01.10.2021 Views

Glimmer'lei September '21

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 39e jaargang – nummer 710 –– september December 2015 2021

Exoten Waar is rukken Julius op deze in Glimmen kerst?

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

Je hoeft er niet lang naar te zoeken: de Japanse duizendknoop. In weg veel waren. tuinen Vreemd! is deze aangetroffen, maar ook op braakliggende

stukken *Hij woonde grond al en meer in bermen dan twintig van wegen. jaar Deze op een ‘invasieve zolderkamer exoot’ is niet alleen in staat om andere planten te verdringen, maar ook

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

om in Huize schade Kooikamp. te veroorzaken Het bos aan gebouwen, rondom had wegen voor en hem leidingen. geen Reden

gebeurd,

om de

maar

plant

waar

intensief

was Julius

te bestrijden,

nu en vooral;

volgens

wat

velen.

voert

Maar

hij

niet geheimen. iedereen Julius is het werd daar mee in Glimmen eens. Ook wel een andere ‘bosjesman’ exoot heeft dit in jaar zijn onverbiddelijk schild? De sporen toegeslagen: liepen verder eveneens het bos uit in Oost-Azië richting

afkomstige genoemd. buxusmot. Zijn kop Het was is maar markant, de vraag als hoeveel een schilderij, buxushagen de deze eendenkooi, aanslag zullen maar overleven. bogen daar plotseling af richting de

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Door Frans Somers

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Quintusbos om er te leren

over paddenstoelen, rupsen,

‘‘Invasieve spechten exoten’ en ijsvogels. zijn uitheemse Wat planten, dieren of microorganismen,

Julius vroeger die zich voor hier gevestigd werk hebben. Ze kunnen door

hun had agressieve gedaan was groei een bedreiging goed vormen voor de inheemse

soorten. bewaard De geheim. Japanse duizendknoop Daarover wordt

tot zei hij de niets. meest Waarom invasieve eigenlijk gerekend. Die

kan niet? alles in een tuin overwoekeren en de

stengels Het was en twee ondergrondse dagen voor wortelstokken

kunnen kerst toen aanzienlijke het licht op schade Julius’ toebrengen

aan kamer wat ze ‘s maar avonds tegenkomen. niet werd

In ontstoken. Glimmen Dat is hij de ‘s ochtends plant onder meer

aangetroffen niet verscheen in tuinen aan aan het de ontbijt Parallelweg en

in de Kooikamp. Dat kinderen

aan de oostkant van de Rijksstraatweg, aan

tevergeefs naar hem vroegen

de Beukenlaan, op de veldjes van Woonborg

om een wandeling te maken

aan

door

de

de

Hulstweg/Dennenlaan

sneeuw. Ongerust

en volgens

buurtbewoners werd er door ook huisgenoten op het bouwterrein op aan de Beukenlaan. Ook

op zijn het kamerdeur terrein van het geklopt. Voedselbos Jan aan de Meentweg tiert de plant

welig van Splunder, (daarover straks de eigenaar meer). van

Wat het huis, wordt kwam er aan aanzetten gedaan? Veel met tuineigenaren een sleutel. houden En toen de de plant deur

simpelweg openging kort, werd in duidelijk de hoop dat het er zo iets niet te vreemds verspreiden. aan de Zo ook hand

Jan moest Hendrik zijn. Jansen Op het van bed de stond Parallelweg een geopend, en Robert Mulder ijzeren uit kistje. de

Beukenlaan Oud en roestig. en een Leeg. aantal En bewoners van Julius van geen de Rijksstraatweg. spoor.... De

afval moet je overigens niet bij op de composthoop of bij het

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven

groenafval gingen een doen, aantal maar huisgenoten in de grijze container met Jan om voorop verspreiding de trap

te af voorkomen. op weg naar Robert buiten Mulder om werkt te kijken daarbij of samen Julius met daar andere ergens

bewoners was. Ook van in de Beukenlaan. tuin heerste echter doodse stilte, op het

Het constante bouwterrein suizen aan van de Beukenlaan de A28 na, is een wat apart trouwens geval. Volgens een stuk

makelaar minder luid Gerard was dan Lieberom normaal is door de eigenaar de flinke van laag het sneeuw terrein, die

Groninger gisteren gevallen Steen, op was. de hoogte Oh ja, dat verse de duizendknoop sneeuw, dat zich geeft op verse het

terrein sporen… genesteld En ja hoor, heeft. Voor richting de bouw het berghok begint, zal liepen een apart voetsporen bedrijf

de van plant één eerst persoon trachten en geheel daarvandaan te verwijderen. richting de zandweg

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen,

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

Woonborg

Julius kortgeleden nog hadden

Maar volgens deskundigen krijg gezien. je de plant Maar niet nee, definitief de weg laatste door

hem simpelweg kort te houden.

