31.01.2023 Views

31-1-1203343

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Rebecca Blancke

Cohort: 2021

Klas: MMVMVO1A

BPV-periode: 05-09-2022 t/m 31-01-2023

BPV-bedrijf:

Praktijkopleider: W. Holguin

BPV-begeleider: M. van Gelder de Neufville

Inleverdatum: 31-01-2023

1


2


Stageverslag over Raion Design en mijn

bijbehorende bevindingen daarbij.

3


Inhoud

Inleiding

1 - Sollicitatie

2 - Bedrijfsinformatie

blz. 3

3 - De leerdoelen

blz. 6 blz. 10

4 - Gemaakt werk 5 - Mijn algehele mening

blz. 16 blz. 24 blz. 34

6 - Eindwoord 7 - Stage uren

8 - Stage opdracht

Huisstijl en Corporate Design

blz. 38 blz. 42 blz. 46

4


Inleiding

Vanaf 5 september ging ik stage lopen bij het

grafisch ontwerpbureau Raion Design. Om dit

stageverslag in te leiden wil ik wat informatie

uitlichten en wat achtergrond informatie over

mezelf laten zien. Onder andere kunt u in dit

stageverslag lezen wat ik geleerd heb en waar ik

stage gelopen heb en hoe dat tot dus ver ging.

Ik laat ook de twee versies zien van mijn

sollicitaitebrief, de orginele en de brief die ik heb

geschreven tijdens een Nederlands les. De

informatie van het bedrijf waar ik een half jaar

stage heb gelopen komt ook aanbod. Ook laat

ik mijn gemaakte werk onder ogen zien en voor

welke bedrijven dat allemaal waren en nog

verdere informatie daarover. En mijn mening laat

ik ook zien over verschillende kanten.

Om dit stageverslag verder in te leiden wil ik

mezelf graag ook voorstellen. Mijn naam is

Rebecca Blancke en dit schooljaar zit ik in het

tweede leerjaar van de opleiding mediavormgever.

Voor het eerste deel van dit schooljaar

moest ik stage lopen om mijn eerste deel van

de stage uren te behalen. Dat heb ik ook behaald

en in dit verslag kunnen jullie zien wat ik

geleerd, gemaakt heb, maar ook wat informatie

over het stage bedrijf Raion Design waar ik

stage gelopen heb.

Raion Design is een bedrijf die zich bezig houdt

met ontwerpen maken voor de desbetreffende

klanten. Zij geven mij informatie door en ik moet

dat uitvoeren tot een ontwerp. Op mijn stageplek

had ik alleen contact met praktijkopleider

Winston Holguin en soms ook met andere

stagiairs die daar stage lopen, maar die kende

ik niet goed en het contact verliep alleen via

Whatsapp of Gather. Deze stageplek kwam ik

tegen op Stagemarkt en ik vond het een bedrijf

met een sterke uitstraling, maar vooral lieten

ze zien wat ze zochten. Mensen met redelijke

kennis van vormgeven en de programma’s die

daarbij horen. Ik was dus gelijk zeker dat dit

een goede stageplek zal zijn, die mij verder zou

gaan leren van de kennis die ik nu op school

opgedaan heb. Zoals ik al eerder benoemde was

Winston Holguin mijn praktijkopleider. Met hem

was ik vaak in contact via Whatsapp en Gather

een app waar je online samen kan praten. Als ik

vragen had kon ik het aan hem vragen en

begeleidde me erg goed. Ik wist voor ogen wat

ik per opdracht moest doen. Winston Holguin is

ook de oprichter van Raion Design in 2017.

Mijn verwachtingen bij het bedrijf waren dat ik

mijn kennis verder kon gaan uitwerken tot de

opdrachten die ik kreeg dus dat ik wel die kennis

had. Maar ook dat ze me wel wat nadere uitleg

konden geven over dat proces van de opdracht.

Dat waren wel natuurlijk de standaard verwachtingen.

Maar ook dat ik nu verwacht had dat

ik meer zelfvertrouwen kon krijgen dat ik wel

weet hoe ik kan vormgeven. Dus dat ik nu mijn

kennis kan uittesten dat het wel goede kennis

is en informatie die ik bezit. Werkt het? Zijn mijn

ontwerpen daaruit wel goed? Want dit was een

echt grafisch ontwerp bureau en die hebben de

kennis al. Dus nu kon ik kijken of mijn kennis,

kijkend naar mijn stagebedrijf, ook overeenkomt

en of ik naar hun verwachtingen voldoe.

5


6

1


Sollicitatie

7


Hoofdstuk 1 - Sollicitatie

Rebecca

Blancke

06 209 08 338

Over mij:

Mijn naam is Rebecca Blancke en

ik volg de opleiding Mediavormgeving

aan het ROC van Flevoland MBO-4. Ik

maak graag designs en dat leer ik ook op

de opleiding die ik momenteel volg.

Ik maak gebruik van de Adobe

programma’s zoals: Illustrator, Photoshop,

InDesign en Adobe XD en ik heb daar veel

kennis over en wil daarom ook graag

ontwerpen maken. Op mijn website die

hier bijgevoegd is kunt u mijn

uitgelichte werk zien.

Curriculum Vitae

Ervaring:

rebeccablancke@hotmail.com

rebecca.mijn-portfolio22.com

-Ontbijtmedewerker van der Valk

2021-heden

-Vormgever Raion Design

2021-heden

Almere, Nederland

Mijn vaardigheden:

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe XD

Opleiding:

-Mediavormgeving

ROC van Flevoland

2021-heden

8

Om mijn stageplek te krijgen was een van de eerste stappen om een sollicitatie brief te schrijven en via de

mail door te sturen. Dat heb ik ook gedaan en dit was het resultaat:

Beste Raion Design,

Mijn naam is Rebecca Blancke, en ik ben een student in het eerste leerjaar aan het ROC van Flevoland en doe

de opleiding Mediavormgever. Ik moet in het tweede leerjaar op stage. Dat is een half jaar lang en dat is gelijk

na de zomervakantie. Ik kwam jullie bedrijf tegen op Stagemarkt en het lijkt me leuk om hier stage te lopen.

Want ik heb ervaring in Adobe Illustrator, Photoshop en InDesign. Ik ben nieuwsgierig, wil veel leren en ik

werk hard. Op mijn website kunt u meer van mijn werk zien dat ik heb gemaakt. Dit is de link: https://rebecca.

mijn-portfolio22.com/

Ik hoop dat ik op gesprek mag komen voor een eventuele stageplek.

Met vriendelijke groet,

Rebecca Blancke


Hierop kreeg ik al binnen drie kwartier een

reactie van het stagebedrijf met een uitnodiging

of ik over twee dagen op gesprek wilde komen.

Hier ging ik op in en had dus een gesprek op

woensdag. Later die week kreeg ik een

bevestiging dat ik daar stage mocht lopen en

moest ik een stage overeenkomst aanvragen.

Bij een Nederlands les moesten we ook een

sollicitatiebrief maken, maar ik had op dat

moment al een stageplek, maar ik had de brief

welgemaakt, want zo kan ik op een toekomstige

moment weten hoe een goede sollicitatiebrief

eruit kan zien. Dit is de brief:

Rebecca Blancke

Max Ernststraat 61

1328 JJ, Almere

Telefoonnummer: 06 20 90 86 36

E-mail: rebeccablancke@hotmail.com

Almere, 25 mei 2022

Raion Design

Winston Alexander Chumbiray Holguin

J.J. Slauerhoffstraat 87

1321 RA, Almere

Betreft: Sollicitatie mediavormgever

Geachte Winston Alexander Chumbiray Holguin,

Op de website genaamd Stagemarkt zag ik een

vacature staan waarin u een stagiair zoekt voor

de functie mediavormgever. Nu ik alles gelezen

heb lijkt mij dit een geschikte plek om stage te

lopen. Ik zal u meer informatie geven over wie in

ben.

Mijn naam is Rebecca Blancke en ik ben 18 jaar

oud en ik woon in Almere. Sinds augustus vorig

jaar volg ik de opleiding mediavormgever aan

het ROC van Flevoland. Deze opleiding duurt 3

jaar. Ik moet voor deze opleiding vanaf september

tot en met januari vier maanden stage lopen

van in totaal 720 uur en vier dagen in de week.

Tijdens de opleiding leer ik hoe ik met Adobe

programma’s kan werken en krijg ik de ruimte om

te gaan vormgeven. Ik heb ervaring met Adobe

en ook met Adobe XD. Ik las in de vacature dat

jullie vooral gericht zijn met websites bouwen,

dus daarom zie ik dat ik daar al ervaring mee heb,

omdat ik weet hoe ik met deze programma’s kan

werken. In mijn cv ziet u al mijn vaardigheden en

kunt u meer informatie over mij lezen.

Als persoon ben ik leergierig, want ik wil veel

leren over allemaal verschillende onderwerpen

zoals wiskunde, maar ook over websites bouwen.

Ik moest voor een schoolopdracht een website

bouwen en dit vond ik heel erg interessant en ik

wil daarom nog veel meer leren daarover. Ik las

dat jullie dat ook aanbieden, dus dit lijkt mij een

geschikte plek om stage te lopen. Ook werk ik

graag hard, omdat dat wel belangrijk voor mij is.

Als ik werk krijg wil ik daar graag aan werken.

Ik heb veel kennis over het vak vormgeven en u

kunt ook op mijn website kijken om deze link in

te voeren: https://rebecca.mijn-portfolio22.com/.

