09.04.2021 Views

Fralsningsarmens_tidning_stridsropet nr2 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EN TIDNING FRÅN FRÄLSNINGSARMÉN # 2.<strong>2021</strong><br />

Madeleine Sundell<br />

Att brinna<br />

hållbart<br />

PERSONLIGT Nyfikenhet med vilja att lära PÅSKDAGARNA Den viktigaste livsresan<br />

MIN VÄG TILL GUD Mitt i hjärtat KRÖNIKA Medmänsklighet<br />

AKTUELLT Heart center i Stockholm VÄRLDEN Efter jordbävningen i Nepal<br />

VÄLKOMMEN TILL Halvvägs ut i fria livet BIBEL OCH BÖN Förlös Jesu kraft i kyrkan


SVANENMÄRKET<br />

LEDARE<br />

Frälsningsarméns <strong>tidning</strong><br />

i Sverige, 138:e årgången.<br />

Postadress<br />

Box 5090, 102 42 Stockholm<br />

Telefon 08/562 282 00<br />

E-post, hemsida och Facebook<br />

<strong>stridsropet</strong>@fralsningsarmen.se<br />

www.fralsningsarmen.se/<strong>stridsropet</strong><br />

www.facebook.com/<strong>stridsropet</strong><br />

Territoriell ledare och<br />

ansvarig utgivare<br />

Clive Adams<br />

Redaktion<br />

Charlotte Ander, Emilia Beijer,<br />

Annette Emmoth, Eva Gustin,<br />

Teresia Jansson, Jonas Nimmersjö,<br />

Carina Tyskbo, Christina Vauhkola,<br />

Gabriel Wahl<br />

Utgivning <strong>2021</strong><br />

22 januari, 26 mars, 11 juni,<br />

17 september och 26 november.<br />

Vill du inte ha Stridsropet per post så<br />

mejla eller skriv till oss.<br />

Tryck<br />

Trydells, Laholm ISSN 0346-1890<br />

Omslagsbild<br />

Foto: Jonas Nimmersjö<br />

Internationell ledare<br />

Brian Peddle<br />

Internationellt huvudkontor<br />

The Salvation Army,<br />

101 Queen Victoria Street,<br />

London, EC4P 4 EP, England<br />

Gåva till<br />

Frälsningsarméns arbete<br />

pg 900480-5, swish 9004805<br />

För ej beställda manus ansvaras ej.<br />

Redaktionen förbehåller sig rätten att<br />

redigera inkomna manus.<br />

Trycksak<br />

3041 0091<br />

Stridsropet trycks på<br />

miljövänligt papper.<br />

Hopp, genom<br />

hans lidande<br />

VI VAR SÅ HOPPFULLA att <strong>2021</strong> skulle<br />

bli mer ”normalt” än 2020. Men januari<br />

hade knappt börjat innan nya restriktioner<br />

infördes, eftersom nya muterade virus<br />

orsakade oro. Dessutom är det i skrivande<br />

stund osäkert vilken effekt vaccinerna<br />

kommer att ha på dessa mutantvirus.<br />

Trots de allvarliga nya utmaningar<br />

som pandemin medfört förlorade den<br />

sin framstående plats i nyheterna när<br />

kaos bröt ut i Washington DC, några<br />

dagar efter nyår, när Kapitolium stormades.<br />

Vi bevittnade scener som få trott<br />

var möjliga. Den politiska spänningen i<br />

USA har fortsatt och orsakat en osäkerhet<br />

över hela världen, tillsammans med<br />

”lockdowns”, reserestriktioner, stängda<br />

gränser, jobbförluster, logistiska vaccinationsutmaningar<br />

... listan är lång och<br />

skrämmande.<br />

Osäkerhet ... lidande ... när kvartalet<br />

nästan är slut har vi ännu inte sett de positiva<br />

förändringar som vi hoppades i början<br />

av året. Men påsken, med sin blandning av<br />

intensivt lidande och uppfyllt hopp, har<br />

ett relevant budskap för oss.<br />

Påsken börjar med lidande – gripandet,<br />

rättegången och korsfästelsen av<br />

Jesus på fredagen. Korsfästelsen var en<br />

särskilt grym form av avrättning, som<br />

syftade till att orsaka maximal smärta.<br />

Påsken avslutas med uppfyllt hopp – Jesu<br />

uppståndelse på söndagen. Tre dagar efter<br />

det fruktansvärda lidandet framträder<br />

Jesus levande för sina följare!<br />

Vår familj såg filmen ”The passion of<br />

Christ” en påsk då barnen var ungefär<br />

10-12 år. När vi tittade på scenen där Jesus<br />

led på korset sa min son: ”Det måste<br />

ha varit en stor frestelse för Jesus att visa<br />

dem vem han verkligen var”. Det visade<br />

en förståelse för dynamiken kring Jesu<br />

korsfästelse som gick långt utöver vad vi<br />

bevittnade på filmen och utöver vad de<br />

allra flesta som bevittnade Jesu död vid<br />

korset förstod hände.<br />

Min sons val av ord bekräftade att han<br />

förstod att Jesus hade valt att uthärda<br />

korset. Jesus visade vem han egentligen<br />

var genom att välja korset istället för att<br />

använda sin makt och auktoritet att undkomma<br />

det. Han var ’Guds lamm som tar<br />

bort världens synd’. Hans lidande bar det<br />

enda hoppet om världens frälsning.<br />

Hans lidande ... vårt hopp!<br />

Påsken ger oss ett perspektiv på evigheten.<br />

Jesu död på korset gör att vi kan försonas<br />

med Gud. Påsken ger oss ett perspektiv<br />

på nutiden och nuvarande lidanden. Hans<br />

uppståndelse från döden är en försäkran<br />

om att lidande kan mötas med hopp. Det<br />

är inget vagt förtroende för slumpen, utan<br />

en försäkran baserad på det faktum att en<br />

tom grav följde korset.<br />

I denna tid av osäkerhet och lidande<br />

önskar jag er därför en välsignad påsk!<br />

Frälsningsarméns ledare i Sverige,<br />

kommendör Clive Adams<br />

2


Illustration: Hellena Shutrick<br />

Innehåll<br />

#2.<strong>2021</strong><br />

s. 14<br />

VÄLKOMMEN TILL<br />

6. Halvvägs ut i fria livet<br />

”Om man bestämt sig för att man vill ha<br />

ett annat liv är det här bästa stället.”<br />

MIN VÄG TILL GUD<br />

10. ”Nu vill jag ge tillbaka”<br />

På Templet möter Göran dem som<br />

kämpar med det han själv nu är fri ifrån.<br />

PÅSKDAGARNA<br />

14. Påskens budskap förvandlar<br />

För personerna i denna artikel har tron<br />

på Jesus inneburit en hemkomst till Gud.<br />

FOKUS<br />

22. Volontärer<br />

– viktiga byggstenar<br />

De frivilliga insatserna är oräkneliga<br />

och oumbärliga för Frälsningsarméns<br />

arbete.<br />

PERSONLIGT<br />

26. Att brinna hållbart<br />

”Jag tycker det är viktigt att yrkesvalet<br />

går hand i hand med passionen”, säger<br />

Madeleine Sundell.<br />

VÄRLDEN<br />

30. Efter jordbävningen i Nepal<br />

Människorna får en möjlighet att själva<br />

förändra sin livssituation till det bättre.<br />

BARNHÖRNAN<br />

34. Dagens bibelord - Hopp<br />

Om vi har hopp för framtiden så mår<br />

vi bättre och hoppet hjälper oss att<br />

kämpa för att saker ska lösa sig.<br />

BIBEL OCH BÖN<br />

36. APEST – förlöser Jesu kraft<br />

Liksom människokroppen består av<br />

olika system som alla behövs så<br />

behöver kyrkan alla tjänstegåvorna.<br />

Stridsropet är en <strong>tidning</strong><br />

från Frälsningsarmén om tro,<br />

arbete och de människor som<br />

engagerar sig där. Stridsropet<br />

distribueras gratis till Frälsningsarméns<br />

medlemmar,<br />

anställda och andra intresserade.<br />

Den delas också ut i<br />

samband med gudstjänster<br />

och friluftsmöten. Stora delar<br />

av innehållet kan läsas på<br />

www.fralsningsarmen.se<br />

Tidningsutgivning är<br />

förknippat med kostnader<br />

och du erbjuds att via bifogat<br />

inbetalningskort bidra med en<br />

gåva till dessa.<br />

Det går också att prenumerera<br />

på Stridsropet som<br />

e-<strong>tidning</strong>. Webbadress:<br />

www.fralsningsarmen.se/<br />

<strong>stridsropet</strong>-e<strong>tidning</strong><br />

Mejla <strong>stridsropet</strong>@<br />

fralsningsarmen.se om<br />

du inte längre önskar få<br />

Stridsropet i pappersupplaga<br />

utan i stället endast vill läsa<br />

den som e-<strong>tidning</strong>.<br />

3


Bilden BILDEn<br />

NER I DÖDEN OCH UPP IGEN.<br />

Kims liv startade tufft och kunde<br />

tidigt ha slocknat för gott. Pappa<br />

i fängelse, gisslandrama, ångest,<br />

droger, kriminalitet, överdos, lång<br />

sjukhusvistelse.”Jag orkade inte<br />

mer utan gav upp. Jag gick jag ner<br />

på knä i mitt rum och bad desperat<br />

till Gud: Om du finns så hjälp mig!”<br />

Minst 55 personer mötte Jesus<br />

under år 2020 inom Frälsningsarmén.<br />

Livet med Gud har ritat om<br />

världsbilden helt. Precis som Kim<br />

har de fått gemenskap, mening och<br />

en god Far.<br />

4


5<br />

foto: jonas nimmersjö


6


välkommen till | halvvägshuset hjorthagen<br />

Halvvägs ut i fria livet<br />

På Kolargatan 2 i Ropsten, ett stenkast från Värtahamnen i Stockholm, reser sig en<br />

L-formad femvåningsbyggnad i rött tegel. Det är Frälsningsarméns Halvvägshus, där<br />

den som har kommit ut ur ett substansmissbruk kan få fortsatt stöd en tid.<br />

Etableringsåret är avklarat och både personal och klienter har goda vitsord om tiden.<br />

TEXT OCH FOTO: TERESIA JANSSON<br />

I<br />

oktober 2019 slog Frälsningsarmén<br />

upp portarna till Halvvägshuset i<br />

Hjorthagen i Stockholm. Här placeras<br />

vuxna klienter på uppdrag av Socialtjänsten.<br />

De flesta har genomgått en behandling<br />

för missbruk av alkohol och/eller<br />

narkotika och har ofta levt i hemlöshet.<br />

Nu är de halvvägs ut i samhället mot sysselsättning<br />

och ett självständigt liv. I skrivande<br />

stund bor 18 personer i varsin av<br />

de 38 lägenheterna och var och en sköter<br />

städning, disk, tvätt och inköp, men det<br />

finns personal dygnet runt som stöd.<br />

Sofia Bergman är föreståndare sedan<br />

starten.<br />

— Det har varit som att bli nedsläppt i<br />

en djungel och försöka navigera i något<br />

som är nytt och spännande men främmande,<br />

säger hon med ett skratt i rösten<br />

över telefon.<br />

— Jag uppskattar variationen, att leda<br />

verksamheten och sätta min prägel och<br />

att arbeta med både personalgrupp och<br />

klienter. Jag gillar att se människor växa<br />

och förändras, fortsätter hon.<br />

Första året har handlat mycket om att<br />

formulera mål, rutiner och innehåll och<br />

att göra detta mitt i pandemin har varit<br />

en extra utmaning. Men de boende har<br />

kunnat isolera sig i sina lägenheter om de<br />

har haft symtom och personalen skaffade<br />

skyddsutrustning i ett tidigt skede.<br />

Sofia Bergman är positiv till att Frälsningsarmén<br />

ser till hela människan; fysiskt,<br />

psykiskt, socialt och andligt. Hon<br />

pratar också om vikten av att se till varje<br />

persons bästa.<br />

DET HADE KUNNAT<br />

VARA MIN VÄN ELLER<br />

BROR OCH NÄSTA<br />

GÅNG KAN DET VARA<br />

JAG SOM BEHÖVER<br />

HJÄLP. HUR SKULLE<br />

JAG VILJA BLI<br />

BEMÖTT DÅ?<br />

— Det hade kunnat vara min vän eller<br />

bror och nästa gång kan det vara jag som<br />

behöver hjälp. Hur skulle jag vilja bli bemött<br />

då, frågar hon sig. De vi möter är<br />

överlevare. Jag vet inte om jag själv skulle<br />

klara en natt på gatan, det perspektivet<br />

behöver man ha med sig.<br />

En snötyngd januarimorgon är det tyst<br />

och lugnt i de grådunkla korridorerna. På<br />

plan ett i konferensrummet finns Tomas<br />

Beckman som är en av de två kuratorerna<br />

här. Gemensamt för dem han möter<br />

är att de har slarvat bort nätverket med<br />

familj och vänner och är tyngda av sina<br />

svagheter, misslyckanden och inte sällan<br />

diagnoser. Flertalet har haft en tuff uppväxt<br />

med inslag av våld och övergrepp.<br />

— Men det gäller att se framåt och<br />

fokusera mer på vad som fungerar och<br />

hur man vill att tillvaron ska vara än på<br />

det som har varit, säger Tomas Beckman<br />

med sin mörka, trygga röst.<br />

Han skissar på den vita tavlan, respektive<br />

blocket på väggen, medan han engagerat<br />

berättar om hur klienterna får hjälp<br />

att sätta upp mål inom livsområden som<br />

mående, missbruk, relationer, sysselsättning<br />

och fritid. En viktig bit är att återskapa<br />

kontakten med betydelsefulla personer<br />

eftersom förlusten av dem kan vara<br />

orsak nog att fortsätta i ett missbruk.<br />

Vissa behöver backa tillbaka och reparera<br />

saker och ting för att kunna komma<br />

vidare, men att försöka konstruera en<br />

fungerande framtid skapar hopp. Att arbeta<br />

med en målgrupp där det förekommer<br />

så många återfall gör, enligt Tomas<br />

Beckman, att man samtidigt måste ha<br />

realistiska förväntningar för att inte slås<br />

ner så lätt. Det krävs ödmjukhet, lyhördhet<br />

och energi för att nå fram.<br />

— Den största utmaningen är att få<br />

7


verksamhet | xxx<br />

Som kurator hjälper<br />

Tomas Beckman de<br />

boende att blicka framåt<br />

och försöka reparera de<br />

nätverk och relationer<br />

som ofta trasats sönder<br />

när livet kantats av droger<br />

och alkohol.<br />

Göran Malmgren har själv<br />

tampats med missbruk<br />

och som boendecoach<br />

har han därför lätt att<br />

sätta sig in i klienternas<br />

situation.<br />

8<br />

Sofia Bergman är föreståndare<br />

för Halvvägshuset<br />

och hon drivs av<br />

glädjen i att se människor<br />

växa, såväl klienterna som<br />

personalen.


