02.09.2013 Views

Download Toorts pdf herfst 2010 - Nivon

Download Toorts pdf herfst 2010 - Nivon

Download Toorts pdf herfst 2010 - Nivon

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zin in<br />

sneeuw?<br />

nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

Inclusief<br />

winterreizen-<br />

katern


Inhoudsopgave<br />

senegalese<br />

natuurvrIenden<br />

Afgevaardigde Mamadou<br />

Mbodji bezoekt Nederland.<br />

WInterreIZenkatern<br />

Langlaufen, (sneeuwschoen)<br />

wandelen of skiën in<br />

Noorwegen, Oostenrijk,<br />

Zwitserland of Italië?<br />

2 toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

In het spoor<br />

van darWIn<br />

Interview met Darwinkenner<br />

Dirk Draulans.<br />

4 6 9<br />

FIetsen langs<br />

knooppunten<br />

Waar je ook bent: horeca is<br />

onderweg nooit ver te zoeken,<br />

anders zou het Brabant<br />

niet zijn.<br />

15 19<br />

socIaal kapItaal<br />

vakantIeWeken<br />

De kinderen genieten met<br />

volle teugen. Op de fiets<br />

struinen zij de omgeving af.<br />

september: groene<br />

maand<br />

Inzet voor natuur, milieu,<br />

landschap en gezondheid<br />

21


herFsthIke vogeZen<br />

In de <strong>herfst</strong> is het hier nog<br />

heel aangenaam genieten<br />

van de natuur!<br />

In dit nummer<br />

Senegalese natuurvriend in Nederland 4, 5<br />

Sociaal kapitaal vakantieweken 9<br />

Kort Nieuws 11, 13<br />

Winterreizen 15 - 18<br />

Fietstweedaagse Morgenrood 19<br />

Groene maand 21<br />

Monster aan, zeil en waai uit 23<br />

Natuurvriendenhuizen in Afrika 25<br />

Herfstactiviteiten Hondsrug 27<br />

Bestuur 28, 29<br />

Jeugdkamp versterkt vaardigheden 30, 31<br />

<strong>Nivon</strong> doet mee aan actie 10:10 32<br />

activiteiten en berichten<br />

23<br />

huIZen In senegal<br />

en togo<br />

Op de scholen brengen<br />

ze leerlingen het besef bij<br />

dat aanplant van bomen<br />

belangrijk is.<br />

25<br />

Anders 8<br />

Buiten Bewegen 8<br />

Cultuur en Creatie 10<br />

Treffen en Trips 12<br />

Wandelen 12<br />

Legeenlink 20<br />

Accommodaties 22<br />

Vacatures, in memoriam 22, 26<br />

Colofon 26<br />

herFsttreFFen de<br />

hondsrug<br />

Rode neuzen, vieze kleren en<br />

‘s avonds moe naar je bed en<br />

… als je in het stapelbed mag<br />

... boven!<br />

27<br />

van het bestuur<br />

Friso Teerink nieuwe<br />

penningmeester Centraal<br />

Bestuur.<br />

28<br />

Jeugdkampen<br />

Het programma tijdens een<br />

kamp biedt de kinderen<br />

uitdagingen en lol.<br />

30<br />

toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong> 3


natuurvrienden<br />

in afrika<br />

Sinds 25 jaar zijn er ook in Afrika natuurvrienden actief. In 1996 sloot Senegal zich als eerste Afrikaanse land aan<br />

bij de NFI, de club van internationale natuurvrienden, in 2003 volgde Togo. De Senegalese afgevaardigde Mamadou<br />

Mbodji bezocht Nederland en vertelde over hun ontstaan, het belang van hun werk en internationale solidariteit.<br />

Tekst: Chaja Zeegers<br />

De grote droogteperioden in Afrika<br />

enkele decennia geleden zorgden<br />

mede voor de oprichting van<br />

een natuurvriendenorganisatie<br />

in Afrika. Enkele mensen begrepen dat<br />

de manier waarop Afrikanen omgaan met<br />

de natuur om hen heen bij had gedragen<br />

aan zo’n ramp. Bomen worden gekapt als<br />

brandstof voor het koken, waardoor de grond<br />

steeds meer verarmt. Op den duur blijft er<br />

niets meer over. En als er niets meer is om<br />

van te leven dan vertrekken de mensen. Voor<br />

de kust heb je dezelfde verschijnselen. Grote<br />

internationale vissersschepen vissen de zee<br />

leeg, waardoor de lokale visser niets meer<br />

kan vangen. Als hij vervolgens brodeloos<br />

wordt zal ook hij ergens anders werk gaan<br />

zoeken. Ook op dit continent is het inmiddels<br />

goedkoper om nieuwe schoenen uit China<br />

te kopen dan om de oude bij de plaatselijke<br />

schoenmaker te laten repareren. Het is<br />

niet eenvoudig om het hoofd boven water te<br />

houden.<br />

sneeuWbaleFFect<br />

Afrikaanse natuurvrienden werken vooral<br />

met jongeren en kinderen. ‘Als je de wereld<br />

wilt veranderen moet je bij de jeugd beginnen’,<br />

stelt Mamadou. ‘We leiden leraren<br />

op. En elke opgeleide gaat weer met een<br />

groep kinderen aan de slag. Zo krijg je een<br />

sneeuwbaleffect in de Afrikaanse landen<br />

die meedoen. Bewustzijn van het belang van<br />

natuurbescherming, daar begint het mee.<br />

Het belangrijkste doel is om ontbossing te<br />

4 toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

voorkomen. We moeten de natuur die we hebben,<br />

behouden en op een duurzame manier<br />

beschermen. En het bestrijden van armoede<br />

hangt daar natuurlijk mee samen.’<br />

overleven als doel<br />

Even buiten Dakar hebben de natuurvrienden<br />

een eigen huis. Daar zijn ze trots op.<br />

Het functioneert als schoolgebouw waar<br />

ze hun lessen kunnen geven. Er zijn tevens<br />

dertig bedden voor overnachtingen van de<br />

leerlingen omdat zij vaak van ver komen. Als<br />

er geen leerlingen zijn kunnen ook andere<br />

geïnteresseerden in het huis overnachten.<br />

Ook hebben ze een arboretum waar bomen<br />

en lokale soorten worden gekweekt en geconserveerd.<br />

‘Dat is meteen een mooi pedagogisch<br />

hulpmiddel om bewustzijn te creëren.’<br />

Zo laten ze zien dat het streven niet de kap,<br />

maar de groei van bomen zou moeten zijn.<br />

Weer een ander project richt zich op het slaan<br />

van waterbronnen.<br />

‘Overleven is het eerste doel van Afrikanen,<br />

dus ons werk kost veel tijd’, stelt Mamadou.<br />

“Succes of de dood” is een uitdrukking in<br />

<strong>Nivon</strong>-directeur Rob de Lange en de Senegalese afgevaardigde Mamadou Mbodji. Foto: Oscar Bouwer


Foto: Ton Müller<br />

zijn land. De mentaliteitsverandering gaat<br />

langzaam. Het vereist een lange termijninvestering<br />

om resultaten te bereiken.<br />

van elkaar leren<br />

Aansluiting bij het buitenland is belangrijk<br />

voor het zelfbewustzijn en ook voor de financiering<br />

van projecten. Maar volgens Mamadou<br />

kunnen we ook veel van elkaar leren. Mede<br />

daarom zijn de Senegalese natuurvrienden<br />

begonnen met projecten voor Ecotoerisme.<br />

Internationale groepen kunnen met eigen<br />

ogen zien waar ze mee bezig zijn. Die raken<br />

doordrongen van het werk van de Afrikaanse<br />

natuurvrienden. Zo komt er meer internationale<br />

solidariteit en ruggensteun vanuit het<br />

buitenland en blijft het werk voortgaan. Ook<br />

Nederlandse natuurvrienden zijn al eens op<br />

bezoek geweest. Mamadou benadrukt dat het<br />

belangrijk is om open voor elkaar te staan.<br />

We zijn één wereld. We kunnen niet om elkaar<br />

heen. En we kunnen nog veel van elkaar<br />

leren. Mamadou nodigt de <strong>Nivon</strong>ners uit om<br />

langs te komen en zelf eens te komen kijken<br />

hoe ze werken. Het <strong>Nivon</strong> probeert echter<br />

verre reizen met het vliegtuig juist te reduceren<br />

en moedigt dit dan ook niet aan. Juist<br />

om CO2-uitstoot te voorkomen en de natuur<br />

niet onnodig te belasten. Maar een keertje op<br />

bezoek komen moet kunnen, vindt Mamadou.<br />

Zie pagina 25 voor meer info over het<br />

Senegalese natuurvriendenhuis.<br />

Het Senegalese natuurvriendenhuis bij Dakar. Foto: Ton Müller.<br />

toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong> 5


In het<br />

spoor van<br />

darwin<br />

Tekst: luc van bakel, ATb Vlaamse Natuurvrienden<br />

Foto’s: © VrT/ Dirk Draulans<br />

journalist-bioloog Dirk Draulans verkende het zuidelijk halfrond aan boord<br />

van de clipper Stad Amsterdam. hij ging na welke sporen er van de beagleexpeditie<br />

van Darwin vandaag nog zichtbaar zijn. Acht maanden reizen<br />

hebben hem ogenschijnlijk goed gedaan. “Al had ik op het einde het gevoel<br />

dat ik het allemaal wel gezien had”, zegt hij.<br />

VoNDeN jullIe Nog SporeN VAN DArwIN?<br />

‘Ik had zijn boeken, zijn reisverslag en<br />

dagboeken bij mij en kon dus perfect zijn<br />

reis volgen. Op zeker twee plaatsen stond ik<br />

letterlijk op dezelfde vierkante meter en keek<br />

ik naar hetzelfde als hij destijds. In Argentinië<br />

keken we naar een klif met gravende<br />

papegaaien. Aan de Chileense kust ging het<br />

om een troep zeevogels die boven de brekers<br />

hing. Voorts is alles veranderd. Alles waar<br />

de mens ook maar enigszins iets mee kan<br />

aanvangen, is vermenselijkt. Darwin schreef<br />

bijvoorbeeld dat het regenwoud zo’n grote<br />

kracht had dat je het tot bij de steden kon<br />

zien. Dat is al lang niet meer het geval. Wij<br />

zijn naar het Braziliaanse binnenland gevlogen<br />

om toch maar een regenwoud te kunnen<br />

zien. Hij moest als het ware maar eventjes<br />

stappen en zat er midden in.’<br />

gAAT AlleS AChTeruIT oF ZIjN er<br />

VerbeTerINgeN?<br />

‘Er zijn een aantal zaken verbeterd. Op Galapagos<br />

rept Darwin met geen woord over zeeleeuwen<br />

terwijl wij er bijna over struikelden.<br />

Hij zag wel meer walvis- en zeehondenjagers.<br />

Dat is dus gekanteld. Het hoogtepunt van<br />

mijn reis was de ontmoeting met Els Vermeulen,<br />

een Vlaamse walvisbiologe, die Zuidkapers<br />

bestudeert op het Peninsul Valdes voor<br />

6 toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

de kust van Argentinië. Die beesten hebben<br />

ze daar letterlijk uit het niets teruggehaald.<br />

Intussen is er een herstel van de populatie.<br />

Indien er niets was verbeterd, waren er vandaag<br />

waarschijnlijk geen reuzenschildpadden,<br />

zeeleeuwen of walvissen meer geweest.’<br />

Dirk Draulans en Sarah Darwin.<br />

u uITTe Felle krITIek op gAlApAgoS.<br />

DAT IS ToCh eeN NATuurreSerVAAT DAT<br />

AAN DIereNbeSCherMINg DoeT?<br />

‘Dat klopt. Maar het stoort me mateloos wanneer<br />

dieren alléén nog een overlevingskans<br />

krijgen als men daar inkomsten uit kan halen.<br />

Op zich heb ik daar niets op tegen, maar je<br />

moet dat ecotoerisme wel beheren. Op de<br />

Galapagoseilanden neigt het naar massatoerisme.<br />

De plek wordt als een economisch<br />

gegeven beschouwd, Galapagos is uitgegroeid<br />

tot dé toeristische aantrekkingskracht van<br />

Ecuador. Er landen soms wel acht vliegtuigen<br />

per dag. Het authentieke karakter gaat<br />

zo verloren. De dieren zullen wel bewaard


lijven, maar hun omgeving wordt langzaamaan<br />

overwoekerd door zaken die toeristen<br />

meebrengen zoals bramen, ratten en andere<br />

hardnekkige cultuurvolgers. Zodra die zich<br />

nestelen krijg je ze niet meer weg.’<br />

u Zou gAlApAgoS AFSluITeN Voor<br />

beZoekerS?<br />

‘Ik zou er een limiet op zetten. Dan krijg<br />

je wel het verwijt dat je een superelitair<br />

toerisme creëert waarbij zwaar moet worden<br />

betaald om iets te zien. Maar in een aantal<br />

omstandigheden moet je durven zeggen dat<br />

de mens op sommige plekken beter naar het<br />

achterplan verdwijnt.’<br />

u hAD MoeITe MeT heT eCoNoMISChe<br />

proDuCT ‘DArwIN’?<br />

‘Je kunt het onnozelste theepotje niet bedenken<br />

of hij staat er op. De klassieke merchandising<br />

rond Manneke Pis in Brussel, vind je<br />

rond Darwin op Galapagos. Negentig procent<br />

van de bezoekers beseft waarschijnlijk amper<br />

waarover het gaat. Op een gegeven moment<br />

merkten we bovendien dat heel wat van de<br />

gidsen die er werken creationisten zijn. Die<br />

‘op sommige<br />

plekken is het beter<br />

dat de mens naar het<br />

achterplan verdwijnt.’<br />

promoten het darwinisme niet. Integendeel.<br />

Creationisme is iets van de laatste tien jaar.<br />

Er hebben zich een aantal kerken gevestigd<br />

van aanhangers van het intelligent design.<br />

Dat is een stroming die de mens los koppelt<br />

van het darwinisme. Zolang je over leguanen<br />

of schildpadden praat, is er geen probleem<br />

met de evolutietheorie. De mens is voor hen<br />

een heel ander verhaal.’<br />

heeFT heT oVerlIjDeN VAN Twee<br />

MeDewerkerS bIj eeN VerkeerS-<br />

oNgeluk De reIS beïNVloeD?<br />

‘Weinig. Ik ben daar eerlijk in. Omdat de<br />

slachtoffers te gast waren en daarom minder<br />

nauw betrokken bij het hele project, liet het<br />

andere sporen na. Al blijft het een ongelooflijk<br />

drama. Toen de hele machinerie rond de<br />

repatriëring op gang kwam, hebben wij de<br />

loper van het schip ingehaald en zijn we vertrokken.<br />

Het was voor iedereen een opluchting<br />

om eindelijk verder te kunnen en het<br />

drama achter ons te laten. Op het programma<br />

heeft het weinig invloed gehad. Hoe erg het<br />

ook was.’<br />

u wAS AAN boorD MeT De<br />

AChTerAChTerkleINDoChTer VAN<br />

DArwIN, SArAh DArwIN.<br />

‘Ik kwam haar niet zo dikwijls tegen. Omdat<br />

we telkens rond andere verhalen werkten,<br />

zaten we amper samen op het schip. Pas op<br />

het einde van de reis heb ik met haar een<br />

aantal serieuze babbels gehad. Zij is ook<br />

biologe, maar geen Darwin-kenner. Ze leerde<br />

haar betgrootvader tijdens deze reis beter<br />

kennen. Achteraf zei ze: “Ik heb niets ontdekt<br />

waarover ik beschaamd zou moeten zijn.”<br />

We hadden alle twee het gevoel dat Darwin<br />

een ongelooflijk fantastische mens moet zijn<br />

geweest. Natuurlijk was dat voor Sarah heel<br />

plezant om te ontdekken.’<br />

u wAS Voor De reIS Al eeN DArwIN-<br />

keNNer. heeFT u Nog IeTS NIeuwS<br />

geleerD?<br />

‘Ik ben er na deze reis van overtuigd dat Darwin<br />

niet de softie is die men sinds een jaar of<br />

twintig van hem maakt. Hij was niet bang voor<br />

de publicatie van zijn evolutietheorie. Hij zou<br />

die, volgens sommigen, tegen beter weten<br />

in hebben bekendgemaakt. Anders zou een<br />

concurrent hem voor zijn geweest. Zeker nu<br />

ik deze reis heb gemaakt - en wij hadden in<br />

vergelijking met hem heel wat meer comfort<br />

- heb ik de neiging om te zeggen dat hij een<br />

enorm moedig man moet zijn geweest. Hij<br />

kreeg de kans om te stoppen en terug te<br />

keren, maar heeft het niet gedaan. Hij is al<br />

die maanden alleen met zijn bediende op pad<br />

gegaan: op een muilezel de pampas over, op<br />

plekken waar twisten heersten... Ik ben er<br />

meer dan ooit van overtuigd dat hij enkel zo<br />

terughoudend was om zijn gezin te beschermen.<br />

Al kan ik dat met niets staven.’<br />

wAT ZAl u heT MeeSTe bIjblIjVeN?<br />

‘Darwin schreef dat je door het kijken naar<br />

een landkaart niet kunt vatten hoe groot de<br />

oceaan is. Dat gevoel had ik al tijdens ons<br />

eerste traject van Plymouth naar Tenerife,<br />

nog steeds maar Europa. En toch vist de<br />

mens dat leeg. Dat was één van de meest<br />

Clipper Stad Amsterdam.<br />

confronterende inzichten van de reis. Wij<br />

hebben bijvoorbeeld dagen moeten varen om<br />

onze eerste walvis te zien. Toch jagen ze die<br />

beesten de vernieling in. Zo’n volgehouden<br />

inspanning om het laatste dier eruit te kunnen<br />

halen. De mens is een verschrikkelijke<br />

soort. Vanuit het standpunt van de rest toch.’<br />

(grijnst)<br />

de reIs van de beagle<br />

De documentaire reeks van de VPRO<br />

en Canvas liet de avontuurlijke<br />

wetenschappelijke expeditie zien van<br />

een hedendaagse driemaster langs<br />

het historische traject van de Beagle,<br />

het schip waarmee Charles Darwin in<br />

1831-1836 om de wereld voer. Darwin<br />

zeilde met de Beagle van Engeland<br />

naar Zuid-Amerika en verder via de<br />

Galapagos-eilanden naar Australië<br />

en via Nieuw-Zeeland en Zuidelijk<br />

Afrika weer naar Europa. Tijdens<br />

die reis deed hij waarnemingen die<br />

de grondslag legden voor zijn latere<br />

evolutietheorie. Op de driemaster<br />

Stad Amsterdam konden onder meer<br />

wetenschappers, kunstenaars en<br />

schrijvers aanmonsteren en bijdragen<br />

aan de centrale doelstelling van<br />

het project: een overzicht geven van<br />

de verwezenlijkingen van Charles<br />

Darwin, én van de staat van de wereld<br />

en de wetenschap anno 2009, met een<br />

blik op de toekomst.<br />

toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong> 7


www.nivon.nl/activiteiten<br />

anders<br />

wIND IN De wIekeN<br />

20 – 24 sep, Allardsoog een-west<br />

info 0592-420484/ allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 195 (niet-lid € 220)<br />

Een midweek molens bekijken. Bezoek aan<br />

een koren-, houtzaag-, polder- en museummolen<br />

en een workshop broodbakken. Geheel<br />

verzorgd, inclusief overnachtingen, toeristenbelasting<br />

en maaltijden.<br />

brIDgeMIDweek<br />

5 – 8 okt, hunehuis havelte<br />

info 0529-497040, Aanm. 06-25393116/<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 142 (niet-lid € 165)<br />

