Horeca Info-nr 2- 2012.indd - FNV Horecabond

fnvhorecabond.nl

Horeca Info-nr 2- 2012.indd - FNV Horecabond

nummer 2, 2012

HoReCaInfo

Is dit ook horeca?

Ja, want dit is Don de Wit, als operations officer bij Railrest

verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het eten en

drinken in de Thalys.

Investeren = kwaliteit

Wil je kwaliteit, dan

moet je investeren in

je personeel.


2

Groeien in je Vak

Tekst Aafke Jochems

Beeld VVB

Constant Nefkens

Van appelplukker tot bedrijfsleider

Wat werk je op een bijzondere locatie!

“Jazeker. We zitten bij een fruitboomgaard aan de rand

van Eindhoven, maar toch al midden in de natuur. Mensen

komen naar ons pannenkoekenrestaurant de Proeftuin om

van de rust te genieten. Compleet anders dan toen ik een bijbaantje

had als barmedewerker bij een voetbalclub met veel

schreeuwend volk. Jaren geleden, voordat er horeca bij de

boomgaard was, hielp ik trouwens mee om appels en peren

te plukken en bomen te snoeien.”

Wat doe je er nu?

“Ik ben sinds een jaar de bedrijfsleider en dat houdt in dat

ik het personeel aanstuur, planningen maak, contact heb

met zakelijke klanten voor partijen en feesten, offertes

maak en de inkoop buiten de keuken doe. Het sluit aan op

mijn vooropleiding. Na de havo koos ik namelijk voor de

middelbare hotelschool, omdat praktijkgericht onderwijs

me meer aantrok dan de hoge hotelschool. Aansluitend

heb ik hbo commerciële economie gedaan, want vooral

marketing interesseert me.”

Ben je nu uitgeleerd?

“Nee hoor. Mijn baas heeft me bijvoorbeeld aangeboden om

de cursus actief ondernemerschap op te pakken. Daar begin

ik het najaar mee, als het hier een rustige tijd is. Verder denk

ik een keer SVH Leermeester te gaan doen. Collega’s worden

ook aangespoord cursussen te volgen. De baas zegt altijd:

‘Mocht je een passende cursus vinden, kom ermee’, maar

hij gaat ook zelf op zoek naar passende cursussen voor het

personeel. We vinden allebei: je bent nooit uitgeleerd.” |

Vergroot je vakbekwaamheid om je collega’s en

natuurlijk ook je gasten tevreden te houden.

De SVH Toolkit biedt tal van suggesties qua

ontwikkeling, trainingen en opleidingen en staat

op www.horecahelden.nl.


Inhoud

Column

3

HoReCaInfo

Vakblad voor werknemers in de horeca, recreatie en catering.

Vakblad voor werknemers in de horeca, recreatie en catering.

04

08

04 veel in scholing van

“Echt een eyeopener”

NH Hotels investeert

medewerkers, waaronder in die van

ons lid Michael Berkholst: “Als je

wilt, krijg je alle kans om je verder

te ontwikkelen.”

Cao-campagne horeca

Terwijl de cao-onder-

08 handelingen bezig zijn,

gaan we tegelijkertijd langs horecabedrijven

om werknemers te

informeren over de cao en de grote

knelpunten.

En verder:

07 Cao catering

10 Nieuws

14 De Stelling

16 Speeddaten

18 Congres

16

24

16

Speeddaten

Speeddaten is populair

als je een nieuwe liefde

zoekt, maar tegenwoordig ook

om personeel te werven.

Levert het echt een stageplek

of baan op?

24

Thalys naar Parijs

Tienmaal per dag gaat

de Thalys naar Parijs.

Marenthe Egberts, Voorlichtings- en

Informatiecentrum, reist en werkt

mee met operations manager Don de

Wit en zijn collega Varsha Ramdin.

19 Cao recreatie

20 Juridische zaken

23 Pensioen

26 Vereniging

27 Contributie & colofon

28 Voorstellen

Loonmatiging?

Foute keuze!

Loonmatiging werkt niet. Dat

zegt een aantal economen in Het

Financieele Dagblad in reactie op

het voorstel van werkgeversorganisatie

VNO-NCW om de lonen

en uitkeringen te bevriezen. Ik

ben ervan overtuigd dat zij gelijk

hebben. Het aanhalen van de

broekriem is ouderwets denken

en lost niets op. Consumenten

moeten weer vertrouwen krijgen

in de toekomst en dat bereik je niet

door de lonen te bevriezen. Geen

loonsverhoging betekent verlies

van koopkracht, dus minder geld

uitgeven.

Wij onderhandelen dit jaar over een

nieuwe cao in de horeca, de contractcatering

en de recreatie.

Behoud van koopkracht

met een kleine plus is

een keiharde eis van

onze leden.

Duurzame arbeidsverhoudingen

en een fatsoenlijke beloning, daar

gaat het om. Werkgevers vragen

inzet, motivatie, vakmanschap en

flexibiliteit. Mogen zij dat vragen?

Jazeker, dat mag, maar dan moet

je ook iets te bieden hebben. Als

werkgevers niets te bieden hebben,

omdat zij het niet kunnen

betalen, moeten zij zich afvragen

of hun bedrijf wel levensvatbaar

is. Werkgevers met visie werven

de juiste medewerkers omdat zij

kiezen voor kwaliteit.

Ben Francooy

Voorzitter FNV Horecabond


4

Tekst Aafke Jochems

Beeld P&I

Peter van Putten, NH Hotels, over hoe je personeel bindt en boeit

Investeren in personeel

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: wil je kwaliteit, dan moet je investeren in je

personeel. Zijn je medewerkers gemotiveerd, dan werken ze graag (voor je) en dat straalt af

op de gasten. Uiteindelijk komt het ten goede aan het bedrijfsresultaat. Groot medestander

van deze gedachte is Peter van Putten, sinds twee jaar hr-manager NH Hotels en al zo’n

24 jaar werkzaam in de hotellerie. Hij vindt mensen begeleiden, verder helpen en opleiden

essentieel: “Personeel is je belangrijkste kapitaal.”

Uit recent CBS-onderzoek blijkt dat de horecasector

het minst van alle sectoren in Nederland aan

scholing besteedt, slechts € 70,- per horecamedewerker,

terwijl het gemiddelde € 435,- is. Wat is

dat bedrag bij NH Hotels?

“Iedereen doet minimaal twee trainingen per jaar,

wat neerkomt op zo’n € 400,- per werknemer. Maar

dat is echt het minimale, want we stimuleren iedereen

om opleidingen te volgen. We bieden interne bblopleidingen

niveau 2 en 3 aan, e-learning, persoonlijke

ontwikkelingstrainingen en trainingen voor midden- en

hoger management, om een paar voorbeelden te noemen.

Het gebeurt allemaal in huis, we hebben zelfs een

NH University.”

Waarom vindt NH Hotels dat zo belangrijk?

“We willen mensen verder helpen in hun carrière. Bij het

aannemen van mensen kijken we meer naar hun gedrag

dan naar hun vaardigheden. Want de gewenste vaardigheden

kun je bij ons leren.”

Heeft NH Hotels nu al zaken boven op de huidige

cao geregeld?

“Er is een bonusregeling – jaarlijks eenmalig 50 tot maximaal

75 procent maandsalaris, afhankelijk van de geleverde prestatie

–, korting op verzekeringen en we betalen een nachttoeslag.

In jullie flyer met knelpunten schrijven jullie dat een

werkgever je kan verplichten 60 uur per week te werken. Dat

gebeurt hier niet. Bovendien houden we precies de uren bij

die je werkt en overuren worden natuurlijk gecompenseerd.”

Wat zie je als uitdaging van de nabije toekomst?

“Als werkgever willen we flexibilteit, maar de jonge generatie

werknemers wil dat op haar beurt ook. Ze willen zelf

bepalen waar ze werken, wanneer en aan welke projecten.

Zo willen ze bijvoorbeeld én op de receptie werken én in de

bediening om meer en bredere ervaring te krijgen. Bij een

groot concern als het onze, waar zo’n 3000 mensen werken,

kunnen we dat bieden. We hebben de matching desk

waar we de behoefte van de jongeren proberen te koppelen

aan het aanbod.”

Een van de aandachtspunten in onze caocampagne

Horeca verdient beter! is investeren in

scholing, waar we het net over gehad hebben.

Maar hoe zit het bij NH Hotels met andere caopunten?

Zijn jullie het met ons eens dat de

huidige cao niet voldoet?

“Het onderhandelen laat ik over aan KHN. Maar ik geef toe

dat als je naar de onderkant van de loonschalen kijkt, je

moet constateren dat die achterloopt bij andere branches.

Ik ben een voorstander van een cao met basisafspraken

waarbovenop je zaken regelt samen met de OR en de bond,

en dan toegespitst op de hotellerie. Wij hebben een actieve

OR die ons met de neus op feiten drukt die beter moeten.

Ze zijn goed in een spiegel voorhouden. Samen komen

we eruit.”

En hoe zit het met de oudere generatie?

“Ik denk dat zo’n 30 procent van onze medewerkers 50+ is.

Voor hen hebben we het Prettig naar je pensioen-plan. Je

weet gewoon dat housekeeping fysiek zwaar is, dus als je

wat ouder bent, kunnen we een interne omscholing bieden

om bijvoorbeeld bij het ontbijt ingezet te worden. We doen

ook veel aan preventie. Ben je boven de 35, dan geven we

ergonomietrainingen.”

Al dit investeren in personeel, heeft het geleid tot

een beter bedrijfsresultaat?

“Dat kun je pas op de langere termijn zeggen. Maar we

hebben een goed jaar gedraaid in 2011. Als je samen – werkgever,

OR en medewerkers – van het vak houdt, dan heb je

een mooie toekomst.”


“Het interne middle management-programma was echt een eyeopener.”

5

= meer kwaliteit

Wie: Michael Berkholst (31), lid FNV Horeca.

Functie: food & beverage manager NH Jan Tabak, Bussum.

“Als leerling liep ik stage bij restaurant d’Vijff Vlieghen

in Amsterdam. Nadat ik daar weg was gegaan, bleef ik

contact houden, want ik had er een leuke tijd gehad. Jaren

later ging ik er weer eens langs en de leidinggevende vroeg

of ik niet terug wilde komen. Ik zei ja, kon beginnen als

chef de rang en groeide door tot asisstant f&b manager.

Het bleek dat het restaurant inmiddels was overgegaan

naar NH Hotels en zo ontdekte ik hoe het is om bij een

concern te horen. In 2009 nam ik deel aan een intern middle

management-programma van drie weken, echt een

eyeopener. Zeker als het gaat om supervisie en coaching,

en de psychologische kant van het vak, hoe je om kunt

gaan met collega’s en hoe je op mensen afstapt. Ik werd

klaargestoomd voor een managementfunctie die in 2010

op m’n pad kwam: f&b manager bij NH Jan Tabak. Ik heb

in de jaren bij NH Hotels ook andere interne trainingen

gevolgd geënt op het hotelwezen, want als je wilt, krijg

je alle kans om je verder te ontwikkelen en stappen in je

loopbaan te maken. Dat het bedrijf ook nog zaken boven

op de cao heeft geregeld maakt het compleet. Zo hebben

we een bonusregeling naar prestatie en een collectieve

zorgverzekering. Die verzekering levert mij toch mooi

€ 200 per jaar voordeel op.” >


6

“De

leukste periode uit mijn carrière was tijdens de managementtraining.”

Wie: Michelle Aarts (29).

Functie: operations manager NH Musica, Amsterdam.

“Mijn carrière is veel sneller gegaan dan ik had gedacht. Tien

jaar geleden zocht ik een stageplek in Brabant, waar ik toen

woonde. Ik wilde graag bij een hotelketen stage lopen en

het werd NH Geldrop gevolgd door NH Conference Centre

Leeuwenhorst. Toen ik afgestudeerd was, ben ik binnen NH

gebleven en ik zit dus nog steeds bij mijn eerste werkgever.

