<br />

beschreven. ‘Dat is geen kwestie van het<br />

“omkeren” van de route vanachter je bureau,’<br />

stelt Wim. Nee, ook de “terugweg” moet je in<br />

het veld verkennen, want wat je vanaf de ene<br />

kant ziet, kan vanaf tegengestelde richting<br />

misschien wel helemaal niet zichtbaar zijn.<br />

Zijn de routelijn en beschrijvingen eenmaal<br />

vastgelegd, dan brengt Wim in overleg met de<br />

terreineigenaren en beheerders de markering<br />

aan in het veld. Er wordt gestickerd,<br />

soms geverfd en af en toe worden er paaltjes<br />

met markeringsplaatjes geslagen. ‘Het is<br />

handig als je in de buurt van het te markeren<br />

traject woont,’ stelt hij. Een markeerder moet<br />

immers de route in ieder geval twee keer per<br />

jaar controleren. ‘Binnen de bebouwde kom<br />

moet dat zelfs nog vaker, omdat daar markeringen<br />

nog wel eens sneuvelen.’<br />

tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong> 7


Familiereünie,<br />

reizen of studeren<br />

Meer dan 150 <strong>Nivon</strong>leden wonen in het buitenland.<br />

<strong>Toorts</strong> vroeg vijf van hen waarom ze lid zijn van <strong>Nivon</strong>.<br />

Tekst: Lisette Eindhoven<br />

Met een <strong>Nivon</strong>reis van Treq naar Noorwegen. foto Gerrit Holl<br />

julIus Op de Beke, 54 jaar,<br />

Brussel, BelgIë<br />

Julius op de Beke is met zijn gezin <strong>Nivon</strong>lid<br />

sinds ongeveer 1994. ’Via mijn zus ontdekte<br />

ik de vakantiekampen en wij hebben leuke<br />

herinneringen aan Klein Morgenrood dat we<br />

huurden voor een familie-reünie. Een “tribe<br />

gathering”; een deel van de familie woont in<br />

de VS. We wonen in Brussel vanwege mijn<br />

werk voor de EU. Rondom Brussel, in de<br />

bossen is veel bos, er zijn beekdalen en het<br />

is heuvelachtig. Je kunt er goed wandelen en<br />

fietsen. We komen soms niemand tegen op<br />

onze wandelingen. Het <strong>Nivon</strong> spreekt me aan<br />

8 tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong><br />

door de mensen in de vereniging en de vele<br />

actieve reizen voor jong en oud. Onze drie<br />

kinderen zijn acht keer op een jongerenkamp<br />

geweest, mijn dochter gaat dit jaar mee naar<br />

Zweden. We zijn ook een keer met het gezin<br />

naar Grindelwald geweest om te skiën. Dat<br />

was fantastisch dankzij het prachtige weer<br />

en de leuke groep. Wat minder leuk is aan de<br />

<strong>Nivon</strong>huizen is de sobere aankleding. Als ik<br />

meer tijd zou hebben zou ik zelf wel eens iets<br />

willen organiseren voor <strong>Nivon</strong>, maar dat is<br />

voor de toekomst.’<br />

gerrIt hOll, 24 jaar, kIruna,<br />

(lapland) zweden<br />

Gerrit is <strong>Nivon</strong>lid sinds 2005. ‘Ik reageerde<br />

op een advertentie op een forum van de<br />

Universiteit Twente voor een jongerentrektocht<br />

«op sociaaldemocratische grondslag’.<br />

Die <strong>Nivon</strong>-trektocht ging toen helaas niet<br />

door. Ik ging in het najaar van 2005 naar<br />

Zweden om eens te beleven hoe het is om in<br />

een dunbevolkt gebied met weinig mensen<br />

en veel natuur te leven. Terug in Nederland<br />

heb ik onder meer met <strong>Nivon</strong> een weekend<br />

gewandeld in de Ardennen en maakte ik een<br />

<strong>zomer</strong>reis met Treq naar Noorwegen. Ik heb<br />

prettige ervaringen met <strong>Nivon</strong>-leden. Zij zijn<br />

vaak erg tolerant voor mensen die een beetje<br />

anders zijn. Het kan voor mij moeilijk zijn om<br />

langdurig in een groep te functioneren, maar<br />

met <strong>Nivon</strong>-mensen gaat dat goed. Sinds 2008<br />

woon ik in Kiruna voor een vervolgopleiding.<br />

Daar heb ik weinig praktisch nut van <strong>Nivon</strong>,<br />

maar ik wil het <strong>Nivon</strong> graag steunen. Het is<br />

hier prachtig: ongerepte wildernis, je kunt er<br />

veel aan buitensport doen. Je kunt wekenlang<br />

wandelen zonder een mens tegen te komen.’<br />

Familiereunie.


MarIjke (87) en kees (89)<br />

velzeBOer, hOustOn, texas, vs<br />

Marijke en Kees wonen sinds 1961 in de<br />

Verenigde Staten en zijn sinds ongeveer<br />

twintig jaar <strong>Nivon</strong>lid. ‘Een neef had voor zijn<br />

trouwfeest in Italië een natuurvriendenhuis<br />

gehuurd. Wij verwachtten er niet veel van,<br />

maar het het was erg gezellig en het huis lag<br />

in een prachtig dal. We voelen ons thuis bij<br />

het <strong>Nivon</strong>. Je kunt zelf koffie en thee zetten<br />

en lekker een tukkie doen tussen de middag.<br />

Ook het samen koken is heel gezellig. We<br />

komen van nul tot twee keer per jaar naar<br />

een <strong>Nivon</strong>huis. Dat bevalt goed. Onze jongste<br />

zoon die in een rolstoel zit, kan er ook goed<br />

terecht. We hebben vrijwel alle huizen wel<br />

een keer bezocht. Een keer namen we alle<br />

kinderen en kleinkinderen mee naar de<br />

Banjaert. We wilden ze laten zien waar wij<br />

geboren waren. Ze wonen overal: VS, Jordanië,<br />

België, Zwitserland, Tahiti ... Iedereen<br />

had een vlaggetje meegenomen van “zijn”<br />

land. Toen we het afgelopen najaar in Nederland<br />

waren overnachtten we in de Banjaert.<br />

Vrijwilligers waren er bezig met schoonmaak<br />

en reparatie. We mochten mee-eten en meegenieten<br />

van de wijn en de hapjes. We weten<br />

nog niet wanneer we weer naar Nederland<br />

komen. We gaan eerst verhuizen naar een<br />

bejaardenappartement hier in Houston.’<br />

Met een <strong>Nivon</strong>reis van Treq naar Noorwegen. foto Gerrit Holl<br />

Veel Duitse studenten overnachten in Eikhold<br />

katharIna duregger, 24 jaar,<br />

stuttgart, duItsland<br />

Katharina is pas sinds januari van dit jaar<br />

<strong>Nivon</strong>lid. ‘Ik volg ergotherapie aan de Hogeschool<br />

Zuyd in Heerlen. Eens per week of<br />

eens per twee weken heb ik lessen. De Hogeschool<br />

raadde mij aan om lid te worden van<br />

het <strong>Nivon</strong> en in Eikhold te overnachten. De<br />

Hogeschool is vlakbij het huis, dus dat is heel<br />

erg gemakkelijk. Er zijn veel Duitse studenten<br />

die gezondheidswetenschappen studeren in<br />

Heerlen. De keuze voor <strong>Nivon</strong> is makkelijk:<br />

De overnachtingen zijn niet duur. En het is<br />

gezellig, ook doordat er veel andere studenten<br />

zijn. Ik had eerder nog niet van het <strong>Nivon</strong><br />

gehoord, maar het bevalt me goed. Eikhold<br />

is een mooi huis en iedereen is vriendelijk.<br />

Ook de volledig ingerichte keuken is erg goed.<br />

En het is gezellig dat je samen met anderen<br />

kookt. Misschien dat ik voor een weekend of<br />

een korte vakantie nog eens naar een ander<br />

<strong>Nivon</strong>huis ga. Dat je bij het <strong>Nivon</strong> ook cursussen<br />

kunt doen of reizen kunt boeken, wist ik<br />

niet. Ik ga dat direct eens uitzoeken.’<br />

tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong> 9


www.nivon.nl/activiteiten<br />

anders<br />

UIT OP DE VRIJE ZATERDAG<br />

12 jun, 19 jun, 26 jun etc.,<br />

regio Zuid-Holland West<br />

Info kroeboe@yahoo.com, 070-3914725<br />

Gratis<br />

Elke zaterdag iets te doen. Op 12 juni<br />

fietstocht naar ‘t Woud en Schipluiden.<br />

Op 19 juni boottocht over de Vliet naar de<br />

Vlietlanden met wandeling. Op 26 juni<br />

excursie Westbroekpark Rosarium. Kijk voor<br />

overige informatie en andere activiteiten op<br />

www.nivon-zuid-holland.nl.<br />

BLARICUM THEETUIN EEMNES<br />

20 jun, Almere<br />

Info Annemiek Steffens, 036-5315588,<br />

annemieksteffens@hetnet.nl<br />

Gratis<br />

Wandeling van 7 km theetuin Eemnes, dorp<br />

Blaricum. Vertrek: 10.30 uur vanaf t’Oor<br />

Almere. € 4,- voor meerijden.<br />

HAARLEMSE HOFJES<br />

24 jul, Almere<br />

Info Annemiek Steffens, 036-5315588,<br />

annemieksteffens@hetnet.nl<br />

Gratis<br />

Zaterdag, Haarlemse Hofjes wandeling van<br />

2 uur vanaf NS-Haarlem. Vertrek: 9.33 uur<br />

vanaf NS Station Almere Centrum.<br />

BOSWEEK<br />

8 t/m 13 aug, Bornerbroek<br />

Info Garmt Arkenbout 06-24199401,<br />

garmt63@hotmail.com<br />

Prijs € 25<br />

Om het mooie terrein van Krikkenhaar te<br />

onderhouden organiseren we van 8 tot 13<br />

augustus een bosweek. We willen o.a. zorgen<br />

dat de heide en de poelen niet dicht groeien.<br />

Er is natuurlijk nog veel meer te doen. Jong<br />

en oud zijn van harte welkom.<br />

SAIL AMSTERDAM <strong>2010</strong><br />

19 t/m 23 aug, Wijk aan Zee<br />

Info Erica Witte, 06-57846034 (na 19.00 uur),<br />

aanmelding.banjaert@gmail.com<br />

Prijs overnachtingkosten voor huis/camping<br />

Dit jaar is er weer Sail Amsterdam. Waar kun<br />

je de schepen beter binnen zien komen of uit<br />

zien varen dan bij de sluizen van IJmuiden?<br />

BOEKPRESENTATIE VAKANTIEKOLONIES<br />

5 sep 14-19u, Bergen aan Zee<br />

Info www.uitgeverijgalgje.nl<br />

Res. zeehuis-ams@quicknet.nl/0725817197<br />

Gratis voor verblijfsgasten<br />

Het Zeehuis was een vakantiekolonie. Jannie<br />

Soeverein verbleef er als ‘bleekneusje’.<br />

Nu schreef ze ‘Vakantiekolonies voor ons<br />

bestwil’, met veel persoonlijk verhalen.<br />

10 tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong><br />

KUNST IN HET OOSTEN<br />

5 t/m 10 sep, Bornerbroek<br />

Info Gerda Kleinpaste 0546-870188,<br />

Hannie Roebert 0546-817675<br />

Prijs € 250 (niet-lid € 265)<br />

Krikkenhaar organiseert een geheel verzorgde<br />

«Kunst»week met bezoek aan ateliers<br />

en Ootmarsum, lezingen en kunstboekbesprekingen.<br />

Permanent circa 150 kunstboeken<br />

de hele week vrij ter inzage.<br />

TAI-JI QIGONG<br />

6 t/m 9 sep, Hunehuis,<br />

Info Margo Bouwman,<br />

margo.bouwman@hotmail.com, 050-3601686,<br />

06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

Prijs € 130 (niet-lid € 155)<br />

Tai Ji Quan & Qigong worden overal in China<br />

beoefend ter bevordering van de gezondheid.<br />

Er wordt een hele Qigongserie beoefend en<br />

een deel van de vereenvoudigde Yangstijl.<br />

Zelfverzorging. Min. 8, max. 15 deeln.<br />

Lesmat. inbegr.<br />

OERGEVOEL ROND HET HUNEHUIS<br />

6 t/m 10 sep, Hunehuis<br />

Info Wim van der Wijk 0521-341500.<br />

Aanm: 06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

Prijs voor gasten<br />

Ontdek het oergevoel van deze speciale<br />

plek rond het Hunehuis. Ga met de terzakekundiges<br />

gids op stap en laat je verrassen.<br />

Een bijzondere ervaring met historie en een<br />

overweldigende natuur.<br />

WIND IN DE WIEKEN<br />

20 t/m 24 sep, Allardsoog<br />

Info 0592-420 484, allardsoog@nivon.nl<br />

Prijs € 195 (niet-lid € 220), geheel verzorgd<br />

Met Molenaar Hans Suijling bezoek aan<br />

verschillende molens, optuigen korenmolen<br />

en workshop broodbakken.<br />

SCHAATSCLINIC<br />

16 t/m 20 okt, Thialf, Allardsoog<br />

Info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

Prijs € 215 (niet-lid 245), kind € 185 ( niet-lid<br />

€ 215)<br />

Schaatstraining in Thialf meemaken,<br />

rondleiding in en onder het stadion en lekker<br />

schaatsen. Zelf schaatsen meenemen of<br />

huren. Wie niet wil schaatsen mag wel kijken.<br />

Restaurant aanwezig!<br />

DRENTHEMIDWEEK<br />

15 t/m 19 nov, Hunehuis<br />

Info Dinie Bakker, Henny Katerberg<br />

0522-262309, 0522-256406, 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

Prijs € 198 (niet-lid € 226)<br />

Treed in de voetsporen van Jac. P. Thijse en<br />

raak betoverd door de grote stille heide of de<br />

bossen en de zandverstuivingen van zuidwest-<br />

Drenthe. ’s Avonds enkele boeiende lezingen.<br />

Incl. 4 overn., 4 streekmaalt., koffie/thee,<br />

excursies, entreegelden. Min. 12, max. 20 pers.<br />

BLIK IN DE ISRAËLISCHE DANSCULTUUR<br />

23 t/m 27-nov, Hunehuis<br />

Info 0522-251544, 0521-381913, 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

Prijs € 115 (niet-lid € 140)<br />

Dagelijks volksdansen. Aandacht voor het<br />

ontstaan vanuit de cultuur en de traditie van<br />

het Joodse volk. Boekentafel over Israël,<br />

Israëlische kookboeken en Israëlische<br />

ingrediënten. Mogelijkheden voor een<br />

stadswandeling langs historische joodse<br />

plekken in Meppel. Zelfverzorging, voor<br />

thee/koffie in de danspauze wordt gezorgd.<br />

TAI-JI QIGONG<br />

3 t/m 5 dec, Hunehuis,<br />

Info Margo Bouwman, 050-3601686<br />

margo.bouwman@hotmail.com,<br />

Res. 06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

Prijs € 80 (niet-lid € 100)<br />

Tai Ji Quan & Qigong worden overal in China<br />

beoefend ter bevordering van de gezondheid.<br />

Er wordt een hele Qigongserie beoefend en<br />

een deel van de vereenvoudigde Yangstijl.<br />

Zelfverzorging. Min. 8, max. 15 deeln.<br />

Lesmat. inbegr.<br />

NIETSDOEN MET VERZORGING<br />

7 t/m 10 dec, Hunehuis<br />

Info Greet Hogerhuis 0592-501757,<br />

Aanm: 06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

Prijs € 150 (niet-lid € 175)<br />

De midweek «Nietsdoen met verzorging»<br />

blijkt een geslaagd concept. De deelnemers<br />

zijn er erg over te spreken. Tja, geen wonder,<br />

nietsdoen en toch verzorging, een soort<br />

Biovakantieoord op het Hunehuis.<br />

HEERLIJK KOKEN ZONDER VLEES OF VIS<br />

14 t/m 17 dec, Hunehuis<br />

Info Greet Hogerhuis, Geke van Dalen.<br />

0592-501757, 06-11118864, 06-25393116,<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

