15.05.2023 Views

Casino Life & Business Magazine issue 158 April 2023

Casino Life & Business Magazine issue 158 April 2023

Casino Life & Business Magazine issue 158 April 2023

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

No. 158 aprilie / april 2023 www.casino-magazine.ro Edi]ie Român\ - Englez\ / Romanian - English Edition

16

ani

years

Formula 1

Criptomonede

Palace Casino

Online vs. Offline

Pre]: 74,90 LEI

Central European Gambling Summit - CEGS23

The Only Romanian

Gambling Magazine

Awarded!


CENTRAL

EUROPEAN

GAMBLING

EXPO & CONFERENCE

SUMMIT

23

MAY 23-24, 2023

BUCHAREST, ROMANIA

details: redactie@casino-magazine.ro

CEGS

powered by

www.casino-magazine.ro


Best Magazine in the Gambling

Industry - Bucharest, Romania 2020

Media partner of the year -

Sofia, Bulgaria 2019

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2017

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2016

“Best Industry Publication”

nomination at the

International Gaming Awards -

London, UK 2011 & 2012


4

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

Commodity Trust AG,

un succes pe toate planurile /

Commodity Trust AG,

a success on all fronts

Central European Gambling

Summit 2023 – CEGS23

Criptomonedele, între metodă de

plată universală și schemă PONZI /

Cryptocurrencies, between universal

payment method and PONZI scheme

Lege și fărădelege în jocurile

de noroc din România / Law and

lawless in gambling in Romania

Obligația organizatorilor de jocuri de

noroc de notificare a contractelor de afiliere

/ Obligation of gambling organizers of

notification of affiliate contracts

Palace Casino de la Casa Vernescu București,

primăvara, tradiție și gambling tradițional /

Palace Casino from Casa Vernescu Bucharest,

spring, tradition and traditional gambling

INSTRUMENTE ADOPTATE DE

CEPD ÎN MARTIE 2023 / INSTRUMENTS

ADOPTED BY EDPB IN MARCH 2023

10

14

18

26

32

40

42

46

50

64

66

72

74

78

Despre autoexcludere

în domeniul jocurilor de noroc (II) /

About self-exclusion in gambling (II)

Cazinouri Online vs Offline:

care este viitorul industriei jocurilor

de noroc? / Online vs Offline Casinos:

which is the future of the gaming industry?

Casino Lisboa

Lisabona, Portugalia

Formula 1 la antipozi /

Formula 1 at the antipodes

Martin Zamani a câștigat

Campionatul U.S. Poker Open /

Martin Zamani wins 2023

U.S. Poker Open Championship

Luna Martie este luna cadourilor, este luna

venirii primăverii, este luna trezirii la viață!!! /

The month of March is the month of gifts, it

is the month of the arrival of spring, it is the

month of awakening to life!!!

Horoscop6

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

CASINO MAGAZINE Nr. 158

aprilie 2023

Best Magazine in the

Gambling Industry

- Bucharest,

Romania 2020

Media partner of the year

- Sofia, Bulgaria 2019

Este interzisă preluarea, reproducerea parțială sau totală a oricărui text, fotografie sau imagine grafică,

fără acordul scris al editorului, care deține toate drepturile asupra lor. Orice abatere sau nerespectare

a condițiilor și termenilor menționați anterior va fi sancționată conform legislației în vigoare.

Răspunderea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor acestora. Toate materialele

din revistă au caracter informativ și nu trebuie tratate ca fiind sfaturi ale specialiștilor.

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2017

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2016

“Best Industry

Publication”

nomination at the

International Gaming

Awards - London,

UK 2011 & 2012

Media Project Manager

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Editor-in-chief

Mihnea Paul Popescu-Grisogono

mihnea.popescu@topengineering.ro

Senior Art Directing

Ionu] Nedelcu

Senior Editors

K.Sino, Poker Player, Laura Camelia,

Andra Adam (andra.adam@

casino-magazine.ro), Roxana Ene

(roxana.ene@ casino-magazine.ro)

Translator

Iris Popescu, Dorina Oprea

Photo

Iris Popescu, PhotoNXT,

Sabin Mali[evschi, Adrian Stoicoviciu,

Advertising

redactie@casino-magazine.ro

Printed by Everest

Published by

IRIS MULTIMEDIA

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Tel.: +40 744 428 866

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

Publicatia

auditata

ISSN: 1843-3316

www.casino-magazine.ro


ROMBET

Strada Buzești, nr. 61, Bl. 6, Sc. 1,

Et. 6, Ap. 38 - București

e-mail: office@rombet.com

tel: + 40 (0)314 251 381

+ 40 (0)737 577 804


www.casino-magazine.ro

Casino Life & Business Magazine

POARTA CĂTRE

INDUSTRIA

JOCURILOR DE

NOROC


EDITORIAL / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

9

Ca pe ace...

Sitting on fire...

by K. Sino

Numai vești cel puțin ciudate vin dinspre

partea politică.

Ba că cei 300 de metrii trebuie respectați,

ba că trebuie să fie 500 de metrii, ba că trebuie

interzisă reclama, ba că jocurile de noroc nu

trebuie să existe în localități cu mai puțin de 5.000

de locuitori (de parcă aceștia nu au voie să se

distreze!!!), ba că gamblingul trebuie scos în

afara localităților și câte și mai câte...

Și când te gândești că toată nebunia asta

a început din cauza abundenței de reclame

la gamblingul online, dar toate măsurile sunt

îndreptate împotriva jocurilor de noroc land-based.

Hmmm... parcă miroase a temă de casă,

nu-i așa?!

Only the least strange news comes from

the political side.

That the 300 meters must be respected,

that it must be 500 meters, that advertising

must be prohibited, that gambling must not

exist in towns with less than 5,000 inhabitants

(as if they are not allowed to having fun!!!),

some say that gambling must be taken out

of the cities and more and more...

And when you think that all this madness

started because of the abundance of online

gambling ads, but all the measures are

directed against land-based gambling.

Hmmm... smells like homework, doesn’t

it?!

www.casino-magazine.ro


10 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

Commodity Trust AG,

un succes pe toate planurile

Interviu cu Serghei Robu, Fondator Commodity Trust AG

By Laura Camelia

www.casino-magazine.ro


vip / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 11

Commodity Trust AG a fost premiată la Gala Marilor

Premii ale Industriei de Gambling din România cu

premiul pentru “Resellerul Anului”.

Commodity Trust AG was awarded at the Gala of the

Grand Awards of the Romanian Gambling Industry with

the award for “Reseller of the Year”.

➤ De ce ai intrat în lumea

jocurilor de noroc?

Datorită experiențelor

anterioare, toate în strânsă

legătură cu factorul uman, fie

că vorbim de horeca, vânzări

și organizări de evenimente,

am avut ocazia să descopăr

sectorul pe care mi-aș dori

să-l dezvolt. Ulterior, am

interacționat cu diverse persoane

care activau deja în

această industrie și am fost

impresionat de profesionalismul

și rigurozitatea cu

care gestionau activitatea

companiilor deținute. Fiind

la început de drum, aceste

două trăsături au adus un

aport semnificativ în ascensiunea

companiei.

➤ Cine este Commodity

Trust AG SRL?

Commodity Trust AG

SRL este soluția pentru cele

mai sofisticate necesități ale

clienților noștri. Oferim o

gamă largă de produse dar și

servicii, precum mentenanța

aparatelor de joc, identificarea

celor mai bune căi logistice

de livrare a produselor și

desigur asigurăm consultanță

în vederea alegerii celor mai

potrivite echipamente pentru

o anumită piață.

Compania a luat naștere

în 2010 împreună cu asociatul

meu Iurii STOIAN, dar

primul pas în această industrie

a avut loc în 2015.

În spatele companiei este

o întreagă echipă dedicată,

un stâlp de rezistență și un

factor extrem de important

în ascensiunea firmei fără

de care nu puteam ajunge

la aceste rezultate. Important

de menționat este faptul

că funcționăm în aceeași

formulă încă de la începutul

proiectului.

Personalul a fost ales cu

minuțiozitate, chiar dacă au

fost recrutați din alte domenii

de activitate, aceștia au reușit

să se integreze excelent în

pozițiile pe care le ocupă în

prezent datorită abilităților

personale și profesionale de

care au dat dovadă.

Succesul oricărei reușite,

ca în orice alt domeniu este

munca și devotamentul tu-

➤ Why did you enter the

world of gambling?

Due to previous experiences,

all closely related to the human

factor, whether we are talking

about horeca, sales and event

organization, I had the opportunity

to discover the sector that

I would like to develop. Later, I

interacted with various people

who were already active in this

industry and was impressed by

the professionalism and rigor

with which they managed the

activity of the companies they

owned. Being at the beginning

of the road, these two features

brought a significant contribution

to the rise of the company.

➤ Who is Commodity Trust

AG SRL?

Commodity Trust AG SRL

is the solution for the most sophisticated

needs of our customers.

We offer a wide range of

products but also services, such

as the maintenance of gaming

machines, the identification of

the best logistic ways of delivering

the products, and of course

we provide consultancy in order

to choose the most suitable

equipment for a specific

market.

The company was born in

2010 together with my associate

Iurii STOIAN, but the first

step in this industry took place

in 2015.

Behind the company is an

entire dedicated team, a pillar

of resistance and an extremely

important factor in the rise of

the company without which we

could not have reached these

results. It is important to mention

that we have been operating

in the same formula since

the beginning of the project.

The staff was carefully chosen,

even if they were recruited

from other fields of activity, they

managed to integrate excellently

in the positions they currently

occupy thanks to the personal

and professional skills they have

demonstrated.

The success of any successful,

as in any other field, is the

work and dedication of all the

people involved in this project.

➤ What would you do if you

weren’t gambling?

Commodity Trust AG,

a success on all fronts

Interview with Serghei Robu, Founder of Commodity Trust AG

www.casino-magazine.ro


12 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

turor persoanelor implicate

în acest proiect.

➤ Ce ai face dacă nu te-ai

ocupa de jocurile de

noroc?

Fiind o persoană sociabilă,

deschisă și prietenoasă,cel

mai probabil m-aș fi orientat

spre domeniul horeca sau aș

face comerț, cea mai mare

satisfacție o primesc atunci

când prin rezultatul activității

mele sunt create noi poduri

de relații între companii și

oameni.

➤ Care este piața Commodity

Trust AG și ce

produse vindeți?

Din cauza schimbărilor

continue și spontane a

legislației din industria jocurilor

de noroc și restricțiilor

cauzate în urma pandemiei,

am fost nevoiți să deschidem

noi piețe internaționale.

Astăzi putem spune cu

certitudine că am mizat

câștigător, deoarce am reușit

să ne legăm mulți parteneri

externi, fapt care ne oferă

o stabilitae pentru a nu fi

dependenți doar de piața

internă. În acest moment cele

mai multe vânzări le avem în

Europa de Est, Balcani, Africa

și Asia, dar cu toate acestea

România rămâne piața

principală pentru noi. Pe

tot parcursul activității piața

a suferit o continuă schimbare.

Datorită modificărilor

din legislațiile naționale sau

a conjuncturii geopolitice din

regiune, este afectată în mod

direct industria jocurilor de

noroc, respectiv și vânzările

noastre.

Serviciile pe care le oferă

Commodity Trust AG se

evidențiază prin calitatea

întregii experiențe de care

clienții beneficiază în momentul

în care se alătură

activității din domeniul jocurilor

de noroc. Facem referire

la întreg procesul de comunicare

dintre client și compania

Commodity, consultanță

oferită pentru alegerea celor

mai bune soluții care să

aducă un randament garantat

locațiilor alese de client, întocmirea

temeiului legal dintre

părți și livrarea achiziției.

O altă caracteristică definitorie

prin care se diferențiază

compania și datorită căreia

partenerii noștrii aleg să se

alăture portofoliului de clienți

este flexibilitatea și diversitatea

modalităților de plată pe

care le punem la dispoziția

acestora.

➤ Ce părere ai de era

digitală? Cum va afecta

ea afacerea ta? Cum se

pregătește Commodity

Trust AG de era digitală?

Ce părere poți avea despre

un lucru inevitabil? Important

e să fim întotdeauna

gata de adaptare la noile

condiții, la o nouă cerere.

Confortul excesiv și rigiditatea

convingerilor reprezintă

cel mai mare pericol pentru

evoluția unei companii în

ziua de azi. Putem spune că

Commodity Trust are ‘noroc’

de toate modificările care

au loc pe piață, care dintr-o

perspectivă îngustă sunt impedimente,

însă pe plan îndelungat

ne mențin în tonusul

necesar ca să putem face

față noilor provocări care vin

odată cu era digitală.

Pentru a ține pasul cu

Being a sociable, open and

friendly person, I would most

likely have focused on the horeca

field or trade, I get the greatest

satisfaction when, through

the result of my activity, new

bridges of relationships between

companies and people

are created.

➤ What is Commodity Trust

AG’s market and what

products do you sell?

Due to the continuous and

spontaneous changes in legislation

in the gaming industry and

the restrictions caused by the

pandemic, we have had to open

new international markets.

Today we can say with certainty

that we made a winning

bet, because we managed to

connect many external partners,

a fact that gives us stability

so that we are not dependent

only on the domestic market. At

the moment, most of our sales

are in Eastern Europe, the Balkans,

Africa and Asia, but Romania

remains the main market for

us. Throughout the activity, the

market underwent a continuous

change. Due to changes in

national laws or the geopolitical

situation in the region, the

gambling industry is directly

affected, and our sales.

The services offered by

Commodity Trust AG are highlighted

by the quality of the entire

experience that customers

benefit from when they join the

gambling business. We refer to

the entire process of communication

between the client

and the Commodity company,

consultancy offered for choosing

the best solutions that will

bring a guaranteed return to the

locations chosen by the client,

drawing up the legal basis between

the parties and delivery

of the purchase. Another defining

feature that differentiates

the company and why our partners

choose to join our client

portfolio is the flexibility and

diversity of payment methods

that we make available to them.

➤ What do you think of the

digital age? How will it

affect your business? How

is Commodity Trust AG

preparing for the digital

age?

What can you think of an inevitable

thing? It is important

to always be ready to adapt to

new conditions, to a new demand.

Excessive comfort and

rigidity of beliefs represent the

greatest danger to the evolution

of a company today. We

can say that Commodity Trust

is ‚lucky’ for all the changes tak-

www.casino-magazine.ro


vip / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 13

era digitală, am dat viață

unui proiect unic (credem

noi) un magazin online cu

suport în trei limbi diferite,

unde clienții noștri pot găsi

piese și suport pentru diferite

echipamente de joc – www.

eslotparts.com

➤ Ai idei de expansiune și

dezvoltare?

Întotdeauna suntem în

căutarea de noi piețe, am început

un proiect în Georgia

și lucrăm la un nou proiect

în America Centrală.

Ca urmare a deschiderii

punctelor de lucru din

zone cheie precum Georgia

și Uganda am reușit să

acoperim numeroase cereri

venite din Armenia, Kazahstan,

Kirghistan și Uniunea

Țărilor Africane.

➤ Ce procent ocupă piața

din România în ansamblul

afacerii?

Datorită unei creșteri notabile

a vânzărilor externe din

perioada pandemiei și până

acum, vânzările interne au

scăzut până la aproximativ

35% comparativ cu cele externe.

➤ Cum se împacă viața de

familie cu cea de om de

afaceri?

O întrebare la care îmi

este foarte greu să răspund,

din cauză că nu reușesc să

mențin echilibrul dorit între

timpul oferit familiei și

serviciului. Cea mai mare

parte din timpul meu fiind

dedicat job-ului. Sunt foarte

recunoscător familiei și

prietenilor că au înțeles că

munca este adrenalina fără

de care nu pot trăi.

➤ Ce hobby-uri ai?

Coincidență sau nu, hobby-ul

meu este recon diționarea

mașinilor de epocă,

foarte apropiat de activitatea

noastră princi pală (re condiționarea

echi pa mentelor

de jocuri) recon diționarea

mașinilor de epocă.

➤ Ai vreun mesaj pe care

vrei să-l transmiți cititorilor

noștri?

Indiferent cât de grele par

provocările și schimbările la

care sunteți supuși, trebuie să

fiți pregătiți și să țineți minte

că pentru orice ușă care vi se

închide, există o altă ușă care

se va dischide. La Commodity

Trust ușile vor fi întotdeauna

deschise pentru voi! Vă

așteptăm cu drag!

Multumesc și mult succes

în continuare!

ing place in the market, which

from a narrow perspective are

impediments, but in the long

term they keep us in the necessary

tone to be able to face the

new challenges that come with

the digital age.

To keep up with the digital

age, we have brought to life

a unique project (we think)

an online store with support

in three different languages,

where our customers can find

parts and support for different

gaming equipment – www.eslotparts.com

➤ Do you have ideas for expansion

and development?

We are always looking for

new markets, we have started

a project in Georgia and we are

working on a new project in

Central America.

As a result of the opening of

work points in key areas such as

Georgia and Uganda, we have

been able to cover numerous

requests from Armenia, Kazakhstan,

Kyrgyzstan and the

African Union. (poză cu Serghei

la Ministerul Economiei UGD)

➤ What percentage does the

Romanian market occupy

in the overall business?

Due to a notable increase in

foreign sales from the pandemic

period until now, domestic

sales have fallen to about 35%

compared to foreign sales.

➤ How do you reconcile

family life with that of a

businessman?

A question that is very difficult

for me to answer, because

I do not manage to maintain

the desired balance between

the time given to family and

work. Most of my time being

dedicated to the job. I am

very grateful to my family and

friends for understanding that

work is the adrenaline I can’t

live without.

➤ What hobbies do you have?

Coincidence or not, my hobby

is restoring vintage cars, very

close to our main business (refurbishing

gaming equipment)

restoring vintage cars. (poze)

➤ Do you have a message

you want to pass on to our

readers?

No matter how difficult the

challenges and changes you are

going through seem, you must

be prepared and remember

that for every door that closes

on you, there is another door

that will open. At Commodity

Trust the doors will always be

open for you! You’re welcome!

Thank you and good luck!

www.casino-magazine.ro


14

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Central European Gambling

Summit 2023 – CEGS23

“ERA DIGITALĂ ȘI GAMBLINGUL TRADIȚIONAL”

“DIGITAL ERA AND TRADITIONAL GAMBLING”

By K.Sino

“ERA DIGITALĂ ȘI GAMBLINGUL TRADIȚIONAL”,

cea de-a 11a ediție a Central European Gambling

Summit și a 2a însoțită de expoziția boutiquestyle

B2B va avea loc la București în perioada

23-24 mai.

Under the title “DIGITAL ERA AND TRADITIONAL

GAMBLING”, the 11th edition of the Central

European Gambling Summit and the 2nd

accompanied by the boutique-style B2B exhibition

will take place in Bucharest on May 23-24.

www.casino-magazine.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 15

n Peste 1100mp de expoziție B2B, 35+ speakeri si moderatori

din țară și străinătate și subiecte de mare actualitate si de un imens

interes, toate sub același acoperiș, la CEGS23.

n NOVOMATIC– expozant major și Partener de Aur al CEGS23

Locația de desfășurare este Magic Place Grant din Crângași, locație

proaspăt renovată și care va pune la dispoziția expozanților trei saloane,

cu unul mai mult decât la ediția precedentă.

Evenimentul internațional cuprinde, în cadrul unui format unic și original,

două zile de conferințe și prezentări pe teme deosebit de fierbinți,

atât din industria jocurilor de noroc din țara noastră cât și din regiunea

Balcanilor.

Un focus special va fi pe noutățile digitale, dar și pe soluțiile pentru

jocurile de noroc tradiționale.

Prima zi a evenimentului se va încheia cu o bine-venită petrecere

găzduită de una dintre cele mai “en-vougue” locații din capitală.

Prezentarea companiilor va beneficia, și ea, de timp în cadrul primei

părți a conferințelor.

Proiectul de program al evenimentului este:

n Over 1100sqrm of B2B exhibition, 35+ speakers and moderators

from Romania and abroad and hot topics of immense interest,

all under the same roof, at CEGS23.

n NOVOMATIC – major exhibitor and Gold Partner of CEGS23

The venue is Magic Place Grant in Crângași, a newly renovated location

that will provide exhibitors with three halls, one more than in the

previous edition.

The international event includes, in a unique and original format, two

days of conferences and presentations on particularly hot topics, both

from the gaming industry in our country and from the Balkan region.

A special focus will be on digital novelties, but also on solutions for

traditional gambling.

The first day of the event will end with a welcome party hosted by

one of the most “en-vogue” locations in the capital.

The presentation of the companies will also benefit from time during

the first part of the conferences.

The draft program of the event is:

Central European Gambling Summit 2023 – CEGS23

(Tentative Program)*

Day 1 – May 23, 2023

Day 2 – May 24, 2023

09:30 – Registration / Welcome Coffee

10:00 – Opening remarks

10:00 – 10:30 Companies slot presentations (3 companies)

10:30 – 11:00 Updates on the local industry

11:00 – 11:15 Coffee Break

11:15 – 11:45 Digital era in gambling (I) / Crypto, Cybersecurity,

Blockchain

11:45 – 12:00 Coffee Break

12:00 – 12:30 Marketing & Branding

12:30 – 12:45 Coffee Break

12:45 – 13:15 Payment solutions

13:15 – 14:00 Working Lunch

14:00 – 14:30 Local legislation update

14:30 – Day 1 closing remarks

19:30 – Casino Party

10:00 – Opening remarks

*Nota: Programul poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea speakerilor invitați.

*Note: The program may change depending on the availability of guest speakers.

10:00 – 10:30 Companies slot presentations (3 companies)

10:30 – 11:00 Digital era in gambling (II) / Games

11:00 – 11:15 Coffee Break

11:15 – 11:45 Gambling in the Balkans

11:45 – 12:00 Coffee Break

12:00 – 12:30 European regulations with an impact on the gambling

industry

12:30 – 12:45 Coffee Break

12:45 – 13:15 Solutions for the traditional gambling

13:15 Closing remarks

Vizitarea expoziției este GRATUITĂ!

Companiile care doresc să se promoveze prin acest eveniment

internațional, beneficiază de pachete de parteneriat deosebit de avantajoase.

Pentru cei interesați să participe la lucrările conferinței, Formularul de

Înregistrare este AICI.

Cei care se înscriu din timp beneficiază de discounturi substanțiale!

Până la ora intrării ediției în tipar, ca parteneri ai evenimentului s-au

înscris:

Partener de diamant: BMM testlabs

Partener de aur: NOVOMATIC și asociația ROMBET

Partener de argint: Power of Scent

Parteneri de bronz: OKTO, Commodity Trust AG, DGL PRO, Net-

4Media, Smart Games și asociația AOPJNR

Partener: GRISOGONO

Parteneri media: CANAL 33, Club Casino, casino-magazine.ro, aesthetic-magazine.ro

și gioconews.it.

Organizator: Casino Life & Business Magazine

Visiting the exhibition is FREE of CHARGE!

Companies that want to promote themselves through this international

event benefit from particularly advantageous partnership packages.

For those interested in participating in the conference proceedings,

the Registration Form is HERE.

Those who register in time benefit from substantial discounts!

By the time the edition went to print, the following had signed up

as partners of the event:

Diamond Partner: BMM testlabs

Gold Partner: NOVOMATIC and the ROMBET association

Silver Partner: Power of Scent

Bronze Partners: OKTO, Commodity Trust AG, DGL PRO,

Net4Media, Smart Games and AOPJNR association

Partner: GRISOGONO

Media partners: CANAL 33, Club Casino, casino-magazine.ro, aesthetic-magazine.ro

and gioconews.it.

Organizer: Casino Life & Business Magazine

www.casino-magazine.ro


FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Nume și prenume: …………......................…......................…...............................…......................…...........................

Firma/organizatia: ……...............…......................…........................…......................…...............................................

Funcția: …..............................…......................…................…......................….............................................................

e-mail: …............................…......................…............................…......................…....................................................

tel: ..……...........................…......................….....................................…......................…..............................................

(toate câmpurile se completează obligatoriu)

Da, doresc să particip la evenimentul “CEGS23” ce va avea loc la București, în perioada 23-24 mai 2023

astfel:

- doar ziua 1 – lucrările conferinței (345Euro/pers)

- doar ziua 2 – lucrările conferinței (345Euro/pers)

- evenimentul integral (599Euro/pers)

și, pentru aceasta, am achitat contravaloarea sumei de …..........................................reprezentând Taxa de

Participare, în contul sc IRIS PR & EVENTS srl, CUI 36261732, IBAN RO 18 BTRL RONCRT 0351 774101 deschis

la Banca Transilvania, cu OP nr……....…./…….….......…… pe care îl anexez.

Nota:

Înscrierile achitate până la data de 20 aprilie 2023 beneficiază de un discount de 25% din valoarea

Taxei de Participare!

(taxa de participare se achita în lei la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Națională a României din ziua

efectuării plății)

Taxa de Participare cuprinde:

- Acces liber la toate lucrările din perioada aleasă,

- Acces liber în expoziție,

- Documentele Conferinței,

- Pauzele de cafea și Dejun de Lucru,

- Parcare (în limita numărului de locuri disponibile).

Formularul de Înregistrare completat împreună cu dovada plății se vor transmite prin e-mail la: ionut.

andreescu@topengineering.ro pana la data evenimentului.

Detalii suplimentare la 0744 428 866, Ionuț Andreescu, Director Conferință.

Semnatura și ștampila …………………………………………………………. .


REGISTRATION FORM

Title: ...........................................................................................................................................................................

Full name: ………….....................................................................................................................................................

Company: ……............................................................................................................................................................

Position: …..................................................................................................................................................................

e-mail: …....................................................................................................................................................................

phone: …….................................................................................................................................................................

(all fields are compulsory)

Yes, I want to take part at the “CEGS23” event that will take place in Bucharest, between May 23-24,

2023 as follows:

- only day 1 – conference works (Euro345/pers)

- only day 2 – conference works (Euro345/pers)

- the full event (Euro599/pers)

and, for this, I paid the the amount of .................................... representing the Participation Fee, in the account

of IRIS MULTI MEDIA srl, IBAN RO 78 BTRL EURCRT 0331 532101 opened with Banca Transilvania, SWIFT:

BTRLRO22, with payment order no….....……./…….....….…… which I am attaching.

Note:

Registrations paid until April 20, 2023 benefit from a 25% discount on the value of the Participation

Fee!

The Participation Fee includes:

- Free access to all works from the chosen period,

- Free access to the exhibition,

- Conference Papers,

- Coffee breaks and Working Lunch,

- Parking (within the number of available spaces).

