05.09.2023 Views

Digital-KI_2023-005 (1)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KNIPkids<br />

5-<strong>2023</strong><br />

29 MODELLEN<br />

Werkschrift<br />

MATEN 98 T/M 134 MATEN 98 T/M 134<br />

MATEN 50 T/M 92<br />

1 SWEATER ●●<br />

maten 50 t/m 92<br />

PAGINA 63<br />

8 JACK ●●<br />

maten 98 t/m 134<br />

PAGINA 52-53<br />

15 BLOUSE ●●<br />

maten 98 t/m 134<br />

PAGINA 6-7, 55<br />

2 JURK ●●<br />

maten 50 t/m 92<br />

PAGINA 60<br />

9 JAS ●●●<br />

maten 98 t/m 134<br />

PAGINA 9, 54<br />

16 BROEK ●●<br />

maten 98 t/m 134<br />

PAGINA 17<br />

3 SWEATER ●●<br />

maten 50 t/m 92<br />

PAGINA 62<br />

10 TOP ●●<br />

maten 98 t/m 134<br />

PAGINA 51, 53<br />

17 ROK ●●<br />

maten 98 t/m 134<br />

PAGINA 57<br />

18 BROEK ●●◗<br />

maten 98 t/m 134<br />

PAGINA 20<br />

4 JAS ●●◗<br />

maten 50 t/m 92<br />

PAGINA 64<br />

11 JURK ●●<br />

maten 98 t/m 134<br />

PAGINA 8, 56<br />

19 BROEK ●●◗<br />

maten 98 t/m 134<br />

PAGINA 55<br />

5 BROEK ●●<br />

maten 50 t/m 92<br />

PAGINA 63<br />

12 SWEATER ●●<br />

maten 98 t/m 134<br />

PAGINA 20<br />

MATEN 134 T/M 176<br />

6 SKORT ●●◗<br />

maten 50 t/m 92<br />

PAGINA 62<br />

13 GILET ●◗<br />

maten 98 t/m 134<br />

PAGINA 57<br />

20 SWEATER ●●<br />

maten 134 t/m 176<br />

PAGINA 15<br />

7 BABYPAKJE ●●<br />

maten 50 t/m 92<br />

PAGINA 61<br />

14 SWEATER ●●<br />

maten 98 t/m 134<br />

PAGINA 17<br />

21 ANORAK ●●◗<br />

maten 134 t/m 176<br />

PAGINA 18-19<br />

MATEN 134 T/M 176<br />

22 VEST ●●◗<br />

maten 134 t/m 176<br />

PAGINA 14<br />

23 SWEATER ●●◗<br />

maten 134 t/m 176<br />

PAGINA 16<br />

24 JURK ●●◗<br />

maten 134 t/m 176<br />

PAGINA 58<br />

25 BROEK ●●<br />

maten 134 t/m 176<br />

PAGINA 14<br />

26 BROEK ●●◗<br />

maten 134 t/m 176<br />

PAGINA 18-19<br />

27 BROEK ●●◗<br />

maten 134 t/m 176<br />

PAGINA 15<br />

28 ROK ●●◗<br />

maten 134 t/m 176<br />

PAGINA 16<br />

LEGENDA<br />

BREIEN<br />

29 TRUI ●●<br />

maten 1 t/m 6 jaar<br />

PAGINA 10 T/M 13<br />

Onze patronen kun je ook bestellen<br />

op Knipkids.nl/shop. Je kunt ze<br />

makkelijk vinden met een code.<br />

Zoek je bijvoorbeeld jurk 1 uit Knipkids 1<br />

(febr/mrt) 2021 dan doe je dat met deze<br />

code: KK2101-01.<br />

Zoekcodes zijn als volgt opgebouwd:<br />

KK =Knipkids, 21=jaartal, 01=editie, dan<br />

een -, 01 staat voor het patroonnummer.<br />

●<br />

●◗<br />

●●<br />

●●◗<br />

●●●<br />

●●●◗<br />

●●●●<br />

BIJNA GEEN ERVARING<br />

WEINIG ERVARING<br />

MEER ERVARING<br />

IETS MEER ERVARING<br />

VOLDOENDE ERVARING<br />

ERVARING<br />

RUIME ERVARING<br />

GEBRUIK EEN REKBARE STOF<br />

Alle patronen zijn ook te<br />

bestellen in onze webshop<br />

op knipmode.nl/shop<br />

OKNIPMODE WEBSH<br />

P<br />

KNIP<strong>KI</strong>DS • 5 <strong>2023</strong> 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!