16.02.2024 Views

Hjärtat Nyhetsbrev 1 2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NYHETSBREV #1 <strong>2024</strong><br />

Karin Widerstedt<br />

1930–2023<br />

Mat är kärlek<br />

"Era gåvor räddade vår jul!"


LEDAREN<br />

TACKSAM MEN ALDRIG NÖJD<br />

Kan man vara tacksam men aldrig<br />

riktigt nöjd?<br />

Jag tror det. Tacksamhet handlar<br />

om inställning och överlåtelse,<br />

medan att vara nöjd är en känsla och<br />

ett ofta tillfälligt tillstånd baserat<br />

på prestation som avspeglas i ett<br />

resultat.<br />

Jag är tacksam över mycket: min<br />

tro, min familj och mina vänner,<br />

att få vara frisk, mitt arbete och alla<br />

fantastiska människor som jag får<br />

möta inom ramarna för Hjärta till<br />

Hjärtas mångfacetterade och viktiga<br />

uppdrag.<br />

Jag är tacksam över att få vara<br />

ett Guds redskap i kampen mot<br />

fattigdom, utanförskap och mänskligt<br />

lidande!<br />

Jag är tacksam över att Hjärta<br />

till Hjärta på olika sätt kan hjälpa<br />

tusentals utsatta människor.<br />

Men jag kan aldrig vara nöjd, för<br />

det finns alltid fler som behöver hjälp<br />

och vi kan alltid göra mer.<br />

”Det finns alltid fler<br />

som behöver hjälp<br />

och vi kan alltid<br />

göra mer!”<br />

Att inte vara nöjd tror jag är en<br />

viktig drivkraft. Den dagen kanske<br />

kommer när jag ser ut över vår<br />

verksamhet och utbrister: -Jag är<br />

nöjd med allt vi är och gör!<br />

Då tror jag det är dags att gå vidare<br />

till andra sammanhang och uppgifter.<br />

Där är jag inte ännu. Det finns så<br />

mycket att hantera i vår värld, såväl<br />

lokala och nationella samhällsutmaningar<br />

som globala kriser.<br />

En av Hjärta till Hjärtas medgrundare,<br />

Karin Widerstedt, har lämnat<br />

jordelivet efter ett långt och rikt liv.<br />

Nu är hon återförenad med sin Sixten.<br />

Jag fick möjlighet träffa Karin vid<br />

några tillfällen och hon efterlämnar<br />

ett varmt avtryck.<br />

Med sin särskilda förmåga att se<br />

människor och visa omsorg, lade hon<br />

grunden för den anda som fortfarande<br />

präglar vår organisation och som<br />

tydligast avspeglar sig i vårt namn<br />

- Hjärta till Hjärta.<br />

På följande sidor kan du läsa om hur<br />

vi arbetar i Karins och Sixtens anda,<br />

både lokalt och globalt.<br />

Tack för att du står med oss i en tid<br />

där alla goda krafter behövs!<br />

Mikael Joumé<br />

Direktor<br />

adress Hjärta till Hjärta, Attorpsgatan 10, 582 73 Linköping telefon 013-12 46 11 e-post info@hearttoheart.se<br />

ansvarig utgivare Mikael Joumé personuppgiftshantering personuppgifter@hearttoheart.se<br />

bankgiro 900-7857 swish 900 78 57 hemsida www.hjartatillhjarta.se facebook www.facebook.com/hearttoheart.se<br />

instagram hjartatillhjarta_sverige<br />

grafisk form Hjärta till Hjärta foto Hjärta till Hjärta och partnerorganisationer