välkommen till | xxxxxxxxxxxxx<br />

klienterna att förstå att jag inte är ute<br />

efter dem, att minska hopplösheten och<br />

att våga tro på att det kommer gå bra den<br />

här gången. Och jag brukar fråga hur<br />

personen lyckades avbryta sitt återfall för<br />

den har ju faktiskt lyckats med något eftersom<br />

den sitter här, säger han.<br />

En av lokalerna används som aktivitetsrum<br />

där boendecoacherna spenderar<br />

en del tid med klienterna. Där finns ett<br />

pentry, en soffgrupp i grått tyg, en stor<br />

platt-tv och diverse sällskapsspel. Där<br />

träffar jag Göran Malmgren som har<br />

arbetat här i ett år och dessförinnan på<br />

Frälsningsarméns akutboende i Midsommarkransen.<br />

Han hjälper till med att ordna<br />

sysselsättning, söka boende och hålla i<br />

kontakten med myndigheter. Hans blick<br />

är brun och stadig.<br />

— Det roligaste är att få sitta och prata<br />

med klienterna för jag känner att det ger<br />

någonting. Jag vill göra en skillnad och tror<br />

verkligen att människor kan bli fria från<br />

alkohol och droger. Men jag tror att de behöver<br />

bli frälsta och få ett andligt uppvaknande<br />

för motivationen att bli drogfri och<br />

nykter kommer inifrån, menar han.<br />

Göran Malmgren har själv levt i missbruk<br />

och hemlöshet men så fick han ett<br />

gudsmöte då han upplevde förlåtelse och<br />

en stark kärlek inom sig, vilket resulterat i<br />

tolv år utan droger. Det svåraste i sin roll<br />

tycker han är att stötta någon att hålla sig<br />

ren när den samtidigt har en så stor frihet<br />

även om det är krav på nykterhet här.<br />

— Men om jag kunde bli drogfri så kan<br />

vem som helst bli det, påpekar han.<br />

Framåt lunch dyker Jimmy, 37 år, upp<br />

och killarna tar sig en match över pingisbordet.<br />

Jimmy har bott här i åtta månader<br />

och arbetstränar på Frälsningsarméns<br />

second hand-butik Myrorna vid Odenplan.<br />

Han är storvuxen och iklädd svarta<br />

adidasbyxor och luvtröja med döskallar<br />

på. Hans adhd-diagnos har ställt till det<br />

en del för honom och i tidiga tonåren<br />

knivhögg han en skolkamrat i ett bråk.<br />

Det är nästan svårt att föreställa sig med<br />

tanke på den lugna och snälla framtoning<br />

han har i både ögon och röst.<br />

— Jag är inte våldsam egentligen, men<br />

jag hade varit mobbad en längre tid. Barn<br />

Jimmy har försökt komma ur<br />

sitt missbruk många gånger<br />

men först när han kom på<br />

behandling i Frälsningsarméns<br />

regi mötte han människor som<br />

han kände förtroende för på<br />

riktigt. Nu bor han på Halvvägshuset<br />

och kan inte tänka sig ett<br />

bättre ställe att ta avstamp ifrån<br />

för en drogfri framtid.<br />

kan vara så elaka och jag önskar att jag<br />

hade haft bättre självförtroende då, förklarar<br />

Jimmy.<br />

Händelsen ledde till fosterhemsplacering<br />

och i den miljön kom heroin in i<br />

bilden. Jimmy nämner att han aldrig varit<br />

bra på någon specifik idrott exempelvis.<br />

— Men i en värld av droger var man<br />

plötsligt någon, han som kunde fixa fram<br />

saker, säger han.<br />

Under en period på sju-åtta år var han<br />

drogfri men han föll tillbaka i gamla<br />

hjulspår igen.<br />

Vi tar hissen upp till Jimmys lägenhet,<br />

en etta med öppen planlösning i neutrala<br />

färger. Längs ena kortsidan löper köksdelen<br />

och på parketten står ett litet runt<br />

bord och ett par stolar. Längst in är sovhörnan<br />

och Jimmy bäddar till sängen lite<br />

hastigt. Han ber om ursäkt för tvätthögarna<br />

och ansamlingen av disk men påpekar<br />

att lyan är alldeles lagom stor för<br />

honom och till en rimlig kostnad. Han<br />

har även egen dusch och toalett.<br />

Innan tiden här gick han igenom behandling<br />

mot sitt missbruk på Frälsningsarméns<br />

HVB-hem Kurön, som tillsammans<br />

med Halvvägshuset och några<br />

andra verksamheter ingår i Frälsningsarméns<br />

sammanhållna vårdkedja. Den här<br />

gången var han fast besluten att lyckas<br />

bli fri från drogerna.<br />

— Där insåg jag att det faktiskt finns eldsjälar<br />

som inte bara gör sitt jobb utan som<br />

vill väl. Och det är tur att det är just boendet<br />

här och personal som Göran och Tomas<br />

som varit med på min resa, säger han.<br />

— Det är extremt lite droger här och<br />

jag känner mig aldrig ensam. Jag vet flera<br />

som har bott här som det har gått bra<br />

för. Om man har bestämt sig för att man<br />

vill ha ett annat liv så är det här det bästa<br />

stället man kan vara på, understryker<br />

Jimmy. g<br />

fakta<br />

Frälsningsarmén<br />

Halvvägshuset<br />

Hjorthagen<br />

Startades: Oktober 2019.<br />

Målgrupp: Vuxna över 18 år som<br />

genomgått behandling för alkoholoch<br />

drogmissbruk.<br />

Fokus: På individens egen motivation<br />

för en alkohol- och drogfri<br />

livsstil, på väg mot sysselsättning<br />

och försörjning.<br />

Antal platser: 38.<br />

Anställda: 1 verksamhetschef,<br />

1 föreståndare, 2 kuratorer,<br />

4 boendecoacher/kontaktpersoner.<br />

Övrig personal som delas med<br />

andra verksamheter: 1 fastighetsskötare,<br />

1 administratör, 1 kaplan.<br />

Del av Frälsningsarméns vårdkedja<br />

i Stockholm tillsammans med<br />

akutboendet Midsommarkransen,<br />

behandlingshemmet Kurön och<br />

Eken samtalscenter.<br />

9


Göran Larsson hade en destruktiv<br />

tillvaro med mycket<br />

alkohol, droger, kvinnor och<br />

spel. Under en period fick<br />

han hjälp av Frälsningsarmén<br />

och idag arbetar han<br />

som socialarbetare på kåren<br />

Templet. Han har fått en<br />

gudstro, blivit nykter och<br />

gläds över att nu få hjälpa<br />

andra med missbruksproblem.<br />

10


min väg till gud | göran larsson<br />

”Nu vill jag ge tillbaka”<br />

Göran Larsson fick tidigt alkoholproblem. När han mådde som sämst fick han<br />

stöd och hjälp av en officer i Frälsningsarmén och då grundlades en gudstro hos<br />

