260399 GR Katalog 2009 Ungdomstrinnet 9-100-002 - Gyldendal ...

web2.gyldendal.no

260399 GR Katalog 2009 Ungdomstrinnet 9-100-002 - Gyldendal ...

katalog 2009

k t l

ungdomstrinnet


Kontakt oss!

Sentralbord: 22 03 41 80

Kundeservice: 22 03 42 01

E-post: undervisning@gyldendal.no

Faks: 22 03 41 82

Mona Kristin Austad

Markedskonsulent

Telefon: 22 99 04 08

mona.kristin.austad@gyldendal.no

Øyvind Stenseth

Markedskonsulent

Telefon: 22 99 05 23

oyvind.stenseth@gyldendal.no

Grunnskoleredaksjonen

Ulv Pedersen

Redaksjonssjef

Telefon: 22 03 43 19

ulv.pedersen@gyldendal.no

Fride Bergem

Redaktør

Norsk 1–7

Telefon: 22 03 41 36

fride.bergem@gyldendal.no

Birgitte Larsen

Redaktør

Norsk 8–10, fransk

Telefon: 22 03 43 17

birgitte.larsen@gyldendal.no

Thor-Atle Refsdal

Redaktør

Matematikk 1–10

Telefon: 22 03 43 18

thor.atle.refsdal@gyldendal.no

Camilla Glende

Redaktør

Engelsk 8–10, RLE 5–10

Telefon: 22 99 04 65

camilla.glende@gyldendal.no

GYLDENDAL UNDERVISNING

Postboks 6860, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Besøksadresse: Sehesteds gate 4

www.gyldendal.no/grunnskole

Elisabeth Reizer

Redaktør

Engelsk 1–7

Telefon: 22 03 43 58

elisabeth.reizer@gyldendal.no

Inger Barstad Marbach

Redaktør

Spansk, tysk

Telefon: 22 03 43 66

inger.barstad.marbach@gyldendal.no

Bjørn Møst

Redaktør

Natur- og samfunnsfag 1–7, RLE 1–4

Telefon: 22 03 43 81

bjorn.most@gyldendal.no

Guro Marie Jørgensen

Redaktør

Matematikk 1–10

Telefon: 22 03 42 15

guro.jorgensen@gyldendal.no

Lise Lahn-Johannessen

Redaktør

Naturfag 8–10, Samfunnsfag 8–10

Telefon 22 03 43 69

lise.lahn.johannessen@gyldendal.no

Alexander Henriksen

Redaktør

Zoom 8–10

Telefon 22 03 42 89

alexander.henriksen@gyldendal.no


Nyhetsbrev!

Gyldendal Undervisning vil for fremtiden

informere mer og mer gjennom nyhetsbrev

sendt på mail. Vi oppfordrer derfor alle

lærere til å melde seg på våre nyhetsbrev.

Nyhetsbrevene blir sendt direkte til din mailadresse.

Du vil kun motta informasjon i de

fagene som er interessante for deg.

Nyhetsbrevene inneholder:

• Fagstoff

• Undervisningstips

• Informasjon om våre læremidler

• Kurstilbud

• Spesialtilbud

Slik gjør du:

• Gå inn på:

www.gyldendal.no/grunnskole

• Klikk på nyhetsbrev

• Velg fag

Kurskalender

Informasjon om vårens og høstens kurs og

inspirasjonsdager m.m. vil fra nå av finnes i

vår nye kurskalender på nett. I kurskalenderen

kan du lese om de forskjellige kursene samt

melde deg og dine kolleger på til de dere finner

interessante.

For informasjon om 1–7 trinn,

se vår barnetrinns katalog.

Innhold

Norsk

Kontekst 8–10

Kontekst 8–10 Tekster 1 og 2

Naturfag

Eureka! 8–10

Samfunnsfag

Underveis Historie 8–10

Underveis Geografi 8–10

Underveis Sammfunnskunnskap

8–10

Zoom 8–10

RLE

Horisonter 8–10

Engelsk

Searching 8–10

Fransk

C’est chouette 1–3

Spansk

Amigos 1–3

Tysk

Auf Deutsch 1–3

Gyldendals ordlister

Digitale læremidler

Kunnskapsforlaget

Tilleggsbøker språk

Diglib

Prisliste

Lærerplanlegger

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

27

28

32

33

49


2

Norsk

8–10

Markedsleder

Kontekst Basisbok 8–10 dekker

fagstoffet og ivaretar ferdighetstreningen

for hele treårsløpet i

ungdomsskolen. Fagstoffet er

samlet i kapitler, og hvert kapittel

er inndelt i strukturerte kurs der

kompetansemålene i læreplanen

er konkretisert og systematisert.

Det er ulike typer oppgaver etter

hvert kurs. Denne organiseringen

av fagstoffet gjør det lett å lage

fleksible undervisnings opplegg.

Kontekst Oppgaver har varierte

tilleggsoppgaver til både basisboka

og tekstsamlingene. Oppgavene

er organisert etter kapitlene i

basisboka og periodene i tekstsamlingene.

Kontekst Ressursperm gir blant

annet forslag til konkrete undervisningsopplegg

og forslag til

Norsk 8–10

Kathinka Blichfeldt, Tor Gunnar Heggem og Ellen Larsen

KONTEKST 8–10 BASISBOK

– én basisbok for hele ungdomstrinnet!

progresjon fra 8. til 10. trinn,

samt kopieringsoriginaler som

inne holder grammatikk- og språkoppgaver,

ekstra tekster og ulike

vurderingsskjemaer.

Kontekst gjør det enkelt å planlegge

og gjennomføre undervisningen.

Læreverket sikrer faglig

innhold og progresjon. Det er lett

å tilpasse undervisningen etter

lokale læreplaner, og verket gir

god oversikt og sammenheng i

faget. Med Kontekst blir differensiering

og repetisjon enkelt.

I Kontekst Basisbok finner du

også:

• Viktig stoff i grønne rammer

• «Kort sagt» – oppsummering

etter hvert kapittel

• Oppslagsdel med grammatikk,

sjangertrekk, tips til analyse

av tekster og bilder, forslag

til arbeid med språklige og

litterære emner

• Tidslinjer

CD til basisbok

• Dialektprøver

• Svensk

• Dansk

• Tolkende framføring

Ekstra

oppgaver til

basisbok og

tekstsamlinger

www.gyldendal.no/kontekst


Fra Kontekst Basisbok

KAPITTEL

KURS 1

286 www.gyldendal.no/kontekst

KURS 1

1

Språket endrer seg

Vi bruker mange engelske ord i norsk dagligtale.

Mange av disse ordene finnes det gode, norske

erstatninger for. Finn norske ord for disse engelske

ordene:

software – beach party – audition – skinhead

– jeans – thriller – tagger – joystick

– tax free – sexy – boarding card – motocross

2

8

I dette kurset

skal du lære

hvordan norsk

språk påvirkes

fra andre språk

hvordan et

fl erkulturelt

samfunn preger

språket vårt

hvordan

endringer i

Fagstoffet

er inndelt i

kurs med

klare mål

språket skjer

talemålet det språket vi

snakker

skriftspråket det språket

vi skriver

lånord ord som er tatt

opp fra et fremmed språk

Fra Kontekst Oppgaver

Finn så mange synonymer (ord som betyr det

samme, eller nesten det samme) for ordene bra

og dårlig. Lag to lister.

a Hvor mange av ordene finner du i ordlista?

b Hvor mange vil du kalle slangord?

c Er det ord som passer – eller ikke passer

– i spesielle anledninger? Gi eksempler.

d Hvilke av ordene vil være uforståelige for

foreldrene eller besteforeldrene dine?

Kontekst

Oppgaver har

ekstra oppgaver

for differensiering

og variasjon

104 www.gyldendal.no/kontekst

Kapitlet er delt i fi re kurs. Velg rekkefølge ut fra hva


KURS 1: Språket endrer seg

KURS 2: Å oversette språk

KURS 3: Hvor stammer språket vårt fra?

KURS 4: Dialekter og sosiolekter

Språket endrer seg

Nå er det ikke sikkert at avsnittet på kapitteloppslaget hentet fra

snowboardspråket, vil vare i år framover. Kanskje har noe endret

seg allerede når du leser dette? Sånn er det med språket: Moteord

kommer inn og holder seg en stund, før de glemmes. Andre nyord

etablerer seg fast i språket vårt og får etter hvert plass i ordboka.

Talemålet endrer seg raskere enn skriftspråket; det tar lengre tid

for skriftspråket å ta opp i seg forandringer. Tettere kontakt mellom

ulike kulturer og enklere kommunikasjon har ført til at forskjellige

språk påvirker hverandre mer enn tidligere. Tenk bare på hvor mye

engelsk som er kommet inn i norsk språk.

Det snakkes ca. 6 000 ulike språk i verden i dag. Tendensen er at det

blir færre av dem – mange språk dør ut. De største språkene styrker

sin stilling. Engelskspråklige fi lmer og engelskspråklig musikk,

ungdomsmiljøer påvirket av amerikansk kultur og fagspråk fra for

eksempel datateknologien og oljebransjen har gitt oss nye ord og uttrykksmåter.

Det meste kommer fra engelsk. Men helt fra de tidligste

tider har vi hentet inn lånord fra andre språk; vi tenker bare ikke over

det til daglig. Ta en titt på denne lista over helt vanlige «norske» ord,

og se hvilken opprinnelse de har:

jern fra keltisk moderne fra fransk

kirke fra gresk konto fra italiensk

stress fra engelsk pulk fra samisk

plante fra latin snakke fra tysk

kjendis fra svensk kajakk fra grønlandsk

og anorakk

Ordforklaringer

8 Språk i endring

– fra runer til sms

Ordene våre har vinger, men de flyr ikke alltid dit vi ønsker.

George Eliot, engelsk forfatter (1819–1880)

3

Oppgaveboka

følger

kursene i

basisboka

Flere sammen:

a Skriv ned utenlandske ord som dere bruker

når dere snakker.

b Finn ut hvor ordene kommer fra.

c Finn norske ord som kan erstatte de utenlandske

ordene.

d Diskuter om det er like greit å bruke de

norske ordene. Begrunn svaret.

4

Flere sammen: Snakk om følgende spørsmål:

a På hvilket språk tenker du?

b På hvilket språk drømmer du?

c Hvilket språk ville du helst bruke hvis du var

veldig syk og måtte til legen?

d Hvilket språk bruker du når du er skikkelig

sint?

e Hvor mange synonymer kan dere komme på

for ordet å gå på norsk? Skriv ned. Vis hverandre

hvordan de ulike måtene å gå på kan

se ut.

f Hvor mange synonymer kan dere komme på

for det engelske ordet to go?

g Snakk sammen om svarene på spørsmål e

og f. Hva forteller dette om forholdet til vårt

eget morsmål?

Norsk 8–10

Flerspråklighet er regelen,

ikke unntaket, i verdens

nasjoner i dag.

Språk i verden: ca. 6 000

Stater i verden: ca. 225

Ekstra

informasjon

til emnet

Her er noen ord

med arabisk opphav:

admiral, algebra, alkohol,

damask, lilla, madrass,

magasin, safran, siffer,

sirup, sukker, tariff

Kilde: Språkrådet

Kulturell og språklig

variasjon har gitt mange

nye ord og uttrykk.

5 6

De fleste slangord i norsk kommer fra engelsk.

Mer kontakt med andre språkgrupper har gjort

at vi også har fått inn slangord fra andre språk.

Under finner du en liste over slangord fra spansk,

urdu, berbisk (snakkes i Nord-Afrika, blant annet

i Marokko), arabisk og tyrkisk.

a Har du hørt disse ordene brukt som slangord?

b Kan du finne ut hvilke språk de stammer fra,

og hva de betyr?

schpa – larki – larka – avor – chica

– chico – dinero – loco – amigo – sjofe

– lø – kæbe – baosj – wallah

Kilde: www.slang.no

Flerkulturelt samfunn

Norge er blitt et fl erkulturelt samfunn. Økt innvandring har gitt

oss en språkvariasjon med innslag av språk fra fl ere verdensdeler.

I Norge i dag snakkes det over hundre forskjellige minoritetsspråk

blant innvandrergrupper av ulik størrelse. Et stort antall nordmenn er

tospråklige. Det vil si at de har norsk som sitt andrespråk og et annet

språk som sitt førstespråk; morsmålet er altså ikke norsk. Det har

ført til at norsk blir snakket på mange måter her i landet, og det betyr

at det fi nnes mange miljøer der det snakkes både norsk og et annet

språk. Nye ord og uttrykk, og variasjon i uttale og setningsmelodi,

beriker språkuttrykket. Vi har fått utvidet vår horisont og fått nye ord,

for eksempel i matveien. Hvem snakket for få år siden om nan-brød,

sushi, kebab, guacamole og tapas? I miljøer med mange innvandrere

er særlig ungdommen rask til å plukke opp ord og uttrykk fra innvandrerspråk

i sin måte å snakke på. Sjpa (som er kurdisk/berbisk og

betyr pen, bra) og wollah (arabisk for jeg lover) er eksempler på ord

som er tatt opp i deler av ungdomsspråket.

Norge har også eksportert ord til andre språk. Eksempler på slike

norske ord er fjord, ski og slalåm (gjerne skrevet slalom i språket som

har lånt ordet).

Under finner du en rekke nye og gamle slangord.

Prøv å koble ordene i venstre og høyre

spalte riktig:

seff stjele, lure

høvding stilig, raffinert

ruler merkelig

snørrbrems smoking

despe fyllearrest

irri ikke

sjera testikler

familiejuveler bart

bøffe være på vorspiel

speisa selvfølgelig

kjip hva skjer, da?

tørkestativ gal

six-pack hår på brystet

festbrynje trenings-/kroppsfantast

Kontekst

loco miste kontrollen

tarzanmatte Oppgaver sigarett

er raff krydret er med bra

forse mage

kroppulf irriterende, irritert


sigg

dårlig

gavene tusenlapp

ekstra informasjon

om tema til opp-

På 1940–50-tallet var disse uttrykkene

slang: gørr, slafse mule, Nils på pæra,

gryn, lørje, blindramme.

Forstår du hva de betyr? Er noen av

ordene fortsatt i bruk?

Språk i endring

287

Språk i endring

• Oppgaver

på ulike nivå etter

hvert kurs

• Gratis fasit på nett

både til basisbok,

opp gavebok og

ressursperm

105

Komponentoversikt, se side 5.

3


4

Norsk

8–10

Litteraturutvalget er samlet

i Kontekst Tekster 1 og Tekster 2.

Tekstene er hentet både fra

norsk og utenlandsk litteratur.

Skjønnlitteratur og saktekster er

representert i et variert utvalg med

hensyn til tema, språk, sjanger og

nivå.

Hver tekst har en kort tekst om

forfatteren, informasjon om

teksten, ordforklaringer og oppgaver

på flere nivå. Mange bilder

letter tekstforståelsen.

Tekstsamlingene kan brukes fleksibelt

på hele ungdomstrinnet.

Læreverket består, i tillegg til

Tekster 1 og 2, også av Basisbok,

Oppgavebok og Ressursperm (se

omtale forrige side).

Norsk 8–10

Kathinka Blichfeldt, Tor Gunnar Heggem og Ellen Larsen

KONTEKST 8–10 Tekster 1 og 2

– inspirerende litteratur- og kulturformidling

Læreverket Kontekst er tenkt

som en enhet og dekker hele

norsk faget, men både basisboka

og tekstsamlingene kan brukes

uavhengig av hverandre.

Kontekst Tekster 1

• Tekster fram til 1980

• Tekstene er kronologisk organisert

etter perioder

• Hver periode har en innledning

som viser litterære og kulturelle

strømninger

• Kort sammendrag etter hver

innledning

• Oversikter over tekstene etter

forfatter, sjanger og tema

• Tidslinjer

Kontekst Tekster 2

• Tekster etter 1980 og fram til i

dag

• Tekstene er ordnet etter sjanger

• Oversikter over tekstene etter

forfatter, sjanger og tema

• Tidslinjer

CD 1–3

Felles

ressursperm

til basisbok og

tekstsamlinger

• Innleste tekster

• Sanger

• Musikk fra ulike tidsperioder

• Alle sanger og viser finnes i

original versjon på CD Tekster

1–3

www.gyldendal.no/kontekst


Informasjon

om teksten

Ordforklaringer

Fra Kontekst Tekster 1

OM TEKSTEN

Diktet «Tingene sørger

aldri» er fra diktsamlingen

Vinden ser aldri på

veiviserne (1976) og

«Marihøne» er fra dikt-

samlingen Når kvelden

står rød over hesteknatten

(1979).

fl áberget naken og jevn

bergfl ate

smålåtne beskjedne

bygslet leid

kjerregarden kirkegården

362 www.gyldendal.no/kontekst

Hans Børli (1918–1989)

Hans Børli debuterte i 1945 med diktsamlingen Tyrielden og skrev

i alt 21 diktsamlinger. Børli ga også ut romaner og noveller. Han

er kjent for sine naturskildringer og dikt om skogsarbeiderens liv.

Lik måten han arbeidet som tømmerhogger, skrev Børli jevnt og

trutt, og han kom ut med en ny bok nesten hvert år. Den teknologiske

utviklingen fi kk betydning for livet og diktningen til Børli.