Vooral omdat het zo’n open organisatie is met een prettige

werksfeer. En natuurlijk vanwege de doorgroeimogelijkheden

en interne opleidingen, die variëren van een eendaagse

training timemanagement tot en met tijdsintensieve trainingen

op managementniveau aan de NH University. Daardoor

ben ik opgeklommen van stagiaire tot operations manager,

via onder meer front office manager en room division

manager. De leukste periode uit mijn carrière vind ik wel

de vier maanden dat ik elke maand een week met collega’s

uit verschillende landen bij elkaar zat. We leerden van alles

over personeelszaken, financiën, commerciële organisatie

en hotel operations en kregen voor de rest van de maand

opdrachten mee om met collega’s uit de groep te maken.

Zo zijn we een heel hechte groep geworden. Erg motiverend.

Nu geef ik zelf trainingen aan collega’s, zoals over

coaching. Er wordt veel in je geïnvesteerd en dat heb ik met

beide handen aangegrepen. Ik ben hét praktijkvoorbeeld

van wat er mogelijk is.” |


Stop de persen: voorlopig eindresultaat op 27 februari bereikt!

7

Moeizame onderhandelingen

cao catering

De onderhandelingen voor een nieuwe cao catering per 1 april zijn in volle gang.

Ook nog tijdens het drukken van deze Horeca Info was er een onderhandelingsronde,

waarna de cao-commissie zich erover gebogen heeft. Hieronder kun je lezen wat er

tot en met half februari besproken is. Wil je de allernieuwste stand van zaken, kijk

dan op www.fnvcatering.nl.

Een hoger salaris, dat staat

boven aan het lijstje dat werknemers

in de catering hebben

opgesteld als het gaat om belangrijkste

thema’s voor een nieuwe

cao. Harry de Wit, sectorbestuurder

FNV Catering, bijt zich daar

dan ook goed in vast. De werkgevers

hebben een structurele

loonsverhoging van 1,5 procent

per 1 april 2012 tot 1 april 2013

voorgesteld. FNV Catering wil

niet lager gaan dan 1,75 procent

bij eenjarige cao. Het eerdere

voorstel van de werkgevers om

zeven roostervrije dagen in te

leveren hebben zij gelukkig ingetrokken.

Wel hebben de werkgevers

de vraag bij de vakbonden

neergelegd of roostervrije dagen

in de toekomst als financieringsbron

voor cao-afspraken gebruikt

kunnen worden.

Reiskostenregeling

We noemden het al in de vorige

Horeca Info, de reiskosten voor

woon-werkverkeer. Ook op pagina

14 & 15 van dit blad kun je lezen

dat het een onderwerp is dat

de gemoederen bezighoudt. De

ene cateraar heeft een regeling,

de andere niet en weer een

andere wil zijn regeling versoberen.

Wij vinden dat er bij elke

cateraar dezelfde regeling moet

gelden dat er reiskosten worden

vergoed, maar het invoeren van

een reiskostenregeling woonwerkverkeer

is onbespreekbaar

voor de werkgevers. Na

onderhandelen hebben we de

werkgevers gezegd dat we bij het

bereiken van een goed (!) totaalakkoord

bereid zijn het voorstel

reiskosten te laten vervallen.

Artikel 10 & 11

Nog zo’n heikel punt: artikel 10

& 11. De werkgevers willen dit

handhaven en zien het als een

zeer hard punt. Wij willen artikel

11 uit de cao. De werkgevers

stellen voor om artikel 11 zo aan

te passen, dat bij contracturenverlies

(bij overgang naar een

andere cateraar of bij aanpassing

van het cateringcontract met de

opdrachtgever) bij 20 procent of

minder artikel 11 niet in werking

treedt. Pas bij een contractaanpassing

boven de 20 procent wordt

artikel 11 toegepast. Verder willen

de werkgevers de reiskosten van

de werknemer beschouwen als

een arbeidsvoorwaarde die terug

te vinden is in de cao. Reiskosten

van een medewerker blijven

bij overgang van onderneming

gehandhaafd en mogen niet meer

worden afgebouwd. Hierbij stellen

de werkgevers voor om de mogelijkheid

om werknemers in uren

af te bouwen te beperken tot een

keer per zes jaar.

Maximum van achteruitgang

Wij hebben hiertegenover ingebracht

dat wij dit alleen accepteren,

als er voor de rest een

goed totaalakkoord komt en dat

dat ook inhoudt dat de koppeling

in artikel 11 lid 11 uit de cao

gehaald wordt. Dit houdt in dat

er per contractwijziging een

maximum van achteruitgang

komt: van 10 procent bij functiegroepen

2 en 3, 15 procent bij

functiegroep 4 en 20 procent bij

functiegroep 5 en hoger. De koppeling

dat deze grenzen alleen

gelden bij zowel verlies aan

uren als verlaging van functiegroep

moet uit de cao. Daarmee

gelden deze grenzen als maximaal

toegestane achteruitgang

per contractaanpassing of

contractwisseling.

Werkgevers wilden daar half

februari niet mee instemmen en

wilden eerst alternatieve scenario’s

uitwerken die ze op 27 februari,

toen dit blad gedrukt werd,

hebben gepresenteerd. Wij hebben

aangegeven dat het bovenstaande

voorstel een uiterste poging is om

te komen tot een totaalakkoord

aan afspraken.

Lange adem

Sectorbestuurder De Wit: “Als we

tot een loonsverhoging van 1,75

procent kunnen komen, dan is

dat in deze economische tijd wellicht

het maximaal haalbare. Wat

betreft het afschaffen van artikel

11, daarvoor moeten we helaas

een lange adem hebben. Er lopen

enkele rechtszaken over dit onderwerp

en het komt misschien in de

toekomst bij de Hoge Raad. Als het

niet anders kan, komen we er dan

pas vanaf.” |


8

Tekst Aafke Jochems

Beeld P&I

Cao-onderhandelingen lopen gestructureerd, maar standpunten nog mijlenver

FNV Horeca goed voorbereid

Twee onderhandelingsbijeenkomsten zijn er inmiddels geweest en overeenstemming voor een nieuwe cao horeca

per 1 april is nog niet in zicht. Positief is wel dat de onderhandelingen onder leiding staan van een voorzitter, tevens

procesbegeleider, waardoor ze gestructureerd verlopen en afspraken op papier komen. Vakvolwassenheid en beloning

zijn aan de orde geweest, maar de standpunten liggen nog ver uit elkaar. De stand van zaken tot nu toe.

Eigenlijk was de eerste bijeenkomst

alleen een kennismaking tussen alle

deelnemers. En dat zijn er nogal wat,

zoals de vertegenwoordigers van de

werkgevers (KHN), de vakbonden FNV

Horeca, CNV en De Unie, een adviseur

van de werkgeversvereniging AWVN en

de onafhankelijke voorzitter / procesbegeleider

Hugo Peters.

FNV Horeca had zich goed voorbereid

en al in november zijn voorstellenbrief

(zie ook de vorige Horeca Info)

opgesteld en naar de onderhandelaars

gestuurd. Helaas heeft KHN nog steeds

geen voorstellenbrief gepresenteerd,

alleen wat losse voorstellen mondeling

toegelicht. Afgesproken is dat op 14

maart, als de volgende onderhandeling

plaatsvindt, KHN de contouren van zijn

denkrichting (eindelijk) heeft uitgewerkt.

Neutraal

Op 16 februari is de tweede bijeenkomst

geweest en toen zijn de

onderhandelingen pas echt begonnen.

Ze staan onder leiding van de

onafhankelijke voorzitter Peters, een

man met veel kennis van en ervaring

in personeelszaken, ook in de horeca

bij bijvoorbeeld Van der Valk. Hij

brengt structuur in de onderhandelingen,

houdt in de gaten dat iedereen

zich aan zijn afspraken houdt en legt

tijdens het overleg de afspraken vast.

Voorzitter Ben Francooy, die samen

met sectorbestuurder Milen van Boldrik

aan de onderhandelingen deelneemt,

is positief over de inbreng van Peters:

“Hij staat neutraal in het proces en

zorgt ervoor dat het efficiënter verloopt

dan voorheen. Hij laat beide partijen

aan het woord en grijpt in als het te

breed dreigt te gaan.”

Beloning

Op 16 februari stonden beloning en

vakvolwassenheid (jeugdlonen) op de

agenda. KHN stelt voor het minimum

cao-loon en het cao-eindloon jaarlijks

te verhogen. Er komt dan geen

verhoging van de feitelijke lonen. Of

iemand loonsverhoging krijgt tussen

de onder- en bovenkant van het loongebouw,

hangt af van zijn beoordeling.

Francooy: “Dat houdt in dat je geen

enkele garantie hebt voor een loonsverhoging,

alleen als je het wettelijk

minimumloon verdient of aan het

eindloon van de cao-tabel zit. Stel dat

je gemiddeld presteert, dus je doet wat

je moet doen, krijg je dan een loonsverhoging?

Of krijg je die alleen als je

bovengemiddeld presteert? En stel dat

je gemiddeld presteert en je 1 procent

krijgt, terwijl de inflatie 2 procent is,

dan ga je erop achteruit. Dit kan echt

niet. Wij willen een loonsverhoging van

2,5 procent voor iedereen.”

Verder wil KHN de mogelijkheid hebben

om een groep werknemers met

kleine contractjes die flexibel inzetbaar

zijn, buiten de loonafspraken te

Horeca verdient beter!

Al maanden voeren we de campagne Horeca verdient beter! voor een betere cao. We zijn zelfs het guerrilla-pad

opgegaan, zoals je in de vorige Horeca Info hebt kunnen lezen en wie weet komt er een nieuwe guerrilla-actie. Maar

bij guerrilla gaat het om verrassingsacties, dus daar kunnen we op deze plek niks meer over zeggen...

Ondertussen blijven we druk aan het flyeren in horecabedrijven door het hele land om werknemers te laten weten dat

wij de arbeidsvoorwaarden flink willen verbeteren en wat de grote knelpunten zijn. Knelpunten genoeg, zoals:

• inflatie meer gestegen dan de horecalonen, dus je bent armer geworden van werken in de horeca;

• geen compensatie voor werken in de avond, nacht en het weekend;

• zes tijdelijke contracten in plaats van drie;

• zestig uur per week werken;

• geen recht op een vrij weekend;

• eerste ziektedag krijg je niet uitbetaald.

Juist nu is het erg belangrijk dat we dit zoveel mogelijk onder de aandacht brengen van alle horecawerknemers,

omdat de cao-onderhandelingen in volle gang zijn. Enkele medewerkers van FNV Horeca zijn de laatste maanden

dan ook het land ingegaan om zoveel mogelijk horecabedrijven te bezoeken. Zo ook Margje van der Woude, die je

kunt tegenkomen met flyers in de hand en die ook graag van jou wil horen hoe het in jouw bedrijf is gesteld. En denk

niet dat het alleen om de Randstad gaat. Margje is al heel wat zaken langsgegaan in Limburg, Drenthe en Zeeland, en

de overige provincies komen ook aan bod.


“Na een maand weet je toch of een afwasser voldoet?”

9

uit elkaar

aan onderhandelingstafel

houden. Bij gelijk werk geldt gelijk

maanden hebben voor de loongroe-

meegekregen om te zorgen dat hun

Margje van der

loon, dus dat wordt een lastige

pen 1, 2 en 3. Bij loongroep 1 (afwasser,

voorstellen nou eens goed op papier

Woude flyert door

discussie.

garderobemedewerker) een maand,

zijn uitgewerkt. Kijk op www.fnvhoreca.

het hele land en

Vakvolwassenheid

Bij vakvolwassenheid staat de vraag

loongroep 2 (keukenhulp, schoonmaker)

twee maanden en loongroep 3

(medewerker bediening, portier) zes

nl voor de laatste ontwikkelingen.

