14.03.2017 Views

13 magazine Leef!

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Informatie<strong>magazine</strong><br />

voor alle Noordwijkers<br />

VOORJAAR 2017<br />

NR <strong>13</strong><br />

sporttalenten<br />

naar de top<br />

Noordwijk laat haar<br />

zeven sterren stralen<br />

space expo:<br />

ruimtevaart<br />

Binnen handbereik<br />

metamorfose<br />

van onze<br />

postbode<br />

kerkstraat<br />

bloeit op<br />

gezonde<br />

voeding<br />

Welzijn<br />

in<br />

Noordwijk


Weten wat<br />

uw tuin nodig<br />

heeft!<br />

Wij zijn een compleet tuincentrum en<br />

bieden een breed assortiment aan.<br />

U kunt bij ons terecht voor uw gehele tuin,<br />

van tuingereedschap tot tuinmeubelen, voor<br />

uw huis en dier.<br />

Daarnaast verkopen wij barbecues van o.a.<br />

Weber én bent u ook voor sfeerartikelen en<br />

leuke kado’s bij ons aan het goede adres.<br />

Kom langs en laat u inspireren en adviseren!<br />

Alles voor dieren!<br />

In ons tuincentrum vindt u alles voor uw<br />

honden, katten, knaagdieren, vogels en vissen.<br />

Heeft u advies nodig over welke producten<br />

geschikt zijn voor uw huisdier?<br />

Op de dieren afdeling van Tuinextra loopt altijd<br />

iemand rond die u er alles over kan vertellen.<br />

Van Berckelweg 51, Noordwijk<br />

www.tctuinextra.nl | Tel. 071 - 361 21 77<br />

Heeft u al onze klantenpas?<br />

Geniet van voordelen en speciale acties!<br />

Informeer bij onze kassa!


voorwoord<br />

Nieuw, nieuw, nieuw!<br />

We kennen die schreeuwerige reclamekreet wel om de aandacht te krijgen. Doen wij daar nu ook aan mee?<br />

Ja, een beetje wel. We hebben al een aantal keer aandacht besteed aan naar veranderingen in het sociale domein.<br />

Bijvoorbeeld door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, 2015) die de verantwoordelijkheid voor<br />

de uitvoering van deze wet legt bij de gemeente en als doel heeft om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen<br />

om deel te nemen aan de samenleving.<br />

Taken die daaruit voortvloeien zijn gericht op:<br />

• <strong>Leef</strong>baarheid en sociale samenhang bevorderen<br />

• Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen<br />

• Bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving<br />

• Maatschappelijke opvang aanbieden<br />

• Informatie, advies en cliëntondersteuning geven<br />

• Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen<br />

• Verslavingsbeleid bevorderen<br />

• Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen<br />

Deze taken zijn deels samengebracht in de welzijnsopdracht die de gemeente aan de stichting WSN heeft<br />

gegeven. Die welzijnsopdracht geldt voor álle inwoners van Noordwijk, niet alleen voor de senioren. Daarom<br />

moest de ‘S’ van Senioren uit onze naam verdwijnen. Op 27 januari 2017 zijn de statuten van onze stichting<br />

formeel gewijzigd. Vanaf die datum heten we officieel Stichting Welzijn Noordwijk en dat is Nieuw, nieuw, nieuw!<br />

De stichting heeft nu de brede doelstelling om het welzijn van alle inwoners van Noordwijk te bevorderen door<br />

het stimuleren van hun zelfredzaamheid en hun participatie in de Noordwijkse samenleving. Vergeten we dan<br />

onze Senioren? Nee natuurlijk niet. Uiteraard blijft de groep van senioren in ons dorp de volle aandacht krijgen.<br />

Voor de stichting zelf betekent het ook nogal wat: nieuwe naam, nieuw logo, nieuwe taken en vooral ook enkele<br />

nieuwe medewerkers, maar De Wieken en Het Trefpunt blijven gelukkig wat ze zijn!<br />

Ons <strong>magazine</strong> WSN<strong>Leef</strong>! is dus WN<strong>Leef</strong>! geworden en ook de inhoud zullen we gaan richten op de bredere<br />

doelgroep, maar het blijft een blad gericht op interessante mensen en activiteiten die op een of andere manier<br />

iets toevoegen, verbindend zijn, de leefbaarheid in onze dorp bevorderen.<br />

In de lokale bladen heeft u kunnen lezen over de Noordwijkse 7-sterren ambitie, voortvloeiend uit, onder meer,<br />

de bijeenkomsten om tot de Omgevingsvisie 2030 te komen. In mijn eigen woorden samengevat ‘Noordwijkvitaal,<br />

een plaats waar het goed wonen, werken en recreëren is’. Daarom is het interessant te lezen hoe ‘Noordwijk-<br />

Sportjaar 2017’ en de ambitie van ‘Noordwijk-Europese Sportgemeente 2017’ daarin past. Wethouder van Duijn<br />

vertelt hoe sport fundamenteel bijdraagt aan de leefbaarheid in ons dorp , hoe sport verbindt, en zorgt voor<br />

integratie: Welzijn Noordwijk dus! Het artikel over twee Noordwijkse sporttalenten illustreert dat nog eens.<br />

Daar hoort uiteraard aandacht bij voor gezonde voeding o.a. in sportkantines en op scholen.<br />

Maar er is meer dan dat, ik wens u weer veel leesplezier met WN LEEF! nummer <strong>13</strong>!<br />

Namens de redactie,<br />

Frans Bruinzeel<br />

redactievoorzitter


8<br />

24<br />

coverfoto: Buro Binnen<br />

Energieke<br />

zeven sterren<br />

kustplaats<br />

Verswinkel<br />

Van der Zalm<br />

Colofon<br />

Magazine <strong>Leef</strong>! is een uitgave van Buro Binnen<br />

in opdracht van stichting Welzijn Noordwijk<br />

27<br />

Magazine <strong>Leef</strong>! verschijnt vier keer per jaar.<br />

Editie 14 verschijnt juni 2017.<br />

REDACTIE: Yvonne Andrée Wiltens, Harm Dragt,<br />

Frans van Duijn, Sybylle Kroon, Thomas Steenvoorden,<br />

Caroline Spaansen Marieke Voorn.<br />

CONCEPT, VORMGEVING EN FOTOGRAFIE:<br />

Pauline de Ruiter en Thomas Steenvoorden<br />

Buro Binnen, Noordwijk<br />

REDACTIEADRES EN ADVERTEREN:<br />

Redactie Magazine <strong>Leef</strong>!<br />

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk<br />

thomas@burobinnen.nl<br />

Tel. 06 54 96 17 16<br />

www.welzijnnoordwijk.nl<br />

Make-over<br />

VERSPREIDING: Magazine <strong>Leef</strong>! wordt gratis huis<br />

aan huis verspreid in heel Noordwijk, 12.000 expl.<br />

© Magazine <strong>Leef</strong>! 2017. Niets uit deze uitgave mag<br />

op welke manier dan ook worden gereproduceerd<br />

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming<br />

van de uitgever.<br />

Noordwijkse<br />

Jo van der Lippen<br />

sporttalenten<br />

10 14<br />

Space Expo<br />

Steun stichting Welzijn Noordwijk<br />

Stichting Welzijn Noordwijk zet zich in voor<br />

het behouden en versterken van het welzijn<br />

van alle Noordwijkers en exploiteert de<br />

ontmoetingscentra Het Trefpunt en<br />

De Wieken.<br />

Om deze werkzaamheden goed te kunnen<br />

uitvoeren, is Welzijn Noordwijk afhankelijk<br />

van giften en donaties. Wilt u ons steunen?<br />

Dat kan! Voor € 40 per jaar bent u al<br />

donateur en draagt u een steentje bij<br />

aan het welzijn van alle Noordwijkers.<br />

Voor meer informatie:<br />

Telefoon (071) 711 43 34<br />

E-mail: info@welzijnnoordwijk.nl<br />

www.welzijnnoordwijk.nl<br />

European City of Sport<br />

16<br />

32


37<br />

Inhoud<br />

42<br />

Op zoek naar<br />

zelfredzaamheid<br />

56<br />

Muziek uit<br />

Noordwijk<br />

1 Voorwoord<br />

5 Welzijn Noordwijk<br />

8 Zeven sterren gemeente<br />

10 Coverstory - sporttalenten<br />

20 M25: vrijwilligerswerk<br />

door jongeren<br />

22 Levensverwachting<br />

24 Van der Zalm groente & fruit<br />

27 Make-over Jolanda Cramer<br />

30 Keun<br />

37 Noordwijkse muziektalenten<br />

42 Cindy Salman<br />

45 Column Peter van der Hulst<br />

48 Puzzel<br />

52 Een gezonde sport- en<br />

schoolkantine<br />

56 Familie Verhart<br />

62 Stichting-Vergeet-Mij-Niet<br />

64 Ons Kluppie<br />

66 Kleine kwalen spreekuur<br />

72 Harry Mens<br />

77 Bijzondere bruiloft<br />

Participanten<br />

4 Bibliotheek<br />

16 Gemeente Noordwijk<br />

18 Marente<br />

34 ‘s Heeren Loo<br />

41 Ouderenbonden<br />

46 Rijncoepel<br />

54 Groot Hoogwaak<br />

60 Grand Hotel Huis ter Duin<br />

MC Wellness Centre<br />

68 Noordwijkse Woningstichting<br />

Advertorials<br />

15 Lex Mulder<br />

Orthomanueel arts<br />

32 Space Expo<br />

50 Daily Lift<br />

70 Quo Vadis<br />

74 Villa de Duinen<br />

Oproep<br />

Heeft u interessante items<br />

voor ons <strong>magazine</strong> of wilt u uw<br />

organisatie onder de aandacht<br />

brengen van de Noordwijkers in de<br />

vorm van een artikel, advertorial of<br />

advertentie? Stuur dan<br />

een mail aan:<br />

redactie@wsnleef.nl<br />

Participanten van <strong>magazine</strong> <strong>Leef</strong>!<br />

Gemeente Noordwijk • Welzijn Noordwijk • De ouderenbonden<br />

ANSV, KBO en PCOB • Marente • Woonzorgcentrum<br />

Groot Hoogwaak • ‘s Heeren Loo, zorg voor mensen met een<br />

verstandelijke beperking • Rijncoepel, eerstelijnszorg voor<br />

chronische aandoeningen • Bibliotheek Bollenstreek •<br />

Grand Hotel Huis ter Duin<br />

Familie Verhart<br />

uit de Voorstraat<br />

Magazine <strong>Leef</strong>! is een uitgave namens stichting Welzijn Noordwijk.<br />

Dit huis-aan-huis <strong>magazine</strong> wordt elk kwartaal gratis bezorgd<br />

bij alle Noordwijkers en is de spreekbuis van haar participanten<br />

als het gaat om communicatie in het sociale domein.<br />

Daarnaast zoekt de redactie naar onderwerpen die betrekking<br />

hebben op het welzijn van de Noordwijkers in de meest brede zin<br />

van het woord. Ideeën of suggesties? Laat het ons weten!<br />

3


Mijn Bibliotheek…<br />

… heeft veel te<br />

bieden!<br />

Iedereen weet de bibliotheek te vinden voor advies over<br />

het beste boek, het lenen van boeken, het lezen van de<br />

krant, en voor lezingen. Dat is waar de bibliotheek goed<br />

in is, en dat blijven we doen. Daarnaast gebeurt er in de<br />

bibliotheek van alles wat u misschien niet direct zou<br />

verwachten.<br />

Theorie-examen rijbewijs<br />

Betrouwbare informatie over reizen, gezondheid, lezen en literatuur.<br />

In de bibliotheek zijn diverse databanken hierover te raadplegen. Er is<br />

informatie te vinden voor werkstukken en spreekbeurten. Nieuw is<br />

dat er gratis geoefend kan worden met proefexamens voor bromfiets,<br />

motor en auto. Dat kan via de pc’s maar ook met je eigen tablet in de<br />

bibliotheek.<br />

PressReader<br />

Met PressReader zijn er wel 4300 kranten en tijdschriften in allerlei talen<br />

beschikbaar. Deze digitale dienst is gratis. Het enige wat u hoeft te doen,<br />

is verbinding te maken met onze wifi in de bibliotheek. U kunt thuis<br />

lekker lezen uit onder andere The Guardian, El Mundo of de NRC.<br />

Multitouchtafel<br />

Op deze enorme tablet staan verschillende taalspelletjes voor mensen<br />

die beter Nederlands willen leren. Het is bijvoorbeeld erg leuk voor de<br />

taalkoppels die elkaar via de bibliotheek helpen. En er staan educatieve<br />

spelletjes voor kinderen op.<br />

Walk&Talk<br />

Elke laatste maandag van de maand is er een Walk&Talk voor iedereen<br />

die op zoek is naar (ander) werk. Deskundigen op het gebied van<br />

loopbaanbegeleiding en solliciteren geven handige tips & trucs en<br />

beantwoorden al jouw vragen. Op de aansluitende borrel kun je<br />

napraten met de spreker van dienst en ervaringen uitwisselen met<br />

andere deelnemers.<br />

Belastingaangifte<br />

In maart en april kunt u in de bibliotheek belastingaangifte<br />

doen. Er is een afgeschermde belastingomgeving geïnstalleerd<br />

op de publiekscomputers en er staan schermen tussen de<br />

computers voor meer privacy. Handig voor als u bijvoorbeeld<br />

thuis geen printer heeft. Voor hulp bij uw belastingaangifte kunt<br />

u zich melden bij DigiDinsdag (iedere dinsdag van 14.00-16.00).<br />

Zij helpen u verder of verwijzen u door.<br />

Informatiebijeenkomst over leeskringen<br />

Op 25 maart kunt u zich laten informeren over de mogelijkheden<br />

om gezamenlijk een boek te lezen.<br />

Wat er nog meer gebeurt<br />

Vluchtelingenwerk heeft een kantoor in de bibliotheek en regelmatig<br />

spreekuur. Peuterdansen: op vrijdagochtend dansen de peuters van<br />

Danskriebels. Zorg en Zekerheid heeft iedere donderdagmiddag van<br />

12.45 tot 15.00 uur hun servicepunt. Iedere laatste donderdag van de<br />

maand is er ’s ochtends Mamacafé, georganiseerd door het CJG.<br />

Voor stoere jongens en meiden wordt er door Young<br />

Engineers regelmatig een LEGO-cursus<br />

georganiseerd.<br />

4<br />

Volg ons ook via<br />

Akkerwinde 1 A 2201 MC Noordwijk Tel. (071) 361 17 10<br />

www.bibliotheekbollenstreek.nl


Welzijn Noordwijk<br />

Wel.zijn<br />

(het; o) toestand dat je je goed voelt: bij leven<br />

en welzijn; welzijnsbeleid, welzijnszorg (De Dikke van Dale)<br />

De stichting Welzijn Senioren Noordwijk heeft<br />

een nieuwe naam; Welzijn Noordwijk. Deze<br />

nieuwe algemene welzijnsorganisatie is ontstaan<br />

op initiatief van het college en met name<br />

verantwoordelijk wethouder mevrouw Fles.<br />

TEKST HARM DRAGT BEELD BURO BINNEN<br />

Welzijn Noordwijk bundelt de organisaties en initiatieven<br />

die zich richten op het sociale domein van welzijn. Steunpunt<br />

Mantelzorg Noordwijk, het Vrijwilligers Steunpunt<br />

Noordwijk, Welzijn op Recept en het bestaande beheer van<br />

de dienstencentra zijn ondergebracht bij Welzijn Noordwijk.<br />

De organisatie richt zich niet meer alleen op onze (kwetsbare)<br />

ouderen, maar wil de verbinding maken naar alle leeftijden<br />

waar problemen met welzijn een rol spelen. Met deze<br />

gedachte in het achterhoofd stelde de redactie een zestal<br />

vragen aan het college van Noordwijk die betrekking hebben<br />

op het welzijn van de Noordwijkers. Daarbij werd<br />

gekeken wat het werkgebied is van de wethouder en welke<br />

onderwerpen uit zijn/haar portefeuille ons welzijn kunnen<br />

beïnvloeden. Dit leverde interessante antwoorden op met de<br />

constatering dat eigenlijk elk onderwerp ons welzijn raakt.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

vragen aan het college:<br />

Op welke wijze bent u betrokken geweest bij<br />

de transitie van de stichting Welzijn senioren<br />

Noordwijk, naar de nieuwe stichting; Welzijn<br />

Noordwijk?<br />

Wat verstaat u onder welzijn?<br />

Welke signalen hoort u van de Noordwijkers als<br />

het gaat om hun gevoel van welzijn in Noordwijk?<br />

Welke onderwerpen binnen uw werk als wethouder<br />

hebben invloed op het gevoel van welzijn?<br />

Hoe zorgt u voor een positief welzijns gevoel van<br />

de Noordwijker?<br />

Waar wordt u zelf gelukkig van?<br />

Marie José Fles<br />

Marie José Fles, die in 1980 in Noordwijk is komen wonen,<br />

heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. Ze geeft zelf aan<br />

een prachtige portefeuille te hebben als wethouder. Het gaat<br />

om de Wet maatschappelijke ondersteuning, de mantelzorg en<br />

jeugdzorg, volksgezondheid, het preventieve jongerenbeleid<br />

(laatstgenoemde samen met een collega wethouder), het<br />

senioren- en vrijwilligersbeleid en het vluchtelingenbeleid.<br />

Verder is Fles verantwoordelijk voor natuur, milieu, cultuur en<br />

monumenten. Tot slot, hopelijk tijdelijk, voor de problemen<br />

rond de wateroverlast in Noordwijk aan Zee.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

‘Ik ben zelf initiatiefnemer voor de nieuwe stichting Welzijn<br />

Noordwijk die in de plaats komt van de stichting Welzijn<br />

Senioren Noordwijk. Ik ben heel blij dat het nu gerealiseerd<br />

is. De nieuwe stichting gaat voor heel veel meerwaarde<br />

zorgen.’<br />

‘Onder welzijn versta ik je goed voelen, goed in je vel zitten.<br />

Ik bedoel daarmee zowel lichamelijk als geestelijk.’<br />

‘Vanuit de Noordwijkse inwoners krijg ik over het algemeen<br />

positieve signalen over hun welzijn. Een kleine groep roept<br />

dat niet en daar moeten wij klaar voor staan om hen te ondersteunen.’<br />

‘Mijn hele portefeuille heeft te maken met welzijn en met<br />

onze inzet dragen wij hopelijk bij aan een vergroting daarvan.<br />

Er staan daarover ook positieve zaken in de Omgevingsvisie<br />

2030.’<br />

‘Wij moeten goede en passende initiatieven helpen ontwikkelen.<br />

Wat mij betreft moeten wij extra inzetten op de ondersteuning<br />

van overbelaste mantelzorgers en de hulp aan<br />

eenzame mensen. Ik roep iedereen op om met ideeën en<br />

initiatieven te komen. Mijn deur staat voor die mensen altijd<br />

open. Dan kijken wij samen wat wij er aan kunnen doen.’<br />

‘Ik zelf ben gelukkig en ervaar een persoonlijk gevoel van<br />

welzijn als ik met mijn gezin bij elkaar ben of als ik iets kan<br />

betekenen voor een ander.’<br />

5


Gerben van Duin<br />

Gerben van Duin is sinds 2002 wethouder in Noordwijk en daarmee<br />

de nestor van het college. Hij is 58 jaar en geboren en<br />

getogen Noordwijker. Naast, zoals hij zelf zegt zijn belangrijkste<br />

portefeuilles financiën en sport, heeft hij nog 14 andere aandachtsgebieden.<br />

Daaronder zijn belastingen, het Grondbedrijf,<br />

personeel en organisatie, de exploitatie van het zwembad,<br />

centrale inkoop en het subsidiebeleid. De aandacht voor de<br />

bestuurlijke toekomst van Noordwijk, de ISG en de nieuw te<br />

bouwen wijken Bronsgeest en Offem Zuid deelt hij met één dan<br />

wel twee andere collegeleden. Hij is daarnaast ook nog de locoburgemeester<br />

van Noordwijk.<br />

1<br />

‘Ik ben vanuit mijn functie als wethouder financiën nauw<br />

welzijn. Ik ga over de financiën en vind het belangrijk om te<br />

betrokken geweest bij de doorstart van de stichting Welzijn investeren in die zaken die de kwaliteit van het leven vergroten.’<br />

Senioren Noordwijk naar de stichting Welzijn Noordwijk. Een<br />

5<br />

‘Mensen met een handicap, eenzame mensen en mensen<br />

goede zaak want ik juich de verbreding van het werkveld van met een achterstand tot de arbeidsmarkt, kortom mensen die<br />

de nieuwe stichting van harte toe.’<br />

het moeilijk hebben bieden wij op sportcomplex Duinwetering<br />

en elders de mogelijkheid om leuk en zinvol met elkaar<br />

2<br />

‘Welzijn is voor mij synoniem aan welbevinden. Door meer te<br />

bewegen kan iedereen, jong en oud beter in zijn/haar vel<br />

bezig te zijn. Met de projecten kunnen wij bewust en goed<br />

komen te zitten. Wij worden allemaal ouder en laten wij proberen<br />

zo gezond mogelijk oud te worden.’<br />

nen en hun naasten. En de animo en de reacties (ook van<br />

werken aan een positiever welzijnsgevoel van de betrokke-<br />

3<br />

‘Wat ik hoor is dat de meeste Noordwijkers tevreden zijn met buiten Noordwijk) wijzen erop dat wij heel goed bezig zijn.’<br />

hun dorp. De sportaccommodaties zijn uitstekend en worden<br />

massaal benut. Maar ik zeg in één adem dat cultuur net werk lekker hard te lopen in het mooiste natuurgebied dat<br />

6<br />

‘Welzijn en geluk ervaar ik onder andere door voor of na het<br />

zo belangrijk is. Een uitgebalanceerd aanbod van cultuur en Noordwijk omringt en te zien dat ook anderen daar met volle<br />

sport maakt het leven mooier. Ook in Noordwijk.’<br />

teugen van genieten. Dat laadt mijn accu elke keer weer op<br />

4 ‘Met geld kan je zaken voor elkaar brengen die bijdragen aan en zorgt ervoor dat ik alles weer aan kan. ‘<br />

6<br />

Hans Bakker<br />

Hans Bakker is getrouwd en heeft twee zonen, die allebei opgegroeid<br />

zijn in Noordwijk. Zelf woont hij zo’n 40 jaar in onze<br />

gemeente en geniet daarvan, zoals hij zelf aangeeft, met volle<br />

teugen. Hij heeft in zijn portefeuille ruimtelijke ordening en in<br />

het verlengde daarvan grote projecten als Bronsgeest, Offem<br />

Zuid, Hotels van Oranje, Maarten Kruytstraat/Jan Kroonsplein<br />

en Kerkstraat/Kloosterplein. De projecten worden dor hem<br />

behandeld in samenspraak met een aantal collega collegeleden.<br />

Met een collega kijkt hij verder naar de Intergemeentelijke<br />

Structuurvisie Greenport en het reclamebeleid. Als wethouder<br />

is hij ook verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie<br />

en het Klantcontactcentrum.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

‘Als lid van het college ben ik direct betrokken geweest bij<br />

de transitie van de stichting Welzijn Senioren naar de stichting<br />

Welzijn Noordwijk. Vanaf het begin was ik daar al een<br />

warm voorstander van, omdat de verandering goed is voor<br />

alle Noordwijkers.’<br />

‘Welzijn vormt de kern van je leven. Sociale contacten zijn<br />

daarbij belangrijk. Welzijn ligt in het verlengde van gelukkig<br />

zijn en gelukkig leven. Wij moeten er met zijn allen keihard<br />

onze best voor doen om elkaar een gelukkig leven te gunnen<br />

en te geven.’<br />

‘Ook Noordwijkers klagen wel eens maar als je bij dat deel<br />

inwoners doorvraagt dan blijkt dat ze hier happy zijn en dat<br />

zij trots zijn op hun dorp. Dat wil niet zeggen dat wij er al<br />

zijn. Het kan altijd beter.’<br />

‘Welzijn is de rode draad in mijn portefeuille. Ruimte draagt<br />

bij aan welzijn. Datzelfde geldt voor onze natuur, ons groen<br />

en natuurlijk onze woningen met alles wat erbij hoort. Hoe<br />

wij dit alles in de toekomst zien hebben wij met elkaar vastgelegd<br />

in de Omgevingsvisie 2030.’<br />

‘Het positieve welzijnsgevoel van de Noordwijkers kan verder<br />

bevorderd worden omdat wij alle inwoners, jong en<br />

oud, alle ondernemers en alle maatschappelijke organisaties<br />

uitnodigen om hun bijdrage te blijven leveren aan de Omgevingsvisie.<br />

Alle ideeën om de zeven sterren, waarmee wij<br />

Noordwijk willen profileren, nog meer te laten stralen zijn<br />

welkom en als gemeente zullen wij er alles aan doen om ze<br />

te verwezenlijken.’<br />

‘Welzijn is voor mij fietsen in de Noordduinen. Daar ligt een<br />

uitdagend moutain bike parcours.’


Dennis Salman<br />

Dennis Salman is met zijn 44 jaar de benjamin van het college<br />

van burgemeester en wethouders. Hij heeft, met 14 aandachtsvelden,<br />

een uitgebreide portefeuille. Daaronder zijn er ook die de<br />

gemoederen in Noordwijk danig bezighouden. Zoals werkgelegenheid,<br />

integratie, verkeer, parkeren, het beheer van de openbare<br />

ruimte, De Grent en last but not least de volkshuisvesting.<br />

Salman woont, zoals hij zelf zegt met veel plezier, met echtgenote<br />

Larissa en oogappel dochter Liv van 2,5 in de mooie<br />

woonwijk Boechorst.<br />

1<br />

‘Als college zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor welzijn,<br />

liefst op een zo hoog mogelijk niveau voor alle Noordwijkers.<br />

In dat kader zijn wij enthousiast dat de stichting Welzijn<br />

Senioren Noordwijk zich heeft omgevormd tot de stichting<br />

Welzijn Noordwijk voor jong en oud.’<br />

‘Welzijn betekent voor mij een mooi leven in een mooie<br />

2<br />

3<br />

4<br />

(woon)omgeving.’<br />

‘Door de band genomen ervaar ik dat Noordwijkers hier met<br />

meer dan een goed gevoel wonen. Natuurlijk wordt er wel<br />

eens wat gemopperd, maar ook dat hoort gewoon bij ons.<br />

Ik hoop wel dat mensen mij blijven aanspreken over zaken<br />

die ze niet bevallen. Want voor elk probleem is er een oplossing<br />

te vinden. ‘<br />

‘Als ik denk aan onderwerpen in mijn portefeuille die te maken<br />

hebben met welzijn dan is wonen toch wel het eerste dat<br />

door mijn gedachten gaat. Het zou ideaal zijn dat elke inwoner<br />

in een huis kan wonen dat past bij zijn/haar levensfase.<br />

5<br />

6<br />

Welzijn Noordwijk<br />

Dat is helaas niet voor iedereen weggelegd. Daarom ben ik<br />

blij dat wij in de komende jaren honderden huizen kunnen<br />

gaan bouwen.’<br />

‘Door gezamenlijk de schouders te zetten onder de opgaven<br />

die op ons bord liggen. Ik ben iemand van mensen en ideeën<br />

bij elkaar brengen om van daaruit tot iets moois te komen.’<br />

‘Ik haal welzijn uit mijn werk, waarvan ik het een eer vind dat<br />

ik dat mag doen, en natuurlijk ook uit mijn gezin.’<br />

Pieter-Jan Barnhoorn<br />

Pieter-Jan Barnhoorn (63) is echtgenoot, vader van twee kinderen<br />

en opa van vijf kleinkinderen. Hij heeft naast economische zaken<br />

en toerisme nog <strong>13</strong> andere onderwerpen in zijn portefeuille. Daaronder<br />

