29.07.2022 Views

07 | 2022 Europoort Kringen

Europoort Kringen juli 2022 - In deze editie: Cas König (Groningen Seaports: Mooi op weg - Perceptie cyberbedreiging neemt toe, acties blijven uit - Jan van der Tempel: Memento Maaiveld' en nog veel meer!

Europoort Kringen juli 2022 - In deze editie: Cas König (Groningen Seaports: Mooi op weg - Perceptie cyberbedreiging neemt toe, acties blijven uit - Jan van der Tempel: Memento Maaiveld' en nog veel meer!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I N D U S T R I E E L M A N A G E M E N T M A G A Z I N E

THEMA: THEMA: EEMSDELTA, INTERNET

OF THINGS, CYBERSECURITY

nr. 07 - juli 2022, 61ste jaargang

CAS KÖNIG (GRONINGEN SEAPORTS)

MOOI OP WEG

PERCEPTIE CYBERDREIGING

NEEMT TOE, ACTIES BLIJVEN UIT

JAN VAN DER TEMPEL:

MEMENTO MAAIVELD


Gespecialiseerd en gecertificeerd op het gebied van brandveiligheid:

Brandblus-,blusgasinstallaties ,branddetectie en bijbehorende service

en onderhoud.

Moet u ook overstappen op

Fluorvrij bluschuim?

Van Ginkel Groep is officiële dealer

van SABO FOAM.

Wilt u meer weten ? Neem vrijblijvend

contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Bezoek onze

website voor meer

informatie!

Bezoekadres:

Seggelant-West 10

3237 MJ, Vierpolders

Postadres:

Postbus 133

3230 AC Brielle

Contact:

+31(0)181- 212 100

Info@ginkel-services.nl

www.ginkel-concerns.nl


I N D U S T R I E E L M A N A G E M E N T M A G A Z I N E

INHOUD

THEMA: EEMSDELTA, INTERNET OF THINGS, CYBERSECURITY

07 - juli 2022

Mooi op weg

Groningen Seaports staat bijna vijf jaar onder leiding van Cas König. In

Europoort Kringen spreekt hij niet alleen over de voorbije jaren, maar ook

over de komst van twee drijvende LNG-terminals, hij vraagt helderheid

van de overheid en openbaart zijn grootste uitdagingen. “We moeten

voorkomen dat we beloftevolle initiatieven de kop indrukken.”

9

Dreigingsperceptie neemt toe,

acties blijven uit

Het management van bedrijven in de energiesector en raffinage verwacht

dat cyberaanvallen in de komende jaren tot aanzienlijke schade aan

middelen zal leiden. Een meerderheid sluit zelfs het verlies van levens

niet uit. Toch wachten de meeste bedrijven met het nemen van adequate

maatregelen.

30

Functioneel, goedkoop en veilig

In samenwerking met private en publieke partijen heeft TNO een

onderzoek bij drie waterschappen uitgevoerd, waarbij Internet of

Things werd getest voor het meten en regelen van de waterstanden

en waterkwaliteit. Daaruit bleek dat dit functioneel goed werkt en dat

de meetresultaten vergelijkbaar zijn met wat de waterschappen zelf

meten. Mogelijk zijn de bevindingen te vertalen naar toepassingen bij

havenbedrijven.

40


Proven to solve high-speed valve issues

all over the world

CPI HI-FLO VALVES

USA

Where original plastic plate valves failed from

the start, Hi-Flo ring valves increased life to

40K

NEW ZEALAND

Increased life of machine with failing ported plate valves

2,285%

FROM

TO

16,000

USA

Original valves consistently lasted less than 4,000 hours. A CPI

valve study and Hi-Flo installation let the compressor achieve

36,000

Hi-Flo

AUSTRALIA

valve installation increased life from

1,400 TO 8,000

—when planned maintenance is conducted

EUROPE

An underground gas storage facility achieved less than 1,000 hours

between valve changes. Hi-Flo valves now last

13xLONGER

For years, the Hi-Flo family of high-speed natural gas compressor

valves have successfully increased efficiency and reliability under the

most extreme temperatures and pressures.

