13.08.2023 Views

Casino Life & Business Magazine 162

Casino Life & Business Magazine 162 - 2023

Casino Life & Business Magazine 162 - 2023

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

No. 162 iulie - august / july - august 2023 www.casino-magazine.ro Edi]ie Român\ - Englez\ / Romanian - English Edition

17

ani

years

SEVEN STARS

Cornelia Ursu

Adrian Don

Pre]: 74,90 LEI

Ora Exactă în Gambling - 6 septembrie, 2023

Exact Time in Gambling/Serbia - October 2/3, 2023

The Only Romanian

Gambling Magazine

Awarded!


POKER / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 1

www.casino-magazine.ro

Ora Exactă în Gambling

- ediția a 10a -

OExG10

6 Septembrie 2023

redactie@casino-magazine.ro


POKER / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 1

www.casino-magazine.ro

Exact Time

Best Magazine

in Gambling

the Industry - Bucharest, Romania 2020

SERBIA

Media partner of the year -

Sofia, Bulgaria 2019

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2017

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2016

“Best

ExTG23

Industry Publication”

nomination at the

International Gaming Awards -

London, UK 2011 & 2012

Metropol Palace Hotel, Belgrade

October 2&3, 2023

redactie@casino-magazine.ro


4

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

Cornelia Ursu și Adrian Don, creatorii unei

afaceri de succes / Cornelia Ursu and Adrian

Don, creators of a successful business

Ora Exactă în Gambling a ajuns la

ediția cu numărul 10 / Ora Exactă

în Gambling has reached its 10th edition

8 miliarde de oameni pe Pământ și doar 21

de milioane de Bitcoini. Cum arată viitorul? /

8 billion people on Earth and only 21 million

Bitcoins. What does the future look like?

Proceduri administrative și fiscale

2023 în activitatea jocurilor de noroc /

Administrative and fiscal

procedures 2023 in gambling activity

Exact Time in Gambling / Serbia

revine în actualitate cu ediția a 2a /

Exact Time in Gambling / Serbia

currently returns with the 2nd edition

Doborârea recordului iGB

L!VE de la Amsterdam /

Record-breaking of

iGB L!VE in Amsterdam

ADMIRAL a inaugurat o vitrină de

tip muzeu, în onoarea lui Ilie Năstase,

cu ocazia aniversării acestuia /

ADMIRAL inaugurated a museum-type

showcase in honor to Ilie Năstase,

on the occasion of his birthday

EGBA: sustenabilitatea trebuie

să fie în fruntea agendei industriei /

EGBA: sustainability must be at the

forefront of industry agenda

10

18

22

24

30

36

38

40

44

46

50

54

56

62

64

68

Merkur deschide primul

său casino din Regatul Unit /

Merkur opens its first UK casino

Cum arată un model de

afaceri de cazino online? /

What does an online casino

business model look like?

Lucrările de restaurare la Cazinoul din

Constanța se vor încheia în luna mai 2024

/ The restoration work at the Casino in

Constanta will end in May 2024

Daniel Weinman câștigă WSOP 2023

Main Event pentru 12,1 milioane de dolari /

Daniel Weinman wins 2023 WSOP

Main Event for $12.1 million

Cum va îmbunătăți AI cazinourile online în

viitor? / How will AI improve

online casinos in the future?

De ce explodează jocurile crash

în cazinourile online? / Why are crash

games exploding on online casinos?

Therma Village, resort desprins din basme

cu apă termală, plajă și parcare gratuite /

Therma Village, a fairytale-like resort with

thermal water, free beach, and parking

Silverstone, etapa a 12-a a Campionatului

Mondial de Formula 1 / Silverstone, the 12th

round of the Formula 1 World Championship


Contact:

Kiosk Solutions

+40 753 999 918

florentina.ispas@easypaysystem.ro

13 years

experienced

manufacturer with

global presence,

leader in

self-service kiosks

production and

sales in local

market.

www.easypaysystem.ro Bucharest, 3rd District, Theodor Pallady 287


6

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

CASINO MAGAZINE Nr. 162

iulie - august 2023

Best Magazine in the

Gambling Industry

- Bucharest,

Romania 2020

Media partner of the year

- Sofia, Bulgaria 2019

Este interzisă preluarea, reproducerea parțială sau totală a oricărui text, fotografie sau imagine grafică,

fără acordul scris al editorului, care deține toate drepturile asupra lor. Orice abatere sau nerespectare

a condițiilor și termenilor menționați anterior va fi sancționată conform legislației în vigoare.

Răspunderea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor acestora. Toate materialele

din revistă au caracter informativ și nu trebuie tratate ca fiind sfaturi ale specialiștilor.

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2017

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2016

“Best Industry

Publication”

nomination at the

International Gaming

Awards - London,

UK 2011 & 2012

Media Project Manager

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Editor-in-chief

Mihnea Paul Popescu-Grisogono

mihnea.popescu@topengineering.ro

Senior Art Directing

Ionu] Nedelcu

Senior Editors

K.Sino, Poker Player, Laura Camelia,

Andra Adam (andra.adam@

casino-magazine.ro), Roxana Ene

(roxana.ene@ casino-magazine.ro)

Translator

Iris Popescu, Dorina Oprea

Photo

Iris Popescu, PhotoNXT,

Sabin Mali[evschi, Adrian Stoicoviciu,

Advertising

redactie@casino-magazine.ro

Printed by Everest

Published by

IRIS MULTIMEDIA

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Tel.: +40 744 428 866

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

Publicatia

auditata

ISSN: 1843-3316

www.casino-magazine.ro


contact@fedbet.ro


www.casino-magazine.ro

Casino Life & Business Magazine

POARTA CĂTRE

INDUSTRIA

JOCURILOR DE

NOROC


EDITORIAL / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

9

Sa ˘ ne bucuram ˘

de liniste... ‚

Enjoy the

silence...

by K. Sino

Chiar dacă e mijlocul verii și, implicit

mijlocul vacanțelor și al concediilor, se aude

o liniște de-ți zgârie timpanele.

O liniște mult prea aspră și, parcă, nu-i

cea mai bună treabă.

Oricum, trebuie să ne păstrăm vibrația

înaltă și gândirea pozitivă.

Nimic rău nu o să se întâmple, că, deh...

până acum au fost destul de bune veștile.

Știți cum se spune: “Lucrurile bune se

întâplă celor care știu să aștepte!”

Așa că hai să ne vedem, în continuare,

de familii, de vacanțe și de concedii și mai

vedem după...

Even though it is the middle of summer

and, implicitly, the middle of holidays and

vacations, there is a silence that scratches

your eardrums.

A silence far too rough and is not the

best job, isn’t it...

Either way, we need to keep our vibration

high and our thinking positive.

Nothing bad is going to happen, because,

well... so far the news has been pretty good.

You know what they say: „Good things

happen to those who know how to wait!”

So let’s mind our, families, vacations and

holidays and we’ll see afterwards...

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


10 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

www.casino-magazine.ro


vip / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 11

Cornelia Ursu și Adrian Don,

creatorii unei afaceri de succes

Ascensiunea brandului Seven Stars și jocurile de noroc redefinite

By Laura Camelia

➤ De ce jocuri de noroc?

Amândoi am văzut o oportunitate

financiară și jocurile

de noroc ne-au ales pe noi, a

fost reciprocitate. În urmă cu

16 ani, dintr-o combinație dată

de fascinația jocurilor de noroc,

impactul pe care îl aveau asupra

oamenilor, și potențialul acestei

industrii care implică și un aspect

de strategie și analiză, toate

au fost motive care ne-au atras

în mod special. Pe acest fond

de curiozitate și noutăți întrun

domeniu pe care începeam

să-l descoperim pas cu pas, am

început un business cu doar

cinci aparate, fiind o provocare

dinamică și totodată o motivație

constantă pentru a dezvolta afacerea.

Acele cinci aparate au

dat tonul conceptului care se

numește Seven Stars Timișoara.

Într-o lume agitată și stresantă,

jocurile de noroc pot

oferi o evadare și o formă de divertisment.

Credem în puterea

de a oferi oamenilor momente

de relaxare și distracție, într-un

mediu sigur și responsabil. Prin

intermediul afacerii, vrem să

construim un loc unde oamenii

se pot bucura de jocurile de

noroc într-un mod responsabil

și transparent.

➤ Cornelia, dacă nu te ocupai

de jocuri de noroc ce ți-ar

fi plăcut să faci? Dar tu,

Adrian?

Cornelia: Dacă nu m-aș fi

ocupat de afacerea cu jocuri de

noroc… nu m-aș putea imagina

făcând altceva. Mă simt în largul

meu în acest mediu dinamic și în

permanentă schimbare, în care

creativitatea și inovația sunt

apreciate și încurajate. Faptul

că pot contribui la crearea unor

momente de distracție și de

adrenalină pentru jucători este

o sursă de bucurie pentru mine.

Fiecare zi este o nouă provocare

și o oportunitate de a aduce

excelență în industria jocurilor

de noroc. Mă bucur de fiecare

moment petrecut în mijlocul

acelei energii palpabile și a suspansului

care înconjoară jocurile

de noroc.

Adrian: Experiența anterioară

în marketing și publicitate

➤ Why gambling?

We both saw a financial opportunity

and gambling chose

us, it was mutual. 16 years ago,

a combination of the fascination

of gambling, the impact it

had on people, and the potential

of this industry, which also

involves an aspect of strategy

and analysis, were all reasons

that attracted us to special.

Against this background of curiosity

and novelties in a field

that we were beginning to discover

step by step, we started

a business with only five devices,

being a dynamic challenge

and at the same time a

constant motivation to develop

the business. Those five devices

set the tone for the concept

called Seven Stars Timișoara.

In a hectic and stressful

world, gambling can provide

an escape and form of entertainment.

We believe in the

power of giving people moments

of relaxation and fun, in

a safe and responsible environment.

Through the business,

we want to build a place where

people can enjoy gambling in

a responsible and transparent

way.

➤ Cornelia, if you weren’t

gambling what would you

like to do? What about

you, Adrian?

Cornelia: If I wasn’t in the

gambling business… I couldn’t

imagine doing anything else.

I feel at ease in this dynamic

and ever-changing environment

where creativity and

innovation are valued and encouraged.

The fact that I can

help create moments of fun

and adrenaline for players is a

source of joy for me.

Every day is a new challenge

and an opportunity to bring

excellence to the gambling industry.

I enjoy every moment I

spend in the midst of that palpable

energy and suspense that

surrounds gambling.

Adrian: Previous experience

in marketing and advertising

was out of passion, and

I would definitely have continued

in this field. But I was

Cornelia Ursu and Adrian Don,

creators of a successful business

The rise of the Seven Stars brand and redefined gambling

www.casino-magazine.ro


12 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / VIP

a fost din pasiune, și cu siguranță

aș fi continuat în acest domeniu.

Dar am fost atras de complexitatea

și dinamismul industriei

de gambling, precum și de

oportunitățile unice pe care le

oferă. Mă fas cinează să explorez

strategii inovatoare de marketing

și să identific metode eficiente

pentru a ajunge la publicul

țintă. În plus, interacțiunea cu

jucătorii și satisfacția de a oferi

experiențe de calitate m-au captivat

complet.

Jocurile de noroc combină

pasiunea mea pentru strategie,

marketing și tehnologie

într-un mod fascinant. Îmi

place să explorez noi tendințe

și să aduc experiențe inovatoare

jucătorilor. Fiecare succes

obținut în afacere îmi alimentează

pasiunea și determinarea

de a continua să dezvolt

și să mă perfecționez în acest

domeniu.

➤ Este lumea jocurilor de

noroc o lume a bărbaților?

Cornelia, ai avut probleme

din cauza asta?

În trecut, lumea jocurilor

de noroc a fost percepută întradevăr

ca o lume dominată de

bărbați. Cu toate acestea, este

important să subliniem că

această percepție a evoluat semnificativ

în ultimii ani. Industria

jocurilor de noroc devine tot mai

deschisă, iar femeile își găsesc

locul și aduc o perspectivă unică

și valoroasă în acest domeniu.

Ca femeie în industria jocurilor

de noroc, am întâmpinat

o serie de provocări, dar nu aș

spune că am avut probleme

majore. Am întâlnit oameni

deschiși care mi-au oferit șanse

și au recunoscut competența și

abilitățile mele. Astăzi, există tot

mai multe femei antreprenoare

și profesioniste de succes în industria

jocurilor de noroc, iar

contribuția lor este din ce în ce

mai apreciată și recunoscută.

Este important să subliniez

că fiecare experiență poate fi

diferită, iar femeile implicate în

industria jocurilor de noroc pot

întâmpina diverse obstacole. Cu

toate acestea, sunt încântată să

văd că industria devine tot mai

incluzivă și că se fac eforturi

pentru a promova diversitatea

și egalitatea de gen în acest domeniu.

➤ Sălile voastre se numesc

Seven Stars. De ce? Atrage

numele acesta mai mulți

jucători?

Adrian este omul creativ din

echipa noastră, iar numele a fost

ales de el cu mare atenție. “Seven

Stars”, ar putea fi asociat cu simbolistica

norocului, a succesului

și a excelenței. Stelele sunt adesea

asociate cu aspirațiile înalte

și cu valoarea, iar numărul șapte

este considerat norocos în multe

culturi și tradiții. Astfel, un nume

precum “Seven Stars” ar putea

crea o senzație de prestigiu și ar

putea atrage atenția jucătorilor

care doresc să se simtă speciali și

privilegiați în timpul experienței

lor de joc.

Stelele reprezintă aspirații

înalte și valoare, iar numărul

șapte este adesea asociat cu

norocul. Prin utilizarea acestui

nume, dorim să oferim o

experiență de joc de înaltă calitate

și să atragem jucători care

caută un mediu exclusivist și

deosebit. Numele «Seven Stars»

subliniază angajamentul nostru

pentru excelență și dorința de a

oferi servicii superioare în industria

jocurilor de noroc. Numele

unei săli de jocuri de noroc este

doar un aspect al afacerii și succesul

acesteia depinde de o varietate

de factori, inclusiv calitatea

attracted by the complexity

and dynamism of the gambling

industry, as well as the

unique opportunities it offers.

I am fascinated by exploring innovative

marketing strategies

and identifying effective methods

to reach target audiences.

Additionally, the interaction

with players and the satisfaction

of providing quality experiences

completely captivated

me.

Gambling combines my

passion for strategy, marketing

and technology in a fascinating

way. I love exploring new

trends and bringing innovative

experiences to players.

Every success achieved in the

business fuels my passion and

determination to continue developing

and improving myself

in this field.

➤ Is the world of gambling

a man’s world? Cornelia,

did you get in trouble

because of this?

In the past, the world of

gambling was indeed perceived

as a male-dominated

world. However, it is important

to emphasize that this perception

has evolved significantly in

recent years. The gambling industry

is becoming more open

and women are finding their

place and bringing a unique

and valuable perspective to

this field.

As a woman in the gaming

industry, I’ve encountered

a number of challenges, but

I wouldn’t say I’ve had any

major problems. I met openminded

people who gave me

chances and recognized my

competence and abilities.

Today, there are more and

more successful female entrepreneurs

and professionals in

the gaming industry, and their

contribution is increasingly

valued and recognized.

It is important to emphasize

that every experience can

be different and women involved

in the gambling industry

can face various obstacles.

However, I am pleased to see

that the industry is becoming

more inclusive and that efforts

are being made to promote diversity

and gender equality in

this field.

➤ Your gambling halls are

called Seven Stars. Why?

Does this name attract

more players?

Adrian is the creative man

in our team, and the name was

chosen by him very carefully.

“Seven Stars”, could be associated

with the symbolism of

luck, success and excellence.

Stars are often associated with

high aspirations and value, and

the number seven is considered

lucky in many cultures

and traditions. Thus, a name

www.casino-magazine.ro


HOROSCOP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

grisogono

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro


14

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / VIP

serviciilor oferite, diversitatea jocurilor,

securitatea și experiența

generală a jucătorilor.

➤ Câte săli aveți, și câte aparate?

În prezent avem 7 săli deschise

în Timișoara și un număr

aproximativ de 150 de aparate.

Toate sălile sunt dotate la cel

mai înalt nivel și ne implicăm în

fiecare zi să asigurăm comfortul

pentru clienții noștri. Întreaga

echipă este implicată și punem

suflet în tot ce facem pentru

a crește și dezvolta actualele

locații la potențialul maxim.

➤ Aveți planuri de extindere?

Deoarece industria jocurilor

de noroc este în continuă

creștere și evoluție, ne dorim să

ne extindem afacerea pentru a

răspunde cererii în creștere și

pentru a ajunge la un public mai

larg. De asemenea, planurile

noastre de extindere includ și

adaptarea la noile tehnologii și

tendințe din industria jocurilor

de noroc. Ne propunem să

rămânem în pas cu inovațiile

tehnologice și să aducem elemente

și tehnologii avansate

în sălile noastre de joc.

Extinderea noastră nu se

limitează doar la dimensiunea

fizică și tehnologică, ci și la diversificarea

gamei de servicii și

opțiuni de joc. Vom continua să

colaborăm cu furnizori de software

și parteneri strategici pentru

a aduce noi jocuri, promoții

și facilități în sălile noastre. Ne

concentrăm pe crearea unei

experiențe complete și captivante

pentru jucători, oferindule

multiple opțiuni de divertisment

și provocări.

În concluzie, extinderea

este un obiectiv important

pentru noi, pe măsură ce dorim

să ne consolidăm poziția în

industria jocurilor de noroc

și să răspundem cerințelor și

așteptărilor jucătorilor noștri.

➤ Cum vedeți situația actuală

din industrie? Sunteți

optimiști?

În general, vedem situația

actuală din industria jocurilor

de noroc ca fiind una care se

adaptează și evoluează într-un

ritm rapid. Ca atare, suntem

optimiști în ceea ce privește

viitorul industriei jocurilor de

noroc. Cu toate acestea, este

important să fim conștienți de

provocările și riscurile asociate

cu industria, cum ar fi problemele

legate de dependența de

jocuri de noroc și necesitatea de

a menține un mediu responsabil

și sigur pentru jucători. Situația

actuală din industria jocurilor

de noroc este una complexă și

dinamică. Pe de o parte, există

o creștere semnificativă a cererii

pentru jocuri de noroc,

alimentată de dorința oamenilor

de a se distra. Această cerere

este susținută de avansurile

tehnologice, care permit accesul

ușor la jocurile de noroc online

și mobile.

Pe de altă parte, există și

provocări și reglementări stricte

în industrie, având în vedere

natura sensibilă a jocurilor de

noroc și necesitatea protejării

jucătorilor. Responsabilitatea

socială și promovarea jocului

responsabil devin tot mai importante

în industrie.

În ciuda acestor provocări,

suntem optimiști în privința industriei

jocurilor de noroc.

De asemenea, industria își

adaptează strategiile pentru a

se asigura că jocurile de noroc

like “Seven Stars” could create

a sense of prestige and attract

the attention of players

who want to feel special and

privileged during their gaming

experience.

Stars represent high aspirations

and value, and the number

seven is often associated

with luck. By using this name,

we want to provide a highquality

gaming experience and

attract players who are looking

for an exclusive and special environment.

The name “Seven

Stars” underlines our commitment

to excellence and desire

to provide superior service in

the gaming industry. The name

of a gambling hall is only one

aspect of the business and its

success depends on a variety of

factors, including the quality of

services offered, the variety of

games, security and the overall

experience of the players.

➤ How many gambling halls

do you have, and how

many machines?

We currently have 7 open

gambling halls in Timișoara

and an approximate number

of 150 devices. All halls are

equipped at the highest level

and we are involved every

day to ensure comfort for our

customers. The whole team is

involved and we put our heart

into everything we do to grow

and develop the current locations

to their full potential.

➤ Do you have expansion

plans?

As the gaming industry is

constantly growing and evolving,

we want to expand our

business to meet the growing

demand and reach a wider audience.

Our expansion plans

also include adapting to new

technologies and trends in

the gaming industry. We aim

to stay in step with technological

innovations and bring advanced

features and technologies

to our gaming halls.

Our expansion is not only

limited to the physical and

technological dimension, but

also to the diversification of the

range of services and game options.

We will continue to work

with software providers and

strategic partners to bring new

games, promotions and amenities

to our halls. We focus on

creating a complete and engaging

experience for players by

providing them with multiple

entertainment options and

challenges.

In conclusion, expansion

is an important goal for us as

we seek to strengthen our position

in the gaming industry and

meet the demands and expectations

of our players.

➤ How do you see the

current situation in the

industry? Are you optimistic?

Overall, we see the current

state of the gaming industry

as one that is adapting and

evolving at a rapid pace. As

such, we are optimistic about

the future of the gaming industry.

However, it is important

to be aware of the challenges

and risks associated with the

industry, such as gambling

addiction issues and the need

to maintain a responsible and

safe environment for players.

The current situation in the

gaming industry is complex

and dynamic. On the one hand,

www.casino-magazine.ro


VIP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 15

➤ How do you share your

tasks with Adrian? Is he as

involved as you are?

Yes, Adrian and I are involved

in the business, each

with distinct but complementary

responsibilities. We work

closely together to ensure the

success and growth of our business.

In a universe where risk

and reward go hand in hand,

I understand the importance

of a well-thought-out plan and

strategies based on solid numbers.

I deal with the day-to-day

management of the gambling

halls, coordinating the team

and resources. I am focused

on analyzing data and figures

to assess business performance

and identify opportunities for

growth and improvement. I

learned that numbers are not

just a technical aspect of business,

but the key to a deep understanding

of customers and

the market.

On the other hand, Adrian

is involved in the creative side

and marketing strategies. He

is responsible for developing

the brand concept and image,

innovating the gaming experience,

identifying market trends

and implementing marketing

strategies to attract and retain

players. Adrian brings his creative

perspective and marketing

expertise to promote the

business and increase the visrămân

sigure și că jucătorii sunt

protejați.

Companiile din industrie trebuie

să fie la curent cu legislația și

să se asigure că se conformează

normelor și ce rin țelor legale.

În lumina pre ocupărilor legate

de impactul jocurilor de noroc

asupra societății, companiile

din industrie acordă o atenție

tot mai mare jocului responsabil

și sustenabilității. Acestea dezvol

tă programe de prevenire a

dependenței de jocuri de noroc,

promovează transparența și etica

în comunicarea cu jucătorii și

investesc în proiecte de responsabilitate

socială.

De asemenea, reglemen tările

și politicile guvernamentale

joacă un rol important în

industrie. Reglementările pot

avea un impact semnificativ

asupra pieței jocurilor de noroc.

Colaborarea între antreprenorii

din industria jocurilor de noroc

și ministerul responsabil de

reglementarea acestei industrii

poate fi benefică pentru ambele

părți și pentru industrie în ansamblu.

Prin colaborare, antreprenorii

din industrie pot contribui

la procesul de elaborare a

reglementărilor și politicilor

guvernamentale, oferindu-și

expertiza și perspectiva în ceea

ce privește specificul industriei

jocurilor de noroc. O reglementare

corectă și transparentă

poate crea un mediu de afaceri

echitabil și predictibil, beneficiind

atât antreprenorii, cât și

jucătorii si industria.

➤ Cum vă împărțiți sarcinile

tu cu Adrian? El este la fel

de implicat ca și tine?

Da, Adrian și cu mine ne

implicăm în afacere, fiecare

având responsabilități distinc te,

dar complementare. Colaborăm

îndeaproape pentru a asigura

succesul și dezvoltarea afacerii

noastre.

Într-un univers unde riscul

și răsplata merg mână în mână,

am înțeles importanța unui plan

bine gândit și a strategiilor bazate

pe cifre solide. Mă ocup

de gestionarea zilnică a sălilor

de jocuri de noroc, coordonarea

echipei și a resurselor. Sunt

concentrată pe analizarea datelor

și cifrelor pentru a evalua

performanța afacerii și a identifica

oportunități de creștere

și îmbunătățire. Am învățat că

cifrele nu sunt doar un aspect

tehnic al afacerii, ci cheia către

o înțelegere profundă a clienților

și a pieței.

Pe de altă parte, Adrian este

implicat în partea creativă și

strategiile de marketing. El se

ocupă de dezvoltarea conceptului

și a imaginii de brand, inovarea

experienței de joc, identificarea

tendințelor de piață și

implementarea strategiilor de

marketing pentru a atrage și

fideliza jucătorii. Adrian aduce

perspectiva sa creativă și expertiza

în marketing pentru a promova

afacerea și a crește vizibilitatea

și atractivitatea sălilor noastre

de jocuri de noroc.

Amândoi suntem implicați

în afacere într-un mod activ și

dedicat. Colaborăm strâns pentru

a asigura că toate aspectele

operaționale și de marketing

sunt bine gestionate și integrate

pentru a ne atinge obiectivele

și a ne asigura succesul pe termen

lung.

În mod constant, comunicăm

și colaborăm strâns pentru

a ne asigura că toate aspectele

afacerii noastre sunt aliniate și

integrate într-un mod eficient.

