Guds farshjerte - Floyd McClung

proklamedia

INTERNASJONAL BESTSELGER Over en million bøker solgt, oversatt til 35 språk.

Gud elsker deg – lær å kjenne Hans omsorgsfulle kjærlighet!
Guds farshjerte er en bok om Guds helbredende kraft.
Gjennom denne boka vil du oppdage at ikke noe problem er for stort eller for ubetydelig for din Far i himmelen.
Mange dype følelsesmessige sår blir forårsaket av fedre som ikke vet hvordan de skal elske … eller som simpelthen ikke er tilstede. Floyd McClung illustrerer fra Skriften og fra eget liv hvordan Guds kjærlige og omsorgsfulle farshjerte setter oss i stand til å overvinne utrygghet og de negative virkningene noen av livets vonde opplevelser kan by på. Balansert undervisning om menneskelig ansvar og Guds kjærlighet blir presentert med praktiske eksempler.
Du vil oppdage nye måter å:
◆ seire over sku­ else
◆ vinne over usikkerhet
◆ gjenopprette brutte forhold
◆ seire over stolthet
… og gjennom alt dette å oppleve Guds helbredende kjærlighet.

INTERNASJONAL BESTSELGER

Over en million bøker solgt, oversatt til 35 språk.


Guds farshjerte

Copyright © 1985 Floyd McClung jr.

Originalens tittel: The Father Heart of God

Originalen utgitt av Harvest House Publishers

Eugene, Oregon 97402, USA

Norsk copyright © 2003 Proklamedia, 2312 Ottestad

Alle rettigheter reservert.

Oversatt av Eli Haugen

Sats og omslag: Kristian Kapelrud

Omslagsfoto: Peopleimages, Istockphoto.com

Trykk: Dardedze hologrāfija, Latvia

Fjerde opplag februar 2003 – revidert utgave

Femte opplag mai 2016 – ny utgave

ISBN 978-82-7199-532-4

Boken er godkjent av Kristelig Studieforbund.

Grupper og kurs som benytter boken kan søke om

statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no.

Eller ta kontakt med: tlf. 23 08 14 70, e-post post@k-stud.no.

Proklamedia

Grimerudvn. 77, 2312 Ottestad

Tlf: 62 57 43 43

E-post: post@proklamedia.no

www.proklamedia.no


Innhold

Takk ......................................................................................................................... 7

Innledning ............................................................................................................ 9

1. Menneskets sårede hjerte ................................................................ 13

2. En fullkommen Far ........................................................................... 21

3. Når hjertet ditt er såret .................................................................... 31

4. Helbredelse fra en kjærlig far ....................................................... 45

5. Hvordan ta skuffelse .......................................................................... 65

6. Guds knuste hjerte .............................................................................. 75

7. Den ventende faren ............................................................................ 87

8. Fedre i Herren ........................................................................................ 97

Epilog ................................................................................................................ 107

Tillegg ............................................................................................................... 109

Studieveiledning .......................................................................................... 111


6 Guds farshjerte

Til min pappa som elsket meg

og ved hans liv viste meg den

Gud jeg kjenner i dag.


Takk

J

eg er svært takknemlig for hjelp og råd fra mange venner

som gjorde det mulig å skrive denne boken.

Jeg er spesielt takknemlig for at min kone, Sally, har gitt

meg mye kjærlighet og oppmuntring, og mine barn Misha

og Matthew som var svært så tålmodige med sin far da han

holdt seg på kontoret i timevis og jobbet med denne boken.

Jeg vil også takke min sekretær Lura Garrido som skrev og

renskrev manuskriptet.

Jeg vil også rette en spesiell takk til Linda Patton og Terry

Tootle som hjalp Lura med maskinskrivingen, og til Tom

Hallas, Roger Forster og Alv Magnus for deres forslag til endringer.

Takk til Christine Alexander og Ed Sherman for hjelp

til å finne materiale.

Det var mange venner som oppmuntret meg underveis

når jeg tvilte på verdien av boka, eller min evne til å få den

ferdig. Jeg retter en spesiell takk til Henk Rothuizen, Jon

Petersen, Arne Wilkening, Wil bert van Laake, John Goodfellow,

Lynn Green og John Kennedy for deres betimelige råd

og oppmuntring.