Da motorsagen kom, forsvant noe av roen Børli hadde funnet i

skogen. Språket i diktene ble mer modernistisk, uten fast mønster.

Da skogsarbeidet ble for tungt, gikk det også tyngre med skrivingen,

og innholdet ble mer dystert. Mot slutten av forfatterskapet er

det en mer religiøs undertone i diktene hans.

ANDRE TITLER

Vindharpe, dikt (1974)

Vinden ser aldri på veiviserne, dikt (1976)

Med øks og lyre. Blar av en tømmerhoggers dagbok, selvbiografi (1988)

Tingene sørger aldri

Rart å tenke på at

bjørka du lå og lydde på

så mang ei blåsende natt

med regn i lauvet, stien

over fl áberget utafor huset, hagebenken

du snekret av en kløyvd furustamme – alle

disse smålåtne tingene rundt deg

skal være-til i verden

lenge

etter at du har bygslet

tre alen jord på kjerregarden …

Og tingene

sørger aldri over oss.

Selv ikke dette blå vesle bordet

du satt og skrev ved i stjålne stunder

vil noensinne ønske deg tilbake.

4Tekster1s232–371_060608.indd 362 21-02-08 11:08:53

TILLEGGSKOMPONENTER

Norsk 8–10

OPPGAVER

Marihøne

På et blomsterblad i kveldsola

ei skinnende marihøne.

Mens jeg står og ser

åpner den seg selv som

et bittelite lakkrødt skrin

med buet lokk,

pakker sirlig ut en fl ukt

som gammel silke.

Gjør marihøna

midt i menneskenes verden

som om ingenting var.

sirlig nøyaktig og pent

SE OGSÅ mTEKSTER 2 2 mBASISBOK 8OPPGAVER cRESSURSPERM

I TEKSTEN

UT AV TEKSTEN

1 Hvilke ting er det Børli nevner i Tingene 4 Lag en illustrasjon, gjerne på pc, til diktet

sørger aldri?

Marihøna.

2 Hva handler diktet Tingene sørger aldri om? 5 Hvilke ting i hverdagen er viktige for deg?

3 Prøv å beskrive stemningen i de to diktene 6 Skriv av diktet Tingene sørger aldri, men bytt

med bare tre ord til hvert dikt.

ut ordene Børli bruker, slik at det passer til

din hverdag med de tingene du er opptatt

Skal du snakke om teksten?

Se Å snakke om skjønnlitteratur, s. 371.

av.

6

1900–1980

4Tekster1s232–371_060608.indd 363 21-02-08 11:08:57

363

Nynorskboka 8–10

Boka lar elevene møte

nynorsk i et spennende

samspill med bokmål.

Mange saktekster og

skjønnlitterære tekster

gir elevene en motiverende

inngang til arbeidet

med språkoppgaver,

og til skriving i ulike

sjangrer.

• Fasit

KONTEKST 8–10

Basisbok •

Basisbok CD •

Tekster 1 •

Tekster 2 •

Tekster 1 og 2, CD 1–3 •

Oppgaver •

Ressursperm •

www.gyldendal.no/kontekst •

Tilleggskomponenter

Forfatterportrett

Grammatikk og

rettskriving 8–10

Hvert kapittel har klare

læringsmål og regler

med tydelige eksempler.

Varierte og motiverende

oppgaver er delt inn i

flere nivåer. I tillegg

finnes oppgaver der en

skal sammenlikne norsk

med andre språk.

• Fasit

Tekster

1 og 2 har to

typer oppgaver

til alle tekster

Grammatikk og rettskriving •

Fasit til Grammatikk og rettskriving •

Nynorskboka •

Fasit til Nynorskboka •

5


6

Naturfag

8–10

Eureka! er skrevet slik at det

skal være lett å lære og forstå

naturfag. Boka har tydelig faglig

fokus, ryddig struktur og

instruktive tegninger og foto.

Bilde tekstene spiller på lag med

øvrig tekst. Læreverket er tilrettelagt

for variert undervisning.

Tilbakemeldingene fra lærere og

elever er svært gode, og Eureka!

er markedsleder.

Grunnbok

Grunnboka er delt inn i kapitler

med to, noen ganger fire, siders

oppslag for hvert tema. Hvert

kapittel inneholder spennende fagstoff

og avsluttes med oppgaver

Naturfag 8–10

Merethe Frøyland, Andreas Hannisdal, Merete Hannisdal, John Haugan, Morten Munkvik,

Jørn Nyberg og Kari Synnes

EUREKA! 8–10

– nyskapende med faget i fokus

og aktiviteter. Læreverket stiller

tankevekkende spørsmål, og oppgavene

gir god begrepsstruktur

og strategier for å tenke kritisk.

Aktivitetene gir elevene praktisk

erfaring, samt fører til resonnering

og erkjennelse.

Lærerens bok

Lærerens bok følger grunnboka

fra side til side. I Lærerens bok

finnes kapittelprøver og kapittelsammendrag.

For læreren er

det fagartikler, konkrete innspill

til oppslagene i grunnboka,

vei ledning til aktivitetene og

løsnings forslag til oppgavene.

Markedsleder

Arbeidshefte

Arbeidsheftet inneholder engasjerende

oppgaver som trener elevenes

grunnleggende ferdigheter og

letter begrepsinnlæringen. Heftet

er tilpasset kapitlene i Grunnboka.

Bakerst i Arbeidsheftet er det

fasit til oppgavene. Arbeidsheftet

er selvinstruerende. Heftet kan

brukes fleksibelt til differensiering,

hjemme arbeid eller som et supplement

i undervisningen.

www.gyldendal.no/eureka


Fra Eureka! 9 Grunnbok
Noen ord

under mellomoverskriftene

er

ut hevet. Disse ordene

finnes også i ordbiblioteket

– en samling

ord forklaringer

bak i boka

fortynnet saltsyre

magnesium
10

hydrogengass

20

30

40

50

60

70

80

90

100

vann

Oppgavene

gir mulighet

for repetisjonNaturfag 8–10

22 KAPITTEL 5 Råd til forskerspiren www.gyldendal.no/eureka Råd til forskerspiren KAPITTEL 5 23

Finn nøkkelordet

Finn nøkkelordet ved å fylle ut de fargede feltene i tabellen. Se utsagnene nedenfor.

1

2

3

4

5

6

7

8

Overskriftene

sammenfatter

kort innholdet i

avsnittene

Fra Eureka! 9 Arbeidshefte

1 En annen temperaturenhet enn grader celsius

2 Enhet for måling av små masser

3 Noe vi ser, lukter, hører eller føler

4 Det samme som 1000 gram

5 En måte å presentere måleresultater på

6 Brukes for å samle og få oversikt over de måleresultatene en har fått

7 En påstand som sier hva du tror skal skje når du gjør et forsøk

8 Et annet ord for en verdi du måler i et forsøk

volum hydrogengass (ml)

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 tid (sek)Forsøk og hypoteser

Det blir arbeidet med å finne ut hvordan en kan dyrke billige tomater med god smak.

a I tabellen nedenfor finner du resultatene av et forsøk der det er testet hvordan plantenes vekst

er avhengig av temperatur og mengde gjødsel. Hva ville du si ut fra resultatene som er skrevet,

som konklusjon på forsøket?

b Hvilke forhold må være like for de fire pottene for at resultatene (vekt) i tabellen skal kunne

sammenliknes?

c Gi begrunnelse for denne hypotesen: En tomatplante vokser raskere hvis CO 2 -mengden i veksthuset

er høyere enn i vanlig luft.

Temperatur

Gjødsel

Rikelig med gjødsel

Lite gjødsel


0,9 % argon

90

0,04 % karbondioksid 80

70

21 %

60

oksygen

50

40

78 %

nitrogen

30

20

10

0

?

innhold (%)

100

N 2 O2 Ar og

CO 2
Kaldt

(12 - 15 °C)

Varmt

(22 - 25 °C)

Vekt: 35 g Vekt: 52 g

Vekt: 19 g Vekt: 28 g

EUREKA! 8 9 10 8–10

Grunnbok • • •

Arbeidshefte • • •

Lærerens bok • • •

www.gyldendal.no/eureka •

• = engangsmateriell

Oppgavene

utfordrer

elevenes misoppfatninger

Hvert

tema av sluttes

med nøkkelspørsmål

Utfordringene

stimulerer

nysgjerrighet og

forskertrang

7


8

Historie

8–10

I den nye utgaven av Underveis

Historie er det lagt vekt på en

tydelig struktur. Historien blir

presentert kronologisk ved blant

annet tidslinjer og kart. Arbeid

med kilder er en viktig del av

lærestoffet. Ulike typer tekster og

oppgaver gjør det enkelt å differensiere.

Underveis Historie 8 gir et bredt

og helhetlig bilde av Norges- og

verdens historien i perioden 1750

til 1914 med sentrale temaer som

de store revolusjonene, nasjonalisme,

imperialisme.

I Underveis Historie 9 er det perioden

1914 til 1945 som er i fokus.

Her er spennende temaer som

Historie 8–10

Harald Skjønsberg

UNDERVEIS 8 –10 Historie, ny utg.

– engasjert og tydelig historiefortelling

første verdenskrig, nedgangstid,

andre verdenskrig, motstandskamp,

holocaust, fred og fri gjøring.

Underveis Historie 9 omhandler

nyere historie, fra 1945 og opp til

i dag. Her er tema som den kalde

krigen og den globale verden i

fokus. I denne boka er det flere og

mer om fattende tidslinjer.

Kapitlene innledes med tydelige

læringsmål. Rammetekster

utdyper fagstoffet eller inneholder

annet stoff om temaet i kapitlet.

Årsak–virkning fokuserer på årsaker

og konsekvenser for historiske

hendelser. Mange ordforklaringer

i marg og i løpende tekst letter

leseforståelsen.

Markedsleder

Ekstratekster bak i boka gir muligheter

for fordypning.

Oppgavene er delt inn i flere

nivåer:

• «Husker du?» – oppgaver i den

løpende teksten, direkte knyttet

til fagstoffet

• «Videre arbeid» – oppgaver

som krever mer enn bare

fakta kunnskap

• «Kildeoppgaver» er tydelig

markert

• «Kort fortalt» – sammendrag

med oppgaver

www.gyldendal.no/underveis


Fra Underveis Historie 9, ny utgave

Fra Underveis Historie 10, ny utgave

Ekstra

tekster til

tema

SANNHETSKOMMISJONEN – EN VEI TIL FORSONING

Etter at ANC hadde fått makten i Sør-Afrika, ble

det opprettet en «sannhetskommisjon». Alle

som hadde vært ofre for det brutale apartheidstyret,

kunne henvende seg dit og få sakene

sine opp. De som hadde begått overgrepene –

for eksempel folk i politiet eller i hæren – skulle

slippe straff hvis de fortalte om det de hadde

gjort og dessuten ba ofrene om tilgivelse, ansikt

til ansikt. Sannhetskommisjonen var noe helt

nytt i verdenshistorien. I stedet for å straffe dem

som hadde gjort noe galt – slik vi for eksempel

gjorde i Norge etter krigen – ga man overgriperne

en mulighet for å tilstå og å be ofrene om

tilgivelse.

186 www.gyldendal.no/underveis

Lederen av sannhetskommisjonen var den høyt

respekterte svarte erkebiskopen Desmond Tutu,

som i 1984 hadde fått Nobels fredspris for sin

fredelige kamp mot apartheid. Han sa det slik:

«Hvis vi skal tilgi, må vi vite hva det er vi skal

tilgi, og hvem det er vi skal tilgi.»

Arbeidet var ofte vanskelig, og langt fra alle

var fornøyd med jobben sannhetskommisjonen

gjorde. Desmond Tutu sa en gang at han heller

hadde villet «ligge under buken på en slange»

enn å lede denne kommisjonen. Likevel er det

liten tvil om at sannhetskommisjonen har

bidratt sterkt til forsoningen i Sør-Afrika.

Erkebiskop Desmond Tutu overlater Sannhetskommisjonens rapport til president Nelson Mandela. Bildet er fra 1998.

Historie 8–10

Tidslinje

til hvert

kapittel

v

Afrika og Asia: kamp for større

selvstendighet

I dette kapitlet skal du lære om

Den arabiske verden

Araberne under den første verdenskrigen

Araberne føler seg på mange måter som ett folk. De snakker

samme språk og har en felles historie og kultur. Det store flertallet

har samme religion, nemlig islam. Muhammed, som grunnla den

islamske religionen på 600-tallet, var selv araber.

ÅRSAK – VIRKNING

Hvorfor har Afrika hatt så store problemer?

• De varene som Afrika har hatt å selge, er blitt

stadig mindre verdt.

• Afrika har blitt rammet av store naturkata -

strofer, ikke minst tørke.

• Afrika rammes hardt av epidemier, for

eksempel aids.

HUSKER DU?

7 Hva er ANC?

8 Hva var apartheid?

9 Hva er «det store miraklet» i sørafrikansk historie?

10 Si litt om forholdene i dagens Sør-Afrika.

11 Hvem er boerne?

Kapittel 7

• hvordan araberne kjempet for selvstendighet etter den første verdenskrigen

• hvordan stadig flere jøder utvandret til Palestina i mellomkrigstiden

• hvordan striden mellom jøder og palestinere startet

• hvordan Mohandas Gandhi ledet indernes kamp for frihet

• hvordan det ble borgerkrig i Kina

• hvordan japanske grusomheter rammet Kina

• hvordan Japan sluttet seg sammen med Tyskland i årene før den andre verdenskrigen

Dette er briten Thomas Edward Lawrence, eller Lawrence of Arabia, som han også ble kalt. Han var arkeolog – en som

gravde ut gamle historiske gjenstander – og hadde reist mye i arabiske land. Han snakket arabisk flytende. Under første

verdenskrig ble han nær venn med den arabiske fyrsten Feisal, som ledet opprøret mot tyrkerne (se side 116). Lawrence

betydde svært mye for å få til samarbeidet mellom araberne og britene. Etter krigen var han en stor, internasjonal kjendis.

Han døde i en motorsykkelulykke i 1935.

Sør-Afrika er av de landene i verden der det er størst forskjell

på fattige og rike. Fremdeles er rikdommen fordelt

etter rase – de fleste hvite er velstående, de fleste svarte

er fattige. Disse boligområdene ligger begge i Cape

Town, en kort biltur fra hverandre.

• I Afrika bor det mange folkegrupper innen hver

enkelt stat, og det har mange ganger ført til

strid.

• Afrikanske ledere har ofte vært korrupte

og brutale.

• Disse lederne har likevel ofte fått

støtte av stormakter.

Repetisjonsspørsmål

fra

teksten

Afrika – fra kolonier til selvstendige land 187

Hvert

kapittel har

tydelige

læringsmål

Gjennomgang

av årsaker og

konsekvenser

av historiske

hendelser

Komponentoversikt, se side 13.

9


10

Geografi

8–10

Verdensbildet har endret seg,

og med Underveis Geografi i ny

utgave er man oppdatert.

I den nye utgaven er det lagt vekt

på en tydelig struktur. Oppdatert

fagstoff sammen med ulike typer

illustrasjoner gjør det enkelt å tilegne

seg lærestoffet. Arbeid med

kart har fått en betydelig plass.

Gode statistikker og tabeller trener

elevene å lese fagstoff på ulike

måter.

Underveis Geografi 8 gir en oversiktlig

framstilling av jordas indre

og ytre krefter, vær, klima, vegetasjon

og de ulike landskapstypene

i Norge.

Geografi 8–10

Jon Birkenes og Unni Elisabeth Solberg Østensen

UNDERVEIS 8–10 Geografi, ny utg.

– rikt illustrert med informative tekster

Underveis Geografi 9 omhandler

Europa; land og landskap,

primær-, sekundær- og tertiærnæringer,

energi og energiforvaltning.

Underveis Geografi 10 omhandler

verdens delene, land og landskap,

be folkningsutvikling, bosetningsmønster,

rik og fattig, flytting og

flukt.

Felles for bøkene er at hvert

kapittel innledes med tydelige

læringsmål. Rammetekster

ut dyper fagstoffet eller inneholder

annet stoff om temaet i kapitlet.

Ordforklaringer i marg og i løpende

tekst letter leseforståelsen.

Markedsleder

Ekstratekstene bak i boka gir

mulighet for fordypning.

Oppgavene er delt inn i flere

nivåer:

• «Husker du?» – oppgaver i den

løpende teksten, direkte knyttet

til fagstoffet

• «Videre arbeid» – oppgaver

som krever mer enn bare faktakunnskap

• «Kartoppgaver» – praktiske oppgaver

med atlas som verktøy

• «Kort fortalt» – sammendrag

med oppgaver

www.gyldendal.no/underveis


Fra Underveis Geografi 10, ny utgave

Fra Underveis Geografi 8, ny utgave

Livet på tundraen – Mongolia

Folkene på bildet er reinsdyrnomader.

Polområdene

SVALBARD OG PERMAFROST

Sydpolen ligger på det antarktiske kontinentet. Det aller meste

(99,6 %) av Antarktis er dekt av et flere tusen meter tykt islag.

90 % av all bre-is på jorda finnes i Antarktis. Bre-isen i Antarktis

inneholder 70 % av alt ferskvannet på jorden. I Antarktis er det

mange høye fjellområder.