Ne împărtășim idei și soluții, ne

susținem reciproc și luăm decizii

înțelepte pentru a ne menține

afacerea pe drumul succesului.

there is a significant increase in

demand for gambling, fueled

by people’s desire to have fun.

This demand is supported by

technological advances, which

allow easy access to online and

mobile gambling.

On the other hand, there

are also challenges and strict

regulations in the industry, given

the sensitive nature of gambling

and the need to protect

players. Social responsibility

and the promotion of responsible

gambling are becoming

increasingly important in the

industry.

Despite these challenges,

we are optimistic about the

gaming industry.

The industry is also adapting

its strategies to ensure that

gambling remains safe and

players are protected.

Companies in the industry

need to be aware of the

legislation and ensure that

they comply with legal norms

and requirements. In light of

concerns about the impact of

gambling on society, companies

in the industry are paying

increasing attention to responsible

gaming and sustainability.

They develop programs to

prevent gambling addiction,

promote transparency and

ethics in communication with

players and invest in social responsibility

projects.

Government regulations

and policies also play an important

role in the industry.

Regulations can have a significant

impact on the gambling

market. Collaboration between

gaming industry entrepreneurs

and the ministry responsible

for regulating this industry can

be beneficial to both parties

and the industry as a whole.

Through collaboration, industry

entrepreneurs can contribute

to the development of

government regulations and

policies by providing their

expertise and perspective on

the specifics of the gaming industry.

Fair and transparent

regulation can create a fair and

predictable business environment,

benefiting entrepreneurs,

players and the industry.

www.casino-magazine.ro


16

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / VIP

well in managing and developing

our team. We are grateful

for our dedicated employees

and are committed to continuing

to foster a positive work environment.

➤ Cum vă descurcați cu forța

de muncă?

Din punctul de vedere al

forței de muncă, pot afirma că

suntem foarte norocoși. Avem o

echipă unită și angajați dedicați

care contribuie la succesul afacerii

noastre cu jocuri de noroc.

Ne străduim să creăm un mediu

de lucru pozitiv și să încurajăm

colaborarea și comunicarea între

membrii echipei.

De asemenea, ne asigurăm

că angajații noștri beneficiază

de condiții de muncă sigure și

respectă reglementările în domeniu.

Înțelegem importanța unei

echipe angajate și profesioniste

pentru succesul nostru pe termen

lung și suntem pregătiți

să investim în resursele umane

necesare. În concluzie, suntem

bine poziționați în ceea ce

privește forța de muncă și ne

descurcăm bine în gestionarea

și dezvoltarea echipei noastre.

Suntem recunoscători pentru

angajații noștri dedicați și suntem

hotărâți să continuăm să

promovăm un mediu de lucru

pozitiv.

➤ Mai aveți timp pentru viata

de familie?

Gestionarea timpului pentru

a include și viața de familie este

extrem de importantă pentru

noi. În calitate de antreprenori,

recunoaștem că echilibrul

între viața profesională și cea

personală este esențial pentru

bunăstarea noastră și a familiei.

Deși dedicăm mult timp

și efort afacerii, ne asigurăm

că acordăm suficientă atenție

și timp familiei noastre. Ne

străduim să stabilim priorități

clare și să organizăm programul

nostru astfel încât să putem petrece

timp de calitate alături de

cei dragi.

Comunicarea deschisă și

sinceră este esențială. Împăr tășim

împreună planurile noastre,

ne acordăm sprijin reciproc și

ne adaptăm programul de lucru

pentru a ne asigura că suntem

prezenți și implicați în viața de

familie.

➤ Faceți multe evenimente,

credeți că asta e cheia

atragerii de jucători noi sau

doar îi fidelizează pe cei

existenți?

Organizarea evenimentelor

este o strategie eficientă atât

pentru atragerea de jucători noi,

cât și fidelizarea celor existenți.

Evenimentele publicitare

de premiere a jucătorilor fideli

reprezintă o oportunitate de a

ne exprima recunoștința față de

clienții noștri existenți. Aceste

evenimente sunt un mod special

de a le arăta că îi apreciem și

că le acordăm importanță. Prin

acordarea de premii și beneficii

exclusive, încurajăm fidelitatea

și îi facem să se simtă valorizați.

Pe de altă parte, evenimentele

noastre publicitare servesc și

ca mijloc de atragere a jucătorilor

noi. Acestea gene rează interes și

curiozitate în rândul publicului

larg, oferindu-le ocazia de a experimenta

atmosfera noastră

și de a se bucura de beneficii și

premii atractive. Astfel, evenimentele

devin o modalitate de a

crea o primă impresie pozitivă și

ibility and appeal of our gaming

rooms.

We are both involved

in the business in an active

and dedicated way. We work

closely together to ensure that

all operational and marketing

aspects are well managed and

integrated to achieve our goals

and ensure our long-term success.

We constantly communicate

and collaborate closely to

ensure that all aspects of our

business are aligned and integrated

effectively. We share

ideas and solutions, support

each other and make wise decisions

to keep our business on

the path to success.

➤ How are you doing with

the workforce?

Regarding the workforce, I

can say that we are very lucky.

We have a close-knit team

and dedicated employees

who contribute to the success

of our gambling business. We

strive to create a positive work

environment and encourage

collaboration and communication

among team members.

We also ensure that our

employees benefit from safe

working conditions and comply

with the regulations in the

field.

We understand the importance

of an engaged and professional

team to our long-term

success and are prepared to invest

in the necessary human

resources. In conclusion, we

are well positioned in terms

of workforce and we are doing

➤ Do you still have time for

family life?

Time management to include

family life is extremely

important to us. As entrepreneurs,

we recognize that

work-life balance is essential

to our well-being and that of

our families.

Although we devote a lot

of time and effort to the business,

we make sure that we give

enough attention and time to

our family. We strive to set

clear priorities and organize

our schedule so that we can

spend quality time with our

loved ones.

Open and honest communication

is essential. We share

our plans together, give each

other support and adjust our

work schedules to ensure we

are present and involved in

family life.

➤ You do many events, do

you think that‘s the key to

attracting new players or

is it just keeping existing

players loyal?

Organizing events is an effective

strategy for both attracting

new players and retaining

existing ones.

Loyalty Rewards advertising

events are an opportunity

to express our gratitude to

our existing customers. These

events are a special way to

show them that we appreciate

them and care about them. By

providing exclusive rewards

and benefits, we encourage

loyalty and make them feel

valued.

On the other hand, our

promotional events also serve

as a means of attracting new

players. They generate interest

and curiosity among the general

public, giving them the

opportunity to experience our

atmosphere and enjoy attractive

benefits and prizes. Thus,

events become a way to cre-

www.casino-magazine.ro


vip / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 17

de a atrage noi jucători în sălile

noastre de jocuri de noroc.

Programarea regulată a acestor

evenimente, o dată la 6 luni,

ne permite să menținem angajamentul

și legătura cu jucătorii

noștri fideli, consolidându-le

loialitatea față de brandul nostru.

Ne străduim să organizăm

evenimente de cea mai înaltă

calitate, cu atenție la detalii și cu

grijă pentru a crea o experiență

memorabilă pentru fiecare participant,

iar premiile și beneficiile

oferite să reflecte aprecierea

noastră față de clienții noștri

fideli.

Feedback-ul lor ne încurajează

să ne depășim mereu și să

căutăm îmbunătățiri conti nue

în serviciile noastre. Vom continua

să organizăm evenimente

captivante și să inovăm pentru

a le oferi ceva nou, totodată

mulțumindu-le că sunt alături

de noi.

➤ Ce hobby-uri aveți? Aveți

timp pentru ele?

Suntem binecuvântați să

avem hobby-uri care ne aduc

bucurie și împlinire în viața

noastră agitată. În ciuda pro vocărilor

și angajamentelor noastre

în afacere, reușim să ne găsim

timp pentru aceste pasiuni.

Călătoriile reprezintă o căutare

a aventurii și a descoperirii de

noi orizonturi. Ne îmbarcăm în

călătorii spre destinații exotice și

peisaje fermecătoare și culturile

fascinante. Fiecare călătorie ne

aduce oportunitatea de a experimenta

diversitatea umană și de

a ne îmbogăți sufletește prin

cunoaștere și înțelegere.

Lectura este o pasiune ce

aduce lumină și profunzime

în existența mea. Fiecare carte

citită oferă oportunitatea de a

te dezvolta și de a te conecta la

înțelepciunea și frumusețea literaturii.

În lumea mea ideală, fiecare

plajă superbă ar deține o mică

bibliotecă, un sanctuar al cuvintelor

și al călătoriilor imaginare.

Adrian, cu pasiunile sale

pentru mașinile sport, formula

1, fotbal și tenisul de masă, se

conectează la grația mișcărilor

și la arta performanței. În aceste

activități, el găsește un echilibru

între putere și eleganță, savurând

momentele de satis facție

și bucurie.

Hobby-urile noastre reflectă

dorința noastră de a ne îmbogăți

sufletele. Călătoriile, lectura,

activitățile sportive sunt o parte

esențială a vieții noastre. Prin

aceste pasiuni, ne hrănim sufletele

și ne încărcăm bateriile.

➤ Unde te vezi peste 5 ani?

Dar tu, Adrian?

Cu entuziasm și încredere,

ne vedem continuând să ne

dezvoltăm în industria jocurilor

de noroc în următorii 5 ani.

Suntem motivați de plăcerea de

a continua să creăm o atmosferă

captivantă și de a oferi servicii

de calitate superioară clienților

noștri.

Avem încredere că, prin

angajamentul nostru și pasiunea

noastră, vom reuși să ducem

povestea Seven Stars la

următorul nivel.

În același timp, ne dorim să

fim sănătoși și împliniți, pentru

că suntem conștienți că doar

atunci putem oferi cele mai

bune servicii.

Pe măsură ce trecem prin

provocări și incertitudini, suntem

hotărâți să depășim orice

obstacol și să ne adaptăm la

schimbările din industrie și din

lumea înconjurătoare. Ne vom

concentra pe inovare și flexibilitate,

astfel încât să putem oferi

mereu ceva nou și captivant

jucătorilor noștri.

ate a positive first impression

and attract new players to our

gambling halls.

Regular scheduling of these

events, once every 6 months,

allows us to maintain engagement

and connection with our

loyal players, strengthening

their loyalty to our brand.

We strive to organize events

of the highest quality, with attention

to detail and care to

create a memorable experience

for each attendee, and the prizes

and benefits offered reflect

our appreciation for our loyal

customers.

Their feedback encourages

us to always surpass ourselves

and seek continuous improvement

in our services. We will

continue to organize exciting

events and innovate to give

them something new, while

thanking them for being with

us.

➤ What hobbies do you

have? Do you have time

for them?

We are blessed to have

hobbies that bring us joy and

fulfillment in our busy lives.

Despite our challenges and

commitments in the business,

we manage to find time

for these passions. Travel is a

quest for adventure and the

discovery of new horizons. We

embark on journeys to exotic

destinations and enchanting

landscapes and fascinating cultures.

Every journey brings us

the opportunity to experience

human diversity and enrich

ourselves spiritually through

knowledge and understanding.

Reading is a passion that

brings light and depth to my

existence. Every book you read

provides an opportunity to

grow and connect with the wisdom

and beauty of literature.

In my ideal world, every

gorgeous beach would hold

a little library, a sanctuary of

words and imaginary journeys.

Adrian, with his passions

for sports cars, formula 1, football

and table tennis, connects

to the grace of movements

and the art of performance. In

these activities, he finds a balance

between strength and elegance,

savoring the moments

of satisfaction and joy.

Our hobbies reflect our

desire to enrich our souls.

Traveling, reading, sports activities

are an essential part of

our life. Through these passions,

we feed our souls and

charge our batteries.

➤ Where do you see yourself

in 5 years? What about

you, Adrian?

With enthusiasm and confidence,

we see ourselves continuing

to grow in the gaming

industry over the next 5 years.

We are motivated by the pleasure

of continuing to create

an engaging atmosphere and

provide superior service to our

customers.

We are confident that

through our commitment and

our passion, we will be able to

take the Seven Stars story to the

next level.

At the same time, we want

to be healthy and fulfilled, because

we are aware that only

then we can offer the best services.

As we go through challenges

and uncertainties, we are

determined to overcome any

obstacle and adapt to changes

in the industry and the world

around us. We will focus on innovation

and flexibility so that

we can always offer something

new and exciting to our players.


18 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Ora Exactă în Gambling

a ajuns la ediția cu numărul 10

By Laura Camelia

Ediția 2023 a seminarului cu acces

gratuit, Ora Exactă în Gambling, se va

desfășura la Romexpo în cadrul celei

de a 15a ediții a târgului anual Entertainment

Arena Expo.

Ca de fiecare dată, seminarul cu acces

gratuit Ora Exactă în Gambling, seminar

ce se află anul acesta la cea de a 10a ediție,

își va desfășura lucrările în cea de a doua

zi a târgului tradițional anual al industriei

de gambling din România, Entertainment

Arena Expo.

Sunt invitați să participe la eveniment,

alături de reprezentanți ai autorităților și ai

grisogono

legiuitorului, organizatori, producători, dar

și prestatori de servicii din industria jocurilor

de noroc care își desfășoară activitatea în

țara noastră.

Temele propuse de organizatorul Casino

Life & Business Magazine suscită, deja, un

interes deosebit iar cei care se vor decide să

participe sunt invitați să pună cât mai multe

întrebări.

Programul eveni men tului constă în 60

de minute de discuții, păreri și comentarii

pe teme actuale din industria jocurilor

de noroc autohtonă, tematici dezbătute

liber, împreună cu reprezentanții Oficiului

www.casino-magazine.ro

Național pentru Jocuri de Noroc, dar și cu

reprezentanți ai legiuitorului și ai asociațiilor

profesionale din industrie.

Moderator al evenimentului va fi, ca și la

edițiile precedente, Bogdan Coman, Director

Executiv în cadrul asociației ROMBET.

Parteneri ai evenimentului până la ora

intrării ediției în tipar sunt:

Partener de Aur: asociația ROMBET

Partener de Argint: BMM testlabs

Partener de Bronz: Smart Games

Organizator: Casino Life & Business

Magazine

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 19

grisogono

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro


20 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Ora Exactă în Gambling

has reached its 10th edition

grisogono

The 2023 edition of the free seminar,

Ora Exactă în Gambling, will be held

at Romexpo as part of the 15th edition

of the annual Entertainment Arena

Expo.

As always, the seminar with free access

Ora Exactă în Gambling, which this year is

in its 10th edition, will carry out its work on

the second day of the traditional annual

fair of the gambling industry in Romania,

Entertainment Arena Expo.

They are invited to participate in the

event, together with representatives of

the authorities and the legislator, organizers,

producers, but also service providers

from the gambling industry that operate

in Romania.

The themes proposed by the organizer

Casino Life & Business Magazine are already

attracting a great deal of interest and

those who decide to participate are invited

to ask as many questions as possible.

The program of the event consists of

60 minutes of discussions, opinions and

comments on current topics in the domestic

gambling industry, topics debated

freely, together with representatives of the

National Office for Gaming, but also with

www.casino-magazine.ro

representatives of the legislator and professional

associations in the industry.

The moderator of the event will be,

as in previous editions, Bogdan Coman,

Executive Director within the ROMBET

association.

Partners of the event until the time the

edition goes to print are:

Gold Partner: ROMBET association

Silver Partner: BMM testlabs

Bronze Partner: Smart Games

Organizer: Casino Life & Business

Magazine

www.grisogono.ro22

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Era Digital|

8 miliarde de oameni pe

Pământ și doar 21 de milioane

de Bitcoini. Cum arată viitorul?

By Marius Morra, CEO and Co-founder of TOKERO Crypto Exchange

Bitcoin este o monedă

digitală care funcționează independent

de o bancă centrală

sau de un guvern. A fost creată

în 2009 de o persoană sau un

grup anonim cunoscut sub

numele de Satoshi Nakamoto.

Spre deosebire de monedele

tradiționale, care necesită supravegherea

unei autorități

centrale, Bitcoin este descentralizat

și funcționează pe

o rețea peer-to-peer de tip

blockchain. Bitcoin se bazează

pe software open-source care

utilizează criptografie puternică

pentru a crea tranzacții financiare

sigure, permanente și dificil

de manipulat.

Spre deosebire de monedele

tradiționale, Bitcoin are

o ofertă maximă limitată de

21 de milioane de monede.

Aceasta înseamnă că numărul

total de Bitcoin în circulație va

fi întotdeauna cel mult de 21

de milioane. O caracteristică a

protocolului Bitcoin impune

această ofertă maximă și se

numește “halving”, care reduce

recompensa pentru minerii de

Bitcoin la jumătate la fiecare

210.000 de blocuri. Acest lucru

reduce ritmul de producție a

noilor monede și oferta totală

de Bitcoin. Spre deosebire de

monedele tradiționale, care

sunt supuse inflației, Bitcoin

are o ofertă previzibilă și

limitată, ceea ce îl face atractiv

pentru investitori ca o modalitate

de stocare a valorii.

Populația globală și

distribuția averii

Se estimează că populația

mondială este de 7,6 miliarde

de oameni în 2021 și crește

cu o rată de 1,13% în fiecare

an. În 2020, rata de creștere a

populației a fost de 1,06%.

Marea parte a creșterii

populației globale poate fi

atribuită unui număr restrâns

de țări din Asia și Africa, cum

ar fi India, Nigeria și Pakistan,

unde populația crește mai rapid

decât în alte țări. Populațiile din

aceste țări probabil vor continua

să crească în viitorul previzibil.

Rata de creștere a populației

Bitcoin is a digital currency

that operates independently of

a central bank or government.

It was created in 2009 by an

anonymous person or group

known as Satoshi Nakamoto.

Unlike traditional currencies,

which require oversight by a

central authority, Bitcoin is

decentralized and operates

on a peer-to-peer blockchain

network. Bitcoin is based on

open-source software that

uses strong cryptography to

create secure, permanent and

hard-to-manipulate financial

transactions.

Unlike traditional currencies,

Bitcoin has a limited

maximum supply of 21 million

coins. This means that

the total number of Bitcoins

in circulation will always be at

most 21 million. A feature of

the Bitcoin protocol enforces

this maximum supply and is

called “halving,” which cuts

the reward for Bitcoin miners

in half every 210,000 blocks.

This reduces the rate of production

of new coins and the

total supply of Bitcoin. Unlike

traditional currencies, which

are subject to inflation, Bitcoin

has a predictable and limited

supply, which makes it attractive

to investors as a way to

store value.

Global population and

wealth distribution

The world population is

estimated to be 7.6 billion

people in 2021 and is growing

at a rate of 1.13% every year. In

2020, the population growth

rate was 1.06%.

Most of the global population

growth can be attributed

to a small number of countries

in Asia and Africa, such

as India, Nigeria and Pakistan,

where the population is growing

faster than in other countries.

The populations of these

countries will likely continue

to grow for the foreseeable

future.

The global population

growth rate is expected to

decline in the coming decades

as the fertility rate begins to

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Era Digital| / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 23

8 billion people on Earth and

only 21 million Bitcoins. What

does the future look like?

globale este de așteptat să

scadă în deceniile următoare

pe măsură ce rata fertilității începe

să scadă în multe țări cu o

creștere mare a populației.

Inegalitatea veniturilor și

distribuția averii

Inegalitatea veniturilor este

o măsură a disparităților economice

între oameni și grupuri

de oameni într-o societate. De

obicei, este măsurată prin coeficientul

Gini, care clasifică

veniturile prin măsurarea nivelului

de inegalitate într-o țară.

În general, dacă coeficientul

Gini crește, sugerează o mai

mare inegalitate a veniturilor

într-o țară.

Baza de date a inegalității

mondiale (WID) estimează

distribuția globală a averii și

constată că cea mai mare parte

a averii este deținută în prezent

de persoane cu venituri mari

din țările cele mai bogate. Acest

lucru a creat inegalitatea averii

între țări și chiar mai mare

inegalitate a averii în cadrul

țărilor cu un nivel similar de

dezvoltare economică.

Corelația dintre deținerea

de Bitcoin și distribuția averii

Bitcoin este o monedă

digitală descentralizată care nu

este controlată de nicio autoritate

centrală. A crescut în popularitate

și valoare în ultimii ani

și a devenit un activ atractiv

pentru investitori care doresc

să-și diversifice portofoliile.

Corelația dintre deținerea

de Bitcoin și distribuția averii

rămâne neclară. Deși unii

oameni pot investi în Bitcoin

pentru a-și diversifica portofoliile

și, implicit, pentru a-și

crește averea, acest lucru nu

garantează în mod necesar

o distribuție mai echitabilă a

averii. De fapt, deținerea de

Bitcoin este puternic înclinată

în favoarea familiilor cu venituri

mari care își permit riscul

sau costurile asociate cu

tranzacțiile Bitcoin. Astfel,

deținerea de Bitcoin nu are

probabil un impact semnificativ

asupra distribuției globale

a averii.

Adoptarea Bitcoin în

întreaga lume

Adoptarea Bitcoin crește

rapid în multe țări din întreaga

lume. Conform datelor de la

bech32.org, peste 80 de țări din

întreaga lume utilizează activ

Bitcoin, cu cele mai mari niveluri

înregistrate în America de

Nord (Statele Unite și Canada),

Europa (Spania și Elveția),

Asia (China și Singapore) și

America Latină (Venezuela și

Columbia). În Europa, de exemplu,

Elveția și Olanda se află

în fruntea adoptării Bitcoin,

numărul de tranzacții în țară

atingând un nivel maxim în

2020. În regiunea Asia-Pacific,

Japonia și Coreea de Sud sunt

printre cele mai populare țări

când vine vorba de adoptarea

Bitcoin.

(continuarea

în numărul viitor)

decline in many countries with

high population growth.

Income inequality and

wealth distribution

Income inequality is a

measure of economic disparities

between people and

groups of people in a society.

It is usually measured by the

Gini coefficient, which ranks

income by measuring the level

of inequality in a country. In

general, if the Gini coefficient

increases, it suggests greater

income inequality in a country.

The World Inequality

Database (WID) estimates the

global distribution of wealth

and finds that most wealth is

currently held by high earners

in the richest countries. This

has created wealth inequality

between countries and even

greater wealth inequality within

countries with a similar level

of economic development.

Correlation between

Bitcoin holdings and wealth

distribution

Bitcoin is a decentralized

digital currency that is not controlled

by any central authority.

It has grown in popularity

and value in recent years and

has become an attractive asset

for investors looking to diversify

their portfolios.

The correlation between

Bitcoin ownership and wealth

distribution remains unclear.

Although some people may

invest in Bitcoin to diversify

their portfolios and thereby

increase their wealth, this

does not necessarily guarantee

a more equitable distribution

of wealth. In fact, Bitcoin

ownership is heavily skewed in

favor of high-income families

who can afford the risk or costs

associated with Bitcoin transactions.

Thus, owning Bitcoin

probably does not have a significant

impact on the global

distribution of wealth.

Bitcoin adoption around

the world

Bitcoin adoption is growing

rapidly in many countries

around the world. According

to data from bech32.org,

more than 80 countries

around the world are actively

using Bitcoin, with the highest

levels recorded in North

America (United States and

Canada), Europe (Spain and

Switzerland), Asia (China

and Singapore), and Latin

America (Venezuela and

Colombia). In Europe, for

example, Switzerland and the

Netherlands are at the forefront

of Bitcoin adoption, with

the number of transactions in

the country reaching a peak

in 2020. In the Asia-Pacific

region, Japan and South Korea

are among the most popular

countries when it comes to

adoption Bitcoin.

(to be continued

in the next edition)

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


24 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Practica

jocurilor

de noroc

`n 2023

Proceduri administrative

și fiscale 2023 în activitatea

jocurilor de noroc

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Z\grean, Vicepre[edinte FedBet [i Pre[edinte ROMBET

În anul 2023 organizatorii

jocurilor de noroc sunt nevoiți

să ia o serie de măsuri administrative,

financiare sau fiscale,

de conformare practică, ca urmare

a obligației de punere în

executare a prevederilor legale

actualizate, respectiv OUG 77

din 2009, Codul Fiscal și Codul

de Procedură Fiscală precum și

cele din Legea nr. 286 din 2022,

iar o sinteză a acestora arată

astfel:

A) În cazul Oficiului

Național pentru Jocuri de

Noroc (ONJN), organizatorii

jocurilor de noroc trebuie:

1) să depună o declara

ţie lunară, în care să eviden

ţieze veniturile din jocuri

de noroc, sub forma unui

formular-tip, cf. Ordinului

179 din 2018 al Preşedintelui

ONJN, până la data de 10

a lunii următoare, pentru

luna precedentă, însuşită de

administratorul societăţii,

pentru jocurile de noroc tradiţionale

și online sau de o

persoană autorizată, pentru

jocurile de noroc la distanţă;

2) să achite taxele administrative

datorate, la data

și în cuantumul stabilit de legea

specială;

3) să achite contribuţiile

anuale, pentru promovarea

respectării principiilor şi măsurilor

privind jocurile de noroc

responsabile social, în termen

de 10 zile de la data aprobării

documentaţiei, pentru primul

an de licență iar pentru anii următori,

până la data de 25 ianuarie

a fiecărui an.

