31.01.2023 Views

31-1-1203343

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hierop kreeg ik al binnen drie kwartier een

reactie van het stagebedrijf met een uitnodiging

of ik over twee dagen op gesprek wilde komen.

Hier ging ik op in en had dus een gesprek op

woensdag. Later die week kreeg ik een

bevestiging dat ik daar stage mocht lopen en

moest ik een stage overeenkomst aanvragen.

Bij een Nederlands les moesten we ook een

sollicitatiebrief maken, maar ik had op dat

moment al een stageplek, maar ik had de brief

welgemaakt, want zo kan ik op een toekomstige

moment weten hoe een goede sollicitatiebrief

eruit kan zien. Dit is de brief:

Rebecca Blancke

Max Ernststraat 61

1328 JJ, Almere

Telefoonnummer: 06 20 90 86 36

E-mail: rebeccablancke@hotmail.com

Almere, 25 mei 2022

Raion Design

Winston Alexander Chumbiray Holguin

J.J. Slauerhoffstraat 87

1321 RA, Almere

Betreft: Sollicitatie mediavormgever

Geachte Winston Alexander Chumbiray Holguin,

Op de website genaamd Stagemarkt zag ik een

vacature staan waarin u een stagiair zoekt voor

de functie mediavormgever. Nu ik alles gelezen

heb lijkt mij dit een geschikte plek om stage te

lopen. Ik zal u meer informatie geven over wie in

ben.

Mijn naam is Rebecca Blancke en ik ben 18 jaar

oud en ik woon in Almere. Sinds augustus vorig

jaar volg ik de opleiding mediavormgever aan

het ROC van Flevoland. Deze opleiding duurt 3

jaar. Ik moet voor deze opleiding vanaf september

tot en met januari vier maanden stage lopen

van in totaal 720 uur en vier dagen in de week.

Tijdens de opleiding leer ik hoe ik met Adobe

programma’s kan werken en krijg ik de ruimte om

te gaan vormgeven. Ik heb ervaring met Adobe

en ook met Adobe XD. Ik las in de vacature dat

jullie vooral gericht zijn met websites bouwen,

dus daarom zie ik dat ik daar al ervaring mee heb,

omdat ik weet hoe ik met deze programma’s kan

werken. In mijn cv ziet u al mijn vaardigheden en

kunt u meer informatie over mij lezen.

Als persoon ben ik leergierig, want ik wil veel

leren over allemaal verschillende onderwerpen

zoals wiskunde, maar ook over websites bouwen.

Ik moest voor een schoolopdracht een website

bouwen en dit vond ik heel erg interessant en ik

wil daarom nog veel meer leren daarover. Ik las

dat jullie dat ook aanbieden, dus dit lijkt mij een

geschikte plek om stage te lopen. Ook werk ik

graag hard, omdat dat wel belangrijk voor mij is.

Als ik werk krijg wil ik daar graag aan werken.

Ik heb veel kennis over het vak vormgeven en u

kunt ook op mijn website kijken om deze link in

te voeren: https://rebecca.mijn-portfolio22.com/.

Hierop kunt u veel van mijn designs zien en ziet

u mijn ervaringen in het vak vormgeven. Ik las

ook dat jullie opzoek zijn naar mensen die oog

hebben voor detail en creatief zijn. Dit kunnen

jullie terug vinden op mijn website. Ook zag ik dat

jullie iemand zoeken die goed in teamverband

kan werken. Ook die ervaring heb ik wel, want ik

heb namelijk voor school aan een project moeten

werken om in teamverband een website te maken

en ik heb daar dus ervaring mee en denk dus dat

dit een geschikte leerbedrijf voor mij zal zijn.

Uiteraard heb ik mijn cv toegevoegd als bijlage

en ik hoop dat u mij uitnodigt voor een

sollicitatiegesprek.

Met vriendelijke groet,

Rebecca Blancke

Bijlage: Curriculum vitae

Om deze twee brieven verder te beschrijven wil

ik de informatie vertellen dat de eerste brief mijn

eertse brief was die ik geschreven had op mijn

laptop op school. Op Stagemarkt zag ik mijn

stageplek staan (Raion Design) en ik wilde graag

daarop reageren. Ik had nog niet een sollicitatiebrief

forrmat klaar liggen, dus ging ik er een

maken in een kwartier. De tweede brief is een

uitgebreiderde brief, die ik had geschreven

tijdens een Nederlands les, daar kreeg ik de

informatie hoe ik het beste en sterkste een

sollicitatiebrief kon schrijven en dat heb ik dus

zo uitgewerkt.

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!