zijn onderwijs, space, het strand en de vergunningen voor<br />

strandpaviljoens, evenementen, het Deltaprogramma, Noordwijk<br />

Marketing, windmolenparken en de zeehaven Katwijk-Noordwijk.<br />

Samen met een collega wethouder richt hij zijn aandacht ook op<br />

de Omgevingsvisie 2030, het reclamebeleid en de projecten Jan<br />

Kroonsplein/ Maarten Kruytstraat en Kerkstraat/Kloosterplein.<br />

1<br />

‘Welzijn is belangrijk voor iedereen. Van jong tot oud. Daarom<br />

vind ik de omslag van de stichting Welzijn Senioren Noordwijk<br />

naar de stichting Welzijn Noordwijk zo’n goede zaak.’<br />

2<br />

Wat direct bij mij opkomt als ik denk aan welzijn dan is dat<br />

toch ons strand. Daar kan je het hele jaar door van genieten.<br />

Of je er nu wandelt, hardloopt of relaxed recreëert.’<br />

3<br />

De Noordwijkers of ze nu in Binnen of aan Zee wonen hebben<br />

het, daar ben ik, door de reacties die ik krijg van overtuigd,<br />

ongelofelijk naar hun zin. Dat komt door onze ligging<br />

maar ook door de vele mooie voorzieningen voor de jeugd,<br />

volwassenen en de ouderen. Er wordt heel veel georganiseerd<br />

ook voor de jongeren. Wij hebben een prachtige bibliotheek<br />

en dito theater en de ouderen zijn van harte welkom<br />

op bijvoorbeeld ’t Trefpunt en de Wieken waar ook van<br />

alles voor hen georganiseerd wordt.’<br />

4<br />

‘Als ik kijk naar mijn eigen portefeuille dan wijs ik toch graag<br />

op onze economie. Zowel in Noordwijk Binnen als in<br />

Noordwijk aan Zee hebben wij een gevarieerd en aantrekkelijk<br />

winkelaanbod. Dat zijn ook zaken die het welzijn van de<br />

mensen bevorderen.’<br />

5<br />

6<br />

‘Het positieve welzijnsgevoel van de Noordwijkers kan verder<br />

verhoogd worden wanneer wij als college en gemeenteraad<br />

niet alleen open blijven staan voor verbeterpunten<br />

maar er ook een vervolg aan geven.’<br />

‘Ik ben vlak achter de boulevard geboren en van jongs af<br />

aan was het strand mijn paradijs. Dat is tot op de dag van<br />

vandaag niet veranderd. Ik geniet er nog elke dag van.<br />

Wonen aan de kust is prachtig en in Noordwijk nog specialer.<br />

Er staat niet voor niets in ons eigen volkslied: ‘Daar wil ik<br />

het liefste wonen, daar wil ik het liefste zijn’.’<br />

7


Werk mee aan een ‘Energieke zeven sterren kustplaats’<br />

8<br />

Het zal u niet ontgaan<br />

zijn dat Noordwijk zich wil<br />

profileren als een ‘Energieke zeven<br />

sterren kustplaats’. Wat is de aanleiding,<br />

wat is het doel en ook niet onbelangrijk<br />

hoe gaat dat waargemaakt worden.<br />

TEKST HARM DRAGT<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

De aanleiding<br />

Ook een gemeente als Noordwijk<br />

moet zich bezig houden met de toekomst<br />

en de kansen en bedreigingen<br />

die daarmee gepaard gaan. Stilzitten<br />

en alles bij het oude laten terwijl de<br />

wereld om ons heen met sneltreinvaart<br />

verandert is geen optie. Dat<br />

was de reden om een visie voor de<br />

toekomst op te stellen, die de naam<br />

Omgevingsvisie 2030 meekreeg. De<br />

zeven sterren vervullen in die visie<br />

een centrale rol.<br />

U heeft daarvoor<br />

alle mogelijkheden!<br />

Het doel<br />

Door na te denken over de toekomst<br />

en een ferme stip op de horizon te<br />

plaatsen kunnen gaandeweg de juiste<br />

besluiten en maatregelen genomen<br />

worden om het gewenste doel te bereiken.<br />

Dat is, in ons geval, een kustplaats<br />

waar het voor de inwoners ook<br />

in 2030 aangenaam wonen is en voor<br />

de bezoekers aantrekkelijk om er kort<br />

of langer te verblijven.<br />

De weg ernaar toe<br />

Terecht is er niet voor gekozen om<br />

de Omgevingsvisie binnen de muren<br />

van het Gemeentehuis aan het papier<br />

toe te vertrouwen. Van meet af aan<br />

zijn inwoners, jong en oud, ondernemers<br />

en maatschappelijke organisaties<br />

bij de visie betrokken. Het is daarmee<br />

een gezamenlijk product<br />

geworden met een stevige basis,<br />

die met elkaar is vorm gegeven.<br />

Wat eraan vooraf ging<br />

Medio 2015 zijn de eerste besprekingen<br />

gestart om de Omgevingsvisie<br />

op te stellen. Een beschrijving hoe<br />

Noordwijk er over pak weg 15 jaar uit<br />

zou kunnen en voor een belangrijk<br />

deel ook zou moeten zien. De initiatiefnemers<br />

zijn daarbij niet over één<br />

nacht ijs gegaan. Door de inzet en<br />

medewerking van inwoners, ondernemers<br />

en maatschappelijke organisaties<br />

kon de gemeente een eerste<br />

notitie opstellen. Nadat de gemeenteraad<br />

ingestemd had met de inhoud<br />

van deze startnotitie werden er bijeenkomsten<br />

georganiseerd waarbij<br />

naast bovengenoemde drie groepen<br />

ook jongeren, raadsleden, leden van


zeven sterren gemeente<br />

het college en ambtenaren hun inbreng<br />

leverden. Sterke en zwakke<br />

punten werden in beeld gebracht en<br />

benoemd. Vervolgens zijn verschillende<br />

groepen inwoners en ondernemers<br />

in onder meer bijeenkomsten<br />

en workshops aan de slag gegaan om<br />

de eerste bevindingen verder uit te<br />

werken. Dat heeft het tussenstation<br />

‘Krijtlijnen voor de Omgevingsvisie’<br />

opgeleverd. En van daaruit kon opgestoomd<br />

worden naar het voorlopige<br />

eindstation ‘De Omgevingsvisie<br />

Noordwijk 2030’. Het Noordwijk van<br />

nu was het vertrekpunt. Het Noordwijk<br />

van 2030 de finishplek. In het<br />

vervolgtraject wordt de visie uitgerold.<br />

Waarom zeven sterren?<br />

Dat het zeven sterren zijn geworden<br />

waarmee Noordwijk zich wil profileren<br />

is niet zo maar uit de lucht gegrepen.<br />

Verantwoordelijk wethouder<br />

Hans Bakker: ‘Hoe meer wij keken<br />

naar het hetgeen Noordwijk te bieden<br />

heeft hoe meer sterren in beeld kwamen.<br />

Aanvankelijk dachten wij op<br />

zoek te zijn naar één wellicht wel<br />

twee sterren. Uiteindelijk kwamen<br />

wij tot de conclusie dat het er maar<br />

liefst zeven zijn waar Noordwijk zich<br />

in positieve wijze mee onderscheidt<br />

kijkend naar andere kustplaatsen.’<br />

Veel kustplaatsen hebben te kampen<br />

met een eenzijdige economie die<br />

gedomineerd wordt door toerisme<br />

en een leefomgeving die gekenmerkt<br />

wordt door private rijkdom en publieke<br />

armoede. Het kenmerk van Noordwijk<br />

daarentegen is diversiteit. Ook<br />

op het gebied van de economie,<br />

kijkend naar de drie hoofdpijlers<br />

toerisme, ruimtevaart en zorg. ‘Om<br />

die diversiteit ook qua omgeving<br />

ten volle te benutten hebben wij aan<br />

elke ster onze ambities gekoppeld<br />

om die individueel maar vooral ook<br />

in samenhang met elkaar nog meer<br />

te laten stralen. Samenvattend zou je<br />

kunnen stellen dat Noordwijk een<br />

energieke, inspirerende en gastvrije<br />

kustplaats is met topkwaliteit en<br />

allure.’<br />

Duurzaamheid groene draad<br />

Bij alle oplossingen en maatregelen<br />

om de zeven sterren nog meer te<br />

laten stralen is duurzaamheid de<br />

groene draad. De eerste aanzet is<br />

gegeven in de Milieuvisie 2010.<br />

Doorpakken en versnellen zijn ook<br />

hier de kernwoorden. ‘Energiebesparing<br />

en duurzame energie, waaronder<br />

zonne-energie en aardwarmte zijn<br />

twee belangrijke doelstellingen. De<br />

aandacht gaat uit naar zowel de bebouwde<br />

omgeving als de buitengebieden<br />

waaronder de bollenvelden.<br />

Maar ook de stranden, de duinen en<br />

de bossen krijgen de volle aandacht.<br />

Het ultieme doel is Noordwijk energieneutraal<br />

in 2030.’<br />

Uitvoeringsprogramma<br />

De Omgevingsvisie is een levend document.<br />

Bijsturen is en blijft nodig.<br />

‘Dat kan ook betekenen dat er meer<br />

sterren bijkomen of dat er sterren afvallen<br />

bijvoorbeeld omdat samenvoeging<br />

een beter resultaat gaat opleveren.<br />

Maar dat is maar één kant van de zaak.<br />

De doelen in de visie moeten behaald<br />

worden. Dat betekent handen uit de<br />

mouwen en waar nodig de schop in de<br />

grond. Daarom is er aan de visie ook<br />

een uitvoeringsprogramma gehangen,<br />

dat overigens waar nuttig en nodig<br />

aangepast kan worden.’<br />

Hoe kunt u meesturen en<br />

meedoen?<br />

Hoewel er al veel individuen en organisaties<br />

hun inbreng hebben geleverd<br />

blijft die inbreng in de komende jaren<br />

cruciaal. ‘Dat is één van de belangrijke<br />

kenmerken, wellicht de belangrijkste<br />

van de Omgevingsvisie. Waar de<br />

gemeente voorheen in nagenoeg alle<br />

gevallen het voortouw had en nam<br />

om plannen te ontwikkelen en die<br />

verder uit te voeren krijgt u als inwoner,<br />

ondernemer, wijkvereniging of<br />

maatschappelijke organisatie meer en<br />

meer het voortouw. Sterker nog als de<br />

gemeente een plan heeft en u heeft<br />

een beter plan dan gaat uw plan voor.’<br />

En de gemeente zal met hantering<br />

van vaste kaders zoals de financiële<br />

haalbaarheid er haar medewerking<br />

aan moeten en willen verlenen.<br />

Deze nieuwe manier van werken<br />

staat beschreven in de Omgevingswet<br />

die in 2019 van kracht wordt.<br />

De Omgevingsvisie 2030 loopt daar<br />

qua inhoud op vooruit. Ook om een<br />

andere reden loopt Noordwijk voor<br />

op de meeste gemeenten in Nederland.<br />

In de coalitiekoers 2014-2018<br />

is de slogan ‘Denk mee, Doe meer’<br />

opgenomen. Dat zijn geen loze woorden<br />

want op verschillende manieren<br />

worden de inwoners opgeroepen om<br />

zich te mengen in de discussies hoe<br />

zaken beter kunnen gaan lopen dan<br />

wel knelpunten opgelost kunnen<br />

worden. ‘Maar wacht niet op een oproep.<br />

Kom zelf in beweging. Kijk naar<br />

de zeven sterren en u ziet wellicht het<br />

licht om ze nog meer te laten stralen.<br />

Verschillende mede-inwoners zijn u<br />

al voor gegaan en vonden een gewillig<br />

oor bij de gemeente. Zo zijn er al<br />

kleine, middelgrote en grote ideeën<br />

gerealiseerd.’<br />

Hebt u ook een idee, suggestie<br />

of een plan? Meldt het via<br />

omgevingsvisie@noordwijk.nl<br />

DIT ZIJN DE ZEVEN STERREN<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

Noordwijk kent een energieke,<br />

zelfredzame en betrokken samenleving<br />

met een actief verenigingsleven, een<br />

krachtig vrijwilligersnetwerk en een<br />

levendig cultureel klimaat<br />

Er is sprake van hoogstaande<br />

sportbeoefening en sportbeleving<br />

en met uitstekende faciliteiten en<br />

accommodaties en dat alles in een<br />

gezonde omgeving<br />

Noordwijk heeft twee verschillende<br />

maar wel allebei sfeervolle dorpskernen.<br />

In Noordwijk aan Zee wordt<br />

die bepaald door het strand, de zee<br />

de duinen en de levendige Koningin<br />

Wilhelmina boulevard.<br />

In Noordwijk Binnen overheerst de<br />

historische beleving<br />

Noordwijk kent een aantrekkelijke<br />

onderscheidende leefomgeving met<br />

een overwegend dorps karakter<br />

Alom aanwezig is de rijke natuur,<br />

het mooie landschap en de vitale<br />

Greenport. Er is ruimte voor rust en<br />

reuring<br />

De bereikbaarheid vanuit de hele<br />

Randstad en de parkeer- en<br />

stallingsmogelijkheden zijn goed<br />

De economie is veelzijdig met als<br />

sterke clusters toerisme, ruimtevaart<br />

en zorg<br />

De zeven sterren laten zien dat er nog<br />

werk aan de winkel is. We zijn al een eind<br />

op weg, maar het kan beter. Stilstand<br />

betekent achteruitgang. Daarom willen<br />

we graag samen met u aan de slag om de<br />

7 sterren met uw initiatieven nog beter<br />

laten stralen.<br />

9


Noordwijkse<br />

sporttalenten<br />

op weg<br />

Leg hun agenda’s naast elkaar en je ziet het meteen: de<br />

weekindelingen van basketbalster Mia Hordijk en schaatser<br />

Yves Vergeer lijken op elkaar. De doordeweekse avonden<br />

zijn gevuld met trainingen en in het weekend staan een of<br />

meerdere wedstrijden gepland.<br />

Mia speelt op het hoogste niveau van Nederland en zit in<br />

het Nederlands Team onder 16 jaar. Yves traint bij Regionale<br />

Talenten Centrum in Haarlem en is Nederlands kampioen<br />

op de 3000 meter en bij de Massastart.<br />

De twee zestienjarigen (ze schelen zes dagen) leven voor<br />

hun sporten. Tussendoor is er nog net genoeg tijd voor<br />

school en het bijbehorende huiswerk.<br />

Jullie zitten in 4 vwo op het Teylingen College<br />

Leeuwenhorst. Kom je elkaar dan vaak tegen?<br />

Yves: ‘We zitten nu niet meer bij elkaar in de klas. Dat was<br />

wel zo op de basisschool. We zaten in dezelfde klas op de<br />

Zeehonk en daarna ook nog in de brugklas. We hebben nu<br />

allebei een ander vakkenpakket, dus zien we elkaar niet<br />

vaak.’<br />

Mia: ‘Als we elkaar tegenkomen in de gang, zeggen we wel<br />

altijd gedag. Ik wist eigenlijk tot voor kort niet dat Yves al<br />

zo goed is. En dat hij op meerdere afstanden de beste is.<br />

Wel gaaf om te horen!’<br />

Yves: ‘Ik ben ook pas later echt beter geworden. Bij schaatsen<br />

draait het meer om doorgroeien. Dat Mia goed kon<br />

basketballen, zag je altijd wel in de gymlessen. Maar ik wist<br />

ook niet dat ze al zo goed is!’<br />

Het leven van veel zestienjarigen<br />

bestaat uit huiswerk, vrienden en<br />

feestjes. Voor Mia Hordijk en<br />

Yves Vergeer ligt dat net even anders.<br />

De twee toptalenten zetten alles op<br />

alles voor een carrière in de sport.<br />

En die begon al vroeg, op<br />

dezelfde basisschool.<br />

TEKST MARIEKE VOORN<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

10<br />

Hoe zijn jullie sportcarrières begonnen?<br />

Mia: ‘De familie Hordijk is een echte korfbalfamilie, dus<br />

was het logisch dat ik dat ook ging doen. Het was best leuk<br />

hoor en ik kon een aardig balletje gooien, maar toch miste<br />

ik iets. Bij korfbal sta je in vakken en moet je soms wachten.<br />

Ik vond er niet echt heel veel actie in zitten Dat was niets<br />

voor mij. Tijdens een open dag bij MSV Noordwijk kwam<br />

ik in aanraking met basketbal. Ik vond het heel leuk en het<br />

ging best redelijk, dus ben ik snel lid geworden. In het begin<br />

ben ik nog blijven korfballen, maar basketbal was veel leuker.<br />

Op mijn achtste koos ik definitief voor basketbal.’<br />

Yves: ‘Ik heb allerlei sporten geprobeerd. Tennis, hockey,<br />

judo en ik heb ook nog een tijdje gevoetbald. Mijn vader<br />

Pascal heeft altijd geschaatst en dus wilde ik het ook wel<br />

een keer proberen. Op mijn zevende ben ik lid geworden<br />

van de Noordwijkse IJsclub (NIJC). We schaatsten toen nog<br />

in Den Haag en gingen vaak met de bus. Op mijn tiende<br />

ben ik even gestopt, want ik vond het minder leuk worden.


naar de top<br />

Coverstory<br />

mia: ‘Doe mij maar een teamsport.<br />

Overwinningen vieren en teleurstellingen<br />

delen. En natuurlijk de gezelligheid!’<br />

Yves: ‘Als het niet lekker gaat,<br />

dan ligt het als individuele sporter<br />

altijd aan mezelf. Dus dan weet<br />

ik hoe ik dat moet verbeteren’


‘Mensen denken dat alle<br />

basketballers twee meter zijn’ M<br />

20<strong>13</strong> - GRASHOPPERS<br />

MU14 NEDERLANDS KAMPIOEN<br />

MU16 NEDERLAND KAMPIOEN<br />

2014 - DEBUUT DAMES 1<br />

MU16 2E VAN NEDERLAND<br />

DU20 NEDERLANDS KAMPIOEN<br />

EN BEKER KAMPIOEN<br />

2015<br />

MU18 NEDERLANDS KAMPIOEN<br />

DU20 BEKERKAMPIOEN<br />

DAMES 1 FINAL FOUR WINNAAR<br />

2016<br />

DU20 NEDERLANDS KAMPIOEN<br />

EN BEKER WINNAAR<br />

DAMES 1 - 2E VAN NEDERLAND<br />

NL TEAM MU16 INTERNATIONAAL<br />

TOERNOOI IN LUXEMBURG EN<br />

PORTUGAL GEWONNEN<br />

NL TEAM MU16 PROMOTIE<br />

NAAR DE A DIVISIE<br />

hoef niet meer mijn best te doen om ze voor te blijven. De<br />

verschillen zijn nu wel echt duidelijk. Of ik me dan kan meten<br />

met de landelijke damestop? Ja, qua tijden kan ik wel<br />

meedoen met Ireen Wüst. Maar met haar moet ik me niet<br />

meten. Ik wil naar Sven Kramer toegroeien!’<br />

Waarom is jouw sport nou zo leuk?<br />

Mia: ‘Als guard ben ik eigenlijk de spelverdeler. Ik zorg dat<br />

iedereen op de goede plek staat en zet de lijnen in het spel<br />

uit. Vaak is dat trouwens een van de kleinere spelers van<br />

het team. Ik ben ook niet lang (1.65 m, red.) dus mensen zijn<br />

vaak verbaasd als ik vertel dat ik basketbal. Die denken dat<br />

iedereen in onze sport twee meter is.’<br />

Yves: ‘Schaatsen is het mooiste dat er is. Bij schaatsen<br />

draait het om een combinatie van vaardigheden. Zonder<br />

een goede techniek heb je bijvoorbeeld niets aan kracht,<br />

omdat je die dan niet goed kwijt kunt. Op de ijsbaan hangt<br />

er bovendien een goede sfeer met de andere jongens, die<br />

ook beter willen worden. Het is gewoon onwijs leuk.’<br />

Mia, jij doet een teamsport en Yves, jij sport individueel.<br />

Wat zijn volgens jullie daarin de verschillen?<br />

Mia: ‘In mijn team zitten nu mijn beste vriendinnen.<br />

Je bent constant samen, dat is heel leuk. Individueel kan<br />

ook zijn leuke en goede kanten hebben, maar ik denk dat<br />

een team wat betreft sociale contacten veel leuker is . Als<br />

we winnen, gaat in de kleedkamer de muziek aan. Dan is<br />

het wel een feestje hoor! En buikschuiven bij het kampioenschap,<br />

dat soort dingen. Aan de andere kant kun je elkaar<br />

echt helpen bij van alles. Daarom ben ik blij dat ik een teamsport<br />

doe. Overwinningen vieren en teleurstellingen delen.<br />

Steun hebben aan elkaar. En natuurlijk de gezelligheid!’<br />

Yves: ‘Ik ben meer geschikt voor een individuele sport,<br />

denk ik. Als het van mezelf afhangt, kan ik ook niet een<br />

ander de schuld geven als het fout gaat. Of als het goed<br />

gaat. Het ligt altijd aan mezelf. Dan weet ik hoe ik dat moet<br />

verbeteren. Dat vind ik veel mooier dan teamsport.’<br />

12<br />

Bij de trainingen stonden we vaak te wachten. Niets voor<br />

mij. Tot ik op tv een wereldbekerwedstrijd zag. Dat vond ik<br />

zo mooi, dat ik toch weer wilde schaatsen.’<br />

Wanneer is jouw talent opgemerkt?<br />

Mia: ‘In mijn tijd bij MSV speelde ik, samen met Noor<br />

Driessen, bij de jongens mee. Daar zat meer uitdaging in,<br />

want het niveau was hoger. Het werd pas serieuzer toen<br />

we naar de Grasshoppers in Katwijk gingen. Daar zijn veel<br />

goede meidenteams die vaak meedoen aan Nederlands<br />

kampioenschappen. Grasshoppers is een soort Ajax onder<br />

de dames basketbalteams. Ze vroegen eerst Noor. Toen zei<br />

ik voor de grap tegen haar, dat als ze zou gaan, we geen<br />

vriendinnen meer zouden zijn. Noordwijk en Katwijk zijn<br />

toch altijd concurrenten. Maar toen vroegen ze mij dus<br />

ook.’<br />

Yves: ‘Vanaf mijn tiende ben ik wedstrijden gaan schaatsen.<br />

Inmiddels trainden we met NIJC al in Haarlem in baangroepen.<br />

Als je goed genoeg bent, vragen ze je voor de<br />

C-selectie. Ik train nu bij het Regionale Talenten Centrum<br />

Noord-West (RTC), ook in Haarlem. Onze groep bestaat uit<br />

veertien jongens en meiden. Die meiden zijn wel echt goed<br />

hoor, zeg maar landelijke top in hun leeftijdsklasse, maar ik<br />

Hoeveel dagen van de week zijn jullie met je sport bezig?<br />

Mia: Eigenlijk elke dag wel. Ik train vier keer in de week<br />

bij Grasshoppers. Op maandag bij dames onder 20 en op<br />

dinsdag, woensdag en donderdag zijn de trainingen met<br />

Dames 1. Die zijn altijd tweeënhalf uur.<br />

In het weekend speel ik vaak twee wedstrijden: op vrijdagavond<br />

met Onder 20 en op zaterdag met Dames 1. Soms<br />

zijn er twee wedstrijden op zaterdag. Dat is wel heftig.<br />

Dan sta je ’s middags in Rotterdam in het veld en moet je<br />

daarna snel door naar Den Helder voor de volgende wedstrijd.<br />

Verder ga ik ook weleens naar de sportschool, om<br />

sterker te worden en mijn sprongkracht te verbeteren.<br />

Met het Nederlands team onder 16 jaar train ik ook nog<br />

en bereiden we ons voor op toernooien. Zoals afgelopen<br />

zomer als voorbereiding op het EK. We speelden oefentoernooien<br />

in Luxemburg en Portugal en trainden bijna elke<br />

dag. Dat is best heftig, want je hebt in principe geen vakantie.<br />

Af en toe hadden we een paar dagen vrij, maar het<br />

grootste deel van de tijd bestaat uit trainen. Elke dag van<br />

tien tot één uur en dan daarna nog van drie tot zes uur.’<br />

Yves: ‘Wij krijgen voor elke twee weken een nieuw schema<br />

mee van de trainer. In de winter voor op het ijs en in de<br />

zomer voor het skeeleren, fietsen en de krachttraining. Ik<br />

train vier keer per week op de ijsbaan in Haarlem. De tijden


zijn best gunstig, want het RTC heeft eigen uren, dus het<br />

wordt niet al te laat. In het weekend rij ik dan een wedstrijd.<br />

Tussendoor gaan we ook nog weleens op trainingskamp in<br />

het buitenland, op de bekende ijsbanen van Erfurt en Inzell.<br />

Op dit moment is het overigens een rustperiode, zodat we<br />

kunnen herstellen. Daarna gaan we bouwen naar het volgende<br />

seizoen. Trainen vind ik leuk en ik ben altijd gemotiveerd.<br />

Het is fijn als het fysiek zwaar is, als de grenzen<br />

worden opgezocht. Dan voel je dat je traint om beter te<br />

worden.’<br />

Hoe combineer je een topsportleven met school?<br />

Mia: ‘VWO is voor mij wel veel en daarom ook druk. Als<br />

ik thuiskom, ga ik meteen aan de slag, omdat ik ’s avonds<br />

moet trainen. Een middagje chillen kan niet, want ik ben<br />

daarna drie uur weg voor mijn training. Soms als het wat<br />

te druk is, dan merk ik het wel aan mijn cijfers. Mijn ouders<br />

zijn streng: school boven sport. Dus als school niet goed<br />

gaat, halen ze een training eruit. Dat is wel een motivatie<br />

voor mij om ook op school mijn best te doen: ik wil mijn<br />

team niet in de steek laten.’<br />

Yves: ‘Ik vind het allemaal goed te doen. En het is handig<br />

dat de school meewerkt. Als ik bijvoorbeeld buiten de<br />

vakanties om een week op trainingskamp wil, dan kan ik<br />

daar afspraken over maken met de leraren. Zolang mijn<br />

cijfers maar goed zijn en ik mijn huiswerk bijhoud. ‘<br />

Mia: ‘In de zomer had ik dat met het Nederlands team.<br />

We waren in voorbereiding en ik moest eerder weg. Dat<br />

kon toen wel. Het Leeuwenhorst is overigens geen LOOTschool,<br />

een school voor topsporttalenten. We mogen onze<br />

toets niet verplaatsen voor een training. Of als ik woensdagavond<br />

een wedstrijd heb gespeeld en het is laat geworden,<br />

dat ik donderdagochtend het eerste uur vrij neem.<br />

Dat kan niet.’<br />

Volgen de leraren je prestaties?<br />

Mia: ‘Rick Driessen, mijn coach en de vader van Noor, is<br />

ook gymdocent op het Leeuwenhorst. Tijdens de play-offs<br />

van vorig jaar kwamen ook andere leraren kijken. We<br />

speelden in de halve finale tegen Amsterdam, waar mijn<br />

biologie-docente in zat. Dat was best bijzonder. Volgens<br />

mij was er toen in de lerarenkamer een flinke strijd gaande!’<br />

Heb je nog tijd voor andere dingen?<br />

Mia: ‘Ja, maar je moet het wel goed plannen. Al moet ik<br />

wel soms feestjes afzeggen en is afspreken met familie ook<br />

lastig. Dan past het allemaal even niet meer. Bijvoorbeeld<br />

als ik alvast moet leren voor een toets, omdat ik de volgende<br />

dag een wedstrijd speel. Ook op vrijdagavond uitgaan doe<br />

ik niet veel. Op zaterdag wil ik fit zijn voor de wedstrijden.<br />

Het is soms niet makkelijk, maar je krijgt er veel voor terug.<br />

Niet iedereen kan zeggen dat ze Nederlands kampioen zijn.’<br />

Yves: ‘Ik doe ook nog aan mountainbiken voor de interval<br />

en wielrennen om mijn benen los te fietsen. Dat laatste doe<br />

ik het liefst op de Tacx trainer, een trainingsfiets voor binnen.<br />

Drie uur buiten wielrennen is niet mijn sterkste punt.<br />

Dat vind ik een beetje saai worden. Maar als het in mijn<br />

schema staat, dan zoek ik andere gasten op. Met meerdere<br />

mensen wordt het wielrennen wel een stuk leuker.<br />

Qua vrienden heb ik twee groepen: ik heb vrienden van<br />

school en van het schaatsen. Mijn vrienden van schaatsen<br />

wonen rond Haarlem en in Ter Aar. Die zie ik op de baan.’<br />

Wat vind je het mooiste dat je tot nu toe hebt bereikt?<br />

Yves: ‘Ik ben Nederlands kampioen op de 3.000 meter in<br />

de categorie 16-17 jaar. Ook won ik de massa start op het<br />

NK. Dat is een relatief nieuw onderdeel, een soort verkorte<br />

marathon waarbij iedereen tegelijk start. Verder rij ik ook<br />

veel marathons in de regionale competitie. Dat is voor<br />

C-rijders; niet alleen talenten van rond de twintig jaar doen<br />

daar mee, maar ook volwassenen van bijvoorbeeld 40 jaar.<br />

Ik heb afgelopen seizoen een wedstrijd gewonnen en was<br />

een paar keer tweede. De rest reed ik in de top tien. Volgens<br />

jaar ga ik dan ook naar de B-rijders. Dat is weer een stap<br />

omhoog.’<br />

Mia: ‘Vorig jaar ben ik met Grasshoppers onder 20 jaar<br />

Nederlands kampioen geworden. Tegelijkertijd deed ik ook<br />

al mee bij Dames 1. We zijn toen tweede van Nederland in<br />

de dames eredivisie geworden.<br />

Ook bijzonder was het Europees Kampioenschap dat we<br />

afgelopen zomer speelden in Roemenië met het Nederlands<br />

Team onder 16. In de halve finale verloren we helaas,<br />

maar in de wedstrijd om de derde en vierde plek tegen<br />

Israël stonden we er. De winnaar zou promoveren naar<br />

de A-divisie, de hoogste poule in Europa. Het was onwijs<br />

spannend, maar we wonnen wel.’<br />

‘Ik kan me<br />

qua tijden<br />

meten met<br />

Ireen Wüst’<br />

O<br />

PERSOONLIJKE<br />

RECORDS<br />

500 METER: 39.66<br />

1000 METER: 1.14.89<br />

1500 METER: 1.54.29<br />

3000 METER: 4.02.24<br />

2016<br />

2E OP NK MARATHON<br />

C JUNIOREN<br />

1E OP NK 3 KM B JUIOREN<br />

1E OP GEWESTELIJK<br />

KAMPIOENSCHAP<br />

ALLROUND B JUNIOREN<br />

2017<br />

2E OP REGIONAAL<br />

KAMPIOENSCHAP<br />

(REGIO Z-W) ALLROUND B<br />

JUNIOREN<br />

3E OP NK AFSTANDEN 1500<br />

METER B JUNIOREN<br />

1E OP NK MASS START<br />

B JUNIOREN


14<br />

De prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven.<br />

Jullie waren allebei genomineerd bij de<br />

Sportverkiezing Noordwijk van dit jaar…<br />

Mia: ‘Ja, daar kwamen we elkaar ook weer tegen. Het was<br />

een soort reünie. Uiteindelijk won ik de prijs voor Sportvrouw<br />

van het Jaar.’<br />

Yves: ‘Ik was genomineerd als Sporttalent van het Jaar,<br />

maar heb jammer genoeg niet gewonnen. Skiër Daniel<br />

Vonk kreeg de prijs. Of ik het jammer vind dat ik niet op<br />

het podium stond? De beslissing is aan de sportraad van<br />

Noordwijk. Daniel heeft ook op EK’s en NK’s gestaan.<br />

Ik vind dat hij het heeft verdiend. Misschien krijg ik<br />

inderdaad nog wel een kans in de toekomst, maar dan<br />

als sportman van het jaar.’<br />

Hoe belangrijk is de steun van familie?<br />

Mia: ‘Mijn ouders komen altijd kijken bij thuiswedstrijden<br />

en ook bij uitwedstrijden zijn ze er vaak. Naar trainingen<br />

rij ik vaak mee met Rick en Noor. In het begin was het<br />

trouwens wel even slikken voor mijn ouders dat ik voor<br />

basketbal koos. Ze waren meer voor korfbal, maar nu zijn<br />

ze blij dat ik juist deze stap heb gezet. ‘<br />

Yves: ‘Mijn vader heeft me aangemoedigd om te gaan<br />

schaatsen. Hij is een bekende in het wereldje en heeft zelf<br />

op landelijk niveau geschaatst. Daarna is hij jarenlang<br />

coach van een marathonploeg geweest. Hij heeft daarnaast<br />

ook een eigen bedrijf met sportkleding en levert ook onze<br />

schaatspakken van het RTC.’<br />

Heb je een idool? Iemand tegen wie je opkijkt?<br />

Mia: ‘In de NBA spelen natuurlijk wel gave basketballers<br />

zoals Stephen Curry. Maar het is niet dat ik posters van ze<br />

heb hangen. In het Nederlands Team zitten ook dames<br />

waar ik tegenop kijk, omdat ik ook zo goed wil worden.<br />

Ik hoop dat ik ook ooit zo goed zal spelen.’<br />

Yves: ‘Ik heb niet echt een idool, van wie ik denk: zo wil<br />

ik zijn. Ik kijk meer naar ze als in: daar wil ik naar toe groeien.<br />

Die wil ik verslaan. Natuurlijk zou het gaaf zijn om net<br />

zo goed te worden als Sven Kramer. Dat hoop ik wel. Het<br />

betekent vooral mijn best doen, veel trainen en een beetje<br />

geluk hebben. ‘<br />

Is er iets dat jullie van elkaar zouden willen weten?<br />

Yves: ‘Ik vind het wel interessant om te horen hoe Mia<br />

omgaat met een fout van een teamgenoot, waardoor hun<br />

team vervolgens de wedstrijd verliest. Ik weet van mezelf<br />

dat ik dat niet zo lekker zou vinden. ‘<br />

Mia: ‘Op het moment zelf word je gewoon kwaad, als iemand<br />

het qua inzet af laat weten. Een keer mis schieten<br />

kan gebeuren, maar te slap een reboundduel ingaan kan<br />

niet. In het veld schreeuw je dan wel wat aanmoedigingen<br />

en aanwijzingen. Maar je hebt natuurlijk niet echt tijd om<br />

in het veld een lang serieus gesprek te voeren. Dat komt<br />

later in de kleedkamer. Meestal kom je er daar dan wel uit.<br />

Er wordt soms ook weleens naar mij geschreeuwd, maar<br />

dat vind ik niet erg. Ik weet dat het is omdat ze graag willen<br />

winnen. En dat accepteren we van elkaar.’<br />

Tot slot, jullie zijn ambitieus en willen nog stappen<br />

zetten. Waar sta je over een paar jaar, denk je?<br />

Mia: ‘Ik zou nu nog niet weg willen bij Grasshoppers, want<br />

ik leer er nog genoeg en heb het ontzettend naar mijn zin.<br />

Maar later wil ik wel in het buitenland spelen. Bijvoorbeeld<br />

in een topland als Spanje. Niet voor het geld hoor, want er<br />

gaan echt geen enorme bedragen om in het dames basketbal.<br />

Soms betalen clubs je studie. Het is natuurlijk mooi<br />

meegenomen als ik er iets mee verdien, maar het gaat<br />

mij meer om de ervaring. In het buitenland leer je ook<br />

ontzettend veel. Die optie hou ik heel graag open.’<br />

Yves: ‘Mijn focus ligt echt op de langebaan, maar als<br />

training vind ik marathon wel leuk. Het mooiste zou zijn<br />

als ik in de toekomst op de Olympische Spelen rij en meedoe<br />

aan de wereldkampioenschappen. En dan het liefst<br />

winnen natuurlijk. Ik wil wel wat bereiken in de sport.<br />

Als het me lukt, dan zou dat heel gaaf zijn!’


Sportarts Mulder<br />

Sportgeneeskunde is sinds<br />

enkele jaren het jongste medisch<br />

specialisme en bestrijkt een<br />

groot multidisciplinair gebied;<br />

long- en hartproblemen,<br />

vermoeidheidsklachten, overtraining<br />

en uiteraard sportblessures.<br />

Daarnaast is het specialisme ook<br />

preventief van aard door het<br />

sportmedisch onderzoek (de<br />

zogenoemde sportkeuring).<br />

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS<br />

Dr. A. Mulder<br />

Praktijk voor orthomanueleen<br />

sportgeneeskunde<br />

Van de Mortelstraat 204<br />

2203 JL Noordwijk<br />

Tel. (071) 362 0582<br />

www.sportmed.nl<br />

‘Voor veel sporters is orthomanuele<br />

geneeskunde een uitkomst’<br />

Sporten is meestal gezond.<br />

Toch wordt het plezier in sport nogal eens ruw verstoord door<br />

een blessure. Zware blessures zoals een afgescheurde achillespees<br />

of ruptuur van de voorste kruisband zullen niet snel leiden<br />

tot een bezoek aan een sportarts. Toch wordt deze wel geacht<br />

het nodige te weten over zowel behandelmogelijkheden als<br />

revalidatie. Het zijn vooral de ‘zeurende letsels’ veroorzaakt<br />

door overbelasting, zoals klachten aan de lies, hamstring,<br />

schouder en rug waarvoor men naar een sportarts gaat.<br />

De behandeling door een sportarts bestaat vaak uit adviezen,<br />

oefeningen, doorverwijzingen, soms medicatie en/of injecties.<br />

Van de ongeveer <strong>13</strong>0 sportartsen in Nederland beheerst slechts<br />

tien procent nog andere behandeltechnieken, waarvan een zeer<br />

gering aantal manuele geneeskunde en orthomanuele geneeskunde.<br />

Orthomanuele geneeskunde houdt zich bezig met alle bewegingsapparaat<br />

klachten welke gerelateerd zijn aan de wervelkolom<br />

en andere botten/gewrichten. Diagnostiek en behandeling<br />

zijn zeer specifiek. Lex Mulder: ‘Een sporter die veel van zichzelf<br />

vergt zal sneller last hebben van een kleine afwijking dan<br />

iemand die dagelijks meerdere keren de hond uitlaat. Hoewel<br />

dit laatste, qua beweging, ook uiterst gezond is.’<br />

Een gelukkig en sportief huwelijk<br />

Mulder: ‘Voor veel sporters is orthomanuele geneeskunde een<br />

uitkomst. In de media gaven bijvoorbeeld Dirk Kuyt en Daphne<br />

Schippers aan gebruik te maken van een orthomanueel arts. En<br />

dat geldt ook voor een aantal bekende schaatsers, nationaal en<br />

internationaal. Sportgeneeskundige kennis gecombineerd met<br />

orthomanuele diagnostiek levert een groot diagnostisch arsenaal<br />

op. Samen met orthomanuele behandeltechnieken is het<br />

de basis voor een uiterst gelukkig en sportief ‘huwelijk’.<br />

Blessure tijdens voetballen<br />

Zo behandelde Lex Mulder recent een 16-jarige voorhoedespeler<br />

van SJC. ‘De jongen had op het veld een tik tegen zijn knie<br />

gekregen. Ondanks dat de knie niet dik was geworden had hij<br />

wel veel last. Volgens de fysio moest hij een week rust houden.<br />

Dat heeft hij gedaan, maar daarna was de toestand eigenlijk niet<br />

verbeterd. Zo kwam hij bij mijn praktijk terecht. De jongen bleek<br />

een standsafwijking te hebben aan knie, kuitbeen, enkel, etc.<br />

Dat was nog niet eerder gediagnosticeerd, maar wel belangrijk<br />

voor de juiste aanpak. En zo kon hij na één orthomanuele<br />

behandeling de knie alweer veel verder buigen en belasten.’<br />

Lex Mulder is de oudste en langst gevestigde sportarts van<br />

Zuid-Holland. Hij is bovendien buitengewoon lid van de<br />

NOV (Nederlandse Orthopaedische Vereniging).<br />

15


Noordwijk European City of Sport<br />

‘Het gaat over meer dan<br />

De titel ‘Noordwijk European City of<br />

Sport’ is prachtig, maar wat betekent<br />

het eigenlijk en -net zo belangrijkwat<br />

merken we ervan? Wethouder<br />

(en sportliefhebber) Gerben van Duin<br />

legt het uit.<br />

sport en bewegen’<br />

TEKST MARIEKE VOORN BEELD PR


gemeente noordwijk<br />

Van Duin: ‘Ik had nog nooit van de titel gehoord, tot ze ons<br />

in september vroegen namens Nederland mee te doen aan<br />

de verkiezing voor European City of Sport. Eerder waren<br />

we uitgedaagd mee te doen aan de verkiezing voor sportgemeente<br />

van het jaar, een landelijke wedstrijd georganiseerd<br />

door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). In het<br />

bidbook bundelden we de initiatieven op sportpark Duinwetering.<br />

Mensen in de bijstand gaan met ‘Sportief naar<br />

Werk’ lekker sporten en worden begeleid door een arbeidspsycholoog<br />

om te kijken waar ze goed in zijn en hoe ze dat<br />

gaan inzetten. Met Reuring is er een inloop bij verschillende<br />

activiteiten voor iedereen daar behoefte aan heeft. Bij<br />

Friends United sporten kinderen met een beperking, die bij<br />

een gewone sportclub geen aansluiting vinden. Op al deze<br />

initiatieven zijn we ontzettend trots. Het viel de jury ook op<br />

en zij beloonde ons met de prijs voor het beste initiatief; de<br />

maatschappelijke functie die wij verbinden aan sport en<br />

bewegen.<br />

Topsportaccommodaties<br />

Dat we dat zijn gaan doen, heeft vooral te maken met overgang<br />

van zorgtaken van de landelijke overheid naar de gemeente.<br />

We vroegen ons af: hoe vullen we dat zo goed mogelijk<br />

in voor deze nieuwe doelgroepen? Het bracht ons bij<br />

de nieuwe topsportaccommodaties die in de afgelopen<br />

jaren zijn gebouwd, zoals het zwembad, de sportcomplexen<br />

en de sportparken. We kozen voor de combinatie bewegen<br />

en meedoen. Onze sportparken zitten nu vijf dagen in de<br />

week vol.’<br />

Winnen<br />

‘De jury van de landelijke sportverkiezing was onder de<br />

indruk en vroeg ons bij de prijsuitreiking in september om<br />

mee te doen met de Europese verkiezing. Alles ging daarna<br />

snel; we vertaalden het programma in het Engels en maakten<br />

een nieuw bidbook. Er kwam een internationale delegatie<br />

op bezoek om te controleren of het wel zo was als dat we<br />

het hadden opgeschreven. Je merkte dat ze onder de indruk<br />

waren. Na twee weken kregen we een belletje of we<br />

naar Brussel wilden komen om de vlag op te halen.’<br />

‘In totaal zijn er veertien gemeenten uit evenveel landen die<br />

de titel Europese Sportgemeente dit jaar mogen gebruiken.<br />

Nu gaat het pas echt beginnen. Na dit jaar wordt namelijk<br />

gekeken: wat heb je met die vlag gedaan? Heb je ‘m in de kast<br />

gegooid of ben je ermee aan de slag te gaan om nog meer<br />

mensen in beweging te krijgen en nog meer mensen gezond<br />

gedrag aan te wennen? Wij gaan voor dat laatste, want als<br />

echte sportgemeente willen we natuurlijk wel winnen.’<br />

WK Zeilen<br />

‘Na vorig jaar 150 jaar Bloemenbadplaats, is dit jaar het<br />

thema dus sport. De gemeenteraad heeft ingestemd met<br />

150.000 euro om de extra evenementen te organiseren.<br />

Daar zijn we nu druk mee bezig, want onze aanloop was<br />

erg kort. De trein is pas net gaan rijden. In de zomer gaat<br />

Noordwijk in ieder geval bruisen, met het WK zeilen en<br />

Beach Battles, wedstrijden op het strand. Bij bestaande<br />

evenementen wordt het allemaal groter. Zoals bij de<br />

Ladies Classic. Naast de wedstrijd voor profs, zijn er voor<br />

basisscholieren ook clinics en dikkebandenraces. Breedtesport<br />

is net zo belangrijk. We willen sport op de boulevard<br />

terugbrengen: beachhockey, voetvolleybal. En inwoners<br />

met een goed idee of initiatief kunnen dat natuurlijk bij ons<br />

aanmelden. ‘<br />

Obesitas<br />

‘Dat we nog meer mensen aan het bewegen willen krijgen,<br />

is een uitdaging. Uit een meting van het Sportservice Bureau<br />

blijkt dat al 88 procent van Noordwijkers lid is van een<br />

sportvereniging. Toch kan het nog beter. Ook bij onze GGD<br />

komen kinderen met obesitas. De beweegnorm voor kinderen<br />

is vijf uur per week. Ook al ben je lid van een vereniging,<br />

dat red je niet zomaar. We zijn nu al vakdocenten aan<br />

het opleiden om meer uit te gymlessen te halen. Bij groep 7<br />

en 8 van basisscholen Wakersduin, Zeehonk en de Witte<br />

School wordt gemeten hoeveel kinderen per dag bewegen.<br />

Naar aanleiding van de resultaten, passen onze buurtsportcoaches<br />

hun programma aan.‘<br />

Interesse vanuit het land<br />

‘Iedereen weet nu inmiddels dat Noordwijk op een bijzondere<br />

manier bezig is op het gebied van sport en bewegen.<br />

Als ik in andere gemeente ben, word ik erover aangesproken.<br />

Ook de European City of Sport helpt daarbij. De term<br />

‘sport’ in de titel dekt trouwens wat mij betreft de lading niet<br />

helemaal. Het gaat ons vooral om bewegen en gezond gedrag.<br />

Dat de kwaliteit van leven verbetert en dat mensen<br />

gezond ouder worden. Dat valt daar allemaal onder. Dus als<br />

inwoners denken: Ik ben niet van sport, want ik hou niet<br />

van hardlopen of voetballen; dat is niet wat we willen bereiken.<br />

We proberen alles te verbinden aan gezond gedrag en<br />

gezond eten. Het gaat over meer dan sport en bewegen, het<br />

is het samenspel van alle dingen die maken dat je je energieker<br />

en vitaler voelt. Dat mensen niet thuiszitten, maar<br />

weer bewegen en meedoen.’<br />

‘Een goed voorbeeld is het wandelvoetbal bij SJC: twintig<br />

mannen, veelal tachtigers, die op het veld wandelen met<br />

een bal. Ze zijn lekker aan het bewegen en maken een doelpunt.<br />

Zij hadden gedacht dat nooit meer te kunnen doen,<br />

want daar ben je te oud voor? Het voelt alsof je niet meer<br />

mee doet. Maar nu is er een clubje waarmee ze actief zijn,<br />

plezier hebben en waarmee ze in de derde helft hetzelfde<br />

voetbalgesprek voeren als vroeger. Maar tussendoor hebben<br />

ze het ook over hoe het thuis gaat. Gaat het goed met<br />

een echtgenote? Zitten er dingen mee of tegen? Het betekent<br />

weer het sociale netwerk te hebben dat je vroeger<br />

met je vriendjes had, maar nu op latere leeftijd. Dat lijkt<br />

bijvangst, maar is bijna een hoofdvangst.’<br />

‘Het sportjaar is geslaagd als wij op 1 januari 2018 het stokje<br />

overdragen en kunnen zeggen: het was een fantastisch<br />

jaar, waarin iedereen nog meer is gaan bewegen. Bij 88<br />

procent is 1 procent natuurlijk al een uitdaging, maar ik zet<br />

in op 90 procent. Daar gaan we voor. ‘<br />

We proberen alles te verbinden<br />

aan gezond gedrag en gezond eten<br />

17


Marente<br />

‘Des te ouder ik word,<br />

des te jonger ga ik me voelen’<br />

‘Joehoe’ klinkt het door de gangen. Bij de<br />

dagbesteding van Jeroen is meteen bekend<br />

wie eraan komt. Dat moet meneer van Biezen<br />

zijn. Bij binnenkomst komt hij zich meteen aan<br />

mij voorstellen en laat hij zijn tekenboek zien.<br />

Vanmiddag gaat hij naar de tekenactiviteit, een van<br />

de vele activiteiten in Jeroen waar Wim van Biezen<br />

(83) aan mee doet. ‘Het is hier altijd gezellig hoor.’<br />

TEKST NANOUK BEL BEELD BURO BINNEN<br />

Een echt mensenmens<br />

Wim van Biezen woont in zijn eentje in een seniorenwoning<br />

en krijgt elke dag thuiszorg. Door zijn nierziekte<br />

heeft hij een katheter en deze wordt door de thuiszorg<br />

gecontroleerd. Daarnaast gaat hij vier dagen in de week<br />

naar de dagbesteding in Jeroen. ‘Ik ben altijd blij als het<br />

weekend voorbij is en dat ik op maandag weer naar<br />

Jeroen kan komen. Het is gewoon heel fijn om een<br />

praatje te maken.’ Zijn zus Corine vult aan: ‘Je bent echt<br />

een mensenmens. Je kent ook veel mensen en je zoekt<br />

toenadering.’ Ze vervolgt tegen mij: ‘De eenzaamheid<br />

kilde hem. Door liefde en aanhankelijkheid is Wim weer<br />

helemaal opgeknapt.’ ‘Ja, toen ik hier pas kwam, knapte<br />

ik goed op,’ reageert Wim van Biezen. ‘Des te ouder ik<br />

word, des te jonger ga ik me voelen en des te beter ga<br />

ik lopen eigenlijk. Door de verzorging ben ik zo opgevrolijkt.’