În scopul debirocratizării şi

simplificării

acestor cerinţe,

este imperios necesară

introducerea unui sistem

de transmitere online, cu

semnătură electronică, prin

completarea unor formulare

PDF inteligente.

B) În cazul Agenției

Naționale de Administrare

Fiscală (ANAF), organizatorii

jocurilor de noroc sunt obligați:

I. să declare şi să plătească,

conform prevederilor

OUG 77 din 2009, actualizată,

taxe pentru obţinerea dreptului

In the year

2023, the organizers

of the gambling are

forced to take a series of administrative,

financial or fiscal measures,

of practical compliance,

as a result of the obligation to

implement the updated legal

provisions, respectively GEO

77 of 2009, the Fiscal Code and

the Code of Procedure Fiscal as

well as those from Law no. 286

of 2022, and a summary of them

looks like this:

A) In the case of the

National Gambling Office

(ONJN), gambling organizers

must:

1) to submit a monthly

statement, in which to highlight

the income from gambling,

in the form of a standard

form, cf. Order 179 of 2018 of

the President of ONJN, until the

10th of the following month, for

the previous month, assigned

by the company’s administrator,

for traditional gambling

and online or by an authorized

person, for remote gambling;

2) to pay the administrative

fees due, on the date and in

the amount established by the

special law;

3) to pay the annual contributions,

for the promotion

of compliance with the principles

and measures regarding

socially responsible gambling,

within 10 days from the date of

approval of the documentation,

for the first year of the license

and for the following years,

until January 25 of each year.

In order to debureaucratize

and simplify these requirements,

it is imperative to introduce

an online transmission

system, with electronic signature,

by filling in some smart

PDF forms.

B) In the case of the

National Tax Administration

Agency (ANAF), gambling organizers

are obliged to::

I. to declare and pay,

according to the provisions of

GEO 77 of 2009, updated, fees

for obtaining the right to organize

and exploit gambling, as

follows:

1. License fee – for the

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

25

de a organiza şi exploata jocuri

de noroc, astfel:

1. Taxa de licenţă – pentru

organizarea jocurilor de

noroc, (inclusiv taxa de licenţă

pentru activităţi conexe jocurilor

de noroc), iar declararea

şi plata taxei de licenţă se

realizează anticipat, în sumă

fixă, reprezentând condiție pentru

intrarea în vigoare a licenței -

la nivelul şi termenele prevăzute

în legea specială a jocurilor de

noroc, cf. Ordin 587 din 2016

al ANAF, prin Declaraţia 100,

Anexa 3 de la poziția nr. 66

din Nomenclator, respectiv,

obligaţia fiscală 536 din

Declarația 100, reprezentând

al ANAF, prin Declaraţia 100,

Anexa 3 de la poziția nr. 65

din Nomenclator, respectiv,

obligaţia fiscală 504 din

Declarația 100, reprezentând

98,8% din total taxă datorată;

3. Taxa lunară - calculată

la totalul taxelor de participare

încasate lunar, datorată

de organizatorii de jocuri de

noroc online, până în data de

25 a lunii următoare, pentru

luna precedentă, aşa cum este

prevăzut în OUG 114 din 2018,

cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF,

prin Declaraţia 100, Anexa 3 de la

poziția nr. 77 din Nomenclator,

respectiv, obligaţia fiscală 541

din Declarația 100;

organization of gambling,

(including the license fee for

activities related to gambling),

and the declaration and payment

of the license fee is made

in advance, in a fixed amount,

representing a condition for

the entry into force of the

license - at the level and terms

stipulated in the law of gambling,

cf. Order 587 of 2016 of

ANAF, through Declaration

100, Annex 3 from position

no. 66 of the Nomenclature,

respectively, tax liability 536

of Declaration 100, representing

98.8% of the total tax due;

2. Authorization fee –

for the exploitation of gambling

Order 587 of 2016, through

Declaration 100, Annex 3 from

position no. 67 of the Nomenclature,

respectively, tax liability

537 of Declaration 100,

representing 98.8% of the total

tax due;

b) Monthly regularization,

depending on the income

achieved, until the 25th of the

following month, for the previous

month, to maintain the

validity of the authorization, as

provided for in the special gambling

law, cf. ANAF Order 587 of

2016, through Declaration 100,

Annex 3 from position no. 65

of the Nomenclature, respectively,

fiscal obligation 504 of

Administrative and fiscal

procedures 2023 in

gambling activity

Article from the series “Gambling Practice“, by Anchidim Z\grean, FedBet Vice President and President of ROMBET

98,8% din total taxă datorată;

2. Taxa de autorizare –

pentru exploatarea jocurilor de

noroc - iar declararea şi plata

taxei se realizează astfel:

a) Anticipat, în sumă

fixă, pentru intrarea în vigoare

a autorizației, la nivelul

şi termenele prevăzute în legea

specială a jocurilor de noroc,

cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF,

prin Declaraţia 100, Anexa 3

de la poziția nr. 67 din Nomenclator,

respectiv, obligaţia

fiscală 537 din Declarația 100,

reprezentând 98,8% din total

taxă datorată;

b) Regularizare lunară,

în funcţie de venitul realizat,

până în data de 25 a lunii

următoare, pentru luna

precedentă, pentru menținerea

valabilității autorizației, aşa

cum este prevăzut în legea

specială a jocurilor de

noroc, cf. Ordin 587 din 2016

4. Taxa de viciu - pentru

jocurile de noroc tip slotmachine

cu câştig nelimitat

iar declararea şi plata taxei la

nivelul şi termenele prevăzute

în legea specială a jocurilor

de noroc, cf. Ordin 587 din

- and the declaration and payment

of the tax is done this way:

a) In advance, in a fixed

amount for the entry into force

of the authorization, at the level

and terms provided for in the

special gambling law, cf. ANAF

The

practice of

gambling

in 2023

Declaration 100, representing

98.8% of the total tax owed;

3. Monthly fee - calculated

on the total of participation

fees collected monthly,

due to online gambling operators,

until the 25th of the following

month, for the previous

month, as provided for in GEO

114 of 2018, cf. ANAF Order 587

of 2016, through Declaration

100, Annex 3 from position

no. 77 of the Nomenclature,

respectively, fiscal obligation

541 of Declaration 100;

4. Vice tax - for slotmachine

gambling with unlimited

winnings and the declaration

and payment of the tax at

the level and terms provided

for in the special law on gambling,

cf. Order 587 of 2016 of

ANAF, through Declaration

100, Annex 3 from position

no. 70 of the Nomenclature,

respectively, tax liability 539

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


26

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

2016 al ANAF, prin Declaraţia

100, Anexa 3 de la poziția nr.

70 din Nomenclator, respectiv,

obligaţia fiscală 539 din

Declarația 100, reprezentând

98,8% din total taxă datorată;

5. Taxa de acces - pentru

cazinouri şi cluburile de poker

iar declararea şi plata taxei la

nivelul şi termenele prevăzute

în legea specială a jocurilor

de noroc, cf. Ordin 587 din

2016 al ANAF, prin Declaraţia

100, Anexa 3 de la poziția nr.

68 din Nomenclator, respectiv,

obligaţia fiscală 535 din

Declarația 100, reprezentând

98,8% din total taxă datorată;

6. Taxa de promovare

- reprezintă 5% din valoarea

contractelor de publicitate,

aşa cum este prevăzut în legea

specială a jocurilor de noroc,

cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF,

prin Declaraţia 100, Anexa 3

de la poziția nr. 77 din Nomenclator,

respectiv, obligaţia

fiscală 541 din Declarația 100,

reprezentând 98,8% din total

taxă datorată;

7. Venitul de 1%, destinat

Comitetului Olimpic şi

Sportiv Român, aşa cum este

prevăzut în legea specială a

jocurilor de noroc, cf. Ordin

587 din 2016 al ANAF, prin

Declaraţia 100, Anexa 3, de la

poziția nr. 84 din Nomenclator,

respectiv, obligaţia fiscală

551 - Taxa datorată Comitetului

Olimpic și Sportiv Român din

Declarația 100;

8. Venitul de 0,2%, destinat

Comitetului Național Paralimpic,

aşa cum este prevăzut

în legea specială a jocurilor de

noroc, cf. Ordin 587 din 2016

al ANAF, prin Declaraţia 100,

Anexa 3, de la poziția nr. 85

din Nomenclator, respectiv,

obligaţia fiscală 552 - Taxa

datorată Comitetului Național

Paralimpic din Declarația 100.

Prin adoptarea Legii 30

din 2022 un procent de 98,8%

din taxele percepute, pentru

obţinerea licenţei de organizare

a jocurilor de noroc şi

a autorizaţiei de exploatare a

jocurilor de noroc, taxa de acces,

precum şi din celelalte taxe

prevăzute de legea specială,

constituie venit la bugetul de

stat iar un procent de 1% din

aceste taxe se constituie ca

venit al Comitetului Olimpic

şi Sportiv Român şi 0,2% ca

venit al Comitetului Naţional

Paralimpic.

Cu excepţia taxei de autorizare,

cu regularizare lunară în

funcţie de venitul realizat, a

taxei lunare, datorată de organizatorii

de jocuri de noroc online

precum şi a taxei de acces, toate

celelalte taxe, specifice jocurilor

de noroc, au termene diferite

de declarare şi plată, aşa cum

este prevăzut în legea specială

a jocurilor de noroc.

O copie a declaraţiilor sau

orice alte modificări ale acestora

precum şi a documentelor

de plată aferent acestora

se vor transmite către ONJN,

în termen de 5 zile de la data

efectuării plăţii.

II. În cazul stopajului la

sursă, prevăzut de Codul Fiscal,

declararea şi plata, în numele

participanţilor câștigători, se

realizează astfel:

1. Impozitul pentru

plata premiilor promoţionale,

pentru rezidenţi, se calculează

prin deducerea sumei neimpozabile

de 600 lei și apoi impozitarea

cu 10% a sumei ce depăşeşte

600 lei iar declararea şi plata

impozitului se realizează lunar,

până în data de 25 a lunii

următoare, pentru luna curentă,

cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF,

prin Declaraţia 100, Anexa 3 la

poziția nr. 9 din Nomenclator,

of Declaration 100, representing

98.8% of the total tax owed;

5. Access fee - for casinos

and poker clubs and the

declaration and payment of

the tax at the level and terms

provided for in the special gambling

law, cf. ANAF Order 587

of 2016, through Declaration

100, Annex 3 from position no.

68 of the Nomenclator, respectively,

fiscal obligation 535 of

Declaration 100, representing

98.8% of the total tax due;

6. Promotion fee -

represents 5% of the value

of advertising contracts, as

provided for in the special

gambling law, cf. ANAF

Order 587 of 2016, through

Declaration 100, Annex 3

from position no. 77 of the

Nomenclature, respectively, tax

obligation 541 of Declaration

100, representing 98.8% of the

total tax due;

7. The 1% income,

intended for the Romanian

Olympic and Sports

Committee, as provided for

in the special gambling law,

cf. Order 587 of 2016 of ANAF,

through Declaration 100, Annex

3, from position no. 84 of the

Nomenclature, respectively,

fiscal obligation 551 - The tax

owed to the Romanian Olympic

and Sports Committee from

Declaration 100;

8. The income of 0.2%,

intended for the National

Paralympic Committee, as

provided for in the special

gambling law, cf. Order 587

of 2016 of ANAF, through

Declaration 100, Annex 3,

from position no. 85 of the

Nomenclature, respectively,

fiscal obligation 552 - Tax owed

to the National Paralympic

Committee from Declaration

100.

Through the adoption of

Law 30 of 2022, a percentage

of 98.8% of the fees charged, for

obtaining the license to organize

gambling and the authorization

to operate games of

chance, the access fee, as well

as the other fees provided by

the special law, constitutes

income to the state budget

and a percentage of 1% of these

taxes is constituted as income

of the Romanian Olympic and

Sports Committee and 0.2%

as income of the National

Paralympic Committee.

With the exception of the

authorization fee, with monthly

regularization depending

on the income achieved, the

monthly fee, owed by the organizers

of online gambling as

well as the access fee, all other

taxes, specific to gambling,

have different deadlines for

declaration and payment , as

provided in the special gambling

law.

A copy of the declarations

or any other changes to them

as well as the related payment

documents will be sent to

ONJN, within 5 days from the

date of payment.

II. In the case of withholding

tax at source, provided

by the Fiscal Code, declaration

and payment, on behalf of the

winning participants, it is done

as follows:

1. The tax for the payment

of promotional prizes,

for residents, it is calculated

by deducting the non-taxable

amount of 600 lei and then taxing

with 10% the amount that

exceeds 600 lei and the declaration

and payment of the tax is

made monthly, until the 25th

of the following month, for the

current month, cf. Order 587

of 2016 of ANAF, through Declaration

100, Annex 3 to posi-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


ROMBET

Strada Buzești, nr. 61, Bl. 6, Sc. 1,

Et. 6, Ap. 38 - București

e-mail: office@rombet.com

tel: + 40 (0)314 251 381

+ 40 (0)737 577 804


28

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

respectiv obligaţia fiscală 608

din Declarația 100.

De asemenea se depune o

declaraţie informativă anuală,

pentru fiecare câștigător,

până în ultima zi a lunii februarie,

pentru anul precedent,

cf. Ordin 179 din 2022, prin

Declaraţia 205;

2. Impozitul pentru plata

premiilor promoţionale,

pentru nerezidenţi, se calcu

lează fără deducere, prin

impozitarea cu 10% a sumei

câștigate iar declararea şi plata

impozitului se realizează lunar,

până în data de 25 a lunii

următoare, pentru luna curentă,

cf. Ordin 587 din 2016 al ANAF,

prin Declaraţia 100, Anexa 3 la

poziția nr. 20 din Nomenclator,

respectiv obligaţia fiscală

637 din Declarația 100. De asemenea

se depune o declaraţie

informativă anuală, pentru

fiecare câștigător, până în ultima

zi a lunii februarie, pentru

anul precedent, cf. Ordin 179

din 2022, prin Declaraţia 207;

3. Impozitul datorat,

ca urmare a participării la

jocurile de noroc, ca regulă

generală, atât pentru rezidenți

cât și nerezidenți, se calculează

prin aplicarea grilei de impozitare

(3%, 20% şi 40%), la baza

de impozitare, iar declararea şi

plata impozitului se realizează

lunar, până în data de 25 a

lunii următoare, pentru luna

curentă, cf. Ordin 587 din 2016

al ANAF, prin Declaraţia 100,

Anexa 3 de la poziția nr. 10 și

21 din Nomenclator, respectiv

obligaţia fiscală 621 și 638

din Declarația 100. De asemenea

se depune o declaraţie

informativă anuală, pentru

fiecare câștigător, până în ultima

zi a lunii februarie, pentru

anul precedent, cf. Ordin 179

din 2022 prin Declaraţia 205;

O excepţie, de la regula

generală de impozitare

a câștigurilor din participarea

la jocurile de noroc,

atât pentru rezidenți cât și

nerezidenți, este prevăzută

pentru câștigurile obținute de

la cazinouri, cluburi de poker,

slot-machine și lozuri (indiferent

de modul de organizare a

acestora: activități tradiționale

sau activități online), prin faptul

că este neimpozabilă suma de

66.750 lei, inclusiv, pentru fiecare

venit brut primit, iar impozitul

datorat pentru câștigurile cu

o valoare mai mare decât plafonul

neimpozabil de 66.750

lei, se determină prin aplicarea

baremului asupra fiecărui venit

brut primit de un participant,

iar din rezultatul obţinut

se scade suma de 11.650 lei.

Declararea şi plata impozitului

se realizează lunar, până la data

de 25 a lunii următoare, pentru

luna curentă, cf. Ordin 587 din

2016 al ANAF, prin Declaraţia

100, Anexa 3 de la poziția nr.

9 și 21 din Nomenclator, respectiv

obligaţia fiscală 621 și

638 din Declarația 100. De asemenea

se depune o declaraţie

informativă anuală, pentru

fiecare câștigător, până în ultima

zi a lunii februarie, pentru

anul precedent cf. Ordin 179 din

2022 prin Declaraţia 205.

C) În cazul Fondului Cultural

Național, așa cum prevede

Legea nr. 286 din 2022, organizatorii

jocurilor de noroc trebuie

să calculeze o cotă de 0,5%

din veniturile realizate lunar

iar suma datorată se plătește,

către bugetul Fondului Cultural

Naţional, până la data de 15 a

lunii următoare, cu ordin de

plată tip trezorerie în contul

RO58TREZ70120E365000XXXX,

deschis la Trezoreria Operativă

a Sectorului 1, pe seama

Administraţiei Fondului Cultural

Naţional, având cod fiscal

17966770. Declaraţia lunară,

privind obligaţiile de plată către

Fondul cultural naţional, este

obligatorie și se va depune fie

prin intermediul aplicaţiei disponibile

online la adresa www.

afcn-contributii.ro, fie prin e-

mail, fax, poştă sau direct la

sediul Administraţiei Fondului

Cultural Naţional din municipiul

Bucureşti, situat în str. Barbu

Ştefănescu Delavrancea nr.

57, Sectorul 1, până la data de

25 a lunii în care se face plata,

pentru luna anterioară, cf. Ordinului

2066 din 2011, actualizat

cu Ordinul 2681 din 2023, al

Ministrului Culturii.

Revenim cu alte opinii, în

următorul număr al revistei...

tion no. 9 of the Nomenclature,

respectively fiscal obligation

608 of Declaration 100.

An annual informative declaration

is also submitted, for

each winner, by the last day of

February, for the previous year;

cf. Order 179 of 2022, through

Declaration 205;

2. The tax for the payment

of promotional prizes,

for non-residents, it is calculated

without deduction, by

taxing the amount won with

10% and the declaration and

payment of the tax is made

monthly, until the 25th of the

following month, for the current

month, cf. ANAF Order 587

of 2016, through Declaration

100, Annex 3 at position no. 20

of the Nomenclature, respectively

fiscal obligation 637 of

Declaration 100. An annual

informative declaration is also

submitted, for each winner, by

the last day of February, for the

previous year, cf. Order 179 of

2022, through Declaration 207;

3. The tax due, as a

result of participating in gambling,

as a general rule, for both

residents and non-residents,

is calculated by applying the

tax grid (3%, 20% and 40%), to

the tax base, and the declaration

and payment of the tax is

made monthly, until the 25th

of the following month, for

the current month, cf. Order

587 of 2016 of ANAF, through

Declaration 100, Annex 3 from

position no. 10 and 21 of the

Nomenclature, respectively

fiscal obligation 621 and 638

of Declaration 100. An annual

informative declaration is also

submitted, for each winner, by

the last day of February, for the

previous year, cf. Order 179 of

2022 by Declaration 205;

An exception to the general

rule of taxation of winnings

from participation in

gambling, for both residents

and non-residents, is provided

for earnings obtained

from casinos, poker clubs, slot

machines and lotteries (regardless

of how they are organized:

traditional activities or online

activities), in that the amount

of 66,750 lei, inclusive, for each

gross income is non-taxable

received, and the tax due for

earnings with a value higher

than the non-taxable ceiling

of 66,750 lei, is determined by

applying the scale to each gross

income received by a participant,

and the amount of 11,650

lei is deducted from the result

obtained. The declaration and

payment of the tax is made

monthly, until the 25th of the

following month, for the current

month, cf. ANAF Order 587

of 2016, through Declaration

100, Annex 3 from position no.

9 and 21 of the Nomenclature,

respectively fiscal obligation

621 and 638 of Declaration 100.

An annual informative declaration

is also submitted, for

each winner, by the last day of

February, for the previous year

cf. Order 179 of 2022 through

Declaration 205.

C) In the case of the

National Cultural Fund, as

provided by Law no. 286 of

2022, the organizers of gambling

must calculate a share of

0.5% of the monthly income

and the amount due is paid

to the National Cultural Fund

budget by the 15th of the following

month, with a treasury

payment order in account

RO58TREZ70120E365000XXXX,

opened at the Operative Treasury

of Sector 1, on behalf of the

Administration of the National

Cultural Fund, with fiscal code

17966770. The monthly statement,

regarding payment obligations

to the National Cultural

Fund, is mandatory and will be

submitted either through the

application available online

at www.afcn-contributii.ro,

either by e-mail, fax, post or

directly at the headquarters

of the Administration of the

National Cultural Fund in

Bucharest, located in Barbu

Ştefănescu Delavrancea str. 57,

District 1, until the 25th of the

month in which the payment is

made, for the previous month,

cf. Order 2066 of 2011, updated

with Order 2681 of 2023, of the

Minister of Culture.

We’ll be back with other

opinions in the next issue of

the magazine...

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 29

promoveazĂ

JOCUL RESPONSABIL

Jucăm să ne distrăm!


30 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Exact Time in Gambling / Serbia

revine în actualitate cu ediția a 2a

By Laura Camelia

Exact Time in Gambling / Serbia

currently returns with the 2nd edition

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 31

Exact Time in Gambling

/ Serbia – ExTG23 revine în

actualitate și se va desfășura

în perioada 2-3 octombrie la

Belgrad.

Întreruptă la ediția a 2a

de apariția pandemiei de Coronavirus,

conferința Exact

Time in Gambling / Serbia

revine în actualitate și se va

desfășura la Belgrad, capitala

Serbiei în perioada 2-3 octombrie,

2023.

Gaz da evenimentului, se

preconizează a fi Metropol

Palace Hotel, exclusivistul hotel

din centrul Belgradului, locul

în care se cazează vedetele din

lumea întreagă când vizitează

Serbia.

Prevăzut să se desfășoare

pe durata a două zile, evenimentul

va avea în program

și o petrecere de socializare

astfel încât cei prezenți să aibă

ocazia să se cunoască mai bine

între ei.

Agenda, deosebit de bogată

de tematici, va cuprinde atât

gamblingul tradițional cât

și cel online, dar și soluții

de plată sau cybersecurity,

cryptocurrencies și tehnologia

Blockchain.

Un loc aparte în programul

manifestării va avea

prezentarea noutăților companiilor.

Președintele evenimentului

este cunoscutul Arjan

Korstjens, Principal la Casino

Marketing Academy și membru

fondator al com paniei de

consultanță ExPlayner.

Organizator: Casino Life &

Business Magazine.

Evenimentul proaspăt

lansat, suscită, deja, un interes

deosebit atât în Serbia cât și în

România, numeroase entități

manifestându-și intenția de a

participa, dar și de a fi par teneri

ai evenimentului de la Belgrad.

Parteneri ai celei de a doua

ediții a conferinței Exact Time

in Gambling / Serbia, până la

intrarea în tipar a prezentei

ediții sunt:

Partener de Aur: asociația

ROMBET

Partener Logistică pentru

Conferințe: EasyPay System

Partener: Smart Games.

Arjan Korstjens

Exact Time in Gambling /

Serbia – ExTG23 is currently

back and will take place on

October 2/3 in Belgrade.

Interrupted at the 2nd edition

due to the outbreak of

the Coronavirus pandemic,

the Exact Time in Gambling

/ Serbia conference returns

today and will take place in

Belgrade, the capital of Serbia,

between October 2 and 3,

2023.

The host of the event is

expected to be the Metropol

Palace Hotel, the exclusive hotel

in the center of Belgrade, the

place where stars from all over

the world stay when they visit

Serbia.

Scheduled to take place over

two days, the event will also

include a Casino Socializing

Party so that those present will

have the opportunity to get to

know each other better.

The agenda, particularly

rich in themes, will include

both traditional and online

gambling, but also payment solutions

or cybersecurity, cryptocurrencies

and Blockchain

technology.

A special place in the program

of the event will be the

presentation of the companies’

news.

The chairman of the event

is the well-known Arjan

Korstjens, Principal at the

Casino Marketing Academy

and founding member of the

consulting company ExPlayner.

Organizer: Casino Life &

Business Magazine.

The newly launched event

is already attracting a great

deal of interest both in Serbia

and in Romania, with numerous

entities expressing their

intention to participate, but

also to be partners of the event

in Belgrade.

Partners of the second

edition of the Exact Time in

Gambling / Serbia conference,

until the publication of this edition,

are:

Gold Partner: ROMBET association

Conference Logistics

Partner: EasyPay System

Partner: Smart Games.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


EXACT TIME IN GAMBLING / SERBIA - ExTG23

2/3 Octombrie, 2023 / BELGRAD

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Nume și prenume: …………........................................................................................................................................

Firma/organizația: ……............................………................................................................………................................

Funcția: ….......………................................................................……….........................................................................

e-mail: …..............……….............................................................................................................................................

tel: ..…….....................................................................................................................................................................

(toate câmpurile se completează obligatoriu)

Da, doresc să partcip la evenimentul “ExTG23” ce va avea loc la Belgrad, în perioada 2-3 octombrie

2023 astel:

- doar ziua 1 – Casino Networking Party (100 Euro/pers)

- doar ziua 2 – Lucrările Conferinței (195 Euro/pers)

- evenimentul integral (275 Euro/pers)

și, pentru aceasta, am achitat contravaloarea sumei de …..........................reprezentând Taxa de Partcipare, în

contul sc IRIS CONGRESS & COMMUNICATION srl, CUI 48001884, IBAN RO 66 BTRL RONCRT 0CL39 64101

deschis la Banca Transilvania, cu OP nr………./…….….…… pe care îl anexez.

