etter- og videreutdanning - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

etter- og videreutdanning - Gyldendal Norsk Forlag

språk 2009

etter- og videreutdanning

1


GYLDENDAL UNDERVISNING

Etter- og videreutdanning

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss!

Randi Arisholm Agnalt, redaktør

Tlf.: 22 99 04 86

E-post: randi.a.agnalt@gyldendal.no

Birgit Bakken, markedskonsulent

Tlf.: 22 99 04 61

E-post: birgit.bakken@gyldendal.no

Sentralbord: 22 03 41 80

E-post: undervisning@gyldendal.no

www.gyldendal.no/evu


Innhold

Spansk

Caminos 4

Gyldendals spanske lommegrammatikk 6

Gyldendals øvelser i spansk grammatikk 7

Eso sí 7

Caminos (eldre utg.) 8

Caminando 8

Se habla español 9

Italiensk

Parlate italiano 9

Allegro 10

Engelsk

Bridges 12

Window on the World 13

Tysk

Lieber Deutsch 14

Fransk

Levende fransk 14

Det europeiske rammeverket for språk 15


4

Spansk

Caminos

spansk

– det mest brukte spanskverket for voksenopplæring

Det er spennende å lære spansk! Caminos er et moderne og oversiktlig

verk, enkelt å bruke med lærebok og arbeidsbok samlet til en alt-i-ett-bok.

Caminos inneholder alt man trenger for å lære spansk:

• hvordan arbeide for å tilegne seg språket

• hvordan utvikle kommunikative ferdigheter som lytte,

lese, snakke, skrive

• hvordan lære om og forstå kultur og samfunn

Caminos er velegnet til kommunikativ undervisning. Deltakerne lærer

å bruke språket aktivt fra første stund, de lærer raskt å uttrykke seg

spontant og føre en fri samtale. De får veiledning i hvordan de best kan

arbeide for å tilegne seg spansk.

Dette er Caminos

• Lære- og arbeidsbok i ett

• 3 CD-er (samlet i en 3-pakk)

• Lærerveiledning på spansk

• 9 leksjoner og 3 revueltos = 12 leksjoner

• Oppsummering av grammatikk og nyttige

uttrykk etter hver leksjon

• Tydelige kommunikative mål

• Godt strukturert, lett å finne fram i

• Moderne og oversiktlig

• Om land, folk, kultur og samfunn

• God grammatisk progresjon

• Lærestrategier og egenvurderinger

For

kurs med

lærer

Fakta

Caminos følger Det europeiske rammeverket for språk:

Caminos 1 dekker nivå A1 (elementært nivå).

Caminos 2 dekker nivå A2 (elementært nivå).

Caminos 1 og 2 fører fram til Det europeiske språksertifikatet på grunnivå (A1+A2).

Caminos 1 og 2 dekker hver 3 semestre.


spansk

Lærestrategier

Deltakerne får veiledning og forslag til hvordan de best kan arbeide med å

lære gloser, å forstå og lese tekster, å lytte og forstå, å uttrykke seg godt

muntlig, ordboksarbeid og skrivestrategier.

Egenvurdering

Ved hjelp av egenvurderingsskjema oppfordres deltakerne til å følge sin

egen framgang i språket. Gjennom egenvurdering kan deltakerne beskrive

egne ferdigheter i samsvar med Det europeiske rammeverket.

Rincón profesional – spansk i arbeidslivet

I tillegg til de vanlige leksjonene i spansk dagligtale inneholder Caminos 2

en profesjonell del om spansk i arbeidslivet – «Rincón profesional»:

viktige arbeidsrelaterte ord og uttrykk for den som trenger spansk i

yrkessammenheng.

