Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst 2013-2014 - Edu.fi

edu.fi

Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst 2013-2014 - Edu.fi

låt dig inspireras av ditt material. Skapa ett verk som

utgår från det aktuella fenomen eller samtalsämne

som du undersökt. Namnge ditt verk.

Framställningssätt:

Mål för bedömningen:

Fritt

Hur effektfull behandlingen av fenomenet är

Konstnärligt utförande

6. Tänd på att spela

Att spela är fascinerande, underhållande, lockande och lärorikt. Ofta är det lusten

att vinna och rädslan att förlora som driver spelaren vidare. De flesta spel väcker

stora känslor. Spelen fängslar och det är svårt att sluta. I alla spel handlar det dock

inte om att vinna eller förlora. Många spel är framför allt ett roligt tidsfördriv som

går ut på att göra saker och leka tillsammans. Man kan leva sig in i olika roller

och ställa upp gemensamma mål. I många spel spelar också slumpen, allmänbildningen

eller strategiska färdigheter en stor roll.

Sociala spel blir allt populärare både i digitala och i mera traditionella spelformer.

I lag- och gruppspel behandlar, diskuterar och löser man tillsammans problem

på ett naturligt sätt. Spelkulturen har fått en allt viktigare roll i barnens, de ungas

och vuxnas värld. Olika spelformer knyts allt närmare spelarnas vardag. Ett bra

spel kan vara underhållande, men också främja spelarens lärande, växande och

sociala kompetens. Genom spelet kan lärandet bli aktivt, lockande och upplevelsebaserat.

Uppgift: Välj antingen alternativ A eller B.

Framställningssätt:

Mål för bedömningen:

Framställningssätt:

Mål för bedömningen:

A) Planera och skapa ett spel. Spelet kan till exempel

vara ett brädspel, kortspel eller dataspel. Namnge ditt

spel.

Fritt

Idé och genomförande

Hur speltypen förmedlas

Användbarhet

B) Planera och skapa ett verk, där spel eller lek är en

del av medverkan i och/eller en del av verket.

Fritt

Hur idén förmedlas

Konstnärligt utförande och helhet

7

More magazines by this user
Similar magazines