Ontdek overdag de rijke natuur en cultuur op<br />

de grens van Drenthe, Overijssel en Friesland.<br />

Speel ‘s avonds bridge op wedstrijdniveau.<br />

Ontbijt en lunch verzorgt u zelf. Vanaf<br />

het diner is de verzorging voor onze rekening.<br />

herFSTVAkANTIe: MANegeTIjD!<br />

18 – 22-okt, Allardsoog een-west<br />

info 0592-420484/ allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 165 (niet-lid € 185)<br />

Drie dagen op de Bosmanege in Bakkeveen<br />

op ruiterkamp! Je kunt pony rijden, borstelen,<br />

staarten invlechten enz. (7-12 jaar). Ouders<br />

en andere kinderen betalen de gewone overnachtingsprijs.<br />

NATuurCurSuS boMeN<br />

02 – 30 nov, hengelo<br />

info marjomulder@home.nl<br />

prijs € 25 (niet-lid € 30)<br />

De cursus bestaat uit 4 theorieavonden en een<br />

excursie. Deze cursus is vooral bedoeld voor<br />

mensen die belangstelling hebben voor bomen<br />

en daar graag iets meer van willen weten.<br />

beZoek MAASTrIChTSe ToeleVerINgS<br />

beDrIjVeN<br />

18 nov, Maastricht<br />

info 043-3470395/ ellybrouns@live.nl<br />

prijs € 2 (niet-lid € 4)<br />

De MTB voert voor diverse gemeenten de<br />

wet Sociale Werkvoorziening uit. We krijgen<br />

diverse onderdelen te zien: grafisch bedrijf,<br />

boekbinderij, verzendafdeling. Rondleiding<br />

vertrek 13.30 uur. Na afloop koffie en vlaai.<br />

SINTerklAAS - SpelleTjeSAVoND<br />

3 – 5 dec, koos Vorrink lage Vuursche<br />

info 071-5411767, aanmelden 0347-328253/<br />

koosvorrink@nivon.nl<br />

prijs overnachting, zelfverzorging<br />

Een gezellige Spelletjes en -Sinterklaasavond<br />

met uw eigen favoriete spel dat u speelt met<br />

de andere gasten. Van Kolonisten tot Menserger-je-niet,<br />

van kwartetten tot bridgen, of<br />

toch liever een tafeltenniscompetitie? Marijke<br />

en Cor den Heijer zorgen voor chocolademelk<br />

en speculaas en de sjoelbak!<br />

8 toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

TAI jI QuAN & oIgoNg<br />

3 – 5 dec, hunehuis havelte<br />

info margo.bouwman@hotmail.com/<br />

050 3601686, Aanm. 06-25393116/<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 80 (niet-lid € 100), zelfverzorging<br />

Tai Ji Quan en Qigong worden overal in China<br />

beoefend ter bevordering van de gezondheid.<br />

In dit weekend wordt een hele Qigongserie<br />

beoefend en een deel van de Vereenvoudigde<br />

Yangstijl. Lesmateriaal inbegrepen.<br />

VerZorgD NIeTSDoeN<br />

7 – 12 dec, hunehuis havelte<br />

info 0592-501757, Aanm: 06-25393116/<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 150 (niet-lid € 175)<br />

De midweek “Nietsdoen met verzorging”<br />

blijkt een geslaagd concept. De deelnemers<br />

zijn er erg over te spreken. Tja, geen wonder,<br />

nietsdoen en toch verzorging, een soort<br />

Biovakantieoord op het Hunehuis.<br />

brIDgeN bIj De huNebeDDeN<br />

4 – 7 feb, hunehuis havelte<br />

info jaap de jong 0529-497040,<br />

Aanm. 06-25393116/ hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 142 (niet-lid € 165)<br />

Buiten is het koud, ideaal om te kaarten. Elke<br />

avond is er een drive en overdag de mogelijkheid<br />

de benen te strekken en de omgeving te<br />

verkennen. Ook zonder partner bent u van harte<br />

welkom. U zorgt zelf voor ontbijt en lunch.<br />

brIDgeweekeND<br />

4 – 6 mrt, August reitsma, hoek van holland<br />

info 010-4167474/ jdekiefte@hetnet.nl,<br />

Aanm. augustreitsma@nivon.nl/ 06-23757583<br />

prijs € 100 (niet-lid € 110)<br />

Een geheel verzorgd Bridge-weekend onder<br />

begeleiding van André Steffens. Vanaf<br />

vrijdagmiddag 16.00 u. met thee of koffie tot<br />

na de lunch zondagmiddag 14.00 u. zijn alle<br />

maaltijden inbegrepen.<br />

lAAT je SpekSTeeN SprekeN<br />

11-15-okt, hunehuis havelte<br />

info 06- 28556899 / Aanm:06- 25393116 of<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 262; niet-leden € 295, incl.volpension<br />

Ontdek de charme van de gemakkelijk te<br />

bewerken speksteen, ook voor beginners. Lekker<br />

buiten aan de slag met mes en houtrasp,<br />

individuele begeleiding.<br />

olIeVerF MeT wATer?<br />

11-15-okt, hunehuis havelte<br />

info lammert kootstra, 0591- 361867 / Aanm:<br />

06- 25393116 of hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 238, niet-leden € 270, incl. alle<br />

materialen, volpension.<br />

Ervaar wat waterverdunbare olieverf doet. We<br />

schilderen binnen op papier en doek. Leer de<br />

kneepjes van de vakman.<br />

heerlIjk kokeN ZoNDer VleeS oF VIS<br />

14-17 dec, hunehuis havelte<br />

info greet hogerhuis/geke van Dalen 0592<br />

501757 of 0611118864/ Aanm.: 06-25393116<br />

of hunehuis@nivon.nl<br />

prijs: € 160, niet-leden € 179.<br />

‘Vleesconsumptie leidt tot grote mondiale problemen.<br />

Nou, doe er dan wat aan!’ Dat dòet het<br />

Hunehuis met een cursus koken zonder vlees<br />

en vis. Eigen programmainvulling tot 16.00 uur.<br />

U zorgt zelf voor ontbijt en lunch. Vanaf 16.00<br />

uur gezamenlijk meerdere gerechten bereiden,<br />

o.l.v. Geke en Greet.<br />

buIten beWegen<br />

geZoND IN bewegINg<br />

27 sep – 1okt, hunehuis havelte<br />

info 06-54607912/ 071-5012902, Aanm. 06-<br />

25393116 of hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 160 (niet-lid € 184)<br />

Actie in het Hunehuis. Ervaar hoe plezierig<br />

bewegen kan zijn. Maak -op uw eigen niveau-<br />

op plezierige en verantwoorde manier kennis<br />

met allerlei sporten en beweegmogelijkheden.<br />

Ook is er aandacht voor een gezonde<br />

leefstijl. Zelfverzorging met elkaar.<br />

SChAATSClINIC IN ThIAlF<br />

25 – 29 okt, Allardsoog een-west<br />

info 0592-420484/ allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 215 (niet-lid € 245), kind € 185<br />

Maak een echte schaatstraining mee!<br />

Bezichtig het ijsstadion van onder tot boven!<br />

Schaats je rondjes of kijk naar de schaatsers.<br />

Schaatsen eventueel te huur bij Thialf. Geheel<br />

verzorgd.<br />

hArDlopeN<br />

8 – 9 jan, Zeehuis bergen aan Zee<br />

info zeehuis-ams@quicknet.nl<br />

prijs overnachting<br />

Het weekend van zaterdag 8 januari en zondag<br />

9 januari 2011 wordt de halve marathon<br />

van Egmond gelopen. De inschrijving voor<br />

beide evenementen is zondag 1 augustus<br />

<strong>2010</strong> gestart. Wie in Het Zeehuis wil overnachten<br />

kan nu per e-mail reserveren.<br />

bergSporT bASISCurSuS<br />

19 jan – apr 2011, Arnhem<br />

info www.bergsport-zon.nl,<br />

aanm. henk houthuijzen 0481-354308,<br />

bergsport@nivon-arnhem.nl<br />

prijs € 94 (niet-lid € 130)<br />

Leer hoe je veilig de bergen in kunt. De cursus<br />

van bergsportgroep ZON (<strong>Nivon</strong>afdeling<br />

Arnhem) is bedoeld als voorbereiding op alpinetochten<br />

en bergwandelen. Zes woensdagavonden<br />

theorie en drie praktijkweekenden<br />

(winterkamperen, leren omgaan met kaart en<br />

kompas, rotsklimmen).<br />

lees verder op pagina 10 >>


geslaagd maximaal<br />

sociaal kapitaal<br />

Tekst en foto’s: ghita van bergen<br />

Misschien ben je de deelnemers<br />

aan de vakantieweken van<br />

het <strong>Nivon</strong>-project Maximaal<br />

Sociaal Kapitaal deze zomer<br />

wel tegengekomen, in de Banjaert, Allardsoog<br />

of het ABK-huis. De overheid (Zonmw)<br />

heeft subsidie verstrekt om twee zomers lang<br />

vakantieweken te organiseren voor minimagezinnen<br />

uit eenzelfde buurt of wijk. Doordat<br />

de deelnemers elkaar tijdens een vakantie<br />

leren kennen, hopen we dat ze thuis komen<br />

met een groter sociaal netwerk.<br />

volop genIeten<br />

Op het ABK-huis waren acht gezinnen van<br />

“Het Zonnekind” op vakantie. Terwijl de<br />

kinderen zich vermaakten bij het recreatiewerk<br />

van “Bulle Hull” gingen de ouders<br />

gezellig samen op pad. De maaltijden werden<br />

verzorgd door “Warm Aanbevolen”, wellicht<br />

bekend van de gezamenlijke maaltijd op het<br />

Pinksterkamp. Zij zijn zo enthousiast geworden,<br />

dat ze volgend jaar in Dordrecht zelf<br />

een vakantieweek willen opzetten. Welzijnsorganisatie<br />

Stichting Pluspunt uit Zandvoort<br />

was met 36 kinderen een week te gast in<br />

Allardsoog. Pluspunt organiseerde haar<br />

kindervakantiekamp al voor de tweede keer<br />

in een <strong>Nivon</strong>huis. Hun doel is om bevolkingsgroepen,<br />

met name aan de onderkant van de<br />

samenleving, letterlijk en figuurlijk in bewe-<br />

ging te brengen. Moniek van der Meije, hoofdleiding<br />

van het kamp, en haar groep vrijwilligers<br />

zijn zeer tevreden over de ambiance en<br />

mogelijkheden in de <strong>Nivon</strong>huizen. Zelf koken<br />

in professionele keukens, waardoor het budget<br />

laag gehouden kan worden, vindt Moniek<br />

een groot voordeel. De kinderen genieten met<br />

volle teugen. Op de fiets struinen zij, met hulp<br />

van mensen van het huis, de omgeving van<br />

Allardsoog af.<br />

sporten en uItrusten<br />

In de Banjaert kwamen gezinnen op vakantie<br />

via het Vrouw-Kind centrum de Spiegeling uit<br />

Leiden. Er werd voor hen elke dag een mooi<br />

programma aangeboden waaruit moeders<br />

en kinderen zelf konden kiezen. Voor de kinderen<br />

was er bijvoorbeeld een sportdag, een<br />

dagje strand en een bonte avond. De andere<br />

kinderen in het huis en op de camping werden<br />

ook uitgenodigd om mee te doen. Zo ontstond<br />

er een leuke band tussen alle kinderen. De<br />

moeders konden lekker uitrusten, kletsen,<br />

een avondje bingo en naar het strand of de<br />

zwarte markt in Beverwijk. Een gezamenlijke<br />

excursie naar het Zuiderzeemuseum werd<br />

mede mogelijk gemaakt door het Blijdestijnfonds.<br />

Het team van vrijwilligers voor deze<br />

groep was een mooie mix van jong en oud.<br />

enthousIaste vrIJWIllIgers<br />

gevraagd<br />

Voor de zes vakantieweken die volgend<br />

jaar op het programma staan, zoeken<br />

we enthousiaste vrijwilligers die het<br />

leuk vinden om voor sociale en financiele<br />

minimagezinnen een vakantieweek<br />

te organiseren. Wil je als kok of programmabegeleider<br />

mee? Mail dan naar<br />

gvbergen@nivon.nl. Ervaring is handig,<br />

maar niet noodzakelijk. Op de hoogte<br />

blijven van het project? Kijk op<br />

www.nivon.nl/sociaaltoerisme.<br />

toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong> 9


www.nivon.nl/activiteiten<br />

wINTerreIS grINDelwAlD<br />

18 – 27 feb, Zwitserland<br />

info 075-6283915/<br />

nivonzaanstreekreizen@online.nl<br />

prijs € 575, kinderen vanaf € 295,<br />

incl. busvervoer, halfpension<br />

Skiën, langlaufen en wandelen bij Jungfrau,<br />

Mönch en Eiger. Uitgestrekt skigebied, winterwandelingen,<br />

loipen, rodelen, arresleetocht,<br />

sneeuwschoenwandeling. Skihuur, skilessen<br />

mogelijk. Verblijf in gezellig familiehotel met<br />

douche/wc.<br />

SNeeuw IN ZuID-DuITSlAND<br />

feb 2011<br />

info www.bergsport-zon.nl en<br />

www.nivon-arnhem.nl<br />

Bergsportgroep ZON organiseert in februari<br />

2011 een sneeuwschoentrektocht en wintervakantie<br />

in Zuid-Duitsland. Uitgangspunt is<br />

een gezellig natuurvriendenhuis. Houd de<br />

sites in de gaten voor de exacte data.<br />

cultuur & creatIe<br />

SChrIjVeN eN leZeN IN heT huNehuIS<br />

14 – 17 sep, hunehuis havelte<br />

info 06-54607912/ 071-5012902/<br />

dokyverhagen@gmail/ 06-25393116/<br />

www.hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 136 (niet-lid € 154)<br />

We gunnen ons die tijd nu eens, overwinnen<br />

gewoon die drempel en gaan lekker aan<br />

de slag. Ter stimulering gastsprekers en de<br />

inspirerende omgeving van het huis.<br />

weekeND ZANg eN MuZIek<br />

17 – 19 sep, Abk huis eerbeek<br />

info 070-3995840/ gibotma@gmail.com<br />

prijs € 85 (niet-lid € 95)<br />

Zang- en Muziekweekend van vrijdagmiddag<br />

t/m zondagmiddag. Opgeven 10 aug tot<br />

10 sept door te betalen op giro 1811292 t.n.v.<br />

<strong>Nivon</strong> Zang- en Muziekgilde, Rijswijk, o.v.v<br />

10-3, zangstem of instrument, vegetariër(evt).<br />

QuIlTeN<br />

19 – 24 sep, Morgenrood oisterwijk<br />

info 040-8489576/ morgenrood@nivon.nl<br />

prijs € 145 (niet-lid € 195)<br />

Quilten onder leiding van Annie Cornelisse.<br />

Deze cursus is geschikt voor beginners en<br />

gevorderden. Het is steeds weer verrassend<br />

welke mooie werkstukken er gemaakt worden.<br />

FluITeNZATerDAg<br />

25 sep, <strong>Nivon</strong>centrum utrecht<br />

info 073-5475571/<br />

nanny.bierhuizen@hetnet.nl<br />

prijs € 4,50 (niet-lid € 6)<br />

Kom op zaterdag lekker meespelen in een<br />

gezellige fluitengroep onder leiding van een<br />

ervaren dirigente. Fluiten, blokfluiten en houtblazers<br />

zijn welkom van 10.30 tot 14.30 uur.<br />

10 toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

MoZAïekCurSuS<br />

26 sep – 1 okt, Morgenrood oisterwijk<br />

info 040-8489576/ morgenrood@nivon.nl<br />

prijs € 175 (niet-lid € 215)<br />

Mozaïekcursus onder leiding van Anke Elsen.<br />

Werken met scherven van tegels, serviesgoed<br />

en spiegels aan een unieke eigen creatie.<br />

Zeep & STrAND<br />

13 – 15 okt, Zeehuis bergen aan Zee<br />

info 072-5643580/ activiteitenZeehuis@<br />

hotmail.com/ zeehuis-ams@quicknet.nl<br />

prijs € 95 (niet-lid € 110)<br />

Onder leiding van een aromatherapeute maak<br />

je zelf een aantal verzorgingsproducten. Tijd<br />

voor een strandwandeling is er natuurlijk<br />

ook. Inschrijven voor 25 september. Incl. 2<br />

overnachtingen, maaltijden, materialen en<br />

koffie/thee.<br />

4DD FoToSAFArI De VuurSChe herFST<br />

18 – 21 okt, koos Vorrinkhuis lage Vuursche<br />

info 0347-328253/ koosvorrink@nivon.nl<br />

prijs € 182,50 (niet-lid € 202,50)<br />

We leggen al wandelend de <strong>herfst</strong> met zijn<br />

bladeren, paddenstoelen en verkleuringen<br />

vast. Onder deskundige leiding laten we ons<br />

inspireren om het beste uit onze camera’s<br />

te halen.<br />

oNTDek De NATuur<br />

18 – 22 okt en 25 – 29 okt, Morgenrood<br />

oisterwijk<br />

info els de leeuw, bob van Zweden,<br />

jenny brachel 040-8489576<br />

prijs € 123 (niet lid € 150), kind vanaf acht<br />

jaar €100 (niet-lid €120), excl. verzorging en<br />

toeristenbelasting<br />

Met zijn heide, bossen en vennen is Oisterwijk<br />

de “Parel in ‘t Groen”. Waarnemingen<br />

en belevenissen schrijven we op papier en<br />

schetsen we in kleur. Horen we de wielewaal,<br />

springen er eekhoorns? Van 9-12 uur, middag<br />

en avond vrij. Cursusleider: Herman Klaassen.<br />

Benodigdheden: wat schrijfmateriaal,<br />

een (open) boekje ligt voor u klaar.<br />

FluITeNZATerDAg<br />

23 okt, <strong>Nivon</strong>centrum utrecht<br />

info 073-5475571/<br />

nanny.bierhuizen@hetnet.nl<br />

prijs € 4,50 (niet-lid € 6)<br />

Kom op zaterdag lekker meespelen in een<br />

gezellige fluitengroep onder leiding van een<br />

ervaren dirigente. Fluiten, blokfluiten en houtblazers<br />

zijn welkom van 10.30 tot 14.30 uur.<br />

NATuur eN CulTuur bIj De bANjAerT<br />

24 – 29 okt, banjaert wijk aan Zee<br />

info 06-57846034/<br />

aanmelding.banjaert@gmail.com<br />

prijs € 155 (niet-lid € 175)<br />

Wandelen langs het strand en de duinen.<br />

Museumbezoek in Amsterdam, hofjeswandeling-<br />

en Frans Halsmuseum te Haarlem en<br />

de Zaanse Schans.<br />

SpekSTeeN bewerkeN<br />

31 okt – 5 nov, Morgenrood oisterwijk<br />

info 040-8489576/ morgenrood@nivon.nl<br />

prijs € 260 (niet-lid € 300)<br />

Speksteen bewerken onder leiding van<br />

kunstenares Hanneke Zwart uit Veenendaal.<br />

Deze cursus is geschikt voor beginners en<br />

gevorderden.<br />

beZIg MeT kuNST<br />

14 – 19 nov, bosbeek bennekom<br />

info 06-53155501 ma/di 8.30-10.00 u, wo/do<br />

18.30-20.00 u/ bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 155 (niet-lid € 183)<br />

Intensief, intuïtief en persoonlijk bezig zijn<br />

met kunst. Deze week is een intensieve kennismaking<br />

met de werking van kleuren en<br />

vormen. Het resultaat is minder belangrijk<br />

dan het plezier en proces van bezig zijn.<br />

beelDhouweN MeT SpekSTeeN<br />

14 – 19 nov, bosbeek bennekom<br />

info 06-53155501 ma/di 8.30-10.00 u, wo/do<br />

18.30-20.00 u/ bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 170 (niet-lid € 204)<br />