keer

Daarvoor

was al

moet

wel

je grondiger

een week

te

geleden volgens mevrouw

werk. Woningcoöperatie Woonborg heeft voor zijn braakliggende

Goedhart. Dan maar eens aan

terreinen aan Hulstweg/Dennenlaan

de overzijde vragen bij Flora

een gespecialiseerd & Fauna. En ja bedrijf hoor, ingehuurd: daar was

Groentotaal Julius A. de die Boer dag uit Assen. ervoor aan het

Volgens einde Christian van de van middag Wijhe, geweest manager

projecten om bij een Woonborg, paar tuinhandschoenen

wil men het terrein

in goede te staat kopen, houden aanmaakblokjes,

en voorkomen

dat percelen roggebrood en huizen een in voorraad de buurt

schade fruit, oplopen minstens door genoeg overspringende voor

duizendknopen. vijf dagen. Het Het project werd aan steeds de

Dennenlaan

vreemder…

was een soort try-out waar

men twee *Wat jaar moest geleden Julius mee begonnen met al dat is;

bij gebleken succes gaat men voedsel het ook elders en toepassen. dekens en Onlangs hoe

is men hiermee ook in Roden heeft gestart. hij Deze dat aanpak meegenomen? kost echter

wel klauwen vol geld. Steeds meer vragen maar geen

antwoorden, het werd steeds vreemder. Roos, die in Huize

Weltevreden Elektrocutiewoont kwam de winkel binnen voor postzegels

en Groentotaal voor de laatste gebruikt kerstkaarten een nieuwe en vroeg; methode, wat gebaseerd is hier aan de op

hand? stroomstoten Jan vertelde onder hoge het spanning, hele verhaal met behulp aan Roos. van een Roos machine had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

genaamd Rootwave (zie foto). De plant wordt als het ware

raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

‘geëlektrocuteerd’. De tot voor kort veel gebruikte chemische

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

als

middelen

de school

zijn volgens

uit ging

directeur

en Roos

Bert

het

Daling

kereltje

van het

ophaalde.

bedrijf minder

De

vrouw effectief. met De verschillende plant laat even kerstkleuren zijn kop hangen, in maar haar gaat haar niet kwam echt

erbij tot in staan alle wortels en vertelde kapot. dat En dat haar zijn man er vele, Adriaan, want de die duizendknoop imker is verspreid dankt zijn in naam Glimmen aan zijn vele bijenkasten knopen in heeft de wortels. staan, Julius Bovendien een

paar worden keer die had middelen gezien binnenkort bij het huisje waarschijnlijk aan de Drentse verboden, Aa op omdat het

terrein ze schadelijk van voor boomkwekerij het milieu zijn. dat verboden toegang is voor

het Maar publiek, ook met vlak elektrocutie bij de boerderij met van behulp de familie van een Ubels. Rootwave Met

zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei - september december 2015 2021 1

1


is de strijd tegen het duizendknopig monster niet zo snel

gewonnen. De meeste wortels worden vernietigd, maar het

blijft een uitputtingsslag die een al gauw een paar jaar duurt.

Maar volgens Daling leidt het wel tot een substantiële reductie,

waardoor het probleem beheersbaar wordt. Het bedrijf werkt

inmiddels voor gemeenten, woningcoöperaties, Rijkswaterstaat

en Staatsbosbeheer. Het bestrijden van de duizendknoop is ook

van belang om schade bij de buren te voorkomen. Die kunnen

de eigenaar van het terrein van herkomst mogelijk aansprakelijk

stellen.

Gemeente Groningen

Wat doet de gemeente aan duizendknopen die zich op haar

grond bevinden?

Volgens Anna Schwab van de gemeente is de plant op

verschillende plekken opgedoken.

Op locaties waar problemen met bebouwing of infrastructuur

dreigen te ontstaan, wordt met behulp van een aannemer gezocht

naar een geschikte aanpak. Die kan per locatie verschillen. Een

methode waarmee de plant op eenvoudige wijze volledig weg

te krijgen is, bestaat volgens Schwab nog niet. Maar chemische

bestrijdingsmiddelen worden in elk geval niet gebruikt. Bermen

waar de duizendknoop aangetroffen is worden apart gemaaid;

het maaisel wordt afgevoerd door een erkende verwerker. Op een

plek waar de soort zowel op gemeentegrond als op particulier

terrein staat, wordt de duizendknoop in overleg met de bewoners

bestreden. Volgens Robert Mulder is dat in de Beukenlaan

inderdaad gebeurd.

Voedselbos: Japanse duizendknoop leverancier van

Resveratrol en theemix

Bij het voedselbos te Glimmen heeft men echter een heel andere

kijk op de gevreesde exoot. Volgens woordvoerder Madeleine

Duran is die zeker niet alleen maar slecht. Integendeel: het is de

hofleverancier van het medicijn Resveratrol. Een prachtige plant

bovendien, vooral als hij in bloei staat. Je kunt hem beheersen,

door hem regelmatig af te knippen, dus ongeveer zoals veel

Glimmenaren met deze plant in de tuin al blijken te doen. De

wortels uittrekken stimuleert juist te groei. En met elektrocutie

dood je volgens Duran niet alleen de plant, maar ook alle

bodemleven ter plekke.

