31.01.2022 Views

Dorpskrant Jaargang 13 editie 2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - Editie 2<br />

Kerstconcert 2021<br />

‘I have a dream’<br />

Afgelopen jaar was het door alle Corona-maatregelen<br />

niet mogelijk om het traditionele Beesdse Kerstconcert<br />

te organiseren. Een domper voor iedereen.<br />

Ik schrijf dit bericht, omdat ik trots ben op Roy,<br />

mijn zoon, die zijn droom heeft waargemaakt.<br />

Door zijn doorzettingsvermogen heeft hij dit kunnen<br />

bereiken.<br />

Tekst: Ilona Breukel<br />

Dit jaar hopen we wel dat we als dorp gezamenlijk de<br />

Kerst kunnen ingaan met muziek en zang.<br />

Het concert staat gepland op:<br />

zondag 19 december in de Pieterskerk (PKN) en begint<br />

om 19.30 uur.<br />

De tijd zal ons leren of het inderdaad door kan gaan.<br />

Houdt daarom tegen die tijd de lokale en social media<br />

in de gaten!<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Werkgroep Kerstconcert Beesd<br />

Eef, Ilona, Teunie, Zweer<br />

Op de lagere school werd geadviseerd om naar<br />

de TL te gaan. Maar Roy had een droom en die<br />

droom was om Architect te worden. Hij is begonnen<br />

met de TL op de Lingeborgh in Geldermalsen.<br />

Daarna naar het Koning Willem 1 College in<br />

Den Bosch om daar de opleiding bouwkunde te volgen. Aansluitend volgde hij HBO bouwkunde op<br />

de Hogeschool Utrecht.<br />

Om zijn Engels op te halen, is hij drie maanden naar Manchester geweest. Daar volgde hij lessen<br />

Engels bij EF (Education First) om vervolgens te kunnen starten op de TU in Eindhoven. Hier worden<br />

de colleges gegeven in Engels. Afgelopen mei heeft hij daar zij master “Architecture Building and<br />

planning” afgerond. Zijn afstudeeronderzoek was een herbestemming voor het 50kv gebouw op<br />

Radio Kootwijk, met een 3D geprint betonnen paviljoen als extra onderzoek. Hij kon hierna gelijk aan<br />

het werk bij Architecten Bureau Delfgou in Scherpenzeel en heeft al verschillende mooie projecten<br />

mogen doen. Delfgou is een veelzijdig architectenbureau met een brede specialisatie in de restauratie<br />

van zowel Rijks- als gemeentelijke monumenten, met verschillende uitdagende projecten, ook<br />

hier in de omgeving.<br />

Tekst en foto: Marian van der Heijden<br />

Wat ik belangrijk vind aan dit verhaal is, dat je met doorzettingsvermogen (en hulp van je omgeving)<br />

een heel eind kan komen. Wanneer je een droom hebt, moet je er voor gaan en je niet laten vertellen<br />

dat het niet mogelijk is. Dat is zijn motto ook altijd geweest: I HAVE A DREAM. Zowel in makkelijke<br />

als moeilijke tijden, is hij er altijd voor gegaan.<br />

Redactie: Yolande Verhagen, Carmen van Buuren, Marjo van<br />

Dun<br />

Redactieadres: Achterstraat 25, 4153 AP, Beesd<br />

Website: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl<br />

Lay-out: Carmen van Buuren<br />

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd<br />

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier<br />

Oplage: 1750 stuks<br />

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)<br />

<strong>Dorpskrant</strong> digitaal lezen? Download hem van de website<br />

<strong>Dorpskrant</strong> niet ontvangen?<br />

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd<br />

Alle <strong>editie</strong>’s en deadline volgende <strong>editie</strong>: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen<br />

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:<br />

advertentie@dorpskrantbeesd.nl<br />

Bijdrage Vrienden van:<br />

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob<br />

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Henk van de Water.<br />

18 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!