25.01.2014 Views

Modularisering i FPT.pdf

Modularisering i FPT.pdf

Modularisering i FPT.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

”One Size Fits All eller målrettet<br />

modularisering?”<br />

FORMÅL:<br />

Foredraget sigter mod:<br />

• at viderebringe HCMSEK erfaringer med at<br />

modulopbygge uddannelse,<br />

• at beskrive nogle af de udfordringer og<br />

gevinster, som vi er støt på i processen, samt<br />

• at give et indblik i den fremtid som tegner sig<br />

for vores samlede kursusportefølje.<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

”One Size Fits All eller målrettet<br />

modularisering?”<br />

AGENDA:<br />

• Hvem er vi…<br />

• Hvor vi kom fra…<br />

• Hvad vi gør nu…<br />

• Hvad gevinsten har været…<br />

• Hvad ligger i støbeskeen…<br />

• Hvad det har krævet…<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

Hvem er vi?<br />

PL Peiter la Cour<br />

(Master of educational management)<br />

Elementleder<br />

Mail: <strong>FPT</strong>-SPHCUD1<br />

Tlf: 3266 5447<br />

SSG Claus Willum Jensen<br />

Kursusleder:<br />

- DeMars 916<br />

- DeMars 927<br />

Mail: <strong>FPT</strong>-SPHCUD3<br />

Tlf: 3266 5451<br />

OS Leif Knudsen (VUT1)<br />

Kursusleder:<br />

- 924<br />

- 980<br />

Mail: <strong>FPT</strong>- SPHCUD5<br />

Tlf: 3266 5453<br />

CSG Karsten<br />

Østergaard<br />

Kursusleder:<br />

- DeMars 929<br />

Mail: <strong>FPT</strong>-SPHCUD2<br />

Tlf: 3266 5448<br />

SSG Lone Winther<br />

Kursusleder:<br />

- DeMars 926<br />

Mail: <strong>FPT</strong>-SPHCUD4<br />

Tlf: 3266 5452<br />

OS Anders Mikkelsen<br />

Kursusleder:<br />

- DeMars 903 T<br />

Mail: <strong>FPT</strong>-SPHCUD6<br />

Tlf: 3266 5452<br />

OS Michael von Müllen<br />

Hagen<br />

Kursusleder:<br />

- DeMars 908 M/C<br />

Mail: <strong>FPT</strong>-SPHCBS2<br />

Tlf: 3266 5450<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

HVEM ER VI?<br />

ABM for DeMars HCM<br />

= Ansvarlig BrugerMyndighed for DeMars Human Capital Management<br />

TID<br />

• Tidsstyring<br />

• Disponent (Tid)<br />

• CATS<br />

PSN ADM<br />

• Stamdata<br />

• Løndata<br />

Arr.- styring<br />

• Booking<br />

• Oprettelser af<br />

kurser<br />

IT undervisning<br />

• Forvaltningsregler<br />

• Tastning i DeMars/SAP<br />

DeMars 903T<br />

Tast egen tid<br />

DeMars 926<br />

Psn. Adm. modul I<br />

DeMars 924<br />

Arrangementsstyring<br />

skoleadministration<br />

DeMars 908<br />

Tidsstyring<br />

DeMars 916<br />

Tidsdisponent<br />

DeMars 927<br />

Psn. Adm. modul II<br />

DeMars 929<br />

Psn. Adm. modul IV<br />

DeMars 980<br />

Arrangementsstyring<br />

deltageradm.<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

HVAD KOM VI FRA?<br />

DeMars 903T<br />

Tast egen tid<br />

(1 dag tilstedeværelse)<br />

DeMars 909<br />

Efterudd.<br />

(2 dages tilstedeværelse)<br />

DeMars 926<br />

Psn. Adm. modul I<br />

(3 dages tilstedeværelse)<br />

DeMars 927<br />

Psn. Adm. modul II<br />

(5 dages tilstedeværelse)<br />

903T<br />

916<br />

926<br />

Chefer<br />

6 dages udd.<br />

op til 3 rejser<br />

