27.06.2023 Views

00_56_kM_126-part-1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TI JDSCHRIFT<br />

OVER KUNST<br />

& MATERIAAL<br />

#<strong>126</strong> • ZOMER 2023 • € 9,95<br />

Artscience Lab<br />

Vrije Universiteit<br />

Onderzoek<br />

Gesso<br />

Zandkorrelgezichten<br />

Driessens & Verstappen<br />

Tegen draadse<br />

vormgevers<br />

Wetenschappelijke<br />

tekeningen<br />

Kunst &<br />

Wetenschap


HANDEN & VOETEN<br />

TEKENEN<br />

Eddie Armer, een expert op het gebied van<br />

modeltekenen, geeft je met dit boek een complete<br />

cursus handen en voeten tekenen. Je vindt hier<br />

informatie over tekenmaterialen maar ook over het<br />

plaatsen van je model. Je leert stap voor stap hoe<br />

je handen en voeten weergeeft in perspectief en in<br />

de juiste verhoudingen.<br />

Handgebaren en handen met voorwerpen,<br />

voeten in actie of geschoeid, Eddie wijst je hoe je<br />

te werk gaat. Zelfs sieraden en tattoos leer je in<br />

perspectief weergeven!<br />

De verkoopprijs bedraagt slechts € 9,95<br />

Dé specialist in<br />

tekenboeken<br />

Kijk op www.librero.nl voor meer informatie en verkooppunten!


