31.01.2023 Views

31-1-1203343

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hoofdstuk 6 - Eindwoord

40

Mijn eindwoord heb ik ingedeeld in vijf

subgroepen namelijk:

-Inleiding

-Wat heb ik geleerd?

-Mijn eigen kijk naar deze periode

-Toekomst perspectief

-Conclusie

Inleiding

Mijn stageperiode was vanaf 5 september 2022

tot en met 31 januari 2023. Zoals u kunt zien in

hoofdstuk vier ben ik daar aan het werk gezet,

maar vooral thuis. Het stagebedrijf had een

verbouwing op hun locatie waardoor ik mijn

stageperiode thuis dus moest gaan ondernemen.

Dat ging heel erg goed, ik kon gewoon

werken en had een goede plek thuis. Ook kon

ik makkelijk via Whatsapp en Gather in contact

komen met Winston Holguin, voor vragen bijvoorbeeld.

Als toevoeging over mijn verloop op

stage ben ik een keer op kantoor geweest op de

oude locatie in Almere Buiten.

Mijn verwachtingen zijn door het thuis zitten

wel anders uitgekomen, want ik zat dus op een

andere plek en heb alles anders meegemaakt.

Ik heb wel gewoon kunnen leren en van mijn

kennis gebruik gemaakt, maar ben wel anders in

contact geweest dan gewoonlijk en de sfeer was

ook anders.

Mijn eerste opdracht kwam van het baby/verzorgingsmerk

Bebiko die een nieuwe website

aan het lanceren zijn. Daar moest ik dus een

welkomskortingsvoucher flyer voor maken, wat

u ook kunt lezen in hoofdstuk vier. Daarna was

ik bezig geweest voor de pianist Mkhitar Ghazaryan,

die een album aan het opnemen was. Hij

wilde een boekje erbij met allemaal beschrijvingen

erin en ik moest de teksten erin plaatsen en

het boekje gaan vormgeven. Ik kreeg wel richtlijnen

hoe dat moest, zoals weke kleuren en welke

afbeeldingen erin moesten komen te staan, die

kreeg ik aangeleverd via de mail. Het moest

er magisch uit komen te zien. Daarop volgend

moest ik briefpapier maken voor MG Design en

daarna kwam de opdracht voor Italian Kitchen

Parmigiano. Die wilde menukaarten hebben in

twee formaten, A2 en A4. Ook voor Vip Advies

en voor Techno Infra Kabel & Grondwerken was

in bezig geweest, maar dat kunt u allemaal terug

lezen in hoofdstuk vier.

Wat heb ik geleerd?

Dat ik toch wel snel met mijn kennis naar de

buiten wereld iets kan maken. Dus kan toepassen

op ontwerpen. Ik luister naar de opdrachtgevers

en ik kan het zo maken wat ze willen, ik kan

zelf snel ideeën bedenken en uitvoeren.

Ik heb veel beter met Adobe kunnen werken,

sneller. Want ik maakte in mijn stageperiode

er dagelijks gebruik van. Ik weet ook op welke

website’s ik kan kijken voor gratis foto’s en wat

ik kan doen als de klant iets heel specifieks

daarvan wilt hebben.

Ook hoe ik kan omgaan in moeilijkheden en

druk. Ik ga het dan bespreken en leer daar weer

van. Maar ik ging zelf dan eerst kijken wat ik kan

doen. Zelf onderzoek. En ook zelf een schema in

mijn hoofd maken wat ik allemaal wilde doen en

af wilde hebben.

Ook heb ik geleerd wat ik met deze opdleiding

kan doen, dus wat ik bij deze opleiding leer kan

ik best wel nauwkeurig uitoefenen naar de

buitenwereld. Ik kan er echt mijn baan van maken

en veel verandering daarin is er niet. Als ik

veel doe op dezelfde manier, kan ik ook makkelijker

samenwerken. Want iedereen kent Adobe

wel en de basisvaardigheden daarvan, dat is wel

de basis van het vormgeven en wat ik op school

leer.

Mijn eigen kijk naar deze periode.

De stageperiode was natuurlijk bedoeld om veel

te leren en om te kijken wat ik in de toekomst

kan gaan doen. Dat zijn een enkele voorbeelden

daarvan. Ik vind het wel belangrijk om dit

te doen. Zo weet ik of ik de goede soort weg in

ben geslagen met deze opleiding en ik ga veel

mee bijleren en en mogelijke connecties maken.

Ik heb ook in deze periode veel geleerd hoe ik

moet werken in deze situatie, door bijvoorbeeld

veel te vragen en het zelf te ondervinden.

Een goede stageplek is wel belangrijk, want dan

past die beter bij de opleiding die ik nu volg.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!