The completed Registration Form together with proof of payment will be sent by e-mail to: ionut.andreescu@

topengineering.ro until the date of the event.

Additional details at +407 44 428 866, Ionuț Andreescu, Conference Director.

Signature …………………………………………………………. .


18

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Era Digital|

Criptomonedele,

între metodă de plată

universală și schemă PONZI

Cea mai echilibrată părere despre investițiile în criptomonede

By Marius Morra, CEO and Co-founder of TOKERO Crypto Exchange

De la metodă de plată la

asset investițional

În ultimii ani, criptomonedele

au atras atenția lumii

financiare, atât a investitorilor

cât și a spectatorilor, provocând

opinii extrem de polarizate. De

la crypto maximaliști care cred

că vor revoluționa sistemul

financiar global cu Bitcoin sau

altă criptomonedă ca metodă

unică de plată până la cei care

consideră criptomonedele

o înșelătorie sau o schemă

piramidală, opinia publică este

destul de împărțită.

Mai întâi de toate, pentru

context, creatorul Bitcoin,

Satoshi Nakamoto, a prezentat

Bitcoin ca monedă electro

nică descentralizată, concepută

pentru a permite tranzacții

directe între părți fără a

fi nevoie de intermediari financiari,

cum ar fi băncile.

Pe măsură ce Bitcoinul și

alte criptomonede au crescut

în popularitate, au devenit

ușor-ușor, pe lângă metodă

de plată acceptată atât de persoane

fizice cât și juridice, un

instrument de investiții și de

stocare a valorii pentru mulți

oameni din întreaga lume.

Principali factori care au determinat

acest lucru au fost în

ordinea importanței:

- Posibilitatea unor profituri

de neimaginat pe alte clase

de active investiționale pe fondul

volatilității crescute;

- Ușurința tranzacționării

datorită interfețelor din ce în

ce mai simple alte platformelor

grisogono

de tranzacționare;

- Accesibilitatea investițiilor

prin posibilitatea de a investi

sume mici, începând de

la 10-20 euro;

Pe măsură ce entuziasmul

și adopția cresc apare și valul

de neîncredere sau chiar ură –

Criticii afirmă: “Crypto este un

SCAM, o înșelătorie sau chiar

păcănele. Nu investiți pentru

că o să pierdeți banii, criptomonedele

nu au acoperire în

nimic.”

Să tratăm individual aceste

acuzații:

- “Crypto este un SCAM”.

Aici principala problemă

este generalizarea. În

acest moment, conform

CoinMarketCap.com/ există

23.253 de proiecte de criptomonede.

Da, dintre acestea

sunt și proiecte slabe sau chiar

câteva posibile înșelătorii, dar

acest lucru depinde fix de fondatorii

proiectelor, care sunt

diferiți la cele mai multe dintre

proiecte. Bitcoin spre exemplu,

are deja o vechime de

15 ani, o capitalizare de piață

imensă, așadar un istoric foarte

bun. La fel și Ethereum, a

2-a criptomonedă ca și capitalizare,

cu o vechime pe piață de

aproape 9 ani;

- “Nu investiți pentru că

o să pierdeți banii”. Dacă ar

fi să ne luăm fix după acest

sfat, nu ar trebui să investim

nici la bursa clasică unde,

conform studiilor publice, o

majoritate covârșitoare – 85-

90% dintre investitori își pierd

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Era Digital| / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 19

Cryptocurrencies, between

universal payment method and

PONZI scheme

The most balanced opinion on cryptocurrency investing

banii. Sau în start-up-uri unde

doar 18-20% dintre companii

supraviețuiesc. Să nu mai

discutăm despre asiguratori

sau chiar bănci mari care în

ultima vreme, au dat faliment

în ciuda reglementărilor puternice

în aceste domenii.

- „Criptomonedele nu au

acoperire în nimic”. Aici o să

fim scurți – Bitcoin are în spate

“proof of work” (dovada muncii)

– minerii care validează

tranzacțiile cu echipamente

costisitoare și energofage care

costă, de la producție, instalare

și până la mentenanță. Și

cel mai important, în spatele

proiectelor stă TEHNOLOGIA

BLOCKCHAIN, acest Internet

2.0 care începe să fie utilizat în

tot mai multe domenii.

Așadar, după toate aceste

argumente cred că este momentul

să așezăm investițiile

în criptomonede acolo unde

le este locul – în vârful piramindei

investiționale, în topul

investițiilor în functie de nivel

de risc. Asseturi investiționale

cu grad mare de risc, dar fără

dubiu asseturi. Nu SCAMuri,

nu păcănele.

Piramida explicată? Dacă

la bază avem investițiile percepute

ca stabile sau mult

mai stabile – depozite, titluri

de stat, imobiliare, spre mijloc

metale prețioase, acțiuni

(stocks), obligațiuni (bonds) și

ETF-uri, apoi, spre vârf zona

de investițiții în start-upuri și

crypto.

Criptomonedele, la rândul

lor se pot împărți pe nivele de

risc, la bază binecunoscutele

Bitcoin și Ethereum, locul 1 și

2 la nivel mondial, apoi criptomonede

din top 100 și în vârf

așa-numitele GEMS – proiecte

subevaluate, cu potențial masiv.

Dincolo de linie, în zona

gamblingului, putem cădea de

acord să lăsăm așa-numitele

“shitcoins” – criptomonede

inutile, create fără un scop

anume și al căror viitor este

extrem de incert. DogeCoin,

meme-coinul favorit al lui Elon

Musk poate fi excepția care

întărește regula.

Orice investitor cu minime

cunoștințe despre investiții

știe că cele mai multe procente

din suma alocată investițiilor

trebuie să meargă către clasele

de active mai safe, de la baza

piramidei, alocate în funcție de

profilul de risc al investitorului

și de planul său investițional.

Un alt principiu de bază

este DIVERSIFICAREA: așadar

corelat și cu randamentele

incontestabil foarte bune

obținute de ani de zile, un procent

oricât de mic ar trebui să

meargă și către zona de crypto.

Așa că, întrebarea nu trebuie

să fie “Dacă să investesc în

crypto” ci mai degrabă “Ce

procent să aloc investițiilor

în crypto” și “Între ce criptomonede

să împart procentul

alocat pentru crypto”.

Nu este de ignorat nici

faptul că fonduri mari de

investiții și companii de talie

internațională au inves-

From payment method to

investment asset

In recent years, cryptocurrencies

have attracted the attention

of the financial world, both

from investors and spectators,

causing extremely polarized

opinions. From crypto maximalists

who believe they will

revolutionize the global financial

system with Bitcoin or another

cryptocurrency as the sole payment

method to those who consider

cryptocurrencies a scam or

pyramid scheme, public opinion

is quite divided.

First of all, for context, the

creator of Bitcoin, Satoshi

Nakamoto, introduced Bitcoin

as a decentralized electronic

currency, designed to allow

direct transactions between

parties without the need for

financial intermediaries such

as banks.

As Bitcoin and other cryptocurrencies

have grown in

popularity, they have gradually

become, in addition to being a

payment method accepted by

individuals and businesses, an

investment and store of value

tool for many people around

the world.

The main factors that determined

this were in order of

importance:

- The possibility of unimaginable

profits on other classes of

investment assets against the

background of increased volatility;

- Ease of trading due to the

increasingly simple interfaces of

other trading platforms;

- Accessibility of investments

through the possibility of investing

small amounts, starting from

10-20 euros;

As enthusiasm and adoption

grows so does the wave of

distrust or even hatred – Critics

state: “Crypto is a SCAM, a

fraud, or even slots. Don’t invest

because you’re going to lose

money, cryptocurrencies have

no hedge.”

Let’s deal with these allegations

individually:

- “Crypto is a SCAM”. Here

the main problem is generalization.

At this time, according

to CoinMarketCap.com/ there

are 23,253 cryptocurrency projects.

Yes, among these there are

also weak projects or even some

possible scams, but this depends

on the founders of the projects,

which are different in most of the

projects. Bitcoin for example is

already 15 years old, a huge market

capitalization, so a very good

track record. So is Ethereum, the

2nd largest cryptocurrency by

capitalization, with a market age

of almost 9 years;

- “Don’t invest because you

will lose money”. If we were to

follow this advice, we should

not even invest in the classic

stock market where, according

to public studies, an overwhelming

majority – 85-90% of

investors lose their money. Or

in start-ups where only 18-20%

of companies survive. Let’s not

talk about insurers or even big

banks that have recently gone

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


20 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Era Digital|

tit în crypto. Dintre acestea

putem enumera: Grayscale

Investments LLC, Pantera

Capital, Andreessen Horowitz,

MicroStrategy și Tesla.

JPMorgan Chase, Goldman

Sachs și Morgan Stanley au

început și ei să ofere servicii

de tranzacționare cu criptomonede

pentru clienții lor

instituționali.

Dincolo de vorbe, cifrele

vorbesc de la sine: Bitcoin și

Ethereum sunt de departe cele

mai performante asseturi din

ultimii 10 ani. (Am verificat

informația cu ChatGPT în caz

că nu ne credeți pe cuvânt):

Și da, nu toată lumea are

posibilitatea să investească

(deși mulți ar putea dar încă

este nevoie de educație pe

acest aspect) dar aproape

toată lumea poate să facă una

sau câteva prime tranzacții să

vadă despre ce este vorba și

care este procesul. Investițiile

pot fi chiar de 10-20 euro, cu

costuri minime – conturile pe

platformele de tranzacționare

sunt gratuite și comisioanele

de schimb în zona de

1%. Câștigul? În afară de

potențialul financiar, există

un potențial de care se discută

din păcate foarte puțin și care

ține de cunoștințele obținute

și accesul către o lume nouă

– lumea investițiilor și Web3

– noul internet unde citesc,

contribui și dețin. În Web3,

cheile de acces sunt unul sau

mai multe walleturi și criptomonede.

Criptomonedele

sunt cheia către viitor.

Din experiența noastră,

diferența între cineva care

nu a făcut nici o tranzacție

cu criptomonede și cineva

care a făcut măcar una, este

considerabilă. Persoana care

a făcut o tranzacție, oricât

de mică, a învățat procesul,

poate urmări o discuție despre

crypto în cunoștință de

cauză, și cel mai important,

este mult mai pregătită pentru

momentul când apare o

oportunitate. Deasemenea,

mulți dintre cei care investesc

în crypto, se educă pe măsură

ce folosesc platformele de

crypto, învață procesul, învață

despre investiții și încep să

investească și în alte tipuri de

asseturi investiționale. Putem

spune că accesul în crypto

ajută accesul către investiții

bankrupt despite strong regulations

in these areas.

- “Cryptocurrencies are

not hedged in anything.” We

will be brief here - Bitcoin has

behind it “proof of work” - miners

who validate transactions

with expensive and energy-consuming

equipment that costs,

from production, installation to

maintenance. And most importantly,

behind the projects is

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY,

this Internet 2.0 that is starting

to be used in more and more

fields.

So, after all these arguments,

I think it’s time to place

cryptocurrency investments

where they belong - at the top of

the investment pyramid, at the

top of investments depending

on the level of risk. Investment

assets with a high degree of risk,

but without a doubt assets. No

SCAMs, no slots.

The Pyramid Explained? If

at the base we have the investments

perceived as stable or

much more stable - deposits,

government securities, real

estate, in the middle precious

metals, stocks, bonds and ETFs,

then, towards the top, the area of

start-up investments upuri and

crypto.

Cryptocurrencies, in turn,

can be divided into risk levels,

at the base the well-known

Bitcoin and Ethereum, the 1st

and 2nd place worldwide, then

top 100 cryptocurrencies and

at the top the so-called GEMS

– undervalued projects with

massive potential. Beyond the

line, in the area of gambling, we

can agree to leave the so-called

“shitcoins” - useless cryptocurrencies,

created without a specific

purpose and whose future is

extremely uncertain. DogeCoin,

Elon Musk’s favorite meme-coin

may be the exception that proves

the rule.

Any investor with even a

modicum of investment knowledge

knows that the largest percentage

of the amount allocated

to investments should go to the

safer asset classes at the bottom

of the pyramid, allocated

according to the investor’s risk

profile and investment plan.

Another basic principle is

DIVERSIFICATION: therefore

correlated with the undeniably

very good returns obtained

for years, a percentage however

small should also go to the

crypto area. So, the question

should not be “Should I invest

in crypto” but rather “What

percentage should I allocate

to crypto investments” and

“Among which cryptocurrencies

I should divide the percentage

allocated to crypto”.

It is also not to be ignored

that large investment funds

and international companies

have invested in crypto. Among

them we can list: Grayscale

Investments LLC, Pantera

Capital, Andreessen Horowitz,

MicroStrategy and Tesla.

JPMorgan Chase, Goldman

Sachs and Morgan Stanley have

also started offering cryptocurrency

trading services for their

institutional clients.

Beyond words, the numbers

speak for themselves: Bitcoin

and Ethereum are by far the best

performing assets of the last 10

years. (We verified the information

with ChatGPT in case you

don’t take our word for it):

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 21

We draw the line for the passion!

The Patronage of Betting Organizers in Romania

• Since 2005, the Romanian

sports betting industry

representation

We ensure:

• All the premises for

a balanced and unitary

betting industry

• A permanent dialogue with

Romanian authorities or other

institutions which influence

this sector of business

www.romanianbookmakers.ro

www.casino-magazine.ro

• Promotion of a fair

competition between

operators of the industry

that we represent


22 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Era Digital|

în general.

Dar crypto nu înseamnă

doar investiții speculative.

Odată cu creșterea semnificativă

în adopție și proiecte

din ultimii ani, a crescut și

creșterea numărului de joburi

disponibile în acest domeniu.

Datorită naturii sale

tehnologice, aceste joburi

sunt, în general, legate de domeniile

IT, dezvoltare software

și securitate cibernetică, dar

există și oportunități în marketing,

management, legal,

contabilitate și alte domenii

conexe. Specialiștii din zona

de crypto nu sunt doar foarte

căutați ci și foarte bine plătiți.

De asemenea, în instituțiile

statului – Banca Națională,

Oficiul Național de Prevenire și

Combatere a Spălării Banilor,

Poliție dar și altele, apar departamente

legate de crypto

unde sunt promovați oamenii

care au un minim de informații

legate de acest domeniu.

Și pentru că am ajuns în

zona de reglementări o mare

temere a criticilor este că criptomonedele

pot fi folosite în

trafic de droguri, finanțare

terorism și alte infracțiuni.

Aici, cel mai simplu argument

pe care îl putem oferi este că

aceste activități au existat din

păcate și până în 2008 când

a apărut Bitcoin, astfel că nu

putem observa o legătură

directă de cauzalitate. Este

bine știut că cel mai anonim

mijloc de finanțare activități ilicite

este moneda fiat în formă

cash.

Deasemenea, exchangeurile

se supun legilor de prevenire

și combatere a spălării

banilor în vigoare astfel că

sunt implementate tehnologii

de KYC (verificare identitate –

Cunoașterea clientului) și se

solicită sursă și dovadă fonduri

asemeni tranzacțiilor bancare.

În încheiere, după această

pledoarie, am următoarea

rugăminte: dacă vreun mare

analist financiar român sau

străin mai urlă sus și tare împotriva

crypto, comentați cu

un link de la acest articol.

Pe unii dintre ei îi admir și

respect până când încep să discute

despre crypto unde logica

începe din păcate să dispară.

Și da, pot accepta că eu sunt

neștiutor dar îmi e greu să

cred că Elon Musk sau Michael

Saylor nu știu ce fac.

Ca și capital de piață,

astăzi criptomonedele au în

total aproximativ 1.1 trilioane

de dolari. Prin comparație

McDonalds are 206 miliarde

și aurul are 12 trilioane, deci

putem trage concluzia că

piața criptomonedelor este

îndeajuns de mare încât să fie

luată în seamă dar îndeajuns

de mică încât să aibă potențial

de creștere foarte mare. Cum

spunem noi aici, “we’re still

early”!

“Întrebarea cu care te las

azi este: tu ce vrei să fii? Actor

sau spectator? Gambler sau

investitor? Am o veste bună

– alegerea îți aparține în

proporție de 100%, așa că alege

SMART!”

And yes, not everyone has the

opportunity to invest (although

many could but education is

still needed on this aspect) but

almost everyone can make one

or a few first trades to see what

it’s all about and what the process

is. Investments can be as

low as 10-20 euros, with minimal

costs – accounts on trading

platforms are free and exchange

commissions in the area of 1%.

The gain? Apart from the financial

potential, there is a potential

that is unfortunately very little

discussed and which is related

to the knowledge gained and the

access to a new world - the world

of investments and Web3 - the

new internet where I read, contribute

and own. In Web3, access

keys are one or more wallets and

cryptocurrencies.

Cryptocurrencies are the

key to the future.

In our experience, the difference

between someone who has

never made a cryptocurrency

transaction and someone who

has made at least one is considerable.

The person who made

a transaction, no matter how

small, has learned the process,

can follow a crypto discussion

in the know, and most importantly,

is much more prepared

for when an opportunity arises.

Also, many who invest in crypto,

educate themselves as they use

crypto platforms, learn the process,

learn about investing, and

start investing in other types of

investment assets as well. We

can say that access to crypto

helps access to investments in

general.

But crypto is not just about

speculative investments.

With the significant increase

in adoption and projects in

recent years, the number of

jobs available in this field has

also increased. Due to its technological

nature, these jobs are

generally related to the fields of

IT, software development and

cyber security, but there are

also opportunities in marketing,

management, legal, accounting

and other related fields.

Specialists in the crypto area are

not only in high demand, but

also very well paid. Also, in the

state institutions - the National

Bank, the National Office for the

Prevention and Combating of

Money Laundering, the Police

and others, departments related

to crypto appear where people

who have a minimum of information

related to this field are

promoted.

And because we’ve entered

the realm of regulation, a big

fear of critics is that cryptocurrencies

can be used in drug

trafficking, terrorist financing

and other crimes. Here, the

simplest argument we can offer

is that these activities unfortunately

existed until 2008 when

Bitcoin appeared, so we cannot

see a direct causal link. It is well

known that the most anonymous

means of financing illicit

activities is fiat currency in cash

form.

Exchanges are also subject

to applicable anti-money

laundering laws so KYC (Know

Your Customer) technologies are

implemented and source and

proof of funds are requested like

bank transactions.

In conclusion, after this plea,

I have the following request: if

any great Romanian or foreign

financial analyst still screams

loudly against crypto, comment

with a link from this article.

Some of them I admire and

respect until they start discussing

crypto where the logic

unfortunately starts to disappear.

And yes, I can accept that

I’m ignorant but I have a hard

time believing that Elon Musk or

Michael Saylor don’t know what

they’re doing.

As a market capitalization,

today cryptocurrencies have a

total of about 1.1 trillion dollars.

By comparison, McDonalds has

206 billion and gold has 12 trillion,

so we can conclude that the

cryptocurrency market is large

enough to be considered but

small enough to have very high

growth potential. As we say here,

“we’re still early”!

“The question I leave you

with today is: what do you

want to be? Actor or spectator?

Gambler or investor? I have

good news – the choice is 100%

yours, so choose SMART!”

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


event / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 23

CLUB

DIN APRILIE PE

www.casino-magazine.ro
26 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Practica

jocurilor

de noroc

`n 2023

Lege și fărădelege

în jocurile de noroc

din România

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Z\grean, Vicepre[edinte FedBet [i Pre[edinte ROMBET

Nimic nu s-a schimbat în

anul 2023, când, la fel ca în

anii precedenți, organizatorii

jocurilor de noroc sunt nevoiți

să asiste neputincioși la un

adevărat festival al politicienilor,

un curcubeu al culorilor

politice, care se întrec în depunerea

a nenumărate proiecte de

lege, care nu au altă menire sau

conținut constituțional decât

posibila și mult dorita imagine

mass-media, prin intermediul

căreia poate mai adună o mână

de voturi sau sperând că vor

obține suficientă notorietate

ori suficient populism care să-i

poată plasa din nou în cursa

pentru un nou mandat de parlamentar.

Nu mai contează și

nu interesează pe nimeni faptul

că ceea ce propun, prin aceste

proiecte de lege precum și pe tot

parcursul parlamentar al acestora,

de la momentul elaborării

inițiativei și până la momentul

în care acestea sunt supuse

spre dezbatere parlamentară

și apoi spre adoptare, nu sunt

respectate nici cele mai elementare

norme de tehnică

sau procedură legislativă. De

asemenea nu reprezintă, pentru

acești inițiatori, nici cea

mai mică problemă faptul că

aceste proiecte nu sunt însoțite

de o motivare explicită, clară și

argumentată din care să rezulte

necesitatea și oportunitatea

acestor inițiative legislative

depuse. Nici nu poate fi vorba

ca în motivare să se regăsească

explicit faptul că prin adoptarea

lor se va realiza integral scopul

propus iar cei cărora le este destinat

vor ști și vor putea înțelege

grisogono

www.casino-magazine.ro

Nothing has changed in

the year 2023, when, just like

in previous years, the organizers

of gambling are forced to

helplessly witness a veritable

festival of politicians, a rainbow

of political colors, who compete

in submitting countless bills,

which have no other purpose

or constitutional content than

the possible and much desired

media image, through which

they can gather a handful of

votes or hoping that they will

get enough notoriety or enough

populism to be able to place

them again in the race for a

new parliamentary term. It no

longer matters and no one is

interested in the fact that what

I propose, through these draft

laws as well as throughout their

parliamentary process, from the

moment the initiative is drawn

up until the moment they are

submitted for parliamentary

debate and then for adoption,

even the most basic rules of

technique or legislative procedure

are not respected. Also,

for these initiators, it is not the

slightest problem that these

projects are not accompanied

by an explicit, clear and wellargued

motivation from which

the necessity and opportunity of

these submitted legislative initiatives

can be derived. Nor can

it be said that the motivation explicitly

states that through their

adoption the proposed goal will

be fully achieved and those to

whom it is intended will know

and be able to easily understand

what are the conditions, means

and resources necessary for

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

27

cu ușurință care sunt condițiile,

mijloacele și resursele necesare

pentru punerea lor în aplicare.

Nu ar fi nimic de reproșat,

acestor inițiatori ai propunerilor

legislative, dacă în fapt

aceste demersuri ar reprezenta,

cu adevărat și în mod real,

un drept constituțional prin

care, așa cum ne spune legea

fundamentală „Parlamentul

este organul reprezentativ suprem

al poporului român şi

unica autoritate legiuitoare a

ţării” dacă, fără nici o excepție,

ar fi respectate și prevederile

conform cărora „În România,

respectarea Constituţiei, a

supremaţiei sale şi a legilor este

obligatorie” a faptului că „Nici

un grup şi nici o persoană nu pot

exercita suveranitatea în nume

propriu” și mai ales dovedind

constant, deoarece, prin documentele

care însoțesc proiectele

de lege depuse, inițiatorii nu

dau nici un fel de asigurări și

garanții clare privind atingerea

scopului propus, prin punerea

în aplicare a propunerilor de

restricționare a activității, ceea

ce înseamnă că de fapt ne aflăm

în fața unor încălcări flagrante

ale dreptului constituțional

privind libertatea economică,

libertate care este garantată atât

de Constituția României cât și

de Carta drepturilor fundamentale

a Uniunii Europene.

În cele ce urmează sunt enumerate

o serie de argumente,

fără să fie exhaustive, de natură

să demonstreze faptul că aceste

avalanșe de inițiative legislative

devin relativ ușor „fărădelegi”,

prin modul în care sunt par-

their implementation.

There would be nothing to

reproach these initiators of the

legislative proposals, if in fact

these steps represented, truly

and in real terms, a constitutional

right by which, as the fundamental

law tells us, “Parliament

is the supreme representative

body of the Romanian people

and the sole legislative authority

of the country” if, without any

exception, the provisions according

to which “In Romania,

respect for the Constitution,

its supremacy and the laws are

mandatory” and the fact that

“No group and no person can

exercise sovereignty in its own

name” and especially proving

that it strictly respects the fact

that “No one is above the law”.

Starting from these consti-

all the parliamentary practice

they carry out, to prove to the

whole society that they are not

nothing above the law and that

it represents a model in terms

of respect for the Constitution,

its supremacy and the laws in

force. However, we note with

regret that, in reality, through

the way in which they submit

debate and adopt the pile of

legislative initiatives, they become,

most of the time, rather

“lawless”.

This happens constantly,

because, through the documents

accompanying the submitted

bills, the initiators do not

give any kind of clear assurances

and guarantees regarding the

achievement of the proposed

goal, by implementing the proposals

to restrict the activity,

Law and lawless in

gambling in Romania

Article from the series “Gambling Practice“, by Anchidim Z\grean, FedBet Vice President and President of ROMBET

că respectă cu strictețe faptul

că „Nimeni nu este mai presus

de lege”.

Plecând de la aceste norme

constituționale, temelie a

statului democratic, cu toții ne

așteptăm ca prin comportamentul

tuturor parlamentarilor, așa

cum se regăsesc în componența

structurilor parlamentare constituite,

precum și prin toată

practica parlamentară pe care

o desfășoară, să dovedească

întregii societăți că nu sunt

cu nimic mai presus de lege

și că reprezintă un model în

ceea ce privește respectarea

Constituției, a supremației

sale și a legilor în vigoare.

Constatăm însă cu regret că, în

realitate, prin modul în care se

depun, dezbat și adoptă puzderia

de inițiative legislative,

acestea devin, de cele mai multe

ori, mai degrabă, „fărădelegi”.

Asta se întâmplă în mod

curse etapele premergătoare

depunerii, a modului în care

decurg lucrările în comisii în

perioada de avizare și depunere

a rapoartelor, în timpul

dezbaterii acestora precum și

a modului în care sunt supuse

tutional norms, the foundation

of the democratic state, we all

expect that through the behavior

of all parliamentarians, as

found in the composition of

the constituted parliamentary

structures, as well as through

The

practice of

gambling

in 2023

which means that in fact, we are

facing flagrant violations of the

constitutional right regarding

economic freedom, freedom

that is guaranteed by both the

Romanian Constitution and the

Charter of Fundamental Rights

of the European Union.

In the following, a series of

arguments are listed, without

being exhaustive, likely to demonstrate

the fact that these avalanches

of legislative initiatives

become relatively easily “lawless”,

by the way in which the

stages preceding the submission

are completed, by the way

in which the works proceed in

committees during the period

of approval and submission of

reports, during their debate as

well as the way in which they

are submitted for final adoption.

It is difficult to understand

why the mandatory legal norms

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


28

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

spre adoptarea finală.