Nota:

Înscrierile achitate până la data de 30 august 2023 benefciază de un discount din valoarea Taxei

Integrale de Participare astel încât Taxa Integrală de Participare ajunge la valoarea de 225 Euro/pers.

(taxa de partcipare se achită în lei la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Națională a României din ziua efectuării plății)

Taxa Integrală de Participare cuprinde:

- Acces liber la Casino Networking Party,

- Acces liber la Lucrările Conferinței,

- Documentele Conferinței,

- Pauzele de cafea și Dejun de Lucru.

Formularul de Înregistrare completat împreună cu dovada plății se vor transmite prin e-mail la:

ionut.andreescu@topengineering.ro până la data evenimentului.

Detalii suplimentare la +40744 428 866, Ionuț Andreescu, Director Conferință.

Semnatura și ștampila ………………………………………………………….


EXACT TIME IN GAMBLING / SERBIA - ExTG23

October 2/3, 2023 / BELGRADE

REGISTRATION FORM

Title: ..........................................................................................................................................................................

Full name: .................................................................................................................................................................

Company: ..................................................................................................................................................................

Position: ....................................................................................................................................................................

e-mail: .......................................................................................................................................................................

phone: .......................................................................................................................................................................

(all fields are compulsory)

Yes, I want to take part at the "ExTG23" event that will take place in Belgrade, between October 2-3,

2023 as follows:

- day 1 – Casino Networking Party (Euro100/pers)

- day 2 – Conference Works (Euro195/pers)

- the full event (Euro275/pers)

and, for this, I paid the the amount of .................................... representing the Participation Fee, in the account

of IRIS MULTI MEDIA srl, IBAN RO 78 BTRL EURCRT 0331 532101 opened with Banca Transilvania, SWIFT:

BTRLRO22, with payment order no………./…….….…… which I am attaching.

Note:

Early Bird Registrations, paid until August 30, 2023 benefit from a discount on the full event value and

the Total Participation Fee will be EUR225/pers.

The Total Participation Fee includes:

- Free access at the Casino Networking Party

- Free access to all works from the chosen period,

- Conference documents,

- Coffee breaks and Working Lunch,

The completed Registration Form together with proof of payment will be sent by e-mail to:

ionut.andreescu@topengineering.ro until the date of the event.

Additional details at +407 44 428 866, Ionuț Andreescu, Conference Director.

Signature …………………………………………………………..


grisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER36 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

Doborârea recordului iGB L!VE

de la Amsterdam

By K.Sino

Cea mai mare ediție a iGB

L!VE s-a deschis oficial miercuri,

12 iulie, la RAI Amsterdam.

Organizatorii au întâmpinat

profesioniști din industrie din

peste 100 de țări la un eveniment

care este gata să doboare

toate recordurile.

Cu 1.362 mp brut de spațiu

dedicat produsului, învățării

și inovației, etajul expozițional

iGB L!VE are 207 expozanți, o

creștere cu 20% față de nivelul

maxim stabilit anterior în 2022.

Cifra netă, care reflectă

spațiul ocupat de expozanți, se

ridică la 540 mp, ceea ce o face

cu 30% mai mare decât maximul

anterior de 415 mp înregistrat

anul trecut.

Caracteristicile de profil înalt

includ prima zonă de protecție a

consumatorilor (CPZ) care a fost

creată pentru a oferi vizitatorilor

instrumentele și informațiile

necesare pentru a se asigura că

întreprinderile respectă jocurile

de noroc mai sigure, cerințele

de accesibilitate pentru jucători

și noile cerințe de publicitate/

marketing, cum ar fi cele introduse

recent în Olanda.

Vizitatorii iGB L!VE au avut

acces la două zile bogate în

conținut, cu fluxuri oferite de

echipe de speakeri experți.

Miercuri 12 iulie a fost

dedicată noilor piețe. Subiectele

centrate pe afaceri au inclus o

revizuire a hărții iGaming globale,

o evaluare a noilor frontiere

din Europa, conținut de

joc pentru noi piețe, localizarea

mărcilor pentru America

Latină și o sesiune de examinare

a licenței off-shore.

Joi, 13, accentul s-a mutat

pe conținutul creat special pentru

sectorul iGaming Affiliate.

Subiectele cheie au cuprins

o analiză a câștigătorilor și

învinșilor din războaiele AI, impactul

actualizărilor Google și ce

înseamnă acestea pentru afiliați,

stăpânirea marketingului de

influență, o actualizare SEO,

inclusiv la ce să ne așteptăm

în T3 și T4 din 2023 și o evaluare

a celor mai promițătoare

geolocalizări.

Ziua 1

În ciuda începutului sumbru

al dimineții la Amsterdam,

în fața centrului de conferințe

RAI a început gălăgia în timp ce

vizitatorii s-au adunat la intrare.

La standul TCS John Huxley,

au existat discuții despre modul

în care sectorul land-based

continuă să exploateze un flux

de venituri iGaming prin construirea

de soluții pentru dezvoltatorii

online.

Cu toate acestea, iGaming

a dominat și la diverșii furnizori

de plăți a existat un sentiment

din ce în ce mai mare al

concentrării lor asupra criptomonedei

și asupra modului în

care aceasta oferă o nouă cale

pentru industrie.

Harta iGB L!VE a avut, de

asemenea, o senzație nouă, care

a indicat zeci de expozanți care

The biggest edition of

iGB L!VE officially opened on

Wednesday July 12, at the RAI

Amsterdam.

Organisers welcomed industry

professionals from over

100 nations to an event which

is poised to break all records.

Boasting 14,805 gross sqm

of space dedicated to product,

learning and innovation the

iGB L!VE show floor features

207 exhibitors, a 20% increase

on the previous high set in

2022.

The net figure, which reflects

the space occupied by

exhibitors, stands at 5,870

sqm making it 30% bigger

than the previous high of

4,513sqm recorded last year.

High profile features include

the first Consumer

Protection Zone (CPZ) which

has been created to provide

visitors with the tools and

insight to ensure businesses

are compliant in relation to

safer gambling, player affordability

requirements and

new advertising/marketing

requirements such as those

recently introduced in the

Netherlands.

Visitors to iGB L!VE had

access to two content-rich

days with streams delivered

by teams of expert speakers.

Wednesday July 12th was

dedicated to new markets.

The business-centric topics

included a review of the

Global iGaming map, an assessment

of new frontiers

within Europe, game content

for new markets, localising

brands for Latin America, and

a session examining the offshore

license.

On Thursday 13th, the focus

switched to content specifically

curated for the iGaming

Affiliate sector. Key topics

comprised an analysis of the

winners and losers in the AI

wars, the impact of Google

updates and what they mean

to affiliates, mastering influencer

marketing, an SEO update

including what to expect

in Q3 and Q4 of 2023, and an

assessment of the most promising

geolocations.

Day 1

Despite a gloomy start to

the morning in Amsterdam,

there was a buzz around the

RAI conference centre as visitors

gathered at the entrance.

At the TCS John Huxley

stand, there were discussions

about how the land-based

sector is continuing to exploit

an iGaming revenue stream

by building solutions for online

developers.

However, iGaming dominated

and at the various payment

providers there was a

growing sense of their focus

on cryptocurrency and how it

is offering a fresh avenue for

the industry.

There was also a new feel

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

37

au prezentat pentru prima dată

la RAI.

Alte subiecte de discuție au

fost represiunea publicității în

Țările de Jos și provocările tot

mai mari ale operațiunilor în

Marea Britanie - chiar înainte

ca, cartea albă să ajungă la controlul

pieței.

Jocul responsabil are propriul

său focus personalizat

chiar în afara sălii principale

de conferințe, BetBlocker

dezvăluind că instrumentul său

de oprire a jocurilor de noroc

este extins în Țările de Jos,

Norvegia, Spania și Suedia.

De asemenea, departe de

sala principală de conferințe

se află Pulse la iGB L!VE, unde

au fost programate o serie de

discuții educaționale și informative.

Spre sfârșitul primei zile,

Javier Troncoso, director comercial

la Futbol Sites, a condus o

conversație despre formarea de

parteneriate sportive de succes

pentru a pătrunde pe piața în

plină dezvoltare LatAm.

Prima zi de succes a iGB L!VE

a văzut expozanții și delegații

discutând despre cele mai recente

evoluții din industria

gaming-ului.

Ziua 2

Dacă măsura unei expoziții

iGaming este zgomotul (sau nu)

al show-ului la începutul ultimei

zile, atunci iGB Live trebuie

considerat a fi în stare bună de

sănătate.

De fapt, pentru majoritatea

expozanților, transferul EiG –

spectacolul B2B de toamnă al lui

Clarion, desfășurat în ultimii patru

ani la Berlin – la Amsterdam

abia dacă a fost observat, dar,

fără îndoială, a existat o schimbare

față de Super Show-urile

iGaming anterioare.

Porțiunea B2B a etajului

Sala 8 de la RAI este mai mare

și mai aglomerată și în această

dimineață, în a doua și ultima

zi a expoziției, etajul este incontestabil

ocupat – cu siguranță în

comparație cu anii precedenți.

Petrecerea de networking

de seară la Clubul Panama, pe

malul apei, a fost o afacere ca de

obicei amețitoare, mulți care au

continuat „socializarea” până la

primele ore. Novotel, un hotel

popular pentru evenimente, a

văzut sectorul iGaming ținând

loc în bar până când cerul a început

să se lumineze din nou.

Și totuși iată-le – și în cifre,

de asemenea, EiG a dispărut?

În sens material, da. Este aici

în spirit? Cam – cu siguranță o

serie de companii au fost loiale

organizatorilor și și-au migrat

cheltuielile de marketing la

Amsterdam.

Majoritatea vor fi găsit cu

siguranță o mișcare utilă, în

timp ce iGBL!ve a trecut testul

din a doua zi.

Ne revedem cu toții anul

viitor la iGB L!VE 2024 din

Amsterdam!

to the iGB L!VE map, which

pointed towards tens of exhibitors

showcasing at the RAI

for the first time.

Other topics up for discussion

were the advertising

crackdown in the Netherlands

and the increasing challenges

of operating in the UK - even

before the white paper gets a

grip of the market.

Responsible gaming has

its own bespoke focus just

outside the main conference

hall too, with BetBlocker revealing

that its gambling stop

tool is being expanded into

the Netherlands, Norway,

Spain and Sweden.

Also away from the main

conference hall is Pulse at iGB

L!VE, where a range of educational

and informative fireside

chats have been scheduled.

Late in the first day, Javier

Troncoso, chief commercial

officer at Futbol Sites, led a

conversation on forming successful

sports partnerships

to break into the burgeoning

LatAm market.

The successful first day of

iGB L!VE saw exhibitors and

delegates discuss all the latest

developments from across the

igaming industry.

Day 2

If the measure of an iGaming

exhibition is the buzz (or

not) of the show floor at the

start of the final day, then iGB

Live must be considered to be

in good health.

In truth, to most exhibitors,

the transfer of EiG–

Clarion’s autumn B2B showpiece,

held for the last four

years in Berlin – to Amsterdam

will have barely been noticed,

yet there has undoubtedly

been a change from prior

iGaming Super Shows.

The B2B portion of the

Hall 8 floor at RAI is bigger and

busier and this morning, on

the exhibition’s second and

final day, the floor is undeniably

busy – certainly compared

with prior years.

Last night’s networking

party at Club Panama on the

city’s waterfront was a typically

heady affair with many continuing

the ‘networking’ until

the early hours. The Novotel,

a popular event hotel, saw the

iGaming sector holding court

in its bar until the skies began

to lighten once more.

And yet here they are – and

in numbers, too. Is EiG gone?

In a material sense, yes. Is it

here in spirit? Kinda – certainly

a number of companies

have been loyal to the organisers

and migrated their marketing

spend to Amsterdam.

The majority will surely

have found it a worthwhile

move while iGBL!ve passed

second-day test.

See you all next year at

iGBL!VE 2024 in Amsterdam!

Record-breaking of iGB L!VE in Amsterdam

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


38 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Lifestyle

La Mulți Ani, Ilie Nastase!

ADMIRAL a inaugurat o vitrină de tip

muzeu, în onoarea lui Ilie Năstase,

cu ocazia aniversării acestuia

(

By K.Sino

Happy Birthday, Ilie Nastase!

ADMIRAL inaugurated a museum-type showcase in

honor to Ilie Năstase, on the occasion of his birthday

(

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Lifestyle / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 39

ADMIRAL, unul dintre cei

mai mari operatori de jocuri de

noroc de pe piața mondială, are

plăcerea să anunțe o surpriză

inedită, pregătită în onoarea

zilei de naștere a legendarului

campion de tenis, Ilie Năstase.

Cu această ocazie specială,

ADMIRAL a inaugurat o vitrină

de tip muzeu, unde pot fi

admirate de toți trecătorii expo

nate prețioase din timpul

ca rierei extraordinare a campionului

mondial.

La un an de la semnarea

contractului cu Ilie Năstase ca

brand ambasador ADMIRAL,

vitrina a fost amenajată la sala

de joc ADMIRAL ADAM, situată

lângă Sala Palatului, într-o zonă

centrală din Capitală, intens

circulată și frecventată de

turiștii din întreaga lume.

Obiectele originale au fost

expuse astfel încât să poată fi

vizibile de la exteriorul sălii de

joc, iar colecția curprinde: Cupa

Davis România – Italia (1972),

două rachete de tenis Adidas

- Ilie Năstase din perioada

1774 - 1980, mingi de tenis din

colecții diferite, cu autograful

olograf; un echipament complet

Adidas Ventex, purtat în

perioada 1974 – 1979 (tricou,

șort), încălțăminte în ediție

limitată Adidas – Ilie Năstase,

dar și postere de colecție cu

autografe, care marchează

mo mente istorice din cariera

acestuia. Micul muzeu va putea

fi admirat non-stop și gratuit,

pentru o perioadă de minimum

6 luni de toți fanii campionului

Ilie Năstase, dar și de curioși,

indiferent de vârstă, întrucât

nu este necesar accesul în sala

de joc.

,,Această surpriză mă bucu

ră enorm și îmi umple un

gol în suflet. Îmi văd în fiecare

dimineață casa plină de trofee

și de amintiri. Vreau să se

bucure publicul meu de ele.

Tot ce îmi doresc acum este

să inspir tinerele generații

către excelență, disciplină și

responsabilitate și sunt onorat

că am făcut un pas în această

direcție. Împlinesc o cifră

frumoasă, de 77 de ani; cifra

7 este cunoscută drept o cifră

norocoasă – așadar, să fie cu

magie, inspirație și bucurie

tot ceea ce va urma, pentru

fiecare dintre noi.”, a declarat

Ilie Năstase, imediat ce a aflat

vestea.

În plus, pentru a sărbători

alături de fanii campionului,

ADMIRAL a pregătit video clipuri

aniversare care au rulat în

data de 19 iulie, în principalele

orașe din țară, dar și un van cu

un mesaj emoționant, care a

circulat în Capitală, pentru a

vesti și marca ziua de naștere a

legendarului campion.

Spiritul de învingător al lui

Ilie Năstase a fost întotdeauna

admirat și se completează

perfect cu valorile brandului

ADMIRAL, care și-a propus

să susțină valorile sportului

românesc și jocul responsabil.

Parteneriatul dintre

ADMIRAL și Ilie Năstase s-a

semnat pe 19 iulie 2022 și

acoperă atât sistemul landbased,

sălile de jocuri fizice,

cât și platforma online, reflectând

sinergia dintre cele două

entități. Astfel, clienții ADMIRAL

beneficiază de o experiență

completă, la cel mai înalt și sigur

nivel de calitate, indiferent de

preferințele lor de joc.

ADMIRAL, one of the largest

gambling operators on the

world market, is pleased to

announce a new surprise, prepared

in honor of the birthday

of the legendary tennis champion,

Ilie Năstase. On this special

occasion, ADMIRAL inaugurated

a museum-type showcase,

where precious exhibits

from the world champion’s

extraordinary career can be

admired by all passers-by.

One year after the signing of

the contract with Ilie Năstase

as ADMIRAL brand ambassador,

the showcase was set up

at the ADMIRAL ADAM game

room, located next to Sala

Palatului, in a central area of ​

the Capital, heavily trafficked

and frequented by tourists

from all over the world.

The original objects were

exposed so that they could be

seen from outside the game

room, and the collection includes:

Davis Cup Romania –

Italy (1972), two Adidas - Ilie

Năstase tennis rackets from

the period 1774 - 1980, tennis

balls from the collections different,

with the holographic

autograph; a complete Adidas

Ventex kit, worn between

1974 and 1979 (t-shirt, shorts),

Adidas limited edition shoes -

Ilie Năstase, but also collection

posters with autographs, which

mark historical moments in his

career. The small museum will

be able to be admired non-stop

and free of charge, for a period

of at least 6 months, by all fans

of the champion Ilie Năstase,

but also by the curious, regardless

of age, as access to

the game room is not required.

“This surprise makes me extremely

happy and fills a void

in my soul. I see my house full

of trophies and memories every

morning. I want my audience

to enjoy them. All I want

now is to inspire the younger

generations towards excellence,

discipline and responsibility

and I am honored to have

taken a step in that direction. I

am turning a beautiful figure,

77 years old; the number 7 is

known as a lucky number -

therefore, may everything that

follows be with magic, inspiration

and joy, for each of us”,

declared Ilie Năstase, as soon

as he learned the news.

In addition, to celebrate

with the champion’s fans,

ADMIRAL prepared anniversary

videos that ran on July

19, in the main cities of the

country, as well as a van with

an emotional message, which

circulated in the Capital, to announce

and mark the legendary

champion’s birthday.

Ilie Năstase’s winning spirit

has always been admired and

perfectly complements the

values ​of the ADMIRAL brand,

which aims to support the values

​of Romanian sport and responsible

play.

The partnership between

ADMIRAL and Ilie Năstase

was signed on July 19, 2022

and covers both the landbased

system, the physical

gaming rooms and the online

platform, reflecting the synergy

between the two entities. Thus,

ADMIRAL customers benefit

from a complete experience,

at the highest and safest level

of quality, regardless of their

gaming preferences.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


40

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

EGBA: sustenabilitatea trebuie să

fie în fruntea agendei industriei

By: casinobeats

European Gaming and Betting

Association solicită „un angajament

mai mare, responsabilitate

și cooperare între părțile

interesate atât din interiorul, cât

și din afara industriei”, în urma

publicării Raportului său Anual

de Sustenabilitate.

Cu cifrele principale care

arată creșteri ale numărului de

conturi de clienți, utilizarea unor

instrumente de jocuri de noroc

mai sigure și promovarea mesajelor

personalizate, secretarul

general Maarten Haijer și-a

rezervat, de asemenea, spațiu

pentru a îndemna o cooperare

mai mare și pentru a elabora mai

multe reglementări.

În ciuda recunoașterii „progresului

pozitiv” în ultimii ani,

necesitatea menținerii impulsului

este salutată ca fiind

„esențială” din cauza acțiunilor

operatorilor selectați.

Într-un discurs de deschidere,

Haijer a spus că sunt încă

prea mulți care „continuă să

se comporte în afara normelor

societății, dăunând nu numai

propriei reputații, dar subminând

credibilitatea industriei

în general”.

Adăugând: „Acești operatori

trebuie să se trezească la peisajul

politic și de reglementare

în schimbare: nu este 2007 și

aceasta nu mai este o industrie

în curs de dezvoltare.”

În plus, în ciuda faptului

că a recunoscut că asociația

comercială cu sediul la Bruxelles

nu este de acord cu toate

reglementările la care a fost

martoră, el a remarcat că aceasta

este pur și simplu „parte din a fi

o industrie matură”.

„În loc să arate cu degetul

la „suprareglementare”, acești

operatori ar trebui să recunoască

faptul că politica reflectă cerințe

mai largi ale societății, să se întrebe

de ce reglementările sunt

înăsprite și să colaboreze cu alte

părți interesate din industrie, inclusiv

EGBA și membrii săi, pentru

a găsi răspunsuri la cerințele

societății, ” a comentat Haijer.

Cel mai recent raport de sus-

The European Gaming

and Betting Association is

calling for “greater engagement,

responsibility, and cooperation

between stakeholders

both inside and outside

the industry,” following the

publication of its annual Sustainability

Report.

With headline figures

showing increases in the

number of customer accounts,

usage of safer gambling

tools and promotion

of personalized messaging,

Secretary General Maarten

Haijer also reserved space

to urge greater cooperation

and elaborate on increasing

regulation.

Despite acknowledging

“positive progress” in recent

years, a need to maintain momentum

is hailed as “crucial”

due to actions of select operators.

In an opening address,

Haijer said that there are still

too many that “continue to

behave outside the norms of

society, damaging not only

their own reputation but undercutting

the wider industry’s

credibility”.

Adding: “These operators

need to wake up to the changing

political and regulatory

landscape: it is not 2007 and

this is not a nascent industry

anymore.”

In addition, despite admitting

that the Brusselsbased

trade association does

not agree with all regulation

that is witnessed, he noted

that this is simply “part of being

a mature industry”.

“Rather than pointing the

finger at ”overregulation’,

those operators should acknowledge

that politics reflect

broader societal demands,

ask themselves why regulations

are tightening, and work

together with other industry

stakeholders, including EGBA

and its members, to find answers

to society’s demands,”

Haijer commented.

EGBA: sustainability must be at

the forefront of industry agenda

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


We draw the line for the passion!

The Patronage of Betting Organizers in Romania

• Since 2005, the Romanian

sports betting industry

representation

We ensure:

• All the premises for

a balanced and unitary

betting industry

• A permanent dialogue with

Romanian authorities or other

institutions which influence

this sector of business

• Promotion of a fair

competition between

operators of the industry

that we represent

www.romanianbookmakers.ro


42

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

tenabilitate al grupului își propune

să detalieze eforturile și

progresele comune realizate de

asociație și membrii săi pentru a

promova jocurile de noroc sigure

și sustenabile, precum și pentru

a contribui pozitiv la societatea

din întreaga Europă.

Acest lucru arată că numărul

de conturi de clienți a crescut cu

5% față de anul trecut la 31,2 milioane,

diferența dintre bărbați și

femei fiind evidențiată ca fiind

de 74% până la 26%. Grupele de

vârstă 26-35 și 36-50 de ani au

fost cele mai mari, reprezentând

30 la sută fiecare.

În ceea ce privește jocurile

de noroc mai sigure, numărul

utilizatorilor care utilizează cel

puțin un instrument de jocuri de

noroc mai sigur a crescut cu 60%,

până la 18,4 milioane. 30% dintre

aceștia au raportat că au făcut

acest lucru în mod voluntar.

Limitele de depozit au

fost, fără a fi surprinzător, cele

mai populare dintre acestea,

reprezentând 67% din instrumentele

folosite de clienți.

În plus, a fost raportată o

creștere cu 20% a comunicărilor

privind promovarea instrumentelor

de jocuri de noroc mai sigure,

această cifră ajungând la

45,5 milioane.

Dintre acestea, 21,7 milioane

au fost personalizate, în creștere

cu 42%, ceea ce înseamnă că

ponderea mesajelor personalizate

a crescut la 48% din toate

comunicările mai sigure privind

jocurile de noroc, în comparație

cu 40% cu un an mai devreme.

O reducere de 51% a pierderilor

financiare a fost raportată în

perioada de trei luni care a urmat

direct intervenției. Se raportează,

de asemenea, o creștere de cinci

procente la 76 la sută a instruirii

dedicate angajaților.

Contribuțiile la cercetarea,

educația și tratamentul problemelor

legate de jocurile de noroc

pe tot continentul au crescut

cu 109%, până la 49 de milioane

de euro, cu toate acestea, o

scădere de 5% a donațiilor către

organizații de caritate și inițiative

comunitare a adus 127 de milioane

de euro donați.

Numărul de angajați din

spațiul terestru și online a crescut

cu 11%, până la 66.386, diferența

dintre bărbați și femei fiind de

57% și, respectiv, 43%. Emisiile

totale de gaze cu efect de seră și

consumul de energie au crescut

fiecare, alături de utilizarea energiei

regenerabile.

„Suntem încântați că membrii

noștri continuă să facă progrese

pozitive în eforturile lor de

a promova jocurile de noroc mai

sigure”, a concluzionat Haijer.

„Totul face parte din angajamentul

lor de a pune o abordare

durabilă a jocurilor de noroc în

centrul a ceea ce fac. Contribuția

directorilor noștri în acest raport

demonstrează angajamentul lor

personal și crucial față de impulsul

colectiv de sustenabilitate al

asociației.

„Suntem deosebit de

încântați în acest an să extindem

domeniul de aplicare al

raportării noastre de sustenabilitate

și să publicăm pentru prima

dată noi date despre progresul

membrilor noștri în domeniile

ocupării forței de muncă și diversitate,

precum și indicatori

privind performanța energetică

și de mediu.”

