Vilmas ratar Kina för Japan - Exakta

exakta.se

Vilmas ratar Kina för Japan - Exakta

5 2013

ExportExtra:

Kineserna jublar över

svenska livsmedel

Vilmas ratar Kina för Japan

Tema kost

& hälsa

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 1


Till dig som är

produktansvarig!

Har du planerat utbildningar

i produktsäkerhet för dina medarbetare?

Food Safety erbjuder företagsinterna och skräddarsydda utbildningar i bland annat:

• Förberedelser inför IP Livsmedel

• Grundläggande livsmedelshygien

• Uppdatering/ Motivation

• Allergenhantering i produktion

• Toxiner i livsmedel

• Fördjupande HACCP kurser

• Livsmedelssäkerhet – steg 2

Vi har under ett decennium utbildat ledare och medarbetare i svensk livsmedelsindustri.

Vår styrka sitter främst i våra erfarna och engagerade föreläsare. Vi besitter

mycket god kunskap om säkrare produkthantering som förmedlas med levande

ord och engagemang.

Kontakta oss direkt eller går in på www.foodsafety.se


12

6 redaktöreNs reflexioNer

Solskensexempel i hängmattan

12 kiNa skriker efter sveNska

livsMedelsprodukter

Kina väntas bli världens största marknad för

importerad mat och dryck. Trots det motsvarar

denna jättemarknad knappt en halv procent av

svensk export.

14 kiNeserNa älskar sveNskt vatteN

Guttsta källa har lyckats charma den kinesiska

konsumenten. Efter många snåriga turer

finns nu vattnet från Västerås i de kinesiska

butikshyllorna.

15 vilMas ratar kiNa för japaN

Vilmas knäckebröd fastnade i den kinesiska

tullen i nio månader, nu satsar företaget på

Japan i stället.

16 kiNas Matsäkerhet

öppNar för export

Kina lider av dålig matsäkerhet, vilket gör att

konsumenterna allt oftare väljer importerade

livsmedel. Wildberries of Sweden importerar

svenska bärprodukter till Kina.

18 uNikt och kuNgligt

fuNkar i europa

Det finns lyckade exportsatsningar också

inom Europa även om marknaden där börjar

bli mättad. Eriks såser är några som just nu

storsatsar i Europa.

20 Norrtelje breNNeri

På familjegården i Roslagen tillverkar

Norrtelje Brenneri fruktdestillat, ekologisk

whisky och premium punsch. Produkternas

namn har tydlig anknytning till Roslagen.

24 lågkostNadslaNd

Jämfört med Danmark har Sverige blivit ett

lågkostnadsland. För Mads Pederson, som

odlar tomater på båda sidor Öresund, är det

väldigt påtagligt.

26 italieNska sMaker i sverige

I 40 år har familjeföretaget Di Luca & Di Luca

spridit italiensk matkultur till svenskarna.

27 teMa kost & hälsa

Hur ska vi äta när Livsmedelsverkets kostråd

ifrågasätts, inte minst av LCHF-anhängare?

Inte heller forskarna verkar överens.

28 geNerNa styr hur vi ska äta

Om maten är nyttig eller inte, kan bero på

vilka genetiska variationer man har.

29 förespråkar MedelhavsMat

Byt ut mättat fett mot enkel- och fleromättat.

Det säger Mai-Lis Hellénius, professor och

läkare, som förespråkar medelhavsmat.

30 felaktiga kostråd

Fredrik Nyström, professor och läkare, är

skeptisk till flera av dagens kostråd, bland

annat att vi ska undvika mättat fett.

i koncentrerad form

32 Nya hälsoprodukter av bär

Svenska bär kan bli bas för nya

hälsosamma mellanmål.

33 Mjölk säNker blodsockret

Aminosyror i mjölk håller blodsockret

på en jämn nivå.

34 rusch efter proteiNer

Proteintrenden håller i sig och flera mejerier

har tagit fram proteinberikad mjölk.

36 fao vill se Mer iNsekter på MeNyN

I dag äts 1 900 insekter av två miljarder

människor per år. Men FAO ser gärna att

vi äter ännu mer av denna närings- och

proteinrika mat.

38 arla wellNess iNgeN succé

Försäljningen av Arlas Wellness-sortiment

motsvarar inte förväntningarna.

41 produktNytt

44 saxat

46 MeNy

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 3

47 sik

20

54 syNpuNkteN

Innovation – en ny smak?

36


4

vi stöder livsmedelsstiftelsen och därmed utgivningen av livsmedel i fokus

FRÅN OSTMÄSTARNA I BOXHOLM

• Diesel • Eldningsolja

• Pellets • Smörjmedel

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


viLL ditt företag också synas här? kontakta gunnar Lundgren, 070 5794812, sgunnar.Lundgren@teLia.com

handlarna

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 5


6

redaktörens reflexioner

Solskensexempel

i hängmattan

Välkommen till ett fullmatat nummer.

Förutom tema Kost & hälsa har vi gjort

ett litet specialtema på ämnet export. Läs

om hur krångliga kontroller gjorde att

svenska produkter strandade i den kinesiska

tullen i över nio månader. Eller om

solskensexemplet Wildberries of Sweden

som lyckats riktigt bra.

Klart är att Kina är högintressant för

all typ av svensk verksamhet. Nu ska även

Fotografiska museet öppna i Shanghai.

Förhoppningsvis har de lite lättare att ta

sig in i landet med sin fotokonst, för när

det gäller livsmedel är det fortfarande

snåriga regler och många fallgropar. Men

det finns knep eller hjälp att få. I det

här numret får du tips från flera svenska

livsmedelsproducenter på hur du och ditt

företag kan nå lyckade exportframgångar.

Nu är de här på bred front, de genetiska

testen, tanken är att du genom att göra testet

ska få reda på dina genetiska förutsättningar

och kunna hitta en hälsosam livsstil som

passar dig. Men testen går inte att lita på,

det menar Marju Orho-Melander. Ännu

finns inte tillräcklig kunskap för att tyda

svaren, menar hon. Vi har redan fått ett

gratiserbjudande hit till redaktionen men

ingen av oss har hoppat på det, ännu ....

Hälsan har stått i fokus länge nu.

Macklean strategiutveckling har gjort en

sammanfattande studie som visar att matens

betydelse för hälsan är det klart viktigaste

Gillar just nu: Att höra att

Livsmedel i fokus är så populär

så den får följa med till Thailand.

Det var Elisabeth Alströmer på

Arla som skulle resa på semester

och tog med sig hela högen med

sparade LiF från 2008, för hon

hade flera reportage från varje

nummer hon inte hunnit läsa.

Två veckor i solen, sedan var

alla tidningar plöjda. Härligt att

vi fick förgylla din semester.

mervärdet för konsumenten just nu. Men

vad vi ska äta råder det olika meningar

om.

Fredrik Nyström, professor i

internmedicin och läkare, sågar de officiella

kostråden. Han tycker att vi kan skippa

frukosten, äta sent på kvällen, inte vara

rädda för rött kött och han rekommenderar

att vi sköljer ner vårt matintag med vin.

Mai-Britt Hellénius, professor i

kardiovaskulär prevention vid Karolinska

institutet, är däremot orolig över att

svenskarnas kolestrolnivåer börjat stiga

igen. Läs mer om deras tankar kring hälsa

under Kost & hälsa-vinjetten.

Nu återstår bara för mig att önska er alla

en riktigt härlig sommar. Nästa nummer

kommer ut i början av september och då

i en helt ny kostym. Självklart kommer

tidningen att delas ut på livsmedelsdagarna

i Tylösand, 4-6 september, missa inte att

anmäla dig dit.

Sköt om er, och glöm inte att läsa oss på

www. livsmedelifokus.se

annika.lindecrantz@livsmedelifokus.se

redaktioN

Redaktör och ansvarig

utgivare: Annika Lindecrantz

I redaktionen:

Carina Malm

Åsa Leife

redaktioNeNs adress

Slakthusplan 9

121 62 Johanneshov

Telefon: 08 - 714 50 46

annika.lindecrantz@livsmedelifokus.se

www.livsmedelifokus.se

Mobiltelefon: 070 - 728 55 50

Postgiro: 48 69 5-1

Bankgiro: 5491-22 66

preNuMeratioN

www.livsmedelifokus.se

Telefon: 08 -714 50 45

info@livsmedelsforeningen.se

Prenumerationspris år 2013,

510 kr, varav moms 29 kr,

för pensionärer 255 kr,

varav moms 14 kr.

TS-kontrollerad upplaga

Medlem i

aNNoNsavdelNiNg

Ad 4 you media AB

Krukmakargatan 22

118 51 Stockholm

Daniel Skoglund, tel 08 - 556 960 18

Mobiltelefon: 073 - 633 08 24

daniel@ad4you.se

Fax: 08-556 960 19

tryckeri

Exaktaprinting

Hornyxegatan 14, 213 76 Malmö

Telefon: 040 671 77 70

Telefax: 040 22 25 40

ISSN: 1652-912X

Vi klimatkompenserar vår

verksamhet med trädplantering

genom Zero Missions försorg.

Livsmedel i Fokus (som under en period

hette Livsmedelsteknik) har givits ut

sedan 1963. Tidskriften är ett informationsorgan

för livsmedelshanteringens

alla branscher.

oMslagsbildeN

Dumplingsförsäljerska i Kina.

Foto: Niklas Waren

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


Plastspannar

120 ml till 36 liter. Digitaltryck, Offset eller IML.

Runda, ovala, fyrkantiga eller rektangulära.

PET

75 ml till 10 liter. Screentryck, Kundverktyg

Sverige Tel +46 46 23 80 90 Norge Tel +47 22 33 36 00 Danmark Tel +45 98 38 92 66 Finland Tel +358 934 89 185

Sverige Box 57, 245 21 Staffanstorp www.tarapac.com

®

Flaskor / Dunkar

10 ml till 30 liter. Screentryck, Kundverktyg

Plastfat / IBCer

Plastfat från 30 liter till 220 liter. IBCer från

640 till 1250 liter. Godkända enligt UN / UL / FDA


8

ad astra

fazer

Christoph Vitzthum har utnämnts till

koncernchef för Fazer. Han tillträder senast

den 15 november 2013 och efterträder

Karsten Slotte.

Christoph Vitzthum arbetar för

närvarande som direktör, services, för

Wärtsilä Abp, där han leder koncernens

servicedivision.

fazer

Andreas Berggren är ny verkställande

direktör för affärsområdet Fazer Food

Services och medlem av Fazer-koncernens

ledningsgrupp från och med den 1 augusti

2013. Innan Andreas Berggren kom till

Fazer arbetade han för Fagerhult-koncernen,

Absolut och SAS på olika poster.

lidl

Conor Boyle blir ny vd för Lidl Sverige.

Han kommer från Lidl i England.

Han efterträder Werner Evertsen

som går vidare till en tjänst inom dagligvarukoncernens

internationella organisation,

skriver Fri Köpenskap.

Närodlat inte

klimatsmartast

En matkasse med lokalt odlade varor

har marginellt lägre klimatutsläpp än

en genomsnittlig svensk matkasse.

Det visar en ny undersökning från

IVL Svenska Miljöinstitutet. Vad

konsumenten stoppar i matkassen

har långt större betydelse än varifrån

varorna kommer enligt rapporten

”Food consumtion choices and climat

change”.

– Debatten om klimatsmart mat

har varit felfokuserad, vilket lett till

att många konsumenter i dag tror att

närodlat alltid är det klimatsmartaste

valet. Men vår undersökning visar att

transportavståndet egentligen kan ha

ganska liten betydelse, säger Stefan

Åström, forskare på IVL Svenska

miljöinsitutet.

En betydligt större utsläppsminskning

får man då nötkött byts

ut mot vegetariska alternativ. Allra

lägst utsläpp har matkassen med

säsongsanpassad vegetarisk mat.

– Ett försiktigt överslag visar att

om alla svenskar skulle göra ett sådant

dietval skulle växthusgasutsläppen

minska med cirka 3,6 miljoner ton

koldioxid, säger Stefan Åström.

procordia startar

flasktillverkning

Procordia investerar i en flaskblåsare för

egentillverkning av PET-flaskor i Kumla,

där drycker från bland annat Bob och

Ekströms produceras. Tidigare har man

köpt in alla förpackningar från en extern

leverantör.

– Investeringen i en ny maskin i Kumla

är en betydelsefull satsning för Procordia

som företag, för våra medarbetare och

för kommunen. Verksamheten blir mer

effektiv och vi sparar in på transporter

och energiförbrukning, säger vd Patrik

Andersson.

Enligt platschef Johan Linné räknar

man med att 80 procent av transporterna

försvinner.

livsmedelsverket

övertar kontroll

Livsmedelsverket tar över kontrollen av

småskaliga charkuterier, fiskrökerier och

mejerier från kommunerna från och med

den 1 januari 2014. Ett syfte med beslutet

är att kontrollen ska bli mer likvärdig i hela

landet. Det innebär dessutom att den som

både har slakt och chark i sitt företag bara

behöver få inspektion från en myndighet i

stället för två.

– Vi ser att efterfrågan på

närproducerade mejeri- och charkuteriprodukter

ökar och att småskaliga

livsmedelsproducenter vågar satsa

på sina företag. På Livsmedelsverket

finns kompetensen att göra likvärdiga

kontroller av den här typen av företag

runt om i hela landet och därför väljer

vi att samla kontrollen hos dem, säger

landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Livsmedelsverket har möjlighet att

återlämna ansvaret för kontrollerna till

kommuner som har den kompetens som

krävs.

hkscan köper

genetikföretag

HKScan har köpt 100 procent av Nordic

Genetics och får därmed exklusiva

rättigheter till genetiken för NG

Hampshire, den genetiska grunden i

det svenska grisköttet Scan Piggham.

Samtidigt utökar HKScan samarbetet

med JSR Genetics i Storbritannien

för en fortsatt utveckling av NG

Hampshire-genetiken.

– Både avtalet och partnerskapet

med JSR Genetics ger oss tillgång till

internationell genetisk kompetens och

ännu bättre möjligheter att fortsätta

utvecklingen med konsumenten i

fokus. Samtidigt ger vi våra uppfödare

utmärkta förutsättningar för god

djurhållning och lönsam grisproduktion.

HKScan ser utvecklingen som en

långsiktig investering i framtiden, vilket

kommer att ge nytta till alla parter,

säger Torbjörn Lithell, Scan AB.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


frågan i fokus

Hur gör du för att

äta hälsosamt?

mona Lauermann orheden

samordnare hälsa och

kvalitetsfrågor

svensk dagligvaruhandel

hasse eriksson

konsult kebelco

christian di Luca

vd gruppo di Luca

elisabet Waak

produktutvecklare

arla foods

”äter varierat”

– Jag äter varierat, vilket bland annat

betyder mycket frukt och grönt,

men även fisk och skaldjur. Vi har

lantställe vid Hjälmaren så det blir

mycket gös och abborre därifrån.

Den gösen är dessutom MSC-märkt.

Kräftor äter vi också, fångade i

Hjälmaren.

”följer tallriksmodellen”

– Jag försöker att följa tallriksmodellen,

med en tredjedel grönsaker

på tallriken. Ett par frukter om dagen

blir det också. Jag försöker även att

tänka mera fisk än kött. I övrigt tror

jag att det allmänna hälsotillståndet i

hög grad påverkar valet av livsmedel.

”äter medelhavsmat”

– Jag äter medelhavsmat, som bra

proteinrik pasta, grönsaker, frukt och

bönor och tar mig ett glas vin nästan

varje dag. Steker allt i olivolja och

ringlar den även över maten. Jag har

slutat med socker i maten och äter

inga produkter med tillsatt socker.

”undviker socker”

– Jag försöker undvika att äta socker

och dricker aldrig läsk. Annars äter

jag allt och går inte på några dieter,

utan tror mer på att motionera

regelbundet. Jag undviker överdrifter

av alla slag och tror inte på fettdieter

som LCHF.

Världsledande fackmässa för dryckes-

och fl ytande livsmedelsindustrin

Tillverkning + påfyllning + förpackning + marknadsföring

drinktec är impulsgivaren för dryckes-

och flytande livsmedelsindustrin.

Här samlas hela branschen – vare sig små eller stora,

regionala eller globala aktörer. På drinktec finns lösningen

ni söker. Låt er inspireras av innovationer, världspremiärer

och vägvisande tankeutbyte.

drinktec – Go with the flow.

16–20 september 2013

Messe München, Tyskland

D Messe München GmbH | info@drinktec.com

tel. +49 89 949-11318 | fax +49 89 949-11319

SE Tysk-Svenska Handelskammaren

messe@handelskammer.se

tel. +46 8 665 1820 | fax +46 8 665 1804

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 9

dt13-Livsmedel-i-Fokus-90x270-D-SE.indd 1 18.01.13 16:08


10

kylförvaring

försämrar

tomatens smak

Forskare vid SLU har bekräftat att smaken

försämras på tomater som förvaras i

kylskåp. I ett smaktest med 400 personer

fick tomater som förvarats i kylskåp i två

dygn sämre betyg än tomater som förvarats

i rumstemperatur. Ändå förvarar tre

fjärdelelar av hushållen tomater under den

rekommenderade temperaturen på +14°C.

– Om man anser att smaken är viktig

bör man helst inte förvara tomater under

den rekommenderade temperaturen. Allra

helst bör de förvaras i rumstemperatur, säger

Fredrik Fernqvist, SLU i Alnarp.

tate & lyle köper svenska biovelop

Den globala ingrediensleverantören Tate & Lyle har förvärvat svenska Biovelop, som

tillverkar havrebetaglukan vid sin produktionsanläggning i Kimstad, Sverige.

Biovelop producerar havrebetaglukan under varumärket PromOat för användning i

livsmedel, drycker och kosttillskott, samt under varumärket Avenacare för användning inom

kosmetikaindustrin.

Företaget producerar även andra havrebaserade ingredienser, som havreprotein,

havredextrin och olösliga havrefibrer. Alla produkter tillverkas av GMO-fri svensk havre

genom en kemikaliefri process.

Betaglukan är en löslig fiber som har godkända hälsopåståenden från bland annat Efsa

om sänkt kolesterolvärde och reducerad glykemisk respons efter maten.

– Vi tycker att det är väldigt spännande med de nya möjligheter som Tate & Lyle kan

erbjuda. De kommer även att bidra med omfattande investeringar och resurser för att hjälpa

Biovelops verksamhet att växa och även skapa nya jobb lokalt, säger Henrik Schmidt, Chief

Executive, Biovelop.

Olivier Rigaud, Tate & Lyle säger:

– Vi är glada över att kunna välkomna Biovelops verksamhet och anställda. Biovelops

lösliga havrebetaglukan, som stöds av starka vetenskapliga hälsopåståenden, utgör ett

utmärkt tillskott till Tate & Lyles befintliga portfölj med fiber- och hälsoprodukter.

ica sveriges mest hållbara företag

Ica har för första gången gått om Coop som ”Sveriges mest hållbara varumärke”.

Det visar undersökningen Sustainable Brand Index 2013, där 9 000 konsumenter

har bedömt hur Sveriges största varumärken presterar inom miljöansvar och socialt

ansvarstagande.

Skånemejerier vann priset för ”Årets pådrivare” för att man ”.... genom konsekvent

kommunikation i alla sina kanaler breddat sitt budskap på bästa sätt. De konsumenter

som mottagit budskapet har också bedömt det som positivt. ....”

I kategorin livsmedels/dagligvaruföretag placerade sig Lantmännen på topp, före

Arla och Skånemejerier.

Max utsågs till bästa restaurangkedja.

emv hetaste

trenden

Dagligvarukedjornas ökade satningar på

egna varumärken är den trend som påverkar

livsmedelsproducenterna mest just nu.

Det visar Livsmedelsföretagens, Li:s, nya

konjunkturenkät. För drygt två tredejdelar

av företagen är emv-produktion mindre

lönsam än övrig produktion.

Den näst viktigaste trenden är

konsumenternas intresse för hälsosammare

alternativ, därefter kommer LCHF-trenden,

strax före lågprisprodukter. I botten på

trendlistan placerar sig närodlat och

ekologiskt.

– Det hänger delvis samman med

att dessa produkter utgör en liten andel

av utbudet i flera företag, men också att

efterfrågan i konsumentledet planat ut för

dessa varukategorier, säger Carl Eckerdal,

Li.

Exporten av mat och dryck ökade med

17 procent under årets första två månader.

Företagen tror på fortsatt tillväxt, om än i

något makligare takt under det kommande

halvåret.

Försäljningen på hemmamarknaden

utvecklades däremot svagt med

en knapp volymuppgång. Takten i

personalneddragningarna var oförminskad

och råvarukostnaderna fortsatte att stiga.

gevaliafabriken

varslar

I november 2014 upphör Gevaliafabriken

i Gävle att producera kaffe för den

amerikanska marknaden. Det sker som en

konsekvens av att Kraft Foods har uppdelats

i två fristående bolag – Kraft Foods Group

och Mondelez International. Förändringen

innebär att 24 tjänster av 128 kommer att

försvinna. Gävlefabriken tillhör numera

Mondelez International, medan kaffet som

säljs i USA ägs av Kraft Foods Group.

I dag produceras kaffe till tio

marknader i Gävlefabriken, som även

efter förändringen kommer att vara ett av

Europas största kafferosterier med en årlig

tillverkningsvolym på 32 000 ton kaffe.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


För oss är god djuromsorg

grunden för god mat

Dansk grisproduktion utmärks av en djuromsorg i världsklass. Vi vet att grisar som behandlas

väl och mår bra blir starkare och friskare. Därför avsätter danska grisuppfödare varje år omkring

100 miljoner DKK till forskning och utveckling och 35 miljoner DKK satsas på forskning för ännu

bättre djuromsorg. Det är vårt bidrag till god mat.

Läs mer på www.agricultureandfood.se

Landbrug & Fødevarer

Branschorganisationen Landbrug & Fødevarer samlar de viktigaste aktörerna i den danska livsmedels-

branschen. För mer information, vänligen maila till agricultureandfood@lf.dk eller ring tel: +45 3339 4375.


Kina/export

Kina skriker efter svenska

livsmedelsprodukter”

Kina väntas bli världens

största marknad för

importerad mat och dryck,

trots det motsvarar denna

jättemarknad knappt en halv

procent av svensk export.