Speksteen is een zachte steen die geen<br />

“harde arbeid” nodig heeft. Met enthousiasme<br />

en inzet en o.l.v. ervaren docenten kun<br />

je tot de mooiste resultaten komen. Ervaring<br />

is niet nodig.<br />

YogA SChIlDereN<br />

14 – 19 nov, Morgenrood oisterwijk<br />

info 040-8489576/ morgenrood@nivon.nl<br />

prijs € 260 (niet-lid € 300)<br />

Yoga-schilderen onder leiding van Hetty<br />

Janssens uit Oisterwijk, vakdocente. De vier<br />

elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur staan<br />

centraal bij deze cursus.<br />

CreATIeVe MIDweek<br />

15 – 17 nov, banjaert wijk aan Zee<br />

info 06-57846034/ aanmelding.banjaert@<br />

gmail.com<br />

prijs € 100 (niet-lid € 120)<br />

Een midweek waarin we onder leiding van<br />

specialisten creatief aan het werk gaan.<br />

Tapas-schaaltjes beschilderen en daarna<br />

tapas maken is een van de activiteiten.<br />

lees verder op pagina 12 >>


kort nieuws<br />

mooIste<br />

ns-Wandeltochten<br />

De populaire NS-wandeltochten, een coproductie<br />

van Stichting Wandelplatform-LAW<br />

en NS, bestaan twintig jaar. Ter gelegenheid<br />

daarvan is er een Jubileumgids samengesteld<br />

met de mooiste NS-wandeltochten van de<br />

afgelopen twintig jaar: tien bestaande tochten<br />

én tien toppers uit het verleden. Wandelaars<br />

kozen eerder de NS-route Veluwezoom,<br />

die gebruik maakt van <strong>Nivon</strong>-wandelpaden<br />

(Maarten van Rossumpad en Veluwe Zwerfpad)<br />

als de mooiste (eendaagse) wandeltocht.<br />

Het NS-traject loopt van station Dieren naar<br />

station Rheden of station Velp.<br />

In de Jubileumgids zijn achttien eendaagse<br />

en twee tweedaagse wandeltochten opgenomen.<br />

De route IJsselvallei, langs kronkelende<br />

dijken en uiterwaarden, is de favoriete tweedaagse<br />

NS-wandeltocht. Vele vrijwilligers van<br />

het <strong>Nivon</strong> en Wandelplatform ontwikkelen,<br />

beschrijven, controleren en markeren van<br />

de NS-wandeltochten. Iedere NS-wandeling<br />

volgt een gedeelte van het landelijk netwerk<br />

van 8.500 km Lange-Afstand-Wandelpaden<br />

(LAW’s) en Streekpaden.<br />

Met maar liefst 600.000 wandelaars per jaar<br />

zijn NS-wandeltochten al twintig jaar een<br />

groot succes in Nederland. De begin- en<br />

eindpunten, de stations, zijn goed bereikbaar.<br />

De routes zijn geschikt voor elke wandelaar,<br />

gemiddeld 15 km en duidelijk gemarkeerd<br />

en beschreven. Bovendien gaan de NSwandeltochten<br />

door de mooiste gebieden van<br />

Nederland. In de jubileumgids staat naast<br />

informatie over het openbaar vervoer en<br />

horeca ook veel achtergrondinformatie over<br />

de streek.<br />

De jubileumgids NS-wandeltochten is te<br />

bestellen via www.wandelnet.nl en verkrijgbaar<br />

bij boekhandels en VVV-kantoren,<br />

ISbN 90-71068-84-3, € 14,50.<br />

veluWe ZWerFpad-<br />

WandelgIds Weer<br />

beschIkbaar<br />

De wandelgids Veluwe Zwerfpad (streekpad<br />

16) van <strong>Nivon</strong> is weer verkrijgbaar. Het is een<br />

van de snelst verkopende streekpadgidsen:<br />

niet zo verwonderlijk want Gelderland blijkt<br />

een van de meest favoriete wandelprovincies.<br />

De twee andere favoriete wandelprovincies<br />

zijn Limburg en Noord-Brabant, zo blijkt uit<br />

de Nationale Wandelmonitor, dat door het<br />

bureau Trendbox in opdracht van Stichting<br />

Wandelplatform-LAW, waarin ook het <strong>Nivon</strong><br />

participeert, in 2009 is uitgevoerd. De Veluwe<br />

is en blijft een toeristische trekker: wat<br />

betreft landschap, centrale ligging in Nederland<br />

en goede bereikbaarheid door trein- en<br />

busverbindingen. Het Veluwe Zwerfpad (357<br />

km) voert door het grootste aaneengesloten<br />

natuurgebied van Nederland. Bij uitstek een<br />

gebied om eindeloos te zwerven maar niet te<br />

verdwalen.<br />

Met veel praktische informatie over openbaar<br />

vervoer, overnachtingsadressen,<br />

bezienswaardigheden onderweg en wildobservatieposten<br />

op de Veluwe. Er zijn tal van<br />

mogelijkheden voor één- en meerdaagse<br />

rondwandelingen.<br />

Streekpad 16 Veluwe Zwerfpad, 357 km,<br />

240 pagina’s, € 18,70, ISbN 90-70601-99-7.<br />

geactualiseerde uitgave van het <strong>Nivon</strong>,<br />

Amsterdam, juli <strong>2010</strong>. Verkrijgbaar bij de<br />

boekhandel, VVV- en ANwb-kantoren, of<br />

te bestellen op www.nivon.nl/webshop en<br />

ww.wandelnet.nl<br />

de grote<br />

natuurvrIenden-<br />

Foto-<br />

WedstrIJd<br />

Kiek je graag mooie beeldjes en<br />

verbaas je jezelf wel eens met de<br />

kwaliteit ervan? Wel, neem dan deel<br />

aan de grote Natuurvriendenfotowedstrijd<br />

van de Belgische natuurvrienden.<br />

Stuur je beste foto’s op en<br />

maak kans op één van de 25 prijzen,<br />

waaronder een overnachting voor<br />

twee personen in <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis<br />

De Kleine Rug in Dordrecht<br />

met kajaktocht in de Biesbosch en<br />

een overnachting voor twee personen<br />

in <strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis<br />

ABK-huis in Hall, Eerbeek met gratis<br />

fietsgidsje.<br />

Het thema van de fotowedstrijd is<br />

“duurzame recreatie”. Tot 1 maart<br />

2011 kun je jouw beste recreatiefoto’s<br />

opsturen. Een professionele jury kiest<br />

uiteindelijk 10 finalisten die groot<br />

worden tentoongesteld op de Belgische<br />

Natuurvriendendag in 2011.<br />

Daar kiest het publiek de winnaar en<br />

zal ook de jury haar laureaat bekend<br />

maken. Voor het volledige reglement<br />

en de prijzen van de Natuurvriendenfotowedstrijd:<br />

www.natuurvrienden.be<br />

Webshop<br />

De wandelgidsen zijn direct te bestellen<br />

via de webwinkel op internet:<br />

www.nivon.nl/webshop De betaling<br />

gaat met IDeal. Wandelgidsen kopen/<br />

betalen met een <strong>Nivon</strong>cadeaubon is<br />

nog steeds mogelijk via het <strong>Nivon</strong><br />

Landelijk Bureau (020-4350700/<br />

info@nivon.nl).<br />

toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong> 11


www.nivon.nl/activiteiten<br />

wolVIlTeN IN De boSbeek<br />

15 – 19 nov, bosbeek bennekom<br />

info 06-53155501 ma/di 8.30-10.00 u, wo/do<br />

18.30-20.00 u/ bosbeek@nivon.nl<br />

prijs € 155 (niet-lid € 183)<br />

Veel mogelijkheden van vilten komen aan bod.<br />

Naast het maken van een hoed, sloffen en<br />

sjaals gaan we experimenteren in het ruimtelijk<br />

vlak.<br />

SChrIjF !<br />

15 – 19 nov, Allardsoog een-west<br />

info 0592-420484/ allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 245 (niet-lid € 270)<br />

Een midweek schrijven in een prachtige<br />

omgeving, waarin u stapsgewijs meegenomen<br />

wordt in het proces van herinneren en verhalen<br />

die daarover te schrijven zijn. Begeleiding<br />

door docente Stemexpressie Wies Kuyers.<br />

DreNTheMIDweek<br />

15 – 19 nov, hunehuis havelte<br />

info 0522-262309/ 0522-256406/<br />

obakkero@zonnet.nl, Aanm: 06-25393116/<br />

hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 198 (niet-lid € 226)<br />

Raak betoverd door de grote stille heide<br />

of de bossen en de zandverstuivingen van<br />

zuidwest-Drenthe. Het Hunehuis is de aangewezen<br />

uitvalsbasis voor een ontdekkingstocht<br />

in de geschiedenis van dit deel van Drenthe.<br />

Aantrekkelijk programma met o.m. museumbezoek<br />

en lezingen. Incl. overn., 4 streekmaalt.,<br />

koffie/thee, excursies, entreegelden.<br />

weekeND Voor MuZIek eN ZANg<br />

19 – 21 nov, koos Vorrinkhuis lage Vuursche<br />

info 070-3995840/ gibotma@gmail.com<br />

prijs € 85 (niet-lid € 95)<br />

Geheel verzorgd weekend van vrijdagmiddag<br />

t/m zondagmiddag. Opgeven 11 okt tot 11 nov<br />

door te betalen op giro 1811292 t.n.v. <strong>Nivon</strong><br />

Zang- en Muziekgilde, Rijswijk, o.v.v. 10-4,<br />

zangstem of instrument, vegetariër(evt).<br />

eSperANTo<br />

19 – 21 nov, banjaert wijk aan Zee<br />

info 0223-643781/ lj.lathouwers@quicknet.nl,<br />

Aanm. 075-6123471/<br />

studsemajnfino@esperanto-nederland.nl<br />

prijs € 70<br />

Wie kennis wil maken met deze fascinerende<br />

taal, of er zich in wil bekwamen, is van vrijdagavond<br />

19 november tot zondagmiddag 21<br />

november welkom in De Banjaert in Wijk aan<br />

Zee. Hier organiseert Esperanto-Nederland<br />

een studie-weekend.<br />

12 toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

wINTer-CreA-TreFFeN<br />

22 – 26 nov, koos Vorrinkhuis lage Vuursche<br />

info 0347-328253/ 030-2210000/<br />

koosvorrink@nivon.nl<br />

prijs overnachtingskosten, bijdrage koffie/<br />

thee, zelfverzorging<br />

Vrij schilderen, tekenen, poppen maken,<br />

kerstversiering, knutselen etc. Lekker bezig<br />

met je hobby in ‘n gemoedelijke sfeer.<br />

Geen les, wel vrijheid, gezelligheid en iedere<br />

dag ‘n wandeling.<br />

ISrAËlISChe DANSCulTuur<br />

23 – 27 nov, hunehuis havelte<br />

info 0522-251544/ 0521-381913,<br />

Aanm. 06-25393116/ hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 115 (niet-lid € 140), zelfverzorging,<br />

