14.09.2023 Views

Casino Life & Business Magazine no. 164

Casino Life & Business Magazine Editie Speciala 2023

Casino Life & Business Magazine Editie Speciala 2023

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

No. 164 edi]ie special\ / special editon 2023 www.casino-magazine.ro Edi]ie Român\ - Englez\ / Romanian - English Edition

Ediție

Specială

Special

Editon

PARTENERIATUL

CU MAGNUMBET

UN JOC DE ECHIPĂ

PARTNERSHIP

WITH MAGNUMBET

A TEAM GAME

Pre]: 74,90 LEI

Ora Exactă în Gambling / București

Exact Time in Gambling / Serbia

The Only Romanian

Gambling Magazine

Awarded!


POKER / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 1

www.casino-magazine.ro

Ora Exactă în Gambling

- ediția a 10a -

OExG10

6 Septembrie 2023

redactie@casino-magazine.ro


Best Magazine in the Gambling

Industry - Bucharest, Romania 2020

Media partner of the year -

Sofia, Bulgaria 2019

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2017

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2016

“Best Industry Publication”

nomination at the

International Gaming Awards -

London, UK 2011 & 2012


4

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

Parteneriatul cu MAGNUMBET

Un joc de echipă / Partnership with

MAGNUMBET – A team game

Ora Exactă în Gambling

a ajuns la ediția cu numărul 10 /

Ora Exactă în Gambling has

reached its 10th edition

Entertainment

Arena Expo

Proiecte de lege care propun închiderea

jocurilor de noroc tradiționale din

România / Bills proposing the closure

of traditional gambling in Romania

Industria jocurilor de noroc la

vreme de restriște / The gambling

industry in times of austerity

Exact Time in Gambling / Serbia – ExTG23

revine în actualitate și se va desfășura în

perioada 2-3 octombrie la Belgrad /

Exact Time in Gambling / Serbia –

ExTG23 is currently back and will

take place on October 2-3 in Belgrade

EasyPay – Kiosk Solutions

o prezență constantă la EArena expo! /

EasyPay – Kiosk Solutions

a steady presence at EArena expo!

The white paper - Propuneri privind

actualizarea legislației jocurilor de

noroc din Marea Britanie (IV) /

The white paper - Proposals to

update UK gambling legislation (IV)

10

16

20

24

30

32

38

42

48

52

56

58

60

64

66

70

BMM Testlabs, sucursala București /

BMM Testlabs, Bucharest Branch

Ghid privind publicitatea pentru

activitățile de jocuri de noroc /

Guideline on advertising

gambling activities

România: Poarta către o națiune crypto /

Romania: Gateway to a crypto nation

Decizia de adecvare pentru cadrul

UE - SUA privind protecția datelor /

Adequacy decision for the EU - US

framework regarding data protection

Pragmatic Play, Partener Asociat al Galei

Marilor Premii ale Industriei de Gambling 2023

/ Pragmatic Play, Associate Partner of the

2023 Gambling Industry Grand Awards Gala

Timothy Adams a câștigat evenimentul

Principal Triton London 2023 pentru 4,1

milioane de dolari / Timothy Adams wins 2023

Triton London Main Event for $4.1 million

Profitați de potențialul neexploatat de pe

piețele emergente, în timp ce liderii jocurilor

de noroc se unesc / Seize Untapped Potential

in Emerging Markets as Gaming Leaders Unite

FORMULA 1


Contact:

Kiosk Solutions

+40 753 999 918

florentina.ispas@easypaysystem.ro

13 years

experienced

manufacturer with

global presence,

leader in

self-service kiosks

production and

sales in local

market.

www.easypaysystem.ro Bucharest, 3rd District, Theodor Pallady 287


6

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

CASINO MAGAZINE Nr. 164

edi]ie special\ 2023

Best Magazine in the

Gambling Industry

- Bucharest,

Romania 2020

Media partner of the year

- Sofia, Bulgaria 2019

Este interzisă preluarea, reproducerea parțială sau totală a oricărui text, fotografie sau imagine grafică,

fără acordul scris al editorului, care deține toate drepturile asupra lor. Orice abatere sau nerespectare

a condițiilor și termenilor menționați anterior va fi sancționată conform legislației în vigoare.

Răspunderea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor acestora. Toate materialele

din revistă au caracter informativ și nu trebuie tratate ca fiind sfaturi ale specialiștilor.

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2017

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2016

“Best Industry

Publication”

nomination at the

International Gaming

Awards - London,

UK 2011 & 2012

Media Project Manager

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Editor-in-chief

Mihnea Paul Popescu-Grisogono

mihnea.popescu@topengineering.ro

Senior Art Directing

Ionu] Nedelcu

Senior Editors

K.Sino, Poker Player, Laura Camelia,

Andra Adam (andra.adam@

casino-magazine.ro), Roxana Ene

(roxana.ene@ casino-magazine.ro)

Translator

Iris Popescu, Dorina Oprea

Photo

Iris Popescu, PhotoNXT,

Sabin Mali[evschi, Adrian Stoicoviciu,

Advertising

redactie@casino-magazine.ro

Printed by Everest

Published by

IRIS MULTIMEDIA

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Tel.: +40 744 428 866

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

Publicatia

auditata

ISSN: 1843-3316

www.casino-magazine.ro


contact@fedbet.ro


www.casino-magazine.ro

Casino Life & Business Magazine

POARTA CĂTRE

INDUSTRIA

JOCURILOR DE

NOROC


EDITORIAL / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

9

Din nou la EAE...

Again at EAE...

by K. Sino

Iată că vine toamna și mergem, din nou

la Entertainment Arena Expo.

Ce repede trece timpul!

Este ediția a ... câta? Unii zic a 17a, dar

doi ani nu s-a ținut din cauză de Covid, deci

ar trebui să fie a 15a.

Hmmm... cine mai știe și cine să stea să

numere?!

Doar așa, ca să vedem cât am îmbătrânit?!.

Oricum, noi urăm mult succes tuturor, fie

ei expozanți sau doar vizitatori și le dorim să

li se îndeplinească toate ideile pentru și cu

care merg la acest târg tradițional.

Noi, ca de obicei suntem la EAE atât cu

stand cât și cu seminarul cu participare gratuită

Ora Exactă în Gambling care, la această ediție,

cea de a 10a, se anunță teribil de interesant.

Nu uitați să vă înscrieți pentru că locurile

din sala de conferințe sunt limitate.

Ne vedem la seminar!

Here comes autumn and we go, again to

the Entertainment Arena Expo,

How quickly time passes!

Is it the edition of ... how much? Some

say the 17th, but it was not held for two years

because of Covid, so it should be the 15th.

Hmmm... who knows and who is there

to count?!

Just to see how old we are?!.

Anyway, we wish good luck to everyone,

be they exhibitors or just visitors, and wish

them all the ideas for and with which they go

to this traditional fair come true.

We, as usual, are at EAE with both a booth

and the seminar with free participation Ora

Exactă în Gambling, which, at this edition, a

10a, promises to be terribly interesting.

Don’t forget to sign up because places

in the conference hall are limited.

See you at the seminar!

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


10 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

Parteneriatul cu MAGNUMBET

Un joc de echipă

By Laura Camelia

www.casino-magazine.ro


MAGNUMBET.

Avantajele unui parteneriat

cu MAGNUMBET includ:

1. Acces rapid pe piață –

Partenerul poate lansa rapid

activitatea având deja la

dispoziție o platformă testată

și recunoscută.

2. Suport și formare: MAG-

NUMBET oferă training și

asistență permanentă.

3. Puterea brandului: Beneficiind

de recunoașterea branvip

/ CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 11

De ce MAGNUMBET?

Reputația și integritatea

brandului MAGNUMBET se

reflectă în fiecare punct de

interacțiune cu clientul și în

fiecare decizie luată, două aspecte

fundamentale pentru

construirea încrederii și pentru

stabilirea unei relații pe termen

lung cu acesta.

Cum am reușit? Am oferit

consistență, în mod consecvent,

prin oferte și bonusuri

de calitate. Am fost sinceri în

comunicare, evitând inducerea

în eroare sau ascunderea

informațiilor esențiale față de

clienți. Ne-am asumat responsabilitatea

erorilor de fiecare

dată și am luat măsuri pentru

corectarea situațiilor. Am valorificat

feedback-ul clienților

și am luat măsuri la sugestiile

acestora.

Un istoric consecvent de

comportament etic și de oferire

a valorii adăugate clienților,

a contribuit la construirea și

menținerea unei reputații solide.

Desigur, MAGNUMBET

nu este doar un brand, este o

experiență și un angajament

către un parteneriat bazat pe

încredere și pasiune pentru

acest domeniu.

Parteneriatul cu MAG­

NUMBET este un mod eficient

de a combina forțele pentru

a pătrunde pe noi piețe sau

pentru a consolida prezența

în zonele existente. În acest

parteneriat, MAGNUMBET

oferă drepturi partenerului de a

opera sub brandul său, de aceea

partenerul trebuie să se angajeze

să respecte standardele

și regulamentele stabilite de

Why MAGNUMBET?

The reputation and integrity

of the MAGNUMBET brand

is reflected in every point of

interaction with the customer

and in every decision made,

two fundamental aspects for

building trust and establishing

a long-term relationship with

the customer.

How did we do it? We have

consistently delivered consistency

through quality offers

and bonuses. We have been

honest in our communication,

avoiding misleading or

hiding essential information

from customers. We have taken

responsibility for errors each

time and taken steps to correct

situations. We capitalized on

customer feedback and acted

on their suggestions.

A consistent track record of

ethical behavior and providing

added value to clients has

helped build and maintain a

solid reputation.

Of course, MAGNUMBET is

not just a brand, it is an experience

and a commitment to a

partnership based on trust and

passion for this field.

Partnership with MAG-

NUMBET is an effective way

to combine forces to penetrate

new markets or strengthen

presence in existing areas. In

this partnership, MAGNUM-

BET gives rights to the partner

to operate under its brand,

therefore the partner must

undertake to comply with the

standards and regulations established

by MAGNUMBET.

The advantages of a partnership

with MAGNUMBET

include:

1. Quick access to the market

– The partner can quickly

launch the business having already

a tested and recognized

platform.

2. Support and training:

MAGNUMBET provides ongoing

training and support.

3. Brand power: Benefiting

from brand recognition, the

partner can more easily attract

customers.

4. Financial optimization:

Partnership with MAGNUMBET

A team game

www.casino-magazine.ro


12 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / VIP

dului, partenerul poate atrage

mai ușor clienți.

4. Optimizarea financiară:

Riscul financiar este distribuit,

iar investițiile inițiale sunt mai

mici.

Pașii către un parteneriat

reușit cu MAGNUMBET

Acceptarea unui partener, în

special într-un domeniu sensibil

ca acesta, necesită o evaluare

riguroasă. Iată pașii pentru acceptarea

unui partener:

1. Preluarea solicitării -

după ce un potențial partener

exprimă interesul de a se

alătura, echipa de dezvoltare

preia solicitarea și face preevaluarea

inițială. Verificăm

informațiile de bază oferite de

solicitant pentru a determina

dacă acestea se potrivesc cu

profilul dorit și stabilește o

întâlnire preliminară pentru a

discuta așteptările, întrebările și

preocupările partenerului.

2. Evaluarea locației - echipa

de dezvoltare va evalua locația

propusă pentru a se asigura că

se potrivește cu standardele și

cerințele brandului.

3. Decizia comitetului de

evaluare - după colectarea și

analizarea tuturor datelor, un

comitet se reunește pentru a decide

dacă solicitantul ar trebui

să fie acceptat ca partener. O

evaluare corectă a locației, de

exemplu, implică o combinație

de cercetare de birou cu vizite la

fața locului, de aceea uneori o

decizie poate fii mai prelungită

pentru că doar o decizie

informată poate asigura succesul

afacerii pe termen lung.

4. Semnarea contractului –

dacă solicitantul este acceptat,

ambele părți semnează contractul

de parteneriat, stabilind

astfel termenii și condițiile

colaborării. Odată semnat

contractul, noul partener va

trebui să participe la sesiuni

de formare și să fie introdus

în toate procedurile și practicile

necesare pentru a opera în

conformitate cu standardele

brandului. După inițiere, se

monitorizează performanța

și conformitatea partenerului

cu regulile și așteptările stabil-

Financial risk is distributed and

initial investments are lower.

Steps to a successful partnership

with MAGNUMBET

Accepting a partner, especially

in a sensitive area like

this, requires rigorous evaluation.

Here are the steps for

accepting a partner:

1. Request Pickup - After

a potential partner expresses

interest in joining, the development

team picks up the

request and does the initial

pre-evaluation. We check the

basic information provided by

the applicant to determine if

it matches the desired profile

and set up a preliminary meeting

to discuss the partner’s

expectations, questions and

concerns.

2. Location evaluation - the

development team will evaluate

the proposed location to

ensure that it matches the

standards and requirements

of the brand.

3. Evaluation committee

decision - after collecting and

analyzing all the data, a committee

meets to decide whether

the applicant should be accepted

as a partner. A proper

location assessment, for example,

involves a combination of

office research with site visits,

so sometimes a decision can be

more protracted because only

an informed decision can ensure

the long-term success of

the business.

4. Signing the contract –

if the applicant is accepted,

both parties sign the partnership

contract, thus establishing

the terms and conditions of the

collaboration. Once the contract

is signed, the new partner

will have to attend training

sessions and be introduced to

all the procedures and practices

necessary to operate in

accordance with the brand’s

standards. After initiation, we

monitor the partner’s performance

and compliance with

established rules and expectations,

ensuring that the relationship

remains productive

and compliant over the long

www.casino-magazine.ro


VIP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 13

ite, asigurându-ne că relația

rămâne productivă și conformă

pe termen lung.

După acceptarea unui

parteneriat, până la deschierea

efectivă a agenției trebuie să

avem în vedere: amenajarea

locației; instalarea echipamentelor;

stabilirea procedurilor

operaționale; angajarea și

formarea personalului, planificarea

strategiei de promovare

privind deschiderea oficială,

etc. Este crucial să se acorde o

atenție deosebită detaliilor și să

ne asigurăm că toate aspectele

legale și operaționale sunt acoperite

înainte de deschiderea

oficială a agenției.

Deschiderea și administrarea

unei agenții de pariuri sub

brandul MAGNUMBET îți poate

aduce mai multe satisfacții, nu

doar din perspectiva financiară.

Parteneriatul cu MAGNUM-

BET te va ajuta să descoperi

lumea fascinantă a pariurilor

și filozofia care ne ghidează

în alegerea deciziilor pentru a

creea un spațiu perfect optimizat

pasionaților de pariuri.

Primul aspect important pe

care trebuie să-l ai în vedere

când te gândeșți să-ți deschizi

o agenție de pariuri, este acela

că MAGNUMBET îți oferă în

parteneriat cele mai eficiente

terminale de pariuri care au la

bază cea mai avansată tehnologie,

mai ales în contextul actual,

unde România se confruntă cu

un deficit semnificativ de personal

și cu o fluctuație mare de

angajați.

Terminalele MAGNUM­

BET – Autonomie și tehnologie

avansată la indemâna

jucătorilor

La MAGNUMBET, nu ne

limităm doar la a oferi o gamă

diversă de opțiuni de pariere.

Ne străduim să îmbunătățim

constant experiența jucătorilor.

Terminalul de pariuri MAG-

NUMBET este gândit să ofere

o interfață rapidă și intuitivă,

eliminând frustările legate

de întârzieri și erori, pentru o

experiență de pariuri fără bătăi

de cap. Terminalele de pariere

oferă autonomie totală, astfel

jucătorii beneficiind de libertatea

de a-și plasa singuri biletele,

fără intermediari.

Interfața softului de pariere

este ușor de utilizat, fiind

gândită astfel încât să simplifice

cât mai mult procesul de

pariere. În acest mod, pariurile

sunt plasate cu o rapiditate mai

mare, iar jucătorii evită cozile,

plasându-și biletul cu doar câteva

atingeri de ecran.

Eficiența și precizia terminalelor

de pariuri

Ecranul terminalului de

pariuri MAGNUMBET este

proiectat să ofere utilizatorilor

o experiență plăcută, prin detaliile

tehnologice cheie care îl

caracterizează:

- Echipat cu o tehnologie

touch de ultimă generație,

ecra nul răspunde imediat la

orice atingere, eliminând nevoia

de apăsări multiple sau de

așteptare.

- Terminalul de pariere

beneficiează de un timp de răspuns

ultrarapid, interac țiu nile

term.

After accepting the partnership,

until the actual opening of

the agency, we must consider:

setting up the location; equipment

installation; establishing

operational procedures; hiring

and training staff, planning the

promotion strategy regarding

the official opening, etc. It is

crucial to pay close attention

to detail and ensure that all

legal and operational aspects

are covered before the agency

officially opens.

Opening and managing a

betting agency under the MAG-

NUMBET brand can bring you

more satisfaction, not only

from a financial perspective.

The partnership with MAG-

NUMBET will help you discover

the fascinating world of betting

and the philosophy that

guides us in choosing decisions

to create a perfectly optimized

space for betting enthusiasts.

The first important aspect

that you have to consider when

you think about opening a betting

agency is that MAGNUM-

BET offers you in partnership

the most efficient betting terminals

that are based on the

most advanced technology, especially

in the current context,

where Romania faces a significant

shortage of personnel and

a high turnover of employees.

MAGNUMBET Terminals

– Autonomy and advanced

technology at players’ fingertips

At MAGNUMBET, we don’t

just limit ourselves to offering

a diverse range of betting options.

We strive to constantly

improve the player experience.

The MAGNUMBET betting

terminal is designed to provide

a fast and intuitive interface,

eliminating the frustrations of

delays and errors for a hasslefree

betting experience. Betting

terminals offer total autonomy,

so players benefit from the

freedom to place their tickets

themselves, without intermediaries.

The betting software interface

is easy to use, designed to

simplify the betting process as

much as possible. In this way,

bets are placed more quickly

and players avoid queues by

placing their ticket with just a

few taps of the screen.

Efficiency and accuracy of

betting terminals

The screen of the MAG-

NUMBET betting terminal is

designed to offer users a pleasant

experience, through the

key technological details that

characterize it:

- Equipped with state-ofthe-art

touch technology, the

screen responds immediately

to any touch, eliminating the

need for multiple taps or waiting.

- The betting terminal

benefits from an ultra-fast response

time, interactions are

processed almost instantly, ensuring

a smooth and efficient

experience for the player.

- The terminal’s betting

software is optimized to minimize

loading time and provide

www.casino-magazine.ro


14

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / VIP

sunt procesate aproape instantaneu,

asigurând o experiență

fluidă și eficientă pentru

jucător.

- Softul de pariere al terminalului

este optimizat pentru a

reduce la minimum timpul de

încărcare și a oferi performanțe

constante, prevenind astfel

întârzierile sau blocările.

- Calibrarea ecranului este

fină și precisă, oferind o acuratețe

excepțională a touch-ului

și evitând erorile sau acțiunile

nedorite.

Cum realizezi spațiul perfect

destinat pariurilor?

Dacă dorești să oferi clienților

cea mai bună experiență

în domeniul pariurilor, este

esențial să amenajezi spațiul

potrivit. Pe parcursul amenajării,

MAGNUMBET îți oferă o

viziune detaliată pentru amplasarea

și crearea în locație a

zonei ideale.

TV WALL – inima experienței

în zona de pariuri

Un tv wall trebuie să fie

impresionant, de aceea recoman

dăm montarea unui număr

cuprins între 8 - 12 televizoare

pentru afișarea ofertei de pariuri

LIVE, afișarea extragerilor

și a rezultatelor celor mai jucate

loterii internaționale și nu

în ultimul rând afișarea celor

mai populare jocuri virtuale

cum ar fi MAGNUM Rachetă și

MAGNUM Six. De asemenea,

asigurați-vă că dispuneți de un

abonament TV adecvat pentru

a difuza cele mai căutate evenimente

sportive.

Amplasați mese și scaune

în fața panoului TV, permițând

clienților să urmărească evenimentele

într-o atmosferă

relaxantă.

Mobilierul ales trebuie să

respecte standardul și estetica

brandului MAGNUMBET

pentru a asigura o experiență

uniformă și de calitate.

Crearea unui spațiu care

respectă aceste specificații nu

doar că va atrage clienții, dar va

oferi și o experiență premium,

fidelizează clientela și menține

percepția brandului MAGNUM-

BET.

Crearea unei casierii optime

pentru pariuri

Pentru a asigura funcționarea

corespunzătoare și conformă

cu reglementările în

acest domeniu, avem câteva

recomandări esențiale pentru

amenajarea casieriei destinate

activității de pariuri în cadrul

locației tale.

1. Pentru protecția angajatului,

cât și a tranzacțiilor financiare

casieria trebuie să fie închisă

și securizată.

2. Casieria trebuie să fie

suficient de spațioasă pentru

a permite operatorului sau

casierului să aibă suficient loc

pentru plasarea biletelor de pariuri,

pentru stocarea și servirea

băuturilor oferite în regim de

protocol.

3. Pentru o productivitate

ma ximă și o interacțiune plăcută

cu clienții, casieria trebuie

să ofere și un mediu plăcut

din punct de vedere estetic.

De aceea, trebuie să asigurați

un design care reflectă profesionalismul

și calitatea serviciilor

oferite de MAGNUMBET,

garantând în același timp și o

atmosferă primitoare pentru

clienți.

consistent performance, thus

preventing lags or crashes.

- Screen calibration is fine

and precise, providing exceptional

touch accuracy and

avoiding errors or unwanted

actions.

How do you create the perfect

betting space?

If you want to offer customers

the best betting experience,

it is essential to set

up the right space. During the

arrangement, MAGNUMBET

offers you a detailed vision for

the location and creation of the

ideal area on location.

TV WALL – the heart of the

betting area experience

A TV wall must be impressive,

that’s why we recommend

mounting a number of

between 8 - 12 TVs to display

the LIVE betting offer, display

the draws and results of the

most played international lotteries

and last but not least the

display of the most popular virtual

games such as be MAG-

NUM Missile and MAGNUM

Six. Also, make sure you have

a suitable TV subscription to

stream the most sought-after

sports events.

Place tables and chairs in

front of the TV panel, allowing

customers to watch the events

in a relaxing atmosphere.

The furniture chosen must

respect the standard and aesthetics

of the MAGNUMBET

brand to ensure a uniform and

quality experience.

Creating a space that meets

these specifications will not

only attract customers, but

also provide a premium experience,

build customer loyalty

and maintain the perception of

the MAGNUMBET brand.

Creating an optimal cashier

for bets

To ensure proper operation

and compliance with the regulations

in this area, we have

some essential recommendations

for setting up the betting

cashier in your location.

1. For the protection of the

employee, as well as financial

transactions, the cash register

must be closed and secured.

2. The cashier must be

spacious enough to allow the

operator or cashier to have

enough space to place the betting

tickets, to store and serve

the drinks offered as a protocol.

3. For maximum productivity

and pleasant customer

interaction, the cashier must

also provide an aesthetically

pleasing environment. Therefore,

you must ensure a design

that reflects the professionalism

and quality of services offered

by MAGNUMBET, while

also guaranteeing a welcoming

atmosphere for customers.

Creating an optimal atmosphere

for maximizing sales

To succeed in the world

of betting, sometimes it is not

enough to have the best offers

or the best performing terminals.

Success is hidden in the

details that make up a perfect

atmosphere for our customers.

3 aspects for achieving

success

1. Sound Ambiance - A

muted background music has

www.casino-magazine.ro


VIP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 15

Crearea unei atmosfere

optime pentru maximizarea

vânzărilor

Pentru a reuși în lumea pariurilor,

uneori nu este suficient

să avem cele mai bune oferte

sau cele mai performante terminale.

Succesul se ascunde în detaliile

care compun o atmosferă

perfectă pentru clienții noștri.

