16.02.2023 Views

Hjärtat Nyhetsbrev 1 2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NYHETSBREV #1 <strong>2023</strong><br />

Elverk och humanitär<br />

hjälp till Ukraina<br />

Matkassar till 1 350<br />

familjer i Östeuropa<br />

Tillsammans<br />

för en värld i kris!


LEDAREN<br />

Var inte rädd. Jag är med dig!<br />

Jag möter den varje dag och den tycks<br />

sprida sig alltmer: oron över utvecklingen<br />

i världen, i vårt eget land, i<br />

en nära stadsdel. Allt oftare hör jag<br />

människor utbrista att de inte orkar<br />

ta del av nyhetssändningarna längre.<br />

Krigets offer, gängskjutningar, stigande<br />

räntor, ökat antal konkurser,<br />

skyhöga elräkningar och matpriser –<br />

alla dessa händelser göder känslan av<br />

att eländet eskalerar på flera nivåer.<br />

Jag är inte befriad från oro, men den<br />

har inte heller slukat mig. Tvärtom<br />

märker jag hur en slags motreaktion<br />

växer sig allt starkare hos mig, som om<br />

en inre röst proklamerar:<br />

- Jag tänker inte resignera inför<br />

sakernas tillstånd!<br />

Jag bejakar den där rösten och uppmaningen,<br />

för det ligger i mitt och<br />

Hjärta till Hjärtas uppdrag att växla<br />

upp när nöden ökar.<br />

En av våra kristna dagstidningar skrev<br />

nyligen att nätbaserade bibelsökningar<br />

på ukrainska i länder som Tyskland<br />

och Nederländerna har ökat med flera<br />

hundra procent. Våra ukrainska medmänniskor<br />

som tagit sin tillflykt till<br />

Västeuropa söker uppenbarligen tröst<br />

i Bibeln. Det mest uppsökta bibelavsnittet<br />

på ukrainska är också trösterikt<br />

och hoppfyllt!<br />

Så här står det i Jesaja 41:10:<br />

”Var inte rädd. Jag är med dig.<br />

Ängslas inte. Jag är din Gud. Jag ger<br />

dig styrka och hjälper dig, stöder och<br />

räddar dig med min hand”.<br />

Oavsett om du är troende eller inte,<br />

uppmanar jag dig att läsa de där raderna<br />

en gång till.<br />

”Det ligger i mitt och<br />

Hjärta till Hjärtas<br />

uppdrag att växla upp<br />

när nöden ökar”<br />

Pröva tanken att någon går vid din<br />

sida, att någon bär dig när dina krafter<br />

tryter. Du är inte ensam när oron och<br />

rädslan tränger sig på.<br />

Det är min sanning och förvissning!<br />

Under 2022 nästan fördubblades gåvointäkterna<br />

jämfört med föregående år!<br />

Era öppna hjärtan och generösa<br />

gåvor har möjliggjort ett flertal humanitära<br />

insatser i Ukraina. Inom<br />

kort besöker jag Ukraina för att delta<br />

i överlämningen av ett antal elverk,<br />

vårdfordon och humanitär hjälp. På<br />

följande sidor kan du läsa om vad<br />

Hjärta till Hjärta har gjort hittills och<br />

om behoven och planerna framåt.<br />

Läs också om de viktiga julprogrammen<br />

i våra andra verksamhetsländer.<br />

Tillsammans har vi spridit hopp och<br />

ljus i en mörk tid.<br />

Mitt varmaste tack till alla medlemmar<br />

och gåvogivare för ert förtroende och<br />

stöd under 2022.<br />

Nu hoppas jag av hela mitt hjärta att<br />

ni, precis som jag, vägrar resignera inför<br />

sakernas tillstånd under den utmanande<br />

tid som ligger framför oss – låt<br />

oss stå tillsammans för en värld i kris.<br />

Varje bön skänker hopp. Varje gåva<br />

omvandlas till livräddande insatser<br />

och lindrad nöd!<br />

Mikael Joumé<br />

Direktor<br />

adress Hjärta till Hjärta, Attorpsgatan 10, 582 73 Linköping telefon 013-12 46 11 e-post info@hearttoheart.se<br />