Fietsen, wandelen en biljarten<br />

Wim van Biezen is nog altijd actief. ‘Ik deed aan wielersport<br />

vroeger en ik trainde 150 kilometer per dag. Op mijn 22e besloot<br />

ik mijn zus in Zweden op te zoeken. In drie dagen was ik<br />

in Zweden. Nu fiets ik niet zoveel meer, maar het is wel fijn dat<br />

ik hier mee kan op de duofiets. Een keer fietsten we door de<br />

duinen in Noordwijkerhout. Ik fietste harder dan degene die bij<br />

me zat!’ Wim van Biezen wandelt ook veel bij de dagbesteding,<br />

maar de activiteit ‘bewegen’ vindt hij niks. Iedereen zit daar op<br />

stoelen, terwijl meneer van Biezen veel liever gaat wandelen<br />

en actiever beweegt. Zijn activiteit zoekt hij nu ook in het biljarten,<br />

koersballen en andere spellen. Bijvoorbeeld bingo. Corine<br />

van Biezen: ‘Daar wint hij de meeste prijzen.’ ‘Dat is meer geluk<br />

dan wijsheid hoor,’ reageert Wim van Biezen. Ook heeft Wim<br />

van Biezen de draad weer opgepakt met tekenen. Zijn zus:<br />

‘Daar ben ik heel blij mee, want hij kan echt heel mooi tekenen.<br />

En nu is hij thuis en hier ook weer veel mee bezig.’<br />

Door de verzorging<br />

ben ik zo opgevrolijkt<br />

DAGBESTEDING BIJ JEROEN<br />

Op de dagbesteding Eb en Vloed van Jeroen kunt u één of<br />

meer dagdelen van de week doorbrengen in de gezellige<br />

ontmoetingsruimte. U wordt hier gastvrij ontvangen en<br />

kunt deelnemen aan activiteiten die u aanspreken.<br />

Geheugentraining, gym, activiteiten rond seizoensgerichte<br />

thema’s en gezellig samen eten. Of een kopje koffie drinken<br />

en een praatje met anderen maken. U kunt deelnemen aan<br />

een gevarieerd programma, waarbij we rekening houden<br />

met uw wensen en interesses.<br />

Om in aanmerking te komen voor dagbesteding heeft<br />

u een beschikking van de gemeente nodig. U kunt de<br />

beschikking aanvragen bij de afdeling Wmo in de gemeente<br />

waar u woont. Of u kunt met een zorgzwaartepakket ter<br />

overbrugging gebruikmaken van de dagbesteding.<br />

Er is nog plek op de dagbesteding van Jeroen. Komt u een<br />

keer langs? Voor meer informatie over de dagbesteding<br />

kunt u contact opnemen met Colette Zoutenbier,<br />

Teamleider Welzijn in Jeroen via 071-3651700 of via het<br />

algemene nummer van Marente 071 409 33 33. U kunt ook<br />

een kijkje nemen op de website www.marente.nl/jeroen.<br />

Terug naar vroeger<br />

De vader van Corine en Wim van Biezen was de eigenaar van<br />

een mandenmakersbedrijf, maar liet zich later omscholen tot<br />

makelaar. Corine: ‘In de Schefferstraat in Noordwijk zijn mijn<br />

vader en Wim begonnen met het kopen van onroerend goed.<br />

Deze werden dan opgeknapt en weer verkocht. Dan gingen wij<br />

weer ergens anders wonen en zo zijn we wel 30 keer verhuisd.<br />

Door de hotels en door Wims werk bij een hondenkennel en in<br />

een curiosawinkel kent iedereen hem.’ Hierdoor krijgt Wim van<br />

Biezen veel aanspraak, naast dat hij het zelf ook veel opzoekt.<br />

Dat doet Corine denken aan hun moeder: ‘Iedereen kende<br />

haar, net zoals dat nu bij mijn broer is. Mijn moeder heeft ook<br />

in Jeroen gewoond. Dan liep ze de hele gang af met haar ‘klikklak’-hakken<br />

en kwam ze in de grote zaal.’ Dat doet mij dan<br />

weer denken aan het begin van de dag…<br />

WIM VAN BIEZEN – 83 JAAR – NOORDWIJKER – HEEFT<br />

TWEE DOCHTERS EN TWEE ZONEN – WOONT IN EEN<br />

SENIORENWONING VLAKBIJ DE ZEE – GAAT VIER DAGEN<br />

IN DE WEEK NAAR DE DAGBESTEDING IN JEROEN T–<br />

SAMEN MET ZIJN ZUS CORINE OP DE FOTO.<br />

19


M25:vrijwilligerswerk door jongeren<br />

Iets doen<br />

voor anderen is<br />

leuk. Echt waar!


Je inzetten voor anderen in de samenleving, zonder<br />

dat je ervoor betaald krijgt, dat is wat de jongeren<br />

(12-18 jaar) van M25 doen. M25 (twenty five) staat voor<br />

Bijbeltekst Mattheüs, hoofdstuk 25. Oorspronkelijk is het<br />

jongerenproject ontstaan vanuit de Katholieke kerk, maar<br />

in Noordwijk is het inmiddels een samenwerking van<br />

de Katholieke en de Protestantse Kerk. En het maakt de<br />

jongeren helemaal niet uit of je wel of niet gelovig bent. Als<br />

je maar iets wilt doen voor je medemens in de omgeving.<br />

Niet door verdieping of bezinning, maar door te DOEN!<br />

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS BEELD BURO BINNEN<br />

Doodgewone jongeren<br />

Ik ben nieuwsgierig. Welke jongeren<br />

tussen de 12 en 18 jaar doen er aan<br />

vrijwilligerswerk? En hoe zijn ze<br />

daartoe gekomen? Ze stellen zich<br />

voor: Maurice, Jitske, Bryan, Marit,<br />

Jeroen, Dea, Priyanthie en de ‘iets’<br />

oudere jongeren Helga en Annemiek.<br />

De laatste twee en Jeroen en<br />

Dea maken deel uit van het bestuur,<br />

waarvan Helga van der Niet de voorzitter<br />

is. Ze blijken allemaal al jaren<br />

aan M25 verbonden, met uitzondering<br />

van Bryan; hij is de nieuwkomer<br />

van het stel. ‘Mensen zijn heel verbaasd<br />

als ik zeg dat ik vrijwilligerswerk<br />

doe,’ zegt Jeroen. ‘Dat verwachten<br />

ze niet.’ De anderen knikken.<br />

Juist door de reacties van anderen<br />

merken ze dat het toch wel bijzonder<br />

is wat ze doen. De meesten van hen<br />

zijn door voorlichting bij het voorbereiden<br />

op het Vormsel met M25 in<br />

contact gekomen. Anderen door enthousiaste<br />

verhalen van een vriend<br />

of vriendin, en weer anderen door<br />

hun broer of zus.<br />

Vrijwilligerswerk heeft een stigma<br />

Maurice noemt wat argumenten van<br />

leeftijdsgenoten op. ‘Het is niet stoer.’<br />

‘Je krijgt niks betaald.’ ‘Het is niet met<br />

leeftijdsgenoten.’ ‘Het is echt niks<br />

voor mij.’ ‘Ik heb al een baantje.’<br />

Maar, zo geven ze aan, het is écht<br />

veel leuker dan je denkt. En je hoeft<br />

er niet heel veel tijd in te steken. Activiteiten<br />

zijn meestal maandelijks en<br />

je kunt zelf aangeven of je beschikbaar<br />

bent. Dus je kunt ernaast best<br />

een baantje hebben. En gewoon je<br />

schoolwerk doen. ‘Jongeren moeten<br />

een keer komen kijken en meedoen.<br />

Zelf zien we dat we leuke dingen<br />

doen en ervaren dat je er heel veel<br />

voor terug krijgt. Alleen niet in geld,<br />

dat klopt.’<br />

Dit betaalt zich zonder geld<br />

Het aanbod van activiteiten varieert.<br />

M25 wil afwisselende activiteiten aanbieden,<br />

voor verschillende doelgroepen.<br />

En de werkzaamheden moeten<br />

jongeren aanspreken. ‘In overleg zijn<br />

we recent gestopt met werk voor de<br />

voedselbank. Dat was mooi werk, maar<br />

het was tijd voor wat nieuws.’ Het bestuur,<br />

de jongeren zelf, stichtingen,<br />

verenigingen, kerken en inwoners van<br />

Noordwijk kunnen met vragen en<br />

ideeën komen. ‘We staan open voor<br />

allerlei vragen,’ vertelt Helga. ‘Zolang<br />

het maar om ‘helpen te helpen’ gaat.’<br />

Een vraag om te collecteren hebben<br />

ze bijvoorbeeld niet gehonoreerd. Ze<br />

willen ze geen onderscheid maken<br />

voor welke goede doelen ze wel/niet<br />

collecteren, het is voor jongeren best<br />

lastig om bijvoorbeeld ’s avonds langs<br />

de deuren te gaan én is het erg indirect.<br />

Jongeren zien graag voor wie ze<br />

het doen, ze willen andere mensen blij<br />

maken. Zoals ze zelf zo mooi zeggen:<br />

‘Dit betaalt zich zonder geld.’<br />

Koekjesbakken of SWINGO<br />

SWINGO is een nieuwe activiteit.<br />

Denk aan het bekende BINGO, maar<br />

dan krijgen de senioren (in Jeroen of<br />

Groot Hoogwaak) muziekfragmenten<br />

te horen van liedjes uit hun jeugd. En<br />

dan moet de naam van het lied of de<br />

artiest op hun SWINGO kaart staan.<br />

‘Ja, ze vinden het heel leuk,’ vertellen<br />

ze. ‘Mensen zitten bijna dansend in<br />

hun stoel. En hard mee te zingen.’<br />

Andere voorbeelden van activiteiten?<br />

Rolstoelwandelen tijdens de rolstoel<br />

3-daagse van Groot Hoogwaak, Engelstalige<br />

kerstkaarten schrijven naar<br />

een project in Afrika, koekjes bakken<br />

voor gevangenen, zwarte piet spelen<br />

(opbrengst voor kindertehuis Pici in<br />

Roemenië),….wacht even; koekjes<br />

bakken voor gevangenen?<br />

vrijwilligerswerk<br />

Ga direct naar de gevangenis…<br />

Dat was een project wat via via op het<br />

spoor van M25 kwam. Samen koekjes<br />

bakken voor gevangenen die vastzitten<br />

op Schiphol. Wachtend op uitzetting<br />

naar het land van herkomst, dus mensen<br />

die hier vaak niets en niemand<br />

hebben. De jongeren ouder dan 18<br />

mochten zelf op bezoek in die gevangenis<br />

en de koekjes aanbieden, zo vertellen<br />

Maurice en Jitske. Het maakte<br />

veel indruk. ‘Vooral het idee dat ze niet<br />

worden vergeten buiten de gevangenismuren,<br />

dat vonden de gevangenen<br />

heel mooi.’ Jitske vertelt dat ze het<br />

vooraf best een beetje eng vond. ‘Maar<br />

het viel heel erg mee en was eigenlijk<br />

heel bijzonder.’ Dat vonden ze ook de<br />

keer dat ze in Amsterdam de Zusters<br />

van Moeder Teresa hebben geholpen<br />

met het uitdelen van maaltijden aan<br />

dak- en thuislozen. Een doelgroep die<br />

Noordwijk niet kent. Ook dat was een<br />

indrukwekkende bijeenkomst. Confronterend?<br />

Emotioneel? Eigenlijk alleen<br />

bij dit soort bijzondere eenmalige<br />

ontmoetingen zeggen ze. In Noordwijk<br />

is het meestal vooral leuk. En<br />

mooi om anderen blij te maken, daar<br />

zijn ze heel duidelijk over.<br />

Vergrijzing onder jongeren<br />

Het klinkt om te lachen, maar het is<br />

serieus bedoeld. Jeroen legt uit dat er<br />

in feite geen nieuwe instroom meer is<br />

(uitzonderingen daar gelaten). Dus dat<br />

er nog 28 jongeren bij M25 zijn komt<br />

eigenlijk vooral doordat de uitstroom<br />

heel laag is. De meeste jongeren zijn<br />

voor jaren aan M25 verbonden en vertrekken<br />

ook niet direct als ze 18 zijn<br />

geworden. Ze blijven zich nuttig maken,<br />

soms op een andere manier. Ze<br />

worden bestuurslid of krijgen andere<br />

nevenactiviteiten (zoals Maurice die<br />

graag fotografeert). Voorzitter Helga<br />

legt uit dat het op termijn mogelijk<br />

gaat gebeuren dat M25 Noordwijk,<br />

Sassenheim en Voorhout de krachten<br />

zullen bundelen. En dat de activiteiten<br />

dan voor de regio worden georganiseerd.<br />

‘Anders bestaan we na verloop<br />

van tijd niet meer. Er moeten wel<br />

nieuwe jongeren bijkomen.’ Dus moeten<br />

jongeren weten van het bestaan<br />

van M25. En weten dat je gewoon een<br />

keer mee kunt doen, ook als je niet<br />

gelovig bent. Of moslim, protestants,<br />

katholiek, gereformeerd…het maakt<br />

niet uit. Er is eigenlijk maar één geloof<br />

belangrijk: het geloof dat het leuk en<br />

goed is om anderen te helpen.<br />

21


levensverwachting<br />

Krakende gewrichten,<br />

stramme ledematen, een uitdijend<br />

buikje, een kaal hoofd en ook de seks<br />

is niet meer wat het geweest is. Het<br />

schrikbeeld van iedere oudere jongere<br />

die de tweede helft van zijn leven ingaat.<br />

Ouderdom komt met gebreken, toch?<br />

TEKST SYBYLLE KROON<br />

><br />

De<br />

tweede<br />

helft<br />

22<br />

We worden steeds ouder. In 1950 was de levensverwachting<br />

voor mannen 70 jaar en vrouwen 73. Tegenwoordig<br />

ligt de levensverwachting voor mannen op 79 en voor<br />

vrouwen op 83 jaar. En die trend zet zich door, volgens de<br />

prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Was<br />

je vroeger met vijftig al een bejaarde, de vijftiger van nu en<br />

straks is net met de tweede helft begonnen en moet nog<br />

heel wat jaren werken voordat hij de pensioengerechtigde<br />

leeftijd heeft bereikt. We worden ook anders ouder dan<br />

vroeger. We leven in een rijk land, met goede gezondheidszorg<br />

en we kennen geen armoede en honger.<br />

Niet zo raar dus dat we ouder worden.<br />

Welvaart<br />

Toch heeft leven in onze welvaartsmaatschappij zijn<br />

keerzijde. Deadlines, volle agenda’s, een druk sociaal leven<br />

en willen voldoen aan verwachtingen kunnen leiden<br />

tot stress, burnout en depressies. En doordat we zo lang<br />

leven, lopen we ook meer risico om een zogeheten<br />

welvaartsziekte te krijgen. Die kunnen ontstaan door luxe<br />

levensgewoonten zoals structureel teveel of ongezond<br />

eten, te weinig beweging, roken en (overmatig) alcoholgebruik.<br />

Deze luxe problemen kunnen leiden tot onder<br />

meer hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker,<br />

overgewicht en suikerziekte.<br />

Je kunt in de eerste helft van je leven al heel veel doen<br />

om het jezelf in de tweede helft een stuk gemakkelijker<br />

te maken. Maar zoals zo vaak komt berouw na de zonde.<br />

En dus lopen veel vijftigplussers tegen typische vijftigpluskwalen<br />

aan.<br />

Ongemakken<br />

De tweede helft wordt vaak ingeluid met kleine doch soms<br />

– voor de betrokkene – gênante ongemakken. Het eerste<br />

pak Tena Lady of Tena Men is nu niet bepaald een mijlpaal<br />

waar je mee te koop loopt. Toch komt urineverlies vaak<br />

voor, bij vrouwen (25%) én mannen (10%). Helaas is er niet<br />

veel aan te doen, de aandoening wordt vaak veroorzaakt


door een storing tussen de blaas en de hersenen. Ook haaruitval<br />

komt met de jaren. Het hormoon testosteron is hier<br />

vaak de ongewilde boosdoener, bij mannen én vrouwen,<br />

hoewel mannen vaker, eerder en meer haaruitval hebben.<br />

Hoe meer testosteron, hoe kaler. Ook vitaminegebrek,<br />

stress, slechte voeding, roken kunnen haaruitval veroorzaken<br />

en het kan erfelijk bepaald zijn. Veel mensen van vijftig<br />

en ouder krijgen problemen met hun ogen. De elasticiteit<br />

van de ooglens neemt af, waardoor het steeds lastiger wordt<br />

zaken en teksten van dichtbij te bekijken. Met deze ouderdomsverziendheid<br />

is goed om te gaan door middel van een<br />

(lees)bril. Mensen die al een bril dragen en bijziend zijn,<br />

moeten juist hun bril afzetten om kleine lettertjes te kunnen<br />

lezen. Allemaal niet levensbedreigend, maar wel hinderlijk.<br />

En voor de ‘lijder’ ervan vaak een teken van ouder worden,<br />

want die leesbril en die tonsuur maken je er nu eenmaal –<br />

qua uiterlijk - niet jonger op.<br />

Met een flinke dosis levenslust en<br />

optimisme kan de tweede helft nog wel<br />

eens mooier worden dan de eerste<br />

Seks<br />

Naast uiterlijke veranderingen, rommelt het ‘binnen’ ook.<br />

Tijdens de overgang en menopauze bij de vrouw en de<br />

penopauze bij de man, worden de hormonen flink door<br />

elkaar gehusseld. Dat kan leiden tot allerlei lichamelijke en<br />

geestelijke kwalen, variërend van opvliegers tot neerslachtigheid.<br />

Het seksleven kan eveneens onder druk komen te<br />

staan: geen zin, erectieproblemen, vaginale droogheid.<br />

Bovendien kan de verveling na een jarenlang huwelijk zijn<br />

toegeslagen. Omgekeerd komt ook voor: de zin in seks<br />

komt terug als nooit tevoren en kan obsessieve vormen<br />

aannemen. Zodra de hormonen gekalmeerd zijn, kan het<br />

seksleven van voor de meno- en penopauze weer worden<br />

hervat. Als de partners dan nog bij elkaar zijn tenminste.<br />

De meeste scheidingen schijnen namelijk tijdens deze<br />

heftige periode plaats te vinden. Komt het stel schadevrij<br />

uit de hormonale strijd, dan zal zwanger worden niet meer<br />

tot de mogelijkheden behoren, maar van elkaar genieten<br />

des te meer - al zal niet meer het gehele repertoire uit het<br />

Indiase leerboek over de kunst van de liefde - de Kamasutra<br />

– de revue passeren.<br />

HERKEN DE KWAAL<br />

Ouder worden begint vaak met onschuldige, niet<br />

levensbedreigende maar wel hinderlijke kwaaltjes en<br />

aandoeningen. Toch lopen we met het ouder worden ook<br />

het risico op ernstige kwalen, mede als gevolg van onder<br />

meer hart- en vaatziekten. Door acute, levensbedreigende<br />

aandoeningen te herkennen en meteen actie te<br />

ondernemen, kan het leven van de patiënt wellicht<br />

worden gered.<br />

Hartinfarct<br />

Door een vernauwing of bloedprop kan de kransslagader<br />

– die zorgt voor de bloedtoevoer naar het hart - verstopt<br />

raken. Dat kan leiden tot het afsterven van een deel van de<br />

hartspier. Te herkennen aan: een beklemmende of<br />

drukkende pijn midden op de borst of achter het borstbeen<br />

die kan uitstralen naar bovenarmen, hals, kaak, rug en<br />

maagstreek. Duurt ook in rust langer dan 5 minuten en kan<br />

samengaan met zweten, misselijkheid of braken.<br />

Actie: Bel direct 112.<br />

Herseninfarct<br />

Doordat een deel van de hersenen als gevolg van een<br />

bloedstolsel langdurig geen zuurstof krijgt, kan<br />

hersenweefsel beschadigen of afsterven. Als er sprake is van<br />

een kortstondige afsluiting van het bloedvat spreekt met<br />

van een TIA.<br />

Te herkennen aan: een scheve mond of de mondhoek hangt<br />

naar beneden, een arm of been is verlamd en de patiënt<br />

spreekt onduidelijk of komt niet uit zijn woorden.<br />

Actie: Bel direct 112<br />

Aneurysma<br />

Een aneurysma is een plaatselijke verwijding in een (slag)<br />

ader. Het gevaar van een aneurysma zit in het risico op<br />

scheuren. Als een aneurysma in de borst, de buik of de<br />

hersenen scheurt, ontstaat een levensbedreigende situatie.<br />

Alarmsignalen zijn: flauwvallen/bleekheid en acute pijn in<br />

de buik of in de onderrug. Bij het scheuren van een<br />

aneurysma in het hoofd, heeft men het gevoel dat er iets<br />

‘knapt’ in het hoofd.<br />

Actie: Bel direct 112.<br />

Balans<br />

Als je het allemaal zo leest, zou je er bijna depressief van<br />

worden. De frustratie van het ouder worden met bijbehorende<br />

gebreken kan zijn weerslag op iemands humeur en<br />

karakter hebben. Aan de andere - zonnige - kant breekt in<br />

de tweede helft ook een tijd aan waarin men meer vrije tijd<br />

krijgt en niet meer zo hoeft mee te gaan in de waan van de<br />

dag. Berusting en relativering kunnen ertoe bijdragen dat<br />

depressies op afstand blijven. Er ligt immers nog een heel<br />

leven voor je. Met een gezond levenspatroon en een flinke<br />

dosis levenslust en optimisme kan de tweede helft nog wel<br />

eens mooier worden dan de eerste. Dus laat maar komen,<br />

die ouderdom.<br />

Meer informatie over<br />

hart- en vaatziekten:<br />

www.hartstichting.nl


familiebedrijf<br />

Vers terug in<br />

de Kerkstraat<br />

Van der Zalm groente en fruit<br />

DE NIEUWE VERSWINKEL IN DE KERKSTRAAT MET<br />

GEHEEL RECHTS FRANS EN ZOON BEN. GEHEEL<br />

LINKS HENRIETTE BEUK EN LIESBETH ZEEGERS.<br />

Als je Frans van der Zalm (1958) komt<br />

interviewen moet je niet verwachten dat<br />

je met een bakkie thee of koffie rustig<br />

over de nieuwe verswinkel gaat zitten<br />

praten. Het woord rustig komt in zijn<br />

woordenboek niet voor. Trots als een<br />

pauw laat hij de winkel zien en vertelt<br />

enthousiast over de opening begin dit<br />

jaar, de samenwerking met zoon Ben,<br />

de dames die er werken, de kwaliteit van<br />

het assortiment, de bijzondere inrichting<br />

én de invloed van overbuurman Krijn<br />

(van der Bent). En natuurlijk houdt Frans<br />

ondertussen alles met een schuin oog<br />

goed in de gaten.<br />

FOTO GENOMEN IN 1941 VOOR DE WINKEL IN DE KERKSTRAAT 30 WAAR DE VADER<br />

VAN FRANS (GEHEEL RECHTS) SAMEN MET MOEDER BARTHA (LINKS) DE WINKEL HAD.<br />

OP DE BOK ZIT FRANS OUDSTE ZUS ANNIE EN STAAND KEES EEN BROER VAN VADER<br />

WILLEM DIE LATER EEN EIGEN ZAAK DREEF IN DE VOORSTRAAT NR 106.<br />

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS<br />

BEELD BURO BINNEN EN PRIVÉBEZIT


DE VADER VAN FRANS, WILLEM, ALS 18 JARIGE JONGEN MET ZIJN GROENTENKAR IN 1933. ZUS ANNIE IN DE WINKEL KERKSTRAAT 40<br />

3 e generatie in de groenten<br />

Van oorsprong zat de familie van der<br />

Zalm in de bollen. Opa van der Zalm<br />

had een bollenbedrijf aan Kerkhofpad<br />

nummer 14. Maar vader Willem zag<br />

niks in die bollen. Hij begon zijn werkzame<br />

leven in de groentehandel. Eerst<br />

met een handkar langs de deuren,<br />

daarna met paard en wagen. En vanaf<br />

1930 met een groentezaak op Kerkstraat<br />

nummer 30 in een huurpand.<br />

In 1938 trouwde Willem met Bartha.<br />

Na de oorlog kocht vader van der Zalm<br />

in 1946 het pand Kerkstraat nummer<br />

40 (waar nu Domino’s pizza’s zit), voor<br />

7500 gulden en vestigde daar zijn<br />

groentezaak. Het werd het ouderlijk<br />

huis waar Frans, een van de <strong>13</strong> kinderen<br />

van het gezin, opgroeide. In 1960<br />

kwam daar een winkelpand aan de<br />

IJmuiderstraat bij (voor 27.500 gulden)<br />

en in 1969 de Piet Heinstraat nummer<br />

14 voor 30.000 gulden. Frans schudt<br />

de jaartallen en cijfers moeiteloos uit<br />

zijn mouw. ‘Tja, dat soort dingen weet<br />

ik allemaal uit mijn hoofd. Een beetje<br />

autistisch noemen ze dat.’ Hij lacht en<br />

haalt zijn schouders op. ‘Ach, het zal<br />

wel, ik heb er geen last van.’<br />

Van Binnen naar Zee naar Binnen<br />

In de naoorlogse jaren had zijn vader<br />

dus 3 verschillende groente- en fruitzaken.<br />

Frans wilde in eerste instantie<br />

niet in de zaak. ‘Nee, ik zat in de bloemen<br />

en planten en de detailhandel.<br />

Mijn vrouw Corry en ik woonden in<br />

die tijd met zoon Ben op een woonboot<br />

in Rijpwetering. Toen ik een half<br />

jaar werkloos werd kwam ik mijn vader<br />

helpen in de zaak, en zo ben ik er<br />

eigenlijk steeds verder ingerold.’ Corry<br />

en hij kregen na terugkeer in Noordwijk<br />

nog een zoon en dochter. ‘Januari<br />

1988 heb ik de Piet Heinstraat van<br />

mijn ouders overgenomen, waar ik<br />

april 1989 heb verbouwd. De zoon van<br />

Maar ja, toen begon<br />

Krijn met zijn plannen<br />

over een vershoek<br />

mijn zus heeft aan de Kerkstraat nummer<br />

40 de Fruitlijn gevestigd, tot 2005.<br />

Onze zaak aan de Piet Heinstraat runde<br />

ik samen met Corry. Naast de winkel<br />

ben ik in Noordwijk en Valkenburg<br />

ook nog langs de deuren gegaan met<br />

groente en fruit, van 1988 tot 1995. Met<br />

een ventkar met huif en rolluikken.’<br />

Het is allemaal de schuld<br />

van Krijn<br />

Dat slager Krijn van der Bent de stuwende<br />

kracht is achter zijn terugkeer<br />

naar de Kerstraat steekt Frans niet onder<br />

stoelen of banken. ‘Als hij er niet<br />

over was begonnen dan zat ik gewoon<br />

nog aan de Piet Heinstraat. Ik was al<br />

15 jaar niet meer in de Kerkstraat geweest.<br />

Maar ja, toen begon Krijn met<br />

zijn plannen over een vershoek. Over<br />

kwaliteit en het aantrekkelijker maken<br />

van de Kerkstraat. Het bundelen van<br />

krachten en kijken wat je samen als<br />

speciaalzaken in dit deel van de<br />

Kerkstraat kunt bereiken. En zo is het<br />

idee ontstaan. Ja echt, die man verdient<br />

een lintje. Dus in 2015 ben ik<br />

voor het eerst op nummer 57 gaan<br />

kijken en praten.<br />

25


HET VENTEN VAN GROENTEN,<br />

VOORNAMELIJK OP ZEE,<br />

DOOR ZUS ANNIE.<br />

><br />

WILLEM EN BARTHA.<br />

FOTO GENOEMEN IN 1973<br />

TER GELEGENHEID VAN HUN<br />

35-JARIG HUWELIJK.<br />

DE WINKEL IN DE IJMUIDERSTRAAT WAS OPEN VAN 1960 TOT 1989 ><br />

26<br />

Hier zat de Rabobank, dat weet je?<br />

Kom eens…’ En daar gaan we. Deur<br />

door. Gang in. Stukje lopen. Deur door<br />

en weer terug in de (halfopen) snijruimte.<br />

Hij glundert. ‘Zelfs van de Rabo<br />

herkennen ze het hier niet meer terug.’<br />

Waar nu zijn versproducten liggen<br />

zat het reisbureau. En een kantine,<br />

doucheruimte, toiletten, etc. ‘Het heeft<br />

een tijd geduurd voordat de koop rond<br />

was. Zeker kadastraal was het veel<br />

gedoe. Er zijn weleens wat G’s gevallen<br />

hoor in die tijd. Augustus 2016 stond<br />

het eindelijk op mijn naam. December<br />

konden we pas beginnen met verbouwen.<br />

14 januari heb ik de Piet<br />

Heinstraat gesloten en 19 januari zijn<br />

we hier begonnen. Ja, net 5 weken<br />

geleden. En we draaien geweldig!’<br />

De vuurtoren is meeverhuisd<br />

Natuurlijk moet ik de vuurtoren bewonderen,<br />

geschilderd door Judith<br />

van der Meer, op de deur van de meterkast.<br />

En enthousiast en vol lof is hij<br />

ook over de interieurbouwers. ‘Wij<br />

hadden het in ons hoofd, maar zij hebben<br />

het gedaan.’ De winkel heeft inderdaad<br />

een prachtige indeling en<br />

uitstraling. Het kleurrijke geheel van<br />

de verse producten smaakt bij binnenkomst<br />

al naar meer. ‘De naam Verswinkel<br />

is bedacht door Ben. En we<br />

verkopen naast groente en fruit ook<br />

maaltijden, soepen, vers sap, biologische<br />

wijnen, verse noten. En niet te<br />

vergeten; vegetarische wraps.’ Frans<br />

runt de zaak samen met zoon Ben.<br />

Maar ook zijn vrouw, zus en broer zijn<br />

er regelmatig om de handen uit de<br />

mouwen te steken. En niet te vergeten;<br />

de dames. 4 parttime krachten die meedraaien.<br />

Sinds de opening, maar het<br />

lijkt alsof ze er al veel langer werken.<br />

‘Ja, dat is nu al een succes.’ De sfeer is<br />

goed. Er wordt gegrapt en gelachen.<br />

Maar de ondertoon is duidelijk; we hebben<br />

kwaliteit met elkaar te verkopen.<br />

Te mooi om niet mee te doen<br />

Zoon Ben is vandaag op de achtergrond<br />

druk bezig. Internetkabeltje<br />

trekken, pc installeren, etc. Op de<br />

Piet Heinstraat woonde Ben in het<br />

appartement boven de winkel en hielp<br />

regelmatig mee. Maar hij had geen<br />

enkele ambitie om in de zaak te gaan.<br />

Hij werkte in de horeca en volgde<br />

een studie webdesign. ‘Het was mijn<br />

vaders winkeltje, zo zag ik dat.’ De<br />

bedoeling was dat hij zou helpen bij<br />

de opstart van de nieuwe verswinkel.<br />

Vanuit een VOF zorgen dat alles stevig<br />

stond en zich dan terugtrekken. Maar<br />

het liep anders. Lang verhaal kort: Ben<br />

is nu de 3e generatie in de groente en<br />

fruit. Met een heldere taakverdeling.<br />

Frans gaat naar de veiling, verzorgt<br />

de inkoop en de inrichting, snijdt de<br />

producten, kookt stoofperen, maakt<br />

compote... Ben is van het personeel,<br />

techniek, reclame, website, media,<br />

etc. En dat gaat samen heel goed.<br />

Ben: ‘Tuurlijk mopperen we weleens.<br />

Mijn vader kan weleens te snel, te<br />

makkelijk zijn. Maar eind van de dag<br />

kunnen we er alweer om lachen.’ Mooi<br />

om te zien dat het is gelukt om de loop<br />

naar het stille deel van de Kerkstraat<br />

op gang te krijgen en te houden.<br />

Aan gezamenlijke initiatieven van de<br />

slager en de Verswinkel zal het niet<br />

liggen. ‘Kijk, ze lopen van de overkant<br />

zo hier naar binnen. En andersom.’<br />

Frans legt nog even een rood appeltje<br />

recht. ‘Zie je, alles moet in schuine<br />

lijnen liggen. Met de stickertjes naar<br />

boven.’ Daarin is hij dan weer heel<br />

precies. Deze Verswinkel wordt gerund<br />

door bevlogen mensen, met passie<br />

voor het vak. Bij vertrek krijg je dan<br />

ook de hartelijke groenten van Frans<br />

en Ben van der Zalm. En de dames.


Fotoshoot in<br />

de Kerkstraat<br />

als postbode<br />

make-over<br />

Metamorfose<br />

postbode Jolanda<br />

Dagelijks fietst Jolanda Cramer<br />

als postbode langs de Keuvel en<br />

door de Kerkstraat. Haar rode<br />

fiets is bepakt met zware tassen<br />

waarmee zij trouw de post in het<br />

dorp rondbrengt. Iedereen kent<br />

haar en zij is altijd goed gemutst en<br />

goedlachs naar iedereen. Achter<br />

die lach schuilt het harde bestaan<br />

van een alleenstaande moeder met<br />

haar zoon. Jolanda: ‘Om rond te<br />

komen heb ik er nog een baantje<br />

bij. Een keer naar de kapper of<br />

nieuwe kleding is voor mij echt<br />

luxe en stel ik zo lang mogelijk uit.<br />

Daarom was ik heel verbaasd, maar<br />

ook blij toen Ray en Piet-Jan mij<br />

een make-over aanboden. Ik denk<br />

dat mijn collega’s mij niet meer<br />

herkennen!’<br />

Ray van ‘Zippy’ damesmode tipte<br />

de redactie van <strong>Leef</strong>! omdat hij<br />

Jolanda dagelijks langs zijn winkel<br />

in de Kerkstraat ziet rijden. In weer<br />

en wind en vaak niet in de meest<br />

charmante kleding, zeulend met<br />

tassen vol post. Ook Piet-Jan<br />

Duivenvoorden van kapsalon<br />

Forty Seven en goede vriend van<br />

Ray, was direct enthousiast over<br />

het idee; we geven Jolanda een<br />

matamorfse. De dag begon om<br />

09.00 met een fotoshoot in de<br />

Kerkstraat: Jolanda aan het werk<br />

als postbode.<br />

TEKST EN BEELD BURO BINNEN<br />

27


09.45 Aankomst bij<br />

Forty Seven en kleur<br />

bepaling door Nicole<br />

10.45 Nicole en<br />

Piet-Jan bepalen de<br />

nieuwe kleuren<br />

12.30 Piet-Jan overlegt<br />

met Jolanda hoe het<br />

nieuwe kapsel gaat<br />

worden<br />

Piet-Jan: ‘Jolanda had een middenscheiding<br />

waardoor je de kleuruitgroei erg goed zag zitten.<br />

De bovenlaag was erg lang waardoor het<br />

haar snel voor haar gezicht kwam, zeker op de<br />

fiets. Ik heb haar geadviseerd het kapsel korter<br />

te dragen zonder middenscheiding. Na het<br />

kleuren was het resultaat al verbluffend. Het<br />

gezicht van Jolanda werd frisser en haar ogen<br />

gingen weer sprankelen. Ze moest even slikken<br />

toen de schaar erin ging maar na de make-up<br />

en het föhnen, zag je een heel ander Jolanda<br />

in de spiegel.’<br />

<strong>13</strong>.45 Het haar wordt<br />

door Piet-Jan in<br />

model geföhnd<br />

12.15 Het gekleurde<br />

haar wordt diverse malen<br />

gewassen en voorzien van<br />

een conditioner<br />

15.00 Het moment is daar.<br />

Omkleden! en Piet-Jan legt<br />

de laatste hand aan het<br />

kapsel van Jolanda.<br />

<strong>13</strong>.00 Na het knippen<br />

brengt styliste Maaike<br />

de make-up aan<br />

Ray: ‘De producten die wij verkopen zijn zoveel<br />

mogelijk op natuurlijke basis. Deze stoffen zitten<br />

fijner op de huid en zijn heerlijk om te dragen. Ons<br />

belangrijkste merk is Summum, een Nederlands<br />

bedrijf dat kleding maakt voor de Nederlandse dames.<br />

Wij zijn de enige in Noordwijk die dit merk<br />

verkopen. Ik sta werkelijk versteld van de metamorfose<br />

die Jolanda vandaag heeft ondergaan. En gun<br />

het haar ook enorm. Zij heeft het verdiend!’<br />

28


15.15 Trots poseert<br />

Jolanda voor de camera<br />

en straalt vol ongeloof<br />

over haar eigen<br />

metamorfose<br />

11.00 Er zijn drie<br />

verschillende kleuren<br />

bepaald waarmee het haar<br />

van Jolanda gekleurd<br />

wordt.<br />

14.30 Aangekomen<br />

bij Zippy zoekt Ray samen<br />

met Jolande de kleding<br />

en schoenen uit.<br />

Jolanda: ‘Ik wist niet<br />

dat ik er zo mooi uit<br />

kon zien en ben Ray<br />

van Zippy en Piet-<br />

Jan van Forty Seven<br />

heel dankbaar! Zelf<br />

had ik dit nooit kunnen<br />

doen. Mannen<br />

bedankt voor de<br />

super mooie dag!’<br />

ZIPPY<br />

kerkstraat 34<br />

Noordwijk binnen<br />

FORTY SEVEN<br />

Bronckhorststraat 47<br />

(071) 36 140 25


K EU N !<br />

ZORGROBOT TESSA HELPT<br />

DEMENTE OUDEREN<br />

BEWEEGSCHOOL<br />

Sinds begin dit jaar ondersteunt en activeert de sociale robot<br />

Tessa mensen met dementie in verschillende zorginstellingen<br />

in Arnhem en omstreken. Tessa ziet eruit als een aangeklede<br />

bloempot met heldere oogjes en doet drie dingen: zij helpt<br />

met oriëntatie, meldt activiteiten en zet mensen aan om in<br />

actie te komen (‘Over een kwartier komt de hulp om boodschappen<br />

te doen. Misschien kunt u alvast een lijstje maken?).<br />

De robot luistert en praat en kan door mantelzorgers of verzorgenden<br />

worden geprogrammeerd. Als Tessa hoort dat het<br />

lang stil is in huis, kan zij voorstellen om de favoriete muziek<br />

van de cliënt te laten horen.<br />

Medio april opent de Beweegschool van Hans en Linda Vink haar<br />

deuren. Deze bijzondere school is gevestigd in het pand op de<br />

hoek van de Raadhuisstraat en de Heilige Geestweg. In deze<br />

ruimte staan wandelbanden en aan de vloer verankerde fietsen,<br />

die zijn geplaatst voor grote beeldschermen waarop films van<br />

wandel- en fietsroutes worden geprojecteerd. In een duidelijk<br />

menu kunnen deelnemers een keuze maken uit één van de routes.<br />

Uiteraard zijn er ook tripjes voor ‘Zee’ en ‘Binnen’. Dit virtuele<br />

rondje Noordwijk is er speciaal voor mensen die niet meer buiten<br />

kunnen fietsen of wandelen, maar voor hun gezondheid moeten<br />

bewegen én graag hun dorp weer willen zien. Hans Vink noemt<br />

zijn school ‘een bewegingsruimte met beleving voor iedereen die<br />

wil bewegen zonder sporten en prestatie.’<br />

NOORDWIJKSE<br />

STRANDTAFERELEN<br />

40<br />

Op vrijdag 17 maart wordt in Jeroenspark 1<br />

de Marente Vakantiebeurs gehouden.<br />

Van 14.00 tot 20.00 uur kunt u er in vakantiesferen<br />

komen en ontdekken welke mogelijkheden<br />

er zijn op het gebied van ouderenvakanties,<br />

met én zonder zorg. Voorts is er een<br />

foto-expositie, een loterij en een informatiemarkt.<br />

Blijft u eten? Meld u aan voor het buffet<br />

via 071-4093223 of ledenservice@marente.nl<br />

MARENTE<br />

VAKANTIE-<br />

BEURS<br />

In de nalatenschap van kunstenaar<br />

Siem van den Hoonaard (1900-1938),<br />

die de laatste jaren van zijn leven aan<br />

de Van Panhuysstraat in Noordwijk<br />

woonde, zijn enkele strandschetsen<br />

opgedoken. Deze unieke potloodtekeningen<br />

stammen uit 1936.