The group’s latest sustainability

report aims to detail

the joint efforts and progresses

made by the association

and its members to promote

safe and sustainable gambling,

as well as contribute

positively to society across

Europe.

This shows that the number

of customer accounts

increased five per cent yearon-year

to 31.2 million, with

the male and female split

highlighted as 74 per cent to

26 per cent. The 26-35 and

36-50 year age brackets were

the largest, representing 30

per cent each.

On the safer gambling

front, the number of users

utilizing at least one safer

gambling tool increased 60

per cent to 18.4 million. 30 per

cent of these reported doing

so voluntarily.

Deposit limits were unsurprisingly

the most popular

of these, accounting for

67 per cent of the tools used

by customers. In addition, a

20 per cent increase in communications

regarding the

promotion of safer gambling

tools was reported, with this

figure reaching 45.5 million.

Of these, 21.7 million were

personalized, up 42 per cent,

meaning that the share of personalized

messages rose to 48

per cent of all safer gambling

communications, contrasted

to 40 per cent one year earlier.

A 51 per cent reduction

in financial losses was reported

in the three month

period that directly followed

intervention. A five per cent

increase to 76 per cent in dedicated

employee training is

also reported.

Contributions to problem

gambling research, education,

and treatment across the

continent increased 109 per

cent to €49m, however, a five

per cent drop in donations to

charities and community initiatives

saw €127m donated.

Employee numbers across

the land-based and online

space increased 11 per cent

to 66,386, with the male and

female split standing at 57

per cent and 43 per cent, respectively.

Total greenhouse

gas emission and energy consumption

each increased,

alongside the usage of renewable

energy.

“We’re delighted that our

members continue to make

positive progress in their efforts

to promote safer gambling,”

Haijer concluded.

“This is all part of their

commitment to put a sustainable

approach to gambling

at the heart of what they do.

The contribution of our CEOs

in this report demonstrates

their personal and crucial

commitment to the collective

sustainability drive of the

association.

“We’re particularly

pleased this year to expand

the scope of our sustainability

reporting and to publish for

the first-time new data points

about our members’ progress

in the areas of employment

and diversity, as well as metrics

on energy and environmental

performance.”

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro44

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

Merkur

deschide

primul său

casino din

Regatul Unit

BY K.Sino

Potrivit CEO-ului Ruf, Aberdeen

este locația perfectă pentru primul

cazinou al MERKUR din Regatul Unit

Merkur a organizat deschiderea oficială

a primului său cazinou din Marea Britanie

în orașul scoțian Aberdeen. Locația

a avut deschiderea pe 23 iunie, în urma

unei ceremonii de deschidere cu Irina

Ruf, CEO al Merkur Casino,

alături de Sascha

Blodau, Director General

al Merkur UK; și Mark

Schertle, Chief Operating

Officer al Merkur Casino

UK.

Orașul scoțian Aberdeen

are o des tinație nouă

și dinamică de adăugat

economiei sale de

divertisment înfloritoare

după lansarea primului

cazinou MERKUR din

Regatul Unit.

La marea deschidere,

la care au participat demnitari locali,

lideri de afaceri și colegi din industria jocurilor

de noroc, au fost invitați Red Hot

Chilli Pipers, care au avut arene “sold out”

din întreaga lume și cântărețul Chris Ashton,

care l-a susținut pe Lewis Capaldi și

a cântat în privat pentru vedete, inclusiv

Sir Andrew Murray OBE de două ori campion

masculin de simplu la Wimbledon.

Cazinoul MERKUR Aberdeen, care a

suferit un program substanțial de renovare,

include patru mese de ruletă, două mese

de blackjack și poker cu trei cărți, două

de ruletă electronică și o ofertă de aparate

care cuprinde 20 dintre cele mai recente

aparate de jackpot B1 de la mărci de

top, inclusiv Novomatic, IGT și Blueprint.

Irina Ruf, CEO, MERKUR Casino, a

declarat: „Suntem încântați că am făcut

istorie prin deschiderea primului cazinou

MERKUR din Regatul Unit.”

„În timp ce marca MERKUR este sinonimă

cu oferirea celor mai bune, responsabile

din punct de vedere social, sloturi cu

miză mică și experiență

de bingo pe străzile mari

din Regatul Unit, ca marcă

internațională avem o

mulțime de cunoștințe

care operează cazinouri

din toată Europa.

Când a apărut oportunitatea

de a cumpăra o

licență în Aberdeen, a

fost o progresie naturală

să trecem în acest sector

și să lansăm primul

nostru cazinou din Regatul

Unit.”

Descriind Aberdeenul

ca fiind o „locație perfectă”, ea a adăugat:

„Orașul are o economie înfloritoare

pe timp de noapte și la începutul acestui

an și-a păstrat statutul Purple Flag, care

recunoaște siguranța și vitalitatea economiei

pe timp de noapte. Sperăm să adăugăm

la această vitalitate cel mai bun divertisment

de jocuri de noroc și să promovăm

siguranța și bunăstarea vizitatorilor

și rezidenților deopotrivă.”

Extinderea renumitului operator de bingo

și jocuri de noroc în spațiul cazinoului

din Marea Britanie este rezultatul achiziției

de către companie a Rainbow Casino de

pe Summer Street a popularei destinații

scoțiane. Mișcarea întărește, de asemenea,

ofertele Merkur din Aberdeen, unde

operează și o unitate de jocuri care a fost

deschisă în 2022.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 45

Merkur opens its first UK casino

According to CEO Ruf, Aberdeen is the perfect location for

MERKUR’s first casino in the United Kingdom

Merkur has held the official opening of its first

UK casino in the Scottish city of Aberdeen. The venue

made its debut on June 23, following an opening

ceremony featuring Irina Ruf, CEO of Merkur

Casino, alongside Sascha Blodau, General Manager

of Merkur UK; and Mark Schertle, Chief Operating

Officer of Merkur Casino UK.

The Scottish city of Aberdeen has a new and

dynamic destination venue to add to its thriving

entertainment economy following the launch of

the UK’s first MERKUR Casino.

The grand opening which was attended by local

dignitaries, business leaders and colleagues

from the gaming industry, featured guest acts the

Red Hot Chilli Pipers who have sold out arenas

around the world and singer Chris Ashton who

has supported Lewis Capaldi, and performed privately

for stars, including two times Wimbledon

men’s singles champion Sir Andrew Murray OBE.

The MERKUR Casino Aberdeen, which has undergone

a substantial refurbishment programme

features four Roulette Tables, two Blackjack tables a

three Card Poker, two Electronic Roulette products

and a machine offering which comprises 20 of the

latest B1 Jackpot Machines from top performing

brands including Novomatic, IGT and Blueprint.

Irina Ruf, CEO, MERKUR Casino, said: “We

are delighted to have made history by opening

the first MERKUR Casino in the UK.”

“Whilst the MERKUR brand is synonymous with

delivering the very best, socially responsible lowstake

slots and bingo experience on high streets

throughout Great Britain, as an international brand

we have a wealth of knowledge operating Casinos

across Europe. When the opportunity arose

to purchase a licence in Aberdeen it was a natural

progression to move into the sector and launch

our first UK casino.”

Describing Aberdeen as being a ‘perfect location’

she added: “The city has a thriving night-time

economy and earlier this year retained its Purple

Flag status which recognises the safety and

vibrancy of the night-time economy. We hope to

add to that vibrancy with best in breed gaming entertainment

and promote the safety and wellbeing

of visitors and residents alike.”

The expansion of the renowned high street

bingo and gaming operator into the UK casino

space is the result of the company’s acquisition

of the Rainbow Casino on Summer Street of the

popular Scottish destination. The move also bolsters

Merkur’s offerings in Aberdeen, where it also

operates a gaming facility that opened in 2022.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


46

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Cum arată un

model de afaceri

de cazino online?

By K. Sino

Cazinourile online pot obține profituri incredibile, dar înainte ca banii să

înceapă să vină, operatorii au nevoie de o imagine clară a modului exact în

care va funcționa afacerea lor - cunoscut sub numele de model de afaceri.

Slotegrator subliniază de ce un model de afaceri este esențial pentru cazinourile

online.

Industria cazinourilor online este unică în multe privințe. Dar, într-o

privință, este exact ca orice altă industrie: noile societăți trebuie neapărat

să aibă un model de afaceri detaliat. De ce? Un model de afaceri conturează

procesul, parteneriatele și resursele pe care afacerea dvs. le va folosi pentru

a genera venituri - utile nu numai pentru propriile operațiuni, ci și pentru

atragerea investitorilor.

Un model de afaceri va ajuta la clarificarea viziunii principale și vă va

asigura că știți ce faceți. Care sunt elementele principale ale unui model de

afaceri?

1. Un produs. Trebuie să definești exact ce primesc clienții de la tine.

Pentru cazinourile online, acest lucru pare puțin dificil (pariuri pe jocuri

de cazinou), dar este mai bine să fii specific. Ce jocuri oferiți, ce bonusuri

adăugați - gândiți-vă bine pentru a vă da seama de punctul dvs. unic de

vânzare.

2. O piață țintă. Determinați exact grupul demografic pe care vă imaginați

să jucați pe platforma dvs.: vârsta, sexul, preferințele de joc, obiceiurile

de joc, nivelul de bunăstare și opiniile culturale despre jocurile de noroc.

Trebuie să-ți cunoști cât mai bine jucătorii.

3. Investiții. Trebuie să cheltuiești bani pentru a face bani. Sună banal,

dar este adevărat; cheltuielile vor fi una dintre cele mai mari preocupări

ale tale. Cât cheltuiți pe resurse materiale și nemateriale? Cât costă să

achiziționezi un jucător nou și apoi să-l păstrezi? Trebuie să existe un plan

de investiții detaliat cu previziuni de rambursare și profit.

4. Licențiere. Nu ar trebui să operați niciodată un cazinou online fără

licență. Licența pe care o veți obține va depinde de piața dvs. țintă; de multe

ori, veți avea nevoie de o licență de pe piața dvs. de operare.

5. Strategia de marketing. Ar trebui să fie o parte importantă a modelului

dvs. de afaceri. Chiar dacă cazinoul tău este adaptat perfect la preferințele

publicului tău, ei nu vor veni dacă nu știu că exiști. Cum ai de gând să-i aduci

înăuntru? De asemenea, este esențial să descriem viitoarele parteneriate,

canalele promoționale și segmentele de clienți.

6. Facilități tehnice. Cazinourile online necesită software sofisticat și alte

soluții. Va trebui să vă planificați parteneriatele cu alte companii, cum ar fi

furnizorii de software, furnizorii de sisteme de plată și furnizorii de conținut

de jocuri. Hardware-ul și software-ul dvs. sunt fundamentul afacerii dvs.

„Când vă creați modelul de afaceri, trebuie să luați în considerare cu

atenție fiecare cost cu care vă veți confrunta. Neglijarea costurilor necesare

în timpul fazei de planificare ar putea însemna că toate planurile tale se

năruie odată ce costurile ascunse se dezvăluie”, a declarat Yana Khaidukova,

Director General la Slotegrator.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

47

What does an

online casino

business model

look like?

Online casinos can turn unbelievable profits, but before the money starts

rolling in, operators need a clear picture of exactly how their business will function

— known as a business model. Slotegrator outlines why a business model

is essential for online casinos.

The online casino industry is unique in many respects. But in one respect,

it’s exactly like every other industry: new enterprises absolutely must have a

detailed business model. Why? A business model outlines the process, partnerships,

and resources your business will use to generate revenues — useful

not only for your own operations, but for attracting investors.

A business model will help to clarify the main vision and make sure that

you know what you’re doing. What are the main elements of a business model?

1. A product. You need to define exactly what your customers are getting

from you. For online casinos, this seems a little cut-and-dry (betting on casino

games) but it’s better to be specific. Which games, exactly, are you offering,

which bonuses are you adding – think it all through to figure out your unique

selling point.

2. A target market. Determine the exact demographic you envision playing

on your platform: age, gender, game preferences, playing habits, level of affluence,

and cultural opinions on gambling. You need to know your players as

well as possible.

3. Investments. You have to spend money to make money. It sounds trite,

but it’s true; expenses will be one of your biggest concerns. How much are you

spending on material and immaterial resources? How much does it cost to

acquire a new player, and then to retain them? There must be a detailed investment

plan with predictions of payback and profit.

4. Licensing. You should never operate an online casino without a license.

The license you will obtain will depend on your target market; oftentimes,

you’ll need a license from your market of operation.

5. Marketing strategy. It should be a prominent part of your business

model. Even if your casino is tailored perfectly to your audience’s preferences,

they won’t come knocking if they don’t know you exist. How are you going to

bring them in? Also, it’s crucial to describe future partnerships, promotional

channels and customer segments.

6. Technical facilities. Online casinos require sophisticated software and

other solutions. You’ll need to plan out your partnerships with other companies

such as software providers, payment system providers, and game content

providers. Your hardware and software are the foundation of your business.

“When making your business model, you have to carefully account for every

cost that you’ll be facing. Neglecting necessary costs during the planning phase

could mean that all of your plans go out the window once the hidden costs unveil

themselves”, says Yana Khaidukova, Managing Director at Slotegrator.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogonogrisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER


50 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

Lucrările de

restaurare la

Cazinoul din

Constanța se

vor încheia în

luna mai 2024

By K.Sino; sursa foto: focuspress.ro

Cazinoul din Constanța, una din

clădirile emblematice ale României,

cu detalii arhitecturale spectaculoase

în stil în stil Art Nouveau,

este în plin proces de consolidare

și restaurare.

O delegație condusă de ministrul

Dezvoltării, Lucrărilor Publice

și Administrației, Adrian

Ioan Veștea, din care fac parte și

reprezentanți ai Companiei Naționale

de Investiții (CNI), a vizitat Cazinoul

din Constanța, pentru verificarea

stadiului lucrărilor.

Ministrul Dezvoltării, Adrian

Veștea, a anunțat luni, 10 iulie, că

lucrările de modernizare la Cazinoul

din Constanța se vor încheia în luna

mai 2024, urmând să mai aibă loc o

serie de lucrări suplimentare care nu

fuseseră incluse în proiectul inițial.

“Din câte vedem cu toții, este

într-un progres destul de bun pe vechiul

contract. Urmează ca o parte

din lucrările care au reieșit în urma

proiectului și după constatările făcute

în momentul implementării acestor

lucrări, urmează să fie realizate în urma

unei proceduri de achiziție care,

de altfel, este în derulare. Compania

Națională de Investiții va face tot ceea

ce stă în putere ca acest obiectiv

să fie redat cât se poate de repede

publicului. Înțeleg că anul viitor, începând

cu luna aprilie, mai cel târziu

fiindcă lucrările suplimentare se vor

întinde până în luna mai, vom avea

un obiectiv care va fi finalizat și care

va fi pus la dispoziția tuturor celor

care fie sunt din Constanța, fie vor

vizita Constanța, fiindcă înțeleg că

va fi și un muzeu la subsol și vor fi

o serie de spații destinată diverselor

activități”, a declarat Adrian Veștea.

Reprezentantul constructorului

Aedificia Carpați, Petre Badea, a

declarat că, în acest moment, gradul

fizic de execuție a lucrărilor este

de circa 75%.

“O parte dintre lucrări sunt în

procedură de achiziție în curs de

derulare. Pardoselile, tâmplăria interioară

și exterioară. Inițial, s-a zis că

restaurăm pardoselile, care erau de

Rușchița, dar, pentru că trebuie să

refacem planșeele din beton, normal

că le-am dezafectat. Acum se

fac pardoseli din marmură decorativă,

cu desene care imită plafoanele.

Mai e mult în zona de est a Cazinoului,

practic o ruină, și sperăm să

facem până la sfârșitul anului consolidarea,

dar acolo finisajele sunt

simple, pentru că sunt spații tehnice

și cabinele pentru actori. Pentru

partea de decorațiuni mai avem 4

saloane, la care se adaugă și ”sala

oglinzilor”, unde trebuie consolidate

planșeele.” a declarat Petre Badea.

Pentru cei 25% rămași din lu-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 51

The restoration

work at the Casino

in Constanta will

end in May 2024

The Casino in Constanta, one

of the emblematic buildings of Romania,

with spectacular architectural

details in the Art Nouveau style,

is in full process of consolidation

and restoration.

A delegation led by the Minister

of Development, Public Works and

Administration, Adrian Ioan Veștea,

which also includes representatives

of the National Investment Company

(CNI), visited the Casino in

Constanta, to check the status of

the works.

The Minister of Development,

Adrian Veștea, announced on Monday,

July 10, that the modernization

www.grisogono.ro

works at the Casino in Constanta

will end in May 2024, and a series

of additional works will take place

that were not included in the initial

project.

“As far as we can all see, it is

making pretty good progress on

the old contract. It follows that part

of the works that emerged as a result

of the project and according

to the findings made at the time of

the implementation of these works,

are to be carried out as a result of

an acquisition procedure which,

by the way, is ongoing. The National

Investment Company will do

everything in its power so that this

www.casino-magazine.ro

grisogono


52 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

crări mai este nevoie de 60 de milioane

de lei, iar banii există.

Lucrările de restaurare la Cazinoul

din Constanța ar fi trebuit să

se finalizeze în august 2022, însă,

anul trecut, termenul a fost prelungit

până în martie 2023 sau chiar până

în decembrie 2023, iar acum, este

menționată luna iunie 2024, pentru

inaugurarea edificiului.

Cazinoul de la Constanța este o

clădire edificată în anul 1909, pe faleză,

în vecinătatea bulevardului Regina

Elisabeta. Este una dintre clădirile

emblemă ale Constanței, construită

în stil Art Nouveau, după planurile

arhitectului Petre Antonescu.

grisogono

www.casino-magazine.ro

objective is presented to the public

as quickly as possible. I understand

that next year, starting

in April, May at the latest because

the additional works will extend

until May, we will have an objective

that will be completed and that

will be made available to all those

who are either from Constanta

or will visit Constanta, because

I understand that there will also

be a museum in the basement

and there will be a series of spaces

intended for various activities”,

said Adrian Veștea.

The representative of the builder

Aedificia Carpați, Petre Badea,

stated that, at this moment, the

physical degree of execution of

the works is about 75%.

“Part of the works is in the

ongoing procurement procedure.

The floors, interior and exterior

carpentry. Initially, it was said

that we were restoring the floors,

which were from Ruschița, but,

because we have to restore the

concrete floors, naturally we dismantled

them. Decorative marble

floors are now being made, with

designs imitating ceilings. There

is more in the eastern area of

the Casino, basically a ruin, and

we hope to do the consolidation

by the end of the year, but there

the finishes are simple, because

there are technical spaces and

the cabins for the actors. For the

decoration part, we have 4 more

rooms, to which we also add the

“hall of mirrors”, where the floorboards

need to be reinforced”

said Petre Badea.

For the remaining 25% of the

works, 60 million lei are still needed,

and the money is there.

The restoration work at the Casino

in Constanta should have

been completed in August 2022,

but last year, the term was extended

until March 2023 or even until

December 2023, and now, June

2024 is mentioned, for the inauguration

of the edifice.

The Constanta casino is a building

built in 1909, on the cliff, in

the vicinity of Regina Elisabeta

Boulevard. It is one of the emblematic

buildings of Constanta,

built in Art Nouveau style, according

to the plans of the architect

Petre Antonescu.

www.grisogono.ro


CALEA SPRE

FRUMUSE}E!

Legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 53


54

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / poker

Daniel Weinman câștigă

WSOP 2023 Main Event pentru

Un jucător profesionist de poker

în vârstă de 35 de ani din Atlanta

este în topul lumii pokerului. Daniel

Weinman a câștigat 12,1 milioane

de dolari, cel mai mare premiu

din istoria World Series of Poker

(WSOP) și a doua sa brățară. Weinman

a supraviețuit unui număr record

de 10.043 de participanți care

au generat un fond masiv de premii

de 94 de milioane de dolari pentru

turneul de la Horseshoe Las Vegas.

World Series of Poker are un nou

campion Main Event, după ce Dani-

12,1 milioane de dolari By

heads-up împotriva liderului de jetoane

peste noapte, Steven Jones.

Weinman l-a învins pe Steven

Jones, un broker imobiliar de 35

de ani din Scottsdale, Arizona, întro

luptă între top pair (J-J-8) și top

el Weinman din Atlanta a depășit un

record de 10.043 de jucători pentru

a revendica titlul și 12,1 milioa-

Când asul de inimă a lovit pe river,

pair cu un kicker mai bun (J-J-K).

ne de dolari.

Weinman s-a întors spre balustrada

lui extaziată pentru a sărbători.

Intrat în jocul din ultima zi ocupând

locul al doilea la jetoane dintre

cei trei jucători rămași, jucăto-

de dolari, primul său cash într-un

Jones a câștigat 6,5 milioane

rul de 35 de ani nu a pierdut timpul eveniment de 10.000 de dolari și o

asigurându-și locul în cărțile de istorie,

trimițându-l pe Adam Walton jucător amator.

prezentare extraordinară pentru un

acasă după o ciocnire uriașă preflop

ținând AA împotriva perechii 88 terviu pentru PokerNews la scurt

Weinman a declarat într-un in-

lui Walton, apoi luând doar 24 de timp după victoria sa: „Întotdeauna

am simțit că pokerul merge mâini pentru a pune capăt jocului

într-o

World Series of Poker are un nou campion Main Event, după ce Daniel

Weinman din Atlanta a depășit un record de 10.043 de jucători pentru a

revendica titlul și 12,1 milioane de dolari.

Loc Jucător Țară Câștig

1 Daniel Weinman Statele Unite 12.100.000$

2 Steven Jones Statele Unite 6.500.000$

3 Adam Walton Statele Unite 4.000.000$

4 Jan-Peter Jachtmann Germania 3.000.000$

5 Ruslan Prydryk Ucraina 2.400.000$

6 Dean Hutchison Scoția 1.850.000$

7 Toby Lewis Anglia 1.425.000$

8 Juan Maceiras Spania 1.125.000$

9 Daniel Holzner Italia 900.000$

PokerPlayer

direcție pe moarte, dar să văd cifrele

de la World Series din acest an a

fost incredibil. Și să câștigi acest Main

Event, a fost ireal. Adică, (există)

atât de mult noroc într-un turneu de

poker. Am crezut că am jucat foarte

bine, dar atât de multe mâini la care

(am fost) incredibil de norocos pentru

situațiile care au apărut.”

„Mesele finale pot merge în atât

de multe moduri diferite. Ai nevoie

de niște cărți pentru a obține jetoane,

au rămas mulți jucători buni cu

mult mai multă experiență în turnee

decât mine. Dar când am ajuns la

trei, m-am simțit ca și cum aș fi cel

mai bun jucător dintre cei trei. Și câteva

mâini bune la momentul potrivit;

totul s-a reunit.”

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

55

Victoria lui în Main Event le cel

de-al 54-lea an al WSOP eclipsează

recordul deținut de Jamie Gold, care

a supraviețuit celui mai mare grup

anterior de 8.733 de jucători în 2006.

Cu un preț de 10.000 USD pentru

fiecare intrare, cei 10.043 de jucători

care au participat la Evenimentul

Principal WSOP 2023 au plătit suma

totală de 100,4 milioane USD plătită

în taxe de intrare și înregistrare, creând

un fond de premii de 93,4 milioane

USD dintre care aproximativ 7

milioane USD pentru taxe și costurile

de personal.

WSOP a avut loc pentru prima

dată la Binion’s Horseshoe în 1970,

când proprietarul Benny Binion a invitat

șapte dintre cei mai buni jucători

de poker din lume să concureze întro

serie de jocuri cash, câștigătorul

fiind decis prin vot.

De atunci, WSOP a devenit cea

mai mare și mai prestigioasă serie

de poker de pe planetă, WSOP 2023,

care include 95 de evenimente separate

pentru brățări – evidențiate chiar

de Evenimentul Principal.

Anul acesta reprezintă al doilea

an în care WSOP are loc la proprietatea

Las Vegas Strip Horseshoe,

cunoscută anterior ca Bally’s.

Rezultatele Mesei Finale ale Evenimentului

Principal WSOP 2023

Daniel Weinman wins

2023 WSOP Main Event

for $12.1 million

The World Series of Poker has a new Main Event champion after

Atlanta’s Daniel Weinman topped a record field of 10,043 players to

claim the title and US$12.1 million in prize money.

A 35-year-old poker pro from

Atlanta is on top of the poker world.

Daniel Weinman won $12.1 million,

the biggest prize in World Series of

Poker (WSOP) history, and his second

bracelet. Weinman outlasted

a record-breaking field of 10,043

entrants who generated a massive

$94 million prize pool for the

Horseshoe Las Vegas tournament.

The World Series of Poker has

a new Main Event champion after

Atlanta’s Daniel Weinman topped

a record field of 10,043 players to

claim the title and US$12.1 million

in prize money.

Coming into the final day’s play

sitting second in chips of the three

remaining players, the 35-yearold

wasted no time cementing his

place in the history books, sending

Adam Walton to the rail after

a huge pre-flop clash holding AA

against Walton’s 88, then taking

just 24 hands to put an end to

heads-up play against overnight

chip leader Steven Jones.

