Regler - tactic

tactic.net

Regler - tactic

NO

6 +

år

1 +

spillere

15 +

min.

Innhold

8 dobbeltsidige spillbrett, 108 bokstavbrikker, 2 reservebrikker, 1 tøypose

Oppsett

Fjern forsiktig spillbrettene og bokstavbrikkene

fra rammene. Legg de 2 tomme brikkene tilside:

de er reservebrikker for brikker som kan bli borte

i fremtiden (skriv den mistede bokstaven på

begge sider av brikken).

Spill 1: Ticos bokstavspill

(en eller flere spillere)

Bruk: spillbrettene og bokstavbrikkene

Barnet lærer bokstavene på en morsom måte, og litt

etter litt også hvordan stave enkle ord i henhold til

bildene.

Plasser bokstavbrikkene i en haug på midten av

bordet. På de gule og blå sidene, er alle/noen av

bokstavene allerede gitt, mens de grønne og røde

sidene er helt tomme. Begynn med de gule sidene

hvor alle bokstavene er gitt. Øv på å stave ved å

plassere de riktige bokstavene oppå de trykte.

Fullfør en side ad gangen.

Spill 2: ABC-orm

(1-2 spillere)

Bruk: Bokstavbrikker

Legg bokstavbrikkene i en haug på midten av

bordet. Øv på alfabetet ved å plukke brikker

fra haugen og legge dem i riktige alfabetisk

rekkefølge, som danner en lang ABC-orm. Hvis

nødvendig, kan du bruke bildene under til hjelp

for å plassere bokstavene i riktig rekkefølge.

Når barnet har lært seg å plassere bokstavene på

de riktige plassene, er det på tide å bruke det blå

brettet, hvor noen av bokstavene er gitt. Deretter

fortsett til grønt og rødt spillbrett, som ikke har

noen bokstaver og derfor er vanskeligere.

Hvis du vil, kan du lage en konkurranse: hvem vil

bli den første til å lage ABC-ormen?


Spill 3: Ordkonkurranse

(2 eller flere spillere)

Bruk: bokstavbrikker og tøypose (pluss penn og

papir for å notere poengene)

Legg alle bokstavbrikkene i tøyposen og posen på

midten av bordet. Spillerne plukker ut 10 brikker

hver fra posen. Alle spillerne legger opp brikkene

foran seg. Nå får spillerne 2 minutter til å stave så

mange og så lange ord de klarer med deres egne

brikker. Hver bokstav kan kun brukes en gang.

Bruk en ”timer” eller få noen til å ta tiden på klokken.

Spillet er over når tiden er ute og noen roper

stopp!

Når tiden er ute (eller noen sa ”stopp!”), leser hver

spiller opp sine ord høyt og får poeng. For hver

bokstav som er brukt i et ord får du 1 poeng. Noter

ned poengene på et ark. Spilleren som samler

flest poeng vinner. Hvis to eller flere spillere får

like mange poeng, vinner spilleren som stavet det

lengste ordet.

Spill 4: PIIP!

(2 eller flere spillere)

Bruk: bokstaver og tøypose

Plasser posen med bokstavene i, på midten av

bordet. Hver spiller trekker en brikke ad gangen

og legger den foran seg. Når spillerne har samlet

noen brikker prøver de å danne ord med minst 3

bokstaver. Så fort en spiller klarer det roper han/

hun ”PIIP!” (det spiller ingen rolle om det er hans/

hennes tur eller ikke). Spilleren leser opp ordet,

og hvis det er riktig legger han/hun bokstavene

til side. Hvis ordet er galt må spilleren legge en

bokstav tilbake i posen. Spilleren til venstre for

den som ropte ”PIIP!” fortsetter spillet ved å trekke

en ny brikke fra posen, også videre. Den første

spilleren som staver 3 forskjellige ord vinner.

Tip: Du kan g jøre spillet litt vanskeligere ved å bli

enige om at ordene minst må ha 4 eller 5 bokstaver.

Tips

- Du kan spille flere runder og legge sammen

poengene for hver runde for å kåre vinneren

av spillet. Etter hver runde legges bokstavene

tilbake i posen og blandes før neste runde.

- Du kan også spille spillet med kortere/lengre

tid og med flere/færre bokstaver.

Flere flotte spill på

01624 A

More magazines by this user
Similar magazines