13.12.2023 Views

Rijswijk.business #11

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Rijswijk</strong> <strong>business</strong> <strong>#11</strong><br />

CONNECTING THE DOTS<br />

- WINTER 2023<br />

THEMA<br />

I N V E ST E R E N I N D E TO E KO M ST<br />

Showbird<br />

Hassan Tagi<br />

‘Ik hou van transparantie,<br />

snelheid en kwaliteit’<br />

Inholland Samenwerken met talenten van morgen<br />

Gemeente <strong>Rijswijk</strong> Werk aan de winkel<br />

Places to be Feel Good Radio


Zakelijk of<br />

privé tot in<br />

de puntjes<br />

geregeld<br />

verjaardagen<br />

bedrijfsfeesten<br />

overnachtingen<br />

vergaderingen<br />

recepties<br />

borrels<br />

jubilea<br />

en…<br />

Zaken doe je<br />

bijna thuis<br />

in één van onze<br />

5 sfeervolle zalen<br />

Hotel Hoevevoorde | Brasserie Bijna Thuis<br />

Van Vredenburchweg 170 <strong>Rijswijk</strong><br />

www.hotelhoevevoorde.nl<br />

www.brasseriebijnathuis.nl<br />

brasserie


ijswijk.<strong>business</strong> | 3<br />

In dit nummer<br />

Alles komt goed<br />

Denk ik aan de toekomst,<br />

dan denk ik aan mijn oma.<br />

Zij woonde in een klein<br />

dorp, was moeder van tien<br />

kinderen en runde samen<br />

met mijn opa een rijdende<br />

supermarkt. Mijn oma zong<br />

geregeld christelijke liederen.<br />

Haar favoriet was opwekkingslied 377,<br />

Wat de toekomst brengen moge. Doordat<br />

zij het zo vaak zong, vormt het een rode<br />

draad in mijn leven.<br />

De tekst past bij me: ook ik geloof dat<br />

uiteindelijk alles goed komt. Dat denk ik<br />

dagelijks, op het werk of thuis. Gaat er<br />

iets mis, dan lossen we het op. Komen<br />

THEMA<br />

I N V E ST E R E N I N D E TO E KO M ST<br />

we er niet uit, dan puzzelen we samen<br />

verder. Heb je woorden met iemand?<br />

Slaap er een nachtje over.<br />

Nu heb ik het geluk dat ik collega’s<br />

heb die ook op die manier in de<br />

wedstrijd zitten. En eigenlijk ook de<br />

ondernemers die ik ken. Met die insteek<br />

is een ongewisse toekomst niet zo<br />

erg. Je maakt plannen, stuurt bij waar<br />

nodig, houdt voeling met de markt en<br />

met klanten. Een ondernemer is niet<br />

anders gewend, die heeft altijd in het<br />

achterhoofd: hoe houd ik mijn bedrijf nu<br />

en in de toekomst gezond en succesvol?<br />

Nieuwsgierig hoe anderen dit doen? U<br />

leest het in deze editie.<br />

Ik heb van alle verhalen genoten. Het<br />

is slechts een tipje van de sluier van<br />

ondernemend Delft en <strong>Rijswijk</strong>, want<br />

er zijn nog zoveel meer mooie verhalen<br />

te vertellen. Schroom niet me op de<br />

schouder te tikken om je verhaal te delen,<br />

nu of in de toekomst. En wat die toekomst<br />

ook brengt, het komt altijd goed. •<br />

Sabine van Meeteren<br />

Dot•<br />

Inhoud<br />

Samenwerken met talenten van morgen<br />

Verbinding tussen onderwijs en praktijk | 6<br />

De transformatie<br />

Van buitenplaats naar vijfsterrenhotel | 8<br />

Werk aan de winkel<br />

Economische visie gemeente <strong>Rijswijk</strong> | 10<br />

De stem van de <strong>Rijswijk</strong>se ondernemer<br />

Belangenvereniging Bedrijven <strong>Rijswijk</strong> | 12<br />

Online artiesten of sprekers boeken<br />

Inspringen op een gat in de markt | 16<br />

Mijn agenda<br />

Wilma van Oijen | 22<br />

Community in wording<br />

Schakelbare maakunits<br />

stimuleren interactie | 23<br />

Ambitieuze doelen geven richting<br />

Groot denken in bedrijfshulpverlening | 24<br />

Ontwikkeling Plaspoelpolder<br />

Doorpakken samen met ondernemers | 26<br />

Column Werner van Damme<br />

Tijd voor meer zekerheid | 28<br />

Volgende editie<br />

Denken, durven, doen | 29<br />

Op de cover<br />

Hassan Tagi | 16<br />

Slimme energie voor<br />

een zonnige toekomst<br />

4<br />

Places to be<br />

Feel Good Radio<br />

20<br />

Netwerken op<br />

de padelbaan<br />

18


4 | rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

Tekst: Nico Jouwe | Foto: Ronald Speijer | Illustratie: Adobe Stock/Petovarga<br />

Zonne-energie in de lift<br />

Slimme energie voor<br />

een zonnige toekomst<br />

Steeds meer bedrijven kiezen voor zonne-energie. Redenen genoeg:<br />

verminderde energiekosten, onafhankelijk worden van de energiemarkt<br />

en een groen imago. Zonne-Energie op Maat groeide uit van<br />

installateur van zonnepanelen tot partner in het verduurzamen van<br />

de energiehuishouding van bedrijven. Smart Energy-software speelt<br />

daarbij een cruciale rol.<br />

Steeds meer bedrijven<br />

vragen zich af:<br />

is energieopslag<br />

al interessant voor ons?<br />

Het was vorig jaar chaos op de energiemarkt,<br />

met prijzen die de pan uitrezen.<br />

Ondernemers willen dan vooral één ding:<br />

zelf energie opwekken en controle krijgen<br />

over de energiekosten, aldus Laurence<br />

Breekveldt, adviseur bij Zonne-Energie Op<br />

Maat. “Door alle aanvragen voor de aanleg<br />

van zonnepanelen raakte de branche<br />

oververhit. Sommige jonge bedrijven<br />

vielen om. Wij hadden baat bij het feit dat<br />

ons bedrijf in de afgelopen twaalf jaar een<br />

stevige positie in de zakelijke markt heeft<br />

opgebouwd. Met een ploeg met vaste<br />

medewerkers en een stabiele bedrijfsvoe-<br />

THEMA<br />

I N V E ST E R E N I N D E TO E KO M ST<br />

ring kunnen we aan de groeiende<br />

vraag tegemoetkomen.”<br />

De basis voor de samenwerking<br />

met een bedrijf dat zonne-energie<br />

wil gaan opwekken is natuurlijk de<br />

<strong>business</strong>case, vervolgt hij. “We kijken<br />

primair hoeveel energie er bespaard<br />

kan worden, daarbij zijn subsidies<br />

en eventuele fiscale voordelen mooi<br />

meegenomen. Daar komt wel het<br />

nodige papierwerk bij kijken, maar<br />

dat kunnen we volledig verzorgen.”<br />

Politiek klimaat<br />

Gezien de recente ontwikkelingen is het<br />

de vraag in hoeverre een ander politiek<br />

klimaat invloed zal hebben op de subsidieregelingen<br />

in de energiesector. Breekveldt<br />

benadrukt dat de <strong>business</strong>case<br />

het leidende uitgangspunt is. “Hoe kan<br />

zonne-energie efficiënt worden ingezet,<br />

onafhankelijk van overheidsincentives.<br />

Het gaat in de kern om besparen door direct<br />

gebruik te maken van de opgewekte<br />

energie. Afhankelijk van het energieprofiel,<br />

kun je tot 75% van je energierekening be-


Laurence Breekveldt<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen | 5<br />

Door energiesystemen slim te verbinden, binnen een bedrijf<br />

of met andere bedrijven, kun je veel besparen<br />

sparen zonder subsidies of teruglevering.<br />

Het gaat om een rationele investering<br />

met een lange termijnvisie.”<br />

Werken met partners<br />

Energie uit natuurlijke bronnen is niet<br />

meer weg te denken uit de zakelijke energiehuishouding,<br />

ziet Breekveldt. Wie zonnepanelen<br />

laat installeren, bespaart op de<br />

energiekosten, heeft de komende 25 jaar<br />

een stabiele energieprijs en spaart het milieu.<br />

Bovendien is duurzame bedrijfsvoering<br />

goed voor je imago. “Investeerders,<br />

zoals banken, kijken daar nadrukkelijk<br />

naar. De overheid stelt immers eisen aan<br />

het energielabel van gebouwen. Door al<br />

dit soort ontwikkelingen zijn wij als bedrijf<br />

steeds meer partner geworden bij het<br />

verduurzamen van de bedrijfsvoering van<br />

onze klanten. We zijn begonnen als installatiebedrijf<br />

en dat zijn we natuurlijk nog<br />

steeds, maar we leveren inmiddels ook tal<br />

van extra diensten op het gebied van de<br />

energiehuishouding.”<br />

Energieprofiel<br />

Alles begint bij het opstellen van een<br />

energieprofiel, legt Breekveldt uit. “Daarmee<br />

breng je de energie-efficiëntie van<br />

een gebouw in kaart door het gebruik<br />

van elektriciteit en gas af te zetten tegen<br />

onder andere de buitentemperatuur en<br />

de bezettingsgraad. Voor verdere diensten<br />

hebben we een uitgebreid partnernetwerk<br />

met uiteenlopende energie-experts en<br />

bouwtechnische bedrijven. Dat is prettig<br />

als een klant zonnepanelen wil plaatsen<br />

en blijkt dat ook het dak vernieuwd of<br />

geïsoleerd moet worden. Het kan natuurlijk<br />

ook gaan om het upgraden van het<br />

energielabel van het pand. Daarin kunnen<br />

we veel betekenen.”<br />

Slim delen<br />

Bedrijfsgroei gaat vaak samen met<br />

innovatie in de energiehuishouding, aldus<br />

Breekveldt. “Steeds meer bedrijven vragen<br />

zich af: is energieopslag al interessant<br />

voor ons? Het hoeft niet alleen om grootverbruikers<br />

te gaan, het kunnen ook mkbers<br />

zijn. Als het voor één bedrijf nog niet<br />

interessant genoeg is, kun je kijken of je<br />

lokaal een batterij kunt delen. Daarom zijn<br />

we veel op bedrijventerreinen actief. Daar<br />

bestaat de mogelijkheid om onderdelen<br />

van de energiehuishouding met anderen<br />

te delen. Dat kan gaan om zonnepanelen,<br />

energieopslag, maar ook om laadpalen.<br />

Door energiesystemen slim te verbinden,<br />

binnen een bedrijf of met andere<br />

bedrijven, kun je heel veel besparen. Wij<br />

kunnen nu al het slimme energieplaatje<br />

aanbieden, alle onderdelen van de energiehuishouding<br />

koppelen en met software<br />

steeds het voordeligste verbruik instellen.<br />

Slim delen heeft de toekomst.” •<br />

Smart grid<br />

Op dit moment kan het<br />

elektriciteitsnet niet alle<br />

vraag en aanbod verwerken.<br />

In een smart grid worden<br />

verbruikers en opwekkers met<br />

elkaar verbonden door slimme<br />

software-oplossingen. Hierdoor<br />

wordt het verbruiksprofiel<br />

geoptimaliseerd en wordt er<br />

maximaal gebruikgemaakt van<br />

de goedkoopste energiebron.


6 | rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

Verbinding tussen onderwijs en praktijk<br />

Samenwerken met<br />

talenten van morgen<br />

THEMA<br />

I N V E ST E R E N I N D E TO E KO M ST<br />

Hoe zet ik social media in voor mijn bedrijf? Komt mijn onderneming in aanmerking<br />

voor duurzaamheidssubsidies of hoe ondersteun ik mijn medewerkers om het<br />

beste uit zichzelf te halen? Studenten van Hogeschool Inholland storten zich,<br />

onder begeleiding van een docent, op vragen waar ondernemers wel hulp bij<br />

kunnen gebruiken.<br />

Tekst: Ans Meiborg | Foto’s: Petra de Jong<br />

De stof komt meer tot leven<br />

als het gaat om een vraag<br />

van een echt bedrijf<br />

Met FutureWorks The Hague wil Inholland<br />

meer verbinding creëren tussen onderwijs<br />

en praktijk. Studenten gaan aan de<br />

slag met concrete vraagstukken van het<br />

bedrijfsleven of de overheid. Dat leidt tot<br />

gratis advies voor ondernemers en leerzame<br />

praktijkervaringen voor studenten. In<br />

september 2023 gingen studenten van de<br />

opleiding Business Studies van start met<br />

het BusinessLoket070 onder de bezielende<br />

leiding van Julia Kooijman, docent<br />

marketing. Kooijman: “We zijn gestart met<br />

een pilot, om te onderzoeken of er genoeg<br />

animo was in de markt. Dat bleek het<br />

geval en inmiddels zijn er zes studenten<br />

actief voor verschillende bedrijven met<br />

uiteenlopende opdrachten. Ons doel is<br />

om volgend jaar door te groeien tot zo’n<br />

20 studenten.”<br />

Veelzijdig<br />

Business Studies is een veelzijdige opleiding<br />

waarin alle aspecten van bedrijfskunde<br />

aan de orde komen. Van finance, marketing,<br />

sales tot HRM en logistiek. Vanaf<br />

het derde studiejaar, richten studenten<br />

zich op één vakgebied. Afhankelijk van dat<br />

afstudeerprofiel zoekt Kooijman in haar<br />

netwerk naar passende opdrachten. Een<br />

mooi voorbeeld is een start-up die wil<br />

opschalen. “Dit bedrijf bestaat acht jaar<br />

en organiseert bijzondere groepsreizen in


Gratis<br />

juridisch advies<br />

Op vijf locaties in Den Haag en<br />

Leidschendam-Voorburg kunnen<br />

inwoners en ondernemers terecht<br />

voor gratis juridisch advies. Naast het<br />

geven van advies stellen studenten<br />

ook bezwaarschriften, klachtenbrieven<br />

en herzieningsverzoeken op.<br />

Op de foto: Manouk Poliste (links) en<br />

Mauria Elchahab.<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen | 7<br />