Este greu de înțeles de ce nu

sunt respectate normele legale

obligatorii, de către inițiatori,

la momentul depunerii acestor

proiecte de lege și apoi, prin

complicitatea celor care asigură

filtrele de constituționalitate și

legalitate, pe tot parcursul de

dezbatere și adoptare, privind:

1. Existența motivării proiectelor

de lege și care, pentru a

se respecta prevederile legale în

vigoare, trebuie să includă conţinutul

evaluării impactului

actelor normative, cuprinzând

următoarele secţiuni:

a) care este motivul

emi terii actului normativ -

cerinţele care reclamă interven

ţia normativă, cu referire

specială la insuficienţele şi

neconcordanţele reglemen tărilor

în vigoare; principii le de

bază şi finalitatea regle mentărilor

propuse, cu evidenţierea

elementelor noi; concluziile

studiilor, lucrărilor de cercetare,

evaluărilor statistice;

referirile la documente de politici

publice sau la actul normativ

pentru a căror implementare

este elaborat respectivul proiect.

În cele mai multe cazuri,

atunci când e vorba de motivul

emiterii actului normativ,

formula utilizată de inițiatori,

în cazul reglementării jocurilor

de noroc, se bazează pe aceleași

clișee generale, culese fie din

mass-media fie de la colțul de

stradă, cu referire la protecția

minorilor și sănătatea publică,

dar niciodată, până acum, nu au

cuprins și concluziile studiilor,

lucrărilor de cercetare,

evaluări statistice, etc., așa cum

prevede legea;

b) care este impactul socioeconomic

- efectele asupra

mediului macroeconomic, de

afaceri, social şi asupra mediului

înconjurător, inclusiv evaluarea

costurilor şi beneficiilor.

Și în acest caz sunt enumerate,

eventual, doar „elementele

nocive” dar pe nimeni nu

interesează cu adevărat și fundamentat

efectele punerii în

practică a acestor proiecte de

lege;

c) care este impactul financiar

asupra bugetului general

consolidat atât pe termen

scurt, pentru anul curent, cât

şi pe termen lung (pe 5 ani),

inclusiv informaţii cu privire

la cheltuieli şi venituri. Știm

cu toții că, la această dată,

este în vigoare o ordonanță,

considerată pe bună dreptate

neconstituțională (mai ales prin

faptul, dar nu singurul, că nu

a fost trecută în legea de abilitare

a guvernului, de a emite

ordonanțe, în timpul vacanței

parlamentare), prin care au fost

majorate, cu peste 40%, toate

taxele din jocuri de noroc. Toate

aceste majorări au fost cuprinse

în bugetul general consolidat

al statului dar, în mod curios,

nimeni nu se sinchisește să

prezinte documente, cu date

certe, din care să rezulte care

este impactul financiar asupra

bugetului, ca urmare a propunerilor

făcute, fiind total

ignorate normele obligatorii,

în acest sens: 1) Constituția

României, la art. 111, alin. 1,

„(1) Guvernul şi celelalte organe

ale administraţiei publice, în

cadrul controlului parlamentar

al activităţii lor, sunt obligate

să prezinte informaţiile şi documentele

cerute de Camera

Deputaţilor, de Senat sau de

comisiile parlamentare, prin

intermediul președinților acestora.

În cazul în care o inițiativă

legislativă implică modificarea

prevederilor bugetului de

stat sau a bugetului asigurăriare

not respected, by the initiators,

at the time of submitting

these bills and then, through the

complicity of those who ensure

the filters of constitutionality

and legality, throughout the debate

and adoption, regarding:

1. The existence of the justification

of the draft laws and

which, in order to comply with

the legal provisions in force,

must include the content of

the assessment of the impact

of normative acts, comprising

the following sections:

a) what is the reason for

issuing the normative act -

the requirements that call for

normative intervention, with

special reference to the inadequacies

and inconsistencies

of the regulations in force; the

basic principles and the purpose

of the proposed regulations,

with the highlighting of

new elements; conclusions of

studies, research works, statistical

evaluations; references to

public policy documents or to

the normative act for the implementation

of which the respective

project is developed.

In most cases, when it

comes to the reason for issuing

the normative act, the formula

used by the initiators, in the

case of gambling regulation, is

based on the same general clichés,

collected either from the

media or from the street corner,

with reference to juvenile

protection and public health,

but never before, did not include

the conclusions of studies,

research papers, statistical

evaluations, etc., as provided

by law;

b) what is the socioeconomic

impact - the effects on

the macroeconomic, business

environment, social and environmental,

including the assessment

of costs and benefits.

And in this case, possibly

only the “harmful elements” are

listed, but no one is really and

reasonably interested in the effects

of putting these draft laws

into practice;

c) what is the financial impact

on the general consolidated

budget both in the short

term, for the current year, and

in the long term (for 5 years),

including information on expenses

and income. We all

know that, on this date, an ordinance

is in force, rightly considered

unconstitutional (mainly

due to the fact, but not the only

one, that it was not passed in

the law empowering the government

to issue ordinances,

during the holiday parliamentary),

by which all gambling taxes

were increased by over 40%. All

these increases were included

in the general consolidated

budget of the state but, curiously,

no one bothers to present

documents, with certain data,

from which it can be concluded

what is the financial impact on

the budget, as a result of the

proposals made, being totally

ignored the mandatory rules, in

this sense: 1) The Constitution

of Romania, at art. 111, para. 1,

„(1) The Government and other

public administration bodies,

within the parliamentary control

of their activity, are obliged

to present the information

and documents requested by

the Chamber of Deputies, the

Senate or the parliamentary

committees, through their presidents.

If a legislative initiative

involves the modification of the

provisions of the state budget

or the state social insurance

budget, the request for information

is mandatory”;

2) Rules of the Senate:

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

29

lor sociale de stat, solicitarea

informării este obligatorie”;

2) Regulamentul Senatului:

„Art.92. (6) Propunerile legislative

formulate de senatori şi

deputaţi, care implică modificarea

bugetului de stat sau a

bugetului asigurărilor sociale

de stat, trebuie să fie însoţite

de dovada solicitării informării

Guvernului, înaintată

prin preşedintele Senatului,

în conformitate cu dispoziţiile

art.111 din Constituţia

României, republicată” precum

și „Art.100. (1) Amendamentele

care implică modificarea bugetului

de stat sau a bugetului

asigurărilor sociale de stat se

trimit de preşedintele comisiei

sesizate în fond la Guvern,

solicitându-se punctul de vedere

al acestuia. În cazul în

care Guvernul nu transmite un

punct de vedere până la data

stabilită de comisie, se consideră

că amendamentul a fost

acceptat.”; 3) Regulamentul

Camerei Deputaților: „Art. 92

(1) În exerciţiul dreptului de

iniţiativă legislativă, Guvernul

înaintează Camerei proiecte

de legi. Deputaţii, senatorii şi

cetăţenii prevăzuţi la art. 74 din

Constituţia României, republicată,

pot prezenta Camerei

Deputaţilor propunerile legislative.

Acestea trebuie să fie

însoţite de o expunere de motive

şi redactate în forma cerută

pentru proiectele de legi.” „(4)

În cazul propunerilor legislative

depuse în condiţiile alin. (1),

care implică modificarea prevederilor

bugetului de stat sau ale

bugetului asigurărilor sociale

de stat, preşedintele Camerei

Deputaţilor va solicita în mod

obligatoriu o informare din partea

Guvernului, în condiţiile art.

111 din Constituţia României,

republicată, în acelaşi termen

de 15 zile.” „(6) Dacă în cursul

dezbaterii, în comisia sesizată

în fond apar amendamente care

impun modificarea prevederilor

bugetului de stat sau ale bugetului

asigurărilor sociale de stat,

preşedintele comisiei va solicita

în mod obligatoriu o informare

din partea Guvernului, în condiţiile

art. 111 din Constituţia

României, republicată, într-un

termen care să se încadreze în

termenul de predare a raportului”;

d) care este impactul

asupra sistemului juridic –

cu implicaţiile pe care noua

reglementare le are asupra

legislaţiei în vigoare; dacă este

asigurată compatibilitatea cu

reglementările comunitare în

materie, determinarea exactă

a acestora şi, dacă este cazul,

măsurile viitoare de armonizare

care se impun; deciziile Curţii

de Justiţie a Uniunii Europene

şi alte documente relevante

pentru transpunerea sau implementarea

prevederilor legale

respective.

Această prevedere legală

este de asemenea ignorată în

totalitate, atât de cei care depun

inițiativele legislative cât și de

cei din structurile parlamentare

desemnați să verifice modul

în care sunt respectate toate

prevederile și procedurile parlamentare,

absolut necesare

pentru asigurarea securității

juridice și care trebuie, în mod

obligatoriu, să se regăsească în

noile reglementări propuse. În

legătură cu această obligație,

Curtea Constituțională, prin

deciziile luate, a fost deosebit

de fermă, așa cum a precizat

prin Decizia nr. 812/2006, când

a statuat faptul că „ori de câte

ori o lege nouă modifică starea

legală anterioară cu privire la

anumite raporturi, toate efec-

„Art.92. (6) The legislative proposals

formulated by senators

and deputies, which involve the

modification of the state budget

or the state social insurance

budget, must be accompanied

by proof of the request to inform

the Government, submitted by

the president of the Senate, in

accordance with the provisions

of art. 111 of the Constitution of

Romania, republished” as well

as „Art.100. (1) The amendments

involving the modification

of the state budget or the

state social insurance budget

are sent by the president of the

committee referred to the merits

to the Government, requesting

its point of view. If the

Government does not submit a

point of view by the date set by

the commission, it is considered

that the amendment has been

accepted.”;

3) Regulation of the

Chamber of Deputies: „Art. 92

(1) In exercising the right

of legislative initiative, the

Government submits draft laws

to the Chamber. Deputies, senators

and citizens provided

for in art. 74 of the Romanian

Constitution, republished, can

present legislative proposals

to the Chamber of Deputies.

They must be accompanied

by a statement of reasons and

drawn up in the form required

for draft laws.” „(4) In the

case of legislative proposals

submitted under the conditions

of para. (1), which involves

changing the provisions of the

state budget or the state social

insurance budget, the president

of the Chamber of Deputies will

obligatorily request an information

from the Government,

under the conditions of art. 111

of the Romanian Constitution,

republished, within the same

period of 15 days.” „(6) If during

the debate, in the committee

referred to the merits, amendments

appear that require the

modification of the provisions

of the state budget or the state

social insurance budget, the

president of the committee will

obligatorily request information

from the Government, under

the conditions of art. 111 of the

Constitution of Romania, republished,

in a term that falls

within the term for submitting

the report”;

d) what is the impact on the

legal system – with the implications

that the new regulation

has on the legislation in force;

if the compatibility with the relevant

Community regulations

is ensured, their exact determination

and, if necessary, the

future harmonization measures

that are required; the decisions

of the Court of Justice of the

European Union and other relevant

documents for the transposition

or implementation of

the respective legal provisions.

This legal provision is also

completely ignored, both by

those who submit the legislative

initiatives and by those in

the parliamentary structures

designated to check how all

the parliamentary provisions

and procedures are respected,

absolutely necessary to ensure

legal security and which must,

in mandatory, to be found in

the new proposed regulations.

In relation to this obligation, the

Constitutional Court, through

the decisions taken, was particularly

firm, as stated by Decision

no. 812/2006, when it ruled that

“whenever a new law modifies

the previous legal status with

regard to certain reports, all the

effects likely to occur from the

previous report, if they were

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


30 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

tele susceptibile a se produce

din raportul anterior, dacă s-au

realizat înainte de intrarea în

vigoare a legii celei noi, nu mai

pot fi modificate ca urmare a

adoptării noii legi, care trebuie

să respecte suveranitatea legii

anterioare. Însă legea nouă este

aplicabilă de îndată tuturor situaţiilor

care se vor constitui, se

vor modifica sau se vor stinge

după intrarea ei în vigoare, precum

şi tuturor efectelor produse

de situaţiile juridice formate

după abrogarea legii vechi.

Neadmiterea unei atari soluţii

ar determina rezolvarea diferenţiată

a aceleiaşi situaţii juridice,

[…], aplicând persoanelor

aflate în aceeaşi situaţie juridică

un tratament discriminatoriu,

contrar spiritului legii noi.” În

acelaşi sens sunt şi deciziile nr.

409/2003 şi nr. 201/2007;

e) ce rezultate s-au consemnat

ca urmare a consultărilor

derulate, în vederea elaborării

proiectului de act normativ,

care au fost organizaţiile şi

specialiştii consultaţi, care este

esenţa recomandărilor primite;

f) care sunt măsurile de

implementare - modificările

instituţionale şi funcţionale la

nivelul administraţiei publice

centrale şi locale.

2. Existența studiilor de impact,

care se întocmesc prin

grija ministerelor de resort, la

solicitarea comisiilor parlamentare,

cu scopul de a estima

costurile şi beneficiile aduse în

plan economic şi social prin

adoptarea proiectului de lege,

precum şi de a evidenţia dificultăţile

care ar putea apărea

în procesul de punere în practică

a reglementărilor propuse,

cu referire:

a) la starea de fapt existentă

la momentul elaborării noii

reglementări;

b) la modificările care se

propun a fi aduse legislaţiei

existente;

c) la obiectivele urmărite

prin modificarea legislaţiei existente;

d) la mijloacele disponibile

în vederea realizării scopurilor

propuse;

e) la dificultăţile care ar putea

fi întâmpinate în aplicarea

noilor dispoziţii.

Prin faptul că, în cele

mai multe cazuri, legiuitorii

nu depun nici cel mai mic

efort pentru o conformare

constituțională și prin faptul

că sunt ignorate toate normele

și principiile obligatorii, în actul

de legiferare, se poate spune

că rezultatul acestui comportament

definește mai degrabă un

„abuz de putere” decât „unica

autoritate legiuitoare”.

Acum, după ce am enumerat

cele mai evidente abateri de

la normele privind adoptarea

propunerilor legislative, trebuie

să vedem, practic, cum putem

să ne apărăm împotriva celor

care depun inițiative legislative,

pe bandă rulantă, folosinduse

doar de populism ieftin și

demagogie politică, dar în total

dispreț față de principiul fundamental

al calității proiectelor

de lege, consacrat de art. 1 alin.

(5) din Legea fundamentală,

potrivit căruia „în România,

respectarea Constituţiei, a supremaţiei

sale şi a legilor este

obligatorie” și ce măsuri putem

întreprinde atunci când acestea,

prin modul lor de adoptare

au devenit „fărădelegi”. Toate

acestea în partea a doua a articolului,

din numărul următor

al revistei...

realized before the entry into

force of the law of the new, they

can no longer be modified as

a result of the adoption of the

new law, which must respect

the sovereignty of the previous

law. But the new law is immediately

applicable to all situations

that will be established,

modified or extinguished after

its entry into force, as well as to

all the effects produced by the

legal situations formed after the

repeal of the old law. The nonadmission

of such a solution

would determine the differentiated

resolution of the same

legal situation, […], applying

a discriminatory treatment to

people in the same legal situation,

contrary to the spirit of

the new law.” Decisions no.

409/2003 and no. 201/2007;

e) what results were recorded

as a result of the consultations

carried out in order

to develop the draft normative

act, who were the organizations

and specialists consulted, what

is the essence of the received

recommendations;

f) what are the implementation

measures - institutional

and functional changes at the

level of central and local public

administration.

2. The existence of impact

studies, which are drawn up by

the competent ministries, at

the request of the parliamentary

committees, in order to

estimate the costs and benefits

brought in economic and social

terms by adopting the draft

law, as well as to highlight the

difficulties that could arise in

the process of implementing

the proposed regulations, with

reference to:

a) to the existing state of

affairs at the time of drafting

the new regulation;

b) to the proposed amendments

to the existing legislation;

c) to the objectives pursued

by amending the existing

legislation;

d) to the available means in

order to achieve the proposed

goals;

e) to the difficulties that

could be encountered in the

application of the new provisions.

By the fact that, in most

cases, legislators do not make

the slightest effort for constitutional

compliance and by the

fact that all mandatory norms

and principles are ignored in

the act of legislation, it can be

said that the result of this behavior

rather defines a “abuse

of power” than “sole legislative

authority”.

Now that we have listed the

most obvious deviations from

the rules regarding the adoption

of legislative proposals, we

need to see, in practice, how we

can defend ourselves against

those who submit legislative

initiatives, on a conveyor belt,

using only cheap populism

and political demagoguery,

but in total contempt for the

fundamental principle of the

quality of draft laws, enshrined

in art. 1 paragraph (5) of the

Basic Law, according to which

„in Romania, compliance with

the Constitution, its supremacy

and laws is mandatory” and

what measures can we take

when these, through their

mode of adoption, have become

„lawless”. All this in the

second part of the article, from

the next issue of the magazine...

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


CALEA SPRE

FRUMUSE}E!

business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 31


32

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Legal

Obligația

organizatorilor

de jocuri de noroc

de notificare

a contractelor

de afiliere

By Ana Calancea, Lawyer

C.A. Luca Mihai-C\t\lin

Obligation of gambling

organizers of notification

of affiliate contracts

În cele ce urmează ne

propunem o analiză a dispozițiilor

art. 12 alin. 2 din

cuprinsul OUG nr. 77/2009

privind organizarea și exploata

rea jocurilor de noroc (denumită

în continuare OUG

77/2009) cu scopul de a determina

care sunt modificările

aduse datelor inițiale în temeiul

cărora a fost eliberată licența de

organizare sau autorizația de

exploatare a jocurilor de noroc

on-line ce se impun a fi aduse

la cunoștință Oficiului Național

pentru Jocuri de Noroc.

Conform art. 12 alin. (2)

„Operatorii economici organizatori

de jocuri de noroc vor

înștiința O.N.J.N., în termen de

48 de ore prin depunerea on-line

sau în 5 zile lucrătoare de la

data înregistrării, pentru depunerea

prin poștă sau la registratura

O.N.J.N., despre orice modificare

adusă datelor inițiale

în baza cărora a fost emisă

licența de organizare a jocurilor

de noroc sau autorizația de

exploatare a jocurilor de noroc,

după caz. ”

Din maniera în care textul

normativ a fost redactat,

reiese în mod neîndoielnic

că scopul urmărit de legiuitor

îl constituie aducerea la

In the following we propose

an analysis of the provisions

of art. 12 para. 2 of the

contents of GEO no. 77/2009

on the organization and operation

of gambling (hereinafter

referred to as GEO

77/2009) in order to determine

what changes are made to

the initial data under which

the license for the organization

or operation of online

gambling has been issued

which must be brought to

the attention of the National

Gambling Office.

According to art. 12

para. (2) “Gambling economic

operators shall notify

the O.N.J.N., within 48 hours

by filing online or within 5

working days from the date of

registration, for filing by mail

or at the O.N.J.N. registry,

of any changes to the data.

under which the gambling

license or gambling license

has been issued, as the case

may be. ”

From the way in which

the normative text was drafted,

it appears unequivocally

that the purpose pursued by

the legislator is bringing to

the attention of the National

Gambling Office only situa-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

33

grisogono

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro


34 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / legal

cunoștința Oficiului Național

pentru Jocuri de Noroc doar

a situațiilor care sunt de natură

să modifice considerentele

avute în vedere de aceasta

pentru emiterea licenței de

organizare și a autorizației de

exploatare a activității.

Potrivit legislației în vigoare,

datele inițiale/considerentele

avute în vedere de O.N.J.N.

pentru emiterea licenței de organizare

și a autorizației de exploatare

a activității de jocuri de

noroc online sunt cele prevăzute

în mod expres și neechivoc

de dispozițiile art. 15 din OUG

nr. 77/2009, respectiv:

„(1) Pentru obținerea

licenței de organizare a jocurilor

de noroc de la Comitetul

de Supraveghere al O.N.J.N.

trebuie îndeplinite următoarele

condiții:

A. Pentru jocurile de noroc

tradiționale, trebuie ca:

a) operatorii economici să

facă dovada:

(i) existenței ca obiect principal

de activitate «organizarea

de jocuri de noroc»;

(ii) existenței avizului organelor

de poliție acordat

reprezentanților legali, precum

și asociaților / acționarilor persoanei

juridice;

(iii) constituirii capitalului

social subscris și vărsat și

a garanțiilor în cuantumul prevăzut

în prezenta ordonanță de

urgență;

b) reprezentanții legali ai

persoanei juridice să depună o

declarație pe propria răspundere

din care să rezulte că:

(i) operatorul economic nu a

fost condamnat printr-o hotărâre

definitivă de condamnare

pentru care nu a intervenit reabilitarea;

(ii) nu se află într-o stare de

incompatibilitate, conform legii;

(iii) identitatea beneficiarilor

reali, astfel cum sunt definiți

în Legea nr. 656/2002 pentru

prevenirea și sancționarea spălării

banilor, precum și pentru

instituirea unor măsuri de prevenire

și combatere a finanțării

terorismului, republicată, cu

modificările ulterioare, precum

și faptul că aceștia nu au fost

condamnați printr-o hotărâre

definitivă de condamnare pentru

care nu a intervenit reabilitarea

pentru o infracțiune prevăzută

de prezenta ordonanță

de urgență sau pentru o altă

infracțiune săvârșită cu intenție

pentru care a fost aplicată o pedeapsă

de minimum 2 ani cu

închisoarea și nu se află într-o

stare de incompatibilitate, astfel

cum sunt reglementate de lege;

(iv) împotriva persoanei

juridice nu au fost luate

măsuri administrative - de

tipul anulare, revocare sau

suspendare a licenței ori a

întregii activități desfășurate

de operatorul de jocuri de

noroc, pentru o perioadă de un

an înainte de data depunerii

cererii de licență;

(v) în ultimii 3 ani nu au fost

acționari și/sau administratori

la societăți care au declarat

faliment;

c) reprezentanții legali ai

persoanei juridice să depună

certificatele de cazier judiciar

sau alte acte emise de

autoritățile competente pe a căror

rază de competență se află

ultimul domiciliu/sediu social

cunoscut, din care să rezulte

că împotriva oricăruia dintions

that are likely to change

the considerations envisaged

by it for the issue of

the organization license and

the operating license.

According to the legislation

in force, the initial data

/ considerations considered

by the O.N.J.N. for the issuance

of the license for the

organization and the authorization

to operate the online

gambling activity are those

expressly and unequivocally

provided by the provisions

of art. 15 of GEO no.

77/2009, respectively:

„(1) To obtain a gambling

license from the O.N.J.N. the

following conditions must be

met:

A. For traditional

gambling, must:

a) economic operators to

prove:

(i) existence as the main

object of activity „organization

of gambling”;

(ii) the existence of the

opinion of the police bodies

granted to the legal representatives,

as well as to the associates

/ shareholders of the

legal person;

(iii) the establishment of

the subscribed and paid-in

share capital and the guarantees

in the amount provided

for in this emergency

ordinance;

b) the legal representatives

of the legal person to submit a

declaration on their own responsibility

stating that:

(i) the economic operator

has not been convicted by a

final conviction for which

rehabilitation has not taken

place;

(ii) is not in a state of

in compatibility under the

law;

(iii) the identity of the real

beneficiaries, as defined in

Law no. 656/2002 for the prevention

and sanctioning of

money laundering, as well as

for the establishment of measures

to prevent and combat

the financing of terrorism,

republished, with subsequent

amendments, as well as the

fact that they were not convicted

by a final conviction

for which he did not rehabilitation

has taken place

for an offense provided for

in this emergency ordinance

or for another offense committed

with intent for which

a sentence of at least 2 years

with imprisonment has been

applied and is not in a state of

incompatibility, as regulated

by law;

(iv) no administrative

action has been taken against

the legal person - such as the

cancellation, revocation or

suspension of the license or

the entire activity carried out

by the gambling operator, for

a period of one year before

the date of application for the

license;

(v) there have been no

shareholders and / or directors

in the last 3 years in the

companies that have declared

bankruptcy;

c) legal representatives of

the legal person to file criminal

records or other documents

issued by the competent

authorities in whose area of

competence is the last known

domicile / registered office,

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 35


36 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / legal

tre reprezentanții legali ai persoanei

juridice nu s-a pronunțat

o hotărâre judecătorească definitivă

de condamnare pentru

care nu a intervenit reabilitarea,

în România sau într-un stat

străin, pentru o infracțiune prevăzută

de prezenta ordonanță

de urgență sau pentru o altă

infracțiune săvârșită cu intenție

pentru care a fost aplicată o pedeapsă

de minimum 2 ani cu închisoarea;

d) operatorul economic a

depus cerere pentru obținerea

autorizației de exploatare a jocurilor

de noroc din categoria

celor reglementate de prezenta

ordonanță de urgență și în

condițiile impuse de aceasta.

B. Pentru jocurile de noroc

la distanță trebuie ca operatorii

economici să facă dovada

îndeplinirii cumulativ:

(i) a condițiilor prevăzute

la lit. A;

(ii) că dețin un cont bancar

pentru depozitarea fondurilor

jucătorilor deschis la o bancă

din România;

(iii) că sistemul informatic

central al organizatorului are

un sistem de înregistrare și de

identificare a participanților

la joc, precum și un sistem

pentru păstrarea și transmiterea

în timp real către un

server în oglindă și un server

de siguranță, aflate pe teritoriul

României și puse gratuit la

dispoziția O.N.J.N., a sesiunilor

de jocuri de noroc simultane, a

fiecărei taxe de participare plasate

de fiecare jucător, precum

și câștigul plătit fiecărui jucător.