To bring all of our customers the Hi-Flo advantage, CPI developed the Hi-Flo RS Valve

with a replaceable seat plate, allowing for simpler valve service on site. There are no

boundaries for high performance within your operation.

Learn what advantages Hi-Flo ring valves can bring

to your operation at www.cpicompression.com/hiflo


I N D U S T R I E E L M A N A G E M E N T M A G A Z I N E

INHOUD

colofon

Groninger havens in beweging 16

Altijd in beweging 20

UITGEVER

Waterfront Media Concepten b.v.

BINK 36, Binckhorstlaan 36 unit C1 14-16

NL-2516 BE Den Haag

E-mail: info@waterfrontmedia.nl

REDACTIE

E-mail: redactie@europoortkringen.nl

HOOFDREDACTEUR

Jiří Hartog

jiri.hartog@europoortkringen.nl

Telefoon: 06 112 15 996

VASTE MEDEWERKERS REDACTIE

Nikki op ten Berg, Kim de Booij, Danny Cornelissen,

Pierre Crom, Mels Dees, Mai Elmar, Bart Kuipers, Connie

Lindhoud, Larissa van der Lugt, Rob Nijman, Saskia Petit,

Erik Stroosma, Jan van der Tempel, Pieter de Vries

ONTWERP & VORMGEVING

VormPro, René Peereboom

KLANTENSERVICE

E-mail: info@europoortkringen.nl

COVERFOTO EUROPOORT KRINGEN

Pierre Crom

Zo optimaliseer je jouw access- en

contractormanagement 24

Partner in communicatie 36

‘Organisaties moeten aantoonbaar

in controle zijn én blijven’ 38

RUBRIEKEN

Webnieuws 23

Twitterij 27

Agenda 47

Mensen in Bedrijf 49

COLUMNS

Larissa van der Lugt - Scenarioplannen is

belangrijk - zeker deze zomer 15

Jan van der Tempel - Memento Maaiveld 29

Mai Elmar & friends 50

DRUKWERK:

DrukwerkMax, Duiven

ADVERTENTIES

Remco Rooij, Sales Director

Telefoon: +31 (0)70 221 19 43

Mobiel: +31 (0)6 53 22 08 22

E-mail: remco.rooij@europoortkringen.nl

NIEUWE ABONNEMENTEN

Waterfront Media Concepten b.v.

E-mail: info@waterfrontmedia.nl

ABONNEMENTSPRIJS

€ 99,00 (incl btw). per jaar. Abonnementen worden na

afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend

verlengd met een periode van twaalf maanden tenzij de

afnemer het abonnement tenminste twee maanden vóór

het einde van de lopende abonnementstermijn schriftelijk

heeft opgezegd.

VERSCHIJNING

Europoort Kringen verschijnt 12 x per jaar.

ISSN 1568 - 881X

Copyright © 2022 Waterfront Media Concepten b.v.

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever. Dit vakblad is uitsluitend gericht op

vakbeoefenaren en anderen die op grond van hun

professie belang hebben bij de in dit blad gepubliceerde

vakinformatie. Sinds eind 2011 is er een gewijzigde

abonnementenwet van kracht voor consumenten. Deze

is niet van toepassing

voor abonnementen op

vakinformatie, die uit

hoofde van beroep of

bedrijf zijn aangegaan.

ADVERTENTIELIJST

Van Ginkel Concerns 2

Compressor Products

International4

Hogeschool Utrecht 6

Facta8

Travaini Pompen Benelux 14

Europoort Industrie

Diensten22

3P Quality Services 26

Van Mossel Autolease

Rotterdam27

PMF Mechanical 28

Xtra Materieel 28

FERM Rotterdam 32

Frosje Branding -

MediaCenter Rotterdam 44

Gizom46

Flowmasters48

HCA48

Van Meeuwen Lubrication 51

Metaalhandel Ketting 52


KENNIS MOET JE

OOK ONDERHOUDEN.

• Wat is Asset Management?

• Hoeveel onderhoud is juist genoeg?

• Kunnen we met de onderhoudsfunctie waarde creëren?

• Wat is de rol van onderhoud binnen het Asset Management?