Studenten leren hoe ze hun tijd en aandacht<br />

moeten verdelen over die verschillende projecten<br />

de wildernis, gecombineerd met coachingstrajecten.<br />

Ze zijn succesvol en toe<br />

aan een volgende stap. Maar hoe laat je<br />

het bedrijf groeien? Hoe kun je processen<br />

professionaliseren? Daar zitten nu drie<br />

studenten die elk een ander aspect van<br />

de bedrijfsvoering onder de loep nemen.<br />

Ze overleggen onderling en leren dus ook<br />

veel van elkaar.”<br />

Sneller groeien<br />

Naast haar baan als docent, runt Kooijman<br />

haar eigen marketingbureau. “Voor<br />

studenten is het leerzaam dat ik kan putten<br />

uit praktijksituaties. Ik ben nu vier jaar<br />

docent en het viel me op dat de nadruk<br />

ligt op theorie. Maar de stof komt meer tot<br />

leven als het gaat om een vraag van een<br />

echte opdrachtgever. Dan valt het kwartje<br />

pas echt en gaan ze ook gerichter op<br />

zoek naar kennis. Het voordeel van deze<br />

werkwijze is ook dat studenten in korte<br />

tijd kennismaken met meerdere bedrijven<br />

en met diverse vraagstukken. Daarnaast<br />

runnen ze ook met elkaar het Business-<br />

Loket070 waarvoor ze promotie moeten<br />

maken en netwerkgesprekken voeren. Zo<br />

wordt een breder beroep gedaan op hun<br />

vaardigheden. Ze leren ook hoe ze hun tijd<br />

en aandacht moeten verdelen over die<br />

verschillende projecten. Daardoor gaat<br />

hun professionele ontwikkeling sneller.<br />

Voor de opdrachtgevers is het een<br />

aantrekkelijke manier om in contact te<br />

komen met jong talent, nieuwe kennis en<br />

frisse invalshoeken. Daarnaast is de inzet<br />

van studenten uit het BusinessLoket070<br />

flexibel. Je kunt ze gericht inzetten op één<br />

vraagstuk waar ze maar een of twee dagen<br />

per week mee bezig zijn. Niet elke ondernemer<br />

heeft immers de tijd om vijf dagen<br />

per week een stagiair te begeleiden.”<br />

Rechtswinkel070<br />

Naast het BusinessLoket070 is de<br />

Rechtswinkel070 is al wat langer operationeel.<br />

Hier kunnen bewoners en ondernemers<br />

terecht voor juridisch advies (zie<br />

kader). Studenten Mauria Elchahab (4e<br />

jaars rechten) en Manouk Poliste (4e jaars<br />

Sociaal Juridische Dienstverlening) doen<br />

dit werk nu zo’n twee maanden. “Wij zien<br />

voornamelijk inwoners met juridische<br />

vragen”, vertelt Mauria. “Vaak worden ze<br />

doorverwezen door andere instanties<br />

of maatschappelijk werkers. De vraagstukken<br />

zijn heel breed. Vanochtend was<br />

er iemand die een probleem had met<br />

zijn pensioenverstrekker. Daarna sprak<br />

ik iemand over het aanvragen van een<br />

spoedvisum bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst<br />

(IND). Het zijn vaak vragen<br />

waar veel papierwerk en administratie<br />

bij komt kijken. Mensen overzien dat niet<br />

of zijn bang om het fout te doen en daar<br />

helpen wij ze bij.”<br />

Je wilt geen fouten maken<br />

“Vaak blijkt dat de situatie complexer is<br />

dan het in eerste instantie lijkt”, haakt<br />

Manouk aan. Je moet lang doorvragen om<br />

de situatie helder te krijgen en dat vraagt<br />

veel geduld. Gelukkig hebben wij de tijd<br />

en ik merk dat mensen het fijn vinden om<br />

hun verhaal te kunnen doen.” Mauria: “Er<br />

komt veel meer bij kijken dan ik dacht.<br />

De studie komt meer tot leven door deze<br />

ervaring. Het maakt echt verschil dat je<br />

iemand persoonlijk hebt gesproken en de<br />

achtergrond kent van de vraag. Dan wil je<br />

geen fouten maken, want het gaat over<br />

iemands toekomst. Deze ervaring heeft<br />

me ook laten inzien dat dit werk echt nodig<br />

is en bevestigt dat ik de goede studie<br />

heb gekozen.” •<br />

Julia Kooijman


8 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren<br />

De transformatie<br />

Van historische buitenplaats naar vijfsterrenhotel<br />

Sommige panden hebben een eeuwenlange geschiedenis.<br />

Bewoners en functies veranderen in de loop van de tijd. In deze<br />

rubriek vertellen ondernemers over de transformatie die hun<br />

historische pand in de loop der jaren doormaakte.<br />

Geschiedenis<br />

Met een geschiedenis die teruggaat tot de zestiende eeuw dook<br />

Huize Zuidhoorn in 1741 voor het eerst op in de notariële archieven<br />

van <strong>Rijswijk</strong>. Het huis maakte deel uit van een hofstede: een<br />

buitenplaats met een herenhuis, koetshuis, boerderij, stallingen en<br />

weelderige tuinen met vijvers en majestueuze lanen. De buitenplaats<br />

was een toevluchtsoord van welgestelden die in de zomer<br />

de drukke stad ontvluchtten. Deze functie behield het huis tot<br />

het eind van de negentiende eeuw. In 1933 brak een nieuwe tijdperk<br />

aan toen het Leger des Heils het pand betrok. In 1999 verliet<br />

het Leger des Heils het pand; daarna werd het voor studentenhuisvesting<br />

gebruikt en anti-kraak bewoond. Het verval van de<br />

buitenplaats zette in en tot 2009 was het dichtgetimmerd.


ijswijk.<strong>business</strong>/inspireren | 9<br />

“De buitenplaats is tegenwoordig<br />

ingeklemd in de stedelijke<br />

omgeving. Toch blijft deze plek<br />

een oase van rust te midden van<br />

De transformatie<br />

2009 markeerde het begin van de transformatie die de buitenplaats<br />

omvormde tot Restaurant, Hotel & Spa Savarin. In 2011<br />

Den Haag. Een plek waar onze<br />

de dynamiek van <strong>Rijswijk</strong> en<br />

opende het vijfsterrenhotel officieel haar deuren voor gasten die<br />

kunnen genieten in het gastronomisch restaurant en in het hotel<br />

gasten op adem kunnen komen”<br />

met wellnessfaciliteiten. In 2022 kreeg Restaurant, Hotel & Spa<br />

Savarin toestemming om uit te breiden. Het aantal hotelkamers<br />

zal verdubbelen van 35 naar 75, met behoud van het kleinschalige<br />

karakter. Met respect voor de historische waarde van het<br />

Stephanie Nunes Querido<br />

Patrick van Zuiden en<br />

landgoed wordt een prachtige ruimte gecreëerd om de culinaire<br />

beleving van gasten te vergroten. •<br />

Restaurant, Hotel & Spa Savarin


10 | rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

THEMA<br />

I N V E ST E R E N I N D E TO E KO M ST<br />

Strategie op toekomstbestendige werklocaties<br />

Werk aan de winkel<br />

<strong>Rijswijk</strong> is volop in beweging. De ontwikkelingen zijn haast niet bij<br />

