31.01.2023 Views

31-1-1203343

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

52

Bij dit voorbeeld is een leeuw te zien. Deze

leeuw staat helemaal op de voorkant van de

website op de homepage. Het is wel een

dominant kijkende leeuw, want hij kijkt mij

direct fel aan, dit kan meegeven dat het

krachtig is. Ook belangrijk, heel erg licht op

de achtergrond is gekozen voor een sierlijk

patroon. Ronde vormen. Straalt luxe uit, dat

effect heeft dat ook.

Bij wat voor archetypes zou je het

bedrijf indelen?

Hoofdkarakter: The Ruler

De twee bijkarakters: The Magician en

The Creator.

Welke aspecten van het bedrijf vormen

zorgen daarvoor?

Ze willen zich krachtig en sterk voordoen. Best

wel dominant dus. Maar de kleur goud in hun

huisstijl staat ook voor winst, dus de leider. Hun

slogan is: ‘‘Wij bouwen uw website zo sterk als

een leeuw.’’ Dus krachtig, iets waar The Ruler

ook voor staat. Raion Design staat voor dat ze

voor alles openstaand, alles is welkom en ook

dat ze op creatief gebied alles dus willen

maken en de leeuw staat voor zelfvertrouwen,

dat imago heeft die ook. The Magician past daar

goed bij. Het logo zelf ziet er ook wel magisch

uit. Er zit een goud verloop in en het ziet er

sierlijk uit, met ronde lijnen van vuur. Bij Raion

Design valt te lezen dat ze creatief sterk zijn en

unieke creaties leveren. Ze geloven ook dat ze

alle uitdagingen kunnen aangaan, zoals door

Winston gezegd. The Creator past hier ook goed

bij. Excentriek willen ze ook zijn, dat laten ze

duidelijk merken waarom ze anders zijn. Op de

website valt te lezen dat ze uniek, sterk en vol

met passie zitten. Ze creëren van alles, dat kunt

u daar ook zien. Het logo zelf is ook

opvallend met unieke vormen, de lijnen zijn

allemaal anders en u kunt er van alles in het

logo zien, zoals eerder benoemd in dit verslag.

Welke stijlelementen geven daar vorm

aan?

Krachtig voor een leeuw. Goud voor

dominantie/leider. Lijnen van vuur en sterke

lijnen met scherpe lijnen. Leeuw die krachtig

naar links kijkt wilt dan de leider zijn, dat doet de

leeuw ook in aanval. Verloop van goud geeft een

magisch gevoel en sierlijke lijnen rond die alle

kanten opgaan. In het logo is van alles te zien.

Daar kan je een creatief gevoel van krijgen. En

met unieke vormen en er is gekozen voor niet

een kleur, maar voor een verloop dat dan niet

een kleur weergeeft. Het is zo niet standaard

maar er is verder dus echt creatief over nagedacht.

Doelgroep

Wie is de doelgroep die het bedrijf wil

aanspreken?

De doelgroep van het bedrijf is de ondernemer

die wil groeien in zijn bedrijf door kwaliteit,

verzorging en verbetering van de uitstraling van

zijn bedrijf.

Twee buyerpersona’s met een relevant

beeld van de doelgroep en de context.

Op de eerst volgende pagina staan de

twee buyerpersona’s

o

Waaraan zie je dat ze deze doelgroep

willen aanspreken?

De website ziet er toegankelijk uit, standaard

lettertype en een makkelijke navigatie. Er is een

duidelijke menubalk en klanten kunnen

makkelijk contact op nemen. Doorgroei

mogelijkheden voor de personen liggen zo open,

op de home page valt ook te lezen dat ze willen

meedenken en ze leggen veel uit. Maar de leeuw

in de logo ziet er sterk uit. Opvallende

driehoeken in de logo en ziet er krachtig uit,

maar ook kracht om door te groeien. Kracht in

de mens die wilt doorgroeien.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!