Wil jij dat Margje of een van haar col-

wil ook bij het

bedrijf waar jij

werkt langskomen.

centraal: wanneer is een horecame-

maanden. Francooy: “Na een maand

lega’s ook bij jouw bedrijf langskomt?

Soms gaat FNV-

dewerker vakvolwassen? Volgens KHN

weet je toch of een afwasser voldoet?

Wil je de digitale cao-nieuwsflits ont-

bestuurder Milen

gaat het niet alleen om ervaring, maar

Daarvoor hoef je toch niet een jaar af

vangen met de allerlaatste informatie

van Boldrik (links)

ook om competenties en inzetbaar-

te wassen, zoals KHN voorstelt? Dat

over de campagne? Wil je misstanden

mee.

heid. FNV Horeca kijkt er anders

zou inhouden dat je nog jaren in de

op cao-gebied aan ons vertellen? We

tegenaan – je betaalt naar het kunnen

wachtperiodieken blijft zitten.”

hebben een speciale website en een

uitoefenen van je functie, niet naar

leeftijd, en de vakvolwassen leeftijd

is 18 jaar – en vindt dat het grootste

14 maart volgende afspraak

Tijdens de volgende onderhandelings-

e-mailadres en telefoonnummer voor

al je vragen en opmerkingen over de

cao-campagne (dus NIET voor alge-

probleem de vraag is: hoe lang mogen

ronde op 14 maart staan de onderwer-

mene cao-vragen en juridische hulp):

ervaringsperiodieken duren voordat

pen ‘keten van contracten’ en ‘verschil-

www.horecaverdientbeter.nl, info@

je vakvolwassen bent? KHN heeft het

algauw over jaren, terwijl wij het over

lende vormen van arbeidsvoorwaarden’

op de agenda. KHN heeft als huiswerk

horecaverdientbeter.nl, telefoon: (036)

535 85 55 en #horecaverdientbeter. |


10

Nieuws

Dinsdagavond op tv bij RTL 4: Knallen in de horeca met

Jetta Klijnsma: “Vertel me, wat beweegt jou?”

Jetta Klijnsma: “Ik wil heel graag weten bij

wat voor vakbeweging jij je thuis voelt.”

Beeld Lex Draijer

Er komt een nieuwe vakbeweging, maar hoe gaat die eruitzien? Dat probeert Tweede

Kamerlid Jetta Klijnsma met vier kwartiermakers te achterhalen. Ze is nu vooral een luisterend

oor en wil van jou weten bij wat voor vakbeweging jij wilt horen.

• Waarom is een vakbeweging nodig?

• Wat maakt de nieuwe vakbeweging bijzonder

en ook aantrekkelijk voor nieuwe groepen/

leden?

• Wat verwacht je van de vakbeweging en wat

heb je er zelf voor over?

• Waar voel je je thuis: bij een beweging met

mensen die hetzelfde vak uitoefenen, met

mensen uit jouw sector of met mensen die net

als jij jong zijn, of oud, of zelfstandig, of zonder

werk? Of bij meer dan een?

Met deze en veel meer vragen reizen vijf kwartiermakers

door het land op zoek naar antwoorden.

Het team van kwartiermakers heeft van de FNV

namelijk de taak gekregen al het voorwerk te verrichten

om op 23 juni een nieuwe vakbeweging

op te kunnen richten met een nieuwe voorzitter.

Uitgangspunt: bouwen van onderop. Jetta

Klijnsma heeft deze vrijwilligersbaan voortvarend

en met veel enthousiasme aangepakt en richt

zich tot iedereen in Nederland, dus ook tot jou:

“Vertel me, wat beweegt jou? Ik wil heel graag

weten bij wat voor vakbeweging jij wilt horen.”

Op 20 maart houden we een themabijeenkomst

voor actieve leden (zie pagina 18) waar je

je ideeën aan kwartiermaker Marjan van Noort

kunt vertellen. Ook kun je antwoord geven op

bovenstaande vragen en je mening geven op

contact@kwartiermakersvakbeweging.nl. Kijk

verder op www.kwartiermakersvakbeweging.nl,

waar je onder meer de bespreekpunten vindt en

de agenda van bijeenkomsten. |

Extreme Innovation op

Recreatie Toppers 2012

Op 22 maart verkennen ondernemers, werknemers, docenten en studenten innovatieve

ideeën tijdens Recreatie Toppers 2012 in Apeldoorn.

Programma*

12.30 – 13.30 uur Ontvangst met

lunch

13.30 – 13.35 uur Opening door

Anita Brink, voorzitter SFRecreatie

13.35 – 13.45 uur Introductie door

Eric de Groot, dagvoorzitter

13.45 – 14.30 uur Prijs Beste

Leerbedrijf 2012

14.30 – 16.30 uur Innovation Battle

met studenten

16.30 – 17.00 uur Uitreiking

Innovation Battle Award

17.00 – 18.00 uur Netwerken

*Onder voorbehoud van

wijzigingen.

Recreatie Toppers

vindt plaats op

ROC Aventus

in Apeldoorn

en deelname is

kosteloos.

Deelnemers gaan op zoek naar nieuwe inzichten. Ze

worden uitgedaagd om door de ogen van generatie Z naar

de recreatiesector te kijken. Studenten presenteren hun ideeën voor de

toekomst van de sector. De prijsuitreiking voor het beste leerbedrijf van

het jaar maakt deze dag compleet. Praat mee en laat ook een proefballon

op. Deelname is gratis voor mensen in de recreatie.

Meer informatie.

Deelname aan Recreatie Toppers is

kosteloos. Het vindt plaats op donderdag

22 maart op ROC Aventus,

Laan van de Mensenrechten 500 in

Apeldoorn. Voor meer informatie

en inschrijving kijk op: sectorrecreatie.nl.

|


meneer Reimers waarin nu eens de bediening de hoofdrol speelt.

11

Wie is jouw leukste

collega?

Beeld Anne Hamers

Van 19 t/m 23 maart vindt De Week Van De Cateraar plaats. In deze

week, een initiatief van werkgeversorganisatie Veneca, worden alle

cateringmedewerkers extra in het zonnetje gezet. FNV Catering sluit

hierop aan en vraagt aan onze leden in de catering: wie is jouw leukste

collega?

Heb jij een collega met wie

je graag samenwerkt, die

rotklusjes opknapt of van wie je veel leert?

Dan is dit de kans om je collega in het zonnetje

te zetten. Vul op onze website www.

fnvcatering.nl jouw top 5 in van belangrijkste punten waar een ‘leukste

collega’ aan moet voldoen. Geef bij elk punt een uitleg waarom dit van

toepassing is op de door jou uitgekozen leukste collega. In De Week Van

De Catering maken we de winnaar bekend. De winnaar wint samen

met zijn/haar collega een dinerarrangement in een sterrenrestaurant

naar keuze. Kijk voor meer informatie op www.fnvcatering.nl. Je kunt je

leukste collega opgeven tot en met vrijdag 16 maart. Algemene informatie

over de week vind je op www.deweekvandecateraar.nl. |

Geef je leukste collega op en maak kans op een diner in een

sterrenrestaurant.

Beeld Debra Verduin

Van beurs

naar beurs

De horecavakbeurs BBB in januari in Maastricht,

HorecaEvenTT in Assen de maand erop en de horecabeurs

Goes in maart; FNV Horeca was op alle drie

de beurzen aanwezig met een stand, zoals hier op

de foto. |

KHN, kom met standpunt

over Bedrijfschap!

Grote belangen staan op het spel voor het Bedrijfschap Horeca en ook

SVH, maar KHN komt niet met een standpunt erover, terwijl dat wel

hard nodig is.

Zo goed als zeker zal het Bedrijfschap

Horeca binnen enkele jaren in zijn huidige

vorm ophouden te bestaan. Dat is een heel slechte zaak, zo

zei Ben Francooy, voorzitter FNV Horecabond, in de vorige

Horeca Info. Vooral als het gaat om de rol die het bedrijfschap

speelt in de financiering van arbeidsmarktbeleid en

opleidingen. Belangrijk onderzoek over arbeidsmarktbeleid

en het merendeel van het budget van bijvoorbeeld de SVH

dreigen op te houden. Dat is funest voor het arbeidsmarkten

scholingsbeleid in de sector, vindt Francooy. Samen

met KHN wil hij een nieuw fonds arbeidsmarktbeleid en

opleiding oprichten: “We hebben hierin een gemeenschappelijk

belang, maar tot nu toe blijft een duidelijk standpunt

van KHN achterwege. Dit schept onduidelijkheid naar de

bedrijfstak toe, maar ook bij de medewerkers van instituties

en dat is zeer onwenselijk.” |


12

Nieuws

Chef-kok Alfred van Dijk van restaurant Het Oude Dykhuys

Beeld VVB

Iedereen meedoen!

Zo heet een nieuwe site die vooral is bedoeld voor leden van ondernemingsraden

en voor managers die graag meer willen weten over

diversiteit. De informatie kan ook van pas komen voor wie gewoon

werknemer is en over diversiteit in gesprek wil gaan met directie, OR of

afdeling personeelszaken.

Mannen kunnen verschillen van vrouwen en jongeren van ouderen.

Etnische verschillen kunnen uitmaken hoe werknemers met elkaar

omgaan. Het heeft allemaal zijn weerslag op hoe het werk wordt uitgevoerd.

Voor medewerkers is het plezierig als ze tijdens het werk kunnen zijn wie

ze zijn. Geen aandacht voor verschillen kan ertoe leiden dat mensen het

idee krijgen dat ze er niet bij horen. Een goed diversiteitsbeleid maakt dat

mensen zich juist prettig voelen op het werk. Er is dan minder ziekteverzuim

en meer productiviteit. Alleen daarom is het al goed om diversiteit op

de agenda te zetten.

Bedrijven en organisaties zijn tegenwoordig verplicht om een beleid op te

zetten vanwege de nodige veiligheid op de werkplek, het voorkómen van

discriminatie en het bevorderen van goede omgangsvormen. De voorstellen

en maatregelen op deze site kunnen helpen om hieraan richting te

geven: www.iedereenmeedoen.nl. |

Het is plezierig als je tijdens je werk kunt zijn wie je bent, ongeacht verschillen

tussen collega’s qua leeftijd, sekse of achtergrond.

Vraag je pensioenfonds de kleren van het lijf

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft in januari op PensioenCafe.

nl de campagne ‘Vraag ons de kleren van het lijf’ gelanceerd.

Werknemers in de horeca en catering worden gevraagd om even bij

hun inkomen voor later stil te staan.

Met ‘Vraag ons de kleren van het lijf’ wil het pensioenfonds werknemers

in de horeca en catering op een aantrekkelijke manier uitleggen

hoe het zit met hun pensioen. Daarbij horen zij wat ze zelf aan hun

pensioen kunnen doen, en wanneer dat kan. Het pensioenfonds wil

bereiken dat werknemers in de twee sectoren ook écht vragen gaan stellen

aan hun pensioenfonds. |

Beeld pensioenfonds

Met deze campagne wil het Pensioenfonds Horeca & Catering werknemers

op een opvallende manier uitleggen hoe het zit met hun pensioen.

Check je bank

Investeert jouw bank in kwalijke zaken? Check het zelf met een app van de

Eerlijke Bankwijzer. Zo kun je het beleid van je eigen bank vergelijken met dat

van andere banken.

Met de app kun je zien hoe duurzaam banken zijn op verschillende thema’s

als bonusbeleid, transparantie, mensenrechten, dierenwelzijn en wapenhandel.

Ook kun je via een game bankdirecteur spelen. De Eerlijke Bankwijzer is

een initiatief van FNV, Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, de

Dierenbescherming en IKV Pax Christi. Kijk op www.eerlijkebankwijzer.nl voor

meer informatie en om de app te downloaden. |


in Lisserbroek heeft in februari de vermaarde Wynand Vogel Bokaal gewonnen.