ansvarig utgivare Mikael Joumé personuppgiftshantering personuppgifter@hearttoheart.se<br />

bankgiro 900-7857 swish 900 78 57 hemsida www.hjartatillhjarta.se facebook www.facebook.com/hearttoheart.se<br />

instagram hjartatillhjarta_sverige<br />

grafisk form Hjärta till Hjärta foto Hjärta till Hjärta, Lennart Simonsson och partnerorganisationer


Med<br />

för Ukraina!<br />

Hjälp långsiktigt –<br />

bli månadsgivare!<br />

Ukraina kommer att behöva omvärldens stöd i många år framöver!<br />

Utöver de humanitära insatser vi redan gör planerar Hjärta till Hjärta för<br />

långsiktig närvaro där vi, i samverkan med lokala partnerorganisationer,<br />

kan bidra till läkningsprocessen och återuppbyggnaden av ett traumatiserat<br />

och raserat land. I små steg, genom mellanmänskliga relationer och<br />

uthållighet vet vi att sår kan läkas, att hopp och framtidstro kan återskapas!<br />

Vi är tacksamma för spontan- och kampanjgåvor via till exempel swish –<br />

alla gåvor gör verkligen skillnad! - men för att kunna planera och genomföra<br />

långsiktiga insatser behöver vi ditt regelbundna stöd som månadsgivare.<br />

Det allra enklaste sättet för både dig och Hjärta till Hjärta är att teckna ett<br />

månadsgivande via autogiro. Då dras det belopp du själv har bestämt (minst<br />

50 kr/månad) automatiskt i slutet av varje månad. Du kan närsomhelst<br />

avsluta ditt givande.<br />

Till dig som redan är eller blir månadsgivare<br />

idag – Varmt tack för ditt förtroende!<br />

Bra att veta:<br />

Varje krona gör skillnad, men om du skänker minst 200 kr/tillfälle och 2 000 kr/år får du<br />

skattereduktion med 25 %. 200 kr till Hjärta till Hjärta kostar dig alltså 150 kr!<br />

Avdraget kommer förtryckt i kommande deklaration, så du behöver inte göra någonting.<br />

Skattereduktion gäller för belopp upp till 12 000 kr/år. Vi skickar kontrolluppgift i början av<br />

varje kalenderår.<br />

Hjärta till Hjärta har ett så kallat 90-konto vilket är en kvalitetsstämpel som utfärdas av<br />

Svensk insamlingskontroll som granskar att skänkta gåvor används<br />

enligt avsikt och till rimliga administrativa kostnader. Hjärta till Hjärta<br />

har administrationskostnader på låga 7 %.<br />

Så här gör du – det tar<br />

bara några minuter:<br />

1. Gå in på<br />

hjartatillhjarta.se/manadsgivare<br />

eller scanna QR-koden nedan.<br />

2. Välj belopp och gåvoändamål<br />

samt fyll i dina kontakt- och<br />

bankuppgifter.<br />

3. Godkänn med Bank-ID. Klart!<br />

Om du hellre vill ha<br />

en autogiroblankett<br />

via post, är du<br />

välkommen att<br />

kontakta oss på<br />

telefon 013-12 46 11<br />

eller<br />

info@hearttoheart.se<br />

GRUPPRESA<br />

TILL LETTLAND<br />

Den 21-26 maj <strong>2023</strong> besöker vi vår<br />

partnerorganisation Velki association<br />

i Riga och Balviregionen.<br />

Vill du följa med?<br />

Begränsat antal platser!<br />

För mer information och<br />

intresseanmälan, vänligen<br />

kontakta Mattias Lindsmyr:<br />

mattias@hearttoheart.se eller<br />

013-480 92 51.<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 1#<strong>2023</strong> 3