(...);

(iv) că software-ul utilizat

pentru desfășurarea jocurilor

de noroc la distanță, precum și

orice nouă versiune de software

utilizată pentru desfășurarea

jocurilor de noroc la distanță

au fost aprobate în prealabil

de către O.N.J.N., pe baza testelor

efectuate de către un laborator

licențiat;

(v) existenței unui «reprezentant

autorizat» al so cietății,

în cazul în care aceasta este înregistrată

într-un alt stat membru

al Uniunii Europene sau într-un

alt stat semnatar al Acordului

privind Spațiul Economic

European ori în Confederația

Elvețiană, (...);

(vi) că serverul de joc și serverul

de siguranță asigură stocarea

tuturor datelor în ceea ce

privește oferirea de servicii de

jocuri de noroc la distanță, inclusiv

înregistrarea și identificarea

de jucători, mizele plasate și

câștigurile plătite. (...);

(vii) că echipamentul pentru

comunicații, altul decât cel

al furnizorilor de rețele și servicii

de comunicații electronice,

astfel cum sunt ei definiți

în Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 111/2011, aprobată

cu modificări și completări

prin Legea nr. 140/2012, cu

modificările și completările ulterioare,

trebuie să efectueze atât

localizarea geografică a adresei

IP, cât și identificarea datei, orei

și duratei sesiunii de joc a jucătorului

care s-a înregistrat el

însuși ca participant într-un joc

pe site-ul organizatorului.(...) ;

(viii) că echipamentele de

comunicații și punctul central

unde va fi amplasat sistemul informatic

central al organizatorului

sunt pe teritoriul României

sau pe teritoriul unui alt stat

membru al Uniunii Europene

ori pe teritoriul unui alt stat

membru al Acordului privind

Spațiul Economic European sau

în Confederația Elvețiană;

(2) Pentru obținerea autorizației

de exploatare a jocurilor

de noroc, operatorii econoshowing

that no legal decision

has been issued against

any of the legal person’s legal

representatives. final conviction

for failure to rehabilitate,

in Romania or in a foreign

state, for an offense under this

emergency ordinance or for

another offense committed

with intent to serve a sentence

of at least 2 years with the

prison;

d) the economic operator

has applied the request for

the authorization to operate

gambling in the category of

those regulated by this emergency

ordinance and under

the conditions imposed by it.

B. For remote gambling,

economic operators must

provide cumulative proof:

(i) of the conditions provided

in let. A;

(ii) that they have a bank

account for depositing players’

funds opened with a

Romanian bank;

(iii) that the central computer

system of the organizer

has a system of registration

and identification of participants

in the game, as well

as a system for real-time

storage and transmission to

a mirror server and a firewall,

located in Romania and

made available free of charge

to the O.N.J.N., of the simultaneous

gambling sessions, of

each participation fee placed

by each player, as well as the

winnings paid to each player.

(...);

(iv) that the software

used for remote gambling,

as well as any new version of

the software used for remote

gambling, have been previously

approved by the O.N.J.N.,

based on tests performed by a

licensed laboratory;

(v) the existence of an

„authorized representative”

of the company, if it is

registered in another Member

State of the European Union

or in another signatory to the

Agreement on the European

Economic Area or in the Swiss

Confederation, (...);

(vi) that the game server

and the firewall ensure

the storage of all data regarding

the provision of remote

gambling services, including

registration and identification

of players, bets placed and

winnings paid. (...);

(vii) that communications

equipment, other than

that of providers of electronic

communications networks

and services, as defined in

Government Emergency Or dinance

no. 111/2011, approved

with amendments and completions

by Law no. 140/2012,

as subsequently amended

and supplemented, must

perform both the geographical

location of the IP address

and the identification of the

date, time and duration of

the game session of the player

who registered himself as a

participant in a game on the

organizer’s website. (...);

(viii) that communications

equipment, and the

central point where the central

computer system of the

organizer will be located are

in the territory of Romania

or in the territory of another

Member State of the European

Union or in the territory of

another Member State of the

Agreement on the European

Economic Area or in the Swiss

Confederation;

(2) In order to obtain a

gambling license, the economic

operators must prove

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 37

in Romania the information

to highlight each connected

game terminal, total participation

fees collected and total

prizes granted. (...);

i) have all the technical

equipment to provide

support for the organization

and transmission of these

types of games of chance

obligatorily on the Romanian

territory, for the remote

gambling defined in art. 10

para. (1) lit. h) -n), with the

exception of this provision by

economic operators authorized

in this field in a Member

State of the European Union

and who have the technical

equipment necessary to

operate in a Member State

of the European Union, with

the obligation to connect

them to a computer system

mirror centralizer connected

to O.N.J.N. (...);

j) the additional conditions

that must be met by the

economic operator in order

to obtain the license to organize

and the authorization

to operate remote gambling

provided in art. 10 para. (1)

lit. h) -n) shall be regulated by

the rules for the application of

this emergency ordinance. „

As is easy to see, among

the initial data / considerations

on the basis of which

O.N.J.N. granting the license

to organize and the authorization

to operate remote

gambling is not found and

information on suppliers or

affiliates.

However, the recent practice

of the Office has shown

that the organizers of remote

gambling must inform the

authority, within the time

limit provided for in the text

of the law, of concluding

any affiliation contract with

licensed companies class II,

the situation which, from the

point in our view, it exceeds

the purpose pursued by

the legislator in enacting the

norm.

At the same time, the provisions

of art. 122 para. 3 of

the Methodological Norms

does not establish additiomici

trebuie să facă dovada că:

a) dețin licență de organizare

a jocurilor de noroc valabilă

la data depunerii cererii

pentru obținerea autorizației

de exploatare a jocurilor de noroc

sau au depus cerere pentru

obținerea licenței de organizare

a jocurilor de noroc;

b) spațiul propus este înregistrat

la oficiul registrului

comerțului de către organizatorul

în cauză conform prevederilor

legale în vigoare pentru

desfășurarea activităților

comerciale în cadrul imobilelor

și îndeplinește cerințele prevăzute

în normele de aplicare a

prezentei ordonanțe de urgență;

c) spațiul propus nu este situat

în incinta unui așezământ

de învățământ, inclusiv campusurile

aferente acestuia, unor

așezăminte de cultură, artă, sănătate,

cu caracter social, de culte

religioase şi altele asemenea

sau în perimetrul delimitat destinat

acestora; (...);

d) activitatea de tip cazinou

urmează a se organiza în

imobile care nu au destinația

de locuință sau în locații care

fac parte din hoteluri având o

clasificație, conform normelor

naționale în vigoare, de cel

puțin 3 stele;

e) mijloacele de joc și

locațiile/spațiile propuse îndeplinesc

condițiile prevăzute în

prezenta ordonanță de urgență

și în normele de aplicare a acesteia;

f) mijloacele de joc tip slotmachine

sunt conectate prin intermediul

unor programe informatice

independente, unice la

nivelul societății organizatoare,

cu obligativitatea centralizării

într-un sistem informatic centralizator

amplasat pe teritoriul

României a informațiilor care să

evidențieze: fiecare mijloc de joc

conectat, locația în care este exploatat,

totalul taxelor de participare

colectate și totalul premiilor

acordate, inclusiv jackpot.

(...);

g) sălile de pariuri vor

fi operate prin intermediul

unor programe informatice

independente, unice la nivelul

societății organizatoare, indiferent

de numărul de locații

în care se desfășoară activitatea

respectivă, cu obligativitatea

centralizării într-un sistem

informatic centralizator amplasat

pe teritoriul României a

informațiilor care să evidențieze

fiecare terminal de joc conectat,

totalul taxelor de participare colectate

și totalul premiilor acordate.

(...);

i) dețin toate echipamentele

tehnice care asigură suportul

pentru organizarea și transmiterea

acestor tipuri de jocuri

de noroc în mod obligatoriu

pe teritoriul României, pentru

jocurile de noroc la distanță

definite la art. 10 alin. (1) lit.

h)-n), excepție de la această

prevedere făcând operatorii

economici autorizați în acest

domeniu într-un stat membru

al Uniunii Europene și care

dețin echipamentele tehnice

necesare funcționării întrun

stat membru al Uniunii

Europene, cu obligația conectării

acestora la un sistem

in formatic centralizator în

oglindă conectat la O.N.J.N.

(...);

j) condițiile suplimentare

ce trebuie îndeplinite de

operatorul economic pentru

obținerea licenței de organizare

și autorizației de exploatare

a jocurilor de noroc la distanță

prevăzute la art. 10 alin. (1) lit.

h)-n) vor fi reglementate prin

normele de aplicare a prezentei

ordonanțe de urgență.”

După cum este lesne de observat,

printre datele inițiale/

considerentele în baza cărora

O.N.J.N. acordă licența de organizare

și autorizația de exploatare

a jocurilor de noroc

la distanță nu se regăsesc și

informațiile cu privire la furnizori

sau afiliați.

Însă, practica recentă a

Oficiului a arătat că organiza

torii de jocuri de noroc la

distanță trebuie să aducă la

cunoștința autorității, în termenul

prevăzut în textul de

lege, încheierea oricărui contract

de afiliere cu societăți

licen țiate clasa a II-a, situația

care, din punctul nostru de vedere,

excede scopului urmărit

de legiuitor la edictarea normei.

that:

a) hold a gambling

licen se valid on the date of

application for a gambling

license or have applied for a

gambling license;

b) the proposed space is

registered at the trade register

office by the organizer

concerned in accordance with

the legal provisions in force

for carrying out commercial

activities in real estate and

meets the requirements set

out in the rules of application

of this emergency ordinance;

c) the proposed space is

not located within an educational

establishment, including

its related campuses,

cultural, art, health, social,

religious and similar establishments

or within the delimited

perimeter intended for

them; (...);

d) the casino activity is to

be organized in non-residential

buildings or in locations

that are part of hotels with

a classification, according to

the national regulations in

force, of at least 3 stars;

e) the means of play and

the proposed locations / spaces

meet the conditions set

out in this emergency ordinance

and in the rules for its

application;

f) the slot machines are

connected by means of independent

computer programs,

unique at the level of the

organizing company, with

the obligation to centralize

in a centralized computer

system located on the territory

of Romania the information

to highlight: each connected

game means, the location

where is exploited, the total

participation fees collected

and the total prizes awarded,

including jack-pot. (...);

g) the betting rooms will

be operated by means of

independent computer programs,

unique at the level

of the organizing company,

regardless of the number of

locations where the activity

takes place, with the obligation

to centralize in a centralized

computer system located

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


38 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / legal

Totodată, dispozițiile art.

122 alin. 3 din Normele metodologice

nu stabilesc condiții

suplimentare pentru emiterea

autorizației de exploatare

a activității, ci enumeră

documentele care trebuie să

însoțească cererea de emitere

a acesteia.

O astfel de concluzie se

desprinde neechivoc din maniera

în care este redactat textul,

(Pentru obţinerea licenţei de

organizare şi a autorizaţiei exploatare

a jocurilor de noroc la

distanţă, operatorii economici

vor depune documentele prevăzute

la anexa nr. 6a) şi anexa nr.

7, precum şi următoarele documente

în limba română: (...),

dar și din împrejurarea că lista

furnizorilor nu poate reprezenta

o condiție de autorizare

și, deci, nu poate face obiectul

analizei autorității, operatorii

economici având libertatea de

a decide încheierea sau încetarea

raporturilor juridice conform

legii generale.

Excepțiile de la această

regulă sunt expres prevăzute

de lege și nu pot fi extinse

la situații similare (cu titlu

exemplificativ, art. 138 din

Normele metodologice prevede

că Operatorul economic care

solicită autorizaţie de exploatare

a activităţii de jocuri de noroc

la distanţă trebuie să deţină

certificarea software-ului sau a

platformei de joc de noroc, efectuată

de o societate specializată,

care deţine licenţă clasa II-a

emisă de ONJN).

O interpretare prin reducere

la absurd, ar conduce la concluzia

(inacceptabilă) că autoritatea

ar putea refuza acordarea

autorizației de exploatare a

activității motivat de faptul că

societatea nu a încheiat contracte

de afiliere sau alte contracte

dintre cele enumerate de

textul de lege sau că respingerea

cererii ar putea fi motivată

de încheierea unor contracte cu

anumiți furnizori.

Suplimentar, precizăm faptul

că obligația de notificare a

autorității cu privire la încheierea

contractului de promovare

în sistem de afiliere cu organizatorul

de jocuri de noroc

revine afiliatului, conform

dispozițiilor art. 150 alin. 3 litera

c) din Normele metodologice,

potrivit cărora:

Sunt interzise:

(...)

c) fapta afiliatului care nu

comunică ONJN, în termen de

15 zile de la data încheierii, contractul

de afiliere încheiat cu un

organizator de jocuri de noroc

la distanţă.

În cazul în care obligația de

notificare ar fi fost prevăzută

de dispozițiile art. 12 alin.2

din OUG 77/2009, ar fi fost

lipsit de substanță și de scop

ca în sarcina afiliatului să fie

prevăzută în mod expres o

obligație similară, dar cu un

termen diferit.

Însă, având în vedere faptul

că nerespectarea dispozițiilor

art. 12 alin. (2) constituie

contravenție, fiind sancționată

cu amendă de la 20.000 la 40.000

lei, recomandarea noastră este

ca, până la clarificarea modului

de interpretare a prevederilor în

cauză, organizatorii de jocuri

de noroc la distanță să aducă

la cunoștința Oficiului, pe lângă

modificările aduse datelor

inițiale în baza cărora a fost eliberată

licența de organizare sau

autorizația de exploatare a jocurilor

de noroc on-line, și încheierea

contractelor în sistem

de afiliere.

nal conditions for the issuance

of the authorization to

operate the activity, but lists

the documents that must

accompany the application

for its issuance.

Such a conclusion is unequivocally

apparent from the

wording of the text, (To obtain

a license to organize and

operate remote gambling,

economic operators will submit

the documents provided

in annex no. 6a) and annex

no. 7 as well the following

documents in Romanian:

(...), but also the fact that

the list of suppliers cannot

be a condition of authorization

and, therefore, cannot

be subject to the analysis of

the authority, the economic

operators having the freedom

to decide the conclusion

or termination of the

legal relations according to

the general law.

Exceptions to this rule

are expressly provided by

law and may not be extended

to similar situations (by

way of example, Article 138

of the Methodological Rules

provides that The economic

operator applying for a

remote gaming license must

be certified by a specialized

software or gaming platform,

which has a Class II license

issued by ONJN).

An interpretation by

reduction to absurdity would

lead to the (unacceptable)

conclusion that the authority

could refuse to grant

the operating license on the

grounds that the company

did not conclude affiliation

or other contracts listed in

the text of the law or that the

application was rejected. it

could be motivated by the

conclusion of contracts with

certain suppliers.

In addition, we specify

that the obligation to notify

the authority regarding the

conclusion of the promotion

contract in the affiliation

system with the gambling

organizer rests with the affiliate,

according to the provisions

of art. 150 para. 3 letter

c) of the Methodological

Norms, according to which:

Are forbidden:

(...)

c) the act of the affiliate

who does not communicate

to ONJN, within 15 days from

the date of conclusion, the

affiliation contract concluded

with a remote gambling

organizer.

If the notification obligation

had been provided

by the provisions of art. 12

paragraph 2 of GEO 77/2009,

would have been devoid of

substance and purpose for

the affiliate to expressly provide

a similar obligation, but

with a different term.

However, given the fact

that non-compliance with

the provisions of art. 12

para. (2) constitutes a contravention,

being sanctioned

with a fine from 20,000

to 40,000 lei, our recommendation

is that, until the

clarification of the interpretation

of the provisions in

question, the organizers of

remote gambling to bring

to the notice of the Office,

in addition to the changes

the initial date on which the

online gambling license or

operating license was issued,

and the conclusion of

affiliate contracts.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 39


40 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Palace Casino

de la Casa

Vernescu

București,

primăvara, tradiție

și gambling

tradițional By Livia Cocu

Aprilie, luna de primăvară

care deschide noi orizonturi,

”Aprilis” din cuvântul din limba

latină aperio, ire = a deschide,

este luna în care se deschid

mugurii plantelor. Pentru Palace

Casino de la Casa Vernescu din

capitală înseamnă un sezon de

iarnă încheiat cu o mega petrecere

și premii de peste 100.000

euro și în același timp un nou

orizont de evenimente în deja

binecunoscutul stil tradițional

Palace Casino București.

Casino-ul tradițional nu

însemnă doar gambling așa că

Restaurantul de la Casa Vernescu

are un meniu nou special pregătit

de specialiștii noștri culinari

pentru a menține nu numai

tradiția, anotimpul, norocul,

dar și bunul gust cu care ne-am

asezonat delicatesele oferite

oaspeților.

Cei care ne onorează cu

prezența pot aprecia personalul

angajat, bine pregătit în toate

aspectele sale; serviciile oferite

în zonele de Live Games, în care

interacțiunea umană primează;

Palace Slots, unde ne-am reînnoit

oferta de jocuri prin achiziția

de aparate noi și în Restaurantul

nostru unic de pe Calea Victoriei

133 cu o ofertă de 5*. Cele mai

mari mize din această parte a

Europei, atât pe Live Game cât

și la aparatele Slot machines -

ruletele cu limite maxime de

până la 500 de euro pe straightup,

progresiv; mizele fără limite

la mesele de Poker; diversitatea

de jocuri cu cărți oferită (Texas

Ultimate, Caribbean Poker,

Palace Russian Poker, Dracula

War Poker, Blackjack), pay-outurile

de până la 100.000 Euro la

o singură mână; transparența și

corectitudinea, toate completează

povestea celui mai de tradiție

Casino din România.

Dl. Cristian Mihai, Managerul

General împreună cu o echipă

de profesioniști cu o experiență

adunată în ani prin toate colțurile

lumii, au încercat cu succes

să ducă povestea Casinourilor

tradiționale mai departe pentru

că au pus OMUL pe primul

loc, indiferent dacă aceștia sunt

oaspeți sau cei încadrați la locul

de muncă. ”Omul este cea mai

importantă resursă!” se aude

parcă în șoaptă la fiecare ședință

de pregătire. Rezultatul la Palace

Casino de la Casa Vernescu

înseamnă oameni fericiți,

mulțumiți de experiențele prin

care trec odată ce au pășit în interiorul

Palatului.

Întotdeauna vă punem la

dispoziție toate detaliile care vă

sunt necesare și ne puteți adresa

orice întrebare pentru că suntem

aici pentru a satisface orice tip

de doleanță rezonabilă, astfel

încât să putem pune în același

context noțiunile de Casino Live

tradițional și de Palace Casino –

un casino altfel.

Toate articolele și detaliile

despre jocurile prezente în

Casino Palace le puteți găsi pe

site-ul nostru - palacecasino.

eu -. Ne puteți vizita pe Calea

Victoriei 133, suna la +40 21 796

38 80 sau scrie oricând pe platformele

de socializare dedicate

– Facebook: ”Palace Casino at

Casa Vernescu Bucharest” sau

pe pagina noastră de Instagram:

”palace_casino_at_casa_vernescu”

și vă vom raspunde cu

drag.

Jucați responsabil și bucurațivă

de experiențele unice pe care

vi le poate oferi un Casino Live!

Echipa Palace Casino de la

Casa Vernescu

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 41

April, the spring month that

opens new horizons,”Aprilis”

from the Latin word aperio, ire =

to open, is the month in which

the buds of plants open. For the

Palace Casino at Casa Vernescu

in the capital, it means a winter

season ending with a mega

party and prizes of over 100,000

euros and at the same time a

new horizon of events in the

already well-known traditional

Palace Casino Bucharest style.

The traditional casino does

not only mean gambling, so the

Restaurant at Casa Vernescu

has a new menu specially prepared

by our culinary specialists

to maintain not only the tradition,

the season, luck, but also the

good taste with which we have

seasoned the delicacies offered

to our guests.

Those who honor us with

their presence can appreciate

the committed staff, well trained

in all its aspects; the services

offered in Live Games areas,

where human interaction takes

precedence; Palace Slots, where

we renewed our game offer by

purchasing new machines and

in our unique Restaurant on

Calea Victoriei 133 with a 5*

offer. The biggest stakes in this

part of Europe, both on Live

Game and Slot machines - roulette

with maximum limits of

up to 500 euros on straight-up,

progressive; unlimited stakes

at the Poker tables; the variety

of card games on offer (Texas

Ultimate, Caribbean Poker,

Palace Russian Poker, Dracula

War Poker, Blackjack), payouts

of up to 100,000 Euro in a

single hand; transparency and

fairness, all complete the story

of the most traditional Casino

in Romania.

Mister. Cristian Mihai, the

General Manager together

with a team of professionals

with years of experience from

all corners of the world, successfully

tried to take the story

of traditional Casinos further

because they put PEOPLE first,

regardless of whether they are

guests or employees at work.

„Man is the most important

resource!” it is heard as if in a

whisper at every training session.

The result at the Palace

Casino at Casa Vernescu means

happy people, satisfied with the

experiences they go through

once they step inside the Palace.

We always provide you with

all the details you need and you

can ask us any question because

we are here to satisfy any

kind of reasonable complaint

so that we can put the notions

of traditional Live Casino and

Palace Casino - a casino in the

same context otherwise.

All articles and details

about the games present in

Casino Palace can be found

on our website - palacecasino.

eu -. You can visit us at Calea

Victoriei 133, call +40 21 796 38

80 or write anytime on the dedicated

social media platforms –

Facebook: ”Palace Casino at

Casa Vernescu Bucharest” or

on our Instagram page: ”palace_casino_at_casa_vernescu”

and we will answer you with

love.

Play responsibly and enjoy

the unique experiences that a

Casino Live can offer you!

The Palace Casino team

from Casa Vernescu

Palace Casino

from Casa

Vernescu

Bucharest,

spring, tradition and

traditional gambling

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


42 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / GDPR

La 28 martie 2023,

Comitetul European

pentru Protecția

Datelor - CEPD a

adoptat în ședința

plenară la distanță, următoarele

documente de lucru 1 , de interes

pentru operatorii din industrie:

Orientările nr. 8/2022

privind identificarea autorității

lider, forma finală (după consultare

publică) 2 ;

Orientările nr. 9/2022

privind notificarea incidentelor

de securitate, forma finală (după

consultare publică) 3 .

Prezentăm în continuare,

aspectele esențiale ale documentelor,

după cum urmează:

de sediu principal în contextul

operatorului asociat și ținând

cont de Orientările CEPD 07/2020

privind conceptele de operator și

persoană împuternicită în RGPD.

Alineatul referitor la această

problemă a fost revizuit și actualizat,

în timp ce restul documentului

a fost lăsat neschimbat, cu

excepția modificărilor editoriale.

Revizuirea se referă, mai precis, la

Secțiunea 2.1.3 privind operatorii

asociați.

RGPD nu tratează în mod

specific problema desemnării

unei autorități de supraveghere

principală în cazul în care doi sau

mai mulți operatori stabiliți în SEE

determină în comun scopurile și

On March 28, 2023,

the European

Committee for

Data Protection

- ECPD adopted

in the remote plenary session,

the following working documents

1 , of interest to operators

from industry:

Guidelines no. 8/2022

on the identification of the lead

authority, final form (after public

consultation) 2 ;

Guidelines no. 9/2022

on security incident notification,

final form (after public

consultation) 3 .

We present below the essential

aspects of the docu-

is a slightly updated version of

these guides. Any reference to

the WP29 Guidelines for the

identification of a controller

or a processor’s lead supervisory

authority (WP244 rev.01)

should henceforth be interpreted

as a reference to these

EDPB guidelines.

The EDPB noted that further

clarification was needed, in

particular regarding the notion

of principal establishment in

the context of the joint controller

and taking into account

the EDPB Guidelines 07/2020

on the concepts of controller

and processor in the GDPR.

The paragraph on this issue

Orientările 8/2022 privind

identificarea autorității de

supraveghere lider

a unui operator sau a unei

persoane împuternicite de

operator 4

La 5 aprilie 2017, Grupul de

lucru „Articol 29” și-a adoptat

Orientările pentru identificarea

unui operator sau a persoanei împuternicite

de operator (WP244

rev.01), care au fost aprobate

de Comitetul European pentru

Protecția Datelor (denumit în

continuare CEPD) în prima sa reuniune

plenară. Acest document

este o versiune ușor actualizată a

acestor ghiduri. Orice referire la

Orientările WP29 pentru identificarea

unui operator sau a unei

autorități de supraveghere lider

a operatorului (WP244 rev.01)

ar trebui, de acum înainte, să

fie interpretată ca o trimitere la

aceste orientări CEPD.

CEPD a observat că era nevoie

de clarificări suplimentare, în special

în ceea ce privește noțiunea

1 https://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat_

Presa_05.04.2023&lang=ro

2 https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_guidelines_202208_

identifyinglsa_targetedupdate_en.pdf

3 https://edpb.europa.eu/our-worktools/our-documents/guidelines/guidelines-92022-personal-data-breach-notification-under_ro

4 Adoptarea orientărilor (versiunea

actualizată a orientărilor anterioare WP244

rev.01 adoptată de Grupul de lucru 29

și aprobată de EDPB la 25 mai 2018)

pentru o consultare publică direcționată.

INSTRUMENTE ADOPTATE

DE CEPD ÎN MARTIE 2023

mijloacele de prelucrare - și anume

operatorii asociați. Articolul

26 alineatul (1) și considerentul

79 din RGPD precizează că, în

situațiile de control comun, operatorii

își stabilesc, într-un mod

transparent, responsabilitățile

respective pentru respectarea

obligațiilor care le revin în temeiul

RGPD.

După cum a reamintit CEPD

în Orientările sale privind conceptul

de operator și persoane

împuternicite, operatorii asociați

trebuie să stabilească cine ce

face, decid între ei cine va trebui

să îndeplinească anume sarcini,

pentru a se asigura că prelucrarea

respectă prevederile obligațiilor

aplicabile în temeiul RGPD în

legătură cu prelucrarea comună

în cauză.

În cazul în care prelucrarea

este efectuată de un grup de

întreprinderi care își are sediul

în SEE, se presupune că sediul

întreprinderii cu control general

este centrul decizional referitor

la prelucrarea datelor cu caracter

personal și, prin urmare, va

fi luat în considerare să fie sediul

principal al grupului, cu excepția

cazului în care deciziile privind

ments, as follows:

Guidelines 8/2022

on identifying a controller or

processor’s lead

supervisory authority 4

On 5 April 2017, the Article

29 Working Party adopted its

Guidelines for the identification

of a controller or a controller’s

main supervisory authority

(WP244 rev.01), which were

endorsed by the European Data

Protection Board (referred to in

continued EDPB) in its first plenary

meeting. This document

1 https://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat_

Presa_05.04.2023&lang=ro

2 https://edpb.europa.eu/

system/files/2022-10/edpb_guidelines_202208_identifyinglsa_targetedupdate_en.pdf

3 https://edpb.europa.eu/ourwork-tools/our-documents/guidelines/guidelines-92022-personal-data-breach-notification

- under_ro

4 Adoption of the guidelines

(updated version of the previous

guidelines WP244 rev.01 adopted

by Working Party 29 and approved

by the EDPB on 25 May 2018) for a

targeted public consultation.

has been revised and updated,

while the rest of the document

has been left unchanged except

for editorial changes. The revision

refers more specifically to

Section 2.1.3 on Joint controllers.

The GDPR does not specifically

address the issue of the

designation of a lead supervisory

authority where two or

more operators established in

the EEA jointly determine the

purposes and means of processing

- namely Joint controllers.