13

FNV: bezuinig economie niet kapot

Beeld Rebke Klokke

Nederland zit officieel opnieuw in een recessie. Het wordt tijd dat het

kabinet de economie gaat stimuleren in plaats van kapot bezuinigen,

zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius.

“Het is duidelijk”, aldus Jongerius, “de Nederlandse consument heeft weinig

vertrouwen in onze economie. De cijfers laten een forse teruggang zien.

Nederland zakt verder weg de recessie in. Veel sterker dan Duitsland.

Frankrijk laat zelfs een lichte groei zien. Dit leert ons dat enorme nieuwe

bezuinigingspakketten boven op wat er nu ligt, moeten worden vermeden.

Het wordt tijd dat het kabinet de economie gaat stimuleren in plaats van

kapot bezuinigen. Een nullijn drukt de bestedingen alleen maar verder en

is dus een slecht recept. Kabinet, ga verstandig beleid maken en los zo snel

mogelijk de eurocrisis op en maak werk van werk.’’ |

Agnes Jongerius: “Een nullijn drukt de bestedingen alleen

maar verder en is dus een slecht recept.”

Weer prijs voor

Landal GreenParks

Landal GreenParks is voor het tweede achtereenvolgende jaar bekroond

met een Customer Performance Award voor de beste klantprestatie in

de sector reizen. Univé leverde de beste overall klantprestatie.

Aan de hand van

onderzoeksgegevens

van enkele duizenden consumenten

zijn de winnaars bepaald in de

sectoren financiële dienstverlening,

vervoer, retail, energie, supermarkten,

telecom en reizen. Het onderzoek

meet de klantprestaties van

dienstverleners op verschillende

manieren. Ten eerste kijkt men

naar zowel het verleden (klantwaardering)

als naar de toekomst (loyaliteitsintenties,

aanbeveling aan

anderen). Daarnaast worden ook

tevredenheid en emoties gemeten.

“We waren al trots om opnieuw

genomineerd te zijn”, aldus Bas

Hoogland, commercieel directeur

van Landal GreenParks, dat recent

ook opnieuw in de top 3 stond

van klantvriendelijkste bedrijven

van Nederland. “Om wederom

tot beste in de branche te worden

uitgeroepen, is een geweldige

opsteker. Vooral ook voor al onze

medewerkers die de hele dag

in contact staan met gasten en

voortdurend kijken waar we onze

dienstverlening nog verder kunnen

verbeteren.” |

Beeld VVB

Enthousiaste

hoofdbestuurders

gezocht!

Tijdens ons congres van 4 juni wordt een

nieuw Hoofdbestuur gekozen. Als lid van FNV

Horecabond kun jij je hiervoor verkiesbaar

stellen.

FNV Horecabond is een vereniging. Dat betekent dat

de leden het beleid bepalen. Onze vereniging wordt

bestuurd door een Hoofdbestuur en een Dagelijks

Bestuur. Het Hoofdbestuur stelt het beleid van de

bond op hoofdlijnen vast. Daarnaast maakt het de

voorstellen over onder meer het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid.

Ten slotte stelt het het financieel

verslag vast. In het Hoofdbestuur hebben gekozen

leden zitting. We zijn nu op zoek naar nieuwe bestuurders

onder onze leden. Wil jij meespreken en meebeslissen

in het beleid van FNV Horecabond? Wil jij je

actief inzetten voor een sterke positie van FNV Horeca,

FNV Catering en FNV Recreatie en ben je bereid hier

eigen tijd in te investeren? Heb je bovendien actuele

kennis van een van onze sectoren? En ervaring in

het besturen van organisaties? Dan is de functie van

hoofdbestuurder wellicht iets voor jou. Kijk voor een

functieprofiel en meer informatie op de website van

jouw sector. Reageer snel! |

Commercieel directeur Bas Hoogland: “Het

is een geweldige opsteker voor al onze

medewerkers.”


14

Stelling

Illustratie Marian Latour

Reiskosten woon-werkverkeer zijn

voor rekening van de werkgever

Wat vind jij? We blogden op onze site over bovenstaande stelling en je kon meestemmen via een poll.

Hieronder enkele reacties op ons blog over reiskosten.

“Ik kreeg 100% vergoed maar dat is sinds 28 januari afgenomen.

De eerste 20 km is eigen en daarna € 0,16 per km.

Wel met terugwerkende kracht, maar dit geintje gaat mij

€ 60,- per maand kosten. Als ik dit had geweten dan was ik

niet overgestapt naar een andere werkgever want hier ga ik

flink op achteruit.”

“Ik heb een gemiddelde auto, deze rijdt gemiddeld 1 op 12

km. Dagelijks rijd ik voor woon-werkverkeer 51 km enkele

reis (102 km per dag dus wat heel normaal is in het noorden

van het land). Dit gedeeld door 12 is 8,33 liter benzine per

dag. 8,33 liter x 1,74 euro is 14,49 euro per dag. Dagelijks

wordt hier 11,51 van vergoed door mijn werkgever. Het kost

mij aan brandstof 2,98. Met een 4-wekelijkse salarisperiode

kost mij dit dus 2,98 euro keer 20 dagen 59,60 aan brandstof

per periode. Op jaarbasis is dat 774.80 (dat is 70% van

een maandsalaris).

We hebben het dan nog niet gehad

over de afschrijving, verzekering, ering,

onderhoudskosten en bandenslijtage die

ik heb voor de ca. 25.000 km die ik lijks voor mijn werkgever rijd. Openbaar

jaar-

vervoer wordt wel volledig vergoed door

de werkgever, maar is eigenlijk geen

optie. Met de auto ben ik namelijk twee

keer 35 minuten onderweg en met

de bus en trein zou dit 2 keer er 2

uur zijn. Dit lukt helaas ook

niet want ik zou dan de

eerste bus om 5.30

uur moeten nemen,

maar helaas rijdt er

pas een bus vanaf

7 uur.”

Uitkomsten poll

Horeca

“Ik krijg geen reiskostenvergoeding en dat zou wat

mij betreft wel ingevoerd mogen worden in de

nieuwe cao.”

Leden:

Niet-leden:

71% ja

88% ja

12%

nee

29% nee

“Ik ben per maand voor het OV minstens € 100,- kwijt,

waar ik nu werk zelfs bijna € 140,-. Nu krijgen we te horen

dat we dit voor het merendeel zelf moeten gaan betalen.

Fantastisch!”

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Catering

Leden:

Niet-leden:

97% ja

93% ja

3%

nee

7%

nee

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Recreatie

“Werkgevers zouden standaard een reiskostenvergoeding

moeten geven. Het kan ontzettend veel schelen, zeker als

je wat verder weg woont.”

Volgende stelling

Mijn baas moet meer geld besteden

aan scholing voor mijn werk

Leden:

79% ja

21% nee

Niet-leden: 50% ja

50% nee

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wil jij ook meebloggen over deze stelling of je

stem erover uitbrengen? Ga naar de website van je

sector: www.fnvhoreca.nl, www.fnvcatering.nl of

www.fnvrecreatie.nl.


Hoe zit het ook alweer?

Cao en reiskosten

Tekst Marenthe Egberts

15

declareren bij je werkgever. Je werkgever moet hierbij de

kosten vergoeden die je hebt gemaakt voor het reizen met

het openbaar vervoer. Deze vergoeding is op basis van

tweedeklas openbaar vervoer. Als je bijvoorbeeld met je

auto naar de andere locatie bent gereden, kun je vragen

aan je werkgever of hij je een kilometervergoeding wil

geven.

Kosten om op je werk te komen

Het kan voorkomen dat je reiskosten moet maken om

op je werk te komen. Of jouw werkgever deze reiskosten

vergoedt, hangt af van afspraken in de cao, afspraken in je

arbeidsovereenkomst of afspraken die zijn gemaakt met

de ondernemingsraad. Daarnaast kan de OR of de personeelsvertegenwoordiging

van je werk ook nog regelingen

opstellen over vergoeding van je reiskosten. Maar welke

a fspraken zijn er nu gemaakt in de cao’s en welke vergoeding

mag je van je werkgever verwachten?

Horeca en recreatie

Zowel in de huidige cao horeca (geldig tot eind maart)

als in de huidige cao recreatie (geldig tot eind juni) zijn

geen bepalingen opgenomen over de vergoeding van je

reiskosten. Dit betekent dat de werkgever je reiskosten kán

vergoeden maar niet verplicht is om deze te vergoeden.

Zelf afspraken maken

Je werkgever hoeft de reiskosten die jij maakt om op je

werk te komen niet te vergoeden. Zoals je hebt gelezen,

zijn er in de drie cao’s weinig tot geen afspraken gemaakt

over je reiskosten woon-werkverkeer. Dit wil echter niet

zeggen dat je zelf geen afspraken kunt maken met je

werkgever over een eventuele reiskostenvergoeding. Als

je deze afspraken hebt gemaakt is het belangrijk dat je ze

schriftelijk vastlegt in je arbeidsovereenkomst. Zo voorkom

je discussie achteraf over de hoogte van de vergoeding.

Als je werkgever je reiskosten wil vergoeden, kan hij je

een onbelaste kilometervergoeding geven van maximaal

€ 0,19 per kilometer. Er geldt geen minimum of maximum

voor de woonwerk-afstand. De werkgever kan zelf bepalen

hoeveel kilometers hij wil vergoeden. Het komt in de

praktijk voor dat werkgevers pas vanaf een enkele reis van

minimaal 10 kilometer vergoeden of een maximum stellen

aan het aantal kilometers. Daarnaast kan hij de gehele

kosten vergoeden die je maakt voor het reizen met het

openbaar vervoer.

Wat wij vinden

Als vakbond vinden wij dat iedere werknemer een reiskostenvergoeding

voor woon-werkverkeer moet krijgen.

Het moet je immers geen geld kosten om op je werk te

komen. Wij zetten ons hiervoor in tijdens de nu lopende

cao-onderhandelingen. |

Catering

In de huidige cao catering (geldig tot eind maart) zijn wél

afspraken gemaakt over de vergoeding van je reiskosten.

Deze reiskosten worden echter alleen vergoed, als je

reiskosten moet maken voor vervoer tussen verschillende

locaties. Of als je op verzoek van je werkgever moet werken

op een andere locatie. Is een collega op een andere

locatie ziek en jij moet hem vervangen, dan mag je die

reiskosten van je vaste werkplek naar de andere locatie

De mensen van ons Voorlichtings- en Informatiecentrum hebben

veel kennis die ze graag telefonisch (0900-202 23 23 € 0,20 p/min

voor leden) of online met je delen: ga naar www.fnvhoreca.nl,

www.fnvcatering.nl of www.fnvrecreatie.nl en klik op Je Vraag.


16

Tekst Aafke Jochems

Beeld P&I

Van speeddate naar

Om de paar minuten een nieuw gezicht voor je. Hooguit tijd voor een eerste indruk

en een paar vragen, en dan is de tijd om en zit de volgende voor je. Dit is speeddaten.

Populair als je een nieuwe liefde zoekt, maar tegenwoordig ook om personeel te werven.

En, levert het echt een stageplek of baan op? Vier personeelswervers in de horeca, catering

en recreatie over speeddaten.

Sabrina Danker (links), HMSHost:

“Je ziet het gezicht achter

een cv en je krijgt een indruk

van iemands presentatie en

enthousiasme.”

HMSHost? Sabrina Danker, recruiter

bij HMSHost, krijgt vaak een vragende

blik als ze de naam noemt van het

bedrijf waarvoor ze personeel werft.

Terwijl iedereen die op Schiphol

komt, ermee te maken heeft. Want

HMS Host is het 24-uurs horecabedrijf

achter de kiosken, counters en

uiteenlopende horecaconcepten op

de luchthaven, voor en achter de

douane, en van een vergadercentrum

en hotel.

Naamsbekendheid

Het geeft meteen aan dat de naamsbekendheid

van HMSHost wel een

flinke duw omhoog kan gebruiken.

