16.12.2022 Views

Rijswijk.business #9

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

<strong>Rijswijk</strong> <strong>business</strong> #09<br />

CONNECTING THE DOTS<br />

- WINTER 2022<br />

THEMA<br />

Woonmode<br />

Mathijs en Sander Groen<br />

‘We leren jonge mensen<br />

de liefde voor het vak’<br />

Huis van de stad Kloppend hart van <strong>Rijswijk</strong><br />

BBR Duurzame relaties onderhouden<br />

Natural Sign Verkeersbord van hennepvezels


ijswijk.<strong>business</strong> | 3<br />

In dit nummer<br />

Leefbare wereld<br />

De afgelopen decennia hebben<br />

we met elkaar een enorme<br />

groei doorgemaakt. Ik herinner<br />

me nog de euforie van<br />

mijn moeder toen de volautomatische<br />

wasmachine<br />

in ons huis z’n intrede deed. Als<br />

we een dagje de dierentuin bezochten,<br />

ging er een tas met broodjes mee en<br />

was een ijsje het hoogtepunt van de dag.<br />

Eén keer in de maand op zondag eten<br />

halen bij de Chinees voelde als een enorme<br />

luxe. Mijn eerste levensjaar woonde ik<br />

met mijn ouders op een zolderverdieping.<br />

Daarna verhuisden we via een gehuurde<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

portiekwoning naar een eengezinswoning<br />

met een tuin. Wat een feest was dat!<br />

Onze levensstandaard is enorm gestegen<br />

en dat is een groot goed. Maar met een<br />

groeiende wereldbevolking is de rek eruit.<br />

Groei trekt een enorme wissel op onze<br />

bronnen. Hoe houden we onze wereld<br />

leefbaar? Hoe zorgen we voor voldoende<br />

frisse lucht en schoon water? En ook: hoe<br />

houd je je bedrijf levensvatbaar en hoe<br />

zorg je voor een duurzame toekomst voor<br />

je medewerkers?<br />

Vraagstukken genoeg. Gelukkig zijn er ook<br />

veel ondernemers die mooie oplossingen<br />

bedenken. In deze editie leest u hoe<br />

ondernemers dit aanpakken. Hoe zij voldoende<br />

personeel houden, investeren in<br />

hun bedrijf of het overdragen of verkopen<br />

aan een ander. Investeren in een duurzame<br />

toekomst gaat ook over het gebruik<br />

van duurzame materialen of het onderhouden<br />

van relaties. Alle verhalen leveren<br />

genoeg inspiratie op. Dus ga er tijdens de<br />

kerstdagen eens rustig voor<br />

zitten om te genieten van<br />

deze editie. •<br />

Nannette Verschoor<br />

Dot•<br />

Inhoud<br />

Leefbare wereld<br />

Editorial | 3<br />

Een klantreis geeft inzicht<br />

Zo zit dat | 7<br />

Het familiebedrijf<br />

Woonmode | 10<br />

Wisseling van de wacht<br />

Brasserie Bijna Thuis en<br />

hotel Hoevevoorde | 12<br />

Bewustwording cybercrime<br />

Veilige digitale werkomgeving | 14<br />

De stem van de <strong>Rijswijk</strong>se ondernemer<br />

Belangenvereniging Bedrijven <strong>Rijswijk</strong> | 16<br />

Het Pand<br />

Worth Systems | 20<br />

Huur een student in<br />

Inhoudelijk interessante bijbanen | 22<br />

Places to be<br />

Nederlandse Loterij | 28<br />

Volgende editie<br />

Economie en Werkgelegenheid | 31<br />

Op de cover: Mathijs en Sander Groen | 10<br />

Woonwijk blijft ontwikkelen<br />

4<br />

Van binnen en van buiten<br />

8<br />

Column Werner van Damme<br />

15<br />

Made in <strong>Rijswijk</strong><br />

24<br />

IPP Haaglanden<br />

26<br />

At the Park<br />

30


4 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Woonwijk blijft zich ontwikkelen<br />

Koploper in<br />

duurzaamheid<br />

In 2013 werd in <strong>Rijswijk</strong>Buiten de eerste paal de grond in<br />

geslagen. Het luidde de geboorte in van een van de duurzaamste<br />

woonwijken van Nederland. Nog steeds is <strong>Rijswijk</strong>Buiten<br />

koploper op duurzaamheidsgebied. Armand van de Laar,<br />

wethouder Stadsontwikkeling, en Frank de Bruijn, directeur van<br />

Programmabureau <strong>Rijswijk</strong>Buiten, vertellen er vol trots over.<br />

Toen bijna tien jaar geleden werd gestart<br />

met de bouw van <strong>Rijswijk</strong>Buiten, werden<br />

gedurfde besluiten genomen. “We<br />

bouwden perfect geïsoleerde woningen<br />

met warmtepompen en zonnepanelen”,<br />

blikt De Bruijn terug. “Nu vinden we dat de<br />

normaalste zaak van de wereld, maar toen<br />

was dat nog heel bijzonder. We waren<br />

pioniers: zowel de ontwikkelaars die het<br />

konden neerzetten als de gemeente die<br />

zo’n vooruitstrevend besluit nam.”<br />

Natuurlijk moesten ook de toekomstige<br />

bewoners worden overtuigd van<br />

de voordelen van al die duurzame<br />

nieuwigheden. Daarom werd een<br />

informatiecentrum geopend, waar je<br />

inlichtingen kon inwinnen over het<br />

gebruik van een warmtepomp en<br />

inductiekookplaten. “Niet iedereen had<br />

die apparaten direct onder de knie”,<br />

weet Van de Laar zich. “We voorzagen<br />

potentiële kopers van informatie over alle<br />

technieken en namen nieuwe bewoners<br />

bij de hand in hun eerste duurzame<br />

stappen.”<br />

Uit Azië en Australië<br />

<strong>Rijswijk</strong>Buiten is een voorbeeld voor<br />

projectontwikkelaars in binnen- en buitenland.<br />

Naburige gemeenten komen op<br />

bezoek om inspiratie op te doen, maar<br />

ook delegaties uit Australië en Azië nemen<br />

een kijkje. “We blijven hard werken om<br />

duurzaam te blijven”, zegt De Bruijn. “Denk<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