Medan danskarna

storsatsar i Kina och Asien

är Sverige fortsatt försiktigt.

text: anniKa lindecrantz

Foto: niKlas Waren

Danmark har nyligen presenterat en

tillväxtplan, där de satsar på marknaderna

i Afrika, Asien och Sydamerika. Tanken

är att satsningen ska öka den danska

livsmedelsexporten med 50 miljarder

danska kronor till 190 miljarder och

skapa 25 000 nya jobb fram till 2020. Att

jämföra med Sverige som just nu exporterar

livsmedel för 58 miljarder kronor och målet

är 100 miljarder till 2020.

– Det känns som att svenska företag

fortfarande anser att Asien ligger för långt

bort. Men här finns en marknad. Kina

skriker efter svenska livsmedelsproducenter.

De svenska livsmedel som finns på hyllorna

här i Kina är otroligt populära. Dyrt, rent,

modernt och tryggt är ord som kineserna

förknippar med Sverige. Och man är beredd

att betala för importerade kvalitetsprodukter,

säger Per Linden, grundare och vd för

Scandic Food Asia.

inte samma förutsättningar

Enligt Elisabeth Söderström, vd på Sweden

China Trade Council, har inte Sverige

samma avtal som vårt rödvita grannland.

– Vi har inte ett lika förmånligt avtal

med Kina som till exempel Danmark har.

Hur det kommer sig att Danmark kommit

längre i Kina vet jag inte. Men Danmark har

hållt på under lång tid och bland annat tagit

hand om den svenska exporten av kyckling.

lättare till hongkong

– Det är lättare att exportera till Hongkong.

Man ser till exempel

att man säljer extremt

mycket vin i Hongkong,

intresset för utländsk

alkohol är stort. Där finns

det flera svenska företag

som vill in, Mackmyra

Whisky är ju ett som Per Linden

kommer att satsa där,

säger Elisabeth Söderström.

Nuvarande handelsavtal mellan

Kina och Sverige går ut på att utveckla

handeln mellan de båda länderna och

fördjupa samarbeten inom forskning,

livsmedelsteknik och djurhållning.

Orsaken till suget efter västerländska

produkter i Kina tror Per Linden beror på

flera olika saker.

– Bra livsmedel är något som

värdesätts högt av kineserna efter att en

rad livsmedelsskandaler skakat landet.

Svenska livsmedel fria från antibiotika

och salmonella är attraktiva val för

hälsomedvetna kinesiska konsumenter.

Maten fungerar också som en statussymbol

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 13


14

Kina/export

här, sociala markörer spelar fortfarande en

mycket viktig roll.

Kinas medelklass väntas växa till 340

miljoner människor fram till 2016.

– Det är kanske det viktigaste att

kineserna fått en bättre ekonomi. Och

genom att köpa importerade produkter får

kinserna ta del av omvärlden på ett billigare

sätt än att resa. Det som efterfrågas mest är

snacks, kakor, kex, torkade grönsaker och

frukt, läskedrycker och vatten.

reglerna ändras hela tiden

2009 fick Kina en ny lagstiftning kring

livsmedelssäkerhet. Den innebär 3 000

nya förordningar. Tanken var att den skulle

begränsa antalet myndigheter som har

ansvar för att lagstiftningen följs. Men så

blev inte fallet, menar Per Linden.

Guttsta Källa exporterar

mineralvatten med framgång

till Kina. Men vägen dit var

snårig.

text: anniKa lindecrantz

Foto: Guttsta Källa

Guttsta Källa började sin exportresa med att

försöka exportera julmust till USA.

– Men det tog aldrig fart, det var en

enorm process att börja jobba med export

och när vi inte nådde fram tappade vi

lusten. Men när Per Linden från Scandic

Asia kontaktade oss för tre år sedan blev vi

intresserade av att testa Kina, säger Louise

Persson, platschef på Guttsta Källa.

Guttsta började i liten skala, första

lasten bestod av en 20 fots container, som

rymmer cirka 18 000 50-centilitersflaskor.

– Det var rörigt till en början. I Kina

fungerar det så att om en tjänsteman slutar

och en ny börjar så tillkommer också

ofta nya regler. Vi hade till exempel stora

problem med innehållsförteckningen, det

uppstod problem kring att kineserna ville ha

värdet på vissa grundämnen i vattnet och då

fastnade vi i tullen.

Men 2012 lossnade det för Guttsta

– Det är fortfarande tio olika myndigheter

som styr. Och dessa myndigheter står ofta i

konflikt med varandra.

Per Linden tror att det är den enorma

byråkrati kring exporten till Kina som

hindrar svenska livsmedelsproducenter att

testa Kina som exportland, och de höga

avgifterna.

– Vi betalar höga inträdesavgifter, det

kan röra sig om 50 000 - 100 000 kronor per

produkt.

Per Linden menar också att det är svårt

att förstå hur reglerna är uppbyggda.

– I Kina är det ingen tull på öl men

däremot på vatten och läsk, tjugo procent.

Och till exempel är inte det antimögelmedel

som vi använder i ost tillåtet i kinesisk ost.

Men däremot är samma ämne godkänt i

kinesisk barnmat, det är inte lätt att förstå.

Källa, strukturen blev bättre. Innehållsförteckningarna

kunde klistras på i den

svenska fabriken och lönsamheten ökade.

– Vi har Scandic Asia att tacka för att

vi klarar av att exportera till Kina. De finns

på plats, de kan språket och de tar över

ansvaret från fabrik till leverans.

För ett par veckor sedan gick den

senaste containern från Guttsta Källa, med

36 000 flaskor.

– Så det är ju fortfarande en liten del av

vår totala produktion men den växer stadigt

och nu är det tunga jobbet med att etablera

sig där gjort.

Guttsta säljs i dag i bland annat 20

städer och i sex olika matvarukedjor runt

om i Kina.

Guttsta Källa har förstått vidden

av sin loka anknytning och mångåriga

traditioner, så det lyfter man fram ännu

mer nu även på svenska etiketter och i

marknadsföringssammanhang.

– Vi är övertygade om att den medvetna

konsumenten inser att den lokala aktören

är ett bra val för hela samhället. Dessutom

vet vi att våra mångåriga smaktraditioner

tilltalar väldigt många, säger Minna

Ali-Haapala, försäljningsansvarig på Guttsta

Källa.

fakta

* scandic food asia är ett

shanghaibaserat företag som importerar

och distribuerar svenska matvaror till

kina, bland annat mineralvatten, läsk,

knäckebröd, sylt, kakor och öl.

* scandic food asia erbjuder olika tester

för att säkerhetsställa att produkterna

passar den kinesiska marknaden.

* de gör marknadsundersökningar,

provsmakningar på mässor och intagning

av prover och produkttester enligt kinesiska

regler. de utför även provförsäjlning och

provsmakning ute i butiker.

Kineserna gillar svenskt vatten

fakta

guttsta källa ligger en mil utanför

köping, västerås.

guttsta källa grundades 1894.

företaget ägs av finn spring oy.

guttsta källa är ett av sju bryggerier

i sverige som har godkänts av

Livsmedelsverket för tappning av

naturligt mineralvatten.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


Vilmas ratar

Kina för

Japan

Efter att ha fastnat i tullen

i nio månader ratar nu Vilmas

knäckebröd Kina och satsar

Japan istället.

text: anniKa lindecrantz

Foto: Vilmas

Alex Cartwright, vd och ägare till Vilmas,

har ingen bra erfarenhet av att exportera till

Kina.

– Lagstiftningen ändras hela tiden och

korruption förekommer, vilket gör det svårt,

säger han.

Vilmas försökte, via Scandic Food Asia,

att exportera till Kina.

– En leverans stoppades på grund av att

den kinesiska tullen påstod att två sorters

bröd innehöll peroxid. Men vi använder

inga tillsatser överhuvudtaget. Vi skickade

dessa satser till vårt labb, och provsvaren

visade att det inte fanns något peroxid i

bröden.

Knäckebrödet fastnade i tullen i nio

månader men till sist fick brödet komma

in i landet och finns nu på hyllan i utvalda

kinesiska butiker. Men i nuläget planerar

Vilmas inte för fler leveranser till Kina.

– Det första steget är det svåra, blir det

fel från början får man inget nytt försök,

vilket är olyckligt, men vi lärde oss mycket

av detta, säger Per Linden, vd och ägare till

Scandic Food Asia.

Elisabeth Söderström, vd på Sweden

China Trade Council, tror att knäckebröd är

något som kommer att komma stort i Kina.

– Kineserna får magcancer i mycket

högre utsträckning än andra, man tror

att det kan härledas till att

man äter med pinnar från

stora fat, tillsammans flera

stycken. Magcancer beror

på en bakterie som kan

spridas på detta sätt. Men

nu har man märkt att

genom att äta havre och

knäckebröd kan man

bygga upp ett skydd

mot magcancer, om

detta forskas det just

nu på ett universitet i

Shanghai, så jag tror

att just knäckebröd

kommer kineserna

att efterfråga.

japan en trendsättare

Det var när Vilmas ställde ut på Anugamässan

i Köln som de märkte att japanerna

var intresserade av deras produkter.

– Det var helt otroligt, tolv olika

importörer besökte vår monter, berättar

Alex Cartwright.

Japanresan började med att Vilmas

etablerade sig på det exklusiva varuhuset

Isetan i Tokyo, likt NK i Stockholm.

– Det har varit vår absolut bästa reklam,

att finnas i butiker som NK, på Harrods i

London och på flygplatser. I Japan har allt

gått oerhört bra. Många säger att klarar

man att exportera till Japan klarar man allt.

Så jag tror egentligen på att etablera sig i

Japan först och sen erövra Kina, säger Alex

Cartwright.

Vilmas knäckebröd exporterar i

dagsläget till hela Norden, Tyskland,

Holland, Schweiz, Belgien, Frankrike,

Japan och till viss mån Kina.

Succévodkan gick inte hem i Brasilien

Absolut Vodka är en

exportframgång men i

Brasilien klarade inte ekonomin

premiumvodkan.

text: anniKa lindecrantz

USA är Absolut Vodkas största

exportland.

– Men både Asien och Korea växer

väldigt. Brasilien gick som en raket men

med sämre ekonomi sjönk vår försäljning

där, säger Frida Hyséus, global event

manager.

En nyhet på Absolut-sidan som ännu

inte nått Sverige men som enligt Frida

Hyséus är en succé i USA och som

tros bli en exportframgång är Absolut

Tune, mousserande vitt vin spetsat

– Men det är problem med att förstå

även den nordiska marknaden. I Finland

reagerar man på salthalten och i Norge

säljer vi inte så bra för där ser man vårt

bröd som kex till ost vid

finmiddagen, så det gäller att

känna till marknaden man vill

komma in på.

Men trots motgångar så tror

Alex Cartwright inte att någon

livsmedelsproducent kan stänga

dörren till export.

– Man måste ha flera ben att stå

på, man vill inte vara beroende av

svensk dagligvaruhandel.

Vilmas fick tillsammans med åtta

andra livsmedelsföretag ett stipendie

på 125 000 kronor från Business

Sweden. Men Alex Cartwright förordar

att man ska klara sin export på egen

hand med hjälp av samarbetspartners

och importörer i hemländerna för att slippa

dyra mellanhänder och för att kunna styra

processen mer själv.

– Vi är oerhört tacksamma för det

stipendiet och vi har en mycket bra

kontakt med Marie Gidlund som är vår

regionansvariga på Business Sweden. Men

tyvärr har inte våra utlandssamarbeten med

Business Sweden fungerat. Deras inköpsseminarium

med utländska kedjor som

Carrefour i Frankrike, Delhaize i Beligien

och Kaisers Tengelmann i Tyskland har inte

fungerat.

– Och vi måste betala dem för att de

ska presentera oss för intressanta samarbetspartners.

Det kanske fungerar för de

stora men vi klarar inte av en massa extrakostnader

och stora mässor. Men nu har vi

hittat en modell som fungerar för oss och

det är att samarbeta med mindre importörer

som sköter all marknadsföring på plats.

Lyckad export hänger på rätt partner.

med Absolut vodka.

– Det är ett exempel på en produkt där

vi kunnat sätta ett helt nytt pris och där vi

hittat ett tomrum där konkurrenterna inte

finns, säger Frisa Hyséus.

Ekologiskt och faitrade lyser fortfarande

med sin frånvaro i alkoholindustrin.

– Vi har sett att det har inte haft

betydelse för vår försäljning.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 15


16

Kina/export

Kina lider av dålig matsäkerhet,

vilket gör att

konsumenterna allt oftare

väljer importerade livsmedel.

Detta är en trend som

kommer att växa betydligt

de närmsta åren. Livsmedel i

Fokus har tittat på vilka varor

importen främst gäller.

Det blev stor uppståndelse i media världen

över, då 15 000 döda grisar tidigare i år

drogs upp ur den flod som förser Shanghai

med dricksvatten. De döda grisarna är

dock bara toppen på ett isberg av kinesiska

matskandaler. Under de senaste åren har

konsumenternas hälsa allt oftare satts på

spel, då gift påträffats i allt från mjölk till

meloner och matolja.

Den osäkra inhemska maten beror

på dålig myndighetskontroll och en

prismedvetenhet hos de kinesiska

konsumenterna, som alltid fått tillverkarna

att prioritera låga priser framför kvalitet.

Men tack vare ekonomisk tillväxt och ökad

medvetenhet, har konsumentbeteendet på

senare år ändrats.

– Efterfrågan på importerad mat ökar

ständigt. Det gäller särskilt barnmat och

hälsoprodukter, säger Olov Norlander.

Han startade för ett drygt år sedan

företaget Wildberries of Sweden tillsammans

svenska kollegan Mikael Livas.

De importerar nu svenska bärprodukter som

juice och sylt till Kina.

Olov och hans kollega gjorde i

olov norlander startade företaget Wildberries of sweden

tillsammans med kollegan mikael Livas, de importerar nu

svenska bärprodukter till kina.

”Det går att sälja på

kinesernas vidskeplighet ”

text och Foto: JoJJe olsson

samband med sin kandidatuppsats,

vid Företagsekonomiska programmet

på Uppsala universitet, en marknadsundersökning

i Kina, där man fann naturliga

hälsoprodukter särskilt populära.

– Den kinesiska medicinkunskapen

bygger på kurer innehållandes örter och

växter. Här kan man sälja på kinesers

”vidskeplighet” vad gäller naturen,

särskilt då de inte litar på de inhemska

naturprodukterna, säger Olov.

ökad import

Marknaden för importerad mat har de

senaste åren vuxit med över 15 procent

i Kina, och enligt WTO passerade

landet i fjol USA som världens största

livsmedelsimportör. I en undersökning

som Ipsos gjorde i fjol, svarade 61

procent av över 2 000 tillfrågade kinesiska

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


konsumenter att deras förtroende för

inhemska livsmedelsprodukter minskat

under det gångna året. 28 procent sade

dessutom att de kommer att köpa mer

importerad mat på grund av detta.

Ett tydligt exempel är mjölkpulver.

Efter melaminskandalen 2008, där sex barn

dog och ytterligare över 300 000 insjuknade

av kinesiskt mjölkpulver, är förtroendet för

de inhemska mjölkproducenterna i botten.

Införseln av mjölkpulver från Hongkong har

ökat så fort att myndigheterna nyligen satte

en gräns på 1,8 kilo per person vid varje

resa över gränsen. Trots detta har kinesiska

butikers import av mjölkpulver ökat från

140 000 ton år 2008, till 528 000 ton år

2011.

På varuhuskedjan Metro China

är ungefär 15 procent av sortimentet

importerad mat, men dessa varor står

ändå för över hälften av försäljningen.

En butikschef sa nyligen till lokala media

att mjölk, kött, olivolja, kaffe, kakor och

andra bageriprodukter hör till de kategorier

som säljer bäst. Prisskillnaden mellan

inhemska och importerade livsmedel

har de senaste åren också blivit mindre,

på grund av inflation, högre löner och

stigande omkostnader i Kina. Samtidigt

har myndigheterna lättat på skatten för

importerade matvaror.

svårt att komma in

Även om Kina till synes är en lukrativ

marknad, så berättar Olov att det är svårt

såväl att komma in som att växa här:

– En importagent kan vara till stor hjälp

för ett mindre företag. Mot en avgift på en

procent av leveransvärdet, har vår agent

hjälpt oss med allt från fakturor och tillstånd

till kundmöten.

Han menar att man måste räkna med

minst ett års tid, från och med första

kontakten till att man kan börja sälja sina

varor i Kina. Under denna tid är det viktigt

att vara på plats så mycket som möjligt,

och använda sig av de två metoder – utöver

importagenten – som enligt Olov kan

attrahera distributörer och återförsäljare.

– Man måste själv vara aktiv och

ordna med egna besök hos potentiella

återförsäljare, samt besöka mässor

och utvidga sitt kontaktnät för att lära

sig branschen. En annan metod är att

använda Kinas internet, vars potential för

fakta

exempel på matskandaler i kina under

de senaste två åren

* kvinna som köpte fläskkött i shanghai

märker snart att köttet lyser blått i

mörker. visade sig vid tester bero på

bakterier.

* över 100 hektar vattenmeloner

exploderar i östra kina på grund av

tillväxtkemikalier.

* fiskuppfödare erkänner att de matat

fisk med antibiotika och p-piller för att

fiskarna skulle växa fortare.

* media rapporterar att 2-3 miljoner

ton matolja varje år dras upp från kinas

kloaker för att återanvändas.

* vid ett tillslag arresterades cirka 100

personer för att ha tillsatt melamin i över

2 000 ton mjölkpulver.

* en rapport visar att upp till en tiondel

av kinas risskörd innehåller skadliga

halter av kadmium.

marknadsföring och försäljning är enorm.

Olov understryker också vikten

av samarbete mellan svenska aktörer.

Exempelvis medverkade han i början av maj

i år vid Kinas största matmässa, som ägde

rum i Shanghai där Scandic Foods Asia

hade en paviljong. Men om små svenska

företag hade gått ihop så hade man även

kunnat ha en särskild svensk paviljong,

menar Olov, som noterade att flera andra

länder hade sådana.

Kunskap om omvärlden är bland

kinesiska kunder ofta liten, och de tenderar

enligt Olov att generalisera grovt genom att

associera vissa produkter med länder, som

franskt vin och spansk olivolja.

– Sverige har fördelen att ses som ett

rent land, med säkra råvaror i toppklass,

menar Olov.

Wildberries of Sweden har också

utvecklat en särskild presentförpackning

med ett dussintal småflaskor, för att

kunna dra nytta av den i Kina så viktiga

gåvokulturen.

På grund av alla matskandaler har

kontrollerna hårdnat på sistone, och det

gäller att vara noggrann som utländsk

importör. Efter att vanligt fläskkött under

2011 hade sålts som organiskt kött i en av

Wal-Marts Kina-butiker blev resultatet böter

på fyra miljoner kronor, 13 stängda butiker

och att 35 anställda anhölls, varav två

senare dömdes till fängelse.

Mer stöd skulle

öka svensk export

För att fler ska våga

testa export behövs mer

rådgivning. Det anser flera

livsmedeslproducenter som

Livsmedel i Fokus talat med.

text: anniKa lindecrantz

Om det skulle finnas både ett ekonomiskt

och rådgivande stöd tror Louise Persson,

platschef på Guttsta Källa att fler skulle

våga testa export.

– Jag tror absolut vi skulle få se mer

export från Sverige om det fanns mer

hjälp att få till exempel juriststöd. När

vi skulle testa USA hade vi behövt en

duktig jurist som kunde hjälpt oss vidare.

Sverige har mycket att ge världen men få

livsmedelsföretag har kunskapen om hur

man ska starta export, säger hon.

Per Linden, vd och grundare av Scandic

Food Asia, eftersöker en marknadsteknisk

försäkring

– Regeringen borde införa en exportförsäkring,

får man sina nya produkter

underkända fast man gjort alla tekniska

analyser och förarbete, på grund av mer

eller mindre öppen protektionism, skulle

man kunna luta sig mot en försäkring.

prissättning

Alex Cartwright, vd för Vilmas, efterfrågar

mer stöd vid till exempel prissättning.

– Det behövs mer stöd kring hur man

sätter pris i de olika länderna.

Men det finns ju hjälp att få från till

exempel Business Sweden.

Behövs det mer?

– Ja det anser jag. Jag har till exempel

själv läst på om EU:s regler som säger att

länder inom EU inte får ha några ytterligare

regler utöver dem beslutade av EU. Men det

stämmer ju inte, titta bara på Finland och

deras egna regler kring salthalt. Exportrådet

är bra men de borde samarbeta med flera

lokala konsulter så man får mer konkret

hjälp på plats.

Alex Cartwright tipsar alla som funderar

på export om en handbok.

– Li har en jättebra handbok om export

som är oerhört praktisk.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 17


18

Europa/export

Unikt och kungligt

funkar i Europa

Var framgångsrik i ditt

hemland innan du väljer att

erövra Europa.

De tipsen och andra

viktiga exportfrågor

diskuterades på Business

Swedens seminarium

om svenska livsmedels

förutsättningar i Europa.

text: anniKa lindecrantz

Foto: KunGahuset.se

Eriks såser är ett företag som just nu

storsatsar i Europa.

– Vår export ökar varje vecka, vi satsar

på Norge, Finland, Danmark, England

och Grönland, berättar Michael Fordell,

försäljningschef.

Regelverken kring export är snåriga och

tullavgifter skiljer sig mellan olika länder

och Norge som inte är medlem i EU har

betydligt högre avgifter än andra europeiska

länder.

– I Tyskland till exempel får man betala

en återvinningskostnad. Tyskarna älskar

svenska varor märkta med ”hovleverantör”.

Gillar den svenska kungen en produkt

anser tyskarna att den måste vara bra, säger

Markus Krick, director Strategic Planning

hos Importhaus Wilms.

Tyskarna är också oerhört prisfokuserade.

Jaques Vandenheede, senior Retail

Industry Analyst hos Nielsen Europe, menar

att det finns egentligen inget behov av flera

produkter i samma kategori i Europa.

– Det finns ingen population som

klarar av att ta hand om ökade volymer av

livsmedel, vi föder för få barn för det, säger

han.

Jaques Vandenheede menar halvt

ironiskt att ”om du lyckas i Sverige, stanna

där”.