Den 9 december somnade<br />

Hjärta till Hjärtas medgrundare<br />

Karin Widerstedt in, 93 år<br />

gammal. Ett långt jordeliv, väl<br />

levt, fortsätter nu i evigheten.<br />

Till Karins<br />

minne<br />

Karin är vad man i kristna sammanhang<br />

brukar kallar en gudskvinna.<br />

Den lilla skriften ”Guds redskap” av<br />

Mikael Good berättar om hur Karin<br />

hade ett konstant pågående samtal<br />

med Gud och litade på honom, i små<br />

och stora situationer. Och om hur hon<br />

och Sixten blev guidade på de mest<br />

mirakulösa och detaljrika sätt, under<br />

sina många och ofta strapatsrika<br />

resor i Östeuropa.<br />

Hjärta för att hjälpa<br />

Som personer var Karin och Sixten<br />

olika - men de delade samma<br />

hjärta för att hjälpa människor, på<br />

ett väldigt handfast sätt. Deras hem<br />

i Linköping var under decennier fyllt<br />

av lådor med mat och kläder, som de<br />

sände vidare till människor i nöd.<br />

Sixten var frontpersonen, som genom<br />

sin driftighet fick ta emot många<br />

lovord för sitt engagemang - bland<br />

annat från påven och när han utsågs<br />

till Årets Linköpingsbo 2006. Men<br />

Karin var lika viktig för organisationens<br />

utveckling - genom sin<br />

om tanke, trohet, eftertänksamhet<br />

och sina förböner.<br />

”Man behöver inte alltid säga så<br />

mycket, man kommer långt med en<br />

kram”, som hon själv uttryckte det.<br />

Ett vackert arv<br />

Vid minnesstunden i Linköpingsbutiken<br />

berättade en kvinna hur<br />

Karin vid sina besök fick varje person<br />

i rummet att känna sig viktigast i<br />

världen. Det är i den andan vi vill<br />

fortsätta verka, genom att i våra<br />

butiker erbjuda en varm och inkluderande<br />

mötesplats och arbetsgemenskap<br />

och lindra ofrivillig ensamhet,<br />

för en mångfald av människor.<br />

Karin visade vad det gör med en<br />

människa att under ett helt liv hålla<br />

blicken fast vid Kärleken och i varje<br />

steg vara lyhörd; uppåt, inåt och<br />

utåt. Det är svårare att tänka sig ett<br />

vackrare arv, än hennes eftervärme.<br />

Genom den förebild hon var i sig själv<br />

och genom sitt och Sixtens livsverk,<br />

som fortsätter att ge en framtid och<br />

ett hopp till tusentals människor i<br />

utsatthet.<br />

Till minne<br />

Hedra gärna Karins minne med<br />

en gåva, som hjälper oss att förvalta<br />

paret Widerstedts gärning!<br />

Bankgiro<br />

900-7857<br />

Swish<br />

900 78 57<br />

Märk:<br />

Karin<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 4#2023 3


JULGÅVAN<br />

Barn som går<br />

på After School i<br />

Rumänien fick ta<br />

emot paket till sig<br />

och sina familjer.<br />

Utöver mat har det<br />

på vissa håll även<br />

delats ut julklappar,<br />

som får det att glimra<br />

extra i barnens ögon.<br />

Runt 500 familjer och hushåll<br />

i Sverige och Östeuropa fick<br />

julgåvor, främst i form av mat.<br />

”Era gåvor<br />

räddade<br />

vår jul!”<br />

Under julen delades matpaket<br />

ut till hundratals familjer i våra<br />

verksamhetsländer.<br />

I Linköping delade Mathjälpen ut mat<br />

till extra många hushåll i december.<br />

I Ukraina delades mat<br />

ut till 175 familjer.<br />

Varmt tack till alla givare som<br />

genom er julgåva har bidragit till<br />

lindrad hunger och hopp för dem<br />

som behöver det som mest!<br />

4 HJÄRTA TILL HJÄRTA 4#2023


En grupp med äldre lettiska kvinnor som<br />

brukar samlas för att läsa Bibeln ihop<br />

blev överlyckliga för varsitt matpaket. "Det<br />

kommer räcka i minst två veckor!"<br />

Leonora försörjer fem personer på sin<br />