WOONSTUDENTEN<br />

Steeds meer verzorgingshuizen bieden studenten gratis woonruimte in ruil voor klusjes, het verzorgen van de gezamenlijke<br />

broodmaaltijd en het geven van gezelschap. Door strenge indicatieregels voor ouderen staan er steeds meer kamers in verzorgingshuizen<br />

leeg, terwijl veel studenten moeite hebben met het vinden van woonruimte. Op deze manier hebben de bewoners gezelligheid,<br />

worden de lege kamers benut en hoeven studenten geen lening aan te gaan. De ‘woonstudenten’ worden trouwens wel<br />

streng geselecteerd; ze moeten feeling hebben met hun omgeving; bier drinken tot diep in de nacht is geen optie.<br />

HET BLOEMENHOF<br />

MOOISTE HOEKVLAGGEN<br />

TER WERELD<br />

Annemiek Hovestad heeft per 1 februari de bekende bloemenwinkel<br />

Het Bloemenhof, overgenomen van Gijs de Wit.<br />

Annemiek was precies 25 jaar werkzaam in de winkel en een<br />

bekend gezicht. Annemiek: ‘Gijs wilde ermee stoppen en<br />

eigenlijk is hij daar vorig jaar al een beetje mee begonnen.<br />

Zo kon ik wennen aan mijn nieuwe rol, al is die niet echt<br />

anders dan voorheen; mensen vrolijk maken met bloemen.<br />

Ik heb natuurlijk wel mijn eigen ideeën en heb onder andere<br />

het interieur gemoderniseerd. Naast het bekende assortiment,<br />

gaan we ook de wat exclusievere bloemen verkopen, we<br />

merken dat daar vraag naar is. Mensen kopen sowieso meer<br />

bloemen zien wij. Ik denk dat het komt omdat het weer wat<br />

beter gaat in Nederland. Daar profiteren wij ook van. Ik hoop<br />

dat de mensen de weg naar onze winkel blijven vinden.<br />

Samen met mijn team van acht dames proberen we iedereen<br />

blij te maken met bloemen.’<br />

Gezien bij VV Noordwijk: met vuurtorens versierde cornervlaggen!<br />

Op zaterdag 18 februari speelden de Pensionado’s (Noordwijk<br />

4) hun wedstrijd tussen de mooiste hoekvlaggen ter wereld,<br />

gemaakt door oud-speler De Zoete. De dienstdoende scheids<br />

was vol lof over deze creativiteit en zag geen bezwaren: ‘Volgens<br />

KNVB-regels mogen de vlaggen geen blessuregevaar opleveren<br />

voor de spelers, maar de vuurtorens kunnen geen kwaad en zien<br />

er stralend uit.’ Misschien ook iets voor thuiswedstrijden van<br />

Noordwijk 1?<br />

31


Space Expo<br />

Dichter bij de ruimte kom je niet<br />

In Frans-Guyana bij het lanceerplatform van de<br />

Europese Ariane 5 raket is het spannendste moment<br />

aangebroken. Er wordt afgeteld tot de lancering. ‘…<br />

trois…deux…unité…top! Een enorm gebulder klinkt en<br />

er ontstaat een grote rookwolk. Je hart klopt in je keel!<br />

Maar je kunt opgelucht ademhalen, de lancering is<br />

geslaagd. In Space Expo wordt elk uur, met bulderend<br />

lawaai, licht- en rookeffecten zo’n spectaculaire<br />

lancering nagebootst.<br />

TEKST SPACE EXPO BEELD BURO BINNEN<br />

32<br />

Bezoekerscentrum ESA-ESTEC<br />

Space Expo is het grootste ruimtevaartmuseum van Nederland<br />

en het officiële bezoekerscentrum van ESA-ESTEC. De Europese<br />

ruimtevaartorganisatie ESA heeft vestigingen in verschillende<br />

Europese landen, maar ESTEC in Noordwijk is de grootste. ESTEC<br />

is het technologische hart van de ESA, vrijwel alle ESA projecten<br />

worden hier geboren. Bijna drieduizend specialisten werken er<br />

aan tientallen ruimtevaartprojecten, waaronder aardobservatiesatellieten,<br />

wetenschappelijke missies naar andere planeten en<br />

bemande ruimtevluchten. Ook worden hier satellieten getest<br />

voordat ze aan hun ruimtereis beginnen en ESTEC is daarom<br />

ook een van de meest geavanceerde testcentra in de wereld.<br />

In de weekenden kunnen Space Expo bezoekers met de Space<br />

Train een bezoek aan ESTEC brengen voor een kijkje achter de<br />

schermen van deze bijzondere wereld.<br />

Reis door de ruimte in Space Expo<br />

Ruimtevaart is een fantastisch avontuur. Dat kun je zien én<br />

meemaken in Space Expo, het eerste ruimtevaartmuseum van<br />

Europa. Tussen echte raketmotoren en satellieten, een model<br />

op ware grootte van de Apollo 11 maanlander, een echte maansteen<br />

en nog veel meer, zijn verschillende ruimtemissies na te<br />

spelen. Maak een reis door de geschiedenis van de ruimtevaart.<br />

Met multimediashows volg je de maanlanding en de reis van de<br />

Nederlandse ESA astronaut André Kuipers. Ook kun je ervaren<br />

hoe hoog je op de maan kunt springen. Of met een robotarm<br />

proberen een zonnepaneel te repareren.<br />

Kruip in de huid van een astronaut en beweeg je in de modules<br />

op ware grootte van het International Space Station, waar je kunt<br />

zien hoe de astronauten wonen en experimenten uitvoeren.<br />

In een simulator vlieg je naar het International Space Station en<br />

weer terug. De Nederlandse ESA astronaut André Kuipers heeft<br />

er een half jaar doorgebracht. In de tentoonstelling kun je zijn<br />

ruimtepak en andere persoonlijke spullen bewonderen. Je komt<br />

alles te weten over de Nederlandse astronauten Wubbo Ockels<br />

en André Kuipers!<br />

De collectie wordt regelmatig ge-update. Zo zijn onlangs niet<br />

alleen de achterkant van het ISS en een Ariane-5 raketmotor<br />

toegevoegd, maar is Space Expo sinds afgelopen september ook<br />

in het bezit van de originele Soyuz capsule van André Kuipers!<br />

De Soyuz capsule van André<br />

Bij Space Expo is nu permanent de originele Soyuz capsule van<br />

André Kuipers te zien, waarmee hij in 2011 naar het International<br />

Space Station (ISS) vloog, om er een half jaar later weer mee te<br />

landen op de steppes van Kazachstan. Op 19 september afgelopen<br />

jaar hebben minister Kamp en André Kuipers deze unieke<br />

capsule bij Space Expo onthuld. De capsule is heelhuids door<br />

de atmosfeer teruggekeerd met aan boord André en zijn collega<br />

bemanningsleden uit Rusland en uit Amerika. De schroeiplekken<br />

zijn duidelijk zichtbaar aan de buitenkant. De meeste mensen<br />

moeten er niet aan denken om met zijn drieën in zo’n krappe<br />

capsule naar de ruimte te reizen.


Satellieten voor maatschappelijke toepassingen<br />

Grofweg gezegd zijn er twee soorten satellieten; satellieten die<br />

het heelal bestuderen of observeren, en satellieten die op de<br />

aarde zijn gericht. Onder deze tweede categorie vallen bijvoorbeeld<br />

communicatiesatellieten, waarmee we live televisiebeelden<br />

van de andere kant van de wereld kunnen ontvangen, maar<br />

ook navigatiesatellieten die ervoor zorgen dat we altijd de weg<br />

kunnen vinden. Nu gebruiken we GPS, een Amerikaans militair<br />

navigatiesysteem, maar vanaf 2019 gaan we gebruik maken van<br />

het nieuwe Europese Galileo navigatiesysteem dat een grotere<br />

nauwkeurigheid biedt dan GPS. In het nieuwe, van duurzaam<br />

hout opgetrokken gebouw aan de Zwarteweg in Noordwijk<br />

komt het Galileo Reference Center, waar het functioneren van<br />

dit navigatiesysteem in de gaten wordt gehouden.<br />

Een derde belangrijke toepassing zijn aardobservatie satellieten.<br />

Met deze satellieten houden we niet alleen het weer in de gaten<br />

voor betrouwbare weersvoorspellingen, maar kijken we ook naar<br />

zeestromingen, ijsdiktes op de noord- en zuidpool, luchtkwaliteit,<br />

bodemvochtigheid, zeespiegelstijging, dijkhoogtes en nog veel<br />

meer. Een belangrijke missie van de ESA is het Copernicus programma.<br />

Dit bestaat uit meerdere typen aardobservatie satellieten<br />

met de naam Sentinel (bewaker), die op verschillende manieren<br />

het land, de oceanen en de atmosfeer in de gaten houden. Dit jaar<br />

wordt de Sentinel 5P gelanceerd met aan boord een innovatief<br />

Nederlands instrument, genaamd TROPOMI. Dit instrument meet<br />

de dikte van de ozonlaag en de luchtkwaliteit met een zeer hoge<br />

nauwkeurigheid. Met deze nieuwe generatie aardobservatie satellieten<br />

kunnen we betere voorspellingen doen over klimaatverandering,<br />

overstromingsgevaar, luchtvervuiling en meer zaken die<br />

van belang zijn voor de leefbaarheid van de aarde.<br />

Bij Space Expo wordt gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling<br />

over deze ‘bewakers’ van de aarde. Binnenkort meer hierover.<br />

DIRECTEUR SPACE EXPO ROB VAN DEN BERG IS TROTS OP<br />

DE NIEUWE AANWINST; DE ORIGINELE SOYUZ CAPSULE VAN<br />

ANDRÉ KUIPERS.<br />

ACTIVITEITEN<br />

VOOR BEZOEKERS<br />

Naast educatieve activiteiten voor scholen biedt Space Expo ook<br />

activiteiten die zeer geschikt zijn voor groepen. Zo kunnen er niet<br />

alleen rondleidingen in het museum geboekt worden, maar ook<br />

een tour met de Space Train naar ESTEC, met een kijkje in de<br />

keuken van het grootste ruimtevaartcentrum van Europa. Er zijn<br />

workshops waarbij waterraketten en raketten op azijn en<br />

bakpoeder worden gelanceerd, er is regelmatig een opblaasbaar<br />

planetarium dat gedurende schoolvakanties kan worden ingezet,<br />

of er worden lezingen door experts georganiseerd. Kinderen<br />

kunnen hun verjaardagen bij Space Expo vieren. Iedereen krijgt<br />

dan een astronautenpak aan en een feestelijke<br />

astronautentraining met lekkers.<br />

Evenementen<br />

Space Expo is zo ingericht dat de tentoonstellingsruimte geschikt<br />

is voor kleine en grote evenementen. Er kunnen ruimtes worden<br />

gehuurd voor presentaties, netwerkborrels, of een diner onder de<br />

satellieten of bij de maan. Er zijn mogelijkheden voor een lezing<br />

door een expert en voor rondleidingen. Er zijn verschillende<br />

presentatieruimtes en de diverse delen van de vaste expositie zijn<br />

geschikt voor gezelschappen van 40 tot 400 personen.<br />

Entreeprijzen<br />

Entreeprijs volwassenen € 12, kinderen van 3-12 jaar € 8.<br />

Space Train € 6, rijdt elk weekend en in de schoolvakanties<br />

dagelijks. Gratis toegankelijk met de Museumkaart.<br />

Bezoek<br />

Space Expo • Keplerlaan 3 • 2201 AZ Noordwijk<br />

Kijk op www.space-expo.nl/bedrijfsuitje voor meer informatie<br />

over arrangementen of bel 071 3646 489.<br />

Alle dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.<br />

Op maandag gesloten (tijdens de<br />

schoolvakanties ook op maandag open).


‘s Heeren Loo<br />

Stemmen,ook voor<br />

mensen met een<br />

verstandelijke<br />

beperking<br />

34<br />

Op 15 maart 2017 vonden de Tweede<br />

Kamerverkiezingen plaats in Nederland.<br />

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit<br />

in de leeftijd van 18 jaar en ouder, mocht<br />

zijn of haar stem uitbrengen. Ook mensen<br />

met een (licht) verstandelijke beperking<br />

mochten stemmen. Voor velen van hen<br />

is het stemmen niet vanzelfsprekend.<br />

Zorgorganisatie ’s Heeren Loo vindt het<br />

belangrijk dat deze groep mensen zelf<br />

bewust de keuze kunnen maken om wel of<br />

geen gebruik te maken van hun kiesrecht.<br />

Dat mensen die willen stemmen dit ook<br />

kunnen doen, weten wat er te kiezen valt<br />

en weten hoe ze hun stem uitbrengen.<br />

TEKST EN BEELD ‘S HEEREN LOO<br />

Samen<br />

Speciaal voor de verkiezingen richtte ’s Heeren Loo in Noordwijk<br />

de projectgroep ‘Kom in de stemming’ op. Het doel van<br />

deze projectgroep was mensen met een verstandelijke beperking<br />

bewust de keuze te laten maken om wel of geen gebruik<br />

te maken van hun kiesrecht. Samen met de landelijke en lokale<br />

politiek en cliënten van ’s Heeren Loo gaven zij handen en voeten<br />

aan het dichterbij brengen van de Tweede Kamerverkiezingen.<br />

‘Verkiezingen volgen voor mensen met een verstandelijke<br />

beperking is lastig. Evenals het uitbrengen van hun stem. Daar is<br />

hun omgeving zich niet altijd bewust van. Maar ook deze mensen<br />

willen gebruik van maken hun stemrecht. Met de activiteiten<br />

van ‘Kom in de stemming’ maken we het stemmen voor<br />

deze doelgroep makkelijker. Juist door samen met de cliënten<br />

en verschillende politieke partijen hierin op te trekken, creëerden<br />

we het nodige bewustzijn. Dit leverde prachtig hulpmiddelen<br />

op die cliënten van ’s Heeren Loo helpen zelf te beslissen of<br />

zij wel of niet gaan stemmen. Regie over je eigen leven is waar<br />

het hier om gaat.’, aldus Tineke van Iperen, beleidsmedewerker<br />

’s Heeren Loo Noordwijk en projectleider Kom in de stemming.<br />

Samen met medewerkers van ’s Heeren Loo waren cliënten<br />

betrokken bij het bedenken en uitvoeren van verkiezingsactiviteiten<br />

in aanloop naar de verkiezingsdag. Zo benaderde ze verschillende<br />

politieke partijen om mee te werken aan een interview<br />

en namen ze deze ook af. Cliënten waren als volwaardig<br />

lid onderdeel van de projectgroep Kom in de stemming.


LANDELIJKE KIEZERSDAG<br />

INTERVIEWS MET LANDELIJKE EN LOKALE POLITICI<br />

REPORTERS VAN HET BERGHJOURNAAL, BRYAN (LINKS)<br />

EN DAPHNE (RECHTS), OP DE LANDELIJKE KIEZERSDAG<br />

Een aantal bewoners van ’s Heeren Loo bezocht op<br />

11 februari de landelijke kiezersdag in het Binnenhof<br />

in Den Haag. De landelijke MEE organiseerde deze<br />

dag in samenwerking met Prodemos om mensen<br />

met een verstandelijke beperking goed voor te lichten<br />

in aanloop naar de verkiezingen. Reporters Bryan<br />

en Daphne van het Berghjournaal* maakten een<br />

mooie reportage van deze belevenis. De journalist<br />

van Hart van Nederland pakte gelijk zijn kans om<br />

beide reporters te interviewen.<br />

BRYAN EN DAPHNE WORDEN GEÏNTERVIEWD<br />

DOOR HART VAN NEDERLAND<br />

BEELDMATERIAAL: TINEKE VAN IPEREN<br />

BRYAN STELT EEN VRAAG AAN JERRE SCHWARZ VAN D66<br />

NOORDWIJK IN DE STUDIO VAN HET BERGHJOURNAAL<br />

Een gemêleerd gezelschap van maar liefst acht partijvertegenwoordigers<br />

van links naar rechts, landelijk en<br />

regionaal, werkten mee aan een interview voor de tvuitzendingen<br />

van het Berghjournaal. Iedere partijvertegenwoordiger<br />

kreeg één minuut de tijd om zijn of haar<br />

programma te pitchen. Daarna stelde de interviewer van<br />

het Bergjournaal nog aan iedere partijvertegenwoordiger<br />

vijf vragen, die zij in eenvoudige taal moesten beantwoorden.<br />

Deze vragen waren bedacht door de bewoners<br />

van ’s Heeren Loo. Zij deden ook de interviews met de<br />

partijvertegenwoordigers.<br />

De interviews met de partijvertegenwoordigers en de<br />

impressie van de landelijke kiezersdag zijn verwerkt tot<br />

een verkiezingsspecial die op 3 maart is uitgezonden.<br />

Deze special is te bekijken op het YouTube kanaal van<br />

het Berghjournaal. Typ in de zoekbalk Berghjournaal en<br />

verkiezingen.<br />

PICTOGRAMMEN EN FILMPJE<br />

<br />

<br />

TRAININGEN HOE HET STEMMEN WERKT<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

De Academie voor Zelfstandigheid van ’s Heeren<br />

Loo organiseerde een aantal trainingen om mensen<br />

met een verstandelijke beperking te helpen bij het<br />

stemmen: wat heb je nodig bij het stemmen, hoe<br />

gaat het stemmen in zijn werk en wie is de baas van<br />

Nederland? Op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen<br />

was er een trainer van de academie aanwezig<br />

bij het stembureau op locatie Willem van den Bergh<br />

om vlak voor<br />

het stemmen<br />

nog een korte<br />

uitleg te geven<br />

over hoe het<br />

stemmen in zijn<br />

werk gaat en<br />

welke partijen<br />

er zijn.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

’s Heeren Loo ontwikkelde nieuwsbrieven met pictogrammen<br />

voor mensen die niet of moeilijk kunnen lezen.<br />

Daarin werden de verkiezingen uitgelegd. De pictogrammen<br />

instructiekaart en een instructiefilm lieten zien hoe<br />

het stemmen op verkiezingsdag zelf in zijn werk gaat.<br />

Op locatie Willem van den Bergh in Noordwijk was een<br />

stembureau ingericht in lunchcafé Eat & Meet. Vanaf<br />

17 februari besteedde het Bergjournaal in haar wekelijkse<br />

tv-uitzending aandacht aan de verkiezingen.<br />

<br />

www.zelfstandigzijn.nl<br />

*HET BERGHJOURNAAL IS EEN TELEVISIEZENDER SPECIAAL VOOR ALLE BEWONERS<br />

VAN ’S HEEREN LOO. DE INTERVIEWS MET DE PARTIJVERTEGENWOORDIGERS WERDEN<br />

OPGENOMEN EN GEMONTEERD DOOR EN VOOR HET BERGHJOURNAAL.<br />

35


Iedere zaterdag wijn proeven in TuinXtra bij AAD&WIJN<br />

Feudi Salentini 125<br />

Malvasia del Salento igp 2015<br />

De Malvasia druif geeft een droge,<br />

aromatische en fruitige witte wijn. De<br />

wijn is intens en briljant goud, strogeel<br />

van kleur. Het aroma is intens aromatisch<br />

en fruitig en de smaak levendig<br />

en gebalanceerd. Het is een gestructureerde,<br />

harmonieuze en delicate wijn.<br />

Uitstekend te combineren met vis, zeevruchten<br />

en kaas.<br />

Deze droge rode wijn met een houtrijping<br />

van 12 maanden is een elegante<br />

donkerrode volle wijn met een intens<br />

aroma van rijpe pruimen en kersenjam.<br />

De wijn is licht kruidig met in de finale<br />

hints van vanille en cacao. Prachtige<br />

structuur met rijpe, volle tannines.<br />

Fantastisch bij steak, stoofschotels en<br />

gerechten uit de Italiaanse keuken.<br />

www.aadenwijn.nl | 071 361 54 16 | 06 10 09 88 35<br />

facebook.com/aad.enwijn | twitter: @aadEnWijn<br />

In het hart van Puglia, geholpen door een zeer<br />

prettig wijnbouwklimaat, voert Feudi Salentini<br />

een ambitieus project uit, namelijk het vangen van<br />

dit fascinerende klimaat in een fles, welke zich onderscheidt<br />

door zowel het gebruik van inheemse<br />

druiven als een moderne uiting van een antieke<br />

traditie. Dit wordt bewezen door een lang en prestigieus<br />

overzicht van awards die ze de afgelopen<br />

jaren hebben binnengehaald.<br />

Op deze vruchtbare grond, omringd door kleine<br />

stenen muren, kan men genieten van een uitzicht<br />

dat het intense groen van de wijngaarden en de<br />

zilveren reflexen van eeuwenoude olijfbomen verenigt,<br />

produceert men hier een uitstekend scala<br />

aan wijnen afkomstig van inheemse druiven van<br />

Salento, zoals Negroamaro, Primitivo, Malvasia<br />

Nera, Malvasia Bianca, Aglianico en Verdeca.<br />

Naast deze 125 Primitivo en Malvasia hebben wij<br />

nog meer fantastische wijnen uit deze streek. Kijk<br />

hiervoor op www.aadenwijn.nl<br />

Ook voor al uw glasreparaties<br />

Profiteer van onze jarenlange ervaring en advies op maat!<br />

www.verfspecialistlassooy.nl


Van Café Thomas<br />

muziek<br />

Witte toetsen<br />

en drie<br />

akkoorden<br />

tot de Melkweg<br />

Radboud en Narda Miedema<br />

hebben samen jaren onder de naam<br />

Somesay opgetreden; akoestisch als<br />

duo, of met bandleden speelden<br />

ze vooral eigen popnummers.<br />

Radboud op gitaar, Narda op piano.<br />

Sinds 2014 is Narda solo actief als<br />

singer-songwriter en Radboud<br />

kennen we vooral als medeschrijver<br />

van de wereldhit Reality van Janieck/<br />

Lost Frequencies. Wat is het verhaal<br />

van deze muzikale broer en zus?<br />

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

37


38<br />

Rauw en engelachtig<br />

Op een ijskoude dinsdagochtend<br />

ontmoet ik Narda en Radboud in<br />

de warmte van Hof van Holland.<br />

‘Gebroederlijk’ zitten ze naast elkaar<br />

op de bank. Ontspannen lachend en<br />

goed luisterend kiezen ze de juiste<br />

woorden om hun gevoel, hun passie<br />

voor de muziek over te brengen.<br />

Waarbij ze letterlijk en figuurlijk goed<br />

op elkaar ingespeeld zijn. Radboud<br />

kocht op zijn 16e een elektrische gitaar,<br />

in zijn grungeperiode vol Nirvana.<br />

Hij leunt voorover: ‘Toen ontdekte<br />

ik écht dat muziek mijn passie is. Ik<br />

speelde 3 akkoorden, maar maakte<br />

wel meteen eigen liedjes, en zong er<br />

ook bij.’ Hij kocht ook een akoestische<br />

gitaar. ‘Daar kwamen veel romantischer<br />

liedjes uit voort.’ Al heel snel<br />

zong Narda met hem mee, tweestemmig.<br />

Hun stemmen, hoe verschillend<br />

ook, passen prachtig bij elkaar. Radboud:<br />

‘De eerste keer Open Podium<br />

op Leeuwenhorst kregen we dat ook<br />

te horen. ‘Het wat rauwe geluid van<br />

Radboud en de engelachtige stem<br />

van Narda’, weet je nog?’ Ze kijken<br />

elkaar aan, it brings back memories.<br />

Klarinet en handfluit<br />

Radboud en Narda wonen in Noordwijk,<br />

maar zijn opgegroeid in Noordwijkerhout.<br />

Dankzij hun muzikale<br />

vader - hij bespeelt maar liefst 5<br />

(blaas-)instrumenten, is actief in orkest<br />

Harpe Davids en zingt in korenkwamen<br />

ze al jong in contact met<br />

muziek. Blokfluit spelen en noten<br />

leren lezen was een vanzelfsprekendheid<br />

in de opvoeding. Radboud werd<br />

op zijn 10e door zijn vader meegenomen<br />

naar orkest Harpe Davids.<br />

‘Ik wilde drummen, dat leek me gaaf.<br />

Maar er was al een drummer, dus<br />

het werd klarinet.’ Hij grijnst. ‘In het<br />

orkest heb ik vooral goed leren luisteren.<br />

Ik kende de partijen van de<br />

meeste andere muzikanten uit mijn<br />

hoofd. Ik kon ze niet op de klarinet<br />

spelen, maar wel nafluiten op mijn<br />

handen. En zingen, dat deed ik veel,<br />

vooral op de fiets naar de middelbare<br />

school.’ Ik zie hem voor me, galmend<br />

richting Piet Gijs.<br />

Viool en zang<br />

Narda: ‘Na de blokfluitlessen bij<br />

Klaartje Passchier in Noordwijkerhout<br />

mocht ik een instrument kiezen.<br />

Ik koos viool, een heel moeilijk instrument.<br />

Daar bleek ik écht geen<br />

talent voor te hebben.’ Ze lacht uitbundig.<br />

‘Ik denk niet dat ze in die<br />

tijd thuis heel blij met me waren.’<br />

Radboud knikt instemmend. ‘Zingen,<br />

dat deed ik vanaf de kleuterklas al<br />

heel graag. En daar ben ik dus verder<br />

mee gegaan.’ Ze kreeg zanglessen<br />

vanaf haar 12e. Eerst pop/musical en<br />

daarna klassiek bij een operazangeres<br />

in Leiden. En ze nam pianolessen,<br />

vooral om haar zang te kunnen<br />

begeleiden.<br />

Café Thomas tot de Melkweg<br />

Het samen zingen was de opmaat<br />

naar hun formatie Somesay (2000).<br />

Ze hebben overal opgetreden, van<br />

café Thomas in Noordwijk tot de<br />

Melkweg in Amsterdam. En ze stonden<br />

in het voorprogramma van<br />

Sean Lennon en Wouter Hamel.<br />

Ondanks twee albums, veel lovende<br />

kritieken en een tv-optreden bleef de<br />

grote doorbraak uit. In 2011 besloot<br />

Radboud zich terug te trekken uit<br />

Somesay. Dat voelt als een lastig besluit,<br />

met grote impact. ‘Ik wilde liever<br />

niet meer zelf op het podium staan,<br />

het voelde niet als mijn plek. Het<br />

schrijven van nummers, of eigenlijk<br />

hits, dát wilde ik.’<br />

Leven van de muziek<br />

In 2014 koos hij 200% voor de muziek.<br />

Zijn doel? ‘3 nummer 1 hits binnen<br />

25 jaar. Ja, best ambitieus, want ik<br />

was al 20 jaar bezig.’ Binnen een jaar<br />

was de nummer 1 hit daar. Samen<br />

met Janieck schreef hij ‘Reality’; een<br />

wereldwijd succes. Én in diezelfde<br />

periode werd hij Creative Manager bij<br />

Strengholt. Nu is hij daar al niet meer<br />

in loondienst, maar heeft samen met<br />

hen een publishingfonds opgezet<br />

(Roseville Publishing), is hij songwriter<br />

én wordt hij door Strengholt<br />

ingehuurd om componisten en<br />

artiesten te begeleiden. ‘Ik leef van de<br />

muziek, dat is geweldig.’ Hij straalt als<br />

een kind in een speelgoedwinkel. ‘En<br />

ik ontdek steeds meer de kracht van<br />

samenwerking. Hoe je elkaar kunt<br />

versterken. Ik heb net bijvoorbeeld<br />

zitten Skypen met een talent uit Finland,<br />

allebei met de gitaar…Zo gaaf!’.<br />

Dagboekliedjes maken of dé hit<br />

Radboud: ‘Waarin we echt verschillen<br />

is de insteek waarmee we aan een<br />

liedje werken. Narda vertelt zingend<br />

haar verhaal. Ik vind dat ook leuk en<br />

fijn, maar ik wil resultaat.


Muziek maakt<br />

het leven leuker<br />

DANK AAN RESTAURANT HOF VAN HOLLAND<br />

39


40<br />

Het moet een hit worden.’ Narda: ‘Ja,<br />

vanuit mijn gevoel liedjes schrijven en<br />

zingen voor mensen, daar gaat het mij<br />

om. Liedjes die ik maak zijn eigenlijk<br />

een dagboek van mijn leven, heel<br />

persoonlijk.’ Radboud kijkt haar aan:<br />

‘Mooi hoe je dat zegt. Ik ben meer bezig<br />

met het concept, met marketing.’<br />

Fascinerend om daarin de link te zien<br />

met hun loopbaan. Radboud werkte<br />

als recruiter, Narda werkt nog steeds<br />

als psycholoog. ‘En ik wil het ook écht<br />

graag allebei doen.’ Vastberaden: ‘Maar<br />

kan ik geen muziek maken, dan kan ik<br />

geen psycholoog zijn.’<br />

Hoe maak je een liedje?<br />

Narda; ‘Bij mij begint het met weten,<br />

met vóelen dat ik een liedje ga schrijven.<br />

Dan ga ik achter de piano zitten.<br />

En zo ontstaat het, spelend en zingend<br />

tegelijk. Meestal blurb ik er dan<br />

maar een tekst uit (‘jabbertalk’, zegt<br />

Radboud), maar er zitten dan wel<br />

mooie zinnen tussen.’ Radboud: ‘Tja,<br />

out of the blue. Meestal begint het bij<br />

mij wel met een zangmelodie. En ik<br />

maak andere nummers op de gitaar<br />

dan op piano.’ Narda: ‘Wel grappig,<br />

jij kocht een piano en ik een gitaar.<br />

Terwijl jij van de gitaar bent en ik van<br />

de piano. Maar het werkt, het levert<br />

andere nummers op.’ Ze denkt even<br />

na. ‘Alsof je minder gekaderd kunt<br />

starten.’ Radboud: ‘Als ik schrijf speel<br />

ik alleen maar witte toetsen.’ Narda:<br />

‘En ik maar 3 akkoorden.’ Radboud:<br />

‘De grootste hits zijn G-D-C en misschien<br />

nog een A-mineur E-mineur.’<br />

Narda leunt naar haar broer: ‘Shhhtt…<br />

je hebt de formule verklapt, straks kan<br />

zij het ook…’ Ze lachen. Radboud:<br />

‘En je moet spelen, de hele dag door.<br />

Inmiddels kan ik op dat akkoordenschema<br />

wel 1000 nummers maken.<br />

En goed luisteren, analyseren. Wat<br />

maakt een liedje een hit?’<br />

Muzikale inspiratiebronnen?<br />

Narda: ‘Verschillende soorten muziek,<br />

dat vind ik het fijnst. Als ik toch iemand<br />

moet noemen, dan Donavon<br />

Frankenreiter. Een singer-songwriter<br />

uit Hawaii die een heerlijke relaxte<br />

sfeer neerzet. Die kan ik op ieder<br />

moment van de dag luisteren. Ik hoef<br />

niet zo te klinken hoor, maar het<br />

‘vangen’ van een sfeer, dát vind ik<br />

mooi.’ Radboud: ‘Muzikaal gezien<br />

Michael Jackson, John Mayer en<br />

nog wel meer. Maar als het om songwriting<br />

gaat, dan Max Martin. Deze<br />

Zweed is al goed voor 22 nummer 1<br />

hits in Amerika.’ Hij zit nu op het<br />

randje van de bank. ‘Fascinerend! Die<br />

man heeft een soort hitfabriek waarin<br />

hij met een collectief van talentvolle<br />

mensen schrijft en produceert.’<br />

Volgende stap<br />

Sinds 2014 is Narda solo actief als<br />

singer-songwriter. Ze treedt veel op, in<br />

kleine kroegjes of grotere zalen. ‘Ik heb<br />

wel gezocht hoe ik in mijn eentje verder<br />

moest. Ik miste het gitaargeluid<br />

van Radboud, dus ben ik zelf gitaar<br />

gaan spelen. En afgelopen januari<br />

mocht ik optreden tijdens een festival<br />

in Paradiso!’ Ze straalt. ‘Ja, toen heb ik<br />

Radboud meegevraagd. Dat was onze<br />

gezamenlijke droom. Daar hebben we<br />

weer samen opgetreden.’<br />

Radboud: ‘Ja, Paradiso was onze<br />

droom en gek genoeg ook optreden in<br />

dat prieeltje hier op het Lindenplein.’<br />

Narda kijkt hem uitdagend aan. ‘Ja, dat<br />

heb ík inmiddels gedaan.’ Ze lacht. En<br />

vertelt dan dat ze binnenkort samen<br />

met Radboud haar muziek gaan aanpakken.<br />

‘Ik ben toe aan een volgende<br />

stap, ben heel nieuwsgierig. Hij kent<br />

me supergoed en gaat me verrassen.’<br />

Radboud: ‘Ik denk in een concept.<br />

Hoe zie ik het als totaal voor me?’<br />

Narda: ‘Daarin zitten we heel vaak niet<br />

op 1 lijn. Maar dat maakt het juíst goed.<br />

Het daagt me uit om me open te stellen.<br />

En het eindresultaat zal bij me<br />

passen, daar ben ik van overtuigd.’<br />

Radboud: ‘Het enige wat voor frictie<br />

zou kunnen zorgen is als ik delen van<br />

haar liedjes, wat haar kindjes zijn, ga<br />

vercommercialiseren om ze toegankelijker<br />

te maken. Waardoor ze een<br />

groter podium krijgt.’ Het is even stil.<br />

Het wordt een spannend proces, dat is<br />

wel duidelijk. Maar beiden zijn overtuigd<br />

van een geweldig eindresultaat.<br />

We want more…<br />

Hun samenzang klinkt altijd goed.<br />

Al hebben ze jaren niet opgetreden, of<br />

alleen in familiekring, hun stemmen<br />

versmelten als vanzelf. Dat blijkt wel<br />

als ze tijdens de fotoshoot in Hof van<br />

Holland spontaan samen wat op de<br />

gitaar spelen en zingen. Het zijn misschien<br />

maar 3 akkoorden, maar het<br />

klinkt geweldig. En wat een uitstraling<br />

hebben die twee. Zij ingetogen,<br />

warm en betoverend, met een prachtige<br />

stem. En hij wat brutaler, uitdagender<br />

en inderdaad een stem met<br />

een rauw randje. Ik moet me inhouden,<br />

‘we want more’ is nu een beetje<br />

overdreven. Maar ik meen het wel…<br />

NOORDWIJKERS JANIECK DEVY (LI) EN<br />

RADBOUD MIEDEMA WORDEN OP HET<br />

GEMEENTEHUIS GEFELICITEERD MET HUN<br />

WERELDWIJDE ZOMERHIT LOST FREQUENCIES.<br />

FOTO: BLIKOP NOORDWIJK


De Ouderenbonden<br />

Wij zorgen voor elkaar<br />

De drie ouderenbonden in Noordwijk werken op heel veel<br />

terreinen met elkaar samen, dat is inmiddels – denk ik –<br />

algemeen bekend.<br />

In deze periode valt het invullen van de belastingformulieren<br />

natuurlijk het meeste op. Voor mensen die lid van een van de<br />

drie ouderenbonden zijn én geen hoog inkomen hebben, zijn<br />

onze mensen beschikbaar om de formulieren in te vullen.<br />

Immers niet iedereen beschikt over de vaardigheden en de<br />

kennis om dat zelf te doen.<br />

U vindt hun contactgegevens en die van de ouderenadviseurs<br />

in de Nieuwsbladen van de ouderenbonden. Weet u trouwens<br />

dat deze mensen in 2016 een cursus hebben gevolg, waarbij zij<br />

op de hoogte werden gebracht over alle zaken die binnen de<br />

WAO in Noordwijk gelden? Deze cursus werd georganiseerd<br />

door de Gemeente Noordwijk en de ouderenbonden. Als het<br />

nodig is, dan zullen zij u daarom ook op dat terrein kunnen<br />

adviseren.<br />

Wij vinden deze dienstverlening buitengewoon belangrijk, want<br />

daardoor kunnen de opgaven correct gedaan worden en kan<br />

eventueel teveel betaalde belasting teruggevorderd worden.<br />

Het is immers belangrijk dat wij met elkaar zorgen dat Nederland<br />

goed blijft functioneren, maar wij hoeven niet meer bij te<br />

dragen dan nodig is.<br />

Als u één van de mensen bent die het eigenlijk altijd wat<br />

vreemd vond om u hierbij te laten helpen, neem dan nu het<br />

besluit en bel één van de belastinginvullers, zij staan voor u<br />

klaar<br />

.<br />

• Actief voor u en met u<br />

• Veelzijdig en hulpvaardig<br />

• Gratis tijdschrift ‘ Nestor ‘<br />

• Gratis Noordwijkse Vuurtorenpas<br />

• Lidmaatschap 2016 € 24,00 p.j.<br />

Informatie via Ledenadministratie :<br />

Dhr. Herman (H.C.) Bogaards<br />

Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk<br />

Tel. 071 36 157 78<br />

ledenadministratie@kbonoordwijk.nl<br />

www.kbonoordwijk.nl<br />

Gemeenschappelijk actief<br />

• Plaatselijke ouderenbond op<br />

protestants christelijke grondslag<br />

• Belangenbehartiging op tal van<br />

terreinen<br />

• 3 x per maand een programma<br />

in de Vinkenhof<br />

• Gratis tijdschrift Perspectief<br />

Voor nadere informatie:<br />

Leon Guijt<br />

Tel. 071 3620751 of 06 20370408<br />

E-mail: irlguijt@gmail.com<br />

Nieuwe senioren vereniging<br />

in Noordwijk:<br />

• Voor alle gezindten<br />

• Belangenbehartiging zoals<br />

belastinghulp, adviezen van<br />

ouderenadviseurs en hulp bij<br />

thuisadministratie<br />

• Bewegen zoals fietsen,<br />

biljarten en bowlen.<br />

• Cursussen en recreatie<br />

Voor meer informatie bel onze<br />

secretaris:<br />

Henriette van der Gugten<br />

Tel. 071 8884884<br />

Website: www.ansv.nu<br />

41


Een mooie, vrolijke glimlach in een prachtig gezicht. Maar schijn bedriegt.<br />