– Jag vet att det inte är företagens

målsättning men fundera över er strategi

innan ni försöker erövra en ny marknad och

ett nytt land. Och kom ihåg att det är stor

skillnad på vad folk säger och vad de gör.

– Vi säger att vi köper färre kläder för

att inte verka materialistiska men i själva

verket köper vi mer. Vi säger att vi handlar

ekologiskt men i själva verket gör vi det

mer sällan.

ändra namnet

Jaques Vandenheede menar att det är viktigt

att studera ett land innan man beslutar sig

för om produkten passar där. Och Markus

Krick påminner om att många gånger måste

ett produktnamn ändras för att det ska

fungera på den nya marknaden. Han tog

Santa Maria som exempel som ju heter Casa

Fiesta i Tyskland.

– Konsumenternas köpbeteende ser

olika ut. I Spanien till exempel handlar

man mest i supermarkets, mindre butiker

försvinner till förmån för de större, där är

Sverige och Spanien lite lika. Sverige har

flest stormarknader i Europa, 29 stycken per

miljon invånare.

– Det är lättare att erövra Finland än

Norge till exempel, för där finns mer plats i

hyllorna. Fokusera på konsumenten och inte

på länderna, och tänk unikt.

Jaques Vandenheede vill också påpeka

att man måste våga sätta rätt pris från

början.

– Vi är duktiga på att skylla på

andra när det gäller priset. Vi skyller på

dagligvaruaktörerna, att deras egna varor

pressar ned priserna. Men du måste ta betalt

för din verklighet. Titta på restauranger med

stjärnstatus de vågar ta betalt och kunderna

fortsätter att strömma dit.

Måste stjäla från konkurrenten

– Ett högt pris gör att din volym sjunker

medan ett lågt pris sänker produktens värde

och kvalitet. Om du vill dubbla din volym

och behålla ditt pris finns bara en väg att gå

och det är att stjäla volym från någon annan,

säger Jaques Vandenheede.

Steg 1

critical self-assessment:

Why are you looking for export

business?

have you done your homework on your

domestics?

What is your sales approach: private

label or brand?

What is your unique selling proposition?

What are you willing to invest?

Where has your brand been successful

in the past?

how tough will it be to launch your

brand?

can all parties involved make money

with your brand?

källa: markus krick, importhaus Wilms.

Steg 2

Your next steps to compete

on the global market:

analyse your strengths and weaknesses

envision your brand positioning

conduct market research per target

country (gap analysis, competition,

price, level etc)

develop your own export strategy

(countries, products, pricing etc)

evaluate facts before contacting third

parties/potential business partners

General rules to compete on

the global market

Be honest to yourself

calibrate expectations to spend level

realize a win-win-win situation (tradeimporter/distributor-

you/manufacturer)

allow yourself time to establish business

källa: markus krick

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


Hallå där Johan

Ununger ...

Varför ska man inte missa

årets Livsmedelsdagar i

Tylösand den 4 - 6 september?

text: carina malm Foto: Åsa leiFe

– Därför att det är årets viktigaste händelse

i Livsmedelssverige! Livsmedelsdagarna

har alltid ett bra program, men man ska Johan ununger är ordförande i Livsmedels-

inte glömma det viktiga nätverkandet med föreningen och till vardags vd i saltå kvarn.

människorna i branschen.

Vilket av blocken på årets Livsmedelsdagar

ser du som mest intressant?

– Jag tycker att allt inom temat ”Framtidens konsument” verkar spännande. Men om jag

måste välja ut något, väljer jag fredagens program, som handlar om ansvarsfullt företagande.

Det är ett ämne som ligger mig själv varmt om hjärtat. För att bygga ett framgångsrikt

företag måste man i dag ta ett större samhällsansvar.

Någon speciell föredragshållare som du vill lyfta fram?

– Det skulle i så fall vara Brit Stakston, som är mediastrateg på JMW. Hon är en ”guru”

när det gäller sociala medier och har varit en stor inspirationskälla för oss på Saltå Kvarn i

vår satsning på sociala medier.

Hur många Livsmedelsdagar har du varit med på?

– Tio stycken, jag har varit på alla sedan jag började inom livsmedelsbranschen 2002.

Vad har det gett dig att vara med?

– För mig har det varit en möjlighet att skaffa mig insikt i branschen och kontakter med

människor i en bransch som jag tidigare inte hade jobbat i. Så kunskap och kontakter.

Vem på företaget är bäst lämpad att åka på Livsmedelsdagarna?

– Traditionellt har det varit de som jobbar med kvalitetsfrågor, men numera är

programmet så brett. Först och främst ska vd delta, för att få koll på vad som händer.

Vd är ju den som ska stå för visionerna i företaget. Programmet vänder sig till alla som

är intresserade av livsmedelsbranschen, men framför allt marknadsfolk och självklart

kvalitetsfolk.

svensk fruktodling skjuter i höjden

Antalet äppelträd har ökat med 31 procent och antalet päronträd med 27 procent mellan

2007 och 2012.

De största äppelsorterna är fortfarande Ingrid Marie och Aroma, men flera nya

eller nygamla äppelsorter är på frammarsch, framför allt Rubinola och Frida, men även

Santana, Sunrise, Gloster och Rubinstar.

Eftersom flera av dessa sorter tål lagring bra, kan vi se fram emot mer svenska

äpplen ända in i maj.

Svenska äpplen stod för närmare 20 procent av den totala svenska

äppelkonsumtionen 2011, men under delar av året steg andelen upp till 40 procent.

Den vanligaste päronsorten är Clara Frijs, men mellan 2008 och 2012 var

Alexander Lukas den sort som det planterades mest av. Samtidigt minskade

planteringen av Clara Frijs, Carola och Conference.

kampanj för

ekologisk

matproduktion

Naturskyddsföreningen har startat en

kampanj för ekologisk matproduktion,

som kommer att pågå under hela 2013.

Kampanjen inriktas på barnfamiljer

och dem som köper ekologisk mat då

och då. Den kommer till större delen att

ske i sociala medier och med hjälp av

medlemmar.

Kampanjen inleds med en ny rapport

om hur övergången till ekologisk

matproduktion är möjlig – ”100 procent

ekologiskt?”

– Den här kampanjen ska hjälpa

konsumenterna att välja ekologisk mat i

butikshyllan. Vi vill lyfta fram hur enkla

beslut i vardagen kan sätta igång en stor

förändring av hur vi hanterar jordens

resurser, säger Jessica Andréason,

projektledare på Naturskyddsföreningen.

cloetta köper

brittiskt godisföretag

Cloetta har förvärvat den brittiska godistillverkaren

Goody Good Stuff, vilket är ett

led i Cloettas strategi att utveckla produktsortimentet

inom det växande området för

naturligt godis.

– Det är ett segment där vi ser en ökad

konsumentefterfrågan och där Cloetta kan

spela en viktig roll, säger Bengt Baron, vd

i Cloetta.

Godiset från Goody Good Stuff är

producerat med en metod, som innebär att

gelatin från djur inte behöver användas. Det

är baserat på naturliga frukt- och växtextrakt

och fritt från allergener.

Goody Good Stuff har nyligen skrivit

ett rikstäckande avtal i USA med en

av de största servicehandelskedjorna.

Försäljningen uppgick till ca 10 Mkr under

2012.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 19


20

Prisad snaps

bränns i roslaGens Famn

Ett besök på Tjudö Vingård på Åland väckte idén att starta ett

bränneri hemma på gården utanför Norrtälje.

I dag tillverkar Norrtelje Brenneri fruktdestillat, ekologisk

whisky och premium punsch – allt i eleganta flaskor och med

namn som har tydlig anknytning till Roslagen.

text och Foto: Åsa leiFe

Det är nu tolv år sedan Kristina Anerfält-

Jansson insåg vad den stora höladan på

familjegården skulle kunna användas till.

I fyra generationer före henne har familjen

brukat gården, men nu arrenderas marken

ut, medan hon och maken Richard ägnar sig

åt att destillera och bränna starka drycker.

På marken närmast gårdsbyggnaderna

odlas bland annat salvia, rölleka, peppar-

mynta, citronmeliss, malört och dill.

Därmed är det mesta av den smaksättning

som behövs i produktionen, inte bara ekologiskt

odlad, utan även riktigt närodlad.

Kristina Anerfält-Jansson visar dock

bekymrat hur hårt haren har gått åt de

120 planterade äppelträden i vinter. Dessa

förslår förstås inte som råvara. Det går åt

stora mängder frukt och bär till destillaten,

norrtelje Brenneri ligger i det

gamla kulturlandskapet, 1 mil

norr om norrtälje.

varför äpplen och päron köps in från flera

svenska odlingar. Havtorn köper man från

Åland, Finland och Estland.

eko-certifierade

Hela anläggningen är certifierad enligt

svensk eko-norm, men det är först nästa

år som man får börja använda eko-märket,

berättar Kristina.

2009 började Kristina och Richard att

destillera ekologisk single maltwhisky i

små mängder. Kornet mals i grannbyn, men

mältas i Halmstad. Man hoppas att om två

år kunna släppa den första ekologiska

whiskyn på flaska. Målet är tusen flaskor.

Slutlagringen av whiskyn sker på ekfat,

där det tidigare legat äppelsprit.

Fatägare välkomnas givetvis. Men

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


fakta

norrtelje Brenneri grundades

2001 av kristina anerfält-

Jansson och maken richard

Jansson.

företagets drycker säljs på

systembolaget och i deras

beställningssortiment, men även

i taxfree-butiker på båtar och

flygplatser.

antal anställda: en, periodvis

två.

omsättning: knappt 4 mkr.

Produktionsvolym: runt 50 000

flaskor om året.

den lutande flaskan roslags sailing går

inte bara hem hos snedseglarna, berättar

kristina anerfält - Jansson.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 21


22

tor nyström, den enda heltidsanställda, kör bara den lilla whiskypannan

på 150 liter i dag. det finns även en större på 450 liter.

här arrangeras också visningar av

bränneriet med efterföljande snapsprovningar

en gång i månaden.

Snapsen bär namn som Grisslehamns

Brennvin, med smak av havtorn, eller

Roslagens Brennvin, som antingen fått

smak av dill och rönnbär eller svarta vinbär.

Roslags Snaps finns i smakerna päron eller

äpple. Ett Hallonädelbrännvin ingår också i

sortimentet. Men det är nog Roslags Sailing,

i sin lutande flaska, som företaget blivit

mest känt för.

Flaskan, med sin sneda botten, hittade

Kristina och Richard på en mässa i Tyskland

och där tillverkas den fortfarande.

– Vi måste hantera den sneda flaskan

manuellt nästan hela tiden, vilket innebär

jättemycket jobb. Just nu funderar vi på en

maskinell lösning, säger Kristina.

Medan Roslagspunschen utsetts till

Sveriges finaste punsch, har Grisslehamns

Brennvin vunnit guld i världens största

tävling för fruktdestillat.

– Men vi har fortfarande väldigt mycket

att lära då det gäller smaker, säger Kristina,

som inhämtat kunskap från både Österrike

och Tyskland.

Nu drömmer hon om att göra en ingefärssnaps

och varför inte en hasselnötssnaps.

– Jag vill även gärna testa att göra ett

destillat på vita vinbär.

Inget socker tillsätts vid mäskningen,

varför råvarornas egna aromer och smaker

bevaras genom hela processen.

– Det går runt för oss i dag. Vi gör

inga stora vinster och vi bygger upp

verksamheten successivt. Grundmålet är

att den här gården ska fortsätta leva och vi

vill inte bli något jättestort företag, säger

Kristina Anerfält-Jansson.

kristina anerfält-Jansson, som har en bakgrund inom vård- och omsorgssektorn,

och maken richard Jansson, som egentligen är sjöingenjör och

jobbat inom it-branschen, är numera stolta ägare av norrtelje Brenneri.

Ett rätt lagom mål, tror Kristina och

Richard, är 100 000 flaskor om året. I dag

tillverkar de ungefär hälften så mycket.

även alkoholfri roslagsglögg med smak

av äpplen ingår i sortimentet.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


Miljökemikalier

studerade

För att ta reda på hur mycket miljökemikalier

man får i sig genom maten har Livsmedelsverket

analyserat blod- och urinprover från cirka 300

personer.

De ämnen som har analyserats är bland annat

bly, kvicksilver, PCB, DDT, perfluorerade ämnen,

ftalater, bisfenol A och bromerade flamskyddsmedel.

Enligt undersökningen ligger halterna för de flesta

vuxna på nivåer som idag bedöms vara säkra, med

undantag för bly.

Resultatet visar att halterna i kroppen i många

fall kan förknippas med vad man äter, men att andra

livsstilsfaktorer också spelar roll.

– Vi kan till exempel se statistiska samband

mellan fiskkonsumtion och halter av både PCB

och perfluorerade ämnen. Det gör att vi kanske

behöver se över våra kostråd om fisk, säger Per Ola

Darnerud, Livsmedelsverket.

För ftalater, som finns i plaster, finns bara svaga

samband mellan kroppshalter och matvanor.

– För bisfenol A såg vi inga samband med olika

livsmedel. Det kan bero på att ämnet försvinner så

fort ur kroppen, säger Per Ola Darnerud.

Ny allians mellan

konsument och bonde

På MinFarm.se kan konsumenter handla säsongsråvaror

direkt av lokala bönder via nätet. Kunderna skapar en

egen online-gård, med allt ifrån sädes- eller potatisfält

till lamm- och grisuppfödning. Under sommaren får de

uppdateringar från gårdarna och kan även besöka dem. I

slutet av september är det skördefest, då får kunderna sina

varor hemlevererade.

– Vi skapar en ny lokal allians mellan konsument och

bonde, helt oberoende av onödiga mellanhänder, säger

Petter Hanberger, kommunikationsansvarig.

MinFarm lanseras som ett pilotprojekt i Jämtland med

tio kunder och åtta bönder. Först ut är fåruppfödaren Björn

Jonsson:

– Det känns viktigt för oss att få komma närmare

konsumenten och slippa mellanhänderna. Då får vi också

mer betalt. Sen att folk kommer hit och ser vad vi gör, det

är ju jättekul.

Pilotprojektet pågår till och med september och

MinFarm-teamet planerar att utöka verksamheten i andra

delar av landet inför 2014.

FOTO: © ISTOCKPHOTO.COM /TUNART – SERDAR YAĞCI

UTBILDNINGAR HÖSTEN 2013

Förstå och tillämpa FSSC 22000

Förstå och tillämpa ISO 22000

Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-1

Intern revision för ISO 22000/FSSC 22000

Förstå och tillämpa BRC

Intern revision för BRC

HACCP i praktiken

Fördjupning i HACCP

Hälsofaror i livsmedel

Inspirationsdag för interna revisorer

Märkning av livsmedel

GÅ TRE – BETALA FÖR TVÅ

SE HEMSIDAN FÖR DATUM & PLATSER

10%

Rabatt

Anmäl dig innan midsommar och få 10% rabatt!

Läs mer och anmäl dig på

www.bergstrom-hellqvist.se

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 23


24

text och Foto: roland Fransson, FrilansJournalist

Utanför Trelleborg odlar Mads Pedersen

tomater på åtta hektar under glas. Nu har

han beslutat att bygga till ytterligare fyra

hektar. Investeringen beräknas till 60

miljoner danska kronor.

Med sina långa raka odlingsgator

och rensopade golv ger växthuset ett

närmast pedantiskt välskött intryck, där

tomatplantorna spirar i sina bäddar av

stenull.

Mads Pedersen berättar att när han

köpte Trelleborgsanläggningen för snart

tio år sedan var kostnadsläget mellan

grannländerna ungefär detsamma.

– I dag har en som jobbar i min danska

anläggning 38 kronor mer i lön per timme

mads Pedersens företag satsar på premium och miljö.

exempelvis bekämpas ohyran på biologisk väg och det

är humlor som ser till att tomatplantorna blir befruktade.

mads Pedersen inVesterar i sKÅne

I Danmark är Sverige

ett lågkostnadsland

Jämfört med Danmark har Sverige blivit ett lågkostnadsland. För Mads Pedersen,

som odlar tomater på båda sidor Öresund, är det väldigt påtagligt. De lägre

kostnaderna är skillnaden mellan vinst och förlust och avgör vart han styr sina

investeringar.

än en som jobbar här i Sverige. Och då är

det danska kronor vi talar om, säger Mads

Pedersen.

Han har räknat ut att om han hade

kunnat flytta sin danska verksamhet till

Skåne så hade han sparat motsvarande sju

miljoner danska kronor.

– Löneökningen i Danmark har varit

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


Tabell. Lön och total arbetskraftskostnad per arbetad timme i SEK

Land Lön för arbetad tid per timme Total arbetskraftskostnad per arbetad timme

Danmark

Sverige

särskilt tydlig i trädgårdsnäringen. I dag har

en trädgårdsarbetare 20 kronor mer i lön per

timme än en dansk industriarbetare, säger

Mads Pedersen, som pekar på att även andra

delar av livsmedelsproduktionen i Danmark

brottas med de höga lönekostnaderna.

– Trots att vi förmodligen har några av

världens modernaste slakterier så flyttar

produktionen till Tyskland, eftersom det är

billigare att slakta där, säger han.

ohotad etta

Bilden bekräftas av Svenskt Näringslivs

sammanställning av arbetskraftskostnaden

i de 27 EU-länderna samt Kroatien, som är

på väg in. Danmark är ohotad etta både när

det gäller lön och total arbetskraftskostnad.

(Se tabell.)

Man kan ana spänningarna i unionen

när man ser att en dansk arbetsgivare betalar

tolv gånger mer per timme än vad hans

konkurrent i Bulgarien gör.

Men det är inte bara lönerna som har

stigit mer i Danmark. Även avgifter och

skatter har skjutit iväg, så hela kostnadsläget

ligger högre.

Mads Pedersens danska verksamhet

ligger på Fyn i byn Bellinge. Där startade

hans föräldrar ett trädgårdsmästeri i

blygsam skala strax efter andra världskriget.

I dag är det Danmarks största tomatodling

med Mads Pedersen som koncernchef och

huvudägare.

Verksamheten på Fyn är något större

än den svenska, även efter den planerade

utbyggnaden i Trelleborg. Den danska

anläggningen består av 15 hektar växthus,

men till skillnad mot den svenska är den

påbyggd i flera omgångar och därför inte

lika rationell.

sveriges förtjänst

Under 2012 visar räkenskaperna att den

danska verksamheten gör en förlust på

2003 2009 2010 2011* 2003 2009 2010 2011*

239 336 314 320 276 384 367 373

182 225 229 234 274 337 343 350

källor: eurostat, oecd, sveriges riksbank, sveriges näringsliv *) beräknade värden för 2011

tre miljoner kronor, medan den svenska

systerverksamheten visar en vinst på 12

miljoner kronor. Och så har bilden varit de

senaste åren.

– Sammantaget går koncernen hyggligt,

men det är helt och hållet den svenska

delens förtjänst, säger Mads Pedersen.

Förändras inte situationen radikalt i

Danmark innebär det investeringsstopp och

på sikt neddragningar i Bellinge.

– Jag vill självklart att företaget ska

’’

växa både i Danmark och Sverige, men som

De svenska

konsumenterna verkar

vara beredda att betala

extra för premiumkvalitet.

det ser ut nu finns det ingen anledning att

satsa i Danmark. Dessutom är inte bankerna

särskilt pigga på att skjuta till kapital när

verksamheten där visar ett negativt resultat,

säger Mads Pedersen.

Hans recept för att komma till rätta med

det höga danska kostnadsläget är helt enkelt

att sänka lönerna, eller åtminstone se till att

lönerna ligger still de kommande fem, tio

åren.

premium och miljö

På frågan varför han inte flyttar

produktionen till Polen, eller till ett verkligt

lågkostnadsland som Bulgarien, svarar

Mads Pedersen att han tror att danska och

svenska konsumenter föredrar närodlat.

– Särskilt de svenska konsumenterna

verkar vara beredda att betala extra för

premiumkvalitet och inhemska tomater som

är odlade på ett miljövänligt sätt, säger han.

Exempel på miljöinsatser är att

den stora anläggningen har en egen

flispanna, en lösning som både innebär

lägre kostnader och en kraftig minskning

av koldioxidutsläppen. Nästan all ohyra

bekämpas biologiskt, plantorna blir

befruktade med hjälp av flitiga humlor som

släpps ut i drivhusen och allt vatten som

används till bevattning recirkuleras.

De svenska konsumenternas intresse

för premium och miljö gör att han vågar gå

vidare med att pröva ett nytt odlingskoncept.

Nu när Trelleborgsanläggningen byggs

till för 60 miljoner danska kronor ska

den nya delen förses med lampor så att

odlingssäsongen utökas med fyra månader.

– Vi kommer med andra ord att

kunna erbjuda svenskodlade tomater hela

året. Visserligen till ett högre pris än de

importerade, men vi är rätt säkra på att det

finns en marknad, säger Mads Pedersen.

fakta

koncernen heter alfred Pedersen & søn

aps. koncernchef är mads Pedersen,

vars föräldrar katrin och alfred, startade

företaget på fyn 1948.

förra året var koncernomsättningen

350 miljoner danska kronor och visade

ett sammanlagt resultat på 9,5 miljoner

kronor.

den svenska verksamheten redovisade en

vinst på 12 miljoner danska kronor.

antalet anställda varierar under året, men

koncernen har en fast styrka på runt 40

medarbetare under lågsäsong och ungefär

tre gånger så många under högsäsong.

alfred Pedersen & søn köpte

anläggningen utanför trelleborg 2005.

säljare var sydgrönt, som i sin tur hade

tagit över växthuset efter en konkurs.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 25


26

Italiensk smak har

blivit Sveriges sak

I år höll LivsmedelsFöreningen

sitt årsmöte hos Di Luca

& Di Luca i Stockholm,

familjeföretaget, med

Fernando Di Luca i spetsen,

som i 40 års tid jobbat

oförtrutet för att sprida

italiensk matkultur till

svenskarna.

text och Foto: Åsa leiFe

Di Luca & Di Luca är ett osvenskt företag

på många sätt. Inte bara för att man arbetar

uteslutande med livsmedelsprodukter från

medelhavsområdet och satsar stort på

storytelling. De har ingen egen tillverkning

utan legotillverkar sin pasta i Italien, där de

också samarbetar med en rad andra företag,

företrädesvis gamla familjeföretag. Men allt

är inte italienskt, en del produkter tas även

från Grekland och Spanien.