Article 26 paragraph

(1) and recital 79 of the RGPD

specify that, in situations of

joint control, the operators establish,

in a transparent way,

their respective responsibilities

for complying with their obligations

under the RGPD.

As recalled by the EDPB in

its Guidelines on the concept

of controller and processors,

joint controllers must determine

who does what, decide

among themselves who will

have to perform specific tasks,

to ensure that the processing

complies with the provisions

of the obligations applicable

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


GDPR / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

43

scopurile și mijloacele de prelucrare

sunt luate de o altă unitate.

Este probabil ca sediul-mamă sau

sediul operațional al grupului de

întreprinderi din SEE să fie sediul

principal, deoarece acesta ar fi

locul administrației sale centrale.

Măsurile de conformitate și

obligațiile conexe pe care operatorii

asociați ar trebui să le

ia în considerare atunci când

își determină responsabilitățile

respective, pe lângă cele menționate

în mod special la articolul

26 alineatul (1) - Operatori

asociați din RGPD, includ, printre

altele, organizarea contactului cu

persoanele vizate și autoritățile de

supraveghere.

Referirea în definiție la locul

unei administrații centrale a operatorilor

funcționează bine pentru

organizațiile care au un sediu

central de decizie și o structură

de tip sucursală. În astfel de cazuri,

este clar că puterea de a lua

decizii cu privire la prelucrarea

transfrontalieră și de a le duce la

îndeplinire se află în sediul companiei.

În astfel de cazuri, determinarea

locației unității principale

- și, prin urmare, care autoritate

de supraveghere este autoritatea

de supraveghere principală

- este simplă. Cu toate acestea,

sistemul de decizie al grupului de

societăți ar putea fi mai complex,

dând competențe independente

de luare a deciziilor în legătură

cu prelucrarea transfrontalieră

diferitelor unități. Criteriile

menționate mai sus ar trebui să

ajute grupurile de întreprinderi

să își identifice sediul principal.

Trebuie reamintit că autoritățile

de supraveghere nu sunt

obligate să respecte condițiile

unui astfel de acord, nici în ceea

ce privește calificarea părților ca

operatori asociați, nici în ceea ce

privește punctul de contact desemnat.

În plus, puterea de decizie a

operatorilor asociați nu cuprinde

determinarea autorității de supraveghere

competente în conformitate

cu articolele 55 - Competența

și 56 - Competența autorității

de supraveghere principale din

RGPD sau capacitatea acestor

autorități de supraveghere de a-și

exercita sarcinile și competențele

descrise la articolele 57 - Sarcini și

58 - Competențe din RGPD.

Noțiunea de sediu principal

este legată, în virtutea RGPD, de

un singur operator și nu poate fi

extinsă la o situație de operatori

asociați. Acest lucru nu aduce

atingere posibilității ca fiecare

operator asociat să aibă propriul

său sediu principal. Cu alte

cuvinte, sediul principal al unui

operator nu poate fi considerat

ca fiind sediul principal al operatorilor

asociați pentru prelucrarea

efectuată sub controlul lor

comun. Prin urmare, operatorii

asociați nu pot desemna (dintre

unitățile în care se iau decizii

privind scopurile și mijloacele

prelucrării) un sediu principal

comun pentru ambii operatori

asociați.

De asemenea, în Anexă sunt

clarificate sub forma de întrebări

și răsunsuri, aspectele privind:

➢ Operatorul sau persoana

under GDPR in relation to the

joint processing in question.

Where the processing is carried

out by a group of undertakings

which has its seat in the

EEA, it is assumed that the seat

of the undertaking with general

control is the decision-making

center relating to the processing

of personal data and will

therefore be taken to be the seat

principal of the group, unless

decisions on the purposes and

means of processing are taken

by another unit. The parent or

operational headquarters of

the EEA group of enterprises is

likely to be the principal place

of business, as this would be

INSTRUMENTS ADOPTED

BY EDPB IN MARCH 2023

by Mugurel Olariu, RPD protectie date

the place of its central administration.

The compliance measures

and related obligations that

joint controllers should take

into account when determining

their respective responsibilities,

in addition to those specifically

mentioned in Article

26(1) - Joint Controllers of the

GDPR, include, among others,

the organization contact with

data subjects and supervisory

authorities.

The reference in the definition

to a place of central operator

administration works well

for organizations that have a

central decision headquarters

and a branch structure. In such

cases, it is clear that the power

to make decisions about crossborder

processing and to carry

them out lies with the company

headquarters. In such cases,

determining the location of

the main unit - and therefore

which supervisory authority is

the main supervisory authority

- is straightforward. However,

the decision-making system of

the group of companies could

be more complex, giving independent

decision-making powers

in relation to cross-border

processing to different units.

The criteria mentioned above

should help groups of enterprises

to identify their principal

place of business.

It should be recalled that

the supervisory authorities are

not obliged to comply with the

terms of such an agreement,

neither with regard to the qualification

of the parties as joint

controllers nor with regard to

the designated point of contact.

In addition, the decisionmaking

power of the associated

operators does not include

the determination of

the competent supervisory

authority in accordance with

Articles 55 - Competence and

56 - Competence of the lead supervisory

authority of the GDPR

or the ability of these supervisory

authorities to exercise the

tasks and powers described

in Articles 57 - Tasks and 58 -

Powers from RGPD.

The notion of head office is

linked, by virtue of the GDPR,

to a single operator and cannot

be extended to a situation of

joint controllers. This is without

prejudice to the possibility

for each joint controllers

to have its own head office. In

other words, the main establishment

of a controller cannot

be considered as the main establishment

of joint controllers

for the processing carried out

under their common control.

Therefore, joint controllers

cannot designate (among the

units where decisions on the

purposes and means of pro-

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


44 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / GDPR

împuternicită de operator efectuează

prelucrarea trans frontalieră

a datelor cu caracter personal?

➢ Cum se identifică autoritatea

principală de supraveghere?

➢ Există autorități de supraveghere

interesate?

Orientările 9/2022 privind

notificarea încălcării securității

datelor cu caracter personal

conform GDPR5

La 3 Octombrie 2017, Grupul

de lucru 29 (denumit în continuare

„WP29”) și-a adoptat

Orientările privind notificarea

încălcării datelor cu caracter personal

în temeiul Regulamentului

2016/679 (WP250 rev.01), care

au fost aprobate de Comitetul

European pentru Protecția

Datelor (denumit în continuare

„ CEPD”) la prima sa reuniune

plenară. Acest document este

o versiune ușor actualizată a

acestor ghiduri. Orice referire la

Orientările WP29 privind notificarea

încălcării securității datelor

cu caracter personal în temeiul

Regulamentului 2016/679 (WP250

rev.01) ar trebui, de acum înainte,

să fie interpretată ca o trimitere la

aceste Orientări 9/2022 ale CEPD.

CEPD a observat că era necesar

să se clarifice cerințele de

notificare privind încălcările

securității datelor cu caracter

personal la unitățile din afara

UE. Paragraful referitor la această

problemă a fost revizuit și actualizat,

în timp ce restul documentului

a fost lăsat neschimbat, cu

excepția modificărilor editoriale.

Revizui rea se referă, mai precis,

la punctul 73 din Secțiunea II.C.2

din document.

În cazul în care un operator

care nu este stabilit în UE este

supus articolului 3 alineatul (2)

sau articolului 3 alineatul (3)

din RGPD și se confruntă cu o

5 Adoptarea orientărilor (versiunea

actualizată a orientărilor anterioare WP250

(rev.01) adoptată de grupul de lucru 29 și

aprobată de EDPB la 25 mai 2018) pentru

o consultare publică specifică - versiunea

1.0 la 10 octombrie 2022. Adoptarea

orientărilor în urma consultării publice

specifice - versiunea 2.0 la 28 martie

2023 cu privire la subiectul notificării privind

încălcarea datelor pentru operatorii

care nu sunt stabiliți în SEE.

încălcare, acesta este, prin ur -

mare, obligat să respecte obligațiile

de notificare în te me iul

articolelor 33 și 34 din RGPD.

Articolul 27 din RGPD prevede

ca un operator (și persoană

împuternicită) să desemneze un

reprezentant în UE acolo unde

se aplică articolul 3 alineatul

(2) din RGPD. Cu toate acestea,

simpla prezență a unui reprezentant

într-un stat membru nu

declanșează sistemul de ghișeu

unic. Din acest motiv, încălcarea

va trebui notificată fiecărei au torități

de supraveghere pentru care

persoanele vizate au reșe dința în

statul lor membru.

Această (Aceste) notificare(i)

va fi responsabilitatea opera torului.

În conformitate cu orien -

tările 3/2018 privind domeniul

de aplicare teritorial al RGPD

(articolul 3) 6 , CEPD consideră

că funcția de reprezentant în

Uniune nu este compatibilă cu

rolul unui responsabil extern

cu protecția datelor („RPD” extern),

prin urmare responsabilitatea

de a notifica autoritatea

de supraveghere în cazul unei

încălcări a securității datelor cu

caracter personal rămâne cea a

operatorului, în conformitate cu

articolul 27 alineatul (5) RGPD.

Un reprezentant poate fi totuși

implicat în procesul de notificare

dacă acest lucru a fost stipulat în

mod explicit în mandatul scris.

În Anexă sunt clarificate sub

forma de diagramă și exemple,

aspectele privind:

A. Diagramă care arată cerințele

de notificare.

B. Exemple de încălcări ale

securității datelor cu caracter personal

și pe cine să notifice.

6 Disponibil la https://edpb.europa.

eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32018-territorial-scopegdpr

article-3-version_en

cessing are made) a common

head office for both joint controllers.

Also, in the Annex are clarified

in the form of questions

and answers, the aspects regarding:

➢ Does the operator or the processor

carry out cross-border

processing of personal data?

➢ How is the main supervisory

authority identified?

➢ Are there supervisory authorities

interested?

Guidelines 9/2022

on personal data breach

notification under GDPR 5

On 3 October 2017, Working

Party 29 (hereafter “WP29”)

adopted its Guidelines on personal

data breach notification

under Regulation 2016/679

(WP250 rev.01), which were

endorsed by the European Data

Protection Board (hereinafter

referred to as “EDPB”) at its first

plenary meeting. This document

is a slightly updated version

of these guides. Any reference

to the WP29 Guidelines on

personal data breach notification

under Regulation 2016/679

(WP250 rev.01) should henceforth

be interpreted as a reference

to these Guidelines 9/2022

of the EDPB.

The EDPB noted that there

was a need to clarify the noti-

5 Adoption of the guidelines

(updated version of the previous

guidelines WP250 (rev.01) adopted

by working group 29 and approved

by the EDPB on 25 May 2018) for a

specific public consultation - version

1.0 on 10 October 2022. Adoption of

guidelines following specific public

consultation - version 2.0 on 28 March

2023 on the subject of data breach

notification for non-EEA controllers.

fication requirements for personal

data breaches at non-EU

establishments. The paragraph

on this issue has been revised

and updated, while the rest of

the document has been left

unchanged except for editorial

changes. The review refers,

more specifically, to point 73 of

Section II.C.2 of the document.

If a non-EU controller is

subject to Article 3(2) or Article

3(3) of the GDPR and experiences

a breach, it is therefore

required to comply with the

notification obligations under

articles 33 and 34 of the GDPR.

Article 27 of the GDPR requires

a controller (and authorized

person) to appoint a

representative in the EU where

Article 3(2) of the GDPR applies.

However, the mere presence of

a representative in a Member

State does not trigger the One

Stop Shop system. For this

reason, the breach will have to

be notified to each supervisory

authority for which the data

subjects reside in their Member

State.

This notice(s) will be the responsibility

of the controller.

In accordance with guidelines

3/2018 on the territorial scope

of the GDPR (Article 3) 6 , the

EDPB considers that the position

of representative in the

Union is not compatible with

the role of an external Data

Protection Officer (“external

DPO”), hence the responsibility

to notify the supervisory

authority in the event of a security

breach of personal data

remains that of the controller,

in accordance with Article 27

paragraph (5) GDPR. A representative

may still be involved

in the notification process if

this has been explicitly stipulated

in the written mandate.

In the Appendix, the aspects

regarding:

A. Chart showing notification

requirements.

B. Examples of personal

data security breaches and who

to notify.

6 Available at https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/

guidelines/guidelines-32018-territorial-scope

-gdpr article-3-version_en

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

45

GENTLEMEN'S CLUB INTERNATIONAL

GTM is t he inspirational and motivational social club that keeps you

motivated, driven, and helps you connect with other like minded people.

Cornel Istrate

Gentlemen's Club Founder

SEE IF YOU QUALIFY! APPLY NOW!

www.gentlemensclubinternational.com

|Social Club | Events | Online Shop | Community App |

www.casino-magazine.ro


46

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

În majoritatea statelor cu

tradiție în dezvoltarea de

programe generic numite

”Joc Responsabil”,

dar și în țări care au legalizat

mai recent jocurile de

noroc, există scheme de autoexcludere

a jucătorilor. Astfel de

programe sunt totodată oferite

de cei mai mulți operatori de

jocuri de noroc, chiar în lipsa

unui cadrul legal, acestea fiind

concepute pentru a limita accesul

la oportunități de joc și

pentru a oferi ajutor jucătorilor

cu probleme.

Voi prezenta cele mai importante

modalități de punere

în practică a programelor de

autoexcludere, însă trebuie

menționat faptul că nu există un

model care să poată fi preluat

automat de fiecare stat, mai ales

în condițiile în care legislația din

domeniul jocurilor de noroc nu

este unitară, nici măcar la nivel

european.

Simplu spus, autoexcluderea

este un instrument pentru cei

care doresc să înceteze sau să-și

(auto)limiteze accessul la jocurile

de noroc pentru o anumită

perioadă de timp, sau chiar

permanent. Acest interval de

pauză autoimpusă poate fi de

la câteva luni la cinci ani, cele

mai des întâlnite intervale fiind

cele de 3 luni, 6 luni, un an, doi

sau cinci ani.

Sunt unele cazuri (jurisdicții)

în care se poate cere autoexcluderea

permanentă, dar probabil

că dificultățile de urmărire

a respectării și eficienței acestei

măsuri o fac greu, dacă nu chiar

imposibil de pus în practică.

Trebuie să subliniem faptul

că fără inițiativa și dorința

jucătorului de a respecta acest

angajament, autoexcluderea

este ineficace.

Nu este cazul să intrăm în

jocul de pasare a respon sabilităților

dar, poate mai mult

decât în alte cazuri, pentru ca

autoexcluderea să aibă efectul

dorit colaborarea jucătorului

este esențială. Asta nu înseamnă

însă o diminuare a răspunderii

tuturor celorlalte părți implicate:

operatori, autorități, familia sau

prietenii celui în cauză. Cu toții

pot contribui la succesul efor-

Despre autoexcludere

în domeniul jocurilor

de noroc (II)

by Dan Iliovici, Vice-president ROMBET

In most states with a

tradition of developing

programs generically

called “Responsible

Gambling”, but also in

countries that have more recently

legalized gambling, there

are self-exclusion schemes for

players. Such programs are

also offered by most gambling

operators, even in the absence

of a legal framework, these being

designed to limit access to

gambling opportunities and to

offer help to problem gamblers.

I will present the most

important ways of putting selfexclusion

programs into practice,

but it should be noted

that there is no model that

can be automatically adopted

by each state, especially given

that the legislation in the field

of gambling is not unitary, not

even at the European level.

Simply put, self-exclusion

is a tool for those who want to

stop or (self-)limit their access

to gambling for a certain

period of time, or even permanently.

This self-imposed

break interval can be from a

few months to five years, the

most common intervals being

3 months, 6 months, one year,

two or five years.

There are some cases (jurisdictions)

where permanent

self-exclusion can be required,

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 47

About

self-exclusion in

gambling (II)

turilor comune de revenire

a jucătorilor cu probleme la un

comportament normal.

Și fiindcă am amintit de

modul de punere în practică,

orice program de autoexcludere

prevede cine ține evidența persoanelor

autoexcluse și cine

verifică respectarea acestui

angajament.

Am regăsit în practică trei

modalități de întocmire a unui

registru al persoanelor autoexcluse:

1. fiecare operator ține

propria evidență, jucătorul fiind

astfel obligat să repete procedura

de autoexcludere cu toți

operatorii la care vrea să fie oprit

să joace;

2. există o entitate indepen

dentă (cel mai des fiind

un ONG) care ține evidența

jucătorilor și a operatorilor la

care persoana în cauză a decis

că vrea să fie autoexclus. Această

organizație primește cererile

de autoexcludere de la jucători

și diseminează lista acestor

jucători către operatorii înrolați

în sistem;

3. evidența jucătorilor

auto excluși și comunicarea cu

operatorii este asigurată de către

autoritatea responsabilă cu domeniul

jocurilor de noroc din

jurisdicția respectivă.

În oricare dintre cazuri este

în sarcina operatorilor să ia cele

mai rezonabile măsuri pentru a

opri accesul jucătorilor la platformele

sau locațiile pentru care

persoana respectivă s-a autoexclus.

Fiecare din cele trei modele

are avantaje și dezavantaje, dar

cel mai important criteriu de

implementare a unui asemnea

sistem ar trebui să fie protecția

și grija față de jucători.

Astfel, ar trebui să avem proceduri

cât mai simple, explicarea

but probably the difficulties

in tracking compliance

and the effectiveness of this

measure make it difficult, if

not impossible to implement.

We must emphasize that

without the player’s initiative

and willingness to honor this

commitment, self-exclusion is

ineffective.

We don’t need to get into

the blame game, but perhaps

more than in other cases, for

self-exclusion to have the

desired effect, player cooperation

is essential. However, this

does not mean a reduction

of the responsibility of all the

other parties involved: operators,

authorities, the family or

friends of the person in question.

All can contribute to

the success of joint efforts to

return problem players to normal

behavior.

And since we mentioned

the implementation method,

any self-exclusion program

provides for who keeps track

of self-excluded people and

who verifies compliance with

this commitment.

In practice, we have found

three ways of drawing up a

register of self-excluded persons:

1. each operator keeps its

own records, the player being

thus obliged to repeat the selfexclusion

procedure with all

the operators he wants to be

stopped from playing;

2. there is an independent

entity (most often an NGO)

that keeps track of the players

and operators from which the

person in question has decided

to be self-excluded. This

organization receives selfexclusion

requests from players

and disseminates the list

of such players to operators

enrolled in the system;

3. the record of self-excluded

players and communication

with operators is ensured

by the authority responsible

for the field of gambling in the

respective jurisdiction.

In either case it is up to the

operators to take the most reasonable

measures to stop players

from accessing the platforms

or locations for which

the person has self-excluded.

Each of the three models

has advantages and disadvantages,

but the most important

criterion for implementing

such a system should be the

protection and care of the

players.

Thus, we should have

procedures as simple as possible,

clear explanation of the

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


48

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

clară a opțiunilor și a pașilor

necesari, iar apoi, o îmbinare a

acestui instrument cu celelalte

modalități de ajutor, consiliere

și terapie. În același scop, operatorii,

dar și autoritățile, ar trebui

să facă cunoscut sistemul de autoexcludere

tuturor jucătorilor,

iar acesta să fie cât mai ușor accesibil.

Dacă pentru jocurile online

este relativ simplu să se verifice

la începutul fiecărei logări pe

platforma de joc dacă jucătorul

este sau nu autoexclus (dacă

este pe lista/baza de date a celor

autoexcluși) și în funcție de

aceasta să i se permită sau nu accesul

la joc, în cazul jocurilor de

noroc tradiționale, unde în marea

majoritate a statelor jucătorul

nu este identificat la intrarea în

locațiile de joc, acest fapt duce

la creșterea răspunderii operatorului.

Revine în sarcina acestuia

să instituie un sistem care

să oprească pe cei autoexcluși

să joace. În acest sens, un rol

important are instruirea personalului

din locațiile de joc și

punerea la punct a unui sistem

de monitorizare eficient.

Pentru a sublinia rolul

jucătorului în respectarea

propriului său angajament,

autoritățile încurajează jucătorii

care, în pofida cererii de autoexcludere,

au reușit să joace la

un operator, să sesizeze această

”breșă de securitate” managementului

acelui operator, sau

chiar autorității, pentru a se

putea îmbunătăți sistemul de

verificare și punere în practică

a schemei de autoexcludere.

Este deasemenea o practică

comună ca operatorii de la care

un jucător s-a autoexclus, să-l

elimine pe acesta din toate programele

de marketing – transmiterea

de mesaje promoționale,

invitații la evenimente etc., și returnarea

tuturor banilor aflați în

cont, în cazul jocurilor online.

Jucătorul n-ar mai trebui să fie

”îmbiat” să joace după ce s-a

autoexclus.

Ca argument pentru instituirea

unui sistem de autoexcludere

performant, voi cita concluziile

studiului ”Self-Exclusion

Program: A Longitudinal

Evaluation Study”, publicat de

Patrick Gosselin în Journal of

Gambling Behavior 23(1):85-94:

”Programul de autoexcludere

are multe efecte pozitive. În

timpul evaluărilor, dorința de

a paria (de a juca la jocurile de

noroc) a fost redusă semnificativ,

în timp ce a crescut percepția

asupra autocontrolului pentru

toți participanții. Intensitatea

consecințelor negative a jocurilor

de noroc a fost semnificativ

redusă pentru activitățile zilnice,

viața socială, munca și starea de

spirit. Scorul DSM a fost semnificativ

redus în timp.

(…)

În concluzie, programul

de autoexcludere are nevoie

de monitorizare și o evaluare

continuă a rezultatului. Pentru

a face acest lucru, operatorii ar

trebui să coopereze cu evaluatori

independenți, care să verifice în

mod periodic și aleatoriu aderarea

la program. Această măsură

ar duce la creșterea înțelegerii

procesului și ar motiva industria

jocurilor de noroc să-și mențină

angajamentul.”

Un ultim aspect ce trebuie

menționat în legătură cu autoexcluderea

este subiectul

protecției datelor cu caracter

personal. Dar lăsăm acest subiect

spre analiză specialiștilor în

domeniul GDPR.

options and necessary steps,

and then, a combination of

this tool with the other ways

of help, counseling and therapy.

For the same purpose,

the operators, but also the

authorities, should make the

self-exclusion system known

to all players, and make it as

easily accessible as possible.

If for online gambling it is

relatively simple to check at

the beginning of each login to

the game platform whether or

not the player is self-excluded

(if he is on the self-excluded

list/database) and depending

on this to allow him access to

game, in the case of traditional

gambling, where in the vast

majority of states the player

is not identified upon entering

the gaming premises, this

fact increases the liability of

the operator. It is up to him

to set up a system to stop the

self-excluded from playing. In

this sense, an important role

is played by the training of the

staff at the game locations and

the establishment of an effective

monitoring system.

To emphasize the role of

the player in honoring his own

commitment, the authorities

encourage players who,

despite the self-exclusion

request, have managed to play

at an operator, to report this

“security breach” to the management

of that operator, or

even to the authority, so that

they can improve the system

of verification and implementation

of the self-exclusion

scheme.

It is also common practice

for operators from which

a player has self-excluded to

remove the player from all

marketing programs – sending

promotional messages, invitations

to events, etc., and return

all money in the account in

the case of online games.

The player should no longer

be “entice” to play after selfexclusion.

As an argument for the

establishment of a performant

self-exclusion system,

I will quote the conclusions

of the study ”Self-Exclusion

Program: A Longitudinal

Evaluation Study”, published

by Patrick Gosselin in

Journal of Gambling Behavior

23(1):85-94:

” The self-exclusion program

has many positive effects.

During the assessments, the

urge to gamble (to gamble) was

significantly reduced, while

the perception of self-control

increased for all participants.

The intensity of the negative

consequences of gambling was

significantly reduced for daily

activities, social life, work and

mood. The DSM score was significantly

reduced over time.

(…)

In conclusion, the selfexclusion

program needs monitoring

and an on-going evaluation

of the outcome. To do this,

operators should cooperate

with independent evaluators

who periodically and randomly

check program adherence. This

measure would increase understanding

of the process and

motivate the gambling industry

to maintain its commitment.”

One last aspect that should

be mentioned in relation to

self-exclusion is the subject of

personal data protection. But

we leave this topic for GDPR

specialists to analyse.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 49

grisogono

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro


50

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

Cazinouri Online vs Offline: care este

viitorul industriei jocurilor de noroc?

BetConstruct analizează avantajele și dezavantajele cazinourilor online

și offline din punct de vedere al afacerilor.

By focusgn.com

Proprietarii de cazinouri se confruntă cu provocarea de a

investi într-un cazinou tradițional sau într-o platformă de

cazinou online.

Casino owners face the challenge of investing in a

traditional brick-and-mortar casino or an online casino

platform.

BetConstruct analizează

avantajele și dezavantajele

cazinourilor online și offline

din punct de vedere al afacerii,

oferind informații utile atât

pentru operatorii de cazinouri

cu experiență, cât și pentru noii

veniți în industrie.

Pe măsură ce industria

jocurilor de noroc continuă

să evolueze, proprietarii de

cazinouri se confruntă cu

provocarea de a investi într-un

cazinou tradițional sau într-o

platformă de cazinou online.

Ambele opțiuni au propriile

avantaje și dezavantaje unice, iar

decizia poate face sau distruge

o afacere. Această decizie este

crucială în special pentru cei

interesați să înceapă o afacere

de jocuri de noroc.

În acest articol, BetConstruct

explorează diferențele dintre

cazinourile online și offline

și consideră care este viitorul

industriei jocurilor de noroc.

Cazinouri online: Pro

Cazinourile online devin

din ce în ce mai populare ca

înlocuitori pentru cazinourile

tradiționale fizice. Popularitatea

lor se datorează numeroaselor

avantaje față de cazinourile

fizice, cum ar fi accesibilitatea

sporită, costurile de operare

mai mici, o gamă mai largă de

jocuri, experiența îmbunătățită

a utilizatorului și potențialul de

venituri mai mare.

Accesibilitate Sporită

Unul dintre avantajele cheie

ale cazinourilor online este

accesibilitatea sporită a acestora.

Acest lucru a revoluționat

industria jocurilor de noroc,

oferind jucătorilor posibilitatea

de a juca jocurile lor preferate

BetConstruct analyses the

pros and cons of online and

offline casinos from a business

standpoint, providing useful

insights for both experienced

casino operators and newcomers

to the industry.

As the gambling industry

continues to evolve, casino

owners face the challenge

of investing in a traditional

brick-and-mortar casino or an

online casino platform. Both

options have their own unique

advantages and disadvantages,

and the decision can make or

break a business. This decision

is especially crucial for those

interested in starting a gambling

business.