honom. Nu arbetar han på kåren Templet där han möter dem som kämpar med<br />

det han själv nu är fri ifrån.<br />

TEXT OCH FOTO: TERESIA JANSSON<br />

Göran beskriver uppväxten i Täby<br />

tillsammans med två bröder som<br />

ganska normal och även om föräldrarna<br />

drack dagligen så var det inte<br />

mycket bråk eller någon misär.<br />

— Men det var lite skämmigt och det<br />

fanns alltid en oro över att någonting<br />

skulle hända så jag tror att det satte spår<br />

i en. Jag sa att jag aldrig skulle bli som<br />

pappa, säger Göran.<br />

Han hade det lite tungt i skolan och i<br />

tonåren upptäckte han punkrockmusiken.<br />

— Det var jättespännande med grönt<br />

hår, trasiga kläder, skinnbrallor och<br />

en skinnpaj man skrev budskap på. Jag<br />

tänkte att sån ska jag bli!, minns Göran.<br />

Det hela var inte poppis hos föräldrarna<br />

så Göran stack hemifrån och drev vind<br />

för våg i ett och ett halvt år tillsammans<br />

med likasinnade. Han struntade helt i<br />

skolan och det var fester och konserter<br />

varje dag då det både dracks alkohol och<br />

röktes hasch. På Socialtjänsten var man<br />

förbryllad men stack till Göran lite pengar<br />

så att han skulle överleva. Kärlek kom<br />

in i bilden men när en relation tog slut<br />

avverkade Göran tjejer på löpande band.<br />

— Det fullständigt spårade ur. Sådär<br />

har jag betett mig flera gånger, jag gillar<br />

inte separationer, förklarar han.<br />

Men så träffade han Anna-Lena och<br />

lugnade ner sig. Han fick jobb på Posten<br />

på Tomteboda-terminalen men där<br />

arbetade män med alkoholproblem och<br />

drickat flödade både under och efter arbetstid.<br />

Göran och sambon fick ett barn<br />

men när förhållandet tog slut efter några<br />

år eskalerade drickandet för Göran. Han<br />

fastnade även i spelmissbruk och kunde<br />

förlora en hel månadslön på Solvalla.<br />

JAG VAR DEPRIMERAD<br />

OCH LEVDE ETT HÅRT<br />

LIV OCH NÄR JAG<br />

VAR 25 ÅR VAR JAG I<br />

PRINCIP HELT FÄRDIG I<br />

KROPP OCH SJÄL OCH<br />

SÖKTE HJÄLP.<br />

— Jag var deprimerad och levde ett<br />

hårt liv och när jag var 25 år var jag i<br />

princip helt färdig i kropp och själ och<br />

sökte hjälp. Men under avgiftningen fick<br />

jag så mycket ångest att jag skar mig i<br />

handlederna, berättar Göran.<br />

Han kom sedan till ett behandlingshem<br />

som då drevs av Frälsningsarmén<br />

och där fick han god kontakt med en<br />

kvinnlig anställd som stöttade honom<br />

mycket. Eva som hon hette fortsatte att<br />

finnas vid Görans sida även när andra<br />

vårdinstanser kopplades in. Göran var<br />

ofta inlagd på sjukhus och ordinerades<br />

tung psykofarmaka.<br />

— Det var fasansfullt, allt bara rasade<br />

och jag hade så kraftig panikångest att<br />

man fick söva ner mig. Jag behövde vara<br />

med någon nästan hela tiden och jag<br />

hade aldrig överlevt utan Frälsningsarmén<br />

och Eva, konstaterar han.<br />

I 30-årsåldern började Göran må bättre<br />

och lyckades sluta med alla mediciner<br />

och blev dessutom av med ångesten. Idag<br />

tror han att preparaten kan ha bidragit<br />

till det dåliga måendet då han fick så stora<br />

mängder och de är beroendeframkallande.<br />

Han fick en chefsroll på Posten,<br />

träffade en tjej han flyttade in hos och<br />

snart var hon gravid. Men så dog båda<br />

Görans föräldrar och även hans äldsta<br />

son som också han levde ett stökigt liv.<br />

Detta och stressen på jobbet fick Göran<br />

att ta till flaskan igen. Men då satte<br />

handläggaren på Socialtjänsten ner foten<br />

och ställde ultimatumet att Göran<br />

och sambon skulle separera eftersom deras<br />

relation varken var bra för dem själva<br />

eller för barnen. Så fick det bli.<br />

11


min väg till gud | göran larsson<br />

JAG HAR KÄNT ATT<br />

DET FINNS NÅGOT<br />

ANNAT HÄR OCH<br />

JAG FÖRSTOD ATT<br />

HÄR BOR GUD!<br />

DET TRÄFFADE MIG<br />

MITT I HJÄRTAT.<br />

— Och då nyktrade jag till för det var<br />

någonting inom mig som sa att om jag<br />

inte slutar dricka nu så kommer det gå<br />

åt skogen. Detta var tio år sedan och sen<br />

dess har jag varit nykter, säger Göran<br />

tacksamt.<br />

Han arbetade då som lagerchef men<br />

på grund av dålig arbetsmiljö med mobbning<br />

och annat slutade flera kollegor där<br />

och snart även Göran. Och när barnen<br />

flyttat hemifrån blev han väldigt ensam.<br />

Han fick då tipset att söka sig till Frälsningsarmén<br />

som volontärarbetare och<br />

fick numret till Daniel Back, verksamhetsansvarig<br />

för det sociala arbetet på kåren<br />

(församlingen) Templet i Stockholm.<br />

När Göran hörde av sig till honom för<br />

två år sedan så var det i precis rätt tid och<br />

han fick möjligheten att komma dit.<br />

Där har nu Göran varit tre dagar i<br />

veckan och hjälper bland annat till i kaféet,<br />

men söker också upp just människor<br />

som brottas med missbruk och psykisk<br />

ohälsa. De som kommer till Templet får<br />

mat, kläder, ekonomisk rådgivning och<br />

hjälp med myndighetskontakter.<br />

— Jag trivs förträffligt bra! Det är fantastiskt<br />

att vara här! Alla i arbetsgruppen<br />

är snälla och tar hand om varandra och<br />

så försöker vi även vara mot gästerna så<br />

det blir en väldigt familjär stämning, säger<br />

Göran.<br />

— Man får se mycket här och man kan<br />

inte vara för känslig men det är viktigt att<br />

respektera människor och inte ta ifrån<br />

dem deras värde, förklarar han.<br />

Göran började också delta i gudstjänster<br />

och han menar på att en gudstro hade<br />

börjat växa fram när han själv fick stöd<br />

från Frälsningsarmén mitt i ångesten.<br />

Han hade sett godheten i Eva och insåg<br />

varifrån hon fick sin kraft. Och när han<br />

fick höra en annan volontär på Templet<br />

vittna om Guds ingripande fick Göran en<br />

aha-upplevelse.<br />

— Jag har känt att det finns något annat<br />

här och jag förstod att här bor Gud! Det<br />

träffade mig mitt i hjärtat, säger Göran.<br />

— Jag har gått över alla gränser i mitt<br />

liv och det är ett mirakel att jag lever. Jag<br />

har bett till Gud många gånger att han<br />

skulle rädda mig och det är ju någon som<br />

har hjälpt mig och tagit hand om mig när<br />

jag inte klarat mig själv, fortsätter han.<br />

Tidigare gillade Göran att visa upp<br />

om han hade pengar men nu är han helt<br />

ointresserad av ägodelar och lyx. Han är<br />

heller inte ute efter att jaga kvinnor. Om<br />

några månader fyller han 60 år och i början<br />

av november fick han en anställning<br />

med lönebidrag på Templet.<br />

— Det är en riktig glädje och en unik<br />

möjlighet att hjälpa andra. Jag har fått så<br />

mycket hjälp och stöd och vill ge tillbaka.<br />

Det ger mig själv så otroligt mycket. Det<br />

är en sådan trygghet när man har någonting<br />

att tro på och jag känner varje dag<br />

att här sker mirakler, säger han.<br />

Numera har Göran en ro i själen som<br />

han aldrig har haft förut. Idag önskar<br />

han att de som är fast i missbruk ska förstå<br />

att det finns ett liv utan alkohol och<br />

droger där man slipper sug och ångest.<br />

Han nämner att om hans gamla kamrater<br />

såg honom idag skulle de inte tro sina<br />

ögon. Han som var värst av dem alla och<br />

ställde till med så mycket galenskap. Att<br />

han fick anställning på Templet har dessutom<br />

gett honom den livsgnista han behövde<br />

för att försöka sluta röka och snart<br />

invigs han till civilmedlem i kåren.<br />

— Jag är så glad över att ha hittat hit<br />

och jag är extremt förtjust i frälsningsofficerarna<br />

och soldaterna. De är helt fantastiska,<br />

roliga och så häftiga tanter och<br />

farbröder, säger Göran.<br />

— Ibland behöver man en puff i rätt<br />

riktning så blir det bra till slut, påpekar<br />

han. g<br />

fakta<br />

göran larsson<br />

Ålder: 59 år.<br />

Bor: I lägenhet i Husby i nordvästra<br />

Stockholm.<br />

Familj: Två söner och en dotter.<br />

Sysselsättning: Socialarbetare på<br />

kåren Templet.<br />

Hobby: Tittar på TV-serier.


aktuellt<br />

illustration: shutterstock<br />

Sebastian Stakset,<br />

Ann-Christine och<br />

Kjell Karlsten leder<br />

Heart Center i<br />

Stockholm.<br />

Ett center för upprättelse<br />

I ETT SAMARBETE mellan Frälsningsarmén<br />

och Sebastian Staksets organisation<br />

Heart of Evangelism ska ett<br />

”Heart center” öppnas i Stockholm.<br />

Med vittnesbördet om att bara ljuset<br />

kan besegra mörkret vill Heart Sthlm<br />

nå in i stadens mörkaste hörn.<br />

Målgruppen är människor i destruktiva<br />

livssituationer. Det kan vara<br />

ungdomar i gängkriminalitet eller i<br />

olika former av missbruk. Heart center<br />

vill erbjuda en varm och öppen mötesplats<br />

som utifrån en kristen grundsyn<br />

vill hjälpa människor till ett helt och<br />

upprättat liv. Major Kjell Karlsten blir<br />

verksamhetschef och Ann-Christine<br />

Karlsten leder det rehabiliterande arbetet.<br />

Heart Sthlm kommer att bygga på<br />

visionen ”Välkommen Hem – Livet med<br />

Jesus” och använda sig av Frälsningsarméns<br />

undervisningsmaterial.<br />

Arbetet inleddes med två bönedagar<br />

i början av januari. Man planerar att<br />

ha en lokal i Slakthusområdet i Stockholm.<br />

Var med och be för detta evangelisationsprojekt.<br />

g Christina Vauhkola<br />

Konfirmation<br />

på nytt sätt<br />

FRÄLSNINGSARMÉNS konfirmationsskola<br />

antar i år en ny skepnad. Sju söndagskvällar under<br />

våren möts deltagarna på zoom för undervisning<br />

och digital gemenskap innan det är dags för en<br />

förträff i Halmstad i maj och en härlig lägervecka<br />

på Ågesta i juni. Konfirmationslägret genomförs<br />

samtidigt som det nylanserade lägret SUMMER-<br />

CAMP där ungdomar från 16 år och uppåt deltar,<br />

därmed blir konfirmanderna del av en större<br />

gemenskap och kan komma tillbaka till samma<br />

lägervecka nästa år.<br />

Konfirmationsskolan <strong>2021</strong> är öppen både<br />

för dem som går i årskurs 8 och 9. Om inte<br />

lägerveckan är möjlig att genomföra kommer<br />

deltagarna ändå att konfirmeras med hjälp av<br />

digitala alternativ. g Gabriel Wahl<br />

Läs mer på www.fralsningsarmen.se/konfa<br />

Nytt EU-härbärge i Stockholm<br />

DEN 18 JANUARI öppnade Frälsningsarmén ett nytt härbärge för EU-migranter i Liljeholmen,<br />

som komplement till EU-härbärget Vinternatt i Årsta. Det nya härbärget har 35 sängplatser,<br />

vilket innebär att Frälsningsarmén nu kan ta emot totalt 59 personer på EU-härbärgena i<br />

Stockholmsområdet.<br />

Sedan i juli 2020 har Frälsningsarméns EU-härbärge i Årsta nya, ändamålsenliga och corona-säkra<br />

lokaler. Men sedan i oktober har behovet av sovplatser varit större än tillgången. Med<br />

det nya härbärget, som ska hålla öppet minst till i slutet av april, kan Frälsningsarmén ta emot<br />

det 20-talet personer som under hösten och början av vintern blivit utan sängplats. Härbärget<br />

finns inrymt i Liljeholmens Stadshotell på Nybohovsbacken och ingår i samma IOP (idéburet<br />

offentligt partnerskap) som EU-härbärget i Årsta.<br />

Alla sängplatser lottas ut varje dag i Korskyrkans lokaler på Birger Jarlsgatan och fördelas<br />

mellan Frälsningsarméns och Stockholms Stadsmissions EU-härbärgen. g Eva Gustin<br />