pension på drygt 4 000 kr. Det mesta går till<br />

mediciner.<br />

Tioåriga Ruslan har flytt till Lettland från<br />

Ukraina med sin mamma. Han blev överlycklig<br />

av att få ett besök på en vattenpark<br />

i julklapp.<br />

Leonora bor på landet i Lettland och<br />

försöker klara sig på sin pension<br />

på 4000 kr. Det räcker inte långt, det<br />

mesta går till hennes livsuppehållande<br />

mediciner. Hon försörjer även sin<br />

son och hans familj, varav ett barn<br />

har autism. De bor på landet, där det<br />

varken finns jobb eller går bussar.<br />

De har köpt en billig bil för att kunna<br />

jobba i stan, men drivmedel är så dyrt<br />

att det inte lönar sig.<br />

– Jag är så tacksam för er gåva!<br />

Nu kan jag unna mig mjölk, grädde,<br />

fisk och kanske lite godis till barnen.<br />

Tack för att ni tänker på oss lettiska<br />

pensionärer på landsbygden!<br />

Många av mottagarna i Lettland<br />

är äldre och ensamma kvinnor som<br />

på grund av sin ekonomi och fysiska<br />

begränsningar har svårt att handla<br />

och bära matkassar.<br />

Ausma är 65 år och har uppfostrat<br />

sina nu tonåriga barnbarn sen de var<br />

två respektive tre år, då föräldrarna<br />

lämnade dem.<br />

– Jag gråter ofta för att jag vill<br />

kunna ge mina flickor så mycket<br />

mer än vad jag förmår på min lilla<br />

pension. Därför blev vi så tacksamma<br />

för julgåvan. Den gav oss råd till det<br />

lilla extra!<br />

Orolig för pappa och farfar<br />

På grund av kriget har många<br />

ukrainska kvinnor och barn flytt till<br />

Lettland. Två av dem är Olga och<br />

Ruslan. De bor i en liten by med 423<br />

invånare, nära den estniska gränsen.<br />

”Han har fått en ny<br />

livsgnista och blivit mer<br />

öppen och pratsam”<br />

Byborna har varit vänliga mot dem<br />

och Olga har fått jobb på ett sågverk,<br />

dit hon cyklar tolv kilometer enkel<br />

väg på en lånad cykel.<br />

Det har varit svårare för Ruslan att<br />

acceptera sitt nya liv. Han är ofta ledsen<br />

och orolig för sin pappa och farfar<br />

som är kvar i Ukraina. I julklapp blev<br />

han överraskad med en dag på Livu<br />

Aquapark - en av de största vattenparkerna<br />

i norra Europa. Ruslan<br />

älskar att bada och hade länge drömt<br />

om att åka dit.<br />

– Han har fått en ny livsgnista<br />

och blivit mer öppen och pratsam<br />

efter besöket på vattenlandet. Tack<br />

för ert stöd! Nu ber vi att Olga och<br />

Ruslan snart ska få se sin allra största<br />

dröm gå i uppfyllelse, att får fira jul<br />

med sin familj i Ukraina nästa år,<br />

säger Tamara Shabazova, på Velki<br />

Association.<br />

Att se glittret i barnens ögon<br />

I arbetet med de flyktingar som är<br />

kvar i Ukraina har fokus varit att<br />

hjälpa barn, i synnerhet de med<br />

funktionsnedsättningar. Utöver mat<br />

och hygienprodukter har de erbjudits<br />

samtalsstöd och kreativa aktiviteter.<br />

I Albanien delades matpaket ut till<br />

70 hushåll. Ensamstående mödrar<br />

och änkor prioriterades. Stödet gick<br />

även till familjer med funktionshindrade<br />

barn.<br />

– Där julen firas, finns det också<br />

liv och värme. Det var en glädje att få<br />

fylla barnens händer och se glittret<br />

i deras ögon - och tacksamheten i<br />

mammornas, säger Albarina Lleshi.<br />

Extra färg på tilvaron<br />

I Rumänien delades mat ut till<br />

40 familjer med barn i After<br />

School-verksamheten i de romska<br />

byarna Slatina och Buzau. Barnens<br />

hemsituationer är ofta präglade av<br />

våld, mental ohälsa, missbruk och<br />

frånvarande föräldrar - i vissa fall får<br />

barnen klara sig i princip själva.<br />