CAMINOS PÅ NETT – www.gyldendal.no/caminos

• Innplasseringstest

• Løsninger til oppgavedelen

• «Test deg selv» etter hver leksjon

Dette trenger deltakeren:

Lære- og

arbeidsbok i ett

Dette trenger læreren:

Lære- og

arbeidsbok i ett

CD-ene inneholder

• lytteforståelse, dagligspråk, øvelser, dialoger

• folk, land, kultur, sanger

3 CD-er

3 CD-er Lærerveiledning

Lærerveiledningen inneholder

• metode: hvordan undervise med et kommunikativt verk

• idéer og aktiviteter til hver leksjon

Caminos 1 og 2

1. utg. 2005 og 2006

Veiledende pris 2009

978-82-05-33212-6 Caminos 1 lære- og arbeidsbok i ett 430,-

978-82-05-33213-3 Caminos 1 CD-er (3-pakk) 345,-

978-82-05-33969-9 Caminos 1 lærerveiledning – Guía didáctica 350,-

978-82-05-34657-4 Caminos 2 lære- og arbeidsbok i ett 440,-

978-82-05-35503-3 Caminos 2 CD-er (3-pakk) 345,-

978-82-05-35502-6 Caminos 2 lærerveiledning – Guía didáctica 350,-

5


6

spansk

Gyldendals spanske

lommegrammatikk

– for alle som vil lære seg spansk

Vil du bli god i spansk? Gyldendals spanske lommegrammatikk gir en

oversiktlig presentasjon av grammatikken som utgjør det spanske språket.

Struktur og inndeling innbyr til å bli kjent med og fordype seg i spansk

grammatikk.

Hvert grammatiske tema presenteres i oversikter, deretter forklares

bruken med eksempler fra dagliglivet. Der det er aktuelt, fokuseres det på

ulikheter i Latin-Amerika og Spania.

• Praktisk innføring i spansk grammatikk

• Med de grammatiske

termene for skoleverket

• Fokus på hele den spansktalende verden

• Velstrukturert og lett å finne fram i

• Oversikter, forklaringer og regler

• Eksempler fra dagligspråket

Forfattere:

Cand.philol. Kari Soriano Salkjelsvik er stipendiat ved Romansk institutt,

Universitetet i Bergen, der hun i mange år har undervist som universitetslektor

på innførings kurset i spansk, i praktisk spansk og i latinamerikansk

litteratur. Hun har til sammen ca 20 års undervisningserfaring fra forskjellige

universiteter, både i USA og i Spania.

Dr.art. Petr Pitloun er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø. Han

underviser i praktisk spansk og spansk grammatikk på alle nivåer. Han

har spesialisert seg på det spanske verbalsystemet og tok doktorgrad i

2003. Han har studert moderne språk ved det Pedagogiske Universitetet

i Volgograd i Russland.

Gyldendals spanske lommegrammatikk

2. utg. 2007

Veiledende pris 2009

978-82-05-37093-7 Gyldendals spanske lommegrammatikk 310,-


spansk

Gyldendals øvelser

i spansk grammatikk

Få bedre tak på grammatikken med

Gyldendals øvelser i spansk grammatikk!

Heftet inneholder øvelser fra begynnernivå i generell grammatikk, og kan

derfor brukes som supplement til ethvert spanskverk.

Øvelsene gir grunnleggende kunnskaper i spansk grammatikk, og vil

være et godt hjelpemiddel for:

• Spanskelever i videregående skole

• Kursdeltakere

• Studenter ved universitet og høgskole

• Den som studerer spansk på egenhånd

• Den som vil friske opp kunnskapene sine

Øvelsene tar utgangspunkt i spansk daglig-

språk. Oppgavene er mange og varierte med

stigende vanskegrad fra rene utfyllingsopp gaver

til mer krevende øvelser. Heftet inneholder

også fasit og en selv evalueringstest.

Gyldendals øvelser i spansk grammatikk kan brukes helt uavhengig av

eller sammen med Gyldendals spanske lommegrammatikk.

Gyldendals øvelser i spansk grammatikk Veiledende pris 2009

1. utg. 2007

978-82-05-37095-1 Gyldendals øvelser i spansk grammatikk 90,-

Eso sí

– spansk for videregående skole og voksne (trinn I)

Komponentene til Eso sí vil ikke bli trykket opp igjen

når de er utsolgt.