Prijs € 160 (niet-lid € 179)<br />

We moeten met z’n allen veel minder vlees<br />

gaan eten. Vleesconsumptie leidt tot grote<br />

mondiale problemen. Nou, doe er dan wat<br />

aan! En dat dóét het Hunehuis met een<br />

cursus koken zonder vlees en vis. Eigen<br />

programma tot 16.00 uur. Vanaf 16.00<br />

uur bereiden we gezamenlijk meerdere<br />

gerechten. Zelfverz. ontbijt en lunch.<br />

KERST OP ALLARDSOOG<br />

24 t/m 27 dec, Allardsoog<br />

Info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

Prijs € 110 (niet-lid € 135), prijs kind € 95<br />

(niet-lid €110)<br />

Dit jaar weer kerst vieren op Allardsoog waar<br />

alles kan en niets hoeft. Verzorgd Kerstdiner<br />

op 1e kerstdag! (verder zelfverzorging)<br />

lees verder op pagina 12 >>


excursie, debat, wandeling, lezing ...<br />

elke zaterdag iets<br />

te doen<br />

Tekst: Jack Kroes<br />

Foto: Hans Velt<br />

’Wat een stilte, wat een rust<br />

en dat midden in de Randstad’,<br />

verzucht Luyen Nguyen<br />

(35). Ze komt oorspronkelijk<br />

uit Vietnam. Ze is <strong>Nivon</strong>lid<br />

en loopt mee met een<br />

wandeling in de reeks “Uit<br />

op de vrije zaterdag”. Iedere<br />

zaterdagochtend om 11 uur<br />

organiseert het <strong>Nivon</strong> in de<br />

Haagse regio een activiteit.<br />

Deze keer gaat het van de Delftse<br />

nieuwbouwwijk Tanthof dwars door<br />

de Abtswouder polder naar <strong>Nivon</strong>camping<br />

“De Grutto” in Schipluiden.<br />

Daar wacht <strong>Nivon</strong>ner Kees Hogervorst<br />

de groep op met een smakelijke lunch<br />

van streekgerechten. We zitten aan tafel<br />

in de warande van de fraai getimmerde<br />

behuizing op de camping. Een klein<br />

polderparadijs, te midden van oprukkende<br />

steden. We zien ooievaars, hazen,<br />

zwanen, lepelaars, grutto’s, kieviten,<br />

smienten en een vlucht wilde ganzen.<br />

MOzart en rOver<br />

Iedere zaterdag is er wel wat te doen:<br />

stadsexcursies naar een kerk, een synagoge,<br />

een moskee, langs Jugendstilwinkelpuien.<br />

We lopen over het deftige<br />

Lange Voorhout en horen de verhalen<br />

die zich achter die fraaie voordeuren<br />

hebben afgespeeld. We drinken koffie<br />

in het al even deftige “Des Indes” of in<br />

kunstenaarssociëteit “Pulchri”. We gaan<br />

langs alle plekken waar een 9-jarige<br />

Oostenrijkse jongen optrad in de 18e<br />

eeuw: “Mozart in Den Haag”. We organiseren<br />

een debat met de Haagse vervoersbedrijven,<br />

reizigersorganisatie ROVER en de<br />

NS over de invoering van de OV-chipkaart<br />

of met de politiek over de zandsuppletie<br />

aan de kust. We maken een paddenstoelenwandeling<br />

met <strong>Nivon</strong>-lid Kees Fokkens. Een<br />

gids leidt ons door het oude Scheveningen.<br />

<strong>Nivon</strong>-lid Els de Boer houdt een inleiding<br />

over Chaplin en zijn filmmuziek. Een boswachter<br />

leidt ons over – voor het publiek<br />

gesloten - paden door de duinen.<br />

gewaardeerde suBsIdIe<br />

‘Het is die afwisseling die het zo leuk<br />

maakt’, zegt Els Poelstra (65), een van<br />

de trouwe deelnemers van een wekelijks<br />

wisselende groep <strong>Nivon</strong>-leden en belangstellenden<br />

van buiten. Deelname aan de<br />

wekelijkse uitjes is voor <strong>Nivon</strong>-leden gratis.<br />

De kosten worden gedekt uit een bescheiden,<br />

maar zeer gewaardeerde subsidie<br />

van het Fonds 1818 en uit de € 2,50 die<br />

niet-leden moeten betalen. De doelstelling<br />

van het <strong>Nivon</strong> spreekt de subsidiegever<br />

aan: mensen in contact brengen met<br />

natuur en cultuur, om zo het draagvlak<br />

te vergroten voor natuurbehoud en culturele<br />

voorzieningen. De luiken zijn wijd<br />

open gegooid. We werken samen met<br />

milieuorganisaties, gemeenten, politieke<br />

partijen, belangenorganisaties, bedrijven,<br />

buurtbewoners, wetenschappers en<br />

natuurlijk met de plaatselijke media.<br />

De horizontale programmering (iedere<br />

zaterdag om 11 uur) en het feit dat<br />

vooraanmelding niet nodig is, blijken te<br />

werken; de activiteiten zijn laagdrempelig<br />

en de sfeer is los en ontspannen.<br />

‘Je leert door deze zaterdagse uitjes<br />

op een andere manier om je heen te<br />

kijken. Naar de natuur, maar ook naar<br />

gebouwen. Daar was ik nooit aan toe<br />

gekomen’, zegt Reggie Kuik (61). ‘Het is<br />

bovendien gezellig ‘. Kijk voor het programma<br />

op: www.nivon-zuid-holland.nl<br />

zie ook de pagina’s 28 en 29 over de speerpunten van het centraal Bestuur.<br />

tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong> 11


www.nivon.nl/activiteiten<br />

BuIten Bewegen<br />

GRENSOVERSCHRIJDENDE FIETSTOCHTEN<br />

21 t/m 25 jun, Buurse<br />

Info Johan/Annie Damveld 053-4778625<br />

Prijs € 165 (niet-lid € 185)<br />

Fietsen langs de allermooiste plekjes in<br />

Twente en langs weerszijden van de grens<br />

met Duitsland.<br />

VERZORGD WANDELEN EN FIETSEN<br />

21 t/m 24 jun, Noordlaren<br />

Info Dirk Gebben 06-44353832,<br />

hondsrug@nivon.nl<br />

Prijs € 130 (niet-lid € 157)<br />

Wandelen en fietsen in het stroomdal van de<br />

Drentsche-Aa met drie overnachtingen met<br />

verzorging in De Hondsrug.<br />

GEOCACHEN HONDSRUG<br />

26 jun, Noordlaren<br />

Info Bert Elzinga bert@fam-elzinga.name en<br />

www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl<br />

Prijs € 5<br />

Een geocachingevent voor beginnende en<br />

ervaren cachers. Mooie zoektochtwandeling in<br />

de prachtige natuur rond NVH De Hondsrug.<br />

Ook aandacht voor cultuurafdrukken, zoals een<br />

tankgracht gegraven in de 2e wereldoorlog.<br />

NOG EVEN GENIETEN<br />

27 t/m 29 aug, Zeehuis, Bergen aan Zee<br />

Info Ans van Iersel 013-5445835,<br />

06-40237876, ans.vaniersel@gmail.com<br />

Prijs € 89 (niet-lid € 109), incl. maaltijden<br />

Een weekend boordevol activiteiten, wandelen<br />

of fietsen, spelletjes en gezellig bij elkaar<br />

zijn. De organisatie is in handen van de Eenoudergroep<br />

Amsterdam (zonder kinderen).<br />

AKTIEVE VAKANTIEWEEK 50+<br />

28 aug t/m 3 sep, Lage Vuursche<br />

Info Gon van Laere, Emmy Huitema 0347-<br />

328253, 030-2210000, koosvorrink@nivon.nl<br />

Prijs € 260<br />

Vanuit de bosrijke omgeving fietstochten (45<br />

km) en/of wandeltochten (8 tot 17 km)<br />

Het thema van deze week is: «Stromen en<br />

Rivieren». Laat je verrassen en verzorgen.<br />

12 tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong><br />

FIETS- EN WANDELMIDWEEK<br />

29 aug t/m 3 sep, Bosbeek, Bennekom<br />

Info 06-53155501 (ma di 08.30 – 10u,<br />

wo do 18.30 – 20 u), bosbeek@nivon.nl<br />

Prijs € 220 (niet-lid € 245)<br />

De wandelingen loop je op je eigen tempo en<br />

hebben een lengte van rond de 20 km of neem<br />

de fiets en rij door de prachtige natuur van de<br />

Zuid-Veluwe, waar de heide in bloei staat. Een<br />

goede fietsconditie is gewenst.<br />

BIESBOSCHWEEKEND<br />

3 t/m 5 sep, Kleine Rug, Dordrecht<br />

Info Riet Bronkhorst,<br />

mhbronkhorst@hetnet.nl, 0183-562090<br />

Prijs € 65 (niet-lid € 80)<br />

<strong>Nivon</strong> Drechtsteden organiseert samen met<br />

Natuurvriendenhuis De Kleine Rug weer een<br />

Biesboschweekend. We gaan de omgeving<br />

verkennen: lopend, met de fiets en met de<br />

boot. Bij de prijs is inbegrepen: overnachten,<br />

eten en drinken en excursies.<br />

NATUURBELEVING ARRANGEMENT<br />

6 t/m 10 sep, Buurse<br />

Info Johan/Annie Damveld 053-4778625<br />

Prijs € 165 (niet-lid € 185)<br />

Activiteiten onder leiding van de boswachter in<br />

de mooiste natuurgebieden van Zuid-Twente.<br />

HUNEHUIS GEZOND IN BEWEGING<br />

20 t/m 24 sep, Hunehuis<br />

Info Doky Verhagen 06-54607912, 071-<br />

5012902, dokyverhagen@gmail.<br />

Aanm: 06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

Prijs € 160 (niet-lid € 184)<br />

Nog meer actie in het Hunehuis! Ervaar hoe<br />

plezierig bewegen kan zijn. Maak in deze<br />

midweek op plezierige en verantwoorde<br />

manier kennis met allerlei sporten en<br />

beweegmogelijkheden.<br />

MANEGETIJD!<br />

18 t/m 22 okt<br />

Info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

Prijs kind € 165 Kind (niet-lid € 185)<br />

In samenwerking met de Bosmanege<br />

Bakkeveen een midweek met paarden en<br />

pony’s. Kinderen van 7 t/m 16 jaar drie<br />

dagen manege incl. logies. Prijzen voor<br />

volwassenen en alleen logies navragen bij<br />

info. Zelfverzorging.<br />

cultuur & creatIe<br />

SCHILDERWEEK<br />

6 t/m 13 jun, Eikhold<br />

Info Peter Snijders 045-5424827,<br />

eikhold@nivon.nl<br />

Prijs € 330 (niet-lid € 330)<br />

Het is een groot feest om in Limburg te<br />

schilderen: vakwerkboerderijen, kabbelende<br />

beekjes, koeien in de wei en glooiende<br />

heuvels.<br />

ETEN EN PRATEN MET CHINEZEN<br />

17 jun, Rijswijk<br />

Info Marianne Beelaerts mbeelaerts@planet.nl,<br />

070-4442881, 06-16249906<br />

Gratis (niet-lid € 2,50)<br />

U hoort een persoonlijke geschiedenis, een<br />

gedicht en we praten met Chinese Hagenaars<br />

bij een Chinese maaltijd. Het gesprek kan gaan<br />

over leven tussen twee culturen, ambities,<br />

integratie, beeldvorming, zorg voor ouderen of<br />

andere zaken die u bezighouden. We sluiten af<br />

met muziek. Van 19 – 21 uur, (rond 19:30 eten).<br />

Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 4, Rijswijk.<br />

TOEN NIEMAND IETS TE DOEN HAD ...<br />

29 aug t/m 3 sep, Bosbeek, Bennekom<br />

Info 06-53155501 (ma di 08.30 – 10u,<br />

wo do 18.30 – 20 u), bosbeek@nivon.nl<br />

Prijs € 168 (niet-lid € 210)<br />

Een schrijfweek waarin verschillende<br />

creatieve schrijfvormen uitnodigen tot het<br />

maken van eigen gedichten en korte verhalen.<br />

Een week met schrijven, luieren, wandelen en<br />

waarnemen begeleid door Els van Helden.<br />

SPELEN MET WATERVERF<br />

29 aug t/m 3 sep, Bosbeek, Bennekom<br />

Info 06-53155501 (ma di 08.30 – 10u,<br />

wo do 18.30 – 20 u), bosbeek@nivon.nl<br />

Prijs € 173 (niet-lid € 215)<br />

Ga eens lekker aan de slag met water en verf<br />

en kom tot de mooiste aquarellen. Een week<br />

voor zowel beginners als gevorderden. Samen<br />

maken we mooie dingen en hebben een<br />

gezellige week.<br />

SHAKESPEARE & DRENTHE<br />

30 aug t/m 3 sep, Hunehuis<br />

Info Anita Oppedijk 038 4550083,<br />

06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

Prijs € 218 (niet-lid € 252)<br />

Het enige podium voor een “Lachspeareweek”<br />

in Nederland! Aantrekkelijk programma,<br />

zoals een bezoek aan het theater in Diever,<br />

met een kijkje achter de coulissen en<br />

de kleedkamers. Incl: warme maaltijd,<br />

avondkoffie, excursie, voorstelling,<br />

busvervoer. Broodmaalt. zelf verzorgen.<br />

SCHRIJVEN EN LEZEN IN HET HUNEHUIS<br />

14 t/m 17 sep, Hunehuis<br />

Info Doky Verhagen 06-54607912,<br />

071-5012902, dokyverhagen@gmail.<br />

Aanm: 06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

Prijs € 136 (niet-lid € 154)<br />

Tijdens deze midweek gunnen we ons die<br />

tijd nu eens, overwinnen we gewoon die<br />

drempel en gaan we lekker aan de slag. Ter<br />

stimulering gastsprekers en de inspirerende<br />

omgeving van het huis.<br />

Kijk voor meer informatie en meer<br />

activiteiten op www.nivon.nl/activiteiten<br />

lees verder op pagina 14 >>


kano- en wandeltweedaagse met overnachting<br />

hollandse Biesbosch op zijn mooist<br />

Tekst: Rob Polet<br />

Kaart: Bosma Grafiek<br />

Natuurvriendenhuis De Kleine Rug ligt<br />

aan de rand van het Nationaal Park De<br />

Biesbosch. Een oase van rust, ruimte en<br />

natuur en uitsluitend per boot te bereiken.<br />

In het weekend van 9 tot en met 11 juli<br />

organiseert De Kleine Rug een tweedaagse<br />

kano- en wandeltocht. Ook zin in een unieke<br />

kennismaking?<br />

BeverBurcht<br />

De Biesbosch is als zoetwatergetijdengebied in 1421 ontstaan<br />

door de Sint-Elisabethsvloed. Deze overstroming zorgde<br />

voor een uniek landschap van 9000 hectare verspreid over<br />

de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. Dit nationale<br />

park is het grootste van ons land en bestaat uit rivieren,<br />

kreken, moerasbossen, grienden, rietvelden en graslanden<br />

Het grootste deel is alleen via water toegankelijk. Flora en<br />

fauna zijn heel gevarieerd. Er zijn 41 soorten van de rode lijst<br />

Foto: Spring<br />

Kanoroutes bij het <strong>Nivon</strong> natuurvriendenhuis De Kleine Rug, Dordrecht<br />