Oplettende gesprekspartners zien dat haar ogen niet meelachen. Cindy Salman<br />

(37) vindt het leven niet leuk, zo omschrijft ze het zelf. Ze maakt vorderingen,<br />

maar het gaat nog niet goed met haar. Fysiek inmiddels redelijk, maar mentaal<br />

is ze er nog lang niet. De liefde van haar leven die tien jaar geleden zelfmoord<br />

pleegde, de ongelukkige liefdes die volgden en haar sinds haar jeugd<br />

achtervolgende eetstoornis. Het is alsof ze nooit uit het dal omhoog klimt.<br />

TEKST CAROLINE SPAANS BEELD BURO BINNEN


Leven met een eetstoornis<br />

Op zoek naar zelfredzaamheid<br />

‘Naast mijn familie die er altijd voor me is, is Max al een<br />

jaar mijn dagelijkse lichtpunt’, zegt ze. Grumpy cat Max<br />

schiet vanuit zijn schuilplaats achter de stoel, weg naar<br />

de gang. Hij is duidelijk niet gewend aan bezoek.<br />

Nadat het even redelijk ging, heeft ze het gevoel nu weer<br />

in een diep, zwart gat te zitten. ‘Gisteren zei nog iemand<br />

tegen me: ‘Kijk Cin! De narcissen komen weer uit de<br />

grond!’, goed bedoeld natuurlijk en ik zie dat ook wel, maar<br />

ik word er niet blij van. Ik heb momenteel weinig hoop dat<br />

dat snel zal verbeteren.’ Ze omschrijft haar gedrag als: lief<br />

tegen iedereen, lief gevonden willen worden, nooit boos,<br />

maar wel verdrietig. En enorm dwangmatig. ‘Er was een<br />

periode dat ik voor iedereen te pas en te onpas cadeautjes<br />

kocht. Opdat iedereen me maar aardig en lief vond. Ik ben<br />

er inmiddels wel achter dat dat niet alleen slecht was voor<br />

mijn bankrekening, maar dat mensen me ook wel aardig<br />

vinden zónder dat ik ze wat geef.’<br />

Genetisch is ze ‘bekend met dwang’, zoals ze het omschrijft.<br />

Vanaf haar twaalfde kreeg ze samen met haar<br />

tweelingzus de diagnose anorexia. ‘Het was een constante<br />

wedstrijd: samen de strijd voeren wie het minste weegt.<br />

Voor mijn ouders en mijn twee oudere broers was en is dat<br />

natuurlijk heel heftig. Mijn zus heeft haar leven inmiddels<br />

aardig op de rails en woont tegenwoordig met haar gezin<br />

in Praag. We hebben gelukkig een hele goed band met<br />

elkaar. Tot mijn 20ste heeft ze me eigenlijk altijd door het<br />

leven begeleid. Daarna ben ik altijd op zoek geweest naar<br />

die leidende hand.’<br />

Hartstilstand en opname eetkliniek<br />

Anderhalf jaar geleden, toen ze nog bij haar (inmiddels<br />

ex-)partner woonde, leidde haar eetstoornis tot een hartstilstand.<br />

Een gezond mens zou denken: een betere wakeup<br />

call kan je je niet wensen, maar Cindy denkt daar heel<br />

anders over: ‘Mijn ouders hebben me toen gered, letterlijk<br />

en figuurlijk, maar ik denk nu wel eens: had me maar laten<br />

gaan. Ik geloof niet in God, maar ik ben wel bang voor een<br />

straffende God. Ik heb stemmen in mijn hoofd die zeggen<br />

dat ik niet mag genieten: ik straf mezelf met een koude<br />

douche bijvoorbeeld. Want als je jezelf straft kan een ander<br />

dat niet doen. Het mooiste is natuurlijk dat we, als we er<br />

niet meer zijn, geen lichaam hebben, maar alleen maar<br />

een ziel. Zodat niemand wordt beoordeeld op zijn of haar<br />

lijf.’ Cindy werd meerdere keren opgenomen in een eetkliniek,<br />

maar na dit incident moest ze drie maanden ‘intern’.<br />

‘Mijn grootste nachtmerrie’, zegt ze hierover. ‘Maar mijn<br />

ouders waren heel duidelijk naar me en zeiden: ‘Dit is je<br />

laatste kans’. De jaloezie onderling tussen de eetgestoorde<br />

meiden daar, is de hel. Als de ander nóg dunner is dan jij,<br />

g Mensen zeggen ook:<br />

‘Goh, wat zie je er goed uit!’<br />

Maar ik vertaal dat naar: ‘<br />

Wat ben je dik geworden!’<br />

43


te eten en veel te bewegen dat ik nog nooit rust heb ervaren,<br />

zoals dat nu is. Ik eet wel weer, daar zorgen mijn ouders<br />

voor, waarnaartoe ik dagelijks fiets voor een gezamenlijke<br />

maaltijd. Maar doordat ik nu weer een beetje eet,<br />

raak ik ook langzaam uit die ‘verdoving’ van het niet-eten.<br />

En komen ook herinneringen terug. Van het verlies van<br />

mijn grote liefde bijvoorbeeld. En dat valt me zo zwaar.’<br />

Foto’s uit de periode dat ze heel mager was, heeft ze zelf<br />

niet meer. Maar ze beseft wel dat het ‘raar’ was, dat ze<br />

dacht dat ze mooi was.<br />

ben je jaloers op de aandacht die zij krijgt. Een gezond<br />

iemand ziet meiden met uitstekende botten en diepliggende<br />

ogen, maar iemand met anorexia vindt dat prachtig,<br />

want iedereen kijkt naar zo’n meisje en die aandacht<br />

wil je zelf ook. Het is echt een aandachtziekte. ‘<br />

Haar anorexia is nu niet (meer) zichtbaar, maar zeker aanwezig.<br />

‘Eten is nog steeds een straf. Ik geniet van anderen<br />

die eten, maar ik heb er gewoon geen behoefte aan.<br />

Ik heb een fantastische familie, die me enorm tot steun is.<br />

Momenteel zit ik op een punt in mijn leven waarop ik voor<br />

het eerst sinds lange tijd alleen ben en op mezelf woon.<br />

Ik ben zo aan het ritme gewend geraakt om dagelijks niet<br />

De toekomst<br />

‘Ik heb er best wel even over gedaan om ‘ja’ te zeggen op<br />

jullie uitnodiging om mee te werken aan een interview.<br />

Ik vind het namelijk best eng, maar ik denk tegelijkertijd<br />

ook dat een groot gedeelte van de Noordwijkers wel weet<br />

over wie het gaat, als je het hebt over ‘de tweeling met<br />

anorexia’. Op facebook ben ik er ook heel open over. Niet<br />

iedereen waardeert dat, maar ik krijg ook veel positieve<br />

berichten van mensen die zeggen: wat fijn dat je eerlijk<br />

durft te zijn over deze ziekte.’<br />

Werken is nu nog niet mogelijk, maar Cindy hoopt toch<br />

ooit wel weer zelfredzaam te zijn, minder in de patiëntenrol<br />

te zitten en een sociaal netwerk te hebben. Ze is gek<br />

op kinderen en heel creatief. Haar huis staat vol met haar<br />

prachtige kunstwerken; een mooie en goede manier om<br />

haar dwanggedachten even opzij te zetten. Dus er liggen<br />

zeker kansen voor de toekomst. En als dat niet lukt, kan ze<br />

altijd nog model worden. Of coach. Als ervaringsdeskundige<br />

kan ze anderen helpen. Toch? Cindy schiet in de lach.<br />

Haar mooie blauw/grijze ogen lachen mee. Een echte<br />

lach! Model staan, dat was haar nog nooit gevraagd.<br />

En hulpverlener als ervaringsdeskundige, ooit, als ze<br />

‘zelfredzaam’ is? Wie weet!<br />

44<br />

VOOR MIJN ALLERLIEFSTE ZUSJE<br />

OMDAT WIJ HET WETEN.... ELKE DAG<br />

DIE STRIJD DIE NIEMAND ECHT KENT.<br />

LOVE YOU<br />

Eigenlijk was jij die jonge vrouw<br />

veranderd in een witte zwaan.<br />

Eigenlijk was jij die jonge vrouw<br />

maar slechts bij duisternis<br />

nam jij je ware vorm aan.<br />

Eigenlijk was jij dat zwaantje<br />

vol hoop, vol vertrouwen, vleugels gesterkt.<br />

Maar de betovering was te krachtig,<br />

jij werd gevangen, gekortwiekt, tegengewerkt.<br />

Eigenlijk was jij die jonge vrouw<br />

die wel wil groeien, zich gunt een nieuwe kans.<br />

Maar je weet niet meer hoe te vliegen,<br />

je bent compleet verloren in een eenzame dans.<br />

Witte zwaan, jonge vrouw,<br />

alsjeblieft laat je hart weer dansen.<br />

HOU VAN JOU.<br />

JE ZUS WENDY


Kracht van<br />

Noordwijk<br />

COLUMN<br />

’Een succes’, ’geweldige projecten’ en ’een voorbeeld van hoe het moet’. Gemeenteraadsleden<br />

buitelden welhaast over elkaar heen om hun waardering uit te spreken voor ‘De Kracht van Noordwijk’.<br />

Terecht, want in korte tijd is onder deze noemer een aantal bijzondere sociaalmaatschappelijke<br />

projecten opgezet. Niet in de laatste plaats door de prachtige sportfaciliteiten in het dorp.<br />

Gemeenten stonden de afgelopen jaren voor een ingewikkelde opgave. Het Rijk droeg taken als jeugdzorg, maatschappelijke<br />

ondersteuning en participatie over. Het dorpsbestuur moet er nu voor zorgen dat iedereen op maat<br />

wordt bediend en ondertussen de kosten niet gierend uit de klauwen lopen.<br />

Mooi gezegd, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Dan blijkt sport niet alleen de leden van de vele verenigingen te<br />

verbroederen, maar nagenoeg iedereen in beweging te kunnen zetten. Natuurlijk afficheert Noordwijk zich graag<br />

als Papendal aan Zee en hoopt het met de topsportaccommodaties topteams te verleiden tot trainingsstages.<br />

Prachtige natuur en uitstekende hotels maken het plaatje compleet. Het Nederlands voetbalelftal gebruikt Noordwijk<br />

niet voor niets al jaren als uitvalsbasis.<br />

De fraaie sportvoorzieningen geven zo niet alleen de lokale economie een impuls, gelijktijdig dienen de accommodaties<br />

een maatschappelijk doel. Eenzame ouderen wordt een huiskamer geboden, mensen in de problemen een<br />

veilige haven en jongeren met achterstand een aantrekkelijke speelplek. Waarom zou je, om maar een voorbeeld te<br />

noemen, een uurtje actief bezig zijn niet combineren met een sollicitatietraining? Een gang naar het sportpark wekt<br />

nou eenmaal veel meer enthousiasme op dan een theoretische training in een of ander saai gebouw.<br />

Dat sport als maatschappelijk bindmiddel in korte tijd zou uitmonden in een aantal unieke projecten konden ze op<br />

het gemeentehuis ook niet bevroeden. Zo biedt ’Friends United’ jongeren met een beperking een plek om te sporten<br />

en zorgt ’Sportief naar Werk’ ervoor dat mensen die om uiteenlopende redenen langdurig zonder baan zijn, weer<br />

actief worden. ’Reuring’ poogt sociaal geïsoleerde Noordwijkers met activiteiten als koken, bowlen of gewoon koffie<br />

drinken opnieuw bij de maatschappij te betrekken.<br />

Het zijn juist deze activiteiten waardoor de badplaats zich een jaar lang ’Sportstad van Europa’ mag noemen.<br />

Natuurlijk heeft de economische meewind het werk eenvoudiger gemaakt, maar daar profiteer je alleen van als je<br />

ook de juiste zeilen bijzet. Met heldere keuzes heeft Noordwijk daarvoor gezorgd. Van begin af aan is duidelijk dat<br />

verenigingen, topsporters en alle inwoners van de faciliteiten kunnen profiteren. Ook dat sport letterlijk een centraal<br />

middelpunt in de gemeenschap is. Verplaatsing van accommodaties naar de rand van het dorp is daarom niet aan de<br />

orde geweest. Het middengebied - de naam zegt het al - is goed bereikbaar en vormt het kloppende hart tussen<br />

Zee en Binnen.<br />

Met de toekenning van de Europese eretitel eindigt het niet; voor Noordwijk begint het pas. Andere gemeenten zijn<br />

geïnteresseerd in het succesverhaal en sportbonden krijgen te horen wat de badplaats allemaal te bieden heeft. In het<br />

themajaar rond ’Sportstad van Europa’ staan tal van evenementen op het programma. Iedere Noordwijker krijgt zo<br />

volop de kans om in beweging te komen.<br />

Peter van der Hulst<br />

Journalist Leidsch Dagblad<br />

45


Rijncoepel<br />

Depressie:<br />

Het is lente, maar<br />

het voelt als herfst<br />

46<br />

De lente is begonnen, het is langer licht, de<br />

bollen komen boven de grond, je hoort de<br />

vogels fluiten... je krijgt er vanzelf een vrolijk<br />

en energiek gevoel van. Maar niet alle mensen<br />

ervaren dat zo. Die tobben met somberheid en<br />

depressie. Ruim 4% van de mannen en<br />

7% van de vrouwen in Nederland hebben een<br />

stemmingsstoornis. Een depressie kan vanzelf<br />

overgaan: zes van de tien mensen met een<br />

depressie zijn na een half jaar hersteld.<br />

Bij één à twee op de drie mensen kan de<br />

depressie terugkomen.<br />

TEKST CORRIE VLIET VLIELAND, HUISARTS<br />

Wat is een stemmingsstoornis?<br />

Somberheid en verdriet horen bij het leven. Het zijn normale<br />

reacties op nare gebeurtenissen of problemen op het gebied<br />

van werk, financiën of relaties. Als de somberheid langer dan<br />

twee weken aanhoudt en u zich dagelijks en bijna de hele dag<br />

door somber of verdrietig voelt, dan kan er sprake zijn van een<br />

depressie.<br />

Naast de somberheid moet er dan ook sprake zijn van drie van<br />

de volgende verschijnselen:<br />

• De wereld om u heen kan u niet veel meer schelen<br />

• U heeft moeite met inslapen of wordt juist vaak of vroeg wakker.<br />

Of slaapt juist veel en heeft moeite om uit bed te komen.<br />

• Geen eetlust, waardoor u afvalt of u heeft juist veel trek,<br />

waardoor het gewicht toeneemt.<br />

• Concentratieproblemen,<br />

• U voelt zich leeg, nutteloos of schuldig<br />

• U voelt zich traag of moe of juist onrustig en prikkelbaar<br />

• Moeite met het maken van keuzes of het nemen van<br />

beslissingen<br />

• U denkt veel over de dood<br />

Hoe ontstaat een depressie?<br />

Meestal is het een combinatie van verschillende factoren,<br />

lang niet altijd is er een duidelijke oorzaak of aanleiding.<br />

Er kan sprake zijn van een erfelijke aanleg.<br />

Maar soms spelen ingrijpende gebeurtenissen een rol. Ook<br />

gebeurtenissen uit het verleden kunnen van invloed zijn: problemen<br />

in de jeugd of slachtoffer geweest zijn van geweld.<br />

Ook mensen met een chronische ziekte zoals bijvoorbeeld<br />

diabetes of de ziekte van Alzheimer hebben een grotere kans<br />

op een depressie.<br />

We weten intussen dat bepaalde stoffen in de hersenen,<br />

de neurotransmitters, een rol spelen bij een depressie. Een<br />

bekend stofje is serotonine. Als daaraan een relatief tekort is<br />

kunnen er depressieve verschijnselen ontstaan.<br />

Wat kan u er zelf aan doen?<br />

Belangrijk zijn rust en regelmaat. Dat betekent: ondanks de<br />

slaapproblemen op tijd naar bed en op tijd weer opstaan.<br />

Op vaste tijden een ontbijt, lunch en avondeten. Zorg voor<br />

structuur in de dag. Doe een klusje of een boodschap, maar<br />

stel niet te hoge eisen aan jezelf. Spreek af met iemand bij wie<br />

u zich prettig voelt, praat daarmee en doe samen iets gezelligs.<br />

Maak een wandeling over het strand of de boulevard. Door<br />

wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat een half uurtje<br />

lichaamsbeweging in de buitenlucht een positieve invloed<br />

heeft op een depressie.<br />

Gebruik geen alcohol of drugs. Blijf werken, als dat enigszins<br />

mogelijk is. Bespreek met uw werkgever of bedrijfsarts of er<br />

aanpassingen mogelijk zijn in werkzaamheden en werktijden.<br />

Ook werk geeft structuur aan de dag en dat is belangrijk.


Als het niet lukt om de somberheid of depressieve gevoelens<br />

de baas te worden, wordt het tijd om hulp te zoeken. Aarzel<br />

daar niet te lang mee. Een depressie is niet iets om je voor te<br />

schamen. Hoe eerder je er over praat, hoe beter het is. De<br />

meeste mensen met depressieve klachten maken een afspraak<br />

bij de huisarts. Indien nodig kan die ook andere hulpverleners<br />

inschakelen om de depressie zo snel en zo goed mogelijk<br />

onder controle te krijgen.<br />

In Noordwijk wordt door de verschillende hulpverleners hard<br />

gewerkt om door middel van onderlinge werkafspraken (het<br />

Zorgprogramma Stemmingsstoornissen) de zorg voor mensen<br />

met een depressie optimaal vorm te geven.<br />

De huisarts<br />

De meeste mensen komen bij de huisarts en zeggen: “Dokter, ik<br />

zit niet goed in mijn vel”. Als u dit herkent, is het handig om een<br />

dubbele afspraak te maken. De huisarts heeft dan meer tijd om<br />

samen met u te bespreken wat er aan de hand is: is er een aanleiding?<br />

Komt het in de familie voor? Hebt u dit soort klachten<br />

vaker gehad? Zijn er lichamelijke klachten? Hoe is het met slapen,<br />

met de eetlust en het gewicht? Lukt het nog om de dagelijkse<br />

dingen te doen? Bent u veel met de dood bezig? Soms stelt<br />

de huisarts voor een bloedonderzoek te doen. Want ook lichamelijke<br />

aandoeningen zoals een niet goed werkende schildklier,<br />

bloedarmoede of vitaminetekort kunnen depressieve klachten<br />

en moeheid veroorzaken. De huisarts stuurt u voor verder onderzoek<br />

en begeleiding vaak door naar de POH GGZ. Of naar de<br />

psycholoog. Als psychologische behandeling niet voldoende is,<br />

kan de huisarts in overleg met u een behandeling instellen met<br />

antidepressiva. Dat zijn middelen die de serotoninestofwisseling<br />

in de hersenen weer in evenwicht moeten brengen.<br />

De POH-GGZ.<br />

De praktijkondersteuner GGZ is vaak een verpleegkundige die<br />

veel ervaring heeft met psychologische en psychiatrische zorgverlening.<br />

Het kan ook een psycholoog zijn, die zich heeft toegelegd<br />

op werk in de huisartsenpraktijk. De POH-GGZ werkt<br />

nauw samen met de huisarts en kan in het dossier lezen wat u<br />

met de huisarts besproken heeft. Zij of hij heeft echter meer tijd<br />

om dieper op uw klachten in te gaan. Meestal wordt u gevraagd<br />

enkele vragenlijsten in te vullen. Dat kan vaak online. De resultaten<br />

van de vragenlijsten geven nog extra informatie en worden<br />

uiteraard met u besproken. Dan wordt er een plan gemaakt:<br />

soms wordt er gekozen voor een internetbehandeling zoals<br />

kleurjeleven.nl of therapieland.nl (modules: somberheid, depressie,<br />

rouw of piekeren). Soms voor begeleidende gesprekken met<br />

de POH-GGZ zelf en soms verwijst de POH-GGZ, na overleg<br />

met de huisarts, door naar een psycholoog. Een enkele keer<br />

ook naar een psychiater of instelling voor psychiatrische zorg.<br />

Afhankelijk van de klachten kan ook de fysiotherapeut, diëtiste<br />

of het maatschappelijk werk worden ingeschakeld.<br />

De psycholoog<br />

Bij de psycholoog komt u na verwijzing door de huisarts.<br />

De zogenaamde ‘intake’ bestaat uit één tot drie gesprekken.<br />

De psycholoog bespreekt daarna met u wat er precies aan de<br />

hand is en wat het behandelplan is. Tegenwoordig bestaat een<br />

psychologische behandeling van stemmingsstoornissen vaak<br />

uit een combinatie van gesprekken en internettherapie (therapieland.nl).<br />

Dit heet ‘blended care’ oftewel: gemengde zorg.<br />

Aandachtspunten in de behandeling zijn onder andere: dagstructuur,<br />

de rol van helpende en niet-helpende gedachten,<br />

assertiviteit en versterken van eigen kracht. Meestal zijn er zo’n<br />

5 tot 12 gesprekken nodig. Bij afsluiting van de behandeling<br />

schrijft de psycholoog een brief<br />

aan de huisarts. Soms overlegt<br />

de psycholoog ook tussendoor.<br />

Bijvoorbeeld als het misschien<br />

beter lijkt om, naast de gesprekken,<br />

medicatie te gaan gebruiken.<br />

Tip<br />

Kijk eens www.welzijnopreceptnoordwijk.nl of<br />

maak een afspraak met welzijnscoach<br />

Nikki van der Ven 071-8200358<br />

Belangrijk!<br />

Als de depressie u zo radeloos maakt<br />

dat u denkt aan zelfdoding neem dan<br />

direct contact op met de huisarts of met<br />

de Huisartsenpost. Of bel het<br />

noodnummer 0900-01<strong>13</strong>. Of ga<br />

naar www.1<strong>13</strong>online.nl<br />

De fysiotherapeut<br />

Sommige fysiotherapeuten hebben<br />

speciale ervaring in de behandeling van<br />

patiënten met stemmingsklachten en de<br />

lichamelijke verschijnselen die daar soms bij<br />

optreden. Omdat lichaamsbeweging bij depressie zo belangrijk<br />

is, kan u met behulp van de fysiotherapeut een trainingsschema<br />

opstellen, waarbij stapsgewijs wordt gewerkt aan verbetering<br />

van de conditie en uithoudingsvermogen. Ontspanningsen<br />

ademhalingsoefeningen kunnen helpen om stress te<br />

verminderen. Soms kan er ook gebruikt worden van technieken<br />

uit de haptotherapie. Ook de fysiotherapeut bespreekt het belang<br />

van rust, regelmaat en beweging en geeft tips voor het<br />

maken van een goede dagplanning.<br />

De diëtiste<br />

Soms heeft een depressie ook invloed op de eetlust en het<br />

gewicht. Door het gebruik van antidepressiva kan het gewicht<br />

toenemen. Dat is allemaal niet bevorderlijk voor het lichamelijk<br />

en psychisch welbevinden. De diëtiste kan u helpen om de<br />

voedselinname en gewicht weer in balans te krijgen, door<br />

samen met u een plan te maken met haalbare doelen en u<br />

tips te geven om weer een gezond eetgedrag terug te krijgen.<br />

De apotheek<br />

De apotheek speelt een belangrijke rol bij de controles en medicatiebewaking<br />

als u een antidepressivum krijgt voorgeschreven.<br />

Zo wordt er onder andere gekeken of het medicijn kan<br />

samengaan met eventuele andere medicatie die u gebruikt.<br />

De apothekersassistente geeft u uitleg over te verwachten<br />

werking en bijwerkingen en invloed op de rijvaardigheid. Bij<br />

langdurig gebruik zal zij regelmatig informeren of het middel<br />

nog het gewenste effect heeft en of er alsnog bijwerkingen<br />

zijn opgetreden. Na zes maanden kan er eventueel, in overleg<br />

met de arts, gekeken worden of het antidepressivum kan worden<br />

afgebouwd. De apotheker kan met u het afbouwschema<br />

bespreken.<br />

Samenwerkingsverband<br />

Noordwijk-Binnen is:<br />

Huisartsenpraktijken:<br />

Irisplein, Vinkeveld<br />

Noordwijkse apotheken<br />

Fysiotherapiepraktijken:<br />

Paramedisch Centrum<br />

Noordwijk en Vinkeveld<br />

Diëtistenpraktijk:<br />

Barbara van Eeden<br />

Psychologen:<br />

L. Debicki en Merel Hovestad<br />

www.svn-b.nl<br />

Samenwerkingsverband<br />

Wantveld is:<br />

Gezondheidscentrum Wantveld:<br />

Huisartsenpraktijk Wantveld<br />

Fysiotherapie Wantveld<br />

Diëtisten praktijk Wantveld<br />

Psychologen PEP Junior en<br />

PEP Wantveld<br />

Noordwijkse apotheken<br />

www.wantveld.nl<br />

Tip<br />

De VGZ<br />

mindfulness<br />

coach app<br />

Meer informatie?<br />

www.thuisarts.nl<br />

www.kleurjeleven.nl<br />

www.mentaalvitaal.nl<br />

De beste zorg door samenwerking.<br />

Chronische zorg vraagt om goede samenwerking. En samenwerking vraagt<br />

om een goede organisatie. In Noordwijk werken zorgverleners samen in<br />

het samenwerkingsverband Noordwijk-Binnen en Wantveld. De samenwerkingsverbanden<br />

werken samen met Stichting Rijncoepel die op de achtergrond<br />

de organisatie van de chronische zorg op zich neemt. U ziet hier niets<br />

van, maar merkt het wel: uw zorgverleners hebben de handen vrij om u te<br />

helpen, zodat u uw chronische ziekte zo goed mogelijk de baas blijft.<br />

47


Puzzel<br />

Puzzel mee<br />

met <strong>Leef</strong>!<br />

128 52 61 90 17 <strong>13</strong>4 122 48 45 1 16 50 <strong>13</strong>9 79 23 1<strong>13</strong> 66 <strong>13</strong>0 63 105


Horizontaal:<br />

1 geelwitte bloemetjes. 10 examen. 20 ziekte. 21 onjuiste<br />

gedachte. 23 eitje van een luis. 24 land in Latijns Amerika.<br />

25 bijnaam Johan Neeskens. 26 Chinees volksvoedsel.<br />

27 vestibule. 29 plein in Amsterdam. 31 schrijfgerei. 32 Bijbelse<br />

naam. 33 meisjesnaam. 34 pa. 36 onderdeel kledingstuk. 38<br />

nomen nescio, afk. 39 oude lengtemaat. 40 paleis en kroondomein.<br />

41 zangpartij. 43 Indonesisch gerecht. 45 ieder. 48 rijksdag<br />

te… in 1494. 49 uit eten. 50 Arabische vorsten. 52 ergens anders.<br />

53 monster uit de film ‘Shrek’. 54 slot. 56 onderdeel muziekinstrument.<br />

57 Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten,<br />

afk. 58 bloedbuis in lichaam. 60 dikwijls. 62 bitter als ...<br />

63 boomsoort. 65 puntig uitsteeksel. 67 ozon. 69 vermindering.<br />

72 zeehond. 74 stop! 75 spreidzit. 78 naam Noordwijkse doelman.<br />

79 geluid van een ezel. 80 titelwoord in woordenboek. 82 op<br />

die wijze. 84 specerij. 85 meisjesnaam. 86 bepaald soort fiets.<br />

88 slim. 89 kostuum.91 een reeks. 93 lichaamsdeel. 95 hoofd.<br />

97 meppen. 100 idioot. 102 park in Noordwijk. 105 lidwoord.<br />

107 bestuurder. 109 sinas zonder i. 110 befaamd ex-wielrenner.<br />

111 wilde buffel. 112 paardenziekte. 1<strong>13</strong> middelgroot hert. 114<br />

tussen zes en acht. 115 overschot na verbranding. 117 voorzetsel.<br />

118 gegevens. 119 uitwerpselen. 121 ster. 123 seconde.<br />

125 Japanse generaal. 127 pronkkamer. 129 vervoermiddel van<br />

Jezus. <strong>13</strong>1 … nou gauw fietsen! <strong>13</strong>2 tablet-pc. <strong>13</strong>4 koe, ook<br />

wel lompe vlegel. <strong>13</strong>6 gevangenis. <strong>13</strong>7 plezier. <strong>13</strong>8 breinaald.<br />

<strong>13</strong>9 Arabische gezichtssluier. 141 waterdamp uit de lucht.<br />

143 stekker. 144 Egyptische god. 145 dames in een seksclub.<br />

146 Noordwijkse verzetsman.<br />

Verticaal:<br />

1 kannibaal. 2 boom. 3 onontkoombaar kwaad. 4 meisjesnaam.<br />

5 lade. 6 Nederlands dorp. 7 periodes. 8 hand. 9 voegwoord.<br />

11 binnen. 12 landtong. <strong>13</strong> depressief. 14 pennenkoker.<br />

15 Amsterdams Peil, afk. 16 klap. 17 eerbied bewijzen. 18 Noordwijkse<br />

bijnaam Leen van der Niet. 22 kuip met water. 26 katholiek.<br />

27 gereedschap. 28 jaargetijde. 30 onderwerpen. 33 Friese achternaam.<br />

34 onderdeel schoen. 35 voornaam Indiase premier.<br />

37 gooien. 40 beetje scheel. 42 vloerstenen. 44 Eerste Kamer.<br />

46 inbraak. 48 woordenboek, afk. 51 eiland in Kaapverdië.<br />

53 lofdicht. 55 Nederlands automerk. 58 Afrikaanse stam/Hollandse<br />

rapper. 59 nietsnut. 61 Katholieke Technische School,<br />

afk. 64 toelage aan militairen. 66 Baskische terreurbeweging.<br />

67 toestel voor ophangen misdadigers. 68 vloeibare spijs.<br />

70 snel. 71 Franse hoofdstad. 73 Beatrix in het kort. 76 vader.<br />

77 muziektoon. 79 Europeaan. 81 tafelgasten. 83 kleur. 85 verlies.<br />

86 Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond, afk. 87 meisjesnaam.<br />

89 plek. 90 poep. 94 voornaam PVV-leider. 96 neemt u …!<br />

97 geld opzij leggen. 98 letters vreten. 100 Geestelijke Gezondheidsdienst,<br />

afk. 101 strafwerktuig. 103 Turk. 104 trilling van handen.<br />

105 heel erg vol. 106 kloosterzuster. 108 zanger. 111 de<br />

wc is momenteel … 116 kleur van bruine waterverf. 118 rivier.<br />

120 achteruit. 122 zeurpiet. 124 lui. 126 vechtsport. 128 pret.<br />

<strong>13</strong>0 overwinning. <strong>13</strong>1 wagen, paard en rijtuig. <strong>13</strong>3 aanwijzend<br />

voornaamwoord. <strong>13</strong>5 zet. <strong>13</strong>7 paraplu. <strong>13</strong>8 smalle weg. 140<br />

Besloten Vennootschap, afk. 142 persoonlijk voornaamwoord.<br />

143 ik heb de … in! 144 dominee, afk.<br />

Zo doet u mee<br />

Los het kruiswoordraadsel op en breng<br />

letters uit het raadsel over naar de<br />

gelijkgenummerde vakjes in het kleine<br />

diagram. Daar ontstaat bij juiste<br />

invulling een slagzin.<br />

Om mee te dingen naar één van de<br />

prijzen, moet uw oplossing voor<br />

1 juni 2017 binnen zijn.<br />

De oplossing kunt u als volgt insturen:<br />

Per mail: redactie@wsnleef.nl<br />

Per (brief)kaart: WSN <strong>Leef</strong>!,<br />

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk.<br />

Vergeet niet uw naam en<br />

contactgegevens<br />

te vermelden.<br />

Oplossing vorige keer JAPAN MUSEUM SIEBOLDHUIS LEIDEN<br />

Winnaars puzzel WSN <strong>Leef</strong>! 9-2016. Gefeliciteerd!<br />

De volgende personen hebben een prachtig boeket bloemen<br />

gewonnen, aangeboden door Het Bloemenhof:<br />

Jelle Wassenaar, Herma Lans, Mary Ouwersloot, René de Bijl en<br />

Ellen van der Geest<br />

Winnaars kunnen hun cadeau afhalen bij:<br />

Het Bloemenhof,<br />

De Keuvel 2, 2201 MB Noordwijk<br />

PUZZEL PRIJS<br />

Als deelnemer aan onze puzzel maakt u kans op een vers<br />

fruitpakket van Van der Zalm Verswinkel in groente & fruit.<br />

Aangeboden door:<br />

Van der Zalm groente & fruit - Kerkstraat 57 - Noordwijk<br />

49


Daily Lift<br />

Genieten staat met stip op nummer<br />

één in het leven van Sacha Bol. Met<br />

haar bedrijf promoot ze een gezond<br />

leven, met het strand als haar kantoor.<br />

TEKST MARIEKE VOORN BEELD BURO BINNEN<br />

Sacha Bol powervrouw<br />

met passie voor voeding<br />

Gezonde voeding en regelmatig bewegen is een keuze<br />

50<br />

‘Stap buiten je comfortzone en leer nieuwe dingen. Onderneem<br />

iets waar je gelukkig van wordt en waar je energie van krijgt.’ Een<br />

gesprek met Sacha Bol (30) gaat al snel over positiviteit en over<br />

de dingen die wél kunnen. Ze is een echte powervrouw: al sinds<br />

haar achttiende heeft ze een eigen gelijknamig bedrijf; Sachabol.<br />

com. Haar focus ligt bij haar passie voor voeding. ‘Al wilde ik heel<br />

vroeger dierenarts worden,’ lacht ze.<br />

Voorkomen is beter dan genezen<br />

Gezond eten speelt al een lange tijd een belangrijke rol in<br />

Sacha’s leven. Door een lever- en bloedafwijking heeft ze op<br />

jonge leeftijd last van galstenen. Met de oplossing die artsen<br />

voorstellen – haar galblaas verwijderen- is ze niet gelukkig. ‘Ik<br />

was een meisje van 16 jaar en wilde dat helemaal niet. Bij geen<br />

van de specialisten ging het over preventie; hoe mijn probleem<br />

voorkomen kan worden. Dat vond ik heel vervelend. Uiteindelijk<br />

vond ik het antwoord bij een vader van een vriendin, die orthomoleculaire<br />

therapeut is. Zijn advies over gezonde voeding in<br />

combinatie met voedingssupplementen heb ik opgevolgd en<br />

het heeft mij fantastisch geholpen. Ik kreeg meer energie en<br />

geen galsteenaanvallen meer. Sinds die tijd realiseer ik me<br />

nog meer wat voeding met je doet en hoe belangrijk het is.’<br />

Haar interesse bracht haar naar de Universiteit van Wageningen,<br />

waar ze Voeding en Gezondheid studeerde. ‘Het was een leuke<br />

studie, maar ik wist al snel dat ik niet het onderzoek in wilde<br />

gaan. Ik focus me veel meer op de sociale en preventieve kant<br />

van voeding: Hoe kan het ziektes voorkomen? En hoe zorg je dat<br />

iemand zo energiek en gefocust mogelijk in het leven staat?’<br />

Daily Lift<br />

Het bedrijf dat ze bij het begin van haar studie startte, is gericht<br />

op een gezond leven, zonder dat het ingewikkeld of tijdrovend<br />

is. Sinds twee jaar is ze enthousiast over Daily Lift, een lekkere en<br />

snelle manier om 59 superfoods binnen te krijgen, te bestellen<br />

via de website. Het poeder bestaat uit een combinatie van gevriesdroogde<br />

groenten en fruit, enzymen en probiotica. ‘Het is<br />

zoveel makkelijk dan een smoothie maken. Als je het doorrekent<br />

is het ook veel goedkoper. Een glas Daily Lift kost iets meer dan<br />

twee euro, hetzelfde dat je uitgeeft aan een kop koffie op het<br />

terras of een biertje in de kroeg.’<br />

Daily Lift komt in de rode vorm (meer fruit) en groene vorm<br />

(meer groente), die zijn te mengen met water of door de kwark<br />

te roeren. ‘Eigenlijk kan je het op heel veel manieren toepassen.


