Sammanställning av gudstjänstmaterial till EU-ordförandeskapet (pdf)

gammal.skr.org

Sammanställning av gudstjänstmaterial till EU-ordförandeskapet (pdf)

• Hos dig är livets källa (Jubel och sång del I, s 90)

• Värna din jord (Hela världen sjunger s 166-167, nr 109)

• Jordens bön (Hela världen sjunger s 180-181, nr 115)

• Allting är Herrens (Psalmer i 2000-talet nr 809)

Ekumenik

• Förena oss, o Gud (Hela världen sjunger s 112-113, NR 82)

Annat utgivet material

Ur djupen ropar vi Arbetsgrupp på uppdrag av

Sveriges Kristna Råd 2003.

Materialet beställs mot

portokostnad från SKR, 08-453 68

00 eller material@skr.org

Mässa för en sårad jord Mässa skriven av Erik Hillestad

och Kettil Björnstad

www.verbum.se

Ett omfattande material med förslag för gudstjänster om

symbolanvändning, böner, gudstjänst- och andaktsförslag m.m.

Fred och

ekumenik

En mässa för en sårad jord med hopp om en framtid Klimat

More magazines by this user
Similar magazines