3 aspecte pentru obținerea

succesului

1. Ambianța sonoră - O

muzică de fundal, difuzată în

surdină are un impact semnificativ

asupra comportamentului

și stării emoționale a clienților

care ajută la creșterea timpului

de ședere crescând astfel șansele

către succes ale sălii de jocuri.

În general, muzica este folosită

pentru a estompa zgomotele de

fundal, cum ar fi conversațiile

clienților, creând astfel un mediu

mai intim. Muzica liniștită

și relaxantă (ambientală) poate

reduce stresul, astfel evi tând

reacțiile violente ale clienților.

Așadar, atunci când este

selectată și utilizată corect,

muzica ambientală poate juca

un rol esențial în influențarea

comportamentului clienților

într-un mod pozitiv.

2. Mediul sensorial – Un

spațiu curat și proaspăt poate

influența pozitiv starea de spirit

a clienților. Investește în soluții

de purificare și parfumare a

sălii. Întotdeauna o zonă de

pariuri impecabilă inspiră încredere

și profesionalism.

3. Personalul angajat – cheia

succesului în vânzări.

Este esențial ca fiecare

angajat să cunoască ofertele,

bonusurile și promoțiile MAG-

NUMBET. Doar un operator/

casier bine instruit și servia bil

poate ajuta la creșterea vânzărilor.

Suportul operațional după

deschiderea oficială

Suportul operațional oferit

partenerilor după deschiderea

unei agenții este esențial pentru

a asigura funcționarea fluidă și

conformă a afacerii.

1. Formarea continuă: ne

asigurăm că personalul partenerului

este la curent cu produsele,

serviciile și politicile

companiei, oferind sesiuni periodice

de formare.

2. Asistență tehnică: oferim

suport tehnic pentru orice

problemă legată de software sau

alte aspecte hardware.

3. Managmentul relației cu

clientul – rezolvarea plângerilor,

feedback etc.

4. Controlul calității –

realizăm evaluări periodice și

vizite de control pentru a verifica

respectarea standardelor și

a calității serviciilor.

5. Suport juridic – oferim

asistență în aspecte legale.

6. Comunicare constantă

– oferim o linie de suport

pentru toate problemele sau

provocările care apar prin serviciul

de call center 24h din 24

și 7 zile din 7.

7. Dezvoltare și inovație

– ținem partenerii la curent

cu noile produse, servicii sau

inovații, asigurându-ne că sunt

pregătiți să le pună la dispoziția

clienților.

În concluzie, fiecare detaliu

contează, iar toate aceste

aspecte amintite mai sus,

alcătuiesc atmosfera perfectă

care va transforma o simplă

vizită într-o experiență memora

bilă și loialitatea clientului

față de agenția pe care ai

deschis-o în parteneriat cu

MAGNUMBET.

Vrei să fii partener

MAGNUMBET? Lasă un mesaj

la adresa partener@magnumbet.ro

și vei fi contactat

în cel mai scurt timp.

a significant impact on the behavior

and emotional state of

the customers which helps to

increase the dwell time thus

increasing the chances of success

of the gaming hall. Music

is generally used to drown out

background noises such as customer

conversations, creating

a more intimate environment.

Quiet and relaxing (ambient)

music can reduce stress, thus

avoiding violent reactions from

clients. So, when selected and

used correctly, ambient music

can play an essential role in influencing

customer behavior in

a positive way.

2. Sensory environment

– ​A clean and fresh space can

positively influence the mood

of customers. Invest in room

purification and perfuming solutions.

A flawless betting area

always inspires confidence and

professionalism.

3. Employed staff – the key

to sales success.

It is essential that every employee

is aware of MAGNUM-

BET’s offers, bonuses and promotions.

Only a well-trained

and helpful operator/cashier

can help increase sales.

Operational support after

official opening

The operational support

provided to partners after

opening an agency is essential

to ensure the smooth and

compliant operation of the

business.

1. Ongoing Training: We

ensure that partner staff are

up to date with company products,

services and policies

by providing regular training

sessions.

2. Technical Support: We

provide technical support for

any problem related to software

or other hardware issues.

3. Customer relationship

management – ​resolving complaints,

feedback, etc.

4. Quality control – we carry

out periodic evaluations and

control visits to verify compliance

with standards and service

quality.

5. Legal support – we provide

assistance in legal matters.

6. Constant communication

– we offer a support line

for all issues or challenges that

arise through our 24/7 call center

service.

7. Development and innovation

– we keep partners up

to date with new products, services

or innovations, ensuring

they are ready to make them

available to customers.

In conclusion, every detail

matters, and all these aspects

mentioned above, make up

the perfect atmosphere that

will turn a simple visit into a

memorable experience and

customer loyalty towards the

agency you opened in partnership

with MAGNUMBET.

Do you want to be a

MAGNUMBET partner?

Leave a message at partener@magnumbet.ro

and you

will be contacted as soon as

possible.

www.casino-magazine.ro


16 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Ora Exactă în Gambling

a ajuns la ediția cu numărul 10

Conducerea ONJN a (re)confirmat participarea la seminar!

By Laura Camelia

Ediția 2023 a seminarului cu acces

gratuit, Ora Exactă în Gambling, se va

desfășura la Romexpo în cadrul celei

de a 15a ediții a târgului anual Entertainment

Arena Expo.

Ca de fiecare dată, seminarul cu acces

gratuit Ora Exactă în Gambling, seminar

ce se află anul acesta la cea de a 10a ediție,

își va desfășura lucrările în cea de a doua

zi a târgului tradițional anual al industriei

de gambling din România, Entertainment

Arena Expo.

Sunt invitați să participe la eveniment,

alături de reprezentanți ai autorităților și ai

grisogono

legiuitorului, organizatori, producători, dar

și prestatori de servicii din industria jocurilor

de noroc care își desfășoară activitatea în

țara noastră.

Temele propuse de organizatorul Casino

Life & Business Magazine suscită, deja, un

interes deosebit iar cei care se vor decide să

participe sunt invitați să pună cât mai multe

întrebări.

Programul eveni men tului constă în 60

de minute de discuții, păreri și comentarii

pe teme actuale din industria jocurilor

de noroc autohtonă, tematici dezbătute

liber, împreună cu reprezentanții Oficiului

www.casino-magazine.ro

Național pentru Jocuri de Noroc, dar și cu

reprezentanți ai legiuitorului și ai asociațiilor

profesionale din industrie.

Moderator al evenimentului va fi, ca și la

edițiile precedente, Bogdan Coman, Director

Executiv în cadrul asociației ROMBET.

Parteneri ai evenimentului până la ora

intrării ediției în tipar sunt:

Partener de Aur: asociația ROMBET

Parteneri de Argint: BMM testlabs,

EasyPay System

Partener de Bronz: Smart Games

Organizator: Casino Life & Business

Magazine

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 17


18 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Ora Exactă în Gambling

has reached its 10th edition

ONJN management has (re)confirmed participation in the seminar!

grisogono

The 2023 edition of the free seminar,

Ora Exactă în Gambling, will be held

at Romexpo as part of the 15th edition

of the annual Entertainment Arena

Expo.

As always, the seminar with free access

Ora Exactă în Gambling, which this year is

in its 10th edition, will carry out its work on

the second day of the traditional annual

fair of the gambling industry in Romania,

Entertainment Arena Expo.

They are invited to participate in the

event, together with representatives of

the authorities and the legislator, organizers,

producers, but also service providers

from the gambling industry that operate

in Romania.

The themes proposed by the organizer

Casino Life & Business Magazine are already

attracting a great deal of interest and

those who decide to participate are invited

to ask as many questions as possible.

The program of the event consists of

60 minutes of discussions, opinions and

comments on current topics in the domestic

gambling industry, topics debated

freely, together with representatives of the

National Office for Gaming, but also with

www.casino-magazine.ro

representatives of the legislator and professional

associations in the industry.

The moderator of the event will be,

as in previous editions, Bogdan Coman,

Executive Director within the ROMBET

association.

Partners of the event until the time the

edition goes to print are:

Gold Partner: ROMBET association

Silver Partner: BMM testlabs,

EasyPay System

Bronze Partner: Smart Games

Organizer: Casino Life & Business

Magazine

www.grisogono.ro20

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Entertainment

Arena Expo

By K. Sino

Pozele prezentate sunt realizate de Expo 24 la prima ediție

EAE din 2007 și la ediția din 2008

The pictures presented are taken by Expo 24 at the first

EAE edition in 2007 and at the 2008 edition

Entertainment Arena Expo a

devenit în cei 17 ani de la lansare,

un eveniment important pentru

industria jocurilor de noroc din

Europa de Est, care adună anual

fabricanți și furnizori de echipamente

din întreaga lume, pentru

a prezenta cele mai noi tehnologii

și tendințe din domeniu.

Prima idee de a organiza un

eveniment adresat domeniului

jocurilor de noroc a venit în

2005, industria gamblingului fiind

în dezvoltare majoră în aceea

perioadă, dar Expo 24 a considerat

în acel moment că trebuie să

cerceteze mai bine oportunitatea

de a organiza în premieră un eveniment

dedicat. În 2005 și 2006,

au fost studiate evenimentele ex-

In the 17 years since its

launch, Entertainment Arena

Expo has become an important

event for the gaming industry

in Eastern Europe, annually

gathering equipment manufacturers

and suppliers from

around the world to present the

latest technologies and trends

in the field.

The first idea to organize

an event addressed to the field

of gambling came in 2005, the

gambling industry was in major

development at that time, but

Expo 24 considered at that time

that it had to better research

the opportunity to organize

a dedicated event for the first

time . In 2005 and 2006, similar

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Lifestyle / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 21

We draw the line for the passion!

The Patronage of Betting Organizers in Romania

• Since 2005, the Romanian

sports betting industry

representation

We ensure:

• All the premises for

a balanced and unitary

betting industry

• A permanent dialogue with

Romanian authorities or other

institutions which influence

this sector of business

• Promotion of a fair

competition between

operators of the industry

that we represent

www.romanianbookmakers.ro


22 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

terne similare, astfel că în 2007 a

fost luată decizia organizării primei

ediții a EAE, considerând că

există o piață activă și în creștere

în România, ce poate genera o

expoziție de calitate. Pentru acel

prim an, expoziția s-a desfășurat

într-o locație cu o suprafață mai

mică, însă cererea a fost peste

așteptările organizatorului, acest

fapt generând ca în 2008, EAE să

fie mutată la Romexpo, actuala

locație de desfașurare.

În anii ce au urmat, EAE a

avut creșteri și scăderi, corelate

în primul rând cu schimbările

legislative ce au afectat o parte

dintre expozanți. Din 2015,

industria jocurilor de noroc a

devenit mult mai stabilă, acest

lucru reflectându-se și în cadrul

expoziției ce a crescut cu fiecare

ediție nouă, până în momentul

pandemiei din 2020, ce a stopat

pentru doi ani evenimentele.

Revenirea din 2022 a fost dificilă,

expoziția desfășurându-se pe o

suprafață ușor redusă, însă începând

din acest an, configurația

EAE a revenit la suprafața inițială

ediției 2019.

Pornită ca un eveniment local,

EAE a devenit o tradiție în

cadrul industriei de gambling

din întreaga regiune. Expoziția

a atras în timp oameni și companii

din întreaga lume, datorită

facilităților oferite și a persoanelor

implicate din ce în ce

mai mult în industria jocurilor

de noroc.

În 2023 Entertainment

Arena Expo a ajuns la cea de a

15-a ediție, fiind asteptați peste

4.000 de vizitatori și având ca

expozanți companii de top din

industria jocurilor de noroc și a

pariurilor sportive. Printre cele

mai noi exponate prezentate la

Entertainment Arena Expo în

perioada 5 – 7 Septembrie, se

numără jocuri inovatoare pentru

partea de landbase și online, sisteme

inteligente de plată pentru

jocurile de noroc, soluții pentru

zona de pariuri sportive și multe

altele.

Entertainment Arena Expo

a devenit punctul principal de

întâlnire pentru reprezentanții și

specialiștii din industria de gambling,

ce oferă participanților

ocazia de a lua contact cu cele

mai noi tehnologii și tendințe din

industrie, de a discuta cu experți,

de a participa la spectacolele și

competițiile oferite de expozanți,

fiind folosit de mulți vizitatori

ca un vehicul utilizat pentru a fi

conectați cu acest sector dinamic

și în continuă evoluție.

external events were studied, so

in 2007 the decision was made

to organize the first edition of

EAE, considering that there is

an active and growing market

in Romania, which can generate

a quality exhibition. For that

first year, the exhibition was

held in a location with a smaller

area, but the demand was beyond

the expectations of the

organizer, this fact generated

that in 2008, EAE was moved to

Romexpo, the current location.

In the years that followed,

EAE had ups and downs, primarily

related to legislative

changes that affected some

of the exhibitors. Since 2015,

the gaming industry has become

much more stable, this

is also reflected in the exhibition,

which grew with each new

edition, until the pandemic of

2020, which stopped the events

for two years. The return from

2022 was difficult, with the

exhibition taking place on a

slightly reduced area, but starting

this year, the EAE configuration

returned to the original

area for the 2019 edition.

Started as a local event, EAE

has become a tradition within

the gambling industry throughout

the region. The exhibition

has over time attracted people

and companies from all over

the world, thanks to the facilities

offered and the people involved

more and more in the

gambling industry.

In 2023 the Entertainment

Arena Expo reached its 15th

edition, with over 4,000 visitors

expected and top companies

from the gambling and sports

betting industry as exhibitors.

Among the newest exhibits

presented at the Entertainment

Arena Expo from September 5

to 7 are innovative landbase

and online games, intelligent

gambling payment systems,

solutions for the sports betting

area and more.

Entertainment Arena Expo

has become the main meeting

point for representatives and

specialists of the gambling

industry, which offers participants

the opportunity to get in

touch with the latest technologies

and trends in the industry,

to talk with experts, to participate

in the shows and competitions

offered of exhibitors,

being used by many visitors as

a vehicle used to connect with

this dynamic and ever-evolving

sector.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 23


24 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Practica

jocurilor

de noroc

`n 2023

Proiecte de lege care propun

închiderea jocurilor de noroc

tradiționale din România

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Z\grean, Vicepre[edinte FedBet [i Pre[edinte ROMBET

Urmare

din ediția trecută

II. La Camera Deputaților,

cameră decizională, au fost

transmise de Senat spre dezbatere

1. PL-x 166/2023, primit

de la Senat, unde a fost depus

și susținut de parlamentari

ai grupurilor parlamentare

PSD, PNL și USR sub numărul

L 859/2022. Proiectul

de lege, adoptat la Senat, a

intrat în dezbatere la Camera

Deputaților în procedură de

urgență și are următoarele

prevederi, așa cum au fost

adoptate de Senat: la solicitarea

autorizației de exploatare

organizatorul este obligat să

facă dovada că spațiul propus

nu este situat în incinta sau pe

o rază de 300 de metri pietonali

a unităților și instituțiilor

de învățământ, inclusiv campusurile

aferente acestora,

unor locuri de joacă pentru

copii definite ca orice spațiu

închis sau în aer liber destinat

utilizării de către copii, unor

instituții de credit sau unor

instituții financiare nebancare,

unor așezăminte de cultură,

sănătate, cu caracter social,

de culte religioase și altele

asemenea sau în perimetrul

delimitat destinat acestora; se

interzice desfășurarea de jocuri

de noroc în spații care datorită

amplasării ar conduce

la obstrucționarea traficului

sau la limitarea liberului acces

către alte locații de interes

(intrări în imobile, pasaje pietonale,

stații ale mijloacelor

grisogono

www.casino-magazine.ro

Continuation

of the previous article

II. It were sent by the

Senate to the Chamber of

Deputies, the decision-making

chamber, for debate

1. PL-x 166/2023,

received from the Senate,

where it was submitted and

supported by parliamentarians

of the PSD, PNL and

USR parliamentary groups

under number L 859/2022.

The draft law, adopted in the

Senate, entered the debate in

the Chamber of Deputies in

emergency procedure and

has the following provisions,

as passed by the Senate:

when applying for the operating

permit, the organizer

is obliged to prove that the

proposed space is not located

within or within a 300-

meter pedestrian radius of

educational units and institutions,

including their related

campuses, of playgrounds

for children defined as

any space closed or outdoors

intended for use by children,

credit institutions or nonbanking

financial institutions,

cultural, health, social,

religious cults and similar

establishments or in the delimited

perimeter intended

for them; it is forbidden to

carry out gambling in spaces

that, due to their location,

would lead to the obstruction

of traffic or to the limitation

of free access to other

locations of interest (entrances

to buildings, pedestrian

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

25

de transport în comun etc.);

în mod excepțional se admite

organizarea de jocuri de noroc

în cinematografe, săli de

spectacole, săli de sport, case

de cultură și altele de acest

fel, cu condiția să fie asigurate

cumulativ următoarele

condiții: acces separat pentru

jucători, să nu fie deranjate în

vreun fel celelalte activități și

să poată fi restricționat total

accesul minorilor; Se interzice

desfășurarea de jocuri de

noroc prin mijloace de joc de

tip slot-machine de către persoanele

juridice care la data

intrării în vigoare a prezentei

legi nu au la sediile soci-

informare în masă; f) Comisia

juridică, de disciplină şi imunităţi.

Termenul depășit pentru

depunerea raportului a

fost data de 05.04.2023.

2. PL-x 135/2023 primit

de la Senat, unde a fost

depus și susținut de parlamentari

ai grupurilor parlamentare

PSD, PNL și USR

sub numărul L 37/2023.

Proiectul de lege, adoptat la

Senat, are următoarele prevederi:

1. Cu referire la completarea

art.29 din Legea audiovizualului

nr.504/2002:

Comunicarea comercială audiovizuală

pentru activitățile

de jocuri de noroc, reglemenpassages,

public transport

stations, etc.); exceptionally,

the organization of gambling

is allowed in cinemas, performance

halls, sports halls,

cultural centers and others

of this kind, provided that

the following conditions are

cumulatively ensured: separate

access for players, that

they are not disturbed in any

way like the other activities

and the access of minors

can be totally restricted; It

is prohibited to carry out

gambling by slot-machine

type games by legal entities

that, on the date of entry

into force of this law, do

not have at their corporate

or secondary headquarters

authorized gambling

and betting activities, CAEN

class 9200, with obligation

to comply within one year.

The government has sent

that it does not support

the adoption of this draft

law. Opinions are requested

from: a) the Commission

for human rights, religions

and national minority

issues, the only commission

that approved this draft

law; b) Commission for

public administration and

territorial development; c)

Commission for entreprene-

Bills proposing the

closure of traditional

gambling in Romania

Article from the series “Gambling Practice“, by Anchidim Z\grean, FedBet Vice President and President of ROMBET

ale sau secundare autorizate

activități de jocuri de noroc

și pariuri, clasa CAEN 9200,

cu obligația de conformare

în timp de un an. Guvernul a

transmis că nu susține adoptarea

acestui proiect de lege.

Sunt solicitate avize de la: a)

Comisia pentru drepturile

omului, culte şi problemele

minorităților naționale,

singura comisie care a avizat

acest proiect de lege; b)

Comisia pentru administraţie

publică şi amenajarea teritoriului;

c) Comisia pentru

antreprenoriat şi turism. De

asemenea se solicită Raport

de la: a) Comisia pentru politică

economică, reformă şi

privatizare; b) Comisia pentru

buget, finanţe şi bănci;

c) Comisia pentru industrii

şi servicii; d) Comisia pentru

învăţământ; e) Comisia pentru

cultură, arte, mijloace de

The

practice of

gambling

in 2023

urship and tourism. A report

is also requested from: a)

the Commission for economic

policy, reform and privatization;

b) Commission

for budget, finance and

banks; c) Commission for

industries and services; d)

Education Commission; e)

Commission for culture,

arts, mass media; f) Legal,

disciplinary and immunities

commission. The deadline

for submitting the report

was 04/05/2023.

2. PL-x 135/2023

received from the Senate,

where it was submitted

and supported by MPs of

the PSD, PNL and USR parliamentary

groups under

number L 37/2023. The

draft law, adopted in the

Senate, has the following

provisions: 1. With reference

to the completion of art.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


26 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

tate potrivit art.10, alin. (1)

din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr.77/2009 privind

organizarea și exploatarea

jocurilor de noroc, este

interzisă în intervalul orar

06:00 - 23:00. Se interzice

orice formă de comunicare

comercială audiovizuală

pentru activitățile de jocuri de

noroc, reglementate potrivit

art. 10, alin. (1) din Ordonanța

de urgență a Guvernului

nr.77/2009, desfășurate de

operatori nelicențiați conform

legii aplicabile. Se interzice

orice formă de comunicare

comercială audiovizuală

pentru activitățile de

jocuri de noroc, reglementate

potrivit art. 10 alin. (1)

din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr.77/2009, prezentate

sau recomandate de

personalități ale vieții publice,

culturale, științifice, sportive

ori de alte persoane, care,

datorită celebrității lor, pot

încuraja activitățile de jocuri

de noroc și pariuri sportive.

Prin excepție sunt permise

inserturile grafice, respectiv

reprezentarea, statică sau în

mișcare, cu sau fără sunet, a

mărcii, astfel cum aceasta este

definită potrivit legii, a siglei

sau a altui simbol prin care

se identifică titularul mărcii,

al siglei sau al simbolului ori

imaginea unui produs reprezentativ

al acestuia, dacă acestea

sunt efectuate în timpul

transmisiunilor sportive în

direct. În orice situație, aceste

inserturi grafice vor fi însoțite

de mesajul „Fii responsabil”.

Orice formă de comunicare

comercială se va desfășura cu

respectarea prevederilor din

Legea nr. 148/2000 privind

publicitatea, cu modificările

și completările ulterioare; 2.

Cu privire la completarea

Legii nr.148/2000 privind

publicitatea: Se interzice

publicitatea care favorizează

apariția și instalarea

dependenței de jocurile de

noroc; Publicitatea pentru

jocurile de noroc, reglementate

potrivit art.10, alin. (1)

din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr.77/2009 privind

organizarea și exploatarea

jocurilor de noroc, nu

este permisă în condițiile în

care: a) nu este însoțită de

mesajul „Fii responsabil” și

nu menționează interdicția

participării la jocurile de

noroc a persoanelor sub 18

ani; b) poate încuraja în mod

direct sau indirect minorii și

adolescenții să participe la

jocuri de noroc. Difuzarea

de publicitate la jocurile de

noroc în programele audiovizuale

se realizează conform

prevederilor Legii audiovizualului

nr.504/2002, cu modificările

și completările ulterioare.

Formele de publicitate

exterioară sunt permise dacă

dimensiunile materialelor publicitare

nu depășesc, în mod

individual, pentru un material

publicitar aferent unui

singur operator de jocuri de

noroc licențiat, o suprafață

totală de 30 de metri pătrați.

Se interzice promovarea de

premii în bani sau bunuri

materiale prin formele de publicitate

exterioară. În sensul

prezentei legi, prin forme

de publicitate exterioară se

înțeleg elementele de tipul

panourilor publicitare sau

structurilor publicitare care

sunt amplasate în zone

29 of the Audiovisual Law

no. 504/2002: Audiovisual

commercial communication

for gambling activities, regulated

according to art. 10,

para. (1) of the Government

Emergency Ordinance no.

77/2009 regarding the organization

and operation of

gambling, is prohibited

between 06:00 and 23:00.

Any form of audiovisual

commercial communication

for gambling activities, regulated

according to art. 10,

para. (1) of the Government

Emergency Ordinance no.

77/2009, carried out by unlicensed

operators according

to the applicable law. Any

form of audiovisual commercial

communication for

gambling activities, regulated

according to art. 10 para.