te benen. Dit jaar is nieuw beleid vastgesteld voor de retail, horeca<br />

en bedrijventerreinen. Er gebeurt van alles in het middengebied van<br />

de Plaspoelpolder en in stadscentrum Bogaard wordt een woon- en<br />

retailprogramma ontwikkeld. Mark van Vliet, teammanager Economische<br />

Zaken, neemt u mee in de economische ontwikkelingen van de stad.<br />

Mark van Vliet<br />

In de Economische visie <strong>Rijswijk</strong> Onderneemt<br />

staat hoe tot 2030 vorm wordt<br />

gegeven aan de <strong>Rijswijk</strong>se economie, vertelt<br />

Van Vliet. “Als gemeente willen we het<br />

sterke vestigingsklimaat verder uitbouwen<br />

om zittende ondernemers te behouden<br />

en nieuwe ondernemers aan te trekken.<br />

Daarnaast moet de werkgelegenheid<br />

meegroeien met het aantal woningen dat<br />

wordt gebouwd, aangezien er de komende<br />

jaren zeker vijftienduizend inwoners<br />

bijkomen. Daarnaast trekken we op met<br />

lokale en regionale netwerken als Bedrijven<br />

Belangen <strong>Rijswijk</strong> (BBR) en Metropoolregio<br />

Rotterdam Den Haag (MRDH) voor de<br />

verbinding tussen onderwijs, overheid en<br />

ondernemers.<br />

Richting 2030 focussen we op bedrijvigheid<br />

rond de thema’s energie, techniek<br />

en innovatie. De samenwerking binnen de<br />

Energy Cave, het netwerk met kennis en<br />

expertise om duurzame energieopwekking<br />

in gang te zetten, is daar een mooi<br />

voorbeeld van.”<br />

Met de groei van de stad is er<br />

ook behoefte aan een duurzame<br />

voorzieningenstructuur voor zowel<br />

ondernemers als inwoners. Met<br />

het vaststellen van het retail- en<br />

horecabeleid is er voor het eerst een<br />

overkoepelende, integrale visie op de<br />

hoofdstructuur voor detailhandel en<br />

horeca. “Dat was echt nodig, want er<br />

was nagenoeg geen duidelijk toetsingskader<br />

of criteria waar nieuwe initiatieven<br />

aan moesten voldoen”, legt Van Vliet uit.<br />

“Dat is er nu dus wel. Ondernemers en<br />

eigenaren krijgen hiermee duidelijkheid<br />

over het toekomstbeeld van de gemeente<br />

rondom detailhandel en horeca. En dat<br />

komt de samenwerking ten goede.”<br />

Toekomstbestendige werklocaties<br />

In haar economische visie is de gemeente<br />

duidelijk over haar werklocaties: de stad<br />

werkt toe naar meer duurzaamheid en<br />

circulariteit. Bedrijven- en kantoorlocaties<br />

in <strong>Rijswijk</strong> zorgen namelijk voor ongeveer<br />

twee derde van het totale aantal banen<br />

in <strong>Rijswijk</strong>. Dit zorgt voor een interessant<br />

aanbod aan werkgelegenheid, van theoretisch<br />

tot praktisch opgeleide mensen.<br />

Daarnaast spelen die verschillende<br />

werklocaties een belangrijke rol in de regio.<br />

Van Vliet: “Onze bedrijventerreinen zijn<br />

goed bereikbaar en belangrijk voor het<br />

regionale economische vestigingsklimaat.<br />

We moeten die locaties aantrekkelijk hou-<br />

Investeringsperspectief biedt duidelijkheid<br />

Tekst: Sabine van Meeteren | Foto’s: Raúl Neijhorst<br />

Wethouder Werner van Damme (Economische<br />

Zaken) is blij met de analyse die<br />

meer duidelijkheid geeft aan bedrijven<br />

en investeerders: “Samen met zittende<br />

ondernemers, bedrijven, en (regio)<br />

partners gaan we aan de slag met de<br />

actuele en toekomstige opgaven op<br />

de thema’s circulariteit, duurzaamheid,<br />

energietransitie, bereikbaarheid en arbeidsmarkt.<br />

We kunnen niet alle acties<br />

tegelijk oppakken en sluiten daarom<br />

zeker aan bij lopende ontwikkelingen<br />

en lokale (liefst collectieve) initiatieven.<br />

Op bepaalde thema’s zijn we vanuit<br />

bijvoorbeeld de uitvoeringsagenda<br />

Plaspoelpolder al actief en het is zaak<br />

dit bij de andere werklocaties ook door<br />

te trekken.”<br />

Werner van Damme


Sa mersweg<br />

Strijpl an<br />

Strijpl an<br />

Strijpl an<br />

Strijpl an<br />

Strijpl an<br />

Strijpl an<br />

Fresiadr ef<br />

Strijpl an<br />

Irisdr ef<br />

Strijpl an<br />

Lichtenbergweg<br />

Sch apweg<br />

Strijpl an<br />

Fresiadr ef<br />

Genti andr ef<br />

Pioendr ef<br />

Strijpl an<br />

Strijpl an<br />

Strijpl an<br />

Strijpl an<br />

Sch apweg<br />

Strijpl an<br />

Pioendr ef<br />

Ranonkeldr ef<br />

Strijpl an<br />

Strijpl an<br />

Sch apweg<br />

Anem ondr ef<br />

Strijpl an<br />

Strijpl an<br />

Strijpl an<br />

Strijpl an<br />

Asterdr ef<br />

Strijpl an<br />

Sch apweg<br />

Sch apweg<br />

Lupinepad<br />

Korte Dr ef<br />

Rieteiland<br />

Van Vredenburchweg<br />

Watermunt<br />

Menkemaborg<br />

Liseiland<br />

Dotterb<br />

Endezant<br />

De Dijk<br />

Liseiland<br />

Endezant<br />

Rieteiland<br />

Menkemaborg<br />

Rieteiland<br />

Se re<br />

B<br />

Liseiland<br />

ieseiland<br />

Liseiland<br />

Wingerd<br />

Warande<br />

Se re<br />

Endezant<br />

Rieteiland<br />

Zw anwijck<br />

E<br />

lzeneiland<br />

Se re<br />

Se re<br />

De Dijk<br />

De Dijk<br />

Rhijnauwen<br />

Rhijnauwen<br />

Terborgh<br />

Birkhoven<br />

Thomas Je fersonl an<br />

Terborgh<br />

Warande<br />

Twickel<br />

Van Vredenburchweg<br />

Gener al Sp orl an<br />

Minister Talmal an<br />

Se re<br />

Da senberg<br />

Minister Talmal an<br />

Groeneveld<br />

an<br />

Ons Ideaal<br />

Gener al Sp orl an<br />

Groeneveld<br />

S<br />

H. Gerhardl an<br />

S<br />

de Mare<br />

de Mare<br />

Minister Talmal an<br />

P. van Vlietl an<br />

Tot Ons<br />

Genoegen<br />

de Ma<br />

re<br />

Gener al Sp orl an<br />

Helena Kuipers-Rietbergpad<br />

Molenwetering<br />

B.H. Heldtl an<br />

Amateur<br />

Tuinders<br />

Vereniging<br />

Buitenlust<br />

Bernadettekerk<br />

S<br />

Karmozijnstr at<br />

C.T. Storkl an<br />

S<br />

Hoekpolderweg<br />

okla an<br />

Karmozijnstr at<br />

Julial antje<br />

Vermiljoenstr at<br />

Nieuwe Kerk<br />

Briandstr at<br />

Purperstr at<br />

Marsha lplein<br />

Marsha lplein<br />

Marsha lplein<br />

Brantingstraat<br />

Julial antje<br />

Nansenstr at<br />

S<br />

Goedendorpl an<br />

Me ester B erninkplantsoen<br />

S<br />

S<br />

S<br />

Fagotstr at<br />

Plutopad<br />

Papyruspad<br />

Citerstr at<br />

Banjostr at<br />

Julial antje<br />

Banjostr at<br />

Schooltuin<br />

Julialaantje<br />

Papyruspad<br />

Citerstr at<br />

S<br />

Sionsweg<br />

S<br />

Gener al Eisenhowerplein<br />

Trompetstr at<br />

Sionsweg<br />

Mirabe le<br />

Rijsh out<br />

Luitstr at<br />

Julial antje<br />

Van Zijlweg<br />

Madelief<br />

Gele Lis<br />

Rijshout<br />

Sionsweg<br />

Anjelier<br />

Tubasingel<br />

Anjelier<br />

Violier<br />

Sionsweg<br />

Luitstr at<br />

Triangelstr at<br />

Violier<br />

Zoete Aagt<br />

Sionsweg<br />

L an van Sion<br />

Hof van Sion<br />

Oml op<br />

Jasmijn<br />

Volmerl an<br />

Guldeling<br />

Jasmijn<br />

Ke<br />

sler Park<br />

Guldeling<br />

Mirabe le<br />

Hof van Sion<br />

Hazepad<br />

Jasmijn<br />

Jasmijn<br />

Mirabe le<br />

Van Ri jnweg<br />

N<br />

Hazepad<br />

Buitensingel<br />

Agave<br />

Oleander<br />

S<br />

Bu<br />

itensingel<br />

S<br />

Bosgang<br />

Hazepad<br />

Hazepad<br />

Van Rijtstr at<br />

Oleander<br />

Julial antje<br />

Oleander<br />

Van Rijnweg<br />

B omg ard<br />

Kleipad<br />

Bosgang<br />

Jasmijn<br />

Jasmijn<br />

Lavendel<br />

L ofgang<br />

Be sentuin<br />

Nicolastr at<br />

Bosgang<br />

Lavendel<br />

Bonifatiuskerk<br />

Snouck Hurgronjestr at<br />

Hazepad<br />

S<br />

Rozemarijn<br />

Tulpstr at<br />

Julial antje<br />

Oml op<br />

at<br />

Wildb an<br />

Christelijke<br />

Gereformeerde<br />

Kerk -<br />

Moriakerk<br />

S<br />

Oranjerie<br />

S<br />

Julial antje<br />

Hazepad<br />

S<br />

Oranjerie<br />

B omg ard<br />

Sch olstr at<br />

Natuurtuin<br />

oftstr H Ida<br />

at<br />

Ruysdaelplein<br />

Ida H<br />

Blekersl an<br />

Ruysdaelplein<br />

van Dijckl an<br />

Tulpstr at<br />

Ruysdaelple<br />

in<br />

Mauvel an<br />

Sch olstr at<br />

Polakweg<br />

Rozenstr at<br />

Ma legat<br />

Oude Kerk<br />

Oml op<br />

Trilgra str at<br />

Bosgang<br />

Dahliastr at<br />

Parkl an<br />

Tulpstr at<br />

Julianastr at<br />

Ver artl an<br />

Ver artl an<br />

Valkrust<br />

H agweg<br />

Resedastr at<br />

S<br />

S<br />

Hofrustkapel<br />

Kerkl an<br />

Olmstr at<br />

H agweg<br />

Herenstr at<br />

E mastr at<br />

Polakweg<br />

S<br />

Polakweg<br />

Polakweg<br />

Bilderdijkl an<br />

Julianastr at<br />

Kerkl an<br />

B etsl an B etsl an<br />

C an van Neckl an C an van Neckl an<br />

Bilderdijkl an<br />

S<br />

Herenstraat<br />

Heulweg<br />

E mastr at<br />

Eikl an<br />

S<br />

S<br />

Berkstr at<br />

Recreatiepark<br />

De Schoffel<br />

Iepl an<br />

Bilderdijkl an Bilderdijkl an<br />

G estbrugweg<br />

Lindel an<br />

H agweg<br />

H antje<br />

H antje<br />

Oranjel an<br />

Kerkl an<br />

Verhagen<br />

Eikl an<br />

S<br />

H agweg<br />

Ab elstr at<br />

Leeuwendaalkerk<br />

/ NGK <strong>Rijswijk</strong><br />

Lim pergstr<br />

H antje<br />

H agweg<br />

at<br />

Limpergstr at<br />

H agweg<br />

Eikl an<br />

Spa rel an<br />

Limpergstr<br />

Prins Hendrikl an<br />

at<br />

S<br />

S<br />

Heuvelring<br />

Oranjel an<br />

H agweg<br />

Cederl an<br />

Regente sel an<br />

Cederl an<br />

Beukl an<br />

Lijsterbesl an<br />

H<br />

agweg<br />

Lariksl an<br />

H agweg<br />

Lariksl an<br />

Haagweg<br />

Huis te H ornkade<br />

H agweg<br />

H agweg<br />

Huis te H ornkade<br />

Delftweg<br />

Volkstuindersvereniging<br />

Lommerrijck<br />

Delftweg<br />

Delftweg<br />

De Overst ek<br />

L<br />

J agpad<br />

S<br />

S<br />

Delftweg<br />

Jaagpad<br />

Delftweg<br />

Delftweg<br />

J agpad<br />

S<br />

'T HAANTJE<br />

S<br />

J agpad<br />

Pasgeldl an<br />

Brai lel an<br />

K erew er<br />

H antje<br />

S<br />

S<br />

J agpad<br />

Delftweg<br />

Delftweg<br />

J agpad<br />

J agpad<br />

De Ruijt<br />

De Ruijt<br />

Pauwhof<br />

Pauwhof<br />

Zuiderweg<br />

IJsvogelhof<br />

Zuiderweg<br />

Molenhof<br />

Pauwhof<br />

Zuiderweg<br />

Molenhof<br />

Molenhof<br />

Zuiderweg<br />

Molenhof<br />

S<br />

Kievitl an<br />

Mere l an<br />

Evangeliegemeente<br />

De Deur<br />

Zuiderweg<br />

Fazantl an<br />

Snipl an<br />

Vinkweg<br />

Vinkweg<br />

Vinkweg<br />

Patrijsweg<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/kennis-delen | 11<br />

We focussen ons op bedrijvigheid rond de thema’s energie, techniek en innovatie<br />