Resveratrol is een krachtig antioxidant die volgens verschillende

medische studies gebruikt kan worden bij onder andere de

behandeling tegen hartaandoeningen, kanker, diabetes en de

ziekte van alzheimer. De stof kreeg grote bekendheid in een

uitzending van Jinek, waarin Peter van de Voort, hoofd IC van

het UMCG, stelde dat dit voedingssupplement mogelijk kan

voorkomen dat een patiënt met corona op de Intensive Care

belandt. Op het perceel van het Voedselbos wordt ook een theemix

geschonken en sap gemaakt op

basis van Resveratrol. Er wordt

volgens Duran nog onderzocht wat

voor gunstige stoffen er zitten in

de theemix. Meer informatie over

de projecten van het voedselbos

zijn te vinden op de website www.

voedselbosglimmen.nl.

Japanse Duizendknoop bij

Drentsche Aa bij Voedselbos

Nog een exoot: de buxusmot

De buxusmot, tenslotte, is een enigszins ander verhaal. Dit

beestje dat verschijnt in de vorm van larven, rupsen en vlinders,

is in staat om in no-time uw buxushagen naar de Filistijnen te

helpen. De hagen worden eerst bruin en op den duur helemaal

kaal. Ze hebben het niet op uw fundering gemunt, maar leuk is

anders. Wie met een geoefend oog door Glimmen loopt, kan zien

dat een meerderheid van de vele buxushagen al flink aangetast

is. Het probleem is dat als uw buurman rupsen in zijn tuin heeft,

er een grote kans is dat de mot als vlinder ook in uw haag

neerstrijkt.

Er zijn verschillende bestrijdingsmiddelen, variërend van

chemische tot biologische, veelal in combinatie met flink

terugsnoeien. Succes is echter niet verzekerd en met name

de chemische middelen hebben ook sterke nadelen. Vandaar

dat tuinbedrijven vaak aanraden om al uw buxusstruiken te

vervangen door soortgelijke hagen, die niet gevoelig zijn voor

deze vraatzuchtige monstertjes. Bijvoorbeeld door een liguster of

een Japanse hulst.

Hoe het ook zij, tuineigenaren hoeven zich voorlopig niet te

vervelen in Glimmen. Voorlopig genoeg werk aan de winkel met

al deze exoten in de tuin. Het is maar dat u het weet.

Overleven

Hier zit ik dan midden in de nacht in de stromende regen onder een

stuk plastic. Ik ook altijd met mijn grote mond. Het zit zo, expeditie

Robinson is weer begonnen en daar kijken wij altijd naar. In een

vlaag van verstandsverbijstering zei ik; dat kan ik ook wel. Mijn

dochter Sonja zei onmiddellijk; dat staat! Een week lang in het bos

met een stuk plastic, opa zijn Bowie knife en de Zippo aansteker.

Mijn militaire outfit opgezocht en gaan met die banaan dacht ik,

hoe moeilijk kan dat zijn. Zaterdagavond ben ik vertrokken (nog

snel een fles berenburg mee genomen voor de innerlijke mens).

Mijn keus was gevallen op het voedselbos, water en voedsel in

overvloed dacht ik. Dat viel dus smerig tegen. Eerst een paar

strikken gezet om konijnen te vangen. Heb ik van opa geleerd, die

was de grootste stroper in zijn omgeving. Het plastic gespannen

en een vuurtje gemaakt, berenburg erbij en lekker chillen. De

volgende dag wakker geworden met een zere rug en een kater

(fles was leeg). De strikken waren ook leeg, dan maar vissen.

Ik vond een roestige spijker en als een echte MacGyver er een

stuk touw aangemaakt. Ook geen succes want de pieren waren

te klein voor de spijker. Vier pieren aan elkaar geknoopt, een grote

vieze bende. Dan maar bessen en paddenstoelen plukken, een

bekeuring gekregen van oom agent die zei dat wild plukken bij de

wet verboden is, je mag officieel zelfs niet eens bramen plukken.

Dan maar een keer midden in de nacht naar huis om wat te eten te

halen. Ik laat me niet kennen. De regen sijpelt mij bij de nek naar

beneden, nog drie nachten dan mag ik eindelijk naar huis om in

mijn eigen warme en droge bedje te slapen.

Een koude en natte Berend.

2

Glimmer’lei - september 2021


Nieuws van Plaatselijk Belang Glimmen

Oproep hulp voor Sinterklaas

In Glimmen is er voor de kinderen eind november een intocht

om Sinterklaas te verwelkomen. De commissie die dit mogelijk

maakt, heeft dringend versterking nodig. Wij zoeken mensen die

dit kinderfeest ook belangrijk en leuk vinden en ons hierbij willen

helpen. Neem voor meer informatie contact op met Geanique

Hazenberg via info@pb-glimmen.nl onder vermelding van

Sinterklaas.

Werkgroep Sport & Recreatie

Op 17 juni dit jaar heeft de werkgroep Sport & Recreatie van

Plaatselijk Belang Glimmen een overleg georganiseerd voor

sportverenigingen. De verenigingen die zijn uitgenodigd, zaten

tussen 2014 en 2016 in de Stuurgroep Sportdorp. Het gaat om:

VV Glimmen, TV Glimmen, SV Glimmen, de Golfclub en F1t.

Daarnaast waren ook de gemeente Groningen, de Groenenberg

(sporthal), de sportcoaches en de Quintusschool aanwezig.