Eso sí 1 og 2

1. utg. 1986

Veiledende pris 2009

978-82-05-15212-0 Eso sí 1 tekstbok 231,-

978-82-05-15213-7 Eso sí 1 øvingsbok 150,-

978-82-05-17050-6 Eso sí 2 tekstbok 259,-

978-82-05-17051-3 Eso sí 2 øvingsbok 193,-

Øvelser

fra

begynner-

nivå

7


8

spansk

Caminos (eldre utg.)

Komponentene til «gamle» Caminos vil fortsatt være i salg, men de blir ikke

trykket opp igjen når de er utsolgt. Se for øvrig Caminos på side 4.

Caminos 1 og 2 Veiledende pris 2009

1. utg. 1996 og 1998

978-82-7020-531-8 Caminos 1 lærebok 362,-

978-82-7020-576-9 Caminos 1 arbeidsbok 257,-

978-82-7020-579-0 Caminos 1 oppgaveløsning 89,-

978-82-7020-846-3 Caminos 1 CD 2 til lærebok 205,-

978-82-7020-847-0 Caminos 1 CD 3 til lærebok 205,-

978-82-7020-848-7 Caminos 1 CD til arbeidsbok 205,-

978-82-7020-581-3 Caminos 1 lærerveiledning 247,-

978-82-7020-678-0 Caminos 2 lærebok 431,-

978-82-7020-816-6 Caminos 2 arbeidsbok 265,-

978-82-7020-839-5 Caminos 2 oppgaveløsning 89,-

978-82-05-31331-6 Caminos 2 CD 1 til lærebok 205,-

978-82-05-31332-3 Caminos 2 CD 2 til lærebok 205,-

978-82-05-31333-0 Caminos 2 CD til arbeidsbok 205,-

Caminando

– spansk for videregående skole (trinn I)

Døråpner til den spanske verden!

Her er alt du trenger mellom to permer! Caminando er årstrinnsbøker for

Vg1 og Vg2. Tekstene skildrer vår egen tid og gir glimt fra hele den spansktalende

verden. Alt-i-ett-bøkene inneholder hver seks arbeidsområder,

unidades. Hver unidad består av fire deler som ivaretar progresjonen i lære-

stoffet, og avsluttes med en selvtest som hjelper eleven

i å vurdere eget arbeid. I tillegg finns sangtekster,

«¿Sabes que …?» med info om steder og hendelser i

Spania og Latin-Amerika og «Así se dice» med nyttige

ord og uttrykk.

Verket består i tillegg til alt-i-ett-bøker av CD-er,

nettsted og lærer veiledninger. I lærerveiledningene

finns forslag til undervisningsopplegg, nyttige tips,

lytteøvinger, strategiark og tester.

CAMINANDO PÅ NETT – www.gyldendal.no/caminando

Kurs

eller selv-

studium

Caminando 1 og 2

1. utg. 2006 og 2007 Veiledende pris 2009

Bokmål Nynorsk

978-82-05-34763-2 978-82-05-34781-6 Caminando 1 lære- og arbeidsbok i ett 436,-

978-82-05-34782-3 Caminando 1 lærerveiledning 431,-

978-82-05-34783-0 Caminando 1 CD 1–2 425,-

978-82-05-37078-4 978-82-05-37079-1 Caminando 2 lære- og arbeidsbok i ett 457,-

978-82-05-37080-7 Caminando 2 lærerveiledning 420,-

978-82-05-37081-4 Caminando 2 CD 1–2 425,-


Se habla español

spansk, italiensk

Spansk og italiensk

Gyldendals intensivkurs spansk

Hvis du er nybegynner eller ønsker å friske opp språkkunnskapene dine,

kan du lære spansk på egenhånd på en underholdende og effektiv måte

med Se habla español!

Se habla español består av lærebok og 3 CD-er:

• Krever ingen forkunnskaper

• 30 leksjoner fra dagliglivet

• 60 levende dialoger på 3 CD-er

Norsk oversettelse og grammatikk

• Øvingsoppgaver med løsninger

• Passer best for selvstudium

Se habla español

2. utg. 2001

Veiledende pris 2009

978-82-05-28524-8 Spansk: Se habla español. Pakke m/lærebok og 3 CD-er 598,-

Parlate italiano

Gyldendals intensivkurs italiensk

Hvis du er nybegynner eller ønsker å friske opp språkkunnskapene dine,

kan du lære italiensk på egenhånd på en underholdende og effektiv måte

med Parlate italiano!