den en laten aansluiten op trends, ontwikkelingen<br />

en behoeften van de markt.”<br />

Economische analyse<br />

Voor de <strong>Rijswijk</strong>se werklocaties is een<br />

economische analyse uitgevoerd, waarbij<br />

per locatie is gekeken wat het toekomstperspectief<br />

is of kan zijn. De analyse heeft<br />

betrekking op de acht formele werklocaties<br />

in <strong>Rijswijk</strong>: Vrijenban, Delftweg,<br />

Heulweg, Plaspoelpolder, Broekpolder,<br />

Hoornwijck, Zuidflank en ’t Haantje. Per<br />

werklocatie is een kernstrategie gekozen:<br />

consolideren, revitaliseren, ontwikkelen<br />

gemengd woon-werkgebied, ontwikkelen<br />

toplocatie of uit ontwikkelen. Van Vliet: “Er<br />

is gekeken naar een passend vestiging- en<br />

verblijfsklimaat, wat toekomstbestendig<br />

is en versterkend werkt voor zowel<br />

bestaande bedrijvigheid als voor het<br />

aantrekken van nieuw ondernemerschap.<br />

Dat geeft goede handvatten voor de<br />

toekomst.” •<br />

Werklocaties in <strong>Rijswijk</strong><br />

H agweg<br />

Broeksl otkade<br />

Broeksl otkade<br />

Da Costal an<br />

Da Costal an<br />

Cromvlietkade<br />

Pe ningl an<br />

Cromvlietkade<br />

Pe ningl an<br />

Pe ningl an<br />

G estbrugweg<br />

G estbrugweg<br />

G estbrugweg<br />

Vonde l an<br />

Da Costal an<br />

Di lenburgl an<br />

G estbrugkade<br />

Stadhouder str at<br />

Ontwikkelrichting (kernstrategie) per werklocatie<br />

Revitaliseren<br />

Consolideren<br />

Ontwikkelen woon-werkgebied<br />

Ontwikkelen toplocatie<br />

Uit ontwikkelen<br />

Verkennen<br />

Van Vredenburchweg<br />

Huis<br />

Huis te Landel an<br />

te Landel an<br />

van Vredenburchweg<br />

Huis te Landel an<br />

Julial antje<br />

Huis te Landel an<br />

M ester Philipsl an<br />

Julial antje<br />

van Vredenburchweg<br />

van Vredenburchweg<br />

Julial antje<br />

Park de Wervel an<br />

Julial antje<br />

van Vredenburchweg<br />

Idenburgl an<br />

van Vo lenhovenl an<br />

van Vredenburchweg<br />

Doctor N. Adrianistr at<br />

Gener al Sp orl an<br />

van Stein Ca lenfel str at<br />

L an te Blotinghe<br />

Burgem ester Elsenl an<br />

Huys ter Nieuburchl an<br />

Junghuhnstr at<br />

Idenburgl an<br />

Idenburgl an<br />

Van Vredenburchplantsoen<br />

Frans Halskade<br />

van Vredenburchweg<br />

Jozef Israëlsl an<br />

Gener al Berenschotl an<br />

Junghuhnstr at<br />

Doctor Kruytstr at<br />

St enl an<br />

St enl an<br />

Jan T oropl an<br />

Gener al Berenschotl an<br />

St enl an<br />

van Ostadel an<br />

Jan T oropl an<br />

Hendrik Ravesteijnplein<br />

St enl an<br />

Ru ysdaelplein<br />

Cornelis Suysl an<br />

Ruysdaelplein<br />

Jozef<br />

Jozef Israëlsl an<br />

Israëlsl an<br />

Jan van Polanenstr at<br />

Leliestr at<br />

Wijnandt van Elststr at<br />

Frederik Hendrikstr at<br />

Frans Halskade<br />

Rembrandtkade<br />

Halskade<br />

Frans Halskade<br />

Frans Halskade Frans<br />

Nobelaerstr at<br />

Smid str at<br />

Paulus Po terl an<br />

Rembrandtkade<br />

Daniël Ca terwijckstr at<br />

Lindel an<br />

Hendrik Ravesteijnplein<br />

Wi lem van Rijswijckstr at<br />

Wi lem van Rijswijckstr at<br />

Valkruststr at<br />

Jacob van O fwegenl an<br />

Kastanjel an<br />

L antje van Westerbro<br />

Galjoenstr at<br />

De nel an<br />

Rembrandtkade<br />

Rembrandtkade<br />

Kli perstr at<br />

Esd ornstr at<br />

H agweg<br />

H agweg<br />

Bous de Jongpark<br />

Doctor Augustijnl an<br />

Huis te Landel an<br />

Bous de Jo ngpark<br />

van Vredenburchweg<br />

Huis te Landel an<br />

Huis te Landel an<br />

Don Boscol antje<br />

van Vredenburchweg<br />

Park de Wervel an<br />

Burgem ester Elsenl an<br />

Huys de Wervel an<br />

Burgem ester Elsenl an<br />

Huys ter Nieuburchl an<br />

Burgem ester Elsenl an<br />

van Vredenburchweg<br />

Burgem ester Elsenl an<br />

Burgem ester Elsenl an<br />

L an te Blotinghe<br />

van Vredenburchweg<br />

Doelenstr at<br />

Wi lem Mari str at<br />

Jan T oropl an<br />

Hendrik Ravesteijnplein<br />

Burgem ester Elsenl an<br />

Doelenstr at<br />

Torenstr at<br />

Carel Na kenstr at<br />

van Dijckl an<br />

Blekersl an<br />

Jan T oropl an<br />

Nobelaerstr at<br />

Jacob van O fwegenl an<br />

Sir Winston Churchi l an<br />

Rembrandtkade<br />

Rembrandtkade<br />

Sir Winston Churchi l an<br />

Havenstr at<br />

L an Hofrust<br />

Lindel an<br />

Lindel an<br />

Jozef Israëlsl an<br />

Lindel an<br />

Wi lemstr at<br />

Sir Winston Churchi l an<br />

Meid ornstr at<br />

H agweg<br />

Handelskade<br />

Kli perstr at<br />

Nijverheid str at<br />

Verhagen Metmanstr at<br />

Populierl an<br />

O toburgstr at<br />

Magnolial an<br />

Metmanstr at<br />

Plat anstr at<br />

Sir Winston Churchi l an<br />

Prince sel an<br />

Thierenskade<br />

Acacial an<br />

Mauritsl an<br />

Prunuskade<br />

Prunuskade<br />

Wilhelminal an<br />

Sir Winston Churchi l an<br />

Havengebied<br />

Plaspoelpolder<br />

Lindel an<br />

Sir Winston Churchi l an<br />

Thierenskade<br />

Thierenskade<br />

Lijsterbesl an<br />

Populierl an<br />

Waldeck Pyrmontl an<br />

Industriekade<br />

H ornbrugl an<br />

H agweg<br />

H agweg<br />

L euwend a l an<br />

Huis te H ornkade<br />

Alexanderl an<br />

Molenl an<br />

Jan Thij senweg<br />

Koningi nel an<br />

Ro terdamseweg<br />

terdamseweg<br />

Ro<br />

Laan van B ens<br />

an van H ornwijck<br />

Na saukade<br />

L an van B ens<br />

L antje van Braskamp<br />

Frederikl an<br />

Ro terdamseweg<br />

L an van Vreden ord<br />

Madam e Curiel an<br />

Madame Curiel an<br />

Ampèrel an<br />

Flemingl an<br />

Einsteinl an<br />

L an van Overst en<br />

L an van Overst en<br />

Hoornwijck<br />

Park H ornwijck<br />

L an van Zuid H orn<br />

L an van Zuid H orn<br />

Broekpolder<br />

Horeca hoofdstructuur<br />

Hoofdcentrum<br />

Bogaard stadscentrum<br />

Strijpwetering<br />

Lichtenbergweg<br />

Sa mersweg<br />

Strijpwetering<br />

150 kV <strong>Rijswijk</strong><br />

Strijpwetering<br />

Strijpwetering<br />

Sa mersweg<br />

Sa mersweg<br />

Sa mersweg<br />

Strijpwetering<br />

Sa mersweg<br />

Pioendr ef<br />

Strijpwetering<br />

Sa mersweg<br />

Pioendr ef<br />

Sa mersweg<br />

Strijpwetering<br />

Lange Dr ef<br />

Strijpwetering<br />

Strijpwetering<br />

Strijpwetering<br />

Strijpwetering<br />

Sch apweg<br />

Endezant<br />

Endezant<br />

Do t erbloemeilan d<br />

Wilgeneiland<br />

loemeiland<br />

Wilgen eiland<br />

Endezant<br />

Sir Winst on Churchi l an<br />

Rhijnauwen<br />

Menkemaborg<br />

W odrow Wilsonl an<br />

Abraham Lincolnl an<br />

Rieteiland<br />

Duin en Kruidberg<br />

Sch apweg<br />

Sierg arde<br />

John F. Ke nedyl an<br />

Franklin D. R oseveltl an<br />

Sch apweg<br />

Sierg arde<br />

V orlinden<br />

Hilverb ek Terborgh<br />

Zw anwijck<br />

Sch apweg<br />

Sch apweg<br />

Sir Winston Churchil l an<br />

Sch apweg<br />

Drakensteyn<br />

Rhijnauwen<br />

Duin en Kruidberg<br />

George Washingtonl an<br />

Profe sor Meijersl an<br />

Franklin D R oseveltl an<br />

Sch apweg<br />

Groeneveld<br />

Endehoekseweg<br />

Groeneveld<br />

Sch apweg<br />

Sch apweg<br />

E Hartmanstr at<br />

Sch apweg<br />

Profe sor Meijersl an<br />

Endehoekseweg<br />

Minister Aalbersel an<br />

Minister Versch url an<br />

Minister Lelyl an<br />

Slotemaker de Bruïnestr at<br />

Eikelenburgl an<br />

Monseigneur Be kersl<br />

Da senberg Da senberg<br />

Prinses Marijkesingel<br />

E.H. Hartmanstr at<br />

Endehoekseweg<br />

van Vredenburchweg<br />

van Vredenburchweg<br />

Pater Doumenstr at<br />

Monseigneur Be kersl an<br />

Min Goeman Borgesiusl an<br />

P. Werthweynstr at<br />

Sir Winston Churchi l an<br />

Monseigneur Be kersl an<br />

De Bongerd<br />

Pater Doumenstraat<br />

Monseigneur Be kersl an<br />

Doctor Wibautl an<br />

van Vredenburchweg<br />

Wiardi Beckmanl an<br />

Eikelenburgl an<br />

Doctor Wibautl an<br />

Br eb artl an<br />

Minister van Houtenl an<br />

Minister Van den Tempe l an<br />

Margrietsingel<br />

Prinses<br />

Prinses Margrietsingel<br />

Domin e van den Boschl an<br />

Monseigneur Be kersl an<br />

Minister van Houtenl an<br />

Doctor H.J. van Mookl an<br />

Prinses Beatrixl an<br />

Helena Kuipers-Rietbergpad<br />

Doctor H.J. van M okl an<br />

Ale ta Jacob str at<br />

Monseigneur Be kersl an<br />

Vredenburchweg<br />

van Vredenburchweg van<br />

Prinses Irenel an<br />

Doctor Poelsl an<br />

Br eb artl an<br />

Br eb artl an<br />

Doctor Poelsl an<br />

Mr le P olestr at<br />

Doktor Ariën str at<br />

Titus Brandsmastr at<br />

Johan Brouwerstr at<br />

Jacob Hamelinkpad<br />

Albert Schweitzerl an<br />

Suze Groenewegstr at<br />

Ale ta Jacob str at<br />

Prinses Beatrixl an<br />

Domin e Heldringl an<br />

Doctor H.J. van M okl an<br />

Hoekpolderweg<br />

Arnoldsonstr at<br />

Florence Nightingalestr at<br />

Hoekpolderweg<br />

Martin Campsl an<br />

Pa van der Steurl an<br />

Joha na Westerdijkstr at<br />

Hoekpolderweg<br />

Hilv ordestr at<br />

Sir Winston Churchi l an<br />

M ester B erninkplantsoen<br />

Van der K oijweg<br />

St env ordel an<br />

Prinses Irenel an<br />

Henri Dunantl an<br />

J.C. van Markenl an<br />

Arnoldsonstr at<br />

Florence Nightingalestr at<br />

Florence Nightingalestr at<br />

Doctor H.J. van M oklaan<br />

Regenb ogl an<br />

Martin Luther Kingl an<br />

M ester Beerninkplantsoen<br />

Burgem ester Cochiusl an<br />

H ogkamerl an<br />

Regenb ogl an<br />

Te racot Te raco tastr at<br />

tastr at<br />

Henri Dunantl an<br />

Petrone la Voûtestr at Petrone la Voûtestr at<br />

Cornelia Sche lingerl an<br />

Prinses Beatrixl an<br />

Doctor H.J. van M<br />

Prinses Beatrixl an<br />

Bertha von Su tnerstr at<br />

Planetenpad<br />

M ester B erninkplantsoen<br />

Louis David str at<br />

M ester Philipsl an<br />

Monseigneur P.J. Wi lekensl an<br />

H ogkamerl an<br />

Jacob van der Wielel an<br />

Piet Köhlerstr at<br />

Pisui sestr at<br />

Louis David str at<br />

Buziaul an<br />

ordel an<br />

St env<br />

H ogkamerl an<br />

n<br />

an<br />

Wethouder Brederodel<br />

Wethouder Brederodel a<br />

Bunchestr at<br />

Dokter van der Kn apl an<br />

St env ordel an<br />

Godfried Boman str at<br />

Hendersonstr at<br />

Wiepkje Barendrechtl an<br />

St env ordel an<br />

Wethouder Brederodel an<br />

Marsha lplein<br />

Doctor Augustijnl an<br />

Wethouder Hi len arplantsoen<br />

Sir Winston Churchi l an<br />

Ha marskjöldl an<br />

Prinses Beatrixl an<br />

St env ordel an<br />

Labouchèrel an<br />

Piramideplein<br />

Henri ter Ha lsingel<br />

Sir Winston Churchi l an<br />

Sir Winston Churchi l an<br />

Cromhoutl an<br />

Admir al Helfrichsingel<br />

Doctor Augustijnl an<br />

Wethouder Hi len arplantsoen<br />

Wi lem Roy ard str at<br />

Van der K oijweg<br />

H ogkamerl an<br />

Steenv ordel an<br />

Harpsingel<br />

Cor Ruy str at<br />

Harpsingel<br />

Harpsingel<br />

Cymb alstr at<br />

Planetenpad<br />

G ert Gr otestr at<br />

Piram ideplein<br />

Buziaul an<br />

Ocarinal an<br />

Prinses Beatrixl an<br />

Huis te Landel an<br />

Doctor H. Colijnl an<br />

Doctor H. Colijnl a n<br />

Papyruspad<br />

Sp ortu nel <strong>Rijswijk</strong><br />

Sp ortu nel <strong>Rijswijk</strong><br />

H ogkamerl an<br />

Louis Bouwm esterstr at<br />

Sir Winston Churchi l an<br />

Schalmeistr at<br />

Vedelstr at<br />

Ce lostr at<br />

Gener al Sp orl an<br />

Weidedr ef<br />

Sir Winston Churchi l an<br />

Weidedr ef<br />

Van der K oijweg<br />

P.C. Boutensl an<br />

Bazuinl an<br />

Doctor H. Colijnl an<br />

J.H.A. Schaperl an<br />

Johan Br akensiekl an<br />

Gener al Eisenhowerplein<br />

Admir al Helfrichsingel<br />

Huis te Landel an<br />

Gener al Sp orl an<br />

Huis te Landel an<br />

Gener al Eisenhowerplein<br />

Gener al Eisenhowerplein<br />

Klarinetstr at<br />

Admir al Helfrichsingel<br />

Gener al Sp orl an<br />

Spinetstr at<br />

P.C. Boutensl an<br />

Ingenieur H.A. Haitsmapad<br />

J.H.A. Schaperl an<br />

Henrie te Roland Holstl an<br />

P.C. Boutensl an<br />

Gener al Eisenhowerplein<br />

Van Rijnweg<br />

Van Zijlweg<br />

Gener al Sp orl an<br />

Dick de H ogstr at<br />

Sir Winston Churchi l an<br />

Paukensingel<br />

Mandolinestr at<br />

Prinses Beatrixl an<br />

Marius Bauerstr at<br />

Clavecimbe l an<br />

Doctor H. Colijnl an<br />

Tamboerijnl an<br />

Pieter Postmapad<br />

Dick de H ogstr at<br />

Karel Doormanl an<br />

Huis te Landel an<br />

Klaroenstr at<br />

Doctor H. Colijnl an<br />

Gener al Ve terstr at<br />

Ir H.H. van Ko l an<br />

Ke sler Park<br />

Gener al Swartl an<br />

Gener al van D alenstr at<br />

Gener al Ve terstr at<br />

Karel D ormanl an<br />

Lange Kleiweg<br />

Pieter Postmapad<br />

Prinses Beatrixl an<br />

Karel D ormanl an<br />

Treubstr at<br />

Cananefatenpad<br />

Karel D ormanl an<br />

Lange Kleiweg<br />

Pieter Postmapad<br />

De Driesprong<br />

van Vo lenhovenl an<br />

Frijdastr at Frijdastr at<br />

Frijdastr at<br />

van Gijnstr at<br />

van Gijnstr at<br />

Volmerl an<br />

Volmerl an<br />

Volmerl an<br />

van Gijnstr at<br />

Pieter Postmapad<br />

Volmerl an<br />

Treubstr a t<br />

Vi seringl an<br />

Pieter Postmapad<br />

Ve rijn Stuartl an<br />

Ve rijn Stuartl an<br />

Vi seringl an<br />

Vi seringl an<br />

Lange Kleiweg<br />

Diepenhorstl an<br />

Diepenhorstl an<br />

Ve rijn Stuartl an<br />

Lange Kleiweg<br />

Cort van der Lindenstr at<br />

Lange Kleiweg<br />

de Bruyn Kop str at<br />

Noordelijke<br />

Plaspoelpolder<br />

L an van Sion<br />

Volmerl an<br />

Sir Winston Churchi l an<br />

Diepenhorstl an<br />

Vi seringl an<br />

Vi seringl an<br />

Bordewijkstr at<br />

Co benhagenstr at<br />

Diepenhorstl an<br />

Diepenhorstl an<br />

Diepenhorstl an<br />

Plaspoelpolderpad<br />

Lange Kleiweg<br />

R aigra str at<br />

Sne lerstr at<br />

Handelskade<br />

Ve rijn Stuartl an<br />

Ve rijn Stuartl an<br />

Ver artl an<br />

Ver artl an<br />

Diepenhorstl an<br />

Lange Kleiweg<br />

Ver artl an<br />

Ver artl an<br />

Ver artl an<br />

Ve rijn Stuartl an<br />

de Bruyn Kop str at<br />

de Bruyn Kop str at<br />

Kesslerpark e.o.<br />

Lange Kleiweg<br />

Lange Kleiweg<br />

Ko mavlinderstr at<br />

Parelmoervlinderl an<br />

K opman str at<br />

Ko mavlinderstr at<br />

Heuvelring<br />

Lange Kleiweg<br />

Lange Kleiweg<br />

Limpergstr at<br />

St enplaet str at<br />

L an van 't H antje<br />

Limpergstr at<br />

Tinbergenstr at<br />

Middengebied<br />

Plaspoelpolder<br />

Diepenhorstl an<br />

Diepenhorstl an<br />

Heulweg<br />

Van Bentheml an<br />

Lange Kleiweg<br />

Elsenburgerl antje<br />

Houtz agmolenpad<br />

TNO locatie<br />

Laan van 't H antje<br />

L an van 't H antje<br />

Lange Kleiweg<br />

L an van 't H antje<br />

Pasgeldl an<br />

van Hardenbroekl an<br />

Lange Kleiweg<br />

Lange Kleiweg<br />

Pauwenstein<br />

IJsvogelhof<br />

Delftweg<br />

Broekmolenweg<br />

Broekmolenweg<br />

Broekmolenweg<br />

Zuiderweg<br />

Broekmolenweg<br />

Broekmolenweg<br />

Vrijenban<br />

Zuiderweg<br />

Zwaluwsingel<br />

L euwerikl an<br />

Patrijsweg<br />

Nachteg a l an<br />

Reigerweg<br />

Zwaluwsingel<br />

<strong>Rijswijk</strong>se Land ingsl an<br />

Vrijenbansel an<br />

Vrijenbansel an<br />

Zuidflank<br />