(1) from the Government

Emergency Ordinance

no. 77/2009, presented or

recommended by personalities

of public, cultural, scientific,

sporting life or other

persons, who, due to their

celebrity, can encourage

gambling and sports betting

activities. As an exception,

graphic inserts are allowed,

i.e. the representation, static

or moving, with or without

sound, of the brand, as defined

by law, of the logo or

other symbol that identifies

the owner of the brand, logo

or symbol or the image of a

product representative of it,

if they are performed during

live sports broadcasts. In any

case, these graphic inserts

will be accompanied by the

message „Be responsible”.

Any form of commercial

communication will be carried

out in compliance with

the provisions of Law no.

148/2000 on advertising, with

subsequent amendments

and additions; 2. Regarding

the completion of Law no.

148/2000 on advertising:

Advertising that favors the

emergence and installation

of gambling addiction is

prohibited; Advertising for

gambling, regulated according

to art. 10, para. (1) of the

Government’s Emergency

Ordinance no. 77/2009

regarding the organization

and operation of gambling, is

not allowed in the conditions

where: a) it is not accompanied

by the message “Be

responsible” and does not

mention the prohibition of

participation in gambling of

persons under 18 years of

age; b) may directly or indirectly

encourage minors and

teenagers to participate in

gambling. Broadcasting of

advertising for gambling

in audiovisual programs is

carried out according to the

provisions of the Audiovisual

Law no. 504/2002, with subsequent

amendments and

additions. Forms of outdoor

advertising are permitted

if the dimensions of the

advertising materials do not

exceed, individually, for an

advertising material related

to a single licensed gaming

operator, a total area of 30

square meters. It is forbidden

to promote prizes in

money or material goods

through forms of external

advertising. For the purposes

of this law, forms of outdoor

advertising mean elements

such as billboards or adver-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

27

publice, inclusiv pe diverse

construcții sau clădiri.

Monitorizarea respectării

prevederilor de mai sus este

atribuită Oficiului Național

pentru Jocuri de Noroc.

Încălcarea prevederilor prevăzute

în Legea 148/2000 se

sancționează cu amendă de la

10.000 Iei la 50.000 lei iar aceste

contravenţii se constată şi

se sancţionează, la sesizarea

persoanelor prejudiciate ori

a asociaţiilor de consumatori

sau din oficiu, de către

reprezentanții împuterniciți

ai Oficiului Național pentru

Jocuri de Noroc. Sunt solicitate

avize de la: a) Comisia

pentru drepturile omului,

culte şi problemele minorităţilor

naţionale, comisie care a

avizat acest proiect de lege; b)

Comisia pentru administraţie

publică şi amenajarea teritoriului,

comisie care a avizat

proiectul de lege; c) Comisia

pentru antreprenoriat şi turism.

De asemenea se solicită

Raport de la: a) Comisia pentru

politică economică, reformă

şi privatizare; b) Comisia

pentru buget, finanţe şi bănci;

c) Comisia pentru industrii

şi servicii; d) Comisia pentru

cultură, arte, mijloace de informare

în masă; e) Comisia

juridică, de disciplină şi imunităţi.

Termenul depășit, pentru

depunerea raportului, a

fost data de 28.03.2023 iar de

la Guvernul României nu a

fost atașat vreun punct de

vedere cu referire la acest

proiect de lege.

3. PL- x 197/2023 primit

de la Senat, unde a fost

depus și susținut de parlamentari

ai grupurilor

parlamentare USR și unul

de la PNL sub numărul L

50/2023. Proiectul de lege a

intrat în dezbatere, la Camera

Deputaților, în procedură de

urgență, după ce a fost respins

la Senat și are următoarele

prevederi, conform

inițiatorilor: Reclama și publicitatea

stradală sau orice

alte activități de marketing

pentru jocurile de noroc în

spații publice deschise, pe

panouri publicitare, clădiri,

copertine sau orice alte tipuri

de afișaj, sunt interzise.

Este interzisă și publicitatea

prin transmiterea de mesaje

electronice nesolicitate care

conțin informații cu privire

la un joc de noroc pentru un

număr nelimitat de persoane.

Prin spațiu public deschis,

potrivit prezentei ordonanțe

de urgență, se înțelege orice

loc în aer liber care, prin natura

sau destinația lui, este

accesibil publicului. Reclama

și publicitatea pentru

jocurile de noroc autorizate

pe teritoriul național se vor

face cu respectarea principiilor

prevăzute. Se vor posta

la loc vizibil pe materialele

de promovare seria și numărul

licenței de organizare

deținute de organizatorul de

jocuri de noroc. În înțelesul

prezentului articol, nu sunt

considerate acțiuni în scop

de reclamă, publicitate sau

cu caracter promoțional

acțiunile desfășurate de organizatori

în mod direct în

locațiile și pe paginile de internet

proprii. Contractele

având ca obiect promovarea

mărcilor, platformelor,

aplicațiilor sau activităților

de jocuri de noroc prin intermediul

unui serviciu de

televiziune, precum și orice

tising structures that are placed

in public areas, including

on various constructions

or buildings. Monitoring

compliance with the above

provisions is assigned to the

National Gambling Office.

Violation of the provisions

provided for in Law 148/2000

is sanctioned with a fine

from 10,000 lei to 50,000 lei

and these contraventions

are detected and sanctioned,

upon notification of the

injured persons or consumer

associations or ex officio, by

the authorized representatives

of the National Gambling

Office. Opinions are requested

from: a) the Commission

for human rights, religions

and the problems of national

minorities, the commission

that approved this

draft law; b) Commission

for public administration

and territorial development,

the commission that

approved the draft law; c)

Commission for entrepreneurship

and tourism. A report

is also requested from: a) the

Commission for economic

policy, reform and privatization;

b) Commission for

budget, finance and banks;

c) Commission for industries

and services; d) Commission

for culture, arts, mass media;

e) Legal, disciplinary and

immunities commission.

The exceeded deadline for

submitting the report was

28.03.2023 and from the

Government of Romania,

no point of view was attached

with reference to this

draft law.

3. PL- x 197/2023

received from the Senate,

where it was submitted and

supported by parliamentarians

of the USR parliamentary

groups and one

from the PNL under number

L 50/2023. The draft law

entered the debate in the

Chamber of Deputies, in an

emergency procedure, after

it was rejected in the Senate

and has the following provisions,

according to the initiators:

Advertising and street

advertising or any other marketing

activities for gambling

in open public spaces, on billboards,

buildings, canopies

or any other types of display,

are prohibited. Advertising

by sending unsolicited electronic

messages containing

information about a

gambling to an unlimited

number of people is also prohibited.

Public open space,

according to this emergency

ordinance, means any open

air place that, by its nature or

destination, is accessible to

the public. Advertising and

publicity for gambling authorized

on the national territory

will be done in compliance

with the principles provided.

The series and number of the

organization license held by

the gambling organizer shall

be posted in a visible place

on the promotional materials.

In the sense of this article,

the actions carried out

by the organizers directly in

the locations and on their

own websites are not considered

actions for the purpose

of advertising, publicity

or of a promotional nature.

Contracts with the object of

promoting gambling brands,

platforms, applications or

activities through a televisi-

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


28

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

act prin care se modifică valoarea

contractului vor fi comunicate

Oficiului Național

pentru Jocuri de Noroc de către

organizatorul de jocuri de

noroc în termen de 5 zile lucrătoare

de la data încheierii.

Nu intră sub incidenta prezentului

articol contractele

încheiate de organizatorii de

jocuri de noroc cu entitățile

sau federațiile sportive, care

prevăd în sarcina acestora din

urmă obligația de promovare

în incinta stadioanelor sau a

sălilor de sport. Organizatorii

de jocuri de noroc datorează

taxa de promovare pentru

activitățile de jocuri de noroc.

În cazul contractelor de

publicitate având ca obiect

promovarea activităților de

jocuri de noroc autorizate pe

teritoriul României, care sunt

încheiate de o entitate care

nu este organizator de jocuri

de noroc, taxa este datorată

de prestatorul serviciilor de

publicitate, potrivit contractului.

Taxa de promovare a

activităților de jocuri de noroc

reprezintă 5% din valoarea

contractelor de publicitate

menționate și va fi achitată

către bugetul de stat până Ia

data de 25 a lunii următoare

celei în care contractul de publicitate

a fost încheiat. În cazul

contractelor care prevăd

plăți periodice către prestator,

obligația de plată a taxei

devine scadentă în ultima zi

a lunii în care este scadentă

rata contractuală periodică.

Suma datorată se calculează

de către plătitorii de taxe și

se declară, până la termenul

de plată, în declarația fiscală

depusă la organul fiscal competent.

Modelul și conținutul

declarației se aprobă prin ordin

al, președintelui Agenției

Naționale de Administrare

Fiscală, în termen de 30 de

zile de la data intrării în vigoare

a prezentei ordonanțe.

Pentru contractele de publicitate

aflate în derulare,

taxa prevăzută se declară și

se plătește în maximum 30

de zile de la data intrării în

vigoare a ordinului. Reclama,

publicitatea sau orice

alte activități de marketing

privind jocurile de noroc în

spații publice deschise sau

pentru care nu există licență

și autorizație, potrivit prezentei

ordonanțe de urgență,

constituie contravenție și se

sancționează cu amendă

de la 50.000 lei la 100.000

lei, confiscarea sumelor

provenite din activitatea

contravențională și, după

caz, retragerea licenței. Sunt

solicitate avize de la: a) Comisia

pentru drepturile omului,

culte şi problemele minorităţilor

naţionale, comisie care a

avizat acest proiect de lege;

b) Comisia pentru administraţie

publică şi amenajarea

teritoriului; c) Comisia pentru

antreprenoriat şi turism. De

asemenea se solicită Raport

de la: a) Comisia pentru politică

economică, reformă şi

privatizare; b) Comisia pentru

buget, finanţe şi bănci;

c) Comisia pentru industrii

şi servicii; d) Comisia pentru

învățământ; e) Comisia pentru

cultură, arte, mijloace de

informare în masă; f) Comisia

juridică, de disciplină şi

imunităţi. Termenul depășit,

pentru depunerea raportului,

a fost data de 12.04.2023

iar de la Guvernul României

nu a fost atașat vreun punct

de vedere cu referire la acest

proiect de lege.

(continuarea

în ediția următoare)

on service, as well as any act

that changes the value of the

contract, will be communicated

to the National Gambling

Office by the gambling organizer

in term of 5 working

days from the date of conclusion.

Contracts concluded

by gambling organizers

with sports entities or federations,

which provide for

the obligation of promotion

in stadiums or gyms, do

not fall under the scope of

this article. Gambling organizers

owe promotion tax

for gambling activities. In

the case of advertising contracts

with the object of promoting

gambling activities

authorized on the territory

of Romania, which are concluded

by an entity that is

not a gambling organizer,

the fee is owed by the provider

of advertising services,

according to the contract.

The tax for the promotion

of gambling activities represents

5% of the value of the

mentioned advertising contracts

and will be paid to the

state budget by the 25th of

the month following the one

in which the advertising contract

was concluded. In the

case of contracts that provide

for periodic payments to

the provider, the fee payment

obligation becomes due on

the last day of the month in

which the periodic contractual

rate is due. The amount

owed is calculated by the tax

payers and declared, until

the payment deadline, in the

tax declaration submitted to

the competent tax authority.

The model and content of the

declaration are approved by

order of the president of the

National Tax Administration

Agency, within 30 days from

the date of entry into force of

this ordinance. For ongoing

advertising contracts, the

prescribed fee shall be declared

and paid within a maximum

of 30 days from the

effective date of the order.

Advertising, publicity or

any other marketing activities

regarding gambling in

open public spaces or for

which there is no license and

authorization, according to

this emergency ordinance,

constitutes a misdemeanor

and is punishable by a fine

from 50,000 lei to 100,000

lei, confiscation of the proceeds

from the contravening

activity and, as the case may

be, revocation of the license.

Opinions are requested

from: a) the Commission

for human rights, religions

and the problems of national

minorities, the commission

that approved this

draft law; b) Commission for

public administration and

territorial development; c)

Commission for entrepreneurship

and tourism. A report

is also requested from: a) the

Commission for economic

policy, reform and privatization;

b) Commission for

budget, finance and banks;

c) Commission for industries

and services; d) Education

Commission; e) Commission

for culture, arts, mass media;

f) Legal, disciplinary and

immu nities commission.

The exceeded deadline for

sub mitting the report was

12.04.2023 and from the

Government of Romania no

point of view was attached

with reference to this draft

law.

(to be continued

in the next issue)

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


ROMBET

Strada Buzești, nr. 61, Bl. 6, Sc. 1,

Et. 6, Ap. 38 - București

e-mail: office@rombet.com

tel: + 40 (0)314 251 381

+ 40 (0)737 577 804


30 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

De la ROMBET...

Industria jocurilor de noroc la vreme de restriște

By Dan Iliovici, Vice-president ROMBET

Aflați într-un an pre-electoral,

asistăm la o adevărată sarabandă

de propuneri legislative îndreptate

împotriva sectorului nostru

de activitate. Nu le trec aici în

revistă, fiecare dintre aceste proiecte

fiind analizat și combătut cu

argumente juridice și economice

în ultimele episoade din seria

de articole „Practica jocurilor

de noroc”, sub semnătura Dlui.

Anchidim Zăgrean, președintele

ROMBET.

Aș face însă câteva observații

de principiu cu privire la mecanismele

prin care jocurile de

noroc devin „ciuca bătăilor” de

fiecare dată când ne apropiem de

alegeri, sau când apare în presă

o așa-zisă „bombă”, un articol

menit a stigmatiza această formă

de distracție, de petrecere a timpului

liber.

Un prim punct este cel al

”integrării” noastre în atmosfera

anti-gambling de la nivel european,

și nu numai… Politicieni

(unii, nu chiar toți) de pe toate

meridianele, de toate culorile

(politice), aflați într-o aprigă

luptă electorală, încearcă sa

atragă simpatia și voturile publicului

prin orice mijloace, pe orice

temă cu priză la public, printrun

discurs cu impact emoțional

maxim. Iar aici jocurile de noroc

sunt „baza”.

Trebuie să menționez în acest

context faptul că celelalte două

vicii omniprezente: fumatul

(tradițional sau electronic, „fără

fum”) sau consumul de alcool,

în special berea, - vicii larg tolerate

și acceptate social - jocurile

de noroc „beneficiază” de un

tratament cu totul special din

partea mass-media și, pe cale de

consecință, din partea politicienilor.

Este foarte greu să prezinți

publicului un program de guvernare

bazat pe stimularea

investițiilor, pe echilibrarea balan

ței de plăți, pe măsuri sociale

coerente și sustenabile etc., în

schimb devine totul foarte simplu

și facil să propui interzicerea

jocurilor de noroc pe o rază de x

metri în jurul grădinițelor. Avem

așadar propuneri legislative de

câteva rânduri, „argumentate” de

grija față de popor cu narațiuni

de genul… „am un prieten… care

a auzit(!) el de un caz de jucător

Being in a pre-election

year, we are witnessing a veritable

barrage of legislative

proposals directed against

our sector of activity. I will

not review them here, each of

these projects being analyzed

and fought with legal and economic

arguments in the last

episodes of the series of articles

“Practice of gambling”,

under the signature of Mr. Anchidim

Zăgrean, president of

ROMBET.

However, I would like to

make some principled observations

regarding the mechanisms

by which gambling becomes

the “tack of beatings”

every time we approach the

elections, or when a so-called

“bomb” appears in the media,

an article designed to stigmatize

this form for fun, for

spending free time.

A first point is that of our

“integration” into the antigambling

atmosphere at the

European level, and not only...

Politicians (some, not really

all) from all meridians, of all

(political) colors, in a fierce

fight election, tries to attract

the sympathy and votes of

the public by any means, on

any topic with a public outlet,

through a speech with maximum

emotional impact. And

here gambling is the “base”.

I must stress in this context

the fact that the other

two ubiquitous vices: smoking

(traditional or electronic,

“smokeless”) or alcohol consumption,

especially beer, -

widely tolerated and socially

accepted vices - gambling

“benefit” from a special treatment

from the media and, as a

consequence, from the politicians.

It is very difficult to present

to the public a government

program based on stimulating

investment, equalizing the

balance of payments, coherent

and sustainable social measures,

etc., instead it becomes

very simple and easy to propose

banning gambling within

a radius of x meters around the

kindergartens. We therefore

have legislative proposals of

several lines, “argued” by con-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 31

care a pierdut banii de coșniță la

păcănele”.

Clar și simplu!

Iar dacă cineva se încumetă

să afirme că marea majoritate a

jucătorilor folosesc acest mijloc

de entertainment / distracție în

mod echilibrat și responsabil, va

fi imediat catalogat ca fiind plătit

de industrie să-i susțină cauza,

sau că ar fi direct (sau indirect)

implicat în jocurile de noroc.

La un asemenea discurs, bazat

pe apăsarea unor declanșatori

emoționali, nu există argumente

economice, cifre bazate pe studii

de piață științifice. Nu contează

prezentarea programelor industriei

de educare, prevenție și

tratament al jucătorilor cu probleme.

Parafrazând o expresie clasică,

mulți operatori din industrie

aleg să tacă, de teamă că… ”Orice

ai spune, va fi folosit împotriva

ta!”

Și dacă tot suntem la rubrica

expresii celebre, aici aș

adăuga, colac peste pupăză, și

situația în care se află autoritatea

responsabilă cu industria noatră

– ONJN. Aflată între ciocan (massmedia,

societate) și nicovală - legiuitor

(vezi inițiativele populiste

sau prevederile legislative inaplicabile)

- Oficiul se confruntă de

mai mult timp și cu probleme

organizatorice interne, ceea ce

face și mai sensibil subiectul.

Pentru a sublinia modul

neprofesionist (ca să folosesc un

eufemism) în care se „elaborează”

reglementările la noi în țară, vă

propun să parcurgeți seria de

articole dedicate unei ample revizuiri

a legislației gamblingului

în Marea Britanie, una dintre cele

mai stricte legislații din domeniu.

Astfel, în preambului documentului

White Paper, în mod

oficial intitulat „High Stakes:

gambling reform for the digital

(continuarea în ediția următoare)

age” 1 se subliniază beneficiile

gamblingului:

„Beneficiile jocurilor de

noroc

Există, de asemenea, beneficii

ale jocurilor de noroc care ar

trebui să fie cântărite în luarea

deciziilor, deși ele nu anulează

necesitatea de a preveni daunele

legate de jocurile de noroc. Pentru

majoritatea oamenilor care

participă, jocurile de noroc sunt o

activitate de agrement și divertisment,

așa cum a fost explorat în

cercetarea Comisiei pentru jocuri

de noroc privind motivul

pentru care oamenii pariază și

în cercetarea acesteia asupra

călătoriilor clienților. În timp ce

riscurile variază în funcție de produs

și de alți factori, participarea

la jocurile de noroc în general nu

este dăunătoare în sine și poate fi

chiar pozitivă.

Jocurile de noroc pot fi sociabile,

pot ajuta la combaterea

singurătății și izolării, pot spori

plăcerea altor activități și pot fi o

distracție valoroasă în sine, deși

cuantificarea acestor beneficii

este în mod inerent dificilă.

Pentru majoritatea oamenilor

din cercetarea Comisiei pentru jocuri

de noroc, jocurile de noroc au

fost doar o altă activitate normală

asupra căreia ei au raportat că

se simțeau complet controlați.

În timp ce motivațiile au variat,

aproximativ trei sferturi dintre

respondenții studiului de ce oamenii

pariază au fost de acord că

oportunitatea de a câștiga bani

este o parte a plăcerii, în timp ce

66% au fost de acord că „devin

emoționați când află dacă au

câștigat sau nu”.

1 https://assets.publishing.service.gov.

uk/government/uploads/system/uploads/

attachment_data/file/1153228/1286-HH-

E02769112-Gambling_White_Paper_Book_

Accessible1.pdf

cern for the people with narratives

like... “I have a friend...

who heard(!) about a case of a

gambler who lost his money in

gambling”.

Plain and simple!

And if someone dares to

say that the vast majority of

players use this means of entertainment

in a balanced and

responsible way, they will immediately

be labeled as being

paid by the industry to support

their cause, or that they are directly

(or indirectly) involved

in gambling.

With such a speech, based

on pressing some emotional

triggers, there are no economic

arguments, numbers based

on scientific market studies.

Never mind the presentation

of the industry’s education,

prevention and treatment programs

for problem gamblers.

To paraphrase a classic expression,

many industry operators

choose to remain silent,

for fear that… “Whatever you

say will be used against you!”

And if we are still in the

column of famous expressions,

here I would add, in a

pinch, the situation in which

the authority responsible for

our industry is - ONJN. Caught

between the hammer (media,

society) and a hard rock (legislator)

- (see populist initiatives

or inapplicable legislative provisions)

- the Office has been

facing internal organizational

problems for a long time,

which makes the subject even

more sensitive.

To emphasize the unprofessional

way (to use a

euphemism) in which the

regulations are “developed”

in our country, I suggest you

read the series of articles dedicated

to an extensive review of

gambling legislation in Great

Britain, one of the strictest legislations

in the field .

Thus, in the preamble of

the White Paper document,

officially titled “High Stakes:

gambling reform for the digital

age” 1 , the benefits of gambling

are emphasized:

“Benefits of gambling

There are also benefits to

gambling which should be

weighed in decision making,

although they do not negate

the need to prevent gamblingrelated

harm. For most people

who participate, gambling is a

leisure and entertainment activity,

as explored in the Gambling

Commission’s research

into why people gamble and

its research into customer

journeys. While the risks vary

by product and other factors,

gambling participation is generally

not in itself harmful and

may even be positive.

Gambling can be sociable,

can help tackle loneliness and

isolation, can enhance the

enjoyment of other activities,

and can be a valuable pastime

in its own right, although

quantifying these benefits is

inherently difficult.

For the majority of people

in the Gambling Commission’s

research, gambling

was just another normal activity

which they reported

feeling completely in control

of. While motivations varied,

around three quarters of respondents

to the why people

gamble study agreed that the

opportunity to win money was

a part of the enjoyment, while

66% agreed they “get a thrill

from finding out if they’ve won

or not”.

(to be continued in the next issue)

www.grisogono.ro

From ROMBET...

The gambling industry in times of austerity

www.casino-magazine.ro

grisogono


32 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Exact Time in Gambling / Serbia

– ExTG23 revine în actualitate și se va

desfășura în perioada 2-3 octombrie la Belgrad

n Președintele ONJN a confirmat participarea la summitul de la Belgrad

n Keynote Speaker-i importanți confirmați

n Commodity Trust AG și EasyPay System, Parteneri ai evenimentului

By K.Sino

Exact Time in Gambling / Serbia

– ExTG23 is currently back and will take place

on October 2-3 in Belgrade

n The President of ONJN confirmed the participation in the summit in Belgrade

n Important Keynote Speakers Confirmed

n Commodity Trust AG and EasyPay System, event Partners

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 33

Întreruptă la ediția a 2a

de apariția pandemiei de

Coronavirus, conferința Exact

Time in Gambling / Serbia revine

în actualitate și se va desfășura

la Belgrad, capitala Serbiei în

perioada 2/3 octombrie, 2023.

Gazda evenimentului,

Metropol Palace Hotel, este

hotelul exclusivist din centrul

Belgradului, locul în care se

cazează vedetele din lumea

întreagă când vizitează Serbia.

Prevăzut să se desfășoare pe

durata a două zile, evenimentul

va avea în program și o pe trecere

de socializare astfel încât

cei prezenți să aibă ocazia să se

cunoască mai bine între ei.

Printre keynote speaker-ii

nou confirmați se numără și

Irina Ruf - Managing Director,

Merkur Casino GmbH Bulgaria,

Croatia, Spain, Czech

Republic, Serbia, the UK and

the Netherlands, Ivana Blečić

- Human Resources Director,

Merkur Games & Merkur Xtip

Serbia sau Arno Nagelschmied -

Managing Director Responsible

Gaming, Casinos Austria &

Austria Lotteries.