incl. thee/koffie<br />

Van maandagavond t/m donderdagmiddag<br />

dagelijks volksdansen. Aandacht voor het<br />

ontstaan van de dansen vanuit de cultuur en<br />

de traditie van het Joodse volk. Boekentafel en<br />

mogelijk stadswandeling in Meppel, bezoek<br />

aan “Kunsjt” de mooie winkel van Lien Braf.<br />

FluITeNZATerDAg<br />

27 nov, <strong>Nivon</strong>centrum utrecht<br />

info 073-5475571/<br />

nanny.bierhuizen@hetnet.nl<br />

prijs € 4,50 (niet-lid € 6)<br />

Kom op zaterdag lekker meespelen in een<br />

gezellige fluitengroep onder leiding van een<br />

ervaren dirigente. Fluiten, blokfluiten en houtblazers<br />

zijn welkom van 10.30 tot 14.30 uur.<br />

FluITeNZATerDAg<br />

18 dec, <strong>Nivon</strong>centrum utrecht<br />

info 073-5475571/<br />

nanny.bierhuizen@hetnet.nl<br />

prijs € 4,50 (niet-lid € 6)<br />

Kom op zaterdag lekker meespelen in een<br />

gezellige fluitengroep onder leiding van een<br />

ervaren dirigente. Fluiten, blokfluiten en houtblazers<br />

zijn welkom van 10.30 tot 14.30 uur.<br />

treFFen & trIps<br />

herFSTTreFFeN<br />

25 – 29 okt, hondsrug Noordlaren<br />

info 06-44353832/ hondsrug@nivon.nl<br />

prijs € 139 (niet-lid € 169)<br />

Hutten bouwen, construeren met takken en<br />

touwen en zand overal in ons eigen bos. Het<br />

aangrenzende Noordlaarderbos is geschikt<br />

voor wandeling of speurtocht.<br />

eeNouDerweekeND<br />

5 – 7 nov, hunehuis havelte<br />

info/aanmelden: mvanrooij01@hetnet.nl<br />

prijs € 82 (niet-lid € 106), kinderen 6-12 jr.<br />

€ 62 (niet-lid € 78)<br />

Eenouderwerkgroep Zuid verzorgt een eenouderweekend.<br />

Dit weekend geeft de ouder<br />

even tijd voor zichzelf (of met de andere<br />

alleenstaande ouders), terwijl de kinderen<br />

deelnemen aan het kinderprogramma. Kooken<br />

corveetaken worden samen uitgevoerd.<br />

Jongere kinderen zijn welkom, maar voor<br />

hen is er geen programma.<br />

kerST op AllArDSoog<br />

24 – 27-dec, Allardsoog een-west<br />

info. 0592-420484/ allardsoog@nivon.nl<br />

prijs € 110 (niet-lid € 135),<br />

kinderen € 95 (niet lid € 110)<br />

Dit jaar weer kerst vieren op Allardsoog waar<br />

alles kan en niets hoeft. Verzorgd Kerstdiner<br />

op 1e kerstdag! (verder zelfverzorging)<br />

Wandelen<br />

wANDelCAFÉ AlbANIË<br />

10 sep, leiden, <strong>Nivon</strong> wandelcafé<br />

info 071-5227079, asmits.2@hccnet.nl<br />

prijs € 3,50 (niet-lid € 4)<br />

Marja Exterkate en Peter van der Brugghen<br />

vertellen over hun rondreis door Montenegro,<br />

Albanië en Kosovo. Ze alten foto’s zien van de<br />

ruige bergstreek in het grensgebied en van<br />

oude stadjes en dagwandelingen in andere<br />

delen van Albanië en Montenegro.<br />

TeXelpAD<br />

12 sep, Cocksdorp Texel, ca. 19 km<br />

info wilma de ruijter 071-58090535,<br />

greetje Noordman 06-27036135<br />

prijs € 30, reiskosten<br />

Verzamelen om 6.50 uur op Leiden Centraal.<br />

We wandelen een deel van het Texelpad.<br />

Vanaf Cocksdorp wandelen we langs kust,<br />

dijk en polder naar De Koog. De reiskosten<br />

van deze dag zijn ongeveer 30,00 euro.<br />

Nodig: strippenkaart, 16 strippen, reserveren<br />

boot op www.teso.nl.<br />

DuIN- eN STrAND wANDel4DAAgSe<br />

20 – 23 sep, banjaert wijk aan Zee<br />

info 06-57846034 (na 19.00 uur)/<br />

aanmelding.banjaert@gmail.com<br />

prijs € 135 (niet-lid € 150)<br />

Onder leiding van Marijke en Cor den Heijer<br />

wordt er vier dagen gewandeld door duin en<br />

bos en langs het strand vanuit Banjaert.<br />

lANge DuINeN<br />

22 sep, Amersfoort ca. 17 km<br />

info gisella, 071-5760050<br />

prijs trein en bus<br />

De Lange Duinen zijn een nog “levend” stuifzandgebied<br />

waar het landschap voortdurend<br />

verandert en de hoogteverschillen elkaar in<br />

rap tempo afwisselen. De route kan eventueel<br />

naar wens na 13 km eerder worden afgebroken.<br />

Verzamelen op Leiden CS om 09.15 u.<br />

Horeca onderweg is ruim aanwezig.<br />

lees verder op pagina 14 >>


kort nieuws<br />

Wandelaars<br />

tellen vooral<br />

kleIn koolWItJe<br />

Kleine vuurvlinder. Foto: Antoon van Balveren.<br />

Ruim 400 wandelaars hebben in het weekend<br />

van 21 en 22 augustus ruim 8.000 vlinders<br />

geteld op het Pieterpad. Elke deelnemer<br />

nam een of meerdere van de 93 etappes voor<br />

zijn of haar rekening. Door voor alle etappes<br />

in te tekenen hebben de wandelaars ervoor<br />

gezorgd dat de bijna 500 kilometer van het<br />

lange-afstands-wandelpad in één weekend<br />

werd gelopen.<br />

Het klein koolwitje werd het meest gezien,<br />

gevolgd door het groot koolwitje. Het Vlinderwandelweekend<br />

is een initiatief van het <strong>Nivon</strong><br />

en De Vlinderstichting dat in 2008 voor het<br />

eerst plaatsvond. De Vlinderstichting maakt<br />

zich sterk voor de bescherming van vlinders<br />

en libellen. Wie de uitkomsten van de tellingen<br />

tijdens het Vlinderwandelweekend op<br />

het Pieterpad wil bekijken en wil zien welke<br />

vlinders de wandelaars hebben waargenomen:<br />

www.vlinderwandelweekend.nl<br />

Vlinderwandelaar bij de Drentse Poort. Foto: Jolanda Denekamp.<br />

vernIeuWd:<br />

FrIese Woudenpad<br />

en hertogenpad<br />

Na de vernieuwde <strong>Nivon</strong>uitgaven<br />

Trekvogelpad en Veluwe Zwerfpad verschijnen<br />

deze nazomer twee wandelgidsen van het<br />

Wandelplatform.<br />

Het Friese Woudenpad (Lauwersoog –<br />

Steenwijk, 147 km + dagtochten) toont de<br />

wandelaar delen van Friesland waar een<br />

toerist vrijwel nooit komt. De route doet<br />

zowel de grote openheid van het noordelijke<br />

polderland als de betrekkelijke beslotenheid<br />

van het Friese Woudengebied aan. Ook de<br />

polder biedt veel variëteit: buitendijkse<br />

natuurgebieden aan de waddenkust,<br />

terpdorpen, waterlopen en prachtige stadjes<br />

als Dokkum en Beetsterzwaag. Ten zuiden<br />

van Dokkum komen de zandgronden met<br />

de ‘Wâlden’, het slagenlandschap met<br />

houtwallen, singels, vennetjes, heide en<br />

beekdalen.<br />

Het Hertogenpad (Breda - Roermond, 238<br />

km) leidt de wandelaar terug naar het volle,<br />

Bourgondische leven uit de 13e eeuw, langs<br />

Breda, ’s-Hertogenbosch en Roermond. Maar<br />

Brabant en Limburg zijn ook de provincies<br />

van de eindeloze Groote Peel met zijn arme<br />

dagloners en rijke natuur, de wandelende<br />

woestijn van de Loonse en Drunense Duinen,<br />

van parels als de Maashorst en het Leudal.<br />

Een combinatie van groen en gezellig, langs<br />

stad, stuifzand en verraderlijk veenmoeras,<br />

over uitgestrekte heidevelden en zompige<br />

knuppelpaden.<br />

Friese woudenpad € 16,90<br />

ISbN 978-90-71068-81-2<br />

hertogenpad € 16,90<br />

ISbN 978-90-71068-82-9<br />

halF uur per Week<br />

Wandelen<br />

6,6 miljoen Nederlanders wandelen regelmatig.<br />

Dat blijkt uit de Nationale Wandelmonitor<br />

<strong>2010</strong>, dat door het bureau Trendbox in<br />

opdracht van Stichting Wandelplatform-LAW,<br />

waarin ook het <strong>Nivon</strong> participeert, is uitgevoerd<br />

in 2009. Het Wandelplatform wil met dit<br />

onderzoek het grote belang van wandelen in<br />

Nederland op de politieke agenda plaatsen.<br />

De wandelliefhebber lijkt nog te vaak aan het<br />

kortste eind te trekken, terwijl deze recreatieve<br />

activiteit populairder is dan fietsen,<br />

hardlopen en binnensporten. De cijfers uit de<br />

Nationale Wandelmonitor onderstrepen dit:<br />

6,6 miljoen landgenoten wandelen minstens<br />

een half uur per week. ‘Dit toont aan dat<br />

investeren in goed onderhouden en gemarkeerde<br />

wandelroutes economisch aantrekkelijk<br />

is’, concludeert het Wandelplatform.<br />

De meeste wandelaars zijn tussen 35 en<br />

65 jaar oud en komen uit alle delen van<br />

Nederland, stad én platteland. Er zijn iets<br />

meer vrouwen dan mannen die wandelen.<br />

Wat de wandelaars beweegt, is de behoefte<br />

aan ontspanning, gezondheid en natuurbeleving.<br />

Uit het onderzoek blijkt dat het gros<br />

van de wandelaars het liefst door bos loopt,<br />

gevolgd door duinen en strand. Favoriet zijn<br />

Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. In<br />

de Randstad en in mindere mate ook in delen<br />

van Zuid-Limburg, Friesland en Groningen<br />

worden tekorten aan geschikt wandelgebied<br />

gesignaleerd.<br />

Meer feiten en achtergronden staan in de<br />

Nationale wandelmonitor <strong>2010</strong>, kijk op<br />

www.wandelnet.nl bij wandelplatform-lAw<br />

onder publicaties.<br />

toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong> 13


www.nivon.nl/activiteiten<br />

pelgrIMSpAD<br />

26 sep, Amsterdam – Aalsmeer, ca. 22 km<br />

info 078-6143645, pietbep@planet.nl<br />

prijs eenmalig gratis, heel seizoen € 10<br />

<strong>Nivon</strong> Drechtsteden loopt dit seizoen een deel<br />

van het Pelgrimspad van Amsterdam naar ‘s<br />

Hertogenbosch. Vertrek ui tDordrecht naar<br />

Amsterdam, aankomst 10.33. Op Amsterdam<br />

CS beginnen we met de wandeling. We lopen<br />

dan tot Aalsmeer.<br />

eIkelTjeS4DAAgSe<br />

4 – 7 okt, eikhold heerlen<br />

info 071-5411767/ cm.denheijer@online.nl<br />

prijs € 125 (niet-lid € 145)<br />

Ook in Limburg deze <strong>herfst</strong> een wandel-<br />

4daagse vanuit villa Eikhold. Twee korte van<br />

10 km en twee lange wandelingen van 18 km.<br />

Aanmelden: tel: 045-5424827 (ma-wo-vrij van<br />

20.00-21.30) of eikhold@nivon.nl.<br />

wANDelCAFÉ ZuID-porTugAl<br />

8 okt, leiden, <strong>Nivon</strong> wandelcafé<br />

info 071-5227079, asmits.2@hccnet.nl<br />

prijs € 3,50 (niet-lid € 4)<br />

Els Cramwinckel (van Stepping Stones) geeft<br />

een presentatie over wandelen in de Algarve.<br />

De Via Algarviana een nieuw lange-afstandspad<br />

(GR 13) van 300 km. Het pad werd bekend<br />

als de eerste van zeven middeleeuwse pelgrimstochten.<br />

roNDoM kAMerIk<br />

10 okt, woerden ca. 23 km<br />

info Angenies posthumus, 071-5146259<br />

prijs trein<br />

We vertrekken om 8:52 uur van station Leiden<br />

Centraal. Vanaf Woerden start de rondwandeling<br />

over verharde en onverharde kades,<br />

door weilanden en langs slootkanten, en over<br />

het jaagpad langs de Grecht. Onderweg is er<br />

geen horeca. Bij slecht weer kunnen we een<br />

kortere route lopen.<br />

wANDel4DAAgSe VuurSChe VerrASSeND<br />

18 – 21 okt, koos Vorrink lage Vuursche<br />

info 071-5411767, aanmelden 0347-328253/<br />

koosvorrink@nivon.nl<br />

prijs € 157,50 (niet-lid € 177,50)<br />

incl. volledige verzorging<br />

In de gouden weken van de <strong>herfst</strong> wandelen we<br />

vier dagen door de prachtig gekleurde bossen<br />

van Lage Vuursche. 12 tot 20 km per dag o.l.v.<br />

Marijke en Cor den Heijer, zij kennen de mooiste<br />

routes door bos, hei en veenweides.<br />

14 toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

koNINklIjk wANDeleN lAge VuurSChe<br />

18 – 21 okt, koos Vorrink lage Vuursche<br />

info en aanm: koosvorrink@nivon.nl/<br />

0347-328253<br />

prijs € 50 (niet-lid € 60)<br />

Een koninklijke wandeltocht langs Baarnse<br />

villa’s, paleis Soestdijk en kasteel Groeneveld<br />

aan de noordkant van de Utrechtse heuvelrug.<br />

Aangelegde parken en kasteeltuinen,<br />

maar ook landelijke boslanen. Wie overnacht<br />

tussen maandag 18 en donderdag 21 oktober<br />

kan een maaltijd boeken naast de overnachting.<br />

De wandeltweedaagse is de downloaden<br />

via www.nivon.nl/wandeltweedaagse.<br />

wANDel- & eXCurSIereIS ZuID-TIrol<br />

IN ITAlIË<br />

22 – 31 okt, Zuid-Tirol, Italië<br />

info nivonzaanstreekreizen@online.nl<br />

prijs € 495<br />

Reis naar naar het oostelijk deel van Zuid-<br />

Tirol, met indrukwekkend afwisselend landschap.<br />

Diverse excursies. Driesterren hotel<br />

met klein zwembad. Kamers met douche en<br />

WC. De reis is o.b.v. van halfpension.<br />

herFSTIge boSwANDelINg<br />

27 okt, Den Dolder – baarn ca. 16 km<br />

info Angenies posthumus, 071-5146259<br />

prijs trein<br />

Vertrek van Leiden Centraal 9:22 uur. Deze<br />

boswandeling gaat o.a. door landgoed Pijnenburg,<br />

langs het heidegebied van natuurterrein<br />

De Stulp en door het Baarnsche Bosch.<br />

Horeca onderweg is onzeker.<br />

pelgrIMSpAD<br />

30 okt, Aalsmeer – Aarlanderveen, ca. 22 km<br />

info 078-6143645, pietbep@planet.nl<br />

prijs eenmalig gratis, heel seizoen € 10<br />

<strong>Nivon</strong> Drechtsteden loopt dit seizoen een deel<br />

van het Pelgrimspad van Amsterdam naar ‘s<br />

Hertogenbosch. Vertrek uit Dordrecht met<br />

de trein van 8.42 naar Schiphol. Daar nemen<br />

we de bus naar Aalsmeer. We eindigen bij de<br />

bushalte in Aarlanderveen.<br />

(advertentie)<br />

Onbetaalbaar uitzicht, betaalbaar<br />

Hotel Alpina, Zwitserland www.alpina-tschiertschen.nl<br />

wANDel4DAAgSe<br />

8 – 12 nov, hunehuis havelte<br />

info 0592-501757/ Aanm: 06- 25393116<br />

of via de mail: hunehuis@nivon.nl<br />

prijs € 176 (niet-lid € 200)<br />

We wandelen in de omgeving van het Hunehuis<br />

door gevarieerde natuur met heide,<br />

bossen, vennen, beekdalen, hunebedden en<br />

schaapskudde. Vier wandelingen van 15 tot 20<br />

km. Overnachtingen en avondmaaltijden zijn<br />

inbegrepen. U verzorgt uw eigen ontbijt en<br />

lunchpakket.<br />

wANDelCAFÉ ITAlIË<br />

12 nov, leiden, <strong>Nivon</strong> wandelcafé<br />

info 071-5227079, asmits.2@hccnet.nl<br />

prijs € 3,50 (niet-lid € 4)<br />

Natuur en cultuur in Cilento (Italië), een<br />

presentatie van Angenies Posthumus. Het<br />

gebied heeft een grote verscheidenheid aan<br />

landschappen en culturele schatten. Bergen<br />

en lieflijke dalen, ontelbare orchideeën,<br />

blauwe baaien.<br />

ZuID keNNeMerlAND<br />

14 nov, overveen ca. 21 km<br />

info Angenies posthumus, 071-5146259<br />

prijs trein<br />

Vertrek van Leiden Centraal 9:15 uur naar<br />

Overveen. Een gevarieerde rondwandeling<br />

door duinen, duinbossen en het landgoed<br />

Elswout. Horeca onderweg mogelijk.<br />

wINTerwANDeleN<br />

21 – 26 nov, Morgenrood oisterwijk<br />

info 040-8489576/ morgenrood@nivon.nl<br />

prijs € 180 (niet-lid € 220)<br />

Vlak voor de feestdagen een midweek wandelen<br />

door bossen en langs vennen van het<br />

Brabantse Oisterwijk onder leiding van Ineke<br />

en Wout Vrolijk. Er is een mogelijkheid tot<br />

Nordic wandellessen. Incl. overnachtingen,<br />

toeristenbelasting en volledige verzorging.<br />

roTTerDAM<br />

24 nov, rotterdam ca. 17 km<br />

info 071-5227079, asmits.2@hccnet.nl<br />

prijs trein<br />

Vertrek vanaf Leiden Centraal 9.18 u. Rotterdam-Noord.<br />

Daar lopen we door Hilligersberg<br />

naar de Rotte. Langs de Bergse Achterplas<br />

via Terbregge, het gehucht Rotte naar het<br />

Bergse Bos en verder naar het Kralingsebos<br />

en de Kralingse plas. Horeca onderweg voor<br />

een korte pauze.<br />

pelgrIMSpAD<br />

28 nov, Aarlanderveen – oud reeuwijk ,<br />

ca. 18 km<br />

info 078-6143645, pietbep@planet.nl<br />

prijs eenmalig gratis, heel seizoen € 10<br />

<strong>Nivon</strong> Drechtsteden loopt dit seizoen een deel<br />

van het Pelgrimspad van Amsterdam naar<br />

‘s Hertogenbosch. We lopen meestal 20 a 22<br />

km. In Dordrecht met de trein van 8.42 naar<br />

Alphen aan de Rijn en met de bus naar ons<br />

vertrekpunt.


Winterreizen<br />

<strong>2010</strong>/2011<br />

Winter hoog in de bergen op de ‘mittergrat hütte’ in een<br />

vroegboekkortIng<br />

zijdal van het Ötztal: een unieke ervaring met het nivon<br />

Langlaufen, (sneeuwschoen)wandelen, skiën<br />

of snowboarden in Noorwegen, Oostenrijk,<br />

Zwitserland of Italië? Snelle beslissers hebben<br />

extra voordeel: wie boekt voor 1 oktober <strong>2010</strong><br />

voor de kerst- en nieuwjaarsreizen in het seizoen<br />

<strong>2010</strong>/2011 (met de begincode M, CX of JV) krijgt<br />

10% korting op de reissom.<br />

ga naar www.nivonreizen.nl voor meer info<br />

over de reizen en schrijf je snel in. het loont<br />

de moeite om lid te worden van het nivon!<br />

Het geeft zo’n fijn gevoel om met een koude<br />

neus en natte sokken met zijn allen bij elkaar<br />

aan de warme chocolademelk te zitten na<br />

een dag ploeteren<br />

toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong> 15


vijftig plus www.nivonreizen.nl<br />

Skiërs, langlaufers en<br />

(sneeuwschoen)wandelaars<br />

genieten met leeftijdgenoten in<br />

Nederland of oostenrijk. hieronder<br />

staat een kort overzicht van de<br />

reizen. Meer informatie staat op<br />

www.nivonreizen.nl waar je je<br />

ook kunt inschrijven. Inschrijven<br />

voor onderstaande vijftig plus-<br />

Melchersreizen kan ook via het<br />

inschrijfformulier op pagina 18.<br />

Foto: Inger Wensveen<br />

kerST Veluwe, NeDerlAND 50+<br />

23 t/m 27 dec <strong>2010</strong> boSbeek, Mk1101<br />

prijs € 447,00 (niet-lid € 472), volpension<br />

Info melchersreizen@nivon.<br />

nl, 020 – 4350715<br />

Vier Kerst dit jaar op de Veluwe en laat u verwennen<br />

in natuurvriendenhuis de Bosbeek.<br />

Maak gezamenlijke wandelingen door de bossen,<br />

naar de Wodanseiken of over de Ginkelse<br />

heide en geniet van gezamenlijke creatieve<br />

binnenactiviteiten. Eigen vervoer.<br />

Toeslag €5,- voor 1-pers.kamer (max.10).<br />

Ga skiën met iemand die op<br />

een hoger niveau skiet dan jij<br />

en je kunt zomaar wat leren.<br />

Of ga skiën met iemand die<br />

minder goed skiet dan jij, dat<br />

is goed voor je zelfvertrouwen<br />

en buikspieren van het<br />

lachen. Alleen skiën kan om<br />

lekker te chillen<br />

16 toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

ouD eN NIeuw AAN Zee, NeDerlAND 50+<br />

28 dec <strong>2010</strong> t/m 1 jan 2011 ZeehuIS, Mk1102<br />

prijs € 170 (niet-lid € 195), zelfverzorging<br />

(eigen kosten), eigen vervoer<br />

Info melchersreizen@nivon.nl, 020 – 4350715;<br />

mientjevanrooij@hotmail.com, 0182 – 374490<br />

Het oude jaar uit(z)waaien. Waar kan dat<br />

beter dan in het Zeehuis in Bergen aan Zee?<br />

Een leuke korte actieve vakantie waarbij we<br />

gezamenlijk kunnen gaan (strand)wandelen,<br />

fietsen, musea bezoeken. Met elkaar<br />

bereiden we de maaltijden, zoals het oudejaarsbuffet.<br />

Voor recepten en ingrediënten<br />

wordt gezorgd. De avond van de jaarwisseling<br />

maken we met elkaar.<br />

öTZTAl, ooSTeNrIjk 50+,<br />

29 jan t/m 6 feb 2011 lÄNgeFelD,<br />

Ml1105<br />

prijs € 665 (niet-lid € 690), bus, half pension,<br />

2-p kamers, sauna, stoombad, solarium<br />

Info melchersreizen@nivon.nl, 020 – 4350715<br />

In het “gouden midden” van het Ötztal op<br />

1170 m hoogte ligt, in het centrum van Längefeld,<br />

ons gastvrije pension. Het is een zeer<br />

goed gebied voor alpien skiën met 144 km<br />

aan pistes en 34 liften. Met de gratis skibus<br />

in Sölden op korte afstand. Bovendien is<br />

langlaufen vanuit het huis en zelfs<br />

(sneeuwschoen)wandelen mogelijk.<br />

Zon, fantastische<br />

sneeuwcondities en<br />

comfort in plaats van<br />

carnavalsdrukte: met het<br />

nivon naar het tuxertal<br />

Foto: P. Woudstra<br />

nieuw<br />

SoNNeNplATeAu, ooSTeNrIjk 50+<br />

4 t/m 13 feb 2011 wIlDerMIeMINg, Ml1103<br />

prijs € 634 (niet-lid € 659), bus, halfpension,<br />

2-p kamers, zwembad en sauna<br />

Info melchersreizen@nivon.nl, 020 – 4350715<br />

Al vele jaren is Wildermieming, op 872 m, het<br />

uitgangspunt voor een heerlijke langlaufvakantie.<br />

De bus blijft bij de groep en er wordt<br />

instructie gegeven. Ook kun je hier prima<br />

wandelen.<br />

Binnen een <strong>Nivon</strong>groep heb<br />

je binnen no time het gevoel<br />

dat je elkaar al heel lang kent<br />

pIllerSeeTAl, ooSTeNrIjk 50+<br />

4 t/m 13 maart 2011 hoChFIlZeN, Ml1104<br />

prijs € 627 (niet-lid € 652), bus, halfpension,<br />

2-p kamers, sauna<br />

Info melchersreizen@nivon.nl, 020 – 4350715<br />

Ook deze locatie is al een aantal jaren in trek.<br />

Langlaufen en wandelen kun je vanuit het huis.<br />

Voor alpiene skiën neem je de gratis skibus die<br />

o.a. de gebieden van Hochfilzen, Fieberbrunn<br />

en St. Jakob met elkaar verbindt.<br />

Mensen zijn sociaal en<br />

behulpzaam naar elkaar tijdens<br />

de reis en in het huis<br />

ZelFverZorgIng<br />

Enkele reizen zijn op basis van<br />

zelfverzorging. In kleine groepjes<br />

verzorgt iedereen bij toerbeurt het<br />

eten, de koffie, de afwas en een<br />

schoon huis. Het eten wordt centraal<br />

ingekocht en de kosten daarvoor<br />

worden apart afgerekend.