13


Påskens budskap<br />

förvandlar än idag<br />

Frälsningsarmén möter ofta människor som varit så nära själslig<br />

och kroppslig död man kan komma. Människor i psykisk ohälsa,<br />

våld, missbruk, på flykt och i ensamhet. Men Guds kärlek är<br />

starkare än döden. Under påskdagarna visar Gud en gång för alla<br />

att livet vann. Jesus förändrade världshistorien. Och han förändrar<br />

livet för människor än idag.<br />

TEXT: CARINA TYSKBO ILLUSTRATION: HELENA SHUTRICK<br />

14


Påskdagarna | den viktigaste livsresan<br />

15


Påskdagarna | den viktigaste livsresan<br />

PALMSÖNDAGEN inleder veckan<br />

före påsk, stilla veckan. På Palmsöndagen<br />

berättar vi om den händelse som<br />

också inleder adventstiden, när Jesus<br />

red in i Jerusalem på en åsna för att fira<br />

den judiska påsken med sina lärjungar<br />

och togs emot som kung av folket som<br />

jublade, viftade med palmblad av glädje<br />

och sjöng Hosianna.<br />

SKÄRTORSDAGEN firas till<br />

minne av den kväll när Jesus för<br />

sista gången äter tillsammans<br />

med sina lärjungar. Senare på natten<br />

när Jesus och hans lärjungar<br />

samlats i Getsemane trädgård<br />

grips Jesus av de romerska soldaterna.<br />

Han grips efter att Judas<br />

mot en betalning av 30 silvermynt<br />

har avslöjat för dem var Jesus<br />

fanns och gett honom en kyss<br />

som tecken för soldaterna på vem<br />

som är Jesus.<br />

SARAH – LYCKAD I ALLT<br />

Jag hade en kärleksfull familj som stöttade<br />

mig i allt. Jag hade gott om vänner<br />

och gott om fritidsintressen. Jag spelade<br />

i division 1 i fotboll, var väldigt duktig.<br />

Fotbollen var lite av min identitet. Sedan<br />

sökte jag i resor istället, jag flyttade till<br />

Indonesien och dök, åkte till Thailand,<br />

ville ha en ny kick och for till Vemdalen<br />

och blev snowboardåkare. Livet var väldigt<br />

gött, men samtidigt kände jag mig<br />

väldigt tom. Jag visste inte vem jag var.<br />

AMIR – STOD UPP FÖR SIN TRO<br />

OCH TVINGADES FLY<br />

På grund av min nya tro på Jesus och att<br />

jag hade lämnat islam fick jag stora problem<br />

i mitt hemland Iran. Jag behövde<br />

fly. Jag behövde lämna allt väldigt fort.<br />

Jobbet, vänner och min kära familj. Efter<br />

en månad på flykt genom Europa hamnade<br />

jag i Sverige. Jag trodde jag hade<br />

förlorat allt.<br />

RAHAT – FÖRVANDLING TILL KRISTEN<br />

INTE ALLTID ENKEL<br />

Efter min långa resa att fly från hemlandet,<br />

min gamla tro och bli kristen har jag<br />

brutit kontakten med muslimska vänner<br />

och släktingar i hemlandet, förutom med<br />

min mor. Jag har ju bytt religion vilket<br />

inte skulle tas väl emot av landsmännen.<br />

Nu vill jag leva i enlighet med det svenska<br />

samhället. Även här har jag bemötts<br />

illa av en del. Muslimska skolkompisar<br />

har mobbat mig för min tro och det är<br />

jobbigt. Man måste få känna sig trygg.<br />

Det är jobbigt när konvertiter inte tas på<br />

allvar. Jag vill att folk ska respektera min<br />

tro. Relationen mellan mig och Jesus är<br />

viktigast av allt.<br />

16


LÅNGFREDAG. Efter att Jesus<br />

gripits på natten av de romerska<br />

soldaterna förs han till förhör hos<br />

Pontius Pilatus som fattar beslutet<br />

att han ska dömas till döden för<br />

att ha gjort anspråk på att kallas<br />

judarnas kung. Han blir dödad<br />

genom att hängas på avrättningsredskapet<br />

korset, det vi minns på<br />

långfredagen.<br />

KAMILLA – I DET MÖRKASTE MÖRKA<br />

Jag präglades av ett sådant mörker och<br />

såg med hat både på mig själv och andra.<br />

Jag blev snabbt arg och slog när någon<br />

provocerade mig. Pappan till vårt barn<br />

var inte bra för oss, hamnade i kriminella<br />

kretsar, satt i fängelse och slogs. En gång<br />

sparkade han av min käke när jag hade<br />

vår tvååring i famnen. Det var det mörkaste<br />

av mörker. Sedan dog min älskade<br />

mamma. Jag blev körd till psyket. Det<br />

fanns inget hopp, jag var så förtvivlad.<br />

Jag bad och ropade till Gud.<br />

ANN – DOG INOMBORDS NÄR<br />

SONEN TOG SITT LIV<br />

År 2008 när min son skulle fylla 23 tog<br />

han sitt liv med hjälp av tabletter och alkohol.<br />

Jag hittade honom i sängen och<br />

han hade lämnat ett avskedsbrev efter<br />

sig. Han hade det psykiskt jobbigt med<br />

fruktansvärt mycket ångest. När han dog<br />

var det som om jag också gjorde det. Jag<br />

släppte allt, blev helt ansvarsbefriad och<br />

hamnade i ett svart hål. Jag självmedicinerade<br />

med alkohol och söp ner mig totalt.<br />

Fem år senare försökte jag också ta<br />

mitt liv.<br />

KIM – NÄRA DÖDEN OCH<br />

HELT UTRÄKNAD<br />

Efter år av droger, kriminalitet och behandlingshem<br />

tog jag oavsiktligt en överdos<br />

av fentanyl och förlorade medvetandet.<br />

Jag låg hemma på rygg i tolv timmar<br />

med spyor i lungorna innan jag kom till<br />

sjukhus med 33 graders kroppstemperatur.<br />

Jag sövdes ner i två veckor och kunde<br />

varken tala eller gå när jag vaknade. Alla<br />

läkare sade att det kunde ta ett halvår<br />

innan jag kunde gå igen.<br />

17


Påskdagarna | den viktigaste livsresan<br />

PÅSKDAGEN. Den tredje<br />

dagen efter Jesu död på<br />

korset uppstår han från<br />

döden. När kvinnorna kommer<br />

till graven är stenen<br />

bortrullad och Jesus är inte<br />

där. Kristen tro är en tro på<br />

uppståndelsen, vändpunkten.<br />

Allt det som tynger vår<br />

jord, som hindrar livet, som<br />

stänger till våra hjärtan för<br />

Gud och varandra rullas<br />

bort.<br />

ANNANDAG PÅSK. Jesus<br />

visar sig för lärjungarna på olika<br />

sätt och på annandag påsk hör vi<br />

berättelsen om hur två lärjungar<br />

är på väg bort från Jerusalem till<br />

byn Emmaus. De går och samtalar<br />

om det som hänt och plötsligt slår<br />

någon följe med dem. De förstår<br />

inte först vem han är, men när han<br />

stannar hos dem och äter, förstår<br />

de vem han är.<br />

LARS-GUNNAR – ÅTERVÄNDE<br />

MIRAKULÖST TILL LIVET<br />

Jag föll ihop i soffan på min arbetsplats<br />

när jag drabbades av hjärtstillestånd<br />

och hjärtinfarkt. När ambulansen kom<br />

menade en sjuksköterska att det inte var<br />

någon idé att försöka få liv i mig då hon<br />

gjort sina försök. Men jag fick en spruta<br />

rakt i hjärtat och vaknade till. Jag förlorade<br />

medvetandet igen och läkarna tog sig<br />

an mig, underrättade mina anhöriga som<br />

bad för mig i väntrummet. Morgonen efter<br />

kom läkarna med ett besked: ”Vi har<br />

gjort vad vi kan göra men i natt hände ett<br />

mirakel som vi inte kan förklara.” Min<br />

hjärna var bortkopplad i 15 minuter och<br />

ändå vaknade jag upp utan att ha tagit<br />

skada. Jesus säger ju i Matteusevangeliet<br />

18:19 att ”Om två av er här på jorden<br />

kommer överens om att be om något,<br />

vad det än är, så ska de få det av min Far<br />

i himlen.” Jag visste att det var Gud som<br />

gripit in och räddat mitt liv. För mig blev<br />

det ett bevis för Guds existens och det<br />

förändrade hela min tillvaro.<br />

STEFAN – ALLT FÖLL PÅ PLATS<br />

NÄR HAN FÖRSTOD<br />

Jag satt på tåget på väg hem och läste i<br />

en kristen <strong>tidning</strong> om hur en människa<br />

hade lärt känna Jesus. Då hände det något<br />

när jag slog ihop <strong>tidning</strong>en och blundade.<br />

Det var som om polletten plötsligt<br />

trillade ner och alla bitar föll på plats.<br />

Jag har aldrig upplevt något liknade. Jag<br />

blev fylld av Jesus kärlek och kände att<br />

jag kommit hem. Jag upplevde hur Jesus<br />

lyfte av allt elände från mitt tidigare liv<br />

och han fyllde mig med frid. När jag sen<br />

kom till bibelstudiet på Frälsningsarmén<br />

i Sala såg människor direkt att något<br />

hade hänt med mig! De visade mig<br />

i Bibeln – det var som om jag läste om<br />

mig själv där! Då fattade jag verkligen<br />

att Gud finns, att Jesus är på riktigt även<br />

för oss som lever på 2000-talet. Från ett<br />

liv i total misär med brottslighet, missbruk<br />

och hemlöshet så är jag nu medlem<br />

i Frälsningsarmén, har ett arbete och en<br />

egen lägenhet. Jag har dessutom fått en<br />

meningsfull fritid och nya vänner. Jesus<br />

har förvandlat mitt liv!<br />

INGEN LIVSVÄG ÄR ENKEL och utan hinder.<br />

Men för de personer vi mött i denna<br />

artikel har tron på Jesus inneburit en hemkomst<br />

till Gud och hans stora familj. De<br />

har fått frid och fortsätter vandra. Sahra<br />

hittade till tron och tjänar andra inom<br />

Frälsningsarmén Ung och på Kår 393 i<br />

Stockholm. Amir landade både i Sverige<br />

och hos Jesus och studerar nu till officer<br />

inom Frälsningsarmén och verkar<br />

på Vasakåren i Stockholm. Rahat gick en<br />

Alpha-kurs, blev aktiv politiskt och drömmer<br />

om att studera psykologi och arbeta<br />

med människor. Kamilla fann tron på<br />

Jesus, ett helare liv för sig och familjen och<br />

arbetar i kaféet på Krukmakarens hus i Visby.<br />

Kim blev mirakulöst återhämtad och<br />

reste sig och gick på ett par månader. Hans<br />

tro bär i allt och han är aktiv i Västerås på<br />

kåren och söker arbete. Ann fann tron,<br />

döptes och arbetar på kåren i Strängnäs.<br />

När depressiva perioder kommer omges<br />

hon av Jesu trygghet.<br />

Fotnot: Berättelserna är utdrag ur ”Min väg<br />

till Gud”, en artikelserie med vittnesbörd på<br />

www.fralsningsarmen.se/minvagtillgud<br />

18


krönika<br />

Medmänsklighet – när<br />

handling gör skillnad<br />

fot0: teresia jansson<br />

HAR DU NÅGON GÅNG upplevt att du<br />

fått en oväntad uppmuntran i form av en<br />

gåva, hjälpande hand eller en kram? Då<br />

har du varit föremål för en handling av<br />

medmänsklighet. En sådan handling är vi<br />

alla beroende av ibland och det kan vara<br />

den som gör skillnad i en svår situation.<br />

ENLIGT EN<br />

BEFOLKNINGSSTUDIE<br />

ENGAGERAR SIG MER<br />

ÄN VARANNAN SVENSK<br />

IDEELLT OCH DET ÄR<br />

ETT EXCEPTIONELLT<br />

HÖGT RESULTAT MED<br />

INTERNATIONELLA<br />

MÅTT MÄTT.<br />

Det finns fördomar om snällhet och<br />

ideell hjälpverksamhet om att det inte<br />

leder någon vart och att det gör några till<br />

passiva mottagare och några till uppoffrande<br />

givare. Välgörenhet ses inte alltid<br />

som något positivt särskilt inte när den<br />

inte ges uppifrån och ner. Men i bra välgörenhet<br />

och medmänsklighet möts<br />

människor på samma nivå och det är<br />

medkänslan för varandra som styr.<br />

I vår historia är det människor som<br />

engagerat sig i samhällsproblem som varit<br />

föregångare till den välfärdsstat vi har<br />

idag. Vi kan vara glada att vi lever i ett<br />

rikt land och kan få ställa krav på att vårt<br />

samhälle sörjer för sociala problem. Men<br />

även i Sverige finns stora utmaningar<br />

och många som faller mellan stolarna i<br />

samhällets tänkta skyddsnät. Därför behövs<br />

människors idéer och vilja att hjälpa<br />

varandra i hög grad fortfarande.<br />

Enligt en befolkningsstudie engagerar<br />

sig mer än varannan svensk ideellt och<br />

det är ett exceptionellt högt resultat med<br />

internationella mått mätt. I genomsnitt<br />

lägger svensken hela 18 timmar i månaden<br />

på ideellt arbete. Meningsfullhet och<br />

medmänsklighet är enligt volontärbyrån<br />

det som driver ideellt engagemang.<br />

Frälsningsarméns verksamhet bygger<br />

på ideellt engagemang. I Bibeln går<br />

tanken om medmänsklighet som en röd<br />

tråd. Vi är alla skapade till Guds avbild<br />

och den människa som kommer i vår<br />

väg och behöver vår hjälp ska vi visa omsorg.<br />

Det hör samman med det dubbla<br />

kärleksbudet som Jesus lär oss (Matteusevangeliet<br />

22:37-40).<br />

Under 2020 fick Frälsningsarmén 156<br />

nya volontärsförfrågningar via vår hem-<br />

Christina Vauhkola, biträdande<br />

divisionschef östra divisionen,<br />

Frälsningsarmén.<br />

sida. Många gjorde upptäckten att en<br />

viktig del av livets mening är att betyda<br />

något för någon annan.<br />

Med den kris vi upplevt av covid-19<br />

har behovet av medmänsklighet varit extra<br />

stor. Under förra årets 1 maj-tal sade<br />

statsminister Stefan Löfven: ”Vi går igenom<br />

den här prövningen tillsammans,<br />

som ett land. Krisen har varit en brutal<br />

påminnelse om att ensam inte är stark,<br />

att människor är beroende av varandra”.<br />

Om vi ska kunna möta vårt samhälles<br />

alla utmaningar behöver vi gå tillbaka<br />

till oss själva och tänka, vad kan jag göra<br />

för någon annan i min närhet. Vi behöver<br />

varandra, och just din insats kan göra<br />

hela skillnaden. g<br />

www.regeringen.se/contentassets/b3b7633f0d46406c9f865194e9637d92/svenskarnas-engagemang-ar-storre-an-nagonsin<br />

www.volontarbyran.org/bli-volontar<br />

19


Uppståndelsens liv<br />

TEXT: BRIAN PEDDLE FOTO: SHUTTERSTOCK OCH FRÄLSNINGSARMÉN<br />

Påskens budskap ljuder av liv och<br />

hopp, något som vi så desperat<br />

behöver i vår värld idag. På Gamla<br />

testamentets tid höll vi fast vid hoppet<br />

genom profetiorna om Messias. Genom<br />

åren av tystnad mellan det gamla och det<br />

nya testamentet höll vi fast vid hoppet<br />

om att Gud inte hade glömt sitt folk eller<br />

sina löften. Sedan blev det hoppet kött<br />

och blod i personen Jesus och vi fick själva<br />

se att Gud hade kommit ihåg sitt folks<br />

rop, en bekräftelse på att vårt hopp inte<br />

hade varit förgäves.<br />

Vi bevittnar en Jesus som undervisade<br />

och var en förebild i förlåtelse och kärlek,<br />

som festade med tullindrivare, åt med<br />

syndare, talade med kvinnor med tvivelaktig<br />

moral och inte fördömde någon. Vi ser<br />

en härlig blandning av nåd och sanning.<br />

Vi fångas i vördnad och förundran när Jesus<br />

förvandlade vatten till vin, gav syn till<br />

de blinda, fick de lama att gå, drev ut demoner,<br />

botade de spetälska, hade makt att<br />

styra över vinden och vågorna, och vi ser<br />

framför oss Guds outtömliga kraft.<br />

På långfredagen verkade det som om<br />

hoppet var ute när livet försvann ut ur<br />

20


generalens hälsning | påsk<br />

Påskens<br />

budskap ljuder<br />

av liv, hopp och<br />

pånyttfödelse.<br />

NÄR VI KVÄVS I<br />

MÖRKRET LYSER<br />

GUD UPP MED<br />

LJUSET FRÅN SIN<br />

NÄRVARO.<br />

Jesu kropp. Den här oemotståndliga<br />

mannen med fängslande liknelser, mirakel<br />

och insiktsfulla läror, med förmågan<br />

att påverka själva samhällets och människans<br />

innersta djup, dödades på ett kors<br />

och lades i en grav. Det såg ut och kändes<br />

som om någon hade släckt ljuset och lagt<br />

ett lock över vårt hopp. Då hände något<br />

verkligen anmärkningsvärt, livsförvandlande<br />

och världsförändrande: stenen rulllades<br />

bort, gravkläderna låg kvar i en hög<br />

– för Jesus levde! Ljuset var mer strålande<br />

än någonsin, och vårt hopp hittade nya<br />

höjder.<br />

Påsken är inte bara ett minne av något<br />

som har hänt i historien – utan när vi firar<br />

påsken påminner vi oss själva om att<br />

uppståndelselivet ska vara en vardaglig<br />

upplevelse. Den pandemi som vi upplever<br />

gör att det ibland känns som en långfredag<br />

– som om ljuset har stängts av och<br />

ett lock lagts över vårt hopp. Det finns<br />

många omständigheter i livet som kan få<br />

oss att känna oss så – naturkatastrofer,<br />

sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa, drogberoende,<br />

konkurs, våld i hemmet, rasism.<br />

Jesu Kristi liv, död och uppståndelse<br />

påminner oss om att Gud är med oss i<br />

alla omständigheter, att han är större och<br />

kraftfullare än någon omständighet, och<br />

att Gud specialiserar sig på det mirakulösa<br />

och det omöjliga.<br />

När vi har gett upp på oss själva tror<br />

Gud fortfarande på oss. När vi känner att<br />

vi inte är älskade visar Gud oss Jesus. När<br />

vi känner att vi har gjort det största misstaget<br />

i våra liv ger Jesus förlåtelse. När vi<br />

kvävs i mörkret lyser Gud upp med ljuset<br />

från sin närvaro. När vi är förtvivlade ger<br />

Jesus oss hopp.<br />

Du förstår, detta uppståndelseliv är ett<br />

fullt, rikligt, fullständigt och helt liv. Detta<br />

uppståndelseliv är ett nytt liv, eftersom<br />

det är ett liv i Kristus och som sådant är<br />

det fritt från fördömelse. Detta uppståndelseliv<br />

börjar i samma ögonblick som vi<br />

accepterar Kristus som Frälsare och det<br />

fortsätter i all evighet. Detta uppståndelseliv<br />

är dynamiskt, eftersom Guds kraft<br />

släpps loss i oss. Förändringen börjar på<br />

insidan och förvandlar hur vi ser på allt.<br />

Den första påskmorgonen upplevde<br />

lärjungarna fortfarande den romerska<br />

ockupationen och allt som följde med<br />

den, men insikten om att Jesus levde och<br />

att varje löfte hade uppfyllts, förändrade<br />

allt. De hade nu en evig syn, de förstod<br />

att synd och död hade övervunnits, att<br />

Jesu kungarike verkligen var ett andligt<br />

kungarike och att Gud regerade över allt.<br />

Sådan förståelse skulle förändra hur de<br />

betraktade och reagerade på livet i den<br />

här världen eftersom Kristi härliga ljus<br />

strålade i deras liv och förhoppningen om<br />

evigheten var säkerställd. De skulle aldrig<br />

vara desamma igen – precis som vi aldrig<br />

kommer att vara desamma igen om vi tar<br />

emot samma uppståndelsekraft.<br />

Må Gud välsigna dig när du firar den<br />

uppståndne Kristus. Amen.<br />

Frälsningsarméns världsledare,<br />

general Brian Peddle


Fokus | volontärer<br />

Volontärer<br />

– viktiga byggstenar<br />

Packa matkassar, åka på läger, servera och hjälpa till juridiskt – de frivilliga<br />