N 3<br />

Papendrecht<br />

Wantij<br />

VEERPONTJE<br />

Dordrecht<br />

108<br />

STATION<br />

DORDRECHT<br />

STADSPOLDERS<br />

500 m<br />

BosmaGrafiek.NL<br />

Beneden Merwede<br />

109<br />

DE KLEINE RUG<br />

NIVON<br />

NATUURVRIENDENHUIS<br />

Grote Rug<br />

Spaarbekken<br />

<strong>Nivon</strong><br />

natuurvriendenhuis<br />

kano- en wandel<br />

Tocht 1<br />

kano- en wandel<br />

Tocht 2<br />

aanlooproute<br />

station bij de route<br />

horeca bij de route<br />

picknickbank<br />

110<br />

A 15<br />

Sterling<br />

griend<br />

Mariapolder<br />

Wantij<br />

Tocht 2<br />

Oosthaven<br />

VOGEL<br />

KIJKHUT<br />

Kop van ’t Land<br />

111<br />

Tocht 1<br />

VEER<br />

PONT<br />

Moldiep<br />

Sliedrecht<br />

BEZOEKERS<br />

CENTRUM<br />

<strong>2010</strong>0429_up03<br />

112<br />

www.nivon.nl<br />

N i euwe Me rwede<br />

BIESBOSCH<br />

Spiering polder<br />

KIEVITSWAARD<br />

WERKENDAM<br />

113<br />

427<br />

426<br />

425<br />

424<br />

423<br />

422<br />

421<br />

RD<br />

te vinden waaronder de spindotter en driekantige bies. Vogelliefhebbers<br />

kunnen hier terecht voor zeldzame soorten als<br />

de blauwborst en de ijsvogel. En er zijn ongeveer 150 bevers!<br />

Soms zie je een beverburcht vanaf het water.<br />

per kanO<br />

De mooiste manier om de Biesbosch te beleven is per kano.<br />

Rustig peddelend door smalle kreken, heb je de grootste<br />

kans schuwe dieren als reeën en bevers tegen te komen.<br />

Intussen glijdt het afwisselende landschap met zijn rietruigtes,<br />

doorgeschoten grienden en weilanden aan je voorbij.<br />

Hoor je de vogels fluiten? Op het Eiland van Dordrecht krijgt<br />

700 hectare natuur extra ruimte. Ontdek zelf de nieuwe<br />

Dordtse Biesbosch. Ga per kano naar de Kop van het Land<br />

en ga te voet verder naar het natuurpad aan de Nieuwe<br />

Merwede. In twee uur tijd loop je door bijzonder buitendijks<br />

gebied met rivierenduinen en blauwborsten. Per kano ga je<br />

weer naar de Kleine Rug. Misschien sluit je de dag daar wel<br />

af bij het kampvuur.<br />

kanO-wandelweekend: 9 t/M 11 julI<br />

Start- en eindpunt: NVH De Kleine Rug<br />

Afstand tocht 1: 12 km, tocht 2: 20 km<br />

Prijs: € 75 (niet-lid € 90)<br />

Info en aanmelding: Jan Zilverentant 078-6130043 of<br />

kleinerug@nivon.nl<br />

Incl. twee overnachtingen op basis van zelfverzorging,<br />

kano- en routekaart, excl. toeristenbelasting. Optioneel:<br />

Laken- of dekenset en ontbijt/lunchpakketten.<br />

Bij individueel verblijf kan deze kano- en<br />

wandeltweedaagse op andere momenten worden<br />

uitgevoerd. Reserveer daarvoor overnachting en kano’s<br />

voor de gewenste dagen.<br />

tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong> 13


www.nivon.nl/activiteiten<br />

WEEKEND ZANG EN MUZIEK<br />

17 t/m 19 sep, ABK-huis<br />

Info Hein Botma 070-3995840,<br />

gibotma@gmail.com<br />

Prijs € 85 (niet-lid € 95)<br />

Geheel verzorgd Zang- en Muziekweekend in<br />

het ABK-huis van vrijdagmiddag t/m zondagmiddag.<br />

Opgeven 10 aug tot 10 sept door te<br />

betalen op giro 1811292 t.n.v. <strong>Nivon</strong> Zang- en<br />

Muziekgilde, Rijswijk, o.v.v 10-3, zangstem of<br />

instrument, vegetariër (evt).<br />

SPEKSTEEN AAN DE KUST<br />

19 t/m 24 sep, Wijk aan Zee<br />

Info Erica Witte, 06-57846034 (na 19.00 uur),<br />

aanmelding.banjaert@gmail.com<br />

Prijs € 250 (niet-lid € 300)<br />

Een week lang met speksteen werken onder<br />

leiding van kunstenaar Hanneke Zwart.<br />

Zondagavond zoek je een steen uit en op het<br />

einde een expositie van het gemaakte werk.<br />

QUILTEN<br />

19 t/m 24 sep, Oisterwijk<br />

Info Els de Leeuw, Bob van Zweden, Jenny<br />

Brachel 040-8489576, morgenrood@nivon.nl<br />

Prijs € 145 (niet-lid € 195)<br />

Quilten onder leiding van Annie Cornelisse.<br />

Deze cursus is geschikt voor beginners en<br />

gevorderden. Het is steeds weer verrassend<br />

welke mooie werkstukken er gemaakt worden.<br />

Incl. overnachtingen en toeristenbelasting,<br />

excl. materialen, zelfverzorging.<br />

MOZAÏEK CURSUS<br />

26 sep t/m 1 okt, Oisterwijk<br />

Info Els de Leeuw, Bob van Zweden, Jenny<br />

Brachel 040-8489576, morgenrood@nivon.nl<br />

Prijs € 175 (niet-lid € 215)<br />

Mozaïekcursus onder leiding van Anke Elsen.<br />

Werken met scherven van tegels, serviesgoed<br />

en spiegels aan een unieke eigen creatie.<br />

Incl. overnachtingen en toeristenbelasting,<br />

excl. materialen. Zelfverzorging.<br />

BRIDGEMIDWEEK<br />

5 t/m 8 okt, Hunehuis<br />

Info Trijnie Trip, Jaap de Jong 0529-497040,<br />

06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

Prijs € 142 (niet-lid € 165)<br />

Ga er overdag op uit en ontdek de rijke natuur<br />

en cultuur op de grens van Drenthe, Overijssel<br />

en Friesland. Speel ‘s avonds bridge op<br />

wedstrijdniveau. Ontbijt en lunch verzorgt<br />

u zelf. Vanaf het diner is de verzorging voor<br />

onze rekening.<br />

OLIEVERF MET WATER?<br />

11 t/m 15 okt, Hunehuis<br />

Info Lammert Kootstra, 0591 361867.<br />

Aanm. 06-25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

Prijs € 238 (niet-lid € 270)<br />

Ervaar wat waterverdunbare olieverf doet.<br />

We schilderen binnen op papier en doek.<br />

Het huis en de fascinerende omgeving zijn je<br />

inspiratiebron.<br />

14 tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong><br />

LAAT JE SPEKSTEEN SPREKEN!<br />

11 t/m 15-okt, Hunehuis<br />

Info Edith Terburg-Schuberski 06- 28556899,<br />

Aanm.: 06- 25393116, hunehuis@nivon.nl<br />

Prijs € 262 (niet-lid € 295)<br />

Ontdek de charme van speksteen, die<br />

makkelijk te bewerken is, ook voor beginners.<br />

Proef de kunstenaar in jezelf. Lekker buiten<br />

aan de slag met mes en houtrasp, individuele<br />

begeleiding!<br />

SPEKSTEEN BEWERKEN<br />

31 okt t/m 5 nov, Morgenrood<br />

Info home.wanadoo.nl/e.zwartboeken/<br />

hannekezwart<br />

Prijs € 260 (niet-lid € 300)<br />

Speksteen bewerken onder leiding van<br />

kunstenares Hanneke Zwart uit Veenendaal.<br />

Deze cursus is geschikt voor beginners<br />

en gevorderden. Incl. overnachtingen,<br />

toeristenbelasting en volledige verzorging.<br />

Excl. materialen.<br />

YOGASCHILDEREN<br />

14 t/m 19 nov, Morgenrood<br />

Prijs € 260, (niet-lid € 300)<br />

Yoga-schilderen onder leiding van Hetty<br />

Janssens uit Oisterwijk, vakdocente.<br />

De vier elementen Aarde, Water, Lucht en<br />

Vuur staan centraal bij deze cursus.<br />

Incl. overnachtingen, toeristenbelasting en<br />

volledige verzorging. Excl. materialen.<br />

SCHRIJF!<br />

15 t/m 19 nov, Allardsoog<br />

Info 0592-420484, allardsoog@nivon.nl<br />

Prijs € 245 (niet-lid € 270)<br />

U wordt stapsgewijs meegenomen in het<br />

proces van her-inneren en de verhalen die<br />

daarover te schrijven zijn. Aan de hand van<br />

eenvoudige schrijfoefeningen worden thema’s<br />

aangereikt die, in de vorm van een kort verhaal,<br />

tot bloei kunnen komen in de expressie<br />

van taal. Wies Kuyers (docent schrijven en<br />

stemexpressie) geeft tips en begeleidt.<br />

treFFen & trIps<br />

SENIORENWEEK MORGENROOD A<br />

5 t/m 12 jun, Oisterwijk<br />

Info Jeanette Bosse, Montgomerylaan 361,<br />

5612 BH Eindhoven, Jeannette.bosse@tiscali.nl<br />

Prijs € 340<br />

Een week <strong>zomer</strong>s genieten in een gemoedelijke<br />

Brabantse sfeer. Breng uw geheel<br />

verzorgde vakantie door nabij de bossen en<br />

vennen van Oisterwijk. Er is een gezellig<br />

programma waaronder twee bustochten.<br />

EENOUDERWEEKEND<br />

18 t/m 20 jun, De Banjaert<br />

Info Maria van Rooij, mvanrooij01@hetnet.nl<br />

Prijs € 82 (niet-lid € 106)<br />

Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar wordt overdag<br />

een kinderprogramma verzorgd. Tijdens het<br />

kinderprogramma kunnen de ouders met<br />

elkaar iets ondernemen (wandelen, fietsen).<br />

Dit is niet verplicht.<br />

1E VAKANTIEWEEK 60+<br />

10 t/m 17 jul, Lage Vuursche<br />

Info Gon van Laere, Yvonne Teeuwen 0347-<br />

328253, 023-8441291, koosvorrink@nivon.nl<br />

Prijs € 335<br />

In de bosrijke Lage Vuursche verwennen wij<br />

je graag met veel gezelligheid, bustochten,<br />

avondprogramma en heerlijke maaltijden. Wij<br />

verwachten dat je geen speciale verzorging<br />

nodig hebt.<br />

OUDER & KINDMIDWEEK BOSBEEK<br />

26 t/m 30 jul, Bennekom<br />

Info 06-53155501 (ma di 08.30 – 10u, wo do<br />

18.30 – 20 u), bosbeek@nivon.nl<br />

Prijs € 15<br />

Een activiteitenweek voor kinderen van 5 t/m<br />

11 jaar. Succesnummers van voorgaande<br />

jaren zullen worden herhaald en afsluiting<br />

met kinderdiner. Ook de ouders zullen zich<br />

niet vervelen.<br />

2E VAKANTIEWEEK 60+<br />

7 t/m 14 aug, Lage Vuursche<br />

Info Gon van Laere, Yvonne Teeuwen 0347-<br />

328253, 023-8441291, koosvorrink@nivon.nl<br />

Prijs € 335<br />

In de bosrijke Lage Vuursche verwennen wij<br />

je graag met veel gezelligheid, bustochten,<br />

avondprogramma en heerlijke maaltijden. Wij<br />

verwachten dat je geen speciale verzorging<br />

nodig hebt.<br />

OPA EN OMA/KLEINKIND WEEK<br />

9 t/m 13 aug, Wijk aan Zee<br />

Info Erica Witte, 06-57846034 (na 19.00 uur),<br />

aanmelding.banjaert@gmail.com<br />

Prijs € 10<br />

Kom naar De Banjaert om samen met andere<br />

grootouders van de kinderen te genieten. Voor<br />

de kinderen worden activiteiten georganiseerd.<br />

SENIORENWEEK MORGENROOD B<br />

28 aug t/m 4 sep, Oisterwijk<br />

Info Jeanette Bosse, Montgomerylaan 361,<br />

5612 BH Eindhoven, Jeannette.bosse@tiscali.nl<br />

Prijs € 340<br />

Een week <strong>zomer</strong>s genieten in een gemoedelijke<br />

Brabantse sfeer. Breng uw geheel<br />

verzorgde vakantie door nabij de bossen en<br />

vennen van Oisterwijk. Er is een gezellig<br />

programma waaronder twee bustochten.<br />

lees verder op pagina 18 >>


Gastheer - en vrouw Sander en Eveline de Munck met hun kinderen. Foto: Lisette Eindhoven<br />