• Wat is Predictive Maintenance en hoe geef ik dit vorm?

DEZE OPLEIDINGEN

ZIJN IN TE BRENGEN

IN DE BACHELOR

WERKTUIGBOUWKUNDE

DEELTIJD.

INFORMEER!

WAARDECREATIE DOOR GOED ONDERHOUD

Een onderhoudsopleiding bij Hogeschool Utrecht helpt u in uw eigen bedrijf de

antwoorden te vinden op deze vragen. Aan de hand van kaders gesteld door het Institute

of Asset Management (IAM) en de European Federation of National Maintenance Societies

(EFNMS) zijn vele mooie resultaten en forse besparingen bereikt bij de deelnemende

bedrijven. Door de brede scope op zowel Materiaalkunde, Engineering, Inspectie als

Maintenance Management bieden onze opleidingen op het gebied van Onderhoud

precies die (integrale) kennis die nodig is om verder te kunnen kijken dan het eigen

vakgebied, en daardoor aantoonbaar betere resultaten te boeken.

• Post-HBO Onderhoudstechnologie Hoogeveen Start mei 2023

• Post-HBO Onderhoudstechnologie Utrecht Start 6 oktober 2022

• Post-HBO Onderhoud en Asset Management Start 13 oktober 2022

• Master of Engineering in Maintenance & Asset Management Start 5 september 2022

De Post-HBO opleidingen kunnen naar wens, op zowel post-mbo als post-hbo niveau,

in-company (op maat) verzorgd worden.

Meer weten? Bel 088 481 88 88, mail naar info@cvnt.nl of kijk op www.cvnt.nl.

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN


EUROPOORT KRINGEN

juli - 2022 7

DE LAATSTE

WAARSCHUWING?

VOORWOORD

Ze zeggen dat een gewaarschuwd mens voor twee telt.

Maar geldt dat ook voor het management van industriële

bedrijven in de haven? Daar zit het immers vol met

intelligente, kundige en slagvaardige mensen. Toch, als het over

cybersecurity gaat, lijkt het haast van niet.

Precies vijf jaar geleden legde gijzelsoftware wereldwijd de

systemen van Maersk plat. Dat had ook gevolgen voor de haven

van Rotterdam, die we allemaal kennen. In de nasleep hiervan

leek alles en iedereen gewaarschuwd. Cybersecurity zou

bovenaan de agenda’s moeten staan, zeiden we tegen elkaar,

want kijk eens wat er in 2017 gebeurde. Een goede stap werd

gezet met de oprichting van FERM Rotterdam, dat bedrijven

in het Rotterdamse havengebied helpt om hun weerbaarheid

te vergroten.

Onderzoek van DNV onder managers in de energie- en

raffinagesector, waarover we in deze editie berichten, wijst erop

dat we deze - toch luid en duidelijke - waarschuwing in de wind

lijken te slaan. Want hoewel de meeste professionals verwachten

dat cyberaanvallen zullen leiden tot bedrijfsonderbrekingen,

schade aan kritieke infrastructuur en zelfs het verlies van

mensenlevens, blijven acties uit. Minder dan de helft van de

respondenten gelooft dat hun OT-beveiliging even goed is als hun

IT-beveiliging. Dat zegt wel wat. De onderzoekers spreken van

een ‘wait, see and hope for the best’-aanpak.

JIRI HARTOG

Hoofdredacteur Europoort Kringen

jiri.hartog@europoortkringen.nl

Tegelijkertijd blijven de waarschuwingen maar komen. Bedrijven

als Colonial Pipeline, VDL en de Universiteit Maastricht zijn

op nietsontziende wijze door hacks lamgelegd. Buiten de

nieuwskolommen zijn nog veel meer bedrijven slachtoffer van

vooral ransomwareaanvallen geworden. En we weten dat het

hierbij niet zal blijven, nu de Russen en het Westen steeds

duidelijker tegenover elkaar zijn komen te staan. Wat we nodig

hebben, is digitaal luchtafweergeschut, zei directeur Evelien Bras

van FERM Rotterdam onlangs. Maar dat is er nog niet. Sterker

nog, bedrijven staan bepaald niet in de rij om lid van FERM te

worden. Veilig vanaf de zijlijn wil ik best een oproep doen aan

iedereen die dit leest om tot cybersecurity over te gaan. Laten

we deze karrevracht aan waarschuwingen serieus nemen!