Aceștia se alătură speakeri

lor deja confirmați Silviu

Pocora, Președinte ONJN,

George Mamulaishvili, Șeful

administrației, Asociația Georgiană

a Jocurilor de Noroc,

Cristian Gheorghe, Fondator,

Sports Business Academy

sau Paula Murphy, Business

Development Manager,

Mindway AI.

Președintele evenimentu lui

este cunoscutul Arjan Korstjens,

Directorul Casino Marketing

Academy și membru fondator

al companiei de consultanță

ExPlayner.

Organizator: Casino Life &

Business Magazine.

Parteneri ai celei de a doua

ediții a conferinței Exact Time

in Gambling / Serbia, până la

intrarea în tipar a prezentei

ediții sunt:

Partener de Aur:

asociația ROMBET

Partener de Bronz:

Commodity Trust AG

Partener Logistică:

EasyPay System

Partener: Smart Games.

Arno Nagelschmied

Arjan Korstjens

Irina Ruf

Ivana Blečić

Interrupted at the 2nd edition

due to the outbreak of

the Coronavirus pandemic,

the Exact Time in Gambling

/ Serbia conference returns

today and will take place in

Belgrade, the capital of Serbia,

on October 2/3, 2023.

The host of the event,

Metropol Palace Hotel, is the

exclusive hotel in the center of

Belgrade, where stars from all

over the world stay when they

visit Serbia.

Scheduled to take place over

two days, the event will also include

a socializing party so that

those present will have the opportunity

to get to know each

other better.

Among the newly confirmed

keynote speakers are

Irina Ruf - Managing Director,

Merkur Casino GmbH

Bulgaria, Croatia, Spain, Czech

Republic, Serbia, the UK and

the Netherlands, Ivana Blečić

- Human Resources Director,

Merkur Games & Merkur Xtip

Serbia or Arno Nagelschmied -

Managing Director Responsible

Gaming, Casinos Austria &

Austria Lotteries.

They join already confirmed

speakers Silviu

Pocora, ONJN President,

George Mamulaishvili, Head

of Administration, Georgian

Gaming Association, Cristian

Gheorghe, Founder, Sports

Business Academy or Paula

Murphy, Business Development

Manager, Mindway AI.

The chairman of the event

is the well-known Arjan

Korstjens, Director of the

Casino Marketing Academy

and founding member of the

consulting company ExPlayner.

Organizer: Casino Life &

Business Magazine.

Partners of the second

edition of the Exact Time in

Gambling / Serbia conference,

until the publication of this edition,

are:

Gold Partner:

ROMBET association

Bronze Partner:

Commodity Trust AG

Logistics Partner:

EasyPay System

Partner: Smart Games.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


EXACT TIME IN GAMBLING / SERBIA - ExTG23

2/3 Octombrie, 2023 / BELGRAD

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Nume și prenume: …………........................................................................................................................................

Firma/organizația: ……............................………................................................................………................................

Funcția: ….......………................................................................……….........................................................................

e-mail: …..............……….............................................................................................................................................

tel: ..…….....................................................................................................................................................................

(toate câmpurile se completează obligatoriu)

Da, doresc să partcip la evenimentul “ExTG23” ce va avea loc la Belgrad, în perioada 2-3 octombrie

2023 astel:

- doar ziua 1 – Casino Networking Party (100 Euro/pers)

- doar ziua 2 – Lucrările Conferinței (195 Euro/pers)

- evenimentul integral (275 Euro/pers)

și, pentru aceasta, am achitat contravaloarea sumei de …..........................reprezentând Taxa de Partcipare, în

contul sc IRIS CONGRESS & COMMUNICATION srl, CUI 48001884, IBAN RO 66 BTRL RONCRT 0CL39 64101

deschis la Banca Transilvania, cu OP nr………./…….….…… pe care îl anexez.

Nota:

Înscrierile achitate până la data de 30 august 2023 benefciază de un discount din valoarea Taxei

Integrale de Participare astel încât Taxa Integrală de Participare ajunge la valoarea de 225 Euro/pers.

(taxa de partcipare se achită în lei la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Națională a României din ziua efectuării plății)

Taxa Integrală de Participare cuprinde:

- Acces liber la Casino Networking Party,

- Acces liber la Lucrările Conferinței,

- Documentele Conferinței,

- Pauzele de cafea și Dejun de Lucru.

Formularul de Înregistrare completat împreună cu dovada plății se vor transmite prin e-mail la:

ionut.andreescu@topengineering.ro până la data evenimentului.

Detalii suplimentare la +40744 428 866, Ionuț Andreescu, Director Conferință.

Semnatura și ștampila ………………………………………………………….


EXACT TIME IN GAMBLING / SERBIA - ExTG23

October 2/3, 2023 / BELGRADE

REGISTRATION FORM

Title: ..........................................................................................................................................................................

Full name: .................................................................................................................................................................

Company: ..................................................................................................................................................................

Position: ....................................................................................................................................................................

e-mail: .......................................................................................................................................................................

phone: .......................................................................................................................................................................

(all fields are compulsory)

Yes, I want to take part at the "ExTG23" event that will take place in Belgrade, between October 2-3,

2023 as follows:

- day 1 – Casino Networking Party (Euro100/pers)

- day 2 – Conference Works (Euro195/pers)

- the full event (Euro275/pers)

and, for this, I paid the the amount of .................................... representing the Participation Fee, in the account

of IRIS MULTI MEDIA srl, IBAN RO 78 BTRL EURCRT 0331 532101 opened with Banca Transilvania, SWIFT:

BTRLRO22, with payment order no………./…….….…… which I am attaching.

Note:

Early Bird Registrations, paid until August 30, 2023 benefit from a discount on the full event value and

the Total Participation Fee will be EUR225/pers.

The Total Participation Fee includes:

- Free access at the Casino Networking Party

- Free access to all works from the chosen period,

- Conference documents,

- Coffee breaks and Working Lunch,

The completed Registration Form together with proof of payment will be sent by e-mail to:

ionut.andreescu@topengineering.ro until the date of the event.

Additional details at +407 44 428 866, Ionuț Andreescu, Conference Director.

Signature …………………………………………………………..


grisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER38 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

EasyPay – Kiosk Solutions

o prezență constantă la EArena expo!

By EasyPay

Grupul românesc EasyPay,

condus de către Serghei

Fraseniuc, cu o experiență de

peste 13 ani și o ascensiune

excelentă încă de la debut,

este deja prezent prin kioskurile

self-service pe piețele din

Europa, America și Africa după

ce a reușit să obțină cu succes

poziția de leader pe acest segment

în piața locală.

Cu cea mai veche experiență

din grup, compania mama

EasyPay System investește

încontinuu în creșterea rețelei

proprii de terminale de plată

prin intermediul cărora clienții

pot accesa practic peste 240 de

servicii de plată integrate întrun

singur kiosk. Acestea sunt

implementate la nivel național,

în rețelele marilor retailer,

stradale, instituții, parcări și

bineînțeles sunt populare

și în sălile de joc servinduși

jucătorii cu serviciul de

încărcare a contului online.

Investiția nu se oprește la

rețeaua mai sus menționată,

ci continuă așa cum este

firesc cu compania EasyPay

Production care generează

producția, vânzarea și implementarea

de kiosk-uri self-service,

customizate din punct de

vedere technologic și design,

înregistrate și certificate CE și

ISO 9001:2015, votate și premiate

pentru 4 ani consecutiv ca

fiind cele mai bune și apreciate

terminale ale anilor 2019, 2020,

2021 și 2022, compania fiind

în același timp Gold Company

2022.

Cu Terminale de Plata și

Terminale de Pariuri Sportive

în plan principal, compania

a dezvoltat și a implementat

în plan secundar peste 22 de

soluții pentru domenii precum

Retail, HoReCa, Parking, Public

Transport, Crypto, Insurance,

Auto, Fitness și multe altele.

Totodată, oferim cele 5

soluții de care orice locație

gambling are nevoie pentru a

fi completă: Terminal de Pariuri

Sportive, Terminal de Plată,

Terminal Info Point, Crypto

ATM și Cash-Out pentru eliberarea

câștigului. Aceste cinci

soluții sunt complementare, iar

clienții sălilor de pariuri sportive

apreciază aceste servicii pe

care le pot accesa într-un singur

loc.

Clienții EasyPay beneficiază

de cel mai bun service și raport

dintre preț, calitate și durabilitate,

excelența fiind cea

The Romanian company

EasyPay, led by Serghei

Fraseniuc, with an experience

of over 13 years and an excellent

growth since its debut, is already

present through self-service

kiosks on the markets of Europe,

America, and Africa after having

successfully achieved the leading

position in this segment in

the local market.

With the largest experience,

the parent company EasyPay

System invests continuously

in the development of its payment

terminal network through

which the clients can access over

practically 240 payment services

integrated in one kiosk. These

are implemented at national

level, into large retailer networks,

streets, institutions,

parking lots and, of course, are

extremely popular in game

halls serving its gamers with the

online account charging service.

The investment does not

stop with the above mentioned

network, but it naturally continues

with the company EasyPay

Production which generates

the production, sale and implementation

of self-service kiosks,

customised in terms of technology

and design, registered and

certified CE and ISO 9001:2015,

voted and award-winners for 4

consecutive years as being the

best and most appreciated terminals

of the years 2019, 2020,

2021 and 2022, the company also

elected as a Gold Company in

2022.

With Payment Terminals and

EasyPay – Kiosk Solutions

a steady presence at EArena expo!

Sports Betting Terminals as main

activity, the company developed,

as secondary activity, over

22 solutions for domains such as

Retail, HoReCa, Parking, Public

Transport, Crypto, Insurance,

Auto, Fitness and many more.

We also offer the 5 solutions

that any gambling location needs

to be complete: Sports Betting

Terminal, Payout Terminal, Info

Point Terminal, Crypto ATM and

Cash-Out to release winnings.

These five solutions are complementary,

and sports betting customers

appreciate the services

they can access in one place.

The EasyPay clients benefit

from the best service and

from price-quality-reliability

ratio, excellency being the most

accurate feature of EasyPay.

Moreover, we provide a series

of advantages that customers

gratefully benefit from:

- Customisation and design

- Exclusivity

- Tailoring

- Storage in 2000 sq.m

- Check room for software

implementation and last check

before the packaging of kiosks

- Support for the delivery of

products directly to your final

location

- Technical support provided

by the third company, Easy

Technix, which offers maintenance

and repair services, both

in warranty and out of warranty.

Upon our customers’ request we

can also implement the software,

thus completely preparing

the terminals for delivery to

their final location.

At EArena Expo, edition 2023,

as our visitors are already used,

we will present new products

which they can see and test at

stand no. 306, to be our largest

so far. At the same time, we will

present a premium gambling

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Contact:

+40 753 999 918

florentina.ispas@easypaysystem.ro

5 SOLUTIONS FOR YOUR LOCATIONS

• variety of design

and technology

• best price & quality

• short delivery terms

• technical support

Sports Betting Terminals

Payment

Kiosks

Crypto

ATMs

Info

Points

Cash

Out

www.easypaysystem.ro Bucharest,

3rd District, Theodor Pallady 287


40

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

mai corectă caracteristică a

EasyPay. Totodată, oferim o

serie de avantaje de care clienții

beneficiază cu recunoștință:

- Customizare și proiectare

- Exclusivitate

- Personalizare

- Depozitare în 2000 mp

- Check room pentru

implementarea soft-ului și last

check înainte de împa che tarea

kiosk-urilor

- Suport pentru livrarea

produselor direct în locația

finală

- Suport tehnic oferit de

cea de-a treia companie a

grupului, Easy Technix care

oferă servicii de mentenanță

și reparație, atât în garanție,

cât și extra garanție. De asemenea,

la cererea clienților

putem implementa și soft-ul

acestora, pregătind astfel complet

terminalele pentru livrare

în locația în care acestea vor fi

amplasate.

La EArena Expo, ediția

2023, așa cum am obișnuit

vizitatorii, vom prezenta produse

noi pe care aceștia le pot

viziona și testa în standul nr.

306, care va fi și cel mai mare

de până acum. Totodată, în

exclusivitate vom prezenta

un terminal de pariuri premium,

unic în piață, cu un

monitor dublu față de ceea ce

există în acest moment, cu o

dimensiune de 43” curbat cu

LED RGB. Acesta este dedicat

sălilor exclusiviste, iar clienții

premium vor avea parte de cea

mai extravagantă experiență

de pariere de până acum.

Având departament de

proiectare și producție, îndepli

nim cu succes orice cerere

venită din partea clienților

noștri, de la proiect, prototip,

livrare și implementare până

la promovare și notorietate

a produsului în piață fiindcă

scopul clientului nostru,

devine automat scopul companiei

noastre.

Așadar compania EasyPay

este soluția celor care au

înțeles că o soluție românească

de proximitate înseamnă de

fapt câștig de timp, bani și

calitate. Toate într-un singur

loc, un furnizor local!

terminal, unique on the market,

with a monitor double the size of

any other on the market, a 43”

curved size with RGB LED. It is

dedicated to exclusive rooms,

and premium customers will

enjoy the most extravagant betting

experience ever.

With our own design and

manufacturing department, we

successfully respond to any of

our customers’ request, starting

from the design, mock-up, delivery,

and implementation and

up to product advertising and

notoriety on the market, since

our client’s purpose automatically

becomes our company’s

purpose.

Therefore, the company

EasyPay is the solution for

those who understood that a

Romanian proximity solution

translates not only into quality

but also into time and money

savings. All in one place, a local

supplier!

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

41

www.aesthetic-magazine.ro


42 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

The white paper - Propuneri privind

actualizarea legislației jocurilor de

noroc din Marea Britanie (IV)

By Dan , Vice-President ROMBET

Continuăm publicarea unor largi

extrase dintr-un important proiect

supus dezbaterii pubice de Guvernul

Marii Britanii, așa-numitul White

Paper.

Beneficiile jocurilor de noroc

Jocurile de noroc pot fi sociabile,

pot ajuta la combaterea singurătății

și izolării, pot spori plăcerea altor

activități și pot fi o distracție valoroasă

în sine, deși cuantificarea acestor beneficii

este în mod inerent dificilă.

Există, de asemenea, beneficii

economice de a avea o industrie

bine reglementată pentru a satisface

această cerere.

Sectorul jocurilor de noroc contribuie,

de asemenea, în mod semnificativ

la alte industrii, inclusiv sportul,

publicitatea și cursele (...).

Jocurile de noroc pot contribui,

de asemenea, la turism, de exemplu

în orașele de pe litoral din toată țara

sau în cazinourile de lux care atrag vizitatori

bogați de peste mări care cheltuiesc

într-o serie de alte sectoare în

această țară.

În plus, unele produse de jocuri de

noroc permit organizațiilor caritabile și

altor organizații necomerciale, cum ar

fi cluburile sportive, să strângă fonduri

valoroase. ”

După această precizare, continuăm

prezentarea pe larg a documentului.

We continue to publish extensive

extracts from an important project

subject to public debate by the British

Government, the so-called White

Paper.

Benefits of gambling

Gambling can be sociable, can

help tackle loneliness and isolation,

can enhance the enjoyment of other

activities, and can be a valuable pastime

in its own right, although quantifying

these benefits is inherently

difficult.

There are also economic benefits

to having a well regulated industry to

service this demand.

The gambling sector also contributes

significantly to other industries,

including sport, advertising and racing.

(…)

Gambling can also contribute to

tourism, for instance to seaside towns

across the country, or high-end casinos

attracting wealthy overseas visitors

who spend across a number of

other sectors while in this country.

Additionally, some gambling

products enable charities and other

non-commercial organisations

such as sports clubs to raise valuable

funds.”

After this clarification, we continue

the detailed presentation of the

document.

The white paper - Proposals to

update UK gambling legislation (IV)

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

43

grisogono

www.grisogono.ro

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


44 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

Urmare

din ediția trecută

Jocuri mai sigure

n Comisia pentru jocuri de

noroc va revizui și se va consulta

cu privire la actualizarea regulilor

de design pentru produsele

online, bazându-se pe activitatea

sa recentă privind sloturile

online, pentru a lua în considerare

caracteristici precum viteza

de joc, care poate exacerba intensitatea

și riscul. Produse care sunt

mai sigure prin proiectare vor

ajuta la prevenirea daunelor la

sursă și la reducerea dependenței

de sistemele reactive de detectare

a prejudiciului.

n Ne propunem să introducem

o limită maximă de miză

pentru jocurile de sloturi online

între 2 GBP și 15 GBP, sub rezerva

consultării. Acest lucru ar împiedica

jocul la sloturi acolo unde

există un risc crescut de pierderi

rapide și/sau prejudicii, lăsând

în același timp neafectați majoritatea

clienților care joacă la mize

mici. Ne vom consulta, de asemenea,

cu privire la măsurile

pentru a oferi protecție mai mare

pentru tinerii cu vârsta între 18 și

24 de ani, despre care dovezile

sugerează că ar putea fi un grup

deosebit de vulnerabil. Aceasta

va include opțiuni cu o limită de

2 GBP pe miză; o limită de 4 GBP

pe miză; sau o abordare bazată pe

riscul individual.

Clienți împuterniciți

n Instrumente precum limitele

de depozit pot ajuta oamenii

să joace în limita posibilităților

lor, dar pot fi subutilizate și nu

sunt optimizate pe scară largă

pentru prevenirea daunelor.

In for ma tă de informațiile din

știin ța comportamentală, Comisia

pentru jocuri de noroc va analiza

ca aceste instrumente să fie

obli gatorii pentru ca jucătorii

să le fo losească sau să renunțe,

mai degrabă decât să se înscrie,

pre cum și alte modificări pentru

a reduce divergențele și a

aju ta oamenii să joace în siguran

ță înainte de a apărea orice

pro ble mă.

n În timp ce GAMSTOP

este principalul mijloc de autoexcludere

online, salutăm faptul

grisogono

www.casino-magazine.ro

Continuation

of the previous article

Safer games

n The Gambling

Commission will review and

consult on updating design

rules for online products,

building on its recent work

on online slots to consider

features like speed of play

which can exacerbate intensity

and risk. Products which

are safer by design will help

prevent harm at source and

reduce the reliance on reactive

harm detection systems.

n We propose to introduce

a maximum stake limit

for online slots games of between

£2 and £15, subject

to consultation. This would

prevent slots play where

there is an elevated risk of

rapid losses and/or harm,

while leaving the majority of

customers who play at low

stakes unaffected. We will

also consult on measures

to give greater protections

for 18 to 24 year olds who

the evidence suggests may

be a particularly vulnerable

cohort. This will include options

of a £2 limit per stake;

a £4 limit per stake; or an approach

based on individual

risk.

Empowered customers

n Tools like deposit limits

can help people gamble

within their means, but may

be underused and not widely

optimised for harm prevention.

Informed by insights

from behavioural science,

the Gambling Commission

will explore making these

tools mandatory for players

to use or opt-out rather

than opt-in, as well as other

changes to reduce friction

and help people gamble

safely before any problems

arise.

n While GAMSTOP is the

principal means of online

self-exclusion, we welcome

that banks and payment

providers offer opt-in gambling

transaction blocks.

The gambling industry

www.grisogono.ro


CALEA SPRE

FRUMUSE}E!


46 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

că băncile și furnizorii de plăți

oferă blocarea de tranzacții de

jocuri de noroc. Industria jocurilor

de noroc ar trebui să colaboreze

cu firme de servicii financiare

pentru a permite extinderea

blocărilor la alte metode de plată,

cum ar fi transferurile bancare.

n Operatorii online folosesc

datele pentru a identifica și

restricționa conturile ca răspuns

la o activitate frauduloasă

suspec tată și din motive comerciale

(de exemplu clienții care

pariază cu prea mult succes). Este

important ca, clienții să fie făcuți

conștienți de circumstanțele în

care astfel de restricții pot fi aplicate

și furnizate cu explicații în

cazul în care acestea apar. Acest

lucru este în concordanță cu

regulile Comisiei pentru termeni

și condiții clare și accesibile, iar

autoritatea de reglementare va

monitoriza conformitatea operatorilor

în acest domeniu.

n Operatorii pun uneori

bariere comportamentale artificiale

în calea consumatorilor

să facă ceea ce doresc. Activități

precum retragerea câștigurilor,

închiderea conturilor și accesarea

informațiilor importante

ar trebui să fie cât mai lipsite

de divergențe posibil. Barierele

comportamentale și fricțiunile

ar trebui folosite doar pentru a

menține clienții în siguranță, mai

degrabă decât pentru a-i împiedica

să ia decizii.

Schimbarea peisajului

n ‘White label’ descrie un

acord comercial prin care un

titular de licență oferă jocuri de

noroc la distanță sub o marcă

furnizată de o terță parte care

nu deține ea însăși o licență de

jocuri de noroc la distanță. Deși

riscurile nu sunt fundamentale

pentru astfel de aranjamente, iar

licențiații trebuie să răspundă pe

bună dreptate, au existat exemple

de neconformitate asociate

cu aceste aranjamente. Comisia

pentru jocuri de noroc va consolida

și va susţine așteptările

operatorilor în ceea ce privește

contractele cu terți, inclusiv

etichetle albe.

n Extragerile de premi și

concursurile au reușit să crească

semnificativ și să facă publicitate

pe scară largă în era digitală.

Aceste concursuri, spre deosebire

de loterie, nu sunt reglementate.

Acest lucru se datorează faptului

că oferă o cale de intrare gratuită

(de exemplu, printr-un post

obișnuit) sau au un element bazat

pe abilități. Ne propunem să

examinăm potențialul de reglementare

a celor mai mari concursuri

de acest tip pentru a introduce

controale adecvate în ceea

ce privește protecția jucătorilor

și, acolo unde este cazul, revenirea

la cauze bune și pentru a

îmbunătăți transparența.

(va urma)

should work with financial

service firms to enable the

blocks to be extended to

other payment methods like

bank transfers.

n Online operators use

data to identify and restrict

accounts in response to suspected

fraudulent activity

and for commercial reasons

(for example customers betting

too successfully). It is

important that customers

are made aware of the circumstances

in which such

restrictions may be applied

and provided with explanations

where it does occur.

This is consistent with the

Commission’s rules for clear

and accessible terms and

conditions and the regulator

will monitor operators’

compliance in this area.

n Operators sometimes

put artificial behavioural

barriers in the way of consumers

doing what they

want. Activities such as withdra

wing winnings, closing

accounts and accessing important

information should

be made as frictionless as

possible. Behavioural barriers

and friction should only

be used to keep customers

safe rather than impede

them from taking decisions.

Changing landscape

n ‘White label’ describes

a commercial arrangement

whereby a licensee offers

remote gambling under a

brand provided by a third

party which does not itself

hold a remote gambling licence.

While the risks are

not fundamental to such arrangements

and licensees

are rightly held to account,

there have been examples of

non-compliance associated

with these arrangements.

The Gambling Commission

will consolidate and reinforce

expectations for opera

tors on contracting with

third parties, including

white labels.

n Prize draws and competitions

have been able to

grow significantly and advertise

widely in the digital

age. These competitions,

unlike lotteries, are not

regulated. This is because

they offer a free entry route

(for instance via ordinary

post) or have a skill-based

element. We propose to explore

the potential for regulating

the largest competitions

of this type to introduce

appropriate controls

around player protection

and, where applicable, returns

to good causes, and to

improve transparency.

(to be continued)

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


promoveazĂ

JOCUL RESPONSABIL

Jucăm să ne distrăm!