In this article, BetConstruct

explores the differences between

online and offline casinos

and considers which is the

future of the gaming industry.

Online Casinos: Pros

Online casinos are becoming

increasingly popular

as a substitute for traditional

brick-and-mortar casinos.

Their popularity is due to their

many advantages over physical

casinos, such as increased

accessibility, lower operating

costs, a wider range of games,

improved user experience and

higher revenue potential.

Increased Accessibility

One of the key advantages

of online casinos is their

increased accessibility. This

has revolutionised the gambling

industry by providing players

with the opportunity to play

their favourite games from

anywhere in the world, as

long as they have an internet

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Pres| Str|in| / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 51

de oriunde din lume, atât timp

cât au o conexiune la internet.

Această accesibilitate sporită

elimină nevoia de a călători la

un cazinou fizic, ceea ce poate

fi incomod și costisitor pentru

unii jucători, precum și datorită

faptului că, cazinourile online

funcționează 24/7, jucătorii

se pot bucura de joc fără nicio

limită de timp.

Drept urmare, cazinourile

online au atras un grup mai

divers de jucători, ceea ce a

condus la creșterea industriei

jocurilor de noroc online ca

alternativă populară la cazinourile

tradiționale.

Costuri de Operare mai Mici

Un alt avantaj major al cazino

urilor online este costu rile

de operare mai mici pe care

le au. Cazinourile online nu

necesită o investiție semni fi cativă

în proprietăți imobiliare,

echipamente și personal și

funcționează în întregime întrun

mediu virtual cu costuri

generale minime.

În plus, cazinourile online

tind să aibă mai puține cerințe

de reglementare și de licențiere,

ceea ce le reduce și mai mult

costurile de operare. Acest lucru

se traduce prin marje de profit

mai mari pentru cazinourile

online și le permite să ofere plăți

mai bune clienților lor.

Acest avantaj este benefic

atât pentru operatorii de cazinouri

online, cât și pentru jucători,

deoarece le permite primilor

să ofere stimulente mai

atractive jucătorilor, generând

în același timp venituri mai mari

pentru ei înșiși.

Gamă mai Largă de Jocuri

Un alt avantaj notabil al

cazinourilor online este că

oferă o varietate mai largă de

jocuri, inclusiv sloturi, jocuri la

mese live, video poker și jocuri

cu dealer live, datorită absenței

limitărilor de spațiu.

Jocuri noi pot fi adăugate cu

ușurință la colecția lor, oferind

jucătorilor o aprovizionare

regulată de conținut proaspăt.

În plus, cazinourile online oferă

adesea versiuni gratuite ale

jocurilor lor pentru ca jucătorii

să le încerce fără riscuri.

Cazinourile lucrează de

obicei cu furnizorii de jocuri

de cazinou online pentru a

se asigura că jucătorii lor au

acces la cele mai recente și mai

profesioniste jocuri. Alegerea

connection.

This increased accessibility

eliminates the need to travel to

a physical casino, which can

be inconvenient and expensive

for some players, as well as due

to the fact that online casinos

operate 24/7, players can enjoy

playing without any time limits.

As a result, online casinos

have attracted a more diverse

pool of players, leading to the

growth of the online gambling

industry as a popular alternative

to traditional casinos.

Lower Operating Costs

Another major advantage

of online casinos is the lower

operating costs they have.

Online casinos do not require

a significant investment in real

estate, equipment, and staffing

and operate entirely in a virtual

environment with minimal

overhead costs.

Additionally, online casinos

tend to have fewer regulatory

and licensing requirements,

which further lowers their

operating costs. This translates

to higher profit margins for

online casinos and allows them

to offer better payouts to their

customers.

This advantage is beneficial

to both online casino operators

and players, as it enables the

former to offer more attractive

incentives to players while

generating higher revenues for

themselves.

Wider Range of Games

Another notable advantage

of online casinos is that they

offer a wider variety of games,

including slots, table games,

video poker, and live dealer

games, thanks to the absence

of space limitations.

New games can easily

be added to their collection,

providing players with a

regular supply of fresh content.

Additionally, online casinos

frequently provide free versions

of their games for players to try

out risk-free.

Casinos typically work with

online casino game providers to

ensure that their players have

access to the latest and most

professional games. Choosing

the right provider is crucial,

and understanding how to

choose an online casino games

provider is a matter of careful

consideration.

Online vs Offline Casinos: which is

the future of the gaming industry?

BetConstruct analyses the pros and cons of online and offline casinos

from a business standpoint.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


52

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

furnizorului potrivit este crucială,

iar înțelegerea modului de

a alege un furnizor de jocuri de

cazinou online este o chestiune

de luat în considerare cu atenție.

Experiența Utilizatorului

Îmbunătățită

Cazinourile online au revoluționat

experiența de joc,

oferind o experiență îmbunătă

țită pentru utilizator. Există

două moduri principale prin

care cazinourile online și-au

îmbunătățit experiența utilizatorului:

1. Interfețe ușor de utilizat –

cazinourile online au interfețe

intuitive, care sunt ușor de

navigat, cu instrucțiuni clare și

concise, făcând mai ușor pentru

jucători să găsească jocurile

preferate.

2. Tehnologie avansată –

grafica de înaltă calitate, efectele

sonore și animațiile creează o

experiență de joc realistă, în

special pentru cei care nu pot fi

fizic la un cazinou.

În plus, cazinourile online

oferă funcții precum chat live

pentru interacțiunea în timp

real cu alți jucători și dealeri și

compatibilitate cu dispozitivele

mobile pentru jocurile din mers.

În general, industria cazinourilor

online a făcut progrese

semnificative în oferirea jucătorilor

un mediu de joc mai

captivant și mai plăcut.

Potențial de Venituri

mai Mare

Cazinourile online au un

avantaj semnificativ în ceea

ce privește potențialul lor de

venituri mai mari. Acest lucru

se datorează capacității lor de a

atrage o bază mai mare de clienți

din întreaga lume, de a oferi o

varietate mai mare de jocuri și de

a rula mai multe jocuri simultan.

În plus, cazinourile online

pot implementa strategii de

marketing și bonusuri eficiente

pentru a atrage și reține jucători,

ceea ce duce la creșterea veniturilor

și a profitabilității. Acest

potențial de venituri mai ridicat

este un factor crucial în creșterea

continuă și popularitatea cazinourilor

online în industria

jocurilor de noroc.

Cazinouri Online: Contra

Deși cazinourile online

oferă o mulțime de beneficii,

este la fel de important să luăm

în considerare potențialele lor

dezavantaje. Pentru a lua decizii

bine informate, este esențial să

aveți o înțelegere echilibrată

atât a avantajelor, cât și a

dezavantajelor pe care le oferă.

Prin urmare, în această secțiune,

vom discuta câteva dintre dezavantajele

cazinourilor online.

Preocupările

legate de Securitate

Unul dintre potențialele

dezavantaje ale cazinourilor

online este problema securi tății.

Deși oferă confort și accesibilitate,

cazinourile online

prezintă și unele riscuri de

securitate.

Una dintre principalele

preo cupări de securitate este

riscul atacurilor cibernetice.

Cazinourile online sunt ținte

atractive pentru hackeri datorită

volumului mare de tranzacții

financiare care au loc pe platformele

lor. O altă problemă de

securitate este riscul de fraudă

și spălare de bani, care poate

duce la consecințe financiare și

juridice semnificative.

Prin urmare, este important

să luați în considerare aceste

probleme și să acordați prioritate

siguranței pentru a preveni

potențialele încălcări ale

securității și activitățile frauduloase.

Improved User Experience

Online casinos have revolutionised

the gaming experience

by offering an enhanced

user experience. There are two

main ways online casinos have

improved their user experience:

User-friendly interfaces –

online casinos have intuitive

interfaces that are easy to

navigate with clear and concise

instructions, making it easy for

players to find their preferred

games.

Advanced technology –

high-quality graphics, sound

effects, and animations create

a realistic gaming experience,

especially for those who cannot

physically be at a casino.

In addition, online casinos

offer features such as live chat

for real-time interaction with

other players and dealers and

mobile compatibility for onthe-go

gaming.

Overall, the online casino

industry has made significant

strides in providing players

with a more immersive and

enjoyable gaming environment.

Higher Revenue Potential

Online casinos have a

significant advantage in terms of

their higher revenue potential.

This is due to their ability to

attract a larger customer base

from all over the world, offer a

wider variety of games, and run

multiple games simultaneously.

Additionally, online casinos

can implement effective marketing

strategies and bonuses

to attract and retain players,

leading to increased revenue

and profitability. This higher

revenue potential is a crucial

factor in the continued growth

and popularity of online casinos

in the gambling industry.

Online Casinos: Cons

Although online casinos

offer a lot of benefits, it is

equally important to consider

their potential drawbacks. To

make well-informed decisions,

it is crucial to have a balanced

understanding of both the pros

and cons they offer. Therefore,

in this section, we will discuss

some of the disadvantages of

online casinos.

Security Concerns

One of the potential drawbacks

of online casinos is the

issue of security. While offering

convenience and accessibility,

online casinos also pose some

security risks.

One of the main security

concerns is the risk of cyberattacks.

Online casinos are

attractive targets for hackers

due to the high volume of

financial transactions that

take place on their platforms.

Another security concern is

the risk of fraud and money

laundering, which can lead to

significant financial and legal

consequences.

Therefore, it is important

to consider these issues and

prioritise safety to prevent

potential security breaches and

fraudulent activities.

Regulation and

Licensing Challenges

Another challenge facing

the online casino industry is

regulation and licensing. Online

casinos operate in a global

marketplace, which means

they must adhere to different

laws and regulations in each

jurisdiction. This can make it

difficult for online casinos to

obtain licences and operate

legally in certain countries.

Additionally, there is

often a lack of consistency in

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

53

www.casino-magazine.ro


54

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

Provocări de

Reglementare și Licențiere

O altă provocare cu care se

confruntă industria cazinourilor

online este reglementarea și

acordarea de licențe. Cazinourile

online operează pe o piață

globală, ceea ce înseamnă că

trebuie să adere la diferite legi

și reglementări din fiecare

juris dicție. Acest lucru poate

îngreuna cazinourile online să

obțină licențe și să opereze legal

în anumite țări.

În plus, există adesea o lipsă

de coerență a reglementărilor în

diferite jurisdicții, ceea ce poate

crea confuzie și incertitudine.

Nerespectarea reglementărilor

poate duce la amenzi mari

sau chiar la revocarea licenței

unui cazinou, ceea ce face

esențial ca cazinourile online să

navigheze în peisajul complex al

reglementărilor și al licențelor.

Dependența de Tehnologie

Un dezavantaj suplimentar

al cazinourilor online este depen

dența lor de tehnologie, care

poate cauza erori sau probleme

tehnice care afectează jocul.

Aceste probleme pot duce la

blocări sau pierderi de joc atât

pentru cazinou, cât și pentru

jucători. În plus, cazinourile

online sunt vulnerabile la întreruperi

de curent, întreruperi ale

internetului și alte probleme

tehnice care pot întrerupe experiența

de joc.

Dependența de tehnologie

este un risc potențial pentru

cazinourile online, deoarece

poate afecta securitatea și stabilitatea

industriei, precum și

experiența generală a jucă torului.

Cazinouri offline: Pro

Cazinourile offline, cunoscute

și sub denumirea de ca zinouri

fizice, sunt locații fizice în

care persoanele se pot implica în

jocuri de cazinou și activități de

jocuri de noroc. În ciuda creșterii

cazinourilor online, cazinourile

offline dețin în continuare câteva

avantaje care atrag jucătorii.

În această secțiune, vom

explora câteva dintre avantajele

cazinourilor offline și vom vedea

de ce acestea continuă să atragă

jucători.

Prezența Fizică și Atmosferă

Unul dintre avantajele cazinourilor

offline este prezența

fizică și atmosfera pe care o

oferă.

Spre deosebire de cazinourile

online, cazinourile offline oferă

jucătorilor o experiență tangibilă

care le implică toate simțurile,

inclusiv priveliștile și sunetele

unui cazinou plin de viață,

entuziasmul de a juca la o masă

fizică și șansa de a interacționa

cu dealeri reali și jucători. Aceste

elemente, care sunt încorporate

și în soluțiile de cazinou live,

contribuie la aspectele unice și

atractive ale cazinourilor offline.

Prezența fizică și atmosfera

cazinourilor offline pot crea o

experiență unică și memorabilă

pentru jucători, făcându-l o

opțiune preferată pentru cei

care caută o experiență de joc

tangibilă și autentică.

Mediu Social și Interactiv

Un alt avantaj principal al

cazinourilor offline este mediul

social și interactiv pe care îl oferă.

Spațiul fizic, tangibil, al unui

cazinou offline oferă o atmosferă

primitoare și dinamică în care

jucătorii pot interacționa și

se pot conecta între ei. De la

zgomotul jetoanelor până la

uralele și strigăturile jucătorilor

câștigători, energia unui cazinou

offline este contagioasă și emoționantă.

În plus, cazinourile offline

oferă o gamă largă de facilități,

cum ar fi restaurante, baruri și

regulations across different

jurisdictions, which can create

confusion and uncertainty.

Failure to comply with

regu lations can result in hefty

fines or even the revocation of

a casino’s licence, making it

essential for online casinos to

navigate the complex landscape

of regulations and licensing.

Dependence on Technology

An additional drawback of

online casinos is their reliance

on technology, which can cause

glitches or technical issues that

affect gameplay.

These problems may lead

to game crashes or losses

for both the casino and the

players. Furthermore, online

casinos are vulnerable to power

outages, internet disruptions,

and other technical problems

that can interrupt the gaming

experience.

The dependence on technology

is a potential risk for

online casinos, as it can impact

the security and stability of the

industry, as well as the overall

player experience.

Offline Casinos: Pros

Offline casinos, also known

as brick-and-mortar casinos,

are physical locations where

individuals can engage in

casino games and gambling

activities. Despite the rise of

online casinos, offline casinos

still hold several advantages

that appeal to players.

In this section, we will

explore some of the pros of

offline casinos and see why they

still continue to attract players.

Physical Presence

and Atmosphere

One of the advantages of

offline casinos is the physical

presence and atmosphere they

offer.

Unlike online casinos,

offline casinos provide players

with a tangible experience that

engages all of their senses,

inclu ding the sights and

sounds of a lively casino floor,

the excitement of playing at a

physical table, and the chance

to interact with real dealers and

fellow players. These elements,

which are also incorporated in

live casino solutions, contribute

to the unique and attractive

aspects of offline casinos.

The physical presence and

atmosphere of offline casinos

can create a unique and

memorable experience for

players, making it a favoured

option for those seeking a

tangible and authentic gambling

experience.

Social and Interactive

Environment

Another primary advantage

of offline casinos is the social

and interactive environment

they offer. The tangible, physical

space of an offline casino

offers an inviting and dynamic

atmosphere where players

can interact and connect with

each other. From the sound of

chips clinking to the cheers and

high-fives of winning players,

the energy of an offline casino

is infectious and exhilarating.

Additionally, offline casinos

offer a wide range of amenities,

such as restaurants, bars, and

entertainment venues, further

enhancing the experience’s

social aspect.

For those looking for an

unrivalled social and interactive

environment, nothing beats the

vibrant atmosphere of an offline

casino.

Established

Reputation and Trust

Having an established

reputation and trust is a crucial

advantage for offline casinos

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 55

promoveazĂ

JOCUL RESPONSABIL

Jucăm să ne distrăm!

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


56 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / presA str|in|

locuri de divertisment, îmbunătățind

și mai mult aspectul

social al experienței.

Pentru cei care caută un

mediu social și interactiv de

neegalat, nimic nu bate atmosfera

vibrantă a unui cazinou

offline.

Reputație și

încredere stabilite

A avea o reputație și încredere

stabilite este un avantaj crucial

pentru cazinourile offline, deoarece

insuflă încredere și liniște

sufletească în rândul jucătorilor.

Acest avantaj este deosebit de

important în jocurile cu mize

mari în care încrederea este

esențială.

Cu marile corporații care

operează multe cazinouri

offline, acestea oferă un mediu

de joc sigur și de încredere,

susținut de o bogată experiență

și stabilitate financiară.

Loialitatea unei baze de

clienți consacrate este, de

asemenea, o dovadă a reputației

cazinoului de a oferi o experiență

de joc superioară. Combinația

dintre încredere, fiabilitate și

joc de înaltă calitate face ca

cazinourile offline o alegere de

top pentru jucătorii care caută

o experiență de joc de noroc de

neuitat și de încredere.

Măsuri de Securitate Sporite

Cazinourile offline fac tot

posibilul pentru a asigura siguranța

jucătorilor și a per sonalului

lor. Cu sume mari de

bani în joc, necesitatea unor

măsuri de securitate sporite nu

poate fi subliniată prea mult.

Pentru a oferi un mediu de

joc sigur, cazinourile offline

folosesc o serie de măsuri de

securitate, inclusiv camere

de securitate, personal de securitate

instruit și protocoale

stricte pentru manipularea

numerarului și a jetoanelor. În

plus, cazinourile sunt echipate

cu tehnologie și sisteme avansate

care monitorizează și detectează

activități frauduloase, cum ar fi

contrafacerea sau înșelăciunea.

Liniștea sufletească care vine

din faptul că știi că joci într-un

mediu sigur și securizat este

un beneficiu important pentru

mulți jucători.

Cazinouri offline: Contra

În timp ce cazinourile offline

oferă numeroase beneficii, ele

vin și cu partea lor de deza vantaje

care nu ar trebui trecute cu

vederea. În această secțiune,

vom aprofunda dezavantajele

cazinourilor offline pe care

fiecare potențial participant

al industriei ar trebui să le

cunoască.

Costuri de Operare mai Mari

Un dezavantaj major al

cazinourilor offline este costurile

lor de operare mai mari. Menținerea

unui cazinou fizic necesită

investiții semnificative în

imobiliare, infrastructură și

întreținere. În plus, cazinourile

offline implică costuri ridicate

cu forța de muncă din cauza

nevoii de personal instruit, cum

ar fi dealeri, pitboss și personal

de securitate.

Aceste costuri de operare

ridicate duc adesea la pariuri

minime mai mari și plăți reduse,

făcând experiența cazinoului

mai puțin atractivă pentru unii

jucători.

În plus, costurile de operare

ridicate pot limita disponibilitatea

anumitor jocuri și

facilități în cazinourile offline,

impactând experiența generală

de joc pentru jucători. Ca

urmare, costul este un factor

decisiv și trebuie luat în considerare.

as it instils confidence and

peace of mind among players.

This advantage is especially

important in high-stakes games

where trust is essential.

With large corporations

ope rating many offline casinos,

they provide a secure and

trustworthy gaming environment

backed by a wealth of

expertise and financial stability.

The loyalty of an established

customer base is also a tes tament

to the casino’s reputation

for providing a superior gaming

experience. The combination

of trust, reliability, and highquality

gaming makes offline

casinos a top choice for players

looking for an unforgettable

and trustworthy gambling

experience.

Increased Security Measures

Offline casinos go to great

lengths to ensure the safety

of their players and staff.

With large sums of money at

stake, the need for enhanced

security measures cannot be

overemphasised.

To provide a secure gaming

environment, offline casinos

employ a range of security

measures, including security

cameras, trained security personnel,

and strict protocols

for handling cash and chips.

Additionally, casinos are

equipped with advanced technology

and systems that monitor

and detect fraudulent activities,

such as counterfeiting or

cheating.

The peace of mind that

comes from knowing you are

playing in a safe and secure

environment is an important

benefit for many players.

Offline Casinos: Cons

While offline casinos provide

numerous benefits, they

also come with their fair share

of drawbacks that shouldn’t be

overlooked. In this section, we’ll

delve into the cons of offline

casinos that every potential

participant in the industry

should be aware of.

Higher Operating Costs

One major drawback of

offline casinos is their higher

operating costs. Maintaining

a physical casino requires

significant investment in real

estate, infrastructure, and

maintenance. Additionally,

offline casinos incur high labour

costs due to the need for trained

personnel, such as dealers, pit

bosses, and security staff.

These high operating costs

often result in higher minimum

bets and reduced payouts,

making the casino experience

less appealing for some players.

Moreover, high operating

costs may limit the availability

of certain games and amenities

in offline casinos, impacting the

overall gaming experience for

players. As a result, the cost is

a decisive factor and should be

taken into consideration.

Limited Accessibility

Limited accessibility is

another drawback of offline

casinos. While many cities have

at least one casino, they tend

to be concentrated in certain

regions, making it difficult for

players who live far away to visit

them.

This can be particularly

challenging for individuals

who live in rural areas, where

the nearest casino may be hours

away. Additionally, offline

casinos may not be accessible to

people with physical disabilities

or those who cannot travel

easily.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 57

www.aesthetic-magazine.ro

www.casino-magazine.ro


58

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

Accesibilitate Limitată

Accesibilitatea limitată este

un alt dezavantaj al cazinourilor

offline. Deși multe orașe au cel

puțin un cazinou, acestea tind

să fie concentrate în anumite

regiuni, ceea ce face dificilă vizitarea

acestora pentru jucă torii

care locuiesc departe.

Acest lucru poate fi deosebit

de dificil pentru persoanele care

locuiesc în zonele rurale, unde

cel mai apropiat cazinou poate

fi la câteva ore distanță. În plus,

cazinourile offline ar putea să

nu fie accesibile persoanelor cu

dizabilități fizice sau celor care

nu pot călători cu ușurință.

În plus, orele de funcționare

ale cazinourilor offline sunt

adesea restricționate, limitând

oportunitățile de joc pentru

jucători. Toți acești factori pot

face ca jucătorilor să le fie dificil

să viziteze cazinourile offline,

reducându-le atractivitatea generală.

Reglementări mai Stricte și

Cerințe de Licențiere

Un alt dezavantaj semnificativ

al cazinourilor offline

sunt reglementările mai stricte și

cerințele de licențiere. Guvernele

au reglementări stricte pentru

a asigura corectitudinea și

siguranța cazinourilor offline.

Aceste reglementări necesită

adesea verificări ample ale antecedentelor,

respectarea strictă

a raportării financiare și a legilor

fiscale și aderarea la practicile

responsabile de jocuri de no roc.

De asemenea, necesită o in vestiție

mare de timp și bani, ceea

ce face dificilă intrarea pe piață

a întreprinderilor mici.

Mai mult, reglementările

pot limita tipurile de jocuri și

promoții pe care le oferă cazinourile

offline, având un impact

asupra experienței generale de

joc a jucătorilor.

În general, reglementări mai

stricte și cerințe de licențiere în

industria cazinourilor offline pot

îngreuna viața atât operatorilor,

cât și jucătorilor.

Scăderea Potențialului

de Venituri

Un alt dezavantaj este că

cazinourile offline se confruntă

cu un potențial de venituri în

scădere din cauza concurenței

dintre opțiunile de jocuri de

noroc online și alte alternative

de divertisment.

Pandemia de Covid-19

le-a afectat și veniturile din

cauza închiderilor temporare,

capacității reduse și costurilor

crescute legate de măsurile de

sănătate și siguranță. Aceste

probleme au forțat cazinourile să

își adapteze modelele de afaceri

pentru a rămâne competitive în

lumea în schimbare a jocurilor

de noroc.

Ca atare, scăderea potențialului

de venit al cazinoului

offline este o provocare majoră

cu care operatorii trebuie să o

facă față pentru a rămâne competitivi

în peisajul în schimbare

a jocurilor de noroc.

Comparație între Cazinourile

Online și Offline

Atât cazinourile online, cât

și cele offline oferă experiențe

unice de jocuri de noroc, dar

au și diferențe semnificative. În

această secțiune, vom explora

și compara caracteristicile cazinourilor

online și offline.

Comparația Veniturilor

Veniturile sunt un aspect

crucial, iar atunci când comparăm

cazinourile online și

offline, este esențial să luați în

con siderare potențialul lor de

venituri.

Furthermore, the operating

hours of offline casinos are often

restricted, limiting the gaming

opportunities for players.

All of these factors can make

it challenging for players to visit

offline casinos, reducing their

overall appeal.

Stricter Regulations and

Licensing Requirements

Another significant disadvan

tage of offline casinos

is the stricter regulations

and licensing requirements.

Govern ments have strict regulations

to ensure offline casinos’

fairness and safety.

These regulations often

require extensive background

checks, compliance with strict

financial reporting and tax laws,

and adherence to responsible

gambling practices. They also

require a large investment of

time and money, making it

difficult for small businesses

to enter the market.

Moreover, regulations can

limit the types of games and

promotions that offline casinos

offer, impacting players’ overall

gaming experience.

In general, stricter regula

tions and licensing requirements

in the offline casino

industry can make life difficult

for both operators and players.

Decreasing Revenue

Potential

Another drawback is that

offline casinos are facing

declining revenue potential

due to competition from online

gambling options and other

alternative entertainment.

The Covid-19 pandemic has

also impacted their revenue due

to temporary closures, reduced

capacity, and increased costs

related to health and safety

measures. These issues have

forced casinos to adapt their

business models in order to

remain competitive in the

changing world of gambling.

As such, declining offline

casino revenue potential is a

major challenge that operators

must deal with in order to

remain competitive in the

changing gambling landscape.

Comparison of Online vs

Offline Casinos

Both online and offline

casinos offer unique gambling

experiences, but they also have

significant differences. In this

section, we will explore and

compare the features of online

and offline casinos.

Revenue Comparison

Revenue is a crucial aspect,

and when comparing online

and offline casinos, it’s essential

to consider their revenue potential.

According to the latest

statistics, online casinos have

been experiencing significant

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Pres| Str|in| / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 59

Conform celor mai recente

statistici, cazinourile onli ne

au cunoscut o creștere sem nificativă

în ultimii ani, veniturile

estimate să crească cu o rată de

13,70% în perioada de prognoză

2021-2028, ajungând la 144,74

miliarde USD până în 2028.

În schimb, cazinourile

offline generează o sumă substanțială

de venituri, dar ritmul

lor de creștere a fost afectat

de pandemie, ceea ce a dus

la închideri temporare și la

reducerea capacității, ducând

la o scădere a veniturilor.

În timp ce atât cazinourile

online, cât și cele offline generează

venituri semnificative,

cazinourile online se confruntă

cu o creștere mai rapidă și sunt

mai bine poziționate pentru a

se adapta condițiilor de piață

în schimbare. Cu toate acestea,

cazinourile offline dețin încă

un loc în industria jocurilor

de noroc și oferă o experiență

unică pentru clienții care preferă

atmosfera socială a unităților

fizice.