bijvoorbeeld aan onze omgang met water.<br />

Binnen een paar jaar zou daarin een enorme<br />

schaarste kunnen ontstaan. Het loont<br />

dan om het toilet niet door te spoelen<br />

met drinkwater, maar met hemelwater.”<br />

Ook buitenshuis wordt anders met water<br />

omgesprongen. Zo wordt regenwater<br />

tegenwoordig niet meer zo snel mogelijk<br />

afgevoerd via de riolering, maar wordt het<br />

water gebruikt om de grond van vocht te<br />

voorzien. Een slimme inrichting van het<br />

openbaar gebied en het toepassen van<br />

de juiste materialen, zorgen ervoor dat<br />

We moeten goed blijven<br />

communiceren over de<br />

keuzes die we maken


ijswijk.<strong>business</strong>/inspireren | 5<br />

Frank de Bruijn en<br />

Armand van de Laar<br />

Duurzame stadsontwikkeling betekent ook:<br />

ervoor zorgen dat inwoners zich thuis en veilig voelen<br />

het water richting het groen stroomt en<br />

kan infiltreren. Zulke ontwikkelingen waren<br />

aanvankelijk voor diverse partijen wennen,<br />

de gemeente niet uitgezonderd.<br />

Van de Laar: “Neem als voorbeeld het<br />

beheer en onderhoud van de open verharding<br />

waar het gras doorheen komt. We<br />

moeten goed blijven communiceren over<br />

de keuzes die we maken. Vaak is er sprake<br />

van een win-winsituatie: zulke groene<br />

tegels zijn beter voor het klimaat én de<br />

buurt ziet er groener uit.”<br />

kelingen de afgelopen tien jaar evenmin<br />

stilgestaan. “Deelmobiliteit heeft een<br />

enorme vlucht genomen”, ziet De Bruijn.<br />

“In <strong>Rijswijk</strong>Buiten delen de bewoners<br />

auto’s, busjes, fietsen en zelfs bakfietsen<br />

met elkaar. Daardoor zijn minder parkeerplaatsen<br />

nodig. Dat vraagt natuurlijk wel<br />

om een betere aansluiting op het openbaar<br />

vervoer. De komende jaren blijven we<br />

daar hard aan werken.”<br />

Duurzame stadsontwikkeling<br />

Daarnaast wordt nu gebruikgemaakt van<br />

andere materialen dan tien jaar geleden.<br />

Houtbouw wordt steeds interessanter<br />

en herbruikbare materialen staan in de<br />

aandacht. Tegelijkertijd gaat duurzaamheid<br />

verder dan zulke milieutechnische<br />

ingrepen, benadrukt Van de Laar. “Bij de<br />

vormgeving van <strong>Rijswijk</strong>Buiten is ook goed<br />

nagedacht over de bevordering van sociale<br />

cohesie: hoe creëer je een buurtgevoel,<br />

waardoor inwoners gelukkig zijn en lang in<br />

Verwachtingsmanagement<br />

Ook consumenten moeten soms worden<br />

bijgepraat. “In nieuwe delen van de wijk<br />

wordt geen hemelwaterafvoer aangelegd”,<br />

legt De Bruijn uit. “Dat betekent dat<br />

bij hevige regenval water op de straten<br />

kan blijven staan. Dat zijn we in Nederland<br />

niet gewend. Dat vraagt om goede<br />

communicatie richting de burger.” Op het<br />

gebied van mobiliteit hebben de ontwikdeze<br />

wijk willen blijven wonen?” De details<br />

maken een groot verschil. Zo zijn de voordeuren<br />

in <strong>Rijswijk</strong>Buiten tegenover elkaar<br />

geplaatst, zonder auto’s ertussen, waardoor<br />

je makkelijker bij elkaar naar binnen<br />

loopt. Van de Laar: “Ook hebben we inwoners<br />

zelf zeggenschap gegeven over de<br />

inrichting van hun leefomgeving, bijvoorbeeld<br />

in de vormgeving van speelplaatsen<br />

en gezamenlijke moestuinen. Niet alleen<br />

ouders, maar ook kinderen kregen daar<br />

een stem in. Dat is net zo goed duurzame<br />

stadsontwikkeling: ervoor zorgen dat<br />

inwoners zich thuis en veilig voelen. Dat is<br />

misschien nog wel een grotere uitdaging<br />

dan het onder de knie krijgen van de fijne<br />

kneepjes van een warmtepomp.” •<br />

Wijk in aanbouw<br />

<strong>Rijswijk</strong>Buiten bestaat uit drie<br />

deelgebieden: Sion, Parkrijk<br />

en Pasgeld. Alle woningen in<br />

Sion zijn inmiddels opgeleverd.<br />

Parkrijk is nog deels in<br />

aanbouw. In Pasgeld vinden<br />

werkzaamheden plaats ter<br />

voorbereiding op de bouw van<br />

maximaal 1.100 woningen. Na<br />

realisatie zijn in <strong>Rijswijk</strong>Buiten<br />

in totaal ruim 3.600 duurzame<br />

woningen te vinden.


ijswijk.<strong>business</strong>/kennis delen | 7<br />

Zo zit dat: marketing<br />

Een klantreis geeft inzicht<br />

Margot<br />

de Graaff<br />

U kunt uw product of dienst nog zo<br />

geweldig vinden, eigenlijk telt maar één<br />

vraag: wat hebben uw klanten eraan?<br />

Het advies: maak een klantreis. Daar<br />

wordt u een stuk wijzer van.<br />

Tijdens een klantreis kijkt u mee over de<br />

schouder van uw doelgroep. Uw klanten<br />

maken verschillende fasen door voordat<br />

een aankoop een feit is. Marketeers<br />

gebruiken voor die fasen verschillende<br />

namen, maar in feite komt elke klantreis<br />

op het volgende neer.<br />

Behoefte als vertrekpunt<br />

Klanten beginnen hun reis met een bepaalde<br />

behoefte. U kunt bijvoorbeeld via<br />

zoekwoordenonderzoek erachter komen<br />

waar ze naar zoeken en daarop inspelen<br />

met een Google-advertentie.<br />

Oriëntatiefase<br />

Dit is de fase van aftasten en rondneuzen.<br />

Klanten gaan rondvragen en<br />

googelen. Nu komt het erop aan om op<br />

te vallen; zo moet uw website SEO-proof<br />

zijn.<br />

Overwegingsfase<br />

De zoektocht vernauwt zich tot het<br />

vergelijken van prijzen en van de geboden<br />

kwaliteit en service. Positieve reviews zijn<br />

nu goud waard. U kunt ook adverteren op<br />

vergelijkingswebsites.<br />

Beslis- en koopmoment<br />

Er kan tijd zitten tussen het moment<br />

dat de beslissing valt om een product<br />

of dienst te kopen en de aankoop zelf,<br />

maar een klant kan na een ‘ja, ik wil’ ook<br />

meteen op de bestelknop drukken. Hoe<br />

dan ook: tevreden achteroverleunen is<br />

geen optie. Er kan nog veel misgaan, zoals<br />

een tegenvallende lever- of reactietijd<br />

waardoor een klant alsnog afhaakt.<br />

Leveringsfase<br />

De koop is gesloten en uw klanten kijken<br />

uit naar uw product of dienst. Met informatie<br />

over de leveringsdatum en door tips<br />

of handleidingen te delen maakt u vrienden.<br />

Altijd belangrijk: wees bereikbaar.<br />

Gebruiksfase<br />

Luister en leer. Deze fase draait om het<br />

beantwoorden van vragen en het oplossen<br />

van problemen. Knoop de ervaringen<br />

van klanten goed in uw oren en doe er uw<br />

voordeel mee.<br />

Loyaliteitsfase<br />

Dit is de fase waarvoor elke ondernemer<br />

het doet. Klanten behouden is hard werken;<br />

als zich ergens een aantrekkelijker<br />

aanbod voordoet, zijn ze zo verdwenen.<br />

Toch kunnen blijken van waardering (speciale<br />

aanbieding, verjaardagskaart, cadeautje<br />

met kerst) er zomaar voor zorgen<br />

dat deze klanten doorreizen naar de...<br />

... Ambassadeursfase<br />

Dit is het nirvana van de klantreis. Klanten<br />

in deze fase maken gratis reclame<br />

voor uw bedrijf, omdat ze u zo geweldig<br />

vinden. Maar geniet er niet te lang van,<br />

want u wilt vast weer nieuwe klanten. En<br />

om die binnen te halen, begint de reis<br />

gewoon weer van voren af aan. •<br />

In deze rubriek delen we<br />

kennis om anderen te<br />

informeren en inspireren.<br />

Margot de Graaff is senior<br />

communicatieadviseur<br />

en marketeer bij Dot•, hét<br />

bureau voor bedrijven,<br />

gemeentelijke organisaties<br />

en onderwijsinstellingen<br />

die een oplossing zoeken<br />

voor hun marketing- en<br />

communicatievraagstuk.<br />

‘Klanten beginnen<br />

hun reis met een<br />

bepaalde behoefte’<br />

EXPERTTIPS VAN MARGOT<br />

Maak contact<br />

Besteed aandacht aan de<br />

contactmomenten met uw<br />

klant, zoals een mailing.<br />

Ieder z’n reis<br />

Meerdere doelgroepen?<br />

Dan maakt u ook meerdere<br />

klantreizen.<br />

Wees de oplossing<br />

Uw product of dienst<br />

beantwoordt een vraag<br />

van uw klant. Focus daarop.


8 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

Van binnen en van buiten<br />

Huis van<br />

de stad<br />

<strong>Rijswijk</strong><br />

Kloppend hart van <strong>Rijswijk</strong><br />

Het Huis van de stad <strong>Rijswijk</strong> is een iconisch pand, dat<br />

gebouwd is in de periode 1964-1967. Het ontwerp is van<br />

de Eindhovense architect J.C. van Buijtenen. In 1967 betrok<br />

de gemeente <strong>Rijswijk</strong> het gebouw, dat in een groene<br />

omgeving aan een grote vijver ligt. De 63,5 meter hoge<br />

klokkentoren geeft het gebouw een uniek karakter.<br />

Na bijna twintig jaar leegstand is het Huis van de stad<br />

<strong>Rijswijk</strong> gerenoveerd. Bij de renovatie is duurzaamheid<br />

een belangrijke pijler. Met zonnepanelen op het dak en


ijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 9<br />

een koude en warmteopslag in de grond, is het pand bijna<br />

energieneutraal.<br />

In 2023 krijgen de gemeente <strong>Rijswijk</strong>, Stichting Trias, de<br />

Bibliotheek aan de Vliet, dagbesteding 't Trefpunt en vrijwilligerscentrum<br />

<strong>Rijswijk</strong> Doet hier ieder hun eigen plek.<br />

Het Huis van de stad <strong>Rijswijk</strong> wordt een plek waar verbindingen<br />

worden gelegd en waar interactie plaatsvindt.<br />

Een plek die ertoe aanzet de kennis van ondernemers<br />

en inwoners te benutten om zo de kracht van de stad te<br />

versterken. Het kloppend hart van <strong>Rijswijk</strong>. •


10 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Het familiebedrijf


ijswijk.<strong>business</strong>/inspireren | 11<br />

Woonmode<br />

Sinds 1985 is interieurwinkel Woonmode een bekende verschijning in Bogaard stadscentrum<br />

in <strong>Rijswijk</strong>. In dat jaar begon Cor Groen zijn winkel als specialist in tapijt en gordijnen. In 2007<br />

namen zijn zonen Sander en Mathijs de zaak over. Oudste zoon Sander Groen vertelt over hun<br />