Takk 7


Jeg setter også stor pris på den oppmuntringen jeg fikk av

Richard Herkes og folkene på Kingsway. De har vist noe av

himmelrikets holdning i alt vårt samarbeid.

Jeg står også i takknemlighetsgjeld til Mike Saia for materialet

i kapittel to, og til Last Days Ministries for tillatelsen

til å bruke deler av traktaten «The Father Heart of God».

Denne traktaten kan bestilles fra Last Days Ministries, Box

40, Lindale, TX 75771, USA.

Mest av alt vil jeg takke Herren. Alt som er godt, er fra

ham.

8 Guds farshjerte


Innledning

J

eg og de to barna mine, Misha og Matthew, følte en dyp

tristhet der vi stod og så på maleriet. Det var malt på et

svært stort lerret med lange, barnslige strøk. Det forstilte en

høy, fyrstikkaktig figur med digert, firkantet hode. De mørke

fargene og den livløse formen, gjorde at den ga inntrykk av

kulde og hardhet. Den nebblignende nesen og de digre armene

som stakk rett ut, fikk en nesten til å føle at det var et

monster.

Tittelen på maleriet var «Mann», men ifølge en av guidene

i Amsterdams Stedelijk museum, var originaltittelen til Karel

Appels bilde «Min far».

Vi snakket lenge om dette bildet. Hva slags forhold hadde

egentlig Karel Appel til sin far? Men vi drøftet også den langt

viktigere siden av saken: Hvordan virket dette inn på hans

forhold til Gud? Vi lurte på om Karel Appel trodde på Gud,

og om han i tilfelle trodde på ham som en kjærlig far.

Jeg har skrevet denne boken fordi de fleste mennesker ikke

kjenner Gud som en kjærlig far. De kjenner ham ikke som

en de kan elske og stole på, en som er verd deres fulle lojalitet

Innledning 9


og hengivelse. Enten man er kristen eller ikke, tenker alle

mennesker før eller siden på dette med Gud og hvordan han

kan være.

Denne boken er skrevet for å gi deg en annen måte å se på

Gud på, slik at du kan oppdage at han er noe annet enn noe

eller noen som er fjernt fra vårt daglige liv. Enkelte tror nok

på Gud, men tror at han er en slags upersonlig kraft eller et

fjernt vesen som man ikke kan få noe personlig forhold til.

Andre mennesker vil gjerne lære å kjenne ham personlig,

men strever med å få det til fordi de ser på ham som en godmodig

bestefar med langt, hvitt skjegg og svart dress. Han

sitter i himmelen og holder utkikk for å dømme alle dem som

våger å smile på en søndag!

Første del av denne boken handler om Gud som far, og

hvilken betydning dette har for de av oss som på grunn av

sår i følelseslivet, spørsmål eller skuffelser, kjemper for å tro

på ham eller stole på ham.

Andre del av boken, handler om hvordan vi kan forholde

oss til Gud hvis han virkelig er en kjærlig far. Det er en ting

å snakke om Gud – hvem han er og hvordan han er – det er

noe helt annet å snakke om vårt ansvar overfor ham, hvis han

virkelig er kjærlig og rettferdig.

Jeg tror at Gud har skapt oss til å være som ham selv, – bare

i mindre målestokk, selvfølgelig. Han har skapt oss til å elske

hverandre, ta vare på hans skaperverk på en ansvarlig måte,

og til å være trygge og sikre på hvem vi er som mennesker.

Men vår egoisme og våre følelsesmessige sår hind rer oss i

å være de mennesker vår Far skapte oss til. Kan du forestille

deg hvor herlig verden ville være hvis vi alle levde slik vi var

skapt til?

Det faktum at Gud har omsorg for oss og at vi kan bli fri

fra vår egoisme og helbredet fra det som har såret oss, var det

10 Guds farshjerte


som motiverte meg og min kone, Sally og barna våre, til å bo

i Amsterdams bydel for prostitu erte. Og det er grunnen til at

vi bodde tre år i Afghanistan. Det var for å hjelpe mennesker

som Steve, som dumpet innom oss i Kabul en dag, med en

svært spesiell historie …

Innledning 11


– 1 –

Menneskets

sårede hjerte

H

an sa at han het Steve, men jeg hadde på følelsen at det

ikke var hans virkelige navn. Dongeribuksene hans var

gamle og velbrukte, – ikke fordi han hadde kjøpt dem ferdig

slitt i en europeisk motebutikk, men fordi de rett og slett

var blitt utslitt på «hippie-ruten». Han var kommet sammen

med en venn på «Magic Bus-ru ten» fra Amsterdam til Kabul

i Afghanistan. Det var en billig reisemåte, men den ga intet

løfte om at du skulle komme trygt fram.