Hierop kunt u veel van mijn designs zien en ziet

u mijn ervaringen in het vak vormgeven. Ik las

ook dat jullie opzoek zijn naar mensen die oog

hebben voor detail en creatief zijn. Dit kunnen

jullie terug vinden op mijn website. Ook zag ik dat

jullie iemand zoeken die goed in teamverband

kan werken. Ook die ervaring heb ik wel, want ik

heb namelijk voor school aan een project moeten

werken om in teamverband een website te maken

en ik heb daar dus ervaring mee en denk dus dat

dit een geschikte leerbedrijf voor mij zal zijn.

Uiteraard heb ik mijn cv toegevoegd als bijlage

en ik hoop dat u mij uitnodigt voor een

sollicitatiegesprek.

Met vriendelijke groet,

Rebecca Blancke

Bijlage: Curriculum vitae

Om deze twee brieven verder te beschrijven wil

ik de informatie vertellen dat de eerste brief mijn

eertse brief was die ik geschreven had op mijn

laptop op school. Op Stagemarkt zag ik mijn

stageplek staan (Raion Design) en ik wilde graag

daarop reageren. Ik had nog niet een sollicitatiebrief

forrmat klaar liggen, dus ging ik er een

maken in een kwartier. De tweede brief is een

uitgebreiderde brief, die ik had geschreven

tijdens een Nederlands les, daar kreeg ik de

informatie hoe ik het beste en sterkste een

sollicitatiebrief kon schrijven en dat heb ik dus

zo uitgewerkt.

9


10

2


Bedrijfsinformatie

11


Hoofdstuk 2 - Bedrijfsinformatie

Raion Design is opgericht in 2017 door Winston

Holguin in Almere, later heeft Stefan Mulder zich

ook aangesloten bij Raion Design. Het bedrijf

heet Raion Design en Raion betekend in het

Japans leeuw. Ze hebben gekozen voor deze

naam voor de betekenis die het met zich meebrengt.

Namelijk kracht, bescherming en wijsheid.

De slogan van het bedrijf is: ‘‘Wij maken

uw ontwerp zo sterk als een leeuw’’, zoals de

betekenis zegt heeft dit dus een connectie met

de betekenis van Raion.

Raion Design is een grafisch ontwerpbureau die

designs levert aan zijn klanten en naar hun wensen

luistert. Het kan heel uit een lopend zijn. Van

logo’s tot webdesigns. De diensten van Raion

Design zijn onder andere: grafische

design, webhosting, onderhoud van de website’s

en webdesign. Ik ben zelf niet veel met

webdesigns bezig geweest, want daar hadden

ze al leerlingen voor.

Het bedrijf bestaat nu al 6 jaar. Voor een

verdere beschrijving, in 2017 is het ontstaan

door Winston Holguin en het is zo doorgegroeid

naar het hedendaagse Raion Design. Oorspronkelijk

was het een webdesignbureau, maar zoals

eerder benoemd leveren ze veel meer diensten

uit dan alleen webdesigns.

Tijdens de opdrachten op school moesten we

ook een buyerpersona’s maken, daaruit kan ik

wel de klanten beschrijven die Raion Design

heeft. Het zijn dat soort mensen met een eigen

bedrijf, zelfstandig of met een partner. Middel

grote tot kleine bedrijfjes die bij Raion Design de

oplossing hebben gevonden om een sterk logo

te laten maken of andere designs en die verder

willen gaan doorgroeien met hun bedrijf hiermee

om dan een st erkere uitstraling te krijgen. Het

zijn mensen van in de 20, vaak met kleine

zelfstandige bedrijven en vrouwen van in de

veertig, rond de middelbareleeftijd, die een

middelgrote bedrijf hebben. Maar alle bedrijven/

doelen verschillen erg, want ze staan open voor

alles.

De aquadasie van Raion Design is best wel een

gemiddelde keuze. Veel via socialmedia maken

ze reclame. LinkedIn, Instagram en Facebook.

Daar schrijven ze wat ze in huis hebben, maar

ook op het internet zijn ze goed vindbaar als

grafisch ontwerpbureau. Dus als je dat intypt in

Almere, krijg je dit snel te zien. De klanten van

dit bedrijf komen ook voor een deel uit Almere.

Klinkt dan toch wat meer nabij en

vertrouwelijker om ook een bedrijf gevestigd in

Almere te kiezen, de connectie staat dan wat

meer dichtbij gelegen.

De tot stand koming van een ontwerp begint bij

de klant zelf. Die spreekt zijn wensen uit en is

betrokken bij het proces. WInston Holguin

luistert wat de klant wilt en geeft het aan mij

door. Dan wel schriftelijk via Whatsapp of via de

app Gather, waar hij dan met mij belt. Ik maak

dan een ontwerp, soms een paar en ik stuur

die dan door naar Winston Holguin via de mail.

Mocht er dan nog iets veranderd moeten

worden moet ik dat doen en kan ik het weer

aan hem terug inleveren. Hij laat het aan de

klant zien, feedback of niet en dan wordt het bij

een drukker gedrukt of wordt het online

gebruikt.

De kwaliteitscontrole ligt bij mij en Winston

Holguin. Ik maak een ontwerp, dus ik moet

natuurlijk ook kijken op fouten, maar dat doe ik

ook met behulp van de preflightfuncite van

Adobe. WInston Holguin controleert het daarna

nog een keer op zijn beeldscherm en dan stuurt

hij het door naar de klant. Meerdere keren wordt

het dus gecontroleerd en is dus goed op orde.

12


Organogram Raion Design:

Dit is de organogram van Raion Design tijdens mijn stageperiode. Ik werkte thuis en mijn broer

Lucas liep ook bij hetzelfde bedrijf stage, dus alleen de praktijkopleider Winston Holguin en mijn

broer kende ik eigenlijk. Winston staat helemaal bovenaan in de organogram, want hij is de leider

van het bedrijf en heeft de meeste taken naast vormgeven, zoals de organisator en gaat ook over de

financiën van het bedrijf. Ik en Lucas staan helemaal ook onderaan, wij zijn leerlingen die moeten

leren van de personen die meer kennis hebben, wat tijdens stage ook de bedoeling is. Dus wij staan

lager en luisteren naar meer mensen en hebben ook minder taken.

13


Plattegrond van kantoorgebouw en

kantoor Raion Design

Tijdens mijn stageperiode ben ik maar een keer op kantoor geweest. Daar voor heb ik al gevraagd

aan Winston over hoe het kantoorpand eruit zag, maar hij had niet echt een voorbeeld daarvoor en

anders moest ik de werkruimte van Gather gebruiken, de app die ik gebruikte tijdens

besprekingen. Daar loop je door een fictief kantoorruimte heen. Ik wilde graag een plattegrond

maken van het echte kantoorpand, want dat is waar Raion Design zich oorspronkelijk bevind. Ik heb

de ruimtes op de plattegrond gezet die ik tegen kwam en gebruikte. Helemaal rechts is de kamer

waar wij in zaten en die als kantoorruimte dus werd gebruikt door Raion Design.

Bar in het kantoorgebouw, deze staat op de plattegrond links boven.

14


Tijdlijn Raion Design:

Raion Design heeft nu bijna een zes jarig bestaan het begon in november 2017 toen Winston

Holguin zijn eigen webdesign bureau wilde beginnen. Ze zijn uitgegroeid naar allerlei diensten,

zoals grafische vormgeving en webhosting en onderhoud. Dit jaar hebben ze een nieuwe

kantoorruimte in Almere en verplaatsen zich van Almere Buiten naar Almere Haven. Het WTC of

kantoorruimte The Office waren ook andere opties, maar ze zijn zich toch gaan vestigen in Almere

Haven op de bedrijfsterrein in De Steiger. De toekomst ligt voor dit bedrijf open en Raion Design zal

zich zeker verder gaan ontwikkelen en in een nieuwe kantoorgebouw!

15


16

3


De leerdoelen

17


Hoofdstuk 3 - De leerdoelen

Aan het begin van de stageperiode heb ik

ook nog leerdoelen samengesteld en onder

elkaar neergezet. Ik heb ze besproken met

mijn stagebegeleider en hij vindt het goede

doelen om aan te werken tijdens deze

stageperiode. De doelen bestaan uit

leerdoelen en persoonlijke leerdoelen.

Dit zijn mijn leerdoelen:

Leerdoel 1:

Specifiek:

Tijdgebonden:

• Wat is de periode dat het doel gerealiseerd

moet zijn? Aan het einde van mijn stageperiode

wil ik wel.

• Wanneer begin je met het doel? Al bij de eerste

opdracht, want daar vragen ze ook al wat aan

mij en moet ik willen begrijpen wat ze willen.

• Wanneer ben je klaar? Als ik weet wat een

klant wilt.

• Wanneer is het doel behaald? Als ik de

mediavraag van een klant kan formuleren.

• Wat wil je bereiken? Formuleert de voorlopige

en definitieve mediavraag van de klant

• Wie zijn erbij betrokken? Ik, betrokkene van

de opdracht en de klant.

• Waar ga je het doel uitvoeren? Op stage.

• Is het een concreet doel? Ja ik moet de

voorlopige en definitieve mediavraag van de

klant kunnen formuleren.

• Waarom wil je dit doel bereiken? Zodat ik

weet wat de klant aan mij vraagt.

Meetbaar:

• Wanneer is je doel bereikt? Als ik het goed

kan formuleren.

• Wat is er af, als het af is? Mijn kennis van wat

de mediavraag van de klant is en dus een goed

gemaakte opdracht.