insatserna är oräkneliga och oumbärliga för Frälsningsarméns breda sociala<br />

arbete. Volontärerna bidrar med kompetens och tid, och får tillbaka<br />

meningsfullhet och gemenskap. Hur behåller vi dem i framtiden?<br />

TEXT: CARINA TYSKBO FOTO: FRÄLSNINGSARMÉN<br />

Frälsningsarmén är ett kristet trossamfund<br />

och en icke vinstdrivande<br />

organisation som traditionellt har<br />

byggts upp av människors idealitet och<br />

andliga drivkraft. Idag utförs arbetet bara<br />

delvis med hjälp av ideella insatser, en<br />

situation som delas av många föreningar,<br />

organisationer och kyrkor som länge<br />

tappat i antal trogna och återkommande<br />

medlemmar och frivilliga. Samtidigt<br />

finns i samhället ett nyvaknat intresse för<br />

att göra en insats som volontär. De frivilliga<br />

kan därför vara hängivna uppgiften<br />

men oerfarna om kyrkan, något som kan<br />

komplicera men också vara en tillgång.<br />

Kjell Karlsten, verksamhetschef för<br />

Heart Sthlm, Ewa-Marie Kihlagård,<br />

ansvarig för Frälsningsarmén Ung,<br />

Ann-Christin ”Anki” Thunman, verksamhetsutvecklare<br />

för Jesaja 58 i Göteborg,<br />

Birgitta Gustavsson, volontäransvarig<br />

på Frälsningsarméns sociala center<br />

i Stockholm och Pernilla Ålöw, familjekonsulent<br />

i Eksjö kår, har genom åren<br />

mött volontärer på olika sätt.<br />

Ewa-Marie och Kjell menar att det<br />

I SAMHÄLLET FINNS<br />

ETT NYVAKNAT<br />

INTRESSE FÖR ATT<br />

GÖRA EN INSATS<br />

SOM VOLONTÄR.<br />

tidigare var självklart att en medlem<br />

eller soldat i Frälsningsarmén var aktivt<br />

engagerad på ideell basis. Guds rike<br />

och Frälsningsarmén bygger på idén att<br />

människor utifrån brinnande engagemang<br />

och inre motivation jobbar för ett<br />

högre syfte, för medmänniskor, för Gud.<br />

— Det var bara så man levde. En del<br />

gjorde en frivillig insats som nästan motsvarade<br />

heltid, andra gav några timmar i<br />

veckan eller månaden, menar Kjell.<br />

För Ankis arbete i Göteborg är frivilliga<br />

insatser helt nödvändiga. På gatan,<br />

Migrationsverket, kriminalvården, i arbetet<br />

mot människohandel och för kvinnor<br />

i utsatthet samt i det senaste arbetet<br />

i Bergsjön.<br />

— Volontärerna är ovärderliga byggstenar<br />

som ger och som får tillbaka. Min roll<br />

är att se till att vi gör så mycket gott det<br />

bara går. Vi välsignar vårt samhälle tillsammans,<br />

säger Anki.<br />

Birgitta märker att frivilliga söker sig<br />

till Frälsningsarméns sociala center av olika<br />

anledningar. Man kan vara nyfiken, gå<br />

en utbildning inom området och vilja prova<br />

på, men även pensionärer som vill göra<br />

något betydelsefullt av sin tid hör av sig.<br />

— Alla passar inte ute i kaféet i mötet<br />

med personerna i utsatthet. Någon kanske<br />

ska vara mer i bakgrunden och packa<br />

matkassar. Men vi har plats för alla och vi<br />

behöver alltid fler, säger hon.<br />

Pernilla har sett flera pensionärer genom<br />

åren som i barngrupperna i Eksjö<br />

och på läger fungerat som ”extramormor”<br />

och fått betyda mycket.<br />

— När ekonomin inte tillåter en extra<br />

anställd kan volontären betyda massor.<br />

Och den som hjälper oss får känna sig<br />

22


Gabriella Högstedt är<br />

frivillig scoutledare i<br />

Krokeks kår.<br />

Safe Havens arbetar<br />

med stöd och skydd<br />

för personer som<br />

utsatts för människohandel.<br />

Här finns<br />

frivilliga juriststudenter<br />

som hjälper till.<br />

Frivilligarbetarna<br />

Liljana och Arja tar<br />

hand om bröd inför<br />

matutdelningen till<br />

behövande i Norrköpings<br />

kår.<br />

Maj är pensionär<br />

och medlem i kåren<br />

i Halmstad. Hon och<br />

väninnan Eva bidrar<br />

med barnkläder till<br />

välgörenhet.<br />

Utifrån en egen uppväxt med<br />

missbruk ville frisören Sandra<br />

Eriksson göra något gott. Här<br />

klipper hon personer i utsatthet<br />

gratis på Frälsningsarméns<br />

sociala center.<br />

Karine Sedrakani,<br />

glad volontär på FA<br />

Bistånd.<br />

23


Fokus | volontärer<br />

PELLE THEILAND,<br />

56 ÅR, NÄSSJÖ.<br />

— Jag har varit frivillig<br />

scoutledare i 40 år här<br />

på kåren, privat arbetar jag som datakonsult.<br />

Numera är jag även stugfogde för<br />

kårens scoutstuga. Scoutgruppen tar fyra<br />

timmar plus förberedelse varannan vecka,<br />

rollen som fogde kräver runt en helg i<br />

månaden. Två veckor av min sommarsemester<br />

går dessutom till scoutläger, som<br />

jag ser fram emot varje år. Jag får bra<br />

uppbackning och nödvändiga utbildningar<br />

av kåren. Den som tar in frivilliga behöver<br />

förankra det i övriga gruppen så att rollerna<br />

är klara. Just nu finns två föräldrar med<br />

oss som medhjälpare – jättekul. Det är<br />

en enorm kick att se ungdomar växa och<br />

det ger så mycket tillbaka. Dessutom har<br />

jag lärt känna väldigt mycket folk i hela<br />

landet, både inom och utanför Frälsningsarmén.<br />

CLARY ERIKSSON<br />

BERGSTRÖM,<br />

60 ÅR,<br />

STOCKHOLM<br />

— Sedan ett år hjälper<br />

jag till på Frälsningsarméns<br />

sociala center vid Hornstull. Jag är<br />

fortfarande i arbetslivet men brukar ta ledigt<br />

någon dag i månaden för att vara här.<br />

Att hjälpa andra i nöd är nog mitt kall, jag<br />

blir glad och stolt och känner mig behövd.<br />

Jag kommer själv från en missbrukande<br />

familj. Centret gör ett fantastiskt jobb<br />

och är vänliga och glada, jag får bra instruktioner<br />

och hjälp om det behövs. Som<br />

volontär här tycker jag man ska prova på<br />

att vara med ett par dagar och känna efter,<br />

det kan upplevas tufft med all utsatthet.<br />

Var vänlig och hjälpsam, ge människor<br />

ett glatt ansikte och ta dig tid att prata en<br />

stund med besökaren. Volontäruppdraget<br />

har lärt mig att inte ta dagen för given och<br />

inse hur bra jag själv har det.<br />

I STORT SETT ALLA<br />

UPPGIFTER SOM<br />

UTFÖRS AV EN<br />

ANSTÄLLD I FRÄLS-<br />

NINGSARMÉN KAN<br />

UTFÖRAS AV EN<br />

IDEELL OM BARA<br />

RÄTT KOMPETENS<br />

FINNS.<br />

behövd och uppskattar att komma i<br />

funktion, menar hon.<br />

I stort sett alla uppgifter som utförs av<br />

en anställd i Frälsningsarmén kan utföras<br />

av en ideell om bara rätt kompetens<br />

finns. Och fler utanför Frälsningsarmén<br />

skulle kunna involveras. Anki betonar att<br />

rätt person på rätt plats är väldigt viktigt.<br />

Det bör finnas en uppgift för alla som<br />

önskar men det kan behövas hjälp att<br />

hamna rätt.<br />

— Ja, vi har haft många volontärer med<br />

alla möjliga begränsningar; fysiskt, psykiskt,<br />

intellektuellt. Men det går alltid<br />

att hitta en funktion där man kan bidra,<br />

säger Kjell.<br />

Alla pekar på att den frivillige måste få<br />

tydliga riktlinjer och tidsramar. Erfarenhet,<br />

engagemang, att personen är pålitlig och<br />

ansvarsfull är viktigt, men också att personen<br />

har en villighet att lära om det behövs.<br />

Och förstås glädjen inför uppgiften.<br />

— Det är viktigt att personen är trevlig<br />

mot dem vi möter. De måste kunna ta instruktioner<br />

och vara öppna för att arbetsledas,<br />

säger Pernilla.<br />

Även om volontären inte är troende<br />

själv är sympatin med Frälsningsarmén<br />

och dess värderingar ett måste. Frälsningsarmén<br />

ger generellt inte gåvor till<br />

frivilliga men uppmuntran och eventuella<br />

kurser kan vara en viktig nyckel till<br />

Markus Rylander<br />

(till höger om Abdi<br />

Ahmed) arbetar<br />

på bank och tillhör<br />

Frälsningsarmén Söderkåren.<br />

En period<br />

engagerade han sig i<br />

FFA, Football for all,<br />

ett integrationsverktyg<br />

inom Frälsningsarmén<br />

med inriktning<br />

på ensamkommande<br />

flyktingungdomar.<br />

att behålla dem länge. Viktigt är också<br />

att inte lämna volontären ensam i början<br />

utan arbeta tillsammans eller skapa ett<br />

team runt personen.<br />

— Man bör inte heller förvänta sig för<br />

mycket – en volontär är där minst lika<br />

mycket för sin egen skull som för uppdragets,<br />

påpekar Kjell.<br />

För att se vilken erfarenhet, kunskap<br />

och möjlighet personen har bör alla volontärsamarbeten<br />

börja med ett samtal.<br />

Sedan startar man på prov en period och<br />

följer upp. Birgitta betonar att den ordinarie<br />

personalen måste vara beredd att<br />

lägga ner både tid och energi på volontärerna.<br />

— Ska man få någon att satsa mer<br />

24


Fokus | volontärer<br />

långsiktigt krävs det att man tänker längre<br />

än att man fått en snabb extra resurs.<br />

Det är inte säkert att alla återkommer,<br />

men man måste få pröva. Och ska vi få<br />

nya volontärer behöver vi sälja in oss och<br />

Frälsningsarmén så bra som möjligt, lyfta<br />

det positiva.<br />

Ewa-Marie håller med och pekar på att<br />

volontären blir del av något större och får<br />

möjlighet att göra skillnad. Frälsningsarmén<br />

finns i många länder och världen behöver<br />

hopp. För en ung person på väg ut<br />

i arbetslivet är uppdraget dessutom en fin<br />

möjlighet att få erfarenhet och skaffa sig<br />

en bra referens.<br />

Hur ska då Frälsningsarmén attrahera<br />

fler volontärer för framtiden? Kjell<br />

tror att kårledare, verksamhetschefer och<br />

liknande främst måste ta på sig ”möjlighets-glasögonen”.<br />

Han hänvisar till Jesus,<br />

som pekar på att många sysslolösa gärna<br />

vill hjälpa till, men aldrig blir lejda – ofta<br />

därför att ingen frågat dem eller inte sett<br />

potentialen. Ledare kan även uppleva det<br />

som enklare att göra saker själva och behålla<br />

kontrollen.<br />

— Det finns ledare som tar på sig ansvar<br />

i en sorts strävan att bevisa sitt värde<br />

och sin duktighet. Att andra gör arbetet<br />

lika bra eller bättre kan upplevas som ett<br />

hot. Men det är viktigt att träna andra<br />

och lämna över ansvar. Så kan man gå vidare,<br />

utveckla verksamheten och ta sig an<br />

nya utmaningar, säger han. g<br />

Fakta<br />

*VOLONTÄR, av franskans volontaire,<br />

frivillig. Kan arbeta i Sverige, utomlands,<br />

via företag, i exempelvis organisation,<br />

förening eller kyrka.<br />

* ”HANDBOK FÖR VOLONTÄRER”,<br />

Frälsningsarméns riktlinjer för hur man<br />

bygger upp och sköter ett frivilligarbete,<br />

ger råden: Ta referens, börja på prov och<br />

följ upp, var tydlig med uppdraget, med<br />

att ingen ersättning utgår, att Frälsningsarmén<br />

är en kristen kyrka och med drogpolicy<br />

och andra riktlinjer. Begär utdrag ur<br />

polisens belastningsregister om personen<br />

ska verka bland barn och ungdomar. Ge<br />

god introduktion, låt volontären få finnas<br />

i ett team.<br />

25


26<br />

För Madeleine är det viktigt<br />

att yrkesval och passion går<br />

hand i hand, det är därför<br />

hon snabbt hamnade i den<br />

ideella sektorn.


personligt | Madeleine Sundell<br />

Att brinna hållbart<br />

Hon ger 100 procent i det hon jobbar med och det är ofta full fart när man ser henne.<br />