48

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

BMM Testlabs, sucursala București

Siguranță, Excelență, Rapiditate, Rigurozitate și Profesionalism în serviciile oferite

Ca în fiecare an, BMM Testlabs

este prezentă in cadrul Entertainment

Arena Expo, la

standul 504, arătând astfel întreaga

implicare și participare

la evenimentele importante ale

pieței de profil, explorând și

prezentând noi oportunități de

afaceri, fiind pilonul important

al prezentării noilor tendințe

ale domeniului jocurilor de noroc

apărute prin prisma existenței

Ordinului 404, oferind

servicii specializate, la cel mai

înalt nivel, producătorilor de

jocuri de noroc în vederea

obținerii Aprobărilor de Tip.

BMM Testlabs, sucursala

București a intrat în al șaselea

an de experiență în piața jocurilor

de noroc din România, furnizând

la cele mai înalte standarde,

an de an, servicii de certificare

a jocurilor de noroc în

segmentul land base. Nominalizările

cât și premiile câștigate

de-a lungul anilor reprezintă o

parte importantă a recunoașterii

calității serviciilor livrate

către partenerii noștri. Continua

dezvoltare a parteneriatelor

noastre cu cei mai importanți

operatori de jocuri de noroc

din România cât și perenitatea

parteneriatelor deja existente

indică încă o dată că serviciile

oferite de BMM România

sunt din ce în ce mai apreciate

oferind garanția calității

acestora pe toate palierele sale.

În pofida existenței pe piața

de profil a unor furnizori de servicii

de certificare total nealiniate

la cerințele unei piețe sigure,

fără acreditare în domeniul

jocurilor de noroc, din perspectiva

autorităților, lipsite de

transparență și profesionalism

în domeniu, BMM Testlabs România

continuă, având la

dispoziție toate instrumentele

necesare, să livreze la cel mai

înalt nivel servicii de certificare,

la cel mai bun raport cali tate-preț,

care acoperă cerințele

legislației în vigoare, OUG 77,

Ordinului 404, etc., cât și a organismului

de acreditare

ENAC, urmând și respectând

cu strictețe cerințele ale certificărilor

ISO 17020 (inspecții

Like every year, BMM Testlabs

is present at Entertainment

Arena Expo, at booth 504, thus

showing its full involvement and

participation in the important

events of the profile market, exploring

and presenting new business

opportunities, being, at

the same time, an important

pillar of the presentation of the

new trends of gambling field,

emerging from the existence of

Order 404, providing high level

specialized services to gaming

slot machine manufacturers, in

order to obtain the Type Approvals.

BMM Testlabs, Bucharest

Branch is local market leader for

the past 6 years on the Romanian

gambling market, providing

gambling certification services

in land base segment to the highest

standards, year after year.

Nominations and awards won

over years represent an important

recognition of the quality of

services delivered to our partners.

The continuous development

of our partnerships with

the most important gambling

operators in Romania, as well as

the long-lastingness of already

existing partnerships shows once

again that the services provided

by BMM Romania are more and

more appreciated as they guarantee

quality at all levels.

Despite the existence on the

profile market of certain certification

services providers completely

non-compliant with the

requirements of a secure market,

operating without any accreditation

in the gambling field, from

the authorities’ perspective,

lacking transparency and professionalism

in the industry, BMM

Testlabs Romania, disposing of

all necessary tools, continues to

deliver certification services to

the highest level, at the best quality-price

ratio, which covers the

requirements of the applicable

laws, GEO no. 77, Order 404, etc.,

as well as of ENAC Accreditation

Body, strictly observing and

complying with the requirements

of ISO 17020 certifications

(initial, periodical or after repair

technical inspections) and ISO

BMM Testlabs, Bucharest Branch

Safety, Excellence, Celerity, Diligence and Professionalism in the services provided

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 49

CLUB

ÎN CURÂND PE

www.casino-magazine.ro


50 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

tehnice inițiale, periodice sau

reparații) și ISO 17025 (aprobări

de tip).

An de an, echipa BMM Testlabs

România a experimentat

creșteri organice a numărului

de inspecții tehnice, totodată

experimentând provocări din

ce în ce mai complexe, de fiecare

dată respectându-și blazonul

de cel sigur și credibil organism

de certificare a jocurilor

de noroc. Cei peste 30 de membri

ai echipei, prin inovație și

dedicare, au îmbrățișat provocările

de ordin tehnic, coroborate

cu adaptabilitatea la stresul

constant al modurilor de lucru

generate de pandemia CO-

VID și, mai apoi, de disfuncționa

litățile lanțului de aprovizionare

apărute în segmentul

producătorilor de jocuri de noroc.

Promptitudinea în efectuarea

inspecțiilor, securitatea

inspecțiilor cât și acoperirea

națională fac din BMM România

un partener redutabil pe

piața de profil din România.

În August, 2022, BMM Testlabs

România a fost primul organism

de certificare care a livrat

aprobări de tip respectând

cerințele tehnice ale Ordinului

404, în 2023 fiind singurul organism

de certificare ales de către

producătorii de jocuri de

noroc, având capabilitatea tehnică

reală de a emite Aprobări

de Tip pe teritoriul României.

Din perspectiva inspecțiilor

tehnice inițiale, impuse de iminenta

aplicare a cerințelor tehnice

cuprinse în textul Ordinului

404 și generate de conversia

în timp foarte scurt a unui număr

uriaș de jocuri de noroc

existente deja în piața de profil,

BMM Testlabs România asigură

constant rapiditatea și

siguranța inspecțiilor, acoperind

zone geografice vaste, oferind

suport echipelor tehnice

ale partenerilor, aliniind în

acest mod provocările tehnice

apărute la legislația actuală.

17025 (type approvals).

Year after year, BMM Testlabs

Romania team has experienced

organic growth of the

number of technical inspections,

meanwhile coping with more

and more complex challenges,

however, each time respecting

its status as a secure and credible

certification body in the

gambling industry. Over 30

members of the Romanian team,

through innovation and dedication,

have embraced technical

challenges, corroborated with

adaptability to the constant

stress of the working methods

generated by COVID pandemic

and moreover, by dysfunctionalities

in the supply chain arising

in the field of slot machine manufacturers.

The promptness in

carrying out inspections, the security

of inspections, as well as

the national coverage make

BMM Romania to be a reliable

partner on the Romanian profile

market.

In August 2022, BMM Testlabs

Romania was the first certification

body which delivered

type approvals in accordance

with the technical requirements

of Order 404, and in 2023 it is the

only certification body chosen

by slot machines manufacturers,

having the technical capability

to issue Type Approvals within

the Romanian territory. From the

perspective of the initial technical

inspections, required by the

forthcoming implementation of

the technical requirements included

in the content of Order

404 and generated by the short

time conversion of a huge number

of games of chance already

existing on the profile market,

BMM Testlabs Romania constantly

provides the promptness

and safety of inspections, covering

wide geographical areas,

providing support to its partners’

technical teams, in this way aligning

the technical challenges to

the existing legislation.

Despre BMM

BMM este cel mai vechi și experimentat laborator

de certificare privat și independent din

domeniul jocurilor de noroc din întreaga lume.

BMM furnizează servicii profesionale de

conformitate tehnică și de reglementare pentru

industria jocurilor de noroc din anul 1981.

BMM certifică și testează cu succes întreg

domeniul de aplicare al produselor de Clasa a

III-a, Clasa a II-a, VLT, AWP, HHR, online/iGaming,

pariurile sportive, sociale, pariuri mutuale

și produse de loterie de peste patru decenii.

BMM a creat primul set de standarde independente

de jocuri de noroc în anul 1992 și primul

set de standarde pentru jocurile de noroc

online in anul 2001.

BMM a înființat BMM Innovation Group

(BIG) în anul 2019 pentru a furniza servicii de

tehnologie de ultimă oră și de protecție axate

pe securitate cibernetică (BIG Cyber) și servicii

de training virtual (RG24seven) pentru industria

globală de jocuri de noroc.

BMM are peste 600 de angajați în cadrul celor

15 locații la nivel global și deservește peste

470 de jurisdicții în domeniul jocurilor de noroc.

Sediul central mondial al BMM se află în

Las Vegas (SUA), dispunând de birouri în Canada,

Peru, Argentina, Spania, Italia, Slovenia,

România, Polonia, Australia (Melbourne și Sidney),

India, Singapore, Macau și Africa de Sud.

Pentru mai multe informații despre BMM

Testlabs, vizitați site-ul bmm.com.

WE TAKE YOU

TO THE WORLD

About BMM

BMM is the longest established and

most experienced private independent

gaming certification lab in the world.

BMM has provided professional technical

and regulatory compliance services

to the gaming industry since 1981.

BMM has been successfully testing

and certifying the full scope of Class III,

Class II, VLT, AWP, HHR, online/iGaming,

sports betting, social, pari-mutuel, and

lottery products for over four decades.

BMM authored the first set of independent

gaming standards in 1992 and the

first set of online gaming standards in

2001.

BMM established the BMM Innovation

Group (BIG) in 2019 to provide cuttingedge

and protective technology services

centered around cybersecurity (BIG

Cyber) and virtual training (RG24seven)

services for the global gaming industry.

BMM employs some 600 people in 15

global locations and serves over 470 gaming

jurisdictions. BMM's world

headquarters are in Las Vegas (USA) with

offices in Canada, Peru, Argentina, Spain,

Italy, Slovenia, Romania, Poland, Australia

(Melbourne and Sydney), India, Singapore,

Macau, and South Africa.

For more information on BMM Testlabs,

please visit bmm.com.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 51


52

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Legal

Ghid privind publicitatea

pentru activitățile

de jocuri de noroc

Guideline on

advertising

gambling

activities

Teodora Luca

Avocat senior

Nicoleta B|r|gan

Avocat senior

Mihai C|t|lin Luca Cabinet de Avocatur|

Andreea Ciocanaru

Avocat senior

Activitățile de promovare

a bunurilor și serviciilor comercializate

joacă un rol important

în cadrul practicilor

comerciale adoptate de operatorii

economici și, în special,

de operatorii economici care

organizează și exploatează jocuri

de noroc.

Acordarea de bonusuri

și desfășurarea de campanii

pro moționale sunt permise

de legislația română. Astfel de

activități sunt folosite de organizatorii

de jocuri de noroc ca

stimulente cu scopul de a atrage

clienți și de a crește afacerea

și sunt promovate, de obicei,

pe diferite canale media sub

formă de materiale publicitare.

Cu toate acestea, atât

acordarea de bonusuri, cât

și derularea campaniilor

promoționale, precum și publicitatea

acestora, sunt supuse

unor condiții și limitări

legale specifice, pe care le vom

detalia mai jos.

În același timp, a fost

observată o tendință de

practică (în mare parte)

neunitară la nivelul autorității

competente (Oficiul Național

pentru Jocuri de Noroc) în

ceea ce privește interpretarea

și aplicarea pre vederilor legale

aplicabile în ceea ce privește

aspectele legate de bonusuri

și campanii promoționale și

publicitatea aferentă acestora.

Prin urmare, prezentarea

noastră se va referi și la astfel

Activities meant to promote

the marketed goods and

services play an important

role among the business practices

adopted by economic

operators, and, in particular,

by economic operators organizing

and exploiting games

of chance.

Granting of bonuses and

performance of promotional

campaigns are allowed under

Romanian legislation. Such

activities are used by gambling

organizers as incentives with

the purpose of attracting customers

and business growth

and are usually promoted on

different media channels under

advertising materials.

However, both the granting

of bonuses and the performance

of promotional

campaigns, as well as their

advertising, are subject to

specific legal conditions and

limitations as per the applicable

legislation, which we

shall detail hereinbelow.

At the same time, a tendency

for (mostly) nonunified

practice at the level

of the competent authority

(National Gambling Office)

in terms of interpreting and

enforcing the applicable legal

provisions was noticed

regarding aspects related to

bonuses and promotional

campaigns and the advertising

related to such. Hence,

our presentation shall also ad-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 53

de practici pe care autoritatea

le aplică în prezent.

PREZENTARE GENE­

RALĂ A CAMPANIILOR PU­

BLICITARE

i) Ca regulă generală,

activitatea de publicitate

tre buie să respecte cerința

conform căreia publicitatea

înșelătoare este interzisă,

iar clienții trebuie să fie în

permanență corect informați

cu privire la caracteristicile

serviciilor oferite.

Pentru a evalua dacă publicitatea

este înșelătoare, se

vor lua în considerare toate

aspectele acesteia, în special

orice informație conținută în

ea cu privire la:

i) Caracteristicile serviciilor

furnizate, cum ar fi disponibilitatea

ofertei, natura,

mijloacele de execuție, metoda

de prestare a serviciilor,

dacă acestea corespund scopului,

destinației, parametrilor

tehnici și funcționali, originii

geografice sau comerciale, rezultatele

așteptate ca urmare

a utilizării lor sau rezultatele

și caracteristicile esențiale ale

testelor sau ale controalelor

care au fost efectuate asupra

activelor sau serviciilor;

ii) Prețul sau modalitatea

de calcul al prețului și

condițiile în care se prestează

serviciile; și

iii) Natura, atribuțiile și

drepturile societății, cum ar

fi: identitatea și activele sale,

calificările și dreptul de proprietate

industrială, comercială

sau intelectuală, premiile și

distincțiile sale.

Având în vedere cele

menționate mai sus, este extrem

de important ca, consumatorii

să fie în permanență

informați corect și precis cu

privire la oferta societății, la

termenii și condițiile de utilizare

și la toate celelalte informații

obligatorii pe care societatea

trebuie să le furnizeze public

utilizatorilor săi.

ii) Publicitatea comparativă

poate fi realizată și va fi

recunoscută ca fiind realizată

în mod legal numai dacă sunt

îndeplinite cumulativ următoarele

condiții:

i) Publicitatea nu este

înșelătoare;

ii) Publicitatea compară

bunuri sau servicii care răspund

acelorași cerințe sau sunt

destinate acelorași scopuri;

iii) Publicitatea compară

în mod obiectiv una sau mai

multe caracteristici esențiale

care sunt relevante, verificabile

și reprezentative din perspectiva

acestor servicii, care pot

dress such practices that the

authority currently applies.

GENERAL OVER­

VIEW ON ADVERTISING

CAMPAIGNS

i) As a general rule, advertising

activity, must comply

with the requirement that

the misleading advertising is

prohibited and the customers

must be at all times correctly

informed about the characteristics

of the services offered.

In order to assess whether

the advertising is misleading,

all its aspects will be taken

into consideration, especially

any information contained

therein regarding:

i) The characteristics of

the provided services, such as

the availability of the offer, the

nature, the means of performance,

the method of rendering

the services, whether

it corresponds with their purpose,

destination, technical

and functional parameters,

geographical or commercial

origin, the expected results

as a follow to their use or the

results and essential characteristics

of the tests or of the

controls that have been performed

on the assets or services;

ii) The price or the

means of calculating the price

and the conditions in which

the services are performed;

and

iii) The nature, attributions

and rights of the company,

such as: the identity and its

assets, the qualifications and

the ownership of the industrial,

commercial or intellectual

property, its awards and

distinctions.

Given the aforementioned,

it is highly important that the

consumers are at all times

correctly and accurately informed

on the company’s

offer, the terms and conditions

of use and all the other

mandatory information that

the company must publicly

provide to its users.

ii) Comparative advertising

may be performed

and will be acknowledged as

lawfully performed only if the

following conditions are cumulatively

met:

i) The advertising is not

misleading;

ii) The advertising compares

assets or services that

address to the same requirements

or are destined to the

same purposes;

iii) The advertising objectively

compares one or

more essential characteristics

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


54

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / legal

include prețul;

iv) Publicitatea nu discreditează

sau denigrează

mărcile, denumirile comerciale,

alte semne distinctive,

activele, serviciile, activitățile

sau situația unui concurent;

v) Publicitatea nu profită

în mod neloial de reputația

unei mărci, a unui nume comercial

sau a altor semne distinctive

ale unui concurent

sau de denumirea de origine

a produselor concurente;

vi) Publicitatea nu se

prezintă împreună cu serviciile

ca imitații sau reproduceri ale

serviciilor care prezintă o marcă

comercială sau un nume comercial

protejat;

vii) Publicitatea nu creează

confuzie între comercianți,

între persoana care face publicitate

și un concurent sau între

mărcile, denumirile comerciale,

alte semne distinctive, bunurile

sau serviciile persoanei

care beneficiază de publicitate

și cele ale unui concurent.

Pentru a utiliza publicitatea

comparativă (cea mai

bună ofertă de pe piață, mai

multe jocuri disponibile decât

pe orice altă platformă

online etc.), societatea trebuie

să dețină dovezi (studii

independente, analize publice/private)

care să ateste

acuratețea informațiilor furnizate

clienților.

Reprezentanții și afiliații

Societății trebuie să se asigure,

de asemenea, că mijloacele

prin care se realizează publicitatea

Societății nu ar încălca

marca comercială a unei alte

entități cu drepturi de proprietate

intelectuală și că nu ar instiga

publicul să renunțe la alte

produse sau servicii similare

(în principiu, o persoană poate

face publicitate bunurilor/serviciilor

sale prin prezentarea

ofertei și doar prin conținutul

acesteia publicul ar fi convins

să aleagă acel bun/serviciu, nu

prin sugerarea că cel al unui

concurent este/sunt mai rău/

rele).

Pentru a obține eliminarea

efectelor pe termen lung ale

unei publicități comparative

potențial dăunătoare, autoritatea

națională competentă are

dreptul de a obliga societatea

să publice (în ziare, online, la

televiziune) procesul-verbal

(sau hotărârea judecătorească)

prin care a fost sancționată

pentru nerespectarea acestei

obligații privind publicitatea

comparativă.

Principiile care reglementează

publicitatea la

jocurile de noroc, conform

legislației specifice

În conformitate cu art. 1 2

din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 77/2009, publicitatea

pentru activitățile de

jocuri de noroc care sunt autorizate

pe teritoriul național

trebuie să respecte principiile

menționate la art.10.3 din OUG

77/2009, respectiv trebuie să

protejeze minorii și persoanele

vulnerabile la dependența

de jocurile de noroc (având

în vedere principiile Jocului

Responsabil).

În toate materialele promoționale,

trebuie să fie afișate

seria licenței deținute de societatea

de jocuri de noroc,

interdicția de participare a

minorilor la activități de jocuri

de noroc și sigla Oficiului

Național pentru Jocuri de

Noroc.

Reclamele, publicitatea

sau activitățile promoționale

desfășurate de către companie

that are relevant, verifiable

and representative from the

perspective of those services,

that may include the price;

iv) The advertising does

not discredit or denigrate

the trademarks, commercial

names, other distinctive signs,

assets, services, activities or

situation of a competitor;

v) The advertising does

not unfairly benefit of the reputation

of a trademark, of a

commercial name or of other

distinctive signs of a competitor

or of the origin name of the

competitive products;

vi) The advertising does

not present with the services

as imitations or reproductions

of the services that display a

protected trademark or commercial

name;

vii) The advertising does

not create confusion between

the traders, between the person

that advertises and a competitor

or between the trademarks,

commercial names,

other distinctive signs, assets

or services of the person that

benefits from the publicity

and those of a competitor.

In order to use comparative

advertising (best offer

in the market, more games

available than on any other

online platform etc), the

company must hold the

proves (independent audits,

public/ private analysis) to

attest the accuracy of the

information provided to the

customers.

The Company’s representatives

and affiliates must

also ensure that the means by

which the Company’s advertisement

is performed would

not violate the trademark of

another IP rights of a different

entity and that it would not

instigate the audience to discard

other similar products or

services (as of principle, a person

may advertise its assets/

services by presenting the audience

with the offer and only

by the content thereof would

the audience be convinced to

choose that asset/service, not

by suggesting that a competitors’

is/are worse).

In order to achieve the

removal of the long – time effects

of a potential damaging

comparative advertising, the

national competent authority

is entitled to compel the company

to publish (newspaper,

online, television) the minute

(or court decision) by which it

was sanctioned for not complying

with this obligation

regarding the comparative

advertising.

Main principles regulating

the gambling advertising,

as per the legislation

in force

In accordance with art.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 55

în locațiile proprii sau pe paginile

web proprii nu sunt considerate

materiale publicitare.

În conformitate cu articolul

26 din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 77/2009,

este interzisă promovarea sau

publicitatea pentru activitățile

de jocuri de noroc care nu sunt

licențiate în România.

Sancțiunea contraven țională

pentru nerespectarea

interdicției menționate constă

în amendă între 50.000

-100.000 lei și, complementar,

confiscarea tuturor beneficiilor

financiare rezultate

din contravenție (ar fi cazul

prețului încasat de o firmă de

publicitate, în cazul în care

aceasta ar promova activități

de jocuri de noroc sau de o

firmă care nu deține licența

corespunzătoare emisă de

Oficiul Național pentru Jocuri

de Noroc).

Publicitatea, campaniile

de marketing și promoțiile

sunt permise pe pagina web

a societății fără aprobare

prealabilă, în timp ce pentru

campaniile promoționale (în

cadrul cărora se oferă premii

suplimentare față de cele

oferite în urma jocului) care

se desfășoară în afara paginii

web sau a sediilor companiilor

licențiate, societatea trebuie

să obțină aprobarea prealabilă

a Autorității pentru Jocuri de

Noroc), dacă modalitatea de

acordare a premiilor este similară

cu modalitatea utilizată în

scopul jocurilor de noroc.

Această condiție nu se

aplică în cazul publicității

(cum ar fi publicitatea pentru

mărci sau produse), deoarece

acestea nu implică oferirea

de premii suplimentare.

În ceea ce privește publicitatea

comercială a activității

de jocuri de noroc în România,

următoarele principii fundamentale

trebuie respectate în

permanență atât de către companiile

licențiate online, cât și

de către afiliații acestora:

i) Protecția minorilor și

împiedicarea accesului acestora

la jocurile de noroc;

ii) Asigurarea integrității

și transparenței operațiunilor

efectuate de către și prin intermediul

organizatorilor de

jocuri de noroc, precum și a

unui sistem de jocuri de noroc

echitabil, supravegheat și verificat

permanent din perspectiva

securității și corectitudinii

activităților desfășurate;

iii) Prevenirea și combaterea

activităților infracționale

care pot fi desfășurate prin

intermediul acestor tipuri de

jocuri;

iiii) Dezvoltarea și implementarea

de programe care să

îi protejeze pe jucători împotriva

dependenței de jocurile

de noroc.

(continuarea

în ediția următoare)

1 2 of Government Emergency

Ordinance no. 77/2009, advertisment

for gambling activities

which are authorised

on the national territory must

observe the principles mentioned

in art. 10.3 of GEO

77/2009, namely must protect

minors and vulnerable

persons to gambling addiction

(considering the principles of

Responsible Gambling).

In all promotional materials,

it must be posted the

serial number of the license

held by the gambling company,

interdiction of minors

to participate to gambling

activities and the National

Gambling Office logo.

Advertisments, publicity

or promotional activities carried

out by the company in its

own premises or webpages are

not considered advertising

materials.

In accordance with article

26 of Governement Emergency

Ordinance no. 77/2009, it is

forbidden to promote or advertise

gambling activities that

are not licensed in Romania.

Contraventional sanction

for not observing the said

interdiction consists of fine

between 50.000 -100.000 Lei

and complementary, seizure

of all financial benefits resulting

from the contravention (it

would be the case of the price

collected by advertising company,

in case they would promote

gambling activities or a

company that doesn’t hold

the relevant license issued by

the Gambling Authority).

Advertisment, marketing

campaigns and promotions

are allowed on the webpage

of the company without any

prior approval, while for the

promotional campaigns (during

which additional prizes

than the ones offered as result

of the game) which are performed

outside the webpage

or premises of the licensed

companies the company

must obtain prior approval

of the Gambling Authority),

if the modality of awarding

the prizes is similar with the

modality used for gambling

purposes.

This condition does not

apply for the advertisement

(such as brand or product

advertisement), as they do

not imply the offering of any

additional prizes.