Parlate italiano består av lærebok og 3 CD-er:

• Krever ingen forkunnskaper

• 30 leksjoner fra dagliglivet

• 60 levende dialoger på 3 CD-er

Norsk oversettelse og grammatikk

• Øvingsoppgaver med løsninger

• Passer best for selvstudium

Kurs

for selv-

studium

Kurs

for selv-

studium

Parlate italiano

1. utg. 1996

Veiledende pris 2009

978-82-05-30426-0 Italiensk: Parlate italiano. Pakke m/lærebok og 3 CD-er 598,-

9


10

italiensk

Italiensk

Allegro

– italienskverk for begynnere

Med Allegro er det lett å være både lærer og elev. Boka er velegnet til

kommunikativ undervisning. Eleven lykkes fra første stund, får raskt

overblikk og lærer seg grunnleggende italiensk på en inspirerende måte.

Allegro har samlet lærebok og arbeidsbok til en alt-i-ett-bok. Med Allegro

er det morsomt å lære italiensk!

Allegro inneholder alt man trenger for å lære italiensk:

• hvordan arbeide for å tilegne seg språket

• hvordan utvikle kommunikative ferdigheter som lytte, lese, snakke, skrive

• hvordan lære om og forstå kultur og samfunn

Dette er Allegro

• Lære- og arbeidsbok i ett

• 1 CD

• Lærerveiledning på italiensk

• Moderne og forfriskende

• Klar oppbygging og struktur:

8 leksjoner og 4 ripassi = 12 leksjoner

• Oppsummering av grammatikk og nyttige

uttrykk etter hver leksjon

• Grammatikkoversikt, ordlister, oppgaveløsninger

• Lett å finne fram i

• Mange muntlige og praktiske øvelser

• Fine gruppe- og parøvelser

• Gode uttaleøvinger

• Italia & italiani – kultur, land og folk hånd i hånd

• Lærestrategier og egenvurderinger

Allegro 3

Allegro 3 er en alt-i-ett-bok, som skiller seg fra

Allegro 1 og 2 ved at den er en fullstendig italiensk/

italiensk utgave. På dette nivået, som forbereder til

B1 (øvet/selvstendig nivå), vil deltakerne kunne så

mye, at de vil ha utbytte av å skrive regler og nye

gloser selv. Allegro 3 kan kjøpes hos Norli.

Kontaktinformasjon: e-post: ordre@norli.no,

www.norli.no, telefon: (+47) 22 00 43 00.

For

kurs med

lærer


italiensk

Fakta

Allegro følger Det europeiske rammeverket for språk:

Allegro 1 og 2 dekker nivå A1 og A2 (elementært nivå).

Allegro 3 dekker nivå B1 (øvet/selvstendig nivå).

Allegro 1, 2 og 3 fører fram til Det europeiske språksertifikatet på mellomnivå (B1).

Allegro 1, 2 og 3 dekker hver 2–3 semestre, alt etter hvordan man organiserer

undervisningen.

Lærestrategier

Deltakerne får veiledning og forslag til hvordan de best kan arbeide med

å lære gloser, å forstå og lese tekster, å lytte og forstå, å uttrykke seg

godt muntlig, ordboksarbeid og skrivestrategier etc.

Egenvurdering

Ved hjelp av egenvurderingsskjema oppfordres deltakerne til å følge sin

egen framgang i språket. Gjennom egenvurdering kan deltakerne beskrive

egne ferdigheter i samsvar med Det europeiske rammeverket.