Voor Danker de belangrijkste

reden om aan speeddatesessies

deel te nemen. Zoals eind oktober

op de Food Inspiration Talent Day

en begin januari op de Horecava,

georganiseerd door HotelloTOP, een

netwerkorganisatie van afgestudeerden

van hoge hotelscholen. Zo’n 75

(bijna) afgestudeerden konden op de

Horecava langs een twintigtal bedrijven

om in maximaal vijf minuten een

gesprek te voeren. De kandidaten

waren op zoek naar een stageplek of

baan, de recruiters naar stagiairs en

hoogopgeleide starters op de arbeidsmarkt.

Danker: “Met speeddaten zie

je het gezicht achter een cv en krijg je

een indruk van iemands presentatie en

enthousiasme. Dat vind ik belangrijker

dan een foutloze brief.”


17

stageplek of baan?

Beeld Aafke Jochems

Magere cao

Uit de dates zijn niet meteen stages en

banen gerold, maar dat kwam voornamelijk

omdat het laagseizoen was. In

het laagseizoen werken er 1400 man

bij HMSHost, terwijl dat in het hoogseizoen

kan oplopen tot 2000. Danker:

“Vooral voor het hoogseizoen heb ik

goede mensen nodig.” En dat blijkt nog

best moeilijk, zeker als het om leidinggevende

posities gaat, beaamt Danker:

“Met de cao horeca bied je minder dan

andere cao’s. Ook al hebben wij extra

zaken geregeld boven op de cao, zoals

10 procent nachttoeslag, 40 procent

incourante toeslag als je voor 6 uur

’s ochtends begint, een bonusregeling

en we bieden bbl-trajecten aan,

dan nog is het moeilijk, want andere

sectoren hebben betere arbeidsvoorwaarden.

Bovendien hebben we ‘rare’

diensten, bijvoorbeeld als je om 4 uur

’s ochtends moet beginnen. Dan moet

je over eigen vervoer beschikken.”

Aftasten

Erik van Mourik, recruiter van Sodexo in

Midden- en Noord-Nederland, gaf aan

dat deelname aan de speeddate op

de Horecava de eerste keer was voor

Sodexo. Hij organiseert wel samen met

uitzendbureaus bijeenkomsten waarop

hij zo’n 20 à 25 minuten met potentiële

medewerkers praat. Daarna beslist hij

of het tot een vervolggesprek komt.

De vraag is of 20 minuten nog een

speeddate is. Op de Horecava, met

hooguit vijf minuten, was daar geen

twijfel over mogelijk. Van Mourik had

een overzicht bij zich met de vacatures

van dat moment, maar een date heeft

(nog) niet tot een baan geleid: “Niet alle

gesproken kandidaten wisten wat voor

bedrijf Sodexo is. De een studeerde

nog en oriënteerde zich, de ander had

doelgerichte vragen. Het was aftasten

aan beide kanten.”

Banenmarkten

Petra Stok, recruiter bij Center Parcs,

sponsor van de speeddatesessie op de

Horecava, is goed te spreken over de

informele manier van mensen ontmoeten

die in de toekomst iets voor Center

Parcs kunnen betekenen. “Je kunt als

bedrijf meer over jezelf vertellen dan via

vacatures op de website. Bijna iedereen

kent Center Parcs, maar niet zozeer als

werkgever. Bovendien weten de meesten

niet dat de horeca is uitbesteed en

ik dus alleen iets over de ‘non-food’-

kant kon uitleggen”, aldus Stok.

Alles wat met eten & drinken te maken

heeft bij Center Parcs, valt namelijk

onder Albron CP. Daarvoor was Femke

Boost, projectmanager HR bij Albron,

aanwezig met een collega. Met z’n

tweeën konden ze stagiairs en toekomstige

medewerkers werven voor

zowel de catering/foodservice-locaties

als de horeca-outlets op de parken van

Center Parcs. De ervaring van Boost

met speeddaten tijdens banenmarkten

op scholen is positief. Als je het goed

organiseert resulteert ruim de helft van

de dates in een stage. “Deze vorm van

speeddaten is een goede manier om

de jonge doelgroep tegen te komen”,

zegt Boost, “maar te vluchtig voor ervaren

mensen. Je doet ze met hun staat

van dienst tekort met vijf minuten. Zij

hebben gewoon meer te vertellen.”

Effectief?

Vinden de vier recruiters het een

effectieve manier om personeel te

werven? Ze delen de mening dat het

vooral een goede manier is om je

bedrijf te profileren bij jonge, potentiële

medewerkers en om stagiairs

te vinden. Van Mourik kan pas op de

lange termijn bepalen of het daadwerkelijk

effectief is. Stok vindt het niet per

definitie zo, omdat je niet weet wie je

tegenkomt. Bovendien kan ze geen

concrete banen bieden, want die vereisen

enkele jaren ervaring. “Maar wel

stageplekken en veel stagiairs blijven

bij ons hangen, dus uiteindelijk levert

het toch personeel op.”

Boost denkt dat ze zo’n vijf tot tien

stageplekken op kan vullen: “En ik heb

twee potentiële kandidaten gevonden

voor de functie van floormanager

bij Center Parcs.” Voor Danker ligt

de nadruk op naamsbekendheid:

“Binnenkort heb ik wel een sollicitatiegesprek

met iemand die ik op de

Horecava heb gesproken. Maar ik zie

speeddaten als een zaadje planten. De

oogst komt nog.” |

Hoe maak je kans in enkele minuten?

Je hebt maar een paar minuten om je te presenteren.

Hoe verhoog je de kans dat de recruiter jou onthoudt

en je een streepje voor hebt?

Femke Boost, Albron: “Maak van tevoren de keuze welk

bedrijf je wilt spreken, lees je in over dat bedrijf en maak

duidelijk waarom je deze keuze hebt gemaakt. Met de

zin ‘ik wil niet onderaan beginnen’, waarmee iemand

het gesprek begon, heb je je kansen verspeeld.”

Sabrina Danker, HMSHost: “Geef een flinke handdruk,

maak oogcontact en heb een open houding, heel

belangrijk voor de gastvrijheidsindustrie. Wees geïnteresseerd

en beantwoord niet alleen vragen, maar stel ze

zelf ook.”

Erik van Mourik, Sodexo: “Motivatie is belangrijk en weet

wat je wilt.”

Petra Stok, Center Parcs: “Bereid je voor, kleed je met

zorg, overhandig een cv en vertel waarom je bij mij wilt

werken.”


18

Tekst Aafke Jochems

Beeld de Reehorst

Speciale themabijeenkomst 20 maart

Als voorbereiding op het congres organiseren we op dinsdag 20 maart een themabijeenkomst voor actieve leden. Deze vindt plaats in

Regardz meeting center De Eenhoorn in Amersfoort. Marjan van Noort, kwartiermaker van de ploeg van Jetta Klijnsma, zal erbij zijn om

gesprekken te voeren met onze leden over een nieuwe vakbeweging. Het is dus dé kans om persoonlijk je mening of visie aan de kwartiermakers

te laten horen. Actieve leden kunnen zich nog per e-mail inschrijven om aan de themadag deel te nemen en ontvangen dan meer

informatie: vereniging.collectief@fnvhorecabond.nl.

Toekomst centraal

op ons congres

Op maandag 4 juni houdt FNV Horecabond zijn congres dat elke vier jaar plaatsvindt. Dit jaar komen

we bijeen in de Reehorst in Ede. Dit is hét moment om de toekomstige koers van de bond te bepalen.

We roepen alle leden op, vooral ook jongeren, om naar Ede te komen en actief deel te nemen aan

de workshops.

Kom op 4 juni

naar de Reehorst

in Ede om samen

de koers van de

bond te bepalen!

Op de dag komen verschillende

zaken aan de orde, met als belangrijk

onderdeel de nieuwe vakbeweging.

Daarnaast zal het hoofdbestuur

een voorstel doen over hoe

de organisatie van de vereniging

er in de toekomst uit moet zien.

Tegelijkertijd wordt een nieuw

hoofdbestuur gekozen. Statutair is

bepaald wie mag beslissen over de

voorstellen en daarin volgen we

de statuten. ’s Middags zullen er

workshops zijn over de positie en

rol van de bond in 2020 en daaraan

kunnen alle leden meedoen.

De nieuwe vakbeweging

Zoals eerder dit jaar bekendgemaakt

is, werkt een ploeg

van zogenaamde kwartiermakers

onder leiding van Tweede

Kamerlid Jetta Klijnsma aan de

oprichting van de nieuwe vakbeweging.

Begin mei zal het conceptplan

van de kwartiermakers klaar

moeten zijn, waarna 23 juni een

oprichtingscongres wordt gehouden.

Dit maakt het in ieder geval

mogelijk om op ons congres een

workshop te wijden aan de nieuwe

vakbeweging en te besluiten over

het gebruik van ‘FNV’ in onze

naam. Een concreet besluit nemen

over het al dan niet aansluiten bij

de nieuwe vakbeweging is dan

echter nog niet mogelijk, want het

definitieve plan zal op 4 juni nog

niet beschikbaar zijn.

Ledencongres

’s Ochtends staat het huishoudelijke

gedeelte op het programma

met in ieder geval een formele

samenstelling conform statuten.

We willen dan de mogelijkheid

bespreken om het huidige afgevaardigdencongres

om te vormen

tot een ledencongres, dus geen

getrapte vertegenwoordiging

meer. Daarmee zou het de organen

Regionale Ledenvergadering en

Bondsraad vervangen. De huidige

regionale activiteitenteams blijven

gewoon bestaan, een per regio,

en houden als taak om in ieder

geval aandacht te besteden aan

ledenbinding.

Daarnaast willen we bespreken

om in de statuten de mogelijkheid

te benoemen om een ledenbijeenkomst

voor de leden in de

verschillende sectoren te houden.

Maar vooral om de ruimte te creeren

om uitspraken te laten doen

via een referendum of een panel,

al dan niet via sociale media.

Workshops

’s Middags organiseren we workshops,

waarbij we al onze leden

verwelkomen. Het jaar 2020 staat

in de workshops centraal: hoe

staat het dan met de vakbond,

de arbeidsvoorwaarden en hoe

ziet actievoeren er in 2020 uit?

Het is al bekend dat Aukje Nauta

een workshop geeft over de vakbond

en arbeidsvoorwaarden in

2020. Zij is bijzonder hoogleraar

prosociaal gedrag bij arbeids- en

organisatiepsychologie aan de

Universiteit van Amsterdam

en spreekt regelmatig over inzetbaarheid,

arbeidsrelaties en

sociale innovatie.

Zoals eerder genoemd, willen we

ook een workshop wijden aan de

nieuwe vakbeweging en niemand

minder dan Jetta Klijnsma neemt

deze voor haar rekening. De

invulling van de andere workshop

maken we op een later moment

bekend. Kijk op de website van

je sector: www.fnvhoreca.nl,

www.fnvcatering.nl en

www.fnvrecreatie.nl. |


Tekst Aafke Jochems

Beeld Bas Quaedvlieg

19

Wat moet in de nieuwe

cao recreatie?

Eind maart is de eerste onderhandeling voor een nieuwe cao recreatie tussen werkgevers- en werknemersorganisaties.

Om de werknemers goed te kunnen vertegenwoordigen, heeft FNV Recreatie leden

en niet-leden via een online enquête gevraagd welke thema’s zij belangrijk vinden, oftewel waar wij

ons hard voor moeten maken. Deze thema’s, samen met de FNV arbeidsvoorwaardennota, vormen de

basis voor de voorstellenbrief die de cao-commissie op 15 maart bespreekt.

Het komt niet uit de lucht vallen: werknemers in de

recreatie vinden een hoger salaris het belangrijkste,

zie het kader op deze pagina. FNV Recreatie zal dan ook

2,5 procent loonsverhoging opvoeren, zoals ook in de

FNV arbeidsvoorwaardennota staat. Daarbovenop ijvert

FNV Recreatie voor een eenmalige uitkering van € 300,-

als compensatie voor de verminderde koopkracht.