UKRAINA<br />

HJÄLPEN<br />

NÅR FRAM!<br />

Våra hjärtan berörs<br />

ständigt av det ofattbara<br />

och fasansfulla kriget i<br />

Ukraina. Tack vare ett<br />

fantastiskt engagemang<br />

från så många människor<br />

har Hjärta till Hjärta<br />

kunnat agera snabbt<br />

och regelbundet med<br />

humanitärt bistånd på<br />

plats i Ukraina, Rumänien,<br />

Bulgarien och Sverige. De<br />

insamlade medlen omsätts<br />

i livräddande insatser för<br />

människor som dagligen<br />

drabbas av krigets fasor.<br />

Hittills har vi hjälpt tusentals flyktingar<br />

i Ukraina, Rumänien, Bulgarien<br />

och Sverige att få hjälp på olika sätt.<br />

I krigets inledande fas gav vi stöd till<br />

Baptistunionen i Ukraina som öppnade<br />

upp sina kyrkor till skyddsboenden för<br />

internflyktingar. Vi har varit delaktiga<br />

i busstransporter från Ukraina till<br />

Sverige där många fått en säker och<br />

trygg tillvaro i vårt eget land. Vi har<br />

tillsammans med våra befintliga<br />

partners i Rumänien och Bulgarien<br />

hjälpt flyktingar med boende, mat och<br />

omsorg under deras vistelse där. Vi<br />

stöttade ett flyktingboende i Rumänien<br />

under krigets första tre månader där<br />

över 400 personer fick bo och känna<br />

sig trygga.<br />

Monsterambulansen räddar liv<br />

I samverkan med andra organisationer<br />

och aktörer har Hjärta till Hjärta köpt<br />

in och, genom partnerorganisationen<br />

Ukrainahjälpen Filippus, levererat åtta<br />

ambulanser och sex vård-/transportfordon<br />

till Ukraina.<br />

Det mest spektakulära fordonet var<br />

en mobil vårdenhet som kom att gå<br />

under namnet Monsterambulansen.<br />

Den opererar nu i Ukraina som blodgivarenhet<br />

och räddar på så sätt liv<br />

varje dag vid fronten.<br />

PÅGÅENDE<br />

KAMPANJ<br />

Swish: 900 78 57<br />

Märk: Elverk + personnummer*<br />

*) Frivilligt men krävs om du vill ha skattereduktion.<br />

Gåvor på minst 200 kr/tillfälle och 2 000 kr/år<br />

innebär skattereduktion med 25 %. 200 kr till<br />

Hjärta till Hjärta kostar dig alltså 150 kr! Avdraget<br />

kommer förtryckt i kommande deklaration, så<br />

du behöver inte göra någonting. Skattereduktion<br />

gäller för belopp upp till 12 000 kr/år. Vi skickar<br />

kontrolluppgift i början av varje kalenderår.<br />

900-785 7<br />

Hjärta till Hjärta<br />

Hjälp till internflyktingar<br />

Varje månad går materiellt bistånd<br />

som samlats in i våra butiker och<br />

genom andra insamlingskampanjer<br />

i regionen och Sverige direkt till behövande<br />

människor i Ukraina. Som<br />

komplement till det som vi skickar,<br />

köper vi också in mat i Rumänien som<br />

samlastas med det materiella biståndet<br />

och körs in i Ukraina. Väl på plats delas<br />

matpaketen och det materiella biståndet<br />

ut till de mest behövande familjerna i<br />

staden Kilia i Odessaregionen. I Kilia<br />

återfinns många internflyktingar från<br />