Samenwerken tussen sportverenigingen bevorderen

Het doel van deze vergadering was en is de samenwerking

tussen de verschillende officiële én informele sportverenigingen

in Glimmen te bevorderen. Op die manier kunnen we meer voor

het dorp betekenen dan elke vereniging afzonderlijk. Daarnaast

willen we de banden met de (nieuwe) gemeente aanhalen en

verstevigen.

Uitkomst overleg

We hebben tijdens de vergadering de volgende afspraken

gemaakt:

– Organiseren van een Glimmense sportdag voor de jeugd.

– Opstellen van een conceptvisie op sport in Glimmen. Hierbij

onderzoeken we de samenwerkingsmogelijkheden op

korte en middellange termijn. Daaraan worden ook concrete

sportactiviteiten gekoppeld.

– Onderzoeken, samen met de gemeente, of de sportaccomodatie

van de Groenenberg efficiënter kan worden gebruikt.

– Het jaarlijks beleggen van een vergadering met alle

sportverenigingen uit Glimmen.

Uitnodiging vervolg overleg

Op donderdag 18 november (19.30 uur) hebben we een vervolgoverleg

in het dorpshuis De Groenenberg. Bij deze worden alle

sportverenigingen (dus ook de informele) van harte uitgenodigd.

Als je vorige keer niet bij het overleg aanwezig was, maar hier

wel graag bij aanwezig wil zijn, mail dan naar info@pb-glimmen.

nl onder vermelding van werkgroep Sport & Recreatie.

Namens de werkgroep Sport & Recreatie,

Jan Hendrik Jansen

Suggesties?

Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft tot doel het woonen

leefklimaat in het dorp Glimmen en z’n directe omgeving,

waaronder Harenermolen, in stand te houden en waar nodig te

verbeteren. In de vijf werkgroepen Dorpsleven, Leefbaarheid,

Natuur & Landschap, Sport & Recreatie en Verkeer wordt

samengewerkt tussen Plaatselijk Belang, lokale organisaties en

betrokken dorpsgenoten op kernthema’s van de Dorpsvisie.

Lijkt het je leuk om mee te denken over een van deze thema’s

en zo bij te dragen aan ons prachtige dorp, laat het ons weten!

Als je graag wil weten met welke

onderwerpen de werkgroepen zich

bezighouden, lees dan de uitgebreide

toelichting op onze website www.pbglimmen.nl.

Verbetersuggesties voor de

leefbaarheid in Glimmen zijn altijd

welkom. Stuur een bericht naar info@

pb-glimmen.nl.

Hoofdpijn, nek-, schouder- of rugklachten?

Of liever klachten voorkomen?

Een van de volgende behandelingen kan helpen:

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)

• klassieke massage

• voetreflexzonetherapie

Tel: 06 464 855 75

Adres: Parallelweg 26 – Glimmen

www.praktijkmulder.nl

Vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar, vanuit de

aanvullende verzekering voor alternatieve zorg.

Glimmer’lei - september 2021 3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur + reizen + kinderboeken +

regionalia regionalia + gezondheid + gezondheid + + zingeving

zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

Raadhuisplein 7 + 9751 AM Haren www.boomker.nl

+ tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Vakantiemogelijkheden vanaf Eelde

de winter van 2021 en de eerste

bestemmingen voor de zomer van 2022

Spanje

Gran Canaria / hele jaar

Turkije

Antalya / zomer 2022 (al te boeken)

Bodrum / zomer 2022 (al te boeken)

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

Engeland

Guernsey / zomer 2022

(voorreservering mogelijk)

Zweden

Scandinavian Mountains /

winter 2021

Benieuwd naar de mogelijkheden prijzen?

Bel ons op 050-4095923 of mail naar info@vanafeelde.nl.

4

Glimmer’lei - september 2021


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

19 sept. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. C.A.Boonstra

26 sept. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred. Karelse startzondag

3 okt. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. R.Fortuin

10 okt. 10.00 uur Barthlomeuskerk n'laren Da. Ros.Fortuin

17 okt. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. A. van Beijeren mmv de cantorij

24 okt. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Fred.Karelse Avondmaal

31 okt. 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. G. de Boer wintertijd

alle diensten zijn

via Kerkomroep.nl

en locatie Glimmen

te beluisteren

Agenda De Groenenberg

september – oktober 2021

Wekelijks:

Maandagavond

Dinsdagavond

Woensdag

Tweewekelijks:

Dinsdagavond

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Schuttersvereniging Glimmen

de Biljartclub

Toneelvereniging Glemmini

Mannenkoor ‘Mosterdpit’