familiebedrijf.<br />

“We waren nog hartstikke jong. Na onze studies commerciële<br />

economie kwamen Mathijs en ik in 2002 in de<br />

zaak. In 2007 besloot mijn vader dat hij het rustiger aan<br />

wilde doen.” Dat het een lastige timing was zo vlak voor<br />

de economische crisis, daar hadden ze toen nog geen<br />

idee van. Misschien kwam juist hier het jeugdige elan van<br />

de jonge broers goed van pas. “We wilden de zaak door<br />

de crisis krijgen en niemand hoeven ontslaan. We zagen<br />

kansen op het internet. Daar zijn we ons toen op gaan<br />

richten.”<br />

Dat wierp zijn vruchten af. De winkel overleefde de crisis<br />

en het personeel kon blijven. Nog steeds is Woonmode,<br />

naast de fysieke winkel, sterk online vertegenwoordigd.<br />

Inmiddels is de organisatie flink uitgebreid. “We zijn gegroeid<br />

van dertien naar twintig medewerkers en hebben<br />

nog een aantal flexibele krachten.” Ook is het assortiment<br />

uitgebreid en veranderd. “Je ziet nu bijvoorbeeld<br />

dat PVC-vloeren erg in trek zijn. Ook marmoleum is weer<br />

helemaal terug als duurzaam alternatief.”<br />

Door de stijgende energieprijzen verandert de vraag van<br />

de consument, zien ze ook bij Woonmode. “Men zoekt<br />

nu naar energiesparende producten, zoals isolerende<br />

zonwering. Dat geldt voor bedrijven misschien nog wel<br />

meer. Je kunt ervoor kiezen om in de zomer de airco aan<br />

te zetten, maar goede zonwering met een gemetalliseerde<br />

achterkant kan soms wel vijf graden schelen in de<br />

binnentemperatuur.”<br />

Dat Woonmode een familiebedrijf is, is ook te merken<br />

aan het trouwe personeel. “We hebben veel medewerkers<br />

die hier al lang werken, sommigen al dertig jaar. Wim<br />

Gottmers is onze trouwste medewerker: hij werkt hier<br />

al vanaf 1985. Officieel kan hij al met pensioen, maar hij<br />

vindt het nog te leuk, dus hij springt nog twee dagen per<br />

week bij.” Daarnaast is Woonmode een opleidingsbedrijf,<br />

waardoor de aanwas van jonge medewerkers ook geregeld<br />

is. “Ik vind dat mooi, jonge mensen de liefde voor het<br />

vak bijbrengen. In Nederland wordt dat zwaar onderschat,<br />

het werken met je handen, het leren van een vak.”<br />

Wat Sander Groen zelf het allerleukste vindt? Daarover<br />

hoeft hij niet lang na te denken: “Het creatieve, het<br />

helpen inrichten van een huis, mensen en bedrijven goed<br />

adviseren en ontzorgen. Dat is toch mooi om elke dag<br />

weer te mogen doen. Maar bovenal het samenwerken<br />

met mijn broer.” •<br />

De winkel aan het<br />

Bogaardplein 6 in 1985<br />

Sander en Mathijs Groen


12 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

Nieuwe eigenaar hotel en brasserie zet puntjes op de i<br />

Wisseling van de wacht<br />

Aan de rand van <strong>Rijswijk</strong> bevindt zich landgoed Overvoorde, rond het karakteristieke witte gebouw met<br />

de historische naam De Hoeve. De buitenplaats is omstreeks 1778 overgegaan in de naam Overvoorde.<br />

Inmiddels bestaat het uit hotel Hoevevoorde, Brasserie Bijna Thuis, een groot buitenterras en zalen<br />

voor verhuur. Sinds mei van dit jaar is het complex in handen van familie Altan.<br />

Mijn vader is trots<br />

op me en gunt me<br />

deze kans<br />

“We kenden de eigenaren, Joost van der<br />

Plas en Ben Smilde, en wilden een paar<br />

jaar geleden een vleugel huren”, legt Ali uit.<br />

“Daar was toen geen interesse voor. Toen<br />

we elkaar later opnieuw spraken, gaf<br />

Smilde aan dat hij het hele complex<br />

eigenlijk wel wilde verkopen. We besloten<br />

direct om het bedrijf over te nemen.”<br />

Dat ging veel sneller dan verwacht. “Ik<br />

had vanaf het begin een goede klik met<br />

de heren en merkte dat ze echt serieus<br />

waren”, vertelt oud-eigenaar Ben Smilde.<br />

“Ik had weleens met een bedrijfsmakelaar<br />

gesproken en wilde eigenlijk nog een jaar<br />

doorwerken zonder alle coronamaatregelen,<br />

maar toen kwam dit aanbod. We<br />

konden het goed met elkaar vinden en<br />

waren snel rond.”<br />

De puntjes op de i<br />

Inmiddels is Altan, met ondersteuning<br />

van bedrijfsleider Carol Zeydel, de puntjes<br />

op de i aan het zetten. Een mooie uitdaging<br />

voor een bedrijf dat inmiddels al<br />

een flinke klantenkring heeft opgebouwd.<br />

Altan: “De vorige eigenaren hebben het<br />

bedrijf zo’n vier jaar geleden in grote lijnen<br />

opgezet en hebben er een mooi geheel<br />

van gemaakt. Wij gaan dat concept nu<br />

langzaam aanscherpen en verder verfijnen.”<br />

Zo werden de dakkapellen vervangen<br />

en is het buitenterras aangepakt. Er<br />

is een nieuwe chef en in het hotel werden<br />

de kamersleutels vervangen door een<br />

moderner systeem met pasjes. Ook kregen<br />

de kamers nieuwe tv’s en gordijnen.<br />

“Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest


Vader Altan, Carol Zeydel,<br />

Başak Altan en Ali Altan<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 13<br />

Wij gaan het concept nu langzaam<br />

aanscherpen en verder verfijnen<br />

in ondernemen, horeca en vastgoed”,<br />

vertelt Altan. “Ik ben opgegroeid met de<br />

horecaonderneming van mijn vader. Dit<br />

is voor mij een mooie manier om verder<br />

te groeien. We willen het bedrijf verder<br />

uitbouwen en nog bekender worden.”<br />

Diverse klantenkring<br />

De diversiteit aan bezoekers en activiteiten<br />

spreekt Altan aan. “Je komt hier alle<br />

nationaliteiten tegen: van mensen uit<br />

Zuid-Amerika en Azië tot Canada en Europa.<br />

Ook inwoners uit <strong>Rijswijk</strong> en de regio<br />

weten ons goed te vinden. Het contact<br />

met al die verschillende mensen in mijn rol<br />

als gastheer spreekt mij erg aan.”<br />

Inmiddels loopt Altan alweer een paar<br />

maanden mee in het bedrijf en vindt hij<br />

steeds beter zijn weg in de organisatie.<br />

Bedrijfsleider Zeydel is dan ook erg blij met<br />

zijn nieuwe collega. “Natuurlijk moet iedereen<br />

even wennen aan de nieuwe wind die<br />

er waait, maar Ali moet nu de beslissingen<br />

nemen. We geven hem de ruimte om in<br />

zijn rol te groeien en raken gelukkig steeds<br />

beter op elkaar ingespeeld.”<br />

Werken met familie<br />

Altan en zijn vader hebben de grond<br />

gekocht. Samen met zijn zwager is hij eigenaar<br />

van het hotel en de brasserie. Het<br />

samenwerken met familie vindt hij geen<br />

enkel probleem. Zijn vader komt regelmatig<br />

langs. Altan: “Mijn vader is trots op<br />

me en gunt me deze kans.” Om er direct<br />

aan toe te voegen: “Al kan hij ook kritisch<br />

zijn als er ergens iets beter kan. Met mijn<br />

zwager heb ik de rollen goed verdeeld. Hij<br />

helpt me met opstarten en zorgt op de<br />

achtergrond voor de coördinatie. Zelf ben<br />

ik verantwoordelijk voor het hotel en de<br />

brasserie. Zo vullen we elkaar goed aan.”<br />

Smilde herkent dit beeld. “Wij hebben<br />

altijd goed met onze schoonzoon Joost<br />

kunnen samenwerken. Je hebt een sterke<br />

band met elkaar; dat komt soms goed<br />

van pas.”<br />

Vroeger<br />

De Hoeve diende vroeger als buitenverblijf<br />

voor vermogende burgers uit<br />

Den Haag, Delft en Rotterdam. In<br />

de Tweede Wereldoorlog bouwden<br />

de Duitsers een aantal bunkers in<br />

het park, die na de oorlog door de<br />

Bescherming Bevolking zijn gebruikt.<br />

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg<br />

Overvoorde de functie van jeugdcentrum<br />

en conferentieoord.<br />

Toekomst<br />

Altan en Zeydel hebben een drukke<br />

periode voor de boeg. “Het hotel en de<br />

brasserie zitten steeds goed vol”, vertelt<br />

Zeydel trots. “Nu komt de periode van<br />

borrels voor Kerst en Oud & Nieuw er weer<br />

aan, waardoor ook onze zalen veel worden<br />

geboekt. Daar komt binnenkort nog een<br />

vijfde zaal bij om aan de vraag te kunnen<br />

voldoen.”<br />

Ook online timmert Hoevevoorde flink<br />

aan de weg. Altan: “De website is nu compleet.<br />

Ik ben van plan om jonge artiesten<br />

en influencers in te zetten om ons hotel<br />

en de brasserie te promoten.<br />

Ook gaan we regelmatig<br />

leuke evenementen organiseren,<br />

die straks online te<br />

vinden zijn.”<br />

Waar de nieuwe eigenaren<br />

bijna tijd tekort lijken te<br />

komen, hebben Smilde en<br />

Van der Plas ineens zeeën<br />

van tijd. Wat gaan die de<br />

komende tijd doen? Smilde:<br />

“Om eerlijk te zijn: voorlopig<br />

even heel lang helemaal<br />

niets.” •


14 | rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

Veilige digitale werkom gevingen creëren<br />

Bewustwording rond<br />

online veiligheid<br />

De cijfers liegen er niet om: phishing is de oorzaak van negen op de<br />

tien datalekken. Bijna twee derde van alle Nederlandse bedrijven<br />

kwam in de afgelopen vijf jaar in aanraking met hacking, ransomware,<br />

datadiefstal of een andere vorm van cybercrime, met miljarden euro’s<br />

schade als gevolg. Daarom start de gemeente <strong>Rijswijk</strong> met een<br />