Ett av barnen, Ana-Maria, bor inte<br />

längre i byn då hon och mamman<br />

har flytt från hennes alkoholiserade<br />

pappa som slår dem. De bor nu hos<br />

en moster 20 kilometer bort och<br />

Ana-Maria måste ta sig till skolan<br />

med två olika bussar varje morgon<br />

och kväll.<br />

– Det är inte svårt att förstå att<br />

barnen får kämpa extra i skolan, med<br />

sådana hemförhållanden. Att då få<br />

uppleva extra färg på tillvaron, som<br />

genom julgåvan, betyder massor för<br />

dem! Säger Valentina Preda.<br />

Hon är programkoordinator för<br />

FDES i Rumänien.<br />

– Vi önskar att ni alla fick se och<br />

känna tacksamheten över era gåvor i<br />

deras varma kramar. <br />

ZANDRA ERIKSHED<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 4#2023 5


SECOND HAND/SOCIALT FÖRETAG<br />

Förutom att hämta upp saker från<br />

privatpersoner och återvinnings centraler<br />

i Linköping är transportgänget även<br />

ansvariga för att hämta kläder som ska<br />

gå till bistånd från partners i Öster götland<br />

och Sörmland. Motala och Mjölby erbjuder<br />

också upphämtning till sina butiker.<br />

Transportgänget<br />

får hjulen att snurra<br />

Tunga lyft och spännande<br />

människomöten. Det är<br />

nyckelingredienserna i<br />

transportgängets vardag.<br />

"Man vet aldrig vad man ska få<br />

möta under dagen, men man<br />

vet att man kommer få skratta",<br />

säger Sven Sjöblad.<br />

Transportgrabbarna varvar ner med<br />

en eftermiddagsfika i lunchrummet<br />

i Linköping. Veckan har bjudit på<br />

hämtningar runtom i Östergötland<br />

och igår fyllde de en lastbil med<br />

sexton ton kläder till Rumänien - i<br />

femton minus grader. Idag känns det i<br />

kropparna och pausen är välbehövlig.<br />

– Vissa dagar känner man sig som<br />

en hamnsjåare i Göteborg för 100 år<br />

sen. Men jag har aldrig haft ett så<br />

roligt jobb, säger arbetsledaren Sven<br />

Sjöblad.<br />

De fyra östgötska secondhandbutikerna<br />

är själva navet i Hjärta till<br />

Hjärtas verksamhet. Förutom att<br />

vara viktiga forum för gemenskap,<br />

arbetsträning och integration - bistår<br />

överskottet utsatta människor i<br />

Sverige och Östeuropa.<br />

Förutsättningen för att allt ska<br />

funka är ett konstant inflöde av<br />

begagnade varor. Därför är transportgängets<br />

uppgift så viktig.<br />

– Vi hämtar stort och smått i hela<br />

Östergötland. Ibland handlar det<br />

om en äldre dam som vill skänka<br />

en kasse med hemstickade vantar.<br />

Ibland är det hela dödsbon, säger<br />

Andreas Andersson.<br />

Målet är att skaka hand<br />

Tjänsten ska dock inte misstas för att<br />

själv slippa åka med skräp till återvinningen.<br />

Transportgänget hämtar<br />

bara varor som kan säljas vidare. Där<br />

uppstår ibland ett skav, när givaren<br />

hade hoppats bli av med en större del<br />

av sitt bohag.<br />

– Vi gör långt mer än lyfter och<br />

bär. Det handlar lika mycket om<br />

psykologi, personkännedom och<br />

social kompetens. Det händer att<br />

givaren inte respekterar vår värde-<br />

6 HJÄRTA TILL HJÄRTA 4#2023


”Det är inget nöjesfält,<br />

men det är en väldigt<br />

förlåtande arbetsplats<br />

med fantastiska<br />

medarbetare och låga<br />

trösklar. Ingen lämnas<br />

i sticket.”<br />

ring, men oftast är folk väldigt snälla.<br />

Målet är att vi ska skaka hand innan<br />

vi skiljs åt, säger Mattias Ljung, en av<br />

veteranerna i gänget.<br />

Brinner för jobbet<br />

Under sina femton år på Hjärta till<br />

Hjärta har Mattias stött på de mest<br />

skilda hem och prylar.<br />

– Ibland ser man något riktigt<br />