“ Met onze voorraad

Ex d motoren kunnen

wij gelijk inspringen

bij storingen.”

Ron | Magazijn beheerder

Daarnaast hebben wij ook de mogelijkheid om voorraad op maat

aan te bieden, afhankelijk van uw wensen en behoeftes. Zo bent u

verzekerd van minimale downtime.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN? FACTA.NL

Pompen | Elektromotoren | Tandwielkasten |

Generatoren | Motorreductoren | Veiligheden


EUROPOORT KRINGEN

juli - 2022 9

Cas König (Groningen Seaports)

MOOI OP WEG

Foto’s: André Weima

INTERVEIW

Groningen Seaports staat bijna vijf jaar onder leiding van Cas König. In Europoort

Kringen spreekt hij niet alleen over de voorbije jaren, maar ook over de komst van

twee drijvende LNG-terminals, hij vraagt helderheid van de overheid en openbaart

zijn grootste uitdagingen. “We moeten voorkomen dat we beloftevolle initiatieven

de kop indrukken.”


10

EUROPOORT KRINGEN

juli - 2022

In september is het vijf jaar geleden dat je startte

als directeur bij Groningen Seaports. Je noemde

het destijds een ultieme droombaan. Is dat uitgekomen?

“Ik vind het ontzettend leuk. Het is nog mooier dan ik

had gedacht en misschien ook nog wel spannender. Dat

heeft natuurlijk ook te maken met alle ontwikkelingen die

op dit moment in onze havens plaatsvinden.”

Wat is je mee- en wat is je tegengevallen?

“Groningen Seaports heeft groene ambities. Het is mij

enorm meegevallen dat alle bedrijven in onze regio ook allemaal

individueel hun doelstellingen hebben en projecten

ontwikkelen. We hoeven daarover echt geen discussies

te voeren. Tja, wat is mij tegengevallen... Wij opereren in

een best ingewikkelde structuur. Daardoor kun je soms

niet zo slagvaardig zijn als je zou willen. Als gevolg van de

publieke opinie zijn de uitdagingen ten aanzien van groene

energie en datacenters natuurlijk fors toegenomen. Dat

vergt meer aandacht dan ik van tevoren had gedacht.”

Hoe zijn de havens de coronacrisis doorgekomen?

“Een aantal bedrijven heeft daar echt last van gehad. In

zijn totaliteit is dat goed gegaan, los van problemen die

zich tijdens stops voordeden. Middenin de coronacrisis

waren bijvoorbeeld ruim duizend man aan het werk voor

de bouw van de tweede fase van het datacenter. Dat

vormde wel een uitdaging. De belangstelling voor onze

industrieterreinen is in coronatijd enorm toegenomen, al

geloof ik niet dat dat zoveel met elkaar te maken heeft.

In twee jaar tijd zijn we van twintig naar vijftig leads gegaan.

Dat verbaasde mij wel. We hadden sowieso niet

verwacht dat de coronacrisis twee jaar zou duren en

dachten dat bedrijven juist op de rem zouden trappen.

In werkelijkheid kregen wij het alleen maar drukker.”

Hoe verklaar je dat?

“Enerzijds is dat het gevolg van onze groene ambities.

Dat groene ecosysteem spreekt een flink aantal

bedrijven aan, die zich daarom bij ons willen vestigen.

Anderzijds zijn er bedrijven die behoefte hebben aan

grootschalige ruimte. Elders kunnen zij die moeilijk

vinden en daarom komen ze naar ons toe. Hier hebben

zij ook de ruimte om nog wat bij te bouwen.”

“Die twee schepen komen vijf jaar aan de kade te

liggen. Gedurende die tijd zal een LNG-terminal worden

gebouwd, die ook voor waterstof zal worden klaargemaakt.

Dit zodat je ook waterstof via die terminal

kunt importeren. Dat is een prachtige ontwikkeling.