Kerstanjeburch<br />

Spieringsweteringweg<br />

ieuwlandstr at<br />

Hoofdcentrum Oud-<strong>Rijswijk</strong><br />

Buurtcentra<br />

Van der K oijweg<br />

Molenwetering<br />

Oude Zwethpad<br />

Zilversch on<br />

Past or Verburchweg<br />

Blauwe Ze ge<br />

Slanke Waterbies<br />

Slanke Waterbies<br />

Past or Verburchweg<br />

Bo ne Louise<br />

Van Rijnweg<br />

L an van Sion<br />

L an van Sion<br />

Van Rijnweg<br />

Zoete Aagt<br />

Spieringsweteringweg<br />

Jasmijn Jasmijn<br />

Spieringsweteringweg<br />

Lavendel<br />

Prinses Beatrixl an<br />

Prinses Beatrixl an<br />

Spieringsweteringweg<br />

Metelerkampstr at<br />

Van Romijnstr at<br />

Van der Venstraat<br />

Van der Venstraat<br />

Van der Venstr<br />

Spieringsweteringweg<br />

Prinses Beatrixl an<br />

Spieringsweteringweg<br />

Prinses Beatrixl an<br />

Zwenkgra str at<br />

Te ras van Sion<br />

Kamgra str at<br />

Ockenburger Tientweg<br />

Oyevaerswey<br />

Parelgrasl an<br />

B emdgra str at<br />

Ockenburger Tientweg<br />

L an van 't H antje<br />

L an van 't H antje<br />

L an van 't H antje<br />

L an van 't H antje<br />

Kerstanjeburch<br />

L an van 't H antje<br />

La an van 't H antje<br />

Rentmeesterstr at<br />

Kerstanjeburch<br />

Rentm esterstr at<br />

L an van 't H antje<br />

Rentm esterstr at<br />

Atalantaplein<br />

Poldermeesterstr at<br />

Rentm esterstr at<br />

Keizersmantelstr at<br />

L an van 't H antje<br />

Kerstanjeburch<br />

L an van 't H antje<br />

L an van 't H antje<br />

L an van 't H antje<br />

‘t Haantje<br />

Buurtsteunpunt<br />

Kl osterpad<br />

Mi dendorpweg<br />

L an van Sion<br />

L an van Sion<br />

Te ras van Sion<br />

Notenb omtuin<br />

Van Rijnweg<br />

Te ras van Sion<br />

Te ras van Sion<br />

Menagerie<br />

Spieringsweteringweg<br />

oftstr at<br />

A na van Hogendorpstr at<br />

Sionsweg Sionsweg<br />

Bloemparte re<br />

Verspreid gelegen horecalocaties


12 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

De stem van de <strong>Rijswijk</strong>se ondernemer<br />

Belangenvereniging Bedrijven <strong>Rijswijk</strong> Winter 2023<br />

Tekst: Robbert Roos | Foto’s: BBR<br />

Mobiliteit en bereikbaarheid<br />

‘Er is maatwerk nodig als we<br />

de klus willen klaren’<br />

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn hot<br />

items in <strong>Rijswijk</strong>. Als belangenbehartiger<br />

voor ondernemers praat de BBR mee<br />

in verschillende overleggen en werkgroepen<br />

over de beste oplossing voor<br />

alle partijen. BBR-bestuurslid Christel<br />

van de Reijt: “Er is echt maatwerk nodig<br />

als we de klus willen klaren.”<br />

Het is bijna elke dag een uitdaging om <strong>Rijswijk</strong><br />

in en uit te komen. De vraag is of de<br />

Victory Boogie Woogietunnel daar positief<br />

aan heeft bijgedragen, maar feit is dat er<br />

dagelijks files staan bij de Hoornbrug, de<br />

Burgemeester Elsenlaan, de Volmerlaan<br />

en de Treubstraat. Daarnaast zal ook de<br />

ontwikkeling van het Kessler Park, het<br />

Havengebied en <strong>Rijswijk</strong>Buiten van invloed<br />

zijn op de bereikbaarheid. De combinatie<br />

van werken en wonen zorgt daarbij voor<br />

grote uitdagingen.<br />

Verschillende belangen<br />

“De bereikbaarheidsplannen van de<br />

gemeente zijn vrij algemeen”, aldus Van<br />

de Reijt. “We zouden graag een plan zien<br />

voor heel <strong>Rijswijk</strong> waarin duidelijk staat<br />

wat het doel is en hoe we dat gaan bereiken.<br />

Bedrijven hebben nu eenmaal andere<br />

belangen dan bewoners. Een combinatie<br />

werk- en woonfuncties brengt wellicht<br />

meer dynamiek in een bepaald gebied,<br />

maar we hebben nu al een probleem, dus<br />

hoe gaat dat in de toekomst als er nog<br />

meer verkeersbewegingen komen?”<br />

Spaghetti<br />

Over deze thema’s overlegt de BBR intensief<br />

met de gemeente, bijvoorbeeld tijdens<br />

een maandelijkse inspraaksessie over het<br />

Kessler Park. “Daarbij pleiten we ervoor<br />

om zaken in samenhang met elkaar te bekijken”,<br />

vervolgt Van de Reijt. “Je kunt wel<br />

een plan voor het Havenkwartier maken<br />

over deelmobiliteit, parkeren en bereikbaarheid,<br />

maar als je de gebieden daar<br />

omheen niet meeneemt, sla je de plank<br />

mis. Een knip kan een oplossing zijn, maar<br />

dat heeft soms grote gevolgen voor een<br />

bedrijf dat daar gevestigd is met meerdere<br />

locaties. En als je wilt verduurzamen,<br />

moet je ook de bereikbaarheid met het<br />

openbaar vervoer meenemen. Al met al is<br />

het een complexe spaghetti van vraagstukken<br />

die je in samenhang met elkaar moet<br />

bekijken.”<br />

Gezamenlijke visie<br />

“Inmiddels is ook wethouder Armand van<br />

de Laar (Mobiliteit) daarvan overtuigd”,<br />

vervolgt Van de Reijt. “De gemeente<br />

onderzoekt hoe de verschillende verkeersstromen<br />

zich tot elkaar verhouden, waar<br />

de parkeerbehoefte zit en welke andere<br />

behoeften bedrijven hebben, om uiteindelijk<br />

te komen tot een gezamenlijke visie.<br />

Een hotel heeft bijvoorbeeld niet alleen<br />

parkeerplaatsen nodig voor gasten, maar<br />

ook voor leveranciers die op verschillende<br />

momenten komen bevoorraden. Daar<br />

moet je rekening mee houden als je een<br />

fietsstraat wilt aanleggen. Het is prima<br />

om wonen en bedrijvigheid in een gebied<br />

te combineren voor meer dynamiek en<br />

optimaal gebruik van de ruimte. Maar je<br />

moet elkaar wel de ruimte geven en zeker<br />

niet in de weg zitten.”<br />

STOMP<br />

Een ander onderwerp waar veel over<br />

gesproken wordt, is het STOMP ontwerpprincipe.<br />

Van de Reijt: “Hierbij staan de<br />

belangen van de voetganger (stappen),<br />

fietser (trappen) en het OV voorop en<br />

dan pas die van de automobilist. Wellicht<br />

werkt dit in een woonwijk, maar niet op<br />

een bedrijventerrein waar vrachtwagens<br />

moeten kunnen laden en lossen en een<br />

koeriersbedrijf zijn bedrijf moeten kunnen<br />

runnen. Dus moeten we zoeken naar een<br />

combinatie en maatwerk leveren waar<br />

nodig om de bereikbaarheid van die gebieden<br />

te borgen.”


ijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 13<br />

De stem van de <strong>Rijswijk</strong>se ondernemer<br />

Studenten ontmoeten<br />

‘Investeren in de jeugd<br />

is investeren in de toekomst’<br />

Voor veel bedrijven is het een uitdaging<br />

om goed personeel te vinden.<br />

Tegelijkertijd is het voor veel jongeren<br />

moeilijk om een stageplaats te vinden.<br />

Dat ervaart Subeda Chand, teamleider<br />

bovenbouw VMBO bij het <strong>Rijswijk</strong>s<br />

Lyceum en Van Vredenburch College,<br />

dagelijks als zij met haar leerlingen<br />

spreekt. Daarom roept ze het bedrijfsleven<br />

op om contact met haar op te<br />

nemen of de school te bezoeken om<br />

samen te kijken wat de mogelijkheden<br />

zijn. “Wie investeert in de jeugd, investeert<br />

in de toekomst.”<br />

“We zoeken bedrijven die ruimte hebben<br />

voor stagiairs en die bereid zijn om deze<br />

leerlingen te begeleiden”, valt Chand direct<br />

met de deur in huis. “Een leerling geplaatst<br />

krijgen is namelijk één ding, maar voor<br />

een succesvolle stage is de leerling ook<br />

afhankelijk van de begeleiding die hij of zij<br />

binnen het bedrijf krijgt. Op het Van Vredenburch<br />

College hebben wij de profielen<br />

Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen<br />

en Programmeren, Installeren & Energie”,<br />

legt Chand uit. “Voor de leerlingen van<br />

Economie & Ondernemen is het lastig om<br />

nu al een inschatting te maken hoe hun<br />

latere baan eruit gaat zien. Vaak denken<br />

ze dat het alleen maar kantoorbanen zijn,<br />

terwijl ze ook prima terechtkunnen in de<br />

retail, logistiek, de administratieve sector<br />

of de facilitaire dienstverlening.”<br />

Kennismaken met mogelijkheden<br />

Chand merkt dat de leerlingen voor een<br />

goede beeldvorming van de mogelijkheden<br />

afhankelijk zijn van ervaringen<br />

in de praktijk. “Leerlingen van Zorg &<br />

Welzijn denken bijvoorbeeld vaak dat<br />

ze alleen voor ouderen kunnen zorgen<br />

of uiteindelijk in een verzorgingstehuis<br />

terecht komen, terwijl zij veel breder<br />

ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld<br />

als gastvrouw/-heer in een bedrijf of<br />

restaurant, of in de (jeugd)hulpverlening.”<br />

Het is dus zaak dat de leerlingen kennis<br />

kunnen maken met het bredere aanbod<br />

van mogelijkheden.<br />

Meet & Greet<br />

Daarom is Chand op zoek naar bedrijven<br />

die dit mogelijk kunnen maken. “Geïnteresseerde<br />

ondernemers kunnen een dagje<br />

meelopen op school. Om in gesprek te<br />

gaan met de docenten en studenten, om<br />

te achterhalen over welke kennis en vaardigheden<br />

zij beschikken en welk profijt je<br />

daar als bedrijf van kunt hebben. Onbekend<br />

maakt onbemind, dus als je niet<br />

weet welke keuzemodules ze aangeboden<br />

krijgen en aan welke profieldelen ze werken<br />

dan is het ook moeilijk om een juist<br />

beeld te vormen.” Chand stimuleert dan<br />

ook een Meet & Greet. “Kom als bedrijf<br />

maar langs om de studenten te ontmoeten<br />

en te kijken of er een match is. De koffie<br />

staat klaar!”<br />

Zelfvertrouwen<br />

Er is nog een groot voordeel voor de<br />

leerlingen als ze bij een ‘onbekend’ bedrijf<br />

stage kunnen lopen en niet bij een oom<br />

of kennis. “Door stage te lopen krijgen de<br />

leerlingen een inkijkje in de echte wereld.<br />

Ze leren hoe ze een visitekaartje van zichzelf<br />

zijn, maar ook hoe het is om (opbouwende)<br />

kritiek te krijgen van een manager<br />

of stagebegeleider. Dat is heel anders dan<br />

als een leraar zoiets zegt. Bovendien verruimt<br />

het hun wereld, en bouwen ze door<br />

hun stage zelfvertrouwen en een netwerk<br />

op waar ze de rest van hun leven profijt<br />

van zullen hebben.”<br />

Bedrijven die willen investeren in de jeugd,<br />

kunnen contact opnemen via<br />

cha@rijswijkslyceum.nl of<br />

cha@vanvredenburchcollege.nl of alvast<br />

een kijkje nemen op rijswijkslyceum.nl of<br />

vanvredenburchcollege.nl


14 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

De stem van de <strong>Rijswijk</strong>se ondernemer<br />

BBR-voorzitter Peter Hartevelt<br />

‘Investeer in jezelf,<br />

in elkaar en in <strong>Rijswijk</strong>’<br />

Elke ondernemer weet dat je moet<br />

investeren om ook in de toekomst resultaten<br />

te behalen. BBR-voorzitter Peter<br />

Hartevelt benadrukt daarbij het belang<br />

van samenwerken.<br />

“Bij succesvolle projecten, zijn meestal<br />

meerdere partijen - zowel publiek als<br />

privaat - bereid geweest te investeren. Niet<br />

alleen in geld maar ook in tijd. Bijvoorbeeld<br />

door een bijdrage te leveren in een<br />

vereniging of overleg”, vertelt Hartevelt.<br />

“Zo maken we ons als BBR collectief<br />

sterk voor een goed bereikbare stad.<br />

Daarbij werken we samen met instanties<br />

als Bereikbaar Haaglanden, die bedrijven<br />

adviseren hoe zij kunnen bijdragen aan de<br />

verbetering van de bereikbaarheid.”<br />

risico’s nemen en vaak sneller willen<br />

schakelen dan het gemeentelijk apparaat<br />

toelaat. De uitdaging is om elkaar daarin<br />

toch te vinden en te blijven enthousiasmeren.<br />

Ook de gemeente is er inmiddels<br />

van overtuigd dat we vooral samen<br />

moeten optrekken. Daarom zijn er op elke<br />

BBR-bijeenkomst ambtenaren of wethouders<br />

aanwezig. Dat verkort de lijnen<br />

waardoor we sneller kunnen schakelen.”<br />

Energielabel C<br />

Duurzaamheid is een actueel thema waar<br />

de BBR ook graag aan bijdraagt vervolgt<br />

Hartevelt. “De meeste bestaande panden<br />

moeten minimaal voldoen aan energielabel<br />

C, maar bij veel panden is dit nog niet<br />

het geval. Stel dat jouw pand niet aan de<br />

gestelde eisen voldoet, waar begin je dan?<br />

We willen voorkomen dat er straks boa’s<br />

op de stoep staan om een bekeuring uit te<br />

schrijven of de zaak te sluiten. We vroegen<br />

de gemeente om de betreffende ondernemers<br />

in kaart te brengen, zodat we hen<br />

kunnen benaderen met het aanbod om<br />

hen hierbij te ondersteunen. De gemeente<br />

maakt momenteel extra mensen vrij die<br />

kunnen helpen bij het verduurzamen.”<br />

Kennis delen<br />

Het delen van kennis is volgens Hartevelt<br />

ook een manier om te investeren. “Binnen<br />

de BBR kunnen we van elkaar leren en<br />

hoeven we niet allemaal individueel het<br />

wiel uit te vinden. Dan moet je wel bereid<br />

zijn om de bijeenkomsten en kennissessies<br />

die we organiseren te bezoeken.<br />

Zo investeer je niet alleen in jezelf, maar<br />

ook in elkaar en in <strong>Rijswijk</strong>.”<br />

Samen optrekken met gemeente<br />

Ook overlegt de BBR structureel met<br />

de gemeente over bereikbaarheid. “We<br />

willen samen optrekken om dingen beter<br />

te doen. Je ziet dat ondernemers meer<br />

In actie tegen onveiligheid<br />

Eigenaren investeren in collectieve surveillance<br />

Er is een mooi initiatief van een groep<br />

vastgoedeigenaren in het middengebied<br />

van de Plaspoelpolder. Door het organiseren<br />

van een collectieve surveillance<br />

in de nacht- en avonduren, willen ze de<br />

onveiligheid en het onveilige gevoel, die<br />

bezoekers in het gebied op deze tijdstippen<br />

ervaren, wegnemen. Ook de andere<br />

stakeholders in het gebied, te weten de<br />

gemeente <strong>Rijswijk</strong> en het IPP Haaglanden,<br />

helpen mee door de kosten van de inhuur<br />

van deze surveillance in de eerste periode<br />

voor hun rekening te nemen.<br />

Oprichting BIZ<br />

Hiermee is er sprake van een vliegende<br />

start en begint de collectieve surveillance<br />

al op 1 december 2023. Vervolgens hebben<br />

de initiatiefnemers circa 9 maanden<br />

de tijd om de Stichting BIZ Middengebied<br />

Plaspoelpolder het levenslicht te laten<br />

zien. De eerste gesprekken geven vertrouwen<br />

en dat enthousiasmeert de initiatiefnemers<br />

om door te pakken.<br />

Inmiddels is er een website actief<br />

(middengebiedppp.biz) en een LinkedIn<br />

nieuwskanaal operationeel (zie QR code).<br />

Gebiedspromotie<br />

Naast het organiseren van de collectieve<br />

surveillance zal de BIZ in de toekomst ook<br />

een bijdrage leveren aan de gebiedspromotie<br />

en het verbeteren van het<br />

ondernemersklimaat in algemene zin.


ijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 15<br />

De stem van de <strong>Rijswijk</strong>se ondernemer<br />

Muziek en Zakendoen<br />

Op 30 oktober was de Bonifatiuskerk in <strong>Rijswijk</strong> het sfeervolle decor van de bijeenkomst<br />

‘Muziek en Zakendoen’. Na een welkomstwoord door BBR-voorzitter Peter Hartevelt werden<br />

politici aan de tand gevoeld, onder wie Mona Keijzer (BBB), Berend Aptroot (VVD),<br />

Eline Bosman (PvdA/GL), Evert Jan Slootweg (CDA), Elze Woudstra (D66) en Hawre<br />

Rahini (VVD). Lokale ondernemers presenteerden lekkernijen, onder meer restaurant<br />

De Wits, wijn- en delicatessenzaak De Smaak van het Zuiden, vishandel Koning en Passie<br />

voor Whisky. Gerard Legierse van de Concertserie Muziek in de Bonifatius bespeelde het<br />

majestueuze kerkorgel.<br />

Als u deze maandelijkse concertserie wilt steunen, kijk dan op muziekindebonifatius.nl.<br />