ALLEGRO PÅ NETT – www.gyldendal.no/allegro

• Innplasseringstest

• «Test deg selv» (bare til Allegro 2) etter hver leksjon

Dette trenger deltakeren:

Lære- og

arbeidsbok i ett

Dette trenger læreren:

Lære- og

arbeidsbok i ett

1 CD

1 CD Lærerveiledning

Allegro 1 og 2 og 3* Veiledende pris 2009

1. utg. 2004 og 2005

978-82-05-32886-0 Allegro 1 lære- og arbeidsbok i ett 430,-

978-82-05-32887-7 Allegro 1 CD 205,-

978-82-05-33361-1 Allegro 1 lærerveiledning – Guida per l`insegnante 350,-

978-82-05-33769-5 Allegro 2 lære- og arbeidsbok i ett 440,-

978-82-05-33770-1 Allegro 2 CD 205,-

978-82-05-33774-9 Allegro 2 lærerveiledning – Guida per l`insegnante 350,-

978-31-25-25571-5 Allegro 3 lærebok m/CD

978-31-25-25568-5 Allegro 3 lærerveiledning – Guida per l`insegnante

* Allegro 3 kjøpes hos Norli. Se informasjon side 10.

11


12

Engelsk

Bridges

engelsk

– engelsk for begynnere

Lær grunnleggende engelsk! Bridges er skrevet spesielt for voksne, og

passer for den som har liten eller ingen erfaring med engelsk fra før.

Progresjonen er langsom og gir deltakerne god anledning til å bygge opp

sine kunnskaper. Bridges fører fram til Det europeiske språksertifikatet,

men er samtidig et godt alternativ for den som ønsker å ta grunnskoleeksamen

i engelsk.

Dette er Bridges

• Velegnet for kommunikativ undervisning

• Varierte tekster, temaer og faktastoff

• Man lærer å bruke språket aktivt fra første stund

• Ulike aktiviteter utvikler evnen til å beherske

ulike språksituasjoner

• Lese-, øvings- og lyttestoff knyttes nøye

sammen til en helhet

• Lyttestoffet presenteres i vanlig tempo

fra første stund

Fakta

Bridges 1 og 2 fører fram til Det europeiske språksertifikatet på grunnivå (A1+A2).

Bridges 1 og 2 dekker hver 2 (3) kurs/semestre.

Dette trenger deltakeren:

Lærebok Arbeidsbok 4 CD-er

Dette trenger læreren:

Lærebok Arbeidsbok 4 CD-er

For

kurs med

lærer

Lærer-

veiledning


engelsk

Bridges og grunnskoleeksamen

Bridges er et godt alternativ for unge og voksne som ønsker å avlegge

grunnskoleeksamen.

Bridges 1 passer for den absolutte nybegynner, f eks minoritetsspråklige

og andre som har liten eller ingen kjennskap til engelsk fra før. Bridges 1

har langsom progresjon, men man kan legge opp til en raskere progresjon,

og eventuelt begynne et stykke inn i Bridges 1 eller direkte med Bridges 2.

Bridges 2 egner seg for den som har noe kjennskap til engelsk fra før og

til oppfriskning. Man kan godt starte med Bridges 2 selv om man ikke har

brukt Bridges 1 tidligere.

Bridges 1 og 2 dekker til sammen ordforråd og den språklige og grammatikalske

delen til grunnskoleeksamen, men må suppleres med stoff om

kultur og samfunn.