Acceptabel:

• Is er draagvlak voor dit doel? Ja het is namelijk

goed om te weten wat de klant aan mij

vraagt.

• Sluit dit doel aan bij de dagelijkse praktijk?

Zeker dus want het is goed om hun wensen te

kunnen begrijpen, maar ook dagelijks vragen

mensen aan elkaar ook wat, dus is het goed om

te weten wat ze bedoelen.

Realistisch:

• Is het doel haalbaar? Ja ik zal moeten gaan

onderzoeken en vragen.

18


Leerdoel 2:

Specifiek:

• Wat wil je bereiken? Informeert en betrekt

belanghebbenden op verschillende momenten

in het crossmediale ontwikkeltraject.

• Wie zijn erbij betrokken? Ik en de personen

op de werkplek en de klanten.

• Waar ga je het doel uitvoeren? Op de werkplek.

• Is het een concreet doel? Ja namelijk

belanghebbenden betrekken op verschillende

momenten in een crossmediale ontwikkeltraject

en het informeren.

• Waarom wil je dit doel bereiken? Omdat het

belangrijk is om belanghebbenden op de

hoogte te houden van een opdracht en daarover

te informeren. Zo weten ze waar ze aan toe zijn

en wat hun willen.

• Wanneer begin je met het doel? Al bij de

eerste opdracht, dan ga ik de betrokken

personen er al bij betrekken.

• Wanneer ben je klaar? Als ik dus stappen heb

ondernomen en de opdracht met ze dus

besproken heb.

• Wanneer is het doel behaald? Als ik

belanghebbenden bij een opdracht betrek op

verschillende momenten en informeer en dus

een opdracht goed aflever.

Meetbaar:

• Wanneer is je doel bereikt? Als ik

belanghebbende informeer en betrek op

verschillende momenten van een opdracht.

• Wat is er af, als het af is? Een opdracht/proces

waarbij er veel betrokkenen waren en doordacht

is.

Acceptabel:

• Is er draagvlak voor dit doel? Ja, want zo kan

een opdracht goed aan de wensen voldoen van

de belanghebbenden.

• Sluit dit doel aan bij de dagelijkse praktijk?

Ja want er zijn genoeg momenten waarbij ik

opdrachten moeten uitvoeren waar veel meer

mensen betrokken aan zijn, bijvoorbeeld tijdens

mijn bijbaan. Dus is het wel handig om in je

systeem te hebben om meer mensen er mee te

bij betrekken die er ook mee verbonden zijn.

Realistisch:

• Is het doel haalbaar? Ja dat zeker. Ik ga de

mensen erbij betrekken en informeren.

Tijdgebonden:

• Wat is de periode dat het doel gerealiseerd

moet zijn? Aan het einde van mijn stage wil ik

het wel allemaal gedaan hebben.

19


Leerdoel 3:

Specifiek:

• Wat wil je bereiken? Realiseert de vormgeving

voor crossmedialetoepassingen.

• Wie zijn erbij betrokken? Ik die dat moet gaan

realiseren.

• Waar ga je het doel uitvoeren? Wanneer ik zo

een opdracht heb, bijvoorbeeld tijdens stage.

• Is het een concreet doel? Ja de vormgeving

maken.

• Waarom wil je dit doel bereiken? Omdat ik

dan zelf een vormgeving kan maken.

Meetbaar:

• Wanneer is je doel bereikt? Als ik zelfstandig

een vormgeving kan maken en daarover de

kennis beschik.

• Wat is er af, als het af is? Ontwerpen die ik

zelf kan maken/realiseren.

Acceptabel:

• Is er draagvlak voor dit doel? Ja, want ik moet

voor deze opleiding kunnen vormgeven.

• Sluit dit doel aan bij de dagelijkse praktijk?

Ja dit moeten we doen op school en stage.

Realistisch:

• Is het doel haalbaar? Jazeker we leren dit op

school en stage.

Tijdgebonden:

• Wat is de periode dat het doel gerealiseerd

moet zijn? Al voor de stage, want op stage zou

je dit toch wel redelijk moeten kunnen.

• Wanneer begin je met het doel? Ben ik al aan

begonnen, want dat moest natuurlijk ook.

• Wanneer ben je klaar? Als ik weet dat ik dit

kan gaan realiseren en veel geleerd heb

hierover.

• Wanneer is het doel behaald? Als ik

zelfstandig kan vormgeven en die kennis heb

hoe ik dat moet doen.

Persoonlijke leerdoel 1:

Specifiek:

• Wat wil je bereiken? Dat ik goed wil zijn in het

communiceren tussen de personen waarmee ik

werk op de werkplek. (Als ik iemands

samenwerking nodig heb, of ik hulp nodig heb

en ook wat ik wil.)

• Wie zijn erbij betrokken? Ikzelf en de

personen op de werkplek. Maar om het doel te

bereiken moet ik zelf het initiatief nemen om het

te

kunnen. Dan leer ik het zelfstandig wat ik ook

wil.

• Waar ga je het doel uitvoeren? Op de werkplek

op alle momenten wanneer ik moet

communiceren.

• Is het een concreet doel? Ja, beter zijn in

communiceren.

• Waarom wil je dit doel bereiken? Omdat

ik het persoonlijk belangrijk vind om beter te

kunnen communiceren op werkgebied. Het is

belangrijk en zo haal je de beste doelen in een

bedrijf.

Meetbaar:

• Wanneer is je doel bereikt? Als dit niet meer

in de weg komt te staan tijdens het werk maar

het gewoon kan.

• Wat is er af, als het af is? Dat ik communicatief

beter wordt dus dat ik meer communicatief

zal zijn.

Acceptabel:

• Is er draagvlak voor dit doel? Jazeker, want

communiceren is belangrijk tijdens het werk en

het is handig dat iedereen het goed kan, want

communiceren doen we de hele dag, ook tijdens

het werk.

• Sluit dit doel aan bij de dagelijkse praktijk?

Ja want communiceren doen we de hele dag en

ook dan kan ik daar zekerder in zijn, want je leert

het dan tijdens het werken, want je moet dan

met mensen praten.

20


Realistisch:

• Is het doel haalbaar? Zeker, want ik kan

mezelf aanzetten om beter daarin te zijn en het

ook echt te proberen. Ik zal vaak genoeg moeten

communiceren en zo kan ik het ook beter leren,

want dan op sommige momenten moet je wel.

Tijdgebonden:

• Wat is de periode dat het doel gerealiseerd

moet zijn? Dit is mijn eerste stage en stage is

een werkplek om te leren, ook wil ik mijn

persoonlijke doel de gehele stage leren en neem

ik hier dus ook de hele half jaar voor om het later

goed te kunnen.

• Wanneer begin je met het doel? Al dan op de

eerste dagen op stage, want dan zal ik ook moeten

communiceren.

• Wanneer ben je klaar? Als ik merk dat ik

makkelijk kan communiceren en dat mijn werk

daar zijn voordeel uit neemt.

• Wanneer is het doel behaald? Als ik zekerder

ben ik mijn communicatie en het meer wil gaan

doen.

Persoonlijke leerdoel 2:

Specifiek:

• Wat wil je bereiken? Dat ik meer wil ga leren

over op welke manier ik het beste werk. (Zoals

conceptueel of gelijk beginnen.)

• Wie zijn erbij betrokken? Ikzelf wil dus

daarover meer leren.

• Waar ga je het doel uitvoeren? Op de

werkplek, daar moet ik namelijk werken en daar

word ik geconfronteerd en voorgesteld met

verschillende werkmogelijkheden.

• Is het een concreet doel? Ja, namelijk daar

achter willen komen en over mijzelf te leren hoe

ik het beste kan werken.

• Waarom wil je dit doel bereiken? Zodat ik

dus weet welke manier het beste is en dat ik dan

goed werk ga afleveren.

Acceptabel:

• Is er draagvlak voor dit doel? Ja ik profiteer

ervan, maar ook andere. Ik kan dan beter mijn

werk maken, maar andere zullen ook te maken

hebben met mijn werk in een bedrijf.

• Sluit dit doel aan bij de dagelijkse praktijk?

Ja ik werk vaak op stage, school, bijbaan. Dan

is het op die gebieden wel handig om te weten

hoe ik het beste werk.

Realistisch:

• Is het doel haalbaar? Ja het is gewoon

uitproberen en dat kan ik doen tijdens stage, ik

zal daar veel moeten werken.

Tijdgebonden:

• Wat is de periode dat het doel gerealiseerd

moet zijn? Ik zal daar mijn hele stage de tijd

voor nemen. Het is een leergebied daar en dat

wil ik daar ook beter mezelf willen kennen de

gehele tijd.

• Wanneer begin je met het doel? Ik ben daar

al aan begonnen de eerste dag. De vraag die ik

kreeg was: wil je conceptueel eerst werken of

gewoon gelijk beginnen. Ik ben dus nu aan het

kijken of mijn keuze daarin goed is en/of ik wat

anders wil.

• Wanneer ben je klaar? Als ik mogelijkheden

heb uitgeprobeerd op hoe je kan werken.

• Wanneer is het doel behaald? Als ik weet hoe

ik het beste kan werken.

Meetbaar:

• Wanneer is je doel bereikt? Als ik weet op

welke soort manier ik het beste kan werken.

• Wat is er af, als het af is? Dat ik het idee heb

hoe ik het beste kan werken en dat ik dus op

een goede manier voor mij zal gaan werken.

21


Nu ga ik terug kijken naar mijn

leerdoelen en heb ik ze behaald deze

stageperiode of gedeeltelijk?