Comparația

Costurilor de Exploatare

Pentru a face o comparație

cuprinzătoare a cazinourilor

online și offline, ar trebui luate

în considerare costurile de funcționare

ale acestora.

Din cauza absenței infrastruc

turii fizice, cazinourile online

au costuri de operare mai

mici decât cazinourile offline.

Acest lucru le permite să ofere

rate de plată mai bune jucătorilor

și să aloce mai multe resurse

pentru marketing și promoții.

În schimb, cazinourile offline se

confruntă cu costuri de operare

mai mari din cauza necesității de

a menține o unitate fizică, ceea

ce le poate afecta capacitatea de

a oferi plăți competitive și de a

investi în marketing.

În cele din urmă, luarea

în considerare a costurilor de

operare ale cazinourilor online

și offline este vitală pentru a lua

o decizie informată atunci când

alegeți între ele.

Comparația

Experienței Clienților

Un alt aspect crucial atunci

când comparăm cazinourile

online și offline este experiența

clienților.

Cazinourile online oferă

confort și accesibilitate, permițând

jucătorilor să joace din

confortul propriei case. De

asemenea, oferă o mare varietate

de jocuri și bonusuri atractive

pentru a atrage jucători noi.

Cazinourile offline oferă

o atmosferă socială unică și

entuziasmul de a fi fizic întrun

cazinou. Jucătorii se pot

bucura de interacțiunea cu

dealerii și alți jucători în timp ce

experimentează fiorul jocurilor

de noroc într-un cadru luxos.

Una peste alta, alegerea

dintre cazinourile online și

offline se rezumă la prefe rin -

țele personale și la ce tip de

experiență doriți să oferiți jucătorului

dvs.

Tendințe ale Pieței și

Previziuni Viitoare

Pe măsură ce tehnologia

avansează și lumea devine mai

conectată, industria jocurilor

de noroc continuă să evolueze.

Această secțiune va examina

tendințele actuale ale pieței și

va oferi previziuni viitoare atât

pentru cazinourile online, cât

growth in recent years, with

revenue expected to grow at

a rate of 13.70 per cent in the

forecast period of 2021 to 2028,

reaching $144.74bn by 2028.

In contrast, offline casinos

generate a substantial amount

of revenue but their growth

rate has been affected by the

pandemic, which has led to

temporary closures and reduced

capacity, resulting in a

decline in revenue.

While both online and

offline casinos generate signi

ficant revenue, online casinos

are experiencing more

rapid growth and are better

positioned to adapt to changing

market conditions. However,

offline casinos still hold a

place in the gambling industry

and offer a unique experience

for customers who prefer the

social atmosphere of brick-andmortar

establishments.

Operating Cost Comparison

To make a comprehensive

comparison of online and

offline casinos, their operating

costs should be taken into

consideration.

Due to the absence of

physical infrastructure, online

casinos have lower operating

costs than offline casinos. This

enables them to offer better

payout rates to players and

allocate more resources towards

marketing and promotions.

Conversely, offline casinos face

higher operating costs due to

the need to maintain a physical

establishment, which can impact

their ability to provide

com petitive payouts and invest

in marketing.

Ultimately, considering the

operating costs of online and

offline casinos is vital to make

an informed decision when

choosing between them.

Customer Experience

Comparison

Another crucial aspect

when comparing online and

offline casinos is the customer

experience.

Online casinos offer convenience

and accessibility,

allowing players to gamble from

the comfort of their own homes.

They also provide a wide variety

of games and attractive bonuses

to lure in new players.

Offline casinos offer a

unique social atmosphere and

the excitement of physically

being in a casino. Players can

enjoy interacting with dea lers

and other players while ex periencing

the thrill of gambling

in a luxurious setting.

All in all, the choice between

online and offline casinos

comes down to personal

preference and what type of

experience you want to provide

to your player.

Market Trends and

Future Predictions

As technology advances

and the world becomes more

connected, the gambling

industry continues to evolve.

This section will examine the

current market trends and

provide future predictions for

both online and offline casinos,

including considerations for

those interested in how to start

an online casino.

Advancements in Technology

In the casino industry,

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


60

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

și pentru cele offline, inclusiv

considerații pentru cei interesați

de cum să înființeze un cazinou

online.

Progrese în Tehnologie

În industria cazinourilor,

progresele tehnologice au afec tat

atât cazinourile online, cât și cele

offline, modelându-le viitorul.

Se așteaptă ca cazinourile online

să își mențină traiectoria de

creștere prin utilizarea tehnologiilor

precum realitatea

virtuală, streaming live și blockchain,

care pot îmbunătăți experiența

utilizatorului și implicarea

jucătorilor.

În mod similar, cazinourile

offline integrează jocuri digitale,

mese electronice și aplica ții

mobile pentru a atrage demografii

mai tineri.

Industria cazinourilor este

puternic influențată de progresul

tehnologic, iar cei care

acceptă aceste schimbări au

șanse mai mari să reușească în

viitor.

Piețe Emergente pentru

Cazinourile Online și Offline

Viitorul industriei cazinourilor

depinde și de piețele emergente.

Se preconizează că cazinourile

online vor fi martorii unei

expansiuni semnificative în

regiunea Asia-Pacific datorită

creșterii clasei de mijloc și a

penetrării internetului. Între

timp, cazinourile offline explorează

noi piețe, cum ar fi Africa și

America Latină, pentru a-și lărgi

baza de clienți.

Aceste piețe emergente

prezintă oportunități semnificative

pentru industria cazinourilor

de a accesa noi audiențe și de

a-și crește veniturile.

Schimbări Anticipate

în Preferințele și

Comportamentul Clienților

Pe măsură ce preferințele

și comportamentele clienților

continuă să se schimbe, industria

cazinourilor trebuie să se

adapteze în consecință. Atât

cazinourile online, cât și cele

offline vor avea un impact

semnificativ.

Se așteaptă ca clienții mai

tineri și cunoscători de tehnologie

să domine piața cazinourilor

online, cerând o ex periență

de joc mai captivantă, jocuri

mobile și jocuri de cazinou

sociale.

Între timp, se așteaptă ca

cazinourile offline să pună

accent pe facilitățile care nu

sunt legate de jocuri, cum ar fi

divertismentul, cumpărăturile

și mesele, pentru a atrage un

public mai larg și pentru a oferi

o experiență completă.

Operatorii care pot anticipa și

se pot adapta la aceste schimbări

sunt probabil să prospere pe

termen lung, ținând cont de

preferințele și comportamentele

în evoluție ale clienților lor.

Concluzie

În concluzie, atât cazinourile

online, cât și cele offline au

propriul set de avantaje și

dezavantaje pentru afaceri. Cazi

nourile online oferă accesibi

litate și costuri mai mici,

dar se confruntă cu provocări

lega te de încredere și fair-play.

Cazinourile offline oferă experiențe

tradiționale, dar vin cu

costuri și reglementări mai mari.

Cu toate acestea, creșterea

cazinourilor online a dus și la

creșterea furnizorilor de soluții

software pentru cazinouri, care

oferă tehnologie și software

pentru a îmbunătăți experiența

utilizatorului și a asigura fairplay-ul.

În mod similar, soluția

de cazinou terestre a evoluat

pentru a oferi caracteristici și

capabilități îmbunătățite.

În cele din urmă, alegerea

între un cazinou online sau

offline depinde de modelul de

afaceri specific, publicul țintă

și locația, precum și de luarea

în considerare a avantajelor și

dezavantajelor fiecărei opțiuni.

technological advancements

have impacted both online

and offline casinos, shaping

their future.

Online casinos are ex pected

to maintain their growth

trajectory by utilising technologies

like virtual reality, live

streaming, and blockchain,

which can enhance the user

experience and player engagement.

Similarly, offline casinos

are integrating digital games,

electronic tables, and mobile

apps to attract younger demographics.

The casino industry is

heavily influenced by technological

progress, and those

who embrace these changes

are more likely to succeed in

the future.

Emerging Markets for

Online and Offline Casinos

The future of the casino

industry also depends on

emerging markets.

Online casinos are predicted

to witness significant expansion

in the Asia-Pacific region due

to the increasing middle class

and internet penetration.

Meanwhile, offline casinos are

exploring new markets, such

as Africa and Latin America, to

broaden their customer base.

These emerging mar kets

present significant opportunities

for the casino industry

to tap into new audiences and

increase their revenue.

Predicted Changes

in Customer Preferences

and Behaviour

As customer preferences

and behaviours continue to

change, the casino industry

must adapt accordingly. Both

online and offline casinos

are expected to experience

significant impacts.

Younger and tech-savvy

customers are expected to

dominate the online casino

market, demanding a more

immersive gaming experience,

mobile gaming, and social

casino games.

Meanwhile, offline casinos

are expected to emphasise

non-gaming amenities, such

as entertainment, shopping,

and dining, to attract a broader

audience and provide a wellrounded

experience.

Operators who can anticipate

and adapt to these

changes are likely to thrive

in the long run, catering to

the evolving preferences and

behaviours of their customers.

Conclusion

In conclusion, both online

and offline casinos have their

own set of pros and cons for

businesses. Online casinos

offer accessibility and lower

costs but face trust and fair

play challenges. Offline casinos

offer traditional experiences but

come with higher costs and

regulations.

However, the rise of online

casinos has also led to the

growth of casino software

solutions providers, who offer

technology and software to

improve the user experience

and ensure fair play. Similarly,

land-based casino solution

has evolved to offer improved

features and capabilities.

Ultimately, the choice

between an online or offline

casino depends on the

specific business model, target

audience, and location, as well

as a consideration of the pros

and cons of each option.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 61


grisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER64

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

Casino

Lisboa

Lisabona, Portugalia

By K.Sino

Casino Lisboa este situat în Parcul Națiunilor din Lisabona, în capitala

Portugaliei și este un reper major, cu 165.000 de metri pătrați de

spațiu de joc, peste 1.000 de sloturi, 26 mese live și 2 mese de

poker live. Cazinoul este deținut de Estoril-Sol, al cărui președinte al

Consiliului este Dr. Stanley Ho. Cazinoul a fost deschis în aprilie 2006

și funcționează 12 ore în fiecare zi, cu excepția zilei de 24 decembrie

a fiecărui an, când este închis.

Deși nu există proprietăți asociate,

cazinoul este deservit de

patru hoteluri și are două locuri

de divertisment, o scenă de lounge

rotativă cu trei inele de ultimă

generație și trei restaurante.

Cazinourile surori din Portugalia

includ Casino Estoril și Casino

da Póvoa.

Alegeți dintre peste 1.000 de

aparate de slot și 26 mese live

când jucați la Casino Lisboa, un

complex de divertisment din Lisabona

care oferă timp liber și

divertisment cu jocuri de cazinou,

muzică live și spectacole,

bucătărie rafinată.

Mașinile de ultimă generație

au grafică și sunet de înaltă

definiție, iar jucătorii pot alege

dintre până la 200 de jocuri pe

o singură mașină. Sloturile sunt

situate pe două etaje ale cazinoului.

Jucătorii la mesele live au

opțiunea de a juca în spațiul deschis

al Sălii Mixte de la primul etaj

sau în Sala de Jocuri Tradiționale,

mai intimă, de la etajul doi. Jocurile

disponibile includ Ruleta,

grisogono

Blackjack, Caribbean Stud Poker,

Baccarat și jocurile cu zaruri

Banca Francesa (Banca Franceză)

și Cussec (Tai Sai/Sic Bo).

Casino Lisboa oferă turnee

și jocuri cash de poker cu Texas

Hold ‘em și Omaha.

Café do Rio de la Casino Lisboa

se adresează mesenilor de

toate vârstele, cu o varietate de

mâncăruri, de la burgeri gourmet

la pizza și orice altceva. Serviciul

este rapid, prietenos și informal,

iar mediul este relaxant și confortabil.

Café do Rio este deschis

până la miezul nopții în timpul

săptămânii și la 1 dimineața

în weekend, dar este închis duminica.

Rezervările nu sunt, de

obicei, necesare, dar sugerate la

ora cinei și în weekend.

Restaurantul chinezesc Hua

Ta Li de la Casino Lisboa este

deschis zilnic de la 19:00 până la

23:00. Situate la etajul 2, acestea

oferă tuturor vizitatorilor mese rafinate

cu preparate din bucătăria

chinezească. Hua Ta Li are, de

asemenea, singura sală de mese

privată din cazinou pentru cei ca-

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 65

re doresc să aibă o experiență

culinară mai privată sau intimă.

Locul de desfășurare nu

este greu de localizat și dacă

pur și simplu urmăriți aromele

îl veți găsi lângă sălile VIP ale

cazinoului.

Buffet Clube IN la Casino

Lisboa este deschis zilnic de

la 19:30 până la 23:00 și oferă

jucătorilor o modalitate de a

primi un bufet delicios pentru

un cost redus sau fără costuri.

Tot jocul tău este urmărit atunci

când folosești cardul de recompense

pe mese sau aparate și

fiecare pariu îți câștigă credite.

Prețul obișnuit pentru bufet este

de 15 EUR. Dacă utilizați 100

de puncte prețul este redus la

10€. Pentru a lua masa gratuit,

pur și simplu utilizați 1.500

de puncte.

Auditoriul Oceanos are locuri

pentru peste 600 de persoane

și este un spațiu flexibil,

cu tavan retractabil și fundal

detașabil, care permite spectatorilor

o vedere panoramică

a cazinoului atunci când ocaziile

o impun. A devenit o icoană

a culturii portugheze ca loc

de artă cu spectacole precum

operă, dans, teatru și concerte

rock.

Urmează o listă parțială

a interpreților care au urcat

pe scenă de la deschiderea

Auditoriului în 2006: Natalie

Choquette, Carlos do Carmo,

Mariza, José Pedro Gomes,

Ney Matogrosso, Rodrigo

Leão, Antonio Márquez,

Soweto Gospel Choir, MOMIX,

STOMP, Barbara Hendricks,

Goran Bregovic, Ana Carolina,

Stacey Kent, Ute Lemper și Madredeus

pentru a numi câțiva.

Arena Lounge este situat

în inima Casino Lisboa și are

scaune pentru masă, trei inele

rotative și trei scene. Sunt oferite

servicii de bar și cafenea, iar

divertismentul este non-stop,

cu spectacole aparent aleatorii

pentru dansatori și acrobați

coregrafiați. Proiecțiile și ecranele

multimedia sporesc entuziasmul,

cu un ecran gigant care

acoperă 200 de metri pătrați.

Când muzica live s-a așezat

și sosește ora 1 dimineața devreme,

muzica este oferită de

DJ și VJ-uri de top, cu imagini

interactive live pe ecran și ritmuri

de moment de la DJ.

Galeria de Artă Casino Lisboa

găzduiește și prezintă lucrările

artiștilor contemporani și

exponate de avangardă din întreaga

lume, de la deschiderea

lor pe 19 aprilie 2006.

Au fost expuse lucrări ale

unor comori culturale binecunoscute

și artiști precum Antony

Gormley, Fernando Botero

și Alexander Calder, precum

și sculpturi chineze.

Casino Lisboa is located at Lisbon’s Park Of The Nations in Portugal’s capital city

and is a major landmark, with 165,000 square feet of gaming space, over 1,000

slot machines, 26 table games, and 2 live action poker tables. The casino is owned

by Estoril-Sol, whose Chairman of the Board is Dr. Stanley Ho. The casino opened

in April of 2006 and operates 12 hours each day except December 24th of each

year when they are closed.

Although there are no associated

properties the casino is served by four

hotels and features two entertainment

venues, a state of the art three-ring rotating

lounge stage, and three restaurants.

Sister casinos in Portugal include

Casino Estoril and Casino da Póvoa.

Choose from over 1,000 slot machines

and 26 table games when you

play at Casino Lisboa, an entertainment

complex in Lisbon offering leisure and

entertainment with casino games, live

music and shows, fine cuisine.

The state-of-the-art slot machines

feature high definition graphics and

sound and players can choose from

up to 200 games on a single machine.

Slots are located on two floors of

the casino.

Table players have the option to

play in the informal open space of the

Mixed Hall on the first floor, or the more

intimate Traditional Games Hall on

the second floor. Available games include

Roulette, Blackjack, Caribbean Stud

Poker, Baccarat and the dice games

Banca Francesa (French Bank) and

Cussec (Tai Sai/Sic Bo).

Casino Lisboa offers poker tournaments

and cash games spreading Texas

Hold ‘em and Omaha.

Café do Rio at Casino Lisboa appeals

to all ages of diners with a variety

of fare ranging from gourmet burgers to

pizza and everything in between. The

service is fast, friendly, and informal and

the environment is relaxing and comfortable.

Café do Rio is open until midnight

during the week and 1am on weekends

but closed Sundays. Reservations

are usually not required, but suggested

at dinner time and on weekends.

Hua Ta Li Chinese Restaurant at

Casino Lisboa is open daily from 7pm

until 11pm. Located on the 2nd floor,

they offer fine dining with Chinese cuisine

to all visitors. Hua Ta Li also has

the only private dining room in the casino

for those who wish to have a more

private or intimate dining experience.

The venue is not difficult to locate and

if you simply follow the aromas you will

find it near the VIP rooms of the casino.

Buffet Clube IN at Casino Lisboa

is open from 7:30pm until 11pm daily

and offers players a way to receive delicious

buffet fare for little or no cost. All

of your play is tracked when you use

your rewards card on tables or machines

and every wager earns you credits.

The regular price for the buffet is 15€.

If you use 100 points the price is reduced

to 10€. To dine free of charge simply

use 1,500 points.

The Oceanos Auditorium has seating

for over 600 people and is a flexible

space with retractable ceiling and

a removable backdrop which allows

spectators a panoramic view of the casino

when occasions call for this. It has

become an icon of Portuguese culture

as an arts venue featuring performances

such as opera, dance, theater, and

rock concerts.

Following is a partial list of performers

who have graced the stage since

the Auditorium opened in 2006: Natalie

Choquette, Carlos do Carmo, Mariza,

José Pedro Gomes, Ney Matogrosso,

Rodrigo Leão, Antonio Márquez, Soweto

Gospel Choir, MOMIX, STOMP, Barbara

Hendricks, Goran Bregovic, Ana Carolina,

Stacey Kent, Ute Lemper, and Madredeus

to name a few.

Arena Lounge is located at the heart

of Casino Lisboa and features table

seating, three rotating rings, and three

stages. Bar and café services are offered

and the entertainment is non-stop

with seemingly random performances

for choreographed dancers and acrobats.

Multi-media projections and screens

add to the excitement, with a giant

screen covering 200 square meters.

When the live music has settled and

the early morning hour of 1am arrives,

the music is provided by top DJs and

VJs with live interactive visuals on the

screen and in-the-moment beats from

the DJ.

Art Gallery Casino Lisboa Art Gallery

has been hosting and showing the

works of contemporary artists and vanguard

exhibits from around the globe

since they opened on April 19th of 2006.

The works of well-known cultural

treasures and artists such as Antony

Gormley, Fernando Botero, and Alexander

Calder have been exhibited as

well as Chinese sculpture.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


66 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

Formula 1 la antipozi

Formula 1 at the antipodes

by Vlad Roman, General Manager Smart Games

Marele circ a ajuns la antipozi

în Australia la Melbourne pentru

etapa a treia a campionatului. Circuitul

Albert Park, unul dintre cele

mai rapide din calendar, a fost gazdă

a formulei 1 pentru prima oară

în anul 1996, are o lungime de

5.278 de metri și sunt necesare 58

de ture pentru a acoperi distanța

de 306 kilometrii ce vor diferenția

câștigătorii cursei.

Parcul ce înconjoară lacul Albert

situat aproape de golful Hobson

din centrul orașului Melbourne

oferă circuitului semipermanent o

locație ideală pentru desfășurarea

unui mare premiu, am avut norocul

să vad live cursa din anul 2000, pe

vremea aceea Ferrari făcea legea

în campionat iar BMW livra motorul

echipei Williams pentru prima oară

și acela a fost momentul în care

am devenit fan F1.

Revenind la prezent, după sesiunile

de antrenamente este clar că

Red Bull nu are rival și cursa va fi o

procesiune liniștită a celor 2 favoriți

către linia de sosire, întrebarea era

cine-i va acompania pe Max și Checo

pe podium. Calificările au stabilit

ordinea startului cu Max în pole

position urmat de cei doi piloți de

la Mercedes George și Lewis care

după un start excelent au reușit să

se situeze la conducerea cursei.

Totuși startul cursei nu a fost fără

incidente, Charles Leclerc (Ferrari)

a forțat depășirea, s-a lovit de

Lance Stroll și a fost nevoit să abandoneze.

În turul 9, după incidentul și

abandonul lui Alexander Albon comisarii

au decis întreruperea cursei

pentru 15 minute, spre ghinionul lui

Russell, care

intrat la boxe

a pierdut

mai multe

poziții.

La reluare,

Hamilton,

plecat

primul, a început

bine și

s-a menținut în

fața lui Verstappen.

Totuși, britanicul nu a rezistat

prea mult și a fost depășit în

turul 11.

Cu 3 tururi înainte de finalul cursei,

după ce Kevin Magnussen a lovit

parapetul și a fost forțat să abandoneze,

comisarii au decis a doua

întrerupere a cursei pentru îndepărtarea

resturilor rămase pe pistă.

The great

circus arrived

at the antipodes

in Australia

in Melbourne

for the

third stage of

the championship.

The Albert

Park circuit, one of

the fastest on the calendar,

hosted Formula

1 for the first time in 1996,

is 5,278 meters long and requires

58 laps to cover the 306 kilometer

distance that will differentiate

the winners of the race.

The park surrounding Lake Albert

located close to Hobson’s

Bay in Melbourne city center gives

the semi-permanent circuit

an ideal location for a grand prix,

I was lucky enough to watch the

race live in 2000 when Ferrari ruled

the championship and BMW

supplied the team’s engine Williams

for the first time and that was

when I became an F1 fan.

Back to the present, after the

practice sessions it is clear that

Red Bull has no rival and the race

will be a quiet procession of the 2

favorites to the finish line, the question

was who will accompany

Max and Checo on the podium.

The qualifications established the

starting order with Max in pole position

followed by the two Mercedes

drivers George and Lewis who

after an excellent start managed

to lead the race.

However, the start of the race

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro68 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

Piloții au intrat pe linia boxelor,

au schimbat pneurile și cum era de

așteptat au forțat plecarea ceea ce

a dus la o serie de incidente cauzate

de Sainz ce l-a lovit pe Alonso,

ieșirea în decor a lui Perez și impactul

dintre De Vries și Logan Sergent.

A urmat un nou steag roșu, cursa

a fost din nou oprită, iar piloții Alpine

(Pierre Gasly și Esteban Ocon)

au abandonat.

A urmat un nou restart, în care

cursa s-a reluat după ordinea

de dinaintea precedentului restart,

cu doar 12 piloți pe grilă. S-a parcurs

un singur tur, sub Saftey Car,

și astfel s-a încheiat cursa.

Max Verstappen a câștigat în

premieră în Australia, urmat de Lewis

Hamilton și Fernando Alonso.

Cel mai mult a avut de suferit

Carlos Sainz. Pilotul Ferrari a fost

penalizat cu 5 secunde și a terminat

ultimul.

Pentru Max Verstappen a fost

prima victorie la Antipozi și a 37-a

a carierei. De asemenea, a fost al

80-lea podium pentru olandez în

Formula 1, egalându-l la acest capitol

pe legendarul Ayrton Senna.

Cei doi împart acum poziția a 7-a în

ierarhia all-time, condusă de Lewis

Hamilton (192 de podiumuri), care

a devenit primul om din istorie care

urcă pe podium în 17 sezoane

consecutive.

O serie de recorduri statistice

au fost înregistrate după finalul cursei

din Australia, perechea Verstappen-Hamilton

a devenit cea mai

titrată din istorie care pentru a 34-

a oară a terminat pe primele două

locuri într-un Grand Prix. Este cel

mai titrat duo din istorie, depășind

la acest capitol pe perechea Ayrton

Senna - Alain Prost.

Fernando Alonso a urcat pentru

a 3-a oară pe podium, din tot atâtea

curse în acest sezon. Ibericul

nu mai reușise 3 podiumuri consecutive

din sezonul 2013.

Este prima dată în istorie când

două monoposturi Aston Martin se

clasează în top 4 la un Grand Prix.

Podiumul din Australia a fost

format din singurii piloți care au în

palmares titlul mondial. Ultima dată

când s-a întâmplat ca 3 campioni

mondiali să împartă un podium

a fost în 2018, în Ungaria. Atunci,

primii 3 în cursă au fost Lewis Hamilton,

Sebastian Vettel și Kimi Raikkonen.

Australianul Oscar Piastri a

obținut primele sale puncte în Formula

1, chiar în fața propriilor fani.

După abandonul de la startul

cursei, Charles Leclerc a înregistrat

cel mai slab start de sezon din

2018, când a debutat în Formula

1, la Sauber, pilotul Ferrari a acumulat

doar 6 puncte în clasament.

Formula 1 intră într-o pauză de

o lună de zile și va reveni la finalul

lunii aprilie cu Marele Premiu al

Azerbaidjanului, în care ordinea de

start va fi stabilită de prima cursă

de sprint din acest sezon.

was not without incidents, Charles

Leclerc (Ferrari) forced overtaking,

collided with Lance Stroll

and had to retire.

In lap 9, after the incident and

the abandonment of Alexander

Albon, the stewards decided to

stop the race for 15 minutes, unfortunately

for Russell, who entered

the pits and lost several positions.

At the restart, Hamilton,

who started first, got off to a good

start and stayed ahead of Verstappen.

However, the Briton did not

last long and was overtaken in

the 11th lap.

With 3 laps to go, after Kevin

Magnussen hit the guardrail and

was forced to retire, the marshals

called for a second stoppage to

clear the debris left on the track.

The drivers entered the pit lane,

changed tires and as expected

forced the start which led to a series

of incidents caused by Sainz

hitting Alonso, Perez’s pit stop and

the impact between De Vries and

Logan Sergent. . Another red flag

followed, the race was stopped

again and the Alpine drivers (Pierre

Gasly and Esteban Ocon) retired.

A new restart followed, in which

the race resumed according to

the order before the previous restart,

with only 12 drivers on the

grid. Only one lap was completed,

under the Saftey Car, and thus the

race ended.

Max Verstappen won for the

first time in Australia, followed

by Lewis Hamilton and Fernando

Alonso.

Carlos Sainz suffered the

most. The Ferrari driver was penalized

5 seconds and finished last.

For Max Verstappen it was the

first victory at the Antipodes and

the 37th of his career. It was also

the 80th podium for the Dutchman

in Formula 1, equaling the legendary

Ayrton Senna in this respect.