Targeting the commercial

advertising of gambling activity

in Romania, the following

main principles must at all

times be observed by both the

on-line licensed companies

and by its affiliates:

i) The protection of the

underaged persons and the

prevention thereof from accessing

gambling games;

ii) The ensuring of the

integrity and the transparency

of the operations that are performed

by and through the organizers

of gambling games as

well as an equitable gambling

system that is permanently

supervised and verified from

the perspective of the security

and the correctness of the performed

activities;

iii) Prevention and the

combating of the criminal activities

that can be performed

by the means of these types

of games;

iiii) Development and

implementation of programs

that harbours the players

against the gambling addiction.

(to be continued

in the next issue)

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


56

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Era Digital|

România: Poarta către

o națiune crypto

By Marius Morra, CEO and Co-founder of TOKERO Crypto Exchange

În era digitală, criptomonedele

promit o revoluție în

modul în care abordăm economia,

finanțele și infrastructura

digitală. Criptomonedele,

cu o valoare de piață care ar

putea atinge trilioane de dolari,

reprezintă viitorul și nu pot

fi ignorate.

De ce ar trebui România să

fie o națiune crypto?

Una dintre marile întrebări

ale momentului este: care va fi

prima națiune care va adopta

cu adevărat criptomoneda? Cu

un sector IT solid, talent tehnic

de calitate superioară și o

poziție geografică avantajoasă

în Europa, România are

potențialul de a fi în fruntea

acestei curse.

Tradiția IT și avantajul

competitiv

Aproximativ 100.000 de

români lucrează în domeniul

IT, iar acest număr este în

creștere. Centre tehnologice

precum Cluj, Iași și Timișoara,

alături de București, au creat un

mediu propice pentru inovație.

Start-up-uri blockchain și companii

crypto pot beneficia de

această masă critică de talente.

Educația, cheia succesului

Educația în domeniul IT

și STEM trebuie să devină o

prioritate națională. Cursurile

de blockchain, criptografie și

economie digitală ar trebui

să fie integrate în curricula

universitară. Parteneriatele

între universități și companii

pot asigura cercetare și dezvoltare

de calitate.

Reglementări și colaborare

Pentru a prospera în domeniul

crypto, este esențială

colaborarea cu băncile și

autoritățile de reglementare.

Un mediu favorabil, cu

reglementări clare și echitabile,

va atrage investiții și inovatori.

România ar putea să se inspire

din exemple de succes, precum

Estonia, Lituania sau Elveția, și

In the digital age, cryptocurrencies

promise to revolutionize

the way we approach

the economy, finance and

digital infrastructure. Cryptocurrencies,

with a market value

that could reach trillions of dollars,

are the future and cannot

be ignored.

Why should Romania be a

crypto nation?

One of the big questions of

the moment is: Which nation

will be the first to truly adopt

cryptocurrency? With a solid

IT sector, top-quality technical

talent and an advantageous

geographical position

in Europe, Romania has the

potential to be at the forefront

of this race.

IT tradition and competitive

advantage

Approximately 100,000

Romanians work in the IT field,

and this number is growing.

Technological centers such as

Cluj, Iași and Timișoara, along

with Bucharest, have created

an environment conducive to

innovation. Blockchain startups

and crypto companies can

benefit from this critical mass

of talent.

Education, the key to success

IT and STEM education

must become a national priority.

Blockchain, cryptography

and digital economy courses

should be integrated into university

curricula. Partnerships

between universities and

com panies can ensure quality

research and development.

Regulations and collaboration

To thrive in crypto, working

with banks and regulators is

essential. An enabling environment

with clear and fair regulations

will attract investment

and innovators. Romania could

be inspired by successful examples,

such as Estonia, Lithuania

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Era Digital| / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 57

Romania: Gateway

to a crypto nation

să adopte cele mai bune practici.

Inovații în serviciile publice

Imaginăm o Românie în care

actele de identitate, licențele

și certificatele sunt stocate pe

blockchain, asigurând securitate

și transparență. Proiecte

pilot ar putea fi lansate în orașe

precum Brașov sau Sibiu, testând

avantajele tehnologiei

blockchain pentru serviciile

publice.

Viziunea de viitor

România se află într-un

moment de răscruce. Țara

noastră are resursele, talentul

și infrastructura necesare pentru

a deveni o națiune crypto de

frunte. Este necesară o viziune

clară, investiții și colaborare.

Prin adoptarea criptomonedelor

și tehnologiei blockchain,

România poate deveni un

exemplu global și un hub pentru

inovație în acest domeniu

emergent.

Infrastructura digitală: Un

pas esențial

Un pas major în direcția

evoluției către o națiune crypto

este dezvoltarea infrastructurii

digitale. Țările care au adoptat

deja tehnologia blockchain au

investit intens în rețelele lor,

asigurând astfel securitate și

viteză. România, cu unul din

cel mai rapid internet din lume,

are un avantaj considerabil.

O extindere a fibrei optice și

investiții în data centers sunt

esențiale.

Parteneriatele public-private:

Cheia succesului

Atingerea statutului de

națiune crypto nu este doar

responsabilitatea guvernului.

Sectorul privat are un rol crucial.

Companiile tehnologice,

băncile și alte instituții financiare

pot colabora cu guvernul

pentru a crea soluții inovatoare.

Aceste parteneriate pot duce la

dezvoltarea de portofele digitale

securizate, platforme de

tranzacționare și sisteme de

educație pentru publicul larg.

Turismul crypto: O oportunitate

unică

Cu o istorie bogată, peisaje

naturale uluitoare și orașe

pline de viață, România are

potențialul de a atrage turismul

crypto. Imaginați-vă hoteluri,

restaurante și atracții turistice

acceptând criptomonede ca

metodă de plată. Acest lucru

nu numai că va atrage turismul

tech-savvy, dar va plasa și

România pe harta destinațiilor

crypto-friendly.

Trecerea la o economie crypto

nu este simplă, dar bene ficiile

pe termen lung pot fi extraordinare.

Adoptarea tehnologiei

blockchain și a criptomone de lor

poate aduce prosperitate, securitate

și inovație Româ niei. Cu

viziune, determinare și colaborare,

România are tot ce îi trebuie

pentru a fi un li der în revoluția

digitală ce se conturează.

or Switzerland, and adopt the

best practices.

Innovations in public services

We imagine a Romania

where identity documents,

licenses and certificates are

stored on the blockchain,

ensuring security and transparency.

Pilot projects could

be launched in cities such as

Brașov or Sibiu, testing the

advantages of blockchain technology

for public services.

The vision of the future

Romania is at a crossroads.

Our country has the resources,

talent and infrastructure to

become a leading crypto nation.

A clear vision, investment and

collaboration is required. By

adopting cryptocurrencies

and blockchain technology,

Romania can become a global

example and a hub for innovation

in this emerging field.

Digital infrastructure: An

essential step

A major step in the evolution

towards a crypto nation

is the development of digital

infrastructure. Countries that

have already adopted blockchain

technology have invested

heavily in their networks, thus

ensuring security and speed.

Romania, with one of the fastest

internet in the world, has

a considerable advantage. An

expansion of optical fiber and

investments in data centers are

essential.

Public-private partnerships:

The key to success

Achieving crypto-nation

status is not just the government’s

responsibility. The private

sector has a crucial role.

Technology companies, banks

and other financial institutions

can work with the government

to create innovative solutions.

These partnerships can lead to

the development of secure digital

wallets, trading platforms

and education systems for the

general public.

Crypto tourism: A unique

opportunity

With a rich history, stunning

natural landscapes and

bustling cities, Romania has

the potential to attract crypto

tourism. Imagine hotels, restaurants

and tourist attractions

accepting cryptocurrencies as a

payment method. This will not

only attract tech-savvy tourism,

but also put Romania on the

map of crypto-friendly destinations.

Transitioning to a crypto

economy is not straightforward,

but the long-term benefits can

be tremendous. The adoption

of blockchain technology and

cryptocurrencies can bring

prosperity, security and innovation

to Romania. With vision,

determination and collaboration,

Romania has everything

it needs to be a leader in the

emerging digital revolution.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


58 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / GDPR

La 10 iulie, Comisia

Europeană a adoptat

decizia sa de adecvare

pentru Cadrul UE -

SUA privind confidențialitatea

datelor 1 . Decizia de adecvare

concluzionează că Statele

Unite asigură un nivel adecvat de

protecție – în comparație cu cel

al UE – pentru datele cu caracter

personal transferate din UE

către companiile din SUA care

participă la Cadrul UE - SUA privind

confidențialitatea datelor.

În continuare se prezintă 2

și faptul că: Decizia de adecvare

urmează semnării de către

SUA a unui Ordin Executiv privind

„Îmbunătățirea garanțiilor

pentru activitățile de informații

privind semnalările din Statele

Unite”, care a introdus noi garanții

obligatorii pentru a aborda

punctele ridicate de Curtea de

Justiție a Uniunii Europene în

decizia sa Schrems II din iulie

2020. În special, noile obligații

unul dintre instrumentele prevăzute

de Regulamentul General

privind Protecția Datelor (RGPD)

pentru a transfera date cu caracter

personal din UE către țări terțe

care, în evaluarea Comisiei, oferă

un nivel comparabil de protecție

a datelor cu caracter personal cu

cel al Uniunea Europeană.

Ca urmare a deciziilor de adecvare,

datele cu caracter personal

pot circula în mod liber și în

siguranță din Spațiul Economic

European (SEE), care include cele

27 de state membre ale UE, precum

și Norvegia, Islanda și Liechtenstein,

către o țară terță, fără a

fi supuse niciunei alte obligații,

condiții sau autorizații. Cu alte

cuvinte, transferurile către țara

terță pot fi gestionate în același

mod ca și transmisiile de date

intra-UE.

Decizia de adecvare privind

Cadrul UE - SUA privind

confidențialitatea datelor acope

ră transferurile de date de la

On July 10, the European

Commission

adopted

its adequacy

decision for the

EU - US Data 1 Privacy Framework.

The adequacy decision

concludes that the United

States provides an adequate level

of protection – compared

to the EU – for personal data

transferred from the EU to US

companies participating in the

EU - US Data Privacy Framework.

Also states 2 that: The

adequacy decision follows the

signing by the US of an Executive

Order on “Enhancing Safeguards

for United States Signals

Intelligence Activities”,

which introduced new mandatory

safeguards to address

the points raised by the Court

of Justice of the European Union

in its Schrems II decision of

July 2020. In particular, the

cision?

An adequacy decision is

one of the tools provided by

the General Data Protection

Regulation (GDPR) to transfer

personal data from the EU to

third countries which, in the

Commission’s assessment,

offer a comparable level of personal

data protection to that

of European union.

As a result of adequacy decisions,

personal data can flow

freely and securely from the

European Economic Area

(EEA), which includes the 27

EU member states as well as

Norway, Iceland and Liechtenstein,

to a third country, without

being subject to any other

obligation, conditions or

authorizations. In other words,

transfers to the third country

can be handled in the same

way as intra-EU data transmissions.

The EU-US Data Privacy

Decizia de adecvare pentru cadrul

UE - SUA privind protecția datelor

by Mugurel Olariu, RPD protectie date

au fost menite să asigure accesarea

datelor de către agențiile

de informații americane numai

în măsura în care este necesar și

proporțional și să instituie un mecanism

de despăgubiri independent

și imparțial pentru a trata și

soluționa plângerile din partea europenilor

cu privire la colectarea

de informații și datele lor în scopuri

de securitate națională. Sub

formă de întrebări și răspunsuri,

se prezintă următoarele:

1. Ce este o decizie de adecvare?

O decizie de adecvare este

1 https://commission.europa.eu/

system/files/2023-07/Adequacy%20decision%20EU-US%20Data%20Privacy%20

Framework_en.pdf

2 https://ec.europa.eu/commission/

presscorner/detail/en/qanda_23_3752

orice entitate publică sau privată

din SEE către companiile din SUA

care participă la Cadrul UE - SUA

pentru confidențialitatea datelor.

2. Care sunt criteriile de evaluare

a adecvării?

Adecvarea nu necesită ca

sistemul de protecție a datelor

din țara terță să fie identic cu cel

al UE, ci se bazează pe standardul

„echivalenței esențiale”. Aceasta

implică o evaluare cuprinzătoare

a cadrului de protecție a datelor

dintr-o țară, atât a protecției

aplicabile datelor cu caracter

personal, cât și a mecanismelor

de supraveghere și căi de atac

disponibile.

Autoritățile europene de

protecție a datelor au elaborat o

Listă de elemente care trebuie luate

în considerare pentru această

new obligations were intended

to ensure access to data by US

intelligence agencies only to

the extent necessary and proportionate,

and to establish an

independent and impartial redress

mechanism to deal with

and resolve complaints from

Europeans about the collection

of information and their

data for national security purposes.

In the form of questions

and answers, the following are

presented:

1. What is a adequacy de­

1 https://commission.europa.eu/

system/files/2023-07/Adequacy%20

decision%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework_en.pdf

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_3752

Framework Adequacy Decision

covers data transfers from

any public or private entity in

the EEA to US companies participating

in the EU - US Data

Privacy Framework.

2. What are the suitability

assessment criteria?

Adequacy does not require

the third country’s data protection

system to be identical

to the EU’s, but is based on the

„essential equivalence” standard.

This involves a comprehensive

assessment of a

country’s data protection framework,

both the protections

applicable to personal data

and the oversight mechanisms

and remedies available.

The European data protection

authorities have drawn up

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


GDPR / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 59

evaluare, cum ar fi existența principiilor

de bază pentru protecția

datelor, drepturile individuale,

supravegherea independentă și

căi de atac eficiente.

3. Ce este Cadrul UE-SUA

pri vind confidențialitatea datelor?

În decizia sa de adecvare,

Comisia a evaluat cu aten ție

cerin țele care decurg din Cadrul

UE - SUA privind confiden ția litatea

datelor, precum și limitările

și garanțiile care se aplică atunci

când datele cu caracter personal

transferate în SUA ar fi accesate

de autoritățile publice din SUA,

în special pentru aplicarea legii

penale și în scopuri de securitate

națională.

Pe această bază, decizia de

adecvare concluzionează că

Statele Unite asigură un nivel

adec vat de protecție a datelor

cu caracter personal transferate

din UE către companiile care

litigiilor și a unui grup de arbitraj.

Companiile din SUA își pot

certifica participarea la Cadrul UE

- SUA privind confidențialitatea

datelor prin angajamentul de a respecta

un set detaliat de obligații

de confidențialitate. Aceasta ar

a LIST of elements to be taken

into account for this assessment,

such as the existence of

basic data protection principles,

individual rights, independent

supervision and effective

remedies.

decision, European entities

are able to transfer personal

data to participating companies

in the United States without

having to implement

additional data protection

safeguards.

The framework gives EU

individuals whose data would

be transferred to participating

US companies several new rights

(for example, to obtain

access to their data or to obtain

the correction or deletion

of incorrect or unlawfully manipulated

data). In addition,

they offer various avenues for

redress if their data is mishandled,

including before independent

dispute resolution

mechanisms and an arbitration

panel.

US companies can certify

their participation in the EU -

US Data Privacy Framework

by committing to a detailed

set of privacy obligations. This

Adequacy decision for the EU - US

framework regarding data protection

participă la Cadrul UE - SUA

privind confidențialitatea datelor.

Odată cu adoptarea deciziei

de adecvare, entitățile europene

sunt în măsură să transfere date

cu caracter personal către companiile

participante din Statele

Unite, fără a fi nevoie să pună în

aplicare garanții suplimentare de

protecție a datelor.

Cadrul oferă persoanelor din

UE ale căror date ar fi transferate

companiilor participante

din SUA mai multe drepturi noi

(de exemplu, de a obține acces

la datele lor sau de a obține

corectarea sau ștergerea datelor

incorecte sau manipulate ilegal).

În plus, oferă diferite căi

de despăgubire în cazul în care

datele lor sunt gestionate greșit,

inclusiv înaintea mecanismelor

independente de soluționare a

putea include, de exemplu, principii

de confidențialitate, cum ar

fi limitarea scopului, reducerea la

minimum a datelor și păstrarea

datelor, precum și obligații specifice

privind securitatea datelor și

partajarea datelor cu terți.

Cadrul va fi administrat de

Departamentul de Comerț al

SUA, care va procesa cererile

de certificare și va monitoriza

dacă companiile participante

continuă să îndeplinească cerințele

de certificare. Respectarea

de către companiile americane

a obligațiilor care le revin în

temeiul Cadrului UE - SUA de

confidențialitate a datelor va fi

impusă de Comisia Federală pentru

Comerț din SUA.

(continuarea

în ediția următoare)

3. What is the EU-US Data

Privacy Framework?

In its adequacy decision,

the Commission carefully

assessed the data privacy requirements

arising from the

EU - US framework, as well as

the limitations and safeguards

that apply when personal data

transferred to the US would

be accessed by US public

authorities, in specifically for

criminal law enforcement and

national security purposes.

On this basis, the adequacy

decision concludes that

the United States provides an

adequate level of protection

for personal data transferred

from the EU to companies

participating in the EU - US

Data Privacy Framework. With

the adoption of the adequacy

could include, for example,

privacy principles such as purpose

limitation, data minimization

and data retention, as

well as specific data security

and data sharing obligations

with third parties.

The framework will be administered

by the US Department

of Commerce, which

will process certification

applications and monitor

whether participating companies

continue to meet certification

requirements. Compliance

by US companies with

their obligations under the EU

- US Data Privacy Framework

will be enforced by the US Federal

Trade Commission.

(to be continued

in the next issue)

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


60

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

Pragmatic Play, Partener Asociat

al Galei Marilor Premii ale

Industriei de Gambling 2023

Pragmatic Play, Associate Partner of the 2023

Gambling Industry Grand Awards Gala

By K.Sino

Pragmatic Play a devenit Partener Asociat al Galei Oficiale de

decernare a Marilor Premii ale Industriei de Gambling din România

ediția 2023.

Pragmatic Play has become an Associate Partner of the Official

Gala of the Romanian Gambling Industry Grand Awards 2023

edition.

Deși mai este ceva timp

până la mult așteptata seară a

Galei de decernare a Marilor

Premii din industria românească

de gambling, interesul companiilor

este din ce în ce mai

mare.

Premiile Industriei de

Gambling sunt inițiate de către

revista noastră Casino Life &

Business Magazine în urmă cu

17 ani și, de atunci, sunt oferite,

anual ca o recunoaștere

a meritelor celor mai active și

mai competitive companii ce

activează în industria jocurilor

de noroc din țara noastră.

Nominalizările se vor deschide

în luna noiembrie iar

Gala Oficială a Marilor Premii

ale Industriei de Gambling,

cel mai important eveniment

de socializare al industriei de

gambling româneşti, va avea

loc în data de 14 decembrie,

începând cu ora 19:00 în luxoasele

saloane ale Magic Place

Crângași din București.

Evenimentul mult așteptat

va reuni, ca și la precedentele

ediții, operatori din industria

jocurilor de noroc, producători,

persoane publice, oameni care

contează în lumea “businessului”

contemporan, oameni de

cultură, artă şi sport dar şi din

mass media.

Gazda Galei va fi, ca de

obicei, Codruț Kegheș aka

Dezbrăcatu’ sau, mai nou, El

Ciolănescu, care va dirija un

pro gram artistic special conceput

pentru acest eveniment de

Although there are still

a few months left before the

long-awaited evening of the

Romanian Gambling Industry

Awards Gala, companies are

already showing a lot of interest

in the event.

Our Casino Life & Business

Magazine started the

Gambling Industry Awards 17

years ago, and, since then, they

have been annually offered to

honour the most active and

competitive companies operating

in the gambling industry

in our country.

The nominations open

in November, as the Official

Gala of the Gambling Industry

Grand Awards, the most

prominent social event of the

Romanian gambling industry,

will take place on December

14th, starting at 19:00 in the

luxurious halls of Magic Place

Crângași in Bucharest.

Walking in the footsteps

of previous editions, the

long-awaited event will bring

together operators in the gambling

industry, producers,

public figures, key business

people, as well as big names

from culture, arts, sports, and

media.

The host of the Gala will

be Codruț Kegheș, known as

Dezbrăcatu’ or, more recently,

El Ciolănescu. He will direct an

artistic programme specially

designed for the occasion.

Marking the event with its

well-deserved importance,

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 61

Gala

MARILOR PREMII

ale Industriei de

Gambling din România

sponsorizată de

EDIȚIA

17

20

23

14 DECEMBRIE 2023

www.casino-magazine.ro


62

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

excepție.

Acordându-i importanța

cuvenită evenimentului, Pragmatic

Play a hotărât să devină

Partener Asociat al acestei

a 17a ediții, deschizând astfel

lista de susținători ai acestui

eveniment important.

Astfel, ediția din acest an, cea

de a 17a se va numi „Gala Marilor

Premii ale Industriei de

Gambling din România, sponsorizată

de Pragmatic Play”

Pragmatic Play este lider în

furnizarea de conținut în industria

jocurilor de noroc, cu

cele mai de success branduri

din industrie, preferate de

jucătorii din întreaga lume.

Cu posibilități noi de joc, accesibile

printr-un singur API,

oferă un portofoliu cu mai

multe sloturi online premiate,

jocuri de cazino live, jocuri

bingo, sporturi virtuale, pariuri

sportive și multe altele, disponibile

pe toate piețele, limbile

și în toate valutele majore.

Scopul companiei este de a

crea experiențe captivante și

senzații tari, în mod responsabil,

echipa de profesioniști

oferind în mod constant partenerilor

lor de clasă mondială

jocuri de cazino de top la care

jucătorii se întorc mereu.

Filmul ediției 2022, la fel ca

și filmele edițiilor anterioare,

este postat pe canalul TV Casino

Life & Business Magazine

existent pe Youtube.

Despre edițiile anterioare

ale Galei Marilor Premii ale Industriei

de Gambling din România

puteți citi pe site-ul oficial

al revistei noastre.

Inițiator și Organizator

al Premiilor Industriei de

Gambling din România: Casino

Life & Business Magazine.

Pragmatic Play has decided

to become Associate Partner

for the 17th edition, thus opening

the list for other partners

to join.

Consequently, the 17th

edition will be called “The

Romanian Gambling Industry

Grand Awards Gala, sponsored

by Pragmatic Play” .

Pragmatic Play is a leading

provider in the gambling

industry, with a successful casino

games selection soughtafter

by players around the

world.

With new gaming opportunities

accesible through a

single API, the provider offers

a portfolio of multiple awardwinning

online slots, live

casino games, bingo games,

virtual sports, sports betting

options, and more, available in

all major markets, languages,

and currencies.

The company’s goal is to

create exciting experiences

and thrills that can be enjoyed

responsibly, with their team of

professionals consistently delivering

leading casino games

that players keep coming back

to.

The video of the 2022 edition,

like the videos of the previous

editions, is posted on the

existing Casino Life & Business

Magazine TV channel on You-

Tube.

You can read about the

previous editions of the Romanian

Gambling Industry

Grand Awards Gala on the official

website of our magazine.

Initiator and Organizer of

the Grand Awards of the Romanian

Gambling Industry:

Casino Life & Business Magazine.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 63

grisogono

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro


64

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / poker

Timothy Adams a câștigat

evenimentul Principal Triton London

2023 pentru 4,1 milioane de dolari

Source: wpt

Timothy Adams a obținut un nou rezultat mare în cariera lui, plus a doua

victorie la Triton Main Event.

Este un nou scor mare în carieră

pentru profesionistul din turneele

de poker, Timothy Adams, după

ce a supraviețuit celor 151 de intrări

ale evenimentului principal din Londra

din 2023 Triton Super High Roller

Series, pentru a obține premiul

pentru primul loc al evenimentului,

de 4.185.000 de dolari.