Antarktis har ingen fastboende. Det tilhører heller ikke noe

spesielt land selv om mange land har gjort krav på å eie deler av

det enorme området (se kartet på neste side). Blant disse landene

er Norge. Det norske området heter Dronning Maud land.

Typiske dyr i Antarktis er sel og hval, som begge henter næringen

sin i havet. Det gjelder også pingvinene, som kanskje er de mest

karakteristiske, levende skapningene i dette området.

Området rundt Nordpolen (Arktis) er en del av et stort havområde,

Nordishavet. Her finnes det ikke noe eget kontinent som

118 www.gyldendal.no/underveis

Alle bøkene

er delt inn i deler

og kapitler. Delene

favner et tema, og

kapitlene av grenser

temaet i mindre

enheter.

På Svalbard er det tundra med permafrost. Her

nytter det ikke å grave ned vannledninger, kloakk

eller kabler i bakken. Den er bunnfrosset og hard

som stein. I stedet må alt dette legges oppå bakken.

Svalbard er stedet for å oppleve den korte,

men intense arktiske sommeren. Sola skinner

døgnet rundt, og opp av de øverste få centimeterne

med tint jord vokser det fram planter. Med

ett slag er det golde landskapet langs kysten

dekt av en utrolig blomsterprakt.

Geografi 8–10

Binders

– tekster

som utdyper

fagstoffet

v

Flyktninger

I dette kapitlet skal du lære om

• flukt og flyktninger

• internflyktninger

• FNs høykommissær for flyktninger

• Norge og flyktninger

• miljøflyktninger

Flukt er tvangsmessig flytting. Hver dag blir folk drevet på flukt

på grunn av frykt, forfølgelse, naturkatastrofer og krig. De fleste

er vanlige mennesker og må forlate hjem, arbeid og ofte også

familie for å overleve. Flyktninger tilhører noen av de mest sårbare

menneskene i verdenssamfunnet.

Det er FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) som har

hovedansvaret for flyktningene i verden. Men FNs definisjon av

en flyktning (se side 198) omfatter bare dem som har flyktet fra

hjemlandet sitt. Definisjonen tar altså ikke med alle dem som er

flyktninger i sitt eget land – internflyktninger.

Verdens flyktninger i dag

I 2006 la FN fram en rapport som viser at tallet på mennesker

som må forlate sine hjemland, har gått jevnt tilbake i løpet av de

siste årene. I 1990-årene lå tallet på mellom 15 og 20 millioner.

I 2006 lå det på omkring 9 millioner. De viktigste årsakene til

denne store reduksjonen er ifølge FNs høykommissær at det har

vært færre kriger mellom land de senere årene, og at flere flyktninger

vender tilbake til hjemlandet sitt.

Afghansk flyktning

Chile

Argentina

Storbritannia

New Zealand

Norge

Dronning

Maud

Land

Australia

Australia

Frankrike

i Antarktis. Det meste av Nordishavet er dekt av tykk havis, men

det finnes en del store øyer som er dekt med innlandsis. Aller

størst er Grønland. På 90° N, midt i Arktis, ligger Nordpolen.

Isbjørn, polarrev, reinsdyr og moskus er typiske dyr i Arktis.

I havet lever hvalross, sel og hval.

HUSKER DU?

11 Hva mener vi med uttrykket varmekjære løvtrær?

12 Hva har skjedd med den opprinnelige urskogen av varmekjære løvtrær i Europa?

13 Hva kaller vi de store gresslettene i USA, Ungarn og Argentina?

14 Hvor finner vi de store barskogområdene i verden?

15 Hva er tundra?

16 Forklar hva vi mener med permafrost.

17 Er det tundra og permafrost i Norge?

18 Hvilket av polarområdene er et eget kontinent?

Antarktis

Klima og vegetasjon

Kapittel 8

Hvert

kapittel

innledes med

tydelige mål

UNHCR = United Nations

High Commissioner for

Refugees

Flyktninger

Ordforklaringer

i marg og i

løpende

tekst

197

Mange

illustrerende

kart

Pingviner lever bare i området

rundt og i Antarktis. Isbjørnen

lever bare i Arktis

Repetisjonsspørsmål

fra

teksten

119

Komponentoversikt, se side 13.

11


12

Samfunnskunnskap

8–10

I den nye utgaven av Underveis

Samfunnskunnskap 8–10 er fagstoffet

samlet i én bok for hele

ungdomstrinnet. Boka gir mulighet

for en større fleksibilitet i undervisningen

i forhold til når i treårsløpet

en ønsker å arbeide med

de ulike temaene.

Det er lagt vekt på en tydelig

struktur, differensierte tekster,

illustrasjoner som utdyper, og

varierte oppgaver.

Til hvert kapittel er det filosofiske

oppgaver og undervisningsopplegg.

Kapitlene innledes med

tydelige læringsmål.

Samfunnskunnskap 8–10

Mary Merete Strand og Torill Strand

UNDERVEIS 8–10 Samfunnskunnskap, ny utg.

– hele ungdomstrinnet i én bok!

Underveis Samfunnskunnskap

8–10 fokuserer på følgende

temaer:

• Det gode samfunn

• Identitet og kultur

• Demokrati og maktfordeling

• Lov og rett

• Forbruk, økonomi og globali sering

Ekstratekster bak i boka gir

muligheter for fordypning:

• Føtter, ikke bare røtter, – å

være tyrkisk og norsk

• Fattig i en rik verden

• Entreprenørskap – å skape sin

egen bedrift

• Hvordan bruke Internett?

Oppgavene er delt inn i flere

nivåer:

• «Husker du?» – oppgaver i den

løpende teksten, direkte knyttet

til fagstoffet

• «Videre arbeid» – oppgaver

som krever mer enn bare

fakta kunnskap

• «Sokratesspørsmål» – opp gaver

som bidrar til ettertanke og

filosofiske samtaler

• «Kort fortalt» – sammendrag

med oppgaver

www.gyldendal.no/underveis


Det flerkulturelle samfunnet

I dette kapitlet skal du lære om

• rasismens ulike ansikter

• hvorfor mange mennesker er på flukt i dag

• ulike måter å leve sammen på i et flerkulturelt samfunn

Et samfunn med mange kulturer

Innvandring og utvandring fører til at folk skilles og møtes.

Mange har i dag slektninger i andre land. Kanskje har du en

bestemor fra Sverige, en oldefar i England, en tante fra Tyrkia

eller en onkel i Amerika? Kanskje er du selv født i et annet land?

Folk som flytter, bringer med seg nye språk, skikker, religioner,

tenkesett og tradisjoner. Dette er viktige deler av det vi kaller et

lands eller en folkegruppes kultur. Vi har alle en mening om hva

som er norsk kultur, men mye av det vi tror er typisk norsk, er

kommet hit med folk som har flyttet til landet. Uten innvandring

ville vi ikke hatt rosemalte fat og brudekister. Vi tror dette er helnorsk,

men begge deler kommer fra Tyskland. Kaffe, poteter,

risengrynsgrøt, pizza, appelsiner, bananer og sjokolade er noe av

det som aldri hadde kommet til Norge om vi ikke hadde hatt kontakt

med andre land, eller om utlendinger ikke hadde flyttet hit.

Det norske språket er også farget av andre språk, og mange

ord kommer langveisfra: «Sukker», «magasin», «sofa» fa» og «villa»

er fra arabisk, «kusine» og «møbel» er franske ord, «kompis» og

«kjendis» er svenske, mens «fotball» kommer fra England, ngland,

«sauna» fra Finland, «brød» og «betale» er tyske. Norge har også

gitt bort noen ord til andre land. Både «ski», «fjord» » og «slalåm»

er opprinnelig norske ord. Dessverre er vi også opphavet havet til det

internasjonale ordet for forræder, «quisling».

Kapittel 4

Det flerkulturelle samfunnet

67

Binders

– tekster

som utdyper

fagstoffet

I 1925, hundre år etter

Restaurations første tur, feiret

titusener norskamerikanere

hundreårs-jubileet med

norsk mat og drikke. USAs

president var til stede.

Samfunnskunnskap 8–10

Tekstene

bevisstgjør

elevene og danner

grunnlag for kritisk

tenking

Fra Underveis Samfunnskunnskap 8–10, ny utgave

aviser. Den norske lutherske kirken ble et viktig samlingspunkt.

Kirken skapte samhold i en ny og usikker situasjon, og religionen

var med på å bevare kulturen folk hadde med seg hjemmefra.

I enkelte byer som Chicago og New York er det mange av

norsk avstamning. Ikke uten grunn er bydelen Brooklyn i New

York blitt kalt «mysostkolonien». I dag finnes det flere etterkommere

etter nordmenn i USA enn det er nordmenn i Norge.

AGNES MATHILDE WERGELAND (1857–1914)

72 www.gyldendal.no/underveis

I 1902, før noen norsk kvinne fikk toppstilling ved

universitetet i Oslo, ble Agnes Wergeland professor

i historie ved universitetet i Wisconsin. Hun hadde

reist fra Oslo til Wisconsin på slutten av 1800-tallet

for å studere fordi det ikke var mulig for kvinner

å ta høyere utdanning i Norge.

HUSKER DU?

1 Hvem var Benjamin Hermansen?

2 Hva gjorde nordmenn som utvandret til Amerika, for å beholde norsk kultur?

3 Hvorfor trengte Europa så mye arbeidskraft etter den andre verdenskrigen?

4 Når innførte Norge innvandringsstopp?

5 Hvilke grupper kan fremdeles flytte til Norge?

6 Forklar forskjellen på en asylsøker og en flyktning.

7 Hva betyr det å få oppholdstillatelse på humanitært grunnlag?

Innvandring til Europa

Siden 1960-årene har folk flyttet til Europa eller innenfor Europa

– ikke fra. Den voksende industrien i Vest-Europa trakk til seg

arbeidssøkere fra fattige land i Sør- og Øst-Europa, for eksempel

Hellas og Portugal, og fra andre verdensdeler. Frankrike,

Nederland og Storbritannia importerte millioner av arbeidere fra

sine gamle kolonier. Til Tyskland kom det tyrkiske og østeuropeiske

innvandrere. Vi kaller slik innvandring for arbeidsinnvandring.

Muligheten til å få arbeid og ønsket om et økonomisk bedre

liv har vært hoveddrivkraften bak arbeidsinnvandringen. I 1980og

1990-årene utvandret en million mennesker

hvert år fra fattige land til verdens rike land.

Innvandring til Norge

Fram til 1960-årene hadde utenlandske ingeniører,

sjøfolk, folk innenfor handel og restaurantdrift

kommet til Norge, men i 1960- og 1970årene

trengtes det innvandrere til industrien.

I begynnelsen av 1970-årene kom de fleste

arbeidsinnvandrerne fra Pakistan.

Norske myndigheter innførte innvandringsstopp

i 1975. Behovet for arbeidskraft var ikke

lenger så stort. Etter det har det bare Tall- vært åpnet

for familiegjenforening. Det betyr at den nærmeste

familien til innvandrere som har oppholdstillatelse

i Norge, kan flytte hit. er ryddig

Men det finnes et viktig unntak fra innvan-

materialet

framstilt

Innvandring til Norge

25000 Antall

20000

15000

10000

5000

Det flerkulturelle samfunnet 73

Den nest største «greske»

byen etter Athen er

Melbourne – i Australia.

Hva tror du er grunnen til

det?

0

2002 2003 2004

Europa Afrika Asia

Oseania Nord- og Sør-Amerika

Repetisjonsspørsmål

fra

teksten

UNDERVEIS, NY UTGAVE

Historie

8 9 10 8–10

Historie, grunnbok • • •

Historie, ressursperm • • •

Geografi

Geografi, grunnbok • • •

Geografi, ressursperm • • •

Samfunnskunnskap

Markedsleder

Samfunnskunnskap, grunnbok •

Samfunnskunnskap, ressursperm •

www.gyldendal.no/underveis •

13


14

Samfunnskunnskap

8–10

Zoom 8–10 er et nytt bok + nett

læremiddel i samfunnskunnskap.

Vi tør påstå at det aldri tidligere

er blitt laget et læreverk for ungdomstrinnet

der bok og nett er så

totalt integrert. Til sammen dekker

grunnbok og nettressurs hele ungdomstrinnet.

Bok

Læreboka er laget i et spennende

magasindesign der samspillet

mellom tekst og bilde utløser

diskusjon og refleksjon. Utstrakt

bruk av reportasjebilder gir sterke

virkemidler, men ikke mer enn

hva elever daglig møter i media.

Forskjellen er at Zoom 8–10 setter

det i en kontekst som gir rom for

refleksjon, diskusjon og læring.

Boka har liten tekstmengde og

appellerer til både gutter og

jenter. Zoom 8–10 tar begrepet

Samfunnskunnskap 8–10

Alexander Henriksen

ZOOM 8–10

– nyskapende samspill mellom bok og nett

«sammen satt tekst» et skritt

videre da både tekst, bilde, lyd,

film, lenker og opp gaver spiller

sammen.

Nett

Nettets dynamiske fordeler er godt

integrert i Zoom 8–10. Her vil

det finnes aktualitetssaker knyttet

opp mot temaene. Hvert tema blir

i tillegg belyst gjennom en rekke

videoer, både egenprodusert og

fra NRK-arkivet. Til hvert kapittel

er det «utforskoppgaver» som er

større prosjektoppgaver der elevene

tar i bruk verktøy tilgjengelig

på nett siden for å løse oppgavene.

Progresjon

Første kapittel er «jeg» og siste

kapittel er «verdensrommet».

På veien går vi igjennom alle de

viktigste samfunnskunnskaplige

NYHET

institusjoner og temaer. Kapittelstrukturen

på Bok og Nett er

identisk og gir et utfyllende og

engasjerende samspill som belyser

tema.

Zoom 8–10 tilbyr også:

• Oppgavelevering som kommuniserer

med læringsplattformer

som Fronter og It’s Learning

• Lærerveiledning tilgjengelig på

nettsiden

• Undervisningsopplegg med

utgangspunkt i kompetansemål

Zoom er enkel å bruke, og intuitiv

for elevene. Konseptet er testet

både på elever og lærere med

svært gode tilbakemeldinger.

www.gyldendal.no/zoom


Fra grunnboka

skolens funksjon

Hva hadde skjedd med Norge hvis ingen

gikk på skole?

På 1800-tallet var Norge et fattig bonde- og fiskersamfunn.

Dette ville myndighetene gjøre noe med. De ville gjøre

Norge rikere og mer fremtidsrettet.

De mente at skolen var et viktig verktøy for å få til dette.

I skolen frem til da hadde kristendomsundervisningen

vært det viktigste. Men nå skulle landet bygges, og skolen

måtte altså få en ny rolle. I 1860 bestemte myndighetene

at alle barn skulle gå på skole og få «kloke hoder og

modne sinn».

På 18oo-tallet var det en strømning i landet som kalles

nasjonalromantikken. Det vil si at mange var opptatt av å

finne Norges identitet og bygge Norges selvstendighet.

Skolebestemmelsen i 1860 var en viktig del av dette

– å samle landet og heve den samlede kunnskapen.

Den gangen hadde myndighetene fire hovedgrunner til at

folk skulle gå på skole. De samme grunnene gjelder i dag:

Vi må utvikle vår hjernekraft slik at vi kan

finne nye måter å tjene penger på.

Barn fra ulik bakgrunn skal komme sammen og

lære om fellesskap, toleranse og rettferdighet.

Skolen skal være et minisamfunn som forbereder

deg på å gå ut i det virkelige og voksne samfunnet. Det

skal være et sted hvor man lærer demokratiets spilleregler,

debatterer og organiserer møter og råd.

Elevene må få en innføring i vår felles kultur arv.

Her inngår blant annet religion, musikk, kunst, geografi og

historie. Dette skal skape en følelse av fellesskap.

Samfunnskunnskap 8–10

62 Skolen www.gyldendal.no/zoom6

63

Fra nettstedet2 typer

oppgaver

?

• Hva har du mest lyst

til å lære om?

Undringsbobler

– til

diskusjon og

refleksjon

Oppgavene

er strukturert

etter artikkelinndelingen

i

grunnboka

• Hvordan vil du at

skolen skal være?

Ordforklaringer

Kilder

til oppgavene:

film,

leksikon og

lenker

Å ha myndighet er å ha rett til å bestemme.

Myndighetene er de som bestemmer i et land. Oftest

mener vi her Stortinget, Regjeringen eller kommunen

samt rettsvesenet.

Evnen til å tåle andres oppfatninger og oppførsel.

Styreform der folket har makten. Norge er et

demokrati fordi alle voksne innbyggere kan stemme på

hvem som skal sitte på Stortinget og bestemme over oss.

ZOOM 8–10 8–10

Grunnbok •

Nettressurs for elev og lærer. •

www.gyldendal.no/zoom •

?

Fra nettstedet

?

• Hva syns du er det

viktigste med å gå

på skole?

Bok og

nett er totalt

integrert

Hvert

kapittel har

aktuelle saker

med oppgaver

knyttet til tema

i kapittel

15


16

RLE

8–10

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Gunnar Holth • Hilde Deschington

RLE for ungdomstrinnet

8

RLE 8–10

Gunnar Holth • Kjell Arne Kallevik • Marie von der Lippe

RLE for ungdomstrinnet

Gunnar Holth m.fl.