campagne over cyberbeveiliging.<br />

Nederland loopt achter op andere<br />

Europese landen wat betreft uitgaven aan<br />

cybersecurity. “Daardoor zijn Nederlandse<br />

bedrijven, en dus ook <strong>Rijswijk</strong>se bedrijven,<br />

een makkelijker doelwit voor cybercriminelen”,<br />

aldus Kathy Hogeboom, manager<br />

Economische Zaken. “Als gemeente denken<br />

we graag mee hoe ondernemers zich<br />

hiertegen kunnen beschermen.”<br />

Thuiswerken<br />

Uit onderzoek van TNO blijkt dat bijna<br />

een op de vier werknemers ook na de<br />

pandemie grotendeels vanuit huis wil<br />

blijven werken. Hogeboom: “Dat betekent<br />

voor werkgevers ingrijpende maatregelen<br />

op de werkvloer en daarbuiten, in de vorm<br />

van veilige thuiswerkplekken en flexibele<br />

werkplekken op kantoor. Bedrijven worden<br />

geconfronteerd met het feit dat ze veilige<br />

digitale werkomgevingen moeten creëren.<br />

Vandaar deze campagne.”<br />

Security awareness<br />

De genoemde trends en ontwikkelingen<br />

vragen om bewustwording onder<br />

ondernemers, werkgevers en hun personeel.<br />

“Security awareness is de mate<br />

waarin medewerkers en ondernemers<br />

zich bewust zijn van de gevaren rondom<br />

informatiebeveiliging”, geeft Hogeboom<br />

aan. “Met deze campagne zetten we<br />

in op het stimuleren van en helpen bij<br />

cyberveilig gedrag bij <strong>Rijswijk</strong>se bedrijven.<br />

Het doel is dat werkgevers en hun<br />

personeel zich meer bewust worden van<br />

online veiligheid en hun kennis daarover<br />

vergroten. Dat doen we in samenwerking<br />

met twee lokale ICT-bedrijven, eXperIT en<br />

Redhead Technology, met elk een ander<br />

aanbod. Op die manier dragen we met<br />

elkaar ons steentje bij om ondernemers<br />

optimaal te informeren en te betrekken<br />

bij online veiligheid.” •<br />

Training en<br />

bijeenkomsten<br />

Online awareness-training<br />

eXperIT biedt een online<br />

awareness-training aan op<br />

basis van gepersonaliseerde<br />

phishingsimulaties. Via<br />

microlearnings, in de vorm van<br />

quizzen, filmpjes, animaties en<br />

infographics worden de gebruikers<br />

getraind en geïnformeerd.<br />

Informatieve bijeenkomsten<br />

Redhead Technology organiseert<br />

in samenwerking met<br />

Belangenvereniging Bedrijven<br />

<strong>Rijswijk</strong> (BBR) bijeenkomsten<br />

waarin risico’s, maatregelen en<br />

praktijkvoorbeelden worden<br />

besproken. BBR heeft een breed<br />

netwerk en brengt dit thema<br />

onder de aandacht van haar leden.<br />

Meedoen?<br />

Meld u aan via:


ijswijk.<strong>business</strong>/inspireren | 15<br />

Groene groei<br />

Duurzame economische groei, ofwel ‘groene groei’,<br />

levert banen en geld op. Economie en milieu zitten<br />

elkaar niet in de weg, maar versterken elkaar juist.<br />

In <strong>Rijswijk</strong>, en in onze regio, gebeuren ontzettend<br />

veel mooie dingen.<br />

Als je de mogelijkheid hebt, zoals ik, om bij bedrijven<br />

binnen te kijken, dan zie je voorbeelden van de<br />

transitie naar een duurzame economie en toekomst<br />

in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de productie<br />

van plantaardig vlees en het werken met technische<br />

innovatie op het gebied van geothermie in de Energy<br />

Cave. Het is bijzonder om te mogen ontdekken<br />

wat er allemaal achter die gevels gebeurt, van<br />

kantoorpanden tot maakindustrie. Ik heb een brede<br />

portefeuille dus mag overal binnenstappen.<br />

worden opgevangen. En dat is logisch, want op een<br />

invasie van Oekraïne kan je als ondernemer immers<br />

niet anticiperen.<br />

Als gemeente wil je ondernemers verder helpen. Dat<br />

doen we onder andere door de lokale lasten niet<br />

onnodig te laten oplopen. En wil je verduurzamen of<br />

energie besparen? Doe dan de verduurzamingsscan<br />

die de gemeente in samenwerking met de Rabobank<br />

en de Belangenvereniging Bedrijven <strong>Rijswijk</strong> (BBR)<br />

kosteloos aanbiedt. Ook bij de Rijksoverheid zijn<br />

regelingen beschikbaar om duurzame initiatieven te<br />

ondersteunen, zoals de Green Deal-aanpak waardoor<br />

vernieuwde initiatieven tot stand komen of worden<br />

versneld. Neem contact op met de gemeente of kijk<br />

op rvo.nl, zodat die je verder kunnen helpen.<br />

In deze roerige en bijzondere tijden ontmoet ik<br />

ondernemers die gewoon doorgaan. Maar helaas<br />

zijn er ook ondernemers die vanwege de gestegen<br />

kosten radeloos zijn. Simpelweg omdat ze soms<br />

in een branche zitten waarin je niet verder kunt<br />

verduurzamen. Gelukkig is er een tijdelijk<br />

vangnet vanuit de overheid, waardoor<br />

de onvoorziene, sterk stijgende<br />

energieprijzen voor ondernemers<br />

Voor de een kan de duurzame toekomst niet snel<br />

genoeg komen, voor de ander hoeft het misschien<br />

niet zo snel. Maar dat er keihard gewerkt wordt aan<br />

een duurzame toekomst is een feit. Dat kun je in<br />

<strong>Rijswijk</strong> met eigen ogen zien. Leg de focus op wat al<br />

is bereikt en wat in ontwikkeling is. Dan ben ik<br />

ervan overtuigd dat iedereen vanzelf werk<br />

maakt van een duurzame toekomst. Ik wens<br />

u daarbij veel succes en plezier. •<br />

WERNER VAN DAMME<br />

Wethouder Economische zaken, gemeente <strong>Rijswijk</strong>


16 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

De stem van de <strong>Rijswijk</strong>se ondernemer<br />

Belangenvereniging Bedrijven <strong>Rijswijk</strong> Winter 2022<br />

Bedrijven Investeringszone biedt kansen<br />

voor middengebied Plaspoelpolder<br />

Als het aan de belangenvereniging<br />

BBR ligt, is vanaf januari 2024 in het<br />

middengebied van de Plaspoelpolder<br />

een Bedrijven Investeringszone (BIZ)<br />

van kracht, met als taken een collectieve<br />

surveillance en gebiedsontwikkeling.<br />

Zo’n BIZ-regeling biedt veel kansen<br />

voor het gebied.<br />

Een BIZ is een zone op een bedrijventerrein<br />

of in een winkelgebied op initiatief<br />

van de daar gevestigde ondernemers. In<br />

die zone betalen ondernemers voor de<br />

werkzaamheden die bijdragen om het<br />

gebied te verbeteren. De activiteiten in<br />

de BIZ zijn een aanvulling op die van de<br />

gemeente. Die draagt zorg voor het incasseren<br />

van de gelden door middel van een<br />

opslag op de onroerendezaakbelasting.<br />

Oriënterende gesprekken<br />

“We zijn al langer bezig om van dit gebied<br />

een BIZ te maken”, vertelt secretaris Remco<br />

Zijlstra namens het bestuur van Belangenvereniging<br />

Bedrijven <strong>Rijswijk</strong> (BBR).<br />

“In 2018 zijn hierover de eerste oriënterende<br />

gesprekken gevoerd, maar de tijd was er<br />

op dat moment nog niet rijp voor. Bij het<br />

oprichten van een BIZ gaat veel tijd zitten<br />

in de voorbereiding. Voor we van start<br />

kunnen, moeten we eerst een plan van<br />

aanpak opstellen. Inmiddels is dat zo goed<br />

als klaar. Daarna wordt een draagvlakmeting<br />

gedaan om te inventariseren hoeveel<br />

ondernemers willen deelnemen aan de<br />

BIZ. We hebben nu al een aantal belangrijke<br />

vragen: welk gebied kader je af, wordt<br />

het een eigenaren- of een gebruikers-BIZ<br />

en wat zijn de activiteiten die je in het<br />

gebied gaat ontplooien? Die doelstellingen<br />

zijn we nu concreet aan het formuleren.<br />

Momenteel wordt het <strong>business</strong>- en activiteitenplan<br />

opgesteld. Hierin staat precies<br />

beschreven wat we gaan doen, wat het<br />

kost en wat het percentage opslag op de<br />

WOZ-aanslag wordt.”<br />

Draagvlak<br />

De BBR zet in op een gebruikers-BIZ. De<br />

gebruikers hebben de grootste betrokkenheid<br />

bij het gebied. Het <strong>business</strong>- en<br />

activiteitenplan zal dit jaar nog aan de<br />

gemeente worden aangeboden. De eerste<br />

vier maanden van 2023 worden gebruikt<br />

om draagvlak onder de ondernemers<br />

te creëren. Zijlstra: “Dat doen we door<br />

informatieavonden te organiseren en bij<br />

ondernemers langs te gaan om de plannen<br />

persoonlijk toe te lichten, en te laten zien<br />

wat we gaan doen.”<br />

Als eerste zal een collectieve surveillance<br />

voor het gebied worden geregeld. “Dit<br />

houdt in dat ’s avonds en in het weekend<br />

continu een surveillanceauto in het gebied<br />

zal rondrijden”, legt Zijlstra uit. “Landelijke<br />

trends laten zien dat ondermijning<br />

(vermenging van onder- en bovenwereld)<br />

steeds meer de kop opsteekt. Dat proberen<br />

we met deze tool uit het gebied te<br />

weren. Ook onbedoeld onveilige situaties,<br />

zoals een stapel brandbare pallets tegen<br />

een gevel, kun je op deze manier doorgeven<br />

aan de betreffende ondernemer. Als<br />

tweede zal er aan collectieve gebiedspromotie<br />

worden gedaan. Concreet betekent<br />

dat dat we extra slimme vuilnisbakken<br />

in het gebied kunnen plaatsen, zodat het<br />

gebied er schoner uitziet. Denk ook aan<br />

duidelijke naamborden of een leuk zitje<br />

waar je op mooie dagen je lunch kunt<br />

opeten, of het ontwikkelen van een stukje<br />

groen.” Het zijn stuk voor stuk aanpassingen<br />

die het gebied nog aantrekkelijker<br />

moeten maken voor de huidige gebruikers<br />

én voor potentiële nieuwe ondernemers<br />

die zich hier mogelijk willen vestigen.


ijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 17<br />

De stem van de <strong>Rijswijk</strong>se ondernemer<br />

Ondernemer aan het woord: Carla Jansen<br />

‘Je hebt een druppel nodig om<br />

een rimpeling te krijgen’<br />

Teesing is sinds jaar en dag een internationale<br />

leverancier van koppelingen,<br />

buizen, afsluiters, systemen en assemblages.<br />

Het ISO-gecertificeerde hoofdkantoor<br />

van deze multinational staat in<br />

<strong>Rijswijk</strong> en is trouw lid van de BBR.<br />

Carla Jansen is managementassistent en<br />

coördinator maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen bij Teesing. In 2015 rondde<br />

zij haar studie op dit gebied af aan de<br />

Erasmus Universiteit. “Toen ik klaar was,<br />

ging ik op zoek naar wat ik op dat gebied<br />

binnen Teesing kon doen. Je kunt wel<br />

grote ontwikkelingen willen doormaken,<br />

maar het beste is om met kleine stapjes te<br />

beginnen. Je hebt een druppel nodig om<br />

een rimpeling te krijgen. Als je als bedrijf<br />

laat zien dat je over maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen nadenkt, komen er<br />

vanzelf ideeën vanuit de medewerkers.”<br />

Nieuw pand<br />

Al snel besloot Teesing het pand te voorzien<br />

van een nieuwe ketel, ledverlichting<br />

en tappunten voor gefilterd water. Elke<br />

medewerker kreeg een Dopper. Omdat<br />

het bedrijf uit zijn jasje groeide, verhuisde<br />

het naar een nieuw pand. “Onze huidige<br />

locatie zou eerst volledig gestript en<br />

vervolgens opnieuw ingericht worden.<br />

Dat vonden we niet duurzaam. Daarom<br />

hebben we gekozen voor een variant<br />

waarbij we zoveel mogelijk materialen<br />

en installaties konden hergebruiken.”<br />

Vervolgens ging Jansen aan de slag met de<br />

ISO 26000-norm waarin het implementeren<br />

van maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen in je organisatie beschreven<br />

staat, en de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen.<br />

Inmiddels is Teesing ook<br />

ISO 14001-gecertificeerd, een certificaat<br />

op milieugebied. “We zijn nu bezig om alle<br />

Carla Jansen<br />

chemische middelen in kaart te brengen<br />

en alle procedures te schrijven hoe met<br />

deze middelen moet worden omgegaan.<br />

Ook kijken we hoe we restmaterialen<br />

van ons bedrijf kunnen inzamelen en<br />

recyclen. Maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen treft alle afdelingen binnen je<br />

organisatie.”<br />

Proactief<br />

Teesing is op maatschappelijk gebied altijd<br />

proactief geweest. “Ik ben blij dat ik als<br />

spin in het web binnen de organisatie mijn<br />

steentje bij kan dragen.”<br />

Carla is erg enthousiast dat duurzaamheid<br />

ook bij de BBR een belangrijk agendapunt<br />

is. “Een collega heeft gebruikgemaakt van<br />

de BBR-actie waarbij je een elektrische<br />

fiets kon lenen. Ook hun prikactie om het<br />

bedrijventerrein schoon te houden was<br />

een groot succes. Zo inspireer je collega’s<br />

om zelf ook iets te doen.”


18 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

De stem van de <strong>Rijswijk</strong>se ondernemer<br />

Ondernemer aan het woord: Victor Struijk<br />

BBR zorgde voor laatste zetje<br />

ACIN Instrumenten is producent en<br />

leverancier van professionele meet- en<br />

regelapparatuur voor het binnen- en<br />

buitenklimaat. Sinds 1996 is het bedrijf<br />

gevestigd in <strong>Rijswijk</strong> en lid van de BBR.<br />

Toen er recent een vergunning voor een<br />

verzwaarde in- en uitrit moest komen,<br />

zorgde de BBR voor het laatst benodigde<br />

zetje om dit rond te krijgen.<br />

“<strong>Rijswijk</strong> is een fijne gemeente om te werken”,<br />

vertelt Victor Struijk, eigenaar ACIN,<br />

enthousiast. “De gemeente en ambtenaren<br />

zijn hier weleens op werkbezoek geweest<br />

en de burgemeester heeft een lintje uitgereikt<br />

aan iemand die al veertig jaar bij ons<br />

in dienst is.” Onlangs nam ACIN Instrumenten<br />

een metaalbewerkingsbedrijf over.<br />

“Omdat we zelf de instrumenten maken,<br />

was dit bedrijf een welkome aanvulling op<br />

onze huidige bedrijfsactiviteiten. Zij zijn<br />

specialist in het verwerken, verspanen, en<br />

frezen van zwaarder materiaal.”<br />

Hiervoor moest de in- en uitrit aan de zijkant<br />

van het pand worden verzwaard. Dat<br />

stuitte op bezwaren vanuit de gemeente.<br />

“Er stonden een paar bomen in de weg, er<br />

zou een parkeerplaats komen te vervallen<br />

en een lantaarnpaal veroorzaakte hinder<br />

bij de plannen.”<br />

Serieus genomen<br />

In zulke gevallen is het fijn als je lid bent<br />

van een ondernemersvereniging die<br />

serieus genomen wordt. “We kaartten het<br />

probleem aan bij het secretariaat van de<br />

BBR. Die zegde toe het direct mee te nemen<br />

in het eerstvolgende gesprek met de<br />

gemeente en het industrieschap. Dat was<br />

precies het zetje dat we nodig hadden om<br />

het plan toch voor elkaar te krijgen.”<br />

Eind goed, al goed<br />

Inmiddels is de nieuwe in- en uitrit een<br />

feit. “De stoep hebben we laten verzwaren<br />

en loopt af naar de straat, de lantaarnpaal<br />

is verplaatst en ter compensatie is een inen<br />

uitrit aan de overkant die niet meer in<br />

Victor Struijk<br />

gebruik was, komen te vervallen. De kosten<br />

hebben we met de gemeente gedeeld.”<br />

Eind goed, al goed, dus.<br />

Het lidmaatschap van de BBR bevalt goed.<br />

“De bijeenkomsten zijn altijd erg gezellig.<br />

Je krijgt de kans jezelf voor te stellen en<br />

een praatje te maken. Ook de bemiddeling<br />

met andere partijen is een aangename<br />

bijkomstigheid van het lidmaatschap.”<br />

Ondernemer aan het woord: Herbert Eits<br />

Vijftig jaar service<br />

Autobedrijf Weerheim, gevestigd aan<br />

’t Haantje en de Heulweg, bestaat ruim<br />

vijftig jaar. Weerheim senior, grondlegger<br />

van het bedrijf, begon als rijschoolhouder.<br />

“Klanten die slaagden voor hun<br />

rijbewijs, hielp hij vervolgens aan hun<br />

eerste auto, en later met het onderhoud.<br />

Zo groeide het bedrijf uit tot de huidige<br />

omvang met twee vestigingen en een<br />

team van twaalf monteurs”, vertelt<br />

Herbert Eits.<br />

Eits nam het bedrijf zo’n twintig jaar<br />

geleden over en inmiddels staat hij samen<br />

met Sander Alberts aan het roer. “Ik ben<br />

van nature een echte techneut”, geeft Eits<br />

eerlijk toe. “Daarnaast is het mijn passie<br />

om klanten blij te maken. Als klanten tevreden<br />

de deur uit gaan en je krijgt goede<br />

reviews op je site, dan weet je dat je het<br />

goed hebt gedaan.”<br />

Bijdrage aan discussie<br />

Naast het contact met de klant is het goed<br />

om, via de BBR, andere ondernemers te<br />

leren kennen. “De eerste keer dat ik met<br />

de BBR in aanraking kwam was tijdens<br />

een inspraakavond over het gebied rond<br />

de Heulweg”, vertelt Eits. “Ik herinner<br />

me nog goed hoe zij bijdroegen aan de<br />

discussie. Toen ik gevraagd werd om lid<br />

te worden, kon ik natuurlijk geen nee<br />

zeggen. We zijn nu een jaar lid. Ik ben nog<br />

niet in de gelegenheid geweest om naar<br />

een bijeenkomst te gaan, dat staat nog op<br />

mijn lijstje.”<br />

Sander Alberts en Herbert Eits<br />

Plannen voor Pasgeld<br />

Inmiddels lijkt de geschiedenis zich te<br />

herhalen. “De gemeente heeft plannen<br />

voor het gebied Pasgeld. Dat heeft directe<br />

gevolgen voor ons bedrijf. We zijn niet<br />

tegen de plannen, maar willen dat beide<br />

locaties bereikbaar blijven. Daarom ben ik<br />

blij dat we lid zijn van de BBR: zij behartigen<br />

de belangen van ondernemers. Zij zijn<br />

een goede gesprekspartner, die ook door<br />

de gemeente serieus wordt genomen.”


ijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 19<br />

De stem van de <strong>Rijswijk</strong>se ondernemer<br />

7 september 2022 <strong>Rijswijk</strong>se Schouwburg<br />

Strandwalbeurs 2022<br />

Agenda<br />

BBR 2023<br />

Woensdag 25 januari 2023<br />

Bestuursvergadering<br />

Dinsdag 28 maart 2023<br />

1e bijeenkomst: ALV<br />

Woensdag 19 april 2023<br />

Bestuursvergadering<br />

Dinsdag 16 mei 2023<br />

2e bijeenkomst<br />

Woensdag 7 juni 2023<br />

Bestuursvergadering<br />

Alle ondernemersgeneraties zijn vertegenwoordigd<br />

Dinsdag 4 juli 2023<br />

3e bijeenkomst: Zomerontbijt<br />

Woensdag 30 augustus 2023<br />

Schouwfietstocht, vergadering<br />

en diner<br />

Woensdag 6 september 2023<br />

4e bijeenkomst: Strandwalbeurs<br />

<strong>Rijswijk</strong>se Schouwburg<br />

Woensdag 4 oktober 2023<br />

Bestuursvergadering<br />

Dinsdag 31 oktober 2023<br />

5e bijeenkomst<br />

BBR Secretaris Remco Zijlstra<br />

Tips en tricks van Jos Burgers<br />

Woensdag 22 november 2023<br />

Bestuursvergadering<br />

Maandag 11 December 2023<br />

6e bijeenkomst:<br />

Eindejaarsbijeenkomst<br />

Alle data zijn onder voorbehoud<br />

BBR OP<br />

Ondernemen is ook lol hebben<br />

www.linkedin.com/groups/3155277


20 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Het Pand<br />

Laan van<br />

Vredenoord 11<br />

Als bedrijf kies je een locatie die bij je past. Om de<br />

functionaliteit, de ligging of vanwege de uitstraling.<br />

In deze rubriek vertellen de bewoners waarom zij<br />

voor deze locatie in <strong>Rijswijk</strong> hebben gekozen.<br />

Huidige bewoner: Worth Systems. Het bedrijf ontwerpt,<br />

ontwikkelt, lanceert en verbetert digitale platformen. Worth<br />

Systems werkt in co-creatie met klanten aan de ideale digitale<br />

oplossingen om hun doelen te bereiken.<br />

Pluspunt: de makkelijke bereikbaarheid per auto en met het<br />

openbaar vervoer.<br />

Kent u van: bouwbedrijf Boele & van Eesteren, dat eerder<br />

in het pand zat. Het bedrijvenpark Hoornwijck in <strong>Rijswijk</strong> is<br />

vooral bekend als het gebied bij pretpark Drievliet. “In de<br />

zomer horen we het gegil uit de achtbaan”, aldus CEO Ernout<br />

van der Waard.


ijswijk.<strong>business</strong>/inspireren | 21<br />

In het pand sinds: 2019, net voordat corona uitbrak. “We<br />

kochten het vanwege de enorme hoeveelheid ruimte. Helaas<br />

konden we er toen maar kort van genieten. Inmiddels weten<br />

onze werknemers en klanten de weg naar ons kantoor prima<br />

te vinden”, vertelt Van der Waard.<br />

Gebouwd in: 2001.<br />

Waarom deze locatie: het belangrijkste is de hoeveelheid<br />

ruimte: voor medewerkers, maar ook voor klanten om te kunnen<br />

werken. In het pand is een multimediaruimte, de Dojo<br />

genoemd, waar bijvoorbeeld webinars verzorgd worden. Ook<br />

klanten van Worth Systems kunnen hiervan gebruikmaken.<br />

De Dojo leent zich uitstekend voor het geven van hybride<br />

workshops, waarbij een deel van de deelnemers fysiek<br />

aanwezig is en een deel online. Het is ook een plek om bij te<br />

kletsen en te genieten van een kop koffie.<br />

Eerdere bewoners: Boele & van Eesteren. Worth Systems bevindt<br />

zich op de begane grond en de eerste etage. Momenteel<br />

huurt een klant de tweede etage. Vanaf maart 2023 is<br />

op de derde etage nog ruimte voor drie andere bedrijven.<br />

Leuk om te weten: aan de achterkant kijkt het pand uit op<br />

een bos, wat een heerlijk landelijk gevoel geeft. Er is zelfs een<br />

heuse uil in het bos te vinden die regelmatig te horen is. •


22 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

Studenten als nieuwe werknemers<br />

Inhoudelijke bijbaan<br />

Personeelstekort is niet altijd een probleem. Het is ook een kans om<br />

nieuwe mensen aan je te binden. Dat vindt Ton van den Berge, eigenaar van<br />

salarisadministratiekantoor CBBS. Toch is het ook voor CBBS een uitdaging<br />

mensen te vinden. Daarom besloot Van den Berge studenten in te huren.<br />

Dat beviel zo goed, dat hij het platform student-inhuren.nl overnam, om ook<br />

klanten die mogelijkheid te bieden.<br />

Hier werken sluit<br />

aan bij de opleiding<br />

en interesse van de<br />

studenten<br />

“Wij zijn de afgelopen jaren flink gegroeid”,<br />

vertelt Van den Berge. “We waren voortdurend<br />

op zoek naar extra personeel. We<br />

gebruikten bestaande kanalen als Indeed,<br />

maar stuitten ook op een bureau dat<br />

bemiddelde in het werven van studenten.”<br />

Inmiddels heeft CBBS zeven studenten<br />

aangetrokken. “Enkelen hebben tijdelijk bij<br />

ons gewerkt, anderen hebben inmiddels<br />

een vast contract.”<br />

Interessante bijbaan<br />

Voor de studenten is het werken bij CBBS<br />

een interessante, inhoudelijke bijbaan<br />

naast hun studie (zie kader). Van den<br />

Berge: “Er werken hier vooral hbo- en<br />

wo-studenten, bijvoorbeeld studenten<br />

bedrijfskunde, wiskunde of HR. Ze werken<br />

minimaal 24 uur en vervullen een volwaar­<br />

dige functie. Ze kunnen hun<br />

werk flexibel doen: vanuit<br />

huis, in de avonduren of<br />

weekenden. Als ze tentamenweek<br />

hebben, werken ze<br />

vaak wat minder en halen die uren later in.<br />

Studenten kunnen natuurlijk in de horeca<br />

of detailhandel werken, maar hier aan de<br />

slag gaan sluit beter aan bij hun opleiding<br />

en interesse.”<br />

Platform overnemen<br />

Via-via hoorde Van den Berge dat het<br />

platform student-inhuren.nl, dat bemiddelt<br />

tussen werkgevers en studenten,<br />

ter overname werd aangeboden. “De<br />

oprichters wilden hun focus verleggen<br />

naar andere activiteiten. Ik heb het platform<br />

overgenomen. In eerste instantie<br />

om daarmee zelf studenten te werven,<br />

maar vervolgens ook om onze klanten die<br />

mogelijkheid te bieden. Het is een mooie<br />

uitbreiding van onze dienstverlening: we<br />

kunnen klanten nu ondersteunen in het


Voor studenten is werken bij CBBS<br />

een interessante bijbaan<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 23<br />

Sommige studenten hebben tijdelijk bij ons gewerkt,<br />

andere hebben inmiddels een vast contract<br />

hele traject van werven, plaatsen en salariëren<br />

van personeel.”<br />

De oprichters van student-inhuren.nl zijn<br />

nog wel betrokken. “Zij doen de online<br />

marketing, om zo het platform bij zowel<br />

studenten als bedrijven onder de aandacht<br />

te brengen. Daar zijn zij erg goed in.”<br />

Persoonlijke bemiddeling<br />

Student-inhuren.nl is meer dan een online<br />

matchingsplatform. “Bij onze bestaande<br />

dienstverlening staat service hoog in het<br />

vaandel. Dat geldt natuurlijk ook voor student-inhuren.nl.<br />

Onze frontoffice collega’s<br />

bellen werkgevers die een vacature plaatsen<br />

altijd na, zodat we precies weten wat<br />

zij zoeken. Zo kunnen we gericht de juiste<br />

student aan een vacature koppelen.” •<br />

Valerie van der Zee, Ton van den Berge<br />

en Ali Haidar<br />

Valerie van der Zee,<br />

masterstudent Bestuurskunde<br />

‘Ik hoop dat ik hier<br />

kan doorgroeien’<br />

Van der Zee kreeg afgelopen zomer te<br />

horen dat ze haar scriptie nog moest<br />

aanscherpen. “Ik zocht toen een<br />

baan die me de mogelijkheid bood<br />

daarnaast mijn scriptie te herzien.”<br />

Via student-inhuren.nl kwam ze bij<br />

CBBS terecht. “Ik werk op de HRafdeling<br />

en ondersteun klanten<br />

bij hun HR-vragen. Ik analyseer de<br />

bestaande processen en breng in<br />

kaart waar verbeteringen mogelijk zijn.<br />

Dat sluit aan bij mijn studie, en vind<br />

ik leuk om te doen. Ik hoop dat ik na<br />

mijn afstuderen kan blijven en mag<br />

doorgroeien.”<br />

Ali Haidar, tweedejaars<br />

student Bedrijfskunde<br />

‘Hier verbreed ik mijn kijk<br />

op bedrijfsvoering’<br />

Na bijbaantjes in een winkel, op de<br />

bloemenveiling en als straatwerver,<br />

werkt Haidar nu bij CBBS. “Het is<br />

mijn eerste kantoorbaan.” Hij zag de<br />

vacature toen hij online werk zocht<br />

voor twee tot drie dagen per week.<br />

“Ik wilde het liefst iets vinden wat<br />

aansloot bij mijn studie. Ik werk hier<br />

op de salarisadministratie en verwerk<br />

wijzigingen van klanten. Dat is niet<br />

direct gerelateerd aan mijn studie,<br />

maar geeft me wel een bredere kijk op<br />

bedrijfsvoering. Ik ben tweedejaars en<br />

hoop hier de komende jaren te kunnen<br />

blijven werken.”