originellt i hur fint skick som helst.<br />

Då blir det halleluja! Det är så mycket<br />

grädde på moset så det finns inte,<br />

även om det väger bly. En prislapp<br />

på, sen blir det krig i butiken!<br />

Mattias berättar med hög röst och<br />

yviga gester.<br />

– Det är fantastiskt att få jobba<br />

med Mattias. Det syns i ögonen hur<br />

mycket han brinner för jobbet, säger<br />

Sven.<br />

Intill Mattias sitter Andreas.<br />

Han började jobba på ”<strong>Hjärtat</strong>” i<br />

somras och trivs med flexibiliteten<br />

som arbetet innebär. Enligt Sven är<br />

han det perfekta komplementet till<br />

gruppen.<br />

– Jag gillar hur Andreas bemöter<br />

andra. Lugnt, rakt och korrekt och<br />

skarpsinnigt. Ja, jag är stolt över de<br />

här grabbarna. De är ju vårt ansikte<br />

utåt!<br />

Rätt teknik och bra skor<br />

Att arbetet är fysiskt krävande är<br />

både en för- och nackdel. Att lyfta<br />

med rätt teknik och ha bra skor är<br />

viktigt, då smalben och fötter utsätts<br />

för starkt tryck.<br />

– Jag gillar att man får ta i, jag vill<br />

inte damma på något kontor. En gång<br />

hade jag en praktikant med när vi<br />

skulle lyfta ett megaskåp. Han började<br />

gråta, men jag peppade fram hans<br />

viljestyrka. Då gick det! säger Mattias.<br />

Att få en inblick i andras hem<br />

och liv kan både vara intressant och<br />

utmanande.<br />

– Ibland kommer vi hem till<br />

människor som har så mycket saker<br />

att de får ta sig fram genom trånga<br />

gångar i lägenheten. De kan inte<br />

leva normala liv för alla sina prylar<br />

och det är risk för både brand och<br />

vräkning, säger Mattias.<br />

Det är inte alltid att killarna kan<br />

hjälpa dem med just sina tjänster,<br />

men de kan ge dem kontaktuppgifter<br />

vidare. Det brukar tas emot med stor<br />

tacksamhet.<br />

– De här killarna har väldigt stora<br />

hjärtan. De får mycket beröm för att<br />

de är så trevliga och hjälpsamma.<br />

Dessutom är de levande GPS:er, de<br />

hittar till varenda källardörr i stan,<br />

säger Sven.<br />

Mjuka värden tas på allvar<br />

Sven har jobbat på Hjärta till Hjärta i<br />

ett år. Tidigare har han arbetat som<br />

chaufför, inom vården och åt riskkapitalister.<br />

Han uppskattar känslan<br />

av sammanhang på ”<strong>Hjärtat</strong>”, att de<br />

mjuka värdena tas på allvar och att<br />

allt i slutändan handlar om att hjälpa<br />

människor.<br />

– Det är inget nöjesfält, men det<br />

är en väldigt förlåtande arbetsplats<br />

med fantastiska medarbetare och låga<br />

trösklar. Ingen lämnas i sticket utan<br />

alla jobbar efter sina förutsättningar.<br />

Snällhet är underskattat, säger Sven.<br />

Fördomarna om en machokultur<br />

kommer snabbt på skam.<br />

– Man kan tro att det i en sån här<br />

arbetsgrupp skulle vara en hård jargong,<br />

men generellt är det en oerhört<br />

vänskaplig stämning. Vi klappar ofta<br />

om varann. Vi ska komma hit - och<br />

härifrån - hela, säger Sven.<br />

ZANDRA ERIKSHED<br />

”Jag har gjort en stor inre resa sen jag<br />

började här för femton år sedan. Från<br />

nervös och explosiv, till 'lugn och fin'. De<br />

brukar kalla mig 'tryggheten själv'. Det finns<br />

lösningar på allt!” säger Mattias Ljung, som<br />

jobbat på Hjärta till Hjärta i 15 år.<br />

Med sina 20 år i yrket står Lasse<br />

Andersson för gruppens trygghet och<br />

pålitlighet, enligt kollegorna.<br />

Andreas Andersson började i somras<br />

och gillar att arbetet innebär frihet under<br />

ansvar. ”Det är väldigt varierande och<br />

ingen hänger över en med en klocka.”<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 4#2023 7