alla delar av Ukraina.<br />

4 HJÄRTA TILL HJÄRTA 1#<strong>2023</strong>


Matpaket till 600 familjer<br />

Från december till februari kommer<br />

vi att dela ut matpaket i minst två<br />

omgångar till 600 familjer i Makariv<br />

i Kievregionen tillsammans med<br />

organisationen Messenger of Peace.<br />

Makariv är en plats som drabbats hårt<br />

av bombningar och förstörelse från de<br />

ryska trupperna. Av dessa 600 familjer<br />

ger vi extra stöd till 20 familjer som<br />

har barn med olika funktionsvariationer<br />

och som har stora behov av mer stöd<br />

än bara mat. Allt sker i samarbete med<br />

och på inbjudan av sociala myndigheten<br />

i Makariv.<br />

Stort behov av elverk<br />

Vintern i Ukraina är svår och den<br />

kommer att bli brutal nu när en stor<br />

del av landets elnät är utslaget. Det<br />

finns ett stort behov av elverk som<br />

kan göra skillnad på alla samhällsnivåer.<br />

Därför samarbetar vi med<br />

Ukrainahjälpen Filippus samt Vasakyrkan<br />

i Kalmar med att köpa in och<br />

transportera elverk, både stationära<br />

och mobila enheter. Första transporten<br />

gick i början av december, men behovet<br />

är enormt och fler transporter<br />

kommer att skickas i takt med att fler<br />

elverk köps in.<br />

FLER INSATSER<br />

I KORTHET<br />

Hjärta till Hjärta samverkar med<br />

den svenska organisationen<br />

Ukrainahjälpen Filippus som har<br />

verkat i Ukraina i över 30 år. Med<br />

finansiellt och operativt stöd från<br />

ett stort antal organisationer<br />

och privatpersoner har följande<br />

möjliggjorts sedan krigsutbrottet i<br />

februari 2022:<br />

52 trailers motsvarande 700 ton<br />

humanitär hjälp har skickats från<br />

Ukrainahjälpen Filippus i Sverige till<br />

Ukraina.<br />

Den Ukrainskregistrerade<br />

mottagarorganisationen, Svenskt<br />

Hjälpcenter, har hittills tagit emot<br />

humanitär hjälp från bland annat<br />

Sverige, Polen, Storbritannien och<br />

Sydkorea på totalt 1 500 ton.<br />

8 ambulanser och 6 vård-/<br />

transportfordon har köpts in i Sverige<br />

och skickats till Ukraina.<br />

Sedan december 2022 har 46 elverk<br />

i olika dimensioner, dock med minst<br />

15 KWA, köpts in och levererats<br />

till samhällskritiska institutioner i<br />

Ukraina.<br />

Den humanitära hjälpen distribueras<br />

via myndigheter samt kyrkor och<br />

sociala nätverk till de krigsdrabbade<br />

områdena i primärt östra Ukraina.<br />

10 000-tals människor har tagit del<br />

av den humanitära hjälpen.<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 1#<strong>2023</strong> 5


JULGÅVAN<br />

Tack för att du öppnade ditt hjärta!<br />

Med glädje och tacksamhet konstaterar vi att kampanjen - Julgåvan - fick ett<br />

enormt genomslag hos Er, våra fantastiska understödjare. Tillsammans har vi<br />

kunnat göra stor skillnad i våra verksamhetsländer och kommer kunna fortsätta<br />