HORISONTER 8–10

– religion, livssyn og etikk på fagets premisser

Horisonter er i tråd med ny

læreplan

Fra høsten 2008 gjelder ny

læreplan i RLE. Horisonter er

i tråd med de nye retningslinjene

og følger kompetansemålene

i læreplanen av

2008. Religioner og livssyn

blir behandlet på en likeverdig

måte utfra sin egenart,

og innfalls vinkelen er objektiv.

Læreverket er pluralistisk

orientert og tar religions- og

livssynsmangfoldet i samfunnet

vårt på alvor. Horisonter

er inkluderende, men ikke

forkynnende og det kastes

kritiske sideblikk underveis.

Strukturen er fleksibel og

undervisningen kan lett tilpasses

lokale forhold.

9

Horisonter åpner for felles undring,

refleksjon og diskusjon.

Boka vei leder og legger til rette

for filo sofering i klasserommet.

Språket er enkelt, og det er lagt

vekt på tydelige ord forklaringer

underveis.

Læreverket byr på mange muligheter

til differensiering. De

fleste kapitlene er inndelt i en

blå hoveddel med tekster som er

obligato riske, og en grønn del til

fordyp ning. Enklere versjoner av

tekstene i blå del finnes på nettstedet.

Ressurspermen er et viktig redskap

i undervisningen og inneholder

blant annet bakgrunnsinformasjon,

gode elevark og

varierte metodetips.

Markedsleder

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Gunnar Holth • Kjell Arne Kallevik

RLE for ungdomstrinnet

10

I tillegg er det utarbeidet gode

cd-er, én til hvert trinn. Her

finner du originalmusikk fra

svært ulike sjangrer, i tillegg

til innleste tekster fra boka og

permen. Denne lydressursen er

et viktig hjelpemiddel for å gjøre

undervisingen levende og variert.

I tilknytning til cd-en finnes det

elevark og bakgrunnsinfomasjon i

ressurspermen.

www.gyldendal.no/horisonter


Fra Horisonter 10 Grunnbok

234 www.gyldendal.no/horisonter

Kristendommen

Utbredelse


Kristendommen har noe over to milliarder

tilhengere over hele verden.

I Europa er de kristne i stort flertall, men mange

av dem er kristne mer av tradisjon enn av

personlig overbevisning.

Flertallet av de kristne i vår tid bor i Afrika,

Latin-Amerika og Asia.

I asiatiske land er de kristne som regel et lite

mindretall, men det er mange kristne i land som

India, Kina, Sør-Korea, Filippinene, Vietnam og

Sri Lanka.

I Norge er nærmere ni av ti innbyggere

medlemmer i et kristent trossamfunn. Rundt

83 prosent er med i Den norske kirke, som er

luthersk.

Historisk bakgrunn


Utgangspunktet er livet til jøden Jesus fra Nasaret

(ca. 5 f.Kr. – ca. 30 e.Kr.), som ble henrettet av

romerne ved korsfestelse. Troen på at Jesus hadde

stått opp fra de døde, og at han var Guds Sønn,

ble grunnlaget for kristendommen.

kapittel 3

Bilder

og tekst

egnet til

diskusjon og

r efleksjon


De første kristne var troende jøder som var blitt

overbevist om at Jesus var frelseren som folket

hadde ventet på. Kristendommen utviklet seg

gradvis til en ny, selvstendig religion i de to

første århundrene etter Kristus. Paulus var viktig

i denne utviklingen.


Ordet kristen kommer av Kristus, en ærestittel

Jesus fikk av de troende. Kristus er det greske

ordet for Messias, den frelserkongen som var

blitt lovt i jødenes hellige skrifter.

Typiske trekk ved kristendommen

Kristendom handler om å tro på Jesus, det vil si å

tro at Gud ble menneske for å frelse verden, og at

Guds kjærlighet og tilgivelse er en ufortjent gave.

De kristne tror på en treenig Gud, det vil si at

den ene Gud framtrer for menneskene som

Faderen (skaperen), Sønnen (frelseren) og Den

hellige ånd (den som gir fellesskap, tro og håp).

De kristnes hellige skrift er Bibelen, som består

av Det gamle testamentet (GT) og Det nye

testamentet (NT). Det er fortellingene om Jesus

i NT som blir mest lest i gudstjenestene.

Det religiøse fellesskapet er knyttet til kirken.

Gudstjenesten feires på søndag og ledes som

regel av en prest eller en pastor. Det er store

forskjeller mellom kirkesamfunnene når det

gjelder formen på gudstjenestene.
Bønn er viktig for de troende, og de fleste

kirkesamfunn har sakramenter (hellige

handlinger), slik som dåp og nattverd.

Særlig den katolske kirke og den ortodokse kirke

legger vekt på å ære jomfru Maria, moren til

Jesus, og andre hellige mennesker (helgener).

Disse to kirkesamfunnene har også mange

klosterfellesskap av munker og nonner.

De fleste kristne har ingen religiøs lov med

bestemte plikter. Men det Jesus sa og gjorde, er et

viktig forbilde som skal inspirere dem til å vise

nestekjærlighet.

23/05/08 9:50:38

Noen viktige høytiderRLE 8–10

TILBAKEBLIKK

De kristne feirer jul i desember eller i januar til

minne om at Jesus ble født.

Den kristne påsken feires i mars/april og handler

om Jesu lidelse, død og oppstandelse for

menneskenes skyld.

Pinsen kommer femti dager etter påskedagen.

Den blir feiret til minne om at disiplene mottok

Den hellige ånd.


Hovedretninger i kristendommen


Den katolske kirke er størst. Halvparten av alle

kristne i verden er katolikker og har paven i

Roma som sin øverste leder. Flest er det i Sør-

Europa, Latin-Amerika, Nord-Amerika og

Afrika sør for Sahara.

«Hva har Jesus egentlig bidratt med? Ikke kom

han med fred til verden, ikke sørget han for mat

til alle, og verden er fortsatt ikke blitt et bedre

sted. Hva har han gitt oss?

Svaret er ganske enkelt: Gud. Han har gitt oss

Gud. Den Gud som viste seg for Abraham og

Moses og profetene, og som langsomt trer frem

i visdomsbøkene i Bibelen. (…) Nå kjenner vi

Guds ansikt, nå kan vi påkalle ham. Nå kjenner

vi veien vi skal følge. Jesus ga oss Gud og

sannheten om hvor vi kommer fra, og hvor vi

går hen, troen, håpet og kjærligheten.»

Pave Benedikt 16., i boka Jesus fra Nasaret


Fakta og repetisjon

235

Den ortodokse kirke kalles ofte østkirken. Det er

ca. 240 millioner ortodokse kristne, og det er

flest i Russland, i den østlige delen av Europa og i

Midtøsten. Kirkene i hvert enkelt land er

selvstendige og har litt ulike tradisjoner.


Tekster om tro og livssyn

Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden

med fi ngeren. Men da de fortsatte å

spørre, rettet han seg opp og sa: «Den

av dere som er uten synd, kan kaste

den første steinen på henne.» Så bøyde

han seg ned igjen og skrev på jorden.

Da de hørte dette, gikk de bort, én etter

én, de eldste først. Til slutt var Jesus

alene igjen, og kvinnen sto foran ham.

FRA BIBELEN (JOHANNES 8)

Den protestantiske retningen er delt i mange

trossamfunn: baptister, metodister, lutheranere

osv. Størst i denne gruppa er pinsebevegelsen og

uavhengige kirker som likner den, med til

sammen minst 400 millioner tilhengere.

Korset er kristendommens sentrale symbol. Det

minner de kristne om både Jesu lidelse og død

og seieren han vant over døden (korset er tomt). Et

krusifiks er en utskåret figur som framstiller Jesus

på korset, og det er også et viktig symbol for mange

kristne.

Trekløverbladet er et gammelt bilde på treenigheten.

Her ser vi kristne symboler på Faderen (et øye i en

trekant), Sønnen (en fisk) og Ånden (en due).

I DETTE KAPITLET SKAL DU LÆRE

om utvalgte tekster fra verdensreligionene

og livssynshumanismen

å bruke tekstene til å samtale om likheter

og forskjeller mellom ulike religioner og livssyn

Ja, til alle kanter bør han utstråle

en følelse av vennlighet til hele verden,

en vennlighet uten stengsler,

uten uvilje, uten motvilje.

FRA METTA SUTTA (BUDDHAS TALE

OM VENNLIGHET)

Når jeg har kastet fra meg sverdet, kan jeg ikke by

motstanderne mine noe annet enn kjærlighetens beger.

Og når jeg byr dem dette begeret, venter jeg at de skal

komme meg nær. Jeg kan ikke tenke meg varig

fi endskap mellom mennesker.

FRA SKRIFTENE TIL MAHATMA GANDHI

7/17/08 3:26:38

Vet du da hva den trange vei er?

Det er å skaffe en slave frihet,

og på hungerens dag å gi mat

til en foreldreløs slektning,

eller til en fattig stakkar.

Han hjelper farløse og enker til

deres rett og elsker innfl ytterne, så

han gir dem mat og klær. Derfor

skal også dere elske innfl ytterne,

for dere var selv innfl yttere i Egypt.

FRA TORAEN (5. MOSEBOK 10)

FRA KORANEN (SURE 90)

Alt du kan løfte av børa til bror din,

må du ta på deg.

Det er mange ikring deg som frys,

ver du eit bål, strål varme ifrå deg!

FRA ET DIKT AV HALLDIS MOREN VESAAS

Hvert

kapittel innledes

med

læringsmål

Forberedelse

til muntlig!

Bakerst i 10.klasseboka

er det en kort og oversiktlig

repetisjonsdel. Her kan

elevene repetere det

viktigste om religioner og

livssyn som ble gjennomgått

på 8. og 9.trinn.

HORISONTER 8 9 10 8–10

Grunnbok • • •

CD • • •

Ressursperm • • •

www.gyldendal.no/horisonter •

17


18

Engelsk

8–10

Searching kjennetegnes av et stort

utvalg av tekster og oppgaver, og

en ut strakt mulighet til å velge ut

fra eget ståsted.

Tekstene i Learner’s Book er

varierte og finnes ofte med to

vanske grader. Arbeidsheftet Read

and Write inneholder en tredje og

enklere versjon av disse tekstene.

Elever som trenger større utfordringer,

finner ekstra tekster bak i

Learner’s Book.

Læreverket gir kulturell kompetanse,

blant annet gjennom gode

presentasjoner av bildekunst og

tekstlige sjangrer. Hvert kapittel

Engelsk 8–10

Anne-Brit Fenner og Geir Nordal-Pedersen

SEARCHING 8–10

– innholdsrik, motiverende og variert

tar for seg en bestemt sjanger og

et grammatisk emne. Searching

fokuserer på aktuelle og historiske

temaer, og elevene får møte ulike

engelskspråklige nasjoner i verden.

Det er lagt vekt på det estetiske

gjennom vakker layout og spennende

bilder. Læreverket legger

vekt på sammensatte tekster og

er derfor rikt illustrert. Originale

illustra sjoner, kjent bildekunst og

gode fotografier belyser tekstene

og gir inspirasjon.

Searching Read and Write

Dette er et arbeidshefte som

inneholder enklere versjoner av

tekster fra Learner’s Book. Read

and Write gir øvelse i leseforståelse

og stimu lerer begrepsinnlæringen.

Boka er fleksibel og kan brukes

både som engangshefte eller flergangsbok.

Til arbeidsheftet hører

en egen CD.

Rikt lydmateriell

Searchings lydmateriell tilbyr et

stort spekter av ulike stemmer og

aksenter. Samlingen inneholder

også sanger, lytteoppgaver og

autentisk tale.

www.gyldendal.no/searching


Tilpasset tekst

fra Searching 10

Read and Write

Word Power

fi ght – slåss

opened – åpnet

nice – fi n

respected –

respekterte

changed – forandret

looked up to – så opp

til

rainbow – regnbue

nation – nasjon

future – fremtid

go forward – gå

fremover

share – dele

idea – idé

let’s – la oss

build – bygge

peace – fred

freedom – frihet

Fra Searching 10 Learner’s Book

Ordforklaringer

tilpasset

denne tekst -

versjonen

40

Word Power

90

crisis – krise

destroy – ødelegge

fence – gjerde

damage – ødelegge

property – eiendom

leaf – blad

avoid – unngå g

rainbow rainbow – regnbue regnbue

share – dele

Young Black Voices of South Africa

MASIYILE NEWS

Fight for discipline

in school

When Masiyile opened it was

a nice school. Pupils respected

teachers, but now things have

changed. Th ere is no respect. If

a teacher talks to pupils about

something, they want to fi ght with

the teacher. I want Masiyile to

have that discipline it had when

the school was new, when pupils

looked up to the teachers and the

teachers respected the pupils. Th e

one thing we need to do in this

school is to fi ght to get back the

discipline of old Masiyile.

Vuyokazi Mbhalo

www.gyldendal.no/searching

Engelsk 8–10

J. Young Black Voices of South Africa

Educational Crisis

The time to destroy is over

The time to hang over the fence’s over

The time to use drugs and alcohol’s over

The time to steal and damage school

property is over.

Now is the time to choose a better life

Now is the time to build our schools

Now is the time to turn over a new leaf

Now Now is the the time time to to avoid avoid drugs drugs and and alcohol. alcohol.

The Rainbow Nation

We are the future


go forward and share ideas

Let’s build
and love peace and freedom

Nozuko Mabentsela

Thamsanqa Thamsanqa Thamsanqa Tonisi Tonisi Tonisi

task 12 Crossword

Across
task 13

Downwhen masiyile was opened

it was a nice school. Students

respected teachers. But now

things have changed. There

is no respect in students. If

a teacher talks to a student

about something students

want to fi ght with the teacher.

I want Masiyile to have that

tasks

17

18

19

The Rainbow Nation

We are the future.

Let’s hold each other’s hand

go forward and share ideas.

Let’s build a new South Africa.

Let’s not be like our fathers

fi ghting each other.

Let us hate apartheid

and love peace peace and freedom. freedom.

41

Nozuko Nozuko Nozuko Mabentsela Mabentsela Mabentsela

chapter 4: voices of africa 91

MASIYILE NEWS

Fight for discipline in school

2

3 4

5 6

8 9 10

13

14

Put the lines of the poem in the correct order. Number each line.

The Rainbow NationWe are the future


task 14

16

15

discipline it had when the

school was fi rst opened, when

students respected a teacher

and the teachers respected the

students. The one thing we

need to do in this school is to

fi ght to get back the discipline

of old Masiyile.

On the Wing

Vuyokazi Mbhalo

Read the Letter to the Editor and the poems from South African

school newspapers. Make a list of the topics the students are

concerned about. In what way, if any, are they diff erent from what

Norwegian pupils are interested in?

What are Educational Crisis and The Rainbow Nation about? Write a

short analysis of each of the poems.

Write a letter to a school newspaper about something that you feel

strongly about. If you want, you can write a poem expressing your

opinion or your feelings.

11 12

Write a few lines about what the letter in Masiyile News is about and what

the Rainbow Nation is about.

Masiyile News is about

The Rainbow Nation is about

1

7

Oppgaver

som gir økt

lese forståelse

og støtte til innlæringen

av

nye ord

songs of freedom

fl ap and soar

in factories

prison cells

and community halls

you can never cage

the bird

in us

Heather Robertson

Oppgaver

som gir elevene

stor valgfrihet

og motiverer til

økt læring

task 20

Word Power

fl ap – fl akse

soar – sveve

factory – fabrikk

community hall –

samfunnshus

cage – bure inne

How do you understand

the poem On the Wing?

How is it relevant to the

history of South Africa

as well as many other

African countries? Discuss

in groups and then

as a class.

SEARCHING 8 9 10 8–10

Learner’s Book • • •

Read and Write • • •

Teacher’s CDs • • •

Learner’s CD • • •

Read and Write CD • • •

Teacher’s Resource File • • •

www.gyldendal.no/searching •

• = engangsmateriell

Enklere

versjon

av teksten

over

19


20

Fransk

8–10

C’est Chouette har en tydelig

progresjon og en oversiktlig

struktur som gjør det enkelt å

finne fram. Hvert kapittel har klare

læringsmål og avsluttes med en

egenvurdering. Kapittelgloser og

oppgaver følger like etter hvert

kapittel.

Temakapitler i egen del gir mulighet

til fordypning.

Mer om C’est Chouette:

• Tekster og oppgaver egner seg

godt til differensiering

• Infotekster på norsk – etter

hvert på fransk – om kultur og

hverdagsliv

• Oversiktlig grammatikkdel,

emneordliste og alfabetisk ordliste

med lydskrift

• Myk overgang mellom trinnbøkene

gjennom repetisjonskapitler

Fransk 8–10

Vigdis S. D. Jorand

C’EST CHOUETTE 1–3

– tekster og oppgaver i samme bok

• C’est chouette 3 har en spennende

faktadel om kjente franske

personer og oppfinnelser

• C’est chouette 3 har også

stykke ordlister med lydskrift

• Ressurspermene gir nyttige råd

og tips, kopieringsoriginaler med

ekstra oppgaver, tester, ekstratekster

og lysark

• Språkkort til ordtrening og dialog

• Ordtreningsoppgaver og grammatikkoppgaver

finner du også

på nett

C’est Chouette Extra

Dette er et en gangs hefte som

egner seg svært godt til differensiering

og repetisjon. Oppgavene

er organisert etter kapitlene i

grunnboka. Her fins ulike typer

utfyllingsoppgaver som ord- og

talltrening, syntaks og grammatikk

– i tillegg til kryssord og bildeoppgaver.