Bridges 1 og 2

1. utg. 1995, 1996 og 1997

Veiledende pris 2009

978-82-7020-422-9 Bridges 1 Classroom Book 370,-

978-82-7020-449-6 Bridges 1 Practice Book 265,-

978-82-7020-841-8 Bridges 1 CD 1 til Classroom Book 205,-

978-82-7020-842-5 Bridges 1 CD 2 til Classroom Book 205,-

978-82-7020-843-2 Bridges 1 CD 1 til Practice Book 205,-

978-82-7020-844-9 Bridges 1 CD 2 til Practice Book 205,-

978-82-7020-454-0 Bridges 1 lærerveiledning 350,-

978-82-7020-511-0 Bridges 2 Classroom Book 370,-

978-82-7020-512-7 Bridges 2 Practice Book 265,-

978-82-05-31320-0 Bridges 2 CD 1 til Classroom Book 205,-

978-82-05-31321-7 Bridges 2 CD 2 til Classroom Book 205,-

978-82-05-31322-4 Bridges 2 CD 1 til Practice Book 205,-

978-82-05-31323-1 Bridges 2 CD 2 til Practice Book 205,-

978-82-7020-517-2 Bridges 2 lærerveiledning 350,-

Window on the World

– grunnskoleopplæring for voksne,

engelsk

Window on the World

1. utg. 1996

Veiledende pris 2009

978-82-05-22880-1 Window on the World grunnbok, bokmål 428,-

978-82-05-22881-8 Window on the World grunnbok, nynorsk 428,-

978-82-05-22882-5 Window on the World arbeidsbok 1 m/CD 355,-

978-82-05-22884-9 Window on the World arbeidsbok 2 m/elevkassett 355,-

978-82-05-22887-0 Window on the World lærerveiledning 1 418,-

978-82-05-24232-6 Window on the World lærerveiledning 2 418,-

978-82-05-28775-4 Window on the World CD-er, 1–4 (i sett) 893,-

For

kurs med

lærer

13


14

tysk, fransk

Lieber Deutsch

– tysk for videregående skole

og voksne (trinn I)

Lieber Deutsch 1 og 2 er alt-i-ett-bøker som fokuserer

på praktisk tysk og muntlig kommunikasjon. Gjennom

tekster og øvelser kommer man lett inn i språket, og

blir raskt god til å snakke tysk. Deltakerne stimuleres

til å resonnere rundt grammatikk og til selv å oppdage

språklige strukturer og sammenhenger. Lieber Deutsch

har i tilegg et gratis nettsted. Det er igjen morsomt å

lære tysk!

LIEBER DEUTSCH PÅ NETT – www.gyldendal.no/lieberdeutsch

Lieber Deutsch 1 og 2

1. utg. 2006 og 2007

Veiledende pris 2009

Bokmål Nynorsk

978-82-05-34764-9 978-82-05-34771-7 Lieber Deutsch 1 lære- og -arbeidsbok i ett 436,-

978-82-05-34773-1 Lieber Deutsch 1 lærer-CD 1–4 840,-

978-82-05-34772-4 Lieber Deutsch 1 lærerveiledning 473,-

978-82-05-37074-6 978-82-05-37075-3 Lieber Deutsch 2 lære- og -arbeidsbok i ett 457,-

978-82-05-37077-7 Lieber Deutsch 2 lærer-CD 1–3 625,-

978-82-05-37076-0 Lieber Deutsch 2 lærerveiledning 473,-

Levende fransk

For

kurs med

lærer

For

kurs med

lærer

Levende fransk er skrevet spesielt for voksne som vil

lære seg språket helt fra begynnelsen av. Målet med

læreverket er først og fremst å utvikle kommunikative

ferdigheter.

Fakta

Levende fransk 1 forbereder til Det europeiske språksertifikatet på

grunnivå (A1+A2).

Levende fransk 1 dekker 4 kurs/semestre.

Levende fransk 1

1. utg. 1991 og 1992

Veiledende pris 2009

978-82-7020-316-1 Levende fransk 1 lærebok 370,-

978-82-7020-317-8 Levende fransk 1 arbeidsbok 265,-

978-82-05-33192-1 Levende fransk 1 CD-er (3-pakk) 385,-

978-82-7020-318-5 Levende fransk 1 oppgaveløsning 89,-

978-82-7020-323-9 Levende fransk 1 lærerveiledning 250,-


Det europeiske rammeverket for språk

Gyldendal tilbyr læreverk i samsvar med rammeverket. Rammeverket er en

beskrivelse av hva det vil si å kunne et språk. Beskrivelsen viser hvilke kunnskaper

og ferdigheter som er nødvendige på ulike nivåer. A1+A2 = elementært nivå,

B1+B2 = øvet nivå. På hvert nivå beskrives 5 ferdigheter.

Ferdigheter A1 A2 B1

Lytte-

forståelse

Lese-

forståelse

Føre en

samtale

Uttrykke

seg muntlig

Uttrykke

seg skriftlig

Jeg kan kjenne igjen

vanlige ord og svært

enkle uttrykk som

angår meg selv, min

familie og mine nære

omgivelser når folk

snakker langsomt og

tydelig.