Min kone, Sally, jeg og noen gode og pålitelige venner

bodde i Kabul. Vi drev en gratisklinikk for vestlige ungdommer

som hadde snudd sitt eget samfunn ryggen og hadde

retning mot Sentral-Asia på jakt etter eventyr og narkotika.

Mange var blitt skjøvet ut i utkanten av samfunnet med en

dyp følelse av avvisning og fremmedgjøring. Det var ingenting

i deres omgivelser som ga dem en følelse av identitet og

tilhørighet. Steve var ikke noe unntak. I ukene etterpå kom

han av og til innom.

Menneskets sårede hjerte 13


Jeg kommer aldri til å glemme den gangen Steve spurte

om jeg ville høre om den lykkeligste dagen i hans liv. Jeg ante

ingenting om det sjokket som ventet meg da jeg lot ham forstå

hvor ivrig jeg var etter å få vite mer om denne unge mannen.

Han hadde inntil da vært lukket og uvillig til å snakke om

seg selv eller delta i en normal samtale. Nå var det som om

hans innestengte smerte og fiendtlighet eksploderte i en foss av

raseri. «Jo, jeg skal fortelle deg om den lykkeligste dagen i mitt

liv,» sa Steve med et merkelig smil. «Det var den dagen jeg fylte

elleve år, og begge foreldrene mine ble drept i en bilulykke!»

Steve fortsatte med bitterhet i stemmen: «Hver eneste dag

sa de til meg at de skulle ønske de ikke hadde fått meg. Min

far avskydde meg, og mor minnet meg hele tiden på at jeg var

et ulykkestilfelle. De hadde ikke planlagt å få meg, og de ville

ikke ha meg heller. Jeg er glad de er døde!» I ukene som fulgte

forsøkte vi å hjelpe Steve, men ikke så lenge etter ble han borte

for oss. Jeg kan levende huske smerten og sinne han hadde.

Det Sally og jeg oppdaget i Afghanistan tidlig i syttiårene,

var ikke bare noen få sårede europeere og amerikanere

på flukt fra problemene sine men en hel subkultur av sårede

mennesker. De siste årene har vi inve stert hele livet vårt i å

hjelpe knuste og sårede menne sker. Vi har oppdaget at ingen

samfunnslag er immune mot den smerten som kommer av

brutte medmenne skelige forhold.

En overklassegutt som kom for å snakke med oss, fortalte

om hvordan faren hadde tvunget ham til å se på mens han

banket opp moren hans og skar henne med en kniv. En ung

jente beskrev hvordan hun var blitt ydmyket og misbrukt av

faren, brødrene og bestefaren. En ung mann fortalte at foreldrene

overlot ham til besteforeldrene rett og slett fordi de

ikke ville ha ham selv. Han var bare i veien, – besteforeldrene

i sin tur sendte ham til et barnehjem da han var fem år. Der

14 Guds farshjerte


fikk han juling av bestyreren hver søndag hvis han nektet å

gå i kirken. Mange år senere ble han en kristen gjennom vårt

arbeid i Afghanistan. Han reiste hjem, og ville gjerne vise

foreldrene sin kjærlighet og tilgivelse ved å gi dem en gave.

Men moren bare skrek til ham og ville ikke slippe ham inn i

huset. En annen kjekk, ung mann gråt da han fortalte at han

ikke kunne huske at hans advokatfar en eneste gang hadde

sagt at han var glad i ham.

Det er en smerteepidemi som plager verden i dag. Skilsmissene

florerer og barnemishandling skriker mot oss gjennom

avisoverskriftene. Det er ikke overraskende at for mange er

Gud som far et uttrykk som vekker sinne, harme og avvisning.

Fordi de ikke har opplevd en god og omsorgsfull jordisk

far, så har de et fordreid bilde av den himmelske fars kjærlighet.