I dag har de 40 anställda på matsidan

och 20 på vinsidan, som vuxit kraftigt.

– Sverige är vår största marknad, men

sedan ett par månader tillbaka har vi även en

säljkanal i Norge. Ambitionen är att komma

in även i andra nordiska länder, berättar Di

Luca & Di Lucas vd Jerker Norström.

Marknadsledare

Fernando Di Luca har alltid haft som

ambition att föra vidare dofterna och

smaken av sin mammas mat och i dag är

Di Luca & Di Luca marknadsledande på

medelhavsmat i Sverige.

Från och med år 2000 kom fler

kategorier än bara olja och vinäger in i

sortimentet. Efter att ha förlorat agenturen

för Barilla i slutet på 90-talet började man

sälja pasta under det egna varumärket Zeta

och bönor kom snart också in i sortimentet.

I fjol presenterade Di Luca & Di Luca

inte mindre än 142 nyheter. I år är de redan

uppe i ett drygt 80-tal. Totalt finns 450 - 500

artiklar i sortimentet.

Fetaost är mycket populärt i Sverige

di Luca & di Luca bjöd på en vårlunch bestående av antipasto och två pastarätter. här ses

företagets vd Jerker norström omgiven av susanne ekstedt, sik, och Joakim stenström, cLr con.

måns falk berättade om arbetet med accademia di Luca, företagets egen matakademi, som ska

sprida inspiration och kunskap till butikspersonal och konsumenter.

och här samarbetar Di Luca & Di Luca med

världens största fetaostproducent.

Glass och kaffe står på önskelistan när

det kommer till nya kategorier, avslöjar

Jerker Norström.

accademia di luca

Jerker Norström konstaterar att kunskapen

hos butikspersonalen ofta är låg.

– Och hur ska de som arbetar i butikerna

kunna ge tips och råd till konsumenterna när

de inte fått smaka på vad de säljer?

Det är också ett av skälen till att

Accademia Di Luca bildats. När Accademia

Di Lucas ledare Måns Falk berättade om

verksamheten gjorde han det med hjälp av

ord som produktskolor, aktiv matlagning,

matinspiration och studieresor.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


Tema kost & hälsa

Vad ska

man äta?

De senaste åren har Livsmedelsverkets kostråd

blivit allt mer ifrågasatta, inte minst av LCHFanhängare.

Tongångarna är ofta aggressiva.

Mat väcker starka känslor, framför allt när

det handlar om fett. Ska man då följa de

officiella kostråden eller välja en fettrik och

kolhydratfattig diet? Spelar det någon roll om

fettet är mättat, enkel- eller fleromättat? Hur

nyttigt är det att äta mycket protein?

text: carina malm Foto: Åsa leiFe

I vårt temanummer har vi försökt spegla olika forskares syn på

kost och hälsa.

När de nya nordiska näringsrekommendationerna ligger

klara i oktober blir det de färskaste kostråden i världen. Under

fyra års tid har ett hundratal experter från de nordiska länderna

systematiskt gått igenom studier som har publicerats efter år

2000, särskilt inom områden där det har kommit mycket ny

forskning.

Forskarna har tittat på kosten som helhet och rekommenderar

ett ökat intag av grönsaker, baljväxter, frukt, bär, nötter,

frön, fullkorn, fisk och skaldjur. Samtidigt ska vi begränsa

konsumtionen av processat kött, läsk, desserter, godis, glass,

alkohol samt fett- och saltrika produkter som chips.

Råden om ett högt kostfiberintag kvarstår. Däremot har

man inte sett några bevis för att mat med lågt GI minskar

sjukdomsrisken för friska normalviktiga personer.

När det gäller fett, handlar det mer om att välja rätt kvalitet –

det vill säga enkel- och fleromättat i stället för mättat – än om att

begränsa mängden.

De nordiska forskarnas råd stämmer väl överens med

Världscancerfondens, Livsmedelsverkets och USA:s kostråd,

konstaterade Wulf Becker, Livsmedelsverket, på en nordisk

konferens om framtidens matvanor.

Medelhavskost

De stämmer även överens med den så kallade medelhavsmaten,

som förespråkas av bland andra Mai-Lis Hellénius, professor

i kardiovaskulär prevention vid Karolinska Intstitutet. Fast

egentligen är det fel att kalla det medelhavsmat, menar hon,

eftersom människorna vid Medelhavet allt mer överger sina

hälsosamma matvanor.

Mai-Britt Hellénius är oroad över att svenskarnas

kolesterolnivåer har börjat stiga igen och befarar att

hjärtinfarkterna ska öka efter flera års nedåtgående trend.

Fredrik Nyström, professor i internmedicin och läkare, är också

positiv till medelhavsmaten. Liksom Mai-Britt Hellénius, hyllar han

även olivoljans hälsoeffekter – men där slutar likheterna, när det gäller

deras syn på sambanden mellan mat och hälsa.

felaktiga kostråd?

Enligt Fredrik Nyström är många av de officiella kostråden felaktiga,

till exempel att man ska undvika mättat fett, äta mycket frukt,

grönsaker och fullkorn samt motionera.

Man kan ju undra hur två professorer och läkare kan ha så totalt

olika åsikter. Fast en sak till är de faktiskt överens om – att alla

kostråd måste individanpassas. Ingen kost passar alla.

Vilken mat som är nyttig kan bero på våra gener. Marju Orho-

Melander är professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet

och har studerat hur samspelet mellan gener och diet påverkar vår

hälsa.

proteintrend

Att äta mycket protein har blivit trendigt. Flera mejerier har tagit fram

proteinberikad mjölk och den proteinrika, isländska yoghurten Skyr

uppges sälja bra, liksom Keso och Kesella.

Mjölkproteiner har även förmågan att sänka blodsockret.

Forskarna vid Antidiabetic Food Centre i Lund har utvecklat en

”shot” med aminosyror från vassle, som kan halvera en efterföljande

måltids GI. Receptet på shoten fick nyligen ett godkänt EU-patent

och förhoppningen är att det ska omsättas i nya livsmedelsprodukter,

framför allt för diabetiker.

Nya livsmedel hoppas även forskarna inom TvärLivsprojektet

Innovativa bärprodukter med hälsomervärden och marknadspotential

kunna utveckla, om projektet får fortsatta medel till hösten.

Tanken är att ta fram nyttiga mellanmål och snacks till barn och

ungdomar av våra svenska bär, som anses extra nyttiga och smakrika.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 27


28

Tema kost & hälsa

Generna

styr hur

vi ska äta

Om maten är nyttig eller inte,

kan bero på generna. Att äta

mycket fibrer kan till exempel

vara negativt för personer med

en viss genvariant. Fett eller

kolhydrater? Det beror också

på dina gener. Men än är det

alldeles för tidigt att basera

kostråden på gentester.

text: carina malm Foto: lunds uniVersitet

De senaste cirka sex åren har kunskapen om

hur våra gener påverkar samspelet mellan

kost och hälsa vuxit fram.

Marju Orho-Melander är professor i

genetisk epidemiologi vid Lunds universitet.

Hon identifierar genetiska faktorer som är

viktiga för typ 2-diabetes och studerar hur

dessa samspelar med kosten.

– Vilken mat som är nyttig kan bero på

vilka genetiska variationer man har. Det

gäller bland annat fullkorn och fiberrik

mat, som generellt minskar risken för

typ 2-diabetes och hjärtkärl-sjukdomar.

Våra resultat tyder på att detta bara

gäller personer som inte har en genetisk

riskvariant av den starkaste riskgenen för

typ 2-diabetes.

Hon berättar att det handlar om cirka

sju procent av Sveriges befolkning, som har

ärvt denna riskvariant från båda föräldrarna

och som inte verkar ha någon fördel av att

äta mycket fullkorn och fibrer.

Forskarna har även sett att de som

har en defekt variant av en glukos- och

insulinreglerande gen får ett ökat skydd mot

diabetes, om de äter mycket fett. Det gäller

dock mindre än tio procent av befolkningen,

medan cirka 60 procent i stället får en

skyddande effekt av kolhydrater.

– Vi har också sett olika resultat för

kvinnor och män. Kvinnor verkar generellt

ha en fördel av att äta mer fett och mindre

kolhydrater, medan det är tvärtom för

män. Därför kan varken en lågfett- eller

lågkolhydratskost skydda alla från typ

2-diabetes.

ärftlig risk för fetma

Våra arvsanlag ökar även risken för fetma. I

den bemärkelsen är livet orättvist för de runt

30 procent av européerna, som bär på en viss

variant av den aptitreglerande ”fetmagenen”

FTO.

– De som har riskvarianten har svårare

att bli mätta och väljer även mer kaloririk

mat med mycket fett och socker. Samtidigt

verkar det som om de behöver mindre energi

för sin vikt. Det kan kännas lite orättvist.

Den ökade risken försvinner dock helt

med motion och en fettsnål kost.

Marju Orho-Melander påpekar att

forskningen bygger på epidemiologiska

studier av data från Malmö Kost Cancerstudien,

som startade i början av 90-talet

och omfattar 28 000 personer. Deltagarnas

genom har kartlagts och kopplats till

kostvanor och sjukdomar.

Nu fortsätter studierna bland annat av

hur genetiskt olika individer reagerar på en

viss kost. Man ska även titta på effekten av

olika sorters fett och kartlägga fler gener

som är viktiga i samspelet mellan kost och

hälsa.

Marju Orho-Melander säger att det inte

finns några kostråd som är optimala för alla.

– Man måste vara väldigt försiktig, när

man går ut med råd till hela befolkningen.

Jag tror att vi kommer att behöva

”det är

alldeles

för tidigt

att basera

kostråden på

gentester”,

säger marju

orhomelander,

professor

i genetisk

epidemiologi.

individanpassa kostråden i framtiden.

– Det som oroar mig när det gäller

extrema dieter som LCHF, är att risken för

hjärtinfarkt och cancer ökar för personer

med vissa gener – även om de går ner i vikt.

titta på släkten

Flera företag säljer redan i dag genetiska

tester och erbjuder individuella kostråd.

Dessa tester är mest att betrakta som en kul

grej, menar Marju Orho-Melander.

– I dag finns det ingen som kan tolka

dessa tester, det är alldeles för tidigt. Vi

är precis i början av att förstå sambandet

mellan gener och de stora folksjukdomarna.

Dessutom kan ett test som görs i dag se

helt olika ut om tio år. Vi påverkas bara till

hälften av våra gener och till hälften av vår

livsstil och man känner i dag bara till en

liten del av de genetiska faktorerna bakom

risken.

Hon tror att det kan ta upp till tjugo år,

innan det blir meningsfullt med kostråd

baserade på gentester. Tills vidare kan man

studera sina släktingar. Om det finns många

med vissa sjukdomar i släkten, är det extra

viktigt att ändra sin livsstil.

– Så länge som det inte finns något

bättre, skulle jag följa Livsmedelsverkets

kostråd, det vill säga äta mycket frukt och

grönt, undvika dåliga kolhydrater, äta mindre

rött kött och charkuterier samt välja bra fett

från fisk, växtoljor, nötter och frön.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


mai-lis hellenius:

Kostråden vilar

på säker grund

Byt ut mättat fett mot enkel- och fleromättat. Det säger Mai-Lis

Hellénius, professor i kardiovaskulär prevention, Karolinska

Institutet, som menar att dagens officiella kostråd vilar på en

säker vetenskaplig grund.

text: carina malm Foto: anna molander För hJärt-lunGFonden

Mai-Lis Hellénius är även överläkare på

Livsstilsmottagningen vid Hjärtkliniken,

Karolinska Universitetssjukhuset. Hon

har länge förespråkat den så kallade

medelhavskosten, som bygger på grönsaker,

baljväxter, fisk, skaldjur, nötter, mandel och

olivolja – det vill säga det som var basmat i

medelhavsländerna fram till 1970-talet.

– Det är den kost som är mest och bäst

utforskad. Vi har även sett behandlingsmässiga

effekter. När folk har ändrat matvanor

har risken för hjärtinfarkt minskat. I

dag vet man också varför.

Mai-Lis Hellénius säger att det är

kombinationen av dessa livsmedel som har

positiv effekt på vikt, blodtryck, blodfetter

och blodsocker. Hon tycker egentligen

att det är fel att kalla det medelhavsmat,

eftersom människorna runt Medelhavet allt

mer överger den gamla basmaten.

– Det behöver heller inte vara medelhavsprodukter.

Det går lika bra med motsvarande

nordiska råvaror och rapsolja,

men vi behöver även de fleromättade fetter

som finns i solros- och majsolja, nötter och

mandel.

viktigt att byta fett

Hon säger att det är viktigt att byta ut

mättade fetter mot enkel- och fleromättade.

– Medelhavsmaten är ingen lågfettkost,

men den innehåller mycket omättat fett

och lite mättat, det vill säga fett med en

högre kvalitet än det animaliska fett som är

basen här uppe i Norden. Olivoljan med bra

fettkvalitet och mängder av antioxidanter är

basfettet.

– I dag har man mycket djupare kunskaper

om olika fettsyrors hälsoeffekter. Mättat fett

ökar inte bara risken för hjärtkärl-sjukdom,

utan även för bukfetma, inflammationer i

hjärnan och leverförfettning. Det påverkar

även humöret och insulinkänsligheten.

Mai-Lis Hellénius säger att hon är

orolig över svenskarnas ökade konsumtion

av mättat fett.

– Kolesterolnivåerna har börjat vända

uppåt igen och det finns risk för att den

nedåtgående trenden i antalet hjärtinfarkter

kommer att vända, framför allt hos unga och

lågutbildade. Fettrenden går stick i stäv mot

vad forskningen säger. Att äta mycket mättat

fett är en risk, även om man går ner i vikt.

Mai-Lis Hellénius tycker varken att vi

ska vara rädda för fett eller kolhydrater, men

bli mer kvalitetsmedvetna.

– Vi måste fortsätta att kämpa mot läsk

och lösgodis, men får inte ta bort schyssta

kolhydrater, som frukt, grönsaker, ärter,

bönor och fullkornsprodukter.

– Många, framför allt män, äter onödigt

stora portioner av pasta och potatis. I

stället skulle vi ge plats för mättande baljväxter

med gelbildande fibrer, som sänker

blodsocker, blodfett och blodtryck – men

som mat, inte bara som tillbehör.

NNr de färskaste kostråden

Enligt Mai-Lis Hellénius passar medelhavsmaten

perfekt in i de nya nordiska

näringsrekommendationerna, NNR, som

kommer att läggas fram i oktober. Hon är

en av de cirka 100 nordiska forskare som

har gått igenom den senaste forskningen

mai-Lis hellénius hälsotips är att byta mättat

fett mot omättat, välja bra kolhydrater och

skippa socker och läsk.

och utarbetat de nya råden på uppdrag av

Nordiska Ministerrådet.

– Det blir de färskaste kostråden i

världen, som ger en samlad bild av de

senaste tio årens forskning inom området.

Under denna period kom det över 200 000

artiklar om kost och hälsa. Det innebär att

kostråden vilar på en allt säkrare grund.

Samtidigt har det blivit lättare att plocka ut

enstaka studier, som passar ens egna teorier.

– I dag finns ett extremt fokus på dieter.

Det är en svår balans – att vara hälsomedveten,

men inte bli fixerad vid maten.

Mai-Lis Hellénius menar att det har

blivit för mycket kamp om vilken mat som

är bäst för hälsan.

– Jag tycker personligen att mat ska stå

för glädje, samvaro och njutning, men som

professor måste jag vara ett språkrör för den

vetenskap som finns om mat och hälsa.

Vad forskningen säger är dock en

sak. Kostråden är översiktliga och måste

anpassas efter varje enskild individ, poängterar

hon.

– Inom sjukvården måste vi ge

differentierade kostråd. Det handlar om

livsstil, ärftlighet och preferenser. Det finns

inget som vi aldrig kan äta och ingen mat

som alla ska äta.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 29


30

Tema kost & hälsa

guiden

Skippa frukosten, byt ut kolhydraterna mot mättat fett, var inte

rädd för rött kött, ät huvudmålet sent på kvällen och skölj ner det

med vin. Dränk maten i olivolja – men undvik rapsolja. Det är

några kostråd från Fredrik Nyström, professor i internmedicin

och läkare.

text: carina malm Foto: linKöPinGs uniVersitet

Fredrik Nyström har inte mycket till övers

för de officiella kostråden.

i sin bok ät upp till bevis! ifrågasätter fredrik

nyström flera av de officiella kostråden.

FredriK nyström:

Kostråden

är felaktiga

– Nej, råd som att äta lite fett, undvika

mättat fett och äta grönsaker är inte grun-

dade på studier, där man verkligen har testat

vilken effekt dessa råd har på sjuklighet.

Han hänvisar till den amerikanska

studien Look AHEAD, där drygt 5 000

överviktiga och feta personer med typ 2-

diabetes fick testa en lågfettkost kombinerad

med raska promenader. Efter elva år avbröts

studien i förtid, eftersom dödligheten i

hjärtkärl-sjukdomar inte minskade, trots

att deltagarna gick ner i vikt och fick bättre

blodvärden.

– Det är inte blodprover man ska

titta på. Råd om hur man ska undvika

hjärtsjukdom måste också kopplas till färre

sjukdomar.

Studien Womens Health Initiative, som

omfattade 48 000 amerikanska kvinnor

under åtta år, visade att en lågfettkost

kombinerad med frukt och grönt, fullkorn

och fiber varken resulterade i mindre

sjuklighet eller färre dödsfall.

– Det visade sig till och med att en

sådan kost kunde vara farlig för personer

med hjärtkärl-sjukdomar.

Den studien visar även att det inte finns

några bevis för att antioxidanter i frukt och

grönsaker skulle ha positiva hälsoeffekter,

menar Fredrik Nyström.

Naturligt att äta rött kött

Rådet att dra ner på rött kött beskriver han

som märkligt.

– Det vore konstigt om rött kött skulle

vara farligt, det är det mest naturliga för oss

att äta. Däremot ska vi undvika charkuterier,

men inte på grund av köttinnehållet, utan för

att de är så salta.

Rådet om att äta mycket fet fisk ställer

han sig också tveksam till, på grund av

miljögifterna.

– Det är komplicerat, jag är tveksam

till att man ska äta de nordiska feta fiskarna.

Jag kan inte ge något säkert svar när det

gäller omega-3-fettsyror i fisk. Många

studier visar att de inte har någon positiv

effekt. Jag tror inte att de är farliga, men

heller inte jättenyttiga.

Däremot vill Fredrik Nyström varna för

omega-6, som det finns rikligt av i bland

annat rapsolja.

– Rekommendationerna om att vi ska

äta rapsolja är jättemärkliga. Vad finns det

för dokumentation för det? Jag är bekymrad

över ett stort intag av omega-6-fettsyror,

kanske det är farligt.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


Där hänvisar han till en brittisk studie från

60- och 70-talet, som visade att en grupp

som fick sitt vanliga matfett utbytt mot

omega-6-rik tistelolja hade högre dödlighet,

än den grupp som åt som tidigare. Studien

har dock ”gömts” och publicerades inte

förrän nyligen.

Efter cirka fem år hade de som fick äta

någon av medelhavsdieterna 30 procent

minskad risk för hjärtkärl-sjukdomar, i

synnerhet stroke.

Han säger att det finns många myter när

det gäller mat och att en av de dummaste är

att vi ska äta frukost.

– På morgonen är insulinkänsligheten

som sämst, därför behöver diabetiker som

tror på medelhavsmat

’’

Däremot säger Fredrik Nyström att han

känner sig helt trygg med olivolja.

– Jag är öppen för att enkelomättat

fett kan vara bättre än mättat, men det

innebär inte att mättat fett är farligt. Det är

kolhydrater som man ska undvika, och jag

tror att LCHF-dieten är mycket bättre än

lågfettkost, som ju innebär ett högt intag av

kolhydrater.

Fredrik Nyström är också positiv till

medelhavskosten. Han refererar till den

färska spanska studien Predimed, där mest insulin när de äter frukost. Själv äter

7 500 deltagare med hög risk för hjärtkärl- jag inte frukost nu när jag vårbantar.

sjukdom lottades till någon av tre olika

– Att äta tre mål om dagen plus flera

dieter: medelhavskost med extra tillägg av mellanmål är definitivt ingen medel-

antingen nötter eller olivolja respektive en havskost. Där äter man traditionellt nästan

klassisk lågfettkost. ingen frukost och gärna huvudmålet sent på

Vad händer efter 13/12 2014?

Det är kolhydrater som

man ska undvika, och

jag tror att LCHF-dieten

är mycket bättre än

lågfettkost

Tisdag 12 nov 2013

Scandic Star

Lund

kvällen ihop med vin. Det är säkert bra med

långa uppehåll mellan måltiderna och ingen

nackdel att äta mycket vid samma tillfälle.

Hur mycket vin kan man dricka, utan

att det är skadligt?

– Åtminstone ett glas om dagen för

kvinnor och två för män. Men inte om man

har alkoholister i sin nära släkt.

Vad beror det då på att de gamla

kostråden hänger kvar?

– Nästan alla kostråd bygger på

epidemiologi. Sådana råd går bara att

använda när det finns en extremt tydlig

koppling, som vid rökning. Det gör det

sällan när det gäller kosten.

Fredrik Nyström förordar i stället

studier, där deltagarna lottas in i olika

grupper, så kallade randomiserade studier.

– Sedan beror det mycket på prestige

och bristande kompetens. Livsmedelsverket

har knappt någon egen expertis utan måste

hyra in experter. Man lyssnar på gammal

information i stället för att göra egen

forskning eller bygga råden på de riktiga,

lottade studier, som faktiskt har kommit

fram nu under de senaste åren.

Nyheter i Informationsförordningen

Lagstiftningen om livsmedelsinformation till konsumenter har uppdaterats.

Hur påverkar det dig som arbetar inom livsmedelsproduktion, handel, restaurang eller

foodservice? Under seminariet går vi igenom nyheterna och de viktigaste förändringarna

i förordningen samt hur de påverkar dig som arbetar med märkning av livsmedel.