göra så hela vintern. Ett stort tack!<br />

Nu skall du som läsare få möta familjer<br />

som fått stöd och hjälp från Julgåvan<br />

2022. Vi hoppas det skall glädja ditt<br />

hjärta att se att hjälpen når fram och<br />

gör skillnad.<br />

Ensamstående mamma mitt i krig<br />

Ensamstående mamman Galina och<br />

hennes son Ilya har haft det svårt<br />

sedan krigsutbrottet. De har tillbringat<br />

mycket tid i sin källare under bombningarna,<br />

och under perioden när det<br />

var som värst har de även varit internflyktingar<br />

långt borta från sitt tidigare<br />

så trygga hem. Ilya har cerebral pares<br />

och har behov av extra omsorg och<br />

mediciner vilket också skapar stress<br />

och oro i dessa tider.<br />

Att få ekonomin att gå ihop är tufft<br />

men tack vare ICO Messenger of Peace<br />

med bas i Kiev har vår familj fått exakt<br />

vad vi behöver i rätt tid. Genom stödet<br />

har vi hittills kunnat överleva vintern,<br />

som är extra svår nu när det är krig,<br />

säger Galina.<br />

Genom stödet från Hjärta till Hjärta<br />

har den här familjen varit en av 20<br />

familjer till barn med funktionsvariationer<br />

som fått stöd med<br />

mediciner, mat, infravärme, gasolkök,<br />

ved, lampor och hygienartiklar.<br />

<strong>Hjärtat</strong> brast och hoppet försvann<br />

- Idag är det lugnare i vårt område och<br />

flyglarmen ekar inte lika ofta, men vi<br />

har problem med matsituationen och<br />

många flyktingar har det svårt, säger<br />

Andrey Bostan som leder det sociala<br />

arbetet i Kilia, Ukraina. Vi lever i ett<br />

jordbruksområde och det finns inga<br />

jobb här på vintern så de flesta av oss<br />

är arbetslösa. Många saker är dyra och<br />

det är svårt att klara sig på de små<br />

bidragen från staten. Därför är hjälpen<br />

vi får med mat som en räddande ö på<br />

ett stormigt hav.<br />

Under nio månader levde en av<br />

familjerna i Kherson med ryska soldater<br />

nära sitt hus varje dag. När<br />

Kherson blev befriat började samhället<br />

beskjutas mer och mer och till slut var<br />

de tvungna att fly. När de åkte genom<br />

by efter by som var totalförstörda beskriver<br />

mamman i familjen hur hjärtat<br />

brast och att hon förlorade hoppet om<br />

överlevnad. Nu har de fått en plats<br />

där de kan vila ut och även få mat på<br />

bordet åt familjen. – Tack för att ni<br />

hjälper oss regelbundet och inte ger<br />

upp, vi skulle inte kunna överleva utan<br />

er hjälp och vi tackar Gud för er.<br />

Branden tog hennes hus<br />

- Vårt hus brann ner för bara ett år<br />

sedan och det har varit mycket svårt<br />

för mig och mina föräldrar sedan<br />

dess, berättar Aleksandra som går i<br />

fjärde klass och är med i FDES After<br />

School-program i Rumänien. När vi<br />

fick julgåvan med mat från Hjärta till<br />

Hjärta så betydde det så mycket för<br />

oss. Jag har inte sett min mamma så<br />

glad sedan olyckan och jag är så tacksam<br />

till er som gjorde detta för min<br />

familj. Ni är alla verkligen godhjärtade<br />

FAKTA<br />

Matpaket: 1 350 familjer har<br />

fått matkassar och matpaket.<br />

Julgåvor: 500 julgåvor i form av<br />

presentkort, skor, leksaker, godis,<br />

filtar, ved, mediciner, lampor,<br />

infravärme, gasolkök och andra<br />

gåvor har delats ut till familjer och<br />

barn med olika behov.<br />

Julfester: Hundratals barn och<br />

deras familjer har deltagit på<br />

julfester och julprogram i projekten.<br />

6 HJÄRTA TILL HJÄRTA 1#<strong>2023</strong>


människor! Vi förväntade oss inte att<br />