Leerdoel 1:

Ik begin met het evalueren met leerdoel 1.

Hierin wilde ik beter kunnen begrijpen wat de

klant van mij wilt en wat zijn bijbehorende

verwachtingen zijn. Dus in het kort gezegd het

formuleren daarvan.

Ik ben eigenlijk alleen maar online in contact

geweest met Winston. Voornamelijk met

Whatsapp, maar wilde hij iets uitgebreids

bespreken, dan wilde hij het via de app Gather

bespreken. Tijdens mijn stage moest ik goed

weten wat de klant wilde en dat goed dus

formuleren en daarna ook uitwerken. In mijn

hoofd had ik meestal wel een opsomming

gemaakt met wat de klant wilde en ging dat dan

uitwerken. Soms moet ik nog wat aanpassingen

maken, maar dat hoort erbij. Zo kan hij een nog

specifiekere ontwerp krijgen naar zijn wens. Ik

heb wel geleerd om te kunnen begrijpen/

formuleren met wat de klant wil en verwacht van

mij. Dat komt door gewoon goed te luisteren en

aan alle kanten vragen te stellen en daarna

feedback krijgen en daarna de klant blij te

maken.

Leerdoel 2:

Nu ben ik aangekomen bij leerdoel 2. Deze

leerdoel is dat ik belanghebbenden, dus Winston

en de klant moet informeren en betrekken in het

crossmediale ontwikkeltraject op verschillende

momenten.

Ik kreeg ruim de tijd vn WInston om een

opdracht helemaal goed af te werken en alle

puntje op de i te zetten. Ik had dus ook de tijd

om de belanghebbende te betrekken in het

crossmediale ontwikkeltraject. Vaak mocht de

klant keuze hebben uit meerdere ontwerpen of

als het er maar een was, ging ik het meerdere

keren sturen naar Winston, zodat hij feedback

kon krijgen over de opdracht. Zo kon ik de

aanpassingen in de opdracht verwerken en

waren de klanten blij.

Midden in een project kreeg ik wel eens

besprekingen via de app Gather met Winston

om aanpassingen te door te voeren die hij kreeg

door de belanghebbende er bij te betrekken op

verschillende punten tijdens de opdracht.

Zo heb ik dus leerdoel 2 volledig behaald voor

mezelf en ben ik zeker geworden dat ik zeker

belanghebbende er bij betrek. Ook is het zeker

handig om te doen, zodat niet een ontwerp gelijk

de prullenbak in moet.

Hierbij ben ik zekerder geworden dat ik de voorlopige

en definitieve mediavraag van de klant

kan formuleren door in dit proces aanwezig te

zijn geweest.

22


Leerdoel 3:

Ik ga nu door naar leerdoel 3. Deze ging over dat

ik de vormgeving moet realiseren voor

crossmediale toepassingen.

Tijdens mijn stage moest ik wel eens

besprekingen houden met Winston via

Whatsapp of via de app Gather. En ik heb

daaruit veel mogen vormgeven en heb niet stil

gezeten, maar gewerkt voor de opdrachten die

ik kreeg.

Deze doel heb ik behaald tijdens mijn stage,

want ik heb veel mogen vormgeven. Voor een

enkel kleine opdracht hoefde ik maar iets kleins

aan te passen, zoals voor Vip Advies, maar voor

de rest heb ik veel mogen vormgeven.

In hoofdstuk vier kunt u al mijn opdrachten zien

dat ik heb mogen vormgeven.

Persoonlijke leerdoel 1:

We gaan nu verder naar de persoonlijke

leerdoelen die dus iets persoonlijker gericht zijn.

Ik begin met persoonlijke leerdoel een.

Het doel van persoonlijk leerdoel een is, is dat

ik goed wilde zijn in het communiceren tussen

de personen waarmee ik werkte op de werkplek.

Dus socialer wilde zijn op de werkplek.

Toen ik naar de sollicitatiegesprek ging had ik

nog geen idee dat ik tijdens mijn stageperiode

maar een keer op kantoor zou zijn. En dit was

best wel een belangrijk persoonlijke leerdoel.

Deze persoonlijke leerdoel staat ook op nummer

een. Ik heb deze sowiezo niet kunnen halen

omdat ik al niet op de werkplek zat. Een enkele

keer ben ik met andere stagiairs in contact

gekomen via Whatsapp, maar via de app Gather

eigenlijk niet via communicatie. Alleen via met

Winston via Gather en Whatsapp.

Ik ben maar een keer op kantoor geweest en

iedereen ging gewoon bezig zijn met zijn of haar

opdracht, het was dus de eerste keer na een

lange tijd een dag op kantoor en iedereen moest

er een beetje in komen.

Deze leerdoel heb ik dus niet kunnen halen.

Persoonlijke leerdoel 2:

Nu komen we aan bij mijn laatste persoonlijke

leerdoel. Namelijk leerdoel 2. Deze persoonlijk

leerdoel staat voor dat ik graag wilde weten

op welke manier ik het beste kan werken. Wel

breed gezien, maar ik heb het verkort in mijn

opdracht stappenplan werk manier.

Conceptueel of gelijk een ontwerp maken. Ik wil

het eigenlijk wel breder beschrijven, in welke

omgeving ik beter kan zitten en hoe ik iets in

mijn hoofd plan.

Ik heb echt wel de ruimte gekregen om kennis

op te doen op de manier hoe ik het beste kan

werken. Ik maak graag liever ontwerpen gelijk in

het document en ga het dan verder verbeteren.

Absoluut kijk ik graag op Behance of Pinterest

naar inspiratie om voorbeelden op te doen. Op

die manier werk ik graag, leren van andere

mensen. Het verbreed mijn beweging in het

vormgeven en neem zo nieuwe kennis op.

Ik maak ook graag een schema in mijn hoofd

hoe ik de opdracht ga uitwerken. En thuis kan ik

ook wel een opdracht maken, maar op kantoor

is direct contact makkelijker.

Ook bespreek ik graag met andere mensen over

mijn werk. Om dan te weten of ik de opdracht

goed uitwerk. Die manier van werken haalt de

beste resultaten naar boven.

Ik heb deze persoonlijke leerdoel dus wel

behaald zoals u boven kunt lezen

23


24

4


Gemaakt werk

25


Hoofdstuk 4 - Gemaakt werk

Jong Piano Talent

Flyer Jong Piano Talent

Poster Jong Piano Talent

Voor het lessenprogramma Jong Piano Talent van Mkhitar Ghazaryan,

moest ik een flyer maken in A5 en een poster in A3 formaat.

Allebei zijn gemaakt in Adobe InDesign. Ik mocht zelf de afbeeldingen

uitzoeken en had veel vrijheid in mijn keuzes tijdens deze opdracht.

Het moest wel in een piano thema blijven. Daarom heb ik gekozen

voor zwart en witte kleuren, de kleuren van de toetsen van een piano

en sierlijke klassieke letters groot op de voorkant.

26


CD Boekje + achterkant album

De Engelse biografie uit het albumboekje van Mkhitar Ghazaryan

Voor Mkhitar Ghazaryan moest ik

ook het albumboekje voor hem

vormgeven in InDesign. Hij wilde

graag dat er granaatappels erin

verwerkt waren. Hij heeft daar

binding mee door zijn vaderland

Armenië.

Achterkant album voor Mkhitar Ghazaryan

Ook moest ik daarna voor Mkhitar

Ghazaryan de achterkant maken

voor zijn album in InDesign. Deze

moest goed passen bij de

voorkant, maar iets minder

opvallend, want de voorkant is het

belangrijkste, want die zie je als

eerst en daar staat de

belangrijkste informatie op

verwerkt en de achterkant moet

dan niet te veel afleiden.

27


Nisa Curae

Het logo voor gezinshulp Nisa Curae

Aan het einde van mijn stageperiode moest ik deze logo maken voor

gezinshulp Nisa Curae. Ze stuurde wat inspiraties door, wat zij wilde

en wat erin verwerkt moest worden. Twee bladeren sowiezo, want ze

gaf aan dat ze dat er in verwerkt wilde hebben en het moest er luxe uit

komen te zien en ze wilde graag dat de naam van het bedrijf in letters

volledig erbij stond. De kleuren moesten champagne soort kleuren

zijn. Rosé dus bijvoorbeeld. Dat is namelijk ook luxe, want champagne

heeft een luxe imago en die uitstraling wilde zij dat het logo heeft. Het

logo zelf is volledig gemaakt in Adobe Illustrator.

28


Briefpapier MG Studdesign en

MG Bouwdesign

De eerste afbeelding is het briefpapier voor

MG Bouwdesign.

Deze tweede afbeelding is het

briefpapier voor MG Stucdesign.

Voor het bouw en stucbedrijf met de overkoepelde benaming MG

Bouw en Stucdesign moest ik briefpapier maken die moesten passen

in Microsoft Excel of Word. De contactgegevens staan er rechts

bovenin toegevoegd. Voor iedere bedrijf waren er andere adressen.

De silouette zijn twee huizen. Gericht aan waar hun werkzaamheden

vaak mee te maken hebben. En er zitten bruinige kleuren in verwerkt

die past bij het logo, maar ook voor de bouw. Natuurlijke aarde

kleuren.

29


Bebiko Flyer

De zijde waar de verdere informatie

opstaat.

De groot uitgebeelde logo op de flyer aan

de andere kant.