Program & anmälan hittar du på www.livsmedelsforeningen.se

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 31


32

Tema kost & hälsa

Nya produkter

av svenska bär

Svenska bär är en

underskattad råvara med

flera hälsoeffekter. Det menar

en grupp forskare, som

vill utveckla hälsosamma,

bärbaserade mellanmål

och snacks för barn och

ungdomar. Nu hoppas man

på medel inom ramen för

TvärLivs-programmet.

text och Foto: carina malm

Svenska bär är både nyttigare och

smakrikare än bär från sydligare

breddgrader. Det kan vi tacka vårt klimat,

med långa, ljusa sommardagar, för.

– Det gör att bären får högre halter

av fenoliska ämnen, som flavonoider,

som associeras med olika hälsoeffekter,

förklarar Marie Alminger, biträdande

professor vid Chalmers tekniska högskola

och projektledare för ”Innovativa

bärprodukter med hälsomervärden och

marknadspotential”.

Projektet, som startade i slutet av

2012 inom TvärLivs-programmet, är den

första delen i en tvåstegsprocess och avser

idéutveckling och projektgruppsbyggande. I

projektet deltar även SLU, Lunds universitet

och högskolan i Kristianstad.

– Bär är ett exempel på en fin svensk

råvara som både är underskattad och

underutnyttjad. Endast tre till fyra procent

av de vilda bären tas tillvara. Vi har även

goda förutsättningar för att odla mycket mer

bär, säger Marie Alminger.

– Industrin har heller inte satsat på att

utveckla olika bärprodukter. Oftast handlar

det om små företag som har svårt att få

lönsamhet, eftersom bär inte värdesätts som

de borde.

I mitten av mars bjöds internationella

och svenska bärforskare, bärleverantörer,

odlare, livsmedelsföretag och representaner

från Exportrådet och Livsmedelsverket in

till två dagars seminarier och en work shop

i Göteborg. Syftet var att få en översikt

över den aktuella bärforskningen och bygga

upp ett nätverk med producenter, industri,

myndigheter och forskare.

hälsosamma bärprodukter

Den första delen av projektet, del A, är

nu avslutad och en ansökan till del B har

nyligen lämnats in.

– Om vi får medel till nästa steg

är tanken att ta fram två hälsosamma,

bärbaserade snacks eller mellanmål,

som i första hand riktar sig till barn och

ungdomar. Det är en viktig målgrupp som

behöver få tillgång till nyttigare alternativ,

berättar Marie Alminger.

– Det ska vara lättillgängliga produkter,

som drycker, bars och liknande, där bär

kombineras med till exempel spannmål

och proteiner. De ska passa i vardagliga

situationer, som i skolan, på dagis och vid

träning.

I tidigare studier har man bland

annat sett att bär har positiva effekter

på blodsocker, insulinnivåer och

kolesterolhalten i blodet.

Nu visar en alldeles färsk

brittisk studie att även minnes- och

koncentrationsförmågan hos sju- till

nioåringar förbättrades tydligt efter att

de hade blivit serverade en blåbärsrik

dryck under en period, jämfört med en

kontrollgrupp som inte hade fått drycken.

Viktigt är naturligtvis också att

produkterna upplevs som goda.

– Det tror vi inte blir några problem,

eftersom flera studier visar att barn och

ungdomar uppskattar bärsmak, säger Marie

Alminger.

exportmöjligheter

För att få bästa hälsoeffekt menar forskarna

att man ska blanda olika bär, både vilda och

odlade, eftersom de innehåller olika ämnen.

fakta

”innovativa bärprodukter med

hälsomervärden och marknadspotential”

är ett av de 15 tvärLivs-projekt som

beviljades medel vid utlysningen ”en

hållbar innovativ livsmedelskedja som

möter framtidens behov – projektform a”.

Projektet genomförs vid chalmers

tekniska högskola. marie alminger är

projektledare.

den 11 juni var slutdatum för

ansökan om medel till projektform B.

Beslut meddelas den 23 september.

Projekten startar tidigast 10 oktober och

ska pågå i tre år.

På sikt kan det också bli tal om produkter

för andra målgrupper, som äldre.

– Tidigare studier har visat att även

äldre som konsumerar stora mängder bär

drabbas mindre av nedsättningar i kognitiva

funktioner.

Marie Alminger ser också en stor

potential för export av svenska bärprodukter:

– Vi skulle kunna göra samma satsning

på våra fina svenska bär, som norrmännen

har gjort på sin laxodling.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


Mjölk sänker

blodsockret

Några klunkar mjölk före maten kan bidra till att blodsockret

håller sig på en låg och jämn nivå – men allra bäst effekt får

man av vassle. Det berättar Elin Östman vid Antidiabetic Food

Centre, som tillsammans med sina kollegor har tagit fram en

”shot” med blodsockersänkande aminosyror från vassle.

text: carina malm Foto: sKÅnemeJerier

Mjölk ger höga insulinsvar, men låg

blodsockerhöjning. Vad som ligger

bakom denna mekanism har forskarna vid

Antidiabetic Food Centre, AFC, i Lund

studerat närmare.

– Vi har sett att vassle ger den största

blodsockersänkningen och har identifierat

fem aminosyror som är speciellt aktiva,

berättar Elin Östman, som är docent i

industriell näringslära.

I den senaste studien, som publicerades

i höstas, har man sett att en blandning av

hälften vassle och hälften fria aminosyror

ger den bästa effekten. Blandningen ska

dessutom intas före en måltid, eftersom

aminosyrorna ”förvarnar” kroppen om att

det kommer mat som höjer blodsockret.

Därför frisätts insulin lite tidigare än vanligt

och klarar bättre att dämpa sockerstegringen

i blodet.

– Om kroppen är förberedd, kan

insulinet ta hand om blodsockret direkt,

innan det blir för högt. På så vis får man

en jämnare och bättre blodsockerkurva,

förklarar Elin.

halverat gi

I studien fick friska försökspersoner dricka

en shot med proteinblandningen före måltid.

Sedan jämfördes deras blodsockersvar med

en kontrollgrupp som åt samma mat men

fick dricka vatten.

– Vi såg att blodsockersvaret

halverades hos dem som hade druckit

proteinblandningen, jämfört med dem som

bara drack vatten.

Ett annat intressant resultat var att

shoten höjde nivåerna av GLP1, ett

tarmhormon som bland annat stimulerar

kroppen att producera insulin.

– GLP1 är viktigt för att motverka

diabetes och fetma. Det finns ett stort

intresse för att hitta läkemedel som ger

samma effekt, men det är svårt att ge i ren

’’

Tyvärr pratar man

väldigt lite om

proteinkvalitet

form eftersom det bryts ner snabbt. Nu har

vi sett att hormonet går att stimulera med

vissa livsmedelsproteiner.

AFC planerar nu en långtidsstudie, där

diabetiker kommer att få dricka shoten vid

varje huvudmåltid i drygt tre månader.

Nya livsmedel

Sedan är förhoppningen att blandningen ska

resultera i nya livsmedelsprodukter. Nyligen

fick receptet på blandningen ett godkänt

EU-patent, och Elin Östman berättar att det

finns intresse från industrins sida.

– Mejerierna får mycket vassle över

från osttillverkningen. Det är väldigt

mycket prat om proteiner just nu och det

lutar åt att det blir okej med ett något

högre proteinintag i de nya nordiska

näringsrekommendationerna.

Att överdriva proteinintaget är dock inte

meningsfullt, eftersom kroppen bara

använder det protein som behövs. Resten

försvinner ut via njurarna.

– Tyvärr pratar man väldigt lite om

proteinkvalitet, alla proteiner är ju inte lika

bra. Det intressanta är att våra proteiner kan

halvera en måltids GI, om man tar dem före

maten.

Det går även bra att dricka ett glas

mjölk före maten, men det är inte lika

effektivt.

fakta

den 22 mars presenterade ulrika

gunnerud sin doktorsavhandling

”metabolic impact of certain dietary

proteins and/or amino acids –

glycaemic and hormonal responses to

carbohydrate meals in healthy subject”.

den sammanfattar de senaste av

antidiabetic food centres studier om

hur mjölkproteiner påverkar blodsockret.

docent elin östman och professor inger

Björck har handlett avhandlingsarbetet.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 33


34

Tema kost & hälsa

Protein – en hälsotrend

Hösten 2011 lanserade Kavli sin isländska, proteinstinna

yoghurt Skyr i Sverige. Det blev succé från dag ett.

Proteintrenden håller i sig och flera svenska mejerier har

börjat sälja extra proteinrik mjölk som återhämtning efter

träning.

text: Åsa leiFe

Lena Hedin, marknadsdirektör på Kavli,

berättar att de investerat väldigt mycket, inte

minst marknadsföringsmässigt, i Skyr och

att de är mycket nöjda med lanseringen.

– Skyr låg verkligen helt rätt i hälsotrenden.

Produkten har också fått bra

skånemejerier, men även arla, tillverkar

numera proteinberikad mjölk.

den naturligt proteinrika skyr müsli Jordgubb

& vanilj, 170 gram, har nyligen lanserats.

Missa inte

Livsmedelsakademins Dag

Torsdagen den 15 oktober 2013 på Börshuset i Malmö.

Spännande föredrag, trendspaningar,

mingel, matupplevelser och mycket annat.

Information på livsmedelsakademin.se

Välkommen!

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


esultat vid tester, bland annat i olika hälsotidningar. Men vi

har även testat en del nya grepp och jobbat mycket med digitala

medier.

Människor som tränar mycket söker aktivt efter produkter

att äta före och efter träning. Lena Hedin berättar att de i

kontakter med konsumenterna ofta har fått kommentarer som:

”En av få produkter som faktiskt lever upp till påståendet att

den mättar.”

Av de fyra smakerna är det jordgubbe och vanilj som säljer

allra bäst, men skillnaderna smakerna emellan är små.

– Försäljningen har varit jämnare än väntat. Nu kommer vi

också med en Skyr med müsli, som blir ännu mer som en liten

måltid.

Naturlig trend

Lena Hedin berättar att det som förvånat dem mest, är att 400

gram Skyr naturell sålt så bra.

– Det är ju en stor förpackning och det blir därmed ett rätt

så stort utlägg. Men man köper ofta med hem och äter den

sedan med frukt eller bär. Naturligt är ju också en trend.

Vad som dessutom förvånat, berättar Lena Hedin, är att

kunskapen hos de hälsomedvetna konsumenterna är så stor.

– De kan mycket om protein och uppskattar att det inte är

något tillsatt protein i Skyr, utan att det är en naturlig produkt.

proteinberikad mjölk

Det ”naturliga” är också viktigt då Skånemejerier marknadsför

sin proteinberikade mjölkdryck. Med 50 procent extra protein

uppges den här drycken innehålla allt kroppen behöver efter

matchen eller träningspasset, ”naturlig återhämtning” helt

enkelt.

Drycken, som i övrigt innehåller samma näringsämnen som

vanlig mjölk, finns i smakerna naturell och choklad.

Charlotte Westergren, kategoriansvarig för mjölk på

Skånemejerier, uppger att den extra proteinrika mjölken ”säljer

enligt prognos”. Köparna är både de som tränar och de som

helt enkelt gillar smaken på chokladdrycken. Eftersom den har

ett lägre sockerinnehåll än annan chokladmjölk, har den också

blivit en uppskattad mellanmålsprodukt i barnfamiljer.

– Konsumenterna har uppenbarligen förstått mervärdet med

en proteinberikad mjölk, säger Charlotte Westergren.

Den naturella varianten säljer ungefär lika bra som den med

smak av choklad.

Nu pågår en utbyggnad av det extra proteinrika sortimentet

hos Skånemejerier.

kesella och keso ökar kraftigt

Det stora intresset för protein visar sig också på flera andra sätt.

Kesella, som är Arlas varumärke för kvarg och Keso som är

deras varumärke för cottage cheese, har de tre senaste åren ökat

med 63 procent och räknat på ett år med 27,5 procent, enligt

Nielsendata för hela den svenska detaljhandeln.

– Och den positiva utvecklingen för den här kategorin ser ut

att fortsätta under 2013, berättar Annika Strömberg, Health &

Environment Manager på Arla Foods.

Lexit Group Sweden AB är en av Scandinaviens

ledande aktörer inom produktmärkning, data-

fångst och etiketter. Vi finns i 3500m 2 lokaler

10 minuter öster om Göteborg.

Vi växer med

uppdragen och

siktar högt!

Vi marknadsför och producerar till

den skandinaviska marknaden och kan

erbjuda de bästa lösningarna på:

www.lexit.se

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 35

v

v

v

v

alla typer av självhäftande etiketter

produktetiketter, neutrala etiketter, tilltrycksetiketter,

flersidiga etiketter (LexDuo), sleeves,

V-seal, 3D-etiketter, tatueringsetiketter, lageretiketter,

metalliska etiketter, färgband/

karbonband och design av etiketter!

printerlösningar (inlineprinter)

terminaler

mjukvaror

vi skapar goda relationer

Lexit Group Sweden AB

Konstruktionsvägen 1

435 33 Mölnlycke

+46 (0)31-734 41 00


36

Tema kost & hälsa

friterade insekter går bland annat att köpa som

gatumat i Bangkok. foto: carina malm

fao vill se mer

insekter på menyn

Insekter är en viktig och lättillgänglig källa till

närings- och proteinrik mat. De är hittills också en

ganska outnyttjad resurs, både som livsmedel och

foder. Det konstaterar FAO i rapporten Ӏtbara

insekter: Framtidsutsikter för tryggad livsmedels- och

foderförsörjning”.

En uppskattning är att fler än 1 900 insektsarter äts

av minst två miljarder människor. Skalbaggar står för 31

procent, larver för 18 procent, bin, getingar och myror för

14 procent samt gräshoppor och syrsor för 13 procent.

Många insekter är rika på protein och nyttiga fetter

samt innehåller mycket kalcium, järn och zink. Nötkött

har en järnhalt på 6 mg per 100 g torrvikt, medan

järnhalten hos gräshoppor varierar mellan 8 och 20 mg per

100 gram.

Medan nötkreatur kräver 8 kilo foder för att producera

1 kilo kött, behöver insekter bara 2 kilo. Insekter

orsakar dessutom en mindre mängd växthusgaser och

miljöföroreningar.

I rapporten konstateras att det behövs mer forskning

kring insektsuppfödning samt att regelverk och

livsmedelsstandarder behöver anpassas.

– Den privata sektorn är redo att investera i

insektsuppfödning och framtidsutsikterna ser goda ut.

Men innan frågetecknen inom det juridiska området har

utretts, förblir lagar otydliga och kan hindra utvecklingen.

Så länge dessa oklarheter kvarstår, kommer inga större

företag att ta risken att investera, säger Paul Vantomme,

en av författarna till rapporten.

Nästa matsuccé kommer

troligen från Karlshamn.

CLUK hjälper företag att utveckla livsmedelsprodukter.

Vi är en oberoende utvecklingspartner som erbjuder

tillgång till kompetens och teknisk utrustning.

Så bli inte förvånad om nästa matsuccé föds i CLUK:s

pilotanläggning.

Har du en matsuccé på gång?

Kontakta Cissi Lingerud på tel 0733-57 61 15 eller

via mail: cissi.lingerud@karlshamn.se.

www.cluk.se

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


Tema/hälsa

Vården ska lära

om nyckelhålet

Mer kostfiber och fullkorn, mindre salt,

socker samt mindre och/eller nyttigare fett

är de ändringar i kosten som skulle betyda

mest för att minska risken för bland annat

fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar

och vissa cancersjukdomar, framhåller

Livsmedelsverket. Vi skulle kort sagt må bra

av att välja nyckelhålsmärkta livsmedel.

text: Åsa leiFe

Nyckelhålet kan spela en viktig roll inom hälso- och sjukvården

och Socialstyrelsen har tagit fram nya nationella riktlinjer

kring sjukdomsförebyggande metoder, som bland annat

rör ohälsosamma matvanor. Detta innebär att hälso- och

sjukvårdspersonal blir en ny målgrupp för Livsmedelsverket.

– Att förse vården med information blir en stor uppgift för

oss och här blev nyckelhålet ett viktigt verktyg, säger Anette

Jansson, dietist på Livsmedelsverket.

Bristfälliga kunskaper och avsaknad av rutiner inom

sjukvården har gjort att man sällan pratat med patienterna om

vikten av bra matvanor.

Tillsammans med Socialstyrelsen gör Livsmedelsverket

också en webbutbildning kring hur man kan förbättra sina

matvanor.

– Vi ser vården som en jättechans för oss att nå ut till

konsumenterna med information kring bra matvanor, säger

Anette Jansson.

Nyckelhålets kriterier revideras ständigt. Senast skedde det

2009. Nästa revidering är på gång och ska komma 2014. Där

kommer fokus bland annat att läggas på mindre salt och mer

fullkorn. Man kommer även att titta mer på mellanmålsområdet,

som ständigt växer i betydelse.

– I arbetet med att revidera nyckelhålskriterierna jobbar

vi rätt nära industrin och har kontinuerligt möten med

representanter från Livsmedelsföretagen, Li, berättar Anette

Jansson.

Nya hälsosamma

köttprodukter

”Nya köttprodukter med frukt, bär och vegetabilier – ett

koncept för goda, hälsosamma och hållbara köttprodukter”

är ett av de 15 projekt som har beviljats medel inom

TvärLivsprogrammet.

Syftet är att klarlägga sambanden mellan prooxidativt järn

samt den höga fetthalten i köttprodukter och magtarmscancer.

Projektet förväntas resultera i nya, mer hälsosamma,

hållbara och goda köttprodukter, som skinkpålägg berikat

med vattenlösliga antioxidanter, samt korv och färdigstekta

köttbullar, där minst hälften av fettet har bytts ut mot frukt, bär

och andra vegetabilier.

Nya industrinätverk mellan producenter av bär, frukt, och

vegetabilier och köttproducenter ska skapas, samtidigt som

forskare från helt skilda områden ska bilda nya forskarnätverk.

Projektet genomförs vid Institutionen för livsmedelsteknik,

Lunds universitet, och projektledare är Eva Tornberg.

Vi levererar salt till svensk

livsmedelsindustri

Suprasel är vårt varumärke för salt till livsmedelsindustrin

och omfattar ett komplett sortiment av rena vakuumsalt

produkter från mikrofint till granular, samt havssalt och

natriumreducerat salt.

• Vårt salt är närproducerat i Danmark – vi är Nordens enda

producent av salt

• Högsta kvalitet och leveranssäkerhet

• Vi har ett omfattande program för säkerhet, hälsa och miljö

• Rikstäckande distribution med lager i Göteborg, Stockholm,

Åhus och Holmsund

• Omfattande kvalitetscertifikat: ISO 9001, ISO 22000,

(HACCP) samt GMP

Akzo Nobel Salt Tel.:031-653000 salt.sweden@akzonobel.com

www.suprasel.com

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 37


38

Tema kost & hälsa

Hälsosamma

mjölkprodukter

har inte leVt uPP till

FörhoPPninGarna

Arla Wellness är ett sortiment av extra hälsosamma mjölk-, fil-

och yoghurtprodukter, som uppges vara bra för såväl magen

som immunsystemet och skelettet. Produkterna innehåller olika

mängder aktiva bakterier, fibrer och vitamin D och C samt

extra mycket kalcium.

text: Åsa leiFe

Arla Wellness består av yoghurt i

såväl enlitersförpackning som mindre

bägare, drickyoghurt och mjölkdrycker.

Produktserien lanserades i september

2012 och har nu sålt i över 2 miljoner

förpackningar, vilket dock inte riktigt

motsvarar förväntningarna.

– Vi hade väldigt stora förhoppningar,

konstaterar Sten Schwalbe, kategorichef för

mjölk, fil och yoghurt på Arla Foods.

Det säljs i dag ungefär lika mycket av

de naturella som av de smaksatta Wellnessvarianterna.

På internet framförs viss kritik mot att

de smaksatta varianterna är väl söta.

– Självklart är vi lyhörda för vad

konsumenterna tycker, men vi måste också

väga in smakaspekten. Dessutom finns ju de

naturella varianterna om man föredrar det,

säger Sten Schwalbe.

kritiserad marknadsföring

Wellness-produkterna har också fått

viss kritik för sin marknadsföring med

hälsopåståenden, vilket bland annat lett till

att Konsumentföreningen Stockholm har

anmält Arla Foods till Livsmedelsverket.

– Vi har en dialog med Livsmedelsverket,

säger Sten Schwalbe. Givetvis

försöker vi följa gällande lagar och

bestämmelser och vi menar att vår tolkning

är rätt.

Från konsumenthåll, berättar han vidare,

har det mest varit positiva reaktioner.

– Men det är lite förvånanade att det

är så svårt att få folk att byta upp sig när

det gäller just mjölk. Det är svårt att sälja

premiummjölk, inte bara ur Wellnesssortimentet.

Vanans makt är stor.

soja och tomat

kan skydda

mot cancer

En studie vid University of Illinois,

USA, visar att en kombination av

tomater och soja kan förebygga

prostatacancer – i alla fall hos möss.

Samma effekt uppnås inte med bara det

ena eller andra livsmedlet.

I studien användes möss, som

var genetiskt modifierade att utveckla

prostatacancer. Hälften av de möss som

fick en blandning av tomater och soja

utvecklade inte cancer, medan alla möss

i gruppen som varken fick tomater eller

soja utvecklade cancer.

De möss som enbart fick tomater

eller enbart soja fick också ett visst

skydd, men bäst blev effekten av

kombinationen.

Enligt forskarna visar studien

att en 55-årig man skulle behöva äta

tomatprodukter fyra gånger i veckan

och sojaprodukter två gånger om dagen

för att få ett skydd mot prostatacancer.

Källa Nutrition horizon

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


valnötter bra

för hjärthälsan

Konsumtion av hela valnötter eller valnötsolja kan minska

risken för hjärtkärl-sjukdomar. Det visar en studie från tre

universitet i Pennsylvania, USA.

– Vi vet redan att valnötter kan sänka kolesterolhalten i

bloden. Men vi har tidigare inte vetat vilka delar av valnöten

som står för effekten, säger Penny Kris-Ehterton, professor

vid Penn State University.

I studien deltog 15 personer med förhöjda

kolesterolvärden, som fick behandling med fyra olika

valnötskomponenter, bland annat olja och hela nötter.

Studien visade att valnötsolja gör att blodkärlen bibehåller

sin funktion efter en måltid, medan hela valnötter hjälper

”det goda” HDL-kolesterolet att transportera bort överflödigt

kolesterol ur kroppen. Forskarna har även funnit att valnötter

innehåller alfalinolensyra, gamma-tokoferol och fytosteroler,

som kan bidrar till de postitiva hälsoeffekterna.