Begin 2009 hebben we het gehad over de bouw van

een LNG-terminal hier. Toen hebben we daar vanaf

gezien omdat er er in de buurt al gebouwd zou worden

en in Rotterdam kwam de Gate terminal. Nu popt de

LNG-terminal toch weer op. We denken dat het een

mooie start is van de waterstofterminal. Dat betekent

dat we meer grote tankschepen gaan ontvangen. Dat is

voor ons een uitdaging, want nu is het geen komen en

gaan van dat soort schepen in de Eemshaven. We zijn

ons daar nu op aan het voorbereiden en hebben goede

hoop dat dat goed zal gaan.”

NortH2 onderzoekt de productie, opslag en

transport van groene waterstof in het noorden.

Groningen Seaports is hiervan partner. Gaan jullie

daarmee de concurrentie aan met Rotterdam, dat

de waterstof-hub van Europa wil worden?

“Net als in Rotterdam zullen wij hier waterstof gaan

produceren en importeren. Het is heel goed dat het systeem

van twee kanten wordt gevoed. Je moet immers

de zekerheid hebben dat er altijd waterstof beschikbaar

is.”

Ook bij jullie bestaan plannen om grote electolysers

te bouwen?

“Ja, dat klopt. Ik hoop dat er deze zomer duidelijkheid

komt over wat Nederland nou met waterstof wil. Volgens

mij liggen er hier wel een stuk of vijf, zes grootschalige

plannen klaar om mee aan de slag te gaan. Het

gaat heel hard. RWE heeft bijvoorbeeld al een vergunning,

maar begint nog niet omdat ze van de Nederlandse

overheid geen helderheid krijgen.”

Wat voor duidelijkh4id is er precies nodig?

“In het begin, bij de eerste hoeveelheden, moet er

natuurlijk gewoon geld bij. Er moet helderheid komen

over welke vorm van ondersteuning bedrijven krijgen

voordat zij een FID [final investment decision, red.]

kunnen nemen.”

Wat voor gevolgen heeft de oorlog in Oekraïne

voor de activiteiten in de havens?

“In het begin gingen bedrijven hun voorraden aanvullen.

De kolencentrale van RWE heeft bijvoorbeeld

haar voorraden maximaal opgebouwd. Daarnaast is de

LNG-aanlanding die in de Eemshaven gaat plaatsvinden,

een rechtstreeks gevolg van de oorlog. Er komen

twee schepen die in staat zijn om LNG om te zetten

naar gewoon gas. Straks komen grote schepen de LNG

aanvoeren en dan gaat het rechtstreeks bij ons het

gassysteem in. Er kan jaarlijks 8 miljard kubieke meter

aardgas worden verwerkt.”

Normaal gesproken verhuur je terrein en betalen

schepen zeehavengeld. Hoe doen jullie dit straks

met deze drijvende LNG-terminals?

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie was

dit voorjaar in de noordelijke havens op bezoek.

Heb je het idee dat hij een luisterend oor heeft

voor jullie wensen?

“Ik heb een goede indruk van de minister en zijn ambities,

die volgens mij naadloos passen bij wat wij hier van

plan zijn. Voor ons is heel belangrijk - en dat blijven we

roepen - dat we heel veel groene stroom nodig hebben

voor de productie van groene waterstof. We willen het

liefst zo snel mogelijk grootschalig opereren, om de

kosten van waterstof naar beneden te krijgen. Dat blijft

nog wel een uitdaging. We praten nu over 4,7 gigawatt

aan windstroom die in 2031 aan land komt als het loopt

zoals we nu voorzien. Dat is best laat, want onze ambities

willen we eigenlijk in 2030 realiseren.”


EUROPOORT KRINGEN

juli - 2022 11

“De belangstelling voor onze

industrieterreinen is in coronatijd

enorm toegenomen”


12

EUROPOORT KRINGEN

juli - 2022

“We willen het liefst

zo snel mogelijk

grootschalig

opereren, om

de kosten van

waterstof naar

beneden te krijgen”


Neem nu een abonnement

en krijg toegang tot

het volledige magazine

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!