I mange tilfeller velger disse sårede menneskene ganske

enkelt å fornekte eller overse at han eksisterer.

John Smith, en venn av meg i Melbourne i Australia forteller

om en samtale med en hard tenåring på gata som ga ham

sjansen til å fortelle ham om Gud.

«Ja vel, da,» sa han, «hvordan er Gud?»

John kom like fra teologistudiet så det bare glapp ut av

ham: «Han er som en far.»

Hatet lynte i øynene på den unge gutten. «Hvis han er som

den gamle mannen, kan du bare ha han!»

Senere fikk John vite av en sosialarbeider at ungguttens

far hadde voldtatt søstera hans gjentatte gan ger og hatt for

vane å slå mora.

Følelsesmessige sår

Negative opplevelser i barndommen er ikke det eneste som

kan hindre oss i å få en rett forståelse av Gud som far. Mange

Menneskets sårede hjerte 15


mennesker opplever at de får en mental blokkering når de

prøver å omtale Gud som «far» fordi de ikke kjenner ham

personlig. Det er en forskjell å ha kunnskap om Gud og kjenne

ham personlig.

I Johan nes 1,12 står det: «Alle som tok imot ham, dem

gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn.»

For å bli Guds barn, må vi tro at Jesus kom som Guds sønn,

døde, og stod opp igjen for at våre synder kunne bli tilgitt. Vi

må be ham om å tilgi oss og bli Herre i vårt liv. Det er viktig

at vi overgir livet vårt til å lære å være lydige mot Guds Ord

og tilbe ham.

Andre mennesker har vanskelig for å ha et forhold til Gud

som far, fordi de hele livet har lært at de skal respektere ham.

For dem betyr det at Gud skal tiltales med «De». Å bruke en

uformell tiltale så som «pappa» eller «far» virker respektløst

på dem. Bibelen lærer oss at vi skal kalle Gud «far» når vi ber

(Matteus 6,9), og at han ønsker å ha et nært og intimt forhold

til oss som er hans barn.

En av de vanligste hindringene for vår forståelse av Guds

farshjerte er følelsesmessige sår. Disse sårene etterlater seg arr

som gjør at vi nøler med å virkelig stole på ham som vår far.

Bibelen gir mange eksempler på følelsesmessige sår, og den

referer til det som «såret» eller «brutt» ånd. Ordspråkene sier:

«Glede i hjertet gjør ansiktet vennlig, men hjertesorg gjør sinnet

nedtrykt.», og «Motet holder mannen oppe i sykdom, men

motløshet, hvem kan bære den?» Ordspråkene 15,13 og 18,14.

Beretningen om kong Sauls datter Mikal, illustrerer klart

smerten i en «såret» eller «brutt» ånd. Mikal vokste opp i et

miljø som var ladet med konflikter og gnisninger. Hennes

far var en utålmodig mann, svært usikker, og fikk lett anfall

av sinne og sjalusi. Uten tvil hadde hans ukontrollerte sinne

hatt dyp innvirkning på henne.

16 Guds farshjerte


Sauls misunnelse på den fremtidige kong David fikk ham

til å organisere en sammensvergelse for å drepe ham. Som

agn tilbød han David en av sine døtre hvis han drepte hundre

filistere, – de var Israels fiender den gangen. «David kommer

helt sikker til å bli drept av filisterne, og så er jeg kvitt ham

for alltid!» tenkte Saul.

Men til Sauls store misnøye klarte David oppgaven. Han

gjorde faktisk mer enn han skulle, han drepte to hundre filistere!

Saul gav Mikal som «premie» til David, men David måtte

snart rømme for et av Sauls raserianfall og lot Mikal være

igjen i byen. Mange år senere kom han tilbake og oppdaget at

Mikal var blitt gift med en annen mann. David forlangte å få

henne tilbake, – mot hennes egen og hennes nye manns vilje.

Til slutt ble Mikal revet ut av armene til sin gråtende mann

og tvunget tilbake til David, 2. Samuel 3,13–16.

Det ser ut som Mikal blir flyttet mellom mennene i sitt

liv, som en brikke i et sjakkspill. Jeg synes oppriktig synd på

henne. Når en ser på det miljøet hun er vokst opp i, er det

lett å se hvorfor Mikal reagerer på David med slik bitterhet.

