31.01.2023 Views

31-1-1203343

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ik heb het best wel redelijk goed gevonden deze

periode, ik zat thuis, maar ik kon veel doen. Ik

ben er ook dan achtergekomen dat dit soort

werk ook mogelijk is thuis en dat ik er alle kanten

mee op kan gaan. Ik vind het best wel

belangrijk dat ik onafhankelijk ben en dit vind is

toch wel een positieve ondervinding van deze

periode.

Ik kijk er dan ook goed op terug en ben blij dat ik

veel meer weet dan daar voorheen, bijvoorbeeld

hoe zo een proces, het vormgeven, gaat van

klant tot ontwerp!

Toekomst perspectief

Als ik nu naar de toekomst ga kijken na mijn

stageperiode kan ik wel concluderen dat dit

soort werk best wel te doen is zonder echte

standvastigheid. Waarmee ik dus bedoel dat

ik overal kan zijn en kan werken, onafhankelijk

zijn dus. Wat voor in de toekomst best wel eens

handig zou kunnen zijn.

Voor in de toekomst weet ik nu ook dat ik

onafhankelijk kan werken en dat ik veel informatie

weet en dat ik ook internet tot mijn beschikking

heb waar ik natuurlijk alles mee kan

vinden. Ik kan nu zelfverzekerder kijken naar de

toekomst en weet dat ik mijn kennis daarop kan

toepassen. Maar voor nu heb ik veel geleerd hoe

ik in de toekomst kan werken, door de mensen

die al langer dit soort werk doen en ik weet wat

hun nu doen als werk en hoe ze werken. Leren

van de mensen die meer ervaring hebben is dus

handig.

Maar ik kan mijn kennis zeker wel gebruiken

voor in de toekomst. Ik zie dan misschien wel

een opleiding voor of dit soort bijverdiensten. Of

deze kennis is handig voor mezelf om te hebben

als ik zelf iets wil gaan maken en nodig moet

hebben. Dan weet ik dus gemiddeld meer.

Conclusie

Deze stageperiode is een goede kennismaking

met werken/met de inhoud van deze opleiding.

Ik heb veel meer kennis erbij gekregen en die ik

ook kan uiten naar de buitenwereld zoals u kunt

zien in hoofdstuk vier. Ook thuis kan ik werken

en communiceren met het bedrijf, maar het is

toch altijd wat anders, maar het werkte wel,

want ik heb de opdrachten kunnen afronden

naar wens van de klanten. Ik begrijp nu waarom

ik nu de dingen leer die ik geleerd heb op

school, want ik moet het ook gebruiken op stage

en ik neem het altijd met mij mee voor in de toekomst.

Ik heb veel meer mijn leerdoelen kunnen

voltooien, want ik ging er mee bezig zijn tijdens

stage, want daar moest ik werken. Maar ik kwam

ook mezelf daar tegen. Ik heb meer over mezelf

geleerd, bijvoorbeeld op welke manier ik wil

werken en welke het beste is, wat ook in mijn

leerdoelen lijst staat als persoonijke leerdoel

2. En de uitkomst is een ontwerp in mijn hoofd

maken en zelf ideeën verzinnen en een schema

maken. Best wel simpel eigenlijk. Maar ik kan

ook op allerlei plekken zitten tijdens het werken.

Maar heb ik deze stage periode ervaren als een

goede plek als werkgebied?

Om deze vraag te beantwoorden kijk ik als

eerste wat voor ruimte ik had. Ik had best wel

veel plek om zelf iets in te brengen. Als ik een

opdracht kreeg kon ik ook zelf uitproberen wat

ik wilde.

Had ik ook een plek waar ik van een ander kon

leren?

Ik kon van alles vragen aan Winston. Maar ik had

niet direct contact met andere vormgevers, dan

behalve Winston. Ik kon niet echt leren van ze,

want ik was niet op kantoor.

En heb ik op vormgeving gebied het beter

kunnen begrijpen? Ja want dit was voor echte

klanten en nu weet ik hoe die kunnen zijn en wat

ze van mijn verwachten. Ze verwachten vaak

toch wel dat ik alles kan en dat hun precieze

beeld helemaal uitkomt. En dat is ook vaak de

realiteit, zo leer ik het.

Ook omdat ik veel werkte in Adobe heb ik meer

die techniek kunnen berijpen, maar dat ging

vanzelf. Dus hoe ik bijvoorbeeld iets kan

vormgeven op een handige overzichtelijke

manier.

Om dit dan samen te vatten, was dit een

redelijke stageplek, maar als ik op kantoor had

gezeten kon ik meer leren. Ook op sociaal

gebied, wat belangrijk voor me is.

41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!