Samhällsbyggnadsförvaltningen Kart- och Lantmäteriavdelningen ...

ostersund.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Kart- och Lantmäteriavdelningen ...

ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 1 (4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2009-01-23 2007.7081

Fastighetsförteckning tillhörande förslag till detaljplan för

Slandrom 1:10 m fl, i Östersunds kommun.

AVD A FASTIGHETER

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Inom planområdet

Slandrom 1:10

Anders Engström

Slandrom 395

832 93 FRÖSÖN

Slandrom 1:52 Britt-Marie Nordman ½

Fabriksgatan 19 C

265 33 ÅSTORP

Slandrom 1:52 Conny Olausson Nordman ½

Sjövägen 136, 2 tr

834 34 BRUNFLO

Slandrom 1:53

Slandrom 1:58

Gun Eriksson

Norregatan 8

264 33 KLIPPAN

Anna René Johansson

Slandrom 205

832 93 FRÖSÖN

Utom planområdet

Slandrom 1:33

Carine Henriksson

Slandrom 425

832 93 FRÖSÖN

Slandrom 1:57 Rune Jonasson ½

Slandrom 150

832 93 FRÖSÖN

Slandrom 1:57 Yvonne Jonasson ½

Slandrom 150

832 93 FRÖSÖN

_______________________________________________________________________________________________

Postadress Besöksadress Telefon Telefax

831 82 ÖSTERSUND Rådhuset 063-14 30 00 vx 063-14 33 00

Östersund


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 2 (4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2009-01-23 2007.7081

AVD A FASTIGHETER

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Utom planområdet (forts)

Slandrom 1:75

Tina H Catharina Moberg Lindström ½

Slandrom 448

832 93 FRÖSÖN

Slandrom 1:75 Sven Jonas Lindström ½

Slandrom 448

832 93 FRÖSÖN

Slandrom 1:76 Ellinor Fagerberg ½

Slandrom 449

832 93 FRÖSÖN

Slandrom 1:76 Andreas Nordin ½

Slandrom 449

832 93 FRÖSÖN

Slandrom 1:78

Slandrom 5:1

Alice Käck

Slandrom 451

832 93 FRÖSÖN

Johnny Wikberg

Slandrom 405

832 93 FRÖSÖN

AVD B SAMFÄLLIGHETER

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Slandrom s:1 Slandrom 2:12 vägar

Age Björid

Slandrom 320

832 93 FRÖSÖN

Slandrom s:1 Slandrom 4:1 vägar

Sten-Eric Wesslau

Steninga Gård Slandrom325

832 93 FRÖSÖN

m fl


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 3 (4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2009-01-23 2007.7081

AVD B SAMFÄLLIGHETER (forts)

Beteckning på

kartan

Fastighetsägare och adress

Slandrom s:2 Slandrom 1:2

Bo Lindström

Slandrom 170

832 93 FRÖSÖN

Slandrom s:2 Slandrom 1:5

Bo Lindström

Slandrom 170

832 93 FRÖSÖN

AVD D2 SERVITUT OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER

Belastar Till förmån för Rättighet, aktnr

ägare och adress

Slandrom 1:10 Slandrom 1:44 officialservitut

Johan Bergman

vattentäkt

Slandrom 420

23-FRJ-1271.2

832 93 FRÖSÖN

Slandrom 1:10 Slandrom 1:44 officialservitut

se ovan

vattenledning

23-FRJ-1271.3

Slandrom 1:10 Slandrom 1:79 officialservitut

Annelie Ziemann Ternborg

vattenledning

Sved 110

2380K-2006/97.1

830 70 HAMMERDAL

Slandrom 1:10 Slandrom 1:79 officialservitut

Björn Gustav Ternborg

vattenledning

Sved 110

2380K-2006/97.1

830 70 HAMMERDAL

Slandrom s:2 Slandrom 1:52 officialservitut

se avd A

vattentäkt

23-FRJ-1674.1

Slandrom s:2 Slandrom 1:52 officialservitut

se avd A

väg

23-FRJ-1674.2


ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 4 (4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kart- och Lantmäteriavdelningen 2009-01-23 2007.7081

AVD D2 SERVITUT OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER

Belastar Till förmån för Rättighet, aktnr

ägare och adress

Slandrom s:2 Slandrom 1:53 officialservitut

se avd A

väg

23-FRJ-1674.2

Slandrom s:2 Slandrom 1:79 officialservitut

se avan

vatten ur källa

2380K-2006/97.4

Slandrom s:2 Slandrom 1:79 officialservitut

se ovan

vattenledning

2380K-2006/97.5

I tjänsten

Tom Brantheim

Stadsingenjör

Jimmie Svedberg

Mätningsingenjör

More magazines by this user
Similar magazines