Studien är finansierad av California Walnut Board.

Källa: Nutrition horizon

sömningare

av mycket fett

En amerikansk studie visar att en hög fettkonsumtion förknippas

med sömnighet under dagtid, medan ett högt kolhydratintag gör

att man känner sig mer alert. Vid proteinkonsumtion såg man

inga samband med vare sig sömni ghet eller pigghet.

I studien, som genomfördes vid Penn State College of

Medicine, Hershey, Pennsylvania, deltog 31 friska, normalviktiga

personer mellan 18 och 65 år.

– Överdriven trötthet ökar i dagens moderna värld. Det

verkar som om ett högt fettintag gör oss mindre alerta, kan

påverka vårt sätt att fungera och även äventyra den allmänna

säkerheten, säger professor Alexandros Vgontzas, som står

bakom studien.

Källa: Nutrition horizon

Smörjmedel till

livsmedelsindustrin

www.svenskafoder.se/energi

Tel: 020-83 00 00 • Box 673 • 531 16 Lidköping

biogaia tecknar

avtal i kina

BioGaia har tecknat ett avtal med det kinesiska läkemedelsföretaget

Beijing Keyuan Xinhai Pharmaceutical Co Ltd.

Avtalet ger Keyuan exklusiva försäljningsrättigheter

för BioGaias Protectis droppar samt Protectis och Gastrus

maghälsotabletter på den kinesiska marknaden. Samtliga

produkter innehåller probiotiska bakterier.

Beställ

redan idag:

I enlighet med kraven för: Livsmedelsverket,

FDA, BRC, ISO 22000, EFSA, NSF H1/3H.

Vi kan tryckluft!

Granzow Service tar

helhetsgreppet över

din tryckluftsanläggning!

• Service & Underhåll på de

flesta kompressorfabrikat.

• Energioptimering av tryckluftssystem

• Läckagesökning

• Testning av luftkvalitet

för speciella ändamål

(ex.vis andningsluft)

Ring oss

för Service!

Granzow AB är Sveriges största oberoende leverantör av

kompressorer och luftbehandlingsutrustning med mer än 40 års

erfarenhet och med en rikstäckande serviceorganisation.

www.granzow.se • Tel 0171-478 000

‘Granzow ® ’ reg. varumärke Granzow AB. © 2008

020-83 00 00 Stort sortiment!

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 39

svensk tryckluftspartner

svensk tryckluftspartner

svensk tryckluftspartner

ISO-Certierad

tryckluftsservice

020 - 78 80 00

www.granzow.se

www.granzow.se

www.granzow.se


Tema kost & hälsa

40

vilseledande märkning av ägg

Vallentuna kommun anser att Coop säljer ägg, som strider mot lagen om närings- och hälsopåståenden. På äggkartongerna som är

märkta ”Livskraft” står bland annat att äggen innehåller näringsämnen som kan stärka immunförsvaret.

– Det är hälsopåståenden som inte stämmer överens med vad man får skriva. De har använt ordet immunförsvar och det får man

inte använda på livsmedel, utan bara för läkemedel, säger Lena Lidö, miljöinspektör i Vallentuna kommun.

Kommunen upptäckte förpackningen vid ett tillsynsbesök i en Coop-butik och hotar nu med vite.

På Svenska Lantägg som har levererat äggen är man förvånad över Vallentuna kommuns föreläggande.

Försäljnings- och marknadschef Åke Häljestig berättar att hönorna får ett speciellt foder, som påverkar äggens näringsvärde.

Han säger att man ska kolla upp om märkningen är tillåten.

Källa: FoodMonitor

FISK

Från råvara

till färdig produkt

Marel Sverige är totalleverantör av maskiner och

utrustning till hela livsmedelsindustrin. Vi erbjuder

skräddarsydda och standardlösningar.

För mer information se www.marel.se

VIDARE-

FÖRÄDLING

KÖTT

FJÄDERFÄ

Fran ravara_185x185_SE.indd 1 6.9.2012 14:08:34

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


produktnytt

Nya gourmetknäcken

från kung Markatta

Kung Markatta utökar sitt sortiment av ekologiskt

gourmetknäcke med två medelhavsinspirerade varianter:

Tomat & Mozzarella – fullkornsvete med mozzarella,

tomater och provençalska kryddor – samt Oliv –

fullkornsvete med smak av gröna oliver och rosmarin.

Samtidigt byts även förpackningen till en tunn

kartong för att bröden ska bevaras på bästa sätt.

Sedan tidigare finns gourmetknäcket i varianterna

Ost & Pumpafrö, Tre Fröer samt Müsli.

alpro lanserar

hasselnötsdryck

Alpro breddar sitt dryckessortiment med Alpro

Hasselnötsdryck, som är helt växtbaserad. Med

sin söta, nötaktiga smak och krämiga konsistens

uppges drycken passa såväl som törstsläckare, som

bas i smoothies och varma drycker samt i bakning

och matlagning.

– Växtbaserade livsmedel är inte längre bara

en trend. År 2012 var en viktig milstolpe för Alpro,

då vi med vår mandeldryck för första gången

erbjöd en bas utöver soja. Hasselnötsdrycken är

ytterligare ett viktigt steg när konsumenten vill ha

fler valmöjligheter, säger Hanna Möll, produktchef

på Alpro.

Nya möra grilldetaljer från scan

grovt och mjukt portionsbröd

från fazer

Fazers Finaste Rågmust är ett nytt mörkt portionsbröd, bakat på

surdeg, med ett grovt yttre och en mjuk insida. Brödet innehåller 33

procent råg och 29 procent fullkorn.

– Det grova yttre balanseras upp av en mjukhet och sötma,

som nästan förvånar när man tar en tugga, säger Lisa Söderholm,

bageriverksamheten på Fazer.

Scan utökar sitt sortiment av mörat premiumkött för grillen med tre nya nötköttsdetaljer: Flankstek,

rumpstek med kappa och luffarbiff.

Flanksteken, som styckas fram ur kållappen, är mör och smakrik med grov köttstruktur.

Rumpsteken är den yttersta spetsen av ytterlåret, som har fått behålla den smakrika kappan.

Luffarbiffen från skulderbladet är ett framdelskött med tunna fibrer, vilket gör det riktigt mört.

kalorisnål latte

Nu lanseras Starbucks

Discoveries Skinny Latte på

den svenska marknaden.

Det är en drickfärdig,

lätt sötad dryck av

espressorostat kaffe och

mjölk med 1 procent fett.

Drycken finns i butikernas

kyldiskar.

kungsörnen lanserar

mix för surdegsbröd

Det behövs ingen surdegskultur för att sätta

igång degen och brödbaket tar inte mer än

två timmar från start till färdigt bröd, lovar

Kungsörnen.

Den som vill vara en ännu kreativare

hemmabagare kan experimentera med olika

kryddningar eller tekniker, som ånga och fukt.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 41


42

produktnytt

surdeg och rapsolja

i pågens nya bröd

Pågen lanserar en serie surdegsbröd

i fyra smaker: LantGoda, KärnSund,

DinkelGlädje och RågLycka. Bröden, som

är nyckelhålsmärkta, har ett tydligt nordiskt

tema och innehåller kallpressad rapsolja

från Österlen.

italiensk chark för

finsmakare

Delizie Primo är ett nytt sortiment av italienska charkuterier från regionen Emilia-Romagna.

Primo Prosciutto di Parma riserva 20 månader är extra utvald parmaskinka som har

lagrats i minst 20 månader. Skinkan har en utpräglat söt smak och en framträdande doft.

Primo Spianata Calabra är en traditionell salami av fläskkött smaksatt med bland annat

färsk chili. Primo Bresaola görs av nötinnanlår som har kryddats med bland annat kanel och

kryddnejlika och sedan lufttorkats.

Primo Salame Finocchiona Toscana är en salami kryddad med fänkålsfrön.

Primo Golfetta är en smakrik och mager salami med 12 procent fett från producenten

Golfera. Till grillsäsongen utökar Delizie också sitt sortiment av färska salsiccia, som får

följande smaksättningar: Fänkål, Chili och Rosmarin. Dessutom kommer färsk Chorizo och

Minichorizo.

Nya varianter av ekologisk quinoa

ekologisk

smaksatt vodka

Svenska Virtuous Spirits lanserar sina

första produkter som är en serie rågbaserad

ekologisk vodka under varumärket Virtous

Vodka i sex olika smaker: Chili, Havtorn,

Ingefära, Hallon, Citron och Vanilj.

Samtliga är smaksatta med naturliga råvaror

och helt fria från aromämnen.

Vodkan är tillverkad av svensk

ekologisk råg, som uppges ge en något

rundare och lenare smak.

– Vi vill väcka liv i Sveriges långa

brännvins- och vodkatradition med ett

vodkamärke som tror på den äkta och rena

smaken, liksom en noggrann och ansvarsfull

produktion, säger grundaren Claes

Stenmark.

exklusiva oljor

från Zeta

Zeta Regionale Olio Extra Vergine

di Oliva består av tre regionsoljor,

som varierar från lätt fruktig till

intensivt fruktig: Azienda Guerrieri

från Marche, Val di Mazara D.O.P.

från Sicilien och Toscano I.G.P. från

Toscana.

Flaskorna skiljer sig åt i utseende,

eftersom varje producent använder sin

karkatäristiska flasktyp. Gemensamt

för de tre regionsoljorna är att de

skördas tidigt på säsongen av späda

olivprimörer, som är rika på smak och

antioxidanter.

Saltå Kvarn lanserar tre nya varianter av ekologisk quinoa:

Quinoa tricolore är en blandning av vita, svarta och röda hela quinoafrön.

Quinoaflingor tas fram genom att hela frön ångas och pressas till flingor, som bland annat passar i gröt och müsli.

Quinoamjöl består av hela frön som ångas och mals till mjöl. Mjölet kan användas i gröt, pannkakor, välling och passar också för

glutenfri bakning.

För åtta år sedan introducerade Saltå Kvarn örtfröet quinoa i svensk livsmedelshandel. FNs jordbruksorgan FAO har förklarat 2013 som

internationellt quinoaår.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


proviva utan

tillsatt socker

ProViva50 är ett nytt tillskott i ProViva-familjen,

som bara innehåller naturligt fruktsocker.

Dessutom är den sötad med steviolglykosider,

som är upp till 300 gånger sötare än vanligt

socker. Steviolglykosider innehåller inga kalorier

och påverkar inte blodsockerhalten.

– Vi har sett ett behov av en fruktdryck

utan tillsatt socker. Tack vare extrakt från växten stevia kan vi nu tillgodose det behovet,

samtidigt som vi behåller alla de goda egenskaperna hos ProViva, säger Ing-Marie Viklund,

hälsoexpert på Danone.

ProViva50 finns i smakerna Josig Apelsin-Mango, Uppfriskande Hallon-Björnbär samt

Frisk Tropisk. Den innehåller, liksom övriga ProViva-smaker, den probiotiska bakterien

Lactobacillus plantarum 299v.

ica lanserar italienska

charkuterier

Ica lanserar ett nytt sortiment med

delikatesscharkuterier från den italienska

producenten familjen Beretta. Sortimentet

består av sju produkter:

Antipasto de Italiano, Bresaola, Prosciutto

Crudo, Prosciutto di Parma, Prosciutto di San

Daniele, Salami Milano och Salami Napoli.

80-tals-chipsen

är tillbaka

Enligt OLW:s konsumentundersökning

ville man ha tillbaka smakerna Ranch

och Lövtunna pepparchips, vilket man

nu lyssnat på. Vi får ofta frågor på vår

Facebooksida och i telefon om varför vissa

smaker försvinner från butikshyllan. Det

finns till och med personer som startat

facebookgrupper och gjort namninsamlingar

för att få tidigare chipssmaker, säger Marcus

Thollin, marknadsdirektör på OLW.

Ranch med inslag av gräddfil, ost, lök,

tomat och paprika påminner lite om smaken

av Tacos menar OLW.

grekisk mezé

från fontana

Den grekiska förrätten Bougiourdi är

en ny produkt i Fontanas sortiment.

Den består av fetaost smaksatt med

lagrad Kefalograviera, soltorkade

tomater, peperoni, oregano och

jungfruolja.

Rätten är förpackad i en ugnsform

som går att återanvända. Plasten tas

bort och formen värms i ugnen i 8 - 10

minuter, tills osten har smält och fått

färg.

sylt utan vanligt socker

Ica lanserar nu ett syltsortiment som är sötat

med steviolglykosider, erytritol och maltitol.

Sylterna kommer att finnas i smakerna,

jordgubb, hallon och lingon. Erytritol är en

sockeralkohol som finns naturligt i alger och

svamp.

– Vi har noterat en stigande trend om

att konsumtionen av alternativt sötade

produkter ökar och vi ser därför att det finns

en stor efterfrågan på våra nya, alternativt

sötade sylter, säger Christina Karlsson,

dietist och chef Ica Hälsa.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 43


44

saxat

krydda statinerna

med långa omega-3

www.svenskfisk.se

apelsinfibrer

som fett

Genom att tillföra fibrer från apelsiner

till chokladglass har brasilianska forskare

lyckats sänka fetthalten i glassen med över

70 procent och trots detta fått den accepterad

av en smakpanel. Fiberinnehållet är nog

ändå för lågt (mindre än en viktprocent)

och sockerinnehållet för högt för att kalla

detta en riktig hälsoprodukt, men det är en

bit på vägen. Med fibrerna tillförs glassen

dessutom en del nyttiga fytokemikalier i

mängder som inte är försumbara, eftersom

dessa ämnen i regel koncentreras i skalet.

De egenskaper hos glassen som fick

högst poäng av smakpanelen var färgen,

doften och texturen, men det behöver

sannolikt utvecklas en metod för att

avlägsna vissa bismaker som drog ned

poängen för smak och eftersmak något. 74

procent av medlemmarna i smakpanelen

uppgav att de var beredda att köpa den nya

glassen om den salufördes.

LWT, Food Science and Technology 53,

9- (sept 2013)

Konsumtionen av långa omega-3-fettsyror som DHA och

EPA, har i flera studier associerats med gynnsamma effekter

på hjärta och blodkärl, men en stor del av den västerländska

befolkningen får enligt beräkningar i sig mindre än en tiondel

av den rekommenderade dagliga dosen (0,5 g).

Kortare omega-3, bland annat α-linolensyra som finns

i växter, tycks visserligen också i viss mån skydda mot

kardiovaskulära åkommor och kan i kroppen förlängas till

långa omega-3. De verkar dock inte ha lika stor gynnsam

effekt och förlängningen av dem är ineffektiv.

För att tillrättalägga skeva profiler av blodfetter används

ofta läkemedelsgruppen statiner, som sänker totalkolesterolet,

främst ”det onda” LDL-kolesterolet medan ”det goda” HDLkolesterolet

knappt påverkas. Detta är inte optimalt eftersom

det snarare är kvoten totalkolesterol/HDL än totalkolesterol

som är relevant vad gäller koppling till kardiovaskulär

sjukdom.

Om man ändå vill ta statiner verkar en kombination med

långa omega-3 vara en bra idé eftersom de tycks komplettera

varandra, långa omega-3 höjer nämligen HDL-kolesterolet

(samt minskar inflammation och triglycerider). Långa omega-

3 finns i fisk och alger.

Eur J Clin Nutr 67, 536- (maj 2013)

äta bort mental ohälsa?

Det råder knappast några tvivel om att valet av mat kan påverka den fysiska hälsan och kan

motverka ett antal sjukdomar.

Matens påverkan på den psykiska hälsan är dock mer omstridd, men kopplingarna ökar

med antalet studier och det finns allt fler dokumenterade samband mellan diet och mental

ohälsa.

I en översiktsartikel redogör australiensiska forskare för den senaste tidens utveckling

inom forskningsområdet och ger exempel på olika sätt som matkomponenter kan påverka

hjärnans funktion.

Långa omega-3-fettsyror har länge varit föremål för forskarnas intresse och det är

egentligen inte så underligt med tanke på de höga halterna av DHA (dokosahexaensyra) i

hjärnan.

DHA tycks påverka hjärnan genom att stimulera tillväxten av neuriter (kontaktlänkar

mellan neuroner), öka rörligheten i cellmembranet och förstärka signaler via

neurotransmittorer, stärka skyddet (blod-hjärnbarriären) och överlevnaden bland neuronerna.

I hjärnan finns också höga halter av den långa omega-6-fettsyran arakidonsyra, men brist

på denna är inte vanlig då vi får i oss mycket omega-6-fettsyror via kosten.

Brist på DHA verkar dock inte vara ovanligt och har bland annat kopplats till ADHD.

För att motverka oxidativ stress är antioxidanter viktiga för hjärnan. Speciellt intressanta

är flavonoider som visat sig kunna passera blod-hjärnbarriären och direkt påverka olika

signalvägar i hjärnceller och därigenom stimulera kontakter mellan neuroner och bildandet

av nya neuroner samt motverka skador, inflammation och celldöd. Kopplingar har gjorts

med till exempel depression, ADHD och demens.

J Nutr Biochem 24, 725- (maj 2013)

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


tarm-

reparation

med citrus

Vid inflammation i tarmen, kolit, skadas

den barriär tarmväggen utgör, vilket

leder till ett läckage som tros bidra till

sjukdomsbilden vid exempelvis Crohns

sjukdom. Bland annat drabbas viktiga

beståndsdelar i tarmmembranet, så kallade

”tight junctions” (TJs).

Tidigare studier har visat att produktionen

av de proteiner som tillsammans

utgör TJs förändras vid inflammatorisk

sjukdom i tarmen, men dessa oönskade

förändringar kan åtminstone i viss mån

motverkas av polyfenoler i maten. Detta

visar bland annat en ny japansk studie där

man undersökt effekten av polyfenolerna

kurkumin, quercetin, naringenin och

hesperetin mot tarmskador i en musmodell

av tarminflammation (skapad med

kemikalien DSS, natriumdextransulfat).

Bäst preventiv effekt mot DSS erhölls

med naringenin, medan övriga polyfenoler

gav varierande skydd. Naringenin finns i

citrusfrukter, särkilt i grapefrukt.

J Functional Foods 5, 949- (april 2013)

smala grönsaker

Om man vill gå ned i vikt verkar ett

noggrant urval av grönsaker kunna hjälpa

till med att minska fettvävnaden.

Tre australiensiska forskare redogör

för den senaste utvecklingen inom

forskningsområdet och pekar framför allt ut

tre mekanismer som fytokemikalier tycks

använda för att minska fettvävnaden. De

kan motverka utvecklingen av fettceller och

göra att flera av dem genomgår programmerad

celldöd. De kan även motverka upptag

av fett i tarmen. Fytokemikalierna kan

dessutom motverka den inflammation i

fettvävnaden som kopplas till diverse sjukdomstillstånd.

Till de mest väldokumenterade fytokemikalierna

med verkan mot fettvävnad

hör, enligt författarna, fenolsyror som

klorogensyra, kumarinsyra, gallsyra och

kaffesyra, flavonoler som quercetin,

kaempferol, myrecetin och isorhamnetin

samt flavonerna luteolin och apigenin.

Rätt kombinationer av olika fytokemikalier

tycks också vara viktigt för att

förstärka effekten, bland annat kombineras

med fördel resveratrol, genistein,

naringenin och quercetin, vilket översatt till

livsmedel exempelvis betyder vindruvor +

sojaprodukter + grapefrukt + lök.

Food Research Int 52, 323- (juni 2013)

goda råd

Flera större organisationer som WCRF

(World Cancer Research Fund) och AICR

(American Institute for Cancer Research)

har publicerat livsstilsrekommendationer,

inklusive kostval, men leder verkligen

en efterlevnad till längre liv? Den

frågan har europeiska forskare ställt

sig i en omfattande studie från nio

europeiska länder, där efterlevnaden av

rekommendationer från WCFR/AICR

jämförts med total dödlighet och dödlighet i

vanliga sjukdomar.

Råden från WCRF/AICR rör andel

kroppsfett, fysisk aktivitet, mat och drycker

som stimulerar viktökning, vegetariska

livsmedel, animaliska livsmedel,

alkoholhaltiga drycker samt amning.

Bland deltagarna som följt livsstilsråden

bäst rapporterades 34 procent färre dödsfall.

Am J Clin Nutr 97, 1107- (maj 2013)

Vitlök i

kliniken

KliPPare: anders schultz

Vitlöken har länge varit känd som

naturmedicin, bland annat var den

under andra världskriget känd som

”ryskt penicillin” på grund av sina

antibakteriella egenskaper, men

hälsoeffekter av vitlök var redan

kända och beskrivna under antiken.

Men hur står sig vitlöken i moderna

kliniska prövningar?

I en ny artikel har kinesiska

forskare utvärderat systematiska

sammanställningar av vitlök i

kliniska studier som publicerats

under åren och har överlag funnit att

evidensgraden är låg, men att hoppet

ändå finns kvar vad gäller en rad

olika åkommor.

Det behövs med andra ord fler

välgjorda studier för att säga något

säkert. Bäst kliniskt dokumenterad

verkar effekten mot högt blodtryck

vara, men vitlök har troligen även

gynnsamma effekter på blodfetter

(kolesteroler, triglycerider).

Vitlök kan också ha effekt mot

diverse cancerformer och hjärt- och

kärlsjukdom, men bevisningen är

bristfällig. Likaså är effekten mot

förkylning dåligt prövad. Det finns

dock indikationer på effekt mot

alla ovanstående åkommor och fler

därtill.

Crit Rev Food Sci Nutr 53, 670-

(7/2013)

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 45


46

Skolmaten

en ViKtiG VäG till lärandet

Chili, lime, örter och curry är kryddor som flitigt används i

skolköket i KMS Kullaviks Montessoriskola, söder om Göteborg.

Här lagas maten från grunden, eftersom man anser att det ger

en mer hälsosam kost för barnen.

text och Foto: anna-Karin hallGren

I KMS kök basar kocken Henrik Börjesson

och dietkocken Britt Arrfors.

Här lagas all mat från grunden. En inte

alltid billigare lösning kanske, men en stor

konkurrensfördel mot andra skolor.

KMS är en föräldrastyrd friskola med

Montessoripedagogik.

Rektor Lisbeth E Malm berättar att

föräldrarna har väldig koll på maten.