24 | rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

Made in <strong>Rijswijk</strong><br />

Ondernemers creëren vaak<br />

unieke producten. Uniek<br />

in vorm, functie, techniek,<br />

uitvoering of gebruik. Soms<br />

in één oogopslag herkenbaar,<br />

soms pas na een tweede blik.<br />

WAT?<br />

Natural Traffic Sign is een verkeersbord<br />

dat bestaat uit restanten van hennepvezels en<br />

een 100% fossielvrij, niet-toxisch bindmiddel.<br />

Een volledig plantaardig verkeersbord dus,<br />

waarbij de grondstoffen ook nog eens lokaal<br />

worden verbouwd, geoogst en verwerkt.<br />

WAAROM?<br />

De productie van dit verkeersbord is circulair<br />

en CO 2<br />

-negatief en is een goed alternatief voor<br />

de aluminium verkeersborden. De technische<br />

levensduur is 20 jaar. Zo draagt Natural Traffic<br />

Sign bij aan de noodzakelijke reductie van CO 2<br />

.<br />

UNIEK<br />

Natural Traffic Sign is wereldwijd de eerste in zijn soort.<br />

Het heeft een MKI-score (milieukostenindicator) van<br />

bijna nul. Het is dan ook een uitstekend alternatief voor<br />

het traditionele verkeersbord.


ijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen | 25<br />

WAAROM IN RIJSWIJK?<br />

HR Groep heeft haar hoofdkantoor al sinds 1986 in<br />

<strong>Rijswijk</strong> en heeft sindsdien een speciale band met de stad.<br />

HR Groep is al sinds begin jaren zeventig leverancier van<br />

de gemeente. Het eerste product was Relief Street Signs<br />

(bewegwijzeringsborden) dat hier nog steeds te vinden is.<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

MET WIE?<br />

Het verkeersbord en de draagconstructie zijn<br />

een co-ontwikkeling van HR Groep Streetcare en<br />

Plantics Superior Natural Materials. De productie<br />

is volledig geautomatiseerd en maakt gebruik van<br />

groene energie. De uiteindelijke afwerking wordt<br />

gedaan door mensen met een afstand tot de<br />

arbeidsmarkt.<br />

DE TOEKOMST<br />

Hoewel het aantal verkeersborden in<br />

de toekomst zal afnemen, vanwege<br />

automatisering in auto’s, blijven borden altijd<br />

nodig. Het massale gebruik van aluminium<br />

is een wereldwijd probleem. HR Groep<br />

Streetcare hoopt Natural Traffic Sign uit te<br />

breiden in heel Nederland en daarbuiten.


26 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

Een geïntegreerde samenlevingsontwikkeling<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

Investeringen<br />

voor de toekomst<br />

IPP Haaglanden, een samenwerking tussen de gemeente <strong>Rijswijk</strong> en<br />

de gemeente Den Haag, maakt zich sterk voor een goed vestigings- en<br />

investeringsklimaat in de regio Haaglanden. Dat doen zij budgetneutraal en<br />

zonder winstoogmerk, door bijvoorbeeld herinrichting van bedrijfsgebieden,<br />

gronduitgifte en gebiedscommunicatie. Waarop hebben zij het afgelopen jaar<br />

ingezet en welke resultaten zien we hiervan terug in <strong>Rijswijk</strong>?<br />

Eigenaren van<br />

leegstaande panden zien<br />

ons als volwaardige<br />

gesprekspartner<br />

“Binnen een gebied bekijken we waar<br />

kansen liggen voor verduurzaming en<br />

herstructurering en we dragen daar zelf<br />

actief aan bij”, vertelt Robert van Kooperen,<br />

projectmanager bij IPP Haaglanden.<br />

“Dat is een heel nieuwe tak van sport.<br />

Neem als voorbeeld Harbour Village. Dat<br />

hebben we aangevlogen door te slopen<br />

en te saneren. Vervolgens is een nieuw<br />

type bedrijvigheid ontwikkeld, waarbij we<br />

vooral gekeken hebben naar mkb-achtige<br />

bedrijven. Dat is voor ons erg succesvol<br />

gebleken.”<br />

Intentieovereenkomst<br />

Afgelopen jaar tekenden de gemeente<br />

<strong>Rijswijk</strong>, belangenvereniging BBR en IPP<br />

Haaglanden een intentieovereenkomst<br />

om het middengebied van de Plaspoelpolder<br />

aan te pakken. Brugman: “We zien<br />

dit stuk als een kansenzone. Ondernemers<br />

zijn gebaat bij een gebied waar<br />

je je goed en veilig voelt en goed kunt<br />

werken. De gemeente heeft belang bij<br />

werkgelegenheid en een goed imago, en<br />

wij hebben belang bij de juiste bedrijven<br />

die hier blijven (zie kader, red.) of zich hier<br />

vestigen.” In het gebied spelen verschillen­


Robert van Kooperen<br />

en Jan Brugman<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 27<br />

Collectieve beveiliging draagt bij aan een beter investeringsklimaat<br />

Toekomst<br />

IPP Haaglanden is ook op pandniveau actief.<br />

“We hebben eigenaren van leegstaande<br />

zaken, zoals leegstand, inbraak en ondermijning,<br />

die om een integrale aanpak<br />

vragen. “Het gaat tegenwoordig om een<br />

geïntegreerde samenlevingsontwikkeling,<br />

ook op een bedrijventerrein.”<br />

king met IPP Haaglanden en de politie<br />

een gebruikersreglement opgesteld om<br />

ondermijning tegen te gaan. Ook zijn er<br />

plannen om een ondernemers- en vastgoedfonds<br />

op te richten om middelen<br />

op te bouwen om te kunnen investeren<br />

in het gebied. Collectieve beveiliging van<br />

het gebied draagt bijvoorbeeld bij aan<br />

een beter investeringsklimaat. “Op een<br />

plek waar je je prettig voelt en het goed<br />

werken is, willen nieuwe bedrijven zich<br />

ook sneller vestigen.”<br />

Zichtbaar<br />

Inmiddels zijn de eerste concrete voorbeelden<br />

zichtbaar. In het gebied zijn<br />

slimme vuilnisbakken geplaatst. “Die worden<br />

door de ondernemers zelf geleegd”,<br />

vertelt Van Kooperen. “De ondernemer<br />

krijgt via de app een seintje als de bak vol<br />

is en leegt hem dan.” JOBO de Bouwers<br />

wilde een leegstaand pand ontwikkelen<br />

tot bedrijfsruimte. Ook is in samenwerde<br />

panden persoonlijk benaderd om te<br />

inventariseren welke plannen zij hebben<br />

met de locatie en proberen samen te<br />

kijken naar een mogelijke nieuwe bestemming.<br />

Ze zien ons echt als een volwaardige<br />

gesprekspartner”, vertelt Brugman.<br />

“Ook kijkt IPP Haaglanden samen met<br />

de BBR of er in het gebied een Bedrijven<br />

Investerings Zone (BIZ) georganiseerd kan<br />

worden. Ook willen we het gebied vergroenen<br />

om hittestress tegen te gaan. “We zijn<br />

aan het investeren in een moeilijke markt<br />

om straks, als de markt weer aantrekt, helemaal<br />

klaar te zijn. We kijken dan ook vol<br />

vertrouwen uit naar een toekomst, met<br />

mooie uitdagingen en kansen.” •<br />

BottleBusiness<br />

Als er één ding is wat de mensen achter<br />

BottleBusiness met elkaar verbindt,<br />

dan is het wel hun gedeelde passie voor<br />

smaak. Het team doet er alles aan om de<br />

professional én consument wegwijs te<br />

maken in de wereld van sterke dranken.<br />

Marten Braam, grondlegger van Bottle­<br />

Business, kan bogen op een lange carrière<br />

in de horeca. “Onze visie is: laat kennis<br />

werken, ambacht overtreffen en passie<br />

overtuigen.” BottleBusiness levert zo’n<br />

achtduizend verschillende flessen uit<br />

voorraad en kan in totaal zo’n vijftienduizend<br />

verschillende dranken leveren. Van<br />

whisky tot rum en van jenever tot tequila.<br />

Ieder teamlid heeft een eigen specialisme<br />

waarover hij of zij gepassioneerd kan vertellen.<br />

Zoals Michael Wieler. “We houden<br />

onze kennis constant up-to-date door<br />

distilleerderijen, evenementen en beurzen<br />

te bezoeken. Marten reist regelmatig de<br />

hele wereld over op zoek naar nieuwe<br />

smaken. We hebben door de jaren heen<br />

een enorm netwerk opgebouwd. Daardoor<br />

kunnen we ook die ene speciale fles<br />

leveren die niemand anders heeft.”<br />

Door de gestage groei die het bedrijf<br />

doormaakt, is de huidige ruimte aan de<br />

Polakweg in <strong>Rijswijk</strong> te klein geworden.<br />

“We waren op zoek naar een andere<br />

locatie, maar konden die in <strong>Rijswijk</strong> niet<br />

vinden. Daarom besloten we buiten de<br />

stad te kijken”, legt Braam uit. Toen de<br />

BBR dat hoorde, gingen zij aan de slag<br />

Marten Braam en Michael Wieler<br />

om een alternatieve locatie te vinden. Die<br />

is in samenwerking met het Projectteam<br />

Middengebied Plaspoelpolder gevonden.<br />

“De BBR bracht ons in contact met de<br />

juiste persoon en zo kwamen we bij de<br />

Van Gijnstraat 27 terecht, waar we hopelijk<br />

weer vele jaren vooruit kunnen.”