Het merk Bebiko heeft een ruim assortiment aan verzorgingsproducten

en luiers tot zijn beschikking en daar moest ik een welkoms

kortingsvoucherflyer voor maken voor de klanten die daar eens iets

besteld hebben, maar nu eenmalig korting krijgen wegens de

lancering van een nieuwe website en ook omdat dat Bebiko veranderd

is. Voor dit merk moest ik dus goed rekening houden dat ik baby

kleuren erin verwerkt had en dat het gezellig en huiselijk overkomt.

Wolkjes, baby’s en sterretjes vormen passen daar dus bij. Ook lachen

die vormpjes, wat erg aanspreekt naar mensen toe, (het lacht de klant

toe), zo ben je toch eerder geneigd daar wat te kopen. Wat natuurlijk

een groot doel voor ze is, inkomsten!

30


Menukaarten Italian Kitchen

Parmigiano

A2 formaat menukaart.

De voorkant van de A4 menukaart.

Bladzijdes met drinken erop.

De eerste twee bladzijdes.

Menukaarten voor Parmigiano Italian Kitchen. Een menukaart in A2

formaat voor op de tafels. En een menukaart in A4 formaat voor het

Italiaanse restaurant.

31


Vip Advies Robin van der Kolk

Grid en reel voor Instagram en

TikTok die ik aangepast heb en

zodat alles tot zijn recht komt in

alle formaten.

Grid aangepast en afbeelding,

zodat het bij de doelgroep past

van Vip Advies.

De opdracht voor Vip Advies was om de afbeelding te veranderen

voor de linker Instagram grid reclame naar de doelgroep en ook dus

de tekst, zodat het meer bij het bedrijf zou passen. Ik heb een jong

gezin uitgezocht. (Die doelgroep koopt vaker huizen op die leeftijd en

in die levensfase.) Ook moest ik de reclame afbeelding(rechts) voor

Instagram en TikTok aan passen, zodat de belangrijkste informatie nog

steeds te zijn in twee formaten, (grid en reel) en dus niet afgesneden

zouden worden.

32


Techno Infra Kabel & Grondwerken

Homepage voor Techno Infra Kabel & Grondwerken.

Techno Infra Kabel & Grond werken wilde graag een nieuwe website

hebben voor hun bedrijf. Ze stuurde mij een voorbeeld zodat ik wist

in welke stijl ik moest uitwerken en ik moest goed naar een voorbeeld

luisteren van een indeling op een website die Winston naar mij

doorstuurde. Kaders met een lijn eromheen wilde ze en het moest ook

wel de moderne kant op. Ik heb rood en grijs in de website verwerkt,

wat in hun logo zit. Ook heb ik grote afbeeldingen toegevoegd op de

homepage, die inspiratie komt van de website dat Techno Infra Kabel

& Grondwerken als een voorbeeld dus naar mij toestuurde.

33


34

5


Mijn algehele mening

35


Hoofdstuk 5 - Mijn algehele mening

Graag zou ik mezelf ook ruimte willen

geven in mijn stageverslag voor mijn

mening.

Ik vind stage op zich best wel een logisch idee

eigenlijk. Als leerling moet je eenmaal het ook

in de praktijk leren van andere leermeesters

en moeten ervaren hoe het is op stage. Simpel

uitgedacht eigenlijk zo.

Ik vind stage naast een logisch idee ook een

goed doen voor de inhoud van de opleiding. Je

krijg even anders les dan je gewend bent en dan

op een andere manier. Ik heb veel van mezelf

moeten leren. Dan heb ik het over de fouten die

ik maak en informatie die ik zelf opeens aan leer.

Ik word nu meer op mezelf sneller aan gewezen,

want ik zit thuis en contact is dan toch even

verder weg. Al is het maar dat het via de

telefoon moest. Ik kon natuurlijk wel al mijn

vragen kwijt, maar door deze verbinding ben ik

toch geneigd geweest om het toch maar even

zelf op te lossen en zelf kennis zo op te doen.

De opdrachten die ik kreeg sluiten ook echt aan

bij de opdrachten die ik ook school kreeg in het

eerste leerjaar. Ik heb niet hele grote

veranderingen doorgemaakt deze

stageperiode, maar ik ben ook zelf vooral bezig

geweest met opdrachten waarvoor ik al voor

een groot gedeelte wist hoe ik die moest gaan

uitvoeren, maar ik heb ook aangegeven wat ik

kan, maar ik kreeg die opdrachten alleen ook.

Misschien heeft de praktijk dan toch wel een

verband met de schoolopdrachten dan. Ik vind

dat toch wel goed dat dit een onderdeel van

mijn stage was, want nu kan ik nog beter met

dit soort opdrachten werken en dus heb ik nog

meer kennis over die opdrachten gekregen,

want ik besteed er tijd aan en ik kreeg ook te

horen van Winston op welke programma ik het

moest maken, maar voor de rest had ik veel

ruimte voor eigen inhoud. Postitief dus, zo kon ik

feedback krijgen op mijn eigen stijl en doen.

mee gebracht heeft. Ik ben zekerder van

geworden hoe ik werk dat dat redelijk een

werkende manier is. Tijdens mijn stageperiode

had ik ook wel graag willen weten hoe je nou

eigenlijk als bedrijf goed werkt. Hoe je alles

opstelt en hoe je een bedrijf werkende houdt.

Een bedrijfsleven wordt toch wel als toekomst

gezien na deze opleiding door veel leerlingen

en ik werk nu voor stage ook in zo een bedrijf.

Daar had best toch wel theorie bij gekund om

echt nog iets op te doen van deze sector. Maar er

wordt wel vooral op gefocust op de praktijkkant

van deze opleiding voor stage, dus werken en

niet echt inhoudelijke bedrijfstheorie.

Dus stage richt zich eigenlijk meer op in de

praktijk werken. Goed plan en dat heb ik al

eerder uitgelegd, maar meer theorie leren tijdens

zo een stageperiode had wel mogen gebeuren.

Ik zit dan nu toch in een bedrijf en het dan leren

op dat moment is dan het dichtbijste dat ik kan

komen tijdens school. Ik zou wel dus meer willen

weten hoe zo een bedrijf zich nou eigenlijk

staande houd en hoe het inhoudelijk dus werkt.

36

Maar is dit de beste manier geweest voor mij om

echt iets inhoudelijks mee te krijgen voor belang

voor verder verloop voor deze opleiding. Ja mijn

stage uren. Maar dat is de formele

administratieve kant. Ik kijk dan toch of het iets


‘‘Wij bouwen uw website zo sterk

als een leeuw.’’

37


38

6


Eindwoord

39


Hoofdstuk 6 - Eindwoord

40

Mijn eindwoord heb ik ingedeeld in vijf

subgroepen namelijk:

-Inleiding

-Wat heb ik geleerd?

-Mijn eigen kijk naar deze periode

-Toekomst perspectief

-Conclusie

Inleiding

Mijn stageperiode was vanaf 5 september 2022

tot en met 31 januari 2023. Zoals u kunt zien in

hoofdstuk vier ben ik daar aan het werk gezet,

maar vooral thuis. Het stagebedrijf had een

verbouwing op hun locatie waardoor ik mijn

stageperiode thuis dus moest gaan ondernemen.

Dat ging heel erg goed, ik kon gewoon

werken en had een goede plek thuis. Ook kon

ik makkelijk via Whatsapp en Gather in contact

komen met Winston Holguin, voor vragen bijvoorbeeld.

Als toevoeging over mijn verloop op

stage ben ik een keer op kantoor geweest op de

oude locatie in Almere Buiten.

Mijn verwachtingen zijn door het thuis zitten

wel anders uitgekomen, want ik zat dus op een

andere plek en heb alles anders meegemaakt.

Ik heb wel gewoon kunnen leren en van mijn

kennis gebruik gemaakt, maar ben wel anders in

contact geweest dan gewoonlijk en de sfeer was

ook anders.

Mijn eerste opdracht kwam van het baby/verzorgingsmerk

Bebiko die een nieuwe website

aan het lanceren zijn. Daar moest ik dus een

welkomskortingsvoucher flyer voor maken, wat

u ook kunt lezen in hoofdstuk vier. Daarna was

ik bezig geweest voor de pianist Mkhitar Ghazaryan,

die een album aan het opnemen was. Hij

wilde een boekje erbij met allemaal beschrijvingen

erin en ik moest de teksten erin plaatsen en

het boekje gaan vormgeven. Ik kreeg wel richtlijnen

hoe dat moest, zoals weke kleuren en welke

afbeeldingen erin moesten komen te staan, die

kreeg ik aangeleverd via de mail. Het moest

er magisch uit komen te zien. Daarop volgend

moest ik briefpapier maken voor MG Design en

daarna kwam de opdracht voor Italian Kitchen

Parmigiano. Die wilde menukaarten hebben in

twee formaten, A2 en A4. Ook voor Vip Advies

en voor Techno Infra Kabel & Grondwerken was

in bezig geweest, maar dat kunt u allemaal terug

lezen in hoofdstuk vier.

Wat heb ik geleerd?

Dat ik toch wel snel met mijn kennis naar de

buiten wereld iets kan maken. Dus kan toepassen

op ontwerpen. Ik luister naar de opdrachtgevers

en ik kan het zo maken wat ze willen, ik kan

zelf snel ideeën bedenken en uitvoeren.

Ik heb veel beter met Adobe kunnen werken,

sneller. Want ik maakte in mijn stageperiode

er dagelijks gebruik van. Ik weet ook op welke

website’s ik kan kijken voor gratis foto’s en wat

ik kan doen als de klant iets heel specifieks

daarvan wilt hebben.