aangeboden: glansrol als<br />

gastenontvanger<br />

Mensen wegwijs maken en<br />

verder helpen bij een plezierig<br />

verblijf geeft veel huiswachten<br />

voldoening. Het blijft een<br />

geweldig dankbare ervaring om dienstbaar<br />

te zijn aan gasten die bij ons verblijven. Voor<br />

de periode van een weekend, het liefst een<br />

weekje, de rol van kampeerbeheerder of herbergier<br />

spelen in een van onze accommodaties.<br />

Veel gepensioneerden of deeltijdwerkers<br />

zien dit als een leuke en zinvolle afwisseling<br />

in hun leven. Veel <strong>Nivon</strong>ners willen op deze<br />

manier een actieve rol spelen in “hun” vereniging.<br />

Met elkaar scheppen we de mogelijkheid<br />

om gasten te ontvangen en gast te zijn.<br />

wegwIjs en traInIng<br />

Door de natuurlijke uitstroom van ouderen<br />

onder deze actieve groep vrijwilligers zijn we<br />

op zoek naar een flink aantal nieuwelingen.<br />

Voel je er voor gastheer of gastvrouw te<br />

zijn in een natuurvriendenhuis of op een<br />

kampeerterrein? Geef je dan op voor een<br />

kennismakingsgesprek bij een accommodatie<br />

in je buurt of neem contact op met Alphons<br />

Devilee (zie onder). Als het klikt zijn er altijd<br />

ervaren vrijwilligers, die je wegwijs maken<br />

en in je willen investeren. Het <strong>Nivon</strong> traint<br />

je bovendien eerst tijdens een scholings-<br />

en instructieweekend. Dan ben je degelijk<br />

voorbereid op deze zinvolle en leuke taak. Je<br />

kunt daarna op een gastvriendelijke manier<br />

zelf de scepter komen zwaaien. Het is het<br />

proberen waard!<br />

Vraag om nadere informatie of meld je aan<br />

bij: Alphons Devilee, 06-12292996,<br />

vrede-45@hetnet.nl.<br />

In toorts 1 van 2009 kwamen<br />

gastheer en -vrouw sander en eveline<br />

de Munck aan het woord:<br />

‘We waren direct verkocht en een paar<br />

weken later stonden we alleen als<br />

huiswacht in het Zeehuis.’<br />

‘Je kunt niet voorspellen wat je over<br />

vijf minuten doet. Je wordt eigenlijk<br />

de hele dag door aangesproken.<br />

Uiteraard altijd op het moment dat je<br />

net je koffie hebt ingeschonken. Het<br />

is handig als je van koude koffie leert<br />

houden’,<br />

‘Je moet als huiswacht stressbestendig<br />

en creatief zijn. En je moet flexibel zijn.’<br />

‘Je krijgt veel waardering en leuke<br />

opmerkingen in het gastenboek.’<br />

tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong> 15


ECOlonie<br />

sinds 1989 toonaangevend in<br />

betaalbare, creatieve en duurzame<br />

vakanties in de Franse Vogezen<br />

www.ecolonie.eu<br />

het 17 e bruisende lentefeest<br />

van 10 t/m 13 juni te Vierhouten<br />

thema's: spiritualiteit, kunst en natuur<br />

www.eigentijdsfestival.nl<br />

Eigentijds Festival<br />

KIJK EN WORD GEZIEN IN DÉ ETALAGE<br />

van holistisch nederland<br />

voor cursussen, therapeuten, boeken,<br />

coaches, opleidingen, accommodaties e.a.<br />

www.eigentijdsnetwerk.nl<br />

Berlijn is altijd een reis waard<br />

Natuurvriendenhuis “Karl-Renner”<br />

Voor groepen en alleenstaanden.<br />

Sinds 1952 bevindt zich het Natuurvriendenhuis “Karl Renner”<br />

in het stadsdeel Steglitz, niet ver van het stadscentrum.<br />

■ Met het openbaar vervoer is het huis makkelijk te bereiken<br />

■ Het huis telt 117 bedden, verdeeld in verschillende samenstellingen<br />

■ Een klein aantal kamers beschikt over een eigen douche en w.c.<br />

■ Officieel is het huis voor kinderen- en jeugdreizen in 2009 met<br />

3 sterren gewaardeerd<br />

■ Overnachting met ontbijt behoort tot de mogelijkheden<br />

■ Voor groepen is ook volledige verzorging mogelijk<br />

Aanvragen en<br />

reserveringen aan:<br />

NFBB Projekt gGmbH<br />

c/o NFH Karl Renner<br />

Ringstrasze 76/77<br />

12205 Berlin<br />

Tel. 0049 30 83203913<br />

Fax 0049 30 83203919<br />

E-mail:<br />

steglitz@naturfreundehaus-berlin.de<br />

(advertenties)<br />

AWO SANO Ferienzentrum Oberhof/Rennsteig<br />

Sommerfrische im Thüringer Wald<br />

Preise:<br />

Erwachsene: 263,- €* / 313,- €<br />

Kind 9-15 J.: 139,- €* / 169,- €<br />

für Familien im Luftkurort Oberhof<br />

- 7 Tage Übernachtung/Halbpension<br />

- Obstkorb und 1 Fl. Mineralwasser<br />

- 1 Schulter-Nackenmassage pro Erw.<br />

- 1 Kutschfahrt pro Familie<br />

- 1 Besuch des Exotariums in Oberhof<br />

Kind bis 8 J.: frei<br />

(alle Preise zzgl. Kurtaxe)<br />

* begünstigte Preise<br />

- 7 Tage Übernachtung/Halbpension<br />

- Obstkorb und 1 Fl. Mineralwasser<br />

- 1 Schulter-Nackenmassage pro Erw.<br />

- 1 Kutschfahrt pro Familie<br />

- 1 Besuch des Exotariums in Oberhof<br />

Buchbar vom<br />

24.06-11.09.<strong>2010</strong><br />

f +49(0)3 68 42 / 2 81-0<br />

SANO<br />

Thüringen gGmbH<br />

www.ferienzentrum-oberhof.de<br />

52


Met textiel aan de rol<br />

Voor de 62e keer zijn er dit jaar weer de<br />

Vrouwencursusweken. Deze twee weken<br />

worden gehouden in het natuurvriendenhuis<br />

Morgenrood in Oisterwijk.<br />

We hebben dit jaar voor het thema<br />

“Textiel”gekozen. Een onderwerp dat<br />

op dit moment erg in de belangstelling<br />

staat. Textiel speelt een heel belangrijke<br />

rol in je leven. Je wordt als het ware<br />

omringd door textiel. Misschien heb<br />

je nog wel een merklap van je oma, je<br />

eerste babytruitje of een ander dierbaar<br />

stukje textiel?<br />

Het programma is heel divers. Natuurlijk<br />

gaan we naar het Textielmuseum<br />

in Tilburg en bezoeken we het Provinciehuis<br />

in Den Bosch waar de grootste<br />

wandtapijtencollectie van Europa hangt.<br />

actieve natuurbeleving<br />

Wie kent de regionale<br />

natuur nu beter dan actieve<br />

natuurliefhebbers uit de<br />

omgeving van het huis? In<br />

een dag of (mid)week tonen<br />

ze je ongekende plekjes. Of<br />

ze zorgen voor je natje en<br />

je droogje. Dan kun jij er<br />

lekker op uit trekken zonder<br />

je te bekommeren om de<br />

boodschappen.<br />

Er is aandacht voor Vlisco in Helmond die al<br />

bijna 160 jaar stoffen voor Afrika ontwerpt<br />

en produceert. We gaan het hebben over de<br />

sociale geschiedenis van de textiel. Waarom<br />

spinnen bijvoorbeeld de vrouwen en weven<br />

de mannen? En we gaan praten over nieuwe<br />

ontwikkelingen in stoffen, zoals de producten<br />

van hennep, brandnetel, bamboe, bananenblad.<br />

En natuurlijk is er een discussie,<br />

een quiz, zang en spel, een bustocht en veel<br />

gezelligheid.<br />

Ma 4 t/m vr 8 okt of ma 11 t/m vr 15 okt.<br />

Prijs: 190 euro, niet-lid 225 euro.<br />

Voor informatie en aanmeldingen kunt u<br />

bellen of e-mailen met Irene Hengeveld<br />

020-6945238 i.hengeveld@upcmail.nl<br />

of Wanda Freriks 023-5633102<br />

wandafreriks@hetnet.nl.<br />

Regelmatig organiseert een huis een actief<br />

(mid)weekje voor een groep individuele<br />

gasten. De actieve vrijwilligers van het<br />

huis zijn zelf vaak zo enthousiast over<br />

de prachtige natuur in hun omgeving dat<br />

ze deze graag aan anderen laten zien.<br />

Natuurliefhebbers en -kenners laten dan<br />

plekjes zien die anders weleens aan je<br />

voorbij kunnen gaan...<br />

Op OntdekkIng<br />

In juni is er nog kans om deel te nemen<br />

aan een fietstocht langs beide zijden<br />

van de Twents-Duitse grens. Of ga met<br />

gps op ontdekkingsreis rond Allardsoog<br />

of de Hondsrug. Zelf wandelen en<br />

fietsen in de natuur rond het Groningse<br />

natuurvriendenhuis kan ook. Daarbij is<br />

het eten geregeld en zelfs je beddengoed<br />

hoef je dit keer niet mee te nemen.<br />

Makkelijk als je met het openbaar vervoer<br />

wilt komen. Vanaf eind augustus kun je<br />

wandelen of fietsen rond De Bosbeek.<br />

De boswachter neemt gasten mee naar<br />

een wildkansel. Bij D’n Broam gaat de<br />

boswachter vanaf 6 september op stap met<br />

gasten in de Zuidoost-Twentse natuur. Het<br />

Buursezand en Witteveen liggen op fiets- en<br />

wandelafstand. Dit is allemaal verzorgd. Wil<br />

je juist zelfverzorging, maar wel met een<br />

gids natuur en cultuur onderzoeken?<br />

Dat kan in dezelfde midweek vanuit het<br />

Hunehuis.<br />

Mee Met de MOlenaar<br />

Natuurkrachten zijn ook altijd ingezet<br />

voor menselijke doeleinden. Zoals<br />

de wind die door molenwieken wordt<br />

opgevangen. Een molenaar aan het<br />

werk zien? In de omgeving van Allardsoog<br />

slaat aan hij aan het optuigen Ook<br />

neemt hij je mee naar een houtzaagmolen<br />

en een poldermolen. Dat laatste gaat<br />

per boot. En ga je mee brood bakken van<br />

eigen gemalen meel?<br />

Korte en lange wandelingen maken<br />

onder begeleiding kan in september<br />

vanuit Wijk aan Zee. Maar dat kan ook in<br />

het afwisselende Limburgse heuvellandschap.<br />

In oktober worden er kilometers<br />

gemaakt vanuit Eikhold. En in november<br />

is er hetzelfde concept vanuit het<br />

Drentse Hunehuis.<br />

Kijk voor meer informatie over<br />

natuurbelevingsactiviteiten op<br />

www.nivon.nl/activiteiten<br />

tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong> 17


www.nivon.nl/activiteiten<br />

wandelen<br />

MAARSEN NAAR HOLLANDSCHE RADING<br />

13 jun, Maarssen, 22 km<br />

Info Aat Smits 071-5227079, 06-12166190<br />

Prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Deze wandeling gaat van station Maarssen<br />

langs de Vecht en Slot Zuylen naar Fort De<br />

Klop en Fort De Gagel. De tocht gaat verder<br />

door open veenlandschap en jong bos. Voorbij<br />

Westbroek gaat het Bert Bos-pad dwars door<br />

de Westbroekse Zodden. Onderweg is tweemaal<br />

een horecastop mogelijk.<br />

KRIJTLANDPAD<br />

13 t/m 20 jun, Eikhold<br />

Info Marijke en Cor den Heijer 071-5411767,<br />

cm.denheijer@wanadoo.nl<br />

Prijs € 250 (niet-lid € 280)<br />

Als de natuur op zijn mooist is wandelen we<br />

vanuit Eikhold het hele Krijtlandpad. Zes dagen<br />

van ca. 15 km, op aankomst- en vertrekdagen<br />

een verkennings- en afscheidswandeling in de<br />

omgeving van het huis. Bij thuiskomst wordt<br />

voor ons gekookt.<br />

WANDELEN OOSTEREND EASTEREIN<br />

20 jun, Oosterend, kerk, 15 KM<br />

Info Colette de Haas, 0561-481407,<br />

06-44248520 , colettedehaas@hotmail.com<br />

Wandeling rond Easterein met mogelijk<br />

bezoek aan een expositie in een ander kerkje<br />

en aan de Pastorietuin in Lytsewierrum. We<br />

hopen ook veel weidevogels te zien.<br />

LEER LOPEN MET KOMPAS EN GPS<br />

21 t/m 25 jun, Allardsooog<br />

Info 0592-420 484, allardsoog@nivon.nl<br />

Prijs € 195 (niet-lid € 220), geheel verzorgd<br />

Midweek Kompas lezen (Yvonne Hontelé) met<br />

één dag GPS instructie (Jago Mulder).<br />

WANDELEN NOORD-HOLLANDS<br />

DUINRESERVAAT<br />

23 jun, Castricum, 16 km<br />

Info Angenies, 071-5146259<br />

Gratis (niet-lid € 2,50)<br />

Wandeling van Castricum naar Egmond aan<br />

Zee. We lopen de NS-wandeltocht «Noord-<br />

Hollands Duinreservaat». Deze wandeling gaat<br />

grotendeels over onverharde paden door duinen<br />

van Castricum. Toegangskaartje is nodig.<br />

Strippenkaart/ OV-chipkaart meenemen.<br />

HOLLANDS DIEP<br />

27 jun, Dordrecht, ca. 20 km<br />

Info Bep van Houwelingen, pietbep@planet.nl,<br />

078-6143645<br />

In de <strong>zomer</strong>maanden lopen we zogenaamde<br />

Tussenwandelingen. Op 27 juni starten we<br />

op het station Dordrecht en gaan dan met<br />

bus naar Mookhoek. Daarvandaan lopen<br />

we een mooie route naar Strijensas en de<br />

Oeverlanden van het Hollands Diep.<br />

18 tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong><br />

GORCUMS POSTPAD<br />

25 jul, Gorinchem, ca. 22 km<br />

Info Bep van Houwelingen, pietbep@planet.nl,<br />

078-6143645<br />

Gratis<br />

In de <strong>zomer</strong>maanden lopen we zogenaamde<br />

Tussenwandelingen. <strong>Nivon</strong> Drechtsteden<br />

loopt weer een Tussenwandeling, deze keer<br />

het Gorcums postpad, ongeveer 22km. We<br />

starten bij station Gorinchem.<br />

WANDELEN BIJ NIJKERK<br />

28 jul, Nijkerk, 15 km<br />

Info Gisella Zwartjes, 071-5760050<br />

Prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

Wandelen door het mooie buitengebied<br />

van Nijkerk. Over landgoederen, langs<br />

boerenerven en beken. Verzamelen om 08:40<br />

uur in de hal van NS station Leiden. Pas aan<br />

het eind van de route is er horeca, dus neem<br />

eten en koffie/thee mee.<br />

3 STEDENTRIP<br />

23 t/m 27aug, Eikhold<br />

Info Marijke en Cor den Heijer 071-5411767,<br />

cm.denheijer@wanadoo.nl<br />

Prijs € 275<br />

Aken, Luik en Maastricht in Nederland. Onder<br />

deskundige leiding van gidsen zullen wij u<br />

rondleiden. Genieten van natuur, cultuur en<br />

geschiedenis.<br />

WANDELEN IN EN OM BREDA<br />

25 aug, Breda, 17 km<br />

Info Rien 071-5221936, 06-38718099<br />

Prijs € 0 (niet-lid € 2,50)<br />

De wandeling van deze dag voert ons via de<br />

interessante binnenstad van Breda naar het<br />

Mastbos. Onderweg is horecagelegenheid<br />

aanwezig. Verzamelen in de hal van het<br />

station Leiden Centraal om 08:30 uur. Neem<br />

OV-chipkaart of strippenkaart mee.<br />

WESTERBOUWING<br />

29 aug, Arnhem, ca. 20 km<br />

Info Bep van Houwelingen, pietbep@planet.nl,<br />

078-6143645<br />

Gratis<br />

Weer een Tussenwandeling van <strong>Nivon</strong><br />

Drechtsteden. We vertrekken om 8.42u. van<br />

NS-station Dordrecht en stappen om 9.05u. over<br />

in Rotterdam richting Arnhem. Daar gaan<br />

we de NS-wandeling Westerbouwing lopen,<br />

ongeveer 20 km.<br />

WANDELCAFÉ IN ALBANIË<br />

10 sep, 20 u, Leiden<br />

Info Aat Smits, 071-5227079, 06-12166190<br />

Tijdens de presentatie doen Marja Exterkate<br />

en Peter van der Brugghen verslag van hun<br />

ontdekkingstocht door onder andere de<br />

Albanese Alpen en Montenegro. Buurt-<br />

centrum De Pancrat, Middelstegracht 85.<br />

INDIVIDUELE HUTTENTREKTOCHT ALLGAU<br />

12 t/m 19 sep<br />

Info Henk Houthuijzen,<br />

bergsport@nivon-arnhem.nl,<br />

www.bergsport-zon.nl<br />

Prijs € 250<br />

De bergsportgroep ZON organiseert al vele<br />

jaren wandelvakanties en trektochten in de<br />

Allgauer Alpen op de grens van Duitsland<br />

en Oostenrijk. Vertrekpunt is doorgaans<br />

het Natuurvriendenhuis Freibergsee bij<br />

Oberstdorf. Het verblijf is op basis van<br />

halfpension. Het individuele houdt in dat je<br />

vrij bent om te doen waar je zin in hebt. De<br />

praktijk is dat je vaak met anderen tochtjes<br />

maakt.<br />

TREKTOCHT 30+ EN 50+<br />

12 t/m 19 sep<br />

Info Henk Houthuijzen,<br />

bergsport@nivon-arnhem.nl,<br />

www.bergsport-zon.nl<br />

Prijs € 235<br />

Met Natuurvriendenhuis Freibergsee als<br />

startpunt is er een tocht langs diverse<br />

berghutten, Heilbronner Hoheweg. Deze<br />

tocht is behoorlijk zwaar en een goede<br />

conditie is vereist. Bovendien is een basis<br />

cursus bergsport verplicht. Een klettersteig<br />

is mogelijk. Omdat deels in hutten van<br />

bergsportverenigingen wordt overnacht,<br />

is lidmaatschap van de NBKV vereist. Een<br />

bergsportverzekering is verplicht.<br />

DUIN- EN STRAND WANDEL4DAAGSE<br />

20 t/m 23 sep, Wijk aan Zee<br />

Info Erica Witte, 06-57846034 (na 19.00 uur),<br />

aanmelding.banjaert@gmail.com<br />

Prijs € 135 (niet-lid € 150)<br />

Onder leiding van Marijke en Cor den Heijer<br />

wordt er vier dagen gewandeld door duin en<br />

bos en langs het strand vanuit Banjaert.<br />

EIKELTJES4DAAGSE<br />

4 t/m 7okt, Eikhold<br />

Info Marijke en Cor den Heijer 071-5411767,<br />

cm.denheijer@wanadoo.nl<br />

Prijs € 125 (niet-lid € 145)<br />

Ook in Limburg deze herfst een wandel<br />

4-daagse vanuit villa Eikhold. Twee korte van<br />

10 km en twee lange wandelingen van 18 km.


Internationaal<br />

jump-<strong>zomer</strong>kamp<br />

Jump heeft dit jaar een primeur: een eerste<br />

internationaal <strong>zomer</strong>kamp. De tieners en begeleiders<br />

komen uit vier verschillende landen,<br />

namelijk Italië, Litouwen, Polen en Nederland.<br />

Het <strong>zomer</strong>kamp “Cultural Fusion” wordt mede<br />

mogelijk gemaakt door een subsidie van Youth<br />

in Action. Dit is een organisatie die subsidies<br />

en ondersteuning verschaft aan Europese<br />

projecten voor jongeren. Dankzij deze subsidie<br />

kunnen de andere tieners naar Nederland toe<br />

komen. In augustus komen de jongeren naar<br />

Eerbeek – Hall en zullen samen met de tieners<br />

uit Nederland een leuke maar ook leerzame<br />

week tegemoet gaan.<br />

Speciaal aan dit kamp is dat de tieners al<br />

van te voren bij het kamp worden betrokken.<br />

Zo heeft elk land haar eigen dag waarin de<br />

jongeren een presentatie houden over hun<br />

land. De Jump-begeleiders: ‘Wij hebben er<br />

ongelooflijk veel zin in. Voor iedereen die nu<br />

nog geïnteresseerd is het kamp: helaas voor<br />

jullie, het is al vol.’ Er is wel nog plek bij de<br />

kampen met alleen Nederlandse deelnemers.<br />

Kijk op www.kindopkamp.nl<br />

jump kinder- en tienerkampen<br />

De kampen van JUMP zijn elk jaar weer een groot feest! Kinderen in de leeftijd van 6-16<br />

jaar kunnen een week lang zonder ouders op kamp. Zonder ouders is natuurlijk wel een<br />

beetje eng, maar gelukkig zijn er altijd begeleiders die ze bezighouden met de leukste<br />

activiteiten!<br />

Bij een themakamp houdt dit in dat de deelnemers veel spellen doen (zoals levend<br />

stratego, het casinospel en levend “kolonisten van katan”), maar ook knutselen of aan<br />

theater doen. Op het theaterkamp draait het allemaal om de theatershow aan het einde<br />

van de week met de ouders als publiek! Elke avond kookt de begeleiding en wordt van<br />

de kinderen corvee verwacht.<br />

Het succes van de JUMP-kampen ligt in de eenvoud, de sfeer en het enthousiasme van<br />

de vrijwillige begeleiders. Zij zijn degenen die een gedegen training krijgen én het hele<br />

kamp voorbereiden, begeleiden en uitvoeren. Elk jaar hebben we een team van gemotiveerde<br />

begeleiders die de kampen voor iedereen tot een feest maken! De kampen zijn in<br />

Buurse en Eerbeek. Kijk op www.kindopkamp.nl.<br />

klazenweekend<br />

Als de <strong>zomer</strong> voorbij is en de warme kleren<br />

aan gaan. Dan komt Sinterklaas er weer aan!<br />

En hoe beter dat te vieren dan met de mensen<br />

die jou in de <strong>zomer</strong> ook kunnen plezieren!<br />

JUMP gaat met jou een weekend lang weg,<br />

nog voor dat Sint vaarwel zegt. Spelletjes,<br />

knutselen en snoepen, het hoort er allemaal<br />

bij. Dus geef je op en ga mee op kamp in<br />

dit koude jaargetij! We overnachten in het<br />

natuurvriendenhuis.<br />

KLAZENWEEKEND, 6 - 9 JAAR<br />

27-28 november, JW1010,<br />

Kleine Rug, Dordrecht<br />

Info www.kindopkamp.nl<br />

Prijs € 80 euro (niet-lid € 105),<br />

Volledig verzorgd<br />

tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong> 19


zeilboot zoekt fokkenist<br />

Zin in zeilen? Dan zit er zeker<br />

iets van je gading bij de <strong>Nivon</strong><br />

watersportreizen en kampen.<br />

nederland waterland<br />

De rivieren de IJssel en Vecht zijn<br />

de leidraad, de fiets het middel bij<br />

de twee reizen van Amsterdam naar<br />

Sneek en vice versa in juli en augustus<br />

(CW1018/CW1019). Overnachten<br />

op de Christina en overdag maximaal<br />

45-55 km op de pedalen langs onder<br />

meer mooie natuurgebieden als de<br />

Weerribben. De eerste week zonder<br />

gids, de tweede week mét. Kijk op<br />

www.nivonreizen.nl<br />

Ga je meer voor een groter schip? Vaar dan mee op de authentieke zeiltjalk de “Bruinvisch”.<br />