Jeg kan forstå kjente

navn, ord og svært

enkle setninger, for

eksempel i annonser,

på plakater eller i

kataloger.

Jeg kan delta i en

samtale på en enkel

måte hvis samtalepartneren

er villig til å

gjenta, omformulere,

snakke langsomt og

hjelpe meg å formu lere

meg. Jeg kan stille og

svare på enkle spørsmål

knyttet til umiddelbare

behov eller svært

kjente emner.

Jeg kan bruke enkle

uttrykk og setninger

for å beskrive hvor jeg

bor og mennesker jeg

kjenner.

Jeg kan skrive et

enkelt postkort, f.eks.

et julekort. Jeg kan

fylle ut skjemaer

med personlige

opplysninger, som

navn, nasjonalitet og

adresse.

Jeg kan forstå vanlige

ord og ytringer knyttet til

områder av umiddelbar

personlig betydning

(f.eks. svært enkel

informasjon som gjelder

meg selv og min familie,

mitt nærmiljø, innkjøp

og arbeidsliv). Jeg kan

oppfatte hovedinnholdet

i enkle, korte og tydelige

beskjeder og meldinger.

Jeg kan lese svært korte,

enkle tekster. Jeg kan

finne spesi fikke, forutsigbare

opplysninger i enkel

daglig dags informasjon

som reklame, brosjyrer,

menyer og rutetabeller.

Jeg kan forstå korte,

enkle personlige brev.

Jeg kan delta i enkle

og rutine pregede

samtale situasjoner

som innebærer enkel

og direkte utveksling av

informasjon om kjente

emner og aktiviteter.

Jeg kan bruke og forstå

vanlige høflighetsfraser,

men forstår som regel

ikke nok til å holde

samtalen gående.

Jeg kan bruke en rekke

uttrykk og setninger

for på en enkel måte å

beskrive familie og andre

mennesker, boforhold,

min utdannings bakgrunn

og min nåværende eller

tidligere jobb.

Jeg kan skrive korte,

enkle notater og

beskjeder. Jeg kan skrive

et svært enkelt personlig

brev, f.eks. et takkebrev.

Jeg kan forstå hoved innholdet

i klar standard tale

om kjente emner knyttet

til bl.a. arbeid, skole og fritid.

Jeg kan forstå hovedinnholdet

i mange radio- og

TV-programmer om aktuelle

saker eller om emner

som er av personlig eller

faglig inte resse for meg,

når det snakkes relativt

lang somt og tydelig.

Jeg kan forstå tekster

der språket i stor grad er

preget av dagligdagse ord

og uttrykk eller vanlige

ord knyttet til arbeidet

mitt. Jeg kan forstå

personlige brev med

beskri velser av hendelser,

følelser og ønsker.

Jeg kan klare meg språklig

i de fleste situasjoner

som kan oppstå når jeg

reiser i et område der

språket snakkes. Jeg kan

uforberedt delta i samtaler

om kjente emner, emner

av personlig interesse eller

som er viktige i dagliglivet

(f.eks. familie, hobby,

arbeid, reise, aktuelle

hendelser).

Jeg kan gi en enkel,

sammen hengende framstilling

av hendelser,

erfaringer, drømmer, håp

og planer. Jeg kan kort forklare

og begrunne mine

meninger og planer. Jeg

kan fortelle en historie eller

gjen fortelle handlingen i en

bok eller film og beskrive

reaksjonene mine.

Jeg kan skrive en enkel og

sammenhengende tekst

om dagligdagse emner

eller emner som berører

meg personlig. Jeg kan

skrive personlige brev og

beskrive opplevelser og

inntrykk.


16

BOKMÅL

7 0 7 1 4 1 5 0 0 2 0 9 8

tysk, fransk

Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Sehesteds gate 4

Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82

www.gyldendal.no/evu, e-post: undervisning@gyldendal.no

Prepress: Laboremus Prepress AS. Trykk: Zoom Grafisk AS, Drammen. Foto: R. Ian Lloyd/Masterfile/Scanpix

8-110-021

More magazines by this user
Similar magazines