kwartaalblad<br />

voor ruimtelijk<br />

georiënteerde kunst<br />

Anne Imhof<br />

Wiebke Siem<br />

Esther Tielemans<br />

Mart Visser<br />

Rudi van de Wint<br />

kwartaalblad<br />

voor ruimtelijk<br />

georiënteerde kunst<br />

Helaine Blumenfeld<br />

Alexandra Crouwers<br />

Wim Delvoye<br />

Elmar Trenkwalder<br />

Eveline Visser<br />

kwartaalblad<br />

voor ruimtelijk<br />

georiënteerde kunst<br />

kwartaalblad<br />

voor ruimtelijk<br />

georiënteerde kunst<br />

AkzoNobel Art Foundation<br />

magazine<br />

kwartaalblad<br />

voor ruimtelijk<br />

georiënteerde kunst<br />

Neem of geef een abonnement op<br />

Beeldenmagazine<br />

Beeldenmagazine is al 25 jaar het<br />

toonaangevende kwartaalblad<br />

voor sculptuur. Het biedt actuele<br />

informatie over (inter)nationale<br />

beeldhouwkunst in de vorm<br />

van besprekingen, interviews,<br />

achtergrondreportages,<br />

persoonlijke verhalen<br />

en een uitgebreide<br />

tentoonstellingsagenda.<br />

Twee jaargangen (acht nummers voor € 79,<strong>00</strong>)<br />

met drie eerder verschenen nummers en ARTZUID<br />

tentoonstellingscatalogus 2021 gratis.<br />

Of een jaargang (vier nummer voor € 39,50) met het<br />

sculptuurkleurboek gratis.<br />

www.beeldenmagazine.nl<br />

magazine<br />

Zomerspecial beeldentuinen<br />

magazine<br />

magazine<br />

magazine<br />

3#20 2 | j argang 25 | nr. 93 | www.b eldenmagazine.com | € 9,95<br />

Barbara Hepworth<br />

4#20 2 | j argang 25 | nr. 94 | www.b eldenmagazine.nl | € 9,95<br />

1#2023 | j argang 26 | nr. 95 | www.b eldenmagazine.nl | € 9,95<br />

2#2023 | j argang 26 | nr. 96 | www.b eldenmagazine.nl | € 9,95<br />

ARTZUID 2023<br />

Biënnale Venetië<br />

Solotentoonstellingen<br />

Armando<br />

in de kijker<br />

Lily van der Stokker<br />

Camille Henrot<br />

Philip Haas<br />

GROOTSTE<br />

GROOTSTE<br />

COLLECTIE<br />

COLLECTIE<br />

SPECIAAL PAPIER<br />

SPECIAAL PAPIER<br />

VOLG<br />

ONZE<br />

WORK-<br />

SHOPS<br />

RUIM<br />

ASSORTIMENT<br />

• Ruime keuze boekbindmaterialen<br />

• Circa 50 kleuren boekbinderslinnen en<br />

verschillende andere bekledingsstoffen<br />

• Sierpapier uit o.a. Nepal,Thailand,<br />

India en Italië<br />

• Ruime collectie origamipapier<br />

• Uitgebreide collectie Japans papier<br />

voor verschillende toepassingen<br />

Kremer Aquareldoos<br />

Renaissance<br />

Inhoud: 8 aquarelverven met de meest<br />

voorkomende pigmenten uit deze tijd.<br />

Verkrijgbaar<br />

in onze online<br />

shop onder<br />

bestelnummer<br />

#881050.<br />

OLG<br />

NZE<br />

ORK-<br />

HOPS<br />

Openingstijden winkel:<br />

donderdag en vrijdag 11.<strong>00</strong>-16.<strong>00</strong>/zaterdag 13.<strong>00</strong>-16.<strong>00</strong> uur<br />