Reef een weekend of (mid)week de zeilen, bedien de fok, geniet van de getijden<br />

in de Waddenzee en stap van boord op een mosselbank. Zowel in de <strong>zomer</strong> als het<br />

najaar (CW1007-CW1017).<br />

Overnachten op het grotere schip de “In Dubio” en overdag zeilen met Valken is ook een<br />

optie. Op deze zeiltocht door Friesland van 21 t/m 27 juni (MZ1009) voor volwassenen<br />

gebruik je de maaltijden ook aan boord van het grotere schip. Bij deze reis is enige<br />

zeilervaring wel nodig. Voel je meer voor een zeilweek in de na<strong>zomer</strong>, ga dan van 28<br />

augustus t/m 3 september (MZ1011) zeilen in Akkrum, eveneens met zeilinstructie. Kijk<br />

op www.nivonreizen.nl<br />

20 tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong><br />

zOnder zeIl<br />

Het water op zonder zeil kan natuurlijk ook: grijp de peddel en ga op eigen kracht<br />

kanoën. In juni in de Dordogne (JV1005), in augustus/september in het oosten van<br />

Finland (JV1011) met de groepsreizen van <strong>Nivon</strong>werkgroep Spring. Maarre… je moet wel<br />

tussen de 25 en 40 lentes tellen… www.springreizen.nl<br />

Geen 25 lentes maar 19 tot 25? Stap dan in de kano met andere ‘Treqqies’ en peddel<br />

door het Poolse Mazurië (JK1013) in juli/augustus of zoek het wat noordelijker en kano<br />

over de Klarälven in Zweden (JK1011). Voor de Scandinavische reis die door <strong>Nivon</strong>werkgroep<br />

Treq is georganiseerd geldt wel een leeftijdsgrens van 15-18 jaar.<br />

Kijk op www.treq.nl voor deze reizen.<br />

Zwier over de Friese meren, met<br />

leeftijdgenoten, vrienden, vriendinnen,<br />

neefje, nichtje of alleen, want je<br />

maakt snel genoeg vrienden tijdens<br />

het kamp. Nog nooit gezeild? Geen<br />

probleem want ervaren instructeurs<br />

leren je met Valken overstag en voor de<br />

wind gaan, gijpen, wat loef en lijzijde<br />

is… Ben je al een wat meer gevorderde<br />

zeiler? Ook dan valt er altijd nog wat<br />

te leren. Dagelijks vertrek vanuit de<br />

zeilboerderij in Terherne of voel je er<br />

meer voor om elke avond op een ander<br />

plekje je tent op te slaan. Kijk op<br />

www.nivonwatersport.nl voor de<br />

verschillende mogelijkheden.<br />

Leeftijd 9-20 jaar.