Markedsleder

C’est Chouette Débutant

– fransk for 5.–7. trinn

Dette er en engangsbok som

kan brukes fleksibelt mellom

trinnene. Eleven får basiskunnskaper

og motiveres for videre

læring. Boka egner seg også

til differensiering på ungdomstrinnet.

Ressurs permen inneholder

metode forslag, bakgrunnskunnskap,

kopi originaler og spill.

www.gyldendal.no/chouette


Fra C’est Chouette 3 Textes et exercices


Papa, tu avais quel âge quand tu es venu en Norvège ?

– J’avais vingt-trois ans.
– Pas tout de suite. Mais

Teksttyper

som dialoger,

utdrag, skjønnlitteratur,oppskrifter

osv.

114

Le couscous

Lyttemateriell

• Lærer-CD-ene

inneholder alle sanger,

tekster og opp gaver

• Elev-CD-en har

utdrag av tekster

og opp gavercouscousExtra er et

engangshefte

til diffe rensiering

og repetisjon


Fransk 8–10

Fra C’est Chouette Extra 37

Substantiv:


Verb:

B M A R O C A I N D

P O P U L A T I O N

F N V I L L A G E V

Q T P A Y S A G E A

L A N G U E C W P C

G G Y P Ê C H E A A

K N D A N S E U R N

M E R S A C T X T C

C H E R C H E R I E

L J D É S E R T E S

8

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g


9

1


2


3


4


5


Tekster

på norsk

eller fransk om

fransk kultur og

samfunn

115

• Tekster med

ugle symbol til

fordypning

• Oppgavedel etter hvert

kapittel med tekst,

grammatikk oppgaver

og ordtreningsoppgaver


Rabat Marocains et Berbères

33 757 175 habitants (2007)

L’arabe, le berbère, le français

Dirhams Monarchie 710 850 km 2

C’EST CHOUETTE 8 9 10 8–10

Textes et exercices • • •

CD-er (lærer-CD) • • •

Elev-CD (pakke à 8 stk) • • •

Extra • • •

Ressursperm • • •

Språkkort •

www.gyldendal.no/chouette •

• = engangsmateriell

Oppgavene

følger

kapitlene i

tekstboka

49

21


22

Spansk

8–10

Amigos er det mest brukte

spanskverket på ungdomstrinnet.

Tekster og dialoger er hentet fra

elevenes egen skoledag og fritid,

noe som skaper engasjement og

en praktisk tilnærming til språket.

Faktakapitler og ekstratekster med

varierte temaer åpner en ny og

spennende verden og gir ny innsikt

i de spansktalende landenes kultur

og historie. Verket har systematisk

oppbygging, klare læringsmål og

tydelig progresjon.

Repetisjon er fundamentalt i

verket og legger grunnlaget for

at alle lærer noe. Et bredt tekstutvalg

sammen med varierte

oppgaver gir gode differensieringsmuligheter.

Amigos tilbyr:

• Tekster og oppgaver som gir

praktisk innføring i spansk

Spansk 8–10

Angella Riquelme og Linda Salomonsen m.fl.

AMIGOS 1–3

– en spansk suksess på alle trinn!

• Realiatekster om kultur og

historie

• Oversiktlig grammatikkdel,

kapittel gloser og alfabetisk

ordliste

• Lærerveiledninger med nyttige

råd og tips, ekstra lytteoppgaver,

kopieringsoriginaler med

ytterligere oppgaver, kapitteltester

og store prøver

• Språkkort til ordtrening og dialog

Amigos ejercicios

– Klare mål og varierte oppgaver:

Denne boka egner seg svært godt

til differensiering og repetisjon.

Oppgavene er organisert etter

kapitlene i grunnboka. Her er ulike

typer utfyllingsoppgaver som ord-

og talltrening, syntaks og grammatikk

– i tillegg til kryssord- og

bildeoppgaver.

Markedsleder

Amigos cero

– spansk for 5.–7. trinn

Amigos cero er en engangsbok

som kan brukes fleksibelt

mellom trinnene. Boka

egner seg også til differensiering

på ungdomstrinnet.

Lærerveiledningen inneholder

metodeforslag, bakgrunnskunnskap,kopieringsoriginaler

og spill.

www.gyldendal.no/amigos


Fra Amigos uno Textos

44 AMIGOS uno

44 AMIGOS uno

Animales

loros

tortugas

ranas

Tekster som

engasjerer

ungdom

10

monos

culebras

iguanas

gatos

ratas

Fra Amigos dos Textos

CAPÍTULO

diecinueve

64 AMIGOS dos

64 AMIGOS dos

Ord og

begrepsinnlæring

conejos

Spansk 8–10

caballos

¡Viva la salsa!

¿Te gusta bailar? Bien, entonces ya es hora de bailar salsa. Es un baile

cubano que es popular en todo el mundo. En Cuba vas a escuchar

salsa en todas partes, en las calles, en las tiendas, en los bares y en las

discotecas. El ritmo de la salsa es delicioso. ¡Empiezas a bailar sin darte

cuenta!

No sólo el ritmo de la salsa te atrae. También las letras de las canciones

pueden ser muy divertidas. Se habla de la vida, del amor, de celos o

también de asuntos más serios, como las injusticias sociales del país

cubano.

perros

lobos

osos

renos

10

alces

pájaros

zorros

arañas

AMIGOS uno AMIGOS 45

uno 45

19

La salsa la bailas con tu pareja. El chico mueve los pies

y los hombros y la chica mueve las caderas. El compás

de la música lo llevas con los pies. Son ocho pasos

básicos y hay más de cien giros. Pero con unos cuatro

pasos y unos pocos giros locos te conviertes en un

salsero. Ya que es el chico quien conduce a la chica,

damos una mirada a los pasos masculinos: tres pasos

hacia atrás, tres hacia adelante, uno a la izquierda, uno

a la derecha y unos cuantos giros. Repite muchas veces

y vas a ver que pronto te van a llamar ¡El Rey de la

Salsa! Y si tú eres una chica vas a ser... ¡La Reina!

Fins også

som interaktiv

oppgave på nettsiden

til Amigos

PALABRAS

entonces – i så fall

ya es hora – det er på tide

en todas partes – overalt

las tiendas – butikkene

delicioso – lekker, nydelig

empiezas – du begynner

sin darte cuenta –

uten at du merker det

divertidas – morsomme

celos – sjalusi

asunto – emne

serios – alvorlige

injusticias sociales –

sosiale urettferdigheter

la salsa la bailas – du danser salsa

tu pareja – din partner

mueve – (han) rører på

los hombros – skuldrene

las caderas – hoftene

el compás de la música lo llevas –

du holder takten til musikken

pasos básicos – grunnsteg

giros – svinger

locos – gale

te conviertes en – du forvandles til

un salsero – en salsadanser

ya que – ettersom

quien – her: som

conduce – her: (han) leder

damos una mirada – vi tar en titt

hacia atrás – bakover

hacia adelante – framover

unos cuantos – noen

Fakta tekster

med gloser i

margen

AMIGOS dos AMIGOS 65

dos 65

AMIGOS 8 9 10 8–10

Textos • • •

Ejercicios • • •

Fasit til Ejercicios • • •

CD 1–3 (lærer-CD) • • •

Elev-CD (pakke à 8 stk.) • • •

Lærerveiledning • • •

Språkkort •

www.gyldendal.no/amigos •

23


24

Tysk

8–10

Auf Deutsch henter stoff fra

elev enes hverdag og interesser.

Elevene blir fra første stund oppmuntret

til praktisk bruk av språket

og får en vid innføring i de tysktalende

landenes kultur.

Læreverket har klare læringsmål

og tydelig struktur. Hvert kapittel

avsluttes med en egen vurdering.

Kapittelgloser følger like etter

hvert kapittel. Det finnes også

repetisjonskapitler med varierte

oppgaver, slik at det er gode

muligheter for differensiering.

Temakapitler i egen del gir mulighet

til fordypning. I ordlistene til

hvert kapittel og til boken som helhet,

blir substantivene presentert

med fargekoder for kjønn og hele

flertallsformer.

Tysk 8–10

Anne Britt Heimdal og Geir Nordal-Pedersen

AUF DEUTSCH 1–3

– praktisk tysk og språkglede

Auf Deutsch tilbyr:

• Tekster og oppgaver som egner

seg godt til differensiering

• Infotekster på norsk og tysk om

kultur og hverdagsliv

• Oversiktlig grammatikkdel,

emneordlister og alfabetisk

ordliste

• Fyldige repetisjonskapitler

• Ressurspermer som gir nyttige

råd og tips, kopieringsoriginaler

med ekstra oppgaver, tester og

ekstratekster

• Språkkort til ordtrening og dialog

Auf Deutsch Aktivitetshefte

– praktisk orientert

Dette er et engangshefte som

egner seg svært godt til differensiering

og repetisjon. Oppgavene

er organisert etter kapitlene i

grunnboka.

Auf Deutsch Wir Starten

– tysk for 5.–7. trinn

Dette er en engangsbok som kan

brukes fleksibelt mellom trinnene.

Elevene får basiskunnskaper

og motiveres for videre læring.

Boka egner seg også til differensiering

på ungdomstrinnet. Boka

har muntlig fokus og varierte og

aktiviserende oppgaver. Lærerens

bok inneholder metodeforslag,

bakgrunnskunnskap, kopieringsoriginaler

og spill.

www.gyldendal.no/aufdeutsch


Fra Auf Deutsch 3 Texte und Übungen

I DETTE KAPITLET

KAN DU LÆRE DEG
kapitel 4

Bei mir

zu Hause

Norden, Süden, Osten, Westen – zu Hause ist es am

besten! sagt ein bekannter Spruch. Ab und zu fi nden wir

unsere Heimat uninteressant, ja, sogar langweilig. Die

meisten von uns wollen aber nicht umziehen. Hier sind wir

geboren und aufgewachsen. Hier kennt man sich aus. Man

spricht die gleiche Sprache und hat Familie, Freunde und

Bekannte. Die Gegend, die Natur und das tägliche Leben

sind uns bekannt, und wir sind mit den verschiedenen

Sitten und Bräuchen aufgewachsen. Wie ist es mit

dir? Möchtest du umziehen? Warum/warum nicht?

Dialoger

som går

på hverdagssituasjoner

Autentiske

skilt

C. Beim Arzt

Tysk 8–10

Dr. Hammerström ist Arzt in Dresden. Heute sitzt Jon Becker im Wartezimmer. Er hat um

12.45 Uhr einen Termin. Bald ist er an der Reihe.

Arzt: Herr Becker, bitte.

Becker: Guten Tag, Herr Doktor.

Arzt: Guten Tag! Bitte, nehmen Sie Platz. Na, wie geht’s Ihnen denn?

Becker: Na also, die Rückenschmerzen sind besser geworden. Die Physiotherapie

und das Trainingsprogramm haben wirklich geholfen. Die Medikamente

brauche ich zurzeit selten, nur im Notfall.

Arzt: Schön! Es freut mich, dass unsere Behandlung so erfolgreich ist. Wie oft

trainieren Sie denn?

Becker: Dreimal in der Woche, ab und zu nur zweimal.

Arzt: Gut, machen Sie ruhig weiter so. Sonst noch etwas?

Becker: Ja, ich bin heute ein wenig erkältet. Gibt’s was dagegen?

Arzt: Hm, gegen Erkältung hilft meistens nur die Zeit. Wir nehmen aber Blut

zur Kontrolle ab, falls eine Infektion vorliegt.

Becker: Gern, aber so schlimm ist es wahrscheinlich nicht.

Arzt: Gehen Sie sicherheitshalber ins Labor. Bitte, hier sind die Unterlagen.

Die Ergebnisse haben wir schon in zwei Tagen. Ein Anruf genügt.

Becker: Danke schön! Das Labor ist die zweite Tür links, oder?

Arzt: Ja, das stimmt. Wir sehen uns dann in etwa zwei Monaten.

Becker: Bestimmt! Bis zum nächsten Mal dann – und einen schönen Tag noch!

Arzt: Danke gleichfalls. Und gute Besserung!

Becker: Vielen Dank. Auf Wiederseh’n!

Arzt: Wiederschau’n!

„Welch ein Glücksfall, so einen netten und tüchtigen Arzt zu

haben“, denkt Herr Becker und schlendert langsam an der

Straße entlang.

52 www.gyldendal.no/aufdeutsch

Arztpraxis

Dr. med. Jürgen Hammerström

Spezialist für Allgemeinmedizin

Sprechstunden: Mo – Fr 8.00-15.00 Uhr

Am Terrassenufer 14,

01069 Dresden

Telefon: 0351-48660

Der Körper

das Auge

das Ohr

das Gesicht

der Hals

der Rücken

die Schulter

der Arm

die Brust

die Hüfte

die Hand

der Finger

Kapitteloppslag

med

læringsmål

der Kopf

das Haar

die Stirn

die Nase

der Mund

das Kinn

der Bauch

das Bein

das Knie

der Fuß

der Zeh

Michelangelo, David (1501–04)

A 10

Textarbeit

Arbeid i par og lag liknende dialoger mellom lege og pasient. Bildeordlisten over kan

kanskje gi deg en idé om hvor du kan ha vondt.

A 11

Mehrzahl

Skriv først alle ordene i bildelisten nedover i en kolonne i kladdeboken din. Sorter dem

etter kjønn slik at alle hankjønnsordene står først, deretter alle hunkjønnsordene og til

slutt alle intetkjønnsordene. Bruk en ordbok eller ordlisten bak i boken og fi nn

fl ertallsformen. Skriv den bak ordet. Kan du lage noen huskeregler for hvordan fl ertall

(ofte) dannes?

HUSKER DU AT

– vi bruker du når vi snakker til familiemedlemmer, til venner og til barn og unge?

– vi bruker Sie når vi snakker til voksne som vi ikke kjenner så godt og i alle offentlige

og mer formelle sammenhenger?

AUF DEUTSCH 8 9 10 8–10

Texte und Übungen • • •

Aktivitetshefte • • •

CD’er (lærer-CD) • • •

Elev-CD (pakke à 8 stk.) • • •

Ressursperm • • •

Språkkort •

www.gyldendal.no/aufdeutsch •

3 Dresden 53

Bildeordliste

Oppgaver

25


26

Dag Gundersen

GYLDENDALS BOKMÅLSORDLISTE

– ordliste med tilbehør!

Gyldendals bokmålsordliste har

alfabetiske fingermarkører og

solid plastomslag.

Ordlisten har eget tillegg med

oppgaver i ordlistebruk, kort oversikt

over grammatikk, ordlære,

rett skriving, tegnsetting og verb.

Revidert etter ny rettskriving

1. juli 2005.

I ordlisten finnes ellers:

• Nyord

Gyldendals ordlister

• Fullstendige bøyningsformer

• Ordforklaringer

• Synonymer og eksempelsetninger

• Uttale av vanskelige ord

• Fremmedord

• Forkortinger

• Godkjent til bruk under eksamen


www.gyldendal.no/kontekst www.gyldendal.no/eureka

www.gyldendal.no/horisonter

Digitale læremidler

BOK + NETT

Et tilbud av læremidler på nettet er en forutsetning for å kunne være en

god støttespiller til skolene. Gyldendal Undervisning har egne nettsteder

til alle nye læreverk. Sidene er under utvikling og vil stadig få påfyll av

oppgaver, spill, øvelser og annet pedagogisk materiell. Nettsidene har

egne lærerrom med råd og tips til faget og undervisningen. Klikk deg inn

og ta en titt!

www.gyldendal.no/underveis

www.gyldendal.no/searching www.gyldendal.no/zoom

www.gyldendal.no/chouette www.gyldendal.no/amigos www.gyldendal.no/aufdeutsch

27


28

Tilleggsmateriell fra Kunnskapsforlaget

Hæ?!

Norsk illustrert ordbok

Hæ?! Norsk illustrert ordbok er spesielt

skrevet for elever i grunnskolen, 4.–7.klasse.

Boken inneholder hele det sentrale norske

ordforrådet med forklaringer, hjelp til rettskrivning,

eksempler på bruk m.m. I tillegg

til vanlige ordboksoppslag, har boken noen

leksikon artikler om ting som barn vil lete

etter forklaringer på. Lune fargetegninger

støtter teksten og illustrerer ordenes betydning

og bruk.

KR 248,–

ISBN 978-82-573-1905-2

Skoleordbok-serien

Tilleggsmateriell fra Kunnskapsforlaget

Say what?!

Engelsk illustrert ordbok

Say what?! Engelsk illustrert ordbok er først

og fremst en ordbok for elever i grunnskolen,

4.–7. klasse. Det er lagt vekt på at den skal

være lett å bruke for barn og unge som har

liten erfaring med å bruke ordbøker. Sidene

er åpne og oversiktlige og skriften lett å lese,

ordboksartiklene har få henvisninger og nesten

ingen forkortelser. Boken er rikt illustrert

med mange morsomme tegninger.

KR 248,–

ISBN 978-82-573-1828-4

Kunnskapsforlagets skoleordbøker er spesielt tilpasset begynnere

i språket og er tillatt brukt ved eksamen i ungdomsskolen og den

videregående skolen. Ca. 30 000 oppslagsord.