Fotoclub Beeldspraak

even weken: Duurzaam Glimmen

Bridge

Vrijdagavondcafé

21 september Tai Chi

Biljartvereniging Glimmen

Plaatselijk Belang Glimmen

22 september Glemmini Toneel

Duurzaam Glimmen

24 september Vrijdagavondcafé

25 september open dag + “Professor D zit in de puree” met

Goochelaar Hilbert Geerling

28 september Tai Chi

Biljartvereniging Glimmen

Mannenkoor Mosterdpit

Fotoclub Beeldspraak

29 september Glemmini Toneel

30 september Bridge Club Glimmen

4 oktober Schuttersvereniging Glimmen

bestuur Groenenberg

5 oktober Tai Chi

Biljartvereniging Glimmen

6 oktober Duurzaam Glimmen

Glemmini toneel

8 oktober vrijdagavondcafé

11 oktober Schuttersvereniging Glimmen

12 oktober Tai Chi

Biljartvereniging Glimmen

Mannenkoor Mosterdpit

Fotoclub Beeldspraak

13 oktober Glemmini Toneel

14 oktober Quilting Bee

Bridgeclub Glimmen

18 oktober Schuttersvereniging Glimmen

19 oktober Tai Chi

Biljartvereniging Glimmen

Duurzaam Glimmen dorpsbijeenkomst

20 oktober Glemmini Toneel

Duurzaam Glimmen

22 oktober Vrijdagavondcafé

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud. Nadere

informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

e-mail: h.wildeboer@ziggo.nl. Bij hem kunt u ruimte boeken. De

Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen, 050 – 406 26

61, www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding: maandag t/m donderdag van 15.00 tot

19.00 uur.

Dorpshuis De Groenenberg is weer open

Zaterdag 25 september tussen 11.00 en 15.00 uur bent u van harte welkom voor informatie en plezier.

Allerlei clubs en verenigingen die in het dorpshuis actief zijn

vertellen u wat zij doen. Daar zitten zeker activiteiten bij die iets

voor u zijn. Er is (gratis) koffie, thee en limonade. Er is soep, koek

en ander lekkers. En als klap op de vuurpijl gaat om 14.00 uur het

gordijn in de grote zaal open voor

Vijfvoudig Nederlands Kampioen Goochelen

Hilbert Geerling met…

Hij neemt ons, jong en oud, mee in de spannende wereld van

Professor D, de briljantste, geniaalste, mega intelligentste

slimkees van de 21e eeuw

toegang gratis

www.degroenenberg.nl

vragen/opmerkingen e-mail: beheerder@degroenenberg.nl

telefoon: 050 4062661 tussen 12.00-13.00 uur

Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen

...over piraten, een jonkvrouw

en een broodje kaas

Glimmer’lei - september 2021 5


Vrouwen van Nu Glimmen

De coöperatie Zonneweide Glimmen

levert stroom aan Greenchoice.

Wilt u de Glimmense stroom gebruiken? Wordt dan

klant van Greenchoice.

Als u zich aanmeldt via de website van de

Zonneweide, krijgt u een speciaal tarief. Dat scheelt

al gauw € 50 per jaar op uw energierekening.

En u steunt daarmee ook nog eens de coöperatie.

Om hier van te profiteren hoeft u geen

lid van de coöperatie te zijn!

Kijk op https://www.greenchoice.nl/zonneweideglimmen/

Raadhuisplein 14, Haren

050-5344629

Behandelt ook in Glimmen op afspraak!

Markeweg 17, Glimmen (Dorpshuis)

Sinds kort werken wij samen met Martin

Starkenburg (Personal Trainer)

Zie: www.fysioharen.nl

Wij verzorgen financiële zekerheid voor meer dan

11.000 particulieren en bedrijven in de wijde omtrek

van Glimmen, Haren en de stad Groningen.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over

verzekeringen, hypotheken, financiële adviezen inzake

geld over, geld tekort, zowel particulier als zakelijk.

Kantoren:

Rijksstraatweg 18 Haren | Meentweg 11 Glimmen

Telefoon 050-5348330

Na een lange tijd van weinig activiteiten, zijn we onlangs

weer begonnen met onze maandelijkse afdelingsavond in De

Groenenberg. Dit keer geen spreker om naar te luisteren, want

de leden hadden onderling al genoeg te vertellen. Dit alles

onder het genot van het gebruikelijke kopje koffie of thee en iets

lekkers. Wel werden er nog een paar rondjes Bingo gespeeld,

waarbij een drankje en knabbeltje niet ontbraken en er voor de

winnaars verrassende presentjes waren. De commissie Tuin

en Cultuur organiseert over het algemeen 1x per maand een

middagactiviteit. In de zomer ligt de nadruk op het bezoeken van

tuinen en in de wintermaanden op cultuur. Na een zeer geslaagd

dagje uit in augustus, bezoek Tuingoed Foltz in Meeden,

lunch Pekelderhof in Oude Pekela en een privé tuinbezoek in

Vlagtwedde, was de behoefte groot dit nogmaals in september

te organiseren. We gaan dan naar De Houtstek in Blijham en

Tuinfleur in Oostwold, met wederom een lunch bij Pekelderhof.

In oktober gaan we naar Borg Verhildersum in Leens. Er zijn dan

uiteenlopende exposities van Voortborduren van merklappen,

kunstschilder Henk Melgers, beelden van Eddy Roos tot het

leven van Ede Staal. Kortom, voor elk wat wils.

Op onze eerstvolgende afdelingsavond, dinsdag 26 oktober,

aanvang 19.45 uur tot 22.00 uur, komt Rene Oosterhuis van

het Groninger Landschap en vertelt ons iets meer over uilen.