Framför allt är de noga med att skolan

arbetar med bra råvaror, det får heller inte

vara mycket sött och fett.

Det passar Henrik Börjesson bra.

– Halvfabrikat är inte hälsosamt. Det

blir bättre mat om man lagar från grunden.

Dietkocken Britt Arrfors håller med.

– När vi gör maten själva vet vi vad som

är i den och det är viktigt.

Det går drygt 300 elever på skolan och

46 av dem har specialkost. Det innebär att

Britt Arrfors ofta får laga sex, sju varianter.

Det är barn som är känsliga för till exempel

laktos, gluten eller ägg, eller inte äter vissa

livsmedel av andra orsaker.

Så medan kocken lagar de stora

mängderna, är hon fullt sysselsatt med de

små. Det trivs hon bra med.

lättillgänglig kunskap

För ett tag sedan tog hon emot extra hjälp i

köket. En person som behövde arbetsträna.

Han hade inte arbetat med mat tidigare och

behövde en hygienutbildning.

Britt letade på nätet efter en hygienutbildning

och hittade Meny. Det passade

perfekt, eftersom den nya medarbetaren

kunde genomföra kursen vid en dator på

jobbet. Trots att han inte hade arbetat med

mat tidigare kunde han efter kursen arbeta

enligt de rutiner som krävs i ett kök.

Lättillgänglig kunskap underlättar arbetet.

Det vet Britt Arrfors, som själv behöver

hålla sig ständigt uppdaterad för att lära sig

om olika allergier och överkänsligheter, som

blir allt fler.

en väg till lärande

Henrik Börjesson var tidigare kock på en

golfklubb. I skolvärlden händer det mer

saker, tycker han, och det är en utmaning

att hitta mat som barnen äter. Fläskkotlett,

kyckling eller stekt färsk sej med kall sås

hör till favoriterna.

– Henke, maten var görgo’ idag!

hojtar en liten kille som springer förbi på

skolgården och ”Henke” tackar glatt.

Än så länge äter barnen i sitt klassrum.

När det är dags för lunch kommer två barn

från varje klass och hämtar en matvagn.

Sedan berättar de för sina klasskamrater, på

svenska och engelska, vad som serveras.

Men snart står skolans matsal färdig

och i och med det tappar man den här

pedagogiska biten med maten, men får å

andra sidan möjlighet att servera barnen ett

rikligare och mer omväxlande salladsbord.

projekt med lrf

Annika Unt Widell, dietist och kommunikatör,

vill gärna minska avståndet mellan

livsmedelsproduktionen och skolan. Hon

arbetar med ett projekt tillsammans med

LRF, som delfinansieras av Jordbruksverket,

där skolorna gör gårdsbesök och får se hur

produktionen går till där.

– Men man kan göra enkla saker på sin

egen skola, till exempel odla små plantor i

skolmatsalens fönster.

– Maten är viktig för själva lärandet,

både på kort och lång sikt. En hungrig elev

blir rastlös och kan inte prestera. På lång

sikt är det viktigt att maten är varierad

och att vi utnyttjar stunden till att lära för

livet. Därför anser jag att det är viktigt att

skolorna fortsätter att servera skolmat, och

inte – som en del gymnasier börjat göra –

ger kuponger så att man kan köpa mat själv

på stan.

– Dessutom är skolmaten en väg till

integration, påpekar hon. Hon minns själv

hur hon kom som nioåring till Sverige från

Estland och hittade tryggheten i potatisen

och mjölken.

– Det var himmelriket med varm mat

som servererades av vuxna i vita kläder.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


Ökat fokus på styrpunkter

minsKar risKen För matFörGiFtninGar

Studier visar att en stor andel av matförgiftningsutbrotten

orsakas av återinfektion, när smittämnet kontaminerat produkten

efter tillagning/värmebehandling.

Livsmedel som kan ätas utan någon ytterligare tillagning

(”ready to eat/RTE”) är en produktgrupp som är mycket känslig

för återinfektion, till exempel skivat smörgåspålägg, paté,

gravad eller kallrökt lax, färdigskurna sallader och bär, då

bakterier kan tillväxa i produkten under lagring.

text: Pernilla arinder

Tillverkning av säkra livsmedel bygger på

förebyggande åtgärder, som GHP och GMP.

Det är grundförutsättningar och krävs i

lokaler för livsmedelsproduktion.

Specifika faror hanteras i HACCP,

där man med ett strukturerat arbetssätt

identifierar viktiga styrpunkter och

där gränsvärden för processparametrar

fastställs för att styra produktsäkerheten.

Värmebehandling är exempel på en sådan

styrpunkt.

Riskerna för återinfektionen är

inte lika lätta att styra. Här behöver

motsvarande HACCP-metodik användas

för att identifiera smittkällor och

smittvägar och för att bedöma hur viktiga

dessa är för kontamination. Metoder

för att göra detta och metoder för att

minimera återinfektionen måste få en

ökad prioritet och diskuteras öppet. Då

kan erfarenheter och kunskaper användas

av fler och återinfektionerna i olika led i

livsmedelskedjan minskas.

så kan smittan förflyttas

En smittkälla, där smittan kan överleva och

eventuellt tillväxa, kan utgöras av råvaror,

produktkontaktytor i öppna och slutna

system, andra ytor i produktionsmiljön

samt personal. Smittbäraren/vektorn som

smittan sprids med, kan vara luft, vätska och

kontaktytor och smittan kan förflytta sig i

flera steg med olika bärare.

En smitta kan exempelvis förflytta sig

från golv, via vattenstänk i samband med

spolning, till ett transportband där den

kommer i kontakt med livsmedlet. Hur

mycket som kontaminerar produkten, beror

på mängden smittämne i ursprungskällan

och hur mycket som överförs i varje steg

och hur ofta förflyttningen sker.

rangordna smittkällor

För att identifiera vilka smittkällor och

smittbärare som är viktiga att åtgärda, måste

dessa rangordnas utifrån sannolikhet eller

hur hög dos av smittämnet de har, respektive

hur ofta och i vilken grad de transporterar

smittämnet vidare till livsmedlet.

Smittkällor kan ibland elimineras

genom ändrade rengöringsrutiner. Det kan

även krävas ombyggnad eller utbyte av

utrustning för att inte riskera att bakterier

fastnar och bildar biofilm på utrustning och

andra ytor. Ändrade flöden eller ändrade

rutiner i produktion och rengöring kan

behövas.

leta smittkällor aktivt

Man måste leta aktivt för att hitta smittkällor

och smittbärare i produktionslokaler.

Valet av provtagningspunkter har stor

betydelse för om smittämnen ska kunna

hittas. Punkter som är lätta att ta prover på,

är också ofta lätta att rengöra. Provtagning

på fel ställe kan ge en falsk trygghet.

tryckplatta

Petrifilm

För att hitta en smittkälla krävs omfattande

miljöprovtagning och inringning av smittan

genom produktprover från olika delar

av processen. Analys av mer specifika

mikroorganismer kan behövas och i vissa

fall måste mikroorganismen typas för att

smittkällan ska kunna identifieras.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 47


48

Välkommen till Livsmedelsdagarna 2013

Vi presenterar de senaste omvärldstrenderna,

samt inspirerande och kunniga talare som ger

dig utblickar och insikter. Besök våra utställare,

träffa branschfolk och knyt nya kontakter som

utvecklar dina affärer.

Vi ses på Hotel Tylösand!

Livsmedelsgolfen 2013

4 september

MarLaw

Advokatfirman MarLaw AB, din partner vid

frågor kring livsmedelsjuridik.

Axplockat ur programmet:

www.livsmedelsdagarna.se

Livsmedelsdagarna är ett arrangemang av LivsmedelsFöreningen

• Foodiekulturen i konsumtionssamhället

• Dagligvaruhandel i internationellt perspektiv

• Konsumenten efterfrågar smartare förpackningar

• Gener och diet i individanpassad samverkan

• Den nya generationens färdigmat

• Från trender till konsumentbehov

• Kan vi mäta det vi upplever?

Den 4 september är det dags för den 28:e upplagan av Livsmedelsgolfen på

Ringenäs GK. Det här året arrangeras den prestigefyllda tävlingen av

Advokatfirman MarLaw och Herax Food Solutions. Förstapriset är en

golfresa för två.

För mer information och anmälan: www.marlaw.se

Herax Food Solutions

Herax Food Solutions är specialiserat på rådgivning

kring märkning och presentation av

livsmedel.

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


Marknadsguiden

160:-/rubrik och utgåva för en standardannons som får innehålla högst 3 rader text.

extra rad 35:-/rubrik och utgåva.

marknadsguiden finns även på www.livsmedelifokus.se där ni kan länka till er egen hemsida.

Beställningen gäller tillsvidare, dock minst 1 år t.o.m. 30 december eller tills uppsägning sker från annonsörens sida.

råvaror, kryddor aromer

och andra tillsatser

allergenfria Proteiner

nordfalks industri aB tel 031-86 58 00

Box 43, 431 21 möLndaL, fax 031-86 58 01

info@nordfalks.se

aromer, essenser

azelis sweden aB tel +45 4526 3363

Lundtoftegaardsvej 95 2800 kgs. Lyngby denmark

lifescience@azelis.dk www.azelis.se

Brenntag nordic aB tel 040-28 73 00

Box 50121 202 11, malmö

hn.order@brenntag-nordic.com www.brenntag-nordic.com

esarom gmbh tel 0723 98 77 70

Prästavägen 12, se-224 78 Lund, sweden

johnny.gustafsson@esarom.com www.esarom.com

givaudan north europe aB

regionalt huvudkontor,

sverige och danmark tel +4646235800

råbyholmsallé 4, se-233 55 Lund

fax +46462114330

finland tel +358 (0) 400/491093

niemenkatu 73, fi-15140 Lahti

fax +46 (0)46 211 43 30

norge & island tel +47 22 40 45 50

Bankplassen 1a , no-0151 oslo

fax: +47 22 40 45 51

estland, lettland & litauen tel +372 659 7104

Liimi 1, ee-106021 taLLin, estland

fax +372 659 7100

international flavours & fragrances i.f.f.

(norden) aB tel +46 406271180

World trade center, Jungmansgatan 12, se-211 19 malmö

fax + 46 406271199

kemi-intressen aB tel 08-629 63 30

Box 2018, 169 02 soLna, fax 08-629 63 35

www.kemiintressen.se gunnar.hellberg@kemiintressen.se

nordarom aB tel 011-13 20 20

Box 612, 601 14 norrköPing, fax 011-13 05 69

e-post: info@nordarom.se www.nordarom.se

tarber aB tel 08-544 71 990

nytorpsvägen 34, 183 53 täBy, fax 08-544 71 999

info@tarber.se www.tarber.se

aB einar Willumsen tel 040-670 19 00

Box 9213, 200 39 maLmö, fax 040-22 04 01

www.einarwillumsen.com

sensient flavors scandinavia aB tel 044-20 28 40

krinova science Park, 291 39 kristianstad

nordic@sensient.com www.sensientflavors.com

choklad till bageri, glassindustri

Bodén & lindeberg tel 08- 544 408 00

fax 08-544 408 20

info@bodenlindeberg.se www.bodenlindeberg.se

femtorp aB tel 040-94 90 00

travbanegatan 3, 213 77 maLmö

info@femtorp.se www.femtorp.se

dextros

reppe aB tel 0470-70 41 00

räppe, 352 50 väXJö, fax 0470-70 41 09

emulgeringsmedel

Brenntag nordic aB tel 040-28 73 00

Box 50121 202 11, malmö

hn.order@brenntag-nordic.com www.brenntag-nordic.com

fibrer

Brenntag nordic aB tel 040-28 73 00

Box 50121 202 11, malmö

hn.order@brenntag-nordic.com www.brenntag-nordic.com

femtorp aB tel 040-94 90 00

travbanegatan 3, 213 77 maLmö

info@femtorp.se www.femtorp.se

lyckeby culinar aB tel 044-585 00

Box 45, 290 34 fJäLkinge

fax 044-585 29

info@culinar.se www.culinar.se

ingredi aB tel: 08-23 03 50

skeppsbron 10, 111 30 stockholm. fax: 08 664 18 20

fredrik@ingredi.eu www.ingredi.eu

nordic sugar aB tel 040-53 70 00

205 04 maLmö (Besöksadress sockerbruksgatan, arlöv)

fax 040-43 22 89

sugarindustry.se@nordicsugar.com www.nordicsugar.com

fosfater

azelis sweden aB tel +45 4526 3363

Lundtoftegaardsvej 95 2800 kgs. Lyngby denmark

lifescience@azelis.dk www.azelis.se

Brenntag nordic aB tel 040-28 73 00

Box 50121 202 11, malmö

hn.order@brenntag-nordic.com www.brenntag-nordic.com

nordfalks industri aB tel 031-86 58 00

Box 43, 431 21 möLndaL, fax 031-86 58 01

info@nordfalks.se

Profood aB tel 031-33 77 100

slakthuset, göteborg, fax 031-33 77 129

www.profood.se

fruktberedning för mejeri,

bageri och glassindustri

BlÅtand aB tel 0691-360 90 (växel)

stödevägen 80, 860 13 stöde

info@blatand.se www.blatand.se

frystorkade bär och frukter

matpoolen food ingredients aB tel 019-611 40 80

Box 1331, 701 13 örebro

info@matpoolen.se www.matpoolen.se

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 49

fröer

Bodén & lindeberg tel 08- 544 408 00

fax 08-544 408 20

info@bodenlindeberg.se www.bodenlindeberg.se

femtorp aB tel 040-94 90 00

travbanegatan 3, 213 77 maLmö

info@femtorp.se www.femtorp.se

färgämnen

azelis sweden aB tel +45 4526 3363

Lundtoftegaardsvej 95 2800 kgs. Lyngby denmark

lifescience@azelis.dk www.azelis.se

Brenntag nordic aB tel 040-28 73 00

Box 50121 202 11, malmö

hn.order@brenntag-nordic.com www.brenntag-nordic.com

esarom gmbh tel 0723 98 77 70

Prästavägen 12, se-224 78 Lund, sweden

johnny.gustafsson@esarom.com www.esarom.com

nordarom aB tel 011-13 20 20

Box 612, 601 14 norrköPing, fax 011-13 05 69

e-post: info@nordarom.se www.nordarom.se

förtjockningsmedel,

stabiliseringsmedel, geleringsmedel

Brenntag nordic aB tel 040-28 73 00

Box 50121 202 11, malmö

hn.order@brenntag-nordic.com www.brenntag-nordic.com

gelita sweden aB tel 0435-265 00

Box 502, 264 23 kLiPPan, fax 0435-265 90

info.sweden@gelita.com www.gelita.com

ingredi aB tel: 08-23 03 50

skeppsbron 10, 111 30 stockholm. fax: 08 664 18 20

fredrik@ingredi.eu www.ingredi.eu

lyckeby culinar aB tel 044-585 00

Box 45, 290 34 fJäLkinge

fax 044-585 29

info@culinar.se www.culinar.se

halvfabrikat för bagerioch

glassindustri

femtorp aB tel 040-94 90 00

travbanegatan 3, 213 77 maLmö

info@femtorp.se www.femtorp.se

health ingredients/functional foods

kemi-intressen aB tel 08-629 63 30

Box 2018, 169 02 soLna, fax 08-629 63 35

www.kemiintressen.se gunnar.hellberg@kemiintressen.se

källbergs industri aB tel 0506-485 00

Box 73, 545 22 töreBoda, fax 0506-485 99

info@kallbergs.se www.kallbergs.se

hydrolyserat protein

gelita sweden aB tel 0435-265 00

Box 502, 264 23 kLiPPan, fax 0435-265 90

info.sweden@gelita.com www.gelita.com


50

Jästextrakt

ingredi aB tel: 08-23 03 50

skeppsbron 10, 111 30 stockholm. fax: 08 664 18 20

fredrik@ingredi.eu www.ingredi.eu

kakao

Bodén & lindeberg tel 08- 544 408 00

fax 08-544 408 20

info@bodenlindeberg.se www.bodenlindeberg.se

femtorp aB tel 040-94 90 00

travbanegatan 3, 213 77 maLmö

info@femtorp.se www.femtorp.se

konserveringsmedel

Brenntag nordic aB tel 040-28 73 00

Box 50121 202 11, malmö

hn.order@brenntag-nordic.com www.brenntag-nordic.com

kemi-intressen aB tel 08-629 63 30

Box 2018, 169 02 soLna, fax 08-629 63 35

www.kemiintressen.se gunnar.hellberg@kemiintressen.se

kryddblandningar, kryddextrakter,

oleoresiner och kryddor

Bodén & lindeberg tel 08- 544 408 00

fax 08-544 408 20

info@bodenlindeberg.se www.bodenlindeberg.se

lyckeby culinar aB tel 044-585 00

Box 45, 290 34 fJäLkinge

fax 044-585 29

info@culinar.se www.culinar.se

nordfalks industri aB tel 031-86 58 00

Box 43, 431 21 möLndaL, fax 031-86 58 01

info@nordfalks.se

Profood aB tel 031-33 77 100

slakthuset, göteborg, fax 031-33 77 129

www.profood.se

tarber aB tel 08-544 71 990

nytorpsvägen 34, 183 53 täBy, fax 08-544 71 999

info@tarber.se www.tarber.se

lakrits

azelis sweden aB tel +45 4526 3363

Lundtoftegaardsvej 95 2800 kgs. Lyngby denmark

lifescience@azelis.dk www.azelis.se

maltodextriner

reppe aB tel 0470-70 41 00

räppe, 352 50 väXJö, fax 0470-70 41 09

mandel & nötkärnor

Bodén & lindeberg tel 08- 544 408 00

fax 08-544 408 20

info@bodenlindeberg.se www.bodenlindeberg.se

femtorp aB tel 040-94 90 00

travbanegatan 3, 213 77 maLmö

info@femtorp.se www.femtorp.se

mineraler, mineralsalter

Brenntag nordic aB tel 040-28 73 00

Box 50121 202 11, malmö

hn.order@brenntag-nordic.com www.brenntag-nordic.com

kemi-intressen aB tel 08-629 63 30

Box 2018, 169 02 soLna, fax 08-629 63 35

www.kemiintressen.se gunnar.hellberg@kemiintressen.se

mjölkproteiner

ingredienshuset ne aB tel: 070- 266 57 03

Johan Bengtsson

vråtorpsgatan 9, 741 96 knivsta

mjölksocker (laktos)

nordfalks industri aB tel 031-86 58 00

Box 43, 431 21 möLndaL, fax 031-86 58 01

info@nordfalks.se

Profood aB tel 031-33 77 100

slakthuset, göteborg, fax 031-33 77 129

www.profood.se

Paneringsmedel

tarber aB tel 08-544 71 990

nytorpsvägen 34, 183 53 täBy, fax 08-544 71 999

info@tarber.se www.tarber.se

Potatisfibrer & potatisflingor

lyckeby culinar aB tel 044-585 00

Box 45, 290 34 fJäLkinge

fax 044-585 29

info@culinar.se www.culinar.se

råvaror till juice, saft och syltindustrin

rauch scandinavia aB tel. 0582-422 99

ett rauch företag, fax 0582-422 98, mobil 070-622 44 45

office@rauchscandinavia.com www.rauch.cc

rökta aromer

azelis sweden aB tel +45 4526 3363

Lundtoftegaardsvej 95 2800 kgs. Lyngby denmark

lifescience@azelis.dk www.azelis.se

salt

akzo nobel salt tel +46 31 65 3000

s-401 25 gothenburg

salt.sweden@akzonobel.com

senapsfrö, svenskodlade

Bo stigson aB tel. 0143-301 23

annelund hov, 592 92 vadstena

www.hovsenap.com

socker och sötningsprodukter

Bodén & lindeberg tel 08- 544 408 00

fax 08-544 408 20

info@bodenlindeberg.se www.bodenlindeberg.se

nordic sugar aB tel 040-53 70 00

205 04 maLmö (Besöksadress sockerbruksgatan, arlöv)

fax 040-43 22 89

sugarindustry.se@nordicsugar.com www.nordicsugar.com

starterkulturer

nordfalks industri aB tel 031-86 58 00

Box 43, 431 21 möLndaL, fax 031-86 58 01

info@nordfalks.se

Profood aB tel 031-33 77 100

slakthuset, göteborg, fax 031-33 77 129

www.profood.se

stärkelse

lyckeby culinar aB tel 044-585 00

Box 45, 290 34 fJäLkinge

fax 044-585 29

info@culinar.se www.culinar.se

reppe aB tel 0470-70 41 00

räppe, 352 50 väXJö, fax 0470-70 41 09

stärkelsesirap

reppe aB tel 0470-70 41 00

räppe, 352 50 väXJö, fax 0470-70 41 09

sylt för restaurang och storhushåll

BlÅtand aB tel 0691-360 90 (växel)

stödevägen 80, 860 13 stöde

info@blatand.se www.blatand.se

sötningsmedel

reppe aB tel 0470-70 41 00

räppe, 352 50 väXJö, fax 0470-70 41 09

torkade bär och frukter

Bodén & lindeberg tel 08- 544 408 00

fax 08-544 408 20

info@bodenlindeberg.se www.bodenlindeberg.se

Brenntag nordic aB tel 040-28 73 00

Box 50121 202 11, malmö

hn.order@brenntag-nordic.com www.brenntag-nordic.com

torkade produkter

källbergs industri aB tel 0506-485 00

Box 73, 545 22 töreBoda, fax 0506-485 99

e-mail: info@kallbergs.se www.kallbergs.se

torra livsmedelsblandningar

lyckeby culinar aB tel 044-585 00

Box 45, 290 34 fJäLkinge

fax 044-585 29

info@culinar.se www.culinar.se

vegetabiliska oljor

aarhuskarlshamn sweden aB tel 0454-820 00

fax 0454-828 20

västra kajen, 374 82 karLshamn

e-mail: info@aak.com www.aak.com

vetegluten

reppe aB tel 0470-70 41 00

räppe, 352 50 väXJö, fax 0470-70 41 09

vitamin- & mineralblandningar

esarom gmbh tel 0723 98 77 70

Prästavägen 12, se-224 78 Lund, sweden

johnny.gustafsson@esarom.com www.esarom.com

äggprodukter

källbergs industri aB tel 0506-485 00

Box 73, 545 22 töreBoda, fax 0506-485 99

e-mail: info@kallbergs.se www.kallbergs.se

kemikalier

kemikalier

Brenntag nordic aB tel 040-28 73 00

Box 50121 202 11, malmö

hn.order@brenntag-nordic.com www.brenntag-nordic.com

kemi-intressen aB tel 08-629 63 30

Box 2018, 169 02 soLna, fax 08-629 63 35

www.kemiintressen.se gunnar.hellberg@kemiintressen.se

labservice aB tel 060-52 59 70

förmansvägen 7, 857 53 sundsvaLL, fax 060-52 50 99

carina@labservice.se

underhÅllssmörJmedel

olja för livsmedelsindustrin nsf h1

svenska foder energi tel 020-83 00 00

www.svenskafoder.se/?p=2971&m=1707

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


maskiner, aPParater,

annan utrustning

analysinstrument

biomérieux sweden aB tel 031-68 84 90

hantverksvägen 15, 436 33 askim, fax 031-68 48 48

contact.se@biomerieux.com www.biomerieux-industry.com

Patogener, hygienindikatorer, id

food diagnostics tel 031-335 13 62

Box 5401, 402 29 göteBorg, fax 031-335 13 63

info@food-diagnostics.se www.food-diagnostics.se

foss i skandinavien tel 042-36 15 90

Box 70, 263 21 höganäs, fax 042-34 03 49

kundservice@foss.dk www.foss.dk

mettler-toledo aB tel 08-702 50 00

www.mt.com/se

Perten instruments aB tel 08-88 09 90

P.o. Box 9006, se- 126 09 hägersten

Besöksadress:

instrumentvägen 29-31, 126 53 hägersten

info@perten.com www.perten.com

armatur

sveflow aB tel 08-92 80 80

Box 2030, 191 02 soLLentuna, fax 08-92 90 89

info@sveflow.se www.sveflow.se

tetra Pak sverige aB, Processing

tel 046 36 10 00

ruben rausings gata, 221 86 Lund

www.tetrapak.com/se/

Behållare, tankar, containers

nimo-kg aB

tel 0418-44 64 40

Box 124, Bygatan 9, 260 23 kågeröd

fax 0418-44 64 44

kg-lyften@nimo-kg.se www.nimo-kg.se

cipax aB tel 0175-252 00

stinsvägen 11, 763 93 skeBoBruk, fax 0175-252 22

info@cipax.com

Blandare

Pow tech aB tel 0510-609 60

Box 2113, 531 02 LidköPing, fax 0510-203 46

kundtjanst@powtech.se www.powtech.se

roland carlberg Processystem aB

tel 031-85 04 60

fiskhamnsgatan 6a, 414 58 göteBorg

fax 031-85 04 61

info@rcprocess.se www.rcprocess.se

tetra Pak sverige aB, Processing

tel 046 36 10 00

ruben rausings gata, 221 86 Lund

www.tetrapak.com/se/

Blåsmaskiner

Zander & ingeström aB tel 08-80 90 00

Box 7206, 187 13 täBy, fax 08-80 72 06

doseringsutrustning

roland carlberg Processystem aB

tel 031-85 04 60

fiskhamnsgatan 6a, 414 58 göteBorg

fax 031-85 04 61

info@rcprocess.se www.rcprocess.se

vebe teknik aB tel 0383-312 00

Björköby, 574 95 vetLanda, fax 0383-311 91

www.vebe-teknik.se

Zander & ingeström aB

tel 08-80 90 00

Box 7206, 187 13 täBy, fax 08-80 72 06

formnings- och stekutrustning

formcook aB tel 042-400 28 30

Box 610, 251 06 heLsingBorg, fax 042-29 30 09

www.formcook.com

förpackningsmaskiner

tetra Pak sverige aB, Processing

tel 046 36 10 00

ruben rausings gata, 221 86 Lund

www.tetrapak.com/se/

instrument och loggers för c, ph,

rh, tryck, salt

Proreg control aB tel 08-774 05 90

fax 08-711 93 15

info@proregcontrol.se www.proregcontrol.se

kyl- och frysanläggningar

jämte utrustning

air liquide gas aB tel 040-38 10 00

Box 2911, 212 09 maLmö, fax 040-43 69 43

www.airliquide.se

laboratoriekvarnar

foss i skandinavien tel 042-36 15 90

Box 70, 263 21 höganäs, fax 042-34 03 49

kundservice@foss.dk www.foss.dk

Perten instruments aB tel 08-88 09 90

P.o. Box 9006, se- 126 09 hägersten

Besöksadress:

instrumentvägen 29-31, 126 53 hägersten

info@perten.com www.perten.com

lyft- och tömningsutrustning

lydotec aB tel 0418-802 20

Box 88, 260 23 kågeröd, telefax 0418-802 60

johan@lydotec.se www.lydotec.se

nimo-kg aB

tel 0418-44 64 40

Box 124, Bygatan 9, 260 23 kågeröd

fax 0418-44 64 44

kg-lyften@nimo-kg.se www.nimo-kg.se

metalldetektorer

mettler-toledo aB tel 08-702 50 00

www.mt.com/se

mikrobiologisk kontroll

biomérieux sweden aB tel 031-68 84 90

hantverksvägen 15, 436 33 askim, fax 031-68 48 48

contact.se@biomerieux.com www.biomerieux-industry.com

Patogener, hygienindikatorer, id

food diagnostics tel 031-335 13 62

Box 5401, 402 29 göteBorg, fax 031-335 13 63

info@food-diagnostics.se www.food-diagnostics.se

foss i skandinavien tel 042-36 15 90

Box 70, 263 21 höganäs, fax 042-34 03 49

kundservice@foss.dk www.foss.dk

labrobot Products aB tel 0303-846 73

munkerödsvägen 5, 444 32 stenungsund

fax 0303-652 55, www.labrobot.com

modifierad atmosfär

Proreg control aB tel 08-774 05 90

fax 08-711 93 15

info@proregcontrol.se www.proregcontrol.se

mätinstrument, temp och tryck

sveflow aB tel 08-92 80 80

Box 2030, 191 02 soLLentuna, fax 08-92 90 89

info@sveflow.se www.sveflow.se

nir-instrument

foss i skandinavien tel 042-36 15 90

Box 70, 263 21 höganäs, fax 042-34 03 49

kundservice@foss.dk www.foss.dk

Perten instruments aB tel 08-88 09 90

P.o. Box 9006, se- 126 09 hägersten

Besöksadress:

instrumentvägen 29-31, 126 53 hägersten

info@perten.com www.perten.com

nit-instrument

foss i skandinavien tel 042-36 15 90

Box 70, 263 21 höganäs, fax 042-34 03 49

kundservice@foss.dk www.foss.dk

Perten instruments aB tel 08-88 09 90

P.o. Box 9006, se- 126 09 hägersten

Besöksadress:

instrumentvägen 29-31, 126 53 hägersten

info@perten.com www.perten.com

Pallskiftare

nimo-kg aB

tel 0418-44 64 40

Box 124, Bygatan 9, 260 23 kågeröd

fax 0418-44 64 44

kg-lyften@nimo-kg.se www.nimo-kg.se

Processutrustning

mettler-toledo aB tel 08-702 50 00

www.mt.com/se

sveflow aB tel 08-92 80 80

Box 2030, 191 02 soLLentuna, fax 08-92 90 89

info@sveflow.se www.sveflow.se

tetra Pak sverige aB, Processing

tel 046 36 10 00

ruben rausings gata, 221 86 Lund

www.tetrapak.com/se/

Processutrustning

för karboniserade drycker

tetra Pak sverige aB, Processing

tel 046 36 10 00

ruben rausings gata, 221 86 Lund

www.tetrapak.com/se/

Pulverhantering

Pow tech aB tel 0510-609 60

Box 2113, 531 02 LidköPing, fax 0510-203 46

kundtjanst@powtech.se www.powtech.se

roland carlberg Processystem aB

tel 031-85 04 60

fiskhamnsgatan 6a, 414 58 göteBorg

fax 031-85 04 61

info@rcprocess.se www.rcprocess.se

vebe teknik aB tel 0383-312 00

Björköby, 574 95 vetLanda, fax 0383-311 91

www.vebe-teknik.se

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 51


52

Pumpar

ulf Bergsten aB tel 046-255 440

verkstadsvägen 24, 245 34 staffanstorP

www.ubab.net

tetra Pak sverige aB, Processing

tel 046 36 10 00

ruben rausings gata, 221 86 Lund

www.tetrapak.com/se/

Zander & ingeström aB

tel 08-80 90 00

Box 7206, 187 13 täBy, fax 08-80 72 06

rökskåp, rökutrustning

tarber aB

tel 08-544 71 990

nytorpsvägen 34, 183 53 täBy, fax 08-544 71 999

info@tarber.se www.tarber.se

röntgendetektorer

mettler-toledo aB tel 08-702 50 00

www.mt.com/se

separering

tetra Pak sverige aB, Processing

tel 046 36 10 00

ruben rausings gata, 221 86 Lund

www.tetrapak.com/se/

silo & tankvägning

erde-elektronik aB tel 040-42 46 10

spikgatan 8, 235 32 veLLinge, fax 040-42 62 18

www.lastcell.com info@erde.se

silor

Pow tech aB tel 0510-609 60

Box 2113, 531 02 LidköPing, fax 0510-203 46

kundtjanst@powtech.se www.powtech.se

slangsystem

sveflow aB tel 08-92 80 80

Box 2030, 191 02 soLLentuna, fax 08-92 90 89

info@sveflow.se www.sveflow.se

styr- och reglerutrustning

tetra Pak sverige aB, Processing

tel 046 36 10 00

ruben rausings gata, 221 86 Lund

www.tetrapak.com/se/

säckfyllare

vebe teknik aB tel 0383-312 00

Björköby, 574 95 vetLanda, fax 0383-311 91

www.vebe-teknik.se

tankrengöring

lechler aB tel 054-13 70 30

spärrgatan 8, 653 41 karlstad, fax 054-13 70 31

info@lechler.se www.lechler.se

sveflow aB tel 08-92 80 80

Box 2030, 191 02 soLLentuna, fax 08-92 90 89

info@sveflow.se www.sveflow.se

ulf Bergsten aB tel 046-255 440

verkstadsvägen 24, 245 34 staffanstorP

www.ubab.net

tanktillbehör

sveflow aB tel 08-92 80 80

Box 2030, 191 02 soLLentuna, fax 08-92 90 89

info@sveflow.se www.sveflow.se

transportband

habasit aB tel 0301-226 00

kalle Bas väg 1, 430 63 hindås, fax 0301-226 01

transportörer

Pow tech aB tel 0510-609 60

Box 2113, 531 02 LidköPing, fax 0510-203 46

kundtjanst@powtech.se www.powtech.se

ultraljudsskärning

th green & co aB tel 040-43 88 60

Box 95, 232 22 arLöv, fax 040-43 26 51

johan.green@green-co.se www.green-co.se

vakuumpumpar och oljefria

kompressorer

Zander & ingeström aB tel 08-80 90 00

Box 7206, 187 13 täBy, fax 08-80 72 06

ventiler

sveflow aB tel 08-92 80 80

Box 2030, 191 02 soLLentuna, fax 08-92 90 89

info@sveflow.se www.sveflow.se

tetra Pak sverige aB, Processing

tel 046 36 10 00

ruben rausings gata, 221 86 Lund

www.tetrapak.com/se/

vibrationssiktar, matare

larkap machinery aB tel 0430-705 75

enskiftet, 312 91 LahoLm, fax 0430-705 85

info@larkap-machinery.com

www.larkap-machinery.com

vågar

s-e-g svenska aB tel 08-764 74 00

fax 08-764 75 00

www.s-e-g.com

mettler-toledo aB tel 08-702 50 00

www.mt.com/se

vågar, vägningssystem och analysinstrument

vägning

mettler-toledo aB tel 08-702 50 00

www.mt.com/se

s-e-g svenska aB tel 08-764 74 00

fax 08-764 75 00

www.s-e-g.com

värmeväxlare

ulf Bergsten aB tel 046-255 440

verkstadsvägen 24, 245 34 staffanstorP

www.ubab.net

tetra Pak sverige aB, Processing

tel 046 36 10 00

ruben rausings gata, 221 86 Lund

www.tetrapak.com/se/

förPackningar

och märkningsutrustning

förpackningar- och

förpackningsmaskiner

elopak aB tel 042-450 53 00

Box 5018, 250 05 helsingborg

purepak@elopak.se www.elopak.se

tetra Pak sverige aB, Processing

tel 046 36 10 00

ruben rausings gata, 221 86 Lund

www.tetrapak.com/se/

hYgien

rengörning

diskanläggningar

tetra Pak Processing north europe

tel 08-679 20 00

Box 5088, 102 42 stockhoLm, fax 08-611 10 10

process.progress@tetrapak.com

hygienslussar

arena aB tel 0430-165 80

märgelvägen 2, 312 05 skottorP, fax 0430-209 70

info@arenaab.se www.arenaab.se

rengöringsmedel

a clean Partner int. aB, strovels tel 0322-79400

info@acleanpartner.se

www.acleanpartner.se

arena kemi aB tel 0430-165 80

Box 43, 312 21 LahoLm, fax 0430-168 64

arenakemi@arenakemi.se www.arenakemi.se

ecolab aB tel 08-603 22 00

Box 164, 125 24 äLvsJö, fax 08-603 22 88

fornamn.efternamn@ecolab.com www.ecolab.se

diversey sverige aB tel 08-779 93 00

Box 47313, 100 74 stockhoLm, fax 08-779 93 99

order/service 08-779 93 33

lahega kemi aB tel 042-25 67 00

Box 13073, 250 13 heLsingBorg, fax 042-25 67 50

info@lahega.se www.lahega.se

nmk livsmedelsteknik aB tel 08-584 304 80

mossvägen 3, 177 41 JärfäLLa, fax 08-584 304 98

peter@macserien.se www.macserien.se

uv-lampor

milkum tel 060-17 52 80

klackvägen 19, 856 53 sundsvaLL, fax 060-15 77 40

info@milkum.se www.uvisable.com

styr- och reglerutrustning

tetra Pak sverige aB, Processing

tel 046 36 10 00

ruben rausings gata, 221 86 Lund

www.tetrapak.com/se/

utrustning/instrument

arena aB tel 0430-165 80

märgelvägen 2, 312 05 skottorP, fax 0430-209 70

info@arenaab.se www.arenaab.se

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


food diagnostics tel 031-335 13 62

Box 5401, 402 29 göteBorg, fax 031-335 13 63

info@food-diagnostics.se www.food-diagnostics.se

standarder

och certifiering

certifiering

kiwa sverige aB tel 018-170000

Box 1940, 751 49 uPPsaLa. fax 018-100366

info@kiwa.se www.kiwa.se

sgs sweden aB tel 031-755 05 00

maskingatan 5, 7 vån., 417 64 göteBorg

fax 031-755 05 39

sca.cts@sgs.com www.sgs.com

utbildningar och konsulttjänster

Bergström & hellqvist aB tel 018-300 870

Box 1969, 751 49 uppsala

info@bergstrom-hellqvist.se www.bergstrom-hellqvist.se

övrigt

forskning & utveckling

sik, institutet för livsmedel och Bioteknik

tel 010-516 66 00

Box 5401, 402 29 göteBorg, fax 031-83 37 82

www.sik.se

livsmedelsanalyser

als scandinavia aB tel 08-5277 5200

Box 511, 183 25 täby

fax: 08-768 3423

info.ta@alsglobal.com www.alsglobal.se

alcontrol aB tel 013-254 900

Box 1083, 581 10 LinköPing, fax 013-12 17 28

info@alcontrol.se www.alcontrol.se

eurofins food & agro sweden aB

tel 010-490 80 00

Box 887, 531 18 LidköPing

info@eurofins.se www.eurofins.se

scanBi diagnostics aB tel 040 69 28 001

elevenborgsvägen 2. Box 166, 230 53 alnarp

info@scanbidiagnostics.com www.scanbidiagnostics.com

tanktransporter

foodtankers aB tel 0454-375 00

knutsbergsvägen 1, 374 93 karLshamn

fax 0454-196 25

Bokning – livsmedel i fokus marknadsguide

160:-/rubrik och utgåva för en standardannons som får innehålla högst 3 rader.

extra rad 35:-/rubrik och utgåva.

marknadsguiden på nätet – www.livsmedelifokus.se

3600:–/år för obegränsat antal rubriker på vår hemsida och där ni även kan länka till er egen hemsida.

vid samtidig annonsering i tidningen 1800:-/år.

Beställningen gäller tillsvidare, dock minst 1 år t.o.m. 30 december eller tills uppsägning sker från annonsörens sida.

kontakta daniel skoglund, tel. 08-556 960 18,

e-mail: daniel@ad4you.se

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 53


54

synpunkten almanackan

rikard Landberg

info@livsmedelifokus.se

Innovation –

en ny smak?

I år har jag deltagit i flera workshoppar och möten tillsammans med

representanter för svensk livsmedelsindustri och handel. Syftet har varit

att akademi och industri ska mötas och skapa förutsättningar till nya idéer

som leder till ökad innovation och tillväxt. Det har också varit möten kring

konkreta forskningssamarbeten.

Jag funderar ofta över hur stor effekten av dessa aktiviteter faktiskt

blir i slutändan. Nya produkter blir det säkert, men uppstår innovation?

Vad är rimliga tidsramar från idé till innovation? Vad är förresten

innovation? Tolkningen varierar. Det kanske inte spelar så stor roll, det är ju

kunskapsutveckling och kanalisering av sådan till nya värden som eftersträvas.

Den praktiska innebörden av innovation måste få vara bred, eftersom

omständigheter och mål är mycket olika för till exempel en småskalig

sylttillverkare och ett globalt förpackningsföretag. För sylttillverkaren kanske

en ny smak innebär en stor värdeökning, men är det en innovation att tillsätta

några matskedar havtorn i en produkt? Ja, på en viss nivå är det kanske det.

Någon har tänkt till och testat något nytt för att uppnå ett mervärde. Men är

denna ”lilla” innovation något som accelererar en positiv samhällsutveckling?

Som forskare tänker jag framför allt på innovation som en uppfinning/

produkt eller process som leder till en radikal förändring och ett stort

mervärde. Jag tänker mig också att den är resultatet av forskning som ”plockats

upp” och sammanförts med ett marknadsbehov av någon duktig entreprenör,

som klarar att navigera i gränslandet mellan forskning och den kommersiella

världen.

Den grundläggande livsmedelsforskningen behöver stärkas. Hur får vi till

fler radikala innovationer inom livsmedelsområdet – och vem ska driva en

sådan utveckling?

Min känsla är i alla fall att det är bra att träffa aktörer från andra led än de

egna och samlas kring en konkret frågeställning. Idéer och drivkraft behövs

både från akademi och industri och det är nog viktigt att stödja individer – inte

alltid organisationer/plattformar och nätverk. Det blir spännande att se om

känslan kan verifieras med fakta.

redaktionsrÅd

Mia Prim (ordf)

Jenny Fridh

Ingemar Gröön

Johanna Jägerhorn

Rikard Landberg

Erika Rapp

12-15 juNi

Propak Asia i Bangkok

17-19 juli

Propak China, Shanghai

4-6 septeMber

LivsmedelsFöreningens Livsmedelsdagar i Tylösand

om Framtidens konsument

www.livsmedelsdagarna.se

4-7 septeMber

Food & hotel Thailand, Bangkok

16-17 septeMber

Informa IBC Sweden anordnar konferens om

spårbarhet och produktsäkerhet i livsmedelskedjan,

Stockholm

www.informasweden.se

16-20 septeMber

Drinktec i München

www.drinktec.com

17-20 septeMber

FHM, 2013, Kuala Lumpur

5-9 oktober

Anuga, gigantisk livsmedelsmässa i Köln

www.anuga.com

20-21 oktober

New organic food mässa i Malmö

www.naturalproductsscandinavia.com

12 NoveMber

Nyheter i informationsförordningen,

Scandic Star i Lund

program och anmälan görs på:

www.livsmedelsforeningen.se

13-15 NoveMber

FHC China, Shanghai. Internationell

te- och kaffemässa.

www.teaanscoffeechina.com

19-21 NoveMber

Food Ingredients Europe 2013

och Natural Ingredients, Ingrediensmässa

i Frankfurt

www. fieurope.ingredientsnetwork.com

20-23 NoveMber

Propak Idonesia, Jakarta

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013


Bewi – emballage

som märks!

Tralla -

tål upp till

500 kg!

Kvadratisk

hink - 33%

bättre nyttjande

av pall.

Qvantum -

Perfekt förpackning

för färska

och frysta

livsmedel

Livsmedelsbackar

som

kan märkas med

logotype m.m.

Tel: 08-544 90 660 • www.norplasta.com

Hinkar -

med och utan

tryck - IML


Betaglukanfi ber

ett starkt hälsoargument

Betaglukan är en kostfi ber som hjälper till att sänka

kolesterolhalten i blodet. Med betaglukanfi ber adderar

du seriösa hälsoargument som konsumenterna vill ha.

- Intresset för betaglukanfi ber ökar nu starkt, säger vår utvecklingschef

Susanne Rask. Efter en grundlig utvärdering av forskningen på

området, beslöt EU förra året att godkänna märkning med hälsopåståenden

om kolesterol, för produkter med betaglukaner.

Helsvensk produkt

- Vi tillverkar betaglukanfi ber i egen regi, av korn som

odlas på åkrarna i sydöstra Sverige. Det ger oss möjlighet

att ha full kontroll över hela kedjan från utsädet till den

färdiga fi bern.

Utveckla nya produkter och recept

Susanne och hennes kollegor på utvecklingsavdelningen

hjälper nu livsmedelstillverkare inom många

olika segment att utveckla nya hälsosamma recept

och produkter med betaglukanfi ber.

Intressant?

Vi berättar gärna mer!

Slå oss en signal eller

besök www.culinar.se

PRODUKTUTVECKLING KÖTT, FÅGEL & FISK

FÄRDIGMAT SOPPOR & SÅSER MEJERI

BAGERI & KONFEKTYR

SNACKS

posttidNiNg b

Returadress: Livsmedel i Fokus

Slakthusplan 9, 121 62 Johanneshov

Vi hjälper livsmedelstillverkare erbjuda

Stora Smakupplevelser

till konsumenter

www.culinar.se

info@culinar.se

Tel 044 58500

Monter 8G99

WINNER

More magazines by this user
Similar magazines