Weinman beat Steven Jones,

a 35-year-old real estate broker

from Scottsdale, Ariz., in a battle

of top pair (J-J-8) vs. top pair with

a better kicker (J-J-K). When

the ace of hearts hit the river, Weinman

turned to his ecstatic rail to

celebrate.

Jones still won $6.5 million, his

first cash in a $10K event, and an

extraordinary showing for an amateur

player.

Weinman said in an interview

with PokerNews shortly after his

victory: “I’ve always kind of felt that

poker was kind of going in a dying

direction, but to see the numbers

at the World Series this year has

been incredible. And to win this

Main Event, it doesn’t feel real. I

mean, (there’s) so much luck in a

poker tournament. I thought I played

very well, but so many hands

that (I got) incredibly lucky for the

situations to arise.”

“Final tables can go so many

different ways. You need some

cards to get chips, there were a lot

of good players left with a lot more

tournament experience than me.

But when we got down to three, I

did feel like I was the best player

of the three. And a couple good

hands at the right time; it all came

together.”

His Main Event victory in the

54th year of the WSOP eclipses the

record held by Jamie Gold, who

outlasted the previous highest field

of 8,733 starters back in 2006.

With a price of US$10,000 for

each entry, the 10,043 players to

take part in the 2023 WSOP Main

Event paid a combined US$100.4

million paid in entry and registration

fees, creating a US$93.4 million

prize pool withheld some US$7

million for fees and staff costs.

The WSOP was first held at

Binion’s Horseshoe in 1970 when

owner Benny Binion invited seven

of the world’s best poker players

to compete in a series of cash

games, with the winner decided

by vote.

Since then, the WSOP has

grown into the largest and most

prestigious poker series on the planet

with the 2023 WSOP featuring

95 separate bracelet events – highlighted

by the Main Event itself.

This year represents the second

year the WSOP has been

held at Las Vegas Strip property

Horseshoe Las Vegas, formerly

known as Bally’s.

2023 WSOP Main Event Final

Table Results

Place Player Country Prize

1 Daniel Weinman United States $12,100,000

2 Steven Jones United States $6,500,000

3 Adam Walton United States $4,000,000

4 Jan-Peter Jachtmann Germany $3,000,000

5 Ruslan Prydryk Ukraine $2,400,000

6 Dean Hutchison Scotland $1,850,000

7 Toby Lewis England $1,425,000

8 Juan Maceiras Spain $1,125,000

9 Daniel Holzner Italy $900,000

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


56

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

Cum va îmbunătăți AI

cazinourile online în viitor?

By Kyle E / The Sports Geek

Indiferent dacă ești sau nu

pregătit pentru asta, Inteligența

Artificială (AI) va avea în curând

un impact asupra vieții tale în

mai multe fațete. Poate că AI

se manifestă deja în viața ta în

moduri care ar putea să nu fie

vizibile.

În viitor, evitarea tehnologiei

AI va fi imposibilă pentru aproape

toată lumea. Aceasta include rutine

zilnice, muncă, educație și

chiar divertisment.

Cazinourile online nu sunt

imune la progresele AI. De fapt,

AI va juca un rol esențial în

modul în care jocurile de noroc

online sunt livrate și prezentate

clienților. Operatorii de cazinouri

vor continua să îmbrățișeze

AI și să salute adaptarea acesteia

la curentul principal.

În cele mai multe cazuri, AI

în cazinouri va schimba în bine

jocurile online. Să vedem modul

în care IA în jocurile de cazinou

online va avea un impact pozitiv

asupra experienței tale de jocuri

de noroc.

Proces KYC mai eficient

Fiecare cazinou online de

renume are ceea ce este cunoscut

sub numele de proceduri

„Cunoaște-ți clientul”. Dacă ați

depus bani la un cazinou online,

probabil că sunteți familiarizat cu

acest proces.

Uneori poate fi frustrant, dar

cazinoul urmează doar regulile

legale. Ei vor să știe că ai voie legal

să pariezi și că ești persoana care

mărturisești că ești.

Procedurile KYC sunt implementate

pentru a proteja

cazinoul online și identitatea

dumneavoastră. Deși poate părea

prea intruziv pentru unii, este în

beneficiul tuturor.

Din fericire, AI va face acest

proces mult mai ușor. Documentele

KYC includ adesea, cel

Whether you are prepared

for it or not, Artificial Intelligence

will soon have an impact

on your life in several facets.

Perhaps AI is already manifesting

itself in your life in ways

that may not be noticeable.

In the future, avoiding AI

technology will be impossible

for just about everyone. This

includes daily routines, work,

education, and even entertainment.

Online casinos are not

immune to AI advancements.

As a matter of fact, AI is going

to play a pivotal role in how

online gambling is delivered

and presented to customers.

Casino operators will continue

to embrace AI and welcome its

adaptation to the mainstream.

In most instances, AI in

casinos will change online

gaming for the better. Let’s get

into the ways that AI in casino

gaming online will have a positive

impact on your gambling

experience.

More efficient

KYC process

Every reputable online casino

has what is known as ‘Know

Your Customer’ procedures. If

you have deposited money at

an online casino, you are likely

familiar with this process.

It can be frustrating at

times, but the casino is only

following legal guidelines.

They want to know that you

are legally allowed to gamble

and that you are the person you

profess to be.

KYC procedures are implemented

to protect the online

casino and your identity. While

it may seem too intrusive to

some, it is for everyone’s benefit.

Fortunately, AI is going to

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Pres| Str|in| / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 57

puțin, un act de identitate emis de

guvern și un extras de cont bancar

sau o factură de utilități.

Ați avut cazinouri online care

v-au cerut să trimiteți înapoi

capturi de ecran sau scanări ale

documentelor dvs. de mai multe

ori din cauza calității proaste sau

a strălucirii? Documentele pot fi

respinse și rezolvarea problemei

poate dura zile sau săptămâni.

AI și recunoașterea facială vor

face acest proces mult mai ușor.

În prezent, cazinourile cu bani

reali au software care vă scanează

documentele pentru a le verifica

autenticitatea, dar poate fi defect.

Temutul mesaj de a fi nevoit

să vă retrimiteți documentele

sau să furnizați ceva încă poate

apărea. AI va oferi cazinourilor

online posibilitatea de a verifica

conturile instantaneu cu o precizie

de 99,9%.

Securitate sporită

Pe măsură ce atacurile cibernetice

continuă să crească în infrastructura

IT, este important ca

companiile și guvernele să implementeze

măsuri de protecție

pentru a se proteja.

Cazinourile online manipulea

ză milioane de dolari în fiecare

an. Investiția în cea mai re cen tă

tehnologie de securitate ciber netică

este de cea mai mare prio ri tate

pentru operatorii de cazinouri.

În timp ce tehnologia actuală

este puternică, AI va elimina mai

multe sarcini obositoare care

trebuie să fie îndeplinite de un

om. Intrăm deja în această fază

când vine vorba de securitate

cibernetică.

Monitorizarea consumatoare

de timp și detectarea vulne

rabilității de către un om sunt

abandonate în favoarea inteli

genței artificiale. Smart AI va

putea eficientiza procesul pentru

a identifica și elimina rapid

amenințările.

Mai mult, AI are capacitatea

de a învăța continuu și de a se

adapta la noile amenințări. În

loc să fie nevoită să actualizeze

software-ul existent, AI în securitatea

cazinoului va putea să se

învețe automat în timp real.

Serviciu Clienți

îmbunătățit

Ați trimis vreodată serviciului

clienți un e-mail și ați așteptat zile

pentru un răspuns? Ce zici de a

intra pe un chat live sau de a suna

cazinoul tău online și nu au un

răspuns pentru tine?

Acesta este un serviciu prost

pentru clienți pentru un cazinou,

indiferent dacă aveți sau nu AI.

Acestea fiind spuse, zilele de

așteptare lungi de timp pentru

un răspuns vor fi eliminate cu

un serviciu îmbunătățit pentru

clienți AI.

AI este suficient de inteligent

acum pentru ca cazinourile să

aibă agenți artificiali de asistență

pentru clienți. În prezent, unele

cazinouri online au agenți de

chatbot AI primitivi care oferă

răspunsuri la întrebările tale.

Acești chatboți utili sunt o

mică privire asupra a ceea ce

urmează în viitor. Așteptați-vă

make this process a lot easier.

KYC documents often include,

at the bare minimum, a government-issued

ID and a bank

statement or utility bill.

Have you had online

casinos ask you to send back

screenshots or scans of your

documents several times

because of poor quality or

a glare? Documents can be

rejected and the issue can take

days or weeks to rectify.

AI and facial recognition

will make this process a

whole lot easier. Currently, real

money casinos have software

that scans your documents to

verify their authenticity, but it

can be faulty.

The dreaded message of

having to re-send your documents

or provide something

can still occur. AI will provide

online casinos with the ability

to verify accounts instantly

with 99.9% accuracy.

Enhanced security

As cyber-attacks continue

to increase across IT infrastructure,

it is important that

companies and governments

implement safeguards to protect

themselves.

Online casinos handle

millions of dollars every year.

Investing in the latest cybersecurity

technology is of the highest

priority to casino operators.

While current technology

is strong, AI will eliminate several

tedious tasks that have to

be done by a human. We are

already entering this phase

when it comes to cybersecurity.

Time-consuming monitoring

and vulnerability detection

by a human is being scrapped

in favor of artificial intelligence.

Smart AI will be able

to streamline the process to

quickly identify and eliminate

threats.

Moreover, AI has the ability

to continually learn and adapt

to new threats. Rather than

having to update existing software,

AI in casino security will

be able to automatically teach

itself in real-time.

Improved

customer service

Have you ever sent customer

service an email and waited

days for a response? What

about getting on a live chat or

calling your online casino and

they don’t have an answer for

you?

This is lousy customer

service for a casino, regardless

of having AI or not. That

being said, the days of waiting

long periods of time for an

answer will be eliminated with

enhanced AI customer service.

AI is smart enough right

now for casinos to have artificial

customer support agents.

Currently, some online casinos

have primitive AI chatbot

agents that provide answers to

your questions.

These helpful chatbots

are a small glimpse at what is

How will AI improve

online casinos in the future?

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


58

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

ca serviciile de asistență pentru

clienți să se îmbunătățească drastic

pe măsură ce AI avansează în

următorii câțiva ani.

În loc să răspundă doar cu

răspunsuri de bază, asistența

pentru clienți AI va ști totul despre

produs și va putea aborda

orice problemă sau întrebare a

clienților.

Experiență personalizată

pentru promoții și

bonusuri mai bune

Te-ai săturat să primești e-

mailuri nedorite de la cazinourile

online cu promoții care nu

îți aparțin? De exemplu, nu aveți

niciun interes să pariați pe cai,

dar continuați să primiți anunțuri

pentru aceste bonusuri în căsuța

dvs. de e-mail.

Casino AI va avea puterea de a

se concentra pe ceea ce vă place

și de a ignora ceea ce nu doriți să

vedeți ca jucător de noroc. Ca rezultat

pozitiv, cazinourile online

vor putea oferi jucătorilor cele

mai bune bonusuri de cazinou

online. Acest lucru se va aplica și

atunci când vă conectați la contul

dvs. de cazinou online. În loc să

fie nevoit să caute îndelung doar

pentru a găsi un joc care îți place,

AI din cazinouri va identifica jocurile

pe care cel mai probabil ai

dori să le joci.

Interfața și caracterul intuitiv

al cazinourilor online vor fi

îmbunătățite prin cazinou AI.

Casino Slot Machines

AI și jocuri la mese

live în Metaverse

Pregătește-te pentru o experiență

mai captivantă în timp

ce joci jocurile tale preferate de

cazinou online. AI în jocurile de

cazinou va avea potențialul de a

dezvolta un număr nelimitat de

caracteristici.

Împreună cu mai multe funcții,

experiența de a vă face să vă

simțiți ca într-un cazinou terestre

va fi îmbunătățită. Am fost deja

introduși în căștile de realitate

virtuală (VR) în jocurile video.

Nu fi surprins dacă cazinourile

online populare combină

VR și AI în viitor. Mesele live cu

un dealer sunt un lucru, dar să

vă simțiți ca într-un cazinou real

din Las Vegas va fi altceva.

Un cazinou online în metavers

nu este atât de exagerat. De

fapt, jocurile de noroc metaverse

sunt deja un lucru. Cu toate acestea,

nu s-a dezvoltat până la un

punct în care cazinourile online

se simt confortabil oferind

această formă de jocuri de noroc.

În viitor, când AI și metaversul

vor fi mai coerente, cazinourile

online vor avea probabil opțiunea

de a juca într-un cazinou virtual.

Imaginați-vă că interacționați cu

alți jucători la masa de zaruri în

timp ce aruncați zaruri digitale în

camera dvs. de acasă.

Erorile și greșelile

software-ului cazinoului/

dealerilor live au fost

reduse

Nu este obișnuit, dar se întâmplă

greșeli. Chiar și într-un cazinou

terestru, angajații pot trata

jocurile incorect. Același lucru se

poate întâmpla cu un dealer live

la un cazinou online.

În plus, deși sunt rare, pot

apărea erori la aparatele de slot

și la software-ul de video poker.

Din nou, acest lucru nu este exclusiv

pentru cazinourile online.

Au existat, de asemenea, cazuri

în care dealerii live la cazinourile

online au făcut o greșeală.

Uneori, un manager va trebui să

intervină și jocul poate fi redistribuit.

Dacă identificați o eroare într-un

joc care nu este abordată

atunci când se întâmplă, angajații

vor trebui să se uite la software și

coming in the future. Expect

customer support services

to improve drastically as AI

advances over the next few

years.

Instead of just responding

with basic answers, AI customer

support will know everything

about the product and be

able to address any customer

issue or question.

Custom experience

for better promotions

and bonuses

Are you tired of receiving

junk emails from online

casinos with promotions that

do not pertain to you? For

instance, you have no interest

in betting on horses, but you

keep receiving ads for these

bonuses in your inbox.

Casino AI will have the

power to focus on what you

like and ignore what you don’t

want to see as a gambler. As a

positive result, online casinos

will be able to provide players

with the best online casino

bonuses.

This will also carry over to

when you log in to your online

casino account. Instead of having

to go on a lengthy search

just to find a game that you like,

the AI in casinos will identify

games you would most likely

want to play.

The interface and intuitiveness

of online casinos will be

improved through casino AI.

AI Casino Slot Machines

and table games

in the Metaverse

Prepare yourself for a more

immersive experience while

you play your favorite casino

games online. AI in casino

gaming will have the potential

to develop an unlimited number

of features.

Along with more features,

the experience of making you

feel like you are in a land-based

casino will be enhanced. We

have already been introduced

to Virtual Reality (VR) headsets

in video gaming.

Do not be surprised if popular

online casinos combine VR

and AI in the future. Live tables

with a dealer are one thing, but

making it feel like you are in a

real land-based casino in Las

Vegas will be something else.

An online casino in the

metaverse is not that farfetched.

In fact, metaverse

gam bling is already a thing.

However, it has not developed

to a point where online casinos

feel comfortable offering this

form of gambling.

In the future, when AI and

the metaverse are more cohesive,

online casinos will likely

have the option of playing in a

virtual casino. Imagine interacting

with other players at the

craps table while tossing digital

dice in your living room.

Errors and mistakes

by casino software/live

dealers reduced

It is not common, but

mistakes do happen. Even in

a land-based casino, employees

can deal games incorrectly.

The same can happen with a

live dealer at an online casino.

Additionally, while rare,

errors in the slot machine and

video poker software can happen.

Again, this isn’t exclusive

to online casinos.

There have also been instan

ces of live dealers at online

casinos making a mistake.

Sometimes, a manager will

have to step in and the game

may have to be re-dealt.

If you identify an error in

a game that isn’t addressed

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

59

www.casino-magazine.ro


60

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

să determine o soluție. Pot dura

săptămâni pentru ca ei să vă

răspundă cu un răspuns.

Cu IA a cazinoului, toate acestea

vor fi atenuate de capacitatea

sa sofisticată de a detecta erorile.

Nu vor exista zone gri sau dispute

pentru nicio parte atunci când

tehnologia inteligentă AI este

responsabilă de casă.

Detectare îmbunătățită a

jucătorilor cu probleme și

protecție a jucătorilor

În prezent, cazinourile online

au software care clasifică

jucătorii. Software-ul va informa

angajații despre care jucătorii

sunt perspicaci, jucători care

pierd și jucătorii cu probleme.

Cu toate acestea, în compa rație

cu potențialul AI al cazinoului

în viitor, acest software va părea

învechit. AI va putea identifica instantaneu

jucătorii cu probleme

înainte de a fi prea târziu.

Tehnologia AI va fi capabilă

să identifice modele comune de

pariuri și discrepanțe. De exemplu,

dacă pariul dvs. obișnuit este

de 25 USD pe joc și apoi, dintro

dată, pariați 1.000 USD într-o

serie rece, AI va recunoaște acest

comportament de pariere în timp

real.

La rândul său, AI vă poate

împiedica să continuați sau să

verifice dacă sunteți în regulă cu

acest lucru. Ar putea fi văzut ca

un kucru negativ pentru unii oameni.

Dar, protejarea jucătorilor

de a nu trece cu mult peste posibilitățile

lor ar trebui să fie de cea

mai mare importanță pentru fiecare

cazinou online.

Urmărirea pierderilor în cazinou

sau pariurile sportive este o

modalitate rapidă de a vă pierde

bankroll-ul și chiar și contul bancar.

AI ar putea interveni pentru

a preveni ca acest lucru să devină

o întâmplare comună.

O experiență mai

puternică de pariuri

sportive live

Site-urile de pariuri sportive

live continuă să câștige popularitate,

AI va avea, de asemenea, un

impact pozitiv asupra pariurilor

din joc. Pariurile sportive live au

parcurs un drum lung încă de la

începuturile sale în urmă cu peste

un deceniu.

Când pariurile în joc au fost

introduse inițial, pariurile puteau

fi făcute numai la sfârșitul perioadelor

sau în timpul reclamelor.

De atunci, pariurile live au evoluat

pentru a include pariurile în

timpul acțiunii și între jocuri.

Cu toate acestea, există încă

momente în jocuri când pariurile

live sunt oprite și ies de pe tablă.

Poate fi frustrant atunci când

doriți să reduceți un pariu, dar

pariurile live pentru un joc sunt

înghețate.

Sub supravegherea AI în jocurile

de cazinou, experiența de pariuri

sportive live va continua să se

îmbunătățească. Nu vă așteptați

la atâtea pauze în acțiune când AI

este complet integrată în pariurile

live la cazinourile online.

În plus, ne putem aștepta la

un meniu mai larg de pariuri live.

Pentru pariorii sportivi care

preferă pariurile live sau pariurile

înainte de joc, aceasta trebuie să

fie cea mai interesantă dezvoltare

oferită de AI.

Viitorul AI în

jocurile de cazino

Cazinourile online au introdus

deja componente AI pe siteurile

lor. În prezent, AI este în

stadiile sale de început. Cu toate

acestea, va exista destul loc pentru

progres în viitor pentru a vedea

impactul deplin al cazinoului AI.

Acest progres tehnologic va

fi evident pentru jucătorii de cazinou

online în următorii câțiva

ani. În timp ce funcționează în

fundal, modificările aduse cazinourilor

online din cauza AI vor fi

prea evidente pentru a fi ignorate.

when it happens, employees

will have to look at the software

and determine a resolution. It

can take weeks for them to get

back to you with a response.

With casino AI, all of this

will be alleviated by its sophisticated

ability to spot errors.

There will be no gray areas or

disputes for either side when

smart AI technology is in

charge of the house.

Improved problem

gambling detection and

player protection

Currently, online casinos

have software that categorizes

players. The software will

inform employees of which

players are sharp, losing players,

and problem gamblers.

However, compared to the

potential of casino AI in the

future, this software will look

antiquated. AI will be able to

instantly identify problem

gamblers before it’s too late.

AI technology will be able to

identify common betting patterns

and discrepancies. For

instance, if your typical wager

is $25 per game, and then suddenly,

you are betting $1,000

during a cold streak, AI will recognize

this betting behavior in

realtime.

In turn, the AI can stop

you from continuing or verify

that you are fine with this. It

might be seen as a negative

for some people. But, protecting

gamblers from going well

above their means should be

of utmost importance for every

online casino.

Chasing losses in the casino

or sports betting is a quick way

to lose your bankroll, and even,

your bank account. AI could

step in to prevent this from

becoming a common occurrence.

A stronger live sports

betting experience

Live sports betting

sites continue to gain popularity,

AI will also impact in-game

wagering positively. Live sports

betting have come a long way

since its infancy over a decade

ago.

When in-game wagering

was originally introduced,

bets could only be made at

the end of periods or during

commercials. Since then, live

betting has evolved to include

wagering during the action and

between plays.

However, there are still

times in games when live betting

is halted and goes off the

board. It can be frustrating

when you want to get a bet

down, but the live betting for

a game is frozen.

Under the watch of AI in

casino gaming, the live sports

betting experience will continue

to improve. Do not expect

as many breaks in the action

when AI is fully integrated into

live betting at online casinos.

Furthermore, we can expect

a wider live betting menu.

For sports bettors that prefer

live betting or pre-game

betting, this has to be the most

exciting development provided

by AI.

The future of AI

in casino gaming

Online casinos have already

introduced AI components to

their sites. Currently, AI is in

its beginning stages. However,

there will be plenty of room for

advancement in the future to

see the full impact of casino AI.

This technological progress

will be evident to online casino

players over the next several

years. While it’s operating in

the background, the changes

to online casinos because of AI

will be too apparent to ignore.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

61

www.aesthetic-magazine.ro


62 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

De ce explodează jocurile

crash în cazinourile online?

By K.Sino

În 2021, pionierul dezvoltator

de jocuri Smartsoft Gaming

a colaborat cu furnizorul de

soluții iGaming și agregatorul

Slotegrator, folosind soluția

sa APIgrator pentru a lansa

jocul de blocare Jetx la o popularitate

extraordinară. Cum a

obținut jocul o asemenea faimă?

Slotegrator își împărtășește

opinia.

Smartsoft Gaming și-a

prezentat jocul emblematic

JetX în 2018. Era un joc inovator,

revoluționar, care promitea

senzații tari și câștiguri uriașe.

In 2021, pioneering game

developer Smartsoft Gaming

partnered with leading iGaming

solution provider and

aggregator Slotegrator, using

its APIgrator solution to launch

crash game Jetx to tremendous

popularity. How did the game

achieve such fame? Slotegrator

shares its opinion.

Smartsoft Gaming presented

its flagship crash game

JetX in 2018. It was an innovative,

revolutionary game

that promised big thrills and

huge wins. With the release

Why are crash games exploding

on online casinos?

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 63

Odată cu lansarea și popularitatea

ulterioară a lui Jetx,

Smartsoft a împins designul jocului

la un nou nivel și a stabilit o

nouă direcție pentru dezvoltarea

cazinourilor online.

Mecanica jocului este pe cât

de simplă, pe atât de captivantă.

Jucătorii își plasează pariurile

și apoi o pictogramă a unui

avion decolează. Atât timp

cât este în aer, multiplicatorul

crește. Totuși, dacă avionul se

prăbușește înainte ca jucătorul

să se retragă, pariul și alte

câștiguri vor fi pierdute. Privind

creșterea multiplicatorului

crește entuziasmul și, pe măsură

ce avionul continuă să zboare

după ce jucătorii „se ejectează”

(complet cu o pictogramă a unui

pilot de parașutism), jucătorii

văd ce ar fi putut câștiga.

Regulile simple ale jocului

îi ajută pe jucători să facă exact

ceea ce își doresc: să-și încerce

norocul și (sperăm) să câștige

bani. În plus, JetX are, de asemenea,

grafică dinamică, bonusuri

bune și mecanici interesante în

joc.

Jetx a stabilit un nou standard

pentru formele netradiționale

de jocuri și rămâne în fruntea

unei mișcări de a prelua noile

formate de jocuri inovatoare, de

la curiozități de nișă la instalații

ale cazinourilor mainstream.

„Smartsoft Gaming creează

jocuri care nu sunt la fel ca

altele, ci au propriul lor caracter

și intriga. Înseamnă că

jucătorii vor avea o experiență

de joc extrem de pozitivă și vor

căuta din nou și din nou cazinouri

online cu aceste tipuri de

jocuri”, spune Ayvar Gabidullin,

Business Development Manager

la Slotegrator.

În mod impresionant, fiecare

dintre jocurile Smartsoft suferă o

dezvoltare meticuloasă pentru a

asigura funcționalitate perfectă

și o experiență de utilizator de

neegalat. Jocurile companiei

sunt concepute cu o precizie

matematică de nee galat, punând

capul și umerii Smartsoft deasupra

concurenței.

„Smartsoft Gaming este

un inovator în această industrie

datorită produsului nostru

netradițional, JetX, care a

apărut în 2018. De atunci, am

lansat constant conținut unic și

neconvențional care a făcut furori

pe piață. Credem cu tărie că

angajamentul nostru de a depăși

granițele jocurilor tradiționale a

jucat un rol esențial în succesul

nostru extraordinar, captivând

jucători din întreaga lume.