DeMars 908 M/C<br />

Tidsstyring<br />

(5 dage tilstedeværelse)<br />

DeMars 916<br />

Tidsdisponent<br />

(2 dages tilstedeværelse)<br />

DeMars 929<br />

Psn. Adm. modul IV<br />

(5 dages tilstedeværelse)<br />

903T<br />

916<br />

926<br />

980<br />

NK/Souschef<br />

9 dages udd.<br />

op til 4 rejser<br />

Adm. ledere<br />

DeMars 924<br />

Arrangementsstyring<br />

Skoleadministration<br />

(3 dages tilstedeværelse)<br />

903T 980<br />

908M 927<br />

926<br />

909<br />

13 (18) dages udd.<br />

op til 6 rejser<br />

Mil. Adm.<br />

DeMars 980<br />

Arrangementsstyring<br />

deltageradm.<br />

(2 dages tilstedeværelse)<br />

903T 980<br />

908M<br />

926<br />

909<br />

13 dages udd.<br />

op til 5 rejser<br />

Skoleadm.<br />

Kursusbookere<br />

Lønsagsbh. Tastere af egen tid Civ. Adm.<br />

980<br />

924<br />

5 dags udd.<br />

op til 2 rejser<br />

980<br />

2 dags udd.<br />

op til 1 rejser<br />

903T<br />

926<br />

927<br />

929<br />

14 dages udd.<br />

op til 4 rejser<br />

903T<br />

1 dags udd.<br />

op til 1 rejser<br />

903T 980<br />

908M<br />

926<br />

909<br />

13 dages udd.<br />

op til 5 rejser<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

HVAD GØR VI NU – GEVINST?<br />

DeMars 903T<br />

Tast egen tid<br />

(1 dag tilstedeværelse)<br />

Gevinst overslag:<br />

(siden oktober 2010:1648 kursister)<br />

Tid: 4944 timer (2,5 år)<br />

Øko: ? - rejseudgifter/tid<br />

903T<br />

Tilstedeværelse<br />

(1 dag)<br />

903T<br />

eLearning<br />

(3-4 timer)<br />

DeMars 916<br />

Tidsdisponent<br />

(2 dages tilstedeværelse)<br />

916<br />

Tilstedeværelse<br />

(2 dage)<br />

Opkval.<br />

eLearning<br />

(3-6 timer)<br />

Gevinst overslag:<br />

(siden marts 2013: 89 kursister)<br />

Tid: 801 timer (0,4 år)<br />

Øko: ? - rejseudgifter/tid<br />

FERIE<br />

VEJLEDNING<br />

2<br />

DISPONENT<br />

VEJLEDNING<br />

….<br />

VEJLEDNING<br />

2<br />

2<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

HVAD GØR VI NU – GEVINST?<br />

DeMars 980<br />

Arrangementsstyring<br />

deltageradm.<br />

(2 dages tilstedeværelse)<br />

Gevinst overslag: 924<br />

(Siden juni 2012 – 6 kurser)<br />

980<br />

Tilstedeværelse<br />

(2 dage)<br />

980<br />

eLearning<br />

(5-7 timer)<br />

Tid: 6 X 7 timer = 42 timer<br />

Øko: ? – Rejseudgifter (tid)<br />

DeMars 924<br />

Arrangementsstyring<br />

Skoleadministration<br />

(2 dages tilstedeværelse)<br />

Gevinst overslag: 980<br />

(Siden juni 2012: 170 kursister)<br />

Tid: 1360 timer (0,7 år)<br />

Øko: ? – Rejseudgifter (tid)<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

HVAD GØR VI NU – GEVINST?<br />

929 – Modul 1<br />

Tilstedeværelse<br />

(2 dage)<br />

DeMars 929<br />

Psn. Adm. modul IV<br />

(5 dages tilstedeværelse)<br />

929 – Modul 2<br />

Tilstedeværelse<br />

(2 dage)<br />

Gevinster:<br />

- Fleksibilitet<br />

- Tid<br />

- (Rejseudgifter)<br />

DeMars 909<br />

Efterudd.<br />

(2 dages tilstedeværelse)<br />

DeMars 909<br />

Efterudd.<br />

(Fleksibelt på tid og indhold)<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