Att Madeleine Sundell skulle klara av att vara hemma och vara mammaledig,<br />

säger hon, var det många som inte trodde. Det är för att de inte vet hur hon är,<br />

menar Madeleine. Hon är alltid nyfiken, engagerad och entusiastiskt i det hon gör<br />

och ÄR alltid där hon ÄR.<br />

TEXT OCH FOTO: JONAS NIMMERSJÖ OCH PRIVAT<br />

När Madeleine går hem från jobbet<br />

tar hon inte jobbet med sig hem,<br />

när hon har semester har hon semester<br />

fullt ut och nu när hon var mammaledig<br />

så var hon det med samma nyfikenhet,<br />

engagemang och entusiasm som<br />

i allt annat hon gör. Men dottern, menar<br />

hon, har vänt hennes liv lite rakt upp och<br />

ner. Kanske kan hennes karriär summeras<br />

i att vara mamma och ha ansvar för<br />

att förvalta ett litet barns rättigheter.<br />

— Jag har alltid tyckt om att upptäcka<br />

saker och sagt ja till varje sammanhang,<br />

som att åka på läger, att skramla till barnhem<br />

i Lettland, att själv åka på min första<br />

utlandsresa utan föräldrar. Och drömmen<br />

var alltid att upptäcka och se andra<br />

delar av världen. Det var mitt möte med<br />

fattigdom och utsatthet i Baltikum och i<br />

Afrika som formade mig i mina studieval<br />

och val av karriär.<br />

Det var kombinationen av att själv<br />

komma från en trygg uppväxt och familj<br />

i Nässjö samtidigt som hon såg hur trasig<br />

världen var och människors utsatthet,<br />

som tände hennes passion och glöd.<br />

Direkt efter gymnasiet var hon volontär<br />

i USA på Salvation Army Social Services<br />

utanför Chicago. Där såg och förstod<br />

Madeleine att Frälsningsarmén kan göra<br />

skillnad på riktigt. I USA finns inte samma<br />

sociala skyddsnät som i Sverige, så<br />

Frälsningsarmén har en mycket större<br />

uppgift att hjälpa fattiga och utsatta.<br />

Madeleine fick vara med en frälsningsofficer<br />

som arbetade som polis-kaplan,<br />

med egen ”polisbil”. Gjorde polisen stora<br />

tillslag så ryckte även denna polisbil ut<br />

och var på plats.<br />

— Sherley var den som gav nallebjörnar<br />

till barn, samtalade med kvinnor och<br />

var den trygga personen på plats, berättar<br />

Madeleine. Jag tänkte; Wow, vilken<br />

funktion att som kristen ideell aktör få<br />

vara med vid situationer där människors<br />

liv slås i spillror och få vara ett lyssnande<br />

öra och en röst för hopp och trygghet.<br />

Det sporrade mig mycket och jag såg hur<br />

man kan spela roll genom att vara professionell<br />

och nätverkande på en kristen<br />

värdegrund och vara just där man gör<br />

mest skillnad.<br />

Efter halvåret i USA reste hon med ett<br />

”work and holiday”-visum till Australien.<br />

Madeleine menar att kanske var det där<br />

hon själv fick erfarenhet av arbetsexploatering,<br />

när hon fick slita på vingården i<br />

Australien. Madeleine är idag jurist och<br />

arbetar som nationell samordnare på<br />

Frälsningsarmén i arbetet mot människohandel.<br />

Yrkesvalet och arbetsplatsen<br />

beror mycket på de orättvisor hon fick se<br />

runt i världen i unga år. Hon valde att bli<br />

jurist och att arbeta med juridiken som<br />

ett verktyg på fältet, nära människor som<br />

behöver äga sina rättigheter. När man<br />

kommit så långt som in i domstolsprocessen<br />

så har ju det värsta redan skett,<br />

menar hon.<br />

— Jag tycker det är viktigt att ens yrkesval<br />

går hand i hand med ens passion, därför<br />

hamnade jag också snabbt i den ideella<br />

sektorn och i fältarbete utomlands.<br />

Hennes fältarbete började redan under<br />

studietiden på Handelshögskolan vid<br />

Göteborgs Universitet. Då var Madeleine<br />

scoutledare och en dag tog en av ledarna,<br />

Birgitta Lindgren, henne åt sidan och sa;<br />

”Vi ska starta en scoutgrupp och börja<br />

arbeta med barnkonventionen i Zimbabwe!”<br />

En kommunal skola i Göteborg<br />

27


personligt | Madeleine Sundell<br />

hade ett utbyte med en skola som drevs<br />

i Frälsningsarméns regi i Harare, Zimbabwe.<br />

Under fem års tid reste Madeleine<br />

flertalet gånger till Chiedzaskolan för att<br />

jobba med skolpersonal, lärare, scoutledare,<br />

scouter och elever om barns rättigheter.<br />

Detta var under en av de svåraste<br />

tiderna i landet, det var brist på mat och<br />

lärarna fick inte ut sin lön.<br />

— Och mitt i allt detta fanns det kontinuerliga<br />

utbytet med denna skola, vi<br />

förstod att vi kunde vara med och göra<br />

skillnad och förmedla hopp. Utöver rättighetsarbetet<br />

möjliggjorde utbytet uppbyggnad<br />

av skolbibliotek, toaletter och<br />

dagliga skolmåltider. Vi utbildade lärarna<br />

och pratade om barns rätt till sin egen<br />

framtid, att få drömma.<br />

Scoutverksamheten och skolan drog<br />

nytta av varandra, barnen ville gå till<br />

skolan, de fick äta sig mätta på skolan. I<br />

projektet skrevs också barnboken, ”Zimbabwes<br />

framtid”, en av de första barnböcker<br />

som trycktes i landet på väldigt<br />

länge. Mycket tack vare sitt engagemang<br />

i Zimbabwe blev Madeleine nominerad<br />

till ett ledarskapsstipendium, som hon<br />

senare fick ta emot av Sveriges kung.<br />

— Stipendiet handlade om värdebaserat<br />

ledarskap. Man fick det utifrån kriterierna<br />

av att ha omsatt sitt mod, omtanke<br />

och handlingskraft genom att ha gjort<br />

skillnad.<br />

Madeleine valde att rikta fokus mot<br />

alla de barn, scouter och lärare i Zimbabwe<br />

som varit med i projektet och när<br />

skolan något år senare skulle fira 100 år<br />

lyckades de få dit Sveriges ambassadör<br />

och ett stort diplom med gratulationer<br />

till 100-årsjubileet, tillönskat och signerat<br />

av självaste Kung Carl XVI Gustaf.<br />

— För dem så var det stort. Och för mig<br />

att stå där i 35 graders värme och se när<br />

ambassadören lämnar över diplomet till<br />

en tårfylld rektor omgiven av hundratals<br />

hurrande barn, var det ett av de största<br />

ATT HA BLIVIT MAMMA<br />

ÄR DET STÖRSTA SOM<br />

HÄNT, DET GÖR ATT<br />

JAG FÅR DISTANS TILL<br />

VEM JAG ÄR OCH DET<br />

KNYTER IHOP ALLA DE<br />

BARN JAG TRÄFFAT PÅ<br />

MINA RESOR, ATT SJÄLV<br />

FÅ BLI EN FÖREBILD.<br />

Madeleine försöker alltid<br />

ta sig tid för sina intressen,<br />

sina vänner och inte minst<br />

sin familj, dottern Charlie<br />

och sambon Erik.<br />

Madeleine tillsammans med deltagare<br />

på ledarskapsinstitutet i Etiopien.<br />

ögonblicken i livet. Jag åker dit och växer<br />

själv som människa och får möjlighet<br />

förmedla det lilla jag har lärt mig.<br />

Allt för att en scoutledare i Göteborg<br />

såg henne och drog henne med. Hon<br />

menar att hon var lyhörd och nyfiken och<br />

att det gör att man ibland kan göra rätt<br />

saker vid rätt ögonblick.<br />

Efter sin jurist kandidat-examen och<br />

det extra halvåret för att få en internationell<br />

Master of Law-examen har Madeleine<br />

Sundell varit engagerad i scoutrörelsen,<br />

startat eget företag, arbetat på AB<br />

Volvo, domstol och på FNs huvudkontor<br />

i Geneve, där hon trodde att hon kunde<br />

få till en förändring och göra skillnad.<br />

— Men jag var alldeles för naiv och<br />

blåögd, säger hon. FN är som ett byråkratiskt<br />

monster, där många tyvärr enbart är<br />

intresserade av makt. Jag märkte att blir<br />

jag kvar här för länge så kommer mitt engagemang<br />

att slockna.<br />

Hon ville ut igen, komma nära människorna<br />

och hittade snart möjligheter.<br />

Hon var åter med scoutrörelsen i Zimbabwe,<br />

hon var i Burundi i ett kvinnoprojekt<br />

via Postkodsstiftelsen, hon var<br />

på ett ledarskapsinstitut i Etiopien, i ett<br />

fredsprojekt med Scouterna i Saudi-Arabien<br />

och under fotbolls-VM i Sydafrika<br />

åkte hon med AB Volvos CSR-arbete i<br />

Johannesburg och Kapstaden. Skolorna<br />

var stängda under hela VM, eftersom lokalerna<br />

behövdes för själva VM-arrangemanget<br />

och för att inte barn skulle driva<br />

omkring ensamma när deras föräldrar


När Kung Carl XVI Gustaf ville träffa Madeleine igen för att se vad som hänt med stipendiaten,<br />

valde Madeleine att ta emot honom på Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla.<br />

jobbade hade olika företag och organisationer<br />

arrangerat dagcenter för barnen.<br />

— Sydafrika var nog det land där jag<br />

upplevde störst otrygghet. Och det var<br />

där jag kom i kontakt med människohandel<br />

för första gången, i Kapstaden. På<br />

det dagcenter jag var, mitt i Kapstaden<br />

i en kyrklig lokal kommer det in någon,<br />

som ger information om att det finns en<br />

person som försöker sälja barn för 500<br />

Rand.<br />

När hon 2013 började arbeta för Frälsningsarmén<br />

var det barnfrågorna och<br />

konceptet ”I Trygga Händer” hon började<br />

med.<br />

— Det var min väg in och min ambition<br />

i att få vara kyrka för de mest utsatta,<br />

med en tydlig professionalism. Sedan,<br />

2014, startade Frälsningsarmén sitt nationella<br />

arbete mot människohandel som<br />

en strategisk viktig nationell fråga för social<br />

rättvisa.<br />

För en som möter Madeleine kan det<br />

vara svårt att förstå hur hon hinner med<br />

allt och orkar med allt hon gör, men hon<br />

har sina knep för att brinna hållbart. Dels<br />

är det hennes nyfikenhet och viljan att<br />

lära sig. Hon har alltid sett till att omge<br />

sig med mentorer, personer som gått före<br />

henne, ofta starka kvinnor som hon kan<br />

se upp till och fråga om råd, som scoutledarkollegan<br />

Birgitta Lundgren i Göteborg,<br />

kommendör Ingrid Lindberg, som<br />

nyligen lämnat denna värld, de ledare<br />

hon arbetade med i USA och nu senast<br />

i rollen att vara en hållbar förälder så har<br />

hon bland annat prästen Ulrika Stigberg<br />

som förebild.<br />

— Att ha blivit mamma är det största<br />

som hänt, det gör att jag får distans till<br />

vem jag är och det knyter ihop alla de<br />

barn jag träffat på mina resor, att själv få<br />

bli en förebild. Mina prioriteringar och<br />

min värld har vänts upp och ner, men<br />

det är samma röda tråd, engagemanget<br />

och nyfikenheten. Och jag ser nu ännu<br />

mer hur självklart det är att vuxna måste<br />

ge barn skydd och trygghet. Jag kan inte<br />

göra allt, jag måste hålla i längden. Jag<br />

försöker alltid ta mig tid för mina intressen,<br />

mina vänner och min familj. Att ha<br />

tid för återhämtning och reflektion. För<br />

det är just då som lågan hålls vid liv och<br />

jag kan brinna mer hållbart. g<br />

fakta<br />

Madeleine Sundell<br />

Familj: Sambon Erik och dottern<br />

Charlie (15 månader).<br />

Bor: På Kungsholmen,<br />

Stockholm.<br />

Yrke: Jurist, arbetar som<br />

nationell samordnare mot<br />

människohandel på Frälsningsarméns<br />

huvudkontor.<br />

Fritidsintressen: Natur, familj<br />

och vänner. Skidåkning när det<br />

finns snö och tid. Semesterresor<br />

i ett liv före och efter<br />

corona. Drömmer om att bli<br />

vinterbadare.<br />

Boktips: Klassikerna Dag Hammarskölds<br />

”Vägmärken” eller<br />

”En stund på jorden” av Vilhelm<br />

Moberg.<br />

Favoritmat: Italienskt och<br />

skaldjur! Nya favoriten är<br />

hemmagjord löjromspizza och<br />

gärna med Kalixlöjrom.<br />

Gör mig glad: Vänner, tulpaner,<br />

lakrits och choklad.<br />

Gör mig ledsen: Pandemier,<br />

orättvisor, fattigdom, kriminalitet.<br />

29


världen | Nederländerna<br />

Efter jordbävningen<br />

– återställa och förbättra<br />

Kommer du ihåg den stora jordbävningen som slog till mot Nepal år 2015?<br />

Frälsningsarmén var delaktig i det akuta hjälparbetet som genast drog igång,<br />

men det fanns mer att göra i landet än att bara återställa allt som det var förut.<br />

Just nu pågår ett projekt som vuxit fram sedan jordbävningen och som ska ge<br />

människor en möjlighet att själva förändra sin livssituation till det bättre.<br />