kies voor cultuur<br />

Vind je wandelen in het<br />

buitenland leuk en wil je<br />

ook iets meer aan de weet<br />

komen over de cultuur van<br />

je bestemming, ga dan mee<br />

met een van de culturele<br />

wandelvakanties.<br />

ruige cultuur<br />

Tel je tussen de 15 tot 25 jaren? Dan heb<br />

je deze <strong>zomer</strong> de keuze tussen treinen<br />

door het zonnige zuiden van Spanje en<br />

Portugal (JK1002), ‘walsen’ in Wenen<br />

(JK1004) en theatraal Bologna (JK1012).<br />

Kies je minder voor cultuur en meer<br />

voor wandelen, Treq dan mee van kust<br />

tot kust in Engeland (JK1003), geniet<br />

van de gemzen en bikkel rondom het<br />

Frans-Italiaanse Mont Thabor (JK1006),<br />

of doorkruis de ruige bergen van<br />

Corsica (JK1008) of is dat je allemaal<br />

te “luxe” en leer je liever te leven in<br />

de wildernis? Treq in dat laatste geval de<br />

stoute wandelschoenen aan en volg de<br />

bushcraftcursus in Zweden (JK1010). Kijk op<br />

www.treq.nl voor deze trips samengesteld<br />

door de <strong>Nivon</strong>werkgroep Treq.<br />

Oog in oog met…<br />

Iets ouder dan 25 maar nog geen 41 en<br />

heb je veel op met hutten en wandelen?<br />

Verken dan met de <strong>Nivon</strong>werkgroep<br />

Spring het Partizanenpad in Slowakije in<br />

de Hoge Tatra (JV1006), of het zuidelijke<br />

deel van de Vogezen in het najaar (JV1013).<br />

Slaap je liever elke nacht buiten, om bij<br />

het ochtendgloren de tentrits te openen<br />

en onmiddellijk oog in oog te staan met<br />

gigareuzen als Mont Thabor op de grens<br />

van Italië/Frankrijk (JV1009), de granieten<br />

rotsformaties van Dartmoor en Exmoor<br />

(JV1010) of beren en wolven in de zuidelijke<br />

Karpaten in Roemenië (JV1008). Kijk op<br />

www.springreizen.nl voor deze trips<br />

samengesteld door de <strong>Nivon</strong>werkgroep<br />

Spring. Leuk het voormalige Oostblok!<br />

Alleen met een natuurvriendenhuis of<br />

pension als overnachtingsstek in plaats<br />

van een tent: verken de Habsburgse<br />

grenzen in augustus tijdens de<br />

Oekrainereis (CZ1008): een combi van<br />

cultuur en natuur. Of wat te denken van<br />

het Duitse Königstein (CZ1006) aan de<br />

Elbe met Dresden binnen handbereik.<br />

Een andere Duitse bestemming later in<br />

het jaar is het Saarland, een wandelreis<br />

vol historie (CZ1010). Kijk voor deze<br />

reizen op www.nivonreizen.nl<br />

trefkampen<br />

Kies je liever voor een vaste basis,<br />

met mensen die vrienden en kennissen<br />

worden en waar kids leeftijdgenoten<br />

tegenkomen. Dan smeed je ‘s avonds<br />

plannen in de gezellige grote tent tijdens<br />

het trefkamp? Zes weken lang slaan de<br />

<strong>Nivon</strong>trefkampen op diverse gebieden in<br />

Duitsland, Frankrijk, Tsjechië en Italië<br />

hun tenten op. Kijk op<br />

www.nivonreizen.nl voor meer info.<br />

tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong> 21


leg een link<br />

Regeladvertenties voor<br />

natuurvrienden. Mail naar<br />

legeenlink@nivon.nl<br />

of schrijf naar het redactie-adres<br />

(zie colofon).<br />

Kosten € 0,50 per woord<br />

niet-leden € 1,- per woord<br />

Minimaal € 10,- resp. € 12,-<br />

Hindeloopen (IJsselmeer) te huur: 2 à 4 pers.<br />

arbeidershuisje, prachtig wandel- fiets-<br />

schaats- en zwemgebied. Tel. 020-6840388<br />

of 0514-522560.<br />

Schiermonnikoog, kamers te huur bij particulier.<br />

V.a. € 16,00 p.p.p.n., minimaal 2 nachten.<br />

1 kamer met keukenblok. Tel. 0519-531987.<br />

Fantastisch vakantiehuis in Tsjechië aan oostzijde<br />

van het Reuzengebergte. Authentieke,<br />

grote (5 slaapkamers, 3 badkamers), goed<br />

ingerichte roubenka. Grote tuin met fruitbomen<br />

en beek. Max. 12 personen. Prachtig<br />

gebied voor rust, wandelen, fietsen én<br />

cultuur. Informatie: www.snabilic.com;<br />

snabilie@multiweb.nl of 072-5065395.<br />

Voor <strong>Nivon</strong>-leden 20% korting op zuiver<br />

ganzendonzen dekbedden en slaapzakken!<br />

Info: De Donshoeve-Hoorn, 0229-247161.<br />

Bij Crans-Montana(CH) te huur: knus, zonnig<br />

chalet, 3 slaapk., 2 badk., tuin. Rustige<br />

ligging, pr. uitzicht. Skiën, wandelen, alle<br />

niveaus. 06-53767786, info@mrookhuizen.nl.<br />

Wallis, Zwitserland. Te huur comfortabele<br />

studio voor 2 personen met garage in centrum<br />

Fiesch. Skiën, wandelen, een heerlijk<br />

klimaat in een fantastische omgeving.<br />

Tel. 06-22375657, www.rossmatte.nl.<br />

Brénazet, midden Frankrijk, 3 gezellige,<br />

ruime, comfortabele gîtes in prachtige oude<br />

boerderij, rustig, kindvriendelijk, zwemvijver,<br />

dieren, veel ruimte! Aan eind van landweggetje<br />

(geen verkeer!) fraai uitzicht. Mooie, nog<br />

niet ontdekte streek, 800 km vanaf Breda.<br />

PW € 285/ € 385. Kanotochten door natuurreservaat<br />

Allier, tables d’hôtes vegetarisch,<br />

yoga, fietsenverhuur, wandelroutes. Kleine<br />

camping in boomgaard. Ook ingerichte tenten,<br />

Mariken en Ron, http://www.brenazet.nl,<br />

brenazet@orange.fr, 0033470076319.<br />

TE HUUR mooie Chalet op zeer ruime kavel,<br />

nabij Noordzeestrand ideaal voor kinderen,<br />

Tel. 0111-644439, www.goedereede.cadex.nl.<br />

<strong>Nivon</strong>leden 10% korting.<br />

Nieuw in Den Bosch, weer een aangenaam<br />

B & B adresje erbij. Voor wie ff weg wil, en<br />

ook voor zakelijke gasten. Rustig overnach-<br />

22 tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong><br />

ten, desgewenst verzorgt met ’n smakelijk<br />

ontbijtje. Geschikt voor 1 max 2 pers.<br />

heijdendlm@telfort.nl, 06-10507053.<br />

Portugal Individueel Wandelen. Quinta do<br />

Pomarinho, Castelo de Vide. Het wandelcen<br />

trum van de Alentejo. Gelegen in natuurpark<br />

Sao Mamede. Diverse accommodaties te<br />

huur. Tevens natuurkampeerterrein.<br />

www.pomarinho.nl, 00351 965 755 341,<br />

info@pomarinho.nl. Ned. eigenaren.<br />

Ruime trekkershutten + comforthut op land-<br />

goed: weids uitzicht, eigen veldje, ideaal voor<br />

gezinnen en familiereünie, volop ruimte,<br />

heerlijk ontbijten in de ochtendzon, 0525-<br />

681938, www.oldputten.nl, info@oldputten.nl<br />

Lundia Recycling tot 75% korting, in- en<br />

verkoop: schappen - zijstukken - deuren<br />

- ladenblokken - etc. Rotterdam, open op<br />

afspraak: lundia@2voorl.nl, 06-45544805,<br />

www.TweedehandsLundia.nl.<br />

Ontdek de Parel van Z.O. Groningen:<br />

Westerwolde. Heerlijk knus vakantiehuisje<br />

voor 2 pers. rust, ruimte, glooiend landschap,<br />

stroomdalen, essen, incl. fietsen.<br />

€ 150 pw. Telefoon 0599-331600,<br />

site: http:/www.huisjewesterwolde.nl.<br />

Vakantiehuisje in Friesland; te huur voor<br />

week/weekend verbouwd arbeidershuisje in<br />

piepklein dorpje aan vaar/schaatswater. Grote<br />

tuin rondom met vrij uitzicht over weidenlandschap.<br />

www.vakantiehuisjefriesland.nl.<br />

«Werkweek»: wie wil 3 uur p/d (ma t/m vr,<br />

weekend vrij) werken in onze landgoedmoestuin<br />

(minimaal 1 week)? Gratis kamperen<br />

en genieten op ons natuurkampeerterrein.<br />

Vestingstadje Elburg op 500 m.<br />

oldputten@planet.nl<br />

Gezellig natuurkampeerterrein op romantisch<br />

landgoed: ruime plaatsen, ook 2 trekkershutten<br />

+ comforthut, autoluw, zeer kindvriendelijk,<br />

zandbak, speelgelegenheid, peuterbad,<br />

knutselen, zitkamer, kampvuurplaats, verse<br />

broodjes, vestingstadje Elburg op 500 m.<br />

Boerderijwinkel + verse groenteverkoop<br />

vlakbij, <strong>Nivon</strong>leden 10% korting op kampeertarief,<br />

www.oldputten.nl, info@oldputten.nl,<br />

0525-681938.<br />

Logeren aan de Grachtengordel in Oud<br />

Amsterdam, vlakbij de Dam, maar met<br />

modern comfort & internet. V.a. € 27,50<br />

p.p.p.n incl. opgemaakte bedden & handdoeken.<br />

<strong>Nivon</strong>leden 10% korting. Evt. uitgebreid<br />

biologisch ontbijt, lunch & diner tegen meerprijs.<br />

Mail naar mariondons@hotmail.com of<br />

bel 06-57597516.<br />

Te huur, rustig gelegen verbouwde boerderijtje<br />

in La Danguer Normandië(bij Lisieux).<br />

Geniet van stilte, uitzicht, 1,5 ha. eigen grond.<br />

Vier personen.€ 200 per week. Bel:<br />

036-7852844 of mail qyunus@tiscali.nl.<br />

Groenblauwe wandelvakanties voor kleine<br />

groepen in ongerept Unesco-park in Zuid-<br />

Italië, over de Apennijnen en langs de kust.<br />

Tel. 071-5125343, www.wandelenitalie.nl,<br />

karina.vandermeer@hotmail.com.<br />

Trek je stoute schoenen aan en verleg je wandelgrenzen.<br />

Wij organiseren in augustus en<br />

september vier kampeerwandelweken over<br />

het PIETERPAD. Je overnacht op natuur- en<br />

boerderijcampings aan de route. Wij zorgen<br />

voor ontbijt, lunchpakket en vervoer van<br />

bagage en tent. Deelnamekosten: € 260,-<br />

per persoon, per week. Informatie:<br />

www.opstouteschoenen.nl of bel 06 43051244.<br />

Voor wandelliefhebbers: B&B in Zuid<br />

Catalonie, aan de Ebro, uniek wandelgebied.<br />

Terra Alta, els Ports en Priorat alsook langs<br />

de Ebro. € 30,00 per persoon per nacht.<br />

Adres: Miravet casa la Bonavista,<br />

Website www.vakantiehuisSpanje.nl,<br />

e-mail paletje@telefonica.net.<br />

Last minute! Nog enkele weken vrij in hoogseizoen,<br />

vakantiehuisje met mooi terras,<br />

max 4 pers. bij schilderachtig vissersdorp in<br />

Franse Pyreneeen a/d Midd. zee.<br />

Info: 071-3613749, bgg 06-20391021 en<br />

www.mastramontana.eu.<br />

Dwingeloo: te huur vakantie-appartement aan<br />

de rand van het Nationaal Park Dwingelderveld<br />

en fietsknooppuntenroute bij knooppunt<br />

96. Tel. 0521-597347.<br />

Te huur: gezellig huisje aan Natuurpark<br />

Dwingelderveld (Drenthe), rustig gelegen.<br />

Uitzicht op weide en bosrand. Heide vlakbij.<br />

max. 4 personen. Contact: 020-6185476 of<br />

patricia.kuiper@planet.nl. Zie ook website<br />

www.patriciakuiper.nl.<br />

TE KOOP op 400 m2 eigen grond, mooie chalet,<br />

met blokhut, ruim terras,veel privacy,nabij<br />

Noordzeestrand. Tel: 0111- 644452.<br />

Portugal Wandel10daagse <strong>2010</strong>. Quinta do<br />

Pomarinho, Castelo de Vide. Huis voor Natuurvrienden.<br />

Datum: 17-28 sept. <strong>Nivon</strong>leden<br />

korting. www.pomarinho.nl, 00351 965 755 341,<br />

info@pomarinho.nl. Ned. Eigenaren.<br />

Berlijn: te huur 4 pers. appartement. Vanaf<br />

50 € per nacht. Rustig in centrum. Fietsen<br />

beschikbaar. Info: 0318616266 of<br />

hermanvandebeek@zonnet.nl.<br />

Te huur: vrijstaand vakantiehuis voor 2–5<br />

personen in rustig Duits dorp (Moezel-<br />

Hondsruggebied). Genieten ven prachtige<br />

natuurwandelingen in een bosrijke omgeving?<br />

Gefascineerd raken door de vorming van lei-<br />

stenen en fossielen? De wondere wereld van


edelstenen ontdekken? De Romeinse geschiedenis<br />

herbeleven in het cultuurhistorische<br />

Trier? En bovendien de gastvrijheid en gezelligheid<br />

van de karakteristieke dorpsgemeenschap<br />

ervaren? Bel dan snel voor een ontspannen<br />

en veelzijdige vakantie, tel. 010-4348804,<br />

e-mail amschmidtchen@tiscali.nl.<br />

Geheel vrijstaande fraaie vakantiewoning aan<br />

de Costa Blanca aan de voet van natuurpark<br />

de Montgo in de levendige omgeving van La<br />

Pedrera (Denia). Drie 2-persoonsslaapkamers,<br />

grote woonkamer, gelijkvloerse douche,<br />

verhoogd toilet (dus geen Spaans kaboutertoilet),<br />

een goed geoutilleerde keuken, teevee<br />

met schotelantenne (ontvangst Nederlandse<br />

zenders). Een mooie tuin met palmen, drie<br />

terrassen (dus altijd zon). Strand en zee op 2,5<br />

km afstand, veel wandelmogelijkheden in het<br />

prachtige achterland. Binnen een straal van 1,5<br />

km: bushalte, treinstationnetje en supermarkt.<br />

Huur: 250 - 350 euro p/w, exclusief eindschoonmaak<br />

60 euro. Gereduceerde maandhuur<br />

bij langer verblijf. Voor meer informatie:<br />

www.bakkershuisdenia.nl of tel: 0497-574383.<br />

Te huur voor niet rokers – en voor een crisisprijs,<br />

die mede door u wordt bepaald - is ons<br />

ideaal gelegen knusse 4-persoons huisje in<br />

Norg (Drenthe) in juni, juli en augustus. Zoekt<br />

u rust, ruimte en privacy, dan is dit uw kans.<br />

Overleg is mogelijk via e: jskrol@hetnet.nl en<br />

mobiel: 06 -53809869.<br />

Herhaalde oproep: gratis verblijf in mooi<br />

Den Bosch, bovenwoning, in ruil voor zorg<br />

katten. Nu alleen ja is ook ja reacties graag!<br />

06-10507053 heijdendlm@telfort.nl.<br />

Aan het Vel. meer te Harderwijk, aan<br />

fietsroute rond IJsselmeer: log. met (biol.)<br />

ontbijt. 2x1/1x2 pers. km €18,50 v. Niv. Lid,<br />

n.l. €21,-. Station, grote sauna, fietsen.<br />

Tel. 0341-424545. Welkom!<br />

Portugal Camping Quinta do Pomarinho, Castelo<br />

de Vide www.pomarinho.nl. Gelegen in<br />

natuurpark São Mamede 00351 965 755 341.<br />

Ned. Eigenaren.<br />

Drenthe, Havelte. Gezellig familiehuis in verbouwde<br />

boerderij. 7 slaapkamers, 2 keukens,<br />

2 douches, piano, bos, hei, mountainbiken,<br />

paardrijden, zwembad, meren en rust, voor zo<br />

(advertentie)<br />

ver dat lukt met max. 15 personen.<br />

0521 342323, www.valkenest.nl.<br />

Unieke vakantieadressen in Nederland.<br />

De website www.nederland-vakantie.<br />

nu heeft een enorm aanbod particuliere<br />

vakantiehuizen en bed and breakfast in<br />

Nederland. www.nederland-vakantie.nu.<br />

Op vakantie met uw hond? Op onze website<br />

vindt u meer dan 30.000 hondvriendelijke<br />

vakantiehuizen in Nederland en heel Europa!<br />

www.vakantie-met-huisdieren.nl<br />

Portugese Taal leren op vakantie Quinta do<br />

Pomarinho, Castelo de Vide zie www.pomarinho.nl<br />

bij arrangementen, stuur mail info@<br />

pomarinho.nl of bel 00351 965 755 341. Ned.<br />

eigenaren.<br />

Portugal Wandel 10daagse <strong>2010</strong>. Quinta do<br />

Pomarinho, Castelo de Vide. Huis voor Na-<br />

tuurvrienden. Datum 15-26 okt. <strong>Nivon</strong>leden<br />

korting. www.pomarinho.nl, 00351 965 755 341,<br />

info@pomarinho.nl. Ned. Eigenaren.<br />

Zoekt U een vakantiewoning waar rust en<br />

ruimte de kernwoorden zijn, dan is dit uw<br />

kans. Zomerwoning op 3000 m2 grond in de<br />

buurt van Winterswijk. Tel. 0528-278755 of<br />

06-51126935 of jmoeijes@gmail.com.<br />

Vondelparkballerina biedt aan: Souterrainappartement<br />

voor 2 personen met<br />

rozentuintje. Voor 1 nacht € 39,50 per<br />

persoon per nacht. Bij 2 nachten € 35,- per<br />

persoon per nacht inclusief uitgebreid ontbijt<br />

& koffie/thee. Voor boekingen: S.v Zweden,<br />

tel:020-6896447.<br />

Groepsaccommodatie prachtig verbouwde<br />

en ingerichte boerderij voor rustzoekers,<br />

ontmoeting, familie of workshops. Nabij<br />

Zwolle, IJssel en Veluwe. Boerderij “Ruimte”<br />

’s-Heerenbroek. Foto’s en info op<br />

www.centrumipw.nl, 038-3557463. <strong>Nivon</strong>leden<br />

ontvangen 5% korting.<br />

Te huur rustige vakantiewoning in Zuid-<br />

Frankrijk, dichtbij Ardèche en Cèze, 2-4 pers.<br />

Eventueel 2 extra pers. in caravan op terrein.<br />

Veel privacy. € 400 – € 450/w.<br />

Inl.: 015-2567364 of rompelman@casema.nl.<br />

Onbetaalbaar uitzicht, betaalbaar<br />

Hotel Alpina, Zwitserland www.alpina-tschiertschen.nl<br />

Rust en ruimte, mooier kan het niet. 4p.<br />

bungalow te huur aan grens van Drents-<br />

Friese Wold. 220 euro p.w. Bossig terrein,veel<br />

privacy, goede voorzieningen. Fietsen<br />

aanwezig. 075- 6289148 of 06-2303176.<br />

Te huur buiten schoolvakanties: z.g.a.n<br />

volledig ingerichte buscamper van particulier,<br />

sta hoogte (1.90)en vast bed (1.95x1.50).<br />

010-4551245, jeanne.romijn@gmail.com.<br />

Op een prachtige plek, midden in de natuur<br />

van de NW. Veluwe, hebben we een nette,<br />

eenvoudige stacaravan te koop. Vraagprijs is<br />

1000 euro. Het stageld bedraagt ongeveer 650<br />

euro. Inlichtingen Tel: 06-29341027.<br />

Te koop: Een grote rugzak merk Berghaus<br />

L55 BC, z.g.a.n, prijs n.o.t.k. Tel: 020-6311382<br />

E-mail: l.v.d.bos3@kpnplanet.nl.<br />

Mooi chalet te huur op recreatiepark De<br />

Veerstal.nl in watersportgebied Rhederlaag<br />

en IJssel. Tel. 06-26943721, e-mail<br />

a.m.huntjens@hotmail.com.<br />

Wie wil tijdens onze vakantie van 19 -29 juli<br />

en/of 2 – 15 aug op ons huis, poes en kippen<br />

passen? Warnsveld, een prachtige omgeving<br />

voor fietsen en wandelen. Tel. 0575-523148 of<br />

06-22694674.<br />

Te huur vrijstaand vakantiehuis 2-6 pers.<br />

In rustig Duits dorp, 18 km. Van Cochem<br />

a/d Moezel. Inlichtingen: 053-4322338,<br />

06-48359838. E-mail:gerkoll@hetnet.nl.<br />

Heerlijk 4.pers. huisje, op de Veluwe - Ermelo,<br />

vrij uitzicht over weiland en bos. Autovrij terrein,<br />

€ 250 p.w. Meer informatie: 023-5451211.<br />

Te huur: Vrijstaand, eenvoudig 4-persoons<br />

huisje in het stadje Brouwershaven (Zeeland).<br />

Nabij het Grevelingenmeer en het Noordzeestrand.<br />

Fiets- en wandelmogelijkheden.<br />

Informatie: 0575-561501,<br />

janneke.kuipers@hotmail.com.<br />

Verhuur part. huis week 39 en 40. Mooi gel.<br />

met groot terras. 5 min. van duinen, 10 resp.<br />

30 treinminuten van Haarlem en Amsterdam.<br />

4 pp 400 €, 6 pp 500 €. 023-5263615.<br />

Eenvoudig terrein rustig 1000 m2 privacy<br />

België weelde www.stgadem.nl<br />

Wie gaat er mee in oktober <strong>2010</strong> met een<br />

driedaagse excursie naar het Ruhrgebied,<br />

culturele hoofdstad <strong>2010</strong>? Industrieel archeologische<br />

monumenten en de verandering van<br />

het cultuurlandschap o.l.v. historsch geograaf.<br />

Low-budget. Informatie Arnim van Oorschot,<br />

070-3913821 of arnimvanoorschot@live.nl.<br />

Weggezakte kennis FRANS ophalen? Kies<br />

voor Universelle, een unieke cursus. Voor info<br />

055-3558083 of www.universelle.nl.<br />

tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong> 23


www.nivon.nl/activiteiten<br />

accOMMOdatIes<br />

De volgende contactpersonen kun je bellen<br />

als je wilt reserveren voor een verblijf in een<br />

<strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis (H) of -kampeerterrein<br />

(K).<br />

ABK-huis - Hall (H)<br />

06 49829797<br />

Allardsoog - Een West (H)<br />

0592 420484<br />

August Reitsma - Hoek v. Hol. (H)<br />

06 23757583<br />

Banjaert - Wijk a. Zee (H)<br />

06 57846034<br />

Banjaert - Wijk a. Zee (K)<br />

06 46374673<br />

Bosbeek - Bennekom (H)<br />

06 19466660 (17 – 19u)<br />

Den Broam - Buurse (H, K)<br />

053 4778625<br />

Eikhold - Heerlen (H)<br />

045 5424827 (ma – wo, vr 20 – 21.30 u)<br />

Gele Anemoon - Wijlre (K)<br />

apr t/m okt: 043 4591607<br />

ov: 0318 668647 (ma, do 19 - 21 u)<br />

natuurkampeerterrein<br />

Landgoed Old Putten<br />

Oud landgoed met parkbos, beek, ruime plaatsen,<br />

kampvuurplaats, ‘huiskamer’, verse broodjes, knutselen,<br />

kindvriendelijk, ideaal voor jonge gezinnen, wandel- en<br />

fietsgebied, trekkershutten, comforthut. Midden in de<br />

natuur gelegen op 500 m van vestingstadje Elburg.<br />

* <strong>Nivon</strong>leden 10% korting op kamperen<br />

info@oldputten.nl tel. 0525-68 19 38 www.oldputten.nl<br />

24 tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong><br />

Grutto - Delft (K)<br />

079 3418325 (18 – 20 u.)<br />

Hallse Hull - Hall (K)<br />

06 46456519<br />

Hondenhoek - Lettelbert (K)<br />

06 22054714<br />

Hondsrug - Noordlaren (H, K)<br />

06 44353832<br />

Hoogkamer - Vlaardingen (H, K)<br />

0174 528690<br />

Hunehuis - Darp (H, K)<br />

06 25393116<br />

Kleine Rug - Dordrecht (H, K)<br />

078 6130043<br />

Koos Vorrink - Lage Vuursche (H)<br />

0347 328253 (ma t/m do)<br />

Krikkenhaar - Bornerbroek (H, K)<br />

06 81212298<br />

De Meenthe - Noordwolde (K)<br />

038 4656781<br />

Morgenrood - Oisterwijk (H, K)<br />

0412 475258<br />

Zeehuis - Bergen a. Zee (H)<br />

072 5817197 (ma, di, wo, vr 10 - 12 u, vr 14 -<br />

16 u en 19 - 21 u)<br />

E-mail via www.natuurvriendenhuizen.nl<br />

(advertenties)<br />

xxl weekendvoordeel<br />

In meerdere natuurvriendenhuizen<br />

krijg je bij een extra lang weekend<br />

(vr-ma) je de laatste nacht voor de<br />

halve prijs (mits beschikbaar). Kijk voor<br />

meer acties op www.nivon.nl


�<br />

Internationale natuurvriendenhuizen<br />

Fietsen langs de<br />

ruhrtalradweg<br />

Tekst: Dinie Bakker, documentatie-<br />

dienst Vakantie Advies Bureau<br />

Het Ruhrgebied is groener dan<br />

je denkt. Dat ontdek je als je de<br />

Ruhrtalradweg fietst. Wie de<br />

Ruhr per fiets van de bron in het<br />

zuidelijke Sauerland bij Winterberg tot aan<br />

de monding in de Rijn bij Duisburg volgt,<br />

fietst 230 kilometer langs één van de meest<br />

gevarieerde rivieren van Duitsland. Van het<br />

middelgebergte naar het Ruhrgebied, het<br />

centrum van de industriële cultuur. Sinds een<br />

aantal jaren wordt het Ruhrgebied ook wel<br />

Metropool Ruhr genoemd.<br />

natuur en IndustrIe<br />

Langs de Ruhrtalradweg liggen meerdere<br />

natuurvriendenhuizen. Ze liggen niet pal aan<br />

de route, maar je kunt met de fiets op de auto<br />

naar de rivier rijden, daar een stuk fietsen en<br />

dan na enkele dagen kun je verhuizen naar<br />

een ander huis. De route loopt merendeels<br />

langs de rivier op autovrije wegen. Vooral op<br />

de eerste 35 kilometer zijn er soms sterke<br />

stijgingen. Verder gaat het over hoofdzakelijk<br />

vlak terrein. Het landschap is gevarieerd.<br />

Een bosrijk middelgebergte, het rivierlandschap<br />

langs de Ruhr, daarna Metropool Ruhr<br />

met getuigenissen van de zware industrie en<br />

de mijnbouw. Onderweg wisselen bossen,<br />

weilanden, burchten en vakwerkhuizen af<br />

met schachten, hoogovens en gasreservoirs.<br />

Tegenwoordig zijn het culturele belevingsplekken,<br />

vroeger werd de streek bepaald<br />

natuurvrIendenhuIzen BIj de ruhrtalradweg<br />

De volgende huizen staan in de buurt van de fietsroute: F17 Mollseifen in Winterberg-<br />

Mollseifen, G18 Burbecke in Lennestadt-Burbecke, G16 Stimm Stamm in Meschede,<br />

G13 Springer Höhe in Altena, G8 Ebberg in Schwerte-Westhofen, G7 Eggeklause in<br />

Wetter, F7 Ruhrtalhaus in Mühlheim en F1 Wolfgang-Moos-Haus in Moers.<br />

Kijk voor meer informatie, zoals adresgegevens, prijzen en faciliteiten op<br />

www.naturfreunde.de en kies onder het kopje “Aktiv” voor “Naturfreundehäuser”.<br />

Vul daar de naam van het huis of het kenmerk (F1, G13 etc.) in.<br />

door het stof uit de mijnen en het roet van de<br />

hoogovens.<br />

culturele hOOFdstad<br />

Kolen en staal zitten het Ruhrgebied diep in<br />

de genen en waren ooit het boegbeeld van<br />

de Duitse industrie. Maar het is er al sinds<br />

1980 stil. Sindsdien is er in dit oorspronkelijk<br />

grauwe gebied een wonderlijk verbond ontstaan<br />

tussen natuurschoon, industrieel erfgoed,<br />

cultuur en recreatiemogelijkheden. De<br />

Ruhr Metropool is in <strong>2010</strong> Culturele hoofdstad<br />

van Europa. De fietsroute is goed gemarkeerd<br />

en speciale informatieborden wijzen de fietsers<br />

op bezienswaardigheden. Zo kunt u naar<br />

Winterberg, het toeristische centrum van het<br />

Sauerland; in Ramsbeck kunt u op stap met<br />

mijnwerkers; Arnsberg heeft een historische<br />

stadskern en het Sauerland-museum; Hagen<br />

is een Jugendstil-stad; Hattingen is een<br />

schilderachtig vakwerkstadje en u kunt er de<br />

Heinrichshütte bezoeken, eens een machtige<br />

staalfabriek, nu museum; in Bochum is<br />

een spoorwegmuseum en in Duisburg kunt<br />

u flaneren over de boulevard in het nieuwe<br />

havengebied.<br />

tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong> 25


cOlOFOn<br />

<strong>Toorts</strong>, ledenblad van het <strong>Nivon</strong><br />

81e jaargang, nr. 3, juni <strong>2010</strong><br />

Foto voorpagina<br />

Molen Zwartedijkspolder aan de Limmertocht.<br />

Trekvogelpad. © Wim van der Ende.<br />

Aan dit nummer werkten mee:<br />

Alphons Devilee, Angela Huizinga, Anne van der<br />

Velde, Bart Brinkman, Bosma Grafiek, Chaja<br />

Zeegers, Dinie Bakker (VAB), Eric Seugling, Gerrit<br />

Holl, Ghita van Bergen, Greetje Noordman, Guido<br />

van Geertsom,, Hans Velt, Jack Kroes, Jolanda<br />

Denekamp, Julius op de Beke, Katharina Duregger,<br />

Lily Visser, Lisette Eindhoven, Majlis Schweitzer,<br />

Marianne Horsten, Marijke en Kees Velzeboer, Marin<br />

Kuipers, Martijn van den Berg, Max Hirschel, Paula<br />

Huigen, Philip Bosma, Piet Hos, Rob Polet, Roel<br />

Koster, Spring, Theo de Wit, Wanda Freriks, Willem<br />

Nagetegaal, Wim van Tuyl<br />

Hoofdredactie<br />

Bart Brinkman<br />

Kopij<br />

<strong>Nivon</strong> - <strong>Toorts</strong>redactie<br />

Hilversumstraat 332<br />

1024 MB Amsterdam<br />

020 4350700<br />

Contact<br />

<strong>Nivon</strong>: info@nivon.nl<br />

kopij: toorts@nivon.nl<br />

agenda/ berichten: www.nivon.nl/berichten<br />

regeladvertenties: legeenlink@nivon.nl<br />

overige advertenties: info@cadex.nl<br />

Verschijningsdatum najaarsnummer 4 september<br />

Sluiting kopij 30 juli<br />

Verschijningsdatum winternummer 18 december<br />

Sluiting kopij 12 november<br />

Advertentiewerving<br />

Cadex - Oosterland<br />

0111 643307<br />

info@cadex.nl<br />

Vormgeving<br />

Suggestie & Illusie - Utrecht<br />

Productie<br />

Mediapoint Heerhugowaard<br />

Kleine lettertjes<br />

Artikelen en berichten van leden en niet-leden zijn<br />

altijd welkom. De redactie behoudt zich het recht<br />

bijdragen in te korten of te weigeren. Let op de<br />

sluitingsdatum!<br />

Door en voor <strong>Nivon</strong>groepen mag alles uit de <strong>Toorts</strong><br />