Vanmorgen strooide ik een beetje over mijn bananenpannenkoekjes<br />

en er zijn ook mensen die het verwerken in bijvoorbeeld<br />

een kwarktaart.’ Het is een aanvulling op de dagelijkse voeding,<br />

benadrukt ze. ‘Ik zou er zeker geen maaltijd mee vervangen, daar<br />

is het product niet voor bedoeld. Het is een welkome aanvulling<br />

van vitaminen en mineralen die we lang niet altijd meer binnen<br />

krijgen. Veel van onze producten, zoals tomaten en komkommers,<br />

bestaan voor een groot deel uit water. Die vitaminen zijn<br />

verloren gegaan. Op deze makkelijke manier krijg je ze toch binnen.<br />

Het is daarom voor iedereen geschikt: senioren, volwassenen<br />

en sporters, maar ook voor kinderen. Zij krijgen bijvoorbeeld<br />

een glas water aangelengd met de rode variant van Daily Lift.<br />

Veel gezonder dan zo’n kinderdrankje vol met suiker.’<br />

Voeding is onze brandstof<br />

Sacha legt uit wat verkeerde keuzes met ons lijf doen. ‘Ik vind het<br />

heel belangrijk dat mensen zich realiseren dat gezond eten de<br />

basis is voor een goed leven. Vaak vergelijk ik het met een auto:<br />

als je daar de verkeerde brandstof in doet, loopt de motor vast.<br />

Zo gaat dat ook in ons lichaam. Door veel producten te eten en<br />

drinken waar extra (verborgen) suiker aan is toegevoegd, krijgen<br />

we lichamelijke klachten. Denk aan pijnklachten of vermoeidheid.<br />

Als je de juiste brandstof eet en drinkt, merk je dat<br />

de motor optimaal loopt.’<br />

Wingry<br />

Het derde en laatste product dat daarbij aansluit, is Winrgy, een<br />

drankje met granaatappelsmaak, maar zonder suiker. Er zitten<br />

21 essentiële vitamines, mineralen en amonizuren in die zorgen<br />

voor een energieboost. Niet voor niets is Winrgy in de sportwereld<br />

populair. Veel personal trainers drinken het. Het (sport)<br />

drankje heeft nog een fijne eigenschap. ‘Het helpt om te focussen<br />

als je moet presteren. Ik drink het zelf als ik me bijvoorbeeld<br />

echt lang wil concentreren op een belangrijk onderwerp.’<br />

Zelf ondernemen<br />

Haar bedrijf is onderdeel van WINWorldwide, een bedrijf met<br />

een wellnessconcept, met de thuisbasis in de Amerikaanse stad<br />

Dallas (Texas). Als franchisee vult Sacha haar bedrijf op een eigen<br />

manier in. ‘Ik train en coach mensen die enthousiast zijn over<br />

de producten en daarmee ook de stap naar ondernemerschap<br />

willen zetten.’ Zij starten in feite ook weer hun eigen bedrijf als<br />

brandpartner, onder de vleugels van Sacha. ‘Ik begeleid hen<br />

daarin, zowel persoonlijk als online. Ontzettend leuk om te<br />

doen, want ik kan mijn kennis overdragen en stel mensen ook<br />

in staat hiermee te verdienen. Op deze manier aan de slag heeft<br />

voor alle brandpartners ook weer een voordeel: je werkt in je<br />

eigen tempo en deelt zelf je tijd in. Sommigen doen het naast<br />

hun fulltime baan, anderen een deel van de week. We hebben<br />

twee dingen gemeen: we zijn enthousiast over de producten<br />

én over ondernemen.’<br />

#Dutchsuperfoodie<br />

Sacha kiest ervoor om veel mensen te bereiken via social media.<br />

Op de Facebookpagina Dutch Superfoodie staan vlogs en deelt<br />

ze informatie over alles waar ze enthousiast over is. Ook met<br />

de hashtag #dutchsuperfoodie laat ze op haar eigen Instagram-account<br />

zien wat haar bezighoudt. Volgers zien bijvoorbeeld<br />

haar wekelijkse bokstraining, haar liefde voor hoelahoepen<br />

of een bezoek aan de Gezondheidsbeurs. ‘Ik deel leuke foto’s,<br />

mooie quotes en tips voor een gezonde levensstijl.’ Richting de<br />

zomer komen er dan weer meer foto’s van het Noordwijkse<br />

strand. ‘Ik heb niet meer nodig dan mijn laptop en telefoon, en in<br />

een inspirerende omgeving werk ik veel beter. Ik zit dan ook<br />

graag in een strandtent: het is dan mijn kantoor aan het strand.’<br />

Durf jij de stap te zetten?<br />

Met haar bedrijf is ze altijd op zoek naar brandpartners, die een<br />

nieuwe stap in hun carrière willen zetten. Zelf blijft ze zich ook<br />

ontwikkelen en doorleren, met een focus op Facebook en<br />

Instagram. ‘Ik vind het leuk om mensen te inspireren, omdat ik<br />

op mijn beurt ook vooral geïnspireerd raak door andere mensen.<br />

Mensen die naar hun hart luisteren en voor hun passie gaan.<br />

Als je buiten je comfort zone durft te stappen, levert dat veel<br />

mooie dingen op. In mijn geval is dat vrijheid, in tijd en in geld.<br />

Ik vorm mezelf nu en ga op zoek naar hoe ik zelf wil leven,<br />

zonder vaste kaders van anderen. Als je net even dat stapje<br />

durft te zetten, dan gaat dat je heel veel opleveren.’<br />

MET DANK AAN: RICHARD HOUWAART,<br />

BOOTCAMP NOORDWIJK.<br />

WWW.BOOTCAMPNOORDWIJK.NL<br />

Meer informatie<br />

staat op<br />

www.sachabol.com<br />

of kijk op<br />

www.facebook.com/<br />

DutchSuperfoodie<br />

Volg jij Sacha al via<br />

#DutchSuperfoodie ?<br />

51


Een gezonde<br />

sport- en<br />

schoolkantine<br />

Noordwijkse ondernemer neemt initiatief door ondertekenen ‘Akkoord Gezonde Voeding op Scholen’.<br />

Horesca Horecavo ondertekend het<br />

‘Akkoord Gezonde Voeding op Scholen’<br />

11 februari jl. vond in Amersfoort<br />

de conferentie ‘NL Vitaal: samen voor een<br />

gezonde jeugd’ plaats. Een initiatief van<br />

het ministerie van VWS, samen met JOGG<br />

(Jongeren Op Gezond Gewicht- zie kader)<br />

en NL 2025 (samenwerkingsplatform<br />

waarin onder andere bestuurders en<br />

leiders uit het bedrijfsleven, de culturele en<br />

wetenschappelijke wereld, kunstenaars en<br />

sporters). Uitgenodigd waren wethouders<br />

met jeugd, welzijn, gezondheid en sport<br />

in hun portefeuille. Gerben van Duin was<br />

namens Noordwijk aanwezig.<br />

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

DAVE VEGT, ARJAN HOUWAART,<br />

MARTIJN BARTELING EN WILLEM DEVILEE


Gezonde groei en ontwikkeling<br />

Ongezonde eet-, beweeg- en slaapgewoonten vormen een<br />

grote bedreiging voor de gezonde groei en ontwikkeling<br />

van kinderen in Nederland. Deze gewoonten bepalen namelijk<br />

sterk of kinderen tijdens hun jeugd of later in hun<br />

leven overgewicht, obesitas of andere chronische ziekten<br />

zullen ontwikkelen. Het is daarom van groot belang om<br />

gezonde eet-, beweeg- en slaapgewoonten te stimuleren<br />

bij de jeugd. (uit: Whitepaper ‘Gezonde groei en ontwikkeling<br />

voor ieder kind in Nederland’| februari 2017).<br />

Niet alleen aandacht voor sport<br />

Wethouder Gerben van Duin: ‘Noordwijk is European City<br />

of Sport geworden door haar diversiteit aan sportfaciliteiten.<br />

Naast het sportieve aspect besteden wij in Noordwijk<br />

ook bewust veel aandacht aan het sociale aspect. Ik denk<br />

dat met name dat laatste de doorslag heeft gegeven om<br />

Noordwijk de titel ‘European City of Sport’ toe te kennen.<br />

Echter met aandacht voor sport alleen zijn we er niet als<br />

het gaat om vitaal/gezond leven. Voeding speelt een nog<br />

grotere rol in ons welzijn en gezondheid dan we denken.<br />

Daarom moedig ik alle initiatieven die daarop inspelen aan.<br />

Dus ook het verkopen van gezondere producten in met<br />

name school- en sportkantines. En we onderzoeken ondertussen<br />

de mogelijkheid om van Noordwijk een JOGGgemeente<br />

te maken.’<br />

Gezonde voeding<br />

Organisaties (denk aan scholen, sportverenigingen en<br />

kinderopvangcentra) willen steeds vaker een bijdrage<br />

leveren aan een gezonde leefstijl van jongeren. Horesca-<br />

Horecavo (horecagroothandel) heeft zich aangesloten bij<br />

het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2016-2020)<br />

van stichting JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). De<br />

organisatie wil scholen ondersteunen bij het realiseren van<br />

een gezonde schoolkantine. Zij bieden niet alleen praktische<br />

ondersteuning door gezondere keuzes in het assortiment,<br />

maar organiseren bijvoorbeeld ook voorlichtingsbijeenkomsten<br />

en geven advies (vaak in samenwerking met<br />

JOGG). Er zijn door JOGG drie ambitieniveaus vastgesteld<br />

voor de gezonde schoolkantine: brons, zilver en goud.<br />

Horesca gaat minimaal voor Zilver en streeft ernaar dat<br />

in 2020 25% van de deelnemende scholen ‘Goud’ heeft<br />

behaald. De criteria waaraan een school moet voldoen zijn<br />

vastgelegd in concrete checklists. Simpel gezegd komt het<br />

erop neer dat een Gouden schoolkantine een uitgebreid<br />

assortiment gezonde voeding aanbiedt, het drinken van<br />

water stimuleert en producten op de juiste wijze presenteert.<br />

Teylingen College KTS doet mee<br />

WN <strong>Leef</strong> was aanwezig bij een inspirerend overleg tussen<br />

Dave Vegt (eigenaar Horesca Horecavo), Willem Devilee<br />

(procesmanager/adviseur namens Horesca/Horecavo),<br />

Arjan Houwaart (teamleider horeca, bakkerij en recreatie bij<br />

KTS) en Martijn Barteling (teamleider ROC Mondriaan Den<br />

Haag). Gespreksonderwerp: de gezonde schoolkantine.<br />

Dave: ‘Onze doelstelling is het gezonder maken van<br />

schoolkantines (en sportkantines). De omgeving bewust te<br />

maken van gezondere keuzes. Scholen hoeven niet bang te<br />

zijn dat we gaan schrappen in het assortiment waardoor ze<br />

omzet verliezen of veel producten moeten weggooien, het<br />

gaat erom dat er meer gezonde alternatieven zijn per productgroep.<br />

En dat we scholen laten zien hoe je het assortiment<br />

beter kunt presenteren zodat leerlingen een gezondere<br />

keuze maken. Volgens JOGG-richtlijnen inderdaad. En je<br />

hoeft het als school niet allemaal zelf te bedenken. Er is veel<br />

informatie en ondersteunend materiaal.<br />

Willem: ‘Wij hebben als Horesca/Horecavo de producten<br />

én de kennis. Om het scholen makkelijker te maken om<br />

op het gewenste niveau te komen hebben we ook een map<br />

ontwikkeld. ‘Wat houdt het programma in, wat zijn de spelregels,<br />

en hoe pak je het aan?’ Wij kunnen ondersteunen<br />

met advies, aanbevelingen, materiaal en productontwikkeling.<br />

Als je als school denkt dat je klaar bent voor screening<br />

dan neem je contact op met JOGG. Zij doen de accreditatie.<br />

En voldoe je aan de eisen, dan krijg je die zilveren of gouden<br />

schaal.’<br />

Arjan: ‘We zijn met de KTS goed op weg. Wat ik een mooie<br />

uitdaging vind is om onze jeugd zelf actief te betrekken in<br />

dit proces. Niet alleen als afnemers, maar hen zelf laten<br />

meedenken over gezond én lekker eten. Het is immers ook<br />

hun vakgebied. Dus ik wil een aantal mogelijkheden verder<br />

onderzoeken. Hoe meer er vanuit de leerlingen zelf komt,<br />

des te groter de kans op succes. Ze nemen niet zo veel<br />

‘zomaar’ van ons aan. Dus wij willen hen zelf resultaten<br />

laten boeken. Laten we onze positie als vooruitstrevende<br />

school, met landelijk aanzien, ook in dit proces benutten.<br />

En dat geldt ook voor onze bijzondere samenwerking met<br />

Mondriaan. Ik zou leerlingen van het ROC willen inzetten<br />

om onze leerlingen hier te begeleiden in het JOGG traject.<br />

Er is genoeg te onderzoeken en veel initiatief.’<br />

Martijn: ‘Wij werken (nog) niet onder de naam JOGG.<br />

Wel werken we met onze leerlingen dagelijks met verse en<br />

gezonde producten. En het is mooi om samen met de KTS<br />

verder te ontwikkelen. Als ik het zo allemaal beluister dan<br />

denk ik eigenlijk dat wij bij het Mondriaan al voldoen aan<br />

de JOGG-richtlijnen. Ik wil de stappen graag nog eens<br />

goed doornemen. Maar daarna zou ik zeggen<br />

‘kom maar langs’. Dat laten Willem en Dave<br />

zich uiteraard geen twee keer zeggen.<br />

‘Dat gaan we regelen.’<br />

gezonde voeding<br />

STICHTING JOGG<br />

(JONGEREN OP GEZOND GEWICHT)<br />

Het doel van de stichting: ‘Wij streven naar een samenleving<br />

waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en<br />

werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de<br />

normaalste zaak van de wereld is.’ Met programma’s en<br />

campagnes zet JOGG zich in om dit doel te bereiken, in nauwe<br />

samenwerking met private en publieke partijen. Al meer dan<br />

119 gemeenten (bijna 1/3 van het totaal aantal gemeenten)<br />

werken volgens de JOGG-aanpak (zijn JOGG-gemeente). De<br />

integrale aanpak met samenwerkingspartners is kenmerkend<br />

voor de werkwijze van de stichting, waarbij zij ondersteuning<br />

bieden door training, advies, begeleiding en monitoring.<br />

53


Groot Hoogwaak<br />

MIEKE TIMMERMANS HELPT MENEER VOGELAAR<br />

BIJ DE DEMENTIEBEGELEIDING VAN ZIJN VROUW<br />

Groot Hoogwaak ThuisSupport<br />

Meer informatie<br />

over Groot Hoogwaak<br />

ThuisSupport vindt u op<br />

www.groothoogwaak.nl<br />

Heel ` goed kijken en luisteren naar mensen,<br />

pas daarna kun je de juiste zorg bieden´<br />

Vanuit de overheid, maar ook vanuit mensen zelf, is er steeds meer de wens om langer thuis te wonen<br />

en daarbij ook langer thuis verzorgd te worden. Met de vergrijzing neemt ook het aantal thuiswonende<br />

mensen met dementie toe. Groot Hoogwaak investeert daarom in specifieke zorg voor dementerenden.<br />

TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD BURO BINNEN<br />

54<br />

Wijkverpleegkundige bij Groot Hoogwaak<br />

ThuisSupport Mieke Timmermans volgde<br />

de opleiding casemanagement dementie.<br />

´Als casemanager overzie je de situatie<br />

van mensen. Door regelmatige afspraken<br />

bij de mensen thuis, monitor<br />

ik hoe het gaat en of de geboden zorg<br />

nog aansluit bij de behoefte. Tijdens mijn<br />

opleiding is er veel aandacht besteed aan<br />

de complexe problematiek van het proces<br />

van dementie. Als je het hebt over dementie,<br />

zie je dat de situatie snel of juist<br />

heel langzaam kan veranderen. Mensen<br />

kunnen, naast verandering in stemming<br />

en/of gedrag, ook te maken hebben met<br />

meervoudige problematiek. Dementie in<br />

combinatie met lichamelijke aandoeningen<br />

komt vaak voor. Het is daarbij belangrijk<br />

om het een van het ander te onderscheiden.<br />

De klachten van een<br />

blaasontsteking kunnen bijvoorbeeld<br />

hetzelfde beeld geven als signalen van<br />

dementie. Door goed met de mensen te<br />

communiceren en vooral écht naar ze te<br />

luisteren, leer je mensen kennen, ontdek<br />

je wie ze waren én zijn en kun je beter<br />

inschatten wat ze nodig hebben. En natuurlijk<br />

praten we ook met de zorgpartner<br />

of mantelzorger. Vervolgens kun je dan<br />

passende zorg aanbieden. Wat voor<br />

de een werkt, kan voor de ander juist<br />

averechts werken. Hulp bij de persoonlijke<br />

verzorging kan een belangrijke aanvulling<br />

zijn. Begeleiding bij wassen, aankleden<br />

en de inname van medicatie. Soms is er<br />

andere ondersteuning nodig. Denk aan<br />

de inzet van huishoudelijke zorg, regelen<br />

van persoonsalarmering, dagbesteding of<br />

extra particuliere zorg, zodat de zorgpartner<br />

of mantelzorger wat meer ontlast<br />

wordt. De moeilijkste uitdaging voor mensen<br />

die te maken krijgen met dementie is<br />

te leren omgaan met een voortdurend<br />

veranderende situatie.’<br />

Advies<br />

Soms zijn mensen al bekend bij Thuis-<br />

Support, als ze de diagnose dementie<br />

krijgen. Mieke: ‘De verzorgenden hebben<br />

hierin een belangrijke signaalfunctie. Zij<br />

zijn de oren en ogen van de organisatie;<br />

zij zien de mensen dagelijks. Wij noemen<br />

dat het ‘niet-pluis’ gevoel. Dan merk je dat<br />

er iets is, bijvoorbeeld als mensen niet op<br />

woorden kunnen komen, veel zaken in<br />

huis kwijt raken of als ze moeite hebben<br />

met het verrichten van dagelijkse handelingen.<br />

Het zijn soms heel subtiele dingen,<br />

die een eerste teken van dementie<br />

kunnen zijn. Als het vermoeden bestaat,<br />

verwijs ik vaak door naar de huisarts. Maar<br />

een andere keer kom ik pas in beeld als<br />

de diagnose al is gesteld en de partner<br />

de zorg bijvoorbeeld niet meer alleen aan<br />

kan. De wijkverpleegkundige is er voor<br />

de indicatie en de coördinatie van de<br />

zorg; als casemanager ben ik er vooral<br />

om informatie en voorlichting te geven,<br />

de begeleiding te coördineren en een<br />

luisterend oor te bieden, zoals bijvoorbeeld<br />

bij meneer en mevrouw Vogelaar.<br />

Meneer zorgt voor mevrouw, die een<br />

vorm van dementie heeft. De heer<br />

Vogelaar: ‘Mieke komt elke drie weken bij<br />

ons langs en dan bespreken we hoe het<br />

gaat. Mieke is een wereldvrouw! Ze regelt<br />

heel veel voor ons, dingen waar we zelf<br />

dan niet zo goed uit komen. Mijn vrouw<br />

gaat nu bijvoorbeeld één dag per week<br />

naar de dagbesteding in Het Trefpunt. Fijn<br />

voor haar, maar ook fijn voor mij, want die<br />

dag heb ik dan wat tijd voor mezelf. Dat je<br />

weet dat iemand altijd voor je klaarstaat,<br />

dat is zo’n fijn en veilig gevoel. Mieke weet<br />

precies hoe we dingen het beste kunnen<br />

aanpakken. Zelf hoef je dan het wiel niet<br />

steeds opnieuw uit te vinden.’


De Maaltijdservice van Groot Hoogwaak<br />

‘Elke dag vers, gezond en lekker eten!’<br />

Groot Hoogwaak is één van de weinige zorginstellingen die nog<br />

kookt in eigen keuken. De maaltijden zijn vers, gezond en lekker.<br />

Bewoners van Groot Hoogwaak eten elke dag al vers en gezond,<br />

maar via de Maaltijdservice kan dus elke Noordwijkse senior<br />

lekker, gezond en gevarieerd eten.<br />

TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD BURO BINNEN<br />

hebben daarmee echt een leuke vrijwilligerstaak<br />

bij Groot Hoogwaak gevonden.<br />

Daarbij is het voor de mensen die de maaltijd<br />

thuis krijgen prettig dat iemand de<br />

maaltijd helemaal tot aan tafel brengt.<br />

Veel mensen wonen alleen, dus het sociale<br />

contact zo midden op de dag vinden ze<br />

prettig.’<br />

Erik van Duijvenbode, teammanager<br />

Horeca, is trots dat er nog vanuit de eigen<br />

keuken gekookt wordt. ‘Groot voordeel<br />

van het bereiden in eigen keuken blijft dat<br />

de menu’s zelf ingevuld kunnen worden.<br />

Wie zich aanmeldt voor de Maaltijdservice<br />

kan per dag kiezen uit drie menu’s.<br />

Om zo goed mogelijk aan de wensen te<br />

voldoen, hebben we een menucommissie<br />

ingesteld die goed luistert naar de wensen<br />

van alle bewoners en de mensen die de<br />

maaltijd thuisbezorgd krijgen.<br />

Daarnaast kijkt er een diëtist mee naar de<br />

samenstelling en variatie van de maaltijden.<br />

Goede voeding is zeker een onderdeel<br />

van goede zorg.’<br />

Gelijk aan tafel<br />

Mevrouw De Wit maakt sinds een half jaar<br />

gebruik van de Maaltijdservice van Groot<br />

Hoogwaak en ze is er blij mee. ‘De maaltijd<br />

wordt altijd tussen 11.45 en 12.00 uur bezorgd<br />

en dan kan ik gelijk aan tafel. Ik vind<br />

de bietjes het lekkerst. De gehaktballen zijn<br />

niet zoals ik ze zelf altijd maakte, maar dat<br />

vergeef ik ze dan maar’, lacht ze. ‘Ik krijg<br />

drie keer per week de maaltijd bezorgd<br />

en soms houd ik nog wat over voor de<br />

volgende dag. De ene keer heb ik nu<br />

eenmaal meer trek dan de andere keer.’<br />

De maaltijden worden bezorgd door vrijwilligers.<br />

Erik: ‘De vrijwilligers vinden het<br />

leuk om de maaltijden te bezorgen en<br />

Elke dag lekker eten<br />

De maaltijden worden warm of gekoeld<br />

thuisbezorgd. Erik: ‘Mensen kunnen zelf<br />

kiezen hoe ze de maaltijd bezorgd willen<br />

hebben. Sommige mensen eten het gelijk<br />

’s middags op, anderen kiezen voor de<br />

gekoelde variant die ze dan ’s avonds<br />

opwarmen. De warme maaltijden worden<br />

vijf dagen per week bezorgd, voor het<br />

weekend kunnen dan ook gekoelde<br />

maaltijden worden geleverd op vrijdag.<br />

De maaltijden bestaan standaard uit een<br />

voorgerecht (soep), hoofdgerecht en<br />

dessert. Maar er kan ook alleen voor een<br />

hoofdgerecht worden gekozen. Uiteraard<br />

houden we rekening met de eventuele<br />

dieetwensen.<br />

AANMELDEN<br />

Aanmelden voor de Maaltijdservice<br />

kan via het invullen van een<br />

aanmeldformulier, verkrijgbaar bij<br />

de receptie van Groot Hoogwaak<br />

of te downloaden via<br />

www.groothoogwaak.nl.<br />

De prijs voor een maaltijd<br />

inclusief bezorging varieert van<br />

€ 6,75 tot € 8,75 afhankelijk<br />

van uw keuze.<br />

55


familie verhart<br />

LIA VERHART (LI) EN CORRY ALKEMADE-<br />

VERHART POSEREN VOOR HUN<br />

OUDERLIJK HUIS EN VOORMALIG<br />

GARAGE VERHART IN DE VOORSTRAAT.<br />

DIT HUIS WORDT GEZIEN ALS ‘HET<br />

OUDSTE’ HUIS VAN NOORDWIJK EN<br />

DATEERT UIT OMSTREEKS 1450.<br />

GARAGE VERHART<br />

IN DE VOORSTRAAT 21<br />

56<br />

Hart<br />

voor de zaak<br />

Garage- en taxibedrijf Verhart<br />

was een begrip in Noordwijk. De<br />

oprichter, Karel Verhart, leefde van<br />

1911 tot 1969 en bracht zijn zaak<br />

tot bloei in het oudste huis van ons<br />

dorp, Voorstraat 21. Drie van zijn<br />

negen kinderen vertellen over het<br />

bedrijf en het gezin: Lia (69),<br />

Wim (75) en Corry (77).<br />

TEKST FRANS VAN DUIJN<br />

BEELD BURO BINNEN EN FAM. VERHART


‘Onze opa, Willem Verhart, had in de jaren twintig een<br />

garagebedrijf annex fietsenhandel in Katwijk aan den Rijn,’<br />

vertelt Wim. ‘Mijn vader werkte daar ook, maar in 1933 is<br />

hij in Noordwijk voor zichzelf begonnen aan de Van<br />

Limburg Stirumstraat, totdat in 1935 het pand aan de<br />

Voorstraat te koop kwam. Hij richtte zich op auto’s, want<br />

die spraken hem meer aan dan fietsen.’ Corry vult aan:<br />

‘Daar in Katwijk had opa als eerste een taxi service, waarin<br />

vader als 14-jarig jongetje menig ritje verzorgde. Hij was<br />

nog zo klein, dat hij op een kussen achter het stuur zat.’<br />

Karel Verhart begon dus z’n garage- en taxibedrijf aan de<br />

Voorstraat, trouwde en kreeg twee dochters. Maar toen<br />

sloeg het noodlot toe: zijn vrouw overleed. ‘Mijn vader<br />

ontmoette z’n tweede vrouw, onze moeder, in restaurant<br />

De Landbouw,’ vertelt Lia. ‘Daar heeft ze meer dan twaalf<br />

jaar gewerkt. Mijn vader bracht en haalde er gasten met<br />

de taxi. Zo zijn ze aan elkaar gekomen.’<br />

Karel Verhart trouwde met Marie van Zelst en ze kregen<br />

nog zeven kinderen. Het werd vol aan de Voorstraat 21.<br />

Wim: ‘Op zolder was eigenlijk maar één slaapkamer, aan<br />

de voorkant bij de trapgevel, waar onze ouders sliepen.<br />

Toen zijn daar met hardboard schotjes nog drie slaapkamers<br />

bijgebouwd: op elke kamer lagen drie kinderen,<br />

jongens en meisjes apart.’<br />

Oorlogsbuit<br />

De drie kinderen omschrijven hun vader als een echte<br />

ondernemer, als een man met lef ook. Dat bleek wel in de<br />

meidagen van 1940. Karel Verhart was toen als militair<br />

motorordonnans gelegerd in Valkenburg, waar hevig<br />

werd gevochten. Rijdend op zijn Harley Davidson verloor<br />

Verhart een uitlaat, wat een hels kabaal maakte. Hij raapte<br />

de uitlaat op en besloot naar huis te rijden. Tijdens dit ritje<br />

zag hij langs kant van de weg een zware Duitse mitrailleur<br />

staan, onbemand. Hij stapte af, hing het wapen om z’n nek<br />

en reed als de bliksem naar huis met z’n oorlogsbuit. ‘Het<br />

leverde hem na de oorlog een onderscheiding op,’ zegt<br />

Wim. ‘Kijk, hier is de medaille. Op de vraag waarom die<br />

mitrailleur onbemand was, heb ik het volgende antwoord:<br />

de Duitsers dachten vermoedelijk dat er een tank aan<br />

kwam door de rotherrie van die motorfiets!’<br />

Tijdens de oorlog is het gezin Verhart een poosje naar<br />

Zoeterwoude geëvacueerd. Na de bevrijding werd de<br />

draad weer opgepakt en kregen de Verharten het drukker<br />

dan ooit met taxi rijden, de benzinepomp bedienen en<br />

auto’s repareren en verkopen. ‘Ik was de eerste vrouwelijke<br />

pompbediende in de familie,’ zegt Corry. ‘Ik moest vroeg<br />

op. Als kind al zat mijn kleding vaak onder de olievlekken,<br />

onder meer vanwege het sap maken.’ Sap? Lia legt uit:<br />

‘Als kind vulden we lege sapflessen met olie en benzine<br />

voor de tweetakt bromfietsen en scooters, die niet in de<br />

benzinepomp zat. Dat werd sap genoemd. Ik hoor het<br />

mezelf nog zeggen: ‘Ach toe, mag ik sap maken?’<br />

Lia viel af en toe in als taxichauffeur en Wim was de monteur<br />

in de familie. Vraag is: werd het met al die activiteiten<br />

niet te klein in dat oude pand? Volgens Wim niet. ‘Nee,’<br />

zegt hij. ‘In het garagegedeelte konden vier auto’s achter<br />

elkaar staan en om aan de eisen van de tijd te voldoen,<br />

FOTO GENOMEN OMSTREEKS 1948. DE POMP STOND TOEN NOG AAN DE ZIJKANT VAN HET HUIS<br />

ANNEX GARAGE. VLNR: CORRY, IDA, RIET KAREL (JR) WIM MOEDER RIE EN VADER KAREL (SR).


FOTO GENOMEN OP HET ERF VAN ZEEBAD IN DE JULIANASTRAAT.<br />

VERHART PARKEERDE DAAR DE AUTO’S VAN DE GASTEN VAN HOTEL<br />

HUIS TER DUIN. NOORDWIJKS EERSTE VALET-PARKING.<br />

BOVEN LI: BRAM FRANCKEN, LI ONDER DIEN DE LINCEL-DE RIDDER,<br />

RIE EN KAREL VERHART.<br />

ER MOEST EEN<br />

LINDEBOOM WIJKEN<br />

ZODAT DE BENZINE<br />

POMP AAN DE VOOR-<br />

ZIJDE VAN DE VOOR-<br />

STRAAT GEPLAATST<br />

KON WORDEN.<br />

FAMILIE VERHART VLNR: RIET, IDA, CORRY, WIM, KAREL, LIA, KEES,<br />

HANS, JOS, EN MOEDER RIE.<br />

58<br />

liet mijn vader de garage 70 centimeter uitgraven, zodat<br />

er een hefbrug geplaatst kon worden om auto’s voldoende<br />

omhoog te kunnen heffen. Om aan de voorzijde twee<br />

pompen te kunnen plaatsen werd een eeuwenoude boom<br />

verwijderd. En achter het huis was een opmerkelijk diepe<br />

tuin, die tot aan de Nieuwe Offemweg liep. Daar stonden<br />

door mijn vader gekochte en opgeknapte auto’s op een rij<br />

voor de verkoop.’<br />

Dagje uit<br />

Karel Verhart werkte hard, maar ook moeder Verhart had<br />

een druk bestaan met de zaak en een gezin. Lia: ‘Ze stond<br />

altijd voor het raam te kijken of de taxi’s er al aan kwamen<br />

voor een volgende rit. Dat was behoorlijk stressvol; een<br />

chauffeur was bijvoorbeeld op weg naar Schiphol, maar<br />

er was dan ook een rit besteld door een klant in Huis ter<br />

Duin. Nu heb je mobiele telefoons, toen niet. Ook hield ze<br />

in de gaten of er klanten voor de pomp kwamen. Ja, en dat<br />

met négen kinderen…’<br />

Er werd dus hard gewerkt, maar was er ook ruimte voor<br />

ontspanning? Lia vertelt over het jaarlijkse dagje uit. ‘Dan<br />

gingen we met het hele gezin in de achtpersoons auto op<br />

weg naar de Juliana Toren en de echoput in Apeldoorn,<br />

maar vaak werd er vlak voordat we wilden vertrekken<br />

gebeld om een spoedtaxi en werden wij snel afgezet bij<br />

speeltuin de Nachtegaal aan de Gooweg. Moeder nam<br />

heerlijke ballen gehakt en hard gekookte eieren mee<br />

voor onderweg. Pa moest dus vaak naar de zaak voor<br />

iets dringends, maar toch waren het voor ons onvergetelijke<br />

uitjes.’ Wim herinnert zich de kadetjes rosbief nog<br />

goed. Want het was traditie om elke zaterdagavond nadat<br />

alle kinderen gebadderd waren, in de opkamer verse<br />

kadetjes rosbief te eten.<br />

Desoto<br />

We praten verder over de business. Volgens Wim zag zijn<br />

vader overal brood in. ‘Hij kocht legerauto’s, knapte ze op<br />

en verkocht ze door. Op een gegeven moment regelde hij<br />

vijf grote Amerikaanse auto’s, van die zespersoons taxi’s:<br />

grote geel-rode wagens van het merk DeSoto, op de lichtbak<br />

stond SKYVIEW. Hij liet ze door een bloembollenvertegenwoordiger<br />

in Amerika kopen en de hele buurt liep uit,<br />

toen die wagens in de Voorstraat arriveerden. Eentje hield<br />

hij zelf als taxi, de andere verkocht hij door. Later deed hij<br />

hetzelfde met geïmporteerde Mercedessen uit Duitsland.’<br />

Corry weet nog goed, dat haar vader in de zomer net na<br />

de oorlog, de opslagruimte huurde van NV Zeebad om de<br />

luxe auto’s van gasten van Huis ter Duin en het Palace<br />

hotel te kunnen parkeren. Deze werden dan ‘s avonds<br />

opgehaald en de volgende ochtend weer teruggebracht,<br />

zodat de dure bolides beschermd waren tegen zout en<br />

zand. Dit was ‘valet parking’ avant la lettre.<br />

De kinderen Verhart werden goed geschoold door hun<br />

vader. Lia: ‘Hij instrueerde ons de benzinetanks van<br />

brommers netjes schoon te maken na het tanken, omdat<br />

brommerrijders de toekomstige autokopers zijn.


Als beginnend taxichauffeuse kreeg ik ook instructies:<br />

altijd de deur openhouden, netjes gekleed zijn.’ Soms<br />

moest ook Wim in de taxi. ‘Ik werd meestal als laatste<br />

geroepen, want ik was de monteur binnen het bedrijf.<br />

Maar als het druk was, gingen de taxi’s voor. Dus deed<br />

ik mijn overall uit en het blauwe pak aan.’<br />

Van de Mortel<br />

De zaken gingen uitstekend. Karel Verhart kocht een woning<br />

aan de Nieuwe Zeeweg voor z’n gezin en startte vier<br />

jaar later met de bouw van het nieuwe bedrijf aan de Van<br />

de Mortelstraat. In mei 1963 was de feestelijke opening.<br />

Verhart kreeg daar een ruimere jas en werd officieel dealer<br />

van DKW’s en Simca’s, want er was nu een oppervlakte<br />

van 650 vierkante meter beschikbaar: met aan de voorzijde<br />

een smeerservice, een wasplaats, een quickservice-afdeling<br />

en een showroom met daarachter een grote garage<br />

met vier hefbruggen. Graaf F.W. van Limburg Stirum verrichtte<br />

de opening en zei: ‘Het dwingt respect af, zoals u<br />

uw bedrijf heeft weten op te bouwen.’<br />

De drie kinderen zijn het met de graaf eens. Wim: ‘Mijn<br />

vader was zeer zakelijk, maar dat moest ook wel. En hij<br />

was zuinig. Als ik een nieuwe schroevendraaier nodig had,<br />

moest ik dat aan hem vragen.’ Lia vervolgt met het verhaal<br />

van Bram Francken, de taxi-chauffeur die meer dan een<br />

halve eeuw in dienst van Verhart was. ‘Dat zegt veel over<br />

de sfeer in het bedrijf. Bram was er altijd, zag ons opgroeien.<br />

Hij was zelfs zo lang bij ons, dat men hem ook wel<br />

Bram Verhart noemde.’<br />

Einde garage en taxibedrijf<br />

In 1969 overleed Karel Verhart aan een hartaanval. ‘Ik was<br />

toen 28,’ zegt Wim. ‘Ik heb het bedrijf een jaar gedraaid<br />

met hulp van de familie. Vervolgens heeft broer Karel het<br />

taxibedrijf eruit genomen en ik de garage. Kort daarop<br />

begon de oliecrisis, maar de zaken gingen goed, totdat<br />

midden jaren zeventig mijn kassier de boel oplichtte<br />

voor ruim een ton. Dat betekende het faillissement.’<br />

Zo kwam er een droevig einde aan het garagebedrijf<br />

Verhart. De boel werd overgedaan aan Jaap de Jong.<br />

Eerder al was het pand aan de Voorstraat verkocht aan<br />

de vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging heeft<br />

het middeleeuwse huis in 1977 volledig gerestaureerd.<br />

Met de gedupeerde Wim Verhart is het gelukkig goed gekomen.<br />

Twintig jaar lang heeft hij het als leraar autotechniek<br />

prima naar z’n zin gehad. Met een knipoogje zegt hij:<br />

‘Dat is het bewijs dat ik toch wel wat kon!’<br />

Spijtig genoeg kwam in 2006 ook aan taxibedrijf Verhart<br />

een einde. Karel junior overleed op 60-jarige leeftijd. Het<br />

bedrijf werd overgenomen door Taxi Jonker BV in Katwijk.<br />

Corry heeft het slotwoord: ‘Maar gelukkig rijdt zijn zoon<br />

Karel nog steeds taxi bij Jonker. Daar is het allemaal begonnen,<br />

met een taxi in Katwijk, en zo is de familiecirkel<br />

rond.’<br />

GARAGE VERHART TIJDENS VIERING 100 JAAR BADPLAATS NOORDWIJK 1966.<br />

OP DE ACHTERGROND ZIEN WE NOG DE IJS- EN TENNISBAAN DE KOGO MET HET HUIS VAN DE FAMILIE STEENVOORDEN.


MC Wellness Centre<br />

‘Op de hotelschool in<br />

Zwitserland had ik twee grote<br />

liefdes waartussen ik moeilijk<br />

kon kiezen: de hotellerie en<br />

de wellnessindustrie. Toen<br />

ik binnen Huis ter Duin de<br />

kans kreeg om een wellness<br />

centre te starten, hoefde ik<br />

geen keus meer te maken<br />

en kon ik deze twee liefdes<br />

perfect combineren.’<br />

TEKST CAROLINE SPAANS<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

Marie-Claire Noorlander:<br />

‘Wij willen de wow-factor creëren’<br />

60<br />

Marie-Claire Noorlander, director van MC Wellness, heeft momenteel<br />

een team van zeven zeer enthousiaste en professionele<br />

medewerkers om haar heen: stuk voor stuk zichtbaar trots<br />

op het feit dat ze op deze plaats hun specialisme mogen uitoefenen.<br />

Het geeft Marie-Claire een zeer goed gevoel, zo zegt<br />

ze zelf, om alles op wellness-gebied in de overtreffende trap<br />

te doen. Ook qua geuren, geluid en de speling van het licht.<br />

‘Dat vind ik heel belangrijk. We volgen regelmatig traingingen<br />

en overleggen wat we onze gasten nóg meer kunnen bieden.<br />

Daardoor creëer je ook een goede band met je gasten.’<br />

En dat blijkt. Tijdens het interview komt een aantal gasten<br />

binnen die uitbundig Marie-Clarie begroet. ‘Hoe gaat het met<br />

je, wat leuk dat ik je zie!’ klinkt het wederzijds. Het voelt ongedwongen<br />

en er hangt ondanks de alom aanwezige vijfsterrenluxe<br />

allesbehalve een statige en afstandelijke sfeer.<br />

Van oorsprong zijn de beautycentra in vijfsterrenhotels ontstaan<br />

vanuit een serviceoogpunt naar de hotelgasten. MC Wellness<br />

startte weliswaar alleen als service voor hotelgasten, maar<br />

is er nu voor iedereen, dus ook niet-hotelgasten zijn welkom.