In november gaan we naar afd. Noordlaren, alwaar een spreker

van het Veenkoloniaal museum komt vertellen over Vrouwen

aan Boord. Dit naar aanleiding van een expositie onlangs.

En 16 december staat ons jaarlijkse overheerlijke en gezellige

kerstdiner gepland in het Trefpunt. Dames, kom vrijblijvend

eens langs, of neem contact op met mw. R. Valk 050-4062570.

Indien vervoer een probleem is, laat het ons dan weten, want we

verwelkomen u graag.

Irma Karsten, bestuur VvNu

Inloopochtend

Wat een prachtig bericht kreeg ik vanavond via de televisie

te horen. De anderhalve meter afstand regel is van de baan.

Maakten wij ons zorgen hoe we de zaal in zouden moeten

richten, die zorgen bestaan niet meer. Wij kunnen u van nu af

aan gewoon weer elke maand ontvangen. De eerste keer willen

wij dat doen zonder spreker. Wij willen graag weten hoe u het

afgelopen coronajaar bent doorgekomen. Wat heeft u allemaal

beleefd of juist helemaal niet?

Eigenlijk een hernieuwde kennismaking. Van harte nodigen wij u

dus uit om onze eerste inloopochtend van dit jaar mee te maken.

Misschien voor u de allereerste keer. U bent allen zeer welkom.

Elke eerste dinsdag van de maand komen wij bij elkaar. Ons hele

team bestaande uit: Hennie, Gre, Corke en Wil, staat ook deze

maand weer klaar u te ontvangen.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag 5 oktober)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12.

Wil Hiensch

6

Glimmer’lei - september 2021


Mijmeren over mensen in ons Dorp

Verandert de wereld? Ja, maar Glimmen blijft globaal hetzelfde dorp. Het zijn vooral de mensen die komen en gaan. We bladeren

weer eens in de oudste jaargangen van Glimmer’lei en dan kom je de mensen tegen, die toen ons dorp kleur gaven. Die energie

staken in deze kleine samenleving. Feest der herkenning!

Wie kent Eikje nog?

Onvermoeibaar!

Van 1967 tot 1998 maakte Eikje Hönebecke het gebouw van OBS

de Meent aan de Oude Schoolweg schoon. In die functie werd ze

een soort ‘lieve tante’ van de kinderen van die tijd. Die kinderen

zijn nu zelf volwassen en hebben misschien ook weer kinderen.

Tijdens haar afscheidsfeest ontving zij cadeautjes en werd

door de kinderen geëerd als een vorstin. Zelf bracht Eikje ook

een geschenk mee: een levensgrote landkaart van Nederland,

eigenhandig geborduurd door haar man Willem. Die had zelf

trouwens ook voor de scholen in Haren gewerkt als stoker, in

dienst van de gemeente Haren.

Als eerbetoon werd het schoolplein voorzien van een naam: Eikje

Plein. Zo belangrijk was Eikje. Inmiddels woont ze allang niet

meer in Glimmen. Hoe zou het met haar zijn?

Guusje en de beelddenkers

Als je de naam van Ale Hendriks noemt, dan denkt iedereen

direct aan vv Glimmen. Terecht. Je mag hem gerust Mister vv

Glimmen noemen, één van de trouwste vrijwilligers van het

eerste uur in 1967, toen de club werd opgericht. In 1999 werd hij

door Glimmer’lei in het zonnetje gezet, omdat hij toen al 32 jaar

actief was voor de club. En u raadt het al: Ale is er nog steeds.

En nog altijd met hart en ziel verbonden aan vv Glimmen. In de

Glimmer’lei vertelde hij hoe de club destijds in café Sijtsma werd

opgericht (nu Kastanjehoeve). Daar kleedden de spelers zich

ook om, want er werd gevoetbald op de Mosterdpot in het bos.

Hendriks was destijds betrokken bij het egaliseren van dat veld,

waarvan de helft ruim een meter lager lag dan de andere helft.

Eén van zijn metgezellen uit de oude tijd was Bertus Mulder, die

ons helaas onlangs is ontvallen. Ale Hendriks bewijst dat zijn

trouw aan Glimmen eeuwig is.

Plaatselijk Belang 1999

Ten slotte: wat is Glimmen zonder mensen die opkomen voor de

belangen van het dorp? Plaatselijk Belang doet het nu en deed

het tientallen jaren geleden ook al. In 1999 bestond het bestuur

uit de volgende mensen: Hermina Sahureka, Annetta Smedinga,

Petra van Bergen, Koos Lammerts, Pieter Jan Jansen, Lucie

Mulder en Jaap Bakker. Zij stonden voor hun zaak en de meesten

van hen kun je nog gewoon tegenkomen in Glimmen. Iets ouder,

maar nog steeds Glimmenaars in hart en nieren.

Kijk, daar heb je Guusje den Otter. Ze woont nog in Harenermolen,

maar helaas is haar man inmiddels overleden. In de jaren 90 had

zij een praktijk voor Remedial Teaching en was zij gespecialiseerd

in ‘beelddenken’.