Sponsors ontvangen een fraai wijnglas met inscriptie.<br />

Agenda<br />

BBR 2024<br />

wo. 31 januari 2024<br />

Bestuursvergadering<br />

di. 26 maart 2024<br />

1e Bijeenkomst ALV<br />

wo. 24 april 2024<br />

Bestuursvergadering<br />

di. 14 mei 2024<br />

2e Bijeenkomst<br />

di. 28 mei<br />

Overleg BBR bestuur <<br />

> College van B&W<br />

wo. 5 juni 2024<br />

Bestuursvergadering<br />

di. 2 juli 2024<br />

3e Bijeenkomst: Zomerontbijt en<br />

lancering <strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> #12<br />

wo. 28 augustus 2024<br />

Schouwfietstocht + Vergadering<br />

september 2024<br />

4e Bijeenkomst Strandwalbeurs<br />

<strong>Rijswijk</strong>se Schouwburg<br />

wo. 2 oktober 2024<br />

Bestuursvergadering<br />

oktober 2024<br />

Overleg deel BBR bestuur deel<br />

Wethouders<br />

di. 29 oktober 2024<br />

5e Bijeenkomst<br />

wo. 20 november 2024<br />

Bestuursvergadering<br />

ma. 9 december 2024<br />

6e Bijeenkomst<br />

Eindejaarsbijeenkomst<br />

*Alle data zijn onder voorbehoud


16 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Tekst: Nico Jouwe | Foto links: Ronald Speijer | Foto rechts: Guus Schoonewille<br />

Inspringen op een gat in de markt<br />

Online artiesten<br />

of sprekers boeken<br />

Met Showbird heeft de entertainmentindustrie voor het eerst een<br />

online platform waar je rechtstreeks artiesten of sprekers kunt<br />

boeken. Een concept bedacht door Hassan Tagi, eigenaar van<br />

een succesvol IT-detacheringsbedrijf. Tot zijn verbazing bestond<br />

een dergelijk platform nog niet. Hij zag direct kansen om hier een<br />

succesvolle onderneming van te maken.<br />

“Kijk, dit waren allemaal hokjes”, zegt Tagi<br />

terwijl hij met snelle passen door het<br />

ruime hoofdkantoor van het <strong>Rijswijk</strong>se<br />

Showbird beent. “Er zat hier eerst een accountantskantoor<br />

in. We hebben het een<br />

upgrade gegeven.” De rondleiding voert<br />

langs comfortabele werkplekken, een<br />

fraaie lounge met bar en een podcaststudio.<br />

“Daar gaan we een volledige tv-studio<br />

van maken, maar eerst moet er wat<br />

verdiend worden, want voorlopig kost het<br />

alleen maar geld”, vervolgt hij lachend.<br />

Tagi zette Showbird zes jaar geleden op<br />

toen hij merkte dat er nog geen online<br />

platform bestond voor het snel en transparant<br />

boeken van artiesten. Een deel<br />

van het geld dat hij verdiende met zijn<br />

succesvolle IT-detacheringsbedrijf ItaQ<br />

Het is net Booking.com, maar<br />

dan voor de entertainmentwereld<br />

THEMA<br />

I N V E ST E R E N I N D E TO E KO M ST


ijswijk.<strong>business</strong>/inspireren | 17<br />

Je kan bij ons Obama boeken, een goochelaar<br />

voor een kinderfeestje en alles ertussenin<br />

stak hij in de ontwikkeling van Showbird.<br />

“Als je de site bekijkt, ziet Showbird er<br />

eenvoudig uit, maar aan de achterkant is<br />

alles volledig geautomatiseerd. Het is net<br />

Booking.com, maar dan voor de entertainmentwereld.”<br />

Gat in de markt<br />

Het idee ontstond toen Tagi artiesten<br />

zocht voor een bedrijfsevenement van<br />

ItaQ. Hij werd geconfronteerd met een<br />

wirwar van boekingsbureaus, tussenpersonen<br />

en ondoorzichtige tarieven. “Dat is<br />

niet meer van deze tijd. Bij platforms als<br />

Uber en Thuisbezorgd kun je als klant heel<br />

snel iets bestellen of boeken, is de prijs<br />

duidelijk en kun je de kwaliteit beoordelen<br />

aan de hand van reviews. Voor de entertainmentindustrie<br />

bestond dat nog niet.”<br />

Eenmaal overtuigd van het gat in de<br />

markt, ging hij in 2017 aan de slag. Pak<br />

’m beet veertigduizend ontwikkeluren<br />

later en met een paar duizend artiesten<br />

online, stond niets een vliegende start in<br />

de weg. Maar toen kwam de coronacrisis.<br />

Met online events door grote artiesten,<br />

kon Showbird tijdens de pandemie toch<br />

doorgroeien, zij het niet zo snel als Tagi<br />

wilde. Inmiddels staan er ruim tienduizend<br />

acts op het platform, onderverdeeld in<br />

veertig categorieën. Er is entertainment<br />

voor elke gelegenheid, van dj’s en goochelaars<br />

tot zangers en sprekers. “Je kunt al<br />

vanaf 100 euro boeken en het kan binnen<br />

een paar minuten geregeld zijn. Ik hou van<br />

transparantie, snelheid en kwaliteit. Dat<br />

zit in mijn DNA.”<br />

Schoolplein<br />

Dat DNA komt uit Turkije, vertelt Tagi trots.<br />

Op zesjarige leeftijd kwam hij via gezinshereniging<br />

naar Nederland en groeide, als<br />

vijfde van zeven kinderen, op in een gastarbeidersgezin<br />

in de Haagse Schilderswijk.<br />

Hij kon goed leren en doorliep het vwo.<br />

Maar het was een gebeurtenis op het<br />

schoolplein die de kiem legde voor zijn<br />

carrière. “Op een dag kwam de plantsoenendienst<br />

onkruid wieden rond de school.<br />

Een groep kinderen begon die mannen<br />

in groene jasjes uit te lachen. Een van de<br />

mannen was mijn vader. Ik dacht: mij gaat<br />

dit nóóit overkomen. Daarom zeg ik: succes<br />

is een keuze. Kies ervoor om je talenten<br />

in te zetten voor waar je goed in bent.<br />

En weet wat je beperkingen zijn. Zo wilde<br />

ik eigenlijk arts wor den, maar ik bleek niet<br />

geschikt. Ik kon niet tegen bloed.” Hij ging<br />

Informatica studeren en daar naast een<br />

aantal jaren Fiscale Economie.<br />

One-stop-shop<br />

Tagi’s voornemen om iets van zijn leven te<br />

maken werd verder versterkt toen zijn vader<br />

plots op 52-jarige leeftijd overleed. “Hij<br />

was op weg naar de bakker om brood te<br />

halen en viel dood neer.” Ook dat was een<br />

wake-upcall, maar die had de ondernemende<br />

Tagi eigenlijk niet meer nodig. Na<br />

zijn studie maakte hij carrière in de IT bij<br />

de overheid. Wijs geworden door alles wat<br />

er bij IT-projecten bij de overheid mis kan<br />

gaan, stapte hij vlak na de eeuwwisseling<br />

als kersverse ondernemer in de IT-detachering.<br />

Het legde hem geen windeieren.<br />

Als het aan de Tagi ligt, is Showbird<br />

zijn volgende succes. Wekelijks melden<br />

zich honderden professionele artiesten<br />

aan. Daarnaast kunnen ook cateraars,<br />

trouwambtenaren en aanbieders van<br />

workshops bij hem terecht. “We willen een<br />

one-stop-shop zijn voor organisatoren<br />

van evenementen.” Hij houdt de boekingen<br />

goed in de gaten. Groot en klein. De<br />

grootste boeking tot nu toe was voor een<br />

miljoen euro voor een optreden van een<br />

grote internationale artiest in een hotel in<br />

de Caraïben, zegt hij scrollend door de het<br />

overzicht op zijn telefoon. “Kijk, een groot<br />

landelijk onderzoeksbureau heeft net een<br />

waarzegster geboekt voor een eindejaarsevenement.<br />

Leuk, toch?” •<br />

Kleurrijke vogel<br />

In de naam en in het logo van<br />

Tagi’s bedrijf speelt een vogel<br />

de hoofdrol. Geen toeval, want<br />

onderzoek toont aan dat je<br />

met een gevederde vriend in<br />

je bedrijfsnaam goed scoort.<br />

De blauwe veren zijn losjes<br />

geïnspireerd op een blauwe<br />

pagegaai, bij uitstek een<br />

showbird.


18 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

Investeren in nieuwe contacten<br />

Netwerken op<br />

de padelbaan<br />

Tekst: Jan van der Mast | Foto links: Ronald Speijer | Foto rechts: Alyssa van Heyst<br />

Werkzoekenden werden<br />

stuk voor stuk in het<br />

zonnetje gezet<br />

Na het spelen van een potje padel praten over kansen op de arbeidsmarkt.<br />

Werkwaardig organiseerde dit najaar de Doe-activiteit ‘Twee tegen Twee’ waarbij<br />

zes werkgevers en zes werkzoekenden vier weken lang een koppel vormden.<br />

Ze trainden hun padelskills én hun sollicitatievaardigheden. Marc Waslander,<br />

werkzaam bij HANOS, en Soodeh Lashkari, een werkzoekende, waren erbij.<br />

Het evenement vond plaats bij tennispark<br />

Welgelegen in <strong>Rijswijk</strong>. Waslander,<br />

vestigingsmanager van HANOS Den<br />

Haag-Delft, blikt tevreden terug: “Het<br />

was erg leuk en goed georganiseerd. Je<br />

maakt kennis met elkaar op een speelse<br />

manier. Zonder formele kleding. Ook heel<br />

belangrijk: de werkzoekende heeft geen<br />

last van stress.”<br />

Dat beaamt Lashkari: “Na het padellen<br />

spraken we over mijn situatie en over<br />

HANOS: wat voor bedrijf het is en of er<br />

eventueel mogelijkheden zouden kunnen<br />

zijn voor mij.”<br />

Lashkari vroeg vijf jaar geleden asiel aan,<br />

belandde in het asielzoekerscentrum<br />

in Ter Apel, werd nog tweemaal overgeplaatst<br />

en woont inmiddels in een flatje<br />

in <strong>Rijswijk</strong>. Daar is ze gelukkig, alleen zou<br />

ze heel graag passend werk vinden. Ze<br />

heeft een hbo-opleiding Sportmanagement<br />

afgerond, nu zou ze graag in de<br />

HR-sector willen werken. Ze begon enthousiast<br />

een HR-studie aan ROC Mondriaan,<br />

maar omdat ze geen leerwerkplek<br />

kon vinden, was ze gedwongen daarmee<br />

te stoppen. Het was een soort vicieuze<br />

cirkel, legt Lashkari uit.<br />

Waslander prijst haar Nederlands: “Ik ben<br />

onder de indruk van haar Nederlands.<br />

Soms krijg ik te maken met mensen die<br />

minder taalvaardig zijn.”


Marc Waslander en<br />

Soodeh Lashkari<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 19<br />

Bijdragen<br />

Bij HANOS Den Haag-Delft zijn 330 mensen<br />

werkzaam. Sinds zeven jaar is de horecagroothandel<br />

partner van Werkwaardig<br />

en maakt zij zich hard voor een inclusieve<br />

arbeidsmarkt. Dat werpt zijn vruchten af.<br />

“Al meerdere werkzoekenden vonden bij<br />

ons een baan of opleidingsplek”, vertelt<br />

Waslander. “We zijn een familiebedrijf,<br />

waar de mens centraal staat. Wij willen<br />

graag dat mensen zich bij ons thuis<br />

voelen en trouwe medewerkers worden.<br />

Daar investeren wij in. Zo hebben we een<br />

HANOS Academie, waar medewerkers<br />

opleidingen kunnen volgen gericht op hun<br />

vakgebied of persoonlijke ontwikkeling.<br />

Daarnaast hebben we in samenwerking<br />

met ROC Mondriaan een school opgezet.<br />

Onlangs hebben we een medewerkster<br />

van Werkse! aangenomen voor ons<br />

bedrijfsrestaurant en sinds kort is er ook<br />

een dame uit Oekraïne werkzaam op de<br />

non-food afdeling. We zien het als onze<br />

maatschappelijke verantwoordelijkheid<br />

om iets bij te dragen. En het levert dus<br />

van alles op.”<br />

Stapjes terug<br />

Het is Lashkari nog niet gelukt om passend<br />

werk te vinden. “Ik heb gesprekken<br />

Ik ben strijdbaar en weet zeker<br />

dat het met mij goed zal komen<br />

gevoerd met een medewerker verkoop<br />

binnendienst en was in beeld voor een<br />

functie. Maar een medewerkster binnen<br />

HANOS Delft wilde doorgroeien en zij<br />

kreeg de positie, want interne kandidaten<br />

gaan voor.” Waslander benadrukt<br />

echter dat de deur voor haar openblijft en<br />

herhaalt de boodschap die hij haar eerder<br />

meegaf. “Je bent hoog opgeleid. Dan is<br />

het lastig om meteen op dat niveau te<br />

beginnen. Je moet bereid zijn om twee<br />

stapjes achteruit te doen om daarna weer<br />

drie stappen voorwaarts te maken.”<br />

Pitch<br />

Lashkari is blij dat ze deelnam aan het<br />

evenement. “Ik heb veel nieuwe contacten<br />

opgedaan: bij de slotbijeenkomst waren<br />

naast de deelnemers nog veel meer werkgevers<br />

aanwezig.”<br />

Het was een mooie avond, beaamt<br />

Waslander. We hebben samen geborreld<br />

en gegeten. Bijna iedereen ging daarna<br />

weer de baan op om te padellen. Maar het<br />

belangrijkste was dat de werkgevers een<br />

verhaal hielden over de werkzoekenden.<br />

Stuk voor stuk werden ze in het zonnetje<br />

gezet. Wat zijn hun sterke punten? Waar<br />

zijn ze naar op zoek?”<br />

Het was Caroline Veldhuis, HR-consultant<br />

Inclusief<br />

Werkwaardig is hét werkgeversnetwerk<br />

in Delft, <strong>Rijswijk</strong> en omgeving<br />

dat zich inzet voor een inclusieve<br />

arbeidsmarkt. Het is een initiatief<br />

van Werkse!, waarbij bevlogen leden<br />

bij elkaar worden gebracht door<br />

bijeenkomsten waar kennis, inspiratie<br />

en plezier centraal staan.<br />

bij de Rabobank, die een gloedvolle pitch<br />

over Lashkari hield, en aansluitend een<br />

post plaatste op LinkedIn: “Ik ben zo blij<br />

kennis te hebben gemaakt met Soodeh,<br />

een enthousiaste, sociale en intelligente<br />

vrouw. Haar achtergrond is hbo Sportmanagement<br />

en ze heeft een heleboel werken<br />

levenservaring. Ze is op zoek naar een<br />

baan als medewerker HR, recruiter, junior<br />

IT-specialist of medewerker communicatie.<br />

Zij wil graag werken en verder leren om<br />

door te groeien in een mooi bedrijf. Wie<br />

van mijn netwerk heeft een mooie kans<br />

voor Soodeh Lashkari?”<br />

De oproep op LinkedIn heeft Lashkari tot<br />

nu nog niets concreets opgeleverd, maar<br />

ze gaat niet bij de pakken neerzitten, zegt<br />

ze. “Ik ben strijdbaar en weet zeker dat het<br />

met mij goed zal komen.” Overigens was<br />

een andere werkzoekende zo gelukkig om<br />

al tijdens de tweede avond een goede<br />

match tegen te komen en heeft hij inmiddels<br />

een baan. •


20 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Places to be<br />

Feel Good<br />

Radio<br />

Als ondernemer weet je dat zichtbaarheid in je stad<br />

belangrijk is. Krijg je lokale aandacht, dan groeit je<br />

naamsbekendheid. Daarom nemen we je graag mee<br />

naar Feel Good Radio, hét lokale nieuwsplatform van<br />

de regio <strong>Rijswijk</strong>, dat gevestigd is in The House Of<br />

Future. Naast het draaien van de beste klassiekers is<br />

het platform ook dag en nacht actief om het laatste<br />

nieuws als eerste te brengen - online en via radio én tv.<br />

Grootste online<br />

nieuwsvoorziener<br />

Het platform is met ruim<br />

elfduizend dagelijkse volgers<br />

uitgegroeid tot de grootste<br />

online nieuwsvoorziener van<br />

<strong>Rijswijk</strong>. Het nieuws heeft een<br />

regelmatig weekbereik van<br />

meer dan 150 duizend unieke<br />

bezoekers.<br />

Televisie en radio<br />

over <strong>Rijswijk</strong><br />

<strong>Rijswijk</strong>.tv is het grootste sociale<br />

nieuwsplatform van de gemeente, dat<br />

dagelijks nieuws uitzendt via sociale<br />

media en het digitale televisiekanaal<br />

in de regio Haaglanden. Feel Good<br />

Radio is de radiozender voor<br />

<strong>Rijswijk</strong> en de regio, die online<br />

via feelgoodradio.nl en via 105.9FM<br />

ieder halfuur lokaal nieuws brengt.