The total package<br />

Marie-Claire: ‘We hebben intern goed overlegd hoe we dat aan<br />

moesten pakken. We zijn en blijven een vijfsterrenhotel en ook<br />

onze wellness-gasten verdienen allemaal nét die extra luxe aan<br />

faciliteiten die wie bieden. En dat is niet alleen het gemak van<br />

een overdekte parkeerplaats voor de deur maar met name de<br />

totale wellnessbeleving: the total package.’<br />

‘Van maandag tot en met vrijdag zijn wij heel druk met onze<br />

regionale gasten’, legt ze uit. ‘Dat komt ook omdat we veel<br />

behandelingen aanbieden in zogenaamd ‘kuurverband’. Sinds<br />

januari 2015 zijn wij een MediSpa.: we werken met een arts en<br />

hebben daarnaast een nieuw merk naar ons toegetrokken: QMS<br />

Medicosmetics, dat enorm in opkomst is. Dit is ontwikkeld door<br />

een plastisch chirurg die veel huidtransplantaties verrichtte. Het<br />

is wetenschappelijk bewezen dat een behandeling met dit product<br />

het collageen in de huidcel brengt. Een zeer doeltreffende<br />

behandeling, waarvoor onze gasten om de vier à vijf weken<br />

terugkomen. Er is ookeen body-treatment, maar wij hebben<br />

de QMS anti-aging voornamelijk voor het gezicht, de hals,<br />

decolleté en de handen.’<br />

Van anti-aging treatment tot een<br />

eenvoudige manicure: ook voor mannen<br />

Met name op het gebied van anti-aging en pigmentatie biedt<br />

MC Wellness een gespecialiseerd scala aan producten en mogelijkheden.<br />

Maar dat niet alleen: massages en ontspanningsbehandelingen<br />

waarbij gebruik gemaakt wordt van etherische<br />

olien, schelpen, hotstones of bamboostokken. Of schoonheidsbehandelingen<br />

op het gebied van pedicure, manicure,<br />

(speciale avond)make-up en een spray-tan om bijvoorbeeld<br />

voor de vakantie vast een basiskleurtje te hebben. Sinds kort<br />

biedt MC Wellness ook een heel exclusief geurenassortiment<br />

en bijzondere sieraden. Om een behandeling helemaal ontspannen<br />

af te sluiten kunnen gasten er voor kiezen om naar<br />

het Health Centre te gaan waar ze gebruik kunnen maken<br />

van de zwem- en saunafaciliteiten. Of van één van de andere<br />

hotelfaciliteiten.<br />

In het weekend zijn er meer hotelgasten en zijn er ook meer<br />

mannen die gebruik maken van de aangeboden ontspanningsbehandelingen.<br />

Marie-Claire: ‘Jammer dat die verhouding man/<br />

vrouw toch nog steeds zo uiteenloopt. Want op doordeweekse<br />

dagen ligt het percentage vrouwen toch zeker op 85. Terwijl<br />

we onwijs mooie heren-treatments aanbieden! Het komt wel<br />

eens voor dat we een groep mannelijke hotelgasten hebben uit<br />

Zuid-Europa bijvoorbeeld. En dan zitten we vol! Grappig om te<br />

constateren dat klaarblijkelijk Zuid-Europese mannen minder<br />

drempelvrees kennen om een wellness binnen te gaan.’<br />

Betaalbare luxe<br />

In de afgelopen jaren ziet Marie-Claire een stijgende lijn in het<br />

aantal regionale gasten. Mensen hebben wellicht het idee door<br />

de luxueuze uitstraling en de grandeur van Huis Ter Duin, dat<br />

de wellness behandelingen onbetaalbaar zijn en onvergelijkbaar<br />

met ‘normale’ tarieven. Maar niets is minder waar. ‘Ik wil de<br />

drempel laag houden en vind het belangrijk dat iedereen weet<br />

dat hij of zij welkom is. Of het nu is om even de wenkbrauwen<br />

bij te werken of te kleuren, of een uitgebreide gezichtsbehandeling:<br />

wij zijn hier dagelijks bezig met onze passie en daar zijn<br />

we goed in! Wij willen dat onze gasten stralend de deur uit<br />

gaan. Wij willen de ‘wow-factor’ creëren.’<br />

MC Wellness is gevestigd in<br />

Grand Hotel Huis ter Duin en is<br />

open van dinsdag tot en met<br />

donderdag tot 21.00 uur, vrijdag<br />

tot 20.00 uur en zaterdag,<br />

zondag en maandag tot 18.00 uur.<br />

Op alle dagen openen de<br />

deuren om 9.00 uur.<br />

Telefoon: 071-365<strong>13</strong>45<br />

www.mcwellnesscentre.com<br />

instagram: #mcwellness_noordwijk<br />

61


stichting vergeet-mij-niet<br />

Theaterproducties organiseert show voor eenzame ouderen<br />

‘Theater<br />

zorgt voor<br />

verbinding’<br />

Stichting Vergeet-Mij-Niet-<br />

Theaterproducties wil naar ouderen die<br />

vergeten dreigen te worden een helpende<br />

hand uitsteken. Theater en muziek gaan<br />

zorgen voor verbinding tussen mensen.<br />

Het eerste theaterconcert ‘Blij Dat Ik Je<br />

Niet Vergeten Ben’ is op donderdag<br />

25 mei in Hotels van Oranje.<br />

TEKST MARIEKE VOORN<br />

BEELD BAS IBINK<br />

62<br />

Eenzaamheid wordt steeds meer<br />

bespreekbaar. Gelijktijdig zijn er ook<br />

steeds meer initiatieven om mensen<br />

zich niet alleen te laten voelen.<br />

De theatershow van Stichting<br />

Vergeet-Mij-Niet-Theaterproducties<br />

hoort zeker in dat rijtje initiatieven<br />

thuis.<br />

Op zondag 12 februari was een voorproefje<br />

in Hotels van Oranje. Senioren<br />

uit Noordwijk zijn uitgenodigd om te<br />

komen luisteren naar Oranje in Concert.<br />

De laatste noten van ’24 rozen’<br />

van Toon Hermans hebben net geklonken<br />

als het publiek een minutenlang<br />

applaus inzet. ‘Wat hebben we<br />

genoten! Iedereen moet dit een keer<br />

gezien hebben. Wat was het fantastisch,’<br />

zeggen drie dames op rij twee<br />

in koor.<br />

Een dagje eruit<br />

Het is precies wat Roel Burgman,<br />

voorzitter van de stichting voor ogen<br />

heeft. ‘We willen dat de mensen genieten.<br />

Even een avondje uit.’ Voor zijn<br />

werk als productieleider bij het tvprogramma<br />

Memories kwam hij in<br />

een verzorgingstehuis om oude liefdesverhalen<br />

in beeld te brengen.<br />

‘Ik merkte daar dat als je ouderen aandacht<br />

geeft, ze ontzettend opbloeien.<br />

Het was schrijnend om te zien dat ze<br />

een beetje vergeten dreigen te worden.<br />

Toen dacht ik al: hier moet ik wat<br />

mee.’ Samen met zijn partner Fred<br />

Butter begint het brainstormen over<br />

een initiatief.<br />

Gelijktijdig in Noordwijk raakt Andries<br />

de Boer in gesprek met Bram Mol en<br />

Charles de Boer. De eigenaren van<br />

Hotels van Oranje willen graag een<br />

concert organiseren voor mensen in<br />

Noordwijk die dat verdienen. De Boer<br />

werkt twee jaar samen met zangeres<br />

Gemma van Eck en vertelt haar over<br />

zijn gesprek. Zij kent op haar beurt<br />

Fred Butter uit de theaterwereld en<br />

blijkt de verbindende factor. In augustus<br />

zitten ze voor het eerst met zijn<br />

vieren om de tafel. De Boer: ‘Daar<br />

bleek al snel dat we allemaal hetzelfde<br />

wilden: een mooie theatermiddag<br />

voor mensen die eenzaam zijn en<br />

daarom wel een uitje verdienen’.<br />

Vanwege de goede contacten is het<br />

eerste concert in Noordwijk. De Boer<br />

is vanaf het begin adviseur van de<br />

stichting en zet zich –net als de<br />

anderen- op vrijwillige basis in.<br />

Noordwijk Kleijnkoor<br />

Een half jaar later staat er een bijzondere<br />

theaterproductie op het podium<br />

in de Wintertuin. Solisten Butter en<br />

Van Eck nemen het publiek al vertellend<br />

en zingend mee terug in de tijd<br />

met liedjes en sketches van Toon Hermans,<br />

Wim Sonneveld en Willy Alberti.<br />

Het Noordwijks Kleijnkoor zorgt voor<br />

een extra Noordwijks tintje bij deze<br />

eerste voorstelling. Een idee van de<br />

directie van Hotels van Oranje.<br />

Het resultaat mag er zijn. De Boer:<br />

‘Gemma, Fred en het Kleijnkoor<br />

hebben maar een uur met elkaar<br />

gerepeteerd. En als je dan ziet wat<br />

voor professionele show neerzetten.<br />

Daar kan ik van genieten.’<br />

Theatershow<br />

Het concert in februari was een voorproefje<br />

met een aaneenschakeling<br />

van mooie liedjes. Het hoofdgerecht is<br />

echter het theaterconcert ‘Blij Dat Ik<br />

Je Niet Vergeten Ben’ op donderdagmiddag<br />

25 mei, ook in Hotels van<br />

Oranje. Dan staan Butter en Van Eck<br />

opnieuw op het podium, maar dan<br />

met deze gloednieuwe show onder<br />

regie van Koningsdag-regisseur Peter<br />

Blom. Butter: ‘Naast muziek is er een<br />

ook verhaal met een boodschap. Natuurlijk<br />

blijft de muziek en zingen we<br />

ook enkele liedjes uit Oranje in Concert,<br />

zoals de ‘Cirkel van het leven’.<br />

Daarnaast is er veel nieuw materiaal<br />

en kan ik zeggen dat er verrassingen<br />

in de show zitten. Zo hebben we ook<br />

een nummer gekozen dat nul punten<br />

op het Songfestival kreeg. Terwijl het<br />

een van de mooiste nummers is die ik<br />

ooit heb gehoord!’ En ook aan de jongere<br />

bezoekers is gedacht met onder<br />

andere een discomedley.


KLEIJNKOOR NOORDWIJK MET IN HET MIDDEN GEMMA VAN ECK EN FRED BUTTER NA HET OPTREDEN IN HOTELS VAN ORANJE<br />

Maar verbinding blijft centraal staan,<br />

zegt Van Eck. ‘Vrolijke en ontroerende<br />

momenten wisselen elkaar af. De<br />

mensen in de zaal worden er bij betrokken.<br />

Het wordt een avond met een<br />

lach en een traan. We gaan mensen in<br />

de show met elkaar verbinden. Er gebeuren<br />

dingen waardoor mensen als<br />

vanzelf met elkaar in gesprek komen.<br />

Het is ons doel om mensen weer terug<br />

in de maatschappij te krijgen.’<br />

PA for a day<br />

Lokale betrokkenheid is een belangrijk<br />

onderdeel van de stichting. Daar heeft<br />

de stichting iets bijzonders voor bedacht,<br />

vertelt Burgman. ‘We introduceren<br />

de ‘PA For A Day’, een persoonlijk<br />

assistent van een oudere die<br />

sociaal minder mobiel is, maar ook<br />

graag naar het concert wil. Iedereen<br />

die zich aanmeldt als PA for a day<br />

betaalt 25 euro. Daar krijgen ze twee<br />

concertkaartjes voor: één voor henzelf<br />

en één voor een gast die aan hen gekoppeld<br />

wordt. Wij noemen dat een<br />

genodigde. De genodigde wordt aangemeld<br />

door organisaties als het Leger<br />

des Heils, Humanitas of een lokaal<br />

verzorgingstehuis. Zij weten waar de<br />

doelgroep zit. Het is dan de bedoeling<br />

dat de PA de genodigde thuis ophaalt<br />

en dat ze samen naar de voorstelling<br />

gaan. Daar genieten ze samen van de<br />

show, en een hapje en een drankje.<br />

Wij hopen zo vooral mensen aan te<br />

spreken die wel graag vrijwilligerswerk<br />

willen doen, maar daar niet structureel<br />

tijd voor hebben. Door eenmalig hier<br />

aan mee te doen, bezorgen ze iemand<br />

een fantastische middag.’ De Boer<br />

weet in ieder geval al wie hij meeneemt<br />

naar de show in mei. Zijn moeder<br />

(87) en vader (89) waren graag ook<br />

al in februari aanwezig geweest, maar<br />

durfden door de sneeuwval vanuit<br />

hun woonplaats Hilversum niet naar<br />

Noordwijk te rijden. Ze krijgen een<br />

tweede kans . ‘Dan zijn ze er zeker bij.’<br />

Door het hele land<br />

Na Noordwijk wil Stichting Vergeetmij-niet<br />

Theaterproducties met het<br />

theaterconcept het land in.<br />

Burgman: ‘Het is de start van iets<br />

moois. De komende maanden willen<br />

we de financiën binnen halen, zodat<br />

we de genodigden het kaartje kunnen<br />

aanbieden. Over een jaar hoop ik dat<br />

veel fondsen –die we de komende<br />

maanden aanschrijven- hebben gedoneerd,<br />

zodat we er een vervolg aan<br />

kunnen geven. De bedoeling is namelijk<br />

dat dit initiatief meerdere jaren gaat<br />

lopen, voor meerdere doelgroepen.‘<br />

Butter: ‘Je hebt nu de ouderen die niet<br />

naar theater kunnen, maar dat kunnen<br />

net zo goed kinderen of vluchtelingen<br />

zijn. Je hebt zoveel groepen in Nederland<br />

die sociaal geïsoleerd dreigen te<br />

worden. We kunnen in feite elk jaar<br />

met een nieuwe show starten om dit<br />

voor deze mensen te kunnen doen.’<br />

Hotels van Oranje zien de stichting<br />

en Andries de Boer ook volgend jaar<br />

graag terugkomen, want er zijn plannen<br />

voor een tweede Oranje in Concert.<br />

De Boer ‘Het zou mooi zijn als<br />

we volgend jaar rond Valentijnsdag<br />

weer veel ouderen kunnen uitnodigen.<br />

Het betekent de start van een<br />

nieuwe Noordwijkse traditie.’<br />

Voor meer informatie en de<br />

kaartverkoop als PA for a day, kijk<br />

op www.vergeetmijniettheater.nl.<br />

Andries de Boer (60) is geboren in Hilversum<br />

en woonde in zijn jeugd onder andere in<br />

Hengelo, Amsterdam en het Canadeese<br />

Toronto. Sinds 1986 woont hij in Noordwijk,<br />

was daar bankdirecteur van de ABN Amro en<br />

had daarna een eigen bedrijf. Ook was hij<br />

jarenlang penningsmeester van Space Expo.<br />

De Boer zat tot 2014 voor het CDA in de<br />

gemeenteraad.<br />

Tegenwoordig ontwikkelt de Noordwijker een<br />

vakantieresort op Bonaire, is actief in de<br />

muziek o.a. in de begeleiding van Gemma van<br />

Eck en is financieel adviseur en belegger in<br />

vastgoed. In zijn vrije tijd is De Boer adviseur<br />

van Stichting Vergeet-Mij-Niet-<br />

Theaterproducties. Ook is hij actief zeezeiler<br />

op de Middellandse Zee. De Boer is getrouwd<br />

en heeft drie kinderen van 27, 25 en 23 jaar.<br />

63


EEN PROFESSIONELE<br />

AMATEURVERENIGING<br />

ARIE CAPERS<br />

MET BERNADETTE<br />

BAKKER (L)<br />

EN GERDA<br />

VAN ‘T WOUT<br />

‘<br />

Oprichter Arie Caspers:<br />

Als je ergens mee begint en 50 jaar later<br />

bestaat het nog, dan is dat is gewoon geinig!’<br />

64<br />

Arie Caspers, Bernadette Bakker<br />

en Gerda van ‘t Wout, vormen<br />

de jubileumcommissie van de<br />

50-jarige operettevereniging<br />

Mozaïek. Drie enorm enthousiaste<br />

operetteliefhebbers, die vol liefde<br />

vertellen over ‘hun kluppie’.<br />

TEKST CAROLINE SPAANS<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

EN ARCHIEF MOZAÏEK<br />

Eén van de drie medeoprichters van Mozaïek is Arie Caspers. Hij was<br />

voorzitter van 1967 tot 1980. “Via de toenmalige (eerste) dirigent, Willem<br />

van Geldre, ben ik bij Mozaïek gekomen. Halverwege de voorbereidingen<br />

van de tweede operette stopte Willem en moesten we op zoek naar<br />

vervanging. Die vonden we in Kees Borger en Bert Laros. We hadden<br />

toen zo’n 50 leden. We schrijven 1969. Bert heeft nog zo’n acht, negen<br />

jaar Mozaïek geleid. Destijds ‘zat’ ik in de bollen”, vertelt Arie. “Dat heb ik<br />

tot mijn 44ste gedaan en ben van de een op de andere dag internationaal<br />

touringcarchauffeur geworden bij de Beuk en was daardoor veel weg.<br />

Daar werkte ik tot mijn pensioen in 1995.”<br />

De eerste uitvoering van Mozaïek was in de Bavo in Noordwijkerhout:<br />

Ein Walzentraum in 1968. ‘We moesten naar de Bavo, omdat er in<br />

Noordwijk geen geschikte zaal was. Je had hier destijds alleen Royal<br />

en de Rank. In de Bavo repeteerden we ook. Financiële steun van de<br />

gemeentes kregen we toen nog niet. Noordwijkerhout zei: ‘Jullie zijn<br />

Noordwijkers’, en Noordwijk zei: ‘Jullie zijn Noordwijkers, maar treden<br />

op in Noordwijkerhout’. Dat schoot niet op natuurlijk.


ons kluppie<br />

Uiteindelijk zijn we toch naar Noordwijk verhuisd en behielpen<br />

we ons in de pijpenla van Royal. Wel leuk hoor, we<br />

hebben ontzettend veel gelachen daar! Je maakt wat mee<br />

soms. Ook vervelende dingen. Een solist die plots uitvalt,<br />

waardoor zijn rol als de wiedeweerga ingestudeerd moest<br />

worden door een invaller. Of een bommelding in ’86 tijdens<br />

een optreden in de Lido, waardoor iedereen stantepede<br />

naar buiten werd gecommandeerd.’<br />

Toch subsidie<br />

Arie: ‘Eind jaren ’70 ging ik op audiëntie bij wethouder<br />

Jansen en hij zorgde dat we in aanmerking kwamen voor<br />

subsidie. Niet dat het kostendekkend was, maar het was<br />

tenminste iets! In die periode hadden we ook groei in het<br />

aantal koorleden: 60 in totaal. Dat is nu wel anders, want we<br />

zijn gehalveerd. De huidige leden komen naast Noordwijk,<br />

uit de hele regio. Tot aan Den Haag en Aalsmeer toe. Dat<br />

komt omdat veel verenigingen stoppen en mensen toch<br />

willen blijven zingen. Dat wij nog bestaan is eigenlijk uniek.’<br />

‘Nu vinden de repetities en de uitvoeringen plaats in<br />

de Muze,’ vervolgt Arie. ‘Daar krijgen we subsidie voor,<br />

maar het blijft ontzettend duur; je betaalt per dagdeel. Het<br />

jubileumconcert wilden we daar doen, maar omdat we niet<br />

in vier uur tijd klaar zijn (o.a. inzingen, uitvoering, receptie),<br />

zouden we twee dagdelen moeten betalen en dat is simpelweg<br />

teveel. In onze zoektocht naar een alternatieve locatie,<br />

kwamen we terecht in de Oude Jeroen. Een prachtige<br />

locatie met een geweldige akoestiek.’<br />

Dat was vroeger wel anders. Gerda: ‘In het Royal waren geimproviseerde<br />

kleedruimtes: in de kelder en in de voorzaal,<br />

dan moest je buitenom.’ Bernadette weet het zich ook nog<br />

goed te herinneren: ‘In het Lido, had je geen coulissen. Als<br />

je dan op moest, stond je met het hele koor op een trap en<br />

via die trap, die eerst naar beneden ging en dan naar boven,<br />

kwam je op het toneel. Je moest dan met z’n allen stil zijn<br />

vóór opkomst, maar dat lukte nooit!’ Gerda en Bernadette<br />

zijn respectievelijk 35 en 20 jaar bij Mozaïek. Gerda: ‘Toen ik<br />

erbij kwam werd in het buurthuis in de Hoofdstraat gerepeteerd.<br />

Zó gezellig. Een bakkie en een pilsje voor een 1 gulden,<br />

ha! Daarna hebben we ook nog lange tijd in Katwijk<br />

gerepeteerd, in Tripodia. De subsidie konden we toen wel<br />

houden, omdat we noodgedwongen uit de ruimte moesten.’<br />

Oubollig imago<br />

De dames zijn duidelijk besmet met het operettevirus en<br />

uiten zich slechts in superlatieven. Gerda: ‘Ik kan geen<br />

woensdagavond zonder hoor! Als de repetitie een keer niet<br />

doorgaat, nou, dan ben ik echt saggerijnig. Het is gewoon<br />

je passie. Ik speel ook al zo’n veertig jaar toneel. En wanneer<br />

ik dan weleens ging kijken bij een operette uitvoering, vond<br />

ik het op het toneel altijd zo vól. Maar het trok toch enorm,<br />

omdat ik graag zing. Toen ik een keer een repetitie mocht<br />

meemaken, was ik enorm onder de indruk. Dát wilde ik<br />

ook! De Mozaïek is echt ‘mijn kluppie’ geworden. Ik vind<br />

het zó ontzettend leuk! Ik speel nog steeds graag toneel,<br />

maar als ik moet kiezen, kies ik voor de operette.’<br />

Bernadette: ‘Mijn tante, neef Jos en broer Ton zaten ook<br />

bij Mozaïek en mijn ouders deden de kaartverkoop. Ik ging<br />

een keertje mee en was gelijk verkocht. Het is een genre<br />

waarvan je moet houden natuurlijk en het heeft jammer<br />

genoeg een oubollig imago. Toen we een aantal jaar<br />

geleden met een uitvoering van De Jantjes kwamen, trok<br />

dat wel een jonger publiek. En de jonge mensen trekken nu<br />

eenmaal meer naar het musicalgenre dan naar de operette.<br />

Op het toneel zie je trouwens heel vaak kinderen bij ons.<br />

Onder andere in het ballet.’<br />

De broer van Bernadette was lange tijd voorzitter en zelf<br />

is ze ook bestuurslid. Ineke Engelhard is nu voorzitter:<br />

zij begon zo’n 18 jaar geleden als soliste en was jarenlang<br />

penningmeester. De voorzittershamer hanteert ze alweer<br />

een jaar of drie.<br />

Gratis jubileumconcert<br />

Voor dit jubileumjaar heeft Arie wat extra subsidie weten<br />

los te peuteren bij de gemeente en omdat de gastsolisten<br />

gratis optreden, hoeft voor het bijwonen van het bijzondere<br />

jubileumconcert geen kaartjes te worden verkocht: het is<br />

gratis voor iedereen.<br />

Bernadette: ‘We moeten nog wel wat financiële gaatjes<br />

vullen, maar dat doen we met bijvoorbeeld een bloemenverkoop<br />

tijdens de wekelijkse repetities of een verloting.<br />

En we proberen sponsors te zoeken. In de aanloop van het<br />

jubileumconcert zitten we iedere vrijdagmiddag met de<br />

jubileumcommissie even bij elkaar om de stand van zaken<br />

te overleggen. Een grote kostenpost is de kleding en<br />

de pruiken (deze worden alleen gehuurd bij de<br />

uitvoeringen in oktober). De kleding huren we bij een<br />

bedrijf in Alkmaar, dat duizenden prachtige kledingstukken<br />

heeft hangen. Allemaal op kleur.’<br />

DE NAAM MOZAÏEK<br />

Arie: ‘Tijdens de tweede vergadering na de<br />

oprichting zaten we in de oude zaal van de Bavo<br />

waar aan de wand een prachtig mozaïek hing.<br />

Tijdens een operette komen ook allerlei<br />

kunstuitvoeringen aan bod: solozang, koorzang,<br />

solotoneel, massatoneel, ballet, orkest… het is een<br />

mozaiek aan kunsten. En de letters apart vormen:<br />

Met Orkest Zingen Allen In Een Koor.’<br />

Er komt een jubileumconcert op zondag 28 mei en een<br />

feestmiddag/-avond op zaterdag 6 mei. 17 mei is echt<br />

de oprichtingsdatum. Het jubileumconcert is voor (oud-)<br />

leden, donateurs en genodigden. In totaal zijn er 300<br />

plekken die volgens de jubileumcommissie zeker gevuld<br />

worden. In het laatste weekend van oktober, vrijdag 28,<br />

zaterdag 29 en zondagmiddag 30 staan de drie ‘normale’<br />

jaarlijkse uitvoeringen gepland. Gerda: ‘We hebben ook<br />

projectleden: oud-leden die met ons de operette in oktober<br />

het koor ondersteunen, zodat we met een wat grotere<br />

bezetting op het toneel staan.’<br />

In de jaren dat Arie touringcarchauffeur was, verbleef<br />

hij veel in het buitenland, waardoor hij zeker twintig jaar uit<br />

het operettegebeuren is geweest. Nu draait hij weer volop<br />

mee en heeft dit jaar ook weer een rolletje. ‘Het is heerlijk<br />

om te doen en ik blijf er jong bij!’ lacht de 83-jarige onder<br />

zijn grote grijze snor.<br />

65


Kleine kwalen spreekuur:<br />

Eén en al oor<br />

Het zichtbare deel van ons gehoororgaan zijn de oorschelpen, die tamelijk wonderlijke uitsteeksels<br />

aan beide zijden van het hoofd. De vorm van de oorschelp is net zo uniek als een vingerafdruk. Bij veel<br />

dieren zijn ze beweeglijk, om zo beter de richting van een geluid te kunnen bepalen. Bij mensen is de<br />

functie van de oorschelp gering, alhoewel? Veel vrouwen èn mannen vinden het maar wat leuk om lel<br />

of schelp te verfraaien met knopjes, ringen en hangers.<br />

TEKST CORRIE VLIET VLIELAND BEELD BURO BINNEN<br />

Via de gehoorgang kom je op het trommelvlies. Daarachter<br />

zit het middenoor, waar zich een keten van drie<br />

gehoorbeentjes bevindt. Het laatste gehoorbeentje sluit<br />

aan op het binnenoor met het zogenaamde slakkenhuis.<br />

Daarin vinden we het eigenlijke gehoorzintuig, dat de geluidstrillingen<br />

van buitenaf via een zenuw naar de hersenen<br />

omzet in datgene wat wij horen: stemmen, muziek,<br />

de zee, een drilboor, een onweersklap. Als er ergens tussen<br />

gehoorgang en gehoorzenuw een obstakel of storing zit,<br />

uit zich dat in gehoorklachten.<br />

Tegen dat ingenieuze gehoorzintuig aan zit nog een ander<br />

vernuftig en onmisbaar systeem: het evenwichtsorgaan.<br />

Dat bestaat uit drie halfcirkelvormige buisjes die aangesloten<br />

zijn op een kleine holte. In het geheel bevindt zich vloeistof<br />

en vooral op oudere leeftijd zweeft er in de vloeistof een soort<br />

gruis. Bij bewegingen van het hoofd of veranderingen van<br />

houding komt de vloeistof in beweging en dat geeft druk op<br />

bepaalde plaatsen tegen de wanden van de buisjes. Daardoor<br />

weten we of we liggen, staan, draaien etcetera. Het gruis kan<br />

dat signaal verstoren. Dat veroorzaakt dan duizeligheid.<br />

66<br />

Prop in het oor (cerumen)<br />

Mevrouw van der Z. is 69 jaar. Ze komt op het spreekuur, want<br />

van de ene op de andere dag hoort ze bijna niets meer met haar<br />

rechter oor. ‘Kan het zijn dat er een prop inzit, dokter?’ Als ik<br />

met mijn lampje in haar oor kijk zie ik daar een grote droge<br />

prop oorsmeer zitten, die de gehoorgang helemaal afsluit.<br />

‘Inderdaad, mevrouw van der Z., er zit een flinke prop in uw<br />

oor, kan het soms zijn dat u zelf geprobeerd heeft om het oor<br />

schoon te maken?’. Mevrouw van der Z. weet natuurlijk best dat<br />

je niet met een wattenstokje in het oor moet peuteren, omdat<br />

je de boel dan alleen maar verder ‘aanstampt’. Maar ze kon de<br />

verleiding niet weerstaan, bekent ze een beetje schaamtevol.<br />

Nou ja, er is geen man overboord. Ik neem haar mee naar de<br />

assistente die met handwarm water - om duizeligheid te


gezondheid<br />

voorkomen - haar oor voorzichtig uitspuit. Ze heeft geluk,<br />

na een paar keer spuiten is de prop voldoende geweekt en<br />

komt hij met het water mee naar buiten. De assistente controleert<br />

het oor nog even en ziet dat het helemaal schoon is.<br />

‘Heerlijk, er gaat weer een wereld voor me open’, zegt mevrouw<br />

van der Z. Soms lukt het echter niet meteen om de<br />

prop er uit te krijgen. Dan adviseren we om een paar dagen<br />

te druppelen met olijf- of slaolie. Of gewoon met een beetje<br />

lauw water, dat werkt vaak net zo goed.<br />

Oorsuizen (tinnitus)<br />

Meneer van B. (65 jaar) komt op het spreekuur vanwege<br />

de jaarlijkse diabetescontrole. Alles is prima in orde en ik<br />

wil het consult net afsluiten als hij zegt: ‘O ja dokter, nu ik<br />

er toch ben, ik heb de laatste tijd zo’n verschrikkelijk last<br />

van oorsuizen. Ik kan er soms niet van slapen’. Hij vertelt<br />

dat hij vrijwel continu een fluitende piep hoort, vooral in<br />

zijn linker oor. Overdag valt het nog wel mee, maar als hij<br />

in bed ligt en het stil is geworden, dan is het er in alle hevigheid.<br />

Hij heeft geen last van duizeligheid. Volgens zijn<br />

vrouw en kinderen lijkt hij soms wel een beetje doof. Hij is<br />

niet verkouden geweest en zijn oor ‘plopt’ ook niet open<br />

en dicht. Ik onderzoek zijn oren, maar zie geen oorsmeer<br />

of tekenen van ontsteking. ‘Tja’, zeg ik, ‘u gebruikt geen<br />

medicijnen die deze klacht kunnen veroorzaken en we<br />

hebben net de bloeddruk gecontroleerd en die was goed’.<br />

Ik leg hem uit dat het wèl zo kan zijn dat zijn beginnende<br />

gehoorverlies er mee te maken heeft: het uitvallen van<br />

bepaalde toonhoogten kan gepaard gaan met hinderlijk<br />

suizen, piepen of zoemen. De schrale troost is dat het na<br />

verloop van tijd uit zichzelf weer kan verminderen of verdwijnen.<br />

We besluiten een afspraak te maken voor een<br />

gehoortest bij de assistente. Daaruit blijkt dat er inderdaad<br />

wat gehoorverlies is ontstaan voor de hogere tonen, iets<br />

dat veel voorkomt bij het ouder worden. Het is echter nog<br />

niet erg genoeg voor een hoortoestel. Ik vertel meneer van<br />

B. dat het een lastige kwaal is en adviseer hem om in de<br />

slaapkamer zachtjes een radio aan te zetten. Dat wil nog<br />

wel eens helpen. Als de klachten toenemen of als hij het<br />

echt niet meer kan verdragen, dan moet hij zeker weer<br />

een afspraak op het spreekuur maken.<br />

Draaiduizeligheid<br />

Tijdens het ochtendspreekuur belt de assistente. Ze heeft<br />

de man van mevrouw P. aan de telefoon, die wat in paniek<br />

een visite aanvraagt, omdat zijn vrouw sinds gisteren zo<br />

Grootmoeder wat hebt u een grote oren...<br />

Worden je oren groter als je ouder wordt?<br />

De wetenschappers zijn het er niet over eens.<br />

Mogelijk groeit het kraakbeen in het oor heel<br />

langzaam je hele leven door. Het is echter meer<br />

waarschijnlijk dat door het dunner worden van<br />

het hoofdhaar en het afnemen van het<br />

onderhuidse vet in het gezicht de oren meer<br />

opvallen en door het losser worden van de huid<br />

van de oorschelp en het uitrekken van de<br />

oorlelletjes de oren groter lijken….<br />

CORRIE VLIET VLIELAND<br />

HUISARTS GEZONDHEIDSCENTRUM WANTVELD<br />

verschrikkelijk duizelig is. Ik ken mevrouw P. als een vitale<br />

80 jarige, die ondanks haar leeftijd nog helemaal geen medicijnen<br />

gebruikt. ‘Zeg maar dat ik tussen 12 en 1 bij haar<br />

langskom en dat ze tot die tijd maar rustig in bed moet blijven<br />

liggen’, instrueer ik de assistente. Als ik tegen enen de<br />

slaapkamer binnenkom, zie ik mevrouw P. stil op haar rug<br />

in bed liggen. ‘Het is gisteravond plotseling begonnen’, zegt<br />

ze. ‘Ik ben naar bed gegaan, en dacht dat het wel over zou<br />

gaan, maar vanmorgen was het nog erger geworden. Als ik<br />

maar even mijn hoofd opzij beweeg, begint de hele wereld<br />

te draaien en heb ik het gevoel dat ik val. Ik word dan ook<br />

kotsmisselijk’. Omdat mevrouw P. zich bij bewegingen zo<br />

beroerd voelt, is het niet zo makkelijk haar te onderzoeken.<br />

Ik meet haar bloeddruk en die is goed. Ik vertel haar dat ik<br />

wel weet wat er waarschijnlijk aan de hand is. Zij heeft last<br />

van BPPD, oftewel Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid.<br />

Dat betekent duizeligheid in aanvallen door veranderingen<br />

in de houding van het hoofd. Het is een goedaardige<br />

aandoening die vrijwel altijd vanzelf na een paar dagen<br />

weer over gaat. Medicijnen hebben geen effect. Wel kan het<br />

helpen om een bepaalde oefening te doen, de zogenaamde<br />

Epley-manoeuvre. Het resultaat daarvan is dat het gruis, dat<br />

in de buisjes van evenwichtsorgaan rondzweeft, weer terug<br />

verplaatst wordt naar de kleine holte. Daar kan het geen<br />

nare verschijnselen meer veroorzaken. Ik leg uit hoe mevrouw<br />

P. die oefening moet uitvoeren en adviseer haar dat<br />

drie keer per dag te herhalen. Samen kijken we naar een<br />

duidelijk instructiefilmpje op You Tube. Iedereen kan dat<br />

filmpje vinden door te googelen op: You Tube, Rijnstate<br />

Ziekenhuis Arnhem, BPPD.<br />

WEBSITES<br />

www.thuisarts.nl<br />

zoektermen: verstopt<br />

oor, oorsuizen en<br />

draaiduizeligheid<br />

TIP<br />

Gebruik olie of lauw<br />

water om het oor te<br />

reinigen en proppen te<br />

voorkomen.<br />

67


NWS wil doorstroming in woningbezit op gang brengen<br />

Hoe verleid je iemand om te verhuizen?<br />

Zoveel moeite heeft woonspecialist Dineke van der Wolf nog nooit hoeven<br />

doen om een seniorenwoning weer verhuurd te krijgen. Voor Raadhuisstraat 44<br />

- ‘Een hartstikke mooi appartement, vlakbij alle voorzieningen’ - moest uiteindelijk<br />

niet alleen via Woningnet, maar ook op Facebook en de website van de Noordwijkse<br />