worden overgenomen, behoudens foto’s waarop<br />

copyright berust. Voorwaarde voor elk gebruik<br />

is bron- en naamsvermelding van schrijver e/o<br />

fotograaf.<br />

Lidmaatschap <strong>Nivon</strong><br />

Lid worden van het <strong>Nivon</strong>? Meld je aan via www.<br />

nivon.nl of bel 020-4350700. Lidmaatschap wordt<br />

aangegaan per kalenderjaar. Schriftelijk opzeggen<br />

kan tot 8 weken voor aanvang van het nieuwe<br />

kalenderjaar.<br />

Voordelen <strong>Nivon</strong>leden:<br />

• kunnen aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen<br />

• korting op overnachtingen in natuurvrienden-<br />

huizen en op kampeerterreinen<br />

• korting op <strong>Nivon</strong>-reizen en -kampen<br />

• korting op aanschaf <strong>Nivon</strong>-wandelgidsen<br />

• korting op Globetrotter Buitensportvoeding:<br />

kijk op www.nivon.nl<br />

• ontvangen het kwartaaltijdschrift “<strong>Toorts</strong>”<br />

26 tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong><br />

vacatures<br />

MUSEUMWACHT TUTE NATURA,<br />

BOSBEEK<br />

Info J. Pastoors, 0318-611759,<br />

ncg_pastoors@planet.nl<br />

Museum «Tute Natura» is op zoek<br />

naar museumwachten. Het museum is<br />

geopend op zondagen van 11.00 - 15.00<br />

uur. Het museum is gevestigd in natuurvriendenhuis<br />

«de Bosbeek» in Bennekom.<br />

VRIJWILLIGERS AUGUST REITSMAHUIS<br />

Info Wim Verhagen, 06-55738922,<br />

wim-verhagen@planet.nl<br />

De beheercommissie bestaat uit zes<br />

enthousiaste leden die eenmaal per<br />

maand in een goede sfeer vergaderen<br />

over lopende zaken. Door verschillende<br />

omstandigheden zijn binnen de<br />

beheercommissie de volgende vacatures<br />

ontstaan: Penningmeester, secretaris,<br />

voorzitter, aanmeldingssecretaris, coördinator<br />

vrijwilligers. Verder houdt een vaste<br />

groep van ongeveer veertig vrijwilligers<br />

zich bezig met de ontvangst en dagelijkse<br />

zorg voor de gasten en de accommodatie.<br />

Door ziekte en hoge leeftijd wordt voor<br />

een aantal van hen het werk te zwaar. We<br />

zoeken: Gastheren en -vrouwen, handige<br />

klussers en mensen met groene vingers<br />

voor het tuinonderhoud.<br />

VRIJWILLIGERS KOOS VORRINKHUIS<br />

Info Leendert Bron, 030-6950684,<br />

voorzitter_bhc@koosvorrinkhuis.nl<br />

Het Koos Vorrinkhuis zoekt een<br />

aanmeldingssecretaris en kokers. Voor<br />

deze functies geldt dat een geordende<br />

manier van werken, flexibiliteit en goede<br />

sociale vaardigheden een pre zijn. Ook het<br />

overweg kunnen met een computer is een<br />

vereiste. De kokers gaan aan de slag voor<br />

de verzorging van groepen van 20 tot<br />

80 personen. Kijk voor een uitgebreidere<br />

functiebeschrijving op de website:<br />

www.nivon.nl/vacatures.<br />

BESTUURSLID/VOORZITTER PROGRAMMA-<br />

COMMISSIE AFDELING ARNHEM<br />

info Ineke Nengerman, 026-3611641,<br />

secretaris@nivon-arnhem.nl<br />

Vaardigheden bestuurslid: goede<br />

contactuele eigenschappen,<br />

gebruik maken van computer.<br />

Taken: bestuursvergaderingen<br />

en ledenvergadering bijwonen,<br />

participeren in en zorg voor functioneren<br />

programmacommissie en goede<br />

informatieoverdracht tussen bestuur<br />

en programmacommissie, bewaken<br />

voortgang. Taken coördinator<br />

programmacommissie: maandelijkse<br />

vergadering van programmacommissie<br />

bijwonen, overleg over te organiseren<br />

cursussen en zorg voor een goede<br />

organisatie, overleg met bestuur,<br />

leveren tekst voor het programmaboekje,<br />

onderhouden contacten met docenten,<br />

overleg met cursusadministratie,<br />

penningmeester en met beheer. Gemiddeld<br />

twee dagdelen per week.<br />

COÖRDINATOR VRIJWILLIGERS, BOSBEEK<br />

Info Leo van Manen, 0481-372153,<br />

leovanmanen@hetnet.nl<br />

Een hoofdtaak van de coördinator vrijwilligers<br />

is het plannen, in overleg met de vrijwilligers,<br />

van de diensten van gastheren en -vrouwen.<br />

Verder is hij/ zij actief met vrijwilligersbeleid<br />

waarin werving, introductie, scholing en<br />

het onderhouden van contacten belangrijke<br />

aspecten zijn. Voor de functie is het<br />

noodzakelijk om te beschikken over sociale<br />

vaardigheden, organisatievermogen en<br />

flexibiliteit.<br />

VOORZITTER BHC BANJAERT<br />

Info Hanneke Leeuwerink, 075-6174043,<br />

hannekepaars@hotmail.com<br />

De beheercommissie van Banjaert<br />

functioneert goed; toch zijn we op zoek<br />

naar een voorzitter die het overzicht houdt<br />

over alle taken die door de andere leden<br />

van de BHC vervuld worden. Tevens is de<br />

voorzitter de persoon die «ons» naar buiten<br />

toe vertegenwoordigt. Gewenste Kwaliteiten:<br />

coördineren, motiveren, luisteren,<br />

onderhandelen, sociaal vaardig, visie.<br />

KOKKIN MAXIMAAL SOCIAAL KAPITAAL<br />

Info Ghita van Bergen, 020-4350702,<br />

gvbergen@nivon.nl<br />

Deze <strong>zomer</strong> worden drie vakantieweken<br />

georganiseerd voor minima (een ouder)<br />

gezinnen. Voor de vakantieweek (30 juli-<br />

6 augustus) in de Banjaert zoeken we twee<br />

tot vier kokkinnen die het leuk vinden om voor<br />

een groep van 40 maaltijden te verzorgen.<br />

Eisen: vanaf 17 jaar, sociaal vaardig, staat<br />

stevig in de schoenen, kan goed met kinderen<br />

om gaan, houdt van koken, heeft (het liefst)<br />

de hele periode tijd om aanwezig te zijn.<br />

In memoriam<br />

Op 6 mei <strong>2010</strong> is Cor Puijk, oudsecretaris,<br />

gecremeerd in Arnhem. Hij<br />

was al een tijdje ziek. Ik heb Cor Puijk<br />

gekend als een persoonlijkheid die<br />

altijd klaar stond voor het museum.<br />

Samen met Cor Puijk en Berend<br />

Eijkelenboom heb ik samengewerkt,<br />

veel tentoonstellingen samengesteld<br />

en uitgevoerd. Met Cor Puijk gaat<br />

er een bijzonder mens heen. Met<br />

hem missen we de warmte die hij<br />

uitstraalde. Namens het Museum Tute<br />

Natura (in de Bosbeek), Dick Venema.<br />

Oud-penningmeester.


kort nieuws<br />

goedemorgen, het ontbijt staat klaar!<br />

De Hondsrug heeft iets nieuws: het ontbijtpakket.<br />

Een mand vol smakelijke en gezonde<br />

dingen om de dag mee te beginnen. Voor<br />

wandelaars een uitkomst. Voor gasten die<br />

het liever net iets luxer willen een welkome<br />

service. En toch héél <strong>Nivon</strong>. Het ontbijtpakket<br />

bestaat uit een royaal gevulde mand met een<br />

afgewogen combinatie van vers en voorraad.<br />

Broodjes, crackers, hartig en zoet beleg,<br />

vruchtensap, melk, fruit, koffie, thee. En een<br />

vers eitje, dat overigens nog gekookt moet<br />

worden. Want het ontbijtpakket is geheel in<br />

de traditie van de natuurvriendenhuizen: op<br />

basis van zelfverzorging. Handig voor de<br />

gasten, goed werkbaar voor de huiswachten.<br />

De ontbijtmand kan bij reservering of bij<br />

aankomst besteld worden en kost € 7,- per<br />

persoon.<br />

En wilt u een lunchpakket mee? Dat kan ook.<br />

Compleet verzorgd, lekker, handzaam en in<br />

overleg te variëren.<br />

ecocyclo in antwerpse kempen<br />

De Belgische Natuurvrienden zijn gestart<br />

met nieuwe fietsroutes rond duurzaamheid<br />

in de Antwerpse Kempen onder de<br />

noemer Ecocyclo. De tochten doen het<br />

natuurvriendenhuis in Grobbendonk aan,<br />

waar overnachten mogelijk is.<br />

Deze nieuwe uitgestippelde fietstochten<br />

langs de mooiste plekjes uit de Antwerpse<br />

Kempen leggen de nadruk op duurzame<br />

Foto: Guido Van Geertsom<br />

ontwikkeling: milieuvriendelijke landbouw,<br />

economie of natuurbehoud. Er zijn twee<br />

tochten voorhanden: een fietslus langs<br />

Herentals, Olen, Herenthout en Grobbendonk<br />

en een lus langs Westerlo, Herselt en<br />

Hulshout. De tochten kunnen zowel<br />

individueel als in groep afgelegd worden.<br />

Je kunt ook een volledig dagarrangement<br />

boeken waarbij je onder begeleiding van een<br />

vakantiegevoel<br />

met korting<br />

Net even wat langer ontspannen,<br />

onthaasten, op de valreep anderen<br />

ontmoeten: aan het water, op de hei, in<br />

het bos… Vroegboekkorting, langweekendtarief,<br />

4=3, last minutes: kijk op<br />

www.nivon.nl voor de speciale kortingsacties<br />

op de natuurvriendenhuizen. Vier<br />

vakantie in een natuurvriendenhuis!<br />

gids tal van bezienswaardigheden bezoekt.<br />

Wie alleen op stap wil, kan het bijhorende<br />

gidsje bestellen met de route, alle adressen,<br />

openingsuren en bezienswaardigheden. Er<br />

staan ook allerlei tips in om zelf je steentje<br />

bij te dragen aan een duurzamere wereld.<br />

De lengte van de tochten varieert van 30 tot<br />

46 kilometer. Kijk op www.natuurvrienden.be<br />

voor inschrijven en meer info.<br />

tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong> 27


In memoriam ewoud teerink<br />

‘ als ons na<br />

bange dagen<br />

de gulden<br />

vrijheid wacht’<br />

Zaterdag 24 april werden wij opgeschrikt door<br />

het plotselinge overlijden van Ewoud Teerink,<br />

penningmeester van het Centraal Bestuur van onze<br />

vereniging. Wij hebben een enthousiaste, betrokken,<br />

eigenzinnige en vrolijke bestuurder verloren. Er zal<br />

altijd een lege plaats zijn aan onze bestuurstafel.<br />

Ewoud is letterlijk opgegroeid met het <strong>Nivon</strong>. Al vroeg werd hij<br />

lid van de <strong>Nivon</strong> Jongeren afdeling Amsterdam. Met trots kon<br />

hij vertellen wat hij daar geleerd had, hoe hij zich daar had leren<br />

uitdrukken, hoe hij had leren debatteren in het <strong>Nivon</strong>. Het was altijd<br />

bijzonder Ewoud te horen zeggen dat hij alles aan het <strong>Nivon</strong> te<br />

danken had.<br />

Toen tijdens het Pinksterkamp 2008 aan hem gevraagd werd om<br />

zich kandidaat te stellen voor het Centraal Bestuur aarzelde hij geen<br />

moment. Het was tijd om iets terug te doen voor zijn vereniging. Vol<br />

goede moed begon hij samen met een geheel nieuw bestuur aan een<br />

enorm avontuur: de vereniging weer een gezonde toekomst geven.<br />

Nog maar net begonnen aan deze reis worden we hard met zijn dood<br />

geconfronteerd. Ewoud zal geen bijdrage meer kunnen leveren aan<br />

‘zijn’ <strong>Nivon</strong>. De vereniging die zo belangrijk voor hem is geweest.<br />

Wij zullen zijn inzet, zijn humor, zijn inzichten, zijn betrokkenheid en<br />

zijn vriendschap missen. Onze gedachten gaan uit naar Josine, zijn<br />

familie en zijn vrienden.<br />

Het Centraal Bestuur en directie van het <strong>Nivon</strong>, Dannie Brus,<br />