vi skulle få så mycket när vi som mest<br />

behövde ert stöd och er omsorg. Vi vet<br />

inte ens hur vi skall kunna tacka er,<br />

säger Aleksandras mamma till lärarna<br />

i programmet.<br />

Lärarinnan kom med matpaketet<br />

Irina är mamma till tre barn, hon har<br />

ingen utbildning och inget jobb vilket<br />

är vardag för många romer i Rumänien.<br />

Pappan har lämnat dem och ingen vet<br />

var han är och att vara ensam med<br />

barnen är svårt på många sätt. Irinas<br />

äldsta son, Ionut, är med i After<br />

School-programmet men är ofta sjuk<br />

på grund av en genetisk sjukdom.<br />

- Dagen när klassen hade julfest och<br />

julgåvan delades ut var han på sjukhus<br />

men lärarinnan kom då hem till oss<br />

med matpaketet med vårt namn på.<br />

Det blev en sådan glädje för oss och<br />

Ionuts två yngre bröder. Gåvan gav oss<br />

hopp, säger Irina.<br />

Nybliven mamma och universitetsstudent<br />

i Lettland<br />

- Nu förstår jag glädjen i att bli mamma<br />

säger Emīlija som precis fött sin<br />

son Ernests. Han kom som en julgåva<br />

den 25 december kl 14:43.<br />

Emīlija gick ut gymnasiet våren 2022<br />

och på examensdagen var föräldrarna<br />

glada för hennes fina resultat men<br />

också utmanade av hennes situation,<br />

”Jag har inte sett min<br />

mamma så glad sedan<br />

olyckan och jag är så<br />

tacksam till er som gjorde<br />

detta för min familj”<br />

att vara så ung och gravid. Pappan<br />

till barnet vill inte ta något ansvar<br />

och utsikterna för en ensamstående<br />

ung mamma i Lettland är inte självklara.<br />

Trots stora utmaningar vägrar<br />

Emīlija att ge upp och fast besluten<br />

att bli lågstadielärare sökte hon in på<br />

universitetet. Hon blev antagen och<br />

bor nu i ett rum hos sin mormor där<br />

hennes mamma tar hand om Ernests<br />

på dagarna när hon studerar.<br />

Det är dyrt med bussbiljetter och<br />

att kunna köpa mat, hygienprodukter<br />

och medicin när man studerar och<br />

dessutom är ensamstående mamma.<br />

Trots svårigheterna är Emīlija optimist<br />

och stödet av Velki Association<br />

varje månad gör stor skillnad. Att<br />

dessutom kunna ge den här duktiga<br />

och målmedvetna unga mamman en<br />

extra julgåva blir en uppmuntran att<br />

fortsätta framåt.<br />

Lite extra pengar på flaskor<br />

och plast<br />

Rumyana och Zorin från Lukovit i<br />

Bulgarien har 10 barn och trots att de<br />

äldre barnen hjälper till med försörjningen<br />

lever familjen i daglig och djup<br />

fattigdom.<br />

- När vi kom dit med matpaket till<br />

jul var alla så tacksamma över vad vi<br />

gör för dem, säger Harry som leder det<br />

sociala arbetet i staden för Bulgarian<br />

Aid Mission.<br />

Den här familjen är i en sådan ekonomisk<br />

utsatthet att de till och med<br />

måste leta i soporna efter flaskor och<br />

plast för att tjäna lite extra pengar för<br />

att kunna köpa mat.<br />

Pappa Zorin vill från djupet av sitt<br />

hjärta tacka för den mat som familjen<br />

fått till jul.<br />

Julfest och julklappar<br />

I våra After School-program i Rumänien<br />

och Albanien har många barn och<br />

ungdomar fått vara med på julfester<br />

med härliga program, men också fått<br />

julklappar och matpaket med sig hem<br />

till uppmuntran för hela familjerna.<br />

Att få möta alla föräldrar och se deras<br />

stolthet när barnen visar vad de lärt<br />

sig är en stor belöning för lärarna på<br />

After School.<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 1#<strong>2023</strong> 7