TEXT: LENA WICKBERG FOTO: SALVATION ARMY IHQ<br />

30


världen | | liberia nepal<br />

Efter sex år har det<br />

mesta byggts upp i<br />

Dhading men mycket<br />

återstår också att<br />

göra.<br />

För sex år sedan drabbades Nepal av<br />

en kraftig jordbävning. Det var ett<br />

dråpslag för landets befolkning.<br />

9000 människor dog och mer än 23 000<br />

skadades. Ännu fler förlorade sina hem<br />

och sina arbeten. Många hade det svårt<br />

nog redan innan katastrofen, och stod<br />

plötsligt helt barskrapade.<br />

Efter jordbävningen var Frälsningsarmén<br />

tillsammans med andra organisationer<br />

på plats för att hjälpa befolkningen.<br />

Man delade ut tält, filtar och mat, byggde<br />

tillfälliga hus, anlade toaletter, organiserade<br />

flyktingläger och försåg familjer<br />

med kläder och skolmaterial.<br />

Det stod snabbt klart att vägen tillbaka<br />

till det normala var lång – och att ”det<br />

normala” för många var ett liv i fattigdom<br />

och misär.<br />

Med den vetskapen kom en vilja att<br />

inte bara återställa, utan även förbättra.<br />

Parallellt med det akuta arbetet växte ett<br />

projekt fram för att ge deltagarna större<br />

möjligheter till försörjning, bättre hälsa<br />

och mer motståndskraft mot naturkatastrofer.<br />

För jordbävningar är inte det<br />

enda som ofta drabbar Nepal. Som alla<br />

bergsområden finns här alltid risk för<br />

jordskred och översvämningar, som kan<br />

vara lika förödande för den som drabbas.<br />

Dhading, väster om Katmandu, var ett<br />

av de områden där effekterna av jordbävningen<br />

var som störst, både de synliga,<br />

som nedfallna byggnader och förstörda<br />

vägar, och det som inte syns lika tydligt,<br />

framförallt det som gällde människors<br />

försörjning.<br />

Här klättrar städer, byar och gårdar på<br />

PARALLELLT MED<br />

DET AKUTA ARBETET<br />

VÄXTE ETT PROJEKT<br />

FRAM FÖR ATT GE<br />

DELTAGARNA STÖRRE<br />

MÖJLIGHETER TILL<br />

FÖRSÖRJNING,<br />

BÄTTRE HÄLSA OCH<br />

MER MOTSTÅNDS-<br />

KRAFT MOT<br />

NATURKATASTROFER.<br />

31


världen | xxx<br />

Efter jordbävningen<br />

var Frälsningsarméns<br />

projektledare på plats<br />

för att hjälpa befolkningen.<br />

branta bergssluttningar, omgärdade av<br />

bergstoppar på över 7000 meter. Nästan<br />

alla som bor här försörjer sig på jordbruk,<br />

en betydande del saknar tillgång<br />

till rent vatten, inte alla har en fungerande<br />

toalett att tillgå och fattigdomen<br />

är utbredd. De flesta har inte någon utbildning<br />

att tala om, och många kan inte<br />

läsa. Jordbävningen var ett dråpslag för<br />

många av dem: familjemedlemmar skadades<br />

eller dog, hus och åkrar förstördes<br />

och möjligheten att försörja sig försvann<br />

i ett enda slag.<br />

Men redan innan jordbävningen fanns<br />

det alltså stora behov av utveckling i området.<br />

Invånarna var också mycket positiva<br />

till förnyelse och var mycket medvetna<br />

om vilka förändringar som skulle behövas.<br />

Därför var det i Dhading som Frälsningsarmén<br />

startade upp det fortsatta<br />

arbetet några år efter den stora jordbävningen.<br />

500 familjer valdes ut att delta. Det<br />

var de som hade drabbats värst, och som<br />

hade minst möjligheter att själva kunna<br />

förbättra sin situation.<br />

Det viktigaste, enligt familjerna själva,<br />

var att öka deras möjligheter till försörjning.<br />

Mer inkomster skulle ge dem möjlighet<br />

att ta tag i de verkliga problemen<br />

som hälsovård och tillgång till rent vatten.<br />

Nästan inga hushåll hade till exempel<br />

separata badrum, och de flesta uppgav<br />

att det hängde på att de helt enkelt<br />

inte hade råd.<br />

Alltså prioriterades yrkesutbildning<br />

och träning i nya jordbruksmetoder i det<br />

nya projektet. Jordbruket i det bergiga<br />

landskapet är svårt att modernisera och<br />

kräver mycket mankraft, men det finns<br />

500 FAMILJER VALDES<br />

UT ATT DELTA. DET<br />

VAR DE SOM HADE<br />

DRABBATS VÄRST,<br />

OCH SOM HADE MINST<br />

MÖJLIGHETER ATT<br />

SJÄLVA KUNNA<br />

FÖRBÄTTRA SIN<br />

SITUATION.<br />

ändå nya metoder som kan användas och<br />

som leder till större skördar.<br />

Ett ganska enkelt sätt att öka inkomsterna<br />

är att odla grödor för försäljning. Det är<br />

32


En glad lokalbo har fått<br />

ett nytt, tillfälligt hus efter<br />

jordbävningen.<br />

världen | nepal<br />

Traumabehandling och stresshantering<br />

lärs ut till dem som<br />

bor i ett tillfälligt flyktingläger.<br />

en tanke som inte är så vanlig i området,<br />

eftersom man oftast tänker sig att det som<br />

ska odlas är sådant som både kan ätas av<br />

familjen och sedan säljas på marknaden.<br />

Att odla något enbart för försäljning kräver<br />

nytänkande, något som kan vara svårt i ett<br />

mycket traditionellt område.<br />

Djurhantering är också något som kan<br />

ge goda inkomster, och träning i uppfödning<br />

av höns, getter, grisar och kor stod<br />

också med på schemat, tillsammans med<br />

utbildningar till skräddare, elektriker,<br />

rörmokare, repslagare och snickare. Det<br />

ses som en tillgång att någon i hushållet<br />

har ett yrke vid sidan av jordbruket, men<br />

det ses främst som en extra inkomst, och<br />

familjerna fortsätter ändå att odla och<br />

föda upp djur.<br />

Till allt detta kommer ett stort behov av<br />

tillgång till rent vatten, samt kunskap om<br />

hygien och hälsa, och sådan träning fick<br />

också bli en del i projektet. De allra flesta<br />

familjer har egen toalett, vilket är mycket<br />

positivt, även om många av dem behövde<br />

repareras eller till och med byggas om<br />

efter jordbävningen. Däremot råder det<br />

brist på vatten i området. Därför är det<br />

extra noga att invånarna lär sig hur man<br />

hanterar det, till exempel hur viktigt det<br />

är att koka vattnet innan man dricker det,<br />

eftersom det kanske inte alltid är helt rent.<br />

När coronapandemin rullade in över<br />

världen påverkades naturligtvis även Nepal,<br />

och arbetet där. Vissa aktiviteter fick<br />

skjutas upp, och kommer att utföras så<br />

fort det går, medan annat har kunnat<br />

fortsätta.<br />

Tack vare olika organisationer kunde<br />

befolkningen i Nepal snabbt få hjälp med<br />

det mest akuta efter jordbävningen. Folket<br />

i Dhading har sedan dessutom kunnat<br />

bygga vidare på det, och kan se fram<br />

emot ett liv som inte bara är tillbaka där<br />

de var innan katastrofen, utan bättre. g<br />

fakta<br />

Den 25-26 april 2015 inträffade<br />

flera kraftiga jordskalv i Nepal.<br />

Skalven förstörde byggnader<br />

och skadade vägar och<br />

telekommunikationer i ett stort<br />

område som omfattade huvudstaden<br />

Katmandu och Pokhara.<br />

Många tusentals människor<br />

omkom, skadades eller blev<br />

hemlösa efter skalven som<br />

också omfattade närliggande<br />

områden i grannländer.<br />

(källa Krisinformation.se)<br />

33


Barnhörnan<br />

BARnhörnan<br />

Välkommen till<br />

Barnhörnan,<br />

platsen för dig som<br />

är eller tänker<br />

som ett barn.<br />

Här hittar du<br />

spännande fakta,<br />

bibelberättelser,<br />

kluringar och<br />

massa annat kul.<br />

foto: shutterstock<br />

TEXT: GABRIEL WAHL<br />

Dagens<br />

ord<br />

s<br />

Hopp<br />

Hoppa är något man kan göra på en<br />

studsmatta, men hoppas är något vi gör<br />

i våra hjärtan. Att hoppas betyder att<br />

man önskar att något bra ska hända i<br />

framtiden. Vi kan hoppas på olika saker:<br />

att klara ett prov, att favoritlaget ska<br />

vinna eller att det ska bli fred på jorden.<br />

Det är inte alltid det vi hoppas på händer,<br />

men att inte tappa hoppet är väldigt<br />

viktigt. Om vi har hopp för framtiden så<br />

mår vi bättre och hoppet hjälper oss att<br />

kämpa för att saker ska lösa sig. Påsken<br />

är en högtid då vi firar hoppet!<br />

Dagens bibelord<br />

EFTER ATT JESUS hade dött på korset<br />

tog en man som hette Josef ner hans<br />

kropp och lindade in den i fina tyger,<br />

sedan lades kroppen i en grav som var<br />

uthuggen ur en klippa och en stor sten<br />

rullades fram för att täcka ingången. Det<br />

var på långfredagen.<br />

Två dagar senare, på söndagen som<br />

vi idag kallar för påskdagen, gick Maria,<br />

Maria och Salome till graven för att<br />

smörja Jesu kropp med välluktande oljor<br />

och kryddor. På vägen funderade de på<br />

hur de skulle kunna flytta på den tunga<br />

stenen, men när de kom fram så trodde<br />

de inte sina ögon: stenen var inte kvar!<br />

Plötsligt stod det två män i skinande<br />

kläder framför dem, kvinnorna blev rädda<br />

men männen sa: ”Varför söker ni den<br />

levande här bland de döda? Han är inte<br />

här, han har uppstått”.<br />

Vad kan<br />

vi lära<br />

oss av<br />

bibelberättelsen?<br />

BERÄTTELSEN om hur Jesus vinner över<br />

döden är en berättelse full av hopp, om<br />

ljuset som vinner över mörkret. I år har<br />

vintern för många känts extra lång och<br />

mörk eftersom världen har varit drabbad<br />

av en hemsk pandemi, och när vi är mitt<br />

i jobbiga situationer kan det vara lätt att<br />

tappa hoppet. Men efter vintern kommer<br />

våren igen och naturen väcks till liv<br />

av solens strålar. På samma sätt kan det<br />

bli vår i våra liv, när Jesus ljus kommer<br />

in kan även de mörkaste situationer bli<br />

bättre.<br />

34


1. Dymmelonsdag, 2. Gul, 3. Ett ägg, 4. Mose, 5. 10 miljoner liter, 6. Dublin, 7. Den första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen, 8. En tredjedel av världens befolkning, 9. 6 miljoner, 10. Lukas, Utslagsfråga: 30 844 800<br />

Tips!<br />

Vill du veta vad som händer för barn<br />

och unga inom Frälsningsarmén så<br />

kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev.<br />

Där berättar vi om läger<br />

och andra spännande aktiviteter.<br />

Gå in på fralsningsarmen.se/ung<br />

för att registrera dig!<br />

Dagens<br />

skämt:<br />

Varför var äggen<br />

så billiga?<br />

Det var<br />

äggstrapris<br />

’<br />

färglägg!<br />

Utmana familjen<br />

och se vem som<br />

kan få flest rätt i<br />

vårt påsk-quiz!<br />

Påsk-quiz<br />

Påskveckan kallas för Stilla veckan, men vad har onsdagen i Stilla veckan för namn?<br />

Klockonsdag<br />

Sorgonsdag<br />

Dymmelonsdag<br />

Palmonsdag<br />

Vilken färg har med påsken att göra?<br />

Gul<br />

Grön<br />

Röd<br />

Blå<br />

Världens mest likeade bild på Instagram har över 50 miljoner likes,<br />

vad föreställer bilden?<br />

Ett kors<br />

Ett ägg<br />

En kyckling<br />

Den sista måltiden<br />

Den judiska påsken, pesach, firas till minne av att israeliterna lämnade fångenskapen i<br />

Egypten. Vem ledde uttåget ur Egypten?<br />

Jesus<br />

Abraham<br />

Mose<br />

David<br />

Ungefär hur mycket påskmust dricker svenskarna per år?<br />

4 miljoner liter 16 miljoner liter<br />

10 miljoner liter 21 miljoner liter<br />

I vilken stad inträffade det så kallade Påskupproret år 1916?<br />

Wien<br />

Berlin<br />

Prag<br />

Dublin<br />

På kyrkomötet i Nicacea år 325 beslutades vilket datum påsken ska infalla varje år,<br />

vilket är någon gång mellan 22 mars och 25 april. När infaller påsken?<br />

Den första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen<br />

En vecka efter att den första påskliljan blommat<br />

50 dagar efter fastan inletts<br />

När månen passerar jorden för fjärde gången på året<br />

Ungefär hur stor del av världens befolkning firar påsk?<br />

Alla firar påsk<br />

En tredjedel av världens befolkning<br />

Hälften av världens befolkning En fjärdedel av världens befolkning<br />

Hur många ägg äter svenskarna per timme under påskaftonskvällen?<br />

500 000 3. 4 miljoner<br />

2.5 miljoner 4. 6 miljoner<br />

Vilket av följande är inte ett namn på en av Jesu lärjungar?<br />

Tomas<br />

Matteus<br />

Lukas<br />

Andreas<br />

Utslagsfråga (närmast rätt svar vinner): Hur många sekunder är det mellan påskdagen<br />