Ook hoe ik kan omgaan in moeilijkheden en

druk. Ik ga het dan bespreken en leer daar weer

van. Maar ik ging zelf dan eerst kijken wat ik kan

doen. Zelf onderzoek. En ook zelf een schema in

mijn hoofd maken wat ik allemaal wilde doen en

af wilde hebben.

Ook heb ik geleerd wat ik met deze opdleiding

kan doen, dus wat ik bij deze opleiding leer kan

ik best wel nauwkeurig uitoefenen naar de

buitenwereld. Ik kan er echt mijn baan van maken

en veel verandering daarin is er niet. Als ik

veel doe op dezelfde manier, kan ik ook makkelijker

samenwerken. Want iedereen kent Adobe

wel en de basisvaardigheden daarvan, dat is wel

de basis van het vormgeven en wat ik op school

leer.

Mijn eigen kijk naar deze periode.

De stageperiode was natuurlijk bedoeld om veel

te leren en om te kijken wat ik in de toekomst

kan gaan doen. Dat zijn een enkele voorbeelden

daarvan. Ik vind het wel belangrijk om dit

te doen. Zo weet ik of ik de goede soort weg in

ben geslagen met deze opleiding en ik ga veel

mee bijleren en en mogelijke connecties maken.

Ik heb ook in deze periode veel geleerd hoe ik

moet werken in deze situatie, door bijvoorbeeld

veel te vragen en het zelf te ondervinden.

Een goede stageplek is wel belangrijk, want dan

past die beter bij de opleiding die ik nu volg.


Ik heb het best wel redelijk goed gevonden deze

periode, ik zat thuis, maar ik kon veel doen. Ik

ben er ook dan achtergekomen dat dit soort

werk ook mogelijk is thuis en dat ik er alle kanten

mee op kan gaan. Ik vind het best wel

belangrijk dat ik onafhankelijk ben en dit vind is

toch wel een positieve ondervinding van deze

periode.

Ik kijk er dan ook goed op terug en ben blij dat ik

veel meer weet dan daar voorheen, bijvoorbeeld

hoe zo een proces, het vormgeven, gaat van

klant tot ontwerp!

Toekomst perspectief

Als ik nu naar de toekomst ga kijken na mijn

stageperiode kan ik wel concluderen dat dit

soort werk best wel te doen is zonder echte

standvastigheid. Waarmee ik dus bedoel dat

ik overal kan zijn en kan werken, onafhankelijk

zijn dus. Wat voor in de toekomst best wel eens

handig zou kunnen zijn.

Voor in de toekomst weet ik nu ook dat ik

onafhankelijk kan werken en dat ik veel informatie

weet en dat ik ook internet tot mijn beschikking

heb waar ik natuurlijk alles mee kan

vinden. Ik kan nu zelfverzekerder kijken naar de

toekomst en weet dat ik mijn kennis daarop kan

toepassen. Maar voor nu heb ik veel geleerd hoe

ik in de toekomst kan werken, door de mensen

die al langer dit soort werk doen en ik weet wat

hun nu doen als werk en hoe ze werken. Leren

van de mensen die meer ervaring hebben is dus

handig.

Maar ik kan mijn kennis zeker wel gebruiken

voor in de toekomst. Ik zie dan misschien wel

een opleiding voor of dit soort bijverdiensten. Of

deze kennis is handig voor mezelf om te hebben

als ik zelf iets wil gaan maken en nodig moet

hebben. Dan weet ik dus gemiddeld meer.

Conclusie

Deze stageperiode is een goede kennismaking

met werken/met de inhoud van deze opleiding.

Ik heb veel meer kennis erbij gekregen en die ik

ook kan uiten naar de buitenwereld zoals u kunt

zien in hoofdstuk vier. Ook thuis kan ik werken

en communiceren met het bedrijf, maar het is

toch altijd wat anders, maar het werkte wel,

want ik heb de opdrachten kunnen afronden

naar wens van de klanten. Ik begrijp nu waarom

ik nu de dingen leer die ik geleerd heb op

school, want ik moet het ook gebruiken op stage

en ik neem het altijd met mij mee voor in de toekomst.

Ik heb veel meer mijn leerdoelen kunnen

voltooien, want ik ging er mee bezig zijn tijdens

stage, want daar moest ik werken. Maar ik kwam

ook mezelf daar tegen. Ik heb meer over mezelf

geleerd, bijvoorbeeld op welke manier ik wil

werken en welke het beste is, wat ook in mijn

leerdoelen lijst staat als persoonijke leerdoel

2. En de uitkomst is een ontwerp in mijn hoofd

maken en zelf ideeën verzinnen en een schema

maken. Best wel simpel eigenlijk. Maar ik kan

ook op allerlei plekken zitten tijdens het werken.

Maar heb ik deze stage periode ervaren als een

goede plek als werkgebied?

Om deze vraag te beantwoorden kijk ik als

eerste wat voor ruimte ik had. Ik had best wel

veel plek om zelf iets in te brengen. Als ik een

opdracht kreeg kon ik ook zelf uitproberen wat

ik wilde.

Had ik ook een plek waar ik van een ander kon

leren?

Ik kon van alles vragen aan Winston. Maar ik had

niet direct contact met andere vormgevers, dan

behalve Winston. Ik kon niet echt leren van ze,

want ik was niet op kantoor.

En heb ik op vormgeving gebied het beter

kunnen begrijpen? Ja want dit was voor echte

klanten en nu weet ik hoe die kunnen zijn en wat

ze van mijn verwachten. Ze verwachten vaak

toch wel dat ik alles kan en dat hun precieze

beeld helemaal uitkomt. En dat is ook vaak de

realiteit, zo leer ik het.

Ook omdat ik veel werkte in Adobe heb ik meer

die techniek kunnen berijpen, maar dat ging

vanzelf. Dus hoe ik bijvoorbeeld iets kan

vormgeven op een handige overzichtelijke

manier.

Om dit dan samen te vatten, was dit een

redelijke stageplek, maar als ik op kantoor had

gezeten kon ik meer leren. Ook op sociaal

gebied, wat belangrijk voor me is.

41


42

7


Stage uren

43


Stage uren

5 September - 11 September

Week 36 2022

Totaal: 31u50m

10 Oktober - 16 Oktober

Week 41 2022

Totaal: 35u30m

12 September - 18 September

Week 37 2022

Totaal: 36u

17 Oktober - 23 Oktober

Week 42 2022

Totaal: 35u

19 September - 25 September

Week 38 2022

Totaal: 33u

24 Oktober - 30 Oktober

Week 43 2022

Totaal: 33u

26 September - 2 Oktober

Week 39 2022

Totaal: 33u

31 Oktober - 6 November

Week 44 2022

Totaal: 33u

3 Oktober - 9 Oktober

Week 40 2022

Totaal: 35u

7 November - 13 November

Week 45 2022

Totaal: 33u

44


14 November - 20 November

Week 46 2022

Totaal: 31u

26 December - 1 Januari

Week 52 2022

Totaal: 0u (Kerstvakantie)

21 November - 27 November

Week 47 2022

Totaal: 33u

2 Januari - 8 Januari

Week 1 2023

Totaal: 35u

28 November - 4 December

Week 48 2022

Totaal: 31u

9 Januari - 15 Januari

Week 2 2023

Totaal: 36u

5 December - 11 December

Week 49 2022

Totaal: 33u

16 Januari - 22 Januari

Week 3 2023

Totaal: 31u

12 December - 18 December

Week 50 2022

Totaal: 32u

23 Januari - 29 Januari

Week 4 2023

Totaal: 35u

19 December - 25 December

Week 51 2022

Totaal: 31u

30 Januari - 5 Februari

Week 5 2023

Totaal: 14u

45


46

8


Stage opdracht

Huisstijl en Corporate Design

47


Hoofdstuk 7 - Stage opdracht Corporate Design

Huisstijl en identiteit

Wat voor beeld (imago) wil het bedrijf

naar buiten uitdragen?

Een luxe beeld die serieus is en kracht wilt

uitstralen.

Doet het bedrijf bijvoorbeeld veel aan

duurzaamheid?

Niet echt, ze willen alles voor de klant doen en

wille luxe en alles geven. Dus daar richten ze

meer op.

Gaan ze helemaal voor hoge kwaliteit?

Ja dat stralen ze uit, maar dat beschrijven ze

ook. De naam van het stagebedrijf is Raion

Design. Raion betekent in het Japans leeuw en

hun uitleg daarbij is dat ze websites (designs)

bouwen zo sterk als een leeuw. Hieruit kan ik

dus concluderen dat ze staan voor hoge sterke

kwaliteit en dat willen ze dus uitstralen.

Wat voor acties en evenementen

organiseert het of sponsort het?

Leeuwen in een leeuwenopvang van Stichting

Leeuw sponsoren ze om een percentage na elke

opdracht daaraan te doneren. Ze hebben ook

twee leeuwen geadopteerd, Cesar en Remy.

Op wat voor locatie is het bedrijf

gevestigd?

Het bedrijf is op een plaatselijke bestemming

gevestigd op een bedrijventerrein in Almere,

maar deels is het ook thuiswerken.

Begin 2023 zijn ze verhuist naar een

kantoorpand in Almere Haven, De Steiger.

Huisstijl en media inzet

Verzamel voorbeelden van uitingen van

het stagebedrijf die de huisstijl

duidelijk laten zien.

48

Is juist service en klantgerichtheid het

allerbelangrijkst?