FNV Recreatie ijvert voor een

eenmalige uitkering van € 300,-

Op afstand volgen de thema’s controle/naleving cao

en een betere toeslagregeling. Overigens is het thema

naleving cao voor leden beduidend belangrijker dan

voor niet-leden, terwijl naleving cao voor werknemers

in de zwembaden – lid of niet-lid – hoog op het lijstje

prijkt. Niet-leden in de verblijfsrecreatie en zwembaden

geven meer vakantiedagen hogere prioriteit dan leden.

Overigens hoor je soms in werkgeversland dat een

loonsverhoging eventueel kan, maar dat daarvoor

vakantiedagen ingeleverd moeten worden. Een sigaar

uit eigen doos, dus voor ons geen optie.

Voorstellenbrief

Met de uitkomsten van onze enquête in de hand maken

we op dit moment de voorstellenbrief, bestemd voor

de werkgevers. Die voorstellenbrief bespreken we echter

eerst uitvoerig met de cao-commissie op 15 maart.

Leden van de cao-commissie kunnen dan nog wijzigingen

aanbrengen. Daarna gaat de goedgekeurde voorstellenbrief

naar de werkgevers en krijgen wij hun voorstellen. Op

29 maart staat dan de eerste cao-afspraak gepland.

Planning cao-onderhandelingen

15 maart cao-commissie bespreekt onze

voorstellenbrief

29 maart & 10 mei cao-onderhandelingen met de

werkgevers

16 mei cao-commissie, afhankelijk

van de uitkomst van de

cao-onderhandelingen

31 mei cao-onderhandelingen met de

werkgevers

13 juni cao-commissie, afhankelijk

van de uitkomst van de

cao-onderhandelingen

14 juni cao-onderhandelingen /

redactiecommissie

26 juni cao-commissie, als er pas op 14 juni

een akkoord gesloten kan worden

5 juli cao-overleg / redactiecommissie

Uiteindelijk moeten de onderhandelingen leiden tot een

nieuwe cao die op 1 juli 2012 ingaat.

Het zullen geen gemakkelijke onderhandelingen worden.

De werkgevers zullen aanvoeren dat de situatie waarin de

economie zich bevindt niet goed is, waardoor er geen of

nauwelijks loonruimte is. Wij zullen daartegen inbrengen dat

2011 een goed jaar is geweest voor de recreatie, vooral de

bungalowparken, en dat de eerste tekenen zijn dat 2012 dat

ook kan worden.

Via onze website en de tweets van onze bestuurder Johan

Bijlsma (@FNVRecreatie) houden we je op de hoogte, zie

www.fnvrecreatie.nl. |

Werknemers in de

recreatie willen

een hoger salaris;

wij zetten in op

2,5 procent.

Top 5 belangrijkste thema’s

1. Hoger salaris.

2. Controle/naleving cao.

3. Betere toeslagregeling.

4. Compensatie feestdagen.

5. Vervroegen ingangsdatum loonsverhoging (juli i.p.v.

oktober).


20

Juridische Zaken

Alles over minuren en

Wij krijgen veel vragen over de verrekening van minuren, en over de opbouw en compensatie van overuren.

Daarom geven juridisch medewerkers Angélique Kramer en Wais Shirbaz in dit artikel zo goed mogelijk aan

wat je rechten en plichten zijn als je minuren opbouwt, omdat je om de een of andere reden minder uren

werkt dan je contracturen. Ook vertellen ze hoe het zit bij overwerk en de compensatie daarvan.

De aard van je werk brengt met zich

mee dat het in een bepaalde periode

een stuk rustiger is. Maar op een

ander moment kan het erg druk

zijn; pieken en dalen horen erbij.

Minuren zijn te verrekenen met

overuren die je maakt in drukkere

tijden. Bij het verrekenen van minuren

moet je nagaan of de oorzaak

van die minuren bij de werkgever

ligt. De vraag daarbij is of je als

werknemer in die periode beschikbaar

bent geweest om te werken.

Mochten de minuren voor rekening

van de werknemer komen, dan is

verrekening bij het eindigen van je

dienstverband mogelijk. Kondigt je

werkgever aan dat hij je loon of de

eindafrekening wil verrekenen met

je minuren, vraag dan tijdig informatie

en advies bij ons aan.

Minuren in de horeca

De cao horeca hanteert bij een fulltime

dienstverband 1976 arbeidsuren

per kalenderjaar. Dat is een

gemiddelde van 38 uur per week. In

de horeca heb je vaak te maken met

drukke en minder drukke periodes.

Het kan zijn dat je in een minder

drukke periode minuren opbouwt.

Bij de berekening van de 1976

arbeidsuren wordt ook met de opgenomen

vakantie-uren en ziektedagen

rekening gehouden.

In beginsel is je werkgever verantwoordelijk

voor een goede

Tip: houd een duidelijke en door de

werkgever goedgekeurde urenregistratie

bij. Alleen op die manier kun je bewijzen

dat je in opdracht van je werkgever overwerk

hebt verricht en dat je nog overuren

tegoed hebt.

inroostering en moet hij daarbij

rekening houden met het aantal

uren waarvoor je in dienst bent

genomen. Daarnaast heb jij ook de

verantwoordelijkheid om tijdig aan

te geven dat je minder ingeroosterd

bent en dat je beschikbaar bent voor

werk om deze minuren in te halen.

De minuren die zijn ontstaan in een

kalenderjaar kunnen niet worden

meegenomen naar het volgende

kalenderjaar. Indien de werkgever

het heeft nagelaten om de werknemer

voldoende in te roosteren,

komen deze minuren na het einde

van het kalenderjaar te vervallen.

In artikel 5 lid 5 van de cao horeca

is opgenomen dat minuren alleen

bij het einde van je dienstverband

verrekend mogen worden. De verrekening

van minuren kan alleen

gebeuren als je zelf je dienstverband

rechtsgeldig opzegt. Dus als

je werkgever het dienstverband

opzegt of als het dienstverband

eindigt van rechtswege, omdat je

een arbeidsovereenkomst voor

bepaalde tijd hebt die je werkgever

niet verlengt, dan kan de werkgever

de minuren niet verrekenen

met de eindafrekening.

Minuren in de catering

In de cao catering is geen regeling

opgenomen over minuren. Mocht

zich in de catering een situatie voordoen

waarbij je werkgever minuren

verrekent met je loon of met de eindafrekening,

dan geldt de algemene

opvatting hierover zoals in de eerste

alinea van dit artikel omschreven.

Minuren in de recreatie

In artikel 11 van de cao recreatie is

ook een duidelijke regeling opgenomen

over de verrekening van

minuren. Je werkgever moet een

administratie bijhouden van plusen

minuren en deze maandelijks of

periodiek schriftelijk verantwoorden.

De werkgever be rekent elk jaar

aan het einde van de referteperiode*

het saldo van de minuren. Als

een fulltimer aan het eind van de

referteperiode nog minuren heeft,

moet hij deze uiterlijk in de daaropvolgende

twee maanden compenseren.

Bij een flexitimer worden

op het moment van ontstaan van

minuren, deze eerst verrekend met

de opgespaarde plusuren. Minuren

die niet binnen de gestelde termijn

(einde van de referteperiode) zijn

gecompenseerd komen te vervallen.

Volgens de cao recreatie kan een

werknemer ook een spaarsysteem

hanteren voor het sparen van de

eventuele plusuren. De gespaarde

plusuren worden in de minder

drukke tijden door de werkgever

ingezet ter compensatie van minuren.

Je werkgever mag in ieder

geval geen minuren verrekenen met

je opgebouwde maar niet genoten

vakantiedagen, tenzij jij daar als

werknemer expliciet om vraagt.

Word je voor minder uren ingeroosterd

dan je contracturen? Bespreek

dat tijdig met je werkgever en geef

duidelijk aan dat je volledig beschikbaar

bent voor je contracturen.

*Onder referteperiode in de recreatie

verstaan we de periode van 1

januari t/m 31 december van een

jaar. In overleg met OR of personeelsvertegenwoordiging

kan een

bedrijf een afwijkende referteperiode

van 12 maanden vaststellen.

Overwerk

Overwerk kan zich incidenteel

voordoen bij onvoorziene


Tekst Angélique Kramer en Wais Shirbaz

Beeld P&I

21

overuren

omstandigheden, bijvoorbeeld bij

plotselinge drukte. Overwerk kan

ook voorkomen doordat je werk dit

incidenteel en voor korte tijd noodzakelijk

maakt. Denk hierbij aan

seizoensmatige invloeden, zoals die

vaak in onze sectoren voorkomen.

Over het algemeen wordt aangenomen

dat als door omstandigheden

daartoe aanleiding is, de werknemer

verplicht is overwerk te aanvaarden.

De opdrachten om overwerk te

verrichten moeten redelijk zijn. Het

antwoord op de vraag wanneer een

opdracht redelijk is hangt af van

elk geval. Gekeken wordt naar het

belang dat de werkgever heeft bij

het overwerk tegenover het belang

van de werknemer om het overwerk

te weigeren. Als het werk ook tot de

volgende dag kan wachten is een

opdracht tot overwerk niet redelijk.

Overwerk in de horeca

Er is sprake van overwerk wanneer

een werknemer in een kalenderjaar

gemiddeld meer dan zijn contracturen

werkt. In artikel 8 lid 2 van

de cao horeca is opgenomen dat

overwerk in de vorm van vrije

tijd moet worden gecompenseerd.

De compensatie in vrije tijd vindt

plaats in de periode van 13 aaneengesloten

weken in het jaar volgend

op het kalenderjaar waarin het

overwerk is verricht. Wanneer het

niet mogelijk is om de gemaakte

overuren binnen de genoemde periode

in vrije tijd te compenseren,

dan moeten de resterende overuren

binnen 4 weken worden uitbetaald.

De eerste 208 uren krijg je tegen

100 procent van je uurloon vergoed

en de overige overuren tegen 150

procent van je uurloon.

Overwerk in de recreatie

In artikel 12 lid 1 van de cao recreatie

staat overwerk gedefinieerd.

Overwerk zijn alle uren boven 152

uur per vier weken, dan wel 10 uur

per dag. Overuren worden gecompenseerd

in de vorm van vrije tijd.

Als aan het eind van het jaar nog

compensatie-uren resteren, moet

je werkgever deze uren binnen de

daaropvolgende 6 maanden toekennen

in vrije tijd. Als het niet lukt om

deze uren op te nemen, dan worden

deze uren met een toeslag van 50

procent uitbetaald. Werknemers van

55 jaar of ouder en zwangere werkrk

te

neemsters hoeven geen overwerk

verrichten.

Overwerk in de catering

In artikel 35 tot en met 38 van

de cao catering is een regeling

over overwerk opgenomen.

Een werknemer in de catering

is verplicht overwerk te verrichten

wanneer de bedrijfsbelangen en

dat noodzakelijk maken. Voor de

werknemers van 50 jaar en ouder

bestaat geen overwerkverplichting.

Volgens de cao catering kan een

werknemer als compensatie voor or

overwerk, in overleg met de werkeen

overwerktoeslag. Bij de keuze voor

vrije tijd krijg je evenveel vrije tijd

als de duur van het overwerk. De

gever, kiezen voor vrije tijd of

vrije tijd moet worden toegekend

uiterlijk in de maand vóór of in

2 maanden volgend op de kalendermaand

waarin het overwerk is

verricht. Het recht op vergoeding

geldt pas op het moment dat de normale

werktijd met 15 minuten wordt

overschreden.

Rechtsvermoeden van de

arbeidsomvang

Overwerk is in beginsel incidenteel.

Wanneer een werknemer

structureel meer uren werkt dan

zijn contracturen dan kan de

>

Angélique Kramer: “Word je voor minder uren

ingeroosterd dan je contracturen? Bespreek dat

tijdig met je werkgever en geef duidelijk aan dat je

volledig beschikbaar bent voor je contracturen.”