år 2020 och påskdagen år <strong>2021</strong>?<br />

Läs svaren i spegeln!<br />

35


ibel & bön<br />

Vi börjar nu en artikelserie<br />

i fyra delar om<br />

de fem tjänstegåvorna<br />

och ledarskap utifrån<br />

APEST-modellen.<br />

Den utgår ifrån Bibelns<br />

fem tjänstegåvor och<br />

betonas i Frälsningsarméns<br />

vision för de<br />

närmaste fem åren;<br />

Välkommen hem –<br />

livet med Jesus.<br />

Apostel<br />

BYGGA<br />

• Nya vägar<br />

• Nya människor<br />

• Nya platser<br />

• Utveckling<br />

Profet Evangelist Lärare Herde<br />

LYSSNA<br />

• Bön och tillbedjan<br />

• Söka Gud<br />

• Vägledning<br />

• Social<br />

rättvisa<br />

BERÄTTA<br />

• Bjuda in<br />

• Vardag och fest<br />

• Presentera Jesus<br />

• Leda till<br />

omvändelse<br />

VÄXA<br />

• Smågrupper<br />

• Undervisning<br />

• Delaktighet<br />

• Ledarskap<br />

ÄLSKA<br />

• Se människan<br />

• Identifiera och<br />

möta behov<br />

• Gemenskap<br />

• Stöd och<br />

omsorg<br />

APEST förlöser<br />

Jesu kraft i kyrkan<br />

TEXT: EVA GUSTIN FOTO: UNSPLASH OCH FRÄLSNINGSARMÉN<br />

APEST står för de fem tjänstegåvorna<br />

enligt Efesierbrevet 4:11-12 (på engelska<br />

Apostel, Prophet, Evangelist, Shephard,<br />

Teacher): ”Och han gav några till apostlar,<br />

andra till profeter, andra till evangelister och<br />

andra till herdar och lärare, för att utrusta de<br />

heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp<br />

Kristi kropp”<br />

I Frälsningsarméns vision ”Välkommen<br />

hem” betonas att alla kan hitta sin<br />

plats i APEST-modellen och att hela<br />

Kristi kropp behöver vara i funktion i<br />

församlingsarbetet.<br />

— Tjänstegåvorna handlar om Jesus.<br />

Han var dem alla: ”den sände” aposteln<br />

till världen, profeten som förkroppsligade<br />

Guds rike och visdom, evangelisten<br />

som berättade de goda nyheterna för<br />

folket, herden som tog hand om hjorden<br />

och läraren som undervisade Guds ord,<br />

säger Mark Cotterill, ledare för Frälsningsarméns<br />

kår (församling) i Helsingborg,<br />

där man under flera år har arbetat<br />

utifrån APEST.<br />

Den kristna kyrkan har enorma problem<br />

med att nå ut i dag. Mark Cotterill<br />

menar att kyrkan behöver förändra ledarskapet<br />

och låta människor komma ut<br />

i sina kallelser.<br />

— Vi behöver tänka mer organiskt än<br />

hierarkiskt. Liksom människokroppen<br />

består av olika system som alla behövs,<br />

så behöver kyrkan alla tjänstegåvorna. Vi<br />

kan inte undervisa oss till väckelse – vi<br />

behöver inte fler konferenser. Vi måste<br />

frigöra de fem gåvorna som gavs den tidiga<br />

kyrkan för att kunna fullfölja vårt<br />

uppdrag, säger han.<br />

LIKSOM MÄNNISKO-<br />

KROPPEN BESTÅR AV<br />

OLIKA SYSTEM SOM<br />

ALLA BEHÖVS, SÅ<br />

BEHÖVER KYRKAN ALLA<br />

TJÄNSTEGÅVORNA.<br />

Grunden i APEST är alltså att det handlar<br />

om Jesus, om hans närvaro i kyrkan.<br />

När Jesus hade uppstått gav han tjänstegåvorna<br />

som en grund för att bygga kyrkan.<br />

De gavs som en helhet, som inte ska<br />

delas upp, för att utrusta församlingen så<br />

att den kan vara Kristi kropp i världen.<br />

— Personer behöver bli förlösta i sina<br />

36


ibel & bön<br />

Kapten Mark Cotterill,<br />

som är starkast i<br />

apostelgåvan, har varit<br />

med och byggt upp<br />

Helsingborgskåren.<br />

gåvor, men det handlar inte om “mig”<br />

utan om “oss”, säger Mark Cotterill, som<br />

själv är starkast i apostelgåvan.<br />

Han framhåller att det är kyrkan som<br />

ska vara APEST. Alla fem funktionerna<br />

behöver finnas och vara verksamma<br />

i kyrkan. Men det kanske inte behövs<br />

lika många personer som fungerar i varje<br />

tjänstegåva. Ofta är det bra balans med<br />

fler herdar och lärare, men i pionjära skeden<br />

behövs det fler apostlar. Mark Cotterill<br />

började intressera sig för APEST<br />

redan som ung frälsningsofficer i Manchester.<br />

Han läste mycket och började se<br />

att det var något från den första kyrkan<br />

som hade gått förlorat.<br />

— Jag var kårledare för en liten församling<br />

och fick ta hand om många funktioner,<br />

men jag kände mig inte riktigt<br />

hemma i alla. Jag hade alltid varit intresserad<br />

av pionjärskap och att utforska nya<br />

vägar. Men samtidigt var jag tränad i en<br />

stark herde/lärare-kultur och i att bli en<br />

duktig predikant, berättar han.<br />

Mark Cotterill påpekar att det är ett<br />

stort fokus på pastorn/predikanten, såväl<br />

i Frälsningsarmén som i hela den<br />

kristna kyrkan och att denna trend kan<br />

spåras ända till när den blev statskyrka i<br />

det romerska riket på 300-talet.<br />

Så Mark vill se ännu längre tillbaka,<br />

till den tidiga kyrkan, vad gjorde att den<br />

tog fart? Det hade förstås med den Helige<br />

Ande att göra men också med det arv<br />

som Jesus hade gett till kyrkan. Mark ser<br />

en stor potential i att ställa om från dagens<br />

herde/lärare-paradigm till ett mer<br />

teaminriktat sätt att leda kyrkan.<br />

— I varje väckelserörelse, även i den<br />

tidiga Frälsningsarmén och likaså i<br />

icke-kristna rörelser, har apostel-, profetoch<br />

evangelistfunktionerna funnits på<br />

plats. Aposteln och profeten kallas grundläggande<br />

gåvor, de är golvet i byggnaden<br />

och behövs för att ta fram ett ramverk för<br />

de andra gåvorna, säger Mark Cotterill.<br />

Han menar att ett stort problem i kyrkan<br />

i dag är att de apostoliska gåvorna<br />

37


ibel & bön<br />

DET BEHÖVS FLER<br />

APOSTLAR FÖR<br />

ATT DEN KRISTNA<br />

KYRKAN SKA<br />

KUNNA BLOMSTRA.<br />

inte kommer i funktion. Det behövs fler<br />

apostlar för att den kristna kyrkan ska<br />

kunna blomstra.<br />

— De apostoliska gåvorna finns där<br />

ute, men många verkar som lärare eller<br />

herdar – eller så har de lämnat kyrkan<br />

eftersom det inte funnit plats för nyskapande,<br />

säger Mark.<br />

När Mark och Emma Cotterill kom<br />

till kåren i Helsingborg 2015 behövdes<br />

aposteln och profeten och de igenkände<br />

de båda tjänstegåvorna i sig själva och<br />

varandra.<br />

— Vi befann oss i en helt ny kulturell<br />

kontext och utan någon befintlig struktur.<br />

Det var nödvändigt att lyssna på<br />

Guds röst och samhällets behov och att<br />

hitta nya vägar. När kåren började ha en<br />

flock blev förstås herden och läraren mer<br />

och mer viktiga, berättar Mark.<br />

Två personer som var starka i herde- och<br />

lärargåvan anslöt till teamet. Evangelistgåvan<br />

var också stark i gruppen, så det blev<br />

naturligt med en evangeliserande kultur.<br />

— Vi tillbringade mer än ett år i vår ledargrupp<br />

med att titta på APEST. På ett<br />

av de första mötena bekräftade vi tjänstegåvorna<br />

hos varandra. Det är en nyckel,<br />

att alla tjänar varandra och inte bygger<br />

sitt eget ledarskap utan hela gruppens,<br />

säger Mark.<br />

Han berättar vidare att de också har varit<br />

flexibla för förändring och att de ibland<br />

har bytt funktioner då det har behövts.<br />

— Vi har försökt undvika att sätta en<br />

etikett på någon, säga att ”hon är en profet”.<br />

Vi känner igen gåvan i personen,<br />

men behöver inte säga det utåt. Alla ska<br />

kunna trivas och utvecklas och inte fastna<br />

i en roll.<br />

I dag får alla ledare i Helsingborgskåren<br />

tränas av andra ledare i samma gåva.<br />

Men kulturen är också viktig, att leva<br />

i APEST i stället för att lära ut, menar<br />

Mark. Det handlar om att låta Jesus liv<br />

flöda genom kyrkan. g<br />

Fakta<br />

APEST står för de fem tjänstegåvorna<br />

enligt Efesierbrevet 4:<br />

• Apostel - kopplad till Guds uppdrag<br />

• Profet - kopplad till Guds hjärta<br />

• Evangelist - kopplad till Guds budskap<br />

• Herde - kopplad till Guds folk<br />

• Lärare - kopplad till Guds sanning<br />

ORDET APOSTEL<br />

Apostel<br />

betyder att vara sänd.<br />

Aposteln ser möjligheter<br />

och har nya kreativa idéer.<br />

Den som har en apostolisk tjänst<br />

behöver tjäna tillsammans med<br />

profeten. Profeten lyssnar in vad Gud<br />

har på sitt hjärta, aposteln tar emot<br />

visionen och börja arbeta för att den<br />

ska förverkligas.<br />

Hur vet du vilken tjänstegåva du har<br />

fått från Gud?<br />

1) Fråga Gud.<br />

2) Låt gåvan bekräftas av andra.<br />

3) Ett APEST-test kan hjälpa till att visa<br />

var du är stark och svag.<br />

4) Pröva och se var du fungerar bäst.<br />

Praktisera och lev i en tjänst under en<br />

period, känn efter var du trivs.<br />

Fortsätt att sprida godhet och förändring genom att<br />

inkludera Frälsningsarmén i ditt testamente.<br />

www.fralsningsarmen.se/testamente<br />

38


Frälsningsarmén är ett internationellt evangeliskt trossamfund inom den världsvida kristna kyrkan.<br />

Vårt budskap är grundat i Bibeln. Vår tjänst motiveras av Guds kärlek. Vårt uppdrag är att sprida budskapet<br />

om Jesus Kristus och att utan åtskillnad möta människors behov i hans namn.<br />

bibel & bön<br />

foto: cc flickr/wmbreedveld, cc flickr/Lars-Erik Jonsson<br />

Mer info och ansökan finns på:<br />

www.fralsningsarmen.se/hogakusteninternship/<br />

Bibeln, praktik<br />

och äventyr i Ö-vik<br />

Befordrade<br />

till härligheten<br />

Karl Gunnar Svensson, Eskilstuna<br />

Lennart Pettersson, Eskilstuna<br />

Jalle Karlsson, Nässjö<br />

Åsae Allmeröder, Alingsås<br />

Ingvar Andreasson, Alingsås<br />

Marianne Åkerman, Alingsås<br />

Ruth Gertonsson, Alingsås<br />

Aune Andreasson, Alingsås<br />

Herbert Storck, Skillingaryd<br />

Ingvar Johansson, Ystad<br />

Göran Jackson, Tranås<br />

Ingrid Hörnqvist, Umeå<br />

Georg Häll, Huskvarna<br />

Ingrid Hovefors, Göteborg<br />

Solbjörg Tholin, Göteborg<br />

Gunborg Olausson, Göteborg<br />

TILL HÖSTEN STARTAR Frälsningsarmén<br />

i Örnsköldsvik och Ågesta<br />

Folkhögskola linjen Höga Kusten<br />

Internship. Det är ett folkhögskoleår<br />

i Örnsköldsvik för unga vuxna<br />

mellan 18 och 25, som består av Bibelskola,<br />

församlingstjänande och<br />

outdoor-äventyr. Bibelskolan på distans<br />

har utspridda kurshelger under<br />

året, då man samlas för undervisning,<br />

gemenskap, bön och lovsång. Mellan<br />

kurshelgerna läser deltagarna i egen takt.<br />

Övrig tid kommer de att varva tjänande<br />

i församlingen med outdoor-äventyr, såsom<br />

vandringar i naturreservat, klättring<br />

uppför Skuleberget, vintersporter och<br />

kanotpaddling i höga kusten-området.<br />

g Evangelina Bergh<br />

Be för<br />

Frälsningsarméns uppdrag att<br />

förmedla frälsning och erbjuda<br />

en trygg miljö där människor kan<br />

bli hela till ande, kropp och själ.<br />

foto: unsplash/dewang gupta<br />

Käre Gud,<br />

att tro på livet kan vara svårt när så<br />

mycket under året som gått handlat<br />

om sjukdom och död.<br />

Men du har för alltid brutit upp<br />

dödens definitiva portar.<br />

Du har gjort det möjligt för alla att<br />

leva i ljuset med dig, att komma hem.<br />

Jesus, tack för ditt offer och<br />

din seger!<br />

Amen.<br />

Frälsningsbön<br />

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:<br />

Himmelske Far, tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på<br />

korset och återuppstå för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri.<br />

Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre.<br />

Jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du<br />

stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete.)<br />

Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som<br />

är ont och fel. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din helige<br />

Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din<br />

helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid.<br />

I Jesu Kristi namn. Amen.<br />

Stridsropet ges ut med fem nummer under <strong>2021</strong>. Namnen på medlemmar som befordrats till härligheten, liksom minnesrunor,<br />

publiceras på Frälsningsarméns webbsida www.fralsningsarmen.se/medlemssidor. Minnestexter läses även in på Stridsropets ljud<strong>tidning</strong>.<br />

39


Post<strong>tidning</strong> B<br />

Stridsropet<br />

Box 5090<br />

10242 Stockholm<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning<br />

återsänds försändelsen med den<br />

nya adressen på baksidan<br />

(ej adressidan)<br />

sista ordet oRDEt<br />

En påsk att minnas!<br />

foto: unsplash/bruno van der kraan<br />

NÅGOT JAG IBLAND FUNDERAR PÅ är varför påsken, i jämförelse med<br />

julen, ofta är en lite tråkigare helg. Om jag ser till alla de 52 påskar jag<br />

upplevt så är det bara tre som jag minns på ett särskilt sätt. Den första<br />

var tidigt 1990-tal. Jag skulle fira påsk med en vän, tillsammans med ett<br />

litet gäng ungdomar. Vi gjorde egentligen inget speciellt eller extraordinärt.<br />

Men det jag kommer ihåg från den påsken är hur min vän lyckades<br />

få sin syster i Malmö att skicka en korv till Linköping, det var en viktig<br />

korv som vi skulle ha till påskmaten … hon lyckades skicka den med en<br />

helt främmande lokförare! Det var faktiskt riktigt kul att gå fram till<br />

loket på tåget som kom från Malmö och fråga efter en korv. På påskdagen<br />

hade vi en riktigt fin påskbrunch, med riktigt god korv till mackorna.<br />

Den andra påsken som jag minns är den påsk då jag gifte mig. Vi<br />

hade valt att gifta oss på påskafton och planerade allt utifrån att det<br />

just var påsk. Vigselgudstjänsten skulle inte bara vara en vigsel, utan<br />

sånger och texter skulle även visa på det hopp som påsken ger oss, visa<br />

på Jesus Kristus.<br />

Den senaste, av de påskar jag kommer ihåg, är den jag firade i Norra<br />

Irak, i Kurdistan, inte långt från kriget mot daesh. Det året var jag<br />

med på en ortodox påskmässa med en församling som var flyktingar<br />

från Mosul. Att se dessa människor som hade tvingats lämna sina hem,<br />

dessa människor vars kyrkor var brända, dessa människor som flytt för<br />

sina liv och kanske hade förlorat många anhöriga, att se dem glädjas<br />

över påskens budskap. Att Jesus dog för vår skull. Att Jesus Kristus är<br />

uppstånden. Att Jesus ger liv till oss som tror på honom. Den känslan<br />

kommer aldrig försvinna från mitt minne. Jag hoppas att jag varje år<br />

kan fira påsk med samma glädje över det glada budskapet, med samma<br />

tacksamhet för det liv jag fått och minnas den påsk då Jesus gav sitt liv<br />

för min skull, för att jag ska kunna leva. Att minnas den påsk då den<br />

uppståndne Jesus visade sig för kvinnorna vid graven. Den påsken är en<br />

påsk att minnas.<br />

Jonas Nimmersjö

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!