31.01.2023 Views

31-1-1203343

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Waarom is er voor bepaalde kleur

(combinaties) gekozen?

Om de eerste vraag te beantwoorden waarom er

voor een bepaalde kleur gekozen is kan ik

zeggen dat de kleur goed erg prominent

gebruikt wordt op alle uitingen van Raion design

en in het logo. Een logische verklaring hiervoor

ligt bij de naam en wat ze willen uitstralen. De

kleur goud heeft een verband met een leeuw

(raion), dus dit was een snelle stap geweest,

maar ze willen ook luxe uitstralen door de kleur

goud. En ze gebruiken ook veel grijs, dat straalt

ook serieus en zakelijk uit. Waarom ze voor bepaalde

kleurcombinaties is gekomen, omdat het

elkaar goed aanvult. Goud en grijs die hij gebruikt

vullen elkaar goud aan. De gouden kleur

is dominant, maar omdat iets minder te maken

zijn de grijs zwarte kleuren er, wat de rust er in

houd. Kortom Raion Design gebruikt de kleur

goud en donkere kleuren en die staan voor, in

andere woorden voor elegantie, vertrouwelijk en

kwaliteit.

Welk font wordt er gebruikt en wat zegt

dit over de huisstijl?

Raion design gebruikt de font Poppins, omdat

dit een moderne font is met een luxe

uitstraling en wordt veel standaard gebruikt

door veel mensen. Het is schreefloos en best

wel standaard. Dat laat toch een standaard

uitstraling zien en dat ze voor iedereen zijn en

niet iets heel specifieks. Maar wel met

duidelijke krachtige titels zoals de slogan in het

dikgedrukt. Het laat toch de kracht van de leeuw

zien. En sommige woorden staan ook uitgelicht

in het goud van de kleur van de leeuw en van de

huisstijl.

Van welke communicatiemix maken ze

gebruik?

Van social media zoals LinkedIn, Facebook en

Instagram, om de boodschap krachtig

uitbeelden als een leeuw. Ze maken gebruik van

krachtige woorden met grote letters.

Op welke media zijn ze actief?

LinkedIn, Instagram en Facebook.

Waarom deze?

Potentiële klanten kunnen het bedrijf zo

makkelijk opzoeken en berichten via de

bijgevoegde hashtags en via de zoektool. Ook

veel van dit soort bedrijven maken hier reclame

op en dus moet dit bedrijf Raion Design hierop

concurreren. Dit zijn ook populaire kanalen waar

klanten hun grafische vormgever kunnen

vinden, maar via deze kanalen kan je jezelf ook

goed uiten en aan andere laten zien. Ze zijn

vooral nu erg actief op LinkedIn, want daar zijn

veel grote ondernemers opzoek naar kwaliteit en

sterke designs zoals te vinden bij Raion Design.

Profilering en identiteit

Wat voor bedrijf/organisatie is het, wat

voor producten/diensten bieden ze

aan?

Een designbureau en ze bieden diensten aan

zoals grafische vormgeving, webdesign,

webhosting en de bijbehorende onderhoud

daaraan.

Wat is de visie / missie / kernwaarden

/ kernbeloften van het bedrijf?

Als een opsomming:

Krachtig, sterk, luisterend naar de klant, met

passie, snelheid, betrouwbaar, kwaliteit, uniek,

creatief, betrouwbaar, enthousiast,

resultaatgericht.

Visie: Raion Design gaat elke uitdaging aan en

ook nieuwe, niet verkennende, uitdagingen. Zij

geloven dat een sterke en goede samenwerking

met veel contact met de klant, de methode is tot

een goede afloop. En willen dus goed werk

afleveren en klaar staan voor de klant en denken

dat met hun werking dé goede resultaten

afgeleverd worden.

Missie: De missie van Raion Design is het

bieden van hoogwaardige creatieve creaties

en service. Van advies geven, tot de designs en

naar perfectie werken. Zij denken altijd in

oplossingen en behalen altijd het gewenste

resultaat met mede door communicatie. En dat

ze goed contact willen behouden met de klant

om goed op de hoogte te zijn over wat de klant

wenst.

Kernwaarden: Het woord Raion betekent in

het Japans leeuw. Zij hebben hiervoor gekozen,

omdat de leeuw onder meer staat voor kracht,

bescherming en wijsheid.

49

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!