Kleijweg 22, 2635 BR Den Hoorn | telnr. 06-30682062<br />

myra@papier-royaal.nl | www.papier-royaal.nl<br />

• Ruime keuze boekbindmaterialen<br />

www.kremer-pigmente.com


COLOFON<br />

Redactie<br />

Gastauteurs<br />

Monika Auch<br />

Beeldend kunstenaar,<br />

auteur,<br />

onderzoekt de<br />

‘intelligentie van<br />

de hand’ in de<br />

projecten Stitch_Your_Brain en<br />

Weeflab.<br />

Annelies van Loon<br />

Natuurwetenschappelijk<br />

onderzoeker<br />

schilderijen Rijksmuseum<br />

en<br />

Mauritshuis, specialisatie:<br />

materialen en schildertechnieken<br />

zeventiende-eeuwse Hollandse<br />

Meesters<br />

Edith Rijnja<br />

Kunsthistoricus<br />

en freelance<br />

publicist<br />

(beel dende<br />

kunst, textiel,<br />

ambacht en innovatie). Cureert<br />

en orga ni seert internationale<br />

culturele projecten. Rijnja is<br />

eindredacteur <strong>kM</strong>.<br />

Harald Schole<br />

Beeldend kunstenaar,<br />

initiator,<br />

curator, adviseur<br />

kunst in relatie<br />

tot architectuur<br />

en openbare ruimte. Actief<br />

be trok ken bij diverse (inter)<br />

natio nale kunst en cultuurprojecten.<br />

Schole is hoofdredacteur<br />

<strong>kM</strong>.<br />

Sanneke Stigter<br />

Kunsthistoricus<br />

en restaurator<br />

hedendaagse<br />

kunst, universitair<br />

docent bij<br />

de vakgroep Conservering en<br />

Restauratie van Cultureel<br />

Erfgoed aan de Universiteit van<br />

Amsterdam.<br />

Cornel Bierens Kunstenaar,<br />

schrijver, publiceerde kunstbeschouwingen<br />

in onder meer NRC<br />

en Metropolis M. Over ambachtelijkheid<br />

in de kunst schreef hij De<br />

handgezaagde ziel (uitgave<br />

Mondriaan Fonds).<br />

Raoul N. Frese Directeur VU<br />

Artscience Laboratorium Hybrid<br />

Forms, universitair docent Biofysica<br />

van fotosynthese en energie<br />

aan de Faculteit der Bètawetenschappen<br />

van de Vrije<br />

Universiteit Amsterdam.<br />

Erik Luermans Kunsthistoricus,<br />

adviseur monumentale<br />

kunst, tentoonstellingsmaker;<br />

zet zich in voor bescherming,<br />

renovatie, herplaatsing van<br />

bedreigde kunstwerken in de<br />

buitenruimte.<br />

Niek Hendrix Kunstenaar,<br />

kunstblogger, oprichter Lost<br />

Painters, curator<br />

Liselore Tissen Technisch<br />

kunsthistoricus, buitenpromovendus<br />

Universiteit Leiden en<br />

TU Delft, Face of Science<br />

(KNAW). Onderzoekt de ethische<br />

en praktische implicaties van<br />

3D-printen voor het kunstenveld.<br />

Christiaan Zwanikken Beeldend<br />

kunstenaar en onderzoeker<br />

VU Artscience Laboratorium<br />

Hybrid Forms aan de Faculteit<br />

der Bètawetenschappen van de<br />

Vrije Universiteit Amsterdam.<br />

<strong>kM</strong> is een uitgave van Uitgeverij Virtùmedia BV, Postbus 595, 37<strong>00</strong> AN Zeist.<br />

T 030-6920677. www.virtumedia.nl Uitgever Pepijn Dobbelaer, Virtùmedia BV<br />

Hoofdredactie Harald Schole Eindredactie Edith Rijnja E redactie@kunstenaarsmateriaal.nl<br />

Marketing Sannah van Oevelen, E svanoevelen@virtumedia.nl<br />

Advertenties Paul Revier, E previer@virtumedia.nl, 030-6920677 Abonnementen<br />

Vier nummers per jaar, incl. verzendkosten: Nederland € 36,50, elders: €50,50. Abonnementen<br />

worden tot wederopzegging genoteerd. Opzeggen kan schriftelijk, telefonisch<br />

en per e-mail E klantenservice@virtumedia.nl Nabestellingen/losse nummers<br />

€ 9,95 + verzendkosten, via tijdvoortijdschriften.nl Vormgeving Rimke Bartels, Twin<br />

Media Druk Veldhuis Media. Hoewel aan de uitvoering van deze publicatie de grootste<br />

zorg is besteed, zijn onvolkomenheden niet uitgesloten. Aan de inhoud kunnen geen<br />

rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming<br />

van de uitgever openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. ISSN 0927-1058<br />

REDACTIONEEL<br />

‘Kunst en wetenschap worden vaak gezien als twee<br />

volledig gescheiden domeinen van menselijk streven,<br />

maar in werkelijkheid zijn ze diep met elkaar<br />

verweven. Zowel kunst als wetenschap zijn creatieve<br />

bezigheden die de wereld om ons heen willen<br />

verkennen en begrijpen, en beide worden gedreven<br />

door de wens om de grenzen van wat bekend en<br />

begrepen is te verleggen. Door middel van kunst<br />

kunnen we complexe wetenschappelijke concepten<br />

overbrengen op een manier die toegankelijk en<br />

boeiend is voor een breder publiek, terwijl wetenschap<br />

kunstenaars nieuwe tools en technologieën<br />

kan bieden om hun creatieve expressie uit te breiden.<br />

Samen vormen kunst en wetenschap een<br />

krachtige synergie die elkaar kan inspireren en informeren<br />

en ons naar nieuwe hoogten van innovatie en<br />

creativiteit kan stuwen.’ Auteur: ChatGPT.<br />

Wat brengt de toekomst?<br />

Vooralsnog schrijven onze auteurs hun artikelen zelf.<br />

De focus ligt in deze <strong>kM</strong> op het Artscience Lab van de<br />

VU, Amsterdam. Gastredacteur Raoul Frese die dit<br />

Lab leidt, schreef een inleidend essay. Beeldend<br />

kunstenaar Christiaan Zwanikken ontwikkelde in<br />

samenwerking hier zijn project. Samen beschrijven<br />

ze hun ontdekkingstocht. Marc Marc werd hierbij<br />

ingeschakeld voor de technische ondersteuning. Erik<br />

Luermans gaat met hem de diepte in. Wat hun robotcamera<br />

in zandkorrels ziet en hoe dat in zijn werk<br />

gaat, vertellen Driessens & Verstappen aan Cornel<br />

Bierens. De kunst van het wetenschappelijk tekenen<br />

heeft Monika Auch beschreven. Van haar hand is ook<br />

het artikel over een jong grafisch collectief. <strong>kM</strong>-redacteuren<br />