22

Wais Shirbaz: “Vraag tijdig informatie en advies aan bij

ons als je werkgever heeft aangekondigd je loon of de

eindafrekening te verrekenen met minuren.”

werknemer in sommige

gevallen om

de aanpassing

van zijn contrac-

turen

vragen.

In artikel 7:610b van

het Burgerlijk Wetboek

staat

dat wanneer een

arbeidsovereenkomst

ten minste drie maanden

heeft geduurd, de overeengekomen

arbeid wordt

vermoed

een omvang te

hebben die gelijk is aan

de gemiddelde omvang

van de arbeid per maand

in de drie voorafgaande

maanden.

Heb je bijvoorbeeld een

arbeidsovereenkomst voor

32 uur per week, maar heb

je over een periode van

langer dan drie maan-

den meer dan die 32

uur gewerkt, dan kun je het vermoeden

inroepen zoals dat officieel heet,

oftewel dan kun je aannemelijk

maken dat je een arbeidsovereenkomst

hebt voor meer uren dan in

eerste instantie is overeengekomen.

Dat wil dus zeggen dat je arbeidsovereenkomst

wordt aangepast naar

een hoger aantal uren. Daarbij wordt

gekeken naar het gemiddelde aantal

uren in de laatste drie maanden,

waarin je beduidend meer uren hebt

gewerkt dan overeengekomen is.

Het doel achter deze in de wet

opgenomen mogelijkheid om het

rechtsvermoeden van de omvang

van de arbeidsduur in te roepen is

om houvast te bieden in:

• situaties waarin de omvang van

de arbeid niet of onduidelijk is

overeengekomen;

• situaties waarin het werkelijke

aantal gewerkte uren structureel

hoger is dan de in eerste

instantie overeengekomen

arbeidsomvang.

Als het rechtsvermoeden door de

werknemer is ingeroepen, dat wil

zeggen als jij aanvoert dat je in de

laatste drie maanden gemiddeld

meer uren hebt gewerkt, is het aan

de werkgever om dit vermoeden

te weerleggen. Dat houdt in dat

de werkgever moet bewijzen dat

er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst

met een grotere

arbeidsomvang.

De vraag die je hierbij moet stellen

is of de extra gewerkte uren structureel

zijn, dat wil zeggen dat het

moet gaan om een constant aantal

uren. Structureel is bijvoorbeeld

niet als je vanwege een tijdelijke

situatie op je werk meer uren hebt

moeten werken, bijvoorbeeld bij

tijdelijke vervanging van een zieke

collega, extra drukte of meer werk

tijdens vakantieperiodes.

Het Resultaat

De heer Van Klaveren is medewerker bediening en heeft een jaarcontract van 38 uur volgens de cao horeca. Als

het jaar voorbij is en het contract niet verlengd wordt, houdt de werkgever bij de eindafrekening een bedrag van

€ 820,- in als verrekening van te weinig gewerkte uren. Meneer Van Klaveren vraagt ons of dat wel mag.

We leggen aan meneer Van

Klaveren zijn rechtspositie uit. De

werkgever is verantwoordelijk voor

het inroosteren van zijn uren. Hij

vertelt dat hij vaak eerder naar huis

is gestuurd of dat hij op het laatste

moment werd gebeld dat hij wegens

te weinig werk thuis kon blijven.

Hij geeft aan dat hij meerdere

malen tegen zijn werkgever heeft

gezegd dat hij bereid is om zijn

contracturen te werken.

We schrijven de werkgever en

stellen dat de minuren niet verrekend

hadden mogen worden,

omdat meneer Van Klaveren altijd

beschikbaar was voor zijn contracturen.

Dat de werkgever hem

onvoldoende heeft ingeroosterd

is een situatie die niet voor de

rekening van meneer Van Klaveren

moet komen. Daarnaast is de verrekening

ook volgens de cao horeca

niet mogelijk. Volgens de cao

kunnen minuren alleen verrekend

worden als het dienstverband door

een rechtsgeldige opzegging van de

werknemer is geëindigd.

De werkgever vindt dat hij de minuren

mocht verrekenen en biedt

aan te bewijzen dat de minuren

veroorzaakt zijn door toedoen van

meneer Van Klaveren. De werkgever

stuurt ons urenregistraties

waaruit blijkt dat meneer Van

Klaveren minuren heeft gemaakt.

Echter, uit de urenregistraties valt

niet af te leiden dat de minuren

gemaakt zijn door een oorzaak

die in redelijkheid voor rekening

van meneer Van Klaveren moet

komen. Wij wijzen de werkgever

hierop en de werkgever moet

concluderen dat hij niet voldoende

bewijs heeft. Uiteindelijk maakt

de werkgever het bedrag van

€ 820,- alsnog over aan meneer

Van Klaveren. |


23

Tekst Frank Jansen

Beeld VVB

Verantwoordingsorgaan vernieuwd en verjongd

Op onze oproep om zitting te nemen in het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C) hebben meer

personen gereageerd dan het aantal beschikbare zetels. Bij de selectie van de kandidaten is onder andere gekeken naar (deel)sectoren,

leeftijd, beroep en kennis. Eiko de Vries, plaatsvervangend voorzitter van PH&C in 2012, vindt het een goede ontwikkeling dat FNV

Horecabond ook nieuwe en jonge mensen ‘van de werkvloer’ heeft gevonden. Het pensioenfonds is er namelijk voor alle werknemers

die in horeca en catering werken en/of hebben gewerkt. Bovendien is met het herbenoemen van diverse personen de kennis behouden

en continuïteit van het verantwoordingsorgaan gewaarborgd. Het enige minpunt is dat geen enkele benoemende organisaties een of

meerdere vrouwen heeft gevonden. Kijk voor de benoemingen op onze websites: www.fnvhoreca.nl of www.fnvcatering.nl.

Hoe staat mijn pensioenfonds er

financieel voor?

Veel pensioenfondsen staan er niet goed voor. Dat is bekend nieuws. Meestal wordt dan naar

de lage rente gewezen. Echter, er is meer aan de hand. Door de stijging van de levensverwachting

is de financiële situatie van pensioenfondsen structureel verslechterd.

We leven langer dan verwacht. Voor ons goed nieuws,

maar voor pensioenfondsen slecht nieuws. Zij moeten de

ingegane en in de toekomst uit te keren pensioenen langer

betalen. Voor de pensioenfondsen Recreatie en Horeca

& Catering (PH&C) geldt dit ook. Pensioenfonds Recreatie

heeft ruim 8 procent meer geld gereserveerd en PH&C

7 procent. Dit is meer dan bij andere pensioenfondsen.

De vragen die mensen bezighouden zijn: ‘Hoe staat mijn

pensioenfonds er financieel nu voor?’ en ‘Zijn aanvullende

maatregelen nodig?’

Aanvullende maatregelen Pensioenfonds Recreatie

Eind 2011 was de dekkingsgraad van Pensioenfonds

Recreatie 93,2 procent. Dit is fors lager dan het moest zijn.

Het achterlopen kan grotendeels worden verklaard door het

langer leven. Zonder extra maatregelen is de dekkingsgraad

op korte en lange termijn (uiterlijk eind 2013 respectievelijk

eind 2023) niet voldoende.

Bij aanvullende maatregelen is het ons inziens belangrijk

dat deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden

en werkgevers bijdragen aan het herstel van de financiële

positie van het pensioenfonds. In verband met de kostendekkendheid

van de pensioenopbouw wordt de premie in

2013 ten minste 20,5 procent van de pensioengrondslag.

Bovendien zijn sociale partners in verband met de caoonderhandelingen

door het pensioenfonds geïnformeerd

dat gegeven de lage rente eind 2011, de premie voor een

kostendekkende pensioenopbouw moet worden verhoogd

naar 22 procent van de pensioengrondslag.

Daarnaast worden de opgebouwde en ingegane pensioenen

per 1 april 2013 mogelijk met 6,4 procent verlaagd.

Deze verlaging geldt niet voor de pensioenen die vanaf

2011 worden opgebouwd, want in 2011 is het opbouwpercentage

in verband met de levensverwachting al verlaagd.

Aanvullende maatregelen PH&C

Eind 2011 was de dekkingsgraad van PH&C 100 procent.

Dit is lager dan verwacht, maar voldoende om op ‘korte’

termijn, uiterlijk eind 2013, een dekkingsgraad van 104,1

procent of hoger te hebben. PH&C heeft daarom nu geen

extra maatregelen hoeven te nemen. Zij behoort dus niet

tot de pensioenfondsen die afgelopen februari een mogelijke

verlaging van de pensioenen per 1 april 2013 hebben

bekendgemaakt. Begin 2013 beoordeelt PH&C de financiele

situatie opnieuw. Als deze niet voldoende is verbeterd,

zal het fonds beoordelen of er aanvullende maatregelen

nodig zijn. |

Door de stijging

van de levensverwachting

is de

financiële situatie

van pensioenfondsen

structureel

verslechterd.

Ingangsdatum AOW wijzigt

Vanaf 1 april a.s. gaat de AOW voortaan in op de dag dat

je 65 jaar wordt. Het is dus niet meer de eerste van de

maand waarin je 65 jaar wordt. In februari is de Tweede

Kamer overigens akkoord gegaan met de verhoging van

de AOW-leeftijd. In 2020 wordt deze 66 jaar en in 2025

waarschijnlijk 67 jaar. Het wetsvoorstel moet nog wel in

de Eerste Kamer behandeld worden.


24

Tekst Marenthe Egberts

Beeld P&I

Op de Werkvloer: Railrest

Eten & drinken bij 300 km

< Don verwelkomt me op het spoorwegemplacement

in de Amsterdamse wijk

Watergraafsmeer waar veel treinen staan

‘geparkeerd’, waaronder de Thalys. Met z’n gele

hesje aan lijkt hij niet meteen een horecaman,

maar dat is hij zeker wel. Z’n ouders hadden

een horecazaak, van zijn drie broers werken

er twee in de horeca en Don heeft ook een

hele staat van dienst, vooral in het (internationale)

hotelwezen. Eind jaren negentig is hij bij

Railrest begonnen waar hij verantwoordelijk is

voor alles wat met treincatering te maken heeft.

Bovendien is hij actief als bedrijfscontactpersoon

voor FNV Horeca.

> > We moeten snel aan de slag,

want de trein moet natuurlijk op tijd

>

vertrekken. Als eerste controleer ik

samen met Varsha Ramdin de barwagon.

Varsha telt alles en weet precies

wat waar hoort. Ze vertelt dat ze als

stagiaire is begonnen en een speciale,

interne opleiding voor dit werk heeft

gevolgd. Horecaervaring was een pre,

maar niet per se noodzakelijk. Het was

best een strenge opleiding, voegt ze

eraan toe. Goed om te horen dat je als

stagiair kunt beginnen.

>

We vertrekken van het emplacement naar Amsterdam

Centraal Station, waar de eerste passagiers opstappen. Ook

komt cateringpersoneel uit België en Frankrijk op de trein. Niet

iedereen van het personeel rijdt van Amsterdam tot Parijs, je

kunt ook voor een deel van het traject ingeroosterd zijn, zeker

als je parttimer bent. Voor de mensen uit Nederland gelden

de arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse cao horeca; de

buitenlandse collega’s hebben de arbeidsvoorwaarden die in

hun land gelden.


Komen we eens bij jou langs? Vinden jij en je collega’s het leuk als we eens bij jullie bedrijf langskomen voor deze

serie? Geef je op via redactie@fnvhorecabond.nl en wie weet sta je op deze plek in een volgende Horeca Info!

2526

per uur

Tienmaal per dag gaat de hogesnelheidslijn Thalys van

Amsterdam naar Parijs en terug. Don de Wit, actief lid FNV Horeca

en preventiemedewerker, is operations officer bij Railrest en verantwoordelijk

voor het reilen en zeilen van de catering op de trein.