28 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

Places to be<br />

Nederlandse<br />

Loterij<br />

Elke dag vindt in <strong>Rijswijk</strong> wel een trekking plaats bij Nederlandse Loterij. Denk bijvoorbeeld<br />

aan Lucky Day, de wekelijkse Lotto of de trekking van Staatsloterij die elke<br />

tiende van de maand plaatsvindt. De trekkingen van deze spelmerken van Nederlandse<br />

Loterij zijn openbaar. Jaarlijks keert Nederlandse Loterij miljoenen uit aan<br />

prijzengeld. Een groot deel van de opbrengst wordt geïnvesteerd in de Nederlandse<br />

sport, in achttien goede doelen en de samenleving via het ministerie van Financiën.<br />

Oudste loterij<br />

ter wereld<br />

Staatsloterij is de oudste loterij ter<br />

wereld en bestaat al sinds 1726. Andere<br />

spelmerken van Nederlandse Loterij zijn<br />

Lotto, Eurojackpot, Miljoenenspel, Lucky<br />

Day, Krasloten en TOTO.


ijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 29<br />

Fusie<br />

Nederlandse Loterij is in<br />

2016 ontstaan uit een<br />

fusie tussen Nederlandse<br />

Staatsloterij en De Lotto.<br />

Na een grondige renovatie<br />

is het oude kantoor van<br />

De Lotto sinds 2017<br />

het hoofdkantoor van<br />

Nederlandse Loterij.<br />

Backstagetour<br />

Ga met ons mee naar Nederlandse<br />

Loterij en neem een exclusief kijkje in de<br />

Prijswinnaarskamer, waar miljoenen worden<br />

uitgekeerd aan kersverse (multi)miljonairs.<br />

Deelname voor lezers van <strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> is<br />

gratis.<br />

Bij het ter perse gaan van<br />

deze editie waren datum en<br />

tijdstip nog niet bekend. Scan<br />

de QR-code om aan te geven<br />

dat u geïnteresseerd bent.


30 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Warmte en koeling duurzamer opgewekt<br />

Energie voor<br />

wonen en werken<br />

At the Park is een energycampus die zich richt op partners die actief<br />

zijn in vernieuwbare energie. Dat kunnen bedrijven zijn, maar ook<br />

scholen en kennisinstellingen. Momenteel werkt Kandans Science<br />

Partner aan de verdere ontwikkeling en verduurzaming van het park.<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

Maar als het gaat om warmte en koude,<br />

dan is een combinatie tussen wonen en<br />

het commerciële deel goed, omdat beide<br />

delen op een ander moment om warmte<br />

vragen.”<br />

Het park is de voormalige vestigingsplaats<br />

van het hoofdkantoor van Shell. “Alles<br />

was aangesloten op het gas”, legt Sjoerd<br />

Harsveldt (links), commercieel ontwikkelingsmanager<br />

bij Kadans, uit. “Prima<br />

voor de tijd waarin het gebouwd is, maar<br />

tegenwoordig wil je dat niet meer.” Ook investeerder<br />

AXA sprak de wens uit om alle<br />

gebouwen en locaties te verduurzamen.<br />

“We zijn op dit moment bezig met een project<br />

met zonnepanelen”, licht Jake van der<br />

Stel (rechts), coördinator property manage­<br />

Energy Cave & RCSG<br />

Onderdeel van At the Park zijn de<br />

Energy Cave, een informatiecentrum<br />

over geothermie, en het <strong>Rijswijk</strong><br />

Centre for Sustainable Geo-energy<br />

(RCSG), een onderzoekscentrum voor<br />

geothermie vanuit TNO.<br />

ment bij Kadans, toe. “We hebben een residentieel<br />

deel (wonen) en een commercieel<br />

deel (kantoren en laboratoria). Op het commerciële<br />

deel dat we behouden worden<br />

1.540 panelen aangebracht en aangesloten.<br />

Die leveren gezamenlijk zo’n 460.000 kilowatt<br />

uur per jaar op. Op deze wijze wekken<br />

we een groot deel van het energieverbruik<br />

via een duurzame manier op.”<br />

Warmte en koeling<br />

Van der Stel: “Voor de toekomst kijken we<br />

naar verschillende initiatieven. We willen<br />

dat onze warmte en koeling duurzamer<br />

wordt opgewekt. Daarover zijn we in<br />

gesprek met adviseurs om te kijken wat<br />

voor ons de beste opties zijn.” Harsveldt<br />

vult aan: “Het commerciële deel krijgt<br />

straks zijn eigen elektriciteitsvoorziening.<br />

Groen en smart<br />

Naast het aanbrengen van ledverlichting<br />

wordt ook nagedacht over het vervangen<br />

van de huidige cv-installaties. Van der<br />

Stel: “Die hebben het formaat van een<br />

gemiddelde huiskamer, dus daar willen we<br />

vanaf.” Daarom richt At The Park zich nu<br />

op een warmte- en koudeopslaginstallatie.<br />

Ook andere duurzame ideeën worden ondersteund.<br />

Er zijn laadpalen voor elektrische<br />

auto’s in de parkeergarages, er wordt<br />

nagedacht over deelauto’s en er komen<br />

speciale Kadans Campusfietsen beschikbaar.<br />

Van der Stel: “Volgend jaar willen<br />

we de gebouwen ook SMART maken met<br />

aanwezigheidsschakelaars. Daarnaast zijn<br />

we veel bezig met groen. We hebben een<br />

landschapsarchitect in de arm genomen,<br />

die ervoor gaat zorgen dat het hier straks<br />

prima wonen en werken is.” •<br />

Het commerciële deel krijgt straks<br />

zijn eigen elektriciteitsvoorziening


ijswijk.<strong>business</strong> | 31<br />

ZOMER<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

€<br />

Volgende <strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong>: zomer 2023<br />

Economie en werkgelegenheid<br />

Lancering: 29 juni bij Werkse!, Den Hoorn<br />

Meedoen? E-mail naar info@dotverbindt.nl<br />

Gemaakt met medewerking van<br />

ACIN instrumenten acin.nl<br />

Adjiedj Bakas trendsbybakas.nl<br />

At the Park at-the-park.com<br />

Autobedrijf Weerheim autobedrijfweerheim.nl<br />

Belangenvereniging Bedrijven <strong>Rijswijk</strong> bbr-rijswijk.nl<br />

Brasserie Bijna Thuis brasseriebijnathuis.nl<br />

BottleBusiness bottle<strong>business</strong>.nl<br />

CBBS cbbs.nl<br />

Dot• dotverbindt.nl<br />

eXperIT experit.nl<br />

Gemeente <strong>Rijswijk</strong> rijswijk.nl<br />

HR Groep hrgroep.nl<br />

IPP Haaglanden ipphaaglanden.nl<br />

Kadans Science Partner kadans.com<br />

Nederlandse Loterij nederlandseloterij.nl<br />

<strong>Rijswijk</strong>Buiten rijswijkbuiten.nl<br />

Student-inhuren.nl student-inhuren.nl<br />

Teesing teesing.com<br />

Werkgevers Servicepunt <strong>Rijswijk</strong> wsprijswijk.nl<br />

Woonmode woonmode.nl<br />

Worth Systems worthsystems.com<br />

en alle adverteerders<br />

Colofon<br />

Eindredactie Anne Louïse van den Dool<br />

Redactie Anne Louïse van den Dool,<br />

Annemarie de Vries, Heleen Platschorre,<br />

Nannette Verschoor, Margot de Graaff,<br />

Robbert Roos<br />

Fotografie (pagina’s)<br />

Fred Leeflang 26, 27<br />

Petra de Jong 22, 23<br />

Raul Neijhorst 20, 21<br />

Ronald Speijer cover, 12, 13, 30<br />

Sam Rentmeester 4, 5<br />

Wim Kant 8, 9<br />

Sales support en traffic Hanna Beukers<br />

Online platform Dot•<br />

Druk NIVO druk & multimedia B.V.<br />

Verspreiding RM Netherlands<br />

Uitgeverij Dot•<br />

<strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> is een uitgave van Dot•<br />

en wordt, samen met Delft.<strong>business</strong>, in<br />

een oplage van 6.500 exemplaren gratis<br />

verspreid in <strong>Rijswijk</strong>, De Binckhorst (Den<br />

Haag) en Wateringse Veld (Den Haag), en in<br />

het verspreidingsgebied van Delft.<strong>business</strong>.<br />

De redactie van <strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> verzorgt de<br />

inhoud van het magazine. Deze maken we deels<br />

in samenwerking met betalende partners.<br />

Wijzigingen of afmeldingen:<br />

info@dotverbindt.nl.<br />

© 2022 Dot• Artikelen en foto’s uit<br />

<strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> mogen alleen met<br />

schriftelijke toestemming van de uitgever<br />

worden overgenomen. De uitgever kan niet<br />

aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud<br />

van advertenties.<br />

<strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> wordt CO 2<br />

-neutraal gedrukt<br />

dotverbindt.nl


Top<br />

of the<br />

City


Een nachtje of weekend wonen op de wolken?<br />

Dit is onze cadeautip voor een bijzondere<br />

ervaring om samen te delen, in Den Haag.<br />

Dek zelf je raamtafel als verrassing. Geniet<br />

van een luxe ontbijtbox, ontspan met een<br />

massage of binge watch elkaars favoriete serie<br />

in een appartement met private cinema.<br />

Op 130 meter hoogte is het leven prachtig!<br />

thepenthouse-apartments.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!