The two now share 7th position

in the all-time ranking, led by Lewis

Hamilton (192 podiums), who

became the first man in history to

reach the podium in 17 consecutive

seasons.

A number of statistical records

were set after the end of the race

in Australia, with the Verstappen-

Hamilton pairing becoming the

most successful in history to finish

in the top two places in a Grand

Prix for the 34th time. It is the most

titled duo in history, surpassing in

this chapter the pair Ayrton Senna

- Alain Prost.

Fernando Alonso climbed to

the podium for the 3rd time in as

many races this season. The Iberian

had not managed 3 consecutive

podiums since the 2013

season.

It is the first time in history

that two Aston Martin single-seaters

have finished in the top 4 at

a Grand Prix.

The podium in Australia was

made up of the only drivers with

a world title in their records. The

last time it happened that 3 world

champions shared a podium was

in 2018, in Hungary. Then the top

3 in the race were Lewis Hamilton,

Sebastian Vettel and Kimi

Raikkonen.

Australian Oscar Piastri scored

his first points in Formula 1, right

in front of his own fans.

After abandoning at the start

of the race, Charles Leclerc recorded

the worst start of the season

since 2018, when he debuted in

Formula 1, at Sauber, the Ferrari

pilot gathered only 6 points in the

standings.

Formula 1 enters a month-long

break and will return at the end of

April with the Azerbaijan Grand

Prix, where the starting order will

be determined by the first sprint

race of the season.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


P O W E R E D B Y

P O W E R E D B Y

2 1 A P R I L I E 2 0 2 3

F R A T E L L I S T U D I O 2 - S T R . G L O D E N I 1 - 3

T I C K E T S H E R E

T I C K E T S H E R E

T I C K E T S H E R E

T I C K E T S H E R Egrisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER


72

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / poker

Martin Zamani a câștigat

Campionatul U.S. Poker Open

PokerGO Tour (PGT) U.S. Poker

Open are un nou campion după

ce s-a încheiat pe 4 aprilie cu

Evenimentul #10: $50.000 No-Limit

Hold’em, cel mai mare buy-in

al seriei care a atras 37 de jucători

pentru un fond de premii de

1,9 $. milion.

Cinci jucători au intrat la masa

finală a Evenimentului US Poker

Open #10 din 2023: $50.000

No-Limit Hold’em cu șansa de a

fi încoronați campionul U.S. Poker

Open și de a lua acasă Trofeul

PokerGO Tour (PGT) U.S. Poker Open are un nou campion

Martin Zamani a ieșit pe primul loc după ce l-a învins pe Nick

Petrangelo în jocul heads-up pentru a lua acasă 666.000 de dolari și

trofeul vulturul de aur.

Golden Eagle. Jucătorul din fruntea

clasamentului, Ren Lin, a fost

singurul care nu a participat efectiv

la masa finală, așa că tot ce a

putut face a fost să-și dea seama

și să spere că ordinea finală a fost

rezolvată în favoarea lui. În cele din

urmă, nu a făcut-o, deoarece Martin

Zamani a câștigat turneul și campionatul

U.S. Poker Open.

Zamani a câștigat-o cu

siguranță, eliminându-i pe toți cei

cinci adversari de la masa finală în

drum spre primul premiu diabolic

de 666.000$.

Mergând la masa finală, Lin

avea 465 de puncte în clasamentul

U.S. Poker Open. Câștigătorul

turneului a avut 400 de puncte, așa

că patru jucători de la masa finală

au avut o șansă: Dan Smith (353

de puncte), Chris Brewer (305), Zamani

(170) și Jeremy Ausmus (150).

Dacă Smith sau Brewer ar

câștiga turneul, ar câștiga și campionatul

U.S. Poker Open. Restul

posibilităților nu erau chiar atât de

simple. Ambii bărbați ar putea, de

asemenea, să termine pe locul doi

și să câștige suficiente puncte pentru

a-l depăși pe Ren Lin, dar, poate,

evident, nu au putut termina pe

locul doi după celălalt jucător.

By PokerPlayer, Source: pokernewsdaily

Zamani și Ausmus aveau nevoie

să câștige turneul pentru a-l trece

pe Lin în clasament, dar aveau

nevoie și de Smith și Brewer să termine

pe locul al treilea sau mai jos.

Din fericire pentru Zamani, Smith a

început masa finală ca stiva scurtă,

iar Brewer a avut al doilea cel

mai mic număr de jetoane, așa că

totalul a fost de partea lui în ceea

ce privește ordinea finală. Și după

cum s-a dovedit, jetoanele nu au

mințit, deoarece Brewer a ieșit pe

locul șase, iar Smith a terminat pe

locul cinci.

Așadar, cu patru jucători

rămași, atât Zamani, cât și Ausmus

știau că ar putea câștiga campionatul

U.S. Poker Open dacă câștigau

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

73

titlul Evenimentul #10, însă nu este

o sarcină ușoară. Între timp, Lin

trăgea din greu pentru Justin Bonomo,

liderul jetoanelor care merge

la masa finală, iar Nick Petrangelo,

pentru că o victorie de către

oricare dintre ei (împreună cu clasarea

deja solidificată în non-top-2

de către Brewer sau Smith) i-ar da

lui campionatul.

Totuși, Zamani a fost cel care

a aplatizat competiția pentru prima

sa victorie și a patra poziție în încasări

la U.S. Poker Open 2023. În total,

a câștigat 835.800 de dolari pe

parcursul celor zece evenimente.

Zamani se află acum pe locul

nouă în clasamentul general Poker-

GO Tour 2023, în spatele lui Ausmus

și chiar înaintea lui Daniel Negreanu.

Cary Katz este pe primul

loc, în timp ce extraordinarul U.S.

Poker Open al lui Ren Lin l-a ridicat

pe locul patru.

2023 U.S. Poker Open –

Rezultate la Masa Finală

Martin Zamani – $666,000

Nick Petrangelo – $444,000

Jeremy Ausmus – $296,000

Justin Bonomo – $203,500

Dan Smith – $148,000

Chris Brewer – $92,500

Martin Zamani wins 2023 U.S.

Poker Open Championship

The PokerGO Tour (PGT) U.S. Poker Open has a new champion

Martin Zamani came out on top after defeating Nick Petrangelo in

heads-up play to take home $666,000 and the golden eagle trophy.

The PokerGO Tour (PGT) U.S.

Poker Open has a new champion

after wrapping up on April 4 with

Event #10: $50,000 No-Limit

Hold’em, the biggest buy-in of the

series that drew 37 runners for a

prize pool of $1.9 million.

Five players went into the final

table of the 2023 U.S. Poker

Open Event #10: $50,000 No-

Limit Hold’em with a chance to

be crowned the U.S. Poker Open

champion and take home the Golden

Eagle Trophy. The player at

the top of the leaderboard, Ren

Lin, was the only one not actually

participating in the final table, so

all he could do was sweat it out

and hope the order of finish sorted

in his favor. In the end, it did

not, as Martin Zamani won the

tournament and the U.S. Poker

Open championship.

Zamani certainly earned it, eliminating

all five of his opponents

at the final table en route to the

devilish $666,000 first prize.

Going into the final table, Lin

had 465 points on the U.S. Poker

Open leaderboard. There were

400 points up for grabs to the

winner of the tournament, so four

players at the final table had

a shot: Dan Smith (353 points),

Chris Brewer (305), Zamani (170),

and Jeremy Ausmus (150).

If either Smith or Brewer won

the tourney, they would also win

the U.S. Poker Open championship.

The rest of the possibilities

were not quite as simple. Both of

those men could also finish second

and earn enough points to

pass Ren Lin, but, perhaps obviously,

they couldn’t finish second

to the other player.

Zamani and Ausmus both

needed to win the tournament

to pass Lin on the leaderboard,

but also needed both Smith and

Brewer to finish third or lower. Fortunately

for Zamani, Smith began

the final table as the short stack

and Brewer had the second-shortest

stack, so the chip counts were

on his side as far as their order

of finish. And as it turned out, the

chips didn’t lie, as Brewer went

out in sixth and Smith finished fifth.

So, with four players remaining,

both Zamani and Ausmus

knew they could win the U.S.

Poker Open championship if they

captured the Event #10 title, still

no easy task. In the meantime,

Lin was pulling hard for Justin Bonomo,

the chip leader going into

the final table, and Nick Petrangelo,

as a win by either of them

(along with the already solidified

non-top-two finish by Brewer or

Smith) would give him the championship.

It was Zamani, though, that

flattened the competition for his

first victory and fourth cash of the

2023 U.S. Poker Open. In all, he

made $835,800 over the course

of the ten events.

Zamani now sits in ninth place

on the overall 2023 PokerGO

Tour leaderboard, behind Ausmus

and just ahead of Daniel Negreanu.

Cary Katz (no relation) is

in first place, while Ren Lin’s tremendous

U.S. Poker Open elevated

him to fourth.

2023 U.S. Poker Open –

Final Table Results

Martin Zamani – $666,000

Nick Petrangelo – $444,000

Jeremy Ausmus – $296,000

Justin Bonomo – $203,500

Dan Smith – $148,000

Chris Brewer – $92,500

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


74 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

Luna Martie este luna cadourilor,

este luna venirii primăverii,

este luna trezirii la viață!!! by Oana Lis

*Este febra primăverii. Acesta e numele fenomenului.

Și atunci când ai această febră, vrei să…, nu știi foarte

bine exact ce vrei, dar îți face inima să tânjească, atât

de tare ți-o dorești.* - Mark Twain

*Primăvara e anotimpul

planurilor și a proiectelor.* -

Lev Tolstoi

*S-a întors frumoasa primăvară,

când natura redevine

fermecătoare și sufletele renasc*.

- Harriet Ann Jacobs

Îți aduci aminte, când ai făcut

ultima dată un cadou? Oare când

ai primit ultima dată un cadou!?

De ce oare facem cadouri și de

când!?....ce înseamnă ele din

punct de vedere psihologic și

emoțional!?...

Oferim cadouri pentru a

ne arăta simbolic emoțiile. Un

cadou poate veni din dragoste,

din afecțiune, simpatie, pentru

a ne arăta pură apreciere pentru

cineva, pentru a ne oferi scuzele,

pentru a aduce un omagiu cuiva,

pentru a ne întări relația cu cineva

anume și multe alte motive

frumoase.

Cercetările făcute din punct

de vedere psihologic arată că

de fapt oferim cadouri pentru

că asta ne face fericiți de

fapt. Ne împlinește zâmbetul

și aprecierea persoanei care

primește un cadou de la noi și

asta ne mărește starea de bine.

Studiile arată că atunci când facem

cadouri celorlalți și atunci

când facem acte de voluntariat

pentru cei mai puțini norocoși

decât noi, de fapt și nouă ne

face mult bine, ne încarcă cu

energie pozitivă, ne aduce un

*It’s spring fever. This is the name of the phenomenon.

And when you have this fever, you want to…, you

don’t quite know exactly what you want, but it makes

your heart long, so badly you want it.* - Mark Twain

*Spring is the season of

plans and projects.* - Leo

Tolstoy

*The beautiful spring is

back, when nature becomes

charming again and souls are

reborn*. - Harriet Ann Jacobs

Do you remember the last

time when you offered a gift?

When was the last time you received

a gift!? Why do we give

gifts and since when!?....what

do they mean from a psychological

and emotional point of

view!?...

We offer gifts to symbolically

show our emotions. A gift

can come out of love, affection,

sympathy, to show our

pure appreciation for someone,

to offer our apologies,

to pay tribute to someone, to

strengthen our relationship

with someone in particular

and many other beautiful

reasons.

Psychological research

shows that we actually give

gifts because it actually makes

us happy. We are fulfilled by

the smile and appreciation

of the person who receives a

gift from us, and this increases

our well-being. Studies show

that when we give gifts to others

and when we volunteer

for those less fortunate than

ourselves, it actually does us

a lot of good too, energizes

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


psihologie / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 75

sentiment de fericire și împlinire

și chiar poate avea efect

asupta longevității vieții noastre.

La un studiu în acest sens,

chiar participanții au declarat

că atunci când oferă cadouri li

se ameliorează durerile fizice.

Deci, atunci când facem fapte

bune crește activitatea unui

centru de plăcere aflat în creier

și ne stimulează producerea de

dopamină, cunoscută și sub denumirea

de hormonul fericirii.

*Viața este cel dintâi cadou,

dragostea este al doilea, iar

înțelegerea al treilea.* - Marge

Piercy

*Frumusețea este darul lui

Dumnezeu* - Aristotel

*Dăruiește-i persoanei pe

care o iubești…aripi pentru

a zbura, rădăcini pentru a se

întoarce și motive pentru a

rămâne.*

Așa că, dragă cititorule, dacă

vrei să aprofundezi această temă,

îți recomand de citit cartea *Cele

cinci limbaje ale iubirii* de Gary

Chapman. Acolo vei afla că unii

oameni nu știu să și exprimne

bine sentimentele prin cuvinte

și au ca limbaj de a-și arăta sau

a primi iubirea…prin cadouri.

Este esențial pentru a avea relații

sănătoase cu cei din jur să ne

cunoaștem, să ne identificăm

propriul limbaj al iubirii și pe

cel al partenerului nostru.

O persoană se poate simți

iubită și apreciată doar dacă îi

faci un cadou, cât de mic, dar ea

apreciează în esență dedicarea,

energia pe care ai depus-o pentru

ea, căutând acel cadou, timpul

și resursele tale oferite ei. Darul

în sine este un simbol al faptului

că ești în gândurile acelui om. Și

pentru a avea o relație sănătoasă

și împlinită cu cineva, e nevoie ca

persoanele implicate să se simtă

apreciate. Și dacă partenerului

tău de cuplu îi place să primească

lucruri, atunci trebuie să înveți

să-i faci cadouri, bineînțeles la

valoare la care îți poți permite

în acel moment.

*Prietenia se bazează pe

cadouri mici, iubirea se ba zează

pe cele mari.* - Yanina Ipohorskaya

Oferirea de cadouri este un

gest care datează de foarte mult

timp, de mii de ani. Oamenii din

us, brings us a sense of happiness

and fulfillment, and

can even have effect on the

longevity of our lives. In a

study in this sense, even the

participants stated that when

they give gifts, their physical

pain is relieved. So, when we

do good deeds, it increases the

activity of a pleasure center in

the brain and stimulates the

production of dopamine, also

known as the happy hormone.

*Life is the first gift, love

is the second, and understanding

is the third.* - Marge

Piercy

*Beauty is the gift of God.*

- Aristotle

*Give the person you

love…wings to fly, roots to return

to and reasons to stay.*

So, dear reader, if you want

to delve deeper into this topic,

I recommend reading the

book *The Five Love Languages*

by Gary Chapman. There

you will find out that some

people do not know how to

express their feelings well with

words and their language is to

show or receive their love...

through gifts. It is essential

to have healthy relationships

with those around us to know

ourselves, to identify our own

love language and that of our

partner.

A person can feel loved

and appreciated just by giving

them a gift, no matter

how small, but they essentially

appreciate the dedication,

the energy you put into

them, seeking that gift, your

time and resources for them.

The gift itself is a symbol of the

fact that you are in that man’s

thoughts. And in order to have

a healthy and fulfilling relationship

with someone, the

people involved need to feel

appreciated. And if your partner

likes to receive things, then

you need to learn to give them

gifts, of course at a value that

you can afford at that time.

*Friendship is based on

small gifts, love is based on

big ones.* - Yanina Ipohorskaya

Offering gifts is a gesture

that dates back a very long

time, for thousands of years.

The month of March is the month of gifts,

it is the month of the arrival of spring, it

is the month of awakening to life!!!

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


76 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

caverne ofereau cadouri pentru

a-și exprima aprecierea unul față

de celălat, față de liderii tribului,

care la rândul lor, pentru a lăuda

pe cineva, puteau oferi un cadou

de genul un dinte de animal

sălbatic, o piatră mai deosebită,

pe care ei le purtau cu mândrie

ca și coliere.

De asemenea, egiptenii antici

aveau tradiția de o oferi cadouri.

Faraonilor le erau oferite diferite

cadouri în ziua încoronării,

cum ar fi bijuterii, recolte întregi,

bucăți de aur.

Grecii antici ofereau de ziua

de naștere cadouri și urări de

bine deoarece se credea că așa

se pot alunga spiritele rele.

Evul mediu a fost o perioadă

în care a oferi cadouri înseamnă

că îți arăți loialitatea și uneori

promovarea unor favoruri politice

și religioase. Se ofereau alimente,

manuscrise celor care își

exercitau oarecum autoritatea în

acele vremuri.

Apoi, după secolul al XII - lea

în Europa s a format tradiția ca

Moș Nicolae să ofere cadouri

simbolic copiilor și după secolul

al XIX- lea sărbătorile de Crăciun

și Anul Nou au avut și o dimensiune

religioasă, dar și una festivă.

Acum, în perioada în care

trăim, se poartă voucherele

cadou, pot fi folosite într-un

centru spa, la un magazin

de cosmetice, la o clinică de

înfrumusețare, o experiență de

a face ceva, a merge cu avionul,

etc… chiar și la un magazin de

pantofi poți primi voucher acum.

Mie personal, mi se pare super

varianta asta, este preplătit de

persoana care facă cadou, dar ți

se oferă și posibilitatea de a alege

din locația respectivă de unde

e achiziționat ceea ce îți dorești

tu să iei.

Bineînțeles că în general

nu se pune preț doar pe valoarea

cadoului în sine ci și pe

semnificația acestuia, mesajul

din spatele lui, contează persoana

din partea căruia vine cadoul

și urările și gândurile lui de bine

orientate către tine în acel moment.

A oferi un cadou este o modalitate

de a-l valida pe celălalt,

de a-i arăta cât de mult îl apreciem,

e bucuria de a oferi o

bucurie cuiva drag, de a ajuta

poate pe cineva într-un moment

greu,bucuria de a dărui și de a

primi, în aceeași măsură.

Deci, să facem un mic

exercițiu, dacă închizi ochii

acum…Cui ai vrea să-i oferi un

cadou și

ce anume!? Și, bineînțeles

ce ți-ai dori să primești cadou și

de la cine!? Aceasta se numește

manifestare… manifestarea

dorinței tale în Univers.

Succes în toate, psihologul

tău, Oana Lis.

Cavemen offered gifts to express

their appreciation to

one another, to tribal leaders,

who in turn, to praise someone,

might offer a gift such as

a wild animal tooth, a more

special stone, on which they

proudly wore as necklaces.

Also, the ancient Egyptians

had a tradition of giving it as

gifts. Pharaohs were given

various gifts on their coronation

day, such as jewels, whole

crops, pieces of gold.

The ancient Greeks offered

gifts and well wishes on birthdays

because it was believed to

ward off evil spirits.

The Middle Ages was a

time when offering gifts meant

showing loyalty and sometimes

promoting political and

religious favors. Food, manuscripts

were offered to those

who exercised some authority

in those days.

Then, after the 12th century

in Europe, the tradition

was formed for Saint Nicholas

to offer symbolic gifts to children,

and after the 19th century,

the Christmas and New

Year holidays had a religious

dimension as well as a festive

one.

Now, in the time we live

in, gift vouchers are carried

around, they can be used at a

spa, a cosmetic shop, a beauty

clinic, an experience to do

something, go on a plane,

etc… even at a shoe store you

can get a voucher now. Personally,

I think this option is

great, it is prepaid by the person

giving the gift, but you are

also given the opportunity to

choose from the respective location

where it is purchased

what you want to take.

Of course, in general, not

only the value of the gift itself

is valued, but also its meaning,

the message behind it, what

matters is the person from

whom the gift comes and his

wishes and good thoughts towards

you at that moment.

Giving a gift is a way to

validate the other, to show

them how much we appreciate

them, it’s the joy of giving

joy to someone dear, of maybe

helping someone in a difficult

moment, the joy of giving and

to receive, in the same measure.

So, let’s do a little exercise,

if you close your eyes now...

Who would you like to offer a

gift and what!? And, of course,

what would you like to receive

as a gift and from whom!? This

is called manifesting…manifesting

your desire into the

Universe.

Good luck in everything,

your psychologist, Oana Lis.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

77


78 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / HOROSCOP

Horoscopul perioadei

A

Berbec21.03-19.04

Banii nu `ți vor lipsi dar nu te vei putea

abține de la cheltuieli. Distracția și călătoriile

vor fi foarte importante pentru tine, așa că

și cheltuielile vor fi mari.

A

Rac22.06-22.07

Șansa `ți surâde din punct de vedere financiar,

iar câștigurile nu vor `ntârzia să apară,

mai ales in a doua jumatate a intervalului.

Aries21.03-19.04 Cancer 22.06-22.07

You will not have money trouble, but you

will not be able to refrain from spending. Fun

and travel will be very important to you, so

heavy spending is expected.

Your financial luck is finally here and earnings

will soon appear, especially in the second

half of the period.

A

A

A

Taur20.04-21.05

Vei face eforturi mari pentru a descoperi

noi surse de venituri, dar fii atent căci cineva

`ți va pune bețe-n roate. ~ncearcă să dai

dovadă de prudență!

A

Leu23.07-22.08

Dacă ești implicat `n afaceri cu parteneri

străini ai șansa unor câștiguri oarecum

neașteptate. Speculațiile financiare și jocurile

de noroc `ți pot aduce unele venituri cu

condiția să nu mizezi pe sume mari.

A

Taurus 20.04-21.05 Leo 23.07-22.08

You will make great efforts to discover

new sources of income, but pay atention

as someone is trying to make your life difficukt.

Try to be cautious!

A

If you are involved in business with foreign

partners you have the chance of somewhat

unexpected gains. Financial speculation

and gambling can bring you some

revenue provided you do not bet on

large amounts.

A

Gemeni22.05-21.06

Colaborările se vor dovedi a fi destul de

dificile și trebuie să-ți pui `n valoare calitățile de

diplomat, astfel nu vei putea să ieși la lumină.

A

FecioarĂ23.08-22.09

O activitate intelectuală ți-ar putea aduce

venituri neașteptate. Dacă dorești să semnezi

un contract șansa `ți va surâde, mai ales,

spre sfârșitul lunii.

Gemini22.05-21.06 Virgo 23.08-22.09

Collaborations will prove to be quite challenging

and you need to capitalize on your

diplomatic skills, otherwise you will not be

able to tie the ends.

An intellectual activity could bring you unexpected

revenue. If you want to sign a contract,

you will have a good chance towards

the end of the month.

A

A

www.casino-magazine.ro


HOROSCOP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

aprilie - mai

by K Sino

A

BalanȚĂ23.09-23.10

Dacă ai de gând să faci o investiție `n cămin,

este bine să știi că vei avea cheltuieli mai

mari decat ai prevazut. O rudă apropiată `ți

va cere sprijinul `ntr-o chestiune financiară.

A

Capricorn22.12-20.01

Este posibil ca o rudă apropiată să facă

eforturi `n a te convinge să faci o investiție cu

care nu ești de acord. Ar fi bine să `ți asculți

instinctul.

Libra 23.09-23.10 Capricorn21.03-19.04

If you plan on investing in the home, it is

good to know that you will have higher expenses

than you have anticipated. A close

relative will ask for your support on a financial

issue.

is a possibility that a close relative to

make efforts to persuade you to make an

investment that you do not agree with. You

should listen to your instinct.

A

A

A

Scorpion24.10-22.11

Traversezi o perioadă `n care trebuie să

muncești mult pentru a câștiga atâta cât țiai

propus. Unele sume ar putea rămâne blocate,

dar până la urmă vor veni și rezolvările.

Scorpio24.10-22.11

You are crossing a time when you have

to work hard to win as much as you’ve

set your mind to. Some amounts may remain

stuck, but in the end tyou will find the

right solutions.

A

VĂrsĂtor21.01-19.02

~nceputul perioadei se va dovedi cât s

epoate de favorabil pentru investiții, dar și pentru

demararea unei afaceri noi. Speculațiile

financiare se vor dovedi avantajoase, mai

ales `n a doua jumătate a lunii.

Aquarius 21.01-19.02

The beginning of the period will prove

to be favorable for investments, but also to

start a new business. Financial speculation

will prove to be advantageous, especially

in the second half of the month.

A

A

A

SĂgetĂtor 23.11-21.12

Copiii sau persoanele mai tinere din familie

nu se vor lăsa până nu-ți vor scoate mai

mulți bani din buzunar. Cheltuieli vei `nregistra

și pentru activitățile de divertisment pe

care le ai `n plan `n timpul liber.

A

PeȘti20.02-20.03

Ar trebui să iei decizii de unul singur, mai

ales `n ceea ce privește situația materială.

Oricum, cei din jur nu au abilitățile tale `n

acest domeniu.

Sagittarius 23.11-21.12 Pisces20.02-20.03

Young children or young people in the

family will pressure you until they take out

more money out of your pocket. you will have

expenses for leisure activities you plan

during your free time.

A

You should make decisions on your own,

especially with regard to the material situation.

Others do not have your skills in this

area, anyway.

A

www.casino-magazine.ro


A

A

80 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

mes to town.

d FRUIT BURST in

mania

09.02.22 15:30

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Seven Club

str. Gheorghe Doja 44

Cluj Napoca

Tel: 0264-412 590

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

We proudly recommend: Live Casinos

We proudly recommend: Consultants

Contact address: Smart Games, 25

Martisor street, Bucharest – Romania.

Tel. +40722269379

Email: vlad@smartgames.ro

str. Erou Chivu Dumitru nr 44C, C30

Pipera – Voluntari, Judetul ILFOV

Email: redactie@casino-magazine.ro

Mobile: +40 722 222 971


PARTENERI / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

81

ale

Industriei de

Gambling

din România

Marile premii


A

A

82 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

București, sect. 4, Str. Glădiței, nr. 42,

Bl. T6, et. 19, ap. 1902

0727.78.10.22, 0722.40.77.86

mihai.luca@luca-partners.ro,

teodora.luca@luca-partners.ro

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

municipiul bucuresti, sector 1,

str. postelnicului, nr.12, et.3

Scent marketing for your business!

casino-magazine.ro

aesthetic-magazine.ro


WE INNOVATE,

OTHERS

JUST COPY…

WWW.CASINO-MAGAZINE.RO


When the sun comes to town.

Get playing with MERKUR ROULETTE and FRUIT BURST in

our innovative cabinets.

MERKUR GAMING Distribution

26th Biharia, 3rd Floor, Sector 1 | Bucharest, Romania

hfuica@merkur-gaming.com

www.merkur-gaming.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!