en wetenschappers Annelies van Loon en<br />

Sanneke Stigter analyseerden de inhoud van een<br />

pigmentdoosje van een restaurator. Niek Hendrix<br />

heeft met een kunstwetenschappelijke aanpak<br />

verschillende gesso’s onderzocht. Philip Vermeulen<br />

weet technische kennis en wetenschap voor zijn<br />

kunstwerken in te zetten. Liselore Tissen sprak met<br />

hem. Harald Schole bezocht Teylers, het oudste<br />

museum gewijd aan kunst en wetenschap. Verder<br />

zag hij bij Mediamatic het onderwaterkunstwerk van<br />

Marjolijn Boterenbrood in de openbare ruimte. Het<br />

scherp balanceren van Horacy Muszynski op het<br />

koord van kunst en wetenschap overtuigde Edith<br />

Rijnja om aan zijn werk aandacht te besteden.<br />

Ik hoop dat deze <strong>kM</strong> in navolging van ChatGPT u naar<br />

nieuwe hoogten van innovatie en creativiteit kan<br />

stuwen.<br />

HARALD SCHOLE Hoofdredacteur <strong>kM</strong><br />

4


Maarten Nauw<br />

Inhoud<br />

Omslag<br />

photosynthetic human,<br />

Iza Awad.<br />

ARTIKELEN<br />

20<br />

24<br />

06<br />

Artscience<br />

Raoul N. Frese<br />

10<br />

Communiceren met<br />

planten<br />

Christiaan Zwanikken &<br />

Raoul N. Frese<br />

15<br />

Zandkorrelgezichten<br />

Driessens & Verstappen<br />

Cornel Bierens<br />

20<br />

Onderzoek: Gesso<br />

Niek Hendrix<br />

32<br />

Marc Marc en zijn<br />

algoritmes<br />

Erik Luermans<br />

40<br />

Zinderend voor alle<br />

zintuigen<br />

Philip Vermeulen<br />

Liselore Tissen<br />

46<br />

Tegendraadse vormgevers<br />

Monika Auch<br />

50<br />

Surreal Science in Teylers<br />

Harald Schole<br />

32<br />

23<br />

Kunst & Qubits<br />

Harald Schole<br />

24<br />

Dansende dinobotten en<br />

verdwijnende vlinders<br />

Wetenschappelijke tekeningen<br />

Monika Auch<br />

28<br />

Het palet van schilderijenrestaurator<br />

Carol Pottasch<br />

Annelies van Loon,<br />

Sanneke Stigter<br />

RUBRIEKEN<br />

36 Jong<br />

Horacy Muszynski<br />

Fictie, maatschappij en<br />

realiteit<br />

Edith Rijnja<br />

44 Kunst in de<br />

openbare ruimte<br />

Marjolijn Boterenbrood<br />

Onderwatergeheimen<br />

Harald Schole<br />

53 Kunst & Media


Foto’s<br />

1 Toevallige ontmoetingen.<br />

De installatie ER=EPR van<br />

Dmitry Gelfand en Evelina<br />

Domnitch bestaat uit wervelingen<br />

van water geprojecteerd<br />

op het plafond. Simone<br />

Hoang bewerkt fotografisch<br />

papier en belicht dit direct.<br />

Hier bezichtigen Gelfand en<br />

Hoang (beiden rechts) de eerste<br />

afbeelding van ER=EPR<br />

door toepassing van Hoangs<br />

techniek.<br />

2 Het lab als inspiratie. Iza<br />

Awad creëerde vanuit zijn<br />

wetenschappelijk onderzoek<br />

naar kombucha en algen verschillende<br />

evenementen,<br />

waaronder het project photosynthetic<br />

human, een symbiotisch<br />

wezen, dat je hier ziet<br />

verschijnen in een zuurkast in<br />

het lab. Model: Xiangjun Sun.<br />

Evelina Domnitch<br />

1<br />

2<br />

Hybrid forms lab<br />

6


ESSAY ARTSCIENCE #<strong>126</strong><br />

RAOUL N. FRESE Een lab op de VU, speciaal ingericht voor kunstenaars en wetens chappers.<br />