Privind în perspectivă, suntem

încântați să vă împărtășim

viitoarea noastră gamă de lansări

revoluționare care nu numai

că vor stabili noi standarde în

industrie, ci și vor redefini ce

înseamnă jocurile. Lucrând

îndeaproape cu partenerii noștri

valoroși, vom continua să conducem

tendințele din industrie,

să deschidem noi drumuri

și să lansăm noua generație

de experiențe de joc de neuitat”,

spune Saba Chkeidze,

șeful Business Development la

SmartSoft Gaming.

and subsequent popularity of

Jetx, Smartsoft pushed game

design to a new level and set a

new direction for online casino

development.

The game mechanics are

as simple as they are engaging.

Players place their bets and

then an icon of a plane takes

off. As long as it’s in the air, the

multiplier rises. However, if the

plane crashes before the player

withdraws, the bet and other

winnings will be lost. Watching

the multiplier rise heightens

the excitement, and as the

plane keeps flying after players

“eject” (complete with an icon

of a parachuting pilot) players

see what they could have won.

The game’s simple rules

help players do exactly what

they want: try their luck

and (hopefully) win money.

Additionally, JetX also has

dynamic graphics, good

bonuses, and exciting in-game

mechanics.

Jetx set a new standard for

non-traditional forms of gaming,

and it remains at the forefront

of a movement to take

innovative new game formats

from niche curiosities to fixtures

of mainstream casinos.

“Smartsoft Gaming is creating

games that are not just

like others but have their own

character and intrigue. It

means that gamers will have

an extremely positive gaming

experience and will look for

online casinos with these types

of games again and again,” says

Ayvar Gabidullin, Business

Development Manager at

Slotegrator.

Impressively, each of

Smartsoft’s games undergoes

meticulous development to

ensure seamless functionality

and an unparalleled user experience.

The company’s games

are designed with unmatched

mathematical precision, setting

Smartsoft head and shoulders

above the competition.

“Smartsoft Gaming is an

innovator in this industry

because of our game-changing

non-traditional product,

JetX, which appeared in 2018.

Since then, we’ve been consistently

releasing unique and

unconventional content that

has made waves in the market.

We strongly believe that

our commitment to pushing

the boundaries of traditional

gaming has been instrumental

in our extraordinary success,

captivating players from

all around the world. Looking

ahead, we’re excited to share

our upcoming lineup of revolutionary

releases that will

not only set new standards in

the industry but also redefine

what gaming is all about. By

working closely with our valued

partners, we’ll continue

to lead industry trends, break

new ground, and pioneer the

next generation of unforgettable

gaming experiences,”

says Saba Chkeidze, Head

of Business Development at

SmartSoft Gaming.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


64

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Lifestyle

Therma Village, resort desprins din basme

cu apă termală, plajă și parcare gratuite

Cadrilaterul și

frumusețea sa naturală

Cândva aparținând de

România Mare, Cadrilaterul are

peisaje superbe la malul Mării

Negre, care sunt foarte bine conservate

de către vecinii noștri

bulgari. Cel mai cunoscut oraș

este Balcic, sute de mii de români

mergând să viziteze castelul

Reginei Maria, cu a sa grădină

botanică impresionantă.

Kranevo: o descoperire

surprinzătoare

Cadrilaterul și frumusețea sa naturală

By Diana Flintoac\

Traian B\dulescu

La doar 15 kilometri de

acest obiectiv turistic extrem

de cunoscut de români se află

Kranevo, un sat care aparține de

Balcic și care între 1913 și 1940

a aparținut de România, făcând

parte din județul Caliacra.

Atunci era populat de bulgari,

greci, găgăuzi și aromâni.

Astăzi este populat de bulgari

și aici merg o parte dintre vecinii

noștri de la sud de Dunăre

deoarece prețurile la cazare, la

mâncare și în magazine în general

sunt mult mai mici decât

în Balcic, Albena, Nisipurile de

Aur sau alte stațiuni cunoscute

de pe litoralul bulgăresc.

Therma Village -

Un resort de 5 stele

desprins din basme

Kranevo a fost o surpriză extrem

de plăcută și pentru noi.

Am descoperit aici un resort de

5-stele din care fac parte trei

hoteluri, Therma Eco, Therma

Palace și Therma Sport, care este

o bijuterie pentru cei care aleg să

se relaxeze la malul mării, la un

raport calitate-preț extrem de

bun, cu parcare gratuită păzită.

Therma Eco și Therma Palace

sunt deschise tot anul, nu doar

în sezonul estival ca alte hoteluri

de pe litoral, având facilități

SPA extrem de bune și spații

unde-ți poți petrece timpul și

indoor atunci când vremea nu

este favorabilă, fiind una dintre

locațiile care încep să fie tot mai

cunoscute pentru piscinele cu

apă termală și tratamentele care

se fac aici.

Confort și frumusețe

la Therma Eco

Cine este cazat la la Therma

Eco, hotelul care are camere

tematice pentru copii cu

Spiderman sau cu Frozen, dar

și camere normale pentru adulți

extrem de frumoase și care este

foarte aproape de malul mării,

face trei minute până la plaja

privată a hotelului, care este

una dintre cele mai frumoase

din Bulgaria. ”Am investit foarte

mulți bani pentru a nivela

Once belonging to Greater

Romania, the Cadrilater

boasts magnificent landscapes

along the Black Sea coast,

which are well-preserved by

our Bulgarian neighbors. The

most famous city is Balchik,

where hundreds of thousands

of Romanians visit the Queen

Maria’s Castle with its impressive

botanical garden.

Kranevo: A Surprising

Discovery

Just 15 kilometers away

from this highly popular tourist

destination for Romanians

lies Kranevo, a village belonging

to Balchik that, between

1913 and 1940, was part

of Romania, in the Caliacra

county. It was once populated

by Bulgarians, Greeks, Gagauz

and Aromanians. Today, it is

inhabited by Bulgarians, and

many of our neighbors from

south of the Danube come

here because accommodation

prices, food, and general

shopping are much cheaper

than in Balchik, Albena,

Golden Sands, or other wellknown

resorts on the Bulgarian

coast.

Therma Village -

A 5-star Resort Straight

out of Fairytales

Kranevo is a pleasant

surprise for each tourist. We

discover here a 5-star resort

consisting of three hotels:

Therma Eco, Therma Palace,

and Therma Sport. It is a gem

for those who choose to relax

by the sea, offering excellent

value for money, free guarded

parking, and being open yearround,

unlike other coastal

hotels that operate only during

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Lifestyle / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

65

Therma Village, a fairytale-like resort with

thermal water, free beach, and parking

Cadrilater and Its Natural Beauty

această plajă, nispul este foarte

fin și are intrarea foarte lină în

apă”, ne-a declarat managerul

Therma Village, Ion Bondar,

care este român, un specialist

recunoscut în domeniul

ospitalității, la care s-a apelat să

coodoneze activitatea hotelului

mai ales că majoritatea turiștilor

sunt români.

Relaxare și distracție

într-un paradis acvatic

Mai nicăieri în altă parte în

Bulgaria, nu poți vedea copii

mici care să poată înota singuri

în mare fără colac sau aripioare

datorită intrării line în apă. Nu

o să vezi scoici, pietre sau alge

în apă, marea este atât de curată

că se vede nisipul de pe fundul

ei. Șezlonguri cu umbrele sunt

suficiente și sunt gratuite pentru

oaspeții hotelului. De asemenea,

există un bar All Inclusive

pe plajă, loc de joacă pentru

copii amplasat pe nisip, spațiu

unde poți juca volei sau fotbal

pe plajă.

Cei care se plictisesc de stat

pe malul mării se pot întoarce la

hotel, acolo unde chiar ai ce să

faci și în timpul zilei. Principala

atracție pentru adulți, dar mai

ales pentru copii sunt piscinele

cu aquapark. Au trei tobogane

pe care se pot da atât adulții,

cât și cei mici, se organizează

de animatori jocuri de polo

după-amiaza în apă. Afară au

un jacuzzi cu apă termală și

lângă piscină există un loc de

joacă pentru copii, cu o căsuță

pentru copii foarte frumoasă,

iar lângă, este barul de la piscina

exterioară cu aquapark.

Oaze de relaxare și

încântare în cadrul

resortului

Există un bazin în interiorul

hotelului unde există și posibilitatea

unor lecții de înot, piscină

mică cu apă termală, piscină

unde poți face aquabike contracost,

saună, dar și un centru

SPA, unde printre alte proceduri

și masaje au și criosaună.

De asemenea, există o cameră

de sare, sală de fitness, săli de

conferință, la acest resort se pot

organiza și nunți, având o sală

mare pentru aceste evenimente.

Iar ca pont, puteți să aveți o cununie

religioasă de vis în interiorul

castelului Reginei Maria

de la Balcic, acolo unde există

biserica Stella Maris pe malul

mării și se fac constant cununii

acolo și să veniți să petreceți cu

the summer season. Therma

Eco and Therma Palace have

exceptional spa facilities and

indoor spaces where you can

spend time when the weather

is unfavorable. It is becoming

increasingly renowned for its

thermal water pools and treatments.

Comfort and Beauty

at Therma Eco

Guests staying at Therma

Eco, which features themed

rooms for children with

Spiderman or Frozen themes,

as well as beautiful standard

rooms for adults, will find

themselves just three minutes

away from the hotel’s private

beach, one of the most beautiful

in Bulgaria. “We have invested

a lot of money in leveling

this beach; the sand is very fine,

and the entry into the water is

very smooth,” said Ion Bondar,

the manager of Therma Village,

who is Romanian and a recognized

hospitality expert. He

was appointed to coordinate

the hotel’s activities, especially

since the majority of tourists

are Romanians.

Relaxation and Fun in

an Aquatic Paradise

Nowhere else in Bulgaria

will you see young children

swimming without floats or

water wings due to the gentle

entry into the water. You won’t

find seashells, stones, or algae

in the water; the sea is so clean

that you can see the sand at the

bottom. There are sufficient

sun loungers with umbrellas,

which are free for hotel guests.

Additionally, there is an allinclusive

beach bar, a playground

for children on the sand,

and a space for playing beach

volleyball or football.

Those who get bored

staying by the seaside can

return to the hotel, where

there are plenty of activities

throughout the day. The

main attraction for adults and

especially for children is the

aqua park pools. They have

three water slides that can be

enjoyed by both adults and

children, and in the afternoon,

the animators organize water

polo games. Outside, there is

a jacuzzi with thermal water,

and next to the pool, there is a

beautiful children’s playhouse,

as well as the outdoor pool bar

with the aqua park.

Oases of Relaxation

and Delight within

the Resort

There is an indoor pool in

the hotel where swimming lessons

can be arranged, a small

thermal water pool, an aqua

bike pool for an additional

fee, a sauna, and a spa center

where various treatments and

massages are offered, including

cryosauna. There is also

a salt room, a fitness center,

conference rooms, and the

resort can even host weddings,

as it has a large venue for such

events. As a tip, you can have a

dreamlike religious ceremony

inside Queen Maria’s castle in

Balchik, where the Stella Maris

church is located by the sea,

and then come to celebrate

with your guests here.

An Unforgettable View

and All-Inclusive Services

From the windows or bal-

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


66 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / lifestyle

invitații aici.

O priveliște de neuitat și

servicii All Inclusive

De la ferestrele sau balcoanele

hotelului puteți avea

una dintre cele mai frumoase

priveliști din cameră la Marea

Neagră. Mâncarea este foarte

bună fiind preparată în general

din produse ecologice. Există

supe pentru copii, iar legumele

și fructele, mai ales castraveții

și roșiile au cu adevărat gustul

acela de legume de țară. Therma

Eco are trei restaurante, dintre

care două sunt All Inclusive.

Primul este la nivel cu recepția,

iar cel de-al doilea este la etajul

2. La ambele pot merge oaspeții

care au ales pachet All Inclusive,

dar în general se spune de la

recepție la care ești repartizat.

O varietate de opțiuni de

cazare și facilități

În fața hotelului Therma

Eco se află vile de lux care pot fi

închiriate la prețuri accesibile

pentru cei care doresc intimitate,

dar și servicii All Inclusive.

Unele vile au jacuzzi privat pe

terasă și vedere la mare, fiind

situate la 2 minute de plajă.

Hotelul Therma Palace este

la 4 minute de mers pe jos de

Therma Eco și este unul fabulos

pentru serviciile SPA pe care le

oferă. Am fost doar în vizită o

oră pentru a-l vedea, dar sigur

mă voi întoarce să stau acolo.

Au mai multe piscine cu apă

termală, jacuzii, locuri de joacă

pentru copii, teren de volei și

fotbal care pot fi utilizate gratuit

de oaspeții hotelului. Tot

aici puteți găsi bowling, biliard

și alte jocuri unde-ți poți petrece

timpul liber, iar camerele sunt

decorate în așa fel încât chiar să

simți că locuiești într-un palat.

Distanța pe jos este de doar 7

minute, dar cei care vor pot fi

duși gratuit cu niște mașinuțe

electrice ale căror orar este afișat

la recepție.

Distracție și relaxare

pentru sportivi

În interiorul resortului este și

un hotel pentru sportivi, care se

deschide doar când sunt evenimente

sau cantonamente pentru

aceștia. În resort este și un

patinoar profesionist mare, Ice

Arena bazin olimpic, teren de

fotbal sintetic, terenuri de tenis,

sală de forță pentru sportivi.

O experiență de casino

într-un decor luxos

La 10 minute de hotel se

află stațiunea Nisipurile de

Aur, unde se află două cazinouri

mari, unde vin în general turiști

din Israel, special pentru a juca.

Este vorba despre cazinoul de

la Hotel Internațional, 5 stele,

și de cel de la Hotel Havana

Casino&SPA, 4 stele, ambele

fiind foarte cunoscute în zonă.

Evenimente și

divertisment de calitate

Pe lângă facilitățile excelente

de cazare și jocurile de noroc,

Therma Village găzduiește și

o varietate de evenimente și

activități de divertisment. De

la concerte și spectacole live

până la seri tematice și petreceri

private, resortul oferă o

gamă diversă de opțiuni pentru

a vă bucura de timpul liber. De

asemenea, există posibilitatea

organizării nunților și a altor

evenimente speciale în spațiile

elegante și bine amenajate ale

resortului.

conies of the hotel, you can

enjoy one of the most beautiful

views of the Black Sea. The

food is excellent, mainly prepared

with organic products.

There are soups for children,

and the vegetables and fruits,

especially cucumbers and

tomatoes, truly taste like fresh

farm produce. Therma Eco

has three restaurants, two of

which are all-inclusive. The

first one is at the reception

level, and the second one is on

the second floor. Guests who

have chosen the all-inclusive

package can dine at both, but

the reception will inform you

which one you are assigned to.

A Variety of

Accommodation

Options and Facilities

In front of the Therma Eco

hotel, there are luxury villas

that can be rented at affordable

prices for those seeking

privacy but also all-inclusive

services. Some villas have a

private Jacuzzi on the terrace

and a sea view, and they are

located just 2 minutes away

from the beach.

Therma Palace Hotel is

a fabulous hotel located a

4-minute walk from Therma

Eco and is known for its excellent

spa services. I only visited

it for an hour to see it, but I will

definitely return to stay there.

They have multiple thermal

water pools, Jacuzzis, playgrounds

for children, and volleyball

and football courts that

can be used free of charge by

hotel guests. You can also find

bowling, billiards, and other

games to spend your free time,

and the rooms are decorated

in a way that makes you feel

like you are living in a palace.

It is only a 7-minute walk away,

but for those who prefer, they

can be transported for free by

electric cars whose schedule

is displayed at the reception.

Entertainment and

Relaxation for Athletes

Inside the resort, there is

also a hotel specifically designed

for athletes, which opens

only during events or training

camps. The resort features a

large professional ice rink, Ice

Arena, an Olympic-sized pool,

a synthetic football field, tennis

courts, and a gym for athletes.

A Casino Experience in a

Luxurious Setting

Just 10 minutes away from

the hotel is the Golden Sands

resort, where two large casinos

are located, attracting tourists

from Israel, in particular, for

gambling. These are the casinos

at the International Hotel,

a 5-star establishment, and the

Havana Casino & SPA Hotel,

a 4-star establishment, both

well-known in the area.

Quality Events and

Entertainment

In addition to excellent

accommodation facilities and

gambling, Therma Village

also hosts a variety of events

and entertainment activities.

From concerts and live performances

to themed evenings

and private parties, the

resort offers a diverse range

of options to enjoy your free

time. Furthermore, weddings

and other special events can

be organized in the resort’s

elegant and well-appointed

spaces.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 67


68 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

Silverstone,

etapa a 12-a a Campionatului

Mondial de Formula 1

Powered by

Sports Business

Academy

by Vlad Roman, General Manager Smart Games

Silverstone, the 12th round of the Formula 1

World Championship

Pe 7 iulie Formula 1 a ajuns

la Silverstone pentru a 12 etapă

a campionatului mondial, circuitul

englez este o legendă, de fapt primul

circuit pe care s-a desfășurat

un mare premiu de Formula 1 în

anul 1950. După terminarea celui

de al II-lea Război Mondial, baza

aeriană numărul 47 a Royal Air

Force de la Silverstone, respectiv

cele trei piste ale aerodromului

dispuse în triunghi au fost transformate

în pistă de întreceri automobilistice.

Prima cursă aici a

avut loc în 1948 sub egida Clubului

Automobilistic Regal, pentru

ca doi ani mai târziu, pe 13

mai 1950, să găzduiască prima

cursă a noului înființat ”Drivers’

World Championship” ce avea

să devină cunoscută mai târziu

drept campionatul mondial Formula

One.

Circuitul de la Silverstone are

o capacitate de 160.000 de spectatori,

este deținut de ”British Racing

Drivers’ Club” și în prezent

este folosit în multiple competiții

Auto-Moto.

Are o lungime de 5.891 de

metri cu 18 viraje legendare printre

care Maggotts, Becketts sau

Abbey, două linii drepte pe care

cu DRS-ul activat se pot atinge

viteze de 330 km/h, se parcurg

52 de ture de circuit iar în fiecare

tur se fac în medie 40 de schimbări

de treaptă de viteză.

Pentru marele premiu al Marii

Britanii era de așteptat ca toate

echipele să aducă noi modificări

la mașini... și cu excepția

Ferrari așa s-a întâmplat. Cel mai

mare update a fost cel al Alpha

Tauri ce a venit cu un șasiu nou

și difuzor, caroserie, aripă spate,

suspensie spate modificate.

On July 7, Formula 1 arrived

at Silverstone for the 12th

round of the world championship,

the English circuit is a legend,

in fact the first circuit where

a Formula 1 grand prix was

held in 1950. After the end of

the Second World War Mondial,

air base number 47 of the

Royal Air Force at Silverstone,

respectively the three runways

of the airfield arranged in a triangle,

were transformed into a

motor racing track. The first race

here took place in 1948 under

the auspices of the Royal

Automobile Club, so that two

years later, on May 13, 1950, it

hosted the first race of the newly

established “Drivers’ World

Championship” which would later

become known as the Formula

World Championship One.

The Silverstone circuit has a

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro70 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

Mercedes, Aston Martin și Alpine

au modificat aripile față, Haas au

actualizat suspensia față și gurile

de ventilație pentru frâne, dar

cel mai remarcabil update a fost

cel de la McLaren.

Primele două antrenamente

de vineri ne-au arătat un Red Bull

la fel de puternic și un Williams

senzațional prin Alexander Albon

ce a fost la doar 0,218 secunde

în spatele lui Max.

Sâmbătă a plouat pe parcursul

antrenamentelor însă pentru

calificări toți se așteptau la vreme

uscată așa că după un Q1 confuz

cu ploaie și pneuri amestecate

(intermediare pentru Ferrari

și Haas, slick-uri pentru restul),

avem un Sergio Perez ce pentru

a cincea oară consecutiv nu a

reușit să se califice în etapa superioară

a calificărilor, acompaniat

în lista eliminaților de Tsunoda,

Zhou, De Vries și Magnussen.

În Q2 pista se usucă rapid,

apar ceva sincope dar la final

rămân în cursă Verstappen, Albon,

Alonso, Gasly și ambii piloți

ai echipelor Mecedes, Ferrari și

McLarren.

Surpriza plăcută este McLarren,

ale cărei update-uri au dat

roade spre bucuria suporterilor,

s-au clasat pe următoarele două

poziții pe grila de start în spatele

aceluiași Max Verstappen, omul

ce nu s-a poziționat anul acesta

niciodată sub locul 2 în calificări.

Cursa de duminică a avut de

toate, un start puternic al lui Lando

Norris cu depășirea lui Max,

revenirea acestuia în frunte în turul

5, neutralizarea ce a răpit șansa

lui Piastri la podium, rezistența lui

Lando în fața atacurilor lui Hamilton

încălțat cu softuri față de hardurile

pilotului McLarren, recuperarea

lui Perez ce a reușit să termine

pe 6 după startul din poziția

16 și din nou deziluzia Ferrari pentru

strategie și ritmul de cursă.

Podiumul cu două prezențe

britanice, una consacrată (Lewis

Hamilton) și cealaltă în devenire

(Lando Norris) plus o echipă

britanică (McLarren) a adus fericirea

celor 480.000 de suporteri

prezenți pe Silverstone în cele

3 zile.

Pilotul zilei a fost desemnat

nimeni altul decât Lando Norris

și a meritat-o pe deplin atât pentru

curajul de a-l depăși pe Verstappen

cât și pentru felul în care

a rezistat în fața lui Hamilton.

Pentru etapa următoare, ca

de obicei, ne deplasăm la Hungaroring

de unde vom face un

reportaj live pe canalul TV Casino

Life & Business Magazine la

emisiunea Club Casino și vom

asista la revenirea lui Daniel Ricciardo

care-l va înlocui pe Nyck

de Vries la Alpha Tauri, sora mai

mică a Red Bull.

capacity of 160,000 spectators,

is owned by the “British Racing

Drivers’ Club” and is currently

used in multiple Auto-Moto competitions.

It is 5,891 meters long with

18 legendary corners including

Maggotts, Becketts or Abbey,

two straight lines on which with

activated DRS you can reach

speeds of 330 km/h, 52 laps

of the circuit are covered and in

each lap an average of 40 gear

changes are made.

For the British Grand Prix all

the teams were expected to make

new changes to their cars...

and with the exception of Ferrari

they did. The biggest update

was that of the Alpha Tauri, which

came with a new chassis and

modified diffuser, bodywork, rear

wing, rear suspension. Mercedes,

Aston Martin and Alpine

modified the front fenders,

Haas updated the front suspension

and brake vents, but the

most notable update was from

McLaren.

The first two practices on

Friday showed us an equally

strong Red Bull and a sensational

Williams through Alexander

Albon who was just 0.218

seconds behind Max.

On Saturday it rained during

practice but for qualifying

everyone expected dry weather

so after a confusing Q1 with rain

and mixed tires (intermediate

for Ferrari and Haas, slicks

for the rest), we have a Sergio

Perez who for the fifth time in a

row he failed to qualify for the

upper stage of qualifying, joined

on the eliminated list by

Tsunoda, Zhou, De Vries and

Magnussen.

In Q2 the track dries quickly,

there are some syncopations

but in the end Verstappen, Albon,

Alonso, Gasly and both

pilots of the Mecedes, Ferrari

and McLaren teams remain in

the race.

The pleasant surprise is

McLarren, whose updates have

paid off to the joy of the fans,

they ranked in the next two positions

on the starting grid behind

the same Max Verstappen,

the man who this year never placed

below the 2nd place in the

qualifications.

Sunday’s race had everything,

a strong start by Lando Norris

overtaking Max, his return to

the lead in lap 5, the neutralization

that robbed Piastri of the

podium, Lando’s resistance to

the attacks of Hamilton wearing

front softs of the McLarren

driver’s hard work, the recovery

of Perez who managed to finish

6th after starting from 16th position

and again Ferrari’s disillusionment

with the strategy and

race pace.

The podium with two British

presences, one established (Lewis

Hamilton) and the other up

and coming (Lando Norris) plus

a British team (McLarren) brought

happiness to the 480,000

supporters present at Silverstone

over the 3 days.

The driver of the day was

named none other than Lando

Norris and he fully deserved

it both for the courage to

pass Verstappen and the way

he stood up to Hamilton.

For the next stage, as usual,

we go to the Hungaroring where

we will report live on the Casino

Life & Business Magazine

TV channel on the Club Casino

show and witness the return of

Daniel Ricciardo who will replace

Nyck de Vries at Alpha Tauri,

Red Bull’s younger sister.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


ale

Industriei de

Gambling

MARILE PREMII

EDIȚIA

17

20

23

14 DECEMBRIE 2023


72 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

Importanța stimei de sine

By Oana Lis, Psychologist

Cu toții știm și simțim parcă atunci când o persoană intră

într-o încăpere dacă are stimă de sine sau nu. Se vede în

felul în care stă, în felul în care merge, în privire, în tonul

vocii, în fiecare comportament.

We all know and feel as if when a person walks into a

room if they have self-esteem or not. It shows in the

way he sits, in the way he walks, in his look, in his

tone of voice, in every demeanor.