Spansk

skoleordbok

Spansk-norsk / Norsk-spansk

NY

UTGAVE

Spansk skoleordbok

Spansk-norsk /

norsk-spansk

Spansk skoleordbok inneholder

ca. 32 000 oppslagsord fra

moderne spansk og norsk, med

særlig vekt på ungdommens

interesser. Den inneholder også

mange ord som brukes i Latin-

Amerika. Midtsidene inneholder

bl.a. uttaleregler, oppgaver,

nyttige uttrykk og små

setninger, og mini grammatikk.

Nå med Gaturrotegneseriestriper!

KR 185,–

ISBN 978-82-573-1907-6

Engelsk

skoleordbok

Engelsk-norsk / norsk-engelsk

33 000

oppslagsord

Engelsk skoleordbok

Engelsk-norsk /

norsk-engelsk

Engelsk skoleordbok er tilrettelagt

for elever i 6.–10. klasse

og er tillatt ved eksamen i ungdomsskolen.

Den har mer enn

33 000 oppslagsord. Til hjelp

for utlendinger som skal lære

norsk, oppgir den dessuten

kjønn ved de norske substantivene.

Som et skille mellom de

to delene er det satt inn en

seksjon med praktiske opplysninger.

Boken inneholder Tommy &

Tiger’n-striper.

KR 185,–

ISBN 978-82-573-1655-6

Fransk

skoleordbok

Fransk-norsk / Norsk-fransk

30 000

oppslagsord

Fransk skoleordbok

Fransk-norsk /

norsk-fransk

• Blå oppslagsord, stor skrift

og alfabet i margen

• Lydskrift viser uttalen av alle

franske oppslagsord

• Kjønn oppgis på oversettelsene

også, ikke bare på

oppslagsordene

• Midtsider med grammatikkoversikt

og annet nyttig

språk- og kulturstoff

KR 185,–

ISBN 978-82-573-1530-6

Say what?!

Aktivitetshefte

Say what?! Aktivitetshefte inneholder tips og

oppgaver som hjelper deg til å bli flinkere i

engelsk og å lære å bruke en ordbok riktig.

Heftet er rikt illustrert med morsomme

tegninger.

Say what?! Aktivitetshefte brukes sammen

med Say what?! Engelsk illustrert ordbok.

Gratis – kontakt Kunnskapsforlaget.

ISBN 978-82-573-1950-2

Med

tegne serier og

blå opp slags ord

Tysk

skoleordbok

Tysk-norsk / Norsk-tysk

30 000

oppslagsord

Tysk skoleordbok

Tysk-norsk /

norsk-tysk

• Blå oppslagsord, stor skrift

og alfabet i margen

• Ny tysk rettskrivning

• Den bestemte artikkelen

viser kjønn ved de tyske

substantivene

• Midtsider med tysk minigrammatikk,

oversikt over

bøyning av sterke verb og

uregelmessig svake verb,

opplysninger om tysk språk

og tyskspråklige land

KR 185,–

ISBN 978-82-573-1775-1


Tilleggsmateriell fra Kunnskapsforlaget

Lingua-serien

• Tillatt ved eksamen

• Toveisordbøker i engelsk, tysk, fransk og spansk. Nynorsk og bokmåls ordlister.

• Moderne og pensumrelatert ordforråd

• Ca. 50 000 oppslagsord

• Emneordlister

• Bilderammer og kortartikler

• Minigrammatikk

• For elever i ungdomsskolen og den videregående skolen

Lingua

Engelsk-norsk /

norsk-engelsk ordbok

Her finner du ca. 40

000 oppslagsord med

korte, greie oversettelser

og eksempler. Det som

sterkest skiller Linguaordbøkene

fra andre ordbøker,

er 100 sider med

norske og engelske ord

ordnet etter emne. Boken

har også en fyldig minigrammatikk,

brevoppsett,

bøyningslister for sterke verb,

en oversikt over forskjellen

mellom britisk og amerikansk

engelsk og mye mer.

KR 298,– (innb.)

ISBN 978-82-573-1898-7

KR 249,– (heftet)

ISBN 978-82-573-1426-2

Lingua Spansk-norsk / norsk-spansk ordbok

Ordboken har ca. 45 000 oppslagsord som er utformet i oversiktlige artikler med stor skrift. Boken inne holder

kortartikler, minigrammatikk, emneordliste. Kortartiklene er plassert i alfabetisk tilknytning til forskjellige

oppslagsord i begge ordbokdelene og behandler på en pedagogisk måte problemområder i både grammatikk

og ordforråd. I minigrammatikken finner du grunn reglene for bøyning av spanske substantiver, pronomen,

adjektiv og verb. Du vil finne en grundig behandling av bøyningen av både regelmessige og uregelmessige verb.

Emneordlisten finner du bakerst i ordboken. Det er en ordliste fra norsk til spansk med ca. 10 000 ord, kategorisert

etter emner eller tema. Innenfor hvert emne eller tema er ordene ordnet alfabetisk.

Kr 298,– (innbundet)

ISBN 978-82-573-1986-1

Lingua

Tysk-norsk /

norsk-tysk ordbok

Denne ordboken har ca.

45 000 oppslagsord. De

norske substantivene er

forsynt med kjønn, og alle

tyske sterke verb i oversettelser

og eksempler har

bøyningsmønsteret oppgitt

der de brukes. Boken

har også en god minigrammatikk,

lister over

sterke verb, orddelings- og

rettskrivningsregler, brevoppsett

og emneordlister.

KR 298,– (innb.)

ISBN 978-82-573-1894-9

KR 249,– (heftet)

ISBN 978-82-573-1896-3

Kr 249,– (heftet)

ISBN 978-82-573-1719-5

Lingua

Fransk-norsk /

norsk-fransk ordbok

Med sine 45 000 oppslagsord

som er presentert

med stor skrift i korte, ryddige

artikler, passer denne

ordboken til alle som bruker

fransk på et middels

nivå. Alle franske oppslagsord

er oppgitt med

uttale. De norske substantivene

er presentert med

kjønn, slik at boken også

passer for dem som ikke

har norsk som morsmål.

KR 298,– (innb.)

ISBN 978-82-573-1900-7

KR 249,– (heftet)

ISBN 978-82-573-1901-4

Lingua

nynorskordliste

med skrivereglar

• 45 000 oppslagsord

med ordforklaringar

• Fullstendige bøyingsendingar

til alle

substantiv, verb og

adjektiv

• Grundig innføring

i grammatikk og

teiknsetjing

• Eit eige kapittel om

ordval

• I lista med oversetjing

frå bokmål til nynorsk

er det omsett både

enkeltord og uttrykk

• Klammeformer ved

alle st-verba

KR 169,–

ISBN 978-82-573-1625-9

NYHET

Lingua

bokmålsordliste

med skriveregler

Sammen med Lingua

nynorskordliste er dette

et komplett verktøy for

norskfaget.

• Ca. 50 000 oppslagsord

• Oppdatert med ny bokmålsrettskriving

2005

• Tipsrammer

• Grammatikk og skriveregler

KR 169,–

ISBN 978-82-573-1230-5

29


30

Tilleggsmateriell fra Kunnskapsforlaget

NYTTIGE BØKER TIL

SPRÅKUNDERVISNINGEN

Verbhefter – et nyttig verktøy i språkopplæringen

• Hefter med 101 nøkkelverb som ved hjelp av illustra sjoner og farger i bøyningsmønstrene

anskueliggjør betydning og bøyning av 101 sentrale verb i 6 forskjellige

språk

• Serien består av 7 hefter (engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk +

engelske verbuttrykk)

• Heftene har tilhørende nettsted, hvor man kan høre de samme verbene uttalt:

www.learnverbs.com

ISBN 978-82-573-1890-1 ISBN 978-82-573-1884-0

ISBN 978-82-573-1888-8

ISBN 978-82-573-1889-5

))

)

learnverbs.com

Sub. Präsens

Plusquamperfekt

Präteritum Futur Konditional Perfekt

ich ordne hatte geordnet ordnete werde ordnen würde ordnen habe geordnet

du

wir

ihr

60

ordnen ordne

er

sie

es

Sie

sie

ISBN 978-82-573-1886-4

hattest

würdest

ordnest ordnetest wirst ordnen hast geordnet

geordnet

ordnen

ordnet hatte geordnet ordnete wird ordnen würde ordnen hat geordnet

hatten

ordnen ordneten

geordnet

hattet

ordnet ordnetet

geordnet

hatten

ordnen ordneten

geordnet

werden

ordnen

werdet

ordnen

werden

ordnen

würden

ordnen

würdet

ordnen

würden

ordnen

ISBN 978-82-573-1887-1

haben

geordnet

habt geordnet

haben

geordnet

))

)

61

bygge bauen

learnverbs.com

Sub. Präsens

Plusquamperfekt

Präteritum Futur Konditional Perfekt

ich baue hatte gebaut baute werde bauen würde bauen habe gebaut

du

er

sie

es

würdest

baust hattest gebaut bautest wirst bauen hast gebaut

bauen

baut hatte gebaut baute wird bauen würde bauen hat gebaut

wir bauen hatten gebaut bauten werden bauen würden bauen haben gebaut

ihr

Sie

sie

KR 99,–

pr.stk.

ISBN 978-82-573-1883-3

baut hattet gebaut bautet werdet bauen würdet bauen habt gebaut

bauen hatten gebaut bauten werden bauen würden bauen haben gebaut


Jean-Claude Corbeil

Ariane Archambault

mini norsk - engelsk

visuell

NORSK/ENGELSK ORDBOK

hornhinne

pupill

pupil

linse

lens

laterale rette øyemuskel

superior rectus muscle

årehinne

choroid

iris

iris

bindehinne

conjunctiva

strålelegeme

ciliary body

Tilleggsmateriell fra Kunnskapsforlaget

Visuell ordbok mini

Mini visuell ordbok er en gullgruve for alle språkelskere!

Bøkene er tematisk bygd opp, med i alt 3 600

farge rike illustrasjoner i hver bok, og hver illustrasjon

er beskrevet i detalj.

netthinne

retina

gule flekk

macula

glasslegeme

vitreous body

synsnerve

optic nerve

blinde flekk

papilla

senehinne

sclera

ISBN 978-82-573-1991-5

KR 159,– pr. stk.

Jean-Claude Corbeil

Ariane Archambault

mini norsk - fransk

visuell

NORSK/FRANSK ORDBOK

hornhinne

cornée

pupill

pupïlle

linse

cristallin

laterale rette øyemuskel

muscle droit supérieur

årehinne

chorode

iris

iris

bindehinne

conjonctive

strålelegeme

corps ciliaire

netthinne

rétine

gule flekk

tache jaune

synsnerve

nervf optique

blinde flekk

papille

senehinne

sclérotique

ISBN 978-82-573-1799-7 ISBN 978-82-573-1801-7

glasslegeme

corps vitré

Jean-Claude Corbeil

Ariane Archambault

mini norsk - italiensk

visuell

NORSK/ITALIENSK ORDBOK

laterale rette øyemuskel

musculo retto superiore

Bestilles fra Kunnskapsforlaget

Kunnskapsforlaget ANS, Gullhaug Torg 1, Postboks 4432 Nydalen, 0403 Oslo

Telefon: 22 02 22 00, Fax: 22 02 22 10, www.kunnskapsforlaget.no

hornhinne

cornea

pupill

pupilla

linse

cristallino

årehinne

coroide

iris

iride

bindehinne

congiuntiva

strålelegeme

corpo ciliare

netthinne

retina

gule flekk

macula

glasslegeme

corpo vitreo

synsnerve

nervo ottico

blinde flekk

papilla ottica

senehinne

sclera

Bøkene er tospråklig

Mini visuell ordbok er informativ på en oversiktlig

måte og gir opplysninger som det nesten er umulig å

finne andre steder. 20 000 oppslagsord i hver bok.

Jean-Claude Corbeil

Ariane Archambault

mini norsk - spansk

visuell

NORSK/SPANSK ORDBOK

hornhinne

córnea

pupill

pupila

laterale rette øyemuskel

músculo recto superior

Oppgavehefter i ordbokbruk

linse

cristalino

iris

iris

bindehinne

conjuntiva

strålelegeme

cuerpo ciliar

Inspirasjonshefter med oppgaver og spill for å

lære elevene raskt å lete frem riktig ord og forstå

den informasjonen som gis ved hvert oppslag og

i ekstra stoffet. Spillet gir mulighet for å øve på

gloser og kulturkunnskap og kan lett videreutvikles

av klassen ved å lage nye spillkort.

Heftene finnes på følgende språk: engelsk, tysk,

fransk og spansk, og kan fritt kopieres fra.

årehinne

coroides

netthinne

retina

gule flekk

mácula lútea

glasslegeme

cuerpo vítreo

synsnerve

nervio óptico

blinde flekk

papila óptica

senehinne

esclerótica

Jean-Claude Corbeil

Ariane Archambault

mini norsk - tysk

visuell

NORSK/TYSK ORDBOK

ISBN 978-82-573-1993-9 ISBN 978-82-573-1994-6 ISBN 978-82-573-2038-6

ISBN 978-82-573-1995-3 ISBN 978-82-573-1992-2

hornhinne

Hornhaut

pupill

Pupille

linse

Linse

laterale rette øyemuskel

oberer gerader Muskel

årehinne

Aderhaut

iris

Iris

bindehinne

Bindehaut

strålelegeme

Strahlenkörper

Norsk slangordbok er den mest omfattende slangordboken som

noensinne er utgitt i Norge. Her finner du tusenvis av eksempler på

eldre og nyere slangord, fra skriftlige kilder, fra muntlige kilder og

fra internett. Hvert oppslagsord er definert med en eller flere betydninger,

og bruksmåtene er fyldig belagt med autentiske eksempler.

Forfatteren er filolog og har forsket på slang i en årrekke, de siste

årene med støtte fra NFF og fra Institusjonen Fritt Ord.

KR 229,–

ISBN 978-82-573-1882-6

netthinne

Netzhaut

gule flekk

gelber Fleck

glasslegeme

Glasskörper

synsnerve

Sehnerv

blinde flekk

blinder Fleck

senehinne

Lederhaut

GRATIS

31


32

Nettressurser

Digitale læremidler

DIGLIB.NO

– en milepæl for digital læring

Gyldendal Undervisning, sammen

med Det Norske Samlaget,

Aschehoug og Cappelen Damm,

etablerte i november 2007 en

felles portal for kvalitetssikrede

digitale lære midler. Diglib.no

er utvik let i samarbeid med It’s

Learning, men vil være åpen for

alle læringsplattformer og også

for andre ut givere av digitale

lære midler.

TV2 og Grieg Music Education er

også med i samarbeidet.

For første gang kan lærere og

elever gå inn på én portal og velge

blant et bredt spekter av læringsressurser

og være trygge på at det

står seriøse forlag bak produktene.

I diglib.no vil du finne Gyldendals

nettressurser til lærebøkene og du

vil finne våre rene digitale læremidler.

Disse kan du så benytte

gjennom lærings plattformen

skolen bruker, It’s Learning,

Fronter eller andre. (I startfasen vil

det variere noe hvilke plattformer

som har rukket å kople seg opp

mot diglib.no).

Stadig mer av undervisningen i den

norske skolen skjer digitalt, men

hittil har det manglet en enhetlig

løsning for tilgang til digitale læremidler

i skolen. Det er derfor nærmest

en historisk begivenhet når

de store forlagene i Norge nå går

sammen om å gi elever og lærere

en felles inngangsportal til slike

ressurser.

I diglib.no finner du Gyldendals nett ressurser til alle lære bøkene

i tillegg til våre rene digitale læremidler.

Ønsker du mer informasjon om diglib.no?

Telefon: 55 23 60 70, Mail: post@diglib.no

Diglib.no

forenkler distribusjonen

av digitale

læremidler

Mer tid til undervisning

Målet er å lage en bærekraftig

løsning for enkel tilgang til digitale

læremidler, samt å forenkle

distribu sjonen av digitale læremidler

for grunnskole, videregående

skole og høyere utdanning.

Lærere og elever skal selv kunne

velge hvilke ressurser de har lyst

til å bruke fra de forskjellige forlagene.

Dermed har man større

muligheter til individuell tilpasning

i forhold til ønsker og behov.

Dette vil også gjøre det lettere å

kombinere ulike typer læremidler.

Målet er at lærerne skal få bruke

mer tid på undervisningen, samtidig

som brukervennligheten er

høy for elevene.


Nettressurser 8–10

prisliste ilit

Læremidler til Kunnskapsløftet er i prislisten fremhevet med farget bakgrunn.

Prisene er veiledende og vi tar forbehold om prisendringer.

