jöRgen “Klaatu” KaRlssOn - Riotminds

u6550890.fsdata.se

jöRgen “Klaatu” KaRlssOn - Riotminds

ORD

FORumisteRna

på RiOtminDs FORum

Klaatu • ziOx • RObOman • sOFie • mjöDsKägge • tORDyveln • sangRim

mORningstaR • FinsKKulspRutta • aRtuR • ziRe • ODD • tzeta • auKeRjii

gRimgal • _savant_ • bjORniR • nORian • FaFFi • RaFneR • niDhögg

muRgRim • elORiOn svaRt • sunilOR • jK • WaRulF • DRutteR

vilDhjaRta • DOOmeRus • DjingO • Knyte

iDÉ, sammansättning & KaRtOR

jöRgen “Klaatu” KaRlssOn

Omslag & bilD

CaRlOs “elORiOn svaRt” lunDhall

bilD

KRistOFFeR “blanKFORte” eRiKssOn

jOhan “mullvaDen” naReDi

KORReKtuR

mattias “tzeta” FReDRiKssOn

mattias “RObOman” RehnstRöm

Ett äventyr till Drakar och Demoner Trudvang

Version 1.0

Drakar och Demoner Trudvang © Riotminds

Stenhjarta © Medusa Games 2007

Äventyret får skrivas ut och kopieras för eget bruk.

Ingen vidare försäljning eller distribution får ske utan upphovsrättsinnehavarnas godkännande.

2

More magazines by this user
Similar magazines