www.springreizen.nl<br />

www.nivonreizen.nl<br />

langlaufen, (sneeuwschoen)<br />

wandelen, skiën of snowboarden<br />

in Noorwegen, oostenrijk,<br />

Zwitserland of Italië? hieronder<br />

staat een beknopt overzicht van<br />

onze wintersportreizen. Meer info<br />

over de reis, prijs en inschrijven<br />

vind je op www.nivonreizen.nl<br />

korting voor vroege boekers tot<br />

4 maanden voor vertrek.<br />

TIrol, ooSTeNrIjk (1200 M)<br />

Skiën, snowboarden, (sneeuwschoen)wandelen<br />

17 dec t/m 26 dec <strong>2010</strong> lADIS I, CX1101<br />

prijs € 743 (niet-lid € 768), kinderen t/m<br />

12 jaar € 632 (niet-lid € 657)<br />

18 feb t/m 27 feb 2011 lADIS II, CX1104<br />

prijs € 718 (niet-lid € 743), kinderen t/m<br />

12 jaar € 610 (niet-lid € 635), groepsreis<br />

met halfpension, reisbegeleiding, afscheidsmaaltijd<br />

en vervoer per royalclass nachtbus<br />

leeftijd 6+<br />

180 km afwisselende pistes in het Sonnenplateau<br />

van Tirol voor skiën en snowboarden.<br />

Ook prachtig gebied voor de (sneeuwschoen)<br />

wandelaar. Hoogte 1200 tot 2700 meter. Kindvriendelijk<br />

skigebied. Het aangename pension<br />

“Neuegg” met luxe kamers en<br />

eigen sanitair, ligt prachtig en net buiten<br />

Ladis. We worden met busjes van de beheerder<br />

naar de liften gebracht.<br />

wAllIS, ZwITSerlAND (1925 M)<br />

Skiën, snowboarden,<br />

(sneeuwschoen)wandelen<br />

17 t/m 26 dec <strong>2010</strong> rIeDerAlp I, CX1102<br />

prijs € 582 (niet-lid € 607), kinderen t/m 12<br />

jaar € 495 (niet-lid € 520)<br />

24 dec t/m 2 jan 2011 rIeDerAlp II, CX1103<br />

prijs € 582 (niet-lid € 607), kinderen t/m 12<br />

jaar € 495 (niet-lid € 520), groepsreis<br />

met zelfverzorging, reisbegeleiding,<br />

afscheidsmaaltijd en vervoer per nachttrein<br />

(couchette)<br />

leeftijd 4+<br />

100 km afdalingen. Drie met elkaar verbonden<br />

skigebieden. Zowel voor skiën en boarden als<br />

voor (sneeuwschoen)wandelen geschikt. Het<br />

natuurvriendenhuis “Lueg ins Land” met zonnebalkon<br />

ligt in het autovrije dorp Riederalp.<br />

Bij de deur van het huis bind je de ski’s onder<br />

om naar de liften te gaan.<br />

Foto: Lex Nooij<br />

ZuID TIrol, ITAlIË (1030 M)<br />

Skiën, langlaufen,(sneeuwschoen)wandelen<br />

4 t/m 13 feb 2011 puSTerTAl I, CX1105<br />

buitenseizoen prijs € 425 (niet-lid € 450),<br />

18 t/m 27 feb 2011 puSTerTAl II, CX1107<br />

prijs € 456 (niet-lid € 481), kinderen t/m 12<br />

jaar € 388 (niet-lid € 413), groepsreis met<br />

zelfverzorging, reisbegeleiding, afscheidsmaaltijd<br />

en vervoer per royalclass nachtbus<br />

leeftijd 6+<br />

Aan de noordelijke rand van het “Dolomiti<br />

Superski Skicarrousel” met 12 skigebieden en<br />

1200 km piste, ligt Welsberg, precies tussen de<br />

twee skigebieden Plan de Corones/ Kronplatz<br />

en het Alta Pusteria/ Hochpustertal. Direct<br />

instappen op het loipenetwerk, het “Dolomiti<br />

Nordic Ski” van ca. 1300 km. Goed uitgangspunt<br />

voor (sneeuwschoen)wandelen en ski- en<br />

bergtoeren en langlaufen.<br />

koninklijk wintersporten<br />

op de arlberg: met het<br />

nivon betaalbaar<br />

VorArlberg, ooSTeNrIjk (1100 M)<br />

Skiën, snowboarden, langlaufen,<br />

(sneeuwschoen)wandelen<br />

18 t/m 27 feb 2011 kuhtai, CX1110<br />

prijs € 444 (niet-lid € 469), kinderen t/m 12<br />

jaar € 377 (niet-lid € 402), groepsreis met<br />

zelfverzorging, reisbegeleiding, afscheidsmaaltijd<br />

en vervoer per royalclass nachtbus<br />

leeftijd 4+<br />

Sneeuwzeker en zeer voordelig op wintersport.<br />

Oostelijk van het skigebied Warth aan<br />

de Arlberg, ligt het goed ingerichte huis Lumber.<br />

Het kleine veelzijdige skigebied Warth (56<br />

km piste) is met de gratis skibus in 25 min te<br />

bereiken. Loipen van ca. 100 km lopen direct<br />

langs het huis.<br />

nieuw<br />

TIrol, ooSTeNrIjk (2000 M)<br />

Skiën, snowboarden,<br />

sneeuwschoenwandelen<br />

18 t/m 27 feb 2011 kuhtai, CX1111<br />

prijs € 530 (niet-lid € 555), kinderen t/m 12<br />

jaar € 451 (niet-lid € 476), groepsreis met<br />

zelfverzorging, reisbegeleiding, afscheidsmaaltijd<br />

en vervoer per royalclass nachtbus<br />

leeftijd 8+<br />

Winter hoog in de bergen op een “echte<br />

Berghütte” is een unieke ervaring. Verblijf in<br />

de “Mittergrat Berghütte”, gelegen op een<br />

prachtige plek, midden in de natuur tussen<br />

de bergen. Avontuurlijk en romantisch, want<br />

nieuw<br />

alleen lopend te bereiken. Met schitterend<br />

uitzicht en open haard c.q. houtgestookte<br />

kachel. Vanuit de hut stap je zo de sneeuw in<br />

en de skigebieden Kuhtai en Hochötz (78 km<br />

piste) zijn dichtbij. Veel mogelijkheden voor<br />

uitdagende bergtoeren met ski’s en sneeuwschoenen.<br />

In de groep zijn mensen<br />

sociaal en behulpzaam<br />

NorDSeTer, NoorwegeN (850M)<br />

langlaufen, wandelen, langlaufinstructie<br />

26 feb t/m 5 mrt 2011, CX1109<br />

prijs € 393 (niet-lid € 418), kinderen t/m 12<br />

jaar € 334 (niet-lid € 359), groepsreis met<br />

zelfverzorging, meerpersoonskamers, eigen<br />

vervoer<br />

Nordseter, symbool voor prachtige sneeuw<br />

met loipes voor beginners en cracks. Ons<br />

hooggelegen huis in Noorse stijl en de loipe<br />

voor de deur heeft het mooiste uitzicht van<br />

de omgeving. Met onze latten en sneeuwschoenen<br />

maken we in het land der Trollen,<br />

goed voorbereid, de schitterendste tochten en<br />

voelen ons een met de natuur.<br />

berNer oberlAND, ZwITSerlAND (1034 M)<br />

Skiën, snowboarden, wandelen<br />

4 t/m 13 mrt 2011 grINDelwAlD, CX1106<br />

prijs € 709 (niet-lid € 734), kinderen t/m 12<br />

jaar € 603 (niet-lid € 628), groepsreis met<br />

halfpension, reisbegeleiding, afscheidsmaaltijd<br />

en vervoer per royalclass nachtbus<br />

leeftijd 4+<br />

een kinderhelling is op loopafstand<br />

Zeer gevarieerd wintersportgebied. 200 km<br />

pistes met uitzicht op de alpenreuzen Jungfrau,<br />

Eiger en Mönch. Het sfeervolle natuurvriendenhuis<br />

“Grindelwald” ligt op<br />

een prachtige plek aan de rand van het<br />

rustige dorp. De bus stopt voor het huis,<br />

om ons naar de liften te brengen.<br />

TIrol, ooSTeNrIjk (1260 M)<br />

Skiën, snowboarden, wandelen<br />

4 t/m 13 mrt 2011 TuXerTAl, CX1112<br />

prijs € 531 (niet-lid € 556), kinderen t/m<br />

12 jaar € 451 (niet-lid € 476), groepsreis met<br />

zelfverzorging, reisbegeleiding, afscheidsmaaltijd<br />

en vervoer per royalclass nachtbus<br />

leeftijd 6+<br />

Aan een zonnige helling ligt in het begin<br />

van het Tuxertal het comfortabel ingerichte<br />

huis Aussertal (met 2 á 3 persoonskamers).<br />

Dichtbij ligt het skigebied Rastkogel dat een<br />

onderdeel is van het uitgestrekte gebied<br />

Zillertal (227 km piste). Op een afstand van<br />

slechts 10 km ligt de “Hintertuxer Gletscher”<br />

met ook in maart nog gegarandeerd fantastische<br />

sneeuwcondities.<br />

info: www.nivonreizen.nl<br />

of 020 4350715<br />

nieuw<br />

toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong> 17


spring reizen 25-40 jaar www.springreizen.nl<br />

Foto: Jeroen Moelands<br />

ChArTreuSe, FrANkrIjk<br />

Sneeuwschoenwandeltocht langs gîtes<br />

19 t/m 27 feb 2011 Chartreuse,<br />

jV1102 25-40 jr<br />

prijs € 739 (niet-lid € 764), groepsreis met<br />

zelfverzorging, reisbegeleiding en vervoer<br />

per nachttrein met couchette, huur<br />

sneeuwschoenen<br />

Krakende sneeuw, een ruig wit besneeuwd<br />

landschap strekt zich voor je uit. Links van je,<br />

in verstilde uitwaaierende golven, liggen<br />

18 toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

de wit bestoven bossen, als broccoli met een<br />

dikke laag poedersneeuw. Rechts de toppen<br />

van de Mont Blanc en de Grande Casse.<br />

Medio februari maken we een sneeuwschoentocht<br />

door het Franse natuurpark Chartreuse.<br />

We overnachten in gîte d’étappe, waardoor<br />

de rugzakken licht kunnen blijven.<br />

Meer info en boeking: www.springreizen.nl<br />

TIrol, ooSTeNrIjk (2000M)<br />

Multi-actieve winterweek vanuit berghut<br />

25 feb t/m 6 mrt 2011 kuhtai,<br />

jV1101 25-40 jr<br />

prijs € 830 (niet-lid € 855), groepsreis met<br />

zelfverzorging, reisbegeleiding en vervoer<br />

per nachttrein met couchette,<br />

huur sneeuwschoenen en langlaufski’s<br />

Winterplezier in Tirol! We hebben de authentieke<br />

Mittergrat Berghütte voor onszelf,<br />

midden in de natuur op enkele kilometers<br />

van Kuhtai. Vanuit de hut stappen we zo de<br />

knisperende sneeuw in op onze sneeuwschoenen<br />

en laten we ons verrassen door mooie<br />

uitzichten en natuur. Ook gaan we langlaufen.<br />

We maken dagtochten dus de rugzakken<br />

blijven licht.<br />

Meer info en boeking: www.springreizen.nl<br />

lApoNIA, ZweDeN<br />

huttentrektocht op sneeuwschoenen<br />

18 mrt t/m 3 april 2011 poolexpeditie,<br />

jV1103 25-40 jr<br />

prijs € 1016 (niet-lid € 1041), groepsreis<br />

met zelfverzorging, reisbegeleiding, huur<br />

sneeuwschoenen, exclusief<br />

heen- en terugreis<br />

Poolexpeditie met sauna: de wintertocht van<br />

je leven! Beleef schitterende sneeuwlandschappen<br />

en het eenvoudige huttenleven in<br />

Lapland. Zie huski’s, het noorderlicht en rol<br />

door de sneeuw om af te koelen van de sauna.<br />

Op sneeuwschoenen trekken we over het<br />

beroemde Kungsleden door Zweeds Lapland.<br />

We lopen door enorme gletsjerdalen met de<br />

hoogste bergketens van Zweden rondom. De<br />

tocht gaat over bevroren rivieren en meren,<br />

door oerbossen en toendralandschappen.<br />

Onbewoonde witte wildernis!<br />

Meer info en boeking: www.springreizen.nl<br />

nivon Winterreizen <strong>2010</strong>/2011 reizen melchersstichting<br />

Inschrijving <strong>Nivon</strong> winterreizen (alleen voor de Melchersreizen beginnend met codeletter M) S.v.p. volledig invullen en ondertekenen<br />

Reisnummer: Naar: Van . . / . . Tot . . / . .<br />

Eventuele tweede keus: Reisnummer: Naar: Van . . / . . Tot . . / . .<br />

Voorletters en naam: Roepnaam: M/V<br />

Adres: Postcode: . . . . . . Woonplaats:<br />

Telefoon: Mobiel: E-mail:<br />

Geboortedatum: . . / . . / . . . . Bank-/Gironummer: Lidnummer (zie ledenpas): Wij willen graag lid worden.<br />

Meereizende huisgenoten, woonachtig op hetzelfde adres:<br />

Voorletters en naam roepnaam geboortedatum lidnummer M/V<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

Als zich tijdens de reis moeilijkheden voordoen, dan graag contact opnemen met ...<br />

Naam: Plaats: telefoon: mobiel:<br />

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de ‘Algemene Bepalingen’ voor deelnemers aan <strong>Nivon</strong> Reizen<br />

en dat hij/zij lichamelijk en geestelijk in staat is om aan de activiteit deel te nemen.<br />

Handtekening: Datum, plaats:<br />

Zenden aan: <strong>Nivon</strong> Reizen, Hilversumstraat 332, 1024 MB Amsterdam.<br />

10% korting voor vroegboekers


het leven is goed ...<br />

Fietsen vanuit morgenrood<br />

Tekst: Chaja Zeegers<br />

Noord-brabant heeft een<br />

prima fietsnetwerk. en via de<br />

fietsknooppunten kun je eenvoudig<br />

zelf je fietsroute samenstellen.<br />

geen uitgebreide routekaarten<br />

meer mee onderweg, maar<br />

slechts een paar cijfers met<br />

knooppunten. onderweg staan<br />

overal bordjes die de weg naar jouw<br />

volgende knooppunt aangeven.<br />

Natuurvriendenhuis Morgenrood<br />

in de oisterwijkse natuur is een<br />

prima uitvalsbasis.<br />

heIde en akkerbouW<br />

Het is mooi fietsen vanuit Morgenrood in<br />

de Brabantse Meierij en omgeving. Twee<br />

suggesties voor fietsrondjes langs knooppunten<br />

staan op bijgaande kaart. De zuidelijke<br />

route voert door het groene hart binnen de<br />

stedendriehoek Tilburg – ‘s Hertogenbosch<br />

– Eindhoven (via knooppunten 88-45-69-<br />

47-46-21-9-86-85-84). Het accent ligt op<br />

natuurontwikkeling, duurzame landbouw<br />

en groene recreatie in dit gebied. Je fietst<br />

langs de bosrijke zoom van De Kampina,<br />

een heidelandschap doorsneden door enkele<br />

beken. Verder gaat het langs de Mortelen,<br />

waar een dikke leemlaag ervoor zorgt dat er<br />

een nat, moerasachtig landschap is ontstaan.<br />

Elk natuurgebied heeft typische bloemen en<br />

planten die zich juist daar thuis voelen. Voor<br />

watervogels is ook het Oisterwijkse bossen-<br />

en vennengebied een paradijs.<br />

www.nivon.nl<br />

BosmaGrafiek.NL <strong>2010</strong>0728_up04<br />

Fietsknooppuntenroutes rondom <strong>Nivon</strong> Natuurvriendenhuis Morgenrood<br />