Kinderen die denken in beelden werden vroeger voor dom

versleten en daarom ging deze Glimmense zich juist voor hen

inzetten. Veel genieën waren beelddenkers, zoals Johan Cruijff.

Die kon spelsituaties in één blik overzien en begrijpen, vertelde

Guusje aan de Glimmer’lei,

Glimmer’lei - september 2021

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8

Glimmer’lei - september 2021


Zinderende 7e editie Festival Appelbergen

Tegen tien uur ’s avonds was het festival al geslaagd maar moest het toetje nog beginnen. En wat voor toetje!!! VandeStraat

pakte ons vanaf het eerste moment helemaal in met hun pakkende raps, swingende muziek en heerlijke droge Gronings humor.

Ik kan me niet herinneren dat we eerder zo’n boeiende afsluiting op ons festival hebben gehad.

Het festival had dit jaar een Gronings tintje en speciaal daarvoor

was onze Glimmenaar Jan Hommes gevraagd om de presentatie

voor zijn rekening te nemen. Dat deed hij met verve en zelfs meer

dan dat. Hij droeg tussendoor korte gedichten voor van Ede Staal

en voor een muisstil publiek direct na de pauze het nummer

Credo mien bestoan. Dat deed hij samen met Janny Fokkens

op piano en zij was het ook die het festival had geopend met

een medley van liedjes van Ede Staal. De mannen van het koor

Mosterdpit namen het moeiteloos en zeer enthousiast over met

natuurlijk als eerste lied het Grunnings Laid. Het publiek zong

het staande en met gepast respect mee. Janny Fokkens kan

niet alleen prachtig piano spelen, ook zingen kan ze! Dat liet

ze horen met twee in het Gronings gezongen nummers. Hierna

lieten Jan Bos en zoon Guido horen dat samenzang in de stijl

van Simon and Garfunkel adembenemend kan klinken. Waarbij

ook vooral de hoge stem van Guido opviel. The Sound of Silence

was een prachtige afsluiting van hun act. Daarna de beurt aan

de Appelo’s, een gelegenheid jazzband met als initiatiefnemer

Glimmenaar Eric Boddeke. Een hoogleraar neurologie en tevens

tot zeer hoogstaand spel in staat met zijn beide jazzmaten. Kop

en staart kan ik er niet in vinden maar duidelijk was wel dat we

hier te maken hadden met drie topmuzikanten. Voor het eerst was

er ook ruimte gemaakt voor gedichten. Twee kleindochters van

Rutger Kopland, Lydia en Charlotte, droegen mooi en ingetogen

gedichten voor van hun grootvader. Een speciaal en ontroerend

moment was dat tijdens het voorlezen er ineens ganzen in

v-vorm overvlogen. En toen was het onze plaatselijke bard Eltjo

die op zijn eigen onnavolgbare wijze ons de pauze inzong. Na de

pauze kippenvelmomenten met Yumi, eerst alleen op de gitaar en

daarna in een duet met dichteres Laura Pool. En adembenemend

nummer wat iedereen sprakeloos maakte. Hitpotentie!!

Tsja, zo’n kleine 300 mensen, zagen vervolgens dat VandeStraat

het festival sensationeel afsloot. Dit publiek hield zich overigens

keurig aan de coronaregels die door Jan Hommes zo kort en

bondig waren samengevat: blief zit’n, hold 1 ½ meter en piss’n

in de pauze.

Resteert nog te vermelden dat de techniek in zéér goede handen

was van Mertens AVR uit Eelde en dat voorafgaand aan het

festival op de P plek iedereen werd verwelkomt door jonge

plaatselijke ondernemers die op deze manier aandacht vroegen

voor hun bedrijf. Onder het genot van koffie, thee en iets lekkers

was dit een gebeuren wat zeer op prijs werd gesteld.

Deze 7e editie op 27 augustus 2021 zal nog lang blijven

doorzingen. Bij mij resoneert nog steeds het laatste nummer

van de avond: ‘Hans in poediewonderlaand’. Er zijn slechtere

herinneringen…..

Jaap Bakker

Glimmer’lei - september 2021 9


Berichten over duurzaamheid in Glimmen?

De redactie ontvangt veel kopij die te maken heeft met duurzame ontwikkelingen in Glimmen.

De ruimte in ons blad is beperkt en om bovendien ook andere thema’s voldoende aan bod te

Berichten van De Groenenberg

door. En ondertussen

laten komen, geven we hieronder een bloemlezing. blijven we werken aan het

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand. verbeteren van alles wat

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar De Groenenberg betreft.

vrijwilligers Uitnodiging sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches, In mijn vorige bericht

kerstborrels, Op 19 oktober kerstdrive, 20.00 jaarafsluitingen uur worden Glimmenaren de jaarlijkse verwacht meldde ik in Dorpshuis al dat we de Groenenberg.

Sylvesterloop (zie foto).

-Presentatie Coöperatie Duurzaam Glimmen bezig zijn de akoestiek te

Volgens de organisatie verbeteren en met name

-Resultaten Dorpsenquête juni deden 2021 dit jaar meer het bargedeelte gezelliger

-Samen aan de slag met energietransitie mensen mee dan en ooit: biodiversiteit

maken. De benodigde

487 mannen, vrouwen en maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

kinderen!