KALLELSE ÅRSMÖTE<br />

Hjärta till Hjärta inbjuder alla<br />

medlemmar till årsmöte!<br />

Onsdag 26 april kl. 18:00, Hjärta till Hjärta,<br />

Attorpsgatan 10 i Linköping<br />

Utöver stämmans sedvanliga förhandlingar<br />

bjuder vi på fika, musikaliska inslag samt<br />

besök och föredrag från partnerorganisationen<br />

Ukrainahjälpen Filippus.<br />

Anmälan senast 19 april,<br />

013-12 46 11 eller info@hearttoheart.se<br />

Vänligen uppge antal personer, fullständiga<br />

namn samt eventuella allergier.<br />

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på<br />

hemsidan från och med 5 april.<br />

Varmt välkommen!<br />

Mathjälpen<br />

– socialt arbete i vår närhet!<br />

Hjärta till Hjärta stöder Mathjälpen,<br />

ett samarbete mellan<br />

olika kyrkor i Linköping. Varje<br />

vecka får ett tjugotal särskilt<br />

utsatta familjer i Linköping<br />

en matkasse bestående av<br />

basvaror såsom ris, olja och<br />

pasta men också mejerivaror,<br />

grönsaker och protein.<br />

Många har fått det svårare<br />

i vårt eget land. Inför jul<br />

gav Hjärta till Hjärta ett<br />

finansiellt anslag för inköp<br />

av mat samt presentkort till<br />

våra second handbutiker.<br />

Läs mer om Mathjälpen:<br />

mathjalpenlinkoping.se<br />

HELHJÄRTAT!<br />

Under våren anordnar Hjärta till Hjärta en mötesserie – Helhjärtat<br />

- i vårt mysiga café i Linköping. Välkomna att lyssna till<br />

inspirerande talare/föreläsare med ett stort engagemang för sociala<br />

frågor och samhällsutveckling. Frågestund och kaffeservering.<br />

Onsdag 8 mars: Frikyrkans historia och engagemang<br />

Onsdag 5 april:<br />

Fredrik Lindé, religionsvetare och pastor<br />

Hållbart mode<br />

Claudia Gullström, influencer och beteendevetarstudent<br />

Tid: 18:00–19:30. Second Handbutiken håller extraöppet 17:00-18:00.<br />

Var: Hjärta till Hjärta, Attorpsgatan 10, Linköping<br />

Entré: 50 kronor inkl. kaffe/smörgås. Gratis för medlemmar.<br />

Möjlighet att teckna medlemskap på plats, 250 kr för <strong>2023</strong>.<br />

Butiken håller extra öppet mellan 17:00-18:00 för betalande/medlemmar.<br />

Alltid 10 % rabatt för medlemmar i våra butiker (gäller ordinarie priser).<br />

Överskottet från entré och butiksförsäljning går till Hjärta till Hjärtas<br />

sociala arbete.<br />

Frilansjournalisten och<br />

religionsvetaren Fredrik<br />

Lindé är producenten<br />

bakom Frikyrkans<br />

historia, en fascinerande<br />

dokumentärfilm om en<br />

normbrytande rörelse<br />

som varit med och format<br />

det svenska samhället<br />

men som under sina<br />

175 år genomgått<br />

förändringar och som idag står inför frågan om<br />

sin överlevnad. Utifrån sitt arbete med filmen<br />

vann han kategorin ”Årets opinionsbildare”<br />

på Dagengalan 2022. Fredrik kommer och<br />

berättar om den egna brottningskampen med<br />

en frikyrklig uppväxt, filmproduktionen och om<br />

frikyrkans historiska och framtida aktualitet.<br />

Claudia Gullström<br />

har över 26 000 följare<br />

på Instagram där hon<br />

blandar yta med djup<br />

och fokuserar på att<br />

stärka tron på vår egen<br />

kapacitet. Hon ser sociala<br />

medier som en möjlighet<br />

att sprida glädje och<br />

välbefinnande. Hon är<br />

även en trogen Hjärta till<br />

hjärta-kund och handlar gärna både kläder och<br />

inredning hos oss. Claudia kommer med hjälp<br />

av kläder från butiken att dela med sig av sina<br />

tips om hur du kan hitta en stil som passar dig<br />

och håller över tid.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!