Victoria marchează cel de-al

doilea titlu Triton din carieră al lui

Adams, al 11-lea său câștig în turneu

și îi oferă peste 13 milioane de

dolari câștigați în evenimentele Triton,

din cariera sa de 36.727.006

dolari. Noul scor de șapte cifre îl

împinge și pe Adams pe locul 15

pe lista All-Time Money a pokerului,

depășindu-l pe Jake Schindler și

stând în spatele lui Steve O’ Dwyer.

„A fost o luptă heads-up”, a

spus Adams imediat după victorie

la transmisiunea live Triton Poker.

„Vreau să spun, Jean-Noel [Thorel],

jos pălăria pentru el. Este un concurent

nebun, foarte greu de jucat.

Nu este de mirare de ce face atât

de multe mese finale cu sume mari.”

Pe mâna finală, Adams a avut un

avantaj mic față de adversarul său

heads-up, antreprenorul Jean-Noel

Thorel. Thorel luă perechea de nouă

în timp ce Adams se uita în jos

la perechea de opt. Perechea a primit

toate jetoanele în mijlocul preflop

și când cărțile erau pe spate, se

putea auzi un oftat perceptibil al lui

Adams când vedea veștile proaste.

Cu toate acestea, orice dezamăgire

pe care Adams a simțit-o a

fost înlocuită cu ușurare pe măsură

ce tabla s-a epuizat

… și în final pe river. Cu

acel card river, Adams a câștigat al

doilea titlu din carieră la Triton Main

Event, trofeul supradimensionat

și cel mai mare premiu în bani din

cariera sa.

„Când am făcut all-in, a fost

puțin mai rece. El avea nouă, eu

opt și m-am gândit că poate asta

era pentru mine”, a continuat el.

„Nu îmi venea să cred, tocmai i-am

spart pe cei opt de pe river A fost...

o nebunie.”

Când acel opt a lovit pe river,

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

65

părea că un val de emoții l-a lovit și

pe Adams.

„Ce moment emoționant pentru

Tim Adams”, a spus comentatorul

Ali Nejad. „O poți vedea pe fața lui.”

Uimit, Adams a făcut turul

îmbrățișându-l pe Thorel, precum

și pe omul său de sprijin, pe Seth

Davies și Lucas Greenwood.

Unii dintre cei mai buni jucători de

poker din lume s-au înscris la Evenimentul

Principal cu 125.000 de dolari,

deoarece cea mai mare serie Triton

Poker din Londra a primit 151 de înscrieri,

inclusiv 54 de reînregistrări.

Această prezență incredibilă a însemnat

un fond de premii de 18.875.000

de dolari, cu 27 de jucători care au

câștigat locurile în bani, cu un minim

de 189.000 de dolari la bătaie pentru

primii patru jucători care au trecut

în primele 27 de locuri.

Câștiguri la Masa finală

Timothy Adams – 4.185.0002 $

Jean-Noel Thorel – 2.830.000 $

Daniel Cates – 1.940.000 $

Isaac Haxton – 1.582.000 $

Stephen Chidwick – 1.260.000 $

Juan Pardo – 970.000 $

James Chen – 705.000 $

Lun Loon – 510.000 $

Doug Polk – 422.500 $

Timothy Adams wins 2023

Triton London Main Event

for $4.1 million

Timothy Adams earned a new career-high score plus his second

Triton Main Event victory.

It’s a new massive career-high

score for nosebleed tournament

pro Timothy Adams after he outlasted

the 151 entries of the 2023 Triton

Super High Roller Series London

Main Event to lock up the

event’s $4,185,000 first-place prize.

The victory marks Adams’ second

career Triton title, his 11th

cash on the tour, and gives him

more than $13 million of his career

$36,727,006 earned in Triton

events. The new seven-figure score

also pushes Adams into 15th

on poker’s All-Time Money List as

well, surpassing Jake Schindler

and sitting behind Steve O’ Dwyer.

“It was a battle heads-up,”

Adams said immediately after the

win on the Triton Poker livestream.

“I mean, Jean-Noel [Thorel], hats

off to him. He’s an insane competitor,

super tough to play against.

There’s no wonder why he makes

so many final tables with big

stacks.”

On the final hand, Adams held

a slight chip lead over his heads-up

opponent, entrepreneur Jean-Noel

Thorel. Thorel picked up pocket

nines as Adams looked down at

pocket eights. The pair got all the

chips in the middle pre-flop and

when the cards were on their back,

one could hear a discernible sigh

from Adams as he saw the bad

news.

However, any disappointment

Adams may have felt was replaced

with relief as the board ran out

… and finally

the on the river. With that river

card, Adams won his second

career Triton Main Event title, the

oversized trophy, and the largest

cash of his career.

“When we got all-in, it was a bit

of a cooler. He had nines, I had eights

and I thought maybe that was

it for me,” he continued. “I couldn’t

believe it, I just smashed the eight

on the river. It was…insane.”

When that eight hit the river it

looked as if a flood of emotions also

hit Adams.

“What an emotional moment for

Tim Adams,” said commentator Ali

Nejad. “You can see it on his face.”

Stunned, Adams made the rounds

giving hugs to Thorel as well

as his support system on the rail

of Seth Davies and Lucas Greenwood.

Some of the world’s best poker

players pitched up in the

$125,000-entry Main Event as the

biggest-ever Triton Poker Series in

London welcomed 151 entries, including

54 re-entries. That incredible

attendance meant a prizepool

of $18,875,000, with 27 players

making the money places, with a

minimum cash of $189,000 up for

grabs for the first four players to

bust inside those top 27 places.

Final Table Payouts

Timothy Adams – $4,185,0002

Jean-Noel Thorel – $2,830,000

Daniel Cates – $1,940,000

Isaac Haxton – $1,582,000

Stephen Chidwick – $1,260,000

Juan Pardo – $970,000

James Chen – $705,000

Lun Loon – $510,000

Doug Polk – $422,500

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


66

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

Profitați de potențialul neexploatat

de pe piețele emergente, în timp ce

liderii jocurilor de noroc se unesc

By Eventus International

Casino Life & Business Magazine este singurul partener media

din România, al evenimentelor Eventus International.

Casino Life & Business Magazine is the only media partner

in Romania of Eventus International events.

Cu un angajament neclintit

față de excelență, Eventus

International a organizat cu

succes numeroase evenimente

iGaming care servesc drept

platforme pentru împărtășirea

cunoștințelor, crearea de rețele

și explorarea celor mai recente

tendințe și tehnologii din

industria jocurilor de noroc.

Fiecare eveniment este organizat

cu meticulozitate pentru

a satisface nevoile și interesele

specifice ale participanților

săi, iar viitoarele GAME Greece,

SPiCE Philippines și SPiCE

Bangladesh prezintă acest angajament

și adaptare.

Unirea industriei iGaming

din Asia de Sud-Est

SPiCE Philippines | Clark,

Philippines | 27 - 29 Septembrie

2023| Hilton Clark Sun Valley

Resort

Seria extrem de populară

SPiCE își extinde acope-

With an unwavering

commit ment to excellence,

Eventus International has successfully

organised nume rous

iGaming events that serve as

platforms for sharing knowledge,

networking, and exploring

the latest trends and technologies

in the gaming industry.

Each event is meticulously

curated to cater to the specific

needs and interests of its participants,

and upcoming GAME

Greece, SPiCE Philippines, and

SPiCE Bangladesh showcase

that commitment and tailoring.

Uniting the Southeast Asian

iGaming Industry

SPiCE Philippines | Clark,

Philippines | 27 - 29 September

2023 | Hilton Clark Sun Valley

Resort

The immensely popular

SPiCE Series extends its reach

to the Southeast Asian region

of Clark, Philippines at the

Seize untapped potential in emerging

markets as gaming leaders unite

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Pres| Str|in| / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 67

Stockholm is more than just

a picturesque destination – it’s

a hub of innovation, technology,

and gaming prowess. As

the birthplace of some of the

world’s most successful game

developers and tech giants,

Sweden offers the ideal backdrop

for the 5th Annual Edition

of the Scandinavian Gaming

Show. Owing to its forwardthinking

approach to gaming

regulations and thriving gaming

ecosystem, Sweden’s licensing

system encompasses various

aspects of gambling, ensuring a

structured industry, and reflects

a comprehensive approach

to curbing unlicensed activirirea

în regiunea din Asia de

Sud-Est Clark, Filipine, la

cea de-a doua ediție anuală a

SPiCE Philippines. Filipine se

mândrește cu o piață dinamică

a jocurilor de noroc, cu un

apetit semnificativ pentru pariuri

sportive, jocuri de cazinou

și jocuri online. Cadrul său de

reglementare oferă un mediu

propice pentru creștere, făcându-l

o locație privilegiată pentru

operatorii de jocuri de noroc

și părțile interesate pentru a

explora noi oportunități de afaceri.

Având loc într-o națiune

insulară tropicală și prezentând

vorbitori influenți, acest summit

va oferi participanților perspective

de neegalat despre cele

mai recente tendințe, inovații

și actualizări de reglementare

care modelează peisajul jocurilor

din Filipine.

Participați la SPiCE

Philippines 2023 și înregistrațivă

astăzi la https://www.

sportsbettingevents.com/spice-philippines

Expansiune în creștere pe

piața jocurilor de noroc din

Grecia

Gaming & Affiliate

Marketing Event | Atena,

Grecia | 19 - 20 Octombrie 2023

| Electra Palace Athens

Trecând granițele în frumoasa

Mediterană, Atena, care

este un simbol atemporal al

istoriei, culturii și civilizației,

găzduiește viitorul Eveniment

Gaming & Affiliate Marketing

2023. Cu istoria sa bogată, peisajele

uluitoare și scena de

joc înfloritoare, ediția a treia

anuală of GAME Grecia promite

o experiență captivantă

ca nimeni altul. Cuprinzând

un spectru larg, inclusiv jocuri

de cazinou, pariuri online, jocuri

de loterie și multe altele,

sectorul jocurilor de noroc

din Grecia oferă oportunități

ample. Acest summit prestigios

prezintă o șansă unică

de a câștiga un avantaj competitiv,

de a extinde rețelele

profesionale și de a rămâne în

fruntea acestei industrii care

evoluează rapid. Înregistrațivă

pentru a participa la GAME

Greece 2023 și vizitați https://

www.eventus-international.

com/game

Îmbrățișând spiritul inovator

al jocurilor Nordice

Scandinavian Gaming

Show | Stockholm, Suedia |

2 - 3 Noiembrie 2023 | Hilton

Stockholm Slussen

Stockholm este mai mult

decât o destinație pitorească

– este un centru de inovație,

tehnologie și pricepere în jocuri.

Fiind locul de naștere al

unora dintre cei mai de succes

dezvoltatori de jocuri și giganți

tehnologici din lume, Suedia

oferă fundalul ideal pentru

cea de-a 5-a ediție anuală a

Scandinavian Gaming Show.

Datorită abordării sale avansate

cu privire la reglementările

2nd Annual Edition of SPiCE

Philippines. The Philippines

boasts a dynamic gaming market

with a significant appetite

for sports betting, casino gaming,

and online gaming. Its

regulatory framework provides

a conducive environment for

growth, making it a prime location

for gaming operators and

stakeholders to explore new

business opportunities. Taking

place on a tropical island nation

and featuring influential speakers,

this summit will provide

participants with unparalleled

insights into the latest trends,

innovations, and regulatory

updates that are shaping

the gaming landscape in the

Philippines.

Attend SPiCE Philippines

2023 and register today at

https://www.sportsbettingevents.com/spice-philippines

Surging Expansion in the

Greek Gaming Market

Gaming & Affiliate Marketing

Event | Athens, Greece | 19 - 20

October 2023 | Electra Palace

Athens

Crossing borders into the

beautiful Mediterranean,

Athens, which stands as a timeless

symbol of history, culture,

and civilization, hosts the

upcoming Gaming & Affiliate

Marketing Event 2023. With its

rich history, breathtaking landscapes,

and thriving gaming

scene, the 3rd Annual Edition

of GAME Greece promises an

immersive experience like no

other. Encompassing a wide

spectrum, including casino

gaming, online betting, lottery

games, and more, the Greek

gaming sector offers ample

opportunities. This prestigious

summit presents a unique

chance to gain a competitive

edge, expand professional networks,

and remain at the forefront

of this rapidly evolving

industry. Register for attendance

at GAME Greece 2023

and visit https://www.eventusinternational.com/game

Embracing the Inno va tive

Nordic Gaming Spirit

Scandinavian Gaming

Show | Stockholm, Sweden |

2 - 3 November 2023 | Hilton

Stockholm Slussen

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


68

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

jocurilor de noroc și a ecosistemului

înfloritor al jocurilor

de noroc, sistemul de licențiere

al Suediei cuprinde diverse aspecte

ale jocurilor de noroc,

asigurând o industrie structurată

și reflectă o abordare

cuprinzătoare pentru limitarea

activităților fără licență. În

ciuda provocărilor cu care se

confruntă, inclusiv menținerea

unei rate ridicate de canalizare,

Suedia pregătește scena pentru

conversații strategice care vor

spori eficiența reglementărilor

și vor conduce industria înainte.

Participanții se pot aștepta la

o gamă dinamică de lideri din

industrie, vizionari și inovatori,

toți care converg pentru a explora

cele mai recente tendințe

și oportunități din lumea jocurilor

de noroc.

Înregistrați-vă pentru SGS

astăzi la https://www.eventusinternational.com/sgs

Navigați la răscrucea

Inovației și Oportunităților

iGaming Crossroads

Summit | Tbilisi, Georgia | 4 - 5

Decembrie 2023 | The Biltmore

Hotel Tbilisi

Ca capitală a Georgiei,

Tbilisi este cunoscută pentru

ospitalitatea sa caldă, reperele

istorice și cultura bogată, precum

și pentru intersecția dintre

vechi și modern. Tbilisi oferă

pânza perfectă pentru primul

iGaming Crossroads Summit

care urmărește să aprindă idei,

să promoveze parteneriate și

să propulseze industria iGaming

către culmi necunoscute.

Locația strategică, cu istoria sa

bogată și atmosfera orientată

spre viitor, adaugă un strat

de inspirație care este obligat

să modeleze conversațiile

și colaborările care vor avea

loc. Cu scopul de a depăși

granițele tradiționale, iGaming

Crossroads Summit va reuni o

colecție diversă de perspective,

tendințe și progrese care

vor modela peisajul jocurilor

din această regiune pentru anii

următori. Asigurați-vă locul la

iCS înregistrându-vă la https://

www.eventus-international.

com/ic

Proiectați-vă marca de jocuri

de-a lungul continentelor

La toate cele trei evenimente,

participanții pot aștepta cu

nerăbdare programe pline de

acțiune care acoperă un spectru

larg de subiecte, inclusiv

jocuri online, pariuri sportive,

Esports, tehnologie AI și actualizări

de reglementare organizate

special pentru fiecare

piață. Eventus International

oferă oportunități de rețea de

neegalat, precum și o gamă

constantă impresionantă de

vorbitori experți, discuții în

panel și expoziții interactive.

La Eventus International,

suntem foarte mândri de sinergia

incredibilă pe care o realizăm

prin parteneriatele noastre

cu sponsorii și expozanții,

care joacă un rol esențial în

îmbogățirea experiențelor

participanților noștri. Aceste

colaborări sunt piatra de temelie

a evenimentelor noastre,

reunind lideri din industrie,

inovatori și entuziaști pentru a

crea o experiență captivantă și

dinamică. Suntem mereu dornici

să primim noi sponsori și

expozanți care ni se alătură în

această călătorie interesantă,

contactați-ne astăzi pentru a fi

sponsor, expozant sau partener

la orice evenimente viitoare.

Alăturați-vă Eventus

International în timp ce ne

aventurăm în teritorii neexplorate,

deblocând noi orizonturi

în industria jocurilor de noroc.

Înregistrați-vă astăzi la SPiCE

Philippines, GAME Greece,

Scandinavian Gaming Show și

iGaming Crossroads Summit

și duceți-vă călătoria jocurilor

către noi culmi!

ties. Despite challenges faced,

including maintaining a high

rate of channelisation, Sweden

sets the stage for strategic conversations

that will enhance regulatory

effectiveness and drive

the industry forward. Attendees

can expect a dynamic lineup

of industry leaders, visionaries,

and innovators, all converging

to explore the latest trends and

opportunities in the gaming

world.

Register for SGS today at

https://www.eventus-international.com/sgs

Navigate the Crossroads of

Innovation and Opportunity

iGaming Crossroads Summit

| Tbilisi, Georgia | 4 -5 December

2023 | The Biltmore Hotel Tbilisi

As the capital of Georgia,

Tbilisi is known for its warm hospitality,

historic landmarks, and

rich culture as well as its intersection

between the ancient

and modern. Tbilisi pro vides the

perfect canvas for the first-ever

iGaming Crossroads Summit

that seeks to ignite ideas, foster

partnerships, and propel the

iGaming industry to unchartered

heights. The strategic location,

with its rich history and

future-oriented atmosphere,

adds a layer of inspiration that

is bound to shape the conversations

and collaborations that

will take place. Aiming to transcend

traditional boundaries,

iGaming Crossroads Summit

will bring together a diverse collection

of insights, trends, and

advancements that will shape

the gaming landscape in this

region for years to come. Secure

your place at iCS by registering

at https://www.eventus-international.com/ic

Project Your Gaming Brand

Across Continents

At all three events, attendees

can look forward to actionpacked

programmes that cover

a wide spectrum of topics,

including online gaming, sports

betting, Esports, AI technology,

and regulatory updates

curated specially for each market.

Eventus International provides

unrivalled networking

opportunities as well as a consistently

impressive lineup of

expert speakers, panel discussions,

and interactive exhibition

floors.

At Eventus International, we

take great pride in the incredible

synergy we achieve through

our partnerships with sponsors

and exhibitors, who play a pivotal

role in enriching the experiences

of our attendees. These

collaborations are the cornerstone

of our events, bringing

together industry leaders, innovators,

and enthusiasts to create

an immersive and dynamic

experience. We are always eager

to welcome new sponsors and

exhibitors to join us in this exciting

journey, contact us today to

be a sponsor, exhibitor or partner

at any upcoming events.

Join Eventus International

as we venture into uncharted

territories, unlocking new horizons

in the gaming industry.

Register for SPiCE Philippines,

GAME Greece, Scandinavian

Gaming Show, and iGaming

Crossroads Summit today and

take your gaming journey to

new heights!

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

69

www.casino-magazine.ro


70 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

FORMULA 1

Powered by

Sports Business

Academy

by Vlad Roman, General Manager Smart Games

După etapa din Ungaria,

la distanță de numai o

săptămână urmează circuitul

de casă a lui Max Verstappen

și ultima etapă din prima

jumătate a campionatului.

Din păcate pe circuitul

de la Spa, cu mai puțin de o

lună în urmă, pilotul olandez

Dilano Van’t Hoff în vârstă de

doar 18 ani a decedat după un

accident teribil ce a avut loc

la Campionatul European de

Formula Regional. Condițiile

meteo cu ploaie și ceață din

timpul cursei au cauzat un

prim derapaj al tânărului pilot

olandez ce s-a răsucit pe pistă

și a fost lovit din plin, la mare

viteză, de pilotul din spate.

Cu doar 4 ani în urmă

Anthoine Hubert a decedat

pe același circuit în timpul

cursei de Formula 2, două

accidente mortale în decurs

de câțiva ani, ridică mari

semne de întrebare asupra

siguranței circuitului, renumit

de altfel pentru vremea

schimbătoare și capricioasă,

ceea ce i-au determinat pe

Lewis Hamilton și Lance Stroll

să ceară reconstrucția pistei

din Belgia.

Restul piloților F1 au

de cla rat joi că totuși pista de

la Spa nu este așa de periculoa

să, Max a subliniat că

”Întot deauna există lucruri

pe care le poți face mai bine.

Dar concurăm și la Monaco

și cred că acolo este mult mai

periculos decât aici. Dar noi

conducem acolo pentru că

este considerat suficient de

sigur. Se întâmplă accidente,

din păcate”. Spaniolii Alonso

și Sainz au avut o părere

asemănătoare, dar ambii

punctează că prima prioritate

trebuie să fie siguranța, circuitul

este minunat, să conduci

pe ploaie este mai distractiv

decât pe uscat însă conduci

aproape orbește ceea ce poate

duce la situații periculoase.

Verstappen a conchis: ”Nu

cred că are cu adevărat legătură

cu pista, da există viraje

periculoase, iar pe ploaie riscul

este întotdeauna mai mare...

Dacă poți pilota, atunci poți

pilota și dacă e prea umed, e

prea umed”.

Circuitul de la Spa-Francorchamps

rămâne cel mai

lung din calendarul Formulei

1, cu 7,004 km, devansând

modelele moderne din Jeddah,

Las Vegas și Baku. Dar înainte

era de două ori mai lung: 14,9

kilometri, mai exact. Proiectat

After the stage in Hungary,

Max Verstappen’s home circuit

and the last stage of the first half

of the championship follow only

one week away.

Unfortunately, on the Spa circuit,

less than a month ago, the

Dutch pilot Dilano Van’t Hoff,

only 18 years old, died after a terrible

accident that took place at

the European Regional Formula

Championship. The rainy and

foggy weather conditions during

the race caused a first skid by the

young Dutch driver who spun on

the track and was hit hard at high

speed by the driver behind him.

Just 4 years ago Anthoine

Hubert died on the same circuit

during the Formula 2 race,

two fatal accidents within a few

years; raise big questions about

the safety of the circuit, otherwise

famous for its changeable and capricious

weather, which led Lewis

Hamilton and Lance Stroll to call

for the Belgian track to be rebuilt.

The rest of the F1 drivers said

on Thursday that the track at Spa

is not that dangerous, Max emphasized

that „There are always

things you can do better. But we

also compete in Monaco and I

think it’s much more dangerous

there than here. But we drive

there because it’s considered safe

enough. Accidents happen, unfortunately.”

The Spaniards Alonso

and Sainz had a similar opinion,

but both point out that the first

priority must be safety, the circuit

is wonderful, driving in the rain

is more fun than on dry but you

are driving almost blindly which

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro72 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

în 1920, traseul original a fost

amenajat pe drumuri publice

între orașele Francorchamps,

Malmedy și Stavelot. Acest circuit

incredibil de rapid a devenit,

de asemenea, din ce în ce

mai periculos pe măsură ce

vitezele creșteau, iar în 1979 a

fost reamenajat pentru a crea

traseul mai scurt cunoscut

astăzi. De atunci au fost făcute

numeroase modificări mai

mici, dar mai multe secțiuni

își au rădăcinile în circuitul

original, cea mai faimoasă

dintre toate fiind secvența

epică în urcare Eau Rouge

și Raidillon. Acest circuit

ondulat, ca un rollercoaster,

rămâne unul dintre cele mai

dificile din Formula 1, fiecare

tur de circuit supunând pneurile

la forțe mari din aproape

toate direcțiile. Configurarea

mașinii este, de asemenea, un

compromis complicat între

optimizarea vitezei în linie

dreaptă și o forță de apăsare

cât mai mare în viraje.

Ca noutate pentru acest

an, Spa este al treilea loc de

desfășurare a cursei Sprint

din acest sezon, după Baku

și Spielberg, cu un Sprint

Shootout sâmbătă dimineața,

urmat de o cursă de 100 de

kilometri după-amiază. Cu

doar o oră de antrenamente

libere înainte de calificările

de vineri echipele vor avea

puțin timp pentru a pregăti

mașinile, mai ales că lungimea

și configurația circuitului

complică setarea mașinilor,

apăsare mai mare pentru

viraje sau mai mică pentru

plus de viteză?

Pirelli a adus pentru etapa

13 pneuri în configurația C2

pentru harduri, C3 pentru

medii și C4 pentru softuri,

bineînțeles acompaniate de

pneurile verzi – intermediare

și cele albastre pentru ploaie.