”Have nothing in your house that<br />

you do not know to be useful, or<br />

believe to be beautiful.”<br />

william morris<br />

RENSA<br />

OCH SKÄNK<br />

Med ett nytt år väcks ofta lusten att rensa förråd och garderober<br />

för att frigöra tid, plats och energi. När du skänker dina prylar<br />

till oss hjälper du dessutom både miljö och människor. Vi ger<br />

dig tipsen som gör rensandet till en ren fest!<br />

Få saker är så tillfredställande som att bara omge sig med saker som<br />

är vackra, ger glädje eller är användbara. Vetenskap visar dessutom att<br />

onödiga prylar i hemmet hänger ihop med en ökad nivå av stresshormonet<br />

kortisol. Men att göra sig av med saker kan vara svårt - vi har tipsen!<br />

Sortera i fyra högar<br />

Behålla, laga, donera, slänga.<br />

Gör dig av med kläder<br />

som inte längre passar<br />

eller som du inte har<br />

använt på ett par år.<br />

Tänk på att allt du äger<br />

tar plats och måste<br />

underhållas. Det mesta<br />

kan du köpa igen.<br />

Börja i<br />

badrummet<br />

för att komma<br />

igång.<br />

Gör prylen dig<br />

glad? Skulle<br />

du ha köpt det<br />

idag? Om inte,<br />

donera!<br />

ta e n k at e g o r i<br />

Hjärta till Hjärtas fyra secondhand-butiker är helt beroende av materiella gåvor.<br />

Överskottet går till utsatta människor, lokalt och globalt. Bor du i Östergötland kan vi<br />

hämta hemma hos dig! Du kan lämna in på våra butiker eller i våra klädboxar.<br />

i ta g e t<br />

Om du är<br />

osäker på ett<br />

plagg, testa<br />

att bära det<br />

kommande<br />

vecka. Känns<br />

det inte bra?<br />

Donera!<br />

Tänk gärna på oss<br />

i ditt testamente<br />

När du väljer att ta med Hjärta till<br />

Hjärta i ditt testamente ger du hopp<br />

och framtidstro till människor som<br />

lever i utsatthet och nöd. Du är<br />

med och förändrar människors liv<br />

direkt, men du bidrar också till att<br />

förändra de strukturer som orsakar<br />

utanförskap och fattigdom. Det är<br />

ett värdigt och fint sätt att lämna<br />

avtryck och låta sin livsgärning<br />

och ägodelar fortsätta att glädja<br />

andra. Alla gåvor gör skillnad! Har<br />

du frågor om testamente, kontakta<br />

jorgen@hearttoheart.se. Du kan även<br />

läsa mer på vår hemsida.<br />

KALLELSE<br />

ÅRSMÖTE<br />

Hjärta till Hjärta<br />

inbjuder alla medlemmar<br />

till årsmöte!<br />

Onsdag 24 april kl. 18:00<br />

Hjärta till Hjärta<br />

Attorpsgatan 10 i Linköping.<br />

Utöver stämmans sedvanliga<br />

förhandlingar bjuder vi på<br />

fika samt föredrag om våra<br />

verksamhetsområden.<br />

Anmälan senast 17 april.<br />

013-12 46 11 eller<br />

info@hearttoheart.se<br />

Vänligen uppge antal personer,<br />

fullständiga namn samt eventuella<br />

allergier. Årsmöteshandlingar finns<br />

tillgängliga på hemsidan senast<br />

10 april.<br />

Varmt välkommen!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!