93<br />

92<br />

Tilburg<br />

81<br />

Goirle<br />

134<br />

41<br />

65<br />

A58<br />

80<br />

36<br />

94<br />

<strong>Nivon</strong><br />

natuurvriendenhuis<br />

aanbevolen route<br />

via Knooppunten<br />

overige routes<br />

via Knooppunten<br />

(niet beschreven)<br />

treinstation<br />

horeca bij de route<br />

135<br />

66<br />

< L O O N S E - E N<br />

D R U N E N S E D U I N E N<br />

N269<br />

136<br />

82<br />

Wilhelmina<br />

kanaal<br />

Beekse<br />

Bergen<br />

Udenhout<br />

Berkel-<br />

Enschot<br />

Heukelom<br />

Voorste Stroom<br />

Galgeven<br />

Biezenmortel<br />

Oisterwijk<br />

Oisterwijkse<br />

bossen en vennen<br />

MIE<br />

PETERS BEZOEKERS-<br />

CENTRUM<br />

Moergestel<br />

Vinkenberg<br />

De noordelijke route (via knooppunten 88-89-<br />

44-26-77-96-97-90-83-84) gaat door gezellige<br />

Brabantse plaatsjes, langs boomkwekerijen<br />

en door groene akkerbouwgebieden. Je kunt<br />

de route ook de andere kant op fietsen en<br />

eerst even langs gaan bij het bezoekerscentrum<br />

van Natuurmonumenten. Dan kom je<br />

nog meer te weten over wat de natuur hier zo<br />

bijzonder maakt.<br />

maak Je eIgen route<br />

Maar evengoed kun je er voor kiezen om je<br />

eigen knooppunten te bepalen en bijvoorbeeld<br />

richting het Nationaal Park Loonse<br />

en Drunense Duinen te gaan. Ook cultureel<br />

praktIsche InFormatIe<br />

Start- en eindpunt:<br />

Natuurvriendenhuis Morgenrood<br />

Oisterwijk.<br />

Afstand: per fietsrondje ca 30<br />

kilometer (eigen varianten mogelijk).<br />

reservering overnachting:<br />

040-8489576 of morgenrood@nivon.nl.<br />

bij reservering binnen 8 dagen:<br />

013-5215935.<br />

Fietsverhuur bij Morgenrood: €3 per<br />

dagdeel, €5 per dag, €20 per week<br />

(kinderzitje €1 per dagdeel).<br />

137<br />

A65<br />

56<br />

138<br />

90<br />

139<br />

A58<br />

N65<br />

91<br />

83<br />

140<br />

97<br />

141<br />

96<br />

BOSHUIS<br />

VENKRAAI<br />

142<br />

77<br />

84<br />

Haaren<br />

Heikant<br />

143<br />

Helvoirt<br />

85<br />

144<br />

88<br />

1 km<br />

44<br />

26<br />

‘t Eind<br />

89<br />

DE BELVERTS<br />

HOEVE<br />

Essche Stroom<br />

K A M P I N A<br />

MORGENROOD<br />

NIVON<br />

NATUURVRIENDENHUIS<br />

86<br />

145<br />

45<br />

87<br />

De Logt<br />

9<br />

146<br />

De Beerze<br />

28<br />

Kleine Aa<br />

Esch<br />

DE RODE<br />

HAKTOL<br />

147<br />

Vught<br />

Nergena<br />

Roond<br />

Tongeren<br />

MIEKE<br />

VINGERHOEDS<br />

toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong> 19<br />

29<br />

148<br />

66<br />

67<br />

Smalwater<br />

68<br />

69<br />

Polsdonken<br />

21<br />

149<br />

47<br />

Lennisheuvel<br />

46<br />

43<br />

Boxtel<br />

De Vorst<br />

De Mortelen<br />

65<br />

48<br />

A2<br />

en Heerenbeek<br />

150 151<br />

gezien is Morgenrood een prima uitvalsbasis.<br />

Tilburg ligt op fietsafstand en heeft aardige<br />

musea: het Nederlands Textielmuseum, het<br />

Poppen en Speelgoedmuseum, het Scryption,<br />

museum voor schriftelijke communicatie of<br />

het Likeur- en Frisdrankenmuseum. Pak<br />

gerust de fiets, want de knooppunten voeren<br />

tot in de stad. En waar je ook bent: horeca<br />

is onderweg nooit ver te zoeken, anders zou<br />

het Brabant niet zijn. Het fietsknooppuntennetwerk<br />

in Nederland wordt nog steeds<br />

uitgebreid. Wie de smaak eenmaal te pakken<br />

heeft kan dus ook vanuit andere natuurvriendenhuizen<br />

via knooppunten gaan fietsen...<br />

reservering fietsen: individueel indien<br />

gewenst, bij groepen noodzakelijk.<br />

Fietskaarten met knooppunten in Morgenrood<br />

te koop a €7,95.<br />

No 17: West- en midden Brabant en No 18:<br />

Kempenland en Meierij.<br />

Zie ook www.routesinbrabant.nl of www.<br />

fietsersbond.nl/fietsrouteplanner om zelf een<br />

fietsknooppuntenroute samen te stellen.<br />

kijk ook op www.nivon.nl/fietsen<br />

Dommel<br />

16<br />

18<br />

405<br />

404<br />

403<br />

402<br />

401<br />

400<br />

399<br />

398<br />

397<br />

396<br />

395<br />

394<br />

393<br />

RD


leg een link<br />

Regeladvertenties voor<br />

natuurvrienden. E-mail naar<br />

legeenlink@nivon.nl of schrijf naar<br />

het redactieadres (zie colofon).<br />

Kosten € 0,50 per woord<br />

niet-leden €1,- per woord<br />

Minimaal € 10,- resp. € 12,-<br />

Hindeloopen (IJsselmeer) te huur: 2 à 4 pers.<br />

arbeidershuisje, prachtig wandel-, fiets-,<br />

schaats- en zwemgebied. Tel. 020-6840388 of<br />

0514-522560. www.vakantiehuishindeloopen.<br />

wordpress.com<br />

Schiermonnikoog, kamers te huur bij particulier.<br />

V.a. € 16,00 p.p.p.n., minimaal 2 nachten.<br />

1 kamer met keukenblok. Tel. 0519-531987.<br />

Fantastisch vakantiehuis in Tsjechië aan oostzijde<br />

van het Reuzengebergte. Authentieke,<br />

grote (5 slaapkamers, 3 badkamers), goed<br />

ingerichte roubenka. Grote tuin met fruitbomen<br />

en beek. Max. 12 personen. Prachtig<br />

gebied voor rust, wandelen, fietsen én cultuur.<br />

Informatie: www.snabilic.com;<br />

snabilie@multiweb.nl of 072-5065395.<br />

Voor <strong>Nivon</strong>-leden 20% korting op zuiver<br />

ganzendonzen dekbedden en slaapzakken!<br />

Info: De Donshoeve-Hoorn, 0229-247161.<br />

Bij Crans-Montana (CH) te huur: knus, zonnig<br />

chalet, 3 slaapk., 2 badk., tuin. Rustige<br />

ligging, pr. uitzicht. Skiën, wandelen, alle<br />

niveaus. 06-53767786, info@mrookhuizen.nl<br />

Wallis, Zwitserland. Te huur comfortabele<br />

studio voor 2 personen met garage in centrum<br />

Fiesch. Skiën, wandelen, een heerlijk<br />

klimaat in een fantastische omgeving.<br />

Tel. 06-22375657, www.rossmatte.nl.<br />

Brénazet, midden Frankrijk, 3 gezellige,<br />

ruime, comfortabele gîtes in prachtige oude<br />

boerderij, rustig, kindvriendelijk, zwemvijver,<br />

dieren, veel ruimte! Aan eind van landweggetje<br />

(geen verkeer!) fraai uitzicht. Mooie nog<br />

niet ontdekte streek, 800 km vanaf Breda.<br />

PW €285/ €385 Kanotochten door natuurreservaat<br />

Allier, tables d’hôtes vegetarisch,<br />

yoga, fietsenverhuur, wandelroutes. Kleine<br />

camping in boomgaard. Ook ingerichte tenten,<br />

Mariken en Ron, http://www.brenazet.nl,<br />

brenazet@orange.fr 0033470076319.<br />

Te huur mooie Chalet op zeer ruime kavel,<br />

nabij Noordzeestrand ideaal voor kinderen.<br />

Tel. 0111-644439 www.goedereede.cadex.nl<br />

<strong>Nivon</strong>leden 10% korting.<br />

Portugal Individueel Wandelen. Quinta do<br />

Pomarinho, Castelo de Vide. Het wandelcentrum<br />

van de Alentejo. Gelegen in natuurpark<br />

Sao Mamede. Diverse accommodaties te<br />

huur. Tevens natuurkampeerterrein.<br />

20 toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

www.pomarinho.nl / 00351 965 755 341<br />

info@pomarinho.nl Ned. eigenaren.<br />

Tweedehandslundia.nl Amsterdam, Zoetermeer<br />

en Apeldoorn: Lundia Classic Kasten<br />

Recycling: schappen, zijstukken, ladenblokken,<br />

deuren en accessoires. Gaat langer dan je<br />

eigen leven mee..., óók inruil:<br />

www.TweedehandsLundia.nl (op vertoon van<br />

lidmaatschapskaart NIVON-leden 10% extra<br />

korting).<br />

Ontdek de Parel van Z.O. Groningen:<br />

Westerwolde. Heerlijk knus vakantiehuisje<br />

voor 2 pers. rust, ruimte, glooiend landschap,<br />

stroomdalen, essen, incl. fietsen. €150 p/w.<br />

Tel. 0599-331600 site:<br />

http:/www.huisjewesterwolde.nl.<br />

Vakantiehuisje in Friesland. Te huur voor<br />

week/weekend verbouwd arbeidershuisje in<br />

piepklein dorpje aan vaar- en schaatswater.<br />

Grote tuin rondom met vrij uitzicht over weidelandschap.<br />

www.vakantiehuisjefriesland.nl.<br />

Logeren aan de Grachtengordel in Oud<br />

Amsterdam, vlakbij de Dam, maar met<br />

modern comfort & internet. V.a. € 27,50<br />

p.p.p.n incl. opgemaakte bedden & handdoeken.<br />

<strong>Nivon</strong>leden 10% korting. Evt. uitgebreid<br />

biologisch ontbijt,lunch & diner tegen meerprijs.<br />

Mail naar mariondons@hotmail.com of<br />

bel 06 57597516.<br />

Geniet van ‘Kerst’ in de sneeuw! Op wintersport<br />

naar het Brixental met een gezellige<br />

groep van jong&oud. Nog vroegboekkorting:<br />

www.actiefin.nl.<br />

Te huur: gezellig huisje aan Natuurpark<br />

Dwingelderveld (Drenthe), rustig gelegen.<br />

Uitzicht op weide en bosrand. Heide vlakbij.<br />

Max. 4 personen. Contact: 020-6185476 of<br />

patricia.kuiper@planet.nl. Zie ook website<br />

www.patriciakuiper.nl.<br />

Te koop op 400 m2 eigen grond, mooie chalet,<br />

met blokhut, ruim terras, veel privacy, nabij<br />

Noordzeestrand. Tel. 0111- 644452.<br />

Berlijn: te huur 4 pers. appartement. Vanaf<br />

€ 50 per nacht. Rustig in centrum. Fietsen<br />

beschikbaar. Info:<br />

hermanvandebeek@zonnet.nl of 0318616266.<br />

Te huur: vrijstaand vakantiehuis voor 2–5<br />

personen in rustig Duits dorp (Moezel-<br />

Hondsruggebied). Genieten ven prachtige<br />

natuurwandelingen in een bosrijke omgeving?<br />

Gefascineerd raken door de vorming van<br />

leistenen en fossielen? De wondere wereld<br />

van edelstenen ontdekken? De Romeinse<br />

geschiedenis herbeleven in het cultuurhistorische<br />

Trier? En bovendien de gastvrijheid en<br />

gezelligheid van de karakteristieke dorpsgemeenschap<br />

ervaren? Bel dan snel voor een<br />

ontspannen en veelzijdige vakantie,<br />

tel. 010-4348804,<br />

e-mail amschmidtchen@tiscali.nl.<br />

Te huur. Geheel vrijstaande authentieke<br />

Spaanse vakantiewoning in kerkdorp La<br />

Pedrera bij vissersdorp Denia aan de Costa<br />

Blanca. Aan de voet van natuurpark Montgo.<br />

Drie tweepersoons slaapkamers, grote<br />

woonkamer, gelijkvloerse douche, hoog toilet,<br />

goed geoutilleerde keuken, verwarming. Buiten<br />

drie terrassen (dus altijd zon), mooie tuin<br />

met palmen. 2,5 km van zee, veel wandelmogelijkheden,<br />

treinstationnetje op loopafstand,<br />

supermarkt op 1 km. Huur vanaf 265,- euro<br />

p/w, aanzienlijke korting bij langere huur. In<br />

<strong>2010</strong> nog vrij: in september, november en<br />

december. Voor meer informatie:<br />

www.bakkershuisdenia.nl of<br />

lakehaveman@hotmail.com, tel: 0497-574383.<br />

Aan het Vel. meer te Harderwijk, aan fietsroute<br />

rond IJsselmeer: log. met (biol.) ontbijt.<br />

2x1/1x2 pers. km €18,50 v. Niv. Lid, n.l. €21,-.<br />

Station, grote sauna, fietsen.<br />

Tel. 0341-424545. Welkom!<br />

Portugal Camping Quinta do Pomarinho, Castelo<br />

de Vide www.pomarinho.nl. Gelegen in<br />

natuurpark São Mamede 00351 965 755 341.<br />

Ned. eigenaren.<br />

Unieke vakantieadressen in Nederland. De<br />

website www.nederland-vakantie.nu heeft<br />

een enorm aanbod particuliere vakantiehuizen<br />

en bed and breakfast in Nederland.<br />

www.nederland-vakantie.nu<br />

Op vakantie met uw hond? Op onze website<br />

vindt u meer dan 30.000 hondvriendelijke<br />

vakantiehuizen in Nederland en heel Europa!<br />

www.vakantie-met-huisdieren.nl<br />

Portugese Taal leren op vakantie. Quinta do<br />

Pomarinho, Castelo de Vide. Zie www.pomarinho.nl<br />

bij arrangementen, stuur mail info@<br />

pomarinho.nl of bel<br />

00351 965 755 341. Ned. eigenaren.<br />

Portugal groepswandelreis <strong>2010</strong>. Quinta do<br />

Pomarinho Castelo de Vide. Data: 17-28 sept.,<br />

15-26 okt. Zie www.pomarinho.nl bij wandelen,<br />

stuur mail info@pomarinho.nl of bel<br />

00351 965 755 341. Ned. eigenaren.<br />

Groepsaccommodatie. Prachtig verbouwde<br />

en ingerichte boerderij voor rustzoekers,<br />

ontmoeting, familie of workshops. Nabij<br />

Zwolle, IJssel en Veluwe. Boerderij “Ruimte”<br />

’s-Heerenbroek. Foto’s en info op www.<br />

centrumipw.nl, 038-3557463. <strong>Nivon</strong>leden<br />

ontvangen 5% korting.<br />

Te huur vrijstaand vakantiehuis 2-6 pers.<br />

In rustig Duits dorp, 18 km. van Cochem<br />

a/d Moezel. Inlichtingen: 053-4322338,<br />

06-48359838. E-mail:gerkoll@hetnet.nl.


groene maand<br />

De Groene Maand is een campagne<br />

van een groot aantal<br />

organisaties, waaronder het<br />

<strong>Nivon</strong>, dat zich inzet voor<br />

natuur, milieu, landschap en gezondheid.<br />

Doel is om een groot publiek te<br />

enthousiasmeren om naar buiten te<br />

gaan door een gebundeld aanbod van<br />

natuuractiviteiten in september. De<br />

campagne wordt gecoördineerd door<br />

IVN (vereniging voor natuur- en milieueducatie).<br />

De kracht van de campagne<br />

ligt in het enorme aantal activiteiten<br />

en het kleinschalige karakter van deze<br />

activiteiten. Het grootste deel hiervan<br />

wordt georganiseerd door vrijwilligers.<br />

Op www.groenemaand.nl zijn ook de<br />

<strong>Nivon</strong>-activiteiten vermeld. De Groene<br />

Maand wordt in september <strong>2010</strong> voor de<br />

11e keer georganiseerd.<br />

Waarom september?<br />

Elke maand in het jaar heeft een groene<br />

kant. September is een van de mooiste<br />

maanden in de natuur. In september is<br />

de vakantie net achter de rug. In september<br />

is het buiten nog zomer en is de<br />

natuur prachtig. De natuur is vooral zo<br />

mooi door de overgang van late zomer<br />

naar vroege <strong>herfst</strong>. Eind september<br />

vertonen zich de eerste tekenen van de<br />

<strong>herfst</strong>. De zon staat laag, het licht is<br />

mysterieus, lange schaduwen en mooie<br />

avonden. De seizoensverandering in<br />

september biedt voer voor honderden<br />

natuurexcursies. De temperatuur wordt<br />

milder en nodigt uit tot activiteit. Er<br />

zijn veel excursies in de Groene Maand<br />

kenmerkend voor dit seizoen: over<br />

spinnenwebben, fotograferen met het<br />

lage licht, paddenstoelen, edelherten en<br />

trekvogels.<br />

www.groenemaand.nl<br />

Foto: Chaja Zeegers<br />

vakantIegevoel In natuurvrIendenhuIs<br />

Net even wat langer ontspannen, onthaasten, op de valreep anderen<br />

ontmoeten: aan het water, op de hei, in het bos... Natuurvriendenhuizen<br />

zijn prima uitvalsbases om het groen in te gaan. Kijk op www.nivon.nl voor<br />

speciale activiteiten in en rond de natuurvriendenhuizen.<br />

toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong> 21


leg een link<br />

Weggezakte kennis Frans ophalen of zin met<br />

het Frans te beginnen? Kies voor Universelle,<br />

een unieke cursus. Voor info 055-3558083 of<br />

ga naar www.universelle.nl.<br />

Slow Food in Cappadocië - Turkije: (H)eerlijke<br />

week in een fascinerend landschap: lekkere<br />

streekgerechten, helpen met de oogst & de<br />

wintervoorbereidingen, prachtige wandelingen,<br />

vertrek: 29/9. www.turkijenatuurlijk.nl<br />

Nieuw: B & B ‘colour locale’ in Den Bosch.<br />

Aangenaam overnachten privé/ werk, met/<br />

zonder ontbijtje. Voor 1 pers. 06-10507053<br />

heijdendlm@telfort.nl<br />

Italië: vakantie met stiltegarantie. Comfortabele<br />

2 pers. appartementen in natuurgebied.<br />

www.mulinobianco.nl.<br />

accommodatIes<br />

De volgende contactpersonen kun je bellen<br />

als je wilt reserveren voor een verblijf in een<br />

<strong>Nivon</strong>-natuurvriendenhuis (H) of -kampeerterrein<br />

(K).<br />

Abk-huis - hall (h)<br />

06 49829797<br />

Allardsoog - een west (h)<br />

0592 420484<br />

August reitsma - hoek v. hol. (h)<br />

06 23757583<br />

banjaert - wijk a. Zee (h)<br />

06 57846034 na 19.00 uur<br />

banjaert - wijk a. Zee (k)<br />

06 46374673<br />

bosbeek - bennekom (h)<br />

06 53155501, ma, di 08.30 - 10 u, wo, do 18.30<br />

- 20 u<br />

Den broam - buurse (h, k)<br />

053 4778625<br />

eikhold - heerlen (h)<br />

045 5424827 (ma - wo, vr 20 - 21.30 u)<br />

gele Anemoon - wijlre (k)<br />

seizoen: 043 4591607<br />

overig: 046 4421656<br />

22 toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

Lies (52) en Lennie (28) zoeken ivm handicap<br />

hulp huish, koken en/of lich. verzorging.<br />

Ervaring niet nodig. Hilversum.<br />

Liesjebed@gmail.com<br />

Drenthe, Papenvoort. Te huur zeer comfortabel<br />

ingericht vakantiechalet voor maximaal<br />

4 personen in rustig park op een ruime kavel.<br />

Alle informatie op:<br />

www.onsvakantiehuisjeinpapenvoort.nl<br />

Te koop/ krijg bijna: een vouwkano, Klepper,<br />

type Aerius II, voor Liefhebber, Cultprodukt.:<br />

tel. 010-4763779,<br />

mail Chrishijmans@zonnet.nl.<br />

Gastenverbijf en camping Domaine de<br />

Cardenne een prachtig wandelgebied<br />

departement Tarn et Garonne in het zuiden<br />

grutto - Delft (k)<br />

015 2611892 (18 - 19 u),<br />

seizoen: 06 51010162<br />

hallse hull - hall (k)<br />

06 46456519<br />

hondenhoek - lettelbert (k)<br />

06 22054714<br />

hondsrug - Noordlaren (h, k)<br />

06 44353832<br />

hoogkamer - Vlaardingen (h, k)<br />

0174 528690<br />

hunehuis - Darp (h, k)<br />

06 25393116<br />

kleine rug - Dordrecht (h, k)<br />

078 6130043<br />

koos Vorrink - lage Vuursche (h)<br />

0347 328253 (ma t/m do 18.30 – 20.00 u)<br />

krikkenhaar - bornerbroek (h, k)<br />

06 81212298<br />

De Meenthe - Noordwolde (k)<br />

038 4656781<br />

Morgenrood - oisterwijk (h, k)<br />

040 8489576<br />

Zeehuis - bergen a. Zee (h)<br />

072 5817197 ma, di, wo, vr 10 - 12 u,<br />

vr 14 - 16 u en 19 - 21 u<br />

E-mail via www.natuurvriendenhuizen.nl<br />

agenda<br />

September: Groene Maand<br />

Tot 1 okt: vroegboekkorting op de kerst- en<br />

nieuwjaarswinterreizen van het <strong>Nivon</strong><br />

(www.nivonreizen.nl)<br />

20 nov: <strong>Nivon</strong>raad, 10-16 u, zalencentrum<br />

Vredenburg (boven C&A), Utrecht<br />

van Frankrijk. Gîtes, Luxe Kamers en een<br />

kleine camping. Groot Zwembad aanwezig,<br />

natuurlijke omgeving aan de bosrand. Bezoek<br />

onze website www.domainelacadenne.com<br />

tel. 0033-563276943.<br />

Sneekermeer: vrijstaand huisje uit 1863 op<br />

toplocatie aan vaarwater, 5 pers., eenvoudig,<br />

romantisch en niet duur (incl. gebruik Canadese<br />

kano). Tel. 0413-478583.<br />

Comfortabele gîte met adembenemend<br />

uitzicht in de Franse Pyreneeën op 50 km<br />

van Middellandse zee en hooggebergte.<br />

http://giterodes.chez-alice.fr<br />

In memorIam<br />

heNDerIk geerTS<br />

Diep getroffen werden wij, de vrijwilligers van<br />

het Hunehuis, toen wij het bericht ontvingen<br />

dat Henderik Geerts niet meer onder ons is.<br />

Henderik is een vrijwilliger van het eerste uur<br />

en een voorbeeld voor velen van ons. Hij was<br />

huiswacht en mede-organisator van de jaarlijkse<br />

fietsweek door de Drentse natuur en tot<br />

voor kort, nog op hoge leeftijd, volop actief in<br />

de werkweek, wanneer het Hunehuis grondig<br />

wordt schoongemaakt. Hij verzorgde, staande<br />

op een ladder, de schoonmaak van de afzuigkappen<br />

in de keuken. Hij behoorde tot de kern<br />

van vrijwilligers die zo belangrijk zijn voor het<br />

voortbestaan van het Hunehuis. Je kon altijd<br />

op hem rekenen. Wij kennen hem als een uitzonderlijk<br />

sociaal en ook liefdevolle man die<br />

het de gasten naar de zin maakte zonder iets<br />

voor zichzelf op te eisen. Je zag aan hem dat<br />

hij de contacten, de ontmoeting en het samen<br />

iets met elkaar ondernemen op prijs stelde;<br />

eigenlijk een lid van de <strong>Nivon</strong>familie. En zo<br />

zal hij ook in onze herinnering blijven.<br />

keeS STeINMeTZ<br />

Kees kwam dit voorjaar de beheercommissie<br />

van het ABK-huis versterken naar aanleiding<br />

van onze oproep in de landelijke pers. Ja, hij<br />

wilde wel secretaris worden bij een club van<br />

vrijwilligers; dat had hij eerder en elders ook<br />

gedaan. Hij heeft vier vergaderingen meegemaakt,<br />

toen een hersentumor werd gevonden.<br />

Angstige dagen voor een zware operatie. Het<br />

lukte en Kees ging naar een revalidatieoord.<br />

Op 18 juli stuurde onze voorzitter nog een<br />

hoopvol berichtje rond en op 21 juli belde hij<br />

dat Kees was overleden. 68 jaar oud. Met een<br />

mooi zelfgemaakt bloemstukje hebben wij<br />

afscheid van hem genomen.<br />

lees verder op pagina 26 >>


monster aan, zeil<br />

en waai uit<br />

Monster een midweek of weekend<br />

aan op de Bruinvisch en<br />

geniet van het zeilen op de<br />

authentieke Friese dektjalk.<br />

De Wadden en wolkenluchten zijn in september<br />

en oktober uitzonderlijk mooi. Kies voor<br />

de uitzichten rondom het Waddengebied.<br />

Mogelijk komen we oog in oog te liggen met<br />

spelende zeehonden en kwetterende wad- en<br />

strandvogels. Je slaapt aan boord van de<br />

Bruinvisch en helpt mee met zeilen. Voor<br />

beide watervakanties geldt: volpension, begeleiding,<br />

overnachtingen aan boord. Haven van<br />

vertrek en aankomst: Harlingen.<br />

uitwaaitocht bruinvisch, Cw1016,<br />

20 t/m 26 sep.<br />

<strong>herfst</strong>zeilweekend bruinvisch, Cw1017,<br />

15 t/m 17 okt.<br />

kijk op www.nivonreizen.nl voor meer<br />

info/ aanmelden.<br />

herFsthIke In hoge vogeZen<br />

De druivenoogst nadert, de schapen worden<br />

terug naar de stal geleid en de rust lijkt over<br />

de rood kleurende hellingen terug te keren.<br />

Wandelaars kunnen genieten van het ruige<br />

zuidelijke deel van de Vogezen: stille meertjes,<br />

kale hoogvlaktes en kleurende <strong>herfst</strong>bossen.<br />

De ronde toppen in dit gebied worden<br />

“ballons” genoemd, echte uitzichtspunten.<br />

We maken een gevarieerde trektocht tussen<br />

gîtes d’étape met niet teveel op onze rug.<br />

In de <strong>herfst</strong> is het hier nog heel aangenaam<br />

genieten van de natuur! We zullen overdag<br />

onder meer delen van de beroemde GR5<br />

volgen, langs de hoofdkam van de Vogezen.<br />

En ’s avonds in de hut genieten we van een<br />

herFstWandeltocht<br />

lekkere streekwijn bij het gezellig knappend<br />

haardvuur.<br />

<strong>herfst</strong>hike hoge Vogezen***, jV1013,<br />

9 t/m 17 okt.<br />

kijk op www.springreizen.nl voor meer<br />

info/aanmelden.<br />

Trek door het “verloren land van Tsjechië”. Hoor tijdens de dagelijkse wandeltochten<br />