Herman van Kordenoordt, Erik Bouman, Freerk de Jong, Eric<br />

Seugling, Marieke Sieslieng, Naomi Woestenenk, Astrid Molenveld,<br />

Martine van der Veen, Rob de Lange, Paul van der Loos.<br />

28 tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong><br />

regio’s<br />

samenw<br />

Tekst: Eric Seugling<br />

In de discussie over de toekomst van onze<br />

vereniging is op de <strong>Nivon</strong>raad van 17 april jl. de<br />

volgende stap gezet. Om de speerpunten vorm te<br />

geven in daadwerkelijke activiteiten is door het<br />

Centraal Bestuur aan de <strong>Nivon</strong>raad voorgesteld<br />

om vijf regio’s te vormen. Deze regio’s moeten de<br />

platforms voor de samenwerking tussen afdelingen,<br />

accommodaties en activiteiten worden.<br />

In deze nieuwe regio’s moeten de speerpunten<br />

hun vorm krijgen. Alle speerpunten zullen in een<br />

of andere vorm terugkeren in de regio’s. Geen<br />

nieuwe bestuurslaag, maar een plek waar ideeën<br />

ontwikkeld, uitgewisseld, ondersteund en georganiseerd<br />

worden. In elke regio zijn meerdere<br />

natuurvriendenhuizen en –terreinen, afdelingen<br />

en werkgroepen actief. Vanuit het Centraal Bestuur<br />

en landelijke bureau wordt ondersteuning<br />

gegeven aan de regio’s. Vanuit de speerpunten<br />

worden speciale activiteiten zoals een kaderscholing<br />

en een jongerenweekend op regionaal niveau<br />

georganiseerd. Daarnaast zal door het Centraal<br />

Bestuur een profiel van de vereniging worden<br />

ontwikkeld waarmee makkelijker naar buiten<br />

getreden kan worden.<br />

De vijf regio’s zijn: Noord (ruwweg Groningen,<br />

Friesland, Drenthe en het noordelijk deel van<br />

Flevoland ), Oost (Overijssel en Gelderland),<br />

Noord-West (Noord-Holland, Utrecht, het<br />

zuidelijk deel van Flevoland), Zuid-West (Zuid-<br />

Holland, Zeeland en West Noord-Brabant) en<br />

Zuid (rest Noord-Brabant en Limburg).<br />

In de vorige <strong>Nivon</strong>raad waren de speerpunten al<br />

druk bediscussieerd en vastgesteld:<br />

• Ramen en deuren open; het <strong>Nivon</strong> is te lang een<br />

naar binnen gekeerde vereniging geweest. Om te<br />

kunnen voortbestaan als vrijwilligersorganisatie<br />

zullen we onze ramen en deuren letterlijk open<br />

moeten zetten. We gaan op landelijk, regionaal<br />

en lokaal niveau op zoek naar partners, andere<br />

verenigingen die dicht bij onze vereniging liggen.<br />

Voorbeelden zijn ondermeer het Humanistisch<br />

Verbond, IVN, Vogelbescherming en Vlinderstichting.<br />

Het netwerk rondom de afdeling of het<br />

huis ontdekken is van groot belang. Wat zijn de<br />

verenigingen waar we iets mee samen kunnen<br />

doen. Daarnaast zullen we ook op zoek moeten<br />

gaan naar andere financieringsvormen, subsi-


platform voor<br />

erking<br />

dies etc. om onze plannen naar de toekomst<br />

mogelijk te maken. In het Centraal Bestuur is<br />

Eric Seugling de actiehouder.<br />

• Sociaal toerisme; een combinatie van begrippen<br />

die teruggaat tot het ontstaan van het<br />

Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO)<br />

en De Natuurvrienden. Toerisme met een<br />

sociaal bewuste inslag. Een groot deel van<br />

onze huidige activiteiten vallen hierbinnen:<br />

reizen, wandelen, de natuurvriendenhuizen<br />

en onze kampeerterreinen. Maar een deel<br />

van onze samenleving is niet in staat deel<br />

te nemen aan onze activiteiten. Daarom is<br />

gestart met het project Maximaal Sociaal Kapitaal,<br />

vakanties voor mensen met een smalle<br />

beurs. We hebben voor dit project subsidie<br />

ontvangen en vanaf deze <strong>zomer</strong> worden er vakantieweken<br />

georganiseerd in onze huizen. In<br />

het Centraal Bestuur zijn Naomi Woestenenk<br />

en Marieke Sieslieng de actiehouders.<br />

• Jong; een groot deel van onze leden is<br />

jonger dan 25 jaar, maar is niet actief in de<br />

vereniging. De werkgroepen Treq en Jump<br />

trekken met de reizen en de kampen een<br />

deel van deze jongeren. In dit speerpunt<br />

wordt geprobeerd een aantal activiteiten te<br />

organiseren om de jongeren in het <strong>Nivon</strong><br />

een thuis te geven. Actiehouders in het<br />

Centraal Bestuur zijn Martine van der Veen,<br />

Astrid Molenveld en Freerk de Jong.<br />

• Internationale samenwerking; het<br />

<strong>Nivon</strong> maakt deel uit van de Naturfreunde<br />

Internationale (NFI), de grootste duurzame<br />

recreatie-organisatie van Europa. Toch<br />

doen wij weinig samen met onze zusterorganisaties.<br />

En dat is jammer, want de<br />

natuurvrienden zijn actief in 21 landen en<br />

hebben meer dan duizend huizen in bezit.<br />

De NFI is een belangrijke gesprekspartner<br />

van het Europees Parlement en is o.a. actief<br />

in The Green Ten. In dit speerpunt willen we<br />

kijken hoe we meer internationaal kunnen<br />

samenwerken. In eerste instantie zoeken we<br />

de samenwerking met onze Vlaamse zuster,<br />

ATB De Natuurvrienden. Actiehouder in het<br />

Centraal Bestuur is Astrid Molenveld.<br />

• Volksontwikkeling; in navolging van de<br />

federatie Rotterdam worden verkenningen<br />

gemaakt hoe we de andere pijler van onze<br />

vereniging weer landelijk leven in kunnen<br />

blazen. Er komt een centraal aanbod van<br />

cultuur- en natuuractiviteiten, lezingen,<br />

films, tentoonstellingen. In het Centraal<br />

Bestuur is Dannie Brus de actiehouder.<br />

• Multi Cultureel; in het <strong>Nivon</strong> kom je weinig<br />

allochtonen tegen, een vreemde constatering.<br />

De vereniging is geen afspiegeling van de<br />

maatschappij. In een aantal afdelingen worden<br />

activiteiten georganiseerd die een meer<br />

multicultureel karakter hebben. Op deze<br />

manier willen we het <strong>Nivon</strong> meer toegankelijk<br />

de volgende nivonraad<br />

wordt gehouden op zaterdag<br />

20 november in zalencentrum<br />

vredenburg (boven c&a),<br />

utrecht, 10-16 uur<br />

maken voor nieuwe Nederlanders. Actiehouders<br />

in het Centraal Bestuur zijn Erik<br />

Bouman en Herman van Kordenoordt.<br />

Naast deze speerpunten wil het Centraal<br />

Bestuur ook meer aandacht besteden<br />

aan het scholen van het kader van de<br />

vereniging. Dat klinkt zwaar, maar denk<br />

aan specifieke trainingen voor voorzitters<br />

en penningmeesters, voor leden van<br />

beheercommissies van accommodaties,<br />

trainingen bedrijfshulpverlening voor<br />

huis- en terreinwachten met vragen als<br />

“hoe organiseer ik een succesvolle activiteit<br />

in mijn afdeling” en “hoe maak ik<br />

daar publiciteit voor”. Ook zullen nieuwe<br />

vormen van vergaderen worden ontwikkeld,<br />

vergaderen moet een combinatie<br />

van inhoud en plezier zijn.<br />

tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong> 29


aIwaIeneF<br />

carrièreperspectief<br />

altijd op zoek naar een<br />

manier om grenzen te verleggen<br />

in een steeds kleinere wereld.<br />

Toen ik werd opgebeld of ik<br />

ben<br />

‘Ik<br />

namens <strong>Nivon</strong> naar een internationale<br />

bijeenkomst van de International Young<br />

Nature Friends (IYNF) (Wat?!? Zeg: aiwaienef.)<br />

hoefde ik dan ook niet na te denken.<br />

Ik besloot gewoon te gaan. Een ontzettend<br />

goed besluit! Want zo had ik nog nooit van<br />

IYNF gehoord. En zo was ik vice-president.<br />

Hoe is dat zo gekomen?’<br />

nuttIg en aangenaaM<br />

‘Samen met Sera Kersten, Sasja de<br />

Valença en Esmee Mhili vertrok ik vol<br />

verwachting met de trein naar de algemene<br />

ledenvergadering van de IYNF. Dit<br />

is een club jongeren die de jongeren<br />

van <strong>Nivon</strong>organisaties uit heel Europa<br />

vertegenwoordigt. Het nuttige zou met het<br />

aangename gecombineerd worden. Het<br />

kiezen van een nieuw bestuur, brainstormen<br />

over nieuwe projecten met speciale<br />

aandacht voor “groene activiteiten” en<br />

natuurlijk het ontmoeten van allemaal<br />

leuke mensen. Kortom… meer dan<br />

genoeg om ons op te verheugen. Na een<br />

aangename ontvangst en een gezellige<br />

kennismaking was het tijd voor de green<br />

Een deel van het nieuwe Presidium. vlnr: Max Hirschel (vicepresident),<br />

Anna «Biba» Foldhazi (vice-president), Friedrich<br />

Köckert (president), Martijn van de Berg (secretaris generaal<br />

30 tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong><br />

campaigners. Ze hadden veel ideeën,<br />

onder meer over fietsen, recycling en<br />

groene <strong>zomer</strong>kampen. Hierna is het onze<br />

beurt. We gaan aan de slag met Open<br />

Space, een werkmethode om in groepjes<br />

met creatieve ideeën aan de slag te gaan<br />

aan de hand van passies en gewenste<br />

verantwoordelijkheid. We praatten over<br />

3D-printers, liften, boomhutten, European<br />

Voluntary Service en nog veel meer. Er<br />

gaan nu verschillende activiteiten georganiseerd<br />

worden, zoals een integratiekamp<br />

en een uitwisseling in de bergen tussen<br />

Polen, België en Zwitserland.’<br />

Je begrijpt, mijn hart ging steeds sneller<br />

kloppen! ‘Zaterdagavond begon de<br />

General Assembly of te wel de Algemene<br />

Ledenvergadering. Naast de goedkeuring<br />

van een aantal stukken moest er vooral<br />

een nieuw bestuur komen. Één van de<br />

redenen dat wij er heen gingen was om<br />

onze steun aan Martijn van den Berg te<br />

betuigen. Hij begon ooit als stagiaire bij<br />

<strong>Nivon</strong>Jong en werd nu voorgedragen als<br />

Secretary General. (Over carrièreperspectieven<br />

gesproken… <strong>Nivon</strong>Jong rules!)<br />

Er waren echter niet genoeg kandidaten.<br />

Omdat ik graag een bijdrage wil leveren<br />

aan een betere wereld, omdat er heel<br />

veel inspirerende mensen waren, omdat<br />

ze het vroegen, omdat mijn vader en mijn<br />

vriendin me steunen… Dáárom stelde<br />

ik me kandidaat. En nu zit ik dus in het<br />

presidium van het IYNF.’<br />

Sasja hangt een van haar ideeën voor de Open Space op.<br />

Een wandeling op zaterdag bracht ons bij een meer in de bergen.<br />

wat een klapperkans! en nu?<br />

‘De komende twee jaar ben ik actief bij<br />

IYNF. Ik vind het een geweldige kans,<br />

niet alleen voor mezelf maar ook voor de<br />

internationale ambities van het <strong>Nivon</strong>.<br />

Ik hou jullie op de hoogte o.a. via de<br />

website. Wil je meer weten over het IYNF,<br />

deelnemen of zelf iets internationaals<br />

organiseren? Mail me op max@iynf.org.’<br />

Max Hirschel<br />

Hier is de groep op de terugweg van de wandeling, in de buurt<br />

van het dorp waar we verbleven


agenda<br />

KANOWANDEL KEMPEN<br />

12 t/m 13 jun, Spring<br />

DORDOGNE, KANO EN ZON<br />

20 jun t/m 3 jul, Spring<br />

NOORSE VELUWE TOCHT<br />

25 t/m 27 jun, Treq<br />

DWARS DOOR SLOWAKIJE<br />

7 t/m 18 jul, Spring<br />

BACK TO BUSHCRAFT<br />

11 t/m 25 jul, Spring<br />

COAST2COAST<br />

12 t/m 26 jul, Treq<br />

INTERRAIL SPANJE PORTUGAL<br />

12 t/m 26 jul, Treq<br />

SPR KMP<br />

17 t/m 24 jul, Jump<br />

KATTENKWAAD<br />

19 t/m 23 jul, Jump<br />

WILD ROEMENIË<br />

21 jul t/m 8 aug, Treq<br />

KAMPSONES<br />

24 t/m 31 jul, Jump<br />

ZENZATIONEEL<br />

24 t/m 31 jul, Jump<br />

ZWERFKAMP<br />

24 t/m 31 jul, Watersport<br />

KAMPEERTREKTOCHT<br />

GROENE HART<br />

24 t/m 25 jul, Spring<br />

SYSSLEBÄCK KANOREIS<br />

26 jul t/m 9 aug, Treq<br />

MAZURIË KANOREIS<br />

26 jul t/m 9 aug, Treq<br />

BOERDERIJKAMP 9-13<br />

31 jul t/m 7 aug, Watersport<br />

THEATERKAMP KORTSLUITING<br />

31 jul t/m 7 aug, Jump<br />

DOEN, DURVEN EN GAAN<br />

31 jul t/m 7 aug, Jump<br />

BOERDERIJKAMP 16-20<br />

7 t/m 14 aug, Watersport<br />

THEATERKAMP OP DE PLANKEN<br />

7 t/m 14 aug, Jump<br />

HEUVELLANDTREKTOCHT<br />

14 t/m 15 aug, Spring<br />

BOERDERIJKAMP 13-16<br />

14 t/m 21 aug, Watersport<br />

CULTURAL FUSION<br />

14 t/m 21 aug, Jump<br />

4<br />

Pika Life<br />

Let’s celebrate life<br />

WANDELTREKTOCHT TWENTE<br />

28 t/m 29 aug, Spring<br />

KANOKAMPEERTOCHT,<br />

OLDE FAENEN<br />

11 t/m 12 sep, Spring<br />

PLANNINGWEEKEND <strong>2010</strong><br />

16 t/m 19 sep, IYNF<br />

INTOUCH <strong>2010</strong><br />

23 t/m 28 nov, IYNF<br />

kijk op www.nivonjong.nl<br />

voor meer activiteiten.<br />

MOOIJDESIGN.NL<br />

<strong>Nivon</strong>Jong supports dance4life.<br />

Meer weten? Check www.nivonjong.nl<br />

twitter: <strong>Nivon</strong>Jong of hyves<br />

tOOrts • nummer 3 • juni <strong>2010</strong> 31


samen op wintersport<br />

Marianne Horsten en Roel<br />

Koster zijn moeder en zoon.<br />

Lily Visser en Marin Kuipers<br />

zijn moeder en dochter.<br />

Zij begeleidden onlangs<br />

een <strong>Nivon</strong>-wintersportreis<br />

en Marianne, Lily en Marin<br />

vertelden aan <strong>Toorts</strong> wat ze<br />

daar zo leuk aan vinden.<br />

Marianne gaat al 18 jaar<br />

samen met haar zoon<br />

op reis met het <strong>Nivon</strong>.<br />

‘Ik begeleid al 17 jaar<br />

met veel plezier <strong>Nivon</strong>reizen. Dat<br />

wilde ik mijn zoon ook laten ervaren.<br />

Ik vind dat hij heel geschikt voor<br />

reisleider is en het is belangrijk dat<br />

jonge mensen het van de ouderen<br />

overnemen.’ Ook Lily begeleidt al<br />

lang reizen. Haar eerste reis ging in<br />

1992 naar Wales. Marin begeleidde<br />

samen met haar moeder onlangs<br />

haar eerste reis. Lily: ‘We zijn allebei<br />

gek van buiten bezig zijn. Marin heeft<br />

“outdoor management” gedaan en<br />

tja, zo’n goed opgeleide kanjer wil je<br />

wel mee hebben.’ Marin: ‘Mijn moeder<br />

is niet alleen een leuk mens, ze is<br />

ook een goede reisbegeleider. Omdat<br />

ik mijn moeder zo weinig zie, was dit<br />

een ideale gelegenheid om samen een<br />

mooie vakantie te beleven.’<br />

OntMOetIngen en cOntact<br />

Voor Marianne zijn groepsreizen een<br />

geweldige manier van vakantie, vooral de<br />

trefkampen. ‘De kinderen vinden altijd<br />

vriendjes en ik ontmoet ook mensen<br />

waarmee ik kan praten of leuke dingen kan<br />

doen. Toen mijn kinderen heel jong waren<br />

vond ik het belangrijk dat ze met actief<br />

betrokken mannen in contact kwamen.’<br />

Ook Lily en Marin gaan graag met groepsreizen<br />

mee. Lily: ‘Er is altijd dynamiek en<br />

er zijn altijd nieuwe ontmoetingen. Toen ik<br />

even alleenstaand moeder was, ben ik gaan<br />

begeleiden.’ Marin: ‘Binnen no time heb je<br />

het gevoel dat je elkaar al heel lang kent.’<br />

kOude neus en natte sOkken<br />

‘Iedereen wil het leuk maken op zo’n reis.<br />

Het is leuk om de groep te begeleiden en het<br />

groepsproces te stimuleren,’ vindt Marianne.<br />

Ook Lily houdt van dat groepsproces. ‘Je ziet<br />

vooral bij zelfverzorgingsreizen gebeuren<br />

dat mensen elkaar leren kennen. Bij het<br />

koken bijvoorbeeld; even is het een heel<br />

groot gezin.’ Marin houdt van wintersportreizen<br />

omdat je met iedereen iets gemeen<br />

hebt. ‘Skiën en snowboarden zijn sporten<br />

die je prima alleen kunt doen, maar waarbij<br />

je ook gemakkelijk met elkaar op pad kunt<br />

gaan.’ Ook geniet Marin ervan om met een<br />

koude neus en natte sokken met zijn allen<br />

bij elkaar aan de warme chocolademelk te<br />

zitten na een dag ploeteren.<br />

genIeten van de grOep<br />

Voordat ze met een <strong>Nivon</strong>groep op reis<br />

kunnen, krijgen reisbegeleiders-in-spe een<br />

training. Marin: ‘Er komt van alles bij kij-<br />

kijk voor het volledige verhaal van Marianne, roel, lily en Marin op www.nivon.nl.<br />

3 xxl weekendvoordeel en lastminutes. kijk op www.nivon.nl<br />

ken. Van het maken van een corveerooster<br />

tot het afwikkelen van de financiën.<br />

Het <strong>Nivon</strong> wil een bepaald soort reizen<br />

neerzetten, dus is het ook belangrijk<br />

dat alle begeleiders dezelfde principes<br />

hanteren en eenzelfde instelling hebben.’<br />

Lily: ‘Tijdens de reis ben je steeds<br />

aanspreekpunt. Verder moet iedereen<br />

in de groep het naar de zin hebben.<br />

Dat betekent soms dat je niets doet. En<br />

soms moet je ingrijpen.’ Marianne: ‘Het<br />

is belangrijk om je EHBO bij te houden<br />

en te blijven werken aan het omgaan<br />

met conflicten en samenwerken.’<br />

Marianne, Lily en Marin genieten volop<br />

van de skitochten. Lily houdt ook van<br />

wandelen. ‘Sneeuwschoenwandelen lijkt<br />

me leuk maar ook wel erg zwaar.’ Marin:<br />

‘Diep in mijn hart zou ik goed willen kunnen<br />

snowboarden.’ Voor alledrie is echter<br />

een wintersportreis pas compleet als ze<br />

samen met een groep op pad zijn. Marin:<br />

‘Soms denk ik aan het begin van de week:<br />

“kan dit wel één geheel worden?”. Maar<br />

dat komt eigenlijk altijd wel goed.’<br />

De <strong>Nivon</strong>wintersportreizen<br />

van komend seizoen staan in<br />

de volgende <strong>Toorts</strong> die rond<br />

4 september op de deurmat<br />

valt. Houd ook de website van<br />

het <strong>Nivon</strong> in de gaten voor een<br />

overzicht van de winterreizen:<br />

www.nivon.nl/reizen. Wil je<br />

ook wintersportreisbegeleider<br />

worden? Neem dan contact op<br />

met Gerrie Bouw,<br />

ger.bouw@planet.nl.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!