Hennes bitterhet mot David fikk henne til slutt til å sprekke.

«Da Herrens paktkiste ble ført inn i Davids-byen, så Mikal,

Sauls datter, ut av vinduet. Hun fikk øye på kong David

som hoppet og danset for Herrens åsyn, og hun foraktet ham.

… Da David kom hjem igjen for å hilse på husstanden sin,

kom Mikal, Sauls datter, ut imot ham og sa: ‘Hvor ærefullt

Israels konge oppførte seg i dag, da han viste seg naken for øynene

på tjenestejentene til mennene sine, slik som lettsindige

folk pleier å gjøre.’ David svarte Mikal: ‘Det var for Herrens

åsyn jeg danset, for ham som utvalgte meg framfor din far og

hele hans ætt og satte meg til fyrste over Herrens folk, over

Israel. For Herrens åsyn vil jeg danse selv om jeg gjør meg

enda ringere enn jeg nå har gjort, og synker enda dypere i dine

Menneskets sårede hjerte 17


øyne. Men hos disse tjenestejentene som du snakker om, hos

dem skal jeg vinne ære.’ Mikal, Sauls datter, var barnløs like

til sin dødsdag.» (2. Samuel 6,16;20–23)

Mikals reaksjon kom fra et følelsesmessig sår som var betent

og blitt til hat. Tilgivelse var den medisinen som kunne

ha helbredet henne, men hun valgte å ikke be om det. Åndelig

og fysisk ufruktbarhet plaget henne resten av livet.

Det finnes moderne utgaver av Mikal, men det trenger

ikke å gå med dem som det gjorde med henne. Grunnen er

Guds farshjerte. Gud lengter etter å fornye og bygge oss opp

igjen gjennom den helbredende kraften i hans kjærlighet.

Hans hjerte

En ordboks definisjon av «hjerte» er «en persons innerste vesen,

den mest grunnleggende og viktigste delen.» Guds farshjerte

beskriver det grunnleggende elementet som karakteriserer

hvem han er. Gjennom hans ord i skriften beskrev Jesus

Gud som en nådig, tilgivende, god og kjærlig far. Gjennom

sitt liv demonstrerte han vår himmelske fars virkelige natur.

«Hvordan ser Gud ut, pappa?»

Jeg husker en kveld for flere år siden. Jeg strevde med

hvordan jeg skulle svare på dette spørsmålet fra min datter

Misha, som da var fem år.

Mens jeg tenkte over Mishas spørsmål, skjønte jeg at hun

i barnslig enkelhet hadde stilt et spørsmål som mange mennesker

gjerne vil ha svar på. Voksne former det kanskje annerledes,

men det grunnleggende spørsmålet er fremdeles det

samme: Hvis det finnes en Gud, hvordan er han da?

Bibelen sier at Gud ikke er begrenset slik som deg og meg,

men han har vist seg for oss på en så klar og forståelig måte,

at vi kan vite hvordan han er. «Ingen har noen gang sett Gud,

18 Guds farshjerte


Gud elsker deg

– lær å kjenne Hans

omsorgsfulle kjærlighet!

Guds farshjerte er en bok om Guds helbredende kraft.

Gjennom denne boka vil du oppdage at ikke noe problem

er for stort eller for ubetydelig for din Far i himmelen.

Mange dype følelsesmessige sår blir forårsaket av fedre

som ikke vet hvordan de skal elske … eller som simpelthen

ikke er tilstede. Floyd McClung illustrerer fra Skriften

og fra eget liv hvordan Guds kjærlige og omsorgsfulle

farshjerte setter oss i stand til å overvinne utrygghet og de

negative virkningene noen av livets vonde opplevelser kan

by på. Balansert undervisning om menneskelig ansvar og

Guds kjærlighet blir presentert med praktiske eksempler.

Du vil oppdage nye måter å:

◆ seire over skuffelse

◆ vinne over usikkerhet

◆ gjenopprette brutte forhold

◆ seire over stolthet

… og gjennom alt dette å oppleve Guds helbredende

kjærlighet.

Med studieplan.

WWW.PROKLAMEDIA.NO

More magazines by this user
Similar magazines