(15 km) meer over de historie van het voormalige Silezië en Sudetenland. Op deze tocht<br />

zijn hoogteverschillen tot 500 meter. De streek is rijk aan cultuur en natuur met afwisselend<br />

landschap van lieflijk boerenland, dichte bossen en ruige rotsformaties. Tijdens deze<br />

8-daagse wandelreis verkennen de deelnemers een deel van het gebied, waar in 1945 en<br />

1946 3,5 miljoen mensen werden gedwongen hun land te verlaten, alles achter te laten om<br />

met treinen vervoerd te worden naar een voor hen onbekende bestemming in Duitsland.<br />

Deze deportatie is een weinig bekende geschiedenis in Europa; een staartje van de Tweede<br />

Wereldoorlog. Deze reis is een combinatie van standplaatsreis en trektocht, waarbij de<br />

wandelaars zelf de zwaarte van de wandeldagen kunnen bepalen. Nederlandse begeleiders.<br />

Door het verloren land, Tsjechie**, CZ1011, 16 t/m 23 okt, bagagevervoer.<br />

kijk op www.nivonreizen.nl voor meer info/aanmelden.<br />

toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong> 23


natuurkampeerterrein<br />

Landgoed Old Putten<br />

Oud landgoed met parkbos, beek, ruime plaatsen,<br />

kampvuurplaats, ‘huiskamer’, verse broodjes, knutselen,<br />

kindvriendelijk, ideaal voor jonge gezinnen, wandel- en<br />

fietsgebied, trekkershutten, comforthut. Midden in de<br />

natuur gelegen op 500 m van vestingstadje Elburg.<br />

* <strong>Nivon</strong>leden 10% korting op kamperen<br />

info@oldputten.nl tel. 0525-68 19 38 www.oldputten.nl<br />

24 toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

(advertenties)<br />

„Käte-Strobel-Haus“ een huis voor natuurliefhebbers<br />

NFH„Käte-Strobel Haus“<br />

Familieferienzentrum Lieberhausen<br />

Käte-Strobel-Weg 30<br />

51647 Gummersbach-Oberrengse<br />

info@ferienzentrum-lieberhausen.de<br />

„…blijf duurzaam gezond.“<br />

…tijdens het wandelen “diep inademen” in een mooi landschap<br />

voor de poorten van Keulen.<br />

• Spelen, ontspannen en trainen in uw eigen zwembad, kegelbaan,<br />

tafeltennisruimte en speel- en sportplaats<br />

• Overnachtingen in royale appartementen of kamers, tot 140 personen<br />

• ‘Bergische’, gezonde keuken, vol- en halfpension<br />

• Ideaal voor families met kinderen – maak gebruik van de aanbiedingen van onze<br />

partners – paardrijden, klimpark, boogschieten enzovoort<br />

• Wij helpen u bij alle vragen en ondersteunen bij de organisatie van vergaderingen<br />

tot maximaal 180 personen<br />

Aanbiedingen <strong>2010</strong><br />

• Pasen in het Bergische Land met een raamprogramma voor families 26 maart t/m 05 april <strong>2010</strong><br />

• Familievakantie met raamprogramma van 09 t/m 30 juli <strong>2010</strong><br />

• Oudejaarsdag voor de gehele familie, met programma en een groot feest<br />

27 december <strong>2010</strong> t/m 3 januari 2011<br />

Voordelige aanbiedingen:<br />

Overnachting in het familieappartement incl. volpension en vrije entree zwembad en sauna.<br />

Maandag – vrijdag, 1 volwassene, 2 kinderen (jonger dan 5 jaar) vanaf 198,00 €<br />

Vrijdag – zondag, 1 volwassene, 2 kinderen (jonger dan 5 jaar) vanaf 99,00 €<br />

Berg vrij! Wij verheugen ons op jullie komst!<br />

Meer informatie vindt u hier:<br />

www.kaete-strobel-haus.de<br />

Recent is de vernieuwde <strong>Nivon</strong>-<br />

Trekvogelpadgids verschenen. Dit<br />

lange-afstandswandelpad voert<br />

langs vier natuurvriendenhuizen:<br />

het Zeehuis in Bergen aan Zee, het<br />

Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche,<br />

de Bosbeek bij Bennekom en het<br />

ABK-huis in Hall bij Eerbeek. Daarnaast<br />

voert het slechts op enkele kilometers van<br />

natuurvriendenhuis Den Broam bij Buurse. Het zijn prima<br />

overnachtingslocaties, vooral voor wandelaars.<br />

Meer info: www.natuurvriendenhuizen.nl of kijk op<br />

www.nivon.nl/wandeltweedaagse<br />

Foto: Han Bouwmeester


Internationale natuurvriendenhuizen<br />

te gast in<br />

senegal en togo<br />

Tekst en foto: Ton Müller<br />

Via onze Franse Natuurvrienden<br />

heeft het NFI (Internationale<br />

Natuurvrienden) contact met<br />

milieu-groepen in Afrika. In<br />

1996 sloot het ASAN-Association<br />

Sénégalaise des Amis de la Nature<br />

(zie ook pagina's 4/5 van deze<br />

<strong>Toorts</strong>) zich aan bij het NFI en later<br />

werd ook Case Togo, Amis de la<br />

Nature, lid van NFI.<br />

slaven en krokodIllen<br />

Het toerisme in Senegal vindt voornamelijk<br />

plaats aan de kust. Senegal is een vroegere<br />

kolonie van Frankrijk en daardoor Franstalig.<br />

ASAN stelt interessante programma’s<br />

samen voor natuurvrienden. Het belangrijkste<br />

van deze reizen is het directe contact<br />

met de bevolking. Je komt op plaatsen<br />

waar de meeste toeristen niet komen. Het<br />

Natuurvriendenhuis ligt 15 kilometer van de<br />

hoofdstad Dakar.<br />

Er zijn genoeg toeristische hoogtepunten.<br />

Zoals Dakar met het eiland Góree (Goede<br />

Reede) voor de kust. Gorée is een voormalig<br />

slaveneiland, waarop ook Nederland zijn<br />

stempel heeft gedrukt. In het noorden van<br />

Senegal ligt St. Louis, de voormalige hoofdstad,<br />

met in de buurt het grote vogelreservaat<br />

Djoudj, de overwinteringsplaats van vele<br />

Europese vogels. Het zoutmeer “Lac Rose”<br />

is bekend van de auto- en motorrally Parijs<br />

– Dakar. Niet ver van het huis is een dierenreservaat<br />

met neushoorns, giraffen, krokodillen,<br />

antilopen en ook apen. In het zuiden<br />

brengen onze vrienden ons naar de mangrovebossen.<br />

Aan de wortels groeien oesters en<br />

we zien hoe de plaatselijke bevolking deze<br />

verwerkt.<br />

kleIburchten<br />

Ook Togo is Franstalig en wordt veel bezocht<br />

door Franse toeristen, die, net als in Senegal<br />

voornamelijk aan de kust verblijven. Maar ook<br />

het verleden van Togo als Duitse kolonie tot<br />

de eerste wereldoorlog is nog zichtbaar. Er<br />

is een sterke binding met Duitse instellingen<br />

en er zijn jonge natuurvrienden die Duits<br />

spreken. Togo is groener en bergachtiger<br />

dan Senegal, maar heeft minder toeristische<br />

attracties. Het belangrijkste doel van de<br />

Natuurvrienden hier is het voorkomen van de<br />

ontbossing. Ook al is het land groen, het heeft<br />

meer struiken dan bomen. Case Togo beheert<br />

twee boomkwekerijen en zet jonge stekken<br />

uit via scholen. Op de scholen brengen<br />

ze leerlingen het besef bij dat aanplant van<br />

bomen belangrijk is. Ook houdt Case Togo<br />

de natuur en de riviertjes schoon. Hiervoor<br />

hebben zij werkprogramma’s opgesteld en ze<br />

hopen op samenwerking met jongerengroepen<br />

uit Europa. Franse jongeren hebben al<br />

aan dit programma meegewerkt. Case Togo<br />

wil graag jongeren bij hun werk betrekken.<br />

Ouderen die met Case Togo reizen, maken<br />

kennis met de natuur en de diverse bevolkingsgroepen.<br />

Een van de hoogtepunten is het<br />

bezoek aan de Tabema-stam. Deze bevolking<br />

leeft in kleiburchten.<br />

natuurvrIenden<br />

In aFrIka<br />

Info over Senegal en Togo:<br />

Ingeborg Pint (Duits);<br />

Tel. en fax 0043 1 804409;<br />

e-mail i.pint@aon.at<br />

In Senegal:<br />

Mamadou Mbodji (Engels of Frans);<br />

Tel. 0221 776334886;<br />

e-mail mbodjimaxi@yahoo.fr.<br />

Er zijn 30 bedden, verdeeld over<br />

hutten en huis.<br />

In Nederland:<br />

Ton Müller,<br />

Tel. 020-6330537;<br />

e-mail hennymuller@hetnet.nl<br />

toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong> 25


coloFon<br />

<strong>Toorts</strong>, ledenblad van het <strong>Nivon</strong><br />

81e jaargang, nr. 4, september <strong>2010</strong><br />

Foto voorpagina<br />

Belgische Natuurvrienden<br />

Aan dit nummer werkten mee:<br />

Angela Huizinga, Bart Brinkman, Bosma Grafiek,<br />

Chaja Zeegers, Dirk Draulans, Eric Seugling, Ghita<br />

van Bergen, J. Struik, Jolanda Denekamp, Lisette<br />

Eindhoven, Mbodji, Luc van Bakel, Mamadou, Ria<br />

Snoek,Ton Müller, Wendy Sutherland, Wessel<br />

Schermij, Cis Harmse.<br />

hoofdredactie<br />

Bart Brinkman<br />

kopij<br />

<strong>Nivon</strong> - <strong>Toorts</strong>redactie<br />

Hilversumstraat 332<br />

1024 MB Amsterdam<br />

020 4350700<br />

Contact<br />

<strong>Nivon</strong>: info@nivon.nl<br />

kopij: toorts@nivon.nl<br />

agenda/ berichten: www.nivon.nl/berichten<br />

regeladvertenties: legeenlink@nivon.nl<br />

overige advertenties: info@cadex.nl<br />

Verschijningsdatum winternummer 18 december<br />

Sluiting kopij 12 november<br />

Verschijningsdatum voorjaarsnummer 12 maart 2011<br />

Sluiting kopij 4 februari 2011<br />

Advertentiewerving<br />

Cadex - Oosterland<br />

0111 643307<br />

info@cadex.nl<br />

Vormgeving<br />

Suggestie & Illusie - Utrecht<br />

productie<br />

Mediapoint Heerhugowaard<br />

kleine lettertjes<br />

Artikelen en berichten van leden en niet-leden zijn<br />

altijd welkom. De redactie behoudt zich het recht<br />

bijdragen in te korten of te weigeren. Let op de<br />

sluitingsdatum!<br />

Door en voor <strong>Nivon</strong>groepen mag alles uit de<br />

<strong>Toorts</strong> worden overgenomen, behoudens foto’s<br />

waarop copyright berust. Voorwaarde voor elk<br />

gebruik is bron- en naamsvermelding van<br />

schrijver e/o fotograaf.<br />

lidmaatschap <strong>Nivon</strong><br />

Lid worden van het <strong>Nivon</strong>? Meld je aan via<br />

www.nivon.nl of bel 020-4350700. Lidmaatschap<br />

wordt aangegaan per kalenderjaar. Schriftelijk<br />

opzeggen kan tot 8 weken voor aanvang van het<br />

nieuwe kalenderjaar.<br />

Voordelen <strong>Nivon</strong>leden<br />

• kunnen aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen<br />

• korting op overnachtingen in natuurvrienden-<br />

huizen en op kampeerterreinen<br />

• korting op <strong>Nivon</strong>-reizen en -kampen<br />

• korting op aanschaf <strong>Nivon</strong>-wandelgidsen<br />

• korting op Globetrotter Buitensportvoeding:<br />

kijk op www.nivon.nl<br />

• ontvangst van het kwartaaltijdschrift “<strong>Toorts</strong>”<br />

26 toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

vacatures<br />

VrIjwIllIgerS NeDerlANDSe TAAl<br />

eN NIeuwe ACTIVITeITeN AFDelINg<br />

eNSCheDe<br />

info Monique kerkhoffs, 053-4321998,<br />

mkerkhoffs@home.nl<br />

We zoeken vrijwilligers die samen met<br />

“Nieuwe Nederlanders” de Nederlandse<br />

taal willen oefenen. Samen zetten we een<br />

cursusmodel op. Ook zoeken we mensen<br />

die in staat zijn zelfstandig nieuwe activiteiten<br />

te ontplooien en uit te voeren.<br />

SeCreTArIS eN leDeN STIChTINg<br />

beheer NIVoNgebouw<br />

info gerrit hofstra, 053- 4761496,<br />

gerrithofstra@home.nl of bert van<br />

eekelen 053-4333162 (na 19.00 uur)<br />

De beheercommissie van het <strong>Nivon</strong>centrum<br />

is op zoek naar nieuwe leden en een<br />

secretaris.<br />

peNNINgMeeSTer NIVoN<br />

ZuID-hollAND weST<br />

info Marianne beelaerts,<br />

mbeelaerts@planet.nl, 070-4442881<br />

of 06-16249906<br />

We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester.<br />

Taken: Beheren van de rekening,<br />

transacties uitvoeren, financieel kwartaalverslag<br />

en jaarrekening, begroting,<br />

contacten onderhouden.<br />

gASTeNoNTVANger ACCoMMoDATIeS<br />

info Alphons Devilee, 06-12292996 of<br />

06-49652906<br />

Maak mensen wegwijs en help ze bij een<br />

plezierig verblijf. We zoeken een flink<br />

aantal nieuwelingen als kampeerterrein<br />

beheerder of herbergier.<br />

gASTVrouw / heer eN CoörDINATor<br />

VrIjwIllIgerS De boSbeek<br />

Info gastheer/ vrouw: Annie hoogerhuis,<br />

0570-650066<br />

Info coördinator: leo van Manen,<br />

0481-372153, leovanmanen@hetnet.nl<br />

Als gastheer/ vrouw heb je naast het<br />

ontvangen van gasten werk in de gastenadministratie<br />

en wat huishoudelijke taken.<br />

De coördinator vrijwilligers is lid van de<br />

beheercommissie. Hij/ zij plant de diensten<br />

van gastheren en gastvrouwen en doet o.a.<br />

de werving, introductie en scholing van<br />

vrijwilligers.<br />

VoorZITTer, peNNINgMeeSTer eN<br />

CoörDINATor VrIjwIllIgerS AuguST<br />

reITSMAhuIS<br />

Info wim Verhagen, 06-55738922,<br />

wim-verhagen@planet.nl<br />

De zes leden van de beheercommissie<br />

vergaderen eens per maand. Per 1 januari<br />

2011 zoeken wij een nieuwe voorzitter.<br />

Voor een soepele overgang vragen wij<br />

nu reeds om kandidaten. De nieuwe penningmeester<br />

kan de werkzaamheden, ca. één<br />

dagdeel per week, vanuit huis verrichten. De<br />

coördinator vrijwilligers plant de diensten<br />

van gastheren en gastvrouwen en doet o.a. de<br />

werving, introductie en scholing van vrijwilligers.<br />

VoorZITTer bhC, bANjAerT<br />

Info hanneke leeuwerink, 075-6174043,<br />

hannekepaars@hotmail.com<br />

Wij zoeken een voorzitter die het overzicht<br />

houdt over alle taken die door de andere<br />

leden van de BHC vervuld worden en die<br />

“ons” naar buiten vertegenwoordigt.<br />

SeCreTArIS NIVoN AFDelINg<br />

ZuID-lIMburg<br />

Info 043-3478418<br />

Taken van de secretaris: Post, notuleren,<br />

jaarverslag, ledenadministratie, archiveren<br />

en de website bijhouden.<br />

werkgroepSlID wINTerSporTCoMMISSIe<br />

eN reISbegeleIDer wINTerSporT<br />

Info gerrie bouw, 035-6918056,<br />

ger.bouw@planet.nl of Marit Voordenberg,<br />

marit.voordenberg@kpnplanet.nl<br />

Wij zoeken iemand met organisatietalent en<br />

reisplezier voor de werkgroep Wintersportreizen.<br />

De functie vraagt ca. een paar uur<br />

per week. We zoeken ook een reisbegeleider.<br />

Minimaal 23 jaar, organisatorisch goed, houdt<br />

van wintersporten, beheerst Duits. Bij voorkeur<br />

ben je al eens met het <strong>Nivon</strong> op<br />

reis geweest.<br />

orgANISATorS INTerNATIoNAle<br />

VolkSDANS<br />

Info Alphons Devilee, vrede-45@hetnet.nl<br />

Een klein groepje betrokkenen bij volksdans<br />

en folkloremuziek wil eind augustus 2011 op<br />

Het Hallse Hull en in het ABK huis een “goud<br />

van oud” volksdansfeest organiseren. Wij zoeken<br />

naar mede enthousiastelingen voor<br />

de organisatie.<br />

webMASTer VAb<br />

De landelijke werkgroep Vakantie Advies<br />

Bureaus (VAB) zoekt per 2011 een nieuwe<br />

webmaster voor het bijhouden van de Nederlandstalige<br />

informatie over natuurvriendenhuizen<br />

in het buitenland. Enige gevoel voor<br />

automatisering gewenst. Zie natuurvriendenhuizen<br />

buitenland op www.nivon.nl.<br />

Meer info: Peter Lintenbrink, 0573-251634.