33


34

Klassetrinn/forfatter/læreverk Veil. pris ISBN Bokmål ISBN Nynorsk

Norsk 8–10

8.–10. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Blichfeldt m. fl.: Kontekst 8–10

Kontekst 8–10, Basisbok 399,– 978-82-05-32566-1 978-82-05-32871-6

Kontekst 8–10, Basisbok CD* 240,– 978-82-05-33618-6

Kontekst 8–10, Oppgaver 254,– 978-82-05-32894-5 978-82-05-32895-2

Kontekst 8–10, Tekster 1 398,– 978-82-05-32872-3 978-82-05-32873-0

Kontekst 8–10, Tekster 2 389,– 978-82-05-32874-7 978-82-05-32875-4

Kontekst 8–10, Tekster 1 og 2, CD-er (3 stk.)* 567,– 978-82-05-35537-8

Kontekst 8–10, Ressursperm 798,– 978-82-05-32899-0 978-82-05-36550-6

Tilleggskomponenter Kontekst

Kontekst 8–10, Grammatikk og rettskriving 284,– 978-82-05-32948-5 978-82-05-32947-8

Kontekst 8–10, Grammatikk og rettskriving, Fasit 90,– 978-82-05-34609-3 978-82-05-38044-8

Kontekst 8–10, Nynorskboka 343,– 978-82-05-32934-8

Kontekst 8–10, Nynorskboka, Fasit 68,– 978-82-05-32988-1

Gundersen: Gyldendals bokmålsordliste for ungdomstrinnet 199,– 978-82-05-34697-0

Gyldendals arbeidshefter i norsk s. 42

Matematikk 8–10

Tilleggsmateriell – Matematikk

Nordberg: Matematikkspørreboka

Matematikkspørreboka 1 102,– 978-82-05-28442-5

Matematikkspørreboka 2 124,– 978-82-05-28443-2

Gyldendals arbeidshefter i matematikk s. 42

* Veil. pris inkl. mva


Klassetrinn/forfatter/læreverk Veil. pris ISBN Bokmål ISBN Nynorsk

Naturfag 8–10

8. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Frøyland m. fl.: Eureka! 8

Eureka! 8, Grunnbok 415,– 978-82-05-33388-8 978-82-05-33389-5

Eureka! 8, Arbeidshefte 125,– 978-82-05-35747-1 978-82-05-36353-3

Eureka! 8, Lærerens bok 588,– 978-82-05-33390-1 b/n

9. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Hannisdal m. fl.: Eureka! 9

Eureka! 9, Grunnbok 441,– 978-82-05-33410-6 978-82-05-33429-8

Eureka! 9, Arbeidshefte 125,– 978-82-05-36781-4 978-82-05-36782-1

Eureka! 9, Lærerens bok 588,– 978-82-05-33430-4 b/n

10. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Hannisdal m. fl.: Eureka! 10

Eureka! 10, Grunnbok 441,– 978-82-05-33411-3 978-82-05-33431-1

Eureka! 10, Arbeidshefte 125,– 978-82-05-38310-4 978-82-05-38311-1

Eureka! 10, Lærerens bok 588,– 978-82-05-33432-8 b/n

Skarning: Elektronisk flora CD (skolelisens)* 735,– 978-82-05-37315-0

Gyldendals arbeidshefter i natur- og miljøfag s. 44

Samfunnsfag 8–10

8. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Skjønsberg: Underveis 8, Historie, Ny utgave

Underveis 8, Historie, Ny utgave 298,– 978-82-05-33189-1 978-82-05-33525-7

Underveis 8, Historie, Ressursperm, Ny utgave

Østensen, Birkenes: Underveis 8, Geografi, Ny utgave

688,– 978-82-05-33423-6 b/n

Underveis 8, Geografi, Ny utgave 272,– 978-82-05-33408-3 978-82-05-33415-1

Underveis 8, Geografi, Ressursperm, Ny utgave 688,– 978-82-05-34124-1 b/n

9. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Skjønsberg: Underveis 9, Historie, Ny utgave

Underveis 9, Historie, Ny utgave 278,– 978-82-05-33424-3 978-82-05-36062-4

Underveis 9, Historie, Ressursperm, Ny utgave

Østensen, Birkenes: Underveis 9, Geografi, Ny utgave

688,– 978-82-05-34126-5 b/n

Underveis 9, Geografi, Ny utgave 272,– 978-82-05-33418-2 978-82-05-33419-9

Underveis 9, Geografi, Ressursperm, Ny utgave 688,– 978-82-05-34125-8 b/n

* Veil. pris inkl. mva

35


36Klassetrinn/forfatter/læreverk Veil. pris ISBN Bokmål ISBN Nynorsk

Samfunnsfag 8–10

10. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Skjønsberg: Underveis 10, Historie, Ny utgave

Underveis 10, Historie, Ny utgave 298,– 978-82-05-33425-0 978-82-05-33426-7

Underveis 10, Historie, Ressursperm, Ny utgave

Østensen, Birkenes: Underveis 10, Geografi, Ny utgave

688,– 978-82-05-38191-9 b/n

Underveis 10, Geografi, Ny utgave 272,– 978-82-05-33421-2 978-82-05-38192-6

Underveis 10, Geografi, Ressursperm, Ny utgave 688,– 978-82-05-38216-9 b/n

8.–10. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Strand, Strand: Underveis 8–10, Samfunnskunnskap, Ny utgave

Underveis 8–10, Samfunnskunnskap, Ny utgave 308,– 978-82-05-33409-0 978-82-05-33527-1

Underveis 8–10, Samfunnskunnskap, Ressursperm, Ny utgave 688,– 978-82-05-34463-1 b/n

Gyldendals arbeidshefter i geografi s. 43

8. trinn

Skjønsberg: Underveis 8, Historie 308,– 978-82-05-22931-0 978-82-05-22932-7

Birkenes, Østensen: Underveis 8, Geografi 308,– 978-82-05-23306-5 978-82-05-23307-2

Strand, Strand: Underveis 8, Samfunnskunnskap 308,– 978-82-05-23309-6 978-82-05-23310-2

Birkenes m.fl.: Underveis 8, Ressursperm for læreren 918,– 978-82-05-23312-6

9. trinn

Skjønsberg: Underveis 9, Historie 345,– 978-82-05-24792-5 978-82-05-24793-2

Birkenes, Østensen: Underveis 9, Geografi 345,– 978-82-05-24788-8 978-82-05-24789-5

Strand, Strand: Underveis 9, Samfunnskunnskap 345,– 978-82-05-24790-1 978-82-05-24791-8

Birkenes m.fl.: Underveis 9, Ressursperm for læreren 918,– 978-82-05-24711-6

10. trinn

Skjønsberg: Underveis 10, Historie 345,– 978-82-05-26072-6

Birkenes, Østensen: Underveis 10, Geografi 345,– 978-82-05-26070-2

Strand, Strand: Underveis 10, Samfunnskunnskap 345,– 978-82-05-26074-0

Birkenes m.fl.: Underveis 10, Ressursperm for læreren 978,– 978-82-05-26075-7

8.–10. trinn

Birkenes m.fl.: Underveis, CD 8–10* 360,– 978-82-05-26302-4

Skjønsberg m.fl.: Underveis, Kildesamling 358,– 978-82-05-26924-8

8.–10. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Henriksen: Zoom 8–10

Zoom 8–10, Elevbok 260,– 978-82-05-33132-7 978-82-05-33134-1

Zoom 8–10, Nettressurs 2000,– **

Tilleggsmateriell – Samfunnsfag

Gyldendals skoleatlas 313,– 978-82-05-32864-8

* Veil. pris inkl. mva

** Årslisens for elev- og lærerressurs per klasse.

Forespørsler rettes til Gyldendal Undervisning, kundeservice, telefon 22 03 42 01,

eller e-post: undervisning@gyldendal.no


Klassetrinn/forfatter/læreverk Veil. pris ISBN Bokmål ISBN Nynorsk

Religion, Livssyn og Etikk (RLE) 8–10

8. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Holth m. fl.: Horisonter 8

Horisonter 8, Grunnbok 339,– 978-82-05-34336-8 978-82-05-34337-5

Horisonter 8, CD* 270,– 978-82-05-35016-8

Horisonter 8, Ressursperm 695,– 978-82-05-34570-6 978-82-05-34570-6

9. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Holth m. fl.: Horisonter 9

Horisonter 9, Grunnbok 349,– 978-82-05-36316-8 978-82-05-36318-2

Horisonter 9, CD* 270,– 978-82-05-36783-8

Horisonter 9, Ressursperm 695,– 978-82-05-37469-0 b/n

10. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Holth m. fl.: Horisonter 10

Horisonter 10, Grunnbok 349,– 978-82-05-37689-2 978-82-05-37687-8

Horisonter 10, CD* 270,– 978-82-05-38313-5

Horisonter 10, Ressursperm 695,– 978-82-05-38312-8 b/n

Engelsk 8–10

8. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Fenner m. fl.: Searching 8

Searching 8, Learner’s Book 415,– 978-82-05-33583-7 978-82-05-33584-4

Searching 8, Read and Write, Aktivitetshefte 125,– 978-82-05-36232-1 978-82-05-37166-8

Searching 8, Teacher’s Resource Book 695,– 978-82-05-33585-1 b/n

Searching 8, CD (4 stk.)* 785,– 978-82-05-33588-2

Searching 8, Read and Write CD* 150,– 978-82-05-37198-9

Searching 8, Elev-CD* 150,– 978-82-05-33589-9

9. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Fenner m. fl.: Searching 9

Searching 9, Learner’s Book 415,– 978-82-05-34188-3 978-82-05-34189-0

Searching 9, Read and Write, Aktivitetshefte 125,– 978-82-05-36786-9 978-82-05-36787-6

Searching 9, Teacher’s Resource Book 693,– 978-82-05-34190-6 b/n

Searching 9, CD (4 stk.)* 785,– 978-82-05-34191-3

Searching 9, Read and Write CD* 150,– 978-82-05-37470-6

Searching 9, Elev-CD* 150,– 978-82-05-34192-0

10. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Fenner m. fl.: Searching 10

Searching 10, Learner’s Book 415,– 978-82-05-35324-4 978-82-05-35325-1

Searching 10, Read and Write, Aktivitetshefte 125,– 978-82-05-38314-2 978-82-05-38315-9

Searching 10, Teacher’s Resource Book 695,– 978-82-05-35326-8 b/n

Searching 10, CD (4 stk.)* 785,– 978-82-05-35329-9

Searching 10, Read and Write CD* 150,– 978-82-05-38316-6

Searching 10, Elev-CD* 150,– 978-82-05-35327-5

* Veil. pris inkl. mva

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Gunnar Holth • Kjell Arne Kallevik • Marie von der Lippe

RLE for ungdomstrinnet

Gunnar Holth • Kjell Arne Kallevik

RLE for ungdomstrinnet

9

10

37


38

Klassetrinn/forfatter/læreverk Veil. pris ISBN Bokmål ISBN Nynorsk

Engelsk 8–10

Tilleggsmateriell – Engelsk

Gyldendals sanger

Engelske sanger, teksthefte 258,– 978-82-05-28691-7

CD 1+2* 545,– 978-82-05-28692-4

Lapin m.fl.: Step by step

Step by step 1. Booking a ticket 113,– 978-82-05-12829-3 978-82-05-12743-2

Step by step 3. Shopping 113,– 978-82-05-12831-6 978-82-05-12746-3

Step by step 4. Sports 113,– 978-82-05-12832-3

Step by step 5. School 113,– 978-82-05-13837-7

Step by step 6. Saturday Night Dinner 113,– 978-82-05-13839-1 978-82-05-13840-7

Step by step 7. Travelling 113,– 978-82-05-13841-4

Step by step 8. New Friends 113,– 978-82-05-13843-8 978-82-05-13844-5

Step by step ,Teacher’s Book 5–8 599,– 978-82-05-13845-2

Gyldendals arbeidshefter i engelsk s. 43

Fransk 8–10

8. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Jorand: C’est chouette 1

C’est chouette 1, Textes et exercises 369,– 978-82-05-33162-4 978-82-05-33355-0

C’est chouette 1, Extra 94,– 978-82-05-33519-6 978-82-05-33520-2

C’est chouette 1, Ressursperm 585,– 978-82-05-33518-9 b/n

C’est chouette 1, CD (2 stk.)* 584,– 978-82-05-33511-0

C’est chouette 1, Elev-CD (8 stk.)* 545,– 978-82-05-33512-7

9. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Jorand: C’est chouette 2

C’est chouette 2, Textes et exercises 369,– 978-82-05-35144-8 978-82-05-35145-5

C’est chouette 2, Extra 94,– 978-82-05-37134-7 978-82-05-37135-4

C’est chouette 2, Ressursperm 585,– 978-82-05-37137-8 b/n

C’est chouette 2, CD (2 stk.)* 584,– 978-82-05-37142-2

C’est chouette 2, Elev-CD (8 stk.)* 545,– 978-82-05-37141-5

10. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Jorand: C’est chouette 3

C’est chouette 3, Textes et exercises 383,– 978-82-05-35146-2 978-82-05-35147-9

C’est chouette 3, Extra 94,– 978-82-05-38180-3 978-82-05-38179-7

C’est chouette 3, Ressursperm 585,– 978-82-05-38182-7 b/n

C’est chouette 3, CD (2 stk.)* 584,– 978-82-05-38184-1

C’est chouette 3, Elev-CD (8 stk.) 545,– 978-82-05-38185-8

8.–10. trinn KUNNSKAPSLØFTET

C’est chouette, Språkkort 103,– 978-82-05-35157-8

* Veil. pris inkl. mva


Klassetrinn/forfatter/læreverk Veil. pris ISBN Bokmål ISBN Nynorsk

Fransk 8–10

Tilleggsmateriell

Gyldendals sanger

Franske sanger, teksthefte 258,– 978-82-05-28689-4

Franske sanger, CD* 465,– 978-82-05-28690-0

Franske sanger 2, teksthefte 258,– 978-82-05-30459-8

Franske sanger 2, CD* 375,– 978-82-05-30460-4

Fiction Française

Bernheim: Impasses

Teksthefte 84,– 978-82-05-26653-7

Tekstheftepakke (6 stk.) 465,– 978-82-05-26961-3

Lærerveiledning 272,– 978-82-05-26654-4

Kassett*

Detambel: La boîte aux lettres

270,– 978-82-05-26655-1

Teksthefte 83,– 978-82-05-26646-9

Tekstheftepakke (6 stk.) 468,– 978-82-05-26962-0

Lærerveiledning 272,– 978-82-05-26647-6

Kassett*

Lambert: Le jour et la nuit

270,– 978-82-05-26648-3

Teksthefte 83,– 978-82-05-26650-6

Tekstheftepakke (6 stk.) 468,– 978-82-05-26960-6

Lærerveiledning 272,– 978-82-05-26651-3

Kassett*

Simon: L’assassin

270,– 978-82-05-26652-0

Teksthefte 83,– 978-82-05-26643-8

Tekstheftepakke (6 stk.) 468,– 978-82-05-26963-7

Lærerveiledning 272,– 978-82-05-26644-5

Kassett*

Armel: L’enfant abandonné

270,– 978-82-05-26649-0

Teksthefte 83,– 978-82-05-26415-1

Tekstheftepakke (6 stk.) 468,– 978-82-05-26959-0

Lærerveiledning 272,– 978-82-05-26641-4

Kassett*

Mabanckou: L’enterrement de la mère

270,– 978-82-05-26642-1

Teksthefte 86,– 978-82-05-28440-1

Tekstheftepakke (6 stk.) 468,– 978-82-05-30197-9

Lærerveiledning 272,– 978-82-05-30194-8

CD* 245,– 978-82-05-30190-0

Gjørven m.fl.: Passages (tekstsamling) 238,– 978-82-05-23313-3

* Veil. pris inkl. mva

39


40

Klassetrinn/forfatter/læreverk Veil. pris ISBN Bokmål ISBN Nynorsk

Spansk 8–10

8. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Riquelme m.fl.: Amigos uno

Amigos uno, Textos (tekstbok) 260,– 978-82-05-32709-2 978-82-05-32710-8

Amigos uno, Ejercicios (arbeidsbok) 195,– 978-82-05-32712-2 978-82-05-32713-9

Amigos uno, Lærerveiledning 485,– 978-82-05-32714-6 b/n

Amigos uno, Fasit 58,– 978-82-05-32993-5

Amigos uno, CD 1–2* 527,– 978-82-05-32716-0

Amigos uno, Elev-CD (8 stk. i pakke)* 544,– 978-82-05-32721-4

9.trinn KUNNSKAPSLØFTET

Riquelme m. fl.: Amigos dos

Amigos dos, Textos (tekstbok) 263,– 978-82-05-33470-0 978-82-05-33471-7

Amigos dos, Ejercicios (arbeidsbok) 199,– 978-82-05-33472-4 978-82-05-33473-1

Amigos dos, Lærerveiledning 485,– 978-82-05-33476-2 b/n

Amigos dos, Fasit 58,– 978-82-05-33477-9

Amigos dos, CD (3 stk.)* 535,– 978-82-05-33478-6

Amigos dos, Elev-CD (8 stk. i pakke)* 558,– 978-82-05-33480-9

10. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Riquelme m. fl.: Amigos tres

Amigos tres, Textos 275,– 978-82-05-34137-1 978-82-05-34138-8

Amigos tres, Ejercicios 199,– 978-82-05-34144-9 978-82-05-34145-6

Amigos tres, Lærerveiledning 485,– 978-82-05-34147-0 b/n

Amigos tres, Fasit 63,– 978-82-05-34628-4

Amigos tres, Elev-CD (8 stk. i pakken)* 544,– 978-82-05-34149-4

Amigos tres, CD (3 stk.)* 410,– 978-82-05-34148-7

8.–10. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Amigos, Språkkort 103,– 978-82-05-35558-3

* Veil. pris inkl. mva


Klassetrinn/forfatter/læreverk Veil. pris ISBN Bokmål ISBN Nynorsk

Tysk 8–10

8. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Heimdal m. fl.: Auf Deutsch 1