ijswijk.<strong>business</strong>/inspireren | 21<br />

Backstagetour<br />

Feel Good Radio<br />

Donderdag 18 april - 16.00 - 18.00 uur<br />

Krijg een exclusief kijkje achter de schermen bij Feel Good<br />

Radio en wie weet kom je zelf nog op de radio. We nemen<br />

je mee backstage, waar je makers ontmoet en ziet en hoort<br />

hoe een radioprogramma wordt gemaakt.<br />

Locatie: House of Future <strong>Rijswijk</strong><br />

Aanmelden via info@delft<strong>business</strong>.nl


22 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Mijn agenda<br />

Wilma van Oijen<br />

Wilma van Oijen viert deze maand haar eerste lustrum als trotse eigenaar van<br />

VO2 Makelaardij in <strong>Rijswijk</strong>. Na een aantal jaren bij een makelaar te hebben gewerkt,<br />

bekroop haar steeds vaker het gevoel dat de omgang met kopers en verkopers ook<br />

anders kan en moet. In december 2018 waagde ze de sprong. Van die beslissing heeft ze<br />

nog geen dag spijt gehad. Kijk mee met haar agenda.<br />

Zaterdag Zondag Maandag<br />

Een heerlijke dag om te werken in mijn<br />

gezellige pand aan de Kerklaan in <strong>Rijswijk</strong>.<br />

Veel mensen lopen langs, bekijken<br />

het aanbod in de etalage of komen<br />

binnen voor informatie. Vandaag heb<br />

ik tussen 11.00 en 13.00 uur een open<br />

huis. Het is altijd leuk als er een diversiteit<br />

aan mensen komt, wat vaak leidt<br />

tot leuke gesprekken en, als het meezit,<br />

ook tot nieuwe opdrachten. Terug op<br />

kantoor bereid ik de volgende week<br />

voor. Daarna loop ik een rondje over de<br />

markt en haal ik boodschappen voor<br />

de visite van vanavond.<br />

Zaterdag<br />

Potentiële kopers ontvangen<br />

tijdens het open huis<br />

Op zondag word ik graag rustig wakker<br />

met een kopje koffie en vraag ik aan<br />

Google Home om Radio Veronica aan<br />

te zetten. Vanuit alle kamers hoor ik<br />

muziek die mij terugbrengt naar mijn<br />

jeugd. Met de dikke zaterdagkrant,<br />

inclusief uitgebreide sudoku, is dit voor<br />

mij een ideale zondagochtend. ’s Middags<br />

banjer ik met een vriend over het<br />

strand voordat we aan de borrel gaan.<br />

‘s Avonds koken we samen en kijken<br />

we naar de Formule 1-wedstrijd.<br />

Iedere maandagochtend meld ik mij<br />

stipt om 9.00 uur bij mijn personal trainer.<br />

De spiergroepen die we afgelopen<br />

vrijdag aanpakten, voel ik echter nog<br />

steeds. Kreten als deadbugs, squats<br />

en bench press vliegen mij om de oren.<br />

Als afsluiter nog een intervaltraining op<br />

de assault bike. Heerlijk om het hoofd<br />

tijdens de training even uit te kunnen<br />

zetten. Thuis neem ik een bak yoghurt<br />

met vers fruit en een kop koffie en<br />

maak ik mij klaar voor de nieuwe week.<br />

Ik noem het bewust geen werkweek,<br />

want mijn weken hebben geen begin<br />

en ook geen eind. Ik geniet elke dag van<br />

mijn vak en ben blij dat ik mijn bedrijf<br />

kan runnen zoals ik het wil. Ik ga eerst<br />

nog even met de auto door de wasstraat<br />

voordat ik naar de zaak ga. Een<br />

paar keer knipperen met je ogen en het<br />

is alweer vrijdag.<br />

Zondag<br />

Lekker koken met<br />

een maaltijdpakket<br />

Zaterdag<br />

Inkopen voor de borrel<br />

Maandag<br />

Met de auto door<br />

de wasstraat<br />

Agenda<br />

Inkijkje in Realworks, een<br />

CRM-systeem met agenda<br />

voor makelaars<br />

Maandag<br />

Sporten voor een energieke<br />

start van de week


ijswijk.<strong>business</strong>/inspireren | 23<br />

Schakelbare maakunits voor meer contact<br />

Community in wording<br />

De bouw moet nog beginnen, maar de verkoop van FLEX <strong>Rijswijk</strong> gaat als een<br />

speer. In het hart van de Plaspoelpolder verrijst medio volgend jaar een verzameling<br />

maakunits ontwikkeld door Twan en Max Mahler van Mahler Vastgoed Ontwikkeling.<br />

Het moet een community worden waar gelijkgestemde ondernemers niet alleen een<br />

maakunit kopen of huren, maar elkaar ook kunnen ontmoeten.<br />

V.l.n.r.<br />

Max Mahler,<br />

Twan Mahler en<br />

Sabri Öztürk<br />

Vanuit hun kantoor in de Rotterdamse<br />

Alexanderpolder geven de broers een<br />

toelichting op de plannen. Max: “Wij willen<br />

dat onze projecten iets toevoegen aan de<br />

omgeving. Met die gedachte zijn we FLEX<br />

gestart, op een goed bereikbare locatie in<br />

<strong>Rijswijk</strong>. Het bedrijfspand bestaat uit vier<br />

lagen, waarbij de units op de eerste verdieping<br />

verbonden zijn met de begane grond.<br />

Een ondernemer kan units schakelen op<br />

horizontale of verticale wijze.”<br />

“In het pand creëren we gemeenschappelijke<br />

ruimtes”, vertelt Twan. “Hier kunnen<br />

Planning<br />

De sloop van het oude<br />

bedrijfspand start in het eerste<br />

kwartaal van 2024. De prognose<br />

is dat de oplevering van FLEX in<br />

het tweede kwartaal van 2025<br />

plaatsvindt.<br />

ondernemers elkaar ontmoeten, zodat<br />

verbindingen kunnen ontstaan. De kopers<br />

zijn met name ondernemers van scale-ups,<br />

die willen investeren en doorgroeien. Hun<br />

diensten vullen elkaar aan. Daardoor ontstaat<br />

een leuke mix van bedrijvigheid.”<br />

Een van die ondernemers is Sabri Öztürk,<br />

eigenaar van Future Kassasystemen, die<br />

zocht naar een grotere bedrijfsruimte in<br />

de Plaspoelpolder. Zijn bedrijf groeit en<br />

het huidige pand wordt te klein: “Straks<br />

beschik ik over vier aaneengeschakelde<br />

units, waarbij de benedenverdieping dient<br />

als showroom. Naast een kantoor fungeert<br />

de ruimte ook als bezoekadres voor<br />

onze klanten. De aanrijroute en locatie<br />

van FLEX zijn ideaal voor onze regionale<br />

relaties.”<br />

Verbinding met de omgeving<br />

Het vastgoedproject geeft een flinke<br />

kwaliteitsimpuls aan de buurt, daar zijn<br />

de broers Mahler van overtuigd. “Dat geldt<br />

zowel voor de gebruikers als de mensen<br />

die tegenover het bedrijventerrein wonen.<br />

Ze kijken straks niet meer tegen een<br />

leegstaand pand aan, maar ervaren de<br />

bedrijvigheid van de kleinschalige maakindustrie.”<br />

Öztürk sluit af met een tip voor ondernemers<br />

die op zoek zijn naar een<br />

bedrijfsruimte. “Kijk goed of de locatie en<br />

omgeving passen bij de uitstraling van je<br />

bedrijf en wie je bent als ondernemer. Ik<br />

kies bewust voor een pand dat zowel als<br />

showroom en als kantoor fungeert, en een<br />

goede investering is voor de toekomst.” •<br />

We bouwen een omgeving die verbindt en inspireert<br />

Tekst: Andrea Dronk | Foto: Sam Rentmeester


24 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Tekst: Tekst: Anne Louïse van den Dool | Foto’s: Sam Rentmeester<br />