<strong>herfst</strong>treffen: hutten bouwen<br />

en lekker sjouwen<br />

Tekst: Cis harmse<br />

Foto: Chaja Zeegers<br />

Hutten bouwen in het bos, sjouwen,<br />

construeren met takken en touwen,<br />

zand overal! Rode neuzen,<br />

vieze kleren en ‘s avonds moe<br />

naar je bed en … als je in het stapelbed mag<br />

... boven!<br />

Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat kinderen<br />

de natuur intrekken en buiten spelen,<br />

zeker niet in een verstedelijkte omgeving.<br />

Computers houden kinderen binnen en<br />

kinderen hebben soms een drukke agenda.<br />

Er zijn ouders die vinden dat kinderen niet<br />

vies mogen worden of die spelen in het bos<br />

gevaarlijk vinden. De natuur staat steeds<br />

verder af van de belevingswereld. Kinderen<br />

verleren op deze manier het “gewoon”<br />

spelen in het bos. Een rode schommel en<br />

een gele glijbaan zijn de norm geworden en<br />

niet een dooie tak, een plasje water of een<br />

mooie klimboom. In zijn boek “Het laatste<br />

kind in het bos” spreekt Richard Louv over de<br />

“natuurtekortstoornis” bij veel kinderen die<br />

liever binnen blijven omdat daar de stopcontacten<br />

zitten.<br />

herFsttreFFen In het<br />

noordlaarder bos<br />

Directe omgang met de natuur is essentieel<br />

voor de fysieke en emotionele gezondheid van<br />

kinderen, stelt Louv. ‘Bij natuurvriendenhuis<br />

de Hondsdrug hebben we een “eigen” stuk<br />

bos waar geen verkeer komt en waar kinderen<br />

dus naar hartenlust kunnen spelen. Het<br />

aangrenzende Noordlaarderbos is geschikt<br />

herFsttreFFen In<br />

de hondsrug<br />

25 t/m 29 oktober <strong>2010</strong><br />

Prijs: € 139 (lid) € 169 (niet-lid),<br />

4 nachten incl. welkomstmaal;<br />

kinderen (7-12): € 79.<br />

Info: www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl,<br />

reserveren :<br />

06-44353832 of via<br />

reserveringsformulier www.nivon.nl<br />

o.v.v. Herfsttreffen.<br />

voor wandeling of speurtocht,’ aldus de organisatoren<br />

van het Herfsttreffen. Voor de derde<br />

keer is er in de Hondsrug het Herfsttreffen<br />

voor kinderen in de basisschoolleeftijd samen<br />

met hun ouders of opa’s en oma’s of ooms en<br />

tantes. Er wordt gezorgd voor een welkomstmaal,<br />

er is materiaal genoeg om hutten te<br />

bouwen en buiten te spelen en verder kun je<br />

knutselen met <strong>herfst</strong>schatten, tekenen en<br />

kleuren of gewoon lekker lezen!<br />

Je kunt ook een dagje naar de stad Groningen,<br />

naar het “Toffe kastanjes festival” of<br />

samen met andere kinderen naar het Hunebedcentrum<br />

of het Gevangenismuseum. De<br />

“gezinskamers” met stapelbedden zijn alvast<br />

voor jullie gereserveerd. Als je <strong>herfst</strong>vakantie<br />

een week eerder valt, dan is op dinsdag 19<br />

oktober <strong>2010</strong> de Zuidlaardermarkt, een paardenmarkt<br />

met 400 kramen en een kermis een<br />

leuk uitje.<br />

kijk op www.nivon.nl<br />

voor meer activiteiten in<br />

de natuurvrienden-huizen<br />

en reizen.<br />

van alles te doen<br />

In de herFstvakantIe<br />

Herfstzeilweekend Bruinvisch<br />

Wadden & IJsselmeer (vanuit<br />

Harlingen), 15 t/m 17 okt.<br />

4DD natuurfotosafari Vuursche Koos<br />

Vorrinkhuis, 18 t/m 21 okt.<br />

Manegetijd vanuit Allardsoog, actief<br />

met pony’s en paarden (7-12 jaar),<br />

18 t/m 22 okt.<br />

Cultuur en natuur rondom Banjaert,<br />

24 t/m 29 okt.<br />

Schaatsen in het Thialfstadion,<br />

schaatsclinic vanuit Allardsoog, 25<br />

t/m 29 okt.<br />

Actief in de natuur en gezelligheid<br />

voor ouder(s) en kind(eren) 7-12 jaar,<br />

<strong>herfst</strong>treffen Hondsrug, 25 t/m 29 okt.<br />

toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong> 27


Friso teerink:<br />

nieuwe penningmeester<br />

Door het overlijden van Ewoud Teerink is de functie van penningmeester<br />

vacant geworden. Bij de zittende bestuursleden zien wij, het<br />

bestuur, om diverse redenen, geen kandidaat voor het penningmeesterschap.<br />

Wel hebben we een kandidaat buiten het bestuur gevonden<br />

die in onze ogen uitstekend geschikt is om de functie van penningmeester<br />

te vervullen: Friso Teerink.<br />

Friso was al eerder geïnteresseerd in de functie van bestuurslid<br />

en wel in het bijzonder voor de functie van penningmeester. Echter<br />

omdat Ewoud (de broer van Friso) zich al kandidaat had gesteld,<br />

vond Friso dat hij zich niet ook kandidaat kon stellen. In de situatie<br />

die nu is ontstaan vindt Friso het een eer en een verantwoordelijkheid<br />

om de plaats in het bestuur in te vullen. Daarbij is hij beschikbaar<br />

als penningmeester.<br />

Op de komende <strong>Nivon</strong>raad zal Friso Teerink voorgedragen worden<br />

voor de functie van penningmeester, als kandidaat voor de normale<br />

zittingsperiode. Het bestuur heeft besloten om Friso per direct te<br />

benoemen als penningmeester van het <strong>Nivon</strong> voor de periode tot de<br />

komende <strong>Nivon</strong>raad. Immers, het is duidelijk dat het <strong>Nivon</strong> niet kan<br />

wachten tot een volgende <strong>Nivon</strong>raad om een nieuwe penningmeester<br />

te benoemen. Er moet ook in de komende periode een penningmeester<br />

zijn. Een penningmeester die daar formeel op aangesproken kan<br />

worden, een penningmeester die formeel die rol kan vervullen. Het<br />

bestuur wenst Friso veel succes bij de invulling van zijn taak als penningmeester.<br />

Wij zullen hem daarbij maximaal ondersteunen.<br />

Friso is een echte <strong>Nivon</strong>ner, hij is zijn hele leven al betrokken bij<br />

het <strong>Nivon</strong>. Zo is Friso al 25 jaar actief als huiswacht bij het Zeehuis<br />

en is hij de laatste jaren coach bij het implementatietraject van de<br />

natuurvriendenhuizen.<br />

Friso is geboren op 21 mei 1950. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen,<br />

die niet meer thuis wonen. Hij woont sinds 1971 in Schagen<br />

en dat bevalt hem prima. In zijn vrije tijd is hij voorzitter van de<br />

gemeenteraadsfractie van Duurzaam Schagen. Hij loopt hard (marathon<br />

van New York en Berlijn) en is bijna iedere zondag scheidsrechter<br />

op het rugbyveld.<br />

28 toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

Foto: Femke Koenen<br />

visite<br />

de ve<br />

Tekst: eric Seugling, Centraal bestuur<br />

De vijftien Natuurvriendenhuizen<br />

en negen kampeerterreinen, die<br />

prachtig verspreid over ons land<br />

liggen, zijn de meest zichtbare<br />

visitekaartjes van onze vereniging.<br />

een niets vermoedende gast<br />

maakt in een huis of op een terrein<br />

ongemerkt kennis met het <strong>Nivon</strong>.<br />

De huizen en terreinen zijn ons uithangbord,<br />

ze spelen een belangrijke rol in onze<br />

vereniging. Niet alleen als plek om te<br />

overnachten maar ook als plaats waar je<br />

kennis maakt met het Nederlands Instituut<br />

voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk.<br />

Tot nu toe maakten we als vereniging<br />

weinig gebruik van het promotiemiddel<br />

natuurvriendenhuis/-terrein. Deze constatering<br />

was voor het Centraal Bestuur aanleiding<br />

om een speciale themabijeenkomst te<br />

houden in het Hunehuis in Havelte.<br />

pIJler<br />

De vrijwilliger op de huizen en terreinen<br />

is een belangrijke pijler, zonder al deze<br />

honderden mensen die actief zijn, zouden<br />

ze niet geëxploiteerd kunnen worden. De<br />

huizen en kampeerterreinen zijn prachtige<br />

plaatsen om het eigen karakter van het<br />

<strong>Nivon</strong> actief naar buiten te brengen. Geen<br />

zendingswerk, maar laten zien waar de<br />

wortels van de vereniging liggen, waar wij<br />

voor staan en wat voor idealen wij hebben.<br />

Het is logisch dat de actieve vrijwilliger op<br />

en rond de huizen en terreinen lid is van<br />

‘zijn’ vereniging. Het is belangrijk te weten<br />

in welke vereniging je actief bent en waar<br />

die vereniging voor staat. Wij beseffen dat<br />

we met deze opvatting iets vragen van<br />

de leden van beheercommissies, de vele


kaartje van<br />

reniging<br />

gastheren en –vrouwen en al die anderen<br />

actieve vrijwilligers op en rond de huizen<br />

en terreinen. Onze vereniging is dus in<br />

hoge mate een vrijwilligersorganisatie.<br />

Met als uitgangspunt: ‘voor leden door<br />

leden’. Naast een vriendelijke ontvangst<br />

van de gastvrouw/-heer is het ook voor ons<br />

belangrijk te weten waarom De Bosbeek of<br />

het August Reitsmahuis een unieke plek is<br />

om te komen. Hoeveel leden weten nog wie<br />

August Reitsma was? (Rotterdams leraar<br />

aan de Kweekschool, actief in het IvAO in de<br />

jaren 1920 – 1960).<br />

JeZelF ZIJn<br />

Een groep die afgelopen voorjaar in Het Zeehuis<br />

te gast was bracht het unieke karakter<br />

van het huis als volgt onder woorden: “Dit is<br />

een prachtige plek waar je jezelf kunt zijn,<br />

die je helemaal zelf kunt benutten zoals jij<br />

dat wilt. Je kunt je hier direct thuis voelen.”<br />

Daar gaat het om, een plek creëren waar<br />

je, met respect voor anderen, jezelf kunt<br />

zijn of je nu een weekend speksteen snijden<br />

komt volgen of dat je een werkweek met<br />

een schoolklas doorbrengt. Dit idee zal in de<br />

komende tijd verder uitgewerkt worden.<br />

Wij stellen onze accommodaties ter beschikking<br />

aan gasten, individueel of in groepsverband,<br />

lid of geen lid, we doen dat vanuit een<br />

bijzonder ideaal: een plaats waar je tegen<br />

een redelijke vergoeding kunt overnachten<br />

in een aantrekkelijke omgeving en die door<br />

vrijwilligers wordt geëxploiteerd. Dat is een<br />

uniek concept. En dat concept moeten we<br />

duidelijker zichtbaar maken. Het Centraal<br />

Bestuur heeft besloten om de huizen en<br />

terreinen voortaan als <strong>Nivon</strong>huizen en –<br />

kampeerterreinen te benoemen. Daarmee<br />

laten we zien dat de huizen, de terreinen en<br />

de vereniging één zijn, bij elkaar horen. Dit<br />

is een logische stap in het dichter bij elkaar<br />

brengen van de verschillende delen van de<br />

vereniging, nu maken we het zichtbaar.<br />

De Natuurvriendenhuizen zijn deel van het<br />

<strong>Nivon</strong>. Dat vergt ook wat van de vrijwilligers<br />

rond de huizen en terreinen. Zij zorgen voor<br />

de eerste kennismaking, de wijze waarop zij<br />

met de gasten omgaan is belangrijk. Daar is<br />

in de afgelopen jaren veel tijd en energie aan<br />

besteed. Gastvriendelijkheid zal nog meer<br />

accent krijgen, waarbij ook de signatuur<br />

van de vereniging duidelijker zichtbaar zal<br />

worden. In de huizen en op de terreinen zal<br />

het <strong>Nivon</strong> ook zichtbaarder moeten worden.<br />

Hoe dat er uit gaat zien wordt in de komende<br />

maanden verder uitgewerkt.<br />

We moeten daarnaast niet vergeten dat de<br />

accommodaties ook geëxploiteerd moeten<br />

worden, niet commercieel, maar wel<br />

professioneel. Het Centraal Bestuur wil<br />

dat er een minimaal kwaliteitsniveau van<br />

dienstverlening wordt afgesproken, waarbij<br />

we direct aantekenen dat er altijd ruimte<br />

moet zijn voor plaatselijke eigenheid en<br />

sfeer. Onze promotie van de accommodaties<br />

kan sterk verbeterd worden, we<br />

gaan dat centraal aansturen, daar valt<br />

veel winst in te behalen.<br />

Door het verder integreren van de vereniging<br />

met de accommodaties verstevigen<br />

wij de basis voor een duurzame toekomst.<br />

De volgende <strong>Nivon</strong>raad wordt<br />

gehouden op zaterdag<br />

20 november in zalencentrum<br />

Vredenburg (boven C&A),<br />

Utrecht, 10-16 u.<br />

toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong> 29


Jeugdkamp<br />

versterkt<br />

vaardigheden<br />

Tekst: juMp pr-werkgroep / Foto’s: wessel Schermij<br />

Deze zomer zijn er weer volop juMp zomerkampen georganiseerd bij het NIVoN en wat we als<br />

werkgroep al enkele jaren zelf zien, wordt nu ook onderbouwd door Amerikaanse onderzoeken<br />

van de afgelopen tien jaar: kampervaringen versterken de vaardigheden van kinderen.<br />

Doordat de kinderen op een kamp zijn<br />

afgezonderd van media, stedelijke en<br />

elektronische invloeden groeien zij in een<br />

relatief korte periode. Ze groeien door de<br />

omgang met capabele begeleiders die<br />

gepaste grenzen stellen. Het programma<br />

tijdens een kamp biedt de kinderen uitdagingen<br />

en lol. Door de omgang met leeftijdsgenoten<br />

met een andere achtergrond<br />

krijgen ze nieuwe inzichten op sociaal<br />

gebied. Hierdoor ontwikkelen kinderen<br />

vaardigheden die ze normaal niet ontwikkelen<br />

of ze leren al verworven vaardigheden<br />

inzetten in nieuwe situaties.<br />

ZelFvertrouWen<br />

Deze positieve uitkomsten van een weekje<br />

kamp komen er niet vanzelf en zijn niet<br />

voor elk kind gelijk. Over het algemeen<br />

blijken alle aspecten die te maken hebben<br />

met het “zelf” van de kinderen zich te<br />

ontwikkelen; zelfbeeld, zelfvertrouwen,<br />

eigenwaarde etc. Zelfs als kinderen een<br />

kamp als minder positief ervaren, blijkt<br />

het nog steeds bij te dragen aan hun ontwikkeling.<br />

Uiteindelijk hangt een positieve<br />

bijdrage aan de ontwikkeling van een<br />

kind af van de kwaliteit van het kamp. Het<br />

gaat met name om de voorbereiding van<br />

het kamp: Zijn de begeleiders zorgvuldig<br />

geselecteerd en gaan zij op een prettige<br />

manier met elkaar om, is het programma<br />

30 toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong><br />

zorgvuldig opgezet en zijn de begeleiders<br />

daar nauw bij betrokken geweest.<br />

trots op Jump<br />

Deze onderzoeksresultaten maken ons,<br />

de JUMP werkgroep, bijzonder trots,<br />

omdat ze veel overeenkomsten hebben<br />

met het niveau van kwaliteit die wij ook<br />

altijd nastreven op onze kampen. Behalve<br />

dat we met de kinderen een geweldige<br />

week hebben, blijken we ook nog eens<br />

goed werk te verrichten. Onze kampen<br />

worden voorbereid tussen maart en<br />

juli. De coördinatoren en als de overige<br />

begeleiders komen in deze periode drie<br />

weekenden bij elkaar waarin ze elkaar<br />

leren kennen, training krijgen en samen<br />

het programma van het kamp bedenken<br />

en uitwerken. Daarnaast binden wij onze<br />

vrijwilligers door reünieweekenden, feestjes<br />

en gezellige pr-activiteiten.<br />

Omdat er altijd ruimte is voor verbetering<br />

evalueren we onze kampen en voeren we<br />

regelmatig vernieuwingen door. Zo is Cultural<br />

Fusion (13-16 jaar), een kamp waar<br />

jongeren uit drie verschillende landen<br />

met elkaar op kamp gaan, ontstaan als<br />

een internationale uitdaging. Deze winter<br />

hebben we, terug van weggeweest, een<br />

Klazenweekend (6-9 jaar) in de planning<br />

staan voor de allerjongsten.


klaZenWeekend<br />

Nu de zomer voorbij is en<br />

de warme kleren aangaan<br />

Dan komt Sinterklaas er<br />

weer aan!<br />

Hoe dat beter te vieren<br />

dan met mensen die jou<br />

in de zomer ook kunnen<br />

plezieren.<br />

Jump gaat met jou een<br />

weekend lang weg, nog<br />

voor de Sint vaarwel zegt.<br />

Spelletjes, knutselen en<br />

snoepen, het hoort er<br />

allemaal bij. Dus geef je op<br />

en ga mee op kamp in de<br />

koude jaargetij!<br />

We overnachten in een<br />

natuurvriendenhuis.<br />

klaZenWeekend, 6-9 Jr<br />

27-28 nov, JW1010<br />

nvh Kleine Rug, Dordrecht<br />

info www.kindopkamp.nl<br />

prijs € 80 (niet-lid € 105)<br />

volledig verzorgd weekend<br />

lang weg.<br />

agenda<br />

FArre YN De AlDe FeANeN<br />

kANoweekeND MeT<br />

wIlDkAMpereN<br />

11 t/m 12 sep, Spring<br />

Nog ÉÉN keer kAMpereN…<br />

kAMpeerTrekToChT<br />

25 t/m 26 sep, Spring<br />

herFSThIke hoge VogeZeN<br />

9 t/m 17 okt, Spring<br />

INTouCh <strong>2010</strong><br />

23–28 nov, IYNF<br />

Wilt u voor uw kind ook zo’n geweldige week(end)<br />

en zelf ervaren welke positieve effecten zo’n<br />

fantastische vakantie heeft? Kijk op<br />

www.kindopkamp.nl. Wilt u als eerste de data<br />

weten van de (zomer)kampen in 2011 mail dan<br />

naar jump@nivon.nl o.v.v. nieuwsbrief ouders.<br />

toorts • nummer 4 • september <strong>2010</strong> 31


DOE MEE AAN 10:10.<br />

IEDERE STAP TELT.<br />

Bespaar 10% op je energieverbruik per jaar met 10:10.<br />

Thuis, op school, op het werk, in je gemeente. Het is<br />

eenvoudig en voor iedereen. 10:10 helpt je op weg<br />

met tips en tools.<br />

Start vandaag. Schrijf je in op de website 1010nl.org<br />

en doe mee met dit unieke wereldwijde initiatief.<br />

Samen maken we het verschil. Iedere stap telt!<br />

MELD JE NU AAN BIJ 10:10<br />

GA NAAR 1010NL.ORG<br />

10:10 =10% CO2uitstoot besparen per jaar vanaf <strong>2010</strong>. Wereldwijd klimaatinitiatief, o.a. in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ghana, Hongarije, Ierland, Nederland,<br />

Nepal, Nieuw Zeeland, Noorwegen en Portugal (meer info op 1010nl.org. Zie ook 1010nl op )<br />

10:10 drukwerk wordt 100% CO2 vrij<br />

geproduceerd zie www.henkgrafimedia.nl<br />

het nIvon doet mee<br />

Zo wordt bij het vervangen van<br />

verwarmingsketels in natuurvriendenhuizen<br />

gekozen voor<br />

VHR-ketels, gaan op het bureau<br />

alleen apparaten en lampen aan<br />

die echt nodig zijn en meer. Alle<br />

kleine beetjes helpen. Kijk voor<br />

tips op de campagnesite. Doe<br />

ook mee!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!