Woningstichting worden geadverteerd. Hoe verleid je senioren om te verhuizen<br />

en waarmee breng je de doorstroming op gang?<br />

TEKST EN BEELD NWS<br />

68


Noordwijkse Woningstichting<br />

De woningmarkt in Noordwijk zit behoorlijk op slot. Het aanbod<br />

is schaars omdat de badplaats met het percentage sociale<br />

huurwoningen (18,6 procent) ver onder het landelijk gemiddelde<br />

van 30,3 procent zit. En binnen dat schaarse bestand, zijn<br />

de meeste mensen erg honkvast. Ook als het huis eigenlijk te<br />

groot is of het salaris inmiddels te hoog voor sociale huur.<br />

“Het zijn vooral de jongere woningzoekenden die hiervan de<br />

dupe zijn”, legt manager Wonen Bart Tiesinga van de NWS uit.<br />

,,Want aan het eind van elke verhuisketen komt er een woning<br />

vrij voor een starter op de woningmarkt.”<br />

Bij de informatieavond over de nieuwbouw voor veertig zorggeschikte<br />

appartementen aan het Rederijkersplein kreeg hij er<br />

onlangs weer mee te maken. “Mensen wonen op zich hartstikke<br />

fijn in hun huidige huis. Maar je moet verder kijken dan dat.<br />

Hoe ben ik er over vijf jaar lichamelijk aan toe? Waar heb ik dan<br />

behoefte aan? Als de mogelijkheid zich voordoet om daar op in<br />

te spelen, moet je die kans grijpen. Als je wacht totdat het in je<br />

huidige woning echt niet meer gaat, ben je te laat.”<br />

De beste remedie om de doorstroming op gang te brengen,<br />

is nieuwbouw. De afgelopen jaren is de bouwstroom gestokt<br />

omdat woningcorporaties door het invoeren van onder meer<br />

de Verhuurderheffing – een belasting op wonen – de kat uit de<br />

boom keken. Maar nu heeft de NWS weer genoeg financiële<br />

armslag om te streven naar groei: de woningstichting wil de<br />

komende jaren zo’n zeshonderd betaalbare huurwoningen<br />

bouwen. ,,Dat gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag.<br />

Projecten hebben een lange looptijd. Er zit vaak drie tot vier jaar<br />

tussen het ontwerpen van een plan en de feitelijke oplevering.”<br />

Samen met de gemeente Noordwijk en de Stichting Huurdersbelangen<br />

Noordwijk wil de NWS ook andere instrumenten<br />

gebruiken om de doorstroming op gang te brengen. Eén daarvan<br />

is het toepassen van Lokaal Maatwerk. Tiesinga: “Eenvoudig<br />

gezegd houdt dat in: vrijkomende huurwoningen worden met<br />

voorrang verhuurd aan iemand die al in een huis van de NWS<br />

woont. Dan weet je zeker dat er ook elders in ons bezit weer<br />

een woning leeg komt.”<br />

Enthousiast<br />

Maar in de praktijk is er meer nodig om huurders te bewegen<br />

om te verhuizen. Woonspecialist Van der Wolf van de NWS<br />

loopt daar vrijwel elke dag tegenaan. “Neem nou dat appartement<br />

aan de Raadhuisstraat: bij bezichtiging zijn mensen in de<br />

regel heel enthousiast, maar uiteindelijk gaat het dan toch niet<br />

door omdat er allerlei praktische bezwaren opborrelen. Er is<br />

geen schuurtje bij, waar de man des huizes op zaterdag een<br />

visje kan bakken. Of ze missen de hobbykamer, of extra slaapkamers<br />

om de kleinkinderen te laten logeren. En in sommige<br />

gevallen is ook de prijs een struikelblok.”<br />

Om die laatste reden wil de NWS weer – samen met de gemeente<br />

Noordwijk - nadenken over maatregelen om verhuizen<br />

ook financieel aantrekkelijker te maken. Of aanbieden om allerlei<br />

rompslomp die bij het verkassen komt kijken, uit handen te<br />

nemen. Een serieuze optie is ook het aanstellen van een seniorenmakelaar,<br />

die ouderen helpt om tijdig een verstandige keuze<br />

te maken. De gemeente Noordwijk is bereid om mee te dragen<br />

in de kosten van deze maatregelen.<br />

Een seniorenmakelaar bezoekt bijvoorbeeld oudere huurders<br />

die in een eengezinswoning verblijven en neemt met hen alle<br />

mogelijke opties door. Vastgoedadviseur Léon Guijt van de<br />

NWS: ,,Vaak beginnen mensen pas na te denken over verhuizen<br />

als het eigenlijk al te laat is. Als ze de 48 treden naar hun<br />

woning op de vierde etage niet meer op kunnen. Of wanneer<br />

hun grote eengezinshuis alleen met veel dure aanpassingen<br />

geschikt is te maken voor een rolstoel of rollator.”<br />

69


Quo Vadis<br />

Financiële Hulpverlening<br />

Elke keuze die<br />

je maakt<br />

heeft een<br />

consequentie<br />

biedt een helpende hand<br />

Ze houdt van schaatsen, tja, wat<br />

wil je als geboren Friezin. Met<br />

haar man en twee zoons (14<br />

en 17) woont ze alweer 23 jaar<br />

in Noordwijk. En uiteraard is de<br />

49-jarige Jitske Hettinga ook<br />

actief in de ijsbaancommissie van<br />

de NIJC. Maar daarvoor zijn we<br />

niet bij elkaar. Jitske, eigenaar van<br />

QuoVadis Financiële Hulpverlening,<br />

is beschermingsbewindvoerder. Een<br />

hele mond vol. Wat houdt haar werk<br />

precies in?<br />

TEKST CAROLINE SPAANS<br />

BEELD BURO BINNEN


‘Beschermingsbewindvoerders worden benoemd door de kantonrechter.<br />

Als iemand niet in staat is zijn of haar vermogensrechtelijke<br />

belangen te behartigen, kan ik in beeld komen om mensen<br />

hun financiën weer op orde te brengen. Dat kunnen mensen zijn<br />

die door verschillende redenen in de financiële problemen zijn<br />

gekomen, bijvoorbeeld: mensen met een geestelijke beperking,<br />

ex-gedetineerden of iemand met problematische schulden. Voordat<br />

het zover is, moet eerst de gang naar de rechter worden gemaakt.<br />

Want jij en ik kunnen wel vinden dat iemand onder bewind<br />

gesteld moet worden, maar degene om wie het gaat moet wel<br />

wilsbekwaam zijn. Dat is heel belangrijk. Daarom zal de rechter<br />

tijdens de zitting ook altijd vragen aan de betreffende persoon:<br />

‘Bent u het hiermee eens?’ Beschermingsbewind betekent dat de<br />

bewindvoerder het beheer overneemt: ik bepaal dan wat er met<br />

het geld gebeurt. De persoon in kwestie staat daarin wel centraal:<br />

ik beheer het geld, de inkomende post en administratie, met als<br />

doel om financiële rust te creëren.’<br />

Jitske is in 1996 begonnen als schuldhulpverlener. ‘Destijds was<br />

het mogelijk om bij wijze van spreken op een kladbriefje de<br />

schuldenproblematiek te regelen maar nu is dat veel complexer.<br />

Als bewindvoerder moet je echt een allrounder zijn. Je moet<br />

financieel op de hoogte zijn, je moet alles weten van belastingen<br />

sociale wetgeving maar ook juridisch onderlegd zijn. Je moet<br />

goed kunnen communiceren zowel met een rechter als met je<br />

cliënten en andere partijen daarom heen. Een belangrijke partij in<br />

deze zijn de schuldeisers. Dus je bent een spin in het web die alles<br />

moet regelen. Toen ik werkzaam was in de schuldhulpverlening<br />

werd ik door detacheringbureaus uitgezonden naar verschillende<br />

gemeentes, waaronder Zwijndrecht en Mijdrecht. Hier heb ik heel<br />

veel kennis en ervaring opgedaan, waarna ik training ben gaan<br />

geven binnen deze sector. Budgetbeheer heb ik daarna gedaan<br />

voor een stichting totdat iemand tegen me zei: ‘dat wat jij doet,<br />

met al je ervaring, dat kan je ook zelf, zonder dat je voor een<br />

baas werkt’. Dus ging het roer om in 2009 en ben ik voor mezelf<br />

begonnen. Ik was natuurlijk al bekend bij de rechtbank binnen<br />

mijn vakgebied. Mijn kantoor in Katwijk deel ik met een collega<br />

bewindvoerder, maar statutair ben ik gevestigd in Noordwijk.<br />

Cliënten komen bij mij via mond-tot-mondreclame, maar ook<br />

via verschillende organisaties, zoals stichting MEE, Kwadraat,<br />

Voedselbank en GGZ. In dit werk is het belangrijk dat je een<br />

goed netwerk hebt. Voor velen is het toch een grote drempel<br />

om daadwerkelijk te erkennen dat ze diep in de schulden zitten<br />

en hulp zoeken. De cliënt zal ik altijd respecteren. Ik als bewindvoerder<br />

mag natuurlijk niet oordelen maar ik kan iemand wél een<br />

spiegel voorhouden en een helpende hand bieden op weg naar<br />

een gezonde financiële huishouding.<br />

Is het lastig om mensen in te schatten?<br />

Soms heb ik een onderbuikgevoel: een signaal dat hier méér<br />

aan de hand is. De kunst is dan om het vertrouwen te krijgen en<br />

om dat wat je wil weten naar boven te krijgen zonder iemand te<br />

kwetsen en te veroordelen. Via een omweg wordt mijn voorgevoel<br />

soms dan bevestigd . Lichaamstaal tijdens een gesprek zegt<br />

soms meer dan woorden. En middels het telebankieren kan ik<br />

zijn of haar financiën monitoren en sturen.<br />

Vertellen de mensen alles tegen je?<br />

Niet altijd. Het is de kunst om middels vertrouwen het probleem<br />

helder te krijgen. Als iemand een andere voorstelling van zaken<br />

geeft is het aan mij om het juiste verhaal boven water te krijgen.<br />

Ik maak dat regelmatig mee en probeer helderheid te verschaffen.<br />

Iedereen krijgt wel het voordeel van de twijfel. Als de werkelijke<br />

oorzaak aan het licht komt geeft dat ook een opluchting bij de<br />

Op basis van inkomsten en uitgaven van cliënt betaalt<br />

QuoVadis rekeningen, vaste lasten en eventuele schulden.<br />

Cliënten krijgen een tevoren vastgesteld bedrag per week of<br />

per maand als huishoudgeld. Voor betalingen welke niet<br />

iedere maand plaatsvinden wordt een bedrag gereserveerd tot<br />

het moment van betaling. QuoVadis reserveert ook een bedrag<br />

per maand voor onvoorziene uitgaven. Voor zover het budget<br />

het toelaat kan Quo Vadis schulden aflossen en voorkomen<br />

dat er nieuwe schulden ontstaan. Quo Vadis Financiële<br />

Hulpverlening wordt jaarlijks gecontroleerd door een<br />

accountant. Iedere bewindvoerder die benoembaar is door<br />

de rechtbank dient aan door de rechtbank gestelde<br />

kwaliteitseisen te voldoen. Deze zijn terug te vinden op<br />

www.rechtspraak.nl<br />

Meer informatie over Jitske Hettinga en haar bedrijf<br />

is te vinden op www.quovadis-fh.nl<br />

cliënt en kunnen we gezamenlijk werken aan een oplossing<br />

van de financiële problemen.’<br />

Komt het voor dat je iemand weigert, of dat je de<br />

samenwerking beëindigt?<br />

‘Als iemand continue niet de juiste informatie verstrekt en<br />

onvoldoende meewerkt, overweeg ik dat wel maar de rechter<br />

heeft hier ook een stem in. Ik sta bekend als een professionele<br />

bewindvoerder. Een goede samenwerking is belangrijk, maar ik<br />

moet simpelweg streng zijn. Ik ben geen sociaal werker. Wat ik<br />

heel belangrijk vind is: zeg wat je doet, doe wat je zegt en laat<br />

zien wat je doet. En dat gaat twee kanten op. Ik moet mij dus ook<br />

aan die stelregel houden. Ik kan heel zakelijk zijn, maar ik ben ook<br />

een mensen-mens. Dat moet ook wel in dit vak.’<br />

Kan je je emoties blokken?<br />

‘Sommige schrijnende gevallen raken me wel natuurlijk. Ik moet<br />

professioneel blijven, maar er zijn mensen bij die ik nooit vergeet.<br />

Een mevrouw, zonder dat ze daar zelf ook maar iets aan kan<br />

doen, niets meer heeft: ziek, geen huis, geen baan en torenhoge<br />

schulden. Niemand wilde haar helpen. Toen ik haar ontmoette<br />

vroeg ze mij: ‘Kan jij mij een helpende hand bieden?’ Er deed zich<br />

toen een situatie voor dat ze een woning kon gaan huren en ik<br />

kon ik haar hierin helpen. Een dak boven je hoofd hebben is een<br />

basisbehoefte. Ze woont er nog altijd en inmiddels is ze helemaal<br />

schuldenvrij. Het geeft mij voldoening dat ik het verschil voor<br />

haar kon maken en vind het wel heel mooi dat ik onderdeel heb<br />

kunnen zijn van waar iemand stond en waar iemand nu staat.’<br />

Roken, het houden van huisdieren … als je schulden<br />

hebt kan dat toch gewoon niet meer.<br />

Hoe ga je om met mensen die daar toch mee doorgaan?<br />

‘Mensen maken een keuze en dat heeft een consequentie. Dat<br />

probeer ik tijdens de gesprekken duidelijk te maken. Wanneer je<br />

van 50 euro per week moet rondkomen is het hebben van huisdieren<br />

een keuze; ik ga ze dat niet verbieden. Boodschappen doen<br />

bijvoorbeeld. Aan de hand van een lijstje in plaats van impulsief. Ik<br />

probeer mensen bewuster te maken: dit is je budget en daarmee<br />

moet je het doen. Kies je ervoor om een deel te besteden aan roken<br />

dan blijft er minder over om te eten. Keuzes maken, hoe moeilijk<br />

dat ook is. Belangrijk is om mensen vertrouwen te geven maar<br />

dat is kwetsbaar. Vertrouwen komt te voet en vertrekt per paard.’<br />

71


Harry Mens (70) is bekend als makelaar,<br />

projectontwikkelaar en tv-presentator.<br />

In Huis ter Duin spreken we met hem<br />

over Noordwijkse vechtersbazen,<br />

op zee makrelen vissen, klompen<br />

verkopen aan Duitsers en op het strand<br />

‘naar het licht toe’ hardlopen.<br />

TEKST FRANS VAN DUIJN<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

Noordwijkers<br />

zijn een heel apart ras


Meneer Mens, wat heeft u met Noordwijk?<br />

‘Ik ben een geboren en getogen Bollenstreker, een Lissenaar,<br />

maar ik heb altijd al affiniteit met Noordwijk gehad. Toen<br />

de kinderen klein waren gingen we elke zondag naar Noordwijk.<br />

We hadden twee labradors die we uitlieten op het<br />

strand en de meiden aten een hamburgertje bij de Groko.<br />

Ik heb zelfs, nog voordat ik makelaar werd, een tijdje een<br />

souvenirwinkeltje in de Hoofdstraat gehad, op de hoek van<br />

de Bomstraat. Op zaterdag- en zondagmiddag stond ik er in<br />

Volendammer kostuum, samen met mijn zuster, klompen<br />

aan Duitsers te verkopen. Dat liep als een trein, maar al snel<br />

heb ik de zaak verkocht, want ik ben nu eenmaal niet het<br />

type voor een winkel. Nu woon ik al zo’n twintig jaar in<br />

Noordwijk en nog altijd ben ik in het dorp bezig met vastgoedprojecten.<br />

Ik bouw nu zes appartementen in de Zuid,<br />

op de plek waar hotel-restaurant ‘Lekker’ stond.’<br />

Maar voelt u zich ook Noordwijker?<br />

‘Als ik daar ‘ja’ op antwoord, zal de ‘echte’ Noordwijker<br />

roepen: dat kán niet! Noordwijkers zijn een heel apart ras,<br />

hè. De mensen die hier al generaties wonen, dat is niet het<br />

slag Noordwijkers waar ik echt op val. Ik vind ze nogal stug<br />

en in hun ogen zal ik nooit een Noordwijker kunnen worden,<br />

wat alles met emotie te maken heeft. En weet je, de<br />

autochtone Noordwijker is een vechtersbaasje. Je ziet dat<br />

weerspiegeld in de gemeenteraad. Zolang als ik hier woon<br />

is er ruzie in de gemeenteraad. Ze gaan vreselijk tegen<br />

elkaar tekeer en er is altijd gedoe. Nee, in Lisse niet, daar<br />

is toch een meer homogene gemeenschap dan hier. Ach,<br />

misschien heeft het te maken met het verschil tussen Zee<br />

en Binnen.’<br />

Komt u veel in Noordwijk Binnen?<br />

‘Nee, in die zin leef ik een beetje buiten Noordwijk om.<br />

Mijn Noordwijk is het strand, de beide boulevards en de<br />

Hoofdstraat. En natuurlijk mijn favoriete restaurantjes.’<br />

U bent nog altijd aan het werk. Hoe blijft u zo vitaal?<br />

‘Dat heb ik toch wel een beetje aan Noordwijk te danken.<br />

Er gaat geen dag voorbij of ik ben op het strand. Mijn trainingsschema<br />

is wel lichter dan vijftien jaar geleden, maar<br />

ik loop nog altijd twee keer in de week hard, heen en terug<br />

naar Katwijk. En dan ‘hard’ op mijn manier, hè, ik word<br />

links en rechts ingehaald, maar dat vind ik niet erg. Ik ga<br />

vaak heen naar Katwijk over het strand en terug over het<br />

schelpenpad door de duinen. Het liefst doe ik dat rond<br />

zonsopgang, want ik ben een ochtendloper. Om tien voor<br />

acht ga ik op weg en dan zie ik tegen half negen de zon zo<br />

mooi opkomen. Dan loop ik als het ware naar het licht toe.’<br />

En zwemt u in zee?<br />

‘Nee, ik ben nooit zo’n zeezwemmer geweest, maar ik ga<br />

wel graag met Jo van der Lippe in zijn boot de zee op. Na<br />

het hoogseizoen gaan we wel eens saampjes varen. Dan<br />

gaat Jo op makreel vissen en zit ik aan het roer. Hij geeft me<br />

altijd dezelfde tip: volg de meeuwen maar! Soms haalt hij<br />

wel tachtig tot negentig makrelen boven, die hij vervolgens<br />

Mijn trainingsschema is wel lichter<br />

dan vijftien jaar geleden, maar ik loop<br />

nog altijd twee keer in de week hard<br />

in een vuilniszak laat verdwijnen. Jazeker, ik krijg ook mijn<br />

portie, gerookt en wel! Ik vaar trouwens ook weleens met<br />

Jo, als het mooi weer is, met een stuk of vijf collega’s of<br />

vrienden naar Scheveningen heen en terug. Dan lunchen<br />

we in de haven en daarna varen we weer naar het Noordwijkse,<br />

in totaal ben je een uurtje of drie onderweg. Dat is<br />

altijd prachtig.’<br />

Wat voor werkzaamheden heeft u momenteel onder<br />

handen?<br />

‘Nou, ik heb een crematorium in Lisse, op zaterdag doe ik<br />

de opnames voor mijn tv-programma Business Class, ik<br />

heb m’n makelaarskantoor en ik ben nog altijd projectontwikkelaar.<br />

Veel? Tja, ik houd nu eenmaal van dingen doen.<br />

Ik zou eerlijk gezegd niet zonder werk kunnen, maar mijn<br />

ritme is wel anders dan toen ik jong was, hoor.’<br />

En dan heeft u ook nog een groot gezin. Hoe krijgt u het<br />

allemaal voor elkaar?<br />

‘Ik heb gelukkig vijf dochters en meiden zoeken hun eigen<br />

weg heel snel. Ik denk dat je naar zoons meer omkijken<br />

hebt. Ik hoef niet perse nog meer kinderen, maar stel…<br />

dan zou het onder één voorwaarde zijn: wéér een meid.’<br />

U laat zes appartementen in de Zuid bouwen.<br />

U bent bepaald niet de enige die in Noordwijk<br />

appartementen bouwt.<br />

‘Nee, maar ik geloof niet in de grote appartementencomplexen,<br />

die men wil ontwikkelen aan de Koningin<br />

Wilhelminaboulevard. Er komen er veel te veel. Het gaat<br />

om tweehonderd appartementen op honderdvijftig meter<br />

boulevard. Die worden heus niet verkocht in de hallelujasfeer<br />

die nu wordt opgeroepen. Te duur? Nee, men betaalt<br />

heus wel de prijs, maar de doelgroep is niet zo groot als<br />

men denkt. Ik ken veel mensen met geld die in Zwitserland<br />

wonen. Ze komen graag een weekendje in Huis ter Duin,<br />

maar vanwege het fiscale klimaat gaan ze hier niet wonen.<br />

Ik voorspel: het zijn gewoon te veel appartementen.’<br />

Denkt u zelf weleens aan wonen in Zwitserland?<br />

‘O nee, ik ben een patriot. Ik blijf hier tot mijn dood. Wat?<br />

In mijn eigen crematorium? Nee, nee, mijn vader en<br />

moeder hebben een familiegraf in Lisse. Daar word ook ik<br />

begraven.<br />

Tot slot. Wat is voor u geluk?<br />

‘Weinig stress en gezeur, dan komt de rest vanzelf.’<br />

73


Villa de Duinen<br />

74<br />

Hij heeft een voorliefde voor kwaliteit.<br />

En dat is niet zo gek: met een rugzak aan<br />

ervaring die hij opdeed in onze hoofdstad bij<br />

het prestigieuze Hilton en hotel The Grand,<br />

belandde Bram van Mierlo in Grand Hotel Huis<br />

ter Duin, waar hij werkte als Facility & Operations<br />

Director. Maar sinds oktober 2015 is hij de trotse<br />

eigenaar van Villa de Duinen. ‘De bouw van Copper<br />

en Breakers heb ik meegemaakt, dat zijn echt<br />

‘mijn kindjes’, maar ook de nieuwe lounge en de<br />

renovatie die nu bezig is bij Huis ter Duin, heb ik<br />

allemaal helpen opzetten en halverwege verlaten<br />

om in dit avontuur te stappen.’<br />

TEKST CAROLINE SPAANS BEELD BURO BINNEN<br />

De Villa<br />

voelt als<br />

thuiskomen<br />

het nieuwe imago<br />

van villa de duinen


Villa de Duinen is één van de weinige boutique hotels in<br />

Noordwijk aan Zee. Met slechts elf hotelkamers. Een boutique<br />

hotel is een populaire term voor een hotel dat een luxueuze,<br />

eigenzinnige maar ook intieme sfeer heeft en vaak niet behoort<br />

tot een hotelketen. Ze worden gekenmerkt door een eigen,<br />

persoonlijke stijl en accommodatie en ontstonden in de jaren<br />

tachtig in steden als Londen, New York en San Francisco.<br />

Van Mierlo: ‘Gasten vinden het steeds prettiger om een meer<br />

persoonlijke service te ervaren. Dat ze herkend worden bij<br />

binnenkomst, dat ze weten hoe je heet en wat je (wel of niet)<br />

eet (en drinkt). Dat is waar we ook voor staan: persoonlijke<br />

aandacht. Dat vinden wij zelf ook prettig, dat we dichtbij onze<br />

gasten staan.’<br />

Van formeel naar informeel<br />

Toen Van Mierlo ‘De Villa’ kocht was zijn plan om de kwaliteit<br />

nog een stuk op te schroeven, terwijl het toen al in de markt<br />

stond als een bedrijf dat op een hoog niveau trachtte te werken.<br />

‘Maar ik vond dat persoonlijk niet toegankelijk genoeg.<br />

Dus het duur zijn, als naam in de markt, maar je kwaliteit niet<br />

optimaal hebben, dat vind ik een verkeerde mix. Ik wilde Villa<br />

de Duinen weer toegankelijk maken voor een veel, groter publiek:<br />

het formele er af en het informele er in. Met behoud van<br />

kwaliteit. Want op het moment dat ik startte kwamen gasten<br />

uit de regio in avondkleding. En gingen er van uit dat ze op<br />

sterrenniveau konden dineren, minimaal vier gangen. Maar dat<br />

is mijn visie niet. Bij ons kunnen gasten ook terecht voor een<br />

kop koffie, een borrel, een plek voor mooi glas wijn en een paar<br />

lekker hapjes of een gerechtje. We serveren zelfs een daghap.’<br />

‘Het is een belangrijke, maar ook een moeilijke switch geweest’,<br />

laat hij weten. ‘Want je hebt natuurlijk te maken met het oude<br />

imago. We hebben nu een vorm en sfeer gevonden, die past<br />

bij de Villa en die past bij het pand, dat op zichzelf al heel veel<br />

sfeer heeft. Dus wat gasten zoeken en krijgen is een stukje<br />

persoonlijke aandacht en service, op goed niveau. Of je hier<br />

nu alleen komt, of samen, met vrienden, familie of een zakenrelatie:<br />

we geven onze gasten altijd het vertrouwen dat het<br />

gewoon goed is. Kwaliteit voor een zeer redelijke prijs.<br />

Als vergader/trainingslocatie zijn we inmiddels ook populair<br />

en merken we dat we echt een multifunctioneel bedrijf<br />

geworden zijn.<br />

Voor 50 euro een bijzondere avond<br />

Van Mierlo vindt, dat wanneer je meer uitgeeft dan voor een<br />

gemiddelde maaltijd bij een gemiddeld restaurant, het wel echt<br />

goed moet zijn: ‘Wij bieden een driegangen diner voor 37 euro.<br />

Neem je er wijn en een koffietje bij, heb je voor vijftig euro per<br />

persoon een geweldige maaltijd op een prachtige locatie. We<br />

hebben geïnvesteerd in een stuk uitstraling en kwaliteit en goede<br />

medewerkers en dat betaalt zich nu terug. Afgelopen twee<br />

jaar zie je dat ondernemers weer wat meer geld investeren<br />

achter ‘de dijk’, nadat jarenlang alleen maar aandacht ging naar<br />

de jaarrond restaurants op het strand. Een mooie ontwikkeling’,<br />

zo besluit de een trotse ondernemer.<br />

Boutiquehotel en restaurant Villa de Duinen<br />

Oude Zeeweg 74 2202 CE Noordwijk aan Zee<br />

071 364 8932<br />

www.villadeduinen.nl<br />

info@villadeduinen.nl<br />

We hebben geïnvesteerd in een stuk<br />

uitstraling en kwaliteit in onze<br />

medewerkers en dat betaalt zich nu terug.<br />

Wat vinden de gasten van Villa de Duinen?<br />

De familie De Bondt is al heel lang een vaste gast bij Villa de Duinen.<br />

Over ‘hun Villa’ zijn ze zeer lovend: ‘De sfeer is altijd heel goed en Bram is<br />

een fantastische gastheer. Bij binnenkomst voelt de combinatie van de<br />

prettige ambiance, die hier altijd heerst, en het kundige en vriendelijke<br />

personeel als een bijzonder warm welkom.’<br />

‘Het eten vinden wij sterrenwaardig. En bovendien: als we iets wensen dat<br />

niet op de kaart staat, doet de chef-kok zijn best om iets anders de bereiden.<br />

Noordwijk heeft genoeg culinair aanbod, maar bij ‘De Villa’ gaan we<br />

op safe. Dan weten we gewoon dat we het beste krijgen. We nemen vaak<br />

gasten mee en we mogen ook vaak proeven, wanneer de chef-kok iets<br />

nieuws op de kaart heeft. Wij zijn gek op de zeetong heerlijk en de steak<br />

tartaar is hier geweldig. Met Kerstmis hebben we ‘De Villa’ in huis gehad,<br />

dat kan dus ook. 50 bakjes werden er bezorgd, met foto’s en een beschrijving<br />

hoe we het moesten bereiden. We hebben genoten!’<br />

Erik Hiep, The Next Level (www.thenextlevelnow.com)<br />

Erik heeft een consultancy bedrijf dat zich richt op Change Management<br />

ten behoeve van management & directies van (inter)nationale bedrijven.<br />

Met enige regelmaat komen zijn klanten met hun teams ook naar Noordwijk.<br />

Dan gebruikt hij Villa de Duinen als trainingslocatie of als vergaderplek.<br />

‘De Villa is een toplocatie waar je echt goed kunt vergaderen. Men voelt<br />

zich hier direct thuis en de kwaliteit is echt geweldig. De persoonlijke aandacht<br />

en het maatwerk dat Bram met zijn team neerzet is voortreffelijk.’<br />

Het afgelopen jaar heeft Erik ook weer de nodige klanten in de Villa ontvangen.<br />

Zo waren er teambuilding-sessies voor enkele Nederlandse bedrijven,<br />

was er een board-meeting met deelnemers uit Madrid en hield een executive<br />

team uit Johannesburg er een twee-daagse strategie sessie.<br />

‘Buitenlandse gasten waarderen de gastvrijheid en het vakmanschap van<br />

Bram als hotelier enorm. Ik nodig daarom altijd ook mijn klanten met een<br />

gerust hart uit in de Villa.’<br />

75


BRUILOFT<br />

Lieve Nico,<br />

wil je met mij trouwen?<br />

Op maandag 6 maart gaven Nico en Peter elkaar het JA-woord in het gemeentehuis<br />

van Noordwijk. Trouwambtenaar Bene Timmer, speciaal door de heren gevraagd,<br />

mocht dit stel in de echt verbinden. Ruim twintig jaar geleden leerde ze elkaar kennen<br />

en sinds 1995 wonen ze gelukkig samen aan de Deining. Toch had Nico nog één<br />

grote wens; trouwen. Lange tijd wilde Peter daar weinig over horen maar<br />

Kerstmis 2016 ging Peter door de knieën: ‘Lieve Nico wil je met mij trouwen?’<br />

TEKST THOMAS STEENVOORDEN BEELD BURO BINNEN


Een bijzondere bruiloft,<br />

van een bijzonder stel<br />

Nico kon zijn geluk niet op en zei tegen Caroline, waar ze<br />

voor het kerstdiner waren: ‘knijp in mijn arm zodat ik<br />

zeker weet dat ik niet droom’. Het was geen droom en<br />

eigenlijk vond Peter het ook heel leuk om Nico de hand te<br />

vragen. Die avond knalde de champagne en de volgende<br />

dag ging Nico met twee paspoorten naar het gemeentehuis<br />

om de datum vast te leggen. Dat dit op 6 maart zou<br />

zijn had te maken met een soort van ultimatum wat Nico<br />

eerder had geroepen: ‘Als hij mij niet vraagt voor 6 maart<br />

dan hoeft het voor mij nooit meer’. En zo trouwden Nico<br />

en Peter op 6 maart in het bijzijn van hun getuigen.<br />

Zonder poespas<br />

Het moest een eenvoudige bruiloft worden, zonder<br />

poespas. En het moest een beetje stil worden gehouden.<br />

Zo wensten de heren het. Maar toen er een enorme gele<br />

Amerikaanse schoolbus de Deining in kwam gereden liep<br />

de buurt uit. Met een enorm spandoek stonden buren en<br />

vrienden op de stoep om het aanstaande stel uit te zwaaien.<br />

Dat de ‘just married’ blikken achter de bus er bij de eerste<br />

de beste heuvel af lagen mocht de pret niet drukken.<br />

Aangekomen in de Voorstraat stond Bene samen met de<br />

bode het bruidspaar al op te wachten. Na wat draaien en<br />

keren stond de enorme bus op zijn plaats en kon men naar<br />

binnen, de trap op naar de oude raadszaal. Deze was speciaal<br />

voor deze gelegenheid aangepast aan het kleine gezelschap,<br />

maar dat maakte de beleving juist nog intenser.<br />

De speech van Sandra, de zus van Nico, deed menigeen<br />

een traantje wegpinken.<br />

Bene Timmer trouwambtenaar<br />

Nico en Peter vroegen speciaal om trouwambtenaar<br />

Bene Timmer. De reden mag duidelijk zijn. Sinds 2001<br />

mag er wettelijk een huwelijk worden gesloten tussen<br />

twee mannen of twee vrouwen. Daarmee was Nederland<br />

het eerste land ter wereld waar dat bij wet geregeld was.<br />

Bene vond het een eer dat hij speciaal werd gevraag om<br />

het huwelijk tussen Nico en Peter te voltrekken.<br />

Bene: ‘Als mensen kiezen om samen verder te gaan en<br />

dat willen bezegelen met een huwelijk, dan moet dat<br />

iets speciaals zijn. Daarom vind ik het ook zo mooi om<br />

een huwelijk te mogen sluiten. Ik probeer er altijd iets<br />

persoonlijks van te maken en steek veel tijd in de voorbereiding.<br />

Ik kende Nico van het atelier, maar Peter kende<br />

ik nog niet. Maar na een paar avondjes bij hun thuis<br />

hadden wij als gelijkgestemden een zeer goede klik. Dat<br />

maakt het des te leuker dat ik hun ook mag trouwen’.<br />

Trouwambtenaar is geen baan waar je full-time je geld<br />

mee kan verdienen. Bene werkt als manager in het<br />

gezondheidscentrum van ‘s Heeren Loo. Sinds 2014<br />

heeft hij ruim 70 huwelijken gesloten met veel plezier.<br />

Bene: ‘Nee, je kunt er niet van leven, je moet het leuk<br />

vinden anders moet je er niet aan beginnen.’<br />

Niets dan lof voor Nico, die altijd voor iedereen klaar staat<br />

en liever geeft dan neemt. En voor Peter als rots in de<br />

branding, een rustpunt voor de crea-bea Nico. Iedereen<br />

was het er over eens; dit stel is voor elkaar bestemd. Dat<br />

de ringen wat stroefjes omgingen werd geweten aan de<br />

spanning. Na het tekenen van de benodigde documenten<br />

ging het gezelschap naar de Galerie waar zij werden opgewacht<br />

door vrienden en waar de bruidstaart werd aangesneden.<br />

Rondrit zonder plan<br />

Zwager Henk riep het gezelschap tot de orde, het was tijd<br />

om naar de gereedstaande bus te gaan voor de volgende<br />

stop. Wat die stop ook moge zijn, want een echt plan was<br />

er niet. De bus - met vaste chauffeur Mike- stopte abrupt<br />

als er ergens een leuk fotomoment was. En niet toevallig<br />

aan de Beeklaan waar Nico’s vader ooit krokussen heeft<br />

gepland, die nu plotseling volop in bloei stonden. Ja het<br />

was voorjaar, zo vanuit het niets.<br />

77


78<br />

Als volmaakte fotomodellen werd keurig gedaan wat de fotograaf vroeg


g<br />

Iedereen was het er over eens;<br />

dit stel is voor elkaar bestemd<br />

Alsof de weergoden Nico en Peter een cadeau wilden geven<br />

op deze speciale dag. En aan de Duinweg waar in het<br />

bos een sprookjesachtige witte deken, met sneeuwklokjes,<br />

tussen de bomen door kronkelde. Het glibberen over de<br />

modderige bospaden hadden ze er graag voor over.<br />

Fotomodellen<br />

De voor deze dag tot trouwbus omgetoverde gele schoolbus<br />

was door Nederzandt en stichting outdoor4disabled<br />

ter beschikking gesteld. Het was geen verrassing dat bij<br />

aankomst in Langevelderslag een tafel voor het gezelschap<br />

was gedekt bij Nederzandt. Onder een voorjaarszon<br />

werd genoten van een hapje en een drankje al duurde die<br />

lunch voor Nico en Peter een stuk korter. Er moesten wat<br />

foto’s op het strand gemaakt worden en in het nog koude<br />

zeewater werden alleen de voeten nat gemaakt. Als volmaakte<br />

fotomodellen werd keurig gedaan wat de fotograaf<br />

vroeg.<br />

Villa de Duinen<br />

Hierna reed het gezelschap door de streek weer richting<br />

Noordwijk. De familie werd rond 17.30 verwacht in Villa<br />

de Duinen waar na een aperitief een feestdiner werd geserveerd<br />

in de ‘bibliotheek’ van de Villa. Tussendoor konden<br />

Nico en Peter zich heerlijk opfrissen in een van de<br />

exclusieve hotelkamers. Vermoeid van de dag gingen de<br />

heren even het bed uitproberen en met instemming van<br />

beide werd deze als goed bestempeld. De avond werd afgesloten<br />

met een speciaal diner, bereid door de chefkok<br />

van de Villa. Zalm met drop, nee geen combinatie die je<br />

vooraf zou verwachten. Maar verrassend genoeg kreeg dit<br />

gerecht alle lof voor de unieke keuze en smaak. De gasten<br />

konden nog lang genieten van de heerlijke gerechten en<br />

dito wijnen geserveerd door het uiterst vriendelijke team<br />

van Villa de Duinen. Dit werd zeker geen ‘eenvoudige’<br />

bruiloft, maar een zeer geslaagde, onvergetelijke dag.


Onze jongste senioren/<br />

ouderenbond bestaat inmiddels<br />

één jaar en mag zich verheugen<br />

in een flinke groei tijdens<br />

het eerste jaar van haar bestaan.<br />

Tevreden achterover in een luie<br />

stoel leunen is er niet bij.<br />

We kijken vooruit naar de toekomst.<br />

ANSV Noordwijk<br />

Toekomstvisie 2017-2020<br />

80<br />

Allereerst zijn we erg blij met de inzet van alle vrijwilligers en<br />

het vele werk wat door hen wordt verzet.<br />

Inmiddels hebben zich nieuwe vrijwilligers aangemeld wat ons<br />

de mogelijkheid geeft om, buiten de bestaande ook nieuwe<br />

activiteiten op te zetten. Denk daarbij aan de herstart van<br />

reizen, een sieradencursus en een cursus kantklossen.<br />

De doelstelling van ons is het werven van nieuwe leden<br />

onder jongere senioren. Nog veel jongere senioren zitten in<br />

het arbeidsproces. Daarom werken we aan uitbreiding van<br />

de gewenste activiteiten naar de avonduren. Denk onder<br />

andere aan: gezamenlijk koken en eten, leesclubs, computercursussen,<br />

etc.<br />

De doelstellingen van onze vereniging zijn:<br />

• Opkomen voor de belangen van de senioren en ouderen in<br />

de gemeente Noordwijk en omgeving<br />

• Kortingen realiseren voor leden bij o.a. verzekeringen en<br />

rijbewijskeuringen<br />

• Hulp bieden aan onze leden bij het invullen van de belastingaangifte,<br />

ondersteuning bij problemen die men ondervindt<br />

bij de WMO(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en WLZ<br />

(Wet Langdurige Zorg)<br />

• Het Actief werven van nieuwe leden<br />

• Contactmogelijkheden organiseren voor de jongere senioren.<br />

• Gratis aanschaf van de Vuurtorenpas voor korting in de<br />

accommodaties en in het zwembad en bij een groot aantal<br />

winkels in Noordwijk zoals bij de Hema.<br />

• Meer informatie verzamelen over de wensen betreffende de<br />

activiteiten voor jongere senioren.<br />

• Mogelijkheden scheppen om contacten tussen de jongere<br />

en oudere generaties te intensiveren.<br />

Wat belet u nog, wordt lid van<br />

onze mooie en actieve vereniging!<br />

• U kunt lid worden door aanmelding bij de ledenadministratie:<br />

dhr Ton Ouwehand. Email floriston@hetnet.nl of door uw<br />

aanmelding in de postbus van de ANSV in het Trefpunt of<br />

De Wieken te doen.<br />

• De contributie bedraagt € 20 per kalenderjaar. De tweede<br />

persoon op hetzelfde adres betaalt € 10 per kalenderjaar.<br />

Voor iemand die halverwege het jaar lid wordt, bedraagt de<br />

contributie voor dat halve jaar € 10,00. Een tweede persoon<br />

op hetzelfde adres betaalt voor het halve jaar € 5,00.<br />

• Aan de leden wordt gevraagd het bedrag te storten op<br />

banknummer: NL14INGB0007090565 t.n.v. ANSV Noordwijk,<br />

onder vermelding van voorletters, naam en adres.


Bollenstreek bustour<br />

aanbieding<br />

GA MEE OP donderdag 6 APRIL<br />

met de bus van Beuk langs de mooie bollenvelden en<br />

een bezoek aan kasteel Keukenhof.<br />

Het voorjaar is begonnen. De lentezon schijnt over de kleurige bollenvelden.<br />

Een uitgelezen moment om de streek te bezoeken samen met vrienden of familie in<br />

een luxe touringcar van Beuk Touringcars uit Noordwijk. <strong>Leef</strong>! organiseert een mooie<br />

rondrit voor alle leeftijden, tegen een kleine vergoeding. U komt op unieke plekjes en<br />

ziet kleurrijke vergezichten. Tijdens een pauze bezoeken we Kasteel Keukenhof waar<br />

we een kopje koffie met gebak geserveerd krijgen. Pak deze kans om als VIP door door<br />

de bollenstreek te rijden en te genieten van al het moois wat deze streek te beiden heeft.<br />

Datum: Donderdag 6 april<br />

Tijd:<br />

10.00 Start tour bij Beuk, van Berckelweg<br />

10.10 Opstap bij Jeroen, Raadhuisstraat<br />

10.20 Opstap bij Hoogwaak, Groot Hoogwaak<br />

Kosten:<br />

€ 10 per persoon inclusief koffie met gebak<br />

Inschrijven: Via de website:<br />

www.welzijnnoordwijk.nl<br />

Via email: redactie@wsnleef.nl<br />

Per post: redactie WSN<strong>Leef</strong><br />

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk<br />

Voorjaarskleuren voor je huis<br />

OOK<br />

VOOR AL UW<br />

GLAS-<br />

REPARATIES<br />

Profiteer van onze jarenlange ervaring en advies op maat!<br />

www.verfspecialistlassooy.nl


Speciaal<br />

voor 55+<br />

1 maand<br />

proef*<br />

Start met bewegen!<br />

Veel leden sporten al jaren bij Azzurro, omdat onze club de lifestyle-oplossing biedt:<br />

bewegen, ontspannen, gezellig samen zijn en betrokken en deskundige begeleiding<br />

*inschrijven voor de proefmaand-actie kan t/m 31 maart 2017<br />

Meld u aan: 071-3612221 • www.azzurrowellness.nl • info@azzurrowellness.nl<br />

Azzurro Wellness • Oude Zeeweg 57 • Noordwijk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!