Groot denken in bedrijfshulpverlening<br />

Ambitieuze doelen<br />

geven richting<br />

BHVNederland heeft een ambitieuze doelstelling: in 2029 een half<br />

miljoen mensen hebben opgeleid als bedrijfshulpverlener. Kijkend<br />

naar de spectaculaire groei van de afgelopen jaren moet dat geen<br />

probleem zijn. Hoe bepaal je die stip op de horizon en hoe ga je die<br />

realiseren? Oprichter Kees Weerheim en operationeel directeur<br />

Mike van Gogh vertellen over hun strategische keuzes.<br />

Voor goede opvolging is het<br />

belangrijk dat je een tijdje<br />

samen oploopt<br />

BHVNederland mag dan gevestigd zijn<br />

in <strong>Rijswijk</strong>, de organisatie geeft Arboen<br />

brandveiligheidsadvies en verzorgt<br />

BHV-gerelateerde trainingen door het<br />

hele land. Die dienstverlening kan beter,<br />

zag oprichter Kees Weerheim toen hij in<br />

2010 als brandweerman werkte. “Op een<br />

gegeven moment begon het te kriebelen:<br />

als ik ter plaatse kwam bij een incident,<br />

merkte ik dat de aanwezige medewerkers<br />

meer hadden kunnen doen dan ze<br />

dachten. Daar wilde ik meer mee: wat<br />

als ik meer werknemers die kennis kan<br />

bijbrengen? Dan kunnen zij misschien wel<br />

levens redden.”<br />

Weerheim werd soms als instructeur ingehuurd<br />

om medewerkers de fijne kneepjes<br />

van het BHV-vak te leren. Hij miste<br />

alleen de vertaling naar de praktijk. “Ik<br />

THEMA<br />

I N V E ST E R E N I N D E TO E KO M ST<br />

dacht: deze mensen worden in het diepe<br />

gegooid, maar ze hebben niet geleerd om<br />

te zwemmen. Ik besloot mijn baan bij de<br />

brandweer op te zeggen en te investeren<br />

in mijn eigen bedrijf.”<br />

Gunfactor<br />

Weerheim begon als zzp’er, maar kon de<br />

vraag algauw niet meer aan. Het werd<br />

tijd om personeel aan te nemen. Een<br />

spannende stap. “In mijn eentje wist<br />

ik precies welke kwaliteit ik leverde; nu<br />

moest ik hopen dat mijn medewerkers<br />

hetzelfde deden.” Want kwaliteit is voor<br />

Weerheim ontzettend belangrijk. “Er zijn<br />

veel aanbieders op dit gebied. Ik ben geen<br />

goede verkoper: ik duw je niets door de<br />

strot. Wel lijk ik de gunfactor te hebben.<br />

En ik maak waar wat ik beloof, dat wordt<br />

ook gewaardeerd.”<br />

Die gunfactor probeerde Weerheim te<br />

behouden terwijl BHVNederland groeide<br />

naar een bedrijf met dertig vaste krachten<br />

en veertig mensen in de flexibele schil. Inmiddels<br />

verleent de organisatie meerdere<br />

diensten: van opleidingen en advies tot<br />

het detacheren van veiligheidspersoneel.<br />

“Als zzp’er gaf ik één training per week,


ijswijk.<strong>business</strong>/inspireren | 25<br />

Bedrijfshulpverlening<br />

Elk bedrijf is volgens de Arbowet<br />

verplicht een veilige werkplek te<br />

bieden. Daarbij hoort onder meer<br />

een risico-inventarisatie en het juiste<br />

aantal bedrijfshulpverleners (BHV’ers).<br />

Het aantal BHV’ers hangt af van de<br />

bedrijfsgrootte en de risico’s binnen de<br />

organisatie.<br />

Hoe verder in de toekomst je je doel zet,<br />

hoe ambitieuzer je kunt zijn<br />

nu verzorgen we er zo’n tweehonderd<br />

per maand”, vergelijkt Weerheim. “En we<br />

kunnen nog verder groeien. Alleen al in<br />

de Metropoolregio Rotterdam Den Haag<br />

bevinden zich zo’n honderdduizend<br />

bedrijven die meerdere BHV’ers in dienst<br />

moeten hebben, laat staan wat er landelijk<br />

te winnen valt.”<br />

Ambitieus doel<br />

Zie daar ook dat ambitieuze doel in 2029<br />

een half miljoen mensen te leren een leven<br />

te redden. Dat komt uit de koker van<br />

operationeel directeur Mike van Gogh. Hij<br />

deed een paar jaar geleden een training<br />

met het management om het bedrijf<br />

naar een volgende fase te brengen.<br />

“Dit cijfer spreekt meer tot de verbeelding<br />

dan pure omzet. Hoe verder in de<br />

toekomst je je doel zet, hoe ambitieuzer<br />

je kunt zijn. Tegelijkertijd moet je ervoor<br />

waken dat je je elke dag inzet om dat<br />

doel te halen.”<br />

BHVNederland nam de afgelopen jaren<br />

verschillende bedrijven over, onder<br />

meer op het gebied van het leveren en<br />

keuren van preventiemateriaal, zoals<br />

brandblussers en EHBO-trommels. Van<br />

Gogh: “Soms moet je groei erbij kopen.<br />

Daarmee zetten we in op verschillende<br />

sporen. Dat maakt ons minder kwetsbaar<br />

en het zorgt voor een totaalpakket<br />

richting de klant.”<br />

Ook het nieuwe bedrijfspand in <strong>Rijswijk</strong> is<br />

een strategische keuze. “We willen meer<br />

bedrijven aan ons binden. Daar horen<br />

ook meer medewerkers bij. Verder kijken<br />

we naar de mogelijkheden van nieuwe<br />

technologieën. Met virtual reality kunnen<br />

we trainingssituaties levensecht nabootsen.<br />

Deze manier van werken sluit beter<br />

aan bij de jongere generatie. Bovendien is<br />

het beter voor het milieu dan het creëren<br />

van een echte brand, en zorgt het niet<br />

voor problemen met het aanvragen van<br />

vergunningen voor open vuur, zoals in<br />

veel gemeenten verplicht is.”<br />

Opvolging<br />

Met de aanstelling van Van Gogh als<br />

operationeel directeur bereidt het bedrijf<br />

zich voor op het terugtreden van Weerheim.<br />

“Ik ben 61. Voor goede opvolging<br />

is het belangrijk dat je een tijdje samen<br />

oploopt.”<br />

In de combinatie van Van Gogh en Weerheim<br />

komen theorie en praktijk samen.<br />

Weerheim: “BHV wordt vaak gezien als<br />

een noodzakelijke verplichting. Die wet is<br />

er niet om ondernemers dwars te zitten,<br />

maar om een veilige werkplek te bieden.<br />

Dat gaat niet alleen over brand, maar<br />

ook over een goede stoel en toegang tot<br />

een vertrouwenspersoon. Ook daarmee<br />

zorg je voor een toekomstbestendige<br />

organisatie.” •<br />

Kees Weerheim en Mike van Gogh


26 | rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden<br />

Tekst: Heleen Platschorre | Foto’s: Raùl Neijhorst<br />

Ontwikkeling Plaspoelpolder op stoom<br />

Doorpakken, samen<br />

met ondernemers<br />

De ontwikkeling van de Plaspoelpolder is in volle gang. Daarbij<br />

werken gemeente en ondernemers nauw samen, vertelt Edwin Klop,<br />

gebiedsmakelaar Plaspoelpolder bij de gemeente <strong>Rijswijk</strong>. “Ik heb respect<br />

voor de durf die ondernemers laten zien.”<br />

Ondernemers laten zien<br />

wat er mogelijk is met<br />

leegstaande panden<br />

Casper Witteman is initiatiefnemer en<br />

beheerder van bedrijfsverzamelgebouw<br />

The Comfort Zone. Afgelopen maart<br />

opende dit pand in het middengebied<br />

van de Plaspoelpolder haar deuren. “The<br />

Comfort Zone biedt ruimte aan ondernemers<br />

die zich in de breedte richten op<br />

gezondheidszorg en welbevinden: van<br />

preventie, zorg en revalidatie tot sport,<br />

dans en muziek.”<br />

Snel een match<br />

Vanuit zijn beheerbedrijf The Other Dogs<br />

(zie kader) had Witteman regelmatig<br />

contact met gebiedsmakelaar Edwin Klop.<br />

Toen hij ruimte zocht voor The Comfort<br />

THEMA<br />

I N V E ST E R E N I N D E TO E KO M ST<br />

Zone was het lijntje kort. Klop:<br />

“Als team Economische Zaken<br />

zijn wij voortdurend in gesprek<br />

met vastgoedeigenaren. Ik kon<br />

Casper daardoor snel een aantal<br />

panden laten zien. Binnen een<br />

maand hadden we een geschikte<br />

locatie gevonden.”<br />

Witteman: “Je merkt dat Edwin<br />

en zijn team zich echt vastbijten in het<br />

verbeteren van de Plaspoelpolder.”<br />

“We zijn een jong team met gedreven<br />

mensen die ervoor gaan”, bevestigt Klop.<br />

“We willen doorpakken en leegstand oplossen.<br />

We zoeken de samenwerking met<br />

ondernemers daarbij nadrukkelijk op.”<br />

Veel vierkante meters<br />

Witteman zocht een pand met veel<br />

vierkante meters dat goed bereikbaar is.<br />

“Dat vonden we hier. De Plaspoelpolder<br />

had lang een slecht imago, maar mijn<br />

huurders vinden dit een ideale locatie.”<br />

Rond het middengebied worden vijfdui-


Casper Witteman en<br />

Edwin Klop<br />

rijswijk.<strong>business</strong>/verbinden | 27<br />

zend woningen gerealiseerd. “Bewoners<br />

vinden hier straks alles onder één dak:<br />

hun huisarts, tandarts, muziekschool en<br />

schoonheidsspecialist.”<br />

Klop: “Veel ondernemers in de zorg kunnen<br />

in de huidige markt moeilijk ruimte<br />

vinden. The Comfort Zone biedt veel<br />

mogelijkheden als het gaat om de grootte<br />

of inrichting van ruimtes.”<br />

“Wij doen verbouwingen in eigen beheer<br />

en kunnen zo goed aansluiten bij de wensen<br />

van huurders”, vult Witteman aan.<br />

Community bouwen<br />

The Comfort Zone doet overigens<br />

meer dan ruimtes verhuren, benadrukt<br />

Witteman. “We bouwen een community.<br />

We willen een broedplaats zijn voor<br />

synergie en innovatie. We bewaken streng<br />

dat onze huurders binnen het concept<br />

passen, en elkaar aanvullen en versterken.<br />

Ook verbinden we ondernemers aan<br />

elkaar, zodat er kruisbestuiving ontstaat.<br />

Zo hebben we een revalidatietherapeut<br />

in contact gebracht met een<br />

dansondernemer, die hem helpt om met<br />

gerichte marketing de juiste klanten te<br />

vinden.” Witteman organiseert daarnaast<br />

symposia, binnenkort bijvoorbeeld over<br />

angst: hoe reageert het menselijk lichaam<br />

daarop?” Daar komen onder meer een<br />

neuropsycholoog en haptonoom spreken,<br />

en iemand die musici begeleidt bij<br />

podiumangst. Hier komen veel aspecten<br />

van gezondheid samen en maken onze<br />

huurders kennis met wat anderen in het<br />

pand te bieden hebben.”<br />

Betrokken blijven<br />

Klop is ook nu nog vanuit de gemeente<br />

betrokken. “Ontmoeten we een ondernemer<br />

die past binnen dit concept, dan<br />

brengen we die met Casper in contact.”<br />

Witteman: “We hebben nog ruimte. We<br />

zoeken vooral naar ondernemers in de<br />

medische sector, zoals huis- en tandartsen.”<br />

Ook heeft Klop politie en brandweer<br />

uitgenodigd om in het pand te komen<br />

kijken. “Dat was een goede zet”, vindt<br />

Witteman. “De dans- en muziekstudio’s<br />

worden ook ‘s avonds gebruikt. Ziet de<br />

politie laat nog licht branden, dan weten<br />

ze nu dat dat niet direct onraad betekent.”<br />

Duidelijke visie<br />

Klopt merkt dat de heldere visie die de<br />

gemeente <strong>Rijswijk</strong> heeft op de Plaspoelpolder<br />

de samenwerking met ondernemers<br />

vergemakkelijkt. “Wij hebben<br />

scherper voor ogen wat voor ondernemers<br />

we willen aantrekken, maar zien ook<br />

dat de markt ons steeds beter weet te<br />

vinden. Het middengebied is bestemd<br />

voor werk en steeds meer ondernemers in<br />

de (maak)industrie en innovatie vestigen<br />

zich hier. Uiteindelijk hopen we hier te<br />

realiseren wat The Comfort Zone al voor<br />

elkaar krijgt: een community. Een plek<br />

waar ondernemers elkaar opzoeken en<br />

versterken.” •<br />

Wij hebben scherper voor ogen wat voor ondernemers<br />

we willen aantrekken<br />

The Other Dogs<br />

The Comfort Zone is een<br />

concept van The Other Dogs,<br />

het beheerbedrijf van Casper<br />

Witteman en compagnon<br />

Tom Vooges. Vooges (links<br />

op de foto): “The Other Dogs<br />

realiseert vastgoedconcepten<br />

waarin de community van<br />

ondernemers centraal staat.<br />

Naast het dagelijks facilitair<br />

beheer ondersteunen we onze<br />

huurders met tips en adviezen.<br />

Ook brengen we hen met elkaar<br />

in contact, zodat ze van elkaar<br />

kunnen leren. Onze huurders zijn<br />

specialist in hun vakgebied, maar<br />

niet altijd in ondernemerschap.<br />

Bij ons kunnen ondernemers<br />

zich niet alleen vestigen, maar<br />

ook verder ontwikkelen en<br />

doorgroeien.”


28 | rijswijk.<strong>business</strong>/inspireren<br />

Tijd voor meer zekerheid<br />

Als ondernemer beleeft u spannende tijden, door<br />

inflatie, geopolitieke spanningen en het aanhoudende<br />

personeelstekort. Daarmee staat de bestaanszekerheid<br />

van bedrijven onder druk. En dat terwijl ondernemers<br />

juist zorgen voor de bestaanszekerheid van hun<br />

werknemers. Daarom investeert de gemeente <strong>Rijswijk</strong><br />

graag in de economische toekomst van de stad.<br />

Dat doen we in <strong>Rijswijk</strong> en in de regio gelukkig al<br />

volop. Onze regio groeit de komende jaren met ongeveer<br />

400 duizend inwoners, voor <strong>Rijswijk</strong> zijn dat er<br />

zeker 15 duizend. Dat betekent dat er meer behoefte<br />

is aan banen, bedrijven en ruimte om te ondernemen.<br />

Daarom werk ik, samen met mijn collega-wethouders<br />

uit de regio, aan het aantrekken en behouden van<br />

bedrijven en aan het behouden en beter benutten<br />

van die beschikbare ruimte.<br />

In <strong>Rijswijk</strong> is er genoeg ruimte om te ondernemen. De<br />

stad heeft een gunstig vestigingsklimaat, met een<br />

centrale en goed bereikbare ligging in de regio. Daardoor<br />

hebben we al een krachtig bedrijfsleven.<br />

Daarnaast zijn er nog voldoende vestigingsmogelijkheden<br />

voor nieuwe bedrijven.<br />

Terugkomend op die zekerheid: de structurele<br />

samenwerking tussen gemeente <strong>Rijswijk</strong> en bedrijfsleven<br />

biedt zekerheid voor ondernemers. Ik heb<br />

nauw contact met de winkeliersverenigingen en de<br />

bedrijvenvereniging en bezoek regelmatig bedrijven<br />

om kennis te maken. Meer zekerheid betekent ook<br />

minder regels. Zodat er meer tijd is om te ondernemen<br />

in plaats van administreren. Iedere nieuwe regel<br />

voor een ondernemer zou gepaard moeten gaan met<br />

het afschaffen van een andere regel.<br />

De koers die we de komende jaren gaan varen, staat<br />

in de economische visie <strong>Rijswijk</strong> Onderneemt. De<br />

ondernemer staat daarin centraal. Door uitvoering<br />

te geven aan deze economische visie blijven we<br />

investeren in de toekomst. De toekomst van ondernemend<br />

<strong>Rijswijk</strong>.<br />

Vanaf deze plek wens ik u alvast fijne feestdagen en<br />

roep ik u op: laat u inspireren door de ondernemersverhalen<br />

in deze editie. •<br />

WERNER VAN DAMME<br />

Wethouder Economische Zaken van de gemeente <strong>Rijswijk</strong>


ijswijk.<strong>business</strong> | 29<br />

volgende editie<br />

Zomer 2024<br />

Ondernemen<br />

met impact<br />

lancering<br />

2 juli bij Zomerontbijt BBR<br />

Meedoen? info@dotverbindt.nl<br />

Illustratie: Paul Roos / Adobe Stock<br />

Deze editie is gemaakt met medewerking van<br />

Belangenvereniging Bedrijven <strong>Rijswijk</strong> bbr-rijswijk.nl<br />

BHVNederland bhvnederland.nl<br />

Feel Good Radio feelgoodradio.nl<br />

FLEX <strong>Rijswijk</strong> flexondernemers.nl<br />

FutureWorks TheHague futureworksthehague.nl<br />

Gemeente <strong>Rijswijk</strong> rijswijk.nl<br />

HANOS Den-Haag-Delft<br />

hanos.nl/nl/groothandel/HANOS-Denhaag-Delft<br />

Hogeschool Inholland Den Haag<br />

inholland.nl/locaties/denhaag<br />

Mahler Vastgoed Ontwikkeling mahlervastgoed.nl<br />

Restaurant, Hotel & Spa Savarin savarin.nl/restaurant-savarin<br />

Showbird showbird.com<br />

The Comfort Zone thecomfortzone.nl<br />

VO2 Makelaardij vo2makelaardij.nl<br />

Werkwaardig werkwaardig.nu<br />

Zonne-energie op Maat zonneenergieopmaat.nl<br />

en alle adverteerders<br />

Colofon<br />

Concept & initiatief<br />

Nannette Verschoor, Sabine van<br />

Meeteren en Dennis Wiegman<br />

Hoofdredactie Sabine van Meeteren<br />

en Ans Meiborg<br />

Eindredactie<br />

Anne Louïse van den Dool<br />

Redactie<br />

Andrea Dronk, Jan van der Mast,<br />

Nico Jouwe, Robbert Roos<br />

Salessupport en traffic<br />

Hanna Beukers<br />

Online platform Dot•<br />

Druk NIVO druk & multimedia B.V.<br />

Verspreiding RM Netherlands<br />

Uitgeverij Dot•<br />

<strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> is een uitgave van Dot•<br />

en wordt, samen met Delft.<strong>business</strong>, in<br />

een oplage van 5.500 exemplaren gratis<br />

verspreid in <strong>Rijswijk</strong>, De Binckhorst (Den<br />

Haag) en Wateringse Veld (Den Haag), en in<br />

het verspreidingsgebied van Delft.<strong>business</strong>.<br />

De redactie van <strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> verzorgt<br />

de inhoud van het magazine. Deze maken<br />

we deels in samenwerking met betalende<br />

partners.<br />

Wijzigingen of afmeldingen:<br />

info@dotverbindt.nl<br />

Copyright 2023 Dot• – Artikelen en foto’s<br />

uit <strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> mogen alleen met<br />

schriftelijke toestemming van de uitgever<br />

worden overgenomen. De uitgever kan niet<br />

aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud<br />

van advertenties.<br />

<strong>Rijswijk</strong>.<strong>business</strong> wordt CO 2<br />

-neutraal gedrukt.<br />

www.dotverbindt.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!