31.01.2023 Views

31-1-1203343

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zo is de slogan dus ontstaan: ”Wij maken uw

ontwerp zo sterk als een leeuw”. Luxe hoort er

ook bij. Ze willen zich positioneren in het hoge

segment. Hebben gouden kleuren in hun

huisstijl, gebruiken diverse sierlijke patronen op

de website. Alles straalt luxe uit. Goud heeft een

luxe imago.

Kernbelofte: ‘’Bij Raion design delen wij de

liefde voor het vak door middel van onze unieke

creaties. Of het nou gaat om een website of een

logo wij kunnen jou helpen met alle grafische

diensten’’.

50

Heeft het bedrijf een merkbelofte?

‘‘Wij bouwen uw website zo sterk als een leeuw.’’

Wat daar mee bedoelt wordt is dat ze hun eigen

bedrijf koppelen aan een leeuw die ook sterk is

en zij zijn ook sterk in het bouwen van website’s.

Hoe luidt deze?

Wij maken uw ontwerp zo sterk als een leeuw!

Nog een verwijzing hierna is dat Raion design

Stichting Leeuw steunt. Dat blijk uit dat ze bij

elke opdracht die zij afronden een percentage

naar de stichting doneren.

Markt en Positionering

In welke markt opereert het bedrijf/de

organisatie?

Creatieve vormgeving

Verzamel voorbeeld materiaal van de

belangrijkste spelers in de markt.

Laat zien en beschrijf wat de

belangrijkste stijlkenmerken van deze

markt zijn.

Vooral zie ik unieke creaties, zodat je ziet dat het

een creatief bedrijf is. Aparte vormen zie ik ook

specifiek terug in het kort gezegd.

Maar om het specifieker te maken naar de

voorbeelden toe. Bij alle voorbeelden zie ik

bijzondere opvallende kleuren terug. Geen

standaard lettertypes. Bijzondere vormen zie

ik ook. Bij de Canva zie ik een verloop en een

regenboog aan kleuren. En Canva zelf is in een

aparte sierlijke lettertype gezet. Alles bij elkaar

maakt het uniek en creatief.

Bij de Stabilo is bijna wel hetzelfde verhaal.

Regenboog aan kleuren om uniek en creatief

voor te doen, kenmerkend aan deze markt. En

Stabilo zelf staat ook in een bijzondere

lettertype.

De derde voorbeeld is een bekende creatie van

een ander ontwerpbureau Studio Dumbar. Hierin

zie ik ook dat ze uniek willen zijn en creatief.

Opvallende kleuren. Aparte letters. De letters

zijn allemaal anders gevormd, maar wel creatief

bedacht dat ze wel dezelfde diameter hebben.

Raion Design behoort ook tot de creatieve

vormgevingsmarkt, maar heeft niet per se hele

opvallende kleuren in de huisstijl, maar ik kan

goud er wel bij rekenen. Raion Design levert nog

steeds creatieve vormgevingsdientsen. Maar

Raion Design heeft wel een uniek logo. Het is

niet symmetrisch en het logo is opgebouwd in

verschillende soorten aparte vormen. Ik kan er

van alles in zien. En er zit een verloop in, wat ik

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!