Hoe ontstond het? Waarom artscience? Een essay over de maatschappelijke en artistieke<br />

waarde van kunst-wetenschapssamenwerkingen, zoals met de Europese ruimtevaartorganisatie<br />

ESA en over zwarte gaten, een algenetende robot en artificiële intelligentie.<br />

Wat is<br />

artscience?<br />

TENTOONSTELLING<br />

Creating the Commons, Onderzoek<br />

naar de co- creatie van kunst<br />

en wetenschap, VU ART SCIENCE<br />

Gallery, De Boelelaan 1111,<br />

Amsterdam, di-za 12-18, tot<br />

31 oktober 2023.<br />

Wanneer je op de Vrije Universiteit op de vijfde verdieping<br />

van het Wiskunde en Natuurkunde (WN)-gebouw,<br />

ruimte M553 binnenloopt, zie je op het eerste gezicht<br />

een doorsnee scheikundig laboratorium. De ruimte, zo’n<br />

2<strong>00</strong> vierkante meter, is doorsneden met lange, hoge<br />

tafels, benches geheten, die loodrecht op de lange raamkant<br />

staan. Onder de benches kasten, erboven smalle<br />

tafels. Op dit alles scheikundig glaswerk, erlenmeyers,<br />

bekerglazen, maatcilinders, reageerbuizen, en heel veel<br />

flessen waarop met stift de inhoud is beschreven. Ook<br />

tref je er microscopen, pH-meters en mixers aan, evenals<br />

een jurk gemaakt van plantaardig leer. Verderop<br />

staat een groot aquarium en tussen het glaswerk een<br />

stapel boeken. Op een tafel foto’s van een queer modeshow<br />

en in een hoek, bij het raam, planten gekoppeld<br />

aan een soort analoge synthesizer waaruit een dansbaar<br />

geluid komt….<br />

Je bevindt je in het artscience laboratorium van ondergetekende,<br />

natuurkundige aan de VU, specialisatie<br />

biofysica van fotosynthese. Je kan hier kunstenaars<br />

tegenkomen en wetenschappers, designers en studenten<br />

van kunstacademies, hogescholen of universiteit.<br />

Het is een wat ongewoon lab, en ook een zeer ongewone<br />

studio, speciaal ingericht voor kunst en wetenschap<br />

samenwerkingen. Het liefst laten we die twee tot<br />

iets nieuws versmelten: artscience. Maar hoe doe je dat?<br />

En eigenlijk ook nog, wat is dat artscience dan?<br />

Artscience<br />

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven en al<br />

helemaal niet toen het lab net was opgericht. Het ging<br />

zo: op de VU bij natuurkunde werd in 2016 het programma<br />

Demonstrator Lab gestart, dat werd aangekondigd<br />

als: ruimtes en steun voor startups en bedrijvigheid<br />

vanuit de wetenschap, welke ‘waarde voor de<br />

maatschappij’ beogen te creëren.<br />

Ik had net samen met kunstenaar Ivan Henriques, Brazilië<br />

bezocht waar zijn werk werd getoond, waaronder<br />

Symbiotic Machine dat wij samen hadden gemaakt, een<br />

algenetende drijvende robot [1] gebaseerd op mijn<br />

onderzoek aan bio-zonnecellen [2]. In Rio de Janeiro,<br />

waar de expositie plaats vond, was het toen beleid dat bij<br />

elke tentoonstelling ook een programma gemaakt werd<br />

voor kinderen uit opvanghuizen. Deze kinderen zijn vaak<br />

Óf wees Óf gevlucht voor het vele geweld in Brazilië. Ze<br />

kunnen vaak niet lezen of schrijven. Het viel me op dat<br />

deze kinderen makkelijk twee uur aandacht gaven aan<br />

de werken, en het bijzonder vonden dat wij aandacht<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!