Dar să dezvoltăm puțin

acest concept al stimei de sine,

să vedem de unde vine și să

învățăm să ne dezvoltăm stima

de sine pentru că este foarte

importantă în viața profesională

și în viața personală, de

asemenea.

„ Cine se uită în afară, visează.

Cine se uită în interior, se trezeşte.”

- C.G. Jung.

„ Cea mai puternică relaţie

pe care o vei avea este relaţia cu

tine însuţi.”- Steve Maraboli.

Este mai important să fim

concentraţi asupra noastră

decât asupra comportamentelor

celorlalţi sau a evenimentelor

care au cauzat anumite reacţii.

Înţelesul pe care îl atribuim

persoanelor şi evenimentelor pe

care le întâlnim sunt cele care

determină sentimentele şi comportamentul

nostru. Inteligenţa

emoţională este formată din

patru elemente:

• Înţelegerea mai bună a

propriilor emoţii.

• Gestionarea eficientă

But let’s develop this concept

of self-esteem a little bit,

see where it comes from and

learn to develop our self-esteem

because it is very important

in our professional life and in

our personal life as well.

„Who looks outside, dreams.

Whoever looks inside, he wakes

up.”- C.G. Jung.

„ The strongest relationship

you will have is the relationship

with yourself.” - Steve Maraboli.

It is more important to be

focused on ourselves than on

the behaviors of others or the

events that caused certain reactions.

The meaning we attribute

to the people and events

we encounter determine our

feelings and behavior. Emotional

intelligence consists of

four elements:

• Better understanding of

one’s own emotions.

• Effective management of

one’s emotions and significant

increase in quality of life.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


psihologie / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 73

a propriilor emoţii şi creşterea

semnificativă a calităţii vieţii.

• Înţelegerea mai bună a

celor din jur şi o convieţuire cu

un grad ridicat de confort.

• Crearea de relaţii mai

bune, la toate nivelurile cu tine

şi cu cei din jur, creşterea productivităţii

şi a imaginii personale.

Daniel Goleman, în cartea sa

Inteligenţă emoţională descrie

conceptul de inteligenţă emoţională

în complexitatea lui,

punând un accent deosebit asupra

capacităţii unei persoane de

a face diferenţa între esenţial

şi neesenţial, reuşind să aibă,

în acest fel, relaţii sănătoase

cu sine şi cu ceilalţi. Din punctul

său de vedere, principalele

componente sunt:

- conştientizarea de sine - a

observa propria persoană şi a

recunoaşte sentimentele personale,

crearea unui vocabular

al sentimentelor, cunoaşterea

relaţiei dintre gânduri, sentimente

şi reacţii;

- luarea de hotărâri personale

- a examina acţiunile şi a

recunoaşte consecinţele lor,

a afla dacă la baza luării unei

hotărâri se află un gând sau un

sentiment, aplicarea acestor

perspective în aspecte cum ar

fi, de exemplu viaţa sexuală...;

- administrarea sentimentelor:

a supraveghea dialogul cu

sine pentru a detecta mesajele

negative, cum ar fi descurajările

interne, înţelegerea a ceea ce se

află în spatele unui sentiment

(de exemplu, suferinţa care

accentuează mania), găsirea

resurselor de a stăpâni temerile

şi anxietăţile, mania şi tristeţea;

- stăpânirea stresului: a

învăţa valoarea exerciţiului

fizic, a imaginaţiei bine călăuzite

şi a metodelor de relaxare;

- empatia: a înţelege sentimentele

altora şi preocupările

lor, precum şi a aborda situaţia

din perspectiva lor, aprecierea

diferenţei în felul în care oamenii

simt faţă de anumite lucruri;

- comunicarea: a discuta în

mod eficient despre sentimente:

cum poţi deveni un bun

ascultător şi cum poţi să pui

întrebările cele mai potrivite

- a distinge între ceea ce face

sau spune cineva şi reacţiile

sau judecăţile noastre despre

asta - transmiterea unor mesaje

care să înceapă cu Eu în loc de

învinovăţiri;

- autodezvăluirea: a preţui

deschiderea şi a pune încrederea

la baza unei relaţii, a

cunoaşte momentul când suntem

în siguranţă şi putem vorbi

• Better understanding of

those around and coexistence

with a high degree of comfort.

• Creating better relationships,

at all levels, with yourself

and those around you, increasing

productivity and personal

image.

Daniel Goleman, in his

book Emotional Intelligence,

describes the concept of

emotional intelligence in its

complexity, placing a special

emphasis on a person’s ability

to differentiate between

essential and non-essential,

managing to have, in this way,

healthy relationships with him

and others. From his point of

view, the main components

are:

- self-awareness - observing

one’s own person and

recognizing personal feelings,

creating a vocabulary of feelings,

knowing the relationship

between thoughts, feelings

and reactions;

- making personal decisions

- examining actions

and recognizing their consequences,

finding out if a decision

is based on a thought

or a feeling, applying these

perspectives in aspects such

as, for example, sex life...;

- managing feelings: monitoring

self-dialogue to detect

negative messages such as internal

discouragements, understanding

what is behind a

feeling (for example, suffering

that accentuates anger), finding

resources to master fears

and anxieties, anger and sadness;

- mastering stress: learning

the value of physical exercise,

well-guided imagination and

relaxation methods;

- empathy: understanding

the feelings of others

and their concerns, as well

as approaching the situation

from their perspective, appreciating

the difference in the

way people feel about certain

things;

- communication: discussing

feelings effectively: how

to become a good listener and

how to ask the right questions

- distinguishing between what

someone does or says and our

reactions or judgments about

it - sending messages that start

with Me instead of accusations;

- self-disclosure: valuing

openness and putting trust

at the base of a relationship,

knowing the moment when

we are safe and can talk about

The importance of self-esteem

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


74 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

despre sentimentele personale;

- acceptarea de sine: a ne

simţi mândri şi a ne vedea într-o

lumină pozitivă, a ne recunoaşte

punctele forte, dar şi pe cele

mai puţin bune;

- răspunderea personală:

asumarea încrederii, recunoaşterea

consecinţelor, deciziilor

şi acţiunilor, acceptarea sentimentelor

şi dispoziţiilor personale,

ducerea la capăt a promisiunilor

sau implicarea totală

(de exemplu la învăţătură);

- afirmarea: recunoaşterea

preocupărilor şi sentimentelor

fără mânie sau pasivitate.;

- dinamica de grup: cooperarea,

capacitatea de a şti când

şi cum să conducem pe cineva

şi când este nevoie să urmăm

pe cineva;

- rezolvarea conflictelor,

modelul de tip – toată lumea

câştigă- pentru negocierea unei

situaţii.

Stima de sine

şi iubirea de sine

Stima de sine este una din

dimensiunile fundamentale ale

fiinţei noastre, este un fenomen

discret, impalpabil, complex, pe

care uneori uităm că este integrat

fiinţei noastre.

Conceptul de stimă de sine

ocupă un loc foarte important

în Occident, mai ales în S.U.A.,

unde cuvântul „ self-esteem”

face parte din limbajul curent.

Verbul – a estima - provine, de

fapt din latinescul – estimare -,

- a evalua -, a cărui semnificaţie

este dublă, în acelaşi timp, - a

determina valoare a- şi –a avea

o părere despre...-.

Părerea noastră despre noi

înşine este vitală pentru echilibru

nostru psihologic. Atunci

când este pozitivă, ne permite

să acţionăm eficient, să ne

simţim bine în propria piele,

să facem faţă dificultăţilor existenţei.

Însă, atunci când este

negativă, provoacă numeroase

suferinţe şi neplăceri, care ne

perturbă viaţa noastă cotidiană.

A avea încredere în sine, a

fi sigur pe sine, a fi mulţumit

de sine...există o multitudine

de termeni şi expresii implicate

în limbajul curent pentru a

putea desemna stima de sine.

De fapt, fiecare din acestea se

referă la unul dintre multiplele

sale aspecte.

Stima de sine este formată

din trei ingrediente... iubirea de

sine, concepţia despre sine şi

încrederea în sine.

Iubirea de sine este elementul

cel mai important... a ne iubi

cu adevărat, în ciuda defectelor

şi limitelor, în ciuda eşecurilor

şi înfrângerilor.

Această iubire de sine nu

trebuie să depindă de performanţele

noastre. Iubirea de sine

depinde, în mare parte, de dragostea

pe care ne-a împărtăşito

familia noastră, atunci când

eram copii şi de –hrana afectivăcare

ne-a fost împărţită cu dărnicie

sau nu... Iubirea de sine

vine...din plin...exersând-o...

Când iubirea de sine lipseşte,

toate domeniile vieţii suferă:

relaţiile de cuplu şi cele interpersonale,

viaţa profesională,

sănătatea şi aspectul fizic, etc...

Nu putem trăi o viaţă în care să

fim şi să ne simţim împliniţi...

dacă nu avem o relaţie pozitivă

cu noi înşine...

(continuarea

în numărul viitor)

personal feelings;

- self-acceptance: to feel

proud and see ourselves in a

positive light, to recognize our

strong points, but also the less

good ones;

- personal responsibility:

assumption of trust, recognition

of consequences, decisions

and actions, acceptance

of personal feelings and dispositions,

completion of promises

or total involvement (for

example in education);

- affirmation: recognition

of concerns and feelings without

anger or passivity.;

- group dynamics: cooperation,

the ability to know when

and how to lead someone and

when it is necessary to follow

someone;

- conflict resolution, the

“everybody wins” type model

for negotiating a situation.

Self-esteem

and self-love

Self-esteem is one of the

fundamental dimensions

of our being; it is a discrete,

intangible, complex phenomenon,

which we sometimes

forget is integrated into our

being.

The concept of self-esteem

occupies a very important

place in the West, especially

in the USA, where the word

„self-esteem” is part of the current

language. The verb - to

estimate - actually comes from

the Latin - estimation -, - to

evaluate -, whose meaning is

double, at the same time, - to

determine the value of - and -

to have an opinion about...-.

Our opinion of ourselves

is vital to our psychological

balance. When it is positive,

it allows us to act effectively,

to feel good in our own skin,

to face the difficulties of existence.

But, when it is negative,

it causes many sufferings

and inconveniences, which

disrupt our daily life.

To have self-confidence,

to be sure of oneself, to be

satisfied with oneself... there

are a multitude of terms and

expressions involved in the

current language to be able to

designate self-esteem. In fact,

each of these refers to one of

its multiple aspects.

Self-esteem is made up of

three ingredients... self-love,

self-concept and self-confidence.

Self-love is the most important

element... to truly love

ourselves, despite our flaws

and limitations, despite our

failures and defeats.

This self-love must not

depend on our performance.

Self-love depends, to a large

extent, on the love that our

family shared with us when

we were children and on the

-emotional food- that was

shared generously or not...

Self-love is coming... full on...

practicing it...

When self-love is lacking,

all areas of life suffer: couple

and interpersonal relationships,

professional life, health

and physical appearance, etc...

We cannot live a life in which

we are and feel fulfilled... if we

do not have a positive relationship

with ourselves...

(to be continued

in the next edition)

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

75

CLUB

ÎN CURÂND PE


76 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / HOROSCOP

Horoscopul perioadei

A

Berbec21.03-19.04

Cheltuielile tind să fie destul de mari în

această perioadă. Pe de altă parte, vei avea

și șansa unor câștiguri, mai ales în primele

zile ale lunii.

Aries21.03-19.04

Spending tends to be quite high during

this time. On the other hand, you will also

have the chance of winnings, especially in

the early days of the month.

A

Rac22.06-22.07

Chiar din primele zile ale lunii este posibil

să ți se propună o colaborare interesantă.

Ar fi bine să nu accepți decât după ce analizezi

temeinic întreaga situație.

Cancer 22.06-22.07

Right from the early days of the month,

it is possible to receive an offer for an interesting

collaboration. You should only accept

it after you thoroughly analyze the whole

situation.

A

A

A

Taur20.04-21.05

Situația financiară te nemulțumește, căci

pentru orice câștig este nevoie de un efort

consistent. Pe de altă parte, și tu vei fi mai

prudent în ceea ce privește cheltuirea banilor

și vei simți nevoia de un plus de siguranță

și stabilitate în plan material.

A

Leu23.07-22.08

Interesul pentru situația materială va fi parcă

și mai accentuat decât în mod obișnuit.

Vei primi oferte de colaborare care se vor dovedi

cât se poate de avantajoase din punct

de vedere material.

A

Taurus 20.04-21.05

The financial situation dissatisfies you,

for any gain requires a consistent effort. On

the other hand, you will also be more cautious

about spending money and you will

feel the need for added safety and stability

in what the material situation is concerned.

A

Leo 23.07-22.08

The interest in the material situation will

be even more accentuated than usual. You

will receive offers of collaboration that will

prove to be the most advantageous, financially

speaking.

A

Gemeni22.05-21.06

Perioada se anunță favorabilă îmbunătățirii

situației tale financiare. O bună parte din energia

ta va fi canalizată în această direcție,

iar rezultatele vor fi cel puțin satisfăcătoare.

A

FecioarĂ23.08-22.09

Este posibil să ai tot felul de cheltuieli legate

de o călătorie pe care o aveai în plan

de mai mult timp. În cazul în care ai de semnat

acte, fii foarte atent căci se pot strecura

greșeli.

Gemini22.05-21.06

The period is favorable to improving your

financial situation. Much of your energy

will be channeled in this direction, and the

results will be at least satisfactory.

Virgo 23.08-22.09

You may have all kinds of expenses related

to a trip you had planned for a long time.

If you have to sign documents, be careful

because mistakes can be made.

A

A

www.casino-magazine.ro


HOROSCOP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

iulie - august

by K Sino

A

A

BalanȚĂ23.09-23.10

Cheltuielile continuă să fie la ordinea zilei,

dar s-ar părea că acest lucru nu-ți va da

peste cap echilibrul bugetar. Este o perioadă

bună pentru a face investiții de orice fel.

Spending continues to be daily, but it would

seem that this will not upset your budget

balance. It’s a good time to make any kind

of investment.

A

Capricorn22.12-20.01

Fără a-ți crea probleme deosebite, situația

financiară te va nemulțumi. Va trebui să faci

tot felul de investiții în cămin ceea ce nu va

fi în conformitate cu prioritățile tale, dar nici

nu vei avea ce face.

Libra 23.09-23.10 Capricorn21.03-19.04

A

Without creating special problems for

yourself, your financial situation will be a

matter of distress for you. You will have to

make all kinds of investments in the home

that will not be in line with your priorities,

but you will have to do it anyways.

A

Scorpion24.10-22.11

Va trebui să faci eforturi mari pentru a

obține sumele necesare cheltuielilor cotidiene.

Dacă ai un credit nu-ți va fi câtuși de

puțin ușor să-ți plătești ratele.

A

VĂrsĂtor21.01-19.02

Șansa încă îți va surâde, așa că poți să

rezolvi problemele pe care le consideri cele

mai dificile în domeniul financiar. Totul cu

condiția să nu îți asumi riscuri mari.

Scorpio24.10-22.11 Aquarius 21.01-19.02

You will have to make great efforts to get

the necessary amounts for your daily expenses.

If you have a bank loan, it will not

be easy for you to pay your installments.

Your chance is still smiling at you , so you

can solve the problems you find the most

difficult in the financial aspects. Everything

provided you do not take high risks.

A

A

A

SĂgetĂtor 23.11-21.12 PeȘti20.02-20.03

vei fi foarte activ în plan financiar în această

perioadă. Vei face cheltuieli pentru divertisment,

dar și pentru a satisface mici plăceri

pentru persoanele mai tinere din familie.

A

Un proiect pentru care nu mai aveai nici

o speranță va deveni rentabil pe la mijlocul

lunii și chiar dacă nu ți-ar aduce prea mari

câștiguri, tot vei fi pe plus.

Sagittarius 23.11-21.12 Pisces20.02-20.03

You will be very active financially during

this period. You will spend on entertainment,

but also to satisfy small pleasures for the

younger members of the family.

A project which you no longer have any

hope for will become profitable in the middle

of the month, and even if it does not bring

you too much profit, you will still be on the

plus.

A

A

www.casino-magazine.ro


78 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / {tiri

Platforma iGaming dezvăluie o nouă strategie de afaceri

iGaming Platform și-a dezvăluit

strategia de afaceri pe termen lung

pe fondul schimbărilor aduse echipei

sale de conducere.

Șef Operațiuni, Matthew

Calascione (foto) va lucra cu

Magdalena Broda, director de servicii

gestionate, și Luka Markota, director

de operațiuni.

Platforma iGaming spune că va

adopta o „abordare bazată pe date”

care va pune accentul pe o „strategie

de câștig coerentă, comunicare eficientă

și captare a datelor pentru o

mai bună luare a deciziilor și o mentalitate

de îmbunătățire continuă”.

Calascione a remarcat „provocarea”

de a reuni o echipă de conducere

într-un „cadru de timp scurt”,

dar a spus că noul personal va „contribui

semnificativ la succesul nostru

general”.

„Vom examina amănunțit fiecare

aspect al afacerii, perfecționându‐ne

constant procesele pentru

a nu lăsa loc de îndoială cu privire

la așteptările noastre”, a adăugat

el.

/

iGaming Platform reveals fresh business strategy

iGaming Platform has unveiled

its long-term business strategy

amid changes to its senior

leadership team.

Chief operations officer

Matthew Calascione (pictured)

will work with Magdalena Broda,

managed services director, and

Luka Markota, operations director.

iGaming Platform says it will

adopt a “data-driven approach”

that will see it emphasise a “coherent

win strategy, effective

communication and data capture

for better decision-making and

a continuous improvement

mindset.”

Calascione noted the “challenge”

of assembling a leadership

team within a “tight timeframe”

but said the new staff will “significantly

contribute to our overall

success.”

“We will thoroughly examine

every aspect of the business,

constantly refining our processes

to leave no room for doubt about

our expectations,” he added.

Dreamscape dezvăluie planurile pentru camera remodelată

de la Rio Hotel & Casino Las Vegas Turnul Ipanema

Dreamscape Companies a dezvăluit

planurile pentru renovarea

Turnului Ipanema de la Rio Hotel &

Casino, renovând 1.427 de camere și

apartamente standard supradimensionate.

Abordarea globală de proiectare

face parte din viziunea mai

largă de a revitaliza complet proprietatea

pentru a concura pe piața ultra

competitivă de astăzi; cu scopul

de a crea o experiență de viață dinamică

vibrantă.

Camerele standard supradimensionate

de peste 55 de metri

pătrați vor fi îmbunătățite semnificativ,

cu tot mobilierul și accesoriile

noi, o conversie de la cadă în duș,

zone separate de zi și de dormit.

Mobilierul la comandă este versatil,

găzduiește atât munca, cât și joaca,

oferind un televizor de 65 inch de ultimă

generație, WiFi, iar toate camerele

vor avea o canapea secționată

cu un pat extensibil queen-size. Suita

va oferi oaspeților resortului locul

ideal pentru a se reîncărca, a lucra

sau a se juca.

„Suntem absolut încântați să

colaborăm cu Marnell Architecture

Planning & Design pentru a da o nouă

viață acestei proprietăți emblematice

din Las Vegas”, a spus Fondatorul

Dreamscape Eric Birnbaum. „Noul

design al camerei îmbină elemente

de distracție și fantezie cu o notă inconfundabilă

de lux. Suntem încântați

să începem remodelarea în această

vară și așteptăm cu nerăbdare momentul

în care oaspeții noștri vor experimenta

camerele reîmprospătate

pentru ei înșiși.”

Noul design își propune să prezinte

arhitectura iconică și fundamentală

a proprietății, oferind în

același timp o experiență de lux ridicată,

dar accesibilă pentru oaspeți.

Reproiectarea va capta entuziasmul

și energia care au făcut din Rio un

pionier al ospitalității din Las Vegas

când a fost deschis în 1990.

Designul camerelor din Turnul

Ipanema se inspiră din apartamentele

moderne și elegante de lângă

plaja Ipanema din Rio de Janeiro,

făcând referire la mobilierul adunat,

simțul meșteșugului și strălucirea

atemporală a designului brazilian.

Colecția de artă se va concentra

pe artiști și/sau subiecte braziliene

și conferă o sensibilitate artistică

mai autentică decât arta obișnuită a

hotelului. Dreamscape Companies a

oferit direcția creativă pentru camere,

cu un design interior și arhitectură

realizate de Marnell Architecture

Planning & Design.

Renovarea Turnului Ipanema de

la Rio este în curs de desfășurare și

este programată să fie finalizată în

primul trimestru al anului 2024. Rio

Hotel & Casino Las Vegas așteaptă

cu nerăbdare să debuteze noile camere

renovate și să ofere un alt motiv

pentru ca oaspeții să se întoarcă acolo

unde totul a început. Proprietatea

va rămâne deschisă pe tot parcursul

procesului de renovare, Dreamscape

urmând să preia și să gestioneze oficial

operațiunile din resort în toamna

anului 2023.

/

Dreamscape reveals plans for Rio Hotel & Casino

Las Vegas Ipanema Tower room remodel

Dreamscape Companies has

unveiled plans for the renovation

of the Ipanema Tower at the Rio

Hotel & Casino, revamping 1,427

standard over-sized guest rooms

and suites. The overarching design

approach is part of the larger

vision to completely revitalize

the property to compete in today’s

ultra competitive market; with the

aim of creating a vibrant dynamic

lifestyle experience.

The standard oversized 600

square-foot guest rooms will be

significantly upgraded with all new

furnishings and fittings, a tub-toshower

conversion, separate living

and sleeping zones. The custom

furnishings are versatile, catering

to both work and play, featuring

a state-of-the-art 65-inch television,

WiFi, and all rooms will have a

sectional sofa with a queen-size

pull-out bed. The suite will provide

resort guests the ideal place

to recharge, work, or play.

„We are absolutely thrilled to

partner with Marnell Architecture

Planning & Design to breathe new

life into this iconic Las Vegas property,”

expressed Dreamscape

Founder Eric Birnbaum. „The new

room design blends elements of

fun and whimsy with an unmistakable

touch of luxury. We are

excited to start the remodel this

summer and are eagerly anticipating

the moment our guests get

to experience the refreshed rooms

for themselves.”

The new design aims to showcase

the iconic architecture and

foundation of the property while

delivering an elevated yet

approachable luxury experience

for the guests. The redesign

will capture the excitement and

energy that made Rio a pioneer

of Las Vegas hospitality when

it opened in 1990. The Ipanema

Tower guest room designs draw

inspiration from contemporary and

stylish apartments near Ipanema

Beach in Rio de Janeiro, referencing

the collected furnishings, sense

of handcraft and timeless flamboyance

of Brazilian design. The

art collection will focus on Brazilian

artists and/or subjects and lends a

more authentic art sensibility than

the average hotel art. Dreamscape

Companies provided the creative

direction for the rooms, with interior

design and architecture by

Marnell Architecture Planning &

Design. The renovations of Rio’s

Ipanema Tower is currently underway

and is scheduled to be

completed during the first quarter

of 2024. The Rio Hotel & Casino

Las Vegas looks forward to debuting

the new renovated guest

rooms and providing another reason

for guests to return to where

it all started. The property will

remain open throughout the renovation

process, with Dreamscape

slated to officially take over and

manage operations at the resort

in fall of 2023.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 79

CENTRAL

EUROPEAN

GAMBLING

EXPO & CONFERENCE

SUMMIT

24

details: redactie@casino-magazine.ro

MAY 15-16, 2024

BUCHAREST, ROMANIA

CEGS

powered by

www.casino-magazine.ro

www.casino-magazine.ro


A

A

80 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

mes to town.

d FRUIT BURST in

mania

09.02.22 15:30

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

We proudly recommend: Live Casinos

We proudly recommend: Consultants

Contact address: Smart Games, 25

Martisor street, Bucharest – Romania.

Tel. +40722269379

Email: vlad@smartgames.ro

str. Erou Chivu Dumitru nr 44C, C30

Pipera – Voluntari, Judetul ILFOV

Email: redactie@casino-magazine.ro

Mobile: +40 722 222 971


PARTENERI / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

81

ale

Industriei de

Gambling

din România

Marile premii


A

A

82 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

București, sect. 4, Str. Glădiței, nr. 42,

Bl. T6, et. 19, ap. 1902

0727.78.10.22, 0722.40.77.86

mihai.luca@luca-partners.ro,

teodora.luca@luca-partners.ro

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

municipiul bucuresti, sector 1,

str. postelnicului, nr.12, et.3

Scent marketing for your business!

casino-magazine.ro

aesthetic-magazine.ro


POKER / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 1

www.casino-magazine.ro

Exact Time in Gambling

SERBIA

ExTG23

Metropol Palace Hotel, Belgrade

October 2&3, 2023

redactie@casino-magazine.ro


When the sun comes to town.

Get playing with MERKUR ROULETTE and FRUIT BURST in

our innovative cabinets.

MERKUR GAMING Distribution

26th Biharia, 3rd Floor, Sector 1 | Bucharest, Romania

hfuica@merkur-gaming.com

www.merkur-gaming.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!