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

Tegelwippen

Het nieuwe jaar is de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

U kunt zich nu aanmelden voor inmiddels het begonnen. ophalen van Het tegels vooral uit bijhouden uw tuin – van (20 onze en website. 27 september). Het doel

startte in oudejaarsnacht Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

is om verstening tegen te gaan met het en Oud vergroening en Nieuw te bevorderen. Het project heet NK Tegelwippen.

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

feest Aanmelden in De Groenenberg, via website georganiseerd www.groningenklimaatbestendig.nl.

door een paar moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest, emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

gezamenlijke Laat uw duurzame Nieuwjaarsreceptie huis zien! geweest van de besturen buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

van Woont het u Plaatselijk in Glimmen Belang en en is van uw huis De Groenenberg, klaar voor de in energietransitie? kan voorlopig niet meer Goed voor geïsoleerd? ons zijn culinaire Laat driegangenmenu

wordt bereiden, een omdat bron van hij zijn inspiratie tijd voor iets voor anders anderen. nodig

het aan

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het anderen Café hadden zien heerlijke op 30 hapjes oktober gemaakt of 6 november. en alle bezoekers Uw huis

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

werden Meld u door vóór beide 1 oktober besturen aan: getrakteerd duurzaamglimmen@gmail.com

op twee gratis We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

nieuwe Groente voorzitter, uit de Jan dorpstuin…wie Hommes, voorstelde biedt? die vervolgens zich daarvoor aanmelden.

iets Karel vertelde Post Uiterweer over de van Duurzaam Glimmen stuurt Nog ons een een kleine leuk wijziging: idee: “Aan we de hebben Hulstweg de ideeënbus ligt een

toekomst. Het was

kleine bloemen- en groentetuin op een kavel van weggedaan. woningcorporatie Die werd Woonborg. niet gebruikt. Wat Vrijwilligers wel goed loopt, uit de is

gezellig druk (zie foto’s).

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

Gelukkig buurt verzorgen was de periode

tuin, die ieder jaar flink wat groenten en aardappels oplevert. En dat smaakt

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

van naar ijzelgladde meer kan wegen ik uit eigen ervaring zeggen. Maar…als En tenslotte Woonborg kunt u alvast besluit noteren: om te Op gaan 11 en/of bouwen, 12 maart dan doen

net achter de rug....

komt er een eind aan deze mooie voorziening in eigen we weer buurt. mee En aan nu de is vrijwilligersactie mijn vraag; zijn van er het in Oranjefonds, Glimmen

Verder was er op

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 mensen januari die een een groentetuin zouden willen beginnen, we u hierover. een voedseltuin, niet slechts voor eigen

gebruikersoverleg.

consumptie? Er zijn Op wel plekken in ons dorp waar Maar dat mocht zou u kunnen. nu al weten Zo’n dat initiatief u mee wilt zou doen: misschien

de agenda stonden het

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren steun kunnen over de ontvangen stand en gang via Groningervoedseltuin.nl van zaken, bespreken in het kader van het project de Toukomst. Of

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe zou we dat de iets gebruikers zijn voor meer de kunnen school? laten Duurzaam participeren Glimmen wil graag bemiddelen om zo’n groentetuin in

het ons voorstellen dorp mogelijk van onze te maken.” nieuwe voorzitter. We zijn als Namens het bestuur,

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

kan ik dus nog niets melden.

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

herneemt het gewone Aanvang 20.00 uur.

leven weer zijn gang.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo ook voor De

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

Glimmer’lei is als uitgave van

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

Vereniging Plaatselijk Belang

gevonden Glimmen hebt, een onafhankelijke ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk dorpskrant. gaat De dat krant voor verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang mij. Mijn naa

kat. Glimmen met uitzondering

Mijn identiteit een onafhankelijke

van juli en

zal voor u altijd

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

mening over verschillende zaken zek

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

Gedurende

administratie

mijn

en postadres:

wandelingen in G

huizen Postadres: Nieuwe en Kampsteeg mensen 22, tegen. Voor mij i

plek Markeweg 9756 waar TE ik Glimmen 17a, mij, als het even kan, v

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

waarbij E-mail: Redactie:

ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Deze wispelturige huisho

Frans Nienhuis Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein

maar

Aanleveren Bloemink,

bij aan

kopij:

Jitske te passen. Het is som

bij voorkeur

Bruinenberg,

per mail

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes,

Kopij inleveren uiterlijk: De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen zondag Steensma 17 oktober of per en2021

feestdag. De en

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

Verspreidingsweek:

moet liggen, om vervolgens tus

Fotograaf: 43

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Carolien

Glimmer‘lei

de Klein

downloaden: vermoed ik, maar he

www.glimmen.net en

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren www.pb-glimmen.nl kopij:

of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee Voor bezig, contact met kosten of info over nog moeite

Plaatselijk Belang kunt u contact

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

opnemen via info@pb-glimmen.nl

wanneer het meest hip is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek: en leven afgeraden word

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

6

Glimmer’lei - januari 2016

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

10

Glimmer’lei - september 2021

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!