GEVINSTREALISERING?<br />

NK/Souschef<br />

NK/Souschef<br />

DeMars 903T<br />

DeMars 916<br />

DeMars 926<br />

DeMars 980<br />

TID: 9 dages udd.<br />

Andet: Op til 4 rejser<br />

903T 903T (eLearning)<br />

916<br />

926<br />

980 980 (eLearning)<br />

TID: 7,4 dages udd. (18%)<br />

ANDET: Op til 2 rejser (50%)<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


Hvad ligger i støbeskeen…<br />

”<strong>Modularisering</strong> i forhold til brugertypen”<br />

Chefer<br />

NK/Souschef<br />

Adm. ledere<br />

Mil. Adm.<br />

HR brugere<br />

Skoleadm.<br />

PAM 1<br />

Stamdata<br />

TID<br />

styring<br />

ARR. STYR<br />

Skole-adm.<br />

PAM<br />

PSN udvikl.<br />

CHEF<br />

Stamdata<br />

ADM<br />

Stamdata<br />

CIV<br />

Tid<br />

MIL<br />

Tid<br />

ARR. STYR<br />

Book kursus<br />

CHEF<br />

PSN udvl.<br />

<strong>FPT</strong><br />

PSN udvl.<br />

Kursusbookere<br />

PAM 2<br />

Rekruttering<br />

PAM 3<br />

PAM 4<br />

(løn)<br />

(løn)<br />

DISP 1<br />

Grund<br />

TID<br />

disponering<br />

DISP 2<br />

Opdat.<br />

CIV<br />

Egen<br />

TID<br />

Turnus tj.<br />

TID<br />

Egen<br />

MIL<br />

Egen<br />

Leder<br />

Udsøg<br />

ADM<br />

Book<br />

BOOK<br />

Book<br />

EIC<br />

TIER 1<br />

EIC/ESS/MSS<br />

EESS/MSS ESS/MSS<br />

TIER 0<br />

Civ. Adm.<br />

Tastere af egen tid<br />

HR HOTLINE<br />

Lønsagsbh.<br />

Rekruttering


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

HVAD LIGGER I STØBESKEEN?<br />

”<strong>Modularisering</strong> i forhold til leveringsmetode”<br />

TID<br />

styring<br />

MIL Tid<br />

5 dage<br />

CIV<br />

Tid<br />

MIL<br />

Tid<br />

MIL Tid<br />

Forvaltning<br />

(3 dage)<br />

MIL Tid<br />

DeMars tast.<br />

(2 dage)<br />

Q 2<br />

Færdig<br />

MIL Tid<br />

DeMars tast.<br />

(VLC 2 dage)<br />

Q 1<br />

MIL Tid<br />

DeMars tast.<br />

(VLC 2 dage)<br />

MIL Tid<br />

Forvaltning<br />

(eLearning 15 timer)<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

HVAD LIGGER I STØBESKEEN?<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

HVAD LIGGER I STØBESKEEN?<br />

E –VEJLEDNINGER<br />

• Enkle og Overskuelige<br />

• Søgbare<br />

• Tilgængelig<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

HVAD KRÆVER DET?<br />

FAK<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


HVAD KRÆVER DET?<br />

_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

SPØRGSMÅL?<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

Evaluering<br />

SurveyMonkey – Digital, fleksibel og anonym<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

Evaluering<br />

SurveyMonkey – Digital, fleksibel og anonym<br />

Anvendelse:<br />

• Kursusevaluering (Umiddelbart efter kursus).<br />

• Effektevaluering (3 måneder efter kursus).<br />

• Analyse grundlag for opdatering/udvikling af<br />

kurser.<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

FOKUSOMRÅDER<br />

DeMars Analyse Projekt<br />

Nye funktioner og uddannelser<br />

• ERekruttering<br />

• Employee Interaction Center<br />

• Personale Mapper<br />

• Tidsstyring<br />

• Personale udvikling<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013


_____________________________<br />

FORSVARETS PERSONELTJENESTE<br />

SPØRGSMÅL?<br />

KLASSIFIKATION<br />

<strong>FPT</strong> 08-11-2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!