Hij neemt Marenthe Egberts, Voorlichtings- en Informatiecentrum

FNV Horecabond, een stukje mee op de Thalys.

< > Dan gaan we echt op pad

en na de stop op Schiphol komt de

>

snelheid erin, tot wel 300 km per uur

kan de Thalys. Varsha bemant de bar

waar reizigers komen voor koffie, een

ander drankje of voor een heel menu.

Ze vindt het leuk dat ze met dit werk

op verschillende plekken in Europa

komt. Mystery guests worden trouwens

ingezet om te beoordelen of het

cateringpersoneel het werk structureel

goed doet.

< Naast de barwagonwerkzaamheden is er catering in de 1e klas aan

de zitplaats. Een treinsteward of -stewardess verzorgt dat en rijdt met een

servicetrolley door de 1e klas. Ik mag even meemaken hoe het is om met

de trolley door de trein te gaan. Maar met deze snelle trein ben je voordat je

het doorhebt in Rotterdam en daar stappen Don en ik alweer uit. Ik vond het

erg leuk om te zien hoe treincatering in z’n werk gaat en ik snap dat Don het

internationale karakter van zijn werk waardeert. |

>


26

Vereniging

www.fnvhorecabond.nl

www.fnvhoreca.nl

www.fnvcatering.nl

www.fnvrecreatie.nl

Waar bereik ik de bond?

FNV Horecabond, waaronder FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie vallen,

is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar voor leden via het centrale

telefoonnummer: 0900 - 202 23 23 (€ 0,20 p/min)

Met alle vragen over werk en inkomen in recreatie, catering en horeca kunnen leden op dit nummer terecht. De mensen

van ons Voorlichtings- en Informatiecentrum zitten daar klaar om je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Voor

ingewikkelder zaken brengen zij je in contact met juridisch medewerkers, WAO-begeleiders en andere specialisten. Via dit

telefoonnummer kun je ook nieuwe leden opgeven en verhuizing en/of verandering in je werksituatie doorgeven.

LET OP: voor niet-leden geldt een apart telefoonnummer: 0900 - 239 10 00 (€ 0,50 p/min).

De telefoonnummers van de voormalige regiokantoren van FNV Horecabond gelden niet meer.

FNV Horecabond

Bezoekadres: Louis Armstrongweg 100,

1311 RL Almere

Postadres: Postbus 1435, 1300 BK Almere

Telefoon: 0900 - 202 23 23 (€ 0,20 p/min)

E-mail: info@fnvhorecabond.nl

Website: www.fnvhorecabond.nl

Het hoofdbestuur van FNV

Horecabond is bereikbaar via:

FNV Horecabond t.a.v. het hoofdbestuur

Louis Armstrongweg 100, 1311 RL Almere

LACUO Landelijke Adviescommissie

Uitkeringsgerechtigden en Ouderen:

Gerrit Kogelman, (0541) 51 23 96.

Vertrouwenspersonen

Eric Vermaas (06 - 22 10 64 89) en

Marijke Brands (06 - 52 34 27 16)

zijn vertrouwenspersonen en leden

kunnen hen bellen als ze een

probleem hebben met de bond

(dus niet voor problemen op je werk!). |

Agenda

Regionale ledenvergaderingen

Midden

Dinsdag 2 april en maandag 14 mei om 13.00 uur in Hoog

Brabant, Radboudkwartier 23, 3511 CC Utrecht.

Noord

Woensdag 28 maart om 13.00 uur in Van de Valk hotel

Wolvega, Atalanta 10, 8472 CA Wolvega.

Donderdag 24 mei om 13.00 uur in City de Bonte Wever,

Stadsbroek 17, 9405 BK Assen.

Oost

Maandag 26 maart en woensdag 16 mei om 13.00 uur in

IJsselpaviljoen, IJsselkade 1, 7201 HA Zutphen.

West

Dinsdag 27 maart en dinsdag 22 mei om 13.00 uur in de

Swan, Middenweg 178, 1702 HE Heerhugowaard.

Zuid-Oost

Donderdag 29 maart en maandag 21 mei om 13.00 uur in

Aristo, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven.

Zuid-West

Dinsdag 3 april en woensdag 23 mei om 13.00 uur in City

Hotel Goderie, Stationsplein 5a, 4702 VX Roosendaal. |

Laat gratis uw

belastingaangifte invullen!

De FNV Belastingservice is volgens onafhankelijke

onderzoeken de beste van Nederland. De FNV heeft

meer dan veertig jaar ervaring en is uitgegroeid tot

grootste, gratis hulp bij belastingaangifte van

Nederland. Afgelopen jaar werden er 400.000 aangiftes

en toeslagen voor leden verwerkt.

Vanaf eind januari kunt u als vanouds weer een

afspraak maken. De gegevens van een invullocatie

bij u in de buurt vindt u op onze website. Voor snelle

en goede hulp treft u hier ook de documenten en

gegevens aan die u mee moet nemen naar uw

afspraak. U kunt ook telefonisch contact opnemen

met uw FNV-bond voor de adresgegevens.

www.

.nl/belastingservice


27

Colofon Contributie 2012

nummer 2, 2012

HoReCaInfo

Is dit ook horeca?

Ja, want dit is Don de Wit, als operations officer bij Railrest

verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het eten en

drinken in de Thalys.

Investeren = kwaliteit

Wil je kwaliteit, dan

moet je investeren in

je personeel.

Horeca Info is een uitgave van

Stichting FNV Pers in samenwerking

met de FNV Horecabond:

Louis Armstrongweg 100,

Postbus 1435, 1300 BK Almere

Telefoon: 0900 - 202 23 23 (€ 0,20 p/min)

Fax: (036) 536 33 97

E-mail: redactie@fnvhorecabond.nl

Website: www.fnvhorecabond.nl

Oplage: 24.500

Nummer: 2 / 2012

ISSN 0166-0624

Hoofdredactie: Ben Francooy

Eindredactie: Aafke Jochems

Correctie: Evelyn Jongman

Beeld voorpagina: P&I

Beeld achterpagina: Ineke Oostveen

Ontwerp: Angema Romijn,

Romijn Design, IJsselstein

Prepress en druk: Van der Weij B.V.

Grafische Bedrijven, Hilversum

Wij bieden verschillende lidmaatschapspakketten, zodat er altijd een

pakket is dat bij je past. En wist je dat je contributie fiscaal aftrekbaar

is, zodat je jaarlijks minimaal 40 procent terug kunt krijgen via je

werkgever? Hierdoor betaal je minder contributie.

Zeker! € 14,80 p/m

Met dit pakket kom je

nooit voor verrassingen

te staan wanneer het

om je werk en inkomen

gaat. Je krijgt, naast

alle diensten uit het

basispakket, gratis

juridische hulp, ook als

advocaten en rechters je

pad kruisen.

Verras je collega met twee gratis

nummers van de Horeca Info

Vind je het ook hoog tijd dat je collega kennismaakt met FNV Horecabond? Dan is dit

de gelegenheid. Meld je collega aan en hij of zij ontvangt gratis twee nummers van

de Horeca Info. Daarmee verplicht je je collega tot niets; het enige wat we doen is hem

of haar vragen lid te worden. Geen behoefte? Geen probleem. Wel interesse? Dan

schrijven we je collega graag in als lid. Samen staan we sterker!

Mijn naam:

Mijn lidnummer:

Basis+

€ 9,60 p/m

Voor iedereen die graag wat meer

zekerheid inbouwt. Naast onze

gratis diensten uit het basispakket en

schriftelijk advies van het Voorlichtingsen

Informatiecentrum, kun je juridische

specialisten van Stichting Right4You

tegen een gereduceerd uurtarief

(€ 95,- excl. btw) inschakelen als je

die nodig hebt. Dat is goedkoper dan

een advocaat.

Basis

€ 6,50 p/m

De basis voor iedereen die het belangrijk vindt collectief

vertegen-woordigd te zijn. Als lid heb je inspraak in de cao. Heb

je algemene vragen over werk of inkomen, dan kun je terecht bij

het Voorlichtings- en Informatiecentrum. Thuis ontvang je 7x per

jaar Horeca Info en je kunt gebruik maken van gratis belastinghulp.

Daarnaast ontvang je korting op je ziektekostenverzekering en krijg

je korting op producten en diensten. Heb je juridische hulp nodig,

dan kun je Stichting Right4You inschakelen tegen een uurtarief van

€ 105,- per uur excl. btw.

De lidmaatschapspakketten

zijn ongeacht leeftijd,

aantal uren dat je werkt en

werksituatie. Wil je veranderen

van pakket dan kan dat alleen

per 1 januari van elk jaar en

dat moet je ruim voor die

datum schriftelijk aan onze

ledenadministratie hebben

gemeld, zie adres onderaan.

Leden die voor 1 oktober

2010 lid zijn geworden van

FNV Horeca of FNV Catering

betalen maandelijks een

contributie die afhankelijk is

van het aantal uren dat je

werkt en je leeftijd. Op de

websites www.fnvhoreca.nl en

www.fnvcatering.nl vind je de

bedragen.

De contributie wordt maandelijks

door middel van

een automatische incasso

afgeschreven. Zonder schriftelijke

opzegging aan de

ledenadministratie wordt het

lidmaatschap automatisch verlengd.

FNV Horecabond, t.a.v.

ledenadministratie, Postbus

1435, 1300 BK Almere.

Let op: ben je lid en heb je als leerling een conflict met jouw leerbedrijf, dan kun je rekenen op onze hulp

zonder extra kosten. Kijk op onze websites voor meer informatie.

Aansluitende rechtshulp vanaf € 8,21 per maand

Samen met ARAG Rechtsbijstand hebben we een rechtsbijstandsverzekering ontwikkeld die aansluit bij

de rechtshulp uit je lidmaatschap met onder andere een lage premie, geen eigen risico en dekking op de

gebieden verkeer, wonen en consument. Op deze manier ben je volledig aanvullend verzekerd. En dat

scheelt in de kosten.


Abonnement voor niet-leden:

€ 30,- per jaar. Opgeven via

0900 - 202 23 23 (€ 0,20 p/min)

Advertentietarieven:

hele pagina € 2000,-,

halve pagina € 1200,-,

kwart pagina € 625,-,

zesde pagina € 425,-.

Advertenties dienen drukklaar

aangeleverd te worden. |

Ik meld aan

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Stuur de bon naar FNV Horecabond, Antwoordnummer 1626, 1300 WE Almere.

Een postzegel is niet nodig.


Voorstellen

Christian Pawirosemito

Functie: vier dagen per week gastheer bij Manhattan Hotel en een dag per week bbl-opleiding niveau 2

aan het Albeda College in Rotterdam.

Hobby’s: Hobby’s: uit eten gaan, naar het café met vrienden, piano spelen (maar heeft geen piano),

shoppen, magazines lezen als Lekker, SpecialBite en Horeca Info, naar de bioscoop en bowlen.

Sinds Christian lid is

van FNV Horeca is

hij een trouwe volger van onze bestuurder

Milen van Boldrik op Twitter

(@milenFNVHoreca): “Zo weet ik meteen

hoe het met de cao-onderhandelingen

staat, want ik volg het hele proces. Ik

volg trouwens veel horecabedrijven

via Twitter. Lid ben ik, omdat ik het

handig vind dat de bond naast je staat

en je helpt bij problemen. Tijdens mijn

vorige stage heb ik gebeld met de bond

met een vraag over de lange dagen en

overuren die ik maakte. Ze hielden bij

dat bedrijf helemaal geen rekening met

leerlingen. Nu speelt het gelukkig niet

meer, want op deze stageplek worden

uren en overuren nauwkeurig geregistreerd

met in- en uitklokken. Het is veel

beter geregeld voor leerlingen.”

Wil jij de volgende keer op deze plaats

vertellen waarom je lid bent? Meld je

aan via redactie@fnvhorecabond.nl. |

More magazines by this user
Similar magazines