Ja ze richten veel naar de klant en willen hun

wensen uitwerken. Ook ik moest dat doen, ik

moest naar hun voorbeelden en uitleg luisteren

om designs te maken. Service is dus ook

belangrijk. Ze bieden veel aan de klant, ze

luisteren naar ze en nemen hun wensen aan.

Heel erg divers dus.

Hoe worden klanten/bezoekers

behandeld?

Heel erg goed, ze vertellen hun wensen en daar

wordt naar gehoorzaamd, we geven ze alle

mogelijkheden en bespreken dit ook met ze

om hun wensen in vervulling te laten gaan en

we staan goed in contact met ze via bellen en

berichten.

Wat post het bedrijf op socials?

Wat voor diensten hun aanbieden en wat het

bedrijf aan de klanten geeft, (kernbeloftes)

namelijk in het kort: betrouwbaarheid en sterke

designs.


Waarom is er voor bepaalde kleur

(combinaties) gekozen?

Om de eerste vraag te beantwoorden waarom er

voor een bepaalde kleur gekozen is kan ik

zeggen dat de kleur goed erg prominent

gebruikt wordt op alle uitingen van Raion design

en in het logo. Een logische verklaring hiervoor

ligt bij de naam en wat ze willen uitstralen. De

kleur goud heeft een verband met een leeuw

(raion), dus dit was een snelle stap geweest,

maar ze willen ook luxe uitstralen door de kleur

goud. En ze gebruiken ook veel grijs, dat straalt

ook serieus en zakelijk uit. Waarom ze voor bepaalde

kleurcombinaties is gekomen, omdat het

elkaar goed aanvult. Goud en grijs die hij gebruikt

vullen elkaar goud aan. De gouden kleur

is dominant, maar omdat iets minder te maken

zijn de grijs zwarte kleuren er, wat de rust er in

houd. Kortom Raion Design gebruikt de kleur

goud en donkere kleuren en die staan voor, in

andere woorden voor elegantie, vertrouwelijk en

kwaliteit.

Welk font wordt er gebruikt en wat zegt

dit over de huisstijl?

Raion design gebruikt de font Poppins, omdat

dit een moderne font is met een luxe

uitstraling en wordt veel standaard gebruikt

door veel mensen. Het is schreefloos en best

wel standaard. Dat laat toch een standaard

uitstraling zien en dat ze voor iedereen zijn en

niet iets heel specifieks. Maar wel met

duidelijke krachtige titels zoals de slogan in het

dikgedrukt. Het laat toch de kracht van de leeuw

zien. En sommige woorden staan ook uitgelicht

in het goud van de kleur van de leeuw en van de

huisstijl.

Van welke communicatiemix maken ze

gebruik?

Van social media zoals LinkedIn, Facebook en

Instagram, om de boodschap krachtig

uitbeelden als een leeuw. Ze maken gebruik van

krachtige woorden met grote letters.

Op welke media zijn ze actief?

LinkedIn, Instagram en Facebook.

Waarom deze?

Potentiële klanten kunnen het bedrijf zo

makkelijk opzoeken en berichten via de

bijgevoegde hashtags en via de zoektool. Ook

veel van dit soort bedrijven maken hier reclame

op en dus moet dit bedrijf Raion Design hierop

concurreren. Dit zijn ook populaire kanalen waar

klanten hun grafische vormgever kunnen

vinden, maar via deze kanalen kan je jezelf ook

goed uiten en aan andere laten zien. Ze zijn

vooral nu erg actief op LinkedIn, want daar zijn

veel grote ondernemers opzoek naar kwaliteit en

sterke designs zoals te vinden bij Raion Design.

Profilering en identiteit

Wat voor bedrijf/organisatie is het, wat

voor producten/diensten bieden ze

aan?

Een designbureau en ze bieden diensten aan

zoals grafische vormgeving, webdesign,

webhosting en de bijbehorende onderhoud

daaraan.

Wat is de visie / missie / kernwaarden

/ kernbeloften van het bedrijf?

Als een opsomming:

Krachtig, sterk, luisterend naar de klant, met

passie, snelheid, betrouwbaar, kwaliteit, uniek,

creatief, betrouwbaar, enthousiast,

resultaatgericht.

Visie: Raion Design gaat elke uitdaging aan en

ook nieuwe, niet verkennende, uitdagingen. Zij

geloven dat een sterke en goede samenwerking

met veel contact met de klant, de methode is tot

een goede afloop. En willen dus goed werk

afleveren en klaar staan voor de klant en denken

dat met hun werking dé goede resultaten

afgeleverd worden.

Missie: De missie van Raion Design is het

bieden van hoogwaardige creatieve creaties

en service. Van advies geven, tot de designs en

naar perfectie werken. Zij denken altijd in

oplossingen en behalen altijd het gewenste

resultaat met mede door communicatie. En dat

ze goed contact willen behouden met de klant

om goed op de hoogte te zijn over wat de klant

wenst.

Kernwaarden: Het woord Raion betekent in

het Japans leeuw. Zij hebben hiervoor gekozen,

omdat de leeuw onder meer staat voor kracht,

bescherming en wijsheid.

49


Zo is de slogan dus ontstaan: ”Wij maken uw

ontwerp zo sterk als een leeuw”. Luxe hoort er

ook bij. Ze willen zich positioneren in het hoge

segment. Hebben gouden kleuren in hun

huisstijl, gebruiken diverse sierlijke patronen op

de website. Alles straalt luxe uit. Goud heeft een

luxe imago.

Kernbelofte: ‘’Bij Raion design delen wij de

liefde voor het vak door middel van onze unieke

creaties. Of het nou gaat om een website of een

logo wij kunnen jou helpen met alle grafische

diensten’’.

50

Heeft het bedrijf een merkbelofte?

‘‘Wij bouwen uw website zo sterk als een leeuw.’’

Wat daar mee bedoelt wordt is dat ze hun eigen

bedrijf koppelen aan een leeuw die ook sterk is

en zij zijn ook sterk in het bouwen van website’s.

Hoe luidt deze?

Wij maken uw ontwerp zo sterk als een leeuw!

Nog een verwijzing hierna is dat Raion design

Stichting Leeuw steunt. Dat blijk uit dat ze bij

elke opdracht die zij afronden een percentage

naar de stichting doneren.

Markt en Positionering

In welke markt opereert het bedrijf/de

organisatie?

Creatieve vormgeving

Verzamel voorbeeld materiaal van de

belangrijkste spelers in de markt.

Laat zien en beschrijf wat de

belangrijkste stijlkenmerken van deze

markt zijn.

Vooral zie ik unieke creaties, zodat je ziet dat het

een creatief bedrijf is. Aparte vormen zie ik ook

specifiek terug in het kort gezegd.

Maar om het specifieker te maken naar de

voorbeelden toe. Bij alle voorbeelden zie ik

bijzondere opvallende kleuren terug. Geen

standaard lettertypes. Bijzondere vormen zie

ik ook. Bij de Canva zie ik een verloop en een

regenboog aan kleuren. En Canva zelf is in een

aparte sierlijke lettertype gezet. Alles bij elkaar

maakt het uniek en creatief.

Bij de Stabilo is bijna wel hetzelfde verhaal.

Regenboog aan kleuren om uniek en creatief

voor te doen, kenmerkend aan deze markt. En

Stabilo zelf staat ook in een bijzondere

lettertype.

De derde voorbeeld is een bekende creatie van

een ander ontwerpbureau Studio Dumbar. Hierin

zie ik ook dat ze uniek willen zijn en creatief.

Opvallende kleuren. Aparte letters. De letters

zijn allemaal anders gevormd, maar wel creatief

bedacht dat ze wel dezelfde diameter hebben.

Raion Design behoort ook tot de creatieve

vormgevingsmarkt, maar heeft niet per se hele

opvallende kleuren in de huisstijl, maar ik kan

goud er wel bij rekenen. Raion Design levert nog

steeds creatieve vormgevingsdientsen. Maar

Raion Design heeft wel een uniek logo. Het is

niet symmetrisch en het logo is opgebouwd in

verschillende soorten aparte vormen. Ik kan er

van alles in zien. En er zit een verloop in, wat ik


ook vaker voorbij zie komen in deze markt, zoals

bij Canva. Het is ceatief en er is doorgedacht

dan om niet een kleur te kiezen, maar meerdere

kleuren.

Als een opsomming: verschillende opvallende

kleuren, bijzondere lettertypes, verloop en

bijzondere vormen.

Hoe positioneert het bedrijf zich in

deze markt, ten opzichte van andere

spelers. In hoog, laag of midden

segment? (luxe, budget, etc)

Hoog, Raion design is een grafisch

ontwerpbureau en die zit in de hoge segment

van luxe en kwaliteit levering aan de klant. Ze

zijn pas blij als de klant tevreden is.

Waar zie/merk je dat aan?

Het logo is van goud. Goud straalt luxe en winst

uit. En de vorm van het logo is rond en ronde

lijnen, klasse en luxe, siervol en chic straalt dat

ook uit. Er zit ook een verloop in dat een

glanzend stralend effect geeft van verzorgend

en luxe en een hoge klasse.

Ik vind dat dit tekstblok een goed voorbeeld is

dat Raion Design zich positioneert in het hoge

segment. Ze stellen hoge beloftes aan dat ze

krachtig, sterk, uniek, snel, vertrouwelijk en

kwalitatief zijn. Hoger kan bijna eigenlijk niet en

nemen het dus zo te zien erg serieus. Ook de

letters van de titel is van goud, een luxe

uitstraling en het imago van de nummer een

ontwerpbureau, want goud staat als imago voor

winnaar en leiderschap zoals eerder gezegd.