Ploaia din ziua de vineri

a motivat FIA să anunțe că în

cazul în care calificările nu se

vor desfășura, ordinea de plecare

pe grila de start din cursa de

duminică nu se va forma după

rezultatele din antrenamente

ci după ordinea din campionatul

mondial. Din fericire

atât antrenamentele cât și

calificările s-au desfășurat

în condiții de ploaie, cu ceva

întârzieri și incidente. Albon și

Gasly au derapat în șicana Bus

Stop, Zhou a ieșit pe pietriș iar

Sargeant a pierdut controlul

Williams-ului în Le Combes

blocând roțile a lovit bariera

și a rămas blocat pe pistă

cauzând o întrerupere de 10

minute a antrenamentelor.

Max nu prea a ieșit pe

circuit în antrenamente, a

parcurs doar două tururi

necronometrate după care s-a

retras la standuri. Red Bull a

luat decizia să-i schimbe cutia

de viteze și pentru că deja

schimbaseră 4 cutii anterior

vor avea o penalizare de 5

poziții pe grila de start.

Q1 a început cu întârziere

din cauza ploii abundente,

toți piloții au încălțat cauciucuri

de ploaie pentru ca în

Q2 să înceapă cu intermediare

și ulterior să pună pneuri de

uscat.

(continuarea

în ediția următoare)

can lead to dangerous situations.

Verstappen concluded: „I

don’t think it’s really related to

the track, yes there are dangerous

corners and in the rain the risk is

always higher... If you can fly, then

you can fly and if it’s too wet, it’s

too wet.”

The circuit at Spa-Francorchamps

remains the longest

on the Formula 1 calendar at

7.004km, ahead of the modern

models of Jeddah, Las Vegas and

Baku. But before it was twice as

long: 14.9 kilometers, to be exact.

Designed in 1920, the original

route was laid out on public

roads between the towns of

Francorchamps, Malmedy and

Stavelot. This incredibly fast circuit

also became increasingly

dangerous as speeds increased,

and in 1979 it was redeveloped

to create the shorter track known

today. Numerous minor changes

have been made since then, but

several sections have their roots

in the original circuit, the most

famous of all being the epic Eau

Rouge and Raidillon uphill sequence.

This undulating, rollercoaster-like

circuit remains one

of the most difficult in Formula

1, with every lap subjecting the

tires to high forces from almost

every direction. The car setup is

also a complicated trade-off between

optimizing straight-line

speed and maximum cornering

downforce.

New for this year, Spa is the

third Sprint race venue this

season, following Baku and

Spielberg, with a Sprint Shootout

on Saturday morning followed by

a 100km race in the afternoon.

With just an hour of free practice

ahead of Friday’s qualifying

the teams will have little time to

prepare the cars, especially as the

length and layout of the circuit

makes it difficult to set up the

cars, more pressure for corners

or less for acceleration?

Pirelli brought 13 tires for the

stage in the configuration C2 for

hards, C3 for mediums and C4

for softs, of course accompanied

by green - intermediate and blue

tires for rain.

The rain on Friday motivated

the FIA to announce that if the

qualifications do not take place,

the order of departure on the starting

grid for the race on Sunday

will not be formed according to

the results of practice but according

to the order of the world

championship. Fortunately, both

practice and qualifying took place

in rainy conditions, with some

delays and incidents. Albon and

Gasly skidded in the Bus Stop

chicane, Zhou went out on the

gravel and Sargeant lost control of

the Williams in Le Combes locking

wheels hit the barrier and got

stuck on the track causing a 10

minute interruption to practice.

Max didn’t really go out on the

circuit in practice, he completed

only two untimed laps after

which he retired to the pits. Red

Bull made the decision to change

his gearbox and because they had

already changed 4 boxes previously

they will have a penalty of

5 positions on the starting grid.

Q1 started late due to heavy

rain, all drivers put on rain tires

for Q2 to start with intermediates

and later put on dry tyres.

(to be continued

in the next issue)

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


CENTRAL

EUROPEAN

GAMBLING

EXPO & CONFERENCE

SUMMIT

24

details: redactie@casino-magazine.ro

MAY 15-16, 2024

BUCHAREST, ROMANIA

CEGS

powered by

www.casino-magazine.ro


74

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

ROCKSINO

by HARD ROCK DEADWOOD

By K.Sino

Rocksino by Hard Rock Deadwood este primul de acest gen din portofoliul

Hard Rock International.

Rocksino by Hard Rock Deadwood stands as the first of its kind

in the Hard Rock International portfolio.

Cu un start plin de energie, Rocksino

by Hard Rock Deadwood și-a

deschis porțile pe 8 august, devenind

primul de acest gen din portofoliul

Hard Rock International. Marea

deschidere a inclus o proclamație a

guvernatorului Dakota de Sud, Kristi

Noem, remarci ale liderilor tribului

Seminole din Florida și triburilor

Sioux din Dakota de Sud, un Guitar

Smash cu membri ai familiei Harley-Davidson,

vedete ale muzicii și

diferiți demnitari.

Rocksino by Hard Rock Deadwood

și-a sărbătorit marea deschidere

cu o contribuție de 40.000

de dolari la Adăpostul pentru Veterani

din Tribul Oglala Sioux.

„De ani de zile, istoricul Deadwood

și Sturgis Motorcycle Rally

le-au oferit nenumăratelor persoane

posibilitatea de a se bucura de

vacanță și de a se bucura de statul

Dakota de Sud”, a declarat guvernatorul

Noem în proclamația sa,

pe care a citit-o unei mulțimi de câteva

mii de oameni care s-au adunat

pentru eveniment. Marea deschidere.

„Acest nou Rocksino de la

Hard Rock Deadwood va face acele

oportunități și mai bune în anii următori.

De fapt, în calitate de guvernator

al Dakota de Sud, proclam astăzi

„Hard Rock Day” în întreg statul

Dakota de Sud”.

With a high-energy kick-off,

the Rocksino by Hard Rock Deadwood

opened its doors on August

8, becoming the first of its

kind in the Hard Rock International

portfolio. The grand opening

included a proclamation from South

Dakota Gov. Kristi Noem, remarks

from leaders of the Seminole

Tribe of Florida and South

Dakota Sioux tribes, a Guitar Smash

featuring members of the Harley-Davidson

family, music stars,

and assorted dignitaries.

The Rocksino by Hard Rock

Deadwood celebrated its grand

opening with a $40,000 contribution

to the Oglala Sioux Tribe Veterans

Shelter.

“For years, historic Deadwood

and the Sturgis Motorcycle

Rally have given countless

individuals the opportunity to vacation

and to enjoy the state of South

Dakota,” Gov. Noem stated in her

proclamation, which she read to

a crowd of several thousand who

gathered for the grand opening.

“This new Rocksino by Hard Rock

Deadwood will make those opportunities

even better for years to come.

In fact, as Governor of South

Dakota, I am proclaiming today

`Hard Rock Day’ across the entire

state of South Dakota.”

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 75

Rocksino by Hard Rock Deadwood

este o experiență unică de

hotel și cazinou tip boutique, care

include majoritatea a ceea ce fanii

mărcii Hard Rock au ajuns să cunoască,

dar la o scară mai mică decât

faimoasele sale rsorturi integrate

din marile orașe internaționale. Proprietatea

are un cazinou care include

86 de aparate de slot noi, un restaurant

cu servicii complete și un bar

cu cocktailuri artizanale, un meniu

nou delicios și suveniruri muzicale.

Rock Shop de la fața locului va avea

și îmbrăcăminte personalizată Rocksino

by Hard Rock Deadwood. Camerele

de lux frumos renovate sunt

programate să se deschidă în cursul

acestui an.

„Hard Rock se mândrește cu faptul

că poate oferi experiențe autentice

și memorabile pentru oaspeții

noștri, întruchipate de muzică și istorie

culturală bogată”, a declarat

Jon Lucas, Chief Operating Officer

la Hard Rock International. „Suntem

încântați să devenim parte dintr-unul

dintre cele mai celebre locuri istorice

din SUA și să oferim un stimul economic

orașului Deadwood”.

Primarul Deadwood, David Ruth,

i-a lăudat pe partenerii Rocksino, Steve

Slowey și Marc Oswald, pentru că

au adus brandul Hard Rock într-unul

dintre cele mai celebre orașe din Vestul

Sălbatic din SUA.

„Fiind o comunitate renumită pentru

distracția oaspeților din 1876, Deadwood

este încântat să-l întâmpine

pe Rocksino by Hard Rock Deadwood

ca cea mai nouă proprietate

a noastră, care nu poate fi ratată”, a

spus primarul Ruth. „Istoria noastră

bogată, din Vechiul Vest, combinată

cu marca Hard Rock, va îmbunătăți

experiența Deadwood pentru care

suntem cunoscuți. Rocksino by Hard

Rock Deadwood este cu siguranță o

bijuterie suplimentară care atrage vizitatorii

acestui oraș uimitor.”

The Rocksino by Hard Rock

Deadwood is a unique boutique

hotel and casino experience, which

includes most of what fans of

the Hard Rock brand have come to

know, but on a smaller scale than

its famous integrated resorts in gateway

international cities. The property

features a casino including

86 new slot machines, a full-service

restaurant and bar with craft

cocktails, a delicious new menu,

and music memorabilia. The onsite

Rock Shop will also sport custom

Rocksino by Hard Rock Deadwood

apparel. Beautifully renovated

luxury guest rooms are

scheduled to open later this year.

“Hard Rock prides itself on

being able to provide authentic

and memorable experiences for

our guests embodied by music

and rich cultural history,” said Jon

Lucas, Chief Operating Officer at

Hard Rock International. “We are

thrilled to become a part of one

of the most celebrated historic

places in the U.S. and provide

an economic stimulus to the city

of Deadwood.”

Deadwood Mayor David

Ruth lauded Rocksino partners,

Steve Slowey and Marc

Oswald for bringing the Hard Rock

brand to one of the most celebrated

Wild West towns in the U.S.

“As a community famous

for entertaining guests since

1876, Deadwood is excited to

welcome Rocksino by Hard Rock

Deadwood as our newest, can’tmiss

property,” said Mayor Ruth.

“Our rich, Old West history combined

with the Hard Rock brand

will enhance the Deadwood experience

for which we are known

for. The Rocksino by Hard Rock

Deadwood is sure to be an additional

gem luring visitors to this

amazing town.”

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


76 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

Frica de autoritățiBy Oana Lis, Psychologist

Da, există așa ceva!

Dar în primul rând, să începem

cu baza, ce este frica!?

Definiția psihologică a

fricii ne spune că frica este un

răspuns normal al organismului

la un pericol fizic sau emoțional

imediat.

Deci, frica este la bază o

emoție fundamentală și ne

ajută să ne mobilizăm în fața

pericolului, având un rol foarte

important de secole, în siguranța

și supraviețuirea noastră ca

specie.

Însă, frica se poate transforma

în fobie atunci când vorbim

de o frică irațională, care nu

poate fi controlată și poate

apărea într-o situație în care nu

suntem într-un pericol real.

Anxietatea și frica pot

avea aceeași senzație și se pot

confunda, deoarece atât frica cât

și anxietatea produc un răspuns

similar în corp la o situație

stresantă cu o amenințare reală

sau percepută de noi așa.

*Frica transformă în realitate

lucrurile de care te-ai temut.*

(Viktor Frankl)

Simptomele fricii implică

atât simptome fizice cât și

emoționale, unele dintre ele

fiind următoarele:

- bătăi rapide ale inimii;

- dificultăți de respirație;

- dificultate la înghițire,

senzația de nod în gât;

- greață;

Yes, there is such a thing!

But first, let’s start with the

basics, what is fear!?

The psychological definition

of fear tells us that fear

is a normal response of the

body to immediate physical

or emotional danger.

So fear is basically a fundamental

emotion and helps us

mobilize in the face of danger,

having played a very important

role for centuries in our safety

and survival as a species.

However, fear can turn into

phobia when we talk about an

irrational fear, which cannot

be controlled and can appear

in a situation where we are not

in real danger.

Anxiety and fear can feel

the same and be confused

because both fear and anxiety

produce a similar response in

the body to a stressful situation

with a real or perceived threat.

*Fear makes the things

you afraid come true.* (Viktor

Frankl)

Symptoms of fear involve

both physical and emotional

symptoms, some of which are

as follows:

- fast heartbeats;

- breathing difficulties;

- difficulty swallowing, feeling

of a lump in the throat;

- nausea;

- perspiration;

- trembling in the body, of

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


psihologie / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 77

- transpirație;

- tremur în corp, al mâinilor,

transpirația excesivă a mâinilor;

- stomac deranjat și multe

altele.

*Teama face lupul mai mare

decât e.*(proverb german)

Există frici naturale, cu

care ne naștem. Și există frici

condiționate, căci suntem

învățați în familie, în societate

să ne temem de unele lucruri

despre care ni se spune de către

alții, încă de când suntem mici

că sunt lucruri negative.

Sau ne temem de lucrurile pe

care nu le înțelegem.

*Păsărilor care s-au născut în

colivie, le e frică mai ales de cer.*

(Rabindranath Tagore)

*Eu cred că Dumnezeu este

adevăratul nume și adevăratul

izvor al inconștientului colectiv și

de aceea este suprema autoritate

morală din univers.* (Stephen

Covey)

E foarte posibil să ne temem

de un lucru chiar dacă nu am

interacționat cu acesta, doar

pentru faptul că am preluat

anumite convingeri în aces sens

de la alții. Acest gen de frică este

frica de autorități, așa poate

debuta.

Mai ales dacă am fost învățați

de mici să ne temem de părinți,

de profesori,de religie, de șeful

de la muncă de tot ce poate

înseamnă autoritate.

*Frica naște frică.* (Regina

Ana)

* După mine, cel mai rău

lucru într-o școală pare să fie în

principal aplicarea metodelor

bazate pe frică, forță și autoritate

artificială. Un astfel de tratament

distruge sentimentele autentice,

sinceritatea și încrederea elevului.*

(Albert Einstein)

Majoritatea persoanelor

cărora le este frică de autoritate

se simt ca și cum ar fi un copil

în față unui părinte. Căci frica e

ceva ce resimțim frecvent, încă

din copilărie.

Frica, neliniștea, îndoiala,

îngrijorarea, teama, panica,

toate sunt derivate și conectate

între ele.

Unii părinți utilizează strategii

de parenting care nu-i

permit copilului să aibă o voce

proprie și un sentiment de sine

independent. Și el crește în frică.

Dacă părinții ne-au crescut întrun

mod autoritar, învățăm să ne

temem de autoritate. Căci ne este

teamă ca și copii de pedeapsă

the hands, excessive sweating

of the hands;

- upset stomach and more.

*Fear makes the wolf bigger

than it is.* (German proverb)

There are natural fears

that we are born with. And

there are conditioned fears,

because we are taught in the

family, in society to be afraid

of some things that we are told

by others, since we are small,

that they are negative things.

Or we fear the things we

don’t understand.

*Birds that were born in a

cage are especially afraid of the

sky.* (Rabindranath Tagore)

*I believe that God is the

true name and the true source

of the collective unconscious

and therefore is the supreme

moral authority in the

universe.* (Stephen Covey)

It is quite possible to fear a thing

even if we have not interacted

with it, just because we have

picked up certain beliefs about

it from others. This kind of fear

is the fear of authorities; this is

how it can start.

Especially if we were taught

from a young age to fear

parents, teachers, religion, the

boss at work and everything

that can mean authority.

*Fear begets fear.* (Queen

Anne)

*To me, the worst thing in

a school seems to be mainly

the application of methods

based on fear, force and

artificial authority. Such

treatment destroys the student’s

genuine feelings, sincerity and

confidence.* (Albert Einstein)

Most people who fear

authority feel like a child in

front of a parent. Because

fear is something we feel

frequently, since childhood.

Fear, anxiety, doubt, worry,

fear, panic are all derived and

connected to each other.

Some parents use parenting

strategies that do not allow

the child to have their own

voice and independent sense

of self. And he grows in fear.

If our parents raised us in an

authoritarian way, we learn

to fear authority. We fear

punishment like children, and

we do not have the courage

to be small ourselves. Of

course, many parents choose

such an authoritarian style

due to the environment,

Fear of the authorities

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


78 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

și nu avem curajul să fim noi

înșine de mici. Bineînțeles,

mulți părinți aleg un asemenea

stil autoritar datorită mediului,

culturii, naționalității în care ei

înșiși au fost născuți și crescuți.

E important să înțelegem

acest mecanism, ca să știm de

unde vine frica de autoritate,

la cei care o au. Bineînțeles că

trebuie să învățăm din familie

niște reguli despre ce este bine

și ce este rău în viață, trebuie să

ni se seteze niște limite, dar ele

trebuie să fie sănătoase și să nu

fie exagerate.

Altfel, putem ajunge să

simțim că orice persoană

investită cu un anumit control

ce poate fi exercitat asupra

noastră să ne blocheze reacția,

dezvoltarea, creativitatea sau să

devenim neliniștiți sau reactivi,

fără să știm să gestionăm

sănătos și corect un conflict ce

poate apărea.

Chiar tocmai pentru că nu

am învățat să gestionăm sănătos

în familia noastră asemenea

situații, ne poate determina să

simțim nevoia de a ne contrazice

aiurea cu șeful, să simțim nevoia

de rebeliune atunci când nu e

cazul. E important să învățăm să

gestionăm asemenea senzații și

situații de viață.

Căci dacă ne simțim în

conflict cu persoanele investite

de autoritate, ajungem să ne

temem de evaluările lor și de

orice critică care poate veni

din această direcție, și să nu

destingem când este o critică

constructivă sau nu, pentru

că nu am învățat corect să le

distingem ce e bine și ce nu

pentru noi.

Dacă simți cumva că nu

poți să-ți gestionezi trăirile și

reacțiile, poți apela la ajutorul

unui terapeut, vei simți

beneficiile pe termen lung al

acestei decizii mature.

*Curajul este rezistența

în fața fricii, meșteșugul de a

domină frica, și nu absența fricii.

*(Mark Twain)

Trebuie să învățăm să ținem

cont întâi de nevoile noastre și

bineînțeles și de ale celor din jur,

trebuie să existe un echilibru

între cele două. Cum spunea

John Stuart Mill - *Libertatea ta

se termină acolo unde începe

libertatea celuilalt.*

Persoana care are stilul de a

respinge autoritatea poate juca

unul din cele două roluri în

relația cu autoritatea, fie poate

deveni agresor (atunci când

chiar el poate deține autoritatea),

fie poate avea mentalitate de

victimă, este o personalitate

submisivă, fără puterea de a

avea păreri și dorințe proprii(și

de obicei se află într-o poziție de

subordonare față de autoritate) .

Modelul acesta poate fi întâlnit

și în anumite familii, unde cel

care deține mai mulți bani în

relație își însușește și puterea și

autoritatea în relații cu ceilalți.

*Dragostea este ceva cu care

ne naștem, frica o învățăm după

aceea.*(Marianne Williamson)

*Prea mulți dintre noi nu

își trăiesc visurile pentru că își

trăiesc fricile.*(Les Brown)

Acest subiect este unul vast

și complex și fiecare trebuie

să-și facă analiza personală

și să cunoască pe sine și acest

fenomen, pentru a putea lua

decizii personale mai bune și

pentru a ne ridica calitatea vieții

de zi cu zi.

Vă doresc toate cele bune,

psiholog Oana Lis.

culture, nationality in which

they themselves were born

and raised. It is important to

understand this mechanism,

to know where the fear of

authority comes from in those

who have it. Of course we have

to learn some rules from the

family about what is good and

what is bad in life, we have

to set some limits, but they

have to be healthy and not

exaggerated.

Otherwise, we can end

up feeling that any person

invested with a certain

control that can be exercised

over us blocks our reaction,

development, creativity, or

we become restless or reactive,

not knowing how to manage

a conflict that may arise in a

healthy and correct way.

Just because we haven’t

learned how to manage such

situations in a healthy way in

our family, it can lead us to

feel the need to argue with the

boss, to feel the need to rebel

when it’s not appropriate. It is

important to learn to manage

such sensations and life

situations.

For if we feel in conflict

with the people invested with

authority, we come to fear their

evaluations and any criticism

that may come from this

direction, and not distinguish

when it is constructive

criticism or not, because we

have not properly learned to

we distinguish what is good

and what is not for us.

If you somehow feel that

you cannot manage your

feelings and reactions, you can

seek the help of a therapist; you

will feel the long-term benefits

of this mature decision.

*Courage is resistance to

fear, the art of mastering fear,

and not the absence of fear.

*(Mark Twain)

We must learn to take

into account first our needs

and of course also those

around us, there must be a

balance between the two. As

John Stuart Mill said - *Your

freedom ends where another’s

freedom begins.*

Persoana care are stilul de

a respinge autoritatea poate

juca unul din cele două roluri

în relația cu autoritatea, fie

poate deveni agresor (atunci

când chiar el poate deține

autoritatea), fie poate avea

mentalitate de victimă, este

o personalitate submisivă,

fără puterea de a avea păreri

și dorințe proprii(și de obicei

se află într-o poziție de

subordonare față de autoritate)

. Modelul acesta poate fi

întâlnit și în anumite familii,

unde cel care deține mai mulți

bani în relație își însușește și

puterea și autoritatea în relații

cu ceilalți.

*Dragostea este ceva cu care

ne naștem, frica o învățăm

după aceea.*(Marianne

Williamson)

*Too many of us don’t live

our dreams because we live our

fears.*(Les Brown)

This topic is a vast and

complex one and everyone

needs to do their own personal

analysis and know themselves

and this phenomenon in

order to make better personal

decisions and raise the quality

of our everyday life.

I wish you all the best,

psychologist Oana Lis.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

79

RIMINI Expo Centre, Italy


A

A

80 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

hen the sun comes to town.

t playing with MERKUR ROULETTE and FRUIT BURST in

r innovative cabinets.

RKUR GAMING Distribution

h Biharia, 3rd Floor, Sector 1 | Bucharest, Romania

ica@merkur-gaming.com

ww.merkur-gaming.com

w.merkur-gaming.com

Ruma nien 230x280mm.indd 1 09.02.22 15:30

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Seven Club

str. Gheorghe Doja 44

Cluj Napoca

Tel: 0264-412 590

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

We proudly recommend: Live Casinos

We proudly recommend: Consultants

grisogono

Contact address: Smart Games, 25

Martisor street, Bucharest – Romania.

Tel. +40722269379

Email: vlad@smartgames.ro

www.casino-magazine.ro

Congress & Communication

str. Erou Chivu Dumitru nr 44C, C30

Pipera – Voluntari, Judetul ILFOV

Email: redactie@casino-magazine.ro

Mobile: +40 722 222 971

www.grisogono.ro


PARTENERI / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

81

We proudly recommend: Own Projects

ale

Industriei de

Gambling

din România

Marile premii

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


A

A

82 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

We proudly recommend: Service Providers

București, sect. 4, Str. Glădiței, nr. 42,

Bl. T6, et. 19, ap. 1902

0727.78.10.22, 0722.40.77.86

mihai.luca@luca-partners.ro,

teodora.luca@luca-partners.ro

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

municipiul bucuresti, sector 1,

str. postelnicului, nr.12, et.3

We proudly recommend: WebSites

casino-magazine.ro

aesthetic-magazine.ro

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


POKER / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 1

www.casino-magazine.ro

Exact Time in Gambling

SERBIA

ExTG23

Metropol Palace Hotel, Belgrade

October 2&3, 2023

redactie@casino-magazine.ro


When the sun comes to town.

Get playing with MERKUR ROULETTE and FRUIT BURST in

our innovative cabinets.

MERKUR GAMING Distribution

26th Biharia, 3rd Floor, Sector 1 | Bucharest, Romania

hfuica@merkur-gaming.com

www.merkur-gaming.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!