Auf Deutsch 1, Texte und Übungen 369,– 978-82-05-33481-6 978-82-05-33483-0

Auf Deutsch 1, Aktivitetshefte 115,– 978-82-05-34074-9 978-82-05-33671-1

Auf Deutsch 1, Ressursperm 698,– 978-82-05-33484-7 b/n

Auf Deutsch 1, Elev-CD (8 stk. i pakken)* 545,– 978-82-05-33486-1

Auf Deutsch 1, CD 1–2* 512,– 978-82-05-33485-4

9. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Heimdal m. fl.: Auf Deutsch 2

Auf Deutsch 2, Texte und Übungen 369,– 978-82-05-34171-5 978-82-05-34172-2

Auf Deutsch 2, Aktivitetshefte 115,– 978-82-05-34173-9 978-82-05-34174-6

Auf Deutsch 2, Ressursperm 698,– 978-82-05-34175-3 b/n

Auf Deutsch 2, Elev-CD (8 stk. i pakken)* 545,– 978-82-05-34178-4

Auf Deutsch 2, CD 1–3* 512,– 978-82-05-34176-0

10. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Heimdal m. fl.: Auf Deutsch 3

Auf Deutsch 3, Texte und Übungen 383,– 978-82-05-35125-7 978-82-05-35126-4

Auf Deutsch 3, Aktivitetshefte 115,– 978-82-05-35122-6 978-82-05-35123-3

Auf Deutsch 3, Ressursperm 698,– 978-82-05-35124-0 b/n

Auf Deutsch 3, Elev-CD (8 stk. i pakken)* 545,– 978-82-05-35120-2

Auf Deutsch 3, CD 1–3* 512,– 978-82-05-35119-6

8.–10. trinn KUNNSKAPSLØFTET

Auf Deutsch, Språkkort 103,– 978-82-05-35563-7

Tilleggsmateriell – Tysk

Gyldendals sanger

Tyske sanger, teksthefte 249,– 978-82-05-28684-9

Tyske sanger, CD 1–2* 454,– 978-82-05-28686-3

Tyske sanger 2, teksthefte 258,– 978-82-05-30461-1

Tyske sanger 2, CD 1–2* 372,– 978-82-05-30462-8

Kroppsøving 8–10

8.–10. trinn

Jagtøien m.fl.: Sprek

Sprek, Elevbok 231,– 978-82-00-45088-7 978-82-00-45089-4

* Veil. pris inkl. mva


41


42

Klassetrinn/forfatter/læreverk Veil. pris ISBN Bokmål ISBN Nynorsk

Gyldendals arbeidshefter

Norsk

Primo A 57,– 978-82-05-28414-2 978-82-05-30740-7

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-28415-9 978-82-05-30741-4

Primo B 57,– 978-82-05-28416-6 978-82-05-30742-1

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-28417-3 978-82-05-30743-8

Primo C 57,– 978-82-05-28418-0 978-82-05-30745-2

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-28419-7 978-82-05-30746-9

Medio A 57,– 978-82-05-26976-7 978-82-05-27362-7

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-27412-9 978-82-05-30748-3

Medio B 57,– 978-82-05-26977-4 978-82-05-27363-4

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-27413-6 978-82-05-30750-6

Medio C 57,– 978-82-05-26978-1 978-82-05-27364-1

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-27414-3 978-82-05-30752-0

Ultimo A 84,– 978-82-05-28420-3 978-82-05-31208-1

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-28421-0 978-82-05-31209-8

Ultimo B 84,– 978-82-05-28422-7 978-82-05-31210-4

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-28423-4 978-82-05-31211-1

Ultimo C 84,– 978-82-05-28424-1 978-82-05-31212-8

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-28425-8 978-82-05-31213-5

Matematikk

Primo A 57,– 978-82-05-28372-5 978-82-05-28373-2

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-28399-2 978-82-05-28400-5

Primo B 57,– 978-82-05-28370-1 978-82-05-28371-8

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-28397-8 978-82-05-28398-5

Primo C 57,– 978-82-05-28368-8 978-82-05-28369-5

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-28395-4 978-82-05-28396-1

Medio A 57,– 978-82-05-26982-8 978-82-05-27348-1

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-27398-6 978-82-05-27399-3

Medio B 57,– 978-82-05-26983-5 978-82-05-27349-8

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-27400-6 978-82-05-27401-3

Medio C 57,– 978-82-05-26985-9 978-82-05-27350-4

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-27402-0 978-82-05-27403-7

Ultimo A 84,– 978-82-05-28366-4 978-82-05-28367-1

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-28392-3 978-82-05-28393-0

Ultimo B 84,– 978-82-05-28364-0 978-82-05-28365-7

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-28390-9 978-82-05-28391-6

Ultimo C 84,– 978-82-05-28361-9 978-82-05-28362-6

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-28388-6 978-82-05-28389-3


Klassetrinn/forfatter/læreverk Veil. pris ISBN Bokmål ISBN Nynorsk

Gyldendals arbeidshefter

Engelsk

Primo A 57,– 978-82-05-28374-9 b/n

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-28375-6 b/n

Primo B 57,– 978-82-05-28376-3 b/n

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-28378-7 b/n

Primo C 57,– 978-82-05-28379-4 b/n

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-28381-7 b/n

Medio A 57,– 978-82-05-26973-6 b/n

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-27395-5 b/n

Medio B 57,– 978-82-05-26974-3 b/n

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-27396-2 b/n

Medio C 57,– 978-82-05-26975-0 b/n

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-27397-9 b/n

Ultimo A 84,– 978-82-05-28382-4 b/n

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-28383-1 b/n

Ultimo B 84,– 978-82-05-28384-8 b/n

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-28385-5 b/n

Ultimo C 84,– 978-82-05-28386-2 b/n

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-28387-9 b/n

Geografi

Primo A 57,– 978-82-05-28445-6 978-82-05-28446-3

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-28447-0 978-82-05-28448-7

Primo B 57,– 978-82-05-28449-4 978-82-05-28450-0

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-28451-7 978-82-05-28452-4

Primo C 57,– 978-82-05-28453-1 978-82-05-28454-8

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-28455-5 978-82-05-28456-2

Medio A Norge 84,– 978-82-05-26931-6 978-82-05-27354-2

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-27387-0 978-82-05-27389-4

Medio B Europa 84,– 978-82-05-26932-3 978-82-05-27355-9

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-27390-0 978-82-05-27392-4

Medio C Verden 84,– 978-82-05-26933-0 978-82-05-27356-6

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-27393-1 978-82-05-27394-8

Ultimo A Norge 84,– 978-82-05-28340-4 978-82-05-28341-1

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-28338-1 978-82-05-28339-8

Ultimo B Europa 84,– 978-82-05-28342-8 978-82-05-28343-5

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-28344-2 978-82-05-28345-9

Ultimo C Verden 84,– 978-82-05-28336-7 978-82-05-28337-4

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-28347-3 978-82-05-28348-0

43


44

Klassetrinn/forfatter/læreverk Veil. pris ISBN Bokmål ISBN Nynorsk

Gyldendals arbeidshefter

Natur- og miljøfag

Primo A Uteboka 57,– 978-82-05-28359-6 978-82-05-28360-2

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-28405-0 978-82-05-28406-7

Primo B Uteboka 57,– 978-82-05-28357-2 978-82-05-28358-9

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-28403-6 978-82-05-28404-3

Primo C Uteboka 57,– 978-82-05-28355-8 978-82-05-28356-5

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 258,– 978-82-05-28401-2 978-82-05-28402-9

Medio A 84,– 978-82-05-26979-8 978-82-05-27351-1

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-27404-4 978-82-05-27405-1

Medio B 84,– 978-82-05-26980-4 978-82-05-27352-8

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-27406-8 978-82-05-27408-2

Medio C 84,– 978-82-05-26981-1 978-82-05-27353-5

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-27409-9 978-82-05-27411-2

Ultimo A 84,– 978-82-05-28353-4 978-82-05-28354-1

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-28411-1 978-82-05-28412-8

Ultimo B 84,– 978-82-05-28351-0 978-82-05-28352-7

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-28409-8 978-82-05-28410-4

Ultimo C 84,– 978-82-05-28349-7 978-82-05-28350-3

Pakke med 5 arbeidshefter og 1 fasit 380,– 978-82-05-28407-4 978-82-05-28408-1

Materiell for læreren

Holst m.fl.: Lærerplanlegger for grunnskolen 2009–2010 198,– 978-82-05-38384-5

Gyldendals temabibliotek

Engelstad: På tvers gjennom nasjonalromantikken m/CD* 240,– 978-82-05-27416-7

Kverndokken: Lars Saabye Christensen – et forfatterskap 198,– 978-82-05-27415-0

Bøe: Amalie Skram – et forfatterskap 198,– 978-82-05-29877-4

Schjelderup: Filosofi, Sokrates, Platon og Aristoteles 198,– 978-82-05-28330-5

Lothe: Buddhismen 198,– 978-82-05-28328-2

Eggen: Islam 198,– 978-82-05-30339-3

Birkenes: Polen 198,– 978-82-05-27383-2

Pettersen: Storbritannia 198,– 978-82-05-27382-5

Birkenes: Tyskland 198,– 978-82-05-27384-9

Rogde: Russland 198,– 978-82-05-28470-8

Vestad: Frankrike 198,– 978-82-05-30186-3

Newth: Universet 198,– 978-82-05-28331-2

Newth: Solsystemet 198,– 978-82-05-28776-1

Nord, Tvedt: Energikilder 198,– 978-82-05-28333-6

Lindrup m.fl.: Skyt en 198,– 978-82-05-27380-1

Løvskar: Hvordan presentere et prosjekt 198,– 978-82-05-27379-5

* Veil. pris inkl. mva


Klassetrinn/forfatter/læreverk Veil. pris ISBN Bokmål ISBN Nynorsk

Tilleggsmateriell fra Kunnskapsforlaget

Norsk

7.–10. trinn

Hæ? Norsk illustrert ordbok 248,– 978-82-573-1905-2

Lingua nynorskordliste med skrivereglar 169,– 978-82-573-1625-9

Lingua bokmålsordliste med skriveregler 169,– 978-82-573-1230-5

Engelsk

6.–10. trinn

Say what? Engelsk illustrert ordbok 248,– 978-82-573-1828-4

Say what? Engelsk aktivitetshefte Gratis 978-82-573-1950-2

Engelsk skoleordbok 185,– 978-82-573-1655-6

7.–10. trinn

Lingua Engelsk–norsk/norsk–engelsk (innb.) 298,– 978-82-573-1898-7

Lingua Engelsk–norsk/norsk–engelsk (heftet) 269,– 978-82-573-1426-2

Verbhefter

Lær 101 engelske verb 99,– 978-82-573-1884-0

Lær 101 engelske verbuttrykk 99,– 978-82-573-1890-1

Fremmedspråk for ungdomstrinnet

6.–10. trinnet

Spansk skoleordbok 185,– 978-82-573-1907-6

Fransk skoleordbok 185,– 978-82-573-1530-6

Tysk skoleordbok 185,– 978-82-573-1775-1

7.–10. trinn

Lingua Spansk–norsk/norsk–spansk (innb.) 298,– 978-82-573-1986-1

Lingua Spansk–norsk/norsk–spansk (heftet) 249,– 978-82-573-1719-5

Lingua Fransk–norsk/norsk–fransk (innb.) 298,– 978-82-573-1900-7

Lingua Fransk–norsk/norsk–fransk (heftet) 249,– 978-82-573-1901-4

Lingua Tysk–norsk/norsk–tysk (innb.) 298,– 978-82-573-1894-9

Lingua Tysk–norsk/norsk–tysk (heftet) 249,– 978-82-573-1896-3

Verbhefter

Lær 101 spanske verb 99,– 978-82-573-1883-3

Lær 101 franske verb 99,– 978-82-573-1887-1

Lær 101 tyske verb 99,– 978-82-573-1886-4

Lær 101 italienske verb 99,– 978-82-573-1888-8

Lær 101 portugisiske verb 99,– 978-82-573-1889-5

Oppgavehefter i ordbokbruk

Oppgaver & spill tysk–norsk/norsk–tysk Gratis 978-82-573-1801-7

Oppgaver & spill engelsk-norsk/norsk-engelsk Gratis 978-82-573-1799-7

45


46

mini norsk - engelsk

visuell

NORSK/ENGELSK ORDBOK

hornhinne

pupill

pupil

linse

lens

laterale rette øyemuskel

superior rectus muscle

årehinne

choroid

iris

iris

bindehinne

conjunctiva

strålelegeme

ciliary body

netthinne

retina

Jean-Claude Corbeil

Ariane Archambault

gule flekk

macula

glasslegeme

vitreous body

synsnerve

optic nerve

blinde flekk

papilla

senehinne

sclera

Klassetrinn/forfatter/læreverk Veil. pris ISBN Bokmål ISBN Nynorsk

Tilleggsmateriell fra Kunnskapsforlaget

Minivisuelle ordbøker

Engelsk 159,– 978-82-573-1991-5

Fransk 159,– 978-82-573-1993-9

Italiensk 159,– 978-82-573-1994-6

Spansk 159,– 978-82-573-1995-3

Tysk 159,– 978-82-573-1992-2

Norsk Slangordbok 229,– 978-82-573-1882-6


Egne notater

47


Lærerplanlegger 06-07 Grunns 05.01.06 10:42 Side 132

Elevsamtaler/Avtaler

KLASSE/GRUPPE: FAG:

ELEVENS NAVN:

ELEVENS NAVN:

ELEVENS NAVN: VN:

ELEVENS NAVN: NAVN:

Et praktisk verktøy for dokumentasjon av:

• Timeaktiviteter

• Avtaler om prøver, planer og lekser

• Elevobservasjoner, fravær, ukeplaner

og halvårsplaner

• Prosjekt- og temaarbeid

• Loggskjema, klassekart, osv

• Kalenderoversikt over skoleåret 2009–2010

• Solid stivbind i A4-format

ELEVENS ENS NAVN: NAVN:

Lærerplanleggeren er skreddersydd for lærerens

ped agogiske virksomhet. Den egner seg ypperlig

som planleggingsverktøy i undervisningen og

fungerer som et praktisk hjelpemiddel for dokumentasjon

av ped agogisk arbeid. Boka letter

arbeidet med karakterer, elev samtaler, fravær,

halvårsplaner m.m.

Dato Elevsamtaler/avtaler

AVTALER: Lærer–foresatt–elev

AVTALER: AVTALER: Lærer–foresatt–elev

Lærer–foresatt–elev

Lærerplanlegger 06-07 Grunns 05.01.06 08:42 Side 8

Årskalender

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI

AVTALER: AVTALER: Lærer–foresatt–elev

Lærer–foresatt–elev

AVTALER: AVTALER: Lærer–foresatt–elev

Lærer–foresatt–elev

AVTALER: AVTALER: Lærer–foresatt–elev

Lærer–foresatt–elev

132 32 • LÆRERPLANLEGGER LÆRERPLANLEGGER FOR FOR GRUNNSKOLEN

GRUNNSKOLEN

JUNI

8 • LÆRERPLANLEGGER FOR GRUNNSKOLEN

KLASSE/GRUPPE: FAG:

ELEVENS NAVN:

ELEVENS NAVN:

ELEVENS ELEVENS NAVN: NAVN:

ELEVENS ELEVENS NAVN: NAVN:

ELEVENS ELEVENS NAVN: NAVN:

Dato Elevsamtaler/avtaler

AVTALER: Lærer–foresatt–elev

AVTALER: AVTALER: Lærer–foresatt–elev

Lærer–foresatt–elev

Mnd Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke

1 2 3 4 5 6 7

AVTALER: AVTALER: Lærer–foresatt–elev

Lærer–foresatt–elev

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

AVTALER: AVTALER: Lærer–foresatt–elev

Lærer–foresatt–elev

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

AVTALER: AVTALER: Lærer–foresatt–elev

Lærer–foresatt–elev

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Elevsamtaler/Avtaler

LÆRERPLANLEGGER LÆRERPLANLEGGER FOR FOR GRUNNSKOLEN GRUNNSKOLEN • 133 133

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

Lærerplanleggeren gir det pedagogiske

arbeidet en nyttig struktur, nøyaktighet

og etterrettelighet. Timeaktiviteter, avtaler

om prøver, planer og lekser kan føres

systematisk.

BESTILL PÅ NETT!

2–9 eks. kr 190,– pr. bok

10–20 eks. kr 180,– pr. bok

21 eller flere kr 170,– pr. bok

1 eks. kr 198,– kjøpes i bokhandel

Bøkene sendes fraktfritt.

Bestill enkelt på:

www.gyldendal.no/grunnskole

Bøkene foreligger medio mars

Årskalender

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

LÆRERPLANLEGGER FOR GRUNNSKOLEN • 9

LÆRERPLANLEGGER 2009–2010

– en nyttig planleggingsbok for den nye skoledagen

ISBN 978-82-05-38384-5


BOKMÅL

Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Sehesteds gate 4

7 0 7 1 4 1 5 0 0 2 1 1 1

Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82

www.gyldendal.no/undervisning, e-post:undervisning@gyldendal.no

9-100-002 | Prepress: Laboremus Prepress AS.

Trykk: Zoom Grafisk, Drammen. | Forsidefoto: © Scanpix.

More magazines by this user
Similar magazines