Welke onderscheidende waarden wil

het bedrijf uitstralen?

Krachtig, Raion Design staat voor snelheid,

vertrouwen, kwalitatief en (kracht een verwijzing

naar de leeuw), mede door de verlopende

werking van het bedrijf.

Hoe zie je dat in de uitingen?

Dit voorbeeld hier boven komt van de website

van Raion Design waar klanten aan het woord

zijn. De achtergrond daarvan laat duidelijk zien

dat ze uit het hoge segment komen. Het lijkt

een beetje op marmer, maar dan in het zwart en

goud. Die kleuren komen ook terug in de huisstijl

van Raion Design. Maar de achtergrond straalt

echt luxe uit. Marmer heeft ook een luxe imago,

een pure steensoort wat klasse uitstraalt. Maar

in deze achtergrond zit het gouden kleur inverwerkt,

goud staat voor winst en leiderschap het

hoogste bereik, zoals de arche type The Ruler.

Er is een leeuw in deze logo te zien die recht

naar links kijkt/staart, dit straalt kracht uit. Als

leeuwen in aanval gaan kijken ze ook zo fel.

In het logo zelf zie ik ook golven van vuur. Dat

geeft ook een beeld van kracht en sterk weer,

dat effect geeft dat dan. Scherpen vormen zijn

er ook te zien in een vorm van driehoeken, zoals

in het oog of als tand onder de neus en het logo

is goud ook een krachtige machtige kleur van

winst en sterkheid. Het effect daarvan is dat het

luxe is en meer vertrouwelijker is en

kwalitatiever. Ook snelheid straalt dit logo uit,

bewegende lijnen die rond zijn die op vuur

lijken, de vormen hebben de vorm van vuur, vuur

beweegt, dat geeft toch wel een gevoel van

snelheid, wat ook een belangrijk punt van Raion

Design is. Maar een leeuw is sowieso ook snel.

51


52

Bij dit voorbeeld is een leeuw te zien. Deze

leeuw staat helemaal op de voorkant van de

website op de homepage. Het is wel een

dominant kijkende leeuw, want hij kijkt mij

direct fel aan, dit kan meegeven dat het

krachtig is. Ook belangrijk, heel erg licht op

de achtergrond is gekozen voor een sierlijk

patroon. Ronde vormen. Straalt luxe uit, dat

effect heeft dat ook.

Bij wat voor archetypes zou je het

bedrijf indelen?

Hoofdkarakter: The Ruler

De twee bijkarakters: The Magician en

The Creator.

Welke aspecten van het bedrijf vormen

zorgen daarvoor?

Ze willen zich krachtig en sterk voordoen. Best

wel dominant dus. Maar de kleur goud in hun

huisstijl staat ook voor winst, dus de leider. Hun

slogan is: ‘‘Wij bouwen uw website zo sterk als

een leeuw.’’ Dus krachtig, iets waar The Ruler

ook voor staat. Raion Design staat voor dat ze

voor alles openstaand, alles is welkom en ook

dat ze op creatief gebied alles dus willen

maken en de leeuw staat voor zelfvertrouwen,

dat imago heeft die ook. The Magician past daar

goed bij. Het logo zelf ziet er ook wel magisch

uit. Er zit een goud verloop in en het ziet er

sierlijk uit, met ronde lijnen van vuur. Bij Raion

Design valt te lezen dat ze creatief sterk zijn en

unieke creaties leveren. Ze geloven ook dat ze

alle uitdagingen kunnen aangaan, zoals door

Winston gezegd. The Creator past hier ook goed

bij. Excentriek willen ze ook zijn, dat laten ze

duidelijk merken waarom ze anders zijn. Op de

website valt te lezen dat ze uniek, sterk en vol

met passie zitten. Ze creëren van alles, dat kunt

u daar ook zien. Het logo zelf is ook

opvallend met unieke vormen, de lijnen zijn

allemaal anders en u kunt er van alles in het

logo zien, zoals eerder benoemd in dit verslag.

Welke stijlelementen geven daar vorm

aan?

Krachtig voor een leeuw. Goud voor

dominantie/leider. Lijnen van vuur en sterke

lijnen met scherpe lijnen. Leeuw die krachtig

naar links kijkt wilt dan de leider zijn, dat doet de

leeuw ook in aanval. Verloop van goud geeft een

magisch gevoel en sierlijke lijnen rond die alle

kanten opgaan. In het logo is van alles te zien.

Daar kan je een creatief gevoel van krijgen. En

met unieke vormen en er is gekozen voor niet

een kleur, maar voor een verloop dat dan niet

een kleur weergeeft. Het is zo niet standaard

maar er is verder dus echt creatief over nagedacht.

Doelgroep

Wie is de doelgroep die het bedrijf wil

aanspreken?

De doelgroep van het bedrijf is de ondernemer

die wil groeien in zijn bedrijf door kwaliteit,

verzorging en verbetering van de uitstraling van

zijn bedrijf.

Twee buyerpersona’s met een relevant

beeld van de doelgroep en de context.

Op de eerst volgende pagina staan de

twee buyerpersona’s

o

Waaraan zie je dat ze deze doelgroep

willen aanspreken?

De website ziet er toegankelijk uit, standaard

lettertype en een makkelijke navigatie. Er is een

duidelijke menubalk en klanten kunnen

makkelijk contact op nemen. Doorgroei

mogelijkheden voor de personen liggen zo open,

op de home page valt ook te lezen dat ze willen

meedenken en ze leggen veel uit. Maar de leeuw

in de logo ziet er sterk uit. Opvallende

driehoeken in de logo en ziet er krachtig uit,

maar ook kracht om door te groeien. Kracht in

de mens die wilt doorgroeien.


Buyerpersona 1:

Buyerpersona 2:

53


Conclusie

Wat vind jij zelf van het ontwerp van de

huisstijl?

Ik vind het een krachtig, luxueus

huisstijl en het weerspiegeld de naam van het

bedrijf Raion Design. Het komt logisch overeen

dus, maar ze hebben toch gekozen voor de luxe

kant van het hoge segment. Met een leeuw kan

je namelijk ook een laag segment maken, maar

zij wilde toch luxe vertonen en dat laten ze ook

zien met de huisstijl zoals eerder benoemd. Ik

zelf zou dit ook mooi vinden met die kleuren

combinatie goud en de donkere kleuren. De

kleuren die terugkomen in de huisstijl lijken niet

op elkaar en geven allebei de ruimte om als

kleur apart gezien te worden daardoor.

De leeuw die zelf ook terugkomt in de huisstijl

vind ik ook een goed luxe ontwerp. Sierlijke

lijnen komen erin terug en een krachtige

uitstraling met de ogen en de plaatsing van de

leeuw die dus naar links kijkt.

De font Poppins is een gewone standaard

font. Het is toch wat je leest en hoe je de

informatie volledig binnen krijgt, dan is het toch

handig om een font te hebben die makkelijk bij

iedereen redelijk aanvoelt en makkelijk leest.

Deze font is toch een bijzondere keuze, omdat ze

in het hoge segment zitten. Ik krijg bij deze font

namelijk niet helemaal het gevoel ermee dat het

luxe is, maar het is een standaard font die terug

komt in de huisstijl en die kan ik ook redelijk

waarderen, omdat het makkelijk leesbaar is en

de logo en de kleuren laten al genoeg zien dat

ze dus luxe zijn en dat ze krachtig als een leeuw

zijn.

Ook het logo in de huisstijl vind ik ook van de

sterke punten van de complete huisstijl. Het is

goud, en er zit een verloop in, de lijnen zijn

sierlijk, het laat luxe zo zien, want Raion Deisgn

zelf positioneert in het hoge segment en dus

willen ze luxe uitstralen.

Raion is leeuw een leeuw is krachtig en een

belangrijke kernwaarde is kracht en het staat

ook in het slogan dat ze krachtig zijn. Dat laat

het logo ook zien de leeuw staart met een puntige

boze oog naar links.

Wat vind je minder sterk en zou je

veranderen?

De huisstijl op het eerste gezicht past goed bij

elkaar en is uniek met de kleuren die ze

gebruiken goud en dat grijze. Een redelijk

donker palet, maar als ik naar hun kernwaarde

kijk en wat ze in het slogan willen meegeven, dat

ze sterk en luxe zijn, twijfel ik toch echt aan het

gekozen lettertype. Het is iets te standaard voor

hun imago en het laat niet iets unieks zien, dat

ze anders zijn dan de rest, dus dat ze krachtig en

creatief en luxe zijn, maar vooral past het niet bij

het imago wat ze hebben, kracht en hoog

segment, luxe.

Misschien was een schreven font beter geweest.

Dat ziet er iets meer luxe uit en kan meer kracht

meegeven door de schreven. Want een schreven

lettertype wordt vaak gebruikt voor een

luxere imago en dat heeft zo een font ook en

Raion Design wilt dat ook, door hun zelf gezegd,

uitstralen.

Wat vind je sterk en onderbouw dit.

De balans tussen de kleuren die gebruikt zijn in

de huisstijl. Goud en de donkere kleuren grijs/

zwart. De gouden kleur is best wel opvallend,

maar er is veel meer grijs te zien, daardoor komt

er een mooie balans. Het gouden is misschien

wel minder te zien, maar valt al op zonder dat

het al te veel terug komt en dus sluit het mooi

aan met de donkere kleuren.

54


Rebecca Blancke

31 Januari 2023

Almere

55


56

‘‘Wij bouwen uw website zo sterk

als een leeuw.’’

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!