31.01.2022 Views

Dorpskrant Jaargang 13 editie 2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - Editie 2<br />

Run Boys Beesd hebben het weer gedaan!<br />

Ingezonden door: Inger van Alphen<br />

Beesdse<br />

Knipsels<br />

Op 18 november 2021 waren Antoon en Betteke<br />

van de Water 40 jaar getrouwd. Van<br />

harte gefeliciteerd met jullie robijnen huwelijk!<br />

De beste merken<br />

vind je bij<br />

Wakkermans!<br />

Maila Bente Kathy<br />

Geboren op 6 oktober 2021: Maila Bente<br />

Kathy van de Water, dochter van Jordi<br />

en Lisa van de Water. Van harte gefeliciteerd<br />

en veel geluk.<br />

Ingezonden door: Betteke van de Water<br />

Tekst en foto aangeleverd door: Henk van de Water<br />

2 & 3 oktober was het dan zo ver voor de Run<br />

Boys Beesd, de 30ste <strong>editie</strong> van de Roparun in<br />

aangepaste vorm. Nadat zij in 2017 ook al een<br />

keer hadden meegedaan, startte het team op 2<br />

oktober in Heerlen, het begin van een mooie en<br />

zwarte tocht van 310 km.<br />

De Bike Boys Beesd fietsen normaal op de zaterdagmiddag.<br />

Voor de Roparun hebben ze hun<br />

sportactiviteiten verlegd van het fietsen naar het<br />

lopen en hun naam speciaal aangepast<br />

naar; De Run Boys Beesd.<br />

Dag 1 - zaterdag 2 oktober<br />

Na vele voorbereidingen en trainingen is het dan<br />

om <strong>13</strong>.55u uiteindelijk zo ver; de start voor team<br />

44 Run Boys Beesd. Met een stralend zonnetje<br />

vertrok het eerste team (vijf lopers) om de eerste<br />

etappe te volbrengen. Het zonnetje verdween al<br />

snel en de voorspelde regen kwam met bakken<br />

naar beneden. Bij Venlo was de eerste wissel en<br />

mocht het tweede team starten voor hun etappe,<br />

die in het donker begon. De gehele nacht bleef<br />

het regenen, zodat de teams geregeld de natte<br />

kleding moesten vervangen voor droge kleren.<br />

De teams waren dan ook blij dat ze bij het ochtendgloren<br />

Stein met nog vol goede moed bereikten.<br />

Dag 2 - zondag 3 oktober<br />

Na 200 kilometer en geen nachtrust worden de<br />

teamleden toch vermoeid. De fysieke inspanning<br />

en de regen gaan hun tol eisen. Maar de finish<br />

lonkt! Na nog 100 kilometer door de heuvels<br />

van Zuid-Limburg komen ze uiteindelijk rond<br />

16.30 uur aan bij de finish, waar ze enthousiast<br />

worden ontvangen door de overige teams. Snel<br />

iets warms aantrekken, bij een biertje in de feesttent<br />

worden de sterkste verhalen gedeeld met de<br />

overige 25 teamleden.<br />

Zondagavond 3 oktober is bekend gemaakt dat<br />

tijdens de Roparun 2021 ruim 2 miljoen euro is<br />

opgehaald voor alle goede doelen. Dit is een<br />

prestatie waar alle deelnemers van de Roparun<br />

trots op mogen zijn. De Run Boys Beesd hebben<br />

als team maar liefst € 14.769 opgehaald voor de<br />

Roparun. Dit hadden zij nooit kunnen doen zonder<br />

de sponsoren en iedereen die het team heeft<br />

gesteund voor en tijdens de Roparun.<br />

Daarom iedereen nog enorm bedankt!<br />

Lekker<br />

ambachtelijk....<br />

Dè speciaalzaak van de Betuwe…<br />

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979<br />

www.wakkermans.nl |<br />

Brood<br />

Banket<br />

Specialiteiten<br />

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 68<strong>13</strong>32<br />

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244<br />

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

6 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!